Page 1

Nr. 4 · august 2010

Grøn vækst og grønne jobs Grønne løsninger kan indtænkes overalt Læs bla. om Kom godt i gang

erhverv

|

Grønne guider

www.skiveet.dk

|

læs mere side 2-4

SundhedsKRAM

turisme

handel


Leder: Grøn vækst

… fortsat fra side 2

v/direktør Jens E. Christensen

Erhvervs- og Turistcenteret medvirker aktivt ved at støtte Skiveegnens erhvervs- og turismevirksomheder i bestræbelserne på at blive så grønne som muligt, hvilket falder fint i tråd med, at såvel regeringen som Region Midtjylland, Midtjysk Turisme og Skive Kommune i disse år har sat . fokus på begrebet ”Grøn Vækst”. Det at have en grøn profil har udviklet sig til at være et væsentligt konkurrenceparameter – uanset om der er tale om en jern- og metal-, fødevare- eller elektronikvirksomhed, en lystbådehavn eller en campingplads. SET kan hjælpe virksomhederne i gang med at tænke bæredygtigt mht energi, klima og miljø. Ud over at sætte fokus på generel vækst og udvikling, har medarbejdere – via det øgede fokus på ”Grøn Vækst” - fået yderligere muligheder for at henvise til målrettede ”grønne” tilskudsmuligheder. Det kunne f.eks. være i forbindelse med eksport af miljøvenlige løsninger eller udvikling af virksomheder indenfor miljø- og energiteknologi (de såkaldte Cleantech-virksomheder).

Turistafdelingen arbejder målrettet for at markedsføre Skiveegnen som en grøn destination overfor såvel turister og erhvervsdelegationer som erhvervslivets kunder og samarbejdspartnerne. Der er allerede et tæt samarbejde med Energibyen Skive om markedsføring af Skiveegnen overfor erhvervsturister og i den forbindelse har SET og Skive Kommune – i samarbejde med projektet Udenlandsk Arbejdskraft – uddannet et antal grønne guider, der kan vise rundt og fortælle om kommunens og virksomhedernes bæredygtige tiltag. I forbindelse med det øgede fokus på grøn vækst og udvikling, er det uudnyttede potentiale i landdistrikterne blevet en faktor. Og her viser synergieffekten hos et samlet erhvervs- og turistcenter sig igen, idet der arbejdes med udvikling af landdistrikterne på tværs af centerets afdelinger, bl.a. i form af hjælp til etablering af mikrovirksomheder, ligesom centerets landdistriktskonsulent har fingeren på pulsen m.h.t. projekter og nye tiltag. ... fortsættes på næste side

Mikael Jakobsen Erhvervskundechef Tlf. 72 25 01 11 mjb@sparnord.dk

På gensyn! www.sparnord.dk/skive

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

5 fordele for dig • Personlig service • Attraktive forsikringstilbud • Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v. • Netværk med selvstændige

Billedtekst forside + side 4: RK BioElements bruges som filtre til biologisk vandrensning i bl.a. dambrug.

Indhold:

• Adgang til udviklende arrangementer

Direktør

Sekretariatet

JOHN HALSE PETERSEN • TEL 40 55 26 19 JOH@DANA-AKASSE.DK • WWW.DANA-AKASSE.DK

Erhvervs- og Turistcenterets vil sætte fokus på: · At gøre Skiveegnens erhvervs- og turistvirksomheder bevidste om, at centeret har mulighed for at hjælpe den grønne udvikling i gang. · At medvirke aktivt til at gøre Skiveegnen kendt som en kommune, som erhvervsturister og -delegationer er nødt til at besøge, fordi vi er på forkant mht udvikling af energi- og miljørigtige løsninger. · At markedsføre Skiveegnen som den turistdestination, hvor såvel turistattraktioner som overnatningssteder er bevidste om deres grønne profil. Jeg vil gerne slutte med at opfordre egnens virksomheder til at kontakte SET for at få en snak om, hvordan centeret kan hjælpe med at udvikle / forbedre virksomhedens grønne profil.

