Page 1

Brug internettet aktivt – til kommunikation, markedsføring og salg Et af tidens varmeste emner er, hvordan man bedst muligt udnytter internettets mange muligheder til at skabe kontakt til – og kommunikere med – kunder og samarbejdspartner. Ud over et indlæg på SET’s generalforsamling, har centeret netop haft to yderst velbesøgte arrangementer, der hver på sin måde satte fokus på elektronisk markedsføring. Hovedbudskabet er, at Skiveegnens virksomheder – uanset branche – bør anvende og udnytte internettets næsten uanede muligheder for at understøtte firmaets aktiviteter.

Det først indtryk er altid vigtigt og dette gælder bestemt også den hjemmeside, som virksomheden præsenterer. På forespørgsel vil de fleste sandsynligvis svare klart nej til spørgsmålet, om de sælger deres varer/værdier via hjemmesiden – men svaret burde i stedet være et rungende JA. For ja, naturligvis sælger man varen/virksomhedens ydelser via sin hjemmeside! Måske ikke i den forstand, at kunden kan købe og betale – men i den forstand, at hvis siden fungerer optimalt i forhold til kundernes og potentielle samarbejdspartners ønsker og behov, så ”køber” kunden varen – frem for at lede videre. Hvis virksomheden gør sig umage på dette punkt, og målretter markedsføringen i forhold til kunder/samarbejdspartnere, har det vist sig, at online markedsføring både er bedre og billigere end de traditionelle medier som brochurer, flyers, aviser – tv og radio. Kontakt Erhvervs- og Turistcenteret og få mere at vide om, hvordan virksomheden bedst muligt kan sætte fokus på at bruge internettet aktivt – til kommunikation, markedsføring og salg.

Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev

Nr. 2 April 2010

INDHOLD 1 Brug internettet aktivt 2 Erhvervsturisme 3 SETs bestyrelse 4 Ny bestyrelsesformand Årets Erhvervspris 5 Oplev Danmark Mærk historiens vingesus Netværk Limfjorden 6 Limfjorden Rundt Salling Sport Sæsonstart 2010 Få SETs udgivelser 7 Virksomhedsportræt 8 Egen virksomhed? Generations/ejerskifte AC Netværket LederVækst 9 Corporate Storytelling CSR Væksthjulet 10 Udenlandsk arbejdskraft Skive City 11 www.SkiveET.dk Nye medlemmer 12 SETs medarbejdere


Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Leder v/direktør Jens E. Christensen, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Mikael Jakobsen Erhvervskundechef Tlf. 72 25 01 11 mjb@sparnord.dk

Klima og energi som turistmål

På gensyn! www.sparnord.dk/skive

Skive har gennem mange år været i front m.h.t vedvarende energi – fra de første lavenergihuse i 1977 til udnævnelsen sidste år til én af Danmarks tre første Energibyer. Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Skive Kommunes udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi (TEKE) har netop udarbejdet en klima- og energistrategi, hvis mål er at gøre kommunen energineutral i 2029 via bl.a. sol, vind, biogas og geotermisk varme.

5 fordele for dig • Personlig service • Attraktive forsikringstilbud

For Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter er kommunens indsats for klima og energi en oplagt mulighed for at sætte ekstra fokus på den såkaldte erhvervsturisme. Erhvervs- og Turistcenteret ønsker at udbygge og formidle det offentlige og private samarbejde. Såvel Skive Kommune og dens mange institutioner som virksomheder og turistaktører skal være aktive medspillere i bestræbelserne på at formidle budskabet om, at man ikke kommer udenom Skiveegnen, hvis man ønsker at høre om bæredygtig energiforsyning og optimeret energianvendelse.

• Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v. • Netværk med selvstændige • Adgang til udviklende arrangementer JOHN HALSE PETERSEN • TEL 40 55 26 19 JOH@DANA-AKASSE.DK • WWW.DANA-AKASSE.DK

