Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa CT1G01(Y5)

6MNA11Y5-01


Informaţii privind mărcile comerciale

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • HDMI, sigla şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi. Licenţa pentru portofoliul de patente AVC

Acest produs este licenţiat cu licenţa pentru portofoliul de patente AVC destinată utilizării necomerciale de către un client în scopul (i) codificării video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificării materialelor video AVC care au fost codificate de un client angajat într-o activitate personală, necomercială şi/sau au fost obţinute de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea de materiale video AVC. Nicio licenţă nu este furnizată şi nu va fi implicată pentru niciun alt uz. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, L.L.C. Consultaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Primii paşi Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto) Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea imaginilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc în care toţi cei care utilizează produsul să aibă acces pentru a-l citi. Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi că aparatul foto sau adaptorul c.a. de încărcare scoate fum sau emană un miros neobişnuit, deconectaţi adaptorul c.a. de încărcare şi scoateţi imediat acumulatorul, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Prin atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau ale adaptorului de încărcare vă puteţi răni. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul de încărcare se deschide în urma unei căderi sau a unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă autorizată de service Nikon pentru a fi verificat, după ce aţi scos produsul din priză şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul de încărcare în prezenţa unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni. Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto, încărcătorul acumulatorului sau adaptorul la reţeaua electrică pe perioade lungi în timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz Unele componente ale dispozitivelor se încing. În cazul în care dispozitivele sunt în contact cu pielea perioade lungi de timp, se pot produce arsuri uşoare.


Pentru siguranţa dumneavoastră Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate curge, se poate supraîncălzi sau poate exploda dacă este utilizat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi adaptorul c.a. de încărcare/adaptorul c.a, verificaţi dacă acesta a fost deconectat. • Utilizaţi numai un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL12 (inclus). Încărcaţi acumulatorul folosind un aparat foto care suportă încărcarea bateriilor sau folosind încărcătorul de acumulatori MH-65 (comercializat separat). Pentru a încărca acumulatorul folosind aparatul foto, folosiţi adaptorul c.a. de încărcare EH-69P (inclus în pachet) sau funcţia Încărcare de la computer. • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Montaţi capacul pentru borne când transportaţi acumulatorul. Nu îl transportaţi şi nu îl depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet.

• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă la utilizarea adaptorului c.a. de încărcare Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu umblaţi la ştecher şi nu vă apropiaţi de adaptorul c.a. de încărcare în timpul unei furtuni cu tunete şi fulgere. Nu avariaţi, nu modificaţi, nu îndoiţi şi nu întindeţi forţat cablul USB, nu îl aşezaţi sub nişte obiecte grele şi nu îl expuneţi la căldură sau la flacără. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu umblaţi la ştecher sau la adaptorului c.a. de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. Acordaţi o atenţie specială la fotografierea copiilor mici; în acest caz bliţul nu trebuie folosit la mai puţin de 1 m distanţă faţă de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele. Dacă utilizaţi aparatul într-un avion sau într-un spital, opriţi alimentarea Dacă utilizaţi aparatul într-un avion în timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea. La utilizarea aparatului într-un spital, respectaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de acest aparat foto pot perturba sistemele electronice ale avionului sau instrumentele din spital.


Note Note pentru clienţii din Europa AVERTISMENTE RISC DE EXPLOZIE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UN TIP INCORECT. COLECTAŢI ACUMULATOARELE UZATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR. Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru a fi colectat separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol indică faptul că acest acumulator trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Toate acumulatoarele, indiferent dacă sunt sau nu marcate cu acest simbol, sunt concepute pentru a fi colectate separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Operaţiuni de bază................................................................................................................................ 6 Butonul A (mod fotografiere).......................................................................................................................6 Butonul c (redare) ..............................................................................................................................................6 Butonul b (e înregistrare film) ..................................................................................................................6 Butonul de declanşare.........................................................................................................................................7 Fixarea curelei aparatului foto ........................................................................................................................7 Utilizarea panoului cu atingere......................................................................................................... 8 Atingerea .....................................................................................................................................................................8 Glisarea..........................................................................................................................................................................8 Glisarea şi fixarea .....................................................................................................................................................8 Utilizarea acului (stylus).......................................................................................................................................9 Afişajul principal al monitorului/panoului tactil şi acţiunile de bază................................10 Fotografierea (Afişarea informaţiilor).......................................................................................................10 Fotografierea (Comenzile de operare) ...................................................................................................11 Redarea (Afişarea informaţiilor)...................................................................................................................12 Redarea (Comenzile de operare) ...............................................................................................................13 Operarea filelor......................................................................................................................................................14

Primii paşi............................................................................................................................................. 16 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................16 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................17 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................18 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................21 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................22 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................24 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................24

vi


Cuprins Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)..................................... 26 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Auto)......................................26 Indicatorii afişaţi în modul A (Auto).......................................................................................................27 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................28 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................29 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................30 Pasul 4 Redarea şi ştergerea imaginilor .......................................................................................32 Redarea imaginilor (Mod redare)...............................................................................................................32 Ştergerea imaginilor nedorite......................................................................................................................33 Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere .......................................................................34 m Mod bliţ................................................................................................................................................................34 n Fotografierea cu autodeclanşator......................................................................................................37 p Mod macro.......................................................................................................................................................39 o Modificarea luminozităţii cu ajutorul compensării expunerii...........................................40

Mai multe despre fotografiere...................................................................................................... 41 Selectarea unui mod de fotografiere............................................................................................41 Ajustarea setărilor modului A (Automat)..................................................................................44 A Mod imagine (Modificarea calităţii imaginii/dimensiunii imaginii) ..............................45 q Declanşare la atingere (Atingerea monitorului pentru a elibera declanşatorul)...47 s Urmărire subiect (Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare) ...............................................50 r AF/AE la atingere (Atingerea ecranului pentru a focaliza).................................................52 E Sensibilitate ISO ............................................................................................................................................55 C Continuu............................................................................................................................................................56 w Balans de alb (Ajustarea nuanţei) ......................................................................................................57 Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) ...................................................................59 Selectarea unui mod scenă...........................................................................................................................59 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)................................................................................................................................62 Selectarea unui mod scenă pentru fotografiere (caracteristici)..............................................64 Utilizarea opţiunii de desenare ...................................................................................................................72 Fotografierea pentru realizarea unei panorame ..............................................................................74 Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)............................76 Modificarea setărilor pentru modul portret inteligent.................................................................78 Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan........................................................80

vii


Cuprins Mai multe despre redare................................................................................................................. 82 Operaţiuni care pot fi efectuate în modul redare cadru întreg...........................................82 Vizualizarea mai multor imagini: Redare miniaturi..................................................................83 Să privim mai atent: Zoom redare .................................................................................................85 Selectarea modului de redare .........................................................................................................87 Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite) ................................................88 Adăugarea imaginilor în albume ...............................................................................................................88 Vizualizarea imaginilor dintr-un album..................................................................................................90 Eliminarea imaginilor din albume .............................................................................................................91 Operaţiile din modul fotografii favorite.................................................................................................92 Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor...............................................................................93 Căutarea fotografiilor în modul Sortare automată ..................................................................95 Vizualizarea imaginilor în modul Sortare automată.......................................................................95 Operaţiile din modul Sortare automată ................................................................................................97 Selectarea imaginilor capturate într-o anumită zi (modul listare după dată)................98 Selectarea unei date în modul Listare după dată............................................................................98 Operaţiile care pot fi efectuate în modul Listare după dată.....................................................99 Opţiuni de redare.............................................................................................................................. 100 Definirea clasificării imaginilor..................................................................................................... 101 Redarea imaginilor în funcţie de clasificarea realizată............................................................... 101 b Vizionarea diapozitivelor ......................................................................................................... 102 d Protejarea imaginilor importante (Protejare).................................................................. 104 Protejarea unei imagini................................................................................................................................. 104 Protejarea mai multor imagini.................................................................................................................. 105 Eliminarea protecţiei imaginilor .............................................................................................................. 105 a Crearea unei ordini de imprimare DPOF ............................................................................ 106 Crearea unei ordini de imprimare pentru o imagine................................................................. 106 Crearea unei ordini de imprimare pentru mai multe imagini .............................................. 108 Anularea unei ordini de imprimare ....................................................................................................... 109 f Rotire imagine.............................................................................................................................. 110 E Notă vocală: Înregistrarea şi redarea ..................................................................................... 111 Înregistrarea notelor vocale ....................................................................................................................... 111 Redarea notelor vocale ................................................................................................................................. 112 Ştergerea notelor vocale.............................................................................................................................. 112

viii


Cuprins Editarea imaginilor..........................................................................................................................113 Funcţiile de editare........................................................................................................................... 113 Editarea imaginilor ........................................................................................................................... 115 U Desenare......................................................................................................................................................... 115 k Retuşare rapidă: Creşterea contrastului şi a saturaţiei ....................................................... 118 I D-Lighting: Îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului................................................. 119 P Extindere: Extinderea imaginilor...................................................................................................... 120 O Control perspectivă: Ajustarea percepţiei perspectivei .................................................... 121 i Efecte filtre (Filtru digital)....................................................................................................................... 122 j Retuşare cosmetică................................................................................................................................... 124 g Imagine mică: Micşorarea dimensiunilor imaginii................................................................ 126 o Decupare: Crearea unei copii decupate....................................................................................... 127

Înregistrarea şi redarea filmelor .................................................................................................128 Înregistrarea filmelor ....................................................................................................................... 128 Schimbarea setărilor de înregistrare a filmelor............................................................................... 130 D Opţiuni film ................................................................................................................................................... 130 n Mod AF film ............................................................................................................................................... 131 Y Reducere zgomot vânt ......................................................................................................................... 132 Redarea filmului................................................................................................................................. 133

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante ........................................................134 Conectarea la un televizor ............................................................................................................. 134 Conectarea la computer................................................................................................................. 137 Înainte de a conecta aparatul foto......................................................................................................... 137 Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator.................................................... 138 Încărcarea în timpul conectării la computer.................................................................................... 142 Conectarea la imprimantă ............................................................................................................. 143 Conectarea aparatului foto la o imprimantă ................................................................................... 144 Imprimarea imaginilor una câte una .................................................................................................... 145 Imprimarea mai multor imagini............................................................................................................... 146

ix


Cuprins Noţiuni elementare de setare a aparatului foto...................................................................149 Meniu setare ....................................................................................................................................... 149 Operarea meniului de setare..................................................................................................................... 150 c Ecran de întâmpinare.............................................................................................................................. 151 d Fus orar şi dată ............................................................................................................................................ 152 e Setări monitor............................................................................................................................................. 155 f Imprimare dată (Imprimarea datei şi a orei).............................................................................. 157 g Reducere vibraţii....................................................................................................................................... 158 U Detecţie mişcare ........................................................................................................................................ 159 h Asistenţă AF ................................................................................................................................................. 160 u Zoom digital ............................................................................................................................................... 160 i Setări sunet ................................................................................................................................................... 161 k Oprire automată......................................................................................................................................... 162 l/m Formatare memorie/Formatare card.................................................................................... 163 n Limba/Language........................................................................................................................................ 164 H Setări TV .......................................................................................................................................................... 164 V Încărcare de la computer...................................................................................................................... 165 d Avertizare clipire ........................................................................................................................................ 166 p Resetare totală............................................................................................................................................. 168 h Copiere (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie)................................. 171 r Versiune firmware ................................................................................................................................... 172

Întreţinerea aparatului foto .........................................................................................................173 Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto ................................. 173 Curăţarea................................................................................................................................................................ 175 Stocare..................................................................................................................................................................... 175

Note tehnice şi index .....................................................................................................................176 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 176 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 177 Numele fişierelor şi al dosarelor .................................................................................................. 178 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 179 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 184 Specificaţii............................................................................................................................................ 192 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 196 Simboluri.............................................................................................................................................. 197

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S6150. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a simplifica identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă marchează note, informaţii pe care ar trebui să le citiţi înainte de a utiliza aparatul foto.

A

Această pictogramă indică disponibilitatea mai multor informaţii în altă parte a acestui manual.

Notaţii • Cardul de memorie Secure Digital (SD), cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC vor fi menţionate drept un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau ale mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt afişate cu litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi elemente afişate pe ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, a şterge sau a vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul de la adresa de mai jos pentru informaţiile de contact. http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Numai accesoriile electronice originale Nikon (inclusiv încărcătoare de acumulatori, acumulatori, adaptori c.a. de încărcare şi adaptori c.a.) certificaţi de Nikon pentru a fi utilizaţi cu acest aparat foto digital Nikon sunt proiectate şi s-a verificat că funcţionează conform cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui dispozitiv electronic. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, Sigiliul holografic: identifică spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori. acest dispozitiv ca fiind un Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un produs autentic Nikon. distribuitor local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau al altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, obligaţiuni guvernamentale sau obligaţiuni guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre.” Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind drepturile de autor Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de drepturi de autor precum cărţile, muzica, picturile, gravurile în lemn, hărţile, desenele, filmele şi fotografiile, este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind drepturile de autor. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile privind drepturile de autor.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare din imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 151). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 1 2

3

4

Introducere

Sub capacul conectorului

13 12

5 6 11 10

7

9

8

Capac obiectiv închis

4

1

Buton declanşare................................................ 30

7

Obiectiv........................................................175, 192

8

Capac obiectiv................................................... 173

2

Control zoom........................................................ 29 f : unghi larg............................................... 29 g : telefotografie ....................................... 29 h : redare miniaturi.................................. 83 i : zoom redare......................................... 85

9

Capac conector alimentare (pentru conectarea la un adaptor de c.a. opţional)............................................................... 176

3

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit................................................26, 162

4

Microfon încorporat (stereo)..........111, 128

5

Bliţ ................................................................................ 34

6

Indicator luminos autodeclanşator......... 37 Dispozitiv iluminare asistenţă AF............160

10 Buclă pentru curea aparat foto .....................7 11 Capac conector............................134, 138, 144 12 Conector HDMI mini (tip C)....................... 135 13

Conector USB/Conector ieşire audio/ video...................................................134, 138, 144


Componentele aparatului foto

Introducere

11 1

10

2 3 4

9 5

8

7 6

1

Buton b (e înregistrare film) .......... 6, 128

6

Zăvor acumulator....................................... 16, 17

2

Indicator luminos de încărcare ........19, 165 Bec bliţ....................................................................... 35

7

Cameră acumulator .......................................... 16

8

Fantă card de memorie .................................. 24

9

Montură trepied

3

Buton A (mod fotografiere).................. 6, 41

4

Buton c (redare) ................................. 6, 32, 87

5

Capac compartiment acumulator/ fantă card de memorie ........................... 16, 24

10 Monitor/panou tactil........................................ 10 11 Difuzor ..........................................................112, 133

5


Operaţiuni de bază Butonul A (mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi pe butonul A în modul redare pentru a intra în modul fotografiere. • Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi pentru a schimba modurile de fotografiere (A 41).

Butonul c (redare) • Apăsaţi pe butonul c în modul fotografiere pentru a intra în modul redare. • Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi pentru a schimba modurile de redare (A 87). • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

Butonul b (e înregistrare film) • Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) în modul de fotografiere pentru a începe înregistrarea unui film (A 128). Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) din nou pentru a opri înregistrarea filmului. • Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) în modul de redare pentru a intra în modul fotografiere.

6


Operaţiuni de bază

Butonul de declanşare

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea

Introducere

Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, vor fi definite valorile pentru focalizare şi expunere (viteză de declanşare şi diafragmă). Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. În timp ce butonul de declanşare este ţinut în această poziţie, eliberaţi declanşatorul şi fotografiaţi apăsând pe butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere pe butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului, iar imaginile vor fi neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face o fotografie

Fixarea curelei aparatului foto

7


Utilizarea panoului cu atingere Monitorul aparatului COOLPIX S6150 este un afişaj cu ecran tactil. Utilizaţi un deget sau acul (stylus) furnizat pentru folosirea ecranului tactil. Introducere

Atingerea Atingeţi ecranul tactil. Utilizaţi această acţiune pentru a: selecta pictogramele sau alte comenzi; selecta imaginile în modul redare miniaturi (A 83); efectua acţiuni de declanşare la atingere (A 47), de urmărire a subiectului (A 50) sau AF/AE la atingere (A 52); Trageţi de filă pentru a afişa butoanele de setare pentru fotografiere sau redare (A 14).

Glisarea Treceţi cu degetul pe panoul tactil şi apoi ridicaţi-l de pe panoul tactil. Utilizaţi această acţiune pentru a: derula imaginile în modul redare cadru întreg (A 32); muta porţiunea vizibilă a unei imagini mărite folosind funcţia zoom redare (A 85); utiliza cursoarele pentru a regla compensarea expunerii (A 40) sau alte setări.

Glisarea şi fixarea Aşezaţi un deget pe panoul tactil, glisaţi-l în locaţia dorită (1) şi luaţi-l de pe panoul cu atingere (2). Utilizaţi această acţiune pentru a: aplica setarea pentru număr (A 101).

8


Utilizarea panoului cu atingere

Utilizarea acului (stylus) Introducere

Utilizaţi acul (stylus) pentru operaţiunile care necesită mai multă precizie decât în cazul utilizării degetului, de exemplu atunci când utilizaţi opţiunea de desenare (A 72) sau opţiunea de pictare (A 116).

Ataşarea acului Ataşaţi acul de curea, ca în imagine.

B

Note privind panoul tactil

• Nu apăsaţi pe panoul tactil utilizând alte obiecte ascuţite decât acul furnizat. • Nu folosiţi presiune inutilă pe panoul tactil.

B

Note privind atingerea/glisarea

• La atingere, este posibil ca aparatul foto să nu răspundă, dacă degetul rămâne într-un singur loc prea multă vreme. • În timp ce treceţi degetul pe panoul tactil, aparatul foto poate să nu răspundă dacă efectuaţi una din următoarele erori: - degetului iese în afara afişajului - trageţi degetul pe o distanţă prea mică - apăsaţi pe afişaj prea uşor - mişcaţi degetul prea repede • Când atingeţi panoul tactil, aparatul foto poate să nu răspundă corect dacă altceva atinge o altă zonă de pe panoul tactil.

B

Note referitoare la ac (stylus)

• Nu lăsaţi acul la îndemâna copiilor mici. • Nu ţineţi aparatul foto de ac. Este posibil ca acul să alunece din curea, iar aparatul foto poate să cadă.

9


Afişajul principal al monitorului/panoului tactil şi acţiunile de bază Fotografierea (Afişarea informaţiilor) Informaţiile afişate pe monitor variază în funcţie de setările şi starea aparatului foto. Introducere

4

5

12 3

67 89 10

19

11 12 13 3 1/ 250 F3.7

18

17

1

Mod fotografiere1 ...............................26, 59, 76

2

Mod macro............................................................. 39

3

Indicator zoom............................................. 29, 39

4

Indicator focalizare ............................................ 30

5

Indicator AE/AF-L................................................ 75

6

O Indicator „dată nesetată”.........................179

14

16

15

3 50 1 00 1 00

a b

11 Zonă focalizare (centru) 12

Zonă focalizare (detectare faţă, detectare animal de casă) ............................................ 30, 76

13 Zonă focalizare (AF/AE la atingere) ......... 52 14 Zonă focalizare (mod urmărire subiect) ....50 15

a Număr de expuneri rămase (imagini statice)2 ........................................... 26 b Lungime film ................................................ 128

Indicator imprimare dată ........................157

16 Indicator memorie internă............................ 27

7

Pictogramă Destinaţie călătorie ..............152

17 Diafragmă................................................................ 30

8

Detecţie mişcare ...............................................159

18 Viteză declanşare ................................................ 30

9

Pictogramă Reducere vibraţii....................158

19 Indicator încărcare acumulator.................. 26

10 Zonă focalizare (automată) .......................... 30 1 2

10

Indicatorii afişaţi diferă în funcţie de modul curent de fotografiere. Indicatorul se afişează atunci când au mai rămas 50 de expuneri sau mai puţine.


Afişajul principal al monitorului/panoului tactil şi acţiunile de bază

Fotografierea (Comenzile de operare) Introducere

Apăsaţi pe următoarele butoane pentru a schimba setările. • Atingeţi fila pentru a afişa comenzile de setare şi setările de fotografiere care pot fi schimbate (A 14). • Butoanele disponibile şi indicatorii afişaţi diferă în funcţie de modul de fotografiere şi de setările curente ale aparatului foto.

1 2

4

3

1

Fila................................................................................ 14

3

Comenzi de setare ............................................. 15

2

Cursor pentru ajustarea efectului de scenă .......................................................................... 61

4

Anulare AF/AE la atingere ............................. 52

11


Afişajul principal al monitorului/panoului tactil şi acţiunile de bază

Redarea (Afişarea informaţiilor) Introducere

Următorul afişaj de pe monitor prezintă informaţii referitoare la imaginea afişată în prezent sau la starea aparatului foto. • Informaţiile afişate diferă în funcţie de imaginea redată şi de starea actuală a aparatului foto. • Indicatorii de mai jos sunt afişaţi la pornirea camerei sau la operarea ei şi sunt stinşi după câteva secunde (A 155).

12 3

4567

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

12

8

9 3

11 1

Mod redare1....................................32, 88, 95, 98

2

Număr şi tip fişier..............................................178

3

Dată/oră înregistrare ........................................ 22

4

10

3

3/ 3 9999 / 9999 1 00 1 00

a b

8

a c j i d r q a p C

a Număr cadru curent/ număr total de cadre.................................. 32 b Lungime film ................................................ 133

Mod imagine2 .................................................. 45 Opţiuni film2 ...................................................130

Pictogramă Retuşare rapidă ............ 118 Pictogramă D-Lighting ...................... 119 Pictogramă Retuşare cosmetică ... 124 Pictogramă Efecte filtru ...................... 122 Pictogramă Pictare ................................ 115 Pictogramă Extindere .......................... 120 Pictogramă Control perspectivă... 121 Pictogramă Decupare.......................... 127 Pictogramă Notă vocală..................... 112 Pictogramă Imagine mică................. 126

5

Pictogramă Ordine imprimare .................106

6

Pictogramă Protejare .....................................104

9

7

Pictogramă Album în modul fotografii favorite3.............................. 90 Pictogramă Categorie în modul sortare automată3.............................. 95

10 Indicator memorie internă............................ 27 11 Indicator număr................................................ 101 12 Indicator încărcare acumulator.................. 26

1

Indicatorii afişaţi diferă în funcţie de modul curent de redare. 2 Indicatorii afişaţi diferă în funcţie de setarea folosită la fotografiere. 3 Este afişată pictograma pentru albumul sau categoria selectată în modul sortare automată, care este selectată în modul redare.

12


Afişajul principal al monitorului/panoului tactil şi acţiunile de bază

Redarea (Comenzile de operare) Introducere

Apăsaţi pe următoarele butoane pentru a schimba setările. • Atingeţi fila pentru a afişa comenzile de setare şi pentru a şterge sau edita imaginile (A 14). • Comenzile disponibile şi indicatorii afişaţi diferă în funcţie de imaginea redată şi de setările curente ale aparatului foto.

1

2 3

1

Redarea filmului.................................................133

2

Fila................................................................................ 14

3

Comenzi de setare ............................................. 15

13


Afişajul principal al monitorului/panoului tactil şi acţiunile de bază

Operarea filelor Introducere

În modul fotografiere sau redare, utilizaţi comenzile de setare pentru a efectua setări pentru fotografiere sau redare. Afişaţi comenzile atingând fila din partea inferioară, stângă sau dreaptă a monitorului. • Atingeţi pictograma elementului dorit pentru a afişa ecranul de setare pentru elementul respectiv. • Atingeţi z (setare) din comenzile de setare pentru a face setările de bază ale aparatului foto. • Atunci când se afişează H sau J în ecranul de setare, atingeţi H pentru a ieşi ecranul de setare. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior. • Atingeţi fila din nou pentru a ascunde comenzile de setare.

Atingeţi fila pentru a afişa pictogramele setărilor care pot fi modificate în modul curent. 3

Atingeţi fila din nou pentru a ascunde comenzile de setare.

Atingeţi o filă pentru a afişa ecranul de setare corespunzător acelui element.

Atingeţi o pictogramă pentru a aplica setarea corespunzătoare acelui element.

14

Atingeţi z pentru a afişa meniul de setare.

Mod imagine

4608×3456

Reveniţi la ecranul anterior.


Afişajul principal al monitorului/panoului tactil şi acţiunile de bază

Fotografiere

1

m n p o

2

A Mod imagine................................................ 45 Fotografiere la atingere q Declanşare la atingere...................... 47 s Urmărire subiect................................... 50 r AF/AE la atingere................................. 52 E Sensibilitate ISO.......................................... 55 C Continuu......................................................... 56 w Balans de alb ................................................ 57 D Opţiuni film ................................................ 130 n Mod AF film................................................ 131 Y Reducere zgomot vânt....................... 132

3

z Configurare ................................................ 149

1

2 3

Mod bliţ ........................................................... 34 Autodeclanşator ........................................ 37 Mod macro.................................................... 39 Compensare expunere.......................... 40

Introducere

Setările pentru fotografiere pot fi activate. • Elementele de setare disponibile diferă în funcţie de modul de fotografiere (A 41). • Fiecare pictogramă indică şi setarea curentă.

Redare Imaginile pot fi editate şi şterse şi se pot face setări pentru redare. • Elementele de setare disponibile diferă în funcţie de tipul imaginii şi modul de redare. 5 4 3 2 1 0

1

Catalogarea ......................................................... 101

2

h Adăugare imagini în albume (cu excepţia modului fotografii favorite)............................................................ 88 Eliminare imagini din albume (în modul fotografii favorite) ..................... 91 c Ştergere ........................................................... 33 b Prezentare diapozitive......................... 102 d Protejare....................................................... 104 a Ordine de imprimare DPOF............. 106 U Desenare...................................................... 115 M Retuşare........................................................ 113 E Notă vocală ................................................ 111

3

z Configurare ................................................ 149

1

2 3

15


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL12 (inclus) în aparatul foto. • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat (A 18).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Cameră acumulator

Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi dacă acumulatorul este corect orientat.

3

16

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

Primii paşi

Închideţi aparatul foto (A 21) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului.

Note privind acumulatorul

• Citiţi şi respectaţi avertizările privind acumulatorul de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 174) înainte de a utiliza acumulatorul. • Dacă acumulatorul nu se foloseşte o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

17


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL12 introdus în aparatul foto, prin conectarea adaptorului CA de încărcare EH-69P la aparatul foto folosind cablul USB UC-E6, şi apoi prin conectarea adaptorului la priza de curent.

1

Pregătirea adaptorului CA de încărcare EH-69P.

Primii paşi

Dacă în pachet este inclus şi un adaptor pentru priză*, montaţi adaptorul la ştecherul adaptorului CA de încărcare. Împingeţi adaptorul ferm până când acesta este fixat pe poziţie. După conectare, încercarea de a scoate forţat adaptorul de priză poate duce la deteriorarea produsului. * Forma adaptorului pentru priză diferă în funcţie de ţara şi de regiunea de unde a fost cumpărat aparatul foto. În Argentina, Brazilia şi Coreea, adaptorul de încărcare la curent alternativ este prevăzut cu un adaptor pentru priză încorporat.

2

Introduceţi acumulatorul (A 16). Nu deschideţi aparatul foto.

3

Utilizaţi cablul USB inclus pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Cablu USB

18


Încărcarea acumulatorului

4

Conectaţi adaptorul CA de încărcare la priza de curent. Indicatorul luminos de încărcare are culoarea verde şi clipeşte rar pentru a indica încărcarea acumulatorului.

Primii paşi

Sunt necesare aproximativ 3 ore şi 20 de minute pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat.

În tabelul de mai jos este explicată starea indicatorului de încărcare când aparatul foto este în priză.

Indicator luminos de încărcare

5

Descriere

Luminează intermitent, încet (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Este stins

Acumulatorul nu se încarcă. Când încărcarea s-a terminat, indicatorul de încărcare nu va mai lumina intermitent şi se va stinge.

Pâlpâie (verde)

• Temperatura ambientală nu este recomandată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C şi 35 °C. • Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu este corect conectat, sau bateria are probleme. Deconectaţi cablul USB sau scoateţi adaptorul CA de încărcare şi conectaţi-l din nou corect sau schimbaţi acumulatorul.

Scoateţi adaptorul de încărcare din priză apoi scoateţi cablul USB.

19


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Adaptorul CA de încărcare EH-69P este utilizat numai cu dispozitivele compatibile. Nu utilizaţi o altă marcă sau un alt model. • Citiţi şi respectaţi avertizările privind adaptorul de încărcare EH-69P de la pagina iii şi din secţiunea „Acumulatorul” (A 174) înainte de a utiliza acumulatorul. • Adaptorul CA de încărcare EH-69P este compatibil cu prizele de curent cu următoarele valori nominale CA 100-240 V, 50/60 Hz. Dacă utilizaţi aparatul în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) dacă este nevoie. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj. • Adaptorul CA de încărcare EH-69P se foloseşte pentru încărcarea acumulatorului din aparatul foto. Dacă aparatul foto este conectat la o priză de curent folosind adaptorul de încărcare EH-69P, aparatul nu poate fi pornit. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor USB, cu excepţia adaptorului EH-69P. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

C

Notă privind alimentarea cu c.a.

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62F (disponibil separat; A 176), aparatul foto se alimentează de la o priză de curent şi se pot efectua şi reda fotografii. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor de c.a, cu excepţia adaptorului EH-62F. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

D

Încărcarea de la calculator sau folosind încărcătorul pentru acumulatori

• Prin conectarea aparatului COOLPIX S6150 la un calculator se vor reîncărca şi acumulatorii li-ion reîncărcabili EN-EL12 (A 137, 165). • Acumulatorul reîncărcabil litiu-ion EN-EL12 pot fi încărcaţi fără a folosi aparatul foto utilizând încărcătorul MH-65 (comercializat separat; A 176).

20


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde iar monitorul se va deschide (indicator luminos aparat pornit se va stinge când monitorul se deschide). Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, indicatorul luminos aparat pornit se va stinge, iar monitorul se va închide. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 32).

Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată)

Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Pentru a reactiva monitorul cât timp indicatorul luminos pentru alimentare clipeşte, apăsaţi oricare din următoarele butoane: - Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A, butonul c sau butonul b (e înregistrare film) • Aparatul foto intră în modul veghe în aproximativ un minut (setare implicită) în timpul modului de fotografiere sau redare. • Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe poate fi modificat folosind opţiunea Oprire automată (A 162) din meniul de setări (A 149).

21


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde iar monitorul se va deschide (indicator luminos aparat pornit se va stinge când monitorul se deschide).

2

Atingeţi chenarul corespunzător limbii dorite. Dacă limba dorită nu este afişată, apăsaţi pe B sau C pentru a vizualiza alte opţiuni pentru limbă. Pentru mai multe informaţii privind operarea panoului tactil, consultaţi „Utilizarea panoului cu atingere” (A 8).

Limba/Language Italiano

Magyar

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Pyccкий

Română

.

3

Atingeţi Da. Pentru a anula setările definite pentru fusul orar şi pentru oră, atingeţi Nu.

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora?

Da

4

Atingeţi E sau F pentru a selecta fusul orar local (A 154) şi atingeţi I. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior.

D

Fus orar reşedinţă

London Casablanca

Ora de vară

Dacă este activă ora de vară, atingeţi p în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4 pentru a activa opţiunea oră de vară. Când opţiunea oră de vară este activată, în partea de sus a monitorului este afişat W. Pentru a dezactiva opţiunea oră de vară, atingeţi din nou p.

22

Nu

Fus orar reşedinţă

London Casablanca


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Atingeţi ordinea în care să fie afişate ziua, luna şi anul.

Format dată A/L/Z

L/Z/A

Z/L/A

Editaţi data şi ora.

Dată şi oră

Atingeţi elementul dorit (Z, L, A, Oră şi Minute) şi A sau B pentru a edita elementul selectat.

ZLA

01

7

Atingeţi I.

01

2011 00 : 00

Dată şi oră

Când aţi terminat de definit setările, obiectivul se va extinde, iar aparatul foto va trece în modul fotografiere.

ZLA

15

C

Primii paşi

6

11

2011 14 : 30

Imprimarea şi modificarea datei şi a orei

• Pentru a imprima data pe imagini în timpul fotografierii, activaţi opţiunea de imprimare a datei Imprimare dată (A 157) în meniul de setare (A 149) după ce aţi definit data şi ora. • Pentru a schimba setările definite pentru dată şi oră în ceasul aparatului foto, selectaţi Fus orar şi dată (A 152) din meniul de setare (A 149).

23


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 20 MB) sau pe cardurile de memorie Secure Digital (SD) amovibile (disponibile în comerţ; A 177). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele vor fi salvate automat pe cardul de memorie, iar datele salvate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a salva fotografiile în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera datele din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Trebuie să închideţi aparatul foto înainte de a deschide capacul.

2

Introduceţi cardul de memorie.

Fantă card de memorie

Împingeţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi dacă orientarea cardului de memorie este corectă.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi confirmaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Apăsaţi pe card (1) pentru a-l scoate parţial, apoi scoateţi cardul cu mâna fiind atenţi să nu scoateţi cardul înclinat (2). • Reţineţi că aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea cardului de memorie.

24


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Atunci când acest comutator este în dreptul poziţiei „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l împingând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a salva sau şterge imaginile sau pentru a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă la pornirea aparatului foto pe ecran se afişează mesajul din dreapta, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare (A 163). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate imaginile şi celelalte Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Da Nu Atingeţi Da pentru a formata. Când se afişează dialogul de confirmare, atingeţi Da. Pentru a începe formatarea, atingeţi OK. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S6150 (A 163).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

25


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Auto) În această secţiune este prezentată fotografierea în modul A (auto), un mod automat, „încadrează şi fotografiază” recomandat utilizatorilor începători.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Obiectivul se va extinde, iar monitorul se va deschide. La cumpărarea aparatului foto, modul A (auto) este activat. Treceţi la pasul 4.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

2

Apăsaţi pe butonul A.

3

Atingeţi A pe monitor.

Mod fotografiere Mod automat

4

Verificaţi indicatorul pentru nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Indicator încărcare acumulator Afişaj

Descriere

b

Acumulator încărcat.

B

Acumulator descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorii.

3

Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase Indicatorul se afişează atunci când au mai rămas 50 de expuneri sau mai puţine. Numărul de imagini care pot fi salvate diferă în funcţie de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setările modului imagine (A 45).

26


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Auto)

Indicatorii afişaţi în modul A (Auto) Pictograma detecţie mişcare Efectele produse de mişcarea subiectului şi de tremuratul aparatului video sunt diminuate.

3

Indicator memorie internă Indică faptul că imaginile vor fi salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 20 MB). Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu se va mai afişa, iar imaginile vor fi salvate pe cardul de memorie.

Dacă monitorul s-a închis în modul veghe pentru a economisi energie (indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent) (A 162), apăsaţi pe următoarele butoane pentru a-l redeschide. - Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A sau butonul b (e înregistrare film)

B

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Indicatorul Reducere vibraţii Efectele produs de tremuratul aparatului foto sunt diminuate.

Mod fotografiere A este afişat în modul A (auto).

Notă privind declanşarea la atingere

În cazul utilizării setărilor implicite, declanşatorul poate fi activat prin simpla atingere a unui subiect de pe monitor (A 47). Aveţi grijă să nu activaţi declanşatorul în mod accidental.

D

Funcţiile disponibile în modul A (Auto)

• Dacă aparatul foto este îndreptat către faţa unui subiect uman, funcţia de detectare a feţei, prin care aparatul foto detectează automat respectiva faţă şi focalizează pe aceasta, va fi activată (A 30). • Setările de fotografiere (A 44) pot fi modificate prin atingerea filei din stânga sau de jos pentru a afişa comenzile de setare.

D

Reducere vibraţii şi detecţie mişcare

Consultaţi Reducere vibraţii (A 158) sau Detecţie mişcare (A 159) din meniul de setare (A 149), pentru mai multe informaţii.

27


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini, având grijă ca degetele şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, dispozitivul de iluminare asistenţă AF şi microfonul încorporat. Atunci când fotografiaţi în orientarea portret („pe înălţime”), întoarceţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

2

O faţă detectată de aparatul foto va fi încadrată de o margine dublă galbenă (zona de focalizare). Pot fi detectate până la 12 feţe. Dacă sunt detectate mai multe feţe, cea mai apropiată faţă de aparatul foto va fi încadrată de o margine dublă, iar celelalte de o singură margine. Dacă fotografiaţi alte subiecte decât oameni sau încadraţi un subiect pentru care nu este detectată o faţă, nu se va afişa zona de focalizare. Încadraţi imaginea astfel încât subiectul respectiv să se afle în apropierea centrului cadrului.

B

28

Încadraţi fotografia.

Note referitoare la utilizarea trepiedului

• La montarea aparatului foto pe un trepied, nu trebuie să deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi să strângeţi şurubul de fixare a trepiedului. • Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

3


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Micşorare

Zoom optic

Mărire

Zoom digital

Zoom digital Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea butonului control zoom în dreptul poziţiei g se declanşează zoomul digital. Zoomul digital poate mări subiectul de până la 4× peste valoarea maximă de mărire a zoomului optic.

Zoom optic maxim

Zoom digital activat

Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată în centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Utilizaţi butonul control zoom pentru a activa zoomul optic. Rotiţi butonul control zoom spre g pentru a mări, mărind dimensiunile subiectului. Rotiţi butonul control zoom spre f pentru a micşora, mărind suprafaţa vizibilă din cadru. • La pornirea aparatului foto, poziţia de zoom este setată la poziţia maximă pentru unghi larg. • Când butonul control zoom este rotit, indicatorul de zoom va fi afişat la partea de sus a monitorului.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează un proces imagistic digital, numit interpolare, pentru a mări imaginile, care deteriorează uşor calitatea imaginii în funcţie de modul imagine (A 45) şi de nivelul de mărire al zoomului digital. Interpolarea se aplică la poziţiile de zoom peste V, atunci când se fotografiază imagini statice. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată, iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia indicatorului V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Imagine de dimensiune mică • Zoomul digital se poate dezactiva selectând opţiunea Zoom digital (A 160) în meniul de setare (A 149).

29


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate (A 7), vor fi definite valorile pentru focalizare şi expunere (viteză de declanşare şi diafragmă). Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Când o faţă este detectată, aceasta este încadrată de o margine dublă care indică zona activă de focalizare. Când subiectul este focalizat, marginea dublă va avea culoarea verde.

1/ 250 F3.7

Viteză declanşare Diafragmă Dacă aparatul foto nu detectează nicio faţă, aparatul foto va selecta zonele de focalizare (până la nouă zone) care conţin subiecte aflate în apropierea aparatului foto. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare selectată se afişează în verde.

1/ 250 F3.7

Viteză declanşare Diafragmă Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. După ce focalizarea este efectuată, indicatorul de focalizare se aprinde şi va avea culoarea verde.

Indicator focalizare

Dacă zona sau indicatorul de focalizare luminează intermitent şi are culoarea roşie atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, camera nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

2

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat, iar imaginea va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

30


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul salvării

În timpul salvării imaginilor, afişajul cu numărul de expuneri rămas va lumina intermitent. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se salvează imaginile. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

B

Notă privind Detectarea feţei

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Note privind funcţia de detectare a feţei” (A 42).

B

Când subiectul se află aproape de aparatul foto

Dacă aparatul foto nu poate focaliza, încercaţi să fotografiaţi folosind modul macro (A 39) sau modul scenă Primplan (A 68).

C

Declanşare la atingere

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare este aprins verde. • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului va face ca subiectul să fie puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămaşă albă, stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte se află la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Modele geometrice regulate (de ex. un transperant sau ferestre într-un zgârie-nori) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect (A 54). Atunci când focalizaţi pe alt subiect, asiguraţi-vă că subiectul alternativ se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul pe care intenţionaţi să îl focalizaţi, în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

În cazul utilizării setărilor implicite, declanşatorul poate fi activat prin simpla atingere a unui subiect pe monitor (A 47), fără să apăsaţi pe butonul de declanşare. Opţiunea Declanşare la atingere poate fi schimbată cu opţiunea AF/AE la atingere, care permite aparatului foto să definească focalizarea şi expunerea în funcţie de subiectul selectat prin atingere pe monitor. Când utilizaţi opţiunea AF/AE la atingere, fotografia se efectuează apăsând pe butonul de declanşare (A 52).

C

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 160) poate lumina atunci când butonul declanşator este apăsat până la jumătate sau bliţul (A 34) se poate declanşa atunci când este apăsat butonul de declanşare până la capăt.

31


Pasul 4 Redarea şi ştergerea imaginilor Redarea imaginilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare). Buton b (e înregistrare film)

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

3

Butonul A (mod fotografiere)

Butonul c (redare)

3

Indicator memorie internă

Ultima imagine capturată va fi afişată în modul redare cadru întreg. Trageţi fotografia curentă spre stânga sau spre dreapta pentru a afişa fotografia anterioară sau fotografia următoare. Treceţi cu degetul rapid peste jumătate din monitor sau mai mult pentru a omite următoarele cinci imagini sau ultimele cinci imagini. Atingeţi monitorul pentru a vă opri la o imagine în timp ce treceţi peste ea. Afişaţi imaginea anterioară

Afişaţi imaginea următoare 15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

3

3

3

Este posibil ca imaginile să fie afişate rapid, la rezoluţie mică, în timp ce sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. Apăsaţi pe butonul A, pe butonul b (e înregistrare film) sau pe butonul de eliberare a declanşatorului pentru a trece în modul fotografiere. La redarea imaginilor salvate în memoria internă a aparatului foto, este afişat C. Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu este afişat, iar imaginile salvate pe cardul de memorie vor fi redate.

C

Dacă monitorul s-a oprit pentru a economisi energie

Dacă indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent, apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul c sau b (e înregistrare film) pentru a redeschide monitorul (A 162).

C

Operaţii disponibile în modul redare

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Mai multe despre redare” (A 82) sau „Editarea imaginilor” (A 113).

C

Apăsând pe butonul c veţi deschide aparatul foto Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c aparatul se va deschide în modul redare. Obiectivul nu se va deschide.

C 32

Vizualizarea imaginilor

Imaginile capturate folosind funcţia detectare faţă (A 42) sau detectare animal de casă (A 71) vor fi rotite şi afişate automat în funcţie de orientarea feţelor detectate, în modul redare cadru întreg (cu excepţia imaginilor capturate folosind modul fotografiere Urmărire subiect (A 50), Continuu, BSS şi Fotografiere în rafală 16; A 56, 71).


Pasul 4 Redarea şi ştergerea imaginilor

Ştergerea imaginilor nedorite Redaţi o imagine care va fi ştearsă, atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a se afişa comenzile de setare (A 14) şi atingeţi c.

2

Atingeţi opţiunea de ştergere dorită.

Ştergere

Imagine curentă: ştergeţi imaginea sau filmul (A 133) Imagine curentă afişat în prezent în modul cadru întreg. Ştergere imagini selectate Ştergere imagini selectate: selectaţi mai multe imagini şi Toate imaginile ştergeţi-le. Consultaţi „Utilizarea ecranului Ştergere imagini selectate” pentru mai multe informaţii. Toate imaginile: ştergeţi toate imaginile. Selectaţi fie Ştergere imagini selectate sau Toate imaginile când efectuaţi pasul 1 în modul de redare miniaturi (A 83).

3

Atingeţi Da în dialogul de confirmare a ştergerii.

Ştergere

Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, atingeţi J sau Nu.

Ştergeţi imaginea 1?

Da

Nu

Utilizarea ecranului Ştergere imagini selectate

1

Atingeţi o imagine pentru a afişa y.

Ştergere imagini selectate

Pentru a deselecta imaginea, atingeţi imaginea din nou şi bifa y va fi ascunsă.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

1

Atingeţi B sau C pentru a afişa pagina anterioară sau următoare. Atingeţi n sau o ori rotiţi butonul control zoom spre g sau f pentru a modifica numărul de imagini afişate.

2

Afişaţi y pentru toate imaginile care vor fi şterse şi atingeţi I pentru a aplica selecţia. Este afişat ecranul de confirmare. Pentru mai multe operaţii, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

B

Note referitoare la ştergere

• După ce au fost şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile protejate nu pot fi şterse (A 104).

33


Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere m Mod bliţ Modul bliţ poate fi selectat pentru a răspunde condiţiilor de fotografiere. Atunci când pentru Sensibilitate ISO este selectată opţiunea Automată, bliţul are o rază de 0,5-4,5 m la poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi o rază de 1,1-2,4 m la poziţia maximă de zoom de telefotografie. a

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

b

Autom. cu reducere ochi roşii

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Reduceţi efectul de „ochi roşii” în portrete (A 36). c

Dezactivat Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se efectuează o fotografie. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

d

Sincronizare lentă a (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Adecvat pentru fotografierea portretelor care includ un decor de fundal, seara sau noaptea. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Atingeţi fila din stânga pentru a afişa comenzile de setare (A 14) şi atingeţi pictograma pentru modul bliţului.

2

Atingeţi pictograma pentru modul bliţ dorit. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior. Pentru a ascunde comenzile de setare după aplicarea setării, atingeţi din nou fila.

34

Mod bliţ Automat


Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere

B

Fotografierea când bliţul este dezactivat (c) sau la lumină slabă

• Este recomandată utilizarea unui trepied. Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată din meniul de setare (A 149) când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. • Funcţia de reducere a zgomotului se poate activa în unele condiţii de fotografiere, cum ar fi lumina slabă. În cazul în care folosiţi funcţia de reducere a zgomotului, salvarea imaginilor va dura mai mult decât în mod normal.

B

Notă despre utilizarea bliţului

C

Becul bliţului

Becul indicator al bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se va declanşa la fotografiere. • Intermitent: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Stins: bliţul nu se va declanşa la fotografiere. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va închide şi va rămâne închis, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit diferă în funcţie de modul de fotografiere (A 41). • Modul A (automat): a (automat) • Scena: variază în funcţie de modul scenă selectat (A 60) • F (portret inteligent): este fixat la a (auto) când opţiunea Dezactivat este selectată pentru Ochi deschişi; c (dezactivat) când opţiunea Activat este selectată pentru Ochi deschişi (A 79) • Există funcţii pentru care bliţul nu poate fi activat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80). • Setările definite pentru modul bliţ aplicate în modul A (auto) vor fi salvate în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete strălucitoare în imagini. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la c (oprit).

35


Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere

C

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în momentul efectuării unei fotografii, zona afectată va fi procesată pentru reducerea ochilor roşii înainte de salvarea imaginii. Reţineţi următoarele în timpul fotografierii: • Pentru salvarea imaginilor este necesar mai mult timp decât în mod normal. • În anumite situaţii, reducerea efectului de ochi roşii nu produce rezultatele dorite. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roşii; în aceste cazuri alegeţi un alt mod bliţ şi încercaţi din nou.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

36


Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere

n Fotografierea cu autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu un autodeclanşator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată din meniul de setare (A 149) când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

Atingeţi fila din stânga pentru a afişa comenzile de setare (A 14) şi atingeţi pictograma autodeclanşatorului.

2

Atingeţi 10s sau 2s. 10s (zece secunde): se utilizează în ocazii importante, de exemplu la nunţi

Autodeclanşator Dezactivat

2s (două secunde): se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior. Pentru a ascunde comenzile de setare după aplicarea setării, atingeţi din nou fila.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate.

10S

Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

1

1/ 250 F3.7

37


Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia, indicatorul nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprins.

1/ 250 F3.7

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat la Dezactivat. Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

B 38

9S

Notă referitoare la autodeclanşator

Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).


Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere

p Mod macro Modul macro este utilizat la fotografierea obiectelor aflate la numai 3 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm.

Atingeţi fila din stânga pentru a afişa comenzile de setare (A 14) şi atingeţi pictograma modului bliţ.

2

Atingeţi o. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior.

Mod macro Activat

Pentru a ascunde comenzile de setare după aplicarea setării, atingeţi din nou fila.

3

Rotiţi butonul control zoom spre poziţia de zoom în care F şi indicatorul de zoom sunt aprinse şi au culoarea verde. Distanţa cea mai mică de fotografiere poate să difere în funcţie de poziţia zoomului. În poziţia de zoom în care pictograma F şi indicatorul de zoom sunt aprinse şi au culoarea verde (în apropierea pictogramei G), aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la numai 3 cm faţă de obiectiv.

B

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

1

Notă referitoare la setarea modului macro

Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).

C

Focalizarea automată

La efectuarea fotografiilor în modul macro, aparatul foto reglează încontinuu focalizarea până la apăsarea butonului de declanşare până la jumătate pentru fixarea focalizării. Sunetul produs la focalizare de aparatul foto poate fi auzit.

C

Setarea modului macro

Dacă utilizaţi modul A (auto), setările modului macro vor fi salvate în memoria aparatului foto chiar dacă aparatul va fi închis.

39


Utilizarea funcţiilor elementare de fotografiere

o Modificarea luminozităţii cu ajutorul compensării expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca imaginile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (Auto)

1

Atingeţi fila din stânga pentru a afişa comenzile de setare (A 14) şi atingeţi pictograma pentru compensarea expunerii.

2

Împingeţi cursorul pentru a modifica valoarea compensării expunerii. Pentru a face imaginea mai luminoasă, aplicaţi o compensare a expunerii pozitivă (+). Pentru a face imaginea mai întunecată, aplicaţi o compensare a expunerii negativă (–).

2

-

1 0

-

1

+

2

+

Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior.

3

Atingeţi I.

Compensare expunere

Pentru a ascunde comenzile de setare după aplicarea setării, atingeţi din nou fila. Pentru a ieşi fără a seta compensarea expunerii, setaţi valoarea la 0 şi atingeţi I.

C 40

Compensare expunere

2

-

1 0

-

1

+

2

+

Valoare compensare expunere

Valoarea pentru compensare expunere aplicată în modul A (auto) va fi salvată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta va fi închis.


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere Se pot selecta următoarele moduri de fotografiere. A

A 26

Mod automat

Fotografiile pot fi realizate folosind un mod automat, „încadrează şi fotografiază” recomandat utilizatorilor începători. Fotografiile pot fi realizate cu setările modului bliţ sau ale modului macro. Pot fi utilizate şi ale setări, precum fotografierea continuă sau „urmărire subiect”, care deplasează zona de focalizare activă pentru a urmări subiectul înregistrat. C

A 59

Modul Scenă

Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul selector automat scene, aparatul foto va selecta automat modul scenă optim pentru fotografierea simplă. F Modul Portret inteligent

A 76

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere. Se afişează meniul de selectare a modului de fotografiere.

2

Atingeţi pictograma pentru modul de fotografiere dorit.

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto utilizează funcţia de detectare a feţei pentru a detecta feţe umane şi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a afişa estompat tonurile pielii subiecţilor umani.

Mod fotografiere Mod automat

Aparatul foto intră în modul de fotografiere selectat. Pentru a selecta un mod scenă, atingeţi mai întâi C (scenă) şi apoi pictograma modului scenă dorit (A 59). Pentru a reveni la modul de fotografiere curent fără a schimba modurile de fotografiere, apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

41


Selectarea unui mod de fotografiere

Detectarea feţei În următoarele moduri scenă, când aparatul foto este îndreptat către faţa unei persoane, aparatul foto va detecta şi va focaliza această faţă. Dacă sunt detectate mai multe feţe, faţa focalizată va fi încadrată de o margine dublă care indică zona activă de focalizare, iar feţele din exteriorul zonei active de focalizare vor fi încadrate cu margini simple. Mod fotografiere

Zonă de focalizare (margine dublă)

Mai multe despre fotografiere

Modul A (automat) (A 26)

Până la 12

Faţa aflată cel mai aproape de aparatul foto

Modul scenă Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte (A 59)

Până la 12

Faţa aflată cel mai aproape de aparatul foto

Modul Portret inteligent (A 76)

Până la 3

Faţa aflată cel mai aproape de centrul cadrului

• Dacă nu este detectată nicio faţă când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modul A (auto), aparatul va selecta automat una sau mai multe zone de focalizare, din cele nouă disponibile, care conţin subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto. • Dacă utilizaţi Selector aut. scene, zona de focalizare diferă în funcţie de modul scenă selectat de aparatul foto. • Dacă nu este detectată nicio faţă când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă Portret şi Portret de noapte sau în modul portret inteligent, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. • Atingeţi o faţă încadrată cu o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă (A 47, 52) • Dacă utilizaţi funcţia urmărire subiect (A 50), atingeţi o faţă detectată de aparatul foto şi încadrată într-un chenar pentru a începe urmărirea acelei feţe

B

42

Numărul de feţe care poate fi detectat

3

Note privind funcţia de detectare a feţei

• Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţele în situaţiile următoare: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau de alte obstrucţii - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, feţele detectate de aparatul foto şi faţa pe care aparatul focalizează depind de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În anumite cazuri, inclusiv în cele menţionate în „Focalizarea automată” (A 31), este posibil ca folosind focalizarea automată să nu obţineţi rezultatele aşteptate şi este posibil ca subiectul să nu fie focalizat chiar dacă marginea dublă este aprinsă şi are culoarea verde. În acest caz, refaceţi focalizarea pe alt subiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto, ca şi subiectul real al portretului (A 54).


Selectarea unui mod de fotografiere

B

Vizualizarea imaginilor capturate folosind funcţia Detectare faţă

• În funcţie de orientarea feţei, imaginile pot fi rotite automat în timpul redării (cu excepţia imaginilor capturate folosind modul Urmărire subiect (A 50), Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16; A 56). • Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul redare cadru întreg pentru a mări faţa detectată la momentul fotografierii (A 86) (cu excepţia imaginilor capturate cu Urmărire subiect (A 50), Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16; A 56).

Mai multe despre fotografiere

43


Ajustarea setărilor modului A (Automat) În modul A (automat), setările aparatului foto indicate mai jos pot fi reglate prin atingerea filelor în scopul afişării comenzilor de setare. • Fiecare pictogramă indică şi setarea curentă. • Atingeţi pictograma elementului dorit pentru a afişa ecranul de setare pentru elementul respectiv. • Atingeţi fila din nou pentru a ascunde comenzile de setare. Setările aplicate în modul A (auto) vor fi salvate în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis (cu excepţia setărilor definite pentru autodeclanşator).

Mai multe despre fotografiere

1 2 3 4

3

5 6 7 8 9 3

12 11 10 .

1 2

1

m Mod bliţ1......................................................... 34

7

E Sensibilitate ISO.......................................... 55

2

n Autodeclanşator1 ...................................... 37

8

C Continuu......................................................... 56

3

p Mod macro2 ................................................. 39

9

w Balans de alb ................................................ 57

4

o Compensare expunere1 ....................... 40

10 Y Reducere zgomot vânt....................... 132

5

A Mod imagine1 ............................................. 45

11 n Mod AF film1 ............................................. 131 12 D Opţiuni film1 .............................................. 130

6

Fotografiere la atingere q Declanşare la atingere1..................... 47 s Urmărire subiect.................................... 50 r AF/AE la atingere1 ................................ 52

Opţiunea este disponibilă în anumite moduri scenă (A 59) şi în modul portret inteligent (A 76) Opţiunea este disponibilă în anumite moduri scenă (A 59)

C 44

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite setări ale aparatului foto nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

A Mod imagine (Modificarea calităţii imaginii/dimensiunii imaginii) A (automat) M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului M Mod imagine

Modul imagine se referă la combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) la care imaginile sunt salvate. Selectaţi modul imagine care corespunde modului în care imaginile vor fi utilizate şi capacităţii memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările definite pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul imaginilor care pot fi salvate. Descriere

Q 4608×3456P

4608 × 3456

Calitate mai bună decât P recomandată pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.

P 4608×3456 (setare implicită)

4608 × 3456

R 3264×2448

3264 × 2448

L 2592×1944

2592 × 1944

M 2048×1536

2048 × 1536

Folosirea unor dimensiuni mai mici decât P, R sau L permite salvarea unui număr mai mare de imagini. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

N 1024×768

1024 × 768

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

O 640×480

640 × 480

Adecvată pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor cu formatul de imagine de 4:3 sau pentru distribuirea prin --mail. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

l 4608×2592

C

4608 × 2592

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Mai multe despre fotografiere

Dimensiune (pixeli)

Opţiune

Vor fi salvate imagini în formatul de imagine de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Mod imagine

• Pentru a schimba setările modului imagine dacă folosiţi un alt mod de fotografiere cu excepţia modului A (auto), atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa butoanele de setare şi atingeţi A. • Modificarea efectuată în această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).

45


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi salvate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că numărul de imagini care pot fi salvate diferă în funcţie de compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Setare

Mai multe despre fotografiere

46

Memorie internă (aprox. 20 MB)

Card de memorie (4 GB)

Dimensiune imprimare* (cm)

Q 4608×3456P

1

620

39 × 29

P 4608×3456

3

1060

39 × 29

R 3264×2448

7

2050

28 × 21

L 2592×1944

12

3240

22 × 16

M 2048×1536

20

5120

17 × 13

N 1024×768

65

16400

9×7

O 640×480

108

24100

5×4

5

1380

39 × 22

l 4608×2592

* Dimensiune de imprimare la o rezoluţie de ieşire de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, dimensiunile imaginilor imprimate la rezoluţii mai mari vor fi mai mici decât dimensiunea indicată, iar dimensiunile imaginilor imprimate la rezoluţii mai mici vor fi mai mari decât dimensiunea indicată. • Numărul de expuneri rămase se afişează pe ecranul de fotografiere atunci când acest număr este egal cu 50 sau mai mic (A 26). • Dacă în aparatul foto sunt salvate 10.000 de imagini sau mai multe, pe ecranul de redare va fi afişat numărul „9999” ca fiind numărul cadrului curent sau numărul total de cadre.


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

q Declanşare la atingere (Atingerea monitorului pentru a elibera declanşatorul) A (auto) M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului M q/s/r Fotografiere la atingere

Se pot face fotografii prin simpla atingere a monitorului. • Declanşare la atingere este setat în mod implicit. Treceţi la pasul 2.

1

Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului, atingeţi q/s/r (A 44) şi apoi atingeţi q (declanşare la atingere). Mai multe despre fotografiere

Fotografiere la atingere Declanşare la atingere

2

Atingeţi subiectul dorit pentru a face o fotografie. Nu atingeţi monitorul cu forţă, deoarece aceasta ar putea cauza mişcarea aparatului foto, rezultând imagini neclare. Atunci când zoomul digital este activat, aparatul foto focalizează subiectul aflat în centrul cadrului.

3

Se poate utiliza şi butonul de declanşare când este selectată opţiunea de fotografiere prin atingere. Dacă se afişează X când se atinge monitorul, declanşatorul nu poate fi activat. Atingeţi o zonă din X sau o margine afişată atunci când aparatul foto detectează o faţă.

3

47


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

B

Note privind Declanşare la atingere

• Atunci când efectuaţi fotografii cu Continuu sau cu BSS având activată setarea Continuu (A 56) sau în modul Sport ori în modul scenă Muzeu (A 59), utilizaţi butonul de declanşare pentru a face fotografii. Nu pot fi capturate simultan mai multe imagini, dacă utilizaţi funcţia de declanşare prin atingere. • Preveniţi fotografierea prin atingerea accidentală a monitorului în modul A (auto) şi în unele moduri scenă, selectând pentru fotografierea prin atingere setarea AF/AE la atingere (A 52). Prin această setare, declanşatorul nu este activat atunci când se atinge monitorul. • La fotografierea subiecţilor pentru care nu puteţi utiliza focalizarea automată aşa cum doriţi, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat (A 31). • Când se atinge un subiect afişat pe monitor, iar setarea autodeclanşator (A 37) este activată, aparatul foto blochează focalizarea şi activează declanşatorul după zece sau două secunde. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).

