Page 1

Nr. 4 · august 2011

Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om

erhverv

Lederkurser

|

Ejerskifte

www.skiveet.dk

|

Eksportmuligheder

turisme

|

Vækstsparring

handel


Leder: Kommunikation - internt og eksternt v/direktør Jens Enevold Kristensen

Ordet kommunikation stammer fra det latinske ord ”communicare”, der betyder ”at videregive” eller ”at dele”. I virksomhedssammenhæng forstås kommunikation primært som videregivelse eller deling af information eller viden. Brochurer, salgsmateriale, smalltalk, møder, netværk, mobiltelefoner, internet, facebook, hjemmesider, aviser – you name it. Det lyder let – men er ofte svært, for der er utrolig mange muligheder for at blive misforstået, når man kommunikerer med andre. Måske får man ikke helt sagt/skrevet tingene, som det var meningen. Eller måske er modtageren tunet ind på en anden kanal og tolker dit budskab efter sit eget hoved. Derfor er kommunikation et af lederens vigtigste værktøjer. Ved at informere åbent om fælles visioner, mål og værdier kan virksomhedslederen skabe den sammenhæng, der giver medarbejderne tryghed og tilfredshed i det daglige arbejde. Kommunikation er også at give feedback, ros og opmuntring. Fra leder til medarbejdere, medarbejderne imelllem – og selvfølgelig også fra leder/ medarbejdere til kunder / samarbejdspartnere.

For mange er det at smalltalke i kaffe- og frokostpausen et vigtigt afbræk i arbejdsdagen. For andre er det spild af tid at snakke om alt og intet. Men smalltalk er faktisk en vigtig form for kommunikation, fordi leder og medarbejdere på den måde får mulighed for at lære hinanden at kende ved at snakke om løst og fast – både arbejdsmæssigt og privat. Det er en kendt sag, at branding – d.v.s. en god officiel kommunikation med og overfor samarbejdspartnere, nye- og gamle kunder, jobansøgere, sponsorer m.fl. - øger virksomhedens synlighed. Men også den form for smalltalk, der kaldes networking, er et vigtigt element. Så benyt gerne enhver lejlighed til at tale om virksomheden ved møder, kurser, receptioner og i netværk. Det vil garanteret kunne ses på bundlinjen.

Foto: Gert Laursen, VisitDenmark m.fl.

Direktør

Indhold:

… fortsættes på næste side

Sekretariatet

Jens Enevold Kristensen Elin Alsbjerg Direktør Bogholder jkn@skiveet.dk eal@skiveet.dk

Mette Yde Andersen Lisbeth Hedegaard Sekretær Sekretær mya@skiveet.dk lih@skiveet.dk

Erhvervsafdelingen

Leder: Kommunikation.....................................................................2 Ejer/generationsskifte.......................................................................3 Sparbankvæksthuset........................................................................4 Aktuelle lederkurser..........................................................................5 VisitSkive - dit ansigt udadtil............................................................6 Feedback til turistbureauet...............................................................6 Energirenovering..............................................................................7

Jeanne Søgaard Jens E. Christensen Erhvervschef/souschef Seniorkonsulent jes@skiveet.dk jec@skiveet.dk

Leo Ravn-Nielsen Erhvervskonsulent lrn@skiveet.dk

Mie Herskov Erhvervskonsulent / IT mie@skiveet.dk

Inger Lise Dahl Bureaumedarbejder ild@skiveet.dk

Birthe Vestergaard Bureaumedarbejder biv@skiveet.dk

Turistafdelingen

Lokale erhvervsnetværk....................................................................7 Væksthus Midtjylland.......................................................................8 Tilskud fra LAG Skive........................................................................8 Jobformidling...................................................................................9 Den første medarbejder....................................................................9 Eksport.......................................................................................... 10 Skive City....................................................................................... 11

Alice Bank Danielsen Turistchef abd@skiveet.dk

Mona Kayser Turistkonsulent mok@skiveet.dk

Projektafdelingen

City

Maria Birk Rask Landdistriktskonsulent mbr@skiveet.dk

Charlotte Kastbjerg Handelschef / udv. kons. cka@skiveet.dk

SETs efterårsprogram..................................................................... 12

Ansvarshavende redaktør: Jens Enevold Kristensen Tekst: Mette Yde Andersen Grafisk design: Fredskilde & Sørensen A/S reklame Tryk: Skive Offset Oplag: 950

2

Nr. 4 · august 2011


Vi tror på det, du kan

… fortsat fra side 2

Få en erhvervsbank, der arbejder ligeså hårdt for din succes, som du selv gør. Vi ses Spar Nord Skive Torvegade 8 E Telefon 97 51 43 55 tættere på