I samarbejde med Skive Kommune ønsker centeret at uddanne guider, der kan vise gæster og erhvervsturister rundt og fortælle om egnens mange klima- og energiprojekter. Der lægges vægt på, at guiderne har en baggrund, der sætter dem i stand til – ud over den rent turistmæssige guidning – også at kunne forklare det tekniske i energi- og klimaprojekterne. Guidede ture med fokus på klima og energi skal tilbydes som en naturlig del af ”overnatnings- og oplevelsespakken”, når der holdes møder, kurser og konferencer på Skiveegnen, ligesom konceptet forventes at kunne tiltrække såvel kommunale- og som private erhvervsdelegationer fra ind- og udland. Der vil selvfølgelig også blive mulighed for, at både den ”almindelige” turist og Skiveegnens egne borgere med interesse i klima og energi, vil kunne deltage i de guidede ture. Gæsterne skal have mulighed for at besøge relevante virksomheder og institutioner (herunder naturligvis Skives energirigtige rådhus), opleve de store vindmøller helt tæt på, lære hvordan solfangere og biogasanlæg virker og høre om, hvordan man udvinder varme fra jorden. Planerne er endnu på idéstadiet, men Erhvervs- og Turistcenteret håber, via samarbejdet med Skive Kommune, Energibyen Skive og egnens erhvervsliv, at kunne udvikle og udbygge erhvervsturismen i de kommende år – med fokus på at ”sælge” Skiveegnen som klima- og energidestination.

2 | Nyhedsbrev nr. 2

Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard . DK 7800 Skive . 97 52 11 44

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Slotsgade 3, 7800 Skive. Tlf. 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.


SETs bestyrelse – pr. 9. marts 2010

Frugtparken 3 | 7800 Skive

Tlf. 96 83 33 33

Valgt for erhverv Kristen Hedegaard, direktør, KH Entreprenørforretning & DIHC (formand) Jesper Thorstensen, adm. dir., Dantherm Air Handling Kjeld Jacobsen, direktør, Elfirma Kjeld Jacobsen Niels Hansen, tømrermester, Tømrerfirma Niels Hansen Valgt for turistaktørerne Susanne Jensen, fmd. Spøttrup Turistforening (næstformand) Knud Erik Lykke, fmd. Sundsøre Turistforening Christian Lindberg Olsen, adm. direktør, Hotel Strandtangen og Hotel Pinenhus

STATSAUT. REVISOR:

Per Bonnevie REG. REVISORER:

Oda Thomsen Johnny Østergaard

www.BrandtRevision.dk THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM NYKØBING MORS | FJERRITSLEV | SKIVE KOLDING | FREDERICIA | ÅRHUS

Udpeget af Skive Kommune Flemming Eskildsen, borgmester Ditte Staun Munch Ledet, fmd. Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi Per Jeppesen, byrådsmedlem Udpeget af LO Skiveegnen Poul J. Hansen, fmd. LO Skiveegnen Observatør, udpeget af Skive Kommune – deltager uden stemmeret Erland Nielsen, erhvervs- og kulturdirektør, Skive Kommune SET’s direktør Jens E. Christensen deltager i møderne som bestyrelsens sekretær.

Suppleanter Valgt for erhverv Jette Thomsen, malermester, Maler Jette Carsten Thomsen, indehaver, Dekolet Valgt for turistaktørerne Helle Nygaard, direktør, Hotel Gl. Skivehus Jens Åge Andreasen, fmd., Skive Turistforening. Butik: Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53 Åbningstider: Man.-fre. 15.00-17.00 Lør. 10.00-12.00

Gunnar Bruhn Simonsen sagde tak til den afgående formand, Peter Vinther Christensen

Nyhedsbrev nr. 2 | 3


Ny bestyrelsesformand SETs nye bestyrelsesformand, Kristen Hedegaard, er født og opvokset i Yttrup v/Roslev. Gennem mange år var Kristen Hedegaard medlem af Salling Udviklingsråds bestyrelse, som han også var formand for indtil fusionen med Skive Erhvervscenter i 2005. Herefter fortsatte han som bestyrelsesmedlem i først Skiveegnens Erhvervscenter – og fra 2007 i Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Erhvervsmæssigt har Kristen Hedegaard haft en karriere i forsvaret, hvor han fik såvel en leder- som en pædagogisk uddannelse. Jobbet i forsvaret beholdt han sideløbende med en uddannelse indenfor bygge- og anlægsektoren (kloak, vej m.v.) – fag, som han efterfølgende underviste i på AMUcentre. Efter 13 år i forsvaret, stoppede Kristen Hedegaard i 1993 som fast tjenestegørende i Hæren for at hellige sig entreprenørfirmaet KH Entreprenørforretning, som han siden 1986 havde drevet på deltid. Senere er også firmaet DIHC kommet til – et firma, der har specialiseret sig i træ- og bjælkehuse. Begge firmaer drives fra Nannerup v/Jebjerg, hvor Kristen Hedegaard også bor.

