Soziolinguistika Klusterra

Soziolinguistika Klusterra

Andoain, Spain

Gure helburua soziolinguistika ezagutza sortzea eta kudeatzea da.

Our mission is to generate and manage knowledge in the socio-linguistic sphere

www.soziolinguistika.eus