Mai multe despre fotografiere

48


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

C

Moduri de fotografiere compatibile cu funcţia Declanşare la atingere

Funcţia Declanşare la atingere poate fi utilizată în modul A (auto) şi în alte moduri de fotografiere. Utilizarea funcţiei Declanşare la atingere diferă în funcţie de modul de fotografiere curent, după cum urmează. Mod fotografiere

Utilizarea declanşării la atingere Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl fotografiaţi. Focalizarea şi expunerea sunt setate pentru zona atinsă. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă.

Modul scenă Selector aut. scene (A 59), modul portret inteligent (dacă pentru Cronometru zâmbet este selectată opţiunea Dezactivat; A 76)

• Când aparatul foto detectează o faţă, aceasta este încadrată cu un chenar. Atingeţi o faţă detectată pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă. • Când nu este detectată nicio faţă, aparatul foto focalizează zona atinsă.

Modul Portret şi modul scenă Portret de noapte (A 59)

Numai o margine afişată de funcţia detectare faţă poate fi selectată. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă.

Peisaj, Apus, modurile scenă Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte, Foc de artificii şi Asistenţă panoramă (A 59)

Focalizarea şi expunerea sunt setate pentru aceeaşi zonă de focalizare utilizată atunci când fotografiile sunt efectuate prin apăsarea butonului de declanşare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Selectarea unui mod scenă pentru fotografiere (caracteristici)” (A 64).

Modul portret inteligent (dacă pentru Cronometru zâmbet este selectată opţiunea Activat) (A 76)

Declanşarea la atingere nu poate fi activată. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă.

Modul scenă Portret animal de casă (A 59)

Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl fotografiaţi. Focalizarea şi expunerea sunt setate pentru zona atinsă. Totuşi, dacă aparatul foto detectează un animal de casă în timp ce pentru Declanşare automată portret animal de casă este selectată opţiunea Activat, aparatul foto va focaliza faţa detectată şi va elibera automat declanşatorul.

Mai multe despre fotografiere

Modul A (automat) (A 26), Sport, Petrecere/Interior, modurile scenă Plajă, Zăpadă, Primplan, Mâncare, Muzeu, Copie alb-negru şi Iluminare fundal (A 59)

49


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

s Urmărire subiect (Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare) A (auto) M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului M q/s/r Fotografiere la atingere

În modul A (automat) (A 26), setarea de fotografiere prin atingere poate fi schimbată din Declanşare la atingere (setare implicită) în Urmărire subiect. Utilizaţi această opţiune pentru a fotografia subiecţii aflaţi în mişcare. Atingeţi subiectul pe care aparatul foto va focaliza. Zona de focalizare se va deplasa automat pentru a urmări subiectul.

1

Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului, atingeţi q/s/r (A 44) şi apoi atingeţi s (Urmărire subiect).

Mai multe despre fotografiere

Opţiunea s (urmărire subiect) este activată numai în modul A (automat).

Fotografiere la atingere Urmărire subiect

2

Înregistraţi un subiect. Atingeţi subiectul de urmărire dorit pe monitor. - Subiectul este înregistrat. - Dacă o faţă a fost detectată de aparatul foto, atingeţi faţa încadrată de o margine pentru a înregistra faţa şi pentru a începe urmărirea subiectului. Dacă au fost detectate mai multe feţe, toate chenarele 3 vor dispărea cu excepţia celui care încadrează faţa înregistrată. - Dacă subiectul înregistrat nu este o faţă, va fi afişată o zonă de focalizare de culoare galbenă în jurul respectivului subiect, iar aparatul foto va începe urmărirea subiectului. - Atunci când marginea care încadrează subiectul este roşie, aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. Dacă zona atinsă nu conţine niciun subiect care să poată fi înregistrat, pe monitor este afişat X. Atingeţi un subiect din X. Atingeţi un alt subiect pentru a schimba subiectul urmărit. Pentru a anula înregistrarea subiectului, atingeţi a afişat în partea stângă pe monitor. Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul înregistrat, zona de focalizare va dispărea şi înregistrarea va fi anulată. Înregistraţi din nou subiectul.

50

3


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Aparatul foto va focaliza în zona de focalizare în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Zona de focalizare se va aprinde şi va avea culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată. 1/ 250 F3.7

Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate atunci când zona de focalizare nu este afişată, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a acţiona declanşatorul. Mai multe despre fotografiere

B

Note privind modul urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Sunetul produs în timp ce aparatul foto focalizează poate fi auzit când se utilizează funcţia de urmărire a subiectului. • Reglaţi poziţia zoomului şi aplicaţi setările de fotografiere (A 44) înainte de a înregistra subiectul. Dacă aceste setări sunt ajustate după înregistrarea subiectului, înregistrarea subiectului va fi anulată. • S-ar putea să nu puteţi înregistra subiectul dorit sau aparatul foto să nu poată urmări subiectul înregistrat sau să înceapă să urmărească un alt subiect, dacă subiectul se deplasează rapid, dacă tremuratul camerei este destul de mare sau dacă aparatul foto detectează un subiect asemănător. Capacitatea aparatului foto de a urmări în mod precis subiectul înregistrat depinde şi de dimensiunea şi strălucirea subiectului. • În anumite cazuri rare, la fotografierea subiecţilor pentru care nu puteţi utiliza focalizarea automată aşa cum doriţi (A 31) subiecţii să nu fie focalizaţi, chiar dacă zona de focalizare este aprinsă şi are culoarea verde. În această situaţie, focalizaţi pe alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit, în timp ce apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate (A 54). • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).

C

Configurarea fotografierii la atingere

Înregistrarea subiectului cu funcţia de urmărire a subiectului va fi anulată, atunci când se închide aparatul foto.

51


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

r AF/AE la atingere (Atingerea ecranului pentru a focaliza) A (auto) M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului M q/s/r Fotografiere la atingere

Setarea definită pentru fotografiere la atingere poate fi schimbată din Declanşare la atingere (setare implicită) în AF/AE la atingere. Atingeţi un subiect de pe monitor pentru a selecta zona în care doriţi să focalizeze. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi expunerea pentru zona atinsă şi apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a face fotografia.

1 Mai multe despre fotografiere

Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului, atingeţi q/s/r (A 44) şi apoi atingeţi r (AF/AE la atingere).

Fotografiere la atingere AF/AE la atingere

2

Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl focalizeze aparatul foto. u sau o margine dublă se va afişa pe zona atinsă. Când se aplică zoomul digital, zona de focalizare nu poate fi selectată. Pentru a anula selectarea zonei de focalizare, atingeţi a afişate în partea stângă pe monitor.

3

Dacă este atinsă o poziţie în care nu se poate focaliza, se va afişa X pe monitor. Atingeţi altă poziţie în X.

3

52


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a obţine focalizarea şi expunerea şi apoi apăsaţi-l până la capăt pentru a activa declanşatorul.

B

Notă privind AF/AE la atingere

La fotografierea subiecţilor pentru care nu puteţi utiliza focalizarea automată aşa cum doriţi, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat (A 31).

C

Moduri de fotografiere care permit activarea funcţiei AF/AE la atingere

Mod fotografiere

Operarea funcţiei AF/AE la atingere

Modul A (automat) (A 26), Sport, Petrecere/Interior, Plajă, Zăpadă, Primplan, Mâncare, modurile scenă Muzeu, Copie alb-negru şi Iluminare fundal (A 59)

Focalizarea şi expunerea sunt setate pentru zona atinsă.

Modul scenă Selector aut. scene (A 59), modul portret inteligent (dacă pentru Cronometru zâmbet este selectată opţiunea Dezactivat; A 76)

• Când aparatul foto detectează o faţă, poate fi selectată numai o faţă încadrată de un chenar. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă. • Când nu este detectată nicio faţă, aparatul foto focalizează zona atinsă.

Modurile scenă Portret şi Portret de noapte (A 59), mod l portret inteligent (dacă pentru Cronometru zâmbet este selectată opţiunea Activat; A 76)

Numai o margine afişată de funcţia detectare faţă poate fi selectată. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă.

Peisaj, Apus, modurile scenă Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte, Foc de artificii şi Asistenţă panoramă (A 59)

Zona de focalizare nu poate fi modificată.

Modul scenă Portret animal de casă (A 59)

Dacă pentru declanşare automată portret animal de casă (A 71) este selectată opţiunea Dezactivat, funcţiile declanşare la atingere (setare implicită) şi AF/AE la atingere pot fi utilizate. Dacă funcţia AF/AE la atingere este selectată, focalizarea şi expunerea vor fi definite pentru zona atinsă. Totuşi, dacă aparatul foto detectează un animal de casă în timp ce pentru Declanşare automată portret animal de casă este selectată opţiunea Activat, iar opţiunea AF/AE la atingere este încă selectată, aparatul foto va focaliza faţa detectată şi va elibera automat declanşatorul.

Mai multe despre fotografiere

Funcţia AF/AE la atingere poate fi utilizată în modul A (auto) şi în alte moduri de fotografiere. Operarea funcţiei AF/AE la atingere diferă în funcţie de modul de fotografiere curent, după cum urmează.

53


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

D

Fotografierea subiecţilor pentru care nu puteţi utiliza focalizarea automată aşa cum doriţi

La fotografierea subiecţilor pentru care nu puteţi utiliza focalizarea automată aşa cum doriţi (A 31), încercaţi să apăsaţi de câteva ori butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza din nou sau încercaţi următoarele tehnici. 1 Treceţi în modul A (auto) şi selectaţi AF/AE la atingere pentru Fotografiere la atingere setarea fotografierii prin atingere. AF/AE la atingere

2 Atingeţi alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de cameră ca şi subiectul dorit.

Mai multe despre fotografiere

3

3 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează subiectul şi zona de focalizare se va aprinde şi va avea culoarea verde. • Expunerea este blocată pentru subiectul pe care s-a realizat focalizarea, atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

1/ 250 F3.7

4 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că menţineţi aceeaşi distanţă între aparatul foto şi subiect în timp ce apăsaţi până la jumătate pe butonul de declanşare. 1/ 250 F3.7

5 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

54


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

E Sensibilitate ISO A (auto) M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului M E Sensibilitate ISO

s

Automată (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 80 în condiţii normale; când lumina este slabă, aparatul foto compensează lipsa de lumină prin ridicarea nivelului sensibilităţii la maximum ISO 1600.

U

Interval fix automat Selectaţi intervalul în care aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO, alegând una din opţiunile ISO 80-400 sau ISO 80-800. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea sensibilităţii maxime ISO pentru controlul eficient al nivelului de „granulaţie” care apare în imagini.

Mai multe despre fotografiere

Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât aveţi nevoie de mai puţină lumină pentru a expune o imagine, permiţând fotografierea unor subiecţi mai întunecaţi. De asemenea, o sensibilitate mai mare permite folosirea unor viteze de declanşare mai mari, iar imaginile obţinute vor fi mai puţin afectate de tremuratul aparatului foto şi subiectul fotografiat va fi mai clar în comparaţie cu acelaşi subiect fotografiat în aceleaşi condiţii de luminozitate. • Cu toate că selectarea unor valori ridicate pentru sensibilitatea ISO este recomandată pentru fotografierea în condiţii de iluminare slabă, fără bliţ sau folosind telefotografierea, setările de sensibilitate ridicată sunt adesea asociate cu „zgomotul”- care apare la intervale neregulate, pixeli în culori strălucitoare - concentraţi în porţiunile închise ale imaginii.

80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

B

Note referitoare la Sensibilitatea ISO

• Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80). • Când pentru sensibilitatea ISO este selectată la altă opţiune cu excepţia Automată, Detecţie mişcare (A 159) va fi dezactivată.

55


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

C Continuu A (auto) M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului M C Continuu

Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere). U

Unică (setare implicită) La fiecare apăsare a declanşatorului va fi capturată o fotografie.

V

Continuu În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, vor fi capturate aproximativ două imagini cu o viteză de până la 1,2 cadre pe secundă (folosind pentru modul imagine opţiunea P 4608×3456).

Mai multe despre fotografiere

D

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Folosirea funcţiei „Selector cea mai bună fotografie” este recomandată la fotografierea fără bliţ sau folosind zoomul aparatului pentru a mări imaginea sau în alte situaţii în care mişcări întâmplătoare pot duce la obţinerea unor fotografii neclare. Când funcţia BSS este activată, aparatul foto face până la zece fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Cele mai clare imagini din serie sunt selectate şi vor fi salvate automat.

W

Fotografiere în rafală 16 La fiecare apăsare a butonului de declanşare, aparatul foto efectuează 16 instantanee cu o viteză de aproximativ 30 de cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură imagine. Imaginile sunt salvate folosind pentru modul imagine opţiunea L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). Această setare nu poate fi modificată. Zoomul digital nu este disponibil.

B

Note privind Fotografierea continuă

• Când se selectează Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16, bliţul este dezactivat. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite pentru prima imagine din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor în fotografierea continuă poate să difere în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).

B

Notă referitoare la BSS

BSS este recomandat la fotografierea subiectelor care nu se deplasează. Folosind BSS este posibil să nu obţineţi rezultatele dorite dacă subiectul se deplasează sau dacă în timp ce butonul de declanşare este apăsat subiectul se mişcă.

B 56

Notă privind Declanşare multiplă 16

Pata (A 175) vizibilă pe monitor în timpul fotografierii având opţiunea Fotografiere în rafală 16 activată va fi salvată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Fotografiere în rafală 16 activată.


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

w Balans de alb (Ajustarea nuanţei) A (automat) M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului M w Balans de alb

s

Automat (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

b

Presetare manuală Obiecte în culori neutre utilizate ca referinţă pentru a defini balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Presetare manuală” (A 58).

c

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect diferă în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Automat, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină, pentru a obţine cele mai reuşite rezultate.

Lumină zi Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi la lumină fluorescentă.

f

Noros Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Bliţ Utilizaţi cu bliţul.

B

Notă privind Balansul de alb

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Automat sau Bliţ, opriţi bliţul (c) (A 34).

57


Ajustarea setărilor modului A (Automat)

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată la folosirea unor lumini combinate sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense când efectul dorit nu a fost obţinut folosind setările pentru balansul de alb precum Automat şi Incandescent (de exemplu, pentru ca imaginile realizate folosind o sursă de lumină cu tentă roşiatică să pară că au fost fotografiate în lumină albă). Urmaţi procedura de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb în funcţie de sursa de lumină atunci când fotografiaţi.

Mai multe despre fotografiere

1

Aşezaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare utilizată în timpul fotografierii.

2

Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare (A 14) şi atingeţi w.

3

Atingeţi b. Aparatul foto măreşte până la poziţia pentru măsurarea balansului de alb.

4

Încadraţi obiectul de referinţă în fereastra de măsurare. Pentru a aplica valoarea cel mai recent măsurată pentru presetarea manuală, atingeţi Anulare.

Balans de alb Presetare manuală

Presetare manuală

Anulare Măsurare

Fereastra de măsurare

5

Atingeţi Măsurare pentru a măsura o valoare pentru presetarea manuală. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul alb este setată. Nu este salvată nicio imagine.

Presetare manuală

Anulare Măsurare

B 58

Notă referitoare la presetarea manuală

Nu se poate măsura valoarea pentru bliţ cu Presetare manuală. Când fotografiaţi utilizând bliţul, selectaţi pentru Balans de alb una din opţiunile Automat sau Bliţ.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. c Peisaj

d Sport

e Portret de noapte

f Petrecere/Interior Z Plajă

z Zăpadă

h Apus

i Crepuscul/Răsărit

j Peisaj noapte

k Primplan

u Mâncare

l Muzeu

m Foc de artificii

A Desenează

Iluminare o fundal

Asistenţă p panoramă

O

d Selector aut. scene

n Copie alb-negru

b Portret

Portret animal de casă

Selectarea unui mod scenă Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi atingeţi C.

Mod fotografiere Scenă

Se afişează ecranul de selectare a modului scenă.

2

Atingeţi pictograma scenă dorită.

Plajă

Afişajul se modifică fiind afişat ecranul modului scenă selectat.

Mai multe despre fotografiere

1

Pentru informaţii suplimentare privind caracteristicile modului scenă, consultaţi pagina 64.

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. Gradul de aplicare al efectelor poate fi ajustat cu ajutorul cursorului de ajustare a efectului scenă (A 61) în funcţie de modul scenă.

1/ 250 F3.7

C

Afişarea descrierii pentru fiecare mod scenă (Ajutor)

În ecranul de selecţie a scenei (pasul 2), dacă atingeţi u va fi afişat ecranul de selectare a ajutorului. Atingeţi o pictogramă pentru scenă pentru a afişa o descriere a caracteristicilor modului respectiv. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul de selectare a ajutorului. • Din ecranul de selectare a ajutorului, atingeţi J pentru a reveni la afişarea ecranului din pasul 2.

Selectare Ajutor

59


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

C

Setările de fotografiere în modul scenă

Setările de fotografiere pentru fiecare mod scenă sunt prezentate mai jos. Mod bliţ (A 34)

Mai multe despre fotografiere 1 2 3 4 5 6 7

Compensare expunere (A 40)

Mod macro (A 39)

Fotografiere la atingere (A 47, 52)

d

a1

Dezactivat2

-3

02

q2

b

b2

Dezactivat2

Dezactivat

02

q2

c

c

Dezactivat2

Dezactivat

02

q

d

c

Dezactivat

Dezactivat

02

q2

e

b4

Dezactivat2

Dezactivat

02

q2

f

b2, 5

Dezactivat2

Dezactivat

02

q2

Z

a2

Dezactivat2

Dezactivat

02

q2

z

a2

Dezactivat2

Dezactivat

02

q2

h

c

2

2

Dezactivat

0

2

q

i

c

Dezactivat2

Dezactivat

02

q

j

c

Dezactivat2

Dezactivat

02

q

k

a2

Dezactivat2

Activat

02

q2 q2

Dezactivat

u

c

Dezactivat2

Activat

02

l

c

Dezactivat2

Dezactivat2

02

q2

m

c

Dezactivat

Dezactivat

0

q

n

c2

Dezactivat2

Dezactivat2

02

q2

A

-

-

-

-

-

o

X

Dezactivat2

Dezactivat

02

q2

p

c2

Dezactivat2

Dezactivat2

02

q

O

c

-6

Dezactivat2

02

q7

Aparatul foto va selecta automat setările optime pentru modul bliţ corespunzătoare modului scenă selectat (A 63). Poate fi modificat selectând c (dezactivat). Setarea implicită poate fi modificată prin atingerea filelor în vederea afişării comenzilor de setare. Va fi selectat modul macro dacă aparatul selectează modul scenă primplan (A 63). Setarea modului bliţ selectată este bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere a efectului de ochi roşii. Setarea poate fi schimbată pentru a folosi sincronizare lentă cu reducere a efectului de ochi roşii. Autodeclanşatorul nu este disponibil. Pentru funcţia Portret animal de casă poate fi selectată una din opţiunile Activat sau Dezactivat (A 71). Dacă pentru declanşare automată portret animal de casă (A 71) este selectată opţiunea Dezactivat, funcţiile declanşare la atingere (setare implicită) şi AF/AE la atingere pot fi utilizate.

C 60

Autodeclanşator (A 37)

Setarea Mod imagine (Calitate imagine/Dimensiune imagine)

Se aplică setarea modului imagine (A 45) specificată anterior în alte moduri fotografiere. Pentru a schimba setarea de mod imagine în modul scenă, atingeţi fila din partea de jos pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi A.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Ajustarea efectului de scenă Cursorul pentru ajustarea efectului de scenă este afişat în modurile scenă enumerate mai jos. Atingeţi sau deplasaţi cursorul de reglare a efectului de scenă pentru a ajusta nivelul efectului aplicat imaginilor realizate în modul scenă selectat. 3

Cursor pentru ajustarea efectului de scenă

Mai luminos

Mai întunecat

Mai mult roşu u Mâncare

Mai multe despre fotografiere

b Portret, e Portret de noapte, Z Plajă, z Zăpadă, j Peisaj noapte, o Iluminare fundal

Mai mult albastru

Mai viu colorat c Peisaj, k Primplan Mai puţin viu colorat

Mai mult roşu h Apus, i Crepuscul/Răsărit Mai mult albastru

61


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a fotografiei, aparatul foto va selecta automat unul dintre următoarele moduri scenă pentru fotografierea simplă. • d: Auto (fotografiere generală)

• e: Portret

• f: Peisaj

• h: Portret de noapte

• g: Peisaj noapte

• i: Primplan

• j: Iluminare fundal

1 Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi atingeţi C.

Mod fotografiere Scenă

Se afişează ecranul de selectare a modului scenă.

2

Atingeţi modul scenă d ( selector automat scene) (A 59).

Selector aut. scene

Aparatul foto intră în modul selector automat scene.

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. Pictograma modului scenă va fi înlocuită de pictograma modului scenă selectat în prezent. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare activă este aprinsă şi are culoarea verde.

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

B 62

Note referitoare la modul selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, aparatul foto poate să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, selectaţi modul A (auto) (A 26) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 59).


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

C

Focalizarea în modul selector automat scene

• Dacă aparatul foto recunoaşte faţa unui subiect uman în modul selector automat scene, acesta va focaliza respectiva faţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Detectarea feţei” (A 42). • Dacă este afişat indicatorul modului fotografiere d sau i (prim-plan), aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (până la nouă zone) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto.

C

Funcţiile disponibile în modul selector automat scene

Mai multe despre fotografiere

Atingeţi fila din stânga sau fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa butoanele de setare şi pentru a modifica setările definite pentru modul bliţ (A 34), autodeclanşator (A 37), compensare expunere (A 40), modul imagine (A 45) şi fotografiere prin atingere (A 47, 52). • Pot fi specificate modurile bliţ a (auto; setare implicită) şi c (dezactivat) (A 34). Dacă este aplicată opţiunea a (auto), aparatul foto va selecta automat modul bliţ optim pentru modul scenă selectat. Dacă opţiunea c (dezactivat) este aplicată, bliţul nu se va declanşa, indiferent de condiţiile de fotografiere. • Modul macro este dezactivat. Modul macro va fi activat numai dacă aparatul foto selectează modul scenă Prim-plan. • Modificările făcute acestor setări vor fi aplicate în toate modurile de fotografiere.

63


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru fotografiere (caracteristici) Pentru mai multe informaţii referitoare la modul selector automat scene, consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)” (A 62). b Portret

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru realizarea portretelor. • Când aparatul foto detectează o faţă umană, faţa respectivă va fi încadrată cu o margine galbenă dublă (zona de focalizare). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Detectarea feţei” (A 42). • Când se detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de aparatul foto va fi încadrată cu o margine dublă (zona de focalizare), iar celelalte feţe cu o margine simplă. Atingeţi o faţă încadrată cu o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă (A 47, 52). • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia estompare piele înainte de salvarea imaginilor (A 77). • Dacă nu au fost detectate feţe atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. • Setarea implicită pentru modul bliţ este b Autom. cu reducere ochi roşii. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta luminozitatea imaginii. c Peisaj Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 30) este întotdeauna aprins şi are culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Bliţul este dezactivat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 160) nu se aprinde. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta saturaţia imaginii.

64

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) d Sport

e Portret de noapte

O

Utilizaţi acest mod pentru portretele realizate la apus sau noaptea. Bliţul este acţionat pentru a lumina subiectul portretului păstrând iluminarea de fundal pentru a realiza un echilibru natural între subiectul principal şi ambianţa din fundal. • Când aparatul foto detectează o faţă umană, faţa respectivă va fi încadrată cu o margine galbenă dublă (zona de focalizare). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Detectarea feţei” (A 42). • Când se detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de aparatul foto va fi încadrată cu o margine dublă (zona de focalizare), iar celelalte feţe cu o margine simplă. Atingeţi o faţă încadrată cu o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă (A 47, 52). • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia estompare piele înainte de salvarea imaginilor (A 77). • Dacă nu au fost detectate feţe atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. • Setarea modului bliţ selectată este bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere a efectului de ochi roşii. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta luminozitatea imaginii.

Mai multe despre fotografiere

Folosiţi acest mod pentru realizarea unor fotografii dinamice, de acţiune, care îngheaţă acţiunea într-un instantaneu şi înregistrează mişcarea printr-o serie de imagini. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). Aparatul foto reglează încontinuu focalizarea până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, vor fi capturate aproximativ două imagini cu o viteză de până la 1,2 cadre pe secundă dacă pentru modul imagine este selectată opţiunea P 4608×3456. • Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite pentru prima imagine din fiecare serie. • Viteza maximă a cadrelor în fotografierea continuă poate să difere în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Fotografierea continuă este dezactivată şi la eliberarea declanşatorului nu poate fi realizată decât câte o fotografie cu ajutorul funcţiei Declanşare la atingere (A 47). • Bliţul este dezactivat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 160) nu se aprinde.

65


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) f Petrecere/Interior Captează efectul de lumină de lumânare şi efectele produse de alte iluminări de fundal folosite la interior. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • Setarea implicită pentru modul bliţ este b Autom. cu reducere ochi roşii. Setarea modului bliţ poate fi comutată automat la sincronizare lentă cu reducere a efectului de ochi roşii. • Deoarece imaginile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. Este recomandată utilizarea unui trepied în spaţii întunecate. Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto. Mai multe despre fotografiere

Z Plajă Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi plajele sau suprafeţele însorite de apă. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta luminozitatea imaginii. z Zăpadă Captează luminozitatea unor subiecte precum întinderile acoperite de zăpadă. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta luminozitatea imaginii. h Apus

O

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Setarea implicită pentru modul bliţ este c Dezactivat. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta culoarea imaginii.

66

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) i Crepuscul/Răsărit

O

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 30) este întotdeauna aprins şi are culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Bliţul este dezactivat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 160) nu se aprinde. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta culoarea imaginii. j Peisaj noapte

Mai multe despre fotografiere

O

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 30) este întotdeauna aprins şi are culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Bliţul este dezactivat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 160) nu se aprinde. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta luminozitatea imaginii.

67


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) k Primplan

Mai multe despre fotografiere

68

Utilizaşi acest mod pentru a fotografia flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro este activat (A 39), iar aparatul foto focalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Distanţa cea mai mică de fotografiere poate să difere în funcţie de poziţia zoomului. În poziţia de zoom în care pictograma F şi indicatorul de zoom sunt aprinse şi au culoarea verde (în apropierea pictogramei K), aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la numai 3 cm faţă de obiectiv. • Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect dacă acesta se află la o distanţă mai mică de 50 cm. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece imaginile sunt afectate uşor de tremuratul aparatului foto, asiguraţi-vă că funcţia Reducere vibraţii (A 158) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta saturaţia imaginii. u Mâncare Utilizaţi când fotografiaţi alimente. • Modul macro este activat (A 39), iar aparatul foto focalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Distanţa cea mai mică de fotografiere poate să difere în funcţie de poziţia zoomului. În poziţia de zoom în care pictograma F şi indicatorul de zoom sunt aprinse şi au culoarea verde (în apropierea pictogramei K), aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la numai 3 cm faţă de obiectiv. • Bliţul este dezactivat. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece imaginile sunt afectate uşor de tremuratul aparatului foto, asiguraţi-vă că funcţia Reducere vibraţii (A 158) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. • Utilizaţi cursorul de ajustare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta nuanţele subiectului afectate de lumină. Această modificare este salvată în memoria aparatului foto chiar şi atunci când aparatul este oprit.

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) l Muzeu

m Foc de artificii

O

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 30) are întotdeauna culoarea verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Bliţul este dezactivat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 160) nu se aprinde. • Pot fi aplicate numai cele patru poziţii ale zoomului optic prezentate în dreapta. Dacă butonul control zoom este rotit, zoomul nu se va opri în dreptul niciunei poziţii cu excepţia celor patru poziţii indicate (zoomul digital este disponibil).

Mai multe despre fotografiere

Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi activat (A 56). • BSS (selector cea mai bună fotografiere) este dezactivat la fotografierea cu declanşare la atingere (A 47). • Deoarece imaginile sunt afectate uşor de tremuratul aparatului foto, asiguraţi-vă că funcţia Reducere vibraţii (A 158) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. • Bliţul este dezactivat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 160) nu se aprinde.

69


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) n Copie alb-negru Asigură imagini clare ale textului sau ale unor desene realizate pe o tablă albă sau imprimate pe hârtie. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • Folosiţi modul macro (A 39) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine. • Setarea implicită pentru modul bliţ este c Dezactivat. A Desenează Mai multe despre fotografiere

Scrieţi o notă sau faceţi un desen, pe afişajul panoului tactil şi o (îl) salvaţi ca imagine. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea opţiunii de desenare” (A 72). o Iluminare fundal Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 47) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 52). • Setarea modului de bliţ este fixată la X Bliţ de umplere. • Utilizaţi cursorul de reglare a efectului de scenă (A 61) pentru a ajusta luminozitatea imaginii. p Asistenţă panoramă

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker 5 inclus. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea pentru realizarea unei panorame” (A 74). • Setarea implicită pentru modul bliţ este c Dezactivat.

70


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) O Portret animal de casă Utilizaţi acest mod la fotografierea portretelor animalelor de casă (câini şi pisici). Dacă aparatul foto detectează faţa unui câine sau a unei pisici, acesta va focaliza pe faţa respectivă şi va elibera automat declanşatorul (declanşare automată portret animal de casă) de trei ori, setare implicită.

