Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-urile SDXC, SDHC şi SD sunt mărci înregistrate ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • HDMI, logo-ul şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • ACCESS şi NetFront sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale ACCESS Co., LTD în Japonia, Statele Unite şi/sau alte ţări. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora. AVC Patent Portfolio License

Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C. Vizitaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Primii paşi Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea fotografiilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Setarea de bază a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE!

ii

Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenit de la aparatul foto sau de la încărcătorul acumulatorului, deconectaţi încărcătorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări.

Nu utilizaţi aparatul foto sau încărcătorul acumulatorului în prezenţa gazelor inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii.

Nu demontaţi Atingerea componentelor interne ale aparatului foto sau ale încărcătorului acumulatorului pot provoca răniri. Reparaţiile trebuie să fie efectuate doar de către tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau încărcătorul acumulatorului se sparg în urma căderii sau a altui accident, predaţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil.

Nu priviţi spre soare prin vizorul aparatului Privitul prin vizor spre soare sau spre alte surse de lumină puternică poate cauza deficienţe de vedere permanente.

Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Înainte de a înlocui acumulatorul, opriţi produsul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Folosiţi numai un acumulator li-ion EN-EL14 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul introducându-l într-un încărcător de acumulator MH-24 (furnizat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi următoarele precauţii când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi ştecherul şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Încărcătorul acumulatorului nu trebuie deteriorat, modificat, forţat, amplasat sub obiecte grele sau expus la căldură sau foc. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi ştecherul sau încărcătorul acumulatorului cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu – curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea produsului sau poate cauza supraîncălzire sau incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa ATENŢIE EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢÎ IN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE. Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................................................................................................ii AVERTISMENTE!.................................................................................................................................................................................. ii Note ....................................................................................................................................................................................v

Introducere.................................................................................................................................................................... 1 Despre acest manual ................................................................................................................................................... 1 Informaţii şi precauţii................................................................................................................................................... 2 Componentele aparatului foto ................................................................................................................................ 4 Corpul aparatului foto ...................................................................................................................................................................4 Monitorul...............................................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază....................................................................................................................................................... 9 Selectorul de comandă.................................................................................................................................................................9 Butonul f (Av/Tv)............................................................................................................................................................................9 Selectorul meniu rapid şi butonul meniu rapid......................................................................................................... 10 Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt............................................................. 10 Butonul g (AE-L/AF-L) ............................................................................................................................................................. 11 Butonul w (FUNCŢIE).............................................................................................................................................................. 11 Selectorul multiplu rotativ....................................................................................................................................................... 12 Butonul d ................................................................................................................................................................................... 13 Comutarea între file în ecranul meniului........................................................................................................................ 14 Butonul x (monitor)............................................................................................................................................................... 14 Ataşarea curelei aparatului foto............................................................................................................................................ 15

Primii paşi ....................................................................................................................................................................16 Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................................................16 Introducerea acumulatorului..................................................................................................................................18 Scoaterea acumulatorului........................................................................................................................................................ 19 Pornirea şi oprirea aparatului foto....................................................................................................................................... 19 Setarea limbii, datei şi orei afişajului....................................................................................................................20 Introducerea cardului de memorie.......................................................................................................................22 Scoaterea cardului de memorie........................................................................................................................................... 22

vi


Cuprins Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)..............................................................................24 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) .....................................................24 Indicatoare afişate în modul A (automat)................................................................................................................... 25 Pasul 2 Încadrarea unei imagini.............................................................................................................................26 Utilizarea vizorului......................................................................................................................................................................... 26 Folosirea zoomului........................................................................................................................................................................ 27 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea.......................................................................................................................28 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................................30 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare)............................................................................................................................. 30 Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare........................................................................................................ 31 Utilizarea bliţului .........................................................................................................................................................32 Setarea modului bliţ .................................................................................................................................................................... 33 Fotografierea cu autodeclanşator.........................................................................................................................35 Fotografierea figurilor zâmbitoare (Modul cronometru zâmbet) .............................................................36 Fotografierea cu telecomandă ...............................................................................................................................38 Utilizarea modului focalizare ..................................................................................................................................40 Setarea modului focalizare ...................................................................................................................................................... 41 Utilizarea focalizării manuale.................................................................................................................................................. 42 Reglarea luminozităţii (compensare expunere)...............................................................................................43

Mai multe despre fotografiere .............................................................................................................................44 Selectarea unui mod de fotografiere (selectorul de moduri) .....................................................................44 Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) ...................................................................................45 Setarea modului scenă............................................................................................................................................................... 45 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene))........................................................................................................................................................ 46 Selectarea unui mod scenă pentru realizarea fotografiilor (funcţii)............................................................... 48 Fotografierea pentru panoramă........................................................................................................................................... 56 Fotografierea scenelor slab iluminate (Mod nocturn cu zgomot redus) ................................................58 Meniul modului nocturn cu zgomot redus .................................................................................................................. 59

vii


Cuprins Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D).................................................................60 Modurile A, B, C, D ............................................................................................................................................................... 60 Modul A (Programmed Auto (Automat programat)) ............................................................................................ 62 Modul B (Shutter-Priority Auto (Prioritate declanşare automată))................................................................ 63 Modul C (Aperture-Priority Auto (Prioritate diafragmă automată))............................................................. 64 Modul D (Manual)....................................................................................................................................................................... 65 Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D) ........................67 Meniul rapid...................................................................................................................................................................................... 67 a Alegerea setărilor pentru Image Quality (Calitate imagine) şi Image Size (Dimensiune imagine)................................................................................................................................................................ 68 b Setarea funcţiei ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) ......................................................................................... 74 c Potrivirea culorilor din imagine cu culorile văzute cu ochiul liber (White Balance (Balans de alb))................................................................................................................................................................................ 76 d Declanşarea continuă cu modificarea vitezei de declanşare şi a valorilor pentru ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) şi White Balance (Balans de alb) (bracketing)............................................. 80 Verificarea distribuţiei luminozităţii în imagine (Modurile A, B, C, D)...............................................82 Selectarea zonei de focalizare (Modurile A, B, C, D) ................................................................................84 Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Subject Tracking (Urmărire subiect))...... 88 Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) ....................................................90 Picture Control (COOLPIX Picture Control).................................................................................................................... 92 Custom Picture Control (Picture Control personalizat) (COOLPIX Custom Picture Control (COOLPIX Picture Control personalizat))......................................................................................................................... 96 Metering (Măsurare) .................................................................................................................................................................... 98 Continuous (Continuu).............................................................................................................................................................. 99 Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ............................................................................................................ 102 Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ)................................................................................................................................... 102 Noise Reduction Filter (Filtru reducere zgomot) .................................................................................................... 103 Long Exposure NR (NR la expunere lungă) ................................................................................................................ 103 Distortion Control (Control distorsiune)....................................................................................................................... 104 Wide-angle Converter (Convertor unghi larg)......................................................................................................... 104 Flash Control (Control bliţ).................................................................................................................................................... 105 Active D-Lighting (D-Lighting activ) .............................................................................................................................. 106 Zoom Memory (Memorie zoom)...................................................................................................................................... 107 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan......................................................................................................................... 108 E, F şi N (Moduri User Setting (Setare utilizator)) ...........................................................................112 Salvarea setărilor în E, F sau N.......................................................................................................................... 113 Fotografierea în modurile E, F sau N (User Setting (Setare utilizator)).................................... 114 Resetarea setărilor salvate..................................................................................................................................................... 114

viii


Cuprins Mai multe despre redare ..................................................................................................................................... 115 Operaţiuni în modul redare cadru întreg.........................................................................................................115 Vizualizarea mai multor fotografii: redare miniaturi.....................................................................................116 Afişajul calendar .......................................................................................................................................................................... 117 O privire mai îndeaproape: zoomul de redare ...............................................................................................118 Vizualizarea fotografiilor după dată (listare după dată)..............................................................................119 Selectarea unei date în modul listare după dată.................................................................................................... 119 Operaţiuni în modul listare după dată.......................................................................................................................... 120 Meniurile listare după dată................................................................................................................................................... 121 Opţiunile de redare: meniul de redare..............................................................................................................122 a Print Set (Set imprimare): setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare........................................................................................................................................................................................ 123 b Slide Show (Diapozitive)............................................................................................................................................... 126 c Delete (Ştergere): ştergerea mai multor fotografii......................................................................................... 127 Selectarea imaginilor................................................................................................................................................................ 128 d Protect (Protejare) ........................................................................................................................................................... 129 f Rotate Image (Rotire imagine).................................................................................................................................. 130 i Hide Image (Ascunde imaginea)............................................................................................................................. 130 h Copy (Copiere): copierea între cardul de memorie şi memoria internă......................................... 131 Note vocale: înregistrarea şi redarea..................................................................................................................132 Înregistrarea notelor vocale ................................................................................................................................................. 132 Redarea notelor vocale........................................................................................................................................................... 132 Ştergerea notelor vocale........................................................................................................................................................ 132

ix


Cuprins Editarea fotografiilor............................................................................................................................................. 133 Funcţiile de editare a fotografiilor.......................................................................................................................133 Editarea fotografiilor................................................................................................................................................135 k Quick Retouch (Retuşare rapidă): îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei .............................. 135 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului......................................................................... 136 g Small Picture (Imagine mică): redimensionarea fotografiilor ................................................................ 137 j Black Border (Margine neagră): adăugarea unei margini negre la fotografii................................ 138 e Skin Softening (Estompare piele): finisarea aspectului pielii.................................................................. 139 R Straighten (Îndreptare): compensarea înclinării imaginii......................................................................... 141 S Miniature Effect (Efect miniaturizare): setarea efectelor de miniaturizare cu primplan..... 142 F NRW (RAW) Processing (Procesare NRW (RAW)): crearea imaginilor JPEG din imagini NRW......................................................................................................................................................................... 143 a Tăiere: tăierea imaginilor................................................................................................................................................ 145

Înregistrarea şi redarea filmelor........................................................................................................................ 146 Înregistrarea filmelor ...............................................................................................................................................146 Selectarea unui tip de film pentru înregistrare ........................................................................................................ 148 Schimbarea setărilor pentru modul film...................................................................................................................... 149 Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ............................................................................................................ 150 Wind Noise Reduction (Reducere zgomot vânt) ................................................................................................... 150 Redarea filmului.........................................................................................................................................................151 Editarea filmelor........................................................................................................................................................................... 152 Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică........................................................................................... 153 Ştergerea filmelor care nu mai sunt necesare.......................................................................................................... 153

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante............................................................................... 154 Conectarea la TV........................................................................................................................................................154 Conectarea la computer.........................................................................................................................................156 Înainte de a conecta aparatul foto .................................................................................................................................. 156 Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator.............................................................................. 157 Conectarea la o imprimantă..................................................................................................................................161 Conectarea aparatului foto la imprimantă ................................................................................................................. 162 Imprimarea fotografiilor una câte una .......................................................................................................................... 163 Imprimarea simultană a mai multor fotografii ......................................................................................................... 164

x


Cuprins Setarea de bază a aparatului foto .................................................................................................................... 167 Meniul setare..............................................................................................................................................................167 Welcome Screen (Ecran de întâmpinare).................................................................................................................... 169 Date (Dată)...................................................................................................................................................................................... 170 Monitor Settings (Setări monitor) .................................................................................................................................... 173 Date Imprint (Imprimare dată)........................................................................................................................................... 174 Vibration Reduction (Reducere vibraţie) ..................................................................................................................... 175 Motion Detection (Detecţie mişcare) ............................................................................................................................ 176 AF Assist (Asistenţă AF) ........................................................................................................................................................... 177 Red-eye Reduction (Reducere ochi roşii) .................................................................................................................... 177 Digital Zoom (Zoom digital)................................................................................................................................................ 178 Zoom Speed (Viteză zoom)................................................................................................................................................. 179 Sound Settings (Setări sunet).............................................................................................................................................. 179 Record Orientation (Înregistrare orientare)................................................................................................................ 180 Auto Off (Oprire automată).................................................................................................................................................. 181 Format Memory/Format Card (Formatare memorie/Formatare card)...................................................... 182 Language (Limbă)...................................................................................................................................................................... 183 TV Settings (Setări TV) ............................................................................................................................................................. 183 Built-in ND Filter (Filtru ND încorporat) ........................................................................................................................ 184 AE/AF Lock Button (Buton blocare AE/AF)................................................................................................................. 185 Fn Button (Buton FUNCŢIE).................................................................................................................................................. 186 Av/Tv Button (Buton Av/Tv) ................................................................................................................................................. 187 Customize My Menu (Personalizare meniul meu)................................................................................................. 187 Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)................................................................................. 188 Blink Warning (Avertizare clipire)...................................................................................................................................... 189 Reset All (Reiniţializare totală)............................................................................................................................................. 191 Firmware Version (Versiune firmware) .......................................................................................................................... 194

Întreţinerea aparatului foto................................................................................................................................ 195 Întreţinerea aparatului foto...................................................................................................................................195 Curăţarea.......................................................................................................................................................................................... 197 Depozitarea.................................................................................................................................................................................... 198

xi


Cuprins Note tehnice şi index............................................................................................................................................ 199 Accesorii opţionale...................................................................................................................................................199 Utilizarea unităţilor Speedlight (unităţi de bliţ externe)..................................................................................... 202 Numele fişierelor şi folderelor ..............................................................................................................................203 Mesaje de eroare.......................................................................................................................................................205 Localizarea defecţiunilor ........................................................................................................................................210 Specificaţii....................................................................................................................................................................217 Standarde acceptate ................................................................................................................................................................ 220 Carduri de memorie aprobate............................................................................................................................................ 221 Index..............................................................................................................................................................................222

xii


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX P7000. Acest manual este redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

A

Această pictogramă indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii. în alte porţiuni ale acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Cardul de memorie Secure Digital (SD), cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt denumite în continuare „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate cu caractere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din exemplele de afişaj al monitorului, astfel încât indicatoarele monitorului să fie prezentate mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă este introdus un card de memorie, aparatul utilizează cardul de memorie respectiv. Pentru a folosi memoria internă pentru fotografiere, redare, ştergere sau formatare, scoateţi cardul de memorie.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru folosirea cu acest aparat foto digital Nikon sunt create şi testate pentru utilizare în limitele cerinţelor de funcţionare şi siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A169). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Bliţ încorporat ridicat Introducere

1

2 3 4

5

6 7 8 9

10

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

1

Buclă pentru curea aparat foto ........................15

2

Selector compensare expunere ......................43

3

Indicator pentru selector compensare expunere........................................................................43

4

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit.....................................................19, 181

5

Selector moduri.........................................................44

6

Indicator pentru selector meniu rapid......67

7

Buton meniu rapid...................................................67

8

Selector meniu rapid..............................................67

9

Microfon (stereo)......................................... 132, 146

16

12

24 25 26

Capac conector de alimentare (pentru conectare la un adaptor CA opţional) ......199

17 Buton f (Av/Tv) .................................................9, 187 18 Buton declanşare ..............................................10, 28 Control zoom...............................................................27 f : Larg...............................................................27 g : Tele................................................................27 19 h: Redare miniaturi ................................116 i : Zoom redare ........................................118 j : Ajutor...........................................................45 20 Receptor infraroşu (frontal).................................39 21 Buton w (FUNCŢIE)...................................11, 186 Indicator luminos autodeclanşator................35 Dispozitiv de iluminare asistenţă AF..........177

10 Capac cuplă accesorii BS-1..............................202

22

11 Cuplă accesorii ........................................................202

23 Obiectiv.............................................................197, 217

12 Bliţ încorporat .............................................................32

24 Apărătoare obiectiv

13 Conector HDMI mini............................................154

25 Inel obiectiv...............................................................105

14 Conector audio video/USB.........154, 157, 162

26 Buton decuplare inel obiectiv........................105

15 Capac conector..................................154, 157, 162

4

23

11


Componentele aparatului foto

Partea inferioară a aparatului foto

1

2

3 4 5 6 7

8

9 10 11 Introducere

19

12

13

14 15 16 17 18

20 21

22 23 24

1

Conector microfon extern................................146

13 Monitor...............................................................6, 14, 25

2

Buclă pentru curea aparat foto ........................15

14 Receptor infraroşu (posterior)...........................39

3

Buton K (ridicare bliţ) ......................................33

15 Buton d...................13, 45, 91, 123, 149, 168

4

Control ajustare dioptrii........................................26

16 Selector multiplu rotativ.......................................12

5

Indicator luminos focalizare automată (AF) .............................................................28

17 Buton l (ştergere)............................31, 132, 153

6

Bec bliţ.............................................................................34

7

Vizor..................................................................................26

8

Buton c (redare)....................................................30

20

9

18 Buton k (aplică selecţia)....................................12 19 Montură trepied Capac cameră acumulator/fantă card de memorie.................................................................18, 22

Selector de comandă................................................9

21 Zăvor capac..........................................................18, 22

10 Buton x (monitor).......................................14, 15

22 Fantă card memorie................................................22

Buton g (AE-L/AF-L)...................................11, 185 11 Buton C (listare după dată)...........................119

23 Zăvor acumulator .............................................18, 19 24 Cameră acumulator.................................................18

12 Difuzor ............................................................... 132, 151

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Apăsaţi butonul x (monitor) pentru a comuta între afişarea şi ascunderea informaţiilor (A14). Informaţiile afişate variază în funcţie de setările şi starea aparatului foto. Introducere

La fotografiere 2

44 43

6

4 5

45

7 14

1

10 11

89

3

12

15

42 13

16 19

39

17

41 40

38

18

20

37 36

1/250

F5.6

35

30

999

21

22

29 24 28

34

33 32 31

23

999 9999

1m00s 1m00s

a

b

25 26

27 46 47 1/250

F5.6

1/250

6

1342

49

48

F5.6

1342

1/250

F5.6

1342

50

1/250

F5.6

1342


Componentele aparatului foto

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mod fotografiere1 ........................................ 24, 44, 45, 58, 60, 112, 146 Mod focalizare............................................................ 40 Indicator zoom .......................................................... 27 Indicator AE/AF-L..................................................... 57 Memorie zoom................................................11, 107 Setare viteză zoom............................................... 179 Mod bliţ.......................................................................... 32 Speedlight ................................................................. 202 Compensare expunere bliţ ............................. 102 Indicator funcţionare buton w .........11, 186 Pictogramă detecţie mişcare......................... 176 Pictogramă reducere vibraţie........................ 175 Indicator încărcare acumulator ....................... 24

(a) Număr de expuneri rămase (imagini statice)......................................... 24, 71 (b) Lungime film...........................................146, 149 29 Indicator memorie internă .................................25 30 Valoare diafragmă ....................................................61 28

Zonă focalizare (pentru focalizare 31 manuală, centrală) ........................................... 28, 84 Zonă focalizare (pentru focalizare 32 automată)......................................................................84 Zonă focalizare (pentru detectare 33 faţă) ........................................................................... 36, 84 Zonă focalizare (pentru urmărire 34 subiect)...........................................................................88

Indicator maximizare strălucire imagine 14 pe monitor ................................................................... 15

35 Viteză declanşare......................................................61 36 Sensibilitate ISO................................................. 34, 74

15 Setare buton AE-L/AF-L..................................... 185 16 Control distorsiune............................................... 104 17 Convertor unghi larg........................................... 104 18 Setare filtru ND încorporat .............................. 184

39 Indicator expunere..................................................65 40 Filtru de reducere zgomot............................... 103

19 20 21 22 23 24 25 26 27

COOLPIX Picture Control..................................... 92 Active D-Lighting (D-Lighting activ)......... 106 Indicator „Dată nesetată”.................................. 205 Indicator destinaţie.............................................. 170 Imprimare dată....................................................... 174 Opţiuni film............................................................... 148 Reducere zgomot vânt...................................... 150 Calitate imagine........................................................ 68 Dimensiune imagine.............................................. 70

Introducere

1

37 Valoare compensare expunere........................43 38 Bracketing.....................................................................80

41 Reducere zgomot la expunere lungă....... 103 42 Mod balans de alb...................................................76 Indicator autodeclanşator...................................35 43 Telecomandă...............................................................38 Cronometru zâmbet...............................................36 44 Mod declanşare continuă...................................99 45 Indicator selector meniu rapid.........................67 46 Zonă măsurare spot................................................98 47 Zonă central-evaluativă........................................98 2 48 Orizont virtual ........................................................ 173 2 49 Vizualizare/ascundere histograme ........... 173 2 50 Vizualizare/ascundere reţea încadrare ... 173

1 Pictogramele diferă în funcţie de modul de fotografiere. 2 Setarea de vizualizare sau ascundere a afişajului pentru orizont virtual, histogramă şi reţea de încadrare poate fi schimbată în Photo info (Informaţii fotografie) (A173) din Monitor settings (Setări monitor) din meniul de setare. În modurile de fotografiere E, F şi N, setate în Photo info (Informaţii fotografie) din meniurile specializate pentru E, F şi N (A112).

7


Componentele aparatului foto

La redare

Introducere

1 22 21 20 19 18

24 23

2 3

4

5

15/11/2010 12:00 9999.JPG

6 7

17 16 15 14

8 999/999

9

10 11 12 13

999/999 9999/9999

a

b

1

Data înregistrării........................................................20

12 Ghid redare notă vocală....................................132

2

Ora înregistrării...........................................................20

13 Ghid redare film......................................................151

3

Pictograma protejare ..........................................129

14 Ghid listare după dată ........................................119

4

Indicator volum ............................................132, 151

15 Indicator efect de miniaturizare ...................142

5

Indicator încărcare acumulator........................24

16 Pictogramă estompare piele..........................139

6

Indicator maximizare strălucire imagine pe monitor....................................................................15

17 Pictogramă ordine imprimare .......................123

7

Calitate imagine*.......................................................68

8

Dimensiune imagine* ................................. 70, 153 Opţiuni film* ............................................................. 148

9

(a) Număr cadru curent/număr total de cadre..................................................................30 (b) Lungime film..................................................... 151

10 Indicator memorie internă .................................30

18 Imagine mică................................................. 137, 145 19 Indicator îndreptare.............................................141 20 Indicator margine neagră.................................138 21 Pictogramă D-Lighting.......................................136 22 Pictogramă retuşare rapidă .............................135 23 Indicator notă vocală...........................................132 24 Număr şi tip fişier...................................................203

11 Ghid înregistrare notă vocală.........................132 * Pictogramele diferă în funcţie de setările utilizate pentru fotografiere.

8

1m00s 1m00s


Operaţiuni de bază Selectorul de comandă Introducere

Puteţi roti selectorul de comandă pentru a selecta elementele dintr-un ecran de meniu sau pentru a seta oricare dintre funcţiile următoare.

Pentru fotografiere Mod Programmed auto (Automat programat) (selectorul de moduri setat la A) Shutter-priority auto (Prioritate declanşare automată) (selectorul de moduri setat la B) Aperture-priority auto (Prioritate diafragmă automată) (selectorul de moduri setat la C)

Descriere

A

Reglaţi programul flexibil.

62

Reglaţi viteza de declanşare

63

Reglaţi valoarea diafragmei (atunci când butonul 64 Av/Tv este apăsat*) Reglaţi viteza de declanşare sau valoarea diafragmei (apăsaţi butonul Av/Tv pentru a Manual (selectorul de moduri setat la D) 65 comuta între setarea vitezei de declanşare şi cea a valorii diafragmei.*) * Atunci când setarea pentru Av/Tv button (Buton Av/Tv) (A187) este Toggle Av/Tv selection (Comutare selecţie Av/Tv) (setare implicită).

Pentru redare

Redare cadru întreg sau redare miniaturi

Alegeţi o fotografie

Afişaj calendar Zoom de redare În timpul întreruperii temporare sau al editării filmului

Alegeţi o dată Schimbaţi factorul de mărire

A 30, 115, 116 117 118

Avansaţi sau derulaţi filmul cadru cu cadru

151

Mod

Descriere

Butonul f (Av/Tv) Apăsaţi pe butonul Av/Tv în modurile de fotografiere B, C sau D pentru a specifica dacă se utilizează selectorul de comandă sau selectorul multiplu rotativ pentru setarea vitezei de declanşare sau a valorii diafragmei. • Funcţia butonului Av/Tv poate fi schimbată prin intermediul opţiunii Av/Tv button (Buton Av/Tv) (A187) din meniul de setare.

9


Operaţiuni de bază

Selectorul meniu rapid şi butonul meniu rapid Introducere

Rotiţi selectorul meniu rapid pentru a alinia indicatorul cu funcţia pe care doriţi să o setaţi. Pot fi setate elemente cum ar fi a (calitatea şi dimensiunea imaginii). • Atunci când se apasă butonul meniu rapid în timpul fotografierii, se afişează meniul de setare (meniul rapid) corespunzător funcţiei selectate cu indicatorul. • Dacă este selectat e, funcţia „Informaţii nivel ton” (A82) este activată cu butonul meniu rapid. • Pentru a ieşi din meniul rapid, apăsaţi din nou butonul meniu rapid. • Funcţiile disponibile diferă în funcţie de modul de fotografiere. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Meniul rapid” (A67).

Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este menţinut în această poziţie. Pentru a elibera declanşatorul şi a fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului foto şi imagini neclare. Apăsaţi încet pe buton.

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi expunerea.

10

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.


Operaţiuni de bază

Butonul g (AE-L/AF-L) Introducere

Arunci când fotografiaţi imagini statice, în loc să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, puteţi utiliza butonul AE-L/AF-L pentru a fotografia cu focalizarea blocată (A29). • Expunerea şi focalizarea sunt blocate în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a elibera declanşatorul cu focalizarea şi expunerea blocate (setare implicită). • Operaţiunile realizate la apăsarea butonului AE-L/AF-L pot fi setate prin intermediul opţiunii AE/AF lock button (Buton blocare AE/AF) din meniul de setare (A185). Atunci când butonul AE-L/AF-L este apăsat în timpul redării, ecranul Listare după dată poate fi afişat pentru a reda doar imaginile fotografiate la aceeaşi dată (A119).

Butonul w (FUNCŢIE) Utilizaţi butonul w împreună cu controlul zoomului sau cu butonul de declanşare. • Butonul poate fi folosit atunci când A, B, C, D, E, F sau N sunt selectate pentru modul de fotografiere.

Combinat cu controlul zoomului Atunci când fotografiaţi, acţionaţi controlul zoomului în timp ce apăsaţi pe butonul w. Această procedură comută rapid la distanţa focală a obiectivului zoom setată cu ajutorul opţiunii Zoom memory (Memorie zoom) (A107) în meniul de fotografiere.

Combinat cu butonul de declanşare Atunci când fotografiaţi, apăsaţi pe butonul de declanşare în timp ce ţineţi apăsat butonul w. Puteţi fotografia cu setarea funcţiei alocate pentru Fn button (Buton FUNCŢIE) (A186) din meniul de setare, fără a schimba setarea meniului de fotografiere. • La setarea implicită, nu este alocată nicio funcţie. • Atunci când butonul w este apăsat în timp ce o funcţie este alocată, indicatorul de funcţionare a butonului w (A6) şi pictograma corespunzătoare funcţiei alocate sunt afişate.

11


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu rotativ Introducere

Realizaţi operaţiuni prin rotirea selectorului multiplu rotativ, prin apăsarea pe partea de sus (H), jos (I), din stânga (J) sau din dreapta (K) a selectorului multiplu rotativ sau prin apăsarea butonului k.

Pentru fotografiere Rotiţi pentru a seta expunerea/alegeţi opţiunea1 Afişaţi meniul n (Self-timer (Autodeclanşator)/Smile timer (Cronometru zâmbet)/ Remote control (Telecomandă)) (A35, 36, 38)/alegeţi opţiunea din stânga

Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A32)/alegeţi opţiunea de mai sus Afişaţi meniul G (mod zonă AF) 2 (A84)/alegeţi opţiunea din dreapta

Auto

Aplicaţi selecţia Afişaţi meniul D (mod focalizare) (A40)/alegeţi opţiunea de mai jos

1

Valoarea diafragmei sau viteza de declanşare pot fi setate în modurile de fotografiere B, C, D, E, F sau N (A63, 64, 65). Elementele pot fi selectate în timp ce este afişat un meniu. 2 Afişat pentru modurile A, B, C, D, E, F şi N şi pentru modul O (nocturn cu zgomot redus).

Pentru redare 15/11/2010 15:30 0004.JPG

Alegeţi fotografia anterioară*

Alegeţi fotografia următoare*

4 132

* Fotografiile anterioare sau următoare pot fi alese şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

Pentru ecranul meniu Alegeţi opţiunea de mai sus* Alegeţi opţiunea din stânga*/readuceţi afişajul la ecranul anterior Alegeţi opţiunea de mai jos*

Alegeţi opţiunea din dreapta*/afişaţi meniul secundar sau aplicaţi selecţia Aplicaţi selecţia sau afişaţi meniul secundar

* Elementele pot fi selectate şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

12

Shooting menu Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction filter


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul şi pentru a selecta opţiuni pentru elementele din meniu. • Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a naviga prin meniuri (A12). • Elementele din meniu pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Selectaţi o filă de pe marginea stângă a monitorului pentru a afişa meniul corespunzător (A14). • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Această filă afişează meniurile disponibile în modul selectat cu selectorul de moduri.* Această filă afişează meniul de redare. Această filă afişează meniul de setare. Afişat când există opţiuni de meniu care urmează

Afişat când există opţiuni de meniu anterioare

Shooting menu Long exposure NR Distortion control Wide-angle converter Flash control Active D-Lighting Zoom memory

Alegeţi un element, apoi apăsaţi butonul k sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a trece la meniul secundar.

Shooting menu Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction filter

Distortion control On Off

Apăsaţi butonul k sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a aplica selecţia.

* Filele afişate diferă în funcţie de modul de fotografiere ales. • Modul A (automat): filele nu sunt afişate. • C (scenă): fila meniului scenă (A45) • O (mod nocturn cu zgomot redus): fila meniului pentru modul nocturn cu zgomot redus (A58) • A, B, C, D: fila meniului fotografiere (A90) • E, F, N: fila meniului specializat E, F, N (A112), fila meniului fotografiere la al doilea nivel • D (film): fila meniului film (A149)

13


Operaţiuni de bază

Comutarea între file în ecranul meniului Alegeţi fila de stânga jos în ecranul meniului afişat la apăsarea butonului d (A13) pentru a comuta la meniul filei afişate. Introducere

Shooting menu

Shooting menu

Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction filter

Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ pentru a evidenţia fila.

Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction filter

Apăsaţi H sauI pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege altă filă şi apăsaţi butonul k sau K.

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection AF assist

Este afişat meniul corespunzător.

Butonul x (monitor)

Pentru a comuta între informaţiile afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării, apăsaţi butonul x (monitor).

Pentru fotografiere

1/250

F5.6

1342

Afişaţi informaţiile

Informaţii ascunse

Monitor stins 1, 2

Afişaţi fotografia şi datele de fotografiere.

Afişaţi doar fotografia.

Opriţi monitorul.

Pentru redare 15/11/2010 15:30 0004.JPG

1/250

4 132

Afişaţi informaţiile despre fotografie

14

Afişaţi fotografia şi informaţiile despre fotografie.

Informaţii ascunse Afişaţi doar fotografia.

F5.6

4

132

Informaţii despre nivelul tonului 3 (exceptând filmele) Afişaţi o histogramă, nivelul tonului şi informaţiile despre fotografiere4.


Operaţiuni de bază

C

Introducere

1 Disponibil când selectorul de moduri este setat la A, B, C, D, E, F sau N. 2 Declanşatorul nu scoate zgomotul specific atunci când focalizarea nu este blocată şi indicatorul luminos AF nu se aprinde. 3 Pentru detalii despre informaţiile privind nivelul tonului, consultaţi „Verificarea distribuţiei luminozităţii în imagine (Modurile A, B, C, D)” (A82). 4 Informaţiile despre fotografiere afişate includ modul de fotografiere A, B, C sau D, viteza de declanşare, valoarea diafragmei, calitatea imaginii, dimensiunea imaginii, sensibilitatea ISO, balansul de alb, compensarea expunerii, configuraţiile COOLPIX picture control şi numărul fişierului curent/numărul total de expuneri. A se afişează atunci când sunt alese modurile de fotografiere A, y, O sau A.

Ţinerea apăsată a butonului x şi indicatorul b (indicator de maximizare a strălucirii imaginii de pe monitor)

Ţineţi apăsat butonul x pentru a seta luminozitatea monitorului la valoarea maximă. Pentru a reveni la nivelul iniţial al luminozităţii, ţineţi apăsat din nou butonul x sau opriţi aparatul foto. Atunci când luminozitatea este setată la maximum cu ajutorul butonului x, pe monitor este afişat b (indicatorul de maximizare a strălucirii imaginii pe monitor).

C

Afişajele Orizont virtual, Histogramă şi Reţele pentru fotografiere

Opţiunile afişajului pentru monitor pot fi modificate în meniul de setare, de la opţiunea Photo info (Informaţii fotografie) (A173) din Monitor settings (Setări monitor). Opţiunile pentru afişaj disponibile sunt orizontul virtual, histograma şi reţeaua de încadrare.

Ataşarea curelei aparatului foto

Ataşaţi cureaua în două locuri.

15


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul li-ion EN-EL14 (livrat) folosind încărcătorul de acumulator MH-24 (livrat).

1

Pregătiţi încărcătorul de acumulator MH-24.

Primii paşi

Dacă în pachetul livrat este inclus un adaptor de priză*, conectaţi adaptorul la priza încărcătorului de acumulator. Apăsaţi cu putere adaptorul de priză, până când se fixează în poziţie. Încercarea de a scoate cu forţa adaptorul de priză poate deteriora produsul. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat aparatul foto.

2

Împingând acumulatorul (1), introduceţi-l în încărcătorul de acumulator (2).

1

3

2

Conectaţi încărcătorul de acumulator la o priză electrică. • Indicatorul luminos CHARGE începe să clipească când încărcarea porneşte. • Încărcarea este încheiată atunci când indicatorul CHARGE nu mai clipeşte. • Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ o oră şi 30 de minute. • Următorul tabel explică starea indicatorului luminos CHARGE.

16

Indicatorul CHARGE


Încărcarea acumulatorului Indicatorul luminos CHARGE

Descriere Acumulatorul se încarcă.

Aprins

Acumulatorul este complet încărcat.

Clipeşte rapid

• Acumulatorul este aşezat greşit. Deconectaţi încărcătorul de acumulator de la priza electrică, scoateţi acumulatorul, apoi repoziţionaţi-l astfel încât să fie aşezat orizontal în încărcător. • Intervalul de temperatură de operare a fost depăşit. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5°C până la 35°C. • Acumulatorul este defect. Deconectaţi imediat încărcătorul de acumulator de la priza electrică şi opriţi încărcarea. Predaţi acumulatorul şi încărcătorul de acumulator la distribuitorul sau la reprezentanţa de service autorizată Nikon.

4

În momentul în care încărcarea s-a încheiat, scoateţi acumulatorul şi deconectaţi încărcătorul de acumulator de la priza electrică.

B

Note privind încărcătorul de acumulator

Primii paşi

Clipeşte

• Încărcătorul de acumulator furnizat este destinat utilizării numai cu un acumulator li-ion EN-EL14. • Înainte de a utiliza încărcătorul de acumulator, asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie şi că respectaţi avertismentele şi atenţionările din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii). • MH-24 este compatibil cu prize electrice de CA de 100-240 V, 50/60 Hz. Atunci când se utilizează în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză disponibil în comerţ. Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj.

B

Note privind acumulatorul

• Înainte de a utiliza acumulatorul, asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie şi că respectaţi avertismentele şi atenţionările din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Acumulator” (A196). • Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă înainte de a-l depozita din nou.

C

Note privind sursa de alimentare CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-5a şi conectorul de alimentare EP-5A (disponibil separat) (A199), aparatul foto este alimentat cu energie electrică de la priza electrică, permiţând realizarea şi redarea fotografiilor. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor CA decât EH-5a sau un alt conector de alimentare decât EP-5A. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

17


Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator li-ion EN-EL14 (livrat). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau atunci când este aproape consumat (A16).

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

Primii paşi

• Glisaţi zăvorul capacului spre partea Y (1) şi deschideţi capacul (2).

2

Introduceţi acumulatorul (livrat). • Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–), aşa cum este prezentat pe eticheta de la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată Cameră acumulator (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Atunci când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul acumulatorului îl blochează în poziţia respectivă.

B

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto. Asiguraţi-vă că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Închideţi capacul (1) şi glisaţi zăvorul capacului spre poziţia Z (2).

18


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto (A19) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Pentru a ejecta acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul acumulatorului în direcţia indicată (1). Apoi scoateţi acumulatorul ţinându-l drept (2). • Reţineţi că acumulatorul sau cardul de memorie pot deveni fierbinţi în timpul utilizării; aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi pe comutatorul de alimentare. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) şi monitorul sunt pornite (în momentul în care monitorul este pornit, indicatorul luminos aparat pornit se stinge). Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Atunci când aparatul foto se opreşte, indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul se sting. • Atunci când aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c porneşte aparatul foto în modul redare (A30).

C

Modul veghe (Auto Off (Oprire automată))

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se stinge automat, aparatul foto intră în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe pentru aproximativ trei minute. • Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c. - Rotiţi selectorul de moduri. • În timpul fotografierii sau al redării, aparatul foto intră în modul de veghe dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de aproximativ un minut (setare implicită). • Durata de timp înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată de la opţiunea Auto off (Oprire automată) (A181) din meniul de setare (A167).

19


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Dialogurile pentru selecţia limbii şi setarea ceasului intern al aparatului foto se afişează la prima pornire a aparatului foto.

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege limba dorită şi apăsaţi butonul k.

Primii paşi

1

• Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu rotativ, consultaţi „Selectorul multiplu rotativ” (A12).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu sunt setate.

Date Set time and date?

Yes No

4

Apăsaţi J sau K pentru a selecta fusul orar local (Time zone (Fus orar)) (A172), apoi apăsaţi butonul k.

London Casablanca

Back

D

Timpul de economisire a luminii zilei

Pentru a seta data şi ora într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru economisire lumină zi cu H în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4. • Atunci când setarea este activată, pictograma W este afişată pe partea de sus a ecranului. • Pentru a dezactiva setarea, apăsaţi I.

London Casablanca

Back

20


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Setaţi data şi ora.

6

La final, alegeţi DMY şi aplicaţi selecţia apăsând butonul k sau K. • Ceasul intern al aparatului foto porneşte. Obiectivul se extinde şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere.

Date D

M

Y

01

01

2010

00

00 Edit

Primii paşi

• Pentru a alege un element: apăsaţi K sau J (selectate în următoarea ordine: D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea de afişare a datei). • Pentru a seta valorile: rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H ori I. • Variantele YMD, MDY sau DMY pot fi alese pentru ordinea în care se afişează ziua, luna şi anul.

Date D

M

Y

15

11

2010

15

10 Edit

D

Imprimarea datei şi modificarea datei şi a orei

• Pentru ca data să se imprime pe imagini când fotografiaţi, setaţi mai întâi data şi ora, apoi setaţi Date imprint (Imprimare dată) (A174) în meniul de setare (A167). • Pentru a modifica data şi ora ceasului intern al aparatului foto, selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) (A170) în meniul de setare. Urmaţi procedura descrisă la pasul 5 de mai sus. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) în meniul de setare pentru a modifica setările pentru fus orar şi timp economisire lumină zi (A170).

21


Introducerea cardului de memorie Datele înregistrate sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 79 MB) sau pe cardurile de memorie Secure Digital (SD) disponibile în comerţ (A221). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe acesta, iar datele înregistrate pot fi redate, şterse sau transferate. Pentru a utiliza memoria internă, scoateţi cardul de memorie. Primii paşi

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. • Glisaţi cardul de memorie corect, ca în imaginea din dreapta, până când se blochează cu un clic. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie după introducerea cardului de memorie.

B

Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

Scoaterea cardului de memorie Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Apăsaţi uşor cardul de memorie în fantă cu degetul (1) pentru a-l scoate parţial, apoi extrageţi-l ţinându-l drept (2). • Reţineţi că acumulatorul sau cardul de memorie pot deveni fierbinţi în timpul utilizării; aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul.

22


Introducerea cardului de memorie

B

Formatarea unui card de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când comutatorul este în poziţia „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. Dacă doriţi să înregistraţi, să ştergeţi date sau să formataţi cardul de memorie şi comutatorul este în poziţia „blocare”, glisaţi comutatorul în poziţia iniţială pentru a-l debloca.

B

Primii paşi

Card is not formatted. Dacă se afişează mesajul din imaginea din dreapta, cardul de memorie Format card? trebuie formatat înainte de utilizare. Reţineţi că formatarea (A182) şterge permanent toate fotografiile şi alte date de pe cardul de memorie. Înainte de a formata cardul de memorie, asiguraţi-vă că aţi Yes No efectuat copii după toate datele pe care doriţi să le păstraţi. Pentru a formata cardul, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Atunci când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi butonul k pentru a începe formatarea. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când formatarea nu se încheie. • Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat în alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi (A182) utilizând acest aparat foto.

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cardului de memorie: - scoaterea cardului de memorie - scoaterea acumulatorului - oprirea aparatului foto - deconectarea adaptorul CA • Nu utilizaţi un computer pentru formatarea cardului de memorie. • Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul de memorie la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi cardul de memorie sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi cardul de memorie la umiditate, praf sau la gaze corozive.

23


Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Obiectivul se extinde şi monitorul este pornit.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Rotiţi selectorul de moduri la A.

1/250

3

Verificaţi pe monitor nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

F5.6

32

Indicator încărcare acumulator

Nivelul de încărcare a acumulatorului Monitor

Descriere

(NICIUN INDICATOR)

Acumulatorul este complet încărcat.

B (aprins)

Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

1/250

F5.6

32

Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase Numărul de expuneri rămase este afişat. Numărul de imagini care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie, de calitatea şi de dimensiunea imaginii (A71).

24


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Modul fotografiere A este afişat în modul A (automat).

