Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Tehnologia D-Lighting este oferită de P Apical Limited. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere Primii paşi A

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Fotografierea adecvată scenei

a

Fotografierea automată a portretelor (Chipuri zâmbitoare)

c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrările vocale

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul

ii

la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul. Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul prin introducerea în Încărcător MH-64 (furnizat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Pentru transport, reintroduceţi acumulatorul în carcasa acestuia. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet.

• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

• •

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROMurilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu piele a sau intrarea în ochi sau piele.


Note Simbol pentru colectarea separată în ţările europene Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră ..................................................................ii AVERTISMENTE!........................................................................................ii

Note ..................................................................................................................v Introducere.......................................................................................................1 Despre acest manual........................................................................................1 Informaţii şi precauţii .......................................................................................2 Componentele aparatului foto.........................................................................4 Corpul aparatului foto...................................................................................4 Monitorul ......................................................................................................6 Operaţiuni elementare......................................................................................8 Butonul c (Playback) (Redare) ..................................................................8 Butonul r (Favorite)....................................................................................8 Selectorul multiplu........................................................................................9 Butonul d ...............................................................................................10 Afişaje ajutor .............................................................................................. 11 Butonul de declanşare ............................................................................... 11 Prinderea curelei aparatului foto ................................................................11

Primii paşi ......................................................................................................12 Încărcarea acumulatorului ............................................................................. 12 Introducerea acumulatorului ......................................................................... 14 Scoaterea acumulatorului .......................................................................... 15 Porniţi şi opriţi aparatul foto ....................................................................... 15 Setarea limbii, datei şi orei afişajului............................................................ 16 Introducerea cardurilor de Memorie .............................................................18 Scoaterea cardurilor de memorie............................................................... 19

vi


Cuprins A Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat .............20 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto) .......................... 20 Indicatoare afişate în modul A (Auto) ....................................................... 21 Pasul 2 Încadrarea unei fotografii ................................................................. 22 Folosirea zoomului..................................................................................... 22 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea.............................................................. 24 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor ............................................. 26 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare)....................................................... 26 Ştergerea fotografiilor ................................................................................ 26 Utilizarea bliţului ............................................................................................. 28 Setarea modului bliţ ................................................................................... 28 Fotografierea cu autodeclanşator................................................................. 30 Modul macro ................................................................................................... 31 Compensarea expunerii .................................................................................32

vii


Cuprins Fotografierea adecvată scenei .....................................................................33 C Utilizarea modului scenă...........................................................................33 Setarea modului scenă ..............................................................................33 Caracteristici .............................................................................................. 34 Fotografierea pentru panoramă ................................................................. 40 x Fotografierea automată recomandată pentru scenă (Modul selector automat scenă) ...............................................................................................42 Cum se fotografiază în modul selector automat scenă..............................42 u Utilizarea modului alimente ....................................................................... 44

a Fotografierea automată a portretelor (Chipuri zâmbitoare)..................46 Utilizarea modului zâmbet ............................................................................. 46 Meniul Smile (Zâmbet)....................................................................................48 Adăugarea la listă ......................................................................................48

viii


Cuprins c Mai multe despre redare..........................................................................49 Vizualizarea mai multor fotografii: Redarea miniaturilor ............................49 Să privim mai atent: Zoom redare................................................................. 50 Editarea fotografiilor ......................................................................................51 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ........................................ 52 Crearea unei copii prin decupare: Decuparea ........................................... 53 g Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică........................................ 54 Note vocale: înregistrare şi redare................................................................55 Înregistrarea notelor vocale ....................................................................... 55 Redarea notelor vocale..............................................................................56 Ştergerea notelor vocale............................................................................ 56 Vizualizarea fotografiilor după dată .............................................................. 57 Selectarea unei date în modul listare după dată........................................57 Utilizând modul listare după dată............................................................... 58 Meniuri listare după dată............................................................................ 59 Căutarea imaginilor (Modul sortare automată) ............................................60 Afişarea fotografiilor în modul sortare automată ........................................ 60 Mod sortare automată................................................................................ 61 Meniul sortare automată ............................................................................ 62 Sortarea imaginilor în directorul Favorite specificat................................... 63 Pregătirea directoarelor favorite................................................................. 64 Clasificarea imaginilor pentru directorul Favorite.......................................65 Vizualizarea imaginilor din directorul Favorite (Modul redare favorite) ...... 66 Ştergerea fotografiilor favorite.................................................................... 66 Utilizarea modului de redare a fotografiilor favorite ................................... 67 Mod redare fotografii favorite ..................................................................... 67

ix


Cuprins D Filme ..........................................................................................................69 Înregistrarea filmelor ......................................................................................69 Meniul film .......................................................................................................70 Selectarea opţiunilor film............................................................................ 70 VR electronic.............................................................................................. 71 Mod focalizare automată............................................................................ 71 Filme fotografiere secvenţială .................................................................... 72 Redarea filmului.............................................................................................. 74 Ştergerea fişierelor de film ......................................................................... 74

E Înregistrările vocale ...................................................................................75 Realizarea înregistrărilor vocale ...................................................................75 Redarea înregistrărilor vocale ....................................................................... 77 Ştergerea fişierelor de sunet......................................................................78 Copierea înregistrărilor vocale......................................................................79

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante.................................80 Conectarea la TV............................................................................................. 80 Conectarea la computer.................................................................................81 Înainte de a conecta aparatul foto.............................................................. 81 Transferarea fotografiilor de la aparatul foto la un calculator..................... 82 Conectarea la imprimantă..............................................................................85 Conectarea aparatului foto şi imprimantei ................................................. 86 Imprimarea fotografiilor una câte una ........................................................87 Imprimarea mai multor fotografii ................................................................88 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare ............................91

x


Cuprins d Meniurile fotografiere, redare şi setare ...............................................93 Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere ........................................ 93 Afişarea meniului fotografiere .................................................................... 94 A Mod imagine.......................................................................................... 95 B Balans de alb ........................................................................................ 97 C Continuu ...............................................................................................99 E Sensibilitate ISO..................................................................................101 F Opţiuni culoare ....................................................................................102 G Mod zonă focalizare automată ............................................................ 103 Q Distortion Control (Control distorsiune) .............................................. 106 Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan ......................... 107 Opţiunile de redare: Meniul de redare ........................................................108 Afişarea meniului de redare ..................................................................... 108 b Diapozitive ..........................................................................................110 c Ştergere ............................................................................................... 111 d Protecţie ............................................................................................ 111 f Rotire fotografie................................................................................... 112 h Copie ..................................................................................................113 Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare ................ 114 Afişarea meniului setare .......................................................................... 115 a Meniuri ............................................................................................... 115 c Ecran de întâmpinare.......................................................................... 116 d Data.....................................................................................................117 e Setări monitor ..................................................................................... 120 f Imprimarea datei ................................................................................. 121 g Reducere vibraţie ................................................................................ 123 h Asistenţă AF .......................................................................................124 u Zoom digital .......................................................................................124 i Setări sunet......................................................................................... 125 k Oprire automată ................................................................................. 125 l Formatare memorie/m Formatare card .............................................. 126 n Limba................................................................................................... 127 o Mod video ........................................................................................... 127 d Avertizare clipire ................................................................................. 127 p Reiniţializare totală.............................................................................. 129 r Versiune firmware .............................................................................. 131

xi


Cuprins Note tehnice .................................................................................................132 Accesorii opţionale.......................................................................................132 Carduri de memorie aprobate .................................................................. 132 Nume fişier imagine/sunet şi folder ............................................................ 133 Întreţinerea aparatului foto .......................................................................... 134 Curăţarea ................................................................................................. 136 Stocare.....................................................................................................137 Mesaje de eroare........................................................................................... 138 Localizarea defecţiunilor.............................................................................. 142 Specificaţii.....................................................................................................148 Standarde acceptate................................................................................ 151 Index ..............................................................................................................152

xii


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S560. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă marchează note, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie.” • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită.” • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin paranteze litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acestuia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru sprijin continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele sit-uri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi adresa URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi rivind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale

2

• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 116). Toate fotografiile înregistrate în Add to list (Adăugare la listă) (A 48) vor fi îndepărtate permanent utilizând Remove from list (Înlăturare din listă). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 1

Introducere

5

2 3

4

Capac obiectiv închis

6

4

7

8

9

10

11

1

Buton declanşare ...................... 24

2

Indicator luminos aparat pornit ................................. 20, 125

3

Comutator alimentare ............... 20

10 Capac obiectiv......................... 134

4

Indicator luminos autodeclanşator ........................ 30 Dispozitiv iluminare asistenţă AF ...................... 25, 124

5

Capac conector cu pini............................ 80, 82, 86

6

Conector cablu.............. 80, 82, 86

7

Buclă pentru curea aparat foto ............................................11

8

Bliţ încorporat ............................28

9

Obiectiv ........................... 136, 148

11 Microfon încorporat .......55, 69, 75


Componentele aparatului foto

2 3

4

5

Introducere

1

12 11 10

6

7

8 9

1

Monitor ........................................ 6

2

Selector multiplu ......................... 9

3

Buton r (favorit)......................... 8

4

Butoane zoom........................... 22 f : larg .................................. 22 g : tele .................................. 22 h : redare miniaturi ............... 49 i : zoom redare.................... 50 j : ajutor ............................... 11

5

Lampă indicatoare .................... 75 Lampa bliţ ................................. 29

6

Montură trepied

7

Difuzor........................... 56, 74, 77

13 14 15 16

8

Cameră acumulator/ capac fantă card de memorie ..............................14, 18

9

Butonul d ... 10, 33, 48, 70, 94, 108

Buton l 10 (ştergere)........... 26, 27, 56, 74, 78 11 Buton k (confirmare selecţie) ....9 12

Buton c (fotografiere/ redare)................................... 8, 26

13

Capac conector de alimentare ...............................132

14 Fantă card de memorie .............18 15 Cameră acumulator...................14 16 Zăvor acumulator ................14, 15

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Informaţiile referitoare la indicatoarele de pe monitor din timpul fotografierii şi redării vor fi afişate doar pentru câteva secunde (A 120).

Fotografierea 4 5

24 23

10

1

6

2 3 7

22

9

21

8 10 11

20 19

+1.0 1600 1/125 F3.5 18

Mod fotografiere* .... 20, 33, 42, 44, 46, 69 Mod macro ................................ 31 Indicator zoom .................... 22, 31 Blocarea expunerii .................... 41 Indicator focalizare.................... 24 Mod bliţ ..................................... 28 Indicator încărcare acumulator ...... 20 reducere vibraţii (imagini statice) ... 21, 123 8 Pictograma Pictograma VR electronic (filme).... 71 9 Control distorsiune .................. 106 10 Indicator „Dată nesetată” ........ 138 Indicator fus orar ..................... 117 11 Imprimare dată........................ 121 12 Mod imagine ............................. 95 Opţiuni film ................................ 70 1 2 3 4 5 6 7

6

*

15 14

16

17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12

999 13

999 a 9999 59m59s b 9h59m59s

a Număr expuneri rămase (imagini statice)...................... 20 b Lungime film .......................... 69 Indicator memorie internă ......... 21 Diafragmă.................................. 24 Zonă focus ........................ 24, 103 Zonă focus (Prioritate detecţie faţă) ..................... 24, 103 Viteză de declanşare................. 24 Sensibilitate ISO................ 29, 101 Valoare compensare expunere ... 32 Opţiuni culoare ........................ 102 Mod balans alb.......................... 97 Mod declanşare continuă .......... 99 Indicator autodeclanşator.......... 30

Diferă în funcţie modul de fotografiere curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod.


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 4 1 17 13

15

16

2

3

5

15/11/2008 12:00 9999.JPG

14 6

12

999 999 8

11

9 10

7

999 999 a 9999 9999

59m59s b 9h59m59s

1

Data înregistrării ....................... 16

9

2

Ora înregistrării ......................... 16

10 Indicator redare film .................. 74

3

Indicator volum ............. 55, 74, 77

11 Ghid listare după dată ............... 57

4

Afişare dosar redare cu sortare automată*1 .................................. 60 Afişarea directorului Favorite*1 ...... 66

12 Pictogramă ordine imprimare .... 91

5

Indicator încărcare acumulator.... 20

14 Pictogramă D-Lighting............... 52

6

Mod imagine*2 .......................... 95 Opţiuni film*2 ............................. 70

15 Pictogramă protejare............... 111

7

a Numărul actual/total de cadre numărul de cadre ........ 26 b Lungime film .......................... 74

17 Număr şi tip fişier .................... 133

8

Indicator memorie internă ......... 26

Adăugaţi la ghidul favorite......... 65

13 Imagine mică............................. 54

16 Pictogramă note vocale............. 55

*1 Vor fi afişate pictogramele pentru Afişare dosar redare cu sortare automată sau pentru directorul Favorite selectat pentru redare. *2 Pictogramele afişate variază în funcţie de setările din modul fotografiere.

7


Operaţiuni elementare Butonul c (Playback) (Redare) Introducere

În modul fotografiere, apăsaţi c pentru a intra în modul redare; apăsaţi din nou pentru a comuta înapoi în modul fotografiere. De asemenea, apăsarea butonului de declanşare în modul redare (A 26) va activa modul fotografiere. Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 26).

Butonul r (Favorite) Pentru a afişa meniul Favorites (Favorite), apăsaţi din nou r. Folosind meniul Favorite, modul de lucru al aparatului foto poate fi modificat trecânduse la unul din modurile de mai jos. Folosiţi selectorul multiplu (A 9) pentru a alege modul dorit.

Meniu favorite Mod film (A 69) Mod automat (A 20)

Favorite pictures Mod alimente (A 44) Mod selector automat scenă (A 42) Mod zâmbet (A 46)

Mod scenă (A 33) Mod redare fotografii favorite (A 66) Mod listare după dată (A 57)

Mod redare (A 26) Mod sortare automată (A 60)

8

Mod setare (A 114) Mod înregistrare vocală (A 75)


Operaţiuni elementare

Selectorul multiplu Introducere

Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, opţiunile de meniu şi pentru a confirma selecţia.

Pentru fotografiere Afişare meniu m (mod bliţ) (A 28) sau mutare cursor în sus. Afişează n meniul (autodeclanş are) (A 30).

Afişare meniu o (compensare expunere) (A 32).

Flash mode

Confirmaţi selecţia. Afişare meniu p (mod macro) (A 31) sau mutare cursor în jos.

Pentru redare 15/11/2008 15:30 0004.JPG

Afişaţi fotografie anterioară.

Afişaţi fotografia următoare. 4

4

Pentru ecranul meniu Mutare cursor în sus. Deplasaţi cursorul în stânga sau reveniţi la ecranul anterior. Mutare cursor în jos.

C

Favorite pictures

Confirmaţi selecţia (Avansaţi la ecranul următor). Mutaţi cursorul spre dreapta sau avansaţi la ecranul următor (Aplicare selecţie).

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Note despre selectorul multiplu

În acest manual, H, I, J şi K sunt folosite uneori pentru a indica partea de sus, jos, din stânga şi din dreapta a selectorului multiplu care trebuie acţionată.

9


Operaţiuni elementare

Butonul d Introducere

Apăsaţi d pentru a afişa meniul modului selectat. Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 9). Pentru a ieşi din afişarea meniului, apăsaţi din nou d.

Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit.

Afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare.

Opţiunea selectată.

Shooting menu AF area mode Distortion control

Exit

Apăsaţi selectorul multiplu K sau k pentru a trece la următorul set de opţiuni.

10

Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini.

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

AF area mode Face priority Auto Manual Center Exit

Apăsaţi selectorul multiplu K sau k pentru a confirma selecţia.


Operaţiuni elementare

Afişaje ajutor

Continuous Choose single frame, continuous mode, BSS (camera chooses sharpest shot in series), multi-shot 16, or interval timer shooting. Exit Back

Introducere

Apăsaţi g (j) când M este afişat în partea dreapta jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii meniului selectată curent. Pentru a reveni la meniul original, apăsaţi din nou g (j).

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două poziţii. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Prinderea curelei aparatului foto

11


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Aparatul foto foloseşte un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (inclus). Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul de acumulator MH-64 (inclus în pachet) înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut. Este recomandată încărcarea acumulatorului în termen de şase luni de la prima utilizare (A 135). Primii paşi

1

Conectaţi cablul de alimentare. Conectaţi cablul de alimentare la încărcătorul 1 şi introduceţi ştecărul într-o priză 2. Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde pentru a indica faptul că încărcătorul este pornit 3.

CH

3

AR

GE

2

-64 R G ER MH C H A

LI TH

IU M

IO N

BA

TT

ER

Y

1

CHARGE

2

Încărcaţi acumulatorul.

1

2

Introduceţi acumulatorul 1 pentru a-l fixa în încărcătorul de acumulatori 2. CH

AR

GE

-64 R G ER MH C H A

LI TH

Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) începe să clipească când acumulatorul este introdus 3. Încărcarea este finalizată atunci când aceasta nu mai clipeşte 4. Un acumulator complet gol se încarcă în aproximativ 120 minute.

12

3

4

IU M

IO N

BA

TT

ER

Y


Încărcarea acumulatorului Mai jos sunt prezentate stările indicatorului luminos de încărcare şi descrierea acestora. Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) Clipeşte

Pâlpâie

3

Acumulatorul se încarcă. Acumulator complet încărcat. • Scoateţi şi reintroduceţi bateria în încărcător aproape orizontal. • Dacă înainte de încărcare temperatura ambientală nu este în intervalul 5 - 35 °C, aşteptaţi până când temperatura se află în acest interval. • Eroare acumulator. Decuplaţi încărcătorul, scoateţi acumulatorul imediat şi duceţi ambele dispozitive la vânzător sau la reprezentanţa autorizată de service Nikon.

Primii paşi

Pornit

Descriere

Decuplaţi încărcătorul. Scoateţi acumulatorul şi decuplaţi încărcătorul.

B

Notă referitoare la încărcătorul acumulatorului

Citiţi şi respectaţi avertizările pentru încărcătorul acumulatorului la paginile iii şi iv înainte de utilizarea încărcătorului acumulatorului. Încărcătorul acumulatorului furnizat este utilizat doar cu un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11. Nu utilizaţi împreună cu acumulatoare incompatibile. La reîncărcarea bateriei, temperatura ambientală trebuie să fie cuprinsă între 5 şi 35 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau peste 60 °C. Capacitatea de reîncărcare a bateriei are tendinţa de scădere dacă temperatura bateriei este cuprinsă între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C şi 60 °C.

B

Notă referitoare la acumulator

Citiţi şi respectaţi avertizările pentru încărcătorul acumulatorului la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 135) înainte de utilizarea acumulatorului.

C

Notă referitoare la sursa de alimentare CA

Folosind adaptorul CA EH-62E (A 132) puteţi să alimentaţi aparatul foto COOLPIX S560 de la o priză de perete. Nu utilizaţi, în nici un caz, un alt adaptor decât modelul EH-62E. Folosirea unui alt model de adaptor de CA poate să nu reîncarce bateria. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

13


Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul dumneavoastră foto un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (inclus) care a fost încărcat complet utilizând încărcătorul MH-64 (inclus).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (-) aşa cum este descris pe etichetă la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Rotiţi zăvorul portocaliu al acumulatorului, aflat pe laterala bateriei în direcţia indicată de săgeata 1 pentru a introduce bateria 2. Când bateria este introdusă complet, zăvorul bateriei o va fixa pe poziţie. Zăvor acumulator

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea bateriei într-o direcţie incorectă poate duce la deteriorarea aparatului foto. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect.

3

14

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate bateria, rotiţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată 1. Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Porniţi şi opriţi aparatul foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp; monitorul va fi pornit. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto se opreşte, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor stinge. Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

D

Oprire automată (Mod aşteptare)

• Dacă timp de aproximativ cinci secunde nu este efectuată nicio operaţiune, monitorul se va întuneca pentru economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când comenzile aparatului sunt folosite. Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat iar aparatul foto va intra în modul de aşteptare. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de trei minute nu este efectuată nicio operaţiune (A 125). Pentru a deschide monitorul din starea de veghe, apăsaţi pe butonul de pornire sau pe declanşator. • Setările definite pentru timpul de trecere în modul veghe pot fi modificate folosind opţiunea Auto off (Oprire automată) din meniul de setare. (A 125)

15


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi k. Pentru informaţii legate de selectorul multiplu, consultaţi „Selectorul multiplu” (A 9).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k. Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

No Yes

4

Apăsaţi pe J sau K pentru a selecta fusul orar local (numele oraşului) (A 119) şi apoi apăsaţi pe butonul k.