Mai multe despre fotografiere

• În jurul feţei detectate va fi afişată o margine dublă (zonă de focalizare), iar culoarea acestei marginii se va schimba devenind verde după focalizare. Pot fi detectate până la cinci feţe. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă va fi afişată în jurul celei mai mari feţe, iar celelalte vor fi încadrate cu margini simple. • Dacă nu a fost detectată nicio faţă a unui animal de casă atunci când butonul de declanşare a fost apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza subiectul din centrul cadrului. • Pentru a modifica setarea pentru C Continuu utilizată în acest mod, atingeţi fila din partea de jos a monitorului pentru a afişa butoanele de setări. - Unică: aparatul foto capturează pe rând câte o imagine. - Continuu (setare implicită): Dacă funcţia declanşare automată portret animal de casă este activată şi a fost focalizată faţa detectată, aparatul foto va elibera declanşatorul de trei ori. Dacă funcţia declanşare automată portret animal de casă este dezactivată, pot fi capturate în mod continuu aproximativ două imagini cu o viteză de aproximativ 1,2 cadre pe secundă în timp ce declanşatorul este ţinut apăsat (dacă modul imagine selectat este P 4608×3456). • Pentru a schimba setările pentru Y Declanşare automată, atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa butoanele de setare. - Activat (setare implicită): declanşatorul va fi eliberat automat după ce faţa detectată a fost focalizată. - Dezactivat: declanşatorul este eliberat folosind butonul de declanşare sau declanşarea la atingere (A 47). • Zoomul digital nu este disponibil. • Bliţul este dezactivat. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 160) nu se aprinde. Opţiunea sunet declanşator (A 161) este dezactivată. • Factori precum distanţa dintre animalul de casă şi aparatul foto, orientarea sau luminozitatea feţei şi viteza cu care animalul se mişcă pot împiedica detectarea de către aparatul foto a feţelor câinilor şi pisicilor sau pot fi detectate alte feţe, nu cele ale câinilor sau pisicilor.

71


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Utilizarea opţiunii de desenare Scrieţi o notă sau faceţi un desen, pe afişajul panoului tactil şi o (îl) salvaţi ca imagine. Imaginea va fi salvată folosind setările definite pentru modul imagine O 640×480.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi atingeţi C.

Mod fotografiere Scenă

Se afişează ecranul de selectare a modului scenă.

Mai multe despre fotografiere

2

Atingeţi modul scenă A (desenare) (A 59).

3

Scrieţi o notă sau desenaţi.

Desenează

Creion

Atingeţi I (stilou) pentru a scrie sau pentru a desena (A 116). Atingeţi J (radieră) pentru a utiliza radiera (A 116). Atingeţi scurt n pentru a afişa desenul în modul de redare cadru întreg şi atingeţi scurt n din nou pentru a mări afişarea desenului cu 3×. Atingeţi A, D, B sau C pentru a modifica porţiunea de desen vizibilă pe monitor. Atingeţi o pentru a reveni la dimensiunea de afişare originală.

4

Atingeţi I. Atingeţi J, înainte de a atinge I, pentru a anula ultima operaţie aplicată folosind creionul sau radiera (pot fi anulate cel mult ultimele cinci operaţii).

72

Creion


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

5

Atingeţi Da. Nota a fost salvată. Pentru a anula salvarea notei, atingeţi Nu.

Doriţi să salvaţi?

Da

Nu

Mai multe despre fotografiere

73


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea pentru realizarea unei panorame Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime. Selectaţi pentru Reducere vibraţii (A 158) opţiunea Dezactivată din meniul de setare (A 149) când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi atingeţi C.

Mod fotografiere Scenă

Se afişează ecranul de selectare a modului scenă.

Mai multe despre fotografiere

2

Atingeţi p Asistenţă panoramă (A 59).

Asistenţă panoramă

Se afişează pictogramele de direcţie ale panoramei pentru a indica direcţia în care vor fi unite imaginile.

3

Atingeţi o pictogramă de direcţie. Selectaţi direcţia în care vor fi unite imaginile pentru a forma panorama completă; la dreapta (D), la (C), în sus (A) sau în jos (B). O direcţie diferită poate fi selectată prin atingerea altei pictograme de direcţie a panoramei.

23

Modificaţi setările de fotografiere (A 60) înainte de efectuarea primei fotografii la pasul următor.

4

Faceţi prima fotografie. O treime din imagine va fi afişată ca transparentă.

23

74


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

5

Faceţi următoarea fotografie. Încadraţi următoarea imagine astfel încât o treime din cadru să se suprapună peste imaginea anterioară şi apăsaţi pe butonul de declanşare. Repetaţi acest proces până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a completa scena.

6

22

Atingeţi H când aţi terminat fotografierea. Aparatul foto revine la pasul 3.

B

Note privind Asistenţă panoramă

• Aplicaţi sau ajustaţi setările de fotografiere (A 60) înainte de a elibera declanşatorul pentru a face prima imagine. Setările de fotografiere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Imaginile nu pot fi şterse, iar zoomul nu poate fi acţionat după ce prima fotografie a fost realizată. • Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 162) iniţiază modul stare de veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Mai multe despre fotografiere

19

Indicatorul R

În modul scenă Asistenţă panoramă, expunerea, balansul de alb şi focalizarea tuturor imaginilor dintr-o panoramă sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. Când prima fotografie este realizată, R este afişat pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea sunt blocate. 22

D

Crearea imaginilor panoramice

Transferaţi imaginile pe un computer (A 137) şi utilizaţi Panorama Maker 5 (A 141) pentru a le uni într-o singură panoramă. Instalaţi Panorama Maker 5 de pe CD-ul ViewNX 2 furnizat.

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

75


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent) Folosind setările implicite, aparatul foto utilizează funcţia de detectare a feţei pentru a detecta feţele umane şi apoi acţionează automat declanşatorul în momentul în care este detectat zâmbetul (cronometru zâmbet). Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a estompa tonurile pielii subiecţilor umani.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi atingeţi F.

Mod fotografiere Portret inteligent

Aparatul foto intră în modul portret inteligent.

Mai multe despre fotografiere

2

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect. Dacă aparatul foto detectează o faţă umană, în jurul respectivei feţe va fi afişată o margine dublă de culoare galbenă (zona de focalizare). Dacă focalizarea s-a realizat pe respectiva faţă, culoarea marginii duble se va schimba în verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată.

1/ 250 F3.7

Pot fi detectate până la trei chipuri. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă este afişată în jurul feţei aflate cel mai aproape de centrul cadrului, iar celelalte vor fi încadrate cu margini simple. Atingeţi o faţă încadrată cu o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă.

3

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează faptul că faţa încadrată de marginea dublă zâmbeşte, funcţia Cronometru zâmbet (A 79) este activată, iar declanşatorul va fi acţionat automat. După fiecare acţionare a declanşatorului, aparatul foto va relua operaţiile de detectare a feţei şi de detectare a zâmbetului pentru fotografierea automată continuă.

4

Fotografierea s-a terminat. Pentru a dezactiva fotografierea automată a feţelor zâmbitoare, fie opriţi aparatul foto, selectaţi pentru Cronometru zâmbet opţiunea Dezactivat, fie apăsaţi pe butonul A şi selectaţi alt mod de fotografiere.

B 76

Note privind Modul portret inteligent

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu detecteze feţele sau zâmbetele. • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Note privind funcţia de detectare a feţei” (A 42).


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

B

Note privind funcţia Estompare piele

• Salvarea unei imagini la fotografierea folosind funcţia estompare piele poate dura ceva mai mult decât de obicei. • În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate sau anumite părţi altele decât feţele pot să fie modificate dacă aparatul foto detectează o faţă. Dacă nu s-au obţinut rezultatele dorite, selectaţi pentru Estompare piele opţiunea Dezactivată şi fotografiaţi din nou. • Nivelul de estompare a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă este selectat portret sau portret de noapte. • Efectele de retuşare, cum ar fi estomparea pielii cu funcţia retuşare fascinantă, pot fi aplicate pe imagini după ce acestea au fost capturate (A 124).

C

Indicator luminos autodeclanşator

C

Eliberarea manuală a declanşatorului

De asemenea, fotografiile pot fi realizate apăsând pe declanşator. Dacă nu a fost detectată nicio faţă, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

C

Oprirea automată în modul cronometru zâmbet

Dacă pentru Cronometru zâmbet este selectată opţiunea Activat, funcţia oprire automată se va activa (A 162), iar aparatul foto se va opri dacă una din situaţiile indicate mai jos persistă şi dacă nu se efectuează nicio altă operaţie. • Aparatul foto nu detectează nicio faţă. • Aparatul foto detectează o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

D

Mai multe despre fotografiere

Indicatorul luminos pentru autodeclanşator luminează intermitent când funcţia cronometru zâmbet este activată, iar aparatul foto detectează o faţă şi va lumina intermitent rapid imediat după eliberarea declanşatorului.

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Focalizarea automată” (A 31).

77


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

Modificarea setărilor pentru modul portret inteligent Setările indicate mai jos pot fi efectuate prin atingerea filelor în vederea afişării comenzilor de setare în modul portret inteligent. • Fiecare pictogramă indică şi setarea curentă. • Atingeţi pictograma elementului dorit pentru a afişa ecranul de setare pentru elementul respectiv. • Atingeţi fila din nou pentru a ascunde comenzile de setare.

Mai multe despre fotografiere

1 2 3 4

3

5 6 7 8 9 3

12 11 10 1

X Mod bliţ Setaţi modul bliţ folosit (A 34) când fotografierea în modul portret inteligent.

2

n Autodeclanşator Configuraţi modul autodeclanşator (A 37). Această setare nu este disponibilă dacă pentru Cronometru zâmbet (A 79) este selectată opţiunea Activat.

3

p Mod macro Modul macro (A 39) nu este disponibil.

4

o Compensare expunere Ajustaţi setările pentru Compensare expunere (A 40) utilizate la fotografierea în modul portret inteligent.

5

A Mod imagine Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunile imaginii şi nivelul de compresie) folosit la salvarea imaginilor (A 45). Modificările efectuate în setările modului imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere.

78


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent) 6

q Fotografiere la atingere Poate fi selectată una din opţiunile declanşare la atingere (A 47) şi AF/AE la atingere (A 52). Această setare nu este disponibilă dacă pentru Cronometru zâmbet este selectată opţiunea Activat.

7

e Estompare piele Activează funcţia estompare piele. Dacă declanşatorul este eliberat, aparatul foto va detecta una sau mai multe feţe ale subiecţilor umani (maximum 3) şi va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea imaginii. Gradul de estompare a pielii aplicat poate fi selectat din Ridicată, Normală (setare implicită) şi Redusă. Dacă este selectată opţiunea Dezactivată, funcţia estompare piele este dezactivată. • Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadraţi imaginile pentru fotografiere. Verificaţi nivelul de estompare a pielii obţinut în modul redare. y Ochi deschişi Dacă este selectată opţiunea Activat, aparatul foto va acţiona automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când este realizată o fotografie. Dintre cele două fotografii, este salvată numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. • Dacă aparatul foto a salvat o imagine în care este posibil ca ochii subiectului să fi fost închişi, cutia de dialog din dreapta va fi afişată pe ecran pentru câteva În imaginea tocmai realizată a fost detectată o clipire. secunde. • Atunci când se selectează Activat, bliţul este dezactivat. • Setarea implicită este Dezactivat.

9

Mai multe despre fotografiere

8

a Cronometru zâmbet • Activat (setare implicită): aparatul foto utilizează funcţia de detectare a feţei pentru a detecta faţa unui subiect uman şi apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. • Dezactivat: aparatul foto nu acţionează declanşatorul automat cu detectare zâmbet. Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie.

10

Y Reducere zgomot vânt Selectaţi dacă doriţi să reduceţi sau nu zgomotul produs de vânt la înregistrarea filmelor (A 132).

11

n Mod AF film Selectaţi modul în care aparatul focalizează în timpul înregistrării filmului (A 128, 131).

12

D Opţiuni film Selectaţi opţiunea dorită pentru înregistrarea filmului (A 128, 130).

C

Setările din modul portret inteligent

Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 80).

79


Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări ale aparatului foto nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţii restricţionate

Descriere

Continuu (A 56)

Când se selectează Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16 bliţul este dezactivat.

Ochi deschişi (A 79)

Dacă se selectează opţiunea Activat, bliţul este dezactivat.

Autodeclanşator

Urmărire subiect (A 50)

Când fotografierea la atingere este setată la Urmărire subiect, temporizatorul este dezactivat.

Mod macro

Urmărire subiect (A 50)

Când fotografierea la atingere este setată la Urmărire subiect, modul macro este dezactivat.

Mod imagine

Continuu (A 56)

Dacă se selectează opţiunea Fotografiere în rafală 16, setarea Mod imagine este fixată la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli).

Sensibilitate ISO

Continuu (A 56)

Când s-a selectat Fotografiere în rafală 16, setarea Sensibilitate ISO se specifică automat în funcţie de luminozitate.

Autodeclanşator (A 37)

La fotografierea utilizând autodeclanşatorul, setarea pentru fotografierea continuă este fixată la Unică.

Declanşare la atingere (A 47)

Atunci când se utilizează funcţia de declanşare la atingere, va fi capturată o imagine la fiecare atingere a monitorului.

Urmărire subiect (A 50)

La fotografierea folosind funcţia urmărire subiect, funcţia Detecţie mişcare va fi dezactivată.

Sensibilitate ISO (A 55)

Dacă pentru sensibilitatea ISO este selectată orice altă opţiune cu excepţia Automată, atunci funcţia Detecţie mişcare va fi dezactivată.

Continuu (A 56)

Atunci când se selectează Fotografiere în rafală 16, Detecţie mişcare este dezactivat.

Urmărire subiect (A 50)

Când fotografierea la atingere este setată la Urmărire subiect, zoomul digital este dezactivat.

Continuu (A 56)

Când se selectează Fotografiere în rafală 16, zoomul digital nu este disponibil.

Continuu (A 56)

Când se selectează Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16, funcţia Avertizare clipire va fi dezactivată.

Mod bliţ

Mai multe despre fotografiere

Continuu

Detecţie mişcare

Zoom digital

Avertizare clipire

80

Opţiune


Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

C

Funcţii restricţionate în modul de fotografiere

Funcţiile restricţionate diferă în funcţie de modul de fotografiere (A 41). Consultaţi paginile următoare pentru detalii referitoare la funcţiile disponibile în fiecare mod de fotografiere: • Modul A (auto) ➝A 44 • Scenă mod ➝A 60 • Portret inteligent mod ➝A 78

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Note privind zoomul digital” (A 160).

Mai multe despre fotografiere

81


Mai multe despre redare

Operaţiuni care pot fi efectuate în modul redare cadru întreg Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a intra în modul redare şi pentru a afişa imaginile capturate (A 32).

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

3

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Pictogramă/ buton

Descriere

Trageţi imaginea curentă spre dreapta pentru a afişa imaginea anterioară sau spre stânga pentru a afişa fotografia următoare.

32

Vizualizarea miniaturilor

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi ale imaginilor.

83

Zoom redare

g (i)

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a mări fotografia până la 10×. Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

85

Atingeţi R pentru a reda filmul afişat în momentul respectiv.

133

Aplicaţi un nivel de clasificare de la unu la cinci fiecărei imagini sau redaţi imaginile folosind această clasificare.

101

Atingeţi fila de la partea de jos a monitorului pentru a defini setările pentru redare şi fotografiile care vor fi editate.

100

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului de redare şi pentru a trece în modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată.

87

Apăsaţi pe butonul A, butonul b (eînregistrare film) sau pe declanşator.

32

Funcţie Selectarea unei imagini

Mai multe despre redare

Redarea filmelor

R

Definirea clasificării imaginilor/redarea imaginilor în funcţie de modul de clasificare

Fila din dreapta (P)

Definirea setărilor de redare

Fila de jos

Trecerea la alt mod de redare

A

b Trecerea în modul fotografiere

C 82

Schimbarea orientării (verticală/orizontală) a imaginilor

Orientarea imaginilor poate fi schimbată după fotografiere folosind funcţia Rotire imagine (A 110).


Vizualizarea mai multor imagini: Redare miniaturi Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul de redare cadru întreg (A 82) pentru a afişa fotografiile în format „foi de contact” cu imagini în miniatură.

10

Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile. Pictogramă/ buton

Descriere

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi ale imaginilor afişate: 4 ➝ 9 ➝ 16.

g (i)

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reduce numărul de miniaturi ale imaginilor afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de afişare cu 4 imagini în miniatură pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Derularea afişajului

B sau C

Atingeţi B sau C. De asemenea, miniaturile pot fi derulate prin glisarea degetului în sus sau în jos pe monitor.

Trecerea în modul redare cadru întreg

Atingerea unei imagini.

32

Definirea clasificării imaginilor/redarea imaginilor în funcţie de modul de clasificare

Fila din dreapta (P)

Aplicaţi un nivel de clasificare de la unu la cinci fiecărei imagini sau redaţi imaginile folosind această clasificare.

101

Definirea setărilor de redare

Fila de jos

Funcţie Creşterea numărului de imagini afişate

– Mai multe despre redare

Reducerea numărului de imagini afişate

A

Atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului şi 100 activaţi setarea Ştergere, Prezentare diapozitive, Protejare sau Ordine imprimare .

b Trecerea în modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul A, butonul b (e înregistrare film) sau pe declanşator.

32

83


Vizualizarea mai multor imagini: Redare miniaturi

C

Afişaj mod redare miniaturi

Dacă imaginile sunt clasificate (A 101) sau marcate utilizând Protejare (A 104), pictogramele din dreapta vor fi afişate împreună cu acestea. Filmele sunt afişate sub forma unor cadre de film.

Pictogramă Protejare Pictogramă de setare a catalogării

10

1

Cadre film

C

Mai multe despre redare

84

Afişarea miniaturilor în Modul Fotografii favorite şi Sortare automată

• În modul fotografii favorite (A 88), pictograma fotografii favorite va fi afişată pe monitor.

2

• În modul sortare automată (A 95), pictograma clasei din care face parte fotografia va fi afişată pe monitor.

3


Să privim mai atent: Zoom redare Rotind butonul control zoom spre g (i) în modul de redare cadru întreg (A 82) afişajul care conţine porţiunea din centru a fotografiei curente va fi mărit. • Ghidul afişat în dreapta jos indică porţiunea din imagine afişată în momentul respectiv. × 3.0

Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce afişarea imaginii este mărită. Funcţie

Mărire

Descriere

g (i)

Nivelul de zoom este mărit de fiecare dată când butonul control zoom este rotit spre g (i), până la o valoare maximă de 10×.

f (h)

Zoomul scade de fiecare dată când butonul control zoom este rotit spre f (h). Când factorul de mărire ajunge la valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg.

Zona din imagine afişată în prezent pe ecran poate fi schimbată trăgând de imagine.

Modificarea zonei de afişare

Ştergerea imaginilor

A

E

Atingeţi E pentru a şterge imaginea.

33

Trecerea în modul redare cadru întreg

H

Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

32

Tăierea imaginilor

G

Atingeţi G pentru a tăia imaginea curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

127

Apăsaţi pe butonul A, butonul b (e înregistrare film) sau pe declanşator.

32

Mai multe despre redare

Micşorare

Pictogramă/ buton

b Trecerea în modul fotografiere

85


Să privim mai atent: Zoom redare

Imaginile capturate folosind funcţia Detectare faţă sau Detectare animal de casă La mărirea (zoom redare) unei imagini capturate folosind funcţia detectare faţă (A 42) sau detectare animal de casă (A 71) prin rotirea butonului control zoom spre g (i), imaginea va fi mărită, iar faţa detectată la momentul fotografierii se va afla în centrul monitorului (cu excepţia imaginilor capturate cu Urmărire subiect (A 50), × 2.0 Continuu, BSS şi Fotografiere în rafală 16; A 56, 71). • Dacă au fost detectate mai multe feţe, imaginea va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Atingeţi M sau N pentru a afişa alte feţe detectate. • Atunci când controlul zoomului este rotit mai mult în direcţia g (i) sau f (h), factorul de mărire se modifică şi devine un afişaj cu zoom de redare normal. Mai multe despre redare

86


Selectarea modului de redare Se pot selecta următoarele moduri de redare. c Mod redare

A 32

Redaţi toate imaginile. h

A 88

Modul Fotografii favorite Redaţi imaginile adăugate într-un album.

F

A 95

Modul Sortare automată

Redarea imaginilor şi a filmelor selectând categoria în care au fost sortate la momentul fotografierii. C

A 98

Modul Listare după dată Redaţi imaginile capturate la data selectată.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare.

2

Atingeţi pictograma pentru modul de redare dorit.

Mod redare Redare

Mai multe despre redare

Se afişează meniul de selectare a modului de redare.

Aparatul foto intră în modul de redare selectat. Pentru a reveni la modul de redare curent, apăsaţi pe butonul c.

87


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite) Imaginile pot fi sortate în albume. După ce imaginile au fost sortate în albume, „h modul fotografii favorite” poate fi utilizat pentru a reda numai fotografiile dintr-un anumit album. • Adăugând imaginile în albume găsirea unei anumite imagini se face mai rapid şi mai simplu. • Imaginile pot fi sortate în albume, clasificate pe teme, cum ar fi călătorii sau nunţi. • O anumită fotografie poate fi adăugată în mai multe albume.

Adăugarea imaginilor în albume Imaginile pot fi adăugate în albume şi sortate.

Mai multe despre redare

1

Afişaţi imaginile în modul redare (A 32), modul sortare automată (A 95) sau modul listare după dată (A 98).

2

Selectaţi o imagine şi atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului.

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

Afişaţi o imagine în modul de redare cadru întreg şi atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului. 3

3

Atingeţi h. Ecranul de selecţie a albumelor este afişat.

4

Atingeţi albumul dorit. Imaginea este adăugată în album, iar afişajul monitorului revine la modul de redare cadru întreg. Repetaţi de la pasul 1 sau 2 pentru a adăuga o fotografie în mai multe albume.

88

Fotografii favorite

01 02 03 04 05 06 07 08 09

3


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

B • • • •

Note privind Adăugarea fotografiilor favorite

Un album poate conţine cel mult 200 de imagini. Filmele nu pot fi adăugate la albume. Dacă imaginea selectată a fost adăugată deja într-un album, pictograma albumului devine galbenă. Când imaginile sunt adăugate în albume, acestea nu sunt copiate fizic în albume şi nici mutate din dosarul (A 178) în care au fost salvate iniţial (A 94).

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Eliminarea imaginilor din albume” (A 91).

Mai multe despre redare

89


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Vizualizarea imaginilor dintr-un album Imaginile pot fi afişate prin selectarea albumului în care au fost adăugate în „h modul fotografii favorite”. • În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, imaginile pot fi afişate ca miniaturi sau afişajul imaginii poate fi mărit. Când fila aflată la partea de jos a monitorului este atinsă pentru a afişa comenzile de setare, setările pot fi efectuate şi pot fi editate imaginile sortate în albumul specificat (A 100).

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare şi atingeţi h.

Mod redare Fotografii favorite

Se afişează o listă de albume.

Mai multe despre redare

2

Atingeţi albumul dorit.

Imaginile din albumul selectat vor fi afişate în modul redare cadru întreg.

Fotografii favorite

01

02

03

04

05

06

07

08

09

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

Pictograma pentru albumul curent este afişată pe ecran. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta alt album. 3

90

3


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Eliminarea imaginilor din albume Pentru a elimina o imagine dintr-un album, fără a o şterge definitiv, urmaţi indicaţiile de mai jos. • Selectaţi imaginea dorită în afişarea în modul cadru întreg din pasul 2 al modului fotografii favorite (A 90), atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare şi apoi atingeţi h. Se va afişa dialogul de confirmare.

• Atingeţi Da pentru a elimina imaginea din album. Pentru a ieşi fără a elimina imaginea , atingeţi Nu. Eliminaţi această fotografie din fotografiile favorite?

B

Nu

Mai multe despre redare

Da

Notă privind ştergerea imaginilor în modul fotografii favorite

Reţineţi că prin ştergerea unei imagini în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai imaginea din album, dar şi imaginea originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 94).

91


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Operaţiile din modul fotografii favorite În ecranul cu lista de albume sunt disponibile următoarele operaţii (pasul 2 din A 90). Pictogramă/ buton

Descriere

Schimbarea pictogramei albumului

K

Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi K.

93

Ştergerea tuturor imaginilor din albumul selectat

c

Când fila afişată la partea de jos a monitorului este atinsă pentru afişarea comenzilor de setare şi se atinge c, este afişat ecranul de selectare a albumului. Selectaţi albumul dorit şi atingeţi I.

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modului redare.

87

Apăsaţi pe butonul A, butonul b (e înregistrare film) sau pe declanşator.

32

Funcţie

Trecerea la alt mod de redare

A

b Mai multe despre redare

92

Trecerea în modul fotografiere


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor Pictograma atribuită unui album poate fi schimbată pentru a reflecta tema imaginilor incluse în respectivul album.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare şi atingeţi h.

Mod redare Fotografii favorite

Se afişează o listă de albume.

2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Atingeţi dosarul dorit. Se afişează ecranul cu pictogramele albumelor şi cu selecţia culorilor pictogramelor.

4

Fotografii favorite

Atingeţi pictograma pe care doriţi să o atribuiţi unui album, atingeţi sau glisaţi cursorul pentru a selecta culoare pictogramei şi atingeţi I. Pictograma se va schimba, iar afişajul monitorului va reveni la lista de albume.

Alegere pictogramă

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Mai multe despre redare

3

Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi K.

Alegere pictogramă

01

02

03

04

05

06

08

09

01

07

Atingeţi J pentru a reveni la ecranul de selectare a albumului fără a modifica setări.

B

Note privind pictogramele albumelor

Alegeţi separat pictograme pentru albume din memoria internă şi cele pentru fiecare card de memorie utilizat. • Pentru a modifica pictograma unui album care conţine imaginile salvate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Implicit, pentru pictograme se setează numere.

93


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

C

Adăugarea/Vizualizarea fotografiilor favorite

Când adăugaţi imagini într-un album, acestea nu vor fi copiate fizic în albume sau mutate din dosarul în care au fost salvate iniţial (A 178). În album sunt adăugate numai numele fişierelor cu imagini. În modul fotografii favorite, sunt redate imaginile al căror nume de fişier a fost adăugat în albumul specificat. Reţineţi că prin ştergerea unei imagini (A 33, 92) redate în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai imaginea din album, dar şi imaginea originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie.

Adăugarea imaginilor în albume Album 1

Memoria internă/card de memorie

0001.JPG

0002.JPG

0001.JPG

Adăugare nume fişiere

0002.JPG 0003.JPG

Mai multe despre redare

0003.JPG

0004.JPG

Album 2 Adăugare nume fişiere

0001.JPG 0004.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Album 1 0002.JPG 0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Fişiere de referinţă

Memoria internă/card de memorie

Redare

0003.JPG

94


Căutarea fotografiilor în modul Sortare automată După fotografiere şi filmare, fotografiile şi filmele vor fi sortate automat într-una dintre categoriile următoare. Dacă aţi selectat „modul F (sortare automată)”, imaginile şi filmele vor putea fi vizualizate prin selectarea categoriei în care acestea au fost sortate. Z Zâmbet

D Portret

u Mâncare

U Peisaj

V Din seară până-n zori

D Primplan

O Portret animal de casă

D Film

M Copii retuşate

W Alte scene

• În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, imaginile pot fi afişate ca miniaturi sau afişajul imaginii poate fi mărit, iar filmele pot fi redate. Când fila aflată la partea de jos a monitorului este atinsă pentru a afişa comenzile de setare, setările pot fi efectuate şi pot fi editate imaginile sortate în categoria specificată (A 100).

Vizualizarea imaginilor în modul Sortare automată Apăsaţi pe butonul c în modul redare şi atingeţi F.

Mai multe despre redare

1

Mod redare Sortare automată

Se afişează o listă de categorii.

2

Atingeţi categoria dorită.

Sortare automată

Pentru informaţii suplimentare despre categorii, consultaţi „Categoriile modului sortare automată” (A 96).

Alte scene

O imagine sortată în categoria selectată va fi afişată în modul de redare cadru întreg.

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

Este afişată pictograma pentru categoria selectată curent. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta altă categorie. 3

3

95


Căutarea fotografiilor în modul Sortare automată

Categoriile modului sortare automată Categorie

Descriere

Mai multe despre redare

Z Zâmbet

Sunt afişate imaginile realizate în modul portret inteligent (A 76) având pentru funcţia cronometrul zâmbet selectată opţiunea Activat.

D Portret

Imaginile capturate în modul A (auto) (A 26) cu funcţia de detectare a feţei. Imaginile capturate în modurile scenă Portret*, Portret de noapte*, Petrecere/Interior şi Iluminare fundal* (A 59). Imaginile capturate în modul portret inteligent (A 76) având pentru funcţia cronometru zâmbet selectată opţiunea Dezactivat.

u Mâncare

Imaginile capturate în modul scenă Mâncare (A 59).

U Peisaj

Imaginile capturate în modul scenă Peisaj* (A 59).

V Din seară până-n zori

Imaginile capturate în modurile scenă Apus, Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte* şi Foc de artificii (A 59).

D Primplan

Imaginile capturate în modul A (auto) folosind setările pentru modul macro (A 39). Imaginile capturate în modul scenă Primplan* (A 59).

O Portret animal de casă

Imaginile capturate în modul scenă Portret animal de casă (A 59).

D Film

Filme (A 128).

M Copii retuşate

Copiile create utilizând funcţiile de editare (A 113).

W Alte scene

Sunt afişate toate celelalte imagini care nu pot fi clasificate în funcţie de categoriile descrise mai sus.

* Imaginile capturate în modul selector automat scene (A 62) vor fi de asemenea sortate pe categorii.

B

96

Note privind modul sortare automată

• Până la 999 de imagini şi de fişiere film pot fi sortate în fiecare categorie în modul de sortare automată. Dacă 999 de imagini sau filme au fost deja sortate într-o anumită categorie, fotografiile şi filmele noi nu vor mai putea fi sortate în respectiva categorie sau afişate în modul de sortare automată. Afişaţi imaginile sau filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie în modul de redare normal (A 32) sau în modul de listare după dată (A 98). • Imaginile sau filmele copiate din memoria internă pe un card de memorie sau invers (A 171) nu pot fi afişate în modul de sortare automată. • Imaginile sau filmele salvate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S6150 nu pot fi afişate în modul sortare automată.


Căutarea fotografiilor în modul Sortare automată

Operaţiile din modul Sortare automată În ecranul cu lista de categorii sunt disponibile următoarele operaţii (pasul 2 din A 95). Funcţie

Ştergerea tuturor imaginilor din categoria selectată

Pictogramă/ buton

Descriere

c

Când fila afişată la partea de jos a monitorului este atinsă pentru afişarea comenzilor de setare şi se atinge c, este afişat ecranul de selectare a categoriei. Selectaţi categoria dorită şi atingeţi I.