1/250

F5.6

32

Valoarea diafragmei (A61)

Indicatorul de memorie internă Imaginile sunt înregistrate în memoria internă (aprox. 79 MB). Atunci când este introdus un card de memorie, C nu este afişat şi imaginile sunt înregistrate pe cardul de memorie.

Calitatea/dimensiunea imaginii Calitatea (compresie) şi dimensiunea imaginii curente sunt afişate. Setările implicite sunt W (Normală) pentru calitatea imaginii şi J (3648 × 2736) pentru dimensiunea imaginii.

Dacă doriţi să porniţi monitorul în modul de veghe pentru economisirea energiei, apăsaţi pe comutatorul de alimentare sau pe butonul de declanşare (A181).

C

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Viteza de declanşare (A61)

Pictograma reducere vibraţie Reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto.

Notă despre bliţ

Atunci când bliţul încorporat este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la dezactivat şi W apare în partea superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul încorporat (A33) în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau atunci când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

C

Funcţiile disponibile în modul A (automat)

• Se poate utiliza modul focalizare (A40) şi compensarea expunerii (A43) poate fi aplicată, iar fotografiile pot fi realizate folosind modul bliţ (A32) şi autodeclanşatorul (A35). • Calitatea/dimensiunea imaginii pot fi schimbate prin rotirea selectorul meniu rapid la a şi apăsarea butonului meniu rapid (A68).

D

Vibration Reduction (Reducere vibraţie)

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) în meniul de setare (A167). • Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii.

25


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătiţi aparatul foto. • Ţineţi aparatul foto stabil, cu ambele mâini. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte să se afle la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfon şi difuzor. • Atunci când utilizaţi bliţul (A32) pentru a fotografia cu orientarea „pe înalt”, ţineţi aparatul foto astfel încât bliţul să se afle deasupra obiectivului.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Încadraţi imaginea. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/250

F5.6

Utilizarea vizorului Utilizaţi vizorul pentru a încadra imagini atunci când monitorul se distinge cu dificultate din cauza luminii puternice. Atunci când imaginea din vizor se distinge cu dificultate, reglaţi imaginea rotind controlul de ajustare a dioptriilor în timp ce priviţi prin vizor. • Aveţi grijă să nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile.

B

26

Note privind vizorul

Control ajustare dioptrii

Vizor

Întrucât zona vizibilă prin vizor poate fi diferită de cea din fotografia finală, utilizaţi monitorul pentru a încadra imaginile în următoarele situaţii: • atunci când fotografiaţi de la o distanţă de 2 m sau mai puţin, în poziţia de telefotografie maximă • atunci utilizaţi un obiectiv convertor de unghi larg (disponibil separat la Nikon; A104) • atunci când aplicaţi zoomul digital (A27) • atunci când fotografiaţi cu Image size (Dimensiune imagine) (A70) setată la I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736

32


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului

Apropiere

Depărtare

Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi în direcţia g pentru a apropia imaginea, astfel încât subiectul să ocupe o zonă mai mare din cadru. Rotiţi în direcţia f pentru a îndepărta imaginea, astfel încât în cadru să fie vizibilă o zonă mai mare. • Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Zoom digital

Digital Zoom (Zoom digital) Rotirea controlului zoomului în direcţia g (telefotografie) atunci când aparatul foto a ajuns deja la nivelul maxim al zoomului optic, declanşează zoomul digital. Subiectul poate fi mărit până la 4× nivelul maxim al zoomului digital. Atunci când zoomul digital este activat, focalizarea se va face pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată.

Mărirea maximă cu zoom optic

C

Zoomul digital este activat.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Zoom optic

Digital Zoom (Zoom digital) şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, pentru a mări imaginile, zoomul digital utilizează procesarea digitală a imaginii denumită interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de dimensiunea imaginii (A70) şi de mărirea cu zoom digital. Interpolarea se aplică când zoomul trece de poziţia V. Atunci când zoomul este mărit după poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom se face galben pentru a semnala aplicarea interpolării. Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea imaginilor statice fără interpolare, la setarea curentă a dimensiunii imaginii.

Când dimensiunea imaginii este mică • Utilizând opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A178) din meniul de setare (A167), puteţi limita mărirea cu zoom digital la un interval care să nu aibă ca efect deteriorarea imaginilor sau puteţi dezactiva zoomul digital.

D

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Zoom Memory (Memorie zoom)” (A107). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Zoom Speed (Viteză zoom)” (A179).

27


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Atunci când butonul este apăsat până la jumătate (A10), aparatul foto focalizează. • Aparatul foto focalizează automat pe subiectul aflat în zona de focalizare centrală. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta devine verde şi indicatorul luminos AF de lângă vizor se aprinde.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

1/250

• Atunci când zoomul digital este aplicat, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul ecranului, iar zona de focalizare nu este afişată. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, indicatorul luminos AF se aprinde în culoarea verde. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate cât timp butonul de declanşare este apăsat la jumătate. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi indicatorul de focalizare clipeşte în culoarea roşie sau indicatorul luminos AF clipeşte rapid, aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul este eliberat, iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

28

F5.6


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce indicatorul luminos AF sau indicatorul care arată numărul de expuneri rămase clipesc, imaginile sunt înregistrate. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii pot duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

B

Autofocus (Focalizare automată)

D

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecţi descentraţi când pentru modul zonă AF este selectat Centru. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, expunerea este blocată.

1/250

F5.6

32

Încadraţi subiectul pe care urmează să focalizaţi utilizând aparatul foto.

1/250

F5.6

1/250

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

În următoarele situaţii, este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă sau indicatorul de focalizare se aprind în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele din spatele subiectului face ca acesta să pară foarte întunecat) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. subiectul portretului poartă o cămaşă albă şi stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. un animal în interiorul unei cuşti) • Subiecte care repetă acelaşi tipar (de ex. jaluzele sau clădiri cu ferestre de aceeaşi formă) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Atunci când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit. Puteţi focaliza cu aparatul foto utilizând şi focalizarea manuală (A42).

F5.6

Apăsaţi butonul Asiguraţi-vă că Ţineţi apăsat în Apăsaţi butonul de declanşare zona de focalizare continuare butonul de de declanşare până la este verde. declanşare până la până la capăt jumătate. jumătate şi recompuneţi pentru a fotografia. fotografia.

În loc să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, puteţi apăsa şi butonul AE-L/AF-L pentru a fotografia cu focalizarea blocată (A11).

D

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF

În locuri întunecoase, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A177) se poate aprinde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

29


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Buton c (redare) • Ultima fotografie făcută este afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografiile anterioare sau următoare. Continuaţi să ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile. Selector multiplu rotativ Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică imediat după comutarea la fotografia anterioară sau următoare. • Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere. • C este afişat atunci când sunt afişate fotografiile stocate în memoria 15/11/2010 15:30 internă. Atunci când este introdus un card de memorie, C nu este 0004.JPG afişat şi sunt redate fotografiile stocate pe cardul de memorie.

4

4

Indicator memorie internă

C

Când monitorul este oprit pentru a economisi energie

Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, apăsaţi butonul c pentru a reporni monitorul (A181).

C

Opţiuni disponibile în modul redare

Pentru detalii, consultaţi „Mai multe despre redare” (A115) sau „Editarea fotografiilor” (A133).

C

Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto

Atunci când aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c porneşte aparatul foto în modul redare. Obiectivul nu se extinde.

C

30

Vizualizarea fotografiilor

• Apăsaţi butonul x pentru a ascunde sau a afişa pe monitor (A14) informaţiile despre fotografiere sau despre fotografie. • Fotografiile realizate cu orientarea portret („pe înalt”) vor fi rotite automat (A180). Direcţia de rotire poate fi schimbată de la opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A130) din meniul de redare (A122).


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare Apăsaţi butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Imaginea ştearsă nu poate fi recuperată. • Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

B

Erase 1 image?

Yes No

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

1

Note privind ştergerea

Atunci când se şterg imagini fotografiate cu Image quality (Calitate imagine) (A68) setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază), cu ajutorul butonului l, sunt şterse atât imaginile NRW (RAW), cât şi imaginile JPEG înregistrate simultan. Pentru a şterge numai imaginile NRW (RAW) sau JPEG, selectaţi Erase selected NRW images (Ştergere imagini NRW selectate) sau Erase selected JPEG images (Ştergere imagini JPEG selectate) la opţiunea Delete (Ştergere) (A127) din meniul redare (A122).

C

Ştergerea din modul fotografiere a ultimei imagini fotografiate

În modul fotografiere, apăsaţi butonul l pentru a şterge ultima imagine fotografiată.

Erase 1 image?

Yes No

D

Ştergerea mai multor fotografii

Pentru a şterge mai multe imagini, alegeţi Delete (Ştergere) (A127) din meniul redare (A122) sau din meniul listare după dată (A121).

31


Utilizarea bliţului În locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat, puteţi fotografia cu bliţ ridicând bliţul încorporat. Puteţi seta un mod bliţ adecvat condiţiilor de fotografiere. Bliţul are o rază de acoperire de aproximativ 0,5 până la 6,5 m când este reglat la larg şi de aproximativ 0,8 până la 3 m când este reglat la tele (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

U

Auto (Automată) Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere ochi roşii) Reduce „ochii roşii” în portrete.

W

Off (Dezactivat) Bliţul nu se declanşează. • Disponibil când modul scenă este x (selector automat scene) sau când este ataşată o Speedlight (unitate de bliţ externă).

X

Fill flash (Bliţ de umplere) Bliţul se declanşează la fotografiere, indiferent de cât de luminos este subiectul. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal iluminat.

S

Manual Bliţul este declanşat forţat la puterea setată pentru bliţul încorporat. • Alegeţi puterea bliţului dintre S Full (Maxim), S1/2, S1/4, S1/8, S1/16, S1/32 şi S1/64. De exemplu, atunci când se alege S1/16, bliţul are 1/16 din puterea bliţului maxim. • Acest mod nu este disponibil atunci când este ataşată o unitate de bliţ Speedlight (disponibilă separat).

Y

Slow sync (Sincronizare lentă) Bliţul de umplere este combinat cu viteza de declanşare redusă. Indicată pentru portrete de subiecţi umani, fotografiate noaptea sau în condiţii de lumină slabă. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul.

Z

Rear-curtain sync (Sincronizare perdea posterioară) Bliţul de umplere se declanşează exact înainte de închiderea declanşatorului, creând efectul unui şuvoi de lumină în spatele subiectelor în mişcare.

C

32

Setarea modului bliţ

• Setarea implicită a modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere (A44). - Modul A (automat): U Auto (Automată) - SCENE: opţiunile variază în funcţie de scene (A46 până la 55). - A, B, C, D, E, F, N: U Auto (Automată) • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108). • În următoarele situaţii, setarea pentru modul bliţ rămâne stocată în memoria aparatului chiar şi după oprirea acestuia. - atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B, C sau D - atunci când se fotografiază cu V (Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere ochi roşii)) în modul A (automat)


Utilizarea bliţului

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi butonul K (ridicare bliţ). • Bliţul încorporat este ridicat. • Atunci când bliţul încorporat este coborât, modul bliţ este fixat la setarea W (Off (Dezactivat)).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Apăsaţi m (mod bliţ) pe selectorul multiplu rotativ. • Se afişează meniul modului bliţ.

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege modul dorit şi apăsaţi butonul k. • Atunci când este ales bliţul manual, selectaţi puterea pentru bliţ cu ajutorul butoanelor J sau K înainte de a apăsa pe butonul k. Auto

• Se afişează modul selectat pentru bliţ. • Atunci când este aplicat modul U (Auto (Automată)), D este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatorii (A14) monitorului sunt activaţi. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

B

1/250

F5.6

32

Coborârea bliţul încorporat

Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi-l uşor pentru a-l coborî, până când se închide cu un clic.

33


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea când iluminarea este slabă sau când bliţul este setat la W (Off (Dezactivat))

• Se recomandă folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului în timpul fotografierii, evitând astfel efectele produse de tremuratul aparatului foto. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) la Off (Dezactivat) în meniul de setare (A167). • Este posibil ca în modul de fotografiere să se afişeze E. Atunci când se afişează E, sensibilitatea ISO a fost mărită automat. • Atunci când se fotografiază la viteze de declanşare reduse în locuri întunecoase, este posibil să se activeze funcţia de reducere a zgomotului. Când acţionează funcţia de reducere a zgomotului, salvarea imaginilor poate dura mai mult. Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

B C

Becul bliţului

Becul bliţului indică starea bliţului atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se declanşează la fotografiere. • Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Stins: bliţul nu se declanşează la fotografiere. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, monitorul este oprit în timpul încărcării bliţului.

C

Auto with Red-eye Reduction (Automat cu reducere ochi roşii)

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere a efectului de ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Înaintea declanşării bliţului principal, sunt descărcate repetat pre-bliţuri la intensitate redusă, atenuând efectul de ochi roşii. Dacă aparatul foto detectează „ochi roşii” la realizarea unei fotografii, funcţia Nikon „Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto” procesează imaginea înainte ca aceasta să fie înregistrată. Reţineţi următoarele atunci când fotografiaţi: • Datorită descărcării pre-bliţurilor, va apărea o întârziere uşoară între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei. • Durata de timp necesară pentru salvarea fotografiei creşte uşor. • În anumite situaţii, modul avansat de reducere ochi roşii poate să nu producă rezultatele dorite. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de acest efect ar putea fi afectate de procesarea în modul avansat de reducere a efectului de ochi roşii. În aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou. • Atunci când sunt înregistrate imagini NRW (RAW) (A68), procesul de reducere a efectului de ochi roşii constă doar în declanşarea pre-bliţurilor înainte de bliţul principal (efectul se aplică şi asupra imaginii JPEG înregistrate simultan). Atunci când funcţia Red-eye reduction (Reducere ochi roşii) (A177) din meniul de setare este stabilită la Pre-flash off (Pre-bliţ dezactivat), declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare, fără a se declanşa pre-bliţuri înaintea bliţului principal.

D 34

Notă privind utilizarea bliţului

Reflexiile prafului din atmosferă pot să apară în fotografie ca pete luminoase. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul pe W (Off (Dezactivat)) sau fotografiaţi cu bliţul încorporat coborât.

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea unităţilor Speedlight (unităţi de bliţ externe)” (A202).


Fotografierea cu autodeclanşator Autodeclanşatorul este indicat pentru realizarea fotografiilor de grup şi reducerea vibraţiilor apărute în momentul apăsării butonului de declanşare. Se poate selecta un temporizator de două sau de zece secunde. Atunci când folosiţi autodeclanşatorul, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) în meniul de setare (A167) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) pe selectorul multiplu rotativ.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Y 10s sau Y 2s şi apăsaţi butonul k. • Y 10s (zece secunde): indicat pentru fotografii de grup. • Y 2s (două secunde): indicat pentru reducerea efectelor produse de tremuratul aparatului foto. • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

3

Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Self-timer

10

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Se afişează meniul autodeclanşatorului.

• Focalizarea şi expunerea sunt setate.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul porneşte şi numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul realizează numărătoarea inversă. Aproximativ cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos încetează să clipească şi rămâne aprins. • După eliberarea declanşatorului, autodeclanşatorul comută la Off (Dezactivat). • Pentru a opri temporizatorul înainte de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul de declanşare.

1/250

F5.6

1/250

F5.6

9

35


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Modul cronometru zâmbet) Aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia Detectare faţă şi eliberează automat declanşatorul. Funcţia Estompare piele face ca pielea subiectului uman să pară mai netedă. Această caracteristică poate fi utilizată atunci când pentru modul de fotografiere (A44) sunt selectate modul A (automat), modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sau modurile A, B, C, D, E, F, N ori modul O (nocturn cu zgomot redus).

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) pe selectorul multiplu rotativ.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Se afişează meniul autodeclanşatorului. • Schimbaţi modul bliţ, compensarea expunerii sau setările din meniul fotografiere înainte de a apăsa butonul n.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege a (Smile timer (Cronometru zâmbet)) şi apăsaţi butonul k. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare. Smile timer

3

Încadraţi imaginea. • Orientaţi aparatul foto către subiect. • Atunci când aparatul foto detectează o figură, zona de focalizare care conţine figura este afişată cu un chenar dublu. • Pot fi detectate până la trei figuri. Atunci când aparatul foto detectează mai multe figuri, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu un chenar dublu, iar celelalte cu chenare simple.

4

1/250

F5.6

32

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Aparatul foto începe să caute figuri zâmbitoare şi în momentul în care detectează o figură zâmbitoare în chenarul dublu, declanşatorul este eliberat automat. • De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, fotografierea automată cu funcţiile Detectare faţă şi Detectare figură zâmbitoare este repetată.

36


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Modul cronometru zâmbet)

5

Apăsaţi butonul de declanşare după efectuarea fotografiilor dorite. • Fotografierea automată se încheie. • Fotografierea se opreşte şi în situaţiile de mai jos. - Dacă au fost realizate 12 fotografii - Dacă au trecut cinci minute de la apăsarea butonului de declanşare la pasul 4 şi nu a fost detectată nicio figură zâmbitoare.

Note privind funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet)

• Zoomul digital nu este disponibil. • Atunci când este selectat cronometrul pentru zâmbet, monitorul nu este oprit chiar dacă se apasă butonul x (A14). • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca figurile şi figurile zâmbitoare să nu fie detectate în mod corect. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note referitoare la Face Priority (Prioritate faţă)” (A87). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

B

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

B

Note privind funcţia Skin Softening (Estompare piele)

• În imaginile fotografiate cu Smile timer (Cronometru zâmbet), aparatul foto finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), apoi înregistrează imaginea (funcţia Estompare piele). Prin urmare, durata de înregistrare a imaginii este mai mare decât de obicei. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, chiar dacă aparatul foto detectează o figură pe monitor în momentul fotografierii, este posibil ca efectele funcţiei estompare piele să nu fie vizibile şi să nu se proceseze figura respectivă, ci alte zone. • Gradul efectului aplicat de funcţia estompare piele nu poate fi setat. • Funcţia estompare piele poate fi aplicată imaginilor şi după fotografierea acestora (A139).

C

Funcţionarea indicatorului luminos autodeclanşator pentru Smile timer (Cronometru zâmbet)

Atunci când aparatul foto detectează o figură după ce butonul de declanşare este apăsat la pasul 4, indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte. Cu puţin timp înainte de eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos autodeclanşator se stinge.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Autofocus (Focalizare automată)” (A29).

37


Fotografierea cu telecomandă Utilizaţi telecomanda ML-L3 (disponibilă separat) (A200) pentru a elibera declanşatorul. Telecomanda este indicată pentru realizarea autoportretelor şi elimină în mod eficient neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto, care apare în momentul apăsării butonului de declanşare. • Se recomandă folosirea unui trepied atunci când se fotografiază cu telecomandă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) în meniul de setare (A167) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) pe selectorul multiplu rotativ. • Se afişează meniul autodeclanşatorului.

2

Alegeţi modul Telecomandă folosind selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi butonul k. • Z (telecomandă cu răspuns rapid): apăsaţi pe butonul de trimitere de pe telecomandă pentru a fotografia instantaneu. • Z 10s (activare telecomandă în zece secunde): apăsaţi pe Remote control butonul de trimitere de pe telecomandă pentru a fotografia la zece secunde după ce aparatul foto a focalizat. • Z 2s (activare telecomandă în două secunde): apăsaţi pe butonul de trimitere de pe telecomandă pentru a fotografia la două secunde după ce aparatul foto a focalizat. • Pictograma pentru modul telecomandă selectat este afişată. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

3

Încadraţi imaginea.

1/250

38

F5.6

32


Fotografierea cu telecomandă

4

Îndreptaţi emiţătorul către receptorul infraroşu de pe partea din faţă sau din spate a aparatului foto (A4, 5) şi apăsaţi pe butonul de trimitere.

Spate

Faţă

B

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Apăsaţi pe butonul de trimitere de la o distanţă de 5 m sau mai mică. • În modul telecomandă cu răspuns rapid, declanşatorul este eliberat imediat ce subiectul este focalizat. • În modul de activare a telecomenzii după zece sau două secunde, indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în momentul în care subiectul este focalizat; aproximativ cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos încetează să clipească şi rămâne aprins. Pentru a opri temporizatorul înainte de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul de trimitere. • După ce declanşatorul este eliberat în modurile de activare a telecomenzii în zece sau două secunde, modul telecomandă comută la Off (Dezactivat).

Notă privind modul Remote Control (Telecomandă)

Atunci când fotografiaţi cu Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere) ori în modurile scenă Sports (Sporturi) sau Museum (Muzeu), apăsaţi butonul de declanşare pentru a realiza fotografia. Apăsaţi pe butonul de trimitere de pe telecomandă pentru a fotografia imaginile una câte una.

39


Utilizarea modului focalizare Alegeţi un mod de focalizare în funcţie de subiect şi compoziţie. A

Autofocus (Focalizare automată) Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa până la subiect. Utilizaţi atunci când distanţa de la subiect până la obiectiv este de 50 cm ori mai mare sau de 80 cm ori mai mare la poziţia de telefotografie maximă.

D

Macro close-up (Primplan macro)

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Utilizaţi pentru primplanuri având ca subiect flori sau obiecte de mici dimensiuni. Atunci când semnul F de pe monitor se aprinde în culoarea verde (când indicatorul zoomului este în intervalul de unghi larg al pictogramei K), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de aproximativ 2 cm de obiectiv. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. B

Infinity (Infinit) Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene la distanţă printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi peisaje. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (Off (Dezactivat)).

E

Manual focus (Focalizare manuală) Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect aflat la o distanţă de 2 cm până la infinit faţă de obiectiv (A42).

Modurile de focalizare disponibile în fiecare mod de fotografiere A

A, B, C, D, E, F, N

A (Autofocus (Focalizare automată))

w1

w1

D (Macro close-up (Primplan macro))

w

w

B (Infinity (Infinit))

w –

E (Manual focus (Focalizare manuală)) 1 2

C

40

O

D

w1

w1

w

w

w

w

w

w

w

y

2

Setarea implicită pentru fiecare mod de fotografiere. Modurile de focalizare disponibile şi setarea implicită variază în funcţie de modurile scenă diferite (A46 până la 55).

Setarea modului focalizare

• Pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea modificată pentru modul de focalizare rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).


Utilizarea modului focalizare

Setarea modului focalizare

1

Apăsaţi p (mod focalizare) pe selectorul multiplu rotativ. • Se afişează meniul modului focalizare.

Autofocus

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege modul de focalizare dorit şi apăsaţi butonul k. • Se afişează modul selectat pentru modul focalizare. • Atunci când este aplicat modul A (Autofocus (Focalizare automată)), P este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatorii (A14) monitorului sunt activaţi. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

C

1/250

F5.6

32

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Macro Close-up (Primplan macro)

Atunci când se utilizează modurile A, B, C, D, E, F sau N sau modul D (film), dacă Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A102) din meniul de fotografiere este setat la Full-time AF (AF permanent), aparatul foto va focaliza continuu până când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate şi focalizarea se blochează. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific. Atunci când se utilizează alte moduri de fotografiere, funcţia Full-time AF (AF permanent) este activată automat dacă modul macro este pornit.

C

Infinity (Infinit)

Dacă setaţi modul de focalizare la Infinit atunci când utilizaţi modul A (automat), modurile A, B, C, D, E, F sau N sau modul O (nocturn cu zgomot redus), zona de focalizare nu apare pe ecran.

41


Utilizarea modului focalizare

Utilizarea focalizării manuale Este disponibilă când modul de fotografiere este A, B, C, D, E, F, N sau O (nocturn cu zgomot redus). Selectaţi un mod de fotografiere prin intermediul selectorului de moduri (A44).

1 Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Apăsaţi p (mod focalizare) pe selectorul multiplu rotativ pentru a afişa meniul de setare pentru modul focalizare. • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a Manual focus alege E (focalizare manuală) şi apăsaţi butonul k. • Pe partea superioară a ecranului apare W, iar zona imaginii şi centrul mărit al fotografiei sunt afişate în acelaşi timp.

2

Reglaţi focalizarea. • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a regla focalizarea în timp ce vizualizaţi imaginea pe monitor. • Apăsaţi H pentru a focaliza pe subiecte aflate la depărtare. • Apăsaţi I pentru a focaliza pe subiecte aflate în apropiere. 1/250 F5.6 • Atunci când se apasă butonul K, aparatul foto focalizează mai întâi cu focalizarea automată, apoi poate fi utilizată focalizarea manuală. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a focaliza pe subiectul aflat în centrul ecranului utilizând focalizarea automată. • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru verificarea compoziţiei. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

3

Apăsaţi butonul k. • Focalizarea setată este blocată. Puteţi continua fotografierea cu focalizarea blocată. • Dacă doriţi să reajustaţi focalizarea, apăsaţi butonul k din nou pentru a afişa ecranul de la pasul 2. • Pentru a comuta la focalizarea automată, reveniţi la pasul 1 şi alegeţi oricare altă setare, în afară de E.

C

42

1/250

F5.6

32

E (Manual Focus (Focalizare manuală))

• Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a previzualiza profunzimea aproximativă a câmpului (zona focalizată din spatele şi din faţa subiectului). • Zoomul digital nu este disponibil. • Modul de focalizare revine la A (Autofocus (Focalizare automată)) când monitorul este oprit.


Reglarea luminozităţii (compensare expunere) Atunci când compensarea expunerii este setată pentru fotografiere, luminozitatea întregii imagini poate fi ajustată pentru ca imaginea să devină mai luminoasă sau mai întunecată.

1

Selectaţi valoarea compensării rotind selectorul pentru compensarea expunerii. • Pentru ca subiectul să apară mai luminos: reglaţi compensarea expunerii spre zona „+”. • Pentru ca subiectul să apară mai întunecat: reglaţi compensarea expunerii spre zona „–”.

• Atunci când este setată o altă valoare decât 0.0, semnul H şi valoarea compensării sunt afişate pe monitor, iar indicatorul pentru selectorul de compensare a expunerii se aprinde în momentul fotografierii.

1/250

2

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua fotografia.

C

Valoarea compensării expunerii

F5.6

32

Atunci când modul de fotografiere este D (manual) (A65) şi modul scenă este Fireworks show (Spectacol artificii) (A54), compensarea expunerii nu poate fi utilizată.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Indicator pentru selectorul de compensare a expunerii

43


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere (selectorul de moduri) Atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul semnului, aparatul foto comută la modurile de fotografiere corespunzătoare, prezentate în continuare.

1/250

F5.6

1342

Mai multe despre fotografiere

A, B, C, D (A60)

Mod D (film) (A146)

Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei.

Filmele de înaltă definiţie pot fi înregistrate cu sunet.

y Scenă (A45)

A Auto mode (Mod automat) (A24) Un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

Fotografiaţi cu setări adecvate pentru scenă alegând unul dintre modurile scenă. În modul selector automat scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă.

E, F, N User settings (Setări utilizator) (A112) În E, F şi N pot fi salvate până la trei combinaţii de setări frecvent utilizate pentru fotografiere. Setările salvate pot fi preluate imediat pentru fotografiere prin simpla rotire a selectorului de moduri la E, F sau N.

44

O Low noise night mode (Mod nocturn cu zgomot redus) (A58) Fotografiaţi cu sensibilitatea ISO controlată automat la un nivel ridicat şi fără bliţ pentru a surprinde atmosfera unei scene slab iluminate.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) Puteţi fotografia cu setări adecvate pentru scenă alegând unul dintre următoarele moduri scenă. x Scene auto selector f Party/indoor (Selector automat scene) (Petrecere/interior)

j Night landscape (Peisaj de noapte)

b Portrait (Portret)

Z Beach (Plajă)

k Close-up (Primplan)

c Landscape (Peisaj)

z Snow (Zăpadă)

u Food (Alimente)

d Sports (Sporturi) h Sunset (Asfinţit) e Night portrait (Portret i Dusk/dawn de noapte) (Înserare/zori)

n Copy (Copiere) o Backlighting (Iluminare fundal) p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

l Museum (Muzeu) m Fireworks show (Spectacol artificii)

Setarea modului scenă Rotiţi selectorul de moduri la y. • Aparatul foto intră în modul scenă. Setarea implicită este x (selector automat scene).

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniului scenă, alegeţi scena dorită prin intermediul selectorului multiplu rotativ şi apăsaţi butonul k.

Scene menu

• Comutaţi la fila C dacă meniul scenă nu este afişat (A14). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea unui mod scenă pentru realizarea fotografiilor (funcţii)” (A48).

3

Scene auto selector Portrait Landscape Sports Night portrait Party/indoor Beach

Mai multe despre fotografiere

1

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Pentru modurile scenă care utilizează bliţul, asiguraţi-vă că apăsaţi butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat înainte de fotografiere.

C

Image Quality (Calitate imagine) şi Image Size (Dimensiune imagine)

1/250

F5.6

• Rotiţi selectorul meniu rapid la a şi apăsaţi pe butonul meniu rapid pentru a seta Image quality (Calitate imagine) (A68) şi Image size (Dimensiune imagine) (A70). Setarea este aplicată şi la alte moduri de fotografiere (cu excepţia modului nocturn cu zgomot redus şi a modurilor de fotografiere E, F şi N). • În modul scenă nu pot fi înregistrate imagini NRW (RAW).

D

Afişarea descrierilor pentru tipurile de scenă (afişaje de ajutor)

Alegeţi un tip de scenă în meniul scenă (pasul 2) şi rotiţi controlul zoomului spre g (j) pentru a afişa descrierea tipului respectiv de scenă. Pentru a reveni la ecranul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j).

45


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. Atunci când aparatul foto este îndreptat spre un subiect şi se află în modul x Scene auto selector (Selector automat scene), va selecta automat unul dintre următoarele moduri scenă. • • • •

Automat (fotografiere generală) Portrait (Portret) (A48) Landscape (Peisaj) (A48) Night portrait (Portret de noapte) (A49)

• Night landscape (Peisaj de noapte) (A51) • Close-up (Primplan) (A52) • Backlighting (Iluminare fundal) (A55)

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul scenă, alegeţi x Scene auto selector (Selector automat scene) cu selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi butonul k. • Selectorul automat de scene este activat. • Atunci când bliţul încorporat nu este ridicat, se afişează mesajul The flash is lowered. (Bliţul este coborât.). • Apăsaţi butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat.

3

46

Scene menu Scene auto selector Portrait Landscape Sports Night portrait Party/indoor Beach

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Atunci când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma pentru modul fotografiere se schimbă în pictograma pentru modul scenă activat la momentul respectiv. d: Mod automat g: Night landscape (Peisaj de noapte) 1342 1/250 F5.6 e: Portrait (Portret) i: Close-up (Primplan) f: Landscape (Peisaj) j: Backlighting (Iluminare fundal) h: Night portrait (Portret de noapte) • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă)

B

Note privind modul Scene Auto Selector (Selector automat scene)

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul A (Automat) (A24) sau alegeţi manual modul scenă dorit (A48).

C

Focalizarea în modul Scene Auto Selector (Selector automat scene)

• În modul selector automat scene, aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu Face Priority (Prioritate faţă)” (A86)). • Dacă pictograma afişată pentru modul de fotografiere este d sau i (primplan), în acelaşi fel ca atunci când modul zonă AF (A84) este setat la Auto (Automată), aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat.

C

Notă despre bliţ

C

Funcţiile disponibile în modul Scene Auto Selector (Selector automat scene)

• Setările pentru autodeclanşator (A35) şi compensarea expunerii (A43) pot fi modificate. • Butoanele p (mod focalizare) (A12, 40) şi G (mod zonă AF) (A12, 84) de pe selectorul multiplu rotativ nu pot fi utilizate.

Mai multe despre fotografiere

• Se pot aplica setările U (Auto (Automată)) (setare implicită) sau W (Off (Dezactivat)) pentru modul bliţ (A32). - Dacă se aplică setarea U (Auto (Automată)), aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat. - Dacă se aplică setarea W (Off (Dezactivat)), bliţul nu se declanşează, chiar dacă bliţul încorporat este ridicat. • Dacă nu doriţi să utilizaţi bliţul încorporat, puteţi fotografia cu bliţul încorporat coborât.

47


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru realizarea fotografiilor (funcţii) Pentru mai multe informaţii despre modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene), consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene))” (A 46). • Pictograma X indicată pentru fiecare scenă reprezintă setarea pentru modul bliţ atunci când bliţul încorporat este ridicat (A32). n este setarea pentru autodeclanşator (A35), telecomandă (A38) şi Smile timer (Cronometru zâmbet) (A36), iar p reprezintă setarea pentru modul focalizare (A40). b Portrait (Portret)

Mai multe despre fotografiere

Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal se detaşează clar. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu Face Priority (Prioritate faţă)” (A86)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • După ce funcţia Estompare piele finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), aparatul foto înregistrează imaginea (A37). • Dacă aparatul foto nu recunoaşte nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. X *

V*

n

Dezactivat*

p

A

p

B

Pot fi selectate alte setări.

c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A177) nu se aprinde. X *

48

W

n

Dezactivat*

Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) d Sports (Sporturi) Folosiţi acest mod pentru fotografii cu acţiune dinamică, care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea într-o serie de fotografii. În cazul fotografierii continue, mişcările instantanee ale subiecţilor activi pot fi surprinse cu claritate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Aparatul focalizează continuu utilizând focalizarea automată până când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea.

X *

W

n

p

Dezactivat

A*

E (focalizare manuală) poate fi selectat.

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Mai multe despre fotografiere

• În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt fotografiate până la 45 de imagini la o cadenţă de aproximativ 1,3 cadre pe secundă (fps) atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată la Normal (Normală) şi Image size (Dimensiune imagine) este setată la M 3648×2736. • Focalizarea, compensarea expunerii şi balansul de alb sunt fixate la valorile stabilite pentru prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă poate varia în funcţie de setările curente pentru calitatea şi dimensiunea imaginii şi de cardul de memorie utilizat. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A177) nu se aprinde.

Utilizaţi acest mod pentru portrete de subiecţi umani, fotografiate noaptea, în faţa unei lumini din fundal. Pentru iluminarea subiectului se foloseşte bliţul, în timp ce atmosfera fundalului este păstrată. • Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu Face Priority (Prioritate faţă)” (A86)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • După ce funcţia Estompare piele finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), aparatul foto înregistrează imaginea (A37). • Dacă aparatul foto nu recunoaşte nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. X 1 2

V1

n

Dezactivat2

p

A

Fixat la bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări.

O: Indică faptul că se recomandă utilizarea unui trepied atunci când se foloseşte acest mod scenă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Reducerea zgomotului este aplicată la imaginile fotografiate în modurile scenă cu Q; prin urmare, înregistrarea acestora poate dura mai mult.

49


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) f Party/indoor (Petrecere/interior) Adecvat pentru fotografierea la petreceri. Captează efectul lumânărilor şi al altor lumini de interior din fundal. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto ferm deoarece tremuratul acestuia poate afecta cu uşurinţă fotografiile. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare redusă, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. X Mai multe despre fotografiere

1 2

V1

n

Dezactivat2

p

A

Poate comuta automat la sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.

Z Beach (Plajă) Captează luminozitatea unor subiecte precum plajele sau întinderile de apă însorite. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X 1 2

U1

n

Dezactivat2

p

A

p

A

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.

z Snow (Zăpadă) Captează luminozitatea unor subiecte precum întinderile de zăpadă însorite. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X 1 2

50

U1

n

Dezactivat2

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă)

O

h Sunset (Asfinţit) Păstrează profunzimea nuanţelor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X 1 2

U1

n

Dezactivat2

p

A

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

X *

W

n

Dezactivat*

p

B

p

B

Mai multe despre fotografiere

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A177) nu se aprinde.

Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru obţinerea de peisaje nocturne impresionante se folosesc viteze reduse de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A177) nu se aprinde. X *

W

n

Dezactivat*

Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.

O: Indică faptul că se recomandă utilizarea unui trepied atunci când se foloseşte acest mod scenă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Reducerea zgomotului este aplicată la imaginile fotografiate în modurile scenă cu Q; prin urmare, înregistrarea acestora poate dura mai mult.

51


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) k Close-up (Primplan) Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în zona apropiată. • Setarea pentru modul focalizare (A40) este schimbată la D (Macro close-up (Primplan macro)), iar aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată la care poate focaliza.

Mai multe despre fotografiere

• Atunci când semnul F de pe monitor se aprinde în culoarea verde (când indicatorul zoomului este în intervalul de unghi larg al pictogramei K), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de aproximativ 2 cm de obiectiv. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. • Modul zonă AF este schimbat la Manual pentru a permite alegerea zonei de focalizare (A84). Apăsaţi butonul k, apoi rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J ori K pentru a deplasa zona de focalizare. Atunci când poziţia zonei de focalizare este setată prin apăsarea butonului k, modul bliţ, autodeclanşatorul sau setările pentru compensarea expunerii pot fi reglate. • Aparatul focalizează continuu utilizând focalizarea automată până când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea. • Deoarece tremuratul aparatului poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. X 1 2

52

U1

n

Dezactivat2

p

p

Pot fi selectate alte setări. Când se fotografiază cu bliţ, reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm. Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) u Food (Alimente) Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente. • Setarea pentru modul focalizare (A40) este schimbată la D (Macro close-up (Primplan macro)), iar aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată la care poate focaliza.

1/250

F5.6

1342

• Modul zonă AF este schimbat la Manual pentru a permite alegerea zonei de focalizare (A84). Apăsaţi butonul k, apoi rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J ori K pentru a deplasa zona de focalizare. Atunci când poziţia zonei de focalizare este setată prin apăsarea butonului k, setările pentru ajustarea nuanţei, autodeclanşator şi compensarea expunerii pot fi reglate. • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Deoarece tremuratul aparatului poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. X *

W

n

Dezactivat*

p

Mai multe despre fotografiere

• Atunci când semnul F de pe monitor se aprinde în culoarea verde (când indicatorul zoomului este în intervalul de unghi larg al pictogramei K), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de aproximativ 2 cm de obiectiv. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. • Puteţi ajusta nuanţa pe afişajul cursorului din partea stângă a monitorului. Dacă apăsaţi pe H se intensifică nuanţa de roşu, iar dacă apăsaţi pe I se intensifică nuanţa de albastru. Ajustările nuanţei rămân stocate în memoria aparatului chiar şi după oprirea acestuia.

p

Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.

53


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) l Museum (Muzeu) Utilizaţi acest mod în interior, unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi folosirea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Opţiunea BSS (Selector cea mai bună fotografiere) (A99) poate fi utilizată la fotografiere. • Deoarece tremuratul aparatului poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A177) nu se aprinde. X Mai multe despre fotografiere

1 2

W

n

Dezactivat1

p

A2

Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate. D (Macro close-up (Primplan macro)) poate fi selectat.

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a capta expansiunea exploziei de lumină a artificiilor sunt folosite viteze reduse de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Compensarea expunerii (A43) nu poate fi utilizată. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A177) nu se aprinde. X *

W

n

Dezactivat*

p

B

p

A3

Opţiunea telecomandă cu răspuns rapid este disponibilă.

n Copy (Copiere) Furnizează imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Împreună cu acest mod, folosiţi modul p (Macro close-up (Primplan macro)) (A40) din modul focalizare pentru a fotografia la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu se vadă foarte clar. X 1 2 3

54

U1

n

Dezactivat2

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate. D (Macro close-up (Primplan macro)) poate fi selectat.

O: Indică faptul că se recomandă utilizarea unui trepied atunci când se foloseşte acest mod scenă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) o Backlighting (Iluminare fundal) Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal iluminat. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X *

X

n

Dezactivat*

p

A

Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate.

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

X 1 2 3

U1

n

Dezactivat2

p

Mai multe despre fotografiere

Se foloseşte atunci când se fotografiază o serie de imagini care pot fi unite ulterior pe un computer, pentru a forma o singură panoramă, utilizând software-ul Panorama Maker 5 furnizat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A56). A3

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul şi telecomanda pot fi utilizate. D (Macro close-up (Primplan macro)) sau B (Infinity (Infinit)) pot fi selectate.

55


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă)

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosirea unui trepied facilitează realizarea compoziţiei. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) la Off (Dezactivat) în meniul de setare (A167).

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul scenă, alegeţi p Panorama assist (Asistenţă panoramă) cu selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi butonul k.

Scene menu Fireworks show Copy Backlighting Panorama assist

• Pictograma I este afişată pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia şi apăsaţi butonul k. • Selectaţi direcţia în care fotografiile sunt unite în panorama completă: dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma galbenă (II) se deplasează în direcţia indicată; 1342 1/250 F5.6 apăsaţi butonul k pentru a alege direcţia. O pictogramă albă (I) este afişată în direcţia aleasă. • Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A32), autodeclanşator (A35)/ telecomandă (A38), modul focalizare (A40) şi compensarea expunerii (A43). • Apăsaţi butonul k pentru a selecta din nou direcţia.

4

Fotografiaţi prima imagine din seria panoramei. • Imaginea este afişată pe 1/3 din monitor.

1/250

56

F5.6

1342


Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă)

5

Fotografiaţi a doua imagine. • Potriviţi conturul imaginii următoare astfel încât 1/3 din cadru să se suprapună pe imaginea anterioară şi apăsaţi butonul de declanşare. • Repetaţi până când aţi realizat numărul necesar de fotografii pentru a completa imaginea.

6

End

1341

End

1339

Apăsaţi butonul k atunci când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul foto revine la pasul 3.

Panorama Assist (Asistenţă panoramă)

Mai multe despre fotografiere

B

• Setaţi modul bliţ, autodeclanşatorul/telecomanda, modul focalizare şi compensarea expunerii înainte de a elibera declanşatorul pentru prima imagine. Aceste setări nu pot fi modificate după fotografierea primei imagini. Imaginile nu pot fi şterse, zoomul şi setările pentru Image quality (Calitate imagine) (A68) sau Image size (Dimensiune imagine) (A70) nu pot fi reglate după fotografierea primei imagini. • Seria panoramei este întreruptă dacă funcţia oprire automată (A181) declanşează modul de veghe în timpul fotografierii. Pentru a evita această situaţie, se recomandă setarea unei durate mai mari de timp pentru funcţia oprire automată.

