__MAIN_TEXT__

Page 1

Ruter og Spor i Region Midtjylland

Fw

SKIVE

LEMVIG

RANDERS

NORDDJURS

VIBORG

STRUER

HOLSTEBRO HOLSETBRO

SYDDJURS

FAVRSKOV FAVERSKOV

SILKEBORG HERNING AARHUS

IKAST-BRANDE SKANDERBORG RINGKØBING-SKJERN

HORSENS

HEDENSTED

ODDER


Ruter og spor i landskab

Veje til Europa

Naturens varierende landskaber har gennem tiden skabt livsvilkårene for de mennesker, der har bosat sig i områdrne, og menneskene har efterfølgende udviklet deres kultur på baggrund af de specifikke livsvilkår. Der er fiskelejre ved kysterne og ved fjordene. Der er kolstre, herregårde og landsbyer ved åer og søer, hvor vandmøller og kraftværk har kunnet fungere. Og de nøjsomme hedebønder på alheden blev foregangsmænd for handel med uldvarer og trikotage - og så fremdeles. Kulturen, som er skabt på baggrund af natur og beskaffenhed, har gennem tiden manifesteret sig som kulturhistoriske spor i landskabet. der bindes sammen af ældgamle handelsstier såvel som nye naturstier og vejnet. Vejnettet, stierne og sporene er regionens nervesystem - et netværk der har skabt grobund for gentænkning af kultuelle projekter langs ruter og spor i 2017 hvor Aarhus i samarbejde med Region Midtjylland er Europæisk Kulturhovedstad.

Den europæiske fjernvandrevej E1 går fra Nordsverige via Grenå til Italien. I Region Midtjylland følger stien bl.a. Molsruten gennem det kuperede istidslandskab ved Mols bjerge på Djursland, vandreruten Århus-Silkeborg gennem Søhøjlandet samt dele af Bryrupbanestien og Hærvejen.

Nogle af ruterne her krydser hinanden, hvilket principielt gør det muligt at opleve gentænkte 2017-projekter i Region Midtjylland via ruter og stier, der samtidig byder på kulturarv, naturoplevelser og nye tiltag. I princippet kunne man tage en kulturel quadriatlon eller ionman, hvor cyklen, hesten, fødderne og kanoen afløser hinanden og fører os gennem landskab, købstæder og oplevelser som perler på snor. Ruterne består derfor af cykel-, vandre-, ride- og kanoruter. Men bilen kan også bruges. Man behøver dog ikke vente til år 2017, ruterne og stierne ligger der allerede og nogle har ligget der i flere århundrede.

Hærvejen er det nutidige navn for et ældgammelt vejforløb på langs ad Jyllands højderyg med søhøjlandet på den ene side og hedelandet på den anden. Vejen blev bl.a. brugt, når okser skulle drives til salg i Hamborg/Altona. I det 11. århundrede skal en vendisk hær have trængt langt op i Jylland ad vejen. Der er ikke tale om en enkelt, veldefineret vej, men om flere nordsydgående vejforløb. I dag er vejen delt ind i en vandre-, en cykel- og en riderute Drivvejen eller ravvejen er betegnelsen for et net af historiske veje kombineret med nye stiforløb gennem Vest- og Sønderjylland. Mange af de historiske seværdigheder langs vejen, kan spores tilbage til landbruget og den handel, der i gamle dage prægede området. Det var vestjydernes hovedfærdselsåre til de store markeder i Lübeck, Hamburg og Nederlandene og videre til Europa. Ruten er fortrinsvis en vandrerute, men den kan også cykles. Havet og fjordene The North Sea Cycle Route er en ny sammenhængende og skiltet cykelrute Nordsøen rundt. Ruren følger kysterne i Skotland, England, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. I Region Midtjylland løber ruten gennem hele vestkysten og i dele af østkysten til Grenå. Ruten byder på varierende kystlandskaber med klitter i vest og klinter i øst. Limfjordsruten eller Snapseruten er en cykelrute og Limfjordslandets svar på Frankrigs “Route de Vin”, Tysklands “Weinstrasse” og Skotlands “the Whisky Trail”. Det er dog ikke spiritussen, men mangfoldigheden af krydderurter til snapsen, der er “den røde tråd”. Ruten løber søndenfjords i Region Midtjylland og nordenfjords i Region Nordjylland. Den officielle snapsrute i Region Midtjylland er her forlænget til Kvols.

Djursland Herregårdsruten er en uafmærket cykelrute, der løber forbi en lang række af Djurslands middelalder og renæssance slotte og herregårde.