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

5 fordele for dig • Personlig service • Attraktive forsikringstilbud • Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v. • Netværk med selvstændige • Adgang til udviklende arrangementer JOHN HALSE PETERSEN • TEL 40 55 26 19 JOH@DANA-AKASSE.DK • WWW.DANA-AKASSE.DK

Som nævnt, påvirker virksomhedens samlede kommunikation omgivelserne på mange forskellige områder. Det er op til den enkelte virksomhed at lave en strategi for, hvordan man ønsker at blive opfattet – såvel internt som eksternt. Erhvervs- og Turistcenteret vil derfor sætte ekstra fokus på kommunikation de næste 12 måneder, hvor vi strategisk, kreativt og velformulerende vil søge at påvirke vores omgivelser i positiv retning. Hos SET vil vi gerne gå foran i arbejdet på at gøre ”udkantsdanmark” til ”forkantsdanmark” – som illustreret i DR2 programmet ”Når vinden vender”, der er lavet med udgangspunkt i udstillingen Grøn Teknologi Tour, der bl.a. besøgte Skive den 1. juli. Centerets afdelinger vil især lægge vægt på at skabe bedre dialog, nærhed og inddragelse i forbindelse med anvendelse af digitalisering (sociale medier, osv.) og bedre udnyttelse af moderne og elektroniske kommunikationskanaler. Jeg vil gerne understrege, at kommunikationen ikke blot skal være énvejs! Vi håber og tror, at vi via 2-vejskommunikation kan forbedre dialogen med centerets medlemmer og samarbejdspartnere samt med egnens øvrige turistaktører, erhvervs- og handelsvirksomheder. SETs medarbejdere, bestyrelse og jeg selv håber, at I vil indgå i en åben dialog, komme med ideer og forslag - således at vi i fællesskab kan skabe vækst og udvikling på Skiveegnen.

Ejerskifte er en lang proces – har DU en plan?

Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard . DK 7800 Skive . 97 52 11 44

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Mange virksomhedsejere kommer for sent i gang med deres ejerskifte. Andre er ikke godt nok forberedt, når muligheden byder sig, og får derfor ikke den pris, som de forventer – hvis det da overhovedet lykkes at sælge virksomheden. Læg en plan for ejerskiftet som en naturlig del af strategien i din virksomhed. Også selv om salget af din virksomhed ligger lidt ud i fremtiden. SET’s konsulenter tilbyder - sammen med advokat Gitte Søgaard, Advokatfirmaet Søgaard, Skive, og Væksthus Midtjylland - at give dig et overblik over (samt ideer til), hvordan de fire faser i ejer-skifteforløbet - overvejelse, modning, gennemførelse og tiden efter ejerskiftet - bedst gennemføres. Herefter er du parat til at arbejde videre med et velforberedt ejerskifte. Indehaver Lasse Haubo Korsgaard, Salling Autogenbrug, Lindum, siger: – I forbindelse med generationsskiftet havde min bror Mads og jeg selvfølgelig afstemt forventningerne med vores forældre og talt processen igennem. Men det var først, da SET kom ind i billedet, at vi kom igang for alvor. Med seniorkonsulent Jens E. Christensen som sparringspartner, fik vi snakket om ønsker/behov fra begge sider og ikke mindst om de økonomiske, finansielle, skattemæssige og juridiske forhold. Samarbejdet betød også, at vi fik lavet en rigtig flot og gennemarbejdet forretningsplan, som var et godt rygstød overfor banken. Jeg vil gerne opfordre andre til at tage godt imod SETs konsulenter. Det er vigtigt at have en uvildig, fortrolig sparringspartner - både når man skal afhænde og overtage en virksomhed.

Slotsgade 3, 7800 Skive. Tlf. 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en dansk­ ejet revisions­ og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited ­ et UK­baseret selskab med begrænset hæftelse ­ og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

Salling Autogenbrug I/S www.autoophugget.dk

Salg af både nye og brugte reservedele. Alle former for service og reparation. Salg af topklargjorte biler.

3


Sparbankvæksthuset -egnens nye iværksætterhus I samarbejde med Sparbank og Landbo Limfjord etablerer SET nu et spændende og innovativt iværksætterhus i Landbo Limfjords lokaler på Resenvej i Skive, hvor 12 kontorbaserede virksomheder får mulighed for at vokse og udvikle sig i et inspirerende miljø.

