Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa 6MA1772BA AMA12430


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi

G

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

A

Mod automat

C

Fotografiere adecvată scenei

c

Mai multe despre redare

D

Filme

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul CA şi scoateţi acumulatorii imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale produsului poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto este deteriorat ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorii.

ii

Nu utilizaţi Aparatul foto sau Adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului. Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorii sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorilor Acumulatorii pot prezenta scurgeri sau pot exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorii utilizaţi pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorii. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că nu este conectat. • Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru utilizarea cu acest produs (A 12). Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi, nici mărci sau tipuri diferite de acumulatori. • Dacă sunt achiziţionaţi acumulatori reîncărcabili NiMH Nikon EN-MH1, încărcaţi şi utilizaţi fiecare dintre aceşti acumulatori ca pe un set. Nu combinaţi acumulatori din perechi diferite. • Introduceţi acumulatorii în poziţia corectă. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorii şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau învelişul acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorii la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorii tind să prezinte scurgeri atunci când sunt complet descărcaţi. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorii când aceştia sunt goliţi complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorilor, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unor acumulatori deterioraţi intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu multă apă.

• •

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul de acumulatori MH-71 (disponibil separat) Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flacără. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru (39 in.) de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu piele a sau intrarea în ochi sau piele.


Note Notă pentru clienţii din S.U.A.

PRECAUŢII

Declaraţia de interferenţă RF a FCC Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Secţiunea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi un nivel de protecţie rezonabil împotriva interferenţelor dăunătoare ale unui sistem instalat într-o rezidenţă. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie conform căreia interferenţele nu vor surveni în cazul unui sistem instalat într-o rezidenţă. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare recepţiei semnalului radio şi TV care pot fi cauzate din oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze nivelul interferenţelor prin una sau mai multe din următoarele măsuri: • Reorientaţi sau schimbaţi amplasamentul antenei. • Măriţi distanţa dintre echipament şi antenă. • Conectaţi echipamentul la o ieşire a unui alt circuit decât cel la care este conectată antena. • Consultaţi dealerul sau un tehnician experimentat în probleme radio/ televiziune pentru a obţine ajutor.

Modificări FCC cere ca utilizatorul să fie anunţat că orice modificare adusă acestui dispozitiv care nu este aprobată expres de Nikon Corporation poate anula utilizarea echipamentului. Cabluri interfaţă Utilizaţi cablurile pentru interfaţă vândute sau oferite de Nikon pentru echipamentul dumneavoastră. Utilizarea altor cabluri pentru interfaţă pot depăşi limitele Clasei B Secţiunea 15 a regulilor FCC. Notă pentru clienţii din California AVERTISMENT: Manevrarea firului acestui produs vă expune la plumb, o substanţă chimică cunoscută în Statul California ca fiind cauza handicapurilor native sau alte afecţiuni congenitale. Spălaţi-vă pe mâini după manevrare. Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road Melville, New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200

COOLPIX L18/L16 v


Note

Notă pentru clienţii din Canada PRECAUŢIE Acest aparat digital de Clasă B respectă standardul canadian ICES-003. ATENŢIE Cet appareil numérique de la classe B est conforme ŕ la norme NMB-003 du Canada.

Simbol pentru Colectarea separată în ţările europene Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor.

vi


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră...................................................................................................ii AVERTISMENTE! ...................................................................................................................................... ii

Note...........................................................................................................................................................v Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Monitorul .....................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază ................................................................................................................................ 8 Buton mod fotografiere......................................................................................................................................8 Butonul c (Playback) (Redare).....................................................................................................................8 Selector multiplu.....................................................................................................................................................9 Butonul d...........................................................................................................................................................10 Afişaje ajutor ...........................................................................................................................................................11 Prinderea curelei aparatului foto ...............................................................................................................11 Butonul de declanşare......................................................................................................................................11

Primii paşi............................................................................................................................................. 12 Introduceţi acumulatorii ...................................................................................................................12 Acumulatori acceptaţi ......................................................................................................................................12 Porniţi şi opriţi aparatul foto .........................................................................................................................12 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................14 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................16 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................17

G Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil.............................................................. 18 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul G (Automat facil) ...................................18 Pasul 2 Cadrarea unei fotografii .....................................................................................................20 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................22 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor ............................................................................24 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................26 Setarea Modului bliţ...........................................................................................................................................26 Fotografierea cu autodeclanşator .................................................................................................28 Modul macro .........................................................................................................................................29 Compensarea expunerii ....................................................................................................................30

vii


Cuprins

A Mod automat................................................................................................................................ 31 Fotografiere în modul automat ......................................................................................................31

C Fotografiere adecvată scenei.................................................................................................. 32 Fotografierea în modul scenă..........................................................................................................32 Setarea modului scenă.....................................................................................................................................32 Caracteristici............................................................................................................................................................33

c Mai multe despre redare ......................................................................................................... 40 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi ..............................................................40 O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare...........................................................................41 Editarea fotografiilor...........................................................................................................................42 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ............................................................................43 Crearea unei copii prin decupare: Decuparea...................................................................................44 g Redimensionarea fotografiilor: Micşorare fotografie .............................................................45

D Filme................................................................................................................................................. 46 Înregistrarea filmelor ..........................................................................................................................46 Meniul film..............................................................................................................................................47 Selectarea opţiunilor film................................................................................................................................47 Redarea filmului....................................................................................................................................48 Ştergerea fişierelor de film .............................................................................................................................48

viii


Cuprins

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................... 49 Conectarea la TV...................................................................................................................................49 Conectarea la computer....................................................................................................................50 Înainte de a conecta aparatul foto............................................................................................................50 Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe calculator .....................................................51 Conectarea la imprimantă ................................................................................................................54 Conectarea aparatului foto şi imprimantei..........................................................................................55 Imprimarea fotografiilor una câte una ...................................................................................................56 Imprimarea mai multor fotografii..............................................................................................................57 Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare ...........................................60

d Meniurile fotografiere, redare şi setare ........................................................................... 62 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere ...................................................................................62 Afişarea meniului fotografiere .....................................................................................................................62 A Mod imagine...................................................................................................................................................63 B Balans de alb ...................................................................................................................................................65 C Continuu............................................................................................................................................................67 F Opţiuni culoare..............................................................................................................................................68 Restricţii ale setărilor aparatului foto .......................................................................................................69 Opţiuni redare: Meniul redare.........................................................................................................70 Afişarea meniului de redare ..........................................................................................................................70 b Diapozitive........................................................................................................................................................72 c Ştergere...............................................................................................................................................................73

ix


Cuprins Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare .......................................................................74 Afişarea meniului setare ..................................................................................................................................75 a Meniuri................................................................................................................................................................76 c Ecran de întâmpinare.................................................................................................................................76 d Data.......................................................................................................................................................................77 e Setări monitor................................................................................................................................................80 f Imprimarea datei ..........................................................................................................................................81 U Anti-mişcare AE.............................................................................................................................................82 h Asistenţă AF ....................................................................................................................................................83 i Setãri sunet ......................................................................................................................................................83 k Oprire automată............................................................................................................................................84 l Formatare memorie/m Formatare card .......................................................................................85 n Limba ....................................................................................................................................................................86 o Mod video.........................................................................................................................................................86 p Reiniţializare totală.......................................................................................................................................87 s Tip acumulator...............................................................................................................................................89 d Protecţie ...........................................................................................................................................................89 h Copie....................................................................................................................................................................89 r Versiune firmware........................................................................................................................................90

Note tehnice........................................................................................................................................ 91 Accesorii opţionale..............................................................................................................................91 Carduri de memorie aprobate.....................................................................................................................91 Numele fişierului de imagine şi numele folderului..................................................................92 Întreţinerea aparatului foto..............................................................................................................93 Curăţarea...................................................................................................................................................................95 Depozitarea .............................................................................................................................................................95 Mesaje de eroare..................................................................................................................................96 Localizarea defecţiunilor ...................................................................................................................99 Specificaţii............................................................................................................................................ 104 Standarde acceptate........................................................................................................................ 107 Index ...................................................................................................................................................... 108

x


Introducere

Despre acest manual Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX L18/ COOLPIX L16. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Introducere

Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă marchează note, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie.” • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită.” • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin paranteze litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran • Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale. • Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual se referă la COOLPIX L18. Numele produselor În acest manual, numele produselor „COOLPIX L18” şi „COOLPIX L16” ar putea fi uneori prescurtate ca „L18” şi „L16”.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acestuia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru sprijin continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele sit-uri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://nikonimaging.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI ANULA GARANŢIA NIKON. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 76). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Pentru a explica operaţiunile, acest manual se referă la COOLPIX L18.

1

2 3 4

5

Introducere

Capac obiectiv închis

11 6

7

12

13

10

4

9

8

1

Buton declanşare................................................ 22

2

Indicator luminos aparat pornit................. 12

3

Comutator alimentare..................................... 18

4

Bliţ încorporat ....................................................... 26

5

Difuzor ....................................................................... 48

6

Indicator luminos autodeclanşator .......................................... 28, 94 Luminator asistenţă AF ............23, 33, 83, 94

7

Obiectiv ..........................................................93, 104

8

Microfon încorporat..........................................46

9

Capac conector de alimentare pentru Adaptor CA opţional........................91

10 Buclă pentru curea aparat foto ..................11 11 Capac conector.................................... 49, 51, 55 12 Conector cablu..................................... 49, 51, 55 13 Capac obiectiv......................................................93


Componentele aparatului foto

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 Introducere

11

12

13

Monitor ........................................................................ 6

7

Buton d ..................................... 10, 47, 62, 70

Buton mod fotografiere .................................... 8

8

Buton k (confirmare selecţie)......................9

3

Buton c (playback) (redare)......................... 8

9

Buton l (ştergere)............................. 24, 25, 48

4

Luminator bliţ ....................................................... 27

10

Cameră acumulator/ fantă card de memorie............................ 12, 16

5

Selector multiplu ................................................... 9

6

Butoane zoom...................................................... 20 f : Micşorare................................................. 20 g : Mărire......................................................... 20 h : Redare miniaturi ................................. 40 i : Zoom redare ......................................... 41 j : Ajutor ......................................................... 11

1 2

11 Montură trepied 12 Fantă card SD ........................................................16 13 Cameră acumulator...........................................12

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Vor afişa doar pentru câteva secunde (A 80). Introducere

Declanşare 2

1

5

4

6

3

23

7 8

22

9

21

10

20 19 18

10

+1.0 1/60

F2.8

17

14

999

13 16 Mod fotografiere1 .......................18, 31, 32, 46 Mod macro............................................................. 29 Indicator zoom............................................. 20, 29 Indicator focalizare ............................................ 22 Blocarea expunerii ............................................. 39 Mod bliţ .................................................................... 26 Indicator încărcare acumulator ................. 18 Pictogramă AE anti-mişcare......................... 82 Indicator „Dată nesetată”............................... 96 9 Indicator fus orar................................................. 77 10 Imprimarea datei ................................................ 81 Mod imagine2....................................................... 63 11 Opţiuni film ............................................................ 47

6

999 12 9999

15

Număr de expuneri 12 rămase (fotografii) .............................................. 18 Lungime film .........................................................46 13 Indicator memorie internă............................19 14 Diafragmă................................................................22 15 Zonă focus ...................................................... 20, 22 Zonă focus 16 (Prioritate detecţie chip)......................... 20, 22 17 Viteza de declanşare ......................................... 22 18 Sensibilitate ISO ................................................... 27 19 Valoare compensare expunere.................. 30 20 Indicator autodeclanşator............................. 28 21 Opţiuni culoare .................................................... 68 22 Mod balans alb..................................................... 65 23 Mod declanşare continuă.............................. 67 Diferă în funcţie modul de declanşare curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod. z şi y sunt afişate pe L18, iar pe L16 sunt afişate M şi d.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2

11


Componentele aparatului foto

Redare 1

10

3

4

15/05/2008 12:00 9999.JPG

Introducere

13 12

2

11 5

999 999 9

8

7

999 999 6 9999 9999 59m59s 9h59m59s

1

Data înregistrării .................................................. 14

7

Indicator memorie internă............................19

2

Ora înregistrării..................................................... 14

8

Indicator redare film..........................................48

3

Indicator volum ................................................... 48

9

Pictogramă comandă imprimare .............60

4

Indicator încărcare acumulator ................. 18

10 Micşorare fotografie..........................................45

5

Mod imagine......................................................... 63 Opţiuni film ............................................................ 47

11 Pictogramă D-Lighting.................................... 43

6

Număr cadre curente/ număr total de cadre ....................................... 24 Lungime film......................................................... 48

12 Pictogramă protecţie ....................................... 89 13 Număr şi tip fişier ................................................ 92

7


Operaţiuni de bază Buton mod fotografiere

Introducere

• Apăsaţi butonul mod fotografiere în modul de redare pentru a intra în modul de fotografiere. • Apăsaţi butonul mod de fotografiere pentru a afişa meniul de selectare a modului de fotografiere.

Meniu selectare mod fotografiere În meniul de selectare a modului de fotografiere, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta modul de fotografiere. G Mod automat facil (A 18) D Film (A 46) C Scenă (A 32) A Mod automat (A 31) Easy auto mode

• Meniul de selectare a modului de fotografiere este afişat continuu până la selectarea modului de fotografiere şi apăsarea k pentru a stabili modul sau până la o nouă apăsare a butonului mod de fotografiere. • Pentru a reveni la modul de fotografiere în timp ce este afişat meniul de selectare a modului de fotografiere, apăsaţi din nou butonul modului de fotografiere.

Butonul c (Playback) (Redare) • Apăsaţi c în modul de fotografiere pentru a accesa modul de redare.

8


Operaţiuni de bază

Selector multiplu Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a confirma selecţia. Introducere

Pentru fotografiere Afişare m (mod bliţ) (A 26) sau cursorul de mutare în sus.

Afişare meniu n (autodeclanşare) (A 28).

Afişare meniu o (compensare expunere) (A 30). Confirmaţi selecţia.

Flash mode

Afişare meniu p (mod macro) (A 29) sau cursorul de mutare în jos.

Pentru modul de redare 15/05/2008 15:30 0004.JPG Afişaţi fotografia anterioară.