Gjerrildbanen og Ryomgård -Allingåbro banen er gamle jernbane tracés, der løber delvis langs det nedlagte banespor fra Gjerrild til Ryomgård. Turen går gennem et varieret istidslandskab og gennem nogle af Djurslands charmerende landsbyer. Heden Hedeturen fører cyklisten gennem hedeområder og plantager, forbi kulturminder fra hedens historie og opdyrkning og til industri områder med rod i områdets udvikling. Ruten er ikke afmærket. Søhøjlandet Bryrupbanestien løber langs den nedlagte jernbane mellem Horsens og Silkeborg og er i dag en kombineret cykel-, vandreog ridesti. På ruten findes shelters og overnatningsfolde til heste. Tracéens skråninger er bevokset med en mangfoldighed af træer og buske, bl.a. æbletræer, der er spiret fra æbleskrog, som de togrejende har kastet ud af togets vinduer, men også brombær, hyldebær, mirabeller, kirsebær og blommer. Fra kyst til kyst Kanoruten: I en dal på den jyske højderyg mellem Nørre Snede og Tørring udspringer Danmarks to største åer kun få hundrede meter fra hinanden. Mod sydøst løber Gudenåen, der er den længste, og mod nordvest løber Skjern Å, der er den mest vandrige. Skjern å løber gennem Skjern Nationalpark, mens Gudenåen løber gennem søhøjlandet. Trækstien eller Pramdragerstien følger stort set det spor, som pramdragerne brugte, når de trak pramme med gods op mod strømmen fra Randers til Silkeborg. Trækstien kan i princippet følges hele vejen langs Gudenåen fra Randers til Silkeborg, men det er stedvist en meget primitiv sti, og nogle strækninger kan være lukkede i regnfulde perioder med høj vandstand. Vilkårene svarer til pramdragernes. Lodsstien. Når lodserne i gamle dage skulle tilbage efter en tur gennem fjorden, var de nødt til at gå, for det var før, der var noget, der hed tog, cykel og bil. Med tiden blev der trådt en sti lodsstien - som er blevet genåbnet, og som man kan følge ned til Voer Færgested.


Bovbjerg Fyr

Svalebøgen, Stokkebro

Kongensbro Kro

Thyborøn

Gjerrild Klint

Skulpturpark, Silkeborg Bad

Mindesten, Kronheden

Hellig Kors Kloster, Lem

Felsted Havn, Felsted Kog


Kanorute

Limfjordsruten

Riderute

Hærvejen

15 27

Hedetur The North Sea Route

Vandrerute

1

Lodsstien

Trækstien

6 44

The North Sea Cycle Route

5 2 15 16 6 1 17 1 4 19 18 20

1

Cykelrute

14

13

42

16

43

11 47 Lemvig 12 25

45

Skive

26

Struer

1

4

2 1

6

21 3 22 Viborg

12

3

2

21

Randers

13 7 12 1 8 6

11

Ulfborg

3 4

Bjerringbro

1

34 33

10

18 4

4

4

2

9

12 1 8

Thorning

14

8

39 2

13

35 4

19

22 23

3

Skjern

11 14 3

24

6

1

32 Brande

5

Sønder Felding

38

11

10 3

Nørre Snede

10

24 40

6

3

Tørring

17

19 28 2

Skanderborg

7

Kanoruten Skjern Å

Kanoruten Gudenåen

41 7

Herregårdsruter

Den europæiske fjernvandrevej E1 8

12

Kystruten - Aarhusbugten

22 14 20 13

Horsens 10

Bryrupbanestien

2 16

Drivvejen

9 23

Aarhus

5

3736

7

52 6

9

2 10 7

9

10 1850 10

Ry

5

6

Ebeltoft51

29

Ringkøbing

2

9

8

8

Silkeborg

Herning 5

11 31

5

9

3

Grenaa

5 20

3

12

17 8 5

4 6 30

3

15 2

46 Holstebro

48

49

3

7

Banetracé

Juelsminde


Herregårde: 1 Clausholm Slot 2 Gammel Estrup-Herregårdsmuseet 3 Løvenholm 4 Meilgaard slot 5 Sostrup Slot 6 Katholm 7 Rugård Gods 8 Kalø Slots Ruin 9 Skaføgård Gods 10 Rosenholm Slot 11 Nørre Vosborg 12 Hald Hovedgård (Det Danske Forfatter- og Oversættercenter) 13 Herregården Brejninggård, Efterskole. 14 Urup Herregård 15 Ulstrup Slot 16 Palsgaard Slotspark 17 Constantinsborg 18 Bidstrup Gods 19 Faurskov Hovedgård 20 Frijsenborg Slot 21 Holbækgård 22 Støvringgaard Kloster Naturområder: 1 Klosterheden Plantage 2 Hjerl Hede 3 Kongenshus Mindepark 4 Ulvdal Plantage 5 Borris Hede (Nationalpark Skjern Å) 6 Kronheden 7 Nørre Vosborg Hede 8 Dollerup bakker 9 Funder bakker 10 Dejbjerg Hede 11 Lønborg Hede (ældste hede med vindmøllepark) 12 Præstbjerg Naturcenter 13 Nissum Fjord 14 Tipperne 15 Fur klinter 16 Mellempolde Vildtreservat 17 Gjerrild klint 18 Nationalpark Mols Bjerge 19 Himmelbjerget 20 Hansted Ådal (Jernalderbopladser) 22 Slaggård Banke (gravhøje) 23 Jernhatten, udsigtsbakke 24 Gudenåen og Skjern Å’s udspring Industri: 1 Daugbjerg kalkgruber 2 Mønsted kalkgruber 3 Kjellerup Væveri 4. Birk Centralpark 5 Lem Kær Vindmøllepark 6 Bang og Olufsen 7 Vestbirk kraftværk 8 Vestas

