Page 1

KATALOG ORYGINALNYCH CZCI SERWISOWYCH

HTTP://TECHDOCS.SHIMANO.COM

2 0 11 Na stronie http://techdocs.shimano.com znajdują się wszystkie informacje techniczne o naszych produktach, takie jak: • Instrukcje serwisowe • Dokładne rysunku Dostępne w 29 językach.

PL 03/11

Czci wymienne i zuywajce si

Wydane przez Shimano Europe B.V. Więcej informacji znajduje się w instrukcji serwisowej. W dokumencie mogą znajdować się błędy i pominięcia.

PL


SYMBOLE LINKI

Oryginalne rozwizania wymagaj oryginalnych czci! W celu zapewnienia prawid owego, lekkiego i przede wszystkim bezpiecznego dzia ania ca ego roweru niektรณre czci musz by od czasu do czasu wymieniane. Poza oponami, dotyczy to czci zuywajcych si w grupach komponentรณw. Te czci podlegaj naturalnemu procesowi zuycia nawet wtedy, gdy sprzt jest uytkowany w prawid owy sposรณb. S to na przyk ad kasety, tarcze, a cuchy, ok adziny hamulcowe, linki i bloki.

Skadniki systemu Shimano Wszystkie czci Shimano s tworzone zgodnie z lozo  rmy Shimano. Ich konstrukcja, projekt i produkcja maj na celu doskona e wspรณ granie ze sob. Powinny one by tak proste w obs udze, jak to moliwe, oraz spe nia wszystkie oczekiwania rowerzystรณw. Nazywamy to โ€œinynieri dla cz owiekaโ€. Dziki niej rowerzyci mog osign najwyszy poziom moliwoci i komfortu. Aby uzyska najlepsze dzia anie, grupy komponentรณw Shimano powinny by instalowane razem. Wszystkie elementy s do siebie dok adnie dopasowane i przygotowane do pracy jako system. Oryginale czci serwisowe Shimano pozwalaj zachowa jako ca ego systemu nawet po wymianie poszczegรณlnych czci.

Nasza wiedza w zakresie bezpieczestwa Oryginalne czci serwisowe Shimano s projektowane razem z ca ymi grupami komponentรณw, ktรณrych s integraln czci. Dziki temu wszystkie czci s doskonale dopasowane do pracy w ca ej grupie. Ulepszenia w grupach komponentรณw Shimano maj zawsze odzwierciedlenie w naszych oryginalnych czciach serwisowych. Uywanie oryginalnych czci Shimano zapewnia najwysz wydajno i jako oraz pozwala na d usz, bezpieczn i bardziej niezawodn prac.

TARCZE

F U N K C J E I KO R Z Y  C I

BLOKI

SLR System SLR zmniejsza tarcie w zacisku, dwigni i lince

HYPERDRIVE Tarcza SG-X, szerokie nity przedniej przerzutki i a cuch HYPERGLIDE tworz cznie pe ne rozwizanie zapewniajce p ynn i precyzyjn zmian prze oe

SPD Kompatybilno z SPD

Powlekanie PTFE Powlekanie PTFE zapewnia d ugotrwa , wygodn zmian prze oe

SG-X Specjalny pro l zbรณw umoliwia szybkie prze oenie na wikszy lub mniejszy bieg

SPD-SL Zgodne z SPD-SL

Liczba zbรณw

Swobodne Pozwala na przesunicie stopy na boki pod ktem 6 stopni

Niskie tarcie Kable s uformowane spiralnie, co zmniejsza tarcie

Ochrona przed rdzewieniem Uycie stal nierdzewnej pozwala na ochron przed rdz

P.C.D. rednica pomidzy otworami mocujcymi tarcz

Biegi Oznacza liczb biegรณw

Ko cรณwki uszczelniajce przed b otem

HOLLOWGLIDE Wydrenie zewntrznej tarczy zwiksza sztywno i pozwala na lepsze przenoszenie si y

Niezgodne Niezgodne z PD-M858

Kocรณwka linki przerzutki

Do MTB Seria dla rowerรณw gรณrskich

Szybkie wypicie Bloki jednokierunkowe

Do rowerรณw szosowych Rowery szosowe

Bloki wielokierunkowe Wypicie bloku poprzez krcenie stop w kilku kierunkach

Kocรณwka linki hamulca do rowerรณw szosowych

Tytan / kompozyt karbonowy Konstrukcja z tytanu i karbonu zapewnia wysz sztywno, mniejsz mas i d usz prac tarczy

Stal / kompozyt GF Konstrukcja ze stali i kompozytu pozwala na dwukrotnie d usz prac

Kร“ECZKA

o ysko x 2 Precyzyjnie uszczelnione oyska kรณ eczka napinajcego i prowadzcego umoliwia p ynn prac przy minimalnym tarciu

2

Tytan / karbon

Suche warunki

Powlekanie PTFE

Stal / karbon

Mokre warunki

Niskie tarcie

Stal / kompozyt GF

Mikka mieszanka

Ochrona przed rdzewieniem

SPD

Do obrczy aluminiowych

Smar silikonowy

SPD-SL

Do obrczy karbonowych

Odporno na b oto

z luzem

Do obrczy ceramicznych

Ko cรณwka linki przerzutki

Sztywne

Do hamulca V-Brake

Ko cรณwka linki ham. MTB

Do PD-M858

Do hamulca canti

Ko cรณwka linki ham. SZOSA

Niezgodne

Si a hamowania

HYPERDRIVE

Szybkie wypicie

Do obrczy szlifowanych

SG-X

Wielokierunkowe wypicie

Do hamulca tarczowego

Il. zbรณw tarczy

oysko x 1

Ok adziny metaliczne

P.C.D.

oysko x 2

Ok adzina ywiczna

Prze oenia

Tuleja ceramiczna

ebro ch odzce

HOLLOWGLIDE

DYNA-SYS

Tytanowa p ytka

Do MTB

Tytanowa p ytka

Do rowerรณw szosowych

Do PD-M858 Zgodne z PD-M858

Stal / kompozyt wglowy Konstrukcja ze stali i wgla pozwala na dwukrotnie d usz prac i jest lejsza od gra towej

o ysko x 1 Precyzyjnie uszczelnione oyska kรณ eczka napinajcego zapewnia niskie tarcie

SLR

Sztywne Skuteczniejsze i bardziej bezporednie prze oenie si y

Smar silikonowy Linka SIS SP41 jest fabrycznie nasmarowana specjalnym smarem silikonowym, dziki czemu dzia a jeszcze lej

Kocรณwka kabla hamulcowego do rowerรณw MTB

Do hamulca szczkowego

Tuleja ceramiczna Ceramiczna tuleja w kรณ ku prowadzcym zwiksza wytrzyma o

Dyna-Sys Do tylnej 10-biegowej przerzutki Dyna-Sys

39


SPIS TRECI 4 | Klocki hamulcowe | SZOSA 6 | Klocki hamulcowe | MTB 8 | Okadziny hamulców tarczowych 10 | Tarcze hamulca 12 | Linki i pancerze 16 | Kasety zbatek 20 | acuchy

Wszystkie symbole s dostpne na oddzielnym, rozkadanym arkuszu

SYMBOLE

24 | Tarcze mechanizmów 26 | O mechanizmu korbowego

FUNKCJE

I KO R Z Y  CI

28 | Bloki Do hamulca szczkowego

30 | Narzdzia

SLR Tytan / karbo

n

34 | Zestaw serwisowy

Suche warun

ki

Powlekanie PTFE

36 | Smary i oleje Mokre warun

ki

38 | Symbole

Niskie tarcie

Mikka mieszanka

SPD-SL

Odporno na boto

Do obrczy ceramicznych

z luzem

Kocówka lin ki przerzutki

Do hamulca V-Brake

Sztywne

Kocówka linki ham. MTB

Do hamulca canti

Kocówka linki ham. SZOSA

Sia hamowania

Okadziny metaliczne

SPD

Smar silikonowy

Do obrczy karbonowych

Do hamulca tarczowego

Stal / kompozyt GF

Ochrona przed rdzewieniem

Do obrczy aluminiowych

Do obrczy szlifowanych

Stal / karbon

HYPERDRIVE

SG-X

Do PD-M858

Niezgodne

Szybkie wypicie

Wielokierunkowe wypicie

Il. zbów tarczy

o ysko x 1

P.C.D. o ysko x 2

Okadzina ywiczna

ebro chodzce

Tytanowa pytka

Tytanowa pytka

Przeo enia

HOLLOWGLID

Tuleja ceramiczna

E

DYNA-SYS

Do MTB

Do rowerów szosowych

3


Klocki hamulcowe | SZOSA

Sia i kontrola Zawsze u ywaj klocków hamulcowych Shimano, które zapewniaj maksymaln si hamowania i bezpieczestwo systemu hamulców. Szosowe klocki hamulcowe Shimano zapewniaj idealna twardo, czc du  si hamowania z jej kontrol.

ywiczna mieszanka R55C3 jest optymalnie dopasowana do u ycia z obrczami kó Shimano: _ Do 10% wiksza sia hamowania w mokrych warunkach _ Dwukrotnie zwikszona sia hamowania w mokrych warunkach w porównaniu z poprzedni okadzin R55C2 _ Twardo mieszanki zostaa dobrana z myl o optymalnym dziaaniu z powierzchniami obrczy kó szosowych Shimano

Mieszanka R55C3: klocki o najwy szej jakoci zapewniajca doskona prac zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach. Przeznaczone do wyczynu. R55C +1: klocek z mikkiej mieszanki doskonale sprawdzajcy si w suchych warunkach. Klocek jest grubszy z powodu mikkiej mieszanki, ale zdecydowanie cichszy. Szybciej si ciera. R55C3 do obrczy karbonowych: z niebieskiej mieszanki, silniejszej i trwalszej od poprzednio stosowanej brzowej mieszanki.

Niebieska mieszanka

DURA-ACE _ _ _ _

Materia: R55C3 (BR-7900) Doskonale sprawdza si w suchych warunkach i jest bardzo odporny na cieranie w mokrych Zestaw klocków hamulcowych typu kasetowego Y8FN98070 Y8FN98090; para + ruby mocujce

Zestaw klocków hamulcowych ULTEGRA _ Materia: R55C3 (BR-6700) _ Doskonale sprawdza si w suchych warunkach i jest bardzo odporny na cieranie w mokrych _ Para Y8G698080

Zestaw klocków hamulcowych do 105 _ _ _ _

4

Materia R55C3 (BR-5700) Dobra praca w suchych warunkach Y8JC98040 (srebrny) Y8JC98050 (czarny)


Zestaw klocków hamulcowych z wymiennymi okadzinami • 1 para • Obsadka okadziny w komplecie

Nazwa modelu

Grupa

Pasuje do

Symbol

R55C3 (BR-7900)

DURA-ACE

BR-7900, BR-7800, BR-7700, BR-6700, BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, BR-R560

Y8FN98070

R55C3 (BR-6700)

ULTEGRA

BR-6700, BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, BR-R560

Y8G698080

R55C3 (BR-5700S)

105

Y8JC98040 BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, BR-R560

R55C3 (BR-5700L)

105

Y8JC98050

Okadziny hamulcowe

Nazwa modelu

Grupa

R55C3

DURA-ACE, ULTEGRA, 105

R55C+1

DURA-ACE, ULTEGRA, 105

R55C3 DO OBR CZY KARBONOWYCH

DURA-ACE, ULTEGRA, 105

R55C ceramiczne

DURA-ACE, ULTEGRA, 105

Uwagi

x

Pasuje do

Jednostka (para)

Symbol

1

Y8FN98090 *

2

Y8FN98092

1

Y8FA98130

2

Y8FA98132

1

Y8FA98140

2

Y8FN98142

1

Y8FA98150

2

Y8FA98152

Dobre dziaanie

x

x

Mikka mieszanka i wiksza grubo, mniejsze zu ycie obrczy

Lepsza kontrola i wiksza sia hamowania, ni w przypadku R55C karbon

x

BR-7900, BR-7800, BR-7700, BR-6700, BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, BR-R560

x

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34)

Zestaw klocków hamulcowych

Nazwa modelu

Grupa

BR-6403

Jednostka (para)

Pasuje do

Symbol

5

BR-6403, BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350, BR-A250

Y83G98010

R50T2 (BR-4500)

TIAGRA, SORA

5

BR-4500, BR-3400, BR-R450

Y8E698010

M50T

TIAGRA, SORA

10

BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350, BR-A250

Y8BC98100

5


Klocki hamulcowe | MTB

Sia hamowania i trwao Zawsze u ywaj klocków hamulcowych Shimano, które zapewniaj maksymaln si hamowania i bezpieczestwo systemu hamulców. Klocki hamulcowe Shimano, maj tak dobrany stopie twardoci mieszanki, który zapewnia im wysok si hamowania w trudnych warunkach jazdy w MTB. Okadzina ywiczna M70R2 Skupia si na sile hamowania w trudnych warunkach. Jej podstawowe zalety to: _ Mieszanka zapewniajca dobre parametry pracy w suchych i mokrych warunkach _ Dugotrwaa eksploatacja _ Dobra kontrola we wszystkich warunkach Mieszanka M70R2 (do trudnych warunków): klocki o najwy szej jakoci, zapewniajce doskonae dziaanie w mokrych i suchych warunkach. Przeznaczone do wyczynu. S70C (do trudnych warunków): podstawowe klocki hamulcowe przeznaczone do mokrych i suchych warunków, ale cierajce si w bocie. M65T: klocki przeznaczone specjalnie do mokrych warunków.