Leder: Grøn vækst............................................................................2 Nyheder i nyt layout.........................................................................4 Kom godt i gang..............................................................................4 Fælles mål for vækst og udvikling.....................................................5 Èn turismevirksomhed – flere vinkler................................................5 Bliv dus med de digitale medier........................................................6 Frivillige guider.................................................................................6

Jens E. Christensen Direktør jec@skiveet.dk

Elin Alsbjerg Bogholder eal@skiveet.dk

Mette Yde Andersen Sekretær mya@skiveet.dk

Lisbeth Hedegaard Sekretær lih@skiveet.dk

Erhvervsafdelingen

En aktiv handelsby............................................................................7

Frugtparken 3 | 7800 Skive

Aktiviteter for alle aldre....................................................................7

Tlf. 96 83 33 33

Internationale medarbejdere.............................................................8 Sunde medarbejdere........................................................................8 Guldet for fødderne.........................................................................9 Direkte kontakt til ingeniørstuderende..............................................9

Jeanne Søgaard Leo Ravn-Nielsen Chefkonsulent / souschef Erhvervskonsulent jes@skiveet.dk lrn@skiveet.dk

Mie Herskov Erhvervskonsulent / IT mie@skiveet.dk

Butik: Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53 Åbningstider: Man.-fre. 15.00-17.00 Lør. 10.00-12.00

Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard . DK 7800 Skive . 97 52 11 44

Turistafdelingen

Moving metal................................................................................ 10 B2Fair ........................................................................................... 10

STATSAUT. REVISOR:

Veje til vækst................................................................................. 10

Per Bonnevie

Udvidelse af aktiviteterne.............................................................. 11 Døråbner til eksport....................................................................... 11 Tegn en annonce og bliv set.......................................................... 12

Alice Bank Danielsen Turistchef abd@skiveet.dk

Mona Kayser Turistkonsulent mok@skiveet.dk

Projektafdelingen

Inger Lise Dahl Bureaumedarbejder ild@skiveet.dk

Birthe Vestergaard Bureaumedarbejder biv@skiveet.dk

City

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Slotsgade 3, 7800 Skive. Tlf. 96 14 27 00

REG. REVISORER:

Oda Thomsen Johnny Østergaard

www.BrandtRevision.dk THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM NYKØBING MORS | FJERRITSLEV | SKIVE KOLDING | FREDERICIA | ÅRHUS

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en dansk­ ejet revisions­ og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited ­ et UK­baseret selskab med begrænset hæftelse ­ og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

Ansvarshavende redaktør: Jens E. Christensen Tekst: Mette Yde Andersen Grafisk design: Fredskilde & Sørensen A/S reklame Tryk: Arco Grafisk Oplag: 2.000

2

Maria Birk Rask Landdistriktskonsulent mbr@skiveet.dk

Steen Harding Hintze Projektleder shh@skiveet.dk

Nr. 4 · august 2010

Louise Gravers Andersen Charlotte Kastbjerg Trivsels / sundhed kons. Handelschef / udv. kons. cka@skiveet.dk lga@skiveet.dk

3


Markedsføring af SET videreføres Nyheder i nyt layout

Fælles mål for vækst og udvikling – på turismeområdet Skive Kommune har – i tæt samarbejde med Erhvervs- og Turistcenteret – lavet det indledende arbejde mht udarbejdelse af en overordnet turismepolitik for kommunen. I løbet af efteråret går en udpeget konsulent i gang med at udarbejde den egentlige turismepolitik.

Som den opmærksomme læser sikkert allerede har opdaget, har Nyhedsbrevet undergået en forvandling – med nyt navn og nyt layout, der i farver og setup lægger sig tæt op ad centerets hjemmeside www.skiveet.dk. Direktør Jens E. Christensen siger: -Vi vil naturligvis fortsætte den sædvanlige informative linje med aktuelle nyheder, tilbud, kurser, møder og arrangementer, der er relevante for SET News’ læsere. Denne første udgave af SET News indeholder endvidere et 8 siders indstik, der bl.a. beskriver Erhvervs- og Turistcenters indsatsområder og strategier. God læselyst!

Kom godt i gang Gør virksomheden grøn og bæredygtig

WWW.SPARBANK.DK

Vi styrker egnens erhvervsliv

• En stabil og lokal egnssparekasse

www.sparsalling.dk

Ring 97 56 82 00 og få en aftale.

ND REVISION SKIVE

registreret revisionsanpartsselskab Postboks 199 Vestergade 13 7800 Skive Telefon 97 51 39 00 Telefax 97 51 21 80 WWW.ND-REVISION.DK E-MAIL: SKIVE@ND-REVISION.DK

ND REVISION

• Skræddersyet erhvervs- finansiering med ekstra fordele.