D

Indicatorul R (blocare expunere)

Atunci când se utilizează modul asistenţă panoramă, toate imaginile din cadrul panoramei au aceeaşi expunere, focalizare şi acelaşi balans de alb ca prima imagine a panoramei. La fotografierea primei imagini, R este afişat pentru a indica blocarea expunerii, a balansului de alb şi a focalizării.

D

End

1341

Panorama Maker 5

Instalaţi Panorama Maker 5 pe un computer utilizând CD-ROM-ul ViewNX 2 furnizat. Transferaţi fotografiile pe un computer (A156) şi folosiţi Panorama Maker 5 (A160) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203) pentru mai multe informaţii.

57


Fotografierea scenelor slab iluminate (Mod nocturn cu zgomot redus) Sensibilitatea ISO este setată automat la un nivel ridicat. Această setare vă permite să surprindeţi atmosfera unei scene slab iluminate şi să fotografiaţi imagini cu zgomot redus şi fără să utilizaţi bliţul. De asemenea, reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului atunci când fotografiaţi cu poziţia telefotografie a zoomului. • Dimensiunea disponibilă a imaginii este C 2048×1536 sau mai mică. • Sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO de 400 până la 12.800.

1

Rotiţi selectorul de moduri la O (mod nocturn cu zgomot redus). • Aparatul foto intră în modul nocturn cu zgomot redus.

Mai multe despre fotografiere

2

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A84). • Pentru a folosi bliţul, ridicaţi bliţul încorporat.

C

Funcţiile disponibile în Low Noise Night Mode (Mod nocturn cu zgomot redus)

• Modul bliţ (A32) poate fi schimbat, iar setările pentru autodeclanşator (A35), modul focalizare (A40), modul zonă AF (A84) şi compensarea expunerii (A43) pot fi reglate. • Rotiţi selectorul meniu rapid la a sau c şi apăsaţi pe butonul meniu rapid pentru a selecta următoarele setări. - a: Image quality (Calitate imagine) (A68) şi Image size (Dimensiune imagine) (A70) Imaginile NRW (RAW) nu pot fi înregistrate. Sunt disponibile doar următoarele dimensiuni de imagine: C 2048×1536 (setare implicită), B 1600×1200, A 1280×960, J 1024×768 şi K 640×480. Setările pentru Image quality (Calitate imagine) şi Image size (Dimensiune imagine) nu sunt aplicate altor moduri de fotografiere. - c: White balance (Balans de alb) (A76) • Funcţiile din meniul modului nocturn cu zgomot redus pot fi setate. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Meniul modului nocturn cu zgomot redus” (A59).

C 58

Built-in ND Filter (Filtru ND încorporat)

Atunci când subiectul este prea luminos, setaţi Built-in ND filter (Filtru ND încorporat) (A184) în meniul de setare (A167) pentru a reduce lumina, apoi fotografiaţi.


Fotografierea scenelor slab iluminate (Mod nocturn cu zgomot redus)

B

Note privind Low Noise Night Mode (Mod nocturn cu zgomot redus)

• Cu toate că vibraţia este redusă chiar şi în medii slab iluminate, se recomandă utilizarea unui trepied când nu se foloseşte bliţul. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. • Întrucât fotografierea se realizează cu sensibilitatea ISO setată la un nivel ridicat, imaginea fotografiată poate avea un aspect granulat. • Deoarece fotografierea se realizează cu un nivel ISO de 400 sau mai mare, este posibil să nu se poată obţine expunerea corectă (supraexpunere) în lumina directă a soarelui. • Focalizarea poate fi dificilă în medii extrem de întunecate. • Cea mai redusă viteză de declanşare este limitată la 1/4 secunde.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Autofocus (Focalizare automată)” (A29).

Următoarele funcţii pot fi setate în modul nocturn cu zgomot redus atunci când butonul d (A13) este apăsat pentru a afişa meniul O pentru modul nocturn cu zgomot redus. • Setarea meniului nocturn cu zgomot redus este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este aplicată la setările din alt mod de fotografiere. Continuous (Continuu)

Funcţia Continuous (Continuu) (A99) poate fi setată. Alegeţi Single (Unic) sau Continuous (Continuu).

Mai multe despre fotografiere

Meniul modului nocturn cu zgomot redus

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

Funcţia Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A102) poate fi setată. Metering (Măsurare)

Funcţia Metering (Măsurare) (A98) poate fi setată.

Afişarea meniului pentru modul nocturn cu zgomot redus

Rotiţi selectorul de moduri la modul O (nocturn cu zgomot redus). Apăsaţi butonul d (A13) pentru a afişa meniul şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a comuta la fila O (A14). • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta şi seta opţiunile de meniu (A12). • Pentru a ieşi din meniul modului nocturn cu zgomot redus, apăsaţi butonul d.

59


Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D) Modurile A, B, C, D Rotind selectorul de moduri puteţi fotografia în următoarele patru moduri de expunere: A (Programmed auto (Automat programat)), B (Shutter-priority auto (Prioritate declanşare automată)), C (Aperture-priority auto (Prioritate diafragmă automată)) şi D (Manual). Pe lângă posibilitatea de a seta viteza de declanşare şi valoarea diafragmei în mod manual, puteţi alege o gamă variată de setări avansate, cum ar fi modificarea sensibilităţii ISO şi a balansului de alb cu ajutorul selectorului meniu rapid (A10, 67). Mod

Mai multe despre fotografiere

A

Descriere Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi valoarea Programmed auto diafragmei pentru o expunere (Automat optimă. Poate fi folosit un program programat) (A62) flexibil care schimbă combinaţia între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei (A62).

B

Shutter-priority auto (Prioritate declanşare automată) (A63)

Utilizatorul alege viteza de declanşare; aparatul foto selectează valoarea diafragmei în mod automat.

C

Aperture-priority auto (Prioritate diafragmă automată) (A64)

D

Manual (A65)

Utilizatorul alege valoarea diafragmei; aparatul foto selectează viteza de declanşare în mod automat. Utilizatorul controlează atât viteza de declanşare, cât şi valoarea diafragmei.

Utilizare

Recomandat în majoritatea situaţiilor.

Utilizaţi pentru fotografierea subiecţilor care se mişcă rapid, folosind o viteză mare de declanşare sau pentru a sublinia mişcările unui subiect mobil utilizând o viteză de declanşare redusă. Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a focaliza atât pe primplan, cât şi pe fundal. Utilizaţi pentru a controla expunerea în conformitate cu cerinţele pentru fotografiere.

Chiar şi atunci când selectorul de moduri este setat la E, F sau N (mod User setting (Setare utilizator)), puteţi fotografia în modurile A (Programmed auto (Automat programat)), B (Shutter-priority auto (Prioritate declanşare automată)), C (Aperture-priority auto (Prioritate diafragmă automată)) sau D (Manual). Combinaţiile de setări (setări de utilizator) folosite frecvent pentru fotografiere pot fi salvate în E, F şi N (A112).

C

Funcţiile disponibile în modurile A, B, C şi D

• Modul bliţ (A32) poate fi schimbat, iar setările pentru autodeclanşator (A35), modul focalizare (A40), modul zonă AF (A84) şi compensarea expunerii (A43) pot fi reglate. • Rotiţi selectorul meniu rapid şi apăsaţi pe butonul meniu rapid pentru a seta meniul rapid (A10, 67). • Apăsaţi butonul d pentru a regla setările meniului fotografiere (A90).

C 60

Built-in ND Filter (Filtru ND încorporat)

Atunci când subiectul este prea luminos, setaţi Built-in ND filter (Filtru ND încorporat) (A184) în meniul de setare (A167) pentru a reduce lumina, apoi fotografiaţi.


Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

D

Viteza de declanşare şi valoarea diafragmei

Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei, permiţându-vă să îngheţaţi sau să estompaţi mişcarea şi să controlaţi profunzimea de câmp. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza de declanşare şi valoarea diafragmei afectează expunerea. Atunci când setarea pentru 1/250 F5.6 sensibilitatea ISO (A74) este modificată, se schimbă şi gama vitezelor de declanşare şi a valorilor diafragmei la care poate fi obţinută Viteza de declanşare expunerea corectă.

1342

Valoarea diafragmei

Reglarea vitezei de declanşare

Mai lentă 1/30 sec.

Mai multe despre fotografiere

Mai rapidă 1/1000 sec.

Reglarea valorii diafragmei

Diafragmă mai deschisă (apertură relativă mică) f/2,8

Diafragmă mai închisă (apertură relativă mare) f/8

61


Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Modul A (Programmed Auto (Automat programat)) Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi valoarea diafragmei pentru o expunere optimă.

1

2

Rotiţi selectorul de moduri la A.

Mai multe despre fotografiere

1/250

F5.6

1342

1/500

F4.0

1342

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A84).

Programul flexibil În modul A (Programmed auto (Automat programat)) pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi valorii diafragmei prin rotirea selectorului de comandă fără schimbarea expunerii („program flexibil”). În timp ce programul flexibil este activat, în colţul din stânga sus al monitorului, lângă indicatorul de mod (A) apare o pictogramă pentru programul flexibil (A). • Rotiţi selectorul de comandă spre dreapta pentru diafragme deschise (apertură relativă mică) dacă doriţi să estompaţi detaliile din fundal sau pentru viteze mari de declanşare pentru fotografierea subiecţilor care se mişcă rapid. • Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme închise (apertură relativă mare) dacă doriţi să sporiţi profunzimea de câmp sau pentru viteze reduse de declanşare pentru a pune accentul pe mişcarea unui subiect. • Pentru a anula programul flexibil, rotiţi selectorul de comandă până când pictograma pentru program flexibil (A) nu mai este afişată. Prin selectarea altui mod sau oprirea aparatului foto, programul flexibil este de asemenea anulat.

B

Note referitoare la fotografiere în modul A (Programmed Auto (Automat programat))

Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil să nu se obţină expunerea adecvată. În astfel de cazuri, indicatorul vitezei de declanşare şi indicatorul pentru valoarea diafragmei clipesc atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Expunerea corectă poate fi obţinută prin schimbarea anumitor setări, cum ar fi cele pentru filtrul ND încorporat (A184) şi pentru sensibilitatea ISO (A74).

C 62

Viteza de declanşare

Viteza de declanşare poate fi limitată prin alte setări. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).


Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Modul B (Shutter-Priority Auto (Prioritate declanşare automată)) Utilizatorul alege viteza de declanşare; aparatul foto selectează valoarea diafragmei în mod automat. • Viteza de declanşare poate fi setată într-un interval cuprins între viteza maximă de 1/2000 şi opt secunde.

Rotiţi selectorul de moduri la B.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a vitezei de declanşare. • Atunci când butonul Av/Tv este apăsat, viteza de declanşare poate fi setată prin rotirea selectorului multiplu rotativ (setarea implicită, A187). 1/250

3

F5.6

1342

Mai multe despre fotografiere

1

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A84).

B

Modul B (Shutter-Priority Auto (Prioritate declanşare automată))

• Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil ca expunerea adecvată să nu fie obţinută cu viteza de declanşare setată. În astfel de cazuri, indicatorul vitezei de declanşare clipeşte când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă viteză de declanşare şi încercaţi din nou. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai reduse, în imagine poate apărea „zgomotul” sub formă de puncte luminoase colorate, repartizate aleatoriu. În astfel de situaţii, indicatorul vitezei de declanşare devine roşu. Se recomandă setarea funcţiei Long exposure NR (NR la expunere lungă) (A103) la On (Activat).

C

Viteza de declanşare

Viteza de declanşare poate fi limitată prin alte setări. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

63


Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Modul C (Aperture-Priority Auto (Prioritate diafragmă automată)) Utilizatorul alege valoarea diafragmei; aparatul foto selectează viteza de declanşare în mod automat.

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la C.

2

Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege valoarea diafragmei (apertura relativă). • Valoarea diafragmei poate fi setată în intervalul de la f/2,8 până la 8 (unghi larg) şi de la f/5,6 până la 8 (telefotografie). 1/250 F5.6 • Atunci când butonul Av/Tv este apăsat, valoarea diafragmei poate fi setată prin rotirea selectorului de comandă (setarea implicită, A187).

3

1342

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A84).

B

Modul C (Aperture-Priority Auto (Prioritate diafragmă automată))

Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil ca expunerea adecvată să nu fie obţinută cu valoarea setată pentru diafragmă. În astfel de cazuri, indicatorul pentru valoarea diafragmei clipeşte când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă valoare pentru diafragmă şi încercaţi din nou.

C

Viteza de declanşare

• Atunci când zoomul este în intervalul de unghi larg şi valoarea diafragmei este setată la f/8 (diafragmă minimă), viteza de declanşare poate fi setată până la 1/4000 secunde. • Viteza de declanşare poate fi limitată prin alte setări. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

D

64

Diafragma şi zoomul

Valoarea diafragmei (apertura relativă) indică luminozitatea obiectivului. Diafragmele deschise (exprimate prin valori mici ale aperturii relative) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar diafragmele închise (valori mari ale aperturii relative) a unei cantităţi mai mici de lumină. Atunci când aparatul foto apropie imaginea, diafragma obiectivului poate fi reglată în intervalul f/2,8 până la 5,6. Valoarea diafragmei creşte (obiectivul devine mai întunecat) atunci când zoomul este reglat în intervalul de telefotografie şi descreşte (obiectivul devine mai luminos) atunci când zoomul este reglat în intervalul de unghi larg.


Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Modul D (Manual) Utilizatorul controlează atât viteza de declanşare, cât şi valoarea diafragmei. • Viteza de declanşare poate fi setată într-un interval cuprins între viteza maximă de 1/4000 şi 60 de secunde.

Rotiţi selectorul de moduri la D.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a vitezei de declanşare. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai reduse, indicatorul vitezei de declanşare îşi schimbă culoarea în roşu (A63). • Atunci când se reglează valoarea diafragmei sau viteza de declanşare, pe indicatorul expunerii apare măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurată de aparatul foto. • Măsura abaterii de pe indicatorul expunerii este afişată în EV (-3 până la +3 EV în paşi de câte 1/3 EV). Afişajul din dreapta arată că fotografia va fi supraexpusă cu 1 EV (+1).

1/125

1342

+3 Supraexpusă

+0

-3

3

F5.6

Indicatorul de expunere

Mai multe despre fotografiere

1

Subexpusă

Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o valoare a diafragmei. • Repetaţi paşii de la 2 până la 3 pentru a modifica setările vitezei de declanşare şi ale valorii diafragmei până la obţinerea expunerii dorite. 1/125

F8.0

1342

65


Setarea expunerii pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

4

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A84).

Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind funcţia ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)

Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A74) este setată la Auto (Automat) (setare implicită), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), ISO 100-200 sau ISO 100-400, sensibilitatea ISO este fixată la ISO 100.

C

Viteza de declanşare

• O viteză de declanşare de 1/4000 secunde este disponibilă doar atunci când zoomul este în intervalul de unghi larg şi valoarea diafragmei este setată la f/8 (diafragmă minimă). • Viteza de declanşare poate fi limitată prin alte setări. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

C

Metodele de setare a vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei

Atunci când butonul Av/Tv este apăsat, valoarea diafragmei poate fi setată cu ajutorul selectorului de comandă, iar viteza de declanşare poate fi setată prin rotirea selectorului multiplu rotativ (setarea implicită, A187). Apăsaţi butonul Av/Tv din nou pentru a reveni la funcţiile alocate iniţial selectorului de comandă şi selectorului multiplu rotativ.

66


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D) Atunci când fotografiaţi în modurile A, B, C, D, E, F şi N, puteţi seta următoarele opţiuni. • Meniu rapid • Mod zonă AF (A84) • Meniu fotografiere (A90)

Meniul rapid Următoarele funcţii pot fi setate prin intermediul selectorului meniu rapid şi al butonului meniu rapid. Indicator pentru selectorul meniu rapid Selector meniu rapid Buton meniu rapid

a b c d I e

Funcţie

A

Image quality (Calitate imagine)/ w Image size (Dimensiune imagine) Movie options (Opţiuni film) – ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) – White balance (Balans de alb) – Auto bracketing (Bracketing – automată) My Menu (Meniul meu)* – Informaţii nivel ton –

A, B, C, D, y E, F, N

O

D

A

w

w

w

68

– w w

– – –

– – w

w – w

148 74 76

w

80

w w

– –

– –

– –

187 82

Mai multe despre fotografiere

Poziţia selectorului

• Pentru a utiliza meniul rapid, rotiţi selectorul meniu rapid pentru a alinia indicatorul la funcţia pe care doriţi să o setaţi. • Atunci când se apasă butonul meniu rapid în timpul fotografierii, indicatorul pentru selectorul meniu rapid se aprinde şi se afişează meniul meniul rapid corespunzător funcţiei selectate cu indicatorul. • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a seta elementele din meniu. Acestea pot fi setate şi cu selectorul de comandă sau cu butonul Av/Tv. • Pentru a ieşi din meniul rapid, apăsaţi butonul meniu rapid sau butonul de declanşare. * I (Meniul meu) Rotiţi selectorul meniu rapid la I (Meniul meu) şi apăsaţi pe butonul meniu rapid pentru a afişa doar acele elemente din My Menu Picture Control meniu care sunt utilizate frecvent pentru fotografiere. • Opţiunile afişate în Meniul meu pot fi schimbate din Customize My Menu (Personalizare meniul meu) (A187), în meniul de setare (A167).

67


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

a Alegerea setărilor pentru Image Quality (Calitate imagine) şi Image Size (Dimensiune imagine) Puteţi seta calitatea (nivelul de compresie) şi dimensiunea imaginii care urmează să fie înregistrată.

Image Quality (Calitate imagine) Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Setarea funcţiilor Image Quality (Calitate imagine) şi Image Size (Dimensiune imagine)” (A 73).

Alegeţi nivelul de compresie aplicat fotografiilor. Nivelurile de compresie reduse produc fotografii de calitate mai ridicată, dar şi dimensiuni mai mari ale fişierelor, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate. Mai multe despre fotografiere

a Fine (Înaltă) Calitate mai ridicată a imaginii decât Normal (Normală), indicată pentru mărire sau imprimări de calitate înaltă. Format fişier: JPEG, nivel de compresie de 1:4 b Normal (Normală) (setare implicită) Calitate normală a imaginii, indicată pentru majoritatea utilizărilor. Format fişier: JPEG, nivel de compresie de 1:8 c Basic (De bază) Calitate de bază a imaginii, mai scăzută decât Normal (Normală), indicată pentru fotografiile ataşate la e-mail sau folosite pe pagini web. Format fişier: JPEG, nivel de compresie de 1:16 d

NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă)* Sunt înregistrate două imagini simultan: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG de calitate superioară.

e

NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală)* Sunt înregistrate două imagini simultan: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG de calitate normală.

f

NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază)* Sunt înregistrate două imagini simultan: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG la calitate de bază.

F NRW (RAW)* Datele brute de la senzorul de imagine sunt salvate. Creaţi fişiere de imagine JPEG după fotografiere utilizând NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A143) din meniul redare. • Atunci când NRW (RAW) este selectat, Image size (Dimensiune imagine) este resetată la M 3648×2736. • Setările pentru balansul de alb şi COOLPIX Picture Control pot fi reglate în NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)). • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi imprimate. Crearea imaginilor JPEG prin NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) permite imprimarea acestora utilizând imprimante compatibile PictBridge sau laboratoare foto digitale.

Format fişier: NRW (RAW)

68

* Imaginile NRW (RAW) nu pot fi alese în modul scenă sau în modul nocturn cu zgomot redus.


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

C

Imaginile NRW (RAW) COOLPIX P7000

• Extensia imaginii este „.NRW.” • La imaginile în format NRW (RAW) poate fi aplicată doar editarea NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)). Pentru editarea acestor imagini, creaţi mai întâi imagini JPEG utilizând NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A143), apoi editaţi imaginile JPEG. • Pentru vizualizarea imaginilor NRW (RAW) pe un computer, software-ul ViewNX 2 trebuie să fie instalat pe computer. Capture NX 2 este de asemenea compatibil cu imaginile NRW (RAW). • Instalaţi ViewNX 2 pe un computer utilizând CD-ROM-ul ViewNX 2 furnizat. (Consultaţi „Instalarea ViewNX 2” din Ghidul de start rapid.) Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea ViewNX 2, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor din ViewNX 2.

C

Note privind setarea calităţii imaginii

C

Mai multe despre fotografiere

• Setarea pentru calitatea imaginii este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării (A6, 8). • Dimensiunea imaginii poate fi setată cu selectorul meniu rapid chiar şi din alte moduri de fotografiere decât A, B, C şi D (exceptând modul film). • Setarea este aplicată şi la alte moduri de fotografiere (cu excepţia modurilor de fotografiere E, F şi N). • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi înregistrate în modul scenă sau în modul nocturn cu zgomot redus. Atunci când calitatea imaginii este setată la NRW (RAW) şi este selectat modul scenă, setarea pentru calitatea imaginii este schimbată la Normal (Normală). Atunci când calitatea imaginii este setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază) şi este selectat modul scenă, setarea pentru calitatea imaginii pentru fiecare dintre acestea este schimbată la Fine (Înaltă), Normal (Normală) sau Basic (De bază). • Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

Înregistrarea simultană a imaginilor NRW (RAW) şi JPEG

• Imaginile NRW (RAW) şi JPEG înregistrate simultan au acelaşi număr de fişier, dar extensii de fişier diferite: „.NRW” şi „.JPG” (A203). • La redarea pe aparatul foto, este afişată doar imaginea JPEG. • Reţineţi că atunci când imaginea JPEG este ştearsă prin apăsarea butonului l, imaginea NRW (RAW) înregistrată în acelaşi timp va fi de asemenea ştearsă.

D

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numărul de expuneri rămase” (A71). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A 203).

69


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Image Size (Dimensiune imagine) Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Setarea funcţiilor Image Quality (Calitate imagine) şi Image Size (Dimensiune imagine)” (A 73).

Puteţi alege dimensiunea imaginii JPEG (numărul de pixeli) pentru imaginile înregistrate cu calitatea imaginii setată la Fine (Înaltă), Normal (Normală) sau Basic (De bază). Cu cât imaginea este mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care aceasta poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. În schimb, dimensiunile mici ale imaginii sunt indicate pentru fotografiile ataşate la e-mail sau folosite pe pagini web. Totuşi, imprimarea fotografiilor mici la dimensiuni de imprimare mari are ca rezultat „granularea” imaginii. Mai multe despre fotografiere

Dimensiune imagine 3648×2736 M (setare implicită) E 3264×2448 D 2592×1944 C 2048×1536 B 1600×1200 A 1280×960 J

1024×768

f

640×480

I

3648×2432

z

3584×2016

H

2736×2736

Descriere Înregistraţi fotografii cu detalii mai fine decât cele realizate la E 3264×2448 sau D 2592×1944. Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate; opţiune indicată în majoritatea situaţiilor. Dimensiune mai mică decât M 3648×2736, E 3264×2448 şi D 2592×1944; indicată pentru înregistrarea mai multor fotografii. Înregistraţi fotografii cu dimensiune adecvată pentru afişarea pe dispozitive, cum ar fi un monitor de computer. Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe un ecran de televizor cu un format de imagine de 4:3 sau pentru transmiterea ca fişiere ataşate la e-mail. Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (3:2) ca şi cele realizate cu aparatele foto cu film în format 35 mm [135]. Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (16:9) ca şi televizoarele cu ecran lat. Înregistraţi fotografii cu formă pătrată.

Setarea pentru dimensiunea imaginii este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării (A6 până la 8).

C

70

Note privind setarea dimensiunii imaginii

• Dimensiunea imaginii poate fi setată cu selectorul meniu rapid chiar şi din alte moduri de fotografiere decât A, B, C şi D (exceptând modul film). • Setarea este aplicată şi la alte moduri de fotografiere (cu excepţia modului nocturn cu zgomot redus şi a modurilor de fotografiere E, F şi N). • În modul nocturn cu zgomot redus, dimensiunea disponibilă a imaginii este C 2048×1536 sau mai mică. • Dimensiunea imaginilor JPEG poate fi aleasă atunci când creaţi imagini JPEG din imagini NRW (RAW) utilizând NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A143) (până la maximum 3648×2736 pixeli). • Image size (Dimensiune imagine) pentru imaginea JPEG poate fi setată atunci când sunt selectate NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază). Cu toate acestea, reţineţi că I 3648×2432, z 3584×2016 şi H 2736×2736 nu pot fi selectate. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB, la fiecare combinaţie de setări pentru Image size (Dimensiune imagine) (A70) şi Image quality (Calitate imagine) (A68). Reţineţi că numărul de imagini care pot fi stocate este diferit, în funcţie de compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Dimensiune imagine

Calitate imagine

Memorie internă (79 MB)

Card de memorie1 (4 GB)

Dimensiune imprimare2 (cm)

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) NRW (RAW)

16 32 63 5

770 1540 3010 230

31×233

E 3264×2448

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

20 40 78

970 1910 3650

28×21

D 2592×1944

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

32 62 117

1520 2940 5480

22×16

C 2048×1536

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

50 97 181

2410 4640 8620

17×13

B 1600×1200

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

80 153 266

3770 7100 12.000

14×10

A 1280×960

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

120 220 362

5740 10.000 17.200

11×8

J 1024×768

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

181 316 507

8620 15.000 24.100

9×7

f 640×480

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

362 563 724

17.200 24.100 30.100

5×4

I 3648×2432

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

18 36 70

870 1720 3350

31×21

z 3584×2016

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

22 44 85

1060 2110 4020

30×17

H 2736×2736

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

21 42 83

1030 2040 3890

23×23

Mai multe despre fotografiere

M 3648×2736 (setare implicită)

71


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D) 1 Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, se afişează „9999”. 2 Dimensiunea de imprimare la o rezoluţie de ieşire de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind cu 2,54 cm. Cu toate acestea, chiar şi la aceeaşi setare a dimensiunii imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai mari sunt imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici sunt imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate. 3 Dimensiunea de imprimare a imaginilor NRW (RAW) diferă în funcţie de dimensiunea imaginilor NRW (RAW) procesate (A143).

D

Mai multe despre fotografiere

72

Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1

Schimbaţi setarea imprimantei la „Border” (Margine) atunci când imprimaţi imagini a căror dimensiune este setată la 1:1. În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate cu formatul 1:1. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei sau adresaţi-vă distribuitorului autorizat al imprimantei.


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Setarea funcţiilor Image Quality (Calitate imagine) şi Image Size (Dimensiune imagine)

1

Rotiţi selectorul meniu rapid la a şi apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Se afişează meniul rapid. • Rotiţi selectorul de moduri (A44) la o altă setare decât D.

2

Alegeţi tipul de Image quality (Calitate imagine) (A68) cu ajutorul selectorului multiplu rotativ.

3

Alegeţi tipul de Image size (Dimensiune imagine) (A70). • Image size (Dimensiune imagine) nu poate fi selectată atunci când tipul NRW (RAW) este selectat pentru Image quality (Calitate imagine). • Este afişat numărul de expuneri rămase pentru Image size (Dimensiune imagine) selectată. • Apăsaţi H pe selectorul multiplu rotativ pentru a reveni la setarea Image quality (Calitate imagine).

4

Image quality Normal

Image size

1342

Image quality

Mai multe despre fotografiere

• Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Pentru a schimba doar calitatea imaginii, alegeţi tipul de calitate a imaginii, apoi apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Pentru a continua cu schimbarea dimensiunii imaginii, apăsaţi pe I de pe selectorul multiplu rotativ. Butonul Av/Tv poate fi de asemenea utilizat pentru trecerea la pasul următor.

Image size 3648×2736

1342

Număr de expuneri rămase

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la modul fotografiere.

73


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

b Setarea funcţiei ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Setarea funcţiei ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)” (A 75).

Setarea sensibilităţii ISO la un nivel ridicat permite fotografierea atunci când intensitatea luminii este redusă. Cu cât sensibilitatea ISO este mai ridicată, cu atât mai întunecat este subiectul care poate fi fotografiat. De asemenea, utilizarea unei viteze de declanşare mai mari pentru un subiect cu aceeaşi luminozitate permite reducerea neclarităţii cauzate de vibraţie sau de mişcarea subiectului. • Setarea sensibilităţii ISO la un nivel ridicat îşi dovedeşte eficacitatea atunci când se fotografiază subiecte întunecate, când nu se foloseşte bliţul şi se fotografiază cu zoomul în poziţia de telefotografie şi în alte situaţii similare, dar aspectul fotografiilor poate fi uşor granulat. Mai multe despre fotografiere

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) • a Auto (Automat) (setare implicită): sensibilitatea este ISO 100 în locuri luminoase; în locuri întunecoase, aparatul foto creşte în mod automat sensibilitatea până la nivelul maxim de ISO 800. • B High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă): sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO 100 şi 1600, în funcţie de luminozitatea subiectului. • x ISO 100-200, y ISO 100-400 (rază fixă automată): alegeţi raza în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO. Aparatul foto nu măreşte sensibilitatea dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla „granulaţia” care apare pe imagini. • 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Hi 1 (ISO înaltă 1) (echivalent cu ISO 6400): sensibilitatea ISO este blocată la valoarea specificată. Minimum shutter speed (Viteză declanşare minimă) Atunci când modul de fotografiere este A sau C şi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este stabilită la Auto (Automat), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), ISO 100-200 sau ISO 100-400, este setată viteza de declanşare (1/125 până la o secundă) la care începe să acţioneze controlul automat al sensibilităţii ISO. Setarea implicită este None (Niciunul). Dacă expunerea nu este suficientă la viteza de declanşare setată, sensibilitatea ISO creşte automat pentru obţinerea expunerii corecte. Dacă expunerea este insuficientă chiar şi după creşterea sensibilităţii ISO, viteza de declanşare scade.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A6). • Dacă este selectat Auto (Automat) şi sensibilitatea este ridicată automat peste nivelul ISO 100, este afişată pictograma E (A34). • Atunci când este selectată High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), este afişată pictograma V. Atunci când sunt selectate ISO 100-200 sau ISO 100-400, sunt afişate pictograma U şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

C

74

Note privind funcţia ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)

• În modul D (manual), sensibilitatea ISO este fixată la ISO 100 dacă sunt selectate Auto (Automat), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), ISO 100-200 sau ISO 100-400. • Atunci când sensibilitatea ISO este setată la un nivel ridicat, viteza de declanşare poate fi limitată. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Setarea funcţiei ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)

1

Rotiţi selectorul meniu rapid la b şi apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Se afişează meniul rapid.

2

Alegeţi sensibilitatea ISO cu ajutorul selectorului multiplu rotativ.

ISO sensitivity

3

Alegeţi viteza de declanşare minimă. • Apăsaţi H pe selectorul multiplu rotativ pentru a reveni la setarea sensibilităţii ISO.

4

ISO sensitivity

Mai multe despre fotografiere

Auto • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Apăsaţi I pe selectorul multiplu rotativ atunci când sensibilitatea ISO este setată la Auto (Automat), High ISO Minimum shutter speed sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), ISO 100-200 sau ISO 100-400 pentru a continua cu pasul 3. Butonul Av/Tv poate fi de asemenea utilizat pentru trecerea la pasul următor. • Dacă sensibilitatea ISO este fixă, continuaţi cu pasul 4.

Minimum shutter speed

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la modul fotografiere.

75


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

c Potrivirea culorilor din imagine cu culorile văzute cu ochiul liber (White Balance (Balans de alb)) Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Setarea funcţiei White Balance (Balans de alb)” (A77).

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumina directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin procesarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această caracteristică este cunoscută sub denumirea „balans de alb”. Pentru un colorit natural, alegeţi înainte de a fotografia o setare pentru balans de alb care se potriveşte sursei de lumină. Deşi setarea implicită Auto (Automată) poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. • Funcţia este disponibilă atunci când modul de fotografiere este A, B, C, D, E, F, N, O, (nocturn cu zgomot redus) sau modul film. a Auto (Automată) (setare implicită) Balansul de alb este reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. c Daylight (Lumină zi) Balansul de alb este reglat pentru lumina directă a soarelui. d Incandescent Utilizaţi setarea pentru iluminare incandescentă. e Fluorescent (FL1 până la FL3) Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă. Alegeţi una dintre setările: FL1 (alb fluorescent), FL2 (alb lumină de zi/fluorescent neutru) şi FL3 (fluorescent de tip lumină de zi). f Cloudy (Noros) Utilizaţi setarea la fotografierea în condiţii de cer înnorat. g Flash (Bliţ) Utilizaţi cu bliţ. x Choose color temp. (Alegere temperatură culoare) Utilizaţi setarea pentru a specifica direct temperatura culorii (A78). b Preset manual (Presetare manuală) (1 până la 3) Un obiect cu colorit neutru este folosit ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” (A79).

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor (A6). Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Auto (Automată).

C 76

Note privind funcţia White Balance (Balans de alb)

• Pentru setări ale balansului de alb diferite de Auto (Automată) sau Flash (Bliţ), setaţi bliţul la W (Off (Dezactivat)) (A32). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Setarea funcţiei White Balance (Balans de alb)

1

Rotiţi selectorul meniu rapid la c şi apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Se afişează meniul rapid.

2

Alegeţi tipul de balans de alb cu ajutorul selectorului multiplu rotativ şi apăsaţi I.

3

Efectuaţi ajustarea fină a setării apăsând H, I, J sau K.

White balance Auto

Fine-tune

Fine-tune

• Cele patru direcţii de ajustare fină sunt A (chihlimbar), B (albastru), G (verde) şi M (magenta); ajustarea poate fi realizată pe şase niveluri în toate direcţiile. Back • Atunci când este apăsat butonul l, valoarea ajustării fine este readusă în centru (coordonatele 0, 0). • Apăsaţi pe butonul Av/Tv pentru a reveni la ecranul de la pasul anterior.

4

Mai multe despre fotografiere

• Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Atunci când este selectată opţiunea Choose color temp. (Alegere temperatură culoare), setaţi temperatura culorii (A78). • Butonul Av/Tv poate fi de asemenea utilizat pentru trecerea la pasul următor.

Reset

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la modul fotografiere.

C

Ajustarea fină a balansului de alb

• Culoarea afişată în ecranul de ajustare fină a balansului de alb reprezintă culoarea aproximată în direcţia temperaturii culorii. Este posibil ca o culoare setată în ecranul de ajustare fină să nu fie reprodusă identic în imagine. De exemplu, atunci când balansul de alb este setat la Incandescent, imaginea nu va prezenta o culoare albastră intensă, chiar dacă ajustarea fină se efectuează în direcţia B (albastru). • Atunci când se efectuează ajustarea fină a balansului de alb, lângă pictograma setării (A6) se va afişa un asterisc (*).

77


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

C

Temperatura culorii

Culoarea percepută a unei surse de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte condiţii. Temperatura culorii este o metodă obiectivă de măsurare a culorii emise de o sursă de lumină, definită în raport cu temperatura la care un obiect ar trebui să fie încălzit pentru a radia lumină în aceeaşi lungime de undă. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii încadrată în intervalul de 5000–5500 K par albe, în timp ce sursele de lumină cu o temperatură mai redusă a culorii, de exemplu becurile electrice incandescente, au o nuanţă uşoară de galben sau roşu. Sursele de lumină cu o temperatură mai înaltă a culorii par a avea pete albastre. Opţiunile aparatului foto pentru balansul de alb sunt adaptate la următoarele temperaturi ale culorii.

Roşu

Albastru

3000

Mai multe despre fotografiere

1

4000

2

3

5000 6000

4

9

10000 [K]

0 a

1 Lămpi cu vapori de sodiu: 2700 K

7 Bliţ: 5400 K

2 Incandescent/fluorescent cu alb cald: 3000 K

8 Noros: 6000 K

3 Alb fluorescent: 3700 K

9 Fluorescent de tip lumină zi: 6500 K

4 Fluorescent cu alb rece: 4200 K

0 Vapori de mercur la temp. înaltă: 7200 K

5 Fluorescent de tip alb diurn: 5000 K

a Umbră: 8000 K

6 Lumină directă a soarelui: 5200 K

78

567 8

8000


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Preset Manual (Presetare manuală) Utilizaţi această setare atunci când doriţi ca imaginile fotografiate în condiţii de iluminare neobişnuită (de exemplu lămpi cu lumină roşiatică) să arate ca şi cum ar fi fost fotografiate în lumină normală. Folosiţi procedura de mai jos pentru a fotografia după măsurarea valorii balansului de alb sub lumina de fotografiere. • Pot fi salvate până la trei valori presetate: PRE1, PRE2 şi PRE3.

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul rapid balans de alb (A76), alegeţi PRE1, PRE2 sau PRE3 cu ajutorul selectorului multiplu rotativ şi apăsaţi I. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Obiectivul se extinde în poziţia de zoom pentru măsurare. • Butonul Av/Tv poate fi de asemenea utilizat pentru trecerea la pasul următor.

3

Încadraţi un obiect de referinţă alb sau gri în cadrul pentru obiectul de referinţă.

White balance Preset manual 1

Measure Fine-tune

Mai multe despre fotografiere

1

White balance Preset manual 1

Measure Fine-tune

Cadru obiect de referinţă

4

Apăsaţi butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare presetată pentru balansul de alb este setată (nu se înregistrează nicio imagine).

B

Notă privind funcţia Preset Manual (Presetare manuală)

• Aparatul foto nu poate măsura o valoare pentru balans de alb pentru fotografierea cu bliţ. Atunci când se fotografiază cu bliţ, setaţi White balance (Balans de alb) la Auto (Automată) sau Flash (Bliţ). • Atunci când este montat un convertor de unghi larg, presetarea manuală nu poate fi utilizată. În plus, valoarea presetată nu poate fi măsurată.

C

Utilizarea valorii măsurate anterior pentru balansul de alb

Apăsaţi butonul meniu rapid sau butonul de declanşare la pasul 3. Valoarea măsurată cel mai recent este setată pentru balansul de alb, fără ca măsurarea să fie efectuată din nou.

C

Efectuarea ajustării fine pentru valoarea măsurată pentru balansul de alb

După măsurare, afişaţi din nou ecranul de la pasul 3 şi apăsaţi butonul I pentru a efectua ajustarea fină pentru balansul de alb (pasul 3 de la A77).

79


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

d Declanşarea continuă cu modificarea vitezei de declanşare şi a valorilor pentru ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) şi White Balance (Balans de alb) (bracketing) Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Setarea valorii pentru bracketing” (A81).

Declanşarea continuă poate fi efectuată în timpul modificării automate a expunerii (luminozitate) simultan cu modificarea vitezei de declanşare (Vt) ori a sensibilităţii ISO (Vs) sau mai multe imagini pot fi înregistrate cu diferite setări pentru balansul de alb (WB). Această setare este eficientă atunci când ajustarea luminozităţii unei imagini se dovedeşte dificilă sau când există mai multe surse de lumină amestecate şi balansul de alb este greu de stabilit. k

Off (Dezactivat) (setare implicită)

Mai multe despre fotografiere

Nu se realizează bracketing. e

Exposure bracketing (Tv) (Bracketing expunere (Vt)) Setaţi numărul de imagini pentru declanşarea continuă, numărul de paşi pentru expunere şi intervalul de bracketing. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile sunt fotografiate continuu în timp ce viteza de declanşare este reglată automat. • „Vt” înseamnă „valoare timp.”

r

Exposure bracketing (Sv) (Bracketing expunere (Vs)) Setaţi numărul de imagini pentru declanşarea continuă, numărul de paşi pentru sensibilitatea ISO şi intervalul de bracketing. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile sunt fotografiate continuu în timp ce sensibilitatea ISO este modificată, iar viteza de declanşare şi valoarea diafragmei sunt fixate. • „Sv” înseamnă „valoare sensibilitate.”

s

White balance bracketing (Bracketing balans de alb) Setaţi numărul de imagini pentru înregistrare, numărul de paşi pentru compensarea temperaturii culorii şi intervalul de bracketing. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, se fotografiază o imagine şi numărul setat de imagini este înregistrat cu temperatura culorii modificată pentru fiecare imagine.

Dacă funcţia bracketing este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

80

Note referitoare la bracketing

• Exposure bracketing (Tv) (Bracketing expunere (Vt)) şi Exposure bracketing (Sv) (Bracketing expunere (Vs)) nu sunt disponibile în modul D (manual). • Exposure bracketing (Tv) (Bracketing expunere (Vt)) nu este disponibil în modul B (Shutter-priority auto (Prioritate declanşare automată)). • Atunci când compensarea expunerii (A43) şi Exposure bracketing (Tv) (Bracketing expunere (Vt)) sunt setate simultan, se aplică compensarea combinată a expunerii. • La White balance bracketing (Bracketing balans de alb) se efectuează numai compensarea pentru temperatura culorii (direcţie orizontală de la A (chihlimbar) la B (albastru)). Compensarea pe direcţie verticală de la G (verde) la M (magenta) nu este efectuată. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).


Schimbarea setărilor utilizate frecvent pentru fotografiere (Modurile A, B, C, D)

Setarea valorii pentru bracketing

1

Rotiţi selectorul meniu rapid la d şi apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Se afişează meniul rapid.

2

Alegeţi tipul de bracketing cu ajutorul selectorului multiplu rotativ şi apăsaţi I.

3

Alegeţi numărul de imagini pentru fotografiere şi apăsaţi I. • Pot fi alese 3 sau 5 imagini.

Auto bracketing Number of shots Increment Range

Auto bracketing Number of shots Increment Range

Mai multe despre fotografiere

• Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Butonul Av/Tv poate fi de asemenea utilizat pentru trecerea la pasul următor.

Reset

4

Alegeţi pasul de compensare şi apăsaţi I. • Pentru Exposure bracketing (Tv) (Bracketing expunere (Vt)) sau Exposure bracketing (Sv) (Bracketing expunere (Vs)), alegeţi 0.3, 0.7 sau 1. • Pentru White balance bracketing (Bracketing balans de alb), alegeţi 1, 2 sau 3.

5

Alegeţi intervalul de bracketing şi apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la modul fotografiere. • Atunci când este apăsat butonul l, setările sunt resetate şi monitorul revine la ecranul de la pasul 3.

