Page 1

RR II G A N T 2 0 1 13 NO OW W! M M EE D DI A - K I T RR II G A N T 2 0 1 13 NO OW W! M M EE D DI A - K I T

Riga’s professional experts

ŽURNĀLA IDEJA MAGAZINE CONCEPT

Žurnālu RigaNOW! sāka izdot 2003. gadā ar mērķi sniegt Top klases padomus, kā labāk pavadīt brīvo laiRigaNOW! magazine was launched in 2003 to give top-class advice on how to spend the best time in Riga ku restorānos, naktsklubos un veikalos. Žurnāla galvenais lasītājs ir no ārzemēm Rīgā iebraucis darījumu e audience is mostly business travelers to who are staying in only 4 cilvēks, kas apmetas četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. and 5 star hotels. Žurnālu gatavo profesionāli ārzemju izcelsmes žurnālisti, kas garantē mūsu vērtējumiem augstāko starpe magazine is prepared with the help of foreign journalists, who guarantee the high international qualtautisko kvalitāti. Ne velti 75% no žurnāla RigaNOW! numuriem ārzemju biznesmeņi paņem sev līdzi. at is why foreign businessmen take away with them 75% of our magazines back to their home countries. RigaNOW! mēnesī sasniedz ap 20 000 iebraukušo biznesmeņu, tātad gandrīz katru cilvēku, kas ieradies Rīgā kārtot darījumus un dzīvo kādā no 40 četru un piecu zvaigžņu viesnīcu numuriem. RigaNOW! reaches up to 20,000 businessmen from abroad each month, covering forty 4**** and 5***** hotels, inside the rooms.

DISTRIBUTION IZPLATĪŠANA

AUDIENCE PROFILE LASĪTĀJU PROFILS

RigaNOW! is a monthly Žurnāls RigaNOW! iznākmagazine. katru mēnesi. Total Circulation: 8000 copies. Kopējā tirāža: 8000. Format: 276 mm, mm,4848lpp., pages, Formāts: 207 207 x 276 angļu/krievu English/Russian languages. valodā.

40piecu zvaigžņu veŽurnāls tiek izplatīts 40 četru un star hotels (totaling more than nekā 3,5003500 rooms) viesnīcu numuros (kopā – vairāk istain Riga 500eksemplāru copies are sent bās) Rīgāand un Jurmala. Jūrmalā. 500 tiek iztosūextīts pats – diplomats and businessmen, who are pa pastu ekspatiem – pastāvīgi Latvijā dzīvojopermanent residents of Latvia.un diplomātiem. šiem ārzemju biznesmeņiem

1 1

Sex: Dzimums M Vīarlieeši

6677% %

FSeiemvaieletes

3333% %

Position: Profesija TTop op-lm īman eņaagevrasdītājs

5566% %

Age: Vecums 3355 –– 6600 gadi

5544% %


RIGANOW! MEDIA-KIT 2013

PRICE LIST

(Prices indicated without VAT.)

COVERS

4th COVER 207 x 276 mm Ls 1,874

2nd COVER 207 x 276 mm Ls 1,640 Mirror size

AD IN THE INNER PAGES

1/1 207 x 276 mm Ls 1,288

1/2 172 x 123 mm Ls 738

1/2 114 x 186 mm Ls 738

To the page border (+5 mm cropping)

1/3 55 x 250 mm Ls 425

1/3 114 x 123 mm Ls 425

1/4 172 x 59 mm Ls 203

DISCOUNTS

PRODUCTION CALENDAR Nr.

3rd COVER 207 x 276 mm Ls 1,640

REPETITION DISCOUNTS

Advert reservation

Maketu Lay-out iesniegšana due date

1.

25.12.

05.01. 05.01.

4 – 6 times – 10%

2.

25.01.

05.02. 05.02.

7+ times – 25 %

3.

25.02.

05.03. 05.03.

4.

25.03.

05.04. 05.04.

5.

25.04.

05.05. 05.05.

6.

25.05.

05.06. 05.06.

7.

25.06.

05.07. 05.07.

8.

25.07.

05.08. 05.08.

9.

25.08.

05.09. 05.09.

10.

25.09.

05.10. 05.10.

11.

25.10.

05.11. 05.11.

12.

25.11.

05.12. 05.12.

2 – 3 times – 5%

PREPAYMENT DISCOUNT – 10% SURCHARGE FOR SPECIAL PLACEMENT + 15%

TECHNICAL REQUIREMENTS

The layout of the magazine is made on IBM PC. Advertisements accepted only electronically – on CD, via e-mail or sending them to the FTP server: http://ftp.pelican-m.com//@RIGA_NOW/ REKLAMAS (Login: reklama_only), (Password: rekl1234). Please contact our advertising department beforehand. Advertisements must be submitted in EPS (CS2) format in Adobe Illustrator or in Press Quality PDF. Layout should have CMYK color space and 300 dpi resolution for bitmaps. The ink limit: under 300%. Type must be outlined PDF/JPG control file or a colored printout generated from the layout latest version must be attached.

CONTACTS

PIF International, member of SK Group, advertising department Brīvības gatve 214b, 4th floor, Riga, LV-1039, Latvia Phone: +371 67383499, Fax: +371 67383099 E-mail: g.jeske@riganow.magazine.lv; http://www.sk.lv

2

Pricelist RigaNOW! 2013  

Pricelist RigaNOW! 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you