- lokal og ligetil Frederiksgade 6 . 7800 Skive . tlf. 97 52 33 66

Du kan arbejde på mange fronter, når der skal tænkes grøn profil og vækst i virksomheden. Du kan få inspiration til at komme godt i gang eller arbejde videre ved at kikke på nedenstående links Miljø- og kvalitetsledelse • Kvalitets- og miljøledelse i egen organisation (f.eks. EMAS): www.mst.dk /Miljøledelse og EMAS • Brug Miljøministeriets handlingsplaner og miljøredegørelser som inspiration: www.mim.dk /Det Bæredygtige Miljøministerium / Miljø- og kvalitetsledelse. • Gennem grønne regnskaber og miljørapporteringer kan virksomheder kommunikere sin miljøindsats: www.mst.dk /Grønne regnskaber og miljørapportering Grøn virksomhed • Få licens til et af miljømærkerne Svanen eller Blomsten - se hvilke produktkategorier/områder, der kan miljømærkes på www.ecolabel.dk • Grøn hverdag i virksomheden? – Få inspiration til aktuelle tiltag: www.mim.dk / Det Bæredygtige Miljøministerium / Bæredygtig hverdag. • Brancherettede initiativer til en grøn hverdag i virksomheden: www.mst.dk / Brancheinitiativer • Miljøstyrelsens tilskudsordninger til forbedring af miljøforhold i virksomheder: www.mst.dk / Tilskudsordninger • Få inspiration til CSR arbejdet gennem CSR kompasset: www.csrkompasset.dk • Få inspiration i klimakompasset til hvordan din virksomhed kan arbejde med klima: www.klimakompasset.dk

Mad med smag og udsigt, lækre værelser/suiter, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser ... oplev det hele på Pinenhus!

Pinen 3 · 7870 Roslev · Tlf. 97 73 18 99 · Fax 97 73 20 50 www.pinenhus.dk Mail: pin@pinenhus.dk

Dahl, Rask & Partnere S t a t s a u t o r i s e r e t r ev i s i o n s a k t i e s e l s k a b

Stoholm Revisionskontor Vestergade 6 · 7850 Stoholm Telefon 97 54 16 00 · Fax 97 54 16 37

Grønne indkøb • Grønne indkøb: www.mst.dk /Miljøindsats på tværs • Indkøb af FSC eller PEFC certificeret træ: www.skovognatur.dk /Certificering • Køb miljømærkede produkter. Se mere på www.ecolabel.dk.

Kontorhuset Jebjerg

… eller kontakt Erhvervs- og Turistcenteret på tlf. 9614 7677

4

Du vælger selv dine minder for livet på ...

Nr. 4 · august 2010

Østergades Butikstorv nr. 7

Erhvervs- og Turistcenteret og Skive Kommune har et fælles mål for vækst og udvikling af Skiveegnen – og det er derfor glædeligt, at centeret får lov at deltage i arbejdet med den overordnede turismepolitik. Direktør Jens E. Christensen siger: –Turismepolitikken kommer til at sætte ord på fremtidens turisme i Skive kommune, således at alle involverede parter - Erhvervs- og Turistcenteret, kommunen, egnens turistaktører og øvrige erhvervsliv, foreninger og organisationer – har fælles pejlemærker og fælles mål for fremtiden. Turismepolitikken skal kortlægge, hvilken type turister Skiveegnen skal satse på, hvordan samarbejdet mellem parterne kan ske, f.eks. i forbindelse med erhvervsturisme, grøn turisme, branding og markedsføring, netværk samt ønsker og krav til rådgivning og samarbejde.

Én turismevirksomhed – flere vinkler

VÆKSTpakke

Et godt eksempel på, at Erhvervs- og Turistcenterets manSTARTmidt ge særskilte tilbud, ydelser og projekter kan flettes samMax tilskud: 50% men hos en enkelt virksomhed er Limfjords Camping- og af 40 .000 kr. til køb af Vandland i Ålbæk. Indehaver Maj-Britt Vestergaard siger: rådgivning hos ek -Vi har haft kontakt med flere af Erhvervs- og Turistcentesterne konsulenter rets afdelinger samtidig - i forskellige sammenhænge og har kun ros tilovers for den professionelle støtte og vejledning, vi har fået. Det var utrolig positivt at opleve medarbejdernes interesse for vores ønsker og projekter samt Erhvervs- og Turistcenterets interne koordinering. Samarbejde om udvikling af campingpladsen og dens aktiviteter har betydet, at vi opfattede det som ét rådgivningsforløb, selv om vi reelt havde kontakt med flere medarbejdere. Efterfølgende har vi kunnet trække på hjælp fra en professionel turistkonsulent under Væksthus Midtjyllands STARTmidt ordning. Limfjords Camping og Vandland er også en særdeles aktiv medspiller i Salling Sport – både som overnatningssted og som udbyder af bl.a. ”Ungeaftener”, der er projektets nyeste satsning. Maj-Britt Vestergaard siger: -Vi synes det er uhyre vigtigt at så mange som muligt bakker op om alle gode initiativer, der kan trække gæster til egnen. Og Salling Sport er et rigtig fint eksempel på et fantastisk samarbejde mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, egnens foreninger, klubber, turistaktører og overnatningssteder – til gavn for alle parter.