Vi styrker egnens erhvervsliv UÊ-ŽÀC``iÀÃÞiÌÊiÀ…ÛiÀÛÇÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ finansiering med ekstra fordele. UÊEn stabil og lokal egnssparekasse

Årets erhvervspris 2010 www.sparsalling.dk

A-Sport v/Anders Thomsen A-Sport er leverandør af sports- og aktivitetsudstyr til skoleidræt, motorik og bevægelse samt aktivitetsudstyr til fritidsbeskæftigelse for alle aldre.

Begrundelse: Anders Thomsen er prototypen på en vækstiværksætter, der dygtigt og stabilt har arbejdet sig op fra en 1-mandsvirksomhed i 2001 til i dag at beskæftige 20 medarbejdere. A-Sport har gennem alle årene haft en tæt tilknytning til erhvervskontoret/ erhvervscenteret – fra den første rådgivning inden virksomhedsstart til gennem årene at blive en tæt samarbejdspartner i forbindelse med bl.a. Salling Sport. Firmaet startede på H.C. Ørstedsvej i 2001 – flyttede i 2005 til Marienlystvej og vil fra sommeren 2010 få domicil på Katkjærvej med markant facade ud mod Holstebrovej.

Ring 97 56 82 00 og få en aftale.

Du vælger selv dine minder for livet på ...

Mad med smag og udsigt, lækre værelser/suiter, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser ... oplev det hele på Pinenhus!

Pinen 3 · 7870 Roslev · Tlf. 97 73 18 99 · Fax 97 73 20 50 www.pinenhus.dk Mail: pin@pinenhus.dk

Dahl, Rask & Partnere S t a t s a u t o r i s e r e t r ev i s i o n s a k t i e s e l s k a b

Stoholm Revisionskontor Vestergade 6 · 7850 Stoholm Telefon 97 54 16 00 · Fax 97 54 16 37

Kontorhuset Jebjerg Østergades Butikstorv 1 · 7870 Roslev Telefon 97 58 59 00 · Fax 97 57 46 75

Skive afdeling Katkjærvej 12 B · 7800 Skive Telefon 97 58 58 10 · Fax 97 57 46 75

4 | Nyhedsbrev nr. 2


Arrangementer og projekter

WWW.SPARBANK.DK

ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab

Telefon 97 51 39 00 Telefax 97 51 21 80 WWW.ND-REVISION.DK E-MAIL: SKIVE@ND-REVISION.DK

ND REVISION

Postboks 199 Vestergade 13 7800 Skive

Lørdag d. 29. maj er udnÌvnt til at vÌre national turismedag og i den anledning inviteres borgerne pü Skiveegnen til at vÌre turister i deres eget omrüde. Dette sker som led i et landsdÌkkende initiativ, �Oplev Danmark – Turismens dag�, der lokalt bakkes op af süvel turistbureauer/informationer, turistforeninger og VisitDenmark som Skiveegnens turistaktører. Mület med den fÌlles turismedag er at gøre befolkningen og politikerne opmÌrksomme pü turismens betydning og pü de mange muligheder og den store spÌndvidde pü Skiveegnen samt at sÌtte fokus det arbejde, der lokalt og nationalt udføres af turismens aktører. �Oplev Danmark� sÌtter fokus pü de gode lokale historier, der skal fü danskerne til at fü øjnene op for deres egen egn for pü den müde at gøre dem til ambassadører for Danmark som turistland. En del lokale turistaktører har allerede tilmeldt sig arrangementet, men ere forventes at tilslutte sig. Følg med pü www.visitskive.dk og lÌs om de mange muligheder for at opleve Skiveegens �gode historier� den 29. maj.

- lokal og ligetil Frederiksgade 6 . 7800 Skive . tlf. 97 52 33 66

MÌrk historiens vingesus – Åbne herregürde og historiske bygninger Søndag den 13. juni übner 9 lokale herregürde og historiske bygninger dørene for publikum mellem kl. 10.00 og 17.00, hvor interesserede kan deltage i en guidet rundvisning. Kom og hør, hvordan hverdag og fest formede sig, da bygningen blev opført. Hør om bygningens anvendelse gennem ürene og naturligvis ogsü om sammenhÌngen mellem herregürden/den historiske bygning og det omliggende samfund büde før og nu. Følgende deltager i arrangementet den 13. juni: Bustrup Hovedgaard, Dølbygaard, EskjÌr Gods, Hesthave, Hostrup Hovedgaard, Resenlund, Spøttrup Borgmuseum, Staarup Hovedgaard samt Herregürden Hessel i Himmerland. Prisen er 50 kr. pr. person pr. herregürd/historisk bygning. Sponsorer: BRANDT revision & rüdgivning og Spar Salling. LÌs mere om Åbne Herregürde og historiske bygninger pü www.visitskive.dk.