Afişaţi fotografia următoare.

4

4

Pentru ecranul meniu Cursor de mutare în sus.

Confirmaţi selecţia (Avansaţi la ecranul următor).

Reveniţi la ecranul anterior.

Avansaţi la ecranul următor (Confirmaţi selecţia).

Cursor de mutare în jos.

C

Auto mode Image mode White balance Continuous Color options Set up Exit

Note despre Selectorul multiplu

Sunt posibile mai multe operaţiuni efectuate prin intermediul selectorului multiplu, dar aici nu va fi descrisă în detaliu nicio operaţiune. În manual, butonul indicând sus, jos, stânga şi dreapta al selectorului multiplu rotativ este indicat ca H, I, J şi K.

9


Operaţiuni de bază

Butonul d

Introducere

Apăsaţi d pentru afişarea meniului modului selectat. Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 9). Pentru a ieşi din afişarea meniului, apăsaţi din nou d. Auto mode Image mode White balance Continuous Color options Set up Exit

Opţiunea selectată

Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare

Set up Date imprint Anti-shake AE AF assist Sound settings Auto off Exit

Afişat când există unul sau mai multe elemente Apăsaţi selectorul multiplu de meniu de K sau k pentru a trece la urmărit următorul set de opţiuni.

10

AF assist Auto Off

Exit

Apăsaţi selectorul multiplu K sau k pentru a confirma selecţia.


Operaţiuni de bază

Afişaje ajutor

Continuous Choose single frame, continuous mode, BSS (camera chooses sharpest shot in series), or multi-shot 16. Exit

Introducere

Apăsaţi g (j) când M este afişat în partea dreapta jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii meniului selectată curent. Pentru a reveni la meniul original, apăsaţi din nou g (j).

Back

Prinderea curelei aparatului foto

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două poziţii. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi mişcarea aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

11


Primii paşi

Introduceţi acumulatorii

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

1

• Ţineţi aparatul foto răsturnat pentru ca acumulatorii să nu cadă.

2

3 2

Introduceţi acumulatorii.

Primii paşi

• Introduceţi corect acumulatorii, aşa cum se arată în dreapta.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

1

Acumulatori acceptaţi Acest aparat foto utilizează următorii acumulatori de dimensiune AA. • Doi acumulatori alcalini LR6 (acumulatori furnizaţi) • Doi acumulatori cu litiu FR6/L91 • Doi acumulatori oxirid ZR6 • Doi acumulatori reîncărcabili Nikon nichel-metal-hidrid EN-MH1 (disponibili separat)

Porniţi şi opriţi aparatul foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto se opreşte, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri.

12


Introduceţi acumulatorii

B

Înlocuirea acumulatorilor

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Precauţii suplimentare referitoare la acumulatori

• Citiţi şi respectaţi avertismentele şi precauţiile (A iii, 94). • Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi, nici mărci sau tipuri diferite de acumulatori. • Acumulatorii cu următoarele defecte nu pot fi utilizaţi: Primii paşi

Acumulatori cu exfoliere

B

Acumulatori cu izolare ce nu acoperă zona din jurul polului negativ.

Acumulatori cu un pol negativ plat.

Tip acumulator

Pentru a îmbunătăţi performanţele acumulatorului, selectaţi în meniul de setare tipul de acumulator introdus în aparatul foto la momentul respectiv. Setarea implicită este tipul acumulatorului furnizat la achiziţie. Dacă aparatul dumneavoastră foto a fost achiziţionat în Europa, cu acumulatori alcalini incluşi, schimbaţi setarea la Alkaline (Alcalin). Atunci când este utilizat orice alt tip de acumulator, porniţi aparatul foto şi modificaţi setarea (A 89).

C

Acumulatori alcalini

Performanţele acumulatorilor alcalini pot varia în mare măsură în funcţie de producător. Optaţi pentru o marcă de încredere.

C

Surse de alimentare alternative

Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-65A (disponibil separat) (A 91). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

D

Funcţia de economisire a energiei în modul fotografiere

Dacă timp de aproximativ cinci secunde nu este efectuată nicio operaţiune, monitorul se va întuneca pentru economisi energie. Utilizarea oricărei alte comenzi a aparatului foto va reactiva afişajul. Monitorul se opreşte dacă nu este efectuată nicio operaţiune timp de treizeci de secunde (setare implicită). Aparatul foto trece în modul aşteptare. După încă trei minute, aparatul foto se va opri în mod automat (A 84).

13


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii şi un meniu de selectare a datei.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o scurtă perioadă de timp, iar monitorul va porni.

Primii paşi

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi k. Pentru informaţii legate de selectorul multiplu, consultaţi „Selector multiplu” (A 9).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k. Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate. Treceţi la pasul 8.

Date Set time and date?

No Yes

4

Apăsaţi k.

Time zone

Se afişează meniul cu fusul orar local. London,Casablanca Daylight saving

5

Selectaţi fusul orar local (A 79) şi apăsaţi pe k.

Home time zone

Se afişează meniul datei.

D

14

Ora de vară

London,Casablanca Back

Dacă este activat modul oră de vară, porniţi Daylight saving (Ora de vară) din meniul fus orar din pasul 4 şi setaţi data. 1 Înainte de a apăsa K, apăsaţi selectorul multiplu I pentru a alege Daylight saving (Ora de vară). 2 Apăsaţi k pentru a activa ora de vară (w). Apăsând k se comută între pornirea şi oprirea opţiunii ora de vară. 3 Apăsaţi selectorul multiplu H şi apoi apăsaţi K pentru a trece la pasul 5.


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

6

Modificaţi data şi ora.

7

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi k sau K. Setările sunt confirmate.

Date D

01

M

Y

01

2008

00

00

Primii paşi

• Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J sau K pentru a modifica elementul evidenţiat. Evidenţierea se mută în ordinea zi (D), lună (M) şi an (Y) sau invers (ordinea mişcării evidenţierii ar putea fi diferită în unele regiuni). După editarea minutelor, apăsaţi selectorul multiplu K. Rândul pentru setarea ordinii în care este afişată data va clipi.

Date D

15

M

Y

05

2008

15

8

Apăsaţi butonul pentru modul de fotografiere pentru a ieşi din ecran. Va fi afişat meniul de selectare modului de fotografiere.

9

Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu.

Atunci când este afişat Easy auto mode (Mod automat facil), apăsaţi k. • Aparatul foto intră în modul de fotografiere şi puteţi fotografia în modul automat facil (A 18). • Apăsaţi selectorul multiplu H sau I înainte de butonul k pentru a comuta la alt mod de fotografiere. Consultaţi „Fotografierea în mod automat” (A 31), „Fotografierea în mod scenă” (A 32), „Înregistrarea filmelor” (A 46) pentru mai multe informaţii.

D

30

Easy auto mode

Modificarea datei şi orei selectate

• Pentru a modifica ora şi data, selectaţi Date (Data) din Date (Data) (A 77) în meniul de setare (A 74) şi efectuaţi paşii 6 şi 7 de mai sus. • Pentru a modifica fusul orar şi setările orei de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) din meniul de setare (A 77, 78).

15


Introducerea cardurilor de memorie Fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului (21 MB) sau pe cardurile de memorie detaşabile Secure Digital (SD) (disponibile separat) (A 91). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, fotografiile sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar fotografiile înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau redaţi, ştergeţi sau transferaţi fotografii din memoria internă. Primii paşi

1

Închideţi aparatul foto şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit (indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite) înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Ţineţi aparatul foto răsturnat pentru ca acumulatorii să nu cadă.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

16

1

3 2


Introducerea cardurilor de memorie

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul în 1 pentru a scoate parţial cardul 2. Apoi, cardul poate fi îndepărtat cu mâna.

2

Primii paşi

B

1

Formatarea cardurilor de memorie

Dacă mesajul afişat în partea dreaptă este afişat în monitor, cardul Card is not formatted. de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 85). Reţineţi că Format card? formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile No pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Yes Folosiţi selectorul multiplu Yes (Da) şi apăsaţi k. Se va afişa un dialog de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX L18/ COOLPIX L16, aveţi grijă să le formataţi (A 85).

B

Comutator protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator protejare la scriere. Fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse, iar cardul de memorie nu poate fi formatat când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”. Deblocaţi prin glisarea comutatorului în poziţia „write (scriere)”.

B

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi cardul de memorie - Scoateţi acumulatorul - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete abţibilduri sau pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

17


Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul G (Automat facil) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul G (automat facil), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. La acest pas, se va deschide şi obiectivul. Mergeţi la pasul 4 când este afişat U.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

2

Apăsaţi butonul mod fotografiere. Va fi afişat meniul de selectare modului de fotografiere.

3

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege G şi apăsaţi k. Aparatul foto intră în modul G (automat facil). Easy auto mode

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor NICIUN SIMBOL B N Acumulator epuizat.

Descriere Acumulatori complet încărcaţi. Acumulatori descărcaţi; pregătiţi-vă să înlocuiţi acumulatorii. Nu se poate fotografia. Înlocuiţi acumulatorii.

7 Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase Numărul fotografiilor ce pot fi stocate nu va fi afişat. Numărul fotografiilor care pot fi stocate în funcţie de capacitatea memoriei sau a cardului de memorie şi setările modului de imagine (A 64).

18


Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul G (Automat facil)

Indicatoare afişate în modul G (Automat facil) Informaţiile referitoare la indicatoarele de pe monitor din timpul fotografierii şi redării vor fi afişate doar pentru câteva secunde (A 80).

Mod fotografiere U afişat în modul auto uşor.

Indicator memorie internă Fotografiile vor fi înregistrate în memoria internă (21 MB). Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi fotografiile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

7 Mod imagine Se afişează calitatea şi mărimea unei imagini din meniul mod imagine. În modul automat facil, setările sunt blocate după cum urmează: L18: y Normal (3264×2448) L16: d Normal (3072×2304)

D

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Pictogramă AE anti-mişcare Atenuaţi înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului sau a subiectului.

Mod automat facil

• Dacă îndreptaţi aparatul foto către un chip uman (partea din faţă), aparatul foto recunoaşte automat chipul şi focalizează pe chip astfel încât să puteţi fotografia în modul de Prioritate chip. • În acest mod, aparatul foto activează automat D-lighting (A 43) ce luminează zonele mai întunecate ale subiecţilor la fotografiere şi înregistrează imaginile.

D

Funcţiile disponibile în modul G (Automat facil)

În modul G (automat facil), modurile macro (A 29) şi compensare de expunere (A 30) pot fi utilizate, iar fotografiile pot fi făcute folosind modul bliţul (A 26) şi autodeclanşatorul (A 28). Apăsând d în modul G (automat facil) este afişat meniul de setare (A 74).

D

Anti-mişcare AE

Atunci când modul Anti-shake AE (anti-mişcare AE) (A 82) este setat ca Auto (setare implicită), pentru a detecta mişcarea aparatului foto sau a subiectului la fotografiere este mărită viteza de declanşatorului pentru a atenua efectele mişcării aparatului foto sau ale subiectului.

19


Pasul 2 Cadrarea unei fotografii

1

Pregătirea aparatului. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini, evitând ca degetele şi alte obiecte să se interpună între obiect şi obiectiv, bliţ, indicatorul luminos autodeclanşator şi microfonul încorporat. Atunci când fotografiaţi în orientarea „în picioare”, rotiţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

2

Încadraţi fotografia. Când aparatul foto recunoaşte un chip (vizualizare frontală), chipul este încadrat cu o margine galbenă dublă (implicit). Când aparatul foto detectează mai mult de un chip, chipul cel mai apropiat este încadrat cu o margine galbenă dublă, iar restul cu o margine simplă.

7

Pot fi recunoscute până la cinci chipuri.

Zona de focalizare, ce focalizează pe centrul monitorului, va apărea atunci când nu fotografiaţi persoane sau atunci când nu sunt recunoscute chipuri. Plasaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

Folosirea zoomului Folosiţi butoanele de zoom pentru a activa mărirea. Apăsaţi g (i) pentru a mări astfel încât subiectul să acopere o zonă mai mare din cadru. Apăsaţi f (h) pentru a micşora, mărind astfel zona vizibilă a cadrului. Indicatorul de zoom afişează când butoanele de zoom sunt apăsate.

20

Micşorare

Mări

Zoom optic

Zoom digital


Pasul 2 Cadrarea unei fotografii

Zoomul digital Când este folosit zoomul aparatului foto pentru apropierea maximă (3x), ţinerea apăsată a g (i) iniţiază zoomul digital. Subiectul este mărit de până la 4×, ajungându-se la o mărire totală de 12×. Zona de focalizare nu este afişată când zoomul digital este activ, iar focalizarea este făcută în centrul ecranului.

Este activată mărirea digitală.

În mărirea digitală care este diferită de mărirea optică, imaginea este mărită utilizând procesarea digitală, dând naştere unor imagini cu o granulaţie uşoară. V este afişat în locul de mărire a nivelului maxim fără interpolare de pe monitor. Indicatorul de zoom va fi galben atunci când operaţiunea de mărire depăşeşte V, iar calitatea fotografiei în mărirea digitală începe să scadă.

B

Nivelul de zoom maxim fără interpolare

Atunci când modul de fotografiere este setat la modul Auto (A 31) sau Scenă (A 32), poziţia V afişată în cadrul indicatorului de zoom se va muta în dreptul zoom de alături dacă formatul imaginii din modul de imagine (A 63) este micşorat, iar calitatea fotografiei nu va avea de suferit din cauza măririi digitale până când nivelul de mărire nu va atinge valorile afişate în tabelul de mai jos. Dacă fotografia începe să piardă din calitate din cauza măririi digitale, operaţiunea de mărire se va opri temporar la punctul de mărire respectiv. În plus, dacă este apăsat continuu butonul g (i) pentru a spori mărirea, calitatea fotografiei începe să scadă.

Mod imagine z1, y1, M2, d2

1 2

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Zoom optic (până la 3x).

