Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • tehnologia D-Lighting este furnizată de P Apical Limited. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.


Introducere

Primii paşi

A

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

C

Fotografiere adecvate scenei

d

Modul continuu sport

PSAM

Moduri P, S, A şi M

c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrări vocale

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

d

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE!

ii

Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări.

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în preajma unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii.

Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.

Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Utilizaţi acumulatoarele Li-ion EN-EL5 (furnizate). Utilizaţi încărcătorul pentru acumulatori MH-61 (furnizat) pentru a încărca acumulatorul. • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumSulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru (39 in.) de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul LCD se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea în ochi sau piele.


Note Notă pentru clienţii din S.U.A. Declaraţia privind interferenţele de radiofrecvenţă a Comisiei federale pentru comunicaţii (FCC) Acest echipament a fost testat şi a s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Secţiunea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi un nivel de protecţie rezonabil împotriva interferenţelor dăunătoare ale unui sistem instalat într-o rezidenţă. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie conform căreia interferenţele nu vor surveni în cazul unui sistem instalat într-o rezidenţă. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare recepţiei semnalului radio şi TV care pot fi cauzate din oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze nivelul interferenţelor prin una sau mai multe din următoarele măsuri: • Reorientaţi sau schimbaţi amplasamentul antenei. • Măriţi distanţa dintre echipament şi antenă. • Conectaţi echipamentul la o ieşire a unui alt circuit decât cel la care este conectată antena. • Consultaţi dealerul sau un tehnician experimentat în probleme radio/ televiziune pentru a obţine ajutor.

COOLPIX P80

PRECAUŢII Modificări FCC cere ca utilizatorul să fie anunţat că orice modificare adusă acestui dispozitiv care nu este aprobată expres de Nikon Corporation poate anula utilizarea echipamentului. Cabluri interfaţă Utilizaţi cablurile pentru interfaţă vândute sau oferite de Nikon pentru echipamentul dumneavoastră. Utilizarea altor cabluri pentru interfaţă pot depăşi limitele Clasei B Secţiunea 15 a regulilor FCC. Notă pentru clienţii din California AVERTISMENT Manevrarea firului acestui produs vă expune la plumb, o substanţă chimică cunoscută în Statul California ca fiind cauza handicapurilor native sau alte afecţiuni congenitale. Spălaţi-vă pe mâini după manevrare. Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064 USA Tel: 631-547-4200

v


Note

Notă pentru clienţii din Canada PRECAUŢIE Acest aparat digital de Clasă B respectă standardul canadian ICES-003. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme ŕ la norme NMB-003 du Canada. Simbol pentru Colectarea separată în ţările europene Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor.

vi


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................................ii AVERTISMENTE!...................................................................................................................................................................... ii Note .........................................................................................................................................................................v

Introducere........................................................................................................................................................ 1 Despre acest manual .........................................................................................................................................1 Informaţii şi precauţii.........................................................................................................................................2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................................4 Corpul aparatului foto .......................................................................................................................................................4 Monitorul...................................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază.............................................................................................................................................8 Selector moduri.....................................................................................................................................................................8 Selectorul de comenzi.......................................................................................................................................................9 Selector multiplu ...............................................................................................................................................................10 Butonul d.........................................................................................................................................................................11 Afişaje ajutor.........................................................................................................................................................................11 Butonul s.......................................................................................................................................................................12 Butonul x (Monitor) ....................................................................................................................................................13 Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului .................................................13

