Page 1

Et skolesystem med store ulikheter Lik mulighet for skolegang er ikke noe alle land har mulighet til å tilby. I Zambias hovedstad Lusaka er skoletilbudet svært ulikt for de som har råd til å betale og de som ikke har det. Tekst og foto: David Hellgren-Hansen I bydelen Bauleni i Lusaka, ligger skolen Bauleni Public Primary School. Den er omkranset av et stort sanddekket landskap. Foran skolebygget er det imidlertid et grønt felt der blomster og busker har blitt plantet. Dette lyser opp gårdsplassen og vitner om en vilje til å gjøre skolen innbydende, selv om standarden på bygget er middelmådig. Dette er en offentlig skole i en fattig bydel. Den skiller seg tydelig fra private schools for de privilegerte, og community schools for de mest fattige. For noe som karakteriserer skolene i Zambia er nettopp store ulikheter. Store forskjeller - Når våre elever starter på skolen, vet de ikke en gang hvordan de skal holde en bok, forteller Beatrice Mutenga. Hun er rektor på Bauleni Public Primary

Stor fremtidstro: Manglende utstyr og lav standard på skolebyggene gjør ikke utslag på de store ambisjonene til elevene. School. Hun forteller at forskjellene er der ning til våre elever. En ser at lærerne på allerede før elevene begynner på skolen. privatskolene er dyktige og får god lønn. I -Elevene som går på privatskolene, har community-skolene derimot, har lærerne allerede vært borti undervisningsmateriofte verken utdanning eller opplæring. ale før de begynner på skolen, i motset-

Beholder håpet: Zambierne prøver hele tiden å gjøre det beste ut av situasjonen, og håpet om bedre skolemuligheter dør aldri.


Vakre omgivelser: Bauleni Public Primary School har laget et vakkert grøntområdet utenfor skolebygget. Dette gjør omgivelsene langt mer innbydende og er et godt tegn i skoleutviklingen. Sylvia community school ligger i bydelen Kalingalinga. Det er en liten skole for de som ikke har råd til, og dermed ikke kommer inn på, de offentlige skolene. En skole for de svakest stilte. I dag er skoleplassen nesten tom. Elevene har eksamen. Bare noen få elever rusler over den røde sanden. De har ikke skoleuniform. Det er fritak for det på communityskolene på grunn av de økonomiske problemene til de som går der.

dommen. De fleste står utenfor bygget eller sitter på benker foran fasaden. Noe felles oppholdsrom eller kantine finnes ikke. Skolen består bare av klasserom.

Å sette en standard Inni i klasserommene sitter det små elevgrupper. Veggene har flasset av og rommet er svakt opplyst. Forholdene er ikke optimale for læring, selv om de riktig nok er bedre enn ved communityskolene. Likevel En fantastisk jobb blir det gjort forsøk på å bedre situasjonen. Bene Tembo er lærer ved Sylvia community Noe det vakre grøntområdet på framsiden school. Selv om han liker jobben, er han viser. tydelig på at det er mange utfordringer i hverdagen. «Setting a standard others follow». Dette - Det er umulig å si hva som er den største er mottoet kan en lese på fasaden til Sylvia utfordringen i jobben, for det er så mange community school. Her er veggene dårav dem at jeg vet ikke hvor jeg skal begylige og avflassede. Men det gjør ingenting, nne. Jeg lærer opp rundt hundre elever, og hverken for elevene eller lærerne. For det det er tretti til førti i hver klasse på mange vil ikke være kvaliteten på veggene som færre pulter. Det byr på en del problemer. avgjør om elevene vil få godt utbytte av Forutsetningene til god læring er ikke til skolegangen. Elevene har pyntet veggene stede. Skolene kan ikke tilby elevene grunn- med tegninger og skrift. Ut fra dette kan en leggende hjelpemiddel som lærebøker og lese en stor fremtidstro, og enorme skriveredskaper. Klasserommene kan bli så overfylte at elevene må sitte på gulvet. Bene Tembo holder likevel på at han er glad i å lære bort, og han er ikke i tvil om hva som er det beste med jobben. - Å få jobbe med barna, smiler han. - Det er fantastisk. Det er tydelig at lærerne er glade i barna de lærer opp, og det er kanskje ikke så rart. Selv om skolen ikke en gang kan tilby dem kladdebøker klager nemlig barna aldri. De ser på det som et privilegium å i det hele tatt få gå på skole. Ingenting kan ta fra dem det gode humøret de møter hver dag med. Tilbake på Bauleni Public Primary School, er det en spent stemning i luften. Elevene skal få utdelt eksamenskarakterene sine. Alle er klare over hvor mye karakterene betyr, og det er tydelig at mange er nervøse før de blir kalt inn for å få den endelige

Erfaren rektor: Beatrice Mutenga er rektor på Bauleni Public Primary School. Hun har mange års erfaring med å jobbe med elever, noe hun er svært glad i å gjøre. ambisjoner. I et klasserom pryder et stort stjerneskudd bakveggen. Det står som et symbol på zambiernes tro på bedre tider, og viser at omgivelsene ikke er det viktigste. Ved siden av stjerneskuddet står det skrevet: “Aim for the moon, then even if you miss you will be amongst the stars.”

Engasjerte barn: Selv om de har dårlige akademiske forutsetninger, jobber barna svært hardt for å lykkes på skolen.

Et skolesystem med store ulikheter  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you