London Casablanca

Se afişează meniul Date (Data). Back

D

Timp economisire lumină zi

Pentru a folosi aparatul de fotografiat într-o zonă în care se foloseşte ora de vară, în pasul 4 apăsaţi pe H din fusul orar local pentru a afişa marcajul W în colţul de sus al monitorului şi pentru a defini ora de vară. Pentru a activa ora de vară, apăsaţi pe I.

Afişare oră de vară

London Casablanca

Back

16


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Modificarea datei şi orei.

6

Date D

01

M

Y

01

2008

00

00 Edit

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe k sau apăsaţi K.

Date

Setările sunt confirmate şi afişajul revine în modul fotografiere.

15

D

15

M

Y

11

2008

Primii paşi

• Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi K pentru a muta cursorul în următoarea ordine. D ->M ->Y ->Ore ->Minute ->D M Y • Apăsaţi J pentru a reveni la afişajul anterior.

10 Edit

D

Modificarea datei şi orei

• Pentru a modifica data şi ora, selectaţi Date (Data) din Date (Data) (A 117) din meniul de setare (A 114) şi urmaţi instrucţiunile din pasul 5 de mai sus. • Pentru a modifica fusul orar şi setările orei de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) din meniul de setare (A 117, 118).

17


Introducerea cardurilor de Memorie

Primii paşi

Fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 44 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibile separat) (A 132). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, fotografiile sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar fotografiile înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau redaţi, ştergeţi sau transferaţi fotografii din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit (indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite) înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea greşită a cardului de memorie poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

18


Introducerea cardurilor de Memorie

Scoaterea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

Dacă mesajul din dreapta paginii este afişat pe monitor, cardul Card is not formatted. de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 126). Format card? Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că No aţi efectuat copii după toate fotografiile pe care doriţi să le Yes păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Folosiţi selectorul multiplu Yes (Da) pentru a alege k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S560, acestea trebuie formatate utilizând acest aparat foto (A 126).

B

Primii paşi

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi împingeţi cardul în 1 pentru a scoate parţial cardul 2. Apoi, cardul poate fi scos cu mâna.

Comutator protejare la scriere

Cardurile de memorie SD sunt echipate cu un comutator de Comutator protejare la scriere protejare la scriere. Fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse, iar cardul de memorie nu poate fi formatat când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”. Deblocaţi cardul prin glisarea comutatorului în poziţia „write (scriere)”.

B

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete abţibilduri sau etichete pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

19


Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto) În această secţiune sunt prezentate câteva noţiuni elementare de fotografiere în A modul (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat începătorilor.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. În acest pas, se va deschide şi obiectivul.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Mergeţi la pasul 4 când este afişat A.

2

Apăsaţi r.

3

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege A şi apăsaţi k.

Shooting

Aparatul foto trece în A modul (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B N Battery exhausted.

Acumulator descărcat; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul. Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

18 10

Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase

20

Numărul fotografiilor care pot fi stocate în funcţie de capacitatea memoriei sau a cardului de memorie şi setările modului imagine (A 96).


Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto)

Indicatoare afişate în modul A (Auto)

Mod fotografiere A afişat în modul (automat) A.

Pictograma reducere vibraţii Reducerea vibraţiilor va fi reglată.

Indicator memorie internă Fotografiile vor fi înregistrate în memoria internă (aproximativ 44 MB). Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi fotografiile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

Mod imagine Se afişează calitatea şi mărimea unei imagini din meniul mod imagine. Setarea implicită este K Normal (3648 × 2736).

Informaţiile referitoare la indicatoarele de pe monitor din timpul fotografierii şi redării vor fi afişate doar pentru câteva secunde (A 120).

D

Funcţiile disponibile în modul A (Auto)

Acestea pot fi utilizate în modul A (auto), modurile macro (A 31) şi compensare expunere (A 32), iar fotografiile pot fi făcute folosind bliţul (A 28) şi autodeclanşatorul (A 30). Apăsând d în modul A (auto), este afişat meniul fotografiere. Acest meniu vă permite să specificaţi modul imagine (A 95), setările balansului de alb (A 97) şi să aplicaţi fotografierea continuă (A 99), sensibilitatea ISO (A 101), opţiunile de culoare (A 102), zona AF (A 103) şi controlul distorsiunii (A 106) pentru a le adapta la condiţiile de fotografiere sau preferinţelor dumneavoastră.

D

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

18 10

Reducerea vibraţiilor

Dacă Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) este selectat On (pornit) (setarea implicită), poate fi folosită pentru a reduce eficient neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, cunoscut drept tremuratul aparatului; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu zoom sau la viteză mică de declanşare. Reducerea vibraţiilor poate fi folosită în toate modurile de fotografiere. Dacă folosiţi un trepied, dezactivaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

21


Pasul 2 Încadrarea unei fotografii

1

Pregătirea aparatului. Ţineţi aparatul foto fix, cu ambele mâini, având grijă ca degetele şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, de bliţ şi de indicatorul luminos al autodeclanşatorului.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Atunci când fotografiaţi folosind orientarea „în picioare”, rotiţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

2

Încadraţi fotografia. Când aparatul foto recunoaşte o faţă (vizualizare frontală), faţa este încadrată cu o margine galbenă dublă (implicit). Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, faţa cea mai apropiată este încadrată cu o margine galbenă dublă, iar restul cu o margine simplă.

18 10

Zona de focalizare nu va apărea când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când feţele nu sunt recunoscute.

Folosirea zoomului Folosiţi butoanele de zoom pentru a activa zoomul optic. Apăsaţi f pentru a vă îndepărta, sporind astfel suprafaţa vizibilă în cadru sau g pentru apropiere, astfel încât subiectul să ocupe o parte mai mare a cadrului. Indicatorul de zoom este afişat când butoanele de zoom sunt apăsate.

Micşorare Mărire

Zoom optic

22

Zoom digital


Pasul 2 Încadrarea unei fotografii

Zoomul digital Dacă pentru funcţia zoom optic aţi selectat opţiunea limită telefotografică, adică la mărire maximă, ţinând apăsat butonul g va fi folosit şi zoomul digital. Subiectul este mărit până la valoarea max. a zoomului optic de 4×. Zona focus nu este afişată când zoomul digital este activ, iar focalizarea se va realiza în centrul ecranului.

C

Este activat zoomul digital.

Funcţia zoom digital şi degradarea calităţii imaginii

În cazul folosirii funcţiei zoom digital, diferită de funcţia zoom optic, imaginile sunt mărite folosind procesarea digitală. În acest caz, calitatea imaginii poate scădea în funcţie de modul imagine utilizat (A 95) sau de nivelul de zoom digital folosit. Marcajul V de pe indicatorul de zoom indică poziţia de zoom la care calitatea imaginii începe să se diminueze. Dacă poziţia de zoom depăşeşte acest marcaj, calitatea imaginii va începe să se diminueze. De asemenea, indicatorul de zoom va avea culoarea galbenă. Dacă dimensiunile imaginii devin foarte mici, poziţia marcajului V se va deplasa către dreapta. Astfel, puteţi verifica în prealabil care este poziţia de zoom la care calitatea imaginii nu este diminuată la fotografiere.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Zoom optic (până la 5×).

Dacă dimensiunea imaginii este mică • Funcţia zoom digital poate fi dezactivată din meniul setare (A 124).

23


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Când feţele persoanelor (vizualizare frontală) sunt recunoscute: Aparatul foto va focaliza pe faţa înconjurată de o margine dublă.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Odată ce focalizarea şi expunerea sunt stabilite, marginea dublă va străluci în culoarea verde.

Viteza de Diafragmă declanşare Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când feţele nu sunt recunoscute: Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde.

1/125 F3.5 1/

• Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului (fără a afişa o zonă de focalizare activă). Când subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte în culoarea verde. • Viteza declanşatorului şi diafragma selectată sunt afişate prin apăsarea la jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, iar marginea dublă clipeşte în modul Face priority (Prioritate faţă) sau zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie, aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate din nou. • Consultaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A 103) sau „Prioritate faţă” (A 105) (Prioritate faţă) pentru mai multe informaţii despre Prioritate faţă.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Fotografia va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

24

1/125 F3.5


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

C

În timpul înregistrării

În timp ce indicatorul numărului de expuneri rămase luminează intermitent pe monitor, fotografiile sunt înregistrate. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Scoaterea cardului de memorie sau a bateriei în timpul înregistrării fotografiilor poate duce la pierderea sau deteriorarea datelor, a camerei sau a cardului.

C

Focalizarea automată

C

Blink Warning (Avertizare clipire)

Dacă la scurt timp după realizarea fotografiilor în modul Face Priority (Prioritate faţă) este afişat ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?), probabil cineva a închis ochii în timpul efectuării fotografiei (A 127). Did someone blink?

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare strălucesc în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 104). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

Exit

• Pe ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?), persoanele cu ochii închişi vor fi încadrate de o margine galbenă. • Pentru a reveni la modul fotografiere, apăsaţi k sau apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la jumătate (A 128).

D

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul este slab iluminat, dispozitivul iluminare asistenţă (A 124) poate fi aprins prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate sau poate fi declanşat bliţul (A 28) prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

25


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi c. Modurile pot fi comutate în continuare, chiar dacă a fost selectat modul de redare din meniul favorite (A 8). Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

26

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza alte fotografii. Ţineţi apăsat selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula rapid înainte fotografiile. Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere. Când este afişat C, sunt redate fotografiile salvate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

15/11/2008 15:30 0004.JPG

4

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

Erase 1 image? Done

No Yes


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Mod redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune

Descriere

A

g (i)

Apăsaţi g (i) pentru a mări vizualizarea fotografiei afişate curent pe monitor de până la 10×. Apăsaţi k pentru a reveni la redarea cadru întreg.

50

Vizualizare miniaturi

f (h)

Apăsaţi f (h) pentru a afişa 4, 9, 16 miniaturi.

49

Adăugare fotografii favorite

k

Adăugaţi fotografia afişată curent la fotografiile favorite.

65

Apăsaţi pe c sau pe butonul de declanşare pentru a comuta în modul de fotografiere selectat în meniul favorite.

26

Zoom redare

c Comutarea în modul fotografiere

C

Porniţi apăsând c

Dacă c este apăsat continuu când alimentarea este oprită, aceasta va fi pornită, iar modul redare va fi iniţializat.

C

Vizualizarea fotografiilor

• Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Fotografiile făcute în modul Prioritate faţă, în redare cadru întreg, vor fi rotite (dacă este necesar) şi afişate.

C

Ştergerea ultimei fotografii făcute

În modul fotografiere, apăsaţi l pentru a şterge ultima fotografie făcută. Când dialogul de confirmare din dreapta paginii este afişat, folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

D

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Utilizaţi

Erase 1 image?

No Yes

Selectarea mai multor fotografii pentru ştergere

Dacă Delete (Ştergere) (A 111) este selectat în meniul redare (A 108) sau în meniurile listare după dată (A 59), pot fi şterse mai multe fotografii.

27


Utilizarea bliţului Acoperirea bliţului este de 0,3-3,5 m când zoomul aparatului este folosit la maximum. Cu funcţia zoom optic activată la maximum, intervalul este cuprins între 0,6-2,2 m (dacă parametrul ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este definit ca Auto). Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Auto (setarea implicită pentru modul A (auto)) Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Auto cu reducere ochi roşii

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Reducere „ochii roşii” în portrete (A 29). W

Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă iluminarea este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi umbre de „umplere” (iluminare) şi subiecte cu iluminare în fundal.

Y

Sincronizare lentă U (auto) este combinat cu viteza lentă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi m (modul bliţ). Se afişează meniul bliţ.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege modul bliţ dorit şi apăsaţi k. Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. D va dispărea după câteva secunde indiferent de opţiunea selectată pentru Photo info (Informaţii foto) (A 120).

Flash mode

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

28

10


Utilizarea bliţului

B

Indicatorul W (Off) Oprit

B

Notă despre utilizarea bliţului

C

Lampa bliţ

C

Setarea modului bliţ

C

Reducere ochi roşii

Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată. Reţineţi următoarele atunci când iluminarea este scăzută, iar bliţul este OFF (Oprit) (W): • Aşezaţi aparatul foto pe o suprafaţă plană sau utilizaţi un trepied (recomandat). • Simbolul E este afişat când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea pentru a reduce la minim estomparea provocată de viteza scăzută a declanşatorului. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine.

Lampa bliţ arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • On (Pornit): Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Blinks (Clipeşte): Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Off (Oprit): Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă nivelul bateriei este scăzut, monitorul se va fi stinge până când bliţul este încărcat complet. În modul bliţ, setările implicite depind de modul de fotografiere. • A (Auto): U Auto • Modul scenă: Setările implicite depind de meniul scenă (A 34). • Modul selector automat scenă: U Auto; Aparatul foto defineşte automat modul bliţ în funcţie de modul scenă detectat automat (A 42). • Mod alimente: W Off (dezactivat) (blocat) • Mod zâmbet: U Auto • Mod perioadă înregistrare film: U Auto În modul A (Auto) (automat), setările modificate ale modului bliţ sunt memorate chiar dacă aparatul foto este oprit. Aparatul COOLPIX S560 este prevăzut cu un sistem avansat de reducere a ochilor roşii. Înainte de declanşarea bliţului principal, sunt folosite câteva pre-bliţuri, pentru a reduce efectul de „ochi roşii”. Dacă aparatul de fotografiat detectează apariţia fenomenului de „ochi roşii” după ce fotografia a fost făcută, programul In-Camera Red Eye Fix de la Nikon procesează imaginea în timp ce este înregistrată. De aceea se produce o mică întârziere înainte ca butonul de declanşare să funcţioneze normal pentru a face o nouă fotografie. Reţineţi următoarele când utilizaţi funcţia de reducere ochi roşii: • Nu este recomandată pentru situaţii în care timpul de declanşare este esenţial. • Nu întotdeauna reducerea ochilor roşii produce rezultatul dorit. • Foarte rar se întâmplă ca alte porţiuni ale fotografiei să fie afectate. În cazurile de mai sus, folosiţi alte moduri ale bliţului decât cel auto cu reducere ochi roşii.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

Când utilizaţi bliţul în unghiul cel mai larg de cuprindere al zoomului, reflecţiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Oprit) sau apropiaţi subiectul cu ajutorul zoomului.

29


Fotografierea cu autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşator cu întârziere de două secunde pentru autoportrete. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată.

1

Apăsaţi n (autodeclanşatorul). Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi k. 10s (zece secunde): Adecvat ocaziilor importante (precum nunţile) 2s (două secunde): Adecvat pentru preîntâmpinarea tremurării aparatului foto Self-timer Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia si apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate.

1/125 F3.5

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar luminatorul va fi afişat pe monitor pentru câteva secunde până la eliberarea declanşatorului. Luminatorul autodeclanşatorului clipeşte în timp ce autodeclanşatorului funcţionează, iar luminatorul se aprinde pentru o secunde înainte de eliberarea declanşatorului. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat ca OFF (Oprit). Pentru a opri autodeclanşatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

30

10

Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

9


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte mai apropiate, de până în 10 cm. Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 30 cm.

1

Apăsaţi p (modul macro). Se afişează meniul macro.

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege ON (PORNIT) şi apăsaţi k. Este afişată pictograma mod macro (F). Monitorul va reveni la afişarea normală pentru modul curent, dacă setarea nu este aplicată în câteva secunde prin apăsarea k.

3

Macro mode

Apăsaţi g (i) sau f (h) pentru a încadra fotografia. Aparatul foto poate focaliza la distanţe apropiate de până la 10 cm atunci când F şi indicatorul strălucesc şi au culoarea verde (indicatorul de mărire este situat în partea stângă a G).

C

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

2

Modul macro

În modul macro aparatul focalizează continuu, chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat până la jumătate pentru blocarea focusului.

C

Setarea modului macro

În modul A (Auto) (automat), setările modului macro sunt memorate chiar dacă aparatul foto este oprit.

31


Compensarea expunerii Exposure compensation (Compensare expunere) este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Apăsaţi selectorul multiplu o (compensare expunere). Este afişat ghidul de compensare expunere.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Modul automat

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a modifica expunerea. • Dacă fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens pozitiv „+”. • Dacă fotografia este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii în sens negativ „-”. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori între -2,0 şi +2,0 EV. • Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Exposure compensation

Setarea este aplicată. • Pe monitor este afişată pictograma H.

18 10

C

Valoare compensare expunere

În modul A (Auto) (automat), valoarea de compensare a expunerii este memorată chiar dacă aparatul foto este oprit.

D

32

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde spre o expunere scăzută când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi pentru a mări expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.


Fotografierea adecvată scenei

Utilizarea modului scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. b Portrait (Portret)

f Party/indoor j Night landscape (Petrecere/interior) (Peisaj de noapte) n Copy (Copie)

c Landscape (Peisaj) g Beach/snow (Plajă/zăpadă) k Close-up (Prim-plan) o Backlight (iluminare fundal) d Sports (Sport)

h Sunset (Asfinţit) l Museum (Muzeu)

e Night portrait i Dusk/dawn (Portret de noapte) (Înserare/zori)

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Setarea modului scenă Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta C şi apăsaţi k.

2

Pentru a afişa meniul scenă, apăsaţi d, apoi alegeţi scena dorită şi apăsaţi k.

3

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

Scene

Scene menu Beach/snow Sunset Dusk/dawn Night landscape Close-up Exit

Fotografierea adecvată scenei

1

18

D

Mod imagine

Image mode (Mod imagine) (A 95) poate fi definit în Scene menu (Meniu scenă). Schimbările făcute acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

Scene menu Image mode

Exit

33


Utilizarea modului scenă

Caracteristici b Portret

Fotografierea adecvată scenei

Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal sa fie clar evidenţiat. Subiectele portretelor prezintă tonuri netede, cu aspect natural al pielii. • Aparatul foto va focaliza pe feţele subiecţilor dacă recunoaşte feţele acestora (vizualizare frontală). Consultaţi „Prioritate faţă” (A 105) pentru mai multe informaţii. • Dacă aparatul foto identifică chipul zâmbitor al unui subiect, indicatorul de zâmbet creşte sau descreşte. • Dacă aparatul va recunoaşte mai multe feţe, va focaliza pe în apropierea centrului ecranului şi va aştepta ca o faţă să zâmbească. • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil.

V*

m

n

Oprit*

p

Oprit

18 10

Indicator zâmbet

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. c Peisaj Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor şi peisajelor urbane. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna în focus. • Funcţia iluminare asistenţă AF se dezactivează automat indiferent de setările definite pentru aceasta (A 124). m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

C 34

Pictograme folosite pentru descrieri

În această secţiune sunt folosite următoarele pictograme: m, mod bliţ (A 28); n, autodeclanşator (A 30); p, mod macro (A 31); o, compensare expunere (A 32).


Utilizarea modului scenă d Sport Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza continuu, până când se obţine şi se fixează focalizarea. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat complet, fotografiile sunt făcute într-un ritm de aproximativ 1,2 cadre pe secundă (fps) când modul de imagine este setat la i Normal (3648). Acest ritm este menţinut pentru până la 7 fotografii.

m

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0*

o

0,02

o

0,02

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

e Portret de noapte

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. • Aparatul foto va focaliza pe feţele subiecţilor dacă recunoaşte feţele acestora (vizualizare frontală). Consultaţi „Prioritate faţă” (A 105) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

Fotografierea adecvată scenei

• Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă, poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Funcţia iluminare asistenţă AF se dezactivează automat indiferent de setările definite pentru aceasta (A 124).

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate.

f Petrecere/interior Capturează efectul luminii de lumânare şi ale altor lumini de interior. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. Într-un loc întunecat, este recomandată utilizarea unui trepied. Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

Sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.

35


Utilizarea modului scenă g Plajă/zăpadă Capturează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

h Asfinţit Fotografierea adecvată scenei

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul foto focalizează pe centrul ecranului.

m

W*

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

i Înserare/zori

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul focalizează la infinit. Când declanşatorul este apăsat până la jumătate, indicatorul zonei de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. • Funcţia iluminare asistenţă AF se dezactivează automat indiferent de setările definite pentru aceasta (A 124). m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

36

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.