Limfjords Camping & Vandland, Ålbæk

REVISIONLIMFJORD WWW.REVISIONLIMFJORD WWW. REVISIONLIMFJORD .DK .DK .DK Østergades ButikstorvWWW. 1 · 7870 Roslev Telefon 97 58 59 00 · Fax 97 57 46 75 www.limfjords.dk ROSLEV ROSLEV ROSLEV Skive afdeling Jernbanegade 6 Jernbanegade 6 Jernbanegade 6 Moderne 3-stjernet familiecampingplads med 400 enheder. Topmoderne faciliteter, eget 7870 Roslev 7870 Roslev 7870 Roslev Katkjærvej 12 B · 7800 Skive cafeteria, indendørs vandland og 18 hullers kompaktgolfbane. Tlf. 9757 1322 Tlf. 9757 1322 Tlf. 9757 1322 Telefon 97 58 58 10 · Fax 97 57 46 75

5


Den Digitale Værktøjskasse: Bliv dus med de digitale medier

kontakt os 7015 1560

Henrik Færgegaard Funktionsleder Erhverv

Elforsyning fibErbrEdbånd Elinstallation EnErgirådgivning nyE EnErgiformEr EnErgitEknik

Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg www.energimidt.dk Afd. Silkeborg, Brædstrup, Skive, Herning

En aktiv handelsby – med aktive kunder

henrikf@jyskebank.dk Tlf. 89 89 37 86

Posthustorvet 4 • Skive • Tlf. 89 89 37 70

Brug for hjælp?

Lær mere om de nye, digitale medier – og find ud af, hvordan de mest effektivt kan bruges til at tiltrække og fastholde kunderne. Den regionale organisation Midtjysk Turisme tilbyder at hjælpe alle turistaktører (uanset størrelse eller branche) i form af et nyt udviklingsprojekt, kaldet ”Det Digitale Turistakademi”. Et af Det Digitale Turistakademis kurser er ”Den Digitale Værktøjskasse”, som mange lokale turistaktører deltog i, da Erhvervs- og Turistcenteret tilbød kurset i april måned. Duddine Sørensen, Duddines Vævestue, Fur siger: -Kurset kan absolut anbefales – også til helt små virksomheder. Vi kommer nemt til at bilde os selv ind, at det kun er de store og kendte, der har glæde af den nye teknologis næsten uanede muligheder. Men det er helt forkert! Efterfølgende har vi haft meget glæde af den lille håndbog, vi fik på kurset. Den er overskuelig og let forståelig – også selv om man ikke er så teknisk anlagt.

Duddines Vævestue, Fur

www.duddine.dk Kurser og åbne håndarbejdsværksteder - salg af garn, tekstiler og håndarbejdstilbehør samt museum med gamle væve. Duddines mange spændende garner og tekstiler er bæredygtige, økologiske og miljøvenlige (f.eks. bambus- og bananfibre).

Mad ud af huset Kantineservice Brårup Selskabslokaler

+M OSWLOGLJRJGLQYLUNVRPKHG

Professionel

Det Digitale Turistakademi 5 kursusdage

Erhvervsrådgivning

i h.h. Århus og Holsteb v. Kr. 995,- pr.kur ro. susdag.

Erhvervsafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive 97 52 33 66 erhverv@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

Læs mere på ww

w.midtjyskturism e.com eller ring til turistb ureauet på tlf. 9752 3266.

Tlf. 2022 2423 . 9752 1902 www.konenogkokken.dk post@konenogkokken.dk

Nyt korps i Skive: Frivillige guider

Thomas Heilskov Områdedirektør, Erhverv

Urmager Martin Østergaard, Skive er med i Aktivitetsudvalget, hvor han repræsenterer Nørregade og er desuden med i Skive Handelsstandsforenings bestyrelse. Martin Østergaard siger: - For mig er vigtigt, at vi står sammen om at markedsføre og udvikle Skive som en aktiv og spændende handelsby. Derfor er det også naturligt for mig at være aktiv i de udvalg og foreninger, der har indflydelse på dette – både på det praktiske plan i Skive City og på det mere politiske plan i Skive Handelsstandsforening. -Ud over et godt samarbejde med handelschef Charlotte Kastbjerg, har jeg også firmamæssigt haft god hjælp fra Erhvervs- og Turistcenteret, da jeg - i forbindelse med min indtræden i familiefirmaet, Guldsmed Østergaard – kunne bruge chefkonsulent Jeanne Søgaard som sparringspartner.