Nivel zoom 3,0× (până la nivelul de zoom optic maxim posibil)

e

3,6× (zoom digital de până la 1,2×)

g

4,2× (zoom digital de până la 1,4×)

Y

4,8× (zoom digital de până la 1,6×)

j

9,0× (zoom digital de până la 3,0×)

k

12× (zoom digital de până la 4,0×)

Doar L18 Doar L16

21


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Când chipurile persoanelor (vizualizare frontală) sunt recunoscute: Aparatul foto va focaliza pe chipul înconjurat de o margine dublă. Odată ce focalizarea şi expunerea sunt stabilite, marginea dublă va străluci în culoarea verde.

1/60

F2.8

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Când fotografiaţi alţi subiecţi decât persoane sau când chipurile nu sunt recunoscute: Aparatul foto focalizează pe subiect plasând zona de focalizare în centrul monitorului. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare străluceşte în culoarea verde. • Atunci când este utilizată mărirea digitală, indicatorul 1/60 F2.8 de focalizare (A 6) străluceşte în culoarea verde odată ce focalizarea a fost blocată în centrul monitorului. Zona de focalizare nu va fi afişată. • Viteza declanşatorului şi diafragma selectată sunt afişate prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, iar marginea dublă clipeşte în modul Face priority (Prioritate chip) sau zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie, aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate din nou.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Fotografia va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

B

22

În timpul salvării

Atunci când fotografiile sunt înregistrate, va fi afişată pictograma O (aşteptare), iar numărul de expuneri rămase sau durata filmului vor clipi. Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie atâta vreme cât aceste pictograme sunt afişate. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

Prioritate detecţie chip

B

Focalizarea automată

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă şi indicatorul de focalizare vor străluci în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit). • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

D

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

• Dacă nu este recunoscut niciun chip atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul focalizează pe centrul cadrului. • Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când chipurile sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto - Când chipurile ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv vremea sau faptul că subiectul nu se uită la cameră. • În cazuri foarte rare, dar dacă fotografiaţi un subiect în cazul căruia focalizarea automată ar putea să nu funcţioneze ca conform aşteptărilor, subiectul ar putea să nu fie focalizat, chiar dacă marginea dublă a ghidajului străluceşte în culoarea verde. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă faţă de aparat ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizării (A 31).

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul este slab iluminat, dispozitivul iluminare asistenţă poate fi aprins prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate sau poate fi declanşat bliţul prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare. Luminatorul este valabil la o distanţă aproximativă de aproximativ 2,4 m (7 ft. 10.5 in.) la unghiul de cuprindere cel mai larg şi de aproximativ 1,7 m (5 ft. 6.9 in.) la extensia telescopică maxim posibilă. Luminatorul de asistenţă AF poate fi configurat manual ca Off (Oprit), (A 83) deşi în acest caz este posibil ca aparatul să nu focalizeze daca lumina este slabă.

23


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi c.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Ultima fotografie făcută va fi afişată în monitor în modul redare cadru întreg. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza alte fotografii. Ţineţi apăsat selectorul multiplu pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. Apăsaţi butonul mod fotografiere pentru a comuta la modul de fotografiere. Când este afişat C sunt redate fotografiile salvate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

4

4

Memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

24

15/05/2008 15:30 0004.JPG

Erase 1 image? Done

No Yes


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Mod redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune

Zoom redare

Vizualizare miniaturi

C

A

Descriere

g (i)

Apăsaţi g (i) pentru a mări de până la 10× fotografia afişată în acel moment pe monitor. Apăsaţi k pentru a reveni la redarea cadru întreg.

41

f (h)

Apăsaţi f (h) pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi de fotografie.

40

Apăsaţi butonul mod declanşare pentru a comuta la mod de fotografiere selectat în meniul de selectare mod.

8

A/D/y

Vizualizarea fotografiilor.

Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. Fotografiile făcute în modul Prioritate chip, în timpul redării cadre întreg, vor fi rotite (dacă este necesar) şi afişate.

C

Ştergerea ultimei fotografii făcute

În modul fotografiere apăsaţi l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Erase 1 image?

No Yes

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Comuta în modul declanşare

Utilizaţi

25


Utilizarea bliţului Bliţul acoperă o distanţă de 0,5-7,7 m (19,7 in. -25 ft. 3,1 in.) atunci când zoomul este pe unghiul maxim de cuprindere. La aplicarea măririi optice maxime, distanţa este de aproximativ 0,5-4,5 m (19,7 in.-14 ft. 9,1 in.). U

Auto Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Auto cu reducere ochi roşii Reduce „ochii roşii” în portrete. (A 27).

W

Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă iluminarea este slabă.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte pe fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (auto) este combinat cu viteza lentă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea Modului bliţ

1

Apăsaţi m (modul bliţ). Se afişează meniul bliţ.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege modul bliţ dorit şi apăsaţi k. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Atunci când este aplicat U (auto), D este afişat doar pentru câteva secunde indiferent de Photo Info (Informaţii despre fotografie) (A 80). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

Flash mode

7

26


Utilizarea bliţului

B

Indicatorul W (Off) Oprit

Reţineţi următoarele când iluminarea este scăzută şi bliţul este oprit (W): • Plasaţi aparatul foto pe o suprafaţă plană sau utilizaţi un trepied (recomandat). • Simbolul E este afişat atunci când aparatul foto creşte în mod automat sensibilitatea. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul în unghiul cel mai larg de cuprindere al zoomului, reflecţiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Oprit) sau apropiaţi subiectul cu ajutorul zoomului.

C

Luminatorul bliţ

C

Luminatorul bliţ

Setarea Modului bliţ

În orice mod bliţ selectat în modul de fotografiere, altul decât modul A (auto), comutarea la un alt mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto restabileşte setarea implicită a bliţului pentru fiecare mod de fotografiere. Setarea implicită este U (auto). (cu excepţia unor scene pentru anumite moduri de scenă)

C

Reducere ochi roşii

Aparatul COOLPIX L18/COOLPIX L16 este prevăzut cu un mod avansat de reducere a ochilor roşii. Înaintea bliţului principal, pre-bliţurile se declanşează de câteva ori cu intensitate scăzută pentru a reduce efectul de „ochi roşii”. Dacă aparatul detectează „ochi roşii” după ce fotografia a fost făcută, funcţia Nikon de reducere ochi roşii procesează imaginea pe măsură ce aceasta este înregistrată. De aceea se produce o mică întârziere înainte ca butonul declanşator să funcţioneze normal pentru a face o nouă fotografie. Reţineţi următoarele când utilizaţi funcţia de reducere ochi roşii: • Nu este recomandat pentru situaţii când timpul de declanşare este esenţial. • Pentru a efectua următoarea fotografiere, va dura mai mult decât în mod obişnuit. • Nu întotdeauna reducerea ochilor roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii rare, alte porţiuni ale fotografiei pot fi afectate. În cazurile de mai sus, folosiţi alte moduri ale bliţului decât cel auto cu reducere ochi roşii.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Luminatorul bliţ arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Pornit: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde Bşi reîncercaţi. • Oprit: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă nivelul acumulatorului este scăzut, monitorul se opreşte iar luminatorul bliţului clipeşte până când bliţul este încărcat complet.

27


Fotografierea cu autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu un declanşator cu timp de reacţie de zece secunde pentru autoportrete. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied.

1

Apăsaţi n (autodeclanşatorul). Se afişează meniul autodeclanşatorului.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege ON (Pornit) şi apăsaţi k.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Este afişată pictograma autodeclanşatorului (10 n). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată. Self-timer

3

Încadraţi fotografia si apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

10 1/60

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul porneşte şi indicatorul luminos al acestuia începe să clipească. Luminatorul încetează să clipească cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia şi rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată. Numărul de secunde rămas înainte de declanşare este afişat pe monitor. Pentru a opri autodeclanşatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

28

9

F2.8


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte mai apropiate, de până în 15 cm (5,9 in). Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm (19,7 in.).

1

Apăsaţi p (modul macro). Se afişează meniul macro.

2

Este afişată pictograma mod macro (F). Monitorul va reveni la afişarea normală pentru modul curent, dacă setarea nu este aplicată în câteva secunde prin apăsarea k.

3

Macro mode

Apăsaţi g (i) sau f (h) pentru a încadra fotografia. Aparatul foto poate focaliza la distanţe apropiate până la 15 cm (5,9 in.) de obiectiv atunci când F şi indicatorul de zoom strălucesc în culoarea verde (indicatorul de zoom este deasupra G).

C

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege ON (Pornit) şi apăsaţi k.

Modul macro

În modul macro aparatul focalizează continuu chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat până la jumătate pentru blocarea focusului. Atunci când butonul declanşator este apăsat până la jumătate, focalizarea ba fi blocată pentru a regla expunerea.

C

Setarea modului macro

În orice mod macro selectat în modul de fotografiere, altul decât modul A (auto), comutarea la un alt mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto restabileşte setarea implicită pentru macro pentru fiecare mod de fotografiere.

29


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). Este afişat ghidul pentru compensarea expunerii.

2 Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat facil

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla expunerea şi apăsaţi k. • Când fotografia este prea întunecată: modificaţi compensarea expunerii spre „+”. • Când fotografia este prea strălucitoare: modificaţi compensarea expunerii spre „-”. Exposure compensation • Compensarea expunerii poate fi setată la valori între -2,0 şi +2,0 EV. • Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Setarea este aplicată. • Pe monitor sunt afişate pictograma H şi valoarea de compensare a expunerii.

7

C

Valoare compensare expunere

Comutarea la un alt mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto eliberează setarea de compensare a expunerii selectată în alt mod de fotografiere decât modul A (auto) şi revine la 0,0.

D

30

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde spre o expunere scăzută când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi pentru a mări expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.


Mod automat

Fotografiere în modul automat În modul A (auto) puteţi seta modul de imagine, balansul de alb, fotografierea continuă şi opţiunile de culoare din meniul de fotografiere şi efectuaţi fotografiile.

1

Apăsaţi butonul mod fotografiere în modul de fotografiere. Va fi afişat meniul de selectare mod fotografiere.

2

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege A şi apăsaţi k.

Mod automat

• Aparatul foto trece în A modul (automat). • Apăsaţi d pentru a selecta o opţiune din meniul de fotografiere. (A 62) Auto mode

3

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi. Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului.

7

D

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza pe un subiect care nu se află în centrul imaginii, folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă în timp ce focalizarea este blocată.

7

Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

B

1/60

F2.8

Apăsaţi Asiguraţi-vă că butonul de zona de focalizare declanşare este verde. până la jumătate.

1/60

F2.8

Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

Funcţiile disponibile în modul A (auto)

În plus faţă de elementele din meniul de fotografiere, modul bliţ (A 26) poate fi modificat, iar autodeclanşatorul (A 28), modul macro (A 29) şi compensarea expunerii (A 30) pot fi aplicate.

31


Fotografiere adecvată scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. b Portrait (Portret)

f Party/indoor (Petrecere/interior)

j Night landscape o Backlight (Fundal luminos) (Peisaj de noapte)

c Landscape (Peisaj)

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

k Close up (Prim-plan)

d Sports (Sport)

h Sunset (Asfinţit)

l Museum (Muzeu)

e Night Portrait (Portret de noapte)

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

n Copy (Copiere)

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Setarea modului scenă

1

Apăsaţi butonul mod fotografiere în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selectare al modului fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege C şi apăsaţi k.

Fotografiere adecvată scenei

2

Pentru a afişa meniul scenă, apăsaţi d alegeţi apoi scena dorită şi apăsaţi k.

3

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

Scene

Scene menu Beach/snow Sunset Dusk/dawn Night landscape Close-up Exit

7

D

Mod imagine

A Image mode (Mod imagine) (A 63) poate fi setat din meniul scenă. De asemenea, setarea modului imagine poate aplicată din meniul modului automat A. Schimbările aduse setării modului imagine în oricare dintre meniuril disponibile se aplică tuturor modurilor de fotografiere.

32

Scene menu Museum Copy Backlight Panorama assist Image mode Exit


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici b Portrait (Portret) Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal sa fie clar evidenţiat. Subiectele portretelor prezintă tonuri netede, cu aspect natural al pielii. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului. • Zoomul digital nu este disponibil.

m

V*

n

Off* (Oprit)

p

Oprit

o

0.0*

h

Auto*

0.0*

h

Oprit

* Alte setări pot fi selectate. c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor şi peisajelor urbane. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna în focus. W

n

Off* (Oprit)

p

Oprit

o

d Sports (Sport) Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza continuu, până când se obţine şi fixează focalizarea.

Fotografiere adecvată scenei

m

* Alte setări pot fi selectate.

• În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, fotografiile sunt făcute într-un ritm de aproximativ 1,3 cadre pe secundă (fps) când modul de imagine este setat ca y Normal (3264) în cazul L18 sau atunci când modul de imagine este setat ca d Normal (3072) în cazul L16. Acest ritm este menţinut pentru până la 2 fotografii. • Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă, poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. m

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0.0*

h

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

C

Pictograme folosite pentru descrieri

C

Setările modului scenă

Următoarele pictograme sunt utilizate pentru descrieri în aceasta secţiune: m, modul bliţ (A 26); n, autodeclanşator (A 28); p, modul macro (A 29); o, compensare de expunere (A 30); h, iluminare asistenţă AF (A 83). Reglările setării modului bliţ, setarea autodeclanşatorului, setarea modului macro şi valoarea compensării expunerii atribuite în orice mod de scenă sunt anulate, iar aceste setări revin la valorile scenă implicite de fiecare dată când este selectat un alt mod fotografiere sau când aparatul foto este oprit.

33


Fotografierea în modul scenă

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului. • Zoomul digital nu este disponibil.

m 1 2

V1

Oprit2

n

p

Oprit

o

0.02

h

Auto2

0.02

h

Auto2

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. f Party/indoor (Petrecere/interior) Capturează efectul de lumină de lumânare şi ale altor lumini de interior. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de mişcarea aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În locuri întunecate, este recomandată utilizarea unui trepied.

Fotografiere adecvată scenei

m 1 2

V1

Oprit2

n

p

Oprit

o

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. Alte setări pot fi selectate. g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Capturează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului. • Modul anti-mişcare AE (A 82) este setat ca OFF (Oprit).

m

U*

n

Off* (Oprit)

p

Oprit

o

0.0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate.

34

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului ar putea fi aplicată automat pe măsură ce fotografiile făcute sunt înregistrate, ceea ce determină o durată mai mare de înregistrare.