Auto bracketing Number of shots Increment Range Reset

Auto bracketing Number of shots Increment Range

Reset

81


Verificarea distribuţiei luminozităţii în imagine (Modurile A, B, C, D) Afişajul „Informaţii nivel ton” apare automat la fiecare eliberare a declanşatorului pentru ca dvs. să puteţi verifica distribuţia luminozităţii în imaginea fotografiată şi informaţiile despre fotografiere. În histograma afişată sau în afişajul care clipeşte pentru fiecare nivel de ton puteţi verifica dacă există pierderi de detalii din cauza contrastului în secţiunile evidenţiate şi umbrite. Acestea oferă indicaţii pentru reglarea luminozităţii imaginii cu funcţii precum compensarea expunerii. • Informaţiile despre nivelul tonului pot fi utilizate atunci când A, B, C, D, E, F sau N sunt alese pentru modul de fotografiere. Alegeţi modul de fotografiere prin intermediul selectorului de moduri (A44).

1

Rotiţi selectorul meniu rapid la e şi apăsaţi pe butonul meniu rapid pentru a activa indicatorul pentru selectorul meniu rapid.

Mai multe despre fotografiere

• Pe monitor clipeşte pictograma pentru informaţii nivel ton.

1/250

2

1342

F5.6

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Se afişează informaţiile despre nivelul tonului pentru imaginea fotografiată.

Verificaţi distribuţia luminozităţii şi informaţiile despre fotografiere.

4

82

Luminos

1/250

F5.6

• Alegeţi nivelul tonului pe care doriţi să-l verificaţi cu H sau I de pe selectorul multiplu rotativ. Zona din imagine, care corespunde nivelului tonului ales, clipeşte. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Afişajele pentru histogramă şi informaţii despre fotografiere care apar în ecranul Informaţii nivel ton” (A83). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Informaţii nivel ton” (A83).

Nivelul tonului

Histogramă

3

Întunecat

Date despre fotografiere

După ce aţi încheiat verificarea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Afişajul monitorului revine la modul fotografiere. • Pentru a dezactiva funcţia de afişare automată a informaţiilor despre nivelul tonului, apăsaţi pe butonul meniu rapid pentru a dezactiva indicatorul pentru selectorul meniu rapid sau rotiţi selectorul meniu rapid la o altă setare decât e.


Verificarea distribuţiei luminozităţii în imagine (Modurile A, B, C, D)

C

Afişajele pentru histogramă şi informaţii despre fotografiere care apar în ecranul Informaţii nivel ton

• Histograma este un grafic care prezintă distribuţia luminozităţii în imagine. Axa orizontală arată numărul de pixeli, iar axa verticală corespunde luminozităţii pixelilor. • Informaţiile despre fotografiere afişate includ modul de fotografiere utilizat (A, B, C sau D), viteza de declanşare, valoarea diafragmei, calitatea imaginii, dimensiunea imaginii, sensibilitatea ISO, balansul de alb, compensarea expunerii şi configuraţiile COOLPIX picture control.

C

Afişarea informaţiilor despre nivelul tonului în modul redare

Informaţiile despre nivelul tonului pot fi afişate (A14) şi prin apăsarea butonului x în modul redare cadru întreg.

Operaţiuni în ecranul Informaţii nivel ton Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în ecranul de informaţii despre nivelul tonului. Utilizaţi

Alegerea nivelului tonului

Alegerea fotografiilor

Descriere

A

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H ori I.

Apăsaţi J sau K pentru a alege o fotografie pentru afişare.

12

Rotiţi selectorul de comandă.

9

Zoom de redare

g (i)

Măriţi până la 10× vizualizarea imaginii afişate în acel moment pe monitor. Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

118

Afişarea meniului

d

Afişaţi meniul de redare.

123

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a intra în modul fotografiere.

30

Comutarea la modul fotografiere

Mai multe despre fotografiere

Pentru

Atunci când se apasă butonul meniu rapid sau se roteşte selectorul meniu rapid la o setare diferită – de e în timpul fotografierii, funcţia de afişare automată se dezactivează.

Ieşirea din afişajul cu informaţii despre nivelul tonului x

Apăsaţi butonul x în timpul redării pentru a comuta între informaţiile afişate pe monitor.

14

83


Selectarea zonei de focalizare (Modurile A, B, C, D) În modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F, N şi O (nocturn cu zgomot redus), puteţi schimba modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru focalizare automată. a

Mai multe despre fotografiere

w

x

84

Face priority (Prioritate faţă) Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu Face Priority (Prioritate faţă)” (A86)). Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. Atunci când sunt fotografiaţi alţi subiecţi decât oameni sau atunci se încadrează un subiect a cărui faţă nu este detectată, modul zonă AF este setat la Auto (Automată). Aparatul foto 1/250 F5.6 selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone Zona de focalizare de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. • Atunci când monitorul este oprit, zona de focalizare este fixată la Center (normal) (Centru (normal)). Auto (Automată) (setare implicită) Aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată pe monitor (până la nouă zone). • Atunci când monitorul este oprit, zona de focalizare este fixată la Center (normal) (Centru (normal)).

1/250

F5.6

1342

1342

Zone de focalizare

Manual Alegeţi manual poziţia de focalizare din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta una dintre cele 99 de zone de focalizare afişate pe ecranul de selecţie a zonelor de focalizare de pe Zona de focalizare monitor, apoi fotografiaţi. Zone selectabile Pentru a încheia selecţia zonei de focalizare şi pentru a regla setările pentru modul bliţ, modul focalizare şi autodeclanşator, apăsaţi butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selecţie a zonei de focalizare, apăsaţi din nou butonul k. • La o setare pentru Image size (Dimensiune imagine) (A70) de H 2736×2736, sunt disponibile 81 de zone de focalizare.


Selectarea zonei de focalizare (Modurile A, B, C, D) y

Center (wide) (Centru (larg)), Center (normal) (Centru (normal)), Center (spot) (Centru (spot)) Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona de focalizare centrală este afişată permanent. Pentru zona de focalizare sunt disponibile trei dimensiuni.

1/250

F5.6

1342

Zona de focalizare s

Mai multe despre fotografiere

Subject tracking (Urmărire subiect) Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul. Consultaţi „Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Subject Tracking (Urmărire subiect))” (A88).

Utilizarea AF Area Mode (Mod zonă AF)

1

Apăsaţi G (mod zonă AF) pe selectorul multiplu rotativ. • Meniul modului zonă AF este afişat.

2

Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege zona de focalizare dorită şi apăsaţi butonul k. • Atunci când este selectat y (centru), apăsaţi H sau I pentru a selecta larg, normal sau spot. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

B

Face priority

Note privind AF Area Mode (Mod zonă AF)

• Atunci când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto focalizează pe un subiect din zona de focalizare centrală, indiferent de opţiunea pentru modul zonă AF aplicată. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecte asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

85


Selectarea zonei de focalizare (Modurile A, B, C, D)

Fotografierea cu Face Priority (Prioritate faţă) Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură. Funcţia prioritate faţă este activată în următoarele situaţii. • Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru modul zonă AF (A84) • Atunci când Scene auto selector (Selector automat scene) (A46), Portrait (Portret) (A48) sau Night portrait (Portret de noapte) (A49) sunt selectate pentru modul scenă • Atunci când a (Smile timer (Cronometru zâmbet)) este selectat (A36)

1

Încadraţi imaginea. • Atunci când aparatul foto detectează o figură, zona de focalizare care conţine figura este afişată cu un chenar galben dublu.

Mai multe despre fotografiere

1/250

F5.6

1342

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, operaţiunea variază în funcţie de modul de fotografiere, după cum urmează. Modul fotografiere Modurile A, B, C, D, E, F, N (Face priority (Prioritate faţă)) Modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) a (Smile timer (Cronometru zâmbet))

2

Figuri încadrate cu un chenar dublu

Numărul de figuri ce pot fi recunoscute

Figura cea mai apropiată de aparatul foto * Celelalte figuri sunt încadrate cu un chenar simplu.

Până la 12

Figura cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte figuri sunt încadrate cu un chenar simplu.

Până la 3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată cu un chenar dublu. Chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde şi focalizarea este blocată. • Dacă aparatul foto nu poate focaliza pe o figură, chenarul dublu clipeşte. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la 1/250 F5.6 1342 jumătate şi focalizaţi. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt în timp ce a (Smile timer (Cronometru zâmbet)) este setat, declanşatorul este eliberat automat în momentul în care aparatul foto detectează o figură zâmbitoare (A36).

86


Selectarea zonei de focalizare (Modurile A, B, C, D)

B

Note referitoare la Face Priority (Prioritate faţă)

Mai multe despre fotografiere

• Atunci când Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru modul zonă AF, setarea comută automat la Auto (Automată) dacă nu se detectează nicio figură în timp de butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dacă nu este recunoscută nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte), aparatul foto focalizează pe subiectul din zona de focalizare centrală. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta figuri în următoarele situaţii: - Atunci când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole - Atunci când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • În cazul în care aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe o anumită figură în funcţie de condiţiile de fotografiere, de pildă dacă subiectul este îndreptat sau nu spre aparatul foto. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecte asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare, chiar dacă chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde. Dacă nu puteţi focaliza, schimbaţi setarea pentru modul zonă AF la Manual, Center (wide) (Centru (larg)), Center (normal) (Centru (normal)) sau Center (spot) (Centru (spot)) sau încercaţi să fotografiaţi cu focalizarea blocată (A29) comutând modul de fotografiere la un mod cum ar fi modul automat şi refocalizând pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă.

87


Selectarea zonei de focalizare (Modurile A, B, C, D)

Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Subject Tracking (Urmărire subiect)) Pentru a focaliza pe subiecţi în mişcare, setaţi zona de focalizare automată la s (urmărire subiect) în modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F, N sau O (nocturn cu zgomot redus). Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul.

1

Apăsaţi G (mod zonă AF) pe selectorul multiplu rotativ. • Meniul modului zonă AF este afişat.

Mai multe despre fotografiere

2

Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege s (urmărire subiect) şi apăsaţi butonul k. • Aparatul foto va intra în modul urmărire subiect şi în centrul cadrului se afişează un chenar de culoare albă. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

3

Alegeţi un subiect. • Încadraţi subiectul în centrul chenarului şi apăsaţi butonul k. - Subiectul este înregistrat. - Atunci când aparatul foto nu poate focaliza pe subiect, chenarul îşi schimbă culoarea în roşu. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. • După ce subiectul a fost înregistrat, este încadrat de un afişaj de culoare galbenă al zonei de focalizare şi începe urmărirea subiectului. • Pentru a schimba subiectul, apăsaţi butonul k pentru a anula subiectul selectat curent, apoi alegeţi un nou subiect. • Dacă subiectul iese din raza de acţiune a aparatului foto, afişajul zonei de focalizare dispare; înregistraţi subiectul din nou.

88

Subject tracking

Start


Selectarea zonei de focalizare (Modurile A, B, C, D)

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Dacă aparatul foto focalizează pe zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, afişajul zonei de focalizare se schimbă în culoarea verde şi focalizarea este blocată. 1/250 F5.6 • Dacă aparatul foto nu poate focaliza, afişajul zonei de focalizare va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi zona de focalizare nu este afişată, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Mai multe despre fotografiere

B

Subject Tracking (Urmărire subiect)

• Zoomul digital nu este disponibil. • Înainte de a înregistra un subiect, setaţi poziţia zoomului, modul bliţ, modul focalizare, compensarea expunerii sau meniul. Dacă oricare dintre aceste setări este modificată după înregistrarea subiectului, subiectul va fi anulat. • În anumite condiţii, de exemplu atunci când subiectul se mişcă rapid, tremuratul aparatului se manifestă puternic sau când există mai mulţi subiecţi asemănători, este posibil ca aparatul foto să nu poată înregistra sau urmări un subiect ori să înregistreze un subiect diferit. În plus, este posibil ca subiectul să nu fie urmărit corect, în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi dimensiunea şi luminozitatea subiectului. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecţi asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare, chiar dacă zona de focalizare îşi schimbă culoarea în verde. Dacă nu puteţi focaliza, schimbaţi setarea pentru modul zonă AF la Manual, Center (wide) (Centru (larg)), Center (normal) (Centru (normal)) sau Center (spot) (Centru (spot)) sau încercaţi să fotografiaţi cu focalizarea blocată (A29) comutând modul de fotografiere la un mod cum ar fi modul automat şi refocalizând pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă. • În modul urmărire subiect, monitorul este oprit chiar şi atunci când se apasă butonul x (A14). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

89


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Dacă se fotografiază utilizând A, B, C, D, E, F şi N (A112), meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni. A92 Modificaţi setările pentru înregistrarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs.

Picture Control

A96 Salvaţi configuraţiile COOLPIX Picture Control modificate ca setări personalizate pentru utilizare la editarea imaginilor.

Custom Picture Control (Picture Control personalizat)

Metering (Măsurare)

A98

Alegeţi modalitatea prin care aparatul foto măsoară expunerea. Mai multe despre fotografiere

Continuous (Continuu)

A99

Modificaţi setările pentru declanşare continuă şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere). Autofocus mode (Mod focalizare automată) Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează.

A102

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

A102

Reglaţi nivelul bliţului. A103 Setaţi intensitatea funcţiei de reducere a zgomotului aplicată de obicei la înregistrarea unei imagini.

Noise reduction filter (Filtru reducere zgomot) Long exposure NR (NR la expunere lungă)

A103

Reduceţi zgomotul din fotografiile realizate la viteze de declanşare reduse. A104 Specificaţi dacă doriţi corectarea distorsiunii periferice care apare datorită caracteristicilor intrinsece ale obiectivelor.

Distortion control (Control distorsiune)

Wide-angle converter (Convertor unghi larg)

A104

Ajustaţi setările pentru obiectivele convertoare (disponibile separat). Flash control (Control bliţ)

A105

Controlaţi bliţul încorporat. Active D-Lighting (D-Lighting activ)

A106

Evitaţi pierderile de detaliu în evidenţieri şi umbre, datorate contrastului. A107 Setaţi distanţa focală selectată la acţionarea controlului zoomului în timp ce apăsaţi butonul w.

Zoom memory (Memorie zoom)

90


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Afişarea meniului fotografiere Alegeţi A (Programmed auto (Automat programat)), B (Shutter-priority auto (Prioritate declanşare automată)), C (Aperture-priority auto (Prioritate diafragmă automată)), D (Manual) sau E, F sau N (User settings (Setări utilizator)) prin rotirea selectorului de moduri. Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul de fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a comuta la fila A, B, C sau D (A14). Shooting menu

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Apăsaţi butonul d pentru a ieşi din meniul fotografiere.

B

Mai multe despre fotografiere

Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction filter

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan

Unele funcţii nu pot fi activate împreună cu alte funcţii (A108).

C

Navigarea în meniul aparatului foto

Pentru navigarea în meniu se poate utiliza şi selectorul de comandă, în locul selectorului multiplu rotativ.

91


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Picture Control (COOLPIX Picture Control) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Picture Control

Modificaţi setările pentru înregistrarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs. Claritatea, contrastul şi saturaţia pot fi reglate în detaliu. b

Standard (setare implicită) Procesare standard pentru rezultate echilibrate. Recomandat în majoritatea situaţiilor.

c

Neutral (Neutră) Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi această setare pentru imaginile care vor fi procesare sau retuşate ulterior în mod extensiv.

Mai multe despre fotografiere

d

Vivid (Intensă) Imaginile sunt îmbunătăţite pentru a se obţine un efect intens, de fotocopiere. Alegeţi această setare pentru imaginile care pun accentul pe culorile primare, de pildă pe albastru, roşu sau verde.

e

Monochrome (Monocromă) Efectuaţi fotografii monocrome în alb-negru sau sepia.

f

Custom 1 (Personalizat 1)* Schimbaţi la setarea pentru Custom 1 (Personalizat 1) în COOLPIX Picture Control personalizat.

g

Custom 2 (Personalizat 2)* Schimbaţi la setarea pentru Custom 2 (Personalizat 2) în COOLPIX Picture Control personalizat.

* Se afişează doar dacă setarea personalizată în Custom Picture Control (Picture Control personalizat) (A96) a fost înregistrată.

Configuraţia COOLPIX Picture Control curentă apare în informaţiile despre fotografiere (nu se afişează dacă este selectat Standard) (A6).

B

92

COOLPIX Picture Control

• Funcţia COOLPIX Picture Control a aparatului foto COOLPIX P7000 nu poate fi folosită cu alte mărci de aparate foto sau cu funcţia Picture Control din Capture NX, Capture NX 2 şi ViewNX 2. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Personalizarea configuraţiilor COOLPIX Picture Control existente: funcţia Quick Adjust (Ajustare rapidă) şi ajustarea manuală Configuraţia COOLPIX Picture Control poate fi personalizată utilizând funcţia Quick adjust (Ajustare rapidă) care permite reglarea echilibrată a clarităţii, contrastului, saturaţiei şi a altor componente pentru editarea imaginii, sau ajustarea manuală care permite reglarea în detaliu a componentelor individuale.

1

Apăsaţi H sau I pentru a evidenţia setarea dorită (A94) şi apăsaţi J sau K pentru a alege o valoare. • Apăsaţi butonul k pentru seta valoarea. • Atunci când setările implicite ale configuraţiilor COOLPIX Picture Controls sunt modificate, după opţiunile din meniul de setare Picture Control este afişat un asterisc (*). • Pentru a reseta valorile la setarea implicită, selectaţi Reset (Reiniţializează) şi apăsaţi butonul k.

C

Picture Control Standard Neutral Vivid Monochrome

Standard Quick adjust Image sharpening Contrast Saturation Reset Back

Mai multe despre fotografiere

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege COOLPIX Picture Control şi apăsaţi butonul k.

Afişajul View Grid (Vizualizare reţea) al COOLPIX Picture Control

Atunci când controlul zoomului este rotit în direcţia g (i) în timp ce este afişat ecranul de la pasul 1 al procedurii descrise mai sus, contrastul şi saturaţia sunt afişate într-o reţea. Axa verticală indică nivelul contrasului, iar axa orizontală indică saturaţia. Rotiţi din nou controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a reveni la ecranul anterior. Reţeaua COOLPIX Picture Control afişează setările curente şi implicite în raport cu alte configuraţii COOLPIX Picture Control. Standard Back • Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a accesa alte configuraţii COOLPIX Picture Control. • Apăsaţi butonul k pentru a afişa ecranul de setare COOLPIX Picture Control (pasul 2 de mai sus). • Pentru setarea Monochrome (Monocromă), reţeaua este afişată doar cu valorile pentru contrast. • Reţeaua este afişată şi atunci când se reglează setările Contrast sau Saturation (Saturaţie) prin ajustare manuală.

93


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Quick adjust (Ajustare rapidă) 1 Reglează nivelurile clarităţii, contrastului şi saturaţiei în mod automat. Sunt disponibile cinci niveluri de reglare, de la -2 până la +2. Alegeţi una dintre opţiunile din intervalul -2 până la +2 pentru a reduce sau a intensifica efectul setării COOLPIX Picture Control selectate. Setarea implicită este 0. Image sharpening (Clarificare imagine)

Mai multe despre fotografiere

Specificaţi gradul de clarificare a contururilor în timpul fotografierii. Alegeţi A (automat) pentru a regla clarificarea în mod automat sau selectaţi unul dintre cele şapte niveluri de clarificare din intervalul 0 (fără clarificare) până la 6. Cu cât numărul este mai mare, cu atât imaginea este mai clară; cu cât numărul este mai mic, cu atât contururile imaginii sunt mai atenuate. Setarea implicită este 3 pentru Standard sau Monochrome (Monocromă), 2 pentru Neutral (Neutră) şi 4 pentru Vivid (Intensă). Contrast Controlaţi contrastul. Alegeţi A (automat) pentru a regla contrastul în mod automat în funcţie de tipul scenei sau selectaţi unul dintre cele şapte niveluri de reglare din intervalul -3 până la +3. „–” atenuează aspectul imaginii, iar „+” conferă imaginii un aspect mai contrastant. Alegeţi valori mai mici pentru ca zonele evidenţiate din portrete să nu devină „şterse” în lumina directă a soarelui, şi valori mai ridicate pentru a păstra detaliile în peisaje înceţoşate sau alte subiecte cu contrast scăzut. Setarea implicită este 0. Saturation (Saturaţie) 2 Controlaţi intensitatea culorilor. Alegeţi A (automat) pentru a regla saturaţia în mod automat în funcţie de tipul scenei; celelalte şapte niveluri de reglare permit ajustarea saturaţiei cu valori cuprinse între -3 şi +3. Setarea la valorile cu „–” reduce intensitatea, iar setarea la valorile cu „+” creşte intensitatea. Setarea implicită este 0. Filter effects (Efecte filtru)3 Simulaţi efectul filtrelor colorate pe imaginile monocrome. Alegeţi între Off (Dezactivat) (setarea implicită), Y (galben), O (portocaliu), R (roşu) şi G (verde). Y, O, R: îmbunătăţiţi contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Contrastul este intensificat în ordinea Y ➝ O ➝ R. G: atenuează tonurile pielii. Opţiune adecvată pentru portrete.

94


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Toning (Nuanţare)3 Alegeţi nuanţa utilizată pe fotografiile monocrome selectând una dintre opţiunile B&W (Albnegru) (alb şi negru, setarea implicită), Sepia şi Cyanotype (Filtru cyan) (monocrom cu nuanţă albastră). Dacă apăsaţi I pe selectorul multiplu rotativ atunci când sunt selectate opţiunile Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan), puteţi alege dintre şapte niveluri de saturaţie. Apăsaţi J sau K pentru a regla saturaţia. 1

2 3

Ajustarea rapidă nu poate fi utilizată la setările Neutral (Neutră), Monochrome (Monocromă), Custom 1 (Personalizat 1) şi Custom 2 (Personalizat 2). Valorile setate manual sunt dezactivate dacă ajustarea rapidă este folosită după setarea manuală. Nu se afişează pentru Monochrome (Monocromă). Se afişează doar pentru Monochrome (Monocromă). Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind funcţia Image Sharpening (Clarificare imagine)

Efectele funcţiei Image sharpening (Clarificare imagine) nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul redare.

B

Notă referitoare la Contrast

Atunci când setarea pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A106) este alta decât Off (Dezactivat), pictograma J este afişată pentru Contrast, care nu poate fi reglat.

B

Contrast, Saturation (Saturaţie) şi A (automat)

• Rezultatele ajustării contrastului şi a saturaţiei variază în funcţie de expunere şi de poziţia şi dimensiunea subiectului din cadru. • Setarea pentru COOLPIX Picture Control cu A (automat) selectat pentru Contrast sau Saturation (Saturaţie) este afişată cu culoarea verde în reţeaua COOLPIX Picture Control.

C

Opţiuni care pot fi ajustate în Custom 1 (Personalizat 1) şi Custom 2 (Personalizat 2)

Opţiunea configuraţiei iniţiale COOLPIX Picture Control poate fi ajustată dacă sunt selectate Custom 1 (Personalizat 1) sau Custom 2 (Personalizat 2).

95


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Custom Picture Control (Picture Control personalizat) (COOLPIX Custom Picture Control (COOLPIX Picture Control personalizat)) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Custom Picture Control (Picture Control personalizat)

Opţiunile personalizate de editare a fotografiilor pot fi create şi salvate ca Picture Control personalizat.

Crearea unei configuraţii COOLPIX Custom Picture Control (Picture Control personalizat) Mai multe despre fotografiere

1

2

3

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Edit and save (Editare şi salvare) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi configuraţia COOLPIX Picture Control originală pe care doriţi să o editaţi şi apăsaţi butonul k.

Apăsaţi H sau I pentru a evidenţia setarea dorită şi apăsaţi J sau K pentru a alege o valoare. • Opţiunile sunt identice cu cele pentru reglarea COOLPIX Picture Control. • Apăsaţi butonul k pentru a afişa ecranul pentru salvare. • Pentru a reseta valorile la setarea implicită, selectaţi Reset (Reiniţializează) şi apăsaţi butonul k.

96

Custom Picture Control Edit and save Delete

Custom Picture Control Standard Neutral Vivid Monochrome

Standard Quick adjust Image sharpening Contrast Saturation Reset Back


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

4

Alegeţi destinaţia pentru înregistrare şi apăsaţi butonul k. • Configuraţia COOLPIX Picture Control personalizată este înregistrată. • Custom 1 (Personalizat 1) sau Custom 2 (Personalizat 2) pot fi selectate din ecranul de selecţie Picture Control şi Custom Picture Control (Picture Control personalizat) după înregistrare.

Save as Custom 1 Custom 2

Ştergerea configuraţiilor COOLPIX Custom Picture Control (Picture Control personalizat)

2

3

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Delete (Ştergere) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi o configuraţie COOLPIX Picture Control personalizată pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Elementul înregistrat este şters. • Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu).

Custom Picture Control Edit and save Delete

Mai multe despre fotografiere

1

Delete Custom 1 Custom 2

Delete Delete Custom 1?

Yes No

97


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Metering (Măsurare) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Metering (Măsurare)

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut sub denumirea „măsurare”. Utilizaţi această opţiune pentru a alege modul în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto măsoară o suprafaţă mare de pe ecran. Aparatul foto setează expunerea pentru întregul cadru. Opţiune recomandată în majoritatea situaţiilor.

Mai multe despre fotografiere

q

Center-weighted (Axat pe centru) Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Opţiunea poate fi utilizată împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru măsurarea subiectelor descentrate.

r

Spot Aparatul foto măsoară zona indicată prin cercul din centrul cadrului. Opţiunea poate fi utilizată atunci când subiectul vizat pentru măsurare este mai luminos sau mai întunecat decât fundalul. Atunci când fotografiaţi, asiguraţi-vă că subiectul se află în interiorul zonei demarcate prin cercul din centrul cadrului. Opţiunea poate fi utilizată împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru măsurarea subiectelor descentrate.

s

Spot AF area (Zonă AF spot) Aparatul foto măsoară zona de focalizare selectată pentru a determina expunerea. Opţiunea este disponibilă doar dacă pentru modul zonă AF (A84) este selectată o altă setare decât Center (wide) (Centru (larg)), Center (normal) (Centru (normal)) sau Center (spot) (Centru (spot)).

B

Note privind funcţia Metering (Măsurare)

• Atunci când zoomul digital este activat, la măriri de 1,2× până la 1,8×, Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Axat pe centru), iar la măriri de 2,0× până la 4,0×, funcţia este setată la Spot. Reţineţi că atunci când zoomul digital este activat, zona măsurată nu este afişată pe monitor. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

C

Măsurarea în Low Noise Night Mode (Mod nocturn cu zgomot redus)

Funcţia Metering (Măsurare) poate fi setată şi în modul nocturn cu zgomot redus (A59). Această setare este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este asociată funcţiei Metering (Măsurare) din modurile de fotografiere A, B, C şi D.

D 98

Zona de măsurare

Zona de măsurare activă este afişată atunci când Center-weighted (Axat pe centru) sau Spot sunt selectate pentru Metering (Măsurare) (A6).


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Continuous (Continuu) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Continuous (Continuu)

Modificaţi setările pentru declanşare continuă şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere). U Single (Unic) (setare implicită) Se fotografiază o singură imagine de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat. V Continuous (Continuu)

D BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Utilizarea BSS se recomandă pentru fotografierea în condiţii de iluminare redusă fără bliţ, cu zoomul setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului poate face imaginile neclare. Aparatul foto fotografiază aproximativ zece imagini în timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet. Cea mai clară imagine (imaginea cu cele mai multe detalii) din serie este selectată şi salvată automat. Y Continuous flash (Bliţ continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, declanşarea continuă este efectuată utilizând bliţul încorporat (se fotografiază aproximativ 3 cadre continuu, la o cadenţă de aproape 1,2 cadre pe secundă atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată la Normal (Normală) şi Image size (Dimensiune imagine) este setată la M 3648×2736). Aparatul foto încarcă bliţul încorporat în momentul în care declanşarea continuă se încheie. Fotografierea nu poate fi reluată decât după finalizarea încărcării bliţului. Întrucât sensibilitatea ISO este setată la o valoare ridicată în timpul fotografierii, imaginile pot fi afectate de zgomot.

Mai multe despre fotografiere

În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt fotografiate până la 45 de imagini la o cadenţă de aproximativ 1,3 cadre pe secundă (fps) atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată la Normal (Normală) şi Image size (Dimensiune imagine) este setată la M 3648×2736.

W Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat complet, aparatul foto realizează o serie de 16 fotografii la o cadenţă de aproximativ 30 de cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură imagine. • Setarea pentru Image quality (Calitate imagine) la înregistrare este fixată la Normal (Normală) şi cea pentru Image size (Dimensiune imagine) este fixată la D (2560×1920 pixeli). • Zoomul digital nu este disponibil. X Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) Aparatul foto fotografiază imagini statice în mod automat, la intervalul specificat (A100).

Setarea pentru modul continuu este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A6). Pentru setarea Single (Unic) nu se afişează nimic.

99


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

B

Note privind declanşarea continuă

• Atunci când sunt selectate Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul este dezactivat. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima imagine din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor poate scădea în funcţie de calitatea şi dimensiunea imaginii, de tipul cardului de memorie sau de condiţiile de fotografiere. • Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A74) este setată la 3200 sau Hi 1 (ISO înaltă 1), cadenţa cadrelor scade. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108). • Pentru detalii despre utilizarea bliţului încorporat şi a unităţii Speedlight (unitate de bliţ externă), consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A111). • Nu ridicaţi sau coborâţi bliţul încorporat în timpul declanşării continue. Fotografierea se opreşte în momentul în care bliţul încorporat este ridicat sau coborât. Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind selectorul pentru cea mai bună fotografiere

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) este adecvat pentru fotografierea subiectelor staţionare. Este posibil ca BSS să nu producă rezultatele aşteptate dacă subiectul se mişcă sau compoziţia se modifică.

B

Notă privind setarea Continuous Flash (Bliţ continuu)

Bliţul continuu nu poate fi utilizat atunci când bliţul încorporat este coborât. Ridicaţi bliţul încorporat atunci când folosiţi bliţul continuu pentru fotografiere.

B

Notă privind setarea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16)

Pata (A198) vizibilă pe monitor când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată, se va înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflexiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată.

C

Declanşarea continuă în Low Noise Night Mode (Mod nocturn cu zgomot redus)

Funcţia Continuous (Continuu) poate fi setată la Single (Unic) sau Continuous (Continuu) şi în modul nocturn cu zgomot redus (A59). Această setare este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este asociată funcţiei Continuous (Continuu) din modurile de fotografiere A, B, C şi D.

Fotografierea cu temporizator de interval Imaginile sunt fotografiate automat la intervale specificate. Alegeţi între 30 s (30 secunde), 1 min (1 minut), 5 min (5 minute) sau 10 min (10 minute).

1

100

Afişaţi meniul de fotografiere (A91), utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta X Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) pentru setarea Continuous (Continuu), apoi apăsaţi butonul k.

Continuous Single Continuous BSS Continuous flash Multi-shot 16 Intvl timer shooting


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

2

Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi butonul k. • Cantitatea maximă de cadre ce poate fi fotografiată în timpul fotografierii cu temporizator de interval variază în funcţie de intervalul dintre fotografii. - 30 s (30 secunde): 600 de imagini - 1 min (1 minut): 300 de imagini - 5 min (5 minute): 60 de imagini - 10 min (10 minute): 30 de imagini

3

Intvl timer shooting 30 s 1 min 5 min 10 min

Apăsaţi butonul d.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face prima fotografie şi a porni fotografierea cu temporizator de interval. • Monitorul este oprit, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între declanşări. • Monitorul se reactivează automat cu puţin timp înainte de efectuarea fotografiei următoare.

5

1/250

F5.6

1342

Mai multe despre fotografiere

• Aparatul revine la modul fotografiere.

Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt pentru a încheia fotografierea. • Fotografierea se opreşte automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau dacă numărul de cadre fotografiate atinge limita superioară.

B

Note privind fotografierea cu temporizator de interval

• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul fotografierii, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi adaptorul CA EH-5a şi conectorul de alimentare EP-5A (disponibil separat). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor CA decât EH-5a sau un alt conector de alimentare decât EP-5A . Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri la o setare diferită în timp ce se fotografiază cu temporizator de interval.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

101


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează. A

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează doar atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B

Full-time AF (AF permanent)

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Utilizaţi setarea pentru subiecţi în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific.

C

Notă privind Autofocus Mode (Mod focalizare automată)

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

Compensarea bliţului este utilizată pentru a regla puterea bliţului cu ±2,0 EV în paşi de câte 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul. -0.3 până la -2.0 Puterea bliţului este redusă de la –0,3 la –2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV pentru a împiedica apariţia evidenţierilor sau a reflexiilor nedorite. 0.0 (setare implicită) Puterea bliţului nu este reglată. +0.3 până la +2.0 Puterea bliţului este mărită de la +0,3 la +2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru ca subiectul principal din cadru să apară mai luminos.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A6) pentru alte setări decât 0.0 .

C

102

Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ) în Low Noise Night Mode (Mod nocturn cu zgomot redus)

Funcţia Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) poate fi setată şi în modul nocturn cu zgomot redus (A59). Această setare este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este asociată funcţiei Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) din modurile de fotografiere A, B, C şi D.


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Noise Reduction Filter (Filtru reducere zgomot) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Noise reduction filter (Filtru reducere zgomot)

Setaţi intensitatea funcţiei de reducere a zgomotului aplicată de obicei la înregistrarea imaginii. • Pentru zgomotul la viteze reduse de declanşare, setaţi la Long exposure NR (NR la expunere lungă) (A103). M

Normal (setare implicită) Aplicaţi reducerea zgomotului la intensitate standard.

l

Low (Scăzut)

Setarea pentru filtrul de reducere a zgomotului este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii (A6). Pentru setarea Normal nu se afişează nimic.

Long Exposure NR (NR la expunere lungă) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Long exposure NR (NR la expunere lungă)

Mai multe despre fotografiere

Aplicaţi reducerea zgomotului la un nivel mai scăzut decât intensitatea standard.

La viteze de declanşare reduse, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot”, manifestat sub forma unor puncte colorate, luminoase, repartizate aleatoriu, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. Reduceţi zgomotul la vitezele de declanşare reduse. Activarea funcţiei de reducere a zgomotului la expunere lungă extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor. a Auto (Automată) (setare implicită) Reducerea zgomotului este realizată la viteze de declanşare reduse, care pot produce imagini afectate de zgomot. m

On (Activat) Reducerea zgomotului se aplică fotografiilor realizate la viteze de declanşare de 1/4 secundă sau mai reduse. Comutarea acestei opţiuni la On (Activat) este recomandată atunci când se fotografiază la viteze de declanşare reduse.

Atunci când se realizează reducerea zgomotului la expunere lungă, pictograma j este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A6).

C

Notă privind funcţia Long Exposure NR (NR la expunere lungă)

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

103


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Distortion Control (Control distorsiune) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Distortion control (Control distorsiune)

Specificaţi dacă doriţi corectarea distorsiunii periferice care apare datorită caracteristicilor intrinsece ale obiectivelor. Activarea controlului distorsiunii reduce dimensiunea cadrului, comparativ cu cazul în care această funcţie nu este activată. Q k

On (Activat) Distorsiunea este corectată. Off (Dezactivat) (setare implicită) Nu se realizează nicio corecţie a distorsiunii.

Mai multe despre fotografiere

Dacă funcţia control distorsiune este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

C

Notă privind funcţia Distortion Control (Control distorsiune)

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

Wide-angle Converter (Convertor unghi larg) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Wide-angle converter (Convertor unghi larg)

Setaţi atunci când convertorul de unghi larg WC-E75A (0,75×) (disponibil separat la Nikon) este montat. Pentru montarea convertorului este necesar şi inelul adaptor UR-E22 (disponibil separat la Nikon). X

On (Activat) Setaţi atunci când utilizaţi convertorul de unghi larg WC-E75A. Unghiul de câmp disponibil cu convertorul WC-E75A montat este echivalent cu aprox. 21 mm în formatul 35 mm [135] (atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat la Off (Dezactivat)). Obiectivul zoom este fixat la extremitatea unghi larg. Zoomul digital nu este disponibil.

k

None (Niciunul) (setare implicită) Utilizaţi atunci când nu este ataşat niciun obiectiv convertor (asiguraţi-vă că aţi scos inelul adaptor şi aţi montat inelul pentru obiectiv).

104

Setarea pentru convertorul de unghi larg este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii (A6). Atunci când funcţia este setată la None (Niciunul), nu se afişează nicio pictogramă.


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

B

Note referitoare la funcţia Convertor unghi larg pentru fotografiere

• Înainte de a fotografia, setaţi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) la On (Activat). Setaţi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) la None (Niciunul) atunci când nu există un obiectiv convertor ataşat. • Setarea pentru bliţ încorporat se schimbă la W (Off (Dezactivat)) atunci când Wide-angle converter (Convertor unghi larg) este setat la On (Activat). Utilizaţi unităţi de bliţ (A202) (disponibile separat la Nikon) pentru a fotografia cu bliţ. • Folosirea unităţilor de bliţ (disponibile separat la Nikon) poate avea ca efect întunecarea zonei periferice a imaginii. După fotografiere, verificaţi imaginea utilizând monitorul. Se recomandă un panou mare la fotografierea cu Speedlight SB-600 sau SB-900. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu poate fi utilizat atunci când Wide-angle converter (Convertor unghi larg) este setat la On (Activat). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

Instalarea şi îndepărtarea inelului pentru obiectiv

• Înainte de a monta un convertor de unghi larg, scoateţi inelul pentru obiectiv. Înainte de a instala sau îndepărta inelul pentru obiectiv, asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit. În timp ce apăsaţi pe butonul de decuplare a inelului pentru obiectiv, rotiţi inelul în sensul acelor de ceasornic şi îndepărtaţi-l. Buton de decuplare a inelului pentru obiectiv • Pentru a fixa inelul pentru obiectiv la aparatul foto, aliniaţi indexul de montare al inelului (punctul alb) cu butonul de decuplare, apoi rotiţi inelul în sensul invers al acelor de ceasornic. • Dacă nu utilizaţi convertorul de unghi larg, asiguraţi-vă că montaţi inelul pentru obiectiv pe aparatul foto. • Pentru mai multe informaţii despre montarea convertorului de unghi larg, consultaţi manualul furnizat împreună cu convertorul de unghi larg.

Mai multe despre fotografiere

C

Flash Control (Control bliţ) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Flash control (Control bliţ)

Puteţi seta bliţul încorporat la dezactivat chiar şi când nu există o unitate Speedlight (unitate de bliţ externă) (A202) montată pe cupla de accesorii a aparatului foto. a Auto (Automată) (setare implicită) Atunci când este montată o unitate bliţ, aceasta se declanşează. Dacă unitatea bliţ nu este utilizată, bliţul încorporat se declanşează. k

Built-in off (Bliţ încorporat dezactivat) Bliţul încorporat este dezactivat.

B

Notă privind funcţia Flash Control (Control bliţ)

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

105


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Active D-Lighting (D-Lighting activ)

„Active D-Lighting (D-Lighting activ)” păstrează detaliile în evidenţieri şi umbre, creând fotografii cu contrast natural. Imaginea fotografiată reproduce efectul de contrast care se vede cu ochiul liber. Funcţia este eficientă mai ales în cazul fotografierii scenelor cu contrast ridicat, cum ar fi fotografierea dintr-o încăpere întunecoasă a unui peisaj în aer liber puternic iluminat sau fotografierea unor subiecţi umbriţi pe o plajă însorită. a High (Ridicată), b Normal (Normală), c Low (Scăzută) Mai multe despre fotografiere

Setaţi nivelul efectului Active D-Lighting (D-Lighting activ) aplicat în timpul fotografierii. k

Off (Dezactivat) (setare implicită) Active D-Lighting (D-Lighting activ) nu este aplicat.

Dacă Active D-Lighting (D-Lighting activ) este activat, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Active D-Lighting (D-Lighting activ)

• Atunci când se fotografiază utilizându-se Active D-Lighting (D-Lighting activ), este necesar un timp suplimentar pentru înregistrarea imaginilor. • Expunerea este redusă în comparaţie cu fotografierea cu funcţia Active D-Lighting (D-Lighting activ) setată la Off (Dezactivat). Pentru ca gradaţia să fie adecvată, reglările aplicate zonelor evidenţiate, umbrite şi semitonurilor se realizează înainte de înregistrare. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A108).

B 106

Active D-Lighting (D-Lighting activ) comparativ cu D-Lighting

Opţiunea Active D-Lighting (D-Lighting activ) din meniul fotografiere reglează expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza raza dinamică. Opţiunea D-Lighting (A136) din meniul redare optimizează raza dinamică în imagini după fotografiere.


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Zoom Memory (Memorie zoom) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A91) M Zoom memory (Memorie zoom)

B

Mai multe despre fotografiere

Atunci când controlul zoomului este acţionat în timp ce se apasă butonul w, aparatul foto comută gradual la distanţa focală (echivalentă cu formatul 35 mm [135] al unghiului de câmp) a obiectivului zoom, setată anterior în Zoom memory (Memorie zoom). Sunt disponibile următoarele setări: 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm şi 200 mm. • Alegeţi distanţa focală cu ajutorul selectorului multiplu rotativ, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a activa w sau dezactiva caseta de validare. • Pot fi alese mai multe distanţe focale. • Setarea implicită este w (activat) pentru toate casetele de validare. • Pentru a încheia setarea, apăsaţi pe J de pe selectorul multiplu rotativ.

Note referitoare la acţionarea zoomului

• Acţionaţi controlul zoomului în timp ce apăsaţi butonul w pentru a schimba poziţia zoomului la distanţa focală pentru care memoria zoomului este setată la „activat” (A11). Distanţa focală modificată este cea mai apropiată de cea setată înainte de acţionarea controlului zoomului. Pentru a schimba poziţia zoomului la următorul nivel al distanţei focale, eliberaţi controlul zoomului, apoi acţionaţi-l din nou. • Luaţi degetul de pe butonul w atunci când utilizaţi zoomul digital.

