Issuu on Google+

NOWOŚĆ!!

Zawiera ofertę akumulatorów Centra micro-hybrid AGM i ECM do zastosowań w pojazdach z systemem Stop & Start.

KatalOg aKumulatOróW dO samOchOdóW OsObOWych I 2012

KatalOg aKumulatOróW dO samOchOdóW OsObOWych | 2012


4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3

10 12 14 16 21

23

TABELE ZASTOSOWAŃ

Tabele zastosowaŃ

10

186

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INFORMACJE TECHNICZNE Centra micro-hybrid AGM Centra micro-hybrid ECM Centra Futura Centra Plus Centra Standard

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA EVOLUTION

CENTRA BATTERY EVOLUTION OFFER

Spis treści


wiĘceJ zapotrzebowaNia Na eNergiĘ NiŻ KiedYKolwieK wcześNieJ W ostatnich latach zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych pojazdach wzrosło o 300 %. Aby dobrać odpowiedni akumulator, warto wziąć pod uwagę nie tylko pojemność silnika i jego moc, ale także zamontowane urządzenia zasilane elektrycznie, a nawet klimatyzację i warunki jazdy. Program Centra Evolution został zaprojektowany tak, aby pomóc w doborze odpowiedniego akumulatora.

Program Centra Evolution gwarantuje najwyższej jakości akumulator, który zaspokoi wszystkie potrzeby Twojego Klienta.

4


CENTRA BATTERY EVOLUTION OFFER

iNNowacYJNe rozwiązaNie Centra Futura dostarcza wysokoskoncentrowaną energię, dużą pojemność i wysoką moc rozruchową – wszystko to połączone w jednym akumulatorze. Zaawansowane procesy technologiczne oraz znakomite materiały pozwoliły skonstruować akumulator z: 1. wydłużonym czasem użytkowania w porównaniu ze standardowym akumulatorem, dzięki: • większej odporności na rozładowanie i zdolności przyjęcia ładunku uzyskanego przez podwyższoną spójność pasty aktywnej na kratce;

racJoNalNY wYbÓr

• większemu zapasowi pojemności, osiągniętemu dzięki zastosowaniu udoskonalonego rodzaju płyt; • większej odporności na korozję dzięki użyciu udoskonalonych stopów metali;

bogate wyposażenie ekstremalne temperatury pojazd intensywnie użytkowany

• zgodny z wymogami jako tzw. pierwsze wyposażenie

• opatentowany system labiryntowy zapobiegający wyciekowi elektrolitu • całkowicie bezobsługowy

ZALETY

ZALETY

• wydłużony czas użytkowania produktu w porównaniu ze standardowym akumulatorem

• magiczne oko

standardowe wyposażenie pojazd standardowo użytkowany

Ekonomiczne rozwiązanie dla starszych pojazdów z podstawowym wyposażeniem.

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

• podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko

większość nowoczesnych pojazdów

ODPOWIEDNI DO

mocne silniki Diesla lub silniki benzynowe

ODPOWIEDNI DO

ODPOWIEDNI DO

2. wysoką mocą rozruchową, niezawodny w każdych warunkach pogodowych, dający większą liczbę rozruchów silnika.

• centralne odgazowanie z zabezpieczeniem przeciwiskrowym dla poprawy bezpieczeństwa • całkowicie bezobsługowy • magiczne oko • 2 lata gwarancji

• 3 lata gwarancji • pakiet assistance – usprawnienie pojazdu na drodze

5

• 2 lata gwarancji


ent

e es

oring

Standard diesel & petrol engine

Powerful diesel & petrol engine

silniki Diesla i silniki benzynowe <= 1,6 l Standard equipment pojemności Superior equipment level

level

Do mocnych silników benzynowych i do silników Diesla wymagana moc rozruchowa będzie ważnym kryterium wyboru. Moderate temperatures

Extreme temperatures

1

poJeMNość i tYp SilNiKa

Każdy pojazd, w zależności od mocy, poziomu wyposażenia, Each vehicle, according to its Standard motoring Intensive urban use jego zastosowania lub warunków, power, its equipment level, its wapplication jakich pracuje, swoje or ma environmental własne, workingindywidualne conditions, has zapotrzebowanie na energię. its own individual energy

SIL

NIK

requirements.

Vehicle

Powerful diesel & petrol engine

ment

Standard equipment level

Superior equipment level

4

Moderate temperatures

Standard motoring

TKOWAN I

warUNKi UŻYtKowaNia

Intensywny sposób użytkowania charakteryzuje się zwiększoną ilością rozruchów silnika i pokonywaniem stosunkowo krótkich dystansów, co powoduje zużycie dodatkowej energii z akumulatora. System ładowania w pojeździe (alternator) nie zawsze wystarczająco doładuje akumulator podczas jazdy na krótkich dystansach, przez co obniża się pojemność, a to skutkuje krótszym czasem użytkowania.

Extreme temperatures

pojazd standardowo użytkowany

˚Y

E

Standard diesel & petrol engine

toring

Akumulator zawsze powinien mieć wystarczającą moc rozruchową dostosowaną do pojemności i mocy silnika. Jako minimalne parametry akumulatora, stosuj te rekomendowane przez producenta pojazdu. Moc rozruchowa to prąd rozruchu (w amperach wg EN [A(EN)]) dostarczany przez akumulator.

es

e res

mocne silniki Diesla i silniki benzynowe > 1,6 l pojemności

U

es

pojazd intensywnie użytkowany

W sytuacji intensywnej eksploatacji akumulator powinien posiadać wyższą pojemność, aby zachować długi czas użytkowania i jego potencjał.

Intensive urban use

6


Akumulator jest źródłem energii dostarczanej do wszystkich urządzeń w pojeździe. Ilość dostępnej energii w obwodzie elektrycznym jest wprost proporcjonalna do pojemności akumulatora, która jest mierzona w amperach na godzinę (Ah). Nowsze pojazdy są wyposażone w wiele urządzeń zabezpieczających, podwyższających komfort lub luksusowych: klimatyzacja, GPS, DVD, podgrzewane siedzenia itp.

Standard diesel & petrol engine

standardowe wyposażenie:

Powerful diesel & petrol engine

bogate wyposażenie: • klimatyzacja • nawigacja GPS • zaawansowany system audio-wideo/DVD Superior equipment • podgrzewane siedzenia level • zaawansowany system grzewczy • dodatkowe wyposażenie tuningowe

• komputer pokładowy • radio i CD Basic equipment • alarm level

Standard equipment level

Moderate temperatures

Moderate temperatures

Extreme temperatures

Standard motoring

Standard motoring

Intensive urban use

Im wyższy poziom wyposażenia, tym większa wymagana jest pojemność akumulatora do dostarczenia energii potrzebnej dla zainstalowanych w pojeździe urządzeń.

wYpoSaŻeNie

2

Yp

OSA˚EN I E

W

KLImAT

Vehicle

KliMat 3 Temperatury ekstremalne mogą wpłynąć na pracę akumulatora oraz długość jego użytkowania. Wyższa temperatura pracy niszczy materiał aktywny w celi i powoduje korozję kratki. Ma to wpływ na pracę akumulatora oraz skraca czas jego użytkowania (o dwa razy z każdym wzrostem temperatury pracy o 10°C). Przyspiesza także proces samorozładowania, wpływając na pracę oraz zmniejszenie pojemności akumulatora (o dwa razy z każdym wzrostem temperatury o 10°C). Do pracy w wysokich temperaturach, aby zachować jego potencjał i długi czas użytkowania, należy dobrać akumulator z większą pojemnością. W warunkach zimnego klimatu wzrasta opór wewnętrzny w akumulatorze, obniża się zdolność rozruchowa i zdolność przyjścia ładunku. Pojazdy pracujące w tych warunkach będą wymagały akumulatorów z wyższym prądem rozruchu dla zapewnienia niezawodności uruchomienia silnika.

Older vehicles pre 1997

Standard diesel & petrol engine

Powerful diesel & petrol engine

Basic equipment level

Standard equipment level

Superior equipment level

temperatury umiarkowane

Moderate temperatures

7

Moderate temperatures

temperatury ekstremalne

Extreme temperatures

CENTRA BATTERY EVOLUTION OFFER

Older vehicles pre 1997


PEŁEN ASORTYMENT PRODUKTÓW DLA POJAZDÓW MIKRO-HYBRID Gotowe do ekspansji rynkowej pojazdy mikro-hybrydowe oferują operacyjnie najbardziej realne i niezawodne rozwiązania technologiczne. Dlatego właśnie większość producentów samochodów wprowadziła na rynek nowe pojazdy w tej technologii, wyposażone w:

WYPOSA˚ENIE POJAZDÓW MIKRO-HYBRID: Hamowanie regeneracyjne

© BMW AG

W momencie, gdy kierowca zdejmuje nogę z pedału gazu, starter-alternator natychmiast zamienia energię kinetyczną pojazdu (prędkość obrotowa alternatora) w energię elektryczną, która z kolei ładuje akumulator. Zdolność przyjęcia ładunku oraz odporność na pracę cykliczną są kluczowe dla działania tego systemu.

© FIAT GROUP AUTOMOBILES

UrzÑdzenia redukujÑce zu˚ycie paliwa Oto przykłady specjalnych urządzeń mikro-hybrydowych, zmniejszających zużycie paliwa/redukujących emisję dwutlenku węgla: • Inteligentny alternator • Wskaźnik zmiany biegu • Energia prewencyjna oraz elektroniczne zarządzanie temperaturą • Termoelektryczny generator prądu • Podsystem Steer-by-wire i Brake-by-wire Każde dodatkowe urządzenie będzie działać jako kolejne obciążenie energetyczne akumulatora.

Stop & start – cz¢ste starty i postoje Ten system pozwala silnikowi wyłączać się, aby oszczędzić paliwo, gdy pojazd chwilowo stoi na światłach lub w korku. Za każdym razem, gdy pojazd zatrzymuje się, wszystkie urządzenia elektryczne pobierają energię z akumulatora i działają jak dodatkowa praca akumulatora. Potrzeba ponownego uruchomienia silnika skutkuje większą liczbą rozruchów, co wymaga od akumulatora dużo większej wytrzymałości w zakresie ilości cykli rozładowanie – doładowanie.

8


Os z

cz ¢d no ść

zu

˚y cia

pa l

iw a/r

ed u

kc

ja

em isj

iC

O

2

MICRO-HYBRID – ROZWIÑZANIE FIRMY EXIDE

Największe wymagania względem akumulatora Opracowane wspólnie z największymi europejskimi producentami pojazdów do zastosowań micro-hybrid, Centra AGM (Absorbent Glass Mat) to najbardziej zaawansowana technologia, zdolna zapewnić optymalne działanie w ekstremalnych zastosowaniach pracy cyklicznej, zarówno ze zdolnością przyjęcia wysokiego ładunku jak i działaniem przy częściowym naładowaniu akumulatora. Czynniki te są absolutnie kluczowe w przypadku pojazdów z napędem mirco-hybrid, wyposażonych w system Stop & Start oraz system hamowania regeneracyjnego. • Oryginalna technologia i jakość. • Wyjątkowa żywotność: trzykrotność wydajności standardowego akumulatora. • Maksymalne bezpieczeństwo: hermetycznie zamknięte akumulatory oraz duże zdolności rekombinacji gazu (VRLA); optymalne bezpieczeństwo przy instalowaniu w kabinie.

Opracowana wspólnie z największymi europejskimi producentami pojazdów mikrohybrydowych, technologia Centra ECM jest doskonale przystosowana do pojazdów mikro-hybrydowych klasy podstawowej, wyposażonych w system Stop & Start. • Oryginalna technologia i jakość. • Duża odporność: zoptymalizowana do cech mikro-hybrydowej pracy cyklicznej. • Maksymalna elastyczność: wyniki pracy cyklicznej w wysokich temperaturach sprawiają, że Centra ECM jest zalecanym rozwiązaniem w zakresie akumulatorów instalowanych pod maską pojazdu.

KONTRAKTY EXIDE NA CZ¢ÂCI ORYGINALNE W POJAZDACH Z NAP¢DEM MICRO-HYBRID

Technologia AGM

Technologia ECM

FIAT: 500 oraz Punto z systemem Stop & Start. ALFA ROMEO: MiTo z systemem Stop & Start. Kontrakty z innymi europejskimi producentami pojazdów – Lancia: Musa z systemem Stop & Start. dotyczy modeli, które pojawią się na rynku wkrótce. TOYOTA: Yaris, Auris z systemem Stop & Start. BMW, seria Efficient Dynamics.

Kontrakty z międzynarodowymi producentami pojazdów na rynki UE.

9


CENTRA MICRO-HYBRID AGM

Samochody micro-hybrid

Zaprojektowany szczególnie dla pojazdów z napędem micro-hybrid, z systemem Stop & Start + system hamowania regeneracyjnego.

Samochody tradycyjne

Odpowiedni do:

Zapewnia wydłużony okres użytkowania* w tradycyjnych samochodach z bogatym wyposażeniem, intensywnie użytkowanych.

Lokalizacja akumulatora w pojeździe:

Zalety: • Gwarantowany poziom jakości poprzez zgodność z normą „Original Spare Part” (BER 1400/2002/EC). • Ponad 3-krotnie dłuższa żywotność produktu niż standardowego akumulatora (zgodnie z EN 50342). • Podwyższony prąd rozruchu w porównaniu do standardowych akumulatorów. • Hermetycznie zamknięty akumulator VRLA z systemem zastawek kontrolującym ciśnienie w akumulatorze, system rekombinacji gazu. Optymalne bezpieczeństwo przy montowaniu akumulatora w kabinie pasażera.

Optymalne zastosowanie w kabinie pasażera*.

*wybierz technologię najlepiej dostosowaną do miejsca montowania akumulatora (kabina pasażera vs. pod maską).

• 2 lata gwarancji

10


KOD CK700

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

70

760

WYMIARY BLOK

L3 CK800

80

800

CK920

92

850

L4

L5

DŁUGOŚĆ (mm)

278

315

353

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

175

175

175

WYSOKOŚĆ (mm)

190

190

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B13

1

B13

1

B13

0

0

0

Uwaga! WYMIANA AKUMULATORA W POJEŹDZIE Z SYSTEMEM STOP & START TYLKO NA AKUMULATOR WYKONANY W TECHNOLOGII AGM LUB ECM

11

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


CENTRA MICRO-HYBRID ECM

Samochody micro-hybrid

Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów z napędem micro-hybrid klasy podstawowej.

Samochody tradycyjne

Odpowiedni do:

Zapewnia wydłużony okres użytkowania* w tradycyjnych samochodach z bogatym wyposażeniem, intensywnie użytkowanych.

Lokalizacja akumulatora w pojeździe:

Zalety: • Gwarantowany poziom jakości poprzez zgodność z normą „Part of Matching Quality” (BER 1400/2002/EC). • Odporność zoptymalizowana do cech mikrohybrydowej pracy cyklicznej. Ponad 2-krotnie dłuższa żywotność produktu niż standardowego akumulatora (zgodnie z EN 50342). • Dobre wyniki pracy cyklicznej w wysokich temperaturach. Optymalny do montowania w komorze silnikowej. • Podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko z opatentowanym przez Exide systemem labiryntowym, zapobiegającym wyciekowi elektrolitu i umożliwiającym swobodny odpływ cząsteczek kwasu, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

Optymalne zastosowanie w kabinie pasażera*.

*wybierz technologię najlepiej dostosowaną do miejsca montowania akumulatora (kabina pasażera vs. pod maską).

• 2 lata gwarancji

12


KOD CL600

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

60

540

WYMIARY BLOK

L2 CL700

70

630

CL800

80

720

L3

L4

DŁUGOŚĆ (mm)

242

278

315

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

175

175

175

WYSOKOŚĆ (mm)

190

190

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B13

1

B13

1

B13

0

0

0

Uwaga! WYMIANA AKUMULATORA W POJEŹDZIE Z SYSTEMEM STOP & START TYLKO NA AKUMULATOR WYKONANY W TECHNOLOGII AGM LUB ECM

13

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra FUtUra iNNowacYJNe rozwiązaNie

Odpowiedni do:

Zalety:

mocne silniki Diesla lub silniki benzynowe

• zgodny z wymogami jako tzw. pierwsze wyposażenie

bogate wyposażenie

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

ekstremalne temperatury

• wydłużony czas użytkowania produktu w porównaniu ze standardowym akumulatorem

pojazd intensywnie użytkowany

• podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko • magiczne oko • opatentowany system labiryntowy zapobiegający wyciekowi elektrolitu • całkowicie bezobsługowy • 3 lata gwarancji • pakiet assistance – usprawnienie pojazdu na drodze

14


KOD

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

CA472

47

450

CA530

53

540

CA531

53

540

CA602

60

600

CA640

64

640

CA641

64

640

CA722

72

720

CA770

77

760

CA852

85

800

CA1000

100

900

WYMIARY BLOK

LB1

L1

L1

LB2

L2

L2

LB3

L3

LB4

L5

DŁUGOŚĆ (mm)

207

207

207

242

242

242

278

278

315

353

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

15

WYSOKOŚĆ (mm)

175

190

190

175

190

190

175

190

175

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra plUS racJoNalNY wYbÓr

Odpowiedni do:

Zalety:

większość nowoczesnych pojazdów

• dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem

standardowe wyposażenie

• centralne odgazowanie z zabezpieczeniem przeciwiskrowym dla poprawy bezpieczeństwa

pojazd standardowo użytkowany

• całkowicie bezobsługowy • magiczne oko • 2 lata gwarancji

16


KOD

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

CB356

35

240

CB357

35

240

CB440

44

400

WYMIARY BLOK

B19

B19

L0 CB442

44

45

45

45

45

175

220

190

207

175

175

220

135

225

220

135

225

237

127

227

237

127

17

227

MOCOWANIE

3

B0

3

B0

1

B13

1

B13

1

B1

1

B1

1

B0

1

B0

1

0

0

0

1

0

300

B24

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

0

300

B24 CB455

175

127

220

POLARYZACJA

330

E2 CB454

187

127

WYSOKOŚĆ (mm)

330

E2 CB451

187

SZEROKOŚĆ (mm)

420

LB1 CB450

DŁUGOŚĆ (mm)

CHARAKTERYSTYKA

1

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra plUS racJoNalNY wYbÓr CENTRA

PARAMETRY

KOD

POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG Ah A (EN)

WYMIARY

PRĄD

CB456

45

BLOK

45

50

50

50

237

127

227

237

127

227

207

175

190

207

175

190

CB505

50

360

CB542

54

520

D20

LB2

200

200

242

173

173

175

18

222

222

175

MOCOWANIE

3

B0

3

B0

1

B13

1

B13

1

Korean B1

1

B0

1

B13

1

0

1

360

D20

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

0

450

L1 CB504

POLARYZACJA

450

L1 CB501

WYSOKOŚĆ (mm)

300

B24 CB500

SZEROKOŚĆ (mm)

300

B24 CB457

DŁUGOŚĆ (mm)

CHARAKTERYSTYKA

0

1

0


KOD

PARAMETRY PRĄD POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG

Ah

A (EN)

CB604

60

390

CB605

60

390

CB620

62

540

CB621

62

540

CB704

70

540

CB705

70

540

CB712

71

670

CB740

74

680

WYMIARY BLOK

D23

D23

L2

L2

D26

D26

LB3

L3

DŁUGOŚĆ (mm)

230

230

242

242

270

270

278

278

CHARAKTERYSTYKA

SZEROKOŚĆ (mm)

173

173

175

175

173

173

175

175

19

WYSOKOŚĆ (mm)

222

222

190

190

222

222

175

190

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

1

B0

1

B0

1

B13

1

B13

1

B9

1

B9

1

B13

1

B13

0

1

0

1

0

1

0

0

INFORMACJE TECHNICZNE

CENTRA


ceNtra plUS racJoNalNY wYbÓr CENTRA

PARAMETRY

KOD

POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG Ah A (EN)

WYMIARY

PRĄD

CB741

74

BLOK

80

85

95

100

100

110

315

175

175

353

175

175

353

175

190

306

173

222

306

173

222

392

175

20

190

1

B13

1

B13

1

B13

1

B13

1

Korean B1

1

Korean B1

1

B13

0

0

0

0

1

850

L6

MOCOWANIE

1

720

D31 CB1100

190

720

D31 CB1005

175

800

L5 CB1004

278

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

POLARYZACJA

760

LB5 CB950

WYSOKOŚĆ (mm)

700

LB4 CB852

SZEROKOŚĆ (mm)

680

L3 CB802

DŁUGOŚĆ (mm)

CHARAKTERYSTYKA

0


INFORMACJE RANGE TECHNICZNE DESCRIPTION

ceNtra StaNdard

Odpowiedni do:

Zalety:

• ekonomiczne rozwiązanie dla starszych pojazdów z podstawowym wyposażeniem

• dobra jakość w dobrej cenie • 2 lata gwarancji

CENTRA

PARAMETRY

KOD

POJEMNOŚĆ ROZRUCHU WG Ah A (EN)

WYMIARY

PRĄD

CHARAKTERYSTYKA

BLOK

DŁUGOŚĆ (mm)

SZEROKOŚĆ (mm)

WYSOKOŚĆ (mm)

POLARYZACJA

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

MOCOWANIE

CC400

40

320

L0

175

175

190

0

1

B13

CC412

41

370

LB1

207

175

175

0

1

B13

CC440

44

360

L1

207

175

190

0

1

B13

CC441

44

360

L1

207

175

190

1

1

B13

CC502

50

510

LB2

242

175

175

0

1

B13

CC550

55

460

L2

242

175

190

0

1

B13

CC551

55

460

L2

242

175

190

1

1

B13

CC652

65

540

LB3

278

175

175

0

1

B13

CC700

70

640

L3

278

175

190

0

1

B13

CC900

90

720

L5

353

175

190

0

1

B13

21


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL

22

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi > Xyz

TABELE ZASTOSOWAŃ

PRODUCENT/ MODEL

Niniejsze tabele stanowią zbiór zastosowań akumulatorów rekomendowanych, stworzonych na bazie parametrów akumulatorów montowanych jako tzw. pierwsze wyposażenie. Ze względu na sposób eksploatacji akumulatora przez danego użytkownika oraz posiadany w ofercie asortyment, Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży ma prawo wskazać Klientowi inne niż w tabelach, ale również prawidłowe zastosowanie, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów technicznych (wielkość obudowy akumulatora, prąd rozruchu itd.).

