Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manual de referinţă

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Sigla iFrame şi simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • HDMI, sigla şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi. Licenţa pentru portofoliul de patente AVC

Acest produs este licenţiat cu licenţa pentru portofoliul de patente AVC destinată utilizării necomerciale de către un client în scopul (i) codificării video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificării materialelor video AVC care au fost codificate de un client angajat într-o activitate personală, necomercială şi/sau au fost obţinute de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea de materiale video AVC. Nicio licenţă nu este furnizată şi nu va fi implicată pentru niciun alt uz. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, L.L.C. Consultaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Caracteristici de fotografiere

Caracteristici ale redării imaginilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Setări generale pentru aparatul foto

Secţiunea de referinţă

Note tehnice şi index

i


Introducere

Citiţi mai întâi cele de mai jos

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX S100. Înainte de a folosi aparatul foto, citiţi informaţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (A vi) şi familiarizaţi-vă cu informaţiile furnizate în acest manual. După ce îl citiţi, păstraţi acest manual la îndemână şi consultaţi-l pentru a beneficia la maximum de capabilităţile noului dvs. aparat foto.

Confirmarea conţinutului pachetului de livrare Dacă lipsesc anumite componente, contactaţi magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul foto.

Aparat foto digital COOLPIX S100

Curea aparat foto

Acumulator Li-ion EN-EL19 (cu carcasă pentru acumulator)

Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-69P*

Cablu USB UC-E6

Cablu audio/video EG-CP16

ViewNX 2 Installer CD (Disc CD de instalare ViewNX 2)

Reference Manual CD (CD cu Manualul de referinţă)

• Garanţie * Este inclus un adaptor de priză dacă aparatul foto a fost achiziţionat într-o ţară sau regiune unde este necesar un adaptor de priză. Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau de regiunea unde s-a achiziţionat aparatul foto (A 16). NOTĂ: Aparatul foto nu se livrează cu card de memorie inclus.

ii


Citiţi mai întâi cele de mai jos

Despre acest manual

Introducere

Dacă doriţi să începeţi să folosiţi aparatul foto imediat, consultaţi „Paşi de bază pentru fotografiere şi redare” (A 13). Pentru informaţii despre componentele aparatului foto şi operaţiile de bază, consultaţi „Componentele aparatului foto şi operaţii de bază” (A 1).

Alte informaţii • Simboluri şi convenţii Simbol

Descriere

B

Această pictogramă indică atenţionări şi informaţii care trebuie citite înainte de utilizarea aparatului foto.

C

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A/E/ F

Aceste pictograme indică alte pagini care conţin informaţii relevante; E: „Secţiune de referinţă”, F: „Note tehnice şi index”.

• SD, SDHC şi SDXC sunt referite drept „carduri de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin litere aldine. • În acest manual, imaginile sunt omise uneori din capturile de ecran astfel încât indicatoarele monitorului să fie prezentate mai clar. • Ilustraţiile şi conţinutul de pe monitor prezentate în acest manual pot diferi de cele corespunzătoare acestui produs.

iii


Citiţi mai întâi cele de mai jos

Informaţii şi precauţii Învăţare continuă Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul de mai jos pentru informaţii de contact. http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătorul de acumulator, acumulatoarele, adaptorul de încărcare la curent alternativ şi adaptoarele la reţeaua electrică) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea conform cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, Sigiliul holografic: spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori. identifică acest dispozitiv ca Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un fiind un produs autentic distribuitor local autorizat Nikon. Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a documentaţiei furnizată împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în documentaţie oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în documentaţie sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

iv


Citiţi mai întâi cele de mai jos

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau al altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, obligaţiuni guvernamentale sau obligaţiuni guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre.” Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind drepturile de autor Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de drepturi de autor precum cărţile, muzica, picturile, gravurile în lemn, hărţile, desenele, filmele şi fotografiile, este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind dreptul de autor. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile dreptului de autor.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare dintre imaginile selectate pentru opţiunea Selectaţi o imagine din setarea Ecran de întâmpinare (E 79). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

v


Pentru siguranţa dumneavoastră

Introducere

Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa la îndemâna tuturor persoanelor care utilizează produsul. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul de încărcare la curent alternativ, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului de încărcare la curent alternativ poate cauza rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul de încărcare la curent alternativ se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

vi

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul de încărcare la curent alternativ în prezenţa unui gaz inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului foto Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni. Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto, încărcătorul acumulatorului sau adaptorul la reţeaua electrică pe perioade lungi în timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz. Unele componente ale dispozitivului se încing. În cazul în care dispozitivul este în contact cu pielea perioade lungi de timp, se pot produce arsuri uşoare.


Pentru siguranţa dumneavoastră

• Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi adaptorul de încărcare la curent alternativ • Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. • Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. • Nu umblaţi la priză şi nu vă apropiaţi de adaptorul de încărcare la curent alternativ în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. • Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul USB, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu îl expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice.

Introducere

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri, se poate supraîncălzi sau poate exploda dacă este manipulat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi adaptorul de încărcare la curent alternativ/ adaptorul la reţeaua electrică, asiguraţi-vă că acesta este deconectat. • Utilizaţi numai un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL19 (inclus). Încărcaţi acumulatorul folosind un aparat foto care acceptă încărcarea acumulatorului. Pentru a efectua această operaţie, folosiţi fie adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P (inclus), fie funcţia Încărcare de la computer. Încărcătorul de acumulator MH-66 (disponibil separat) poate fi şi el folosit pentru încărcarea acumulatorului fără a utiliza aparatul foto. • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înainte de a îl transporta, puneţi acumulatorul în carcasa pentru acumulator. Nu transportaţi şi nu depozitaţi acumulatorul împreună cu obiecte metalice precum coliere sau ace de păr.

vii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Introducere

• Nu manevraţi conectorul sau adaptorul de încărcare la curent alternativ cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. • Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu. Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul glisant sau în alte piese mobile. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Utilizaţi bliţul cu atenţie Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, deoarece în acest caz bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de un metru distanţă faţă de subiect.

viii

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Nu apăsaţi pe monitor În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart. Dacă utilizaţi aparatul într-un avion sau într-un spital, opriţi alimentarea Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital. Imagini 3D Nu vizualizaţi continuu imagini 3D înregistrate cu acest dispozitiv pe perioade lungi, fie pe un televizor, pe un monitor sau pe un alt afişaj. În cazul copiilor, ale căror sisteme vizuale sunt încă în formare, consultaţi un pediatru sau un oftalmolog înainte de utilizare şi respectaţi indicaţiile lor. Vizualizarea prelungită a imaginilor 3D poate cauza suprasolicitarea ochilor, greaţă sau disconfort. Încetaţi utilizarea în cazul în care apare oricare dintre aceste simptome şi consultaţi un medic, dacă este necesar.


Note Note pentru utilizatorii din Europa

Introducere

ATENŢIONĂRI RISC DE EXPLOZIE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UN TIP INCORECT. CASAŢI ACUMULATORII UZAŢI CONFORM INSTRUCŢIUNILOR. Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

ix


Cuprins

Introducere

Introducere....................................................................................................................................................... ii Citiţi mai întâi cele de mai jos........................................................................................................... ii Confirmarea conţinutului pachetului de livrare ................................................................................. ii Despre acest manual.......................................................................................................................................... iii Informaţii şi precauţii......................................................................................................................................... iv Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................. vi AVERTISMENTE ...................................................................................................................................................... vi Note .......................................................................................................................................................... ix Componentele aparatului foto şi operaţii de bază............................................................................ 1 Componentele aparatului foto ........................................................................................................ 2 Corpul aparatului foto ....................................................................................................................................... 2 Apăsarea pe butonul de declanşare......................................................................................................... 2 Fixarea curelei aparatului foto ...................................................................................................................... 3 Utilizarea ecranului cu atingere....................................................................................................... 4 Atingerea ................................................................................................................................................................... 4 Glisarea........................................................................................................................................................................ 4 Glisarea şi plasarea ............................................................................................................................................... 4 Depărtarea/apropierea degetelor.............................................................................................................. 5 Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil .............................................................. 6 Mod fotografiere (Indicatori de informare)........................................................................................... 6 Mod fotografiere (Comenzile de operare) ............................................................................................ 7 Mod redare (Afişajul de informaţii) ............................................................................................................ 8 Mod redare (Comenzile de operare) ........................................................................................................ 9 Comutarea între modul fotografiere şi modul redare................................................................. 10 Utilizarea meniurilor (Fila d) .................................................................................................................. 11

x


Cuprins

Introducere

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare .......................................................................................... 13 Pregătire 1 - Introducerea acumulatorului ................................................................................ 14 Pregătire 2 - Încărcarea acumulatorului ..................................................................................... 16 Pregătire 3 - Introducerea unui card de memorie .................................................................. 18 Memoria internă şi cardurile de memorie........................................................................................... 19 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................... 19 Pasul 1 - Pornirea aparatului foto.................................................................................................. 20 Pornirea şi oprirea aparatului foto............................................................................................................ 21 Setarea limbii, a datei şi a orei afişajului................................................................................................ 22 Pasul 2 - Selectarea unui mod de fotografiere ......................................................................... 24 Moduri de fotografiere disponibile ......................................................................................................... 25 Pasul 3 - Încadrarea unei fotografii............................................................................................... 26 Folosirea zoomului ............................................................................................................................................ 27 Pasul 4 - Focalizarea şi fotografierea............................................................................................ 28 Pasul 5 - Redarea fotografiilor ........................................................................................................ 30 Modificarea modului de afişare a imaginilor ..................................................................................... 31 Pasul 6 - Ştergerea fotografiilor nedorite................................................................................... 32 Caracteristici de fotografiere ................................................................................................................... 35 Modul G (automat facil).................................................................................................................. 36 Modificarea setărilor modului G (automat facil)........................................................................... 36 Modul A (Automat) .......................................................................................................................... 37 Ajustarea setărilor modului A (automat)........................................................................................... 37 Opţiunile meniului de fotografiere în modul A (Automat) ................................................... 38 Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă).......................................................................... 40 Modificarea setărilor modului scenă ...................................................................................................... 41 Selectarea unui mod scenă pentru fotografiere (caracteristici)............................................. 42 Modul portret inteligent (fotografierea feţelor zâmbitoare) .............................................. 50 Modificarea setărilor pentru modul portret inteligent................................................................ 52 Opţiunile din meniul pentru portret inteligent ............................................................................... 52

xi


Cuprins

Introducere

Setări de bază pentru fotografiere................................................................................................ 53 Funcţii disponibile pentru fiecare mod de fotografiere............................................................. 53 Utilizarea bliţului (moduri bliţ).................................................................................................................... 54 Utilizarea autodeclanşatorului.................................................................................................................... 56 Utilizarea modului macro .............................................................................................................................. 58 Ajustarea luminozităţii (compensarea expunerii)........................................................................... 59 Setări implicite...................................................................................................................................................... 60 A Modificarea dimensiunii imaginii (Mod imagine)............................................................. 62 Setări din modul imagine (dimensiune imagine şi calitate) .................................................... 62 Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan........................................................................... 64 Detectarea feţelor............................................................................................................................... 65 Estomparea pielii................................................................................................................................. 67 Caracteristici ale redării imaginilor ........................................................................................................ 69 Selectarea anumitor tipuri de fotografii pentru redare ........................................................ 70 Moduri de redare disponibile ..................................................................................................................... 70 Comutarea între modurile de redare ..................................................................................................... 71 Setarea catalogării pentru fotografii ....................................................................................................... 72 Caracteristici disponibile în modul redare (meniul de redare)........................................... 73 Conectarea aparatului foto la un televizor, la un computer sau la o imprimantă....... 75 Utilizarea ViewNX 2 ............................................................................................................................ 76 Instalarea ViewNX 2........................................................................................................................................... 76 Transferul imaginilor pe computer.......................................................................................................... 78 Vizualizare imaginilor........................................................................................................................................ 79 Retuşarea fotografiilor...................................................................................................................................... 80 Editarea filmelor................................................................................................................................................... 80 Imprimarea imaginilor ..................................................................................................................................... 80

xii


Cuprins

Setări generale pentru aparatul foto .................................................................................................... 87 Meniul de setare.................................................................................................................................. 88

Introducere

Înregistrarea şi redarea filmelor.............................................................................................................. 81 Înregistrarea filmelor ......................................................................................................................... 82 Modificarea setărilor de înregistrare a unui film.............................................................................. 85 Opţiunile meniului pentru filme ............................................................................................................... 85 Redarea filmelor .................................................................................................................................. 86

Secţiunea de referinţă ........................................................................................................................... E1 Utilizarea opţiunii Desenează.................................................................................................... E2 Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare) ........................................................ E3 Fotografierea cu panoramă simplă ................................................................................................... E3 Redarea fotografiilor realizate cu panoramă simplă (redare prin derulare) ............. E5 Utilizarea caracteristicii Asistenţă panoramă....................................................................... E6 Realizarea de fotografii 3D ......................................................................................................... E8 Mod fotografii favorite.............................................................................................................. E10 Adăugarea fotografiilor la albume.................................................................................................. E10 Vizualizarea fotografiilor dintr-un album .................................................................................... E11 Eliminarea fotografiilor din albume................................................................................................ E12 Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor..................................................................... E13 Modul sortare automată........................................................................................................... E14 Modul Listare după dată .......................................................................................................... E16 Redarea şi ştergerea fotografiilor realizate prin fotografiere continuă (secvenţă)....................................................................................................................................... E17 Redarea fotografiilor dintr-o secvenţă.......................................................................................... E17 Ştergerea fotografiilor dintr-o secvenţă ...................................................................................... E19

xiii


Cuprins

Introducere

xiv

Editarea fotografiilor (imagini statice)................................................................................. E20 Funcţii de editare....................................................................................................................................... E20 U Desenare.................................................................................................................................................. E22 k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei ..................................... E25 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului.......................................... E26 P Extindere: extinderea fotografiilor ........................................................................................... E27 O Control perspectivă: ajustarea senzaţiei de perspectivă............................................ E28 i Efecte filtre (filtre digitale) .............................................................................................................. E29 j Retuşare cosmetică: estomparea pielii şi micşorarea feţei cu mărirea ochilor ..................................................................................................................................... E31 g Imagine mică: realizarea de imagini mai mici.................................................................. E33 o Tăiere: creare a unei copii tăiate................................................................................................. E34 Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor) ...................... E35 Conectarea aparatului foto la o imprimantă..................................................................... E38 Conectarea aparatului foto la o imprimantă ............................................................................ E39 Imprimarea fotografiilor una câte una ......................................................................................... E40 Imprimarea mai multor fotografii.................................................................................................... E41 Înregistrarea filmelor cu redare încetinită sau redare rapidă (film HS).................... E44 Editarea filmelor .......................................................................................................................... E47 Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat)) ................................................... E49 q/s/r Fotografiere la atingere ................................................................................................ E49 X Sensibilitate ISO ............................................................................................................................... E56 V Continuu.................................................................................................................................................. E57 W Balans de alb (ajustarea nuanţei) .......................................................................................... E59 Meniul pentru portret inteligent........................................................................................... E61 e Estompare piele ................................................................................................................................. E61 d Ochi deschişi ........................................................................................................................................ E61 a Cronometru zâmbet ....................................................................................................................... E61 Meniul de redare ......................................................................................................................... E62 b Prezentări de diapozitive .............................................................................................................. E62 d Protejare ................................................................................................................................................. E64 a Ordine imprimare (Crearea unei ordini de imprimare DPOF) ................................ E66 f Rotire imagine ...................................................................................................................................... E70 E Notă vocală .............................................................................................................................................. E71 h Copiere (copiere între memoria internă şi cardul de memorie)........................... E73 x Alegere imagine importantă ...................................................................................................... E74


Cuprins

Introducere

Meniul pentru filme ................................................................................................................... E75 D Opţiuni film ............................................................................................................................................ E75 y Deschidere cu segment HS........................................................................................................ E77 z Mod focalizare autom. .................................................................................................................. E77 Y Reducere zgomot vânt.................................................................................................................. E78 Meniul de setare.......................................................................................................................... E79 Ecran de întâmpinare.............................................................................................................................. E79 Fus orar şi dată............................................................................................................................................. E80 Setări monitor .............................................................................................................................................. E83 Imprimare dată (imprimarea datei şi a orei).............................................................................. E84 Reducere vibraţii ........................................................................................................................................ E85 Asistenţă AF................................................................................................................................................... E86 Zoom digital ................................................................................................................................................ E86 Setări sunet.................................................................................................................................................... E87 Oprire automată......................................................................................................................................... E88 Formatare memorie/Formatare card ............................................................................................ E89 Limba/Language........................................................................................................................................ E90 Setări TV ........................................................................................................................................................... E91 Încărcare de la computer...................................................................................................................... E92 Avertizare clipire ........................................................................................................................................ E93 Opţiuni afişare secvenţă ....................................................................................................................... E94 Resetare totală............................................................................................................................................. E95 Versiune firmware .................................................................................................................................... E97 Nume de fişiere şi de dosare................................................................................................... E98 Accesorii opţionale..................................................................................................................... E99 Mesaje de eroare....................................................................................................................... E100 Note tehnice şi index .............................................................................................................................. F1 Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto ............................... F2 Carduri de memorie..................................................................................................................................... F4 Curăţarea............................................................................................................................................................. F5 Depozitarea ....................................................................................................................................................... F5 Localizarea defectelor ................................................................................................................... F7 Specificaţii........................................................................................................................................ F14 Standarde acceptate ................................................................................................................................. F17 Index .................................................................................................................................................. F18

xv


xvi


Componentele aparatului foto şi operaţii de bază Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

În acest capitol se descriu componentele aparatului foto şi, de asemenea, se explică modul de utilizare a caracteristicilor de bază ale aparatului foto.

Componentele aparatului foto ..............................................2 Corpul aparatului foto ...............................................................................................................2 Apăsarea pe butonul de declanşare ....................................................................................2 Fixarea curelei aparatului foto ...............................................................................................3

Utilizarea ecranului cu atingere .............................................4 Atingerea .......................................................................................................................................4 Glisarea ...........................................................................................................................................4 Glisarea şi plasarea .....................................................................................................................4 Depărtarea/apropierea degetelor ........................................................................................5

Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil ..........6 Mod fotografiere (Indicatori de informare) .......................................................................6 Mod fotografiere (Comenzile de operare) .........................................................................7 Mod redare (Afişajul de informaţii) ......................................................................................8 Mod redare (Comenzile de operare) ....................................................................................9 Comutarea între modul fotografiere şi modul redare ................................................ 10 Utilizarea meniurilor (Fila d) ........................................................................................... 11

Dacă doriţi să începeţi să folosiţi aparatul foto imediat, consultaţi „Paşi de bază pentru fotografiere şi redare” (A 13).

1


Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto

8

7

Capac obiectiv închis

6

Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

1 2 3 4 5 9

1

Indicator luminos aparat pornit ..............................................................17, 21, E 93

6

Obiectiv

7

Bliţ................................................................................. 54

2

Buclă pentru curea aparat foto..................... 3

3

Buton declanşare........................................... 2, 28

8

4

Capac compartiment acumulator/ fantă card de memorie ........................... 14, 18

Indicator luminos autodeclanşator ................................................................................ 51, 56 Dispozitiv iluminare asistenţă AF...... 29, 89

9

Capac glisant (comutator alimentare)... 21

5

Microfon (stereo) ...............................82, E 71

Apăsarea pe butonul de declanşare Apăsarea la jumătate: apăsaţi uşor pe butonul de declanşare până când simţiţi rezistenţă pentru a seta şi a bloca focalizarea şi expunerea. Apăsarea completă: apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a elibera declanşatorul. • De asemenea, puteţi elibera declanşatorul atingând monitorul. Consultaţi „q/s/r Fotografiere la atingere” (A 38) pentru mai multe informaţii.

2


Componentele aparatului foto

1

6

3

4

7

5

8

9

10

6

HDMI Conector mini (Tip C)......................... 75

7

Conector de ieşire USB/audio/video ................................................................................ 16, 75

Difuzor....................................................................... 86

8

Cameră acumulator .......................................... 14

Capac conector ........................................... 16, 75

9

Fantă card de memorie .................................. 18

Capac conector alimentare (pentru conectarea adaptorului la reţeaua electrică opţional) .................................... E 99

10 Zăvor acumulator ....................................... 14, 15

1

Monitor OLED (monitor)*/ Ecran tactil ................................................................. 4

2

Montură trepied

3 4 5

Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

2

* Denumit simplu „monitor” în cadrul acestui manual.

Fixarea curelei aparatului foto

3


Utilizarea ecranului cu atingere Monitorul aparatului foto COOLPIX S100 este un afişaj cu ecran tactil care se utilizează prin atingere. Utilizaţi metoda descrisă mai jos.

Atingerea

Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

Atingeţi ecranul tactil. Utilizaţi această acţiune pentru: selectarea pictogramelor; selectarea fotografiilor în modul redare miniaturi (A 31); efectuarea de acţiuni de declanşare la atingere, AF/AE la atingere sau de urmărire a subiectului (A 38); afişarea opţiunilor de meniu prin atingerea filei d în timpul fotografierii sau al redării (A 11).

Glisarea Glisaţi degetul pe suprafaţa ecranului tactil şi ridicaţi-l de pe ecranul tactil. Utilizaţi această acţiune pentru: derularea fotografiilor în modul de redare cadru întreg (A 30); mutarea porţiunii vizibile a unei fotografii mărite prin zoom de redare (A 31); deplasaţi cursoarele ca la reglarea compensării expunerii (A 59).

Glisarea şi plasarea Aşezaţi un deget pe ecranul tactil, glisaţi-l în locaţia dorită (1) şi luaţi-l de pe ecranul tactil (2). Utilizaţi această acţiune pentru: aplicarea setării pentru catalogare (A 72).

4


Utilizarea ecranului cu atingere

Depărtarea/apropierea degetelor Îndepărtaţi/apropiaţi două degete. Utilizaţi această acţiune pentru: mărirea şi micşorarea unei imagini (A 31) în modul de redare; comutarea la modul redare miniaturi din modul redare cadru întreg (A 31). Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

B

Note despre ecranul tactil

• Acest aparat foto utilizează un ecran tactil electrostatic Astfel, este posibil ca acesta să nu reacţioneze dacă este atins cu unghiile sau cu degete înmănuşate. • Nu apăsaţi pe ecranul tactil cu obiecte ascuţite. • Nu apăsaţi în mod excesiv pe ecranul tactil. • Este posibil ca ecranul tactil să nu reacţioneze la atingere dacă pe acesta este lipită o peliculă de protecţie disponibilă în comerţ.

B

Note privind operaţiile ecranului tactil

• Este posibil ca aparatul foto să nu răspundă, dacă degetul rămâne într-un singur loc prea multă vreme. • Este posibil ca aparatul foto să nu răspundă în situaţiile descrise mai jos. - Mişcarea degetului iese în afara afişajului - Glisaţi degetul pe o distanţă prea mică - Apăsaţi pe afişaj prea uşor - Mişcaţi degetul prea repede - Cele două degete nu sunt mişcate simultan la îndepărtare sau apropiere • Este posibil ca aparatul foto să nu reacţioneze dacă altceva atinge ecranul tactil când îl atingeţi cu degetul.

5


Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil Mod fotografiere (Indicatori de informare) • Informaţiile afişate pe monitor variază în funcţie de setările şi starea aparatului foto. În mod implicit, informaţiile se afişează la pornirea aparatului foto şi la operarea acestuia. Unele informaţii sunt ascunse după câteva secunde (atunci când opţiunea Informaţii fotografie este setată la Afişare aut. informaţii în Setări monitor (A 88)). Atingeţi A pentru afişarea din nou a informaţiilor ascunse. Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

17 1

16 15 14 13 12

18

2 3

11

999

999 9999 1m00s 1m00s

4

a b

5 10 9

6 1/250 F3.9

7

8

1

Indicator încărcare acumulator ................. 20

2

Zonă focalizare (automată) .......................... 28

3

Zonă focalizare (centru)

4

Zonă focalizare (detectare feţe sau animale de companie) .....................28, 48, 65

5

Zonă focalizare (AF/AE la atingere) ............................................................................... 38, 39

6

Zonă focalizare (urmărire subiect) ........... 38

7

Viteză declanşare................................................ 28

8 9

11

a Număr de expuneri rămase (imagini statice) ............................................ 20 b Timp rămas pentru înregistrare film ................................................................................. 84

12 Indicator memorie internă.................... 20, 82

13

Z Destinaţie de călătorie ................................ 88 O Data nu este setată ....................................... 23

14

Diafragmă................................................................ 28

qO Reducere vibraţii.............................................89

Mod macro............................................................. 58

15 Lampă bliţ ...............................................................54

10 Indicator zoom............................................. 27, 58

16 Indicator AE/AF-L.......................... E 7, E 8 17 Indicator focalizare.............................................28 18

6

Imprimare dată........................................ 23, 88


Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil

Mod fotografiere (Comenzile de operare) Atingeţi următoarele pictograme pentru a modifica modul sau setările aparatului foto. • Atingeţi fila d pentru a afişa opţiunile de meniu şi setările de fotografiere pot fi schimbate (A 11). • Butoanele de control disponibile şi starea de setare afişată diferă în funcţie de modul de fotografiere şi de setările curente ale aparatului foto. Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

10 9

8 7 999

1 2 3 4 5

1

1 2

6

Mod fotografiere1 ........................................ 10, 24, 36, 37, 40, 50, 82

2

Comutare la modul redare ................... 10, 30

3

Afişare cursor (reglare efect scenă) ......... 41

4

Anulare AF/AE la atingere..................... 38, 39

5

Setări de bază fotografiere2 ................................................................54, 56, 58, 59

11 6

Reafişare informaţii ............................................ 11

7

Zoom telefotografie.......................................... 27

8

Zoom unghi larg ................................................. 27

9

Fila d .................................................................... 11

10 Cursor reglare efect scenă............................. 41 11 Opţiuni de meniu2 .............................................11

Pictogramele afişate variază în funcţie de modul curent de fotografiere. Fiecare pictogramă indică şi setarea curentă.

7


Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil

Mod redare (Afişajul de informaţii) • Informaţiile afişate pe monitor variază în funcţie de setările sau de starea aparatului foto. În mod implicit, informaţiile se afişează la pornirea aparatului şi la operarea acestuia; unele informaţii sunt ascunse după câteva secunde (atunci când opţiunea Informaţii fotografie este setată la Afişare aut. informaţii în Setări monitor (A 88)). Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

14 13 12 11 10

9 8

1

7 999/ 999

9999.JPG 15/11/2011 15:30

2

3

2

8

a b

6

5

4

a d s c r 11 q i j C p

1

Indicator încărcare acumulator ................. 20

2

Indicator catalogare.......................................... 72

3

Mod imagine1....................................................... 62 Opţiuni film1 .......................................................... 85

4

Pictograma Panoramă simplă .................... 47

5

Dată/oră înregistrare ........................................ 22

6

Număr şi tip fişier...................................... E 98

7

a Număr curent de cadre/ număr total de cadre ................................ 30 b Lungime film .................................................. 86

12

Afişare secvenţă (când este selectată opţiunea Imagini individuale)...............90

8

Indicator memorie internă ........................... 30

13

9

Indicator fotografie 3D.................................... 49

Pictogramă de album în modul pentru fotografii favorite2 ............. 70 Pictogramă de categorie în modul de sortare automată2 .............................................. 70

10 Pictogramă Ordine imprimare ................... 73 1

999/ 999 9999/9999 1 m 00 s 1 m 00 s

Pictogramă Tăiere .....................................31 Pictogramă Desenare ............................. 73 Pictogramă Retuşare rapidă ...............73 Pictogramă D-Lighting ..........................73 Pictogramă Extindere ............................. 73 Pictogramă Control perspectivă...... 73 Pictogramă Efecte filtre ......................... 73 Pictogramă Retuşare cosmetică ...... 73 Pictogramă Imagine mică.................... 73 Pictogramă Notă vocală........................ 73

14 Pictogramă Protejare........................................ 73

Pictogramele afişate variază în funcţie de setările folosite la fotografiere. Este afişată pictograma pentru albumul sau categoria selectată în modul sortare automată, care este selectată în modul redare.


Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil

Mod redare (Comenzile de operare) Atingeţi următoarele pictograme pentru a modifica modul sau setările aparatului foto. • Atingeţi fila d pentru a afişa opţiunile de meniu (A 11), iar ştergerea sau editarea vor fi disponibile. • Comenzile disponibile afişate variază în funcţie de fotografia afişată şi de setările curente ale aparatului foto.

7

Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

8

999/ 999

1 2 3 4

9999.JPG 15/11/2011 15:30

5 6

1 2

9

1

Comutare la modul fotografiere1 ..... 10, 30

6

Fotografia următoare/anterioară.............. 30

2

Mod redare2............................................10, 30, 70

7

Fila Catalogare...................................................... 72

3

Zoom redare.......................................................... 31

4

Afişare miniaturi .................................................. 31

8

Redare film.............................................................. 86 Redare panoramă simplă............................... 47 Redare secvenţă .................................................. 30

5

Fila d.................................................................... 11

9

Opţiuni de meniu ............................................... 12

Pictogramele afişate variază în funcţie de modul de fotografiere. Pictogramele afişate variază în funcţie de modul curent de redare.

9


Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil

Comutarea între modul fotografiere şi modul redare

Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

Aparatul foto are două moduri de funcţionare: modul fotografiere, utilizat pentru a face fotografii, şi modul redare, utilizat pentru vizualizarea fotografiilor. Pentru a comuta la modul de redare, atingeţi pictograma Pictograma modului modului de redare. de fotografiere Pentru a comuta la modul de fotografiere, atingeţi Pictograma Mod pictograma modului de fotografiere. redare • Atunci când sunteţi în modul redare, mai puteţi comuta la modul fotografiere apăsând pe butonul de declanşare. Mod fotografiere

Mod redare 4/

1290

4

0004.JPG 15/11/2011 15:30

Mod fotografiere

Mod redare

Mod automat

Redare

Meniu selecţie mod fotografiere

Meniu selecţie mod redare

• Dacă atingeţi pictograma modului de fotografiere în modul de fotografiere, se afişează meniul de selecţie a modului de fotografiere, din care puteţi selecta unul dintre modurile de fotografiere disponibile. • Dacă atingeţi pictograma modului de redare în modul de redare, se afişează meniul de selecţie a modului de redare, din care puteţi selecta unul dintre modurile de redare disponibile. • Pentru a selecta modul fotografiere sau redare dorit, atingeţi pictograma modului respectiv.

10


Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil

Utilizarea meniurilor (Fila d) În timpul fotografierii Utilizaţi fila d pentru a modifica setările fiecărui mod de fotografiere. • Modificaţi setările înainte de fotografiere. • De asemenea, puteţi modifica setările generale ale aparatului foto utilizând meniul de setare. Atingeţi fila d • Dacă fila d este ascunsă, atingeţi A.

Atingeţi o opţiune de meniu • Se afişează ecranul de setare pentru opţiunea selectată. • Atingeţi z pentru a afişa meniul setare. • Pentru a ascunde opţiunile de meniu, atingeţi fila d.

Mod imagine

Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

1290

Atingeţi o opţiune de setare pentru a aplica setarea • Pentru a continua modificarea setărilor altor opţiuni, atingeţi elementul de meniu dorit pentru a afişa ecranul de setare a opţiunii respective. • Pentru a termina utilizarea meniului, atingeţi H.

11


Indicatori şi operaţii ale Monitorului/ecranului tactil

În timpul redării Utilizaţi fila d pentru a şterge sau edita fotografii. • Selectaţi fotografiile înainte de a efectua modificări. Puteţi selecta fotografii glisându-le când se afişează ecranul de selectare a opţiunilor de meniu. • De asemenea, puteţi modifica setările generale ale aparatului foto utilizând meniul de setare. Componentele aparatului foto şi operaţii de bază

4/

Atingeţi fila d • Dacă fila d este ascunsă, atingeţi monitorul.

0004.JPG 15/11/2011 15:30

Atingeţi o opţiune de meniu • Se afişează ecranul de setare pentru opţiunea selectată. • Atingeţi z pentru a afişa meniul setare. • Pentru a ascunde opţiunile de meniu, atingeţi fila d.

Retuşare

12

4

Atingeţi o opţiune de setare pentru a aplica setarea • Pentru a anula setarea sau termina utilizarea meniului, atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior.


Paşi de bază pentru fotografiere şi redare Pregătirea fotografierii

Fotografiere Pasul 1 - Pornirea aparatului foto ...........................................................................................20 Setarea limbii, a datei şi a orei afişajului (numai la prima utilizare) .......................22 Pasul 2 - Selectarea unui mod de fotografiere ...................................................................24 Pasul 3 - Încadrarea unei fotografii ........................................................................................26 Pasul 4 - Focalizarea şi fotografierea .....................................................................................28

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Pregătire 1 - Introducerea acumulatorului ..........................................................................14 Pregătire 2 - Încărcarea acumulatorului ...............................................................................16 Pregătire 3 - Introducerea unui card de memorie ............................................................18

Redare Pasul 5 - Redarea fotografiilor ..................................................................................................30 Pasul 6 - Ştergerea fotografiilor nedorite .............................................................................32

13


Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Pregătire 1 - Introducerea acumulatorului

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul EN-EL19 inclus (acumulator Li-ion).

Zăvor acumulator

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

• Utilizaţi marginea acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Dacă acumulatorul este introdus corect, zăvorul acumulatorului va bloca acumulatorul în poziţie.

B

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat. Consultaţi 16 pentru mai multe informaţii.

14


Pregătire 1 - Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto, asiguraţi-vă că indicatorul luminos pentru aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi apoi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1), apoi scoateţi acumulatorul. Trageţi drept de acumulator pentru a-l scoate (2); nu trageţi de acumulator în unghi. Atenţionare privind temperatura ridicată

Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie poate fi fierbinte imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă să nu vă frigeţi la degete atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

B

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

B

Notă privind acumulatorul

Citiţi şi respectaţi avertizările privind acumulatorul de la pagina vii şi secţiunea „Acumulatorul” (F 3), înainte de utilizare.

15


Pregătire 2 - Încărcarea acumulatorului

1

Pregătirea adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-69P. Dacă este inclus un adaptor de priză*, ataşaţi-l la conectorul de pe adaptorul de încărcare la curent alternativ. Apăsaţi ferm adaptorul de priză până când se fixează în poziţie. După conectarea celor două componente, încercarea de a îndepărta forţat adaptorul de priză poate cauza deteriorarea produsului.

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

* Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care s-a achiziţionat aparatul foto. Adaptorul de încărcare la curent alternativ se livrează în Argentina, în Brazilia şi în Coreea împreună cu un adaptor de priză.

2

Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat în aparatul foto, apoi conectaţi aparatul foto la adaptorul de încărcare la curent alternativ în ordinea indicată de numerele din ilustraţia de mai jos. • Lăsaţi aparatul foto oprit. • Verificaţi orientarea corectă a fişelor. Nu încercaţi să introduceţi fişele înclinate şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea fişelor.

Indicator luminos aparat pornit

Priză electrică

Cablu USB UC-E6 (inclus) • Indicatorul luminos pentru aparat pornit clipeşte portocaliu la intervale lungi indicând încărcarea acumulatorului. • Sunt necesare aproximativ 3 ore şi 15 minute pentru încărcarea completă a unei baterii consumate. • După ce acumulatorul este încărcat complet, indicatorul luminos de aparat pornit se stinge. • Consultaţi „Înţelegerea funcţionării indicatorului luminos de aparat pornit” (A 17) pentru mai multe informaţii.

3 16

Deconectaţi adaptorul de încărcare la curent alternativ de la priza electrică şi apoi deconectaţi cablul USB. • Aparatul foto nu poate fi pornit atunci când este conectat la o priză electrică cu adaptorul de încărcare la curent alternativ.


Pregătire 2 - Încărcarea acumulatorului

Înţelegerea funcţionării indicatorului luminos de aparat pornit Stare

Descriere Acumulatorul se încarcă.

Dezactivat

Acumulatorul nu se încarcă. Când încărcarea este terminată, indicatorul luminos de aparat pornit nu mai clipeşte (portocaliu) şi se stinge.

Clipeşte (portocaliu)

• Temperatura ambiantă nu este adecvată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul într-un spaţiu interior cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C şi 35°C. • Cablul USB sau adaptorul de încărcare la curent alternativ nu este conectat corect ori este o problemă la acumulator. Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de încărcare la curent alternativ şi reconectaţi-le corespunzător ori schimbaţi acumulatorul.

B

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Clipeşte la intervale lungi (portocaliu)

Notă despre adaptorul de încărcare la curent alternativ

Citiţi şi respectaţi avertizările privind adaptorul de încărcare la curent alternativ de la pagina vii şi secţiunea „Informaţii despre adaptorul de încărcare la curent alternativ” (F 3), înainte de utilizare.

C

Încărcarea utilizând computerul sau încărcătorul de acumulator

• Când se conectează COOLPIX S100 la un computer, se încarcă şi acumulatorul Li-ion EN-EL19 (A 75, E 93). • Încărcătorul de acumulator MH-66 (disponibil separat; E 99) poate fi utilizat pentru încărcarea acumulatorului Li-ion EN-EL19 fără aparatul foto.

C

Alimentarea electrică de la priza de curent alternativ

• Dacă folosiţi adaptorul la reţeaua electrică EH-62G (comercializat separat; E 99), aparatul foto COOLPIX S100 poate fi alimentat de la o priză de curent alternativ şi utilizat pentru fotografiere şi redare. • Nu utilizaţi niciodată altă marcă sau alt model de adaptor la reţeaua electrică, ci doar adaptorul EH-62G. Nerespectarea acestei precauţii poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

17


Pregătire 3 - Introducerea unui card de memorie

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos pentru aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto înainte de a deschide capacul.

2

Introduceţi cardul de memorie.

Fantă card de memorie

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

• Glisaţi cardul de memorie în poziţia corectă până când se blochează cu un clic.

B

Introducerea cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau cu polaritatea inversată poate cauza deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

3

B

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

Formatarea unui card de memorie

• Când introduceţi pentru prima dată în aparatul foto un card de memorie utilizat în alt dispozitiv, formataţi-l cu acest aparat foto. • La formatarea cardului de memorie se şterg definitiv toate datele stocate pe acesta. Înainte de începe formatarea, transferaţi imaginile importante pe un computer şi salvaţi-le. • Pentru a formata un card de memorie, introduceţi cardul de memorie în aparatul foto şi selectaţi Formatare card (A 89) în meniul de setare (A 88).

B 18

Notă despre cardurile de memorie

Consultaţi documentaţia furnizată împreună cu cardul de memorie, precum şi „Carduri de memorie” (F 4) din „Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto”.


Pregătire 3 - Introducerea unui card de memorie

Scoaterea cardurilor de memorie Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos pentru aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Apăsaţi cu grijă pe cardul de memorie în aparatul foto (1) pentru a-l scoate parţial. Trageţi drept de cardul de memorie pentru a-l scoate (2); nu trageţi de cardul de memorie în unghi.

B

Atenţionare privind temperatura ridicată

Memoria internă şi cardurile de memorie Datele stocate în aparatul foto, inclusiv imagini statice şi filme, pot fi salvate fie în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 71 MB), fie pe un card de memorie. Pentru a utiliza memoria internă a aparatului foto pentru fotografiere sau redare, scoateţi mai întâi cardul de memorie.