Fotografierea în modul scenă

O

h Sunset (Asfinţit)

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului.

m

W*

n

Off* (Oprit)

p

Oprit

o

0.0*

h

Auto*

0.0*

h

Oprit

0.0*

h

Oprit

* Alte setări pot fi selectate. i Dusk/dawn (Înserare/zori)

OQ

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Totuşi, focalizarea ar putea fi imposibil de setat pentru subiecţi apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. • Modul anti-mişcare AE (A 82) este setat ca OFF (Oprit). W

n

Off* (Oprit)

p

Oprit

o

* Alte setări pot fi selectate. j Night landscape (Peisaj de noapte)

OQ

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză mică de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Totuşi, focalizarea ar putea fi imposibil de setat pentru subiecţi apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. m

W

n

Off* (Oprit)

p

Oprit

o

Fotografiere adecvată scenei

m

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului ar putea fi aplicată automat pe măsură ce fotografiile făcute sunt înregistrate, ceea ce determină o durată mai mare de înregistrare.

35


Fotografierea în modul scenă

k Close up (Prim-plan) Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. Modul macro (A 29) este pornit, iar indicatorul zoomului este mutat automat la cea mai apropiată poziţie a focusului. • Aparatul foto poate focaliza la distanţe apropiate până la 15 cm (5,9 in.) de obiectiv atunci când F şi indicatorul de zoom strălucesc în culoarea verde (indicatorul de zoom este deasupra G). Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza oscilează în funcţie de poziţia zoomului. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza continuu, până când se obţine şi se fixează focalizarea. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Anti-shake AE (Anti mişcare AE) (A 82) şi menţineţi aparatul foto fix. m

U*

n

Off* (Oprit)

p

Pornit

o

0.0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm (19,7 in.). l Museum (Muzeu) Fotografiere adecvată scenei

Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului. • BSS (A 67) este disponibil. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de mişcarea aparatului, verificaţi setareaAnti-shake AE (Anti mişcare AE) (A 82) şi menţineţi aparatul foto fix. m

W

n

Off* (Oprit)

p

Off* (Oprit)

o

0.0*

h

Oprit

0.0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate. n Copy (Copie) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului. • Folosiţi modul macro (A 29) pentru a focaliza la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine.

m

W*

n

Off* (Oprit)

* Alte setări pot fi selectate.

36

p

Off* (Oprit)

o


Fotografierea în modul scenă

o Backlight (Fundal luminos) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, cu trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul monitorului.

m

m

n

Off* (Oprit)

p

Oprit

o

0.0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate. p Asistenţă panoramă (A 38)

m

W*

n

Off* (Oprit)

* Alte setări pot fi selectate.

p

Off* (Oprit)

o

0.0*

h

Auto*

Fotografiere adecvată scenei

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind software-ul Panorama Maker furnizat.

37


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege [p Panorama assist] (Asistenţă panoramă) din meniul scenă şi apăsaţi k (A 32). Pictograma de direcţie a panoramei (I) este afişată pentru a arăta direcţia fotografiilor ce vor fi unite.

2

Scene menu Museum Copy Backlight Panorama assist Image mode Exit

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia si apăsaţi k.

Fotografiere adecvată scenei

Selectaţi cum vor fi unite împreună fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictograma de direcţie a panoramei (II (galben)) este afişată spre direcţia apăsată, iar direcţia este blocată atunci când este 7 apăsat k. Direcţia blocată I (alb) este afişată. Aplicaţi modul bliţ (A 26), autodeclanşator (A 28), modul macro (A 29) şi compensare de expunere (A 30) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi k pentru a selecta din nou direcţia.

3

Faceţi prima fotografie. Prima fotografie va fi suprapusă în prima treime a monitorului.

6

4

Faceţi a doua fotografie. Compuneţi următoarea fotografie astfel încât să se suprapună ultimei treimi a primei fotografii şi apăsaţi butonul declanşator. Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena. End

38

5


Fotografierea în modul scenă

5

Apăsaţi k când fotografierea este terminată. Aparatul revine la pasul 2.

End

Asistenţă panoramă

Modul bliţ (A 26), autodeclanşarea (A 28), modul macro (A 29) şi compensarea de expunere (A 30) nu pot fi modificate dacă prima fotografie a fost făcută. Fotografiile nu pot fi şterse, zoomul şi modurile de imagine (A 63) nu pot fi modificate, până când seria nu este finalizată. Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A 84) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automata să se activeze.

D

Fotografiere adecvată scenei

B

4

Blocarea expunerii

Este afişat R pentru a indica faptul că balansul de alb, expunerea şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria de panoramă au acelaşi setări ale expunerii, ale balansului de alb şi ale focalizării.

End

D

5

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker din pachetul software furnizat pe CD. Transferaţi fotografiile în computer (A 51) şi folosiţi Panorama Maker (A 53) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Numele fişierului de imagine şi numele folderului” (A 92) pentru mai multe informaţii.

39


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg (A 24) pentru a afişa fotografiile în „liste de contacte” ale imaginilor miniaturi. Următoarele operaţiuni pot fi realizate când sunt afişate miniaturile.

Pentru a

Mai multe despre redare

Măriţi numărul de fotografii afişate (4 ➝ 9 ➝ 16 cadre)

f (h)

Reduceţi numărul de fotografii afişate (16 ➝ 9 ➝ 4 cadre)

g (i)

Comuta în modul redare cadru întreg

k

Comuta în modul declanşare

C

A

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

Apăsaţi f (h). –

A/D/y

Apăsaţi g (i). Apăsaţi k.

24

Apăsaţi butonul modului de fotografiere pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

8

Afişaj mod redare miniaturi

Atunci când fotografiile selectate pentru imprimare (A 60) şi cele protejate (A 89) sunt selectate, vor fi afişate împreună cu acestea pictogramele ilustrate în dreapta. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de peliculă.

Pictogramă protecţie Pictogramă comandă imprimare

1

Cadre de peliculă

40

7

Descriere

Utilizaţi

Selecta fotografii

1

7


O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare Apăsând g (i) în timpul modului de redare cadru întreg (A 24), fotografia curentă este mărită de 3×, centrul fotografiei fiind afişat pe monitor. • Ghidul afişat pe monitor în dreapta jos va indica segmentul de imagine afişat la momentul respectiv.

Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Pentru a Mări

Decupare fotografie Comuta în modul declanşare

A –

Apăsaţi f (h). Când factorul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg.

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula până la zona din fotografie ce nu este vizibilă pe monitor.

9

Apăsaţi k.

24

d

Apăsaţi d pentru a decupa fotografia curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

44

A/D/y

Apăsaţi butonul modului de fotografiere pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

8

g (i) f (h)

Vizualiza altă zonă din fotografie Comuta în modul redare cadru întreg

Descriere Apăsaţi g (i) pentru a mări de până la 10× fotografia afişată în acel moment pe monitor.

k

Mai multe despre redare

Micşora

Utilizaţi

Fotografii efectuate cu Face Priority (Prioritate chip) Atunci când este apăsat g (i) în modul de redare cadru întreg (A 24), fotografia efectuată cu Face Priority (Prioritate chip) (A 20) va fi mărită în funcţie de chip (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca element central. • Dacă sunt recunoscute câteva chipuri, fotografia va fi mărită utilizând chipul (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca punct central, iar apăsarea selectorului multiplu H, I, J sau K vă va permite să comutaţi între chipurile persoanelor. • Apăsarea după aceea a g (i) sau f (h) permite modificarea factorului de mărire, iar fotografiile vor fi mărite ca de obicei.

41


Editarea fotografiilor Folosiţi COOLPIX L18/COOLPIX L16 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 92). Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Funcţie de editare

Descriere

D-Lighting (A 43)

Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Decupare (A 44)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Fotografie de mici dimensiuni (A 45)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

Mai multe despre redare

C

Editarea fotografiilor

• Fotografiile făcute cu o setare a modului de 16:9 (A 63) nu pot fi editate. • Funcţiile de editare sau redare ale COOLPIX L18/COOLPIX L16 nu sunt disponibile pentru fotografiile făcute cu alte modele de aparate foto digitale decât COOLPIX L18/COOLPIX L16. • Dacă o copie a fotografiei create folosind COOLPIX L18/COOLPIX L16 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, e posibil ca fotografia sa nu poată fi afişată sau să fie transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

(✔: disponibilă, -: indisponibilă)

Restricţii privind editarea fotografiilor A doua editare

Prima editare

D-Lighting

Decupare

Micşorare fotografie

D-Lighting

Decuparea

Micşorare fotografie

• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • Atâta vreme cât utilizarea combinaţiilor este restricţionată, D-Lighting trebuie aplicat primul.

D

42

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Copiile editate nu sunt marcate pentru imprimare (A 60) sau protejare (A 89).


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 24) sau mod redare miniaturi (A 40) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege D-Lighting şi apăsaţi k. • Fotografia originală va fi afişată în stânga, iar fotografia îmbunătăţită cu D-lighting este afişată în dreapta.

3

Alegeţi OK si apoi apăsaţi k.

Mai multe despre redare

2

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Small pic. Exit D-Lighting

O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. Pentru a anula D-Lighting, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k. OK Cancel

Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

3

D

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Numele fişierului de imagine şi numele folderului” (A 92) pentru mai multe informaţii.

43


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin decupare: Decuparea Această funcţie este disponibilă doar când u este afişat pe monitor cu zoomul de redare (A 41) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Apăsaţi g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea. • Imaginea afişată în modul de redare cadru întreg şi în format „în picioare” poate fi decupată dacă imaginea este mărită pentru a încăpea pe ecranul orizontal sau la dimensiuni mai mari.

Mai multe despre redare

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. • Apăsaţi g sau f pentru a ajusta factorul de mărire. • Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

3

Apăsaţi d.

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k.

Save this image as displayed?

• Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Alegeţi No (Nu) pentru a anula crearea unei noi fotografii şi apăsaţi k.

No Yes

În funcţie de dimensiunea fotografiei originale şi de factorul de mărire folosit în momentul creării copiei, aparatul va selecta automat una dintre următoarele setări de imagine pentru copiile decupate (unitate: pixeli).

• • • •

y 3264 × 2448 (Doar L18) e 2592 × 1944 h 1600 × 1200 k 640 × 480

• • • •

d 3072 × 2304 f 2272 × 1704 i 1280 × 960 l 320 × 240

• • • •

Z 2816 × 2112 g 2048 × 1536 j 1024 × 768 m 160 × 120

Atunci când setarea modului de imagine pentru copiile decupate este de 320 × 240 sau 160 × 120, aceste fotografii sunt încadrate cu o margine gri în modul de redare, iar pictograma Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) l sau m este afişată în partea stângă a monitorului.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Numele fişierului de imagine şi numele folderului” (A 92) pentru mai multe informaţii.

44


Editarea fotografiilor

g Redimensionarea fotografiilor: Micşorare fotografie Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune

Descriere

l 640 × 480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320 × 240

Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160 × 120

Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1

Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Small pic (Fotografie de mici dimensiuni) şi apăsaţi k. • Apăsaţi d pentru a reveni la modul redare fără a crea o nouă fotografie.

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Small pic. Exit

Mai multe despre redare

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 24) sau mod redare miniaturi (A 40) şi apăsaţi d.

Small pic. 640×480 320×240 160×120

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Alegeţi No (Nu) pentru a anula crearea unei noi fotografii şi apăsaţi k. • Copia este afişată cu un cadru gri.

Create small picture file?

No Yes

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Numele fişierului de imagine şi numele folderului” (A 92) pentru mai multe informaţii.

45


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Apăsaţi butonul mod fotografiere în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selectare al modului fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege D şi apăsaţi k. • Durata maximă a filmului care poate fi înregistrat şi pictograma pentru opţiunile de film (A 47) sunt afişate pe monitor.

2

Movie

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Un cursor de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru înregistrare. Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

Filme

B

Înregistrarea filmelor

• Modul macro (A 29) este disponibil în toate modurile. Modul bliţ (A 26), auto-declanşatorul (A 28) şi compensarea expunerii (A 30) nu pot fi utilizate. • Setările pentru modul macro nu pot fi aplicate sau modificate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Odată ce începe înregistrarea filmului, poate fi reglat zoomul optic. Digital zoom (up to 2×) can be applied while movies are being recorded.

C

Focalizarea automată

Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi blochează focusul (AF lock) în această poziţie ţinând apăsat butonul declanşator până la jumătate. Focalizarea este setată în această poziţie în timpul înregistrării.

D

Schimbare setărilor pentru film

Opţiunile pentru film pot fi schimbate (A 47).

46

8s


Meniul film Setarea Movie options (Opţiuni film) poate fi modificată din meniul film. Apăsaţi d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi confirma setările.

Selectarea opţiunilor film Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre

J Film TV 640P (setare implicită)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

L Dimensiune mică 320P

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

D Dimensiune mică 320

Format imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

Filme

C

Opţiuni film şi lungime şi cadre maxime ale filmului Opţiune

J TV Movie 640P (setare implicită) L Dimensiune mică 320P D Dimensiune mică 320

Memorie internă (approx. 21 MB)

Card de memorie (256 MB)

12 s

2 min 30 s

51 s

10 min 30 s

1 min 43 s

21 min

* Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului variază în funcţie de tipul cardului de memorie. Dimensiunea maximă a fişierelor ce pot fi înregistrate este de 2 GB. Even if the memory card has a capacity greater than 4 GB, the camera displays the maximum movie length for the file size of 2 GB.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Numele fişierului de imagine şi numele folderului“ (A 92) pentru mai multe informaţii.

47


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 24), filmele sunt recunoscute după pictograma opţiuni film (A 47). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi k.

15/05/2008 15:30 0010.AVI

10s

Folosiţi butoanele de zoom pentru a ajusta volumul redării. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton de control, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

4s Indicator volum În timpul redării Pentrua

Apăsaţi

Filme

Derulare înapoi

K

Avansat

L

Pauză

O

Încheiere

Q

Descriere Derularea înapoi a filmului. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Derularea înainte a filmului. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Pauză în redare. Când filmul este întrerupt, rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă. M

Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru. Derularea înapoi continuă pană când este apăsat k.