Utilizarea modului scenă

OQ

j Peisaj de noapte

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză mică de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Când declanşatorul este apăsat până la jumătate, indicatorul zonei de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. • Funcţia iluminare asistenţă AF se dezactivează automat indiferent de setările definite pentru aceasta (A 124). m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

Fotografierea adecvată scenei

* Alte setări pot fi selectate. k Prim-plan Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro (A 31) se va activa ON (Pornit), iar zoomul va trece automat la poziţia de fotografiere cea mai apropiată. • Aparatul foto poate focaliza la distanţe apropiate de până la 10 cm dacă F şi indicatorul de zoom strălucesc şi au culoarea verde (indicatorul de zoom este situat în partea stângă a G). Cea mai apropiată poziţie de fotografiere poate varia în funcţie de poziţia zoomului. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 103). Atunci când este apăsat k, aparatul foto focalizează pe un subiect în cadrul zonei de focalizare activă. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza continuu, până când se obţine şi se fixează focalizarea. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) şi menţineţi aparatul foto fix. m

U*

n

Oprit*

p

Pornit

* Alte setări pot fi selectate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 30 cm. O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.

37


Utilizarea modului scenă .

l Muzeu Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • BSS (selectorul celei mai bune fotografii) poate fi utilizat pentru a fotografia (A 99). • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) şi menţineţi aparatul foto fix. • Funcţia iluminare asistenţă AF se dezactivează automat indiferent de setările definite pentru aceasta (A 124). m

W

n

Oprit*

p

Oprit*

Fotografierea adecvată scenei

o

0,0*

o

0,0

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

m Spectacol artificii

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate, indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde; totuşi focalizarea nu poate fi fixată pe subiecţi apropiaţi atâta timp cât aparatul focalizează pe infinit. • Funcţia iluminare asistenţă AF se dezactivează automat indiferent de setările definite pentru aceasta (A 124). m

W

n

Oprit

p

Oprit

n Copie Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 31) pentru a focaliza la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

38

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată.


Utilizarea modului scenă o Iluminare fundal Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, cu trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. p Asistenţă panoramă

m

W*

n

* Alte setări pot fi selectate.

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

Fotografierea adecvată scenei

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind software-ul Panorama Maker furnizat.

39


Utilizarea modului scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime. Dacă folosiţi trepiedul, funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 123) trebuie dezactivată.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege p Panorama assist (Asistenţă panoramă) din meniul scenă şi apăsaţi k. Pictograma galbenă de direcţie a panoramei (I) este afişată pentru a arăta direcţia fotografiilor ce vor fi unite.

Fotografierea adecvată scenei

2

Scene menu Museum Fireworks show Copy Backlight Panorama assist Exit

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia si apăsaţi k. Selectaţi cum vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). 18 10 Pictograma galbenă de direcţie a panoramei (II) este afişată în direcţia apăsată, iar direcţia este blocată atunci când este apăsat k. Direcţia blocată I este afişată. Aplicaţi modul bliţ (A 28), autodeclanşator (A 30), modul macro (A 31) şi compensare expunere (A 32) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi k pentru a selecta din nou direcţia.

3

Faceţi prima fotografie. Prima fotografie va fi suprapusă în prima treime a monitorului.

17

4

Faceţi a doua fotografie. Compuneţi următoarea fotografie astfel încât să se suprapună parţial peste prima. Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena. End

40

16


Utilizarea modului scenă

5

Apăsaţi k când declanşarea e terminată. Aparatul revine la pasul 2.

End

Asistenţă panoramă

Modul bliţ (A 28), autodeclanşare (A 30), modul macro (A 31) şi compensarea expunere (A 32) nu pot fi modificate dacă prima fotografie a fost făcută. Fotografiile nu pot fi şterse, zoomul şi modurile de imagine (A 95) nu pot fi modificate, până când seria nu este finalizată. Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A 125) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automata să se activeze.

D

Fotografierea adecvată scenei

B

14

Blocarea expunerii

R este afişat pentru a indica că balansul de alb, expunerea şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria pentru crearea panoramei au aceleaşi setări ale balansului de alb, expunerii şi focalizării.

D

Panorama Maker End 16 Instalaţi Panorama Maker din pachetul software furnizat pe CD. Transferaţi fotografiile în computer (A 81) şi folosiţi Panorama Maker (A 84) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.

41


Fotografierea automată recomandată pentru scenă (Modul selector automat scenă) La încadrarea fotografiei, aparatul foto va interpreta automat tipul de subiect (mod scenă) pentru a uşura fotografierea adecvată a scenei respective. Modul va fi schimbat automat cu unul din următoarele moduri scenă prin selectarea opţiunii Scene auto selector (selector automat scenă) şi prin direcţionarea aparatului către subiectul respectiv. • Automat (A 20)

• Portret de noapte (A 35)

• Portret (A 34)

• Prim-plan (A 37)

• Peisaj (A 34)

• Iluminare fundal (A 39)

• Peisaj de noapte (A 37)

Pentru informaţii despre caracteristicile fiecărui mod de fotografiere, consultaţi paginile de referinţă ale fiecărui mod. Fotografierea adecvată scenei

Cum se fotografiază în modul selector automat scenă

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta x şi apăsaţi k.

Scene auto selector

Modul selector automat scenă este selectat.

2

Încadraţi imaginea pentru a face fotografia.

Pictograma modului fotografiere

După ce aparatul stabileşte modul scenă, pictograma corespunzătoare modului de fotografiere se va modifica. Pictogramele modului fotografiere d Auto

h Night Portrait (Portret de noapte)

e Portrait (Portret)

i Close-up (Prim-plan)

f Landscape (Peisaj)

j Backlight (Iluminare fundal)

18 10

g Night landscape (Peisaj de noapte) Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

B 42

Note referitoare la utilizarea modului selector automat scenă

În anumite condiţii de fotografiere, nu este ales modul scenă pe care dumneavoastră îl doriţi. În aceste cazuri, selectaţi modul automat (A 20) sau modul scenă (A 33) adecvat în cazul dumneavoastră şi faceţi fotografia.


Fotografierea automată recomandată pentru scenă (Modul selector automat scenă)

C

Definirea modului bliţ în modul selector automat scenă

Auto (setare implicită) sau Off (Dezactivat) pot fi selectate în modul bliţ (A 28). • Dacă aţi selectat U (Auto), aparatul va defini automat modul bliţ în funcţie de modul scenă selectat. • Dacă aţi selectat W (dezactivat), bliţul nu va funcţiona indiferent de condiţiile de fotografiere.

C

Restricţiile aplicate funcţiilor în modul selector automat scenă

Fotografierea adecvată scenei

• Puteţi defini Image mode (mod imagine) (A 95) numai apăsând pe d. Dacă setarea pentru modul imagine este schimbată, noul mod imagine este aplicat şi celorlalte moduri de fotografiere (cu excepţia meniului film). • Zoomul digital nu este disponibil. • Butonul mod macro (A 9, 31) de pe selectorul multiplu nu este disponibil. • Chiar dacă aţi selectat e (Portrait) (Portret), indicatorul zâmbet (A 95) nu este afişat. • În i Close-up (Prim-plan), pentru AF area mode (mod zonă AF) (A 103) este selectată opţiunea Auto.

43


Utilizarea modului alimente Pentru fotografierea preparatelor de bucătărie.

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorite, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta u şi apăsaţi k.

Food

Fotografierea adecvată scenei

• Modul macro (A 31) se va activa ON (Pornit), iar zoomul va trece automat la poziţia de fotografiere cea mai apropiată.

2

Utilizaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta balansul de alb. • Apăsaţi H pentru a spori ponderea de roşu sau I pentru a spori ponderea de albastru. 18 10

3

Încadraţi fotografia. Aparatul poate focaliza la distanţe apropiate de până la 10 cm dacă F şi indicatorul de zoom strălucesc în culoarea verde. (poziţia zoom-ului este în partea stângă a indicatorului K) Cea mai apropiată poziţie de fotografiere poate varia în funcţie de poziţia zoom-ului. • Deoarece fotografiile pot fi uşor afectate de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Reducere vibraţii (Reducerea vibraţiilor) (A 123) şi menţineţi aparatul foto stabil. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 103). Apăsaţi k pentru a deplasa zona de focalizare. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a deplasa zona de focalizare la poziţia de focalizare. Apăsaţi din nou k pentru a bloca zona de focalizare. 18 10 • Cu zona AF blocată, autodeclanşatorul (A 30) şi compensare expunere (A 32) pot fi setate.

44


Utilizarea modului alimente

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia. • Dacă apăsaţi la jumătate butonul de declanşare se blochează focalizarea, iar dacă apăsaţi la maxim acest buton se va face fotografia. 1/125 F3.5 • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va clipi. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate.

Fotografierea adecvată scenei

B

Ce nu trebuie să uitaţi dacă folosiţi modul alimente

Bliţul este dezactivat. Modul macro (A 31) va fi blocat activat ON (Pornit).

C

Folosirea balansului de alb în modul de alimente

• Sporirea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de lumină. • Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta White balance (balans alb) din meniul de fotografiere (A 97). • Setarea pentru balansul de alb în modul alimente va fi salvată chiar dacă aparatul este oprit.

D

Funcţiile disponibile în modul alimente

Dacă apăsaţi pe d în modul alimente puteţi modifica opţiunile Image mode (mod imagine) (A 95). Dacă setarea pentru modul imagine este schimbată, noul mod imagine va fi aplicat şi celorlalte moduri de fotografiere (cu excepţia meniului film).

45


Fotografierea automată a portretelor (Chipuri zâmbitoare)

Utilizarea modului zâmbet Aparatul foto va detecta în mod automat o figură zâmbitoare şi o va fotografia automat.

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta a şi apăsaţi k.

2

Încadrarea unei fotografii.

Fotografierea automată a portretelor (Chipuri zâmbitoare)

• Orientaţi aparatul foto către subiect. • Dacă aparatul foto recunoaşte figura facială a persoanelor (vedere frontală), chipul va fi încadrat de o margine galbenă dublă în zona de focalizare, iar atunci când este focalizat,marginea dublă va deveni 18 10 instantaneu verde, iar focalizarea va fi blocată. • Atunci când sunt recunoscute chipurile mai multor persoane, persoanele situate cel mai aproape de centrul ecranului vor fi încadrate de o margine dublă în zona de focalizare, iar celelalte chipuri vor fi încadrate de o margine simplă. Pot fi recunoscute până la trei chipuri. • Dacă figura facială a persoanelor înregistrate în Add to list (Adăugare la listă) (A 48) este recunoscută, marginea va avea culoarea albastră.

3

Declanşatorul este eliberat automat. • Dacă aparatul foto detectează figura zâmbitoare a persoanelor încadrate de o margine dublă, declanşatorul este eliberat automat. • Atunci când chipul înregistrat în Add to list (Adăugare la listă) este recunoscut, iar marginea albastră este afişată, declanşatorul este eliberat automat la detectarea figurii zâmbitoare a persoanelor încadrate de marginea albastră. Dacă se observă 2 sau mai multe cadre cu margine albastră, declanşatorul este eliberat prin detectarea chipurilor persoanelor situate cel mai aproape de centrul ecranului. • Dacă aparatul nu detectează chipul unei persoane, indicatorul luminos autodeclanşator (A 4) luminează intermitent. Imediat după ce declanşatorul este eliberat, indicatorul luminos autodeclanşator va clipi rapid. • De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, aparatul foto realizează automat fotografii utilizând în mod repetat funcţiile de recunoaştere a chipului şi detectare a zâmbetului.

4

Ieşiţi din modul zâmbet apăsând r. • Comutaţi aparatul într-un alt mod de fotografiere. • Fotografierea este finalizată dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie detaşabil Secure Digital (SD) nu mai este spaţiu.

46

Smile


Utilizarea modului zâmbet

C

Funcţiile prioritate chip şi detectare figură zâmbitoare

Atunci când aparatul foto este îndreptat către figura unei persoane (vedere frontală) în modul zâmbet, chipul este recunoscut automat, iar figura zâmbitoare a celui recunoscut este detectată. • În anumite condiţii de fotografiere, recunoaşterea feţelor nu funcţionează, iar detectarea acestora nu este posibilă. • Pentru mai multe informaţii referitoare la funcţia „Prioritate faţă” consultaţi (A 105).

C

Funcţionarea butonului de eliberare a declanşatorului

C

Recunoaşterea funcţiei adăugare în listă

În anumite condiţii de fotografiere, chiar dacă persoanele sunt înregistrate în Add to list (Adăugare în listă) şi Face recognition (Recunoaştere chip) sunt activate ON (Pornit) (A 48), persoanele înregistrate pot să nu fie recunoscute.

C

Funcţiile disponibile în modul zâmbet

• Setările pot fi modificate pentru modul Bliţ (A 28) şi Compensare expunere (A 32). • Zoomul digital nu este disponibil.

C

Fotografierea în modul zâmbet

Dacă în modul zâmbet una din următoarele condiţii se menţine, opţiunea auto off (oprire automată) (A 125) va fi folosită şi aparatul se va închide. • Dacă aparatul de fotografiat nu recunoaşte nici o faţă • Dacă aparatul de fotografiat recunoaşte feţele, însă nu detectează o faţă zâmbitoare

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 25) pentru mai multe informaţii.

Fotografierea automată a portretelor (Chipuri zâmbitoare)

Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului pentru a fotografia. • Atunci când este funcţia prioritate faţă este aplicată, focalizarea este blocată pe chipul recunoscut, iar butonul de eliberare a declanşatorului este eliberat automat. • Dacă funcţia Face priority (Prioritate faţă) nu poate fi folosită, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. • Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate şi eliberat în modul de Prioritate faţă, aparatul foto va recunoaşte din nou chipul. Apăsând k va recunoaşte, de asemenea, chipul din nou.

47


Meniul Smile (Zâmbet) Următorul element poate fi setat în meniul pentru zâmbet. Pentru afişarea meniului zâmbet, apăsaţi d în modul zâmbet. A

c

b c

Fotografierea automată a portretelor (Chipuri zâmbitoare)

48

Mod imagine Selectează calitatea şi mărimea unei imagini (A 95). Schimbările făcute acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film). Recunoaştere chip Atunci când este selectat ON (Pornit), aparatul foto acordă prioritate la detectare figurii zâmbitoare persoanelor înregistrate în Add to list (Adăugare la listă), iar declanşatorul este eliberat. Dacă aparatul foto recunoaşte feţele, chipurile persoanelor înregistrate sunt încadrate de o margine albastră. Adăugare la listă Persoanele cărora doriţi să le acordaţi prioritate la detectare în modul zâmbet vor fi înregistrate. Înlăturare din listă Orice imagine înregistrată în Add to list (Adăugare la listă) va fi selectată la selectarea multiplă a fotografiilor (A 109) şi ştearsă. Puteţi verifica de asemenea fotografiile înregistrate.

Adăugarea la listă Persoanele cărora doriţi să le acordaţi prioritate la detectare în modul detectare figură zâmbitoare vor fi înregistrate. Dacă setaţi Face recognition (Recunoaştere chip) la ON (PORNIT) şi fotografiaţi, aparatul foto detectează figura zâmbitoare a persoanelor înregistrate, iar declanşatorul este eliberat automat.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Add to list (Adăugare la listă) în meniul pentru zâmbet şi apăsaţi k. • Aparatul foto intră în afişajul pentru înregistrare.

Smile Image mode Face recognition Add to list Remove from list Exit

2

Fotografiaţi chipul persoanei pe care doriţi să o înregistraţi astfel încât ochii şi gura să fie situate în cadrul afişat pe monitor. • Nu este necesar să fotografiaţi figura zâmbitoare atunci când înregistraţi chipul. • Dacă aparatul foto detectează o faţă, declanşatorul Exit este acţionat imediat, iar faţa va fi înregistrată. Declanşatorul va fi eliberat chiar dacă aţi apăsat pe butonul de declanşare. • Dacă imaginea este înregistrată, este afişat mesajul „Added to list” (Adăugat în listă). Dacă imaginea nu a fost înregistrată, este afişat mesajul „Could not add to list” (Nu a putut fi adăugat), iar aparatul va relua operaţia de detectare a feţei. • De fiecare dată când camera detectează o faţă, aceasta este înregistrată repetat. • Pentru a ieşi din afişajul pentru înregistrare, apăsaţi pe butonul k.


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: Redarea miniaturilor Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg (A 26) pentru a afişa fotografiile din lista cu miniaturi. Următoarele operaţiuni pot fi realizate când sunt afişate miniaturile.

Operaţie

Utilizaţi

Selectarea fotografiilor

Schimbarea numărului de fotografii afişate Anularea redării miniaturilor

f (h) g (i)

k

Comutarea în modul fotografiere

C

Descriere

A

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

Când f (h) este apăsat, miniaturile sunt afişate în următoarea ordine: 4 ➝ 9 ➝ 16 Când este apăsat g (i), numărul de miniaturi se schimbă în ordine inversă.

Apăsaţi k.

26

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

Afişaj mod redare miniaturi

Atunci când fotografiile selectate pentru imprimare (A 91) şi cele protejate (A 111) sunt selectate, vor fi afişate împreună cu acestea şi pictogramele ilustrate în dreapta. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de peliculă.

C

9

Pictogramă protejare Pictogramă ordine imprimare 1

9

1

3

Mai multe despre redare

c

1

Cadre de peliculă

Afişarea folosind modul miniaturi în Auto sort (Sortare automată) şi Favorite pictures playback (Redare fotografii favorite)

• Dacă în modul sortare automată fotografiile sunt afişate ca miniaturi (A 60), pictograma corespunzătoare genului de fotografii redate va apărea în colţul din dreapta sus al ecranului. • Pictograma adăugare fotografii favorite va fi afişată în partea superioară dreapta a ecranului atunci când se intră în modul de redare miniatură în timpul redării fotografiilor favorite (A 66).

49


Să privim mai atent: Zoom redare Apăsând g (i) în timpul modului de redare cadru întreg (A 26), fotografia curentă este mărită, centrul fotografiei fiind afişat pe monitor. • Ghidul afişat pe monitor în dreapta jos va indica segmentul de imagine afişat la momentul respectiv. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Operaţie Mărire Micşorare

Utilizaţi

Descriere

A

g (i)

Apăsaţi g (i) pentru a mări de până la 10× fotografia afişată în acel moment pe monitor.

Apăsaţi f (h). Când factorul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg.

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula până la zona din fotografie ce nu este vizibilă pe monitor.

9

Apăsaţi k.

26

Apăsaţi d pentru a decupa fotografia curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

53

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

f (h)

Vizualizarea altei zone din fotografie Mai multe despre redare

Comutarea în modul redare cadru întreg Decuparea fotografiilor

k d c

Comutarea în modul fotografiere

Fotografii efectuate cu Face Priority (Prioritate faţă)

50

Atunci când este apăsat g (i) în modul de redare cadru întreg, fotografia efectuată cu Face Priority (Prioritate faţă) (A 105) va fi mărită în funcţie de chip (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca element central. • Dacă sunt recunoscute câteva chipuri, fotografia va fi mărită utilizând chipul (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca punct central, iar apăsarea selectorului multiplu H, I, J sau K vă va permite să comutaţi între chipurile persoanelor. • Apăsând în continuare pe g (i) sau f (h) puteţi modifica factorul de mărire, iar fotografiile vor fi mărite ca de obicei.


Editarea fotografiilor Folosiţi COOLPIX S560 pentru a edita fotografiile din aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 133). Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Funcţie de editare

Descriere

D-Lighting (A 52)

Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Crop (Decuparea) (A 53)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia acesteia şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Small picture (Imagine mică) (A 54)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

C

Editarea fotografiilor

C

(✔: disponibil, –: indisponibil)

Restricţii privind editarea fotografiilor

A doua editare D-Lighting

Crop (Decuparea)

Small picture (Imagine mică)

D-Lighting

Crop (Decuparea) Small picture (Imagine mică)

Prima editare

Mai multe despre redare

• Fotografiile făcute cu o anumită opţiune pentru Image mode (Mod imagine) (A 95): P 16:9 (3584), s 1:1 with black border (1:1 cu margine neagră), s 1:1 with white border (1:1 cu margine albă) sau s 1:1 (2736) nu pot fi editate. • Este posibil ca funcţiile de editare ale COOLPIX S560 să nu fie disponibile pentru fotografiile făcute cu alte modele de aparate foto digitale decât COOLPIX S560. • Dacă o copie a fotografiei create folosind COOLPIX S560 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, e posibil ca fotografia să nu poată fi afişată sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • Funcţia D-Lighting trebuie să fie folosită mai întâi dacă D-Lighting este combinat cu funcţia de decupare sau cu funcţiile de editare pentru fotografii de dimensiuni reduse.

