Page 1

Haurren eta Gazteen hizkuntza erabilera IKERKETA-LANA

ARRUE PROGRAMA 04 04--05 IKASTURTEA

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana


berreskurapen eta normalizaziorako ezagutza garatzea da. ... / ...

soziolinguistika

Misioa: Soziolinguistika Klusterraren misioa euskararen

Kideak:

SL KLUSTERRA ZER DEN

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana


• Oro har, 1.088 ikasle aztertu dira, 8-14 urte bitartekoak.

• Barnetegietara joaten diren ikasleen ezaugarriak ez datoz bat EAEko ikasleen ezaugarri orokorrekin.

• Barnetegiak, definizioz, euskara erabiltzeko antolatuak dira, hortaz, testuingurua ez da erabat “naturala”.

• Datu-bilketa Euskal Girotze barnetegietan egin da.

04-05 IKASTURTEAREN TESTUINGURUA

• EAEko ikasleen mintzajardunean eragiten duten aldagaien azterketa.

ARRUE IKERKETAREN HELBURUA

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana


Menpeko aldagaia aldagai askeekin gurutzatu ahal izateko ikasle bakoitzaren erabilera-indizea behar genuen. Hori dela eta, EAETA sortu dugu.

ALDAGAI ASKEAK: • Ahozko erabilerarekin erlazionatuta dauden faktoreak. • Aldagai askeei buruzko informazioa galdetegien bidez eta gaitasunari buruzko proben bidez jaso dugu. • Lau multzotan sailkatu dira.

ALDAGAI NAGUSIA (menpekoa): • Ahozko erabilera informala da. • Ahozko erabilera behaketa bidez eta galdetegien bidez jaso dugu.

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana


Kuantifikazioa: Beti edo ia beti gaztelaniaz:10 Gaztelaniaz gehiago: 30 Bietan berdin: 50 Euskaraz gehiago: 70 Beti edo ia beti euskaraz: 90

Kuantifikazioa: Beti edo ia beti gaztelaniaz:10 Gaztelaniaz gehiago: 30 Bietan berdin: 50 Euskaraz gehiago: 70 Beti edo ia beti euskaraz: 90

Ge: Ikasleak jasotako gaztelaniazko aipamenak

Bei: Barnetegiko erabilera indibiduala Beh: Taldeko erabileraren %a Ik: Taldeko ikasle kopurua Me: Ikasleak jasotako euskarazko aipamenak

Bei=Beh+(Me/Ik-1)*300-(Ge/Ik-1)*300

Kuantifikazioa:

Barnetegian, erabilera behatua.

EAETA = (lagunarteko erabilera + ikastetxeko erabilera + barnetegiko erabilera) / 3

Ikastetxean, erabilera ebaluatua.

Lagunartean, erabilera aitortua.

Euskararen ahozko erabilera trinkoaren adierazlea (EAETA)

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana


Sexua Ikasmaila Ikasteredua Lehen-hizkuntza Hizkuntza-gaitasuna Eskola errendimendua Hizkuntzarekiko jarrera

2.1. 2.2. 2.3.

Gurasoak Anai-arrebak Beste senitartekoak

2. Familia ingurunea

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

1. Ikasleen profil pertsonala

4.1. Bizilekua 4.2. Lagunartea 4.3. Eskolaz kanpoko jarduerak 4.4. Uda garaiko jarduera 4.5. Telebista 4.6. Musika

4. Gizarte ingurunea

3.1. Ikastetxea 3.2. Irakasleak 3.3. Ikaskideak

3. Eskola ingurunea

Aldagai askeak

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana


– Bi ikasletatik bat (%49) batez ere gaztelaniaz aritzen da (erabileraindizea 20-40 artean dago). – Nagusiki euskaraz aritzen direnen portzentajea %30 da.

• EAETA:

– %36 nagusiki gaztelaniaz entzun dugu.

• Barnetegian, erabilera behatua:

– %54 nagusiki gaztelaniaz aritzen dela ebaluatu dute irakasleek.

• Ikastetxean, erabilera ebaluatua:

– %66k diote nagusiki gaztelaniaz aritzen direla.

• EAETA osatzen duten hiru erabilera-moten barnekoherentzia positiboa da. • Lagunartean, erabilera aitortua:

Emaitza orokorrak

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana


• Erlazio sendoena dutenak: ikastetxean irakasle euskaldunen kopurua, ikasteredua, ikastetxeko hizkuntza paisaia, ikaskideen arteko erabilera, erabilera anai-arrebekin, lehen hizkuntza, hizkuntza-gaitasuna, hizkuntza-erabilera eskolaz kanpoko jardueretan, bizitokia zein zonalde soziolinguistikotan dagoen, eta erabilera gurasoekin‌

• Asoziazio-erlaziorik ez duten aldagaiak: sexua, anai-arreben kopurua, gurasoek etxetik kanpora lan egiten duten ala ez, uda garaiko oporlekuak eta etxean bizi diren senitartekoen kopurua. Muga-mugan dago, ikastetxearen izaera.

EAETA eta aldagai askeen arteko erlazioa

ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana

2004-2005eko datu bilketaren ezaugarriak  
2004-2005eko datu bilketaren ezaugarriak  

2004-2005eko datu bilketaren ezaugarriak

Advertisement