N

Derularea înainte a filmului cadru cu cadru. Derularea înainte continuă pană când este apăsat k.

P

Reluare redare.

Opriţi redarea pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Apăsaţi l când este afişat în mod redare cadru întreg (A 24) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A 40). Se va afişa un dialog de confirmare. Choose Yes and press k to delete the movie, or choose No and press k to return to the normal playback display without deleting the movie.

48

Erase 1 image?

No Yes


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul A/V (furniyzat doar împreună cu COOLPIX L18) pentru a reda fotografiile pe televizor.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul A/V furnizat. Conectaţi conectorul galben la fişa video-in de pe televizor şi conectorul alb la fişa audio-in.

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4 5

Porniţi aparatul foto.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Apăsaţi c. Monitorul aparatului foto va rămâne oprit, iar imaginea afişată în mod normal pe monitor va fi afişată la televizor. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea cablului A/V

• Când realizaţi conectarea cablului A/V, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul A/V la aparatul foto. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul A/V de la aparatul foto. • Nu înţepaţi învelişul conectorului între conectorul A/V pentru aparatul foto şi conectorul cablului A/V atunci când conectaţi cablul la aparatul foto.

B

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune în meniul de setare (A 74) > Video mode (Mod video) (A 86).

49


Conectarea la computer Când aparatul foto este conectat la computer utilizând cablul USB furnizat, fotografiile înregistrate cu aparatul foto pot fi copiate (transferate) pentru stocare pe computer utilizând software-ul Nikon Transfer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi Panorama Maker pentru realizarea imaginilor panoramice, incluse pe CD-ul Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Sisteme de operare compatibile cu COOLPIX L18/COOLPIX L16 Windows Versiunea preinstalată Windows Vista (32-bit Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate editions), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional) Dacă pe computerul dumneavoastră rulează Windows 2000 Professional, utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile depe cardul de memorie în computer (A 53). Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11) Consultaţi sit-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Notă asupra sursei de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi acumulatori încărcaţi recent pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-65A (disponibil separat). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

50


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Nikon Transfer va porni.

Windows XP

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Windows Vista

Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Nikon Transfer va porni.

Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea Auto-Launch (Lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer este instalat pentru prima oară.

B

Conectarea cablului USB

Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. Nu înţepaţi învelişul conectorului între conectorul USB al aparatului foto şi conectorul cablului USB atunci când conectaţi cablul la aparatul foto. Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

51


Conectarea la computer

5

Transferaţi fotografiile când Nikon Transfer a finalizat încărcarea. Faceţi clic pe Start Transfer în Nikon Transfer. În cazul utilizării setării implicite toate fotografiile sunt transferate în computer.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

52

Buton Start Transfer În cazul utilizării setării implicite a NikonTransfer, folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.


Conectarea la computer

D

Utilizarea operaţiunilor standard ale sistemelor de operare pentru accesarea fişierelor aparatului foto

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru utilizatorii Windows 2000 Professional Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate pe cardul de memorie în computer. În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 5 de mai sus pentru a transfera fotografii. • Nu conectaţi aparatul foto la computer. Dacă aparatul foto este conectat la computer, se va afişa dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou detectat). Selectaţi Cancel (Revocare), închideţi dialogul şi deconectaţi aparatul foto de la computer. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 89).

Navigaţi la dosarul de pe discul fix de stocare în care aţi salvat fotografiile şi accesaţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare.

D

Realizarea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul (A 38) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows Accesaţi All Programs (Toate programele) (Programs (Programe) în Windows 2000) din meniul Start > ArcSoft Panorama Maker 4 > Panorama Maker 4. Macintosh Accesaţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Numele fişierului de imagine şi numele dosarului

Consultaţi „Numele fişierului de imagine şi numele folderului“ (A 92) pentru mai multe informaţii.

53


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 107) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Setare imprimare) (A 60)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la imprimantă (A 55)

Imprimarea fotografiilor una câte una (A 56)

Imprimarea mai multor fotografii (A 57)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Notă asupra sursei de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi acumulatori încărcaţi recent pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-65A (disponibil separat). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiun pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie într-o fantă card a imprimantei compatibilă DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimare utilizînd aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând meniul setare imprimare al aparatului foto (A 60).

54


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat.

4

Porniţi aparatul foto. Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 va fi afişat pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare selecţie 2.

1

2

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Verificaţi setările imprimantei.

Print selection 15/05 2008 NO. 12 [ 12 ]

B

Conectarea cablului USB

• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Nu înţepaţi învelişul conectorului între conectorul USB al aparatului foto şi conectorul cablului USB atunci când conectaţi cablul la aparatul foto.

55


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 55), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi k.

Print selection 15/05 2008

Apăsaţi f (h) pentru a comuta la afişaj miniaturi. Apăsaţi g (i) pentru a comuta înapoi la redare cadru întreg.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

Alegeţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe k.

NO. 12 [ 12 ]

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

3

Selectaţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi k.

Copies

4

Exit

4

Selectaţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k.

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

56


Conectarea la imprimantă

5

6

Alegeţi formatul dorit pentru hârtie şi apăsaţi pe k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

Paper size 4 × 6 in. 8 × 10 in. Letter A3 A4 Exit

Selectaţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi k.

PictBridge

Copies Paper size Exit

7

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Printing 002/004

Cancel

Imprimare curentă/număr total de imprimări

Imprimarea mai multor fotografii

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Start print

După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 55), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de selectare imprimare, apăsaţi d. Se afişează meniul de imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. • Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

57


Conectarea la imprimantă

3

Alegeţi formatul dorit pentru hârtie şi apăsaţi pe k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

4 Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi Print selection, (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi k.

Paper size 4 × 6 in. 8 × 10 in. Letter A3 A4 Exit Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

Imprimare selecţie Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii Print selection pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu Back va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi. Apăsaţi k când setarea e completă. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Print selection Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere 010 prints imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare. Start print Cancel Exit

58

10


Conectarea la imprimantă Imprimarea tuturor fotografiilor Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print all images 012 prints

Start print Cancel Exit

Imprimare DPOF

• Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou k.

DPOF printing 010 prints Start print View images Cancel Exit View images

10

Back

5

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o comandă de imprimare în Print set (Setare imprimare) (A 60). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. • Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. • Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Printing 002/010

Cancel

Imprimare curentă/ număr total de imprimări

B

Format hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Default (Implicit) (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta actuală), 3,5 × 5 in., 5 × 7 in., Postcard, (Felicitare) 100 × 150 mm, 4 × 6 in., 8 × 10 in., Letter, (Format letter (scrisoare)) A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

59


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare Opţiunea Print set (Setare imprimare) din meniul de redare este utilizată pentru a crea „comenzi de imprimare“ digitale pentru imprimare pe dispozitive compatibile DPOF (A 107). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordine de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform ordinii de imprimare DPOF.

1

Apăsaţi d în mod redare.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Print set (Setare imprimare) şi apăsaţi k. Se afişează meniul de setare imprimare.

3

Alegeţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Small pic. Exit Print set Select images Delete print set

Exit

4

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă).

Print selection

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a opta pentru fotografiile dorite. Apăsaţi H sau I pentru a selecta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de Back copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi. Apăsaţi k când setarea e completă.

60


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere sau informaţiile despre fotografie.

Print set

Alegeţi Date (Data) şi apăsaţi k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de imprimare. Alegeţi Info şi apăsaţi k pentru a imprima informaţiile despre viteza declanşatorului şi diafragmă pe toate fotografiile din comanda de imprimare. Alegeţi Done (Finalizat) şi apăsaţi k pentru a finaliza comanda de imprimare şi a ieşi.

Date Info Exit

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

B

4

Note privind imprimarea cu data fotografierii şi informaţia despre fotografie

Opţiunile selectate Date (Data) şi Info în meniul setare a imprimării pot fi imprimate pe fotografii prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF (A 107) ce poate imprima opţiuni de dată şi informaţii. • Reţineţi că opţiunea Info nu poate fi imprimată pe fotografii dacă veţi conecta aparatul foto la o imprimantă prin intermediul unui cablu USB şi dacă alegeţi DPOF printing (Imprimare DPOF) (A 58). • Date (Data) şi Info sunt reiniţializate la fiecare afişare a meniului de setare imprimare.

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată odată cu redarea.

Done

Selectaţi Delete print set (Ştergere setare imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi k. Comenzile de imprimare pentru toate fotografiile vor fi şterse.

C

Notă referitoare la opţiunea de dată a setării de imprimare

Când este activată opţiunea Date (Data) în meniul de setare imprimare, data şi ora imprimate pe fotografii prin intermediul DPOF sunt cele înregistrate la realizarea fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră este modificată din meniul de setare după realizarea fotografiilor.

15.05.2008

D

Imprimarea datei

Atunci când utilizaţi Date imprint (Imprimare dată) (A 81) în meniul de setare, data fotografierii va fi imprimată pe fotografii. Dacă utilizaţi astfel de fotografii, data poate fi imprimată din imprimante ce nu suportă imprimarea datei. Pe fotografii este imprimată doar data imprimată, chiar dacă este selectat Date (Dată) din Print Set (Setare imprimare).

61


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere din modul automat (A 31) conţine următoarele opţiuni. A

Mod imagine1

A 63

Selectează calitatea şi dimensiunea imaginii. B

Balans de alb2

A 65

Potriviţi balansul de alb cu sursa de lumină. C

Continuu2

A 67

Pot fi aplicate setările Continuous (Continuu) şi BSS. F

Opţiuni culoare2

A 68

Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate. F

Setare3

A 74

Se afişează meniul setare. 1 2 3

De asemenea, setarea Image mode (Mod imagine) poate fi aplicată din meniul modurilor de scenă. Consultaţi informaţiile privind restricţiile aplicabile acestor setări (A 69). Set up (Setare) poate fi selectat din alte meniuri ale modului de fotografiere.

Afişarea meniului fotografiere Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi butonul modului fotografiere în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selectare al modului fotografiere şi pentru a seta meniul fotografiere la modul A (auto). Pentru a afişa meniul fotografiere apăsaţi d.

7

Auto mode Image mode White balance Continuous Color options Set up Exit

• Pentru a selecta meniurile şi a confirma selecţia, utilizaţi selectorul multiplu (A 9). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi d.

62


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

A Mod imagine Fotografiile efectuate cu un aparat foto digital sunt înregistrate ca fişiere imagine. Pot fi înregistrate dimensiunea fişierelor şi, odată cu aceasta, numărul de imagini care pot fi înregistrate în funcţie de dimensiune şi de calitatea imaginilor. Alegeţi un mod imagine în funcţie de cum planificaţi să utilizaţi fotografia înainte de a fotografia. Opţiune

Dimensiune (Pixeli)

Ridicată (3264P) z (Doar L18 )

3264 × 2448

Ridicată (3072P) (Doar L16 )

3072 × 2304

M

Normal (3264)1

Cea mai ridicată calitate, potrivită pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:4.

(Doar L18 )

3264 × 2448

d

Normal (3072)2 (Doar L18)

3072 × 2304

e

Normal (2592)

2592 × 1944

g

Normal (2048)

2048 × 1536

Dimensiunea mai mică permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

j

Ecran PC (1024)

1024 × 768

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

k

Ecran TV (640)

640 × 480

Potrivită pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin e-mail sau web. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

1920 × 1080

Pot fi făcute fotografii cu un raport imagine de 16:9. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

y

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Setare implicită pentru L18 Setare implicită pentru L16

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Y 16:9 (1920) 1 2

Descriere

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

C

Mod imagine

De asemenea, setarea modului imagine poate aplicată din meniul modului scenă. Schimbările aduse setării modului imagine în oricare dintre meniuril disponibile se aplică tuturor modurilor de fotografiere. Setarea modului de imagine nu poate aplicată din modul uşor facil. y Normal (3264) cu L18 şi d Normal (3072) cu L16 sunt fixe.

63


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat în memoria internă şi pe un card de memorie de 256 MB. Reţineţi că numărul de fotografii care poate fi stocat va diferi în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi.

Setare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

64

2

Format imprimare (imprimat la 300 dpi; cm/in.)2

Ridicat (3264P) (Doar L18)

3

45

28 × 21/11,0 × 8,2

M Ridicat (3072P) (Doar L16)

4

50

26 × 19,5/10 × 7,7

z

1

Memorie internă Card de memorie1 (aprox. 21 MB) (256 MB)

y

Normal (3264) (Doar L18)

7

95

28 × 21/11,0 × 8,2

d

Normal (3072) (Doar L16)

8

105

26 × 19,5/10 × 7,7

e

Normal (2592)

12

150

22 × 16,5/8,8 × 6,6

g

Normal (2048)

19

245

17 × 13/6,8 × 5,2

j

Ecran PC (1024)

79

985

9 × 7/3,6 × 2,8

k

Ecran TV (640)

102

1260

5 × 4/2 × 1,6

Y

16:9 (1920)

30

370

16 × 9/6,3 × 3,5

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, numărul de expuneri rămase va indica 9999. Dimensiunile copiilor sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi multiplicând cu 2,54 cm (1 in.). Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B Balans de alb Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Acest lucru este cunoscut ca „balans de alb.” Pentru colorit natural, alegeţi o setare balans de alb care se potriveşte sursei de lumină înainte de a fotografia. Deşi setarea implicită, Auto, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a

Auto (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

b

Presetare manuală Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Presetare manuală” (A 66) pentru mai multe informaţii. Lumină zi Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Noros Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Bliţ

Meniurile fotografiere, redare şi setare

c

Utilizaţi cu mod bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Auto (A 6).

B

Mod bliţ

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 26).

65


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub (Măsurare) cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege b Preset manual (Presetare manuală) din meniul balans de alb şi apăsaţi k. Aparatul foto măreşte.

3

Selectaţi Measure (Măsurare).

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit Preset manual

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k. Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi k. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu sunt înregistrate fotografii.

C

Notă la Presetarea manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când k apăsaţi în pasul 5. Prin urmare, aparatul foto nu poate măsura valoarea pentru presetarea manuală pentru când este utilizat bliţul.

66


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuu Mişcarea este captată într-o serie de fotografii. Pot fi aplicate setările Continuous (Continuu) şi BSS. Dacă este aplicată orice altă setare decât Single (Unic), modul bliţ este setat ca oprit. Focusul, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valori pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Simplu (setare implicită) Se efectuează o fotografie de fiecare dată când este apăsat declanşatorul.