Vi styrker egnens erhvervsliv

Projektleder Jens E. Christensen, SET, siger: - Flere og flere ting falder på plads i projektet med det nye iværksætterhus i Skive – bl.a. navnet, der blev Sparbankvæksthuset. Ud over støtte fra Sparbank og Landbo Limfjord, har de lokale erhvervsdrivende været utrolig positive overfor huset og har været meget interesserede i at hjælpe med at realisere projektet. Vi har allerede nu flere interesserede lejere, men der er også plads til dig!

• Skræddersyet erhvervs- finansiering med ekstra fordele. • En stabil og lokal egnssparekasse

www.sparsalling.dk

Vil du høre mere om Sparbankvæksthuset?

Ring 97 56 82 00 og få en aftale.

Kontakt projektleder Jens E. Christensen på tlf. 9614 7677.

Frugtparken 3 | 7800 Skive

Tlf. 96 83 33 33 Butik: Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53 Åbningstider: Man.-fre. 15.00-17.00 Lør. 10.00-12.00

STATSAUT. REVISOR:

Per Bonnevie REG. REVISORER:

Oda Thomsen Johnny Østergaard

Dahl, Rask & Partnere

www.BrandtRevision.dk

S t a t s a u t o r i s e r e t r ev i s i o n s a k t i e s e l s k a b

THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM NYKØBING MORS | FJERRITSLEV | SKIVE KOLDING | FREDERICIA | ÅRHUS

Stoholm Revisionskontor Vestergade 6 · 7850 Stoholm Telefon 97 54 16 00 · Fax 97 54 16 37

Kontorhuset Jebjerg Østergades Butikstorv 1 · 7870 Roslev Telefon 97 58 59 00 · Fax 97 57 46 75

Skive afdeling Katkjærvej 12 B · 7800 Skive Telefon 97 58 58 10 · Fax 97 57 46 75

4

Nr. 4 · august 2011


Lederudvikling -resultater gennem mennesker

Vi giver dig bedre råd i hverdagen

Kommunikation er måske lederens vigtigste redskab. Hvis man som leder kommunikerer godt, er der store chancer for, at man bliver opfattet som en god leder. Effektiv kommunikation kan aflæses i såvel organisationen som på bundlinjen. Positivt kropssprog og sans for nærvær i nuet giver en leder personlig gennemslagskraft og får ham/hende til at udstråle lederskab. SET er i efteråret medarrangør af to lederkurser, der hver på sin måde bl.a. vil give deltagerne kompetencer indenfor bl.a. selvindsigt, kommunikation, konflikthåndtering og -løsning, ledelsesstil m.m.

WWW.SPARBANK.DK

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning inden for følgende områder: - Det ergonomiske - Det kemiske/biologiske - Det fysiske/tekniske - Det psykologiske. Arbejdsmiljøuddannelse og kurser. Din lokale arbejdsmiljøleverandør: Lyngbro 7 7800 Nykøbing Mors Tlf.: 97 71 06 00 www.amcmv.dk

Grundlæggende Leder Uddannelse - målrettet detailhandel Citat Dansk Detail: “Plejer er død. I hvert fald i detailbranchen. De seneste års økonomiske krise, kapitalfondenes opkøb af danske detailkæder og danskernes heftige klikken med musen i jagten på alt fra leverpostej til elektronik har forandret branchen. For altid.” Sammen med Skive City og CLO-Kursushuset udbyder SET et GLU kursus (Grundlæggende Leder Uddannelse), der sætter fokus på detailhandlens udfordringer og præsenterer forskellige værktøjer, der vil gøre deltagerne i stand til at finde nye veje, blive bedre til at inddrage (og kommunikere med) medarbejdere, kunder, kolleger, samarbejdspartnere m.fl. Målet er at udvikle og opkvalificere egnens detailhandlere og dermed styrke detailhandlen på Skiveegnen. Kursusforløb: Start: Tid: Sted:

13 dage (5 moduler) 29. august Kl. 8.00-15.25 CLO-Kursushuset, Skive.

Kompetent Lederadfærd - Virk stærk, virk stærkt I samarbejde med bl.a. LearingLink, Lederne og VIBORGegnens Erhvervsråd udbyder SET lederkurset Kompetent Lederadfærd. Over 3 moduler får deltagerne en effektiv værktøjskasse, der gør dem i stand til at forbedre egne resultater gennem – eller sammen med – andre mennesker. Dette skulle gerne føre til øget trivsel internt i virksomheden og dermed også til en større omsætning. Kursusforløb: Dato: Tid: Sted:

3 moduler 15., 22. og 29. september Kl. 9.00-16.00 Søndermølle Kultur og Naturcenter, Viborg.