XTR V-Brake _ Materia: M70R2+1 _ Doskonae dziaanie w suchych i mokrych warunkach i wysoka odporno na cieranie _ Doskonae do maratonów _ Grubo okadziny o 1 mm wiksza ni w przypadku M70R2. Do ekstremalnych warunków. _ Y8AA98200 Brake (M70R2+1mm) _ Y8E49801A (BR-M970 XTR) Zestaw klocków hamulcowych z wymiennymi okadzinami

Zestaw klocków hamulcowych V-Brake _ _ _ _

Materia: M70R2 Dobre osigi w ka dych warunkach Doskonae dziaanie w suchych i mokrych warunkach Y8EM9802A (BR-M770 XT) (para + nakrtki mocujce)

Zestaw klocków hamulcowych V-Brake _ _ _ _

Materia: S70T Optymalna mieszanka gumy doskonale sprawdzajcy si w suchych warunkach Zmniejsza ryzyko haasu przy hamowaniu Y8GV9801A (para + nakrtki mocujce)

Zestaw klocków hamulcowych V-Brake _ _ _ _ _

6

Materia: M70T3 Mieszanka gumy optymalnie dziaajca w mokrych warunkach Zmniejsza ryzyko haasu przy hamowaniu Pasuje do systemów XT, LX, DEORE, ALIVIO, ACERA oraz ALTUS Y8BM9810A (para + nakrtki mocujce)


Zestaw klocków hamulcowych z wymiennymi okadzinami • 1 para • Obsadka w komplecie

Nazwa modelu

Grupa

M70R2 (BR-M970)

XTR

*****

M70R2 (BR-M770)

XT

*****

Pasuje do

Symbol

BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, BR-M770, BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18

Y8E49801A

Y8EM9802A BR-M770, BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18

S70C (BR-M770)

XT

****

R55C (BR-F700/-F800)

CAPREO

***

Y8EM9801A

BR-F700, BR-F800

Y8CU98010

Okadziny hamulcowe

Nazwa modelu

Grupa

M70R2 (do trudnych warunków)

XTR, XT, LX, DEORE, DXR

BR-M970/ M770/ M739 (ceramiczne)

S70C (do trudnych warunków)

Pasuje do

*

XTR, XT, LX, DEORE, DXR

*

XTR, XT, LX, DEORE, DXR

M70CT4 (do trudnych warunków)

XTR, XT, LX, DEORE, DXR

R55C (BR-F700/-F800)

CAPREO

*****

*

*****

*

*

*

M65T

*

***

*

*

*

*

****

BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, BR-M770, BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18

BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, BR-M770, BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510,BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330,BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18, BR-R550

*

Jednostka (para)

Symbol

1

Y8AA98200*

2

Y8AA98212

1

Y8AA98040

2

Y8AA98042

1

Y8A298030

2

Y8A298032

1

Y8A298060

2

Y8A298062

***

*

BR-F700, BR-F800

1

Y8CU98020

***

*

BR-M565, BR-M565-E, BR-MC33, BR-MC33-E

1

Y8BA98020

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34)

Zestaw klocków hamulcowych

Nazwa modelu

Grupa

M70T4

Jednostka (para)

1

Pasuje do

*

****

*

Symbol

Y8BM9803A BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18

M70T3

LX, DEORE

1

*

****

*

Y8BM9810A

M70T2

10

*

****

*

BR-MC16, BR-T400, BR-MC40, BR-M280

Y8CF98100

S70T

1

*

***

*

BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330, BR-T660, BR-T300, BR-MX70, BR-MC18

Y8GV9801A

S65T

10

*

***

*

BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330

Y8GP9810A

Y84F98100

Y8GK98100

M65T

5

*

***

*

BR-M560, BR-M561, BR-MC32-E, BR-MC32, BR-MC30-CH, BR-MC30, BR-MC31-CH, BR-MC31, BR-MC12, BR-MC12-E, BR-MC10, BR-MC11, BR-MC15, BR-M290, BR-M290-E, BR-CT50, BR-CT51, BR-TY22, BR-TY-23, BR-CT91, BR-CT90,BR-CT20, BR-CT21,BR-TY20, BR-TY21, BR-MJ05, BR-MJ10

BR-CT91

10

*

***

*

BR-CT91,BR-CT90-E,BR-CT90, BR-CT50, BR-CT51, BR-CT20,BR-CT21, BR-TY20, BR-TY21, BR-TY22, BR-TY23, BR-MJ05-E, BR-MJ05, BR-MJ10

7


Okadziny hamulcรณw tarczowych

Dane techniczne okadzin hamulcรณw tarczowych Shimano Okadzina ywiczna: _ Elastyczna mieszanka _ Mniejszy haas _ Skupienie si na kontroli i trwaoci _ Z przeznaczeniem do warunkรณw suchych i mokrych

Okadzina metaliczna: _ Twarda mieszanka _ Du sza ywotno _ Du a sia hamowania w trudnych warunkach _ Specjalna budowa, przeznaczona do jazdy po bocie lub piachu

Okadziny hamulcรณw tarczowych โ€ข 1 jednostka (para)

Ksztat okadziny

Materia okadziny

Nazwa modelu

Grupa

M06Ti

XTR

*****

M06

XTR, XT, LX, DEORE, SLX,

*****

M07Ti

XTR

****

A01S

XT, SLX, ALFINE

****

x

****

x

*****

x

****

metaliczna

A-Typ

ebro chodzce

Uwagi

Pasuje do

Symbol

BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765, BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M545, BR-M535, BR-R505, BR-T665, BR-M776

Y8E598010

BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765, BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M545, BRM535,BR-R505, BR-T665, BR-M776

Y8CL98010 *

BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765, BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M535, BR-R505, BR-S501, BR-S500, BR-T665, BR-T605, BR-M776

Y8E598020

BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765, BR-M665, BR-M601, BR-M595, BR-M585, BR-M535, BR-R505, BR-S501, BR-S500, BR-T665, BR-T605, BR-M776

Y8EP98010 *

BR-M575, BR-M495, BR-M486, BR-M485, BR-M445

Y8ES98030 *

BR-C501, BR-M525, BR-M495, BR-M475, BR-M465, BR-M416, BR-M416A, BR-M415

Y8FH98030

x

BR-C601, BR-M515, BR-M515LA

Y8B698010

BR-M810

Y8FF98010

x

BR-M810

Y8FF98020

BR-M575, BR-M486, BR-M485, BR-M445

Y8FL98010

BR-M985

Y8J798040

BR-M985

Y8J798030

x

x

x

ywiczna

B-Typ

ywiczna

B01S

ywiczna

B01S

ywiczna

M05

NEXAVE

metaliczna

D02S

SAINT

*****

ywiczna

D01S

SAINT

****

metaliczna

E01S

metaliczna

G03Ti

XTR

*****

ywiczna

G01A

XTR

****

Ta sama podkadka, ale zawleczka o rรณ nych rozmiarach

x

D-Typ

E-Typ

*****

x x

G-Typ

metaliczna

F03C

XTR

*****

ywiczna

F01A

XTR

*****

M03

XT

*****

M01

DEORE

*****

M04

XT

****

M02

DEORE

****

x x

x

BR-M985

Y8J798020

x

BR-M985

Y8J798010

x

BR-M755

Y8B298060

x

BR-M555

Y8B598010

x

BR-M755

Y8B298090

x

BR-M555

Y8B598040

F-Typ x

metaliczna Inne ywiczna

8

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34)


Spadek mocy hamowania wskutek przegrzewania si okadzin i tarczy na dugich zjazdach ma negatywny wpyw na skuteczno hamowania. Firma Shimano wprowadzia tarcze i okadziny Ice Tech tworzc technologi chodzenia zapewniajc stabilne hamowanie. Trójwarstwowa tarcza skadajca si z stali nierdzewnej, aluminium i stali nierdzewnej zapewnia lepsze odprowadzanie ciepa, pozwalajc na obni enie temperatury powierzchni z 400 do 300°C. Okadzina zostaa wyposa ona w radiator odprowadzajcy ciepo. Trójwarstwowa tarcza i radiatory okadzin odprowadzajce ciepo zapewniaj ponadto zwikszon ywotno okadzin, zmniejszenie haasu i cierania oraz redukcj wagi.

Okadziny hamulców tarczowych XTR F01A _ Mieszanka: okadzina ywiczna

Okadziny hamulców tarczowych XTR F03C

_ Doskonaa modulacja

_ Dobra praca zarówno w suchych, jak i w mokrych warunkach

_ Aluminiowy chodzcy radiator obni ajcy temperatur hamowania i zapewniajcy stae osigi _ Y8J798010

_ Materia: spiek metalu _ Du sza ywotno okadzin

Okadzina Ice Tech z radiatorem odprowadzajcym ciepo

Pytka ze stali nierdzewnej

Tarcza Okadzina

Radiator odprowadzajcy ciepo

_ Aluminiowy chodzcy radiator obni ajcy temperatur robocz i zapewniajcy stae osigi _ Y8J798020

Okadziny hamulców tarczowych XTR G01A

Okadziny hamulców tarczowych XTR G03Ti

_ Mieszanka: okadzina ywiczna

_ Materia: spiek metalu

Okadziny hamulców tarczowych XTR (M975) / XTR / XT / LX / SLX M06

_ Niewielka masa

_ Du sza ywotno okadzin

_ Materia: spiek metalu

_ Doskonaa modulacja _ Prawie w 100% ciche

_ Stabilne i dobre dziaanie w suchych i mokrych warunkach

_ Du szy czas eksploatacji okadziny, ochrona przed zu yciem

_ Y8J798030

_ Tytanowa pytka o niewielkiej masie

_ Stabilne i dobre dziaanie w suchych i mokrych warunkach

_ Y8J798040

_ Y8CL98010 (para + spr yny)

Okadziny hamulców tarczowych SAINT D02S/ D01S

Okadziny hamulców tarczowych XT / SLX A01S

Okadziny hamulców tarczowych M486/575 B01S

_ Materia: spiek metalu

_ Materia: ywica

_ Materia: ywica

_ Du szy czas eksploatacji okadziny, ochrona przed zu yciem

_ Cechy i dziaanie podobne do okadzin metalicznych

_ Cechy i dziaanie podobne do okadzin metalicznych

_ Stabilne i dobre dziaanie w suchych i mokrych warunkach

_ Du sza trwao przy dugich zjazdach ze stoków

_ Materia gwarantujcy cich prac i trwao

_ Y8FF98010 (BR-M810) (para + spr yny)

_ Du a odporno na cieranie

_ Y8ES98030 (para + spr yny)

_ Y8FF98020 ( ywica D01S)

_ Y8EP98010 (BR-M775) (para + spr yny)

_ Du sza trwao przy dugich zjazdach ze stoków

9


Tarcze hamulca

Tarcze 2-cz ciowe 2-czciowe tarcze Shimano z pajkiem aluminiowym nie tylko wygldaj stylowo, ale maj te wyra n przewag techniczn nad tarczami 1-czciowymi. Nie tylko skuteczniej odprowadzaj ciepo, lecz zapobiegaj tak e znieksztaceniom i wibracjom.