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie catalogate pentru categoria de viteză SD 6 sau una superioară. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză. Card de memorie SD SanDisk

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie poate fi fierbinte imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă să nu vă frigeţi la degete atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

Card de memorie SDXC3

Card de memorie SDHC2

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

TOSHIBA

2 GB

Panasonic

2 GB1

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

1

În cazul utilizării cardului de memorie cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă un card de memorie SD de 2 GB sau mai mult. Conform cu standardul SDHC. În cazul în care cardul de memorie este utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu standardul SDHC. 3 Conform cu standardul SDXC. În cazul în care cardul de memorie este utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu standardul SDXC. 2

Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus.

19


Pasul 1 - Pornirea aparatului foto

1

Deschideţi capacul glisant pentru a porni aparatul foto. Dacă porniţi aparatul foto pentru prima oară, consultaţi „Setarea limbii, a datei şi a orei afişajului” (A 22). • Se activează monitorul.

2

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Indicator încărcare acumulator

Număr de expuneri rămase 1290

Indicator încărcare acumulator l

Indicator

Descriere

D

Nivel încărcare acumulator ridicat.

B

Nivel încărcare acumulator scăzut Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

Numărul de expuneri rămase Se afişează numărul de fotografii care se pot face. • Dacă nu este introdus un card de memorie, se afişează C pentru a se indica faptul că imaginile se vor salva în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 71 MB). • Numărul de expuneri rămase variază în funcţie de locul de stocare – în memoria internă a aparatului foto sau pe un card de memorie – şi, de asemenea, de setările de calitate a imaginii şi de dimensiune a imaginii (mod imagine) (A 62). • Numărul de expuneri rămase arătat în ilustraţii poate diferi de afişarea reală.

20


Pasul 1 - Pornirea aparatului foto

Pornirea şi oprirea aparatului foto • După pornirea aparatului foto se aprinde indicatorul luminos de aparat pornit (verde) şi se activează monitorul. (După activarea monitorului, indicatorul luminos de aparat pornit se stinge.)

B

Note despre deschiderea şi închiderea capacului glisant

• Asiguraţi-vă că ţineţi degetele sau alte obiecte departe de obiectiv atunci când deschideţi şi închideţi capacul glisant. • Aparatul foto porneşte înainte de deschiderea completă a capacului glisant, însă fotografierea nu este posibilă până când capacul nu este deschis complet. • Atunci când nu folosiţi aparatul foto, închideţi complet capacul glisant. În caz contrar, energia continuă să fie consumată chiar şi cu monitorul oprit, iar acumulatorul se descarcă.

C

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

• Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto. Indicatorul luminos de aparat pornit şi monitorul se vor închide.

Funcţia de economisire a energiei (oprire automată)

Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţie, monitorul se va dezactiva, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos de aparat pornit va clipi. Cât timp indicatorul luminos de aparat pornit clipeşte, apăsaţi butonul de declanşare pentru a reactiva monitorul.

Clipire

Nu se efectuează nicio operaţie 1290

Aparatul foto intră în modul veghe. • Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe poate fi modificat folosind opţiunea Oprire automată din meniul de setare (A 88). • Aparatul foto intră în modul veghe în aproximativ un minut (setare implicită) în timpul modului fotografiere sau redare. • Când se utilizează adaptorul la reţeaua electrică EH-62G (disponibil separat), se activează o funcţie economizor de ecran pentru prevenirea remanenţei imaginilor pe ecran atunci când nu se efectuează nicio operaţiune timp de circa un minut (setare implicită).

21


Pasul 1 - Pornirea aparatului foto

Setarea limbii, a datei şi a orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Atingeţi chenarul corespunzător limbii dorite. • Dacă nu se afişează limba dorită, atingeţi B sau C pentru a vedea şi alte opţiuni de limbă. • Pentru mai multe informaţii privind operarea ecranului tactil, consultaţi „Utilizarea ecranului cu atingere” (A 4).

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

2

Limba/Language Suomi

Română Svenska

Tiếng Việt

Türkçe

Українська ㅔԧЁ᭛

Atingeţi Da.

Fus orar şi dată

• Atingeţi Nu pentru a anula efectuarea setărilor. Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora?

Da

3

Atingeţi E sau F pentru a selecta fusul orar de reşedinţă şi atingeţi I. • Pentru activarea orei de vară, consultaţi informaţiile de la pagina 23.

4

Nu

Fus orar reşedinţă

London Casablanca

Atingeţi ordinea în care să fie afişate ziua, luna şi anul.

Format dată A/L/Z

L/Z/A

Z/L/A

5

Editaţi data şi ora.

Dată şi oră

• Atingeţi câmpul dorit şi A sau B pentru a edita valoarea.

ZLA

01

22

01

2011

00 : 00


Pasul 1 - Pornirea aparatului foto

6

Atingeţi I.

Dată şi oră

• Ceasul este activat şi aparatul foto intră în modul de fotografiere.

ZLA

15

11

2011

14 : 30

Ora de vară

C

Fus orar reşedinţă

London Casablanca

Schimbarea limbii sau a setării de dată şi oră

• Puteţi modifica aceste setări utilizând setările Limba/Language şi Fus orar şi dată din meniul de setare (A 88). • Când se activează funcţia orei de vară în Fus orar din Fus orar şi dată în meniul de setare, ceasul intern al aparatului foto înaintează cu o oră, iar la dezactivare revine cu o oră. Dacă se selectează Destinaţie călătorie (x), se calculează automat ora locală şi se înregistrează împreună cu fotografiile data şi ora fotografierii în regiunea selectată. • Dacă ieşiţi din meniul de setare fără a seta data şi ora, O va clipi la afişarea ecranului de fotografiere. Utilizaţi setarea Fus orar şi dată din meniul de setare pentru a set data şi ora.

C

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Dacă este activă ora de vară, atingeţi p în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 3 pentru a activa funcţia oră de vară. Când funcţia de oră de vară este activată, în partea de sus a monitorului se afişează W. Pentru a dezactiva opţiunea de oră de vară, atingeţi din nou p.

Acumulatorul ceasului intern

• Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de un acumulator de rezervă, nu de acumulatorul principal al aparatului foto. Acumulatorul de rezervă se încarcă atunci când acumulatorul principal este introdus în aparatul foto sau atunci când aparatul foto este conectat la un adaptor la reţeaua electrică opţional şi poate asigura câteva zile de alimentare de rezervă după circa zece ore de încărcare. • Dacă acumulatorul de rezervă al aparatului foto este consumată, la pornirea aparatului foto se afişează ecranul de setare a datei şi a orei. Setaţi din nou data şi ora. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setarea limbii, a datei şi a orei afişajului” (pasul 2, A 22).

C

Imprimarea datei fotografierii în imaginile imprimate

• Setaţi data şi ora înainte de fotografiere. • Puteţi imprima permanent data fotografierii în imagini pe măsură ce acestea sunt efectuate setând Imprimare dată în meniul de setare (A 88). • Puteţi folosi software-ul ViewNX 2 (A 76) pentru a imprima data fotografierii pentru fotografiile realizate folosind opţiunea Imprimare dată.

23


Pasul 2 - Selectarea unui mod de fotografiere

1

Atingeţi pictograma modului de fotografiere.

1290

• Se afişează meniul de selecţie a modului de fotografiere, care vă permite să selectaţi modul de fotografiere dorit.

2 Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

24

Atingeţi pictograma modului de fotografiere dorit.

Mod fotografiere Mod automat facil

• În aceste exemplu este utilizat modul G (automat facil). Atingeţi G Mod automat facil.

• Aparatul foto trece în modul G (automat facil). Pictograma modului de fotografiere se modifică la G, e, f, g, h, j sau i, în funcţie de subiectul curent şi încadrare. • Consultaţi pagina 6 pentru informaţii despre pictogramele de pe monitor. • Setarea de mod de fotografiere se salvează la închiderea aparatului foto.

1290


Pasul 2 - Selectarea unui mod de fotografiere

Moduri de fotografiere disponibile G Mod automat facil

A 36

Prin simpla încadrare a fotografiei, aparatul foto selectează automat modul de fotografiere optim. A Mod automat

A 37

Modul A (automat) este util pentru fotografii generale şi vă permite să reglaţi o varietate de setări în meniul de fotografiere (A 38) pentru adaptarea la condiţiile de fotografiere şi la tipul de fotografie pentru care doriţi să efectuaţi captura. C Scenă

A 40

F Portret inteligent

A 50

Aparatul foto detectează figurile persoanelor şi acţionează automat declanşatorul când persoanele zâmbesc (cronometru zâmbet). Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a afişa estompat tonurile pielii subiecţilor umani. D Film

A 82

Realizaţi filme cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat.

C

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

La selectarea unei scene de fotografiere, setările aparatului foto se optimizează pentru a efectua fotografii cu tipul de scenă respectiv. • Pentru a selecta un mod scenă, atingeţi pictograma modului scenă dorit în meniul de selecţie a modului de fotografiere.

Caracteristici disponibile în fiecare mod de fotografiere

• Puteţi modifica modul bliţ, autodeclanşatorul, modul macro şi compensarea expunerii. Consultaţi „Setări de bază pentru fotografiere” (A 53) pentru mai multe informaţii. • Atunci când utilizaţi modul fotografiere, atingeţi fila d (A 11) pentru a afişa meniul pentru modul selectat. Pentru informaţii despre opţiunile de meniu disponibile pentru modul de fotografiere curent, consultaţi „Caracteristici de fotografiere” (A 35).

25


Pasul 3 - Încadrarea unei fotografii

1

Ţineţi aparatul foto nemişcat folosind ambele mâini. • Ţineţi degetele şi alte obiecte la distanţă de obiectiv, de bliţ, de dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF şi de microfon.

• Atunci când fotografiaţi în orientarea portret („pe înalt”), rotiţi aparatul foto în aşa fel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului. Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

2

Încadraţi fotografia.

Pictograma modului de fotografiere

• Când aparatul foto selectează automat modul 1290 scenă optim, pictograma pentru modul de fotografiere va fi schimbată (A 36). • Când aparatul foto detectează o faţă, faţa respectivă va fi încadrată de un chenar dublu galben (zonă de focalizare). Consultaţi „Detectarea feţelor” (A 65) pentru mai multe informaţii. • Atunci când sunt fotografiate alte subiecte decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui figură nu este detectată, nu va afişată zona de focalizare. Încadraţi fotografia astfel încât subiectul să fie în centrul sau lângă centrul cadrului.

B

Note despre modul G (automat facil)

• Este posibil ca modul de scenă dorit să nu poată fi selectat în anumite condiţii. În acest caz, selectaţi alt mod de fotografiere. • Atunci când este activat zoomul digital, modul de fotografiere este G.

C

26

Utilizarea unui trepied

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto atunci când fotografiaţi în situaţiile următoare: - Când fotografiaţi în condiţii de iluminare redusă sau când modul bliţ (A 55) este setat la c (dezactivat). - Când se utilizează setarea telefotografiei. • Atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto, setaţi Reducere vibraţii din meniul de setare (A 88) la Dezactivată.


Pasul 3 - Încadrarea unei fotografii

Folosirea zoomului Atingeţi j sau k pentru a activa zoomul Zoom digital optic. • Pentru a mări subiectul, atingeţi j. • Pentru a captura o arie largă, atingeţi Zoom optic k. La pornirea aparatului foto, poziţia zoomului este setată la cea pentru unghi larg maxim. • În timpul zoomului, un indicator de zoom este afişat pe monitor.

Apropiere

Depărtare

Zoom digital

Zoom optic maxim

Zoom digital activat

• Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului şi zona de focalizare nu este afişată atunci când zoomul digital este activat.

C

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat j, va fi activat zoomul digital. Subiectul este mărit până la 4× nivelul de zoom optic maxim posibil când se utilizează zoomul digital.

Zoomul digital şi interpolarea

• Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces denumit interpolare, care conduce la deteriorarea calităţii imaginii în funcţie de modul de imagine (A 62) şi gradul de mărire al zoomului digital. Interpolarea este aplicată poziţiei de zoom dincolo de V. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată, iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. V se deplasează în sus pe măsură ce imaginea se micşorează, permiţându-vă să confirmaţi poziţia de zoom care poate fi utilizată pentru capturarea de imagini statice fără degradarea imaginii înainte de fotografierea la setarea curentă de dimensiune a imaginii. • Zoomul digital se poate dezactiva selectând opţiunea Zoom digital în meniul de setare (A 88).

Dimensiune imagine mică

27


Pasul 4 - Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, adică apăsaţi uşor pe acest buton până când simţiţi rezistenţă. • Atunci când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, aparatul foto stabileşte focalizarea şi expunerea (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul declanşare este apăsat până la jumătate.

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

• Când o faţă este detectată, aceasta este încadrată de un chenar dublu care indică zona activă de focalizare. Când subiectul este focalizat, chenarul dublu devine verde.

1 / 250 F3.9

Viteză declanşare

Valoare diafragmă

• Dacă nu s-a detectat nicio faţă şi este afişată ca pictogramă a modului fotografiere G sau i, aparatul foto selectează automat una (sau mai multe) dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare selectată străluceşte verde (până la 1 / 250 F3.9 nouă zone). Dacă este afişată altă pictogramă a modului de fotografiere decât cele de mai sus, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului (A 6). • Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Odată ce focalizarea este stabilită, indicatorul de focalizare (A 6) va străluci verde. • Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipeşte roşu la apăsarea butonului declanşare până la jumătate, aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi complet butonul de declanşare, adică apăsaţi-l în jos până la capăt. • Declanşatorul este eliberat, iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă. • Dacă apăsaţi butonul de declanşare cu prea multă forţă, este posibil ca aparatul foto să tremure, având drept rezultat fotografii neclare. Apăsaţi uşor butonul de declanşare.

28


Pasul 4 - Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

• În timpul înregistrării imaginilor, numărul de expuneri (A 20) rămas va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se înregistrează imagini. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie. • Durata salvării fotografiilor depinde de setările curente sau de condiţiile de fotografiere (F 11).

B

Subiecţi inadecvaţi pentru focalizare automată

C

Declanşare la atingere

La setarea implicită, declanşatorul poate fi eliberat prin simpla atingere a unui subiect de pe monitor (A 38) în locul apăsării pe butonul declanşare. Opţiunea Declanşare la atingere poate fi modificată în opţiunea AF/AE la atingere, care permite aparatului foto să seteze focalizarea şi expunerea pentru subiectul atins pe monitor. Când utilizaţi opţiunea AF/AE la atingere, fotografia se efectuează apăsând pe butonul de declanşare.

C

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare este aprins şi are culoarea verde. • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului va face ca subiectul să fie puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămaşă albă, stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Modele geometrice regulate (de exemplu un transperant sau ferestre într-un zgârie-nori) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile de mai sus, încercaţi să apăsaţi până la jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza din nou de câteva ori sau încercaţi să focalizaţi pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto, ca şi subiectul în cauză (A 39).

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF şi bliţul

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 89) poate lumina atunci când butonul declanşare este apăsat până la jumătate sau bliţul (A 54) se poate declanşa atunci când este apăsat butonul declanşare până la capăt.

C

Pentru a vă asigura că nu rataţi o fotografiere

Dacă sunteţi preocupat că aţi putea rata o fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare complet, fără a-l mai apăsa întâi până la jumătate.

C

Detecţia mişcării

În modul G (automat facil) sau în modul A (automat), când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremurul aparatului foto, sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare sunt mărite pentru a reduce neclaritatea. În acest caz, indicatorul vitezei de declanşare va deveni verde.

29


Pasul 5 - Redarea fotografiilor

1

Atingeţi pictograma modului redare (c). • Aparatul foto intră în modul redare şi se afişează în modul redare cadru întreg ultima fotografie realizată. Fotografiere

Redare 1286

4/

4

0004.JPG 15/11/2011 15:30

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

Număr curent de fotografii/număr total de fotografii • Pentru a reda fotografiile salvate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie. Se afişează C în locul indicatorului „număr curent de fotografii/număr total de fotografii”. • Atunci când un anumit tip de fotografii este selectat pentru redare (A 70), numărul total de fotografii de tipul selectat este afişat ca „număr total de fotografii”.

2

Glisaţi fotografia curentă pentru a afişa fotografia precedentă sau fotografia următoare. • Pentru a afişa fotografia anterioară, glisaţi fotografia spre dreapta sau atingeţi G. • Pentru a afişa fotografia următoare, glisaţi fotografia spre stânga sau atingeţi H. • Menţineţi apăsat G sau H pentru a derula imaginile înapoi sau înainte. • Atingeţi pictograma pentru modul de fotografiere (G) din partea din stânga sus a monitorului sau apăsaţi butonul declanşare pentru a reveni la modul de fotografiere. 15/11/2011

C

Vizualizarea fotografiilor

• Este posibil ca fotografia anterioară sau următoare să se afişeze scurt la rezoluţie mică imediat după ce este glisată pentru vizualizare. • Atunci când utilizaţi modul redare, fotografiile sunt rotite automat pentru afişare în funcţie de orientarea în care au fost realizate. Orientarea fotografiilor poate fi schimbată utilizând Rotire imagine (A 73). • Fiecare serie de fotografii realizată cu fotografierea continuă se salvează în secvenţă şi, în mod implicit, se afişează numai prima imagine din secvenţă (imagine importantă) pentru a o reprezenta (A 74, 90). Atingeţi R pentru a le afişa ca imagini individuale.

C 30

Mai multe informaţii

• Consultaţi „Selectarea anumitor tipuri de fotografii pentru redare” (A 70) pentru mai multe informaţii. • Consultaţi „Caracteristici disponibile în modul redare (meniul de redare)” (A 73) pentru mai multe informaţii.


Pasul 5 - Redarea fotografiilor

Modificarea modului de afişare a imaginilor Zoom redare Depărtaţi două degete unul de celălalt pe monitor când utilizaţi modul redare. Ghid zonă afişare

15/11/2011

3.0

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

• De asemenea, puteţi mări imagini atingând O sau atingând o imagine rapid de două ori. Când se măreşte o fotografie efectuată cu funcţia de detectare a feţei (A 66) sau a animalelor de companie (A 48), faţa detectată în momentul fotografierii se afişează în centrul monitorului prin atingerea O sau atingerea dublă a feţei respective. • Această caracteristică este utilă pentru a vedea dacă o fotografie este focalizată. Fotografiile pot fi mărite până la 10×. Pentru a şterge fotografii, atingeţi E. • Raportul de zoom se modifică odată cu mişcarea degetelor (depărtare sau apropiere). De asemenea, puteţi modifica raportul de zoom atingând n sau o. • Pentru a vizualiza altă zonă a fotografiei, glisaţi fotografia sau atingeţi A, B, C sau D. • Puteţi să tăiaţi fotografia şi să salvaţi zona afişată a fotografiei ca fişier separat atingând G. • Atingeţi H sau atingeţi de două ori, rapid, o fotografie pentru a reveni la modul de redare în cadru întreg.

Redare miniaturi Apropiaţi două degete unul de celălalt când utilizaţi modul redare. 12

15/11/2011

6, 12 şi 20 fotografii per ecran

• De asemenea, puteţi afişa miniaturi atingând P. • Puteţi vizualiza mai multe fotografii pe un singur ecran, facilitând astfel găsirea fotografiei dorite. • Numărul de miniaturi afişate se modifică odată cu mişcarea degetelor (depărtare sau apropiere). De asemenea, puteţi modifica numărul de miniaturi atingând n sau o. • Pentru a derula imagini pe ecran, glisaţi degetul vertical sau atingeţi B sau C. • Atingeţi o fotografie pentru a fi afişată în modul redare cadru întreg.

31


Pasul 6 - Ştergerea fotografiilor nedorite

1

Redaţi o fotografie pe care doriţi să o ştergeţi, atingeţi fila d, apoi atingeţi c. Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

2

Atingeţi opţiunea de ştergere dorită.

Ştergere

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

• Imagine curentă: ştergeţi imaginea afişată Imagine curentă curent în modul redare cadru întreg. Ştergere imagini selectate • Ştergere imagini selectate: selectaţi mai multe imagini şi ştergeţi-le. Consultaţi „Utilizarea Toate imaginile ecranului de ştergere a imaginilor selectate” (A 33) pentru mai multe informaţii. • Toate imaginile: ştergeţi toate fotografiile. • Dacă pasul 1 se efectuează în modul redare miniaturi (A 31), selectaţi Ştergere imagini selectate sau Toate imaginile.

3

Atingeţi scurt Da în dialogul de confirmare a ştergerii.

Ştergere

• Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru ieşire fără ştergerea fotografiei, atingeţi J sau Nu.

Ştergeţi 1 imagine?

Da

B

Nu

Note privind ştergerea imaginilor

• Odată şterse, imaginile nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer sau pe alt suport înainte de a le şterge. • Fotografiile protejate (A 73) nu pot fi şterse.

B

32

Ştergerea fotografiilor dintr-o secvenţă

• Dacă atingeţi fila d şi ştergeţi o imagine importantă în timp ce sunt afişate numai imaginile importante pentru secvenţele de fotografii (A 30), vor fi şterse toate fotografiile din secvenţă, inclusiv imaginea importantă. • Pentru a şterge imagini individuale dintr-o secvenţă, atingeţi R pentru a le afişa pe rând, atingeţi fila d şi apoi atingeţi c.


Pasul 6 - Ştergerea fotografiilor nedorite

Utilizarea ecranului de ştergere a imaginilor selectate

1

Atingeţi scurt o imagine pentru a afişa y. • Pentru a deselecta imaginea, atingeţi-o scurt din nou, iar y va fi eliminat. • Atingeţi B sau C pentru a derula în afişaj. • Atingeţi n sau o pentru a schimba numărul de fotografii afişate.

2

Adăugaţi y pentru toate imaginile de şters şi atingeţi scurt I pentru a aplica selecţia.

C

Paşi de bază pentru fotografiere şi redare

• Se afişează ecranul de confirmare. Pentru mai multe operaţii, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Selectarea anumitor tipuri de fotografii pentru ştergere

Atunci când utilizaţi modul fotografii favorite, modul sortare automată sau modul listare după dată (A 70), puteţi selecta fotografii pentru ştergere dintr-un album, dintr-o categorie sau de la o anumită dată de fotografiere.

33


34


Caracteristici de fotografiere În acest capitol se descriu detaliat toate modurile de fotografiere, precum şi caracteristicile disponibile în fiecare mod de fotografiere. Consultând aceste informaţii veţi învăţa cum să selectaţi diferite moduri de fotografiere şi cum să ajustaţi setările în funcţie de condiţiile de fotografiere şi de tipul de fotografii pe care doriţi să le efectuaţi.

Mod fotografiere Mod automat

T W MENU

0.0

Caracteristici de fotografiere

1290

1290

35


Caracteristici de fotografiere

Modul G (automat facil) Atunci când încadraţi o fotografie, aparatul foto selectează automat scena optimă din lista de mai jos, permiţându-vă să realizaţi cu uşurinţă fotografii utilizând un mod de fotografiere potrivit pentru scenă. 1290

Mod fotografiere Mod automat facil

-

e: Portret f: Peisaj h: Portret de noapte g: Peisaj noapte

- i: Primplan - j: Iluminare fundal - G: Alte scene de fotografiere

Caracteristici de fotografiere

• Atunci când este activat zoomul digital, se selectează G ca scenă de fotografiere. • Zonele de focalizare active se schimbă în funcţie de scena selectată. Dacă detectează o faţă umană, aparatul foto focalizează pe aceasta. Consultaţi „Detectarea feţelor” (A 65) pentru mai multe informaţii. • La setarea implicită, declanşatorul poate fi eliberat prin simpla atingere a unui subiect de pe monitor (declanşare la atingere) (A 38), fără a apăsa pe butonul declanşare. Atunci când aparatul foto detectează feţe, declanşatorul poate fi eliberat atingând o faţă detectată încadrată de o margine.

Modificarea setărilor modului G (automat facil) • Puteţi modifica modul bliţ, autodeclanşatorul şi compensarea expunerii. Consultaţi „Setări de bază pentru fotografiere” (A 53) pentru mai multe informaţii. • Dacă atingeţi fila d (A 11), se afişează opţiunile de meniu disponibile. Puteţi modifica setările Mod imagine (A 62) şi Fotografiere la atingere (A 38) în modul G (automat facil). - Dacă modificaţi setarea Mod imagine modului imagine, setarea nouă se aplică tuturor modurilor de fotografiere. - Declanşare la atingere (setare implicită) sau AF/AE la atingere sunt opţiunile care pot fi selectate pentru Fotografiere la atingere.

36


Modul A (Automat) Modul A (automat) este util pentru fotografii generale şi vă permite să reglaţi o varietate de setări în meniul de fotografiere (A 38) pentru adaptarea la condiţiile de fotografiere şi la tipul de fotografie pentru care doriţi să efectuaţi captura. 1290

Mod fotografiere Mod automat

Caracteristici de fotografiere

• Dacă detectează o faţă umană, aparatul foto focalizează pe aceasta (consultaţi „Detectarea feţelor” (A 65) pentru mai multe informaţii). • Dacă nu detectează nicio faţă, aparatul foto selectează automat una (sau mai multe) dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare selectată străluceşte verde (până la 1 / 250 F3.9 nouă zone). • La setarea implicită, declanşatorul poate fi eliberat prin simpla atingere a unui subiect de pe monitor (A 38) în locul apăsării pe butonul declanşare. Opţiunea Declanşare la atingere poate fi schimbată cu opţiunea AF/AE la atingere, care permite aparatului foto să seteze focalizarea şi expunerea pentru subiectul atins pe monitor (declanşare la atingere) (A 38). Când utilizaţi opţiunea AF/AE la atingere fotografia se efectuează apăsând pe butonul de declanşare. • Puteţi activa opţiunea Urmărire subiect, care deplasează zona de focalizare activă pentru urmărirea subiectului înregistrat (A 38).

Ajustarea setărilor modului A (automat) • Puteţi modifica modul bliţ, autodeclanşatorul, modul macro şi compensarea expunerii. Consultaţi „Setări de bază pentru fotografiere” (A 53) pentru mai multe informaţii. • Dacă atingeţi fila d (A 11), se afişează opţiunile de meniu disponibile în modul A (automat). Consultaţi „Opţiunile meniului de fotografiere în modul A (Automat)” (A 38) pentru mai multe informaţii.

37


Modul A (Automat)

Opţiunile meniului de fotografiere în modul A (Automat) În modul A (automat) se pot modifica următoarele opţiuni. 1290

Opţiune A Mod imagine

Caracteristici de fotografiere

q/s/r Fotografiere la atingere

X Sensibilitate ISO

C Continuu

W Balans de alb

C

Descriere Vă permite să selectaţi combinaţia de dimensiune a imaginii şi calitate a imaginii utilizată la salvarea fotografiilor (A 62). Setarea implicită este l 4608×2592. Această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere. Selectaţi între Declanşare la atingere (setări implicite), care vă permite să eliberaţi declanşatorul atingând monitorul, AF/ AE la atingere, care vă permite să setaţi zona de focalizare atingând monitorul şi Urmărire subiect, care deplasează zona de focalizare pentru a urmări subiectul înregistrat. O sensibilitate ISO mai mare vă permite să efectuaţi fotografierea subiecţilor mai întunecaţi. În plus, chiar în cazul subiecţilor cu luminozitate similară, se pot face fotografii la viteze mai mari de declanşare şi se poate reduce neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiecţilor. Dacă sensibilitatea ISO este setată la Automată (setare implicită), aparatul foto setează sensibilitatea ISO automat. Vă permite să efectuaţi o serie de fotografii. Când s-a selectat Continuă mare şi butonul de declanşare este ţinut apăsat, se fac până la 3 fotografii la o viteză de circa 8,1 cadre pe secundă (fps) dacă modul imagine s-a setat la l 4608×2592. Setarea implicită este Unică (adică la o declanşare se efectuează o singură fotografie). Vă permite să reglaţi culorile fotografiei ca să apară cât mai naturale. Deşi setarea Automat (setarea implicită) poate fi utilizată pentru aproape toate tipurile de iluminare, se poate ajusta balansul de alb pentru adecvarea la gradul de acoperire a cerului sau la sursa de lumină pentru obţinerea în fotografie a unor culori mai naturale. • Setaţi modul bliţ (A 54) la c (dezactivat) atunci când balansul de alb este setat la o setare diferită de Automat şi Bliţ.

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Există funcţii pentru care aceste setări nu pot fi activate (A 64).

38

A 62

E 49

E 56

E 57

E 59


Modul A (Automat)

Fotografierea subiecţilor inadecvaţi pentru focalizare automată Atunci când fotografiaţi un subiect inadecvat pentru focalizare automată (A 29), încercaţi să apăsaţi butonul declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau încercaţi tehnicile următoare.

1

Comutaţi la modul A (automat) (A 37) şi selectaţi AF/AE la atingere (A 38) pentru setarea fotografierii la atingere.

Atingeţi alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit.

3

Apăsaţi butonul declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează subiectul, iar zona de focalizare străluceşte în culoarea verde. • Expunerea rămâne blocată pe subiectul pe care s-a obţinut focalizarea la apăsarea butonului declanşare până la jumătate.

4

1290

Caracteristici de fotografiere

2

AF/AE la atingere

1 / 250 F3.9

Ţineţi apăsat în continuare butonul declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că păstraţi aceeaşi distanţă între aparatul foto şi subiect atunci când apăsaţi butonul declanşare până la jumătate. 1 / 250 F3.9

5

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

39


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) Puteţi efectua fotografii cu setările optime ale aparatului foto pentru tipul de subiect selectând scena de fotografiere din lista de mai jos. Mod fotografiere

1290

Scenă

Pentru a selecta o scenă, atingeţi pictograma scenei dorite în ecranul afişat în stânga.

Portret

Caracteristici de fotografiere

b Portret (A 42)

c Peisaj (A 42)

d Sport (A 42)

e Portret de noapte (A 43)

f Petrecere/Interior (A 43)

Z Plajă (A 43)

z Zăpadă (A 43)

h Apus (A 44)

i Crepuscul/Răsărit (A 44)

j Peisaj noapte (A 44)

k Primplan (A 44)

u Mâncare (A 45)

l Muzeu (A 45)

m Foc de artificii (A 45)

n Copie alb-negru (A 45)

A Desenează (A 46)

o Iluminare fundal (A 46)

p Panoramă (A 47)

O Portret animal de casă (A 48)

s Fotografiere 3D (A 49)

C 40

Pentru a vizualiza o descriere (informaţii de ajutor) a fiecărei scene

Atingeţi u în ecranul de selectare a scenei pentru a afişa ecranul Selectare Ajutor. Atingeţi o pictogramă corespunzătoare unei scene pentru a vedea o descriere a scenei respective. Pentru a reveni la ecranul anterior, atingeţi J.


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă)

Modificarea setărilor modului scenă • Puteţi modifica modul bliţ, autodeclanşatorul, modul macro şi compensarea expunerii pentru anumite scene. Consultaţi „Setări implicite” (A 60) pentru mai multe informaţii. • Dacă atingeţi fila d (A 11), se afişează opţiunile de meniu disponibile. Puteţi modifica setările Mod imagine (A 62) şi Fotografiere la atingere (A 38) în modul scenă (setările nu pot fi modificate în anumite scene). - Dacă modificaţi setarea Mod imagine, setarea nouă se aplică tuturor modurilor de fotografiere. - Declanşare la atingere (setare implicită) sau AF/AE la atingere sunt opţiunile care pot fi selectate pentru Fotografiere la atingere.

Ajustarea efectului de scenă

Caracteristici de fotografiere

Cursorul pentru reglarea efectului de scenă se afişează dacă atingeţi g în modurile scenă listate mai jos. • Atingeţi sau glisaţi cursorul de reglare a Cursor reglare efect scenă efectului de scenă pentru a ajusta gradul de 1290 efect aplicat fotografiilor realizate în modul scenă selectat. • După ce terminaţi ajustarea, atingeţi g pentru a ascunde cursorul de reglare a efectului de scenă.

u Mâncare Mai mult albastru

Mai mult roşu

Mai puţin intens

Mai intens

c Peisaj, k Primplan

h Apus, i Crepuscul/Răsărit Mai mult albastru

Mai mult roşu

Modificările aduse efectelor de scenă sunt stocate în memoria aparatului foto şi după oprirea acestuia.

41


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru fotografiere (caracteristici) b Portret Utilizaţi acest mod pentru portrete. • Aparatul foto detectează o faţă umană şi focalizează pe aceasta (A 65). • Aparatul foto estompează tonurile pielii faciale prin aplicarea funcţiei de estompare a pielii înainte de înregistrarea fotografiilor (A 67). • Dacă nu se detectează nicio faţă când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. c Peisaj

Caracteristici de fotografiere

42

Folosiţi acest mod pentru peisaje viu colorate şi peisaje urbane. • Când se apasă la jumătate butonul de declanşare, zonele de focalizare sau indicatorul de focalizare (A 6) iluminează întotdeauna verde. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 41) pentru a ajusta saturaţia imaginii. d Sport Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). • Pentru a efectua fotografii continuu, ţineţi apăsat butonul de declanşare. Când modul imagine se setează la l 4608×2592, se pot efectua până la 18 fotografii cu o viteză de circa 1,4 cadre pe secundă (fps). • Aparatul foto reglează focalizarea continuu, chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat la jumătate. Ca rezultat, este posibil să auziţi sunetul făcut de motorul de focalizare a obiectivului. • În timpul fotografierii continue, focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa de cadre în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Fotografierea continuă este dezactivată şi nu poate fi realizată decât câte o fotografie la eliberarea declanşatorului, cu ajutorul funcţiei declanşare la atingere (A 38).

Pentru scenele în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto, setaţi Reducere vibraţii din meniul de setare (A 88) la Dezactivată.


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) e Portret de noapte

O

Utilizaţi acest mod pentru portrete realizate la asfinţit sau noaptea. • Aparatul foto detectează o faţă umană şi focalizează pe aceasta. Consultaţi pagina 65 pentru mai multe informaţii. • Aparatul foto estompează tonurile pielii faciale prin aplicarea funcţiei de estompare a pielii înainte de înregistrarea fotografiilor (A 67). • Dacă nu se detectează nicio faţă când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. f Petrecere/Interior

Z Plajă Capturează strălucirea unor subiecte precum plaje sau întinderi de apă luminate de soare. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38).

Caracteristici de fotografiere

Capturează efectele luminii de la lumânări şi de la alte surse de iluminare de fundal din încăperi. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). • Ţineţi paratul foto nemişcat când efectuaţi fotografii într-un mediu întunecat. Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto, setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată în meniul de setare (A 89).

z Zăpadă Capturează strălucirea zăpezii luminate de soare. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38).

43


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) h Apus

O

Păstrează profunzimea nuanţelor de culori la apusul şi la răsăritul soarelui. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 41) pentru a ajusta culorile fotografiei.

i Crepuscul/Răsărit

O

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau de la crepuscul. • Când se apasă la jumătate butonul de declanşare, zonele de focalizare sau indicatorul de focalizare (A 6) iluminează întotdeauna verde. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 41) pentru a ajusta culorile fotografiei. Caracteristici de fotografiere

j Peisaj noapte

O

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Când se apasă la jumătate butonul de declanşare, zonele de focalizare sau indicatorul de focalizare (A 6) iluminează întotdeauna verde. • Zoomul digital nu este disponibil. k Primplan Fotografiaţi flori, insecte şi obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro este activat (A 58), iar aparatul foto focalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 41) pentru a ajusta saturaţia imaginii. • Aparatul foto reglează focalizarea continuu, chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat la jumătate. Ca rezultat, este posibil să auziţi sunetul făcut de motorul de focalizare a obiectivului.

44

Pentru scenele în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto, setaţi Reducere vibraţii din meniul de setare (A 88) la Dezactivată.


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) u Mâncare Utilizaţi când fotografiaţi alimente. • Modul macro este activat (A 58), iar aparatul foto focalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă pentru a ajusta influenţa iluminării asupra culorii subiectului (A 41). • Aparatul foto reglează focalizarea continuu, chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat la jumătate. Ca rezultat, este posibil să auziţi sunetul făcut de motorul de focalizare a obiectivului. l Muzeu

m Foc de artificii

O

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. • Când se apasă la jumătate butonul de declanşare, zonele de focalizare sau indicatorul de focalizare (A 6) iluminează întotdeauna verde.

Caracteristici de fotografiere

Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi în galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). • Aparatul foto face până la zece fotografii atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat şi selectează şi salvează automat fotografia cea mai clară din serie (BSS (selector cea mai bună fotografiere)). • Funcţia BSS este dezactivată şi nu poate fi făcută decât o singură fotografie la eliberarea declanşatorului cu ajutorul funcţiei declanşare la atingere (A 38).

n Copie alb-negru Asigură fotografieri clare ale textelor sau ale desenelor pe suport de culoare albă. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). • Utilizaţi cu modul macro (A 58) când fotografiaţi un subiect aflat la distanţă mică.

45


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) A Desenează Scrieţi o notă sau desenaţi pe ecranul tactil şi salvaţi textul sau desenul ca imagine. Imaginea se salvează la o setare a modului imagine de l (640 × 480). Consultaţi „Utilizarea opţiunii Desenează” (E 2) pentru mai multe informaţii. o Iluminare fundal Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Atingeţi fila d (A 11) şi atingeţi Y HDR pentru a activa sau a dezactiva funcţia HDR (domeniu dinamic mare). • Când opţiunea HDR este setată la Dezactivat (setare implicită): bliţul se activează pentru a preveni ascunderea în umbră a subiectului. - Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). - Atunci când butonul declanşare este apăsat până la capăt se face o singură fotografie. Caracteristici de fotografiere

46

• Când opţiunea HDR este setată la Activat: utilizaţi această setare atunci când faceţi fotografii cu zone foarte luminoase şi foarte întunecoase în acelaşi cadru. - Dacă în cadru există zone foarte luminoase şi foarte întunecate, culoarea pictogramei o se inversează. - Zoomul digital nu este disponibil. - Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). - Atunci când butonul declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto face fotografii continuu la viteză ridicată şi salvează următoarele două imagini. - o imagine procesată de D-Lighting (A 73) la momentul fotografierii - o imagine compusă cu domeniu dinamic mare (HDR), în care este minimizată estomparea detaliilor în zone iluminate sau umbrite - Cea de a doua imagine salvată este o imagine compusă HDR. Dacă există memorie suficientă numai pentru salvarea unei singure imagini, se salvează numai o imagine procesată cu DLighting. - După ce butonul declanşare este apăsat complet, ţineţi aparatul foto fix, fără a-l mişca, până când se afişează o imagine statică. După ce faceţi o fotografie, nu opriţi aparatul foto până când monitorul nu comută la ecranul Fotografiere. - Unghiul de câmp (adică zona vizibilă în cadru) care se vede în fotografia salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor la momentul fotografierii.


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) p Panoramă

Caracteristici de fotografiere

Se foloseşte atunci când efectuaţi panorame. Atingeţi fila d (A 11) pentru a selecta p Panoramă şi apoi selectaţi V Panoramă simplă sau U Asistenţă panoramă. • Panoramă simplă (setarea implicită): Vă permite să faceţi o fotografie panoramică ce poate fi vizualizată pe aparatul foto prin simpla deplasare a aparatului foto în direcţia dorită. - Apăsaţi butonul declanşare până la capăt, ridicaţi degetul de pe buton şi apoi rotiţi panoramic aparatul foto încet pentru a acoperi scena. Fotografierea se termină în mod automat atunci când aparatul foto capturează raza de fotografiere specificată. - Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului atunci când începe fotografierea. - Poziţia zoomului este fixată la unghi larg. - Atingeţi fila d (A 11) pentru a selecta raza de fotografiere dintre C Normal (180°) sau B Larg (360°). - Dacă atingeţi R atunci când o panoramă efectuată cu funcţia panoramă simplă este afişată în modul redare cadru întreg, panorama este afişată astfel încât latura scurtă a panoramei este încadrată pe monitor, iar imaginea defilează automat. - Consultaţi „Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare)” (E 3) pentru mai multe informaţii. • Asistenţă panoramă: Face o serie de fotografii pe care le puteţi uni într-o panoramă pe un computer. - Atingeţi A, B, C sau D pentru a selecta direcţia în care vor fi unite fotografiile în panorama finală. - După ce faceţi prima fotografie folosind butonul declanşare sau declanşarea la atingere, faceţi şi următoarele fotografii, verificând modul în care fiecare fotografie se va conecta cu următoarea. Pentru a finaliza fotografierea, atingeţi H. - Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului pentru prima fotografie. Zona de focalizare poate fi modificată folosind declanşarea la atingere (A 38). Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima fotografie din fiecare serie. - Transferaţi fotografiile pe un computer şi utilizaţi Panorama Maker 5 (E 7) pentru a le uni într-o singură panoramă. - Consultaţi „Utilizarea caracteristicii Asistenţă panoramă” (E 6) pentru mai multe informaţii.