SIONLIMFJORD WWW. WWW. REVISIONLIMFJORD REVISIONLIMFJORD .DK .DK .DK

Hjælp til selvhjælp - deltag i efterårets lederkurser

ROSLEV ROSLEV ROSLEV nbanegade 6 Jernbanegade 6 Jernbanegade 6 Læs mere om indhold, priser, tilmelding m.m. på www.SkiveET.dk 7870 Roslev 7870 Roslev 7870 Roslev f. 9757 1322 Tlf. 9757 1322 Tlf. 9757 1322

5


VisitSkive – SETs og DIT ansigt udadtil

HUL IGENNEM TIL EffEkTIv vIrksoMHEdsdrIfT MEd fIbErbrEdbÅNd

Turistkonsulent Mona Kayser, SET, siger: - Vi har brugt sommeren til at nytænke turistbrochuren VisitSkive. Efter 4 år med samme layout, vil 2012 udgaven blive faceliftet, så vi følger trenden og er på forkant med udviklingen. Samtidig vil den nye brochure selvfølgelig fortsat kunne fungere som inspiration og opslagsværk for egnens borgere. VisitSkive bliver i endnu højere grad end tidligere en del af SETs overordnede mediekompagne. Synlighed og sammenhold er vigtige ingredienser, når vi som egn skal tiltrække og fastholde fremtidens turister. Vi opfordrer derfor alle turistaktører til at tegne en annonce i VisitSkive, så vi ad den vej kan synliggøre Skiveegnens turistaktører, butikker, foreninger, overnatningssteder m.fl. overfor turister, gæster og lokale borgere.

www.fIbErkLar.dk

Tegn en annonce i VisitSkive Materiale vedrørende VisitSkive 2012 udsendes primo september men kontakt gerne turistkonsulent Mona Kayser på tlf. 9752 3266 / mok@skiveet.dk.

325,ementer fra kr. Helaftensarrang kr. 375, Lækker Buffet fra ter fra kr. 225,en em ng ra ar Brunch/søndags 20,. kr Smørrebrød fra AF HUSE T UD AD M SÅ VI LE VERER OG lv at mulighed for se HUSK! Her har duikkevarer uden merpris! dr medbringe dine inspiration på Hent yderligere lingshus.dk am rs fo de vin w w w.

Turistbureauet - efterlyser feedback

VINDEVEJ 102 7800 SKIVE TLF. 97 52 02 90

Turistchef Alice Bank Danielsen, SET, siger: - Det er selvfølgelig vigtigt, at bureauet ”sælger” sig selv overfor turisterne. Men endnu vigtigere er en åben kommunikationen med (og mellem) egnens turistaktører. For kun ved fælles hjælp kan vi blive synlige overfor turisterne. Det hjælper jo ikke, at Skiveegnen har utrolig meget at byde på, hvis turisterne ikke ved det - og egnens borgere og aktører ikke vil erkende det. Vi skal alle sammen være bedre til at fortælle om det, Skiveegnen kan tilbyde. Ro og stilhed, action og spænding, kultur og historie, fantastiske fødevarer, sjove og skæve butikker i by og på land - og så naturligvis egnens store trækplaster: naturen, ikke mindst Limfjorden. Men! Hvordan gør vi det bedre? Vi efterlyser åben kommunikation med egnens turister, turistaktører og andre, der gerne vil bidrage med feedback og ideer.

Hjælp os med at blive bedre Kontakt turistbureauet på tlf. 9752 3266 eller info@visitskive.dk. Vi kommer gerne ud til dig for en snak – ligesom du er velkommen til at kikke ind på Østerbro.

6

Nr. 4 · august 2011


Energirenovering – et rigtig godt ”håndværkertilbud” For SET er det vigtigt at være med til at signalere såvel ind- som udadtil, at Skive er Energiby, d.v.s. én af de kommuner, der bl.a. arbejder målrettet på at udbrede brugen af vedvarende energi samt at energirenovere den eksisterende boligmasse.

DIHC ApS • • • • •

Sommerhuse, helårshuse, træhuse Hytter, pavilloner m.v. Porte, automatiske porte Containere: kontor, sanitet, beboelse m.v. Træpiller, briketter, brænde

Tlf. 96 87 22 00 Fax 97 57 44 76 . Mobil 40 18 44 87 Nannerupvej 3-5, Jebjerg. 7870 Roslev

www.dihc.dk

K.H. EntreprenørProfessionel forretning ApS

Erhvervsrådgivning

Vi klarer diverse entreprenøropgaver for private, virksomheder og offentlige institutioner.

