Page 1

NOWOŚĆ!!

Zawiera ofertę akumulatorów Centra micro-hybrid AGM i ECM do zastosowań w pojazdach z systemem Stop & Start.

KatalOg aKumulatOróW dO samOchOdóW OsObOWych I 2012

KatalOg aKumulatOróW dO samOchOdóW OsObOWych | 2012


4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3

10 12 14 16 21

23

TABELE ZASTOSOWAŃ

Tabele zastosowaŃ

10

186

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INFORMACJE TECHNICZNE Centra micro-hybrid AGM Centra micro-hybrid ECM Centra Futura Centra Plus Centra Standard

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA EVOLUTION

CENTRA BATTERY EVOLUTION OFFER

Spis treści


wiĘceJ zapotrzebowaNia Na eNergiĘ NiŻ KiedYKolwieK wcześNieJ W ostatnich latach zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych pojazdach wzrosło o 300 %. Aby dobrać odpowiedni akumulator, warto wziąć pod uwagę nie tylko pojemność silnika i jego moc, ale także zamontowane urządzenia zasilane elektrycznie, a nawet klimatyzację i warunki jazdy. Program Centra Evolution został zaprojektowany tak, aby pomóc w doborze odpowiedniego akumulatora.

Program Centra Evolution gwarantuje najwyższej jakości akumulator, który zaspokoi wszystkie potrzeby Twojego Klienta.

4


CENTRA BATTERY EVOLUTION OFFER

iNNowacYJNe rozwiązaNie Centra Futura dostarcza wysokoskoncentrowaną energię, dużą pojemność i wysoką moc rozruchową – wszystko to połączone w jednym akumulatorze. Zaawansowane procesy technologiczne oraz znakomite materiały pozwoliły skonstruować akumulator z: 1. wydłużonym czasem użytkowania w porównaniu ze standardowym akumulatorem, dzięki: • większej odporności na rozładowanie i zdolności przyjęcia ładunku uzyskanego przez podwyższoną spójność pasty aktywnej na kratce;

racJoNalNY wYbÓr

• większemu zapasowi pojemności, osiągniętemu dzięki zastosowaniu udoskonalonego rodzaju płyt; • większej odporności na korozję dzięki użyciu udoskonalonych stopów metali;

bogate wyposażenie ekstremalne temperatury pojazd intensywnie użytkowany

• zgodny z wymogami jako tzw. pierwsze wyposażenie

• opatentowany system labiryntowy zapobiegający wyciekowi elektrolitu • całkowicie bezobsługowy

ZALETY

ZALETY

• wydłużony czas użytkowania produktu w porównaniu ze standardowym akumulatorem

• magiczne oko

standardowe wyposażenie pojazd standardowo użytkowany

Ekonomiczne rozwiązanie dla starszych pojazdów z podstawowym wyposażeniem.

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

• podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko

większość nowoczesnych pojazdów

ODPOWIEDNI DO

mocne silniki Diesla lub silniki benzynowe

ODPOWIEDNI DO

ODPOWIEDNI DO

2. wysoką mocą rozruchową, niezawodny w każdych warunkach pogodowych, dający większą liczbę rozruchów silnika.

• centralne odgazowanie z zabezpieczeniem przeciwiskrowym dla poprawy bezpieczeństwa • całkowicie bezobsługowy • magiczne oko • 2 lata gwarancji

• 3 lata gwarancji • pakiet assistance – usprawnienie pojazdu na drodze

5

• 2 lata gwarancji


ent

e es

oring

Standard diesel & petrol engine

Powerful diesel & petrol engine

silniki Diesla i silniki benzynowe <= 1,6 l Standard equipment pojemności Superior equipment level

level

Do mocnych silników benzynowych i do silników Diesla wymagana moc rozruchowa będzie ważnym kryterium wyboru. Moderate temperatures

Extreme temperatures

1

poJeMNość i tYp SilNiKa

Każdy pojazd, w zależności od mocy, poziomu wyposażenia, Each vehicle, according to its Standard motoring Intensive urban use jego zastosowania lub warunków, power, its equipment level, its wapplication jakich pracuje, swoje or ma environmental własne, workingindywidualne conditions, has zapotrzebowanie na energię. its own individual energy

SIL

NIK

requirements.

Vehicle

Powerful diesel & petrol engine

ment

Standard equipment level

Superior equipment level

4

Moderate temperatures

Standard motoring

TKOWAN I

warUNKi UŻYtKowaNia

Intensywny sposób użytkowania charakteryzuje się zwiększoną ilością rozruchów silnika i pokonywaniem stosunkowo krótkich dystansów, co powoduje zużycie dodatkowej energii z akumulatora. System ładowania w pojeździe (alternator) nie zawsze wystarczająco doładuje akumulator podczas jazdy na krótkich dystansach, przez co obniża się pojemność, a to skutkuje krótszym czasem użytkowania.

Extreme temperatures

pojazd standardowo użytkowany

˚Y

E

Standard diesel & petrol engine

toring

Akumulator zawsze powinien mieć wystarczającą moc rozruchową dostosowaną do pojemności i mocy silnika. Jako minimalne parametry akumulatora, stosuj te rekomendowane przez producenta pojazdu. Moc rozruchowa to prąd rozruchu (w amperach wg EN [A(EN)]) dostarczany przez akumulator.

es

e res

mocne silniki Diesla i silniki benzynowe > 1,6 l pojemności

U

es

pojazd intensywnie użytkowany

W sytuacji intensywnej eksploatacji akumulator powinien posiadać wyższą pojemność, aby zachować długi czas użytkowania i jego potencjał.

Intensive urban use

6


Akumulator jest źródłem energii dostarczanej do wszystkich urządzeń w pojeździe. Ilość dostępnej energii w obwodzie elektrycznym jest wprost proporcjonalna do pojemności akumulatora, która jest mierzona w amperach na godzinę (Ah). Nowsze pojazdy są wyposażone w wiele urządzeń zabezpieczających, podwyższających komfort lub luksusowych: klimatyzacja, GPS, DVD, podgrzewane siedzenia itp.

Standard diesel & petrol engine

standardowe wyposażenie:

Powerful diesel & petrol engine

bogate wyposażenie: • klimatyzacja • nawigacja GPS • zaawansowany system audio-wideo/DVD Superior equipment • podgrzewane siedzenia level • zaawansowany system grzewczy • dodatkowe wyposażenie tuningowe

• komputer pokładowy • radio i CD Basic equipment • alarm level

Standard equipment level

Moderate temperatures

Moderate temperatures

Extreme temperatures

Standard motoring

Standard motoring

Intensive urban use

Im wyższy poziom wyposażenia, tym większa wymagana jest pojemność akumulatora do dostarczenia energii potrzebnej dla zainstalowanych w pojeździe urządzeń.

wYpoSaŻeNie

2

Yp

OSA˚EN I E

W

KLImAT

Vehicle

KliMat 3 Temperatury ekstremalne mogą wpłynąć na pracę akumulatora oraz długość jego użytkowania. Wyższa temperatura pracy niszczy materiał aktywny w celi i powoduje korozję kratki. Ma to wpływ na pracę akumulatora oraz skraca czas jego użytkowania (o dwa razy z każdym wzrostem temperatury pracy o 10°C). Przyspiesza także proces samorozładowania, wpływając na pracę oraz zmniejszenie pojemności akumulatora (o dwa razy z każdym wzrostem temperatury o 10°C). Do pracy w wysokich temperaturach, aby zachować jego potencjał i długi czas użytkowania, należy dobrać akumulator z większą pojemnością. W warunkach zimnego klimatu wzrasta opór wewnętrzny w akumulatorze, obniża się zdolność rozruchowa i zdolność przyjścia ładunku. Pojazdy pracujące w tych warunkach będą wymagały akumulatorów z wyższym prądem rozruchu dla zapewnienia niezawodności uruchomienia silnika.

Older vehicles pre 1997

Standard diesel & petrol engine

Powerful diesel & petrol engine

Basic equipment level

Standard equipment level

Superior equipment level

temperatury umiarkowane

Moderate temperatures

7

Moderate temperatures

temperatury ekstremalne

Extreme temperatures

CENTRA BATTERY EVOLUTION OFFER

Older vehicles pre 1997


PEŁEN ASORTYMENT PRODUKTÓW DLA POJAZDÓW MIKRO-HYBRID Gotowe do ekspansji rynkowej pojazdy mikro-hybrydowe oferują operacyjnie najbardziej realne i niezawodne rozwiązania technologiczne. Dlatego właśnie większość producentów samochodów wprowadziła na rynek nowe pojazdy w tej technologii, wyposażone w:

WYPOSA˚ENIE POJAZDÓW MIKRO-HYBRID: Hamowanie regeneracyjne

© BMW AG

W momencie, gdy kierowca zdejmuje nogę z pedału gazu, starter-alternator natychmiast zamienia energię kinetyczną pojazdu (prędkość obrotowa alternatora) w energię elektryczną, która z kolei ładuje akumulator. Zdolność przyjęcia ładunku oraz odporność na pracę cykliczną są kluczowe dla działania tego systemu.

© FIAT GROUP AUTOMOBILES

UrzÑdzenia redukujÑce zu˚ycie paliwa Oto przykłady specjalnych urządzeń mikro-hybrydowych, zmniejszających zużycie paliwa/redukujących emisję dwutlenku węgla: • Inteligentny alternator • Wskaźnik zmiany biegu • Energia prewencyjna oraz elektroniczne zarządzanie temperaturą • Termoelektryczny generator prądu • Podsystem Steer-by-wire i Brake-by-wire Każde dodatkowe urządzenie będzie działać jako kolejne obciążenie energetyczne akumulatora.

Stop & start – cz¢ste starty i postoje Ten system pozwala silnikowi wyłączać się, aby oszczędzić paliwo, gdy pojazd chwilowo stoi na światłach lub w korku. Za każdym razem, gdy pojazd zatrzymuje się, wszystkie urządzenia elektryczne pobierają energię z akumulatora i działają jak dodatkowa praca akumulatora. Potrzeba ponownego uruchomienia silnika skutkuje większą liczbą rozruchów, co wymaga od akumulatora dużo większej wytrzymałości w zakresie ilości cykli rozładowanie – doładowanie.

8


Os z

cz ¢d no ść

zu

˚y cia

pa l

iw a/r

ed u

kc

ja

em isj

iC

O

2

MICRO-HYBRID – ROZWIÑZANIE FIRMY EXIDE

Największe wymagania względem akumulatora Opracowane wspólnie z największymi europejskimi producentami pojazdów do zastosowań micro-hybrid, Centra AGM (Absorbent Glass Mat) to najbardziej zaawansowana technologia, zdolna zapewnić optymalne działanie w ekstremalnych zastosowaniach pracy cyklicznej, zarówno ze zdolnością przyjęcia wysokiego ładunku jak i działaniem przy częściowym naładowaniu akumulatora. Czynniki te są absolutnie kluczowe w przypadku pojazdów z napędem mirco-hybrid, wyposażonych w system Stop & Start oraz system hamowania regeneracyjnego. • Oryginalna technologia i jakość. • Wyjątkowa żywotność: trzykrotność wydajności standardowego akumulatora. • Maksymalne bezpieczeństwo: hermetycznie zamknięte akumulatory oraz duże zdolności rekombinacji gazu (VRLA); optymalne bezpieczeństwo przy instalowaniu w kabinie.

Opracowana wspólnie z największymi europejskimi producentami pojazdów mikrohybrydowych, technologia Centra ECM jest doskonale przystosowana do pojazdów mikro-hybrydowych klasy podstawowej, wyposażonych w system Stop & Start. • Oryginalna technologia i jakość. • Duża odporność: zoptymalizowana do cech mikro-hybrydowej pracy cyklicznej. • Maksymalna elastyczność: wyniki pracy cyklicznej w wysokich temperaturach sprawiają, że Centra ECM jest zalecanym rozwiązaniem w zakresie akumulatorów instalowanych pod maską pojazdu.

KONTRAKTY EXIDE NA CZ¢ÂCI ORYGINALNE W POJAZDACH Z NAP¢DEM MICRO-HYBRID

Technologia AGM

Technologia ECM

FIAT: 500 oraz Punto z systemem Stop & Start. ALFA ROMEO: MiTo z systemem Stop & Start. Kontrakty z innymi europejskimi producentami pojazdów – Lancia: Musa z systemem Stop & Start. dotyczy modeli, które pojawią się na rynku wkrótce. TOYOTA: Yaris, Auris z systemem Stop & Start. BMW, seria Efficient Dynamics.

Kontrakty z międzynarodowymi producentami pojazdów na rynki UE.

9


CENTRA MICRO-HYBRID AGM

Samochody micro-hybrid

Zaprojektowany szczególnie dla pojazdów z napędem micro-hybrid, z systemem Stop & Start + system hamowania regeneracyjnego.

Samochody tradycyjne

Odpowiedni do:

Zapewnia wydłużony okres użytkowania* w tradycyjnych samochodach z bogatym wyposażeniem, intensywnie użytkowanych.

Lokalizacja akumulatora w pojeździe:

Zalety: • Gwarantowany poziom jakości poprzez zgodność z normą „Original Spare Part” (BER 1400/2002/EC). • Ponad 3-krotnie dłuższa żywotność produktu niż standardowego akumulatora (zgodnie z EN 50342). • Podwyższony prąd rozruchu w porównaniu do standardowych akumulatorów. • Hermetycznie zamknięty akumulator VRLA z systemem zastawek kontrolującym ciśnienie w akumulatorze, system rekombinacji gazu. Optymalne bezpieczeństwo przy montowaniu akumulatora w kabinie pasażera.

Optymalne zastosowanie w kabinie pasażera*.

*wybierz technologię najlepiej dostosowaną do miejsca montowania akumulatora (kabina pasażera vs. pod maską).

• 2 lata gwarancji

10


KOD CK700

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

70

760

WYMIARY BLOK

L3 CK800

80

800

CK920

92

850

L4

L5

DŁUGOŚĆ (mm)

278

315

353

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

175

175

175

WYSOKOŚĆ (mm)

190

190

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B13

1

B13

1

B13

0

0

0

Uwaga! WYMIANA AKUMULATORA W POJEŹDZIE Z SYSTEMEM STOP & START TYLKO NA AKUMULATOR WYKONANY W TECHNOLOGII AGM LUB ECM

11

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


CENTRA MICRO-HYBRID ECM

Samochody micro-hybrid

Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów z napędem micro-hybrid klasy podstawowej.

Samochody tradycyjne

Odpowiedni do:

Zapewnia wydłużony okres użytkowania* w tradycyjnych samochodach z bogatym wyposażeniem, intensywnie użytkowanych.

Lokalizacja akumulatora w pojeździe:

Zalety: • Gwarantowany poziom jakości poprzez zgodność z normą „Part of Matching Quality” (BER 1400/2002/EC). • Odporność zoptymalizowana do cech mikrohybrydowej pracy cyklicznej. Ponad 2-krotnie dłuższa żywotność produktu niż standardowego akumulatora (zgodnie z EN 50342). • Dobre wyniki pracy cyklicznej w wysokich temperaturach. Optymalny do montowania w komorze silnikowej. • Podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko z opatentowanym przez Exide systemem labiryntowym, zapobiegającym wyciekowi elektrolitu i umożliwiającym swobodny odpływ cząsteczek kwasu, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

Optymalne zastosowanie w kabinie pasażera*.

*wybierz technologię najlepiej dostosowaną do miejsca montowania akumulatora (kabina pasażera vs. pod maską).

• 2 lata gwarancji

12


KOD CL600

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

60

540

WYMIARY BLOK

L2 CL700

70

630

CL800

80

720

L3

L4

DŁUGOŚĆ (mm)

242

278

315

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

175

175

175

WYSOKOŚĆ (mm)

190

190

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B13

1

B13

1

B13

0

0

0

Uwaga! WYMIANA AKUMULATORA W POJEŹDZIE Z SYSTEMEM STOP & START TYLKO NA AKUMULATOR WYKONANY W TECHNOLOGII AGM LUB ECM

13

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra FUtUra iNNowacYJNe rozwiązaNie

Odpowiedni do:

Zalety:

mocne silniki Diesla lub silniki benzynowe

• zgodny z wymogami jako tzw. pierwsze wyposażenie

bogate wyposażenie

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

ekstremalne temperatury

• wydłużony czas użytkowania produktu w porównaniu ze standardowym akumulatorem

pojazd intensywnie użytkowany

• podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko • magiczne oko • opatentowany system labiryntowy zapobiegający wyciekowi elektrolitu • całkowicie bezobsługowy • 3 lata gwarancji • pakiet assistance – usprawnienie pojazdu na drodze

14


KOD

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

CA472

47

450

CA530

53

540

CA531

53

540

CA602

60

600

CA640

64

640

CA641

64

640

CA722

72

720

CA770

77

760

CA852

85

800

CA1000

100

900

WYMIARY BLOK

LB1

L1

L1

LB2

L2

L2

LB3

L3

LB4

L5

DŁUGOŚĆ (mm)

207

207

207

242

242

242

278

278

315

353

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

15

WYSOKOŚĆ (mm)

175

190

190

175

190

190

175

190

175

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra plUS racJoNalNY wYbÓr

Odpowiedni do:

Zalety:

większość nowoczesnych pojazdów

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

standardowe wyposażenie

• centralne odgazowanie z zabezpieczeniem przeciwiskrowym dla poprawy bezpieczeństwa

pojazd standardowo użytkowany

• całkowicie bezobsługowy • magiczne oko • 2 lata gwarancji

16


KOD

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

CB356

35

240

CB357

35

240

CB440

44

400

WYMIARY BLOK

B19

B19

L0 CB442

44

45

45

45

45

175

220

190

207

175

175

220

135

225

220

135

225

237

127

227

237

127

17

227

MOCOWANIE

3

B0

3

B0

1

B13

1

B13

1

B1

1

B1

1

B0

1

B0

1

0

0

0

1

0

300

B24

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

0

300

B24 CB455

175

127

220

POLARYZACJA

330

E2 CB454

187

127

WYSOKOŚĆ (mm)

330

E2 CB451

187

SZEROKOŚĆ (mm)

420

LB1 CB450

DŁUGOŚĆ (mm)

CHARAKTERYSTYKA

1

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra plUS racJoNalNY wYbÓr CENTRA

PARAMETRY

KOD

POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG Ah A (EN)

WYMIARY

PRĄD

CB456

45

BLOK

45

50

50

50

237

127

227

237

127

227

207

175

190

207

175

190

CB505

50

360

CB542

54

520

D20

LB2

200

200

242

173

173

175

18

222

222

175

MOCOWANIE

3

B0

3

B0

1

B13

1

B13

1

Korean B1

1

B0

1

B13

1

0

1

360

D20

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

0

450

L1 CB504

POLARYZACJA

450

L1 CB501

WYSOKOŚĆ (mm)

300

B24 CB500

SZEROKOŚĆ (mm)

300

B24 CB457

DŁUGOŚĆ (mm)

CHARAKTERYSTYKA

0

1

0


KOD

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

CB604

60

390

CB605

60

390

CB620

62

540

CB621

62

540

CB704

70

540

CB705

70

540

CB712

71

670

CB740

74

680

WYMIARY BLOK

D23

D23

L2

L2

D26

D26

LB3

L3

DŁUGOŚĆ (mm)

230

230

242

242

270

270

278

278

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

173

173

175

175

173

173

175

175

19

WYSOKOŚĆ (mm)

222

222

190

190

222

222

175

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B0

1

B0

1

B13

1

B13

1

B9

1

B9

1

B13

1

B13

0

1

0

1

0

1

0

0

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra plUS racJoNalNY wYbÓr CENTRA

PARAMETRY

KOD

POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG Ah A (EN)

WYMIARY

PRĄD

CB741

74

BLOK

80

85

95

100

100

110

315

175

175

353

175

175

353

175

190

306

173

222

306

173

222

392

175

20

190

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

Korean B1

1

Korean B1

1

B13

0

0

0

0

1

850

L6

MOCOWANIE

1

720

D31 CB1100

190

720

D31 CB1005

175

800

L5 CB1004

278

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

POLARYZACJA

760

LB5 CB950

WYSOKOŚĆ (mm)

700

LB4 CB852

SZEROKOŚĆ (mm)

680

L3 CB802

DŁUGOŚĆ (mm)

CHARAKTERYSTYKA

0


INFORMACJE RANGE TECHNICZNE DESCRIPTION

ceNtra StaNdard

Odpowiedni do:

Zalety:

• ekonomiczne rozwiązanie dla starszych pojazdów z podstawowym wyposażeniem

• dobra jakość w dobrej cenie • 2 lata gwarancji

CENTRA

PARAMETRY

KOD

POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG Ah A (EN)

WYMIARY

PRĄD

CHARAKTERYSTYKA

BLOK

DŁUGOŚĆ (mm)

SZEROKOŚĆ (mm)

WYSOKOŚĆ (mm)

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

CC400

40

320

L0

175

175

190

0

1

B13

CC412

41

370

LB1

207

175

175

0

1

B13

CC440

44

360

L1

207

175

190

0

1

B13

CC441

44

360

L1

207

175

190

1

1

B13

CC502

50

510

LB2

242

175

175

0

1

B13

CC550

55

460

L2

242

175

190

0

1

B13

CC551

55

460

L2

242

175

190

1

1

B13

CC652

65

540

LB3

278

175

175

0

1

B13

CC700

70

640

L3

278

175

190

0

1

B13

CC900

90

720

L5

353

175

190

0

1

B13

21


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL

22

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi > Xyz

TABELE ZASTOSOWAŃ

PRODUCENT/ MODEL

Niniejsze tabele stanowią zbiór zastosowań akumulatorów rekomendowanych, stworzonych na bazie parametrów akumulatorów montowanych jako tzw. pierwsze wyposażenie. Ze względu na sposób eksploatacji akumulatora przez danego użytkownika oraz posiadany w ofercie asortyment, Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży ma prawo wskazać Klientowi inne niż w tabelach, ale również prawidłowe zastosowanie, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów technicznych (wielkość obudowy akumulatora, prąd rozruchu itd.).

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

FUTURA

PLUS

STANDARD

TABELE ZASTOSOWAŃ

MICRO-HYBRID

23


Aixam > Alfa Romeo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AIXAM A.721 0.4 D

D

01.2005 ▶

CB440

D

01.2005 ▶

CB440

D

01.2005 ▶

CB440

2.0

07.1981 ▶ 12.1986

CB705

2.5 i.e.

04.1979 ▶ 12.1986

CB705

07.1981 ▶ 05.1986

CB705

A.741 0.4 D A.751 0.5 D ALFA ROMEO 6

2.5 TD

D

33 1.2

06.1983 ▶ 12.1989

CA530

CB500

CC440

1.3 i.e.

05.1983 ▶ 12.1989

CA530

CB500

CC440

1.4 4x4, i.e.

01.1984 ▶ 09.1994

CA530

CB500

CC440

05.1983 ▶ 09.1994

CA530

CB500

CC440

01.1986 ▶ 09.1994

CA530

CB500

CC440

01.1986 ▶ 09.1994

CA770

CB740

CC700

1.5 4x4, i.e, QV 1.7 16V, 4x4, i.e., QV 1.8 TD

D

75 1.6

05.1985 ▶ 09.1989

CB621

CC551

1.6

05.1989 ▶ 02.1992

CB620

CC550

1.8

09.1985 ▶ 06.1989

CB621

CC551

1.8 i.e., Turbo

02.1986 ▶ 02.1992

CB620

CC550

2.0

05.1985 ▶ 10.1988

CB621

CC551

2.0 T.S

05.1985 ▶ 02.1992

CB620

CC550

2.0 T.S.

01.1987 ▶ 12.1988

CB621

CC551

05.1985 ▶ 04.1989

CB621

CC551

2.5 KAT, V6 3.0 V6

01.1987 ▶ 02.1992

CB620

CC550

2.0 TD

D

05.1985 ▶ 09.1992

CB740

CC700

2.4 TD

D

01.1989 ▶ 02.1992

CB740

CC700

1.8

10.1984 ▶ 07.1987

CB620

CC550

2.0 i.e.

10.1984 ▶ 07.1987

CB620

CC550

2.5 i.e., V6

10.1984 ▶ 07.1987

CB620

CC550

10.1984 ▶ 07.1987

CB712

CC652

90

2.4 TD

D

145 1.4 16V, i.e., T.S.

07.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, i.e., T.S.

10.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.7 16V, i.e.

10.1994 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

1.8 16V, i.e., T.S.

12.1996 ▶ 01.2001

CA530

CB500

2.0 16V, Quadrifoglio, T.S.

10.1995 ▶ 01.2001

CA640

CB620

1.9 D

D

07.1994 ▶ 02.1999

CA640

CB620

CC550

1.9 JTD, TD

D

10.1994 ▶ 01.2001

CA770

CB740

CC700

1.4 16V, i.e., T.S.

12.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, i.e., T.S.

12.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.7 16V, i.e.

12.1994 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

11.1996 ▶ 01.2001

CA530

CB500

10.1995 ▶ 01.2001

CA640

CB620

12.1994 ▶ 01.2001

CA640

CB620

146

1.8 16V, i.e., T.S. 2.0 16V, Quadrifoglio, T.S. 1.9 D, JTD, TD

D

CC550

147 1.6 16V, ECO, T.SPARK

01.2001 ▶

CA530

CB500

2.0 16V, T.SPARK

01.2001 ▶

CA640

CB620

3.2 GTA

02.2003 ▶

CA640

CB620

24

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Alfa Romeo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

04.2001 ▶

CA770

CB740

1.6 16V, T.S.

05.1996 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

1.7 16V, T.S.

04.1993 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

1.8 Sport, T.S.

01.1992 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, Q4, T.S., Turbo

01.1992 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.5 V6

02.1992 ▶ 12.1997

CA640

CB620

PRODUCENT/ MODEL ALFA ROMEO 147 1.9 16V, 8V, JTD, JTDM

D

155

1.9 TD

D

04.1993 ▶ 12.1997

CA640

CB620

2.5 TD

D

04.1993 ▶ 12.1997

CA770

CB740

1.6 16V, T.SPARK, T.SPARK.

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

1.8 16V, T.SPARK

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.0 16V, JTS, Spark, T.SPARK, Twin

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.5 24V, V6

09.1997 ▶ 05.2006

CA722

CB712

03.2002 ▶ 05.2006

CA722

CB712

CC700

156

3.2 GTA 1.9 16V, JTD, Q4

D

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.4 JTD

D

09.1997 ▶ 05.2006

CA770

CB740

1.8 MPI, TBi

03.2007 ▶

CA640

CB620

1.9 JTS

09.2005 ▶

CA640

CB620

2.2 JTS

09.2005 ▶

CA640

CB620

3.2 JTS, Q4

12.2005 ▶

CA722

CB712

159

1.9 16V, 8V, JTDM

D

09.2005 ▶

CA770

CB740

2.0 JTDM

D

05.2009 ▶

CA770

CB740

2.4 JTDM, Q4

D

09.2005 ▶

CA852

CB802

2.0 Spark, T.S., Turbo, Twin, V6

06.1987 ▶ 09.1998

CA640

CB620

2.5 V6

09.1992 ▶ 09.1998

CA640

CB620

3.0 24V, Allroad, i.e., Q4, QV, V6

06.1987 ▶ 09.1998

CA640

CB620

06.1987 ▶ 09.1998

CA1000

CB950

2.5 TD

D

CC900

166 2.0 T.Spark, V6

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.5 24V, V6

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.0 24V, V6

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 24V, V6

10.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

B

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.4 JTD

D

1750-2000 1.7

04.1968 ▶ 11.1971

CB705

1750 1750

03.1968 ▶ 10.1972

CB705

2000 2000

10.1971 ▶ 12.1983

CB705

03.1974 ▶ 10.1980

CB620

CC550

1.2 ti

06.1972 ▶ 09.1984

CB500

CC440

1.3 SC/ti, Super, ti

09.1976 ▶ 12.1984

CB500

CC440

1.4

05.1978 ▶ 12.1989

CB500

CC440

1.5 Sprint, ti, Veloce

05.1978 ▶ 12.1987

CB500

CC440

1.7 i.e.

03.1987 ▶ 12.1989

CB500

CC440

1.6

01.1975 ▶ 12.1984

CB621

CC551

1.8

07.1974 ▶ 12.1984

CB621

CC551

03.1977 ▶ 12.1984

CB621

CC551

10.1979 ▶ 03.1983

CB741

2300 2.3 TI ALFASUD

ALFETTA

2.0 2.0 TD

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

25

TABELE ZASTOSOWAŃ

164


Alfa Romeo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL ALFA ROMEO ALFETTA 2.4 TD

D

04.1983 ▶ 12.1984

CB741

1.6

01.1976 ▶ 09.1982

CB621

CC551

1.8

01.1974 ▶ 12.1976

CB621

CC551

06.1977 ▶ 01.1986

CB621

CC551

ALFETTA GT

2.0 AR 6 1.9 D

D

04.1985 ▶ 12.1989

CB740

CC700

1.9 D

D

04.1985 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.4 D, TD

D

04.1985 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.5 D

D

03.1986 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.4 D, TD

D

04.1978 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.5 D

D

09.1986 ▶ 12.1989

CB950

CC900

1.2

03.1983 ▶ 12.1986

CB501

CC441

1.3 TI

03.1983 ▶ 12.1986

CB501

CC441

1.5

01.1985 ▶ 12.1986

CB501

CC441

AR 8

ARNA

BRERA 1.8 TBi

05.2009 ▶

CA530

CB500

2.2 JTS

01.2006 ▶

CA640

CB620

3.2 JTS, Q4

01.2006 ▶

CA770

CB740

2.0 JTDM

D

05.2009 ▶

CA770

CB740

2.4 20V, JTDM

D

01.2006 ▶

CA852

CB802

GIULIA 1300 Super, TI

04.1969 ▶ 12.1978

CB501

CC441

06.1964 ▶ 12.1978

CB501

CC441

06.1976 ▶ 12.1978

CB741

1.3 ti

01.1954 ▶ 06.1983

CB501

CC441

1.6

10.1977 ▶ 04.1985

CB501

CC441

04.1979 ▶ 12.1985

CB621

CC551

06.1980 ▶ 04.1985

CB621

CC551

01.1983 ▶ 12.1985

CB621

1600 Super 1.8 D

D

GIULIETTA

1.8 Turbo 2.0 Turbo 2.0 TD

D

GIULIETTA 2010 1.4 TB , TB Multiair

03.2010 ▶

CL600

Stop/Start

1.6 JTDm

D

03.2010 ▶

CL700

Stop/Start

2.0 JTDm

D

03.2010 ▶

CL700

Stop/Start

GT 1.8 TS

11.2003 ▶

CA640

CB620

2.0 JTS

11.2003 ▶

CA640

CB620

3.2 GTA

11.2003 ▶

CA722

CB712

11.2003 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

1300 Junior

01.1966 ▶ 12.1977

CB621

CC551

1600 1600

03.1963 ▶ 12.1977

CB621

CC551

A 1600

01.1965 ▶ 12.1970

CB621

CC551

V 1750, 2000

01.1967 ▶ 12.1977

CB621

CC551

05.1968 ▶ 12.1976

CB705

GTA 1.3 Junior GTV 1.8 16V

05.1998 ▶

2.0

07.1978 ▶ 01.1986

2.0 16V, JTS, T.SPARK

06.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 Turbo, V6

06.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

CA640

CB620

CC550

CB705

26

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Alfa Romeo > Aston Martin MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL ALFA ROMEO GTV 2.0 Turbodelta

01.1978 ▶ 12.1980

3.0 24V, V6

10.1996 ▶

CA770

CB740

3.2 24V, V6

04.2003 ▶

CA770

CB740

6 2.5

11.1980 ▶ 02.1987

CB705 CC700

CB705

MITO 1.4 TB

10.2009 ▶

1.4 TB, Turbo

09.2008 ▶

CL600

Stop/Start, A CA530

CB500

1.3 JTDM

D

10.2009 ▶

1.3 JTDM

D

09.2008 ▶

CA640

CB620

1.6 JTDM

D

09.2008 ▶

CA640

CB620

CL700

Stop/Start, A

MONTRCAL 2.6

CB705

12.1972 ▶ 03.1979

SPIDER 1.8 16V

05.1998 ▶ 04.2005

CA640

CB620

1.8 TBi

05.2009 ▶

CA530

CB500

2.0 16V, JTS, T.SPARK, Turbo, V6

06.1995 ▶ 04.2005

CA640

CB620

2.2 JTS

09.2006 ▶

CA640

CB620

3.0 24V, V6

06.1995 ▶ 04.2005

CK700

CA770

CB740

B

3.2 24V, V6

04.2003 ▶ 04.2005

CK700

CA770

CB740

B

3.2 JTS, Q4

09.2006 ▶

CA722

CB712

2.0 JTDM

D

05.2009 ▶

CA852

CB802

2.4 JTDM

D

04.2007 ▶

CA852

CB802

1300 1300

01.1968 ▶ 12.1977

CB705

1600 1600

03.1966 ▶ 12.1993

CB705

1700

04.1968 ▶ 11.1971

CB705

1750 1750

01.1967 ▶ 12.1971

CB705

2000 2000, Veloce

01.1971 ▶ 12.1993

CB705

B5 (E60) 4.5

03.2005 ▶

CB1100

03.2005 ▶

CB1100

12.1996 ▶ 10.1998

CB1100

10.1998 ▶ 08.2000

CB1100

04.2002 ▶

CB1100

08.1997 ▶ 10.1998

CB1100

10.1998 ▶ 07.2000

CB1100

04.2002 ▶

CB1100

06.2002 ▶

CB1100

B5 Kombi (E61) 4.5 B10 (E39) 4.6 V8 B10 (E39) 4.6 V8 B10 (E39) 4.8 V8 B10 Kombi (E39) 4.6 V8 B10 Kombi (E39) 4.6 V8 B10 Kombi (E39) 4.8 V8 ROADSTER Z8 4.8 V8 ALPINE 1300 1.3 85, G, S

01.1970 ▶ 12.1975

CB450

01.1969 ▶ 12.1975

CB450

01.1968 ▶ 12.1970

CB450

1600 1.6 S, SC-SI A110 1100 1100

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

27

TABELE ZASTOSOWAŃ

ALPINA


Aston Martin > Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL ALPINE A110 1300 1300

01.1968 ▶ 12.1970

CB450

1500 1500

01.1966 ▶ 12.1970

CB450

1.6 Injection

01.1971 ▶ 12.1977

CB450

1.7

01.1971 ▶ 12.1977

CB450

2.7 V6

01.1976 ▶ 12.1984

CB500

A310

CC440

A610 3.0 TURBO

CA770

01.1991 ▶ 04.1995

CB740

BERLINETTE 1300 1300

01.1976 ▶ 12.1977

CB450

1600 SX

01.1976 ▶ 12.1977

CB450

2.5 TURBO

01.1988 ▶ 12.1990

CB621

CC551

2.9 GT

01.1985 ▶ 12.1990

CB621

CC551

10.1964 ▶ 12.1970

CB705

10.1964 ▶ 12.1970

CB705

V6

ASTON MARTIN DB6 Vantage 4.0 DB6 Volante 4.0 DB7 Vantage 3.2

01.1994 ▶

CA770

CB740

5.9

03.1999 ▶

CA770

CB740

6.0

10.2002 ▶ 10.2003

CA770

CB740

11.1995 ▶

CA770

CB740

03.1999 ▶

CA770

CB740

4.2 V8

06.2005 ▶

CA1000

CB950

5.9 V12

01.2004 ▶

CA1000

CB950

04.2004 ▶

CA1000

CB950

CA770

CB740

10.2005 ▶

CA1000

CB950

09.2001 ▶

CA1000

CB950

5.3

10.1988 ▶

CA852

CB802

6.3

09.1990 ▶ 12.1995

CA852

CB802

DB7 Volante 3.2 5.9 DB9 Vantage

DB9 Volante 5.9 LAGONDA I 5.3

01.1976 ▶ 12.1997

V8 Vantage 4.3 VANQUISH 6.0 V12 VIRAGE

ZAGATO 5.3

01.1986 ▶ 12.1989

CB705

0.8

01.1976 ▶ 07.1978

CB442

CC412

1.1

08.1974 ▶ 07.1978

CB442

CC412

01.1977 ▶ 07.1978

CB442

CC412

10.1968 ▶ 09.1973

CB442

CC412

09.1968 ▶ 09.1973

CB442

CC412

CB442

CC412

AUDI 50

1.3 60 1.5 75 1.5 1.7 L

09.1968 ▶ 09.1973

28

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI 80 1.3

05.1972 ▶ 07.1986

CB442

CC412

1.4

08.1986 ▶ 07.1988

CB442

CC412

1.5

05.1972 ▶ 07.1976

CB442

CC412

1.6 E

06.1993 ▶ 01.1996

CB542

CC502

1.6 GLE, GT, GTE

09.1973 ▶ 12.1994

CB442

CC412

CA602

1.8 CC, E, GTE, quattro, S

01.1983 ▶ 10.1991

CA602

CB542

CC502

1.9 CD-5S

09.1981 ▶ 07.1983

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, E, quattro

10.1983 ▶ 07.1996

CA602

CB542

CC502

2.2 quattro

10.1980 ▶ 07.1984

CA602

CB542

CC502

2.3 E, quattro

10.1987 ▶ 01.1996

CA602

CB542

CC502

2.6 quattro

06.1992 ▶ 07.1996

CA602

CB542

CC502

2.8 quattro

09.1991 ▶ 01.1996

CA602

CB542

CC502

RS2 quattro

03.1994 ▶ 05.1995

CA602

CB542

CC502

S2 quattro

02.1993 ▶ 07.1995

CA602

CB542

CC502

CB712

CC652

CB712

CC652

1.6 D, TD

D

08.1980 ▶ 08.1991

CA722

1.9 D, TD, TDI

D

08.1989 ▶ 01.1996

CA722

90 2.0 20, quattro , V

08.1984 ▶ 09.1991

CB542

CC502

2.2 E, quattro

10.1984 ▶ 09.1991

CB542

CC502

2.3 20V, E, quattro

04.1987 ▶ 09.1991

CB542

CC502

10.1985 ▶ 09.1991

CB542

CC502

10.1966 ▶ 11.1971

CB442

CC412

1.6 TD

D

90 Super 1.8 1.6

01.1975 ▶ 02.1983

CA602

CB542

CC502

1.8 KAT, LS, quattro

11.1968 ▶ 11.1990

CA602

CB542

CC502

1.9 GL

01.1970 ▶ 07.1984

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, E, KAT, quattro

06.1976 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

2.1

03.1977 ▶ 07.1984

CA602

CB542

CC502

2.2 E, KAT, quattro, Turbo

08.1982 ▶ 11.1990

CA602

CB542

CC502

2.3 E, quattro

08.1986 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

2.6 quattro

03.1992 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

2.8 E, quattro

12.1990 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

S4 quattro, Turbo, V8

08.1991 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

08.1978 ▶ 11.1990

CA722

CB712

CC652

CB712

CC652

CB712

CC652

2.0 D, TD, Turbo

D

2.4 D

D

08.1989 ▶ 06.1994

CA722

2.5 TDI

D

01.1990 ▶ 06.1994

CA722

TABELE ZASTOSOWAŃ

100

200 2.1 5, E, quattro, T, Turbo

10.1979 ▶ 01.1988

CB542

CC502

2.2 20V, quattro, Turbo

09.1983 ▶ 12.1991

CB542

CC502

2.3

11.1986 ▶ 09.1991

CB542

CC502

A2 (8Z0) 1.4

02.2000 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

1.6 FSI

05.2002 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

1.2 TDI

D

03.2001 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

1.4 TDI

D

02.2000 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

A3 (8L1) 1.6

09.1996 ▶

CA530

CB500

1.8 quattro, T

09.1996 ▶

CA640

CB620

S3 quattro

03.1999 ▶

CA770

CB740

09.1996 ▶

CA770

CB740

09.2007 ▶

CA530

CB500

1.9 quattro, TDI

D

A3 (8P1) 1.4 TFSI

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

29


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI

05.2009 ▶

1.6 FSI

05.2003 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, TFSI

11.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 FSI, quattro, TFSI

05.2003 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, V6

07.2003 ▶

CA770

CB740

S3 quattro

11.2006 ▶

CA770

CB740

CA770

CB740

CK700

Stop/Start, RB

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.9 TDI

D

05.2003 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, quattro, TDI

D

05.2003 ▶

CA770

CB740

1.6

08.2008 ▶

CA640

CB620

1.8 TFSI

04.2008 ▶

CA640

CB620

2.0 TFSI

04.2008 ▶

CA640

CB620

D

05.2009 ▶

CA770

CB740

B

CK700

Stop/Start, RB

A3 Cabriolet

1.6 TDI 1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.9 TDI

D

04.2008 ▶

CA770

CB740

2.0 TDI

D

04.2008 ▶

CA770

CB740

1.4 TFSI

09.2007 ▶

CA530

CB500

CK700

Stop/Start, RB

A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI

05.2009 ▶

1.6 FSI

09.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, TFSI

11.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 FSI, quattro, TFSI

09.2004 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, V6

09.2004 ▶

CA770

CB740

06.2008 ▶

CA770

CB740

CA770

CB740

S3 quattro

CK700

Stop/Start, RB

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.9 TDI

D

09.2004 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, quattro, TDI

D

09.2004 ▶

CA770

CB740

B

CK700

Stop/Start, RB

A4 (8D2, B5) 1.6

01.1995 ▶ 11.2000

CA640

CB620

CC550

1.8 quattro, T

01.1995 ▶ 11.2000

CA640

CB620

CC550

2.4 quattro

03.1997 ▶ 11.2000

CA852

CB802

2.6 quattro

01.1995 ▶ 11.2000

CA852

CB802

01.1995 ▶ 11.2000

CA852

CB802

2.8 quattro S4 quattro

09.1997 ▶ 11.2000

CA852

CB802

1.9 quattro, TDI

D

01.1995 ▶ 11.2000

CA770

CB740

2.5 D, quattro, TDI

D

09.1997 ▶ 05.2003

CA770

CB740

A4 (8E2, B6) 1.6

11.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

1.8 quattro, T

11.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.0 FSI

11.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.4

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

3.0 quattro

11.2000 ▶ 12.2004

CA852

CB802

S4 quattro

03.2003 ▶ 12.2004

CA852

CB802 CB740

1.9 quattro, TDI

D

11.2000 ▶ 12.2004

CA770

2.5 quattro, TDI

D

11.2000 ▶ 12.2004

CA770

CB740

1.6

11.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, T

11.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 FSi, quattro, TFSI

11.2004 ▶

CA640

CB620

3.0 quattro

11.2004 ▶ 07.2006

CA852

CB802

A4 (8EC)

30

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI, quattro

01.2005 ▶

RS4 quattro

09.2005 ▶

S4 quattro

CA852

CB802 CB1100

11.2004 ▶

CA1000

CB950

11.2004 ▶

CA770

CB740

D

11.2004 ▶

CA770

CB740

2.5 TDI

D

11.2004 ▶ 05.2006

CA852

CB802

2.7 TDI

D

11.2005 ▶

CA852

CB802

3.0 quattro, TDI

D

11.2004 ▶

CA852

CB802

1.8 quattro, TFSI

11.2007 ▶

CA640

CB620

CA770

CB740

B

1.9 TDI

D

2.0 16V, quattro, TDI

A4 (8K2) 2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

3.2 FSI, quattro

11.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

Stop/Start, RB, B

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.0 quattro, TDi

D

11.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TDi

D

11.2007 ▶

CK700

2.7 TDI

D

11.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 quattro, TDI

D

11.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

2.0 quattro, TFSI

04.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TFSI

04.2009 ▶

CK700 CA770

CB740

B

CA1000

CB950

B

S4 quattro

Stop/Start, RB, B

A4 Allroad (8KH)

2.0 quattro, TDI

D

04.2009 ▶

CK700

2.0 quattro, TDI

D

04.2009 ▶

CK700

3.0 quattro, TDI

D

04.2009 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B

1.6

03.1996 ▶ 09.2001

CA640

CB620

CC550

1.8 quattro, T

07.1995 ▶ 09.2001

CA640

CB620

CC550

2.4 quattro

03.1997 ▶ 09.2001

CA852

CB802

2.6 quattro

01.1996 ▶ 09.2001

CA852

CB802

2.8 quattro

01.1996 ▶ 10.2001

CA852

CB802

RS4 quattro

05.2000 ▶ 09.2001

CA852

CB802

S4 quattro

09.1997 ▶ 09.2001

CA852

CB802

1.9 DUO

03.1998 ▶ 09.2001

CA640

CB620

1.9 quattro, TDI

D

02.1996 ▶ 09.2001

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

09.1997 ▶ 09.2001

CA770

CB740

1.6

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

1.8 quattro, T

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.0 FSI

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.4

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

3.0 quattro

04.2001 ▶ 12.2004

CA852

CB802

03.2003 ▶ 12.2004

CA852

CB802

A4 Avant (8E5, B6)

S4 quattro 1.9 quattro, TDI

D

09.2001 ▶ 12.2004

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

09.2001 ▶ 12.2004

CA770

CB740

A4 Avant (8ED) 1.6

11.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, T

11.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 FSi, quattro, TFSI

11.2004 ▶

CA640

CB620

3.0 quattro

11.2004 ▶ 07.2006

CA852

CB802

3.2 FSI, quattro

01.2005 ▶

CA852

RS4 quattro

09.2005 ▶

S4 quattro

11.2004 ▶

CA1000

CB950

11.2004 ▶

CA770

CB740

1.9 TDI

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

CB802 CB1100

31

TABELE ZASTOSOWAŃ

A4 Avant (8D5, B5)


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 16V, quattro, TDI

D

11.2004 ▶

CA770

CB740

2.5 TDI

D

11.2004 ▶ 05.2006

CA770

CB740

2.7 TDI

D

11.2005 ▶

CA852

CB802

D

11.2004 ▶

CA852

CB802

A4 Avant (8K5) 3.0 quattro, TDI 1.8 quattro, TFSI

04.2008 ▶

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

3.2 FSI, quattro

04.2008 ▶

S4 quattro

CA640

CB620

CA770

CB740

CK700

CA770

CB740

B

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA770

CB740

B

B Stop/Start, RB, B

2.0 quattro, TDI

D

04.2008 ▶

CK700

2.0 quattro, TDI

D

04.2008 ▶

CK700

2.7 TDI

D

04.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 quattro, TDI

D

04.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

Stop/Start, RB, B

A4 Convertible (8H7, 8HE) 1.8 quattro, T

07.2002 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, TFSI

09.2004 ▶

CA640

CB620

2.4

04.2002 ▶ 12.2005

CA640

CB620

3.0 quattro

04.2002 ▶ 12.2005

CA852

CB802

3.2 FSI, quattro

01.2006 ▶

CA1000

CB950

RS4 quattro

06.2006 ▶

S4 quattro

03.2004 ▶

CA1000

CB950

CB1100

2.0 TDI

D

01.2006 ▶

CA770

CB740

2.5 TDI

D

08.2002 ▶ 12.2005

CA770

CB740

2.7 TDI

D

06.2006 ▶

CA852

CB802

3.0 quattro, TDI

D

01.2006 ▶

CA1000

CB950

1.8 TFSI

10.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 FSI, quattro

06.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

S5 quattro

06.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.0 quattro, TDI

D

08.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.7 TDI

D

09.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.7 TDI

D

06.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

3.0 quattro, TDI

D

06.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

2.0 quattro, TFSI

03.2009 ▶

CK700

2.0 quattro, TFSI

03.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 FSI, quattro

03.2009 ▶

CK800

CA770

CB740

B

S5 quattro

06.2009 ▶

CK800

CA770

CB740

B

CA770

CB740

B

A5 Cabriolet (8F) Stop/Start, RB, B

2.0 TDI

D

05.2009 ▶

CK700

2.0 TDI

D

05.2009 ▶

CK700

2.7 TDI

D

03.2009 ▶

CK800

CA770

CB740

B

3.0 quattro, TDI

D

03.2009 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

2.0 quattro, TFSI

09.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TFSI

09.2009 ▶

CK700

3.2 FSI, quattro

09.2009 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA770

CB740

B

Stop/Start, RB, B

A5 Sportback Stop/Start, RB, B

2.0 TDI

D

09.2009 ▶

CK700

2.0 TDI

D

09.2009 ▶

CK700

2.7 TDI

D

09.2009 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 quattro, TDI

D

09.2009 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

Stop/Start, RB, B

A5 (8T) 3.2 FSI

CB1100

06.2007 ▶

32

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A5 (8T) 3.2 FSI quattro

06.2007 ▶

CB1100

S5 quattro

06.2007 ▶

CB1100

2.7 TDI

06.2007 ▶

CB1100

3.0 TDI quattro

03.2008 ▶

CB1100

3.0 TDI quattro

06.2007 ▶

CB1100

A6 (4A, C4) 1.8 quattro

12.1995 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, quattro

06.1994 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

2.3 quattro

06.1994 ▶ 12.1995

CA770

CB740

CC700

2.6 quattro

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

CC700

2.8 quattro

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

CC700

S6 4.2, Plus, quattro, Turbo

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

CC700 CC700

1.9 TDI

D

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

06.1994 ▶ 10.1997

CA722

CB712

1.8 quattro, T

01.1997 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.0

08.2001 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.4 quattro

02.1997 ▶ 01.2005

CA770

CB740

2.7 quattro, T

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

2.8 quattro

02.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.0 quattro

08.2001 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.7 quattro

03.1999 ▶ 01.2005

CA852

CB802

4.2 quattro

11.1998 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

RS6 quattro

07.2002 ▶ 01.2005

CA1000

CB1100

RS6 plus quattro

04.2004 ▶ 01.2005

A6 (4B, C5)

CB1100

09.1999 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

1.9 TDI

D

04.1997 ▶ 01.2005

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

07.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

A6 (4F2) 2.0 TFSI

06.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.4 quattro

05.2004 ▶ 10.2008

CK700

CA770

CB740

D

2.8 FSI, quattro

11.2006 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TFSI

05.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.2 FSI, quattro

05.2004 ▶ 10.2008

CK800

CA852

CB802

D

4.2 FSI, quattro

05.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

RS6 quattro

09.2008 ▶

CK920

CA1000

CB1100

D

S6 quattro

03.2006 ▶

CK800

CA852

CB1100

D

2.0 TDI

D

07.2004 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.7 quattro, TDI

D

11.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TDI

D

05.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TFSI

10.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

3.2 FSI, quattro

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

4.2 FSI, quattro

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

A6 Allroad (4FH)

2.7 quattro, TDI

D

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

3.0 quattro, TDI

D

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro

12.1995 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, quattro

06.1994 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.3 quattro

06.1994 ▶ 12.1995

CA770

CB740

CC700

2.6 quattro

06.1994 ▶ 12.1997

CA770

CB740

CC700

2.8 quattro

06.1994 ▶ 12.1997

CA770

CB740

CC700

S6 4.2, Plus, quattro, Turbo

06.1994 ▶ 12.1997

CA1000

CB950

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

33

TABELE ZASTOSOWAŃ

S6 quattro


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC700

PRODUCENT/ MODEL AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI

D

06.1994 ▶ 12.1997

CA770

CB740

2.5 TDI

D

06.1994 ▶ 12.1997

CA722

CB712

A6 Avant (4B, C5) 1.8 quattro, T

12.1997 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.0

08.2001 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.4 quattro

12.1997 ▶ 01.2005

CA770

CB740

2.7 quattro, T

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

2.8 quattro

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.0 quattro

08.2001 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.7 quattro

03.1999 ▶ 01.2005

CA852

CB802

4.2 quattro

11.1998 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

RS6 plus

07.2002 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

S6 quattro

09.1999 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

02.1998 ▶ 01.2005

CA770

CB740

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

1.9 TDI

D

2.5 quattro, TDI

D

A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI

06.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.4 quattro

03.2005 ▶ 10.2008

CK700

CA770

CB740

D

2.8 FSI, quattro

11.2006 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TFSI

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.2 FSI, quattro

03.2005 ▶ 10.2008

CK800

CA852

CB802

D

4.2 FSI, quattro

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

RS6 quattro

04.2008 ▶

CK920

CA1000

CB1100

D

S6 quattro

03.2006 ▶

CK800

CA852

CB1100

D

2.0 TDI

D

06.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.7 quattro, TDI

D

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TDI

D

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro

03.1994 ▶ 09.2002

CB950

B

3.7

07.1995 ▶ 12.1998

CB1100

B

3.7 quattro

07.1995 ▶ 11.1998

CB1100

B

3.7

11.1998 ▶ 09.2002

CB1100

B

3.7 quattro

11.1998 ▶ 09.2002

CB1100

B

4.2 quattro

02.1999 ▶ 04.2000

CB1100

B

4.2 quattro

03.1994 ▶ 07.1996

CB1100

B

4.2 quattro

03.1994 ▶ 11.1998

CB1100

B

4.2 quattro

11.1998 ▶ 09.2002

CB1100

B

S8 quattro

06.1999 ▶ 09.2002

CB1100

B

6.0 W12 quattro

01.2001 ▶ 09.2002

CB1100

B

2.5 TDI

01.1997 ▶ 04.2000

CB1100

B

2.5 TDI quattro

01.1997 ▶ 04.2000

CB1100

B

2.5 DTI

09.2000 ▶ 09.2002

CB1100

B

2.5 TDI quattro

09.2000 ▶ 09.2002

CB1100

B

06.2000 ▶ 09.2002

CB1100

B

2.8 FSI

08.2007 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.0

07.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.0

08.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.2 FSI

06.2005 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.2 FSI quattro

06.2005 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.7 quattro

10.2002 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.2 quattro

10.2002 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.2 FSI, quattro

06.2006 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.3 TDI quattro

D

CA1000

A8 (4E_)

34

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A8 (4E_) 6.0 quattro, W12

12.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

S8 quattro

06.2006 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.0 quattro, TDI

D

08.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.0 quattro, TDI

D

03.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.2 quattro, TDI

D

07.2005 ▶ 07.2010

CB1100

B

ALLROAD (4BH) 2.7 quattro, T

05.2000 ▶ 08.2005

CA770

CB740

4.2 quattro, V8

07.2002 ▶ 08.2005

CA852

CB802

05.2000 ▶ 08.2005

CA852

CB802

2.5 quattro, TDI

D

CABRIOLET (8G7, B4) 1.8

01.1997 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

2.0 16V, E

01.1993 ▶ 07.1998

CA722

CB712

CC652

2.3 E

05.1991 ▶ 07.1994

CA722

CB712

CC652

2.6

06.1993 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

11.1992 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

06.1995 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

1.6

07.1980 ▶ 08.1981

CA602

CB542

CC502

1.8 GT, quattro

08.1981 ▶ 10.1988

CA602

CB542

CC502

1.9

08.1980 ▶ 07.1983

CA722

CB712

CC652

2.0

09.1983 ▶ 04.1988

CA722

CB712

CC652

2.1 GT

01.1981 ▶ 08.1984

CA722

CB712

CC652

2.2 GT, quattro

07.1981 ▶ 10.1988

CA722

CB712

CC652

2.3

01.1987 ▶ 10.1988

CB712

CC652

2.8 1.9 TDI

D

COUPE (81, 85)

1.8

08.1989 ▶ 07.1991

CA602

CB542

CC502

2.0 16, 20, quattro , V

05.1989 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

2.2 quattro

11.1988 ▶ 07.1991

CA722

CB712

CC652

2.3 20V, quattro

10.1988 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

2.6 quattro

08.1992 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

2.8 quattro

08.1991 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

S2 quattro

09.1990 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

Q5 (8R) 2.0 TFSI

11.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 FSI

11.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.0 TDI

D

11.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 TDI

D

11.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

Q7 (4L) 3.6 FSI

08.2006 ▶

CB1100

B

4.2 FSI

03.2006 ▶

CB1100

B

3.0 TDI

D

03.2006 ▶

CB1100

B

3.0 TDI

D

03.2006 ▶

CB1100

B

3.0 TDI

D

11.2007 ▶

CB1100

B

4.2 TDI

D

03.2007 ▶

CB1100

B

4.2 TDI

D

03.2007 ▶

CB1100

B

4.2 TDI

D

05.2009 ▶

CB1100

B

6.0 TDI

D

09.2008 ▶

CB1100

B

QUATTRO (85) 2.1 20V, Turbo

07.1980 ▶ 07.1987

CB712

CC652

2.2 20V, quattro, Turbo

12.1984 ▶ 07.1991

CB712

CC652

R8 4.2 FSI, quattro

04.2007 ▶

CA1000

CB1100

4.2 FSI, quattro

07.2010 ▶

CA1000

CB1100

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

35

TABELE ZASTOSOWAŃ

COUPE (89, 8B)


Austin > Austin MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

04.2009 ▶

CA1000

CB1100

4.2 FSI, quattro

09.2010 ▶

CA1000

CB1100

5.2 FSI, quattro

02.2010 ▶

CA1000

CB1100

1.8 TFSI

06.2008 ▶

CA852

CB802

2.0 quattro, TFSI

10.2006 ▶

CA852

CB802

2.5 quattro, TFSI

05.2009 ▶

CA852

CB802

3.2 quattro, V6

10.2006 ▶

CA852

CB802

06.2008 ▶

CA852

CB802

1.8 quattro, T

10.1998 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, VR6

07.2003 ▶

CA770

CB740

1.8 TFSI

06.2008 ▶

CA852

CB802

2.0 quattro, TFSI

02.2007 ▶

CA852

CB802

2.5 quattro, TFSI

05.2009 ▶

CA852

CB802

3.2 quattro, V6

02.2007 ▶

CA852

CB802

06.2008 ▶

CA852

CB802

1.8 quattro, T

10.1999 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, VR6

07.2003 ▶

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI R8 5.2 FSI, quattro R8 Spyder

TT (8J3)

2.0 quattro, TDI

D

TT (8N3)

TT Roadster (8J9)

2.0 quattro, TDI

D

TT Roadster (8N9)

V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro

10.1988 ▶ 02.1994

CK920

CA1000

CB950

B

4.2 quattro

10.1991 ▶ 02.1994

CK920

CA1000

CB950

B

AUSTIN 1000-Series MK II 1100 1100

01.1970 ▶ 12.1974

CB455

1300 1300, GT

01.1970 ▶ 12.1974

CB455

1.0

01.1980 ▶ 10.1983

CB451

1.1

05.1973 ▶ 10.1981

CB451

1.3

05.1973 ▶

CB451

1.5 Super

05.1973 ▶

CB451

1.7

08.1979 ▶

CB451

1750 1750

01.1975 ▶ 10.1979

CB451

1.7

03.1982 ▶ 02.1984

CB705

2.0

03.1982 ▶

CB705

11.1971 ▶ 10.1974

CB620

CC550

1.3 LS

03.1983 ▶ 08.1990

CB442

CC412

1.6 HLS, Mayfair, MG

03.1983 ▶ 08.1990

CB500

CC440

2.0 EFi

10.1984 ▶ 08.1990

CB712

CC652

1500 1500

04.1969 ▶ 07.1980

CB451

1750 1750, HL

04.1969 ▶ 10.1980

CB451

10.1980 ▶ 12.1982

CB451

1.0 HLE, Surf

10.1980 ▶ 04.1990

CB451

1.3 L,HLE,S, Surf, Turbo

10.1980 ▶ 04.1990

CB500

ALLEGRO

AMBASSADOR

APACHE 1300 1300, TC MAESTRO

MAXI

MAXI II 1750 1750, HLS METRO

36

CC440

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Austin > Bedford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC441

PRODUCENT/ MODEL AUSTIN MINI MK I 1000 1000, Mayfair, Sport

10.1967 ▶ 06.1993

CB451

1100 Special

01.1976 ▶ 08.1981

CB451

1275 GT

10.1969 ▶ 08.1980

CB501

CC441

850 850

01.1967 ▶ 08.1979

CB501

CC441

1.3

10.1984 ▶ 08.1988

CB442

CC412

1.6 LS, LS,HL

04.1984 ▶ 08.1988

CB712

CC652

2.0 HLI, Mayfair

04.1984 ▶ 08.1991

CB712

CC652

2.0 Turbo

04.1984 ▶ 08.1988

CB542

CC502

1800 HL

04.1976 ▶ 09.1978

CB705

2200 HLS

04.1976 ▶ 09.1978

CB705

1700 1700

10.1978 ▶ 10.1982

CB705

2000 2000

10.1978 ▶ 10.1982

CB705

2200 2200

10.1978 ▶ 10.1982

CB705

3000 MK.III, Sport

03.1964 ▶ 10.1968

CB705

Sprite MK.III, MK.IV

03.1964 ▶ 10.1971

CB705

03.1967 ▶ 07.1969

CB542

08.1965 ▶ 09.1970

CB704

11.1966 ▶ 09.1970

CB542

CC502

04.1950 ▶ 06.1953

CB542

CC502

F 91/4, 91/6, 91/8

03.1957 ▶ 06.1969

CB542

CC502

LKW 0.25T, GL

11.1956 ▶ 12.1959

CB542

CC502

08.1969 ▶ 11.1972

CB501

CC441

0.9 E, Junior

10.1969 ▶ 12.1985

CB440

CC400

1.0 Abarth, E,Elite,LX

09.1971 ▶ 12.1985

CB440

CC400

MONTEGO

PRINCESS

PRINCESS 2

AUSTIN-HCALEY AUSTIN-HCALEY

AUTO UNION AUDI 80 L 1.7

CC502

AUDI N 1.7 AUDI SUPER 90 1.7 0.7 MUNGA

AUTOBIANCHI A 111 1.4 A 112

Y10 1.0 4WD, KAT, Turbo

03.1985 ▶

CA530

CB440

CC400

1.1 4WD, i.e., KAT

06.1989 ▶

CA530

CB440

CC400

06.1989 ▶

CA530

CB440

CC400

1.3 GT, i.e. BARKAS B 1000 1.0

04.1967 ▶ 12.1991

CB501

CC441

1.3

01.1976 ▶ 12.1991

CB501

CC441

1.8

08.1969 ▶ 10.1987

CB705

2.0

02.1985 ▶ 10.1987

CB705

2.3

02.1980 ▶ 10.1983

CB705

BEDFORD BLITZ

2.0 D

D

10.1980 ▶ 10.1983

CB705

2.1 D

D

09.1981 ▶ 10.1987

CB705

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

37

TABELE ZASTOSOWAŃ

DKW F10


Bedford > BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BEDFORD BLITZ 2.3 D