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

FUTURA

PLUS

STANDARD

TABELE ZASTOSOWAŃ

MICRO-HYBRID

23


Aixam > Alfa Romeo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AIXAM A.721 0.4 D

D

01.2005 ▶

CB440

D

01.2005 ▶

CB440

D

01.2005 ▶

CB440

2.0

07.1981 ▶ 12.1986

CB705

2.5 i.e.

04.1979 ▶ 12.1986

CB705

07.1981 ▶ 05.1986

CB705

A.741 0.4 D A.751 0.5 D ALFA ROMEO 6

2.5 TD

D

33 1.2

06.1983 ▶ 12.1989

CA530

CB500

CC440

1.3 i.e.

05.1983 ▶ 12.1989

CA530

CB500

CC440

1.4 4x4, i.e.

01.1984 ▶ 09.1994

CA530

CB500

CC440

05.1983 ▶ 09.1994

CA530

CB500

CC440

01.1986 ▶ 09.1994

CA530

CB500

CC440

01.1986 ▶ 09.1994

CA770

CB740

CC700

1.5 4x4, i.e, QV 1.7 16V, 4x4, i.e., QV 1.8 TD

D

75 1.6

05.1985 ▶ 09.1989

CB621

CC551

1.6

05.1989 ▶ 02.1992

CB620

CC550

1.8

09.1985 ▶ 06.1989

CB621

CC551

1.8 i.e., Turbo

02.1986 ▶ 02.1992

CB620

CC550

2.0

05.1985 ▶ 10.1988

CB621

CC551

2.0 T.S

05.1985 ▶ 02.1992

CB620

CC550

2.0 T.S.

01.1987 ▶ 12.1988

CB621

CC551

05.1985 ▶ 04.1989

CB621

CC551

2.5 KAT, V6 3.0 V6

01.1987 ▶ 02.1992

CB620

CC550

2.0 TD

D

05.1985 ▶ 09.1992

CB740

CC700

2.4 TD

D

01.1989 ▶ 02.1992

CB740

CC700

1.8

10.1984 ▶ 07.1987

CB620

CC550

2.0 i.e.

10.1984 ▶ 07.1987

CB620

CC550

2.5 i.e., V6

10.1984 ▶ 07.1987

CB620

CC550

10.1984 ▶ 07.1987

CB712

CC652

90

2.4 TD

D

145 1.4 16V, i.e., T.S.

07.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, i.e., T.S.

10.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.7 16V, i.e.

10.1994 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

1.8 16V, i.e., T.S.

12.1996 ▶ 01.2001

CA530

CB500

2.0 16V, Quadrifoglio, T.S.

10.1995 ▶ 01.2001

CA640

CB620

1.9 D

D

07.1994 ▶ 02.1999

CA640

CB620

CC550

1.9 JTD, TD

D

10.1994 ▶ 01.2001

CA770

CB740

CC700

1.4 16V, i.e., T.S.

12.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.6 16V, i.e., T.S.

12.1994 ▶ 01.2001

CA530

CB500

CC440

1.7 16V, i.e.

12.1994 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

11.1996 ▶ 01.2001

CA530

CB500

10.1995 ▶ 01.2001

CA640

CB620

12.1994 ▶ 01.2001

CA640

CB620

146

1.8 16V, i.e., T.S. 2.0 16V, Quadrifoglio, T.S. 1.9 D, JTD, TD

D

CC550

147 1.6 16V, ECO, T.SPARK

01.2001 ▶

CA530

CB500

2.0 16V, T.SPARK

01.2001 ▶

CA640

CB620

3.2 GTA

02.2003 ▶

CA640

CB620

24

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Alfa Romeo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

04.2001 ▶

CA770

CB740

1.6 16V, T.S.

05.1996 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

1.7 16V, T.S.

04.1993 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

1.8 Sport, T.S.

01.1992 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, Q4, T.S., Turbo

01.1992 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.5 V6

02.1992 ▶ 12.1997

CA640

CB620

PRODUCENT/ MODEL ALFA ROMEO 147 1.9 16V, 8V, JTD, JTDM

D

155

1.9 TD

D

04.1993 ▶ 12.1997

CA640

CB620

2.5 TD

D

04.1993 ▶ 12.1997

CA770

CB740

1.6 16V, T.SPARK, T.SPARK.

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

1.8 16V, T.SPARK

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.0 16V, JTS, Spark, T.SPARK, Twin

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.5 24V, V6

09.1997 ▶ 05.2006

CA722

CB712

03.2002 ▶ 05.2006

CA722

CB712

CC700

156

3.2 GTA 1.9 16V, JTD, Q4

D

09.1997 ▶ 05.2006

CA640

CB620

2.4 JTD

D

09.1997 ▶ 05.2006

CA770

CB740

1.8 MPI, TBi

03.2007 ▶

CA640

CB620

1.9 JTS

09.2005 ▶

CA640

CB620

2.2 JTS

09.2005 ▶

CA640

CB620

3.2 JTS, Q4

12.2005 ▶

CA722

CB712

159

1.9 16V, 8V, JTDM

D

09.2005 ▶

CA770

CB740

2.0 JTDM

D

05.2009 ▶

CA770

CB740

2.4 JTDM, Q4

D

09.2005 ▶

CA852

CB802

2.0 Spark, T.S., Turbo, Twin, V6

06.1987 ▶ 09.1998

CA640

CB620

2.5 V6

09.1992 ▶ 09.1998

CA640

CB620

3.0 24V, Allroad, i.e., Q4, QV, V6

06.1987 ▶ 09.1998

CA640

CB620

06.1987 ▶ 09.1998

CA1000

CB950

2.5 TD

D

CC900

166 2.0 T.Spark, V6

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.5 24V, V6

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.0 24V, V6

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 24V, V6

10.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

B

09.1998 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.4 JTD

D

1750-2000 1.7

04.1968 ▶ 11.1971

CB705

1750 1750

03.1968 ▶ 10.1972

CB705

2000 2000

10.1971 ▶ 12.1983

CB705

03.1974 ▶ 10.1980

CB620

CC550

1.2 ti

06.1972 ▶ 09.1984

CB500

CC440

1.3 SC/ti, Super, ti

09.1976 ▶ 12.1984

CB500

CC440

1.4

05.1978 ▶ 12.1989

CB500

CC440

1.5 Sprint, ti, Veloce

05.1978 ▶ 12.1987

CB500

CC440

1.7 i.e.

03.1987 ▶ 12.1989

CB500

CC440

1.6

01.1975 ▶ 12.1984

CB621

CC551

1.8

07.1974 ▶ 12.1984

CB621

CC551

03.1977 ▶ 12.1984

CB621

CC551

10.1979 ▶ 03.1983

CB741

2300 2.3 TI ALFASUD

ALFETTA

2.0 2.0 TD

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

25

TABELE ZASTOSOWAŃ

164


Alfa Romeo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL ALFA ROMEO ALFETTA 2.4 TD

D

04.1983 ▶ 12.1984

CB741

1.6

01.1976 ▶ 09.1982

CB621

CC551

1.8

01.1974 ▶ 12.1976

CB621

CC551

06.1977 ▶ 01.1986

CB621

CC551

ALFETTA GT

2.0 AR 6 1.9 D

D

04.1985 ▶ 12.1989

CB740

CC700

1.9 D

D

04.1985 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.4 D, TD

D

04.1985 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.5 D

D

03.1986 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.4 D, TD

D

04.1978 ▶ 12.1989

CB950

CC900

2.5 D

D

09.1986 ▶ 12.1989

CB950

CC900

1.2

03.1983 ▶ 12.1986

CB501

CC441

1.3 TI

03.1983 ▶ 12.1986

CB501

CC441

1.5

01.1985 ▶ 12.1986

CB501

CC441

AR 8

ARNA

BRERA 1.8 TBi

05.2009 ▶

CA530

CB500

2.2 JTS

01.2006 ▶

CA640

CB620

3.2 JTS, Q4

01.2006 ▶

CA770

CB740

2.0 JTDM

D

05.2009 ▶

CA770

CB740

2.4 20V, JTDM

D

01.2006 ▶

CA852

CB802

GIULIA 1300 Super, TI

04.1969 ▶ 12.1978

CB501

CC441

06.1964 ▶ 12.1978

CB501

CC441

06.1976 ▶ 12.1978

CB741

1.3 ti

01.1954 ▶ 06.1983

CB501

CC441

1.6

10.1977 ▶ 04.1985

CB501

CC441

04.1979 ▶ 12.1985

CB621

CC551

06.1980 ▶ 04.1985

CB621

CC551

01.1983 ▶ 12.1985

CB621

1600 Super 1.8 D

D

GIULIETTA

1.8 Turbo 2.0 Turbo 2.0 TD

D

GIULIETTA 2010 1.4 TB , TB Multiair

03.2010 ▶

CL600

Stop/Start

1.6 JTDm

D

03.2010 ▶

CL700

Stop/Start

2.0 JTDm

D

03.2010 ▶

CL700

Stop/Start

GT 1.8 TS

11.2003 ▶

CA640

CB620

2.0 JTS

11.2003 ▶

CA640

CB620

3.2 GTA

11.2003 ▶

CA722

CB712

11.2003 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

1300 Junior

01.1966 ▶ 12.1977

CB621

CC551

1600 1600

03.1963 ▶ 12.1977

CB621

CC551

A 1600

01.1965 ▶ 12.1970

CB621

CC551

V 1750, 2000

01.1967 ▶ 12.1977

CB621

CC551

05.1968 ▶ 12.1976

CB705

GTA 1.3 Junior GTV 1.8 16V

05.1998 ▶

2.0

07.1978 ▶ 01.1986

2.0 16V, JTS, T.SPARK

06.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 Turbo, V6

06.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

CA640

CB620

CC550

CB705

26

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Alfa Romeo > Aston Martin MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL ALFA ROMEO GTV 2.0 Turbodelta

01.1978 ▶ 12.1980

3.0 24V, V6

10.1996 ▶

CA770

CB740

3.2 24V, V6

04.2003 ▶

CA770

CB740

6 2.5

11.1980 ▶ 02.1987

CB705 CC700

CB705

MITO 1.4 TB

10.2009 ▶

1.4 TB, Turbo

09.2008 ▶

CL600

Stop/Start, A CA530

CB500

1.3 JTDM

D

10.2009 ▶

1.3 JTDM

D

09.2008 ▶

CA640

CB620

1.6 JTDM

D

09.2008 ▶

CA640

CB620

CL700

Stop/Start, A

MONTRCAL 2.6

CB705

12.1972 ▶ 03.1979

SPIDER 1.8 16V

05.1998 ▶ 04.2005

CA640

CB620

1.8 TBi

05.2009 ▶

CA530

CB500

2.0 16V, JTS, T.SPARK, Turbo, V6

06.1995 ▶ 04.2005

CA640

CB620

2.2 JTS

09.2006 ▶

CA640

CB620

3.0 24V, V6

06.1995 ▶ 04.2005

CK700

CA770

CB740

B

3.2 24V, V6

04.2003 ▶ 04.2005

CK700

CA770

CB740

B

3.2 JTS, Q4

09.2006 ▶

CA722

CB712

2.0 JTDM

D

05.2009 ▶

CA852

CB802

2.4 JTDM

D

04.2007 ▶

CA852

CB802

1300 1300

01.1968 ▶ 12.1977

CB705

1600 1600

03.1966 ▶ 12.1993

CB705

1700

04.1968 ▶ 11.1971

CB705

1750 1750

01.1967 ▶ 12.1971

CB705

2000 2000, Veloce

01.1971 ▶ 12.1993

CB705

B5 (E60) 4.5

03.2005 ▶

CB1100

03.2005 ▶

CB1100

12.1996 ▶ 10.1998

CB1100

10.1998 ▶ 08.2000

CB1100

04.2002 ▶

CB1100

08.1997 ▶ 10.1998

CB1100

10.1998 ▶ 07.2000

CB1100

04.2002 ▶

CB1100

06.2002 ▶

CB1100

B5 Kombi (E61) 4.5 B10 (E39) 4.6 V8 B10 (E39) 4.6 V8 B10 (E39) 4.8 V8 B10 Kombi (E39) 4.6 V8 B10 Kombi (E39) 4.6 V8 B10 Kombi (E39) 4.8 V8 ROADSTER Z8 4.8 V8 ALPINE 1300 1.3 85, G, S

01.1970 ▶ 12.1975

CB450

01.1969 ▶ 12.1975

CB450

01.1968 ▶ 12.1970

CB450

1600 1.6 S, SC-SI A110 1100 1100

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

27

TABELE ZASTOSOWAŃ

ALPINA


Aston Martin > Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL ALPINE A110 1300 1300

01.1968 ▶ 12.1970

CB450

1500 1500

01.1966 ▶ 12.1970

CB450

1.6 Injection

01.1971 ▶ 12.1977

CB450

1.7

01.1971 ▶ 12.1977

CB450

2.7 V6

01.1976 ▶ 12.1984

CB500

A310

CC440

A610 3.0 TURBO

CA770

01.1991 ▶ 04.1995

CB740

BERLINETTE 1300 1300

01.1976 ▶ 12.1977

CB450

1600 SX

01.1976 ▶ 12.1977

CB450

2.5 TURBO

01.1988 ▶ 12.1990

CB621

CC551

2.9 GT

01.1985 ▶ 12.1990

CB621

CC551

10.1964 ▶ 12.1970

CB705

10.1964 ▶ 12.1970

CB705

V6

ASTON MARTIN DB6 Vantage 4.0 DB6 Volante 4.0 DB7 Vantage 3.2

01.1994 ▶

CA770

CB740

5.9

03.1999 ▶

CA770

CB740

6.0

10.2002 ▶ 10.2003

CA770

CB740

11.1995 ▶

CA770

CB740

03.1999 ▶

CA770

CB740

4.2 V8

06.2005 ▶

CA1000

CB950

5.9 V12

01.2004 ▶

CA1000

CB950

04.2004 ▶

CA1000

CB950

CA770

CB740

10.2005 ▶

CA1000

CB950

09.2001 ▶

CA1000

CB950

5.3

10.1988 ▶

CA852

CB802

6.3

09.1990 ▶ 12.1995

CA852

CB802

DB7 Volante 3.2 5.9 DB9 Vantage

DB9 Volante 5.9 LAGONDA I 5.3

01.1976 ▶ 12.1997

V8 Vantage 4.3 VANQUISH 6.0 V12 VIRAGE

ZAGATO 5.3

01.1986 ▶ 12.1989

CB705

0.8

01.1976 ▶ 07.1978

CB442

CC412

1.1

08.1974 ▶ 07.1978

CB442

CC412

01.1977 ▶ 07.1978

CB442

CC412

10.1968 ▶ 09.1973

CB442

CC412

09.1968 ▶ 09.1973

CB442

CC412

CB442

CC412

AUDI 50

1.3 60 1.5 75 1.5 1.7 L

09.1968 ▶ 09.1973

28

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI 80 1.3

05.1972 ▶ 07.1986

CB442

CC412

1.4

08.1986 ▶ 07.1988

CB442

CC412

1.5

05.1972 ▶ 07.1976

CB442

CC412

1.6 E

06.1993 ▶ 01.1996

CB542

CC502

1.6 GLE, GT, GTE

09.1973 ▶ 12.1994

CB442

CC412

CA602

1.8 CC, E, GTE, quattro, S

01.1983 ▶ 10.1991

CA602

CB542

CC502

1.9 CD-5S

09.1981 ▶ 07.1983

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, E, quattro

10.1983 ▶ 07.1996

CA602

CB542

CC502

2.2 quattro

10.1980 ▶ 07.1984

CA602

CB542

CC502

2.3 E, quattro

10.1987 ▶ 01.1996

CA602

CB542

CC502

2.6 quattro

06.1992 ▶ 07.1996

CA602

CB542

CC502

2.8 quattro

09.1991 ▶ 01.1996

CA602

CB542

CC502

RS2 quattro

03.1994 ▶ 05.1995

CA602

CB542

CC502

S2 quattro

02.1993 ▶ 07.1995

CA602

CB542

CC502

CB712

CC652

CB712

CC652

1.6 D, TD

D

08.1980 ▶ 08.1991

CA722

1.9 D, TD, TDI

D

08.1989 ▶ 01.1996

CA722

90 2.0 20, quattro , V

08.1984 ▶ 09.1991

CB542

CC502

2.2 E, quattro

10.1984 ▶ 09.1991

CB542

CC502

2.3 20V, E, quattro

04.1987 ▶ 09.1991

CB542

CC502

10.1985 ▶ 09.1991

CB542

CC502

10.1966 ▶ 11.1971

CB442

CC412

1.6 TD

D

90 Super 1.8 1.6

01.1975 ▶ 02.1983

CA602

CB542

CC502

1.8 KAT, LS, quattro

11.1968 ▶ 11.1990

CA602

CB542

CC502

1.9 GL

01.1970 ▶ 07.1984

CA602

CB542

CC502

2.0 16V, E, KAT, quattro

06.1976 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

2.1

03.1977 ▶ 07.1984

CA602

CB542

CC502

2.2 E, KAT, quattro, Turbo

08.1982 ▶ 11.1990

CA602

CB542

CC502

2.3 E, quattro

08.1986 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

2.6 quattro

03.1992 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

2.8 E, quattro

12.1990 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

S4 quattro, Turbo, V8

08.1991 ▶ 06.1994

CA602

CB542

CC502

08.1978 ▶ 11.1990

CA722

CB712

CC652

CB712

CC652

CB712

CC652

2.0 D, TD, Turbo

D

2.4 D

D

08.1989 ▶ 06.1994

CA722

2.5 TDI

D

01.1990 ▶ 06.1994

CA722

TABELE ZASTOSOWAŃ

100

200 2.1 5, E, quattro, T, Turbo

10.1979 ��� 01.1988

CB542

CC502

2.2 20V, quattro, Turbo

09.1983 ▶ 12.1991

CB542

CC502

2.3

11.1986 ▶ 09.1991

CB542

CC502

A2 (8Z0) 1.4

02.2000 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

1.6 FSI

05.2002 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

1.2 TDI

D

03.2001 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

1.4 TDI

D

02.2000 ▶ 08.2005

CK700

CA770

CB740

B

A3 (8L1) 1.6

09.1996 ▶

CA530

CB500

1.8 quattro, T

09.1996 ▶

CA640

CB620

S3 quattro

03.1999 ▶

CA770

CB740

09.1996 ▶

CA770

CB740

09.2007 ▶

CA530

CB500

1.9 quattro, TDI

D

A3 (8P1) 1.4 TFSI

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

29


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI

05.2009 ▶

1.6 FSI

05.2003 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, TFSI

11.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 FSI, quattro, TFSI

05.2003 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, V6

07.2003 ▶

CA770

CB740

S3 quattro

11.2006 ▶

CA770

CB740

CA770

CB740

CK700

Stop/Start, RB

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.9 TDI

D

05.2003 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, quattro, TDI

D

05.2003 ▶

CA770

CB740

1.6

08.2008 ▶

CA640

CB620

1.8 TFSI

04.2008 ▶

CA640

CB620

2.0 TFSI

04.2008 ▶

CA640

CB620

D

05.2009 ▶

CA770

CB740

B

CK700

Stop/Start, RB

A3 Cabriolet

1.6 TDI 1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.9 TDI

D

04.2008 ▶

CA770

CB740

2.0 TDI

D

04.2008 ▶

CA770

CB740

1.4 TFSI

09.2007 ▶

CA530

CB500

CK700

Stop/Start, RB

A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI

05.2009 ▶

1.6 FSI

09.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, TFSI

11.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 FSI, quattro, TFSI

09.2004 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, V6

09.2004 ▶

CA770

CB740

06.2008 ▶

CA770

CB740

CA770

CB740

S3 quattro

CK700

Stop/Start, RB

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.6 TDI

D

05.2009 ▶

1.9 TDI

D

09.2004 ▶

CA770

CB740

2.0 16V, quattro, TDI

D

09.2004 ▶

CA770

CB740

B

CK700

Stop/Start, RB

A4 (8D2, B5) 1.6

01.1995 ▶ 11.2000

CA640

CB620

CC550

1.8 quattro, T

01.1995 ▶ 11.2000

CA640

CB620

CC550

2.4 quattro

03.1997 ▶ 11.2000

CA852

CB802

2.6 quattro

01.1995 ▶ 11.2000

CA852

CB802

01.1995 ▶ 11.2000

CA852

CB802

2.8 quattro S4 quattro

09.1997 ▶ 11.2000

CA852

CB802

1.9 quattro, TDI

D

01.1995 ▶ 11.2000

CA770

CB740

2.5 D, quattro, TDI

D

09.1997 ▶ 05.2003

CA770

CB740

A4 (8E2, B6) 1.6

11.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

1.8 quattro, T

11.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.0 FSI

11.2000 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.4

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

3.0 quattro

11.2000 ▶ 12.2004

CA852

CB802

S4 quattro

03.2003 ▶ 12.2004

CA852

CB802 CB740

1.9 quattro, TDI

D

11.2000 ▶ 12.2004

CA770

2.5 quattro, TDI

D

11.2000 ▶ 12.2004

CA770

CB740

1.6

11.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, T

11.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 FSi, quattro, TFSI

11.2004 ▶

CA640

CB620

3.0 quattro

11.2004 ▶ 07.2006

CA852

CB802

A4 (8EC)