Jord/vej- og kloakeringsarbejde • Belægninger og fliser • Anlægsgartnerarbejde • Vognmandskørsel • Modtagelse/afhentning og • knusning af beton/murværk Erhvervsafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive 97 52 33 66 erhverv@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

samt nedbrydning

Thomas Heilskov Områdedirektør, Erhverv

Nannerupvej 3-5, Nannerup. 7870 Roslev www.dihc.dk . Kristen Hedegaard

Idéer er der nok af... kunsten er at holde på den rette Identitet på tryk, web, film mm.

Holstebrovej 16 7800 Skive T: 9751 3070 www.f-s.dk

Erhvervskonsulent Leo Ravn-Nielsen, SET, siger: -Et af Energibyens mål er at gøre kommunen CO2 neutral i 2029. Dette skal bl.a. ske ved en omfattende energirenovering af den eksisterende boligmasse. Sammen med Energibyen Skive, VIBORGegnens Erhvervsråd, Skive Tekniske Skole, Mercantec og KompetenceMIDT deltager SET i projektet ”Energirenovering Skive-Viborg”, hvis formål er at afdække lokale håndværkeres behov for efter- og videreuddannelse i forhold til energirenovering samt at bringe eksisterende kursusudbud i spil på bedste måde. Målet er at styrke lokale håndværkeres position på markedet for energirenovering og bidrage til at modvirke effekterne af nedgangen i nybyggeriet. Ud over, at egnens håndværkere får cv’et ajourført, håber vi, at indsatsen kommer til at udløse større aktivitet indenfor bygge/anlæg – og dermed at fastholde/genere arbejdspladser. Parallelt med ovenstående er SET desuden med i forberedelserne til et større projekt, der også har fokus på energirenovering.

Hør mere om mulighederne Kontakt Leo Ravn-Nielsen på tlf. 9614 4150 / lrn@skiveet.dk

Networking - styrker kommunikationen Erhvervsrelaterede netværk er ikke en ny opfindelse – tænk bare på f.eks. Rotary, Lions Club og Junior Chamber. Imidlertid får flere og flere virksomhedsledere i disse år øjnene op for det værdifulde i at være med i et eller flere netværk. I netværkene mødes deltagerne i et lukket forum, hvor tillid og fortrolighed er i højsædet – og hvor man får skabt uvurderlige kontakter. Effektiv netværkskommunikation kræver, at man er åben og tør bruge sig selv. Til gengæld opnår man resultater på både det personlige og virksomhedsmæssige plan, når man bruger sine netværk. SET har p.t. følgende 7 netværk: Ejerledernetværket, Godt i gang, LEAN netværket, LederVækst, Netværk for oplevelsesøkonomi, Iværksætternettet og Kvinder på vej. Derudover findes der adskillige lokale erhvervsnetværk, der på hver sin måde binder egnens erhvervsledere sammen. Det vil blive for omfattende at nævne alle, men blandt netværkene er: Moderne virksomhedsledelse, HR Netværk, SIKs mange erhvervsnetværk, SEKVI (selvstændige kvinder), Netværk og sparring samt GLOBAL-Network.

Find det erhvervsnetværk, der passer bedst til dig Kontakt SET på tlf. 9614 7677 / info@skiveet.dk

7


Væksthus Midtjylland - hjælper vækstvirksomheder på vej Få hjælp af en kapitalcoach Via ”Kapital gennem rådgivning” kan virksomhedsledere få viden og rådgivning om, hvordan de kan tiltrække finansiering til deres vækstplaner. I visse tilfælde kan virksomheden endvidere opnå tilskud til at hyre en ”kapitalcoach”, som kan hjælpe med at skaffe ekstern kapital.

Følg et kapitalcoachforløb Via INVESTORmidt tilbydes vækstvirksomheder et kapitalcoachforløb, hvor ejeren eller en ledende medarbejder kan få tilknyttet en kapitalcoach i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb.