D

01.1973 ▶ 10.1987

CB705

06.1976 ▶ 12.1982

CB705

09.1984 ▶ 05.1988

CB705

CHEVANNE 1.3 MIDI 1.8 2.0 4WD 2.2 4WD, D

06.1988 ▶ 08.1992

CB705

D

06.1988 ▶ 08.1992

CB705

D

06.1988 ▶ 08.1992

MIDI Combi 2.2 D

CF1152

CG1102

RASCAL 1.0

07.1986 ▶ 06.1990

CB705

04.1998 ▶

CB705

09.1999 ▶

CB705

09.1995 ▶ 06.2006

CB705

06.2006 ▶

CB705

BENTLEY ARNAGE I 4.4 32V, Turbo, V8 ARNAGE II 6.8 T, V8 AZURE 6.75 Mulliner, V8 AZURE II 6.8 CONTINENTAL 6.0

06.2003 ▶

6.75 Mulliner, R, S, T, V8

10.1991 ▶

CA770

CB740 CB705

BERTONE FREECLIMBER 2.0 KAT 2.7 2.4 TD

CA770

12.1990 ▶ 12.1993 12.1990 ▶ 12.1993

D

CB740

CC700

CB740

CC700

CB740

FREECLIMBER 2 1.6

CA770

03.1992 ▶

CB740

CC700

BMW 02 (E10) 1502 1.6

01.1975 ▶ 07.1977

CB500

CC440

1600 Ti

09.1967 ▶ 11.1969

CB500

CC440

1600/2

12.1967 ▶ 12.1971

CB500

CC440

1602

04.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

1802

05.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

2002 Ti, Tii, Turbo

02.1968 ▶ 07.1975

CB500

CC440

1600-2

12.1967 ▶ 10.1971

CB500

CC440

2002

05.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

1600

05.1971 ▶ 04.1973

CB500

CC440

1802

05.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

2002 Tii

01.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

02 Cabriolet (E10)

02 Touring (E6)

1 (E81, E87) 116i

09.2004 ▶

116i

01.2009 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

116i

01.2009 ▶

CK700

RB, B

118i

09.2004 ▶

118i

04.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

118i

04.2007 ▶

CK700

RB, B

120i

09.2004 ▶

CA530

CA530

CA640

38

CB500

CB500

CB620

B

B

B

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 1 (E81, E87) 120i

04.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

120i

04.2007 ▶

CK700

RB, B

130i

01.2007 ▶

CK700

RB, B

2.0

03.2007 ▶

CK700

B

116d

D

09.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

118d

D

09.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

118d

D

04.2007 ▶

CK800

120d

D

09.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

120d

D

04.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

123d

D

10.2007 ▶

CK800

RB, B

123d

D

10.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

118i

03.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

118i

03.2008 ▶

CK700

RB, B

120i

03.2008 ▶

CK700

RB, B

120i

03.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

125i

03.2008 ▶

CK700

RB, B

Stop/Start, RB, B

1 Cabriolet (E88)

03.2008 ▶

CK800

RB, B

118d

D

09.2008 ▶

CK800

RB, B

118d

D

09.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

120d

D

03.2008 ▶

CK800

RB, B

120d

D

03.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

123d

D

09.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

125i

10.2007 ▶

CK700

RB, B

135i

10.2007 ▶

CK700

RB, B

135i

120d

D

10.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

123d

D

10.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

3 (E21) 315

03.1981 ▶ 03.1984

CB620

CC550

316

08.1975 ▶ 08.1982

CB620

CC550

318 i

08.1975 ▶ 08.1982

CB620

CC550

320 i

06.1975 ▶ 08.1982

CB620

CC550

320/6

09.1977 ▶ 08.1982

CB620

CC550

323 i

01.1978 ▶ 08.1982

CB620

CC550

3 (E30) 315

09.1982 ▶ 10.1983

CA640

CB620

CC550

316 i

09.1982 ▶ 06.1991

CA640

CB620

CC550

318 i, is

09.1982 ▶ 08.1991

CA640

CB620

CC550

320 i, is

09.1982 ▶ 06.1991

CA640

CB620

CC550

323 i

09.1982 ▶ 08.1986

CA640

CB620

CC550

09.1983 ▶ 08.1991

CA770

CB740

CC700

325 2.7, e, i, X M3 2.3, 2.5, EVO, I, II 324 d, td

D

07.1986 ▶ 01.1992

CA770

CB740

CC700

09.1985 ▶ 08.1991

CA1000

CB950

CC900

3 (E36) 316 i

09.1990 ▶ 02.1998

CA640

CB620

CC550

318 i, is

12.1990 ▶ 02.1998

CA640

CB620

CC550

320 i

09.1990 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

03.1995 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

325 i

09.1990 ▶ 09.1995

CA770

CB740

CC700

328 i

01.1995 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

08.1994 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

01.1995 ▶ 02.1998

CA852

CB802

M3 3.0, 3.2 318 tds

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

39

TABELE ZASTOSOWAŃ

1 Coupe (E82)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

09.1991 ▶ 02.1998

CA1000

CB950

CC900

316 i

09.1998 ▶ 02.2005

CA530

CB500

318 i

02.1998 ▶ 02.2005

CA530

CB500

CA770

CB740

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 (E36) 325 td, tds

D

3 (E46)

320 i

03.1998 ▶ 02.2005

CK700

323 i

03.1998 ▶ 09.2000

CK700

CA770

CB740

325 i, xi

09.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

328 i

02.1998 ▶ 06.2000

CK700

CA770

CB740

330 i, xi

06.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

B

B CC700

B B

CC700

B

318 d

D

09.2001 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

320 d

D

04.1998 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

330 d, xd

D

10.1999 ▶ 02.2005

CK920

CA1000

CB950

B

CA640

CB620

CA640

CB620

3 (E90) 02.2006 ▶

CK700

316i

09.2007 ▶

CK920

318i

09.2005 ▶ 03.2007

CK700

316i

Stop/Start, RB, B

318i

09.2007 ▶

CK700

318i

09.2007 ▶

CK920

320 si

05.2006 ▶

CK700

CA640

CB620

320i

01.2005 ▶ 03.2007

CK700

CA640

CB620

RB, B Stop/Start, RB, B

320i

09.2007 ▶

CK700

320i

09.2007 ▶

CK920

323i

04.2006 ▶ 06.2007

CK700

325i

09.2007 ▶

CK800

325i xDrive

09.2008 ▶

CK800

325i xi

01.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

328i

07.2005 ▶ 11.2007

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2007 ▶

CK800

330i xDrive

09.2008 ▶

CK800

330i xi

01.2005 ▶

CK700

335i

09.2008 ▶

CK800

335i xDrive

09.2008 ▶

CK800

335i xi

10.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

M3

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

RB, B Stop/Start, RB, B CA770

CB740

B RB, B RB, B

RB, B RB, B CA770

CB740

B RB, B RB, B

318d

D

01.2007 ▶

CK800

318d

D

01.2007 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

320d

D

09.2007 ▶

CK800

RB, B

320d

D

09.2007 ▶

CK920

320d xd

D

01.2005 ▶

CK800

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK800

RB, B

325d

D

09.2008 ▶

CK920

325d

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

330d xd

D

09.2005 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

330d xDrive

D

01.2009 ▶

CK920

335d

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

335d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

Stop/Start, RB, B CA852

CB802

B

RB, B

RB, B B RB, B

3 Cabriolet (E30) 318 i

09.1990 ▶ 10.1993

CA640

CB620

320 i

04.1986 ▶ 10.1993

CA640

CB620

CC550

325 i

12.1985 ▶ 10.1993

CA770

CB740

CC700

CA770

CB740

CC700

M3 2.3

06.1988 ▶ 06.1991

40

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i

01.1994 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

320 i

12.1993 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

06.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

325 i

03.1993 ▶ 03.1995

CA770

CB740

CC700

328 i

03.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

M3 3.0, 3.2

01.1994 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

3 Cabriolet (E46) 318 Ci

09.2001 ▶

CA530

CB500

320 Ci

09.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

323 Ci

04.2000 ▶ 09.2000

CK700

CA770

CB740

325 Ci

09.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

330 Ci

06.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

M3 3.2

04.2001 ▶

CK700

CA770

CB740

B CC700

B B B

CC700

B

320 Cd

D

02.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

B

330 Cd

D

08.2005 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

320i

03.2007 ▶ 08.2007

CK700

CA770

CB740

320i

03.2007 ▶

CK700

RB, B

320i

03.2007 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

325i

03.2007 ▶

CK800

RB, B

330i

03.2007 ▶

CK800

RB, B

335i

03.2007 ▶

CK800

RB, B

M3

03.2007 ▶

CK800

RB, B

3 Cabriolet (E93)

320d

D

03.2007 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

320d

D

03.2007 ▶

CK800

RB, B

325d

D

03.2007 ▶

CK920

RB, B

330d

D

03.2007 ▶

CK920

RB, B

316 g, i

03.1994 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

318 ti

11.1994 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

323 ti

08.1997 ▶ 08.2000

CA770

CB740

CC700

01.1995 ▶ 08.2000

CA852

CB802

1.6 Ti

06.2002 ▶ 02.2005

CA530

CB500

316 ti

06.2001 ▶ 02.2005

CA530

CB500

318 ti

09.2001 ▶ 02.2005

CA530

CB500

CA770

CB740

B

318 tds

D

3 Compact (E46)

325 ti

06.2001 ▶ 02.2005

CK700

318 td

D

03.2003 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

320 td

D

09.2001 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

3 Coupe (E36) 09.1993 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

318 is

03.1992 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

320 i

03.1992 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

03.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

325 i

03.1992 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

328 i

01.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

10.1992 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

316 Ci

04.2000 ▶

CA530

CB500

318 Ci

11.1999 ▶

CA530

CB500

320 Ci

08.1999 ▶

CK700

CA770

CB740

323 Ci

04.1999 ▶ 09.2000

CK700

CA770

CB740

325 Ci

09.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

316 i

M3 3.0, 3.2 3 Coupe (E46)

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

41

B CC700

B B

TABELE ZASTOSOWAŃ

3 Compact (E36)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC700

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci

04.1999 ▶ 06.2000

CK700

CA770

CB740

330 Ci, xi

06.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

M3 3.2, CSL

06.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

B B

CC700

B

320 Cd

D

11.2003 ▶

CK700

CA852

CB802

B

330 Cd

D

03.2003 ▶

CK700

CA1000

CB950

B

320i

11.2006 ▶ 06.2007

CK700

CA770

CB740

B

320i

03.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

320i

03.2007 ▶

CK920

325i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

325i

09.2007 ▶

CK800

325i xDrive

09.2008 ▶

CK800

325i xi

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

328i

08.2006 ▶ 11.2007

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2008 ▶

CK800

330i xDrive

09.2008 ▶

CK800

330xi

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2008 ▶

CK800

335i xDrive

09.2008 ▶

CK800

335xi

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

M3

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

3 Coupe (E92)

Stop/Start, RB, B RB, B RB, B

RB, B RB, B

RB, B RB, B

320d

D

03.2007 ▶

CK800

320d

D

03.2007 ▶

CK920

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK920

320xd

D

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

325d

D

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

325d

D

03.2007 ▶

CK920

330d xd

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

330d xDrive

D

01.2009 ▶

CK920

335d

D

09.2008 ▶

CK920

335d

D

09.2006 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B

RB, B B RB, B RB, B CA1000

CB950

B

3 Touring (E30) 09.1991 ▶ 06.1994

CA640

CB620

CC550

318 i

09.1987 ▶ 06.1994

CA640

CB620

CC550

320 i

01.1988 ▶ 12.1991

CA640

CB620

CC550

325 i, X

07.1987 ▶ 10.1993

CA770

CB740

CC700

01.1988 ▶ 06.1993

CA1000

CB950

CC900

316 i

324 td

D

3 Touring (E36) 316 i

01.1996 ▶ 10.1999

CA640

CB620

CC550

318 i

07.1995 ▶ 10.1999

CA640

CB620

CC550

320 i

01.1995 ▶ 10.1999

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

09.1995 ▶ 10.1999

CA770

CB740

CC700

328 i

01.1995 ▶ 10.1999

CA770

CB740

CC700

318 tds

D

01.1995 ▶ 10.1999

CA852

CB802

325 tds

D

01.1995 ▶ 10.1999

CA1000

CB950

316 i

03.2002 ▶ 02.2005

CA530

CB500

318 i

10.1999 ▶ 02.2005

CA530

CB500

320 i

10.1999 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

325 i, xi

09.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

328 i

10.1999 ▶ 06.2000

CK700

CA770

CB740

CC900

3 Touring (E46)

42

B B CC700

B

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 Touring (E46) 330 i, xi

06.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

B

318 d

D

03.2002 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

320 d

D

03.2000 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

330 d, xd

D

10.1999 ▶ 02.2005

CK920

CA1000

CB950

B

316i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

316i

09.2007 ▶

CK920

318i

01.2006 ▶

CK700

CA640

CB620

B

318i

CA770

CB740

B

CA640

CB620

B

3 Touring (E91) Stop/Start, RB, B

09.2007 ▶

CK700

318i

09.2007 ▶

CK920

320i

09.2005 ▶

CK700

320i

09.2007 ▶

CK920

323i

04.2006 ▶ 06.2007

CK700

CA770

CB740

B

325i

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

325i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

325i

09.2007 ▶

CK800

325i xDrive

09.2008 ▶

CK800

325xi

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2007 ▶

CK800

330i xDrive

09.2008 ▶

CK800

330i xi

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2008 ▶

CK800

335i xDrive

09.2008 ▶

CK800

335xi

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

D

09.2005 ▶

CK800

318d

D

09.2007 ▶

CK920

320d

D

09.2005 ▶

CK800

320d

D

09.2007 ▶

CK920

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK920

320xd

D

09.2007 ▶

CK800

325d

D

09.2008 ▶

CK920

330d

D

01.2009 ▶

CK920

330d xd

D

09.2005 ▶

CK920

335d

D

09.2008 ▶

CK920

335d

D

09.2006 ▶

CK920

RB, B

RB, B RB, B

RB, B RB, B

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B CA852

CB802

B RB, B B

CA1000

CB950

CA1000

CB950

B RB, B B

5 (E12) 518

07.1974 ▶ 05.1981

CB620

CC550

518i

08.1977 ▶ 08.1981

CB620

CC550

520

08.1972 ▶ 08.1977

CB620

CC550

520 i

08.1972 ▶ 05.1977

CB740

CC700

520/6

09.1977 ▶ 05.1981

CB620

CC550

525

08.1973 ▶ 10.1976

CB740

CC700

525

08.1976 ▶ 05.1981

CB620

CC550

528

01.1975 ▶ 08.1977

CB740

CC700

528 i

04.1977 ▶ 05.1981

CB620

CC550

M 535, i

06.1980 ▶ 08.1981

CB620

CC550

518 i

06.1981 ▶ 12.1987

CB542

CC502

520 i

06.1981 ▶ 06.1990

CB542

CC502

525 2.7, e, i

06.1981 ▶ 12.1987

CB620

CC550

528 i

06.1981 ▶ 12.1987

CB620

CC550

5 (E28)

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

43

TABELE ZASTOSOWAŃ

318d

RB, B


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 5 (E28) 535 535, i, i,, M

01.1985 ▶ 12.1987

CB740

CC700

M5 3.5

08.1985 ▶ 12.1987

CB950

CC900

09.1983 ▶ 12.1987

CB740

CC700

524 d, td

D

5 (E34) 518 i

08.1989 ▶ 09.1995

CA770

CB740

520 24V, i

09.1989 ▶ 09.1995

CA722

CB712

520 i

01.1988 ▶ 08.1991

525 24V, i, X

09.1989 ▶ 09.1995

CA722

CB712

525 i

CB542

01.1988 ▶ 08.1991

CB712

530 i, V8

01.1988 ▶ 09.1995

CB852

535 i

01.1988 ▶ 09.1995

540 i, V8

09.1992 ▶ 09.1995

CA722

CB712

M5 3.6, 3,8, KAT

CC652

CB852

10.1988 ▶ 09.1995

CA1000

CB950

524 td

D

03.1988 ▶ 09.1995

CA852

CB802

525 td, tds

D

09.1991 ▶ 09.1995

CA852

CB802

520 i

01.1996 ▶ 06.2003

CA770

CB740

523 i

11.1995 ▶ 09.2000

CA770

CB740

525 i

09.2000 ▶ 06.2003

CA770

CB740

528 i

11.1995 ▶ 09.2000

CA722

CB712

530 i

09.2000 ▶ 06.2003

CB852

535 i

04.1996 ▶ 06.2003

CB852

540 i

04.1996 ▶ 06.2003

CB852

M5

10.1998 ▶ 06.2003

CB1100

CC900

5 (E39)

520 d

D

02.2000 ▶ 06.2003

525 d, td

D

01.1997 ▶ 06.2003

525 tds

D

01.1996 ▶ 06.2003

530 d

D

08.1998 ▶ 06.2003

CA1000

CB950 CB950 CB852

CA1000

CB950

CA1000

CB950

5 (E60) 3.0

03.2005 ▶

EK920

520i

09.2007 ▶

CK800

520i

07.2003 ▶

CK800

523i

01.2007 ▶

CK800

523i

07.2005 ▶

CK800

525i

01.2007 ▶

CK800

525i

01.2007 ▶

CK800

525i xDrive

09.2008 ▶

CK800

525i xi

09.2003 ▶

530i

B RB, B

CA852

CB802

CA852

CB802

CA852

CB802

EK920

CA1000

CB950

B

01.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

530i

01.2007 ▶

CK800

530i xDrive

09.2008 ▶

CK800

530i xi

07.2003 ▶

EK920

540i

07.2005 ▶

540i

01.2007 ▶

545i

09.2003 ▶

545i

09.2003 ▶

550i

07.2005 ▶

550i

01.2007 ▶

M5

09.2004 ▶

B RB, B B RB, B B RB, B

RB, B RB, B CA1000

CB950

B

CB1100

B

CB1100

B

EK920

RB, B

EK920

CA1000

CB950

B

CB1100

B

CB1100

B

EK920

RB, B

520d

D

07.2005 ▶

EK920

CA1000

CB950

B

520d

D

09.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

520d

D

09.2007 ▶

CK800

525d

D

12.2004 ▶

RB, B CB1100

44

B

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 5 (E60) 525d

D

06.2004 ▶

CB1100

B

525d

D

01.2007 ▶

CB1100

B

525d xd

D

06.2004 ▶

EK920

CB950

B

525d xDrive

D

09.2008 ▶

EK920

530d

D

07.2003 ▶

530d

D

07.2003 ▶

530d xd

D

07.2003 ▶

CB950

B

530d xd

D

07.2005 ▶

CB1100

B

530d

D

01.2007 ▶

CB1100

530d xd

D

01.2007 ▶

CB1100

530d xDrive

D

09.2008 ▶

CB1100

RB, B

535d

D

09.2004 ▶

CB1100

B

535d

D

01.2007 ▶

CB1100

RB, B

CA1000

RB, B CB1100 CB1100

EK920

CA1000

5 GRAN TURISMO 535i

10.2009 ▶

CK920

RB, B

550i

10.2009 ▶

CK920

RB, B

10.2009 ▶

CK920

RB, B

530d

D

5 Touring (E34) 518 g, i

CA640

09.1994 ▶ 01.1997

518 i

03.1993 ▶ 09.1994

CB620

CC550

CB740

CC700

520 i

11.1991 ▶ 01.1997

CA602

CB542

525 i, X

11.1991 ▶ 01.1997

CA722

CB712

530 i, V8

09.1992 ▶ 01.1997

540 i

09.1993 ▶ 01.1997

CA722

CB712

09.1994 ▶ 01.1997

CA1000

CB950

12.1991 ▶ 01.1997

CA852

CB802

520 i

01.1997 ▶ 05.2004

CA722

CB712

523 i

01.1997 ▶ 09.2000

CA722

CB712

525 i

09.2000 ▶ 05.2004

CA722

CB712

528 i

01.1997 ▶ 09.2000

CA722

CB712

530 i

09.2000 ▶ 05.2004

CA852

CB802

540 i

01.1997 ▶ 05.2004

CA1000

CB950

M5 3.8 525 td, tds

D

CB852

520 d

D

02.2000 ▶ 09.2003

CA1000

CB950

525 d, tds

D

03.1997 ▶ 05.2004

CA1000

CB950

530 d

D

08.1998 ▶ 05.2004

CA1000

CB950

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

5 Touring (E61) 520i

06.2004 ▶

CK800

520i

09.2007 ▶

EK920

523i

07.2005 ▶

CK800

523i

01.2007 ▶

EK920

525i

01.2007 ▶

EK920

525i

01.2007 ▶

EK920

525i xDrive

09.2008 ▶

EK920

525i xi

06.2004 ▶

EK920

CA1000

CB950

B

530i

CA852

CB802

B

01.2007 ▶

CK800

530i

01.2007 ▶

EK920

530i xDrive

09.2008 ▶

EK920

530i xi

06.2004 ▶

EK920

RB, B RB, B RB, B RB, B

RB, B RB, B CA1000

CB950

B

530i xi

01.2007 ▶

CB1100

B

545i

06.2004 ▶

CB1100

B

550i

07.2005 ▶

CB1100

B

550i

01.2007 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

EK920

RB, B

45

TABELE ZASTOSOWAŃ

5 Touring (E39)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

CA1000

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 5 Touring (E61) M5

02.2007 ▶

CB1100

B

CB950

B

520d

D

07.2005 ▶

EK920

520d

D

09.2007 ▶

EK920

525d

D

12.2004 ▶

CB1100

525d

D

06.2004 ▶

CB1100

525d

D

01.2007 ▶

525d xd

D

06.2004 ▶

EK920

525d xDrive

D

09.2008 ▶

EK920

530d

D

06.2004 ▶

CB1100

530d

D

07.2005 ▶

CB1100

530d xd

D

06.2004 ▶

CB950

B

530d xd

D

07.2005 ▶

CB1100

B

530d

D

01.2007 ▶

CB1100

530d xDrive

D

09.2008 ▶

CB1100

RB, B

535d

D

09.2004 ▶

CB1100

B

535d

D

01.2007 ▶

CB1100

RB, B

RB, B

CB1100 CA1000

CB950

B RB, B

EK920

CA1000

6 (E24) 3.5

03.1983 ▶ 10.1989

CB740

CC700

628 CSi

09.1979 ▶ 08.1987

CB740

CC700

630 CS

04.1976 ▶ 08.1979

CB740

CC700

633 CSi

04.1976 ▶ 08.1984

CB740

CC700

635 CSi

06.1978 ▶ 09.1990

CB740

CC700

M 635, CSi

03.1984 ▶ 05.1989

CB740

CC700

6 (E63) 630i

09.2004 ▶

CK800

630i

07.2007 ▶

CK920

CA852

CB1100

645Ci

01.2004 ▶

CK920

CA1000

CB950

650i

B

07.2005 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

650i

07.2007 ▶

CK920

M6

09.2005 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

CA1000

CB1100

B

635d

D

07.2007 ▶

CK920

635d

D

07.2007 ▶

CK920

630i

09.2004 ▶

CK800

630i

07.2007 ▶

CK920

645Ci

04.2004 ▶

650i

B RB, B

RB, B

RB, B

6 Cabriolet (E64) CA852

CB1100

CK920

CA1000

CB1100

B

07.2005 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

650i

07.2007 ▶

CK920

M6

07.2006 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

CA852

CB802

B

635d

D

07.2007 ▶

CK920

635d

D

07.2007 ▶

CK920

B RB, B

RB, B

RB, B

7 (E23) 2.5

07.1977 ▶ 06.1986

CB740

CC700

3.4

06.1982 ▶ 06.1986

CB740

CC700

728 i

05.1977 ▶ 08.1986

CB740

CC700

730

05.1977 ▶ 08.1979

CB740

CC700

732 i, i/733

05.1977 ▶ 08.1986

CB740

CC700

735 i

09.1979 ▶ 08.1986

CB740

CC700

745 i

04.1980 ▶ 08.1986

CB740

CC700 CC700

7 (E32) 730 i,iL, V8

12.1986 ▶ 09.1994

CA770

CB740

735 i,iL

09.1986 ▶ 09.1992

CA852

CB802

740 i,iL, V8

04.1992 ▶ 09.1994

CA852

CB802

46

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

09.1987 ▶ 09.1994

CA852

CB802

728 i,iL

08.1995 ▶ 11.2001

CA770

CB740

730 i,iL

10.1994 ▶ 11.2001

CA770

CB740

735 i,iL

01.1996 ▶ 11.2001

CA770

CB740

740 i,iL

10.1994 ▶ 11.2001

CA770

CB740

750 i,iL

12.1994 ▶ 11.2001

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 7 (E32) 750 i,iL, V12 7 (E38)

725 tds

D

04.1996 ▶ 11.2001

CK920

CA1000

CB950

B

730 d

D

08.1998 ▶ 11.2001

CK920

CA1000

CB950

B

740 d

D

05.1999 ▶ 11.2001

CK920

CA1000

CB950

B

730 i,Li

03.2003 ▶

CK920

B

735 i,Li

11.2001 ▶

CK920

B

740 i,Li

07.2005 ▶

CK920

B

745 i,Li

11.2001 ▶

CK920

B

750 i,Li

07.2005 ▶

CK920

B

760 i,Li

01.2003 ▶

CK920

B

7 (E65, E66)

730 d, Ld

D

10.2002 ▶

CK920

B

740 d

D

10.2002 ▶

CK920

B

745 d

D

03.2005 ▶

CK920

B

740i

10.2008 ▶

CK920

RB, B

750i , xDrive

10.2008 ▶

CK920

RB, B

760i

09.2009 ▶

CK920

RB, B

7 (F01, F02)

730d

D

10.2008 ▶

CK920

RB, B

740d

D

09.2009 ▶

CK920

RB, B

840 Ci, i

02.1993 ▶ 12.1999

CA722

CB712

CC652

850 Ci, CSi, i,Ci

04.1990 ▶ 12.1999

CA722

CB712

CC652

01.1957 ▶ 05.1961

CB542

CC502

1500 1.6

10.1962 ▶ 07.1966

CB620

1600

04.1964 ▶ 04.1968

CB620

1800

08.1963 ▶ 09.1969

CB620

1800

07.1969 ▶ 09.1971

CB500

1800 Ti

10.1963 ▶ 04.1968

CB620

2000 1.8, Ti, Tii, Tilux

01.1966 ▶ 11.1972

CB500

CC440

10.1967 ▶ 05.1969

CB620

CC550

2.6

10.1958 ▶ 11.1961

CB620

CC550

2600

09.1961 ▶ 12.1964

CB620

CC550

3.1 Super

11.1958 ▶ 11.1961

CB620

CC550

3200 CS, L, S

09.1961 ▶ 07.1966

CB620

CC550

2.5 CS

09.1974 ▶ 03.1976

CB620

CC550

2000 C/CA, CS

10.1965 ▶ 06.1970

CB620

CC550

2800 CS

01.1969 ▶ 04.1971

CB620

CC550

3.0 CS, Csi

05.1971 ▶ 03.1976

CB620

CC550

3.2 CSL

01.1974 ▶ 12.1975

CB620

CC550

02.1975 ▶ 04.1977

CB620

CC550

503 Cabriolet 3.2 1500-2000

CC440

1600 GT Coupe 1.6 2.6- 3200 V8 Coupe

2000-3.2 Coupe (E9)

2500-3.3 (E3) 2.8 L

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

47

TABELE ZASTOSOWAŃ

8 (E31)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 2500-3.3 (E3) 2500

10.1968 ▶ 04.1977

CB620

CC550

2800

10.1968 ▶ 07.1975

CB620

CC550

3.0 L, S, Si

05.1971 ▶ 04.1977

CB620

CC550

3.2 Li

10.1975 ▶ 04.1977

CB620

CC550

01.1974 ▶ 09.1976

CB620

CC550

05.1979 ▶ 05.1983

CB620

CC550

3.3 L M1 3.5 X1 sDrive18i

10.2009 ▶

CK700

RB

xDrive28i

10.2009 ▶

CK800

RB

sDrive18d, 'xDrive18d

D

10.2009 ▶

CK800

Stop/Start, RB

sDrive20d, xDrive20d, xDrive23d

D

10.2009 ▶

CK800

Stop/Start, RB

X3 (E83) 2.0 i

CA640

CB620

01.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

01.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA640

CB620

CK800

CA852

CB802

B

CK800

CA852

CB802

B

07.2005 ▶

2.5 i, si 3.0 i, si xDrive20i

09.2008 ▶

xDrive25i

09.2008 ▶

xDrive30i

09.2008 ▶

2.0 d

D

10.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 d, sd

D

01.2004 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

xDrive18d

D

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

xDrive20d

D

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

xDrive30d

D

09.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

xDrive35d

D

09.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

3.0 i

05.2000 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.4 i

05.2000 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

4.6 is

02.2002 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

4.8 is

04.2004 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

05.2001 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

3.0 si

02.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.8 i

02.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

M

09.2009 ▶

CK920

RB, B

xDrive30i

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive48i

09.2008 ▶

CK920

X5 (E53)

3.0 d

D

X5 (E70)

RB, B

3.0 d, sd

D

02.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

xDrive30d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive35d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

35i

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

50i

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

M

09.2009 ▶

CK920

RB, B

xDrive35i

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive50i

09.2008 ▶

CK920

B

X6 (E71)

RB, B

30d

D

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

35d

D

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

xDrive30d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive35d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

B

Z1 2.5

CB542

06.1988 ▶ 06.1991

48

CC502

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW > Cadillac MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC550

PRODUCENT/ MODEL BMW Z3 1.8

10.1995 ▶ 10.1998

CA640

CB620

1.9

10.1995 ▶ 01.2003

CA770

CB740

2.0

04.1999 ▶ 01.2003

CA770

CB740

2.2

08.2000 ▶ 01.2003

CA770

CB740

2.8

04.1997 ▶ 06.2000

CA770

CB740

3.0

06.2000 ▶ 01.2003

CA770

CB740

M 3.2

03.1997 ▶ 01.2003

CA770

CB740

Z3 Coupe 2.8

07.1997 ▶ 06.2000

CA770

CB740

3.0

06.2000 ▶ 06.2003

CA770

CB740

M 3.2

02.1998 ▶ 06.2003

CA770

CB740

2.0 i

04.2005 ▶

CA640

CB620

2.2 i

10.2003 ▶

CA640

CB620

CA770

CB740

B

Z4 (E85)

2.5 i, si

02.2003 ▶

CK700

3.0 i, si

02.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 M

03.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

sDrive23i

05.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

sDrive30i

05.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

sDrive35i

05.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

Z4 (E89)

Z4 Coupe 3.0 si

03.2006 ▶

CA640

CB620

3.2 M

03.2006 ▶

CA640

CB620

CA1000

CB950

Z8 4.9

06.2000 ▶ 06.2003

CK920

B

BUGATTI GT

09.1991 ▶ 12.1996

CA1000

CB950

S

09.1992 ▶ 12.1996

CA1000

CB950

BUICK CENTURY 5.7 D

D

CB621

04.1978 ▶ 12.1979

LE SABRE 3.8

CA1000

01.1999 ▶

CB950

PARK AVENUE 3.8

01.1991 ▶ 10.1996

CB705

2.8

04.1979 ▶ 12.1982

CB621

3.3 V6

09.1989 ▶ 09.1993

CB621

SKYLARK

CADILLAC BLS 2.0 Flexpower, T

04.2006 ▶

CA770

CB740

2.8 T

04.2006 ▶

CA770

CB740

04.2006 ▶

CA770

CB740

1.9 D

D

CTS 2.6

03.2002 ▶

CB705

3.2

03.2002 ▶

CB705

4.6

09.1991 ▶ 09.1994

CB705

4.6

09.1994 ▶

CB705

10.1998 ▶

CB705

ELDORADO

ESCALADE 5.8

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

49

TABELE ZASTOSOWAŃ

CB 110


Cadillac > Chevrolet MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CADILLAC SEVILLE 4.6 SLS, STS, V8

09.1997 ▶

CB705

09.1987 ▶ 09.1990

CB705

08.1979 ▶

CB705

1.2

03.2006 ▶

CB605

1.4

03.2006 ▶

CB605

1.5

05.2005 ▶

CB605

01.1994 ▶

CB741

2.8 4WD

09.1982 ▶ 12.1989

CB620

CC550

4.3

09.1988 ▶ 08.1994

CB620

CC550

2.4 4WD

06.2006 ▶

CB605

3.2 4WD

06.2006 ▶

CB741

10.2006 ▶

CB1005

SEVILLE II 4.5 V8 5.7 D

D

CHEVROLET AVERO

BLAZER '94 4.3 Allroad, V6 BLAZER S '82

CAPTIVA

2.0 4WD, D

D

CORSICA 2.2

01.1991 ▶ 12.1996

CB621

3.1 V6

04.1987 ▶ 12.1996

CB621

6.0

09.2004 ▶

CB741

Z06 7.0

03.2006 ▶

CB741

01.2005 ▶

CB705

CORVETTE

EPICA 2.0 2.5 2.0 D

D

06.2006 ▶

CB705

01.2007 ▶

CB1005

EVANDA 2.0

CA641

03.2005 ▶

CB621

IMPALA 3.4 V6

01.1999 ▶

CB705

3.8 V6

01.1999 ▶

CB705

KALOS 1.2

03.2005 ▶

CA531

CB501

03.2005 ▶

CA531

CB501

1.4 16V

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.6

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.8

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.4 16V LACETTI

2.0 D

D

01.2007 ▶

CB705

2.3

12.1992 ▶ 07.1996

CB705

3.1 LS

08.1989 ▶ 09.2004

CB705

3.4 LT

10.1999 ▶ 09.2004

CB705

3.8

10.1991 ▶ 07.1996

CB705

3.7

01.1980 ▶ 12.1983

CB705

5.0

01.1980 ▶ 12.1983

CB705

03.2005 ▶

CB357

LUMINA

MALIBU

MATIZ 0.8 1.0

CB357

03.2005 ▶

50

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Chevrolet > Chrysler MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CHEVROLET NUBIRA 1.6

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.8

03.2005 ▶

CA641

CB621

2.0 D

D

CB705

01.2007 ▶

REZZO 1.6

03.2005 ▶

CA641

CB621

2.0

03.2005 ▶

CA641

CB621

CA852

CB802 CB802 CB802

CHRYSLER 300 C 2.7

09.2004 ▶

CK800

3.5 AWD

09.2004 ▶

CA852

5.7 AWD

09.2004 ▶

CA852

6.1 SRT8

06.2005 ▶

CA852

CB802

09.2005 ▶

CA1000

CB950

3.2

07.2003 ▶

CA770

CB740

SRT-6

09.2004 ▶

CA770

CB740

3.0 CRD

D

B

CROSSFIRE

GS DAYTONA SHELBY 2.2 i, Turbo

10.1987 ▶ 10.1992

CB705

2.5 i, Turbo

01.1989 ▶ 10.1992

CB705

2.2 i, Turbo

09.1986 ▶ 12.1994

CB705

2.5 i, Turbo

09.1986 ▶ 12.1994

CB705

3.0 i, V6

01.1990 ▶ 12.1996

CB705

3.0 i, V6

01.1990 ▶ 12.1994

CB705

LE BARON

NEON 1.8 16V

09.1997 ▶ 08.1999

CA641

CB621

CC551

2.0 16V

05.1994 ▶ 08.1999

CA641

CB621

CC551

1.6

11.2001 ▶

CA530

CB500

2.0 16V, R/T

10.2001 ▶

CA530

CB500

NEW YORKER 3.5 24V, i

CB705

04.1993 ▶ 09.1998

PT CRUISER 1.6

11.2001 ▶

CA602

CB542

2.0

06.2000 ▶

CA602

CB542

06.2000 ▶

CA602

CB542

08.2003 ▶

CA640

CB620

08.2005 ▶

CA640

CB620

09.1989 ▶ 12.1995

CA640

CB620

CA1000

CB950

2.4 2.4 GT 2.2 CRD

D

SARATOGA 3.0 VIPER 8.0

07.1998 ▶

VISION 3.5 TSi

09.1993 ▶

CB621

2.5 i

08.1984 ▶ 09.1995

CB741

3.0 i

08.1984 ▶ 09.1999

CB741

08.1990 ▶ 09.1995

CB741

01.1992 ▶ 09.1995

CB741

2.0 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

2.4 AWD, i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

3.0

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

VOYAGER I

3.3 AWD, i 2.5 TD

D

VOYAGER II

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

51

TABELE ZASTOSOWAŃ

NEON II


Chrysler > Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CHRYSLER VOYAGER II 3.3 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

3.8 AWD, i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

2.4

02.2000 ▶

CB741

3.3 AWD, Flex-Fuel

02.2000 ▶

CB741

3.8 AWD

02.2000 ▶

CB741

2.5 AWD, TD, TDiC

D

VOYAGER III

2.5 CRD

D

02.2000 ▶

CB741

2.8 CRD

D

06.2004 ▶

CB741

3.3

01.2008 ▶

CB741

3.8

10.2007 ▶

CB741

10.2007 ▶

CB741

4 4

03.1963 ▶ 02.1970

CB450

4 4

01.1970 ▶ 12.1975

CB440

CC400

6 6

02.1970 ▶ 07.1990

CB440

CC400

08.1978 ▶ 10.1988

CB440

CC400

10 Super

03.1973 ▶ 12.1977

CB500

CC440

6 6

01.1963 ▶ 07.1969

CB501

CC441

8 8

07.1969 ▶ 12.1977

CB500

CC440

1.3 Sport

04.1987 ▶ 12.1988

CB500

CC440

VOYAGER IV

2.8 CRD

D

CITROËN 2 CV

ACADIANE 6 6 AMI

AX 1.4 GTi

06.1991 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

10 10, E

07.1986 ▶ 12.1998

CA530

CB500

CC440

11 11, 4x4, KAT

09.1986 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

14 14, 4x4

12.1986 ▶ 04.1997

CA530

CB500

CC440

CB500 CB620

CC550

14 D

D

09.1988 ▶ 12.1997

CA530

15 D

D

08.1994 ▶ 12.1997

CA640

AXEL 0.7

10.1981 ▶ 03.1991

CB500

CC440

11 11

01.1984 ▶ 03.1991

CB500

CC440

BERLINGO 1.1 i

07.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 bivalent, i

07.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.2000 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 4WD, i

04.1997 ▶

CA640

CB620

CC550

1.4

05.2005 ▶

CA530

CB500

CC440

CB620

electrique

01.2000 ▶

CA640

1.6 110, 75, 90, HDi

D

07.2005 ▶

CA640

CB620

1.8 D

D

07.1996 ▶

CA640

CB620

1.9 4WD, 70, D

D

07.1996 ▶

CA640

CB620

2.0 4WD, 90, HDi

D

12.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

BX 1.4

01.1987 ▶ 01.1992

CB500

CC440

1.6

01.1987 ▶ 01.1992

CB500

CC440

11 11

10.1986 ▶ 06.1992

CB500

CC440

14 14, E

10.1982 ▶ 02.1993

CB500

CC440

15 15

10.1987 ▶ 05.1992

CB500

CC440

16 16, E

10.1982 ▶ 12.1994

CB500

CC440

52

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB620

CC550

PRODUCENT/ MODEL CITROËN BX 19 16V, 19, 4x4, E, GTi, KAT

07.1986 ▶ 12.1994

1.8 D

D

10.1985 ▶ 09.1993

CA640

CB620

1.9 D

D

01.1987 ▶ 01.1992

CA640

CB620

18 D

D

10.1985 ▶ 09.1993

CA640

CB620

19 D

D

09.1983 ▶ 12.1994

CA640

CB620

TRD Turbo

D

03.1988 ▶ 12.1994

CA640

CB620

CA530

CB500

C1 1.0 1.4 HDi

CB440

06.2005 ▶

D

06.2005 ▶

C2 1.1

09.2003 ▶

1.4 16V

09.2003 ▶

CA530

CB500

09.2003 ▶

CA530

CB500

09.2003 ▶

CA640

CB620

09.2005 ▶

CA640

CB620

1.6 VTS 1.4 HDi

D

1.6 HDi

D

CB440

C3 1.1 i

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V, Bivalent, i

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 i

12.2003 ▶

1.4 i

12.2003 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440 CC550

CL600

Stop/Start, A

1.4 16V, HDi

D

02.2002 ▶

CA640

CB620

1.6 16V, HDi

D

09.2005 ▶

CA640

CB620

02.2009 ▶

CA530

CB500

02.2009 ▶

CA640

CB620

10.2005 ▶

CA640

CB620

1.4

05.2003 ▶

CA530

CB500

1.6

05.2003 ▶

CA530

CB500

04.2004 ▶

CA530

CB500

11.2004 ▶

CA530

CB500

CA640

CB620

A

C3 Picasso 1.4 1.6 1.6 HDi

D

C3 Pluriel

D

TABELE ZASTOSOWAŃ

1.4 HDi

CC440

C4 1.4 16V 1.6 120, 140, 150, 16V, BioFlex, THP, VTi

09.2007 ▶

1.6 16V

11.2004 ▶

CA530

CB500

2.0 16V

11.2004 ▶

CA640

CB620

1.6 HDi

D

11.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 HDi

D

11.2004 ▶

CA770

CB740

07.2008 ▶

CA640

CB620

02.2007 ▶

CA640

CB620 CB620

C4 Picasso 1.6 120, 140, THP, VTi 1.8 16V, i 2.0 16V, i

02.2007 ▶

CA640

1.6 HDi

D

02.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 HDi

D

02.2007 ▶

CA770

CB740

CK700

B

C4 Grand Picasso 1.6 16V

07.2008 ▶

CA640

CB620

1.8 16V, i

10.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, i

10.2006 ▶

CA640

CB620

CA640

CB620

CA770

CB740

CA640

CB620

1.6 HDi

D

10.2006 ▶

2.0 HDi

D

10.2006 ▶

CK700

C5 1.8 16V

03.2001 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

53

B


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN C5 2.0 16V, BioFlex, HPi

03.2001 ▶

CA640

CB620

3.0 Carlsson

09.2003 ▶ 08.2004

CA640

CB620

3.0 V6

03.2001 ▶

CA770

CB740

09.2004 ▶

CA640

CB620 CB740 CB740

1.6 HDi

D

2.0 HDi

D

03.2001 ▶

CA770

2.2 HDi

D

03.2001 ▶

CA770

2.7 HDi

D

02.2008 ▶

CA770

CB740

3.0 HDi

D

04.2009 ▶

CA1000

CB950

C6 3.0 V6

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.2 HDi

D

06.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.7 HDi

D

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

07.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

07.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

C8 2.0 16V 2.2 3.0 V6

07.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

2.0 HDi

D

07.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

2.2 HDi

D

07.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

C15 1.0

10.1984 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

1.1 i

10.1984 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

1.3

07.1987 ▶ 05.1988

1.4 E, i

05.1987 ▶ 12.1996

CB500

CC440

CA530

CB500

CC440

1.8 D

D

07.1986 ▶ 12.2000

CA640

CB620

1.9 D

D

12.2000 ▶ 12.2005

CA640

CB620

1.8 E

07.1987 ▶ 02.1994

CA640

CB620

CC550

2.0 E

09.1981 ▶ 03.1994

CA640

CB620

CC550

C25

1.9 D, TD

D

07.1987 ▶ 02.1994

CA770

CB740

2.5 4x4, D, Turbo

D

10.1985 ▶ 02.1994

CA1000

CB950

CC900

C35 2.0

CB705

11.1973 ▶ 01.1994

2.2 D

D

11.1973 ▶ 01.1980

2.5 D

D

02.1980 ▶ 01.1994

CA1000

CB950

CC900

CB950

CC900

C-CROSSER 2.4 16V 2.2 HDi

D

08.2008 ▶

CB1004

02.2007 ▶

CB1004

CX I 2000 2000

09.1974 ▶ 08.1985

CB620

CC550

2200 2200

09.1974 ▶ 08.1985

CB620

CC550

2400 2400, GTi

08.1976 ▶ 06.1983

CB740

CC700

07.1983 ▶ 08.1985

CB740

CC700

25 2, GTi, TRI, Turbo 2200 D

D

10.1975 ▶ 02.1979

CB950

CC900

25 D, Turbo

D

04.1983 ▶ 08.1985

CB950

CC900

2500 D, Turbo

D

02.1978 ▶ 08.1985

CB950

CC900

20 20, RE

08.1985 ▶ 12.1992

CB620

CC550

22 TRS

07.1985 ▶ 12.1992

CB620

CC550

22TRS

07.1985 ▶ 07.1989

CB620

CC550

25 2, GTi, i, TRI, Turbo

08.1985 ▶ 12.1992

CB740

CC700

08.1985 ▶ 12.1992

CB950

CC900

CB950

CC900

CX II

25 2, D, Turbo

D

2500 D, Turbo

D

08.1985 ▶ 12.1986

54

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN DS 19

05.1959 ▶ 10.1972

CB705

20

07.1968 ▶ 07.1975

CB705

21

09.1965 ▶ 08.1975

CB705

23

09.1972 ▶ 07.1975

CB705

DS3 1.4 16V

04.2010 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

04.2010 ▶

CA530

CB500

11.2009 ▶

CA640

CB620

1.6 HDi

D

DYANE 4

08.1967 ▶ 07.1975

CB440

CC400

6

12.1968 ▶ 10.1984

CB440

CC400

EVASION 1.8

02.1996 ▶ 07.2002

CA640

CB620

CC550

2.0 16V

06.1994 ▶ 07.2002

CA640

CB620

CC550

06.1994 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

2.0 C.T., Turbo 1.9 TD

D

11.1994 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

2.0 16V, HDI, TD

D

05.1997 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

2.1 TD

D

05.1996 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

GS Birotor

09.1973 ▶ 10.1975

CB500

CC440

1.0

09.1970 ▶ 09.1977

CB500

CC440

1.1

09.1977 ▶ 07.1981

CB500

CC440

1.2

04.1973 ▶ 06.1979

CB500

CC440

A 1.2, 1.3, Spezial

04.1973 ▶ 07.1986

CB500

CC440

X 2

09.1975 ▶ 07.1979

CB500

CC440

11.1969 ▶ 08.1977

CB705

HY 1.9 19

08.1956 ▶ 12.1965

CB500

19 B, F, P, Super

08.1959 ▶ 08.1975

CB705

20 F

01.1969 ▶ 08.1975

CB705

21 F

04.1966 ▶ 11.1972

CB705

CC440

JUMPER 2.0 4x4, bivalent

02.1994 ▶

CA640

CB620

CC550

02.1994 ▶ 04.2002

CA770

CB740

CC700

D

11.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

2.2 100, 120, HDi

D

04.2006 ▶

CA770

CB740

2.2 16V, HDi

D

02.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 4x4, D, DT, TD, TDi

D

03.1994 ▶ 04.2002

CA1000

CB950

CC900

2.8 4x4, HDi

D

09.2000 ▶

CA1000

CB950

CC900

3.0 160, HDi

D

09.2006 ▶

CA1000

CB950

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 160

D

09.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 160

D

09.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 160

D

09.2006 ▶

CB1100

1.9 4x4, D, TD

D

2.0 HDi

CK700

CK920

JUMPER Bus

JUMPER Kasten

JUMPER Pritsche/Fahrgestell

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

55

H

H

TABELE ZASTOSOWAŃ

ID


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN JUMPY 1.6 i

10.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i

03.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

D

01.2007 ▶

CA640

CB620

1.6 90, HDi 1.9 70, D, TD

D

10.1995 ▶

CA770

CB740

CC700

2.0 110, 120, 140, 95, HDi

D

10.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

2.2 HDi

D

12.2003 ▶ 10.2006

CA770

CB740

CC700

LNA 0.6

11.1976 ▶ 07.1986

CB450

1.0

07.1984 ▶ 10.1986

CB450

1.1

07.1982 ▶ 04.1985

CB450

0.6

05.1968 ▶ 10.1987

CB500

CC440

4x4

10.1979 ▶ 10.1987

CB500

CC440

MEHARI

NEMO 1.4 1.4 HDi

D

02.2008 ▶

CA530

CB500

02.2008 ▶

CA640

CB620

SAXO 1.0 X

05.1996 ▶ 06.2003

CA530

CB500

CC440

1.1 X,SX

05.1996 ▶ 09.2003

CA530

CB500

CC440

1.4 VTS

05.1996 ▶ 06.2003

CA530

CB500

02.1996 ▶ 04.2004

CA530

CB500

09.1996 ▶ 04.2004

CA640

CB620

1.6 VTL,VTR, VTS 1.5 D

D

CC550

SM 2.7 Injection

04.1970 ▶ 12.1974

CB705

2.9 Automatique

09.1973 ▶ 12.1974

CB705

VISA 0.6

09.1978 ▶ 03.1991

CB440

CC400

1.0

09.1984 ▶ 06.1988

CB440

CC400

11 E, RE

09.1978 ▶ 03.1991

CB440

CC400

14 14, GT

03.1982 ▶ 03.1991

CB500

CC440

01.1985 ▶ 03.1991

CB500

CC440

07.1980 ▶ 06.1982

CB500

CC440

04.1984 ▶ 03.1991

CB620

CC550

16 GTI II Super, X 17 D

D

XANTIA 1.6 i

03.1993 ▶ 01.1998

CA640

CB620

CC550

1.8 16V, i

03.1993 ▶ 04.2003

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i, Turbo

03.1993 ▶ 04.2003

CA640

CB620

CC550

3.0 24V, i, V6

01.1997 ▶ 04.2003

CA770

CB740

CC700

1.9 D, SD, Turbo

D

06.1994 ▶ 04.2003

CA640

CB620

2.0 109, 90, HDI

D

02.1999 ▶ 04.2003

CA640

CB620

2.1 12V, D, Turbo

D

06.1995 ▶ 02.1999

CA640

CB620

2.0 16V, i, Turbo

05.1989 ▶ 10.2000

CA640

CB620

CC550

3.0 24V, V6

05.1989 ▶ 10.2000

CA770

CB740

CC700

XM

2.1 12V, D, D12, TD

D

05.1989 ▶ 10.2000

CA770

CB740

CC700

2.5 TD

D

05.1994 ▶ 10.2000

CA770

CB740

CC700

1.4 i

04.1997 ▶ 08.2005

CA530

CB500

1.6 16V, i

04.1997 ▶ 08.2005

CA530

CB500

1.8 16V, Aut., i, VTS

04.1997 ▶ 10.2004

CA530

CB500

2.0 16V, i

04.1997 ▶ 08.2005

CA640

CB620 CB620 CB620

XSARA

1.4 HDi

D

01.2003 ▶ 08.2005

CA640

1.5 D

D

04.1997 ▶ 09.2000

CA640

56

CC550

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Citroën > Daewoo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN XSARA 1.8 D, TD

D

04.1997 ▶ 09.2000

CA640

CB620

1.9 D, SD, TD

D

04.1997 ▶ 08.2005

CA640

CB620

2.0 109, 90, HDi

D

02.1999 ▶ 08.2005

CA770

CB740

1.6 16V

06.2000 ▶

CA530

CB500

1.8 16V

02.2000 ▶

CA530

CB500

2.0 16V

01.2003 ▶

CA640

CB620

CA640

CB620

CA770

CB740

CC700

XSARA PICASSO

1.6 HDi

D

05.2004 ▶

2.0 HDi

D

12.1999 ▶

CK700

C

ZX 1.1 1.1

03.1991 ▶ 06.1997

CA530

CB500

CC440

1.4 i

03.1991 ▶ 10.1997

CA530

CB500

CC440

1.6 i

03.1991 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

1.8 16V, i

07.1992 ▶ 02.1998

CA640

CB620

CC550

03.1991 ▶ 06.1997

CA640

CB620

CC550

1.9 i 2.0 16V, i

07.1992 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

1.4 D

D

07.1994 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

1.8 D

D

06.1993 ▶ 10.1997

CA640

CB620

1.9 D, DT, TD

D

03.1991 ▶ 10.1997

CA640

CB620

DACIA 1300 1.3

12.1972 ▶ 05.1983

CB500

CC440

1.3

05.1983 ▶

CB500

CC440

1.4

01.1995 ▶

CB500

CC440

01.1995 ▶

CB500

CC440 CC550

1310

1.5 1.9 D

D

02.2005 ▶

CA640

CB620

1.4

09.2004 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

09.2004 ▶

CA530

CB500

09.2005 ▶

CA602

CB542

04.1996 ▶ 03.2001

CA530

CB500

09.1989 ▶ 09.2000

CA530

CB500

1.2 16V

11.2008 ▶

CA530

CB500

1.4

06.2008 ▶

CA530

CB500

1.6

06.2008 ▶

CA530

CB500

11.2008 ▶

CA640

CB620

02.2003 ▶

CA530

CB500

02.2003 ▶

CA640

CB620

04.2000 ▶ 03.2003

CA530

CB500

CC440

1.5 16V

10.1993 ▶ 09.1999

CA640

CB620

CC550

1.8

02.1995 ▶ 09.1999

CA640

CB620

CC550

2.0

10.1991 ▶ 06.1999

CA640

CB620

CC550

CA641

CB621

CC551

1.5 dCi

D

NOVA 1.4 PICK UP 1.4

CC440

SANDERO

1.5 dCi

D

SOLENZA 1.4 1.9 D

D

CC440

SUPERNOVA 1.4 DAEWOO ESPERO

EVANDA 2.0

08.2002 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

57

TABELE ZASTOSOWAŃ

LOGAN


Daewoo > Daf MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL DAEWOO KALOS 1.2

04.2003 ▶

CA531

CB501

1.4 16V

09.2002 ▶

CA531

CB501

KORANDO 2.3

01.1999 ▶

CB1005

3.2

01.1999 ▶

CB1005

01.1999 ▶

CB1005

2.9 D, TD

D

LACETTI 1.4

02.2004 ▶

CA641

CB621

1.6

02.2004 ▶

CA641

CB621

02.2004 ▶

CA641

CB621

1.8 LANOS 1.4

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1.5

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1.6 16V

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

2.0 16V

06.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

2.2 16V

04.1999 ▶ 12.2002

CA641

CB621

CC551

CA640

CB620

CC550

CF1152

CG1102

LEGANZA

LUBLIN II 2.2 2.4 D, TD

05.1998 ▶ 02.2002

D

04.1997 ▶

MATIZ 0.8

09.1998 ▶

CB356

1.0

01.2003 ▶

CB356

2.3

01.1999 ▶

CB1005

3.2

01.1999 ▶

CB1005

MUSSO

2.2 TD

D

09.1999 ▶

CB1005

2.9 D, TD

D

01.1999 ▶

CB1005

NEXIA 1.5 16V

02.1995 ▶ 08.1997

CA640

CB620

CC550

1.4

10.2003 ▶ 12.2004

CA641

CB621

CC551

1.6 16V

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1.8

04.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

2.0 16V

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

NUBIRA

REXTON 3.2 V6 2.9 TD

D

04.2002 ▶

CB1004

04.2002 ▶

CB1004

REZZO 1.6

09.2000 ▶

CA641

CB621

CC551

1.8

09.2000 ▶

CA641

CB621

CC551

09.2000 ▶

CA641

CB621

CC551

2.0 TICO 0.8

02.1995 ▶ 12.2000

CB356

07.1967 ▶ 09.1974

CB500

CC440

11.1966 ▶ 09.1974

CB500

CC440

09.1974 ▶ 08.1975

CB442

CC412

10.1967 ▶ 09.1972

CB442

CC412

DAF 33 0.7 44 0.8 46 0.8 DE, LUX, LUXE, SUPER 55 1.1 MARATHON

58

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Daf > Daihatsu MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL DAF 66 1.1 MARATHON, SL

10.1972 ▶ 08.1975

CB442

CC412

1300 MARATHON

09.1973 ▶ 08.1975

CB442

CC412

CB442

CC412

400-Serie 428-435 2.5, D, TD

D

CA472

04.1989 ▶ 08.1993

DAIHATSU APPLAUSE I 1.6 16V, 4WD

06.1989 ▶ 07.1997

CB456

07.1997 ▶

CB456

03.2003 ▶

CB456

10.1977 ▶ 02.1983

CB456

10.1983 ▶ 03.1987

CB456

10.1983 ▶ 03.1987

CB704

1.0 GTi, Turbo

03.1987 ▶ 12.1992

CB456

1.3 4WD, i

06.1988 ▶ 02.1993

CB456

03.1987 ▶ 12.1992

CB704

1.0

09.1994 ▶ 03.1996

CB456

1.3 16V

01.1993 ▶ 04.2001

CB456

1.5 16V

08.1994 ▶

CB456

1.6 GTi

03.1993 ▶ 11.1999

CB456

1.3

11.1981 ▶ 07.1987

CB454

1.6

12.1981 ▶ 07.1987

CB454

0.7

09.2003 ▶

CB456

1.3

03.2006 ▶

CB456

0.5

10.1980 ▶ 09.1985

CB356

0.6

08.1982 ▶ 09.1985

CB356

09.1985 ▶ 12.1990

CB356

10.1990 ▶ 12.1994

CB356

01.1995 ▶ 11.1996

CB356

11.1996 ▶ 10.1998

CB356

10.1998 ▶ 05.2003

CB356

05.2003 ▶

CB356

04.2007 ▶

CB356

07.2000 ▶

CB456

APPLAUSE II 1.6 16V CHARADE 1.0 CHARADE I 1.0 CHARADE II 1.0 Turbo 1.0 D, TD

D

CHARADE III

1.0 D, TD

D

CHARADE IV

CHARMANT

TABELE ZASTOSOWAŃ

COPEN

CUORE I

CUORE II 0.8 4WD CUORE III 0.8 CUORE IV 0.8 CUORE V 0.8 CUORE VI 1.0 i CUORE VII 1.0 CUORE VIII 1.0 EXTOL 1.3 FEROZA 1.6 16V, i

CB621

10.1988 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

59

CC551


Daihatsu > Daimler MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

10.1988 ▶

CB621

CC551

1.5 16V

10.1996 ▶ 07.1998

CB456

1.6 16V

05.1998 ▶

CB456

0.8

06.1986 ▶ 12.1989

CB356

CC550

1.0

06.1986 ▶ 12.1989

CB356

CC550

1.0 i

12.1992 ▶ 05.1998

CB356

1.3 16V, i

05.1998 ▶

CB356

PRODUCENT/ MODEL DAIHATSU FEROZA Hard Top 1.6 16V, i GRAN MOVE

HIJET I

HIJET II

1.2 D

D

05.1995 ▶ 03.1998

CA640

CB620

1.4 D

D

03.1998

CA640

CB620

MATERIA 1.3

10.2006 ▶

CB456

1.5 4WD, ECO

10.2006 ▶

CB456

0.8

10.1996 ▶

CB356

1.0 i

10.1998 ▶

CB356

MOVE

ROCKY 2.0 2.8 D, TD

CA641

02.1985 ▶ 04.1993

D

CB621

02.1985 ▶

CB1005

1.0 4WD, i

04.1998 ▶

CB456

1.3 4WD, Sport

08.2000 ▶

CB456

1.5

03.2008 ▶

CB456

0.8

09.1983 ▶ 05.1986

CB456

1.0

09.1983 ▶ 05.1986

CB456

CC551

SIRION

SPARCAR

TAFT 1.6 4x4, D

D

09.1976 ▶ 02.1985

CB604

2.5 4x4, D

D

08.1978 ▶ 08.1982

CB604

2.8 4x4, D

D

08.1982 ▶ 02.1985

CB604

1.3 4WD, 4x4, DVVT

10.1997 ▶

CB456

1.5 4WD

11.2005 ▶

CB456

06.2006 ▶

CB356

TERIOS

TREVIS 1.0 WILDCAT/ROCKY 2.8 D, TD

D

CB1005

02.1985 ▶ 04.1987

YRV 1.0

02.2001 ▶

CB356

1.3 4WD, GTti

02.2001 ▶

CB456

Double / Vanden, 5.3, H.E., Six

07.1972 ▶ 02.1993

CB705

Sovereign 2.8, 3.4, 4.2

10.1969 ▶ 10.1986

CB705

Double 5.3, Six

05.1975 ▶ 12.1977

CB705

Sovereign 4.2

09.1973 ▶ 12.1977

CB705

DAIMLER 2.8 - 5.3

COUPE

DAIMLER Double 6.0, Six

09.1994 ▶

CA1000

CB950

Six 4.0

09.1994 ▶

CA1000

CB950

V8 4.0, Super

07.1997 ▶

CA1000

CB950

60

CC900

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Daimler > Ferrari MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL DAIMLER LANDAULETTE 4.2

03.1974 ▶ 12.1991

CB705

06.1968 ▶ 12.1991

CB705

Double 6.0, Six

02.1993 ▶ 09.1994

CB705

Sovereign 3.6

10.1986 ▶ 09.1989

Sovereign 4.0

09.1989 ▶ 09.1994

CB705

01.1971 ▶ 12.1993

CB705

2.0 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

2.4 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

3.0

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

3.3 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

3.8 AWD, i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

2.4

02.2000 ▶

CB705

3.3 AWD

02.2000 ▶

CB705

3.8 AWD

02.2000 ▶

CB705

2.4 ECO+

01.2009 ▶

CB605

2.7 FLEXFUEL

01.2009 ▶

CB605

3.5 AWD

06.2008 ▶

CB605

05.1994 ▶ 08.1999

CB705

08.1999 ▶

CB705

06.2007 ▶

CB1005

06.2007 ▶

CB1005

2.0 16V

12.1995 ▶

CB705

2.4 16, 16V, V

12.1995 ▶

CB705

2.5 V6

12.1995 ▶

CB705

LIMOUSINE 4.2 XJ 40, 81 CA602

CB542

CC502

DE TOMASO PANTERA 5.8 DODGE CARAVAN II

2.5 TD

D

CARAVAN III

JOURNEY

2.0 16V NEON II 2.0 16V NITRO 3.7 4WD, V6 2.8 4WD, CRD

D

STRATUS

FERRARI MARANELLO 550 550

09.1996 ▶

CA770

CB740

575 M

04.2002 ▶

CA770

CB740

208/308 208 Turbo

06.1982 ▶ 10.1989

CB705

308 GTB, GTS, Qv

09.1975 ▶ 06.1985

CB705

09.1985 ▶ 09.1989

CB740

09.1985 ▶ 09.1989

CB740

328 GTB 3.2 328 GTS 3.2 348 TB 3.4

02.1990 ▶ 04.1994

CA770

CB740

CA770

CB740

328 GTS 3.4

08.1990 ▶ 12.1995

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

61

TABELE ZASTOSOWAŃ

NEON


Ferrari MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FERRARI 360 MODENA 3.6