Østergaard A/S, Skive www.ostergaardureguld.dk

Detailhandel m/ure og smykker. Butikken blev grundlagt i 1907 og beskæftiger i dag 13 medarbejdere – inkl. eget guldsmede- og urmagerværksted.

Aktiviteter for alle aldre Torve- og kræmmermarked Årets sidste to torve- og kræmmermarkeder afholdes lørdag den 4. september på Posthustorvet og lørdag den 2. oktober, hvor markedet flytter på Rådhustorvet.

Primo september afslutter ca. 20 frivillige guider et målrettet uddannelsesforløb, som SET og Kursushuset ved Skive Handelsskole i samarbejde har sammensat og afviklet. Ønsket om et korps af frivillige guider kommer fra tre sider: Skive Kommunes projekt ”Energibyen Skive” ønsker guider til at synliggøre kommunens mange bæredygtige projekter overfor inden- og udenlandske erhvervsturister, kommuner og organisationer; Projekt ”Udenlandsk Arbejdskraft” ønsker guider til at vise nytilflyttede udenlandske medarbejdere rundt i deres nye hjemkommune og sidst – men ikke mindst – har Erhvervs- og Turistcenteret gennem flere år haft et ønske om at kunne trække på forskellige guider til generelle og mere målrettede ture med turistgrupper.

Kontakt Alice Bank Danielsen på tlf. 9614 4157 eller mail abd@skiveet.dk og hør mere om det nye guidekorps.

6

Skive Citys opgave er at markedsføre Skive som en aktiv og attraktiv handelsby. Dette gøres gennem lokal og regional markedsføring, ligesom handelschefen – i samarbejde med Aktivitetsudvalget - planlægger og afvikler aktiviteter som Skive by Night, julearrangementer, søndagsåbent, sommermusik og meget, meget andet. Aktivitetsudvalget, der er et udvalg under Skive Handelsstandsforening, består af repræsentanter for midtbyens gadeforeninger, SønderCentret, Føtex samt Skive Handelsstandsforening.

Nr. 4 · august 2010

Idéer er der nok af... kunsten er at holde på den rette Identitet på tryk, web, film mm.

Efterårsferie uge 42 I efterårsferien er der igen bogstav/skattejagt i Skive city, hvor børn og andre interesserede skal rundt i midtbyen for at finde skatten. Skattekort til aktiviteten kan hentes på Turistbureauet. Lørdag i efterårsferien kører SkiveToget i gågaderne fra 10-13.

Søndagsåbent 3. oktober Holstebrovej 16 7800 Skive T: 9751 3070 www.f-s.dk

Den første søndag i oktober er der traditionen tro søndagsåbent i Skive City fra kl. 10-15. En dag, hvor hele familien kan nyde, at der er tid og ro til at besøge byens specialbutikker.

7


Internationale medarbejdere - hjemmeside for tilflyttere

Er din virksomhed sammensat økonomisk bedst muligt? Kontakt os, og aftal et møde, eller læs mere på nordea.dk/erhverv

Primo juli blev der på Erhvervs- og Turistcenterets webportal lanceret en helt ny tilflytterhjemmeside, der ligger som et selvstændigt site på www.skiveet.dk. Den ny side er en del af projekt ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Viborg og Skive”, hvor projektleder Steen Hintze gennem de seneste 3 måneder har arbejdet på at opbygge siden med relevante informationer. Hjemmesiden henvender sig primært til internationale medarbejdere, men er også yderst relevant for lokale virksomheder, foreninger og privatpersoner, der søger informationer og kontaktoplysninger for bedst muligt at kunne hjælpe tilflytterne godt i gang i Danmark.

Gør det muligt Skive Afdeling Søndergade 6 96151678 nordea.dk

Revision og rådgivning Resenvej 81 7800 Skive Telefon 9615 4900 pwc.dk

Sunde medarbejdere - SundhedsKRAM Projektet ”Sunde arbejdspladser i Skive kommune” – kaldet SundhedsKRAM (hvor KRAM står for kost – rygning – alkohol – motion) har siden projektstarten i 2009 haft fokus på at lave sundhedstjek og sundhedsprofiler hos egnens virksomheder.

Virksomheders samfundsansvar – også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR) – er et begreb, der bruges om virksomheders frivillige arbejde med bl.a. sociale, etiske samt arbejds- og miljømæssige forhold. Onsdag den 22. september inviterer Erhvervs- og Turistcenteret til møde med fokus på CSR. Mødet afholdes i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AlexandraInstituttet og en lokal virksomheder – og overskrifterne bliver bl.a. ”Hvad er CSR?”, ”Hvordan kommer vi i gang?” og ”Guldet for fødderne!”.

Tilmelding senest 15. sept. på tlf. 96147677 / info@skiveet.dk.