NetvÌrk Limfjorden – mellem vand og land

888 3&7*4*0/-*.'+03% %,

2/3,%6 *ERNBANEGADE 2OSLEV 4LF

NetvÌrk Limfjorden har igangsat et projekt med titlen �Mellem vand og land – Limfjordshavnene som fremtidens samlingspunkt�. Udviklingsprojektet sÌtter fokus pü Limfjordshavnenes rolle i et oplevelsesøkonomisk perspektiv. Turistchef Alice Bank Danielsen er tovholder i arbejdsgruppen �Havnene som service/modtageapparat�, hvis mül – ud over at se pü de basale servicefaciliteter som f.eks. toilet, bad, overnatning og bespisning – ogsü er at komme med nye og originale idÊer til servicetilbud, hvor Limfjordslandet kan vise sit gode vÌrtsskab, süledes at süvel sejlende som øvrige gÌster føler sig velkomne.

Nyhedsbrev nr. 2 | 5


Vi opfordrer … Limfjorden Rundt – opfordring til alle erhvervsdrivende Maritim Center Skive og arrangørerne bag den årlige træskibssejlads ”Limfjorden Rundt” ønsker at skabe liv og stemning på havnen i Skive, når de mange imponerende træskibe kommer i mål lørdag den 18. september. Limfjorden Rundt er et af de arrangementer, der trækker mange interesserede til både Fur og Skive. Erhvervs- og Turistcenteret videregiver derfor gerne følgende opfordring: Har du noget at tilbyde – f.eks. i form af udskænkning, mad eller salgsartikler, musikalsk eller anden underholdning, udstillinger m.m., er du velkommen til at kontakte Niels Sohn, Maritim Center Skive / Limfjorden Rundt, tlf. 2944 5013 / 9752 5454 for at høre nærmere om mulighederne.

KONTAKT OS 7015 1560

ELFORSYNING FIBERBREDBÅND ELINSTALLATION ENERGIRÅDGIVNING NYE ENERGIFORMER ENERGITEKNIK

Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg www.energimidt.dk Afd. Silkeborg, Brædstrup, Skive, Herning

Salling Sport – opfordring til alle erhvervsdrivende Salling Sport er et tilbud til den aktive turistfamilie – men Salling Sports mange spændende aktiviteter er i lige så høj grad et tilbud til lokale familier, der har lyst til at være aktive sammen i ferien. Erhvervs- og Turistcenteret opfordrer hermed Skiveegnens virksomhedsledere til at fortælle familie og venner med unge mennesker om de mange muligheder – og til at lægge Salling Sport folderen frem, hvor mennesker samles – i frokoststuen, receptionen, butikken m.m.– så budskabet kan spredes som ringe i vandet. Læs mere på www.sallingsport.dk eller bestil et antal foldere hos Turistbureauet på tlf. 9752 3266 / info@visitskive.dk.

g p p www.konenogkokken.dk

Sæsonstart 2010 – opfordring til turisterhvervet SET og de lokale turistforeninger inviterer Skiveegnens turistaktører til fælles sæsonstart tirsdag d. 4. maj kl. 17.00-19.00. Mød op og hør nyt for den kommende sæson, så du er klædt på til at servicere gæsterne bedst muligt. Benyt også chancen for at fortælle, hvad DU har at tilbyde egnens gæster. Læs mere om Erhvervs- og Turistcenterets og turistforeningernes kick-off møde på www.visitskive.dk eller tilmeld dig senest 29. april på tlf. 9752 3266 / info@visitskive.dk.

Få SETs udgivelser – opfordring til alle erhvervsdrivende Hvis du ikke allerede har turistbrochuren VisitSkive liggende til udlevering til kunder, forretningsforbindelser og gæster, er du meget velkommen til at kontakte Erhvervs- og Turistcenteret. Få samtidig virksomhedsguiden Hvem Gør Hvad og SET’s Årsberetning. Kontakt Turistbureauet på tlf. 9752 3266 / info@visitskive.dk.

6 | Nyhedsbrev nr. 2

Tlf. 2022 2423 . 9752 1902 www.konenogkokken.dk post@konenogkokken.dk


Profil af en medlemsvirksomhed Henrik Færgegaard Funktionsleder Erhverv

henrikf@jyskebank.dk Tlf. 89 89 37 86

OSTHUSTORVETÏ›KIVE›LF†ÓÔÓÔÎÒÒË

Brug for hjælp?