02.2000 ▶

CA770

CB740

360 F1

03.1999 ▶

CA770

CB740

Challenge Stradale

05.2003 ▶

CA770

CB740

365 GT 2+2 4.4

06.1967 ▶ 04.1971

CB740

4.4

02.1969 ▶ 12.1974

CB740

4.4

05.1971 ▶ 12.1974

CB740

05.1979 ▶ 03.1985

CB705

04.1985 ▶ 12.1988

CB705

365 GTB/4 DAYTONA

400 i 4.8 412 i 4.9 456 GT 5.5

01.1993 ▶

CA770

CB740

08.1976 ▶ 08.1984

CA770

CB740

4.9

11.1994 ▶ 08.1996

CA770

CB740

5.0

11.1994 ▶ 08.1996

CA770

CB740

01.1992 ▶ 10.1994

CA770

CB740

10.2000 ▶

CA770

CB740

06.2006 ▶

CA1000

CB950

04.2004 ▶

CA1000

CB950

07.2008 ▶

CA770

CB740

512 BB 4.9 512 M

512 TR 5.0 550 BARCHETTA 5.5 599 GTB FIORANO 6.0 612 SCAGLIETTI 5.7 CALIFORNIA 4.3 DINO GT 206 206

02.1969 ▶ 10.1969

CB705

246 246

10.1969 ▶ 10.1973

CB705

208 208

02.1975 ▶ 06.1980

CB705

308 308

02.1974 ▶ 06.1980

CB705

04.1972 ▶ 10.1973

CB705

DINO GT4

DINO GTS 246 246 ENZO FERRARI 6.0

09.2003 ▶

CA770

CB740

05.1994 ▶ 03.1999

CA770

CB740

07.1994 ▶

CA770

CB740

F355 BERLINETTA 3.5 F355 GTS 3.5 F40 3.0

CB705

02.1988 ▶ 06.1992

F430 4.3

CA770

03.2005 ▶

CB740

MONDIAL 3.2 Quattrovalvole

09.1985 ▶ 09.1989

CB704

3.4 T

01.1989 ▶ 12.1993

CB704

8 8, Quattrovalvole

07.1980 ▶ 07.1987

CB704

05.1984 ▶ 12.1991

CB740

TESTAROSSA 5.0

62

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT 1000er-Serie 1100 1100

07.1953 ▶ 06.1961

CB620

CC550

1200 Granluce

02.1959 ▶ 03.1962

CB620

CC550

1300 1300

11.1961 ▶ 02.1967

CB620

CC550

1500 1500

11.1961 ▶ 03.1969

CB620

CC550

1.4

09.1967 ▶ 05.1971

CB501

CC441

1200 1200

07.1966 ▶ 07.1975

CB501

CC441

1400 Special, Sport

06.1967 ▶ 12.1972

CB501

CC441

1500 Special, Sport, T

01.1966 ▶ 07.1975

CB501

CC441

1600 1600, Special, Sport, T

01.1969 ▶ 12.1975

CB501

CC441

1800 Abarth, Rally, Sport

01.1972 ▶ 12.1977

CB501

CC441

07.1967 ▶ 03.1974

CB501

CC441

600 600

09.1972 ▶ 06.1977

CB501

650 650

07.1977 ▶ 09.2000

CB501

700 700

09.1987 ▶ 06.1996

CB501

0.9

06.1971 ▶ 05.1983

CB501

CC441

1.0 Sport

01.1977 ▶ 12.1986

CB501

CC441

12.1981 ▶ 05.1983

CB501

CC441

04.1981 ▶ 12.1986

CB621

CC551

1.1

03.1969 ▶ 12.1984

CB501

CC441

1.3 Berlinetta, Rally, Sport

09.1971 ▶ 12.1984

CB501

CC441

2.9

06.1969 ▶ 12.1971

CB621

CC551

3.2

10.1971 ▶ 03.1978

CB621

CC551

124

125 1.6 Special 126

127

1.3 Sport 1.3 Diesel

D

128

131 1.3 Mirafiori, Super

10.1974 ▶ 12.1982

CB501

CC441

1.4 Mirafiori, Super

11.1980 ▶ 01.1984

CB501

CC441

1.6 CL, Mirafiori, Super

10.1974 ▶ 04.1985

CB501

CC441

2.0 Abarth, Racing, Rally, Super

01.1976 ▶ 12.1984

CB621

CC551

2.0 D

D

07.1978 ▶ 08.1984

CB741

2.5 Diesel, Super

D

06.1978 ▶ 12.1984

CB741

132 1.6

04.1972 ▶ 12.1982

CB501

CC441

1.7 GLS, Special

04.1972 ▶ 01.1977

CB501

CC441

2.0 GLS, i.e.

01.1976 ▶ 12.1982

CB621

CC551

2.0 D

D

07.1978 ▶ 07.1982

CB740

CC700

2.5 D

D

07.1978 ▶ 07.1982

CB740

CC700

2.0

10.1967 ▶ 01.1972

CB705

2.4

10.1972 ▶ 03.1974

CB950

CC900

135 DINO

147 0.9

04.1977 ▶ 12.1981

CB500

CC440

1.0

10.1976 ▶ 12.1995

CB500

CC440

1.1

10.1984 ▶ 08.1989

CB500

CC440

1.3 Rallye, TR

07.1980 ▶ 10.1990

CB500

CC440

1.4

10.1980 ▶ 10.1995

CB500

CC440

10.1980 ▶ 10.1995

CB500

CC440

09.1966 ▶ 06.1982

CB620

CC550

1.3 D

D

238-SERIE 1.4

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

63

TABELE ZASTOSOWAŃ

130


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT 242-SERIE 1.6

10.1975 ▶ 07.1982

CB620

CC550

1.9

10.1975 ▶ 07.1982

CB620

CC550

2.2 D

D

10.1975 ▶ 08.1980

CB620

CC550

2.5 D

D

08.1980 ▶ 07.1982

CB620

CC550

0.5

01.1957 ▶ 12.1975

CB451

0.6

05.1973 ▶ 01.1976

CB451

1.2

10.2007 ▶

1.2

10.2007 ▶

1.4

10.2007 ▶

500

1.4 Abarth 1.3 Djet

D

CB440

A

CL600

Stop/Start, A CB440

08.2008 ▶

CA530

CB500

10.2007 ▶

CA530

CB500

600 0.6

03.1955 ▶ 05.1961

CB500

CC440

10.1960 ▶ 02.1971

CB500

CC440

0.8 Special

07.1964 ▶ 10.1972

CB501

CC441

Sport

02.1968 ▶ 12.1972

CB501

CC441

01.1978 ▶ 01.1986

CB500

CC440

06.1964 ▶ 10.1967

CB705

1500 L

10.1963 ▶ 12.1970

CB705

2300

07.1962 ▶ 03.1969

CB705

1600 i.e

04.1981 ▶ 12.1985

CB621

CC551

2000 i.e., Volumex

06.1978 ▶ 07.1986

CB621

CC551

06.1981 ▶ 11.1985

CB740

CC700

0.8 850

900 T/E 0.9 1500 1.5 1500-2300

ARGENTA

2500 Diesel, Turbodiesel

D

BARCHETTA 1.8 16V

04.1995 ▶

CA530

CB500

BRAVA 1.2 16V, 80

12.1998 ▶ 10.2001

CA530

CB500

CC440

1.4 12, V

10.1995 ▶ 10.2001

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.1995 ▶ 10.2001

CA530

CB500

1.8 16V, GT

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

CC550

09.1998 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

1.2 16V, 80

12.1998 ▶ 10.2001

CA530

CB500

CC440

1.4 T-Jet

10.1995 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.1995 ▶ 02.2002

CA530

CB500

1.8 GT

10.1995 ▶ 10.2001

CA530

CB500

2.0 20V, HGT

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

2.0 1.9 100, 105, 75, D, JTD, S, TD

D

BRAVO

1.6 Djet

D

03.2008 ▶

CA640

CB620

1.9 100, 75, D, S, TD

D

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

1.9 105, Djet, JTD

D

12.1998 ▶

CA770

CB740

2.0 Djet

D

09.2008 ▶

CA770

CB740

CC550

CAMPAGNOLA 2.0 2.4 D

D

06.1974 ▶ 10.1989

CB500

CC440

06.1974 ▶ 10.1989

CB950

CC900

12.1991 ▶ 01.1998

CB440

CC400

CINQUECENTO 0.7 i

64

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT CINQUECENTO 0.9 i.e., S

07.1991 ▶ 07.1999

CB440

CC400

1.1 Sporting

10.1994 ▶ 01.1998

CB440

CC400

COUPE 1.8 16V

03.1996 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

11.1993 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

1.8 16V

12.2005 ▶

CA640

CB620

1600 1600

12.1985 ▶ 12.1990

2.2 16V

06.2005 ▶

CA640

CB620

2000 16V, CHT, i.e., Turbo

12.1985 ▶ 08.1996

2.0 16V, 20V, Turbo CROMA

2500 V6

CB500

06.1993 ▶ 08.1996

1.9 Djet

D

06.2005 ▶

1900 D, i.d., Turbo

D

05.1989 ▶ 12.1996

2.4 Djet

D

06.2005 ▶

2500 D, TD, TDE

D

12.1985 ▶ 08.1996

CC440

CB620

CC550

CB620

CC550

CA770

CB740

CA852

CB802

CB740

CC700

CB740

CC700

DOBLO 1.2

03.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4

10.2005 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4

01.2010 ▶

1.6 16V, Natural, Power

10.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

CA640

CB620

CL600

Stop/Start

1.3 16V, Djet, JTD

D

05.2004 ▶

1.3 D Multijet

D

01.2010 ▶

1.9 D

D

03.2001 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

10.2001 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

07.2003 ▶

CA770

CB740

1.9 D Multijet

D

10.2005 ▶

CA770

CB740

1.9 D Multijet

D

01.2010 ▶

CL600

Stop/Start

CL700

Stop/Start CB620

CC550

1.8

01.1982 ▶ 12.1988

140 3, Natural, Power

04.2009 ▶

2.0

01.1982 ▶ 04.2002

2.0 4x4

06.1990 ▶ 05.1994

CB740

CC700

2.0 Bipower

04.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0/Combinato 1.9 CAT, Combinato, D, TD, TD/Combinato

CA770

CB740 CB620

CC550

03.1994 ▶ 04.2002

CA640

CB620

CC550

D

02.1987 ▶ 04.2002

CA770

CB740

CC700

100jet 2.2, D

D

07.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

100jet 2.2, D

D

07.2006 ▶

CK920

CA770

CB740

H

120jet 2.3, D

D

07.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

130jet 2.3, D

D

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

H

160jet 3, D, Power

D

07.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

2.0 JTD

D

10.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

2.3 JTD

D

04.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

2.4 4x4, D

D

01.1982 ▶ 08.1990

2.5 4x4, Combinato, D, Maxi, TD, TDI, TDI/Combinato

D

2.5 4x4, D, TD D 2.8 4x4, D, iDTD, JTD, Power, TDI D

03.1994 ▶ 04.2002

CB950

CC900

CA1000

CB950

CC900

CA1000

CB950 CB950

CC900 CC900

01.1982 ▶ 05.1994 10.1997 ▶

DUCATO Bus 100 Multijet 2.2 D

D

07.2006 ▶

CB1100

120 Multijet 2.3 D

D

07.2006 ▶

CB1100

160 Multijet 3.0 D

D

07.2006 ▶

CB1100

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

65

H

TABELE ZASTOSOWAŃ

DUCATO


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2.2 D

D

07.2006 ▶

CB1100

120 Multijet 2.3 D

D

07.2006 ▶

CB1100

160 Multijet 3.0 D

D

07.2006 ▶

CB1100

100 Multijet 2.2 D

D

07.2006 ▶

CB1100

120 Multijet 2.3 D

D

07.2006 ▶

CB1100

160 Multijet 3.0 D

D

07.2006 ▶

CB1100

DUCATO Pritsche/Fahrgestell

DUNA 0.9

07.1991 ▶ 10.1995

CB501

CC441

1.1

07.1991 ▶ 07.1996

CB501

CC441

1.4 Turbo

07.1991 ▶ 07.1996

CB501

CC441

60 1.1

01.1987 ▶ 12.1991

CB501

CC441

70 1.3

01.1987 ▶ 12.1991

CB501

CC441

01.1987 ▶ 12.1991

CB621

CC551

1.3

04.1986 ▶ 12.1993

CB620

CC550

1.4

10.1993 ▶ 02.1995

CB620

CC550

1.5

04.1986 ▶ 12.1996

CB620

CC550

1.6

04.1989 ▶ 12.1996

CB620

CC550

CB500

CC440

DS 1.7

D

ELBA

1.3 D

D

04.1986 ▶ 10.1992

1.7 D

D

04.1989 ▶ 12.1996

CA640

CB620

FIORINO 1.0

01.1980 ▶ 12.1987

CB501

CC441

1.0

12.1986 ▶ 04.1988

CB500

CC440

1.1 60

11.1986 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.3

12.1987 ▶ 09.1998

CB500

CC440

1.4

05.1994 ▶ 05.2001

CB500

CC440

1.4

02.2008 ▶

1.5 iE

01.1988 ▶ 08.1993

CB500

CC440

1.6

01.1994 ▶ 05.2001

CB500

CC440

1050 1050

01.1980 ▶ 12.1987

CB501

CC441

60 1.1

05.1988 ▶ 12.1993

CB500

CC440

70 1.3, 1.4, i.e.

01.1988 ▶ 05.2001

CB500

CC440

75 1.5, 1.6, i.e.

05.1988 ▶ 05.2001

CB500

CC440

900 900

10.1977 ▶ 12.1984

CB501

CC441

D

03.1982 ▶ 12.1988

CB621

CC551

1.3 D, Diesel

CA530

CB500

1.3 Djet

D

02.2008 ▶

1.7 D, Diesel

D

12.1987 ▶

CB620

CC550

1.7 TD

D

01.1997 ▶ 05.2001

CB740

CC700

60 1.7, D

D

05.1988 ▶ 05.2000

CB620

CC550

65 1.7, TD

D

01.1997 ▶ 05.2001

CB740

CC700

CA530

CB500

GRANDE PUNTO 1.2

10.2005 ▶

1.4 16V, Abarth, T-Jet

10.2005 ▶

CA530

CB500

CB440

1.3 Djet

D

10.2005 ▶

CA530

CB500

1.9 Djet

D

10.2005 ▶

CA640

CB620

1.2 16V

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.4 16V

12.2003 ▶

CA530

CB500

IDCA

1.3 Djet, JTD

D

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.9 JTD

D

01.2004 ▶

CA640

CB620

JAGST 770 770

CB740

03.1968 ▶ 02.1971

66

CC700

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT LINCA 1.4 T-Jet

06.2007 ▶

CA530

CB500

1.3 Djet

D

06.2007 ▶

CA530

CB500

1.6 Djet

D

06.2009 ▶

CA640

CB620

1.2 16V

10.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 12V, 80

09.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 100, 16V, Bipower

09.1996 ▶

CA530

CB500

1.8 115, 16V

09.1996 ▶

CA530

CB500

2.0 150, 155, 20V

09.1996 ▶

CA530

CB500 CB620

CC550

MARCA

1.9 100, 75, TD

D

09.1996 ▶

CA640

1.9 105, 110, JTD

D

04.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

2.4 125, 130, JTD, TD

D

09.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

04.1999 ▶

CA530

CB500

04.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

1.0

04.1996 ▶

CA530

CB440

CC400

1.2

04.1996 ▶

CA530

CB440

CC400

1.4 KAT

04.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.5

04.1996 ▶ 06.1998

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

04.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8

10.2005 ▶

CA640

CB620

MULTIPLA 1.6 100, 16V, Bipower, Blupower 1.9 105, 110, 115, JTD

D

PALIO

1.7 TD

D

04.1996 ▶ 03.2001

CA640

CB620

1.9 D

D

03.2001 ▶

CA640

CB620

PANDA 09.2003 ▶

1.2 4x4, Bi-Power

09.2003 ▶

1.4

10.2006 ▶

1000 1000, i.e, i.e., KAT

CB440 CB440 CA530

CB500

01.1985 ▶ 02.2004

CB440

CC400

1000 4x4

01.1986 ▶ 12.1994

CB500

CC440

1100 1100, 4x4, Trekking

05.1991 ▶ 07.2004

CB440

CC400

650 650

01.1982 ▶ 07.2004

CB440

CC400

750 750

01.1986 ▶ 12.1997

CB440

CC400

800 800

02.1981 ▶ 12.1985

CB440

CC400

10.1980 ▶ 12.1996

CB440

CC400

CB440

CC400

900 900 950 4x4, 950

09.1982 ▶ 12.1986

1.3 4x4, Djet

D

10.2004 ▶

CA640

CB620

1.3 Djet, JTD

D

09.2003 ▶

CA530

CB500

1300 D

D

04.1986 ▶ 12.1992

CB620

CC550

1.3

03.1985 ▶ 06.1992

CB620

CC550

PREMIO 1.5 i.e.

03.1985 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

1.6

03.1985 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

1.6 i.e.

08.1993 ▶ 12.1996

CB705

1.1

04.1996 ▶ 02.2000

CB440

1.2 16V, 60, 80, Natural, Power

09.1999 ▶

CB440

CC400

1.4 GT, Turbo

01.1994 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 130, HGT

09.1999 ▶

CA530

CB500

55 1.1

09.1993 ▶ 09.1999

CB440

CC400

60 1.2

01.1994 ▶ 06.2000

CB440

CC400

75 1.2

10.1993 ▶ 09.1999

CB440

CC400

PUNTO

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

67

CC400

TABELE ZASTOSOWAŃ

1.1


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB440

CC400

PRODUCENT/ MODEL FIAT PUNTO 85 1.2, 16V

04.1997 ▶ 06.2000

90 1.6

01.1994 ▶ 04.1997

CA530

CB500

1.3 16V, JTD

D

06.2003 ▶

CA530

CB500

1.7 D, TD

D

01.1994 ▶ 02.2000

CA640

CB620

1.9 60, 80, D, DS, JTD

D

09.1999 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

06.2003 ▶

CA770

CB740

60 1.7, TD

D

09.1996 ▶ 09.1999

CA640

CB620

10.2009 ▶

CA530

CB500

10.2009 ▶

CA530

CB500

CA640

CB620

CC550

CC550

PUNTO EVO 1.2 1.4 1.4 16V, Multiair

10.2009 ▶

CL600

Stop/Start, A

1.3 D Multijet

D

10.2009 ▶

1.3 16V Multijet

D

10.2009 ▶

1.6 D Multijet

D

10.2009 ▶

CA640

CB620

09.2008 ▶

CA530

CB500

09.2008 ▶

CA530

CB500

CL700

Stop/Start, A

QUBO 1.4 1.3 Djet

D

REGATA 100 1.6, i.e., Super

10.1983 ▶ 12.1990

CB500

CC440

70 1.3

09.1983 ▶ 07.1989

CB500

CC440

75 1.5, i.e., KAT

12.1983 ▶ 07.1989

CB500

CC440

85 1.5, 1.6, Super

09.1983 ▶ 06.1990

CB500

CC440

90 1.6, i.e.

01.1987 ▶ 07.1989

CB500

CC440

60 1.7, Diesel

D

09.1983 ▶ 12.1989

CB620

CC550

65 1.9, Diesel

D

04.1984 ▶ 07.1989

CB620

CC550

80 1.9, Diesel, Turbo

D

05.1986 ▶ 07.1989

CB620

CC550

1.3

10.1979 ▶ 09.1983

CB501

CC441

100 1.6

10.1985 ▶ 12.1987

CB500

CC440

50 1.3

10.1985 ▶ 12.1987

CB500

CC440

01.1980 ▶ 07.1989

CB500

CC440

105 1.6, Sport

05.1981 ▶ 12.1982

CB501

CC441

125 2.0, Abarth, TC

11.1981 ▶ 09.1982

CB620

CC550

60 1.0

09.1978 ▶ 09.1982

CB501

CC441

65 1.3

01.1978 ▶ 09.1982

CB501

CC441

70 1.3

11.1983 ▶ 08.1985

CB501

CC441

75 1.3, 1.5, i.e.

01.1978 ▶ 05.1987

CB501

CC441

85 1.5

01.1981 ▶ 09.1982

CB501

CC441

90 1.6, i.e.

09.1985 ▶ 12.1987

CB501

CC441

10.1979 ▶ 09.1982

CB621

CC551

RITMO Bertone

85 1.5 RITMO I

55 1.7, Diesel

D

RITMO II

CC440

100 1.6

01.1983 ▶ 12.1987

CB500

CC440

105 1.6

01.1983 ▶ 12.1987

CB500

CC550

125 2.0, Abarth, TC

12.1982 ▶ 12.1987

CB620

CC550

130 2.0, Abarth, TC

04.1983 ▶ 12.1987

CB620

CC440

60 1.1

10.1982 ▶ 12.1987

CB500

CC440

70 1.3

01.1983 ▶ 04.1985

CB500

CC440

75 1.5, KAT

09.1985 ▶ 12.1988

CB500

CC440

85 1.5

01.1983 ▶ 12.1987

CB500

CC440

90 1.6, i.e.

12.1985 ▶ 12.1987

CB500

CC550 CC550

60 1.7, Diesel

D

10.1982 ▶ 12.1987

CB620

80 1.9, Diesel, Turbo

D

12.1985 ▶ 12.1987

CB620

68

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT SCUDO 1.6

02.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 16V

05.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

D

01.2007 ▶

CA640

CB620

1.9 D, Eco, TD

D

02.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

2.0 Djet, JTD

D

12.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

06.2006 ▶

CA530

CB500

06.2006 ▶

CA640

CB620

1.6 Djet

SEDICI 1.6 16V, 4x4 1.9 Djet

D

SEICENTO 0.9

01.1998 ▶

1.1

01.1998 ▶

Elektra

01.1999 ▶

CA602

CB542

CB440

CC400

CB440

CC400

SIENA 1.0

09.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.2

09.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 KAT

04.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

09.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.2 16V

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V

01.2004 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 16V

10.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

2.4 20V

10.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

10.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

06.1999 ▶

CA530

CB500

CC440

STILO

1.9 D, Djet, JTD

D

1.2 1.3 Djet

D

05.2006 ▶

CA530

CB500

1.7 TD

D

06.1999 ▶

CA640

CB620

1.9 D, JTD

D

12.2000 ▶

CA640

CB620

03.1989 ▶ 03.1994

CA640

CB620

03.1989 ▶ 03.1994

CA852

CB802

1.4 i.e.

03.1991 ▶ 08.1996

CA530

CB500

CC440

1.6 i.e.

03.1990 ▶ 08.1996

CA530

CB500

CC440

03.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

CC550

10.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

CC550

05.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

1.1

01.1988 ▶ 10.1991

CA530

CB500

1.4 i.e.

07.1987 ▶ 04.1995

CA530

CB500

1.6 i.e.

01.1988 ▶ 04.1995

CA530

CB500

1.8 i.e, i.e., i.e.16V, Sport

11.1989 ▶ 04.1995

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i.e., Sport

03.1990 ▶ 04.1995

CA640

CB620

CC550 CC550

TABELE ZASTOSOWAŃ

STRADA

TALENTO 2.0 1.9 D

D

CC550

TEMPRA

1.8 4x4, i.e. 2.0 4x4, i.e. 1.9 D, TD

D

TIPO

1.7 D

D

01.1988 ▶ 10.1995

CA640

CB620

1.9 D, TD

D

09.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

ULYSSE 1.8

05.1997 ▶ 08.2002

CA640

CB620

2.0 16V, Turbo

06.1994 ▶

CA640

CB620

CC550

3.0 V6

08.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

H

CA640

CB620

CK700

CC550

1.9 TD

D

02.1995 ▶ 08.2002

2.0 Djet, JTD

D

10.1999 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

2.1 TD

D

03.1996 ▶ 10.1999

CK700

CA770

CB740

CC700

H

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

69


Fiat > Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CK700

CA770

CB740

CC700

CA530

CB500 CB500

PRODUCENT/ MODEL FIAT ULYSSE 2.2 Djet, JTD

D

08.2002 ▶

H

UNO 0.9

02.1984 ▶ 08.1989

1.3 i.e., Turbo

04.1985 ▶ 03.1991

CB500

1.4 i.e., Turbo

09.1989 ▶ 08.2000

CA530

1.5 75, iE

01.1994 ▶ 10.1995

CA530

CB500

1.6 R

12.1989 ▶ 12.1995

CA530

CB500

45 0.9, 1.0, i.e.

03.1983 ▶ 10.1995

CA530

CB500

50 1.1, i.e.

01.1986 ▶ 12.1993

CA530

CB500

55 1.0, 1.1

01.1983 ▶ 08.2000

60 1.1

05.1985 ▶ 12.1992

70 1.3, 1.4, i.e., S

01.1983 ▶ 12.1993

CA530

CB500

10.1985 ▶ 12.1993

CA530

CB500

06.1983 ▶ 03.1992

CA640

CB620 CB620

75 1.5, i.e.

CB500 CB500

1.3 Diesel, Super

D

1.9 D

D

09.1989 ▶ 03.1994

CA640

60 1.7, Diesel

D

07.1986 ▶ 12.1993

CA640

CB620

70 1.4, TD

D

10.1986 ▶ 10.1990

CA640

CB620

X 1/9 1.3 Exclusiv, Serie

05.1973 ▶ 12.1979

CB501

CC441

1.5 Five, Speed

11.1978 ▶ 12.1989

CB501

CC441

1300

12.1968 ▶ 12.1973

CB442

CC412

Ford

1500

12.1968 ▶ 02.1974

CB442

CC412

Ford

1600 GT

01.1969 ▶ 02.1974

CB442

CC412

Ford

1700

12.1968 ▶ 08.1972

CB442

CC412

Ford

2000

02.1969 ▶ 02.1974

CB442

CC412

Ford

2300 RS

02.1969 ▶ 02.1974

CB542

CC502

Ford

2600

08.1970 ▶ 02.1974

CB542

CC502

Ford

3000 3000

01.1970 ▶ 02.1974

CB542

CC502

Ford

1.3

02.1974 ▶ 08.1977

CB442

CC412

Ford

1.6

02.1974 ▶ 12.1977

CB442

CC412

Ford

2.0

04.1974 ▶ 12.1977

CB442

CC412

Ford

2.3

02.1974 ▶ 12.1977

CB542

CC502

Ford

3.0

02.1974 ▶ 12.1977

CB542

CC502

Ford

1.3

01.1978 ▶ 06.1985

CB442

CC412

Ford

1.6

01.1978 ▶ 04.1987

CB442

CC412

Ford

2.0

01.1978 ▶ 12.1985

CB442

CC412

Ford

2.3 Super

06.1979 ▶ 12.1985

CB542

CC502

Ford

2.8 i, Injection, Super, Turbo

01.1981 ▶ 04.1987

CB542

CC502

Ford

3.0

01.1978 ▶ 12.1981

CB542

CC502

Ford

FORD CAPRI

CAPRI II

CAPRI III

C-MAX 1.6

02.2007 ▶

CA602

CB542

1.8 Flexifuel

02.2007 ▶

CA602

CB542

02.2007 ▶

CA602

CB542

2.0 1.6 TDCi

D

02.2007 ▶

CA722

CB712

1.8 TDCi

D

02.2007 ▶

CA722

CB712

2.0 TDCi

D

02.2007 ▶

CA722

CB712

CONSUL 1700 1700

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

2000 2000

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

70

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FORD CONSUL 2300 2300

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

2500 2500

01.1972 ▶ 12.1974

CB442

CC412

Ford

3000 3000

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

1.5 GT

10.1963 ▶ 09.1965

CB542

Ford

1.7 V4

10.1965 ▶ 03.1971

CB542

Ford

2000 2000

10.1965 ▶ 03.1971

CB542

Ford

1100 1100

01.1970 ▶ 03.1972

CB542

Ford

1200 1200

10.1962 ▶ 09.1966

CB542

Ford

1300 1300

10.1966 ▶ 03.1972

CB542

Ford

1500 1500, GT

10.1962 ▶ 09.1966

CB542

Ford

1600 1600, GT

10.1967 ▶ 03.1972

CB542

Ford

2000 2000

10.1970 ▶ 03.1972

CB542

Ford

GT

10.1962 ▶ 09.1966

CB542

Ford

CB542

Ford

CORSAIR

CORTINA

Lotus Spezial COUGAR 2.0 16V

08.1998 ▶ 12.2001

CA602

CB542

CC502

2.5 200, 24V, ST, V6

08.1998 ▶ 12.2001

CA602

CB542

CC502

1.3

09.1991 ▶ 02.1996

CA472

CB442

CC412

1.3

02.1996 ▶

CA472

CB442

CC412

COURIER

1.4 i

Ford

04.1996 ▶ 10.1999

CA472

CB442

CC412

1.8 D, DI

D

02.1996 ▶

CA602

CB542

CC502

1.8 D, TD

D

09.1991 ▶ 02.1996

CA602

CB542

CC502

Ford

03.1986 ▶ 03.1992

CB542

CC502

Ford

03.1986 ▶ 03.1992

CB542

CC502

Ford

1.4 2.0 D

D

ESCORT '81 Express 03.1981 ▶ 02.1986

CB442

CC412

Ford

1.3

03.1981 ▶ 02.1986

CB442

CC412

Ford

1.6

03.1981 ▶ 02.1986

CB442

CC412

Ford

02.1984 ▶ 02.1986

CB542

CC502

Ford

1.1

1.6 D

D

ESCORT '86 Express 05.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.3

02.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.4 i

02.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.6

02.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.1

1.6 D

D

02.1986 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.8 D

D

07.1988 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.3

07.1990 ▶ 12.1994

CB442

CC412

Ford

1.4

07.1990 ▶ 12.1994

CB442

CC412

Ford

07.1990 ▶ 12.1994

CB542

CC502

Ford

01.1995 ▶

CB442

CC412

01.1995 ▶

CB542

CC502

ESCORT '91 Express

1.8 D

D

ESCORT '95 Express 1.4 1.8 D, Turbo

D

ESCORT CLASSIC 1.6 16V 1.8 TD

D

10.1998 ▶ 07.2000

CA602

CB542

CC502

10.1998 ▶ 07.2000

CA602

CB542

CC502

ESCORT I 1.6

08.1969 ▶ 11.1974

CB442

CC412

Ford

1100 1100

01.1968 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

71

TABELE ZASTOSOWAŃ

ECONOVAN


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FORD ESCORT I 1300 1300, GT

06.1968 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

950 950

08.1968 ▶ 08.1974

CB442

CC412

Ford

Mexico

01.1970 ▶ 10.1975

CB442

CC412

Ford

RS 1600

01.1970 ▶ 10.1974

CB442

CC412

Ford

Twin Cam

03.1968 ▶ 08.1971

CB442

CC412

Ford

1.1

12.1974 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

1.3

12.1974 ▶ 07.1981

CB442

CC412

Ford

1.6 RS

12.1974 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

1.8

12.1974 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

2.0 HeckantriCB, RS

03.1973 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

RS 1800

03.1975 ▶ 08.1977

CB442

CC412

Ford

ESCORT II

ESCORT III 09.1980 ▶ 12.1985

CB442

CC412

Ford

1.3

09.1980 ▶ 12.1985

CB442

CC412

Ford

1.6 i, RS, Turbo, XR3i

09.1980 ▶ 07.1986

CB542

CC502

Ford

RS 1600i

05.1982 ▶ 12.1985

CB542

CC502

Ford

02.1984 ▶ 12.1985

CB542

CC502

Ford

1.1

10.1985 ▶ 09.1990

CB442

CC412

Ford

1.3

01.1986 ▶ 10.1990

CB442

CC412

Ford

1.4

10.1985 ▶ 10.1990

CB442

CC412

Ford

1.6 i, RS, Turbo, XR3i

01.1986 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.1

1.6 D

D

ESCORT IV

1.6 D

D

01.1986 ▶ 01.1989

CB542

CC502

Ford

1.8 D

D

01.1989 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.3

07.1990 ▶ 09.1992

CB442

CC412

Ford

1.4

07.1990 ▶ 12.1992

CB442

CC412

Ford

1.6

07.1990 ▶ 12.1992

CB542

CC502

Ford

1.8 16V, XR3i

02.1992 ▶ 12.1992

CB542

CC502

Ford

RS 2000

05.1991 ▶ 12.1992

CB542

CC502

Ford

07.1990 ▶ 12.1992

CB712

CC652

Ford

1.3

09.1992 ▶ 01.1995

CB442

CC412

Ford

1.4 i

09.1992 ▶ 01.1995

CB442

CC412

Ford

1.6 16V, i, XR3i

09.1992 ▶ 01.1995

CB542

CC502

Ford

1.8 16V, 4x4, i, XR3i

09.1992 ▶ 01.1995

CB542

CC502

Ford

RS 2000, 4x4, Cosworth

09.1992 ▶ 01.1995

CB542

CC502

Ford Ford

ESCORT V

1.8 D, TD

D

ESCORT VI

1.8 D, TD

D

09.1992 ▶ 01.1995

CA722

CB712

CC652

ESCORT VII 01.1995 ▶ 02.1999

CA472

CB442

CC412

1.4

01.1995 ▶ 02.1999

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, 4x4, i, XR3i

01.1995 ▶ 09.1999

CA602

CB542

CC502

1.8 16V, XR3i

01.1995 ▶ 08.2000

CA602

CB542

CC502

RS 2000, 4x4, Cosworth

02.1995 ▶ 10.1998

CA602

CB542

CC502

01.1995 ▶ 08.1999

CA722

CB712

CC652

1.3

1.8 D, TD, Turbo

D

FIESTA 1.0

10.1977 ▶ 11.1989

CB442

CC412

Ford

1.1

10.1977 ▶ 11.1986

CB442

CC412

Ford

1.3

10.2003 ▶

CA472

CB442

CC412

CB442

CC412

CA602

CB542

CC502

CB542

CC502

1.4

09.1986 ▶ 09.1989

1.4 TDCi

D

10.2003 ▶

1.6 D

D

09.1983 ▶ 09.1989

72

Ford Ford

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB712

CC652

CA722

CB712

CC652

PRODUCENT/ MODEL FORD FIESTA 1.8 D, TD

D

03.1989 ▶ 12.1995

1.8 D, TD

D

05.1998 ▶

Ford

FIESTA I 0.9

05.1976 ▶ 08.1983

CB442

CC412

Ford

1.1

05.1976 ▶ 08.1983

CB442

CC412

Ford

1.3

08.1977 ▶ 08.1983

CB442

CC412

Ford

1.6 XR2

08.1981 ▶ 08.1983

CB442

CC412

Ford

FIESTA II 09.1983 ▶ 11.1989

CB442

CC412

Ford

1.1

09.1983 ▶ 02.1989

CB442

CC412

Ford

1.3

09.1983 ▶ 09.1989

CB442

CC412

Ford

1.4

09.1983 ▶ 11.1989

CB442

CC412

Ford

1.6 XR2

03.1984 ▶ 11.1989

CB442

CC412

Ford

04.1984 ▶ 02.1989

CB542

CC502

Ford

1.0

03.1989 ▶ 12.1995

CB442

CC412

Ford

1.1

03.1989 ▶ 12.1995

CB442

CC412

Ford

1.3 KAT

03.1989 ▶ 01.1997

CB442

CC412

Ford

1.4 KAT

03.1989 ▶ 12.1996

CB442

CC412

Ford

1.6 16V, i, Turbo, XR2i

01.1989 ▶ 12.1995

CB442

CC412

Ford

1.8 16V, XR2i

02.1992 ▶ 12.1995

CB542

CC502

Ford Ford

1.0

1.6 D

D

FIESTA III

03.1989 ▶ 12.1995

CA722

CB712

CC652

1.0 i

02.1997 ▶ 01.2002

CA472

CB442

CC412

1.25 16V, i

08.1995 ▶ 01.2002

CA472

CB442

CC412

1.3 i

08.1995 ▶ 01.2002

CA472

CB442

CC412

1.4 16V, i

04.1996 ▶ 01.2002

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, Sport

02.2000 ▶ 01.2002

CA472

CB442

CC412

08.1995 ▶ 01.2002

CA722

CB712

CC652

1.25 16V

05.2002 ▶

CA472

CB442

CC412

1.3

11.2001 ▶

CA472

CB442

CC412

1.4 16V

11.2001 ▶

CA472

CB442

CC412

1.6 16V

11.2001 ▶

CA472

CB442

CC412

ST150

03.2005 ▶

CA602

CB542

ST150

03.2005 ▶

CA602

CB542

1.8 D, TD

D

1.8 D, DI

D

FIESTA V

1.4 TDCi

D

11.2001 ▶

CA602

CB542

1.6 TDCi

D

11.2004 ▶

CA602

CB542

1.25

10.2008 ▶

CA472

CB442

1.4

10.2008 ▶

CA472

CB442

10.2008 ▶

CA602

CB542

CC502

FIESTA VI

1.6 1.4 TDCi

D

01.2009 ▶

CA602

CB542

1.6 TDCi

D

10.2008 ▶

CA722

CB712

FOCUS 1.4 16V

10.1998 ▶ 11.2004

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, Flexifuel

10.1998 ▶ 11.2004

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, BiFuel

10.1998 ▶ 01.2005

CA602

CB542

CC502

2.0 16V

10.1998 ▶ 11.2004

CA602

CB542

CC502

RS

10.2002 ▶ 11.2004

CA602

CB542

03.2002 ▶ 11.2004

CA602

CB542

CA722

CB712

ST170 1.8 /, DI, TDCi, TDdi, Turbo

D

10.1998 ▶ 03.2005

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

73

CC652

TABELE ZASTOSOWAŃ

FIESTA IV


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti

10.2003 ▶ 03.2007

CA602

CB542

1.8 Flexifuel

10.2003 ▶ 03.2007

CA602

CB542

2.0

04.2004 ▶ 03.2007

CA602

CB542

10.2003 ▶ 03.2007

CA852

CB802 CB802

1.6 TDCi

D

1.8 TDCi

D

01.2005 ▶ 03.2007

CA852

2.0 TDCi

D

10.2003 ▶ 03.2007

CA852

CB802

1.4

11.2004 ▶

CA472

CB442

1.6 Ti

11.2004 ▶

CA602

CB542

1.8 Flexifuel

01.2006 ▶

CA602

CB542

2.0

11.2004 ▶

CA602

CB542

2.5 RS, ST

10.2005 ▶

CA722

CB712

FOCUS II

1.6 TDCi

D

11.2004 ▶

CA722

CB712

1.8 TDCi

D

11.2004 ▶

CA722

CB712

2.0 TDCi

D

11.2004 ▶

CA722

CB712

1.25

08.2004 ▶

CA472

CB442

1.3

11.2002 ▶

CA472

CB442

CC412

1.4

08.2002 ▶

CA472

CB442

CC412

1.6

08.2002 ▶

CA472

CB442

CC412 CC652

FUSION

1.4 TDCi

D

08.2002 ▶

CA722

CB712

1.6 TDCi

D

11.2004 ▶

CA722

CB712

2.0 i

11.1995 ▶

CA722

CB712

CC652

2.3 16V

01.1997 ▶

CA722

CB712

CC652

11.1995 ▶

CA602

CB542

GALAXY

2.8 4x4, i, V6 1.8 TDCi

D

05.2006 ▶

CA852

CB802

1.9 TDI

D

03.1995 ▶

CA1000

CB950

2.0 TDCi

D

05.2006 ▶

CA852

CB802

2.2 TDCi

D

03.2008 ▶

CA852

CB802

CC900

GRANADA 1.6

07.1981 ▶ 08.1985

CB542

CC502

Ford

1.7

03.1972 ▶ 05.1982

CB542

CC502

Ford

2.0

03.1972 ▶ 08.1985

CB542

CC502

Ford

2.3

01.1972 ▶ 08.1985

CB542

CC502

Ford

2.5

01.1972 ▶ 02.1976

CB542

CC502

Ford

2.6

01.1972 ▶ 08.1977

CB542

CC502

Ford

2.8 i

08.1977 ▶ 08.1985

CB542

CC502

Ford

3.0

01.1972 ▶ 02.1976

CB542

CC502

Ford

1.9 D

D

08.1977 ▶ 08.1982

CB712

CC652

Ford

2.1 D

D

08.1977 ▶ 08.1982

CB712

CC652

Ford

2.5 D

D

08.1982 ▶ 08.1985

CB712

CC652

Ford

GT 5.4

06.2003 ▶

CA852

CB802

KA 1.0 i

07.1997 ▶

CA472

CB442

1.2

02.2009 ▶

CA472

CB442

1.3 i

09.1996 ▶

CA472

CB442

1.6 i

07.2003 ▶

CA472

CB442

02.2009 ▶

CA602

CB542

03.2009 ▶

CA722

CB712

03.2008 ▶

CA722

CB712

1.3 TDCi

D

CC412 CC412

KUGA 2.5 4x4 2.0 4x4, TDCi

D

74

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FORD MAVERICK 2.0 16V

02.2001 ▶

CB704

2.3 16V

03.2004 ▶

CB704

2.4 i

02.1993 ▶ 04.1998

CB704

3.0 24V, V6

02.2001 ▶

2.7 TD

D

CB704 CB1005

02.1993 ▶ 04.1998

MONDEO I 1.6 16V, i

02.1993 ▶ 08.1996

CA602

CB542

CC502

1.8 16V, 4x4, i

02.1993 ▶ 08.1996

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, 4x4, i

01.1993 ▶ 08.1996

CA602

CB542

CC502

06.1993 ▶ 08.1996

CA722

CB712

CC652

1.6 16V, i

09.1996 ▶ 11.2000

CA602

CB542

CC502

1.8 i

09.1996 ▶ 11.2000

CA602

CB542

CC502

2.0 i

09.1996 ▶ 11.2000

CA602

CB542

CC502

09.1996 ▶ 11.2000

CA722

CB712

CC652

1.8 16V, SCi

11.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

2.0 16V

11.2000 ▶

CA602

CB542

CC502 CC652

1.8 TD

D

MONDEO II

1.8 TD

D

MONDEO III

2.0 /, 16V, DI, TDCi, TDDi

D

11.2000 ▶

CA722

CB712

2.2 TDCi

D

09.2004 ▶

CA722

CB712

1.6 Ti

03.2007 ▶

CA602

CB542

2.0 Flexifuel

03.2007 ▶

CA602

CB542

2.3

07.2007 ▶

CA722

CB712

2.5

03.2007 ▶

CA722

CB712 CB712

1.8 TDCi

D

03.2007 ▶

CA722

2.0 TDCi

D

03.2007 ▶

CA722

CB712

2.2 TDCi

D

03.2008 ▶

CA722

CB712

ORION I 1.3

07.1983 ▶ 03.1986

CB442

CC412

Ford

07.1983 ▶ 03.1986

CB542

CC502

Ford

02.1984 ▶ 03.1986

CB542

CC502

Ford

1.3

12.1985 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.4 KAT

12.1985 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.6 i, KAT

12.1985 ▶ 08.1990

CB542

CC502

Ford

1.6 i 1.6 D

D

ORION II

1.6 D

D

12.1985 ▶ 01.1989

CB542

CC502

Ford

1.8 D

D

01.1989 ▶ 07.1990

CB712

CC652

Ford

ORION III 1.3

07.1990 ▶ 12.1993

CA472

CB442

CC412

Ford

1.4

07.1990 ▶ 12.1993

CA472

CB442

CC412

Ford

1.6 16V, i

07.1990 ▶ 12.1993

CA602

CB542

CC502

Ford

1.8 16V, i

01.1992 ▶ 12.1993

CA602

CB542

CC502

Ford

CB712

CC652

Ford

1.8 D, TD

D

11.1990 ▶ 12.1993

P 100 I 1.6

04.1982 ▶ 09.1987

CA602

CB542

CC502

10.1987 ▶

CA602

CB542

CC502

10.1987 ▶ 12.1992

CA722

CB712

CC652

P 100 II 2.0 1.8 TD

D

PUMA 1.4 16V

11.1997 ▶ 10.2000

CA472

CB442

CC412

1.6 16V

08.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

1.7 16V

03.1997 ▶

CA602

CB542

CC502

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

75

TABELE ZASTOSOWAŃ

MONDEO IV


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CA602

CB542

CC502

PRODUCENT/ MODEL FORD PUMA ST 160

06.1999 ▶

RANGER 2.5 4x4, D, TD

D

10.1999 ▶

CB1005

3.0 4x4, TDCi

D

10.2005 ▶

CB1005

SCORPIO I 1.8

04.1985 ▶ 02.1992

CB542

CC502

Ford

1.9

11.1992 ▶ 09.1993

CB542

CC502

Ford

2.0 i

04.1985 ▶ 09.1994

CB542

CC502

Ford

2.4 i, KAT

09.1986 ▶ 10.1994

CB542

CC502

Ford

2.8 4x4, i

04.1985 ▶ 11.1986

CB712

CC652

Ford

2.9 24V, 4x4, i, KAT

09.1986 ▶ 12.1994

CB712

CC652

Ford Ford

2.5 D, TD

D

12.1985 ▶ 12.1994

CA722

CB712

CC652

10.1994 ▶ 08.1998

CA602

CB542

CC502

06.1996 ▶ 08.1998

CA602

CB542

CC502

10.1994 ▶ 08.1998

CA722

CB712

CC652

10.1994 ▶ 08.1998

CA722

CB712

CC652

SCORPIO II 2.0 16V, i 2.3 16V, i 2.9 24V, i 2.5 TD

D

SIERRA 1.3

08.1982 ▶ 12.1986

CB442

CC412

Ford

1.6 i

08.1982 ▶ 02.1993

CB442

CC412

Ford

1.8

10.1984 ▶ 02.1993

CB442

CC412

Ford

1.9

10.1988 ▶ 09.1991

CB542

CC502

2.0 16V, 4x4, Cosworth, DOHC, i, KAT, RS

08.1982 ▶ 03.1993

CB542

CC412

Ford Ford

2.3

08.1982 ▶ 12.1986

CB542

CC502

Ford

2.8 4x4, i, XR, XR4i

08.1982 ▶ 02.1993

CB712

CC502

Ford

2.9 4x4, i, XR

08.1988 ▶ 02.1993

CB712

CC652

Ford

1.8 TD

D

08.1988 ▶ 02.1993

CB712

CC652

Ford

2.3 D

D

08.1982 ▶ 02.1993

CB712

CC652

Ford

S-MAX 2.0 Flexifuel

05.2006 ▶

CA602

CB542

2.3

07.2007 ▶

CA722

CB712

2.5 ST

05.2006 ▶

CA722

CB712

1.8 TDCi

D

05.2006 ▶

CA852

CB802

2.0 TDCi

D

05.2006 ▶

CA852

CB802

2.2 TDCi

D

03.2008 ▶

CA852

CB802

05.2003 ▶ 07.2005

CA472

CB442

STREET KA 1.6 TAUNUS 1.3

05.1975 ▶ 07.1979

CB442

CC412

Ford

1.6

05.1975 ▶ 07.1979

CB442

CC412

Ford

1300

01.1970 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

1600

01.1970 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

2.0

05.1975 ▶ 07.1979

CB442

CC412

Ford

2.3

05.1975 ▶ 07.1979

CB442

CC412

Ford

2000 V6

08.1970 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

2300 V6

08.1971 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

1.2

08.1966 ▶ 06.1971

CB704

Ford

1.3

08.1966 ▶ 06.1971

CB704

Ford

1.5

08.1966 ▶ 06.1971

CB704

Ford

12.1954 ▶ 07.1971

CB704

Ford

TAUNUS 12M

TAUNUS 15M 1.5 XL/RS

76

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FORD TAUNUS 15M 1.7 XL/RS

01.1968 ▶ 06.1971

CB704

1.5

09.1964 ▶ 04.1974

CB442

CC412

Ford

1.7

09.1964 ▶ 04.1974

CB442

CC412

Ford

1.8

12.1967 ▶ 04.1974

CB442

CC412

Ford

2.0 TS

11.1964 ▶ 04.1974

CB542

CC502

Ford

2.3

07.1967 ▶ 04.1974

CB542

CC502

Ford

2.0

07.1967 ▶ 04.1974

CB542

CC502

Ford

2.3

07.1967 ▶ 04.1974

CB542

CC502

Ford

10.1969 ▶ 04.1974

CB542

CC502

Ford

1.3

07.1979 ▶ 07.1982

CB442

CC412

Ford

1.6

07.1979 ▶ 07.1982

CB442

CC412

Ford

2.0

07.1979 ▶ 07.1982

CB542

CC502

Ford

2.3

07.1979 ▶ 07.1982

CB542

CC502

Ford

1.3

07.1979 ▶ 07.1982

CB542

Ford

1.6

07.1979 ▶ 07.1982

CB542

Ford

2.0

07.1979 ▶ 07.1982

CB542

Ford

2.3

07.1979 ▶ 07.1982

CB542

Ford

Ford

TAUNUS 17M

TAUNUS 20M

TAUNUS 20M XL

TAUNUS 26M XL 2.5 TAUNUS 80

TAUNUS ´80

TOURNEO CONNECT 1.8 16V 1.8 Di, TDCi, Turbo

D

06.2002 ▶

CA722

CB712

06.2002 ▶

CA722

CB712

CC652

1.5 1000, 1100, 900

06.1958 ▶ 05.1973

CB542

CC502

Ford

1.6

11.1977 ▶ 09.1992

CB542

CC502

1.7 100, 1000, 1300, 900, Feuerw., FT

11.1965 ▶ 03.1978

CB542

CC502

Ford Ford

1250 Klein-LKW, S-2

10.1957 ▶ 07.1967

Ford

2.0 CNG

06.1994 ▶ 03.2006

2.0 i

11.1977 ▶ 09.1994

2.3 [RWD], 16V

CB542

CC502

CA602

CB542

CC502

CB542

CC502

08.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

2.3 16V

07.2006 ▶

CA722

CB712

2.9 i

01.1991 ▶

CB542

CC502

K-40 1.5

04.1955 ▶ 04.1967

CB542

CC502

2.0 DI, TDCi

D

08.2000 ▶

CA722

CB712

2.2 TDCi

D

07.2006 ▶

CA852

CB802

2.3 100, D, FT

D

11.1971 ▶ 09.1978

2.4 [RWD], Allroad, DI, TD, TDCi, TDdi, TDE

D

01.2000 ▶

CA852

CB802

2.4 D

D

11.1977 ▶ 10.1986

2.5 D, DI

D

10.1983 ▶ 08.1994

2.5 DI

D

06.1994 ▶ 03.2000

2.5 TD

D

05.1991 ▶ 08.1994

2.5 TD, TDI

D

06.1994 ▶

3.2 TDCi

D

CB542

CC502

Ford

CB712

CC652

Ford

CB712

CC652

Ford

CB712

CC652

CB712

CC652

CA722

CB712

CC652

09.2007 ▶

CA852

CB802

06.2002 ▶

CA722

CB712

CA722

CB712

CA722

TRANSIT CONNECT 1.8 16V 1.8 Di, TDCi

D

Ford

06.2002 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

77

Ford

TABELE ZASTOSOWAŃ

TRANSIT


Ford > Glas MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC502

PRODUCENT/ MODEL FORD TRANSIT TOURNEO 2.0

11.1994 ▶ 12.2000

CA602

CB542

D

07.2006 ▶

CA852

CB802

2.4 D

D

10.1983 ▶ 06.2000

CA722

CB712

CC652

2.5 DI, TD

D

11.1994 ▶ 12.2000

CA722

CB712

CC652

2.2 TDCi

ZEPHYR III 1.7

03.1962 ▶ 03.1968

CB457

2.5

03.1962 ▶ 03.1968

CB457

ZEPHYR IV 2.0

03.1968 ▶ 10.1972

CB542

Ford

2.5

03.1968 ▶ 10.1972

CB542

Ford

3.0

03.1968 ▶ 10.1972

CB542

Ford

03.1966 ▶ 10.1972

CB950

4.0 Allroad, V6

01.1993 ▶

CB741

4.9 Allroad, V6

01.1996 ▶

CB741

ZODIAC 2.5

CC900

FORD USA EXPLORER

PROBE I 2.2 GT

08.1988 ▶ 07.1993

CA602

CB542

CC502

3.0 V6

09.1989 ▶ 07.1993

CA602

CB542

CC502

2.0 16V

10.1993 ▶ 03.1998

CA602

CB542

CC502

2.5 24V, V6

10.1993 ▶ 03.1998

CA602

CB542

CC502

PROBE II

WINDSTAR 3.0 V6

03.1995 ▶ 02.1999

CB704

1.3

10.1967 ▶ 08.1992

CB501

CC441

1.5

10.1967 ▶ 08.1992

CB501

CC441

0.6

07.1972 ▶ 12.1991

CB501

CC441

650

07.1981 ▶ 09.2000

CB501

CC441

10.1969 ▶ 10.1976

CB501

CC441

1.6

01.1974 ▶ 09.1978

CB621

CC551

1.8

07.1975 ▶ 09.1978

CB621

CC551

1.3

01.1978 ▶ 12.1980

CB501

CC441

1.5 Turbo

10.1977 ▶ 12.1991

CB621

CC551

1.6

08.1986 ▶ 08.1988

CB621

CC551

1.5 i

08.1988 ▶ 08.1992

CB621

CC551

1.6

08.1988 ▶ 08.1992

CB621

CC551

08.1988 ▶ 08.1992

CB621

CC551

09.1992 ▶

CB501

CC441

09.1992 ▶

CB621

CC551

09.1992 ▶

CB621

CC551

2600

10.1966 ▶ 12.1968

CB704

3000

06.1967 ▶ 12.1968

CB704

FSO 125P

126P

127P 0.9 132P

POLONEZ I

POLONEZ II

1.9 D

D

POLONEZ III 1.4 16V, i 1.6 i 1.9 D

D

GLAS V8

78

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Honda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL HONDA ACCORD 2.4

07.2003 ▶ 07.2008

CB605

01.1978 ▶ 09.1983

CB457

1.6 EX

09.1983 ▶ 10.1985

CB457

1.8 EX

09.1983 ▶ 10.1985

CB457

1.6 L

11.1985 ▶ 12.1989

CB505

2.0 16V, EX, EXi, i

11.1985 ▶ 12.1989

CB505

2.0 16V, i

01.1990 ▶ 12.1993

CB605

2.2 16V, Automatik, i

01.1990 ▶ 12.1993

CB605

2.0

07.2008 ▶

CB605

2.4

07.2008 ▶

CB605

07.2008 ▶

CB605

2.0 16V, i, LS, S

03.1993 ▶ 02.1998

CB605

2.2 ES, i

09.1993 ▶ 02.1998

CB605

2.3 i, SR

03.1993 ▶ 01.1996

CB605

1.9 i

02.1996 ▶ 10.1998

CB605

2.0 i, LS

02.1996 ▶ 10.1998

CB605

2.2 i, VTEC

02.1996 ▶ 10.1998

CB605

04.1996 ▶ 10.1998

CB605

1.6 i

10.1998 ▶ 12.2002

CB605

1.8 i

10.1998 ▶ 12.2002

CB605

2.0 16V, i

02.1998 ▶ 06.2003

CB605

2.2 Type-R

02.1999 ▶ 12.2002

CB605

2.3

11.2000 ▶ 12.2002

CB605

02.1998 ▶ 06.2003

CB605

02.1999 ▶ 12.2002

CB605

2.0 Allroad

02.2003 ▶

CB605

2.4 T, Vtec

02.2003 ▶

CB605

ACCORD I 1.6 L/EX ACCORD II

ACCORD III

ACCORD IV

ACCORD IX

2.2 i-DTEC

D

ACCORD V

ACCORD VI

2.0 TDi

D

3.0 24V, V6 2.0 DI, TDi, Turbo

D

ACCORD VIII

3.0 2.2 i-CTDi

CB605

04.2006 ▶ 05.2008

D

CA770

01.2004 ▶

CB740

ACTY TN 0.6

08.1979 ▶ 06.1986

CB455

04.1998 ▶ 09.2002

CB605

1.5 4WD

10.1983 ▶ 10.1987

CB455

1200

07.1972 ▶ 12.1980

CB455

1300 L, S

09.1979 ▶ 12.1984

CB455

1.2

01.1984 ▶ 10.1987

CB455

1.3

10.1983 ▶ 10.1987

CB455

1.4 16V, i

01.1988 ▶ 12.1992

CB455

1.5 16V, i, GL, GT, GTI

10.1983 ▶ 11.1991

CB455

CAPA 1.5 16V CIVIC I

CIVIC II

1.6 16V, 4WD, i

CB457

01.1988 ▶ 02.1995

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

79

TABELE ZASTOSOWAŃ

ACCORD VII


Honda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL HONDA CIVIC III 1.3 16, V

10.1987 ▶ 09.1991

CB457

1.4 L

10.1987 ▶ 12.1989

CB457

1.5 16V, i

10.1987 ▶ 09.1991

CB457

1.6 16V, 4x4, i, Vtec

09.1987 ▶ 09.1991

CB457

1.3 16V

10.1991 ▶ 11.1995

CB457

1.4 i

09.1994 ▶ 01.1997

CB457

1.5 16V, i, LSi, Vtec-E

10.1991 ▶ 01.1997

CB457

1.6 16V, i, Vtec, VTi

10.1991 ▶ 01.1997

CB457

1.4 16V, i, S

11.1995 ▶ 02.2001

CB455

1.5 16V, i

11.1995 ▶ 02.2001

CB455

1.6 16V, i, Vtec, VTi

10.1995 ▶ 02.2001

CB455

1.7

11.1997 ▶ 03.2001

CB455

1.8 16V

01.1997 ▶ 02.2001

CB455

01.1997 ▶ 02.2001

CB505

1.4 i, iS

02.2001 ▶ 09.2005

CB455

1.6 i

02.2001 ▶ 12.2005

CB455

1.7 i, VTEC

01.2000 ▶ 12.2005

CB455

1.8

09.2005 ▶ 09.2005

CB455

2.0 i, Sport, Type-R

09.2001 ▶ 09.2005

CB455

1.3 IMA

01.2004 ▶ 09.2005

CB455

01.2002 ▶ 09.2005

CB605

1.4

01.2006 ▶

CB454

1.8

09.2005 ▶

CB454

2.0

12.2006 ▶

CB604

Type R

09.2006 ▶

CB604

1.3

01.2006 ▶

CIVIC IV

CIVIC V

2.0 D, i, TD, TDiC

D

CIVIC VI

1.7 CTDi

D

CIVIC VII

2.2 CTDi

D

CB454

01.2006 ▶

CA770

CB740 CB500

CC440

CA531

CB501

CC440

CONCERTO 1.4

08.1989 ▶ 10.1992

1.5 16V, i

08.1989 ▶ 05.1995

1.6 16V, i 1.8 TD

CA531 D

CB501

08.1994 ▶ 10.1996

CB1004

10.1995 ▶ 02.2002

CB454

CR-V I 2.0 16V CR-V II 2.0 2.2 CTDi

CB454

07.2002 ▶ 09.2006

D

02.2005 ▶ 09.2006

CA770

CB740

2.0 i-VTEC

01.2007 ▶

CA530

CB500

2.4 Allroad, iVtec

10.2006 ▶

CA640

CB620

01.2007 ▶

CA770

CB740

CR-V III

2.2 i-CTDi

D

CRX I 1.3

10.1983 ▶ 10.1987

CB455

1.5 i

10.1983 ▶ 11.1986

CB455

1.6 16V, i

03.1986 ▶ 10.1987

CB455

10.1987 ▶ 02.1992

CB455

03.1992 ▶ 12.1998

CB455

CRX II 1.6 16V, i, Vtec CRX III 1.6 ESi, i, VTi

80

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Honda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL HONDA FR-V 1.7

02.2005 ▶

CB454

1.8

01.2007 ▶

CB454

2.0

02.2005 ▶

2.2 CTDi, i

D

CB454 CA770

07.2005 ▶

CB740

HR-V 1.6 16V, 4WD

03.1999 ▶

CB454

1.0

04.2000 ▶ 12.2006

CB605

1.3

04.2009 ▶

CB357

1.5

10.1985 ▶ 08.1989

CB454

1.6

03.1986 ▶ 08.1989

CB454

1.8 Type-R

11.1997 ▶ 10.2001

CB454

2.0 16V, Type-R

02.2002 ▶

CB454

1.2 45

02.1984 ▶ 10.1986

CB357

1.2 55

09.1984 ▶ 10.1986

CB357

1.2 56

10.1983 ▶ 10.1986

CB357

1.2

03.2002 ▶

CB356

1.4

03.2002 ▶

CB456

2.5 i

01.1986 ▶ 06.1988

CB604

2.7 24V, i

10.1987 ▶ 12.1990

CB604

01.1991 ▶ 02.1996

CB604

3.5 24V, AWD, i, V6

02.1996 ▶

CB704

3.7 V6, VTEC

07.2008 ▶

CB704

03.1999 ▶ 03.2002

CB455

05.1968 ▶ 08.1974

CB455

3.0 24V, Automatic, Vtec

06.1990 ▶ 09.2005

CB604

3.2 24V, Vtec

01.1997 ▶ 09.2005

CB604

11.1978 ▶ 10.1982

CB455

11.1983 ▶ 04.1987

CB455

04.1986 ▶ 01.1992

CB705

2.0 16V, i

02.1992 ▶ 09.1996

CB704

2.2 16V, i, Vtec

02.1993 ▶ 09.1996

CB704

2.3 16V, i

02.1992 ▶ 09.1996

CB704

2.0 16V

10.1996 ▶ 10.2000

CB704

2.2 16V

10.1996 ▶ 10.2000

CB704

02.1980 ▶ 12.1984

CB455

2.0

06.1999 ▶

CB605

2.0 Vtec

10.2003 ▶

CB454

INSIGHT

INTEGRA

JAZZ

LEGEND I

LEGEND II 3.2 24V, i

LOGO 1.3 N III 600 600 NSX

PRELUDE I 1.6 PRELUDE II 1.8 EX PRELUDE III 2.0 16V, EX, i PRELUDE IV

PRELUDE V

QUINTET 1.6 EX S2000

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

81

TABELE ZASTOSOWAŃ

LEGEND III


Honda > Hyundai MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL HONDA SHUTTLE 2.2 16V

10.1994 ▶ 02.1998

CB604

2.3 16V

10.1997 ▶ 06.2002

CB604

1.7 16V

05.2001 ▶

CB455

2.0 16V

05.2001 ▶

CB455

STRCAM

HYUNDAI ACCENT 1.3

01.2000 ▶

1.3 12V, i

10.1994 ▶ 01.2000

1.4 GL

11.2005 ▶

CA530

CB500

CC440

1.5

01.2000 ▶

CA530

CB500

CC440

1.5 12V, 16V, i

10.1994 ▶ 01.2000

1.6 GLS 1.5 CRDi, GLS

CA530

CC440

CB454

CB454 CA530

12.2002 ▶

D

CB500

CB500

01.2002 ▶

CB704

1.6 16V, i

12.1996 ▶

CB604

2.0 16V, GLS

08.1996 ▶

CB604

2.7 V6

03.2002 ▶

CB704

CC440

COUPE

ELANTRA 1.6

06.2000 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8

06.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0

06.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

1.6 CRDi

D

02.2006 ▶

CB704

2.0 CRDi

D

04.2001 ▶

CB704

GALLOPER I 3.0 V6 2.5 intercooler, TD

D

08.1991 ▶ 07.1998

CB1005

08.1991 ▶ 07.1998

CB1005

08.1998 ▶

CB1005

08.1998 ▶

CB1005

GALLOPER II 3.0 V6 2.5 D, intercooler, TCi, TD

D

GETZ 1.1

09.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.3

09.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4

08.2005 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6

09.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.5 CRDi, GLS

D

CB604

03.2003 ▶

GRANDEUR 2.7

05.2006 ▶

CA770

CB740

3.3

04.2005 ▶

CA770

CB740

2.2 CRDi

D

06.2006 ▶

CB704

10.1997 ▶

CB741

10.1997 ▶

CB1005

H-1 2.4 4WD 2.5 4WD, CRDi, D, TD

D

H100 2.4

07.1993 ▶ 03.2000

CB1005

2.5 D, TD

D

07.1993 ▶ 10.2001

CB1005

2.6 TD

D

05.1996 ▶ 12.1997

CB1005

HIGHWAY 2.0 16V

03.2000 ▶

CB605

2.7 24V, V6

03.2000 ▶

CB1005

i10 1.1 CRDi

D

CB604

01.2008 ▶

82

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Hyundai MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL HYUNDAI i20 1.2

09.2008 ▶

CA530

CB500

1.4

09.2008 ▶

CA530

CB500

1.6

09.2008 ▶

CA530

CB500

1.6 CRDi

D

CB604

09.2008 ▶

i30 1.4

10.2007 ▶

1.4 ISG

07.2009 ▶

1.6

10.2007 ▶

1.6 ISG

07.2009 ▶

2.0

10.2007 ▶

1.6 CRDi

D

10.2007 ▶

2.0 CRDi

D

10.2007 ▶

2.0 CRDi ISG

D

07.2009 ▶

D

09.2008 ▶

CA530

CB500

CA530

CB500

CA640

CB620

CL600

Stop/Start, A

CL600

Stop/Start, A CB604 CB704

CL700

Stop/Start, A

ix55 3.0 CRDi, V6

CB1004

LANTRA I 1.5 i.e.