Direkte kontakt til ingeniørstuderende

005410

Steen Hintze siger: -På siden findes oplysninger om bl.a. skat, omregistrering af bil, skolevalg, registrering i borgerservice, lægevalg og lignende. Alt sammen oplysninger, der er yderst relevante, når man som udenlandsk borger kommer til Danmark. I første omgang er siden på dansk, men vi er allerede i gang med at få den oversat til bl.a. tysk, polsk, russisk og engelsk. Sprogversionerne bliver tilgængelige så snart de er færdigoversat.

Guldet for fødderne

Optimer dine fOrretningsprOcesser med Microsoft Dynamics NAV

For medarbejderne har trivsels- og sundhedskonsulent Louise Gravers Andersen endvidere arrangeret foredrag med fokus på sundhed, trivsel og sund kost, ligesom egnens virksomhedsledere har været inviteret til foredrag om bl.a. sundhedsledelse. Et antal lokale virksomheder har under projektet fået uddannet såkaldte sundhedsambassadører, der fremover – i samarbejder med ledelsen – skal holde medarbejderne fokuseret på KRAM faktorerne.

fra Skive www.navipartner.dk  telefon 97 54 95 00

Sideløbende med projekt SundhedsKRAM arbejder trivsels- og sundhedskonsulenten i Sundhedscenter Skive, hvor hun udfører borgerrettet sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Nærhed │ Enkelhed │ Nytænkning │ Kvalitet

www.kjeldjacobsen.dk

SKIVE

9751 4611

VIBORG 8725 4611 www.kjeldjacobsen.dk

… eller kontakt Erhvervs- og Turistcenteret på tlf. 9614 7677

ErhvervsFremmeGruppen Få en nem start som selvstændig! Network Marketing Medarbejderudvikling Kommunikation – Telefoni Markedsføring – Profilering

Registreret Revisionsaktieselskab

DSE-messen er en job- og karrieremesse, der er målrettet ingeniørfagene og hvis formål er at mindske afstanden mellem erhvervslivet og de studerende. Igen i år deltager Skiveegnen med en fælles stand, hvor Erhvervs- og Turistcenteret og Skive Kommune præsenterer kommunens erhvervsliv og karrieremuligheder. På standen kan de studerende endvidere møde repræsentanter fra Topteam A/S, Skov A/S og DEIF A/S.

Erhvervs- og Turistcenteret me dbringer gerne brochurer og /eller aktuelle stillingsopslag på messen. Begge dele skal væ re centeret i hænde senest 20 .september. Kontakt Jeanne Sø gaard, tlf. 9714 4152 / jes @skiveet.dk for nærmere oplys ninger.

HR-chef Hans Sønderskov Uhrenholt, DEIF A/S, Skive siger: -Vi får sagt DEIF rigtig, rigtig mange gange i løbet af sådan et par messedage, så for os er den direkte kontakt til de studerende en utrolig fin måde at promovere virksomheden. Mange bliver positivt overraskede over de mange jobmuligOp mod 3000 studerende / jobheder og efterfølgsøgende fra ingeniørstudierne ende får vi altid et forventes at besøge messen. antal ansøgninger om job eller praktik. Samtidig giver den fælles stand en god synergieffekt, da vi kan henvise til hinanden og hjælpe hinanden på standen. Vi kan også høre på de studerendes kommentarer, at det giver et godt førstehåndsindtryk, at virksomhederne samarbejder på den måde – og vi ser mange gengangere på standen fra år til år. DSE Messe Jobtræf Aalborg 2010, Gigantium Aalborg 13 + 14 oktober 2010.

Resenvej 79 . 7800 Skive

alstrup@fiberpost.dk - tlf. 4044 65 01

8

Nr. 4 · august 2010

Tlf. 96 14 40 60 Tlf. 97 52 54 11 Tlf. 97 56 45 99

DEIF A/S, Skive www.deif.com

Produktion af højkvalitetsprodukter inden for styring og instrumentering til vedvarende energi (vind- og vandkraft), marine og offshore.

9


Mest for metal- og maskinindustrien Moving Metal – praktisk anvendelse af IT Erhvervs- og Turistcenteret deltager i et tværkommunalt projekt, hvis mål er at bevare og udvikle Skiveegnens jern- og metalvirksomheder. Projektets første lokale arrangement er fastlagt til torsdag den 7. oktober hos Fjordvejs Maskinfabrik, der ligeledes kommer med indlæg om virksomhedens anvendelse af IT i såvel produkt som proces. Skiveegnens jern- og metalvirksomheder vil få en direkte invitation til mødet, men kontakt gerne Leo Ravn-Nielsen tlf. 9614 4150 / lrn@skiveet.dk og få mere at vide om, hvordan din virksomhed kan få glæde af at deltage i Moving Metal.

