Page 1

PROGRAM VIII MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI ANTROPOLOGICZNEJ TEREN W ŚCISŁYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU LOKALNOŚĆ – TEORIA I PRAKTYKA Poznań, 27-28 marca 2014 Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DZIEŃ I – 27.03.2014 (czwartek) SESJA PLENARNA Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, ul. Ks. I. Posadzego 3 na Ostrowie Tumskim 9:00 - 10:00 10:00 - 10:15 10:15 - 11:00

Rejestracja uczestników Powitanie uczestników przez organizatorów Wykład inauguracyjny; prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wymiary i konteksty lokalności a jej antropologiczne doświadczanie

SEKCJA I: KONFRONTACJA ANTROPOLOGA Z LOKALNOŚCIĄ Moderator: Anna Weronika Brzezińska 11:00 - 11:20 11:20 - 11:40 11:40 - 12:00 12:00 - 12:20 12:20 - 12:40

12:40 - 13:00 13:00 - 13:40

Zuzanna Wiśnicka-Tomalak, Uniwersytet Łódzki „To kim ty teraz właściwie jesteś?” – Antropolog Uwikłany w badaniach grupy własnej Mateusz Sikora, Uniwersytet Wrocławski Badania antropologiczne w środowisku antropologów. Korzyści i zagrożenia Filip Wróblewski, Uniwersytet Jagielloński „Tubylczy punkt widzenia” raz jeszcze Michał Mękarski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Shadowing jako budowanie relacji badacz – badany Urszula Gąsiorowska, Uniwersytet Warszawski (Nie)widoczna seksualność, czyli tożsamość seksualna i praktyki intymności w badaniach nad biseksualnością DYSKUSJA Przerwa obiadowa

SEKCJA II: PRZESTRZENIE LOKALNOŚCI 13:40 - 14:00

Moderator: Aleksandra Paprot

Agnieszka Chwieduk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Trzy odsłony lokalności: nauka, polityka i „zwykłe” życie 14:00 - 14:20 Małgorzata Roeske, Uniwersytet Jagielloński Lokalność jako kategoria pozaprzestrzenna 14:20 - 14:40 Magdalena Zatorska, Uniwersytet Warszawski Lokalne vs. lokalne: badania porównawcze w praktyce


14:40 - 15:00 15:00 - 15:20 15:20 - 15:40 15:40 - 16:00

Dawid Krysiński, Uniwersytet Wrocławski Internet i świat lokalny – czy warto badać aktywność mieszkańców w wirtualnym świecie? Urszula Klimut, Uniwersytet Warszawski Spór o oscypka – tradycja jako „praktykowanie lokalności” DYSKUSJA Przerwa kawowa

SEKCJA III: METODOLOGIA BADAŃ NAD LOKALNOŚCIĄ Moderator: Mikołaj Smykowski 16:00 - 16:20

16:20 - 16:40 16:40 - 17:00 17:00 - 17:20

Jacek Wajszczak, Polski Instytut Antropologii Skup jabłek w rytmie gangsta, czyli metoda wizualna jako rodzaj fenomenologicznego doświadczenia lokalności Agata Stanisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Metodologia „multisite” w badaniach lokalności Magdalena Pietrewicz Uniwersytet Wrocławski Film metodą pracy nad lokalnością - projekt „Miedzianka” i film „Tak po prostu jest” DYSKUSJA I PODSUMOWANIE I DNIA

DZIEŃ II – 28.03.2014 (piątek) SESJE PANELOWE: Collegium Historicum, ul. Św. Marcin 78, sala nr 118 i sala im. Józefa Burszty Sala 118

