Page 3

Serious BWT problems still need to be resolved by IMO

Ny sikkerhetstrussel for skipsfarten I følge Reuters er det funnet sikkerhetsmessige svakheter i både GPS, AIS og ECDIS. Hvis det viser seg at sentrale teknologier benyttet for navigering av skip globalt utgjør en sikkerhetsrisiko, kan konsekvensene bli store. Næringen selv har tilsynelatende lite fokus på cyber-kriminalitet, og derfor frykter forsikringsmeglerhuset Willis at bransjen står overfor en uforsikret og tidsinnstilt bombe.

The global shipping industry – represented by the International Chamber of Shipping (ICS), BIMCO, Intercargo, Intertanko, World Shipping Council (WSC), CLIA and IPTA – has voiced continuing concern about serious implementation problems associated with the IMO Ballast Water Management (BWM) Convention.

Både i skipsfarten og olje- og gassindustrien er det forventet at kostnadene som følge av cyber-kriminalitet vil stige i årene fremover. Hittil er det ikke mange offentliggjorte tilfeller der hacking har ført til problemer, men innen 2018 anslås det at regningen for cyber-kriminalitet begynner å nærme seg 1,9 milliarder dollar for energiselskapene alene. Rent skipsteknisk gikk utviklingen lenge relativt sakte med hensyn til implementering av datateknologi. Spesielt de siste tyve årene har mange nye systemer blitt både vanlige og påkrevd om bord på skip. Det er imidlertid først de siste årene at systemene i stor grad har begynt å kommunisere med land over internettbaserte plattformer. Og dermed har dørene åpnet seg for kriminelle. De første tilfellene har rammet flytende rigger.

At the recent IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC), governments decided neither to discuss in full nor to resolve these pivotal issues on which industry had made a detailed written submission.

En flytende oljerigg utenfor Afrika skal ha blitt satt ut av spill etter at hacking sørget for at riggen lente seg over mot siden. Det tok en uke å rette opp feilen. En annen rigg skal ha vært så infisert med datavirus at det tok 19 dager å få kontroll på systemene igjen. For skipsfarten kan farene være minst like mange. Blant annet er det mulig å sende et skip i feil retning gjennom å forfalske GPSsignalet som navigasjonen benytter seg av. AIS har vist seg å være manipulerbar på en slik måte at datainnholdet kan endres og kommunikasjonen stoppes. Til slutt har det vist seg elektroniske kart (ECDIS) kan endres innholdsmessig. Samlet sett kan disse svakhetene føre med seg store økonomiske eller miljømessige konsekvenser. I verste fall kan liv gå tapt. Det virker ikke som rederiene, offentlige instanser eller forsikringsbransjen tar tak i utfordringene. Men det finnes nok en erkjennelse om at noe snart må gjøres. Skipsfarten er en essensiell brikke i global varehandel, og dermed sentral for nasjoners tilgang på energi. Det betyr i neste omgang at det finnes god økonomi i cyber-kriminalitet, rettet både mot skip og rigger.

The industry submission addressed concerns about the lack of robustness of the current IMO type-approval process for the expensive new treatment equipment, the criteria to be used for sampling ballast water during Port State Control inspections and the need for “grandfathering” of existing type-approved equipment that has already been fitted. However, governments decided not to address these proposals until after the Convention has entered into force (which has not yet occurred due to a lack of member State ratifications).

that would have demonstrated IMO’s commitment to addressing the concerns, the MEPC instead decided to look into conducting a study of the problems raised by the industry. This proposed study will probably take at least three years to complete and the decision implies no guarantee as to what actions might finally emerge. The industry organisations note that once the Convention enters into force shipowners will collectively be required to invest billions of dollars in ballast water treatment equipment. The consequence of last week’s decision by the MEPC is that shipowners, and society at large, will continue to lack confidence that the new treatment equipment will actually work, or that it will be found to comply with the standards that governments have set

for killing unwanted marine micro-organisms. The shipping industry maintains that the legal changes needed to make the ballast regime truly global and fit for purpose – such as making IMO Guidelines on type-approval mandatory – are relatively straightforward and could still be agreed in principle by governments quickly. In a constructive response to the IMO’s decision, the industry therefore intends to make another full submission outlining concerns and proposing a possible way forward to the next IMO MEPC meeting (October 2014). In the meantime, the shipping industry cannot recommend that further member states ratify the BWM Convention until confidence building measures on resolving implementation concerns ◆ have been set in place.