D

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Copiile editate nu sunt marcate pentru imprimare (A 91) sau protejare (A 111) la fel cum era originalul.

51


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau mod redare miniaturi (A 49) şi apăsaţi d. Se va afişa meniul redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege D-Lighting şi apăsaţi k. Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă.

Mai multe despre redare

3

Alegeţi OK si apăsaţi k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit

D-Lighting

O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. Pentru a anula D-Lighting, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k. Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

OK Cancel

15/11/2008 15:30 0005.JPG

5

D 52

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.

5


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin decupare: Decuparea Această funcţie este disponibilă doar când u este afişat pe monitor cu zoomul de redare (A 50) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Apăsaţi g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea. • Decuparea poate fi realizată mărind dincolo de raportul de mărire al imaginii portret afişată în modul de redare cadru întreg, dar imaginea decupată va fi afişată în poziţie peisaj. Dacă doriţi să decupaţi fotografiile realizate în format portret în poziţia capturată, folosiţi funcţia Rotate Image (Rotire fotografie) (A 112) pentru a modifica poziţia imaginii din format portret în format vedere înainte de a le tăia şi pentru a readuce imaginea în poziţia capturată.

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. Apăsaţi g (i) sau f (h) pentru a ajusta factorul de mărire. Mai multe despre redare

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

3

Apăsaţi d.

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. Pentru a anula crearea unei copii decupate, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi pe k.

C

Save this image as displayed?

No Yes

Despre formatul imaginii originale

Cu cât zona decupată este din imagine este mai mică, cu atât dimensiunea imaginii decupate va fi mai mică (număr de pixeli). Dacă imaginea este decupată, iar dimensiunile copiei decupate sunt 320 × 240 sau 160 × 120, o pictogramă l sau m va fi afişată în stânga ecranului de redare.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.

53


Editarea fotografiilor

g Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune

Descriere

l 640×480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320×240

Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau mod redare miniaturi (A 49) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

2 Mai multe despre redare

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Small pic. (Fotografie de mici dimensiuni) şi apăsaţi k.

Playback menu Rotate image Small pic. Voice memo Copy Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe k.

Small pic. 640×480 320×240 160×120

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Este creată o copie nouă, micşorată.

Create small picture file?

Pentru a anula crearea unei copii de mici dimensiuni, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi pe k. Copia este afişată cu un cadru gri.

D 54

No Yes

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.


Note vocale: înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi k. Va fi afişat ecranul pentru înregistrarea unei note vocale.

Playback menu Rotate image Small pic. Voice memo Copy Exit

Apăsaţi şi ţineţi apăsat k pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se termină după aproximativ 20 de secunde sau în momentul în care k este eliberat. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării.

Back

0s

În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor. Atunci când este finalizată înregistrarea, va fi afişat ecranul de redare al notei vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 „Redarea notelor vocale” (A 56) pentru a reda o notă vocală. Apăsaţi d înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

D

Mai multe despre redare

3

17s

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.

55


Note vocale: înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi fotografia 15/11/2008 15:30 0004.JPG dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

2

4

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi k. Va fi afişat ecranul pentru redare unei note vocale.

Playback menu Rotate image Small pic. Voice memo Copy Exit

Mai multe despre redare

3

Apăsaţi k pentru a asculta nota vocală. Redarea se încheie în momentul terminării notei vocale sau când k este apăsat din nou. Folosiţi butoanele zoom, g sau f, pentru a regla volumul. Apăsaţi d înainte sau după redarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

6s

Back

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o fotografie cu notă vocală şi apăsaţi l. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege w şi apăsaţi k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

No Yes

B

56

Note vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • Este posibil ca aparatul COOLPIX S560 să nu poată ataşa note vocale fotografiilor făcute cu alte aparate foto decât COOLPIX S560.


Vizualizarea fotografiilor după dată În modul listare după dată pot fi vizualizate fotografiile care au fost făcute cu marcarea datei. În modul redare cadru întreg, la fel ca în cazul modului redare, afişajul fotografiei poate fi mărit, fotografiile pot fi editate, notele vocale pot fi înregistrate sau redate, iar filmele pot fi redate sau salvate în directorul Favorite. Când este apăsat d, este afişat meniul calendar sau meniul listare după dată şi toate fotografiile făcute la o anumită dată pot fi selectate pentru ştergere, imprimare şi protecţie.

Selectarea unei date în modul listare după dată.

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta C şi apăsaţi k.

List by date

Vor fi afişate datele pentru care există fotografii.

Alegeţi data dorită şi apăsaţi pe k. Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile salvate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună ca Others (Altele).

Prima fotografie pentru respectiva dată va fi afişată în modul cadru întreg.

List by date 15/11/2008

3

10/11/2008

2

Others

Mai multe despre redare

2

56

15/11/2008 15:30 0004.JPG

Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni în modul listare după dată. Prin apăsarea butonului k imaginile afişate în directorul Favorite (A 65) sunt sortate.

4

4

57


Vizualizarea fotografiilor după dată

Utilizând modul listare după dată În ecranul de selectare al datei, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Descriere

A

Mai multe despre redare

Selectarea datei

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o dată.

9

Comutarea în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată. Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni în modul calendar sau afişare după dată, înainte de vizualizarea în modul redare cadru întreg.

26

Ştergerea unei fotografii

l

Apăsaţi l pentru a şterge toate fotografiile efectuate la data selectată. Alegeţi Yes (Da) în cadrul dialogului de confirmare pentru afişare.

26

Meniu vizualizare listă după dată

d

Apăsaţi d pentru afişarea meniului de listare după dată.

59

Vizualizarea meniului favorite

r

Pentru a afişa meniul Favorites (Favorite), apăsaţi din nou r.

8

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

c Comutarea în modul fotografiere

B 58

Utilizaţi

Note referitoare la modul de listare după dată

• În modul de listare după dată pot fi afişate până la 9.000 fotografii. Dacă există mai multe fotografii, „*” apare lângă număr. • Fotografiile făcute fără marcarea datei nu sunt afişate în aceste moduri.


Vizualizarea fotografiilor după dată

Meniuri listare după dată Apăsaţi d în modul de listare după dată pentru a afişa următoarele meniuri pentru fotografiile realizate la data specificată. D-Lighting* A 52 Set imprimare A 91 Diapozitive A 110 Ştergere A 111 Protecţie A 111 Rotire fotografie* A 112 Fotografie de mici dimensiuni* A 54 Notă vocală* A 55 * Numai în timpul redării cadru întreg

B

Mai multe despre redare

Când se apasă d în ecranul de selectare a datei (A 57), opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica separat opţiunile fotografiilor sau pentru a selecta separat fotografii pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în cadru întreg şi apăsaţi d.

Set imprimare

Dacă fotografiile făcute în altă dată decât cea specificată sunt marcate pentru imprimare, o întrebare va fi afişată Save print marking for others dates? (Salvare marcaje imprimare pentru ocazii ulterioare?). Selectaţi Yes (Da) pentru a pune un nou marcaj de imprimare la cel existent. Selectaţi No (Nu) pentru a şterge marcajul de imprimare existent şi pentru a-l lăsa doar pe cel nou.

59


Căutarea imaginilor (Modul sortare automată) După fotografiere, imaginile şi filmele vor fi sortate automat în oricare din următoarele directoare. Dacă este selectat modul sortare automată F, puteţi afişa imaginile şi filmele selectând numele directorului sortat la fotografiere. a Smile (Zâmbet)

D Portraits (Portrete)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj)

V Dusk to dawn (De la apus la răsărit)

D Close up (Prim-plan)

D Movie (Film)

X Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

În modul redare cadru întreg, la fel ca în cazul modului redare normal, afişajul fotografiei poate fi mărit, poate fi afişat modul de redare a miniaturilor, fotografiile pot fi editate, notele vocale pot fi înregistrate, redate şi înregistrate în directorul Favorite. De asemenea, toate imaginile sortate în acelaşi director por fi şterse în acelaşi timp sau pot fi adăugate într-un set de imprimare şi protejate în acelaşi timp.

Afişarea fotografiilor în modul sortare automată Mai multe despre redare

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta F şi apăsaţi pe k.

Auto sort

• Ecranul cu lista directorului cu sortare automată este afişată. Pentru detalii despre directorul de sortare, consultaţi „Tipurile de directoare şi conţinutul acestora” (A 61). • Sunt afişate imaginile din respectivul director.

2

Alegeţi pictograma directorului şi apăsaţi k.

• Imaginile din directorul selectat vor fi afişate în modul redare cadru întreg. • Pictograma directorului redat în prezent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. • Prin apăsarea butonului k imaginile afişate în directorul Favorite (A 65) sunt sortate.

Portraits

15/11/2008 15:30 0004.JPG

1

60

4


Căutarea imaginilor (Modul sortare automată)

Tipurile de directoare şi conţinutul acestora Nume folder

Descriere

a Smile (Zâmbet)

Sunt afişate imaginile făcute în modul zâmbet (A 46).

D Portraits (Portrete)

Sunt afişate fotografiile realizate folosind opţiunea Face Priority (prioritate faţă) (A 105) din modul A (auto) (A 20) sau selector automat scenă (A 42), sau Portrait (Portret)*, Night Portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) sau Backlight (Iluminare fundal)* din modul scenă (A 33).

U Landscape (Peisaj) Sunt afişate fotografiile realizate cu Landscape (Peisaj)* din modul scenă (A 33). V Dusk to dawn (De la apus la răsărit)

Sunt afişate numai fotografiile făcute folosind modurile scenă Night Landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori) sau Fireworks show (Spectacol artificii) (A 33).

D Close up (Prim-plan)

Sunt afişate fotografiile realizate folosind opţiunea Close-up (Primplan) din modul scenă (A 33) sau macro (A 31) din modul A (auto).

u Food (Alimente)

Sunt afişate numai imaginile făcute în modul alimente (A 44).

D Movie (Film)

Sunt afişate filmele înregistrate în modul film (A 69).

X Retouched copies (Copii retuşate)

Sunt afişate fotografiile create folosind D-lighting (A 52), decupare (A 53) sau fotografii de dimensiuni reduse (A 54).

Mod sortare automată Din ecranul lista directorului cu sortare automată, sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Operaţie

Utilizaţi

Selectarea numelui directorului Comutarea în modul redare cadru întreg

k

Ştergerea unei fotografii

l

Vizualizarea meniului favorite

r c

Comutarea în modul fotografiere

Descriere

A

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta directorul.

9

Apăsaţi k pentru a afişa prima fotografie din directorul selectat.

26

Apăsaţi l după ce aţi selectat fotografiile din director şi pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k pentru a şterge toate fotografiile din director. Pentru a afişa meniul Favorites (Favorite), apăsaţi din nou r. Apăsaţi c sau butonul de eliberare a declanşatorului pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

Mai multe despre redare

W Other scenes (Alte scene) Sunt afişate toate fotografiile care nu sunt incluse în alte directoare. * Sunt incluse fotografiile făcute în modul selector automat scenă (A 42).

26 8

26

61


Căutarea imaginilor (Modul sortare automată)

Meniul sortare automată Apăsaţi d în modul de redare cadru întreg pentru a afişa următoarele meniuri. Pentru a aplica separat opţiunile fotografiilor sau pentru a selecta separat fotografii pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în cadru întreg şi apăsaţi d. D-Lighting A 52 Set imprimare A 91 Diapozitive A 110 Ştergere A 111 Protecţie A 111 Rotire fotografie A 112 Imag. mică A 54 Notă vocală A 55

Mai multe despre redare

B

62

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată într-un director pot fi adăugate 999 de cadre. O fotografie sau un film nou care ar trebui sortat într-un director care conţine deja 999 de cadre nu va putea fi înregistrat şi afişat în modul sortare automată. Pentru a afişa aceste fotografii/ filme, utilizaţi modul normal de redare (A 26) sau modul listare după dată (A 57). • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 113) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele făcute cu alte aparate foto decât S560 nu pot fi afişate în modul sortare automată.


Sortarea imaginilor în directorul Favorite specificat Fotografiile pot fi adăugate în directoarele favorite şi sortate pentru a fi afişate în călătorii, la nunţi etc. Adăugarea lor la favorite vă va permite să redaţi doar evenimentul pe care doriţi să-l vizionaţi. O fotografie poate fi adăugată în mai multe directoare favorite.

Paşi pentru clasificarea/redarea fotografiilor Pregătirea directoarelor favorite (A 64)

Clasificarea imaginilor pentru directorul Favorite (A 65).

Mai multe despre redare

Redaţi fotografiile. (Redaţi imaginile pe care doriţi să le înregistraţi în modul redare (A 26), în modul listare după dată (A 57) sau în modul sortare automată (A 60))

Vizualizarea imaginilor din directorul Favorite (A 66).

63


Sortarea imaginilor în directorul Favorite specificat

Pregătirea directoarelor favorite Schimbarea modului de afişare a pictogramelor directoarelor favorite va facilita recunoaşterea tipului de fotografii din fiecare director. Pictogramele pot fi modificate din nou după adăugarea imaginilor în directoarele favorite.

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta h şi apăsaţi k.

Favorite pictures

• Folderele favorite nu vor fi afişate.

2

Alegeţi folderul favorite şi apăsaţi d. • Va fi afişat ecranul de selectare a pictogramei.

01

Favorite pictures

Mai multe despre redare

02

03

04

05

06

07

08

09

Choose icon

3

Folosiţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o culoare a pictogramei şi apăsaţi k.

Choose icon

Back

4

Folosiţi selectorul multiplu H I J sau K pentru a alege o pictogramă şi apăsaţi k.

Choose icon

• Pictograma va fi schimbată, iar ecranul va reveni la redarea fotografiilor favorite din pasul 2. Back

B

64

Setarea pictogramelor în folderul de favorite

Setaţi pictograma folderului de favorite pentru memoria internă sau cardul de memorie. La trecerea la memoria internă sau la un card de memorie care nu are pictograma setată va restabili pictograma la forma numerică (setarea implicită). Scoateţi cardul de memorie din aparat atunci când schimbaţi pictograma folderului de favorite din memoria internă.


Sortarea imaginilor în directorul Favorite specificat

Clasificarea imaginilor pentru directorul Favorite În directoarele favorite pot fi adăugate şi sortate imagini. Adăugarea fotografiilor va permite căutarea mai facilă şi mai rapidă.

1

Redaţi imaginile pe care doriţi să le înregistraţi în modul redare (A 26), în modul listare după dată (A 57) sau în modul sortare automată) (A 60).

2

Selectaţi fotografia favorită şi apăsaţi butonul k.

15/11/2008 15:30 0004.JPG

• Selectaţi modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k. • Va fi afişat ecranul Favorites (Favorite). 4

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege folderul favorit si apăsaţi k.

Favorite pictures 02

03

04

05

06

07

08

09

Back

B

Add

Mai multe despre redare

• Fotografia adăugată va fi în folderul Favorites (Favorite).

4

Note privind selectarea fotografiilor favorite

• Un folder de favorite poate conţine până la 200 de imagini. • Dacă fotografia selectată este deja în folderul de favorite, caseta de bifare a folderului ales va avea indicatorul On (Bifat) (w). • O fotografie poate fi adăugată în mai multe foldere favorite. • Fotografiile nu vor fi copiate sau mutate, chiar dacă sunt adăugate la folderele favorite (A 68). • În directoarele favorite, nu pot fi adăugate filme.

D

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Ştergerea fotografiilor favorite” (A 66).

65


Sortarea imaginilor în directorul Favorite specificat

Vizualizarea imaginilor din directorul Favorite (Modul redare favorite) În modul de redare a fotografiilor favorite poate fi selectat şi afişat folderul de favorite cu imaginile respective. În modul redare cadru întreg, la fel ca în cazul modului redare normal, afişajul fotografiei poate fi mărit, poate fi afişat modul de redare a miniaturilor, fotografiile pot fi editate, iar notele vocale pot fi înregistrate sau redate.

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta h şi apăsaţi k.

Favorite pictures

• Folderele favorite nu vor fi afişate. Folderele de favorite cu imagini adăugate vor afişa fotografiile.

2

Alegeţi un folder de favorite şi apăsaţi k.

Favorite pictures

Mai multe despre redare

04 07

02

03

05

06

08

09

Choose icon

• Imaginile din directorul favorite selectat vor fi afişate în modul redare cadru întreg. • Pictograma folderului favorite redat în prezent va fi afişată în partea superioară dreapta a ecranului.

15/11/2008 15:30 0004.JPG

4

4

Ştergerea fotografiilor favorite Apăsaţi k în timpul redării favoritelor în cadru întreg (pasul 2 de mai sus) şi va fi afişat ecranul de favorite. Pentru a îndepărta fotografia din favorite, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a anula îndepărtarea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi k.

B

66

Remove this picture from favorites? No Yes

Diferenţa dintre înlăturarea şi ştergerea favoritelor

• Redarea fotografiilor favorite va afişa fotografiile adăugate în directorul favorite (A 68). Ştergerea unei fotografii (A 26, 67, 111) în timpul redării va şterge fotografia originală adăugată în directorul favorite. Pentru a şterge o fotografie din favorite fără a o şterge, utilizaţi funcţia Ştergerea directorului favorite.


Sortarea imaginilor în directorul Favorite specificat

Utilizarea modului de redare a fotografiilor favorite În ecranul de selectare al directorului cu imagini favorite, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Selectare foldere favorite Comutarea în modul redare cadru întreg Ştergerea unei fotografii

A

Apăsaţi selectorul multiplu H,I, J sau K pentru a selecta folderul de favorite.

9

k

Apăsaţi k pentru a afişa prima fotografie din folderul de favorite.

26

l

Apăsaţi l după ce aţi selectat fotografiile din folderul de favorite şi va fi afişat un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a şterge toate fotografiile din folder.

26

d

Schimbarea pictogramei corespunzătoare directorului cu imagini favorite.

64

r

Pentru a afişa meniul Favorites (Favorite), apăsaţi din nou r.

8

Apăsaţi c sau butonul de eliberare a declanşatorului pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

c Comutarea în modul fotografiere

Mai multe despre redare

Schimbare pictogramei folderului cu favorite Vizualizarea meniului favorite

Descriere

Mod redare fotografii favorite Apăsaţi d în modul de redare cadru întreg pentru a afişa următoarele meniuri. Pentru a aplica separat opţiunile fotografiilor sau pentru a selecta separat fotografii pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în cadru întreg şi apăsaţi d. D-Lighting A 52 Set imprimare A 91 Diapozitive A 110 Ştergere A 111 Protecţie A 111 Rotire fotografie A 112 Imag. mică A 54 Notă vocală A 55

67


Sortarea imaginilor în directorul Favorite specificat

C

Redare/Adăugare la favorite

Adăugarea la favorite nu copiază şi mută datele originale ale fotografiei. Numele fişierului va fi adăugat la folderul favorite. Redarea fotografiilor favorite utilizează numele fişierului din acel folder de favorite şi redă fotografia de acolo. Ştergerea unei fotografii (A 26, 67, 111) în timpul redării va şterge fotografia originală ce a fost adăugată la favorite, deci aveţi grijă atunci când ştergeţi fotografii.

Adăugarea la favorite Folder favorite 1

Memoria internă şi cardul de memorie. 0001.JPG

0002.JPG

Adaugă un nume de fişier

0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

0003.JPG

0004.JPG

Folder favorite 2

Mai multe despre redare

Adaugă un nume de fişier

0001.JPG 0004.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Folder favorite 1

0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Apelarea unui fişier

0002.JPG Memorie internă sau card de memorie

Redare

0003.JPG

68


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta D şi apăsaţi k.

Movie

Contorul de expuneri afişează lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrată.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Un cursor de progres, afişat în partea de jos a monitorului, arată timpul rămas pentru înregistrare.

30s

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

B

Înregistrarea filmelor

B

Filme

• Modul bliţ (A 28) şi compensarea expunerii (A 32) pot fi folosite doar pentru filme de fotografiere secvenţială (A 72). Modul macro (A 31) este disponibil în toate modurile. Autodeclanşatorul (A 30) nu poate fi folosit. • Setările pentru modul bliţ, modul macro şi compensarea expunerii nu pot fi aplicate sau modificate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor. Zoomul digital nu poate fi utilizat înainte de înregistrarea unui film, dar poate fi utilizat un zoom digital de până la 2× în timpul înregistrării filmelor (cu excepţia filmelor cu fotografiere secvenţială). • Cu excepţia modului fotografiere secvenţială, unghiul de vedere (câmpul unghiular) la filme este mai mic decât în cazul fotografiilor statice.