10.1990 ▶ 11.1995

CB455

1.6 16V, i.e.

10.1990 ▶ 11.1995

CB455

1.8 16V, i.e.

10.1990 ▶ 11.1995

CB455

1.5 12V

12.1996 ▶

CB455

1.6 16V, i

11.1995 ▶

CB455

1.8 16V

11.1995 ▶

2.0 16V

08.1996 ▶

LANTRA II

1.9 D

D

CB455 CA640

CB620

CC550

CB604

03.1998 ▶

MATRIX 06.2001 ▶ 06.2001 ▶

CB605

10.2001 ▶

CB704

1.2

06.1974 ▶

CB455

1.3

10.1985 ▶ 01.1995

CB455

1.4

08.1977 ▶

CB455

1.5 i

10.1985 ▶ 01.1995

CB455

1.3

01.1990 ▶ 01.1995

CB455

1.5 i

01.1990 ▶ 01.1995

CB455

02.1990 ▶ 05.1996

CB455

1.5 CRDi, VGT

D

CA640

CB620

PONY

PONY/EXCEL

S COUPE 1.5 i, Turbo SANTA FE 2.0 2.4 16V, 4x4 2.7 4x4, GLS, V6

08.2001 ▶

CA640

CB620

02.2001 ▶

CA640

CB620

02.2001 ▶

CA640

CB620

2.0 4x4, Allroad, CRDi

D

04.2001 ▶

CB1004

2.2 4x4, CRDi, GLS

D

10.2005 ▶

CB1004

SONATA I 1.8 i

09.1988 ▶ 10.1993

CB605

2.0 16V, i

09.1988 ▶ 10.1993

CB605

2.4 i

09.1988 ▶ 08.1991

CB605

3.0 i, V6

01.1991 ▶ 10.1993

CB605

SONATA II 1.8 i

05.1993 ▶ 06.1998

CA641

CB621

2.0 16V, i

05.1993 ▶ 06.1998

CA641

CB621

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

83

CC550

TABELE ZASTOSOWAŃ

1.6 1.8


Hyundai > Innocenti MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

05.1993 ▶ 06.1998

CA641

CB621

2.0 16V

06.1998 ▶ 10.2001

CA641

CB621

2.4 16V

03.1998 ▶ 10.2001

CA641

CB621

06.1998 ▶ 10.2001

CA641

CB621

2.0

10.2001 ▶ 11.2004

CA641

CB621

2.7 V6

10.2001 ▶ 11.2004

CA641

CB621

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL HYUNDAI SONATA II 3.0 i, V6 SONATA III

2.5 24V, V6 SONATA IV

SONATA V 2.0 GLS, VVTi

05.2005 ▶

CB604

2.4

01.2005 ▶

CB704

3.3

01.2005 ▶

CB704

2.0 CRDi

D

02.2006 ▶

CB1004

2.2 CRDi, GLS

D

02.2006 ▶

CB1004

STAREX 2.4 4WD 2.5 4WD, TD

D

06.1997 ▶

CB741

06.1997 ▶

CB1004

STELLAR 1.4

10.1983 ▶ 08.1986

CB705

1.6

10.1983 ▶ 12.1991

CB705

TERRACAN 3.5 4WD, i, V6

12.2001 ▶

CB1004

2.5 TD

D

12.2001 ▶

CB1005

2.9 CRDi

D

11.2001 ▶

CB1005

03.2000 ▶

CB604

TRAJET 2.0 2.7 V6

09.2000 ▶

CB604

04.2001 ▶

CB1005

2.0 Allroad

08.2004 ▶

CB704

2.7 Allroad

08.2004 ▶

CB704

08.2004 ▶

CB1004

2.0 CRDi

D

TUCSON

2.0 Allroad, CRDi

D

XG 25

12.1998 ▶

CA640

CB620

30/300

12.1998 ▶

CA640

CB620

350

04.2003 ▶

CA770

CB740

CC550

INNOCENTI ELBA 1.3

08.1991 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 i.e.

09.1994 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

1.5 i.e.

08.1992 ▶ 09.1994

CA530

CB500

CC440

09.1994 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

08.1991 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

1.6 i.e. 1.7 D

D

KORAL 45

01.1990 ▶ 12.1992

CB440

55

01.1990 ▶ 12.1992

CB440

MINI 0.55

01.1987 ▶ 12.1991

CB440

CC400

0.65

01.1984 ▶ 01.1995

CB440

CC400

1.0

05.1974 ▶ 10.1991

CB440

CC400

1.3 De, Tomaso

08.1976 ▶ 02.1982

CB440

CC400

84

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Irmscher > Jaguar MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

01.1997 ▶

CA640

CB620

CC550

01.1988 ▶ 12.1990

CA640

CB620

CC550

01.1990 ▶ 12.1996

CA770

CB740

CC700

01.1990 ▶ 12.1996

CA770

CB740

CC700

PRODUCENT/ MODEL IRMSCHER COUPE 1.6 16V GT 3.6 OMEGA 4.0 i SENATOR 4.0 24V ISUZU CAMPO 2.0 4WD 2.2

04.1977 ▶ 12.1988

CB705

01.1989 ▶ 12.1990

CB705

2.0 4WD, D

D

04.1977 ▶ 12.1982

CB705

2.2 4WD, D

D

01.1983 ▶ 12.1991

CB705

2.5 4WD, D

D

01.1983 ▶ 12.1990

CB705

D-MAX 2.4 4x4

05.2002 ▶

CB1005

3.5 24V, 4x4, V6

05.2002 ▶

CB1005

2.5 4x4, D, DiTD

D

05.2002 ▶

CB1005

3.0 4x4, D, DiTD

D

05.2002 ▶

CB1005

GEMINI 1.5

02.1988 ▶ 12.1993

CB604

1.6 16V, GTI

08.1988 ▶ 12.1993

CB604

1.8

01.1990 ▶ 12.1993

CB604

1.5 D, TD

D

02.1988 ▶ 12.1990

CB705

1.7 TD

D

01.1990 ▶ 12.1993

CB704

01.1990 ▶ 12.1993

CB504

IMPULSE 1.6 2.0 4WD

06.1988 ▶

CB705

2.0 TD

D

01.1989 ▶

CB1005

2.2 4WD, D

D

09.1988 ▶

CB1005

2.4 4x4, D, TD

D

01.1994 ▶

CB1005

PIAZZA 2.0 Turbo

06.1985 ▶ 12.1990

CB504

2.2

01.1983 ▶ 12.1985

CB705

2.3

11.1985 ▶ 12.1991

CB705

2.6 i

10.1987 ▶ 12.1991

CB705

3.2

08.1991 ▶ 07.1998

3.5 24V, V6

04.2000 ▶

TROOPER

CB705 CB1005

2.2 4x4, D, TD

D

01.1983 ▶ 12.1991

CB705

2.8 TD

D

10.1987 ▶ 12.1991

CB705

3.0 DTI

D

04.2000 ▶

CB1005

3.1 TD

D

08.1991 ▶ 07.1998

CB1005

D

10.2008 ▶

IVECO MASSIF 3.0 HPI, HPT

CA1000

CB950

JAGUAR E-TYPE 3.8

04.1961 ▶ 07.1964

CB704

4.2

05.1964 ▶ 04.1975

CB704

V12 5.3

03.1971 ▶ 04.1975

CB704

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

85

TABELE ZASTOSOWAŃ

MIDI


Jaguar MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2

06.1966 ▶ 04.1975

CB704

V12 5.3

03.1971 ▶ 04.1975

CB704

S-TYPE 2.5 V6

04.2002 ▶

CA1000

CB950

3.0 V6

01.1999 ▶

CA1000

CB950

4.0 V8

01.1999 ▶ 04.2002

CA1000

CB950

4.2 V8

04.2002 ▶

CA1000

CB950

R 4.2, V8

04.2002 ▶

CA1000

CB950

06.2004 ▶

CA852

CB802

3.0

03.2008 ▶

CA852

CB802

4.2 Kompressor

03.2008 ▶

CA852

CB802

5.0 Kompressor

03.2009 ▶

CA852

CB802

03.2008 ▶

CA852

CB802

03.2009 ▶

CA852

CB802

12 5.3, 6.0, H.E.

06.1972 ▶ 07.1997

CA640

CB620

2.8

10.1968 ▶ 10.1973

CA640

CB620

6 2.8, 2.9, 24V, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 4.0, 4.2, Sovereign

09.1968 ▶

CA640

CB620

2.7 D

D

XF

2.7 D

D

3.0 D

D

XJ

8 3.2

07.1997 ▶ 05.2003

CA770

CB740

8 3.5

05.2003 ▶

CA640

CB620

8 4.0

07.1997 ▶ 05.2003

CA770

CB740

8 4.2

05.2003 ▶

CA640

CB620

R 4.0

07.1997 ▶ 05.2003

CA770

CB740

R 4.0, 4.2, Charged, Super

11.1994 ▶

CA640

CB620

Sovereign V12

07.1985 ▶ 12.1992

CA640

CB620

V12 6.0

03.1993 ▶ 11.1994

CA640

CB620

CA852

CB802

6 2.7, D

D

10.2005 ▶

CK800

CC700 CC700 CC700

B

XJS 3.6 24V

10.1983 ▶ 05.1992

CA722

CB712

4.0

05.1991 ▶ 03.1996

CA722

CB712

5.3 H.E.

09.1975 ▶ 08.1993

CA722

CB712

6.0

05.1993 ▶ 03.1996

CA722

CB712

3.6

10.1986 ▶ 05.1991

CA722

CB712

4.0

05.1991 ▶ 03.1996

CA722

CB712

5.3 H.E.

07.1985 ▶ 08.1993

CA722

CB712

6.0

05.1993 ▶ 03.1996

CA722

CB712

XJSC

XK 3.5

07.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

3.6

10.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

4.0

03.1996 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.2

08.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.2 XK8, XKR

03.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

5.0 XKR

01.2009 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

R 4.2

08.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.0

03.1996 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.2

08.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

B

R 4.2

08.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA852

CB802

XK 8

X-TYPE 2.0 V6

03.2002 ▶

86

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Jaguar > Jeep MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL JAGUAR X-TYPE 2.5 V6

06.2001 ▶

CA852

CB802

3.0 V6

06.2001 ▶

CA852

CB802

2.0 D

D

07.2003 ▶ 10.2005

CA852

CB802

2.2 D

D

10.2005 ▶

CA852

CB802

JEEP CHEROKEE 2.4 Laredo

09.2001 ▶

CB740

2.5 4x4, i, SE

10.1986 ▶

CB741

3.7 Laredo, V6

09.2001 ▶

CB740

10.1986 ▶

CB741

4.0 4x4, i

CC700 CC700

2.1 4x4, D, TD

D

10.1984 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 4x4, TD, Tdi

D

01.1988 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 CRD

D

09.2001 ▶

2.8 CRD

D

11.2002 ▶

2.8 CRD

D

CB741 CB741 CA770

05.2008 ▶

CB740

CJ5 - CJ8 2.0

01.1983 ▶ 12.1987

CB621

2.5

01.1980 ▶ 12.1987

CB621

3.7

01.1966 ▶ 12.1971

CB621

3.8

01.1972 ▶ 12.1978

CB621

4.2

01.1972 ▶ 12.1987

CB621

5.0

01.1973 ▶ 12.1981

CB621

2.1 D

D

01.1983 ▶ 12.1987

CB621

2.4 D

D

01.1983 ▶ 12.1987

CB621

3.7 V6

09.2005 ▶

CB852

4.7 V8

09.2005 ▶

CB852

5.7 V8

09.2005 ▶

CB852

D

04.2006 ▶

CB852

D

08.2006 ▶

3.0 CRD COMPASS 2.0 4x4, CRD

CA770

CB740

GRAND CHEROKEE I 4.0 i, Laredo

09.1991 ▶ 04.1999

CB705

5.2 4WD, 4x4, i, Limited

01.1992 ▶ 04.1999

CB705

5.9 i

08.1997 ▶ 04.1999

CB705

10.1995 ▶ 04.1999

CB705

2.5 Laredo, TD

D

GRAND CHEROKEE II 3.7 Laredo

10.2004 ▶ 09.2005

CA770

CB740

CC700

4.0 4x4

10.1998 ▶

CA770

CB740

CC700

4.7 4x4, V8

04.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

10.2001 ▶

CA1000

CB950

CC900

04.1999 ▶

CA1000

CB950

CC900

3.7 V6

06.2005 ▶

CA770

CB740

4.7 V8

06.2005 ▶

CA770

CB740

5.7 V8

06.2005 ▶

CA770

CB740

03.2006 ▶

CA770

CB740

06.2005 ▶

CA1000

CB950

2.7 4x4, CRD, Laredo

D

3.1 TD

D

GRAND CHEROKEE III

6.1 V8 3.0 CRD

D

WRANGLER I 2.5

01.1988 ▶ 08.1996

CB705

4.0

12.1991 ▶ 08.1996

CB705

4.2 2WD

CB705

08.1986 ▶ 09.1990

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

87

TABELE ZASTOSOWAŃ

COMMANDER


Jeep > Kia MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL JEEP WRANGLER II 2.4

11.2002 ▶

CA641

CB621

2.5

08.1996 ▶

CA641

CB621

3.8 HeckantriCB, Rubicon

02.2006 ▶

CB705

4.0 Rubicon

08.1996 ▶

CB705

02.1996 ▶

CB704

KIA BESTA 2.2 D

D

CARENS I 1.8

11.2000 ▶ 07.2002

CA640

CB620

CC550

1.6

07.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

1.8

07.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 CVVT

08.2004 ▶

CA640

CB620

CARENS II

2.0 CRDi

D

CB704

07.2002 ▶

CARENS III 2.0 CVVT 2.0 CRDi

CA640

09.2006 ▶

D

CB620 CB704

09.2006 ▶

CARNIVAL 2.5 V6 2.9 TD

D

08.1999 ▶ 10.2001

CB604

08.1999 ▶ 10.2001

CB1004

CARNIVAL II 2.5 V6

10.2001 ▶

3.5

07.2002 ▶

CB604

10.2001 ▶

CB1004

06.2006 ▶

CB704

2.9 CRDi, TD

D

CB604

CARNIVAL III 2.7 V6 3.8 2.9 CRDi

D

09.2005 ▶

CB704

06.2006 ▶

CB1004

CEE‘D 1.4

CB604

12.2006 ▶

1.4 ISG

01.2009 ▶

1.6

12.2006 ▶

1.6 ISG

01.2009 ▶

2.0

12.2006 ▶

CB604

CL600

Stop/Start, A CB604

CL600

Stop/Start, A

1.6 115, 90, CRDi

D

12.2006 ▶

CB604

2.0 CRDi

D

09.2007 ▶

CB604

2.0 CRDi ISG

D

01.2009 ▶

CL700

Stop/Start, A

CERATO 1.6

04.2004 ▶

CA640

CB620

2.0

04.2004 ▶

CA640

CB620

1.5 CRDi

D

07.2005 ▶

CB704

1.6 CRDi

D

06.2005 ▶

CB704

2.0 CRDi

D

04.2004 ▶

CB704

1.8 16V, i

07.1996 ▶

CB505

2.0 16V, i

07.1996 ▶

CB505

02.2000 ▶

CB605

01.2003 ▶

CB1004

CLARUS

JOICE 2.0 K2500 2.5 D

D

K2700 2.7 D

D

CF1257

10.1999 ▶

88

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Kia MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL KIA MAGENTIS 2.0

05.2001 ▶

CA640

CB620

2.5 V6

05.2001 ▶

CA640

CB620

2.7

11.2005 ▶

CA640

CB620

2.0 CRDi

D

04.2006 ▶

CB704

3.5

09.2003 ▶

CB705

3.8 V6

10.2006 ▶

CB705

OPIRUS

PICANTO 1.0

09.2005 ▶

1.1

04.2004 ▶

CB505

D

11.2005 ▶

CB504

2.5 D, TCi

D

09.2002 ▶

CB1005

2.7 D

D

10.1997 ▶

CB1005

D

08.1995 ▶ 09.2004

1.1 CRDi PREGIO

PREGIO Bus 2.5 D

CF1257

PRIDE 1.1 i

01.1991 ▶

CB504

1.3 16V, i

01.1990 ▶

CB504

PRO CEE‘D 1.4

02.2008 ▶

1.6

02.2008 ▶

2.0

02.2008 ▶

1.6 115, 90, CRDi

D

02.2008 ▶

2.0 CRDi

D

02.2008 ▶

CA602

CB542 CB604 CB604

CA640

CB620 CB704

2.0 16V 2.0 TD

D

05.2000 ▶

CB704

06.1999 ▶

CB1004

RIO 1.3

08.2000 ▶ 02.2005

CB504

1.5

08.2000 ▶ 02.2005

CB504

1.4 16V

03.2005 ▶

CB504

1.6 16V

03.2005 ▶

CB504

03.2005 ▶

CB604

RIO II

1.5 CRDi

D

ROADSTER 1.8

CA641

08.1999 ▶

CB621

SEPHIA 1.5 16V, i

02.1996 ▶

CB504

1.6 i

09.1993 ▶

CB504

1.8 16V, i

01.1995 ▶

CB504

SHUMA 1.5 16V, i

03.1996 ▶ 10.2001

CA640

CB620

1.6

01.2001 ▶ 12.2001

CA640

CB620

1.8 16V, i

10.1997 ▶ 03.2001

CA640

CB620

1.6

05.2001 ▶ 08.2004

CA640

CB620

1.8

04.2003 ▶ 08.2004

CA640

CB620

SHUMA II

SORENTO 2.4

08.2002 ▶

CB704

3.3 V6

12.2006 ▶

CB704

3.5 V6

08.2002 ▶

CB704

11.2009 ▶

CB1004

2.2 4WD, CRDi

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

89

CC551

TABELE ZASTOSOWAŃ

RETONA


Kia > Lada MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL KIA SORENTO 2.5 CRDi

D

CB1005

08.2002 ▶

SOUL 1.6 1.6 CRDi

D

02.2009 ▶

CA602

CB542

02.2009 ▶

CA640

CB620

SPORTAGE 2.0 16V, 4WD

09.2004 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, 4WD, i

04.1994 ▶ 08.2003

CA641

CB621

CC551

2.7 4WD, V6

09.2004 ▶

CB604 CB1004

2.0 4WD, CRDi

D

09.2004 ▶

2.0 4WD, TD

D

10.1997 ▶ 08.2003

CB704

VENGA 1.4 16V

02.2010 ▶

1.4 16V ISG

02.2010 ▶

1.6 16V

02.2010 ▶

1.6 16V ISG

02.2010 ▶

1.4 CRDi

D

02.2010 ▶

1.4 CRDi ISG

D

02.2010 ▶

1.6 CRDi

D

02.2010 ▶

1.6 CRDi ISG

D

02.2010 ▶

CA640

CB620

CA640

CB620

A

CA770

CB740

A

CA770

CB740

A

A

CL600

Stop/Start, A

CL600

Stop/Start, A

CL700

Stop/Start, A

CL700

Stop/Start, A

LADA 110 Wankel

06.1997 ▶

CB621

CC551

1.5 16V

01.1995 ▶

CB621

CC551

1.6

01.2000 ▶

CB621

CC551

2.0 i

08.1996 ▶

CB621

CC551

1.5 16V

01.1995 ▶

CB621

1.6

01.2005 ▶

CB621

01.1995 ▶

CB621

CC551

01.2005 ▶

CB621

CC551

1200 1200

09.1973 ▶ 08.1984

CB621

CC551

1300 1300

01.1981 ▶ 12.1982

CB621

CC551

1500 1500

09.1973 ▶ 06.1985

CB621

CC551

1200 L/S

01.1970 ▶ 06.1986

CB621

CC551

1300 1300

08.1974 ▶ 01.1987

CB621

CC551

1500 1500, N/S

09.1972 ▶ 10.1986

CB621

CC551

1600 1600, N/L

09.1972 ▶ 10.1986

CB621

CC551

111

112 1.5 16V 1.6 1200-1500

1200-1600

2170 1.6 LPG

12.2008 ▶

CA641

CB621

12.2008 ▶

CA641

CB621

11.2008 ▶

CA641

CB621

10.2004 ▶

CA641

CB621

1.7 i

12.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1.8 i

12.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1600 1600

12.1976 ▶ 03.1995

CA641

CB621

CC551

1700 4x4, i

06.1996 ▶

CA641

CB621

CC551

2172 1.6 LPG KALINA 1.4 16V, LPG 1.6 16V NADESCHDA

NIVA

90

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Lada > Lancia MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB621

CC551

PRODUCENT/ MODEL LADA NIVA 1900 Diesel

D

01.1993 ▶

NIVA II 1.7 LPG

CA641

09.2002 ▶

CB621

NOVA 1200 Junior/L

09.1981 ▶

1300 1300, Spezial/L

05.1981 ▶

1500 1500, S, Special

03.1985 ▶

1600 1600

01.1988 ▶

1700 1700, Classic, i

CB621

CC551

CB621

CC551

CA641

CB621

CC551

CB621

CC551

08.1994 ▶

CA641

CB621

CC551

1100 1100

02.1988 ▶

CA641

CB621

CC551

1300 1300

01.1986 ▶

CA641

CB621

CC551

1500 1500

01.1988 ▶

CB621

CC551

1100 1100

07.1991 ▶

CB621

CC551

1300 1300

05.1989 ▶

CB621

CC551

1500 1500

07.1991 ▶

CB621

CC551

SAMARA

SAMARA FORMA CA641

TOSCANA 1300 1300

12.1985 ▶

1500 1500

09.1983 ▶ 02.1993

CA641

CB621

CC551

CB621

CC551

LAMBORGHINI COUNTACH LP400

01.1974 ▶ 12.1982

CB741

LP500 S

01.1974 ▶ 12.1985

CB741

S Quattrovalvole

01.1985 ▶ 12.1991

CB741

5.7

01.1998 ▶

CA770

CB740

GT 2 5.9

01.1998 ▶

CA770

CB740

SE

01.1994 ▶ 12.1996

CA770

CB740

SV

01.1998 ▶

CA770

CB740

01.1990 ▶

CA770

CB740

01.1968 ▶ 12.1981

CA770

CB740

01.1982 ▶ 12.1987

CA770

CB740

01.1968 ▶ 12.1976

CA770

CB740

01.1980 ▶ 12.1983

CA1000

CB950

01.1983 ▶ 08.1985

CA1000

CB950

08.1985 ▶ 12.1991

CA1000

CB950

VT

TABELE ZASTOSOWAŃ

DIABLO

ESPADA 400 GT JALPA P 350 JARAMA 400 GTS LM-001 4.8 LM-002 4.8 5.2 MURCIELAGO 6.2

11.2001 ▶

CA770

CB740

LP 640

04.2006 ▶

CA770

CB740

URRACO P200

01.1975 ▶ 12.1981

CB705

P250

01.1974 ▶ 12.1981

CB705

P300

01.1974 ▶ 12.1981

CB705

0.9 Junior

03.1981 ▶ 06.1986

CB440

CC400

1.0 Abarth, LX

03.1978 ▶ 12.1986

CB440

CC400

LANCIA A 112

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

91


Lancia MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL LANCIA BETA 1300 1300

04.1976 ▶ 12.1984

CB500

CC440

1400 1400

08.1973 ▶ 07.1976

CB500

CC440

1600 1600

08.1973 ▶ 12.1984

CB500

CC440

1800 1800

08.1973 ▶ 07.1976

CB500

CC440

04.1976 ▶ 10.1986

CB500

CC440

1600 1600

08.1980 ▶ 09.1984

CB500

CC440

2000 2000, i.e., Volumex

05.1976 ▶ 09.1984

CB500

CC440

09.1975 ▶ 05.1981

CB501

CC441

2000 2000, i.e., VX BETA H.P.E.

BETA MONTE CARLO 2.0 DEDRA 1.6 16V, i.e., LE

08.1989 ▶ 07.1999

CA530

CB500

1.8 16V, GT, i.e., LE

09.1989 ▶ 07.1999

CA530

CB500

2.0 16V, HF, i.e., Integrale, Turbo

09.1989 ▶ 07.1999

CA640

CB620

CC550

04.1989 ▶ 07.1999

CA770

CB740

CC700 CC440

1.9 TDS

D

DELTA I 1.3

09.1979 ▶ 08.1992

CB500

1.5

09.1979 ▶ 12.1992

CB500

CC440

1.6 GT, HF, i.e., Turbo

11.1982 ▶ 05.1993

CA530

CB500

CC440

1.8 S4

09.1985 ▶ 10.1988

CB620

CC550

2.0 16V, Evo, HF, Integrale

11.1986 ▶ 01.1994

CA640

CB620

CC550

CB740

CC700

1.9 DS, Turbo

D

10.1986 ▶ 12.1989

DELTA II 1.6 16V, i.e. 1.8 16V, GT, i.e. 2.0 16V, Turbo 1.9 TD

D

06.1993 ▶ 08.1999

CA530

CB500

CC440

06.1993 ▶ 09.1999

CA640

CB620

CC550

06.1993 ▶ 08.1999

CA640

CB620

CC550

CB740

CC700

10.1994 ▶ 08.1999

DELTA III 1.4 1.8

09.2008 ▶

CA530

CB500

01.2009 ▶

CA640

CB620

1.6 Djet

D

09.2008 ▶

CA640

CB620

1.9 Djet

D

01.2009 ▶

CA770

CB740

2.0 Djet

D

09.2008 ▶

CA770

CB740

1.5

11.1960 ▶ 12.1970

CA641

CB621

1.8 i

08.1963 ▶ 12.1970

CA641

CB621

2.0 i

04.1969 ▶ 12.1973

CA641

CB621

FLAVIA

FULVIA 1.1

11.1964 ▶ 12.1969

CB501

CC441

1.2

04.1965 ▶ 12.1969

CB501

CC441

1.3

02.1967 ▶ 12.1976

CB501

CC441

1.6

10.1968 ▶ 12.1973

CB501

CC441

08.1981 ▶ 12.1984

CB621

CC551

GAMMA 2500 2500 KAPPA 2.0 16V, 20V, Turbo

10.1994 ▶ 10.2001

CA640

CB620

2.4 20V

08.1994 ▶ 10.2001

CA640

CB620

3.0 24V

08.1994 ▶ 10.2001

CA640

CB620

08.1994 ▶ 10.2001

CA770

CB740

1.6 16V

07.1999 ▶

CA530

CB500

1.8 16V

07.1999 ▶

CA530

CB500

2.4 JTD, T.DS

D

CC700

LYBRA

92

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Lancia MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC550

PRODUCENT/ MODEL LANCIA LYBRA 2.0 20V

07.1999 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

07.1999 ▶

CA640

CB620

2.4 JTD

D

07.1999 ▶

CA640

CB620

1.4

10.2004 ▶

CA530

CB500

1.4

09.2009 ▶

1.4

09.2005 ▶

CA530

CB500

CC550

MUSA A

CL600

Stop/Start, A

1.3 Djet

D

10.2004 ▶

CA530

CB500

1.9 Djet

D

10.2004 ▶

CA640

CB620

2.0

09.2002 ▶

CA640

CB620

3.0 V6

09.2002 ▶

CA640

CB620

PHEDRA

2.0 Djet, JTD

D

09.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

H

2.2 JTD

D

09.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

H

PRISMA 1.3

01.1983 ▶ 02.1992

CB500

CC440

1.5

01.1983 ▶ 02.1992

CB500

CC440

1.6 i.e., Super

01.1983 ▶ 02.1992

CB500

CC440

2.0 4WD, i.e.

04.1986 ▶ 12.1989

CB620

CC550

01.1983 ▶ 02.1992

CB740

CC700

CA640

CB620

CC550

CB620

CC550

CA640

CB620

CC550

CB740

CC700

CA770

CB740

CC700

1.9 Diesel, Turbo

D

THEMA 2000 16V, i.e, i.e., i.e.Turbo, Turbo

11.1984 ▶ 07.1994

2850 i.e., V6

11.1984 ▶ 05.1992

3000 V6

08.1992 ▶ 07.1994

8.32

09.1987 ▶ 05.1992

2500 D, DS, Turbo

D

11.1984 ▶ 07.1994

2.0 Turbo

07.2002 ▶

CA1000

CB950

2.4

07.2002 ▶

CA1000

CB950

07.2002 ▶

CA1000

CB950

05.2003 ▶

CA1000

CB950

07.2002 ▶

CA1000

CB950

3.0 V6 3.2 V6 2.4 Djet, JTD

D

TREVI 1600 1600

05.1980 ▶ 01.1987

CB501

CC441

05.1980 ▶ 01.1987

CB501

CC441

1.1

11.1995 ▶ 09.2003

CB440

CC400

1.2 16V

03.1996 ▶ 09.2003

CB440

CC400

1.4 12V

03.1996 ▶ 09.2003

CB440

CC400

1.0 4WD, Fire, Turbo

03.1985 ▶ 02.1992

CB440

CC400

1.1 4WD, Avenue, Fire, i.e, i.e.

07.1989 ▶ 12.1995

CB440

CC400

1.3 Fire, i.e.

11.1987 ▶ 12.1995

CB440

CC400

1.2

10.2003 ▶

CB440

1.4 16V

10.2003 ▶

CB440

2000 i.e., Volumex Y

Y10

YPSILON

1.3 Djet, JTD

D

10.2003 ▶

CA530

CB500

05.1995 ▶ 09.2002

CA640

CB620

CC550

09.1999 ▶ 09.2002

CA770

CB740

CC700

CA770

CB740

CC700

ZETA 2.0 16V, Turbo 2.0 JTD

D

2.1 TD

D

05.1996 ▶ 09.1999

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

93

TABELE ZASTOSOWAŃ

THESIS


Land Rover MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL LAND ROVER 88/109 2.3

09.1963 ▶ 12.1986

3.5

01.1980 ▶ 12.1983

2.3 D

D

CB705 CB705 CF1152

09.1963 ▶ 12.1986

CG1100

CH0960

90/110 2.5

09.1985 ▶ 07.1990

CB705

09.1983 ▶ 07.1990

CB705

09.1986 ▶ 07.1990

CB705

3.5 4x4

09.1990 ▶ 12.1998

CB705

3.9 V8

11.1998 ▶

CB705 CB705

3.5 V8 2.5 TD

D

DEFENDER

2.4 Td4

D

05.2007 ▶

2.5 4WD, 4x4, 90, 90.11, D, TDI

D

09.1990 ▶

CB705

2.5 Td5 4WD

D

06.1998 ▶

CG110B

DISCOVERY I 2.0 16, V

09.1993 ▶ 06.1994

CB705

3.5

09.1989 ▶ 06.1994

CB705

3.9 V8

09.1993 ▶ 06.1994

CB705

2.5 TDI

D

09.1989 ▶ 06.1994

CB705

2.5 D 4x4

D

07.1994 ▶ 12.1998

CG1101

DISCOVERY II 2.0 16, V

06.1994 ▶

CB705

3.9 V8

06.1994 ▶ 11.1998

CB705

4.0 V8

11.1998 ▶

CB705

10.1995 ▶

CB705

2.5 Td5, TDI

D

DISCOVERY III 4.4 5.0 V8

10.2004 ▶

CA1000

CB950

09.2009 ▶

CA1000

CB950

2.7 TD

D

10.2004 ▶

CA1000

CB950

3.0 TD

D

09.2009 ▶

CA1000

CB950

02.1998 ▶

CA640

CB620

11.2000 ▶

CA640

CB620

02.1998 ▶

CA770

CB740

FREELANDER 1.8 16V, i 2.5 V6 2.0 DI, Td4

D

CC700

FREELANDER 2 3.2 4x4, HSE, i6

10.2006 ▶

CA770

CB740

2.2 TD4

D

10.2006 ▶

CA770

CB740

2.2 TD4

D

01.2007 ▶

CA770

CB740

2.2 TD4_e

D

01.2007 ▶

CK700

A Stop/Start, A

RANGE ROVER I 3.5 4x4, Vogue

07.1970 ▶ 08.1991

CB705

3.9 KAT, SEI, Vogue

11.1988 ▶ 07.1994

CB705

4.3 LSE, Vogue

09.1992 ▶ 07.1994

CB705

2.4 4x4, Diesel, TD

D

04.1986 ▶ 07.1994

CB705

2.5 4x4, TD

D

10.1989 ▶ 04.1994

CB705

RANGE ROVER II 3.9 4.0 4.6 2.5 D

D

07.1994 ▶ 03.2002

CF1152

CG1100

07.1994 ▶ 03.2002

CF1152

CG1100

07.1994 ▶ 03.2002

CF1152

CG1100

07.1994 ▶ 03.2002

CF1152

RANGE ROVER III 4.2

05.2005 ▶

CB1100

4.4

03.2002 ▶

CB1100

4.4

05.2005 ▶

CB1100

94

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Land Rover > Lexus MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL LAND ROVER RANGE ROVER III 5.0 V8

CA1000

09.2009 ▶

CB950

3.0 6, TD

D

03.2002 ▶

CB1100

3.6 8, TD

D

04.2006 ▶

CB1100

RANGE ROVER SPORT 4.2

02.2005 ▶

CA1000

CB1100

4.4

02.2005 ▶

CA1000

CB1100

5.0 V8

09.2009 ▶

CA1000

CB950

2.7 TDVM

D

02.2005 ▶

CA1000

CB950

3.6 8, TD

D

04.2006 ▶

CA1000

CB1100

LDV Limited 200 2.0

04.1989 ▶ 03.1996

CB457

D

10.1994 ▶ 03.1996

CB705

D

11.1986 ▶

CA602

CB542

2.4 D

D

04.1996 ▶

CA602

CB542

2.5 D, DI, TDI

D

04.1996 ▶

CA602

CB542

D

08.1998 ▶

D

02.2005 ▶

1.9 D 400 2.5 D, TD CONVOY

CUB 2.3 D

CB1005

MAXUS 2.5 CDi, CRD, DTiC

CA722

CB712

1.6

03.1974 ▶ 09.1988

CB705

1.7

10.1978 ▶ 10.1986

CB705

1.8

01.1983 ▶ 09.1988

CB705

2.0

01.1983 ▶ 03.1989

CB705

3.5

01.1983 ▶ 09.1988

CB705

1.8 D

D

03.1974 ▶ 10.1985

CB705

2.4 D

D

02.1984 ▶ 03.1989

CB705

2.5 Allroad, D

D

02.1984 ▶ 03.1989

CB705

2.6 D

D

01.1983 ▶ 09.1988

CB705

250

12.1989 ▶ 09.1991

CB604

3.0

08.2001 ▶ 10.2006

CB605

3.3

06.2003 ▶ 10.2006

CB605

300

09.1991 ▶ 12.1997

CB604

300 T3

03.1993 ▶

CB705

400

12.1997 ▶ 11.2000

CB705

430

11.2000 ▶

CB705

460

05.2008 ▶

CB704

450 h

02.2006 ▶

CB704

200

04.1999 ▶

CB605

250

10.2005 ▶

CB705

300

09.2001 ▶

CB605

IS F

03.2008 ▶

CB605

10.2005 ▶

CB1004

400

12.1989 ▶

CB704

430

10.2000 ▶

CB704

LEXUS ES

GS

IS

220 d

D

LS

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

95

TABELE ZASTOSOWAŃ

SHERPA


Lexus > LTI Vehicles MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL LEXUS LS 460 AWD

04.2006 ▶

CB1005

600 h

08.2007 ▶

CB1005

3.5 AWD

04.2009 ▶

CB704

300 V6

10.2000 ▶

CB704

350 AWD

02.2006 ▶

CB704

400h FWD

09.2004 ▶

CB704

08.2001 ▶

CB704

12.1996 ▶

CB440

08.2002 ▶

CB440

400

08.2002 ▶

CB440

650

08.2002 ▶

CB440

08.2002 ▶

CB440

2.0

10.1975 ▶ 05.1980

CB950

2.2

05.1980 ▶ 08.1986

CB950

RX

SC 430 LIGIER AMBRA 0.5 BE UP 0.5 NOVA

500

D

LOTUS ECLAT

ELAN 1.6 16V, i, Turbo

09.1989 ▶ 11.1995

CA602

CB542

CC502

1.8 16V

08.1995 ▶

CA602

CB542

CC502

111 S

03.1999 ▶ 11.2000

CA602

CB542

CC502

03.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

ELISE

ELISE 340 R 1.8 ELITE 2.0

05.1974 ▶ 05.1980

CB620

CC550

2.2

05.1980 ▶ 12.1982

CB620

CC550

2.0

10.1975 ▶ 05.1980

CB542

CC502

2.2 Turbo

02.1980 ▶ 08.1988

CB542

CC502

05.1980 ▶ 08.1986

CB542

CC502

ESPRIT S2

ESPRIT S3 2.2 ESPRIT S4 2.0 GT3

09.1996 ▶ 06.2000

CA722

CB712

2.2 16V, SE, Turbo

05.1989 ▶ 09.1996

CA722

CB712

3.5 32V, Turbo, V8

02.1996 ▶

CA722

CB712

EUROPA 1.5

10.1966 ▶ 10.1970

CB451

1.6

05.1970 ▶ 04.1976

CB451

EUROPA S 2.0 Turbo

CA602

07.2006 ▶

CB542

EXCEL 2.2 SE/SA

CB950

10.1983 ▶ 08.1991

EXIGE 1.8 16V, 265, E

09.2001 ▶

CA602

CB542

10.2002 ▶

CF1152

CG1100

CC502

LTI Vehicles TX 2.4 TDi

D

96

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


LTI Vehicles > Maserati MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL LTI Vehicles TX 2.5 D

D

01.2006 ▶

CF1152

CG1100

2.7 TD

D

01.1997 ▶

CF1152

CG1100

10.1988 ▶ 09.1992

CA770

CB740

MAHINDRA CJ 3 2.2 2.1 D

D

10.1988 ▶ 09.1992

CA1000

CB950

2.3 D

D

10.1988 ▶ 09.1992

CA1000

CB950

2.5 D

D

10.1988 ▶ 09.1992

CA1000

CB950

MARUTI 800 0.8

01.1991 ▶

CB457

12.1986 ▶ 12.1990

CB620

420 i

03.1985 ▶ 12.1988

CB741

430 i

02.1988 ▶ 12.1994

CB741

MASERATI 228 2.8 i

CC550

420/430

3200 GT 3.2 32V, Biturbo, V8

CA770

10.1998 ▶ 03.2002

CB740

2.0

07.1985 ▶ 04.1987

CB705

2.24V

03.1989 ▶ 12.1994

CB705

2.5

09.1983 ▶ 12.1986

CB705

2.8

01.1989 ▶ 12.1994

CB705

222 E, SE

01.1989 ▶ 12.1994

CB705

4.24V

04.1990 ▶ 12.1994

CB705

425 i

06.1984 ▶ 12.1988

CB705

S 2.0

12.1981 ▶ 02.1987

CB705

Si 2.0

09.1987 ▶ 12.1988

CB705

4.7

01.1971 ▶ 05.1980

CB705

5.0

07.1976 ▶ 05.1980

CB705

4.7

01.1967 ▶ 12.1973

CB741

4.9

06.1968 ▶ 12.1973

CB741

5.0

01.1970 ▶ 12.1973

CB741

BORA

GHIBLI

GHIBLI II 2.0 24V, Biturbo

05.1992 ▶

CA770

CB740

2.8 24V, Biturbo

06.1992 ▶

CA770

CB740

06.2003 ▶

CA770

CB740

GRANSPORT 4.3 INDY 4.2

04.1969 ▶ 12.1974

CB705

4.7

01.1972 ▶ 12.1974

CB705

4.9

01.1972 ▶ 12.1974

CB705

KARIF 2.8

CA770

04.1988 ▶

CB740

KHAMSIN 4.9

01.1974 ▶ 12.1982

CB705

04.1976 ▶ 12.1985

CB705

KYALAMI 4.2 4.9

CB705

04.1976 ▶ 12.1985

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

97

TABELE ZASTOSOWAŃ

BITURBO


Maserati > Mazda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MASERATI MC 12 6.0

08.2004 ▶

MERAK 2.0

01.1976 ▶ 12.1983

CB705

3.0 SS

05.1975 ▶ 12.1983

CB705

4.2

01.1967 ▶ 12.1972

CB705

4.7

01.1967 ▶ 12.1972

CB705

4.7

08.1976 ▶ 12.1985

CB741

4.9

08.1976 ▶ 12.1989

CB741

MEXICO

QUATTROPORTE

QUATTROPORTE II 2.0 Biturbo

03.1994 ▶

CA770

2.8 Biturbo

03.1994 ▶

CA770

CB740

3.2 32V, V8

12.1995 ▶

CA1000

CB950

03.2004 ▶

CA1000

CB950

12.1989 ▶ 11.1995

CA770

CB740

2.0

04.1988 ▶ 09.1996

CA770

CB740

4.2 Grand, Sport

03.2002 ▶

CA770

CB740

CB740

QUATTROPORTE III 4.2 SHAMAL 3.2 SPYDER

SPYDER GT 4.2

CB705

10.2001 ▶

MAZDA 2 1.25

04.2003 ▶

CA472

CB442

1.3

10.2007 ▶

CA530

CB500

1.4

04.2003 ▶

CA472

CB442

1.5

10.2007 ▶

CA640

CB620

1.6

04.2003 ▶

CA472

CB442 CB442

1.4 CD

D

04.2003 ▶

CA472

1.4 MZR-CD

D

01.2008 ▶

CA640

CB620

1.6 MZ-CD

D

10.2008 ▶

CA640

CB620

3 1.4

10.2003 ▶

CB504

1.6

10.2003 ▶

CB604

2.0

10.2003 ▶

CB604

2.3 DiSi, MPS, Turbo

06.2006 ▶

CB604

1.6 DI, Turbo

D

06.2004 ▶

CB704

2.0 MZR-CD

D

12.2006 ▶

CB704

1.8

03.2005 ▶

CB604

2.0

03.2005 ▶

CB604

2.3

02.2005 ▶

CB604

03.2005 ▶

CB704

1.8 MRZ

08.2002 ▶

CB604

2.0 MRZ

06.2002 ▶

CB604

2.3 AWD

06.2002 ▶

CB604

2.5 MRZ

08.2007 ▶

CB604

5

2.0 CD

D

6

2.0 4x4, CiTD, DI

D

06.2002 ▶

CB1004

2.0 MRZ-CD

D

08.2007 ▶

CB704

2.2 MRZ-CD

D

01.2009 ▶

CB704

98

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mazda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MAZDA 121 I 1.1

10.1987 ▶ 10.1990

CB454

1.3

10.1987 ▶ 11.1990

CB454

1.1

11.1990 ▶ 10.1993

CB454

1.3 16V

11.1990 ▶ 03.1996

CB454

1.25

03.1996 ▶

CB504

1.3

03.1996 ▶

121 II

121 III

1.8 D

D

CB504 CA770

03.1996 ▶

CB740

CC700

323 I 1.0

06.1977 ▶ 05.1980

CB604

1.3

01.1977 ▶ 05.1986

CB604

1.4

05.1978 ▶ 08.1982

CB604

1.5

04.1982 ▶ 05.1986

CB604

1.1

11.1980 ▶ 10.1985

CB604

1.3

11.1980 ▶ 10.1989

CB604

1.5

11.1980 ▶ 09.1986

CB604

1.6

06.1986 ▶ 03.1987

CB604

1.1

08.1985 ▶ 04.1990

CB604

1.3 i

08.1985 ▶ 04.1990

CB604

1.4

04.1987 ▶ 10.1989

CB604

1.5 i, Turbo

08.1985 ▶ 10.1989

CB604

1.6 4WD, 4x4, GT, Turbo

08.1985 ▶ 10.1995

CB604

04.1986 ▶ 03.1993

CB604

1.3 16V

09.1989 ▶ 07.1994

CB504

1.6 16V

09.1989 ▶ 10.1994

CB604

1.8 16V, 4WD, GT, Turbo

09.1989 ▶ 07.1994

CB604

08.1989 ▶ 07.1994

CB604

1.6 16V

09.1989 ▶ 10.1994

CB604

1.8 16V, 4WD, GT

08.1989 ▶ 07.1994

CB604

1.3 16V

09.1989 ▶ 07.1994

CB504

1.6 16V

08.1989 ▶ 10.1994

CB604

1.8 16V, 4WD, GT, Turbo

06.1989 ▶ 07.1994

CB604

08.1989 ▶ 07.1994

CB604

1.3 16V

08.1994 ▶ 09.1998

CB504

1.5 16V

08.1994 ▶ 09.1998

CB504

1.8 16V

08.1994 ▶ 09.1998

CB604

1.5 16V

07.1994 ▶ 09.1998

CB504

1.8 16V

08.1994 ▶ 09.1998

CB604

2.0 24V

08.1994 ▶ 09.1998

CB604

1.3 16V

10.1996 ▶

CB504

1.5 16V

10.1996 ▶

CB504

10.1996 ▶

CB604

08.1994 ▶ 09.1998

CB504

323 II

323 III

1.7 D

D

1.7 D

D

323 F IV

323 S IV

1.7 D

D

323 C V

323 F V

323 P V

2.0 D

D

323 S V 1.3 16V

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

99

TABELE ZASTOSOWAŃ

323 C IV


Mazda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MAZDA 323 S V 1.5 16V

08.1994 ▶ 09.1998

CB504

1.8 16V

08.1994 ▶ 09.1998

CB604

1.6 TD

D

05.1994 ▶ 09.1998

CB604

2.0 D

D

10.1996 ▶ 09.1998

CB604

1.4 16V

09.1998 ▶ 05.2004

CB504

1.5 16V

09.1998 ▶ 01.2001

CB504

1.6

01.2001 ▶ 05.2004

CB604

1.9 16V

09.1998 ▶ 01.2001

CB604

2.0

01.2001 ▶ 05.2004

CB604

09.1998 ▶ 05.2004

CB604

1.4 16V

09.1998 ▶ 05.2004

CB504

1.5 16V

09.1998 ▶ 01.2001

CB504

1.6

01.2001 ▶ 05.2004

CB604

1.9 16V

09.1998 ▶ 05.2004

CB604

2.0

01.2001 ▶ 05.2004

CB604

09.1998 ▶ 05.2004

CB604

06.1973 ▶ 02.1978

CB605

1.6

05.1979 ▶ 05.1982

CB605

2.0

05.1979 ▶ 05.1982

CB605

1.6

11.1982 ▶ 09.1987

CB604

2.0

03.1983 ▶ 09.1987

CB604

11.1982 ▶ 06.1987

CB704

1.6

06.1987 ▶ 05.1992

CB604

1.8

09.1987 ▶ 05.1992

CB604

2.0 12V, 16V, 4x4, i

06.1987 ▶ 09.1997

CB604

323 F VI

2.0 D, TD

D

323 S VI

2.0 D, TD

D

616 1.6 626 I

626 II

2.0 D

D

626 III

2.2 12V, 4WD

11.1987 ▶ 11.1996

CB604

07.1987 ▶ 09.1997

CB1004

1.8 i

08.1991 ▶ 06.1997

CB604

2.0 4WD, i

08.1991 ▶ 04.1997

CB604

2.0 Comprex, D

D

626 IV

2.5 24V

01.1992 ▶ 04.1997

CB604

10.1992 ▶ 06.1997

CB1004

1.8

05.1997 ▶ 12.1999

CB704

1.9

05.1997 ▶ 10.2002

CB704

2.0 H.P.

05.1997 ▶ 10.2002

CB704

04.1998 ▶ 10.2002

CB1005

1.3

01.1974 ▶ 10.1978

CB705

1.6

01.1977 ▶ 10.1978

CB705

05.1979 ▶ 07.1986

CB604

05.1982 ▶ 12.1987

CB604

2.0

06.1987 ▶ 12.1988

CB604

2.2 12V, i

05.1987 ▶ 06.1991

CB604

2.0 Comprex, D, GLX

D

626 V

2.0 DI, DITD, TD, Turbo

D

818

929 I 2.0 929 II 2.0 GLX, i 929 III

100

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mazda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MAZDA 929 III 3.0

06.1987 ▶ 06.1991

CB604

01.1975 ▶ 01.1977

CB704

01.1975 ▶ 01.1977

CB704

1.6

02.1977 ▶ 09.1978

CB605

1.8

02.1977 ▶ 08.1985

CB605

2.0

01.1983 ▶ 03.1996

CB605

2.2

08.1991 ▶ 12.1996

CB605

2.2 4WD, 8V

02.1999 ▶

CB705

2.6 12V, 4WD

01.1987 ▶ 06.1999

CB605

2.6 12V, 4WD

06.1999 ▶

CB705

1000 1.0 1300 1.3 B-SERIE

2.2 D

D

2.5 4WD, D 2.5 4WD, D, TD

01.1985 ▶ 03.1996

CB705

D

02.1996 ▶ 06.1999

CB1005

D

06.1999 ▶

CB705

2.5 4WD, CD

D

12.2006 ▶

CB1005

3.0 4WD, CDVi

D

12.2006 ▶

CB1005

BT-50

CX-7 2.3 DISI, MZR, Turbo 2.2 MZR-CD

CA770

10.2007 ▶

D

CB740

09.2009 ▶

CB1004

1.3 16V

08.1998 ▶

CB454

1.5 16V

04.2000 ▶

CB454

08.1980 ▶ 06.1984

CB705

2.0

11.1984 ▶

CB604

2.0 4x4, 4WD

11.1987 ▶ 08.1999

CB704

01.1984 ▶

CB704

DEMIO

E 1600 1.6

2.2 4WD, D

D

MPV I 3.0 i, V6

03.1995 ▶ 09.1999

CB604

05.1996 ▶ 09.1999

CB1004

2.0

09.1999 ▶ 07.2002

CB604

2.3

07.2002 ▶

CB604

2.5 V6

09.1999 ▶ 03.2002

CB604

3.0 V6

03.2002 ▶

CB604

07.2002 ▶

CB704

1.6 i

07.1991 ▶

CB504

1.8 i, V6

01.1992 ▶

CB504

1.6

05.1990 ▶ 04.1998

CB454

1.8

02.1994 ▶ 04.1998

CB454

1.6 16V

05.1998 ▶ 10.2005

CB454

1.8 16V

01.1998 ▶ 10.2005

CB454

1.9 16V

11.2000 ▶ 10.2005

CB454

1.8

03.2005 ▶

CB454

2.0

03.2005 ▶

CB454

2.5 TD

D

MPV II

2.0 DI

D

MX-3

MX-5 I

MX-5 II

MX-5 III

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

101

TABELE ZASTOSOWAŃ

E 2000,2200


Mazda > Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MAZDA MX-6 2.0

02.1992 ▶

CB604

2.5 24V, i

02.1992 ▶

CB604

1.8

07.1999 ▶

CB604

1.9

07.1999 ▶

CB604

11.2001 ▶

CB604

10.1999 ▶

CB604

06.1975 ▶ 12.1981

CB457

05.1979 ▶ 03.1986

CB604

Turbo

06.1987 ▶ 12.1991

CB604

Wankel

11.1985 ▶ 04.1989

CB604

07.1992 ▶

CB604

2.6

10.2003 ▶

CB604

Wankel

10.2003 ▶

CB604

PREMACY

2.0 2.0 TD

D

RX-5 1.1 Wankel RX-7 I Wankel RX-7 II

RX-7 III Wankel Turbo, Twin RX-8

TRIBUTE 2.0 4WD

03.2000 ▶

CA770

CB740

2.3 AWD

04.2004 ▶

CA770

CB740

3.0 24V, 4WD, AWD, V6

03.2000 ▶

CA770

CB740

CC700

XEDOS 6 1.6 16V

08.1992 ▶ 05.1994

CB604

1.6 16V

06.1994 ▶

CB604

2.0 V6

01.1992 ▶ 05.1994

CB604

2.0 V6

06.1994 ▶

CB604

2.0 24V

08.1993 ▶ 01.2000

CB604

2.3 24V

02.1995 ▶ 01.2000

CB604

2.5 24V, V6

07.1993 ▶

CB604

XEDOS 9

MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6

01.1968 ▶ 11.1976

CB620

CC550

250 2.8

01.1968 ▶ 11.1976

CB620

CC550

280 E

06.1972 ▶ 11.1976

CB620

CC550

200

01.1968 ▶ 01.1977

CB620

CC550

220

01.1968 ▶ 07.1973

CB620

CC550

230.4

08.1973 ▶ 12.1976

CB620

CC550 CC700

/8 (W115)

200 D

D

01.1968 ▶ 01.1977

CB740

220 D

D

01.1968 ▶ 01.1977

CB740

CC700

240 3.0, D

D

08.1973 ▶ 01.1977

CB740

CC700

04.1969 ▶ 11.1976

CB620

CC550

06.1972 ▶ 02.1977

CB620

CC550

CB740

CC700

/8 Coupe (W114) 250 2.8, C, CE 280 C, CE 100 (631) 2.0 D

D

04.1988 ▶ 08.1993

2.0 D

D

09.1993 ▶ 04.1996

CA770

CB740

CC700

D

D

02.1988 ▶ 02.1996

CA1000

CB950

CC900

D

D

12.1990 ▶ 12.1994

CA770

CB740

CC700

CA770

100 Bus (631)

102

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ 100 Kasten (631) 2.0 D

D

04.1988 ▶ 04.1996

CA770

CB740

CC700

D

D

02.1988 ▶ 02.1996

CA1000

CB950

CC900

D

02.1988 ▶ 02.1996

CA1000

CB950

CC900

2.0

10.1982 ▶ 05.1990

CA640

CB620

CC550

E Evolution 2.5

05.1990 ▶ 08.1993

CA640

CB620

CC550

E 1.8

04.1990 ▶ 08.1993

CA640

CB620

CC550

E 2.0

10.1982 ▶ 08.1993

CA640

CB620

CC550

E 2.3

09.1986 ▶ 08.1993

CA640

CB620

CC550

E 2.3-16

04.1984 ▶ 08.1988

CA640

CB620

CC550

E 2.5-16

09.1988 ▶ 08.1993

CA640

CB620

CC550

E 2.6

09.1986 ▶ 08.1993

CA640

CB620

CC550

08.1983 ▶ 08.1993

CA770

CB740

CC700

02.1988 ▶ 08.1993

CA770

CB740

CC700

A 140

07.1997 ▶ 08.2004

CA640

CB620

A 160

07.1997 ▶ 08.2004

CA640

CB620

A 190

03.1999 ▶ 08.2004

CA640

CB620

A 210

03.2002 ▶ 08.2004

CA640

CB620

100 Pritsche/Fahrgestell (631) D 190 (W201)

D 2.0, 2.5

D

Turbo-D 2.5

D

A-CLASS (W168)

A 160 CDI

D

07.1998 ▶ 08.2004

CK700

CA770

CB740

H

A 170 CDI

D

07.1998 ▶ 08.2004

CK700

CA770

CB740

H

A-CLASS (W169) A 150

09.2004 ▶

CA640

CB620

A 160

04.2009 ▶

CA640

CB620

H

CK700

A 160

04.2009 ▶

A 170

09.2004 ▶

CA640

CB620

A 180

04.2009 ▶

CA640

CB620

A 180

04.2009 ▶

Stop/Start, H

Stop/Start, H

09.2004 ▶

CA640

CB620

A 160 CDI

D

09.2004 ▶

CA770

CB740

A 160 CDI

D

04.2009 ▶

CK700

A 180 CDI

D

09.2004 ▶

CK700

CA770

CB740

H

A 200 CDI

D

09.2004 ▶

CK700

CA770

CB740

H

B 150

03.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

H

B 160

04.2009 ▶

CA770

CB740

B 160

04.2009 ▶

CK700

B 170 NGT

03.2005 ▶

CK700

B 180

04.2008 ▶

CK700

B 180 NGT

04.2008 ▶

B 200 TURBO

03.2005 ▶

A 200 TURBO

H Stop/Start, H

B-CLASS (W245) H Stop/Start, H CA770

CB740

CA770

CB740

H

CK700

CA770

CB740

H

H Stop/Start, H

B 180 CDI

D

03.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

H

B 200 CDI

D

03.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

H

04.1992 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

01.1969 ▶ 12.1971

CA770

CB740

CC700

C 180

03.1993 ▶ 05.2000

CA640

CB620

C 200 Kompressor

01.1994 ▶ 05.2000

CA640

CB620

C 220

03.1993 ▶ 05.2000

CA640

CB620

C 230 Kompressor

10.1995 ▶ 05.2000

CA640

CB620

CABRIOLET (A124) 300 CE-24 CABRIOLET (W111) 280 3.5, SE C-CLASS (W202)

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

103

TABELE ZASTOSOWAŃ

H

CK700


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240

06.1997 ▶ 05.2000

CA770

CB740

C 280

05.1993 ▶ 05.2000

CA770

CB740

C 36 AMG

05.1994 ▶ 05.2000

CA770

CB740

C 43 AMG

08.1997 ▶ 05.2000

CA770

CB740 CB740

C 200 CDI, D

D

03.1993 ▶ 05.2000

CA770

C 220 CDI, D

D

08.1993 ▶ 05.2000

CA770

CB740

C 250 D, Turbo-D

D

05.1993 ▶ 05.2000

CA770

CB740

C-CLASS (W203) 3.5

01.2005 ▶ 02.2007

CA770

CB740

C 180 Kompressor

10.2000 ▶

CA640

CB620

C 200 CGI, Kompressor

05.2000 ▶

CA640

CB620

C 230 Kompressor

02.2004 ▶

CA640

CB620

C 240 4-matic

05.2000 ▶

CA770

CB740

C 280 4-matic

01.2005 ▶

CA770

CB740

C 32 AMG, Kompressor

02.2001 ▶

CA852

CB802

C 320 4-matic

05.2000 ▶

CA770

CB740

C 350 4-matic

01.2005 ▶

CA770

CB740

C 55 AMG

02.2004 ▶

CA852

CB802

C 200 CDI

D

09.2000 ▶

CA770

CB740

C 220 CDI

D

05.2000 ▶

CA770

CB740

C 270 CDI

D

12.2000 ▶

CA770

CB740

C 30 AMG, CDI

D

01.2003 ▶

CA770

CB740

C 320 CDI

D

01.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C-CLASS (W204) 01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 200 Kompressor

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 230 4-matic

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 250 CGI

07.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 280 4-matic

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 300 4-matic

07.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 350 4-matic, CGI

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 63 AMG

02.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

C 180 Kompressor

C 200 CDI

D

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 220 CDI

D

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 250 CDI

D

08.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 320 4-matic, CDI

D

01.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

C 350 4-matic, CDI

D

07.2009 ▶

CK800

CA852

CB802

B

C-CLASS Estate (S202) C 180 T

06.1996 ▶ 03.2001

CA640

CB620

C 200 Kompressor, T

06.1996 ▶ 03.2001

CA640

CB620

C 230 Kompressor, T

06.1996 ▶ 09.2000

CA640

CB620

C 240 T

06.1997 ▶ 03.2001

CA770

CB740

C 280 T

06.1997 ▶ 03.2001

CA770

CB740

C 43 AMG

08.1997 ▶ 03.2001

CA852

CB802

C 200 CDI, D, T

D

10.1996 ▶ 03.2001

CA770

CB740

C 220 CDI, D, T

D

06.1996 ▶ 03.2001

CA770

CB740

C 250 T, Turbo-D

D

06.1996 ▶ 03.2001

CA770

CB740

C 180 Kompressor

03.2001 ▶

CA640

CB620

C 200 CGI, Kompressor

03.2001 ▶

CA640

CB620

C 230 Kompressor

02.2004 ▶

CA640

CB620

C 240 4-matic

03.2001 ▶

CA770

CB740

C 280 4-matic

01.2005 ▶

CA770

CB740

C-CLASS Estate (S203)

104

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 32 AMG, Kompressor

03.2001 ▶

CA852

CB802

C 320 4-matic

03.2001 ▶

CA770

CB740

C 350 4-matic

01.2005 ▶

CA770

CB740

C 55 AMG

02.2004 ▶

CA852

CB802

D

03.2001 ▶

CA770

CB740

C 200 CDI C 220 CDI

D

03.2001 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 270 CDI

D

03.2001 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 30 AMG, CDI

D

01.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 320 CDI

D

06.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 180 Kompressor

08.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 200 Kompressor

08.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 230

08.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 280

08.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 350

08.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 63 AMG

02.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

C-CLASS Estate (S204)