47


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) O Portret animal de casă Utilizaţi acest mod pentru a face portrete ale animalelor de casă (câini sau pisici). Atunci când detectează faţa unui câine sau a unei pisici, aparatul foto focalizează pe faţa respectivă şi eliberează automat declanşatorul (declanşare automată) de 3 ori la setarea implicită.

Caracteristici de fotografiere

• În jurul feţei se afişează un chenar dublu (zona de 1290 focalizare), care devine verde după obţinerea focalizării. Se pot detecta până la cinci feţe. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, chenarul dublu se afişează în jurul feţei celei mai mari, iar în jurul celorlalte feţe se afişează chenare simple. • Dacă nu se detectează nicio faţă de animal de casă atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. • Pentru a modifica setarea Y Declanşare automată, atingeţi fila d (A 11). - Activat (setare implicită): declanşatorul este eliberat la obţinerea focalizării pe faţa detectată. - Dezactivat: declanşatorul este eliberat folosind butonul declanşare. Atunci când sunt detectate animale de casă, puteţi atinge faţa unuia pentru a elibera declanşatorul (A 38). • Pentru a modifica setarea C Continuu utilizată în acest mod, atingeţi fila d (A 11). - Unică: aparatul foto face câte o singură fotografie. - Continuu (setare implicită): atunci când este activată funcţia de declanşare automată şi se obţine focalizare pe faţa detectată a unui animal de casă, aparatul foto eliberează declanşatorul de 3 ori (viteză de fotografiere continuă: circa 1,4 cadre pe secundă atunci când setarea modului imagine este l 4608×2592). Atunci când declanşarea automată este dezactivată, se pot face continuu până la 18 fotografii la o viteză de circa 1,4 cadre pe secundă în timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat (atunci când setarea modului imagine este l 4608×2592). • Factori precum distanţa dintre animalul de casă şi aparatul foto, orientarea sau luminozitatea feţei şi viteza cu care se mişcă animalul de casă pot împiedica aparatul foto să detecteze feţe de câini sau de pisici sau pot determina afişarea de către aparatul foto a unor margini în jurul altor feţe decât cele de câini sau de pisici. • Declanşare automată este setat automat la Dezactivat în următoarele situaţii: - Atunci când fotografierea continuă este folosită de cinci ori în succesiune rapidă cu funcţia declanşare automată portret animal de casă. - Atunci când memoria internă sau cardul de memorie se umple în timpul fotografierii. Pentru a continua să folosiţi funcţia Declanşare automată, atingeţi fila d şi setaţi Y Declanşare automată la Activat.

C

48

Vizualizarea fotografiilor efectuate utilizând detectarea animalelor de companie

Dacă în modul redare cadru întreg măriţi o fotografie atingând O sau atingând de două ori rapid faţa detectată în momentul fotografierii, fotografia este mărită astfel încât faţa detectată să fie afişată în centrul monitorului. Dacă aparatul foto a detectat mai multe feţe la momentul efectuării fotografiei, puteţi atinge M sau N pentru afişarea altei feţe. După ce modificaţi raportul de zoom, aveţi posibilitatea să măriţi o zonă a fotografiei unde nu există feţe.


Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă) s Fotografiere 3D

B

Caracteristici de fotografiere

Folosiţi acest mod pentru a realiza fotografii 3D care pot fi vizualizate în trei dimensiuni pe un televizor sau un monitor compatibil 3D. Aparatul foto face câte o fotografie pentru fiecare ochi, pentru a simula o imagine tridimensională. Fotografiile realizate în acest mod se salvează la o dimensiune a imaginii de n (1920 × 1080). • După ce faceţi prima fotografie folosind butonul de declanşare sau declanşarea la atingere, mişcaţi aparatul foto orizontal spre dreapta astfel încât subiectul să fie aliniat cu ghidul de pe monitor. Aparatul foto face a doua fotografie automat. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului pentru prima fotografie. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). Focalizarea, expunerea şi balansul de alb setate pentru prima fotografiere se utilizează pentru fotografierea următoare. • Zoomul digital nu este disponibil. • Unghiul de câmp (adică zona vizibilă în cadru) care se vede în fotografia salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor la momentul fotografierii. • Două imagini capturate sunt salvate ca o fotografie 3D (fişier MPO), constând în imagini pentru ochiul stâng şi pentru ochiul drept. Prima imagine (imaginea pentru ochiul stâng) este salvată şi ca fişier JPEG. • Fotografiile 3D nu pot fi redate în format 3D pe monitorul aparatului foto. Numai imaginea pentru ochiul stâng a unei fotografii 3D este afişată în timpul redării. • Pentru a vizualiza fotografii 3D în format tridimensional, conectaţi aparatul foto la un televizor sau monitor compatibil 3D folosind un cablu compatibil 3D HDMI şi setaţi modul de redare la Redare 3D (A 70). Numai fotografiile 3D sunt redate şi transmise. • După conectarea unui cablu HDMI, fotografiile 3D sunt transmise (redate) în format 3D chiar şi atunci când modul Redare 3D nu este selectat. Cu toate acestea, poate dura ceva timp pentru afişarea fotografiilor când se comută între fotografii 3D şi non-3D. • Consultaţi „Realizarea de fotografii 3D” (E 8) pentru mai multe informaţii.

Atenţionare privind vizualizarea fotografiilor 3D

Atunci când vizualizaţi fotografii 3D pe un televizor sau un monitor compatibil 3D un timp mai îndelungat, puteţi resimţi disconfort, de exemplu oboseală a ochilor sau greaţă. Citiţi cu atenţie documentaţia furnizată împreună cu televizorul sau cu monitorul pentru a asigura o utilizare adecvată.

49


Modul portret inteligent (fotografierea feţelor zâmbitoare) Cu setarea implicită, aparatul foto detectează feţe şi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet (cronometru zâmbet). Puteţi utiliza, de asemenea, opţiunea de estompare a pielii pentru a estompa tonurile pielii feţelor umane. Consultaţi „Estomparea pielii” (A 67) pentru mai multe informaţii. 1290

Mod fotografiere Portret inteligent

1 Caracteristici de fotografiere

Îndreptaţi aparatul foto spre subiectul uman şi aşteptaţi ca acesta să zâmbească. • Dacă detectează o faţă umană, aparatul foto focalizează pe aceasta (consultaţi „Detectarea feţelor” (A 65) pentru mai multe informaţii). 1 / 250 F3.9 • Dacă aparatul foto detectează că faţa încadrată de marginea dublă zâmbeşte, funcţia Cronometru zâmbet (A 52) este activată, iar declanşatorul va fi eliberat automat. • După fiecare eliberare a declanşatorului, aparatul foto va iniţia operaţia de detectare feţe şi de detectare a zâmbetului pentru fotografierea automată continuă.

2

Încheiaţi fotografierea. • Pentru a încheia fotografierea automată a feţelor zâmbitoare, efectuaţi una din următoarele operaţii: - Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto. - Setaţi Cronometru zâmbet la Dezactivat. - Atingeţi pictograma modului de fotografiere şi comutaţi la alt mod de fotografiere.

50


Modul portret inteligent (fotografierea feţelor zâmbitoare)

B

Note privind modul portret inteligent

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţe sau zâmbete. • Consultaţi „Note privind funcţia de detectare a feţelor” (A 66) pentru mai multe informaţii.

C

Oprirea automată în modul cronometru zâmbet

Când opţiunea Cronometru zâmbet este setată la Activat, se activează funcţia oprire automată (A 89) şi aparatul foto intră în modul veghe dacă una din situaţiile indicate mai jos persistă şi dacă nu se efectuează nicio altă operaţie. • Aparatul foto nu detectează nicio faţă. • Aparatul foto detectează o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

C

Indicatorul luminos pentru autodeclanşator

Indicatorul luminos pentru autodeclanşator clipeşte când cronometrul pentru zâmbet este activat şi aparatul foto detectează o faţă şi clipeşte rapid imediat după eliberarea declanşatorului.

C

Eliberarea manuală a declanşatorului Caracteristici de fotografiere

• Fotografiile pot fi realizate şi prin apăsarea pe butonul de declanşare. Dacă nu a fost detectată nicio faţă, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Declanşarea la atingere se poate activa atunci când opţiunea Cronometru zâmbet este setată la Dezactivat (A 52).

51


Modul portret inteligent (fotografierea feţelor zâmbitoare)

Modificarea setărilor pentru modul portret inteligent • Puteţi modifica modul bliţ, autodeclanşatorul şi compensarea expunerii. Consultaţi „Setări de bază pentru fotografiere” (A 53) pentru mai multe informaţii. • Dacă atingeţi fila d (A 11), se afişează opţiunile de meniu disponibile în modul portret inteligent. Consultaţi „Opţiunile din meniul pentru portret inteligent” (A 52) pentru mai multe informaţii.

Opţiunile din meniul pentru portret inteligent În modul portret inteligent se pot modifica următoarele opţiuni. 1290

Caracteristici de fotografiere

Opţiune A Mod imagine

q/r Fotografiere la atingere

e Estompare piele

d Ochi deschişi

a Cronometru zâmbet

C 52

Descriere Vă permite să selectaţi combinaţia de dimensiune a imaginii şi calitate a imaginii utilizată la salvarea fotografiilor. Dacă modificaţi setarea modului imagine, setarea nouă se aplică tuturor modurilor de fotografiere. Alegeţi între Declanşare la atingere (setare implicită), care vă permite să eliberaţi declanşatorul prin atingerea monitorului, şi AF/AE la atingere, care vă permite să stabiliţi zona de focalizare prin atingerea monitorului. Activează estomparea pielii. Aparatul foto estompează tonurile pielii prin aplicarea funcţiei de estompare a pielii înainte de salvarea fotografiilor. Puteţi selecta intensitatea efectului aplicat. Setarea implicită este Normală. Dacă este selectată opţiunea Activat, aparatul foto eliberează automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când se face o fotografie. Dintre cele două fotografii, se salvează numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. Când se selectează Activat, bliţul este dezactivat. Setarea implicită este Dezactivat. Când se selectează Activat (setare implicită), aparatul foto detectează feţe umane şi apoi eliberează declanşatorul de fiecare dată când detectează un zâmbet. Autodeclanşatorul nu poate fi utilizat cu această opţiune.

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Există funcţii pentru care aceste setări nu pot fi activate (A 64).

A 62

E 49

E 61

E 61

E 61


Setări de bază pentru fotografiere Atunci când sunteţi în modul fotografiere, puteţi seta următoarele funcţii atingând pictogramele din partea de jos a monitorului: 1 Mod bliţ 2 Autodeclanşator 3 Mod macro 4 Compensare expunere • Dacă pictogramele sunt ascunse, atingeţi A.

1290

1

2

3

4

Funcţii disponibile pentru fiecare mod de fotografiere

G (A 36)

A (A 37)

Flash mode (Modul bliţ) (A 54)

w

w

Autodeclanşator (A 56)

w

w

Mod macro (A 58)

–3

Compensare expunere (A 59)

w

Funcţie

C (A 40)

F (A 50)

D (A 82)

w2

w2

w

w

w

w

1

Caracteristici de fotografiere

Setările implicite pentru fiecare funcţie care poate fi setată în fiecare mod de fotografiere sunt descrise mai jos. • Consultaţi „Setări implicite” (A 60) pentru mai multe informaţii despre setările implicite din fiecare mod de fotografiere.

1

Variază în funcţie de modul scenă. Consultaţi „Setări implicite” (A 60) pentru mai multe informaţii. 2 Variază în funcţie de setările pentru modul portret inteligent. Consultaţi „Setări implicite” (A 60) pentru mai multe informaţii. 3 Modul macro se activează atunci când selectează i.

C

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Există funcţii pentru care aceste setări nu pot fi activate (A 64).

53


Setări de bază pentru fotografiere

Utilizarea bliţului (moduri bliţ) Puteţi seta modul bliţ pentru adecvare la condiţiile de fotografiere.

1

Atingeţi pictograma modului bliţ.

2

Atingeţi pictograma pentru modul bliţ dorit.

Caracteristici de fotografiere

• Consultaţi „Moduri bliţ disponibile” (A 55) pentru mai multe informaţii. • Pentru a ieşi fără modificarea setării, atingeţi din nou pictograma pentru modul bliţ. Dacă atingeţi oricare altă pictogramă, se afişează ecranul de setare pentru elementul respectiv.

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

Mod bliţ Automat

Lampă bliţ

• Indicatorul de bliţ arată starea acestuia atunci când butonul declanşare este apăsat până la jumătate. - Activat: bliţul se declanşează la apăsarea completă a butonului de declanşare. - Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. 1 / 250 F3.9 - Dezactivat: bliţul nu se declanşează. • Dacă acumulatorul este descărcat, ecranul se va stinge şi va rămâne stins cât timp bliţul se încarcă.

C 54

1290

Raza efectivă a bliţului

Atunci când sensibilitatea ISO este setată la Automat, bliţul are o rază de 0,3-3,5 m la poziţia de zoom cu unghi larg maxim şi o rază de 0,5-2,2 m la poziţia maximă de zoom cu telefotografie.


Setări de bază pentru fotografiere

Moduri bliţ disponibile a

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

b

Autom. cu reducere ochi roşii Adecvată pentru fotografii cu persoane. Această opţiune reduce efectul de „ochi roşii” cauzat de utilizarea bliţului.

c

Dezactivat Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă. Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto atunci când fotografiaţi în zone întunecoase.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează la fiecare fotografiere. Utilizaţi acest mod pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

d

Sincronizare lentă

C

Setarea modului bliţ

Caracteristici de fotografiere

Modul a (automat) este combinat cu viteza de declanşare redusă. Mod adecvat pentru portrete de seară sau de noapte care includ o privelişte de fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze de declanşare reduse pentru captarea fundalului în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

• Setarea modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere. Consultaţi „Funcţii disponibile pentru fiecare mod de fotografiere” (A 53) pentru mai multe informaţii. Consultaţi „Setări implicite” (A 60) pentru mai multe informaţii. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan” (A 64) pentru mai multe informaţii. • Setarea modului bliţ aplicată în modul A (automat) (A 37) rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după închiderea acestuia.

C

Reducerea efectului de ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Pentru a reduce efectul de ochi roşii, o serie de pre-bliţuri de intensitate scăzută sunt declanşate înainte de bliţul principal. În plus, dacă aparatul foto detectează ochi roşii în momentul efectuării unei fotografii, zona afectată este procesată pentru reducerea ochilor roşiii înainte de salvarea fotografiei. Reţineţi următoarele în timpul fotografierii: • Din cauza pre-bliţurilor, apare un interval mai lung decât cel obişnuit între apăsarea butonului declanşare şi momentul eliberării declanşatorului. • Pentru înregistrarea fotografiilor este necesar mai mult timp decât în mod normal. • Este posibil ca reducerea ochilor roşii să nu producă rezultatul dorit în anumite situaţii. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roşii; în aceste cazuri alegeţi un alt mod bliţ şi încercaţi din nou.

55


Setări de bază pentru fotografiere

Utilizarea autodeclanşatorului Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto, setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată în meniul de setare (A 88).

1

Atingeţi pictograma pentru autodeclanşator.

1290

T W MENU

2

Atingeţi Y sau Z.

Caracteristici de fotografiere

• Y 10 sec.: se utilizează la ocazii importante, de exemplu nunţi. Autodeclanşator Dezactivat • Z 2 sec.: se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto. • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. • Pentru a ieşi fără modificarea setării, atingeţi din nou pictograma pentru autodeclanşator. Dacă atingeţi oricare altă pictogramă, se afişează ecranul de setare pentru elementul respectiv.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi butonul declanşare până la jumătate.

10s

• Focalizarea şi expunerea vor fi blocate. 1 / 250 F3.9

56

0.0


Setări de bază pentru fotografiere

4

Apăsaţi butonul declanşare până la capăt.

9s

Caracteristici de fotografiere

• Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos 1 / 250 F3.9 autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Lampa încetează să clipească cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului şi rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată. • Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul este oprit. • Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul declanşare încă o dată.

57


Setări de bază pentru fotografiere

Utilizarea modului macro Atunci când utilizaţi modul macro, aparatul foto focalizează pe obiecte aflate la mai puţin de 1 cm de obiectiv. Această caracteristică este utilă pentru primplanuri de flori sau alte obiecte mici.

1

Atingeţi pictograma pentru modul macro.

2

Atingeţi o.

Caracteristici de fotografiere

• Pentru a ieşi fără modificarea setării, atingeţi din nou pictograma pentru modul macro. Dacă atingeţi oricare altă pictogramă, se afişează ecranul de setare pentru elementul respectiv.

3

1290

Mod macro Activat

Atingeţi j sau k pentru a seta raportul de zoom la o poziţie în care F şi indicatorul de zoom indicator strălucesc verde. • Cea mai apropiată distanţă de fotografiere poate varia în funcţie de poziţia zoomului. • Aparatul foto se poate focaliza pe subiecţi aflaţi la numai 10 cm de obiectiv atunci când F şi indicatorul de zoom strălucesc verde. Aparatul foto se poate focaliza pe subiecţi aflaţi la 1 cm de obiectiv atunci când indicatorul de zoom se află sub I (poziţia pentru unghi larg).

B

0.0

Notă despre utilizarea bliţului

Este posibil ca bliţul să nu poată ilumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm.

C

58

Setarea modului macro

• Modul macro nu poate fi utilizat în anumite moduri de fotografiere. Consultaţi „Setări implicite” (A 60) pentru mai multe informaţii. • Setarea modului macro aplicată în modul A (automat) (A 37) rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după închiderea acestuia.


Setări de bază pentru fotografiere

Ajustarea luminozităţii (compensarea expunerii) Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Atingeţi pictograma pentru compensarea expunerii.

2

Atingeţi C sau D pentru a modifica valoarea compensării expunerii.

3

2

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a face o fotografie. • Pentru a părăsi ecranul de setare fără a face o fotografie, atingeţi I sau J. • Pentru a anula compensarea expunerii, reveniţi la pasul 1, restabiliţi valoarea la [0.0] şi atingeţi I.

C

Compensare expunere

1

0

1

2

Compensare expunere

2

1

0

1

Caracteristici de fotografiere

• Pentru a face imaginea mai luminoasă, aplicaţi o compensare a expunerii pozitivă (+). • Pentru a face imaginea mai întunecată, aplicaţi o compensare a expunerii negativă (–). • De asemenea, puteţi atinge sau glisa cursorul pentru a modifica valoarea.

1290

2

Valoarea compensării expunerii

Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) (A 37) rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după închiderea acestuia.

59


Setări de bază pentru fotografiere

Setări implicite Setările implicite pentru fiecare funcţie în fiecare mod de fotografiere sunt descrise mai jos. • Consultaţi pagina următoare pentru informaţii despre setările implicite din modurile scenă. Bliţ (A 54)

Autodeclanşator (A 56)

G (automat facil)

a1

Dezactivat

Compensare expunere (A 59)

Macro (A 58) Dezactivat2

0,0

A (automat)

a

Dezactivat

Dezactivat

0,0

F (portret inteligent)

a3

Dezactivat4

Dezactivat5

0,0

D (film)

Dezactivat5

Dezactivat

1

Caracteristici de fotografiere

60

Se pot selecta a Automat (setare implicită) sau c Dezactivat. Dacă este selectată setarea a Automat, aparatul foto selectează automat modul bliţ adecvat scenei selectate. Această setare nu se poate modifica. Dacă este selectată setarea i, aparatul foto intră în modul macro. 3 Funcţia nu poate fi utilizată dacă opţiunea Ochi deschişi este setată la Activat. 4 Funcţia poate fi utilizată dacă opţiunea Cronometru zâmbet este setată la Dezactivat. 5 Această setare nu se poate modifica. 2

• Setarea aplicată în modul A (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după închiderea acestuia (cu excepţia setării autodeclanşatorului).


Setări de bază pentru fotografiere Setările implicite pentru fiecare funcţie în fiecare mod scenă sunt descrise mai jos. Bliţ (A 54)

Autodeclanşator (A 56)

Compensare expunere (A 59)

Macro (A 58)

b (A 42)

b

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

c (A 42)

1

c

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

d (A 42)

c1

Dezactivat1

Dezactivat1

0,0

e (A 43)

b2

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

f (A 43)

b3

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

Z (A 43)

a

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

1

0,0

a

Dezactivat

Dezactivat

h (A 44)

c1

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

i (A 44)

c1

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

j (A 44)

c1

Dezactivat

Dezactivat1

0,0

k (A 44)

c

Dezactivat

Activat1

0,0

u (A 45)

1

c

Dezactivat

Activat

1

l (A 45)

c1

Dezactivat

Dezactivat

0,0

m (A 45)

c1

Dezactivat1

Dezactivat1

0,01 0,0

n (A 45)

c

Dezactivat

Dezactivat

A (A 46)

4

0,0

– 1

0,0

o (A 46)

X/c

Dezactivat

Dezactivat

p (A 47)

c5

Dezactivat5

Dezactivat5

0,0

O (A 48)

c1

Dezactivat1

Dezactivat

0,0

s (A 49)

c1

Dezactivat1

Dezactivat

0,0

Caracteristici de fotografiere

z (A 43)

1

Nu poate fi modificată. Nu poate fi modificată. Setarea pentru modul bliţ este fixată la bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere a ochilor roşii. 3 Setarea poate fi modificată la sincronizare lentă, cu reducere a ochilor roşii. 4 Bliţul este fixat la X (bliţ de umplere) atunci când opţiunea HDR este setată la Dezactivat şi la c (dezactivat) atunci când opţiunea HDR este setată la Activat. 5 Nu poate fi modificată atunci când este selectată opţiunea Panoramă simplă. 2

61


A Modificarea dimensiunii imaginii (Mod imagine) Puteţi utiliza setarea Mod imagine din meniul de fotografiere pentru a selecta combinaţia de dimensiune a imaginii şi nivel de compresie utilizată la salvarea fotografiilor. Intraţi în modul de fotografiere M d fila M A Mod imagine

Alegeţi modul imagine care se potriveşte cel mai bine cu modul în care imaginile vor fi utilizate şi cu capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate.

Setări din modul imagine (dimensiune imagine şi calitate) Mod imagine* Caracteristici de fotografiere

Q 4608×3456P P 4608×3456 I 4000×3000 R 3264×2448 L 2592×1944 M 2048×1536 N 1024×768 O 640×480 l 4608×2592 (setare implicită)

Descriere Imaginile vor avea o calitate mai mare decât P. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Dimensiunea mai mică decât P, I, R sau L permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Adecvată pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor cu formatul imagine de 4:3 sau pentru distribuirea prin e-mail sau Web. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Pot fi înregistrate fotografii cu un format imagine de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

* Numărul total de pixeli înregistraţi şi numărul de pixeli înregistraţi pe orizontală şi pe verticală. Exemplu: P 4608×3456 = aprox. 16 megapixeli, 4608 × 3456 pixeli

C

62

Mod imagine

• Modificările efectuate în această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia înregistrărilor de filme). • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan” (A 64) pentru mai multe informaţii. • Modul imagine nu se poate selecta în modurile scenă Desenează, Fotografiere 3D şi Panoramă (când se selectează Panoramă simplă) (A 40).


A Modificarea dimensiunii imaginii (Mod imagine)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că numărul de fotografii care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea specificată a cardului de memorie este aceeaşi. Mod imagine

2

Card de memorie1 (4 GB)

Dimensiune imprimare (cm)2

Q

4608×3456P

9

490

Aprox. 39 × 29

P

4608×3456

18

970

Aprox. 39 × 29

I

4000×3000

24

1280

Aprox. 34 × 25

R

3264×2448

36

1910

Aprox. 28 × 21

L

2592×1944

56

2940

Aprox. 22 × 16

M

2048×1536

87

4640

Aprox. 17 × 13

N

1024×768

284

15000

Aprox. 9 × 7

O

640×480

505

24100

Aprox. 5 × 4

l

4608×2592

24

1290

Aprox. 39 × 22

Dacă numărul de expuneri rămase este 10.000 sau mai multe, afişajul de număr de expuneri rămase arată „9999”. Dimensiune de imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.

C

Caracteristici de fotografiere

1

Memorie internă (aprox. 71 MB)

Setarea modului imagine şi a afişării pe monitor

Afişarea pe monitor în modurile fotografiere şi redare variază ca mai jos în funcţie de setarea modului imagine. Q, P, I, R, L, M, N, O

l 1290

1290

63


Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan Unele setări de fotografiere nu pot fi utilizate împreună cu alte funcţii. Funcţie restricţionată

Setare Continuu (A 38) Ochi deschişi (A 52)

Când Ochi deschişi este setat la Activat, bliţul este dezactivat.

Autodeclanşator (A 56)

Urmărire subiect (A 38)

Când Fotografiere la atingere este setat la Urmărire subiect, Autodeclanşator este dezactivat.

Mod imagine (A 62)

Continuu (A 38)

Când se selectează Fotografiere în rafală 16, setarea pentru Mod imagine este fixată la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli).

Mod macro (A 58)

Urmărire subiect (A 38)

Când Fotografiere la atingere este setat la Urmărire subiect, Mod macro este dezactivat.

Mod bliţ (A 54)

Caracteristici de fotografiere

Sensibilitate ISO (A 38)

Când s-a selectat Fotografiere în rafală 16, setarea Sensibilitate ISO se specifică automat în funcţie de luminozitate. Continuu (A 38)

Imprimare dată (A 88)

Zoom digital (A 89)

B

Dacă se selectează Continuă mică, nu se poate selecta opţiunea 3200. Dacă se selectează Continuă mică când setarea Sensibilitate ISO este 3200, setarea sensibilităţii ISO se modifică la 1600.

Autodeclanşator (A 56)

Când se efectuează o fotografie utilizând autodeclanşatorul, setarea continuă este fixată la Unică.

Declanşare la atingere (A 38)

Când utilizaţi declanşatorul prin atingere, se realizează o fotografie de fiecare dată când atingeţi monitorul.

Continuu (A 38)

Când se selectează Continuă mare, Continuă mică, BSS sau Fotografiere în rafală 16, opţiunea Avertizare clipire este dezactivată.

Continuu (A 38)

Când se selectează Continuă mare, Continuă mică sau BSS, opţiunea Imprimare dată este dezactivată.

Ochi deschişi (A 52)

Dacă se selectează Activat, opţiunea Imprimare dată este dezactivată.

Continuu (A 38)

Dacă se selectează Fotografiere în rafală 16, zoomul digital nu este disponibil.

Urmărire subiect (A 38)

Când fotografierea la atingere este setată la Urmărire subiect, zoomul digital este dezactivat.

Continuu (A 38)

Avertizare clipire (A 89)

64

Descriere Când se selectează Continuă mare, Continuă mică, BSS sau Fotografiere în rafală 16, bliţul este dezactivat.

Note privind zoomul digital

• Zoomul digital nu poate fi utilizat în anumite moduri de fotografiere. • Atunci când este activat zoomul digital, aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.


Detectarea feţelor Atunci când aparatul foto este îndreptat spre o 1290 faţă în modurile de fotografiere listate mai jos, aparatul foto detectează automat faţa şi focalizează pe aceasta. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, se afişează un chenar dublu (zona de focalizare) în jurul feţei focalizate şi chenare simple în jurul celorlalte feţe. • Atingeţi o faţă încadrată de un chenar simplu pentru a schimba zona de focalizare la faţa respectivă (cu excepţia cazului în care cronometrul de zâmbet este setat la Activat în modul portret inteligent). Mod fotografiere

Număr de feţe care pot fi detectate

Zonă de focalizare (chenar dublu)

Până la 12

Faţa cea mai apropiată de aparatul foto

Până la 3

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului

Modurile scenă Portret şi Portret de noapte (A 40) Mod portret inteligent (A 50)

• În modul G (automat facil), aparatul foto schimbă zonele de focalizare în funcţie de scena selectată automat (A 28). • În modul A (automat), dacă nu se detectează nicio faţă atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto selectează automat una (sau mai multe) dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. • În modurile scenă Portret şi Portret de noapte sau în modul portret inteligent, dacă nu se detectează nicio faţă atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • În modul urmărire subiect (A 38), urmărirea subiectului începe după atingerea unei feţe detectate încadrată de un chenar.

Caracteristici de fotografiere

Mod G (automat facil) (A 36) Mod A (automat) (A 37)

65


Detectarea feţelor

B

Note privind funcţia de detectare a feţelor

• Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţe în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau de alte lucruri - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Atunci când cadrul include mai multe feţe, feţele detectate de aparatul foto şi faţa pe care se face focalizarea depind de mai mulţi factori, printre care direcţia către care sunt îndreptate feţele. • Atunci când fotografiaţi un subiect inadecvat pentru focalizare automată (A 29), este posibil ca focalizarea aparatului foto pe subiect să nu fie corectă, chiar dacă marginea dublă este verde. În acest caz, refaceţi focalizarea pe alt subiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit al portretului (A 39).

C

Vizualizarea fotografiilor efectuate utilizând detectarea feţei

Dacă în modul redare cadru întreg măriţi o fotografie atingând O sau atingând de două ori rapid faţa detectată în momentul fotografierii, fotografia este mărită astfel încât faţa detectată să fie afişată în centrul monitorului (cu excepţia fotografiilor luate în secvenţă). Dacă aparatul foto a detectat mai multe feţe la momentul efectuării fotografiei, puteţi atinge M sau N pentru afişarea altei feţe. După ce modificaţi raportul de zoom, aveţi posibilitatea să măriţi o zonă a fotografiei unde nu există feţe.

Caracteristici de fotografiere

66


Estomparea pielii Atunci când declanşatorul este eliberat, aparatul foto detectează până la trei feţe umane şi procesează imaginea pentru a estompa tonurile pielii faciale înainte de salvarea imaginii. Caracteristica de estompare a pielii este activă în următoarele moduri de fotografiere. • Când se fotografiază în modul scenă Portret (A 42) sau Portret de noapte (A 43) sau când aparatul foto selectează unul dintre aceste moduri scenă aflânduse în modul G (automat facil). • Atunci când fotografiaţi în modul portret inteligent (A 50). • De asemenea, estomparea pielii poate fi aplicată fotografiilor salvate utilizând funcţia de retuşare cosmetică (A 73).

Caracteristici de fotografiere

B

Note privind funcţia de estompare a pielii

• Este posibil ca salvarea unei fotografii să dureze mai mult decât de obicei. • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca tonurile pielii faciale să nu poată fi estompate sau să fie modificate alte părţi decât faţa. Dacă nu se obţin rezultatele dorite, comutaţi la un alt mod de fotografiere sau setaţi Estompare piele la Dezactivată dacă utilizaţi modul portret inteligent şi faceţi din nou fotografia. • Nivelul de estompare a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă s-a selectat Portret sau Portret de noapte.

67


68


Caracteristici ale redării imaginilor În acest capitol se explică modul de selectare a anumitor tipuri de fotografii pentru redare, precum şi câteva dintre caracteristicile disponibile la redarea fotografiilor.

4/

4

Mod redare Fotografii favorite

0004.JPG 15/11/2011 15:30

4

0004.JPG 15/11/2011 15:30

Caracteristici ale redării imaginilor

4/

69


Caracteristici ale redării imaginilor

Selectarea anumitor tipuri de fotografii pentru redare Puteţi schimba modul de redare în funcţie de tipul de fotografii pe care doriţi să le vizualizaţi.

Moduri de redare disponibile c Redare

A 30

Sunt redate toate fotografiile. Atunci când comutaţi de la modul fotografiere la modul redare, se selectează acest mod. h

Fotografii favorite

E 10

Se redau numai fotografiile adăugate la albume. Înainte de selectarea acestui mod, fotografiile trebuie adăugate la albume (A 73). F Sortare automată

E 14

Fotografiile sunt sortate automat în categorii, de exemplu portrete, peisaje şi filme. Puteţi utiliza acest mod pentru a specifica o categorie şi a reda apoi numai fotografii din categoria respectivă. C

Listare după dată

E 16

Se redau numai fotografiile efectuate la aceeaşi dată. s Redare 3D Caracteristici ale redării imaginilor

70

E9

Numai fotografiile realizate în modul scenă Fotografiere 3D sunt transmise (redate) în format 3D. Acest mod de redare se poate selecta numai dacă aparatul foto este conectat la un televizor sau monitor compatibil 3D utilizând un cablu HDMI compatibil 3D. • Setaţi Setări TV în meniul de setare (A 88) în felul următor: - HDMI: Automat (setare implicită) sau 1080i - Ieşire 3D HDMI: Activată (setare implicită)


Selectarea anumitor tipuri de fotografii pentru redare

Comutarea între modurile de redare

1

Atunci când vizualizaţi fotografii în modul redare cadru întreg (A 30) sau în modul redare miniaturi (A 31), atingeţi pictograma modului de redare.

4/

• Se afişează ecranul utilizat pentru selectarea modului de redare (meniu selecţie mod redare).

2

Atingeţi pictograma modului de redare dorit.

4

0004.JPG 15/11/2011 15:30

Mod redare Redare

• Dacă selectaţi c (redare), se afişează ecranul Redare. • Dacă se selectează altă opţiune decât c (redare), se afişează ecranul de selectare a albumului, a categoriei sau a datei fotografierii. • Pentru a reveni la modul de redare curent, atingeţi pictograma modului de redare din colţul din stânga-sus al monitorului.

Atingeţi un album, o categorie sau o dată a fotografierii.

Sortare automată

• Repetaţi procedura începând cu pasul 1 pentru a selecta din nou modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată. Alte scene

Modul sortare automată

Caracteristici ale redării imaginilor

3

71


Selectarea anumitor tipuri de fotografii pentru redare

Setarea catalogării pentru fotografii Dacă fotografiile au fost catalogate de la unu la cinci, se pot reda în grupuri definite de catalogare. • Pentru a stabili o catalogare, atingeţi fila de 0 1 2 3 4 5 catalogare în modul de redare în cadru întreg sau redare miniaturi (A 31) şi glisaţi şi plasaţi pe o fotografie pictograma de catalogare dorită. • Pentru a modifica o catalogare, glisaţi şi plasaţi MENU altă pictogramă de catalogare. • Pentru a anula o catalogare, glisaţi şi plasaţi L. • Când setaţi catalogări, glisaţi fotografia curentă pentru a afişa fotografia anterioară sau cea următoare. Se pot mări sau micşora fotografiile sau se poate comuta la afişarea de miniaturi prin depărtarea sau apropierea degetelor.

Redarea fotografiilor în funcţie de catalogare

Caracteristici ale redării imaginilor

Atingeţi fila de catalogare în modul de redare în 0 1 2 3 4 5 cadru întreg sau în modul redare miniaturi şi atingeţi o pictogramă de catalogare pentru a afişa fotografiile cu catalogarea respectivă. • Pictograma corespunzătoare catalogării atinse scurt devine galbenă şi sunt afişate numai MENU imaginile care au primit catalogarea selectată. Pot fi selectate mai multe catalogări. • Pentru a întrerupe afişarea imaginilor unei catalogări selectate, atingeţi pictograma catalogării pentru a anula selectarea acesteia. • Pentru a opri redarea în funcţie de catalogare, deselectaţi toate catalogările.

B 72

Note privind catalogarea

• Fiecare catalogare poate fi atribuită pentru maximum 999 de fotografii. • Catalogările aplicate în COOLPIX S100 nu sunt recunoscute de computer.


Caracteristici disponibile în modul redare (meniul de redare) Dacă atingeţi fila d la vizualizarea fotografiilor în modul redare cadru întreg şi în modul redare miniaturi, se afişează următoarele opţiunile de meniu. • Atingeţi o pictogramă pentru a afişa meniul opţiunii respective (A 12). Opţiune

A

Descriere Adăugaţi fotografii la album. În modul fotografii favorite, eliminaţi fotografii dintr-un album.

E 10

c Ştergere

Ştergeţi fotografii sau filme.

32

b Prezentare diapozitive

Redaţi fotografii stocate în memoria internă sau pe un card de memorie, una câte una, într-o prezentare automată de diapozitive.

E 62

d Protejare

Protejaţi imaginile selectate împotriva ştergerii accidentale.

E 64

a Ordine imprimare2, 3

Atunci când utilizaţi o imprimantă pentru a imprima fotografii salvate pe cardul de memorie, puteţi utiliza funcţia Ordine imprimare pentru a selecta fotografiile de imprimat şi numărul de copii imprimate pentru fiecare fotografie.

E 66

U Desenare1, 2, 3, 4

Desenaţi pe fotografii sau adăugaţi decoraţii la fotografii. Copiile colorate sunt salvate ca fişiere separate.

E 22

M Retuşare1, 2, 3, 4

Editaţi fotografii. Funcţiile de editare disponibile sunt k Retuşare rapidă, I D-Lighting, P Extindere, O Control perspectivă, i Efecte filtre, j Retuşare cosmetică şi g Imagine mică. Copiile retuşate sunt salvate ca fişiere separate.

E 20

Este disponibilă opţiunea f Rotire imagine pentru setarea orientării fotografiilor la redarea acestora pe aparatul foto. E Notă vocală1, 2

Înregistrare, redare şi ştergere note vocale.

E 71

h Copiere5

Copiaţi fişiere între cardul de memorie şi memoria internă.

E 73

Caracteristici ale redării imaginilor

h Fotografii favorite1, 2

73


Caracteristici disponibile în modul redare (meniul de redare) Opţiune x Alegere imagine importantă6 1 2 3 4

5 6

Caracteristici ale redării imaginilor

74

Descriere Schimbaţi imaginea importantă pentru un grup de fotografii realizate în secvenţă (secvenţă de fotografii; A 30).

A E 74

Atunci când utilizaţi modul redare miniaturi, această funcţie nu poate fi aplicată. Afişaţi fotografia în modul redare cadru întreg. Funcţia nu poate fi utilizată pentru filme. Funcţia nu poate fi aplicată fotografiilor realizate în modul scenă Fotografiere 3D (A 49). Copiile create cu funcţii de editare altele decât funcţia de desenare nu mai pot fi editate cu aceeaşi funcţie de editare folosită la crearea lor. Cu toate acestea, unele funcţii de editare, precum funcţiile de desenare, de imagine mică şi de tăiere, pot fi efectuate în continuare. Această funcţie este disponibilă numai în modul redare c (redare). Această funcţie este disponibilă numai atunci când fotografiile dintr-o secvenţă se afişează individual.