001311

Vækstsparring Erhvervschef Jeanne Søgaard, SET, siger: - VækstSparring er et spændende produkt, som Væksthuset tilbyder i regi af VÆKSTmidt Accelerator. For at kunne udvikle sig som leder, er det vigtigt at have et realistisk billede af, hvordan man virker overfor andre og hvordan man reagerer under pres. En professionel sparringspartner kan - via sin viden og erfaring - hjælpe lederen med såvel personlig som virksomhedsudvikling. En god kommunikation breder sig nemlig ned gennem organisationen og kan aflæses på bundlinjen. Blandt temaerne for Vækstsparring er: strategiudvikling, forretningsudvikling, lederudvikling, organisationsudvikling, internationalisering, generationsskifte, bestyrelse m.v.

pwc.dk

Nye veje til vækst

Start med et møde

Kontakt: PwC, Resenvej 81, 7800 Skive, T: 9615 4900

Vil du udvikle dig selv og din virksomhed? Kontakt SETs konsulenter på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk

Kvalitets tryksager og emballager til industrien...

LAG Skive - tilskud til virksomheder

Skive Offset ApS Buen 2, Oddense DK-7860 Spøttrup Tlf.: (+45) 97 58 12 11 www.skiveoffset.dk

Erhvervskonsulent Mie Herskov, SET siger: -De færreste er klar over det – men LAG Skive giver rent faktisk også tilskud til erhvervsdrivende. For at gøre opmærksom på mulighederne, afholder SET den 22. september et minikursus, hvor LAG koordinator Ditte Staun bl.a. vil fortælle, hvad man helt konkret kan søge LAG midler til, hvad man skal være opmærksom på – og ikke mindst – hvordan man rent praktisk skriver sin ansøgning. LAG Skive støtter f.eks. udvikling indenfor fødevarer, etablering af mikrovirksomheder samt projekter, der indtænker løsninger og (nye) teknologier inden for miljø, energi og klima. Også projekter, der indtænker Limfjordslandskabets særlige erhvervs- og bosætningsmuligheder i forhold til tiltrækning og fastholdelse af (højtuddannet) arbejdskraft, kan komme i betragtning.

Lær at søge LAG midler Læs mere om LAG Skive og minikurset den 22. september på www.SkiveET.dk - eller tilmeld dig allerede nu på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk.

8

Nr. 4 · august 2011


Jobformidling - lokal, effektiv og gratis Kontakt turistbureauet på tlf. 9752 3266 / info@visitskive.dk og hør, hvad vi kan tilbyde dine kunder og forretningsforbindelser.

Jobkonsulenterne i Skive Kommunes Virksomhedstaskforce: Mette Sofie Wadstrøm, Mogens Sørensen, Rikke Boudigaard og Morten Olesen.

Profilering lige i øjet! Skives lokale reklamebureau med brede kompetencer indenfor markedsføring – lige fra logodesign over tryksager i enhver form, til web, messer og udstillinger.

reklamebureau

www.graphicmaster.dk • Tlf.: 70 22 22 77

Jobkonsulent Rikke Boudigaard, Virksomhedstaskforce, siger: -Skive Kommunes Jobcenter har pr. 1. januar 2011 oprettet en enhed, som er specialiseret i at udføre en individuel og målrettet jobformidling til det private erhvervsliv. Dette samarbejde vil Jobcenteret gerne tilbyde alle virksomheder i Skive Kommune. Vi sætter fokus på at finde den rette medarbejder til jobbet. I tæt samarbejde og dialog med virksomheden matcher vi behovet for nye medarbejdere ud fra virksomhedens ønsker til kvalifikationer og kompetencer. I specialenheden sidder 8 medarbejdere klar til at hjælpe med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder både ved faste stillinger og vikarstillinger, men virksomhederne har også mulighed for at rekruttere medarbejdere på særlige vilkår. Sidstnævnte sker bl.a. via virksomhedspraktikker eller ansættelser med løntilskud. Disse muligheder er et stort skridt på vejen tilbage til arbejdsmarkedet, for de personer, der har været ledige i kortere eller længere tid.

Find den rigtige medarbejder www.kjeldjacobsen.dk

SKIVE

9751 4611

Kontakt Virksomhedstaskforce på tlf. 9915 7250 / taskforce@skivekommune.dk eller SETs erhvervsafdeling på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk

VIBORG 8725 4611 www.kjeldjacobsen.dk

Registreret Revisionsaktieselskab

Den første medarbejder - er den vigtigste Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er det ekstra vigtigt, at virksomhedens første medarbejder er den helt rigtige, da han/hun – sammen med ejeren – skal være med til at skabe den fremtidige vækst og udvikling. Men ud over (rent fysisk) at finde den rigtige medarbejder, følger der også noget administration med, når 1 bliver til 2 (eller flere). Registreret revisor & partner i Brandt Revision & rådgivning, Johnny Østergaard, har netop udgivet en ny udgave af opslagsværket ”Virksomhedens første medarbejder”, der fortæller om overvejelser, administration, løn, pligter, kontrakter, tilskudsmuligheder m.m.