C 200 CDI

D

08.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 220 CDI

D

08.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

C 320 4-matic, CDI

D

08.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

C 160 Kompressor

05.2002 ▶

CA640

CB620

C 180 Kompressor

03.2001 ▶

CA640

CB620

C 200 CGI, Kompressor

03.2001 ▶

CA640

CB620

C 230 Kompressor

03.2001 ▶

CA640

CB620

C 32 AMG, Kompressor

05.2002 ▶

CA852

CB802

09.2002 ▶

CA770

CB740

C 320 C 350

01.2005 ▶

CA770

CB740

C 200 CDI

D

07.2003 ▶

CA770

CB740

C 220 CDI

D

03.2001 ▶

CA770

CB740

C 30 AMG, CDI

D

09.2002 ▶

CA770

CB740

CLC-CLASS CLC 160

02.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

CLC 180 Kompressor

05.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

CLC 200 Kompressor

05.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

CLC 230

05.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

CLC 350

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

CLC 200 CDI

D

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

CLC 220 CDI

D

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

CB620

CLK (C208) 200 Kompressor

06.1997 ▶ 06.2002

CA640

230 Kompressor

06.1997 ▶ 06.2002

CA640

CB620

CA770

CB740

B

320

06.1997 ▶ 06.2002

CK700

430

07.1998 ▶ 06.2002

CK700

CA770

CB740

B

5.4

10.1998 ▶ 07.2002

CK700

CA770

CB740

B

55 AMG

08.1999 ▶ 06.2002

CK700

CA770

CB740

B

CLK (C209) 200 CGI, Kompressor

09.2002 ▶

CA640

CB620

240

06.2002 ▶

CA640

CB620

280

01.2005 ▶

CA640

CB620

320

06.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

B

350

01.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

500

06.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

B

55 AMG

09.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

B

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

105

TABELE ZASTOSOWAŃ

C-CLASS Sportcoupe (CL203)


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG

04.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

CLK AMG, DTM

06.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

220 CDI

D

01.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

B

270 CDI

D

10.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

B

320 CDI

D

01.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CB620

CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor

03.1998 ▶ 03.2002

CA640

230 Kompressor

03.1998 ▶ 03.2002

CA640

CB620

320

03.1998 ▶ 03.2002

CK700

CA770

CB740

B

430

09.1998 ▶ 03.2002

CK700

CA770

CB740

B

55 AMG

01.2000 ▶ 03.2002

CK700

CA770

CB740

B

CLK Cabriolet (A209) 200 CGI, Kompressor

02.2003 ▶

CA640

CB620

240

02.2003 ▶

CA640

CB620

280

01.2005 ▶

CA640

CB620

320

02.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

B

350

01.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

500

02.2003 ▶

CK800

CA852

CB802

B

55 AMG

02.2003 ▶

CK800

CA852

CB802

B

63 AMG

04.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

B

280

07.2008 ▶

CK920

B

300

04.2009 ▶

CK920

B

350 CGI

10.2004 ▶

CK920

B

500

10.2004 ▶

CK920

B

CLS 55 AMG

01.2005 ▶

CK920

B

CLS 63 AMG

04.2006 ▶

CK920

B

320 CDI

D

CLS (C219)

320 CDI

D

01.2005 ▶

CK920

B

350 CDI

D

04.2009 ▶

CK920

B

COUPE (C123) 230 C, CE

05.1977 ▶ 12.1985

CA640

CB620

CC550

280 C, CE

03.1977 ▶ 11.1985

CA640

CB620

CC550

CB740

CC700

300 C, Turbo-D

D

09.1981 ▶ 07.1985

COUPE (C124) 220 CE

10.1992 ▶ 05.1993

CA640

CB620

CC550

230 CE

03.1987 ▶ 12.1992

CA640

CB620

CC550

300 CE, CE-24

03.1987 ▶ 05.1993

CB740

CC700

320 CE

10.1992 ▶ 05.1993

CB740

CC700

COUPE (W111) 220 SCB

01.1961 ▶ 12.1965

CB740

CC700

250 SE

01.1965 ▶ 12.1967

CB740

CC700

280 3.5, SE

01.1967 ▶ 12.1971

CB740

CC700

E-CLASS (W124) E 200

06.1993 ▶ 06.1995

CA640

CB620

E 220

06.1993 ▶ 06.1995

CA640

CB620

E 280 long

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 300 4-matic

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 320

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 36 AMG

07.1994 ▶ 01.1995

CA770

CB740

E 420

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 500

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 60 AMG

05.1994 ▶ 06.1995

CA770

CB740

106

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D

D

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 250 D, Turbo-D

D

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 300 4-matic, D, Turbo-D

D

06.1993 ▶ 06.1995

CA770

CB740

E 200 Kompressor

06.1995 ▶ 03.2002

CA640

CB620

E 230

06.1995 ▶ 06.1997

CA640

CB620

E 240

06.1997 ▶ 03.2002

CA640

CB620

E 280 4-matic

01.1996 ▶ 03.2002

CA770

CB740

E 320 4-matic

06.1995 ▶ 03.2002

CA770

CB740

E 36 AMG

04.1996 ▶ 01.1998

CA770

CB740

E 420

01.1996 ▶ 06.1997

CA770

CB740

E 430 4-matic

06.1997 ▶ 03.2002

CA770

CB740

E 50 AMG

02.1996 ▶ 08.1997

CA770

CB740

E 55 4-matic, AMG

08.1997 ▶ 03.2002

CA770

CB740 CB740

E-CLASS (W210)

E 200 CDI, D

D

01.1996 ▶ 03.2002

CA770

E 220 CDI, D

D

06.1995 ▶ 03.2002

CA770

CB740

E 250 D, Turbo-D

D

06.1995 ▶ 07.1999

CA770

CB740

E 270 CDI

D

07.1999 ▶ 03.2002

CA770

CB740

E 290 Turbo-D

D

03.1996 ▶ 07.1999

CA770

CB740

E 300 D, Turbo-D

D

06.1995 ▶ 07.1999

CA770

CB740

E 320 CDI

D

07.1999 ▶ 03.2002

CA770

CB740

3.5 4-matic

08.2004 ▶ 08.2006

CK920

B

E 200 CGI, Kompressor, NGT

11.2002 ▶

CK920

B

E 230

09.2007 ▶

CK920

B

E 240 4-matic

03.2002 ▶

CK920

B

E 280 4-matic

03.2005 ▶

CK920

B

E 320 4-matic

03.2002 ▶

CK920

B

E 350 4-matic, CGI

03.2005 ▶

CK920

B

E 500 4-matic

03.2002 ▶

CK920

B

E 55 AMG, Kompressor

10.2002 ▶

CK920

B

E 63 AMG

03.2006 ▶

CK920

B

E 200 CDI

D

07.2002 ▶

CK920

B

E 220 CDI

D

03.2002 ▶

CK920

B

E 250 CDI

D

08.2008 ▶

CK920

B

E 270 CDI

D

03.2002 ▶

CK920

B

E 280 4-matic, CDI

D

05.2004 ▶

CK920

B

E 300 BLUETEC

D

09.2007 ▶

CK920

B

E 320 4-matic, CDI

D

11.2002 ▶

CK920

B

E 400 CDI

D

02.2003 ▶

CK920

B

E 420 CDI

D

01.2006 ▶

CK920

B

E-CLASS Convertible (A124) E 200

06.1993 ▶ 03.1998

CA640

CB620

E 220

06.1993 ▶ 03.1998

CA640

CB620

E 320

06.1993 ▶ 03.1998

CA640

CB620

E 36 AMG

05.1994 ▶ 03.1998

CA770

CB740

E 200

06.1993 ▶ 06.1997

CA640

CB620

E 220

06.1993 ▶ 06.1997

CA640

CB620

E 320

06.1993 ▶ 06.1997

CA770

CB740

E 36 AMG

06.1993 ▶ 06.1997

CA770

CB740

06.1993 ▶ 06.1996

CA640

CB620

E-CLASS Coupe (C124)

E-CLASS Estate (S124) E 200 T

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

107

TABELE ZASTOSOWAŃ

E-CLASS (W211)


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) E 220 T

06.1993 ▶ 06.1996

CA640

CB620

E 280 T

06.1993 ▶ 06.1996

CA770

CB740

E 300 4-matic, AMG, T, TE-24

06.1993 ▶ 06.1996

CA770

CB740

E 320 T

06.1993 ▶ 06.1996

CA770

CB740

05.1994 ▶ 06.1996

CA770

CB740

E 36 AMG, T E 250 D, T, Turbo

D

06.1993 ▶ 06.1996

CA770

CB740

E 300 4-matic, D, T, Turbo-D

D

06.1993 ▶ 06.1996

CA770

CB740

E-CLASS Estate (S210) E 200 Kompressor, T

06.1996 ▶ 03.2003

CA640

CB620

E 230 T

06.1996 ▶ 06.1997

CA640

CB620

E 240 T

06.1997 ▶ 03.2003

CA640

CB620

E 280 4-matic, T

12.1996 ▶ 03.2003

CA770

CB740

E 320 4-matic, T

12.1996 ▶ 03.2003

CA770

CB740

E 420 T

06.1996 ▶ 06.1997

CA770

CB740

06.1997 ▶ 03.2003

CA770

CB740

E 430 4-matic, T E 55 4-matic, AMG, T

08.1997 ▶ 03.2003

CA770

CB740

E 220 CDI, T

D

06.1998 ▶ 03.2003

CA770

CB740

E 250 D, T, Turbo-D

D

06.1996 ▶ 07.1999

CA770

CB740

E 270 CDI, T

D

07.1999 ▶ 03.2003

CA770

CB740

E 290 T, Turbo-D

D

06.1996 ▶ 07.1999

CA770

CB740

E 300 T, Turbo-D

D

12.1996 ▶ 07.1999

CA770

CB740

E 320 CDI, T

D

07.1999 ▶ 03.2003

CA770

CB740

E-CLASS Estate (S211) 350 CGI

05.2006 ▶

CK920

B

E 200 Kompressor, T

03.2003 ▶

CK920

B

E 230 T

05.2007 ▶

CK920

B

E 240 4-matic, T

03.2003 ▶

CK920

B

E 280 4-matic, T

03.2005 ▶

CK920

B

E 320 4-matic, T

03.2003 ▶

CK920

B

E 350 4-matic, T

03.2005 ▶

CK920

B

E 500 4-matic, T

10.2003 ▶

CK920

B

E 55 AMG, Kompressor, T

07.2003 ▶

CK920

B

E 63 AMG

03.2006 ▶

CK920

B

E 200 CDI

D

04.2006 ▶

CK920

B

E 220 CDI, T

D

03.2003 ▶

CK920

B

E 270 CDI, T

D

03.2003 ▶

CK920

B

E 280 4-matic, CDI, T

D

05.2004 ▶

CK920

B

E 320 4-matic, CDI, T

D

03.2003 ▶

CK920

B

G-CLASS (W460) 230 G, GE

03.1979 ▶ 07.1993

CA640

CB620

CC550

280 GE

11.1979 ▶ 08.1989

CA640

CB620

CC550

CB950

CC900

240 GD

D

03.1979 ▶ 08.1987

CA1000

250 GD

D

10.1987 ▶ 12.1992

CA1000

CB950

CC900

300 GD

D

03.1979 ▶ 07.1993

CA1000

CB950

CC900

G-CLASS (W461) 230 GE

02.1993 ▶

CA640

CB620

CC550

250 GD

D

02.1990 ▶

CA1000

CB950

CC900

290 290, D, GD/G

D

04.1992 ▶

CA1000

CB950

CC900

G 290 TD

D

07.1997 ▶

CA1000

CB950

CC900

G-CLASS (W463) 200 GE

01.1990 ▶ 07.1993

CA770

CB740

230 GE

06.1990 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

300 GE

09.1989 ▶

CA770

CB740

CC700

108

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 320 GE

09.1994 ▶ 11.1997

CA1000

CB950

CC900

G 320

09.1994 ▶

CA1000

CB950

CC900

G 36 AMG

01.1995 ▶

CA1000

CB950

G 500 E

09.1993 ▶

CA1000

CB950

04.1999 ▶

CA1000

CB950

G 55 4x4, AMG 250 GD

D

06.1990 ▶

CA1000

CB950

300 GD

D

09.1989 ▶

CA1000

CB950

350 D, G, Turbo, Turbo-D

D

09.1991 ▶

CA1000

CB950

G 270 CDI

D

10.2001 ▶

CA1000

CB950

G 300 TD

D

08.1996 ▶

CA1000

CB950

G 320 CDI

D

09.2006 ▶

CA1000

CB950

G 400 CDI

D

12.2000 ▶

CA1000

CB950

GL-CLASS (X164) GL 450 GL 500

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

GL 320 CDI

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

GL 350 CDI

D

05.2009 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

GL 420 CDI

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

GL 450 CDI

D

05.2009 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

GULLWING (W198) 09.1954 ▶ 05.1957

CB740

CC700

190 C

04.1961 ▶ 08.1965

CB620

CC550

200

07.1965 ▶ 02.1968

CB620

CC550

230

07.1965 ▶ 02.1968

CB620

CC550

300 SL HECKFLOSSE (W110)

190 DC

D

06.1961 ▶ 08.1965

CB1005

200 D

D

07.1965 ▶ 02.1968

CB1005

220 B, SB, SCB

08.1959 ▶ 08.1965

CB620

CC550

230 S

07.1965 ▶ 01.1968

CB620

CC550

02.1973 ▶ 12.1977

CB740

CC700

02.1973 ▶ 12.1977

CB740

CC700

HENSCHEL 2-t 207 1.8 206 2.2, D

D

KOMBI (S123) 200 T

CB740

CC700

09.1985 ▶ 06.1993

CA640

CB620

CC550

10.1992 ▶ 05.1993

CA640

CB620

CC550

11.1980 ▶ 11.1985

200 T, TE 220 TE 230 T, TE

09.1977 ▶ 11.1985

230 TE

09.1985 ▶ 08.1992

250 T

05.1978 ▶ 08.1982

260 FGST., TE

09.1985 ▶ 08.1992

280 TE

09.1977 ▶ 11.1985

CB740

CC700

CA640

CB620

CC550

CB740

CC700

CA770

CB740

CC700

CB740

CC700

280 TE

10.1992 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

300 4-matic, TE, TE-24

01.1986 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

320 TE

10.1992 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

09.1985 ▶ 08.1991

CA770

CB740

CC700

CB740

CC700

CB740

CC700

200 D, T

D

240 D, T

D

09.1977 ▶ 12.1985

250 D, T, TD, Turbo

D

09.1985 ▶ 07.1993

300 D, T, Turbo D

D

09.1977 ▶ 11.1985

300 D, T, Turbo-D, 4 matic

D

09.1986 ▶ 06.1993

ML 230 ML 320

CA770

CB740

CC700

CA770

CB740

CC700

02.1998 ▶ 06.2005

CA1000

CB950

02.1998 ▶ 08.2002

CA1000

CB950

M-CLASS (W163)

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

109

TABELE ZASTOSOWAŃ

HECKFLOSSE (W111)


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350

08.2002 ▶ 06.2005

CA1000

CB950

ML 430

02.1998 ▶ 06.2005

CA1000

CB950

ML 500

09.2001 ▶ 06.2005

CA1000

CB950

ML 55 AMG

02.2000 ▶ 06.2005

CA1000

CB950 CB950 CB950

ML 270 CDI

D

12.1999 ▶ 06.2005

CA1000

ML 400 CDI

D

09.2001 ▶ 06.2005

CA1000

M-CLASS (W164) ML 350 4-matic

07.2005 ▶

CK920

A

ML 500 4-matic

07.2005 ▶

CK920

A

ML 63 4-matic, AMG

01.2006 ▶

CK920

A

ML 280 4-matic, CDI

D

07.2005 ▶

CK920

A

ML 300 4-matic, CDI

D

07.2009 ▶

CK920

A

ML 320 4-matic, CDI

D

07.2005 ▶

CK920

A

ML 350 4-matic, BlueTEC, CDI

D

07.2009 ▶

CK920

A

ML 420 4-matic, CDI

D

02.2006 ▶

CK920

A

ML 450 4-matic, CDI

D

09.2009 ▶

CK920

A

PAGODE (W113) 230 SL

01.1963 ▶ 01.1967

CB950

CC900

250 SL

01.1966 ▶ 01.1968

CB950

CC900

280 SL

01.1968 ▶ 03.1971

CB950

CC900

PONTON (W120) 180

07.1953 ▶ 12.1962

CB704

180 D

D

01.1953 ▶ 07.1959

CB704

190 Db

D

01.1959 ▶ 12.1961

CB704

06.1959 ▶ 12.1961

CB704

01.1958 ▶ 08.1959

CB704

01.1954 ▶ 12.1959

CB704

PONTON (W121) 190 b PONTON (W128) 220 SE PONTON (W180) 220 S PULLMANN 600

CA530

09.1964 ▶ 01.1979

CB500

CC440

R-CLASS (W251) R 280

01.2007 ▶

CK920

A

R 300

07.2009 ▶

CK920

A

R 350 4-matic

01.2006 ▶

CK920

A

R 500 4-matic

01.2006 ▶

CK920

A

R 63 AMG

02.2006 ▶

CK920

A

R 280 4-matic, CDI

D

05.2006 ▶

CK920

A

R 300 4-matic, CDI

D

07.2009 ▶

CK920

A

R 320 4-matic, CDI

D

01.2006 ▶

CK920

A

R 350 4-matic, CDI

D

07.2009 ▶

CK920

A

S-CLASS (W116) 280 S, SE,SEL

08.1972 ▶ 07.1980

CB740

CC700

350 SE,SEL

08.1972 ▶ 03.1980

CB740

CC700

4.5

08.1972 ▶ 07.1975

CB740

CC700

01.1973 ▶ 04.1980

CB740

CC700

260 SE

09.1985 ▶ 06.1991

CB740

CC700

280 S, SE,SEL

10.1979 ▶ 07.1985

CB740

CC700

3.8

08.1980 ▶ 08.1984

CB740

CC700

300 SE,SEL

09.1985 ▶ 06.1991

CB740

CC700

380 SE,SEL

12.1979 ▶ 12.1986

CB740

CC700

450 6.9, SE,SEL, SEL S-CLASS (W126)

110

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 420 SE,SEL

10.1985 ▶ 06.1991

CB740

CC700

500 KAT, SE,SEL

12.1979 ▶ 06.1991

CB740

CC700

560 SE,SEL

10.1985 ▶ 06.1991

CB740

CC700

S-CLASS (W140) 300 2.8, SE, SE,SEL/S320

03.1991 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

CC900

400 SE,SEL/S420

02.1991 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

CC900

500 SE,SEL

02.1991 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

CC900

600 SE,SEL

04.1991 ▶ 12.1992

CA1000

CB950

CC900

S 280

02.1993 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

CC900

S 420

01.1993 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

CC900

S 500

01.1993 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

CC900

S 600

01.1993 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

CC900

S 300 Turbo-D

D

05.1996 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

S 350 Turbo-D

D

01.1993 ▶ 10.1998

CA1000

CB950

S-CLASS (W220) S 280

10.1998 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 320

10.1998 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 350 4-matic

09.2002 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 430 4-matic

10.1998 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 500 4-matic

10.1998 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 55 AMG, Kompressor

04.1999 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 600

01.2000 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 63 AMG

09.2001 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 65 AMG

03.2004 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 320 CDI

D

08.1999 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 400 CDI

D

06.2000 ▶ 08.2005

CK920

CA1000

CB950

B

S 350 4-matic

10.2005 ▶

CK920

A

S 450 4-matic

12.2005 ▶

CK920

A

S 500 4-matic

10.2005 ▶

CK920

A

S 600

12.2005 ▶

CK920

A

S 63 AMG

10.2006 ▶

CK920

A

S 65 AMG

12.2005 ▶

CK920

A

S 320 4-matic, CDI

D

12.2005 ▶

CK920

A

S 420 CDI

D

10.2006 ▶

CK920

A

S-CLASS Coupe (C126) 380 SEC

10.1981 ▶ 07.1985

CB740

CC700

420 SEC

10.1985 ▶ 06.1991

CB740

CC700

500 KAT, SEC

10.1981 ▶ 06.1991

CB740

CC700

560 SEC

10.1985 ▶ 06.1991

CB740

CC700

S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420

10.1994 ▶ 02.1999

CA1000

CB950

CC900

SEC/CL 500

10.1992 ▶ 02.1999

CA1000

CB950

CC900

SEC/CL 600

09.1992 ▶ 02.1999

CA1000

CB950

CC900

CA1000

CB950

CA1000

CB950

S-CLASS Coupe (C215) CL 500

03.1999 ▶ 03.2006

CL 55 AMG, Kompressor

10.1999 ▶ 03.2006

CK920

CL 600

03.1999 ▶ 03.2006

CA1000

CB950

CL 63 AMG

09.2001 ▶ 03.2006

CA1000

CB950

CL 65 AMG

09.2003 ▶ 03.2006

CA1000

CB950

CK920

B B

S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

A

CL 600

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

A

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

111

TABELE ZASTOSOWAŃ

S-CLASS (W221)


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C216) CL 63 AMG

10.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

A

CL 65 AMG

10.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

A

S-CLASS Saloon (W108, W109) 01.1966 ▶ 12.1969

CB740

CC700

280 3.5, S, SE,SEL

10.1967 ▶ 08.1972

CB740

CC700

300 3.5, 6.3, SEL

01.1968 ▶ 08.1972

CB740

CC700

250 S, SE

Saloon 200 E

02.1976 ▶ 06.1993

CA640

CB620

CC550

220 E

10.1992 ▶ 06.1993

CA640

CB620

CC550

230 E

02.1976 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

250

02.1976 ▶ 07.1985

CA770

CB740

CC700

260 4-matic, E

09.1985 ▶ 08.1992

CA770

CB740

CC700

280 E

02.1976 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

300 4-matic, E, E-24

01.1985 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

320 E

10.1992 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

400 4.2, E

10.1992 ▶ 06.1993

CB740

CC700

500 6.0, AMG, E

01.1991 ▶ 06.1993

CB740

CC700

CA770

CB740

CC700

200 D

D

07.1976 ▶ 06.1993

220 D

D

01.1976 ▶ 03.1979

CB740

CC700

240 D

D

02.1976 ▶ 11.1985

CA770

CB740

CC700

250 D, Turbo-D

D

04.1985 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

300 4-matic, D, Turbo-D

D

02.1976 ▶ 06.1993

CA770

CB740

CC700

SL (R107) 280 SL

08.1974 ▶ 07.1985

CB740

CC700

300 SL

09.1985 ▶ 08.1989

CB740

CC700

350 SL

05.1971 ▶ 02.1980

CB740

CC700

380 SL

09.1980 ▶ 08.1985

CB740

CC700

420 SL

01.1986 ▶ 08.1989

CB740

CC700

450 SL

10.1972 ▶ 10.1980

CB740

CC700

500 SL

05.1980 ▶ 08.1989

CB740

CC700

SL (R129) 280

08.1993 ▶ 10.2001

CA770

CB740

CC700

300 SL, SL-24

03.1989 ▶ 08.1993

CA770

CB740

CC700

320

09.1993 ▶ 10.2001

CA770

CB740

CC700

500 SL

09.1989 ▶ 10.2001

CA770

CB740

CC700

55 AMG

08.1999 ▶ 10.2001

CA770

CB740

CC700

60 AMG

05.1997 ▶ 10.2001

CA770

CB740

CC700

600 SL

02.1992 ▶ 10.2001

CA770

CB740

CC700

05.1957 ▶ 02.1963

CA770

CB740

CC700

SL (R198) 300 SL SL (R230) 280

03.2008 ▶

CK700

A

300

04.2009 ▶

CK700

A

350

03.2003 ▶

CK700

A

500

10.2001 ▶

CK700

A

55 AMG, Kompressor

10.2001 ▶

CK700

A

600

04.2003 ▶

CK700

A

63AMG

03.2008 ▶

CK700

A

65 AMG, Black, Series

03.2004 ▶

CK700

A

SL (W121) 190 SL

01.1955 ▶ 12.1963

CB704

08.1974 ▶ 09.1981

CB740

SL Coupe (C107) 280 SLC

112

CC700

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 350 SLC

01.1972 ▶ 02.1980

CB740

CC700

380 SLC

07.1980 ▶ 08.1981

CB740

CC700

450 5.0, SLC

01.1973 ▶ 02.1980

CB740

CC700

SLK (R170) 200 Kompressor

09.1996 ▶ 04.2004

CA640

CB620

230 Kompressor

09.1996 ▶ 04.2004

CA640

CB620

32 AMG, Kompressor

03.2001 ▶ 04.2004

CA770

CB740

320

03.2000 ▶ 04.2004

CA770

CB740

200 Kompressor

03.2004 ▶

CA770

CB740

280

01.2005 ▶

300

04.2009 ▶

350 55 AMG

SLK (R171) CA770

CB740

CA770

CB740

06.2004 ▶

CA770

CB740

06.2004 ▶

CA770

CB740

CK700

SLR (R199) 5.4 722, Edition

04.2004 ▶

CK700

B

10.2006 ▶

CK700

B

SLR ROADSTER 5.4 SPRINTER 2-t 214 NGT

02.1995 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

208 CDI, D

D

01.1995 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

210 D

D

01.1997 ▶ 04.2000

CA770

CB740

CC700

211 CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

212 D

D

02.1995 ▶ 04.2000

CA770

CB740

CC700

213 CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

216 CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

SPRINTER 3-t 06.2006 ▶

CA770

CB740

02.1995 ▶ 05.2006

CA770

CB740

308 E

CK700

H

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

2.3 4x4, D

D

06.1997 ▶ 12.1999

CA770

CB740

2.9 TDi

D

01.1997 ▶ 12.1999

209 CDI

D

06.2006 ▶

210 CDI

D

03.2009 ▶

210 CDI

D

03.2009 ▶

CK700

211 CDI

D

06.2006 ▶

CK700

213 CDI

D

06.2006 ▶

213 CDI

D

03.2009 ▶

CK700

215 CDI

D

06.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

218 CDI

D

06.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

308 2.3, CDI, D

D

02.1995 ▶ 05.2006

CA770

CB740

310 2.9, 4x4, D

D

02.1995 ▶ 08.2002

CA770

CB740

311 4x4, CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

312 2.9, 4x4, D

D

02.1995 ▶ 08.2002

CA770

CB740

313 4x4, CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

316 4x4, CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CK700

CA770

CB740

CA770

CB740

H

CA770

CB740

H

CA770

CB740

CA770

CB740

Stop/Start , H H H Stop/Start , H

SPRINTER 3,5-t 324

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

309 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

310 CDI

D

03.2009 ▶

CA1000

CB950

H

310 CDI

D

03.2009 ▶

CK920

311 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

313 CDI

D

06.2006 ▶

CA1000

CB950

H

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

Stop/Start, H

113

TABELE ZASTOSOWAŃ

224 314 4x4, NGT


Mercedes-Benz MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t 313 CDI

D

03.2009 ▶

CK920

315 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

318 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

02.1996 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

Stop/Start, H

SPRINTER 4-t 414 4x4 2.3 4x4, D

D

06.1997 ▶ 12.1999

CA770

CB740

CC700

408 CDI, D

D

02.1996 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

410 4x4, D

D

02.1996 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

411 4x4, CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

412 4x4, D

D

02.1996 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

413 4x4, CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

416 4x4, CDI

D

04.2000 ▶ 05.2006

CA770

CB740

CC700

SPRINTER 5-t 509 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

511 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

515 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

518 CDI

D

06.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

H

T1 208 2.3

05.1977 ▶ 12.1982

CB740

CC700

210 2.3

04.1977 ▶ 02.1996

CA770

CB740

CC700

207 D 2.4

D

04.1977 ▶ 01.1990

CA770

CB740

CC700

208 D 2.3

D

10.1988 ▶ 02.1996

CA770

CB740

CC700

209 D 2.9

D

12.1982 ▶ 01.1990

CA770

CB740

CC700

210 D 2.8

D

10.1988 ▶ 02.1996

CA770

CB740

CC700

307 D 2.4

D

04.1977 ▶ 01.1990

CA770

CB740

CC700

308 D 2.3

D

11.1988 ▶ 02.1996

CA770

CB740

CC700

309 D 3.0

D

10.1982 ▶ 01.1990

CA770

CB740

CC700

310 D 2.9

D

06.1989 ▶ 02.1996

CA770

CB740

CC700

VANEO 1.6

02.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

H

02.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

H

02.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

H

V 200

02.1997 ▶ 07.2003

CK920

CA1000

CB950

H

V 230

10.1996 ▶ 07.2003

CK920

CA1000

CB950

H

V 280

08.1997 ▶ 07.2003

CK920

CA1000

CB950

H

1.9 1.7 CDI

D

V-CLASS (638/2)

V 200 CDI

D

03.1999 ▶ 07.2003

CK800

CA852

CB802

H

V 220 CDI

D

03.1999 ▶ 07.2003

CK800

CA852

CB802

H

V 230 TD

D

09.1996 ▶ 07.2003

CK800

CA852

CB802

H

VIANO 09.2003 ▶

CK800

CA852

CB802

H

3.5 126

09.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

H

3.7

06.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

H

3.2

2.2 4-matic, CDI

D

09.2003 ▶

CK800

CA852

CB802

H

3.0 CDI

D

03.2006 ▶

CK800

CA852

CB802

H

113 2.0

02.1996 ▶ 07.2003

CK700

CA770

CB740

CC700

H

114 2.3

12.1996 ▶ 07.2003

CK700

CA770

CB740

CC700

H

119 3.2

09.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

H

122 3.2

09.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

H

123

06.2004 ▶

CK700

CA770

CB740

H

126

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

H

02.1996 ▶ 07.2003

CK800

CA852

CB802

H

VITO

108 2.2, 2.3, CDI, D

D

114

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mercedes-Benz > MG MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MERCEDES-BENZ VITO 109 2.2, 4x4, CDi

D

09.2003 ▶

CK800

CA852

CB802

H

110 2.2, 2.3, CDI, D, TD

D

02.1996 ▶ 07.2003

CK800

CA852

CB802

H

111 2.2, 4x4, CDI

D

09.2003 ▶

CK800

CA852

CB802

H

112 2.2, CDI

D

03.1999 ▶ 07.2003

CK800

CA852

CB802

H

115 2.2, 4x4, CDI

D

09.2003 ▶

CK800

CA852

CB802

H

120 CDI

D

09.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

H

MG 1300 Mk.II 1300 1300

CB451

09.1967 ▶ 09.1970

EXPRESS 1.4

03.2003 ▶ 05.2005

CA472

CB442

1.8

03.2003 ▶ 05.2005

CA602

CB542

03.2003 ▶ 05.2005

CA722

CB712

2.0 D

D

MAESTRO 1600 1600

03.1983 ▶ 09.1984

CB620

CC550

2.0 EFi, Turbo

10.1984 ▶ 09.1990

CB950

CC900

03.1961 ▶ 09.1968

CB451

1300 1300

05.1982 ▶ 09.1990

CB620

6R4 3.0

03.1985 ▶ 12.1986

CB950

Turbo

10.1982 ▶ 09.1990

CB620

MAGNETTE 1.6 METRO CC900

MG TF 115

03.2002 ▶

CA472

CB442

CC412

120

03.2002 ▶

CA472

CB442

CC412

135

03.2002 ▶

CA472

CB442

CC412

160

03.2002 ▶

CA472

CB442

CC412

4.6 SV

01.2003 ▶

CA722

CB712

5.0 SV-R

01.2005 ▶

CA722

CB712

MG ZR 105

06.2001 ▶

CA602

CB542

CC502

120

06.2001 ▶

CA602

CB542

CC502

160

06.2001 ▶

CA602

CB542

CC502

2.0 TD

D

12.2002 ▶ 12.2005

CA722

CB712

Turbodiesel

D

06.2001 ▶

CA722

CB712

1.6

11.2001 ▶ 12.2005

CA602

CB542

120

07.2001 ▶

CA602

CB542

180

07.2001 ▶

CA602

CB542

01.2004 ▶

CA722

CB712

1.8 16V, T

01.2003 ▶

CA602

CB542

160

06.2001 ▶

CA602

CB542

180

01.2003 ▶

CA602

CB542

190

06.2001 ▶

CA602

CB542

10.2003 ▶

CA602

CB542

06.2002 ▶

CA602

CB542

1.8 16V, T

01.2003 ▶

CA602

CB542

160

10.2001 ▶

CA602

CB542

180

01.2003 ▶

CA602

CB542

190

10.2001 ▶

CA602

CB542

MG ZS

2.0 TD

D

MG ZT

260 2.0 CDTi

D

MG ZT- T

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

115

CC652

TABELE ZASTOSOWAŃ

MG X-POWER


MG > Mitsubishi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

10.2003 ▶

CA602

CB542

06.2002 ▶

CA602

CB542

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MG MG ZT- T 260 2.0 CDTi

D

MGB 3.5

01.1973 ▶ 12.1976

CB705

01.1966 ▶ 12.1980

CB620

01.1966 ▶ 11.1980

CB451

MGB Cabriolet 1.8

CC550

MGB GT 1.8 MGF 1.6

02.2000 ▶ 03.2002

CA602

CB542

1.8 16V, i, VVC

03.1995 ▶ 03.2002

CA602

CB542

MGR V8 3.9

09.1992 ▶ 12.1995

CB705

1.1

01.1964 ▶ 12.1966

CB451

1.3

01.1967 ▶ 09.1974

CB451

1.5

09.1974 ▶ 12.1979

CB451

MIDGET

MONTEGO 2.0 EFi, Turbo

CA602

04.1984 ▶ 09.1990

CB442

CC412

CB950

CC900

MIDDLCBRIDGE SCIMITAR GTE 2.9

01.1988 ▶ 12.1991

MINI MINI (R50, R53) 1.4

04.2003 ▶ 10.2006

CA602

CB542

1.6 S, Works

11.2003 ▶ 06.2005

CA602

CB542

Cooper

06.2001 ▶

CA602

CB542

Cooper S

03.2002 ▶

CA602

CB542

John Cooper, Works

07.2004 ▶

CA602

CB542

One

06.2001 ▶

CA602

CB542

11.2003 ▶

CA602

CB542

CA722

CB712

Works One D

D

06.2003 ▶

CK700

Cooper

10.2006 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

Cooper S

10.2006 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

John Cooper, Works

07.2007 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

One

03.2009 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

03.2007 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

Cooper, Cooper S

10.2007 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

John Cooper Works

03.2008 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

10.2007 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

B

MINI (R56)

Cooper D

D

MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D

D

MINI Convertible (R52) John Cooper Works

07.2004 ▶

CA602

CB542

One, Cooper, CooperS

07.2004 ▶

CA602

CB542

MINI Convertible (R57) Cooper, CooperS

03.2009 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

John Cooper Works

03.2008 ▶

CK700

Stop/Start, RB ,B

MINI-MOKE 1.0

CA602

01.1987 ▶

CB542

CC502

MITSUBISHI 3000 GT 3.0 24V, 4x4, i

CB705

06.1992 ▶ 08.1999

116

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mitsubishi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MITSUBISHI CARISMA 1.3

09.2000 ▶ 10.2004

CA530

CB500

1.6

07.1995 ▶ 06.2006

CA640

CB620

1.8 16V, GDI

07.1995 ▶ 06.2006

CA640

CB620

2.0 16V, EVO, GT, VI/VII

11.1999 ▶ 06.2006

CA770

CB740

CA770

CB740

1.9 DI-D

D

09.2000 ▶ 06.2006

1.9 TD

D

10.1996 ▶ 09.2000

CB704

1.6 ST

01.1977 ▶ 06.1981

CB505

2.0 GSR

10.1975 ▶ 06.1981

CB505

CELESTE

COLT CZC 1.5 Turbo

CA640

05.2006 ▶

CB620

COLT I 1.2 GL

12.1978 ▶ 01.1984

CB457

1.4 GLX,GT, Turbo

05.1979 ▶ 01.1984

CB505

1.2 EL,GL

02.1984 ▶ 04.1988

CB457

1.3 EL,GL

06.1986 ▶ 04.1988

CB457

1.5 GLX

09.1984 ▶ 04.1988

CB505

1.6 ECi, Turbo

02.1984 ▶ 04.1988

CB505

02.1984 ▶ 04.1988

CB705

1.3 12V, GL

04.1988 ▶ 05.1992

CB457

1.5 GLXi

04.1988 ▶ 05.1992

CB505

1.6 16V, GTi

04.1988 ▶ 05.1990

CB505

1.8 16V, GTi

06.1990 ▶ 05.1992

CB505

04.1988 ▶ 05.1992

CB705

1.3 12V, GLi

04.1992 ▶ 04.1996

CB457

1.6 16V, 4x4, GLXi

04.1992 ▶ 04.1996

CB505

1.8 16V, GTi

04.1992 ▶ 04.1996

CB505

1.2

01.1978 ▶ 09.1979

CB457

1.4

01.1978 ▶ 09.1979

CB505

1.6

01.1978 ▶ 09.1979

CB505

1300 GL,GLX

05.1996 ▶ 07.2005

CB457

1500

11.1995 ▶ 07.2005

CB505

1600 GLX

05.1996 ▶ 07.2005

CB505

COLT II

1.8 Diesel, GL

D

COLT III

1.8 Diesel, GLX

D

COLT LANCER

COLT V

COLT VI 1.1

10.2004 ▶

CA530

CB500

1.3

06.2004 ▶

CA530

CB500

06.2004 ▶

CA530

CB500

08.2004 ▶

CA640

CB620

1.5 CZT 1.5 DI-D

D

CORDIA 1.6 GSL, Turbo

10.1982 ▶ 12.1986

CB605

1.8 ECi, GSL, Turbo

10.1984 ▶ 12.1986

CB605

04.1991 ▶ 11.1995

CB605

2000 16V, GS, GT

12.1995 ▶ 04.1999

CB704

2400 16V, GS

09.1998 ▶ 04.1999

CB704

01.1977 ▶ 08.1980

CB605

ECLIPSE I 2.0 16V, 4x4, i ECLIPSE II

GALANT I 1.6 GL

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

117

TABELE ZASTOSOWAŃ

COLT IV


Mitsubishi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MITSUBISHI GALANT I 2.0 GLX

01.1977 ▶ 08.1980

CB605

1.6 GLX

09.1980 ▶ 05.1984

CB605

2.0 ECi, GLS, GLX, Turbo

09.1980 ▶ 05.1984

CB605

09.1980 ▶ 05.1984

CB605

1.6 GLX

06.1984 ▶ 12.1987

CB605

2.0 ECi, GLS, Turbo

06.1984 ▶ 12.1987

CB605

2.4 GLS

07.1985 ▶ 12.1987

CB605

06.1984 ▶ 12.1987

CB605

1.8

11.1987 ▶ 10.1992

CB605

2.0 16V, 4x4, GTI, KAT

11.1987 ▶ 12.1992

CB605

12.1987 ▶ 10.1992

CB605

1.8 GLSI

11.1992 ▶ 08.1996

CB605

2.0 4x4, GLSI, V6-24

11.1992 ▶ 08.1996

CB605

2.5 4x4, V6-24

11.1992 ▶ 09.1996

CB605

11.1992 ▶ 08.1996

CB605

2.0

09.1996 ▶ 10.2004

CB605

2.4 GDI

02.1999 ▶ 10.2004

CB605

2.5 24V, V6

09.1996 ▶ 10.2004

CB605

GALANT II

2.3 Turbo-D

D

GALANT III

1.8 Turbo-D

D

GALANT IV

1.8 Turbo-D

D

GALANT V

2.0 GLSTD

D

GALANT VI

2.0 TDI

D

09.1996 ▶ 10.2004

CB605

2.8 TD

D

10.1996 ▶ 07.2001

CB705

02.1999 ▶

CB705

02.1999 ▶

CB705

2.0

11.1997 ▶ 05.2003

CB604

2.4

04.2004 ▶

CB604

09.2005 ▶

CB604

2.0

06.1996 ▶

CB605

2.4 4x4

06.1996 ▶

CB705

2.6 4WD

11.1989 ▶ 05.1995

CB705

GALLOPER 3.0 V6 2.5 intercooler, TD

D

GRANDIS

2.0 DI-D

D

L 200

2.5 4WD, 4x4, D, TD

D

11.1986 ▶

CB705

2.5 DI-D

D

11.2005 ▶

CB1004

1.6

05.1980 ▶

CB605

1.8 4x4

03.1983 ▶ 02.1987

CB605

2.0 4WD, 4x4

11.1986 ▶

CB605

L 300

2.4 4WD, 4x4, GLX

11.1986 ▶

CB605

2.3 D

D

04.1983 ▶ 10.1986

CB705

2.5 4WD, 4x4, D, TD

D

11.1986 ▶

CB705

D

06.1996 ▶

CB1005

L 400 2500 4x4, TD LANCER 1.3

09.2003 ▶

1.5

06.2008 ▶

1.6

09.2003 ▶

1.8

02.2008 ▶

2.0 16V, 4x4, EVO, IX, VIII

09.2003 ▶

CB505 CA640

CB620

CA640

CB620

CB605 CB605

118

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mitsubishi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

06.2008 ▶

CA770

CB740

01.2008 ▶

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MITSUBISHI LANCER 2.0 EVO 2.0 DI-D

D

LANCER F II 1.2 GLX

03.1983 ▶ 01.1984

CB457

1.4 GLX, Turbo

03.1983 ▶ 01.1984

CB457

1.2

01.1980 ▶ 12.1981

CB457

1.4 GLX

09.1979 ▶ 02.1983

CB457

1.6

09.1979 ▶ 02.1983

CB605

2.0 ECi, Turbo

03.1981 ▶ 02.1983

CB605

1.2 GL

01.1984 ▶ 04.1988

CB505

1.5 12V, GLX

11.1983 ▶ 12.1991

CB505

1.8 4x4

01.1987 ▶ 06.1992

CB605

01.1984 ▶ 06.1992

CB605

1.3 12V

04.1988 ▶ 05.1994

CB505

1.5 12V

04.1988 ▶ 05.1992

CB505

1.6 16V

06.1992 ▶ 05.1994

CB605

1.8 16V, 4x4, GTi

09.1989 ▶ 12.1993

CB605

LANCER I

LANCER III

1.8 D, Diesel

D

LANCER IV

1.8 D, Diesel, GLX

D

04.1988 ▶ 05.1992

CB605

2.0 D

D

06.1992 ▶ 07.1993

CB705

1.3

06.1992 ▶

CB505

1.6 16V, 4WD

06.1992 ▶

CB605

1.8 16V

06.1992 ▶ 12.1993

CB605

06.1992 ▶

CB605

1.3 12V

12.1995 ▶ 08.2003

CB605

1.5 16V

12.1995 ▶ 08.2003

CB605

1.6 16V

12.1995 ▶ 08.2003

CB605

1.8 16V

01.1999 ▶ 08.2003

CB605

2.0 /, 16V, EVO, VI, VII

01.1999 ▶ 08.2003

CB605

2.4

09.1999 ▶ 08.2004

CB605

2.0 4WD, Turbo

05.2003 ▶

CB704

2.4 4WD

05.2003 ▶

CB704

2.4 Mivec

11.2006 ▶

CB1004

LANCER V

2.0 D, Diesel

D

OUTLANDER

3.0 4x4

11.2006 ▶

CB1004

2.0 DI-D

D

02.2007 ▶

CB1004

2.2 DI-D

D

08.2007 ▶

CB1004

2.5 TD

D

07.2002 ▶

CB1005

3.2 DI-D

D

05.2005 ▶

CB1005

PAJERO CLASSIC

PAJERO I 3.0 V6

11.1988 ▶ 11.1990

CB705

2.3 D

D

10.1984 ▶ 09.1986

CB1005

2.5 TD

D

11.1989 ▶ 12.1991

CB1005

PAJERO I Canvas Top 2.6 2.3 TD

D

2.5 TD

D

01.1983 ▶ 11.1990

CB605

12.1982 ▶ 04.1986

CB1005 CB1005

05.1986 ▶ 11.1990

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

119

TABELE ZASTOSOWAŃ

LANCER VI


Mitsubishi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MITSUBISHI PAJERO II 1.8 Allroad, GDi

11.1997 ▶ 08.1999

CB605

2.4

04.1991 ▶ 04.2000

CB605

3.0 24V, V6

12.1990 ▶ 04.2000

CB705

3.5 24V, V6

06.1994 ▶ 04.2000

CB705

2.5 TD

D

12.1990 ▶ 04.2000

CB1005

2.8 TD

D

06.1994 ▶ 04.2000

CB1005

1.8 GDI

06.1998 ▶ 04.2000

CB605

2.4

04.1991 ▶ 04.2000

CB605

3.0 24V, V6

12.1990 ▶ 04.2000

CB705

12.1990 ▶ 04.2000

CB1005

PAJERO II Canvas Top

2.5 TD

D

PAJERO III 3.5 GDI, V6

04.2000 ▶

CB1005

2.5 TDi

D

04.2000 ▶

CB1005

3.2 DI-D

D

04.2000 ▶

CB1005

02.2007 ▶

CB1005

02.2007 ▶

CB1005

1.8 GDI

10.1999 ▶

CB605

2.0 GDI

10.2000 ▶

CB605

3.8 Allroad

03.2004 ▶ 08.2006

CB705

09.1999 ▶ 09.2006

CB1005

PAJERO IV 3.8 V6 3.2 DI-D

D

PAJERO PININ

3.2 Allroad, DiD

D

PAJERO SPORT 1.8 Allroad, GDi

CB605

05.1999 ▶ 02.2005

3.0 V6

11.1998 ▶

CB1005

11.1997 ▶

CB705

3.5 24V

10.1999 ▶

CB1005

4.5 32V

10.1999 ▶

CB1005

05.1999 ▶

CB705

1.6 SL,GL

04.1978 ▶ 07.1980

CB505

2.0

04.1978 ▶ 07.1980

CB505

1.6 GLX

08.1980 ▶ 09.1984

CB605

2.0 ECi, GSL, GSR, Turbo

08.1980 ▶ 09.1984

CB605

06.1987 ▶ 08.1990

CB605

12.1990 ▶ 07.1996

CB705

1.8 4x4, GLX

01.1984 ▶ 10.1998

CB605

2.0 4x4, GDI

05.1991 ▶

CB705

2.0 4x4, GLX, GLXi

03.1985 ▶ 04.1991

CB605

2.4 4x4, GDI, i

10.1992 ▶

CB705

2.5 Allroad, D, TD

D

PROUDIA/DIGNITY

SANTAMO 2.0 16V, 4x4 SAPPORO I

SAPPORO II

SAPPORO III 2.4 SIGMA 3.0 V6 SPACE

1.8 TD

D

06.1986 ▶ 10.1998

CB705

2.0 TD

D

10.1992 ▶ 10.1998

CB1005

2.0 16V

05.1995 ▶ 05.2000

CB705

2.4 4x4, i

05.1995 ▶ 05.2000

CB705

05.1995 ▶ 05.2000

CB1005

SPACE GCAR

2.5 4x4, TD

D

120

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Mitsubishi > Moskvich MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL MITSUBISHI SPACE RUNNER 1.8 4x4

10.1991 ▶ 08.1999

CB705

2.0 16V

06.1997 ▶

CB705

2.4 GDI

08.1999 ▶

2.0 TD

D

CB705 CB1005

10.1992 ▶ 08.1999

SPACE STAR 1.3 16V

06.1998 ▶

CA640

CB620

CC550

1.6 16V

01.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

1.8 GDI

06.1998 ▶

CA640

CB620

CC550

02.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

1.9 DI-D

D

STARION 2.0 ECi, Turbo

06.1982 ▶ 08.1987

CB705

2.6 ECi, Turbo

09.1987 ▶ 06.1990

CB705

1.4 GLX

10.1982 ▶ 08.1985

CB605

1.6 Turbo

09.1982 ▶ 05.1985

CB605

1.8 GLS, Turbo

08.1984 ▶ 07.1986

CB605

GLS 1.6

09.1982 ▶ 10.1987

CB605

10.2000 ▶

CB451

1.6 CVH/OHV, i, Kat

01.1968 ▶

CB451

1.8 i

01.1993 ▶

CB451

3.5 EFI

01.1968 ▶ 08.1990

CB451

3.9

08.1990 ▶

CB451

4.6

01.1996 ▶

CB451

1.8 i

01.1993 ▶

CB451

2.0 i

01.1985 ▶

CB451

1.8 TC

04.1971 ▶ 12.1979

CB451

1300 1300

04.1971 ▶ 06.1975

CB451

1800 1800, GT, HL, TC

04.1971 ▶ 10.1978

CB451

04.1971 ▶ 09.1975

CB451

1300 1300

10.1975 ▶ 10.1980

CB451

1750 1750

10.1975 ▶ 09.1978

CB451

1800 1800

10.1975 ▶ 10.1978

CB451

2600 2600

10.1975 ▶ 09.1978

CB451

10.1975 ▶ 09.1978

CB451

1.3 1.3

10.1978 ▶ 10.1980

CB451

1.7

10.1978 ▶ 10.1980

CB451

10.1978 ▶ 10.1980

CB451

TREDIA

MORGAN AERO 8 4.4 FOUR FOUR

PLUS EIGHT

TABELE ZASTOSOWAŃ

PLUS FOUR

MARINA

1500 Diesel

D

MARINA II

1500 Diesel

D

MARINA III

1.5 Diesel

D

MOSKVICH 2140 1.5

CA641

CB621

CC551

05.1989 ▶

CB621

CC551

E 1.4

03.1962 ▶

CB621

CC551

I 1.4, E

02.1964 ▶

CB621

CC551

07.1978 ▶ 11.1983

21412 1.5 403

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

121


Moskvich > Nissan MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

08.1958 ▶

CB621

CC551

03.1971 ▶

CB621

CC551

08.1959 ▶

CB621

CC551

01.1975 ▶

CB621

CC551

07.1976 ▶

CB621

CC551

03.1976 ▶

CB621

CC551

1.6 SR

03.1990 ▶ 10.1994

CB604

2.0 GTI

03.1991 ▶ 10.1994

CB604

1.8 Turbo

07.1988 ▶ 09.1994

CB605

2.0 16V, i, Turbo

10.1993 ▶ 12.1999

CB605

2.8

10.1978 ▶ 02.1984

CB605

2.8

01.1983 ▶ 02.1984

CB605

01.1984 ▶ 08.2000

CB705

10.2003 ▶

CB604

03.2005 ▶

CB604

04.2006 ▶

CB604

09.2005 ▶

CB604

06.2009 ▶

CB604

1.4 GX,LX, S,GX,LX

09.1995 ▶ 07.2000

CB604

1.6 SLX, SR,SLX

07.1995 ▶ 07.2000

CB604

07.1996 ▶ 03.2000

CB604

11.1995 ▶ 07.2000

CB704

PRODUCENT/ MODEL MOSKVICH 407 1.4 412 1.5 423 1.4 427 1.5 ASLK 2137 1.5 ASLK 2140 1.5 NISSAN 100 NX

200 SX

280 ZX,ZXT

300 ZX 3.0 Turbo, Twin 350 Z 3.5 351 Z 3.5 352 Z 3.5 353 Z 3.5 370 Z 3.7 ALMERA I

2.0 GTi 2.0 D

D

ALMERA II 1.5

03.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.8

01.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

CB712

1.5 dCi

D

01.2003 ▶

CA722

2.2 dCi, Di

D

03.2000 ▶

CA722

CB712

CC652

1.8

08.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

2.0

08.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

08.2000 ▶

CA722

CB712

CC652

ALMERA TINO

2.2 dCi, Di

D

BLUCBIRD 1.6

04.1972 ▶ 06.1991

CB605

1.8 16V, i, Turbo

07.1974 ▶ 11.1992

CB605

1.9 i

01.1982 ▶ 05.1984

CB605

2.0 i

01.1982 ▶ 12.1990

CB605

01.1980 ▶ 12.1990

CB1004

2.0 D, TD

D

122

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Nissan MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL NISSAN CHERRY 1.0

09.1970 ▶ 05.1986

CB457

1.2

08.1978 ▶ 07.1981

CB457

1.3

08.1981 ▶ 10.1986

CB457

1.4 i.e.

08.1978 ▶ 07.1981

CB457

1.5

08.1981 ▶ 10.1986

CB457

01.1983 ▶ 12.1985

CB504

10.1982 ▶ 12.1986

CB704

1.0

12.1974 ▶ 06.1978

CB457

F-II 1.0

12.1975 ▶ 08.1980

CB457

04.1962 ▶ 08.1980

CB605

01.1973 ▶ 06.1983

CB605

01.1973 ▶ 02.1982

CB605

05.1977 ▶ 01.1981

CB605

09.1978 ▶ 07.1981

CB605

02.2009 ▶

CB704

1.5 Turbo 1.7 D

D

DATSUN 100 A

DATSUN 120 1.2 A, F-II, Y DATSUN 140 1.4 DATSUN 160 J 1.6 i.e. DATSUN 180 B 1.8 DATSUN 240 KGT 2.4 GT-R 3.8 4WD, V6 INTERSTAR dCI 100, 120, 140, 150, 80, 90

D

07.2002 ▶

CA1000

CB950

08.2003 ▶

CA472

CB442

08.2003 ▶

CA472

CB442

08.2003 ▶

CA722

CB712

KUBISTAR 1.2 16V 1.6 16V 1.5 70, 85, dCi

D

2.0

03.1977 ▶ 01.1984

CB605

2.4

12.1977 ▶ 12.1987

CB605

01.1981 ▶ 12.1989

CB705

2.0 24V, QX, V6

02.1995 ▶

CB604

2.5 24V, QX, V6

02.1995 ▶

CB604

3.0 24V, i, QX, V6

10.1988 ▶

CB604

03.2003 ▶

CB604

2.8 D

D

TABELE ZASTOSOWAŃ

LAUREL

MAXIMA

MAXIMA QX 3.5 MICRA 1.0

12.1982 ▶ 05.1991

1.0 16V

01.2003 ▶

1.0 16V, i

01.1992 ▶ 02.2003

1.2

07.1986 ▶ 07.1992

1.2 16V

01.2003 ▶

1.3 16V, i

08.1992 ▶ 09.2000

1.4 16V

01.2003 ▶

1.4 16V, i

09.2000 ▶ 02.2003

1.5 D, dCi

D

CB457 CA472

CB442 CB456 CB457

CA472

CB442

CA472

CB442

CB456 CB456

02.1998 ▶

CA602

CB542

1.4 16V

08.2005 ▶

CA472

CB442

1.6 160, SR

05.2005 ▶

CA602

CB542

MICRA C+C

MURANO 3.5 4x4

CB704

03.2005 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

123

CC502


Nissan MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL NISSAN NAVARA 2.5 4WD, dCi

D

07.2005 ▶

CA770

CB740

2.8 D

D

10.2004 ▶

CA770

CB740

03.2006 ▶

CA472

CB442

03.2006 ▶

CA472

CB442

03.2006 ▶

CA602

CB542

NOTE 1.4 1.6 1.5 dCi

D

PATHFINDER 2.4 Allroad

07.1986 ▶ 10.1995

CB605

3.0 Allroad

07.1986 ▶ 08.1989

CB605

3.3 4WD, V6

09.1997 ▶ 12.2004

CB705

3.5 4WD, V6

11.2000 ▶ 12.2004

4.0 4WD

09.2005 ▶

CA640 CA770

CB705 CB620

2.5 4WD, DCi

D

01.2005 ▶

2.7 4WD, TD

D

09.1997 ▶ 12.2004

CB1005

3.2 4WD, TD

D

09.1997 ▶ 12.2004

CB1005

CB740

PATROL 2.8

07.1980 ▶ 06.1990

CB705

2.8 4x4, D, TD

D

05.1986 ▶ 11.1995

CB1004

3.2 D, TD

D

07.1983 ▶ 06.1990

CB1004

3.3 D

D

11.1979 ▶ 08.1988

CB1004

PATROL GR I 4.2 KAT

11.1988 ▶ 06.1997

CB704

2.8 TD

D

09.1988 ▶ 02.1998

CB1004

4.2 D

D

11.1988 ▶ 06.1997

CB1004

03.2000 ▶ 08.2002

CB1004

PATROL GR II 4.2 TDi 2.7 TD

D

05.1998 ▶ 06.2001

CB1004

2.8 TD, TDiC

D

06.1997 ▶ 05.2000

CB1004

3.0 DTi

D

05.2000 ▶

CB1004

3.2 D

D

05.1998 ▶ 06.2001

CB1004

1.8

01.1983 ▶ 03.1986

CB605

2.2 4WD

04.1983 ▶ 03.1986

CB605

2.4 12V, 4WD, i

03.1986 ▶

CB605

3.0 4WD, i, V6

09.1990 ▶ 02.1998

CB705

PICK UP

2.2 D

D

01.1982 ▶ 01.1984

CB705

2.3 D

D

04.1983 ▶ 03.1986

CB705

2.5 4WD, D, Di, TD

D

04.1983 ▶

CB705

2.7 4WD, D

D

08.1987 ▶ 02.1998

CB705

3.2 4WD, D

D

12.1998 ▶

CB705

06.2009 ▶

CB357

1.5 S

01.1984 ▶ 12.1987

CB604

1.8 SGL

07.1983 ▶ 10.1987

CB604

2.0 4x4

06.1986 ▶ 09.1988

CB604

2.0 4x4, i

10.1988 ▶ 12.1992

CB604

2.4 4x4, i

04.1992 ▶ 07.1994

CB604

PIXO 1.0 PRAIRIE

PRAIRIE PRO

PRIMASTAR 2.0 dCi 100, 120, 140, 150, 80, 90

03.2001 ▶

D

03.2001 ▶

CK800

CA852

CB802

CK800

CA852

CB802

124

H H

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Nissan MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL NISSAN PRIMERA 1.6 16V, i, Visia

06.1990 ▶

CA640

CB620

CC550

1.8 16V

08.1999 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, 4x4, i, GT

06.1990 ▶

CA640

CB620

CC550

1.9 dCi

D

08.2002 ▶

CA770

CB740

2.0 D, TD

D

07.1990 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

2.2 dCi, Di

D

03.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

1.6

02.2007 ▶

CA530

CB500

2.0 Allroad

02.2007 ▶

CA640

CB620 CB740 CB740

QASHQAI

1.5 dCi

D

02.2007 ▶

CA770

2.0 Allroad, dCi

D

02.2007 ▶

CA770

SERENA 1.6 16V

02.1993 ▶

2.0 16V

11.1992 ▶

CB605

CB605

2.0 D

D

11.1992 ▶

CB1005

2.3 D

D

01.1995 ▶

CB1005

SILVIA 1.8

01.1979 ▶ 04.1988

CB604

2.0 GP

04.1984 ▶ 09.1988

CB604

1.6

08.1981 ▶ 12.1985

CB605

1.8 SGL

08.1981 ▶ 12.1985

CB605

1.4

01.1970 ▶ 02.1982

CB454

1.5

06.1979 ▶ 02.1982

CB454

1.6 16V, i

10.1992 ▶ 03.2000

CB454

11.1990 ▶ 03.2000

CB704

1.3

03.1982 ▶ 08.1990

CB454

1.5

03.1982 ▶ 07.1990

CB454

03.1982 ▶ 10.1986

CB704

1.0

07.1986 ▶ 09.1990

CB454

1.3

06.1986 ▶ 10.1991

CB454

1.4 LX

10.1988 ▶ 08.1991

CB454

1.5

06.1986 ▶ 10.1988

CB454

1.6 12V, 4x4, GTI, i

06.1986 ▶ 06.1991

CB604

1.8 16V, GTI

01.1989 ▶ 06.1991

CB604

01.1986 ▶ 06.1991

CB704

1.4 16V, i

10.1990 ▶ 06.1995

CB454

1.5

10.1990 ▶ 05.1995

CB454

1.6 16V, 4WD, 4x4, i

10.1990 ▶ 03.2000

CB604

2.0 16V, 4x4, GTI, GTI-R, i

10.1990 ▶ 05.1995

CB604

10.1990 ▶ 03.2000

CB704

10.1987 ▶ 02.1993

CB604

STANZA

SUNNY

1.7 D

D

1.7 D

D

TABELE ZASTOSOWAŃ

SUNNY I

SUNNY II

1.7 D

D

SUNNY III

2.0 D

D

TERRANO I 2.4 4WD, i 3.0 4WD, i

01.1990 ▶ 12.1995

CB705

2.7 4WD, TD

D

02.1989 ▶ 02.1996

CB704

2.7 4WD, TD

D

02.1989 ▶ 02.1996

CB705

2.4 12V, 4WD, i

02.1993 ▶ 06.1996

CB605

2.4 4WD

05.1996 ▶

TERRANO II

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

CA640

125

CB620

CC550


Nissan > Opel MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL NISSAN TERRANO II 2.7 4WD, TD, TDi

D

02.1993 ▶

CB1005

3.0 4WD, Di

D

05.2002 ▶

CB1005

TIIDA 1.6 1.5 dCi

CB454

09.2007 ▶

1.8 D

09.2007 ▶

CA640

CB620

09.2007 ▶

CA640

CB620

01.2004 ▶ 12.2007

CA770

CB740

TITAN 5.6 4WD, Flex-Fuel TRADE 2.0 D

D

11.1986 ▶ 10.1998

CB1005

2.3 D

D

06.1996 ▶ 10.2001

CB1005

2.7 TD

D

11.1998 ▶ 09.2004

CB1005

2.8 D

D

12.1986 ▶ 06.1994

CB1005

3.0 D, TD, TDiC

D

04.1993 ▶ 09.2004

CB1005

2.0

07.1981 ▶ 05.1997

CB605

2.4 i

05.1989 ▶ 05.1997

CB605 CB705

URVAN

2.2 D

D

07.1981 ▶ 11.1982

2.3 D

D

11.1982 ▶ 05.1997

CB705

2.5 D

D

12.1988 ▶ 05.1997

CB1005

1.5

07.1981 ▶ 12.1995

CB605

1.6 i

09.1994 ▶

CB705

2.4 i

10.1986 ▶ 12.1995

CB705

VANETTE

2.0 D

D

11.1982 ▶

CB705

2.3 D

D

01.1995 ▶

CB705

2.0 4x4, FWD

07.2001 ▶

CB704

2.5

06.2007 ▶

CB604

2.5 4x4

01.2003 ▶

CB704

X-TRAIL

2.0 dCi

D

06.2007 ▶

CB704

2.2 4x4, dCi, Di

D

07.2001 ▶

CB704

10.1967 ▶ 07.1977

CB704

NSU RO 80 1.0 SPIDER 56 56

CA770

01.1964 ▶ 12.1968

CB740

CC700

TT 1.2

07.1965 ▶ 11.1971

CB741

01.1970 ▶ 11.1971

CB741

TTS 1.0 OPEL ADMIRAL A 2.6 S

04.1964 ▶ 09.1965

CB542

CC502

2.8 HL, S

10.1965 ▶ 03.1969

CB542

CC502

4.6

04.1965 ▶ 03.1969

CB542

CC502

03.1969 ▶ 01.1978

CB542

CC502

ADMIRAL B 2.8 E, S AGILA 1.0 12V

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.2 16V, Twinport

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

CA602

CB542

1.3 CDTI

D

08.2003 ▶

126

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Opel MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL OPEL ANTARA 2.4 FWD