SM-RT98L

SM-RT98M

SM-RT98SS

SM-RT98S

Wskazรณwka: wi ksza rednica generuje wi ksz moc. Tarcze hamulca to najprostszy i najbardziej skuteczny sposรณb regulacji systemu hamulcรณw tarczowych. Maj one najwikszy wpyw na takie czynniki jak sia hamowania i jego stabilno. Wiksze tarcze wytwarzaj wiksz si hamowania przy tym samym docisku, jednoczenie bardziej efektywnie rozpraszaj ciepo i redukuj zu ycie okadzin. Ci, ktรณrym nie zale y bardzo mocno na wadze, lub z natury s mocniej zbudowani, ci si, bezpieczniej jest wรณwczas jecha na tarczach 180mm lub 203mm.

System mocowania tarczy CENTERLOCK System mocowania tarczy CENTERLOCK pozwala zamontowa tarcz przy u yciu piercienia blokujcego, analogicznie do kasety. Tarcz nale y nao y na piast z wielowypustami oraz zabezpieczy j piercieniem blokujcym. Proste, bezpieczne i lekkie.

Tarcza

Adapter tarczy hamulca (SM-RTAD10) _ Do instalowania tarczy hamulca typu 6-rub na piacie/kole z systemem CENTER LOCK. Wypusty Centerlock

10

Nakrtka


Tarcze “Ice Tech”, podobnie jak okadziny “Ice Tech” znaczco zmniejszaj kumulacj ciepa w systemie. To z kolei redukuje efekt spadku mocy hamowania, zapewniajc sta si hamowania, nawet na dugich odcinkach zjazdów. Dodatkowe zalety to du sza ywotno okadzin i cichsza praca.

Aluminium

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Nierdzewne Rdze aluminiowy

Tarcza hamulca Mocowanie

Grupa

rednica

Info 1

Info 2

Nr modelu

203 mm

ISMRT98L

180 mm

ISMRT98M

XTR

Konstrukcja Ice Tech

SM-RT98

160 mm

ISMRT98S

140 mm

ISMRT98SS

203 mm XT

ISMRT79L

180 mm

SM-RT79

160 mm 203 mm CENTER LOCK SLX

DEORE

180 mm

ISMRT64L

2-czciowa budowa odprowadzajca boto z piercieniem blokujcym

SM-RT64

XT

ISMRT64M

160 mm

ISMRT64

203 mm

ESMRT62L

180 mm

SM-RT62

ESMRT62M ESMRT62

203 mm

6-rub

ISMRT79M ISMRT79

160 mm

DEORE

Symbol

ESMRT53L

180 mm

Tylko okadzina ywiczna

SM-RT53

ESMRT53M

160 mm

ESMRT53

203 mm

ISMRT76L

180 mm 160 mm

SM-RT76 Odprowadzanie bota

ISMRT76

180 mm DEORE

ESMRT51M Tylko okadzina ywiczna

SM-RT51

160 mm Do instalowania tarczy hamulca typu 6-rubowego na piacie/kole z systemem CENTER LOCK.

ISMRT76M

ESMRT51 Adapter tarczy hamulca

ESMRTAD10

11


Linki i pancerze

SIS-SP41: optymalna zmiana przeoe

Pancerz linki SP41 na caej dugoci jest wstpnie przesmarowany specjalnym smarem silikonowym, uatwiajcym szybk i precyzyjn zmian przeo e. Pancerz SP41 radykalnie zmniejsza tarcie linki, co zapewnia szybsz i bezwysikow zmian przeo e. Ponadto zredukowane zostaj utrata mocy spowodowana opó nieniem w zmianie przeo e,

jak równie zmczenie zwizane ze zmian przeo e w warunkach jazdy dugodystansowej oraz w warunkach terenowych, z du  iloci podjazdów i zjazdów. Opcje kolorystyczne pancerza pozwalaj zaspokoi ró norodne wymagania.

SIS-SP40

SIS-SP41

Smar silikonowy 8 opcji kolorystycznych

W modelach z wy szych grup, takich jak XTR, DURA-ACE, ULTEGRA i 105, zastosowano link z PTFE, co przyczynio si do zmniejszenia tarcia i zapewnio pynn zmian przeo e.

Zestaw linek przerzutki SIS-SP41: linka powlekana PTFE do rowerów szosowych

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Kolor

• SIS-SP41 1700 mm

• ø 1,2 mm x 2100 mm (2 szt.) • Powlekanie PTFE • Stal nierdzewna

• Kocówki pancerza (4 szt.) • Uszczelniona kocówka pancerza, plastik • Uszczelniona kocówka pancerza, aluminium • Kocówki linki (2 szt.)

Czarny

Symbol Y60098011

Biay

Y60098012

óty

Y60098013

Czerwony

Y60098014

Niebieski

Y60098015

Zielony

Y60098016

Pomaraczowy

Y60098017

Szary High-Tech

Y60098018

SIS-SP41: zestaw linek ze stali nierdzewnej do jazdy szosowej

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Symbol

• SIS-SP41 1700 mm • Czarny

• Rdze SUS 2100 mm (2 szt.) • Stal nierdzewna

• SIS-SP 40 kocówki pancerza (4 szt.) • SIS-SP40 uszczelnione kocówki pancerza (1 szt.) • SIS-SP41 uszczelnione kocówki pancerza (1 szt.) • Kocówki linki (2 szt.)

Y60098022

SIS-SP40: zestaw linek standardowych do jazdy szosowej

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Symbol

• SIS-SP40 1700 mm • Czarne

• Rdze stalowy 2100 mm (2 szt.)

• Kocówki linki (2 szt.) • SIS-SP40 kocówki pancerza (6 szt.)

Y60098501

Pancerz przerzutki SIS-SP41

SIS-SP51

Opis

Kolor

Symbol

Opis

Kolor

Symbol

• • • •

Czarny

Y6Y198010 *

Czarny

Y60B97652

Biay

Y6Y198030 *

óty

Y6Y198060 *

• • • •

Szosowe / MTB ø 4 mm x 10 m 1 szt. bez kocówek pancerza

Czerwony

Y6Y198050 *

Niebieski

Y6Y198040 *

Zielony

Y6Y198070 *

Pomaraczowy

Y6Y198080 *

Szary High-Tech

Y6Y198020 *

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34)

12

Szosowe / MTB ø 5 mm x 7,62 m 1 szt. bez kocówek pancerza ø 6 mm x 30 szt. ø 5,5 mm x 15 szt. ø 4 mm x 15 szt.


Rónica mi dzy SIS-SP i SIS Pancerze SIS-SP s zaprojektowane tak, aby byy osiowo sztywniejsze i silniejsze od pancerzy SIS. Jest to mo liwe dziki u yciu podu nych splotów stalowych zamiast spiralnych (u ywanych w linkach hamulcowych). Dziki temu sia jest przekazywana bardziej bezporednio, co pozwala na dokadniejsz i szybsz zmian przeo e. Pancerze SIS mo na wymieni na pancerze SIS-SP.

Powlekanie syntetyczne

Druty ze stali nierdzewnej (17 szt.)

Powlekanie syntetyczne

Spirala stalowa

Koszulka Koszulka

Smar Smar Pancerz linki przerzutki SIS-SP

Pancerz SIS

SIS-SP41 MTB

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Symbol

• SIS-SP41 3000 mm • Czarny

• ø 1,2 mm x 2100 mm • ø 1,2 mm x 1800 mm • Stal nierdzewna

• Uszczelniane kocówki pancerza, plastik (9 szt.) • Uszczelniony nosek kocówki pancerza • Gumowa osona • Kocówki linki (2 szt.)

Y60098021

SIS-SP41: linka powlekana PTFE do MTB

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Symbol

• SIS-SP41 3000 mm • Czarny

• ø 1,2 mm x 2100 mm • ø 1,2 mm x 1800 mm • Stal nierdzewna z powok PTFE

• Uszczelniane kocówki pancerza, plastik (3 szt.) • Uszczelniona kocówka pancerza, aluminium • Uszczelniony nosek kocówki pancerza (7 szt.) • Gumowe osony (7 szt.) • Kocówki linki (2 szt.)

Y60098019

Linki przerzutki Specjalny ksztat linki minimalizuje tarcie i pozwala na pynn zmian przeoenia _ Rdze z 6 linek uo onych w okrg _ 12 linek wokó rdzenia uksztatowanych pod ktem pynnej zmiany biegów

Linka powlekana PTFE

Linka ze stali nierdzewnej szosa/MTB

Opis

Symbol

Opis

Symbol

• Powlekanie PTFE • ø 1,2 mm x 2100 mm, wcznie z kocówk linki

Y60098921 *

• Linka SUS • ø 1,2 mm x 2100 mm, wcznie z kocówk linki

Y60098911 *

Linka

Linka SUS tandem szosa/MTB

Opis

Symbol

Opis

Symbol

• 10-pak • ø 1,2 mm x 2100 mm • Stal

Y60098100

• Linka SUS • ø 1,2 mm x 3000 mm, wcznie z kocówk linki

Y60030014 *

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34)

13


Linki

Zestawy linek hamulca zewntrzne

Pancerz linki hamulca

linka

M system: do zastosowa MTB. Z mikk wyciók pomagajc w pynnym hamowaniu. Ukada si wokó kierownicy. SLR: do rowerów szosowych. Z tward wyciók zachowujc ksztat nawet w trudnych warunkach. Ukada si wokó kierownicy wycióka

Linka powlekana PTFE do rowerów szosowych

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Kolor

• SLR 1400 mm • SLR 800 mm

• • • •

• Kocówki linki (2 szt.) • Kocówki pancerza (2 szt.)

Czarny

Y80098011

Biay

Y80098012

ø 1,6 mm x 1000 mm ø 1,6 mm x 2050 mm Powlekanie PTFE Stal nierdzewna

óty

Y80098013

Czerwony

Y80098014

Niebieski

Y80098015

Zielony

Y80098016

Pomaraczowy

Y80098017

Szary High-Tech

Y80098018

Linka standardowa do rowerów szosowych

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Symbol

• SLR 2200 mm • Czarne

• ø 1,6 mm x 1000 mm • ø 1,6 mm x 2050 mm • Stal nierdzewna

• Kocówki linki (2 szt.) • Kocówki pancerza (2 szt.)

Y80098019

MTB

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Symbol

• M-System 2200 mm • Czarne

• ø 1,6 mm x 1000 mm • ø 1,6 mm x 2050 mm • Stal

• Kocówki linki (2 szt.) • Kocówki pancerza (4 szt.)

Y80098021

Standardowy zestaw linki hamulca, szosa / MTB

14

Symbol

Pancerz

Linka

Drobne komponenty

Symbol

• Pancerz do MTB, 2200 mm • Czarne

• ø 1,6 mm x 1000 mm • ø 1,6 mm x 2050 mm • Stal

• Kocówki linki (2 szt.) • Kocówka pancerza z mosidzu / powlekana niklem (2 szt.)

Y80098022


Linki hamulca Linka powlekana PTFE

Szosowe

Opis

Symbol

Opis

Symbol

• Powlekanie PTFE ø 1,6 mm x 2050 mm • Stal nierdzewna, z kocówk linki

Y80098320 *

• ø 1,6 mm x 2050 mm, stal nierdzewna

Y80098330 *

Tandem SUS do szosy

MTB

Opis

Symbol

Opis

Symbol

• ø 1,6 mm x 3500 mm • z kocówk linki

Y80035014

• ø 1,6 mm x 2050 mm • Stal nierdzewna, z kocówk linki

Y80098210 *

Tandem SUS do MTB

Szosowe / MTB z ko cówk

Opis

Symbol

Opis

Symbol

• ø 1,6 mm x 3500 mm • z kocówk linki

Y80Z35013

• ø 1,6 mm x 2050 mm • Kocówka stalowa, z kocówk linki • 10 szt.