B2Fair

DIHC ApS • Sommerhuse, helårshuse, træhuse • Hytter, pavilloner m.v. • Porte, automatiske porte • Containere: kontor, sanitet, beboelse m.v. • Træpiller, briketter, brænde

Elmia Subcontractor 2010 i Jönköbing er Nordeuropas største underleverandørmesse for metalog maskinindustrien. I dagene 10.-11. november afholdes kontaktbørsen B2Fair, hvor udstillere og gæster på forhånd har mulighed for at aftale målrettede møder med deltagere fra hele Europa. i 2009 havde B2Fair deltagelse af 200 europæiske virksomheder.

Udvidelse af aktiviteterne – globalt eller ud af regionen

Tlf. 96 87 22 00 Fax 97 57 44 76 . Mobil 40 18 44 87 Nannerupvej 3-5, Jebjerg. 7870 Roslev

www.dihc.dk

K.H. Entreprenørforretning ApS

– Kontaktbørs for underleverandører

Thises nye vartegn

WWW.THISE.DK

Moder Ko - alle mejeriprodukters moder

Et Godt tilbud kommEr hElE vEjEn rundt...

Vi klarer diverse entreprenøropgaver for private, virksomheder og offentlige institutioner.

1. uge i hver mdr. e bladet udkommer Annonc til alle hustande une i hele Skive komm

Arco Grafiog skkloakeringsarbejde A/S • Jord/vej-

• • Vognmandskørsel • Modtagelse/afhentning og • knusning af beton/murværk

Gemsevej 4 . 7800 Skive Belægninger og fliser Tlf. 9616 5200 . e-mail: arco@arcografisk.dk Anlægsgartnerarbejde

Læs mere om B2Fair på www.skiveet.dk eller kontakt erhvervsafdelingen på tlf. 9614 7677 / info@skiveet.dk.

samt nedbrydning

Veje til vækst

Nannerupvej 3-5, Nannerup. 7870 Roslev www.dihc.dk . Kristen Hedegaard

97 57 14 00 97 57 13 88

Nørregade 19 . 7870 Roslev www.annonce-bladet.dk ab@annonce-bladet.dk

– KNS Iværksætternettet KNS Iværksætternettet fokuserer i 2010 på ”Veje til vækst”, d.v.s. på, hvordan den enkelte iværksætter/virksomhedsejer kan skabe vækst i virksomheden.

International kommunikation

Profilering lige i øjet!

Alle kommercielle sprog, kort leveringstid. Oversættelser og tolkning siden 1976. 100 indfødte sprogspecialister. Korrekturlæsning i udlandet.

Skives lokale reklamebureau med brede kompetencer indenfor markedsføring – lige fra logodesign over tryksager i enhver form, til web, messer og udstillinger.

Få tilskud til udvikling Kilde A/S Automation i Skive er én af de lokale virksomheder, der får glæde af Væksthus Midtjyllands tilskudsordning Accelerator. Adm. direktør Ejnar Andersen, Kilde A/S Automation, Skive siger: - I forbindelse med ønsket om at udvide Kildes aktiviteter på eksportmarkederne, har vi fået professionel vejledning og sparring hos erhvervskonsulent Leo Ravn-Nielsen fra Erhvervs- og Turistcenteret og Kurt Bøgild Kristensen, Væksthus Midtjylland. Drøftelserne resulterede i, at vi fik en såkaldt ”Accelerator” fra Væksthus Midtjylland, hvor vi via en professionel eksportkonsulent fra Udenrigsministeriet fik tilført ressourcer og kompetencer til at få udformet en målrettet markedsstrategi. Efterfølgende deltog konsulenten aktivt m.h.t. bearbejdning af det aktuelle marked. Jeg har kun ros tilovers for såvel ordningen som processen, der hele vejen igennem har været meget effektiv – og vi har store forventninger til, at den målrettede indsats bliver en succes Stor/lille vækstp for virksomheden. akke

Accelerator programmet

Kilde A/S Automation, Skive www.kilde-as.com reklamebureau

www.graphicmaster.dk • Tlf.: 70 22 22 77 Indehaver Morten Bilstrup, Skive Rengøringscenter, Skive siger: -Som iværksætter er det utrolig dejligt at være med i et netværk sammen med andre nyetablerede. Ud over de professionelle indlæg med efterfølgende debat, betyder den frie snak over bordene rigtig meget, fordi vi på den måde lærer hinanden at kende på en uformel måde. Og det at vi kender hinanden betyder, at vi både på og mellem møderne kan bruge hinanden til gensidig inspiration og heller ikke er bange for at give hinanden ”staldtips”. Læs mere om Iværksætternettet på www.skiveet.dk eller kontakt erhvervsafdelingen på tlf. 9614 7677 / info@skiveet.dk