05.2006 ▶

3.2 V6

05.2006 ▶

CB705

D

05.2006 ▶

CB1005

1.9 D

D

03.1998 ▶ 08.2001

CA770

CB740

CC700

2.5 D

D

03.1998 ▶ 08.2001

CA770

CB740

CC700

2.0 CDTI, FWD

CB705

ARENA

ASCONA A 1.2 S

04.1972 ▶ 08.1975

CB442

CC412

1.6 N, S

10.1970 ▶ 08.1975

CB442

CC412

10.1970 ▶ 08.1975

CB442

CC412

1.2 S

09.1975 ▶ 02.1979

CB442

CC412

1.3 N, S

03.1979 ▶ 08.1981

CB442

CC412

1.6 N, S

09.1975 ▶ 08.1981

CB442

CC412

1.9 N, S

09.1975 ▶ 08.1981

CB442

CC412

2.0 E, N, S

08.1977 ▶ 08.1981

CB442

CC412

2.4 400

07.1980 ▶ 08.1981

CB442

CC412

08.1978 ▶ 08.1981

CB740

CC700

1.3 N, S

09.1981 ▶ 08.1988

CB442

CC412

1.6 i, KAT, S

09.1981 ▶ 08.1988

CB442

CC412

1.8 E, i

09.1982 ▶ 08.1988

CB442

CC412

2.0 GT, i, KAT

09.1981 ▶ 08.1988

CB442

CC412

03.1982 ▶ 08.1988

CB740

CC700

1.9 SR ASCONA B

2.0 D

D

ASCONA C

1.6 D

D

1.2 i

03.1998 ▶ 08.2000

CA472

CB442

CC412

1.4 16V, i, Si

09.1991 ▶ 01.2005

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, i, Si

09.1991 ▶ 01.2005

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, i

09.1991 ▶ 07.2004

CA472

CB442

CC412

2.0 16V, GSI, i

09.1991 ▶ 08.2000

CA602

CB542

CC502

CB542

CC502

1.7 D, TD, TDS

D

12.1991 ▶ 08.2000

CA602

2.0 Di, DTi

D

03.1998 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

1.2 16V

02.1998 ▶ 01.2005

CA472

CB442

CC412

1.4 16V

02.1998 ▶ 01.2005

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, CNG

02.1998 ▶ 10.2005

CA602

CB542

CC502

1.8 16V

02.1998 ▶ 10.2005

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, OPC, Turbo

02.1998 ▶ 10.2005

CA602

CB542

ASTRA G

2.2 16V

09.2000 ▶ 10.2005

CA602

CB542

1.7 16V, CDTI, DTI, TD

D

02.1998 ▶ 04.2005

CA602

CB542

2.0 16V, DI, DTI

D

02.1998 ▶ 04.2005

CA722

CB712

2.2 DTI

D

09.2002 ▶ 10.2005

CA722

CB712

1.2

08.2005 ▶

CA472

CB442

1.4

03.2004 ▶

CA472

CB442

1.6 CNG, Turbo

03.2004 ▶

CA602

CB542

03.2004 ▶

CA602

CB542

ASTRA H

1.8 2.0 Turbo

03.2004 ▶

CA602

CB542

1.3 CDTI

D

04.2005 ▶

CA602

CB542

1.7 CDTI

D

03.2004 ▶

CA602

CB542

1.9 16V, CDTI

D

04.2004 ▶

CA722

CB712

12.2009 ▶

CA602

CB542

ASTRA J 1.4 ecoFLEX, Turbo

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

127

TABELE ZASTOSOWAŃ

ASTRA F


Opel MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL OPEL ASTRA J 1.6 Turbo

12.2009 ▶

CA602

CB542

1.3 CDTI, ecoFLEX

D

12.2009 ▶

CA602

CB542

1.7 CDTI

D

12.2009 ▶

CA602

CB542

2.0 CDTI

D

12.2009 ▶

CA722

CB712

2.0 16V, 4x4, i, Turbo

06.1990 ▶ 07.1997

CA602

CB542

CC502

2.5 i, V6

04.1993 ▶ 07.1997

CA602

CB542

CC502

CALIBRA A

CAMPO 2.3 4x4

08.1991 ▶ 09.1996

CA722

CB712

CC652

2.2 4x4, D

D

08.1987 ▶ 09.1996

CA722

CB712

CC652

2.5 4x4, D, DTI, TD

D

08.1991 ▶

CA722

CB712

CC652

3.1 4x4, TD

D

12.1992 ▶

CA722

CB712

CC652

07.1994 ▶ 10.2001

CA472

CB442

CC412

07.1994 ▶

CA472

CB442

CC412

COMBO 1.2 1.4 16V 1.6 16V, CNG

08.2001 ▶

CA472

CB442

CC412

1.3 16V, CDTI

D

10.2004 ▶

CA602

CB542

CC502

1.7 16V, CDTI, D, DI, DTI

D

07.1994 ▶

CA602

CB542

CC502

COMMODORE A 2.5 GS, GS/E

08.1967 ▶ 01.1972

CB500

CC440

2.8 GS

05.1970 ▶ 01.1972

CB500

CC440

2.5 GS

01.1972 ▶ 07.1978

CB442

CC412

2.8 GS, GS/E

01.1972 ▶ 07.1978

CB442

CC412

08.1978 ▶ 12.1982

CB442

CC412

1.0

09.1982 ▶ 03.1993

CB442

CC412

1.2 i, N, S

09.1982 ▶ 03.1993

CB442

CC412

1.3 i, S

09.1982 ▶ 09.1990

CB442

CC412

01.1985 ▶ 03.1993

CB442

CC412

COMMODORE B

COMMODORE C 2.5 E, S CORSA A

1.4 i, S, Si 1.6 GSI, KAT 1.5 D, TD

CB442

CC412

06.1987 ▶ 03.1993

CA602

CB542

CC502

05.1988 ▶ 03.1993

D

CORSA B 1.0 12V, i

11.1996 ▶ 09.2000

CA472

CB442

CC412

1.2 16V, i

03.1993 ▶ 09.2000

CA472

CB442

CC412

1.4 16V, i, Si

03.1993 ▶ 09.2000

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, GSI, i

03.1993 ▶

CA472

CB442

CC412

1.5 D, TD

D

03.1993 ▶ 09.2000

CA602

CB542

CC502

1.7 D

D

02.1996 ▶ 09.2000

CA602

CB542

CC502

1.0

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.2 16V, Twinport

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.4 Twinport

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.6

08.2005 ▶

CA602

CB542

CC502

1.8

09.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

CB542

CC502

CORSA C

1.3 16V, CDTI

D

06.2003 ▶

CA602

1.7 16V, CDTI, DI, DTI

D

09.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

08.1994 ▶ 07.2002

CA472

CB442

CC412

1.0

07.2006 ▶

CA530

CB440

1.2 ecoFLEX

07.2006 ▶

CA530

CB500

CORSA CLASSIC 1.4 CORSA D

128

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Opel MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL OPEL CORSA D 1.4 ecoFLEX

07.2006 ▶

CA530

CB500

1.6 Turbo

02.2007 ▶

CA602

CB542

1.3 CDTI

D

07.2006 ▶

CA722

CB712

1.7 CDTI

D

07.2006 ▶

CA722

CB712

DIPLOMAT A 4.6

10.1964 ▶ 03.1969

CB620

CC550

5.3

03.1965 ▶ 03.1969

CB620

CC550

03.1969 ▶ 08.1978

CB542

CC502

03.1969 ▶ 01.1978

CB542

CC502

DIPLOMAT B 2.8 E 5.3 FRONTERA A 2.2 i

03.1995 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.4 i

03.1992 ▶ 10.1998

CA770

CB740

03.1992 ▶ 10.1998

CA770

CB740 CB740

2.3 TD

D

2.5 TDS

D

09.1996 ▶ 10.1998

CA770

2.8 TD

D

03.1995 ▶ 10.1998

CA770

CB740

FRONTERA A Sport 2.0 i

03.1992 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.5 TDS

D

09.1996 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.8 TD

D

03.1995 ▶ 08.1996

CA770

CB740

2.2 i

10.1998 ▶

CA640

CB620

3.2 i

10.1998 ▶

CA770

CB740

10.1998 ▶

CA770

CB740

FRONTERA B

2.2 DTI

D

GT 1.1

09.1968 ▶ 12.1970

CB442

CC412

1.9

09.1968 ▶ 08.1973

CB442

CC412

1.6 Turbo

07.2008 ▶

CA602

CB542

1.8

07.2008 ▶

CA602

CB542

07.2008 ▶

CA722

CB712

07.2008 ▶

CA722

CB712

07.2008 ▶

CA852

CB802

2.0 4x4, Turbo 2.8 4x4, OPC, Turbo, V6 2.0 4x4, Biturbo, CDTI

D

KADETT A 1.0 N, S

09.1962 ▶ 08.1965

CB442

CC412

1.1 S, SR

09.1965 ▶ 08.1973

CB442

CC412

1.2 S

08.1971 ▶ 08.1973

CB442

CC412

1.5

08.1971 ▶ 07.1973

CB442

CC412

1.7

08.1967 ▶ 08.1971

CB442

CC412

1.9

08.1967 ▶ 08.1973

CB442

CC412

1.0

01.1974 ▶ 07.1979

CB442

CC412

1.2 S

08.1973 ▶ 07.1979

CB442

CC412

1.6 S

05.1977 ▶ 07.1979

CB442

CC412

1.9 GT/E

09.1975 ▶ 07.1977

CB442

CC412

08.1977 ▶ 07.1979

CB442

CC412

1.0

09.1979 ▶ 08.1984

CB442

CC412

1.2 S

08.1979 ▶ 08.1984

CB442

CC412

1.3 N, S

08.1979 ▶ 08.1984

CB442

CC412

1.6 S

09.1979 ▶ 08.1984

CB442

CC412

1.8 GT/E

02.1983 ▶ 08.1984

CB442

CC412

KADETT B

KADETT C

2.0 E, GT/E, Rallye KADETT D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

129

TABELE ZASTOSOWAŃ

INSIGNIA


Opel MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

03.1982 ▶ 08.1984

CB542

CC502

1.2

09.1984 ▶ 07.1986

CB442

CC412

1.3 i, KAT, N, S

09.1984 ▶ 02.1993

CB442

CC412

1.4 i, S

07.1989 ▶ 07.1994

CB442

CC412

1.6 i, KAT, S

09.1984 ▶ 07.1994

CB442

CC412

1.8 E, GSI, i, S

08.1984 ▶ 09.1992

CB442

CC412

2.0 16V, GSI, i, KAT

09.1986 ▶ 02.1993

CB542

CC502

PRODUCENT/ MODEL OPEL KADETT D 1.6 D

D

KADETT E

CA602

1.5 TD

D

07.1988 ▶ 08.1991

CB542

CC502

1.6 D

D

08.1984 ▶ 12.1989

CB542

CC502

1.7 D

D

08.1988 ▶ 07.1994

CB542

CC502

CA602

MANTA A 1.2

04.1972 ▶ 08.1975

CB442

CC412

1.6 S

09.1970 ▶ 08.1975

CB442

CC412

09.1970 ▶ 08.1975

CB442

CC412

1.2 N, S

09.1975 ▶ 07.1983

CB442

CC412

1.3 N, S

03.1979 ▶ 08.1986

CB442

CC412

1.6 N, S

09.1975 ▶ 12.1981

CB442

CC412

1.8 S

07.1982 ▶ 08.1987

CB442

CC412

1.9 E, N, S

09.1975 ▶ 12.1981

CB442

CC412

2.0 E, S

08.1977 ▶ 08.1988

CB542

CC502

2.4 400

07.1980 ▶ 08.1984

CB542

CC502

1.9 GT/E, S MANTA B

MERIVA 1.4 16V, Twinport 1.6 16V, Turbo 1.8

07.2004 ▶

CA602

CB542

05.2003 ▶

CA602

CB542

05.2003 ▶

CA602

CB542

1.3 CDTI

D

09.2003 ▶

CA722

CB712

1.7 CDTI, DTI

D

09.2003 ▶

CA722

CB712

MONTEREY A 3.2 3.1 TD

D

06.1992 ▶ 07.1998

CB604

09.1991 ▶ 07.1998

CB704

07.1998 ▶ 08.1999

CB604

07.1998 ▶ 08.1999

CB704

MONTEREY B 3.5 24V, V6 3.0 DTI

D

MONZA A 2.0 E

03.1983 ▶ 10.1984

CB542

CC502

2.2 E

11.1984 ▶ 08.1986

CB542

CC502

2.5 E

05.1981 ▶ 08.1986

CB542

CC502

2.8

02.1978 ▶ 04.1981

CB542

CC502

3.0 GSE

02.1978 ▶ 08.1986

CB542

CC502

MOVANO 1.9 DTI

D

09.2000 ▶

CA1000

CB950

CC900

2.2 DTI

D

09.2000 ▶

CA1000

CB950

CC900

2.5 CDTI, D, DTI

D

07.1998 ▶

CA1000

CB950

CC900

2.8 DTI

D

07.1998 ▶ 10.2001

CA1000

CB950

CC900

3.0 DTI

D

10.2003 ▶

CA1000

CB950

CC900

OLYMPIA A 1.0

08.1967 ▶ 08.1971

CB620

CC550

1.7

08.1967 ▶ 08.1971

CB620

CC550

1.9

08.1967 ▶ 08.1971

CB620

CC550

CB542

CC502

OMEGA A 1.8 N, S

CA602

09.1986 ▶ 03.1994

130

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Opel MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL OPEL OMEGA A 2.0 i

09.1986 ▶ 03.1994

CA602

CB542

CC502

2.4 i

09.1988 ▶ 03.1994

CA602

CB542

CC502

2.6 i

09.1990 ▶ 03.1994

CA602

CB542

3.0 24V, 3000, Evolution500, KAT, Omega

03.1987 ▶ 04.1994

CA722

CB712

CC652

08.1990 ▶ 09.1992

CA722

CB712

CC652

09.1986 ▶ 03.1994

CA722

CB712

CC652

3.6 24V, Lotus 2.3 D, Interc., TD

D

OMEGA B 2.0 16V

03.1994 ▶ 12.2000

CA602

CB542

CC502

2.2 16V

09.1999 ▶ 07.2003

CA602

CB542

CC502

2.5 V6

03.1994 ▶ 09.2000

CA722

CB712

CC652

2.6 V6

09.2000 ▶ 07.2003

CA722

CB712

CC652

3.0 V6

04.1994 ▶ 02.2001

CA722

CB712

CC652

3.2 V6

02.2001 ▶ 07.2003

CA722

CB712

CC652

CB712

CC652 CC652

2.0 16V, DTI

D

09.1997 ▶ 09.2000

CA722

2.2 16V, DTI

D

09.2000 ▶ 07.2003

CA722

CB712

2.5 D, DTI, TD

D

04.1994 ▶ 07.2003

CA852

CB802

REKORD A 1500 1500

02.1963 ▶ 12.1965

CB442

CC412

1700 1700

01.1963 ▶ 12.1965

CB442

CC412

2600 2600

05.1964 ▶ 12.1965

CB542

CC502

1.5

08.1965 ▶ 08.1966

CB442

CC412

1.7

08.1965 ▶ 12.1966

CB442

CC412

1.9

08.1965 ▶ 02.1967

CB542

CC502

1.5

08.1966 ▶ 12.1971

CB442

CC412

1.7 S

08.1966 ▶ 12.1971

CB442

CC412

1.9 Sprint

08.1966 ▶ 12.1971

CB542

CC502

2.2

08.1966 ▶ 09.1969

CB542

CC502

1.7 S

01.1972 ▶ 08.1977

CB442

CC412

1.9 S

01.1972 ▶ 08.1977

CB542

CC502

2.0 S

09.1975 ▶ 08.1977

CB542

CC502

08.1974 ▶ 08.1977

CB712

CC652

09.1972 ▶ 08.1977

CB712

CC652

1.7

09.1977 ▶ 10.1982

CB442

CC412

1.8 E, S

11.1982 ▶ 08.1986

CB542

CC502

1.9

09.1977 ▶ 10.1982

CB542

CC502

2.0 E, S

08.1977 ▶ 08.1986

CB542

CC502

11.1984 ▶ 08.1986

CB542

CC502

REKORD B

REKORD D

2.0 D

D

2.1 D

D

REKORD E

2.2 E 2.0 D

D

09.1977 ▶ 10.1982

CB712

CC652

2.1 D

D

09.1977 ▶ 07.1978

CB712

CC652

2.2 D, TD

D

08.1978 ▶ 08.1986

CB712

CC652

2.3 D

D

11.1982 ▶ 08.1986

CB712

CC652

1200 1200

07.1959 ▶ 07.1960

CB442

CC412

1500 1500

07.1957 ▶ 09.1961

CB442

CC412

1700 1700

07.1957 ▶ 07.1960

CB442

CC412

1.5

08.1960 ▶ 01.1963

CB442

CC412

1.7

08.1960 ▶ 01.1963

CB442

CC412

REKORD P1

REKORD P2

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

131

TABELE ZASTOSOWAŃ

REKORD C


Opel MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL OPEL SENATOR A 2.0 E

03.1983 ▶ 10.1984

CB542

CC502

2.2 E

11.1984 ▶ 08.1987

CB542

CC502

2.5 E

05.1978 ▶ 08.1987

CB542

CC502

2.8

02.1978 ▶ 04.1981

CB542

CC502

02.1978 ▶ 08.1987

CB542

CC502

11.1984 ▶ 08.1987

CB712

CC652

3.0 E 2.2 TD

D

SENATOR B 2.5 i

09.1990 ▶ 09.1993

CA602

CB542

CC502

2.6 i

09.1990 ▶ 09.1993

CA602

CB542

CC502

3.0 24V, i, KAT

09.1987 ▶ 09.1993

CA602

CB542

CC502

3.6

09.1991 ▶ 08.1993

CA602

CB542

CC502

1.8

05.2003 ▶

CA602

CB542

2.0 Turbo

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.2 direct

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.8 Turbo, V6

09.2005 ▶

CA722

CB712

3.2 V6

05.2003 ▶

CA722

CB712

SIGNUM

1.9 CDTI

D

04.2004 ▶

CA722

CB712

2.0 DTI

D

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.2 DTI

D

05.2003 ▶

CA722

CB712

3.0 CDTI, V6

D

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.2 16V, i

11.1996 ▶ 04.1999

CA602

CB542

CC502

3.0 24V, i

11.1996 ▶ 04.1999

CA602

CB542

CC502

07.1997 ▶ 04.1999

CA722

CB712

CC652

2.0 Turbo

04.2003 ▶

CA602

CB542

2.2

09.2000 ▶

CA602

CB542

07.1994 ▶

CA472

CB442

CC412

07.1994 ▶ 08.1998

CA472

CB442

CC412

06.2004 ▶

CA472

CB442

06.2004 ▶

CA602

CB542 CB442

CC412

CB442

CC412

SINTRA

2.2 DTI

D

SPEEDSTER

TIGRA 1.4 16V 1.6 16V 1.8 1.3 CDTI

D

VECTRA A 1.4 S

04.1988 ▶ 06.1992

1.6 i, KAT, S

08.1988 ▶ 11.1995

CA472

1.8 4x4, i, KAT, S

09.1988 ▶ 11.1995

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, 4x4, Allroad, GT, i, KAT, Turbo

04.1988 ▶ 11.1995

CA602

CB542

CC502

2.5 V6

02.1993 ▶ 11.1995

CA602

CB542

CC502

2000 16V, 4x4

01.1989 ▶ 10.1990

CB542

CC502

01.1989 ▶ 11.1995

CA602

CB542

CC502

09.1988 ▶ 11.1995

CA722

CB712

CC652

1.6 16V, i

10.1995 ▶ 07.2003

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, i

10.1995 ▶ 07.2003

CA472

CB442

CC412

2.0 16V, i

10.1995 ▶ 04.2002

CA602

CB542

CC502

2.2 16V, i

09.2000 ▶ 07.2003

CA602

CB542

CC502

2.5 i, V6

10.1995 ▶ 09.2000

CA602

CB542

CC502

2.6 i, V6

09.2000 ▶ 07.2003

CA602

CB542

CC502

i 500 2.5

05.1998 ▶ 09.2000

CA602

CB542

CC502

CB712

CC652

CB712

CC652

2000/GT 16V, 4x4, KAT 1.7 D, TD

D

VECTRA B

1.7 TD

D

10.1995 ▶ 12.1998

CA722

2.0 16V, DI, DTI

D

11.1996 ▶ 07.2003

CA722

132

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Opel > Peugeot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

09.2000 ▶ 07.2003

CA722

CB712

CC652

1.6 16V

06.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 16V

04.2002 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, Turbo

03.2003 ▶

CA640

CB620

2.2 16V, direct

04.2002 ▶

CA640

CB620

2.8 Turbo, V6

08.2005 ▶

CA770

CB740

3.2 V6

08.2002 ▶

CA770

CB740

PRODUCENT/ MODEL OPEL VECTRA B 2.2 16V, DTI

D

VECTRA C CC550

CC700

1.9 CDTI

D

04.2004 ▶

CA722

CB712

2.0 16V, DTI

D

04.2002 ▶

CA722

CB712

CC652

2.2 16V, DTI

D

04.2002 ▶

CA722

CB712

CC652

3.0 CDTI, V6

D

06.2003 ▶

CA852

CB802

08.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

08.2006 ▶

CA770

CB740

CC700

VIVARO 2.0 16V 2.0 ECOTEC 1.9 DI, DTI

D

08.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

2.0 CDTI

D

01.2006 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 CDTI, DTI

D

05.2003 ▶

CA770

CB740

CC700

1.6 16V, CNG, Turbo

04.1999 ▶

CA472

CB442

CC412

1.8 16V

04.1999 ▶

CA472

CB442

CC412

2.0 OPC

09.2001 ▶

CA602

CB542

CC502

2.2 16V

09.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

ZAFIRA

1.7 CDTI

D

01.2008 ▶

CA640

CB620

1.9 CDTI

D

07.2005 ▶

CA722

CB712

2.0 16V, DI, DTI

D

10.1999 ▶ 06.2005

CA722

CB712

CC652

2.2 16V, DTI

D

01.2002 ▶ 06.2005

CA722

CB712

CC652

10.1999 ▶

CA640

CB620

CC550

2500 GT 2.5 PERODUA KELISA 1.0 DVVT

02.2002 ▶

CB356

01.2006 ▶

CB356

0.9

10.1972 ▶ 10.1983

CB450

1.0

09.1983 ▶ 06.1988

CB450

1.1

09.1973 ▶ 06.1988

CB450

1.2

08.1979 ▶ 06.1983

CB450

1.4

08.1979 ▶ 06.1984

CB450

MYVI 1.3 PEUGEOT 104

106 I 1.0

09.1991 ▶ 04.1996

CA530

CB440

CC400

1.1

09.1991 ▶ 04.1996

CA530

CB440

CC400

1.3

10.1993 ▶ 04.1996

CA530

CB500

CC440

08.1991 ▶ 04.1996

CA530

CB500

CC440

1.4 1.6

06.1993 ▶ 04.1996

CA530

CB500

CC440

1.4 D

D

09.1992 ▶ 04.1996

CA640

CB620

CC550

1.5 D

D

06.1994 ▶ 04.1996

CA640

CB620

CC550

1.0 i

05.1996 ▶

CA530

CB440

CC400

1.1 i

05.1996 ▶

CA530

CB440

CC400

106 II

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

133

TABELE ZASTOSOWAŃ

OSCA


Peugeot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

05.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

05.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

06.2005 ▶

CA530

CB440

06.2005 ▶

CA530

CB500

PRODUCENT/ MODEL PEUGEOT 204 1.6 i, S16 1.5 D

D

107 1.0 1.4 HDi

D

204 1.1 Grand, Luxe

10.1965 ▶ 10.1977

CB451

1.2 D

D

05.1968 ▶ 05.1973

CB620

CC550

1.3 D

D

01.1973 ▶ 10.1977

CB620

CC550

1.4 D

D

09.1973 ▶ 12.1977

CB620

CC550

205 1.1

02.1983 ▶ 07.1990

CA530

CB500

CC440

1.4

02.1983 ▶ 07.1987

CA530

CB500

CC440

03.1994 ▶

CA640

CB620

CC550

02.1983 ▶ 07.1990

CA640

CB620

CC550

1.7 Diesel

D

1.8 D

D

205 I 1.0

02.1983 ▶ 10.1987

CB500

CC440

1.1 CJ

02.1983 ▶ 12.1994

CB500

CC440

1.3

02.1984 ▶ 10.1987

CB500

CC440

1.4 CJ, CT, KAT

02.1983 ▶ 12.1994

CB500

CC440

1.5

02.1984 ▶ 10.1987

CB500

CC440

1.6 CJ, CTI, GTI

12.1984 ▶ 12.1994

CB500

CC440

1.9 CTI, GTI

10.1986 ▶ 12.1994

CB500

CC440

08.1983 ▶ 10.1987

CB620

CC550

1.7 Diesel

D

205 II 1.0

10.1987 ▶ 09.1998

CA530

CB500

CC440

1.1

10.1987 ▶ 09.1998

CA530

CB500

CC440

1.2

01.1987 ▶ 12.1990

CB500

CC440

1.3 Rallye

10.1987 ▶ 10.1990

CB500

CC440

1.4 KAT

01.1987 ▶ 09.1998

CA530

CB500

CC440

1.6 Aut., GTI, GTX

01.1987 ▶ 09.1998

CA530

CB500

1.9 GTI, KAT

10.1987 ▶ 09.1998

CA530

CB500

1.7 Diesel, TD

D

07.1987 ▶ 09.1998

CA640

CB620

CC550

1.8 XDT

D

08.1990 ▶ 05.1997

CA640

CB620

CC550

1.9 Diesel

D

10.1987 ▶ 09.1998

CA640

CB620

CC550

1.0

09.2002 ▶ 02.2007

CA530

CB500

1.1 i

09.1998 ▶

CA530

CB500

1.4 16V, i

09.1998 ▶

CA530

CB500

1.6 16V, i

09.1998 ▶

CA530

CB500

2.0 16V, RC, S16

04.1999 ▶

CA640

CB620 CB500

206

1.0

09.2002 ▶ 02.2007

CA530

1.4 70, eco, HDi

D

09.2001 ▶

CA640

CB620

1.6 110, HDi

D

05.2004 ▶

CA640

CB620

1.9 D

D

09.1998 ▶ 11.2001

CA640

CB620

2.0 90, HDi

D

12.1999 ▶

CA640

CB620

1.4 16V

02.2006 ▶

CA530

CB500

1.6 16V, RC, Turbo, VTi

02.2006 ▶

CA530

CB500

CC550

207

1.4 HDi

D

02.2006 ▶

CA640

CB620

1.6 HDi

D

02.2006 ▶

CA640

CB620

304 1.1

CB451

10.1976 ▶ 10.1980

134

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Peugeot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL PEUGEOT 304 1.3 GL, GT

10.1969 ▶ 10.1980

CB451

10.1976 ▶ 10.1979

CB621

CC551

11.1977 ▶ 09.1982

CB500

CC440

11.1979 ▶ 09.1982

CB500

CC440

11.1977 ▶ 09.1982

CB620

CC550

1.3

10.1982 ▶ 08.1986

CB500

CC440

1.5

10.1982 ▶ 07.1990

CB500

CC440

1.6

10.1982 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.8

11.1982 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.9

10.1982 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.4 D

D

305 I 1.3 1.5 1.5 Diesel

D

305 II

1.8 D

D

11.1982 ▶ 12.1988

CB740

CC700

1.9 D, Diesel

D

10.1982 ▶ 12.1988

CB740

CC700

306 1.1

05.1993 ▶ 05.2001

CA530

CB500

CC440

1.4 SL

04.1993 ▶ 04.2002

CA530

CB500

CC440

1.6 SR

05.1993 ▶ 04.2002

CA530

CB500

CC440

1.8 16V, ST

05.1993 ▶ 04.2002

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, S16, ST, XSi

05.1993 ▶ 04.2002

CA640

CB620

CC550

1.8 D

D

04.1993 ▶ 05.2001

CA640

CB620

1.9 D, DT, SLD, SRDT, STD, TD D

04.1993 ▶ 04.2002

CA640

CB620

2.0 90, HDI

06.1999 ▶ 04.2002

CA640

CB620

08.2000 ▶

CA530

CB500

CC440

08.2000 ▶

CA530

CB500

CC440

D

1.4 16V 1.6 16V, BioFlex 2.0 16V

08.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

1.4 HDi

D

10.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

1.6 110, D, HDi

D

02.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 110, 135, 90, HDi

D

08.2000 ▶

CA640

CB620

1.4 16V

09.2007 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

09.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 Bioflex

01.2008 ▶

CA640

CB620

09.2007 ▶

CA640

CB620

09.2007 ▶

CA770

CB740

308

1.6 HDi

D

2.0 D, HDi

D

309 I 1.1

10.1985 ▶ 07.1989

CB500

CC440

1.3

10.1985 ▶ 07.1989

CB500

CC440

1.4

03.1989 ▶ 07.1989

CB500

CC440

1.5

06.1987 ▶ 12.1989

CB500

CC440

10.1985 ▶ 12.1989

CB500

CC440

10.1985 ▶ 07.1989

CB620

CC550

06.1986 ▶ 07.1989

CB620

CC550

1.6 KAT 1.9 GTI 1.9 D

D

309 II 1.1

08.1990 ▶ 12.1993

CA530

CB500

1.4

07.1989 ▶ 12.1993

CA530

CB500

1.6

07.1989 ▶ 12.1993

CA530

CB500

1.9 16V, GTI

07.1989 ▶ 12.1993

CA640

CB620

CC550

1.8 Diesel, TD

D

07.1989 ▶ 12.1993

CA640

CB620

CC550

1.9 Diesel

D

07.1989 ▶ 12.1993

CA640

CB620

CC550

CB501

CC441

404 1.6 GT

04.1963 ▶ 12.1971

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

135

TABELE ZASTOSOWAŃ

307


Peugeot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL PEUGEOT 405 I 1.4

01.1987 ▶ 07.1992

CA530

CB500

1.6 4x4, SRi

01.1987 ▶ 12.1992

CA530

CB500

CA530

CB500

1.9 4x4, Allroad, Injection, MI16, Sport

06.1987 ▶ 12.1993

1.8 Diesel, TD, Turbo

D

03.1988 ▶ 12.1992

CA640

CB620

1.9 D, Diesel

D

03.1988 ▶ 12.1992

CA640

CB620

1.4

08.1992 ▶ 10.1996

CA530

CB500

1.6

08.1992 ▶ 10.1996

CA530

CB500

08.1992 ▶ 10.1996

CA530

CB500

08.1992 ▶ 10.1996

CA640

CB620

CC550

08.1992 ▶ 10.1996

CA640

CB620

CC550

405 II

1.8 2.0 16, 16V, 4x4, MI-16, T, X4 1.9 D, TD

D

406 1.6

11.1995 ▶ 05.2004

CA530

CB500

1.8 16V

11.1995 ▶ 10.2004

CA530

CB500

2.0 16V, HPi, Turbo

11.1995 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.2

07.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

3.0 24V, V6

10.1996 ▶ 12.2004

CA640

CB620

1.9 D, TD

D

01.1996 ▶ 10.2004

CA640

CB620

2.0 110, 90, HDI

D

06.1998 ▶ 10.2004

CA640

CB620

2.1 12V, TD

D

01.1996 ▶ 10.2004

CA640

CB620

2.2 HDi

D

03.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

1.8 16V

05.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, Bioflex

05.2004 ▶

CA640

CB620

05.2004 ▶

CA640

CB620

407

2.2 16V 3.0 V6

05.2004 ▶

CA640

CB620

1.6 110, HDi

D

05.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 135, HDi

D

05.2004 ▶

CA770

CB740

2.2 170, HDi

D

05.2006 ▶

CA770

CB740

2.7 HDi

D

10.2005 ▶

CA770

CB740

3.0 HDi

D

06.2009 ▶

CA770

CB740

D

10.2005 ▶

CA770

CB740

407 Coupe 2.7 HDi

CK700

B

504 1.6

01.1980 ▶ 06.1987

CB501

CC441

1.8 Injection

07.1968 ▶ 12.1989

CB501

CC441

2.0 TI

01.1971 ▶ 07.1986

CB501

CC441

2.7

10.1977 ▶ 08.1984

CB501

CC441

1.9 D

D

03.1973 ▶ 12.1989

CB621

CC551

2.1 D

D

02.1971 ▶ 07.1986

CB621

CC551

2.3 D

D

07.1975 ▶ 12.1989

CB741

505 1.8

06.1981 ▶ 09.1989

CB620

CC550

2.0 TI,STI

08.1979 ▶ 09.1991

CB620

CC550

2.2 GTI, Injection, Ti, Turbo

05.1981 ▶ 12.1993

CB620

CC550

CB620

CC550

2.8 GTI, V6

CA640

06.1986 ▶ 12.1993

2.3 D, Diesel, Turbo

D

05.1979 ▶ 06.1986

CB741

2.5 D, Diesel, Turbo

D

06.1981 ▶ 12.1993

CB741

604 2.0

03.1983 ▶ 02.1987

CB620

CC550

2.7 SL, TI,STI

08.1977 ▶ 05.1983

CB620

CC550

2.8 GTI

09.1983 ▶ 07.1987

CB620

CC550

136

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Peugeot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL PEUGEOT 604 2.3 TD

D

09.1979 ▶ 05.1983

CB741

2.5 TD

D

08.1983 ▶ 12.1986

CB741

605 2.0 16V, Turbo 3.0 24, SV, V6

06.1989 ▶ 09.1999

CA640

CB620

CC550

08.1989 ▶ 09.1999

CA770

CB740

CC700

2.1 12V, D, Diesel, TD, Turbo

D

06.1989 ▶ 09.1999

CA770

CB740

CC700

2.5 Diesel, Turbo

D

07.1994 ▶ 09.1999

CA770

CB740

CC700

607 2.0

02.2000 ▶

CA640

CB620

2.2 16V

02.2000 ▶

CA640

CB620

3.0 24V, V6

02.2000 ▶

3.0 24V, V6

03.2004 ▶

CK700

CA640

CB620

CA770

CB740

B X2/2, B

2.0 HDI

D

05.2000 ▶

CA530

CB500

2.0 HDI

D

05.2000 ▶

CA640

CB620

X1/2

2.0 HDI

D

09.2005 ▶

CA770

CB740

B

2.2 HDI

D

02.2000 ▶

CA530

CB500

X2/2, B

2.2 HDI

D

02.2000 ▶

CA640

CB620

X1/2

2.2 HDi

D

05.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.7 24V, HDi

D

12.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CK700

806 1.8

07.1995 ▶ 08.2002

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, Turbo

06.1994 ▶ 08.2002

CA640

CB620

CC550

D

07.1995 ▶ 08.2002

CA640

CB620

2.0 16V, HDI

D

08.1999 ▶ 08.2002

CA770

CB740

2.1 12V, td

D

06.1996 ▶ 08.1999

CA640

CB620

2.0 16V

06.2002 ▶

CA640

CB620

2.2

06.2002 ▶

CA640

CB620

3.0 V6

06.2002 ▶

CA640

CB620

06.2002 ▶

CA640

CB620

06.2002 ▶

CA640

CB620

1.4 16V

04.2005 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

04.2005 ▶

CA530

CB500

04.2005 ▶

CA640

CB620

06.2007 ▶

CA640

CB620

1.9 TD

CC700

2.0 HDi

D

2.2 HDi

D

TABELE ZASTOSOWAŃ

807

1007

1.4 HDi

D

1.6 HDi

D

3008 1.6 THP, VTi

06.2009 ▶

CA640

CB620

1.6 HDi

D

06.2009 ▶

CA640

CB620

2.0 HDi

D

06.2009 ▶

CA770

CB740

4007 2.4 16V 2.2 HDi

D

01.2008 ▶

CB1004

02.2007 ▶

CB1004

5008 1.6 16V 1.6 HDi

D

2.0 HDi

D

09.2009 ▶

CA640

CB620

09.2009 ▶

CA640

CB620

06.2009 ▶

CA770

CB740

02.2008 ▶

CA530

CB500

02.2008 ▶

CA640

CB620

03.1994 ▶

CA770

CB740

CC700

03.1994 ▶ 04.2002

CA770

CB740

CC700

BIPPER 1.4 1.4 HDi

D

BOXER 2.0 4x4, i 1.9 4x4, D, TD

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

137


Peugeot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CK700

CA770

CB740

CC700

CA770

CB740

CA770

CB740

CC700

PRODUCENT/ MODEL PEUGEOT BOXER 2.0 HDI

D

08.2001 ▶

2.2 100, 120, HDi

D

04.2006 ▶

2.2 HDi

D

04.2002 ▶

2.5 4x4, D, DT, TD, TDI

D

03.1994 ▶ 04.2002

CA1000

CB950

CC900

2.8 4x4, Allroad, DTiC, HDi

D

10.1997 ▶

CA1000

CB950

CC900

3.0 160, D, HDi

D

04.2006 ▶

CA1000

CB950

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

3.0 HDi 160

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

3.0 HDi 160

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

3.0 HDi 160

D

04.2006 ▶

CB1100

CK920

H

H

BOXER Bus

BOXER Kasten

BOXER Pritsche/Fahrgestell

EXPERT 1.6

02.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8

10.1996 ▶ 09.2000

CA640

CB620

CC550

2.0 16V

07.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

1.6 90, HDi

D

01.2007 ▶

CA640

CB620

1.9 70, D, TD

D

10.1995 ▶

CA640

CB620

2.0 120, 140, HDi

D

07.2000 ▶

CA770

CB740

J5 1.8

01.1983 ▶ 11.1988

CB621

2.0

09.1981 ▶ 09.1990

CB621

CC551

2.0

10.1990 ▶

CA770

CB740

CC700

10.1990 ▶

CA770

CB740

CC700

09.1981 ▶

CB950

CC900

1.5

08.1968 ▶ 07.1970

CB741

1.6

08.1968 ▶ 03.1980

CB741

1.8

07.1970 ▶ 03.1980

CB741

1.9 D

D

2.5 4x4, D, TD

D

CC551

J7

1.9 D

D

08.1968 ▶ 07.1978

CB741

2.1 D

D

08.1968 ▶ 07.1977

CB741

2.3 D

D

07.1977 ▶ 03.1980

CB741

1.6

03.1980 ▶ 06.1987

CB620

CC550

2.0

03.1980 ▶ 06.1987

CB620

CC550 CC700

J9

2.1 D

D

03.1980 ▶ 06.1987

CB740

2.3 D

D

03.1980 ▶ 07.1982

CB740

CC700

2.5 D

D

07.1982 ▶ 06.1987

CB740

CC700 CC440

PARTNER 1.1

06.1996 ▶

CA530

CB500

1.4 BiFuel

06.1996 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

09.2000 ▶

CA530

CB500

1.8

05.1997 ▶

CA530

CB500

1.6 75, 90, HDi

D

02.2006 ▶

CA640

CB620

1.8 D

D

06.1996 ▶

CA640

CB620

1.9 4x4, D

D

05.1996 ▶

CA640

CB620

2.0 4x4, HDi

D

02.2000 ▶

CA640

CB620

138

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Peugeot > Porsche MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

06.2010 ▶

CA770

CB740

03.2010 ▶

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL PEUGEOT RCZ 1.6 16V 2.0 HDi

D

PIAGGIO PORTER 1.0

CB450

02.1993 ▶

1.3 16V, 4x4, i

CB450

05.1998 ▶

1.2 D

D

05.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

1.4 D

D

04.1998 ▶

CA640

CB620

CC550

CB501

CC441

PININFARINA S.P.A. SPIDEREUROPA 2000 2000, Volumex

03.1982 ▶ 11.1985

PLYMOUTH BREEZE 2.0 16V

12.1995 ▶

CA770

CB740

CC700

12.1995 ▶

CA770

CB740

CC700

05.1994 ▶ 09.1999

CA770

CB740

08.1999 ▶

CA770

CB740

2.0 i

01.1995 ▶ 03.2001

CA770

CB740

2.4 i

01.1995 ▶ 03.2001

CA770

CB740

3.0

01.1995 ▶ 03.2001

CA770

CB740

3.3 i

01.1995 ▶ 03.2001

CA770

CB740

3.8 AWD, i

01.1995 ▶ 03.2001

CA770

CB740

01.1995 ▶ 03.2001

CA770

CB740

2.4 16, 16V, V NEON 2.0 NEON II 2.0 16V

CC700

VOYAGER

2.5 TD

D

PONTIAC 2.8

04.1979 ▶ 12.1981

CB500

CC440

2.0 L, T

08.1967 ▶ 02.1972

CB740

CC700

2.2 T

01.1970 ▶ 12.1972

CB740

2.3 E, S, T

08.1971 ▶ 01.1976

CB740

2.7 Carrera, RS, S, SC

08.1972 ▶ 01.1979

CB740

3.0 Carrera, SC, Turbo

03.1974 ▶ 10.1983

CB740

3.1 Carrera, SC, Speedster

08.1983 ▶ 08.1989

CB740

3.2 Carrera, SC

08.1983 ▶ 08.1989

CB740

3.3 S, SC, Turbo

09.1977 ▶ 09.1993

3.4 4, Carrera

09.1997 ▶ 08.2005

TABELE ZASTOSOWAŃ

PHOENIX PORSCHE 911

CB740 CK700

CA770

CB740

CK700

CA770

CB740 CB740

3.6 4, 4S, Carrera, GT2, GT3, S, Turbo

03.1999 ▶

3.6 4, Carrera, GT2, RS, Turbo

12.1988 ▶ 09.1997

CA770

3.8 4, Carrera, RS

06.1995 ▶ 09.1997

CA770

CB740

3.8 4S, Carrera, GT3, S

07.2004 ▶

CA770

CB740

CK700

B B

CC700 B

911 Targa 2.0 E, L, S, T

11.1964 ▶ 02.1972

CB740

2.2 E, S, T

09.1969 ▶ 12.1972

CB740

2.3 E, T

08.1971 ▶ 12.1973

CB740

2.7 Carrera, RS, S, SC

08.1972 ▶ 01.1979

CB740

3.0 Carrera, SC

09.1975 ▶ 06.1980

CB740

3.3 Turbo

09.1986 ▶ 11.1990

CB740

3.6 4, Carrera

12.2001 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

CK700

CA770

139

CB740

B


Porsche MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL PORSCHE 911 Targa 3.6 Carrera

08.1995 ▶ 09.1997

CA770

3.7 Carrera

05.1996 ▶ 09.1997

CA770

CB740

3.8 4S, Carrera

11.2006 ▶

CA770

CB740

CK700

B

912 1.6

01.1965 ▶ 12.1969

CB712

CC652

03.1965 ▶ 02.1970

CB712

CC652

912 Targa 1.6 914 1.7

01.1969 ▶ 12.1973

CB442

CC412

1.8

08.1973 ▶ 02.1976

CB442

CC412

2.0 /6

11.1969 ▶ 12.1975

CB442

CC412

2.0 Carrera, GT, Turbo

11.1975 ▶ 08.1989

CB542

CC502

2.5 S

10.1981 ▶ 07.1988

CB542

CC502

924

928 4.4

09.1977 ▶ 08.1982

CA770

CB740

4.6 S

09.1979 ▶ 07.1986

CA770

CB740

4.7

08.1984 ▶ 07.1985

CA770

CB740

4.9 S, S,S4

09.1985 ▶ 05.1994

CA770

CB740

5.0 GT, KAT, S4

08.1986 ▶ 07.1991

CA770

CB740

5.4 GTS

08.1991 ▶ 11.1995

CA770

CB740 CB542

CC502

CA722

CB712

CC502

CB542

CC502

CA722

CB712

CC652

944 2.5 S, Turbo

06.1981 ▶ 12.1990

2.5 Turbo

09.1987 ▶ 07.1991

2.7

11.1988 ▶ 08.1989

3.0 S2

12.1988 ▶ 07.1991

959 2.8

CB852

01.1986 ▶ 04.1991

968 3.0 S, Turbo

06.1991 ▶ 11.1995

CA722

CB712

2.5

09.1996 ▶ 08.1999

CA852

CB802

2.7

08.1999 ▶

CA852

CB802

2.9

06.2009 ▶

CA852

CB802

3.2 S

08.1999 ▶

CA852

CB802

07.2006 ▶

CA852

CB802

07.2003 ▶

CA770

CB740

CC652

BOXTER

3.4 S CARRERA GT 5.7 CAYENNE 3.2

08.2003 ▶

CK920

CA1000

CB1100

H

3.2

10.2003 ▶

CK920

CA1000

CB1100

H

3.6

02.2007 ▶

CK920

CA1000

CB1100

H

4.5 S

09.2002 ▶

CK920

CA1000

CB1100

H

4.5 Turbo

09.2002 ▶

CK920

CA1000

CB1100

H

4.5 S Turbo

01.2004 ▶

CK920

CA1000

CB1100

H

4.5 S Turbo

03.2006 ▶

CK920

CA1000

CB1100

4.5 S Turbo

03.2006 ▶

CK920

CA1000

CB1100

4.8 S

20.2007 ▶

CK920

CA1000

CB1100

4.8 GTS

10.2007 ▶

CK920

CA1000

CB1100

4.8 S Turbo

02.2007 ▶

CK920

CA1000

CB1100

4.8 S Turbo

02.2007 ▶

CK920

CA1000

CB1100

08.2008 ▶

CK920

CA1000

CB1100

02.2009 ▶

CK920

CA1000

CB1100

4.8 S Turbo 3.0 TDI

D

140

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Porsche > Renault MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

CK920

CA1000

CB1100

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL PORSCHE CAYENNE 3.0 D

D

06.2010 ▶

CAYMAN 2.7

07.2006 ▶

CA770

CB740

2.9

02.2009 ▶

CA770

CB740

11.2005 ▶

CA852

CB802

1.3

06.2004 ▶

CA602

CB542

1.6

06.2004 ▶

CA602

CB542

3.4 S, Sport PROTON GEN 2

IMPIAN 1.6

09.2001 ▶

CB605

05.2002 ▶

CB605

1.3

08.2000 ▶

CB505

313i

03.1996 ▶

CB505

315 GLi/GLSi, GLSi

03.1996 ▶

CB505

316 GLXi

03.1996 ▶

CB505

318 16V, GTI

03.1996 ▶

CB505

413 GLSi

01.1994 ▶

CB605

415 GLi/GLSi

01.1994 ▶

CB605

416 GLXi, i

01.1994 ▶

CB605

418 GLXi

05.1996 ▶

CB605

05.1996 ▶

CB705

1.3

07.1996 ▶

CB605

1.5

04.1996 ▶

CB605

1.6

07.1997 ▶

CB605

1.8 GTi

08.2000 ▶

CB605

10.2005 ▶

CB454

1.3

08.2000 ▶

CB605

1.5

08.2000 ▶

CB605

1.6

08.2000 ▶ 02.2002

CB605

JUMBUCK 1.5 PERSONA 300

PERSONA 400

420 D, GLS, TD

D

TABELE ZASTOSOWAŃ

SATRIA

SAVVY 1.2 WIRA

PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH) G-MODELL 230 G, GE

02.1980 ▶

CA640

CB620

CC550

280 GE

08.1984 ▶ 08.1989

CA640

CB620

CC550

300 GE

06.1990 ▶

CA640

CB620

CC550

09.1994 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

G 320 G 36, 500, 55, AMG

CA1000

CB950

CC900

240 GD

D

03.1979 ▶ 08.1987

CA770

CB740

CC700

250 GD

D

10.1987 ▶ 12.1992

CA770

CB740

CC700

290 290, D, GD/G, TD

D

04.1992 ▶

CA1000

CB950

CC900

300 GD, TD

D

12.1979 ▶

CA1000

CB950

CC900

350 D, G, Turbo

D

09.1991 ▶

CA1000

CB950

CC900

01.1995 ▶

RENAULT 4 0.7

04.1962 ▶ 04.1971

CB450

0.8

10.1962 ▶ 07.1989

CB450

1.0

12.1985 ▶ 12.1993

CB450

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

141


Renault MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL RENAULT 4 1.1

10.1976 ▶ 06.1990

CB450

0.8

10.1972 ▶ 12.1984

CB450

CC440

1.0

01.1972 ▶ 12.1985

CB450

CC440

1.1

09.1980 ▶ 12.1985

CB450

CC440

1.3 Automatik

09.1975 ▶ 09.1984

CB450

CC440

1.4 A5, Alpine, Automatik, Turbo

09.1977 ▶ 12.1985

CB450

CC440

0.8

10.1969 ▶ 04.1980

CB450

1.1

08.1970 ▶ 04.1987

CB450

03.1975 ▶ 12.1982

CB450

1.0

11.1962 ▶ 10.1972

CB450

1.1

11.1962 ▶ 10.1972

CB450

5

6

7 1.0 8

9 1.1

09.1981 ▶ 05.1987

CB500

CC440

1.2

09.1985 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.4 Automatik, Turbo

09.1981 ▶ 12.1989

CB500

CC440

1.7

09.1984 ▶ 12.1988

CB500

CC440

10.1982 ▶ 12.1988

CB740

CC700

1.1

05.1966 ▶ 10.1972

CB450

1.3

07.1969 ▶ 10.1972

CB450

1.1

03.1983 ▶ 06.1986

CB500

CC440

1.2

10.1984 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.4 Turbo

03.1983 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.7

10.1983 ▶ 12.1988

CB500

CC440

08.1983 ▶ 12.1988

CB740

CC700

1.3 TS

10.1969 ▶ 08.1980

CB450

1.4

08.1976 ▶ 05.1979

CB450

1.6 Gordini

08.1970 ▶ 08.1976

CB450

1.2

05.1976 ▶ 12.1983

CB450

1.4

09.1979 ▶ 12.1983

CB450

1.3

03.1972 ▶ 10.1980

CB450

1.6

03.1972 ▶ 10.1980

CB450

1.5

09.1965 ▶ 10.1975

CB450

1.6 TA, TL, TS, TX

09.1968 ▶ 08.1980

CB450

03.1972 ▶ 10.1980

CB450

CC440

1.4

04.1978 ▶ 07.1986

CB450

CC440

1.6 4x4, Inj., TS, Turbo

04.1978 ▶ 11.1993

CB450

CC440

2.0 4x4, Allroad

10.1981 ▶ 12.1986

CB450

06.1984 ▶ 07.1986

CB450

05.1979 ▶ 07.1986

CB740

CC700

01.1988 ▶ 12.1992

CB500

CC440

1.6 D

D

10

11

1.6 D

D

12

14

15

16

17 1.6 Gordini 18

2.2 i 2.1 Diesel, TD

D

19 I 1.2

142

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Renault MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL RENAULT 19 I 1.4

01.1988 ▶ 12.1992

CB500

CC440

1.7

07.1988 ▶ 12.1992

CB500

CC440

1.8 16V

06.1989 ▶ 04.1992

CB442

CC412

01.1988 ▶ 12.1992

CB740

CC700

1.9 D, TD

D

19 II 1.2

03.1992 ▶ 12.1995

CA530

CB500

CC440

1.4

01.1992 ▶ 12.1995

CA530

CB500

CC440

1.7

04.1992 ▶ 12.1995

CA530

CB500

CC440

1.8

04.1992 ▶ 06.1996

CA640

CB620

CC550

03.1992 ▶ 12.1995

CA770

CB740

CC700

1.9 D, dT

D

20 1.6

10.1975 ▶ 12.1983

CB500

CC440

2.0

10.1977 ▶ 12.1983

CB620

CC550

2.2

10.1980 ▶ 12.1983

CB620

CC550

10.1980 ▶ 12.1983

CB740

CC700

1.4

06.1988 ▶ 10.1993

CB500

CC440

1.7

03.1986 ▶ 04.1995

CB500

CC440

2.0 4x4, Turbo, TXI

03.1986 ▶ 06.1994

CB620

CC550

2.2 4x4

04.1986 ▶ 06.1994

CB620

CC550

2.1 Diesel, TD

D

21

1.9 D

D

03.1986 ▶ 08.1994

CA770

CB740

CC700

2.1 4x4, D, TD, Turbo-D

D

03.1986 ▶ 09.1995

CA770

CB740

CC700

2.0 12V

04.1984 ▶ 12.1993

CB620

CC550

2.2

04.1984 ▶ 12.1992

CB620

CC550

2.4 Turbo, V6

10.1984 ▶ 05.1990

CB620

CC550

2.5 Turbo, V6

01.1990 ▶ 12.1992

CB620

CC550

2.7 Injection, V6

04.1984 ▶ 08.1989

CB620

CC550

2.8 Injection, V6

06.1986 ▶ 12.1992

CB620

CC550

04.1984 ▶ 12.1992

CB740

CC700

02.1975 ▶ 01.1984

CB620

CC550

02.1982 ▶ 03.1986

CB740

CC700

2.1 Diesel, Turbo-D

D

30 2.6 TS, TX 2.1 Turbo-D

D

AVANTIME 2.0 16V, Turbo

11.2001 ▶ 05.2003

CA770

CB740

CC700

09.2001 ▶ 05.2003

CA770

CB740

CC700

05.2002 ▶ 05.2003

CA722

CB712

CC652

1.1

01.1991 ▶ 09.1998

CA530

CB500

CC440

1.2

05.1990 ▶ 09.1998

CA530

CB500

CC440

1.4

01.1991 ▶ 09.1998

CA530

CB500

CC440

1.7

01.1991 ▶ 12.1993

CA530

CB500

1.8 16V, Rsi

08.1990 ▶ 09.1998

CA530

CB500

Williams

01.1994 ▶ 09.1998

CA530

CB500

01.1991 ▶ 09.1998

CA770

CB740

CC700

1.0

02.2000 ▶ 05.2001

CA472

CB442

CC412

1.1

09.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

1.2 16V

09.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

1.4 16V

09.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

1.6 16V

09.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

2.0 16V, Sport

02.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

3.0 Sport, V6

11.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

3.0 V6 2.2 dCi

D

CLIO I

1.9 D

D

CLIO II

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

143

TABELE ZASTOSOWAŃ

25


Renault MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC502

PRODUCENT/ MODEL RENAULT CLIO II 1.5 D, dCi

D

06.2001 ▶

CA602

CB542

1.9 D, DTi

D

09.1998 ▶

CA640

CB620

CLIO III 1.2 16V, Hi-Flex

06.2005 ▶

CA472

CB442

1.4 16V

06.2005 ▶

CA472

CB442

1.6 16V, GT

06.2005 ▶

CA472

CB442

2.0 16V, Sport

02.2006 ▶

CA602

CB542

05.2005 ▶

CA722

CB712

1.5 dCi

D

ESPACE I 2.0 i, Quadra 2.2 Quadra 2.1 TD

D

07.1984 ▶ 12.1992

CB500

CC440

07.1986 ▶ 12.1990

CB500

CC440

10.1984 ▶ 12.1990

CB740

CC700

ESPACE II 2.0

01.1991 ▶ 10.1996

CA640

CB620

CC550

01.1991 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

01.1991 ▶ 10.1996

CA770

CB740

CC700

01.1991 ▶ 10.1996

CA770

CB740

CC700

2.0 16V

11.1996 ▶ 10.2002

CA640

CB620

CC550

3.0 24V, V6

11.1996 ▶ 10.2002

CA770

CB740

CC700

2.2 4x4 2.8 V6 2.1 TD

D

ESPACE III

1.9 dTi

D

02.1999 ▶ 10.2002

CA770

CB740

CC700

2.2 12V, D, dCi, TD

D

11.1996 ▶ 10.2002

CA770

CB740

CC700

2.0 Turbo

11.2002 ▶

CA722

CB712

3.5 V6

11.2002 ▶

CA722

CB712 CB802

ESPACE IV

1.9 dCi

D

11.2002 ▶

CA852

2.0 dCi

D

01.2006 ▶

CA852

CB802

2.2 dCi

D

11.2002 ▶

CA852

CB802

3.0 dCi

D

11.2002 ▶

CA852

CB802

ESTAFETTE 1.1

02.1962 ▶ 12.1981

CB500

CC440

1.3

08.1969 ▶ 12.1981

CB500

CC440

FLUENCE 1.6 16V

02.2010 ▶

CA530

CB500

2.0 16V

02.2010 ▶

CA640

CB620

02.2010 ▶

CA640

CB620

1.5 dCi

D

FUEGO 1.4 TL/GTL

02.1980 ▶ 10.1985

CB450

1.6 TS/GTS, Turbo

10.1980 ▶ 10.1985

CB450

2.0 TX/GTX

10.1980 ▶ 10.1985

CB620

CC550

2.2

05.1985 ▶ 11.1992

CB620

CC550

08.1982 ▶ 10.1985

CB740

CC700

2.1 TD

D

KANGOO 1.0

07.2003 ▶

CA530

CB500

CC440

1.2 16V

08.1997 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4

08.1997 ▶

CA530

CB500

CC440

06.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, 4x4, bivalent, Hi-Flex 1.5 dCi

D

12.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

1.9 4x4, D, dCi, dTi

D

09.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

D 1.9, 55, 65

D

08.1997 ▶

CA770

CB740

CC700

KOLEOS 2.5 4x4 2.0 4x4, dCi

D

09.2008 ▶

CB704

09.2008 ▶

CB704

144

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Renault MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC440

PRODUCENT/ MODEL RENAULT LAGUNA 1.6 16V

11.1997 ▶ 03.2001

CA530

CB500

1.8 16V

11.1993 ▶ 03.2001

CA640

CB620

2.0 16V

11.1993 ▶ 03.2001

CA640

CB620

3.0 24V

11.1993 ▶ 03.2001

CA640

CB620 CB740

1.9 dCi, dTi

D

10.1997 ▶ 03.2001

CA770

2.0 dCi, GT

D

10.2007 ▶

CA770

CB740

2.2 D, dT

D

11.1993 ▶ 03.2001

CA770

CB740

3.0 dCi

D

09.2008 ▶

CA852

CB802

1.6 16V, FlexFuel

03.2001 ▶

CA472

CB442

CC412

1.8 16V

03.2001 ▶

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, IDE, Turbo

04.2001 ▶

CA602

CB542

03.2001 ▶

CA722

CB712

03.2001 ▶

CA722

CB712 CB712

CC700 CC700

LAGUNA II

3.0 24V, V6 1.9 dCi

D

2.0 dCi

D

08.2005 ▶

CA722

2.2 dCi

D

10.2001 ▶

CA722

CB712

1.6 16V

10.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, GT, Turbo

10.2007 ▶

CA640

CB620

3.5 V6

09.2008 ▶

CA770

CB740

CC652

LAGUNA III

1.5 dCi

D

10.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 dCi, GT

D

10.2007 ▶

CA770

CB740

3.0 dCi

D

09.2008 ▶

CA852

CB802

09.2004 ▶

CA530

CB500

09.2004 ▶

CA530

CB500

04.2007 ▶

CA640

CB620

2.0

07.1980 ▶ 12.1995

CA640

CB620

CC550

2.2

08.1993 ▶ 02.1998

CA640

CB620

CC550

08.1980 ▶ 07.1998

CA640

CB620

CC550

LOGAN 1.4 1.6 1.5 dCi

D

28-35 2.0 30 2.2

08.1980 ▶ 07.1998

CA640

CB620

CC550

2.1 D

D

11.1989 ▶ 04.1995

CA770

CB740

CC700

2.4 D

D

07.1980 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

2.5 D, DT

D

07.1980 ▶ 02.1998

CA1000

CB950

CC900

28-35 2.1, 2.4, D

D

08.1980 ▶ 07.1998

CA770

CB740

CC700

28-35 2.5, D, TD

D

09.1980 ▶ 07.1998

CA1000

CB950

CC900

35 2.5, TD

D

08.1989 ▶ 07.1998

CA1000

CB950

CC900

1.9 80, dCi, dTI

D

09.2000 ▶

CA770

CB740

CC700

2.2 90, dCI

D

09.2000 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 120, D, dCi

D

07.1998 ▶

CA1000

CB950

CC900

2.8 dTI

D

07.1998 ▶ 10.2001

CA1000

CB950

CC900

2.5 100, dCi

D

10.2003 ▶

CA1000

CB950

3.0 120, 140, 160, dCi

D

10.2003 ▶

CA1000

CB950

1.4 16V

09.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, Bifuel, e, i

03.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 16V

01.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i

03.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

CA770

CB740

CC700

MASTER II

MASTER III

MEGANE

1.9 D, dT, dTi, TDI

D

09.1996 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

145

TABELE ZASTOSOWAŃ

MASTER I


Renault MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

10.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

1.4 16V, e, Eco

01.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, e, i

01.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

01.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

01.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

01.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

PRODUCENT/ MODEL RENAULT MEGANE Cabriolet 1.6 16V, e MEGANE I

1.8 16V 2.0 16V, i 1.9 D, DCi, dT, dTi, Eco, TDI

D

MEGANE II 1.4 16V

11.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

1.6 16V, Flex-Fuel, Hi-Flex

11.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0

08.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, Renault, Sport, Turbo

11.2002 ▶

CA602

CB542

CC502

1.5 dCi

D

11.2002 ▶

CA602

CB542

CC502

1.5 dCi

D

01.2007 ▶

CA640

CB620

1.9 dCi

D

11.2002 ▶

CA722

CB712

2.0 dCi

D

09.2005 ▶

CA770

CB740

1.4 16V, e

04.2009 ▶

CA530

CB500

1.6 16V, Bifuel

11.2008 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, i

11.2008 ▶

CA640

CB620

CC652

MEGANE III

1.5 dCi

D

11.2008 ▶

CA640

CB620

1.9 dCi

D

11.2008 ▶

CA770

CB740

2.0 dCi

D

04.2009 ▶

CA770

CB740

01.1997 ▶ 09.1999

CA530

CB500

01.1997 ▶ 09.1999

CA530

CB500

MEGANE Scenic 1.4 i 1.6 e, i 2.0 i 1.9 D, dT, dTi

CA640

CB620

CC550

CA770

CB740

CC700

12.2004 ▶

CA472

CB442

12.2004 ▶

CA472

CB442

12.2004 ▶

CA472

CB442

12.2004 ▶

CA602

CB542 CB500

CC440

CB500

CC440

01.1997 ▶ 09.1999

D

01.1997 ▶ 09.1999

CK700

C

MODUS 1.2 16V, Hi-Flex 1.4 1.6 1.5 dCi

D

RAPID 1.0

09.1985 ▶ 05.1992

1.1

07.1985 ▶ 04.1995

CA530

1.2

09.1991 ▶ 11.1998

CA530

CB500

CC440

1.4 RN

07.1985 ▶ 03.1998

CA530

CB500

CC440

1.6 D

D

03.1986 ▶ 08.1998

CA770

CB740

CC700

1.9 D

D

09.1991 ▶ 03.1998

CA770

CB740

CC700

08.1971 ▶ 11.1981

CB500

CC440

1.1

11.1981 ▶ 12.1987

CB500

CC440

1.3

07.1981 ▶ 02.1984

CB500

CC440

0.8

05.1970 ▶ 08.1973

CB500

CC440

1.1

08.1973 ▶ 11.1981

CB500

CC440

RODEO 4 0.8 RODEO 5

RODEO 6

SAFRANE I 2.0 12V

04.1992 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

2.2

04.1992 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

12.1992 ▶ 07.1996

CA770

CB740

CC700

11.1993 ▶ 07.1996

CA770

CB740

3.0 4x4, Biturbo, V6 2.1 dT

D

146

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Renault MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