Y80098410

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34)

Inne Regulacja linki

Ko cówka pancerza

Nr modelu

Opis

Jednostka (para)

Symbol

SM-CA70

Aluminium

1

ISMCA70P

SM-CA50

Czarne

1

ISMCA50P

Materia

Ko cówka linki Opis

ILO

Symbol

Kocówka linki (ø 1,2 mm)

100

Y62098030

Kocówka linki (ø 1,6 mm)

100

Y62098040

Kocówka linki (ø 1,2 mm)

10

Y62098060

Kocówka linki (ø 1,6 mm)

10

Y62098070

Aluminium

Przerzutki

Uszczelniona ko cówka linki z gumow oson Opis

ILO

Symbol

Uszczelniona Kocówka Linki z Gumow Oson

4 sztuki

Y6AM98080

Plastik

lizgi

Lepszej jakoci

Standard

Nr modelu

Opis

Symbol

SM-SP17-M

przykrcane

Y66Y98500

SM-SP17-T

wciskane

Y66Y98510

SM-SP18-M

przykrcane

Y66Y98600

SM-SP18-T

wciskane

Y66Y98610

Aluminium Hamulca

Stal

Opis

szt. w opakowaniu

Symbol

kocówka pancerza do ST-7900

4

Y6RT98170

SIS-SP40 uszczelniona kocówka pancerza (ø 4 mm)

1

Y6Z290030

SIS-SP40 uszczelniona kocówka pancerza (ø 6 mm)

1

Y6Z190010

SIS-SP50 kocówki pancerza (ø 6 mm)

1

Y60E00010

SIS-SP40 uszczelniona kocówka pancerza (ø 6 mm)

100

Y6ZA98010

SIS-SP40 kocówki pancerza (ø 6 mm)

100

Y6Z298010

kocówka pancerza do BR-M950, BR-M739/ srebrne

1

Y87298100

kocówka pancerza do BR-M950, BR-M739/ czarny

1

Y87298110

kocówki pancerza (ø 6 mm)

100

Y60B98010

Uszczelniona kocówka pancerza

Standardowa kocówka pancerza Kontakt

Kontakt

4 rowki

Uszczelnienie o-ring

2 rowki

Shimano Index System (SIS) mo e nie funkcjonowa prawidowo w przypadku nieodpowiedniego zamontowania kocówki na pancerzu.

15


Kaseta z batek

Koronki HG Pocztek zmiany przeo enia

W poczeniu z acuchami Shimano HYPERGLIDE (HG) kasety zbatek HG zapewniaj szybk i precyzyjn zmian przeo e. Cech tych specjalnie zaprojektowanych komputerowo koronek s charakterystycznie rozmieszczone rampy i pro le zbów, zapewniajce lepsz kontrol acucha podczas zmiany przeo enia. Skutkuje to uzyskaniem czuej, pynnej i cichej zmiany przeo e. Koniec zmiany przeo enia

Pocztek zmiany przeo enia

Koronki HG prowadz acuch na kolejn zbatk szybko i bezporednio, bez przerzucania za daleko.

Koniec zmiany przeo enia

Zestawienie 10/9-rz dowych koronek do rowerów górskich Aluminiowy Nonik Koronek

Wyko czenie

3 sztuki

tytanowe/niklowane

2 sztuki

mat chrom

1 szt.

mat chrom / mat nikiel

1 szt.

mat chrom

1 szt.

mat chrom / mat nikiel

mat nikiel

niklowane

Fosforan cynku

CS-M980

10-rzdowa CS-M771-10

CS-HG81-10

CS-M770

CS-HG80-9

9-rzdowa CS-HG61-9

CS-HG50-9

CS-HG30-9

16

Konwencjonalne koronki powoduj, e acuch podnosi si i przechodzi nad zbami koronki przed wybraniem zbatki.


10-rz dowa kaseta z batek CS-M980 _ Specjalny pro l zbów dla acucha HG-X i tylnej przerzutki Shadow _ Szybka, pynna i pewna zmiana biegów _ 3-czciowe struktura ramion pajka zapewnia wysok sztywno i dynamiczne pedaowanie _ 5 zbatek tytanowych _ Kombinacje zbatek: 11-34T, 11-36T _ Masa: 255 g (11-34T)

CS-M980

Kasety MTB • 1 jednostka (sztuka) Grupa XTR

10-rzdowa Dyna-Sys

XT

SLX

XT

SLX, LX

9-rzdowa

DEORE

SHIMANO

Z by

Waga (g)

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T

255

Nazwa modelu

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

272

11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T

294

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T

323

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

343

ICSM77110136

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T

351

ICSHG8110134

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

369

CS-M980

CS-M771-10

CS-HG81-10

264 300

11-12-13-14-16-18-21-24-28T

231

11-12-14-16-18-21-24-28-32T

282

11-13-15-17-20-23-26-30-34T

315

ICSHG809134

11-12-13-14-16-18-21-24-28T

259

ICSHG619128

11-12-14-16-18-21-24-28-32T

338

11-13-15-17-20-23-26-30-34T

389

12-14-16-18-21-24-28T-32-36T

425

ICSHG619236

11-12-14-16-18-21-24-28-32T

367

ICSHG509132 *

11-13-15-17-20-23-26-30-34T

439

CS-M770

ICSM7709132 ICSM7709134 ICSHG809128

CS-HG80-9

CS-HG61-9 Dobre do 29 cali

CS-HG50-9

11-12-14-16-18-21-24-28-32T

CS-HG30-9

ICSHG809132

ICSHG619132 * ICSHG619134

ICSHG509134 * ICSHG309132 ICSHG309134 ECSHG50I8128A

CS-HG50-8I

ECSHG50I8130A *

11-13-15-18-21-24-28-32T

ECSHG50I8132A

11-13-15-17-20-23-26-30T

ECSHG408130PA

11-13-15-17-21-24-28-32T

CS-HG40-8I

11-13-15-17-20-23-26-34T SHIMANO

ICSHG8110136

11-12-14-16-18-21-24-28-32T

11-13-15-17-20-23-26-30T

7-rzdowa

ICSM77110134

11-13-15-17-20-23-26-30-34T

11-13-15-17-19-21-24-28T

SHIMANO

ICSM98010136 ICSM77110132

11-13-15-17-20-23-26-30-34T

8-rzdowa

Symbol ICSM98010134

ECSHG408132PA ECSHG408134P

11-13-15-18-21-24-28T

CS-HG30-I

ECSHG30I7128P *

12-14-16-18-21-24-28T

CS-HG20-7

ECSHG20I7228

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34). Podkrelone koronki s wykonane z tytanu. Wolnobiegi • 1 jednostka (sztuka) Grupa

7-rzdowy

6-rzdowy

SHIMANO

SHIMANO

Wolnobieg

Z by

Symbol

MF-HG37

13-15-17-19-21-24-28T

EMFHG377328L

MF-TZ21

14-16-18-20-22-24-28T

EMFTZ217428T

MF-TZ31

14-16-18-20-22-24-34T

EMFTZ317434T

MF-TZ20

14-16-18-21-24-28T

EMFTZ206428T

17


Kaseta z batek

Z batki tytanowe pozwalaj uzyska optymaln wag

Mocowanie z batek redukujce mas Mocowanie koronek (pajk) ze stopu zmniejsza mas i zapewnia wysok sztywno boczn. Kasety zbatek XTR maj potr贸jny pajk, a kasety DURA-ACE - podw贸jny.

W kasetach zbatek DURA-ACE i XTR cztery najwiksze zbatki zostay wykonane z tytanu. Pozwala to na zmniejszenie wagi i zwikszenie sztywnoci.

Tytan

CS-M980

Bj枚rn H盲nssler

CS-7900

18


Kasety szosowe โ€ข 1 jednostka (sztuka) Grupa

DURA-ACE

10-rzdowa

Koronki

Waga (g)

Nazwa modelu

ICS790010121

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23T

ICS790010123

11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T

ICS790010125

11-12-13-14-15-17-19-21-24-27T 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T

163 g (11-23T)

CS-7900

105

9-rzdowa

Koronki

SHIMANO

SHIMANO

ICS790010127 ICS790010128

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23T

ICS790010223

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

ICS790010225

12-13-14-15-16-17-19-21-24-27T

ICS790010227

13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T

ICS660010325

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25T

ICS660010425

15-16-17-18-19-20-21-22-23-25T

ICS660010525

16-17-18-19-20-21-22-23-25-27T ULTEGRA

Symbol

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21T

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23T

ICS660010627 209 g (11-23T)

CS-6700

ICS670010123

11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T

ICS670010125

11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T

ICS670010128

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23T

ICS670010223

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

ICS670010225

11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T

ICS570010125

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

209 g (11-23T)

CS-5700

ICS570010128 ICS570010225

12-13-14-15-16-17-19-21-24-27T

ICS570010227

12-13-14-15-16-17-19-21-23T

ICSHG509223

12-13-14-15-17-19-21-23-25T

CS-HG50-9

13-14-15-16-17-19-21-23-25T

ICSHG509225 ICSHG509325 *

14-15-16-17-18-19-21-23-25T

ICSHG509425

18T

ICSS50018 CS-S500

20T

ICSS50020

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34). Podkrelone koronki s wykonane z tytanu.

Kaseta z batek CS-7900 _ Pajk aluminiowy: bardzo niska masa i wysoka sztywno _ Zbatka: l ejsza konstrukcja i niezawodna zmiana biegรณw _ Zbatki tytanowe: konstrukcja 4 najwikszych zbatek z tytanu pozwala zredukowa wag _ Waga: 163 g (11-23 T) CS-7900

19


a cuchy

a cuchy Shimano acuch su y do przenoszenia siy z przedniej tarczy mechanizmu na tyln koronk kasety. acuch jest nara ony na bardzo du y stres mechaniczny i dziaanie czynników zewntrznych. Poziom zu ycia (rozcignicia) acucha zale y od takich rzeczy jak sposób u ytkowania, pogoda, konserwacja. Wczeniej czy pó niej konieczna jest wymiana ka dego acucha. Wymiana acucha na czas to skuteczny sposób uniknicia zbyt du ego obci ania tarcz i zbatek.

Aby uzyska maksymaln wydajno systemu Shimano HyperDrive, zalecamy u ywanie oryginalnych acuchów Shimano HG.

a cuchy kierunkowe do rowerów szosowych Najnowsze acuchy DURA-ACE, ULTEGRA i 105 charakteryzuj si now, asymetryczn konstrukcj, dlatego podczas ich monta u nale y zwróci uwag na kierunek. Specjalnie uksztatowane ogniwa oferuj lepszy styk z zbatkami, co pozwala na atwiejsze zmienianie biegów nawet przy obci eniu. Aby zmniejszy mas, acuch jest wyprodukowany z u yciem dr onych sworzni (tylko w DURA-ACE) oraz perforowanych ogniw wewntrznych.

Przód (strona zewntrzna)

Strona z oznaczeniem pokazanym na rysunku jest stron przedni (strona zewntrzna). Ty (strona wewntrzna)

W celu zwikszenia jakoci zmiany przeo e acuchy CN-7901, CN-6700 i CN-5700 maj kierunek przód i ty.