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modului redare.

87

Apăsaţi pe butonul A, butonul b (e înregistrare film) sau pe declanşator.

32

Trecerea la alt mod de redare

A

b Trecerea în modul fotografiere

Mai multe despre redare

97


Selectarea imaginilor capturate într-o anumită zi (modul listare după dată) În „C modul de listare după dată” pot fi redate imaginile capturate în aceeaşi dată. • În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, imaginile pot fi afişate ca miniaturi sau afişajul imaginii poate fi mărit, iar filmele pot fi redate. Când fila afişată la partea de jos a monitorului este atinsă pentru a afişa comenzile de setare, setările pot fi definite şi pot fi editate imaginile capturate într-o anumită zi (A 100).

Selectarea unei date în modul Listare după dată

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare şi atingeţi C.

Mod redare Listare după dată

Sunt enumerate datele în care sunt salvate imagini.

Mai multe despre redare

2

Atingeţi data dorită. Pentru a modifica luna afişată, atingeţi C sau D.

Listare după dată 11/2011 Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Prima imagine capturată la data selectată va fi afişată în modul redare cadru întreg.

15/11/2011 15 : 30 0002. JPG

Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta altă dată.

1

B 98

Note referitoare la modul Listare după dată

• În modul de listare după dată pot fi afişate cel mult 9.000 dintre cele mai recente imagini înregistrate. • Imaginile capturate înainte de definirea datei în aparatul foto sunt considerate a fi capturate în data de 1 ianuarie 2011.

3


Selectarea imaginilor capturate într-o anumită zi (modul listare după dată)

Operaţiile care pot fi efectuate în modul Listare după dată În ecranul listare după dată sunt disponibile următoarele operaţii (pasul 2 din A 98). Funcţie Schimbarea lunii Ştergerea tuturor imaginilor din data selectată

Pictogramă/ buton

C sau D c

Trecerea la alt mod de redare

Descriere

A

Atingeţi C sau D.

Când fila afişată la partea de jos a monitorului este atinsă pentru afişarea comenzilor de setare şi se atinge c, este afişat ecranul de selectare a datei. Selectaţi data dorită şi atingeţi I.

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modului redare.

87

Apăsaţi pe butonul A, butonul b (e înregistrare film) sau pe declanşator.

32

b Trecerea în modul fotografiere

Mai multe despre redare

99


Opţiuni de redare Pentru a ajusta setările unei imagini sau pentru a edita imaginile, atingeţi fila în modul de redare cadru întreg pentru a afişa comenzile de setare. • Comenzile disponibile şi afişajul de pe monitor diferă în funcţie de imaginea curentă şi de setările aparatului foto. • Atingeţi pictograma elementului dorit pentru a afişa ecranul de setare pentru elementul respectiv. • Atingeţi fila din nou pentru a ascunde comenzile de setare. 5 4 3 2 1 0

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

3

Mai multe despre redare

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

1

2 3 4 5 6 3

3

9 8 7 1

Catalogarea*........................................................101

5

d Protejare*..................................................... 104

6

a Ordine de imprimare DPOF*........... 106

2

h Adăugare imagini în albume (cu excepţia modului fotografii favorite) ........................................................... 88 Eliminare imagini din albume (în modul fotografii favorite).............. 91

7

E Notă vocală ................................................ 111

8

M Retuşare........................................................ 113 f Rotire imagine.......................................... 110

3

c Ştergere*......................................................... 33

9

U Desenare...................................................... 115

4

b Prezentare diapozitive* .......................102

* Această funcţie poate fi efectuată şi în modul de redare miniaturi. Dacă treceţi aparatul foto în modul redare miniaturi, iar imaginile sunt redate în modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată, această funcţie poate fi efectuată numai pentru imaginile sortate în dosarul, categoria sau data selectată.

100


Definirea clasificării imaginilor Fiecare imagine poate fi clasificată folosind un sistem de la unu la cinci. De asemenea, este posibil să fie redate numai imaginile cărora li s-a atribuit o anumită clasificare.

1

Atingeţi fila din partea dreaptă în modul de afişare în cadru întreg (A 82) sau în modul redare miniaturi (A 83).

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Operarea filelor” (A 14). 3

2

3

Trageţi şi aşezaţi (A 8) pictograma de clasificare dorită pe pe imaginea respectivă. Catalogarea este aplicată. Trageţi şi aşezaţi o altă pictogramă pentru a modifica catalogarea. Glisaţi şi plasaţi L pentru a anula catalogarea. Clasificarea unei imagini poate fi confirmată prin numărul afişat lângă în modul de redare cadru întreg.

Redarea imaginilor în funcţie de clasificarea realizată

1

Atingeţi fila din partea dreaptă în modul de afişare în cadru întreg (A 82) sau în modul redare miniaturi (A 83).

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

2

Atingeţi pictograma de clasificare pentru a afişa imaginile având clasificarea respectivă. Pictograma de clasificare atinsă îşi va schimba culoarea devenind galbenă şi vor fi afişate numai imaginile din categoria selectată. Se pot selecta mai multe catalogări. Pentru a opri afişarea imaginilor din categoria selectată, atingeţi pictograma corespunzătoare categoriei respective pentru a o deselecta.

Mai multe despre redare

5 4 3 2 1 0

3

5 4 3 2 1 0

Pentru a opri redarea după catalogare, selectaţi sau deselectaţi toate catalogările.

B

Note privitoare la catalogare

• Fiecare categorie poate fi aplicată unui număr maxim de 999 imagini. • Catalogarea nu poate fi aplicată filmelor. • Catalogările aplicate asupra COOLPIX S6150 nu sunt recunoscute de computer.

101


b Vizionarea diapozitivelor Redaţi imaginile salvate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una ca „prezentare diapozitive” automată.

1

Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului în modul redare pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi b.

2

Atingeţi R.

Prezentare diapozitive

Atingeţi x (efecte), y (interval cadru), z (muzică de fundal) sau X (volum) pentru a modifica fiecare dintre aceste setări (A 103) înainte de a atinge R. Mai multe despre redare

Pentru a repeta automat prezentarea de diapozitive, atingeţi m (redare ciclică). Pentru a ieşi fără a reda imaginile într-o prezentare de diapozitive, atingeţi J.

3

Prezentarea de diapozitive începe. Atingeţi monitorul pentru a afişa panoul de operare la partea de jos a ecranului. Atingeţi pictogramele din panoul de operare pentru a efectua operaţiile corespunzătoare. Sunt disponibile următoarele operaţii. Funcţie

B 102

Pictogramă

Descriere

Volum

X

Reglaţi volumul sunetului de fundal. Volumul poate fi reglat şi prin rotirea butonului control zoom spre g sau f.

Derulare înapoi

O

Atingeţi şi ţineţi degetul pe butonul O pentru a derula înapoi prezentarea de diapozitive.

Derulare înainte

P

Atingeţi şi ţineţi degetul pe butonul P pentru a derula înainte prezentarea de diapozitive.

Pauză

Q

Pauză în redare. • Pentru a relua redarea, atingeţi R din centrul ecranului.

Încheiere

S

Opriţi prezentarea de diapozitive.

Note privind Prezentare diapozitive

• Este afişat doar primul cadru al filmelor incluse în prezentările de diapozitive. • Chiar şi atunci când se selectează m, prezentarea de diapozitive va fi redată numai maximum 30 de minute (A 162).


b Vizionarea diapozitivelor

Opţiunile unei prezentări de diapozitive Atingeţi x (efecte), y (interval cadru), z (muzică de fundal) sau X (volum) în pasul 2 din „b Vizionarea diapozitivelor” (A 102) pentru a modifica fiecare din aceste setări. x Efecte Selectaţi una dintre setările Clasic (setare implicită), Zoom sau Animaţie. y Interv. între cadre Selectaţi durata de timp în care este afişată fiecare imagine din 2 sec., 3 sec. (setare implicită), 5 sec., şi 10 sec.. z Muzică fundal Selectaţi dintre Tempo ridicat, Ritm moderat, Ritm lent şi Fără (setarea implicită). X Volum Atingeţi pictograma de volum pentru a regla volumul muzicii de fundal. Mai multe despre redare

103


d Protejarea imaginilor importante (Protejare) Protejaţi imaginile selectate de la o ştergere accidentală. Imaginile protejate pot fi identificate în modul redare prin pictograma s (A 12).

Protejarea unei imagini

1

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o protejaţi în modul redare cadru întreg şi atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului.

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

Mai multe despre redare

2

Atingeţi d.

3

Atingeţi Activată. Imaginea selectată este protejată.

Dezactivată

Pentru a ieşi fără a proteja imaginile, atingeţi J.

B 104

Protejare Activată

Notă cu privire la protejarea imaginilor

Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (A 163).

3


d Protejarea imaginilor importante (Protejare)

Protejarea mai multor imagini Se pot proteja mai multe imagini simultan.

1

Treceţi în modul redare miniaturi (A 83), atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi d.

10

Pe ecranul monitorului va fi afişat ecranul Protejare.

2

Atingeţi imaginile pe care doriţi să le protejaţi.

Protejare

Dacă o imagine este selectată, va fi afişată o bifă. Pentru a anula selecţia, atingeţi din nou imaginea.

3

Atingeţi I.

Protejare

Imaginile selectate sunt protejate. Pentru a ieşi fără a proteja imaginile, atingeţi J.

Mai multe despre redare

Atingeţi n sau o sau rotiţi butonul control zoom spre g (i) sau f (h) pentru a modifica numărul de imagini afişate.

Eliminarea protecţiei imaginilor • Pentru a elimina protecţia unei imagini, afişaţi imaginea protejată în modul redare cadru întreg, urmaţi indicaţiile din paragraful „Protejarea unei imagini” (A 104) şi atingeţi Dezactivată în pasul 3. • Pentru a elimina simultan protecţia de pe mai multe imagini, deselectaţi imaginile protejate la pasul 2 din „Protejarea mai multor imagini”.

105


a Crearea unei ordini de imprimare DPOF Când imprimaţi imagini salvate pe cardul de memorie utilizând una dintre metodele următoare, opţiunea Ordine imprimare din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordine de imprimare” pentru imprimare pe dispozitive compatibile cu DPOF. • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF (A 196) • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital • Conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă cu PictBridge (A 196) (A 143). De asemenea, o comandă de imprimare se poate crea şi pentru imaginile salvate în memoria internă dacă s-a scos cardul de memorie din aparatul foto

Crearea unei ordini de imprimare pentru o imagine

1

Selectaţi imaginea dorită în modul de redare cadru întreg şi atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului.

Mai multe despre redare

3

2

Atingeţi a.

3

Atingeţi numărul dorit de copii (până la nouă) şi atingeţi I. Pentru a ieşi fără a defini ordinea de imprimare, atingeţi J.

Dacă numărul total de imagini dintr-o comandă de imprimare, inclusiv imaginile noi, depăşeşte 99, va fi afişat ecranul prezentat în dreapta. - Atingeţi Da pentru a elimina imaginile adăugate anterior din ordinea de imprimare şi pentru a limita ordinea de imprimare la imaginile care tocmai au fost marcate. - Atingeţi Anulare pentru a elimina imaginile pe care tocmai le-aţi adăugat din ordinea de imprimare şi pentru a limita ordinea de imprimare la imaginile marcate anterior.

106

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

Ordine imprimare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Ordine imprimare Au fost selectate prea multe imagini. Eliminaţi marcarea pentru imprimare din alte imagini?

Da

Anulare


a Crearea unei ordini de imprimare DPOF

4

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data şi informaţiile despre fotografiere. Atingeţi Dată pentru a selecta w în caseta de validare pentru imprimarea datei fotografierii pe imagine.

Ordine imprimare Dată Informaţii

Atingeţi Informaţii pentru a selecta w în caseta de validare pentru imprimarea informaţiilor de fotografiere (viteza de declanşare şi diafragma) pe imagine. Atingeţi I pentru a finaliza comanda de imprimare şi pentru a ieşi.

Imaginile selectate pentru imprimare pot fi identificate prin pictograma w afişată la redare.

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

Mai multe despre redare

3

107


a Crearea unei ordini de imprimare DPOF

Crearea unei ordini de imprimare pentru mai multe imagini

1

Treceţi în modul redare miniaturi (A 83), atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi a.

10

Pe monitor va fi afişat ecranul Selecţie imprimare.

2

Atingeţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi (până la 99) şi atingeţi A sau B afişat în stânga-sus pe monitor pentru a specifica numărul de copii (maximum nouă) pentru fiecare.

Selecţie imprimare

9

×1

Mai multe despre redare

Imaginile selectate pentru imprimare pot fi identificate după marcajul bifă (y) şi după numărul care indică numărul de copii care vor fi imprimate. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru imagini, selecţia se anulează. Atingeţi n sau o sau rotiţi butonul control zoom spre g (i) sau f (h) pentru a modifica numărul de imagini afişate. Atingeţi n pentru a elimina marcajele de imprimare pentru toate imaginile şi pentru a anula ordinea de imprimare. Atingeţi I când setarea este finalizată.

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data şi informaţiile despre fotografiere.

Ordine imprimare

Atingeţi Dată pentru a bifa w caseta de validare pentru imprimarea datei pentru toate imaginile din ordinea de imprimare. Atingeţi Informaţii pentru a bifa w caseta de validare pentru imprimarea informaţiilor despre fotografiere (viteza de declanşare şi diafragma) pentru toate imaginile din ordinea de imprimare. Atingeţi I pentru a finaliza comanda de imprimare şi pentru a ieşi.

108

×1

Dată Informaţii


a Crearea unei ordini de imprimare DPOF

Anularea unei ordini de imprimare • Pentru a elimina un marcaj de imprimare de pe o imagine, afişaţi imaginea selectată pentru imprimare în modul redare cadru întreg, urmaţi indicaţiile din paragraful „Crearea unei ordini de imprimare pentru o imagine” (A 106) şi atingeţi „0” în pasul 3. • Pentru a elimina simultan marcajele de imprimare de pe mai multe imagini, eliminaţi marcajele de imprimare din imaginile dorite în pasul 2 din „Crearea unei ordini de imprimare pentru mai multe imagini” (A 108). Atingeţi n pentru a elimina marcajele de imprimare ale tuturor imaginilor.

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografiere

Dacă sunt activate opţiunile Dată şi Informaţii în opţiunile ordinii de imprimare, data şi informaţiile despre fotografiere sunt imprimate pe imagini dacă este utilizată o imprimantă compatibilă cu DPOF (A 196) care acceptă imprimarea datei şi a informaţiilor despre fotografiere. • Informaţiile despre imagine nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB inclus, pentru imprimarea DPOF (A 148). • Ţineţi cont de faptul că setările Dată şi Informaţii vor fi reiniţializate de fiecare dată când Ordine imprimare este afişat din nou. • Data imprimată este cea înregistrată la capturarea imaginii. Modificarea datei aparatului foto folosind setarea Dată şi oră sau Fus orar pentru opţiunea Fus orar şi dată din meniul de setare după ce o imagine a fost capturată nu va afecta data imprimată pe imagine.

Mai multe despre redare

B

15.11.2011

D

Imprimarea datei

Dacă data şi ora fotografierii sunt inscripţionate pe imagini folosind opţiunea Imprimare dată (A 157) din meniul de setare, imaginile vor fi salvate având data şi ora inscripţionate pe imagine în momentul în care acestea sunt capturate. Imaginile având inscripţionată data pot fi imprimate şi folosind imprimante care nu suportă imprimarea datei pe fotografii. Vor fi imprimate numai data şi ora inscripţionate pe imagini cu opţiunea imprimare dată, chiar dacă opţiunea Ordine imprimare este activată.

109


f Rotire imagine Specificaţi orientarea în care imaginile salvate vor fi afişate la redare. Imaginile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic. Imaginile salvate cu orientare portret („în picioare”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcţie.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila de jos pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi f.

Retuşare

Se afişează ecranul de rotire a fotografiei. Mai multe despre redare

3

Rotire imagine

Atingeţi J sau I. Rotire imagine

J

Rotire imagine

I Rotire cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic

I

Rotire imagine

J Rotire cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic

Imaginea se roteşte cu 90 de grade. Atingeţi I pentru a finaliza orientarea afişării şi pentru a salva informaţiile de orientare cu imaginea. Pentru a ieşi fără a roti imaginea, atingeţi J.

110


E Notă vocală: Înregistrarea şi redarea Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru imagini.

Înregistrarea notelor vocale

1

Selectaţi imaginea dorită din modul de redare cadru întreg (A 82) şi atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului.

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

2

3

Atingeţi E. Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale. Mai multe despre redare

3

Atingeţi W pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se încheie după aproximativ 20 de secunde. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. Pentru a ieşi fără a înregistra note vocale, atingeţi J. 20s

În timpul înregistrării, o luminează intermitent pe monitor. Înregistrarea se încheie când se atinge S în timpul înregistrării. Când înregistrarea se încheie, este afişat ecranul de redare a notelor vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din paragraful „Redarea notelor vocale” (A 112) pentru a reda nota vocală. 15s

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

111


E Notă vocală: Înregistrarea şi redarea

Redarea notelor vocale Imaginile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi imaginea dorită din modul de redare cadru întreg (A 82) şi atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului.

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

2

3

Atingeţi E. Este afişat ecranul de redare a notelor vocale.

Mai multe despre redare

3

Atingeţi R pentru a reda nota vocală. Atingeţi S pentru a opri redarea. Atingeţi X în timpul redării pentru a ajusta volumul redării. f luminează intermitent în timpul redării. Pentru a ieşi fără a reda note vocale, atingeţi J. 6s

Ştergerea notelor vocale Atingeţi E în pasul 3 din paragraful „Redarea notelor vocale”. Atingeţi Da pentru a şterge numai nota vocală. Fişierul va fi şters. OK?

Da

B

112

Nu

Note privind Notele vocale

• Când o imagine care are ataşată o notă vocală este ştearsă, atât imaginea cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă imaginea are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • COOLPIX S6150 nu poate înregistra o notă vocală pentru imaginile capturate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital.


Editarea imaginilor

Funcţiile de editare Folosiţi COOLPIX S6150 pentru a edita imaginile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 178). Sunt disponibile funcţiile de editare descrise mai jos. Funcţie de editare

Descriere Desenaţi pe imagini sau adăugaţi decoraţii în imagini.

Retuşare rapidă (A 118)

Creaţi cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite.

D-Lighting (A 119)

Creaţi o copie a imaginii curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, pentru a face mai luminoase zonele întunecate ale fotografiei.

Extindere (A 120)

Extindeţi imaginea curentă pe orizontală pentru a face ca subiectul să apară mai subţire sau mai lat.

Control perspectivă (A 121)

Ajustaţi perspectiva imaginilor capturate în orientarea peisaj. Aplicaţi controlul perspectivei similar celui oferit de obiectivele de tip shift (control perspectivă). Această opţiune este recomandată pentru fotografierea imaginilor unor clădiri sau a arhitecturii.

Efecte filtre (A 122)

Aplicaţi o diversitate de efecte utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Opţiuni culoare, Soft, Color selectiv, Filtru stea, Ochi de peste şi Efect de miniaturizare.

Retuşare cosmetică (A 124)

Face ca feţele să pară mai netede, face ca feţele să pară mai mici şi ochii mai mari.

Imagine mică (A 126)

Creaţi o copie de dimensiuni mici ale imaginilor adecvate pentru a fi folosite ca ataşamente la mesajele de e-mail.

Decupare (A 127)

Decupaţi o porţiune a imaginii. Utilizaţi zoomul pe un subiect sau aranjaţi o compoziţie.

Editarea imaginilor

Desenare (A 115)

Consultaţi 110 pentru mai multe informaţii despre funcţia de rotire a fotografiilor.

B

Note privind editarea imaginilor

• Imaginile capturate folosind pentru Mod imagine (A 45) opţiunea l 4608×2592 nu pot fi editate. • Funcţiile de editare ale aparatului foto COOLPIX S6150 nu pot fi utilizate pentru imaginile capturate cu o altă marcă sau cu un alt model de aparat foto digital. • Dacă nicio faţă nu a fost detectată într-o imagine, nu se pot crea copii folosind funcţia de retuşare cosmetică (A 124). • Copiile editate create cu aparatul foto COOLPIX S6150 nu pot fi afişate corect pe un model diferit de aparat foto digital. De asemenea, este probabil imposibil să le transferaţi pe un calculator folosind un alt model de aparat foto digital. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu este suficient spaţiu disponibil pentru a salva copiile editate. • Imaginile create în modul scenă desenare (A 72) pot fi editate cu funcţiile pictare, imagine mică, sau tăiere.

113


Funcţiile de editare

C

Limitări aplicate la editarea imaginilor

Dacă o copie editată este în continuare modificată folosind o altă funcţie de editare, verificaţi restricţiile de mai jos. Funcţia de editare utilizată

Editarea imaginilor

114

Funcţia de editare adăugată

Desenare

Pot fi adăugate funcţiile pictare, imagine mică şi decupare.

Retuşare rapidă D-Lighting Extindere Control perspectivă Efecte filtre

Pot fi adăugate funcţiile de pictare, retuşare cosmetică, imagine mică şi decupare.

Retuşare cosmetică

Pot fi adăugate alte funcţii de editare decât funcţia retuşare cosmetică.

Imagine mică

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate.

Decupare

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate. Cu toate acestea, funcţia de pictare poate fi aplicată la copii decupate salvate la o dimensiune a imaginii de 640 × 480 pixeli sau mai mare.

• Copiile create utilizând alte funcţii de editare decât funcţia de pictare nu pot fi editate în continuare cu aceeaşi funcţie utilizată la crearea acestora. • Când combinaţi funcţia imagine mică sau decupare cu altă funcţie de editare, utilizaţi funcţiile imagine mică şi decupare după ce aţi aplicat o altă funcţie de editare. • Efectele de retuşare, cum ar fi estomparea pielii cu funcţia retuşare cosmetică, pot fi aplicate imaginilor capturate cu funcţia de estompare a pielii (A 79).

D

Imaginile originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă imaginile originale sunt şterse. Imaginile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră de fotografiere ca şi originalul. • Setările de catalogare (A 101), setările de protecţie (A 104) şi marcajele de imprimare (A 106) ale imaginii originale nu se aplică la copiile editate.


Editarea imaginilor U Desenare Desenaţi pe imagini sau decoraţi-le. Se poate adăuga şi opţiunea de decorare a datei de fotografiere. Copiile pictate vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi U.

2

Utilizaţi instrumentele I, J, K şi L pentru a picta imaginile. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea fiecărui instrument, consultaţi „Scrierea şi desenarea pe imagini” (A 116).

Atingeţi J pentru a anula ultima operaţie aplicată utilizând stiloul, radiera sau instrumentul de decorare (pot fi anulate maximum cinci operaţii).

3

Atingeţi I.

Creion

Cadru Decoraţie Radieră Stilou

Editarea imaginilor

Atingeţi n pentru a afişa imaginea în modul redare cadru întreg şi atingeţi n din nou pentru a mări afişarea imaginii de 3×. Atingeţi A, D, B sau C pentru a modifica porţiunea din imagine afişată pe monitor. Atingeţi o pentru a reveni la dimensiunea de afişare originală.

Anulare

Ramă

115


Editarea imaginilor

4

Atingeţi Da. Este creată o copie nouă, pictată. Doriţi să salvaţi?

Imaginile capturate folosind pentru Mod imagine (A 45) opţiunea M 2048×1536 sau o opţiune superioară vor fi salvate la dimensiunea 2048 × 1536, iar imaginile capturate la N 1024×768 sau O 640×480 vor fi salvate la dimensiunea 640 × 480.

Da

Nu

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copiile pictate pot fi identificate datorită pictogramei d afişate în timpul redării.

Utilizarea instrumentelor de pictare

Editarea imaginilor

116

Scrierea şi desenarea pe imagini Atingeţi I pentru a scrie sau a desena pe imagini. Pentru a modifica culoarea sau grosimea stiloului, atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului pentru a afişa ecranul prezentat în dreapta. • Atingeţi sau glisaţi cursorul de culoare a stiloului pentru a selecta culoarea stiloului. • Atingeţi sau glisaţi cursorul de grosime a stiloului pentru a selecta grosimea stiloului. Ştergerea adăugărilor efectuate cu instrumentele de pictare Atingeţi J pentru a şterge modificările efectuate pe imagini utilizând instrumentul de pictare sau pe cel de decorare. Pentru a modifica dimensiunea radierei, atingeţi fila din partea inferioară pentru a afişa ecranul prezentat în dreapta. • Atingeţi cursorul dimensiunii radierei pentru a selecta dimensiunea acesteia.

Creion

Culoarea stiloului

Grosimea stiloului

Radieră

Dimensiunea radierei


Editarea imaginilor Adăugarea decoraţiilor Atingeţi K pentru a adăuga o decoraţie. Pentru a modifica tipul sau dimensiunea decoraţiei, atingeţi fila din partea inferioară pentru a afişa ecranul prezentat în dreapta. • Tipul decoraţiunii poate fi selectat din 14 tipuri. • Atingeţi cursorul de dimensiune a decoraţiunii pentru a selecta dimensiunea decoraţiunii. • Când se selectează f pentru tipul de decoraţie, sunt disponibile opţiunile f (zi, lună, an) şi S (zi, lună, an, oră).

Tipul de decoraţie Decoraţie

Dimensiunea decoraţiei

Adăugarea unui cadru Atingeţi L pentru a adăuga un cadru în jurul imaginii. • Atingeţi C sau D pentru a afişa şapte cadre diferite, unul câte unul. Atingeţi I pentru a selecta un cadru.

Ramă

Editarea imaginilor

B

Note privind decoraţiile pentru data fotografierii

• Atunci când decoraţia pentru data fotografierii este adăugată în imaginile capturate folosind pentru Mod imagine (A 45) opţiunea O 640×480, este posibil ca data fotografierii să fie dificil de citit. Selectaţi pentru Mod imagine opţiunea N 1024×768 sau o valoare mai mare când fotografiaţi. • Data adăugată cu decoraţia pentru data fotografierii utilizează formatul selectat pentru Format dată (A 152) din meniul de setare Fus orar şi dată. • Data şi ora adăugate cu decoraţia pentru data fotografierii sunt data şi ora la care a fost capturată imaginea. Acestea nu pot fi modificate.

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

117


Editarea imaginilor

k Retuşare rapidă: Creşterea contrastului şi a saturaţiei Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create folosind funcţia retuşare rapidă vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi k. Se afişează ecranul de selectare a gradului de îmbunătăţire.

Editarea imaginilor

3

Alegeţi gradul de îmbunătăţire aplicat şi atingeţi I.

4

Atingeţi Da.

Retuşare Retuşare rapidă

Retuşare rapidă

Este creată o copie nouă, retuşată. Doriţi să salvaţi?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copiile create cu funcţia retuşare rapidă pot fi identificate prin pictograma a afişată în modul redare.

D 118

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

Da

Nu


Editarea imaginilor

I D-Lighting: Îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului D-Lighting se poate utiliza pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale imaginii. Noile copii vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi I. Versiunea originală va fi afişată în partea stângă, iar versiunea editată va fi afişată în partea dreaptă.

Atingeţi I.

4

Atingeţi Da.

Editarea imaginilor

3

Retuşare D-Lighting

D-Lighting

Este creată o copie nouă, editată. Doriţi să salvaţi?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copiile create cu funcţia D-Lighting pot fi identificate după pictograma c afişată în modul redare.

D

Da

Nu

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

119


Editarea imaginilor

P Extindere: Extinderea imaginilor Extindeţi imaginile pe orizontală. Copiile extinse vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi P.

Retuşare Extindere

Editarea imaginilor

3

Atingeţi q sau r ori atingeţi sau glisaţi cursorul din partea de jos a ecranului pentru a ajusta efectul de extindere.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Da.

Extindere

Extindere

Este creată o copie nouă, extinsă. Doriţi să salvaţi?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copiile extinse pot fi identificate datorită pictogramei r afişate în modul redare.

D 120

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

Da

Nu


Editarea imaginilor

O Control perspectivă: Ajustarea percepţiei perspectivei Ajustaţi percepţia perspectivei în imaginea capturată în orientarea peisaj. Copiile create cu funcţia de control al perspectivei vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi O.

Retuşare Control perspectivă

Atingeţi y sau z ori atingeţi sau glisaţi cursorul din partea de jos a ecranului pentru a ajusta controlul perspectivei.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Da.

Control perspectivă

Editarea imaginilor

3

Control perspectivă

Este creată o copie nouă, editată. Doriţi să salvaţi?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copiile create cu funcţia de control al perspectivei pot fi identificate după pictograma q afişată în modul redare.

D

Da

Nu

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

121


Editarea imaginilor

i Efecte filtre (Filtru digital) Aplicaţi o diversitate de efecte utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Opţiuni culoare, Soft, Color selectiv, Filtru stea, Ochi de peste sau Efect de miniaturizare. Noile copii vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi i.

Retuşare Efecte filtre

Editarea imaginilor

3

Atingeţi C sau D pentru a selecta tipul de efecte.

Tip

Opţiuni culoare

Descriere Opţiuni culoare

Opţiuni culoare

122

Modificaţi tonurile de culoare. • Selectaţi una din opţiunile o (culoare intensă), p (alb-negru),q (sepia) sau r (filtru Cyan) şi atingeţi I.


Editarea imaginilor Tip

Descriere Soft

Color selectiv

Păstraţi o culoare specificată în imagine şi schimbaţi celelalte culori la alb-negru. • Atingeţi cursorul pentru culoare afişat pe ecran pentru a selecta culoarea pe care doriţi să o păstraţi şi atingeţi I.

Filtru stea

Realizaţi raze de lumină în formă de stea care radiază dinspre obiectele strălucitoare, cum ar fi reflexiile solare şi luminile dintr-un oraş. Acest efect este recomandat pentru fotografierea scenelor nocturne. • Confirmaţi gradul de îmbunătăţire şi atingeţi I.