Conectarea aparatului foto la un televizor, la un computer sau la o imprimantă Vă puteţi bucura şi mai mult de imagini şi de filme conectând aparatul foto la un televizor, la un computer sau la o imprimantă. • Înainte de a conecta aparatul foto la un dispozitiv extern, asiguraţi-vă că nivelul de încărcare a acumulatorului este suficient şi închideţi capacul glisat pentru a opri aparatul foto. Pentru informaţii despre metodele de conectare şi operaţiile ulterioare, consultaţi documentaţia dispozitivului, în plus faţă de acest document. Conector HDMI mini (Tip C) Conector de ieşire USB/audio/video

Cum se deschide capacul conectorului

Introduceţi drept fişa.

Vizualizarea imaginilor pe un televizor

E 35

Vizualizarea şi organizarea imaginilor pe un computer

A 76

Dacă transferaţi imagini pe un computer, pe lângă redarea imaginilor şi a filmelor mai puteţi efectua operaţiuni de retuşare simplă şi vă puteţi gestiona datele imaginilor. Metodă de conectare: conectaţi aparatul foto la mufa de intrare USB a computerului folosind cablul USB inclus UC-E6. • Înaintea conectării la un computer, instalaţi ViewNX 2 pe computer folosind CD-ROM-ul cu ViewNX 2 Installer inclus. Pentru informaţii despre utilizarea CD-ROM-ului cu ViewNX 2 Installer şi transferul imaginilor pe un computer, consultaţi pagina 78. • Dacă sunt conectate la computer dispozitive USB care se alimentează de la acesta, deconectaţi-le înainte de a conecta aparatul foto la computer. Conectarea simultană a aparatului foto şi a altor dispozitive alimentate prin USB la acelaşi computer poate determina funcţionarea defectuoasă a aparatului foto sau un consum excesiv de energie de la computer, ceea ce ar putea cauza deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer

Caracteristici ale redării imaginilor

Puteţi vizualiza imaginile şi filmele aparatului foto pe un televizor. Metodă de conectare: conectaţi fişele video şi audio ale cablului audio/video includ EG-CP16 la mufele jack de intrare ale televizorului. Sau conectaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ (de tip C) la mufa jack de intrare HDMI a televizorului.

E 38

Dacă aţi conectat aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi imprima imagini fără a folosi un computer. Metodă de conectare: conectaţi aparatul foto direct la mufa de intrare USB a imprimantei folosind cablul USB inclus UC-E6.

75


Utilizarea ViewNX 2 ViewNX 2 este un pachet software complet care vă permite să transferaţi, să vizualizaţi, să editaţi şi să partajaţi imagini. Instalaţi ViewNX 2 utilizând CD-ROM-ul cu ViewNX 2 Installer.

Softul tău de editare a imaginii

ViewNX 2™

Instalarea ViewNX 2 • Este necesară o conexiune Internet. Caracteristici ale redării imaginilor

Sisteme de operare compatibile Windows • Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate • Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) • Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh • Mac OS X (versiunile 10.5.8, 10.6.7) Consultaţi site-ul web Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

1

Porniţi computerul şi introduceţi CD-ROM-ul cu ViewNX 2 Installer în unitatea CD-ROM. • Mac OS: Atunci când este afişată fereastra ViewNX 2, faceţi clic dublu pe pictograma Welcome.

76


Utilizarea ViewNX 2

2

În dialogul de selectare a limbii, selectaţi o limbă pentru a deschide fereastra de instalare. • Faceţi clic pe Next (Continuare) pentru a afişa fereastra de instalare.

3

Porniţi programul de instalare. • Vă recomandăm să faceţi clic pe Installation Guide (Ghid de instalare) în fereastra de instalare pentru a verifica informaţiilor de ajutor la instalare şi cerinţele de sistem înainte de a instala ViewNX 2. • Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (recomandată)) în fereastra de instalare.

4

Descărcaţi software-ul.

5

Ieşiţi din programul de instalare atunci când este afişat ecranul de finalizare a instalării. • Windows: Faceţi clic pe Yes (Da). • Mac OS: Faceţi clic pe OK. Este instalat următorul software: • ViewNX 2 (format din cele trei module de mai jos) - Nikon Transfer 2: pentru transferul de imagini pe computer - ViewNX 2: pentru vizualizarea, editarea şi imprimarea imaginilor transferate - Nikon Movie Editor: pentru editare elementară a filmelor transferate • Panorama Maker 5 (pentru a crea o singură fotografie panoramică folosind o serie de imagini înregistrate în modul scenă Asistenţă panoramă) • QuickTime (numai pentru Windows)

6

Caracteristici ale redării imaginilor

• La afişarea ecranului Software Download (Descărcare software), faceţi clic pe I agree Begin download (De acord - Începe descărcarea). • Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.

Scoateţi CD-ROM-ul cu ViewNX 2 Installer din unitatea CD-ROM.

77


Utilizarea ViewNX 2

Transferul imaginilor pe computer

1

Alegeţi modul în care sunt copiate imaginile pe computer. Alegeţi una dintre următoarele metode: • Conectare USB directă: închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto şi verificaţi dacă este inserat cardul de memorie în aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB UC-E6 furnizat. Aparatul foto porneşte automat.

Caracteristici ale redării imaginilor

• Fantă card SD: în cazul în care computerul dvs. este echipat cu o fantă de card SD, cardul poate fi introdus direct în fantă. • Cititor card SD: conectaţi la computer un cititor de card (disponibil separat de la furnizori terţi) şi introduceţi cardul de memorie. Dacă apare un mesaj care vă solicită să alegeţi un program, selectaţi Nikon Transfer 2. • Atunci când folosiţi Windows 7 Dacă este afişat dialogul prezentat în dreapta, urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta Nikon Transfer 2. 1 Sub Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor), faceţi clic pe Change program (Schimbare program). Este afişat un dialog de selectare a programului; selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Importul fişierelor folosind Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK. 2 Faceţi clic dublu pe Import File (Import fişiere).

În cazul în care cardul de memorie conţine un număr mare de imagini, pornirea Nikon Transfer 2 va dura mai multe secunde. Aşteptaţi până când Nikon Transfer 2 porneşte.

B 78

Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Utilizarea ViewNX 2

2

Transferaţi imaginile pe computer. • Confirmaţi afişarea numelui aparatului foto sau al discului detaşabil conectat în panoul „Source (Sursă)” din zona Nikon Transfer 2 „Options (Opţiuni)” (1). • Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer) (2). 1

2 • Dacă sunt folosite setările implicite, se copiază pe computer toate imaginile de pe cardul de memorie.

3

Terminaţi conexiunea.

Vizualizare imaginilor Porniţi ViewNX 2. • Imaginile sunt afişate în ViewNX 2 atunci când s-a finalizat transferul. • Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii despre utilizarea ViewNX 2.

C

Caracteristici ale redării imaginilor

• Dacă aparatul foto este conectat la computer, deschideţi capacul glisant şi închideţi-l din nou pentru a opri aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Dacă folosiţi un cititor de carduri sau o fantă de card, alegeţi opţiunea corespunzătoare în sistemul de operare al computerului pentru a scoate discul detaşabil corespunzător cardului de memorie şi apoi scoateţi cardul din cititorul de carduri sau din fanta de card.

Pornirea manuală a ViewNX 2

• Windows: Faceţi clic dublu pe comanda rapidă ViewNX 2 de pe desktop. • Mac OS: Faceţi clic pe pictograma ViewNX 2 din Dock.

79


Utilizarea ViewNX 2

Retuşarea fotografiilor Faceţi clic pe Edit (Editare) în bara de instrumente ViewNX 2.

Funcţiile de editare a imaginilor includ compensarea tonului, reglarea calităţii şi decuparea (tăierea).

Editarea filmelor Faceţi clic pe Movie Editor în bara de instrumente a ViewNX 2.

Funcţiile de editare a filmelor includ posibilitatea ştergerii scenelor nedorite.

Imprimarea imaginilor Caracteristici ale redării imaginilor

80

Faceţi clic pe Print (Imprimare) în bara de instrumente ViewNX 2.

Este afişat un dialog şi imaginile pot fi imprimate folosind o imprimantă conectată la computer.


Înregistrarea şi redarea filmelor Puteţi înregistra filme setând modul de fotografiere la Film.

1290

Mod fotografiere Film

În modul redare, atingeţi R pentru a reda un film.

0005.MOV 15/11/2011 15:30

12s

Înregistrarea şi redarea filmelor

18s

81


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Înregistrarea cu sunet a filmelor. 1290

Mod fotografiere Film

• Fiecare film este limitat la o dimensiune a fişierului de 4 GB şi la o lungime a filmului de 29 de minute, chiar dacă există suficient spaţiu liber pe cardul de memorie pentru o înregistrare mai lungă (A 84).

1

Apăsaţi butonul declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea.

Timp rămas pentru înregistrare film 12m30s

• Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. În timpul înregistrării nu se afişează zone de focalizare. • Înregistrarea se opreşte automat la atingerea lungimii maxime a filmului care se poate înregistra.

Timpul rămas pentru înregistrare de filme Înregistrarea şi redarea filmelor

În timpul înregistrării se afişează timpul aproximativ rămas pentru înregistrare. • Dacă nu este introdus un card de memorie, se afişează C pentru a indica faptul că filmul se va salva în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 71 MB). • Timpul rămas pentru înregistrare arătat în ilustraţii diferă de afişarea reală.

2

• Înregistrarea unui film se poate porni sau opri şi prin atingerea monitorului. Consultaţi „q Fotografiere la atingere” (A 85) pentru mai multe informaţii.

B

82

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a opri înregistrarea.

Notă privind salvarea filmelor

După înregistrarea unui film, acesta nu este complet salvat în memoria internă sau pe cardul de memorie până când afişajul monitorului revine la afişarea pentru fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie înainte de salvarea completă a filmelor. Scoaterea cardului de memorie în timpul salvării filmelor poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului.


Înregistrarea filmelor

B

Înregistrarea filmelor

• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză 6 (A 19). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează catalogări mai mici ale clasei de viteză. • Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, iar focalizarea va rămâne blocată în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate. În timpul înregistrării, focalizarea este blocată. • Zoomul digital deteriorează calitatea imaginii. La înregistrarea filmelor, zoomul digital poate mări imaginea până la 4× nivelul de zoom optic maxim. • În unele cazuri, filmele înregistrate pot înregistra sunetele aparatului foto, cum ar fi sunetul produs de butonul de declanşare, funcţia de control zoom, deplasarea obiectivului la focalizare automată sau comanda diafragmei la modificarea luminozităţii. • Atunci când înregistraţi filme pot fi văzute pe monitor următoarele fenomene. Aceste fenomene se salvează în filmele înregistrate. - Atunci când filmaţi cu iluminare de la lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu, este posibil să apară benzi în imagini. - Subiecţii care se mişcă rapid dintr-o parte în alta, de exemplu trenuri sau automobile în mişcare, pot apărea deformate. - Atunci când aparatul foto este rotit panoramic, este posibil ca întreaga imagine a filmului să fie deformată - Atunci când aparatul foto este mişcat, sursele de lumină sau alte zone luminoase pot lăsa imagini reziduale. • La înregistrarea sau redarea filmelor pot să apară pe subiecţi dungi colorate (modele de interferenţă sau efect moire) cu model regulat, de reţea, cum ar fi modelul ţesăturii unui material textil sau ferestrele unei clădiri, în funcţie de distanţa de fotografiere sau de raportul de zoom. Acest fenomen apare atunci când modelul subiectului interferează cu reţeaua senzorului aparatului foto şi nu indică o defecţiune.

B

Note privind temperatura aparatului foto

B

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Temperatura aparatului foto poate creşte semnificativ dacă este utilizat timp îndelungat pentru a înregistra filme etc. sau atunci când este utilizat în locuri cu temperaturi ridicate ale mediului. • Dacă aparatul foto devine foarte fierbinte atunci când se 12m30s înregistrează un film, aparatul foto termină în mod automat înregistrarea. Monitorul aparatului foto afişează numărul de secunde rămase până la activarea terminării automate. La cinci secunde după terminarea înregistrării filmului, monitorul se opreşte şi aparatul foto intră în modul veghe. Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto şi aşteptaţi până când temperatura internă scade înainte de a-l folosi din nou.

Note privind focalizarea automată pentru înregistrarea de filme

• Dacă s-a selectat A AF unic (setare implicită) pentru Mod focalizare autom. în meniul pentru filme, focalizarea se blochează la pornirea înregistrării. • Atunci când fotografiaţi un subiect inadecvat pentru focalizare automată (A 29), aparatul foto este posibil să nu focalizeze corect subiectul. Urmaţi procedura de mai jos dacă încercaţi să fotografiaţi acest tip de subiect pentru filme. 1. Setaţi Mod focalizare autom. din meniul pentru filme la A AF unic (setare implicită) înainte de a porni înregistrarea filmului. 2. Încadraţi un alt subiect (poziţionat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit) în centrul cadrului, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, modificaţi compoziţia, apoi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

83


Înregistrarea filmelor

C

Lungimea maximă a unui film Opţiuni film (A 85)

d HD 1080pP(1920×1080) (setare implicită) e HD 1080p (1920×1080) f HD 720p (1280×720) p iFrame 540 (960×540) g VGA (640×480)

Memorie internă (aprox. 71 MB)

Card de memorie (4 GB)* 40 s

35 min.

45 s

40 min.

1 min. 5 s

55 min.

20 s

20 min.

3 min. 15 s

2 ore 50 min.

Toate valorile sunt aproximative. Lungimea maximă a unui film poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie. * Fiecare film este limitat la o dimensiune a fişierului de 4 GB şi la o lungime a filmului de 29 de minute, chiar dacă există suficient spaţiu liber pe cardul de memorie pentru o înregistrare mai lungă. Lungimea maximă a unui film se afişează în timpul înregistrării.

Înregistrarea şi redarea filmelor

84


Înregistrarea filmelor

Modificarea setărilor de înregistrare a unui film • Puteţi modifica modul macro. Consultaţi „Setări de bază pentru fotografiere” (A 53) pentru mai multe informaţii. • Dacă atingeţi fila d (A 11), se afişează opţiunile de meniu disponibile pentru înregistrarea filmelor. Consultaţi „Opţiunile meniului pentru filme” (A 85) pentru mai multe informaţii.

Opţiunile meniului pentru filme La înregistrarea filmelor se pot modifica următoarele opţiuni. 29m00s

Opţiune D Opţiuni film q Fotografiere la atingere

z Mod focalizare autom.

Y Reducere zgomot vânt

A E 75

E 49

E 77

Înregistrarea şi redarea filmelor

y Deschidere cu segment HS

Descriere Selectarea tipului filmului. • Selectaţi filme cu viteză normală sau filme HS (cu viteză ridicată), care permit redare încetinită sau redare rapidă. • Pentru a înregistra filme HS, selectaţi o opţiune de film HS. Selectaţi o (setare implicită) sau p pentru a activa sau a dezactiva declanşarea la atingere. Atunci când selectaţi o opţiune de film HS în Opţiuni film, selectaţi dacă aparatul înregistrează sau nu filme HS (filme cu redare încetinită sau redare rapidă) la pornirea înregistrării filmului. • Dacă la înregistrarea filmelor intenţionaţi să comutaţi între înregistrarea filmelor HS şi înregistrarea filmelor la viteză normală, setaţi această opţiune la Dezactivat şi atingeţi pictograma de comutare la filme HS în partea din stânga, jos, a monitorului. Selectaţi între A AF unic (setarea implicită), care blochează focalizarea atunci când începe înregistrarea filmului, şi B AF permanent, care continuă focalizarea în timpul înregistrării filmului. Când este selectat AF permanent, este posibil ca în filmul înregistrat să se audă sunetul produs de focalizarea aparatului foto. Dacă sunteţi preocupat de sunetul generat, se recomandă utilizarea AF unic. • Când se selectează opţiunea film HS în Opţiuni film, setarea se fixează la AF unic. Selectaţi dacă se reduce sau nu zgomotul vântului la înregistrarea de filme. • Când se selectează opţiunea film HS în Opţiuni film, setarea se fixează la Dezactivată.

E 77

E 78

85


Redarea filmelor Selectaţi filmul dorit în modul redare (A 30) şi atingeţi R.

18s

• Filmele se pot recunoaşte după pictogramele opţiunilor pentru filme pe care le afişează. • Se redă filmul. • Pentru a regla volumul înainte de redare, atingeţi fila d şi atingeţi i.

0005.MOV 15/11/2011 15:30

Opţiuni film

Operaţiuni în timpul redării filmului Atingeţi monitorul în timpul redării pentru a afişa panoul de comandă în partea de jos a monitorului. Operaţiile descrise mai jos sunt disponibile prin atingerea pictogramelor de pe panou.

12s

Înregistrarea şi redarea filmelor

Pentru

Atingeţi

Reglarea volumului

Descriere

X

Atingeţi X pentru a ajusta volumul.

Derulare înapoi

O

Atingeţi lung O pentru a derula filmul înapoi.

Derulare înainte

P

Atingeţi lung P pentru a derula filmul înainte. Întrerupeţi redarea. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă.

Pauză

Încheiere

B

Q

S

U

Derulaţi înapoi filmul cu un cadru. Atingeţi lung U pentru derulare continuă înapoi cadru cu cadru.

V

Derulaţi înainte filmul cu un cadru. Atingeţi lung V pentru derulare continuă înainte cadru cu cadru.

R

Atingeţi R din centrul monitorului pentru a relua redarea.

G

Atingeţi G pentru a tăia porţiunile nedorite ale unui film şi a salva porţiunea dorită (editare film).

Opriţi redarea şi reveniţi la afişarea cadru întreg.

Notă privind redarea filmelor

Filmele înregistrate cu alt aparat foto decât COOLPIX S100 nu pot fi redate.

C 86

Ştergerea fişierelor filmelor

Consultaţi „Pasul 6 - Ştergerea fotografiilor nedorite” (A 32) pentru mai multe informaţii.


Setări generale pentru aparatul foto În acest capitol sunt descrise diversele setări care pot fi ajustate în meniul de setare z.

Fus orar şi dată

Setări monitor

Imprimare dată

Reducere vibraţii

Asistenţă AF

• Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru informaţii despre utilizarea meniurilor aparatului foto.

Setări generale pentru aparatul foto

Configurare Ecran de întâmpinare

87


Setări generale pentru aparatul foto

Meniul de setare În meniul de setare se pot modifica următoarele opţiuni. Configurare Ecran de întâmpinare

Fus orar şi dată

Setări monitor

Imprimare dată

Reducere vibraţii

Asistenţă AF

• Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii. • Atingeţi B sau C pentru a derula în afişaj. Setări generale pentru aparatul foto

88

Opţiune

Descriere

A

c Ecran de întâmpinare

Vă permite să selectaţi fotografia afişată ca ecran de întâmpinare la pornirea aparatului foto. Selectaţi COOLPIX pentru a afişa sigla COOLPIX. Selectaţi Selectaţi o imagine pentru a utiliza ca ecran de întâmpinare o fotografie realizată cu aparatul foto.

E 79

d Fus orar şi dată

Vă permite să configuraţi setări pentru data şi ora aparatului foto. Setarea Fus orar vă permite să specificaţi fusul orar unde se utilizează în principal aparatul foto şi dacă se aplică sau nu ora de vară. Dacă selectaţi destinaţia călătoriei (x), aparatul foto calculează automat diferenţa orară dintre destinaţia călătoriei şi fusul orar al reşedinţei (w) şi salvează fotografiile utilizând data şi ora destinaţiei călătoriei.

E 80

e Setări monitor

Configuraţi setarea pentru afişarea informaţiilor, setarea pentru examinarea imaginilor şi luminozitatea monitorului.

E 83

f Imprimare dată

Vă permite să imprimaţi data şi ora fotografierii pe fotografii la momentul fotografierii. • Data şi ora fotografierii nu pot fi imprimate pe fotografii în următoarele situaţii: - Când se utilizează Sport, Muzeu, Iluminare fundal (cu opţiunea HDR setată la Activat), Panoramă, Portret animal de casă (cu opţiunea Continuu selectată) sau modul scenă Fotografiere 3D. - Când s-a selectat Activat pentru Ochi deschişi (A 52) în modul portret inteligent. - Când s-a selectat Continuă mare, Continuă mică sau BSS pentru setarea de fotografiere continuă (A 38). - Când se filmează.

E 84


Meniul de setare Opţiune

Descriere

A

E 85

h Asistenţă AF

Atunci când este setat la Automată, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A 2) se aprinde la fotografierea în zone întunecoase pentru a ajuta la focalizarea aparatului foto. • Dispozitivul de iluminare acoperă o distanţă de aproximativ 5 m. • Chiar dacă s-a selectat Automată, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă în funcţie de zona de focalizare sau de modul scenă selectat.

E 86

u Zoom digital

Dacă s-a setat Activat, atingerea j în poziţia de zoom optic maxim (A 27) declanşează caracteristica zoom digital.

E 86

i Setări sunet

Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi diverse sunete generate de aparatul foto.

E 87

k Oprire automată

Vă permite să setaţi timpul după care monitorul se dezactivează pentru economisirea de energie.

E 88

Vă permite să formataţi memoria internă (numai atunci când nu este introdus un card de memorie) sau cardul de memorie l/m Formatare (când este introdus un card de memorie). memorie/Formatare • Toate datele stocate în memoria internă sau pe cardul card de memorie se şterg la formatare şi nu mai pot fi restaurate. Înainte de a începe formatarea, transferaţi imaginile importante pe un computer şi salvaţi-le.

E 89

n Limba/ Language

Vă permite să modificaţi limba de afişare a aparatului foto.

E 90

H Setări TV

Ajustaţi setările pentru conectarea la televizor. • Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor printrun cablu audio/video şi nu se afişează nicio fotografie pe E 91 ecranul televizorului, setaţi Mod video la NTSC sau la PAL în funcţie de tipul de semnal compatibil cu televizorul. • Se pot configura setări HDMI.

Setări generale pentru aparatul foto

Vă permite să reduceţi neclaritatea imaginilor cauzată de tremuratul aparatului foto în timpul fotografierii. • Atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii, setaţi această caracteristică la g Reducere vibraţii Dezactivată. • Setarea curentă pentru reducerea vibraţiilor pentru funcţia de detectare a mişcării poate fi confirmată pe monitorul aparatului foto la fotografiere. Dacă se selectează Dezactivată, nu este afişată nicio pictogramă.

89


Meniul de setare Opţiune

Setări generale pentru aparatul foto

90

Descriere

A

V Încărcare de la computer

Dacă este setată la Automată, puteţi încărca acumulatorul aparatului foto conectând aparatul foto la un computer (dacă respectivul computer poate furniza energie electrică). • La încărcarea de la computer, bateria necesită mai mult timp pentru încărcare decât atunci când se utilizează adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P. În plus, la încărcarea de la computer şi la transferarea fotografiilor pe computer, încărcarea acumulatorului durează mai mult.

E 92

d Avertizare clipire

Imediat după fotografierea utilizând detectarea feţelor (A 65) (cu excepţia cazului când se utilizează modul portret inteligent), dacă aparatul foto detectează un subiect cu ochii închişi, se afişează mesajul A clipit cineva?, permiţându-vă să verificaţi fotografia.

E 93

C Opţiuni afişare secvenţă

Vă permite selectaţi dacă se afişează numai imaginea importantă pentru o secvenţă de fotografii realizate continuu sau se afişează secvenţa sub formă de fotografii individuale.

E 94

p Resetare totală

Vă permite să resetaţi setările aparatului foto la valorile implicite. • Anumite setări, cum ar fi Fus orar şi dată şi Limba/ Language, nu pot fi resetate.

E 95

r Versiune firmware

Vizualizaţi versiunea de firmware curentă a aparatului foto.

E 97


E

Secţiunea de referinţă

Secţiunea de referinţă furnizează informaţii detaliate şi sugestii privind utilizarea aparatului foto.

Fotografiere Utilizarea opţiunii Desenează ........................................................................................ E 2 Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare) ............................................ E 3 Utilizarea caracteristicii Asistenţă panoramă ........................................................... E 6 Realizarea de fotografii 3D ............................................................................................. E 8

Redare

Filme Înregistrarea filmelor cu redare încetinită sau redare rapidă (film HS) .........E 44 Editarea filmelor ...............................................................................................................E 47

Meniuri Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat)) ........................................E 49 Meniul pentru portret inteligent ................................................................................E 61 Meniul de redare ..............................................................................................................E 62 Meniul pentru filme ........................................................................................................E 75 Meniul de setare ...............................................................................................................E 79

Informaţii suplimentare Nume de fişiere şi de dosare ........................................................................................E 98 Accesorii opţionale ..........................................................................................................E 99 Mesaje de eroare ........................................................................................................... E 100

E1

Secţiunea de referinţă

Mod fotografii favorite ...................................................................................................E 10 Modul sortare automată ...............................................................................................E 14 Modul Listare după dată ...............................................................................................E 16 Redarea şi ştergerea fotografiilor realizate prin fotografiere continuă (secvenţă) .................................................................................................................................................E 17 Editarea fotografiilor (imagini statice) ......................................................................E 20 Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor) ...........E 35 Conectarea aparatului foto la o imprimantă .........................................................E 38


Secţiunea de referinţă

Utilizarea opţiunii Desenează Scrieţi o notă sau desenaţi pe ecranul tactil şi salvaţi textul sau desenul ca imagine. Imaginea se salvează la o setare a modului imagine de l (640 × 480).

1

Setaţi modul de fotografiere la Desenează. • Consultaţi „Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă)” (A 40) pentru informaţii despre setarea modului de fotografiere la Desenează.

2

Scrieţi o notă sau faceţi un desen.

Creion

• Atingeţi I (creion) pentru a scrie text sau desena fotografii (E 23). • Atingeţi J (radieră) pentru a şterge text sau fotografii (E 23). • Atingeţi n pentru a afişa fotografia în modul redare cadru întreg şi atingeţi n din nou pentru a mări fotografia afişată de 3× ori. Atingeţi A, D, B sau C pentru a modifica porţiunea de fotografie vizibilă pe monitor. Atingeţi o pentru a se reveni la dimensiunea de afişare originală.

3

Atingeţi I.

Creion

Secţiunea de referinţă

• Atingeţi J înainte de a atinge I pentru a anula ultima operaţie aplicată utilizând creionul sau radiera (pot fi anulate numai ultimele cinci operaţii).

4

Atingeţi Da. • Se salvează nota. • Dacă atingeţi Nu, afişajul monitorului revine la ecranul anterior.

Doriţi să salvaţi?

Da

5

Nu

Atingeţi H. • Se iese din modul desenare scenă şi afişajul monitorului revine la meniul de selecţie a modului de fotografiere. • Dacă atingeţi H atunci când o desenare nu a fost salvată, se afişează un dialog de confirmare. Atingeţi Da pentru a ieşi fără a salva desenul.

E2


Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare) Fotografierea cu panoramă simplă

1

Atingeţi fila d în modul scenă Panoramă.

1290

• Consultaţi „Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă)” (A 40) pentru informaţii despre setarea modului de fotografiere la Panoramă.

2

Atingeţi p, apoi V. • Selectaţi raza de fotografiere între C Normal (180°) (setarea implicită) şi B Larg (360°). Consultaţi „Modificarea razei de fotografiere” (E 4) pentru mai multe informaţii.

3

• • • • •

4

1290

Poziţia zoomului este fixată la unghi larg maxim. Pe monitor se afişează o reţea. MENU 0.0 Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Se poate seta compensarea expunerii (A 59). Dacă nu se poate seta focalizarea şi expunerea pe subiectul principal, încercaţi să focalizaţi pe alt subiect poziţionat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul în cauză (A 39).

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt şi apoi ridicaţi degetul de pe butonul de declanşare. • Se afişează I pentru a se indica direcţia de mişcare a aparatului foto.

E3

Secţiunea de referinţă

Încadraţi prima extremitate a scenei panoramice şi apoi apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru focalizare.

Panoramă


Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare)

5

Mişcaţi aparatul foto lent şi drept într-una dintre cele patru direcţii şi începeţi să fotografiaţi. • Atunci când aparatul foto detectează direcţia de mişcare, începe fotografierea. • Se afişează un ghid care indică poziţia curentă de fotografiere. • Atunci când ghidul poziţiei de fotografiere ajunge la margine, fotografierea se termină.

Ghid

Exemplu de mişcare a aparatului foto

Secţiunea de referinţă

• Operatorul, fără a-şi schimba poziţia, deplasează aparatul foto orizontal sau vertical, în formă de arc, astfel încât ghidajul să se deplaseze la un capăt la celălalt. • Fotografierea se opreşte dacă ghidajul nu ajunge la capăt în aproximativ 15 secunde (când este selectat C Normal (180°)) sau în aproximativ 30 de secunde (când este selectat B Larg (360°)) după începerea fotografierii.

B

Note privind fotografierea panoramă simplă

• Zona imaginii văzute în imaginea salvată va fi mai mică decât cea văzută pe monitor la momentul fotografierii. • Dacă aparatul foto este deplasat prea repede sau dacă tremură prea mult sau dacă subiectul este prea uniform (de exemplu ziduri sau întuneric), poate surveni o eroare. • Dacă fotografierea este oprită înainte ca aparatul foto să ajungă la mijlocul zonei panoramei, nu se salvează o fotografie panoramică. • Dacă se capturează mai mult de jumătate din raza panoramei, însă fotografierea se termină înainte de atingerea extremităţii razei, raza necapturată se înregistrează şi se afişează cu gri.

C

Modificarea razei de fotografiere

• Atunci când fotografiaţi cu panoramă simplă, atingeţi fila d, atingeţi A, apoi atingeţi C Normal (180°) sau B Larg (360°). • Atunci când aparatul foto este ţinut în poziţie orizontală în timpul fotografierii, dimensiunea imaginii (lăţime × înălţime) este următoarea: - Normal (180°): 3200 × 560 la mişcare pe orizontală, 1024 × 3200 la mişcare pe verticală - Larg (360°): 6400 × 560 la mişcare pe orizontală, 1024 × 6400 la mişcare pe verticală - Atunci când aparatul foto este ţinut în poziţie verticală în timpul fotografierii, se inversează direcţia şi lăţimea şi înălţimea.

E4


Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare)

Redarea fotografiilor realizate cu panoramă simplă (redare prin derulare) În cazul în care comutaţi la modul de redare (A 30) şi afişaţi o fotografie realizată utilizând panorama simplă în redarea în cadru întreg, se afişează R. Atingeţi R pentru a afişa latura mică a fotografiei utilizând întreg monitorul şi pentru a deplasa automat (derula) zona afişată.

4/

4

0004.JPG 15/11/2011 15:30

• Fotografia se derulează în direcţia utilizată la fotografiere.

Operaţiile listate mai jos se pot efectua utilizând ecranul tactil al aparatului foto. Operaţie Atingeţi monitorul pentru a întrerupe derularea.

Pauză

Încheiere

B

Derularea manuală

În timp ce redarea este întreruptă, glisaţi degetul pe monitor (A 4) pentru a derula fotografia afişată.

Reluarea derulării automate

În pauză, atingeţi monitorul pentru a relua derularea automată.

Atingeţi J.

Notă privind redarea prin derulare a panoramei simple

Este posibil ca aparatul foto COOLPIX S100 să nu poată derula sau să mărească fotografiile realizate cu panoramă simplă utilizând altă marcă sau alt model de aparat foto digital.

E5

Secţiunea de referinţă

Pentru


Utilizarea caracteristicii Asistenţă panoramă Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime. Când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto, setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată în meniul de setare (A 88).

1

Atingeţi fila d în modul scenă Panoramă.

1290

• Consultaţi „Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă)” (A 40) pentru informaţii despre setarea modului de fotografiere la Panoramă.

2

Atingeţi p, apoi U. • Se afişează pictogramele de direcţie a panoramei pentru a se indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

Secţiunea de referinţă

3

Atingeţi o pictogramă de direcţie.

Panoramă

1290

• Selectaţi direcţia în care fotografia va fi unită în panorama completă; dreapta (D), stânga (C), sus (A) sau jos (B). • Poate fi selectată altă direcţie atingând o altă pictogramă de direcţie a panoramei. • Modificaţi setările de fotografiere (A 37) înainte de efectuarea primei fotografii la pasul următor.

4

Încadraţi prima porţiune a scenei panoramice şi faceţi prima fotografie. • O treime din fotografie va fi afişată transparent.

E6

1290


Utilizarea caracteristicii Asistenţă panoramă

5

Faceţi următoarea fotografie. • Încadraţi următoarea fotografie în aşa fel încât o treime din cadru să se suprapună peste fotografia anterioară. • Repetaţi acest proces până când realizaţi numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena.

6

Atingeţi H când aţi terminat fotografierea. • Aparatul foto revine la pasul 3.

B

Note privind caracteristica Asistenţă panoramă

C

Indicatorul R

În modul scenă Asistenţă panoramă, expunerea, balansul de alb şi focalizarea tuturor fotografiilor dintr-o panoramă sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. Când prima fotografie este realizată, R este afişat pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea sunt blocate.

C

Crearea de panorame cu Panorama Maker 5

• Transferaţi o serie de fotografii efectuate utilizând modul scenă Asistenţă panoramă pe un computer (A 78) şi creaţi o singură fotografie panoramică utilizând Panorama Maker 5. • Panorama Maker 5 poate fi instalat pe un computer care utilizează CD-ul cu ViewNX 2 Installer inclus (A 76). • După finalizarea instalării, urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a porni programul Panorama Maker 5. Windows Selectaţi meniul Start (Pornire) > All Programs (Toate programele) > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5. Mac OS X Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Panorama Maker 5, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în programul Panorama Maker 5.

C

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E7

Secţiunea de referinţă

• Înainte de a elibera declanşatorul pentru prima fotografiere, aplicaţi setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensarea expunerii. Setările de fotografiere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Setările Mod imagine (A 62) şi Fotografiere la atingere (E 49) nu pot fi modificate şi fotografiile nu pot fi mărite/micşorate sau şterse până la finalizarea seriei. • Seria pentru panoramă este finalizată dacă aparatul foto intră în modul veghe cu ajutorul funcţiei de oprire automată (E 88) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.


Realizarea de fotografii 3D Aparatul foto face câte o fotografie pentru fiecare ochi pentru a simula o imagine tridimensională pe un televizor sau monitor compatibil 3D. • Două imagini capturate sunt salvate ca o fotografie 3D (fişier MPO), constând în imagini pentru ochiul stâng şi pentru ochiul drept. Prima imagine (imaginea pentru ochiul stâng) este salvată şi ca fişier JPEG. • Fotografiile realizate în acest mod se salvează la o dimensiune a imaginii de n (1920 × 1080).

1

Setaţi modul de fotografiere la Fotografiere 3D. • Consultaţi „Modul scenă (fotografiere adecvată la scenă)” (A 40) pentru informaţii despre setarea modului de fotografiere la Fotografiere 3D.

2

Încadraţi subiectul şi eliberaţi declanşatorul.

1290

Secţiunea de referinţă

• Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcţia de declanşare la atingere sau de funcţia AF/AE la atingere (A 38). • Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt blocate după prima fotografie, iar pe monitor se afişează R. • Când prima fotografie este efectuată, un ghid transparent este afişat în cadru pentru efectuarea celei de-a doua fotografii.

3

Mişcaţi aparatul foto orizontal spre dreapta până când ghidul este aliniat cu subiectul. • Pentru a anula fotografierea, atingeţi H.

4

Aşteptaţi ca aparatul foto să acţioneze declanşatorul cu subiectul aliniat cu ghidajul. • Aparatul foto efectuează automat a doua fotografie când detectează alinierea subiectului cu ghidul. • Fotografierea este anulată dacă subiectul nu este aliniat cu ghidul în termen de zece secunde.

E8


Realizarea de fotografii 3D

Conectarea aparatului COOLPIX S100 la un televizor sau monitor pentru redarea fotografiilor 3D. • Fotografiile 3D efectuate cu aceste aparat foto pot fi redate în format 3D numai pe un televizor sau monitor compatibil 3D. • Fotografiile 3D nu pot fi redate în format 3D pe monitorul aparatului foto. Numai imaginea pentru ochiul stâng a unei fotografii 3D este afişată în timpul redării.

1

Setaţi Ieşire 3D HDMI (E 91) la Activată (setarea implicită) în Setări TV din meniul de setare (A 88).

2

Conectaţi aparatul foto la un televizor sau monitor 3D folosind un cablu HDMI compatibil 3D (E 35). • Pentru detalii despre setările necesare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu televizorul sau monitorul.

3

Setaţi modul redare la Redare 3D (A 70).

B

Atenţionare privind vizualizarea fotografiilor 3D

• Pentru a reda fotografii 3D în format 3D pe un televizor sau monitor compatibil 3D printr-o conexiune HDMI, este nevoie de un cablu HDMI compatibil 3D. • Setaţi HDMI (E 91) în Setări TV din meniul de setare (A 88) la Automat (setare implicită) sau 1080i. Dacă selectaţi 480p sau 720p, nu se pot reda imaginile în 3D şi nu se poate selecta Redare 3D (A 70). • Atunci când vizualizaţi fotografii 3D pe un televizor sau un monitor compatibil 3D un timp mai îndelungat, puteţi resimţi disconfort, de exemplu oboseală a ochilor sau greaţă. Citiţi cu atenţie documentaţia furnizată împreună cu televizorul sau cu monitorul pentru a asigura o utilizare adecvată.

C

Realizarea de fotografii 3D

• Subiecţii în mişcare nu sunt adecvaţi fotografierii 3D. Recomandăm fotografierea subiecţilor nemişcaţi. • Fotografiile creează un efect 3D mai puţin pronunţat pe măsură ce creşte distanţa dintre aparatul foto şi fundal. • Fotografiile pot crea un efect 3D mai puţin pronunţat dacă subiectul este întunecat sau dacă cea de a doua fotografie nu este aliniată precis. • Atunci când fotografiaţi cu un raport de zoom mare, evitaţi tremuratul aparatului foto. • Fotografiile făcute în condiţii de iluminare redusă pot avea un aspect granulat şi cu zgomot. • Unghiul de câmp (adică zona vizibilă în cadru) care se vede în fotografia salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor la momentul fotografierii. • Dacă aparatul foto nu efectuează a doua fotografie şi anulează fotografierea chiar şi atunci când aliniaţi ghidul cu subiectul, încercaţi să fotografiaţi cu butonul declanşare sau declanşarea la atingere.

E9

Secţiunea de referinţă

• Numai fotografiile 3D sunt redate şi transmise. • Zoomul redare nu este posibil. • Fotografiile 3D sunt transmise (redate) în format 3D chiar şi atunci când modul Redare 3D nu este selectat. Cu toate acestea, poate dura ceva timp pentru afişarea fotografiilor când se comută între fotografii 3D şi non-3D.


Mod fotografii favorite Puteţi sorta fotografiile favorite în nouă albume (această opţiune nu este disponibilă pentru filme). După ce sunt adăugate, puteţi opta pentru redarea numai a fotografiilor favorite selectând modul fotografii favorite (A 71). • Clasificarea albumelor după temă sau după tipul de subiect simplifică găsirea unei fotografii anume. • O fotografie poate fi adăugată în mai multe albume. • La fiecare album pot fi adăugate până la 200 de fotografii.

Adăugarea fotografiilor la albume

1

Afişaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg şi atingeţi fila d.

4/

4

• Nu pot fi adăugate fotografii la albume în modul fotografii favorite. 0004.JPG 15/11/2011 15:30

Secţiunea de referinţă

2

Atingeţi h. • Se afişează ecranul Fotografii favorite.

3

Atingeţi albumul dorit. • Fotografia este adăugată la albumul selectat şi afişajul monitorului revine la ecranul Fotografii favorite. • Puteţi adăuga în mod repetat aceeaşi fotografie la alte albume prin atingerea albumelor respective. • Glisaţi fotografia curentă pentru a schimba fotografia de adăugat. • Atingeţi J pentru a termina adăugarea de fotografii.