30

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI, quattro

01.2005 ▶

RS4 quattro

09.2005 ▶

S4 quattro

CA852

CB802 CB1100

11.2004 ▶

CA1000

CB950

11.2004 ▶

CA770

CB740

D

11.2004 ▶

CA770

CB740

2.5 TDI

D

11.2004 ▶ 05.2006

CA852

CB802

2.7 TDI

D

11.2005 ▶

CA852

CB802

3.0 quattro, TDI

D

11.2004 ▶

CA852

CB802

1.8 quattro, TFSI

11.2007 ▶

CA640

CB620

CA770

CB740

B

1.9 TDI

D

2.0 16V, quattro, TDI

A4 (8K2) 2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

3.2 FSI, quattro

11.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

Stop/Start, RB, B

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.0 quattro, TDi

D

11.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TDi

D

11.2007 ▶

CK700

2.7 TDI

D

11.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 quattro, TDI

D

11.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

2.0 quattro, TFSI

04.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TFSI

04.2009 ▶

CK700 CA770

CB740

B

CA1000

CB950

B

S4 quattro

Stop/Start, RB, B

A4 Allroad (8KH)

2.0 quattro, TDI

D

04.2009 ▶

CK700

2.0 quattro, TDI

D

04.2009 ▶

CK700

3.0 quattro, TDI

D

04.2009 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B

1.6

03.1996 ▶ 09.2001

CA640

CB620

CC550

1.8 quattro, T

07.1995 ▶ 09.2001

CA640

CB620

CC550

2.4 quattro

03.1997 ▶ 09.2001

CA852

CB802

2.6 quattro

01.1996 ▶ 09.2001

CA852

CB802

2.8 quattro

01.1996 ▶ 10.2001

CA852

CB802

RS4 quattro

05.2000 ▶ 09.2001

CA852

CB802

S4 quattro

09.1997 ▶ 09.2001

CA852

CB802

1.9 DUO

03.1998 ▶ 09.2001

CA640

CB620

1.9 quattro, TDI

D

02.1996 ▶ 09.2001

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

09.1997 ▶ 09.2001

CA770

CB740

1.6

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

1.8 quattro, T

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.0 FSI

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

2.4

09.2001 ▶ 12.2004

CA640

CB620

3.0 quattro

04.2001 ▶ 12.2004

CA852

CB802

03.2003 ▶ 12.2004

CA852

CB802

A4 Avant (8E5, B6)

S4 quattro 1.9 quattro, TDI

D

09.2001 ▶ 12.2004

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

09.2001 ▶ 12.2004

CA770

CB740

A4 Avant (8ED) 1.6

11.2004 ▶

CA640

CB620

1.8 quattro, T

11.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 FSi, quattro, TFSI

11.2004 ▶

CA640

CB620

3.0 quattro

11.2004 ▶ 07.2006

CA852

CB802

3.2 FSI, quattro

01.2005 ▶

CA852

RS4 quattro

09.2005 ▶

S4 quattro

11.2004 ▶

CA1000

CB950

11.2004 ▶

CA770

CB740

1.9 TDI

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

CB802 CB1100

31

TABELE ZASTOSOWAŃ

A4 Avant (8D5, B5)


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 16V, quattro, TDI

D

11.2004 ▶

CA770

CB740

2.5 TDI

D

11.2004 ▶ 05.2006

CA770

CB740

2.7 TDI

D

11.2005 ▶

CA852

CB802

D

11.2004 ▶

CA852

CB802

A4 Avant (8K5) 3.0 quattro, TDI 1.8 quattro, TFSI

04.2008 ▶

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

3.2 FSI, quattro

04.2008 ▶

S4 quattro

CA640

CB620

CA770

CB740

CK700

CA770

CB740

B

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA770

CB740

B

B Stop/Start, RB, B

2.0 quattro, TDI

D

04.2008 ▶

CK700

2.0 quattro, TDI

D

04.2008 ▶

CK700

2.7 TDI

D

04.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 quattro, TDI

D

04.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

Stop/Start, RB, B

A4 Convertible (8H7, 8HE) 1.8 quattro, T

07.2002 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, TFSI

09.2004 ▶

CA640

CB620

2.4

04.2002 ▶ 12.2005

CA640

CB620

3.0 quattro

04.2002 ▶ 12.2005

CA852

CB802

3.2 FSI, quattro

01.2006 ▶

CA1000

CB950

RS4 quattro

06.2006 ▶

S4 quattro

03.2004 ▶

CA1000

CB950

CB1100

2.0 TDI

D

01.2006 ▶

CA770

CB740

2.5 TDI

D

08.2002 ▶ 12.2005

CA770

CB740

2.7 TDI

D

06.2006 ▶

CA852

CB802

3.0 quattro, TDI

D

01.2006 ▶

CA1000

CB950

1.8 TFSI

10.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TFSI

06.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 FSI, quattro

06.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

S5 quattro

06.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.0 quattro, TDI

D

08.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.7 TDI

D

09.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.7 TDI

D

06.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

3.0 quattro, TDI

D

06.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

2.0 quattro, TFSI

03.2009 ▶

CK700

2.0 quattro, TFSI

03.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 FSI, quattro

03.2009 ▶

CK800

CA770

CB740

B

S5 quattro

06.2009 ▶

CK800

CA770

CB740

B

CA770

CB740

B

A5 Cabriolet (8F) Stop/Start, RB, B

2.0 TDI

D

05.2009 ▶

CK700

2.0 TDI

D

05.2009 ▶

CK700

2.7 TDI

D

03.2009 ▶

CK800

CA770

CB740

B

3.0 quattro, TDI

D

03.2009 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

2.0 quattro, TFSI

09.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.0 quattro, TFSI

09.2009 ▶

CK700

3.2 FSI, quattro

09.2009 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA770

CB740

B

Stop/Start, RB, B

A5 Sportback Stop/Start, RB, B

2.0 TDI

D

09.2009 ▶

CK700

2.0 TDI

D

09.2009 ▶

CK700

2.7 TDI

D

09.2009 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 quattro, TDI

D

09.2009 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

Stop/Start, RB, B

A5 (8T) 3.2 FSI

CB1100

06.2007 ▶

32

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A5 (8T) 3.2 FSI quattro

06.2007 ▶

CB1100

S5 quattro

06.2007 ▶

CB1100

2.7 TDI

06.2007 ▶

CB1100

3.0 TDI quattro

03.2008 ▶

CB1100

3.0 TDI quattro

06.2007 ▶

CB1100

A6 (4A, C4) 1.8 quattro

12.1995 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, quattro

06.1994 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

2.3 quattro

06.1994 ▶ 12.1995

CA770

CB740

CC700

2.6 quattro

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

CC700

2.8 quattro

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

CC700

S6 4.2, Plus, quattro, Turbo

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

CC700 CC700

1.9 TDI

D

06.1994 ▶ 10.1997

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

06.1994 ▶ 10.1997

CA722

CB712

1.8 quattro, T

01.1997 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.0

08.2001 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.4 quattro

02.1997 ▶ 01.2005

CA770

CB740

2.7 quattro, T

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

2.8 quattro

02.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.0 quattro

08.2001 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.7 quattro

03.1999 ▶ 01.2005

CA852

CB802

4.2 quattro

11.1998 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

RS6 quattro

07.2002 ▶ 01.2005

CA1000

CB1100

RS6 plus quattro

04.2004 ▶ 01.2005

A6 (4B, C5)

CB1100

09.1999 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

1.9 TDI

D

04.1997 ▶ 01.2005

CA770

CB740

2.5 quattro, TDI

D

07.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

A6 (4F2) 2.0 TFSI

06.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.4 quattro

05.2004 ▶ 10.2008

CK700

CA770

CB740

D

2.8 FSI, quattro

11.2006 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TFSI

05.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.2 FSI, quattro

05.2004 ▶ 10.2008

CK800

CA852

CB802

D

4.2 FSI, quattro

05.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

RS6 quattro

09.2008 ▶

CK920

CA1000

CB1100

D

S6 quattro

03.2006 ▶

CK800

CA852

CB1100

D

2.0 TDI

D

07.2004 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.7 quattro, TDI

D

11.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TDI

D

05.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TFSI

10.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

3.2 FSI, quattro

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

4.2 FSI, quattro

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

A6 Allroad (4FH)

2.7 quattro, TDI

D

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

3.0 quattro, TDI

D

05.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

D

A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro

12.1995 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, quattro

06.1994 ▶ 12.1997

CA640

CB620

CC550

2.3 quattro

06.1994 ▶ 12.1995

CA770

CB740

CC700

2.6 quattro

06.1994 ▶ 12.1997

CA770

CB740

CC700

2.8 quattro

06.1994 ▶ 12.1997

CA770

CB740

CC700

S6 4.2, Plus, quattro, Turbo

06.1994 ▶ 12.1997

CA1000

CB950

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

33

TABELE ZASTOSOWAŃ

S6 quattro


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC700

PRODUCENT/ MODEL AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI

D

06.1994 ▶ 12.1997

CA770

CB740

2.5 TDI

D

06.1994 ▶ 12.1997

CA722

CB712

A6 Avant (4B, C5) 1.8 quattro, T

12.1997 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.0

08.2001 ▶ 01.2005

CA640

CB620

2.4 quattro

12.1997 ▶ 01.2005

CA770

CB740

2.7 quattro, T

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

2.8 quattro

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.0 quattro

08.2001 ▶ 01.2005

CA852

CB802

3.7 quattro

03.1999 ▶ 01.2005

CA852

CB802

4.2 quattro

11.1998 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

RS6 plus

07.2002 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

S6 quattro

09.1999 ▶ 01.2005

CA1000

CB950

02.1998 ▶ 01.2005

CA770

CB740

12.1997 ▶ 01.2005

CA852

CB802

1.9 TDI

D

2.5 quattro, TDI

D

A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI

06.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.4 quattro

03.2005 ▶ 10.2008

CK700

CA770

CB740

D

2.8 FSI, quattro

11.2006 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TFSI

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.2 FSI, quattro

03.2005 ▶ 10.2008

CK800

CA852

CB802

D

4.2 FSI, quattro

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

RS6 quattro

04.2008 ▶

CK920

CA1000

CB1100

D

S6 quattro

03.2006 ▶

CK800

CA852

CB1100

D

2.0 TDI

D

06.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

D

2.7 quattro, TDI

D

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

3.0 quattro, TDI

D

03.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

D

A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro

03.1994 ▶ 09.2002

CB950

B

3.7

07.1995 ▶ 12.1998

CB1100

B

3.7 quattro

07.1995 ▶ 11.1998

CB1100

B

3.7

11.1998 ▶ 09.2002

CB1100

B

3.7 quattro

11.1998 ▶ 09.2002

CB1100

B

4.2 quattro

02.1999 ▶ 04.2000

CB1100

B

4.2 quattro

03.1994 ▶ 07.1996

CB1100

B

4.2 quattro

03.1994 ▶ 11.1998

CB1100

B

4.2 quattro

11.1998 ▶ 09.2002

CB1100

B

S8 quattro

06.1999 ▶ 09.2002

CB1100

B

6.0 W12 quattro

01.2001 ▶ 09.2002

CB1100

B

2.5 TDI

01.1997 ▶ 04.2000

CB1100

B

2.5 TDI quattro

01.1997 ▶ 04.2000

CB1100

B

2.5 DTI

09.2000 ▶ 09.2002

CB1100

B

2.5 TDI quattro

09.2000 ▶ 09.2002

CB1100

B

06.2000 ▶ 09.2002

CB1100

B

2.8 FSI

08.2007 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.0

07.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.0

08.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.2 FSI

06.2005 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.2 FSI quattro

06.2005 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.7 quattro

10.2002 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.2 quattro

10.2002 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.2 FSI, quattro

06.2006 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.3 TDI quattro

D

CA1000

A8 (4E_)

34

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Audi MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI A8 (4E_) 6.0 quattro, W12

12.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

S8 quattro

06.2006 ▶ 07.2010

CB1100

B

3.0 quattro, TDI

D

08.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.0 quattro, TDI

D

03.2003 ▶ 07.2010

CB1100

B

4.2 quattro, TDI

D

07.2005 ▶ 07.2010

CB1100

B

ALLROAD (4BH) 2.7 quattro, T

05.2000 ▶ 08.2005

CA770

CB740

4.2 quattro, V8

07.2002 ▶ 08.2005

CA852

CB802

05.2000 ▶ 08.2005

CA852

CB802

2.5 quattro, TDI

D

CABRIOLET (8G7, B4) 1.8

01.1997 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

2.0 16V, E

01.1993 ▶ 07.1998

CA722

CB712

CC652

2.3 E

05.1991 ▶ 07.1994

CA722

CB712

CC652

2.6

06.1993 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

11.1992 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

06.1995 ▶ 08.2000

CA722

CB712

CC652

1.6

07.1980 ▶ 08.1981

CA602

CB542

CC502

1.8 GT, quattro

08.1981 ▶ 10.1988

CA602

CB542

CC502

1.9

08.1980 ▶ 07.1983

CA722

CB712

CC652

2.0

09.1983 ▶ 04.1988

CA722

CB712

CC652

2.1 GT

01.1981 ▶ 08.1984

CA722

CB712

CC652

2.2 GT, quattro

07.1981 ▶ 10.1988

CA722

CB712

CC652

2.3

01.1987 ▶ 10.1988

CB712

CC652

2.8 1.9 TDI

D

COUPE (81, 85)

1.8

08.1989 ▶ 07.1991

CA602

CB542

CC502

2.0 16, 20, quattro , V

05.1989 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

2.2 quattro

11.1988 ▶ 07.1991

CA722

CB712

CC652

2.3 20V, quattro

10.1988 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

2.6 quattro

08.1992 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

2.8 quattro

08.1991 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

S2 quattro

09.1990 ▶ 12.1996

CA722

CB712

CC652

Q5 (8R) 2.0 TFSI

11.2008 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 FSI

11.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

2.0 TDI

D

11.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 TDI

D

11.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

Q7 (4L) 3.6 FSI

08.2006 ▶

CB1100

B

4.2 FSI

03.2006 ▶

CB1100

B

3.0 TDI

D

03.2006 ▶

CB1100

B

3.0 TDI

D

03.2006 ▶

CB1100

B

3.0 TDI

D

11.2007 ▶

CB1100

B

4.2 TDI

D

03.2007 ▶

CB1100

B

4.2 TDI

D

03.2007 ▶

CB1100

B

4.2 TDI

D

05.2009 ▶

CB1100

B

6.0 TDI

D

09.2008 ▶

CB1100

B

QUATTRO (85) 2.1 20V, Turbo

07.1980 ▶ 07.1987

CB712

CC652

2.2 20V, quattro, Turbo

12.1984 ▶ 07.1991

CB712

CC652

R8 4.2 FSI, quattro

04.2007 ▶

CA1000

CB1100

4.2 FSI, quattro

07.2010 ▶

CA1000

CB1100

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

35

TABELE ZASTOSOWAŃ

COUPE (89, 8B)


Austin > Austin MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

04.2009 ▶

CA1000

CB1100

4.2 FSI, quattro

09.2010 ▶

CA1000

CB1100

5.2 FSI, quattro

02.2010 ▶

CA1000

CB1100

1.8 TFSI

06.2008 ▶

CA852

CB802

2.0 quattro, TFSI

10.2006 ▶

CA852

CB802

2.5 quattro, TFSI

05.2009 ▶

CA852

CB802

3.2 quattro, V6

10.2006 ▶

CA852

CB802

06.2008 ▶

CA852

CB802

1.8 quattro, T

10.1998 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, VR6

07.2003 ▶

CA770

CB740

1.8 TFSI

06.2008 ▶

CA852

CB802

2.0 quattro, TFSI

02.2007 ▶

CA852

CB802

2.5 quattro, TFSI

05.2009 ▶

CA852

CB802

3.2 quattro, V6

02.2007 ▶

CA852

CB802

06.2008 ▶

CA852

CB802

1.8 quattro, T

10.1999 ▶

CA640

CB620

3.2 quattro, VR6

07.2003 ▶

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL AUDI R8 5.2 FSI, quattro R8 Spyder

TT (8J3)

2.0 quattro, TDI

D

TT (8N3)

TT Roadster (8J9)

2.0 quattro, TDI

D

TT Roadster (8N9)

V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro

10.1988 ▶ 02.1994

CK920

CA1000

CB950

B

4.2 quattro

10.1991 ▶ 02.1994

CK920

CA1000

CB950

B

AUSTIN 1000-Series MK II 1100 1100

01.1970 ▶ 12.1974

CB455

1300 1300, GT

01.1970 ▶ 12.1974

CB455

1.0

01.1980 ▶ 10.1983

CB451

1.1

05.1973 ▶ 10.1981

CB451

1.3

05.1973 ▶

CB451

1.5 Super

05.1973 ▶

CB451

1.7

08.1979 ▶

CB451

1750 1750

01.1975 ▶ 10.1979

CB451

1.7

03.1982 ▶ 02.1984

CB705

2.0

03.1982 ▶

CB705

11.1971 ▶ 10.1974

CB620

CC550

1.3 LS

03.1983 ▶ 08.1990

CB442

CC412

1.6 HLS, Mayfair, MG

03.1983 ▶ 08.1990

CB500

CC440

2.0 EFi

10.1984 ▶ 08.1990

CB712

CC652

1500 1500

04.1969 ▶ 07.1980

CB451

1750 1750, HL

04.1969 ▶ 10.1980

CB451

10.1980 ▶ 12.1982

CB451

1.0 HLE, Surf

10.1980 ▶ 04.1990

CB451

1.3 L,HLE,S, Surf, Turbo

10.1980 ▶ 04.1990

CB500

ALLEGRO

AMBASSADOR

APACHE 1300 1300, TC MAESTRO

MAXI

MAXI II 1750 1750, HLS METRO

36

CC440

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Austin > Bedford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC441

