Page 1

Coffee Caffè


3 อเมริกาโน หรือ คาเฟ่ อเมริกาโน่ (caffé americano) คือ เครื่องดื่มกาแฟชนิดหนึ่ง ซึ่งมีวิธีการชงโดยเติมน้ำ�ร้อนผสม ลงไปในเอสเพรสโซ่ การเจือจางเอสเพรสโซซึ่งเป็นกาแฟเข้ม ข้นด้วยน้ำ�ร้อน ทำ�ให้อเมริกาโนมีความแก่พอ ๆ กับกาแฟ ธรรมดา แต่มีกลิ่นและรสชาติที่เข้มอันมาจากเอสเพรสโซ อเมริกาโนเหมาะสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟดำ� แต่ไม่แก่และหนัก ถึงขั้นเอสเพรสโซ คอกาแฟส่วนใหญ่นิยมดื่มอเมริกาโนโดย ไม่ปรุงด้วยนมหรือน้ำ�ตาล เพื่อดื่มด่ำ�กับรสชาติกาแฟของ อเมริกาโนซึ่งแตกต่างจากกาแฟธรรมดา

Caffe Americano


COFFEE BY NATTHANICHA


Espresso เอสเปรสโซ (อิตาลี: espresso) คือกาแฟที่มีรสแก่และ เข้ม ซึ่งมีวิธีการชงโดยใช้แรงอัดไอน้ำ�หรือน้ำ�ร้อนผ่านเมล็ด กาแฟคั่วที่บดละเอียด ที่มาของชื่อ เอสเปรสโซ มาจากคำ� ภาษาอิตาลี “espresso” แปลว่า เร่งด่วน เอสเปรสโซเป็น กาแฟที่นิยมมากที่สุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต้ โดยเฉพาะ ประเทศอิตาลี การสั่งกาแฟ “caffe” ในร้านโดยทั่วไปก็คือ สั่งเอสเปรสโซ เอสเปรสโซถูกผลิตที่อิตาลี เอสเปรสโซมีต้น กำ�เนิด

6


7 Caffè Mocha กาแฟมอคค่า (Caffe Mocha) นั้น เป็น กาแฟที่ผสมช๊อกโกแลตไปด้วยนั่นเอง หาก มองกลับไปที่กาแฟประเภทอื่ น ๆไม่ ว่ า จะเป็ น ลาเต้ คาปูชิโน่นั้น ล้วนแต่มีส่วนผสมเพียง กาแฟและนมเท่านั้นที่เป็นส่วนผสมหลักๆ แต่ ก็ต่างกันแต่ปริมาณนมหรือปริมาณเอสเปรส โซ่ที่ใส่ไปนั่นเอง


Cappuccino เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มประเภทกาแฟซึ่งมีต้นกำ�เนิดมาจาก ประเทศอิตาลี คาปูชิโนมีส่วนประกอบหลักคือเอสเปรสโซ และ นม คำ�ว่า Cappuccino เป็นภาษาอิตาเลียน ออก เสียงให้ถูกต้องว่า “กัปปุชชิโน่” การชงคาปูชิโนโดยส่วน ใหญ่มักมีอัตราส่วนของเอสเปรสโซ 1/3 ส่วน ผสมกับ นมสตีม (นมร้อนผ่านไอน้ำ�) 1/3 ส่วน และนมตีเป็นโฟม ละเอียด 1/3 ส่วนลอยอยู่ด้านบน นอกจากนั้นอาจโรย หน้าด้วยผงซินนามอน หรือ ผงโกโก้เล็กน้อยตามความ ชอบ

8


9

Caffe Latte อี ก หนึ่ ง เมนู ย อดฮิ ต ตลอดกาลของกาแฟถ้ ว ยโปรดของ คุณก็คือ ลาเต้ นั่นเอง จริงๆคำ�ว่า ลาเต้ นั้นมันมีที่มา อยู่ คำ�ว่า “latte” แปลตามภาษาอิตาลีแปลว่า “นม” ชาวอิตาลีก็จะสั่งกาแฟที่ใส่นม ที่มีรสชาติหอมมัน รสนุ่ม ว่า caffe latte แต่จริงๆเราก็จะพูดว่า ลาเต้ เฉยๆก็ ไม่แปลกเพราะเป็นอันรู้กัน เมนูนี้ตามแบบฉบับดั้งเดิมแล้ว สามารถสั่งได้ทั้งร้อนและเย็น


COFFEE BY NATTHANICHA

Coffee by Natthanicha  
Coffee by Natthanicha  
Advertisement