În timpul înregistrării

Filmul este înregistrat din momentul în care filmarea a fost terminată până când este afişat ecranul de filmare. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Scoaterea cardului de memorie sau a bateriei în timpul înregistrării filmului poate duce la pierderea datelor filmului, la deteriorarea aparatului sau a cardului de memorie.

D

Schimbare setărilor pentru film

• Movie options (Opţiuni film), Electronic VR (VR electronică) sau Autofocus mode (Mod focalizare automată) pot fi schimbate (A 70). • Când Movie options (Opţiuni film) este setat la Stop-motion movieP (Film stop-cadru), filmele sunt înregistrate fără sunet.

69


Meniul film Setările Movie options (Opţiuni film), Electronic VR (VR electronic) sau Autofocus mode (Mod focalizare automată) pot fi schimbate din meniul film. Apăsaţi d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi confirma setările.

Selectarea opţiunilor film Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre

J TV movie 640P (Film TV 640) Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli (setare implicită) Număr de cadre: 30 de cadre pe secundă L Small size 320P (Dimensiune mică 320)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 30 de cadre pe secundă

S Small size 320 Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli (Dimensiune mică 320) Număr de cadre: 15 de cadre pe secundă y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) (A 72)

Filme

C

Aparatul foto face automat fotografii la anumite intervale şi le inserează într-un film fără sonor. Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon. Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 de cadre pe secundă

Opţiuni film şi lungime şi cadre maxime ale filmului Opţiune

Memorie internă (aprox. 44 MB)

Card de memorie (256 MB)

J TV movie 640P (Film TV 640) (setare implicită)

40 s.

3 min. 40 s.

L Small size 320P (Dimensiune mică 320)

1 min. 19 s.

7 min. 20 s.

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

2 min. 36 s.

14 min. 30 s.

471 cadre

1.800 cadre pe film

y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) (A 72)

* Filmele pot fi atât de lungi pe cât permite memoria internă sau cardul de memorie. Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului sau cadrele variază în funcţie de tipul cardului de memorie. Dimensiunea maximă a fişierelor film este de 2 GB. Chiar dacă cardul de memorie are o capacitate mai mare de 4 GB, aparatul foto afişează durata maximă a filmului pentru o dimensiune a fişierului de 2 GB.

D 70

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.


Meniul film

VR electronic Activare sau dezactivare VR electronic pentru înregistrare film. Opţiune x On (Pornit) (setare implicită) k Off (Oprit)

Descriere Atenuează efectele tremuratului aparatului foto în toate modurile de film cu excepţia Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială). VR electronic nu este activată.

La alte setări decât Off (Oprit), pictograma reducerii electronice a vibraţiilor este afişată pe monitor (A 6).

D

Reducerea vibraţiilor pentru filmele secvenţiale

Pentru a activa sau dezactiva opţiunea de reducere a vibraţiilor în timpul fotografierii folosind opţiunea Time-lapse movie mode 640P (Film fotografiere secvenţială 640), utilizaţi opţiunea Vibration reduction setting (Setările pentru reducerea vibraţiilor) (A 123) din meniul de setare (A 114).

Mod focalizare automată Alegeţi cum va focaliza aparatul în modul film. Opţiune

Descriere

B Full-time AF (AF permanent)

Filme

Aparatul focalizează atunci când butonul de declanşare este A Single AF (AF unic) apăsat până la jumătate şi se blochează în această poziţie în (setare implicită) timpul filmării. Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi blocată. Pentru a preveni interferenţa înregistrării cu sunetul produs de aparat în timpul focalizării, este recomandată folosirea opţiunii de Single AF (AF simplu).

71


Meniul film

Filme fotografiere secvenţială Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Movie options (Opţiuni film) în meniul de film şi apăsaţi k.

Movie Movie options Electronic VR Autofocus mode

Exit

2

Selectaţi Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) şi apăsaţi k.

Movie options TV movie 640 Small size 320 Small size 320 Time-lapse movie Exit

3

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi k. Alegeţi intervale între 30 de secunde şi 60 minute.

Filme

4

Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min 30 min Exit

Apăsaţi d. Aparatul revine la modul fotografiere.

450

5

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul se reactivează automat pentru fotografia următoare.

6 72

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după ce 1.800 de cadre au fost înregistrate. Un film cu 1.800 de cadre are o durată de redare de 60 de secunde.


Meniul film

B

Film fotografiere secvenţială

• Modul bliţ (A 28), modul macro (A 31) şi compensarea expunerii (A 32) nu mai pot fi modificate după ce a fost făcută prima fotografie. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe înregistrarea. • Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul CA EH-62E (vândut separat).

Filme

73


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 26), filmele sunt recunoscute în funcţie de pictograma Movie options (Opţiuni film) (A 70). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi k.

15/11/2008 15:30 0010.AVI

10s

Folosiţi butoanele zoom, g/f, pentru a regla volumul de redare. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton de control, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

4s

Indicator volum În timpul redării Operaţie

Apăsaţi

Descriere

Filme

Derularea înapoi

K

Derulaţi înapoi filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Înainte

L

Derulaţi înainte filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este pusă pe pauză.

Pauză

Încheiere

O

Q

M

Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru. Derularea înapoi continuă pană când este apăsat k.

N

Derularea înainte a filmului cadru cu cadru. Derularea înainte continuă pană când este apăsat k.

P

Reluare redare.

Opriţi redarea pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film

74

Apăsaţi l în timpul redării, când este afişat în mod redare cadru întreg (A 26) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A 49). Se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a şterge filmul, sau No (Nu) şi apăsaţi k pentru a reveni la afişajul normal al redării fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

No Yes


Înregistrările vocale

Realizarea înregistrărilor vocale Înregistrările vocale pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta E şi apăsaţi k.

2

Selectaţi Record (Înregistrare) şi apoi apăsaţi k.

Voice recording

Voice recording Record

Copy

3

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Lampa indicatoare se aprinde în timpul înregistrării. După aproximativ 30 secunde, funcţia de oprire automată a aparatului foto este activată şi monitorul se opreşte.

Voice recording 001 15/11/2008 17:30 Max. rec. time 0 0 : 0 5 : 0 0

Înregistrările vocale

Se va afişa lungimea înregistrării care se poate realiza.

Consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A 76) pentru mai multe informaţii.

4

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după cinci ore de înregistrare pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.

75


Realizarea înregistrărilor vocale

Operaţiuni în timpul înregistrării Indicator înregistrare Număr fişier Lungimea înregistrării Indicator progres

Operaţie

Voice recording 001 15/11/2008 17: 30 00:01:00/ 00: 04:00 Index 0 2

Data înregistrării Timp rămas Număr index

Apăsaţi

Descriere

Reactivare monitor

c

Dacă monitorul a fost oprit, apăsaţi c pentru a-l reactiva.

Pauză/reluarea înregistrare

k

Apăsaţi o dată pentru a pune pe pauză înregistrarea, lampa indicatoare va clipi.

Înregistrările vocale

Creare index*

În timpul înregistrării, apăsaţi selectorul multiplu pentru a crea un index. Aparatul foto poate sări la orice index în timpul redării. Punctul de început al înregistrării este numărul de index unu; alte numere de index sunt asociate în ordine crescătoare, până la maximum 98.

Încheiere înregistrare

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt program de redare audio compatibil WAV. Reţineţi că punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările vocale pe computere.

76


Redarea înregistrărilor vocale

1

Apăsaţi r pentru a afişa meniul favorit, utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta E şi apăsaţi k.

2

Selectaţi fişierul dorit şi apăsaţi k. Fişierul selectat va fi redat.

Voice recording

Voice recording Record 001 15/11/2008 17:30 002 15/11/2008 18:30 003 26/11/2008 13:00 004 29/11/2008 16:40 Copy Play

Înregistrările vocale

77


Redarea înregistrărilor vocale

Operaţiuni în timpul redării Pictograme control Număr fişier Timp redare Indicator progres

Sound file playback

Data şi ora înregistrării

001 15/11/2008 17:30 00:00:05/ 00:00:20 Index 0 2

Lungimea înregistrării Număr index

Index

Volum

Înregistrările vocale

Folosiţi butoanele zoom, g/f, pentru a regla volumul de redare. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton de control, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Apăsaţi

Descriere

Derularea înapoi

K

Derularea înapoi a înregistrării vocale. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Înainte

L

Derulaţi înainte înregistrarea vocală. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Sărire la indexul anterior

R

Sărire la indexul anterior.

Sărire la indexul următor

S

Sărire la indexul următor.

O

Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă: Reluare redare.

Pauză P Încheiere

Q

Finalizaţi redarea şi reveniţi la ecranul de selectare a opţiunii Voice recording (înregistrare voce).

Ştergerea fişierelor de sunet Apăsaţi l în timpul redării sau după selectarea unui fişier audio (utilizând selectorul multiplu). Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a şterge fişierul, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi k.

78

Delete File will be deleted. OK?

No Yes


Copierea înregistrărilor vocale Copiaţi înregistrările vocale din memoria internă pe un card de memorie şi invers. Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1

Deschideţi ecranul Voice recording (înregistrare voce) (A 77 pasul 2) şi apăsaţi pe butonul d.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi k.

Copy sound files

q: Copiaţi înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie.

3

Alegeţi opţiunea de copiere şi apăsaţi k. Selected files (Fişierele selectate): Treceţi la pasul 4 Copy all files (Copiază toate fişierele): Treceţi la pasul 5

Exit

Camera to card Selected files Copy all files

Înregistrările vocale

r: Copiaţi înregistrările din cardul de memorie pe memoria internă.

Exit

4

Selectaţi fişierul dorit. Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta fişierul (y). Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a anula selecţia. • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Apăsaţi k pentru a finaliza selectarea fişierelor.

5

Select sound 001 03/12/2008 002 29/11/2008 003 26/11/2008 004 15/11/2008 005 15/11/2008 Exit

files 08:00 16:40 13:00 18:30 17:30 Select

Atunci când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Porneşte copierea.

C

Înregistrările vocale

Este posibil ca aparatul foto COOLPIX S560 să nu poată reda sau copia fişiere create cu un alt aparat foto.

79


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio-video inclus (cablu AV) pentru a reda fotografiile pe televizor.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul audio-video furnizat. Conectaţi mufa galbenă la fişa de intrare video de pe televizor şi mufa albă fişa de intrare audio.

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul de redare şi pe televizor se vor afişa fotografiile făcute. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea unui cablu AV

Când realizaţi conectarea cablului AV, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul AV la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul AV de la aparatul foto.

B 80

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune în meniul Set up (setare) (A 114) > Video mode (Mod video) (A 127).


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile la un computer folosind programul software Nikon Transfer inclus.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului

Sistemele de operare compatibile cu aparatul foto Windows Versiunea preinstalată a 32-bit Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate editions), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.2) Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi Panorama Maker, pentru realizarea imaginilor panoramice, incluse pe CD-ul Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Notă asupra sursei de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă este utilizat adaptorul EH-62E vândut separat, COOLPIX S560 poate fi încărcat de la o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

C

Dacă utilizaţi Windows 2000 Professional

• Nu conectaţi aparatul foto la computer. • Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate de pe cardul de memorie, în computer (A 82). • Dacă aparatul foto este conectat la computer, se va afişa dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou detectat). Selectaţi Cancel (Revocare) pentru a închide dialogul şi pentru a deconecta aparatul foto de la computer.

81


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de la aparatul foto la un calculator

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Windows Vista Atunci când este afişat dialogul de redare automată, faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Windows XP Atunci când este afişat dialogul de redare automată, faceţi clic pe Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea Auto-Launch (Lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

B

82

Conectarea cablului USB

• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

5

Transferarea fotografiilor după încărcarea programului Nikon Transfer. Faceţi clic pe Start Transfer în Nikon Transfer. În cazul utilizării setării implicite toate fotografiile sunt transferate în computer.

În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat. Dacă ViewNX este instalat, ViewNX va porni automat pentru a verifica fotografiile transferate. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Buton Start Transfer

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

83


Conectarea la computer

D

Folosirea unui cititor de carduri

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 5 „Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe calculator” (A 83). • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 79, 113).

D

Utilizarea operaţiunilor standard ale sistemelor de operare pentru accesarea fişierelor imagine/sunet

• Selectaţi directorul de pe hard discul calculatorului în care aţi salvat fotografiile şi accesaţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare inclus în sistemul de operare. • Fişierele sunet copiate pe computer pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D

Realizarea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul (A 39) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows All Programs (Toate programele) (Programs (Programe) în Windows 2000) din meniul Start > ArcSoft Panorama Maker 4 > deschideţi Panorama Maker 4. Macintosh Accesaţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Numele fişierului de imagine şi numele dosarului

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.

84


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 151) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere

Conectarea la imprimantă (A 86)

Imprimarea fotografiilor una câte una (A 87)

Imprimarea mai multor fotografii (A 88)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 91)

Notă asupra sursei de alimentare

Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Dacă este utilizat adaptorul EH-62E vândut separat, COOLPIX S560 poate fi încărcat de la o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie într-o fantă card a imprimantei compatibilă DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimare utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând meniul Print set (Set imprimare) al aparatului foto (A 91).

85


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus.

4

Porniţi aparatul foto. Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare selecţie 2. 1

2

Print selection 15/11 2008 NO. 12 [ 12 ]

B

Conectarea cablului Audio Video/USB

Când realizaţi conectarea la un cablu audio video/USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio video/USB. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul audio video/USB de la aparatul foto.

D 86

Mai multe informaţii

Note privind tipărirea fotografiilor folosind setarea 1:1 pentru modul imagine (A 96)


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 86), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi k.

Print selection 15/11 2008

2

Alegeţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe k.

NO. 12 [ 12 ]

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

3

Selectaţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi k.

Copies

4

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Apăsaţi f (h) pentru a afişa 12 miniaturi şi g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Exit

4

Selectaţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi k.

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

5

Alegeţi formatul dorit pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

Paper size 4×6 in. 8×10 in. Letter A3 A4 Exit

87


Conectarea la imprimantă

6

Selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi k.

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

7

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1.

Printing 002/004

Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 86), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Dacă ecranul Print selection (imprimare selecţie) este afişat, apăsaţi pe d. Este afişat Print menu (meniu imprimare).

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

3

Alegeţi formatul dorit pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

88

Paper size 4×6 in. 8×10 in. Letter A3 A4 Exit


Conectarea la imprimantă

4

Selectaţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Fotografiile pentru care nu a fost specificat numărul de copii nu vor fi imprimate. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi. Apăsaţi k când setarea e completă. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Revocare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print selection

Back

10

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimare selecţie

Print selection 010 prints

Start print Cancel Exit

Imprimarea tuturor fotografiilor Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Revocare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print all images 012 prints

Start print Cancel Exit

89


Conectarea la imprimantă Imprimare DPOF

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o comandă de imprimare în Print set (Set imprimare) (A 91). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. • Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. • Selectaţi Cancel (Revocare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou k.

DPOF printing 010 prints Start print View images Cancel Exit

View images

10

Back

5

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Printing 002/010

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

B

90

Format hârtie

Aparatul foto este compatibil cu următoarele formate de hârtie Default (Implicit) (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta curentă), 3,5 × 5 in., 5 × 7 in., 100 × 150 mm, 4 × 6 in., 8 × 10 in., Letter (Scrisoare), A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare Opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul redare este utilizată pentru a crea „comenzi de imprimare” digitale pentru imprimarea pe dispozitive compatibile DPOF (A 151). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordine de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform ordinii de imprimare DPOF.

Apăsaţi d în mod redare. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Print set (Set imprimare) şi apăsaţi k. Se afişează meniul set de imprimare.

3

Alegeţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit Print set Select images Delete print set

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Exit

4

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă).

Print selection

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege fotografiile dorite. Apăsaţi H sau I pentru a selecta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul Back indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi. Apăsaţi k când setarea e completă.

D

Mai multe informaţii

Note privind tipărirea fotografiilor folosind setarea 1:1 pentru modul imagine (A 96)

91


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere sau informaţiile despre fotografie.

Print set

Alegeţi Date (Data) şi apăsaţi k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de imprimare.

Done

Alegeţi Info şi apăsaţi k pentru a imprima informaţiile despre fotografie (viteză declanşator şi diafragmă) pe toate fotografiile din comanda de imprimare.

Date Info Exit

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi Done (Finalizat) şi apăsaţi k pentru a finaliza comanda de imprimare şi a ieşi.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată odată la redare.

15/11/2008 15:30 0004.JPG

4

B

4

Note privind imprimarea cu dată şi informaţii fotografie

• Atunci când sunt activate opţiunile Date (Data) şi Info data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii atunci când este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (A 151) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimarea DPOF (A 88). • Date (Data) şi Info sunt reiniţializate la fiecare afişare a meniului Print set (Set imprimare).

C

Ştergerea tuturor ordinelor de imprimare

Selectaţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi k. Comenzile de imprimare pentru toate fotografiile vor fi şterse.

C

Notă referitoare la opţiunea Date (Dată) a setării de imprimare

Când este activată opţiunea Date (Data) în meniul Print set (Set imprimare), data şi ora imprimate pe fotografii cu DPOF sunt cele înregistrate la realizarea fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră este modificată din meniul de setare după realizarea fotografiilor.

D

Imprimarea datei

15.11.2008 Atunci când se imprimă pe fotografii data şi ora înregistrării utilizând opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A 121) din meniul de setare, fotografiile cu data şi ora imprimate pe ele pot fi imprimate de alte imprimante ce nu prevăd funcţia de imprimare a datei şi a orei pe fotografii. Vor fi imprimate numai Date imprint (Imprimare dată) data şi ora pe fotografii, chiar dacă este activată funcţia Print set (Set imprimare) fiind selectată Date (Data) în ecranul de setare a imprimării.

92


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere În modul A (auto) meniul de fotografiere are următoarele opţiuni. A

Mod imagine*

A 95

Selectează calitatea şi dimensiunea imaginii. B

Balans de alb

A 97

Potriviţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină. C

Continuu

A 99

Modificaţi setările pentru Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie). E

Sensibilitate ISO

A 101

Controlaţi sensibilitatea aparatului foto la lumină. F

Opţiuni culoare

A 102

G

Mod zonă AF

A 103

Alegeţi unde focalizează aparatul foto. Q

Control distorsiune

A 106

Remediaţi distorsiunea. * Image mode (Mod imagine) poate modifica setările pentru meniurile altor moduri de fotografiere (cu excepţia meniului film).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate.

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite funcţii nu pot fi folosite simultan (A 107).

93


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

Afişarea meniului fotografiere Apăsaţi pe butonul r pentru a afişa meniul Favorite şi pentru a selecta A (mod fotografiere automată). Pentru a afişa meniul fotografiere apăsaţi d. Shooting

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi d. Meniurile fotografiere, redare şi setare

94


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

A Mod imagine Fotografiile efectuate cu un aparat foto digital sunt înregistrate ca fişiere imagine. Dimensiunea fişierelor şi respectiv numărul de imagini care pot fi înregistrate depind de dimensiunile şi de calitatea imaginilor. Alegeţi un mod imagine în funcţie de cum planificaţi să utilizaţi fotografia înainte de a fotografia. Opţiune

Dimensiune (pixeli)

Descriere Cea mai ridicată calitate, potrivită pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:4.

h

High (Ridicată) (3648P)

3.648 × 2.736

i

Normal (3648) (setare implicită)

3.648 × 2.736

L

Normal (2592)

2.592 × 1.944

M

Normal (2048)

2.048 × 1.536

Dimensiunea mai mică permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

s

1:1 with black border (1:1 cu margine neagră)

2.736 × 2.736

Pot fi realizate fotografii pătrate, încadrate de o margine neagră. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

s

1:1 with white border (1:1 cu margine albă)

2.736 × 2.736

Pot fi realizate fotografii pătrate, încadrate de o margine subţire, albă. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

s

1:1 (2736)

2.736 × 2.736

Pot fi realizate fotografii pătrate. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

N

PC screen (Ecran PC)

1.024 × 768

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

O

TV screen (Ecran TV)

640 × 480

Potrivită pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin e-mail sau web. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

P

16:9 (3584)

3.584 × 2.016

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pot fi făcute fotografii cu un raport imagine de 16:9. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

D

Mod imagine

Schimbările făcute acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

95


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor conţine numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat în memoria internă şi pe un card de memorie de 256 MB. Reţineţi că numărul de fotografii care poate fi stocat va diferi în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi.