107


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Modul bliţ, modul de focalizare, autodeclanşatorul/telecomanda/cronometrul zâmbet, meniul rapid, meniul de fotografiere şi meniul specializat pentru E, F sau N nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţie restricţionată Flash mode (Mod bliţ)

Mai multe despre fotografiere

108

Setare Mod Focus (Focalizare) (A40) Continuous (Continuu) (A99)

Descriere Atunci când B (Infinity (Infinit)) este selectat pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil. • Atunci când BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil. • Atunci când Continuous (Continuu) este selectat pentru fotografiere, bliţul încorporat nu este disponibil (A111). • Bliţul încorporat este fixat la X (Fill flash (Bliţ de umplere)) atunci când Continuous flash (Bliţ continuu) este selectat pentru fotografiere. Unitatea Speedlight (unitate de bliţ externă) nu poate fi utilizată (A111). Bliţul încorporat nu este disponibil.

Auto bracketing (Bracketing automată) (A80) Bliţul nu este disponibil atunci când On (Activat) este setat pentru fotografiere. Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A104) Flash control (Control bliţ) Atunci când Flash control (Control bliţ) este setat la Built-in off (Bliţ încorporat dezactivat), V (Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere (A105) ochi roşii)), S (Manual), Y (Slow sync (Sincronizare lentă)) şi Z (Rear-curtain sync (Sincronizare perdea posterioară)), modurile pentru bliţ nu pot fi selectate. Self-timer (Autodeclanşator)/ AF area mode (Mod zonă Atunci când Subject tracking (Urmărire subiect) este selectată pentru Smile timer (Cronometru AF) (A84) fotografiere, Self-timer (Autodeclanşator)/Smile timer (Cronometru zâmbet)/ zâmbet)/Remote control Remote control (Telecomandă) nu sunt disponibile. (Telecomandă) Mod Focus (Focalizare) Continuous (Continuu) B (Infinity (Infinit)) nu poate fi utilizat atunci când Continuous flash (Bliţ (A99) continuu) este setat pentru fotografiere. Smile timer (Cronometru Atunci când se fotografiază cu Cronometru zâmbet, modul este schimbat la A (focalizare automată). zâmbet) (A36) AF area mode (Mod zonă Atunci când Subject tracking (Urmărire subiect) este selectată pentru AF) (A84) fotografiere, E (focalizare manuală) nu este disponibil. Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru Image quality (Calitate Continuous (Continuu) imagine) (A99) fotografiere, Image quality (Calitate imagine) este fixată la Normal (Normală). Image size (Dimensiune Image quality (Calitate • Image size (Dimensiune imagine) este fixată la M 3648×2736 atunci când NRW (RAW) este selectat pentru Image quality (Calitate imagine). imagine) imagine) (A68) • Image size (Dimensiune imagine) pentru o imagine JPEG poate fi setată atunci când sunt selectate NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază). Cu toate acestea, opţiunile I 3648×2432, z 3584×2016 şi H 2736×2736 nu pot fi selectate. Continuous (Continuu) Image size (Dimensiune imagine) este fixată la D (2560×1920 pixeli) atunci (A99) când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru fotografiere.


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Funcţie restricţionată ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Setare Continuous (Continuu) (A99)

White balance (Balans de alb) Picture Control (A92) Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A104) AF area mode (Mod zonă AF) Mod Focus (Focalizare) (A40)

Picture Control

Metering (Măsurare)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A106) AF area mode (Mod zonă AF) (A84)

• Atunci când este selectată o altă setare decât Subject tracking (Urmărire subiect) şi B (Infinity (Infinit)) este selectat ca mod de focalizare pentru fotografiere, aparatul foto focalizează la infinit, indiferent de opţiunea pentru modul zonă AF aplicată. • Atunci când focalizarea este setată la E (focalizare manuală), modul zonă AF nu poate fi setat. Atunci când Picture Control este setat la Monochrome (Monocromă) în timp ce modul zonă AF este setat la Subject tracking (Urmărire subiect), setarea pentru modul zonă AF se schimbă automat la Auto (Automată). Când se utilizează Active D-Lighting (D-Lighting activ) pentru fotografiere, funcţia Contrast din Ajustare manuală nu poate fi reglată.

• Atunci când modul zonă AF este setat la Center (wide) (Centru (larg)), Center (normal) (Centru (normal)) sau Center (spot) (Centru (spot)) în timp ce Metering (Măsurare) este setată la Spot AF area (Zonă AF spot), setarea pentru Metering (Măsurare) se schimbă automat la Matrix (Matrice). • Atunci când modul zonă AF este setat la Subject tracking (Urmărire subiect) în timp ce Metering (Măsurare) este setată la Spot AF area (Zonă AF spot), setarea pentru Metering (Măsurare) se schimbă automat la Matrix (Matrice). Active D-Lighting Metering (Măsurare) este resetată la Matrix (Matrice) atunci când Active (D-Lighting activ) D-Lighting (D-Lighting activ) este setat la oricare alt mod decât Off (A106) (Dezactivat). Continuous (Continuu)/Auto Continuous (Continuu) Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automată) nu sunt bracketing (Bracketing (A99)/Auto bracketing disponibile simultan. Auto bracketing (Bracketing automată) este resetat la Off (Dezactivat) atunci (Bracketing automată) automată) când Continuu este setat la oricare alt mod decât Single (Unic). (A80) Setarea pentru Continuu este resetată la Single (Unic) dacă Auto bracketing (Bracketing automată) este setat la oricare alt mod decât Off (Dezactivat). Self-timer Funcţiile Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), (Autodeclanşator) Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sau Auto bracketing (A35)/Smile timer (Cronometru zâmbet) (Bracketing automată) şi Self-timer (Autodeclanşator)/Remote control (A36)/Remote control (Telecomandă)/Smile timer (Cronometru zâmbet) nu sunt disponibile simultan. (Telecomandă) (A38) BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă Image quality (Calitate 16) sau White balance bracketing (Bracketing balans de alb) nu pot fi utilizate imagine) (A68) dacă Image quality (Calitate imagine) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază).

Mai multe despre fotografiere

Picture Control (A92)

Descriere Dacă se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată automat în funcţie de luminozitate atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B sau C. Pentru modul de fotografiere D, setarea pentru sensibilitate ISO este fixată la 400. White balance (Balans de alb) este fixat la Auto (Automată) atunci când Monochrome (Monocromă) este selectat pentru fotografiere. Atunci când On (Activat) este selectat pentru fotografiere, Preset manual (Presetare manuală) nu este disponibilă.

109


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Funcţie restricţionată Setare Continuous (Continuu)/Auto Picture Control (A92) bracketing (Bracketing automată) Long exposure NR (NR la expunere lungă) (A103) Distortion control (Control distorsiune) (A104)

Mai multe despre fotografiere

110

Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A104) Continuous (Continuu) (A99) Continuous (Continuu) (A99)

Descriere White balance bracketing (Bracketing balans de alb) nu poate fi utilizat atunci când Monochrome (Monocromă) este selectat pentru fotografiere. Atunci când On (Activat) este selectat pentru Long exposure NR (NR la expunere lungă), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu este disponibilă. Atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat la On (Activat), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) nu sunt disponibile. Continuous flash (Bliţ continuu) nu poate fi utilizat atunci când On (Activat) este setat pentru fotografiere.

Dacă Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru fotografiere, funcţia NR la expunere lungă nu este disponibilă. Controlul distorsiunii nu poate fi utilizat atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sunt selectate pentru fotografiere. Active D-Lighting (D-Lighting ISO sensitivity (Sensibilitate Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau Hi 1 (ISO activ) ISO) (A74) înaltă 1), Active D-Lighting (D-Lighting activ) nu este disponibil. Atunci când sunt selectate 3200 sau Hi 1 (ISO înaltă 1), Active D-Lighting (D-Lighting activ) este resetat la Off (Dezactivat). Imprimarea datei nu este posibilă atunci când Image quality (Calitate imagine) Date imprint (Imprimare dată) Image quality (Calitate imagine) (A68) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază). Atunci când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Continuous (Continuu) sau Continuous flash (Bliţ continuu) sunt selectate pentru fotografiere, (A99) imprimarea datei nu este posibilă. Imprimarea datei nu este posibilă. Auto bracketing (Bracketing automată) (A80) Photo info. (Informaţii Smile timer (Cronometru Orizontul virtual nu este afişat atunci când se fotografiază cu cronometrul fotografie) zâmbet) (A36) pentru zâmbet. AF area mode (Mod zonă Orizontul virtual şi histograma nu se afişează atunci când se fotografiază cu Subject tracking (Urmărire subiect). AF) (A84) Blink warning (Avertizare Smile timer (Cronometru Funcţia Avertizare clipire nu se activează atunci când se utilizează Smile timer clipire) zâmbet) (A36)/ (Cronometru zâmbet), când funcţia Continuu este setată la altă setarea decât Single (Unic) sau atunci când este setat Bracketing automat. Continuous (Continuu) (A99)/Auto bracketing (Bracketing automată) (A80) Funcţia Avertizare clipire nu se activează atunci când informaţiile despre nivelul Informaţii nivel ton tonului sunt afişate automat. (A82) Digital zoom (Zoom digital) Smile timer (Cronometru Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când se fotografiază cu Smile timer (Cronometru zâmbet). zâmbet) (A36) Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când este selectat E (focalizare Focus mode (Mod focalizare) (A40) manuală). AF area mode (Mod zonă Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când se fotografiază cu Subject tracking (Urmărire subiect). AF) (A84) Long exposure NR (NR la expunere lungă) Distortion control (Control distorsiune)


Opţiuni de fotografiere: meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Funcţie restricţionată Digital zoom (Zoom digital)

Viteză de declanşare redusă

Setare Image quality (Calitate imagine) (A68)

Bliţul încorporat, unităţile Speedlight (unităţi de bliţ externe)

Mai multe despre fotografiere

Descriere Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază). Continuous (Continuu) Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru fotografiere. (A99) ISO sensitivity (Sensibilitate • Atunci când modul de fotografiere este A, B sau C, viteza minimă de declanşare este limitată la patru secunde când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A74) ISO) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) sau 1600, la 1/2 secunde când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este 3200 şi la 1/8 secunde când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Hi 1 (ISO înaltă 1). • Atunci când modul de fotografiere este D, viteza minimă de declanşare este limitată la 15 secunde când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este 800, patru secunde când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este 1600, 1/2 secunde când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este 3200 şi 1/8 secunde când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este Hi 1 (ISO înaltă 1). Continuous (Continuu) • Atunci când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună (A99) fotografiere) sau Continuous flash (Bliţ continuu) sunt selectate pentru fotografiere, viteza minimă de declanşare este limitată la 1/2 secunde. • Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru fotografiere, viteza minimă de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

Aşa cum este ilustrat în continuare, funcţionarea bliţului încorporat şi a unităţilor de bliţ Speedlight SB-400, SB-600 şi SB-900 (disponibile separat la Nikon) este restricţionată în funcţie de setarea pentru modul Continuu aplicată. Mod Continuu Bliţ încorporat Unităţi de bliţ* Single (Unic) Disponibil Disponibile Continuous (Continuu) Dezactivat Disponibile BSS (Selector cea mai bună Dezactivat Nu sunt disponibile fotografiere) Continuous flash (Bliţ continuu) Disponibil Nu sunt disponibile Multi-shot 16 (Declanşare Dezactivat Nu sunt disponibile multiplă 16) Intvl timer shooting (Fotografiere Disponibil Disponibile cu temporizator) Auto bracketing (Bracketing Dezactivat Disponibil automată) Atunci când o unitate de bliţ (disponibilă separat la Nikon) este montată pe cupla de accesorii a aparatului foto, bliţul încorporat este setat automat la W (Off (Dezactivat)). * Când se fotografiază utilizând Continuous (Continuu) sau Bracketing automat cu modul bliţ setat la V (Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere ochi roşii)) (A32, 34), se declanşează numai componenta pre-bliţ a funcţiei de reducere a ochilor roşii.

B

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note privind Digital Zoom (Zoom digital)” (A178).

111


E, F şi N (Moduri User Setting (Setare utilizator)) În E, F şi N pot fi salvate până la trei combinaţii de setări frecvent utilizate pentru fotografiere (setări de utilizator). Setările salvate pot fi preluate imediat pentru fotografiere prin simpla rotire a selectorului de moduri la E, F sau N. Această funcţie este utilă atunci când doriţi să fotografiaţi cu aceste setări sau când doriţi doar să le modificaţi într-o mică măsură. Fotografierea este posibilă în A (Programmed auto (Automat programat)), B (Shutterpriority auto (Prioritate declanşare automată)), C (Aperture-priority auto (Prioritate diafragmă automată)) şi D (Manual). Următoarele setări pot fi salvate în E, F sau N.

Meniul specializat pentru E, F sau N

Mai multe despre fotografiere

Shooting mode (Mod fotografiere) (A60)1

Focal length (35mm equiv.) (Distanţă Photo info (Informaţii fotografie) focală (echiv. 35 mm))2 (A173)3

Initial monitor display (Afişaj monitor iniţial) (A14)4

Flash mode (Mod bliţ) (A32)

AF area mode (Mod zonă AF) (A84)6

AF assist (Asistenţă AF) (A177)3

Focus mode (Mod focalizare) (A40)5

Meniul rapid Image quality (Calitate imagine) (A68)

Image size (Dimensiune imagine) (A70)

White balance (Balans de alb) (A76)7

Auto bracketing (Bracketing automată) (A80)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A74)

Meniul fotografiere Picture Control (A92) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A102) Long exposure NR (NR la expunere lungă) (A103) Flash control (Control bliţ) (A105)

112

Metering (Măsurare) (A98) Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A102) Distortion control (Control distorsiune) (A104) Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A106)

Continuous (Continuu) (A99) Noise reduction filter (Filtru reducere zgomot) (A103) Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A104) Zoom memory (Memorie zoom) (A107)

1 Alegeţi modul standard de fotografiere (setarea implicită este A). Setările pentru programul flexibil curent (dacă este setat la A), viteza de declanşare (dacă este setată la B ori D) sau valoarea diafragmei (dacă este setată la C ori D) sunt de asemenea salvate. 2 Setaţi poziţia zoomului care va fi aplicată la setarea selectorului de moduri. Alegeţi 28 mm (setare implicită), 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm sau Current zoom position (Poziţie zoom curentă). 3 Această setare nu este aplicată la setările meniului de setare. 4 Specificaţi informaţiile afişate pe monitor la setarea selectorului de moduri (setarea implicită este Show info (Afişare informaţii)). 5 Distanţa focală curentă este salvată de asemenea atunci când modul de focalizare este E (focalizare manuală). 6 Poziţia zonei de focalizare curente este salvată dacă modul zonă AF este setat la Manual. 7 Valoarea presetată pentru presetare manuală se aplică la modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F şi N.


E, F şi N (Moduri User Setting (Setare utilizator))

Salvarea setărilor în E, F sau N Setările de utilizator folosite frecvent pentru fotografiere pot fi modificate şi salvate în E, F şi N.

1

Rotiţi selectorul de moduri la E, F sau N.

2

Schimbaţi la o combinaţie de setări pentru fotografiere utilizată frecvent.

3

4

După schimbarea setărilor, alegeţi Save user settings (Salvează setări utilizator) în meniul specializat pentru E, F sau N şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Setările curente sunt salvate. • Rotiţi controlul zoomului la g (i) pentru a afişa setările.

User settings

Mai multe despre fotografiere

• Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul şi comutaţi între file cu ajutorul selectorului multiplu rotativ (A13). - Filele E, F, N: afişaţi meniurile specializate pentru E, F şi N. - Filele A, B, C, D: afişaţi meniurile de fotografiere. • Afişaţi meniul rapid prin apăsarea butonului meniu rapid (A10, 67). • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta şi seta opţiunile de meniu (A12).

Save user settings Reset user settings Shooting mode Focal length (35mm equiv.) Photo info Initial monitor display Flash mode

Save user settings Save current settings?

Yes No

B

Acumulatorul ceasului intern

Dacă acumulatorul ceasului intern (A171) este consumat, setările salvate în E, F sau N vor fi resetate. Se recomandă să notaţi separat setările importante.

113


E, F şi N (Moduri User Setting (Setare utilizator))

Fotografierea în modurile E, F sau N (User Setting (Setare utilizator)) Rotiţi selectorul de moduri la E, F sau N pentru a prelua setările salvate în „Salvarea setărilor în E, F sau N” (A113). • Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi cu aceste setări sau schimbaţi setările conform necesităţilor. • Combinaţiile de setări preluate la rotirea selectorului de moduri la E, F sau N pot fi modificate ori de câte ori doriţi în Save user settings (Salvează setări utilizator).

Resetarea setărilor salvate Mai multe despre fotografiere

Setările salvate pentru E, F şi N pot fi resetate.

1

Rotiţi selectorul de moduri la E, F sau N. • Alegeţi modul setare utilizator pe care doriţi să-l resetaţi.

2

3

În ecranul cu meniul specializat pentru E, F sau N, alegeţi Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Setările salvate sunt resetate.

User settings Save user settings Reset user settings Shooting mode Focal length (35mm equiv.) Photo info Initial monitor display Flash mode

Reset user settings

User settings U1 will be reset to default values. OK?

Yes No

C

114

Resetarea pentru E, F şi N

Setările salvate în setările de utilizator sunt resetate după cum urmează: • Meniurile specializate pentru E, F şi N: Shooting mode (Mod fotografiere): A Programmed auto (Automat programat), Focal length (Distanţă focală): 28 mm, Photo info (Informaţii fotografie): informaţii ascunse, Initial monitor display (Afişaj monitor iniţial): Show info (Afişare informaţii), Flash mode (Mod bliţ): U Auto (Automată), Focus mode (Mod focalizare): A Autofocus (Focalizare automată), AF area mode (Mod zonă AF): w Auto (Automată), AF assist (Asistenţă AF): Auto (Automată) • Meniul fotografiere, meniul rapid: la fel ca setarea implicită pentru fiecare element


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg În modul fotografiere, apăsaţi butonul c (redare) pentru a intra în modul de redare şi a reda imaginile fotografiate (A30). Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul redare cadru întreg.

15/11/2010 15:30 0004.JPG

4 132

Pentru

Utilizaţi

Alegerea fotografiilor

Zoom de redare

Comutarea între afişaje Înregistrarea/redarea notelor vocale Redarea filmelor Ştergerea fotografiilor Afişarea meniului Alegerea unei fotografii realizate la data specificată

f (h)

g (i) x k l d g (C)

Afişaţi imaginile sub formă de 4, 9 sau 16 miniaturi. 116, Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în afişajul cu 117 16 miniaturi pentru a comuta la afişajul calendar. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul de 119 listare după dată. Măriţi până la 10× vizualizarea imaginii afişate în acel moment pe monitor. 118 Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. 14, Ascundeţi sau afişaţi pe monitor informaţiile despre fotografiere, fotografie şi nivelul tonului. 82 Înregistraţi sau redaţi note vocale cu o lungime de 132 până la 20 de secunde. 151 Redaţi filmele afişate. Ştergeţi fotografiile afişate. 31 123 Afişaţi meniul de redare. Comutaţi la modul listare după dată.

119

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a accesa modul de fotografiere.

30

Mai multe despre redare

Afişarea miniaturilor/ afişarea calendarului (cu excepţia modului de listare după dată) Alegerea datei de înregistrare pentru redare (mod listare după dată)

Descriere A Apăsaţi H, I, J sau K pentru a alege o fotografie pentru afişare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a 12 derula rapid fotografiile. Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorul multiplu rotativ sau a selectorului de comandă.

c Comutarea la modul fotografiere

C

Schimbarea orientării fotografiilor (poziţionare verticală şi orizontală)

Schimbaţi orientarea după fotografiere, folosind funcţia Rotate image (Rotire imagine) (A130) din meniul de redare (A122).

115


Vizualizarea mai multor fotografii: redare miniaturi Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg (A30, 115) pentru a afişa fotografiile ca imagini în miniatură în modul redare miniaturi (cu excepţia modulului listare după dată).

1/ 132

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul redare miniaturi. Pentru

Descriere

Utilizaţi

A

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K.

12

Rotiţi selectorul de comandă.

9

Alegerea fotografiilor

Mai multe despre redare

Mărirea numărului de miniaturi afişate/ Afişarea calendarului

Micşorarea numărului de imagini în miniatură afişate Revenirea la modul redare cadru întreg Ştergerea fotografiilor

f (h)

g (i)

Rotiţi controlul zoomului în direcţia f (h) pentru a mări numărul de miniaturi la 4 ➝ 9 ➝16 ➝ afişaj calendar. În afişajul calendarului, imaginile pot fi selectate în funcţie de dată prin mutarea cursorului (A117). Rotiţi în direcţia g (i) pentru a reveni la afişajul miniaturilor. Rotiţi controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi de la 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi din nou în direcţia g (i) în timp ce se afişează 4 miniaturi pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

k

Apăsaţi butonul k.

30, 115

l

Ştergeţi fotografia selectată.

31

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a accesa modul de fotografiere.

30

c Comutarea la modul fotografiere

116


Vizualizarea mai multor fotografii: redare miniaturi

C

Pictogramele de pe afişajul miniaturi

Pictograma protejare Pictograma set imprimare

Pictogramele prezentate în dreapta se afişează atunci când sunt selectate fotografii cu setările Print set (Set imprimare) (A123) şi Protect (Protejare) (A129). Filmele sunt afişate sub formă de cadre de film.

1/ 132

Cadre de film

Afişajul calendar 2010 11 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

3

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul afişaj calendar. Pentru

Utilizaţi

Selectarea datei

Revenirea la modul redare cadru întreg Revenirea la afişajul listei de fotografii

B

k g (i)

Descriere

A

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K.

12

Rotiţi selectorul de comandă.

9

Comutaţi la modul de redare cadru întreg pentru a afişa prima fotografie efectuată la data aleasă.

30, 115

Rotiţi controlul zoomului la g (i).

-

Mai multe despre redare

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare atunci când sunt afişate 16 miniaturi (A116) pentru a comuta la afişajul calendar. Mutaţi cursorul şi alegeţi imaginile selectând o dată. Dacă există fotografii efectuate la o anumită dată, aceasta va fi subliniată cu galben.

Note referitoare la afişajul calendar

• Imaginile fotografiate fără dată setată sunt incluse la data „Ianuarie 1, 2010”. • Butoanele d şi l sunt dezactivate în timp ce se afişează calendarul.

D

Modul listare după dată

În modul listare după dată pot fi redate numai fotografiile efectuate la aceeaşi dată (A119). Opţiunile pentru listare după dată (A121) sunt de asemenea disponibile numai pentru fotografiile efectuate la datele selectate.

117


O privire mai îndeaproape: zoomul de redare Rotiţi controlul zoomului la g (i) în modul redare cadru întreg (A30) pentru a aplica zoomul la imaginea curentă, mărind şi afişând centrul imaginii. • Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce imaginile sunt mărite. Pentru Mărire

Micşorare

Utilizaţi g (i)

f (h)

Mai multe despre redare

Mutarea zonei de afişare Revenirea la modul redare cadru întreg

k

Tăierea fotografiei

d

3.0

Descriere A Rotiţi controlul zoomului la g (i). Valoarea zoomului creşte cu până la aproximativ 10×. Valoarea zoomului se măreşte şi prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta. Rotiţi controlul zoomului la f (h). Atunci când nivelul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg. Valoarea zoomului scade şi prin rotirea selectorului de comandă spre stânga. Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a muta zona de afişare spre alte părţi ale imaginii.

12

Apăsaţi butonul k.

30, 115

Apăsaţi pentru a salva porţiunea vizibilă ca fişier separat.

145

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a accesa modul de fotografiere.

30

c Comutarea la modul fotografiere

Fotografii efectuate utilizând funcţia Prioritate faţă

118

Atunci când controlul zoomului este rotit la g (i) în modul redare cadru întreg pentru fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă (A86), fotografia este mărită, iar figura detectată în timpul fotografierii este amplasată în centrul monitorului (cu excepţia fotografiilor efectuate cu funcţiile Continuous 2.0 (Continuu) (A99) sau Auto bracketing (Bracketing automată) (A80)). • Dacă au fost detectate mai multe figuri, fotografia este mărită, iar figura pe care s-a focalizat este amplasată în centrul monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a afişa alte figuri detectate. • Atunci când controlul zoomului este rotit mai mult în direcţia g (i) sau f (h), factorul de mărire se modifică şi devine un afişaj cu zoom de redare normal.


Vizualizarea fotografiilor după dată (listare după dată) În modul listare după dată pot fi redate fotografiile efectuate la aceeaşi dată. • În modul de redare cadru întreg, mărirea imaginilor, editarea şi redarea filmelor pot fi efectuate în acelaşi fel ca în modul de redare normal. De asemenea, notele vocale pot fi înregistrate şi redate. • Atunci când butonul d este apăsat şi meniul listare după dată (A121) este afişat, toate imaginile fotografiate la o dată specificată pot fi selectate pentru ştergere simultană sau redare într-o prezentare de diapozitive; includerea într-un set de imprimare sau protejarea pot fi aplicate doar la imaginile fotografiate la o dată specificată.

Selectarea unei date în modul listare după dată

1

Apăsaţi butonul AE-L/AF-L (C) în timpul redării. • Se afişează ecranul de listare după dată.

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta data dorită.

List by date 4

26/11/2010

• Aparatul foto listează până la 29 de date. Dacă există fotografii 20/11/2010 pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate 15/11/2010 anterior celor 29 de date afişate sunt listate împreună ca Others Others (Altele). • Pentru descrierea detaliată a operaţiunilor care pot fi efectuate 26/11/2010 15:30 în ecranul de listare după dată, consultaţi „Operaţiuni în modul 0004.JPG listare după dată” (A120). • Apăsaţi butonul k pentru a afişa în modul redare cadru întreg prima fotografie realizată la data respectivă. • Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg sau când se afişează informaţiile de fotografiere pentru a reveni la ecranul de listare după dată. • Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru a reveni la modul de redare normal.

B

Mai multe despre redare

2

11 8 56

1

4

Note privind modul listare după dată

• În modul listare după dată pot fi afişate doar cele mai recente 9000 de fotografii. Dacă o dată include a 9001-a fotografie, în dreptul numărului de fotografii realizate la data respectivă este afişat un asterisc (*). • Fotografiile realizate cu data nesetată sunt incluse la data „Ianuarie 1, 2010.”

119


Vizualizarea fotografiilor după dată (listare după dată)

Operaţiuni în modul listare după dată Următoarele operaţiuni pot fi efectuate din ecranul de listare după dată (pasul 2 de la A119). Pentru

Descriere

A

Mai multe despre redare

Selectarea datei

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H ori I. Data poate fi selectată şi prin rotirea selectorului de 12 comandă.

Comutarea la modul redare cadru întreg

k

Afişaţi în modul redare cadru întreg fotografia realizată la data selectată. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul de listare după dată.

Ştergerea fotografiilor

l

Ştergeţi fotografiile efectuate la data selectată. 31 Alegeţi Yes (Da) pe ecranul de confirmare a ştergerii.

Vizualizarea meniului listare după dată

d

Comutarea la modul de redare normal

g (C)

30

Afişaţi meniul listare după dată.

121

Comutaţi la modul de redare normal.

115

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a accesa modul de fotografiere.

30

c Comutarea la modul fotografiere

120

Utilizaţi


Vizualizarea fotografiilor după dată (listare după dată)

Meniurile listare după dată În modul listare după dată, apăsaţi pe butonul d pentru a activa următoarele operaţiuni doar pentru fotografiile efectuate la data specificată. ➝A135 ➝A136 ➝A123 ➝A126 ➝A127 ➝A129 ➝A130 ➝A130 ➝A137 ➝A138 ➝A139 ➝A141 ➝A142 ➝A143

Atunci când butonul d este apăsat în ecranul de listare după dată (A119), opţiunile pot fi aplicate la toate fotografiile realizate la aceeaşi dată sau toate fotografiile realizate la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica opţiuni la fotografii individuale sau pentru a selecta fotografii individuale pentru ştergere, afişaţi fotografia în cadru întreg şi apăsaţi butonul d.

Mai multe despre redare

Quick retouch (Retuşare rapidă)* D-Lighting* Print set (Set imprimare) Slide show (Diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protejare) Rotate image (Rotire imagine)* Hide image (Ascunde imaginea) Small picture (Imagine mică)* Black border (Margine neagră)* Skin softening (Estompare piele)* Straighten (Îndreptare)* Miniature effect (Efect miniaturizare)* NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW))* * Doar în timpul redării cadru întreg

121


Opţiunile de redare: meniul de redare Următoarele opţiuni sunt disponibile în meniul redare. k

Quick retouch (Retuşare rapidă)

A135

Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. I

D-Lighting

A136

Îmbunătăţiţi luminozitatea şi contrastul în porţiunile întunecate ale fotografiei. a

Print set (Set imprimare)

A123

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare fotografie. b

Slide show (Diapozitive)

A126

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. c

Delete (Ştergere)

A127

Ştergeţi o fotografie. Se pot şterge mai multe fotografii simultan. d

Protect (Protejare)

A129

Mai multe despre redare

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. f

Rotate image (Rotire imagine)

A130

Modificaţi orientarea unei fotografii existente. i

Hide image (Ascunde imaginea)

A130

Ascundeţi fotografiile selectate, astfel încât să nu poată fi redate pe ecranul aparatului foto. g

Small picture (Imagine mică)

A137

Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei. h

Copy (Copiere)

A131

Copiaţi fişierele de pe cardul de memorie în memoria internă şi invers. j

Black border (Margine neagră)

A138

Creaţi o fotografie nouă, înconjurată de o margine neagră. e

Skin softening (Estompare piele)

R

Straighten (Îndreptare)

A139

Finisaţi aspectul pielii subiectului. A141

Compensaţi înclinarea imaginilor fotografiate. S

Miniature effect (Efect miniaturizare)

A142

Creaţi o copie care arată ca fotografia unei diorame. F

NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) Creaţi imagini JPEG prin procesarea RAW a imaginilor NRW (RAW).

122

A143


Opţiunile de redare: meniul de redare

Afişarea meniului redare Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a comuta la fila c şi afişaţi meniul redare (A13). 15/11/2010 15:30 0004.JPG

Playback menu

4 132

Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Rotate image

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi butonul d.

Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A123) M a Print set (Set imprimare)

Dacă alegeţi una dintre următoarele metode pentru imprimarea imaginilor înregistrate pe un card de memorie, fotografiile care urmează să fie imprimate şi numărul de copii pot fi setate anticipat pe cardul de memorie. • Imprimare cu o imprimantă compatibilă DPOF (A220), dotată cu fantă pentru card. • Ordonarea imprimărilor prin intermediul unui laborator foto digital dotat cu serviciu DPOF. • Imprimare prin conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă PictBridge (A220) (A161). (Atunci când scoateţi cardul de memorie din aparatul foto, setările de imprimare pot fi stabilite şi pentru imaginile înregistrate în memoria internă.)

1

Alegeţi Select images (Selectează imagini) şi apăsaţi butonul k.

Mai multe despre redare

a Print Set (Set imprimare): setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare

Print set Select images Delete print set

123


Opţiunile de redare: meniul de redare

2

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii (până la nouă copii pentru fiecare fotografie).

Print selection 1

1

3

• Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a alege fotografiile, apoi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul care indică numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile la care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu sunt imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k atunci când setarea s-a încheiat.

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi şi data fotografierii sau informaţiile despre fotografie.

Mai multe despre redare

• Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Info (Informaţii) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografiere (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Done (Realizat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute după pictograma w afişată în timpul redării.

Print set Done

Date Info

15/11/2010 15:30 0004.JPG

4 132

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

La pasul 1 al procedurii de stabilire a setului de imprimare (A123), alegeţi Delete print set (Ştergere set imprimare) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge ordinile de imprimare pentru toate fotografiile.

D 124

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A72).


Opţiunile de redare: meniul de redare

B

Note privind funcţia Print Set (Set imprimare)

• Atunci când setaţi o ordine de imprimare în modul listare după dată şi există fotografii incluse deja în setul de imprimare, exceptând fotografiile realizate la data specificată, se afişează ecranul din imaginea din dreapta. - Selectaţi Yes (Da) pentru a adăuga la ordinea de imprimare existentă fotografiile realizate la data specificată. - Selectaţi No (Nu) pentru a şterge marcajul de imprimare de pe fotografiile marcate anterior şi pentru a include în ordinea de imprimare doar fotografiile realizate la data specificată. Dacă numărul total de fotografii din ordinea de imprimare depăşeşte 99, se afişează ecranul din imaginea din dreapta. - Selectaţi Yes (Da) pentru a şterge din ordinea de imprimare fotografiile adăugate anterior şi a limita ordinea de imprimare la fotografiile marcate recent. - Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a şterge din ordinea de imprimare fotografiile adăugate recent şi a limita ordinea de imprimare la fotografiile marcate anterior.

Print set Save print marking for other dates?

Yes No

Print set Too many images selected. Remove print marking for other dates?

Yes Cancel

B

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie

Dacă în meniul Set imprimare sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii), data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii, atunci când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A220) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB livrat, pentru imprimare DPOF (A166). • Opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt resetate de fiecare dată când este afişat meniul Print set (Set imprimare). • Data şi ora imprimate pe fotografie sunt cele înregistrate pe aparatul foto în momentul efectuării fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate chiar dacă setarea Date (Dată) a aparatului foto este modificată din meniul de setare după efectuarea fotografiilor.

Mai multe despre redare

• Imaginile NRW (RAW) nu pot fi setate pentru imprimare. Creaţi o imagine JPEG utilizând NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A143), apoi setaţi-o pentru imprimare.

15/11/2010

D

Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii utilizând opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A174) din meniul de setare. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei. Pe fotografii se imprimă numai data şi ora setate la opţiunea Imprimare dată, chiar dacă opţiunea Print set (Set imprimare) este activată cu data selectată în ecranul set imprimare.

125


Opţiunile de redare: meniul de redare

b Slide Show (Diapozitive) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A123) M b Slide show (Diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Start (Pornire) şi apăsaţi butonul k.

Slide show Pause

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (Interval între cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi Start apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). 3s Frame intvl Loop • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Semnul de bifat (w) este adăugat la opţiunea buclă atunci când aceasta este activată. Mai multe despre redare

2

Prezentarea diapozitivelor începe. • Apăsaţi K pe selectorul multiplu rotativ pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa fotografia anterioară. Apăsaţi şi ţineţi apăsat K pentru a avansa rapid sau J pentru a derula. • Pentru a ieşi parţial din prezentare sau a o întrerupe temporar, apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi Terminare sau Reluare. • Atunci când părăsiţi sau întrerupeţi temporar prezentarea de diapozitive, se afişează ecranul din imaginea din dreapta. Alegeţi End (Terminare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare. Alegeţi Restart (Reluare) pentru a reda încă o dată prezentarea de diapozitive.

B 126

Pause

Restart End Frame intvl

Note privind prezentările de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A151) incluse în prezentările de diapozitive. • Prezentările de diapozitive sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar şi atunci când este selectată opţiunea Loop (Buclă) (A181).


Opţiunile de redare: meniul de redare

c Delete (Ştergere): ştergerea mai multor fotografii Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A123) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi o fotografie. De asemenea, se pot şterge mai multe fotografii simultan. Erase selected images (Ştergere imagini selectate) Alegeţi fotografiile pe care doriţi să le ştergeţi din ecranul de selecţie a fotografiei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea imaginilor” (A128). • Atunci când se aleg imagini salvate cu funcţia Image quality (Calitate imagine) (A68) setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază), imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt şterse simultan. Erase all images (Ştergere toate imaginile) Ştergeţi toate fotografiile. În ecranul de selecţie a fotografiei sunt afişate numai imaginile NRW (RAW). Selectaţi şi ştergeţi imaginile. • În cazul fotografiilor la care imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt înregistrate simultan, este ştearsă doar imaginea NRW (RAW). Erase selected JPEG images (Ştergere imagini JPEG selectate) În ecranul de selecţie a fotografiei sunt afişate numai imaginile JPEG. Selectaţi şi ştergeţi imaginile. • În cazul fotografiilor la care imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt înregistrate simultan, este ştearsă doar imaginea JPEG.

B

Mai multe despre redare

Erase selected NRW images (Ştergere imagini NRW selectate)

Note privind ştergerea

• Odată şterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse (A129). • În cazul fotografiilor la care imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt înregistrate simultan, în ecranul de selecţie a fotografiei este afişat I.

127


Opţiunile de redare: meniul de redare

Selectarea imaginilor Ecranul de selecţie a fotografiei, aşa cum este ilustrat în dreapta, este afişat în meniurile următoare. Pentru anumite elemente din meniu poate fi selectată o singură imagine, în timp ce pentru alte elemente pot fi selectate imagini multiple.

Erase selected images

Back

Funcţii pentru care poate fi selectată o singură imagine

Mai multe despre redare

• Meniu redare: Quick retouch (Retuşare rapidă)* (A135), D-Lighting* (A136), Rotate image (Rotire imagine) (A130), Small picture (Imagine mică)* (A137), Black border (Margine neagră)* (A138), Skin softening (Estompare piele)* (A139), Straighten (Îndreptare)* (A141), Miniature effect (Efect miniaturizare)* (A142), NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A143) • Meniu setare: Select an image (Selectează o imagine) în Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A169)

Funcţii pentru care pot fi selectate mai multe imagini • Meniu redare: Select images (Selectează imagini) în Print set (Set imprimare) (A123), Erase selected images (Ştergere imagini selectate) în Delete (Ştergere) (A127), Protect (Protejare) (A129), Hide image (Ascunde imaginea) (A130), Selected images (Imagini selectate) în Copy (Copiere) (A131)

* Aceste meniuri sunt afişate dacă elementele din meniu sunt selectate atunci când meniul redare a fost afişat din alt mod decât modul redare (A13).

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imaginile.

1

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a alege imaginea dorită. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Pentru funcţiile la care poate fi selectată o singură imagine, continuaţi cu pasul 3.

128

Erase selected images

Back


Opţiunile de redare: meniul de redare

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON sau OFF (sau numărul de copii).

Erase selected images

• Atunci când este selectat ON, pe imaginea curentă este afişat un semn de bifat. Pentru a seta mai multe imagini, repetaţi paşii 1 şi 2. Back

3

Apăsaţi butonul k pentru a aplica selecţia imaginilor. • Dacă se selectează opţiuni precum Ştergere imagini selectate, se afişează dialogul de confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

d Protect (Protejare)

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Alegeţi o fotografie din ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi funcţia de protejare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea imaginilor” (A128). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie şterge permanent fişierele protejate (A182).

Mai multe despre redare

Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare (A123) M d Protect (Protejare)

În modul redare (A8, 117), fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s.

129


Opţiunile de redare: meniul de redare

f Rotate Image (Rotire imagine) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A123) M f Rotate image (Rotire imagine)

Modificaţi orientarea fotografiilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere. Imaginile statice pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate cu orientarea „pe înalt” (portret) pot fi rotite cu până la 180° în orice direcţie. Selectaţi o fotografie în ecranul de selecţie a fotografiei (A128) pentru a afişa ecranul de rotire a imaginii. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a roti imaginea la 90°. Rotate image

Mai multe despre redare

Back

Rotate image

Rotate image

Rotate

Back

Rotiţi la 90° în sensul invers al acelor de ceasornic

Rotate

Back

Rotate

Rotiţi la 90° în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu fotografia.

i Hide Image (Ascunde imaginea) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A123) M i Hide image (Ascunde imaginea)

Ascundeţi fotografiile, astfel încât să nu poată fi redate pe ecranul aparatului foto. Alegeţi fotografiile în ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi funcţia de ascundere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea imaginilor” (A128). Fotografiile ascunse nu pot fi şterse utilizând opţiunea Delete (Ştergere). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie (A182) şterge permanent fotografiile ascunse.

130


Opţiunile de redare: meniul de redare

h Copy (Copiere): copierea între cardul de memorie şi memoria internă Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A123) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi butonul k.

Copy

• q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe cardul de memorie. • r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. • Selected images (Imagini selectate): alegeţi fotografiile pe care doriţi să le copiaţi din ecranul de selecţie a fotografiei (A128). • All images (Toate imaginile): copiaţi toate fotografiile.

B

Camera to card Selected images All images

Mai multe despre redare

2

Note privind copierea fotografiilor

• Se pot copia fişiere în format JPEG, NRW, MOV şi WAV. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă există note vocale (A132) ataşate fotografiilor selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate împreună cu fotografiile. • Atunci când se aleg imagini salvate cu funcţia Image quality (Calitate imagine) (A68) setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază), imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt copiate simultan. • Fotografiile înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Atunci când sunt copiate fotografii configurate cu setări Print set (Set imprimare) (A123), setările pentru setul de imprimare nu sunt copiate. Atunci când sunt copiate fotografii configurate cu setări Protect (Protejare) (A129), fotografiile copiate sunt de asemenea protejate. • Fotografiile configurate cu setările Hide image (Ascunde imaginea) (A130) nu pot fi copiate.

C

Mesajul: „Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)”

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie atunci când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de copiere şi copiaţi pe cardul de memorie fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

131


Note vocale: înregistrarea şi redarea Folosiţi microfonul încorporat sau pe cel extern al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografiile marcate cu n în modul de redare cadru întreg (A30).

15/11/2010 15:30 0004.JPG

Înregistrarea notelor vocale

4 132

O notă vocală cu lungime de până la 20 de secunde este înregistrată în timp ce butonul k este ţinut apăsat. • Nu atingeţi microfonul în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor.

17

Redarea notelor vocale Mai multe despre redare

Fotografiile cu note vocale înregistrate pot fi 15/11/2010 15:30 0004.JPG recunoscute după pictograma q afişată în modul redare cadru întreg. Afişaţi o fotografie înregistrată în modul redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k. • Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării pentru a regla volumul. • Apăsaţi din nou butonul k în timpul redării pentru a încheia redarea.