V

Continuu În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, fotografiile sunt făcute întrun ritm de aproximativ 1,3 cadre pe secundă (fps) când modul de imagine este setat ca y Normal (3264) în cazul L18 sau atunci când modul de imagine este setat ca d Normal (3072) în cazul L16. Acest ritm este menţinut pentru până la 2 fotografii.

j

Selector cea mai bună fotografie (BSS) „Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu focalizarea mărită sau în alte situaţii când mişcări bruşte pot duce la fotografii neclare. Când BSS este pornit, aparatul foto face până la zece fotografii când butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat. Declanşare multiplă 16 De fiecare dată când este apăsat declanşatorul, aparatul foto efectuează o serie de 16 fotografii la aproximativ 1,3 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură imagine. Modul de imagine înregistrat va fi fixat ca y Normal (3264) pentru L18 şi ca d Normal (3072) în L16.

Indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor pentru alte setări decât Single (Unic) (A 6).

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

W

Notă privind declanşarea continuă

Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat.

B

Notă despre Selector cea mai bună fotografiere

Este posibil ca BBS să nu producă cele mai reuşite rezultate dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat la maxim.

67


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

F Opţiuni culoare Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Culoare standard (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale.

o

Culoare intensă Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „imprimare foto”.

p

Alb-negru Efectuaţi fotografii în alb-negru.

q

Sepia Efectuaţi fotografii în tonuri sepia.

r

Filtru cyan Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

68

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard) (A 6).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Restricţii ale setărilor aparatului foto Restricţiile se aplică următoarelor setări în modul (auto) A. Mod bliţ Bliţul se opreşte în cazul setărilor Continuous (Continuu) de Continuous (Continuu), Multi-shot 16 BSS. Setarea aplicată este restabilită când este selectat Single (Simplu). Autodeclanşator Dacă autodeclanşatorul este pornit, va fi efectuată doar o singură fotografie atunci când declanşatorul este eliberat, indiferent de setările alese pentru Continuous (Continuu). Setările Continuous (Continuu) aplicate sunt restabilite atunci când fotografia este efectuată, iar autodeclanşatorul este oprit. Continuu Selectând Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) stabileşte setarea modului la y Normal (3264) (L18)/d Normal (3072) (L16). Selctarea altui mod decât Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) în modul Continuous (Continuu) revine la modul de imagine anterior. Balans de alb

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Balansul de alb este setat automat ca Auto şi nu poate fi reclat atunci când este selectat Black-and-white, (Alb-negru) Sepia (Sepia) sau Cyanotype (Filtru cyan) pentru Color options (Opţiunile de culoare). Setarea balans de alb aplicată este restabilită când se selectează Standard color (Culoare standard) sau Vivid color (Culoare intensă).

69


Opţiuni redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. I

A 43

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei.

a

A 60

Setare imprimare Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A 72

Diapozitive Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-un diapozitiv automat.

c

A 73

Ştergere Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate.

g

A 45

Micşorare fotografie Creează o copie micşorată a fotografiei curente.

Afişarea meniului de redare Meniurile fotografiere, redare şi setare

70

Apăsaţi c pentru a intra în modul de redare. Afişaţi meniul redare apăsând d. Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Small pic. Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi d.


Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea mai multor fotografii Pentru a selecta mai multe fotografii, ecranul ilustrat în dreapta va fi afişat în meniurile de mai jos. • Meniu redare: Setare (A 60) şi ştergere (A 73) imprimare • Meniu setare: Ecran întâmpinare (A 76), protejare (A 89) şi copiere (A 89) Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta mai multe fotografii.

1

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a opta pentru fotografia dorită. Poate fi selectată o singură fotografie pentru Welcome screen (Ecran întâmpinare). Treceţi la pasul 3. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi.

Apăsaţi H sau I pentru a selecta [ON] (Pornit) sau [OFF] (Oprit) (sau numărul de copii).

ON/OFF

Back

Protect

ON/OFF

Back Protect

Când ON (PORNIT) este selectat, o bifă (y) este afişată în colţul superior stânga al fotografiei curente. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. ON/OFF

Back

3

Apăsaţi k. Setarea este activată. Done

Meniurile fotografiere, redare şi setare

2

Protect

71


Opţiuni redare: Meniul redare

b Diapozitive Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie una câte una într-un „diapozitiv” automat.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Start şi apăsaţi k.

Slide show Pause:

Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Start Loop Exit

2

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor: • Folosiţi selectorul multiplu pentru a schimba fotografiile. Ţineţi apăsat J sau K pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. • Apăsaţi k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Alegeţi End (Sfârşit) sau Restart (Reiniţializare). Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi Încheiere şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de redare sau alegeţi Reiniţializare pentru a reda diapozitivele din nou.

Pause

Restart End

B 72

Diapozitivul începe.

Note privind Diapozitivele

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A 48) incluse în diapozitive. • Chiar dacă este selectat Loop (Buclă), monitorul poate afişa continuu prezentarea diapozitivelor pentru până la 30 de minute (A 84).


Opţiuni redare: Meniul redare

c Ştergere Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. Ştergerea fotografiilor selecţionate Ştergeţi fotografiile selectate (A 71). Ştergerea tuturor fotografiilor Ştergeţi toate fotografiile.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Note pentru Ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

73


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a

Meniuri

A 76

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Ecran de întâmpinare

A 76

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d

Data

A 77

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţie. e

Setări monitor

A 80

Reglaţi luminozitatea monitorului şi alegeţi stilul de afişare. f

Imprimarea datei

A 81

Imprimaţi data sau contorul datei pe fotografii. U

Anti-mişcare AE

A 82

Sporiţi viteza declanşatorului şi reglaţi setarea anti-mişcare AE pentru fotografiere. h

Asistenţă AF

A 83

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. i

Setări sunet

A 83

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setări reglare sunet. k

Auto oprit

A 84

Setaţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. l/m

Formatare memorie/Formatare card

A 85

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Limba

A 86

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. o

Mod video

A 86

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. p

Resetare toate

A 87

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. s

Tip acumulator

A 89

Alegeţi tipul acumulatorilor introduşi în aparatul foto. d

Protecţie

A 89

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. h

Copie

A 89

Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă. r

Versiune firmware Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

74

A 90


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Afişarea meniului setare Mod G (easy auto) (automat facil) Apăsaţi d pentru a afişa meniul de setare. Set up Easy auto mode Menus Welcome screen Date Monitor settings Exit

Mod automat, mod scenă şi mod film Apăsaţi d pentru a afişa meniul de fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Set up (Setare). Apăsaţi k pentru a afişa meniul de setare. Set up Auto mode Menus Welcome screen Date Monitor settings Exit

----

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege Set up (Setare) şi apăsaţi k.

• Pentru a selecta meniurile şi a confirma selecţia, utilizaţi selectorul multiplu (A 9). • Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi d.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Auto mode Image mode White balance Continuous Color options Set up Exit

75


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

a Meniuri Alegeţi meniurile afişate iniţial. Text (setare implicită) Etichetele de text pentru meniuri sunt afişate în format de listă.

Set up Auto mode Menus Welcome screen Date Monitor settings Exit

----

Pictograme Toate elementele meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

Nume meniu Auto mode

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Exit

c Ecran de întâmpinare Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. Niciuna (setare implicită) Un ecran de întâmpinare nu este afişat când se porneşte aparatul foto. COOLPIX Se afişează un ecran de întâmpinare când se porneşte aparatul foto. Selectarea unei fotografii Selectaţi o fotografie în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selectare fotografii (A 71) şi apăsaţi k. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. Fotografiile care sunt setate ca 16:9 în setarea image mode (mod imagine) (A 63) şi fotografiile mai mici de 320×240 editate prin intermediul funcţiei pentru decupare sau fotografie de mici dimensiuni nu pot fi selectate.

76


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Data Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţia călătoriei. Data Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Pentru mai multe informaţii consultaţi „Setarea limbii, datei şi orei afişajului” (A 14). Fus orar w (fus orar acasă) poate fi specificat, iar funcţia ora de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Fus orar). Când este selectat x (fus orar destinaţie), diferenţa de timp (A 79) este calculată automat, iar data şi ora calculate pentru regiunea selectată sunt înregistrate. Util în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi k. Se afişează meniul cu fusele orare.

Date

15/05/2008 15:30

Exit

2

Alegeţi x si apoi apăsaţi k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent. Dacă funcţia oră de vară este activă, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Daylight saving (Ora de vară) şi apăsaţi k, apoi apăsaţi H. Ora este avansată automat cu o oră.

Time zone

15/05/2008 15:30 London,Casablanca Daylight saving Tokyo, Seoul Daylight saving Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Date Time zone

77


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

3

Apăsaţi K. Este afişat meniul pentru destinaţia de călătorie.

Time zone

15/05/2008 00:30 London,Casablanca Daylight saving Tokyo, Seoul Daylight saving Exit

4

Alegeţi fusul orar al destinaţiei şi apăsaţi k.

Travel destination

Setarea este activată. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma x va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere. EST:New York Toronto, Lima Back Time zone

15/05/2008 10:31 Meniurile fotografiere, redare şi setare

London,Casablanca Daylight saving EST:New York Daylight saving Exit

B

Acumulator ceas intern

Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorii sunt montaţi sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w (Fus orar acasă)

• Pentru a comuta pe fusul orar acasă, alegeţi w în pasul 2. • Pentru a modifica fusul orar acasă, alegeţi w în pasul 2 şi efectuaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta fusul orar acasă.

C

78

Ora de vară

• Dacă data şi ora sunt setate când ora de vară nu este activată: Porniţi Daylight saving (Ora de vară) (w) când ora de vară intră în vigoare, pentru a avansa automat ceasul aparatului cu o oră. • Dacă data şi ora sunt setate cu Daylight saving (Ora de vară) pornită (w) când ora de vară este în vigoare: Opriţi Daylight saving (Ora de vară) când ora de vară nu mai este în vigoare, pentru a configura ceasul aparatului foto înapoi cu o oră.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

D

Fusuri orare (A 14)

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto pe ora locală (A 14, 77). Tabelul conţine unele locaţii care nu sunt afişate pe harta cu fusurile orare ale aparatului.

UTC +/–

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Atena, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscova, Riad, Kuweit, Manama, Nairobi

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

New Delhi Colombo, Dhaka

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Săo Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

Londra, Casablanca

+11

Noua Caledonie

+12

Auckland, Fiji

Meniurile fotografiere, redare şi setare

–4

79


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

e Setări monitor Alegeţi dacă veţi afişa sau nu informaţii pe monitor şi setaţi luminozitatea monitorului. Info foto Alegeţi afişarea informaţiilor în monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. Luminozitate Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este [3].

Info foto Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru afişaj. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele monitorului, consultaţi „Monitorul” (A 6). Mod fotografiere

Mod redare 15/05/2008 15:30 0004.JPG

Prezentare info 4

7

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Info auto (setare implicită)

După ce este afişată pentru câteva secunde aceeaşi informaţie ca şi în cazul Show info (Afişare informaţii), afişajul va fi acelaşi ca în cazul Hide info (Ascundere informaţii).

Ascundere info

15/05/2008 15:30 0004.JPG

7

Reţea de linii încadrare

80

4

În modul G (automat facil) şi A (auto), pentru a ajuta la încadrarea fotografiilor este afişată o matrice de încadrare, sunt afişate alte setări curente sau ghid de funcţionare pentru câteva secunde, precum în Auto info (informaţii auto) de mai sus. În alte moduri de fotografiere, setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

4

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

f Imprimarea datei Data şi ora sunt imprimate pe fotografii. Data poate fi imprimată de imprimante ce nu suportă imprimarea datei (A 61). Oprit (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Data Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Data şi ora Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Datele imprimate într-un mod de setare a fotografiei (A 63) pentru TV screen (640) (Ecran TV (640)) se pot dovedi dificil de citit. Alegeţi PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) sau mai mare când se utilizează funcţia de imprimare a datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Data) (A 14, 77).

C

Imprimare dată şi Setare imprimare

Atunci când fotografiile sunt imprimate de imprimante compatibile DPOF ce pot imprima data şi informaţiile despre fotografie, puteţi utiliza Print set (Setare imprimare) (A 60) şi imprima data fotografierii şi informaţiile despre fotografie pe acestea. În aceste cazuri, nu este necesar să imprimaţi data şi ora pe fotografii înaintea utilizării Date imprint (Imprimarea datei).

81


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

U Anti-mişcare AE Setaţi Anti-shake AE (anti-mişcare AE) ce măreşte automat viteza declanşatorului la fotografiere pentru a atenua efectele înceţoşării provocate de mişcarea aparatului foto sau a subiectului. Când este activat setarea anti-mişcare AE, setarea curentă este afişată în monitor în timpul fotografierii (când este selectat Off (Oprit), o pictogramă pentru setarea curentă nu este afişată în monitor) (A 6). Auto (setare implicită) Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau a aparatului foto, viteza declanşatorului va fi sporită pentru atenuarea înceţoşării. Atunci când modul de fotografiere este setat ca Beach/snow (Plajă/zăpadă) (A 34) şi Dusk/dawn (Răsărit/apus) (A 35) în modul scenă, setarea anti-mişcare AE este setată ca OFF. Oprit Anti-mişcare AE nu este activată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Note privind modul anti-mişcare AE

• Este posibil ca funcţia anti-mişcare AE să nu poată atenua complet înceţoşarea provocată de subiect sau aparat foto în unele situaţii. • Fotografiile făcute ar putea deveni puţin cam granulate. • Dacă subiectul este extrem de înceţoşat, prea întunecat şi aşa mai departe, funcţia Anti-shake AE nu va fi iniţiată.

82


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

h Asistenţă AF Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Auto (setare implicită) Iluminarea de asistenţă AF va fi utilizată pentru a asista operaţia de focalizare când subiectul este slab iluminat. Reţineţi că pentru anumite moduri scenă, iluminarea de asistenţă AF se dezactivează automat. Oprit Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

i Setări sunet Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Sunet buton

Sunet declanşare Alegeţi sunetul declanşatorului din On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), se va auzi un semnal sonor atunci când operaţiunile sunt finalizate cu succes, două semnale sonore atunci când aparatul foto focalizează pe subiect şi trei semnale sonore atunci când eroarea este identificată, iar sunetul de pornire va fi difuzat atunci când aparatul foto este pornit.