Hjælp til dig og din virksomhed

Professionel Erhvervsrådgivning Erhvervsafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive 97 52 33 66 erhverv@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

Thomas Heilskov Områdedirektør, Erhverv

Duddines Vævestue I en gammel staldlænge på Pikhedevej, lige i hjertet af Fur – og med udsigt til de store bakkedrag – har furboerne, gæster og turister siden 2006 kunnet besøge Duddines Vævestue & Museum, der er en kombination af butik, museum og tekstilværksted. I butikken sælger Duddine (der kun i officielle sammenhænge bruger navnet Lene Sørensen) udvalgte tekstiler af bambus (f.eks. tøj med ekstrem høj solbeskyttelse), mere end 60 forskellige slags garn – til både vævning, hånd- og maskinstrik, samt sytilbehør, lidt patchworkstoffer og ”næsten alt” i tilbehør til håndarbejde. Hun lægger stor vægt på, at de mange spændende garner og tekstiler er bæredygtige, økologiske og miljøvenlige (f.eks. bambus- og bananfibre) – og importerer derfor selv en stor del af dem for at kunne stå inde for den ønskede kvalitet. Duddine sælger endvidere udvalgt tekstilhåndværk (eget design såvel som andres), egne opskrifter samt sjove og spændende samleobjekter. Og apropos samleobjekter, så har Duddine i tidens løb samlet 20 væve i alle størrelser og i alle aldre. En del af vævene står i det åbne tekstilværksted, hvor de således indgår både som en aktiv og særdeles nutidig del af kursisternes arbejde og som museumsgenstande, som interesserede kan komme og se. Duddine har gjort sin hobby til sin levevej og føler sig meget privilegeret over at få lov at beskæftige sig med strikdesign og andet håndarbejde hver eneste dag – og tilmed have mulighed for at inspirere andre til at få gang i kreativiteten via håndarbejdet. For at udbrede kendskabet til håndarbejde og håndarbejdsteknikker af alle slags, arrangerer Duddine efter behov workshops, kurser og åbent tekstilværksted/strikkecafé, hvor interesserede kan komme og være sammen om den fælles glæde over håndarbejde, lære nyt eller måske få lyst til at til at genoptage en tidligere interesse. Furs fantastiske natur giver – sammen med idéer og forslag fra kunder og kursister – inspiration til at afprøve nye teknikker og anledning til at anskue tingene fra andre vinkler end de gammelkendte, hvilket betyder, at Duddines egen kreativitet hele tiden udvikles og finder nye veje. Hun konstaterer: -Turisterne synes det er spændende at komme til den lille ø Fur og få noget helt unikt, som de ikke kan få andre steder. Det gælder både bambustekstilerne, vores mange spændende garner, samlerobjekterne og mine egne håndarbejdsopskrifter, der er inspireret af naturen her på øen. Den store interesse for varerne i butikken er udslagsgivende for, at Duddine og en samarbejdspartner har seriøse planer om at udvide hjemmesiden www. duddine.dk med en webshop, så andre end besøgende på Fur får mulighed for at handle i Duddines Vævestue. Webshoppen forventes at blive etableret i løbet af året. I mellemtiden må kunderne fortsat besøge Duddine i ”Aladdins Hule” på Fur, hvis de ønsker noget ud over det sædvanlige indenfor håndarbejde og tekstiler.

Duddines Vævestue Pikhedevej 2, 7884 Fur Tlf. 7568 9057 duddine@duddine.dk www.duddine.dk

Nyhedsbrev nr. 2 | 7


Møder og arrangementer Egen virksomhed? – Fra idé til virkelighed Erhvervs- og Turistcenteret inviterer potentielle iværksættere og nystartede virksomhedsejere til at deltage i et grundlæggende iværksætterkursus, der strækker sig over 4 aftener med start mandag den 3. maj. Iværksætterkurset sætter bl.a. fokus på moms- og skatteforhold, det gode bankmøde, markedsføring og reklame, personligt salg, de juridiske udfordringer og virksomhedens forsikringer, ligesom networking både overfor kunderne og internt på kurset vil have høj prioritet. Sponsorer: Landbo Limfjord og DANA. Læs mere på www.SkiveET.dk eller tilmeld dig på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk.

– kom og hør nærmere Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Advokathuset inviterer til møde om generations-/ejerskifte

Tirsdag den 11. maj kl. 9.00-11.30 i SETs mødelokale. Mødet sætter fokus på følgende: Overvejelser om ejerskifte – Modning til ejerskifte – Gennemførelse af ejerskifte – Efter ejerskifte. Læs mere om arrangementet på www.SkiveET.dk eller tilmeld dig til SET på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk senest 4. maj.