Setare

Card de memorie1 (256 MB)

Dimensiune imprimare (imprimat la 300 dpi; cm)2 31 × 23

Meniurile fotografiere, redare şi setare

h

High (Ridicată) (3648P)

9

50

i

Normal (3648)

18

100

31 × 23

L

Normal (2592)

35

195

22 × 16,5

M

Normal (2048)

55

305

17 × 13

s

1:1 with black border (1:1 cu margine neagră)

24

130

23 × 23

s

1:1 with white border (1:1 cu margine albă)

24

130

23 × 23

s

1:1 (2736)

24

130

23 × 23

N

PC screen (Ecran PC) (1024)

188

1045

9×7

O

TV screen (Ecran TV) (640)

353

1965

5×4

P

16:9 (3584)

25

135

30 × 17

1 2

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, numărul de expuneri rămase va indica 9999. Dimensiunile copiilor sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi multiplicând cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceleaşi dimensiuni ale imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.

D

96

Memorie internă (aprox. 44 MB)

Note privind tipărirea fotografiilor folosind setarea 1:1 pentru modul imagine

Pentru a tipări imaginile folosind opţiunea „1:1” pentru modul imagine, imprimanta trebuie să aibă selectată opţiunea „cu margini”. În cazul unor anumite imprimante, imaginile nu pot fi tipărite în raportul 1:1. Pentru mai multe informaţii consultaţi manualul imprimantei sau al laboratorului foto digital.


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

B Balans de alb Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Acest procedeu poartă denumirea de „balans de alb” Pentru a obţine culori naturale, înainte de a începe să fotografiaţi, definiţi setările pentru balansul de alb care corespund sursei respective de lumină. Deşi setarea implicită, Auto, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. Auto (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. b

Presetare manuală Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Presetare manuală” pentru mai multe informaţii (A 98).

c

Lumină zi Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Meniurile fotografiere, redare şi setare

a

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Noros Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Bliţ Utilizaţi cu mod bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Auto (A 6).

B

Mod bliţ

Pentru setările balansului de alb altele decât Auto sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 28).

97


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege b Preset manual (Presetare manuală) din meniul White balance (balans de alb) şi apăsaţi k. Aparatul foto măreşte.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Selectaţi Measure (Măsurare).

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit

Preset manual

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Revocare) şi apăsaţi k.

Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi k. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu sunt înregistrate fotografii.

B 98

Notă referitoare la presetarea manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa dacă butonul k este apăsat în pasul 5. De aceea, aparatul foto nu poate măsura o valoarea pentru presetarea manuală decât când este utilizat bliţul.


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

C Continuu Modificaţi setările la Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie). Bliţul se dezactivează pentru Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Unic (setare implicită) Se efectuează o fotografie la fiecare apăsare a declanşatorului.

V

Continuu În timp ce butonul de declanşare este apăsat complet, aparatul face maximum 7 fotografii cu o viteză de aproximativ 1,2 cadre pe secundă (fps) dacă pentru modul imagine este selectat i Normal (3648).

D

BSS (Selector cea mai bună fotografie)

W

Declanşare multiplă 16 De fiecare dată când este apăsat declanşatorul, aparatul foto face 16 fotografii la o rată aproximativă de 1,2 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie folosind opţiunea L Normal (2592) pentru modul imagine. Zoomul digital nu poate fi folosit. Dacă pentru parametrul ISO sensitivity (sensibilitate ISO) (A 101) selectaţi valoarea de 3200, opţiunea Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16) nu este disponibilă. Pentru a fotografia folosind opţiunea Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16), nu selectaţi 3200 pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) şi selectaţi opţiunea Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16) pentru Continuous (continuu).

X

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Folosirea opţiunii „Selector cea mai bună fotografie” este recomandat dacă se fotografiază fără bliţ, cu focalizare mărită sau în alte situaţii când mişcări bruşte pot duce la obţinerea unor fotografii neclare. Dacă BSS este pornit, aparatul foto face maximum 10 fotografii când butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

Fotografiere cu temporizator Aparatul foto face fotografii (până la 1.800 de cadre) automat la intervalul specificat (A 100).

Indicatorul pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Single (Unic) (A 6).

B

Notă privind declanşarea continuă

B

Note privind BSS

• Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Zoomul digital nu poate fi folosit în Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16). • Este posibil ca BSS să nu producă cele mai reuşite rezultate dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat la maxim.

99


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

Fotografiere cu temporizator Aparatul foto face fotografii automat la intervale specificate. Alegeţi intervale între 30 de secunde şi 60 de minute.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) în meniul Continuous (Continuu) şi apăsaţi k.

2

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi k.

3

Apăsaţi d.

Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 Intvl timer shooting Exit Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min 30 min Exit

Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi declanşatorul la maxim pentru a face prima fotografie şi activaţi fotografierea cu contor interval. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul porneşte automat chiar înainte de următoarea fotografiere.

5

18 10

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după 1.800 de fotografii.

B

Notă privind fotografiere cu temporizator

• Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62E (disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

D 100

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

E Sensibilitate ISO Sensibilitatea este o măsură a rapidităţii cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi un ISO ridicat este recomandat pentru fotografierea subiectelor în acţiune sau în cazul unei iluminări deficitare, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli la distanţe diferite unii faţă de alţii, coloraţi strălucitor, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii. Auto (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 64 în condiţii normale; când iluminarea este deficitară, iar bliţul este oprit, aparatul foto compensează prin ridicarea sensibilităţii până la maximum ISO 800. 64,100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200

În cazul altor setări decât Auto, pe monitor este afişată setarea curentă (A 6). Dacă Auto este selectat, iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 64, va fi afişată pictograma E (A 29).

C

Note cu privire la ISO 3200

• Dacă opţiunea 3200 este selectată pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO), pe ecran marcajul pentru modul imagine va fi afişat în roşu în timpul fotografierii. • Dacă pentru parametrul ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi selectat valoarea 3200, Image mode (mod imagine) nu poate fi definit ca h 3648×2736, i 3648×2736, L 2592×1944, P 3584×2016 şi s 2736×2736. Cu aceşti parametrii ai modului imagine, dacă selectaţi valoarea 3200 pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) setările pentru Image mode (Mod imagine) se vor modifica automat la valoarea M 2048×1536. Dacă orice altă opţiune, cu excepţia 3200 este selectată pentru parametrul ISO sensitivity (sensibilitate ISO), setările originale ale imaginii vor fi restabilite. • Dacă pentru parametrul ISO sensitivity (sensibilitate ISO) selectaţi valoarea 3200, opţiunea Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16) (A 99) nu este disponibilă. Dacă opţiunea Continuous (Continuu) este selectată pentru Multi-shot 16 (declanşare multiplă), prin selectarea valorii 3200 pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) setarea Continuous (Continuu) se va modifica în Single (Unic). Setarea Single (Unic) nu se va modifica chiar dacă pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi selectat o altă opţiune şi nu 3200.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Sensibilitatea va fi blocată la valoarea specificată.

101


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

F Opţiuni culoare Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Culoare standard (setare implicită)

o

Culoare intensă

Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale. Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „imprimare foto”. p

Alb-negru Efectuaţi fotografii în alb-negru.

q

Sepia Efectuaţi fotografii în tonuri sepia.

r Meniurile fotografiere, redare şi setare

102

Filtru cyan Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

u

Pastel Modificare la o nuanţă pastelată.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard) (A 6).


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

G Mod zonă focalizare automată Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului indiferent de setările utilizate. z

Prioritate faţă (setare implicită) Când aparatul foto recunoaşte o faţă (vizualizare frontală), va focaliza pe acea faţă. Consultaţi „Prioritate faţă” (A 105) pentru mai multe informaţii. Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. Când fotografiaţi alţi subiecţi decât persoane sau când feţele nu sunt recunoscute, AF area mode (Mod zonă AF) va trece la Auto, iar aparatul foto va selecta automat automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Auto Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată pe monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

x

18 10

Zonă focus

Manual Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta dintre 99 de zone de focalizare în cadru. Fotografiile pot fi efectuate în timp ce se afişează ecranul cu selectarea zonei de focalizare. Pentru a încheia selectarea zonei de focalizare şi pentru a regla setările pentru modul bliţ, modul macro, autodeclanşatorul şi compensarea expunerii, apăsaţi k. Apăsaţi k pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei de focalizare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

w

18 10

Zonă focus

Zone focus selectabile

103


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere y

Centru Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Se utilizează zona de focalizare centrală.

18 10

Zonă focus

Meniurile fotografiere, redare şi setare

D

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul din centrul cadrului.

18 10

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde.

3

Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

1/125 F3.5

1/125 F3.5

D 104

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 25) pentru mai multe informaţii.


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

Prioritate faţă Dacă aparatul foto este îndreptat spre figura unei persoane, aparatul foto recunoaşte automat chipul şi va focaliza pe acesta. În următoarele situaţii, funcţia prioritate faţă a fi aplicată. • Atunci când modul zonă AF este setat la Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită) (A 103) • Când modul scenă este setat la Portrait (Portret) (A 34) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 35) • Dacă modul selector automat scenă este selectat (A 42). • Atunci când este selectat modul zâmbet (A 46)

1

Încadrarea unei fotografii Când aparatul foto recunoaşte o faţă (vizualizare frontală), faţa este încadrată cu o margine galbenă dublă.

Dacă este recunoscut mai mult de un clip, operaţiunile vor varia în funcţie de modurile de fotografiere după cum urmează. Mod fotografiere Modul A (auto) (Face Priority (Prioritate faţă)) Modul scenă: Night portrait (Portret de noapte) Modul selector automat scenă Mod scenă: Portrait (Portret) Mod zâmbet

2

Chipuri încadrate de o margine dublă Chipul situat cel mai aproape de aparatul foto. * Celelalte chipuri sunt încadrate de o singură margine. Chipul situat cel mai aproape de centrul ecranului. * Celelalte chipuri sunt încadrate de o singură margine.

Numărul de chipuri ce pot fi recunoscute

Până la 12

Meniurile fotografiere, redare şi setare

18 10

Până la 3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate Focusul va fi centrat pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde când focusul este blocat. Când aparatul nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate şi încercaţi din nou să focalizaţi. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. În modul zâmbet, nu trebuie să apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. Dacă aparatul foto detectează figura zâmbitoare, declanşatorul este eliberat automat (A 46).

1/125 F3.5

105


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

B

Note referitoare la prioritate faţă

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• În Face priority (Prioritate faţă), dacă butonul de declanşare este apăsat la jumătate şi dacă feţele nu au fost recunoscute, modul zonă AF va fi setat la Auto. • În setările Portrait (Portret), Night portrait (Portret noapte) ale modului zâmbet din modul scenă, dacă butonul de declanşare este apăsat la jumătate şi feţele nu sunt recunoscute, focalizarea se va face pe centrul ecranului. • Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv de vreme sau de faptul că subiectul nu se uită la cameră. • În anumite cazuri rare fotografierea subiectelor cu focalizare automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 25), subiectul nefiind focalizat, chiar dacă marginea dublă a ghidajului este verde. Dacă subiectul nu este focalizat, selectaţi Manual sau Center (Centru) pentru modul zonă AF în modul A (auto) şi încercaţi să folosiţi funcţia blocare focalizare (A 104) şi repetare focalizare pe un alt subiect poziţionat la aceeaşi distanţă faţă de aparat. Fotografiile realizate folosind Face Priority (prioritate faţă), în redare cadru întreg, imaginea va fi rotită automat pe direcţia verticală a feţei capturate şi afişată. • Fotografiile făcute în modul Prioritate faţă, în redare cadru întreg, vor fi rotite (dacă este necesar) şi afişate.

Q Distortion Control (Control distorsiune) Specificaţi dacă se va corecta sau nu distorsiunea. Activarea controlului de distorsiune va reduce dimensiunea cadrului. Pornit Este remediată distorsiunea părţilor îndepărtate ale cadrului. Oprit (setare implicită) Nu este întreprinsă nicio remediere a distorsiunilor.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

106


Opţiunile de fotografiere: Meniul de fotografiere

Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan Restricţiile se aplică următoarelor setări în modul (auto) A. Mod bliţ Bliţul se opreşte în cazul setărilor Continuous (Continuu) de Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16). Setarea aplicată este restabilită când este selectat Single (Simplu) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator). Autodeclanşator Dacă autodeclanşatorul este pornit, va fi efectuată doar o singură fotografie atunci când declanşatorul este eliberat, indiferent de setările alese pentru Continuous (Continuu). Setările aplicate Continuous (Continuu) sunt restabilite când fotografia este efectuată sau când autodeclanşatorul este oprit. Sensibilitate ISO

Continuu

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă pentru parametrul ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi selectat valoarea 3200, Image mode (mod imagine) nu poate fi definit ca h 3648×2736, i 3648×2736, L 2592×1944, P 3584×2016 şi s 2736×2736. Cu aceşti parametrii ai formatului de imagine, dacă selectaţi valoarea 3200 pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) setările pentru Image mode (Mod imagine) se vor modifica automat la valoarea M 2048×1536. Dacă orice altă opţiune, cu excepţia 3200 este selectată pentru parametrul ISO sensitivity (sensibilitate ISO), setările originale ale modului imagine vor fi restabilite. Dacă pentru parametrul ISO sensitivity (sensibilitate ISO) selectaţi valoarea 3200, opţiunea Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16) nu este disponibilă. Dacă opţiunea Continuous (Continuu) este selectată pentru Multi-shot 16 (declanşare multiplă), prin selectarea valorii 3200 pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) setarea Continuous (Continuu) se va modifica în Single (Unic). Setarea Single (Unic) nu se va modifica chiar dacă pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi selectat o altă opţiune şi nu 3200. Dacă Continuous (Continuu) este setat la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), Image mode (Mod imagine) va fi setat la L Normal (2592). Dacă modul Continuous (Continuu) este restabilit la orice altă setare decât Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), setările pentru Image mode (Mod imagine) vor fi, de asemenea, restabilite. Balans de alb Balansul de alb este setat automat ca Auto şi nu poate fi reglat atunci când este selectat Black-and-white (Alb-negru), Sepia (Sepia) sau Cyanotype (Filtru cyan) pentru Color options (Opţiunile de culoare). Setarea balans de alb aplicată este restabilită dacă se selectează Standard color (Culoare standard), Vivid color (Culoare intensă) sau Pastel. Control distorsiune Atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat la On (Pornit), Continuous (Continuu) se va schimba la Single (Unic). După aceasta, dacă Distortion control (Control distorsiune) revine la Off (Oprit), Continuous (Continuu) rămâne Single (Unic).

107


Opţiunile de redare: Meniul de redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. I

D-Lighting

A 52

Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei. a

Set imprimare

A 91

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele. b

Diapozitive

A 110

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. c

Ştergere

A 111

Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. Meniurile fotografiere, redare şi setare

d Protecţie

A 111

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. f

Rotire fotografie

A 112

Modificaţi orientarea unei fotografii. g

Imag. mică

A 54

Creează o copie micşorată a fotografiei curente. E

Notă vocală

h

Copie

A 55

Înregistraţi şi redaţi o notă vocală. A 113

Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Afişarea meniului de redare Afişaţi meniul de redare apăsând c şi apăsând d. Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi d.

108


Opţiunile de redare: Meniul de redare

Selectarea mai multor fotografii Ecranul prezentat în dreapta va fi afişat în meniuri Protect (mai jos) când sunt alese fotografii. Meniul Smile (zâmbet): Scoaterea din listă (A 48) Meniul de redare: Set imprimare (A 91), Ştergere (A 111), Protejare (A 111), Rotire imagine Back (A 112), Copie imagine (A 113) Meniul Setup (setare): Ecran de întâmpinare (A 116) Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Apăsaţi J sau K pentru a selecta fotografia dorită.

ON/OFF

Protect

Back Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (Pornit) sau OFF (Oprit) (sau numărul de copii). Atunci când este selectat ON (Pornit), va fi afişat (y) în colţul din stânga sus a fotografiei curente. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare.

3

ON/OFF

Protect

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru Rotate image (Rotire imagine) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare) poate fi selectată o singură fotografie. Treceţi la pasul 3.

ON/OFF

Back

Apăsaţi k. Setarea este activată. Done

109


Opţiunile de redare: Meniul de redare

b Diapozitive Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie una câte una într-o prezentare automată de „diapozitive”.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Start şi apăsaţi k. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (Cadru interval), selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

2

Start Frame intvl Loop Exit

Prezentarea de diapozitive începe. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor: • Folosiţi selectorul multiplu pentru a schimba fotografiile. Ţineţi apăsat J sau K pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. • Apăsaţi k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Alegeţi End (Sfârşit) sau Restart (Reiniţializare). Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Finalizare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de redare sau alegeţi Restart (Reiniţializare) pentru a reda diapozitivele din nou.

B 110

Slide show Pause:

Pause

Restart End Frame intvl

Note privind prezentările de diapozitivele

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A 74) incluse în prezentare. • Chiar dacă este selectat Loop (Buclă) monitorul poate afişa în continuu prezentarea diapozitivelor maximum 30 de minute (A 125).


Opţiunile de redare: Meniul de redare

c Ştergere Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. Ştergerea fotografiilor selecţionate Ştergeţi fotografiile selectate (A 109). Ştergerea tuturor fotografiilor Ştergeţi toate fotografiile.

B

Note referitoare la ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea acestei funcţii, consultaţi „Selectarea mai multor fotografii” (A 109). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A 126). În modul redare fotografiile protejate pot fi recunoscute în funcţie de pictograma s (A 7, 49).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

d Protecţie

111


Opţiunile de redare: Meniul de redare

f Rotire fotografie Setaţi orientarea fotografiilor (cadru vertical sau orizontal) afişată pe monitorul aparatului foto după efectuarea fotografiilor. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceas sau în sens invers acelor de ceas. Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180° în oricare direcţie. Atunci când imaginea care poate fi rotită în ecranul de selectare a fotografiei (A 109) este selectată, apare ecranul Rotate image (Rotire imagine). În acest pas, apăsând selectorul multiplu K sau J va roti imaginea la 90°. Meniurile fotografiere, redare şi setare

112

Rotate image

Back

Rotate

Rotiţi la 90° grade în sensul invers al acelor de ceasornic

Rotate image

Back

Rotate

Rotate image

Back

Rotate

Rotiţi la 90° grade în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi k pentru a selecta direcţia afişată, iar datele de poziţionare verticală/orizontală vor fi înregistrate pe fotografie.


Opţiunile de redare: Meniul de redare

h Copie Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Selectaţi o opţiune din ecranul copiere utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi k.

Copy

q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Alegeţi opţiunea de copiere şi apăsaţi k.

All images(Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.

B

Camera to card Selected images All images

Exit

Note privind copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG,AVI şi WAV pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 55) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Fişierele sunet înregistrate utilizând modul de înregistrare vocală (A 75) pot fi copiate utilizând opţiunea Copy sound files (Copiere fişiere sunet) (A 79) în modul redare audio al fişierelor de sunet. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au acelaşi marcaj de protecţie (A 111) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A 91). • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 60). • Chiar dacă o fotografie care a fost adăugată la favorite (A 65) este copiată, conţinutul favoritelor nu va fi copiat.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selectare a fotografiei (A 109).

Exit

În memorie nu există imagini. Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images (Memoria nu conţine imagini). Apăsaţi d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere şi copiaţi fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 133) pentru mai multe informaţii.

113


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a

Meniuri

A 115

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Ecran de întâmpinare

A 116

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d

Data

A 117

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţie. e

Setări monitor

A 120

Reglaţi luminozitatea monitorului şi alegeţi stilul de afişare. f

Imprimare dată

A 121

Imprimaţi data sau contorul datei pe fotografii. g

Reducere vibraţii

A 123

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Specificaţi setarea pentru reducerea vibraţiilor în fotografiile statice. h

Asistenţă AF

A 124

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. u

Zoom digital

A 124

Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. i

Setări sunet

A 125

Reglaţi setările pentru sunet şi volum. k

Auto oprit

A 125

Setaţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. l/m

Formatare memorie/Formatare card

A 126

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Limba

A 127

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. o

Mod video

A 127

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. d

Avertizare clipire

A 127

Alegeţi dacă să fie sau nu detectate persoanele cu ochii închişi atunci când fotografiaţi în modul de prioritate faţă (A 105). p

Reiniţializare totală

A 129

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. r

Versiune firmware Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

114

A 131


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

Afişarea meniului setare Afişaţi întâi meniul favorite apăsând pe r. Apoi selectaţi F (utilizaţi selectorul multiplu), apăsaţi k. Set up

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul de setare, apăsaţi pe butonul r pentru a afişa meniul favorite şi pentru a selecta un alt mod.