Ochi de peste

Faceţi o imagine să arate ca şi când ar fi capturată cu un obiectiv superangular. Acest efect este recomandat pentru imaginile capturate în modul macro. • Confirmaţi gradul de îmbunătăţire şi atingeţi I.

Efect de miniaturizare

Faceţi o imagine să pară ca fiind o scenă în miniatură capturată în modul macro. Acest efect este recomandat pentru imaginile realizate dintr-o poziţie avantajoasă cu subiectul principal în centrul imaginii. • Confirmaţi gradul de îmbunătăţire şi atingeţi I.

Este afişat un ecran de confirmare pentru salvarea copiei editate.

Editarea imaginilor

Soft

Daţi imaginii un aspect estompat făcând neclară zona din jurul punctului atins. • Atingeţi monitorul, selectaţi gradul efectelor şi atingeţi I.

Atingeţi J pentru a reveni la meniul de retuşare fără a face nicio modificare.

4

Atingeţi Da în dialogul de confirmare. Este creată o copie nouă, editată. Doriţi să salvaţi?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copiile create cu funcţia de efecte de filtrare pot fi identificate după pictograma i afişată în modul redare.

D

Da

Nu

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

123


Editarea imaginilor

j Retuşare cosmetică Retuşarea cosmetică poate fi utilizată pentru estomparea tonurilor feţei detectate într-o imagine şi crearea impresiei că feţele sunt mai mici, iar ochii sunt mai mari. Noile copii vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi j.

Retuşare Retuşare cosmetică

Editarea imaginilor

3

Atingeţi e (estompare piele) sau k (ambele).

Retuşare cosmetică

e: Estompaţi tonurile feţei. k: Estompaţi tonurile feţei, faceţi figura să pară mai mică şi faceţi ochii să pară mai mari. Este afişat ecranul de examinare.

4

Previzualizaţi rezultatul efectelor.

Examinare

Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 feţe, în ordine, începând cu cea mai apropiată de centrul cadrului. Atingeţi Înainte sau După pentru a vizualiza o imagine cu sau fără efecte. Dacă a fost retuşată mai mult de o faţă, atingeţi M sau N pentru a afişa altă faţă.

Înainte

După

Pentru a modifica efectul, atingeţi J pentru a reveni la pasul 3. Atingeţi I pentru a afişa fereastra de dialog de confirmare pentru salvarea noii copii.

124


Editarea imaginilor

5

Atingeţi Da. Este creată o copie nouă, editată. Doriţi să salvaţi?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copiile create cu funcţia de retuşare cosmetică pot fi identificate după pictograma j afişată în modul redare.

Da

Nu

Editarea imaginilor

B

Note pentru retuşarea cosmetică

• Dacă nu este detectată nicio faţă în imagine, funcţia de retuşare cosmetică nu poate fi utilizată. • Este posibil ca folosind funcţia de retuşare cosmetică să nu obţineţi rezultatele dorite, în funcţie de direcţia în care feţele privesc şi de luminozitatea feţelor din imagine.

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

125


Editarea imaginilor

g Imagine mică: Micşorarea dimensiunilor imaginii Creaţi o copie micşorată a imaginii curente. Această caracteristică este utilă pentru crearea copiilor de afişat în pagini Web sau de ataşat la mesaje de e-mail. Copiile mici sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie de 1:16. Sunt disponibile dimensiunile l 640×480, m 320×240 şi n 160×120.

1

Selectaţi o imagine în modul redare cadru întreg (A 82), atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi M. Se afişează meniul retuşare.

2

Atingeţi g.

Retuşare Imagine mică

Editarea imaginilor

3

4

Atingeţi butonul corespunzător comenzii copie micşorată şi atingeţi I.

Imagine mică

320×240

Atingeţi Da. Este creată o copie nouă, micşorată. Creaţi un fişier de imagine mică?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu. Copia este afişată cu un cadru gri. Da

D 126

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

Nu


Editarea imaginilor

o Decupare: Crearea unei copii decupate Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când G se afişează cu zoomul de redare (A 85) activat. Copiile decupate vor fi salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de redare cadru întreg (A 82) pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Imaginea decupată va fi afişată în orientare peisaj. Pentru a decupa imaginea în orientarea sa curentă pe „înălţime” (portret), mai întâi rotiţi imaginea (A 110) astfel încât să fie afişată în orientarea peisaj. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o înapoi la orientarea pe „înălţime” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei.

× 3.0

3

Atingeţi G.

Editarea imaginilor

Rotiţi butonul de zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta raportul de zoom. Trageţi imaginea astfel încât numai porţiunea pe care doriţi să o copiaţi să fie vizibilă pe monitor.

× 3.0

4

Atingeţi Da. Este creată o copie decupată. Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi Nu.

Salvaţi această imagine aşa cum este afişată?

Copiile create cu funcţia de decupare pot fi identificate după pictograma a afişată în modul redare.

C

Da

Nu

Dimensiune imagine

Deoarece zona salvată este redusă, dimensiunile imaginii (pixeli) copiei decupate sunt de asemenea reduse. Dacă dimensiunea copiei decupate este 320 × 240 sau 160 × 120, o reţea de încadrare de culoare gri va fi afişată în jurul imaginii, iar pictograma imagine mică m va fi afişată la partea de sus a ecranului în modul redare cadru întreg.

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

127


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Pot fi înregistrate filme al căror sunet este înregistrat folosind microfonul încorporat. • Lungimea maximă a unui singur film este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă (A 131). • Dacă nu este introdus un card de memorie (adică, dacă este utilizată memoria internă), pentru Opţiuni film (A 130) este selectată opţiunea y VGA (640×480). HD 720p (1280×720) nu poate fi selectată.

1

Porniţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că este în modul de filmare. Înregistrarea poate începe în orice mod de fotografiere (cu excepţia opţiunii de desenare) (A 41).

23

2

Înregistrarea începe după o închidere scurtă a monitorului. Aparatul focalizează în centrul cadrului. Zonele de focalizare nu sunt afişate în timpul înregistrării. Când N HD 720p (1280×720) (setarea implicită) este selectată pentru Opţiuni film (A 130), afişajul monitorului îşi schimbă raportul la 16:9 cu înregistrare video (zona indicată în dreapta este înregistrată). Dacă pentru setarea Fotografiere din meniul de setare Setări monitor (A 155) este selectată opţiunea Viz./ Ascun. cadru film, pe ecran va fi afişat un cadru înainte ca înregistrarea să înceapă care reprezintă zona capturată la înregistrarea filmelor. În timpul înregistrării se afişează durata aproximativă de film rămasă. Înregistrarea se opreşte automat atunci când s-a înregistrat durata maximă a filmului.

Înregistrarea şi redarea filmelor

128

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului.

3

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) din nou pentru a încheia înregistrarea.

B

Notă privind Salvarea filmelor

10s

După înregistrarea unui film, acesta nu este complet salvat în memoria internă sau pe cardul de memorie până când afişajul monitorului revine la afişarea pentru fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului pentru memorie înainte de salvarea integrală a filmelor. Scoaterea cardului de memorie în timpul salvării filmelor poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului.


Înregistrarea filmelor

B

Înregistrarea filmelor

• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză 6 (A 177). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează catalogări mai mici ale clasei de viteză. • Poate exista o degradare a calităţii imaginii când se utilizează zoomul digital. • Când înregistrarea se termină, zoomul digital va fi dezactivat. • În unele cazuri, filmele înregistrate pot înregistra şi sunetul aparatului foto, cum ar fi sunetul produs de operaţiunea de control al zoomului, sunetul deplasării obiectivului la focalizarea automată sau la zoom, funcţia de reducere a vibraţiei sau comanda diafragmei la modificarea luminozităţii. • Petele (A 175) vizibile pe monitor la înregistrarea unui film se vor înregistra odată cu filmul. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se înregistrează filme. • La înregistrarea sau redarea filmelor pot să apară pe subiecte dungi colorate (modele de interferenţă sau efect de moarare) cu model regulat, ca o reţea, cum ar fi ţesătura unui material textil sau ferestrele unei clădiri, în funcţie de distanţa de fotografiere sau de raportul de zoom. Acest fenomen apare atunci când modelul subiectului interferează cu reţeaua senzorului aparatului foto şi nu indică o defecţiune.

B

Note referitoare la utilizarea focalizării automate la înregistrarea filmelor

B

Temperatura aparatului foto

Aparatul foto se poate înfierbânta în timpul înregistrării filmelor pentru o perioadă lungă de timp sau în timp ce aparatul este utilizat într-o zonă cu temperaturi ridicate; aceasta nu este o defecţiune.

C

Funcţii disponibile în Înregistrare film

• Setările curente pentru compensarea expunerii şi balansul de alb specificate pentru modul A (automat) şi cursorul de ajustare a efectului de scenă specificat pentru setarea modului scenă sunt, de asemenea, aplicate la înregistrarea filmului. Când este activat modul macro, pot fi înregistrate filme cu subiecţi aflaţi mai aproape de aparat. Confirmaţi setările înainte de a începe înregistrarea filmului. • Se poate utiliza autodeclanşatorul (A 37). Dacă apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) după ce autodeclanşatorul a fost activat, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului iar înregistrarea filmului va începe cu două sau cu zece secunde mai târziu. • Bliţul nu va funcţiona. • Configurarea funcţiilor Opţiuni film, Mod AF film sau Reducere zgomot vânt poate fi făcută înainte de începerea înregistrării filmului (A 130).

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Dacă opţiunea A AF unic (setare implicită) este selectată pentru Mod AF film, focalizarea va fi blocată prin apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea (A 131). • Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 31). În acest caz, încercaţi următoarele: 1. Selectaţi pentru Mod AF film opţiunea A AF unic (setare implicită) înainte de a începe înregistrarea filmului. 2. Încadraţi un alt subiect (aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparat ca şi subiectul vizat) în centrul cadrului, apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea şi apoi modificaţi compoziţia.

129


Înregistrarea filmelor

Schimbarea setărilor de înregistrare a filmelor Se pot defini setările de film de mai jos. Aplicaţi setările înainte de a începe înregistrarea filmului. D

A 130

Opţiuni film Selectaţi opţiunea de film dorită pentru înregistrarea filmului.

n Mod AF film

A 131

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto la înregistrarea filmelor. Y

A 132

Reducere zgomot vânt

Selectaţi dacă doriţi să reduceţi sau nu zgomotul produs de vânt la înregistrarea filmelor.

D Opţiuni film În ecranul de fotografiere M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 14) M D Opţiuni film

Selectaţi opţiunea dorită pentru înregistrarea filmului. Folosind dimensiuni mai mari ale imaginilor şi viteze mai rapide veţi obţine la o calitate mai bună a imaginii şi dimensiuni mai mari ale fişierelor de filme. Opţiune Înregistrarea şi redarea filmelor

130

Descriere

N HD 720p (1280×720) (setare implicită*)

Sunt înregistrate filme în formatul de imagine 16:9. • Viteza binară a filmului: 9,1 Mbps

y VGA (640×480)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Viteza binară a filmului: 3,1 Mbps

* Dacă nu este introdus un card de memorie (adică, dacă este utilizată memoria internă), va fi selectată opţiunea y VGA (640×480).

• Viteza binară a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. Fiind adoptat un sistem cu viteză binară variabilă (VBR), viteza de înregistrare a filmului diferă automat în funcţie de subiect, astfel încât mai multe date sunt înregistrate pe secundă pentru filmele care conţin subiecte aflate frecvent în mişcare, mărind astfel dimensiunea fişierului filmului. • Viteza binară a filmului este de aproximativ 30 de cadre pe secundă, indiferent de opţiunile selectate.


Înregistrarea filmelor

C

Opţiuni film şi durată maximă film Opţiune

Memorie internă (aprox.20 MB)

N HD 720p (1280×720) y VGA (640×480)

Card de memorie2 (4 GB)

–1

55 min

29 s

2 h 45 min

Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă a înregistrării poate să difere în funcţie de marca de card de memorie sau de viteza binară a filmului. 1 Dacă este utilizată memoria internă, atunci opţiunea N HD 720p (1280×720) nu poate fi selectată. 2 Lungimea maximă a unui singur film este de 29 de minute. Durata maximă a filmului afişată în timpul înregistrării este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru un film mai lung.

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

n Mod AF film În ecranul de fotografiere M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 14) M n Mod AF film

Opţiune

Descriere

A AF unic (setare implicită)

Focalizarea este blocată la apăsarea butonului b (e înregistrare film) pentru începerea înregistrării. Selectaţi această opţiune când distanţa dintre aparat şi subiect va rămâne aproximativ constantă.

B AF permanent

Aparatul foto focalizează în mod continuu în timpul înregistrării filmelor. Selectaţi această opţiune când distanţa dintre aparat şi subiect se va modifica. Pentru a preveni ca sunetul aparatului foto să interfereze cu înregistrarea, se recomandă utilizarea funcţiei AF unic.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto la înregistrarea filmelor.

131


Înregistrarea filmelor

Y Reducere zgomot vânt În ecranul de fotografiere M Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 14) M Y Reducere zgomot vânt

Selectaţi dacă doriţi să reduceţi sau nu zgomotul produs de vânt la înregistrarea filmelor. Opţiune

Înregistrarea şi redarea filmelor

132

Descriere

Y Activată

Reduce sunetele auzite în timp ce vântul trece pe lângă microfon. Se utilizează la înregistrarea filmelor locaţii cu vânt puternic. Alte sunete se aud greu în timpul redării.

k Dezactivată (setare implicită)

Reducerea zgomotului produs de vânt nu este activată.


Redarea filmului În modul de redare cadru întreg (A 82), filmele pot fi identificate în funcţie de pictograma R. Atingeţi R pentru a reda un film. Pentru reglarea volumului înainte de redare, atingeţi fila din partea inferioară pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi i. Rotiţi butonul control zoom spre g sau spre f în timpul redării pentru a ajusta volumul redării. Atingeţi monitorul în timpul redării pentru a afişa panoul de comandă pentru redare la partea de jos a monitorului. Atingeţi o comandă de redare pentru a efectua operaţia corespunzătoare. Sunt disponibile operaţiile descrise mai jos. Funcţie

Pictogramă

15/11/2011 15 : 30 MOV 0010. 0010.MOV

17s

În timpul redării

9s

Descriere

Volum

X

Atingeţi X pentru a regla volumul.

Derulare înapoi

O

Atingeţi şi ţineţi apăsat butonul O pentru a derula filmul înapoi.

Derulare înainte

P

Atingeţi şi ţineţi apăsat butonul P pentru a derula filmul înainte.

Pauză

Încheiere

B

Q

S

U

Atingeţi U pentru a derula filmul înapoi cu un cadru. Atingeţi lung U pentru derulare continuă înapoi.

V

Atingeţi V pentru a derula filmul înainte cu un cadru. Atingeţi lung V pentru derulare continuă înainte.

R

Pentru a relua redarea, atingeţi R din centrul ecranului.

Atingeţi S pentru a termina redarea filmului şi pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Atingeţi Q pentru a întrerupe redarea. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă.

Redarea filmului

Filmele înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S6150 nu pot fi redate.

C

Ştergerea unui film

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Ştergerea imaginilor nedorite” (A 33).

133


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la un televizor Conectaţi aparatul foto la un televizor pentru a reda imaginile sau filmele pe televizor. Dacă televizorul dumneavoastră este echipat cu o mufă jack HDMI, puteţi utiliza un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la televizor.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor. Dacă utilizaţi cablul audio/video inclus Introduceţi conectorul galben în mufa pentru intrarea video a televizorului, iar conectorii alb şi roşu în mufa pentru intrarea audio.

Galben

Alb

Dacă utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ Conectaţi ştecherul la mufa HDMI a televizorului.

Conector HDMI mini (tip C)

134

la mufa HDMI

Roşu


Conectarea la un televizor

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto.

Monitorul aparatului foto se închide când se afişează imaginile pe televizor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Operaţii care pot fi efectuate în timp ce aparatul este conectat la televizor” (A 136).

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Aparatul foto intră în modul redare şi imaginile vor fi afişate pe televizor.

Note referitoare la conectarea cablului HDMI

• Cablul HDMI nu este inclus. Utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la un televizor. La cumpărarea unui cablu HDMI trebuie să verificaţi că mufa cablului este un miniconector HDMI. • Vă recomandăm să fotografiaţi imaginile statice folosind pentru Mod imagine (A 45) setarea M 2048 × 1536 sau o setare superioară şi să înregistraţi filmele folosind pentru Opţiuni film (A 130) setarea N HD 720p (1280 × 720) sau o setare superioară.

B

Conectarea cablului audio/video

• Când conectaţi cablul audio/video, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio/video la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul audio/video de la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan cablurile la miniconectorul HDMI (tip C) şi la conectorul ieşirii USB/audio/video.

B

Modul video

Setările aparatului foto Setări TV (A 164) din meniul Configurare (A 149) sunt definite conform standardului utilizat de televizorul dumneavoastră.

135


Conectarea la un televizor

Operaţii care pot fi efectuate în timp ce aparatul este conectat la televizor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

În timp ce imaginile sunt afişate în modul cadru întreg pe ecranul televizorului, imaginea anterioară sau imaginea următoare poate fi vizualizată dacă treceţi degetul peste monitorul aparatului foto. • Prin acţionarea butonului control zoom, imaginile pot fi afişate ca miniaturi (A 83) şi afişajul imaginii poate fi mărit (A 85). • Dacă este afişat primul cadru al unui film, se poate reda filmul prin atingerea monitorului aparatului foto. • Atingeţi monitorul aparatului foto pentru a dezactiva afişarea pe televizor şi pentru a afişa imaginea pe monitorul aparatului foto. Când sunt afişate imagini pe monitorul aparatului foto, atingeţi comenzile afişate pentru a efectua operaţii pe aparatul foto. • Imaginile vor fi afişate în mod automat pe televizor în următoarele situaţii. - Timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţie. - Se redă o prezentare de diapozitive. - Se redă un film.

C

136

Utilizarea telecomenzii televizorului (control dispozitiv HDMI)

Telecomanda unui televizor compatibil HDMI-CEC poate fi utilizată la redare. Sunt disponibile opţiunile de selectare a imaginilor, redare a filmelor şi întrerupere a redării (pauză), cât şi trecerea de la modul redare cadru întreg în modul redare 4 miniaturi. • Definiţi pentru Control dispozitiv HDMI (A 164) din Setări TV opţiunea Activat (setare implicită) şi apoi conectaţi aparatul foto la televizor folosind un cablu HDMI. • Îndreptaţi telecomanda spre televizor pentru a o folosi. • Consultaţi instrucţiunile de funcţionare ale televizorului pentru informaţii despre compatibilitatea televizorului cu standardul HDMI-CEC.


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile pe un computer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software

Sisteme compatibile de operare Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) sau Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Utilizaţi discul CD ViewNX 2 inclus şi instalaţi următoarele programe software pe computer. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid. • ViewNX 2: utilizaţi funcţia de transfer a imaginilor „Nikon Transfer 2” pentru a salva imaginile capturate cu aparatul foto pe computer. Imaginile salvate pot fi vizualizate şi tipărite. De asemenea, pot fi folosite funcţiile de editare a imaginilor sau filmelor. • Panorama Maker 5: acest program software poate uni o serie de imagini pentru a crea o imagine panoramică.

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6.7) Pentru informaţii despre cerinţele necesare pentru redarea filmelor înregistrate folosind pentru Opţiuni film setarea N HD 720p, consultaţi „Cerinţele sistemului” din informaţiile ajutătoare ale ViewNX 2 (A 141). Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Note privind conectarea computerului

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi altor dispozitive USB poate duce la funcţionarea defectuoasă sau la o supraalimentare a aparatului foto, rezultând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Consultaţi documentaţia furnizată cu alte dispozitive USB pentru informaţii suplimentare.

137


Conectarea la computer

B

Note privind sursa de alimentare

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• La conectarea aparatului foto la calculator, utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat, iar setarea Automată (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Încărcare de la computer în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se va încărca automat utilizând curentul furnizat de computer (A 142, 165). • Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-62F (A 176) (comercializat separat), COOLPIX S6150 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi nicio altă marcă sau niciun alt model de adaptor de c.a. deoarece acestea pot duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat ViewNX 2. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Aparatul foto va porni automat, iar indicatorul luminos de aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului foto va rămâne închis.

B 138

Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

4

Porniţi programul ViewNX 2 utilizat pentru transferul imaginilor din Nikon Transfer 2 instalat pe calculator.

• Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, imaginile nu vor fi transferate. Dacă acumulatorul începe să se încarce automat de la calculator, aşteptaţi până când acumulatorul este încărcat suficient, iar apoi puteţi începe transferul. • Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult.

5

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Dacă este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S6150, faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din caseta de dialog Change program (Schimbare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S6150. • Windows Vista Dacă este afişată caseta de dialog AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2). • Windows XP Dacă este afişată caseta de selectare a unei acţiuni, selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer 2 se va deschide automat la conectarea aparatului foto la calculator dacă opţiunea Yes (Da) a fost selectată în caseta de dialog Auto-Launch setting (Configurare lansare automată) la instalarea programului ViewNX 2. • Consultaţi „Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2” (A 141) pentru mai multe informaţii.

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Dispozitiv Source (Sursă)

Buton Start Transfer (Start transfer) Pe calculator vor fi transferate toate imaginile care nu au fost transferate (setare implicită a ViewNX 2).

139


Conectarea la computer Când transferul s-a terminat, ecranul ViewNX 2 va fi afişat (ViewNX 2 setare implicită) şi imaginile transferate vor fi afişate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru informaţii suplimentare despre ViewNX 2, consultaţi informaţiile ajutătoare din ViewNX 2 (A 141).

Deconectarea aparatului foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute în timp ce aparatul foto este conectat prin cablu USB.

B 140

Încărcarea acumulatorului

Indicatorul luminos de încărcare are culoarea verde şi luminează intermitent rar în timpul încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto (A 142).


Conectarea la computer

C

Transferul imaginilor folosind fanta pentru carduri a calculatorului sau un cititor de carduri disponibil în comerţ

D

Deschiderea manuală a programului ViewNX 2

Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ViewNX 2 > ViewNX 2. De asemenea, cu un clic dublu pe pictograma comenzii rapide ViewNX 2 de pe desktop va porni şi programul ViewNX 2. Mac OS X Deschideţi directorul Applications (Aplicaţii), deschideţi în următoarea ordine directoarele Nikon Software > ViewNX 2 şi faceţi dublu clic pe pictograma ViewNX 2. De asemenea, cu un clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock va porni şi programul ViewNX 2.

D

Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2

Pentru a deschide ViewNX 2, deschideţi mai întâi Nikon Transfer 2, şi apoi faceţi clic pe pictograma Transfer (Transfer) aflată la partea de sus a ecranului sau selectaţi Launch Transfer (Lansare transfer) din meniul File (Fişier).

D

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă în fanta pentru cardul de memorie sau într-un cititor de carduri disponibil în comerţ este introdus un card de memorie, imaginile vor putea fi transferate folosind „Nikon Transfer 2”, programul de transfer al imaginilor integrat în ViewNX 2. • Cardul de memorie utilizat trebuie să fie compatibil cu cititorul de carduri sau cu orice alt dispozitiv de citire a cardurilor. • Pentru a transfera imaginile, introduceţi cardul de memorie în cititorul de carduri sau în fanta pentru carduri şi urmaţi indicaţiile de la pasul 4 (A 139). • Pentru a transfera pe un calculator imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie să fie mai întâi copiate pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 171).

Informaţii suplimentare pentru utilizarea ViewNX 2 şi Nikon Transfer 2

Pentru informaţii suplimentare referitoare la ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2, porniţi ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2 şi selectaţi ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea imaginilor panoramice folosind Panorama Maker 5

• Utilizaţi o serie de imagini capturate în modul scenă Asistenţă panoramă (A 74) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker 5. • Puteţi instala programul Panorama Maker 5 pe computer utilizând pachetul software furnizat pe discul CD ViewNX 2. • După finalizarea instalării, urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a porni programul Panorama Maker 5. Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5. Mac OS X Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Panorama Maker 5, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în programul Panorama Maker 5.

D

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178) pentru mai multe informaţii.

141


Conectarea la computer

Încărcarea în timpul conectării la computer

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă pentru opţiunea Încărcare de la computer (A 165) din meniul aparatului foto aţi selectat Automată (setare implicită) şi dacă aparatul este conectat la calculator folosind cablul USB furnizat, acumulatorul din aparatul foto poate fi încărcat automat în funcţie de capacitatea de alimentare a calculatorului. Consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A 137) şi „Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator” (A 138) pentru informaţii suplimentare privind conectarea aparatului foto la computer.

Indicator luminos încărcare În tabelul următor este prezentată starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la computer. Indicator luminos încărcare

Descriere

Luminează rar Acumulatorul se încarcă. intermitent (verde) Stins

Acumulatorul nu se încarcă. Dacă indicatorul luminos de încărcare nu mai luminează intermitent rar (verde) şi se stinge în timp ce indicatorul luminos de aparat pornit este aprins, încărcarea s-a terminat.

Pâlpâie (verde)

• Temperatura ambientală nu este adecvată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C - 35 °C. • Cablul USB nu este conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca dacă setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

B

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte ca aparatul foto să afişeze limba şi înainte de a defini data şi ora în aparatul foto (A 22). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A 153) s-a consumat, data şi ora trebuie trebuie setate din nou înainte de încărcarea acumulatorului sau de transferul fotografiilor prin conectarea la computer. În acest caz, utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-69P (A 18) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe, încărcarea se va opri şi aparatul foto se poate închide. • Când deconectaţi aparatul foto de la computer, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB. • Pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat aveţi nevoie de aproximativ 3 ore şi 50 de minute. Timpul de încărcare va creşte dacă în timp ce acumulatorul se încarcă sunt transferate imagini. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer 2. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile, setările, modul de alimentare şi de alocare ale computerului, poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

142


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile cu PictBridge (A 196) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima imaginile fără a utiliza un computer. Urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima imaginile. Fotografiaţi

Conectaţi la imprimantă (A 144)

Imprimaţi imaginile una câte una (A 145)

Imprimaţi mai multe imagini (A 146)

Când imprimarea s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi imaginile pentru imprimare şi numărul de copii utilizând opţiunea Ordine imprimare (A 106)

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-62F (comercializat separat), COOLPIX S6150 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau model de adaptor CA deoarece acestea pot produce supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

D

Tipărirea imaginilor

În plus faţă de imprimarea imaginilor transferate pe un computer de pe imprimanta personală şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea imaginilor: • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF • Ducerea unui card de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimarea folosind aceste metode, specificaţi imaginile şi numărul de copii pe cardul de memorie pentru fiecare imagine utilizând meniul Ordine imprimare (A 106).

143


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

4

Aparatul foto va fi pornit automat. Dacă este conectat corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se va afişa pe monitorul aparatului foto, urmat de ecranul Selecţie imprimare (2). 1

2

Selecţie imprimare

15/11/2011

B 144

4

4

Ecranul de pornire PictBridge nu este afişat

Închideţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Definiţi opţiunea Încărcare de la computer (A 165) din meniul de setare al aparatului foto selectând Dezactivată şi reconectaţi cablul.


Conectarea la imprimantă

Imprimarea imaginilor una câte una După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 144), urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima o imagine.

1

Selecţie imprimare

4

15/11/2011

4

Atingeţi o sau rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a trece la afişarea cu 9 miniaturi. Atingeţi n sau rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

2

Atingeţi Copii.

PictBridge

000 imprimări Pornire imprimare Copii Format hârtie

3

4

Atingeţi numărul dorit de copii (până la nouă).

Atingeţi Format hârtie.

Copii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Atingeţi B sau C pentru a alege imaginea dorită şi atingeţi I.

PictBridge

009 imprimări Pornire imprimare Copii Format hârtie

5

Atingeţi formatul hârtiei dorit. Atingeţi B sau C pentru a afişa opţiuni suplimentare. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Implicit în meniul pentru formatul hârtiei.

Format hârtie Implicit

3,5×5 in 5×7 in A4

145


Conectarea la imprimantă

6

Atingeţi Pornire imprimare.

PictBridge

009 imprimări Pornire imprimare Copii

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Format hârtie

7

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul selectare imprimare de la pasul 1. Pentru a anula imprimarea înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Anulare.

Imprimare

002 / 009

Anulare

Număr curent de copii/ număr total de copii

Imprimarea mai multor imagini După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 144), urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima mai multe imagini.

1

Când se afişează ecranul Selecţie imprimare, atingeţi F.

Selecţie imprimare

15/11/2011

4

4

Se afişează ecranul Meniu imprimare.

2

Atingeţi Format hârtie. Pentru a ieşi din meniul de imprimare, atingeţi J.

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

146


Conectarea la imprimantă

3

Atingeţi formatul hârtiei dorit. Atingeţi B sau C pentru a afişa opţiuni suplimentare.

Implicit

3,5×5 in 5×7 in A4

4

Atingeţi Selecţie imprimare, Imprimare toate imaginile sau Imprimare DPOF.

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Selecţie imprimare Alegeţi imaginile (până la 99) şi numărul de copii Selecţie imprimare (până la nouă) pentru fiecare. • Atingeţi imaginile dorite şi atingeţi A sau B din ×1 ×1 1 colţul din stânga-sus al monitorului pentru a specifica numărul de copii pe care doriţi să le ×1 imprimaţi. • Imaginile selectate pentru imprimare pot fi identificate după marcajul bifă (y) şi după numărul care indică numărul de copii care vor fi imprimate. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru imagini, selecţia se anulează. • Atingeţi n sau rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a trece la redarea cadru întreg. Atingeţi o sau rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a reveni la afişarea cu 9 miniaturi. • Atingeţi n pentru a anula selectarea tuturor imaginilor. • Atingeţi I când setarea este finalizată. • Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi Pornire imprimare pentru a începe imprimarea. Atingeţi Anulare pentru a reveni la meniul de imprimare.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Implicit în opţiunea pentru formatul hârtiei.