Nowy ksztat uatwia zmian przednich przeoe

Nowy ksztat zmniejsza niepo dane tarcie midzy acuchem i zbatk.

a cuch DURA-ACE CN-7901 _ acuch o bardzo wskich ogniwach HG do napdów 10-rzdowych _ Nowy ksztat ogniw zewntrznych _ Pynna zmiana przednich przeo e i mniejsze ryzyko wcignicia acucha na tarczy _ Udoskonalona konstrukcja ogniw zewntrznych i wewntrznych, zapewniajca lepszy kontakt z zbami koronki _ Bardziej pynna zmiana przeo e nawet w trakcie jazdy przy du ym obci eniu _ Bardziej ciche pedaowanie. Wiksza sztywno konstrukcji, zapewniajca bardziej pynne pedaowanie i zmniejszajca ryzyko spadnicia acucha _ Dr ony sworze _ Perforowane ogniwo pozwala zredukowa wag _ Stabilna zmiana przeo e _ Waga: 252 g (114 ogniw)

20


Ocena

Narz dzie Shimano do sprawdzania a cuchรณw Przy u yciu tego narzdzia mo na szybko sprawdzi, czy acuch nie jest zu yty. Prawidowo

Jak uywa narz dzia TL-CN41 1. Przyรณ narzdzie do acucha zaczynajc od sworznia numer 1 2. Sprawd zu ycie acucha na sworzniu numer 3

Odstp midzy acuchem i narzdziem.

Nieprawidowo

TL-CN41 Numer czci: Y-121 52000

Brak odstpu midzy acuchem i narzdziem. Aby uzyska najlepsz jako dziaania, nale y wymieni acuch.

a cuch ULTEGRA CN-6701

a cuch ULTEGRA CN-6600

_ acuch o bardzo wskich ogniwach HG do napdรณw 10-rzdowych

_ acuch o bardzo wskich ogniwach HG do napdรณw 10-rzdowych

_ Nowy ksztat ogniw zewntrznych

_ Stosowa z mechanizmem trzyrzdowym FC-6703

_ Pynna zmiana przednich przeo e i mniejsze ryzyko wcignicia acucha na tarczy

_ Waga: 280 g (116 ogniw)

_ Nowy ksztat ogniwa wewntrznego zapewnia pynniejsze przeo enie tylne _ Mniejsze napicie podczas zmiany przeo e i jazdy. Pynna zmiana przeo e nawet w trakcie jazdy przy du ym obci eniu _ Perforowane ogniwo pozwala zredukowa mas _ Stosowa z mechanizmem dwurzdowym FC-6700/6750 _ Waga: 272 g (116 ogniw)

a cuch SHIMANO 105 CN-5701

a cuch SHIMANO 105 CN-5600

_ acuch o bardzo wskich ogniwach HG do napdรณw 10-rzdowych

_ 10-rzdowy acuch Super Hyperglide (HG)

_ Przeprojektowane pytki ogniwek zewntrznych i wewntrznych _ Zwikszony kontakt z zbami koronki poprawia przekazywanie mocy i zmian przeo e pod obci eniem

_ Szare wykoczenie antykorozyjne pytek ogniw wewntrznych i zewntrznych _ Stosowa z mechanizmem trzyrzdowym FC-5703 _ ICN5600116l _ Waga: 280 g (116 ogniw)

_ Nowy ksztat ogniw zewntrznych _ Pynna zmiana przednich przeo e i mniejsze ryzyko wcignicia acucha na tarczy _ Nowy ksztat ogniwa wewntrznego zapewnia pynniejsze przeo enie tylne _ Stosowa z mechanizmem dwurzdowym FC-5700/5750 _ Waga: 267 g (116 ogniw)

21


a cuchy

a cuch HG/X Kolejny etap ewolucji jakoci zmiany przeo e. Cakowicie nowy, 10-biegowy, kierunkowy acuch do rowerów górskich HG-X zapewnia bardziej pynn zmian przeo e, mniejsz wag i lepsze ogólne parametry dziaania. acuch kierunkowy HG-X: prawa strona zostaa zoptymalizowana pod ktem zmiany przeo e z przodu, a lewa strona zostaa zoptymalizowana pod ktem zmiany przeo e z tyu. Kompatybilne z: XTR/DEORE XT/SLX

kier

une

k

Kierunek obrotów

Kierunek obrotów

Zewn trzna strona Zewntrzna strona acucha HG-X jest zoptymalizowana dla przednich przeo e. W poczeniu ze specjalnymi pro lami zbów tarczy, zapewnia atw i pynn zmian na mechani mie korbowym.

Wewn trzna strona Wewntrzna strona acucha HG-X jest zoptymalizowana dla tylnych zakresów przeo e, dajc wiksz sprawno mechaniczn podczas zmiany na koronkach kasety.

Specjalny 10-biegowy a cuch do rowerów górskich _ Zaprojektowany z myl o warunkach jazdy górskiej, takich jak wysoki moment pedaowania i botnista nawierzchnia _ Trway: otwory sworzni czcych ogniwka s zalepione _ Oczyszczajcy si z bota, pewna zmiana przeo e w botnistych warunkach _ a cuch HG-X nie jest kompatybilny z innymi szosowymi a cuchami 10-biegowymi

CN-M980: super wski a cuch HG-X do nap dów 10-rz dowych _ Nowy acuch do napdów 10-rzdowych zoptymalizowany do warunków MTB _ Lekkie, perforowane ogniwo czce. Zaawansowane nitowanie zapewnia tak sam wytrzymao jak w przypadku acuchów do napdów 9-rzdowych

a cuch XT CN-HG94, HG-X _ acuch o super wskich ogniwach HG-X do napdów 10-rzdowych _ Nowy acuch do napdów 10-rzdowych zoptymalizowany do warunków MTB _ Ogniwka platerowane stopem cynku _ Standardowy sworze _ acuch kierunkowy

_ Konstrukcja strzsajca boto

_ Dalsza ewolucja rozwoju zmiany przeo e

_ acuch kierunkowy

_ Waga: 273 g (114 ogniw)

_ Dr ony sworze pozwala zmniejszy mas _ Waga: 259 g (114 ogniw)

XT / SAINT CN-HG93, a cuch _ 9-rzdowy o wskich ogniwach _ Precyzyjna konstrukcja zachowuje wytrzymao, trwao i poprzeczn sztywno dla pynniejszej zmiany przeo enia na w szej 9-rzdowej kasecie

22

SLX CN-HG74: super wski a cuch HG-X do nap dów 10-rz dowych _ Nowy acuch do napdów 10-rzdowych zoptymalizowany do MTB _ Szary _ Standardowy sworze czcy

_ Zwikszona trwao

_ acuch kierunkowy

_ ICNHG93114l

_ Dalszy wzrost wydajnoci zmiany przeo e

_ Waga: 304 g (116 ogniw)

_ Waga: 273 g (114 ogniw)


a cuchy do rowerów szosowych • 1 (sztuka) • 116 ogniw Grupa

Nazwa modelu

Symbol

CN 7901

ICN7901116

CN 7801

ICN7801116I

CN 6701

ICN6701116

CN 6600

ICN6600116I

CN 5701

ICN5701116

CN 5600

ICN5600116I

DURA-ACE

CN 7701

ICN7701116I

Grupa

Nazwa modelu

Symbol

XTR

CN M980

ICNM980116

XT

CN HG94

ICNHG94116I

SLX

CN HG74

ICNHG74116I

CN HG53

ICNHG53116 *

CN HG73

ICNHG73116I

CN HG93

ICNHG93116I

CN HG70

ICNHG70116 *

CN HG91

ICNHG91116

CN IG70

ICNIG70116

CN HG40

ECNHG40116Q

CN HG50

ICNHG50116

CN UG51

ECNUG51C116Q

DURA-ACE

HG 10-rzdowy

ULTEGRA

Sworze czcy typu ampukowego

105 HG 9-rzdowy

a cuchy MTB • 1 (sztuka) • 116 ogniw

HG-X 10-rzdowy / do MTB

HG 9-rzdowy Sworze czcy typu ampukowego HG 7-/8-rzdowy

INNE

IG 7-/8-rzdowy HG 6-/7-/8-rzdowy UG 6-/7-rzdowy

Spinka SM-UG51

* dostpne tak e w zestawie serwisowym (patrz str. 34)

Zcza a cucha

10-rz dów

9 rz dów HG

HG/IG

Opis

Symbol

Super-wski 10-rzdowy acuch HG dla CN-7900/7801 (5 szt.)

Y08X98011

Super-wski 10-rzdowy acuch HG dla CN-7900/7801 (50 szt.)

Y08X98021

Super-wski 10-rzdowy acuch HG dla CN-7800 (5 szt.)

Y08D98010

Super-wski 10-rzdowy acuch HG dla CN-7800 (50 szt.)

Y08D98020

Super-wski 9-rzdowy acuch HG (5 szt.)

Y06998010

Super-wski 9-rzdowy acuch HG (50 szt.)

Y06998020

acuch HG IG (3 szt.)

Y04598010

acuch HG IG (50 szt.)

Y04598020

10-rzdowy do CN-7901/6701/

z trzema liniami

5701/7801/6600/5600/M980/HG94/HG74

z dwoma liniami

10-rzdowy dla CN-7800

z jedn lini

9-rzdów

Srebrny

8-rzdów

Czarny

23


Tarcze

Tarcze Shimano SG-X Czsto nie doceniamy znaczenia tarcz w zakresie wydajnoci caego systemu zmiany przeoe. Aby uzyska optymaln wydajno oferowan przez system Shimano, naley uywa wycznie mechanizmów korbowych Shimano razem z oryginalnymi tarczami Shimano. S to jedyne tarcze

zaprojektowane precyzyjnie pod ktem doskonaej wspópracy ze sob i odpowiednimi acuchami Shimano. Dziki takim cechom, jak specjalny pro l zba, rampy i ostrzone sworznie, pozwalaj one osign sta, optymaln jako zmiany przednich przeoe.

HYPERDRIVE System przednich przeoe Shimano jest oparty na rozwizaniu HyperDrive. Poczenie przedniej przerzutki, acucha HG i tarcz SG-X pozwala na zapewnienie bardziej niezawodnego, precyzyjnego i szybkiego zmieniania przeoe przednich. Brak rozwizania HyperDrive moe oznacza problemy podczas zmiany biegu ze redniej tarczy na du tarcz, szczególnie przy duym obcieniu. Na szczcie system Shimano HyperDrive pozwala o tym zapomnie. Zb wiodcy, wyostrzone sworznie tarcz SG-X, przednia przerzutka o szerokim, bardzo sztywnym wózku i specjalny pro l wózka

acucha HyperGlide pozwoliy na osignicie bezproblemowej, pynnej zmiany biegów. Stosowane tarcze charakteryzuj si wyjtkow sztywnoci skrtn, a ich zby maj specjalnie uksztatowany pro l, dziki czemu acuch pynnie przesuwa si z wikszej tarczy na mniejsz lub z mniejszej na wiksz.

Specjalne pro le zbów

Sworznie

Rampy (wybrane fragmenty)

Wydrona tarcza HOLLOWGLIDE Dwie zewntrzne tarcze w grupach DURA-ACE i ULTEGRA s wydrone. Nie tylko pozwala to na zmniejszenie masy, ale zapewnia take wiksz si pracy. W efekcie otrzymuje si szybsze bardziej precyzyjne dziaanie zmiany przeoenia.

