Page 1

ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

Arrue ikerketa-programa 2009-2010 ikasturtea Aplikazio informatikoa

2010eko uztaila


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

1.- HELBURUAK:

EAEko ikastetxeen testuinguru soziolinguistiko anitza kontuan hartzen duen datu bilketarako tresna estandarra sortzea •Ikastetxeetako arduradunen lana arintzea. •Jasoketa erraztea. Zalantza puntuak gutxitzea •Pasaketa epea bera laburtzea •Ikastetxeei informazio erabilgarria eskaintzea (azkar eta txukun) •Datu basearen osaketa erraztea


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

2.- EZAUGARRIAK:

Aplikazioari eskatzen zaizkion helburuetara heltzeko, ezinbestean zenbait ezaugarri izan behar ditu:


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

2.- EZAUGARRIAK: Internet bidezkoa

Aplikazioa interneten egoteak galdetegien zabalpena eta jasotzea prozesu arin bihurtzen du. Ordenagailua eta sareko konexioa edukitze hutsak galdetegiei erantzuteko aukera ematen du.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

2.- EZAUGARRIAK: Anonimotasuna bermatuta

Datu pertsonalen babesa bermatzen da. Ikasleen izen-abizenik jaso gabe, bere datuak aztertzeko aukera ematen du.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

2.- EZAUGARRIAK: Ikastetxearentzat etekina bat-batean

Ikastetxeek bat-batean jaso dezakete euren ikasleen emaitzen txostena. Aplikazioak bere kasa osatzen du grafikoz eta taulaz osatutako datu-bilduma. Ikastetxearen datuak bere antzeko ezaugarrietako ikastetxeenekin (erreferentea) alderatuta ere jaso ditzake.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

2.- EZAUGARRIAK: Laburra eta osoa

Ikasleen inguruko informazio guztia jasotzeko, nahikoa da bi klaseordu eskaintzea aplikazioko galdetegiak betetzeari. Hauetan ikasleen hizkuntza erabilera, gaitasuna eta irudikapenei buruzko oinarrizko argazkia eskuratzen da.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

2.- EZAUGARRIAK: Datu-base automatikoa

Euskarrien zabalpena eta datu-jasoketa arintzeaz gain, aplikazioaren bidez datuak prozesatzea ere errazago bihurtzen da. Estatistikaprogramen bidez kudeatzeko moduan esporta litezke jasotako datuak modu sinplean.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

3.- OSAERA

3 Galdetegi: •Ikasleen A galdetegia: ikasleen ingurunea eta hizkuntzaren inguruko galdetegia (Klusterrarena) •Ikaslearen B galdetegia: ikasleen gaitasuna neurtzeko galdetegia •Irakaslearen galdetegia: ikastetxea eta taldearen inguruko galdetegia


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

3.- JASOTZEN DEN INFORMAZIOA Ikaslearen A galdetegia

Jatorria: ARRUEren ibilbidean erabilitako galdetegiak + Eredu teorikoaren gaineko hausnarketa Filosofia aldaketa: Ahal den gehiena neurtzetik funtsezkoa dena neurtzera.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

3.- JASOTZEN DEN INFORMAZIOA Ikaslearen A galdetegia


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

3.- JASOTZEN DEN INFORMAZIOA Ikaslearen A galdetegia


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

3.- JASOTZEN DEN INFORMAZIOA Ikaslearen B galdetegia

2 aldaera: LMH2 eta DBH4 Ikasleek euren ikasmailari dagokien galdetegia izango dute. Ikasmaila bakoitzeko ikasle guztiek (eredu guztietakoak) galdetegi berdinari erantzun beharko diote. Ikasmaila bakoitzeko ikasle guztien euskarazko gaitasuna eskala berdinean eskuratuko da.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

3.- JASOTZEN DEN INFORMAZIOA Ikaslearen B galdetegia 3 atal: GRAMATIKA: Aukera anitzeko testa. Galdera-erantzunak, hutsuneak betetzekoak, okerra ala zuzena,‌ IRAKURMENA: Testu laburrez (paragrafo bat) eta hauei buruzko test galderaz osatua. ENTZUMENEZKO ULERMENA: Grabazio laburrak eta hauei buruzko test galderak.


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

3.- JASOTZEN DEN INFORMAZIOA Irakaslearen galdetegia


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana


ARRUE ARRUE PROGRAMA PROGRAMA 04-05 Haurren Hizkuntzen eta erabilera gazteen hizkuntza ikertzen eskolako erabileratestuinguruan ikerketa-lana

Profile for Soziolinguistika Klusterra

Datu bilketarako aplikazio informatikoaren ezaugarriak  

Datu bilketarako aplikazio informatikoaren ezaugarriak

Datu bilketarako aplikazio informatikoaren ezaugarriak  

Datu bilketarako aplikazio informatikoaren ezaugarriak

Profile for skluster
Advertisement