E10

Fotografii favorite

01

02

03

04

06

07

08

09

05


Mod fotografii favorite

Vizualizarea fotografiilor dintr-un album Dacă atingeţi h Fotografii favorite utilizând Fotografii favorite procedura descrisă în „Comutarea între modurile 01 02 03 de redare” (A 71), se afişează ecranul de selectare a albumului. 04 05 06 Atingeţi un album pentru a reda numai 07 08 09 fotografiile adăugate la albumul respectiv. • Dacă atingeţi K în ecranul Selectare album, puteţi schimba pictogramele albumelor (culoarea şi forma lor) (E 13). • Dacă atingeţi fila d în modul redare cadru întreg sau redare miniaturi, puteţi selecta opţiunile de redare (A 73).

Secţiunea de referinţă

B

Note privind ştergerea fotografiilor în modul fotografii favorite

• Când adăugaţi fotografii la albume, acestea nu sunt copiate fizic în albume sau mutate din dosarul în care au fost înregistrate iniţial. La albume sunt adăugate numai numele de fişier ale fotografiilor. În modul fotografii favorite se redau fotografiile care corespund numelor de fişiere din albumul specificat. • Ştergerea unei fotografii în modul fotografii favorite are ca efect nu numai ştergerea fotografiei din album, ci şi ştergerea definitivă a fişierului fotografiei din memoria internă sau de pe cardul de memorie. • Consultaţi „Eliminarea fotografiilor din albume” (E 12) pentru mai multe informaţii.

E11


Mod fotografii favorite

Eliminarea fotografiilor din albume

1

Selectaţi şi redaţi albumul care conţine fotografia pe care doriţi să o eliminaţi (E 11).

2

Afişaţi fotografia pe care doriţi să o eliminaţi, atingeţi fila d, apoi atingeţi h.

3

Atunci când se afişează ecranul Eliminare fotografii favorite, atingeţi Da pentru a elimina fotografia din album.

Eliminaţi fotografiile selectate din fotografiile favorite?

• Pentru a ieşi fără a elimina fotografia, atingeţi Nu. Da

Secţiunea de referinţă

E12

Nu


Mod fotografii favorite

Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor Culoarea şi forma pictogramei asociate unui album poate fi schimbată pentru a reflecta tema fotografiilor incluse în album.

1

În ecranul Selectare album (E 11), atingeţi K. • Se afişează ecranul de selectare a pictogramelor de album şi a culorilor pentru pictogramele respective.

2

Atingeţi pictograma dorită, atingeţi sau glisaţi cursorul pentru a selecta culoarea pictogramei şi atingeţi I. • Se afişează ecranul Selectare album.

02

03

04

05

06

07

08

09

Alegere pictogramă 01

02

03

04

05

06

07

08

09

Atingeţi albumul dorit. • Pictograma se modifică. • Pentru a selecta din nou o pictogramă şi culoarea acestei, atingeţi J înainte de a atinge albumul.

B

01

Alegere pictogramă 01

02

03

04

05

06

07

08

09

Secţiunea de referinţă

3

Fotografii favorite

Note privind pictogramele pentru albume

Alegeţi pictograme pentru albume separat pentru memoria internă şi pentru fiecare card de memorie utilizat. • Pentru a schimba pictograma unui album care conţine fotografii stocate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Setările implicite pentru pictograme sunt numere.

E13


Modul sortare automată Fotografiile sunt sortate automat în categorii, de Sortare automată exemplu portrete, peisaje şi filme. Dacă atingeţi F Sortare automată utilizând procedura descrisă în „Comutarea între modurile de redare” (A 71), se afişează ecranul de selectare a categoriei. Atingeţi o categorie pentru Alte scene a reda fotografii din categoria selectată. • Dacă atingeţi fila d în modul redare cadru întreg sau redare miniaturi, puteţi selecta opţiunile de redare (A 73).

Categoriile modului sortare automată Categorie

Descriere

Secţiunea de referinţă

Z Zâmbet

Fotografii realizate în modul portret inteligent (A 50) cu opţiunea cronometru zâmbet setată la Activat.

D

Portrete

Fotografii realizate în modul A (automat) (A 37) cu detectarea feţelor. Fotografii realizate în modurile scenă Portret*, Portret de noapte*, Petrecere/Interior şi Iluminare fundal* (A 40). Fotografii realizate în modul portret inteligent (A 52) cu opţiunea cronometru zâmbet setată la Dezactivat.

u

Mâncare

Fotografii realizate în modul scenă Mâncare (A 40).

U Peisaj

Fotografii realizate în modul scenă Peisaj* (A 40).

V Crepuscul/Răsărit

Fotografii realizate în modurile scenă Peisaj noapte*, Apus, Crepuscul/Răsărit şi Foc de artificii (A 40).

D Primplanuri

Fotografiile realizate în modul A (automat) cu setarea modului macro (A 58). Fotografii realizate în modul scenă Primplan* (A 40).

O

Portret animal de casă

Fotografii realizate în modul scenă Portret animal de casă (A 48).

D Film

Filme (A 82). Filme create cu funcţia de editare a filmelor (E 47).

X Copii retuşate

Copii create utilizând funcţiile de editare (A 73).

W Alte scene

Toate celelalte fotografii care nu pot fi definite după categoriile descrise mai sus.

* Fotografiile realizate în modul G (automat facil) (A 36) sunt, de asemenea, sortate în categoriile adecvate.

E14


Modul sortare automată

B

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată pot fi sortate în fiecare categorie până la 999 de fotografii. Dacă într-o anumită categorie au fost sortate deja 999 de fotografii sau filme, în această categorie nu mai pot fi sortate fotografii sau filme noi; de asemenea, acestea nu mai pot fi afişate în modul sortare automată. Afişaţi fotografiile sau filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie în modul de redare normal (A 30) sau în modul de listare după dată (E 16). • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie sau invers nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S100 nu pot fi afişate în modul sortare automată.

Secţiunea de referinţă

E15


Modul Listare după dată Dacă atingeţi C Listare după dată utilizând 2011/11 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat procedura descrisă în „Comutarea între modurile 1 2 3 4 5 de redare” (A 71), se afişează ecranul de 8 6 7 9 10 11 12 selectare a datei de fotografiere. Atingeţi o dată 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 pentru a se reda fotografiile realizate la data 27 28 29 30 selectată. Pentru a schimba luna afişată, atingeţi C sau D. • Fotografiile sunt afişate în ordinea în care sunt realizate la data selectată. • Dacă atingeţi fila d în modul redare cadru întreg sau redare miniaturi, puteţi selecta opţiunile de redare (A 73).

Secţiunea de referinţă

B

Note privind modul listare după dată

• În modul de listare după dată pot fi afişate cel mult 9.000 dintre cele mai recente fotografii înregistrate. • Fotografiile realizate înainte de setarea datei şi a orei sunt recunoscute ca fiind realizate pe „01/01/2011”.

E16


Redarea şi ştergerea fotografiilor realizate prin fotografiere continuă (secvenţă) Redarea fotografiilor dintr-o secvenţă Fiecare serie de fotografii realizate cu următoarele setări se salvează într-o secvenţă. • Mod A (automat) (A 37) cu setarea Continuă mare sau Continuă mică selectată pentru setarea continuă (E 57). • Mod scenă Sport sau Portret animal de casă (cu setarea Continuu selectată) (A 40). În mod implicit, se afişează numai prima fotografie 1/ 5 pentru o secvenţă (imagine importantă) pentru a reprezenta fotografiile din secvenţă în modul redare cadru întreg sau în modul redare miniaturi (A 30). • Când este afişată numai imaginea importantă 0004.JPG pentru o secvenţă, fotografiile nu pot fi mărite. 15/11/2011 15:30

Secţiunea de referinţă

Când este afişată numai imaginea importantă 1/ 5 pentru o secvenţă, atingeţi R pentru a afişa individual fiecare fotografie dintr-o secvenţă. • Pentru a afişa fotografia anterioară sau cea următoare, glisaţi fotografia curentă spre dreapta 0004.JPG sau spre stânga. 15/11/2011 15:30 • Pentru a reveni la afişarea fotografiei importante, atingeţi J. • Pentru a afişa fotografiile dintr-o secvenţă ca miniaturi, setaţi Opţiuni afişare secvenţă la Imagini individuale în meniul de setare (E 94).

E17


Redarea şi ştergerea fotografiilor realizate prin fotografiere continuă (secvenţă)

B

Notă privind secvenţa

Fotografiile realizate continuu cu alte aparate foto decât COOLPIX S100 nu pot fi afişate ca secvenţă.

C

Opţiuni afişare secvenţă

Selectaţi Opţiuni afişare secvenţă (E 94) în meniul de setare pentru a seta afişarea tuturor secvenţelor utilizând fotografiile importante sau ca fotografii individuale.

C

Schimbarea imaginii importante a unei secvenţe

Imaginea importantă a unei secvenţe poate fi schimbată utilizând Alegere imagine importantă (E 74) din meniul redare.

C

Opţiuni din meniul de redare disponibile la utilizarea unei secvenţe

Dacă atingeţi fila d, pentru fotografiile din secvenţă sunt disponibile următoarele operaţiuni din meniu. • • • • • 1

Secţiunea de referinţă

2

Fotografii favorite1 (E 10) Ştergere (E 19) Prezentare diapozitive (E 62) Protejare1 (E 64) Ordine imprimare1 (E 66)

• • • • •

Desenare2 (E 22) Retuşare2 (E 20) Notă vocală2 (E 71) Copiere1 (E 73) Alegere imagine importantă2 (E 74)

Dacă atingeţi fila d în timpul ce este afişată numai o imagine importantă, se pot aplica aceleaşi setări tuturor imaginilor din acea secvenţă. Atingeţi fila d după afişarea fotografiilor individuale pentru a aplica setările pentru fiecare fotografie afişată. Această operaţie nu este disponibilă atunci când este afişată numai o imagine importantă. Afişaţi individual fotografiile din secvenţă şi apoi atingeţi fila d.

C

Setarea catalogărilor pentru o secvenţă de fotografii

• Dacă se aplică o catalogare (A 72) unei imagini importante atunci când aceasta este afişată pentru o secvenţă de imagini, catalogarea se aplică şi tuturor celorlalte imagini din secvenţă. • Dacă imaginile dintr-o secvenţă au propria lor catalogare, ele sunt afişate individual atunci când se redau imaginile după catalogare, chiar şi atunci când se afişează numai imaginea importantă pentru secvenţă.

E18


Redarea şi ştergerea fotografiilor realizate prin fotografiere continuă (secvenţă)

Ştergerea fotografiilor dintr-o secvenţă

Secţiunea de referinţă

Dacă se setează Opţiuni afişare secvenţă (E 94) din meniul de setare la Numai imag. importantă, fotografiile de şters variază conform descrierii de mai jos. Pentru a afişa ecranul pentru selectarea metodei de ştergere, atingeţi fila d (A 12). apoi c. • Dacă sunt afişate numai imaginile importante pentru secvenţe atunci când este atinsă fila d: - Imagine curentă: dacă se selectează o imaginile importantă, se şterg toate fotografiile din secvenţa respectivă. - Ştergere imagini selectate: dacă se selectează o fotografie importantă în ecranul fotografiilor selectate pentru ştergere (A 33), se şterg toate fotografiile din secvenţă. - Toate imaginile: se şterg toate fotografiile, inclusiv secvenţa reprezentată de imaginea importantă afişată curent. • Dacă se atinge R pentru afişarea fiecărei fotografii individuale din secvenţă înainte de atingerea filei d: metodele de ştergere se modifică după cum urmează. - Ştergere imagine curentă: se şterge fotografia afişată curent. - Ştergere imagini selectate: dacă se selectează mai multe fotografii din secvenţă în ecranul fotografiilor selectate pentru ştergere (A 33), se şterg fotografiile selectate. - Ştergere întreaga secvenţă: se şterg toate fotografiile din secvenţă, inclusiv fotografia afişată curent.

E19


Editarea fotografiilor (imagini statice) Funcţii de editare Folosiţi COOLPIX S100 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (E 98). Sunt disponibile funcţiile de editare descrise mai jos. Funcţie de editare Desenare (E 22) Retuşare rapidă (E 25) D-Lighting (E 26) Extindere (E 27) Control perspectivă (E 28)

Efecte filtre (E 29)

Secţiunea de referinţă

Retuşare cosmetică (E 31) Imagine mică (E 33) Tăiere (E 34)

Descriere Desenaţi pe fotografii sau adăugaţi decoraţii la fotografii. Creaţi cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Creaţi o copie a imaginii curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale imaginii luminate. Extindeţi imaginea curentă pe orizontală pentru ca subiectul să apară mai îngust sau mai lat. Reglaţi perspectiva în fotografia realizată folosind orientarea peisaj. Aplicaţi un control al perspectivei similar cu cel disponibil pentru obiectivele mobile. Această funcţie este potrivită pentru clădiri şi fotografiile de arhitectură. Aplicaţi o diversitate de efecte utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Opţiuni culoare, Soft, Color selectiv, Filtru stea, Ochi de peste şi Efect de miniaturizare. Atenuaţi tonalitatea pentru pielea feţei şi faceţi figurile mai mici, cu ochi mai mari. Creaţi copii de dimensiuni mici ale imaginilor potrivite pentru folosirea ca ataşamente de e-mail. Tăiaţi o porţiune din fotografie. Utilizaţi această funcţie pentru a mări un subiect sau pentru a aranja o compoziţie.

Consultaţi pagina E 70 mai multe informaţii despre funcţia de rotire a imaginilor.

B

Note privind editarea fotografiilor

• Funcţiile de editare ale aparatului foto COOLPIX S100 nu pot fi utilizate pentru fotografii realizate cu altă marcă sau model de aparat foto digital şi pentru fotografiile realizate cu Fotografiere 3D (A 49). • Fotografiile realizate cu Panoramă simplă (A 47) nu pot fi editate. Totuşi, aceste fotografii pot fi rotite (E 70). • Dacă nicio faţă nu a fost detectată într-o fotografie, nu se pot crea copii folosind funcţia de retuşare cosmetică (E 31). • Este posibil să nu se afişeze corespunzător copiile editate create cu aparatul foto COOLPIX S100 pe o altă marcă sau pe alt model de aparat foto digital. De asemenea, este posibil ca transferul acestora pe un computer utilizând un alt model sau altă marcă de aparat foto digital să nu se poată realiza. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Pentru fotografiile create în modul scenă Desenează (A 46) se pot utiliza numai funcţiile de desenare, de imagine mică şi de decupare. • Pentru a edita o fotografie individuală dintr-o secvenţă de fotografii (E 17) atunci când se afişează numai fotografia importantă, efectuaţi una dintre procedurile descrise mai jos: - Atingeţi R pentru a afişa secvenţa de fotografii ca fotografii individuale şi selectaţi o fotografie din secvenţă. - Setaţi Opţiuni afişare secvenţă (E 94) din meniul de setare la Imagini individuale pentru a afişa secvenţa ca fotografii individuale şi selectaţi o fotografie.

E20


Editarea fotografiilor (imagini statice)

C

Restricţii privind editarea fotografiilor

Dacă o copie editată este modificată suplimentar cu altă funcţie de editare, verificaţi următoarele restricţii. Funcţie de editare utilizată

Funcţie de editare de utilizat

Desenare

Pot fi adăugate funcţiile de desenare, de imagine mică sau de tăiere.

Retuşare rapidă D-Lighting Extindere Control perspectivă Efecte filtre

Pot fi folosite funcţiile de desenare, de imagine mică, de retuşare cosmetică şi de tăiere.

Retuşare cosmetică

Poate fi folosită şi o altă funcţie de editare decât funcţia de retuşare cosmetică.

Imagine mică

Nu poate fi folosită altă funcţie de editare.

Tăiere

Nu pot fi folosite alte funcţii de editare, cu excepţia funcţiei de desenare, care poate fi aplicată copiilor tăiate salvate la o dimensiune a imaginii de n (1920 × 1080) sau mai mare.

C

Fotografii originale şi fotografii editate

• Copiile create cu funcţii de editare nu sunt şterse dacă imaginile originale sunt şterse. Imaginile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setarea pentru catalogare (A 72), setările de protecţie (E 64) şi marcajele de imprimare (E 66) ale fotografiilor originale nu sunt aplicate copiilor editate.

Secţiunea de referinţă

• Copiile create cu funcţii de editare altele decât funcţia de desenare nu mai pot fi editate cu aceeaşi funcţie de editare folosită la crearea lor. • Atunci când combinaţi funcţia de imagine mică sau funcţia de tăiere cu altă funcţie de editare, utilizaţi funcţiile de copiere şi de tăiere după aplicarea altor funcţii de editare. • Efectele de retuşare, precum efectul de estompare a pielii oferit de funcţia de retuşare fascinantă, pot fi aplicate imaginilor realizate cu funcţia de estompare a pielii (A 52).

E21


Editarea fotografiilor (imagini statice)

U Desenare Desenaţi pe fotografii sau decoraţi-le. De asemenea, se poate adăuga decoraţia dată fotografiere. Copiile colorate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi U.

2

Utilizaţi instrumentele I, J, K şi L pentru a colora fotografii.

Secţiunea de referinţă

• Pentru mai multe informaţii privind utilizarea fiecărui instrument, consultaţi „Utilizarea instrumentelor de desenare” (E 23). • Atingeţi n pentru a afişa fotografia în modul redare cadru întreg şi atingeţi n din nou pentru a mări imaginea afişată de 3× ori. Atingeţi A, D, B sau C pentru a modifica porţiunea de fotografie vizibilă pe monitor. Pentru a reveni la dimensiunea iniţială de afişare, atingeţi o. • Atingeţi J pentru a anula ultima operaţie aplicată utilizând creionul, radiera sau instrumentul de decorare (pot fi anulate maximum cinci operaţii).

3

E22

Atingeţi I.

Anulare Creion

Ramă Decoraţie Radieră Creion

Creion


Editarea fotografiilor (imagini statice)

4

Atingeţi Da. Doriţi să salvaţi? • Este creată o copie nouă, colorată. • Copiile create cu fotografii realizate la o setare Mod imagine (A 62) de l 4608×2592 se salvează cu dimensiunea imaginii n (1920 × 1080). Copiile create cu fotografii realizate la o Da Nu setare pentru modul imagine de M 2048×1536 sau mai mari se salvează cu dimensiunea imaginii g (2048 × 1536). Copiile create cu fotografii realizate la o setare pentru modul imagine de N 1024×768 şi O 640×480 se salvează cu dimensiunea imaginii l (640 × 480). • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia de colorare pot fi recunoscute după pictograma d afişată în modul redare.

Utilizarea instrumentelor de desenare

Creion

Culoare creion

Ştergerea culorilor adăugate cu instrumente de desenare Atingeţi J pentru a şterge adăugările efectuate pe fotografii utilizând instrumentul de desenare sau pe cel de decorare. Puteţi modifica dimensiunea radierei utilizând paleta. Pentru a ascunde paleta, atingeţi J sau fotografia. • Atingeţi cursorul de dimensiune a radierei pentru a selecta dimensiunea radierei.

Grosime creion

Secţiunea de referinţă

Scrierea şi desenarea pe fotografii Atingeţi I pentru a scrie sau a desena pe fotografii. Puteţi modifica culoarea şi intensitatea creionului utilizând paleta. Pentru a ascunde paleta, atingeţi I sau fotografia. • Atingeţi sau glisaţi cursorul de culoare a creionului pentru a selecta culoarea creionului. • Atingeţi cursorul de grosime a creionului pentru a selecta grosimea creionului.

Radieră

Dimensiune radieră

E23


Editarea fotografiilor (imagini statice) Adăugarea de decoraţii Atingeţi K pentru a adăuga o decoraţie. Puteţi modifica tipul decoraţiei utilizând paleta. Pentru a ascunde paleta, atingeţi K sau fotografia. • Atingeţi pictograma unui tip de decoraţie pentru a selecta tipul. • Atingeţi cursorul de dimensiune a decoraţiei pentru a selecta dimensiunea decoraţiei. Când se selectează f pentru tipul de decoraţie, atingeţi cursorul pentru a alege f (zi, lună, an) sau S (zi, lună, an, oră).

Tipul de decoraţie

Adăugarea unei rame Atingeţi L pentru a adăuga un cadru în jurul fotografiei. • Atingeţi C sau D pentru a selecta cadrul. Se afişează pe rând fiecare dintre cele şapte tipuri diferite de cadre.

Decoraţie

Dimensiunea decoraţiei

Ramă

Secţiunea de referinţă

B

Note privind decoraţia dată fotografiere

• Atunci când decoraţia dată fotografiere este adăugată la fotografiile efectuate cu o setare Mod imagine (A 62) de O 640×480, este posibil ca data fotografierii să fie dificil de citit. Fixaţi setarea Mod imagine la valoarea N 1024×768 sau mai mare. • Data adăugată cu decoraţia dată fotografiere utilizează formatul selectat în Format dată din Fus orar şi dată (E 80) din meniul de setare. • Data adăugată cu decoraţia dată fotografiere este data la care a fost realizată fotografia. Data adăugată cu decoraţia dată fotografiere nu poate fi schimbată.

C

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E24


Editarea fotografiilor (imagini statice)

k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Retuşarea rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create cu funcţia de retuşare rapidă sunt stocate ca fişiere separate.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

2

Atingeţi k.

Retuşare rapidă

• Se afişează ecranul de selectare a gradului de îmbunătăţire.

Alegeţi gradul de îmbunătăţire şi atingeţi I.

4

Atingeţi Da. • Este creată o copie nouă, retuşată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia de retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma s afişată în modul redare.

C

Secţiunea de referinţă

3

Retuşare rapidă

Doriţi să salvaţi?

Da

Nu

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E25


Editarea fotografiilor (imagini statice)

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului D-Lighting se poate utiliza pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale imaginii. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

2

Atingeţi I.

D-Lighting

• Versiunea originală va fi afişată în partea stângă, iar versiunea editată va fi afişată în partea dreaptă.

Secţiunea de referinţă

3

Atingeţi I.

4

Atingeţi Da. • Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

C

D-Lighting

Doriţi să salvaţi?

Da

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E26

Nu


Editarea fotografiilor (imagini statice)

P Extindere: extinderea fotografiilor Extindeţi imaginile pe orizontală. Copiile extinse sunt salvate ca fişiere separate.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

Atingeţi P.

3

Atingeţi sau glisaţi cursorul pentru a ajusta efectele de extindere.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Da. • Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia de extindere pot fi recunoscute după pictograma r afişată în modul redare.

C

Extindere

Extindere

Secţiunea de referinţă

2

Extindere

Doriţi să salvaţi?

Da

Nu

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E27


Editarea fotografiilor (imagini statice)

O Control perspectivă: ajustarea senzaţiei de perspectivă Ajustaţi senzaţia de perspectivă în fotografiile realizate cu orientarea peisaj. Copiile create folosind funcţia de control al perspectivei sunt stocate ca fişiere separate.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

Secţiunea de referinţă

2

Atingeţi O.

3

Atingeţi sau glisaţi cursorul pentru a ajusta controlul perspectivei.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Da. • Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia de control al perspectivei pot fi recunoscute după pictograma q afişată în modul redare.

C

Control perspectivă

Control perspectivă

Control perspectivă

Doriţi să salvaţi?

Da

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E28

Nu


Editarea fotografiilor (imagini statice)

i Efecte filtre (filtre digitale) Efectele de filtrare (filtre digitale) pot fi utilizate pentru aplicarea unei multitudini de efecte în fotografii. Sunt disponibile următoarele efecte. Copiile noi sunt salvate ca fişiere separate. Tip

Descriere

d Soft

Daţi fotografiei un aspect estompat făcând neclară zona din jurul punctului atins.

I Color selectiv

Păstraţi o culoare specificată în fotografie şi schimbaţi celelalte culori în alb-negru.

J Filtru stea

Produceţi raze de lumină în formă de stea dinspre obiecte strălucitoare, cum ar fi reflexiile solare şi luminile dintr-un oraş. Acest efect este potrivit pentru scene nocturne.

K Ochi de peste

Faceţi o fotografie să arate ca şi când ar fi realizată cu un obiectiv superangular. Acest efect este potrivit pentru fotografiile realizate în modul macro.

L Efect de miniaturizare

Faceţi o fotografie să pară ca o scenă în miniatură realizată în modul macro. Acest efect este foarte potrivit pentru fotografiile realizate de la înălţime , cu subiectul principal aflat în centrul fotografiei.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. • Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

2

Atingeţi i.

Secţiunea de referinţă

F Opţiuni culoare

Modificaţi tonurile de culoare folosind efectele de culoare. Opţiunile de culoare disponibile sunt o (culoare intensă), p (albnegru), q (sepia) şi r (filtru cyan).

Efecte filtre

E29


Editarea fotografiilor (imagini statice)

3

Atingeţi pictograma efectului dorit.

4

Ajustaţi efectele.

Opţiuni culoare

• Opţiuni culoare: Selectaţi culoarea şi atingeţi I.

Opţiuni culoare

Secţiunea de referinţă

• Soft: Atingeţi zona unde doriţi să aplicaţi efectul, selectaţi nivelul efectului şi atingeţi I. • Color selectiv: Atingeţi cursorul de culori pentru a selecta culoarea pe care doriţi să o păstraţi şi atingeţi I. • Filtru stea, Ochi de peste, Efect de miniaturizare: Verificaţi rezultatele efectului şi atingeţi I. • Este afişat un ecran de confirmare pentru salvarea copiei editate. • Atingeţi J pentru a reveni la pasul 3 fără a face nicio modificare.

5

Atingeţi Da. • Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia de efecte de filtrare pot fi recunoscute după pictograma i afişată în modul redare.

C

Doriţi să salvaţi?

Da

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E30

Nu


Editarea fotografiilor (imagini statice)

j Retuşare cosmetică: estomparea pielii şi micşorarea feţei cu mărirea ochilor Retuşarea cosmetică poate fi utilizată pentru estomparea tonurilor feţei detectate într-o fotografie şi micşorarea feţei cu mărirea ochilor. Copiile noi sunt salvate ca fişiere separate.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. • Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

Atingeţi j.

Retuşare cosmetică

3

Atingeţi Toate sau Estompare piele.

Retuşare cosmetică

• Toate: estompaţi tonurile pielii faciale, faceţi feţele să pară mai mici şi cu ochi mai mari. • Estompare piele: estompaţi tonurile pielii faciale. • Este afişat ecranul de examinare.

Estompare piele

4

Examinaţi rezultatul efectelor.

Toate

Secţiunea de referinţă

2

Examinare

• Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 feţe, în ordine, începând cu cea mai apropiată de centrul cadrului. • Atingeţi Înainte sau După pentru a vizualiza o fotografie cu sau fără efecte. Înainte După • Dacă s-au estompat tonurile feţei pentru mai multe feţe, atingeţi M sau N pentru a afişa altă faţă. • Pentru a modifica efectele, atingeţi J pentru a reveni la pasul 3. • Atingeţi I pentru a afişa fereastra de dialog de confirmare pentru salvarea copiei noi.

E31


Editarea fotografiilor (imagini statice)

5

Atingeţi Da. • Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia de retuşare cosmetică pot fi recunoscute după pictograma j afişată în modul redare.

Doriţi să salvaţi?

Da

Nu

Secţiunea de referinţă

B

Note privind retuşarea cosmetică

• Funcţia de retuşare cosmetică nu poate fi aplicată atunci când în fotografie nu se detectează nicio faţă. • Este posibil ca funcţia de retuşare cosmetică să nu funcţioneze conform aşteptărilor, în funcţie de direcţia în care faţa priveşte şi luminozitatea feţelor din fotografie.

C

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E32


Editarea fotografiilor (imagini statice)

g Imagine mică: realizarea de imagini mai mici Creaţi o copie micşorată a imaginii curente. Această caracteristică este utilă pentru crearea copiilor de afişat în pagini Web sau de ataşat la mesaje de e-mail. • Dimensiunea copiei micşorate pentru fotografii realizate la o setare pentru modul imagine de l 4608×2592 este n (1920 × 1080). Pentru fotografii realizate la alte dimensiuni, sunt disponibile opţiunile l 640×480, m 320×240 şi n 160×120. • Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere diferite, cu un nivel de compresie de aproximativ 1:16.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. • Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

Atingeţi g.

3

Atingeţi pictograma pentru dimensiunea copiei mici şi atingeţi I.

Imagine mică

Secţiunea de referinţă

2

Imagine mică

320×240

• Nu se poate selecta o dimensiune mică a imaginii pentru fotografiile realizate cu modul imagine setat la l 4608×2592. Atingeţi I.

4

Atingeţi Da. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • La redarea copiei, aceasta se afişează mai mică decât ecranul.

Creaţi un fişier de imagine mică?

Da

C

Nu

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E33


Editarea fotografiilor (imagini statice)

o Tăiere: creare a unei copii tăiate Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când G se afişează cu zoomul de redare (A 31) activat. Copiile tăiate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Măriţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 31). • Dacă fotografiile în orientarea portret („pe înălţime”) sunt mărite şi decupate în orientarea portret, imaginile decupate vor fi în orientarea peisaj. Pentru a crea o copie tăiată în orientarea portret („pe înălţime”), rotiţi fotografia în orientarea peisaj (E 70) înainte de mărire şi decupare.

2

Îmbunătăţiţi compoziţia copiei. • Atingeţi n sau o pentru a ajusta raportul de zoom. • Glisaţi fotografia sau atingeţi A, B, C sau D astfel încât pe monitor să fie vizibilă numai porţiunea de tăiat. 2.0

3

Atingeţi G.

Secţiunea de referinţă

• Dacă nu se afişează G, reglaţi raportul de zoom astfel încât să se afişeze G. • Fotografiile în orientarea portret („pe înălţime”) nu se pot decupa dacă raportul de zoom este prea mic. 2.0

4

Atingeţi Da. • Este creată o copie tăiată. • Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. • Copiile create cu funcţia de tăiere pot fi recunoscute după pictograma a afişată în modul redare.

C

Salvaţi această imagine aşa cum este afişată?

Da

Nu

Dimensiunea imaginii

• Formatul imagine al copiilor decupate este 16:9. Pentru că zona care trebuie salvată este mai mică, dimensiunea imaginii (pixeli) copiei editate este şi ea mai mică. • Copiile decupate reduse la 640 × 360 sau mai mici sunt afişate la redare mai mici decât ecranul.

C

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E34


Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor) Conectaţi aparatul foto la un televizor pentru a reda fotografii sau filme pe televizor. Dacă televizorul este echipat cu un port HDMI, puteţi folosi un cablu HDMI (disponibil în comerţ) pentru a conecta aparatul foto la televizor.

1

Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor. • Verificaţi orientarea corectă a fişelor. Nu încercaţi să introduceţi fişele înclinate şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea fişelor.

Galben

Alb

Roşu

Secţiunea de referinţă

La utilizarea cablului audio/video inclus • Introduceţi fişa galbenă în jackul de intrare video şi fişele roşie şi albă în jackurile de intrare audio ale televizorului.

E35


Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor) La utilizarea unui cablu HDMI din comerţ • Conectaţi fişa la jackul HDMI al televizorului.

Conector HDMI mini (Tip C)

3

La mufa HDMI

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4 Secţiunea de referinţă

E36

Deschideţi capacul glisant pentru a porni aparatul foto. • Fotografiile sunt afişate pe televizor, iar monitorul aparatului foto se stinge. • Consultaţi „Operaţii în timpul conectării la televizor” (E 37) pentru mai multe informaţii.


Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor)

Operaţii în timpul conectării la televizor În timp ce fotografiile sunt afişate în cadru întreg pe televizor, fotografia anterioară sau următoare poate fi vizualizată dacă glisaţi degetul pe monitorul aparatului foto. Redarea miniaturilor (A 31) şi zoomul de redare (A 31) sunt posibile în aceleaşi condiţii ca cele din modul de redare al aparatului foto. Atunci când se afişează primul cadru al unui film, filmul poate fi redat prin ţinerea degetului pe monitorul aparatului foto şi ridicarea sa după circa o secundă. • Atingeţi monitorul aparatului foto pentru a dezactiva afişarea de pe televizor şi pentru a afişa fotografia pe monitorul aparatului foto. Când sunt afişate fotografii pe monitorul aparatului foto, atingeţi pictogramele pentru a efectua operaţii pe aparatul foto (numai în modul redare). • Fotografiile vor fi afişate în mod automat pe televizor în următoarele situaţii. - Timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţie în modul redare. - Se redă o prezentare de diapozitive. - Se redă un film.

B

Note privind conectarea cablului HDMI

B

Conectarea cablului

Secţiunea de referinţă

• Cablul HDMI nu este inclus. Utilizaţi un cablu HDMI din comerţ pentru a conecta aparatul foto la un televizor de înaltă definiţie. Mufa de ieşire a acestui aparat foto este un miniconector HDMI (tip C). Când achiziţionaţi un cablu HDMI, asiguraţi-vă că la capătul pentru dispozitiv al cablului se află un miniconector HDMI. • O setare pentru Mod imagine (A 62) de M 2048×1536 sau superioară şi o setare pentru Opţiuni film (E 75) de f HD 720p (1280×720) sau superioară este recomandată pentru realizarea fotografiilor sau a filmelor care vor fi redate pe un televizor prin conexiune HDMI.

• Nu conectaţi simultan cablul HDMI şi cablul audio/video la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan cablul HDMI şi cablul USB la aparatul foto.

B

Dacă fotografiile nu sunt afişate pe un televizor

Asiguraţi-vă că setările modului video ale aparatului foto se conformează standardelor utilizate de televizor. Setarea modului video este specificată în opţiunea Setări TV (E 91) din meniul de setare (A 88).

C

Utilizarea unei telecomenzi TV (Control dispozitiv HDMI)

Se poate utiliza telecomanda unui televizor compatibil HDMI-CEC pentru controlarea redării. Telecomanda poate fi utilizată în locul ecranului tactil al aparatului foto pentru selectarea fotografiilor, pornirea şi întreruperea redării unui film, redarea prin derulare a unor fotografii efectuate cu panoramă simplă şi comutarea între modul de redare pe ecran complet şi afişarea de 6 miniaturi. • Setaţi Control dispozitiv HDMI (E 91) din Setări TV la Activat (setare implicită) în meniul de setare a aparatului foto şi apoi conectaţi aparatul foto şi televizorul utilizând un cablu HDMI. • Atunci când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre televizor. • Consultaţi documentaţia furnizată împreună cu televizorul pentru informaţii privind compatibilitatea HDMI-CEC a televizorului.

E37


Conectarea aparatului foto la o imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile cu PictBridge (F 17) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima fotografii. Efectuaţi fotografii

Selectaţi fotografiile pentru imprimare şi numărul de copii utilizând opţiunea Ordine imprimare (E 66)

Conectaţi la imprimantă (E 39)

Imprimaţi fotografii una câte una (E 40)

Imprimaţi mai multe fotografii (E 41)

Secţiunea de referinţă

Când imprimarea s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-62G (comercializat separat), COOLPIX S100 poate fi alimentat de la o priză de curent din casă. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

C

Imprimarea imaginilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a imaginilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea imaginilor stocate pe un card de memorie: • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru a imprima fotografii utilizând una dintre aceste metode, utilizaţi opţiunea Ordine imprimare a aparatului foto (E 66) pentru a selecta fotografiile şi numărul dorit de imprimări pentru fiecare dintre acele fotografii înregistrate pe un card de memorie.

E38


Conectarea aparatului foto la o imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă

1

Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat. • Verificaţi orientarea corectă a fişelor. Nu încercaţi să introduceţi fişele înclinate şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea fişelor.

Secţiunea de referinţă

4

Aparatul foto porneşte automat. • Dacă este conectat corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se va afişa pe monitorul aparatului foto, urmat de ecranul de selecţie a imprimării (2).

1

B

2

15/11/2011

12 /

12

Dacă nu se afişează ecranul de pornire PictBridge

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi opţiunea Încărcare de la computer (E 92) în meniul setare a aparatului foto la Dezactivată şi reconectaţi cablul.

E39


Conectarea aparatului foto la o imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corespunzătoare a aparatului foto la imprimantă (E 39), urmaţi procedurile descrise mai jos pentru a imprima o fotografie.

1

Atingeţi B sau C pentru a alege fotografia dorită şi atingeţi I.

15/11/2011

12 /

12

• Atingeţi o pentru a afişa 12 miniaturi şi n pentru a comuta la modul redare cadru întreg.

2

Atingeţi Copii.

PictBridge 001 imprimări Pornire imprimare Copii Format hârtie

Secţiunea de referinţă

3

4

Atingeţi numărul dorit de copii (până la nouă).

Atingeţi Format hârtie.

Copii 1

2

3

4

5

6

7

8

9

PictBridge 004 imprimări Pornire imprimare Copii Format hârtie

5

Atingeţi formatul hârtiei dorit. • Atingeţi B sau C pentru a derula în afişaj. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, atingeţi Implicit în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm

E40


Conectarea aparatului foto la o imprimantă

6

Atingeţi Pornire imprimare.

PictBridge 004 imprimări Pornire imprimare Copii Format hârtie

7

Imprimarea începe. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul selectare imprimare de la pasul1. • Pentru a anula imprimarea înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Anulare.

Numărul curent de copii/ numărul total de copii

Imprimare 002 / 004

Anulare

Imprimarea mai multor fotografii

1

Când este afişat ecranul de selectare imprimare, atingeţi F.

15/11/2011

12 /

• Se afişează meniul de imprimare.

2

Atingeţi Format hârtie.

Meniu imprimare

• Pentru a ieşi din meniul de imprimare, atingeţi J.

Selecţie imprimare

12

Secţiunea de referinţă

După conectarea corespunzătoare a aparatului foto la imprimantă (E 39), urmaţi procedurile descrise mai jos pentru a imprima mai multe fotografii.

Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

E41


Conectarea aparatului foto la o imprimantă

3

Atingeţi formatul hârtiei dorit. • Atingeţi B sau C pentru a derula în afişaj. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, atingeţi Implicit în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm

4

Atingeţi Selecţie imprimare, Imprimare toate imaginile sau Imprimare DPOF.

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Selecţie imprimare

Secţiunea de referinţă

Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii (până la nouă) pentru fiecare. • Atingeţi fotografiile dorite şi atingeţi ×1 ×1 ×1 C sau D din partea de jos a ×1 monitorului pentru a specifica numărul de copii pe care doriţi să le imprimaţi. ×1 • Fotografiile selectate pentru imprimare 1 pot fi recunoscute după bifă (w) şi numărul de copii de imprimat. Readuceţi numărul de copii la [0] pentru a anula selecţia imaginii. • Atingeţi n pentru a comuta înapoi la modul redare cadru întreg şi o pentru a afişa 12 miniaturi. • Atingeţi n pentru a elimina marcajele de imprimare din toate fotografiile. • Atingeţi I când setarea este finalizată. • Când se afişează ecranul din dreapta, Selecţie imprimare atingeţi Pornire imprimare pentru a imprima. 005 imprimări • Pentru a reveni la meniul de imprimare, atingeţi Anulare. Pornire imprimare Anulare

E42


Conectarea aparatului foto la o imprimantă Imprimare toate imaginile Se imprimă câte o copie a fiecărei fotografii stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Când se afişează ecranul din dreapta, Imprimare toate imaginile atingeţi Pornire imprimare pentru a imprima. 005 imprimări • Pentru a reveni la meniul de imprimare, atingeţi Anulare. Pornire imprimare Anulare

Imprimare DPOF Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare folosind opţiunea Ordine imprimare (E 66). • Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi Pornire imprimare pentru a imprima. Pentru a reveni la meniul de imprimare, atingeţi J.