10-rzdowe szosowe tarcze FC-6700 ULTEGRA dwurzdowy

FC-7900 DURA-ACE dwurzdowy Opis

Symbol

Opis

Symbol

Tarcza 39T

Y1KY39000

Tarcza 39T

Y1LJ39000

Tarcza 42T

Y1KY42000

Tarcza 52T (typu B)

Y1LJ98090

Tarcza 44T

Y1KY44000

Tarcza 53T (typu B)

Y1LJ98100

Tarcza 52T (typu B)

Y1KY98010

Tarcza 53T (typu A) / 53T (typu B)

Y1KY98020 / Y1KY98030

FC-6750 ULTEGRA kompaktowy

Tarcza 54T (typu A)

Y1KY98170

Opis

Symbol

Tarcza 55T (typu A)

Y1KY98180

Tarcza 34T

Y1LL34000

Tarcza 56T (typu E)

Y1KY98190

Tarcza 50T (typu F)

Y1LL98010

FC-7950 DURA-ACE kompaktowy

FC-6703 ULTEGRA trzyrzdowy

Opis

Symbol

Opis

Symbol

Tarcza 34T

Y1KZ34000

Tarcza 30T

Y1LK30000

Tarcza 50T (typu B)

Y1KZ98010

Tarcza 39T

Y1LK98020

Tarcza 52T

Y1LK98030

FC-7800 DURA-ACE dwurzdowy Opis

Symbol

FC-6601-G ULTEGRA dwurzdowy

Tarcza 39T (typu B)

Y1F339000

Opis

Symbol

Tarcza 42T (typu A)

Y1F342000

Tarcza 53T (typu B)

Y1JN98010

Tarcza 44T (typu E: do TT/TA)

Y1F344000

Tarcza 52T (typu B)

Y1JN98020

Tarcza 50T (typu B)

Y1F398010

Tarcza 39T

Y1JN39000

Tarcza 52T (typu B)

Y1F398020

Tarcza 53T (typu B)

Y1F398030

Tarcza 53T (typu A)

Y1F398040

Tarcza 54T (typu A: do TT/TA) Tarcza 55T (typu A: do TT/TA) Tarcza 56T (typu E: do TT/TA)

24

Y1F398250 Y1F398260 Y1F398270

FC-6604-G ULTEGRA trzyrzdowy Opis

Symbol

Tarcza 52T (typu D)

Y1JP98010

Tarcza 39T

Y1JP98020

Tarcza 30T

Y1JP30000


FC-6600 ULTEGRA dwurzdowy

FC-5750 105 kompaktowy

Opis

Symbol

Opis

Symbol

Tarcza 39T (srebrna)

Y1G339000

Tarcza 34T (srebrna)

Y1M534020

Tarcza 52T (srebrna)

Y1G398030

Tarcza 50T (typu F, srebrna)

Y1M598010

Tarcza 53T (srebrna)

Y1G398040

Tarcza 34T (czarna)

Y1M534030

Tarcza 50T (typu F, czarna)

Y1M598020

FC-5700 105 dwurzdowy FC-5703 105 trzyrzdowy

Opis

Symbol

Tarcza 39T (srebrna)

Y1M339000

Opis

Symbol

Tarcza 52T (typu B, srebrna)

Y1M398130

Tarcza 30T (srebrna)

Y1M430020

Tarcza 53T (typu B, srebrna)

Y1M398150

Tarcza 39T (typu D, srebrna)

Y1M498010

Tarcza 39T (czarna)

Y1M339010

Tarcza 50T (typu D, srebrna)

Y1M498030

Tarcza 52T (typu B, czarna)

Y1M398140

Tarcza 30T (czarna)

Y1M430030

Tarcza 53T (typu B, czarna)

Y1M398160

Tarcza 39T (typu D, czarna)

Y1M498020

Tarcza 50T (typu D, czarna)

Y1M498040

10-rzdowe tarcze do MTB FC-M770-10 DEORE XT trzyrzdowy

FC-M980 XTR trzyrzdowy Opis

Symbol

Opis

Symbol

Tarcza 42T

Y1LR98010

Tarcza 24T (typu AE)

Y1LW24000

Tarcza 32T

Y1LR98020

Tarcza 32T (typu AE)

Y1LW98020

Tarcza 24T

Y1LR24000

Tarcza 42T (typu AE)

Y1LW98030

Opis

Symbol

Opis

Tarcza 38T

Y1LR98030

Tarcza 24T (typu AE, czarna)

Y1LU24000

Tarcza 26T

Y1LR26000

Tarcza 32T (typu AE)

Y1LU98020

Tarcza 42T (typu AE, czarna)

Y1LU98030

FC-M980 XTR dwurzdowy

FC-M660-10 SLX trzyrzdowy Symbol

FC-M985 XTR dwurzdowy Opis

Symbol

Tarcza 40T

Y1LS98030

Tarcza 28T

Y1LS28000

Tarcza 42T

Y1LS98010

Tarcza 30T

Y1LS30000

Tarcza 44T

Y1LS98020

* Kombinacje zb贸w tarczy: 40-28T/42-30T/44-30T

9-rzdowe tarcze do MTB FC-M970 XTR trzyrzdowy

FC-M771-K DEORE XT trzyrzdowy, do trekkingu

Opis

Symbol

Opis

Symbol

Tarcza 22T

Y1H522000

Tarcza 48T

Y1F998020

Tarcza 24T

Y1H524000

Tarcza 48T do osony acucha

Y1F998030

Tarcza 32T (AA)

Y1H598010

Tarcza 36T

Y1FV98010

Tarcza 32T (AB)

Y1H598020

Tarcza 26T

Y1J226000

Tarcza 44T

Y1H598030

* Kombinacje zb贸w tarczy: 44-32(AA)-22T / 44-32(AB)-24T

FC-M665 SLX dwurzdowy

FC-M960 XTR trzyrzdowy

Opis

Symbol

Tarcza 36T (czarna)

Y1KG98050

Tarcza 22T (czarna)

Y1KF22000

Opis

Symbol

Tarcza 22T

Y1E522000

Tarcza 24T

Y1E524000

FC-M660 SLX trzyrzdowy

Tarcza 32T (V)

Y1E598010

Opis

Symbol

Tarcza 32T (W)

Y1E598020

Tarcza 44T

Y1KF98060

Tarcza 44T

Y1E598030

Tarcza 32T

Y1KF98040

Tarcza 22T (czarna)

Y1KF22000

Tarcza 48T (czarna)

Y1KF98070

Tarcza 36T (srebrna)

Y1KF98050

* Kombinacje zb贸w tarczy: 44-32(V)-22T / 44-32(W)-24T

FC-M770 DEORE XT trzyrzdowy Opis

Symbol

Tarcza 26T (czarna)

Y1KS26000

Tarcza 44T

Y1J198010

Tarcza 48T (czarna, do osony acucha)

Y1KF98080

Tarcza 32T

Y1J198020

Tarcza 22T

Y1J122000

* Kombinacje zb贸w tarcz: 44-32-22T/48-36-26T

25


O suportu

Mechanizm Hollowtech II i oyska suportu: ZINTEGROWANY SYSTEM Mechanizm korbowy i o suportu maj znaczcy wpyw na parametry jazdy rowerem. Najwaniejsze czynniki wpywajce na wybór mechanizmu korbowego to pynna praca, skuteczne przenoszenie siy i wytrzymao. Firma Shimano produkuje wiele rónych mechanizmów korbowych i odpowiednich osi suportu. Dziki temu dysponujemy optymalnym rozwizaniem dla kadego roweru i stylu jazdy.

Odporno na zginanie/ uszkodzenie

Odporno na skrcanie/ uszkodzenie

Parametry obrotowe

W systemie Hollowtech II uywane s 24-milimetrowe osie i oyska. Po przeanalizowaniu wszystkich czynników i wykonaniu odpowiednich testów podjlimy decyzj o zastosowaniu osi i oysk o rednicy 24 mm. Pozwoli to na zapewnienie optymalnego poczenia wydajnoci obrotowej, sztywnoci, siy, uszczelnienia i masy, czyli cech, z których Shimano jest znane.

Masa osi/oysk

Zewntrzne oyska _ Szersze i wiksze oyska zapewniaj skuteczniejsze rozoenie masy, lepsze przeniesienie momentu obrotowego wiksz stabilno i wiksz sztywno.

rednica 24 mm

_ Ten sam czynnik Q, co w zwyczajnych osiach suportu. _ Precyzyjnie wykonane oyska pozwalaj na dusz prac i s atwe w montau. Szersze mocowanie osi suportu Wiksza swoboda w projektowaniu ramy dziki szerszemu korpusowi osi suportu oraz moliwo zbudowania ramy o lepszej sztywnoci. Precyzyjne uszczelki Precyzyjne uszczelki przy oyskach zwikszaj wytrzymao i pozwalaj duej zachowa doskonae parametry obrotowe. O suportu do rowerów szosowych Typ osi suportu O suportu mocowana na wcisk Typ osi suportu

Szeroko korpusu

86,5 mm

Szeroko korpusu

Szeroko korpusu

41 mm

Dugo osi

Tuleja

Nr modelu

Symbol

×

BB91 najwyszy model

ISMBB9141B

×

BB71

ISMBB7141B

×

Duraace FC7800

ISMFC7800P

Opis serii

Nr modelu

Symbol

DURA-ACE

BB7900

ISMBB7900B

ULTEGRA

BB6700

ISMBB6700B

105

BB5700

ISMBB5700B

TIAGRA/Sora

FC4500

ESMFC4500B

DURA-ACE

BB7900

ISMBB7900I

68 mm (BSA)

2-elementowy & Hollowtech II

ULTEGRA

BB6700

ISMBB6700I

105

BB5700

ISMBB5700I

TIAGRA/Sora

FC4500

ESMFC4500I

DURA-ACE

7700

IBB7700B09N

DURA-ACE

7710

EBB7710B09N

70 mm (Wochy)

109,5 mm

DURA-ACE

7710

EBB7710B09NS

113 mm

z logo Shimano

ES25

EBBES25B13

118 mm

z logo Shimano (do trzyrzdowych FC)

ES25

EBBES25B18

118,5 mm

DURA-ACE (trzyrzdowy)

7703

EBB7703B18

109,5 mm

DURA-ACE

7700

IBB7700I09N

113 mm

z logo Shimano

ES25

EBBES25I13

68 mm (BSA)

OCTALINK

70 mm (Wochy) 118 mm

z logo Shimano (do trzyrzdowych FC)

ES25

EBBES25I18

118,5 mm

DURA-ACE (trzyrzdowy)

7703

EBB7703I18

110 mm

z logo Shimano

UN26

EBBUN26B10X

113 mm

z logo Shimano

UN26

EBBUN26B13X

110 mm

z logo Shimano

UN26

EBBUN26I10X

113 mm

z logo Shimano

UN26

EBBUN26I13X

68 mm (BSA) KWADRAT 70 mm (Wochy)

26


Rodzaje osi suportu

Octalink _ 8-wypustowy element czcy o suportu i rami korby

Wciskana o suportu

_ Lepsze zazbienie si i przenoszenie siy

We wciskanej osi suportu uywane s osie i oyska o rednicy 24 mm. Pozwoli to na zapewnienie optymalnego poczenia wydajnoci obrotowej, sztywnoci, siy, uszczelnienia i masy równie we wciskanych osiach suportu.

Kuta na zimno o drona Drona o pozwala zapewni wysok sztywno. Stokowane wypusty gwarantuj trwae, stabilne poczenie osi suportu i ramienia korby. atwa konserwacja Wypusty osi suportu OCTALINK nie powoduj deformacji ramienia korby. Dziki temu mona atwo wyj korb bez stosowania nadmiernej siy.

Kwadrat _ Do poczenia osi suportu z ramieniem korby zastosowano stoek kwadratowy

SM-BB91

O suportu MTB / CITY Typ osi suportu

Szeroko korpusu

rednica miski

84,5 mm

42 mm

Wciskana

Typ osi suportu

2-elementowy & Hollowtech II

Tuleja

× 89,5 / 92 mm

41 mm

Szeroko korpusu

Dugo osi

68 / 73 mm

Opis serii

Krótka tuleja

Nr modelu

Symbol

BB91

ISMBB9142A

BB91

ISMBB9141A

BB71

ISMBB7141A

Nr modelu

Symbol

BB90-A (M980)

ISMBB90AB

BB70

ISMBB70B

BB70

ISMBB70SB

BB51

ESMBB51B

BB80

ISMBB80B

BB80

ISMBB80D

ES25

EBBES25B13

ES25

EBBES25B18

ES25

EBBES25B18

83 mm 113 mm

118 mm

ES25

EBBES25B21

83 mm

ES25

EBBES25AKB21

ES25

EBBES25B26

Do obudowy acucha

ES25-K

EBBES25KB26

ES25

EBBES25C18

68 mm 121 mm OCTALINK 68 mm

118 mm ES25-E

EBBES25EC18

126 mm

Do przedniej przerzutki typu E

ES25

EBBES25C26

110 mm

UN26

EBBUN26B10X

UN26

EBBUN26B13X

73 mm

UN26

EBBUN26B13X

Do przedniej przerzutki typu E

UN26-E

EBBUN26EB13X

73 mm

113 mm

117,5 mm

UN26

EBBUN26B17X

UN26

EBBUN26B23X

UN26-K

EBBUN26KB23X

UN26

EBBUN26B23X

UN26

EBBUN26B22X

UN26-K

EBBUN26KB22X

UN26

EBBUN26C13X

UN26-E

EBBUN26EC13X

68 mm KWADRAT LL123 68 mm

D-NL

73 mm

113 mm Do przedniej przerzutki typu E

27


Bloki

Element czcy but z pedaem Blok to element czcy but z pedaem. Peday i bloki Shimano zostay zaprojektowane wspólnie i s tak dopasowane, aby zapewni optymalne przenoszenie siy i najwyszy poziom bezpieczestwa. Intensywna

eksploatacja, a zwaszcza chodzenie, moe powodowa zuywanie si bloków. Aby zapewni komfort i niezawodno, naley je zatem regularnie wymienia.