Resenvej 79 . 7800 Skive

Tlf. 96 14 40 60 Tlf. 97 52 54 11 Tlf. 97 56 45 99

Læs mere om på www.skiveet.dk Overvejer dunetværket at ansætte din første medarbejder? Kontakt SETs konsulenter og få en snak om, hvordan du bedst griber det an.

Eller kontakt Charlotte Kastbjerg på tlf. 9614 7677

9


Eksport – kommunikation med verden

Tilbud på den perfekte gavevin!

Køb 100 fl. og få 20 fl. gratis på toppen!

Der mange faktorer at tage hensyn til, når man skal i gang med at eksportere. Én af disse faktorer er kommunikation. Andre lande/kulturer har ikke nødvendigvis samme målbillede som os, så det er vigtigt at lære det enkelte lands skikke og vaner at kende, når man som eksportør søger en ny samarbejdspartner i udlandet.

2009 Rosso Passo, Cantine Lenotti

KUN 59,- PR. FL.

SET har de gode eksportkontakter

Strøgets Vinhandel, Nørregade 1 7800 Skive, Tlf. 97 52 03 10

Få mere at vide hos konsulenter på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk.

Entreprise Europe Network Entreprise Europe Network er et informations- og rådgivningsnetværk, hvis formål er at være med til at forbedre små og mellemstore virksomheders konkurrence- og innovationsevne gennem en bred vifte af tjenesteydelser. De 7 danske Enterprise Europe Network kontorer står til rådighed med bl.a. information og rådgivning om eksportmuligheder, hjælp til at finde udenlandske samarbejdspartnere, besvarelse af EU spørgsmål om f.eks. udbuds-, tilskuds-, og støttemuligheder samt udforming af konkrete ansøgninger. www.entreprise-europe.dk

Behov for erhvervsjuridisk sparring … hvor jura og forretning ses i en helhed? … der er målrettet små og mellemstore virksomheder? … der gør en konstaterbar forskel?

.... tid til en uforpligtende drøftelse?

Export Steps – kom godt i gang Formålet med Eksportrådets og Væksthus Midtjyllands Export Steps er at styrke eksportkompetencerne i mindre virksomheder, der har lidt eller ingen eksport i forvejen Netværket afholder kvartalsvise møder i Aarhus og Herning, hvor målet er at lære deltagerne at blive bedre til at håndtere eksport. Dette sker via networking, indlæg samt via konkrete værk-tøjer, kontrakter og tjeklister. www.startvaekst.dk

www.advosoegaard.dk - tlf. 72 17 07 32

Lyt til...

Ifacilitator – kom med i EU projekter Central Denmark (Region Midtjyllands EU kontor i Bruxelles) tilbyder via projektet IFacilitator hjælp til at identificere potentielle EU-projekter. Ifacilitator har som formål at få flere små og mellemstore virksomheder fra Midtjylland med i EU’s støtteprogrammer for forskning og teknologisk udvikling. www.centraldenmark.eu

104.0 - 104.3 - 104.9 - 107.0 - 107.6

Sverige – den nye tigerøkomi Sverige er kommet så godt gennem den finansielle krise, at den svenske økonomi i dag omtales som en tigerøkonomi – på lige fod med lande som f.eks. Sydkorea og Kina,. Den danske ambassade i Stockholm afholder informationsmøder flere steder i landet – bl.a. den 21. september i Århus (formiddag) og Aalborg (eftermiddag). Et af formålene med de gratis informationsmøder er at inspirere danske virksomheder til at fokusere på eksport til Sverige samt på underleverandørmessen Elmia. www.ambstockholm.um.dk / om os / nyheder

Radio Skive ∙ Nordbanevej 1 ∙ 7800 Skive Telefon 97 52 77 22 ∙ Telefax 97 52 01 19 www.radioskive.dk

Thises nye vartegn

WWW.THISE.DK

Moder Ko - alle mejeriprodukters moder

10

Nr. 4 · august 2011


GRATIS VEJLEDNING Affaldskonsulenten hjælper virksomheder med at få styr på alt affald. Det er ganske gratis og uforpligtende.

