Page 1


N ?ote privind utilizarea obiectivelor Nikon AF cu unghi larg ºi foarte larg În urmãtoarele situaþii focalizarea automatã poate sã nu funcþioneze aºa cum ar trebui atunci când sunt utilizate obiective AF NIKKOR cu unghi larg ºi foarte larg. E O persoanã care se aflã în faþa unui fundal îndepãrtat

1. Când subiectul principal din marcajul RO

de focalizare este relativ mic Când o persoanã aºezatã în faþa unui fundal îndepãrtat este poziþionatã în interiorul marcajului de focalizare, aºa cum este ilustrat în Fig. E, fundalul poate fi focalizat, iar subiectul defocalizat.

2. Când subiectul principal este un subiect sau o scenã cu model repetitiv Când subiectul are un model fin sau un contrast slab, cum ar fi un câmp plin cu flori, cum se poate observa în Fig. F, poate fi dificil sã se realizeze focalizarea utilizând focalizarea automatã. F Un câmp plin de flori

Remedii pentru aceste tipuri de situaþii (1) Focalizaþi pe un subiect diferit aflat la aceeaºi distanþã de aparatul foto, apãsaþi butonul de blocare a focalizãrii, recompuneþi ºi fotografiaþi. (2) Setaþi modul de focalizare pe manual ºi focalizaþi manual pe subiect. Consultaþi ºi secþiunea „Obþinerea de rezultate bune cu focalizarea automatã” din. manualul de utilizare al aparatului foto.

9

Manual RO AF-S DX NIKKOR 18-55mm f3.5-5.6G VR  
Manual RO AF-S DX NIKKOR 18-55mm f3.5-5.6G VR  

utilizarea obiectivelor Nikon AF cu unghi larg si foarte larg.

Advertisement