Primii paşi.........................................................................................................................................................14 Încărcarea acumulatorului............................................................................................................................ 14 Introducerea acumulatorului ...................................................................................................................... 16 Scoaterea acumulatorului............................................................................................................................................17 Pornirea şi oprirea aparatului foto...........................................................................................................................17 Setarea limbii, datei şi orei afişajului......................................................................................................... 18 Introducerea cardurilor de memorie ........................................................................................................ 20 Scoaterea cardurilor de memorie ...........................................................................................................................21

vii


Cuprins

A Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat................................................................................22 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto) ................................................................ 22 Indicatoare afişate în modul A (Auto)................................................................................................................23 Pasul 2 Încadraţi fotografia........................................................................................................................... 24 Utilizarea vizorului electronic.....................................................................................................................................24 Folosirea zoomului ...........................................................................................................................................................24 Pasul 3 Focalizaţi şi fotografiaţi................................................................................................................... 26 Pasul 4 Vizualizaţi şi ştergeţi fotografiile ................................................................................................. 28 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) .................................................................................................................28 Ştergerea fotografiilor.....................................................................................................................................................28 Utilizarea bliţului .............................................................................................................................................. 30 Moduri bliţ disponibile...................................................................................................................................................30 Setarea Modului bliţ......................................................................................................................................................... 31 Fotografierea cu autodeclanşator ............................................................................................................. 33 Alegerea unui mod de focalizare ............................................................................................................... 34 Setarea modului focalizare .......................................................................................................................................... 35 Utilizarea focalizării manuale......................................................................................................................................36 Compensarea expunerii ................................................................................................................................ 37

C Fotografiere adecvate scenei .............................................................................................................38 Fotografierea în modul scenă ..................................................................................................................... 38 Setarea modului scenă...................................................................................................................................................38 Caracteristici .........................................................................................................................................................................39

d Modul continuu sport............................................................................................................................46 Fotografierea în modul continuu sport ................................................................................................... 46 Meniul continuu sport ................................................................................................................................... 47

PSAM Moduri P, S, A şi M ..........................................................................................................................48 Fotografierea în modurile P, S, A şi M....................................................................................................... 48 Modul P (automat programat).................................................................................................................... 49 Modul S (Prioritate automată declanşator) ............................................................................................ 50 Modul A (Prioritate diafragmă automată)............................................................................................... 51 Modul M (Manual) ........................................................................................................................................... 52

viii


Cuprins

c Mai multe despre redare.....................................................................................................................54 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi .......................................................................... 54 O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare....................................................................................... 55 Editarea fotografiilor....................................................................................................................................... 56 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ..........................................................................................57 Crearea unei copii prin decupare: Decuparea.................................................................................................58 g Redimensionarea fotografiilor: Fotografie de mici dimensiuni ....................................................59 Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră ..................................................................60 Note vocale: Înregistrare şi redare ............................................................................................................. 61 Înregistrarea notelor vocale ........................................................................................................................................61 Redarea notelor vocale.................................................................................................................................................. 61 Ştergerea notelor vocale...............................................................................................................................................61

D Filme ............................................................................................................................................................62 Înregistrarea filmelor ...................................................................................................................................... 62 Meniul film ......................................................................................................................................................... 63 Selectarea opţiunilor film .............................................................................................................................................63 Mod focalizare automată..............................................................................................................................................65 Reducere electronică a vibraţiilor............................................................................................................................65 Filme fotografiere secvenţială ................................................................................................................................... 65 Redarea filmului ............................................................................................................................................... 67 Ştergerea fişierelor de film...........................................................................................................................................67

E Înregistrări vocale.....................................................................................................................................68 Realizarea înregistrărilor vocale.................................................................................................................. 68 Redarea înregistrărilor vocale...................................................................................................................... 70 Ştergerea fişierelor de sunet.......................................................................................................................................71 Copierea înregistrărilor vocale.................................................................................................................... 72

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante......................................................................73 Conectarea la TV............................................................................................................................................... 73 Conectarea la computer................................................................................................................................ 74 Înainte de a conecta aparatul foto .........................................................................................................................74 Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer ..................................................................75 Conectarea la imprimantă ............................................................................................................................ 78 Conectarea aparatului foto şi imprimantei .......................................................................................................79 Imprimarea fotografiilor una câte una .................................................................................................................80 Imprimarea mai multor fotografii............................................................................................................................81 Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare ....................................................... 84