Format hârtie

Selecţie imprimare

009 imprimări

Pornire imprimare Anulare

147


Conectarea la imprimantă Imprimare toate imaginile

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Este imprimată o copie pentru fiecare din imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi Imprimare toate imaginile Pornire imprimare pentru a începe imprimarea. Atingeţi Anulare pentru a reveni la meniul de 009 imprimări imprimare. Pornire imprimare Anulare

Imprimare DPOF Imprimaţi imaginile pentru care a fost creată o ordine de imprimare folosind opţiunea Ordine imprimare (A 106). • Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi Pornire imprimare pentru a începe imprimarea. Atingeţi J pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea de imprimare curentă, atingeţi Vizualizare imag.. Pentru a imprima imagini, atingeţi I.

Imprimare DPOF

010 imprimări

Pornire imprimare Vizualizare imag.

Vizualizare imag.

×1

×1

×1

5

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula imprimarea înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Anulare.

Imprimare

002 / 009

Anulare

Număr curent de copii/ număr total de copii

C

148

Format hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Implicit (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta conectată la aparatul foto), 3,5×5 in, 5×7 in, 100×150 mm, 4×6 in, 8×10 in, Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimantă. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Implicit în opţiunea pentru formatul hârtiei.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Meniu setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. c

Ecran de întâmpinare

A 151

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. d

Fus orar şi dată

A 152

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi destinaţia. e

Setări monitor

A 155

Setaţi informaţiile despre fotografie afişate pe monitor în timpul fotografierii, redării şi după fotografiere, şi reglaţi luminozitatea monitorului. Imprimare dată

A 157

Imprimaţi data şi ora fotografierii pe imagini. g

Reducere vibraţii

A 158

Alegeţi dacă să fie activată sau nu reducerea vibraţiilor. U

Detecţie mişcare

A 159

Activaţi sau dezactivaţi funcţia de detecţie a mişcării, care reduce efectele produse de mişcarea subiectului şi de tremuratul aparatului foto în imaginile statice. h

Asistenţă AF

A 160

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare de asistenţă AF. u

Zoom digital

A 160

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. i

Setări sunet

A 161

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

f

Reglaţi setările sunetului. k

Oprire automată

A 162

Setaţi timpul după care monitorul să se stingă pentru economisirea energiei. l/m

Formatare memorie/Formatare card

A 163

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Limba/Language

A 164

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. H

Setări TV

A 164

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. V

Încărcare de la computer

A 165

Selectaţi dacă încărcaţi sau nu bateria în timp ce aparatul foto este conectat la un calculator printr-un cablu USB.

149


Meniu setare d

A 166

Avertizare clipire

Specificaţi dacă aparatul foto detectează sau nu dacă ochii unei feţe detectate la momentul fotografierii au clipit. p

A 168

Resetare totală Restabiliţi valorile implicite ale setărilor aparatului foto.

h

A 171

Copiere Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

r Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Operarea meniului de setare

1

Atingeţi fila afişată la partea de jos pe monitor în modul de fotografiere sau redare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Operarea filelor” (A 14). 3

2

Atingeţi z. Se afişează meniul de configurare.

3

Atingeţi opţiunea dorită. Atingeţi B sau C pentru a afişa pagina anterioară sau următoare. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior. Când I este afişat într-un ecran, atingeţi I pentru a aplica setarea. Pentru a ieşi din meniul de setare, atingeţi J sau apăsaţi pe butonul de declanşare (la fotografiere).

150

A 172

Versiune firmware

Configurare Ecran de întâmpinare

Fus orar şi dată

Setări monitor

Imprimare dată

Reducere vibraţii

Detecţie mişcare


Meniu setare

c Ecran de întâmpinare Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M c Ecran de întâmpinare

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. Fără (setare implicită) Aparatul foto intră în modul de fotografiere sau de redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare.

Aparatul foto afişează un ecran de întâmpinare şi apoi intră în modul de fotografiere sau de redare. Selectaţi o imagine Afişează o imagine selectată pentru ecranul de Selectare imagine întâmpinare. La afişarea ecranului Selectare imagine, selectaţi o imagine şi atingeţi I. • În ecranul Selectare imagine atingeţi n sau rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a trece la redarea cadru întreg şi atingeţi o sau rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a reveni la afişarea cu 9 miniaturi. • Deoarece imaginea selectată este salvată de aparatul foto, aceasta va fi afişată la deschiderea aparatului foto chiar dacă imaginea originală a fost ştearsă. • Imaginile capturate folosind pentru setarea Mod imagine (A 45) opţiunea l 4608×2592, şi copiile create la dimensiunea 320 × 240 sau la o dimensiune mai mică folosind funcţia imagine mică (A 126) sau tăiere (A 127), nu pot fi utilizate.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

COOLPIX

151


Meniu setare

d Fus orar şi dată Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M d Fus orar şi dată

Setaţi ceasul aparatului foto. Dată şi oră

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Atingeţi aceste opţiuni (zi, lună, an, oră sau minute) de pe ecranul afişat pentru a defini data şi ora. • Selectaţi elementul: atingeţi elementul dorit. • Editaţi elementul evidenţiat: atingeţi A sau B. • Aplicaţi setarea: atingeţi I.

Dată şi oră ZLA

01

01

2011 00 : 00

Format dată Formatele disponibile pentru dată sunt An/Lună/Zi, Lună/Zi/An şi Zi/Lună/An. Fus orar w Fusul orar local poate fi specificat, iar ora de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile definite pentru Fus orar. Dacă fusul orar de destinaţie este selectat (x), ora locală (A 154) va fi calculată automat şi data, iar data şi ora regiunii selectate vor fi salvate cu imaginile. Util în timpul călătoriilor.

Selectarea fusului orar al destinaţiei de călătorie

1

Atingeţi Fus orar. Se afişează meniul Fus orar.

Fus orar şi dată

15/11/2011 15 : 30 London, Casablanca

Dată şi oră Format dată

2

Atingeţi x Destinaţie călătorie. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea curentă selectată.

Fus orar

Fus orar

15/11/2011 15 : 30 London, Casablanca

Fus orar reşedinţă

152

Destinaţie călătorie


Meniu setare

3

Atingeţi o. Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Fus orar

15/11/2011 15 : 30 London, Casablanca

Fus orar reşedinţă

4

Atingeţi E sau F pentru a alege fusul orar al destinaţiei de călătorie şi atingeţi I.

Destinaţie călătorie

11 : 30

–04 : 00

Moscow Nairobi Riyadh Kuwait Manama

Când fusul orar al destinaţiei de călătorie este selectat, pictograma Z va fi afişată pe monitor când aparatul foto se află în modul de fotografiere.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dacă este valabilă ora de vară, atingeţi p pentru a activa funcţia de oră de vară. W se afişează în partea de sus a monitorului şi ceasul intern al aparatului foto este dat înainte cu o oră. Atingeţi p din nou pentru a dezactiva funcţia de oră de vară.

Destinaţie călătorie

Notă despre acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de acumulatorul acestuia. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w Fus orar reşedinţă

• Pentru a trece la fusul orar local, atingeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2. • Pentru a schimba fusul orar local, atingeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi urmaţi paşii 3 şi 4.

C

Ora de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi funcţia oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

D

Imprimarea datei pe imagini

Activaţi opţiunea de imprimare a datei din Imprimare dată (A 157) din meniul de setare după ce aţi definit data şi ora. Dacă opţiunea Imprimare dată este activată, imaginile vor fi salvate cu data fotografierii inscripţionată pe ele.

153


Meniu setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare enumerate mai jos. Pentru fusurile orare care nu sunt enumerate mai jos, definiţi ora locală pentru ceasul intern al aparatului foto din opţiunea Dată şi oră. UTC +/–

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

154

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4,5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

–4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

–2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

–1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

New Delhi


Meniu setare

e Setări monitor Atingeţi fila afişată la partea de sus a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M e Setări monitor

Definiţi opţiunile de mai jos. Fotografiere

23

• Viz./Ascun. grilă încadr.: o reţea de încadrare va fi afişată pentru a ajuta la încadrarea fotografiilor. Nu este afişată la înregistrarea filmelor.

3

• Dezactivat (setare implicită): zona de afişare a filmului şi reţeaua de încadrare nu vor fi afişate.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Selectaţi dacă pe ecranul de fotografiere va fi afişat cadrul pentru film sau reţeaua de încadrare. • Viz./Ascun. cadru film: un cadru va fi afişat înainte de începerea înregistrării, acest cadru reprezentând zona care va fi capturată la înregistrarea filmelor.

Redare Setaţi informaţiile despre fotografiere afişate pe monitor în timpul redării. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Redarea (Afişarea informaţiilor)” (A 12). • Afişare informaţii:

15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

3

• Afişare aut. informaţii (setare implicită): setările curente şi ghidajele operaţionale sunt afişate ca în imaginea Afişare informaţii de mai sus. Dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de câteva secunde, informaţiile sunt ascunse. Informaţiile vor fi afişate din nou la efectuarea următoarei operaţii.

155


Meniu setare Examinare imagine • Activată (setare implicită): imaginea va fi afişată automat pe monitor imediat după ce este realizată, iar afişajul monitorului revine la modul fotografiere. • Dezactivată: imaginea nu va fi afişată după ce este capturată. Luminozitate Alegeţi una dintre cele cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

156


Meniu setare

f Imprimare dată (Imprimarea datei şi a orei) Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M f Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi inscripţionate pe imagini şi salvate. Imaginile având inscripţionată data pot fi imprimate şi folosind imprimante care nu suportă imprimarea datei pe imagini (A 109).

f

Dată Data este imprimată pe imagini.

S

Dată şi oră Data şi ora sunt imprimate pe imagini.

Dezactivată (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe imagini.

Setările definite pentru imprimarea datei pot fi confirmate pe monitor la fotografiere (A 10). Dacă se selectează Dezactivată, nu este afişată nicio pictogramă.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

15.11.2011

Note referitoare la imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data şi ora nu pot fi imprimate pe imagini după ce acestea au fost capturate. • Data nu este imprimată în următoarele situaţii: - Imaginile capturate în modul scenă Asistenţă panoramă - Filme • Este posibil ca datele imprimate având activată pentru Mod imagine (A 45) opţiunea O 640×480 să fie dificil de citit. Alegeţi pentru Mod imagine opţiunea N 1024×768 sau superioară dacă folosiţi opţiunea de imprimare a datei. • Data este salvată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Fus orar şi dată (A 22, 152).

C

Imprimarea datei şi ordinea de imprimare

Când imprimaţi de pe imprimante compatibile DPOFcare acceptă imprimarea datei şi a informaţiilor despre fotografiere, data şi informaţiile pot fi imprimate pe imagini fără ca acestea să fie inscripţionate, utilizând setările din opţiunea Ordine imprimare (A 106).

157


Meniu setare

g Reducere vibraţii Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M g Reducere vibraţii

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Alegeţi o opţiune de reducere a vibraţiilor pentru fotografiere. Reducerea vibraţiilor reduce neclaritatea provocată de mişcarea uşoară a mâinii, cunoscută drept tremurul aparatului, aceasta survenind frecvent la fotografierea cu zoom telefotografie aplicat sau la viteze de declanşare lente. Efectele produse de tremuratul aparatului sunt reduse la înregistrarea filmelor, în comparaţie cu cele care apar la efectuarea fotografiilor statice. Selectaţi pentru Reducere vibraţii opţiunea Dezactivată dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. g Activată (setare implicită) Reducerea vibraţiilor este activată. k Dezactivată Funcţia de reducere a vibraţiilor este dezactivată.

Setarea curentă pentru reducerea vibraţiilor poate fi confirmată pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 10, 27). Dacă se selectează Dezactivată, nu este afişată nicio pictogramă.

B

158

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după pornirea aparatului sau după ce aparatul foto intră în modul de fotografiere din modul de redare. Aşteptaţi până când imaginea de pe monitor se stabilizează înainte de a fotografia. • Din cauza caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot fi afişate neclar. • Este posibil ca, în anumite situaţii, reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto.


Meniu setare

U Detecţie mişcare Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M U Detecţie mişcare

Activaţi funcţia detecţie mişcare pentru a reduce efectele produse de mişcarea subiectului şi de tremuratul aparatului foto la fotografierea imaginilor statice. U Automată (setare implicită)

k Dezactivată Funcţia de detectare a mişcării este dezactivată.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dacă aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare vor fi mărite pentru a reduce neclaritatea. Totuşi, detectarea mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • Când bliţul este declanşat • În modul A (auto), dacă este selectată opţiunea Urmărire subiect (A 50) • În modul A (auto), dacă pentru Sensibilitate ISO (A 55) este selectată orice altă opţiune cu excepţia Automată • În modul A (auto), dacă este selectată opţiunea Fotografiere în rafală 16 (A 56) • În următoarele moduri scenă: - Sport (A 65) - Portret de noapte (A 65) - Crepuscul/Răsărit (A 67) - Peisaj noapte (A 67) - Muzeu (A 69) - Foc de artificii (A 69) - Iluminare fundal (A 70)

Setarea curentă definită pentru funcţia de detectare a mişcării poate fi confirmată pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 10, 27). Pictograma detecţie mişcare îşi va schimba culoarea în verde când aparatul foto detectează tremuratul aparatului şi va creşte viteza de declanşare. Dacă se selectează Dezactivată, nu este afişată nicio pictogramă.

B

Note referitoare la detecţie mişcare

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţie mişcare să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Dacă este prea întuneric sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia detecţie mişcare să nu funcţioneze. • Imaginile realizate folosind funcţia detecţie mişcare pot avea un aspect puţin „granulat”.

159


Meniu setare

h Asistenţă AF Atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M h Asistenţă AF

Activaţi sau dezactivaţi funcţia iluminare asistenţă AF, care ajută la efectuarea operaţiei de focalizare automată atunci când subiectul este slab iluminat. Automată (setare implicită)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF va fi utilizat pentru a ajuta la focalizare în cazul în care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de aproximativ 1,9 m la poziţia maximă de unghi larg şi de aproximativ 1,1 m la poziţia maximă de telefotografie. Reţineţi că în cazul anumitor moduri scenă sau zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu se aprindă. Dezactivată Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiţii de iluminare slabă.

u Zoom digital Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M u Zoom digital

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Pornit (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea butonului control zoom spre g (i) se declanşează zoomul digital (A 29). Dezactivat Zoomul digital nu va fi activat.

B

Note privind zoomul digital

• Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Dacă Urmărire subiect este selectată pentru opţiunea de fotografiere prin atingere - Când se selectează Fotografiere în rafală 16 (A 56) - Dacă este selectat unul din modurile scenă Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte sau Portret animal de casă - Când se selectează modul portret inteligent

160


Meniu setare

i Setări sunet Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M i Setări sunet

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Sunet buton

Sunet declanşator Selectaţi Activat (setare implicită) sau Dezactivat. Totuşi, dacă anumite funcţii precum fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere) sunt activate, dacă folosiţi modul scenă Portret animal de casă, sau la înregistrarea filmelor, sunetul declanşatorului nu se va auzi chiar dacă este selectată opţiunea Activat.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Selectaţi Activat (setare implicită) sau Dezactivat. Când este selectat Activat, se va auzi un singur bip când operaţiile se încheie cu succes, două bipuri când aparatul foto focalizează subiectul şi trei bipuri când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit.

161


Meniu setare

k Oprire automată Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M k Oprire automată

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără să se efectueze nicio operaţie, monitorul se va închide, iar aparatul foto va intra în modul stare de veghe (A 21) pentru a economisi energie. În această opţiune, setaţi timpul permis înainte de intrarea aparatului foto în modul de veghe. Pot fi selectate setările 30 sec., 1 min. (setarea implicită), 5 min. şi 30 min.. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

C

Când se stinge monitorul pentru funcţia de economisire a energiei

• Indicatorul luminos pentru pornire clipeşte în modul de veghe. • Aparatul foto se închide după trei minute de la intrarea în modul de veghe. • Pentru a reactiva monitorul cât timp indicatorul luminos pentru alimentare clipeşte, apăsaţi oricare din următoarele butoane: - Comutatorul de alimentare, declanşatorul, butonul A, butonul c sau butonul b (e înregistrare film)

C

162

Setările Oprire automată

Durata de timp permisă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este definită în următoarele situaţii: • Când este afişat ecranul de setare, meniul de selectare a modului sau meniul de configurare: trei minute • În timpul redării diapozitivelor: până la 30 de minute • Atunci când adaptorul CA EH-62F este conectat: 30 de minute


Meniu setare

l/m Formatare memorie/Formatare card Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M l Formatare memorie/m Formatare card

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie. Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Datele şterse nu vor putea fi restaurate. Asiguraţi-vă că aţi transferat imaginile importante pe un computer înainte de a formata.

Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Formatare memorie este afişată în meniul de setare.

m Formatarea unui card de memorie Când un card de memorie este inserat în aparatul foto, este afişată opţiunea Formatare card în meniul de setare.

Formatare memorie Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Da

Formatare card Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Da

B

Nu

Nu

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

l Formatarea memoriei interne

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Setările definite pentru pictograma albumului (A 93) vor fi reiniţializate la valorile implicite (pictograme numerice) la formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie. • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S6150.

163


Meniu setare

n Limba/Language Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M n Limba/Language

Alegeţi una dintre cele 26 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Cehă

Portugheză

Daneză

Rusă

Germană

Română

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Ucraineană

Indoneziană

Arabă

Italiană

Chineză simplificată

Maghiară

Chineză tradiţională

Olandeză

Japoneză

Norvegiană

Coreeană

Poloneză

Thailandeză

H Setări TV Atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M H Setări TV

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Mod video Reglaţi setările modului video pentru conectarea la un televizor. Selectaţi între NTSC şi PAL.

HDMI Selectaţi o rezoluţie pentru ieşirea HDMI alegând una dintre opţiunile Automat (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Dacă este selectată opţiunea Automat, opţiunea recomandată pentru televizorul la care este conectat aparatul foto va fi selectată automat dintre opţiunile 480p, 720p sau 1080i.

Control dispozitiv HDMI Selectaţi dacă aparatul foto poate primi sau nu semnale de la un televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC când acesta este conectat la televizor printr-un cablu HDMI. Dacă opţiunea Activat (setare implicită) este selectată, telecomanda televizorului poate fi utilizată pentru a controla aparatul foto în timpul redării. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea telecomenzii televizorului (control dispozitiv HDMI)” (A 136).

D 164

HDMI şi HDMI-CEC

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfaţă multimedia. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) permite interoperarea dispozitivelor compatibile.


Meniu setare

V Încărcare de la computer Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M V Încărcare de la computer

Selectaţi dacă bateria introdusă în aparatul foto se încarcă sau nu în timp ce aparatul este conectat la un computer printr-un cablu USB (A 142). Automată (setare implicită)

Dezactivată Bateria introdusă în aparatul foto nu se încarcă în timp ce aparatul este conectat la un computer.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dacă aparatul foto este conectat la un computer care funcţionează, bateria introdusă în aparat va fi încărcată automat fiind alimentată de calculator.

Note referitoare la conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Bateria nu poate fi încărcată prin conectarea la o imprimantă, chiar dacă imprimanta este compatibilă cu standardul PictBridge. • Dacă opţiunea Automată este selectată pentru Încărcare de la computer, poate fi imposibil să imprimaţi imaginea prin conectarea directă a aparatului foto la anumite imprimante. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu este afişat pe monitor după ce aparatul foto a fost conectat la imprimantă şi pornit, închideţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Selectaţi pentru Încărcare de la computer opţiunea Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

165


Meniu setare

d Avertizare clipire Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M d Avertizare clipire

Alegeţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit la fotografierea folosind funcţia de detectare a feţei (A 42), în următoarele moduri. • Modul A (auto) (A 26). • Se selectează pentru modul scenă Selector aut. scene (A 62), Portret (A 64) sau Portret de noapte (A 65). Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Activată Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca cel puţin unul dintre subiecţii umani să fi clipit într-o imagine capturată cu funcţia de detectare a feţei, pe monitor va apărea ecranul Avertizare clipire. Faţa subiectului uman care ar fi putut clipi la acţionarea declanşatorului este încadrată de o margine de culoare galbenă. În acest caz, verificaţi imaginea şi decideţi dacă trebuie să capturaţi o altă imagine. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea ecranului de avertizare clipire” (A 167). Dezactivată (setare implicită) Funcţia Avertizare clipire este dezactivată.

B 166

Notă privind avertizare clipire

Funcţia avertizare clipire nu poate fi folosită cu setările continue Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16.


Meniu setare

Utilizarea ecranului de avertizare clipire Dacă ecranul de avertizare privind clipirea, prezentat în partea dreaptă, este afişat pe monitor, vor fi disponibile operaţiile descrise mai jos. Aparatul foto va reveni automat în modul fotografiere, dacă timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţie.

A clipit cineva?

Pictogramă

Descriere

Mărirea feţei care a fost detectată că a clipit

g (i)

Rotiţi butonul de zoom spre g (i). Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani care au clipit, atingeţi M sau N pentru a schimba afişarea pe altă faţă.

Trecerea în modul redare cadru întreg

f (h)

Ştergerea imaginii

E

Atingeţi E.

Trecerea în modul fotografiere

I

Atingeţi I. Butonul de declanşare poate să fie apăsat şi pentru a se reveni la modul de fotografiere.

Rotiţi butonul de zoom spre f (h).

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Funcţie

167


Meniu setare

p Resetare totală Atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M p Resetare totală

Dacă se selectează Resetare, setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Funcţiile elementare de fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Mod bliţ (A 34)

Automat

Autodeclanşator (A 37)

Dezactivat

Mod macro (A 39)

Dezactivat

Compensare expunere (A 40)

0

Mod automat Mod fotografiere Opţiune Mod imagine (A 45)

Valoare implicită P 4608×3456

Fotografiere la atingere (A 47, 50, 52)

Declanşare la atingere

Sensibilitate ISO (A 55)

Automată

Continuu (A 56)

Unică

Balans de alb (A 57)

Automat

Mod scenă Opţiune

Valoare implicită

Setările definite pentru modul scenă în meniul selecţie mod fotografiere (A 59)

Selector aut. scene

Glisor pentru ajustarea efectului de scenă (A 61)

Centru

Fotografierea continuă în modul portret animal de casă (A 71)

Continuu

Declanşare automată (A 71)

Activat

Mod portret inteligent Opţiune

168

Valoare implicită

Estompare piele (A 79)

Normală

Ochi deschişi (A 79)

Dezactivat

Cronometru zâmbet (A 79)

Activat


Meniu setare Modul de redare Opţiune

Valoare implicită

Prezentare diapozitive (A 103) Efecte

Clasic

Prezentare diapozitive (A 103) Interv. între cadre

3 sec.

Prezentare diapozitive (A 103) Muzică fundal

Fără

Prezentare diapozitive (A 103) Volum

Mediu

Opţiune

Valoare implicită

Opţiuni film (A 130)

Dacă este introdus un card de memorie: N HD 720p (1280×720)

Mod AF film (A 131)

AF unic

Reducere zgomot vânt (A 132)

Dezactivată

Meniu setare Opţiune Ecran de întâmpinare (A 151)

Valoare implicită Fără

Fotografiere (A 155)

Dezactivat

Redare (A 155)

Afişare aut. informaţii

Examinare imagine (A 156)

Activată

Luminozitate (A 156)

3

Imprimare dată (A 157)

Dezactivată

Reducere vibraţii (A 158)

Activată

Detecţie mişcare (A 159)

Automată

Asistenţă AF (A 160)

Automată

Zoom digital (A 160)

Pornit

Sunet buton (A 161)

Activat

Sunet declanşator (A 161)

Activat

Oprire automată (A 162)

1 min.

HDMI (A 164)

Automat

Control dispozitiv HDMI (A 164)

Activat

Încărcare de la computer (A 165)

Automată

Avertizare clipire (A 166)

Dezactivată

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Înregistrare filme

169


Meniu setare Altele Opţiune Format hârtie (A 145, 146)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

170

Valoare implicită Implicit

• Selectarea opţiunii Resetare şterge, de asemenea, numărul fişierului curent (A 178) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reseta numerotarea fişierelor la „0001”, ştergeţi toate imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie (A 33) înainte de a selecta Resetare. • Următoarele setări de meniu vor rămâne neafectate la resetarea meniurilor cu opţiunea Resetare totală. Setări de fotografiere: Presetarea datelor manuale (A 58) obţinute pentru Balans de alb Meniu setare: Fus orar şi dată (A 152), Limba/Language (A 164) şi Mod video din Setări TV (A 164)


Meniu setare

h Copiere (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie) Atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M h Copiere

Copiaţi imaginile din memoria internă pe un card de memorie şi invers.

1

Atingeţi opţiunea dorită din ecranul de copiere.

Copiere

r: Copiaţi imaginile de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Atingeţi opţiunea de copiere dorită.

De pe aparatul foto pe card

Imagini selectate: Copiaţi imaginile selectate. Treceţi la pasul 3. Toate imaginile: Copiaţi toate imaginile. Când se afişează un dialog de confirmare, atingeţi Da. Imaginile sunt copiate. Pentru a reveni la meniul de configurare fără a copia, atingeţi Nu.

3

Atingeţi imaginile care vor fi copiate.

Imagini selectate

Toate imaginile

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

q: Copiaţi imaginile din memoria internă pe un card de memorie.

Copiere

Dacă o imagine este selectată, va fi afişată o bifă. Pentru a anula selecţia, atingeţi din nou imaginea. Bifa respectivă va fi eliminată. Atingeţi n sau rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a trece în modul redare cadru întreg o sau rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a reveni la afişarea cu 9 miniaturi.

4

Atingeţi I.

Copiere

Când se afişează un dialog de confirmare, atingeţi Da. Imaginile sunt copiate. Pentru a reveni la meniul de configurare fără a copia, atingeţi Nu.

171


Meniu setare

B

Note privind copierea imaginilor

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

• Fişierele în format JPEG, MOV, şi WAV pot fi copiate. Fişierele salvate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 111) sunt ataşate la imaginile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate împreună cu imaginile. • Nu se garantează această operaţiune pentru imaginile realizate cu altă marcă sau model de aparat foto sau pentru imaginile care au fost modificate pe un computer. • La copierea imaginilor selectate pentru Ordine imprimare (A 106), marcajele ordinii de imprimare nu sunt copiate. Cu toate acestea, clasificarea (A 101) şi setările Protejare (A 104) sunt copiate împreună cu imaginile. • Imaginile sau filmele copiate de pe memoria internă pe un card de memorie sau invers nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 95). • La copierea imaginilor adăugate în albume (A 88), copiile nu vor fi adăugate automat în aceleaşi albume ca şi imaginile originale.

C

Mesajul „Memoria nu conţine nicio imagine.”

Dacă nu există imagini salvate pe un card de memorie introdus în aparatul foto la aplicarea modului redare, va fi afişat mesajul Memoria nu conţine nicio imagine.. Efectuaţi următoarele pentru a copia imaginile din memoria internă în cardul de memorie. 1. Atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului pentru a afişa comenzile de setare şi atingeţi z. 2. Atingeţi Copiere din meniul de configurare afişat.

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Numele fişierelor şi al dosarelor” (A 178).

r Versiune firmware Atingeţi fila aflată la partea de jos a monitorului (A 150) M Atingeţi z (Meniu setare) M r Versiune firmware

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.

COOLPIX S6150 Ver.x . x

172


Întreţinerea aparatului foto

Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele salvate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Întreţinerea aparatului foto

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt salvate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

173


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

C

Întreţinerea aparatului foto

174

Acumulatorul

• Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi bateria la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la deteriorarea bateriei şi reducerea performanţelor sale. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambientală între 5 °C şi 35 °C. • La încărcarea aparatului foto COOLPIX S6150 folosind un adaptor de încărcare EH-69P sau un calculator, capacitatea de încărcare poate să scadă la temperaturi cuprinse între 45 °C şi 60 °C. Bateria nu va fi încărcată la temperaturi mai mici decât 0 °C sau peste 60 °C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală poate fi afectată. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzit, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare. Bateria nu trebuie depozitată în spaţii reci în care temperatura este cuprinsă în intervalul 15 - 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional atunci când nu este utilizat. Dacă acumulatorul rămâne instalat, vor fi consumate cantităţi infime de energie din acesta, chiar şi dacă nu este utilizat. Acest lucru poate cauza consumarea rapidă a acumulatorului şi pierderea completă a funcţionalităţii acesteia. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea bateriei din aparatul foto sau încărcătorul de baterie, montaţi capacul pentru borne furnizat şi depozitaţi-l într-un spaţiu răcoros. • O scădere semnificativă a duratei de funcţionare a unui acumulator încărcat complet şi utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator EN-EL12. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi să atingeţi obiectivul cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul unui dispozitiv cu aer comprimat, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare circulară care începe din centrul obiectivului/lentilei proiectorului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi-le cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu apăsaţi prea tare.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Stocare

C

Întreţinerea aparatului foto

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10 °C sau peste 50 °C • În spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto. Note despre Monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile salvate utilizând produsul nu vor fi afectate. • La încadrarea unor subiecte strălucitoare, pe monitor se pot vedea dungi albe sau colorate de lumină. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pătare”, apare atunci când o lumină extrem de intensă vine în contact cu senzorul de imagine; acesta este o caracteristică a senzorului de imagine şi nu indică o funcţionare defectuoasă. Pata poate avea inclusiv forma unei decolorări parţiale pe monitor în timpul fotografierii. Aceasta nu apare în imagini salvate de aparatul foto decât în cazurile filmelor şi al imaginilor salvate cu opţiunea Fotografiere în rafală 16 selectată pentru Continuu. Atunci când fotografiaţi în aceste moduri, vă recomandăm să evitaţi subiecţii strălucitori precum soarele, lumina solară reflectată şi luminile electrice. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat folosind sistemul de iluminare fundal LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

175


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL121

Adaptor CA de încărcare

Adaptor CA de încărcare EH-69P1, 2

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-65 Adaptor CA EH-62F (conectat ca în imagine) 1

2

3

Adaptor CA Asiguraţi-vă că aţi aliniat corect cablul conectorului de alimentare cu fantele conectorului de alimentare şi cu cele din camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/ fantei pentru card de memorie. În cazul în care o parte din cablu iese din fante, este posibil ca atât capacul, cât şi cablul să fie deteriorate în momentul închiderii capacului.