Imprimare DPOF 020 imprimări

Pornire imprimare Vizualizare imag.

5

Imprimarea începe. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare de la pasul 2. • Pentru a anula imprimarea înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Anulare.

Secţiunea de referinţă

• Pentru a vizualiza ordinea de imprimare curentă, atingeţi Vizualizare imag.. Pentru a imprima fotografii, atingeţi I.

Numărul curent de copii/ numărul total de copii

Imprimare 002 / 004

Anulare

C

Dimensiune hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Implicit (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta conectată la aparatul foto), 3,5×5 in, 5×7 in, 100×150 mm, 4×6 in, 8×10 in, Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimantă. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Implicit în opţiunea Format hârtie.

E43


Înregistrarea filmelor cu redare încetinită sau redare rapidă (film HS) Se pot înregistra filme HS (cu viteză ridicată). Porţiunile de film înregistrate cu film HS pot fi redate încetinit la o viteză de 1/8, 1/4 sau 1/2 din viteza normală de redare sau pot fi redate rapid la o viteză dublă faţă de viteza normală de redare. În timp ce înregistraţi filme, aparatul foto poate fi comutat de la înregistrare de filme cu viteză normală la înregistrare de filme cu redare încetinită sau la înregistrare de filme cu redare rapidă. • Consultaţi „Filme HS” (E 46) pentru mai multe informaţii.

1

Setaţi modul de fotografiere la film şi atingeţi fila d.

29m00s

• Consultaţi „Înregistrarea filmelor” (A 82) pentru informaţii despre setarea modului de fotografiere la film.

2

Atingeţi D, apoi opţiunea Film HS. • Consultaţi „D Opţiuni film” (E 75) pentru mai multe informaţii.

Secţiunea de referinţă

3

Atingeţi y pentru a selecta dacă aparatul foto înregistrează filme cu viteză normală sau filme HS (filme cu redare încetinită sau redare rapidă) la pornirea înregistrării filmului.

Opţiuni film

Deschidere cu segment HS

• o Activat (setare implicită): când începe înregistrarea, se înregistrează filme HS. • p Dezactivat: când începe înregistrarea, se înregistrează filme cu viteză normală. Atingeţi pictograma de comutare la film HS (E 45) pentru a comuta la înregistrarea de film HS la momentul când aparatul foto trebuie să înregistreze pentru redare încetinită sau redare rapidă. • Atingeţi H după modificarea setărilor şi reveniţi la ecranul Fotografiere.

E44


Înregistrarea filmelor cu redare încetinită sau redare rapidă (film HS)

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a porni înregistrarea.

Opţiuni film 9s

5

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a opri înregistrarea. • Pornirea sau oprirea înregistrării se poate face şi prin atingerea monitorului.

Secţiunea de referinţă

• Înregistrarea filmului începe după ce monitorul se dezactivează pentru scurt timp. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. În timpul înregistrării nu se afişează zone de focalizare. • Înregistrarea filmului începe la HS atunci când este bifată caseta de validare Deschidere cu Pictograma de comutare la film HS segment HS din meniul film. • Înregistrarea filmului începe la viteză normală atunci când nu este bifată caseta de validare Deschidere cu segment HS din meniul film. Atingeţi pictograma de comutare la film HS pentru a comuta la înregistrarea de film HS la momentul când aparatul foto trebuie să înregistreze pentru redare încetinită sau redare rapidă. • Când un film HS depăşeşte lungimea maximă pentru filme HS (E 75) sau când se atinge pictograma de comutare la film HS, aparatul foto comută la înregistrare de filme cu viteză normală. Aparatul foto comută între înregistrare de filme cu viteză normală şi înregistrare de filme HS de fiecare dată când se atinge pictograma de comutare la film HS. • La înregistrarea de filme HS, afişajul cu lungimea rămasă a filmului se modifică şi arată lungimea rămasă a filmului pentru înregistrarea de filme HS.

E45


Înregistrarea filmelor cu redare încetinită sau redare rapidă (film HS)

B

Note privind filmele HS

• Porţiunile înregistrate pentru redare încetinită sau redare rapidă se înregistrează fără sunet. • Atunci când se înregistrează filme HS, nu se poate utiliza funcţia de reducere a vibraţiilor. Poziţia zoomului, focalizarea, expunerea şi balansul de alb se blochează atunci când aparatul foto începe să înregistreze.

C

Filme HS

Filmele înregistrate se redau la aproximativ 30 de cadre pe secundă, inclusiv porţiunile înregistrate cu opţiunea Film HS. Dacă s-a setat Opţiuni film (E 75) la k HS 240 fps (320×240), h HS 120 fps (640×480) sau i HS 60 fps (1280×720), se pot înregistra filme care pot fi redate încetinit. În cazul setării j HS 15 fps (1920×1080), se pot înregistra filme care pot fi redate rapid la o viteză dublă faţă de viteza normală. Porţiuni înregistrate la k HS 240 fps (320×240): Captura la viteză ridicată este posibilă pentru maximum zece secunde. Porţiunile capturate la viteză ridicată se pot reda încetinit la o viteză de opt ori mai mică decât viteza normală.

Înregistrare

10 sec.

Redare

80 sec. Redare încetinită (fără sunet)

Secţiunea de referinţă

Porţiuni înregistrate la j HS 15 fps (1920×1080): Se poate înregistra un film cu lungimea de maximum două minute pentru redare la viteză ridicată. Redarea este de două ori mai rapidă.

Înregistrare

Redare

2 min. 1 min. Redare rapidă (fără sunet)

C

Revenirea de la setarea de film HS la setarea de film cu viteză normală

Atingeţi fila d, apoi opţiunea de film cu viteză normală în ecranul Opţiuni film (E 75).

E46


Editarea filmelor Porţiunile dorite dintr-un film înregistrat se pot salva ca fişier separat (cu excepţia filmelor înregistrate utilizând p iFrame 540 (960×540) (E 75)).

1 2

Redaţi filmul dorit şi întrerupeţi redarea (A 86). Atingeţi G.

1m30s

• Se afişează ecranul Editare film.

3

Atingeţi W (alegere moment pornire).

4

Atingeţi X (alegere moment încheiere).

Alegere moment pornire

4m30 4m30s 30s

Alegere moment încheiere

• Atingeţi C sau D pentru a muta momentul de încheiere din capătul din dreapta la sfârşitul porţiunii dorite din film. 3m00 3m00s 00s • Atingeţi R (examinare) pentru a reda porţiunea specificată din film care va fi salvată. În timp ce efectuaţi redarea de examinare, atingeţi X pentru a regla volumul sunetului. Atingeţi O sau P pentru a derula filmul înainte sau înapoi. În timp ce efectuaţi redarea de examinare, atingeţi S pentru a opri redarea.

5

Secţiunea de referinţă

• Atunci când începe editarea, cadrul unde s-a întrerupt redarea este considerat momentul de pornire. • Atingeţi C sau D pentru a muta momentul de pornire la începutul porţiunii dorite din film. • Pentru a anula editarea, atingeţi J.

După finalizarea setărilor, atingeţi I.

E47


Editarea filmelor

6

Atingeţi Da. • Se salvează filmul editat. • Pentru a ieşi fără salvare, atingeţi Nu.

Doriţi să salvaţi?

Da

Nu

Secţiunea de referinţă

B

Note privind editarea filmelor

• Un film creat prin editare nu mai poate fi decupat ulterior. Pentru a decupa altă porţiune din film, selectaţi şi editaţi filmul original. • Filmele se pot decupa în intervale de o secundă; prin urmare, porţiunea decupată reală din film poate diferi puţin de intervalul dintre momentul de pornire şi momentul de încheiere selectate. Filmele nu pot fi decupate astfel încât, în final, să aibă o lungime mai mică de 2 secunde. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru salvarea copiilor editate.

C

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E48


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat)) • Consultaţi „A Modificarea dimensiunii imaginii (Mod imagine)” (A 62) pentru informaţii despre A Mod imagine.

q/s/r Fotografiere la atingere Selectaţi modul A (automat) M fila d M qsr Fotografiere la atingere

• Funcţia de fotografiere la atingere poate fi utilizată în modul A (automat) şi în alte moduri de fotografiere (exceptând Urmărire subiect). • Opţiunea Declanşare la atingere şi AF/AE la atingere diferă în funcţie de modul de fotografiere curent (E 51, E 55). Opţiune

Descriere

A

Se pot face fotografii prin simpla atingere a monitorului. E 50

s Urmărire subiect

Utilizaţi această opţiune pentru a fotografia subiecte aflate în mişcare. Atingeţi subiectul pe care va focaliza aparatul foto. Zona de focalizare se va deplasa automat pentru urmărirea subiectului.

E 52

r AF/AE la atingere

Atingeţi monitorul pentru a seta zona de focalizare. Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia cu focalizarea şi expunerea obţinute cu zona de focalizare.

E 54

Secţiunea de referinţă

q Declanşare la atingere

E49


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

q Atingerea monitorului pentru eliberarea declanşatorului (Declanşare la atingere) Selectaţi fila A (automat) M fila d M qsr Fotografiere la atingere M q

Atingeţi subiectul dorit pentru a face o fotografie.

1290

• Nu apăsaţi cu forţă pe monitor, deoarece acest lucru poate cauza deplasarea uşoară a aparatului foto, rezultând fotografii neclare. • Când este aplicat zoomul digital, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Butonul declanşare poate fi utilizat, de asemenea, dacă este selectată opţiunea de declanşare la atingere. • Dacă se afişează X când se atinge monitorul, declanşatorul nu poate fi eliberat. Atingeţi o zonă din X sau un chenar afişat atunci când aparatul foto detectează o faţă. Secţiunea de referinţă

B

1290

Note privind declanşarea la atingere

• Atunci când faceţi fotografii cu opţiunea Continuă mare, Continuă mică sau BSS din setarea Continuu (E 57) activată sau în modul scenă Sport sau Muzeu (A 40), utilizaţi butonul declanşare pentru a face fotografii. Dacă se utilizează funcţia de declanşare la atingere, poate fi realizată o singură fotografie. • Preveniţi fotografierea datorită atingerii accidentale a monitorului prin modificarea setării de fotografiere la atingere la AF/AE la atingere (E 54) (cu excepţia anumitor moduri scenă). La această setare, declanşatorul nu se eliberează atunci când se atinge monitorul. Atunci când înregistraţi filme, setarea de fotografiere la atingere se utilizează pentru activarea sau dezactivarea declanşării la atingere. • Atunci când fotografiaţi un subiect inadecvat pentru focalizare automată, aparatul foto este posibil să nu focalizeze corect subiectul (A 29). • Când se atinge un subiect afişat pe monitor cu setarea de autodeclanşator (A 56) activată, aparatul foto blochează focalizarea şi activează declanşatorul după zece sau după două secunde. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan” (A 64) pentru mai multe informaţii.

C

Setarea Fotografiere la atingere

Setarea Fotografiere la atingere aplicată în modul A (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după închiderea acestuia.

E50


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

C

Moduri de fotografiere care acceptă declanşarea la atingere

Declanşarea la atingere poate fi utilizată în modul A (automat) şi în alte moduri de fotografiere. Operarea declanşării la atingere diferă în funcţie de modul de fotografiere curent, după cum urmează. Mod fotografiere

Utilizarea declanşării la atingere

Modul A (automat) (A 37) şi modurile scenă Sport, Petrecere/Interior, Plajă, Zăpadă, Primplan, Mâncare, Muzeu, Copie alb-negru, Iluminare fundal, Fotografiere 3D* şi Panoramă (asistenţă panoramă)* (A 40)

Atingeţi subiectul dorit. Se setează focalizarea şi expunerea pentru zona atinsă. Atunci când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată cu un chenar simplu pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă.

Modurile scenă Portret şi Portret de noapte (A 40)

Se poate selecta numai un chenar afişat de funcţia de detectare a feţelor. Atunci când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată cu un chenar simplu pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă.

Modurile scenă Peisaj, Apus, Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte, Foc de artificii şi Panoramă (panoramă simplă) (A 40)

Focalizarea şi expunerea se setează pentru aceeaşi zonă de focalizare utilizată la fotografierea prin apăsarea butonului de declanşare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici)” (A 42).

Modul Portret inteligent (când opţiunea Cronometru zâmbet este setată la Activat; A 50)

Declanşarea la atingere nu poate fi activată.

Modul scenă Portret animal de casă (A 40)

Când opţiunea Declanşare automată este setată la Activat: declanşarea la atingere nu poate fi activată. Când opţiunea este setată la Dezactivat: se pot selecta numai chenarele afişate de funcţia de detectare a feţelor animalelor de casă. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de un chenar simplu pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă.

Secţiunea de referinţă

Modul G (automat facil) (A 36) şi modul portret inteligent (când Cronometru zâmbet s-a setat la Dezactivat; A 50)

• Când aparatul foto detectează o faţă, aceasta este încadrată de un chenar. Atingeţi o faţă detectată pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă. • Când aparatul foto nu detectează nicio faţă, focalizarea se setează pentru zona atinsă.

* În modurile scenă Fotografiere 3D şi Panoramă (asistenţă panoramă), focalizarea şi expunerea setate pentru prima fotografiere se utilizează pentru fotografierile următoare.

E51


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

s Urmărire subiect (focalizarea pe subiecţi aflaţi în mişcare) Selectaţi fila A (automat) M fila d M qsr Fotografiere la atingere M s

Funcţia s (urmărire subiect) este activă numai în modul A (automat).

1

Înregistraţi un subiect.

1290

Secţiunea de referinţă

• Atingeţi pe monitor subiectul care va fi urmărit. - Se înregistrează subiectul. - Atunci când aparatul foto detectează feţe, atingeţi o faţă încadrată de un chenar pentru a o înregistra ca subiect şi începeţi urmărirea. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginile din jurul feţelor neînregistrate dispar. - Atunci când se înregistrează un subiect care nu este o faţă, pe subiect se afişează o zonă de focalizare galbenă şi aparatul foto începe urmărirea subiectului. - Atunci când chenarul care încadrează subiectul este roşu, aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. • Dacă zona atinsă nu conţine un subiect care poate fi înregistrat, pe monitor se va afişa X. Atingeţi un subiect din X. • Atingeţi alt subiect pentru a schimba subiectul de urmărit. • Pentru a anula înregistrarea subiectului, atingeţi pictograma a afişată în partea stângă a monitorului. • Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul înregistrat, zona de focalizare va dispărea şi înregistrarea va fi anulată. Înregistraţi din nou subiectul.

2

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a face o fotografie. • Dacă butonul declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza pe zona de focalizare. Zona de focalizare va străluci (verde) şi focalizarea va fi blocată. 1 / 250 F3.9 • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate pentru focalizare. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate când nu se afişează zona de focalizare, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Apăsaţi butonul declanşare până la capăt pentru a elibera declanşatorul.

E52

1290


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

B

Note privind modul urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Atunci când funcţia de urmărire a subiectului este activată, poate fi auzit sunetul motorului de focalizare a obiectivului. • Reglaţi setările de zoom şi aplicaţi setările de fotografiere (A 37) înainte de selectarea subiectului. Dacă se ajustează zoomul sau oricare altă setare după înregistrarea subiectului, înregistrarea subiectului va fi anulată. • Dacă subiectul se mişcă rapid, tremuratul aparatului foto este semnificativ sau aparatul foto detectează un subiect similar, este posibil ca aparatul foto să nu poată înregistra subiectul dorit, să nu poată urmări subiectul înregistrat sau să înceapă urmărirea altui subiect. Capacitatea aparatului foto de a urmări cu precizie subiectul înregistrat depinde şi de dimensiunea şi luminozitatea subiectului. • În cazuri rare, este posibil ca subiecţii inadecvaţi pentru focalizare automată (A 29) să nu fie focalizaţi, chiar dacă zona de focalizare străluceşte verde. În această situaţie, focalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit în timp ce apăsaţi butonul declanşare până la jumătate (A 39). • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan” (A 64) pentru mai multe informaţii.

C

Setarea Fotografiere la atingere

Înregistrarea subiectului cu funcţia de urmărire a subiectului va fi anulată la închiderea aparatului foto.

Secţiunea de referinţă

E53


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

r Atingerea ecranului pentru focalizare (AF/AE la atingere) Selectaţi fila A (automat) M fila d M qsr Fotografiere la atingere M r

1

Atingeţi subiectul pe care doriţi să focalizeze aparatul foto.

1290

• Pe zona atinsă se va afişa u sau un chenar dublu. • Când este aplicat zoomul digital, zona de focalizare nu poate fi selectată. • Pentru a anula selectarea zonei de focalizare, atingeţi a, afişat în partea stângă a monitorului. • Dacă este atinsă o poziţie în care nu se poate focaliza, se va afişa X pe monitor. Atingeţi altă poziţie în X.

Secţiunea de referinţă

2

1290

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a face o fotografie. • Apăsaţi butonul declanşare până la jumătate pentru a obţine focalizarea şi expunerea şi apoi apăsaţi-l complet pentru a elibera declanşatorul.

B

Notă privind AF/AE la atingere

Atunci când fotografiaţi un subiect inadecvat pentru focalizare automată, subiectul este posibil să nu fie focalizat (A 29).

C

Setarea Fotografiere la atingere

Setarea Fotografiere la atingere aplicată în modul A (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după închiderea acestuia.

E54


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

C

Moduri de fotografiere care permit activarea funcţiei AF/AE la atingere

Funcţia AF/AE la atingere poate fi utilizată în modul A (automat) şi în alte moduri de fotografiere. Funcţionarea funcţiei AF/AE la atingere diferă în funcţie de modul de fotografiere curent, după cum urmează. Mod fotografiere

2

Modul G (automat facil) (A 36) şi modul portret inteligent (când Cronometru zâmbet s-a setat la Dezactivat; A 50)

Modul A (automat) (A 37) şi modurile scenă Sport, Petrecere/Interior, Plajă, Zăpadă, Primplan, Mâncare, Muzeu, Copie alb-negru, Iluminare fundal şi Fotografiere 3D1 (A 40)

Se setează focalizarea şi expunerea pentru zona atinsă.

Modurile scenă Portret şi Portret de noapte (A 40)

Se poate selecta numai un chenar afişat de funcţia de detectare a feţelor. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de un chenar simplu pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă.

Modurile scenă Peisaj, Apus, Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte, Foc de artificii şi Panoramă (A 40) şi modul portret inteligent (când opţiunea Cronometru zâmbet este setată la Activat; A 50)

AF/AE la atingere nu poate fi activată.

Modul scenă Portret animal de casă 2 (A 40)

Când opţiunea Declanşare automată este setată la Activat: funcţia AF/AE la atingere este dezactivată. Când opţiunea este setată la Dezactivat: se pot selecta numai chenarele afişate de funcţia de detectare a feţelor animalelor de casă. Atunci când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată cu un chenar simplu pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă.

Secţiunea de referinţă

1

Funcţionare AF/AE la atingere • Când aparatul foto detectează o faţă, se poate selecta numai o faţă încadrată cu un chenar. Atunci când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată cu un chenar simplu pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă. Chenarul simplu devine un chenar dublu. • Când aparatul foto nu detectează nicio faţă, focalizarea se setează pentru zona atinsă.

Focalizarea şi expunerea setate pentru prima fotografiere se utilizează pentru fotografierea următoare. Setaţi Declanşare automată la Dezactivat pentru a activa declanşarea la atingere (setare implicită) sau AF/AE la atingere.

E55


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

X Sensibilitate ISO Selectaţi modul A (automat) M fila d M X Sensibilitate ISO

Creşterea sensibilităţii ISO reduce cantitatea de lumină necesară pentru realizarea unei expuneri, permiţând captura imaginii în condiţii de iluminare redusă. O sensibilitate mai mare permite şi viteze de declanşare mai rapide, reducând neclaritatea provocată de mişcarea subiectului sau de tremuratul aparatului foto. • Setările pentru sensibilitate ISO ridicată sunt utile la fotografierea în condiţii de iluminare redusă, la fotografierea fără bliţ sau la utilizarea setării de telefotografie, însă ele pot produce şi „zgomot” (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu) în zonele întunecate ale imaginilor. Opţiune s Automată (setare implicită)

Interval fix automat Secţiunea de referinţă

125, 200, 400, 800, 1600, 3200

B

Descriere Sensibilitatea este ISO 125 atunci când iluminarea este suficientă; atunci când iluminarea este slabă, aparatul foto compensează acest lucru prin creşterea sensibilităţii până la o valoare maximă ISO 800. Limitaţi intervalul de sensibilitate ISO ajustat automat al aparatului foto între ISO 125 şi ISO 400. Limitând sensibilitatea ISO la un maxim de 400, această opţiune moderează „granularea” din fotografii. Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

Note privind sensibilitatea ISO

• Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan” (A 64) pentru mai multe informaţii. • Când sensibilitatea ISO este setată la altă opţiune decât Automată, funcţia Detecţie mişcare (A 29) este dezactivată.

E56


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

V Continuu Selectaţi modul A (automat) M fila d M V Continuu

Activaţi declanşarea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere). Descriere

U Unică (setare implicită)

La fiecare apăsare a butonului de declanşare se realizează o singură fotografie.

k Continuă mare

În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, se fac fotografii la o viteză de circa 8,1 cadre pe secundă (fps) cu Mod imagine setat la l 4608×2592. Fotografierea se încheie după îndepărtarea degetului de pe butonul de declanşare sau după efectuarea a 3 fotografii.

m Continuă mică

În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, se fac până la 18 fotografii la o viteză de circa 1,4 cadre pe secundă (fps) cu Mod imagine setat la l 4608×2592. Fotografierea se încheie după îndepărtarea degetului de pe butonul de declanşare.

D BSS (selector cea mai bună fotografiere)

„Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu imaginea apropiată sau în alte situaţii când mişcări întâmplătoare pot duce la fotografii neclare. Când BSS este activat, aparatul foto face până la zece fotografii când butonul declanşare este apăsat complet. Fotografiile cele mai clare din serie sunt selectate şi salvate automat.

De fiecare dată când este apăsat butonul declanşare, aparatul foto face 16 fotografii la o viteză de aproximativ 30 cadre pe secundă (fps) şi le aranjează într-o singură imagine. W Fotografiere în rafală 16 • Fotografiile se înregistrează la o setare a modului imagine de L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). Această setare nu se poate modifica. • Zoomul digital nu este disponibil.

Secţiunea de referinţă

Opţiune

E57


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

B

Note privind fotografierea continuă

• Când se selectează Continuă mare, Continuă mică, BSS sau Fotografiere în rafală 16, bliţul este dezactivat. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima fotografie din fiecare serie. • După fotografiere, salvarea fotografiilor poate dura mai mult. Timpul necesar pentru finalizarea salvării fotografiilor depinde de numărul de fotografii, de modul imagine, de viteza de scriere în memorie etc. • Dacă sensibilitatea ISO este la o valoare mare, în fotografiile efectuate poate apărea zgomot. • Cadenţa de cadre în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Dacă se selectează Fotografiere în rafală 16, în fotografiile efectuate cu lumină care clipeşte cu frecvenţă mare, de exemplu lumină produsă de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu, pot apărea dungi sau variaţii de luminozitate sau de nuanţă. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Caracteristici care nu pot fi aplicate simultan” (A 64) pentru mai multe informaţii.

B

Note privind BSS

Funcţia BSS este eficientă atunci când se fotografiază subiecţi nemişcaţi. Este posibil ca funcţia BSS să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau compoziţia se schimbă în timp ce butonul declanşare este ţinut apăsat.

C

Fotografii efectuate în mod declanşare continuă

Secţiunea de referinţă

De fiecare dată când se efectuează fotografii utilizând Continuă mare sau Continuă mică, aceste fotografii se salvează ca „secvenţă” (E 17).

C

Mai multe informaţii

• Consultaţi „Subiecţi inadecvaţi pentru focalizare automată” (A 29) pentru mai multe informaţii. • Consultaţi „Redarea şi ştergerea fotografiilor realizate prin fotografiere continuă (secvenţă)” (E 17) pentru mai multe informaţii.

E58


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

W Balans de alb (ajustarea nuanţei) Selectaţi modul A (automat) M fila d M W Balans de alb

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Automat, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină, pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. Opţiune

Descriere Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor.

b Presetare manuală

Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Presetare manuală” (E 60) pentru mai multe informaţii.

c Lumină zi

Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d Incandescent

Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e Fluorescent

Utilizaţi pentru iluminare fluorescentă.

f Noros

Utilizaţi această opţiune la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g Bliţ

Utilizaţi împreună cu bliţul.

B

Secţiunea de referinţă

s Automat (setare implicită)

Notă privind setarea balansului de alb

Dezactivaţi bliţul c (A 54) la setări pentru balans de alb diferite de Automat sau Bliţ.

E59


Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))

Presetare manuală Presetarea manuală este eficientă în cazul surselor de lumină combinate sau pentru a compensa sursele de lumină cu culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă). Urmaţi procedura de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb în funcţie de sursa de lumină atunci când fotografiaţi.

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Atingeţi fila d, apoi w.

3

Atingeţi b. • Aparatul foto măreşte până la poziţia pentru măsurarea balansului de alb.

Secţiunea de referinţă

4

Încadraţi obiectul de referinţă în fereastra de măsurare. • Pentru a aplica valoarea măsurată cel mai recent pentru presetarea manuală, atingeţi Anulare.

Presetare manuală

Fereastra de măsurare Presetare manuală

Anulare

5

Atingeţi Măsurare pentru a măsura o valoare pentru presetarea manuală. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu e înregistrează nicio fotografie.

B

Măsurare

Presetare manuală

Anulare

Măsurare

Note privind presetarea manuală

Nu se poate măsura valoarea pentru iluminarea bliţului cu Presetare manuală. Când fotografiaţi utilizând bliţul, setaţi Balans de alb la Automat sau la Bliţ.

E60


Meniul pentru portret inteligent • Consultaţi „A Modificarea dimensiunii imaginii (Mod imagine)” (A 62) pentru informaţii despre A Mod imagine. • Consultaţi qr Fotografiere la atingere din „Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))” pentru informaţii despre „q/s/r Fotografiere la atingere” (E 49).

e Estompare piele Selectaţi modul F (portret inteligent) M fila d M e Estompare piele

Se activează funcţia de estompare a pielii. Dacă declanşatorul este eliberat, aparatul foto va detecta una sau mai multe feţe ale subiecţilor umani (maximum 3) şi va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea imaginii. Gradul de estompare a pielii aplicat poate fi selectat între S Ridicat, R Normal (setarea implicită) şi Q Redus. • Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadraţi imaginile pentru fotografiere. Verificaţi nivelul de estompare a pielii obţinut în modul redare. Secţiunea de referinţă

d Ochi deschişi Selectaţi modul F (portret inteligent) M fila d M d Ochi deschişi

Dacă este selectată opţiunea o Activată, aparatul foto eliberează automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când se face o fotografie. Dintre cele două fotografii, se salvează numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. • Dacă aparatul foto a salvat o fotografie în care este posibil ca ochii subiectului să fi fost închişi, În imaginea tocmai realizată a fost detectată o clipire. pe ecran se afişează timp de câteva secunde dialogul din dreapta. • Nu se poate folosi bliţul dacă s-a selectat o Activat. • Setarea implicită este p Dezactivat.

a Cronometru zâmbet Selectaţi modul F (portret inteligent) M fila d M a Cronometru zâmbet

Când se selectează o Activat (setare implicită), aparatul foto detectează feţe umane şi apoi eliberează declanşatorul de fiecare dată când detectează un zâmbet. • Pentru a activa declanşarea la atingere, selectaţi p Dezactivat (E 51).

E61


Meniul de redare • Consultaţi „Mod fotografii favorite” (E 10) pentru informaţii despre h Fotografii favorite. • Consultaţi „Pasul 6 - Ştergerea fotografiilor nedorite” (A 32) pentru informaţii despre c Ştergere. • Consultaţi „Editarea fotografiilor (imagini statice)” (E 20) pentru informaţii despre U Desenare şi M Retuşare.

b Prezentări de diapozitive Intraţi în modul de redare M fila d M b Prezentare diapozitive

Redaţi fotografii stocate în memoria internă sau pe un card de memorie, una câte una, într-o prezentare automată de diapozitive.

1 Secţiunea de referinţă

E62

Atingeţi Pornire.

Prezentare diapozitive

• Pentru a schimba efectele, atingeţi x (efecte) Pornire înainte de a selecta Pornire şi selectaţi Clasic sau Zoom. • Pentru a modifica intervalul dintre fotografii, atingeţi y (interval între cadre) şi selectaţi intervalul dorit înainte de a atinge Pornire. • Pentru a repeta automat prezentarea de diapozitive, atingeţi m (redare ciclică) înainte de a atinge Pornire. • Atingeţi l pentru a reda mostre de imagini stocate în aparatul foto cu o funcţie de redare ciclică automată. • Pentru a ieşi fără redarea imaginilor într-o redare de diapozitive, atingeţi J.


Meniul de redare

2

Începe redarea de diapozitive. • Atingeţi monitorul pentru a afişa panoul de operare în partea de jos a ecranului.

Atingeţi pictogramele din panoul de operare pentru a efectua operaţiile corespunzătoare. Sunt disponibile următoarele operaţii. Pentru

Descriere

Reglarea volumului

X

Ajustaţi volumul muzicii de fundal.

Derulare înapoi

O

Atingeţi şi menţineţi O pentru a derula redarea de diapozitive înapoi.

Derulare înainte

P

Atingeţi şi menţineţi P pentru a derula redarea de diapozitive înainte.

Pauză

Q

Întrerupeţi redarea. • Pentru a relua redarea, atingeţi R din centrul cadrului.

Încheiere

S

Încheiaţi prezentarea de diapozitive.

Secţiunea de referinţă

B

Atingeţi

Note privind prezentarea de diapozitive

• Când un film este redat într-o prezentare de diapozitive, este afişat numai primul său cadru. • Dacă se selectează Numai imag. importantă ca metodă de afişare a secvenţelor (E 17), se afişează numai imaginea principală. • Fotografiile realizate cu panoramă simplă (E 3) nu sunt redate în prezentări de diapozitive. • Efectele prezentării de diapozitive nu se pot specifica dacă aparatul foto este conectat prin HDMI şi sunt redate tridimensional fotografii 3D (E 9). Clasic se selectează automat. • Durata maximă a redării este de 30 de minute chiar dacă opţiunea Redare ciclică este activată (E 88).

E63


Meniul de redare

d Protejare Protejaţi imaginile selectate împotriva ştergerii accidentale. Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s în modul redare (A 8).

Protejarea unei singure fotografii

1

Selectaţi fotografia care trebuie protejată în modul redare cadru întreg, atingeţi fila d, apoi d.

2

Atingeţi Activată. • Se protejează fotografia şi afişajul monitorului revine la ecranul de setare a protecţiei. • Pentru a continua cu protejarea altei fotografii, glisaţi fotografia curentă. • Pentru a ieşi fără a proteja fotografii, atingeţi J.

Protejare Activată

Dezactivată

Secţiunea de referinţă

B

Notă privind protejarea fotografiilor

Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (E 89).

E64


Meniul de redare

Protejarea mai multor fotografii Se pot proteja simultan mai multe fotografii.

1

Comutaţi la modul redare miniaturi (A 31), atingeţi fila d, apoi d.

12

• Monitorul comută la ecranul de selectare a fotografiilor în vederea protejării.

2

Atingeţi fotografiile pe care doriţi să le protejaţi. • Când se selectează o fotografie, se afişează o bifă. Pentru a anula selectarea, atingeţi din nou imaginea. • Atingeţi n sau o pentru a schimba numărul de fotografii afişate.

3

Atingeţi I. Secţiunea de referinţă

• Fotografiile selectate sunt protejate. • Pentru a ieşi fără a proteja fotografii, atingeţi J.

Eliminarea protecţiei fotografiilor • Pentru a elimina protecţia unei fotografii, afişaţi o fotografie protejată în modul redare cadru întreg, urmaţi procedura din „Protejarea unei singure fotografii” (E 64) şi atingeţi Dezactivată la pasul 2. • Pentru a elimina simultan protecţia pentru mai multe fotografii, debifaţi fotografiile protejate la pasul 2 din „Protejarea mai multor fotografii”.

E65


Meniul de redare

a Ordine imprimare (Crearea unei ordini de imprimare DPOF) Când imprimaţi fotografii stocate pe cardul de memorie utilizând una dintre metodele următoare, opţiunea Ordine imprimare din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” pentru dispozitive compatibile DPOF. • Introducerea cardului de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF (F 17). • Ducerea cardului de memorie la un laborator pentru fotografii digitale. • Conectarea aparatului foto la o imprimantă (E 38) compatibilă PictBridge (F 17). De asemenea, se poate crea o ordine de imprimare pentru fotografiile stocate în memoria internă, dacă s-a scos cardul de memorie din aparatul foto.

Crearea unei ordini de imprimare pentru o singură fotografie

Secţiunea de referinţă

1

Selectaţi fotografia care trebuie imprimată în modul redare cadru întreg, atingeţi fila d, apoi a.

2

Atingeţi numărul dorit de copii (până la nouă) şi atingeţi I. • Pentru a face o ordine de imprimare pentru altă fotografie, glisaţi fotografia curentă înainte de a atinge I. • Pentru a ieşi fără a seta ordinea de imprimare, atingeţi J.

Ordine imprimare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

• Dacă numărul total de fotografii dintr-o ordine Ordine imprimare de imprimare, inclusiv fotografiile proaspăt adăugate, depăşeşte 99, va fi afişat ecranul Au fost selectate prea multe imagini. Eliminaţi marcarea pentru prezentat în dreapta. imprimare din alte imagini? - Atingeţi Da pentru a elimina fotografiile adăugate anterior din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la Da Anulare fotografiile care tocmai au fost marcate. - Atingeţi Anulare pentru a elimina fotografiile pe care tocmai le-aţi adăugat din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care au fost marcate anterior.

E66


Meniul de redare

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data fotografierii şi informaţiile despre fotografie. • Atingeţi Dată pentru a plasa un simbol w în caseta de validare pentru imprimarea datei fotografierii pe fotografie. • Atingeţi Informaţii pentru a plasa w în caseta de validare pentru imprimarea informaţiilor despre fotografie (viteza de declanşare şi diafragma) pe fotografie. • Atingeţi I pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

Ordine imprimare Dată Informaţii

4/

4

0004.JPG 15/11/2011 15:30

Secţiunea de referinţă

E67


Meniul de redare

Crearea unei ordini de imprimare pentru mai multe fotografii

1

Comutaţi la modul redare miniaturi (A 31), atingeţi fila d, apoi a.

12

• Afişajul monitorului comută la ecranul de setare a ordinii de imprimare.

2

Atingeţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi (până la 99) şi atingeţi C sau D din partea de jos a monitorului pentru a specifica numărul de copii (până la nouă) pentru fiecare.

1

1

Secţiunea de referinţă

• Imaginile selectate pentru imprimare pot fi 1 recunoscute după simbolul bifă (y) şi după numărul de copii de imprimat. Readuceţi numărul de copii la [0] pentru a anula selecţia imaginii. • Atingeţi n sau o pentru a schimba numărul de fotografii afişate. • Atingeţi n pentru a elimina marcajele de imprimare şi pentru a anula ordinea de imprimare. • Atingeţi I când setarea este finalizată.

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data fotografierii şi informaţiile despre fotografie.

Ordine imprimare Dată Informaţii

• Atingeţi Dată pentru a plasa un simbol w în caseta de validare pentru imprimarea datei fotografierii pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Atingeţi Informaţii pentru a plasa un simbol w în caseta de validare pentru imprimarea informaţiilor despre fotografie (viteza de declanşare şi diafragma) pe toate fotografiile din comanda de imprimare. • Atingeţi I pentru a finaliza ordinea de imprimare.

E68


Meniul de redare

Anularea ordinii de imprimare • Pentru a elimina un marcaj de imprimare de pe o fotografie, afişaţi o fotografie selectată pentru imprimare în modul redare cadru întreg, urmaţi procedura din „Crearea unei ordini de imprimare pentru o singură fotografie” (E 66) şi atingeţi 0 la pasul 2. • Pentru a elimina simultan marcajele de imprimare de pe mai multe fotografii, eliminaţi marcajele de imprimare ale fotografiilor dorite la pasul 2 din „Crearea unei ordini de imprimare pentru mai multe fotografii” (E 68). Atingeţi n pentru a elimina marcajele de imprimare din toate fotografiile.

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie

Atunci când sunt activate setările Dată şi Informaţii în opţiunea Ordine imprimare, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie se imprimă pe fotografii dacă este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (F 17) care acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă, prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimare DPOF (E 43). • Reţineţi că setările Dată şi Informaţii sunt resetate când se afişează opţiunea Ordine imprimare. • Data imprimată este cea salvată la fotografiere. Schimbarea setărilor pentru Dată şi oră sau Fus orar în opţiunea Fus orar şi dată din meniul de setare după fotografiere nu are niciun efect asupra datei imprimate pe fotografie.

Secţiunea de referinţă

B

15.11 2011 15.11.

C

Imprimare dată

Dacă data şi ora înregistrării sunt imprimate pe fotografii folosind opţiunea Imprimare dată (E 84) din meniul de setare, fotografiile se înregistrează cu data şi ora fotografierii imprimate pe fotografie în momentul fotografierii. Fotografiile cu data imprimată pe ele pot fi imprimate cu imprimante care nu acceptă imprimarea datei pe fotografii. Se vor imprima numai data şi ora imprimate pe fotografii utilizând opţiunea Imprimare dată, chiar dacă opţiunea Imprimare dată este activată în meniul Ordine imprimare.

E69


Meniul de redare

f Rotire imagine Specificaţi orientarea în care vor fi afişate la redare fotografiile înregistrate. Imaginile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate cu orientarea portret („pe înalt”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcţie.

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi M. Consultaţi „Utilizarea meniurilor (Fila d)” (A 11) pentru mai multe informaţii.

2

Atingeţi f.

Rotire imagine

• Se afişează ecranul Rotire fotografie.

Secţiunea de referinţă

3

Atingeţi J sau I. Rotire imagine

J I

Rotire cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic

Rotire imagine

I

Rotire imagine

J Rotire cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic

• Fotografia se roteşte cu 90 de grade. • Atingeţi I pentru a finaliza orientarea afişării şi pentru a salva informaţiile de orientare împreună cu fotografia. • Pentru a ieşi fără a roti imaginea, atingeţi J.

E70


Meniul de redare

E Notă vocală Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi E. • Se afişează ecranul Înregistrare note vocale.

2

Atingeţi W pentru a înregistra o notă vocală.

C

8s

Secţiunea de referinţă

• Poate fi înregistrată o notă vocală de până la 20 de secunde. • Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. • Pentru a ieşi fără a înregistra note vocale, atingeţi J. • În timpul înregistrării, pe monitor clipeşte o. • Dacă atingeţi S în timpul înregistrării, înregistrarea se opreşte. • După terminarea înregistrării, se afişează ecranul Redare notă vocală. Urmaţi instrucţiunile din pasul 2 din „Redarea notelor vocale” (E 72) pentru a reda nota vocală.

20s

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E71


Meniul de redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate cu pictograma p în modul redare cadru întreg (A 8).

1

Atingeţi fila d în modul redare cadru întreg şi atingeţi E. • Se afişează ecranul Redare note vocale.

2

Atingeţi R pentru a reda nota vocală.

20s

• Atingeţi S pentru a opri redarea. • Atingeţi X pentru a ajusta volumul redării. • Pentru a ieşi fără a reda note vocale, atingeţi J.