Alegeţi meniurile afişate iniţial. Text (setare implicită) Meniurile sunt afişate în format listă.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint

Meniurile fotografiere, redare şi setare

a Meniuri

Pictograme Toate elementele meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

Nume meniu Menus

115


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

c Ecran de întâmpinare Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. Niciuna (setare implicită) Nu se va afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Selectarea unei fotografii

Meniurile fotografiere, redare şi setare

116

Selectaţi o fotografie în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selectare fotografii şi apăsaţi k. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. Imaginile setate ca 16:9 (3584), 1:1 with black border (1:1 cu margine neagră), 1:1 with white border (1:1 cu margine albă) sau 1:1(2736) în setările Image mode (Mod imagine) (A 95) şi imaginile mai mici decât 320×240 editate prin decupare (A 53) sau funcţia imagini de dimensiuni reduse (A 54) nu pot fi selectate.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

d Data Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare pentru acasă şi destinaţia călătoriei. Data Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Pentru mai multe informaţii consultaţi „Setarea limbii, datei şi orei afişajului” (A 16). Fus orar Pentru a defini fusul orar local (w) sau ora de vară. Când este selectat x (fus orar destinaţie), diferenţa de timp (A 119) este calculată automat, iar data şi ora calculate pentru regiunea selectată sunt înregistrate. Util în timpul călătoriilor.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi k. Se afişează meniul cu fusurile orare.

Date

15/11/2008 15:30 Date Time zone

2

Alegeţi x şi apăsaţi k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone

15/11/2008 06:30 London, Casablanca

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

Home time zone Travel destination

117


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

3

Apăsaţi K. Este afişat fusul orar local.

Time zone

15/11/2008 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination

4

Pentru a alege fusul orar de la destinaţia spre care călătoriţi (nume oraş), apăsaţi J sau K.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a folosi aparatul de fotografiat într-o zonă în care se foloseşte ora de vară, în pasul 4 apăsaţi pe H a afişa marcajul W în colţul de sus al monitorului şi pentru a defini ora de vară. Dacă se foloseşte ora de vară, timpul este modificat automat cu o oră.

11 : 00 EST: New York Toronto Lima

-13 : 00

Back

Pentru a activa ora de vară, apăsaţi pe I. Apăsaţi pe butonul k pentru a introduce destinaţia călătoriei. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma x va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

B

Acumulator ceas intern

Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w (Fus orar local)

• Pentru a reveni la fusul orar local, alegeţi [w Home] (Local) din pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w în pasul 2 şi efectuaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta fusul orar local.

C 118

Timp economisire lumină zi

Dacă ora de vară a început sau s-a terminat, activaţi sau dezactivaţi opţiunea corespunzătoare folosind afişajul fusului orar local din pasul 4.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

C

Fusuri orare (A 16)

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto pe ora locală.

UTC +/–

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Riyadh, Kuwait, Manama, Nairobi

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

London, Casablanca

+11

New Caledonia

+12

Auckland, Fiji

New Delhi

Meniurile fotografiere, redare şi setare

–11

119


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

e Setări monitor Alegeţi dacă veţi afişa sau nu informaţii pe monitor şi setaţi luminozitatea monitorului. Info foto Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. Luminozitate Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Info foto Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru afişaj. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele monitorului, consultaţi „Monitorul” (A 6, 7). Mod fotografiere

Mod redare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

15/11/2008 15:30 0004.JPG

Prezentare info 4

18 10

Info auto (setare implicită)

4

După ce este afişată pentru câteva secunde aceeaşi informaţie ca şi în cazul Show info (Afişare informaţii), afişajul va fi acelaşi ca în cazul Hide info (Ascundere informaţii).

Ascundere info

15/11/2008 15:30 0004.JPG

18 10

Reţea de încadrare

120

În modul A (auto), pentru a ajuta la încadrarea fotografiilor, sunt afişate alte setări curente sau ghidul de funcţionare pentru câteva secunde, ca şi în cazul opţiunii Auto info (Info auto). În alte moduri de fotografiere, setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

4

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

f Imprimarea datei Data şi ora sunt imprimate pe fotografii. Data poate fi imprimată de imprimante ce nu suportă imprimarea datei (A 92). Oprit (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Data Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Data şi ora Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Contor dată

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

B

Imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Imprimarea datei este dezactivată în următoarele situaţii: - Dacă pentru modul Continuous (Continuu) este selectată opţiunea Continuous (Continuu) sau BSS. - Dacă pentru modul scenă este selectată una din opţiunile: Sports (Sport), Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă). - La înregistrarea filmelor. • Datele imprimate la o setare a Image mode (Mod imagine) (A 95) TV screen (640) (Ecran TV (640)) ar putea fi greu de citit. Alegeţi PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) sau mai mare când se utilizează funcţia de imprimare a datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Data) (A 16, 117).

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Amprenta momentului indică numărul de zile dintre data înregistrării şi data selectată.

Imprimare dată şi set imprimare

Atunci când fotografiile sunt imprimate de imprimante compatibile DPOF ce pot imprima data şi informaţiile despre fotografie, puteţi utiliza Print set (Set imprimare) (A 91) şi imprima data fotografierii şi informaţiile despre fotografie pe acestea. În aceste cazuri, nu este necesar să imprimaţi data şi ora pe fotografii înaintea utilizării Date imprint (Imprimare dată).

121


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

Contor dată Fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activată sunt imprimate cu numărul de zile rămas până la sau cu numărul de zile scurs de la data specificată. Utilizaţi funcţia pentru a verifica creşterea copilului sau pentru a ţine evidenţa numărului de zile până la o zi de naştere sau până la nuntă. Date counter

5 01/01/2008 Stored dates Display options

Apăsaţi k pentru afişarea opţiunii date stocate. Apăsaţi k pentru afişarea opţiunii afişaj.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Date stocate Pot fi stocate până la trei date. Pentru setare, alegeţi o opţiune, apăsaţi selectorul multiplu K, introduceţi Date (Data) (A 16) şi apăsaţi k. Pentru a selecta o dată, alegeţi o opţiune si apăsaţi k.

Stored dates

20/11/2008 03/12/2008

Opţiuni afişaj Alegeţi Number of days (Număr de zile), Years and days (Ani şi zile) sau Yrs, mnths, days (Ani, luni, zile) şi apăsaţi k.

Display options Number of days Years and days Yrs, mnths, days

Mai jos sunt prezentate amprente moment mostră pentru contorul datei.

02/ 18.11.2008 Două zile rămase

122

02/ 22.11.2008 Două zile scurse


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

g Reducere vibraţie Specificaţi setarea pentru reducerea vibraţiilor în fotografiile statice. Reducerea vibraţiilor corectează zonele neclare care apar în general la fotografierea folosind zoom sau la viteze de declanşare reduse. Dacă folosiţi un trepied, dezactivaţi funcţia reducere vibraţii pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. Pornit (setare implicită) Specificaţi setarea pentru reducerea vibraţiilor în fotografiile statice. Aparatul foto detectează şi calculează automat mişcările de rotire panoramică la reducerea mişcării aparatului foto. Când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare, de exemplu, reducerea vibraţiilor va influenţa doar mişcarea verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panoramare, reducerea vibraţiilor afectează doar mişcarea orizontală. Reducerea electronică a vibraţiilor nu este activată.

Când este activată reducerea vibraţiilor, setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (Dacă opţiunea dezactivat este selectată, pe monitor nu este afişată o pictogramă pentru setarea curentă.) (A 6).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Oprit

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după ce aparatul foto este pornit sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi până când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele mişcării camerei în anumite situaţii. • „VR” înseamnă reducerea vibraţiilor.

D

Compensarea filmelor prin VR electronică

Pentru a atenua efectele mişcării aparatului foto atunci când înregistraţi alte filme decât cele secvenţiale, activaţi Electronic VR (VR electronică) (A 71) din meniul film (A 70).

123


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

h Asistenţă AF Modificaţi setările pentru iluminarea asistenţă AF. Auto (setare implicită) Funcţia iluminare asistenţă AF se activează automat dacă subiectul nu este suficient luminat. La unghiul de cuprindere cel mai larg, dispozitivul de iluminare are o acoperire de aproximativ 1,9 m şi de 1,1 m în poziţia telescopică maximă. Totuşi, în anumite moduri scenă funcţia iluminare asistenţă AF nu se va activa chiar dacă este selectată opţiunea AUTO (A 34, 35, 36, 37, 38). Oprit Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

u Zoom digital Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. Pornit (setare implicită) Zoomul digital (A 23) va fi activat când g (i) este apăsat când zoomul optic a fost mărit la nivelul maxim. Oprit Zoom-ul digital nu va fi activat (cu excepţia înregistrării unui film).

B

Note privind zoomul digital

• Dacă se foloseşte funcţia zoom digital, pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectat Center (Centru) (A 103). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Dacă modul selector automat scenă este selectat. - Când modul scenă este setat la Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte). - Atunci când este selectat modul zâmbet. - Atunci când modul Continuous (Continuu) este setat la Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16). - Chiar înainte de înregistrarea unui film (Poate fi activat un zoom de până la 2× în timpul înregistrării filmelor, altele decât Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială)).

124


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

i Setări sunet Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Buton sunet Comutaţi butonul sunet la On (Pornit) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), se va auzi un semnal sonor când operaţiunile se încheie cu succes, de două ori când focalizarea este blocată şi de trei ori când se detectează o eroare şi un sunet de întâmpinare. Sunet declanşare Alegeţi sunetul declanşatorului dintre On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

Când aparatul foto este pornit şi o perioadă de timp trece fără a efectua operaţii, aparatul foto va intra în modul veghe (A 15) pentru a economisi energie. Odată intrat în modul veghe, indicatorul luminos de alimentare va clipi şi, dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de alte trei minute, aparatul foto se opreşte. Durata necesară pentru a intra în modul de aşteptare poate fi setată la 30 s, 1 m (setare implicită), 5 m sau 30 m.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

k Oprire automată

Note pentru Auto oprit

Durata de timp acordată aparatului foto înainte de a intra în modul aşteptare este stabilită în următoarele cazuri: • În timp ce sunt afişate meniurile: 3 minute • În timpul unei expuneri de diapozitive: maximum 30 de minute • În timp ce adaptorul CA este conectat: 30 de minute

125


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

l Formatare memorie/m Formatare card Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare.

Formatarea unui card de memorie Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

B

Format memory All images will be deleted! OK? No Format

Format card All images will be deleted! OK? No Format

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formata. • Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie va readuce setările pictogramei (A 64) pentru directorul favorite înapoi la setările implicite (pictograma număr). • Nu opriţi aparatul foto, nu deconectaţi adaptorul CA, nu scoateţi capacul camerei acumulatorului/cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S560, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto.

126


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

n Limba Alegeţi una dintre cele 24 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate. Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Arabă

Indoneziană

Chineză simplificată

Italiană

Chineză tradiţională

Maghiară

Japoneză

Olandeză

Koreană

Norvegiană

Tailandeză

o Mod video Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi dintre NTSC şi PAL.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cehă

d Avertizare clipire Alegeţi dacă să fie sau nu detectate persoanele cu ochii închişi atunci când fotografiaţi în modul de prioritate faţă (A 105). Pornit (setare implicită) Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi la puţin timp după recunoaşterea chipurilor şi fotografierea lor, pe monitor va apărea mesajul Did someone blink? (A clipit cineva?). Faţa subiectului uman care probabil a închis ochii este încadrată cu o margine galbenă. Puteţi verifica fotografia şi hotărî dacă este necesar să repetaţi fotografia. Într-un astfel de caz, puteţi verifica fotografia realizată şi hotărî dacă o realizaţi din nou. Oprit Avertizarea de clipire nu a putut fi folosită.

127


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

Utilizarea ecranului Did someone blink? (A clipit cineva?) Dacă aparatul a detectat un subiect cu ochii închişi, ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) va fi afişat pe monitor. Pe ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) sunt disponibile următoarele operaţiuni. Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

128

Opţiune

Utilizaţi

Măriţi şi afişaţi figura detectată

g (i)

Comutarea în modul redare cadru întreg

f (h)

Exit

Descriere Apăsaţi g (i). Apăsaţi f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mult de o persoană cu ochii închişi, apăsaţi HIJK în timpul afişării mărite pentru a comuta la chipul afişat.

Selectaţi chipul ce va fi afişat Ştergeţi fotografia realizată

Did someone blink?

l

Apăsaţi l.

k Comutarea în modul fotografiere

Apăsaţi k sau butonul declanşatorului.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

p Reiniţializare totală Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile lor implicite. Meniu pop-up Opţiune Flash mode (Mod bliţ) (A 28)

Valoare implicită Auto

Self-timer (Autodeclanşator) (A 30)

Off (Oprit)

Macro mode (Mod macro) (A 31)

Off (Oprit)

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 32)

0,0

Mod scenă Opţiune Scene menu (Meniu scenă) (A 33)

Valoare implicită Portrait (Portret)

Opţiune

Valoare implicită

White Balance in Food Mode (Balans de alb în modul Food (Alimente)) (A 44)

Center (Centru)

Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A 70) Time-lapse movieP (Film fotografie secvenţială) (A 72) Electronic VR (VR electronică) (A 71) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 71)

Valoare implicită Film TV 640P 30 s On (Pornit) Single AF (AF unic)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Mod alimente

Meniu fotografiere Opţiune Image mode (Mod imagine) (A 95) White balance (Balans de alb) (A 97) Continuous (Continuu) (A 99)

Valoare implicită i Normal (3648) Auto Single (unic)

Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) (A 100)

30 s

Intvl timer shooting (Sensibilitate ISO) (A 101)

Auto

Color options (Opţiuni culoare) (A 102)

Standard color (Standard color)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 103)

Face Priority (Prioritate faţă)

Distortion control (Control distorsiune) (A 106)

Off (Oprit)

129


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

Meniu zâmbet Opţiune Face recognition (Recunoaştere chip) (A 48)

Valoare implicită On (Pornit)

Meniu setare Opţiune Menus (Meniuri) (A 115) Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 116) Photo info (Info foto) (A 120) Brightness (Luminozitate) (A 120)

Valoare implicită Text Dezactivare întâmpinare (Disable welcome) Info auto 3

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Date imprint (Imprimarea dată) (A 121)

Off (Oprit)

Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A 123)

On (Pornit)

AF assist (Asistenţă AF) (A 124)

Auto

Zoom digital (Digital zoom) (A 124)

On (Pornit)

Button sound (Sunet buton) (A 125)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 125)

On (Pornit)

Auto off (Auto oprit) (A 125) Blink warning (Avertizare clipire) (A 127)

1m On (Pornit)

Altele Opţiune

Valoare implicită

Paper size (Dimensiune hârtie) (A 87, 88)

Default (Implicită)

Slide show (Diapozitive) (A 110)

3s

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 133) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea la „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 111) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări din meniuri nu vor fi afectate, chiar şi dacă este efectuată Reset all (Reiniţializare totală). Meniul Smile (Zâmbet): Persoanele înregistrate în Add to list (Adăugare la listă) (A 48) Meniul Shooting (fotografiere): presetare manuală în meniul White balance (Balans de alb) (A 98) Meniul de setare: Setările pentru fotografia înregistrată ca Welcome screen (Ecran întâmpinare) (A 116), Date (Data) (A 117), Date counter (Contor dată) (A 122), Language (Limbă) (A 127) şi Video mode (Mod video) (A 127)

130


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: Meniul setare

r Versiune firmware Vizualizează versiunea firmware curentă a aparatului foto.

COOLPIX S560 ver. X.X

Back

Versiune firmware

Meniurile fotografiere, redare şi setare

131


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11

Încărcător acumulator Încărcător acumulator MH-64 Adaptor CA EH-62E <Cum se conectează EH-62E>

Adaptor CA Verificaţi dacă aţi introdus corect cablul adaptorului CA în camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o parte a cablului nu a fost introdusă în cameră, capacul se poate deteriora în timpul închiderii. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu AV

Cablu audio/video EG-CP14

Carduri de memorie aprobate

Note tehnice

Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă pot fi utilizate, indiferent de viteză. SanDisk

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

TOSHIBA

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

Panasonic

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

1

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. 2 compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie SDHC.

132

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus. Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre cardurile aprobate.


Nume fişier imagine/sunet şi folder Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează. DSCN0001.JPG Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto) Fotografii originale (ataşament notă vocală inclus), filme, note vocale, înregistrări voce

DSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Fotografii statice

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale Înregistrări vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

Copii D-Lighting (ataşament FSCN notă vocală inclus) Filme fotografiere secvenţială

INTN

Note tehnice

• Fişierele sunt stocate în directoare care sunt denumite folosind un număr de director urmat de un identificator cu cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru fotografii realizate prin asistenţă panoramare (de ex. „101P_001”; A 40), „INTVL” pentru fotografiere cu temporizator (de ex., „101INTVL”; A 100), „SOUND” (SUNET) pentru înregistrările vocale (de ex. „101SOUND”; A 75) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un folder atinge 9999, va fi creat un folder nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere) > Selected images (Fotografii selectate) sau Copy sound files (Copiere fişiere sunet) > Selected files (Fotografii selectate) sunt copiate în folderul curent unde le sunt atribuite numere de fişier noi în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere) > All images (Toate fotografiile) şi Copy sound files (Copiere fişiere sunet) > Copy all files (Copiere toate fişierele) copiază toate folderele din mediul sursă; numele fişierelor nu se schimbă, dar noile numere de foldere sunt atribuite în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de folder în mediul de destinaţie (A 79, 113). • Folderele pot cuprinde până la 200 de fotografii; dacă o fotografie este făcută când folderul conţine 200 de fotografii, va fi creat un folder nou prin adăugarea unuia la numărul folderului curent. Dacă o fotografie este luată când folderul curent este numerotat 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie numerotată 9999, nu poate fi făcută nicio altă fotografie până când mediul nu este formatat (A 126) sau până când un card nou de memorie este introdus.

133


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Note tehnice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

134


Întreţinerea aparatului foto

C

Acumulatorul

Note tehnice

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • În timpul reîncărcării, temperatura ambientală trebuie să fie în intervalul 5 - 35 °C. • Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau peste 60 °C. Durata de încărcare a bateriei poate creşte dacă temperatura este cuprinsă în intervalele 0 °C - 10 °C şi 45 °C - 60 °C. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzit, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi lăsaţi aparatul să consume înainte de a-l scoate pentru stocare. Acumulatorul ar trebui depozitat într-o locaţie răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când este depozitat aparatul foto, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorilor atunci când nu este utilizat. Atunci când este instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă nu este utilizat, iar acumulatorul ar putea fi golit excesiv şi să nu mai funcţioneze. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcător, plasaţi-l în carcasa acumulatorului furnizată şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Achiziţionaţi un nou acumulator EN-EL11. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

135


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Note tehnice

136


Întreţinerea aparatului foto

Stocare Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi mai mici de –10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

Note despre monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare” nu apare în fotografia finală şi nu indică o defecţiune. În filme pot apărea unele pete. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon. Note tehnice

137


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj O (clipeşte)

Problema

A

Setaţi ceasul.

117

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

12

Baterie consumată.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

12

Temperatură acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După 5 secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul va fi oprit, iar indicatorul de alimentare şi cel al bliţului vor clipi rapid. După ce indicatorul luminos clipeşte 3 minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi folosi butonul de alimentare pentru a-l opri manual.

15

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

P Please wait for the camera to finish recording.

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

25

N Memory card is write protected.

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocat”.

Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere”.

19

P This card cannot be used.

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

132

B N Battery exhausted.

P Battery temperature high

Q (● blinks red (clipeşte roşu))

Note tehnice

P This card cannot be read.

138

Soluţia

Ceasul nu este setat.

24, 25 104

18 18


Mesaje de eroare Afişaj

Soluţia

A

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu COOLPIX S560.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a formata cardul sau opriţi aparatul foto şi înlocuiţi cardul.

19

Cardul de memorie este plin.

• Alegeţi o dimensiune mai 95 mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografii sau fişiere sunet. 26, 74, 78 • Introduceţi cardul de memorie nou. 18 19 • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

126

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

18 126

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Fotografiile făcute cu Image mode (Mod imagine) setat ca P16:9 (3584), s 1:1 with black border (1:1 cu margini negre), s 1:1 with white border (1:1 cu margini albe) sau s 1:1 (2736) şi copiile ale căror dimensiuni sunt mai mici decât 320 × 240 create folosind funcţia de decupare sau fotografiile cu dimensiuni reduse nu pot fi folosite.