BLOKI SPD _ Wiksza trwao i wytrzymao dziki kuciu na zimno i hartowaniu zapewnia przydatno tych bloków nawet w bardzo trudnych warunkach.

SM-SH51

SM-SH56

_ Umoliwiaj szybkie wypinanie i atwe wpinanie

_ Z wielokierunkowym wypinaniem, z wyjtkiem PD-M858

_ Bloki SPD zostay zaprojektowane specjalnie pod ktem pedaów Shimano i tak, aby unikn jakichkolwiek uszkodze. Jest to zdecydowana korzy stosowania czci od jednego producenta.

Symbol Y42498200 (z nakadk bloku) Symbol Y42498201 (bez nakadki bloku)

Symbol Y41S98090 (z nakadk bloku) Symbol Y41S98100 (bez nakadki bloku)

_ Bloki SPD Shimano to najbardziej wytrzymae i najlepiej dopasowane bloki do pedaów Shimano SPD.

BLOKI SPD-SL _ Wysoka sztywno idealnie pasujca do do pedaów Shimano SPD-SL. _ Bloki te maj ksztat pasujcy do pedaów SPD-SL. _ Konstrukcja, która zostaa przystosowana do chodzenia, charakteryzuje si ótymi i czerwonymi punktami styku, co pozwala zapobiec zuywaniu si tej czci bloku, która ma kontakt z pedaem.

28

SM-SH11

SM-SH10

_ Z luzem w zakresie 6 stopni

_ Sztywne

Symbol Y42U9810

Symbol Y42U9820


Bloki Kรณeczka tylnej przerzutki

Bloki do butรณw โ€ข 1 para

Kategoria

Nazwa modelu

SM-SH10

x

SM-SH11

x

x

Uwagi

Symbol

Sztywne bloki SPD-SL

Y42U98020

Bloki SPD-SL z 6 stopniowym luzem

Y42U98010

SZOSA: BLOKI SPD-SL

SM-SH51 (z nakadk bloku)

x

x

x

x

Y42498200 Jednokierunkowe wypinanie, szybkie i atwe wpinanie

SM-SH51 (bez nakadki bloku)

x

SM-SH52 (z nakadk bloku)

x

x

SM-SH52 (bez nakadki bloku)

x

x

x

x

Y42498201

Y41M98020

MTB: BLOKI SPD Y41M98021 Z wielokierunkowym wypinaniem, (*z wyjtkiem PD-M858) SM-SH56 (z nakadk bloku)

x

x

x

Y41S98090

SM-SH56 (bez nakadki bloku)

x

x

x

Y41S98100

Kรณeczka przerzutki tylnej Zestaw kรณeczek tylnej przerzutki โ€ข 1 zestaw โ€ข Kady zestaw ma jedno kรณko napinajce i jedno kรณko prowadzce

Nazwa modelu

Poziom produktu

Dyna-Sys Grupa

Symbol

Symbol modelu

Zestaw kรณeczek (wersja premium: szosa)

x

DURA-ACE

RD-7900, -7970, -7800, -7700

Y5X098090

Zestaw kรณeczek (wersja premium: MTB)

x

XTR

RD-M972, -M971, -M960, -M953, -M952, -M951

Y5VW98100

ULTEGRA, XT, SAINT

RD-6700, -6600, -6500, -M772, -M771, -M770, -M761, -M760, -M751, -M750, -M810, -M806, -M805, -M801, -M800, -C910

Y5X998080

RD-5700, -5600, -5501, -5500, -4500, -4400, -3400, -3300, -M662, -M601, -M600, -M592, -M591, -M581, -M580, -M571, -M570, -M531, -M530, -M511, -M510, -M430, -M330, -T661, -T400, -T300, -F800, -F700, -C810, -MC20, -MC18, -CT-S500

Y5XH98120

X X Tylko kรณko Tylko kรณko napinajce prowadzce

Zestaw kรณeczek (wysze grupy: szosa/MTB)

Zestaw kรณeczek (wersja standardowa: szosa/MTB)

Zestaw kรณeczek Dyna-Sys (wersja premium: MTB)

x

x

XTR

RD-M980

Y5XC98110

Zestaw kรณeczek Dyna-Sys (wysze grupy: MTB)

x

x

XT

RD-M773

Y5XF98060

x

SLX

RD-M663

Y5XE98030

Zestaw kรณeczek Dyna-Sys (wersja standardowa: MTB)

29


Narzdzia

Co równie wanego jak komponenty rowerowe: profesjonalne narzdzia. Prawd mówic, rower skada si z wielu elementów. Do osignicia optymalnego poziomu pracy kadego elementu niezbdna jest jego odpowiednia konserwacja. Narzdzia serwisowe Shimano charakteryzuj si wysok precyzj, uytecznoci, a take jednolit konstrukcj.

W Shimano robimy wszystko co moliwe, aby stworzy “profesjonalne narzdzia” przeznaczone nie tylko dla produktów Shimano, ale po prostu do kompleksowego serwisowania rowerów.

TL-CT12

TL-FC36

Narzdzia Shimano s stworzone tak, aby doskonale pasoway do czci Shimano. Wypusty na narzdziach s idealnie dopasowane do ksztatu czci. Nasze najnowsze srebrne i czarne narzdzia (TL-HS33/34/35/37/38/40, TL-FC 36) s wycinane laserem, dziki czemu s perfekcyjnie gadkie, co z kolei zmniejsza ryzyko uszkodzenia elementów roweru.

TL-LR10

TL-FC36

Klucz do demontau piercienia blokujcego _ Zastosowanie: piercie blokujcy z pókwadratem

Narzdzia do instalacji adaptera osi suportu _ Zastosowanie: mechanizm korbowy _ Y13098000

_ Y12009220

TL-LR15

TL-FC33

Klucz do demontau piercienia blokujcego _ Zastosowanie: nakrtka kasety

Narzdzia do instalacji osi suportu _ Zastosowanie: korba z pókwadratem

_ Y12009230

_ Y13009230

TL-LR20

TL-FC31

Klucz do piercienia blokujcego HB-M800 _ Zastosowanie: nakrtka kasety

2 klucze paskie (TL-FC31) _ Do osi suportu Octalink do mechanizmów korbowych, sterów i pedaów

_ Y25U15000

_ Y13098100

30

TL-HG09

TL-FC18

Klucz do piercienia blokujcego _ Do mechanizmów Hollowtech / mechanizmów dwuczciowych

Klucz do montau ruby kontrujcej korby typu Hollowtech 2 _ Zastosowanie: mechanizm korbowy

_ YIZ702000

_ Y13098280


TL-FC16

TL-BB13

Klucz do instalacji ruby kontrujcej _ Do FC-M960 / FC-M760 / FC-M800 / FC-7800

Klucz do demontau osi suportu _ Zastosowanie: klucz do demontau wciskanej osi suportu

_ Y1309220

_ Y13098260

TL-FC11

TL-RD11

cigacz Mechanizmu Korbowego _ Zastosowanie: mechanizm korbowy

Klucz do regulacji haka ramy _ Y13098270

_ Y13098210

TL-FC21

TL-PD63

Klucz do rub mocujcych tarcze mechanizmu korbowego _ do podnoszenia

Klucz do regulacji osi peda贸w _ Zastosowanie: peda _ Y46098630

_ Zastosowanie: mechanizm korbowy _ Y13009700

TL-FC22

TL-PD33

Szecioktny klucz T-40 / w ksztacie litery L _ Zastosowanie: mechanizm korbowy

Klucz do regulacji osi peda贸w PD-M324 _ Zastosowanie: peda

_ Y13098240

_ Y41N98040

TL-FC23

TL-MH10

Szecioktny klucz T-30 / w ksztacie litery T _ Zastosowanie: mechanizm korbowy

Klucz wielofunkcyjny _ do zdejmowania p贸kwadrat贸w, TL-FC33 / LR10 / UN65 / LR20

_ Y13098230

_ Zastosowanie: korba / CS / piercie blokujcy _ Y13098290

TL-BB12

TL-PD40

Klucz Do Montau Osi Suportu _ Zastosowanie: klucz do instalacji wciskanej osi suportu

Klucz do demontau osi _ Zastosowanie: peda _ Y42A09000

_ Y13098250

31


Narzdzia

TL-UN66

TL-UN96

Klucz do demontau osi suportu _ do element贸w kasety w osi suportu

Narzdzia specjalne _ Zastosowanie: monta koronek i osi suportu

_ Zastosowanie: o suportu

_ Y13098090

_ Y13009075

TL-UN74-S

TL-SR21 / klucz do demontau kasety

Klucz do demontau osi suportu _ Zastosowanie: o suportu

_ dla 7/8/9/10 rzd贸w _ Zastosowanie: klucz do demontau koronki

_ Y13009073 TL-SR22 / klucz do demontau tylnej koronki _ dla acucha o odstpie 1/8 cala _ Zastosowanie: klucz do demontau koronek torowych

TL-8S11

TL-8S20

Klucz do demontau prawego stoka _ Zastosowanie: piasta INTER-8

Klucz do montau prawego stoka _ Zastosowanie: piasta INTER-8

_ Y70800600

_ Y70800200

TL-CT12

TL-8S30

Obcinaczki do linek z szpilk do ukadania koszulki pancerza _ Y09898010

Klucz do regulacji piasty _ Zastosowanie: piasta INTER-8

TL-FW30

TL-HA20

Klucz do demontau wolnobiegu _ Y12009050

Klucz do montau oysk _ do typu SAINT

_ Y70800300

_ Y25U14000

32

TL-SR21: Y12189000 TL-SR22: Y12189010


TL-FW40

TL-FW45

Klucz do montau oysk _ Zastosowanie: klucz do montau oysk do typu SAINT

Klucz do demontau pojedynczego wolnobiegu _ Zastosowanie: 4 wypusty do BMX. Klucz do wolnobiegu

_ Y12009040T

_ Y12009150

TL-CN27

TL-HS37 / klucz do piasty (17 mm) TL-HS38 / klucz do piasty (18 mm)

Wyciskacz do acucha 11 szt. _ w promocyjnym opakowaniu _ Y13098180

TL-HS37: Y23098030

TL-HS38: Y23098040

TL-HB16

TL-HS21 / klucz do piasty (15 mm x 23 mm)

Klucz do ustawiania piasty _ Y20W98020

_ do FH-M800

TL-HS21: Y3C228000 TL-HS22: Y3C227000 TL-HS23: Y20W04000

TL-HS22 / klucz do piasty (17 mm x 24 mm) _ do FH-M800 TL-HS23 / klucz do piasty

TL-HS33: Y23098000

TL-CN41

TL-HS33 / klucz do piasty (13 mm)

Sprawdzanie zuycia acucha _ Zastosowanie: sprawdzanie acucha

TL-HS34 / klucz do piasty (14 mm)

_ Y12152000

TL-HS35: Y23098010

TL-HS35 / klucz do piasty (15 mm) TL-HS36: Y23098020

TL-HS40 Regulacja stoka i klucz do stoka pedau, 20 mm _ Zastosowanie: stoek piasty i peda _ Y13098320

33


Zestaw serwisowy

Oryginalne czci zamienne Shimano do wykorzystania w serwisie kartonowych z nadrukami w kolorach Shimano. Te ergonomiczne opakowania s atwe do przenoszenia i pozwalaj na wygodn prac z czciami zamiennymi Shimano. Dziki zestawom sprzedawcy rowerów mog liczy na najwysz jako Shimano take w serwisach i oferowa im oryginalne czci po atrakcyjnych cenach. Czci rzadziej sprzedawane oraz czci ze redniej i wyszej grupy oferty Shimano s dostarczane pojedynczo.