9 Grundfoss 10 Blue Food - Tang 11 Fornæs Skibsophug

Museer og oplevelsescentre 1 Hjerl Hedes Frilandsmuseum 2 Daugbjerg kalkgruber museum 3 Viborg Stiftsmuseum 4 Bilcheregnens Museum 5 Herning Museum + Textilforum 6 Skjern Å Museum 7 Bundsbæk Mølle 8 Lystbækgård 9 Klosterlund Museum og Naturcenter 10 Vester Palsgaard Skovmuseum 11 Hygum Kunstmuseum 12 Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 13 Fiskerimuseum, “Æ Fywerhus”, Jegindø 14 Trehøje Museum - landbrug og håndværk 15 Kystcentret, Thyborøn 16 Flyvholm Redningsstation 17 Jens Søndergaard Museum 18 Galleri Fjaltring 19 Tuskjær Redningsstation 20 Kunst og kulturcenter Tuskær 21 Strandingsmuseet 22 Fiskeriets Hus 23 Abelines Gård 24 Bork Vikingehavn 25 Lemvig Museum 26 Struer Museum 27 Fur Museum 28 Øm Kloster 29 Silkeborg Museum 30 Stenvad Mosebrugscenter 31 Djurslands Jernbanemuseum 32 Veterantogbane fra Bryrup til Vrads 33 Gudenådalens Museum 34 Energimuseet Tangesø 35 Silkeborg Bad 36 Brande Museum 37 Brande Gavlmalerier 38 Tarm Hattemagerhus 39 Strandgården, Husby klit 40 Hjortsvang Museum - Landsbymuseum 41 Moesgård Museum 42 Thyholm Egnsmuseum 43 Fiskerimuseum, “Æ Fywerhus”, Virksund 44 Sallingsund og omegns Museum, Glyngøre 45 Skive Museum 46 Holstebro Museum 47 Planetstien - solsystemet 1:1 milliard i skulpturer 48 Fjordcentret 49 Kulturhistorisk Museum Randers 50 Molslaboratoriet, Besøgscenter 51 Glasmuseet 52 Frigatten Jylland

Kulturarv gennem tiden 1 Kronheden Mindesten: af Alfred Kaae 2 Mindesten over Kartoffeltyskerne, Frederiks kirkegård 3 Langdyssen “Jens Langknivs hule”, Ulvedal Plantage 4 Grathe hede korset (Mindesmærke for Slaget på Grathe Hede ) 5 Thyborøn Fæstningen - Bunkers 6 Victoria Street Station 7 Bunkers Søndervig 8 Svalebøgen i Stokkebro 9 Kalkbrændeovne i Birkesig 10 Porskær Stendysser 11 Felsted Havn, Felsted Kog 12 Lars’ Grav, Kronheden Kirker 1 Harboøre Kirke (mindesten over fiskere, der druknede i 1893) 2 Hellig kors kloster 3 Dejbjerg kirke, Rakkerstole og rakkergrave 4 Trans Kirke, på kanten af havet 5 Skødstrup Kirke 6 Skippershoved skovkirkegård 8 Nimtofte Kirke + Præstegård 9 Thorsager Rundkirke 10 Træden Kirke 11 Tønning Kirke 12 Kirkeruinen (Kysing Kirke) 13 Alrø Kirke Kroer og spisesteder 1 Niels Bugges Kro, Dansk mad 2 Mallemukken, Fiskerestaurant 3 Hotel Brædstrup Kro 4 Kongensbro Kro 5 Svostrup Kro 6 Fahl Kro 7 Restaurant Skovmøllen, Marselisborg skov 8 Nordsminde kro 10 Molskroen, Ebeltoft

Fyrtårne 1. Bovbjerg fyr 2. Lyngvig Fyr 3 Fornæs Fyr Sommerhusområder 1 Vejlby 2 Vedersø klit 3 Bjerregaard Færger 1 Fursund Færgeri 2 Snaptun - Alrø Cykelfærgen 3 Mellerup-Voer Færgen Landsbymiljøer og historiske byer 1 Gl. Harlev (Præstegård + Mølle) 2 Boes 3 Hjortsvang 4 Kvols (hedegårde) 5 Gammel Rye 6 Ebeltoft


.

Udarbejdet 2012 Foreningen Skjulte Steder v/ Annette Damgaard

Profile for SKJULTE STEDER

Ruter og spor i Region Midtjylland  

I Region Midtjylland findes der en del ruter, stier og veje, der byder på kulturarv, naturoplevelser og nye tiltag. I princippet kan du tage...

Ruter og spor i Region Midtjylland  

I Region Midtjylland findes der en del ruter, stier og veje, der byder på kulturarv, naturoplevelser og nye tiltag. I princippet kan du tage...

Advertisement