53, 54, 95

Nu se poate copia fotografia.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

111

În folderul de favorite au • Îndepărtaţi câteva fotografii Album is full. No fost adăugate deja mai din folderul de favorite. further pictures can be mult de 200 de fotografii. • Adăugaţi la alte added. foldere de favorite.

66

P

N

Card is not formatted. Format card? No Yes Out of memory.

P Image cannot be saved.

N

65

P Sound file cannot be saved.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

N Image cannot be modified.

Fotografia selectată nu poate fi editată.

Selectaţi fotografia care acceptă D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni.

51

N

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

132

Cannot record movie.

Note tehnice

Problema

18 126

139


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

Soluţia

A

În directorul selectat în modul sortare automată nu sunt fotografii.

Selectaţi directorul care conţine fotografiile sortate.

61

În modul sortare automată nu poate fi redată nici o fotografie.

Redaţi fotografiile folosind modul redare sau modul listare după dată.

62

Fotografia nu a fost adăugată la folderul de favorite.

• Adăugaţi fotografia la folderul de favorite. • Alegeţi folderul de favorite în care este fotografia.

65

Cardul de memorie nu conţine fotografii sau fişier sunete.

Apăsaţi d pentru a copia fotografii sau fişiere sunet din memoria internă pe cardul de memorie. Ecranul opţiuni copiere sau ecranul copiere fişier sunet vor fi afişate.

113, 79

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX S560.

Vizualizaţi fişierul pe un computer sau un alt dispozitiv.

N Nicio fotografie sau Memory contains no niciun fişier sunet în images. memoria internă sau pe cardul de memorie.

N

No sound file.

N File contains no image data. P This file cannot be played back. Note tehnice

N

All images are hidden.

N This image cannot be deleted.

Fotografia este protejată.

N Travel destination is in the current time zone.

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

Lens error Q

140

Data şi ora nu sunt setate pentru fotografiile ce urmează a fi afişate în modul de listare după dată.

Eroare obiectiv.

– Dezactivaţi protecţia.

66

– 111

117 – Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

20


Mesaje de eroare Afişaj

A

Cablu USB deconectat în timpul imprimării.

Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul USB.

86

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

14, 20

PR Printer error: check printer status.

Cerneală epuizată sau eroare la imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După verificarea nivelului de cerneală sau după rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check paper

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of paper

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink

Cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a anula imprimarea.

System error Q

Note tehnice

Soluţia

P Communications error

Problema

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

141


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare

Note tehnice

142

Problema

Cauza/Soluţia

A

Monitorul nu afişează nimic

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Folosirea modului veghe pentru a economisi energie: apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. • Când bliţul clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul AV. • Fotografiere secvenţială sau fotografierea prin contor interval în desfăşurare.

20 20 15, 24

Monitorul este dificil de citit

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Monitorul s-a întunecat pentru a economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când comenzile aparatul sunt folosite.

120 136 15

Aparatul foto se opreşte fără avertizare

• Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

20 125

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte

• Fotografiile înregistrate înainte de setarea ceasului şi indicatorul „Data nu este setată” clipeşte în timpul fotografierii, iar fotografiile vor avea marcată ora în format „00/00/0000 00:00”; filmele şi înregistrările vocale vor fi datate „01/01/2008 00:00”. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

16

29 82 80 –

135

117

În monitor nu sunt afişate indicatoare

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Afişare info).

120

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă

Ceasul aparatului foto nu a fost setat.

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când Date imprint (Imprimare dată) este activată

Data nu apare în filme sau pe fotografiile realizate 35, 38, utilizând d, l, p sau atunci când Continuous 39, 69, 99 (Continuu) este setat la Continuous (Continuu) sau BSS.

Resetare a setărilor aparatului foto

Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

16, 117

118


Localizarea defecţiunilor Problema Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare şi cel pentru bliţ clipesc rapid

Cauza/Soluţia Temperatură acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul luminos clipeşte 3 minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi folosi butonul de alimentare pentru a-l opri manual.

A 15

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Note tehnice

143


Localizarea defecţiunilor

Fotografierea Problema Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

Aparatul foto nu poate focaliza.

Note tehnice

144

Cauza/Soluţia

A

• Apăsaţi c sau butonul de declanşare când aparatul foto este în modul redare. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi d. • Acumulatorul este gol. • Când bliţul clipeşte, bliţul se încarcă.

26

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul setare la Auto. • Eroare focus. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

25

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi reducerea vibraţiilor. Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

10 20 29

124 20 28 123 99 30

Fotografiile sunt neclare.

• • • •

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

29

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Este definit modul alimente. • Sunt selectate moduri D altele decât Timelapse movieP (Film fotografiere secvenţială). • Continuous (Continuu), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau BSS este selectat pentru Continuous (Continuu).

28, 42 33 44 69 99

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

69

Zoomul digital nu poate fi folosit.

Digital zoom (Zoom digital) este setat la Off (Oprit) în meniul de setare. Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. • dacă modul selector automat scenă este selectat. • atunci când e selectat Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) pentru modul scenă. • atunci când este selectat modul zâmbet. • chiar înainte de a înregistra un film (poate fi aplicat până la 2× pentru înregistrarea altor filme decât Time-lapse movieP (Film fotografie secvenţială)). • Atunci când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu).

124 42 34, 35 46 69 99


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

• Image mode (Mod imagine) nu poate fi reglat când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu). • Dacă pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi definit 3200, h 3648×2736, i 3648×2736, L 2592×1944, M 2048×1536, P 3584×2016 şi s 2736×2736 nu pot fi selectate pentru formatul imagine.

99

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

• Off (Oprit) este selectat pentru Sound settings (Setări sunet) > Shutter sound (Sunet declanşator) în meniul de setare. • Continuous (Continuu) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau BSS sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. • Se selectează d (mod scenă Sports (Sporturi)) sau l (mod scenă Museum (Muzeu)). • este selectat modul D. • Nu blocaţi difuzorul. • Off (dezactivat) este selectat pentru opţiunea AF assist (asistenţă AF) din meniul de setare al aparatului foto. • Dispozitivul AF-assist (iluminare asistenţă AF) se opreşte automat în unele moduri scenă.

101

125 99 35, 38 69 5 124 34-39

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

136

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

97

În imagine apar pixeli strălucitori distanţaţi aleatoriu („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea mică. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. • Utilizarea unui mod scenă cu posibilitatea de a reduce zgomotul.

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

• • • • • •

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

Bliţul este oprit. Fereastra bliţ este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Sporire sensibilitate ISO. Subiecte este iluminat în fundal. Selectaţi o (modul scenă Backlight (iluminare fundal)) sau utilizaţi bliţul de umplere.

28 101 34-39

Note tehnice

Fotografiile apar pătate.

28 22 28 32 101 28, 39

32

145


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Sistemul integrat de corectare a efectului ochi roşii poate fi aplicat şi în alte zone dacă pozele sunt realizate folosind opţiunea V (reducere ochi roşii) sau cu bliţ de umplere cu sincronizare încetinită şi pentru efectul de reducere al ochilor roşii în modul scenă pentru modurile Night portrait (Portret de noapte) sau dacă modul selector automat scenă este selectat. Utilizaţi orice alt mod scenă decât Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la altă valoare decât V (automat cu atenuare a efectului ochi-roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

28, 35, 42

Cauza/Soluţia

A

• Fişierul a fost suprascris sau renumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • Se realizează o fotografie folosind modul fotografiere secvenţială sau cu temporizator: fotografiile nu pot fi redate decât după ce înregistrarea s-a terminat.

– 72, 100

Fotografia nu poate fi mărită.

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, fotografiilor de mici dimensiuni sau fotografiilor care au fost decupate la dimensiunea 320 × 240.

Nu se pot înregistra note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

74 56

Nu se pot utiliza opţiunile D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate dacă fotografiile au fost făcute cu opţiunile P 16:9 (3584), s 1:1 with black border (1:1 cu margini negre), s 1:1 with white border (1:1 cu margini albe) sau s 1:1(2736) selectate în setările Image mode (Mod imagine). • Selectaţi fotografia care acceptă D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile înregistrate cu acest aparat.

74 95

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

Redare Problema Fişierul nu poate fi redat.

Note tehnice

146

51 51 51


Localizarea defecţiunilor Cauza/Soluţia

A

Fotografiile neafişate pe televizor.

Problema

• Alegeţi Video mode (Mod video) corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

127 18

Setările pictogramei pentru folderul de favorite revin la setările implicite sau fotografiile care au fost adăugate la favorite nu sunt afişate în timpul redării fotografiilor favorite.

• Datele de pe cardul de memorie nu sunt redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer.

Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată.

• Imaginea pe care doriţi să o afişaţi a fost sortată într-un alt director decât cel în care vă aflaţi. • Fotografiile realizate cu un alt aparat şi nu cu COOLPIX S560 sau cele copiate folosind copy (copiere) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile de pe cardul de memorie nu sunt redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer.

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

• • • •

60, 113

20 20 82 81

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria internă.

18

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul paginii.

87, 88

– –

Note tehnice

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. În cazul în care sistemul de operare utilizat de computerul dumneavoastră este Windows 2000 Professional, aparatul foto nu poate fi conectat. • Aparatul foto nu este recunoscut de computer. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat.

147


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S560 Tip

10,0 milioane

Senzor imagine

1/2,33-in.

Obiectiv

5× obiectiv Zoom-Nikkor

Distanţă focală

CCD; număr total pixeli: 10,7 milioane

6,3-31,5 mm (echivalentul a 35 mm [135] unghi format fotografie: 34,8-174 mm)

f/-număr

f/3,5-5,6

Construcţie

8 elemente în 6 grupuri

Zoom digital

Până la 4× (echivalentul a 35 mm [135] unghi format fotografie: cca. 696 mm)

Reducere vibraţii

Deplasare senzor imagine (imagini statice) Electronic (filme)

Focalizarea automată (AF)

Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• Cca. 60 cm - ∞ • Modul macro: 10 cm (poziţionare zoom unghi larg) până la ∞

Selecţie zonă focus

Auto (selectare automată în 9 zone), central, manual cu 99 zone focus, prioritate detecţie faţă

Monitor

Unghi larg de vizionare 2,7 in., aprox. 230.000 de puncte, LCD TFT cu strat antireflexie şi 5 nivele de reglare a luminozităţii

Note tehnice

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (Comparativ cu fotografia reală)

Acoperire cadru (mod redare)

Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (Comparativ cu fotografia reală)

Stocare Suport

• Memorie internă (aprox. 44 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişier

DCF, Exif 2.2 şi conform cu DPOF

Formate fişier

Comprimat: JPEG-Baseline compliant Filme: AVI Fişiere sunet: WAV

Format imagine (pixeli)

148

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

• • • •

3.648 × 2.736 [Ridicată (3648P)/Normal (3648)] 2.592 × 1.944 [Normal (2592)] 2.048 × 1.536 [Normal (2048)] 2.736 × 2.736 [1:1 with black border/1:1 with white border/ 1:1(2736)] (1:1 cu margine neagră/1:1 cu margine albă) • 1.024 × 768 [PC screen (1024)] (Ecran PC (1024)) • 640 × 480 [TV screen (640)] (Ecran TV (640)) • 3.584 × 2.016 [16:9 (3584)]


Specificaţii Sensibilitate ISO ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, Auto (Sensibilitate capacitate (creştere automată de la ISO 64 la 800) standard) Expunere Măsurare

Matrice 256 segmente, evaluată central (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mult)

Controlul expunerii

Expunere automată programată cu compensare expunere (–2,0 - +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)

Interval (ISO 100)

[W]: 3,7 la 15,5 EV [T]: 5 la 16,8 EV

Declanşator Viteză Diafragmă Interval Autodeclanşator

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/2000-2

s, 4 s (Mod scenă spectacol artificii)

Diafragmă presetată controlată electronic 2 paşi (f/3,5 şi f/5,6 [W]) Poate fi selectat între 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: [Auto]) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date

[W]: 0,3 - 3,5 m [T]: 0,6 - 2,2 m Bliţ automat TTL cu prebliţuri pentru monitorizare USB MTP, PTP Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Terminal I/O

Conector multiplu

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Spaniolă, Tailandeză, Turcă

Surse de alimentare

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (inclus în pachet) Adaptor CA EH-62E (vândut separat) Aprox. 160 fotografii (EN-EL11)

Durata de viaţă a bateriei* Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 93 × 54,5 × 23,5 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 130 g (fără acumulator şi card de memorie SD)

Note tehnice

Ieşire video

Mediu de funcţionare Temperatură

0 - 40 °C

Umiditate

Mai puţin de 85 % (fără condens)

149


Specificaţii * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23 °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat o dată la două declanşări, mod imagine setat la i Normal (3648). Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor. * Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion reîncărcabil, complet încărcat EN-EL11 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

DC 3,7 V, 680 mAh

Temperatură de funcţionare

0 - 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 27,1 × 38,2 × 7,8 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 14,5 g (fără caseta bateriei)

Încărcător acumulator MH-64

Note tehnice

Intrare nominală

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,06 - 0,042 A

Capacitate nominală

6 ~ 10,1 VA

Ieşire nominală

CC 4,2 V, 0,455 A

Acumulatori destinaţi

Acumulator Nikon reîncărcabil Li-ion EN-EL11

Timp de încărcare

Descărcat, aprox. 120 minute

Temperatură de funcţionare

0 - 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 54 × 21 × 85 mm (exclusiv cablul de alimentare)

Lungimea cablului

Aprox. 1,8 m

Greutate

Aprox. 56 g, (fără cablu de alimentare)

B 150

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Regula de aranjare a sistemului de fişiere al aparatului foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif version 2.2: Acest aparat foto este compatibil cu versiunea Exif (Format fişier imagine compatibil pentru parate foto digitale) 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor când imaginile sunt transferate de la imprimantele compatibile Exif. • PictBridge: Este un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

151


Index Simboluri

Note tehnice

R 41 n Autodeclanşator 30 d Buton 5, 10 j Buton 5, 11 g buton 5, 11, 22, 27, 49, 50 f buton 5, 22, 27, 49, 50 h buton 5, 22, 27, 49, 50 i buton 5, 22, 27, 49, 50 l Buton ştergere 5, 26, 27, 56, 74, 78 k Butonul confirmare selecţie 5, 9 r Butonul Favorite 5, 8 c Butonul redare 5, 8, 26 o Compensare expunere 32 c D-Lighting 52 m Mod bliţ 28 D Mod film 69 C Mod listare după dată 57 p Mod macro 31 c Mod redare 26 h Mod redare fotografii favorite 67 C Mod scenă 33 F Mod setare 114 F Mod sortare automată 60 a Mod zâmbet 46 u Modul alimente 44 A Modul automat 20 x Selector automat scenă 42

A

152

Accesorii opţionale 132 Acumulator 12, 14, 118 Acumulator reîncărcabil 132 Acumulator reîncărcabil Li-ion 12, 14 Adaptor CA 132 AF permanent 71 AF unic 71 Alb-negru 102 Alimentare 16, 20 Alimente u 44

Auto oprit 125 Autodeclanşator 30 AVI 133

B Balans de alb 97 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 36 Blink warning (Avertizare clipire) 127 Bliţ 28, 29 Bliţ automat 28 Bliţ de umplere 28 Bliţ încorporat 4, 28 Bliţ oprit 28 Blocare focalizare 104 BSS 99 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 4, 24 Buton sunet 125 Buton zoom 5, 22, 74, 78

C Cablu AV 80 Cablu audio-video 80 Cablu USB 81, 82, 86 Cameră acumulator 5 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5, 14, 18 Capac conector cu pini 4 Capacitate memorie 20, 96 Card de memorie 18, 132 Close up (Prim-plan) k 37 Compensarea expunerii 32 Computer 81 Comutator alimentare 4, 20 Conector cablu 4, 80, 81, 85 Continuu 99 Contor dată 121, 122 Control distorsiune 106 Copierea fotografiilor 113 Copierea înregistrărilor vocale 79


Index Copy (Copie) n 38 Culoare intensă 102 Culoare standard 102 Curea 11

I

Data 16, 117 Declanşare multiplă 16 99 Decuparea 53 Diapozitive 110 Difuzor 5 D-Lighting 51, 52 DPOF 151 DSCN 133 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 36

Identificator 133 Iluminare asistenţă AF 4, 25, 124 Imagine mică 54 Imprimantă 85 Imprimare 87, 88, 91 Imprimare dată 121 Imprimare directă 85 Imprimare DPOF 90 Incandescent 97 Indicator luminos aparat pornit 4, 20 Indicator luminos autodeclanşator 4, 30 Indicator zâmbet 34 Info foto 120 INTN 133

E

Î

Ecran de întâmpinare 116 EN-EL11 12, 14 Extensie 133

Încărcare acumulator 20 Încărcător acumulator 12, 132 Înregistrare vocală 77 Înregistrarea filmelor 69

D

F

J Jack intrare audio/video 80 JPG 133

L La jumătate 11 Lampa bliţ 5, 29 Lampă indicatoare 5 Limba 127 Lumină zi 97 Luminozitate 120

Note tehnice

Fantă card de memorie 5, 18 Film TV 70 Filme fotografiere secvenţială 72 Filtru cyan 102 Fireworks show (Spectacol artificii) m 38 Fluorescent 97 Focalizare 11, 24, 71, 103 Focalizarea automată 31, 71 Format hârtie 87, 88 Formatarea 19, 126 Formatarea cardului de memorie 19, 126 Formatarea memoriei interne 126 Fotografiere 20, 22, 24 Fotografiere cu temporizator 100 FSCN 133 Fundal luminos o 39 Fus orar 16, 117, 119

M Memorie internă 18 Meniu Favorite 8 Meniu film 70 Meniu fotografiere 93

153


Index

Realizarea înregistrărilor vocale 75 Redare 26, 27, 49, 50 Redare film 74 Redare miniaturi 49 Redarea înregistrărilor vocale 77 Reducere ochi roşii 28, 29 Reducere vibraţii 123 Reducere zgomot 35, 36, 37 Reiniţializare totală 129 Rotire fotografie 112 RSCN 133

N

S

Note tehnice

Night landscape (Peisaj de noapte) j 37 Night Portrait (Portret de noapte) e 35 Nivel compresie 95 Noros 97 Notă vocală 55 Număr de expuneri rămase 20, 96 Nume fişiere 133 Nume folder 133

O Obiectiv 4, 148 Opţiuni culoare 102 Ora de vară 16, 118

154

P

Meniu listare după dată 59 Meniu redare 108 Meniu setare 114 Meniu zâmbet 48 Meniul sortare automată 62 Meniuri 115 Microfon încorporat 4 Mod automat 20 Mod film 69 Mod focalizare automată 71 Mod imagine 21, 33, 95 Mod listare după dată 57 Mod redare fotografii favorite 67 Mod reluare 26, 27 Mod scenă 33, 34 Mod sortare automată 60 Mod video 80, 127 Mod zâmbet 46 Mod zonă AF 103 Modul macro 31 Monitor 5, 6, 136 Montură trepied 5 Muzeu l 38

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 39, 40 Party/indoor (Petrecere/interior) f 35 Peisaj c 34 PictBridge 85, 151 Portret b 34 Presetare manuală 98 Prioritate faţă 103, 105 Protecţie 111

R

Selector automat scenă 42 Selector cea mai bună fotografie 99 Selector multiplu 5, 9 Sensibilitate ISO 29, 101 Sepia 102 Set imprimare 91 Set imprimare (Data) 92 Setări monitor 120 Setări pentru film 70 Setări sunet 125 Sincronizare lentă 28 Sports (Sport) d 35 SSCN 133 Sunet declanşare 125 Sunset (Asfinţit) h 36


Index

Ş Ştergere 111

T TV 80

U Unic 99

V Versiune firmware 131 Volum 74, 78 VR electronic 71

W WAV 133

Z Zăvor acumulator 5, 14 Zonă focus 103 Zoom 22 Zoom digital 23, 124 Zoom redare 50 Note tehnice

155


156


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

© 2008 Nikon Corporation

Imprimat în Europa CT8G01(Y5)

6MMA78Y5-01

Manual de utilizare Nikon S560  

Manualul utilizatorului APARAT FOTO DIGITAL d Meniurile fotografiere, redare şi setare E Înregistrările vocale Conectarea la televizoare, co...

Advertisement