AC Netværket – holder møde i Skive AC Netværk er Midt- og Vestjyllands tværfaglige netværkstilbud for højtuddannede. Ca 250 akademikere er tilknyttet netværket, der mødes 4 gange årligt til faglige og sociale arrangementer. Netværkets næste møde holdes hos GR ErhvervsPsykologerne i Skive mandag d. 17. maj, kl. 17.00-20.00 og vil have autentisk ledelse og personlig udvikling som hovedemner. Yderligere oplysninger om AC Netværket samt tilmelding senest 10. maj til Leo RavnNielsen, tlf. 9614 4150 / lrn@skiveet.dk.

LederVækst

– netværk med udvikling SETs nye ledelsesnetværk under KompetenceNet Skive er kommet godt fra start med 18 deltagere, der som ledere/mellemledere i lokale virksomheder er interesserede i at sætte fokus på det personlige lederskab. Sponsor KNS: Lederne Midt-Nord Sponsor LederVækst: BDO Skive. Kontakt Leo Ravn-Nielsen på tlf. 9614 4150 / lrn@skiveet.dk og hør nærmere om muligheden for at deltage i netværket.

8 | Nyhedsbrev nr. 2

Revision og rådgivning Resenvej 81 7800 Skive Telefon 9615 4900 pwc.dk

005410

Generations-/ejerskifte?

OPTIMER DINE FORRETNINGSPROCESSER med Microsoft Dynamics NAV fra Skive www.navipartner.dk y Telefon 97 54 95 00

Nærhed │ Enkelhed │ Nytænkning │ Kvalitet

ErhvervsFremmeGruppen Få en nem start som selvstændig! Network Marketing Medarbejderudvikling Kommunikation – Telefoni Markedsføring – Profilering

alstrup@fiberpost.dk - tlf. 4044 65 01


Er din virksomhed sammensat økonomisk bedst muligt? Kontakt os, og aftal et møde, eller læs mere på nordea.dk/erhverv Gør det muligt Skive Afdeling Søndergade 6 96151678 nordea.dk

Kontakt SET, hvis du vil vide mere om …. Corporate Storytelling – en anden form for markedsføring Ønsker du at skille dig ud fra konkurrenterne, så fortæl autentiske historier om din virksomhed / dit produkt. De bedste historier skaber opmærksomhed ved at tale til følelserne; de engagerer, skaber indlevelse og identifikation – og derfor husker vi historierne og dermed også de værdier og varer, som virksomheden ønsker at blive kendt for. Inden man går i gang er det imidlertid vigtigt at gøre sig klart, hvilken historie, man ønsker at fortælle om virksomheden – hvordan den skal fortælles – og ikke mindst, hvem målgruppen er. Kontakt Leo Ravn-Nielsen på tlf. 9614 7677 / lrn@skiveet.dk og få hjælp til at komme i gang med bruge autentiske historier om virksomheden/produktet i markedsføringen.

CSR – Corporate Social Responsibility Virksomhedens Social Ansvarlighed er et begreb, der bruges om virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold. CSR handler bl.a. om, at virksomhederne stiller krav til leverandører m.h.t. sociale og miljømæssige forhold, tager hensyn til klima og miljø i produktionen og til medarbejdernes psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Social ansvarlighed er ikke kun forbeholdt store internationale virksomheder! Alle virksomheder (små som store) kan lægge (og følge) en strategi om at ville vise ansvarlighed – og med fordel benytte dette i markedsføringen! Læs eller download guiden ”CSR - Forretningsdrevet Samfundsansvar” på www. startvaekst.dk/csr-guide eller kontakt SETs erhvervsafdeling på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk og hør mere om mulighederne for at komme i gang med CSR.

SKIVE

9751 4611

VIBORG 8725 4611 WWW.KJELDJACOBSEN.DK

Væksthjulet® – et effektivt dialogværktøj Væksthjulet er et spændende og brugbart (visuelt) dialogværktøj, som SETs erhvervsafdeling fremover vil benytte ved virksomhedskontakt/-besøg. Væksthjulet® kan hjælpe med at skabe overblik over potentielle indsatsområder og dermed vise vejen til virksomhedsudvikling. Jeanne Søgaard og Mie Herskov er netop, som de første i afdelingen, blevet certificeret til at benytte værktøjet. Kontakt erhvervsafdelingen på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk og få mere at vide om Væksthjulet®.

