Page 1

Łódź 2020+ Wizja urzędników czy wizja mieszkańców?

Olga Zuchora Magdalena Kowalczyk Maciej Tyjan


Projekt „Strategii...”

grudzień 2011 roku publiczna wzmianka o powstawaniu dokumentu 5 grudnia 2011 roku informacja dotycząca konsultacji społecznych pojawiła się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi


Pomysł na..., czyli wizja rozwoju


Graficzna ilustracja „Strategii...”


Programy strategiczne

FILAR I

FILAR II

1.Nowe Centrum Łodzi 2.Metropolia łódzka 3.Łódź ucząca się, kreatywna i innowacyjna

1.Rewitalizacja śródmieścia 2.Miasto - dobro wspólne 3.Kultura u podstaw 4.Kapitał społeczny 5.Talenty dla Łodzi

FUNDAMENT 1.Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna 2.Polityki sektorowe - określenie standardu realizacji usług


System zarządzania „Strategią...”


Formy konsultowania „Strategii...”

formularz konsultacji

trzy otwarte spotkania warsztatowe


Jak NIE tworzyć formularzy konsultacji?


Jak NIE tworzyć formularzy konsultacji?


Strzelaj albo emigruj

Każdy, kto mieszka w Łodzi ma wybór: strzelać, czyli działać, albo wyjechać, czyli wyemigrować. Albo jesteś zaangażowany i kreujesz rzeczywistość, albo rezygnujesz i wyjeżdżasz. Strzelanie to również takie podrażnienie intelektualne, zaproszenie do krytycznego spojrzenia na dokument.

4 stycznia 2012 roku źródło: Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ


Strzelaj albo emigruj

„Co byśmy o tym nie mówili, to jest to nasza strategia i zróbmy wszystko, żeby była realizowana. Jeśli my to potraktujemy poważnie, to może i miasto potraktuje ją poważnie.” Patrycja Wojtaszczyk

4 stycznia 2012 roku źródło: Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ


Tematyka otwartych spotkań warsztatowych 1. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, wizja i główne cele rozwoju. 2. Łódź otwarta na świat - pełne gospodarcze wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego miasta związanego z centralnym położeniem metropolii łódzkiej na mapie Polski i Europy. 3. Łódź zadbana, atrakcyjna i aktywna - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz wzrost poziomu kapitału społecznego i kulturowego miasta.


Pierwszy warsztat •

114 uczestników

6 grup zadaniowych

Wyobraź sobie, że jest rok 2020...


Drugi warsztat •

115 uczestników

1. Metropolia łódzka - centrum logistyki i usług dla biznesu, 2. Zrównoważony transport metropolitarny (zarówno wewnątrz miasta i na zewnątrz), 3. Nowe Centrum Łodzi, 4. Sprawny urząd, 5. Łódź ucząca się, innowacyjna i kreatywna (Łódź akademicka, wspieranie współpracy uczelnie przedsiębiorcy, system oświaty łódzkiej), 6. Łódź ucząca się, innowacyjna i kreatywna (Łódź przedsiębiorcza oraz nowych technologii).


Trzeci warsztat •

62 uczestników

1. Kapitał społeczny (Łódź obywatelska), 2. Miasto dobro wspólne – porządek publiczny, czystość, estetyka i bezpieczeństwo, 3. Kultura u podstaw (Łódź kulturalna), 4. Łódź zielona, 5. Talenty dla Łodzi, 6. Rewitalizacja śródmieścia.


Co udało się osiągnąć? •

aktywizacja mieszkańców,

głos mieszkańców został uznany za istotny,

miasto przestało patrzeć na wizję przyszłości przez pryzmat swoich upodobań, a zaczęło patrzeć oczami łodzian.


„Skoro tak fajnie się zgadzamy, to może przestańmy już dyskutować i zacznijmy robić.” Hubert Barański


Graficzna ilustracja zmian w „Strategii...”

efektywna i przyjazna

Środowisko kulturowe i przyrodnicze

FILAR III

Zrównoważony rozwój


Dziękujemy za uwagę!

Olga Zuchora Magdalena Kowalczyk Maciej Tyjan

Łódź 2020+ : Wizja urzędników czy wizja mieszkańców?  
Łódź 2020+ : Wizja urzędników czy wizja mieszkańców?  

Referat pt. "Łódź 2020+ :Wizja urzędników czy wizja mieszkańców?" wygłoszony podczas konferencji "Duże polskie miasta - metropolie czy prowi...

Advertisement