PRODUCENT/ MODEL AUSTIN MINI MK I 1000 1000, Mayfair, Sport

10.1967 ▶ 06.1993

CB451

1100 Special

01.1976 ▶ 08.1981

CB451

1275 GT

10.1969 ▶ 08.1980

CB501

CC441

850 850

01.1967 ▶ 08.1979

CB501

CC441

1.3

10.1984 ▶ 08.1988

CB442

CC412

1.6 LS, LS,HL

04.1984 ▶ 08.1988

CB712

CC652

2.0 HLI, Mayfair

04.1984 ▶ 08.1991

CB712

CC652

2.0 Turbo

04.1984 ▶ 08.1988

CB542

CC502

1800 HL

04.1976 ▶ 09.1978

CB705

2200 HLS

04.1976 ▶ 09.1978

CB705

1700 1700

10.1978 ▶ 10.1982

CB705

2000 2000

10.1978 ▶ 10.1982

CB705

2200 2200

10.1978 ▶ 10.1982

CB705

3000 MK.III, Sport

03.1964 ▶ 10.1968

CB705

Sprite MK.III, MK.IV

03.1964 ▶ 10.1971

CB705

03.1967 ▶ 07.1969

CB542

08.1965 ▶ 09.1970

CB704

11.1966 ▶ 09.1970

CB542

CC502

04.1950 ▶ 06.1953

CB542

CC502

F 91/4, 91/6, 91/8

03.1957 ▶ 06.1969

CB542

CC502

LKW 0.25T, GL

11.1956 ▶ 12.1959

CB542

CC502

08.1969 ▶ 11.1972

CB501

CC441

0.9 E, Junior

10.1969 ▶ 12.1985

CB440

CC400

1.0 Abarth, E,Elite,LX

09.1971 ▶ 12.1985

CB440

CC400

MONTEGO

PRINCESS

PRINCESS 2

AUSTIN-HCALEY AUSTIN-HCALEY

AUTO UNION AUDI 80 L 1.7

CC502

AUDI N 1.7 AUDI SUPER 90 1.7 0.7 MUNGA

AUTOBIANCHI A 111 1.4 A 112

Y10 1.0 4WD, KAT, Turbo

03.1985 ▶

CA530

CB440

CC400

1.1 4WD, i.e., KAT

06.1989 ▶

CA530

CB440

CC400

06.1989 ▶

CA530

CB440

CC400

1.3 GT, i.e. BARKAS B 1000 1.0

04.1967 ▶ 12.1991

CB501

CC441

1.3

01.1976 ▶ 12.1991

CB501

CC441

1.8

08.1969 ▶ 10.1987

CB705

2.0

02.1985 ▶ 10.1987

CB705

2.3

02.1980 ▶ 10.1983

CB705

BEDFORD BLITZ

2.0 D

D

10.1980 ▶ 10.1983

CB705

2.1 D

D

09.1981 ▶ 10.1987

CB705

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

37

TABELE ZASTOSOWAŃ

DKW F10


Bedford > BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BEDFORD BLITZ 2.3 D

D

01.1973 ▶ 10.1987

CB705

06.1976 ▶ 12.1982

CB705

09.1984 ▶ 05.1988

CB705

CHEVANNE 1.3 MIDI 1.8 2.0 4WD 2.2 4WD, D

06.1988 ▶ 08.1992

CB705

D

06.1988 ▶ 08.1992

CB705

D

06.1988 ▶ 08.1992

MIDI Combi 2.2 D

CF1152

CG1102

RASCAL 1.0

07.1986 ▶ 06.1990

CB705

04.1998 ▶

CB705

09.1999 ▶

CB705

09.1995 ▶ 06.2006

CB705

06.2006 ▶

CB705

BENTLEY ARNAGE I 4.4 32V, Turbo, V8 ARNAGE II 6.8 T, V8 AZURE 6.75 Mulliner, V8 AZURE II 6.8 CONTINENTAL 6.0

06.2003 ▶

6.75 Mulliner, R, S, T, V8

10.1991 ▶

CA770

CB740 CB705

BERTONE FREECLIMBER 2.0 KAT 2.7 2.4 TD

CA770

12.1990 ▶ 12.1993 12.1990 ▶ 12.1993

D

CB740

CC700

CB740

CC700

CB740

FREECLIMBER 2 1.6

CA770

03.1992 ▶

CB740

CC700

BMW 02 (E10) 1502 1.6

01.1975 ▶ 07.1977

CB500

CC440

1600 Ti

09.1967 ▶ 11.1969

CB500

CC440

1600/2

12.1967 ▶ 12.1971

CB500

CC440

1602

04.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

1802

05.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

2002 Ti, Tii, Turbo

02.1968 ▶ 07.1975

CB500

CC440

1600-2

12.1967 ▶ 10.1971

CB500

CC440

2002

05.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

1600

05.1971 ▶ 04.1973

CB500

CC440

1802

05.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

2002 Tii

01.1971 ▶ 07.1975

CB500

CC440

02 Cabriolet (E10)

02 Touring (E6)

1 (E81, E87) 116i

09.2004 ▶

116i

01.2009 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

116i

01.2009 ▶

CK700

RB, B

118i

09.2004 ▶

118i

04.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

118i

04.2007 ▶

CK700

RB, B

120i

09.2004 ▶

CA530

CA530

CA640

38

CB500

CB500

CB620

B

B

B

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 1 (E81, E87) 120i

04.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

120i

04.2007 ▶

CK700

RB, B

130i

01.2007 ▶

CK700

RB, B

2.0

03.2007 ▶

CK700

B

116d

D

09.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

118d

D

09.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

118d

D

04.2007 ▶

CK800

120d

D

09.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

120d

D

04.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

123d

D

10.2007 ▶

CK800

RB, B

123d

D

10.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

118i

03.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

118i

03.2008 ▶

CK700

RB, B

120i

03.2008 ▶

CK700

RB, B

120i

03.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

125i

03.2008 ▶

CK700

RB, B

Stop/Start, RB, B

1 Cabriolet (E88)

03.2008 ▶

CK800

RB, B

118d

D

09.2008 ▶

CK800

RB, B

118d

D

09.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

120d

D

03.2008 ▶

CK800

RB, B

120d

D

03.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

123d

D

09.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

125i

10.2007 ▶

CK700

RB, B

135i

10.2007 ▶

CK700

RB, B

135i

120d

D

10.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

123d

D

10.2007 ▶

CK800

Stop/Start, RB, B

3 (E21) 315

03.1981 ▶ 03.1984

CB620

CC550

316

08.1975 ▶ 08.1982

CB620

CC550

318 i

08.1975 ▶ 08.1982

CB620

CC550

320 i

06.1975 ▶ 08.1982

CB620

CC550

320/6

09.1977 ▶ 08.1982

CB620

CC550

323 i

01.1978 ▶ 08.1982

CB620

CC550

3 (E30) 315

09.1982 ▶ 10.1983

CA640

CB620

CC550

316 i

09.1982 ▶ 06.1991

CA640

CB620

CC550

318 i, is

09.1982 ▶ 08.1991

CA640

CB620

CC550

320 i, is

09.1982 ▶ 06.1991

CA640

CB620

CC550

323 i

09.1982 ▶ 08.1986

CA640

CB620

CC550

09.1983 ▶ 08.1991

CA770

CB740

CC700

325 2.7, e, i, X M3 2.3, 2.5, EVO, I, II 324 d, td

D

07.1986 ▶ 01.1992

CA770

CB740

CC700

09.1985 ▶ 08.1991

CA1000

CB950

CC900

3 (E36) 316 i

09.1990 ▶ 02.1998

CA640

CB620

CC550

318 i, is

12.1990 ▶ 02.1998

CA640

CB620

CC550

320 i

09.1990 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

03.1995 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

325 i

09.1990 ▶ 09.1995

CA770

CB740

CC700

328 i

01.1995 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

08.1994 ▶ 02.1998

CA770

CB740

CC700

01.1995 ▶ 02.1998

CA852

CB802

M3 3.0, 3.2 318 tds

D

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

39

TABELE ZASTOSOWAŃ

1 Coupe (E82)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

09.1991 ▶ 02.1998

CA1000

CB950

CC900

316 i

09.1998 ▶ 02.2005

CA530

CB500

318 i

02.1998 ▶ 02.2005

CA530

CB500

CA770

CB740

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 (E36) 325 td, tds

D

3 (E46)

320 i

03.1998 ▶ 02.2005

CK700

323 i

03.1998 ▶ 09.2000

CK700

CA770

CB740

325 i, xi

09.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

328 i

02.1998 ▶ 06.2000

CK700

CA770

CB740

330 i, xi

06.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

B

B CC700

B B

CC700

B

318 d

D

09.2001 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

320 d

D

04.1998 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

330 d, xd

D

10.1999 ▶ 02.2005

CK920

CA1000

CB950

B

CA640

CB620

CA640

CB620

3 (E90) 02.2006 ▶

CK700

316i

09.2007 ▶

CK920

318i

09.2005 ▶ 03.2007

CK700

316i

Stop/Start, RB, B

318i

09.2007 ▶

CK700

318i

09.2007 ▶

CK920

320 si

05.2006 ▶

CK700

CA640

CB620

320i

01.2005 ▶ 03.2007

CK700

CA640

CB620

RB, B Stop/Start, RB, B

320i

09.2007 ▶

CK700

320i

09.2007 ▶

CK920

323i

04.2006 ▶ 06.2007

CK700

325i

09.2007 ▶

CK800

325i xDrive

09.2008 ▶

CK800

325i xi

01.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

328i

07.2005 ▶ 11.2007

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2007 ▶

CK800

330i xDrive

09.2008 ▶

CK800

330i xi

01.2005 ▶

CK700

335i

09.2008 ▶

CK800

335i xDrive

09.2008 ▶

CK800

335i xi

10.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

M3

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

RB, B Stop/Start, RB, B CA770

CB740

B RB, B RB, B

RB, B RB, B CA770

CB740

B RB, B RB, B

318d

D

01.2007 ▶

CK800

318d

D

01.2007 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

320d

D

09.2007 ▶

CK800

RB, B

320d

D

09.2007 ▶

CK920

320d xd

D

01.2005 ▶

CK800

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK800

RB, B

325d

D

09.2008 ▶

CK920

325d

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

330d xd

D

09.2005 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

330d xDrive

D

01.2009 ▶

CK920

335d

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

335d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

Stop/Start, RB, B CA852

CB802

B

RB, B

RB, B B RB, B

3 Cabriolet (E30) 318 i

09.1990 ▶ 10.1993

CA640

CB620

320 i

04.1986 ▶ 10.1993

CA640

CB620

CC550

325 i

12.1985 ▶ 10.1993

CA770

CB740

CC700

CA770

CB740

CC700

M3 2.3

06.1988 ▶ 06.1991

40

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i

01.1994 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

320 i

12.1993 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

06.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

325 i

03.1993 ▶ 03.1995

CA770

CB740

CC700

328 i

03.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

M3 3.0, 3.2

01.1994 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

3 Cabriolet (E46) 318 Ci

09.2001 ▶

CA530

CB500

320 Ci

09.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

323 Ci

04.2000 ▶ 09.2000

CK700

CA770

CB740

325 Ci

09.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

330 Ci

06.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

M3 3.2

04.2001 ▶

CK700

CA770

CB740

B CC700

B B B

CC700

B

320 Cd

D

02.2005 ▶

CK800

CA852

CB802

B

330 Cd

D

08.2005 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

320i

03.2007 ▶ 08.2007

CK700

CA770

CB740

320i

03.2007 ▶

CK700

RB, B

320i

03.2007 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

325i

03.2007 ▶

CK800

RB, B

330i

03.2007 ▶

CK800

RB, B

335i

03.2007 ▶

CK800

RB, B

M3

03.2007 ▶

CK800

RB, B

3 Cabriolet (E93)

320d

D

03.2007 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B

320d

D

03.2007 ▶

CK800

RB, B

325d

D

03.2007 ▶

CK920

RB, B

330d

D

03.2007 ▶

CK920

RB, B

316 g, i

03.1994 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

318 ti

11.1994 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

323 ti

08.1997 ▶ 08.2000

CA770

CB740

CC700

01.1995 ▶ 08.2000

CA852

CB802

1.6 Ti

06.2002 ▶ 02.2005

CA530

CB500

316 ti

06.2001 ▶ 02.2005

CA530

CB500

318 ti

09.2001 ▶ 02.2005

CA530

CB500

CA770

CB740

B

318 tds

D

3 Compact (E46)

325 ti

06.2001 ▶ 02.2005

CK700

318 td

D

03.2003 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

320 td

D

09.2001 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

3 Coupe (E36) 09.1993 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

318 is

03.1992 ▶ 04.1999

CA640

CB620

CC550

320 i

03.1992 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

03.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

325 i

03.1992 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

328 i

01.1995 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

10.1992 ▶ 04.1999

CA770

CB740

CC700

316 Ci

04.2000 ▶

CA530

CB500

318 Ci

11.1999 ▶

CA530

CB500

320 Ci

08.1999 ▶

CK700

CA770

CB740

323 Ci

04.1999 ▶ 09.2000

CK700

CA770

CB740

325 Ci

09.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

316 i

M3 3.0, 3.2 3 Coupe (E46)

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

41

B CC700

B B

TABELE ZASTOSOWAŃ

3 Compact (E36)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC700

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci

04.1999 ▶ 06.2000

CK700

CA770

CB740

330 Ci, xi

06.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

M3 3.2, CSL

06.2000 ▶

CK700

CA770

CB740

B B

CC700

B

320 Cd

D

11.2003 ▶

CK700

CA852

CB802

B

330 Cd

D

03.2003 ▶

CK700

CA1000

CB950

B

320i

11.2006 ▶ 06.2007

CK700

CA770

CB740

B

320i

03.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

320i

03.2007 ▶

CK920

325i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

325i

09.2007 ▶

CK800

325i xDrive

09.2008 ▶

CK800

325i xi

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

328i

08.2006 ▶ 11.2007

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2008 ▶

CK800

330i xDrive

09.2008 ▶

CK800

330xi

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2008 ▶

CK800

335i xDrive

09.2008 ▶

CK800

335xi

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

M3

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

3 Coupe (E92)

Stop/Start, RB, B RB, B RB, B

RB, B RB, B

RB, B RB, B

320d

D

03.2007 ▶

CK800

320d

D

03.2007 ▶

CK920

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK920

320xd

D

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

325d

D

03.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

325d

D

03.2007 ▶

CK920

330d xd

D

09.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

330d xDrive

D

01.2009 ▶

CK920

335d

D

09.2008 ▶

CK920

335d

D

09.2006 ▶

CK920

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B

RB, B B RB, B RB, B CA1000

CB950

B

3 Touring (E30) 09.1991 ▶ 06.1994

CA640

CB620

CC550

318 i

09.1987 ▶ 06.1994

CA640

CB620

CC550

320 i

01.1988 ▶ 12.1991

CA640

CB620

CC550

325 i, X

07.1987 ▶ 10.1993

CA770

CB740

CC700

01.1988 ▶ 06.1993

CA1000

CB950

CC900

316 i

324 td

D

3 Touring (E36) 316 i

01.1996 ▶ 10.1999

CA640

CB620

CC550

318 i

07.1995 ▶ 10.1999

CA640

CB620

CC550

320 i

01.1995 ▶ 10.1999

CA770

CB740

CC700

323 2.5, i

09.1995 ▶ 10.1999

CA770

CB740

CC700

328 i

01.1995 ▶ 10.1999

CA770

CB740

CC700

318 tds

D

01.1995 ▶ 10.1999

CA852

CB802

325 tds

D

01.1995 ▶ 10.1999

CA1000

CB950

316 i

03.2002 ▶ 02.2005

CA530

CB500

318 i

10.1999 ▶ 02.2005

CA530

CB500

320 i

10.1999 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

325 i, xi

09.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

328 i

10.1999 ▶ 06.2000

CK700

CA770

CB740

CC900

3 Touring (E46)

42

B B CC700

B

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 3 Touring (E46) 330 i, xi

06.2000 ▶ 02.2005

CK700

CA770

CB740

B

318 d

D

03.2002 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

320 d

D

03.2000 ▶ 02.2005

CK800

CA852

CB802

B

330 d, xd

D

10.1999 ▶ 02.2005

CK920

CA1000

CB950

B

316i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

316i

09.2007 ▶

CK920

318i

01.2006 ▶

CK700

CA640

CB620

B

318i

CA770

CB740

B

CA640

CB620

B

3 Touring (E91) Stop/Start, RB, B

09.2007 ▶

CK700

318i

09.2007 ▶

CK920

320i

09.2005 ▶

CK700

320i

09.2007 ▶

CK920

323i

04.2006 ▶ 06.2007

CK700

CA770

CB740

B

325i

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

325i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

325i

09.2007 ▶

CK800

325i xDrive

09.2008 ▶

CK800

325xi

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

330i

09.2007 ▶

CK800

330i xDrive

09.2008 ▶

CK800

330i xi

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

335i

09.2008 ▶

CK800

335i xDrive

09.2008 ▶

CK800

335xi

09.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

B

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

D

09.2005 ▶

CK800

318d

D

09.2007 ▶

CK920

320d

D

09.2005 ▶

CK800

320d

D

09.2007 ▶

CK920

320d xDrive

D

09.2008 ▶

CK920

320xd

D

09.2007 ▶

CK800

325d

D

09.2008 ▶

CK920

330d

D

01.2009 ▶

CK920

330d xd

D

09.2005 ▶

CK920

335d

D

09.2008 ▶

CK920

335d

D

09.2006 ▶

CK920

RB, B

RB, B RB, B

RB, B RB, B

Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B Stop/Start, RB, B CA852

CB802

B RB, B B

CA1000

CB950

CA1000

CB950

B RB, B B

5 (E12) 518

07.1974 ▶ 05.1981

CB620

CC550

518i

08.1977 ▶ 08.1981

CB620

CC550

520

08.1972 ▶ 08.1977

CB620

CC550

520 i

08.1972 ▶ 05.1977

CB740

CC700

520/6

09.1977 ▶ 05.1981

CB620

CC550

525

08.1973 ▶ 10.1976

CB740

CC700

525

08.1976 ▶ 05.1981

CB620

CC550

528

01.1975 ▶ 08.1977

CB740

CC700

528 i

04.1977 ▶ 05.1981

CB620

CC550

M 535, i

06.1980 ▶ 08.1981

CB620

CC550

518 i

06.1981 ▶ 12.1987

CB542

CC502

520 i

06.1981 ▶ 06.1990

CB542

CC502

525 2.7, e, i

06.1981 ▶ 12.1987

CB620

CC550

528 i

06.1981 ▶ 12.1987

CB620

CC550

5 (E28)

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

43

TABELE ZASTOSOWAŃ

318d

RB, B


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 5 (E28) 535 535, i, i,, M

01.1985 ▶ 12.1987

CB740

CC700

M5 3.5

08.1985 ▶ 12.1987

CB950

CC900

09.1983 ▶ 12.1987

CB740

CC700

524 d, td

D

5 (E34) 518 i

08.1989 ▶ 09.1995

CA770

CB740

520 24V, i

09.1989 ▶ 09.1995

CA722

CB712

520 i

01.1988 ▶ 08.1991

525 24V, i, X

09.1989 ▶ 09.1995

CA722

CB712

525 i

CB542

01.1988 ▶ 08.1991

CB712

530 i, V8

01.1988 ▶ 09.1995

CB852

535 i

01.1988 ▶ 09.1995

540 i, V8

09.1992 ▶ 09.1995

CA722

CB712

M5 3.6, 3,8, KAT

CC652

CB852

10.1988 ▶ 09.1995

CA1000

CB950

524 td

D

03.1988 ▶ 09.1995

CA852

CB802

525 td, tds

D

09.1991 ▶ 09.1995

CA852

CB802

520 i

01.1996 ▶ 06.2003

CA770

CB740

523 i

11.1995 ▶ 09.2000

CA770

CB740

525 i

09.2000 ▶ 06.2003

CA770

CB740

528 i

11.1995 ▶ 09.2000

CA722

CB712

530 i

09.2000 ▶ 06.2003

CB852

535 i

04.1996 ▶ 06.2003

CB852

540 i

04.1996 ▶ 06.2003

CB852

M5

10.1998 ▶ 06.2003

CB1100

CC900

5 (E39)