Registreret Revisionsaktieselskab Resenvej 79 . 7800 Skive

Tlf. 96 14 40 60 Tlf. 97 52 54 11 Tlf. 97 56 45 99 Nyhedsbrev nr. 2 | 9


Dialogmøde – om udenlandsk arbejdskraft I løbet af de seneste 2 år er der kommet mere end 800 nye internationale borgere til Viborg og Skive kommuner for at arbejde på lokale virksomheder, sygehuse og i landbruget. Modtagelsen af de internationale medarbejdere giver virksomheder, kommuner, organisationer og foreninger nye udfordringer og arbejdsopgaver i Foto: Les Kaner forbindelse med både rekruttering, ankomst, registrering g og integration i lokalsamfundet. For at skabe et tættere samarbejde om at gøre det let for den internationale medarbejder at komme til Midt- og Vestjylland, inviterer projektet ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” til dialogmøde og paneldebat med bl.a. beskæftigelsesminister Inger Støjberg

mandag den 10. maj 2010 kl. 12.30-15.45 Kulturcenter Limfjord, Skive. Ud over Inger Støjberg vil panelet bestå af : Regionrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland – borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune – best. formand Holger Andersen, Mita-Teknik A/S – formand Claus Clausen, Landbo Limfjord og formand Poul J. Hansen, LO Skiveegnen. Tilmelding til arrangementet senest den 3. maj til Erhvervs- og Turistcenteret på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk.

DIHC ApS  Sommerhuse, helårshuse, træhuse  Hytter, pavilloner m.v.  Porte, automatiske porte  Containere: kontor, sanitet, beboelse m.v.  Træpiller, briketter, brænde Tlf. 96 87 22 00 Fax 97 57 44 76 . Mobil 40 18 44 87 Nannerupvej 3-5, Jebjerg. 7870 Roslev

www.dihc.dk

Arco Grafisk A/S Gemsevej 4 . 7800 Skive Tlf. 9616 5200 . e-mail: arco@arcografisk.dk

Skive City Skive by Night – med fokus på sundhed & velvære Torsdag den 29. april holder Skives butikker åbent til kl. 22. En hyggeaften med aktiviteter og musikalsk underholdning, mulighed for sundhedstjek, flotte gamle biler – og naturligvis med tid til shopping og til hyggesnak med venner og bekendte i gågaderne.

Profilering lige i øjet! -+8'5.1-#.'4'-.#/'$74'#7/'&$4'&'-1/2'6'0%'4 +0&'0(14/#4-'&5(?4+0)h.+)'(4#.1)1&'5+)018'464;-g 5#)'4+'0*8'4(14/X6+.9'$X/'55'41)7&56+..+0)'4T

fY_`UaYVifYUi

Torve- og kræmmermarkeder – ledige stadepladser Skives 5 torvemarkeder med fødevareproducenter og kunsthåndværkere har fået vokseværk, idet markedet i 2010 bliver udvidet til også at indeholde et kræmmermarked. Posthustorvet bliver opdelt, således at fødevareproducenterne og kunsthåndværkerne vil være at finde i de velkendte torvestande op imod gågadesystemet. Kræmmerne tilbydes stadepladser på den øvrige del af torvet til markederne, hvoraf det første afholdes lørdag den 12. juni i tidsrummet 10.00-13.00. Sponsor: Dahl Pedersen. Kontakt Charlotte Kastbjerg på tlf. 9614 4165 / cka@SkiveET.dk for yderligere oplysninger om stadeplads samt tilmelding til torve- og kræmmermarkederne.

10 | Nyhedsbrev nr. 2

999T)4#2*+%/#56'4T&-˜.(TU70 22 22 77


J^_i[ido[ lWhj[]d

WWW.THISE.DK

BdYZg@d"VaaZbZ_Zg^egdYj`iZghbdYZg

ET GODT TILBUD KOMMER HELE VEJEN RUNDT... 1. uge i hver mdr. e Bladet udkommer Annonc til alle hustande une i hele Skive Komm