Skive Rengøringscenter, Skive

www.skiverengoringscenter.dk / www.fnugfri.dk Detail- og nethandel til private og erhverv. Stort sortiment indenfor professionel rengøring

10

SES Erhvervs-Service - 7800 Skive Blichersvej 15A - fax 9751-2900 - www.abc-ses.dk

tekst@abc-ses.dk

-

tel 9752-2911

Nr. 4 · august 2010

Udvikling og produktion af kundespecificerede specialmaskiner, automatiseringsanlæg og produktionslinjer på højt teknisk niveau.

Lyt til...

Døråbner til eksport – Eksport Kredit Fonden

Iværksætternettet

Næste mødedato: Tirsdag den 7. se ptember 2010 kl. 18.30-21.30 Emne: ”Salgsstrate gier” Tilmelding: sene st 2. september tlf. 9614 7677 / info@skiveet.dk

: 270.000 kr. til rådgivning hos ekstern konsulent.

Max 50% af op til

104.0 - 104.3 - 104.9 - 107.0 - 107.6 Radio Skive ∙ Nordbanevej 1 ∙ 7800 Skive Telefon 97 52 77 22 ∙ Telefax 97 52 01 19 www.radioskive.dk

Mange mindre og mellemstore virksomheder blev hårdt ramt af krisen. En stor del af disse blev imidlertid ikke ramt, fordi deres samhandelspartner svigtede, men fordi bankerne bogstaveligt talt fra den ene dag til den anden lukkede for alle lån og garantier i forbindelse med eksport. Dette råder Eksport Kredit Fonden nu bod på, idet fonden tilbyder at kautionere for op mod 80% af eksportordren, således at banken kun står med en risiko på 20%. Ordningen løber frem til udgangen af 2010. Kontakt egen bank eller SETs erhvervsafdeling på tlf. 9614 7677 / info@skiveet.dk og hør nærmere om Eksportkaution.

11


Bliv set Tegn en annonce i Visit Skive Turistbureauet er allerede nu i gang med at planlægge turistsæsonen 2011 og dermed også det store brochureflagskib, VisitSkive – Fur Glyngøre Skive Spøttrup. Turistchef Alice Bank Danielsen siger: – For Erhvervs- og Turistcenteret er det vigtigt, at VisitSkive giver et samlet billede af, hvad egnen kan tilbyde indenfor handel, aktiviteter, seværdigheder, naturoplevelser, kunsthåndværk, overnatningsmuligheder, spisesteder o.s.v. Brochuren skal – med sine mange oplysninger og det rolige og flotte layout med de mange billeder inspirere såvel inden- som udenlandske gæster til et ophold på Skiveegnen og lede videre til yderligere informationer, bl.a. på medlemmernes egne hjemmesider. Som medlem af SET har du mulighed for at annoncere i VisitSkive – den fælles turistbrochure, der markedsfører Skiveegnen i både ind- og udland. VistiSkive udkommer i 45.000 eksemplarer. Annoncepriser VisitSkive 2011: Medlemmer af SET:..................................................................... kr. 3.275,- (+ moms) for 1/8 side Nye medlemmer:........................................................................ kr. 3.975,- (+moms) for 1/8 side SPECIALTILBUD – inkl. medlemskab af SET 2010+2011 Opfordringen fra turistchefen lyder: -Bliv en aktiv del af den samlede vifte af muligheder og oplevelser, som gæsterne kan læse om i Visit Skive – og tag vel imod Turistbureauets medarbejdere, når de i løbet af efteråret henvender sig vedr. annoncetegning til VisitSkive 2011.

HUSK T

emamøde for turistaktører

Sidste frist for annoncetegning til VisitSkive 2011 er 27/9 2010. Kontakt dog gerne allerede nu Mona Kayser på tlf. 9614 4160 / mok@skiveet.dk for at høre nærmere om muligheder og annoncepriser.

Emne: Sæson 2 011 Onsdag d. 29/9 kl. 15-17

Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter

Turistbureauet

Østerbro 7 7800 Skive

Østerbro 7 7800 Skive

Tlf. 96 14 76 77 info@skiveet.dk

Tlf. 97 52 32 66 info@visitskive.dk

www.skiveet.dk

www.visitskive.dk

Nyhedsbrev august  

Nyhedsbrev nr. 4

Nyhedsbrev august  

Nyhedsbrev nr. 4

Advertisement