520 d

D

02.2000 ▶ 06.2003

525 d, td

D

01.1997 ▶ 06.2003

525 tds

D

01.1996 ▶ 06.2003

530 d

D

08.1998 ▶ 06.2003

CA1000

CB950 CB950 CB852

CA1000

CB950

CA1000

CB950

5 (E60) 3.0

03.2005 ▶

EK920

520i

09.2007 ▶

CK800

520i

07.2003 ▶

CK800

523i

01.2007 ▶

CK800

523i

07.2005 ▶

CK800

525i

01.2007 ▶

CK800

525i

01.2007 ▶

CK800

525i xDrive

09.2008 ▶

CK800

525i xi

09.2003 ▶

530i

B RB, B

CA852

CB802

CA852

CB802

CA852

CB802

EK920

CA1000

CB950

B

01.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

530i

01.2007 ▶

CK800

530i xDrive

09.2008 ▶

CK800

530i xi

07.2003 ▶

EK920

540i

07.2005 ▶

540i

01.2007 ▶

545i

09.2003 ▶

545i

09.2003 ▶

550i

07.2005 ▶

550i

01.2007 ▶

M5

09.2004 ▶

B RB, B B RB, B B RB, B

RB, B RB, B CA1000

CB950

B

CB1100

B

CB1100

B

EK920

RB, B

EK920

CA1000

CB950

B

CB1100

B

CB1100

B

EK920

RB, B

520d

D

07.2005 ▶

EK920

CA1000

CB950

B

520d

D

09.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

520d

D

09.2007 ▶

CK800

525d

D

12.2004 ▶

RB, B CB1100

44

B

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 5 (E60) 525d

D

06.2004 ▶

CB1100

B

525d

D

01.2007 ▶

CB1100

B

525d xd

D

06.2004 ▶

EK920

CB950

B

525d xDrive

D

09.2008 ▶

EK920

530d

D

07.2003 ▶

530d

D

07.2003 ▶

530d xd

D

07.2003 ▶

CB950

B

530d xd

D

07.2005 ▶

CB1100

B

530d

D

01.2007 ▶

CB1100

530d xd

D

01.2007 ▶

CB1100

530d xDrive

D

09.2008 ▶

CB1100

RB, B

535d

D

09.2004 ▶

CB1100

B

535d

D

01.2007 ▶

CB1100

RB, B

CA1000

RB, B CB1100 CB1100

EK920

CA1000

5 GRAN TURISMO 535i

10.2009 ▶

CK920

RB, B

550i

10.2009 ▶

CK920

RB, B

10.2009 ▶

CK920

RB, B

530d

D

5 Touring (E34) 518 g, i

CA640

09.1994 ▶ 01.1997

518 i

03.1993 ▶ 09.1994

CB620

CC550

CB740

CC700

520 i

11.1991 ▶ 01.1997

CA602

CB542

525 i, X

11.1991 ▶ 01.1997

CA722

CB712

530 i, V8

09.1992 ▶ 01.1997

540 i

09.1993 ▶ 01.1997

CA722

CB712

09.1994 ▶ 01.1997

CA1000

CB950

12.1991 ▶ 01.1997

CA852

CB802

520 i

01.1997 ▶ 05.2004

CA722

CB712

523 i

01.1997 ▶ 09.2000

CA722

CB712

525 i

09.2000 ▶ 05.2004

CA722

CB712

528 i

01.1997 ▶ 09.2000

CA722

CB712

530 i

09.2000 ▶ 05.2004

CA852

CB802

540 i

01.1997 ▶ 05.2004

CA1000

CB950

M5 3.8 525 td, tds

D

CB852

520 d

D

02.2000 ▶ 09.2003

CA1000

CB950

525 d, tds

D

03.1997 ▶ 05.2004

CA1000

CB950

530 d

D

08.1998 ▶ 05.2004

CA1000

CB950

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

CA852

CB802

B

5 Touring (E61) 520i

06.2004 ▶

CK800

520i

09.2007 ▶

EK920

523i

07.2005 ▶

CK800

523i

01.2007 ▶

EK920

525i

01.2007 ▶

EK920

525i

01.2007 ▶

EK920

525i xDrive

09.2008 ▶

EK920

525i xi

06.2004 ▶

EK920

CA1000

CB950

B

530i

CA852

CB802

B

01.2007 ▶

CK800

530i

01.2007 ▶

EK920

530i xDrive

09.2008 ▶

EK920

530i xi

06.2004 ▶

EK920

RB, B RB, B RB, B RB, B

RB, B RB, B CA1000

CB950

B

530i xi

01.2007 ▶

CB1100

B

545i

06.2004 ▶

CB1100

B

550i

07.2005 ▶

CB1100

B

550i

01.2007 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

EK920

RB, B

45

TABELE ZASTOSOWAŃ

5 Touring (E39)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

CA1000

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 5 Touring (E61) M5

02.2007 ▶

CB1100

B

CB950

B

520d

D

07.2005 ▶

EK920

520d

D

09.2007 ▶

EK920

525d

D

12.2004 ▶

CB1100

525d

D

06.2004 ▶

CB1100

525d

D

01.2007 ▶

525d xd

D

06.2004 ▶

EK920

525d xDrive

D

09.2008 ▶

EK920

530d

D

06.2004 ▶

CB1100

530d

D

07.2005 ▶

CB1100

530d xd

D

06.2004 ▶

CB950

B

530d xd

D

07.2005 ▶

CB1100

B

530d

D

01.2007 ▶

CB1100

530d xDrive

D

09.2008 ▶

CB1100

RB, B

535d

D

09.2004 ▶

CB1100

B

535d

D

01.2007 ▶

CB1100

RB, B

RB, B

CB1100 CA1000

CB950

B RB, B

EK920

CA1000

6 (E24) 3.5

03.1983 ▶ 10.1989

CB740

CC700

628 CSi

09.1979 ▶ 08.1987

CB740

CC700

630 CS

04.1976 ▶ 08.1979

CB740

CC700

633 CSi

04.1976 ▶ 08.1984

CB740

CC700

635 CSi

06.1978 ▶ 09.1990

CB740

CC700

M 635, CSi

03.1984 ▶ 05.1989

CB740

CC700

6 (E63) 630i

09.2004 ▶

CK800

630i

07.2007 ▶

CK920

CA852

CB1100

645Ci

01.2004 ▶

CK920

CA1000

CB950

650i

B

07.2005 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

650i

07.2007 ▶

CK920

M6

09.2005 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

CA1000

CB1100

B

635d

D

07.2007 ▶

CK920

635d

D

07.2007 ▶

CK920

630i

09.2004 ▶

CK800

630i

07.2007 ▶

CK920

645Ci

04.2004 ▶

650i

B RB, B

RB, B

RB, B

6 Cabriolet (E64) CA852

CB1100

CK920

CA1000

CB1100

B

07.2005 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

650i

07.2007 ▶

CK920

M6

07.2006 ▶

CK920

CA1000

CB1100

B

CA852

CB802

B

635d

D

07.2007 ▶

CK920

635d

D

07.2007 ▶

CK920

B RB, B

RB, B

RB, B

7 (E23) 2.5

07.1977 ▶ 06.1986

CB740

CC700

3.4

06.1982 ▶ 06.1986

CB740

CC700

728 i

05.1977 ▶ 08.1986

CB740

CC700

730

05.1977 ▶ 08.1979

CB740

CC700

732 i, i/733

05.1977 ▶ 08.1986

CB740

CC700

735 i

09.1979 ▶ 08.1986

CB740

CC700

745 i

04.1980 ▶ 08.1986

CB740

CC700 CC700

7 (E32) 730 i,iL, V8

12.1986 ▶ 09.1994

CA770

CB740

735 i,iL

09.1986 ▶ 09.1992

CA852

CB802

740 i,iL, V8

04.1992 ▶ 09.1994

CA852

CB802

46

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

09.1987 ▶ 09.1994

CA852

CB802

728 i,iL

08.1995 ▶ 11.2001

CA770

CB740

730 i,iL

10.1994 ▶ 11.2001

CA770

CB740

735 i,iL

01.1996 ▶ 11.2001

CA770

CB740

740 i,iL

10.1994 ▶ 11.2001

CA770

CB740

750 i,iL

12.1994 ▶ 11.2001

CA770

CB740

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 7 (E32) 750 i,iL, V12 7 (E38)

725 tds

D

04.1996 ▶ 11.2001

CK920

CA1000

CB950

B

730 d

D

08.1998 ▶ 11.2001

CK920

CA1000

CB950

B

740 d

D

05.1999 ▶ 11.2001

CK920

CA1000

CB950

B

730 i,Li

03.2003 ▶

CK920

B

735 i,Li

11.2001 ▶

CK920

B

740 i,Li

07.2005 ▶

CK920

B

745 i,Li

11.2001 ▶

CK920

B

750 i,Li

07.2005 ▶

CK920

B

760 i,Li

01.2003 ▶

CK920

B

7 (E65, E66)

730 d, Ld

D

10.2002 ▶

CK920

B

740 d

D

10.2002 ▶

CK920

B

745 d

D

03.2005 ▶

CK920

B

740i

10.2008 ▶

CK920

RB, B

750i , xDrive

10.2008 ▶

CK920

RB, B

760i

09.2009 ▶

CK920

RB, B

7 (F01, F02)

730d

D

10.2008 ▶

CK920

RB, B

740d

D

09.2009 ▶

CK920

RB, B

840 Ci, i

02.1993 ▶ 12.1999

CA722

CB712

CC652

850 Ci, CSi, i,Ci

04.1990 ▶ 12.1999

CA722

CB712

CC652

01.1957 ▶ 05.1961

CB542

CC502

1500 1.6

10.1962 ▶ 07.1966

CB620

1600

04.1964 ▶ 04.1968

CB620

1800

08.1963 ▶ 09.1969

CB620

1800

07.1969 ▶ 09.1971

CB500

1800 Ti

10.1963 ▶ 04.1968

CB620

2000 1.8, Ti, Tii, Tilux

01.1966 ▶ 11.1972

CB500

CC440

10.1967 ▶ 05.1969

CB620

CC550

2.6

10.1958 ▶ 11.1961

CB620

CC550

2600

09.1961 ▶ 12.1964

CB620

CC550

3.1 Super

11.1958 ▶ 11.1961

CB620

CC550

3200 CS, L, S

09.1961 ▶ 07.1966

CB620

CC550

2.5 CS

09.1974 ▶ 03.1976

CB620

CC550

2000 C/CA, CS

10.1965 ▶ 06.1970

CB620

CC550

2800 CS

01.1969 ▶ 04.1971

CB620

CC550

3.0 CS, Csi

05.1971 ▶ 03.1976

CB620

CC550

3.2 CSL

01.1974 ▶ 12.1975

CB620

CC550

02.1975 ▶ 04.1977

CB620

CC550

503 Cabriolet 3.2 1500-2000

CC440

1600 GT Coupe 1.6 2.6- 3200 V8 Coupe

2000-3.2 Coupe (E9)

2500-3.3 (E3) 2.8 L

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

47

TABELE ZASTOSOWAŃ

8 (E31)


BMW MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL BMW 2500-3.3 (E3) 2500

10.1968 ▶ 04.1977

CB620

CC550

2800

10.1968 ▶ 07.1975

CB620

CC550

3.0 L, S, Si

05.1971 ▶ 04.1977

CB620

CC550

3.2 Li

10.1975 ▶ 04.1977

CB620

CC550

01.1974 ▶ 09.1976

CB620

CC550

05.1979 ▶ 05.1983

CB620

CC550

3.3 L M1 3.5 X1 sDrive18i

10.2009 ▶

CK700

RB

xDrive28i

10.2009 ▶

CK800

RB

sDrive18d, 'xDrive18d

D

10.2009 ▶

CK800

Stop/Start, RB

sDrive20d, xDrive20d, xDrive23d

D

10.2009 ▶

CK800

Stop/Start, RB

X3 (E83) 2.0 i

CA640

CB620

01.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

01.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

CA640

CB620

CK800

CA852

CB802

B

CK800

CA852

CB802

B

07.2005 ▶

2.5 i, si 3.0 i, si xDrive20i

09.2008 ▶

xDrive25i

09.2008 ▶

xDrive30i

09.2008 ▶

2.0 d

D

10.2004 ▶

CK800

CA852

CB802

B

3.0 d, sd

D

01.2004 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

xDrive18d

D

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

xDrive20d

D

09.2008 ▶

CK800

CA852

CB802

B

xDrive30d

D

09.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

xDrive35d

D

09.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

3.0 i

05.2000 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.4 i

05.2000 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

4.6 is

02.2002 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

4.8 is

04.2004 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

05.2001 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

3.0 si

02.2007 ▶

CK800

CA852

CB802

B

4.8 i

02.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

M

09.2009 ▶

CK920

RB, B

xDrive30i

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive48i

09.2008 ▶

CK920

X5 (E53)

3.0 d

D

X5 (E70)

RB, B

3.0 d, sd

D

02.2007 ▶

CK920

CA1000

CB950

xDrive30d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive35d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

35i

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

50i

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

B

M

09.2009 ▶

CK920

RB, B

xDrive35i

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive50i

09.2008 ▶

CK920

B

X6 (E71)

RB, B

30d

D

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

35d

D

05.2008 ▶

CK920

CA1000

CB950

xDrive30d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

xDrive35d

D

09.2008 ▶

CK920

RB, B

B

Z1 2.5

CB542

06.1988 ▶ 06.1991

48

CC502

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


BMW > Cadillac MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CC550

PRODUCENT/ MODEL BMW Z3 1.8

10.1995 ▶ 10.1998

CA640

CB620

1.9

10.1995 ▶ 01.2003

CA770

CB740

2.0

04.1999 ▶ 01.2003

CA770

CB740

2.2

08.2000 ▶ 01.2003

CA770

CB740

2.8

04.1997 ▶ 06.2000

CA770

CB740

3.0

06.2000 ▶ 01.2003

CA770

CB740

M 3.2

03.1997 ▶ 01.2003

CA770

CB740

Z3 Coupe 2.8

07.1997 ▶ 06.2000

CA770

CB740

3.0

06.2000 ▶ 06.2003

CA770

CB740

M 3.2

02.1998 ▶ 06.2003

CA770

CB740

2.0 i

04.2005 ▶

CA640

CB620

2.2 i

10.2003 ▶

CA640

CB620

CA770

CB740

B

Z4 (E85)

2.5 i, si

02.2003 ▶

CK700

3.0 i, si

02.2003 ▶

CK700

CA770

CB740

B

3.2 M

03.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

sDrive23i

05.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

sDrive30i

05.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

sDrive35i

05.2009 ▶

CK700

CA770

CB740

B

Z4 (E89)

Z4 Coupe 3.0 si

03.2006 ▶

CA640

CB620

3.2 M

03.2006 ▶

CA640

CB620

CA1000

CB950

Z8 4.9

06.2000 ▶ 06.2003

CK920

B

BUGATTI GT

09.1991 ▶ 12.1996

CA1000

CB950

S

09.1992 ▶ 12.1996

CA1000

CB950

BUICK CENTURY 5.7 D

D

CB621

04.1978 ▶ 12.1979

LE SABRE 3.8

CA1000

01.1999 ▶

CB950

PARK AVENUE 3.8

01.1991 ▶ 10.1996

CB705

2.8

04.1979 ▶ 12.1982

CB621

3.3 V6

09.1989 ▶ 09.1993

CB621

SKYLARK

CADILLAC BLS 2.0 Flexpower, T

04.2006 ▶

CA770

CB740

2.8 T

04.2006 ▶

CA770

CB740

04.2006 ▶

CA770

CB740

1.9 D

D

CTS 2.6

03.2002 ▶

CB705

3.2

03.2002 ▶

CB705

4.6

09.1991 ▶ 09.1994

CB705

4.6

09.1994 ▶

CB705

10.1998 ▶

CB705

ELDORADO

ESCALADE 5.8

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

49

TABELE ZASTOSOWAŃ

CB 110


Cadillac > Chevrolet MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CADILLAC SEVILLE 4.6 SLS, STS, V8

09.1997 ▶

CB705

09.1987 ▶ 09.1990

CB705

08.1979 ▶

CB705

1.2

03.2006 ▶

CB605

1.4

03.2006 ▶

CB605

1.5

05.2005 ▶

CB605

01.1994 ▶

CB741

2.8 4WD

09.1982 ▶ 12.1989

CB620

CC550

4.3

09.1988 ▶ 08.1994

CB620

CC550

2.4 4WD

06.2006 ▶

CB605

3.2 4WD

06.2006 ▶

CB741

10.2006 ▶

CB1005

SEVILLE II 4.5 V8 5.7 D

D

CHEVROLET AVERO

BLAZER '94 4.3 Allroad, V6 BLAZER S '82

CAPTIVA

2.0 4WD, D

D

CORSICA 2.2

01.1991 ▶ 12.1996

CB621

3.1 V6

04.1987 ▶ 12.1996

CB621

6.0

09.2004 ▶

CB741

Z06 7.0

03.2006 ▶

CB741

01.2005 ▶

CB705

CORVETTE

EPICA 2.0 2.5 2.0 D

D

06.2006 ▶

CB705

01.2007 ▶

CB1005

EVANDA 2.0

CA641

03.2005 ▶

CB621

IMPALA 3.4 V6

01.1999 ▶

CB705

3.8 V6

01.1999 ▶

CB705

KALOS 1.2

03.2005 ▶

CA531

CB501

03.2005 ▶

CA531

CB501

1.4 16V

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.6

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.8

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.4 16V LACETTI

2.0 D

D

01.2007 ▶

CB705

2.3

12.1992 ▶ 07.1996

CB705

3.1 LS

08.1989 ▶ 09.2004

CB705

3.4 LT

10.1999 ▶ 09.2004

CB705

3.8

10.1991 ▶ 07.1996

CB705

3.7

01.1980 ▶ 12.1983

CB705

5.0

01.1980 ▶ 12.1983

CB705

03.2005 ▶

CB357

LUMINA

MALIBU

MATIZ 0.8 1.0

CB357

03.2005 ▶

50

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Chevrolet > Chrysler MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CHEVROLET NUBIRA 1.6

03.2005 ▶

CA641

CB621

1.8

03.2005 ▶

CA641

CB621

2.0 D

D

CB705

01.2007 ▶

REZZO 1.6

03.2005 ▶

CA641

CB621

2.0

03.2005 ▶

CA641

CB621

CA852

CB802 CB802 CB802

CHRYSLER 300 C 2.7

09.2004 ▶

CK800

3.5 AWD

09.2004 ▶

CA852

5.7 AWD

09.2004 ▶

CA852

6.1 SRT8

06.2005 ▶

CA852

CB802

09.2005 ▶

CA1000

CB950

3.2

07.2003 ▶

CA770

CB740

SRT-6

09.2004 ▶

CA770

CB740

3.0 CRD

D

B

CROSSFIRE

GS DAYTONA SHELBY 2.2 i, Turbo

10.1987 ▶ 10.1992

CB705

2.5 i, Turbo

01.1989 ▶ 10.1992

CB705

2.2 i, Turbo

09.1986 ▶ 12.1994

CB705

2.5 i, Turbo

09.1986 ▶ 12.1994

CB705

3.0 i, V6

01.1990 ▶ 12.1996

CB705

3.0 i, V6

01.1990 ▶ 12.1994

CB705

LE BARON

NEON 1.8 16V

09.1997 ▶ 08.1999

CA641

CB621

CC551

2.0 16V

05.1994 ▶ 08.1999

CA641

CB621

CC551

1.6

11.2001 ▶

CA530

CB500

2.0 16V, R/T

10.2001 ▶

CA530

CB500

NEW YORKER 3.5 24V, i

CB705

04.1993 ▶ 09.1998

PT CRUISER 1.6

11.2001 ▶

CA602

CB542

2.0

06.2000 ▶

CA602

CB542

06.2000 ▶

CA602

CB542

08.2003 ▶

CA640

CB620

08.2005 ▶

CA640

CB620

09.1989 ▶ 12.1995

CA640

CB620

CA1000

CB950

2.4 2.4 GT 2.2 CRD

D

SARATOGA 3.0 VIPER 8.0

07.1998 ▶

VISION 3.5 TSi

09.1993 ▶

CB621

2.5 i

08.1984 ▶ 09.1995

CB741

3.0 i

08.1984 ▶ 09.1999

CB741

08.1990 ▶ 09.1995

CB741

01.1992 ▶ 09.1995

CB741

2.0 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

2.4 AWD, i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

3.0

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

VOYAGER I

3.3 AWD, i 2.5 TD

D

VOYAGER II

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

51

TABELE ZASTOSOWAŃ

NEON II


Chrysler > Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CHRYSLER VOYAGER II 3.3 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

3.8 AWD, i

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

01.1995 ▶ 03.2001

CB741

2.4

02.2000 ▶

CB741

3.3 AWD, Flex-Fuel

02.2000 ▶

CB741

3.8 AWD

02.2000 ▶

CB741

2.5 AWD, TD, TDiC

D

VOYAGER III

2.5 CRD

D

02.2000 ▶

CB741

2.8 CRD

D

06.2004 ▶

CB741

3.3

01.2008 ▶

CB741

3.8

10.2007 ▶

CB741

10.2007 ▶

CB741

4 4

03.1963 ▶ 02.1970

CB450

4 4

01.1970 ▶ 12.1975

CB440

CC400

6 6

02.1970 ▶ 07.1990

CB440

CC400

08.1978 ▶ 10.1988

CB440

CC400

10 Super

03.1973 ▶ 12.1977

CB500

CC440

6 6

01.1963 ▶ 07.1969

CB501

CC441

8 8

07.1969 ▶ 12.1977

CB500

CC440

1.3 Sport

04.1987 ▶ 12.1988

CB500

CC440

VOYAGER IV

2.8 CRD

D

CITROËN 2 CV

ACADIANE 6 6 AMI

AX 1.4 GTi

06.1991 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

10 10, E

07.1986 ▶ 12.1998

CA530

CB500

CC440

11 11, 4x4, KAT

09.1986 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

14 14, 4x4

12.1986 ▶ 04.1997

CA530

CB500

CC440

CB500 CB620

CC550

14 D

D

09.1988 ▶ 12.1997

CA530

15 D

D

08.1994 ▶ 12.1997

CA640

AXEL 0.7

10.1981 ▶ 03.1991

CB500

CC440

11 11

01.1984 ▶ 03.1991

CB500

CC440

BERLINGO 1.1 i

07.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 bivalent, i

07.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.2000 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 4WD, i