97 57 14 00 97 57 13 88

www.SkiveET.dk – fælles portal for erhverv, turisme, handel og projekter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenteretss hjemmeside, www.SkiveET.dk, har netop p undergået en større forvandling og frem-står nu – i endnu højere grad end tidligeree – som én fælles portal for hele centeret. Portalen understreger den unikke sammenhæng mellem centerets afdelinger: Turistafdelingen, Erhvervsafdelingen og Handelsafdelingen/Skive City samt SETs store projekter – men dog samtidig således, at centerets afdelinger har hver deres ”verden”, der appellerer til forskellige målgrupper. SkiveET.dk er bygget enkelt og overskueligt op – med fokus på konkret information og med nye, optimerede søgemuligheder. Og besøgende kan naturligvis fortsat komme ind på siden via de kendte hjemmesideadresser www.visitskive. dk og www.skivecity.dk. Såvel layout som indhold er nyt og under fortsat opbygning – og Erhvervs- og Turistcenteret vil derfor gerne appellere til læserne om at henvende sig med fejl og mangler, korrektioner m.m., så dette hurtigst muligt kan blive rettet. Kontakt Erhvervs- og Turistcenteret på tlf. 9614 7677 / info@SkiveET.dk.

Nørregade 19 . 7870 Roslev www.annonce-bladet.dk ab@annonce-bladet.dk

Nye medlemmer International kommunikation Alle kommercielle sprog, kort leveringstid. Oversættelser og tolkning siden 1976. 100 indfødte sprogspecialister. Korrekturlæsning i udlandet.

Hjarbæk Fjord Camping v/Morten Nørbo – Hulager 2 – Hjarbæk – tlf. 8664 2309 – www.hjarbaek.dk Campingplads med fokus på familien og naturen B.P. Rengøringsservice v/ Birgitte Pedersen – Citronvej 117 – Skive – tlf. 2715 0524 Rengøring for erhverv / private

SES Erhvervs-Service - 7800 Skive Blichersvej 15A - fax 9751-2900 - www.abc-ses.dk

tekst@abc-ses.dk

-

tel 9752-2911

Lyt til...

Dansk Miljørådgivning A/S – Håndværkervej 8 – Karup – tlf. 9743 0655 – www.dmr.dk Virksomhedsrådgivning med speciale i arbejdsmiljø DARE ApS – Stensbjergvej 45 – Højslev – tlf. 7025 8011 – www.i-dare-you.dk Frilufts- og actioncenter med speciale i teambuilding, firma/institutionsudflugter, polterabend m.m. Moth Madsen v/Ole Moth Madsen – Petuniavej 59 – Skive – tlf. 4020 0081 – www.mothmadsen.dk Virksomhedskonsulent med speciale i LEAN

104.0 - 104.3 - 104.9 - 107.0 - 107.6 Radio Skive ∙ Nordbanevej 1 ∙ 7800 Skive Telefon 97 52 77 22 ∙ Telefax 97 52 01 19 www.radioskive.dk

Zosial A/S - H.C. Ørsteds Vej 10 - Skive – tlf. 2243 1056 - www.zosial.dk Software Berghof Grafisk Design v/Jon Berghof - Marianevej 89 – Skive – tlf. 2068 5516 Reklamebureau

Nyhedsbrev nr. 2 | 11


Kontakt os... Erhvervsafd. Turistafd.

Jens E. Christensen Direktør jec@SkiveET.dk

Projektafd.

Jeanne Søgaard Chefkonsulent/souschef jes@SkiveET.dk

Alice Bank Danielsen Turistchef abd@SkiveET.dk

Elin Alsbjerg Bogholder eal@SkiveET.dk

Leo Ravn – Nielsen Erhvervskonsulent lrn@SkiveET.dk

Mona Kayser Turistkonsulent mok@SkiveET.dk

Maria Rask Landdistriktskonsulent mbr@SkiveET.dk

Mette Yde Andersen Sekretær mya@SkiveET.dk

Mie Herskov Erhvervskonsulent/IT mie@SkiveET.dk

Inger Lise Dahl Bureaumedarbejder ild@SkiveET.dk

Steen Hintze Projektleder shh@SkiveET.dk

Birthe Vestergaard Bureaumedarbejder biv@SkiveET.dk

Louise Gravers Andersen Trivsels- og sundhedskonsulent lga@SkiveET.dk

Charlotte Kastbjerg Handelschef/udv. konsulent cka@SkiveET.dk

Lisbeth Hedegaard Sekretær lih@SkiveET.dk

Arco Grafisk A/S

Sekretariat

Ansvarshavende: Jens E. Christensen Tekst: Mette Yde Andersen

Vi hjælper dig med at finde de bedste løsninger i vort ferieland!

Turistbureauet Tlf. +45 9752 3266 Fax +45 9752 8831 info@visitskive.dk www.visitskive.dk

Østerbro 7 7800 Skive Tel. 9614 7677 Fax 9752 3139 info@SkiveET.dk www.SkiveET.dk

Nyhedsbrev april 2010  

Det er Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenterets nyhedsbrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you