4 132

Ştergerea notelor vocale Alegeţi o fotografie cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l. Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege w şi apăsaţi butonul k. Este ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

Yes No

B

Note referitoare la notele vocale

• Atunci când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia, cât şi nota vocală sunt şterse. • Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7000.

D 132

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).


Editarea fotografiilor

Funcţiile de editare a fotografiilor Imaginile pot fi editate fără dificultate cu acest aparat foto utilizând funcţiile de mai jos. Imaginile editate sunt stocate ca fişiere separate (A203). Funcţie de editare

Utilizare

Quick retouch (Retuşare rapidă) (A135)

Creaţi cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense.

D-Lighting (A136)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Small picture (Imagine mică) Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, indicate pentru (A137) transmiterea ca ataşamente de e-mail. Încadraţi fotografia cu o margine neagră. Utilizaţi această funcţie atunci când doriţi să adăugaţi o margine neagră la o fotografie.

Skin softening (Estompare piele) (A139)

Finisaţi aspectul pielii subiectului.

Straighten (Îndreptare) (A141)

Compensaţi înclinarea.

Miniature effect (Efect miniaturizare) (A142)

Creaţi o copie care arată ca fotografia unei diorame.

NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A143)

Creaţi copii în format JPEG prin procesarea RAW a imaginilor NRW (RAW) utilizând doar aparatul foto, fără a avea nevoie de un computer.

Tăiere (A145)

Tăiaţi fotografia. Măriţi imaginea sau rafinaţi compoziţia şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

B

Editarea fotografiilor

Black border (Margine neagră) (A138)

Note privind editarea fotografiilor

• Imaginile fotografiate cu Image size (Dimensiune imagine) (A70) setată la I 3648×2432, z 3584×2016 şi H 2736×2736 pot fi modificate utilizând doar funcţia de editare Margine neagră. • Atunci când nu pot fi detectate figuri în imagine, funcţia Estompare piele nu poate fi aplicată (A139). • La imaginile NRW (RAW) nu poate fi aplicată altă funcţie de editare decât procesarea NRW (RAW). Editaţi o imagine JPEG creată prin procesare NRW (RAW). • Funcţiile de editare ale COOLPIX P7000 nu sunt disponibile pentru fotografii efectuate cu alte aparate foto digitale decât COOLPIX P7000. • Dacă o copie creată utilizând COOLPIX P7000 este vizualizată pe un alt aparat foto digital, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată corect sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

133


Funcţiile de editare a fotografiilor

C

Restricţii privind editarea fotografiilor

Următoarele limitări se aplică la editarea fotografiilor create prin editare.

Copii create prin: Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting

Pot fi editate cu: Se pot utiliza funcţiile Skin softening (Estompare piele), Small picture (Imagine mică) sau tăiere. Quick retouch (Retuşare rapidă) şi D-Lighting nu pot fi utilizate împreună.

Small picture (Imagine mică) Straighten (Îndreptare) Nu se pot utiliza funcţii suplimentare de editare. Miniature effect (Efect miniaturizare) Tăiere Skin softening (Estompare piele)

Se pot utiliza funcţiile Quick retouch (Retuşare rapidă), D-Lighting, Small picture (Imagine mică) sau tăiere.

Black border (Margine neagră)

Nu se pot utiliza funcţii suplimentare de editare. La o fotografie creată cu o funcţie de editare diferită nu se poate adăuga o margine neagră.

NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW))

Se pot utiliza funcţii suplimentare de editare.

Editarea fotografiilor

• Copiile create prin editare nu pot fi editate din nou utilizând aceeaşi funcţie de editare. • Pentru a utiliza o funcţie de editare împreună cu funcţiile imagine mică şi tăiere, folosiţi mai întâi cealaltă funcţie de editare, apoi folosiţi funcţiile imagine mică şi tăiere ca ultimă operaţiune de editare efectuată asupra fotografiei respective. • Imaginile fotografiate cu funcţia estompare piele pot fi editate cu această funcţie.

D

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţii de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţii de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră de înregistrare ca şi originalul. • Chiar dacă fotografiile marcate pentru Print set (Set imprimare) (A123) sau Protect (Protejare) (A129) sunt utilizate pentru editare, aceste setări nu se reflectă pe copiile editate.

134


Editarea fotografiilor k Quick Retouch (Retuşare rapidă): îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile retuşate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A116) şi apăsaţi butonul d. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi butonul k. • Versiunea originală este afişată pe partea stângă şi versiunea editată este afişată pe partea dreaptă.

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării şi apăsaţi butonul k.

Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Rotate image

Editarea fotografiilor

3

Playback menu

Quick retouch

• Este creată o copie retuşată. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d. Normal Back

• Copiile retuşate rapid pot fi recunoscute după pictograma s afişată în timpul redării.

Amount

15/11/2010 15:30 0004.JPG

132 132

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

135


Editarea fotografiilor

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului Creaţi copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A116) şi apăsaţi butonul d. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi butonul k. • Versiunea originală este afişată pe partea stângă şi versiunea editată este afişată pe partea dreaptă.

Editarea fotografiilor

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Rotate image

D-Lighting

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d. Normal Back

• Copiile realizate cu funcţia D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

Amount

15/11/2010 15:30 0004.JPG

132 132

D 136

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).


Editarea fotografiilor

g Small Picture (Imagine mică): redimensionarea fotografiilor Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei. Potrivită pentru afişarea pe pagini web sau transmiterea ca fişier ataşat la e-mail. Dimensiunile disponibile sunt l 640×480, m 320×240 sau n 160×120. Copiile mici sunt stocate ca fişiere separate cu un nivel de compresie de 1:16.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A116) şi apăsaţi butonul d. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2

4

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Hide image Small picture Copy Black border Skin softening Straighten Miniature effect

Small picture 640×480 320×240 160×120

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k. • Copia este afişată cu un cadru gri.

D

Playback menu

Editarea fotografiilor

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi butonul k.

Create small picture file?

Yes No

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

137


Editarea fotografiilor

j Black Border (Margine neagră): adăugarea unei margini negre la fotografii Această funcţie creează margini negre în jurul fotografiei. Alegeţi între o linie Thin (Îngustă), Medium (Medie) sau Broad (Lată). Fotografiile create sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A116) şi apăsaţi butonul d. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2

Editarea fotografiilor

3

4

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege j Black border (Margine neagră) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi grosimea dorită a marginii şi apăsaţi butonul k.

Hide image Small picture Copy Black border Skin softening Straighten Miniature effect

Black border Thin Medium Broad

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, cu o margine neagră. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k. • Copiile create prin editare cu margini negre pot fi recunoscute după pictograma J afişată în timpul redării.

B

Playback menu

Create a copy with a black border?

Yes No

Black Border (Margine neagră)

• O porţiune a fotografiei echivalentă cu grosimea marginii negre este tăiată, deoarece marginea neagră se suprapune peste fotografie. • Atunci când o fotografie cu margine neagră este imprimată utilizând funcţia de imprimare fără margini a imprimantei, este posibil ca marginea neagră să nu se imprime.

D 138

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).


Editarea fotografiilor

e Skin Softening (Estompare piele): finisarea aspectului pielii Funcţia Estompare piele poate fi aplicată figurilor detectate în imaginile deja fotografiate pentru a adăuga un efect de finisare a aspectului pielii. Fotografiile editate cu această funcţie sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A116) şi apăsaţi butonul d. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege e Skin softening (Estompare piele) şi apăsaţi butonul k.

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării şi apăsaţi butonul k.

Hide image Small picture Copy Black border Skin softening Straighten Miniature effect

Editarea fotografiilor

• Apare ecranul care vă permite setarea gradului de finisare a pielii. • Dacă în imagine nu poate fi detectată nicio figură, se afişează un avertisment şi ecranul revine la meniu de redare.

Playback menu

Skin softening

• Se afişează un ecran de confirmare şi apare imaginea, cu zoom aplicat pe figura editată prin funcţia Estompare piele. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d.

Normal Back

Amount

139


Editarea fotografiilor

4

Confirmaţi rezultatele. • Se poate îmbunătăţi aspectul pielii la maximum 12 feţe, în ordinea apropierii de centrul cadrului. • Atunci când se editează mai multe figuri cu funcţia estompare piele, utilizaţi J şi K de pe selectorul multiplu rotativ pentru a comuta la figura afişată. Back • Pentru a regla gradul de finisare, apăsaţi butonul d şi reveniţi la pasul 3. • Pentru a crea o copie editată cu funcţia estompare piele, apăsaţi butonul k. • Copiile create cu funcţia estompare piele pot fi recunoscute 15/11/2010 0004.JPG după pictograma E afişată în timpul redării.

Preview

Save

15:30

132 132

Editarea fotografiilor

B

Notă privind funcţia Skin Softening (Estompare piele)

În funcţie de anumite condiţii, de exemplu direcţia în care este îndreptată faţa subiectului sau luminozitatea feţei, este posibil ca figura să nu fie detectată corect sau să nu se obţină efectul dorit.

D 140

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).


Editarea fotografiilor

R Straighten (Îndreptare): compensarea înclinării imaginii Compensaţi înclinarea imaginilor fotografiate. Fotografiile editate cu această funcţie sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A116) şi apăsaţi butonul d. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege R Straighten (Îndreptare) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul corespunzător funcţiei Îndreptare.

Compensaţi înclinarea. • Apăsaţi J pentru a roti imaginea în sensul invers al acelor de ceasornic cu 1 grad. • Apăsaţi K pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic cu 1 grad. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d. • Pentru a crea o copie editată cu funcţia de îndreptare, apăsaţi butonul k. • Copiile create cu funcţia de îndreptare pot fi recunoscute după pictograma G afişată în timpul redării.

Hide image Small picture Copy Black border Skin softening Straighten Miniature effect

Straighten

Back

Rotate

Editarea fotografiilor

3

Playback menu

15/11/2010 15:30 0004.JPG

132 132

B

Note privind funcţia Straighten (Îndreptare)

• Atunci când se editează prin îndreptare, marginile fotografiei sunt tăiate. Cu cât înclinarea imaginii este mai mare, cu atât mai mare va fi zona tăiată din jurul fotografiei. • Îndreptarea poate fi realizată până la 15 grade.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

141


Editarea fotografiilor

S Miniature Effect (Efect miniaturizare): setarea efectelor de miniaturizare cu primplan Creaţi o copie care arată ca fotografia unei diorame. Pentru aplicarea efectului de miniaturizare sunt adecvate imaginile fotografiate privind în jos dintr-un loc înalt, cu subiectul principal aproape de centrul ecranului. Fotografiile editate cu această funcţie sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A116) şi apăsaţi butonul d. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2 Editarea fotografiilor

3

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege S Miniature effect (Efect miniaturizare) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi OK şi apoi apăsaţi butonul k.

Playback menu Hide image Small picture Copy Black border Skin softening Straighten Miniature effect

Miniature effect

• Se afişează un ecran de confirmare. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. OK Cancel

4

Verificaţi efectul şi apăsaţi butonul k.

Preview

• Este creată o copie cu efectul de miniaturizare aplicat. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d. • Copiile create prin editare cu efect de miniaturizare pot fi recunoscute după pictograma H afişată în timpul redării. Save

D 142

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).


Editarea fotografiilor

F NRW (RAW) Processing (Procesare NRW (RAW)): crearea imaginilor JPEG din imagini NRW Creaţi copii în format JPEG efectuând cu aparatul foto procesarea RAW a imaginilor NRW (RAW) salvate cu Image quality (Calitate imagine) (A68) setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază).

1

Apăsaţi butonul d în modul redare. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A14).

2

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J ori K pentru a alege fotografia pe care doriţi să o editaţi prin procesare RAW şi apăsaţi butonul k.

Playback menu NRW (RAW) processing

NRW (RAW) processing

Editarea fotografiilor

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege F NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) şi apăsaţi butonul k.

• Este afişat meniul de procesare NRW (RAW). Back

143


Editarea fotografiilor

4

Setaţi parametrii de procesare NRW (RAW).

NRW (RAW) processing

White balance • Aplicaţi setările de mai jos în timp ce verificaţi imaginea şi rotiţi controlul zoomului spre g (i). Rotiţi controlul din nou spre g (i) pentru a reveni la ecranul de setare. - White balance (Balans de alb): alegeţi o setare pentru EXE balans de alb (A76). Reset Check - Exp. +/-: reglaţi luminozitatea. - Picture Control: alegeţi o setare pentru procesarea imaginii (A92). - Image quality (Calitate imagine): alegeţi setarea de calitate a imaginii dintre Fine (Înaltă), Normal (Normală) sau Basic (De bază) (A68). - Image size (Dimensiune imagine): alegeţi o dimensiune a imaginii (A70). Imaginea este tăiată dacă sunt selectate setările I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736. - Distortion control (Control distorsiune): setaţi controlul distorsiunii (A104). - D-Lighting: îmbunătăţiţi luminozitatea şi contrastul în porţiunile întunecate ale fotografiei (A136). • Apăsaţi butonul l pentru a reveni la setările implicite. • Alegeţi EXE după ce toate setările au fost ajustate.

Editarea fotografiilor

5

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o imagine JPEG procesată NRW (RAW). • Pentru a anula crearea imaginii, alegeţi No (Nu).

Create a JPEG copy at these settings?

Yes No

B

Note privind funcţia NRW (RAW) Processing (Procesare NRW (RAW))

• Aparatul foto COOLPIX P7000 poate crea copii în format JPEG doar după imagini NRW (RAW) fotografiate cu COOLPIX P7000. • Procesarea NRW (RAW) > White balance (Balans de alb) > Preset manual (Presetare manuală) nu poate fi selectată pentru fotografii efectuate cu altă setare pentru White balance (Balans de alb) decât Preset manual (Presetare manuală).

D 144

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A72). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).


Editarea fotografiilor

a Tăiere: tăierea imaginilor Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când u este afişat cu zoomul de redare (A118) activat. Copiile tăiate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i) în modul redare cadru întreg (A30) pentru a aplica zoomul pe o imagine. • Pentru a tăia o imagine afişată cu orientarea „pe înalt” (portret), măriţi imaginea până când dispar barele de culoare neagră afişate pe ambele părţi laterale ale monitorului. Imaginea tăiată este afişată cu orientarea peisaj. Pentru a tăia imaginea cu orientarea curentă „pe înalt” (portret), utilizaţi mai întâi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A130) pentru a roti imaginea astfel încât să fi afişată cu orientarea peisaj. Apoi măriţi imaginea pentru tăiere, tăiaţi-o şi rotiţi imaginea tăiată înapoi la orientarea „pe înalt” (portret).

2

Rafinaţi compoziţia copiei.

3

Apăsaţi butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o nouă imagine, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

C

4.0

Editarea fotografiilor

• Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a derula imaginea până când pe monitor este vizibilă doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

Save this image as displayed?

Yes No

Image Size (Dimensiune imagine)

Cu cât intervalul de tăiere este mai mic, cu atât dimensiunea copiei tăiate este mai mică (numărul de pixeli). Atunci când setarea de dimensiune a imaginii pentru o copie tăiată este 320×240 sau 160×120, în jurul imaginii apare un cadru de culoare gri în timpul redării şi pictogramele imagine mică B sau C sunt afişate pe partea stângă a monitorului.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

145


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Filmele de înaltă definiţie pot fi înregistrate cu sunet. • Indiferent de memoria disponibilă rămasă pe cardul de memorie, lungimea maximă pentru un singur film este de 29 de minute.

1

Rotiţi selectorul de moduri la D. • Pe monitor este indicată durata de timp disponibilă pentru înregistrare.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. • Aparatul foto focalizează în zona de focalizare centrală. Zona de focalizare nu este afişată la înregistrarea filmului. 7m23s • Atunci când se realizează filme de înaltă definiţie sau filme full HD, formatul de imagine al ecranului de fotografiere este comutat la 16:9 (filmul este înregistrat în intervalul indicat pe partea dreaptă a ecranului). • Pe monitor este indicată durata de timp rămasă pentru înregistrare. Înregistrarea se opreşte automat atunci când durata de timp de înregistrare se scurge.

Înregistrarea şi redarea filmelor

3

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a încheia înregistrarea.

B

Notă privind înregistrarea filmelor

Atunci când indicatorul luminos AF clipeşte după înregistrare, filmul este salvat. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie înainte de încheierea procesului de salvare pot duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

C

146

Microfoane externe

În locul microfonului încorporat, la conectorul pentru microfon extern (A5) poate fi conectat un microfon disponibil în comerţ pentru înregistrarea sunetului în timpul realizării filmului sau a notelor vocale pentru imaginile statice (A132). Utilizaţi un microfon extern care corespunde specificaţiilor pentru „Conector pentru microfon extern” din secţiunea „Terminal I/O”. (A218) a capitolului „Specificaţii.” • Atunci când este conectat un microfon extern, funcţia Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt) (A150) din meniul film nu poate fi utilizată.


Înregistrarea filmelor

B

Note privind înregistrarea filmelor

• Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare (A221). Dacă viteza de transfer a cardului este lentă, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. • Utilizarea zoomului digital cauzează deteriorarea calităţii imaginii. Dacă începeţi înregistrarea filmului fără a utiliza zoomul digital şi rotiţi controlul zoomului în direcţia g, zoomul se opreşte la nivelul de zoom optic maxim. Eliberaţi controlul zoomului şi rotiţi-l din nou în direcţia g pentru a declanşa zoomul digital. • Este posibil să se înregistreze sunetul emis la utilizarea controlului zoomului sau al diafragmei în momentul modificării luminozităţii sau sunetul declanşat la aplicarea zoomului, a focalizării automate sau a reducerii vibraţiilor. Pentru a reduce la minimum înregistrarea sunetului zoomului, setaţi Zoom speed (Viteză zoom) în meniul de setare la Auto (Automată) (setare implicită) sau la Quiet (Silenţioasă) (A179). • „Pata” (A198) vizibilă pe monitor la înregistrarea filmelor va fi înregistrată odată cu filmele. Se recomandă evitarea obiectelor luminoase, cum ar fi soarele, reflexiile soarelui sau luminile electrice în timpul înregistrării filmelor.

B

Note privind modul Autofocus (Focalizare automată)

• Atunci când Autofocus mode (Mod focalizare automată) din meniul film este setat la A Single AF (AF unic) (setare implicită), focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate (A150). • Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A29). În acest caz, încercaţi următoarele: 1. Înainte de înregistrare, setaţi Autofocus mode (Mod focalizare automată) în meniul film la A Single AF (AF unic) (setare implicită). 2. Poziţionaţi un subiect diferit în mijlocul ecranului, la aceeaşi distanţă. Apăsaţi butonul de declanşare pentru a începe înregistrarea filmului şi modificaţi compoziţia.

Note privind temperatura aparatului foto

Atunci când se utilizează anumite funcţii, precum înregistrarea filmelor, pentru o perioadă lungă de timp sau când aparatul foto este folosit într-o locaţie cu temperatură ambientală ridicată, este posibil ca temperatura aparatului foto să crească. Aceasta nu este o defecţiune.

C

Funcţiile disponibile la înregistrarea filmelor

• Compensarea expunerii (A43) poate fi reglată. A (Autofocus (Focalizare automată)), D (Macro close-up (Primplan macro)) sau B (Infinity (Infinit)) pot fi selectate pentru modul focalizare (A40). • Opţiunea telecomandă cu răspuns rapid din modul telecomandă (A38) este disponibilă. Funcţiile autodeclanşator şi cronometru zâmbet nu pot fi utilizate. • Bliţul nu se declanşează. • Rotiţi selectorul meniu rapid la a sau c şi apăsaţi pe butonul meniu rapid pentru a seta Movie options (Opţiuni film) (A148) sau White balance (Balans de alb) (A76). • Apăsaţi butonul d înainte de începerea înregistrării filmului pentru a afişa fila D (film) şi selectaţi setările meniului film (A149). • Setările nu pot fi modificate în timpul înregistrării filmului. Verificaţi setările înainte de înregistrarea filmului.

Înregistrarea şi redarea filmelor

B

147


Înregistrarea filmelor

Selectarea unui tip de film pentru înregistrare Puteţi alege tipul de film pentru înregistrare. Cu cât rezoluţia şi rata bitului este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai ridicată, dar dimensiunea fişierului creşte. Opţiune

Descriere

x HD 720p (1280×720) (setare implicită)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie. Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat. • Dimensiune imagine: 1280×720 pixeli • Rată de bit film: 9 Mbps

y VGA (640×480)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 640×480 pixeli • Rată de bit film: 3 Mbps

z QVGA (320×240)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 320×240 pixeli • Rată de bit film: 640 kbps

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Rata de bit a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. Întrucât a fost adoptat un sistem de rată de bit variabilă (VBR), rata de înregistrare a filmului variază automat în funcţie de subiect, astfel încât se înregistrează mai multe date pe secundă pentru filme care conţin subiecte care se mişcă frecvent, ceea ce măreşte dimensiunea fişierului film. • Cadenţa cadrelor este de aproximativ 24 de cadre pe secundă (fps) pentru HD 720p (1280×720) şi de 30 de cadre pe secundă (fps) pentru VGA (640×480) sau QVGA (320×240).

Setarea opţiunilor pentru film

1

Rotiţi selectorul meniu rapid la a şi apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Se afişează meniul rapid. • Rotiţi selectorul de moduri (A44) la D.

2

Alegeţi tipul de film cu selectorul de comandă. • Este afişată lungimea maximă a filmului pentru tipul de film selectat.

Movie options HD 720p (1280×720)

47m15s

Lungimea maximă a filmului

3 148

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Afişajul monitorului revine la modul fotografiere.


Înregistrarea filmelor

C

Lungimea maximă a filmului Opţiune

Memorie internă (79 MB)

Card de memorie (4 GB)*

x HD 720p (1280×720) (setare implicită)

1 min. 10 sec.

55 min

y VGA (640×480)

3 min. 22 sec.

2 h 30 min.

13 min. 57 sec.

11 h

z QVGA (320×240)

Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului variază în funcţie de marca respectivului card de memorie şi de rata bitului filmului realizat. * Durata maximă de înregistrare pentru un singur film este de 29 de minute. Lungimea maximă a filmului, afişată în timpul înregistrării, este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru un film mai lung.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

Schimbarea setărilor pentru modul film Următoarele opţiuni pot fi setate în meniul film. A150

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

A150

Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt) Specificaţi dacă doriţi să reduceţi zgomotul vântului în timpul înregistrării filmului.

Afişarea meniului film Rotiţi selectorul de moduri la D (film). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a comuta la fila D şi afişaţi meniul film (A14).

Înregistrarea şi redarea filmelor

Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează la înregistrarea filmelor.

Movie Autofocus mode Wind noise reduction

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniu (A12). • Apăsaţi butonul d pentru a ieşi din meniul film.

149


Înregistrarea filmelor

Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) (A149) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează la înregistrarea filmelor. Opţiune

Descriere

A Single AF (AF unic) (setare implicită)

Blochează focalizarea atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect rămâne aproximativ aceeaşi.

B Full-time AF (AF permanent)

Aparatul foto focalizează continuu în timpul înregistrării filmului. Opţiunea este adecvată pentru înregistrarea filmelor atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect se schimbă. Este posibil ca sunetul produs de aparatul foto care focalizează să fie înregistrat. Dacă sunetul este perceptibil, se recomandă setarea la Single AF (AF unic).

Wind Noise Reduction (Reducere zgomot vânt) Înregistrarea şi redarea filmelor

Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) (A149) M Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt)

Specificaţi dacă doriţi să reduceţi zgomotul vântului în timpul înregistrării filmului. Opţiune

Descriere

Y On (Activat)

Înregistrează concomitent cu minimizarea zgomotului produs de vântul care suflă în microfonul încorporat al aparatului foto. Opţiune adecvată pentru înregistrarea în condiţii de vânt puternic. În timpul înregistrării, este posibil ca şi alte sunete, nu numai zgomotul vântului, să fie dificil de auzit.

k Off (Dezactivat) (setare implicită)

Zgomotul produs de vânt nu este redus.

Dacă setarea Reducere zgomot vânt este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B 150

Notă privind funcţia Wind Noise Reduction (Reducere zgomot vânt)

Atunci când microfonul extern (A146) este utilizat pentru fotografiere, funcţia Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt) nu este disponibilă.


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A30), filmele pot fi recunoscute după pictograma opţiuni film (A148). Pentru a reda un film, apăsaţi butonul k.

15/11/2010 15:30 0010.MOV

10m16s

Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării pentru a regla volumul. Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege o comandă de redare, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

7m42s

În timpul redării Pentru

Utilizaţi

Indicator de volum

Descriere

Derulare

A

Derulaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

Avansare

B

Avansaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

Pauză

Terminare

E

G

C

Derulaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula continuu.*

D

Avansaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a avansa continuu.*

I

Extrageţi şi salvaţi doar anumite părţi din film (A152).

H

Salvaţi cadrul extras dintr-un film sub forma unei imagini statice (A153).

F

Reluaţi redarea.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă.

Reveniţi la modul redare cadru întreg.

* Filmul poate fi avansat sau derulat cadru cu cadru şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ sau a selectorului de comandă.

B

Notă privind redarea filmului

Filmele realizate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7000 nu pot fi redate.

151


Redarea filmului

Editarea filmelor Puteţi extrage doar anumite părţi dintr-un film şi le puteţi salva ca fişiere separate.

1 2

Redaţi şi puneţi pe pauză filmul pe care doriţi să-l editaţi (A151). Folosiţi J sau K de pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege I din comenzile de redare şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul de editare a filmului. 7m42s

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta J (Choose start point (Alegere punct început)) dintre controalele de redare pentru editare.

Choose start point

• Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J ori K pentru muta punctul de început de la capătul din stânga la poziţia de start a secţiunii dorite. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi H sau I pentru a alege L (Back (Înapoi)), apoi apăsaţi pe butonul k. Înregistrarea şi redarea filmelor

4

Apăsaţi H sau I pentru a alege K (Choose end point (Alegere punct sfârşit)).

8m48s

Choose end point

• Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J ori K pentru muta punctul de sfârşit de la capătul din dreapta la poziţia de sfârşit a secţiunii dorite. • Pentru a verifica filmul în secţiunea specificată înainte de a o 5m52s salva, alegeţi c (Previzualizare) şi apăsaţi butonul k. Chiar şi în timpul redării previzualizării, volumul poate fi reglat cu ajutorul controlului zoomului g/f şi elementele pot fi selectate cu selectorul multiplu rotativ. Pentru a opri redarea previzualizării, apăsaţi butonul k.

5

După încheierea setărilor, apăsaţi H sau I pentru a alege m (Save (Salvare)), apoi apăsaţi butonul k.

6

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Filmul editat este salvat. • Pentru a anula salvarea, alegeţi No (Nu).

Save OK?

Yes No

152


Redarea filmului

B

Note privind editarea filmelor

• După ce un film a fost creat prin editare, nu mai poate fi folosit pentru extragerea unei secţiuni. Pentru a extrage o altă parte a filmului, selectaţi şi editaţi filmul original. • Întrucât filmele editate sunt extrase în unităţi de 1 secundă, porţiunile extrase pot fi uşor diferite de punctul de început şi de sfârşit setat. Secţiunile mai scurte de două secunde nu pot fi extrase. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203).

Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică Un cadru dintr-un film înregistrat poate fi extras şi salvat sub forma unei imagini statice. • Puneţi filmul pe pauză şi afişaţi ecranul care urmează să fie extras (A151). • Alegeţi H din comenzile de redare cu J sau K de pe selectorul multiplu rotativ, apoi apăsaţi butonul k. 7m42s

Copy this frame as a still image?

Yes No

- x HD 720p (1280×720) ➝ R 1280×720 - y VGA (640×480) ➝ S 640×480 - z QVGA (320×240) ➝ s 320×240

• Atunci când imaginea este salvată cu s 320×240, în timpul redării este afişată cu un cadru de culoare gri.

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Atunci când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a salva cadrul. Pentru a anula salvarea, alegeţi No (Nu). • Imaginea statică este salvată cu setarea Normal (Normală) pentru calitatea imaginii. Dimensiunea imaginii este determinată de tipul (rezoluţia) (A148) filmului original.

Ştergerea filmelor care nu mai sunt necesare Apăsaţi butonul l atunci când un film este selectat în modul redare cadru întreg (A30) sau în modul redare miniaturi (A116) pentru a afişa dialogul de confirmare pentru ştergere. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge filmul sau selectaţi No (Nu) pentru a ieşi fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

Yes No

153


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor pentru a reda fotografiile pe televizor. Dacă televizorul dvs. este echipat cu un conector HDMI, îl puteţi conecta la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI disponibil în comerţ, pentru a vă bucura de filmele înregistrate la calitate de înaltă definiţie.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV. La conectarea cu cablul audio/video furnizat • Conectaţi fişa galbenă la jack-ul intrare video de pe televizor şi fişele roşie şi albă la jack-urile intrare audio. Galben Alb Roşu

La conectarea cu un cablu HDMI disponibil în comerţ • Conectaţi fişa la jack-ul HDMI de pe televizor.

În jack-ul HDMI

Conector HDMI mini (tip C)

154


Conectarea la TV

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Aparatul foto intră în modul de redare, iar fotografiile înregistrate sunt afişate pe televizor. • Cât timp aparatul foto este conectat la televizor, monitorul rămâne oprit.

Note privind conectarea unui cablu HDMI

• Cablul HDMI nu este furnizat împreună cu aparatul foto. Utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la un televizor. Terminalul de ieşire al acestui aparat foto este un conector HDMI mini (tip C). Atunci când achiziţionaţi un cablu HDMI, asiguraţi-vă că dispozitivul terminal al cablului este un conector HDMI mini. • Pentru a vă bucura pe deplin de redarea la calitate de înaltă definiţie atunci când aparatul foto este conectat la un televizor cu conector HDMI, recomandăm fotografierea imaginilor statice cu Image size (Dimensiune imagine) setată la C 2048×1536 sau o valoare mai mare şi înregistrarea filmelor cu Movie options (Opţiuni film) setată la x HD 720p (1280×720).

B

Note privind conectarea cablului audio/video

• Atunci când conectaţi cablului, conectorul trebuie să fie orientat corect. Nu introduceţi conectorul în aparatul foto cu forţa. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul de la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan la aparatul foto un cablu audio/video şi un cablu HDMI. • Nu conectaţi simultan la aparatul foto un cablu HDMI şi un cablu USB.

B

Dacă pe ecranul televizorului nu apare nimic

Asiguraţi-vă că opţiunile TV settings (Setări TV) (A183) din meniul de setare (A167) sunt configurate corect pentru televizorul dvs.

155


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile pe un computer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Utilizaţi discul CD ViewNX 2 inclus şi instalaţi următoarele programe software pe computer. • ViewNX 2: utilizaţi funcţia de transfer a imaginilor „Nikon Transfer 2” pentru a salva imaginile capturate cu aparatul foto pe computer. Imaginile salvate pot fi vizualizate şi tipărite. De asemenea, pot fi folosite funcţiile de editare a imaginilor sau filmelor. • Panorama Maker 5: acest program software poate uni o serie de imagini pentru a crea o imagine panoramică. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid.

Sisteme compatibile de operare Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) sau Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4) Pentru informaţii referitoare la cerinţele pentru redarea filmelor în format înaltă definiţie, consultaţi „Cerinţele sistemului” din informaţiile ajutătoare ale ViewNX 2 (A160). Consultaţi site-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

156

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer pentru a transfera imaginile, utilizaţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-5a şi conectorul de alimentare EP-5A (disponibile separat), COOLPIX P7000 poate fi alimentat de la o priză electrică. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor CA decât EH-5a sau un alt conector de alimentare decât EP-5A.


Conectarea la computer

Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat ViewNX 2. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus.

4

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Porniţi aparatul foto. • Indicatorul luminos aparat pornit se aprinde. Monitorul aparatului foto rămâne oprit.

B

Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

157


Conectarea la computer

5

Porniţi programul ViewNX 2 utilizat pentru transferul imaginilor din Nikon Transfer 2 instalat pe calculator.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Dacă este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P7000, faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din caseta de dialog Change program (Schimbare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P7000. • Windows Vista Dacă este afişată caseta de dialog AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2). • Windows XP Dacă este afişată caseta de selectare a unei acţiuni, selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer 2 va porni automat când aparatul foto este conectat la computer dacă aţi bifat opţiunea Yes (Da) în caseta de dialog Auto-Launch setting (Configurare lansare automată) la prima instalare a programului Nikon Transfer 2. • Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, imaginile nu vor fi transferate. • Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult.

158


Conectarea la computer

6

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Buton Start Transfer (Start transfer)

Pe calculator vor fi transferate toate imaginile care nu au fost transferate (setare implicită a ViewNX 2). ViewNX 2 va porni automat când transferul s-a terminat (setare implicită a ViewNX 2). Imaginile transferate vor putea fi vizualizate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dispozitiv Source (Sursă)

Pentru informaţii suplimentare despre ViewNX 2, consultaţi informaţiile ajutătoare din ViewNX 2 (A160).

Deconectarea aparatului foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

159


Conectarea la computer

C

Transferul imaginilor folosind fanta pentru carduri a calculatorului sau un cititor de carduri disponibil în comerţ

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă în fanta pentru cardul de memorie sau într-un cititor de carduri disponibil în comerţ este introdus un card de memorie, imaginile vor putea fi transferate folosind „Nikon Transfer 2”, programul de transfer al imaginilor integrat în ViewNX 2. • Cardul de memorie utilizat trebuie să fie compatibil cu cititorul de carduri sau cu orice alt dispozitiv de citire a cardurilor. • Pentru a transfera imaginile, introduceţi cardul de memorie în cititorul de carduri sau în fanta pentru carduri şi urmaţi indicaţiile de la pasul 5 (A158). • Pentru a transfera pe un calculator imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie să fie mai întâi copiate pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A131).

D

Pornirea manuală a programelor ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2

Windows Selectaţi meniul Start ➝ All Programs (Toate programele) ➝ ViewNX 2 ➝ ViewNX 2. De asemenea, cu un clic dublu pe pictograma comenzii rapide ViewNX 2 de pe desktop va porni şi programul ViewNX 2. Mac OS X Deschideţi directorul Applications (Aplicaţii), deschideţi în următoarea ordine directoarele Nikon Software ➝ ViewNX 2 şi faceţi dublu clic pe pictograma ViewNX 2. De asemenea, cu un clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock va porni şi programul ViewNX 2. Faceţi clic pe Transfer (Transfer) din ecranul ViewNX 2 pentru a deschide Nikon Transfer 2.

D

Vizualizarea informaţiilor din ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2)

Pentru informaţii suplimentare referitoare la ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2, porniţi ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2 şi selectaţi ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea imaginilor panoramice folosind Panorama Maker 5

• Utilizaţi o serie de imagini capturate în modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A55) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker 5. • Puteţi instala programul Panorama Maker 5 pe computer utilizând pachetul software furnizat pe discul CD ViewNX 2. • După finalizarea instalării, urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a porni programul Panorama Maker 5. Windows Selectaţi meniul Start ➝ All Programs (Toate programele) ➝ ArcSoft Panorama Maker 5 ➝ Panorama Maker 5. Mac OS X Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Panorama Maker 5, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în programul Panorama Maker 5.

D

Numele fişierelor imagine şi numele folderelor

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A203) pentru mai multe informaţii.

160


Conectarea la o imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A220) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Paşii pentru imprimare sunt următorii. Fotografiaţi

Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A162)

Imprimaţi fotografiilor una câte una (A163)

Imprimaţi simultan mai multe fotografii (A164)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi fotografiile pentru imprimare cu ajutorul opţiunii set imprimare (Set imprimare: A123)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Atunci când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă sunt utilizate adaptorul CA EH-5a şi conectorul de alimentare EP-5A (disponibile separat), COOLPIX P7000 poate fi alimentat de la o priză electrică. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor CA decât EH-5a sau un alt conector de alimentare decât EP-5A .

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea imaginilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, pentru imprimarea imaginilor înregistrate pe cardul de memorie sunt disponibile şi următoarele opţiuni: • Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru imprimarea utilizând aceste metode, specificaţi imaginile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A123) din meniul redare.

161


Conectarea la o imprimantă

Conectarea aparatului foto la imprimantă

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB livrat. • Verificaţi orientarea corectă a conectorului. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul.

4

Porniţi aparatul foto. • Atunci când conectarea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se afişează pe monitorul aparatului foto. Apoi se afişează ecranul Print selection (Imprimare selecţie) (2). 1

2

Print selection

15/11 2010 NO. 32 32

D 162

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A72).


Conectarea la o imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A162), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi butonul k.

Print selection

15/11 2010

2

Alegeţi Copies (Copii) şi apoi apăsaţi butonul k.

NO. 32 32

PictBridge Start print Copies Paper size

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

Copies

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la redarea cadru întreg.

4

4

5

Alegeţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k.

PictBridge

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi butonul k.

Paper size

• Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

Start print Copies Paper size

Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in. Letter

163


Conectarea la o imprimantă

6

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

7

Alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apoi apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la cel indicat la pasul 1. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002 / 004

Cancel

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

Imprimarea simultană a mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A162), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Atunci când este afişat ecranul Print selection (Imprimare selecţie), apăsaţi butonul d. • Se afişează Print menu (Meniu imprimare).

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi butonul d.

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

164

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in. Letter


Conectarea la o imprimantă

4

Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii 10 Print selection (până la nouă copii pentru fiecare fotografie). • Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu rotativ 1 1 3 pentru a alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul care indică numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile la care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu sunt imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k atunci când setarea s-a încheiat. • Atunci când se afişează meniul indicat în imaginea din partea dreaptă, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Print selection (Imprimare selecţie)

Print selection 010 prints

Start print Cancel

Print all images (Imprimare toate imaginile) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimate una câte una. • Atunci când se afişează meniul indicat în imaginea din partea dreaptă, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print all images 018 prints

Start print Cancel

165


Conectarea la o imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare la opţiunea Print set (Set imprimare) (A123) pot fi imprimate. • Atunci când se afişează meniul indicat în imaginea din partea dreaptă, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, alegeţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi butonul k. Pentru a imprima fotografii, apăsaţi din nou butonul k.

DPOF printing 010 prints

Start print View images Cancel

10

View images

Back

5

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la cel indicat la pasul 2. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002 / 004

Cancel

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

C 166

Paper Size (Dimensiune hârtie)

Aparatul foto acceptă următoarele dimensiuni de hârtie: Default (Implicit) (dimensiunea implicită a hârtiei pentru imprimanta curentă), 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Sunt afişate doar dimensiunile acceptate de imprimanta curentă.


Setarea de bază a aparatului foto

Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni.

Setarea de bază a aparatului foto

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) A169 Alegeţi dacă doriţi să fie afişat ecranul de întâmpinare pe monitor atunci când aparatul foto este pornit. Date (Dată) A170 Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi de destinaţie. Monitor settings (Setări monitor) A173 Setaţi afişajul imaginii după fotografiere, luminozitatea ecranului şi opţiunile pentru afişajul care apare la pornirea monitorului. Date imprint (Imprimare dată) A174 Imprimaţi data şi ora înregistrării pe fotografii. Vibration reduction (Reducere vibraţie) A175 Setaţi reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice şi înregistrarea filmelor. Motion detection (Detecţie mişcare) A176 Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului la fotografierea imaginilor statice. AF assist (Asistenţă AF) A177 Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Red-eye reduction (Reducere ochi roşii) A177 Alegeţi metoda de reducere a efectului ochi roşii atunci când modul bliţ este automat cu reducere ochi roşii. Digital zoom (Zoom digital) A178 Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Zoom speed (Viteză zoom) A179 Setaţi viteza de operare a zoomului. Sound settings (Setări sunet) A179 Reglaţi setările pentru sunet. Record orientation (Înregistrare orientare) A180 Specificaţi dacă doriţi înregistrarea datelor de orientare împreună cu imaginea. Auto off (Oprire automată) A181 Setaţi perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe pentru economisirea energiei. Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) A182 Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limbă) A183 Alegeţi limba utilizată pe afişajul monitorului aparatului foto. TV settings (Setări TV) A183 Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Built-in ND filter (Filtru ND încorporat) A184 Setaţi dacă doriţi sau nu să utilizaţi filtrul ND încorporat al aparatului foto pentru a reduce lumina atunci când modul de fotografiere este A, B, C, D, E, F, N sau O (nocturn cu zgomot redus).

167


Meniul setare

Setarea de bază a aparatului foto

AE/AF lock button (Buton blocare AE/AF) A185 Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când este apăsat butonul AE-L/AF-L. Fn button (Buton FUNCŢIE) A186 Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când butonul de declanşare este apăsat concomitent cu butonul w. Av/Tv button (Buton Av/Tv) A187 Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când este apăsat butonul Av/Tv. Customize My Menu (Personalizare meniul meu) A187 Înregistraţi elemente din meniu frecvent utilizate în Meniul meu. Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) A188 Resetaţi numerotarea fişierelor. Blink warning (Avertizare clipire) A189 Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când fotografiaţi utilizând funcţia prioritate faţă. Reset all (Reiniţializare totală) A191 Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. Firmware version (Versiune firmware) A194 Afişaţi versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului setare Alegeţi fila z (Setare) în ecranul meniu.

1

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniu.

Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ. • În acest moment, filele pot fi selectate. • Consultaţi „Selectorul multiplu rotativ” (A12).

168

Shooting menu Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction filter

Shooting menu Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction filter


Meniul setare

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection AF assist

4

Apăsaţi K sau butonul k. • În acest moment, elementele meniului de setare pot fi selectate. • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi butonul d sau apăsaţi J şi comutaţi la altă filă.

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection AF assist

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Alegeţi dacă doriţi să fie afişat ecranul de întâmpinare pe monitor atunci când aparatul foto este pornit.