Secţiunea de referinţă

Ştergerea notelor vocale Atingeţi E în pasul 2 din „Redarea notelor vocale”. Atingeţi Da pentru a şterge numai nota vocală.

Fişierul va fi şters. OK?

Da

B

Nu

Note privind notele vocale

• Când se şterge o imagine cu o notă vocală ataşată, se şterg atât imaginea, cât şi nota vocală. • Când o fotografie cu o notă vocală ataşată este protejată, nici fotografia, nici nota vocală nu poate fi ştearsă. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • Aparatul foto COOLPIX S100 nu poate înregistra o notă vocală pentru fotografii realizate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital.

E72


Meniul de redare

h Copiere (copiere între memoria internă şi cardul de memorie) Intraţi în modul de redare M fila d M h Copiere

Copiaţi imagini între memoria internă şi un card de memorie.

1

Atingeţi în ecranul Copiere o opţiune pentru destinaţia de copiere a fotografiilor.

Copiere

• q: copiaţi fotografii din memoria internă pe un card de memorie. • r: copiaţi fotografii de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Atingeţi o opţiune de copiere.

3

Atingeţi fotografiile de copiat. • Când se selectează o fotografie, se afişează o bifă. Pentru a anula selectarea, atingeţi din nou imaginea. Bifa este ştearsă. • Atingeţi n pentru a comuta la modul redare cadru întreg şi atingeţi o pentru a comuta înapoi la afişarea cu 12 miniaturi.

4

De pe aparatul foto pe card Imagini selectate Toate imaginile

Secţiunea de referinţă

• Imagini selectate: copiaţi fotografiile selectate. Treceţi la pasul 3. • Toate imaginile: copiaţi toate fotografiile. Când se afişează un dialog de confirmare, atingeţi Da. Se copiază fotografiile. Pentru a anula fotografierea, atingeţi Nu.

Atingeţi I. • Când se afişează un dialog de confirmare, atingeţi Da. Se copiază fotografiile. Pentru a anula fotografierea, atingeţi Nu.

E73


Meniul de redare

B

Note privind copierea imaginilor

• Se pot copia formatele de fişiere JPEG, MOV, WAV şi MPO. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă există note vocale (E 71) ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale se copiază împreună cu fotografiile. • Operaţia nu este garantată pentru fotografiile realizate cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer. • Atunci când se copiază fotografii selectate pentru Ordine imprimare (E 66), marcajele de ordine de imprimare nu se copiază împreună cu fotografiile (copiile nu vor fi incluse în ordinea de imprimare). Cu toate acestea, catalogarea (A 72) şi setările de protecţie (E 64) se copiază împreună cu fotografiile. • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie nu se pot afişa în modul sortare automată (E 14). • Când se copiază o fotografie adăugată la un album (E 10), informaţiile care specifică albumul la care s-a adăugat fotografia originală nu se copiază.

C

Note privind copierea fotografiilor realizate prin fotografiere consecutivă

• Dacă selectaţi o imagine importantă a unei secvenţe în Imagini selectate atunci când numai imaginea importantă este afişată pentru secvenţă (E 17), sunt copiate toate imaginile din secvenţă. • Dacă atingeţi fila d şi selectaţi Secvenţă curentă după ce atingeţi R şi fotografiile dintr-o secvenţă se afişează ca fotografii individuale, se copiază toate fotografiile din secvenţă. • Dacă atingeţi R şi afişaţi imaginile dintr-o secvenţă ca imagini individuale, este disponibilă numai copierea r (de pe cardul de memorie în memoria internă).

Secţiunea de referinţă

C

Mesajul „Memoria nu conţine nicio imagine.”

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie atunci când se activează modul redare, se va afişa mesajul Memoria nu conţine nicio imagine.. Atingeţi fila d, apoi h pentru a afişa ecranul Opţiuni copiere şi copiaţi fotografiile salvate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

C

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

x Alegere imagine importantă Intraţi în modul de redare M fila d M x Alegere imagine importantă

Dacă se setează Opţiuni afişare secvenţă la Numai imag. importantă în meniul de setare, se poate seta pentru fiecare secvenţă fotografia principală afişată în modul redare cadru întreg (A 30) şi în modul redare miniaturi (A 31). • Dacă schimbaţi această setare, înainte de a atinge fila d, afişaţi secvenţa dorită, apoi atingeţi R pentru a o afişa ca imagini individuale (E 17). • Atunci când se afişează ecranul Selectare imagine importantă, atingeţi fotografia dorită, apoi I.

E74


Meniul pentru filme D Opţiuni film Setaţi modul de fotografiere la D (film) M fila d M D Opţiuni film

Selectaţi opţiunea dorită pentru filme. Dimensiunile de imagine mai mari şi ratele de biţi mai rapide permit o calitate mai bună a imaginii şi la dimensiuni mai mari ale fişierelor de filme. • Rata de biţi a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. Codificarea cu rată de biţi variabilă (VBR) se utilizează pentru ajustarea automată a ratei de biţi în funcţie de subiectul înregistrat. • Consultaţi pagina 84 pentru informaţii despre lungimea maximă a unui film. • Atunci când înregistraţi filme la viteză normală, selectaţi una dintre opţiunile pentru film la viteză normală (E 75), iar când înregistraţi filme HS, selectaţi una dintre opţiunile pentru film HS (E 76).

Opţiuni film la viteză normală Tip

Descriere Se înregistrează filme cu un format al imaginii 16:9. Această opţiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat. • Rată de biţi film: aprox. 14 Mbps

e HD 1080p (1920×1080)

Se înregistrează filme cu un format al imaginii 16:9. Această opţiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat. • Rată de biţi film: aprox. 12 Mbps

f HD 720p (1280×720)

Se înregistrează filme cu un format al imaginii 16:9. • Rată de biţi film: aprox. 9 Mbps

p iFrame 540 (960×540)

Se înregistrează filme cu un format al imaginii 16:9. Acesta este un format acceptat de Apple Inc. • Rată de biţi film: aprox. 24 Mbps Filmele nu pot fi editate (E 47). Atunci când înregistraţi filme în memoria internă, este posibil ca înregistrarea să se oprească neaşteptat în anumite condiţii de filmare. Atunci când filmaţi evenimente importante, vă recomandăm să înregistraţi pe un card de memorie (clasă 6 sau superioară).

g VGA (640×480)

Se înregistrează filme cu un format al imaginii 4:3. • Rată de biţi film: aprox. 3 Mbps

Secţiunea de referinţă

d HD 1080pP (1920×1080) (setare implicită)

• Cadenţa de cadre este de aproximativ 30 de cadre pe secundă, indiferent de opţiuni.

E75


Meniul pentru filme

Opţiuni film HS Tip

Descriere

k HS 240 fps (320×240)

Se înregistrează filme cu redare încetinită la viteză 1/8 cu formatul imaginii 4:3. • Durată maximă înregistrare*: 10 secunde (durată redare: 80 secunde) • Rată de biţi film: 640 kbps

h HS 120 fps (640×480)

Se înregistrează filme cu redare încetinită la viteză 1/4 cu formatul imaginii 4:3. • Durată maximă înregistrare*: 15 secunde (durată redare: 1 minut) • Rată de biţi film: 3 Mbps

i HS 60 fps (1280×720)

Se înregistrează filme cu redare încetinită la viteză 1/2 cu formatul imaginii 16:9. • Durată maximă înregistrare*: 30 secunde (durată redare: 1 minut) • Rată de biţi film: 9 Mbps

j HS 15 fps (1920×1080)

Se înregistrează filme cu redare rapidă la viteză 2× cu formatul imaginii 16:9. • Durată maximă înregistrare*: 2 minute (durată redare: 1 minut) • Rată de biţi film: 14 Mbps

* Durata maximă de înregistrare arătată aici se referă numai la porţiunea din film care se înregistrează pentru redare încetinită sau pentru redare rapidă. Secţiunea de referinţă

C

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume de fişiere şi de dosare” (E 98) pentru mai multe informaţii.

E76


Meniul pentru filme

y Deschidere cu segment HS Setaţi modul de fotografiere la D (film) M fila d M y Deschidere cu segment HS

Selectaţi dacă aparatul foto înregistrează filme cu viteză normală sau filme HS (filme cu redare încetinită sau redare rapidă) la pornirea înregistrării filmului. Opţiune

Descriere

o Activat (setare implicită)

Înregistraţi filme HS la începerea înregistrării unui film.

p Dezactivat

Înregistraţi filme la viteză normală la începerea înregistrării unui film. Atingeţi pictograma de comutare la film HS (E 45) pentru a comuta la înregistrarea de film HS la momentul când aparatul foto trebuie să înregistreze pentru redare încetinită sau redare rapidă.

z Mod focalizare autom. Setaţi modul de fotografiere la D (film) M fila d M z Mod focalizare autom.

Opţiune

Descriere

A AF unic (setare implicită)

Focalizarea se blochează la începerea înregistrării unui film. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect rămâne relativ constantă.

B AF permanent

Aparatul foto focalizează continuu. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect se va modifica semnificativ în timpul înregistrării. Este posibil ca în filmul înregistrat să se audă sunetul produs de focalizarea aparatului foto. Utilizarea funcţiei AF unic este recomandată pentru prevenirea interferării sunetului produs de focalizarea aparatului foto cu înregistrarea.

Secţiunea de referinţă

Selectaţi metoda de focalizare automată utilizată la înregistrarea de filme.

• Când se selectează opţiunea film HS în Opţiuni film, setarea se fixează la AF unic.

E77


Meniul pentru filme

Y Reducere zgomot vânt Setaţi modul de fotografiere la D (film) M fila d M Y Reducere zgomot vânt

Selectaţi dacă se reduce sau nu zgomotul vântului la înregistrarea de filme. Opţiune

Descriere

o Activată

Se reduce sunetul care se aude la trecerea vântului peste microfon. Utilizaţi această funcţie atunci când înregistraţi filme în locuri cu vânt puternic. Este posibil ca, în timpul redării, alte sunete să se audă cu dificultate.

p Dezactivată (setare implicită)

Funcţia de reducere a zgomotului vântului nu este activată.

• Când se selectează opţiunea film HS în Opţiuni film, setarea se fixează la Dezactivată.

Secţiunea de referinţă

E78


Meniul de setare Ecran de întâmpinare Fila d M z (meniu setare) M c Ecran de întâmpinare

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. Opţiune

Descriere

COOLPIX

Aparatul foto afişează un ecran de întâmpinare şi apoi intră în modul fotografiere sau redare.

Selectaţi o imagine

Se afişează o imagine selectată pentru ecranul de întâmpinare. La afişarea ecranului Selectare imagine, selectaţi o imagine şi atingeţi I. • În ecranul Selectare imagine, atingeţi n pentru a comuta la modul redare cadru întreg, apoi atingeţi o pentru a comuta înapoi la afişarea cu 12 miniaturi. • Deoarece fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta se va afişa atunci când aparatul foto este pornit, chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Nu se pot selecta fotografii dacă s-au realizat cu Panoramă simplă sau Fotografiere 3D sau dacă s-au creat la dimensiunea 640 × 360 sau mai mică utilizând funcţia tăiere (E 34) sau funcţia imagine mică (E 33).

Secţiunea de referinţă

Fără (setare implicită)

Aparatul foto intră în modul fotografiere sau de redare fără afişarea ecranului de întâmpinare.

E79


Meniul de setare

Fus orar şi dată Fila d M z (meniu setare) M d Fus orar şi dată

Setaţi ceasul aparatului foto. Opţiune

Dată şi oră

Format dată

Secţiunea de referinţă

Fus orar

Descriere Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Atingeţi elementele Dată şi oră afişate pe ecran (zi, lună, ZLA an, oră şi minut) pentru a seta data şi ora. • Pentru a selecta un 01 01 2011 00 : 00 element: atingeţi elementul dorit. • Pentru a edita elementul evidenţiat: atingeţi A sau B. • Pentru a aplica setarea: atingeţi I (A 23). Selectaţi ordinea de afişare a datei, a lunii şi a anului: A/L/Z (an/ lună/zi), L/Z/A (lună/zi/an) sau Z/L/A (zi/lună/an). Se poate specifica Fus orar reşedinţă (w) şi se poate activa sau dezactiva ora de vară. Dacă se selectează Destinaţie călătorie (x), se calculează automat ora locală (E 82) şi se înregistrează împreună cu fotografiile data şi ora fotografierii în regiunea selectată. Setare utilă în timpul călătoriilor.

Selectarea fusului orar al destinaţiei călătoriei

1

Atingeţi Fus orar. • Se afişează ecranul cu fusurile orare.

Fus orar şi dată London, Casablanca 15/11/2011 15:30 Dată şi oră Format dată

2

Atingeţi x Destinaţie călătorie. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Fus orar London, Casablanca 15/11/2011 15 :30

Fus orar reşedinţă

E80

Fus orar

Destinaţie călătorie


Meniul de setare

3

Atingeţi o.

Fus orar

• Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

London, Casablanca 15/11/2011 15 :30

Fus orar reşedinţă

4

Atingeţi E sau F pentru a alege fusul orar al destinaţiei călătoriei, apoi I.

Destinaţie călătorie

Destinaţie călătorie 11:30

04:00

EDT: • Dacă este aplicabilă ora de vară, atingeţi p New York pentru a activa funcţia de oră de vară. Se afişează Toronto W în partea de sus a monitorului şi se dă înainte Lima cu o oră ceasul intern al aparatului foto. Atingeţi din nou p pentru a dezactiva funcţia de oră de vară. • Când selectaţi fusul orar al destinaţiei călătoriei, se afişează pe monitor pictograma Z dacă aparatul foto este în modul fotografiere.

Secţiunea de referinţă

C

w Fus orar reşedinţă

• Pentru a comuta la fusul orar local, atingeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2. • Pentru a schimba fusul orar local, atingeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi urmaţi paşii 3 şi 4.

C

Ora de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi opţiunea de oră de vară în ecranul de selectare a fusului orar afişat la pasul 4.

C

Imprimarea datei pe fotografii

Activaţi opţiunea Imprimare dată (E 84) în meniul de setare după ce aţi setat data şi ora. Dacă opţiunea Imprimare dată este activată, fotografiile se vor înregistra cu data fotografierii imprimată pe ele.

E81


Meniul de setare

C

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru fusurile orare care nu sunt listate mai jos, definiţi ora locală pentru ceasul intern al aparatului foto din opţiunea Dată şi oră.

UTC +/–

Secţiunea de referinţă

E82

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4.5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

–4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

–2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

–1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

New Delhi


Meniul de setare

Setări monitor Fila d M z (meniu setare) M e Setări monitor

Setaţi opţiunile de mai jos. Opţiune

Descriere

Examinare imagine

• Activată (setare implicită): fotografia se afişează automat pe monitor imediat după ce este realizată, iar afişajul monitorului revine la modul fotografiere. • Dezactivată: fotografia nu se afişează după ce este realizată.

Luminozitate

Alegeţi dintre cele cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

C

Secţiunea de referinţă

Informaţii fotografie

Selectaţi dacă informaţiile despre fotografie de pe monitor sunt ascunse sau nu automat la fotografiere sau la redare. Consultaţi „Mod redare (Afişajul de informaţii)” (A 8) pentru mai multe informaţii. • Afişare informaţii: se afişează întotdeauna informaţiile despre fotografie. • Afişare aut. informaţii (setare implicită): în timpul redării, informaţiile despre fotografii sunt ascunse dacă timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţie. Informaţiile se afişează din nou atunci când se efectuează o operaţie. În timpul fotografierii, unele pictograme ale operaţiunilor şi informaţii despre fotografiere sunt ascunse dacă timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţiune. Informaţiile se afişează din nou atunci când se atinge A.

Adaptarea automată a monitorului

Aparatul foto măreşte automat luminozitatea monitorului în spaţii exterioare şi în condiţii de lumină puternică pentru a facilita observarea şi lizibilitatea informaţiilor de pe afişajul acestuia (când opţiunea Luminozitate este setată la 4 sau la o valoare mai mică).

E83


Meniul de setare

Imprimare dată (imprimarea datei şi a orei) Fila d M z (meniu setare) M f Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate direct pe fotografii în timpul fotografierii, fiind posibilă imprimarea informaţiilor şi pe imprimante care nu acceptă imprimarea datelor (E 69). 15.11 2011 15.11.

Opţiune

Descriere

f Dată

Se imprimă data pe fotografii.

S Dată şi oră

Se imprimă data şi ora pe fotografii.

Dezactivată (setare implicită)

Nu se imprimă data şi ora pe fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă se afişează pe monitor pentru alte setări decât Dezactivată (A 6). Secţiunea de referinţă

B

Note privind imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Data nu se poate imprima în următoarele situaţii: - Când se utilizează Sport, Muzeu, Iluminare fundal (cu opţiunea HDR setată la Activat), Panoramă, Portret animal de casă (cu opţiunea Continuu selectată) sau modul scenă Fotografiere 3D. - Când s-a selectat Activat pentru Ochi deschişi (A 52) în modul portret inteligent. - Când s-a selectat Continuă mare, Continuă mică sau BSS pentru setarea de fotografiere continuă (E 57). - Când se filmează. • Este posibil ca datele imprimate atunci când este activată setarea Mod imagine (A 62) la valoarea O 640×480 să fie dificil de citit. Alegeţi o setare Mod imagine de N 1024×768 sau mai mare atunci când utilizaţi opţiunea Imprimare dată. • Data se înregistrează utilizând formatul selectat în opţiunea meniului setare Fus orar şi dată (A 22, E 80).

C

Opţiunile Imprimare dată şi Ordine imprimare

În cazul utilizării unei imprimante compatibile DPOF care acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, se poate utiliza opţiunea Ordine imprimare (E 66) pentru a imprima aceste informaţii chiar şi pe fotografiile care nu au fost realizate cu opţiunea Imprimare dată.

E84


Meniul de setare

Reducere vibraţii Fila d M z (meniu setare) M g Reducere vibraţii

Selectaţi opţiunea de reducere a vibraţiilor la fotografiere. Reducerea vibraţiilor corectează neclarităţile cauzate de mişcarea uşoară a mâinii, cunoscută ca tremurat al aparatului foto, care, de obicei, apare la fotografiere cu zoom de telefotografie sau la viteze de declanşare reduse. Efectele tremuratului aparatului foto care apar la realizarea de imagini statice sau la înregistrarea de filme sunt reduse. Setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. Opţiune

Descriere

g Activată (setare implicită)

Este activată numai reducerea vibraţiilor prin metoda de deplasare a obiectivului.

Dezactivată

Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Setarea curentă pentru reducerea vibraţiilor pentru funcţia de detectare a mişcării poate fi confirmată pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 6). Dacă se selectează Dezactivată, nu este afişată nicio pictogramă.

B

Secţiunea de referinţă

V Activată (hibridă)

Efectele tremuratului aparatului foto se reduc optic numai utilizând o metodă de deplasare a obiectivului. Se aplică o procesare suplimentară a imaginii de reducere electronică a vibraţiilor pentru a se diminua şi mai mult efectele tremuratului aparatului foto la realizarea de imagini statice în următoarele condiţii. • când bliţul este dezactivat; • când se utilizează o viteză de declanşare mai mică de 1/60 secunde; • când se dezactivează Autodeclanşator; • când se selectează Unică pentru setarea Continuu; • când se setează Sensibilitate ISO la 200 sau mai puţin.

Note privind reducerea vibraţiilor

• Este posibil ca activarea reducerii vibraţiilor să dureze câteva secunde după pornirea alimentării sau atunci când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Înainte de a fotografia, aşteptaţi până când imaginea de pe monitor se stabilizează. • Din cauza caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, este posibil ca imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere să apară neclare. • Este posibil ca, în anumite situaţii, reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto. • Este posibil ca procesarea imaginii cu reducerea electronică a vibraţiilor să nu se comporte conform aşteptărilor în cazul unui tremurat foarte slab sau extrem de puternic al aparatului foto, chiar şi atunci când opţiunea Activată (hibridă) este selectată. • Procesarea imaginii cu reducere electronică a vibraţiilor nu este activată la viteze de declanşare rapide sau extrem de lente, chiar dacă opţiunea Activată (hibridă) este selectată. • Când opţiunea Activată (hibridă) este selectată şi reducerea electronică a vibraţiilor este activată, declanşatorul este eliberat automat de două ori la efectuarea unei fotografii pentru a se permite procesarea imaginii. Prin urmare, timpul necesar pentru înregistrarea fotografiilor creşte. Sunet declanşator (E 87) poate fi auzit numai atunci când declanşatorul este eliberat prima dată şi va fi înregistrată o singură fotografie.

E85


Meniul de setare

Asistenţă AF Fila d M z (meniu setare) M h Asistenţă AF

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF care asistă operaţia de focalizare automată atunci când subiectul este slab iluminat. Opţiune

Descriere

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF va fi utilizat pentru asistarea focalizării atunci când care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare acoperă o distanţă de aproximativ 5 m. Automată (setare implicită) Reţineţi că, în cazul anumitor moduri scenă sau zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă. Dezactivată

Această funcţie se dezactivează. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiţii de iluminare slabă.

Zoom digital Secţiunea de referinţă

Fila d M z (meniu setare) M u Zoom digital

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Opţiune

Descriere

Activat (setare implicită)

Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere cu zoom optic, dacă atingeţi j, se va declanşa zoomul digital (A 27).

Dezactivat

Zoomul digital nu va fi activat (cu excepţia cazului când se înregistrează filme).

B

Note privind zoomul digital

• Atunci când este activat zoomul digital, aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii: - Când s-a selectat modul scenă Portret, Portret de noapte, Peisaj noapte, Iluminare fundal (cu HDR setat la Activat), Panoramă (când s-a selectat Panoramă simplă), Portret animal de casă sau Fotografiere 3D - Dacă s-a selectat modul portret inteligent - Dacă s-a selectat Urmărire subiect pentru setarea fotografierii la atingere - Dacă s-a selectat Fotografiere în rafală 16 (E 57)

E86


Meniul de setare

Setări sunet Fila d M z (meniu setare) M i Setări sunet

Ajustaţi următoarele setări pentru sunet. Opţiune

Descriere

Sunet buton

Comutaţi butonul de sunet la Activat (valoare implicită) sau Dezactivat. Dacă s-a selectat Activat (setare implicită), se vor auzi un singur bip când operaţiile se încheie cu succes, două bipuri când se obţine focalizarea subiectului şi trei bipuri când se detectează o eroare. De asemenea, va fi redat sunetul de pornire la pornirea aparatului foto.

Sunet declanşator

Selectaţi pentru sunetul de declanşare Activat (setare implicită) sau Dezactivat. Nu se aude niciun sunet la declanşare atunci când unele caracteristici, cum ar fi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere), sunt activate sau când se înregistrează filme, chiar dacă s-a selectat Activat.

Secţiunea de referinţă

B

Notă privind setările pentru sunet

În modul scenă Portret animal de casă sunetul de apăsare pe butonul de declanşare şi sunetul declanşatorului sunt dezactivate.

E87


Meniul de setare

Oprire automată Fila d M z (meniu setare) M k Oprire automată

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără să se efectueze nicio operaţie, monitorul se va închide, iar aparatul foto va intra în modul veghe (A 21) pentru a economisi energie. Selectaţi perioada de inactivitate după care aparatul intră în modul veghe: 30 sec., 1 min. (setare implicită), 5 min. şi 30 min.. Apăsaţi butonul declanşare pentru a anula modul veghe.

Secţiunea de referinţă

C

Note privind oprirea automată

Indiferent de opţiunea selectată, monitorul va rămâne activ după cum urmează: • Când se afişează un ecran de setare: trei minute • La redarea de diapozitive: până la 30 de minute

C

Note privind oprirea automată atunci când aparatul foto este alimentat de adaptorul la reţeaua electrică

• Atunci când adaptorul la reţeaua electrică EH-62G (disponibil separat; E 99) este conectat, se activează o funcţie economizor de ecran pentru prevenirea remanenţei imaginilor pe ecran atunci când nu se efectuează nicio operaţie pe durata unui interval selectat cu opţiunea Oprire automată (fixat la trei minute pe durata fişării ecranului de setare). Pentru a reactiva monitorului, apăsaţi pe butonul declanşare. Dacă nu se efectuează nicio operaţie timp de 30 de minute când economizorul de ecran este activat, monitorul se dezactivează. • Fotografiile utilizate pentru economizorul de ecran sunt cele afişate atunci când atingeţi l pentru prezentarea de diapozitive (E 62), însă, în acest caz, nu se redă muzică de fundal. • Monitorul se dezactivează fără ca funcţia economizor de ecran să fie activată în următoarele cazuri: - Atunci când nu se efectuează nicio operaţie timp de 30 de minute cu setarea 30 min. selectată pentru Oprire automată, cu excepţia cazului când se afişează un ecran de setare. - Atunci când o prezentare de diapozitive durează 30 de minute. • Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor sau la o imprimantă, funcţia economizor de ecran nu este activată şi aparatul foto nu intră în modul veghe chiar dacă nu se efectuează nicio operaţie un interval de timp mai îndelungat.

E88


Meniul de setare

Formatare memorie/Formatare card Fila d M z (meniu setare) M l/m Formatare memorie/Formatare card

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie. Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge definitiv toate datele. Datele şterse nu pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că aţi transferat imaginile importante pe un computer înainte de formatare.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul de setare se afişează opţiunea Formatare memorie.

Formatare memorie

Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Da

Formatarea unui card de memorie

Formatare card

Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Da

B

Nu

Secţiunea de referinţă

Atunci când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, în meniul de setare se afişează opţiunea Formatare card şi se formatează cardul de memorie.

Nu

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie restabileşte setările pentru pictograma albumului (E 13) la setarea implicită (afişată ca număr). • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Când introduceţi pentru prima dată în aparatul foto un card de memorie utilizat în alt dispozitiv, formataţi-l cu acest aparat foto.

E89


Meniul de setare

Limba/Language Fila d M z (meniu setare) M n Limba/Language

Alegeţi una dintre cele 29 de limbi de afişare a meniurilor şi a mesajelor.

Secţiunea de referinţă

E90

Cehă

Rusă

Daneză

Română

Germană

Finlandeză

(setare implicită)

Suedeză

Spaniolă

Vietnameză

Greacă

Turcă

Franceză

Ucraineană

Indoneziană

Arabă

Italiană

Chineză simplificată

Maghiară

Chineză tradiţională

Olandeză

Japoneză

Norvegiană

Coreeană

Poloneză

Thailandeză

Portugheză (Brazilia)

Hindi

Portugheză


Meniul de setare

Setări TV Fila d M z (meniu setare) M H Setări TV

Ajustaţi setările pentru conectarea la un televizor. Opţiune

Descriere Alegeţi NTSC sau PAL.

HDMI

Alegeţi o rezoluţie a imaginii pentru ieşirea HDMI: Automat (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Când este selectat Automat, cea mai bună opţiune pentru televizorul de înaltă definiţie la care este conectat aparatul foto este selectată automat între 480p, 720p şi 1080i.

Control dispozitiv HDMI

Setaţi această opţiune dacă aparatul foto primeşte semnale de la un televizor compatibil HDMI-CEC atunci când este conectat cu un cablu HDMI. Selectaţi Activat (setare implicită) pentru a utiliza telecomanda televizorului pentru operaţii de redare. Consultaţi „Utilizarea unei telecomenzi TV (Control dispozitiv HDMI)” (E 37) pentru mai multe informaţii.

Ieşire 3D HDMI

Setaţi metoda utilizată pentru afişarea fotografiilor 3D pe dispozitive HDMI. Selectaţi Activată (setare implicită) pentru a reda tridimensional fotografii 3D realizate cu acest aparat foto pe un televizor sau un monitor conectat prin HDMI.

C

Secţiunea de referinţă

Mod video

HDMI şi HDMI-CEC

„HDMI” este abrevierea pentru High-Definition Multimedia Interface şi este un tip de interfaţă multimedia. „HDMI-CEC” este abrevierea pentru HDMI-Consumer Electronics Control, care permite dispozitivelor compatibile să se comande reciproc şi permite utilizatorului să opereze mai multe dispozitive cu o singură telecomandă.

E91


Meniul de setare

Încărcare de la computer Fila d M z (meniu setare) M V Încărcare de la computer

Alegeţi dacă acumulatorul introdus în aparatul foto va fi încărcat atunci când acesta este conectat la un computer prin intermediul cablului USB. Opţiune

Descriere

Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, Automată (setare implicită) acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă automat utilizând energia electrică primită de la computer. Dezactivată

B

Acumulatorul introdus în aparatul foto nu se încarcă atunci când aparatul foto este conectat la un computer.

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

Secţiunea de referinţă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat la conectarea la o imprimantă, chiar dacă imprimanta este compatibilă cu standardul PictBridge. • Dacă selectaţi Automată pentru Încărcare de la computer, este posibil ca imprimarea de imagini prin conectarea directă a aparatului foto la unele imprimante să nu poată fi realizată. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu este afişat pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi apoi pornit, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

B

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte de a seta limba de afişare şi data pentru aparatul foto (A 22). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A 23) s-a consumat, data şi ora trebuie setate din nou înainte de a încărca acumulatorul sau de a transfera fotografiile prin conectarea la computer. În acest caz, utilizaţi adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P (A 16) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit prin deschiderea şi închiderea capacului glisant, se opreşte şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe în timpul încărcării, încărcarea se poate opri. În cazul în care aparatul foto rămâne conectat la computer în modul stare de veghe, acumulatorul se descarcă, deoarece energia acestuia continuă să fie consumată până când opriţi aparatul foto deschizând şi închizând capacul glisant. • Atunci când deconectaţi aparatul foto de la un computer, opriţi-l prin deschiderea şi închiderea capacului glisant şi apoi deconectaţi cablul USB. • Pentru încărcarea unui acumulator complet consumat sunt necesare aproximativ 3 ore şi 45 de minute. Timpul de încărcare creşte atunci când fotografiile se transferă în timpul încărcării acumulatorului. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer 2. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile, setările, modul de alimentare şi de alocare ale computerului, poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

E92


Meniul de setare

C

Indicatorul luminos de aparat pornit

Următorul tabel descrie starea indicatorului luminos de aparat pornit atunci când aparatul foto este conectat la un computer. Indicator luminos aparat pornit

Descriere

Clipeşte la intervale lungi (portocaliu)

Acumulatorul se încarcă.

Aprins (verde)

Acumulatorul nu se încarcă. Încărcarea este terminată atunci când indicatorul luminos de aparat pornit nu mai clipeşte portocaliu şi străluceşte verde.

Clipeşte (portocaliu)

• Temperatura ambiantă nu este adecvată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul într-un spaţiu interior cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C şi 35°C. • Cablul USB nu este conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca, deoarece setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

Fila d M z (meniu setare) M d Avertizare clipire

Specificaţi dacă aparatul foto va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit la fotografierea folosind funcţia detectare a feţelor (A 65) în următoarele moduri. • Modul G (automat facil) (A 36) sau modul A (automat) (A 37). • Se selectează pentru modul scenă Portret (A 42) sau Portret de noapte (A 43). Opţiune

Descriere

Activată

Dacă aparatul foto detectează posibilitatea ca cel puţin un subiect să fi clipit la realizarea unei fotografii utilizând funcţia detectare feţe, pe monitor se afişează ecranul de avertizare clipire. Faţa subiectului care probabil a clipit când declanşatorul a fost eliberat este încadrată de un chenar galben. În acest caz, verificaţi fotografia şi stabiliţi dacă trebuie să faceţi altă fotografie sau nu. Consultaţi „Utilizarea ecranului Avertizare clipire” (E 94) pentru mai multe informaţii.

Dezactivată (setare implicită)

Avertizarea de clipire nu este activată.

B

Secţiunea de referinţă

Avertizare clipire

Notă privind avertizarea la clipire

Detectarea clipirii nu funcţionează cu setările de fotografiere continuă Continuă mare, Continuă mică, BSS şi Fotografiere în rafală 16.

E93


Meniul de setare

Utilizarea ecranului Avertizare clipire

A clipit cineva?

Atunci când ecranul Avertizare clipire este afişat pe monitor, sunt disponibile operaţiile descrise mai jos. Aparatul foto va reveni la modul fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Pentru

Atingeţi

Descriere

Mărirea feţei pe care a fost detectată clipirea

n

Atingeţi n. Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani care au clipit, atingeţi M sau N pentru a comuta afişarea la altă faţă.

Comutarea la modul redare cadru întreg

o

Atingeţi o.

Ştergerea unor fotografii

E

Atingeţi E.

Comutarea la modul fotografiere

I

Atingeţi I. Pentru a reveni la modul fotografiere, puteţi apăsa şi butonul de declanşare.

Secţiunea de referinţă

Opţiuni afişare secvenţă Fila d M z (meniu setare) M C Opţiuni afişare secvenţă

Alegeţi metoda utilizată pentru afişarea unei serii de fotografii efectuate prin fotografiere continuă (secvenţă) (E 17) la vizualizarea lor în modul redare cadru întreg (A 30) şi în modul redare miniaturi (A 31). Setările se aplică tuturor secvenţelor, iar setarea rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după oprirea acestuia. Opţiune

Descriere

Imagini individuale

Setaţi toate fotografiile din toate secvenţele care vor fi afişate individual. În ecranul Redare se afişează F (A 8).

Numai imag. importantă (setare implicită)

Setaţi toate secvenţele care se vor afişa utilizându-se numai imaginile lor principale.

E94


Meniul de setare

Resetare totală Fila d M z (meniu setare) M p Resetare totală

Dacă se selectează Resetare, setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Funcţiile de bază pentru fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Mod bliţ (A 54)

Automat

Autodeclanşator (A 56)

Dezactivat

Mod macro (A 58)

Dezactivat

Compensare expunere (A 59)

0,0

Meniul de fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Mod imagine (A 62)

l 4608×2592

Fotografiere la atingere (E 50, E 52, E 54)

Declanşare la atingere Automată Unică

Balans de alb (E 59)

Automat

Modul scenă Opţiune

Valoare implicită

Cursor pentru ajustarea efectului de scenă (A 41)

Centru

HDR (dacă s-a selectat Iluminare fundal) (A 46)

Dezactivat

Panoramă (A 47)

Panoramă simplă (Normal (180°))

Continuu (dacă s-a selectat Portret animal de casă) (A 48)

Continuu

Declanşare automată (dacă s-a selectat Portret animal de casă) (A 48)

Activat

Secţiunea de referinţă

Sensibilitate ISO (E 56) Continuu (E 57)

Modul portret inteligent Opţiune

Valoare implicită

Estompare piele (A 52)

Normală

Ochi deschişi (A 52)

Dezactivat

Cronometru zâmbet (A 52)

Activat

E95


Meniul de setare Meniul pentru filme Opţiune Opţiuni film (E 75)

Valoare implicită d HD 1080pP(1920×1080)

Deschidere cu segment HS (E 77)

Activat

Mod focalizare autom. (E 77)

AF unic

Reducere zgomot vânt (E 78)

Dezactivată

Meniul de setare Opţiune Ecran de întâmpinare (E 79)

Valoare implicită Fără

Informaţii fotografie (E 83)

Afişare aut. informaţii

Examinare imagine (E 83)

Activată

Luminozitate (E 83)

3

Imprimare dată (E 84)

Dezactivată

Reducere vibraţii (E 85)

Activată

Asistenţă AF (E 86)

Automată

Zoom digital (E 86)

Activat

Sunet buton (E 87)

Activat

Secţiunea de referinţă

Sunet declanşator (E 87)

Activat

Oprire automată (E 88)

1 min.

HDMI (E 91)

Automat

Control dispozitiv HDMI (E 91)

Activat

Ieşire 3D HDMI (E 91)

Activată

Încărcare de la computer (E 92)

Automată

Avertizare clipire (E 93)

Dezactivată

E96


Meniul de setare Altele Opţiune

Valoare implicită

Format hârtie (E 40, E 41)

Implicit

Intervalul între rame pentru prezentare de diapozitive (E 62)

2 sec.

Efecte pentru prezentarea de diapozitive (E 62)

Clasic

• Selectarea opţiunii Resetare şterge, de asemenea, numărul fişierului curent (E 98) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reseta numerotarea fişierelor la „0001”, ştergeţi toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie (A 32) înainte de a selecta Resetare. • Următoarele setări rămân neafectate chiar dacă opţiunea Resetare totală este setată la Resetare. Meniul de fotografiere: prestare manuală a datelor (E 60) achiziţionate pentru Balans de alb Meniul de redare: Alegere imagine importantă (E 74) Meniul de setare: Fus orar şi dată (E 80), Limba/Language (E 90) şi Mod video (E 91) din Setări TV şi Opţiuni afişare secvenţă (E 94)

Fila d M z (meniu setare) M r Versiune firmware

Vizualizaţi versiunea de firmware curentă a aparatului foto.

Versiune firmware

Secţiunea de referinţă

Versiune firmware

COOLPIX S100 Ver.x.x

E97


Nume de fişiere şi de dosare Fotografiilor, filmelor sau notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

D SC N 00 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Secţiunea de referinţă

Imagini statice needitate (ataşări de note vocale incluse), filme Copii tăiate (ataşări de note vocale incluse) Copii mici (ataşări de note vocale incluse) Copii create utilizând alte funcţii de editare decât imagine mică şi tăiere (ataşări de note vocale incluse) şi filme create cu funcţia editare filme Copii create în modul scenă Desenează

Extensie (tip de fişier)

DSCN RSCN SSCN

Imagini statice

.JPG

Filme

.MOV

Note vocale

.WAV

Fotografii 3D

.MPO

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

FSCN

MSCN

• Fişierele se stochează în dosare denumite cu un număr de dosar urmat de un identificator: „P_” plus un număr succesiv din trei cifre pentru fotografiile efectuate în modul scenă Asistenţă panoramă (de ex., „101P_001”; E 6) şi „NIKON” pentru celelalte fotografii (de exemplu „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copiere>Imagini selectate sunt copiate în dosarul curent unde li se atribuie numere noi de fişier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. Copiere>Toate imaginile copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu se modifică, dar dosarelor li se atribuie numere noi în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de dosar de pe mediul de destinaţie (E 73). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul curent conţine deja 200 de fotografii, data următoare când se realizează o fotografie va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie este numerotată 9999, nu se mai poate realiza nicio fotografie până la formatarea (E 89) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.

E98


Accesorii opţionale Acumulator

Acumulator Li-ion EN-EL191

Adaptor de încărcare la curent alternativ

Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-69P1, 2

Încărcător de acumulator

Încărcător de acumulator MH-66 Adaptor la reţeaua electrică EH-62G (conectare conform ilustraţiilor) 1 2 3

Adaptor la reţeaua electrică

1 2

Cablu USB

Cablu USB UC-E61

Cablu audio/video

Cablu audio/video EG-CP161

Furnizat la achiziţionare împreună cu aparatul foto (A ii). Pentru utilizare în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru mai multe informaţii despre aceste adaptoare, consultaţi agenţia de voiaj.

Secţiunea de referinţă

Asiguraţi-vă că aţi aliniat corect cablul conectorului de alimentare în conectorul de alimentare şi în fantele camerei acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o porţiune a cablului depăşeşte canelurile, este posibilă deteriorarea cablului sau a capacului la închiderea capacului.

E99


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Mesaj afişat O (clipeşte) N Bateria este consumată.

P Temperatura bateriei este ridicată

P Aparatul foto se va opri pentru a evita supraîncălzirea. P Verificaţi capacul glisant

Descriere Ceasul nu este setat.

Soluţie Setaţi data şi ora.