12.1992 ▶ 07.1996

CA770

CB740

2.0 16V

07.1996 ▶ 12.2000

CA640

CB620

CC550

2.5 20V

07.1996 ▶ 12.2000

CA770

CB740

CC700

03.1999 ▶ 12.2000

CA770

CB740

CC700

07.1996 ▶ 12.2000

CA770

CB740

CC700

07.1996 ▶ 12.2000

CA770

CB740

11.2007 ▶

CA530

CB500

11.2007 ▶

CA530

CB500

PRODUCENT/ MODEL RENAULT SAFRANE I 2.5 dT

D

SAFRANE II

2.9 24V 3.0 V6 2.2 dT

D

SANDERO 1.0 Hi-Flex 1.6 Hi-Flex SCENIC I 1.4 16V

09.1999 ▶ 08.2003

CA472

CB442

CC412

1.6 16V

09.1999 ▶ 08.2003

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, 4x4

07.2000 ▶ 08.2003

CA602

CB542

CC502

09.1999 ▶ 08.2003

CA602

CB542

CC502

09.1999 ▶ 08.2003

CA602

CB542

CC502

1.4

06.2003 ▶

CA472

CB442

1.6 16V

06.2003 ▶

CA602

CB542

2.0 16V, Turbo

06.2003 ▶

CA602

CB542

2.0 16V, IDE, RX4 1.9 dCi, dTi, RX4

D

SCENIC II

1.5 dCi

D

06.2003 ▶

CA602

CB542

1.9 D, dCi

D

06.2003 ▶

CA722

CB712

2.0 dCi

D

09.2005 ▶

CA722

CB712

02.2009 ▶

CA530

CB500

02.2009 ▶

CA530

CB500

1.4 16V 1.6 16V 2.0 16V

02.2009 ▶

CA640

CB620

1.5 dCi

D

02.2009 ▶

CA640

CB620

1.9 dCi

D

02.2009 ▶

CA770

CB740

2.0 dCi

D

02.2009 ▶

CA770

CB740

1.4 16V

02.2009 ▶

CA530

CB500

1.6

04.2004 ▶

CA602

CB542

1.6 16V

02.2009 ▶

CA530

CB500

2.0

04.2004 ▶

CA602

CB542

02.2009 ▶

CA640

CB620

TABELE ZASTOSOWAŃ

SCENIC III

GRAND SCENIC

2.0 16V 1.5 dCi

D

04.2004 ▶

CA602

CB542

1.5 dCi

D

02.2009 ▶

CA640

CB620

1.9 dCi

D

04.2004 ▶

CA722

CB712

1.9 dCi

D

02.2009 ▶

CA770

CB740

2.0 dCi

D

09.2005 ▶

CA722

CB712

2.0 dCi

D

02.2009 ▶

CA770

CB740

03.1995 ▶ 10.1999

CA640

CB620 CB500

CC440

CB500

CC440

CC652 CC652

SPORT 2.0 16V SUPER 5 1.0

10.1984 ▶ 10.1988

1.1

10.1984 ▶ 12.1996

CA530

1.2

01.1987 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

1.4 GT, Turbo

10.1984 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

1.7 i

10.1986 ▶ 03.1995

CA530

CB500

CC440

10.1984 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

04.2002 ▶

CA530

CB500

1.6 D

D

THALIA 1.2 16V

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

147


Renault > Rover MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL RENAULT THALIA 1.4 16V

08.2000 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

04.2002 ▶

CA530

CB500

1.5 dCi

D

06.2001 ▶

CA770

CB740

1.9 D

D

02.1998 ▶ 05.2001

CA770

CB740

TRAFIC 1.4

03.1980 ▶ 06.1991

CB500

1.6 4x4

03.1980 ▶ 08.1986

CB500

CC440

1.7

06.1986 ▶ 08.1994

CA530

CB500

CC440

2.0 [RWD], 4x4

03.1980 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

05.1989 ▶ 04.1998

CA640

CB620

CC550

2.2 4x4

CC440

1.9 D

D

06.1997 ▶ 03.2001

CA770

CB740

CC700

2.1 [RWD], 4x4, D

D

03.1980 ▶ 04.1998

CA770

CB740

CC700

2.5 4x4, D

D

03.1980 ▶ 03.2001

CA770

CB740

CC700

03.2001 ▶

CA722

CB712

CC652

CA722

CB712

CA770

CB740

CA722

CB712

CA770

CB740

CA852

CB802

TRAFIC II 2.0 2.0 16V 1.9 100, 80, dCi

08.2006 ▶

D

03.2001 ▶

2.0 115, 90, dCi

D

08.2006 ▶

2.5 135, dCi

D

03.2001 ▶

2.5 145, dCi

D

08.2006 ▶

CK700 CK700 CK800

H CC700 H CC700 H

TWINGO 1.2

03.1993 ▶

CA530

CB500

1.2

03.2007 ▶

CA472

CB442

1.2 16V

01.2001 ▶

CA530

CB500

1.2 16V, Turbo

03.2007 ▶

CA472

CB442

1.6 RS

05.2008 ▶

CA472

CB442

03.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 16, 16V, Turbo, V

06.2002 ▶

CA722

CB712

3.5 V6

06.2002 ▶

CA722

CB712 CB802

1.5 dCi

D

CC440 CC440

VEL SATIS

2.0 dCi

D

08.2005 ▶

CA852

2.2 dCi

D

06.2002 ▶

CA852

CB802

3.0 dCi

D

06.2002 ▶

CA852

CB802

ROLLS-ROYCE CORNICHE 6.8 Turbo, V8

CB705

01.2000 ▶

PHANTOM 6.75

CA1000

05.2003 ▶

CB950

SILVER SERAPH 5.4

CB705

03.1998 ▶

ROVER 25 1.1 16V

09.1999 ▶

CA472

CB442

1.4 16V

10.1999 ▶

CA472

CB442

1.6 16V

10.1999 ▶

CA472

CB442

1.8 16V

10.1999 ▶

CA640

CB620

10.1999 ▶

CA722

CB712

2.0 iDT

D

CC550

45 1.4

02.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.6

02.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.8

02.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

02.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

02.2000 ▶

CA722

CB712

CC652

2.0 V6 2.0 iDT

D

148

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Rover MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL ROVER 75 1.8

02.1999 ▶

CA640

CB620

2.0 V6

02.1999 ▶

CA640

CB620

2.5 V6

02.1999 ▶

CA640

CB620

2.5 V6

10.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

02.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

111 C/L/S

03.1990 ▶

CA602

CB542

CC502

114 16V, GSi, GTI, GTI/GT, KAT, S/L/GTA

03.1990 ▶

CA602

CB542

CC502

2.0 CDT, CDTi

D

100

114 D

D

10.1992 ▶ 12.1994

CB705

115 D

D

12.1994 ▶ 12.1998

CB705

200 1.4

01.1996 ▶ 12.1997

CA472

CB442

211

01.1998 ▶ 03.2000

CA472

CB442

CC412

CB442

CC412

213 S

09.1985 ▶ 09.1989

214 GSi/Si, i, Si, Si/Gsi

10.1989 ▶ 03.2000

CA472

CB442

CC412

216 GSi, GTi, Si, Vitesse

03.1985 ▶ 03.2000

CA602

CB542

CC502

218 K, Vi

11.1995 ▶ 03.2000

CA602

CB542

CC502

220 GSi, GTi, Turbo

09.1991 ▶ 06.1999

CA602

CB542

CC502

218 D, TD

D

09.1991 ▶ 10.1995

CA602

CB542

CC502

220 D/SD, SDi

D

11.1995 ▶ 03.2000

CA602

CB542

CC502

2000-3500 2000

10.1982 ▶ 10.1986

CB705

2300

09.1977 ▶ 10.1986

CB705

2600 S

09.1977 ▶ 10.1986

CB705

3500 Vitesse

06.1976 ▶ 10.1986

CB705

05.1982 ▶ 10.1986

CB621

2200

09.1963 ▶ 05.1976

CB705

3500

04.1968 ▶ 05.1976

CB705

2400 TD

D

400 1.6 i

05.1994 ▶ 11.1998

CA472

CB442

CC412

1.8 i

06.1996 ▶ 11.1998

CA602

CB542

CC502

2.0 i

05.1994 ▶ 11.1998

CA602

CB542

CC502

414 GSI/SI, KAT, Si

04.1990 ▶ 03.2000

CA472

CB442

CC412

416 GSI, GSI/GSE, GTI, GTI/ GTE, Si

04.1990 ▶ 03.2000

CA472

CB442

CC412

420 GSI/SLI/GTI/Vite, GTI/GSI/ Vitesse, Lux, Si, Turbo

02.1992 ▶ 03.2000

CA602

CB542

CC502

1.8 TD

D

09.1993 ▶ 11.1998

CA770

CB740

418 D, TD

D

09.1991 ▶ 04.1995

CA640

CB620

CC550

420 D, Di

D

05.1995 ▶ 03.2000

CA722

CB712

CC652

618 i/Si

03.1996 ▶ 02.1999

CA602

CB542

CC502

620 i, Si, Ti, Vitesse

08.1993 ▶ 02.1999

CA602

CB542

CC502

623 Si

08.1993 ▶ 02.1999

CA602

CB542

CC502

12.1994 ▶ 02.1999

CA722

CB712

CC652

10.1987 ▶ 09.1988

CA640

CB620

CC550

CA640

CB620

CC550

CB620

CC550

CB620

CC550

600

620 Sdi

D

800 2.7 820 16, 16V, 820, I/SI, SE/SI, SI, Sport, Turbo, V

10.1986 ▶ 02.1999

820e

10.1986 ▶ 10.1991

825 Lux, Si, SI/Sterling

10.1986 ▶ 02.1999

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

CA640

149

TABELE ZASTOSOWAŃ

2200-3500


Rover > Saab MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

02.1988 ▶ 02.1999

CA640

CB620

CC550

01.1990 ▶ 02.1999

CA722

CB712

CC652

PRODUCENT/ MODEL ROVER 800 827 24V, I/SI, SI/Sterling, Vitesse, Vitesse/SLI 825 D/SD, SD

D

A60 CAMBRIDGE 1.7

CB705

01.1962 ▶ 10.1969

CABRIOLET 214 1.4, 1.4i, 16V

04.1990 ▶ 11.1999

CA472

CB442

CC412

216 1.6i, 16V

01.1992 ▶ 11.1999

CA472

CB442

CC412

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.6 16, V

03.1996 ▶ 11.1999

CA640

CB620

1.8 16, V

03.1996 ▶ 11.1999

CA640

CB620

09.1990 ▶ 01.1995

CA472

CB442

CC412

09.1990 ▶ 01.1995

CA472

CB442

CC412

09.1990 ▶ 01.1995

CA722

CB712

CC652

CITYROVER 1.4 COUPE

MAESTRO 1.3 1.6 2.0 D, TD

D

MINI MK I 1.3 Cooper, S

11.1996 ▶ 05.2001

CB455

1000 1000

01.1992 ▶ 06.1993

CB455

1300 1300

01.1991 ▶

CB455

MONTEGO 1.3

10.1984 ▶ 10.1988

1.6

10.1990 ▶ 09.1992

CA602

CB542

10.1988 ▶ 10.1994

CA602

CB542

CC502

10.1988 ▶ 10.1995

CA722

CB712

CC652

08.2003 ▶

CA640

CB620

08.2003 ▶

CA770

CB740

2.0 GTi, GTI/LXI, i, KAT 2.0 D, Turbo, Turbo-D

D

CB542

CC502

STREETWISE 1.4 2.0 TD

D

SAAB 9-3 1.8 BioPower, i, t

09.2002 ▶

CA770

CB740

2.0 BioPower, t, Turbo, XWD

09.2002 ▶

CA770

CB740

2.0 i, SE, Turbo

02.1998 ▶ 08.2003

CA640

CB620

2.3 i, Turbo

02.1998 ▶ 08.2003

CA640

CB620

03.2005 ▶

CA770

CB740 CB740

2.8 Turbo, V6, XWD

CC700

1.9 TiD

D

09.2004 ▶

CA770

1.9 TTiD

D

12.2007 ▶

CA852

CB802

2.2 TiD

D

02.1998 ▶

CA1000

CB950

CC900

02.2009 ▶

CA770

CB740

CC700

02.2009 ▶

CA852

CB802

2.0 BioPower, T

09.1997 ▶

CA640

CB620

2.3 BioPower, t, Turbo

09.1997 ▶

CA640

CB620

3.0 V6t

01.1998 ▶

CA770

CB740 CB740

9-3X 2.0 BioPower, T 1.9 TTiD

D

9-5

1.9 TiD

D

01.2006 ▶

CA770

2.2 TiD

D

03.2002 ▶

CA770

CB740

3.0 TiD

D

07.2001 ▶

CA770

CB740

12.2005 ▶

CA770

CB740

9-7X 4.2 90 2.0

CB605

08.1984 ▶ 08.1987

150

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Saab > Seat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL SAAB 95 1.5 V4

10.1965 ▶ 12.1978

CB605

10.1965 ▶ 08.1980

CB605

1.7

08.1968 ▶ 05.1971

CB605

1.85 i

10.1970 ▶ 05.1974

CB605

2.0 EMS, GL, i, Turbo

04.1972 ▶ 12.1984

CB605

2.0 -16, 16v, c, EMS, i, KAT, S, T8, Turbo, Turbo-16

06.1978 ▶ 06.1994

CB605

2.1 16, -16, S

10.1989 ▶ 06.1994

CB605

96 1.5 V4 99

900 I

900 II 2.0 -16, i, Turbo

07.1993 ▶ 02.1998

CA640

CB620

2.3 -16

07.1993 ▶ 02.1998

CA640

CB620

2.5 -24, V6

07.1993 ▶ 02.1998

CA640

CB620

2.0 16, Carlsson, CD, CS, ND, Turbo

09.1984 ▶ 12.1998

CA640

CB620

2.0 16, CD, CS, ND, Turbo

09.1993 ▶ 12.1998

CA770

CB740

CC700

2.3 16, Aero, CS, CSE, CD, EcoPower, Turbo

08.1989 ▶ 12.1998

CA640

CB620

CC550

3.0 24, CD/CDE, CS/CSE, V6

07.1994 ▶ 12.1998

CA770

CB740

CC700

D

09.1998 ▶

CA770

CB740

D

03.2003 ▶

CA770

CB740

9000

SANTANA MOTOR 300/350 1.6 D PS10/ANIBAL 2.8 4x4, D 124 1.6

09.1975 ▶ 10.1980

CB501

CC441

1.8

09.1975 ▶ 10.1980

CB501

CC441

1430 1430, Especial

01.1970 ▶ 12.1976

CB501

CC441

2.0

04.1979 ▶ 10.1980

CB501

CC441

D1200

01.1968 ▶ 12.1976

CB501

CC441

01.1968 ▶ 10.1980

CB501

CC441

0.9

04.1972 ▶ 12.1982

CB501

CC441

1.0

04.1972 ▶ 12.1982

CB501

CC441

1.2

01.1976 ▶ 12.1980

CB501

CC441

1.4

01.1976 ▶ 12.1980

CB501

CC441

1.5

03.1982 ▶ 01.1985

CB501

CC441

1.6

03.1982 ▶ 01.1985

CB501

CC441

2.0

06.1978 ▶ 12.1985

CB501

CC441

06.1978 ▶ 12.1986

CB740

CC700

1.6

05.1973 ▶ 12.1980

CB501

CC441

1.8

05.1973 ▶ 12.1980

CB501

CC441

1.9

05.1979 ▶ 12.1982

CB501

CC441

05.1973 ▶ 12.1980

CB621

CC551

CB621

CC551

LS1200 127

128

131

2.4 Diesel

D

132

2.0 D

D

2.2 D

D

05.1979 ▶ 12.1982

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

151

TABELE ZASTOSOWAŃ

SEAT


Seat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

05.1974 ▶ 11.1979

CB501

CC441

09.1963 ▶ 04.1970

CB501

CC441

01.1966 ▶ 10.1975

CB501

CC441

PRODUCENT/ MODEL SEAT 133 0.8 600 D 0.8 850 0.9 ALHAMBRA 1.8 20V, T

10.1997 ▶

CA602

CB542

CC502

2.0 i

04.1996 ▶

CA602

CB542

CC502

2.8 4motion, V6

06.2000 ▶

CA770

CB740

CC700

CB740

CC700

1.9 4motion, TDI

D

04.1996 ▶

CA770

2.0 TDI

D

11.2005 ▶

CA770

CB740

1.4 16V, TSI

05.2006 ▶

CA530

CB500

1.6

03.2004 ▶

CA530

CB500

01.2007 ▶

CA640

CB620

ALTCA

1.8 TFSI 2.0 FSI, TFSI

05.2004 ▶

CA640

CB620

1.9 TDI

D

04.2004 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, TDI

D

03.2004 ▶

CA770

CB740

1.4 16V, TSI

10.2006 ▶

CA530

CB500

1.6

10.2006 ▶

CA530

CB500

1.6fuel

10.2006 ▶

CA530

CB500

1.8 TFSI

01.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 4x4, FSI, TFSI

10.2006 ▶

CA640

CB620

10.2006 ▶

CA770

CB740

10.2006 ▶

CA770

CB740

1.0

05.1997 ▶ 06.2004

CA530

CB440

CC400

1.4 16V

05.1997 ▶ 06.2004

CA530

CB500

CC440

01.2000 ▶ 06.2004

CA640

CB620

CC550

08.1997 ▶ 06.2004

CA640

CB620

CC550

1.0 16V

05.1999 ▶ 10.2002

CA530

CB440

CC400

1.0 i

09.1996 ▶ 06.1999

CA472

CB442

CC412

1.2 12V

10.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V

05.1999 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V, i

06.1994 ▶ 06.1999

CA472

CB442

CC412

1.6 16V

05.1999 ▶

CA530

CB500

ALTCA XL

1.9 TDI

D

2.0 16V, 4x4, TDI

D

AROSA

1.4 TDI

D

1.7 SDI

D

CORDOBA

1.6 i, SXE

02.1993 ▶ 06.1999

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, i

02.1993 ▶ 06.1999

CA602

CB542

CC502

1.8 20V, Cupra, T

12.1999 ▶ 10.2002

CA640

CB620

2.0

09.2002 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, i 1.4 TDI

02.1993 ▶ 06.1999

CA602

CB542

D

10.2002 ▶

CA640

CB620

CC502

1.7 SDI

D

07.1997 ▶ 06.1999

CA602

CB542

CC502

1.9 D, SDI, TDI

D

02.1993 ▶ 06.1999

CA722

CB712

CC652

1.9 D, SDI, TDI

D

09.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

1.6

03.2009 ▶

CA640

CB620

1.8 T

03.2009 ▶

CA640

CB620

2.0 TFSI

03.2009 ▶

CA640

CB620

CA770

CB740

EXEO

2.0 TDI

D

03.2009 ▶

152

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Seat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL SEAT EXEO ST 1.6

06.2009 ▶

CA640

CB620

1.8 T

06.2009 ▶

CA640

CB620

2.0 TFSI

06.2009 ▶

CA640

CB620

06.2009 ▶

CA770

CB740

2.0 TDI

D

FURA 0.9

01.1982 ▶ 12.1986

CB501

CC441

1.4

01.1982 ▶ 06.1986

CB501

CC441

IBIZA I 0.9

08.1986 ▶ 05.1993

CA530

CB440

CC400

1.2 i

11.1984 ▶ 12.1993

CA531

CB501

CC441

1.5 i, KAT

11.1984 ▶ 05.1993

CA531

CB501

CC441

1.7

01.1991 ▶ 05.1993

CA531

CB501

CC441

06.1984 ▶ 05.1993

CA641

CB621

CC551

1.0 i

03.1993 ▶ 08.1999

CA530

CB440

CC400

1.3 i

03.1993 ▶ 08.1999

CA530

CB500

CC440

1.4 16V, i

09.1993 ▶ 08.1999

CA530

CB500

CC440

1.6 i

03.1993 ▶ 08.1999

CA530

CB500

CC440

1.8 16V, i

03.1993 ▶ 08.1999

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i

03.1993 ▶ 08.1999

CA640

CB620

CC550

1.7 D

D

IBIZA II

1.7 SDI

D

07.1997 ▶ 08.1999

CA722

CB712

1.9 D, SDI, TD, TDI

D

03.1993 ▶ 08.1999

CA722

CB712

CC652

1.0 16V

08.1999 ▶ 02.2002

CA530

CB440

CC400

1.4 16V

08.1999 ▶ 02.2002

CA530

CB500

CC440

1.6

08.1999 ▶ 02.2002

CA530

CB500

CC440

1.8 20V, Cupra, T

07.2000 ▶ 02.2002

CA640

CB620

CC550

2.0

04.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

08.1999 ▶ 02.2002

CA722

CB712

CC652

1.2 12V

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

02.2003 ▶

CA530

CB500

1.8 Cupra, FR, R, T

12.2003 ▶

CA640

CB620

2.0

04.2002 ▶

CA640

CB620 CB620

1.9 SDI, TDI

D

IBIZA IV

1.4 TDI

D

05.2002 ▶

CA640

1.9 Cupra, R, SDI, TDI

D

02.2002 ▶

CA770

CB740

1.2

03.2008 ▶

CA530

CB500

1.4 TSI

03.2008 ▶

CA530

CB500

1.6

05.2008 ▶

CA640

CB620

10.2008 ▶

CA640

CB620

CC550

IBIZA V

2.0 1.4 TDI

D

07.2008 ▶

CA640

CB620

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

CA770

CB740

1.9 TDI

D

03.2008 ▶

CA770

CB740

11.1995 ▶

CA472

CB442

CC412

INCA 1.4 16V, i 1.6 i

11.1995 ▶ 04.2002

CA472

CB442

CC412

1.7 D

D

09.1996 ▶

CA602

CB542

CC502

1.9 D, SDI, TDI

D

11.1995 ▶

CA722

CB712

CC652

1.4 16V, TSI

11.1999 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6

11.1999 ▶

CA640

CB620

CC550

LEON

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

153

TABELE ZASTOSOWAŃ

IBIZA III


Seat > Skoda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC550

PRODUCENT/ MODEL SEAT LEON 1.8 20V, 4, 4x4, Cupra, R, T, TSI, Turbo

11.1999 ▶

CA640

CB620

2.0 FSI, TFSI

05.2005 ▶

CA640

CB620

2.3 VR5

09.2000 ▶ 11.2003

CA640

CB620

CC550

02.2001 ▶

CA770

CB740

CC700 CC700

2.8 4, Cupra 1.9 SDI, Syncro, TDI

D

11.1999 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, TDI

D

07.2005 ▶

CA770

CB740

11.1984 ▶ 12.1993

CA531

CB501

CC441

05.1985 ▶ 12.1993

CA531

CB501

CC441

05.1985 ▶ 12.1993

CA641

CB621

CC551

0.8

08.1986 ▶ 12.1993

CA531

CB501

CC441

0.9 KAT

01.1987 ▶ 10.1998

CA531

CB501

CC441

MALAGA 1.2 i 1.5 i, KAT 1.7 D

D

MARBELLA

PANDA 0.9

10.1980 ▶ 12.1986

CB440

1.2

07.1978 ▶ 09.1983

CB501

CC441

1.4

07.1978 ▶ 09.1983

CB501

CC441

10.1979 ▶ 09.1983

CB621

RITMO

1.7 D

D

RONDA 1.2

08.1983 ▶ 12.1986

CB501

CC441

1.4

06.1982 ▶ 11.1988

CB501

CC441

1.5

09.1984 ▶ 12.1986

CB501

CC441

1.6

08.1983 ▶ 09.1985

CB501

CC441

06.1982 ▶ 12.1986

CB705

1.7 Diesel

D

TERRA 0.9 KAT

01.1987 ▶ 12.1996

CA472

CB442

CC412

1.3 D

D

03.1990 ▶ 12.1994

CA641

CB621

CC551

1.4 D

D

10.1990 ▶ 12.1995

CA641

CB621

CC551

1.6 i

05.1991 ▶ 03.1999

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, i

05.1991 ▶ 03.1999

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, i

05.1991 ▶ 03.1999

CA602

CB542

CC502

05.1991 ▶ 03.1999

CA722

CB712

CC652

1.4 16V

07.1999 ▶ 05.2006

CA530

CB500

1.6 16V

04.1999 ▶ 05.2006

CA640

CB620

1.8 20V, 20VT, Allroad

04.1999 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.3 20V, V5

04.1999 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.8 4x4

10.2000 ▶ 04.2004

CA770

CB740

04.1999 ▶ 05.2006

CA770

CB740

1.6

10.2004 ▶ 05.2009

CA640

CB620

1.8 TFSI

01.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 FSI, TFSI

10.2004 ▶

CA770

CB740 CB740 CB740

TOLEDO I

1.9 D, SDI, TD, TDI

D

TOLEDO II

1.9 SDI, TDI

D

CC550

CC700

TOLEDO III

1.9 TDI

D

10.2004 ▶

CA770

2.0 16V, TDI

D

04.2004 ▶ 05.2009

CA770

SKODA 100 1.0

01.1970 ▶ 12.1977

CB442

08.1976 ▶ 12.1990

CB450

CC412

105.12 1.0 105, S,L, S,L,GL, S,L,LS

154

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Skoda MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL SKODA 105.12 1.2 120, GLS, L, LS

08.1976 ▶ 12.1990

CB450

12.1969 ▶ 03.1982

CB500

CC440

G,GL

05.1988 ▶ 10.1991

CB442

CC412

GL

08.1987 ▶ 10.1991

CB442

CC412

L,GL

02.1985 ▶ 10.1991

CB442

CC412

MB

09.1964 ▶ 01.1970

CB450

MBX de, Luxe

01.1969 ▶ 01.1970

CB450

01.1969 ▶ 01.1970

CB450

110 1.1 L, LS, R 130

1000

1100 MB FABIA 1.0

12.1999 ▶ 08.2002

CA530

CB500

CC440

1.2

07.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V

08.1999 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6

04.2007 ▶

CA530

CB500

2.0

12.1999 ▶

CA640

CB620

1.4 TDI

D

04.2003 ▶

CA640

CB620

CC550

1.9 RS, SDI, TDI

D

11.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

05.1989 ▶ 06.1997

CA472

CB442

CC412

1.3 LX, LXI

10.1994 ▶

CA602

CB542

CC502

1.6 GLX, LX

08.1995 ▶

CA602

CB542

CC502

10.1995 ▶

CA640

CB620

1.3

01.1998 ▶ 06.2001

CA602

CB542

CC502

1.6

01.1998 ▶ 06.2001

CA602

CB542

CC502

01.1998 ▶ 06.2001

CA640

CB620

FAVORIT 1.3 135, 135L, 136, X,LX,GLX FELICIA I

1.9 D

D

1.9 D

D

OCTAVIA 1.4 16V, TSI

04.1999 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 FSI

09.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

1.8 20V, 4x4, RS, T, TSI

09.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 4x4, FSI, RS

04.1999 ▶

CA640

CB620

D

06.2009 ▶

CA640

CB620

1.9 4x4, SDI, TDI

D

09.1996 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, 4x4, TDI

D

02.2004 ▶

CA770

CB740

1.6 TDI

CC700

OKTAVIA 1.1

04.1959 ▶ 10.1971

CB450

1.2 Super

04.1959 ▶ 10.1971

CB450

PRAKTIK 1.2

03.2007 ▶

CA530

CB500

1.4

03.2007 ▶

CA530

CB500

03.2007 ▶

CA640

CB620

1.4 TDI

D

RAPID 1.2

02.1983 ▶ 12.1990

CB442

CC412

1.3 S

09.1984 ▶ 10.1991

CB442

CC412

ROOMSTER 1.2

05.2006 ▶

CA530

CB500

1.4

09.2006 ▶

CA530

CB500

09.2006 ▶

CA530

CB500

07.2006 ▶

CA640

CB620

1.6 1.4 TDI

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

155

TABELE ZASTOSOWAŃ

FELICIA II


Skoda > Ssangyoung MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

09.2006 ▶

CA770

CB740

1.4 TSI

07.2008 ▶

CA530

CB500

1.8 4x4, T, TSI

02.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0

02.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

2.8 V6

02.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

3.6 4x4

11.2008 ▶

CA770

CB740

PRODUCENT/ MODEL SKODA ROOMSTER 1.9 TDI

D

SUPERB

1.9 TDI

D

02.2002 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, 4x4, TDI

D

10.2005 ▶

CA770

CB740

2.5 TDI

D

02.2002 ▶

CA852

CB802

0.6

03.2000 ▶ 01.2004

CA530

CB500

0.7

01.2003 ▶ 01.2004

CA530

CB500

03.2001 ▶ 01.2004

CA640

CB620

CC550

0.6

07.1998 ▶ 01.2004

CA530

CB500

CC440

0.7

01.2003 ▶ 01.2004

CA530

CB500

11.1999 ▶ 01.2004

CA640

CB620

CC550

06.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.1

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.3

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.5 BRABUS

01.2004 ▶

CA530

CB500

09.2004 ▶

CA640

CB620

0.7

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.0

01.2007 ▶

CA530

CB500

1.0

01.2007 ▶

1.0 Brabus, Turbo

01.2007 ▶

CA530

CB500

01.2004 ▶

CA640

CB620

04.2003 ▶

CA530

CB500

SMART (MCC) CABRIO

0.8 CDI

D

CC440

CITY-COUPE

0.8 CDI

D

CROSSBLADE 0.6 FORFOUR

1.5 CDI

D

FORTWO

0.8 CDi

D

CK700

H Stop/Start, H

SMART (MCC) ROADSTER 0.7 Brabus SSANGYONG ACTYON 2.3

11.2006 ▶

CB604

2.0 Xdi

D

11.2005 ▶

CB1005

200 4WD, Xdi

D

10.2006 ▶

CB1005

2.0

05.1997 ▶

CB705 CB1005

KORANDO 2.3

11.1997 ▶

2.3

05.1997 ▶

CB705

3.2

12.1996 ▶

CB1005

2.2 D

D

12.1988 ▶ 12.1996

CB1005

2.3 D

D

12.1996 ▶

CB1005

2.5 Allroad, D

D

06.1993 ▶ 05.1997

CB1005

2.9 D, TD

D

12.1996 ▶

CB1005

2.0 4x4, Xdi

D

05.2005 ▶

CB1005

2.7 Xdi

D

05.2005 ▶

CB1005

KYRON

156

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Ssangyoung > Subaru MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL SSANGYONG MUSSO 2.0

10.1996 ▶

CB604

2.3

10.1996 ▶

CB604

3.2

06.1996 ▶

CB704

2.3 Allroad, D, TDiC

D

10.1995 ▶

CB1005

2.9 D, TD

D

03.1996 ▶

CB1005

D

08.2004 ▶

CB1005

MUSSO SPORTS 2.9 D REXTON 3.2

04.2002 ▶

CB1005

2.7 4x4, D, Xdi

D

08.2004 ▶

CB1005

2.9 TD

D

04.2002 ▶

CB1005

D

05.2005 ▶

CB1005

RODIUS 2.7 4WD, Xdi SUBARU 1800 XT Turbo 4WD

11.1984 ▶ 12.1990

CB505

2.0

01.2008 ▶

CB704

2.0 S, Turbo, X

08.1997 ▶

CB604

2.5

07.1997 ▶

CB604

06.2008 ▶

CB704

09.2008 ▶

CB704

1.5 Allroad

05.2006 ▶

CB604

1.6 4WD, AWD, i

08.1992 ▶

CB604

1.8 4WD, i

08.1992 ▶ 12.2000

CB604

2.0 16V, 4WD, Allroad, AWD, GT, i, R, STi, Turbo, WRX

03.1994 ▶

CB604

09.2005 ▶

CB604

01.2009 ▶

CB704

1000 1000, 4WD

11.1984 ▶ 10.1995

CB456

1200 1200, 4WD

10.1986 ▶ 10.1995

CB456

10.1995 ▶ 11.2003

CB456

1.3

09.2003 ▶

CB456

1.5

09.2003 ▶

CB456

01.2007 ▶

CB455

1800 1800, 4WD

01.1989 ▶ 07.1994

CB604

2.0

08.1991 ▶ 12.1993

CB604

2000 2000, 4WD, Super, Turbo

08.1991 ▶ 07.1994

CB604

2200 4WD, Super

01.1989 ▶ 07.1994

CB604

2.0 4WD, i

09.1994 ▶ 03.1999

CB604

2.2 4WD, i

09.1994 ▶ 03.1999

CB604

2.5 4WD, i

06.1996 ▶ 03.1999

CB604

12.1998 ▶ 08.2003

CB604

FORESTER

2.5 2.0 D

D

2.5 Allroad, ST1, WRX 2.0 Allroad, D

D

JUSTY I

JUSTY II 1.3 4x4, GX JUSTY III

JUSTY IV 1.0 LEGACY I

LEGACY II

LEGACY III 2.0 2.5

CB604

10.1998 ▶ 08.2003

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

157

TABELE ZASTOSOWAŃ

IMPREZA


Subaru > Suzuki MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL SUBARU LEGACY IV 2.0 R, Turbo

09.2003 ▶

CB604

2.5 R, Turbo

09.2003 ▶

CB604

3.0

09.2003 ▶

CB604

02.2008 ▶

CB704

2.0 i

09.2009 ▶

CB604

2.5 i

09.2009 ▶

CB604

09.2009 ▶

CB704

1300 1300

03.1979 ▶ 10.1984

CB505

1600 1600, 4WD

03.1979 ▶ 10.1984

CB505

1800 4WD, Super, Turismo

09.1980 ▶ 10.1984

CB505

1.8

06.1985 ▶ 07.1987

CB605

1300 1300

11.1984 ▶ 09.1991

CB605

1600 1600

11.1984 ▶ 09.1991

CB605

1800 4WD, KAT, Super, Turbo

11.1984 ▶ 02.1992

CB605

1.0 4WD

01.1983 ▶ 12.1987

CB456

1.2 4WD, i

08.1986 ▶ 02.2000

CB456

1.6

06.1978 ▶ 04.1981

CB605

1.8

05.1981 ▶ 08.1986

CB605

2.5 i

10.2000 ▶

CB604

3.0 H6

10.2000 ▶

CB604

09.2009 ▶

CB704

09.2008 ▶

CB704

400 400

07.1972 ▶ 08.1977

CB456

500 500

08.1976 ▶ 08.1977

CB456

550 550

08.1977 ▶ 08.1981

CB456

550 4WD, 550, Kompressor, Turbo

08.1981 ▶ 06.1989

CB456

700 700

08.1982 ▶ 06.1989

CB456

0.5 4WD, Kompressor

06.1989 ▶ 07.1990

CB456

0.7 4WD, Kompressor

07.1990 ▶ 03.1992

CB456

0.8

06.1989 ▶ 03.1992

CB456

09.1992 ▶ 12.1997

CB605

3.0

01.2005 ▶

CB705

3.6 V6

09.2007 ▶

CB705

0.7

08.1992 ▶ 12.1998

CB356

660 4WD

03.1992 ▶ 10.1995

CB356

1.3 16V, i

07.1995 ▶ 05.2002

CB357

1.6 16V, 4x4, i

07.1995 ▶ 05.2002

CB457

1.8 16V, GT, i

03.1996 ▶ 05.2002

CB457

2.0 D

D

LEGACY V

2.0 D

D

LEONE I

LEONE II

LIBERO

MV

OUTBACK

3.6 R 2.0 D

D

REX I

REX II

REX III

SVX 3.3 24V, 4WD, i TRIBECA

VIVIO

SUZUKI BALENO

158

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Suzuki MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL SUZUKI BALENO 1.9 TD

D

04.1998 ▶ 05.2002

CB704

0.8

11.1980 ▶ 10.1985

CB357

1.3 16, V

03.1999 ▶

CB357

1.6 Allroad

03.1998 ▶

CB604

2.0 Allroad

03.1998 ▶

CB604

2.4 Allroad

01.2009 ▶

CB604

2.5 24V, V6

04.1998 ▶

CB604

2.7 XL-7

06.2001 ▶

CB604

CARRY

GRAND VITARA

3.2 Allroad

01.2009 ▶

CB604

1.9 DDiS

D

10.2005 ▶

CB1004

2.0 110, HDI, Intercooler, TD

D

03.1998 ▶

CB1004

IGNIS 1.3 4WD

10.2000 ▶ 09.2003

CA472

CB442

1.3 4x4

09.2003 ▶

CA472

CB442

1.5 4x4, Sport

09.2003 ▶

CA472

CB442

09.2003 ▶

CA602

CB542

CC412

IGNIS II

1.3 DDiS

D

JIMNY 1.3 16V, 4WD

09.1998 ▶

CB457

12.2003 ▶

CB604

1.3

07.2001 ▶

CB457

1.6

07.2001 ▶

CB457

1.6 4WD

07.2001 ▶

CB604

03.2005 ▶

CB704

01.1980 ▶ 01.1984

CB357

11.1988 ▶

CB357

11.1988 ▶

CB357

11.1998 ▶

CB704

09.1981 ▶ 12.1988

CB357

09.1984 ▶ 08.1990

CB357

1.5 4WD, 4x4, DDiS

D

LIANA

1.4 DDiS

D

0.8 SAMURAI 1.0 1.3 1.9 D, TD

D

SJ 410 1.0 SJ 413 1.3 SPLASH 1.0

01.2008 ▶

CA472

CB442

1.2

01.2008 ▶

CA472

CB442

01.2008 ▶

CA722

CB712

1.3 CDTI

D

SUPER CARRY 1.0

10.1985 ▶ 03.1999

CB357

09.1991 ▶ 10.1996

CB357

1.0 Turbo

10.1983 ▶ 12.1989

CB357

1.3 GTi/GXi

10.1984 ▶ 03.1989

CB357

1.0 i

03.1989 ▶ 05.2001

CB357

1.3 4WD, GTi

03.1989 ▶ 12.2003

CB357

SWIFT 1.3 SWIFT I

SWIFT II

1.6 4WD, i

CB457

11.1989 ▶ 05.2001

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

159

TABELE ZASTOSOWAŃ

LJ 80


Suzuki > Talbot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL SUZUKI SWIFT III 1.3 4x4

02.2005 ▶

CA472

CB442

1.5 4x4

02.2005 ▶

CA472

CB442

1.6

05.2006 ▶

CA472

CB442

08.2005 ▶

CA602

CB542

1.3 DDiS

D

SX4 1.5

06.2006 ▶

1.6 4x4, VVT

06.2006 ▶

CB454 CB454

1.6 DDIS

D

04.2007 ▶

CA770

CB740

1.9 4x4, DDiS

D

06.2006 ▶

CA770

CB740

2.0 4x4, DDiS

D

07.2009 ▶

CA770

CB740

VITARA 1.6 16V

07.1988 ▶ 03.1999

CB357

2.0 16V, 24V, V6

12.1994 ▶ 03.1999

CB604

2.5 24V, V6

12.1995 ▶ 03.1998

CB604

1.9 D

D

01.1995 ▶ 03.1999

CB704

2.0 Intercooler, TD

D

12.1994 ▶ 03.1998

CB704

WAGON R 1.0

CA472

07.2003 ▶ 08.2005

CB442

WAGON R+ 1.0

02.1998 ▶ 05.2000

1.2 4WD

02.1998 ▶ 05.2000

1.3 4WD

05.2000 ▶

CA472

CB442

09.2003 ▶

CA722

CB712

1.3 DDiS

D

CB356 CB456

X-90 1.6 16V, 4x4, i

09.1995 ▶

CB457

01.1973 ▶ 03.1979

CB451

1.8

01.1982 ▶ 12.1982

CB451

2.0

02.1973 ▶ 09.1977

CB451

01.1982 ▶ 12.1982

CB451

1510 1.6

07.1981 ▶ 06.1982

CB451

Simca 1.3, 1.3S, 1.4, 1.6, 1307, 1308, 1510

07.1975 ▶ 04.1984

CB451

1.3

02.1970 ▶ 07.1981

CB451

1.6

02.1970 ▶ 07.1981

CB451

1.8

07.1983 ▶ 10.1990

CB457

2.0

07.1982 ▶ 10.1994

CB457

TALBOT 160 1.6 180

1.9 D

D

1307-1510

AVENGER

EXPRESS 1000 -1500

1.9 D

D

07.1987 ▶ 10.1990

CB705

2.5 Allroad, D, TD

D

07.1982 ▶ 10.1994

CB705

1.8

07.1981 ▶ 10.1990

CB457

2.0

07.1982 ▶ 10.1990

CB457

EXPRESS 1000 -1800

1.9 D

D

07.1987 ▶ 10.1990

CB705

2.5 Allroad, D, TD

D

07.1982 ▶ 10.1994

CB705

1.1

01.1979 ▶ 09.1984

CB451

1.3

02.1978 ▶ 06.1986

CB451

1.4

07.1979 ▶ 06.1986

CB451

HORIZON

160

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Talbot MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL TALBOT HORIZON 1.6

07.1982 ▶ 06.1986

CB451

07.1982 ▶ 06.1986

CB740

1.3

01.1974 ▶ 03.1978

CB451

1.4

12.1975 ▶ 09.1980

CB451

1.6

08.1981 ▶ 01.1985

CB451

2.1 S

09.1980 ▶ 01.1985

CB451

01.1977 ▶ 07.1984

CB451

0.9

01.1981 ▶ 12.1985

CB450

1.1

01.1981 ▶ 06.1986

CB450

1.2 Rallye

01.1983 ▶ 10.1986

CB450

1.4 Rallye

01.1981 ▶ 10.1986

CB450

0.9 GL,GLS, LS,GL

10.1961 ▶ 09.1975

CB451

1.1 Rallye, Spezial

10.1968 ▶ 09.1975

CB451

1.3 1, 2, 3, Rallye, Spezial

09.1972 ▶ 12.1978

CB451

1005 LS,GLS

10.1976 ▶ 07.1978

CB451

1006 SR,GLS

10.1976 ▶ 07.1978

CB451

0.9 LE, LS

10.1970 ▶ 01.1980

CB451

1.1 LE,LX,GLS,ES, LS,GLS

10.1968 ▶ 01.1980

CB451

1.2 Spezial

10.1971 ▶ 09.1977

CB451

1.3 Spezial, TI

10.1972 ▶ 09.1977

CB451

10.1968 ▶ 03.1972

CB451

08.1963 ▶ 02.1968

CB450

08.1966 ▶ 11.1976

CB451

10.1963 ▶ 02.1968

CB451

10.1966 ▶ 11.1976

CB451

1609 1.6

09.1976 ▶ 03.1978

CB451

1610 1.8, 2.0

09.1976 ▶ 12.1980

CB451

09.1976 ▶ 12.1980

CB451

10.1968 ▶ 12.1972

CB451

0.9

07.1977 ▶ 04.1981

CB451

1.3

07.1977 ▶ 04.1981

CB451

1.6 Ti

07.1977 ▶ 03.1983

CB451

2.1 Lotus

10.1979 ▶ 03.1982

CB451

1.3

02.1980 ▶ 07.1986

CB451

1.6

02.1980 ▶ 07.1986

CB451

2.1

06.1980 ▶ 12.1983

CB620

CC550

2.6

08.1981 ▶ 10.1983

CB620

CC550

1.9 Diesel

D

CC700

MATRA BAGHEERA

MURENA

RANCHO 1.4 SAMBA

SIMCA 1000

SIMCA 1100

SIMCA 1200 S 1.2 1.3

TABELE ZASTOSOWAŃ

SIMCA 1300 SIMCA 1301 1.3 LS, LS,GL,GLS, Spezial SIMCA 1500 1.5 SIMCA 1501 1.5 Autom., Spezial SIMCA 1609/1610

1610 2.0, D

D

SIMCA SIM‘4 0.8 SIMCA SUNBCAM

SOLARA

TAGORA

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

161


Talbot > Toyota MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

08.1981 ▶ 12.1987

CB740

CC700

2.4

08.1987 ▶ 03.1996

CB705

2.7 4x4, i

11.1995 ▶ 03.1996

CB705

3.0 V6

07.1990 ▶ 11.1995

CB705

3.4 4x4, i

11.1995 ▶ 03.1996

PRODUCENT/ MODEL TALBOT TAGORA 2.3 Diesel, Turbo

D

TOYOTA 4 RUNNER

3.0 Turbo-D

D

CB705

10.1993 ▶

CB1005

04.1969 ▶

CB604

1000 1.0 AURIS 1.33 Dual-VVTi

05.2009 ▶

1.33 Dual-VVTi

05.2009 ▶

1.4 VVTi 1.6 VVTi 1.8

CA530

CB500

03.2007 ▶

CA530

CB500

03.2007 ▶

CA530

CB500

A

CL600

Stop/Start, A

02.2009 ▶

CA640

CB620

1.4 D-4D

D

03.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 D-4D

D

03.2007 ▶

CA770

CB740

2.2 D

D

03.2007 ▶

CA770

CB740

AVENSIS 1.6 VVT-i

09.1997 ▶

CA640

CB620

CC550

1.8 VVT-i

09.1997 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 VVT-i

09.1997 ▶

CA640

CB620

09.2003 ▶

CA640

CB620

10.1997 ▶ 02.2003

CA770

CB740

CC700

CB740

CC700

2.4 1.9 D

D

2.0 D, D-4D, TD

D

09.1997 ▶

CA770

2.2 D, D-4D, D-CAT

D

07.2005 ▶

CA852

CB802

CA530

CB500

AYGO 1.0 1.4 HDi

CB440

07.2005 ▶

D

07.2005 ▶

CAMRY 1.8 i

02.1983 ▶ 08.1988

CB504

2.0 16V, 4x4, GLI

01.1983 ▶ 05.1991

CB604

2.2

06.1991 ▶ 11.2001

CB604

2.4 VVT-i

11.2001 ▶

CB604

2.5 GXI, V6

02.1988 ▶ 05.1991

CB604

3.0 24V, V6

06.1991 ▶

CB604

1.8 Turbo-D

D

11.1983 ▶ 01.1988

CB704

2.0 Turbo-D

D

11.1986 ▶ 05.1991

CB704

1.6

05.1973 ▶ 09.1983

CB504

1.8

01.1978 ▶ 02.1987

CB504

04.1982 ▶ 09.1983

CB704

1.6 16V, GLI, i

04.1992 ▶ 09.1997

CB504

1.8 16V, i

01.1995 ▶ 09.1997

CB504

2.0 16V, GLI, GTi, i

04.1992 ▶ 09.1997

CB504

CARINA

1.8 D

D

CARINA E

2.0 D, TD

D

CA770

04.1992 ▶ 09.1997

CB740

CC700

CARINA II 1.6

10.1983 ▶ 03.1992

CB504

1.8 GLI

10.1983 ▶ 11.1987

CB504

2.0 GLI

12.1987 ▶ 04.1992

CB504

02.1984 ▶ 06.1993

CB1004

2.0 D

D

162

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Toyota MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL TOYOTA CELICA 1.6 16V, GT, LT, ST, STI

05.1973 ▶ 01.1994

CB504

1.8 16V, i, TS, VT-i

11.1993 ▶

CB504

2.0 16V, 4WD, 4x4, GT, GTi, i, Turbo, XT

10.1975 ▶ 11.1999

CB504

05.1982 ▶ 10.1986

CB504

1.2

10.1972 ▶ 12.1980

CB456

1.3 12V, 16V, i, XLI

09.1979 ▶ 04.1997

1.33

10.2008 ▶

1.4 16V

04.1997 ▶ 01.2002

CELICA SUPRA 2.8 i COROLLA

1.4 VVT-i

01.2002 ▶

1.6 16V, 4WD, Allroad, GLI, GT, GTI, i, Si, SR, XLI

09.1976 ▶

1.6 Dual, VVTi

07.1992 ▶

1.8 16V, 4x4, Allroad, AWD, GT, GTi

09.1979 ▶ 01.2002

CB456 CA530

CB500 CB504

CA640

CB620

CA640

CB620

CC550

CB604

05.1992 ▶

CA640

CB620

1.4 D, D-4D

D

07.2004 ▶

CA770

CB740

1.8 D

D

01.1983 ▶ 06.1993

CB1004

1.9 D

D

02.2000 ▶ 01.2002

CB1004

2.0 D, D-4D

D

07.1992 ▶ 01.2002

2.0 D-4D

D

01.2002 ▶

CA770

CB740

2.2 D-4D

D

10.2005 ▶

CA852

CB802

1.8 TS, VVT-i, VVTL-i

CC550

CB504

CC550

CB1004

CORONA 1.5

11.1987 ▶ 08.1989

CB456

1.8

06.1979 ▶ 07.1981

CB605

2.0 II, Mark

09.1975 ▶ 05.1979

CB605

07.1977 ▶ 03.1985

CB604

09.1980 ▶ 03.1985

CB605

2.8 i, Saloon, SI, Super

04.1980 ▶ 03.1985

CB704

3.0

09.2004 ▶

2.0 GLI 2.2 D

D

CROWN

2.2 D

D

CB704

04.1980 ▶ 07.1983

CB1004

08.1977 ▶ 08.1987

CB604

DYNA 2.0 2.4 D

D

08.1977 ▶ 08.1987

CB1005

3.4 D

D

08.1977 ▶ 08.1987

CB1005

1.6

02.1977 ▶ 12.1984

CB605

2.0

07.1977 ▶ 03.1983

CB605

01.1979 ▶ 03.1983

CB1005

1.8

03.1983 ▶ 11.1989

CB605

2.0

01.1984 ▶ 11.1989

CB605

HIACE I

2.2 D

D

HIACE II

2.2 D

D

03.1983 ▶ 11.1989

CB1004

2.4 4WD, D

D

05.1984 ▶ 11.1989

CB1004

2.0

08.1989 ▶ 08.1995

CB605

2.4 4WD

08.1989 ▶ 08.1995

CB705

08.1989 ▶ 08.1995

CB1004

11.1996 ▶ 10.2000

CB705

HIACE III

2.4 4WD, 4x4, D, Diesel

D

HIACE IV 2.0

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

163

TABELE ZASTOSOWAŃ

CRESSIDA


Toyota MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL TOYOTA HIACE IV 2.4 4WD

08.1995 ▶ 04.1998

2.7 4WD

04.1998 ▶

CB705

CB705

2.4 4WD, D, TD

D

08.1995 ▶

CB1005

2.5 4WD, 4x4, D4d, D-4D

D

08.2001 ▶

CB1005

HILUX 1.8

08.1983 ▶ 07.1994

CB605

2.0

01.1984 ▶ 12.1986

CB605

2.2 4WD

01.1987 ▶ 12.1989

CB605

2.4 4WD, i

06.1989 ▶

CB605

2.2 D

D

08.1983 ▶ 08.1984

CB705

2.4 4WD, AWD, D, TD

D

01.1984 ▶

CB705

2.5 4WD, D-4D

D

11.2001 ▶

CB704

2.5 4x4, D, D4d

D

08.2005 ▶

CB1005

3.0 4x4, D

D

12.2007 ▶

CB1005

1.0

01.2009 ▶

CB457

1.33

01.2009 ▶

CB505

01.2009 ▶

CB605

1.3

10.1979 ▶ 10.1986

CB457

1.5

10.1985 ▶ 01.1992

CB457

1.5

01.1992 ▶ 01.1995

CB505

2.2

01.1992 ▶ 01.1995

CB505

IQ

1.4 D-4D

D

LITCACE

1.8 D

D

10.1982 ▶ 08.1988

CB705

2.0 D

D

08.1988 ▶ 05.1994

CB705

1.8 4x4, De, Luxe

11.1982 ▶ 07.1986

CB455

2.0 Super

08.1984 ▶ 01.1990

CB605

2.2

08.1987 ▶ 01.1990

CB605

04.1985 ▶ 08.1988

CB705

1.6 16V

11.1984 ▶ 06.1990

CB504

1.8 16V, VT-i

04.2000 ▶

CB504

2.0 16V

12.1989 ▶ 05.2000

CB504

08.1995 ▶ 07.1999

CB505

MODELL F

2.0 D

D

MR 2

PASEO 1.5 16V PINIC 2.0 16V

05.1996 ▶ 12.2001

CB504

08.1997 ▶ 12.2001

CB1004

2.0

10.2000 ▶ 08.2003

CB604

2.4 16V, 4WD

05.1990 ▶

CB604

03.2001 ▶

CB1004

1.5

05.2000 ▶

CB457

1.8

01.2009 ▶

CB356

06.1994 ▶ 06.2000

CB504

1.8 VVTi

02.2001 ▶

CB504

2.0 4WD, VVTi

06.2000 ▶

CB504

2.2 D

D

PREVIA

2.0 D-4D

D

PRIUS

RAV 4 I 2.0 16V RAV 4 II

2.0 4WD, D-4D

D

CB704

09.2001 ▶

164

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Toyota > Trabant MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL TOYOTA RAV 4 III 2.0 FWD, VVT-i

03.2006 ▶

CB504

2.4 VVTi

11.2005 ▶

CB604

3.5 VVTi

11.2005 ▶

CB604

03.2006 ▶

CB704

1.0

02.1978 ▶ 12.1992

CB454

1.2 S

02.1978 ▶ 09.1982

CB454

1.3 12V, S

02.1978 ▶ 03.1999

CB454

12.1986 ▶ 03.1996

CB605

11.1974 ▶ 08.1978

CB454

2.8 24V

12.1981 ▶ 12.1985

CB604

3.0 24V, Bi-Turbo, i, Turbo

01.1986 ▶ 08.1998

CB604

1.3

03.1979 ▶ 01.1988

CB455

1.45

08.1983 ▶ 05.1985

CB455

1.5 4WD

10.1982 ▶ 01.1988

CB455

1.33

04.2009 ▶

CB504

1.33

04.2009 ▶

2.2 D-4D, D-CAT

D

STARLET

1.5 D

D

STARLET 1000 1.0 SUPRA

TERCEL

URBAN CRUISER

1.4 4x4, D-4D

D

A

CL600

Stop/Start, A CB604

04.2009 ▶

VERSO 1.6

04.2009 ▶

CA530

CB500

1.8

04.2009 ▶

CA640

CB620 CB802

2.0 D-4D

D

04.2009 ▶

CA852

2.2 D-4D, D-CAT

D

04.2009 ▶

CA852

CB802

1.0 16V

04.1999 ▶

1.0 16V

03.2003 ▶

CA472

CB442

1.0 VVT-i

01.2006 ▶

CA530

CB500

1.3 16V

11.1999 ▶

1.3 VVT-i

04.2002 ▶

CA530

CB500

CA530

CB500

CB457

CB457

1.33 VVT-i

03.2009 ▶

1.33 VVT-i

03.2009 ▶

1.5 TS

03.2000 ▶

1.5 VVT-i

04.2001 ▶

CA530

CB500

1.8 VVTi

01.2007 ▶

CA530

CB500

CA640

CB620

1.4 D-4D

D

12.2001 ▶

1.4 D-4D

D

01.2006 ▶

A

CL600

Stop/Start, A CB457

CB605

TRABANT 1.1 1.1

05.1990 ▶ 12.1991

CB451

05.1990 ▶ 12.1991

CB451

12.1990 ▶ 12.1991

CB451

07.1966 ▶ 04.1990

CB620

CC550

10.1966 ▶ 04.1990

CB620

CC550

01.1966 ▶ 04.1990

CB620

CC550

1.2 1.1 1.3 1.1 P 601 0.6 P 602 0.6 P 603 0.6

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

165

TABELE ZASTOSOWAŃ

YARIS


Triumph MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL TRIUMPH 2.5 PI MK I 2.5

01.1968 ▶ 12.1975

CB451

01.1965 ▶ 12.1970

CB451

10.1970 ▶ 12.1977

CB451

01.1968 ▶ 12.1975

CB451

03.1972 ▶ 12.1977

CB451

S

04.1975 ▶ 12.1977

CB451

TC

05.1974 ▶ 04.1975

CB451

01.1982 ▶ 12.1985

CB451

1300 1300

01.1977 ▶ 12.1981

CB451

1500 HL

01.1977 ▶ 12.1981

CB451

1850 1850, HL

01.1972 ▶ 12.1981

CB451

Sprint

06.1973 ▶ 12.1981

CB451

01.1966 ▶ 12.1973

CB451

1200 1200

01.1961 ▶ 12.1969

CB451

13/60

01.1967 ▶ 12.1971

CB451

01.1959 ▶ 12.1963

CB451

1.2 I, II, MK

10.1962 ▶ 12.1967

CB451

1.3 III, IV, MK

12.1967 ▶ 12.1972

CB451

1.5 IV, MK

12.1972 ▶ 12.1975

CB451

1500 1500

01.1975 ▶ 01.1980

CB451

01.1970 ▶ 12.1977

CB501

1300 1300

10.1970 ▶ 12.1977

CB451

1500 1500, TC

10.1970 ▶ 12.1977

CB451

01.1953 ▶ 12.1955

CB451

12.1955 ▶ 12.1957

CB451

2.0

12.1957 ▶ 12.1965

CB451

2.2

12.1965 ▶ 12.1967

CB451

2.2

01.1959 ▶ 12.1961

CB451

2.5 PI

01.1967 ▶ 12.1968

CB451

01.1969 ▶ 12.1976

CB451

01.1976 ▶ 12.1981

CB451

1300 1.3 TC 1500 1.5 TC 2000 MK I 2.0 2000 MK II 2.0 TC 2500

ACCLAIM 1.3 DOLOMITE

GT6 MK I, II, III HERALD

ITALIA 2.0 SPITFIRE

STAG 3.0

CC441

TOLEDO

TR 2 2.0 TR 3 2.0 TR 4

TR 5

TR 6 2.5 PI TR 7 2.0 TR 8 3.5

CB451

01.1980 ▶ 12.1981

166

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Triumph > Vauxhall MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL TRIUMPH VITESSE 1.6

01.1962 ▶ 10.1966

CB451

2.0

01.1967 ▶ 12.1975

CB451

4.0

04.1998 ▶

CB704

4.2

01.1996 ▶

CB704

4.5 GT

01.1996 ▶

CB704

4.0

01.1993 ▶

CB704

4.3

01.1993 ▶ 12.1993

CB704

4.5

07.1997 ▶ 02.2003

CB704

5.0

11.1992 ▶

CB704

4.0

01.1990 ▶ 12.1993

CB704

4.3

01.1990 ▶ 12.1993

CB704

5.0

10.1992 ▶

CB704

2.8

01.1986 ▶ 12.1988

CB704

2.9

01.1988 ▶ 12.1996

CB704

4.0

01.1988 ▶ 12.1996

CB704

2.0

08.1981 ▶ 01.1984

CB704

2.8

01.1980 ▶ 12.1983

CB704

TVR CERBERA

CHIMAERA

GRIFFITH

S

TASMIN

TUSCAN II Roadster 4.0

01.1998 ▶

CA722

CB712

1.0 12V

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.2 16V, Twinport

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

01.2008 ▶

CA722

CB712

VAUXHALL

1.3 CDTI

D

ANTARA 2.4

11.2006 ▶

3.2 V6

11.2006 ▶

CB705

D

11.2006 ▶

CB1005

1.9 D

D

03.1998 ▶ 08.2001

CA770

CB740

CC700

2.5 D

D

03.1998 ▶ 08.2001

CA770

CB740

CC700 CC412

2.0 CDTI

CB705

ARENA

ASTRA 1.2 S

10.1979 ▶ 08.1984

CB442

1.3 S

09.1979 ▶ 08.1984

CB442

CC412

1.4 16V, i

05.1993 ▶ 03.2001

CA472

CB442

CC412

1.6 i

03.1993 ▶ 03.2001

CA472

CB442

CC412

1.6 S

09.1981 ▶ 08.1986

CB442

CC412

1.8 16V

11.1994 ▶ 03.2001

CA602

CB542

CC502

1.8 GTE

03.1983 ▶ 08.1986

CB542

CC502

2.0 i

03.1993 ▶ 10.1994

CA472

CB442

CC412

02.1982 ▶ 08.1986

CB712

CC652

1.2

09.1984 ▶ 08.1991

CB442

CC412

1.3

09.1984 ▶ 08.1991

CB442

CC412

1.4 i, S

01.1989 ▶ 12.1991

CB442

CC412

1.6 i, KAT

01.1987 ▶ 08.1993

CB542

CC502

1.6 S

09.1984 ▶ 12.1991

CB442

CC412

1.6 D

D

ASTRA Mk II

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

167

TABELE ZASTOSOWAŃ

AGILA


Vauxhall MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VAUXHALL ASTRA Mk II 1.8 GTE, i