Setarea de bază a aparatului foto

Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)

None (Niciunul) (setare implicită) Afişează ecranul fotografiere sau redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează ecranul de întâmpinare înainte de a afişa ecranul fotografiere sau redare. Select an image (Selectează o imagine) Selectaţi o fotografie realizată de dvs. pentru a o afişa ca ecran de întâmpinare. Afişaţi ecranul de selecţie a fotografiei, alegeţi o fotografie (A128) şi apăsaţi butonul k pentru a o înregistra. • Întrucât fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta apare pe ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală a fost ştearsă. • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi selectate. • Imaginile fotografiate cu Image size (Dimensiune imagine) (A70) de I 3648×2432, z 3584×2016 şi H 2736×2736 nu pot fi selectate. • Imaginile reduse la 160×120 sau la o dimensiune mai mică utilizând funcţia de editare Small picture (Imagine mică) (A137) sau funcţia de tăiere (A145) nu pot fi selectate.

169


Meniul setare

Date (Dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Date (Dată)

Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Date (Dată) Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a seta data şi ora. • Alegeţi un element: apăsaţi K sau J (selectate în următoarea ordine: D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea de afişare a datei). • Setaţi valorile: rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H ori I. • Încheiaţi setarea: la final, alegeţi DMY şi aplicaţi selecţia apăsând butonul k sau K (A21).

DMY (ordinea de afişare a datei) Date D

M

Y

15

11

2010

15

10 Edit

Setarea de bază a aparatului foto

Time zone (Fus orar) w (fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia de economisire a luminii zilei poate fi activată sau dezactivată. Atunci când x (destinaţie) este înregistrat, diferenţa de timp (A172) faţă de w (fusul orar local) este calculată automat şi se înregistrează data şi ora locale. Opţiunea este utilă în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţie

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul Time zone (Fus orar).

Date 15/11/2010

15:30

Date Time zone

2

Alegeţi x Travel destination (Destinaţie) şi apoi apăsaţi butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

170

Time zone 15/11/2010

15:30

London, Casablanca Home time zone Travel destination


Meniul setare

3

Apăsaţi K. • Se afişează ecranul de selecţie a fusului orar.

Time zone 15/11/2010

15:30

London, Casablanca Home time zone Travel destination

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege destinaţia (Time zone (Fus orar)).

B

Diferenţă de oră 10:30

-5:00

EST: New York Toronto Lima

Back Time zone 15/11/2010

10:30

EST:New York Toronto, Lima Home time zone Travel destination

Setarea de bază a aparatului foto

• Se afişează diferenţa dintre ora locală şi ora destinaţiei. • Atunci când utilizaţi aparatul foto într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru ora de vară cu H. Când această opţiune este activată, pictograma W este afişată şi ceasul se dă înainte cu o oră. Pentru a dezactiva setarea, apăsaţi I. • Apăsaţi butonul k pentru a înregistra fusul orar al destinaţiei. • Atunci când este selectat fusul orar al destinaţiei, pictograma Z este afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

Acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto utilizează un acumulator diferit de acumulatorul aparatului foto. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când adaptorul CA este conectat şi furnizează energie de rezervă pentru câteva zile, după aproximativ zece ore de încărcare.

C

w (Home time zone (Fus orar local))

• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi apăsaţi butonul k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi efectuaţi aceeaşi procedură ca pentru x Travel destination (Destinaţie).

C

Timpul de economisire a luminii zilei

Atunci când ora de vară începe sau se încheie, activaţi sau dezactivaţi opţiunea timp economisire lumină zi din ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4.

D

Imprimarea datei pe fotografii în timpul fotografierii

După setarea datei şi a orei, configuraţi setarea Date imprint (Imprimare dată) în meniul de setare (A174). După ce Date imprint (Imprimare dată) a fost setată, data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii.

171


Meniul setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Date (Dată).

UTC +/-

Setarea de bază a aparatului foto

172

Locaţie

UTC +/-

Locaţie

-11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

-10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

-9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

-8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

-7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

-6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

New Delhi

-5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

-4,5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

-4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

-3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

-2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

-1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji


Meniul setare

Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Monitor settings (Setări monitor)

Modificaţi setările pentru opţiunile de mai jos.

X Virtual horizon (Orizont virtual)

1/250

F5.6

1342

Afişaţi orizontul virtual pentru a verifica dacă aparatul foto este orizontal. Atunci când aparatul foto este aşezat orizontal sau vertical, linia orizontală pe de afişajul orizont virtual devine verde.

B

Y View/hide histograms (Vizualizare/ascundere histograme)

1/250

F5.6

1342

Afişaţi un grafic care prezintă distribuţia luminozităţii în imagine. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli.

Z View/hide framing grid (Vizualizare/ascundere reţea încadrare)

1/250

F5.6

Setarea de bază a aparatului foto

Image review (Redare imagine) On (Activat) (setare implicită): imaginea este afişată pe monitor imediat după ce este fotografiată şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Off (Dezactivat): imaginea nu este afişată după ce este fotografiată. Zoom in on active focus point (Mărire pe punct focalizare activ): imaginea este afişată pe monitor imediat după ce este fotografiată şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere. O imagine mărită a secţiunii focalizate este afişată în zona în care se efectuează focalizarea. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru a selecta luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3. Photo info (Informaţii fotografie) Alegeţi opţiunile pentru afişajul care apare pe monitor în timpul fotografierii. Se pot selecta opţiuni separate pentru momentul în care afişajul monitorului (A14) este setat la Show info (Afişare informaţii) sau la Hide info (Ascundere informaţii). La setarea implicită, toate opţiunile sunt ascunse. • Pentru a selecta afişarea sau ascunderea, folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o opţiune, apoi apăsaţi butonul k pentru a selecta sau deselecta caseta de validare w. • După ce încheiaţi setarea, alegeţi Confirm (Confirmare) şi apăsaţi butonul k.

1342

Afişaţi un ghidaj dreptunghiular pentru încadrare.

Note referitoare la setările pentru afişajul monitorului

• Opţiunile pentru afişaj nu apar în modul automat, în modul scenă sau în modul nocturn cu zgomot redus. În modul film este afişată doar reţeaua de încadrare. • În modurile de fotografiere E, F şi N, setările Photo info (Informaţii fotografie) din meniul de setare nu pot fi configurate. Selectaţi fila E, F sau N şi setaţi Photo info (Informaţii fotografie) în meniurile specializate pentru E, F şi N (A13, 112).

173


Meniul setare

Date Imprint (Imprimare dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (A125). 15/11/2010

Date (Dată) Data este imprimată pe fotografii. Date and time (Dată şi oră) Setarea de bază a aparatului foto

Data şi ora sunt imprimate pe fotografii. Off (Dezactivat) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A6) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).

B

Note privind funcţia Date Imprint (Imprimare dată)

• Datele imprimate nu pot fi şterse de pe imagine; de asemenea, datele nu pot fi imprimate după realizarea fotografiei. • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. - Atunci când Sports (Sporturi), Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) sunt selectate pentru modul scenă - Atunci când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Continuous flash (Bliţ continuu) sunt selectate pentru setarea Continuous (Continuu) (A99) - Atunci când se utilizează Auto bracketing (Bracketing automată) (A80) - În timpul înregistrării filmelor - Atunci când NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază) sunt selectate pentru Image quality (Calitate imagine) (A68) • Datele imprimate cu Image size (Dimensiune imagine) (A70) setată la f 640×480 se pot dovedi dificil de citit. Setaţi Image size (Dimensiune imagine) la J 1024×768 sau la o valoare mai mare. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat la opţiunea Date (Dată) în meniul de setare (A20, 170).

C 174

Date imprint (Imprimare dată) şi Print set (Set imprimare)

La imprimarea cu imprimante compatibile DPOF ce acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi tipărite pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe acestea cu funcţia Date imprint (Imprimare dată), utilizând opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A123).


Meniul setare

Vibration Reduction (Reducere vibraţie) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Vibration reduction (Reducere vibraţie)

Setaţi reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice şi înregistrarea filmelor. Utilizaţi această funcţie pentru a corecta neclaritatea cauzată de mişcarea uşoară a mâinii, efect cunoscut drept tremuratul aparatului foto; de obicei, efectul apare atunci când se fotografiază cu zoomul în poziţia de telefotografie sau la viteze reduse de declanşare. Atunci când aparatul foto este stabilizat pentru fotografierea imaginilor statice prin intermediul unui trepied, setaţi reducerea vibraţiilor la Off (Dezactivat). On (Activat) (setare implicită)

Off (Dezactivat) Reducerea vibraţiilor este dezactivată.

Dacă reducerea vibraţiilor este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6, 25). Atunci când funcţia este setată la Off (Dezactivat), nu se afişează nicio pictogramă.

B

Setarea de bază a aparatului foto

Compensează tremuratul aparatului foto. Aparatul foto detectează automat direcţia de panoramare şi corectează doar vibraţiile cauzate de tremuratul aparatului. Atunci când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare, reducerea vibraţiilor minimizează doar mişcarea verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panoramare, reducerea vibraţiilor compensează doar mişcarea orizontală.

Note privind funcţia Vibration Reduction (Reducere vibraţie)

• După ce aparatul foto este pornit sau atunci când intră în modul fotografiere din modul redare, înainte de a fotografia, aşteptaţi până când afişajul se stabilizează. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitor imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite situaţii.

175


Meniul setare

Motion Detection (Detecţie mişcare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Motion detection (Detecţie mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului la fotografierea imaginilor statice. Auto (Automată)

Setarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, sensibilitatea ISO este mărită şi viteza de declanşare creşte pentru a reduce efectele perturbante. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare. • Când se declanşează bliţul de umplere • În următoarele moduri scenă: Sports (Sporturi), Night portrait (Portret de noapte), Dusk/ dawn (Înserare/zori), Night landscape (Peisaj de noapte), Museum (Muzeu), Fireworks show (Spectacol artificii) şi Backlighting (Iluminare fundal) • Atunci când modul de fotografiere este A, B, C, D, E, F, N sau O (nocturn cu zgomot redus) • Când este setat cronometrul pentru zâmbet • Atunci când Subject tracking (Urmărire subiect) este selectată pentru modul zonă AF Off (Dezactivat) (setare implicită) Detecţia mişcării nu este aplicată.

Dacă funcţia detecţie mişcare este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Pictograma detecţie mişcare se aprinde în culoarea verde atunci când aparatul foto detectează vibraţii şi măreşte viteza de declanşare. Atunci când funcţia este setată la Off (Dezactivat), nu se afişează nicio pictogramă.

B

176

Note privind funcţia Motion Detection (Detecţie mişcare)

• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului. • Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat. • Fotografiile efectuate pot avea un aspect granulat.


Meniul setare

AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF care susţine focalizarea automată atunci când lumina este slabă. Auto (Automată) (setare implicită) Iluminarea de asistenţă AF se activează automat atunci când subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 6,5 m în poziţia cu unghi larg maxim şi de aproximativ 5,5 m în poziţia de telefotografie maximă. Cu toate acestea, pentru anumite zone de focalizare sau moduri scenă, iluminarea de asistenţă AF poate să nu funcţioneze, chiar dacă este setată la Auto (Automată). Off (Dezactivat)

B

Notă despre dispozitivul de iluminare AF assist (Asistenţă AF)

În modurile de fotografiere E, F şi N, setările AF assist (Asistenţă AF) din meniul de setare nu pot fi configurate. Selectaţi fila E, F sau N şi setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniurile specializate pentru E, F şi N (A13, 112).

Red-eye Reduction (Reducere ochi roşii)

Setarea de bază a aparatului foto

Dezactivaţi funcţia. Este posibil ca aparatul foto să focalizeze cu dificultate dacă iluminarea este slabă.

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Red-eye reduction (Reducere ochi roşii)

Alegeţi metoda de reducere a efectului de ochi roşii atunci când modul bliţ (A32) este V (Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere ochi roşii)). Pre-flash on (Pre-bliţ activat) (setare implicită) Bliţul declanşează repetat pre-bliţuri la intensitate redusă înainte de bliţul principal pentru a reduce efectul de ochi roşii şi apoi efectuează procesul de reducere utilizând compensarea imaginii. Reţineţi că există o întârziere uşoară între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei. Pre-flash off (Pre-bliţ dezactivat) Pre-bliţurile nu sunt declanşate. Declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare şi procesul de reducere a efectului de ochi roşii se realizează utilizând compensarea imaginii.

177


Meniul setare

Digital Zoom (Zoom digital) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. On (Activat) (setare implicită) Atunci când zoomul optic al aparatului foto este folosit la poziţia maximă, rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g (i) declanşează zoomul digital (A27). Crop (Tăiere) Limitaţi mărirea prin zoom până la poziţia V (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film). De asemenea, limitaţi zoomului digital la factorul la care calitatea imaginilor statice fotografiate nu are de suferit. Zoomul digital nu este disponibil atunci când Image size (Dimensiune imagine) este setată la M 3648×2736, E 3264×2448, I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736. Setarea de bază a aparatului foto

Off (Dezactivat) Zoomul digital nu este activat (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

B

178

Note privind Digital Zoom (Zoom digital)

• Atunci când zoomul digital este utilizat, modul zonă AF este setat la Center (spot) (Centru (spot)) (A84). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Atunci când modul de focalizare (A40) este setat la E (focalizare manuală) - Atunci când Subject tracking (Urmărire subiect) este selectată pentru modul zonă AF (A84) - Atunci când este setat Smile timer (Cronometru zâmbet) - Atunci când Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sunt selectate în modul scenă - Atunci când NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază) sunt selectate pentru Image quality (Calitate imagine) (A68) - Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru setarea Continuous (Continuu) (A99) - Atunci când Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A104) este setat la On (Activat) • La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, opţiunea Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Axat pe centru), iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0×, este setată la Spot.


Meniul setare

Zoom Speed (Viteză zoom) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Zoom speed (Viteză zoom)

Setaţi viteza de operare a zoomului. Diminuaţi viteza zoomului pentru a reduce la minimum înregistrarea zgomotul produs la funcţionarea zoomului în timpul înregistrării filmelor. Auto (Automată) (setare implicită) În timpul fotografierii imaginilor statice, folosiţi zoomul la viteza Normal (Normală). În timpul înregistrării filmelor, folosiţi zoomul la o viteză mai mică decât Normal (Normală) pentru a reduce la minimum înregistrarea zgomotului produs de funcţionarea zoomului. În timpul fotografierii imaginilor statice, rotirea controlului zoomului până la capăt în oricare dintre direcţii reglează rapid zoomul, în timp ce rotirea parţială a controlului reglează zoomul în mod lent. Normal (Normală)

Quiet (Silenţioasă) Atât în timpul fotografierii imaginilor statice, cât şi în timpul înregistrării filmelor, folosiţi zoomul la o viteză mai redusă decât Normal (Normală).

Setarea pentru viteza zoomului este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii (A6). Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Auto (Automată).

Setarea de bază a aparatului foto

Atât în timpul fotografierii imaginilor statice, cât şi în timpul înregistrării filmelor, folosiţi zoomul la viteza standard. Atât în timpul fotografierii imaginilor statice, cât şi în timpul înregistrării filmelor, rotirea controlului zoomului până la capăt în oricare dintre direcţii reglează rapid zoomul, în timp ce rotirea parţială a controlului reglează zoomul în mod lent.

Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Setaţi sunetul pentru semnale sonore şi sunetul de pornire la On (Activat) (setare implicită) sau la Off (Dezactivat). Semnalul sonor se declanşează o dată atunci când configurarea setărilor reuşeşte, de două ori atunci când aparatul foto focalizează pe subiect şi de trei ori la detectarea unei erori. Shutter sound (Sunet declanşare) Optaţi pentru setarea sunetului de declanşare la On (Activat) (setare implicită) sau Off (Dezactivat). • Chiar dacă este setat On (Activat), sunetul la declanşare nu este emis în timpul declanşării continue sau al înregistrării filmelor.

179


Meniul setare

Record Orientation (Înregistrare orientare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Record orientation (Înregistrare orientare)

Specificaţi dacă doriţi înregistrarea datelor de orientare împreună cu imaginea. Auto (Automată) (setare implicită) Înregistraţi datele de orientare împreună cu imaginea atunci când fotografiaţi. Atunci când imaginea este redată, datele de orientare înregistrate sunt utilizate pentru a roti automat imaginea pentru afişare. Pot fi înregistrate următoarele trei tipuri de date de orientare pentru aparatul foto.

Setarea de bază a aparatului foto

Poziţie orizontală

Poziţie verticală cu partea stângă în sus

Poziţie verticală cu partea dreaptă în sus

Off (Dezactivat) Datele de orientare nu sunt înregistrate. Imaginile sunt afişate întotdeauna în poziţie orizontală.

Datele de orientare pot fi modificate după fotografiere, folosind funcţia Rotate image (Rotire imagine) din meniul redare (A130).

B

180

Note privind înregistrarea datelor de orientare

• În modurile continuu sau bracketing automat, toate imaginile sunt înregistrate cu aceleaşi date de orientare ca prima imagine. • Este posibil să nu fie obţinute date de orientare corecte pentru imaginile înregistrate cu aparatul foto îndreptat în sus sau în jos.


Meniul setare

Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Auto off (Oprire automată)

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune într-o anumită perioadă în timp ce aparatul foto este pornit, monitorul este oprit pentru a economisi energie şi aparatul foto intră în modul de veghe (A19). Setaţi în acest meniu perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe. Alegeţi între 30 s (30 secunde), 1 min (1 minut) (setare implicită), 5 min (5 minute) şi 30 min (30 minute).

Setarea de bază a aparatului foto

C

Când monitorul este oprit pentru a economisi energie

• Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte când aparatul foto se află în modul de veghe. • Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe pentru aproximativ trei minute. • Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c. - Rotiţi selectorul de moduri.

B

Setarea pentru oprire automată

În următoarele situaţii, perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este fixată. • Când se afişează meniurile: trei minute • Când se afişează informaţiile despre nivelul tonului: trei minute • În timpul redării diapozitivelor: maximum 30 de minute • Când adaptorul CA EH-5a este conectat: 30 de minute

181


Meniul setare

Format Memory/Format Card (Formatare memorie/Formatare card) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Format memory (Formatare memorie)/ Format card (Formatare card)

Formataţi memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul de setare apare opţiunea Format memory (Formatare memorie).

Format memory All images will be deleted! OK?

Format No

Formatarea cardului de memorie Setarea de bază a aparatului foto

Atunci când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, în meniul de setare apare opţiunea Format card (Formatare card).

All images will be deleted! OK?

Format No

B

182

Format card

Formatarea memoriei interne şi a cardului de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie duce la ştergerea permanentă a tuturor datelor. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formatare. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat în alt dispozitiv, asiguraţivă că îl formataţi utilizând acest aparat foto.


Meniul setare

Language (Limbă) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajelor aparatului foto. Cehă Daneză Germană (setare implicită)

Italiană Maghiară Olandeză

Spaniolă

Poloneză

Greacă Franceză Indoneziană

Portugheză Rusă Finlandeză

Norvegiană

Suedeză Turcă Arabă Chineză simplificată Chineză tradiţională Japoneză Coreeană Thai

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M TV settings (Setări TV)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Video mode (Mod video) Alegeţi între NTSC şi PAL. HDMI

Setarea de bază a aparatului foto

TV Settings (Setări TV)

Alegeţi o rezoluţie a imaginii pentru ieşirea HDMI, dintre Auto (Automată) (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Atunci când este setată opţiunea Auto (Automată), rezoluţia de ieşire optimă pentru televizorul de înaltă definiţie conectat este selectată automat dintre 480p, 720p sau 1080i. HDMI device control (Control dispozitiv HDMI) Specificaţi dacă doriţi să recepţionaţi semnale de la un televizor atunci când la aparatul foto este conectat un televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC, prin intermediul unui cablu HDMI. Atunci când funcţia este setată la On (Activat) (setare implicită), telecomanda televizorului poate fi utilizată pentru acţionarea aparatului foto în timpul redării, în locul selectorului multiplu rotativ sau al controlului zoomului. Se pot efectua următoarele: selectarea fotografiilor, redarea şi întreruperea temporară a filmului, comutarea între redarea în cadru întreg şi afişajul cu patru miniaturi. • Consultaţi manualul de utilizare a televizorului sau alte documente asociate pentru a vedea dacă televizorul acceptă standardul HDMI-CEC.

D

HDMI şi HDMI-CEC

„HDMI” este abrevierea pentru High-Definition Multimedia Interface, un tip de interfaţă multimedia. „HDMI-CEC” este abrevierea pentru HDMI-Consumer Electronics Control, un protocol care permite executarea operaţiunilor între dispozitive compatibile.

183


Meniul setare

Built-in ND Filter (Filtru ND încorporat) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Built-in ND filter (Filtru ND încorporat)

Atunci când se foloseşte filtrul ND încorporat în aparatul foto, cantitatea de lumină care pătrunde în aparat în timpul fotografierii poate fi redusă în trei paşi. Utilizaţi această funcţie spre exemplu când supraexpunerea este cauzată de un subiect prea luminos. Setaţi dacă doriţi sau nu să utilizaţi filtrul ND încorporat pentru a reduce lumina în următoarele moduri de fotografiere. • Modul O (nocturn cu zgomot redus) • Modurile A, B, C şi D (inclusiv modurile E, F şi N) În alte moduri de fotografiere decât cele menţionate mai sus, activarea/dezactivarea filtrului ND încorporat este controlată automat în funcţie de modul şi de condiţiile de fotografiere, indiferent de setarea funcţiei Built-in ND filter (Filtru ND încorporat). Setarea de bază a aparatului foto

On (Activat) Utilizaţi filtrul ND pentru a reduce lumina. Auto (Automată) În modurile O (nocturn cu zgomot redus) sau A (Programmed auto (Automat programat)), atunci când subiectul este prea luminos şi intervalul de expunere este depăşit, reduceţi automat lumina prin intermediul filtrului ND. • În modurile de fotografiere B, C sau D, filtrul ND este dezactivat. Off (Dezactivat) (setare implicită) Filtrul ND nu este utilizat.

Setarea pentru filtrul ND încorporat este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii (A6). Nu se afişează nicio pictogramă dacă setarea este Off (Dezactivat) sau modul este A (automat), scenă sau film.

C

184

Efectele funcţiei Built-in ND Filter (Filtru ND încorporat)

Utilizarea filtrului poate face posibilă fotografierea subiectelor prea luminoase fără supraexpunerea imaginii. De asemenea, poate fi folosit în anumite situaţii speciale, de pildă atunci când doriţi să reduceţi viteza de declanşare la o valoare mică a diafragmei. De exemplu, la o viteză de declanşare de 1/2000 secunde cu expunere corectă, dacă filtrul ND este utilizat pentru reducerea luminii în trei paşi, viteza poate fi modificată la 1/250 secunde fără schimbarea valorii diafragmei.


Meniul setare

AE/AF Lock Button (Buton blocare AE/AF) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M AE/AF lock button (Buton blocare AE/AF)

Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când butonul AE-L/AF-L (A11) este apăsat în timpul fotografierii imaginilor statice. AE/AF lock (Blocare AE/AF) (setare implicită) Blocaţi atât focalizarea, cât şi expunerea atunci când butonul AE-L/AF-L este apăsat în timpul fotografierii. AE lock only (Doar blocare AE) Blocaţi doar expunerea atunci când butonul AE-L/AF-L este apăsat în timpul fotografierii. AF lock only (Doar blocare AF) Blocaţi doar focalizarea atunci când butonul AE-L/AF-L este apăsat în timpul fotografierii.

B

Setarea de bază a aparatului foto

Setarea pentru butonul AE-L/AF-L este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A6).

Note privind setarea butonului AE-L/AF-L

• AE-L (blocarea expunerii) nu poate fi utilizată atunci când modul de fotografiere este setat la D. • AF-L (blocarea focalizării) nu poate fi utilizată atunci când modul de focalizare (A40) este setat la E (focalizare manuală).

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Blocarea focalizării” (A29).

185


Meniul setare

Fn Button (Buton FUNCŢIE) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Fn button (Buton FUNCŢIE)

Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când butonul de declanşare este apăsat concomitent cu butonul w (A11). • Aceste funcţie poate fi folosită când pentru modul de fotografiere este ales A, B, C, D, E, F sau N. Off (Dezactivat) (setare implicită) Fotografiaţi fără schimbarea setării. NRW (RAW)/NORMAL (Image quality) (Calitate imagine) (A68)

Setarea de bază a aparatului foto

Atunci când sunt setate opţiunile Fine (Înaltă), Normal (Normală) sau Basic (De bază), fotografiaţi cu setarea NRW (RAW). Atunci când este setată opţiunea NRW (RAW), fotografiaţi cu setarea Normal (Normală). • Setarea pentru Image size (Dimensiune imagine) este M 3648×2736. • Atunci când sunt setate opţiunile NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază), fotografiaţi fără a schimba setarea. ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A74) Fotografiaţi cu ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) setată la Auto (Automat). White balance (Balans de alb) (A76) Fotografiaţi cu White balance (Balans de alb) setat la Auto (Automată). • Nu poate fi utilizat atunci când Picture Control este setat la Monochrome (Monocromă). Picture Control (A92) Fotografiaţi cu Picture Control setat la Standard. Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A106) Fotografiaţi cu Active D-Lighting (D-Lighting activ) setat la Normal (Normală). Metering (Măsurare) (A98) Fotografiaţi cu Metering (Măsurare) setată la Spot.

186


Meniul setare

Av/Tv Button (Buton Av/Tv) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Av/Tv button (Buton Av/Tv)

Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când este apăsat butonul Av/Tv (A9). Toggle Av/Tv selection (Comutare selecţie Av/Tv) (setare implicită) Comutaţi între metodele de setare a vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei. De fiecare dată când butonul Av/Tv este apăsat, se comută între selectorul de comandă şi selectorul multiplu rotativ (A63, 64, 65). • Această opţiune este disponibilă doar când A, B, C, D, E, F sau N sunt selectate pentru modul de fotografiere. Virtual horizon (Orizont virtual), View/hide histograms (Vizualizare/ascundere histograme), View/ hide framing grid (Vizualizare/ascundere reţea încadrare) Selectaţi dacă doriţi să vizualizaţi sau să ascundeţi afişajele orizont virtual, histogramă sau reţea încadrare (A173) de pe monitor în timpul fotografierii. Schimbaţi setarea pentru filtrul ND încorporat (A184).

Customize My Menu (Personalizare meniul meu) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Customize My Menu (Personalizare meniul meu)

Înregistraţi elemente din meniu frecvent utilizate în Meniul meu (maximum şase). Meniul meu este afişat atunci când selectorul meniu rapid este setat la I şi butonul meniu rapid este apăsat, permiţând verificarea sau modificarea rapidă a setărilor (atunci când modul de fotografiere este setat la A, B, C, D, E, F sau N). Pot fi înregistrate următoarele elemente. Picture Control (A92)

Flash control (Control bliţ) (A105)

Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175)

Custom Picture Control (Picture Control personalizat) (A96)

Noise reduction filter (Filtru reducere zgomot) (A103)

Digital zoom (Zoom digital) (A178)

Metering (Măsurare) (A98)

Long exposure NR (NR la expunere lungă) (A103)

Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) (A182)

Continuous (Continuu) (A99)

Distortion control (Control distorsiune) (A104)

Built-in ND filter (Filtru ND încorporat) (A184)

Setarea de bază a aparatului foto

Built-in ND filter (Filtru ND încorporat)

Autofocus mode (Mod focalizare Wide-angle converter (Convertor - (fără setare) (ştergere)* automată) (A102) unghi larg) (A104) Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) Active D-Lighting (D-Lighting (A102) activ) (A106) *

Alegeţi pentru a şterge un element din Meniul meu.

187


Meniul setare

Înregistrarea elementelor în Meniul meu

1

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege elementul din meniu şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul de selecţie a elementelor din meniu.

2

Alegeţi elementul din meniu pe care doriţi să-l înregistraţi şi apăsaţi butonul k. • Elementul ales din meniu este înregistrat. • Pentru a încheia setarea, apăsaţi pe J de pe selectorul multiplu rotativ.

Picture Control Active D-Lighting Distortion control Metering Continuous Autofocus mode

Customize My Menu : 1 Picture Control Custom Picture Control Metering Continuous Autofocus mode Flash exp. comp. Flash control

Setarea de bază a aparatului foto

Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)

Dacă este selectat Yes (Da), numărătoarea continuă a fişierelor este resetată (A203). După resetare este creat un folder nou şi numărul fişierului pentru următoarea imagine fotografiată începe de la „0001”.

B

188

Customize My Menu

Note privind funcţia Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)

• Funcţia Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu poate fi utilizată atunci când modul scenă este setat la Panorama assist (Asistenţă panoramă) sau în cazul în care Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este setată pentru Continuous (Continuu) atunci când se folosesc modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F sau N. Pentru Panorama assist (Asistenţă panoramă) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este creat un folder nou, iar numerele fişierelor sunt alocate automat începând cu „0001” (A203, 204). • Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu poate fi aplicată atunci când numărul folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/ cardul de memorie (A182).


Meniul setare

Blink Warning (Avertizare clipire) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Blink warning (Avertizare clipire)

Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când se utilizează funcţia prioritate faţă (A86) în următoarele moduri de fotografiere. • Modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A46), Portrait (Portret) (A48) sau Night portrait (Portret de noapte) (A49) • Modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F, N şi O (nocturn cu zgomot redus) (atunci când Face priority (Prioritate faţă) (A84) este selectată pentru modul zonă AF) On (Activat)

Off (Dezactivat) (setare implicită) Funcţia Avertizare clipire nu se activează.

B

Setarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca un subiect uman să fi clipit imediat după recunoaşterea figurii şi fotografiere, pe monitor apare ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Figura subiectului uman care ar fi putut avea ochii închişi este încadrată cu un chenar galben. Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A190).

Notă privind funcţia Blink Warning (Avertizare clipire)

Atunci când pentru Continuous (Continuu) (A99) este selectată o altă setare decât Single (Unic), când funcţia Auto bracketing (Bracketing automată) (A80) este setată, când informaţiile despre nivelul tonului (A82) sunt afişate automat sau când este setată funcţia Cronometru zâmbet (A36), funcţia Avertizare clipire nu se activează.

189


Meniul setare

Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) Următoarele operaţiuni pot fi efectuate atunci când este afişat ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

Did someone blink?

Exit

Pentru

Utilizaţi

Mărire pe faţa la care s-a detectat clipirea

g (i)

Revenirea la modul redare cadru întreg

Setarea de bază a aparatului foto

Ştergerea fotografiei realizate

Rotiţi controlul zoomului la g (i). Rotiţi controlul zoomului la f (h).

Dacă aparatul foto detectează mai mult de un subiect uman care clipeşte, apăsaţi H, I, J sau K în timpul zoomului de redare pentru a afişa alte figuri. Se poate afişa altă figură şi prin rotirea selectorul multiplu rotativ sau a selectorului de comandă.

Selectarea figurii ce va fi afişată

l

Apăsaţi butonul l.

k Revenirea la modul fotografiere

190

f (h )

Descriere

Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare.


Meniul setare

Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectată funcţia Reset (Reiniţializează), setările aparatului foto sunt restabilite la valorile implicite. Meniul pop-up Opţiune

Valoare implicită Auto (Automată)

Self-timer (Autodeclanşator) (A35)/Remote Control (Telecomandă) (A38)/Smile timer (Cronometru zâmbet) (A36)

Off (Dezactivat)

Focus mode (Mod focalizare) (A40)

Autofocus (Focalizare automată)

AF area mode (Mod zonă AF) (A84)

Auto (Automată)

Fotografierea în modul scenă Valoare implicită

Opţiune Scene menu (Meniu scenă) (A45)

Scene auto selector (Selector automat scene)

Ajustarea nuanţei în modul Food (Alimente) (A53)

Centru

Meniul modului nocturn cu zgomot redus Opţiune

Setarea de bază a aparatului foto

Flash mode (Mod bliţ) (A32)

Valoare implicită

Metering (Măsurare) (A59)

Matrix (Matrice)

Continuous (Continuu) (A59)

Single (Unic)

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A59)

0.0

Meniul film Opţiune

Valoare implicită

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A150)

Single AF (AF unic)

Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt) (A150)

Off (Dezactivat)

191


Meniul setare

Meniul rapid Opţiune

Valoare implicită

Image quality (Calitate imagine) (A68)

Normal (Normală)

Image size (Dimensiune imagine) (A70)

M 3648×2736

Movie options (Opţiuni film) (A148)

HD 720p (1280×720)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A74)

Auto (Automat)

Minimum shutter speed (Viteză declanşare minimă) (A74)

None (Niciunul)

White balance (Balans de alb) (A76)

Auto (Automată)

Auto bracketing (Bracketing automată) (A80)

Off (Dezactivat)

Meniul fotografiere Opţiune Setarea de bază a aparatului foto

192

Valoare implicită

Picture Control (A92)

Standard

Metering (Măsurare) (A98)

Matrix (Matrice)

Continuous (Continuu) (A99)

Single (Unic)

Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) (A100)

30 s (30 secunde)

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A102)

Single AF (AF unic)

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A102)

0.0

Noise reduction filter (Filtru reducere zgomot) (A103)

Normal

Long exposure NR (NR la expunere lungă) (A103)

Auto (Automată)

Distortion control (Control distorsiune) (A104)

Off (Dezactivat)

Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A104)

None (Niciunul)

Flash control (Control bliţ) (A105)

Auto (Automată)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A106)

Off (Dezactivat)

Zoom memory (Memorie zoom) (A107)

Sunt alese toate valorile.


Meniul setare

Meniul setare Opţiune

Valoare implicită None (Niciunul)

Image review (Redare imagine) (A173)

On (Activat)

Brightness (Luminozitate) (A173)

3

Monitor settings (Setări monitor) (A173)

Ascundeţi toate elementele

Date imprint (Imprimare dată) (A174)

Off (Dezactivat)

Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A175)

On (Activat)

Motion detection (Detecţie mişcare) (A176)

Off (Dezactivat)

AF assist (Asistenţă AF) (A177)

Auto (Automată)

Red-eye reduction (Reducere ochi roşii) (A177)

Pre-flash on (Pre-bliţ activat)

Digital zoom (Zoom digital) (A178)

On (Activat)

Zoom speed (Viteză zoom) (A179)

Auto (Automată)

Button sound (Sunet buton) (A179)

On (Activat)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A179)

On (Activat)

Record orientation (Înregistrare orientare) (A180)

Auto (Automată)

Auto off (Oprire automată) (A181)

1 min (1 minut)

HDMI (A183)

Auto (Automată)

HDMI device control (Control dispozitiv HDMI) (A183)

On (Activat)

Built-in ND filter (Filtru ND încorporat) (A184)

Off (Dezactivat)

AE/AF lock button (Buton blocare AE/AF) (A185)

AE/AF lock (Blocare AE/AF)

Fn button (Buton FUNCŢIE) (A186)

Off (Dezactivat)

Av/Tv button (Buton Av/Tv) (A187)

Toggle Av/Tv selection (Comutare selecţie Av/Tv)

Customize My Menu (Personalizare meniul meu) (A187)

1: Picture Control 2: Active D-Lighting (D-Lighting activ) 3: Distortion control (Control distorsiune) 4: Metering (Măsurare) 5: Continuous (Continuu) 6: Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Blink warning (Avertizare clipire) (A189)

Off (Dezactivat)

Setarea de bază a aparatului foto

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A169)

193


Meniul setare

Altele Opţiune

Valoare implicită

Paper size (Dimensiune hârtie) (A163, 164)

Default (Implicit)

Frame intvl (Interval între cadre) pentru Slide show (Diapozitive) (A126)

3 s (3 secunde)

Setarea de bază a aparatului foto

• Selectarea funcţiei Reset all (Reiniţializare totală) şterge şi numărul curent al fişierului (A203) din memorie. După resetare, numărătoarea continuă de la cel mai mic număr disponibil în memoria internă sau pe cardul de memorie. Dacă operaţiunea Reset all (Reiniţializare totală) este efectuată după ştergerea tuturor imaginilor din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A127), numerele alocate fişierelor în care sunt stocate următoarele imagini fotografiate încep de la 0001. • Următoarele setări nu sunt afectate chiar în cazul efectuării operaţiunii Reset all (Reiniţializare totală). Quick menu (Meniu rapid): presetarea manuală a datelor pentru White balance (Balans de alb) (A79) Shooting menu (Meniu fotografiere): înregistrarea Custom Picture Control (Picture Control personalizat) (A96) Meniu setare: Date (Dată) (A170), Language (Limbă) (A183) şi Video mode (Mod video) (A183) în TV settings (Setări TV) • User settings (Setări utilizator) care au fost salvate pentru selectorul de moduri E, F şi N nu sunt resetate la setările implicite atunci când se efectuează Reset all (Reiniţializare totală). Pentru a readuce aceste setări la valorile implicite, utilizaţi Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) (A114).

Firmware Version (Versiune firmware) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A168) M Firmware version (Versiune firmware)

Afişează versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX P7000 Ver.X.X

Back

194


Întreţinerea aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Întreţinerea aparatului foto

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

195


Întreţinerea aparatului foto

C

Întreţinerea aparatului foto

196

Acumulator

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Încărcaţi acumulatorul într-o încăpere în care temperatura este cuprinsă între 5 şi 35°C. • Atunci când temperatura acumulatorului este cuprinsă între 0 şi 10°C sau 45 şi 60°C, capacitatea de încărcare se poate reduce. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0°C sau peste 60°C. • Dacă se utilizează un acumulator descărcat la temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi aveţi pregătiţi acumulatori de rezervă înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După încălzire, un acumulator rece care nu a putut fi utilizat temporar din cauza randamentului redus îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, este posibil ca aparatul foto să nu pornească din cauza contactului slab. Înainte de utilizare, ştergeţi bornele cu o cârpă curată şi uscată. • Reîncărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă înainte de a-l depozita din nou. Fixaţi pe acumulator capacul terminalului livrat şi depozitaţi-l într-o încăpere răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când acumulatorul este depozitat, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorului atunci când nu este utilizat. Dacă este lăsat instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă aparatul foto nu este folosit, astfel încât este posibil ca acumulatorul să se descarce excesiv şi să nu mai funcţioneze. • O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv/ vizor

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu apăsaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Întreţinerea aparatului foto

197


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub -10°C sau peste 50°C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

Întreţinerea aparatului foto

C

198

Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de distins sub lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon. • Când se încadrează subiecte luminoase, pe monitor pot fi vizibile dungi de lumină albe sau colorate. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată”, se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Acest lucru se datorează caracteristicilor senzorului de imagine şi nu indică o defecţiune. De asemenea, pata poate provoca o decolorare parţială pe afişajul monitorului în momentul fotografierii. Pata nu afectează imaginile înregistrate, cu excepţia momentului fotografierii cu modul Continuous (Continuu) setat la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi când se înregistrează filme. Când se fotografiază în aceste moduri, se recomandă evitarea obiectelor luminoase, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice.


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator

Acumulator Li-ion EN-EL14

Încărcător acumulator Încărcător de acumulator MH-24* Adaptor CA EH-5a (conectaţi ca în imagine) şi conector de alimentare EP-5A (conectaţi ca în imagine) Atunci când conectorul de alimentare este introdus în aparatul foto şi adaptorul CA este conectat, aparatul foto poate fi alimentat de la o priză electrică. Adaptorul CA şi conectorul de alimentare sunt disponibile separat. 1 2 3

Adaptor CA/Conector alimentare

Înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, introduceţi complet cablul conectorului de alimentare în fanta din camera acumulatorului. Dacă o porţiune a cablului iese din fantă, capacul sau cablul se pot deteriora în momentul închiderii capacului. Introduceţi fişa pentru curent continuu a adaptorului CA EH-5a în mufa pentru curent continuu a conectorului de alimentare EP-5A. Cablu USB UC-E6

Cablu audio/video

Cablu audio/video EG-CP16

Obiectiv convertor

Convertor de unghi larg WC-E75A (0,75×) (necesită inelul adaptor UR-E22)

Inel adaptor pentru obiectiv

Inel adaptor UR-E22

Unităţi Speedlight (unităţi de bliţ externe)

Speedlight SB-400, SB-600, SB-900 Dispozitiv de comandă Speedlight fără fir SU-800

Note tehnice şi index

Cablu USB

199


Accesorii opţionale Telecomandă ML-L3 Cum se înlocuieşte bateria (baterie de 3 V CR2025 pe litiu) din telecomandă.

Telecomandă

• Atunci când înlocuiţi bateria telecomenzii, asiguraţi-vă că bornele pozitivă (+) şi negativă (-) sunt orientate corect. • Citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările referitoare la baterie de la pagina iii şi din secţiunea „Acumulator” (A196).

* Atunci când se utilizează în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză disponibil în comerţ. Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj. Consultaţi site-urile web sau cataloagele de produse pentru informaţii actualizate privind accesoriile pentru COOLPIX P7000.

Note tehnice şi index

200


Accesorii opţionale

B

Convertorul şi inelul adaptor

• Asiguraţi-vă că setaţi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A104) la On (Activat). • Nu ataşaţi parasolare de obiective sau filtre la obiectivele convertoare sau la inelul adaptor, întrucât acestea pot genera umbre pe marginile fotografiilor.

B

Bliţul extern

Cupla de accesorii pentru COOLPIX P7000 este compatibilă cu unităţile Nikon Speedlight SB-400, SB-600 şi SB-900 şi cu dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800. Încercarea de a monta alte bliţuri externe poate deteriora aparatul foto şi bliţul extern.

B

Utilizaţi exclusiv accesorii pentru bliţ Nikon

Utilizaţi exclusiv unităţi Speedlight Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile peste 250 V aplicate cuplei de accesorii nu numai că împiedica funcţionarea normală, dar pot deteriora şi circuitele de sincronizare ale aparatului foto sau ale bliţului.

Note tehnice şi index

201


Accesorii opţionale

Utilizarea unităţilor Speedlight (unităţi de bliţ externe) Aparatul foto este dotat cu o cuplă de accesorii care permite montarea pe aparatul foto a unităţilor Speedlight SB-400, SB-600 sau SB-900 (disponibile separat). Utilizaţi unităţile Speedlight pentru iluminare indirectă sau atunci când este necesar un plus de iluminare. Setarea pentru bliţ încorporat se schimbă automat la W (Off (Dezactivat)) atunci când se folosesc unităţile Speedlight. În timp ce pe monitor este afişat p, modul bliţ Speedlight este de asemenea afişat pe monitor şi poate fi setat prin aceeaşi procedură ca şi bliţul încorporat (A32). • Scoateţi capacul cuplei de accesorii înainte de a monta o unitate Speedlight ca în figura din dreapta. • Atunci când bliţul încorporat este ridicat, apăsaţi-l uşor pentru a-l coborî, până când se închide cu un clic. • Consultaţi manualul Speedlight pentru informaţii suplimentare despre modul de ataşare a unităţii Speedlight şi pentru detalii referitoare la utilizare. • Puneţi la loc capacul cuplei de accesorii atunci când nu utilizaţi unitatea Speedlight.