83


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

k Oprire automată Pentru a reduce solicitarea bateriilor, monitorul se opreşte iar aparatul foto intră în modul de aşteptare (A 13), dacă nu sunt efectuate operaţiuni pentru o anumită perioadă de timp. Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte în modul veghe. Aparatul foto se va opri automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţie. Utilizaţi această opţiune pentru a seta ora înainte ca aparatul foto să intre în modul de aşteptare. Auto oprit Alegeţi timpul acordat aparatului foto înainte de a intra în modul de aşteptare dacă nu sunt efectuate operaţiuni pentru from 30 s (setare implicită), 1 m, 5 m şi 30 m. Mod hibernare Dacă este selectată opţiunea On (Pornit) (setare implicită), aparatul foto va intra în modul de aşteptare atunci când strălucirea subiectului nu a fost modificată, chiar înainte ca durata selectată în meniul de oprire automată să se scurgă. Aparatul foto va intra în modul hibernare după 30 de secunde atunci când Auto off (Oprire automată) este setată la 1 m sau mai puţin sau după 1 minut atunci când Auto off (Oprire automată) este setată la 5 m sau mai mult. Meniurile fotografiere, redare şi setare

C 84

Note pentru Auto oprit

Răgazul de timp acordat aparatului foto înainte de a intra în modul aşteptare este stabilit în următoarele cazuri: • În timp ce sunt afişate meniurile: 3 minute • Atunci când prezentarea diapozitivelor este în desfăşurare: Până la 30 minute


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

l Formatare memorie/m Formatare card Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare.

Format memory All images will be deleted! OK? No Format Exit

Formatarea unui card de memorie Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

Format card All images will be deleted! OK? No Format Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asigurţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formata. • Nu opriţi aparatul foto, nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima oară când introduceţi cardurile de memorie utilizate cu alte dispozitive în aparatul COOLPIX L18/ COOLPIX L16, formataţi-le prin intermediul acestui aparat foto.

85


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

n Limba Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişaj pentru meniurile şi mesajele aparatului foto.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

86

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Arabă

Indoneziană

Chineză simplificată

Italiană

Chineză tradiţională

Maghiară

Japoneză

Olandeză

Koreană

Norvegiană

Tailandeză

o Mod video Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi dintre NTSC şi PAL.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

p Reiniţializare totală Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile lor implicite. Meniu pop-up Opţiune

Valoare implicită*

Mod bliţ (A 26)

Auto

Autodeclanşator (A 28)

Oprit

Mod macro (A 29)

Oprit

Compensare expunere (A 30)

0.0

* Pentru setarea implicită a modului scenă (A 32) şi descrierea fiecărei scene.

Mod scenă Opţiune

Valoare implicită Portret

Mod scenă (A 32)

Meniu film Valoare implicită Film TV 640P

Meniu fotografiere Opţiune Mod imagine (A 63) Balans de alb (A 65) Continuu (A 67) Opţiuni culoare (A 68)

Valoare implicită L18: y Normal (3264) L16: d Normal (3072) Auto Simplu Culoare standard

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiune Opţiuni film (A 47)

87


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Meniu setare Opţiune

Ecran de întâmpinare (A 76)

Niciunul

Info foto (A 80)

Info auto

Luminozitate (A 80)

3

Imprimarea datei (A 81)

Oprit

Anti-mişcare AE (A 82)

Auto

Asistenţă AF (A 83)

Auto

Sunet buton (A 83)

Pornit

Sunet declanşare (A 83)

Pornit 30 s

Auto oprit (A 84) Mod hibernare (A 84) Meniurile fotografiere, redare şi setare

88

Valoare implicită Text

Meniuri (A 76)

Pornit

Altele Opţiune Dimensiune hârtie (A 56, 57)

Valoare implicită Implicită

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 92) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea la „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 73) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Setările pentru Date (Data) (A 77), Language (Limbă) (A 86), Video mode (Mod video) (A 86), Battery Type (Tip acumulator) (A 89) şi fotografia stocată în aparat pentru ecranul de întâmpinare (A 76) în meniul de setare şi Preset manual (Presetare manuală) (A 66) în meniul White balance (Balans de alb) vor rămâne neafectate chiar dacă este efectuată Reset all (Reiniţializare totală).


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

s Tip acumulator Pentru a vă asigura că aparatul foto afişează nivelul corect al acumulatorului (A 18) alegeţi tipul care corespunde acumulatorilor utilizaţi la momentul respectiv. Alcalin (setare implicită)

Acumulatori alcalini LR6

COOLPIX (Ni-MH)

Acumulatori oxirid ZR6 Acumulatori reîncărcabili nichel-metal-hidrid Nikon EN-MH1

Litiu

Acumulatori cu litiu FR6/L91

d Protecţie

h Copie Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Selectaţi o opţiune din ecranul copiere şi apăsaţi k.

Copy

q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile din cardul de memorie în memoria internă.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A 85). Pentru mai multe informaţii privind utilizarea acestei funcţii, consultaţi „Selectarea mai multor fotografii” (A 71). În modul redare fotografiile protejate pot fi recunoscute în funcţie de pictograma s (A 7, 40).

Exit

89


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. Imagini selectate: Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selectare a fotografiei (A 71). Toate imaginile: Copiaţi toate fotografiile.

Camera to card Selected images All images

Exit

B

Note privind Copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG sau AVI pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au acelaşi marcaj de protecţie (A 89) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A 60).

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Numele fişierului de imagine şi numele folderului” (A 92) pentru mai multe informaţii.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

90

r Versiune firmware Vizualizează versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX L18 Ver.X.X

Back

Versiune firmware


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Doi acumulatori reîncărcabili Nikon EN-MH1 NiMH (EN-MH1-B2)

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-71 Adaptor CA EH-65A (se conectează conform reprezentării) 1

2

3

1 Adaptor CA

2

1

2 Adaptorul EH-62B AC nu poate fi utilizat. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu A/V

Cablu audio/video EG-CP14

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie au fost testate şi aprobate pentru utilizarea la COOLPIX L18/COOLPIX L16. Pot fi utilizate toate cardurile de tipul şi capacitatea respective, indiferent de viteză.

1 2

SanDisk

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

Toshiba

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

Panasonic

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus.

Note tehnice

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. conform SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie SDHC.

91


Numele fişierului de imagine şi numele folderului Fotografiilor şi filmelor li se atribuie nume de fişiere după cum urmează. D S C N 00 0 1. J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Extensie (semnifică tipul fişierului)

Fotografii originale şi filme

DSCN

Copii decupate

RSCN

Copii de mici dimensiuni

SSCN

Copii D-Lighting

FSCN

Fotografii

.JPG

Filme

.AVI

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

Note tehnice

92

• Fişierele sunt stocate în mod automat în foldere denumite cu un număr de folder de trei cifre, urmat de NIKON (de ex.: „100NIKON”). Dacă o fotografie este făcută când folderul conţine 200 de fotografii, va fi creat un folder nou prin adăugarea unuia la numărul folderului curent. (de ex.: „100NIKON” → „101NIKON”). Dacă o fotografie este făcută atunci când numărul fişierului curent este 9999, va fi creat de asemenea un nou folder în timp ce numele fişierului revine la 0001. • Fişierele sunt stocate în foldere denumite cu un număr de folder urmat de un identificator cu cinci caractere: Vor fi atribuite automat un „P_” plus un grup de trei numere pentru fotografiile efectuate prin intermediul asistenţei de panoramare (A 38) (de ex. „101P_001”), iar numele de fişiere vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Dacă fişierele sunt copiate din memoria internă pe cardul de memorie (A 89) şi invers, fişierele sunt denumite după cum urmează. • Selected images (Imagini selectate): Datele de imagini sunt copiate în folderul curent (sau în folderul utilizat pentru următoarea fotografiere). Fotografiile copiate recent sunt numerotate consecutiv pornind de la cel mai mare număr disponibil în memoria internă sau pe cardul de memorie. • All images (Toate fotografiile): Toate fotografiile din folder sunt copiate utilizând aceleaşi numere de fişiere. Noile umere ale folderelor sunt atribuite în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de folder disponibil. Numele fişierelor nu sunt modificate. • Dacă o fotografie este făcută când folderul curent este numerotat 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie numerotată 9999, nu poate fi făcută nicio altă fotografie până când cardul de memorie este înlocuit cu unul nou sau mediul este formatat (A 85).


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare Note tehnice

Nu deconectaţi produsul sau scoateţi acumulatorii în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a curentului, evitaţi deplasarea produsului din loc în loc în timp ce adaptorul CA este conectat.

93


Întreţinerea aparatului foto

B

Indicator luminos LED autodeclanşator/dispozitiv iluminare asistenţă AF

Dioda electroluminiscentă (LED; A 4, 28, 83) utilizată la indicatorul luminos autodeclanşator/indicatorul luminos asistenţă AF este conformă cu următorul standard IEC:

C

Acumulatori

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi înlocuiţi acumulatorii dacă este necesar (A 18). Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră acumulatori de rezervă când faceţi fotografii la ocazii importante. • Capacitatea acumulatorului tinde să scadă în zile cu temperaturi scăzute. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat recent înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe bornele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. • Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Note tehnice

94


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorii dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub –10°C (14°F) sau peste 50°C (122°F) • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto. Note tehnice

C

Note despre Monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare” nu apare în fotografia finală şi nu indică o defecţiune. În filme pot apărea unele pete. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

95


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj O (clipeşte) B N

Problema

Soluţia

Ceasul nu este setat.

Setaţi ceasul.

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să înlocuiţi acumulatorii.

Acumulator epuizat.

Înlocuiţi acumulatorii.

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

A 77 12, 89

Warning! Battery exhausted. Q (● blinks red (clipeşte roşu)) P Warning!! please wait for the camera to finish recording O N Memory card is write protected. P This card cannot be used.

Aparatul foto nu poate efectua Aşteptaţi până când mesajul alte operaţii până când dispare automat de pe afişaj înregistrarea nu este încheiată. când înregistrarea este încheiată.

22

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocat”.

Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere”.

17

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

91 16

P Warning! This card cannot be read.

Note tehnice

96

22, 23

16

P Card is not formatted. Format card ? No Da

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru utilizarea în aparatul foto.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a formata cardul sau opriţi aparatul foto şi înlocuiţi cardul.

17

N

Cardul de memorie este plin.

• Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografii.

63

Out of memory.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

24, 48, 73 16 17


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

P Eroare la înregistrarea Image cannot be saved. fotografiei. Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Soluţia

A

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

85

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

16

Fotografia nu poate fi utilizată Alegeţi fotografii de pentru ecranul de întâmpinare. 640 × 480 pixeli sau mai mari sau fotografii făcute cu o altă setare a modului imagine decât 16:9.

85 44, 45, 63

Nu se poate copia fotografia.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

73

Fotografia selectată nu poate fi editată.

Selectaţi o fotografie care poate fi decupată, D-Lighting sau o fotografie de mici dimensiuni.

42

N Cannot record movie.

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

91

N

Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

17

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX L18/L16.

Vizualizaţi fişierul pe un computer sau un alt dispozitiv.

Fotografia este protejată.

Dezactivaţi protecţia.

89

Eroare obiectiv.

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

18

Cablu USB deconectat în timpul imprimării.

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul USB.

55

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi din nou acumulatorii şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

12, 18

N Image cannot be modified.

Memory contains no images. N File contains no image data. N This image cannot be deleted. Lens error Q

System error Q

Note tehnice

P Communications error

97


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

Soluţia

Cerneală epuizată sau eroare la imprimantă.

PR Printer error: check paper

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

PR Printer error: paper jam

Hârtia s-a blocat în imprimantă. Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of paper

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: cerneală cerneala

Cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a anula imprimarea.

Verificaţi imprimanta. După verificarea nivelului de cerneală sau după rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice

98

A

PR Printer error: check printer status.


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Problema Monitorul nu afişează nimic.

Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Mod veghe pentru economisire energie: apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Când bliţul clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul A/V.

18 18 11, 13 27 50 49

Monitorul este dificil de citit

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Monitorul s-a întunecat pentru a economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când comenzile aparatul sunt folosite.

80 95 13

Aparatul foto se opreşte fără avertizare

• Acumulatorii sunt aproape epuizaţi. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Temperatura acumulatorilor este scăzută.

18

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte

• Fotografiile înregistrate înainte de setarea ceasului şi indicatorul, iar indicatorul „Data nu este setată” clipeşte în timpul fotografierii vor avea marcată ora în format „00/00/0000 00:00”; filmele vor fi datate „01/01/2008 00:00”. Setaţi data şi ora corectă din meniul de setare Date (Data). • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

14

În monitor nu sunt afişate indicatoare

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Afişare info).

80

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă

Ceasul aparatului foto nu a fost setat.

14, 77

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când Date imprint (Imprimare dată) este activată

Data nu apare pe filme sau pe fotografiile făcute utilizând p.

37, 46

77

Note tehnice

Resetare a setărilor aparatului foto Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

94

78

99


Localizarea defecţiunilor

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Problema Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

Aparatul foto nu poate focaliza.

Note tehnice

100

Cauza/Soluţia

A

• Când aparatul este în modul de redare, apăsaţi butonul modului de fotografiere. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi d. • Acumulatorul este gol. • Când bliţul clipeşte, bliţul se încarcă.

24

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul setare la Auto. • Eroare focus. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

23

10 18 27

83 18

Fotografiile sunt neclare.

• • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi modul anti-mişcare AE. Utilizaţi D. Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

26 82 67 5, 28

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

27

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu).

26 32

Zoomul optic nu poate fi folosit. Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

67

46


Localizarea defecţiunilor Problema Zoomul digital nu poate fi folosit.

Cauza/Soluţia Zoomul digital nu poate fi folosit: • Atunci când este selectat modul b Portrait (Portret) sau e Night portrait (Portret de noapte) din meniul modului de scenă. • Atunci când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) din setările Continuous (Continuu) din meniul modului de fotografiere. • Înainte de începerea filmului.