4KÅSTRUPVEJ 20-22 · 7860 SPØTTRUP TELEFON 97 58 12 88 · FAX 97 58 11 98 www.4-s.dk • E-mail: 4-s@4-s.dk

Efterår – i Skive City Handelschef Charlotte Kastbjerg, siger: - Skive Citys opgave er at markedsføre Skive som en attraktiv handelsby. Dette sker gennem lokal og regional markedsføring, aktiviteter i Skive centrum samt via møder og kurser for medlemmerne. I perioden juni til september har SET, Skive City, Skive Kommune og egnens klubber og foreninger tilbudt mere end 50 arrangementer under konceptet ”Sommer i Skive” - herunder også Skive Citys sommeraktiviteter. Aktivitetsmæssigt kan vi ikke hamle op med sommerperioden de næste måneder, men vi har dog flere spændende arrangementer på plakaten. Lederkurset for detailhandlen er omtalt på side 5 – og Skive Citys øvrige aktiviteter er beskrevet på denne side.

Revision & rådgivning - også til andre erhverv

Resenvej 85 - 7800 Skive T: 9615 3000 - F: 9615 3001

mail@landbo-limfjord.dk www.landbo-limfjord.dk

Skive City Cykelløb International kommunikation

Alle kommercielle sprog, kort leveringstid. Oversættelser og tolkning siden 1976. 100 indfødte sprogspecialister. Korrekturlæsning i udlandet.

Vi forventer mellem 75-100 ryttere med A-licens til start, når Team Designa Køkken Knudsgaard afvikler ’Skive City Cykelløb fredag den 2. september – med start på Rådhustorvet og opløb i Ågade.

Torvemarkeder Temaet for torvemarkedet 3. september er Ølfestival, hvor torveteltet byder på ølmarineret kød på grillen. Årets sidste torvemarked, 1 oktober, får temaet Høstfest. Landbo Ungdom og 4H vil deltage aktivt med klappedyr, halmborg osv. I torveteltet er menuen grillede rodfrugter m.m.

Soldatersalg SES Erhvervs-Service - 7800 Skive Blichersvej 15A - fax 9751-2900 - www.abc-ses.dk

tekst@abc-ses.dk

-

tel 9752-2911

Skive Kaserne har opfordret Skives butikker til at afholde ”soldatersalg”. Skive City afprøver ideen og interesserede medlemmer holder derfor åbent til kl. 20 torsdag den 8. september.

Tre Lyserøde Dage

Henrik Færgegaard Funktionsleder Erhverv

henrikf@jyskebank.dk Tlf. 89 89 37 86

30. september, 1. og 2. oktober sætter Skive City fokus på ”Støt Brysterne” med masser af aktiviteter alle tre dage. Skive City har inviteret de to kendte kokke Claus Holm og Christian Bitz til at komme og lave sund mad af lokale råvarer - og blandt de mange øvrige aktiviteter er mavedans, zumba, auktion, musik, foredrag, sundhedstjek m.m.

Efterårsferie I efterårsferien kommer feriebilletten igen på gaden. Den kan købes for 50 kr. hos SET og giver 9 forskellige fordele til kunderne, der alle er med i konkurrencen om at vinde gavekort til Skive City på 500 kr.

Læs mere om aktiviterne på Posthustorvet 4 • Skive • Tlf. 89 89 37 70

www.skivecity.dk - eller følg os på Facebook

11


Efterårsprogram 2011 Lederkursus

LAG Skive

Med fokus på detailhandel

Sådan søger du LAG midler til en lokal virksomhed

5 moduler, aug-nov. kl. 8.00-15.25

Torsdag, 22. september kl. 15.30-17.30

Lederkursus Kompetent Lederadfærd Virk stærk, virk stærkt 15., 22. og 29. september kl. 9.00-16.00

DSE Messen

Iværksætterkursus

Forbrugerret

Find din nye ingeniør på jobmessen

Få grundlæggende viden - og kom godt i gang

Hvad har dine kunder krav på? Nyheder og brush-up

12. og 13. oktober Kl. 10.00-16.00

5 moduler. Start uge 40 kl. 17.00-21.00

Onsdag, 21. september kl. 8.00-9.30

Salg og marketing Spark mere gang i dit salg 2 x workshop 25. oktober + 10. november Kl. 15.30-17.30

Iværksætterfestival

Søg projektmidler

Inspiration, viden, netærk og events

Sådan skriver du den gode ansøgning

Onsdag, 16. november kl. 14.00-18.00

November kl. 17.30-20.00

Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter

Turistbureauet

Østerbro 7 7800 Skive

Østerbro 7 7800 Skive

Tlf. 96 14 76 77 info@skiveet.dk

Tlf. 97 52 32 66 info@visitskive.dk

www.skiveet.dk

www.visitskive.dk

Læs mere på www.SkiveET.dk

SET News august  
SET News august  

Nyhedsbrev, SET News, erhverv, turist

Advertisement