ix


Cuprins

d Meniurile de fotografiere, redare şi setare ................................................................................86 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere ............................................................................................... 86 Afişarea meniului fotografiere................................................................................................................................... 87 q Calitate imagine ..........................................................................................................................................................88 r Format imagine...........................................................................................................................................................89 F Optimizare imagine.................................................................................................................................................. 91 B Balans de alb ................................................................................................................................................................. 94 E Sensibilitate ISO...........................................................................................................................................................96 G Măsurare..........................................................................................................................................................................97 C Continuu .........................................................................................................................................................................98 H Bracketing automat............................................................................................................................................... 101 G Mod zonă focalizare automată....................................................................................................................... 102 I Mod focalizare automatã ................................................................................................................................... 104 J Comp. exp. bliţ.......................................................................................................................................................... 105 M Reducere zgomot .................................................................................................................................................. 105 Q Control distorsiune ................................................................................................................................................ 106 Restricþii ale setãrilor aparatului foto................................................................................................................. 106 Opţiuni redare: Meniul redare...................................................................................................................108 Afişarea meniului de redare..................................................................................................................................... 108 b Expoziţie diapozitive............................................................................................................................................. 110 c Ştergere.......................................................................................................................................................................... 111 d Protejare ...................................................................................................................................................................... 111 f Rotire imagine........................................................................................................................................................... 112 i Ascundere imagine................................................................................................................................................ 112 h Copie .............................................................................................................................................................................. 113

x


Cuprins Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare .................................................................................114 Afişarea meniului setare ............................................................................................................................................. 115 a Meniuri........................................................................................................................................................................... 115 c Ecran de întâmpinare ........................................................................................................................................... 116 d Data.................................................................................................................................................................................. 117 e Luminozitate ............................................................................................................................................................. 120 f Imprimarea datei ..................................................................................................................................................... 120 g Reducere vibraţii...................................................................................................................................................... 122 h Asistenţă AF............................................................................................................................................................... 123 u Zoom digital .............................................................................................................................................................. 123 i Setări sunet................................................................................................................................................................. 124 k Oprire automatã ...................................................................................................................................................... 124 l Formatare memorie/m Formatare card.................................................................................................. 125 n Limba............................................................................................................................................................................... 126 o Mod video.................................................................................................................................................................... 126 p Reiniţializare totală ................................................................................................................................................. 127 r Versiune firmware................................................................................................................................................... 129

xi


Cuprins

Note tehnice ................................................................................................................................................ 130 Accesorii opţionale........................................................................................................................................130 Carduri de memorie aprobate ............................................................................................................................... 131 Nume fişier imagine/sunet şi folder........................................................................................................132 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................................133 Curăţarea ............................................................................................................................................................................. 135 Depozitarea........................................................................................................................................................................ 135 Mesaje de eroare............................................................................................................................................136 Localizarea defecţiunilor .............................................................................................................................140 Specificaţii ........................................................................................................................................................146 Standarde acceptate.....................................................................................................................................149 Index...................................................................................................................................................................150

xii


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX P80. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

A

Această pictogramă indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii. în alte porţiuni ale acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie.” • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită.” • Dacă nu este specificat altceva, „monitor” se referă atât la monitorul LCD cât şi la vizorul electronic. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin caractere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acestuia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: Introducere

• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://nikonimaging.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptoarele CA şi accesoriile bliţ) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice.

UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Acumulator Li-ionEN-EL5 reîncărcabil.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 116). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Bliţ încorporat ridicat Introducere

1

2

13 12

3

4 5

11

10

8

7

6 Buton declanşare ................................................26

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit ..................................... 17

10 Capac conector de alimentare................130

2

Selector moduri......................................................8

11 Conector cablu.....................................73, 75, 79

3

Bliţ încorporat ....................................................... 30

12 Capac conector....................................73, 75, 79

4

Buton X (Ridicare bliţ)..................................... 31

13 Buclă pentru curea aparat foto ..................13

5

Microfon....................................................61, 62, 68

6

Obiectiv .......................................................135, 146

7

Luminator autodeclanşator ...............33, 134 Luminator asistenţă AF ............. 27, 123, 134