04.1997 ▶

CA640

CB620

CC550

1.4

05.2005 ▶

CA530

CB500

CC440

CB620

electrique

01.2000 ▶

CA640

1.6 110, 75, 90, HDi

D

07.2005 ▶

CA640

CB620

1.8 D

D

07.1996 ▶

CA640

CB620

1.9 4WD, 70, D

D

07.1996 ▶

CA640

CB620

2.0 4WD, 90, HDi

D

12.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

BX 1.4

01.1987 ▶ 01.1992

CB500

CC440

1.6

01.1987 ▶ 01.1992

CB500

CC440

11 11

10.1986 ▶ 06.1992

CB500

CC440

14 14, E

10.1982 ▶ 02.1993

CB500

CC440

15 15

10.1987 ▶ 05.1992

CB500

CC440

16 16, E

10.1982 ▶ 12.1994

CB500

CC440

52

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB620

CC550

PRODUCENT/ MODEL CITROËN BX 19 16V, 19, 4x4, E, GTi, KAT

07.1986 ▶ 12.1994

1.8 D

D

10.1985 ▶ 09.1993

CA640

CB620

1.9 D

D

01.1987 ▶ 01.1992

CA640

CB620

18 D

D

10.1985 ▶ 09.1993

CA640

CB620

19 D

D

09.1983 ▶ 12.1994

CA640

CB620

TRD Turbo

D

03.1988 ▶ 12.1994

CA640

CB620

CA530

CB500

C1 1.0 1.4 HDi

CB440

06.2005 ▶

D

06.2005 ▶

C2 1.1

09.2003 ▶

1.4 16V

09.2003 ▶

CA530

CB500

09.2003 ▶

CA530

CB500

09.2003 ▶

CA640

CB620

09.2005 ▶

CA640

CB620

1.6 VTS 1.4 HDi

D

1.6 HDi

D

CB440

C3 1.1 i

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V, Bivalent, i

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 i

12.2003 ▶

1.4 i

12.2003 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440 CC550

CL600

Stop/Start, A

1.4 16V, HDi

D

02.2002 ▶

CA640

CB620

1.6 16V, HDi

D

09.2005 ▶

CA640

CB620

02.2009 ▶

CA530

CB500

02.2009 ▶

CA640

CB620

10.2005 ▶

CA640

CB620

1.4

05.2003 ▶

CA530

CB500

1.6

05.2003 ▶

CA530

CB500

04.2004 ▶

CA530

CB500

11.2004 ▶

CA530

CB500

CA640

CB620

A

C3 Picasso 1.4 1.6 1.6 HDi

D

C3 Pluriel

D

TABELE ZASTOSOWAŃ

1.4 HDi

CC440

C4 1.4 16V 1.6 120, 140, 150, 16V, BioFlex, THP, VTi

09.2007 ▶

1.6 16V

11.2004 ▶

CA530

CB500

2.0 16V

11.2004 ▶

CA640

CB620

1.6 HDi

D

11.2004 ▶

CA640

CB620

2.0 HDi

D

11.2004 ▶

CA770

CB740

07.2008 ▶

CA640

CB620

02.2007 ▶

CA640

CB620 CB620

C4 Picasso 1.6 120, 140, THP, VTi 1.8 16V, i 2.0 16V, i

02.2007 ▶

CA640

1.6 HDi

D

02.2007 ▶

CA640

CB620

2.0 HDi

D

02.2007 ▶

CA770

CB740

CK700

B

C4 Grand Picasso 1.6 16V

07.2008 ▶

CA640

CB620

1.8 16V, i

10.2006 ▶

CA640

CB620

2.0 16V, i

10.2006 ▶

CA640

CB620

CA640

CB620

CA770

CB740

CA640

CB620

1.6 HDi

D

10.2006 ▶

2.0 HDi

D

10.2006 ▶

CK700

C5 1.8 16V

03.2001 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

53

B


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN C5 2.0 16V, BioFlex, HPi

03.2001 ▶

CA640

CB620

3.0 Carlsson

09.2003 ▶ 08.2004

CA640

CB620

3.0 V6

03.2001 ▶

CA770

CB740

09.2004 ▶

CA640

CB620 CB740 CB740

1.6 HDi

D

2.0 HDi

D

03.2001 ▶

CA770

2.2 HDi

D

03.2001 ▶

CA770

2.7 HDi

D

02.2008 ▶

CA770

CB740

3.0 HDi

D

04.2009 ▶

CA1000

CB950

C6 3.0 V6

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.2 HDi

D

06.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

B

2.7 HDi

D

09.2005 ▶

CK700

CA770

CB740

B

07.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

07.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

C8 2.0 16V 2.2 3.0 V6

07.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

2.0 HDi

D

07.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

2.2 HDi

D

07.2002 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

C15 1.0

10.1984 ▶ 12.1997

CA530

CB500

CC440

1.1 i

10.1984 ▶ 12.1996

CA530

CB500

CC440

1.3

07.1987 ▶ 05.1988

1.4 E, i

05.1987 ▶ 12.1996

CB500

CC440

CA530

CB500

CC440

1.8 D

D

07.1986 ▶ 12.2000

CA640

CB620

1.9 D

D

12.2000 ▶ 12.2005

CA640

CB620

1.8 E

07.1987 ▶ 02.1994

CA640

CB620

CC550

2.0 E

09.1981 ▶ 03.1994

CA640

CB620

CC550

C25

1.9 D, TD

D

07.1987 ▶ 02.1994

CA770

CB740

2.5 4x4, D, Turbo

D

10.1985 ▶ 02.1994

CA1000

CB950

CC900

C35 2.0

CB705

11.1973 ▶ 01.1994

2.2 D

D

11.1973 ▶ 01.1980

2.5 D

D

02.1980 ▶ 01.1994

CA1000

CB950

CC900

CB950

CC900

C-CROSSER 2.4 16V 2.2 HDi

D

08.2008 ▶

CB1004

02.2007 ▶

CB1004

CX I 2000 2000

09.1974 ▶ 08.1985

CB620

CC550

2200 2200

09.1974 ▶ 08.1985

CB620

CC550

2400 2400, GTi

08.1976 ▶ 06.1983

CB740

CC700

07.1983 ▶ 08.1985

CB740

CC700

25 2, GTi, TRI, Turbo 2200 D

D

10.1975 ▶ 02.1979

CB950

CC900

25 D, Turbo

D

04.1983 ▶ 08.1985

CB950

CC900

2500 D, Turbo

D

02.1978 ▶ 08.1985

CB950

CC900

20 20, RE

08.1985 ▶ 12.1992

CB620

CC550

22 TRS

07.1985 ▶ 12.1992

CB620

CC550

22TRS

07.1985 ▶ 07.1989

CB620

CC550

25 2, GTi, i, TRI, Turbo

08.1985 ▶ 12.1992

CB740

CC700

08.1985 ▶ 12.1992

CB950

CC900

CB950

CC900

CX II

25 2, D, Turbo

D

2500 D, Turbo

D

08.1985 ▶ 12.1986

54

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN DS 19

05.1959 ▶ 10.1972

CB705

20

07.1968 ▶ 07.1975

CB705

21

09.1965 ▶ 08.1975

CB705

23

09.1972 ▶ 07.1975

CB705

DS3 1.4 16V

04.2010 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

04.2010 ▶

CA530

CB500

11.2009 ▶

CA640

CB620

1.6 HDi

D

DYANE 4

08.1967 ▶ 07.1975

CB440

CC400

6

12.1968 ▶ 10.1984

CB440

CC400

EVASION 1.8

02.1996 ▶ 07.2002

CA640

CB620

CC550

2.0 16V

06.1994 ▶ 07.2002

CA640

CB620

CC550

06.1994 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

2.0 C.T., Turbo 1.9 TD

D

11.1994 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

2.0 16V, HDI, TD

D

05.1997 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

2.1 TD

D

05.1996 ▶ 07.2002

CA770

CB740

CC700

GS Birotor

09.1973 ▶ 10.1975

CB500

CC440

1.0

09.1970 ▶ 09.1977

CB500

CC440

1.1

09.1977 ▶ 07.1981

CB500

CC440

1.2

04.1973 ▶ 06.1979

CB500

CC440

A 1.2, 1.3, Spezial

04.1973 ▶ 07.1986

CB500

CC440

X 2

09.1975 ▶ 07.1979

CB500

CC440

11.1969 ▶ 08.1977

CB705

HY 1.9 19

08.1956 ▶ 12.1965

CB500

19 B, F, P, Super

08.1959 ▶ 08.1975

CB705

20 F

01.1969 ▶ 08.1975

CB705

21 F

04.1966 ▶ 11.1972

CB705

CC440

JUMPER 2.0 4x4, bivalent

02.1994 ▶

CA640

CB620

CC550

02.1994 ▶ 04.2002

CA770

CB740

CC700

D

11.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

2.2 100, 120, HDi

D

04.2006 ▶

CA770

CB740

2.2 16V, HDi

D

02.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

2.5 4x4, D, DT, TD, TDi

D

03.1994 ▶ 04.2002

CA1000

CB950

CC900

2.8 4x4, HDi

D

09.2000 ▶

CA1000

CB950

CC900

3.0 160, HDi

D

09.2006 ▶

CA1000

CB950

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 160

D

09.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 160

D

09.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 100

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 120

D

04.2006 ▶

CB1100

2.2 HDi 160

D

09.2006 ▶

CB1100

1.9 4x4, D, TD

D

2.0 HDi

CK700

CK920

JUMPER Bus

JUMPER Kasten

JUMPER Pritsche/Fahrgestell

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

55

H

H

TABELE ZASTOSOWAŃ

ID


Citroën MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN JUMPY 1.6 i

10.1995 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i

03.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

D

01.2007 ▶

CA640

CB620

1.6 90, HDi 1.9 70, D, TD

D

10.1995 ▶

CA770

CB740

CC700

2.0 110, 120, 140, 95, HDi

D

10.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

2.2 HDi

D

12.2003 ▶ 10.2006

CA770

CB740

CC700

LNA 0.6

11.1976 ▶ 07.1986

CB450

1.0

07.1984 ▶ 10.1986

CB450

1.1

07.1982 ▶ 04.1985

CB450

0.6

05.1968 ▶ 10.1987

CB500

CC440

4x4

10.1979 ▶ 10.1987

CB500

CC440

MEHARI

NEMO 1.4 1.4 HDi

D

02.2008 ▶

CA530

CB500

02.2008 ▶

CA640

CB620

SAXO 1.0 X

05.1996 ▶ 06.2003

CA530

CB500

CC440

1.1 X,SX

05.1996 ▶ 09.2003

CA530

CB500

CC440

1.4 VTS

05.1996 ▶ 06.2003

CA530

CB500

02.1996 ▶ 04.2004

CA530

CB500

09.1996 ▶ 04.2004

CA640

CB620

1.6 VTL,VTR, VTS 1.5 D

D

CC550

SM 2.7 Injection

04.1970 ▶ 12.1974

CB705

2.9 Automatique

09.1973 ▶ 12.1974

CB705

VISA 0.6

09.1978 ▶ 03.1991

CB440

CC400

1.0

09.1984 ▶ 06.1988

CB440

CC400

11 E, RE

09.1978 ▶ 03.1991

CB440

CC400

14 14, GT

03.1982 ▶ 03.1991

CB500

CC440

01.1985 ▶ 03.1991

CB500

CC440

07.1980 ▶ 06.1982

CB500

CC440

04.1984 ▶ 03.1991

CB620

CC550

16 GTI II Super, X 17 D

D

XANTIA 1.6 i

03.1993 ▶ 01.1998

CA640

CB620

CC550

1.8 16V, i

03.1993 ▶ 04.2003

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i, Turbo

03.1993 ▶ 04.2003

CA640

CB620

CC550

3.0 24V, i, V6

01.1997 ▶ 04.2003

CA770

CB740

CC700

1.9 D, SD, Turbo

D

06.1994 ▶ 04.2003

CA640

CB620

2.0 109, 90, HDI

D

02.1999 ▶ 04.2003

CA640

CB620

2.1 12V, D, Turbo

D

06.1995 ▶ 02.1999

CA640

CB620

2.0 16V, i, Turbo

05.1989 ▶ 10.2000

CA640

CB620

CC550

3.0 24V, V6

05.1989 ▶ 10.2000

CA770

CB740

CC700

XM

2.1 12V, D, D12, TD

D

05.1989 ▶ 10.2000

CA770

CB740

CC700

2.5 TD

D

05.1994 ▶ 10.2000

CA770

CB740

CC700

1.4 i

04.1997 ▶ 08.2005

CA530

CB500

1.6 16V, i

04.1997 ▶ 08.2005

CA530

CB500

1.8 16V, Aut., i, VTS

04.1997 ▶ 10.2004

CA530

CB500

2.0 16V, i

04.1997 ▶ 08.2005

CA640

CB620 CB620 CB620

XSARA

1.4 HDi

D

01.2003 ▶ 08.2005

CA640

1.5 D

D

04.1997 ▶ 09.2000

CA640

56

CC550

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Citroën > Daewoo MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL CITROËN XSARA 1.8 D, TD

D

04.1997 ▶ 09.2000

CA640

CB620

1.9 D, SD, TD

D

04.1997 ▶ 08.2005

CA640

CB620

2.0 109, 90, HDi

D

02.1999 ▶ 08.2005

CA770

CB740

1.6 16V

06.2000 ▶

CA530

CB500

1.8 16V

02.2000 ▶

CA530

CB500

2.0 16V

01.2003 ▶

CA640

CB620

CA640

CB620

CA770

CB740

CC700

XSARA PICASSO

1.6 HDi

D

05.2004 ▶

2.0 HDi

D

12.1999 ▶

CK700

C

ZX 1.1 1.1

03.1991 ▶ 06.1997

CA530

CB500

CC440

1.4 i

03.1991 ▶ 10.1997

CA530

CB500

CC440

1.6 i

03.1991 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

1.8 16V, i

07.1992 ▶ 02.1998

CA640

CB620

CC550

03.1991 ▶ 06.1997

CA640

CB620

CC550

1.9 i 2.0 16V, i

07.1992 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

1.4 D

D

07.1994 ▶ 10.1997

CA640

CB620

CC550

1.8 D

D

06.1993 ▶ 10.1997

CA640

CB620

1.9 D, DT, TD

D

03.1991 ▶ 10.1997

CA640

CB620

DACIA 1300 1.3

12.1972 ▶ 05.1983

CB500

CC440

1.3

05.1983 ▶

CB500

CC440

1.4

01.1995 ▶

CB500

CC440

01.1995 ▶

CB500

CC440 CC550

1310

1.5 1.9 D

D

02.2005 ▶

CA640

CB620

1.4

09.2004 ▶

CA530

CB500

1.6 16V

09.2004 ▶

CA530

CB500

09.2005 ▶

CA602

CB542

04.1996 ▶ 03.2001

CA530

CB500

09.1989 ▶ 09.2000

CA530

CB500

1.2 16V

11.2008 ▶

CA530

CB500

1.4

06.2008 ▶

CA530

CB500

1.6

06.2008 ▶

CA530

CB500

11.2008 ▶

CA640

CB620

02.2003 ▶

CA530

CB500

02.2003 ▶

CA640

CB620

04.2000 ▶ 03.2003

CA530

CB500

CC440

1.5 16V

10.1993 ▶ 09.1999

CA640

CB620

CC550

1.8

02.1995 ▶ 09.1999

CA640

CB620

CC550

2.0

10.1991 ▶ 06.1999

CA640

CB620

CC550

CA641

CB621

CC551

1.5 dCi

D

NOVA 1.4 PICK UP 1.4

CC440

SANDERO

1.5 dCi

D

SOLENZA 1.4 1.9 D

D

CC440

SUPERNOVA 1.4 DAEWOO ESPERO

EVANDA 2.0

08.2002 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

57

TABELE ZASTOSOWAŃ

LOGAN


Daewoo > Daf MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL DAEWOO KALOS 1.2

04.2003 ▶

CA531

CB501

1.4 16V

09.2002 ▶

CA531

CB501

KORANDO 2.3

01.1999 ▶

CB1005

3.2

01.1999 ▶

CB1005

01.1999 ▶

CB1005

2.9 D, TD

D

LACETTI 1.4

02.2004 ▶

CA641

CB621

1.6

02.2004 ▶

CA641

CB621

02.2004 ▶

CA641

CB621

1.8 LANOS 1.4

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1.5

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1.6 16V

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

2.0 16V

06.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

2.2 16V

04.1999 ▶ 12.2002

CA641

CB621

CC551

CA640

CB620

CC550

CF1152

CG1102

LEGANZA

LUBLIN II 2.2 2.4 D, TD

05.1998 ▶ 02.2002

D

04.1997 ▶

MATIZ 0.8

09.1998 ▶

CB356

1.0

01.2003 ▶

CB356

2.3

01.1999 ▶

CB1005

3.2

01.1999 ▶

CB1005

MUSSO

2.2 TD

D

09.1999 ▶

CB1005

2.9 D, TD

D

01.1999 ▶

CB1005

NEXIA 1.5 16V

02.1995 ▶ 08.1997

CA640

CB620

CC550

1.4

10.2003 ▶ 12.2004

CA641

CB621

CC551

1.6 16V

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

1.8

04.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

2.0 16V

05.1997 ▶

CA641

CB621

CC551

NUBIRA

REXTON 3.2 V6 2.9 TD

D

04.2002 ▶

CB1004

04.2002 ▶

CB1004

REZZO 1.6

09.2000 ▶

CA641

CB621

CC551

1.8

09.2000 ▶

CA641

CB621

CC551

09.2000 ▶

CA641

CB621

CC551

2.0 TICO 0.8

02.1995 ▶ 12.2000

CB356

07.1967 ▶ 09.1974

CB500

CC440

11.1966 ▶ 09.1974

CB500

CC440

09.1974 ▶ 08.1975

CB442

CC412

10.1967 ▶ 09.1972

CB442

CC412

DAF 33 0.7 44 0.8 46 0.8 DE, LUX, LUXE, SUPER 55 1.1 MARATHON

58

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Daf > Daihatsu MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL DAF 66 1.1 MARATHON, SL

10.1972 ▶ 08.1975

CB442

CC412

1300 MARATHON

09.1973 ▶ 08.1975

CB442

CC412

CB442

CC412

400-Serie 428-435 2.5, D, TD

D

CA472

04.1989 ▶ 08.1993

DAIHATSU APPLAUSE I 1.6 16V, 4WD

06.1989 ▶ 07.1997

CB456

07.1997 ▶

CB456

03.2003 ▶

CB456

10.1977 ▶ 02.1983

CB456

10.1983 ▶ 03.1987

CB456

10.1983 ▶ 03.1987

CB704

1.0 GTi, Turbo

03.1987 ▶ 12.1992

CB456

1.3 4WD, i

06.1988 ▶ 02.1993

CB456

03.1987 ▶ 12.1992

CB704

1.0

09.1994 ▶ 03.1996

CB456

1.3 16V

01.1993 ▶ 04.2001

CB456

1.5 16V

08.1994 ▶

CB456

1.6 GTi

03.1993 ▶ 11.1999

CB456

1.3

11.1981 ▶ 07.1987

CB454

1.6

12.1981 ▶ 07.1987

CB454

0.7

09.2003 ▶

CB456

1.3

03.2006 ▶

CB456

0.5

10.1980 ▶ 09.1985

CB356

0.6

08.1982 ▶ 09.1985

CB356

09.1985 ▶ 12.1990

CB356

10.1990 ▶ 12.1994

CB356

01.1995 ▶ 11.1996

CB356

11.1996 ▶ 10.1998

CB356

10.1998 ▶ 05.2003

CB356

05.2003 ▶

CB356

04.2007 ▶

CB356

07.2000 ▶

CB456

APPLAUSE II 1.6 16V CHARADE 1.0 CHARADE I 1.0 CHARADE II 1.0 Turbo 1.0 D, TD

D

CHARADE III

1.0 D, TD

D

CHARADE IV

CHARMANT

TABELE ZASTOSOWAŃ

COPEN

CUORE I

CUORE II 0.8 4WD CUORE III 0.8 CUORE IV 0.8 CUORE V 0.8 CUORE VI 1.0 i CUORE VII 1.0 CUORE VIII 1.0 EXTOL 1.3 FEROZA 1.6 16V, i