D Note tehnice şi index

202

Unităţile Speedlight SB-400, SB-600 şi SB-900

• Înainte de a utiliza unităţile Speedlight SB-600 sau SB-900, setaţi modul pentru controlul bliţului Speedlight la TTL. Această setare permiteţi funcţiei de control al bliţului i-TTL să utilizeze pre-bliţuri de monitorizare pentru a regla automat puterea bliţului în funcţie de condiţiile de iluminare. Consultaţi manualul Speedlight pentru informaţii suplimentare despre controlul bliţului i-TTL. • Fotografierea multiplă cu bliţ fără fir poate fi efectuată setând unitatea SB-900 sau dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800 la „commander” şi unităţile SB-600 şi SB-900 la „bliţ la distanţă.” Cu toate acestea, bliţul nu poate fi utilizat chiar dacă sunt declanşate pre-bliţuri de monitorizare atunci când unitatea SB-900 este setată la „commander.” Setarea pentru grup de bliţuri fără fir se aplică doar grupului A. Schimbaţi setarea la grupul A, atât pentru dispozitivul de comandă, cât şi pentru bliţul la distanţă. Consultaţi manualul Speedlight pentru mai multe informaţii. • La fotografierea multiplă cu bliţ fără fir, dacă sensibilitatea ISO este setată la Auto (Automat), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), ISO 100-200 sau ISO 100-400, este fixată la ISO 100. • Aparatul foto nu acceptă comunicarea de informaţii despre culoarea bliţului, sincronizarea rapidă FP automată, blocarea FV sau asistenţa AF pentru AF zone multiple atunci când se utilizează unităţile Speedlight SB-600 sau SB-900. • Funcţia zoom mecanizat poate fi utilizată cu unităţile Speedlight SB-600 sau SB-900, setarea automată a poziţiei capului zoomului depinzând de distanţa focală. • Atunci când se utilizează unităţile Speedlight SB-600 sau SB-900, marginile fotografiilor realizate la distanţe mai mici de 2 m, cu zoomul în intervalul de unghi larg pot apărea întunecate. În aceste cazuri, utilizaţi panoul lat. • Atunci când este setată la STBY (veghe), unitatea Speedlight se activează şi se dezactivează odată cu aparatul foto. Confirmaţi că indicatorul luminos „pregătit” al unităţii Speedlight este aprins.


Numele fişierelor şi folderelor Fotografiilor, filmelor şi notelor vocale le sunt alocate nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale (inclusiv notele vocale ataşate), filme Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii tăiate (inclusiv notele vocale ataşate) Fotografii create cu funcţii de editare a imaginilor, altele decât tăiere şi imagine mică, şi notele vocale ataşate, filmele create cu funcţii de editare a filmelor

DSCN SSCN RSCN

Extensie (indică tipul fişierului) Imagini statice Imagini statice RAW Filme Note vocale

.JPG .NRW .MOV .WAV

Numărul fişierului (alocat automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN

Note tehnice şi index

• Un folder pentru stocarea fişierelor este creat automat, utilizând următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + NIKON” (de ex. „100NIKON”). Dacă în folderul respectiv sunt 200 de fişiere, se creează un nou folder. (De exemplu, numele fişierului care urmează după „100NIKON” va fi „101NIKON”.) Este creat un folder nou şi atunci când numărul de fişiere dintr-un folder ajunge la 9999 sau se activează funcţia Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) (A188). Următorul număr de fişier este setat automat la „0001.” Dacă un folder nu conţine niciun fişier, nu va fi creat un folder nou, chiar dacă se activează funcţia Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere). • Atunci când imaginile sunt fotografiate cu Image quality (Calitate imagine) (A68) setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază), imaginilor NRW (RAW) şi JPEG înregistrate simultan le este alocat acelaşi nume de fişier. Imaginile NRW (RAW) şi JPEG înregistrate simultan sunt salvate în acelaşi folder. Dacă într-un folder există 199 de fişiere, se creează un nou folder şi imaginile sunt salvate în acesta. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi identificator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate.

203


Numele fişierelor şi folderelor

• Atunci când se utilizează funcţia Asistenţă panoramă (A55), este creat un folder pentru fiecare sesiune de fotografiere, cu următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + P_XXX” (de ex. „101P_001”). Imaginile sunt salvate în ordine, în fişiere cu numere începând de la 0001. • De fiecare dată când se realizează o fotografie cu temporizator de interval (A99), este creat un folder denumit după convenţia: „Număr folder + INTVL” (de ex. 101INTVL). Imaginile sunt salvate în ordine, în fişiere cu numere începând de la 0001. • Atunci când fişierele imagine sau fişierele vocale sunt copiate pe sau din memoria internă ori de pe un card de memorie (A131), convenţiile de denumire a fişierelor sunt următoarele: - Fişierele copiate utilizând Selected images (Imagini selectate) sunt copiate în folderul curent (sau în folderul utilizat pentru fotografiile următoare), unde le sunt alocate numere de fişier noi în ordine ascendentă, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. - Fişierele copiate utilizând All images (Toate imaginile), împreună cu folderele asociate, sunt copiate împreună. Numerele de fişier sunt alocate în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de fişier de pe mediul de destinaţie. Numele fişierelor nu sunt modificate. • Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 200 de fişiere sau un fişier are numărul 9999, nicio altă imagine nu poate fi fotografiată până la formatarea (A182) memoriei interne sau a cardului de memorie ori până la introducerea unui nou card de memorie.

Note tehnice şi index

204


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru acestea. Afişaj

Descriere

Soluţie

A

Ceasul nu este setat.

Setaţi ceasul.

170

B

Acumulatorul este la un nivel de încărcare redus.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Acumulator consumat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. La cinci secunde după apariţia acestui mesaj, monitorul este oprit, iar indicatorul luminos aparat pornit, indicatorul luminos AF şi becul bliţului 19 clipesc rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

P Please wait for the camera to finish recording. (Aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate Aşteptaţi până când mesajul dispare efectua alte operaţii până automat de pe afişaj atunci când când înregistrarea nu este înregistrarea se încheie. încheiată.

N Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.)

Comutatorul de protejare Glisaţi comutatorul de protejare la scriere la scriere este în poziţia în poziţia „scriere”. „blocat”.

23

P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.) P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.) P Card is not formatted. Format card? (Cardul nu este formatat. Formataţi cardul?) Yes (Da) No (Nu)

221 22 22

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie.

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru utilizarea cu acest aparat foto.

Toate datele stocate pe cardul de memorie sunt şterse la formatare. Dacă pe card există date pe care doriţi să le păstraţi, selectaţi No (Nu) şi efectuaţi o copie de 23 siguranţă a datelor pe un computer înainte de a formata cardul de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k.

Note tehnice şi index

O (clipeşte)

205


Mesaje de eroare Afişaj

N Out of memory. (Memorie epuizată.)

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

Descriere

Soluţie

Cardul de memorie este plin.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Înlocuiţi cardul de memorie sau formataţi 22, 182 memoria internă/cardul de memorie.

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Următoarele imagini nu pot fi utilizate. • Imagini NRW (RAW) • Imagini fotografiate cu o setare pentru Image size (Dimensiune imagine) de I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736 • Fotografii create cu funcţiile de editare imagine mică sau tăiere, cu dimensiuni de 160×120 sau mai mici

Nu există spaţiu suficient pentru salvarea unei Ştergeţi fotografii din destinaţie. copii.

Note tehnice şi index

206

N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

A

• Alegeţi o calitate mai scăzută a imaginii 68, 70 sau o dimensiune mai mică a imaginii. • Ştergeţi imagini şi filme. 31, 127, 153 • Înlocuiţi cardul de memorie. 22 • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi 22 memoria internă.

Fotografia selectată nu poate fi editată.

182

68 70

137, 145

127

• Confirmaţi condiţiile cerute pentru 133 editare. • Procesarea RAW nu poate fi efectuată la imagini NRW (RAW) fotografiate cu un alt aparat foto decât COOLPIX P7000. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme.

N Eroare de expirare a Cannot record movie. (Filmul timpului alocat la nu poate fi înregistrat.) înregistrarea filmului.

Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai 221 mare de scriere.

N Cannot reset file numbering. Nu mai pot fi create (Nu se poate reiniţializa foldere. numerotarea fişierelor.)

Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/cardul de memorie.

22, 182, 188


Mesaje de eroare Afişaj

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Descriere

N File contains no image data. Fişierul nu a fost creat cu (Fişierul nu conţine date COOLPIX P7000. imagine.) Fotografia nu poate fi redată ca diapozitiv. N All images are hidden. (Toate Toate imaginile din memoria internă/de pe imaginile sunt ascunse.) cardul de memorie sunt ascunse. N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

Soluţie

A

• Fotografiile stocate în memoria internă 22 pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. Nu există nicio fotografie • Pentru a copia fişiere din memoria 131 în memoria internă sau internă pe cardul de memorie, apăsaţi pe cardul de memorie. butonul d pentru a afişa ecranul de copiere apoi copiaţi fişierele din memoria internă pe cardul de memorie. Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Vizualizaţi fişierul pe computer – sau pe alt dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea sau editarea acestui fişier. –

Dezactivaţi setarea Hide image (Ascunde 130 imaginea) pentru a vizualiza imaginile.

Fotografia este protejată. Dezactivaţi protecţia.

129

172

P Mode dial is not in the proper position. (Selectorul de moduri nu se află în poziţia adecvată.)

Selectorul de moduri se află între două moduri.

Rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta 44 modul dorit.

N My Menu can not be changed at current settings. (Meniul meu nu poate fi modificat la setările curente.)

Niciunul dintre elementele de meniu înregistrate nu pot fi modificate la setarea curentă.

• Verificaţi setările funcţiilor care nu sunt 187 înregistrate în Meniul meu. • Schimbaţi elementul de meniu pe care 187 doriţi să-l înregistraţi în Meniul meu.

Note tehnice şi index

N Travel destination is in the Destinaţia este în acelaşi current time zone. fus orar ca şi zona locală. (Destinaţia este în fusul orar curent.)

126

207


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere Soluţie A Bliţul încorporat este coborât când se folosesc modurile scenă Night N portrait (Portret de Press the flash pop-up noapte) sau button to raise the flash. Apăsaţi butonul K (ridicare bliţ) pentru a 33, 49, Backlighting (Iluminare ridica bliţul încorporat. 55, 99 (Apăsaţi butonul de ridicare fundal) sau când a bliţului pentru a ridica Continuous flash (Bliţ bliţul.) continuu) este setat pentru modul Continuous (Continuu).

Note tehnice şi index

208

Apăsaţi butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat. Dacă nu doriţi să 33, 46 utilizaţi bliţul, aparatul foto poate fotografia în mod normal cu bliţul coborât.

N The flash is lowered. (Bliţul este coborât.)

Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul utilizării modului selector automat scene.

P Speedlight setting error (Eroare setare Speedlight)

Grupul A nu a fost selectat pentru setarea de grup Configuraţi setarea de grup a dispozitivului atunci când se de comandă principal şi a bliţului la 202 fotografiază cu iluminare distanţă la Grup A. fără fir.

Q Lens error (Eroare obiectiv)

Obiectivul nu funcţionează corespunzător.

Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l. Dacă eroarea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

19

P Communications error (Eroare comunicaţii)

Eroare apărută în timpul comunicării cu imprimanta.

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul.

157, 162

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi La circuitul intern al din nou acumulatorul şi porniţi aparatul. System error (Eroare sistem) aparatului foto a apărut o Dacă eroarea persistă, contactaţi 19 Q eroare. distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Q Initializing lens. Cannot focus. (Iniţializare obiectiv. Nu se poate focaliza.)

Aparatul foto nu poate focaliza.

Aşteptaţi până când aparatul foto îşi reia automat funcţionarea normală.


Mesaje de eroare Afişaj PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

Descriere

Eroare la imprimantă

Soluţie Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

A

-

PR Hârtia cu dimensiunea Printer error: check paper specificată nu este (Eroare imprimantă: verificaţi încărcată. hârtia)

Încărcaţi hârtia cu dimensiunea specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocaj hârtie)

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of paper (Eroare imprimantă: hârtie epuizată)

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi hârtia cu dimensiunea specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink Eroare cerneală (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

-

-

PR Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Printer error: out of ink Cartuşul de cerneală este Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k (Eroare imprimantă: cerneală gol. pentru a relua imprimarea.* epuizată)

-

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

-

A apărut o eroare generată de fişierul imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu imprimanta.

Note tehnice şi index

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

209


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile cu numerele indicate în ultima coloană din dreapta.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problemă

Note tehnice şi index

210

Cauză/Soluţie

A

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este consumat. • Mod veghe pentru economisire energie: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c sau Monitorul nu afişează rotiţi selectorul de moduri. • Monitorul este oprit. Apăsaţi butonul x pentru a-l reactiva. nimic. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul A/V sau cablul HDMI. • Fotografiere cu temporizator de interval în desfăşurare.

19 24 19, 30

• Iluminarea ambientală este prea strălucitoare: utilizaţi vizorul sau mutaţi-vă într-un loc mai întunecos. Afişajele de pe monitor sunt dificil de • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. citit. • Utilizaţi funcţia de maximizare a strălucirii imaginii de pe monitor.

26

Vizorul este ilizibil.

Reglaţi controlul de ajustare a dioptriilor.

26

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este consumat. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Interiorul aparatului foto s-a supraîncălzit. Lăsaţi aparatul foto oprit până când componentele interne se răcesc. • La temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto şi acumulatorul să nu funcţioneze normal.

24 19 -

14 156 154 100

173 195 15

196

• Dacă data nu a fost setată (indicatorul „dată nesetată” clipeşte în 20, 170 timpul fotografierii), imaginile statice vor avea marcată data şi ora „00/00/0000 00:00”, iar filmele vor fi datate „01/01/10 00:00.” Setaţi Data şi ora înregistrării data şi ora corecte utilizând Date (Dată) în meniul de setare. nu sunt corecte. • Ceas intern al aparatului foto nu este la fel de precis ca un ceas 170 normal. Verificaţi ceasul intern al aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor. Pe monitor nu este afişată nicio informaţie.

Datele despre fotografiere şi informaţiile despre fotografie ar putea fi ascunse. Apăsaţi butonul x până când se afişează datele despre 14 fotografiere sau informaţiile despre fotografie.

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Date (Dată) nu a fost setată.

20, 170


Localizarea defecţiunilor Problemă Data nu apare pe fotografii, chiar şi atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

Cauză/Soluţie

A

• Este selectat un mod de fotografiere incompatibil cu imprimarea 174 datei. • O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează 174 imprimarea datei. • Data nu poate fi imprimată pe film. -

Setările aparatului Acumulatorul ceasului intern este consumat, toate setările au fost foto se reiniţializează. restabilite la valorile implicite.

171

• Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu 188, 203 poate fi aplicată atunci când numărul folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Schimbaţi cardul de memorie sau formataţi Reset file memoria internă/cardul de memorie. numbering • Funcţia Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) 55, 99, 188, 203 (Reiniţializează nu poate fi setată atunci când modul scenă este setat la numerotare fişiere) Panorama assist (Asistenţă panoramă) sau în cazul în care nu poate fi efectuată. modul de fotografiere este A, B, C, D, E, F sau N şi Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este aleasă pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi Monitorul este oprit, permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. iar indicatorul După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se 19 luminos aparat pornit opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare clipeşte rapid. pentru a-l opri manual. Temperatura aparatului creşte.

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri, acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu sunt afectate. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

Note tehnice şi index

Atunci când se utilizează anumite funcţii, precum înregistrarea filmelor, pentru o perioadă lungă de timp sau când aparatul foto este folosit într-o locaţie cu temperatură ambientală ridicată, este posibil 147 ca temperatura aparatului foto să crească. Aceasta nu este o defecţiune.

211


Localizarea defecţiunilor

Fotografiere Problemă

A

Deconectaţi cablul audio/video, cablul HDMI sau cablul USB.

154, 157, 162 30

Nu se fotografiază atunci când butonul de declanşare este apăsat.

• Atunci când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi c sau butonul de declanşare. • Atunci când sunt afişate meniurile, apăsaţi butonul d. • Acumulatorul este consumat. • Atunci când modul scenă este Night portrait (Portret de noapte) sau Backlighting (Iluminare fundal) ori Continuous (Continuu) din meniul de fotografiere este setat la Continuous flash (Bliţ continuu), ridicaţi bliţul încorporat. • Atunci când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare la Auto (Automată). • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală). • Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l.

29 177 28, 84

• • • •

32 175, 176 99 35

Fotografiile sunt neclare.

Note tehnice şi index

Pe monitor sunt vizibile dungi verticale de lumină sau decolorări parţiale.

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi reducerea vibraţiilor şi detecţia mişcării. Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (pentru rezultate mai bune, utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul).

13 24 33, 49, 55, 99

34

40 19

Fenomenul cunoscut sub denumirea de „pată” se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Atunci când se fotografiază cu Continuous (Continuu) setat la Multi-shot 16 (Declanşare 198 multiplă 16) şi când se înregistrează filme, se recomandă evitarea obiectelor luminoase, cum ar fi soarele, reflexiile soarelui şi luminile electrice.

În fotografiile făcute cu bliţ Bliţul se reflectă din particulele din aer. Setaţi bliţul la W (Off (Dezactivat)). apar pete luminoase.

Bliţul nu se declanşează.

212

Cauză/Soluţie

Nu se poate seta la modul fotografiere

• • • • •

Bliţul este setat la W (Off (Dezactivat)). Este selectat un mod scenă care nu poate activa bliţul. Este selectat modul film. O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează bliţul. Bliţul încorporat nu se declanşează atunci când este utilizată o unitate Speedlight (unitate de bliţ externă).

32 32 45 148 108 202


Localizarea defecţiunilor Problemă

Cauză/Soluţie

A

Zoomul nu funcţionează.

• On (Activat) este selectat pentru Wide-angle converter (Convertor unghi 104 larg) în meniul de fotografiere. • Dacă inelul pentru obiectiv este scos în timp ce aparatul foto este pornit, 104 zoomul este fixat la extremitatea unghi larg. Opriţi aparatul foto, montaţi inelul pentru obiectiv, apoi reporniţi aparatul. 178

Zoomul digital nu este disponibil.

• Off (Dezactivat) este selectat pentru Digital zoom (Zoom digital) în meniul de setare. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Atunci când modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală) - Atunci când Subject tracking (Urmărire subiect) este selectată pentru modul zonă AF - Atunci când este setat Smile timer (Cronometru zâmbet) - Atunci când Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sunt selectate în modul scenă - Atunci când Image quality (Calitate imagine) din meniul rapid este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază) - Atunci când On (Activat) este selectat pentru Wide-angle converter (Convertor unghi larg) în meniul fotografiere - Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este setată pentru Continuous (Continuu) în meniul fotografiere

Image size (Dimensiune imagine) nu este disponibilă.

O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează Image size (Dimensiune imagine).

108

179

Nu se aude niciun sunet când este eliberat declanşatorul.

• Off (Dezactivat) este selectat pentru Shutter sound (Sunet declanşare) în Sound settings (Setări sunet) din meniul de setare. • Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. • Un alt mod decât Off (Dezactivat) este selectat pentru Auto bracketing (Bracketing automată) în meniul rapid. • Sports (Sporturi) sau Museum (Muzeu) sunt selectate în modul scenă. • Este selectat modul film. • Nu blocaţi difuzorul.

40 85 36 46, 48, 49

68

104 99

80 49, 54 146 5, 26

Note tehnice şi index

99

Off (Dezactivat) este selectat pentru AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare. Chiar dacă Auto (Automată) este setat, este posibil ca dispozitivul de Dispozitivul iluminare 177 asistenţă AF nu se aprinde. iluminare asistenţă AF să nu se aprindă, în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă. Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

195

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

76

213


Localizarea defecţiunilor Problemă

În imagine apar pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu („zgomot”).

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpuse).

Cauză/Soluţie Întrucât subiectul este întunecat, viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO este prea mare. • Utilizaţi bliţul. • Specificaţi o setare de sensibilitate ISO mai mică. • Aplicaţi Long exposure NR (NR la expunere lungă) în meniul fotografiere pentru a corespunde situaţiilor. • Utilizaţi un mod scenă cu capacitate de reducere a zgomotului. • Bliţul este setat la W (Off (Dezactivat)). • Fereastra bliţului încorporat este blocată. • Subiectul se află dincolo de raza de acoperire a bliţului. • Reglaţi compensarea expunerii. • Măriţi sensibilitatea ISO. • Subiectul se află pe un fundal iluminat. Ridicaţi bliţul încorporat şi setaţi modul scenă la Backlighting (Iluminare fundal) sau setaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere). • On (Activat) este selectat pentru Built-in ND filter (Filtru ND încorporat) în meniul de setare.

A

32 74 103 45 32 26 32 43 74 32, 55

184

43 • Reglaţi compensarea expunerii. Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpuse). • Utilizaţi setarea Built-in ND filter (Filtru ND încorporat) din meniul setare. 184 Atunci când funcţia V (Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere ochi roşii)) sau „bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii” din modul scenă Night portrait (Portret de noapte) este aplicată în timpul Rezultate neaşteptate obţinute atunci când bliţul fotografierii, în cazuri excepţionale, funcţia „Punct fixare ochi roşii încorporat în 32, 49 este setat pe automat cu aparatul foto” poate fi aplicată zonelor care nu sunt afectate de acest fenomen. reducere efect ochi roşii. Setaţi un mod bliţ diferit de V (Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere ochi roşii)), selectaţi un mod scenă diferit de Night portrait (Portret de noapte), apoi reluaţi fotografierea. Note tehnice şi index

214

Rezultatele obţinute în urma utilizării funcţiei Estompare piele nu sunt conform aşteptărilor.

• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca funcţia Estompare 36 piele să nu producă rezultatele dorite. • Pentru imaginile care conţin patru sau mai multe figuri, încercaţi să utilizaţi 139 Skin softening (Estompare piele) din meniul de redare.

În următoarele situaţii, este posibil ca salvarea imaginilor să dureze mai mult. • Atunci când funcţia de reducere a zgomotului este aplicată • Atunci când bliţul este setat la V (Auto with red-eye reduction (Automat cu reducere ochi roşii)) • Atunci când se utilizează modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) la fotografiere Salvarea imaginilor durează • Atunci când se utilizează Smile timer (Cronometru zâmbet) în timpul prea mult. fotografierii • Atunci când se utilizează Active D-Lighting (D-Lighting activ) în timpul fotografierii • Atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + De bază)

103 32 48, 49 36 106 68


Localizarea defecţiunilor Problemă

Cauză/Soluţie

A

Nu se poate seta sau utiliza Continuous (Continuu) sau O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează setarea Continuous 108 (Continuu) sau Auto bracketing (Bracketing automată). Auto bracketing (Bracketing automată). Nu se poate seta COOLPIX O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează COOLPIX Picture Control. Picture Control

108

Redare Problemă

A

Cauză/Soluţie

• Fişierul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă sau model de aparat foto. Fişierul nu poate fi redat. • Fotografiere cu temporizator de interval în desfăşurare. • Imaginile NRW (RAW) sau filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7000 nu pot fi redate.

– 100 68, 146

Fotografia nu poate fi mărită.

Zoomul de redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau al copiilor tăiate cu dimensiuni de 320 × 240 pixeli sau mai mici.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. 151 • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate 132 foto decât COOLPIX P7000 şi notele vocale înregistrate de alte aparate foto nu pot fi redate.

Imaginile şi filmele nu pot fi editate.

• Editarea, exceptând funcţia Margine neagră, nu poate fi aplicată fotografiilor efectuate cu Image size (Dimensiune imagine) de I 3648×2432, z 3584×2016 şi H 2736×2736. • La imaginile în format NRW (RAW) poate fi aplicată doar editarea NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)). Pentru editarea acestor imagini, creaţi mai întâi imagini JPEG utilizând NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)), apoi editaţi imaginile JPEG. • Confirmaţi condiţiile cerute pentru editare. • Imaginile fotografiate şi filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7000 nu pot fi editate.

70

143

133 –

• Video mode (Mod video) sau HDMI nu sunt setate corect în meniul 183 de setare TV settings (Setări TV). • Sunt conectate atât un cablu HDMI, cât şi un cablu audio/video sau 154 atât un cablu HDMI, cât şi un cablu USB. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de 22 memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

Note tehnice şi index

Fotografiile nu se afişează pe televizor.

215


Localizarea defecţiunilor Problemă

A

Cauză/Soluţie • • • • •

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este consumat. Cablul USB nu este conectat corect. Nikon Transfer 2 nu Aparatul foto nu este recunoscut de computer. porneşte atunci când Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu aparatul aparatul foto este foto. conectat la un computer. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer 2 automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile de ajutor din ViewNX 2 .

19 24 157 – 156

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Fotografiile de imprimat • Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din nu sunt afişate. memoria internă.

22

160

22

Paper size (Dimensiune hârtie) nu poate fi selectată de la aparatul foto în următoarele situaţii, chiar şi în cazul imprimantelor compatibile Nu se poate selecta PictBridge. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii. dimensiunea hârtiei prin • Dimensiunea hârtiei selectată prin intermediul aparatului foto nu 163, 164 intermediul aparatului este compatibilă cu imprimanta. foto. • Se utilizează o imprimantă care setează automat dimensiunea – hârtiei.

Note tehnice şi index

216


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P7000 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală Apertură relativă Construcţie Zoom digital Reducere vibraţie Focalizare automată (AF) Profunzime de focalizare (de la obiectiv) (aprox.) Selecţie zonă focalizare Vizor Acoperire cadru Monitor

Media Sistem fişier Formate fişier

Dimensiune imagine (pixeli)

Memorie internă (aprox. 79 MB), card de memorie SD/SDHC/SDXC Compatibil CF, Exif 2.2 şi DPOF Imagini statice: JPEG, NRW (RAW) • Imaginile RAW şi JPEG nu pot fi înregistrate simultan Fişiere de sunet (notă vocală): WAV Filme: MOV (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC stereo) • 10 M 3648×2736 • 8M 3264×2448 • 5M 2592×1944 • 3M 2048×1536 • 2M 1600×1200 • 1M 1280×960 • PC 1024×768 • VGA 640×480 • 3:2 3648×2432 • 16:9 3584×2016 • 1:1 2736×2736

Note tehnice şi index

Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare

Aparat foto digital compact 10,1 milioane 1/1,7 in. tip CCD; număr total pixeli: aprox. 10,39 milioane Zoom optic 7,1×, obiectiv NIKKOR 6,0-42,6 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 28200 mm în format 35 mm [135]) f/2,8-5,6 11 elemente în 9 grupuri Până la 4× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de aprox. 800 mm în format 35 mm [135]) Deplasare obiectiv AF cu detectare contrast • Aprox. 50 cm până la ∞ (interval unghi larg), aprox. 80 cm până la ∞ (interval telefotografie) • Mod primplan macro: aprox. 2 cm până la ∞ (intervalul de unghi larg al pictogramei G) Prioritate faţă, automat (selecţie automată din nouă zone), centru (larg, normal, spot), manual cu 99 zone de focalizare, urmărire subiect Vizor optic imagine reală, cu funcţie de ajustare a dioptriei Aproximativ 80 % pe orizontală şi 80 % pe verticală (comparativ cu imaginea reală) 7,5 cm (3-in.), aprox. 921.000 puncte, monitor LCD TFT cu strat anti-reflexie şi reglare luminozitate pe 5 niveluri Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu imaginea reală) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu imaginea reală)

217


Specificaţii • ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Înaltă 1 (echivalent cu 6400) • Automat (modificare automată de la ISO 100 la 800) Sensibilitate ISO (Sensibilitate ieşire standard) • Automat sensibilitate ISO înaltă (ISO 100 până la 1600) • Rază fixă automată (ISO 100 până la 200, 100 până la 400) • Mod nocturn cu zgomot redus (ISO 400 până la 12.800) Expunere Matrice cu 256 segmente, axat pe centru, spot, zonă AF spot (cu suport Măsurare pentru 99 zone de focalizare) Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate automată declanşator, prioritate automată diafragmă, mod manual, bracketing Controlul expunerii expunere (Vt), bracketing expunere (Vs), detecţie mişcare, compensare expunere (–3,0 până la +3,0 EV în paşi de 1/3 EV) [L]: –1 până la +16,2 EV [T]: 1 până la 16,6 EV Rază (Mod A (automat)) (valori ale expunerii obţinute cu ajustarea automată a sensibilităţii ISO convertită la valorile ISO 100) Declanşator Declanşator mecanic cu acţionare electronică Viteză

1/2000 - 8 sec. (mod A, B) 1/4000 - 8 sec. (mod C) 1/4000 - 60 sec. (mod D) 4 sec. (modul scenă Fireworks show (Spectacol artificii))

Note tehnice şi index

Diafragmă Rază Autodeclanşator Bliţ încorporat Rază (aprox.) (Sensibilitate ISO: Auto (Automat)) Control bliţ

Diafragmă iris cu 6 lame controlară electronic 10 paşi de câte 1/3 EV Pot fi selectate durate de 2 sau 10 secunde

Cuplă accesorii

Contact adaptor bliţ ISO 518 cu contacte de sincronizare şi date şi cu blocare de siguranţă

Interfaţă Protocol transfer de date Ieşire video

USB de mare viteză MTP, PTP Se poate selecta între NTSC şi PAL Ieşire audio/video; I/O digital (USB); conector HDMI mini (ieşire HDMI), conector pentru microfon extern (jack stereo cu mini pin (diametru 3,5 mm), impedanţă intrare 2 kΩ, sensibilitate -42 dB sau mai puţin, tip de alimentare plug-in)

Terminal I/O

218

• • • •

[L]: 0,5 până la 6,5 m [T]: 0,8 până la 3 m Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control


Specificaţii

Limbi acceptate

Surse de alimentare Durată de funcţionare a acumulatorului (EN-EL14) Montură trepied Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate Mediu de operare Temperatură Umiditate

Arabă, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, norvegiană, poloneză, portugheză, rusă, spaniolă, suedeză, thailandeză, turcă • Un acumulator Li-ion EN-EL14 (livrat) • Adaptor CA EH-5a (utilizat împreună cu conectorul de alimentare EP-5A) (disponibil separat) Imagini statice*: aprox. 350 fotografii Filme: aprox. 2 h 45 min. (HD 720p (1280×720)) 1/4 (ISO 1222) Aprox. 114,2 × 77 × 44,8 mm (exclusiv proiecţiile) Aprox. 360 g (cu acumulator şi card de memorie SD) 0 până la 40°C 85 % sau mai mică (fără condens)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate specificaţiile sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL14 complet încărcat, utilizat la o temperatură ambientală de 25°C.

Acumulator Li-ion EN-EL14 Tip

Acumulator litiu-ion

Capacitate nominală

CC 7,4 V, 1030 mAh

Temperatură de operare

0 până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 38 × 53 × 14 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 48 g (fără capac terminal)

Note tehnice şi index

* Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) (Asociaţia pentru camere foto şi produse de realizare de imagini) pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2)°C; zoom reglat la fiecare declanşare, bliţ descărcat din două în două declanşări, Image quality (Calitate imagine) setată la Normal (Normală), Image size (Dimensiune imagine) setată la M 3648×2736. Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

219


Specificaţii

Încărcător acumulator MH-24 Putere consumată nominală

CA 100 până la 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A max.

Capacitate nominală

18 până la 24 VA

Putere nominală

CC 8,4 V, 0,9 A

Acumulator acceptat

Acumulator Li-ion EN-EL14

Timp de încărcare

Aprox. 1 oră şi 30 de minute când este complet descărcat

Temperatură de operare

0 până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 70 × 26 × 97 mm

Greutate

Aprox. 89 g (fără adaptor de priză)

B

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile care pot apărea în acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

Standarde acceptate

Note tehnice şi index

220

• DCF: Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în domeniu, care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie, prin intermediul unui laborator foto digital sau al unei imprimante obişnuite. • Exif versiunea 2.2: acest aparat foto acceptă Exif (Format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt imprimate de la imprimantele compatibile Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industria producătoare de aparate foto digitale şi cea producătoare de imprimante, ce permite ca fotografiile să fie imprimate direct la o imprimantă, fără conectarea aparatului foto la un computer.


Specificaţii

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare. Dacă viteza de transfer a cardului este lentă, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. Carduri de memorie SD

Carduri de memorie SDHC2

Carduri de memorie SDXC3

SanDisk

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

TOSHIBA

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Panasonic

2 GB1

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

-

1 2 3

Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte carduri de memorie de 2 GB. Compatibil SDHC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDHC. Compatibil SDXC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDXC.

• Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Note tehnice şi index

221


Index

Note tehnice şi index

222

Simboluri

A

R 57 h Afişaj miniaturi 116 n Autodeclanşator/Telecomandă/ Cronometru zâmbet 35, 36, 38 c Balans de alb 67, 76 d Bracketing automat 67, 80 g Buton AE-L/AF-L 11, 185 k Buton (aplică selecţia) 12 f Buton Av/Tv 9, 187 w Buton funcţie 11, 107, 186 d Buton meniu 13 x Buton monitor 14 c Buton redare 30 K Buton ridicare bliţ 33 l Buton ştergere 31, 132, 153 a Calitate imagine/Dimensiune imagine/ Opţiuni film 67, 68, 148 e Informaţii nivel ton 67, 82 f Larg 27 I Meniul meu 67 A Mod automat 24 A Mod automat programat 60, 62 X Mod bliţ 33 D Mod film 146 p Mod focalizare 41 D Mod manual 60, 65 O Mod nocturn cu zgomot redus 58 B Mod prioritate declanşare automată 60, 63 C Mod prioritate diafragmă automată 60, 64 c Mod redare 30 y Mod scenă 45 E/F/N Mod setare utilizator 112 G Mod zonă AF 12, 84 b Sensibilitate ISO 67, 74 g Tele 27 i Zoom redare 118 .JPG 203 .MOV 203 .NRW 203 .WAV 203

Accesorii opţionale 199 Acumulator 16, 18, 199 Acumulator Li-ion 16, 199 Acumulator tip litiu-ion 16, 18, 199 Adaptor CA 199 Afişaj calendar 117 Afişaj miniaturi 116 Afişaj monitor iniţial 112 Ajustare rapidă 94 Alimentare 19, 20, 24 Alimente u 53 Apăsare până la jumătate 10 Ascunde imaginea 130 Asfinţit h 51 Asistenţă AF 177 Asistenţă panoramă p 55, 56 Autodeclanşator 35 Automat 32 Avertizare clipire 189

B Balans de alb 76 Bec bliţ 34 Bliţ continuu 99 Bliţ de umplere 32 Bliţ extern 111, 199, 202 Bliţ încorporat 32 Blocare focalizare 29 Bracketing automat 80 BSS 99 Buclă pentru curea aparat foto 15 Buton AE-L/AF-L 185 Buton Av/Tv 187 Buton de decuplare a inelului pentru obiectiv 104 Buton declanşare 28 Buton Fn 186 Buton meniu rapid 67

C Cablu A/V 199 Cablu audio/video 154 Cablu AV 154 Cablu USB 157, 162, 199 Calitate imagine 68


Index

D Dată 20, 170 Declanşare multiplă 16 99 Detecţie mişcare 176 Dezactivat 32 Diferenţă de oră 172 Dimensiune hârtie 163, 164 Dimensiune imagine 70 Distanţă focală 107, 112, 217 D-Lighting 136 D-Lighting activ 106 DSCN 203

E Ecran de întâmpinare 169 Editare filme 152 Editare fotografii 133 Efect miniaturizare 142 Efecte filtru 94 Estompare piele 36, 37, 139 Extensie 203 Extragere imagini statice 151

F Fantă card memorie 22 Filtru ND încorporat 184 Filtru reducere zgomot 103 Focalizare 10, 28, 84, 102 Focalizare automată 41, 102, 150 Focalizare manuală 40, 42 Formatare 23, 182 Formatare card de memorie 23, 182 Formatare memorie internă 182 Fotografiere 24, 44 Fotografiere cu Prioritate faţă 86 Fotografiere cu temporizator de interval 99, 100 FSCN 203 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan 108 Fus orar 172

H HDMI 154, 183 Histogramă 82, 173

I Identificator 203 Ieşire video 183 Iluminare fundal o 55 Imagine mică 137 Imagini NRW (RAW) 69, 143 Imprimantă 161 Imprimare 161, 163, 164 Imprimare dată 174 Imprimare DPOF 166 Indicator încărcare acumulator 24 Indicator luminos AF 28 Indicator luminos autodeclanşator 35 Indicator maximizare strălucire imagine pe monitor 15 Indicator memorie internă 25

Note tehnice şi index

Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 18, 22 Capac cuplă de accesorii 202 Capacitate memorie 24 Card memorie 22, 221 Clarificare imagine 94 Compensare expunere 43 Compensare expunere bliţ 102 Computer 156 Comutare între file 14 Comutare selecţie Av/Tv 66, 187 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit 19 Conector alimentare 199 Conector audio video/USB 162 Conector HDMI mini 154 Conector ieşire audio video/USB 154 Conector ieşire USB/audio/video 156, 157 Continuu 99 Contrast 94 Control ajustare dioptrii 26 Control bliţ 105 Control dispozitiv HDMI 183 Control distorsiune 104 Control zoom 27 Convertor unghi larg 104, 199 COOLPIX Picture Control 92 COOLPIX Picture Control personalizat 96 Copie imagine 131 Copiere n 54 Cronometru zâmbet 36 Cuplă accesorii 202

223


Index Inel adaptor 199 Inel obiectiv 104 Infinit 40 Informaţii despre data fotografierii 14, 82 Informaţii fotografie 173 Informaţii nivel ton 82

Mod prioritate diafragmă automată 64 Mod scenă 45 Mod setare utilizator 112 Mod zonă AF 84 Monitor 6, 8, 197 Muzeu l 54

Î

N

Încărcător 199 Încărcător acumulator 16, 199 Îndreptare 141 Înregistrare film 146 Înregistrare orientare 180 Înserare/zori i 51

J

Nikon Transfer 2 156, 157 Notă vocală 132 NR la expunere lungă 103 Nuanţare 95 Număr de expuneri rămase 24, 71 Nume fişier 203 Nume folder 203

Jack intrare audio/video 154

O

L

Obiectiv 197, 217 Obiectiv convertor 199 Oprire automată 181 Opţiune Dată set imprimare 124 Opţiuni film 148 Orizont virtual 173

Larg 27 Limbă 183 Luminozitate monitor 173 Lungime film 149

M

Note tehnice şi index

224

Manual 32 Margine neagră 138 Măsurare 98 Memorie internă 22 Memorie zoom 107 Meniu film 149 Meniu fotografiere 90 Meniu rapid 67 Meniu redare 122 Meniu setare 167 Meniul meu 67 Microfon 132, 146 Mod automat 24 Mod automat programat 62 Mod bliţ 32 Mod expunere 60 Mod film 146 Mod focalizare 40 Mod focalizare automată 102, 150 Mod listare după dată 119 Mod manual 65 Mod nocturn cu zgomot redus 58

P Panorama Maker 5 156, 160 Peisaj c 48 Peisaj de noapte j 51 Personalizare meniul meu 187 Petrecere/interior f 50 PictBridge 161, 220 Picture Control 92 Picture Control personalizat 96 Plajă Z 50 Portret b 48 Portret de noapte e 49 Presetare manuală 79 Prezentare diapozitive 126 Primplan k 52 Primplan macro 40 Prioritate declanşare automată 63 Prioritate faţă 84 Procesare NRW (RAW) 143 Protejare 129


Index

R Redare 30, 115, 116, 117, 118, 132, 151 Redare cadru întreg 30, 115 Redare film 151 Reducere ochi roşii 32, 177 Reducere vibraţie 175 Reducere zgomot vânt 150 Reiniţializare totală 191 Reiniţializează numerotare fişiere 188 Resetare setări salvate 114 Retuşare rapidă 135 Rotire imagine 130 RSCN 203

S

U Unic 99 Urmărire subiect 85, 88

V Valoare diafragmă 61 Versiune firmware 194 ViewNX 2 156, 160 Viteză de declanşare 61 Viteză declanşare minimă 74 Viteză zoom 179 Vizor 26 Vizualizare reţea 93 Vizualizare/ascundere reţea încadrare 173 Volum 151

Z Zăpadă z 50 Zonă de focalizare 28, 84 Zoom 27 Zoom digital 27, 178 Zoom optic 27 Zoom redare 118

Note tehnice şi index

Salvare în setare utilizator 113 Saturaţie 94 Selectare imagini 128 Selector automat scene x 46 Selector cea mai bună fotografiere 99 Selector compensare expunere 43 Selector de comandă 9 Selector meniu rapid 67 Selector moduri 44 Selector multiplu rotativ 12 Sensibilitate ISO 74 Set imprimare 123 Setări monitor 173 Setări sunet 179 Setări TV 183 Sincronizare lentă 32 Sincronizare perdea posterioară 32 Spectacol artificii m 54 Speedlight 111, 199, 202 Sporturi d 49 SSCN 203 Sunet buton 179 Sunet declanşare 179

Temperatură culoare 78 Timp economisire lumină zi 20, 171

Ş Ştergere 31, 127, 132, 153

T Tăiere 145, 152 Tele 27 Telecomandă 38 Televizor 154

225


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX0H01(Y5) © 2010 Nikon Corporation

6MM832Y5-01

Manual de utilizare Nikon COOLPIX P7000  

Manual de utilizare Nikon COOLPIX P7000 in limba romana.

Advertisement