Page 1

Fra trær til korrupsjon Norges engasjement i Zambia dekker mange områder. Alt fra bruk av musangu-treet til bekjempelsen av korrupsjon. Tekst: Magnus Azevedo Stirø Foto: David Hellgren-Hansen

I følge Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) bidro Norge med i overkant av 27 milliarder kroner i bistand i 2012. Av dette gikk 301.9 millioner kroner i bistand til Zambia. Hovedfokuset er økonomisk utvikling og handel som dekker 64 prosent av dette beløpet. Mange prosjekter Diplomatene som jobber ved Norges ambassade i hovedstaden Lusaka representerer Norges interesser i Zambia. Diplomater bemanner frontlinjen for norsk bistand med mange oppgaver i forskjellige sektorer. Innen agrikultur er det for eksempel et prosjekt med den lokale tresorten musangu for å redusere bruken av uorganiske gjødselmidler. Økonomisk sett fokuseres det mye på å bekjempe korrupsjon og et prosjekt mellom våre lands sentralbanker for å forhindre inflasjon. Menneskerettigheter er også et viktig område i Norges arbeid i Zambia. Bribe payers index Korrupsjon er et felt Lars Sigurd Valvatne, rådgiver ved Norges ambassade innen politiske saker og styresett, jobber tett på. I en undersøkelse, kalt Bribe Payers Index utført, av Transperancy

Mye å gjøre: det er her ved Norges ambassade i Lusaka at de ansatte koordinerer Norges bistand i Zambia innen mange områder. Internaional Zambia og Antikorrupsjonskomiteen Zambia, viser det seg at det gjenstår mye arbeid. – Undersøkelsen ser på hvor mye den alminnelige borgeren må betale i bestikkelser for å få ting gjort, og det er særlig politiet som kommer negativt ut i denne undersøkelsen. Dette kan forklares ved at det er den institusjonen folk flest kommer i kontakt med. Valvatne kan imidlertid fortelle at det har vært en stor reduksjon i korrupsjon for den alminnelige borger og sier at politiet er blant de som har forbedret seg mest. – Mye å gjøre på menneskerettigheter Et annet felt som Valvatne jobber med er menneskerettigheter. Han kan fortelle at menneskerettighetsrådet, tidligere i april, gjennomgikk status for menneskerettigheter i Zambia i det som heter Universal Periodic Review (UPR) i Genève. Her var de kritiske til Zambias håndtering på endel områder. Dette var saker som likestilling, fattigdom, og homofiles rettigheter. – Zambia har mye igjen med hensyn til LGBT rettigheter. FN

kritiserer dem særlig for at man kan bli fengslet i 14 år for sin seksuelle legning. Zambia ligger også langt bak når det kommer til fullføringen av tusenårsmålene. Selv om det har vært framgang, ligger de langt bak på de fleste. Et eksempel Valvatne bruker på framgang, er spredningen av HIV/AIDS som det har vært nedgang i sør for Sahara. Valvatne avsluttet med at han håper Norges og andres arbeid fører til et Zambia uavhengig av bistand i fremtiden.

Diplomat: Lars Sigurd Valvatne jobber med økonomiske og politiske saker ved Norges ambasadde i Zambia.

Final zambia magnus  
Advertisement