CB621

10.1988 ▶

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

59

CC551


Daihatsu > Daimler MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

10.1988 ▶

CB621

CC551

1.5 16V

10.1996 ▶ 07.1998

CB456

1.6 16V

05.1998 ▶

CB456

0.8

06.1986 ▶ 12.1989

CB356

CC550

1.0

06.1986 ▶ 12.1989

CB356

CC550

1.0 i

12.1992 ▶ 05.1998

CB356

1.3 16V, i

05.1998 ▶

CB356

PRODUCENT/ MODEL DAIHATSU FEROZA Hard Top 1.6 16V, i GRAN MOVE

HIJET I

HIJET II

1.2 D

D

05.1995 ▶ 03.1998

CA640

CB620

1.4 D

D

03.1998

CA640

CB620

MATERIA 1.3

10.2006 ▶

CB456

1.5 4WD, ECO

10.2006 ▶

CB456

0.8

10.1996 ▶

CB356

1.0 i

10.1998 ▶

CB356

MOVE

ROCKY 2.0 2.8 D, TD

CA641

02.1985 ▶ 04.1993

D

CB621

02.1985 ▶

CB1005

1.0 4WD, i

04.1998 ▶

CB456

1.3 4WD, Sport

08.2000 ▶

CB456

1.5

03.2008 ▶

CB456

0.8

09.1983 ▶ 05.1986

CB456

1.0

09.1983 ▶ 05.1986

CB456

CC551

SIRION

SPARCAR

TAFT 1.6 4x4, D

D

09.1976 ▶ 02.1985

CB604

2.5 4x4, D

D

08.1978 ▶ 08.1982

CB604

2.8 4x4, D

D

08.1982 ▶ 02.1985

CB604

1.3 4WD, 4x4, DVVT

10.1997 ▶

CB456

1.5 4WD

11.2005 ▶

CB456

06.2006 ▶

CB356

TERIOS

TREVIS 1.0 WILDCAT/ROCKY 2.8 D, TD

D

CB1005

02.1985 ▶ 04.1987

YRV 1.0

02.2001 ▶

CB356

1.3 4WD, GTti

02.2001 ▶

CB456

Double / Vanden, 5.3, H.E., Six

07.1972 ▶ 02.1993

CB705

Sovereign 2.8, 3.4, 4.2

10.1969 ▶ 10.1986

CB705

Double 5.3, Six

05.1975 ▶ 12.1977

CB705

Sovereign 4.2

09.1973 ▶ 12.1977

CB705

DAIMLER 2.8 - 5.3

COUPE

DAIMLER Double 6.0, Six

09.1994 ▶

CA1000

CB950

Six 4.0

09.1994 ▶

CA1000

CB950

V8 4.0, Super

07.1997 ▶

CA1000

CB950

60

CC900

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Daimler > Ferrari MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL DAIMLER LANDAULETTE 4.2

03.1974 ▶ 12.1991

CB705

06.1968 ▶ 12.1991

CB705

Double 6.0, Six

02.1993 ▶ 09.1994

CB705

Sovereign 3.6

10.1986 ▶ 09.1989

Sovereign 4.0

09.1989 ▶ 09.1994

CB705

01.1971 ▶ 12.1993

CB705

2.0 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

2.4 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

3.0

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

3.3 i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

3.8 AWD, i

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

01.1995 ▶ 03.2001

CB705

2.4

02.2000 ▶

CB705

3.3 AWD

02.2000 ▶

CB705

3.8 AWD

02.2000 ▶

CB705

2.4 ECO+

01.2009 ▶

CB605

2.7 FLEXFUEL

01.2009 ▶

CB605

3.5 AWD

06.2008 ▶

CB605

05.1994 ▶ 08.1999

CB705

08.1999 ▶

CB705

06.2007 ▶

CB1005

06.2007 ▶

CB1005

2.0 16V

12.1995 ▶

CB705

2.4 16, 16V, V

12.1995 ▶

CB705

2.5 V6

12.1995 ▶

CB705

LIMOUSINE 4.2 XJ 40, 81 CA602

CB542

CC502

DE TOMASO PANTERA 5.8 DODGE CARAVAN II

2.5 TD

D

CARAVAN III

JOURNEY

2.0 16V NEON II 2.0 16V NITRO 3.7 4WD, V6 2.8 4WD, CRD

D

STRATUS

FERRARI MARANELLO 550 550

09.1996 ▶

CA770

CB740

575 M

04.2002 ▶

CA770

CB740

208/308 208 Turbo

06.1982 ▶ 10.1989

CB705

308 GTB, GTS, Qv

09.1975 ▶ 06.1985

CB705

09.1985 ▶ 09.1989

CB740

09.1985 ▶ 09.1989

CB740

328 GTB 3.2 328 GTS 3.2 348 TB 3.4

02.1990 ▶ 04.1994

CA770

CB740

CA770

CB740

328 GTS 3.4

08.1990 ▶ 12.1995

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

61

TABELE ZASTOSOWAŃ

NEON


Ferrari MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FERRARI 360 MODENA 3.6

02.2000 ▶

CA770

CB740

360 F1

03.1999 ▶

CA770

CB740

Challenge Stradale

05.2003 ▶

CA770

CB740

365 GT 2+2 4.4

06.1967 ▶ 04.1971

CB740

4.4

02.1969 ▶ 12.1974

CB740

4.4

05.1971 ▶ 12.1974

CB740

05.1979 ▶ 03.1985

CB705

04.1985 ▶ 12.1988

CB705

365 GTB/4 DAYTONA

400 i 4.8 412 i 4.9 456 GT 5.5

01.1993 ▶

CA770

CB740

08.1976 ▶ 08.1984

CA770

CB740

4.9

11.1994 ▶ 08.1996

CA770

CB740

5.0

11.1994 ▶ 08.1996

CA770

CB740

01.1992 ▶ 10.1994

CA770

CB740

10.2000 ▶

CA770

CB740

06.2006 ▶

CA1000

CB950

04.2004 ▶

CA1000

CB950

07.2008 ▶

CA770

CB740

512 BB 4.9 512 M

512 TR 5.0 550 BARCHETTA 5.5 599 GTB FIORANO 6.0 612 SCAGLIETTI 5.7 CALIFORNIA 4.3 DINO GT 206 206

02.1969 ▶ 10.1969

CB705

246 246

10.1969 ▶ 10.1973

CB705

208 208

02.1975 ▶ 06.1980

CB705

308 308

02.1974 ▶ 06.1980

CB705

04.1972 ▶ 10.1973

CB705

DINO GT4

DINO GTS 246 246 ENZO FERRARI 6.0

09.2003 ▶

CA770

CB740

05.1994 ▶ 03.1999

CA770

CB740

07.1994 ▶

CA770

CB740

F355 BERLINETTA 3.5 F355 GTS 3.5 F40 3.0

CB705

02.1988 ▶ 06.1992

F430 4.3

CA770

03.2005 ▶

CB740

MONDIAL 3.2 Quattrovalvole

09.1985 ▶ 09.1989

CB704

3.4 T

01.1989 ▶ 12.1993

CB704

8 8, Quattrovalvole

07.1980 ▶ 07.1987

CB704

05.1984 ▶ 12.1991

CB740

TESTAROSSA 5.0

62

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT 1000er-Serie 1100 1100

07.1953 ▶ 06.1961

CB620

CC550

1200 Granluce

02.1959 ▶ 03.1962

CB620

CC550

1300 1300

11.1961 ▶ 02.1967

CB620

CC550

1500 1500

11.1961 ▶ 03.1969

CB620

CC550

1.4

09.1967 ▶ 05.1971

CB501

CC441

1200 1200

07.1966 ▶ 07.1975

CB501

CC441

1400 Special, Sport

06.1967 ▶ 12.1972

CB501

CC441

1500 Special, Sport, T

01.1966 ▶ 07.1975

CB501

CC441

1600 1600, Special, Sport, T

01.1969 ▶ 12.1975

CB501

CC441

1800 Abarth, Rally, Sport

01.1972 ▶ 12.1977

CB501

CC441

07.1967 ▶ 03.1974

CB501

CC441

600 600

09.1972 ▶ 06.1977

CB501

650 650

07.1977 ▶ 09.2000

CB501

700 700

09.1987 ▶ 06.1996

CB501

0.9

06.1971 ▶ 05.1983

CB501

CC441

1.0 Sport

01.1977 ▶ 12.1986

CB501

CC441

12.1981 ▶ 05.1983

CB501

CC441

04.1981 ▶ 12.1986

CB621

CC551

1.1

03.1969 ▶ 12.1984

CB501

CC441

1.3 Berlinetta, Rally, Sport

09.1971 ▶ 12.1984

CB501

CC441

2.9

06.1969 ▶ 12.1971

CB621

CC551

3.2

10.1971 ▶ 03.1978

CB621

CC551

124

125 1.6 Special 126

127

1.3 Sport 1.3 Diesel

D

128

131 1.3 Mirafiori, Super

10.1974 ▶ 12.1982

CB501

CC441

1.4 Mirafiori, Super

11.1980 ▶ 01.1984

CB501

CC441

1.6 CL, Mirafiori, Super

10.1974 ▶ 04.1985

CB501

CC441

2.0 Abarth, Racing, Rally, Super

01.1976 ▶ 12.1984

CB621

CC551

2.0 D

D

07.1978 ▶ 08.1984

CB741

2.5 Diesel, Super

D

06.1978 ▶ 12.1984

CB741

132 1.6

04.1972 ▶ 12.1982

CB501

CC441

1.7 GLS, Special

04.1972 ▶ 01.1977

CB501

CC441

2.0 GLS, i.e.

01.1976 ▶ 12.1982

CB621

CC551

2.0 D

D

07.1978 ▶ 07.1982

CB740

CC700

2.5 D

D

07.1978 ▶ 07.1982

CB740

CC700

2.0

10.1967 ▶ 01.1972

CB705

2.4

10.1972 ▶ 03.1974

CB950

CC900

135 DINO

147 0.9

04.1977 ▶ 12.1981

CB500

CC440

1.0

10.1976 ▶ 12.1995

CB500

CC440

1.1

10.1984 ▶ 08.1989

CB500

CC440

1.3 Rallye, TR

07.1980 ▶ 10.1990

CB500

CC440

1.4

10.1980 ▶ 10.1995

CB500

CC440

10.1980 ▶ 10.1995

CB500

CC440

09.1966 ▶ 06.1982

CB620

CC550

1.3 D

D

238-SERIE 1.4

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

63

TABELE ZASTOSOWAŃ

130


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT 242-SERIE 1.6

10.1975 ▶ 07.1982

CB620

CC550

1.9

10.1975 ▶ 07.1982

CB620

CC550

2.2 D

D

10.1975 ▶ 08.1980

CB620

CC550

2.5 D

D

08.1980 ▶ 07.1982

CB620

CC550

0.5

01.1957 ▶ 12.1975

CB451

0.6

05.1973 ▶ 01.1976

CB451

1.2

10.2007 ▶

1.2

10.2007 ▶

1.4

10.2007 ▶

500

1.4 Abarth 1.3 Djet

D

CB440

A

CL600

Stop/Start, A CB440

08.2008 ▶

CA530

CB500

10.2007 ▶

CA530

CB500

600 0.6

03.1955 ▶ 05.1961

CB500

CC440

10.1960 ▶ 02.1971

CB500

CC440

0.8 Special

07.1964 ▶ 10.1972

CB501

CC441

Sport

02.1968 ▶ 12.1972

CB501

CC441

01.1978 ▶ 01.1986

CB500

CC440

06.1964 ▶ 10.1967

CB705

1500 L

10.1963 ▶ 12.1970

CB705

2300

07.1962 ▶ 03.1969

CB705

1600 i.e

04.1981 ▶ 12.1985

CB621

CC551

2000 i.e., Volumex

06.1978 ▶ 07.1986

CB621

CC551

06.1981 ▶ 11.1985

CB740

CC700

0.8 850

900 T/E 0.9 1500 1.5 1500-2300

ARGENTA

2500 Diesel, Turbodiesel

D

BARCHETTA 1.8 16V

04.1995 ▶

CA530

CB500

BRAVA 1.2 16V, 80

12.1998 ▶ 10.2001

CA530

CB500

CC440

1.4 12, V

10.1995 ▶ 10.2001

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.1995 ▶ 10.2001

CA530

CB500

1.8 16V, GT

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

CC550

09.1998 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

1.2 16V, 80

12.1998 ▶ 10.2001

CA530

CB500

CC440

1.4 T-Jet

10.1995 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.1995 ▶ 02.2002

CA530

CB500

1.8 GT

10.1995 ▶ 10.2001

CA530

CB500

2.0 20V, HGT

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

2.0 1.9 100, 105, 75, D, JTD, S, TD

D

BRAVO

1.6 Djet

D

03.2008 ▶

CA640

CB620

1.9 100, 75, D, S, TD

D

10.1995 ▶ 10.2001

CA640

CB620

1.9 105, Djet, JTD

D

12.1998 ▶

CA770

CB740

2.0 Djet

D

09.2008 ▶

CA770

CB740

CC550

CAMPAGNOLA 2.0 2.4 D

D

06.1974 ▶ 10.1989

CB500

CC440

06.1974 ▶ 10.1989

CB950

CC900

12.1991 ▶ 01.1998

CB440

CC400

CINQUECENTO 0.7 i

64

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT CINQUECENTO 0.9 i.e., S

07.1991 ▶ 07.1999

CB440

CC400

1.1 Sporting

10.1994 ▶ 01.1998

CB440

CC400

COUPE 1.8 16V

03.1996 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

11.1993 ▶ 08.2000

CA640

CB620

CC550

1.8 16V

12.2005 ▶

CA640

CB620

1600 1600

12.1985 ▶ 12.1990

2.2 16V

06.2005 ▶

CA640

CB620

2000 16V, CHT, i.e., Turbo

12.1985 ▶ 08.1996

2.0 16V, 20V, Turbo CROMA

2500 V6

CB500

06.1993 ▶ 08.1996

1.9 Djet

D

06.2005 ▶

1900 D, i.d., Turbo

D

05.1989 ▶ 12.1996

2.4 Djet

D

06.2005 ▶

2500 D, TD, TDE

D

12.1985 ▶ 08.1996

CC440

CB620

CC550

CB620

CC550

CA770

CB740

CA852

CB802

CB740

CC700

CB740

CC700

DOBLO 1.2

03.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4

10.2005 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4

01.2010 ▶

1.6 16V, Natural, Power

10.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

CA640

CB620

CL600

Stop/Start

1.3 16V, Djet, JTD

D

05.2004 ▶

1.3 D Multijet

D

01.2010 ▶

1.9 D

D

03.2001 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

10.2001 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

07.2003 ▶

CA770

CB740

1.9 D Multijet

D

10.2005 ▶

CA770

CB740

1.9 D Multijet

D

01.2010 ▶

CL600

Stop/Start

CL700

Stop/Start CB620

CC550

1.8

01.1982 ▶ 12.1988

140 3, Natural, Power

04.2009 ▶

2.0

01.1982 ▶ 04.2002

2.0 4x4

06.1990 ▶ 05.1994

CB740

CC700

2.0 Bipower

04.2002 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0/Combinato 1.9 CAT, Combinato, D, TD, TD/Combinato

CA770

CB740 CB620

CC550

03.1994 ▶ 04.2002

CA640

CB620

CC550

D

02.1987 ▶ 04.2002

CA770

CB740

CC700

100jet 2.2, D

D

07.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

100jet 2.2, D

D

07.2006 ▶

CK920

CA770

CB740

H

120jet 2.3, D

D

07.2006 ▶

CK700

CA770

CB740

H

130jet 2.3, D

D

01.2007 ▶

CK700

CA770

CB740

H

160jet 3, D, Power

D

07.2006 ▶

CK920

CA1000

CB950

2.0 JTD

D

10.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

2.3 JTD

D

04.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

2.4 4x4, D

D

01.1982 ▶ 08.1990

2.5 4x4, Combinato, D, Maxi, TD, TDI, TDI/Combinato

D

2.5 4x4, D, TD D 2.8 4x4, D, iDTD, JTD, Power, TDI D

03.1994 ▶ 04.2002

CB950

CC900

CA1000

CB950

CC900

CA1000

CB950 CB950

CC900 CC900

01.1982 ▶ 05.1994 10.1997 ▶

DUCATO Bus 100 Multijet 2.2 D

D

07.2006 ▶

CB1100

120 Multijet 2.3 D

D

07.2006 ▶

CB1100

160 Multijet 3.0 D

D

07.2006 ▶

CB1100

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

65

H

TABELE ZASTOSOWAŃ

DUCATO


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2.2 D

D

07.2006 ▶

CB1100

120 Multijet 2.3 D

D

07.2006 ▶

CB1100

160 Multijet 3.0 D

D

07.2006 ▶

CB1100

100 Multijet 2.2 D

D

07.2006 ▶

CB1100

120 Multijet 2.3 D

D

07.2006 ▶

CB1100

160 Multijet 3.0 D

D

07.2006 ▶

CB1100

DUCATO Pritsche/Fahrgestell

DUNA 0.9

07.1991 ▶ 10.1995

CB501

CC441

1.1

07.1991 ▶ 07.1996

CB501

CC441

1.4 Turbo

07.1991 ▶ 07.1996

CB501

CC441

60 1.1

01.1987 ▶ 12.1991

CB501

CC441

70 1.3

01.1987 ▶ 12.1991

CB501

CC441

01.1987 ▶ 12.1991

CB621

CC551

1.3

04.1986 ▶ 12.1993

CB620

CC550

1.4

10.1993 ▶ 02.1995

CB620

CC550

1.5

04.1986 ▶ 12.1996

CB620

CC550

1.6

04.1989 ▶ 12.1996

CB620

CC550

CB500

CC440

DS 1.7

D

ELBA

1.3 D

D

04.1986 ▶ 10.1992

1.7 D

D

04.1989 ▶ 12.1996

CA640

CB620

FIORINO 1.0

01.1980 ▶ 12.1987

CB501

CC441

1.0

12.1986 ▶ 04.1988

CB500

CC440

1.1 60

11.1986 ▶ 12.1988

CB500

CC440

1.3

12.1987 ▶ 09.1998

CB500

CC440

1.4

05.1994 ▶ 05.2001

CB500

CC440

1.4

02.2008 ▶

1.5 iE

01.1988 ▶ 08.1993

CB500

CC440

1.6

01.1994 ▶ 05.2001

CB500

CC440

1050 1050

01.1980 ▶ 12.1987

CB501

CC441

60 1.1

05.1988 ▶ 12.1993

CB500

CC440

70 1.3, 1.4, i.e.

01.1988 ▶ 05.2001

CB500

CC440

75 1.5, 1.6, i.e.

05.1988 ▶ 05.2001

CB500

CC440

900 900

10.1977 ▶ 12.1984

CB501

CC441

D

03.1982 ▶ 12.1988

CB621

CC551

1.3 D, Diesel

CA530

CB500

1.3 Djet

D

02.2008 ▶

1.7 D, Diesel

D

12.1987 ▶

CB620

CC550

1.7 TD

D

01.1997 ▶ 05.2001

CB740

CC700

60 1.7, D

D

05.1988 ▶ 05.2000

CB620

CC550

65 1.7, TD

D

01.1997 ▶ 05.2001

CB740

CC700

CA530

CB500

GRANDE PUNTO 1.2

10.2005 ▶

1.4 16V, Abarth, T-Jet

10.2005 ▶

CA530

CB500

CB440

1.3 Djet

D

10.2005 ▶

CA530

CB500

1.9 Djet

D

10.2005 ▶

CA640

CB620

1.2 16V

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.4 16V

12.2003 ▶

CA530

CB500

IDCA

1.3 Djet, JTD

D

01.2004 ▶

CA530

CB500

1.9 JTD

D

01.2004 ▶

CA640

CB620

JAGST 770 770

CB740

03.1968 ▶ 02.1971

66

CC700

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT LINCA 1.4 T-Jet

06.2007 ▶

CA530

CB500

1.3 Djet

D

06.2007 ▶

CA530

CB500

1.6 Djet

D

06.2009 ▶

CA640

CB620

1.2 16V

10.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 12V, 80

09.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 100, 16V, Bipower

09.1996 ▶

CA530

CB500

1.8 115, 16V

09.1996 ▶

CA530

CB500

2.0 150, 155, 20V

09.1996 ▶

CA530

CB500 CB620

CC550

MARCA

1.9 100, 75, TD

D

09.1996 ▶

CA640

1.9 105, 110, JTD

D

04.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

2.4 125, 130, JTD, TD

D

09.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

04.1999 ▶

CA530

CB500

04.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

1.0

04.1996 ▶

CA530

CB440

CC400

1.2

04.1996 ▶

CA530

CB440

CC400

1.4 KAT

04.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.5

04.1996 ▶ 06.1998

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

04.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8

10.2005 ▶

CA640

CB620

MULTIPLA 1.6 100, 16V, Bipower, Blupower 1.9 105, 110, 115, JTD

D

PALIO

1.7 TD

D

04.1996 ▶ 03.2001

CA640

CB620

1.9 D

D

03.2001 ▶

CA640

CB620

PANDA 09.2003 ▶

1.2 4x4, Bi-Power

09.2003 ▶

1.4

10.2006 ▶

1000 1000, i.e, i.e., KAT

CB440 CB440 CA530

CB500

01.1985 ▶ 02.2004

CB440

CC400

1000 4x4

01.1986 ▶ 12.1994

CB500

CC440

1100 1100, 4x4, Trekking

05.1991 ▶ 07.2004

CB440

CC400

650 650

01.1982 ▶ 07.2004

CB440

CC400

750 750

01.1986 ▶ 12.1997

CB440

CC400

800 800

02.1981 ▶ 12.1985

CB440

CC400

10.1980 ▶ 12.1996

CB440

CC400

CB440

CC400

900 900 950 4x4, 950

09.1982 ▶ 12.1986

1.3 4x4, Djet

D

10.2004 ▶

CA640

CB620

1.3 Djet, JTD

D

09.2003 ▶

CA530

CB500

1300 D

D

04.1986 ▶ 12.1992

CB620

CC550

1.3

03.1985 ▶ 06.1992

CB620

CC550

PREMIO 1.5 i.e.