Przedstawione zestawy serwisowe oferuj a trzy dodatkowe korzyci:

1. oszczdno czasu podczas rozpakowywania, 2. nisze koszty i 3. mniejsza ilo zbdnego opakowania! To korzystne zarówno dla rodowiska, jak i dla portfela.

Oryginalne czci do oryginalnych zastosowa po atrakcyjnej cenie!

Oryginalne czci serwisowe Shimano w wygodnych zestawach serwisowych s dostarczane w przyjaznych dla rodowiska opakowaniach

Dostpne s nastpujce zestawy: Okadziny hamulcowe Uycie

Model

Klocek do hamulców szosowych

Kaseta klocka V-BRAKE

Ilo

Symbol

R55C3

Klocek hamulcowy wysokiej jakoci. Doskonaa praca zarówno w suchych jak i w mokrych warunkach. Szosa

50 par

Y8FN98091

M70R2 (do trudnych warunków)

Klocek hamulcowy wysokiej jakoci. Doskonaa praca zarówno w mokrych jak i w suchych warunkach. Wyczyn.

50 par

Y8AA98211

S70C (do trudnych warunków)

Podstawowy klocek hamulcowy. Dobra praca zarówno w suchych jak i w mokrych warunkach.

ciera si w bocie.

50 par

Y8A298031

M70T3

Szczególnie skuteczne w mokrych warunkach. Cichsze hamowanie. Szybciej ciera obrcz i zuywa si.

50 par

Y8BM98110

S65T

Sprawdza si w suchych warunkach. Do cicha praca. ciera si w bocie.

50 par

Y8GP9803A

Zestaw klocków hamulcowych V-BRAKE

Okadziny hamulców tarczowych Model

Ilo

Symbol

Okadzina metaliczna M06

25 par

Y8CL98011

Okadzina ywiczna A01S

25 par

Y8EP98011

Okadzina ywiczna B01S

25 par

Y8ES98031

Linki przerzutki Ø (mm)

Materia

Dugo (mm)

Ilo

1,2

Stal nierdzewna powlekana PTFE

2100

50

Y60098621

1,2

Stal nierdzewna

2100

100

Y60098630

1,2

Stal

2100

100

Y60098520

Pancerz przerzutki (do linek ø 1,2 mm) Model

Dugo (m)

Kolor

Symbol

SIS-SP40

50

Czarny

Y60098710

SIS-SP41

50

Czarny

Y60098580

SIS-SP41

34

50

Pomaraczowy

Y60098586

Cytrynowy

Y60098585

Niebieski

Y60098582

Czerwony

Y60098583

óty

Y60098584

Biay

Y60098581

Szary High-Tech

Y60098590

Symbol


Linki hamulcowe / szosa Ø (mm)

Materia

Dugo (mm)

Ilo

1,6

Stal nierdzewna powlekana PTFE

2050

50

Symbol Y80098571

1,6

Stal nierdzewna

2050

100

Y80098561

1,6

Stal

2050

100

Y80098531

Symbol

Linki hamulcowe / rowery MTB / szosowe Ø (mm)

Materia

Dugo (mm)

Ilo

1,6

Stal nierdzewna

2050

100

Y80098551

1,6

Stal

2050

100

Y80098521

Pancerz linki hamulcowej (do linek ø 1,2 mm) Model

Dugo (m)

Kolor

Symbol

SLR

40

Czarny

Y80900011

SLR

40

Szary High-Tech

Y80900012

Pomara czowy

Y80900020

Cytrynowy

Y80900019

Niebieski

Y80900016

Czerwony

Y80900017

óty

Y80900018

Biay

Y80900015

SLR

40

System M

40

Czarny

Y80900013

System M

40

Szary High-Tech

Y80900014

Przewody hamulca tarczowego Model

Dugo (m)

Kolor

Symbol

SM-BH59

10

Czarny

Y13098390

SM-BH59

10

Biay

Y13098460

SM-BH80 (SAINT)

10

Czarny

Y13098400

Zestawy a cuchów Kategoria

acuch

Model

Ilo

Symbol

CN-HG40, 6/7/8 rzdów

20

ECNHG40115S

CN-HG70, 6/7/8 rzdów

20

ICNHG70116S

CN-HG53, 9 rzdów

20

ICNHG53116S

CN-NX10, NEXUS

20

ECNNX10C114S

Zestawy kaset Kategoria

Model

Ilo

Symbol

CS-HG30-I, 7 rzdów

10

ECSHG30I7128PS

CS-HG50-8I, 8 rzdów

10

ECSHG50I8130AS

CS-HG50-8, 8 rzdów

10

ICSHG508326S

10

ICSHG509225S

10

ICSHG509132S

10

ICSHG509134S

10

ICSHG619132S

Kaseta CS-HG50-9, 9 rzdów

CS-HG61-9, 9 rzdów

35


Smary i oleje

Smar SIS-SP41

Zestaw do pracy z olejem (pojemnik i puszka)

_ Smar specjalny do SIS-SP41

_ Y00298010

_ pancerza _ Puszka 50 g

Zbiornik do kpieli piast Nexus

_ Y04180000

_ Y00201100 Puszka z olejem _ Y00201000

Smar Hamulca Rolkowego

Smar do Piasty z Wewntrznym Przeoeniem

_ 100 g w tubce

_ 100 g w tubce

_ Y04120400

_ Y04120800 _ Puszka 2,5 kg _ Y04120900

Olej mineralny do hamulc贸w tarczowych _ 50 ml _ Y83998010 _ 1000 ml _ KSMDBOILO

36


Smary i oleje

Smar

Preparat zapobiegajcy zapieczeniu

Rozpuszczalnik

_ Funkcja: nawila i zmniejsza tarcie. Gwarantuje optymaln ywotno komponentów. Chroni przed wod i zabrudzeniami. Nie uszkadza gumowych uszczelek.

_ Funkcja: zapobiega spiekaniu powodowanemu przez korozj czci metalowych oraz kruszeniu si uszkodzonych gwintów. Bezpieczny dla metalu i gumy. Zapobiega skrzypieniu mechanizmów korbowych.

_ Funkcja: skutecznie usuwa tuszcz, nie uszkadzajc metalu ani gumy. Rozpuszcza zabrudzenia i smar w mgnieniu oka.

_ Zastosowanie: piasty, oyska steru, oyska osi suportu itd.

_ Zastosowanie: acuchy, koronki, przerzutki, osie itp.

_ WS8000405, tuba 50 ml

_ Zastosowanie: wsporniki sioda, gwinty mechanizmu korbowego, nakrtki i ruby.

_ WS8000201, aerozol 200 ml

_ WS8000403, tuba 125 ml

_ WS8000425, tuba 50 ml

_ WS8000205, butelka 1 l

_ WS8000401, soik 650 ml

_ WS8000423, tuba 125 ml

_ WS8000441, gwint smarowniczki do tuby 125 ml

_ WS8000421, soik 455 ml z pdzelkiem

Mokry Smar

Preparat zapobiegajcy zapieczeniu

Mydo Rowerowe

_ Funkcja: minimalizuje tarcie i haas. Chroni przed korozj. Wydua ywotno. Dua lepko zapewnia dobr przyczepno. Idealny do mokrych warunków.

_ Funkcja: zmniejsza tarcie, haas i zuycie; pozostawia such górn warstw. Wydua ywotno. Idealny do suchych warunków.

_ Funkcja: zmikcza i pomaga usun nawet zaschnite zabrudzenia. Bezpieczne dla metalu, gumy i tworzyw sztucznych

_ Zastosowanie: acuchy, koronki, tarcze i linki.

_ Zastosowanie: cay rower

_ Zastosowanie: acuchy, koronki, tarcze i linki.

_ WS8000131, butelka 100 ml

_ WS8000121, butelka 100 ml

_ WS8000203, aerozol 125 ml

_ WS8000313, aerozol 125 ml _ WS8000311, aerozol 200 ml _ WS8000321, butelka 1 l

Smar do a cucha i linek

Pasta Rowerowa

_ Funkcja: przedostaje si do czci ruchomych i smaruje je; zapewnia oson zmniejszajc tarcie i wydua ywotno acucha.

_ Funkcja: poleruje i chroni powierzchnie malowane. Zabezpiecza przed wod i zabrudzeniami.

_ Zastosowanie: acuchy i linki

_ Zastosowanie: rama i czci malowane

_ WS8000103, aerozol 125 ml

_ WS8000303, aerozol 125 ml

_ WS8000101, aerozol 200 ml

_ WS8000301, aerozol 200 ml

37


Symbole

KLOCEK DO HAMULCÓW SZCZ KOWYCH

KLOCKI DO HAMULCÓW V-BRAKE

OKADZINY HAMULCÓW TARCZOWYCH

Do hamulców szczkowych Klocek do hamulców szczkowych

Do hamulców V-brake Klocek do hamulców V-brake

Do hamulca tarczowego Okadziny hamulców tarczowych

Suche warunki Dobra praca w suchych warunkach

Do hamulców canti Klocek do hamulców canti

Sia hamowania : rednia, : powyej redniej, : bardzo wysoka

Mokre warunki Dobra praca w mokrych warunkach

Sia hamowania : rednia, : powyej redniej, : bardzo wysoka

Okadziny metaliczne Stale dobra praca w suchych i mokrych warunkach, wysoka sia i wytrzymao

Mikka mieszanka Zmniejsza zuycie obrczy

Suche warunki Dobra praca w suchych warunkach

Okadzina ywiczna Bardziej cicha od okadzin ze spiekanego metalu i zapewnia lepsz modulacj

Do obrczy aluminiowych Standardowy klocek do obrczy aluminiowych

Mokre warunki Dobra praca w mokrych warunkach

Radiator chodzcy Dugi czas eksploatacji i wolniejsze zuycie dziki technologii chodzenia

Do obrczy karbonowych Klocek specjalnie zaprojektowany do obrczy karbonowych; zmniejsza emisj ciepa podczas tarcia

Do obrczy aluminiowych Standardowy klocek do obrczy aluminiowych

Tytanowe pytki Tytanowe pytki z osonami ywicznymi s lejsze i pozwalaj na lepsz izolacj wysokich temperatur

Do obrczy ceramicznych Twarda mieszanka zaprojektowana specjalnie do obrczy ceramicznych

Do obrczy maszynowych Mieszanka utworzona pod ktem niskiego zuycia obrczy maszynowych

Tytanowe pytki Tytanowe pytki z osonami metalowymi s lejsze i pozwalaj na lepsz izolacj wysokich temperatur

Do obrczy ceramicznych Twarda mieszanka zaprojektowana specjalnie do obrczy ceramicznych

Suche warunki Dobra praca w suchych warunkach

Mokre warunki Dobra praca w mokrych warunkach

Oryginalne funkcje...

...wymagają oryginalnych części! 38

sklepmtb.pl_shimano_czesci_serwisowe_2012  

HTTP://TECHDOCS.SHIMANO.COM CzÛÛci wymienne i zuuywajÇce siÛ Na stronie http://techdocs.shimano.com znajdują się wszystkie informacje techni...

sklepmtb.pl_shimano_czesci_serwisowe_2012  

HTTP://TECHDOCS.SHIMANO.COM CzÛÛci wymienne i zuuywajÇce siÛ Na stronie http://techdocs.shimano.com znajdują się wszystkie informacje techni...

Advertisement