Sala im. Józefa Burszty

SEKCJA IV: LOKALNOŚĆ A ANTROPOLOGIA ZAANGAŻOWANA Moderator: Marta Machowska

SEKCJA V: LOKALNOŚĆ W GLOBALNEJ WIOSCE Moderator: Filip Wróblewski

9:30 - 9:50

9:30 - 9:50

Patrycja Laskowska, Uniwersytet Jagielloński Tożsamość i antropologia zaangażowana – kierunki działań kulturalnych w Stalowej Woli 9:50 - 10:10 Agata Kochaniewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza Antropologia zaangażowana – aspekt lokalny. Na przykładzie projektu AMIGA realizowanego przez Centrum Badań Migracyjnych 10:10 - 10:30 Georgina Matusiak, Uniwersytet Ślaski Etnolog na swoim podwórku – o dylematach badań terenowych w moim mieście 10:30 - 10:50 Agata A. Konczal, Uniwersytet im. A. Mickiewicza Etnolog w lesie czyli o problemach i dylematach związanych z badaniami przestrzeni leśnej

Katarzyna Zarzycka, Uniwersytet Warszawski Slava – definicja, tradycja i zmiana. Doświadczenie badacza 9:50 - 10:10 Justyna Szymańska, Uniwersytet Warszawski Represent Cuba? Lokalność na sprzedaż w turystycznym raju 10:10 - 10:30

Magdalena Chułek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza „Zabij i posprzątaj”. Identyfikacje z miejscem i ludźmi na przykładzie społeczności lokalnej z Kibery (Kenia) 10:30 - 10:50 Rafał Rukat, Uniwersytet Warszawski Dlaczego staroobrzędowy kapłan musi umieć śpiewać? Ucieleśnienie jako sposób rozumienia lokalnej religijności


10:50 - 11:10

Sarian Jarosz, Uniwersytet Warszawski Antropologia publiczna i zaangażowana w świetle aktywizmu lokalnego. Współorganizacja festiwalu teatralnego na Podhalu 11:10 - 11:30 DYSKUSJA 11:30 - 11:50 Przerwa kawowa

10:50 - 11:10

Katarzyna Ewa Król, Uniwersytet Warszawski Miejskie lokalności. O badaniach terenowych w Tbilisi

11:10 - 11:30 11:30 - 11:50

DYSKUSJA Przerwa kawowa

SEKCJA VI: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE – GLOBALNOŚĆ I GLOKALNOŚĆ Moderator: Aleksandra Paprot 11:50 - 12:10

12:10 - 12:30 12:30 - 12:50 12:50 - 13:10

13:10 - 13:30

13:30 - 13:50 13:50 - 14:50

Alicja Skowronek, Uniwersytet Szczeciński Wpływ wprowadzenia strefy Schengen na życie lokalnej społeczności na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie wsi w województwie zachodniopomorskim Marta Tymińska, Uniwersytet Gdański Miejsce, które boli. O Stoczni Gdańskiej w narracji pracowniczek i pracowników Aleksandra Sankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wszczepić lokalność w smart city Małgorzata Łukianow, Uniwersytet Gdański Rola struktur pamięciowych i biografii jednostek w badaniu tożsamości lokalnej mieszkańców Kwidzyna Jagna Jaworowska, Uniwersytet Warszawski Lokalne instytucje i lokalna historia? “Lokalność” w praktyce badań nad organizacjami kulturalnymi w Tykocinie DYSKUSJA Przerwa obiadowa

SEKCJA VII: LOKALNOŚĆ W TERENIE, LOKALNOŚĆ W PROJEKTACH Moderator: Anna Weronika Brzezińska 14:50 - 15:10 15:10 - 15:30

15:30 - 15:50

15:50 - 16:10 16:10 - 16:30 16:30 - 17:00

Marta Raczyńska, Uniwersytet Jagielloński Sacrum w przestrzeni „małej ojczyzny”. Wspólnotowe doświadczanie prehistorii Aleksandra Brońska, Maria Majewska, Jacek Jankowski, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza , Politechnika Poznańska Strategia prowadzenia etnomuzykologicznych badań terenowych na przykładzie społeczności lokalnej regionu Salento Agnieszka Bocheńska, Aleksandra Gierko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska Badania społeczne jako istotny czynnik procesu projektowania w architekturze krajobrazu Filip Skowron, Uniwersytet Jagielloński Odbiorca staje się nadawcą. O badaniach etnologicznych w przestrzeni muzealnej Paulina Wasiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Badania antropologiczne nad społecznościami izolowanymi w Ameryce Południowej DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Plan viii mka  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you