09.1984 ▶ 08.1991

CB542

CC502

2.0 16V, GTE, i, KAT

09.1986 ▶ 08.1993

CB542

CC502

1.5 DT

D

01.1987 ▶ 08.1991

CB712

CC652

1.6 D

D

09.1984 ▶ 08.1991

CB712

CC652

1.7 D

D

01.1989 ▶ 12.1991

CB712

CC652

ASTRA Mk III 1.4 16V, i, S

03.1991 ▶ 09.1998

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, i, Si

03.1991 ▶ 09.1998

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, i

09.1991 ▶ 09.1998

CA472

CB442

CC412

09.1991 ▶ 09.1998

CA472

CB442

CC412

03.1991 ▶ 09.1998

CA722

CB712

CC652

1.2 16V

02.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

1.4 16V

02.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, Dualfuel

02.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

1.8 16V, Dualfuel

02.1998 ▶

CA602

CB542

CC502

1.9

08.2002 ▶ 07.2006

CA602

CB542

2.0 16V, SRI, Turbo

02.1998 ▶

CA602

CB542

2.2 16V

03.2000 ▶

CA602

CB542

2.0 16V, i 1.7 D, TD

D

ASTRA Mk IV

1.7 16V, CDTI, DTI, TD

D

02.1998 ▶

CA722

CB712

CC652

2.0 16V, DI, DTI

D

02.1998 ▶

CA722

CB712

CC652

1.4

03.2004 ▶

CA472

CB442

1.6

03.2004 ▶

CA602

CB542

1.8

03.2004 ▶

CA602

CB542

03.2004 ▶

CA602

CB542

ASTRA Mk V

2.0 Turbo 1.3 CDTI

D

04.2005 ▶

CA602

CB542

1.7 CDTi, TD

D

03.2004 ▶

CA602

CB542

1.9 16V, CDTI

D

04.2004 ▶

CA722

CB712

1.4 16v, i, Turbo, VVT

12.2009 ▶

CA472

CB442

1.6 16v, i, Turbo, VVT

09.2005 ▶

CA602

CB542

1.8

05.2008 ▶

CA602

CB542

2.0 16v, i, Turbo

01.2006 ▶

CA602

CB542

12.2009 ▶

CA602

CB542 CB712

ASTRA Mk VI

1.7 CDTi

D

1.9 16v, CDTi

D

01.2006 ▶

CA722

2.0 CDTi

D

12.2009 ▶

CA722

CB712

1.4 i

01.1991 ▶ 10.1994

CA472

CB442

CC412

1.6 i

01.1991 ▶ 08.1998

CA472

CB442

CC412

01.1991 ▶ 08.1998

CA722

CB712

CC652

ASTRAVAN Mk III

1.7 D, TD

D

ASTRAVAN Mk IV 1.6 i

08.1998 ▶

CA472

CB442

CC412

1.7 CDTI

D

08.1998 ▶

CA722

CB712

CC652

2.0 DI, DTI

D

08.1998 ▶

CA770

CB740

CC652

03.2005 ▶

CA602

CB542

03.2005 ▶ 07.2006

CA602

CB542

ASTRAVAN Mk V 1.6 1.7 CDTi

D

BRAVA 2.3 4x4

06.1990 ▶ 09.1996

CB705

2.2 4x4, D

D

07.1990 ▶ 09.1996

CB1005

2.5 4x4, D, DTI, TD

D

06.1990 ▶

CB1005

3.1 D

D

07.1991 ▶ 07.2001

CB1005

168

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Vauxhall MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VAUXHALL CALIBRA 2.0 16V, 4x4, i, Turbo

06.1990 ▶ 07.1997

CB620

CC550

2.5 i, V6

04.1993 ▶ 07.1997

CB620

CC550

CARLTON Mk II 1.8 S

11.1982 ▶ 08.1988

CB542

CC502

1.9

09.1977 ▶ 08.1986

CB542

CC502

2.0 i, S

10.1978 ▶ 08.1986

CB542

CC502

2.2 i

11.1984 ▶ 08.1986

CB542

CC502

05.1983 ▶ 08.1986

CB712

CC652

2.3 D

D

CARLTON Mk III 1.8 i, N, S

09.1986 ▶ 03.1994

CA602

CB542

CC502

2.0 i

09.1986 ▶ 03.1994

CA602

CB542

CC502

2.4 i

09.1988 ▶ 03.1994

CA722

CB712

CC550

2.6 i

09.1990 ▶ 03.1994

CA770

CB740

CC700

3.0 24V, 3000

03.1987 ▶ 03.1994

CA770

CB740

CC700

CB740

CC700

CB740

CC700

3.6 24V, Lotus

08.1990 ▶ 09.1992

3000 24V, 3000, KAT

CA770

03.1987 ▶ 03.1994

2.2 TD

D

09.1986 ▶ 08.1988

2.3 D, Interc., TD

D

09.1986 ▶ 03.1994

CA722

CB712

CC652

CB712

CC652

CAVALIER 1.3

08.1975 ▶ 08.1981

CB442

CC412

1.6 N, S

03.1975 ▶ 08.1981

CB442

CC412

1.9 S

10.1975 ▶ 03.1978

CB542

CC502

1300 1300

08.1977 ▶ 08.1981

CB442

CC412

1600 1600

09.1975 ▶ 08.1981

CB442

CC412

1900 1900

10.1975 ▶ 03.1978

CB542

CC502

2.0 S

01.1978 ▶ 08.1981

CB542

CC502

2000 2000

08.1977 ▶ 08.1981

CB542

CC502

1.3 N, S

09.1981 ▶ 08.1988

CB442

CC412

1.6 i, KAT, N, S

08.1981 ▶ 08.1988

CB442

CC412

1.8 i, KAT

09.1981 ▶ 08.1988

CB740

CC700

1800i

03.1985 ▶ 10.1988

CB740

CC700

2.0 130, i, KAT, SRi

08.1986 ▶ 08.1988

CB740

CC700

2000i

09.1986 ▶ 08.1988

CB740

CC700

03.1982 ▶ 08.1988

CB740

CC700

03.1982 ▶ 08.1988

CB740

CC700

1.6 D

D

1600D

D

CAVALIER Mk III 1.4 S

09.1988 ▶ 11.1995

CA472

CB442

CC412

1.6 i

09.1988 ▶ 11.1995

CA472

CB442

CC412

1.8 i, KAT

09.1988 ▶ 11.1995

CA770

CB740

CC700

2.0 16V, 4x4, i, KAT, SRi, Turbo

09.1988 ▶ 11.1995

CA770

CB740

CC700

02.1993 ▶ 11.1995

CA770

CB740

CC700

09.1988 ▶ 11.1995

CA770

CB740

CC700

2.5 V6 1.7 D, TD

D

CHEVETTE 1.2

09.1976 ▶ 12.1985

CB442

CC412

1300 1300

03.1975 ▶ 12.1985

CB442

CC412

COMBO 1.2

07.1994 ▶ 10.2001

CA602

CB542

CC502

1.4

07.1994 ▶

CA602

CB542

CC502

1.6

08.2001 ▶

CA602

CB542

CC502

10.2005 ▶

CA602

CB542

CC502

CA602

CB542

CC502

1.3 16V, CDTI

D

1.7 16V, CDTI, D, DI, DTI

D

07.1994 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

169

TABELE ZASTOSOWAŃ

CAVALIER Mk II


Vauxhall MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VAUXHALL CORSA 1.0 12V, i

11.1996 ▶ 09.2000

CA472

CB442

CC412

1.2 16V, i

03.1993 ▶ 09.2000

CA472

CB442

CC412

1.4 16V, i, S

03.1993 ▶

CA472

CB442

CC412

03.1993 ▶ 09.2000

CA722

CB712

CC652

02.1996 ▶ 09.2000

CA722

CB712

CC652

1.0 12V

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.2 16V, Dualfuel

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.4 16V

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

CB542

1.5 D, TD

D

1.7 D

D

CORSA Mk II

1.3 16V, CDTI

D

04.2004 ▶

CA602

1.7 16V, CDTI, DI, DTI

D

09.2000 ▶

CA722

CB712

1.0

07.2006 ▶

CA530

CB500

1.2

07.2006 ▶

CA530

CB500

07.2006 ▶

CA530

CB500

CC652

CORSA Mk III

1.4 1.6 SRi, Turbo

02.2007 ▶

CA530

CB500

1.3 CDTI

D

07.2006 ▶

CA722

CB712

1.7 CDTI

D

07.2006 ▶

CA722

CB712

01.1994 ▶ 09.2000

CA472

CB442

CC412

CORVASAN 1.4 i 1.5 D

D

08.1994 ▶ 12.1995

CA722

CB712

CC652

1.7 D

D

01.1994 ▶ 09.2000

CA722

CB712

CC652

1.2 16V, Dualfuel

09.2000 ▶

CA472

CB442

CC412

1.4

11.2003 ▶ 11.2006

CA472

CB442

CC412

CB542 CB712

CORVASAN MK II

1.3 16V, CDTI

D

04.2004 ▶

CA602

1.7 16V, DI, DTI

D

09.2000 ▶

CA722

CC652

CRESTA 2.7

01.1964 ▶ 10.1972

CB1005

3.3

01.1964 ▶ 10.1972

CB1005

1.8

07.1972 ▶ 08.1978

CB1005

1300 1300

01.1971 ▶ 10.1973

CB1005

1800 1800

01.1972 ▶ 10.1973

CB1005

2300 2300

01.1972

CB1005

FIRENZA

10.1975

FRONTERA 2.0

04.1995 ▶ 08.1998

CA770

CB740

2.2 i

03.1995 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.4 i

03.1992 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.3 TD

D

03.1992 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.5 TDS

D

09.1996 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.8 TD

D

03.1995 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.2 i

10.1998 ▶

CA770

CB740

3.2 i

10.1998 ▶

CA770

CB740

10.1998 ▶

CA770

CB740

FRONTERA Mk II

2.2 DTI

D

FRONTERA Sport 2.0 i

03.1992 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.5 TDS

D

09.1996 ▶ 10.1998

CA770

CB740

2.8 TD

D

03.1995 ▶ 08.1996

CA770

CB740

1.6 Turbo

07.2008 ▶

CA602

CB542

1.8

07.2008 ▶

CA602

CB542

INSIGNIA

170

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Vauxhall MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VAUXHALL INSIGNIA 2.0 4x4, Turbo

07.2008 ▶

CA722

CB712

2.8 Turbo, V6

07.2008 ▶

CA722

CB712

07.2008 ▶

CA852

CB802

2.0 CDTI

D

MAGNUM 1.8

01.1973 ▶ 01.1981

CB451

1800 1800

01.1973 ▶ 10.1977

CB451

2.3

01.1973 ▶ 01.1981

CB451

2300 2300

01.1973 ▶ 10.1975

CB451

MERIVA 1.4 16V, Twinport

07.2004 ▶

CA472

CB442

1.6 16V, i, Turbo, Twinport

05.2003 ▶

CA602

CB542

1.8 16V, i

05.2003 ▶

CA602

CB542

1.3 CDTI

D

09.2003 ▶

CA602

CB542

1.7 16V, CDTi

D

04.2004 ▶

CA722

CB712

09.1984 ▶ 05.1988

CA472

CB442

MIDI 1.8 2.0 TD

D

CB740

09.1984 ▶ 05.1988

CC700

MIDI II 2.0

CA472

06.1988 ▶

CB442

2.0 TD

D

06.1988 ▶ 02.1996

CB740

CC700

2.2 Allroad, D

D

07.1990 ▶

CB740

CC700

2.4 4x4, TD

D

01.1994 ▶

CB740

CC700

MONARO 5.7

03.2004 ▶ 04.2007

CA722

CB712

6.0

08.2002 ▶

CA722

CB712

3.2 3.1 TD

D

06.1992 ▶ 07.1998

CB705

09.1991 ▶ 07.1998

CB705

MONTEREY Mk II 3.5 24V, V6 3.0 DTI

07.1998 ▶ 08.1999

CB705

D

07.1998 ▶ 08.1999

CB705

MOVANO 1.9 DTI

D

09.2000 ▶

CA1000

CB950

CC900

2.2 DTI

D

09.2000 ▶

CA1000

CB950

CC900

2.5 CDTI, D, DTI

D

10.1998 ▶

CA1000

CB950

CC900

2.8 DTI, TDI

D

10.1998 ▶ 10.2001

CA1000

CB950

CC900

3.0 DTi

D

10.2003 ▶

CA1000

CB950

CC900

NOVA 1.0

09.1982 ▶ 03.1993

CA472

CB442

CC412

1.2 i, KAT, N, S

09.1982 ▶ 03.1993

CA472

CB442

CC412

1.3 i, KAT, S

09.1982 ▶ 03.1993

CA472

CB442

CC412

01.1990 ▶ 03.1993

CA472

CB442

CC412

05.1988 ▶ 03.1993

CA472

CB442

CC412

09.1987 ▶ 03.1993

CA722

CB712

CC652

CB442

CC412

CA472

CB442

CC412

CB542

CC502

1.4 i, S 1.6 GSI, KAT 1.5 D, TD

D

NOVAVAN 1.2

01.1990 ▶ 10.1994

1.4 1.5 D

11.1990 ▶ 03.1993

D

01.1991 ▶ 10.1994

OMEGA 2.0

03.1994 ▶ 12.2000

CA602

CB542

CC502

2.2 16V

09.1999 ▶

CA602

CB542

CC502

2.5 V6

03.1994 ▶ 09.2000

CA722

CB712

CC652

2.6 V6

09.2000 ▶

CA722

CB712

CC652

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

171

TABELE ZASTOSOWAŃ

MONTEREY


Vauxhall MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VAUXHALL OMEGA 3.0 V6

04.1994 ▶

CA722

CB712

CC652

3.2 V6

02.2001 ▶

CA722

CB712

CC652

2.0 16V, DTI

D

10.1998 ▶ 09.2000

CA722

CB712

CC652

2.2 16V, DTI

D

09.2000 ▶

CA722

CB712

CC652

2.5 TD

D

04.1994 ▶

CA852

CB802

ROYALE 2.0 E

03.1983 ▶ 10.1984

CB542

CC502

2.2 E

11.1984 ▶ 08.1987

CB542

CC502

2.5 E

05.1978 ▶ 08.1987

CB542

CC502

2.8

02.1978 ▶ 10.1982

CB542

CC502

2.9 E

02.1978 ▶ 08.1987

CB542

CC502

3.0

10.1979 ▶ 10.1982

CB542

CC502

11.1984 ▶ 08.1987

CB852

2.5 i

09.1984 ▶ 08.1987

CB620

3.0 i

09.1984 ▶ 12.1986

CB620

2.5 i

09.1987 ▶ 10.1990

CB620

2.6 i

09.1990 ▶ 09.1993

CB620

3.0 24V, i, KAT

09.1987 ▶ 09.1993

CB620

2.2 TD

D

SENATOR

SENATOR Mk II

SIGNUM 1.8

06.2003 ▶

CA602

CB542

2.0 i, Turbo

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.2 i

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.8 Turbo, V6

08.2005 ▶

CA722

CB712

05.2003 ▶

CA722

CB712

3.2 V6 1.9 16V, CDTI

D

04.2004 ▶

CA722

CB712

2.0 DTI

D

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.2 DTI

D

05.2003 ▶

CA722

CB712

3.0 CDTI, V6

D

05.2003 ▶

CA722

CB712

2.2 16, i, V

11.1996 ▶ 04.1999

CA602

CB542

CC502

3.0 24V, i

11.1996 ▶ 04.1999

CA602

CB542

CC502

07.1997 ▶ 04.1999

CA722

CB712

CC652

10.2003 ▶ 09.2006

CA602

CB542

1.4

06.2004 ▶

CA472

CB442

1.8

06.2004 ▶

CA472

CB442

06.2004 ▶

CA602

CB542

2.0 16V, i

10.1995 ▶ 09.2000

CA602

CB542

CC502

2.2 16V, i

09.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

2.5 GSi, i, V6

10.1995 ▶ 09.2000

CA602

CB542

CC502

2.6 i, V6

09.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

1.6 16V

06.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 16V, Dualfuel

04.2002 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, Turbo

03.2003 ▶

CA640

CB620

2.2 16V, direct

04.2002 ▶

CA640

CB620

2.8 Turbo, V6

08.2005 ▶

CA770

CB740

08.2002 ▶

CA770

CB740

04.2004 ▶

CA722

CB712

SINTRA

2.2 DTI

D

SPEEDSTER 2.0 TIGRA

1.3 CDTI

D

VECTRA

VECTRA Mk II

3.2 V6 1.9 16V, CDTI

D

172

CC652

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Vauxhall > Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VAUXHALL VECTRA Mk II 2.0 16V, DTI

D

04.2002 ▶

CA722

CB712

CC652

2.2 16V, DTI

D

04.2002 ▶

CA722

CB712

CC652

3.0 CDTi, V6

D

06.2003 ▶

CA852

CB802

VELOX 2.7

03.1964 ▶ 10.1972

CB542

CC502

3.3

03.1964 ▶ 10.1972

CB542

CC502

03.1969 ▶ 10.1976

CB1005

01.1980 ▶ 10.1982

CB740

1600 1600

03.1969 ▶ 09.1972

CB1005

1800 1800

10.1972 ▶ 10.1976

CB1005

2000 2000

01.1967 ▶ 09.1972

CB1005

2300 2300

10.1972 ▶ 10.1976

CB1005

3000 3000

03.1968 ▶ 09.1972

CB1005

01.1966 ▶ 10.1972

CB1005

VENTORA 3300 3300 VICEROY 2500 2500

CC700

VICTOR

VISCOUNT 3300 3300 VIVARO 2.0 16V

08.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

1.9 DI, DTI

D

08.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

2.0 CDTI

D

01.2006 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 CDTI

D

04.2003 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 DTI

D

04.2004 ▶

CA1000

CB950

1800 1800

01.1976 ▶ 10.1978

CB740

CC700

2000 2000, FCB-45

01.1969 ▶ 10.1971

CB740

CC700

2300 2300, FCB-45

01.1972 ▶ 10.1978

CB740

CC700

VX220 2.0 i, Turbo 2.2 i

04.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

09.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

B CC700

B

VXR8 6.0

02.2007 ▶

CA1000

CB950

6.2

04.2008 ▶

CA1000

CB950

1.6 16V, CNG

04.1999 ▶

CA602

CB542

CC502

1.8 16V

04.1999 ▶

CA602

CB542

CC502

1.9

06.2002 ▶ 06.2005

CA602

CB542

CC502

2.0 GSI, Turbo

09.2001 ▶

CA602

CB542

CC502

2.2 16V

09.2000 ▶

CA602

CB542

CC502

04.1999 ▶

CA722

CB712

CC652

06.2001 ▶ 06.2005

CA722

CB712

CC652

1.6

07.2005 ▶

CA472

CB442

CC412

1.8

07.2005 ▶

CA472

CB442

CC412

2.0

07.2005 ▶

CA602

CB542

CC502

07.2005 ▶

CA602

CB542

CC502

ZAFIRA

2.0 16V, DI, DTI

D

2.2 D

D

ZAFIRA Mk II

2.2 1.7 TD

D

04.2009 ▶

CA640

CB620

1.9 CDTI

D

07.2005 ▶

CA602

CB542

VOLKSWAGEN 181 1.5

09.1969 ▶ 07.1970

CB442

CC412

VW

1.6

08.1970 ▶ 02.1979

CB442

CC412

VW

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

173

TABELE ZASTOSOWAŃ

VX


Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN 411.412 1.7

07.1968 ▶ 08.1973

CB442

CC412

VW

1.8

07.1973 ▶ 03.1975

CB442

CC412

VW

01.1972 ▶ 12.1973

CB442

CC412

VW

07.1973 ▶ 03.1975

CB442

CC412

VW

1.5 L, S

04.1961 ▶ 07.1973

CB442

CC412

VW

1.6 L, TL

07.1964 ▶ 07.1973

CB442

CC412

VW

412 1.7 1.8 E,LE 1500.16

BORA 1.4 16V

03.2000 ▶ 05.2005

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, FSI

10.1998 ▶ 05.2005

CA530

CB500

CC440

1.8 4motion, T

10.1998 ▶ 05.2005

CA640

CB620

2.0 4motion

10.1998 ▶ 05.2005

CA640

CB620

2.3 4motion, V5

10.1998 ▶ 05.2005

CA640

CB620

11.1998 ▶ 07.2005

CA640

CB620

10.1998 ▶ 05.2005

CA770

CB740

CC700

2.8 4motion, V6, VR6 1.9 4motion, SDi, TDI

D

CADDY I 1.5

08.1982 ▶ 07.1983

CB500

CC440

VW

1.6

10.1982 ▶ 07.1992

CB500

CC440

VW

1.8

08.1985 ▶ 07.1992

CB620

CC550

VW

08.1982 ▶ 07.1992

CB542

CC502

VW

1.6 D

D

CADDY II 1.4 16V

11.1995 ▶ 01.2004

CA530

CB500

CC440

VW

1.6

11.1995 ▶ 07.2003

CA530

CB500

CC440

VW

60 1.4

11.1995 ▶ 01.2004

CA530

CB500

CC440

VW

75 1.6

11.1995 ▶ 09.2000

CA530

CB500

CC440

VW

1.7 SDI

D

07.1996 ▶ 09.2000

CA640

CB620

CC550

VW

1.9 D, SDI, TDI

D

11.1995 ▶ 01.2004

CA640

CB620

CC550

VW

03.2004 ▶

CA530

CB500

04.2004 ▶

CA530

CB500

CADDY III 1.4 16V 1.6 2.0 EcoFuel

04.2006 ▶

CA530

CB500

1.9 4motion, TDI

D

04.2004 ▶

CA770

CB740

2.0 SDI, TDI

D

03.2004 ▶

CA770

CB740

1.8 16V, G60

09.1988 ▶ 09.1993

CA602

CB542

CC502

VW

2.0 16V, i

08.1991 ▶ 12.1995

CA602

CB542

CC502

VW

2.9 VR6

08.1991 ▶ 12.1995

CA472

CB442

CC412

VW

CORRADO

CRAFTER 30-35 2.5 TDI

D

04.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

2.5 TDI

D

04.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

DERBY 0.9

02.1977 ▶ 09.1981

CB442

CC412

VW

1.0

08.1981 ▶ 12.1984

CB442

CC412

VW

1.1

02.1977 ▶ 07.1983

CB442

CC412

VW

1.3

02.1977 ▶ 12.1984

CB442

CC412

VW

EOS 1.4 TSI

05.2008 ▶

CA530

CB500

1.4 TSI

05.2008 ▶

CA530

CB500

1.4 TSI

05.2008 ▶

1.6 FSI

CK700

06.2006 ▶

CA530

CB500

2.0 FSI, TFSI, TSI

03.2006 ▶

CA640

CB620

3.2 V6

06.2006 ▶

CA770

CB740

174

A Stop/Start, RB , A

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

05.2009 ▶

CA770

CB740

06.2006 ▶

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN EOS 3.6 V6 2.0 TDI

D

FOX 1.0 Alcohol, Flex, Total

10.2003 ▶

CA530

CB500

1.2

04.2005 ▶

CA530

CB500

1.4

04.2005 ▶

CA530

CB500

1.6 Alcohol, Flex, Total

10.2003 ▶

CA530

CB500

04.2005 ▶

CA640

CB620

1.4 TDI

D

GOL 1.8

05.1984 ▶ 09.1994

CB542

CC502

1.1

04.1974 ▶ 07.1983

CB442

CC412

VW

1.3

08.1979 ▶ 07.1986

CB442

CC412

VW

1.5

04.1974 ▶ 11.1983

CB442

CC412

VW

1.6 GTI

08.1975 ▶ 04.1992

CB442

CC412

VW

1.8

08.1982 ▶ 04.1993

CB442

CC412

VW

GOLF I

CA472

08.1982 ▶ 12.1983

CB442

CC412

VW

1.5 D

D

08.1976 ▶ 07.1980

CB620

CC550

VW

1.6 D, TD

D

08.1980 ▶ 07.1984

CB620

CC550

VW

1.0

11.1983 ▶ 10.1991

CB442

CC412

VW

1.3 KAT

08.1983 ▶ 12.1992

CB442

CC412

VW

1.6

08.1983 ▶ 12.1992

CB442

CC412

1.8 16V, G60, GTI, i, KAT, Syncro

08.1983 ▶ 10.1991

CB442

CC412

VW VW

08.1983 ▶ 10.1991

CB620

CC550

VW

1.8 GTI

GOLF II

1.6 D, TD

D

1.0

10.1994 ▶ 09.1996

CB500

CC440

VW

1.4

10.1991 ▶ 04.1999

CA530

CB500

CC440

VW

1.6

09.1992 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

VW

1.8 Syncro

11.1991 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

VW

2.0 16V, GTI, Syncro

08.1991 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

VW

2.8 VR6

01.1992 ▶ 08.1997

CA640

CB620

CC550

VW

2.9 Syncro, VR6

10.1994 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

VW

Citystromer

11.1994 ▶ 08.1997

CA722

CB712

CC652

11.1991 ▶ 04.1999

CA770

CB740

VW VW

1.9 D, SDI, Syncro, TD, TD,GTD, TDI

D

GOLF IV 1.0 Turbo

08.1997 ▶ 05.2002

CA530

CB500

CC440

1.4 16V

08.1997 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, FSi

08.1997 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 4motion, GTI, T

08.1997 ▶

CA640

CB620

2.0 4motion, Bi-Fuel

06.1998 ▶

CA640

CB620

2.3 4motion, V5

08.1997 ▶

CA640

CB620

2.8 4motion, V6, VR6

08.1997 ▶

CA770

CB740

3.2 4motion, R32

09.2002 ▶ 06.2005

CA770

CB740

08.1998 ▶ 05.2002

CA530

CB500

CC440

08.1997 ▶

CA770

CB740

CC700

1.4 16V, FSI, TSI

10.2003 ▶

CA530

CB500

1.6 FSI

10.2003 ▶

CA530

CB500

1.8 GTi

08.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 4motion, FSI, GTI

01.2004 ▶

CA640

CB620

1.0 1.9 4motion, SDI, TD, TDI

D

GOLF V

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

175

TABELE ZASTOSOWAŃ

GOLF III


Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

CA770

CB740

CK800

CA852

CB802

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN GOLF V 3.2

09.2005 ▶

3.2 4motion, R32

11.2005 ▶

1.6 FSi

02.2006 ▶

CA530

CB500

10.2003 ▶

CA770

CB740

10.2003 ▶

CA770

CB740

1.4 16V, FSI, TSI

01.2005 ▶

CA530

CB500

1.6 FSI

01.2005 ▶

CA530

CB500

1.6fuel

11.2007 ▶

CA530

CB500

05.2005 ▶

CA640

CB620

1.9 4motion, TDI

D

2.0 16V, 4motion, SDI, TDI

D

B

GOLF V PLUS

2.0 FSI 1.6 TDI

D

03.2009 ▶

CA640

CB620

1.9 TDI

D

01.2005 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, TDI

D

01.2005 ▶

CA770

CB740

1.4 TSI

10.2008 ▶

CA530

CB500

1.6 BiFuel

10.2008 ▶

CA530

CB500

2.0 TSI

04.2009 ▶

CA640

CB620

2.5 FSI

08.2009 ▶

CA640

CB620

CA770

CB740

GOLF VI

1.6 TDI

D

02.2009 ▶

2.0 4motion, TDI

D

10.2008 ▶

CK700

Stop/Start, RB, A

ILTIS 1.7

03.1979 ▶ 12.1988

CB442

CC412

VW

08.1987 ▶ 12.1988

CB950

CC900

VW

1.1 1.3

08.1978 ▶ 02.1984

CB442 CB442

CC412 CC412

VW

08.1979 ▶ 02.1984

1.5

08.1978 ▶ 02.1984

CB442

CC412

VW

1.6 GLI

08.1978 ▶ 02.1984

CB442

CC412

VW

1.7

08.1980 ▶ 07.1984

CB442

CC412

VW

1.8

08.1982 ▶ 02.1984

CB442

CC412

VW

1.6 TD

D

JETTA I VW

1.5 D

D

08.1978 ▶ 07.1980

CB620

CC550

VW

1.6 D, TD

D

08.1980 ▶ 02.1984

CB620

CC550

VW

1.3 KAT

01.1984 ▶ 12.1991

CB442

CC412

VW

1.6

01.1984 ▶ 07.1992

CB442

CC412

VW

1.7

08.1983 ▶ 07.1985

CB442

CC412

VW

1.8 16V, KAT, Syncro

01.1984 ▶ 10.1991

CB442

CC412

VW

2.0

08.1989 ▶ 07.1992

CB442

CC412

VW

01.1984 ▶ 10.1991

CB620

CC550

VW

JETTA II

1.6 D, TD

D

JETTA III 07.2006 ▶

CA530

CB500

1.6 FSI

09.2005 ▶

CA640

CB620

2.0 FSI, TFSI

08.2005 ▶

CA640

CB620

2.5 FSI

01.2006 ▶

CA640

CB620

1.4 TSI

1.9 TDI

D

08.2005 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, TDI

D

08.2005 ▶

CA770

CB740

K 70 1.6

08.1970 ▶ 10.1974

CB442

CC412

1.8

08.1973 ▶ 10.1974

CB442

CC412

KAEFER 1.1

04.1949 ▶ 12.1953

CB442

CC412

VW

1.2

01.1954 ▶ 07.1965

CB442

CC412

VW

1.3 LPG

09.1975 ▶ 08.1986

CB442

CC412

VW

176

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN KAEFER 1200 1.2

01.1960 ▶ 12.1985

CB442

CC412

VW

1300 1.3

01.1965 ▶ 01.1973

CB442

CC412

VW

1302 1.2, 1.3, 1.6

08.1969 ▶ 07.1975

CB442

CC412

VW

1302.1303 1.6

07.1970 ▶ 06.1979

CB442

CC412

VW

1303 1.2, 1.3, 1.6, LS,S

07.1970 ▶ 03.1981

CB442

CC412

VW

1500 1.5, 1.6

01.1966 ▶ 11.1973

CB442

CC412

VW

1600 1600

05.1973 ▶ 09.1992

CB442

CC412

VW

1600 i

10.1992 ▶ 07.2003

CB442

CC412

VW

Karmann 1.3

07.1964 ▶ 07.1970

CB442

CC412

VW

1200 1200

09.1957 ▶ 12.1964

CB442

CC412

VW

1300 1300

07.1970 ▶ 07.1974

CB442

CC412

VW

1500 1500

08.1961 ▶ 07.1974

CB442

CC412

VW

1600 1600

01.1970 ▶ 07.1974

CB442

CC412

VW

CA472

KARMANN GHIA

LT 28-35 I 2.0

04.1975 ▶ 09.1983

CB620

CC550

VW

2.4 i, Syncro

12.1982 ▶ 06.1996

CA640

CB620

CC550

VW

CA770

CB740

CC700

VW

CB740

CC700

VW

2.4 D, Syncro, TD

D

12.1978 ▶ 06.1996

2.7 D

D

11.1975 ▶ 01.1980

LT 28-35 II 05.1996 ▶

CA640

CB620

2.5 SDI, TDi

D

05.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

2.8 TDi

D

02.1997 ▶ 06.2006

CA770

CB740

CC700

2.3

LT 28-46 II 2.3

05.1996 ▶

CA1000

CB950

CC550

2.5 SDI, TDI

D

05.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

2.8 TDI

D

06.1997 ▶

CA770

CB740

CC700

2.0

04.1975 ▶ 09.1983

CB712

CC652

2.4 4WD, i, Syncro

12.1982 ▶ 06.1996

CB712

CC652

VW VW

08.1978 ▶ 06.1996

CA1000

CB950

CC900

1.0

09.1998 ▶ 07.2005

CA530

CB500

CC440

1.4 16V, FSI

09.1998 ▶ 07.2005

CA530

CB500

CC440

1.6 Alcohol, GTI

09.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

CB620

CC550 CC550

2.4 D

D

LUPO

1.2 3L, TDI

D

07.1999 ▶ 07.2005

CA640

1.4 TDI

D

01.1999 ▶ 07.2005

CA640

CB620

1.7 SDI

D

09.1998 ▶ 07.2005

CA640

CB620

2.0

11.2003 ▶

CA640

CB620

3.2 4motion, V6

02.2004 ▶

CA640

CB620 CB740

MULTIVAN T5

1.9 TDI

D

04.2003 ▶

CA770

2.5 4motion, TDI

D

04.2003 ▶

CA770

CB740

1.4

11.2001 ▶

CA530

CB500

1.6

10.1999 ▶

CA530

CB500

1.8 T

10.1999 ▶

CA640

CB620

2.0

01.1998 ▶

CA640

CB620

2.3 V5

10.2000 ▶

CA640

CB620

2.5

07.2005 ▶

CA770

CB740

RSI 3.2

04.2000 ▶ 05.2001

CA640

CB620

CA770

CB740

NEW BEETLE

1.9 TDI

D

01.1998 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

177

CC700

VW

TABELE ZASTOSOWAŃ

LT 40-55 I


Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB542

CC502

CA530

CB500

CA530

CB500

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN PASSAT 1.3

05.1973 ▶ 07.1986

1.4 EcoFuel, TSI

01.2009 ▶

1.4 TSI

05.2007 ▶

CK700

1.4 TSI

05.2007 ▶

CK700

1.5

05.1973 ▶ 12.1975

Stop/Start, RB, B CC502

CB500

CC440

1.6 FSI

10.1996 ▶

1.6 GLi, i

08.1975 ▶ 08.1996

1.8 16V, 20V, 4motion, G60, Syncro, Syncro/4motion, T, TSI

01.1983 ▶

1.9

01.1981 ▶ 07.1983

2.0 16V, 4motion, FSI, Syncro, TFSI, TSI

08.1983 ▶

2.1 2.2 Syncro 2.3 4motion, Syncro/4motion, V5, VR5

10.1996 ▶ 05.2005

CA770

CB740

2.8 4motion, Syncro, Syncro/4motion, V6

08.1996 ▶ 05.2005

CA770

CB740

CA530

B

CB542 CB542

CC502

CB620

CC550

CB620

CC550

CB620

CC550

01.1981 ▶ 07.1983

CB542

CC502

01.1985 ▶ 03.1988

CB542

CC502

CA640

CA640

2.8 VR6

06.1991 ▶ 05.1997

CA602

CB542

CC502

2.9 Syncro, VR6

01.1994 ▶ 05.1997

CA602

CB542

CC502

CA770

CB740

3.2 4motion, FSI

11.2005 ▶

3.2 FSI

11.2005 ▶

3.2 FSI

11.2005 ▶

3.6 4motion, FSI

06.2005 ▶

3.6 4motion, FSI, R36

09.2005 ▶

4.0 4motion, W8

09.2001 ▶ 05.2005

CK700

CA770

CB740

CK700

CA770

CB740

CA770

CB740

CK700

CA770

CB740

CA770

CB740

1.5 D

D

02.1977 ▶ 07.1980

CB620

CC550

1.6 D, TD

D

02.1979 ▶ 09.1993

CB620

CC550

1.6 TDI

D

08.2009 ▶

1.9 4motion, Syncro/4motion, TDI D

10.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

1.9 D, TD

D

04.1988 ▶ 05.1997

CA722

CB712

CC652

1.9 TDi

D

04.1988 ▶ 05.1997

CA722

CB712

CC652

1.9 TDI

D

10.1996 ▶ 11.2000

CA770

CB740

CC700

1.9 TDI

D

03.1996 ▶ 05.1997

CA722

CB712

CC652

2.0 16V, 4motion, TDI

D

03.2005 ▶

CA770

CB740

2.0 BlueTDI, TDI

D

12.2003 ▶

CA770

CB740

2.0 TDI

D

06.2008 ▶

CK700

2.0 TDI

D

06.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

07.1998 ▶ 05.2005

CA852

CB802

2.5 4motion, Syncro/4motion, TDI D

CK700

Stop/Start, RB, B

Stop/Start, RB, B B

PHAETON 3.2 4motion, V6

04.2002 ▶

CA770

CB740

3.6 4motion, V6

11.2008 ▶

CA770

CB740

4.2 4motion, V8

05.2003 ▶

CA852

CB802

6.0 4motion, W12

04.2002 ▶

CA852

CB802

3.0 4motion, TDI, V6

D

09.2004 ▶

CA852

CB802

5.0 4motion, TDI, V10

D

11.2002 ▶

CA1000

CB950

POLO 0.8

09.1975 ▶ 09.1981

CB442

0.9

09.1975 ▶ 12.1981

CB442

CC412

1.0 KAT

10.1981 ▶ 12.2001

CA472

CB442

CC412

1.1

03.1975 ▶ 09.1989

CB442

CC412

CA530

CB500

CC440

CB442

CC412

1.2 12V

10.2001 ▶

1.3

12.1976 ▶ 09.1994

178

CC412

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN POLO 1.3 G40, KAT

01.1987 ▶ 07.1995

CA472

CB442

1.4 16V, FSI

07.1995 ▶

CA530

CB500

CC412

1.6 16V, Flex, GTI, Total

09.1994 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, GTI

09.1998 ▶ 10.1999

CA640

CB620

1.8

05.1996 ▶ 07.2002

CA530

CB500

1.8 Cup, Edition, GTi

09.2005 ▶

CA640

CB620

2.0

06.1999 ▶

CA640

CB620

1.8 Hybrid

05.1996 ▶ 09.2001

CA530

CB500 CB620

CC550

CB620

CC550

CC550

1.3 D

D

1.4 D, TDI

D

08.1990 ▶ 09.2001

CA640

1.4 TDI

D

10.2001 ▶

CA640

CB620

1.6 TDI

D

06.2009 ▶

CA640

CB620

1.6 TDI

D

06.2009 ▶

1.7 SDI

D

04.1997 ▶ 09.2001

CA640

CB620

1.9 SDI, TDI

D

10.1994 ▶

CA640

CB620

05.1996 ▶ 07.2002

CA530

CB500

CC440

08.1986 ▶ 08.1990

CK700

Stop/Start , RB , A CC550

POLO PLAYA 1.4 SANTANA 1.3

08.1981 ▶ 07.1983

CB442

CC412

1.6

08.1981 ▶ 12.1984

CB442

CC412

1.8

01.1983 ▶ 12.1984

CB542

CC502

1.9

08.1981 ▶ 07.1983

CB542

CC502

2.0

08.1983 ▶ 12.1984

CB542

CC502

2.1

08.1982 ▶ 12.1983

CB542

CC502

08.1981 ▶ 12.1984

CB620

CC550

1.1

04.1974 ▶ 07.1979

CB442

CC412

1.3

08.1979 ▶ 12.1983

CB442

CC412

1.4 TSI

09.2008 ▶

CA640

CB620

1.4 TSI

09.2008 ▶

CA640

CB620

1.4 TSI

09.2008 ▶

1.6 D, TD

D

A

CK700

Stop/Start , RB , A

1.5

02.1974 ▶ 12.1983

CB442

CC412

1.6

08.1975 ▶ 07.1990

CB442

CC412

1.8 16V

08.1982 ▶ 07.1992

CB442

CC412

2.0 TSI

09.2008 ▶

CA640

CB620

09.2008 ▶

CA770

CB740

2.0 TDI

D

SHARAN 1.8 20V, T

09.1997 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 LPG

09.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

2.8 24V, 4motion, Syncro, V6, VR6

09.1995 ▶

CA770

CB740

CC700

1.9 4motion, TDI

D

09.1995 ▶

CA852

CB802

2.0 TDI

D

11.2005 ▶

CA852

CB802

TARO 1.8

04.1989 ▶ 09.1994

CB605

2.2

06.1989 ▶ 07.1994

CB605

2.4 4x4, i

06.1989 ▶ 03.1997

CB605

04.1989 ▶ 03.1997

CB705

2.4 4x4, D

D

TIGUAN 1.4 4motion, TSI

09.2007 ▶

CA640

CB620

1.4 TSI

11.2008 ▶

CA640

CB620

1.4 TSI

11.2008 ▶

2.0 4motion, TFSI

09.2007 ▶

CA640

CB620

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

CK700

179

A Stop/Start, RB, A

TABELE ZASTOSOWAŃ

SCIROCCO


Volkswagen MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 4motion, TDI

D

09.2007 ▶

CA770

CB740

2.0 TDI

D

11.2008 ▶

CA770

CB740

2.0 TDI

D

11.2008 ▶

CK700

A Stop/Start, RB, A

3.2 V6

10.2002 ▶ 11.2006

CK700

CA770

CB740

C

3.6 FSI, V6

03.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

C

4.2 FSI, V8

12.2002 ▶

CK800

CA852

CB802

C

6.0 W12

03.2005 ▶ 05.2010

CK920

CA1000

CB950

C

CA852

CB802

C

TOUAREG

2.5 R5, TDI

D

01.2003 ▶

CK800

3.0 TDI, V6

D

11.2004 ▶

CK920

CB1100

C

5.0 V10, TDI

D

10.2002 ▶ 05.2010

CK920

CB1100

C

5.0 R50, TDI

D

11.2007 ▶ 05.2010

CK920

CB1100

C

TOURAN 1.4 EcoFuel, FSI, TSI 1.6 FSI 2.0 EcoFuel, FSI

02.2006 ▶

CA530

CB500

02.2003 ▶

CA640

CB620

10.2003 ▶

CA640

CB620

1.9 TDI

D

02.2003 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, TDI

D

02.2003 ▶

CA852

CB802

TRANSPORTER T1 1.1

01.1950 ▶ 12.1962

CB442

CC412

1.2

01.1950 ▶ 07.1967

CB442

CC412

1.5

02.1962 ▶ 10.1970

CB542

CC502

1.6

08.1964 ▶ 12.1968

CB542

CC502

TRANSPORTER T2 1.6

08.1967 ▶ 07.1979

CB542

CC502

1.7

08.1971 ▶ 12.1973

CB542

CC502

1.8

11.1973 ▶ 07.1975

CB542

CC502

2.0

08.1975 ▶ 07.1979

CB542

CC502

TRANSPORTER T3 1.6

05.1979 ▶ 12.1982

CB542

CC502

1.9 Syncro

08.1982 ▶ 07.1992

CB542

CC502

2.0

05.1979 ▶ 04.1986

CB542

CC502

2.1 i, KAT, Syncro

08.1985 ▶ 07.1992

CB542

CC502

1.6 D, Syncro, TD

D

01.1981 ▶ 07.1992

CB620

CC550

1.7 D

D

08.1985 ▶ 07.1992

CB620

CC550

TRANSPORTER T4 1.6

07.1992 ▶ 07.2000

CA640

CB620

CC550

1.8

12.1990 ▶ 07.1992

CA640

CB620

CC550

2.0

07.1990 ▶ 04.2003

CA640

CB620

CC550

2.5 Syncro

11.1990 ▶ 04.2003

CA770

CB740

CC700

2.8 6, V6, VR, VR6

11.1995 ▶ 04.2003

CA770

CB740

CC700

CB740

CC700 CC700

1.9 D, TD

D

07.1990 ▶ 04.2003

CA770

2.4 D, Syncro

D

07.1990 ▶ 04.2003

CA770

CB740

2.5 Syncro, TDI

D

09.1995 ▶ 04.2003

CA852

CB802

11.2003 ▶

CA640

CB620

04.2003 ▶

CA770

CB740

TRANSPORTER T5 2.0 3.2 4motion, V6 1.9 TDI

D

04.2003 ▶

CA852

CB802

2.5 4motion, TDI

D

04.2003 ▶

CA852

CB802

VENTO 1.4

11.1991 ▶ 09.1998

CA640

CB620

CC550

1.6

09.1992 ▶ 09.1998

CA640

CB620

CC550

1.8

11.1991 ▶ 09.1998

CA640

CB620

CC550

180

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Volkswagen > Volvo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLKSWAGEN VENTO 2.0

11.1991 ▶ 09.1998

CA770

CB740

CC700

2.8 VR6

01.1992 ▶ 09.1998

CA770

CB740

CC700

11.1991 ▶ 09.1998

CA770

CB740

CC700

1.9 D, SDI, TD, TDI

D

VOLVO 66 1.1 DL

08.1975 ▶ 11.1979

CB442

CC412

1.3 GL

08.1975 ▶ 11.1979

CB442

CC412

1.8 S

08.1966 ▶ 01.1972

CB705

2.0 S

08.1968 ▶ 08.1975

CB705

08.1968 ▶ 07.1974

CB705

140

164 2.9 E 240 2.0

CB705

08.1974 ▶ 07.1985

2.0

08.1983 ▶ 12.1993

2.1 2.3 2.3 i, KAT

08.1986 ▶ 07.1993

2.7 GLT6

08.1979 ▶ 07.1980

CA770

CB740

CC700

08.1974 ▶ 07.1985

CB705

CC700

08.1978 ▶ 12.1989

CB705 CA770

CC700

CB705

2.8 2.8

CB740

CA770

CB740 CB705

10.1980 ▶ 09.1984

2.0 D

D

09.1978 ▶ 10.1980

CA770

CB740

CC700

2.4 Diesel

D

08.1978 ▶ 08.1993

CA770

CB740

CC700

260 2.7

08.1974 ▶ 07.1982

CB705

2.8

08.1980 ▶ 07.1982

CB705

340-360 1.4

08.1975 ▶ 12.1988

CB620

1.7

08.1985 ▶ 07.1991

CB620

CC550

2.0

08.1980 ▶ 07.1990

CA640

CB620

CC550

2.1

08.1981 ▶ 07.1982

CA640

CB620

CC550

CB620

CC550

D

08.1984 ▶ 07.1991

440 K 1.6

09.1988 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

1.7 Turbo

08.1988 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

08.1991 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

08.1992 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

07.1994 ▶ 12.1996

CA640

CB620

1.6

07.1992 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

1.7 Turbo

09.1988 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

08.1991 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

08.1992 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

07.1994 ▶ 07.1996

CA770

CB740

CC700

04.1986 ▶ 07.1996

CA640

CB620

CC550

08.1992 ▶ 09.1995

CA640

CB620

CC550

1.8 2.0 1.9 Turbo-Diesel

D

460 L

1.8 2.0 1.9 Turbo-Diesel

D

480 E 1.7 Turbo 2.0 740 2.0 16V

12.1983 ▶ 08.1992

CB620

CC550

2.3 Turbo

08.1983 ▶ 08.1992

CB620

CC550

CB740

CC550

2.4 Diesel, Interc., TD, Turbo-Diesel

D 08.1984 ▶ 07.1992

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

181

TABELE ZASTOSOWAŃ

1.6 Diesel

CC550


Volvo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLVO 760 2.3 Turbo

08.1982 ▶ 07.1992

CB620

CC550

2.8

08.1981 ▶ 08.1991

CB620

CC550

2.4 D, Diesel, Interc., TD, Turbo D

01.1982 ▶ 07.1992

CB740

CC700

08.1986 ▶ 07.1990

CB620

CC550

780 2.9 850 2.0 Turbo

06.1991 ▶ 12.1996

CA640

CB620

2.3 T5, T5-R

02.1993 ▶ 12.1996

CA640

CB620

2.5 AWD

06.1991 ▶ 12.1996

CA640

CB620

08.1995 ▶ 12.1996

CA770

CB740

2.0 Turbo

08.1990 ▶ 07.1995

CA640

CB620

2.3 Turbo

08.1990 ▶ 12.1994

CA640

CB620

CA770

CB740

2.5 TDI

D

CC700

940

2.4 D, Diesel, Intercooler, TD, Turbo

D

08.1990 ▶ 07.1995

CC700

940 II 2.0 Turbo

04.1996 ▶ 10.1998

CA640

CB620

2.3 ti, Turbo

08.1994 ▶ 10.1998

CA640

CB620

08.1994 ▶ 10.1998

CA770

CB740

CC700

2.0

08.1990 ▶ 09.1993

CA640

CB620

CC550

2.9

08.1990 ▶ 07.1994

CA770

CB740

CC700

09.1991 ▶ 07.1994

CA770

CB740

CC700

07.1994 ▶ 12.1996

CA770

CB740

CC700

07.1994 ▶ 12.1996

CA770

CB740

CC700

1.6

10.2006 ▶

CA640

CB620

1.8

10.2006 ▶

CA640

CB620

1.8 FlexFuel

01.2007 ▶

CA770

CB740

2.0

10.2006 ▶

CA770

CB740

2.4 i

10.2006 ▶

CA770

CB740

T5

10.2006 ▶

CA770

CB740

CA852

CB802

2.4 Interc., TD

D

960

2.4 Interc., TD

D

960 II 2.5 2.9 C30

1.6 D

D

10.2006 ▶

2.0 D

D

10.2006 ▶

CA852

CB802

2.4 D5

D

10.2006 ▶

CA852

CB802

2.0 T

03.1997 ▶ 10.2005

CA640

CB620

2.3 T5, T-5

03.1997 ▶ 10.2005

CA640

CB620

2.4 T

07.2002 ▶ 10.2005

CA640

CB620

2.5 T

03.1997 ▶ 10.2005

CA640

CB620

2.4 i

03.2006 ▶

CA640

CB620

T5

03.2006 ▶

CA640

CB620

CK800

C70 I

C70 II

2.0 D

D

01.2008 ▶

CA852

CB802

2.4 D5

D

03.2006 ▶

CA852

CB802

DUETT 1.8

08.1961 ▶ 07.1967

CB705

1.6

05.1959 ▶ 09.1966

CB705

1.8

05.1959 ▶ 05.1971

CB705

P 121

2.0

CB705

11.1968 ▶ 05.1971

182

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Volvo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLVO P 122 S AMAZON 1.6

05.1959 ▶ 09.1966

CB705

1.8

05.1959 ▶ 05.1971

CB705

2.0

11.1968 ▶ 05.1971

CB705

1.8 S

04.1962 ▶ 05.1970

CB705

2.0 ES

04.1972 ▶ 11.1973

CB705

09.1964 ▶ 08.1967

CB705

1.6

08.1961 ▶ 07.1967

CB705

1.8

08.1961 ▶ 07.1967

CB705

P 1800

P 2200 1.8 P 544

S40 I 1.6

09.1995 ▶ 12.2003

CA640

CB620

CC550

1.8 i

07.1995 ▶ 12.2003

CA640

CB620

CC550

05.1997 ▶ 07.2000

CA640

CB620

07.1995 ▶ 12.2003

CA640

CB620

CC550

07.1995 ▶ 12.2003

CA770

CB740

CC700

1.6

01.2005 ▶

CA640

CB620

1.8 FlexFuel

04.2004 ▶

CA640

CB620

2.0

10.2006 ▶

CA640

CB620

2.4 AWD

01.2004 ▶

CA640

CB620

2.5 AWD, T5

01.2004 ▶

CA640

CB620

CA852

CB802

1.9 T4 2.0 T, T4 1.9 DI, TD

D

S40 II

1.6 D

D

01.2005 ▶

1.6 D

D

10.2008 ▶

2.0 D, D4

D

01.2004 ▶

CA852

CB802

2.4 D5

D

03.2006 ▶

CA852

CB802

A

CK700

Stop/Start, A

2.0 T

09.2001 ▶

CK700

CA640

CB620

B

2.3 T5

11.2000 ▶

CK700

CA640

CB620

B

2.4 AWD, Bifuel, T, T5

11.2000 ▶

CK700

CA640

CB620

B

2.5 AWD, R, T

03.2003 ▶

CK700

CA640

CB620

B

07.2001 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.4 D, D5

D

S70 01.1997 ▶ 11.2000

CA640

CB620

2.3 T-5, Turbo

01.1997 ▶ 11.2000

CA640

CB620

2.4 AWD, Blu-Fuel, T5, Turbo

11.1996 ▶ 11.2000

CA640

CB620

2.5 Bifuel

01.1997 ▶ 11.2000

CA640

CB620

2.0 Turbo

2.5 AWD, TDI

D

01.1997 ▶ 11.2000

CK700

CA770

CB740

CC700

B

S80 06.1998 ▶ 07.2006

CK700

CA640

CB620

B

2.4 AWD, Bifuel, T, T5

01.1999 ▶ 07.2006

CK700

CA640

CB620

B

2.5 AWD, T

03.2003 ▶ 07.2006

CK700

CA640

CB620

B

2.8 T6

05.1998 ▶ 07.2006

CK700

CA770

CB740

B

2.9

05.1998 ▶ 07.2006

CK700

CA770

CB740

B

3.0 T6

06.2001 ▶ 07.2006

CK700

CA770

CB740

B

2.0 T

2.4 D, D5

D

08.2001 ▶ 07.2006

CK800

CA852

CB802

B

2.5 TDI

D

01.1999 ▶ 07.2006

CK800

CA852

CB802

B

CB620

S80 II 2.0 FlexFuel

01.2008 ▶

CA640

2.5 FlexFuel, T

03.2006 ▶

CA640

CB620

CA770

CB740

B

CA770

CB740

B

3.0 AWD, T6

01.2007 ▶

CK700

3.2 AWD

03.2006 ▶

CK700

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

183

TABELE ZASTOSOWAŃ

S60


Volvo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

CK700

CA770

CB740

CA770

CB740

CA1000

CB950

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLVO S80 II 4.4 AWD, V8

03.2006 ▶

2.0 TDi

D

02.2008 ▶

2.4 AWD, D, D5

D

03.2006 ▶

CK920

B B

S90 2.5

11.1996 ▶ 10.1998

CA640

CB620

CC550

2.9

01.1997 ▶ 05.1998

CA770

CB740

CC700

1.6

12.1995 ▶ 06.2004

CA640

CB620

1.8 Bi-Fuel, Blu-Fuel, i

07.1995 ▶ 06.2004

CA640

CB620

05.1997 ▶ 07.2000

CA640

CB620

V40

1.9 T4 2.0 T, T4

07.1995 ▶ 06.2004

CA640

CB620

1.9 DI, TD

D

07.1995 ▶ 06.2004

CA770

CB740

2.0 D

D

12.2002 ▶ 06.2004

CA770

CB740

1.6

01.2005 ▶

CA640

CB620

1.8 FlexFuel

04.2004 ▶

CA640

CB620

2.0

10.2006 ▶

CA640

CB620

2.4 AWD

04.2004 ▶

CA722

CB712

2.5 AWD, T5

04.2004 ▶

CA722

CB712

CA852

CB802

CC550

V50

1.6 D

D

01.2005 ▶

1.6 D

D

10.2008 ▶

2.0 D

D

04.2004 ▶

CA852

CB802

2.4 D5, Tdi

D

03.2006 ▶

CA852

CB802

A

CK800

Stop/Start, A

V70 I 2.0 AWD, Turbo

01.1997 ▶ 03.2000

CA640

CB620

2.3 AWD, T, T-5, Turbo

01.1997 ▶ 03.2000

CA640

CB620

2.4 AWD, Bifuel, Turbo

01.1997 ▶ 05.2000

CA640

CB620

2.5 AWD, Bifuel, Turbo

01.1997 ▶ 05.2000

CA640

CB620

11.1996 ▶ 05.2000

CA770

CB740

2.5 AWD, TDi

D

CC700

V70 II 2.0 T

07.2001 ▶

CK700

CA640

CB620

B

2.3 T5

03.2000 ▶

CK700

CA640

CB620

B

2.4 AWD, Bifuel, T, T5

03.2000 ▶

CK700

CA640

CB620

B

2.5 AWD, R, Sport, T

09.2002 ▶

CK700

CA640

CB620

B

2.4 AWD, D, D5

D

08.2001 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.5 TDI

D

03.2000 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.0 FlexFuel

10.2007 ▶

CA770

CB740

2.5 FlexFuel, T

08.2007 ▶

CA852

CB802

3.0 AWD, T6

08.2007 ▶

CA852

CB802

3.2 AWD

08.2007 ▶

CA852

CB802

10.2007 ▶

CA852

CB802

08.2007 ▶

CA852

CB802

2.5

11.1996 ▶ 10.1998

CA640

CB620

2.9

01.1997 ▶ 12.1998

CA640

CB620

05.2008 ▶

CA770

CB740

07.2009 ▶

CA770

CB740

05.2008 ▶

CA852

CB802

2.0 D

D

2.4 AWD, D, D5

D

V90 CC550

XC60 2.9 AWD, T6 3.2 AWD 2.4 AWD, D, D5

D

XC70 CROSS COUNTRY 2.4 AWD, T, XC

11.1997 ▶ 09.2003

CK700

CA770

CB740

B

2.5 AWD, T, XC

09.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2

02.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

184

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Volvo > Zastava MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

CK920

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL VOLVO XC70 II 2.4 AWD, D5, XC

D

3.0 AWD, T6 3.2 AWD 2.4 AWD, D, D5

D

CA1000

CB950

01.2008 ▶

CA852

CB802

08.2007 ▶

CA852

CB802

08.2007 ▶

CA852

CB802

09.2002 ▶

B

XC90 2.5 T

10.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.9 T6

10.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2

05.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

4.5 V8

01.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

10.2002 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

2.4 D5

D

WARTBURG 353 1.0

06.1966 ▶ 01.1989

CB442

CC412

1.3

09.1988 ▶ 05.1991

CB442

CC412

1.1 Super

06.1973 ▶ 12.1993

CB501

CC441

1.3

10.1981 ▶ 12.1993

CB501

CC441

0.9

04.1980 ▶ 06.1992

CB501

CC441

1.1 60, EFI

08.1991 ▶ 06.1995

CB501

CC441

1.3 65, EFI

08.1991 ▶ 06.1995

CB501

CC441

1.1

08.1989 ▶

CB501

CC441

1.3

03.1991 ▶

CB501

CC441

1.4 KAT

10.1988 ▶

CB501

CC441

1.6

08.1989 ▶ 06.1995

CB501

CC441

04.1983 ▶ 04.1991

CB501

CC441

04.1983 ▶ 04.1991

CB501

CC441

10.1989 ▶ 10.1993

CB501

CC441

05.1991 ▶ 12.1993

CB501

CC441

ZASTAVA 101

YUGO

YUGO FLORIDA

ZASTAVA (YUGO) 1.1 511 1.1 SANA 1.4 TEMPO 0.9

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

185

TABELE ZASTOSOWAŃ

311


NOTES

184


NOTES

185


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

186


JaK dObraĆ NaJlEPszy aKumulatOr? Gdy już znalazłeś pojazd w tabeli zastosowań, podążaj za wskazaniami schematu, aby określić, który z naszych produktów będzie najlepiej pasował do wymagań Klienta.

pojazd

1

POJEmNOŚĆ i tyP silNiKa starsze pojazdy sprzed 1997

2

3

4

standardowe silniki Diesla i benzynowe

mocne silniki Diesla i benzynowe

podstawowe

standardowe

bogate

umiarkowany

umiarkowany

ekstremalny

standardowe u˝ytkowanie

standardowe u˝ytkowanie

intensywne u˝ytkowanie

system Stop/Start

WyPOsażENiE

Klimat

WaruNKi Jazdy

*

* Przy wymianie akumulatora w pojeździe z napędem micro-hybrid należy zawsze brać pod uwagę, w jakiej technologii został wykonany akumulator oryginalnie zamontowany.


sPEcyFiKacJa tEchNiczNa RODZAJE MOCOWANIA b0

KOrEaN b1

b1

b13

b9

b14

RODZAJE KOŃCÓWEK BIEGUNOWYCH 19 (Ford) 1 (EN)

3 (Jis)

21 (saE s)

POLARYZACJA/BIEGUNY 0

1

Kod

lokalizacja akumulatora w pojeździe Kod

lokalizacja akumulatora w pojeździe

A B C D E

Pod maską W bagażniku Pod przednim siedzeniem Pod tylnym siedzeniem Pod podłogą

W podwoziu Za przednim siedzeniem W podnóżku pasażera Sprawdź w instrukcji pojazdu

F G H I

montaż akumulatora x2 x2 +/-

Dwa akumulatory Dwa akumulatory łączone szeregowo, polaryzacja naprzemienna

mocowanie Ford JIS/EN VW

Mocowanie Forda Mocowanie japońskie Mocowanie VW

micro-hybrid Stop/Start RB

Pojazdy z systemem Stop & Start Pojazdy z systemem hamowania regeneracyjnego


SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRA

KOD

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

WYMIARY

BLOK

DŁUGOŚĆ (mm)

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ (mm) (mm)

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

MICRO-HYBRID AGM/ECM

CK700 CK800 CK920 CL600 CL700 CL800

70 80 92 60 70 80

760 800 850 540 630 720

L3 L4 L5 L2 L3 L4

278 315 353 242 278 315

175 175 175 175 175 175

190 190 190 190 190 190

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

B13 B13 B13 B13 B13 B13

FUTURA

CA472 CA530 CA531 CA602 CA640 CA641 CA722 CA770 CA852 CA1000

47 53 53 60 64 64 72 77 85 100

450 540 540 600 640 640 720 760 800 900

LB1 L1 L1 LB2 L2 L2 LB3 L3 LB4 L5

207 207 207 242 242 242 278 278 315 353

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

175 190 190 175 190 190 175 190 175 190

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13

PLUS

CB356 CB357 CB440 CB442 CB450 CB451 CB454 CB455 CB456 CB457 CB500 CB501 CB504 CB505 CB542 CB604 CB605 CB620 CB621 CB704 CB705 CB712 CB740 CB741 CB802 CB852 CB950 CB1004 CB1005 CB1100

35 35 44 44 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 54 60 60 62 62 70 70 71 74 74 80 85 95 100 100 110

240 240 400 420 330 330 300 300 300 300 450 450 360 360 520 390 390 540 540 540 540 670 680 680 700 760 800 720 720 850

B19 B19 L0 LB1 E2 E2 B24 B24 B24 B24 L1 L1 D20 D20 LB2 D23 D23 L2 L2 D26 D26 LB3 L3 L3 LB4 LB5 L5 D31 D31 L6

187 187 175 207 220 220 237 237 237 237 207 207 200 200 242 230 230 242 242 270 270 278 278 278 315 353 353 306 306 392

127 127 175 175 135 135 127 127 127 127 175 175 173 173 175 173 173 175 175 173 173 175 175 175 175 175 175 173 173 175

220 220 190 175 225 225 227 227 227 227 190 190 222 222 175 222 222 190 190 222 222 175 190 190 175 175 190 222 222 190

0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B0 B0 B13 B13 B1 B1 B0 B0 B0 B0 B13 B13 Korean B1 B0 B13 B0 B0 B13 B13 B9 B9 B13 B13 B13 B13 B13 B13 Korean B1 Korean B1 B13

STANDARD

CC400 CC412 CC440 CC441 CC502 CC550 CC551 CC652 CC700 CC900

40 41 44 44 50 55 55 65 70 90

320 370 360 360 510 460 460 540 640 720

L0 LB1 L1 L1 LB2 L2 L2 LB3 L3 L5

175 207 207 207 242 242 242 278 278 353

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

190 175 190 190 175 190 190 175 190 190

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13


Exide Technologies S.A. ul. Gdyńska 31/33 61-016 Poznań tel. +48 61 87 86 100/105 www.exide.pl

katalog Centra 2012  

Katalog osobowy Centra

Advertisement