03.1985 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

1.6

03.1985 ▶ 12.1996

CA640

CB620

CC550

1.6 i.e.

08.1993 ▶ 12.1996

CB705

1.1

04.1996 ▶ 02.2000

CB440

1.2 16V, 60, 80, Natural, Power

09.1999 ▶

CB440

CC400

1.4 GT, Turbo

01.1994 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 130, HGT

09.1999 ▶

CA530

CB500

55 1.1

09.1993 ▶ 09.1999

CB440

CC400

60 1.2

01.1994 ▶ 06.2000

CB440

CC400

75 1.2

10.1993 ▶ 09.1999

CB440

CC400

PUNTO

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

67

CC400

TABELE ZASTOSOWAŃ

1.1


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB440

CC400

PRODUCENT/ MODEL FIAT PUNTO 85 1.2, 16V

04.1997 ▶ 06.2000

90 1.6

01.1994 ▶ 04.1997

CA530

CB500

1.3 16V, JTD

D

06.2003 ▶

CA530

CB500

1.7 D, TD

D

01.1994 ▶ 02.2000

CA640

CB620

1.9 60, 80, D, DS, JTD

D

09.1999 ▶

CA640

CB620

1.9 JTD

D

06.2003 ▶

CA770

CB740

60 1.7, TD

D

09.1996 ▶ 09.1999

CA640

CB620

10.2009 ▶

CA530

CB500

10.2009 ▶

CA530

CB500

CA640

CB620

CC550

CC550

PUNTO EVO 1.2 1.4 1.4 16V, Multiair

10.2009 ▶

CL600

Stop/Start, A

1.3 D Multijet

D

10.2009 ▶

1.3 16V Multijet

D

10.2009 ▶

1.6 D Multijet

D

10.2009 ▶

CA640

CB620

09.2008 ▶

CA530

CB500

09.2008 ▶

CA530

CB500

CL700

Stop/Start, A

QUBO 1.4 1.3 Djet

D

REGATA 100 1.6, i.e., Super

10.1983 ▶ 12.1990

CB500

CC440

70 1.3

09.1983 ▶ 07.1989

CB500

CC440

75 1.5, i.e., KAT

12.1983 ▶ 07.1989

CB500

CC440

85 1.5, 1.6, Super

09.1983 ▶ 06.1990

CB500

CC440

90 1.6, i.e.

01.1987 ▶ 07.1989

CB500

CC440

60 1.7, Diesel

D

09.1983 ▶ 12.1989

CB620

CC550

65 1.9, Diesel

D

04.1984 ▶ 07.1989

CB620

CC550

80 1.9, Diesel, Turbo

D

05.1986 ▶ 07.1989

CB620

CC550

1.3

10.1979 ▶ 09.1983

CB501

CC441

100 1.6

10.1985 ▶ 12.1987

CB500

CC440

50 1.3

10.1985 ▶ 12.1987

CB500

CC440

01.1980 ▶ 07.1989

CB500

CC440

105 1.6, Sport

05.1981 ▶ 12.1982

CB501

CC441

125 2.0, Abarth, TC

11.1981 ▶ 09.1982

CB620

CC550

60 1.0

09.1978 ▶ 09.1982

CB501

CC441

65 1.3

01.1978 ▶ 09.1982

CB501

CC441

70 1.3

11.1983 ▶ 08.1985

CB501

CC441

75 1.3, 1.5, i.e.

01.1978 ▶ 05.1987

CB501

CC441

85 1.5

01.1981 ▶ 09.1982

CB501

CC441

90 1.6, i.e.

09.1985 ▶ 12.1987

CB501

CC441

10.1979 ▶ 09.1982

CB621

CC551

RITMO Bertone

85 1.5 RITMO I

55 1.7, Diesel

D

RITMO II

CC440

100 1.6

01.1983 ▶ 12.1987

CB500

CC440

105 1.6

01.1983 ▶ 12.1987

CB500

CC550

125 2.0, Abarth, TC

12.1982 ▶ 12.1987

CB620

CC550

130 2.0, Abarth, TC

04.1983 ▶ 12.1987

CB620

CC440

60 1.1

10.1982 ▶ 12.1987

CB500

CC440

70 1.3

01.1983 ▶ 04.1985

CB500

CC440

75 1.5, KAT

09.1985 ▶ 12.1988

CB500

CC440

85 1.5

01.1983 ▶ 12.1987

CB500

CC440

90 1.6, i.e.

12.1985 ▶ 12.1987

CB500

CC550 CC550

60 1.7, Diesel

D

10.1982 ▶ 12.1987

CB620

80 1.9, Diesel, Turbo

D

12.1985 ▶ 12.1987

CB620

68

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Fiat MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FIAT SCUDO 1.6

02.1996 ▶

CA640

CB620

CC550

2.0 16V

05.2000 ▶

CA640

CB620

CC550

D

01.2007 ▶

CA640

CB620

1.9 D, Eco, TD

D

02.1996 ▶

CA770

CB740

CC700

2.0 Djet, JTD

D

12.1999 ▶

CA770

CB740

CC700

06.2006 ▶

CA530

CB500

06.2006 ▶

CA640

CB620

1.6 Djet

SEDICI 1.6 16V, 4x4 1.9 Djet

D

SEICENTO 0.9

01.1998 ▶

1.1

01.1998 ▶

Elektra

01.1999 ▶

CA602

CB542

CB440

CC400

CB440

CC400

SIENA 1.0

09.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.2

09.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 KAT

04.1996 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

09.1998 ▶

CA530

CB500

CC440

1.2 16V

02.2002 ▶

CA530

CB500

CC440

1.4 16V

01.2004 ▶

CA530

CB500

CC440

1.6 16V

10.2001 ▶

CA530

CB500

CC440

1.8 16V

10.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

2.4 20V

10.2001 ▶

CA640

CB620

CC550

10.2001 ▶

CA770

CB740

CC700

06.1999 ▶

CA530

CB500

CC440

STILO

1.9 D, Djet, JTD

D

1.2 1.3 Djet

D

05.2006 ▶

CA530

CB500

1.7 TD

D

06.1999 ▶

CA640

CB620

1.9 D, JTD

D

12.2000 ▶

CA640

CB620

03.1989 ▶ 03.1994

CA640

CB620

03.1989 ▶ 03.1994

CA852

CB802

1.4 i.e.

03.1991 ▶ 08.1996

CA530

CB500

CC440

1.6 i.e.

03.1990 ▶ 08.1996

CA530

CB500

CC440

03.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

CC550

10.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

CC550

05.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

1.1

01.1988 ▶ 10.1991

CA530

CB500

1.4 i.e.

07.1987 ▶ 04.1995

CA530

CB500

1.6 i.e.

01.1988 ▶ 04.1995

CA530

CB500

1.8 i.e, i.e., i.e.16V, Sport

11.1989 ▶ 04.1995

CA640

CB620

CC550

2.0 16V, i.e., Sport

03.1990 ▶ 04.1995

CA640

CB620

CC550 CC550

TABELE ZASTOSOWAŃ

STRADA

TALENTO 2.0 1.9 D

D

CC550

TEMPRA

1.8 4x4, i.e. 2.0 4x4, i.e. 1.9 D, TD

D

TIPO

1.7 D

D

01.1988 ▶ 10.1995

CA640

CB620

1.9 D, TD

D

09.1990 ▶ 08.1996

CA640

CB620

ULYSSE 1.8

05.1997 ▶ 08.2002

CA640

CB620

2.0 16V, Turbo

06.1994 ▶

CA640

CB620

CC550

3.0 V6

08.2002 ▶

CA770

CB740

CC700

H

CA640

CB620

CK700

CC550

1.9 TD

D

02.1995 ▶ 08.2002

2.0 Djet, JTD

D

10.1999 ▶

CK700

CA770

CB740

CC700

H

2.1 TD

D

03.1996 ▶ 10.1999

CK700

CA770

CB740

CC700

H

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

69


Fiat > Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CK700

CA770

CB740

CC700

CA530

CB500 CB500

PRODUCENT/ MODEL FIAT ULYSSE 2.2 Djet, JTD

D

08.2002 ▶

H

UNO 0.9

02.1984 ▶ 08.1989

1.3 i.e., Turbo

04.1985 ▶ 03.1991

CB500

1.4 i.e., Turbo

09.1989 ▶ 08.2000

CA530

1.5 75, iE

01.1994 ▶ 10.1995

CA530

CB500

1.6 R

12.1989 ▶ 12.1995

CA530

CB500

45 0.9, 1.0, i.e.

03.1983 ▶ 10.1995

CA530

CB500

50 1.1, i.e.

01.1986 ▶ 12.1993

CA530

CB500

55 1.0, 1.1

01.1983 ▶ 08.2000

60 1.1

05.1985 ▶ 12.1992

70 1.3, 1.4, i.e., S

01.1983 ▶ 12.1993

CA530

CB500

10.1985 ▶ 12.1993

CA530

CB500

06.1983 ▶ 03.1992

CA640

CB620 CB620

75 1.5, i.e.

CB500 CB500

1.3 Diesel, Super

D

1.9 D

D

09.1989 ▶ 03.1994

CA640

60 1.7, Diesel

D

07.1986 ▶ 12.1993

CA640

CB620

70 1.4, TD

D

10.1986 ▶ 10.1990

CA640

CB620

X 1/9 1.3 Exclusiv, Serie

05.1973 ▶ 12.1979

CB501

CC441

1.5 Five, Speed

11.1978 ▶ 12.1989

CB501

CC441

1300

12.1968 ▶ 12.1973

CB442

CC412

Ford

1500

12.1968 ▶ 02.1974

CB442

CC412

Ford

1600 GT

01.1969 ▶ 02.1974

CB442

CC412

Ford

1700

12.1968 ▶ 08.1972

CB442

CC412

Ford

2000

02.1969 ▶ 02.1974

CB442

CC412

Ford

2300 RS

02.1969 ▶ 02.1974

CB542

CC502

Ford

2600

08.1970 ▶ 02.1974

CB542

CC502

Ford

3000 3000

01.1970 ▶ 02.1974

CB542

CC502

Ford

1.3

02.1974 ▶ 08.1977

CB442

CC412

Ford

1.6

02.1974 ▶ 12.1977

CB442

CC412

Ford

2.0

04.1974 ▶ 12.1977

CB442

CC412

Ford

2.3

02.1974 ▶ 12.1977

CB542

CC502

Ford

3.0

02.1974 ▶ 12.1977

CB542

CC502

Ford

1.3

01.1978 ▶ 06.1985

CB442

CC412

Ford

1.6

01.1978 ▶ 04.1987

CB442

CC412

Ford

2.0

01.1978 ▶ 12.1985

CB442

CC412

Ford

2.3 Super

06.1979 ▶ 12.1985

CB542

CC502

Ford

2.8 i, Injection, Super, Turbo

01.1981 ▶ 04.1987

CB542

CC502

Ford

3.0

01.1978 ▶ 12.1981

CB542

CC502

Ford

FORD CAPRI

CAPRI II

CAPRI III

C-MAX 1.6

02.2007 ▶

CA602

CB542

1.8 Flexifuel

02.2007 ▶

CA602

CB542

02.2007 ▶

CA602

CB542

2.0 1.6 TDCi

D

02.2007 ▶

CA722

CB712

1.8 TDCi

D

02.2007 ▶

CA722

CB712

2.0 TDCi

D

02.2007 ▶

CA722

CB712

CONSUL 1700 1700

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

2000 2000

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

70

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FORD CONSUL 2300 2300

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

2500 2500

01.1972 ▶ 12.1974

CB442

CC412

Ford

3000 3000

01.1972 ▶ 12.1975

CB442

CC412

Ford

1.5 GT

10.1963 ▶ 09.1965

CB542

Ford

1.7 V4

10.1965 ▶ 03.1971

CB542

Ford

2000 2000

10.1965 ▶ 03.1971

CB542

Ford

1100 1100

01.1970 ▶ 03.1972

CB542

Ford

1200 1200

10.1962 ▶ 09.1966

CB542

Ford

1300 1300

10.1966 ▶ 03.1972

CB542

Ford

1500 1500, GT

10.1962 ▶ 09.1966

CB542

Ford

1600 1600, GT

10.1967 ▶ 03.1972

CB542

Ford

2000 2000

10.1970 ▶ 03.1972

CB542

Ford

GT

10.1962 ▶ 09.1966

CB542

Ford

CB542

Ford

CORSAIR

CORTINA

Lotus Spezial COUGAR 2.0 16V

08.1998 ▶ 12.2001

CA602

CB542

CC502

2.5 200, 24V, ST, V6

08.1998 ▶ 12.2001

CA602

CB542

CC502

1.3

09.1991 ▶ 02.1996

CA472

CB442

CC412

1.3

02.1996 ▶

CA472

CB442

CC412

COURIER

1.4 i

Ford

04.1996 ▶ 10.1999

CA472

CB442

CC412

1.8 D, DI

D

02.1996 ▶

CA602

CB542

CC502

1.8 D, TD

D

09.1991 ▶ 02.1996

CA602

CB542

CC502

Ford

03.1986 ▶ 03.1992

CB542

CC502

Ford

03.1986 ▶ 03.1992

CB542

CC502

Ford

1.4 2.0 D

D

ESCORT '81 Express 03.1981 ▶ 02.1986

CB442

CC412

Ford

1.3

03.1981 ▶ 02.1986

CB442

CC412

Ford

1.6

03.1981 ▶ 02.1986

CB442

CC412

Ford

02.1984 ▶ 02.1986

CB542

CC502

Ford

1.1

1.6 D

D

ESCORT '86 Express 05.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.3

02.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.4 i

02.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.6

02.1986 ▶ 07.1990

CB442

CC412

Ford

1.1

1.6 D

D

02.1986 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.8 D

D

07.1988 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.3

07.1990 ▶ 12.1994

CB442

CC412

Ford

1.4

07.1990 ▶ 12.1994

CB442

CC412

Ford

07.1990 ▶ 12.1994

CB542

CC502

Ford

01.1995 ▶

CB442

CC412

01.1995 ▶

CB542

CC502

ESCORT '91 Express

1.8 D

D

ESCORT '95 Express 1.4 1.8 D, Turbo

D

ESCORT CLASSIC 1.6 16V 1.8 TD

D

10.1998 ▶ 07.2000

CA602

CB542

CC502

10.1998 ▶ 07.2000

CA602

CB542

CC502

ESCORT I 1.6

08.1969 ▶ 11.1974

CB442

CC412

Ford

1100 1100

01.1968 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

71

TABELE ZASTOSOWAŃ

ECONOVAN


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

PRODUCENT/ MODEL FORD ESCORT I 1300 1300, GT

06.1968 ▶ 02.1976

CB442

CC412

Ford

950 950

08.1968 ▶ 08.1974

CB442

CC412

Ford

Mexico

01.1970 ▶ 10.1975

CB442

CC412

Ford

RS 1600

01.1970 ▶ 10.1974

CB442

CC412

Ford

Twin Cam

03.1968 ▶ 08.1971

CB442

CC412

Ford

1.1

12.1974 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

1.3

12.1974 ▶ 07.1981

CB442

CC412

Ford

1.6 RS

12.1974 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

1.8

12.1974 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

2.0 HeckantriCB, RS

03.1973 ▶ 08.1980

CB442

CC412

Ford

RS 1800

03.1975 ▶ 08.1977

CB442

CC412

Ford

ESCORT II

ESCORT III 09.1980 ▶ 12.1985

CB442

CC412

Ford

1.3

09.1980 ▶ 12.1985

CB442

CC412

Ford

1.6 i, RS, Turbo, XR3i

09.1980 ▶ 07.1986

CB542

CC502

Ford

RS 1600i

05.1982 ▶ 12.1985

CB542

CC502

Ford

02.1984 ▶ 12.1985

CB542

CC502

Ford

1.1

10.1985 ▶ 09.1990

CB442

CC412

Ford

1.3

01.1986 ▶ 10.1990

CB442

CC412

Ford

1.4

10.1985 ▶ 10.1990

CB442

CC412

Ford

1.6 i, RS, Turbo, XR3i

01.1986 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.1

1.6 D

D

ESCORT IV

1.6 D

D

01.1986 ▶ 01.1989

CB542

CC502

Ford

1.8 D

D

01.1989 ▶ 07.1990

CB542

CC502

Ford

1.3

07.1990 ▶ 09.1992

CB442

CC412

Ford

1.4

07.1990 ▶ 12.1992

CB442

CC412

Ford

1.6

07.1990 ▶ 12.1992

CB542

CC502

Ford

1.8 16V, XR3i

02.1992 ▶ 12.1992

CB542

CC502

Ford

RS 2000

05.1991 ▶ 12.1992

CB542

CC502

Ford

07.1990 ▶ 12.1992

CB712

CC652

Ford

1.3

09.1992 ▶ 01.1995

CB442

CC412

Ford

1.4 i

09.1992 ▶ 01.1995

CB442

CC412

Ford

1.6 16V, i, XR3i

09.1992 ▶ 01.1995

CB542

CC502

Ford

1.8 16V, 4x4, i, XR3i

09.1992 ▶ 01.1995

CB542

CC502

Ford

RS 2000, 4x4, Cosworth

09.1992 ▶ 01.1995

CB542

CC502

Ford Ford

ESCORT V

1.8 D, TD

D

ESCORT VI

1.8 D, TD

D

09.1992 ▶ 01.1995

CA722

CB712

CC652

ESCORT VII 01.1995 ▶ 02.1999

CA472

CB442

CC412

1.4

01.1995 ▶ 02.1999

CA472

CB442

CC412

1.6 16V, 4x4, i, XR3i

01.1995 ▶ 09.1999

CA602

CB542

CC502

1.8 16V, XR3i

01.1995 ▶ 08.2000

CA602

CB542

CC502

RS 2000, 4x4, Cosworth

02.1995 ▶ 10.1998

CA602

CB542

CC502

01.1995 ▶ 08.1999

CA722

CB712

CC652

1.3

1.8 D, TD, Turbo

D

FIESTA 1.0

10.1977 ▶ 11.1989

CB442

CC412

Ford

1.1

10.1977 ▶ 11.1986

CB442

CC412

Ford

1.3

10.2003 ▶

CA472

CB442

CC412

CB442

CC412

CA602

CB542

CC502

CB542

CC502

1.4

09.1986 ▶ 09.1989

1.4 TDCi

D

10.2003 ▶

1.6 D

D

09.1983 ▶ 09.1989

72

Ford Ford

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl


Ford MICRO-HYBRID

FUTURA

PLUS

STANDARD

CB712

CC652

CA722

CB712

CC652

PRODUCENT/ MODEL FORD FIESTA 1.8 D, TD

D

03.1989 ▶ 12.1995

1.8 D, TD

D

05.1998 ▶

Ford

FIESTA I 0.9

05.1976 ▶ 08.1983

CB442

CC412

Ford

1.1

05.1976 ▶ 08.1983

CB442

CC412

Ford

1.3

08.1977 ▶ 08.1983

CB442

CC412

Ford

1.6 XR2

08.1981 ▶ 08.1983