Drikkevann Offshore Der hver eneste dråpe teller...

ORDINÆRT INNHOLD

Det kan ikke forventes at hverken shipping eller olje- og gassindustrien vil snu seg raskt om for å sikre seg mot hacking. Det er nemlig mye treghet i slike prosesser. Dermed sitter man igjen med et scenario som dessverre har vist seg å være regelen heller enn unntaket opp gjennom historien; lite skjer helt frem til en alvorlig hendelse presser frem en reaksjon, og trolig nytt lovverk. Spørsmålet er bare hvor stort omfanget av hendelsen som fører til vendepunktet blir.

The industry concerns were shared by a number of flag States (including some that ratified the Convention in the early years after its adoption) but rather than agreeing to a “road map”

AMBIO Ingeniørtjenesterr AS

Vi tilbyr våre kunder de beste løsninger og produkkter innen fagområGHW«   Filtersystemer Doseringsanlegg Kje j mikalier 9DQQSU¡YHWDNLQJ .XUVLQQHQIDJRPUnGHWGULNNHYDQQ Laboratorietjenester Utarbeidelse av prosedyrer 5LVLNRRJVnUEDUKHWVDQDO\VHU Beredskapsprosedyrer Prosjektering av nye drikkevannssystem, samt prossjektering for rehabilitering av eksisterende *HQHUHOOGULIWVRSSI¡OJLQJDYNXQGHUV drikkevannsystemer

Godesetdalen 10, 4034 Stavanger Tlf: 51446400 Epost: water@ambio.no www.ambio.no

ROJO MARINE - Q U I C K O P E RA T E D M A N H O L E S -

Fortsatt ses det på som usannsynlig at hackere skal få kontroll over en skipslast som dette. Arkivfoto: Statoil

INNHOLDSFORTEGNELSEN, SE TREDJE SISTE SIDE ! BÅTLISTEN, SE FLIPPEN Utgiver, sats og layout:

SKIPSREVYEN AS

Postboks 2613 Liamyrane – N-5828 BERGEN Besøksadr.: Heiane 2B, 5131 Nyborg Tlf. +47 - 55 19 77 70 E-mail: post@skipsrevyen.no www.skipsrevyen.no Bankgiro: 3624.07.91123 Bankforbindelse: SparebankenVest Swift: SPAVNOBB - Iban: NO 2236240791123

Products | Solutions | Services

Achilles JQS

Qualified

Totalleverandør T o otalleverandør Norge siden 1949

www.lonne.com www .lonne.com Ansv. redaktør: Redaktører: Red.medarb.:

Web-operatør: Salg:: Prod.sjef.: Regnskap: Abonnement:

Asle B. Strønen – asle.stronen@skipsrevyen.no Jan Einar Zachariassen – zachs@skipsrevyen.no Arnt-Ove Skoge – arnt-ove.skoge@skipsrevyen.no Steinar Oppedal, sjøkaptein Benedikte Bakkeli, journalist – benedikte@skipsrevyen.no Norvald Kjerstad, prof. Morten Halvorsen – web@skipsrevyen.no Geir Hesjedal – geir.hesjedal@skipsrevyen.no Geir Jensen – geir.jensen@skipsrevyen.no Randi Kvamme – regnskap@skipsrevyen.no Siv Strønen – abo@skipsrevyen.no

Keeps your machinery running! ISSN 0800-2282 Utgiverpoststed Larvik Trykk:

Gjengivelse av stoff og/eller annonser for videre reproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale med SKIPSREVYEN. Skipsrevyen AS tar intet ansvar for innhold i artikler og/eller bruk av bilder mottatt eller innkjøpt fra eksterne leverandører. Fotografier tilsendt/kjøpt av Skipsrevyen, forbeholder vi oss retten til å bruke i alle våre medier.

Skipsrevyen omslagsvisning  
Skipsrevyen omslagsvisning  
Advertisement