1

Note tehnice şi index

176

2

Cablu USB

USB Cablu UC-E61

Cablu audio/video

Cablu audio/video EG-CP161

Inclus în pachetul acestui aparat foto (vezi pagina 3 din manualul Ghid de start rapid). Dacă utilizaţi aparatul în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) dacă este nevoie. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj.


Accesorii opţionale

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate pentru categoria de viteză 6. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză. Card de memorie SD

Card de memorie SDXC3

Card de memorie SDHC2

SanDisk

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

TOSHIBA

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Panasonic

2 GB

Lexar

1

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Note tehnice şi index

1 În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul suportă carduri de 2 GB. 2 Compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul suportă SDHC.. 3 Compatibil SDXC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul suportă SDXC.. Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Nu putem garanta performanţele aparatului foto dacă utilizaţi carduri de memorie fabricate de alţi producători.

177


Numele fişierelor şi al dosarelor Imaginilor, filmelor sau notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează. D S C N0 0 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Note tehnice şi index

178

Extensie (indică tipul de fişier)

Imaginile statice originale (ataşament notă vocală inclus) şi filme

DSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii create utilizând altă funcţie de editare decât imagine mică şi decupare (ataşament notă vocală inclus)

FSCN

Copii create în modul scenă Desenare

MSCN

Imagine statică

.JPG

Filme

.MOV

Note vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

• Fişierele sunt salvate în dosare denumite folosind numărul dosarului urmat de un identificator format din cinci caractere: „P_” plus o secvenţă de trei cifre pentru imaginile capturate utilizând modul scenă Asistenţă panoramă (de exemplu, „101P_001”; A 74) şi „NIKON” pentru celelalte fotografii (de exemplu, „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi imaginea la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copiere>Imagini selectate sunt copiate în dosarul curent unde li se atribuie numere noi de fişier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. Copiere>Toate imaginile copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu se modifică, dar dosarelor li se atribuie numere noi în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de dosar de pe mediul de destinaţie (A 171). • Un singur dosar poate conţine până la 200 de imagini; dacă dosarul curent conţine deja 200 de imagini, la capturarea următoarei imagini, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de imagini, sau o imagine este numerotată cu 9999, nu mai poate fi capturată nicio imagine până la formatarea (A 163) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

Descriere

A

Soluţia

O (clipeşte)

Ceasul nu este setat.

Definiţi data şi ora.

152

N Bateria este consumată.

Baterie consumată.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorii.

16, 18

P Temperatura bateriei este ridicată

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

21

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Focalizaţi pe alt subiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit.

P Aşteptaţi ca aparatul foto să termine înregistrarea.

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când salvare nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când salvarea este încheiată.

u Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii.

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocare”.

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

25

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

P Acest card nu poate fi citit.

Note tehnice şi index

P Acest card nu poate fi utilizat.

30, 31 54

177 24 24

179


Mesaje de eroare Afişaj

P Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? Da Nu

Descriere

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu COOLPIX S6150.

u Cardul de memorie este plin. Memoria a fost epuizată.

Note tehnice şi index

180

Soluţia

A

Formatarea şterge toate datele salvate pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi atins Nu şi că aţi efectuat copii ale tuturor imaginilor 25 care trebuie păstrate, înainte de a formata cardul de memorie. Atingeţi Da pentru a formata cardul de memorie. • Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi imaginile. • Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

45 33 24 24

La salvarea imaginilor s-a produs o eroare.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

163

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

178

Imaginea nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Următoarele imagini nu pot fi înregistrate ca ecran de întâmpinare. • Imaginile capturate folosind pentru Mod imagine setarea l 4608×2592 • Imaginile reduse la dimensiunea 320 × 240 sau mai mici prin editarea folosind funcţia imagine mică sau tăiere

151

Nu este suficient spaţiu pentru a salva o copie.

Ştergeţi imaginile de la destinaţie.

33

N Albumul este plin. Nu mai pot fi adăugate imagini.

200 de fotografii au fost deja adăugate în album.

• Eliminaţi câteva imagini din album. • Adăugaţi în alte albume.

u În imaginea tocmai realizată a fost detectată o clipire.

Unul sau mai mulţi subiecţi ai acestui portret au clipit la capturarea imaginii.

Verificaţi imaginea în modul redare.

P Imaginea nu poate fi salvată.

91 88

79, 82


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

A

Soluţia

P Fişierul audio nu poate fi salvat.

La acest fişier nu poate fi adăugată o notă vocală.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Selectaţi o imagine capturată cu COOLPIX S6150.

u Imaginea nu poate fi modificată.

Imaginea selectată nu poate fi editată.

• Selectaţi imaginile care suportă funcţia de editare. • Filmele nu pot fi editate.

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

Nicio imagine în memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Scoateţi cardul de 24 memorie din aparatul foto pentru a reda imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto. • Pentru a copia imaginea 171 din memoria internă pe card, afişaţi meniul de setare şi selectaţi Copiere.

Imaginea nu a fost adăugată în album.

• Adăugaţi imaginea în album. • Selectaţi albumul în care a fost adăugată imaginea.

Categoria selectată în modul sortare automată nu conţine nicio imagine.

Selectaţi categoria care conţine imaginile sortate.

96

Fişierele care nu sunt create cu acest aparat foto.

Fişierele nu pot fi vizualizate pe acest aparat. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau dispozitivul care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier.

u Toate imaginile sunt ascunse.

Nu sunt disponibile imagini pentru o prezentare de diapozitive.

102

N Această imagine nu poate fi ştearsă.

Imaginea este protejată.

Dezactivaţi protecţia.

104

u Filmul nu poate fi înregistrat.

N Memoria nu conţine nicio imagine.

P Acest fişier nu poate fi redat.

113

112

– 129, 177

88 90 Note tehnice şi index

N Fişierul nu conţine imagini.

181


Mesaje de eroare Afişaj

Note tehnice şi index

182

Descriere

A

Soluţia

N Destinaţia călătoriei se află în fusul orar curent.

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

u A fost atins nr. max. de evaluări. Nu mai poate fi eval. nicio imag.

999 de imagini au fost deja clasificate.

Anulaţi setarea catalogării lor. 101

u Nu a fost găsită nicio imagine cu această evaluare.

Nu există imagini cu clasificarea selectată.

• Aplicaţi clasificarea respectivă imaginilor. • Selectaţi o clasificare aplicată imaginilor.

u Filmele nu pot fi evaluate.

Aţi încercat să clasificaţi un film.

Filmele nu pot fi clasificate. Selectaţi o imagine statică.

101

Eroare de obiectiv Q

Eroare obiectiv.

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

21, 26

P Eroare de comunicaţii

Cablul USB a fost deconectat în timpul transferului datelor către imprimantă.

Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul.

144

Eroare de sistem Q

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

17

PR Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.

Eroare imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi hârtia

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi hârtia specificată, atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: hârtie blocată

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

154

101 101


Mesaje de eroare Afişaj PR Eroare de imprimantă: hârtie epuizată

Descriere

A

Soluţia

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi hârtia specificată, atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi cerneala

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: cerneală epuizată

Cerneală este la un nivel scăzut sau cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, atingeţi Reluare pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: fişier deteriorat

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Atingeţi Anulare pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice şi index

183


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare

Note tehnice şi index

184

A

Problema

Cauza/Soluţia

18 165

Acumulatorul introdus în aparatul foto nu poate fi încărcat.

• Confirmaţi toate conexiunile. • Opţiunea Dezactivată a fost selectată pentru Încărcare de la computer în meniul de setare. • La încărcarea aparatului prin conectarea la un computer, încărcarea acumulatorului se opreşte la închiderea aparatului foto. • La încărcarea aparatului prin conectarea la un computer, încărcarea acumulatorului se opreşte la suspendarea activităţii calculatorului (veghe), iar aparatul se poate opri. • În funcţie de specificaţiile, setările şi starea calculatorului este posibil ca acumulatorul introdus în aparatul foto să nu poată fi încărcat prin conectare la calculator.

Aparatul foto nu poate fi deschis.

• Acumulatorul este gol. • Aparatul foto nu poate fi deschis în timp ce este conectat la o priză de curent folosind adaptorul de încărcare.

26 18

26 162

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este gol. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Este posibil ca aparatul foto şi acumulatorul să nu funcţioneze corect la temperaturi joase. • Aparatul se va închide dacă adaptorul de încărcare este conectat în timp ce aparatul este pornit. • Aparatul se va închide dacă cablul USB prin care este conectat la un computer sau la o imprimantă este scos. Reconecta?i cablul USB. • Aparatul s-a înfierbântat la interior. Lăsaţi aparatul foto închis până când se răceşte şi apoi porniţi-l din nou.

142

142

174 18

138, 140, 144 –


Localizarea defecţiunilor Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Modul stare de veghe pentru economisirea energiei: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul declanşator, pe butonul A, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). • Când becul bliţului clipeşte, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate utilizând cablul audio/video HDMI.

21 21, 162

• Dacă nu s-a setat ceasul intern al aparatului foto, indicatorul „dată nesetată” clipeşte la înregistrarea fotografiilor şi a filmelor. Imaginile şi filmele salvate înainte de setarea ceasului intern sunt datate cu „00/00/0000 00:00” sau cu „01/01/ 2011 00:00”, respectiv. Setaţi ora şi data corecte folosind pentru Dată şi oră opţiunea Fus orar şi dată din meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

22, 152

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

155 175

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

Redare este setat la Afişare aut. informaţii pentru Setări monitor în meniul de setare.

155

Imprimare dată indisponibilă.

Setaţi ora şi data corecte folosind pentru Dată şi oră opţiunea Fus orar şi dată din meniul setare.

22, 152

Data nu este imprimată pe imagini nici atunci când este activată opţiunea Imprimare dată.

• Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Imprimare dată. • Modul de fotografiere curent nu acceptă Imprimare dată.

Problema

Monitorul nu afişează nimic.

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

Bateria ceasului intern este consumată, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

138 134

152

80 157

Note tehnice şi index

La deschiderea aparatului foto este afişat ecranul de setare a datei şi a orei.

35

153

Resetare a setărilor aparatului foto.

185


Localizarea defecţiunilor Problema

A

Cauza/Soluţia

Monitorul se închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

21

Aparatul foto se înfierbântă.

Aparatul foto se poate înfierbânta în timpul înregistrării filmelor pentru o perioadă lungă de timp sau în timp ce aparatul este utilizat într-o zonă cu temperaturi ridicate; aceasta nu este o defecţiune.

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja salvate nu vor fi afectate.

Note tehnice şi index

Fotografiere Problema Nu pot trece în modul fotografiere.

Nicio imagine nu este capturată când este apăsat declanşatorul.

Aparatul foto nu poate focaliza.

186

Cauza/Soluţia

A

Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB.

134, 138, 144

• Când aparatul foto este în modul de redare sau pe ecran sunt afişate elemente pentru a fi setate sau meniul de configurare, apăsaţi pe butonul de declanşare. • Acumulatorul este gol. • Când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

32

• Subiectul se află prea aproape. Încercaţi să fotografiaţi folosind modul macro sau modul scenă Selector aut. scene sau Primplan. • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi Asistenţă AF în meniul de setare la Automată. • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

39, 62, 68

26 35

31 160 21


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia Utilizaţi bliţul. Creşterea valorii sensibilităţii ISO. Activaţi reducerea vibraţiei sau detecţia mişcării. Utilizaţi BSS (selector cea mai bună fotografiere). Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

A

Imaginile sunt neclare.

• • • • •

Pe monitor sunt vizibile dungi de lumină sau decolorări parţiale.

Pătarea se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Continuu având selectată opţiunea Fotografiere în rafală 16.

175

În imaginile capturate folosind bliţul apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Setaţi setarea modului bliţ la c (oprit).

35

Bliţul nu se declanşează.

• Modul bliţ este setat la c (oprit). • S-a selectat modul scenă cu care bliţul nu funcţionează. • S-a selectat Activat pentru Ochi deschişi în modul portret inteligent. • Este activată o altă funcţie care restricţionează bliţul.

34 60 79 80 160

50 62, 64, 65, 71 76 56

Mod imagine indisponibilă.

Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Mod imagine.

80

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

S-a selectat Dezactivat pentru Setări sunet>Sunet declanşator în meniul de setare. Nu se aude niciun sunet la unele setări şi moduri de fotografiere, chiar dacă se selectează Activat.

161

Note tehnice şi index

• Zoom digital este setat la Dezactivat în meniul de setare. • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. - Dacă Urmărire subiect este selectată pentru fotografierea prin atingere. Zoomul digital nu poate fi folosit. - Dacă este selectat unul din modurile scenă Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte sau Portret animal de casă. - Dacă fotografiaţi în modul portret inteligent - Când se setează Continuu la Fotografiere în rafală 16.

34 55 158, 159 56 37

187


Localizarea defecţiunilor Problema

A

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

64-71, 160

Imaginile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

175

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu este adaptat sursei de lumină folosite.

57

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici.

Imaginile sunt prea întunecate (subexpuse).

Note tehnice şi index

188

Cauza/Soluţia S-a selectat Dezactivată pentru opţiunea Asistenţă AF în meniul de setare. Este posibil ca dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu lumineze, în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă curent, chiar dacă s-a selectat Automată.

• • • • • •

Modul bliţ este setat la c (dezactivat) Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Creşteţi sensibilitatea ISO. Subiectul este iluminat din spate. Selectaţi modul scenă Iluminare fundal sau setaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere).

34 55 34 28 34 40 55 34, 70

Imaginile sunt prea strălucitoare (supraexpuse).

Reglaţi compensarea expunerii.

40

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la b (automat cu reducere ochi roşii).

La fotografierea cu b (automat cu reducere ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Portret de noapte, poate fi aplicată funcţia Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto pentru zonele care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă în afară de Portret de noapte şi schimbaţi setarea bliţului la orice altă valoare cu excepţia b (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

34, 65

Tonurile feţei nu sunt estompate.

• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate. • Selectaţi e (estompare piele) pentru Retuşare cosmetică în meniul retuşare pentru imaginile care conţin patru sau mai multe feţe.

77 124


Localizarea defecţiunilor Problema

Salvarea fotografiilor durează.

A

Cauza/Soluţia Salvarea fotografiilor poate dura şi mai mult în următoarele situaţii. • Când este activată funcţia de reducere a zgomotului • Când modul bliţ este setat la b (automat cu reducere ochi roşii) • Când în timpul fotografierii se aplică funcţia de estompare a pielii

35 36 64, 65, 79

Redare Problema

A

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

• Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • COOLPIX S6150 nu poate reda filme înregistrate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital.

Imaginea nu poate fi mărită.

• Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor, a imaginilor mici sau a imaginilor care au fost decupate la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mică. • COOLPIX S6150 nu poate mări imaginile capturate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate imaginilor capturate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor folosind alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

133 112

133 45

Imaginile nu pot fi editate.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu se pot utiliza cu imaginile capturate cu folosind pentru Mod imagine opţiunea l 4608×2592. • Selectaţi imaginile care acceptă funcţiile de editare. • Aparatul foto nu poate edita imaginile capturate cu alte aparate foto.

133

Note tehnice şi index

113 113

189


Localizarea defecţiunilor Problema

Imaginile nu sunt afişate pe televizor.

Note tehnice şi index

190

A

Cauza/Soluţia • Mod video sau HDMI nu sunt definite corect în meniul de setare Setări TV. • Sunt conectate atât cablul HDMI cât şi cablul audio/video, sau atât cablul HDMI şi un cablu USB. • Cardul de memorie nu conţine imagini. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă. • Afişajul televizorului este oprit, iar imaginile vor fi afişate pe monitorul aparatului foto.

164 134, 138 24

136

Pictograma albumului reiniţializat la valorile implicite sau imaginile adăugate în album nu sunt afişate în modul fotografii favorite.

Este posibil ca datele de pe cardul de memorie să nu fie redate corect, dacă sunt suprascrise de un computer.

95

Imaginile salvate nu sunt afişate în modul sortare automată.

• Imaginea dorită a fost sortată într-o altă categorie, nu în categoria afişată în prezent. • Imaginile salvate cu alt aparat foto decât COOLPIX S6150 şi imaginile copiate utilizând opţiunea Copiere nu pot fi afişate în modul de sortare automată. • Este posibil ca imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise de un computer. • Maximum 999 de imagini şi filme în total pot fi adăugate la fiecare categorie. Dacă în categoria dorită sunt deja, în total, 999 de imagini sau filme, nu mai pot fi adăugate imagini sau filme noi. • • • • • •

21 26 138 – 137 141

Nikon Transfer 2 nu porneşte când aparatul foto este conectat.

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi cerinţele de sistem. Computer nu este configurat să pornească automat Nikon Transfer 2. Pentru informaţii suplimentare referitoare la Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile ajutătoare din ViewNX 2.

171

96


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Nu se afişează ecranul de pornire PictBridge, atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă.

La unele imprimante compatibile PictBridge, ecranul de pornire PictBridge nu poate fi afişat şi imprimarea imaginilor poate fi imposibilă dacă opţiunea Automată este selectată pentru Încărcare de la computer din meniul de setare. Selectaţi pentru Încărcare de la computer opţiunea Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

Imaginile care vor fi imprimate nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine imagini. Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima imaginile din memoria internă.

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Formatul hârtiei nu se poate selecta din aparatul foto în situaţiile următoare, chiar dacă se imprimă de pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge: • Imprimanta nu acceptă formatul de hârtie specificat de aparatul foto. • Imprimanta selectează automat formatul hârtiei.

A

165

24 24

145, 146 –

Note tehnice şi index

191


Specificaţii Nikon Aparat foto digital COOLPIX S6150 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

16,0 milioane

Senzor imagine

1/2,3 in. de tip CCD; număr total de pixeli: aprox. 16,44 milioane

Obiectiv Distanţă focală

7× zoom optic, obiective NIKKOR

f/-număr Construcţie

f/3.7-5.6 9 elemente în 7 grupuri (1 element de obiectiv ED)

Zoom digital

Până la 4× (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de aprox. 784 mm în format 35mm [135])

Reducere vibraţii

Deplasare obiectiv

Focalizarea automată (AF)

AF detectare contrast

Zonă focalizare (de la obiectiv)

Selecţie zonă focalizare

Monitor

• Cca. 50 cm -∞ (L); cca. 1,1 m - ∞ (T) • Modul macro: de la cca. 3 cm (poziţie de zoom cu unghi larg de la pictograma G dacă pictograma F este aprinsă şi are culoarea verde) până la ∞ Prioritate faţă, automat (selecţie automată 9 zone), centru, manual (zona de focalizare poate fi selectată prin utilizarea panoului cu atingere), urmărire subiect

Note tehnice şi index

Acoperire cadru (mod fotografiere)

7,5 cm(3 in.), cca. 460.000 puncte, TFT LCD (panou tactil) cu strat anti-reflexie şi 5 niveluri de ajustare a luminozităţii Cca. 97% pe orizontală şi 97% pe verticală (comparativ cu fotografia efectivă)

Acoperire cadru (mod redare)

Cca. 100% pe orizontală şi 100% pe verticală (comparativ cu fotografia efectivă)

Stocare Suport

• Memorie internă (cca. 20 MB) • Card de memorie SD/SDHC/SDXC

Sistem fişier

DCF, Exif 2,3 şi compatibile cu DPOF

Formate fişier

Imagini statice: JPEG Fişiere sunet (notă vocală): WAV Filme: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)

Dimensiune imagine (pixeli)

192

5.0-35.0mm (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de 28-196 mm în format 35mm [135])

• • • • • • • •

16M (calitate imagine ridicată) [4608 × 3456P] 16M [4608 × 3456] 8M [3264 × 2448] 5M [2592 × 1944] 3M [2048 × 1536] PC [1024 × 768] VGA [640 × 480] 16:9 [4608 × 2592]


Specificaţii Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

• ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 • Automată (modificare automată de la ISO 80 la 1600) • Interval fix automat (ISO 80 la 400, 80 la 800)

Expunere Măsurare

Matrice cu 256 de segmente, central-evaluativ (zoom digital mai mic decât 2×), punctuală (zoom digital mai mare sau egal cu 2×)

Control expunere

Expunere programată automat cu detecţie mişcare şi cu compensarea expunerii (–2.0 - +2.0 EV în paşi de 1/3 EV)

declanşator Viteză Diafragmă Rază Autodeclanşator

Declanşator mecanic cu acţionare electronică 1/2000-1 s 4 s (când modul scenă este setat la Foc de artificii)

Selecţie filtru ND (–3 AV) controlată electronic 2 paşi (f/3.7 şi f/10.4 [W]) Poate fi selectată o durată între 10 şi 2 secunde

Bliţ Interval (cca.) (Sensibilitate ISO: Automată) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date

[L]: 0,5 - 4,5 m [T]: 1,1 - 2,4 m Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Ieşire HDMI

Poate fi selectată una dintre opţiunile Automat, 480p, 720p şi 1080i

Terminal I/O

Ieşire audio video/ I/O digital (USB), Conector HDMI mini (tip C) (Ieşire HDMI)

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă, Ucraineană

Surse de alimentare

Un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL12 (inclus în pachet) Adaptor CA EH-62F (comercializat separat)

Timp de încărcare

Cca. 3 ore şi 20 minute (dacă folosiţi un adaptor de încărcare EH-69P şi acumulatorul este complet gol) Imagini statice*: cca. 180 instantanee Filme: cca. 1 h 10 min (HD 720p (1280×720)) Lungimea maximă a unui singur film este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă.

Durată de funcţionare a acumulatorului (EN-EL12) Montură trepied

1/4 (ISO 1222)

Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 97,9 × 58,0 × 26,6 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 172 g (cu bateria şi cardul de memorie SD)

Note tehnice şi index

Ieşire video

193


Specificaţii Mediu de operare Temperatură

0 - 40°C

Umiditate

Mai mic decât 85% (fără condens)

• Dacă nu este menţionat în alt fel, toate cifrele sunt valabile pentru un aparat foto cu acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL12, complet încărcat, operat la o temperatură ambientală de 25 °C. * Pe baza standardelor stabilite de Asociaţia Aparatelor şi Produselor Foto (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, mod imagine selectat P 4608×3456. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Note tehnice şi index

194


Specificaţii

Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL12 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 1050 mAh

Temperatură de operare

0 - 40°C

Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 32 × 43,8 × 7,9 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Cca. 22,5 g (fără capacul terminalelor)

Adaptor CA de încărcare EH-69P Putere consumată nominală

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,068-0,042 A

Capacitate nominală

6,8-10,1 VA

Putere nominală

CC 5,0 V, 550 mA

Temperatură de operare

0 - 40°C

Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 55 × 22 × 54 mm (exclusiv adaptorul de priză)

Greutate

Cca. 55 g (exclusiv adaptorul de priză)

Note tehnice şi index

B

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

195


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea imaginilor din ordinile de imprimare salvate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.3: acest aparat foto acceptă Exchangeable Image File Format (Exif) (Formatul de fişier imagine interschimbabil) versiunea 2.3 pentru aparate foto digitale statice, un standard care permite ca informaţiile salvate odată cu fotografia să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor, atunci când fotografiile sunt imprimate folosind imprimante compatibile Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând imaginilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

196


Simboluri Simboluri

B

R 75 f (Larg) 4 g (Tele) 4 A Auto mode (Modul automat) 26 be Buton înregistrare film 6 A Buton mod fotografiere 5, 6 c Buton redare 5, 6, 32 z Meniul Setare 149 h Mod fotografii favorite 88 C Mod Listare după dată 98 c Mod redare 32 F Modul portret inteligent 76 C Modul scenă 59 F Modul Sortare automată 95 H Pictogramă Ieşire 14 J Pictogramă Revenire 14 h Redare miniaturi 4, 83 i Zoom redare 4, 85

Balans de alb 57 Bec bliţ 5, 35 Bliţ 4, 34, 35 Bliţ automat 34 Bliţ de umplere 34 BSS 56 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 4, 30

A

Cablu audio/video 134, 176 Cablu HDMI 134 Cablu USB 138, 144 Cameră acumulator 5 Capac compartiment acumulator/fantă card de memorie 5, 16, 24 Capac conector 4 Capac obiectiv 4 Card de memorie 24, 177 Catalogarea 101 Compensare expunere 40 Computer 137 Comutator alimentare 4, 26 Conector USB/Conector ieşire audio/ video 4, 134, 138, 144 Continuu 56 Control perspectivă 121 Control zoom 4, 29 Copiere imagini 171 Copiere n 70 Cronometru zâmbet 79 Curea 7

Note tehnice şi index

Accesorii opţionale 176 Acul 9 Acumulator 16, 18, 153 Acumulator reîncărcabil 176 Acumulator reîncărcabil Li-ion 16, 18 Adaptor CA 176 Adaptor CA de încărcare 18 AF permanent 131 AF unic 131 AF/AE la atingere 52 Ajutor 59 Album 90 Alimentare 22, 26 Apăsare la jumătate 7 Asfinţit h 66 Asistenţă AF 160 Asistenţă panoramă p 70, 74 Atingeţi 8 Auto mode (Modul automat) 26 Autodeclanşator 37

C

D Data şi ora 152 Declanşare la atingere 47 Declanşare multiplă 16 56 Decupare 127 Desenare A 70, 72 Detectarea feţei 28, 42 Detecţie mişcare 159

197


Simboluri Diafragmă 30 Difuzor 5 Dimensiune imagine 45 Dispozitiv de control HDMI 164 D-Lighting 119 DPOF 196 DSCN 178

E Ecran de întâmpinare 151 Efecte filtru 122 EH-69P 18 EN-EL12 16, 18 Estompare piele 79 Examinare imagine 156 Extensie 178 Extindere 120

F

Note tehnice şi index

Fantă card de memorie 5, 24 Fără bliţ 34 Fluorescent 57 Foc de artificii m 69 Focalizare 7, 30 Focalizarea automată 39 Format hârtie 145, 146 Formatare 25, 163 Formatarea cardului de memorie 25, 163 Formatarea memoriei interne 163 Formatul datei 23, 152 Fotografiere 26, 28, 30, 155 Fotografiere prin atingere 44 FSCN 178 Fus orar 22, 152, 154 Fusul orar şi ora 22, 152

G Glisare 8 Glisarea şi fixarea 8

H HD 720p 130 HDMI 164

198

I Identificator 178 Iluminare fundal o 70 Imagine mică 126 Imprimantă 143 Imprimare 145, 146 Imprimare dată 109, 157 Imprimare directă 143 Imprimare DPOF 148 Imprimarea datei şi a orei 157 Incandescent 57 Indicator încărcare acumulator 26 Indicator luminos aparat pornit 4, 26 Indicator luminos autodeclanşator 4, 38 Indicator luminos de încărcare 5, 19 Indicator luminos încărcare 142 Indicator memorie internă 27 Interval fix automat 55

Î Încărcare de la computer 165 Încărcător 18 Încărcător acumulator 20, 176 Înregistrare filme 128 Înregistrarea filmelor 128 Înserare/zori i 67

J Jack intrare audio/video 134 JPG 178

L La jumătate 7 Limba/Language 164 Lumină zi 57 Luminozitate 156 Lungime film 131

M Mâncare u 68 Memorie internă 24 Meniu setare 149 Meniuri 151 Microfon încorporat (stereo) 4, 111


Simboluri Mod film AF 131 Mod fotografiere 41 Mod fotografii favorite 92 Mod imagine 45 Mod Listare după dată 98 Mod portret inteligent 76 Mod redare 87 Mod scenă 59, 64 Modul macro 39 Modul Sortare automată 95 Modul video 135, 164 Monitor 5, 10, 175 MOV 178 MSCN 178 Muzeu l 69

N Nikon Transfer 2 137, 138 Nivel compresie 45 Noros 57 Notă vocală 111 Număr de expuneri rămase 26, 46 Nume dosar 178 Nume fişiere 178 Obiectiv 4, 192 Ochi deschişi 79 Oprire automată 162 Opţiuni film 130 Ora de vară 22, 153 Ordine imprimare 106 Orificiu montare trepied 5

P Panorama Maker 5 137, 141 Peisaj c 64 Peisaj de noapte j 67 Petrecere/interior f 66 Pictare 115 PictBridge 143, 196 Plajă Z 66 Portret animal de casă 71

R Redare 32, 82, 83, 85, 112, 133, 155 Redare cadru întreg 82 Redare film 133 Redare miniaturi 83 Reducere ochi roşii 34, 36 Reducere vibraţii 158 Reducerea zgomotului produs de vânt 132 Resetare totală 168 Retuşare cosmetică 124 Retuşare rapidă 118 Rotire imagine 110 RSCN 178

S Selector automat scene d 62 Selector cea mai bună fotografiere 56 Sensibilitate ISO 55 Setări monitor 155 Setări sunet 161 Setări TV 164 Sincronizare lentă 34 Single (Unic) 56 Sport d 65 SSCN 178 Sunet buton 161 Sunet declanşare 161

Note tehnice şi index

O

Portret animal de casă O 71 Portret b 64 Portret de noapte e 65 Presetare manuală 58 Prezentare diapozitive 102 Prim-plan k 68

Ş Ştergere 33, 112

T TV 134

U Urmărire subiect 50

199


Simboluri

V Versiune firmware 172 VGA 130, 131 ViewNX 2 137, 141 Viteză declanşare 30 Volum 112, 133

W WAV 178

Z Zăpadă z 66 Zăvor acumulator 5, 16 Zonă AF 30 Zoom 29 Zoom digital 29, 160

Note tehnice şi index

200


201


202


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

AMA14217 Imprimat în Europa CT1H02(Y5)

6MNA11Y5-02

Manual utilizatorului Nikon COOLPIX S6150  

Manualul utilizatorului APARAT FOTO DIGITAL Licenţa pentru portofoliul de patente AVC Informaţii privind mărcile comerciale Introducere Noţi...

Manual utilizatorului Nikon COOLPIX S6150  

Manualul utilizatorului APARAT FOTO DIGITAL Licenţa pentru portofoliul de patente AVC Informaţii privind mărcile comerciale Introducere Noţi...

Advertisement