A 33, 34 67 46

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

Image mode (Mod imagine) nu poate fi reglat când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu).

67

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Off (Oprit) este selectat pentru Sound settings (Setări sunet) > Shutter sound (Sunet declanşator) în meniul de setare. • Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. • Se selectează d (mod scenă Sports (Sporturi)) sau l (mod scenă Museum (Muzeu)). • Este selectat modul film.

83

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

• Off (Oprit) este selectat pentru opţiunea asistenţă AF din meniul de setare al aparatului foto. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele moduri.

67 33, 36 46 83 33-37

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

95

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

65

În imagine apar pixeli strălucitori distanţaţi aleatoriu („zgomot”).

Viteza declanşatorului este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este prea ridicată. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului • Alegerea unei mod de scenă fără posibilitatea de a reduce zgomotul. • • • • •

Bliţul este oprit. Fereastra bliţ este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Subiecte este iluminat în fundal. Selectaţi o (mod scenă Backlight (Fundal luminos)) sau utilizaţi bliţ de umplere.

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

26 20 26 30 26, 37

Note tehnice

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

26 34, 35

30

101


Localizarea defecţiunilor Cauza/Soluţia

A

Când este utilizat V (auto cu reducere a efectului de ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii în e (modul Night portrait (Portret de noapte)), funcţia de atenuare a efectului de ochi roşii încorporată în aparatul foto ar putea fi aplicată, în condiţii foarte rare, zonelor care nu sunt afectate de ochi-roşii. Utilizaţi modurile bliţ altele decât V (mod automat cu atenuare a efectului de ochi roşii) şi fotografiaţi într-un mod de fotografiere altul decât e Night Portrait (Portret de noapte).

26, 34

Problema Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

Redare Problema

A

Fişierul a fost suprascris sau renumit de computer sau de altă marcă de aparat foto.

Fotografia nu poate fi mărită.

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, fotografiilor de mici dimensiuni sau fotografiilor care au fost decupate la dimensiunea 320 × 240.

Nu se pot utiliza opţiunile D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni.

Note tehnice

102

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate în cazul filmelor şi fotografiilor făcute când este 16:9 este aplicată în setarea mod imagine. • Selectaţi fotografia care acceptă D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile înregistrate cu acest aparat.

48, 63 42 –

Fotografiile neafişate pe televizor. • Alegeţi modul video corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

86 16

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

18 18 50 – 53

• • • • •

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. În cazul în care computerul dumneavoastră funcţionează cu Windows 2000 Professional, aparatul dumneavoastră foto nu poate fi conectat. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria internă.

16

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii.

56, 57

Note tehnice

103


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX L18/COOLPIX L16 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

COOLPIX L18: 8,0 milioane COOLPIX L16: 7,1 milioane

CCD

1

Număr total pixeli Obiectiv

3× obiectiv Zoom-Nikkor

Lungime focală

5,7-17,1 mm (echivalentul a 35 mm [135] unghi format fotografie: 35-105 mm)

f/-număr

f/2,8–4,7

Construcţie

5 elemente în 5 grupuri

Zoom digital Focalizarea automată (AF)

Până la 4× (echivalentul a 35 mm [135] unghi format fotografie: aprox. 420 mm) Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• Aprox. 50 cm (1 ft. 7,7 in.) până la ∞ • Modul macro: Aprox. 15 cm (5,9 in.) până la ∞ (atunci când indicatorul zoom este poziţionat în dreptul G)

Selecţie zonă focus

Centru, prioritate detecţie chip

Iluminare asistenţă AF

Produs LED Clasa 1 (IEC 60825-1 Ediţia 1.2-2001); capacitate maximă: 1000 μW

Monitor

Note tehnice

104

/2,5-in. CCD

COOLPIX L18: 8,29 milioane COOLPIX L16: 7,41 milioane

COOLPIX L18: 3,0 in., aprox 230mii de puncte, TFT LCD cu 5 nivele de reglare strălucire COOLPIX L16: 2,8 in., aprox 230mii de puncte, TFT LCD cu 5 nivele de reglare strălucire

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Aprox. 97 % orizontal şi 97 % vertical (Comparat cu fotografia propriu-zisă)

Acoperire cadru (mod redare)

Aprox. 100 % orizontal şi 100 % vertical (Comparat cu fotografia propriu-zisă)

Depozitarea Media

Memorie internă (aprox. 21 MB) Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişier

DCF, Exif 2.2 şi conform cu DPOF

Formate fişier

Comprimat: Conform cu linia de referinţă JPEG Filme: AVI


Specificaţii Dimensiune imagine (pixeli)

COOLPIX L18: • 3264 × 2448 [Ridicată (3264P)/Normal (3264)] • 2592 × 1944 [Normal (2592)] • 2048 × 1536 [Normal (2048)] • 1024 × 768 [PC screen (1024)] (Ecran PC (1024)) • 640 × 480 [TV screen (640)] (Ecran TV (640)) • 1920 × 1080 [16:9 (1920)] COOLPIX L16: • 3072 × 2304 [Ridicată (3072P)/Normal (3072)] • 2592 × 1944 [Normal (2592)] • 2048 × 1536 [Normal (2048)] • 1024 × 768 [PC screen (1024)] (Ecran PC (1024)) • 640 × 480 [TV screen (640)] (Ecran TV (640)) • 1920 × 1080 [16:9 (1920)]

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

Auto (ISO 61-1600)

Expunere Contorizare

Matrice 256 segmente, evaluată central (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mult)

Controlul expunerii

Expunere automată programată cu compensarea expunerii AE (de la–2,0 la +2,0 EV în trepte de 1/3EV)

Interval (ISO 100)

[W]: -1 până la +16,2 EV [T]: 0,5 la 17,6 EV

Declanşator Viteză Diafragmă Interval Autodeclanşator

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/1500-1 s.

Selecţie controlată electronic a filtrului ND 2 paşi (f/2,8 şi f/5,6 [W]) 10 secunde

Bliţ íncorporat [W]: 0,5 până la 7,7 m (19.7 in. până la 25 ft. 3,1 in.) [T]: 0,5 până la 4,5 m (19.7 in. până la 14 ft. 9,1 in.)

Control bliţ

Bliţ automat TTL cu prebliţuri pentru monitorizare

Note tehnice

Interval

105


Specificaţii Interfaţă Protocol transfer de date

USB de mare viteză MTP, PTP

Ieşire video

Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Terminale I/O

• Ieşire audio/video (A/V) • I/O digitală (USB)

Limbi acceptate

Cehă, Daneză, Germană, Engleză, Spaniolă, Greacă, Franceză, Indoneziană, Italiană, Maghiară, Olandeză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Finlandeză, Suedeză, Turcă, Arabă, Chineză (Simplificată şi Tradiţională), Japoneză, Coreeană, Tailandeză

Surse de alimentare

• Doi acumulatori AA, alcalini, litiu sau oxyirid • Doi acumulatori reîncărcabili NiMH EN-MH1 (disponibili separat) • Adaptor CA EH-65A (disponibil separat)

Durata de viaţă a bateriei*

Aprox. 180 de fotografii cu acumulatori alcalini, 650 de fotografii cu acumulatori litiu sau 300 fotografii cu acumulatori EN-MH1

Dimensiuni Aprox. 95 × 61 × 29.5 mm (3,7 × 2,4 × 1.2 in.) (lăţime × înălţime × adâncime) (fără proiecţii) Greutate

Aprox. 125 g (4,4 oz) (fără acumulator şi card de memorie SD)

Mediu funcţionare Temperatură

0 până la 40°C (+32 până la 104°F)

Umiditate Mai puţin de 85 % (fără condens) • Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulatori EN-MH1 complet încărcaţi, utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C (77 °F). * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23°C (73°F); zoom reglat la fiecare declanşare, bliţ acţionat la fiecare declanşare, mod imagine setat ca [COOLPIX L18: y Normal (3264)/COOLPIX L16: d Normal (3072)]. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor. Acumulatorii furnizaţi sunt utilizaţi doar cu titlu de încercare.

Note tehnice

B 106

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.


Standarde acceptate • DCF: Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Versiune Exif 2.2: Acest aparat foto acceptă versiunea Exif (Format fişier imagine compatibil pentru parate foto digitale) 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor când imaginile sunt transferate de la imprimantele conforme Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

107


Index Simboluri

B

j Ajutor 11 U Anti-mişcare AE 19, 82 n Autodeclanşator 9, 28 Butoanele de zoom f şi g 5, 20, 29, 48, 56 k Buton confirmare selecţie 5 Butonul redare c 8 l buton ştergere 5, 25 o Compensare expunere 9, 30 B Indicator nivel acumulator 18 d buton 10 G Mod automat facil 8, 18 m Mod bliţ 9, 26 D Mod film 8, 46 p Mod macro 9, 29 C Mod scenă 8, 32 A Modul automat 8, 31 h Redare miniaturi 40 (d) Sports (Sport) 32, 33 i Zoom redare 41

Balans de alb 65, 69 presetare manuală 66 Beach/snow (Plajă/zăpadă) (g) 32, 34 Bliţ 4 luminator 5, 27 mod 9, 26, 69 Bliţ de umplere 26 Blocarea focalizării 31 Buton declanşare 4 Buton meniu 10 Buton mod fotografiere 5, 8

A

Note tehnice

108

Accesorii 91 Acumulatori 12, 94 EN-MH1 12, 89, 91 FR6/L91 (AA) 12, 89 LR6 (AA) 12, 89 ZR6 (AA) 12, 89 Adaptor CA 13, 91 Adaptor CA EH-65A 13, 91 AE-L 39 Ajutor 11 Alb-negru 68 Anti-mişcare AE 19, 82 Apus/răsărit (i) 32, 35 Asistenţă AF 83 Auto cu reducere ochi roşii 26 Auto oprit 84 Autodeclanşator 9, 28, 69 AVI 92

C Cablu audio/video (A/V) 49, 91 Cablu USB 51, 55, 91 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5 Card de memorie 6–7, 16, 64, 91 aprobat 91 capacitate a 64 fantă 16 formatarea 85 Introducerea şi scoaterea 16 Card de memorie Secure Digital (SD) 1 Compensarea expunerii 9, 30 Computer 50–53 Comutator alimentare 4, 12 Conector cablu 4, 49, 51, 55 Continuu 67, 69 Copie 89 Copy (Copie) (n) 32, 36 Culoare intensă 68 Culoare standard 68 Curăţarea Corp 95 Monitor 95 Obiectiv 95 Curea, Aparat foto 11


Index

D

Î

Data 14–15, 77 DCF 107 Declanşare multiplă 16 67 Decuparea 44 Diafragmă 22 Diapozitive 72 Difuzor 4 Digital print order format 60, 107 Dimensiune imprimare 64 D-Lighting 43 DPOF 60–61, 107 DSCN 92

Încadrare 20 Încărcător acumulator 91

E Ecran de întâmpinare 76 Extensie 92

F

I Imprimantă 54 Imprimarea datei 81 Incandescent 65 Indicator încărcare acumulator 18 Indicator luminos aparat pornit 4, 12 Indicator luminos autodeclanşator 4, 28 Informaţii asistenţă 2

JPEG 104 JPG 92

L Landscape (Peisaj) (c) 32, 33 Limba 14, 86 Lumină zi 65 Luminozitate 80

M Memorie internă 6–7, 16, 64, 85 capacitate 64 formatarea 85 Meniu film 47 Meniu fotografiere 62–69 Meniu redare 70–73 Meniu selectare mod fotografiere 8 Meniu setare 74–90 Meniuri 76 Mesaje de eroare 96–98 Microfon 4, 46 Micşorare fotografie 45 Mod film 46 Mod fotografiere 8 Mod imagine 32, 63 Mod redare cadru întreg 24, 25 Mod video 86 Modul macro 29 Modul macro: 9 Monitor 5, 6–7, 18, 19, 80, 95 indicatoare în 6–7 luminozitate 80 Montură trepied 5 Museum (Muzeu) (l) 32, 36

Note tehnice

Filme 46, 48 înregistrare 46 redare 48 ştergere 48 Filtru cyan 68 Fluorescent 65 Focalizarea automată 22, 23 Focus 6, 22 indicator 6, 22 zonă 6, 22 Format fişier 56, 57 Formatarea 17, 85 FSCN 92 Fundal iluminat (o) 32, 37 Fus orar 14–15, 77, 79

J

109


Index

N

S

Neclar 100 Night Portrait (Portret de noapte) e 32, 34 Noros 65 Număr de expuneri rămase 64 Nume fişiere 92 Nume foldere 92

Selector cea mai bună fotografiere (BBS) 67 Selector multiplu 5, 9 Sensibilitate ISO 6, 27 Sepia 68 Setare imprimare 60 Setări monitor 80 Setări sunet 83 Simplu 67 Sincronizare lentă 26 SSCN 92 Subiecte cu fundal iluminat 26, 37 Sunset (Asfinţit) (h) 32, 35

O Obiectiv 4, 95 Opţiuni culoare 68 Opţiuni film 47 dimensiune mică 47 Film TV 47 lungime maximă film 47 Ora de vară 14, 77

Note tehnice

110

Ş Ştergere 24, 25, 48, 73

P

T

Panorama assist (Asistenţă panoramă) (p) 32, 37 Panoramă 37–39 Party/indoor (Petrecere/interior) (f) 32, 34 Pată 95 Peisaj de noapte (j) 32, 35 PictBridge 55, 107 Portret (b) 32, 33 Prim-plan (k) 32, 36 Prioritate detecţie chip 20, 23 Protecţie 89

Televizor 49 conectare la 49 Tip acumulator 13, 89 Transfer 51

R Redare 24, 40–45 miniatură 40 mod 8, 24, 25 zoom 41 Redare miniaturi 40 Reducere ochi roşii 27 Reducere zgomot 34, 35 Reiniţializare totală 87 RSCN 92

V Versiune Exif 2.2. 107 Versiune firmware 90 Viteza de declanşare 22 Volum 48

Z Zoom 20 butoane 5, 20, 29, 48, 56 indicator 6 redare 41 Zoom digital 21 Zoom optic 21


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

6MA1772BA AMA12430

Manual de utilizare Nikon L16-L18  
Manual de utilizare Nikon L16-L18  
Advertisement