A E 80

Bateria este consumată.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Interiorul aparatului foto sau cardul de memorie s-a încălzit. Capacul glisant (comutatorul de alimentare) nu este complet deschis.

Secţiunea de referinţă

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

P Aşteptaţi ca aparatul foto să termine înregistrarea.

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

u Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii. P Acest card nu poate fi utilizat. P Acest card nu poate fi citit.

E100

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. La apariţia acestui mesaj, indicatorul luminos de aparat pornit clipeşte rapid timp de cinci secunde, iar monitorul se stinge. Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. Deschideţi sau închideţi complet capacul glisant. • Focalizaţi din nou. • Focalizaţi pe alt subiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit. Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării.

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocare”.

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă terminalele sunt curate. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie.

21

21

21 28, 29 39

– 19 18 18


Mesaje de eroare Mesaj afişat P Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? Da Nu

u Memoria a fost epuizată.

Descriere

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu COOLPIX S100.

Cardul de memorie este plin.

Eroare la înregistrarea fotografiei. Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Spaţiu insuficient pentru a salva o copie.

A

18

62 32, E 19 18 19

E 89 18 E 89

E 33, E 34

Secţiunea de referinţă

P Imaginea nu poate fi salvată.

Soluţie La formatare se şterg toate datele stocate pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi selectat Nu şi că aţi efectuat copii ale tuturor fotografiilor care trebuie păstrate, înainte de a formata cardul de memorie. Atingeţi Da pentru a formata. • Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografii. • Introduceţi un card de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. • Introduceţi un card de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Următoarele tipuri de fotografii nu pot fi utilizate pentru ecranul de întâmpinare. • Fotografiile efectuate cu Panoramă simplă sau Fotografiere 3D şi fotografiile reduce la dimensiunea 640 × 360 sau mai mică folosind editarea sau decuparea imaginilor mici • Fotografii realizate cu alte aparate foto decât COOLPIX S100 Ştergeţi fotografii din destinaţie.

32

E101


Mesaje de eroare Mesaj afişat u În imaginea tocmai realizată a fost detectată o clipire. u Imaginea nu poate fi modificată. u Filmul nu poate fi înregistrat.

Descriere

Soluţie

A

Unul sau mai mulţi subiecţi ai acestui portret au clipit la realizarea fotografiei.

Verificaţi fotografia în modul redare.

52, E 61

Fotografia selectată nu poate fi editată.

Selectaţi fotografii care acceptă funcţiile de editare.

E 20

Eroare de întrerupere la înregistrarea filmului pe cardul de memorie.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere. • Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto pentru a reda fotografii stocate în memoria internă a acestuia. • Pentru a copia fotografii din memoria internă pe cardul de memorie, atingeţi fila d, apoi h. Se va afişa ecranul cu opţiuni de copiere şi fotografiile din memoria internă se vor putea copia pe cardul de memorie. • Adăugaţi fotografii la album. • Alegeţi albumul la care sau adăugat fotografii.

Nicio fotografie în memoria internă sau pe cardul de memorie. N Memoria nu conţine nicio imagine. Secţiunea de referinţă

Fotografia nu a fost adăugată la album.

N Fişierul nu conţine imagini. P Acest fişier nu poate fi redat. u Toate imaginile sunt ascunse.

E102

19, 83 19

E 73

E 10 E 10

Categoria selectată în modul sortare automată nu conţine nicio fotografie.

Selectaţi categoria care conţine fotografiile sortate.

E 14

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX S100.

Utilizaţi computerul sau dispozitivul cu care a fost creat sau editat fişierul pentru redare.

Nicio fotografie disponibilă pentru o prezentare de diapozitive.


Mesaje de eroare Mesaj afişat N Această imagine nu poate fi ştearsă. N Destinaţia călătoriei se află în fusul orar curent. u A fost atins nr. max. de evaluări. Nu mai poate fi eval. nicio imag. u Nu a fost găsită nicio imagine cu această evaluare.

u Realizarea celei de a doua fotografii nu a reuşit.

u Salvarea imaginii 3D nu a reuşit.

Fotografia este protejată.

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

A

Soluţie Dezactivaţi protecţia.

E 65

E 80

Au fost catalogate deja peste 999 de fotografii.

Anulaţi setarea catalogării lor. 72

Nu există fotografii cu catalogarea selectată.

• Aplicaţi catalogarea asupra unor fotografii. • Selectaţi o catalogare care a fost aplicată asupra unor fotografii.

Nu s-a putut fotografia cu panoramă simplă.

Este posibil să nu puteţi fotografia cu panoramă simplă în următoarele situaţii. • Când fotografierea nu se termină după un anumit interval de timp. E3 • Când aparatul foto este mişcat prea rapid. • Când aparatul foto nu este mişcat corect în direcţia panoramei.

Atunci când realizaţi fotografii 3D, după prima fotografiere, cea de a doua nu reuşeşte.

Nu s-au putut salva fotografiile 3D.

• Încercaţi să fotografiaţi din nou. După prima fotografiere, mişcaţi orizontal aparatul foto şi încadraţi subiectul astfel încât să fie aliniat cu ghidul de pe monitor. • În unele condiţii de fotografiere, ca atunci când subiectele sunt întunecate sau au un contrast redus, nu se poate efectua a doua fotografie. • Încercaţi să fotografiaţi din nou. • Ştergeţi fotografii de care nu mai aveţi nevoie. • Imaginile 3D nu se pot crea în funcţie de subiect sau de condiţiile de fotografiere, ceea ce duce la imposibilitatea salvării acestora.

72

E8

Secţiunea de referinţă

u Imposibil de creat panorama. u Imposibil de creat panorama. Rotiţi pan. ap. foto într-o sing. direcţie. u Imposibil de creat panorama. Rotiţi panoramic mai încet aparatul foto.

Descriere

E8 32 –

E103


Mesaje de eroare Mesaj afişat Eroare apărătoare obiectiv Q u Se iniţializează obiectivul. Focalizarea nu se poate realiza. P Eroare de comunicaţii

Eroare de sistem Q

Secţiunea de referinţă

PR Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei. PR Eroare de imprimantă: verificaţi hârtia PR Eroare de imprimantă: hârtie blocată PR Eroare de imprimantă: hârtie epuizată PR Eroare de imprimantă: verificaţi cerneala PR Eroare de imprimantă: cerneală epuizată PR Eroare de imprimantă: fişier deteriorat

Descriere

Eroare obiectiv.

Soluţie Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

A

20, 21

Aparatul foto nu poate focaliza.

Aşteptaţi recuperarea automată a aparatului foto.

Eroare survenită în timpul comunicaţiei cu imprimanta.

Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul USB.

E 39

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Eroare imprimantă.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

14, 20

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi hârtia specificată şi atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată şi atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi hârtia specificată şi atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala şi atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

Înlocuiţi cartuşul de cerneala Cartuşul de cerneală este gol. şi atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Atingeţi Anulare pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

E104


Note tehnice şi index Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto ..................................................................................... F 2 Carduri de memorie ............................................................................................................F 4 Curăţarea ................................................................................................................................F 5 Depozitarea ............................................................................................................................F 5

Localizarea defectelor ....................................................... F 7 Specificaţii ....................................................................... F 14 Standarde acceptate ........................................................................................................ F 17

Index ................................................................................. F 18

Note tehnice şi index

F1


Note tehnice şi index

Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi precauţiile descrise mai jos, pe lângă avertismentele din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (A vi), când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea apărătoarei obiectivului poate duce la funcţionarea defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Note tehnice şi index

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a-l expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau a deconecta sursa de alimentare sau cardul de memorie

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt salvate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

F2


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

C

Acumulatorul

C

Informaţii despre adaptorul de încărcare la curent alternativ

• Adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P se utilizează numai cu dispozitive compatibile. Nu îl utilizaţi împreună cu un aparat foto fabricat de alt producător sau cu un alt model de aparat foto. • EH-69P este compatibil cu prizele de curent alternativ de 100–240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizare în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru mai multe informaţii despre aceste adaptoare, consultaţi agenţia de voiaj. • Nu utilizaţi, în niciun caz, altă marcă sau model de adaptor la reţeaua electrică, cu excepţia adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-69P sau a adaptorului la reţeaua electrică prin USB. Nerespectarea acestei precauţii poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

F3

Note tehnice şi index

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi înlocuiţi sau încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0°C sau peste 40°C . • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul într-un spaţiu interior cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C şi 35°C. • Atunci când încărcaţi acumulatorul introdus în COOLPIX S100 utilizând adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P sau un computer, capacitatea de încărcare poate scădea la temperaturi ambientale de 45°C până la 60°C. • Acumulatorul nu se încarcă la temperaturi ale acumulatorului sub 0°C sau peste 60°C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzit, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi epuizaţi-l înainte de a-l scoate pentru stocare. Acumulatorul trebuie depozitat într-un loc răcoros cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 15°C şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locuri prea calde sau prea reci. • Dacă nu este utilizat, scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opţional. Atunci când este introdus, acumulatorul pierde cantităţi foarte mici de energie chiar dacă nu este utilizat. Acest lucru poate cauza epuizarea excesivă a acumulatorului şi pierderea completă a funcţionalităţii. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la şase luni şi epuizaţi-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După ce scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opţional, puneţi acumulatorul în carcasa pentru acumulator inclusă şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator EN-EL19. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

Carduri de memorie

Note tehnice şi index

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. Consultaţi „Carduri de memorie aprobate” (A 19) pentru mai multe informaţii despre cardurile de memorie. • Asiguraţi-vă că respectaţi precauţiile descrise în documentaţia inclusă cu cardul de memorie. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardurile de memorie. • Recomandăm utilizarea aparatului foto pentru formatarea cardurilor de memorie care nu au fost niciodată folosite cu acest aparat foto. Înainte de a începe utilizarea unui card de memorie folosit anterior cu alt dispozitiv, asiguraţi-vă că utilizaţi acest aparat foto pentru a formata cardul de memorie. • Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. • Dacă este afişat mesajul Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? după ce introduceţi un card de memorie în aparatul foto, cardul de memorie trebuie formatat. Dacă există date pe care nu doriţi să le ştergeţi, atingeţi Nu. Copiaţi datele necesare pe un computer etc. Dacă doriţi să formataţi cardul, atingeţi Da. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, atingeţi OK. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie: - Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie pentru a elimina/insera acumulatorul sau cardul de memorie. - Opriţi aparatul foto. - Deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer.

F4


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

Curăţarea Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Obiectiv

Monitor

Corp

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale şi uscată sau cu o cârpă pentru curăţarea ochelarilor, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Curăţarea cu prea multă forţă sau cu o cârpă tare poate deteriora obiectivul sau poate determina funcţionarea sa defectuoasă. Dacă rămâne praf sau puf, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită puţin cu agent de curăţare comercial pentru obiective. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată sau cu o cârpă pentru curăţarea ochelarilor, având grijă să nu presaţi. Curăţarea cu prea multă forţă sau cu o cârpă tare poate deteriora monitorul sau poate determina funcţionarea sa defectuoasă. Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau într-un alt mediu cu nisip sau praf, curăţaţi nisipul, praful sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă rece şi apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Depozitarea

F5

Note tehnice şi index

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio; • locuri expuse la temperaturi sub –10°C sau peste 50°C; • spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60%. Pentru a preveni formarea mucegaiului, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto. Pentru stocarea acumulatorului, respectaţi precauţiile din „Acumulatorul” (F 3) în „Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto”.


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

C

Note despre monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Acest lucru nu indică o funcţionare defectuoasă. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Datorită caracteristicilor generale ale monitoarelor OLED, afişarea prelungită sau repetată a aceluiaşi ecran sau a aceleaşi imagini poate cauza remanenţa ecranului sau a imaginii respective pe ecran. Remanenţa unei imagini pe ecran este indicată de reducerea luminozităţii în anumite porţiuni ale monitorului sau de aspectul pătat al monitorului. În unele cazuri, imaginea remanentă poate deveni permanentă. Cu toate acestea, calitatea fotografiilor nu este afectată în niciun fel de remanenţa unei imagini pe ecran. Pentru a preveni remanenţa unei imagini pe ecranul monitorului, nu setaţi luminozitatea acestuia la o valoare mai mare decât este necesar şi nu afişaţi timp îndelungat acelaşi ecran sau aceeaşi imagine. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

Note tehnice şi index

F6


Localizarea defectelor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Sursă de alimentare, afişaj şi setări Problemă

Acumulatorul introdus în aparatul foto nu poate fi încărcat.

Aparatul foto nu poate fi pornit.

Monitorul nu afişează nimic

A 16 90, E 92 E 92

E 92

20 16

20 F3 16 75, E 39 21, E 100

20 21, E 88 75 75, E 35

F7

Note tehnice şi index

Aparatul foto se opreşte fără avertizare

Cauză/Soluţie • Verificaţi toate conexiunile. • S-a selectat Dezactivată pentru Încărcare de la computer în meniul setare. • Când încărcaţi acumulatorul prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea acumulatorului se opreşte dacă opriţi aparatul foto. • Când încărcaţi acumulatorul prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea acumulatorului se poate opri atunci când computerul intră în modul hibernare. • Este posibil ca specificaţiile, setările şi starea computerului să nu permită încărcarea acumulatorului din aparatul foto prin conexiunea la computer. • Acumulatorul este descărcat. • Aparatul foto nu poate fi pornit în timp ce este conectat la o priză electrică prin intermediul adaptorului de încărcare la curent alternativ. • Acumulatorul este descărcat. • Este posibil ca aparatul foto şi acumulatorul să nu funcţioneze corect la temperaturi scăzute. • În cazul în care conectaţi adaptorul de încărcare la curent alternativ în timp ce aparatul foto este pornit, aparatul foto se opreşte. • Aparatul foto se opreşte când cablul USB de conectare la un computer sau la o imprimantă este deconectat. Reconectaţi cablul USB. • Temperatura internă a aparatului foto sau a cardului de memorie este ridicată. Lăsaţi aparatul foto şi cardul de memorie să se răcească şi reporniţi aparatul foto. • Aparatul foto este oprit. • Mod veghe pentru a economisi energie: apăsaţi butonul declanşare până la jumătate. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate printrun cablu audio/video sau printr-un cablu HDMI.


Localizarea defectelor Problemă

Note tehnice şi index

Cauză/Soluţie • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Dacă temperatura internă a aparatului foto este ridicată, monitorul se întunecă pentru a reduce generarea de căldură. Atunci când temperatura internă scade, luminozitatea monitorului revine la Monitorul este dificil de citit/snormal. a întunecat • Atunci când indicatorul luminos de aparat pornit este acoperit după ce aparatul foto a mărit automat luminozitatea monitorului, este posibil ca acesta să devină mai întunecat. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Dacă nu s-a setat ceasul intern al aparatului foto, indicatorul „dată nesetată” clipeşte în timpul înregistrării fotografiilor şi a filmelor. Fotografiile şi filmele înregistrate înainte de setarea ceasului intern sunt datate cu „00/00/0000 00:00” sau cu, Data şi ora înregistrării nu sunt respectiv, „01/01/2011 00:00”. Setaţi ora şi data corecte corectă din opţiunea Fus orar şi dată din meniul setare. • Verificaţi ceasul intern al aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi, dacă este necesar, resetaţi-l. S-a selectat Afişare aut. informaţii pentru Pe monitor nu este afişat Informaţii fotografie în Setări monitor din niciun indicator meniul de setare. • Nu s-a efectuat setarea pentru Fus orar şi dată Opţiunea Imprimare dată în meniul de setare. este indisponibilă • Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Imprimare dată. • Este activată o altă funcţie care restricţionează Data nu este imprimată pe opţiunea Imprimare dată. fotografii nici atunci când este • Modul de fotografiere selectat nu acceptă activată opţiunea Imprimare Imprimare dată. dată • Data nu se poate imprima pe filme. La pornirea aparatului foto se afişează ecranul pentru Acumulatorul ceasului intern este descărcat; toate setarea datei şi a orei. setările au fost restabilite la valorile implicite. Setările aparatului foto s-au resetat Monitorul se opreşte, iar Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi indicatorul luminos pentru aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se aparat pornit clipeşte verde răcească înainte de a relua utilizarea. rapid. Aparatul foto se poate înfierbânta dacă înregistraţi filme timp îndelungat sau dacă aparatul foto este Aparatul foto se înfierbântă. utilizat într-un spaţiu în care temperatura este ridicată; aceasta nu este o defecţiune.

F8

A 88, E 83 –

F5 22, 88

23, 88, E 80

88, E 83 22, 88, E 80 64 64 E 84 –

23

21


Localizarea defectelor

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Problemă

Nicio fotografie realizată.

Nu se poate fotografia 3D. Nu se poate comuta la modul fotografiere.

Fotografiile sunt neclare.

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul nu se declanşează.

A 30 20 54

– 75, E 35 36, 44, 58 29 89, E 86 20 54 38, E 56 89, E 85 38, E 57 56 54 54 60 52 82 64

F9

Note tehnice şi index

Aparatul foto nu poate focaliza.

Cauză/Soluţie • Când aparatul foto se află în modul de redare sau elementele de setare sau meniul de configurare este afişat, apăsaţi pe butonul declanşare. • Acumulatorul este descărcat. • Dacă indicatorul bliţului clipeşte, înseamnă că bliţul se încarcă. În unele condiţii de fotografiere, ca atunci când subiectele sunt întunecate sau au un contrast redus, nu se poate efectua a doua fotografie sau imaginea 3D nu se poate salva. Deconectaţi cablul HDMI , cablul audio/video sau cablul USB. • Subiectul este prea aproape. Încercaţi să fotografiaţi în modul macro, în modul automat facil sau în modul scenă Primplan. • Subiectul respectiv este inadecvat pentru focalizare automată • Setaţi Asistenţă AF din meniul de setare la Automată. • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. • Utilizaţi bliţul. • Creşteţi valoarea pentru Sensibilitate ISO . • Activaţi reducerea vibraţiilor. • Utilizaţi D (selector cea mai bună fotografiere). • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul. Bliţul reflectă particule din aer. Setaţi setarea modului bliţ la c (dezactivat). • Modul bliţului este setat la c (dezactivat). • S-a selectat un mod scenă în care nu se declanşează bliţul. • S-a selectat Activat pentru Ochi deschişi în modul portret inteligent. • S-a selectat Film pentru modul de fotografiere. • Se activează altă funcţie care restricţionează aprinderea bliţului.


Localizarea defectelor Problemă

Zoomul digital nu poate fi folosit.

Opţiune Mod imagine indisponibilă. Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu se aprinde. Note tehnice şi index

Fotografiile apar pătate. Culorile nu sunt naturale. În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

F10

Cauză/Soluţie • Zoom digital este setat la Dezactivat în meniul de setare. • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. - Când s-a selectat modul scenă Portret, Portret de noapte, Peisaj noapte, Iluminare fundal (cu HDR setat la Activat), Panoramă (când s-a selectat Panoramă simplă), Portret animal de casă sau Fotografiere 3D - Fotografierea la atingere este setată la Urmărire subiect - Când fotografiaţi în modul portret inteligent. - Când s-a selectat Fotografiere în rafală 16 pentru setarea Continuu Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Mod imagine. • S-a selectat Dezactivat pentru Setări sunet>Sunet declanşator în meniul setare. Nu se aude niciun sunet la unele setări şi moduri de fotografiere, chiar dacă se selectează Activat. • Difuzorul este blocat. Nu acoperiţi difuzorul. S-a selectat Dezactivată pentru opţiunea Asistenţă AF în meniul de setare. Este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu lumineze, în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă curent, chiar dacă s-a selectat Automată. Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul. Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină. Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului • Specificarea unei valori mai mici pentru setarea Sensibilitate ISO • Modul bliţului este setat la c (dezactivat). • Fereastra bliţului este blocată. • Subiectul se află dincolo de raza bliţului. • Ajustaţi compensarea expunerii. • Măriţi valoarea pentru setarea Sensibilitate ISO. • Subiectul este pe fundal iluminat. Selectaţi modul scenă Iluminare fundal sau setaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere). Ajustaţi compensarea expunerii.

A 89, E 86

42, 43

38, E 52 50 38, E 57 64 89, E 87

3, 26

89, E 86

F5 38, E 59

54 38, E 56 54 26 54 59 38, E 56 46, 54

59


Localizarea defectelor Problemă

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la b (automat cu reducere ochi roşii).

Tonurile feţei nu sunt estompate.

Salvarea fotografiilor durează mult.

A

43, 55

67 73, E 31

– 55 46 42, 43, 52

Note tehnice şi index

Pe monitor sau în imagini apare o formă inelară sau o bandă în culorile curcubeului.

Cauză/Soluţie La fotografierea cu b (automat cu reducere ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Portret de noapte, poate fi aplicată funcţia Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto pentru zonele care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi oricare alt mod scenă decât Portret de noapte şi comutaţi modul bliţului la oricare altă setare decât b (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou. • În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei nu pot fi estompate. • Selectaţi Estompare piele pentru Retuşare cosmetică în meniul de retuşare pentru fotografii conţinând patru sau mai multe feţe. Salvarea fotografiilor poate dura mai mult în următoarele situaţii. • Când este activată funcţia de reducere a zgomotului. • Când modul bliţ este setat la b (automat cu reducere ochi roşii). • Atunci când fotografiaţi în modul scenă Iluminare fundal (cu HDR setat la Activat). • Când în timpul fotografierii se aplică funcţia de estompare a pielii. Atunci când fotografiaţi cu iluminare în fundal sau în cadru există o sursă de lumină foarte puternică (de exemplu soarele), poate apărea o formă inelară sau o bandă în culorile curcubeului (formă dublată). Schimbaţi poziţia sursei de lumină sau încadraţi fotografia astfel încât sursa de lumină să nu intre în cadru şi fotografiaţi din nou.

Redare Problemă

Fişierul nu poate fi redat.

Fotografia nu poate fi apropiată.

Cauză/Soluţie • Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • COOLPIX S100 nu poate reda filme înregistrate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital. • Fotografiile efectuate cu alte aparate foto decât COOLPIX S100 este posibil să nu poată fi mărite. • Fotografiile 3D nu pot fi mărite atunci când aparatul foto este conectat prin HDMI şi sunt redate în mod 3D. • Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor, al imaginilor mici sau al imaginilor care au fost decupate la dimensiunea 640 × 360 sau mai mică.

A – 86 – 49 –

F11


Localizarea defectelor Problemă Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

Fotografiile nu pot fi editate.

Fotografiile neafişate pe televizor.

A fost restabilită setarea implicită pentru pictograma pentru a album sau fotografiile adăugate la album nu sunt redate în modul pentru fotografii favorite. Note tehnice şi index

Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată.

Nikon Transfer 2 nu porneşte când aparatul foto este conectat.

F12

Cauză/Soluţie • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate la fotografii realizate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate la fotografii utilizând alt aparat foto nu pot fi redate pe acest aparat foto. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Selectaţi fotografii care acceptă funcţiile de editare. • Fotografiile realizate cu altă marcă sau model de aparat foto nu pot fi editate. • Este posibil ca fotografiile editate cu acest aparat foto să nu fie afişate corect pe alte aparate foto şi să nu poată fi transferate pe computere de pe alte aparate foto. • Selectaţi opţiunile Mod video şi HDMI corecte pentru elementul Setări TV. • Cablurile HDMI şi audio/video sau cablul USB sunt conectate la aparatul foto. • Cardul de memorie nu conţine imagini. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini înregistrate în memoria internă. Este posibil ca datele de pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • Fotografia dorită a fost sortată într-o altă categorie decât cea afişată curent. • Fotografiile înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S100 şi fotografiile copiate utilizând opţiunea Copiere nu pot fi afişate în modul de sortare automată. • Este posibil ca fotografiile din memoria internă sau de pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • Maximum 999 de fotografii sau filme în total pot fi adăugate la fiecare categorie. Dacă în categoria dorită sunt deja, în total, 999 de fotografii sau filme, nu mai pot fi adăugate fotografii sau filme noi. • Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este descărcat. • Cablul USB nu este conectat corect. • Confirmaţi sistemele de operare compatibile. • Aparatul foto nu este recunoscut de computer. • Consultaţi informaţiile de ajutor conţinute în ViewNX 2.

A 86 E 72

86 E 20 E 20 E 20

89, E 91 75, E 35 18

70, E 14 73, E 73

– E 15

21 16, 20 78 76 78 79


Localizarea defectelor Problemă

Nu se afişează ecranul de pornire PictBridge atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă.

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Nu se poate selecta dimensiunea hârtiei cu aparatul foto.

Marginile fotografiei imprimate sunt tăiate.

A

90, E 39, E 92

18 18 40

E 40, E 41

Note tehnice şi index

Nu se pot imprima panorame.

Cauză/Soluţie Este posibil ca la unele imprimante compatibile cu PictBridge să nu se afişeze ecranul de pornire PictBridge, iar imprimarea fotografiilor poate fi imposibilă când se selectează Automată pentru opţiunea Încărcare de la computer în meniul setare. Setaţi opţiunea Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă. • Cardul de memorie nu conţine imagini. Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă. • Fotografiile realizate în modul scenă Desenează sau Fotografiere 3D nu pot fi imprimate. Formatul hârtiei nu se poate selecta din aparatul foto în situaţiile următoare, chiar dacă se imprimă de pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge: • Imprimanta nu acceptă dimensiunea hârtiei specificată de aparatul foto. • Imprimanta selectează automat dimensiunea hârtiei. • La imprimarea fotografiilor realizate cu o setare pentru Mod imagine de l 4608×2592 (setarea implicită), marginile fotografiei pot fi decupate, împiedicând imprimarea fotografiilor în întregime. Consultaţi documentaţia imprimantei sau un laborator pentru fotografii digitale pentru detalii suplimentare pentru a vă asigura că imprimanta acceptă imprimare la un format imagine de 16:9. • Fotografiaţi cu Mod imagine la altă setare decât l 4608×2592. Atunci când imprimaţi panorame, este posibil să nu se poată imprima întreaga fotografie din cauza setărilor imprimantei. În plus, este posibil ca tipul de imprimantă utilizat să nu poată imprima panorame. Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu imprimanta sau un laborator pentru fotografii digitale.

62

F13


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S100 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală apertură relativă Construcţie Zoom digital Reducere vibraţii

Focalizarea automată (AF) Distanţă de focalizare (de la obiectiv) Selecţie zonă de focalizare Monitor Note tehnice şi index

Acoperire ramă (mod fotografiere) Acoperire ramă (mod redare) Depozitarea Suport Sistem fişiere Formate fişier

Dimensiune imagine (pixeli)

F14

Aparat foto digital compact 16,0 milioane CMOS de tip 1/2,3 in.; număr total de pixeli: aprox.16,79 milioane Zoom optic 5×, obiectiv NIKKOR 5,0–25,0mm (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de 28–140 mm în format 35mm [135]) f/3,9–4,8 12 elemente în 10 grupe (inclusiv elemente obiectiv 2 ED) Până la 4× (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de aprox. 560 mm în format 35mm [135]) Combinaţie de deplasare a obiectivului şi VR electronic (fotografii statice) Mişcare a obiectivului (filme) Detectare contrast AF • Aprox. de la 50 cm la ∞ (W); aprox. de la 1 m la ∞ (T) • Mod macro: de la 1 cm (la o poziţie de zoom în unghi larg care depăşeşte I) la ∞ Prioritate faţă, Automat (selectare automată a zonei 9), centrare, Manual (zona de focalizare poate fi selectată folosind panoul tactil), urmărire subiect 8,7 cm (3,5 in.), ecran lat, OLED (ecran tactil) cu strat anti-reflexie, aprox. 820.000 puncte, cinci niveluri de reglare a luminozităţii Aprox. 98% pe orizontală şi 98% pe verticală (comparativ cu fotografia efectivă) Aprox. 100% pe orizontală şi 100% pe verticală (comparativ cu fotografia efectivă) • Memorie internă (aprox. 71 MB) • Card de memorie SD/SDHC/SDXC Compatibil DCF, Exif 2.3 şi DPOF Fotografii statice: JPEG Fotografii 3D: MPO Fişiere de sunet (note vocale): WAV Filme: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC) • 16M (calitate ridicată a imaginii) [4608 × 3456P] • 16M [4608 × 3456] • 12M [4000 × 3000] • 8M [3264 × 2448] • 5M [2592 × 1944] • 3M [2048 × 1536] • PC [1024 × 768] • VGA [640 × 480] • 16:9 [4608 × 2592]


Specificaţii Sensibilitate ISO (Sensibilitate ieşire standard)

• ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 • Automată (modificare automată de la ISO 125 până la 800) • Interval fix automat (de la ISO 125 la 400)

Expunere Măsurare

Matrice cu 256 de segmente, axată pe centru (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mare)

Control expunere

Expunere programată automat cu funcţia Detecţie mişcare şi cu compensarea expunerii (EV de la –2,0 la +2,0 în trepte de 1/3 EV)

Declanşator Viteză Diafragmă Interval Autodeclanşator

Declanşator mecanic şi electronic CMOS 1/1500–1 s, 4 s (mod scenă Foc de artificii)

Inserţie filtru ND (–2,0 AV) controlată electronic 2 trepte (f/3,9 şi f/7,8 [W]) Pot fi selectate durate între 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: Automată) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date

[W]: 0,3 – 3,5 m [T]: 0,5 – 2,2 m Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP Selecţie între NTSC şi PAL

Ieşire HDMI

Selecţie între Automat, 480p, 720p şi 1080i

Terminal I/O

Ieşire audio video/ I/O digital (USB) Miniconector HDMI (Tip C) (ieşire HDMI)

Limbi disponibile

Arabă, cehă, chineză (simplificată şi tradiţională), coreeană, daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, indoneziană, italiană, hindi, japoneză, maghiară, norvegiană, olandeză, poloneză, portugheză (europeană şi braziliană), română, rusă, spaniolă, suedeză, thailandeză, turcă, ucraineană, vietnameză

Surse de alimentare

Un acumulator Li-ion EN-EL19 (inclus) Adaptor la reţeaua electrică EH-62G (disponibil separat)

Timp de încărcare

Aprox. 3 ore şi 15 minute (cu adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P când bateria este descărcată complet)

Durată de viaţă a bateriei (EN-EL19)

Fotografii statice*: aprox. 150 fotografieri Filme: aprox. 55 min. (HD 1080pP(1920×1080)). (Fiecare film este limitat la o dimensiune a fişierului de 4 GB şi la o lungime a filmului de 29 de minute, chiar dacă există suficient spaţiu liber pe cardul de memorie pentru o înregistrare mai lungă.)

F15

Note tehnice şi index

Ieşire video


Specificaţii Montură trepied

1/4 (ISO 1222)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 99,0 × 65,2 × 18,1 mm (fără protuberanţe)

Greutate

Aprox. 138 g (cu baterie şi card de memorie SD)

Mediu de operare Temperatură

0°C – 40°C

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)

• Dacă nu este menţionat în alt fel, toate valorile sunt valabile pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL19 complet încărcat şi utilizat la o temperatură ambiantă de 25°C. * Pe baza standardelor Asociaţiei Aparatelor şi Produselor Foto (Camera and Imaging Products Association, CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurată la 23 (±2) °C; zoom reglat la fiecare fotografiere, bliţ declanşat la fiecare a doua fotografiere, mod imagine setat la l 4608×2592. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator Li-ion EN-EL19 Tip

Acumulator litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 700 mAh

Temperatură de operare

0°C – 40°C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm (fără proeminenţe)

Greutate

Aprox. 14 g (fără carcasa pentru acumulator)

Note tehnice şi index

Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-69P Consum nominal

CA 100–240 V, 50/60 Hz, 0,068–0,042 A

Putere nominală

CC 5,0 V, 550 mA

Temperatură de operare

0°C – 40°C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 55 × 22 × 54 mm (fără adaptor de priză)

Greutate

Aprox. 55 g (fără adaptor de priză)

F16


Specificaţii

B

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din comenzi de imprimare stocate pe carduri de memorie. • Exif versiunea 2.3: acest aparat foto acceptă Formatul de fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale statice (Exif) versiunea 2.3 pentru aparate foto digitale statice, un standard care permite ca informaţiile stocate odată cu fotografia să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor, atunci când fotografiile sunt imprimate folosind imprimante compatibile Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând imaginilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

F17


Index Simboluri G Modul automat facil 24, 36 A Modul automat 37 C Modul scenă 40 F Modul portret inteligent 50 D Film 82 c Mod redare 30 h Modul fotografii favorite 70, E10 F Modul Sortare automată 70, E14 C Listare după dată 70, E14 s Mod redare 3D 70, E9 z Meniul de setare 88 j (telefotografie) 27 k (unghi larg) 27 O Zoom redare 31 P Redare miniaturi 31 d Fila Meniu 11 H Pictogramă ieşire 11 J Pictograma Revenire 12 R 6, E7

A Note tehnice şi index

Accesorii opţionale E99 Acumulator ii, 14, 16, 23, E99 Acumulator li-ion reîncărcabil ii, 14, 16, E99 Adaptor de încărcare la curent alternativ ii, 16, E99 Adaptor la reţeaua electrică 17, E99 AF permanent 85, E77 AF unic 85, E77 AF/AE la atingere 38, E54 Ajutor 40 Album 70, E13 Adăugare fotografii în 73, E10 Eliminarea fotografiilor din 73, E12

F18

Alegere imagine importantă 74, E17, E74 Alimentare 20, 22 Apăsaţi la jumătate 28 Apus h 44 Asistenţă panoramă 47, E3 Atingeţi 4 Autodeclanşator 56 Avertizare clipire 90, E93

B Balans de alb 38, E59 Bliţ 2, 54 Bliţ automat 55 Bliţ de umplere 55 BSS 38, 45, E57 Buclă pentru curea aparat foto 2 Buton declanşare 2, 28

C Cablu audio/video ii, 75, E35 Cablu HDMI 75, E9, E36 Cablu USB ii, 75, 78, E39 Cameră acumulator 3 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 2, 14, 18 Capac conector 3 Capac glisant (comutator alimentare) 2, 20, 21 Capacitate a memoriei 63 Card de memorie 18, 19 Compensare expunere 59 Comutator alimentare (capac glisant) 2, 20, 21 Conector multiplu E39 Conector USB/Conector ieşire audio/ video 3, 16, 75, E35, E39 Continuu 38, E57 Contor dată E85


Index Control disp. HDMI 89, E91 Control perspectivă 73, E28 Copie alb-negru n 45 Copiere 73, E73 Crepuscul/Răsărit i 44 Curea 3

D

G Glisare 4 Glisaţi şi plasaţi 4

H

E

HDMI 75, 89, E91

Ecran de întâmpinare 88, E79 Editarea filmului 86, E47 Efecte filtre 73, E29 EH-69P 16 EN-EL19 ii, 14, 16 Examinare imagine 88, E83 Extensie E98 Extindere 73, E27

I

F Fantă card de memorie 3, 18 Fără bliţ 55 Film HS 85, E44 Fluorescent E59

Identificator E98 Iluminare fundal o 46 Imagine mică 73, E33 Imprimantă 75, E38 Imprimare 75, E40, E41, E66 Imprimare dată 88, E84 Imprimare directă E38 Imprimarea datei şi a orei E84 Incandescent E59 Indicator luminos aparat pornit 2, 17, 21, E93

F19

Note tehnice şi index

Dată şi oră 22, 88, E80 Declanşare automată 48 Declanşare la atingere 38, E50 Deschidere cu segment HS 85, E44, E77 Desenare 73, E22 Desenează A 46, E2 Detectare feţe 26, 65 Diafragmă 28 Diferenţă orară 23, E82 Difuzor 3 Dimensiune imagine 62 Dispozitiv iluminare asistenţă AF 2, 29, E86 D-Lighting 73, E26 DPOF F17 imprimare E43

Foc de artificii m 45 Focalizare 28 Blocare a focalizării 39 indicator 28 zonă 6, 28, 65 Focalizare automată 29, E77 Format dată 22, E80 Format hârtie E40, E41 Formatare 18, 89, E89 Formatarea cardului de memorie 18, 89, E89 Formatarea memoriei interne 89, E89 Fotografiere 24, 26, 28 Fotografiere 3D s 49, E8 Fotografiere în rafală 16 E57 Fotografiere la atingere E50, E52, E54 Fotografii 3D 49, E8, E98 Fus orar 23, E80, E82 Fus orar şi dată 88, E80


Index Indicator luminos autodeclanşator 2, 51, 57 Indicator memorie internă 6, 8, 20, 82 Informaţii fotografie E83 Interval fix automat E56

Î Încărcare de la computer 90, E92 Încărcător de acumulator 17, E99 Înregistrarea de filme cu redare încetinită 85, E44 Înregistrarea filmelor 82

J Jack de intrare audio/video E35 JPG E98

L Limba/Language 89, E90 Listare după dată 70, E16 Lumină zi E59 Luminozitate 88, E83 Lungime maximă film 84

M Note tehnice şi index

Mâncare u 45 Memorie internă 19 Meniu setare 88 Meniul de fotografiere 38, E49 Meniul de redare 73, E62 Meniul pentru filme 85, E75 Meniul Portret inteligent 52, E61 Microfon (stereo) 2 Mod automat 37 Mod focalizare autom. E77 Mod fotografiere 10, 25 Mod fotografii favorite 70, E10 Mod imagine 62 Mod macro 58 Mod redare 10, 30, 70 Mod redare 3D 70, E9 Mod scenă 40, 42

F20

Mod video 89, E91 Modul bliţ 54 Modul sortare automată 70, E14 Monitor 3, 6, F5 Montură trepied 3 MOV E98 Muzeu l 45

N Nikon Transfer 2 75, 76 Nivel încărcare acumulator 20 Noros E59 Notă vocală 73, E71 Număr de expuneri rămase 63 Nume dosar E98 Nume fişiere E98

O Obiectiv 2, F14 Oprire automată 89, E88 Opţiuni afişare secvenţă 90, E17, E94 Opţiuni film 85, E75 Oră de vară 23, E81 Ordine imprimare 73, E66 Orientare înregistrare E88

P Panoramă Maker 5 77, E7 Panoramă p 47 Panoramă simplă 47, E6 Peisaj c 42 Peisaj noapte j 44 Petrecere/Interior f 43 PictBridge 75, E38, F17 Plajă Z 43 Portret animal de casă O 48 Portret b 42 Portret de noapte e 43 Prezentare diapozitive 73, E62 Primplan k 44 Protejare 73, E64


Index

R

W

Redare 70, 86, E72 Redare cadru întreg 30 Redare film 86 Redare miniaturi 31 Redare panoramă simplă 47, E5 Reducere ochi roşii 55 Reducere vibraţii 89, E85 Reducere zgomot vânt 85, E78 Resetare totală 90, E95 Retuşare cosmetică 73, E31 Retuşare rapidă 73, E25 Rotire imagine 73, E70

WAV E98

Z Zăpadă z 43 Zăvor acumulator 3 Zoom digital 27, E86 Zoom redare 31 Zoom telefotografie 27 Zoom unghi larg 27

S

Note tehnice şi index

Selector cea mai bună fotografiere 45, E57 Sensibilitate ISO 38, E56 Setări monitor 88, E83 Setări sunet 89, E87 Setări TV 89, E91 Sincronizare lentă 55 Sport d 42 Sunet buton E87 Sunet declanşator E87

Ş Ştergere 32, E19, E72

T Tăiere 31, E34 Televizor E35

U Unică 38, E57 Urmărire subiect 38, E52

V Versiune firmware 90, E97 ViewNX 2 75, 76 Viteză declanşare 28 Volum 86, E72

F21


F22


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

YP1G01(Y5)

6MM133Y5-01

Manual de referinta COOLPIX-S100-RO