8

Controlul zoomului ........................................... 24 f (larg)...................................................... 24 g (tele)...................................................... 24 h (redare miniaturi).......................... 54 i (zoom redare) ................................. 55 j (ajutor)................................................. 11

1

4

9

9


Componentele aparatului foto

2 3

4

5

Introducere

1

6

14

7

8

9 10 11

12 13

15

16 17 18

1

Buclă pentru curea aparat foto.................. 13

11 Selector multiplu.................................................10

2

Buton x (monitor) ......................................... 13

12 Buton l (ştergere)............. 28, 29, 61, 67, 71

3

Control reglare dioptru................................... 13

13 Buton k .................................................................10

4

Vizor electronic .................................................... 24

14 Montură trepied

5

Buton s (afişaj) ............................................ 12

6

Selector comandă.................................................9

7

Difuzor........................................................61, 67, 70

8

Monitor ........................................................ 6, 12, 23

9

Buton c (redare) ............................................. 28

15

Capac cameră acumulator/fantă card de memorie .......................................16, 20

16 Fantă card de memorie...................................20 17 Zăvor acumulator .......................................16, 17 18 Cameră acumulator...........................................16

10 Buton d (meniu).................11, 63, 87, 108

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Consultaţi paginile 12 şi 13 pentru detalii referitoare la schimbarea afişajului pe monitor.

Fotografiere 30

2 1

29

5

4 3

6

28 27 26 21

7 9

8

11

10 25 24 23 22

12 13 1/125 F4.3

19 17

18 16

20

14

999

a

b

999 9999

59m59s 9h59m59s

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mod fotografiere*........................22, 38, 48, 62 Mod focalizare ...................................................... 34 Indicator zoom..................................................... 24 Indicator focalizare ............................................ 26 Blocare expunere/focalizare ........................ 45 Indicator bliţ........................................................... 30 Mod bliţ .................................................................... 30 Indicator încărcare acumulator.................. 22 Pictogramă reducerea vibraţiilor (imagini statice) .........................................23, 122 Pictogramă VR electronică (filme)............ 65 Control distorsiune......................................... 106 Zonă focalizare...........................................26, 102 Zone focalizare (atunci când este recunoscută o figura ă facială)...... 102 Indicator „Dată nesetată” ............................ 136 Indicator fus orar.............................................. 117 Imprimare dată/contor dată..................... 120 Format imagine ................................................... 89

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

a) Număr de expuneri rămase ....................22 b) Durată film.........................................................62 Indicator memorie internă............................23 Calitate imagine...................................................88 Diafragmă ................................................................48 Viteza de declanşare .........................................48 Afişare expunere..................................................52 Sensibilitate ISO ..........................................32, 96 Compensarea expunerii .................................37 Compensare expunere bliţ........................105 Indicator autodeclanşator .............................33 Alb-negru + color ...............................................93 Optimizare imagine...........................................91 Balans de alb..........................................................94 Reducere zgomot............................................ 105 Bracketing.............................................................101 Mod fotografiere continuă....................46, 98

* Diferă în funcţie modul de declanşare curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod.

6


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 1 17 16 14

2

3

4

15/05/2008 00:00 9999.JPG

15

5 6 999/ 999

13 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Data înregistrării .................................................. 18 Ora înregistrării..................................................... 18 Indicator volum ........................................... 61, 67 Indicator încărcare acumulator.................. 22 Calitate imagine* ................................................ 88 Format imagine*................................................. 89 Opţiuni film*.......................................................... 63 a) Număr cadru curent/ număr total de cadre.................................. 28 b) Durată film ........................................................ 67 Indicator memorie internă............................ 28

9

7

8 999/ 999 a 9999/9999 59m59s b 9h59m59s

10 Ghid înregistrare note vocale......................61 11 Ghid redare note vocale.................................61 12 Indicator redare film..........................................67 13 Pictogramă comenzi imprimare................84 14 Indicator micşorare fotografii......................59 15 Pictogramă D-Lighting ...................................57 16 Pictogramă protecţie..................................... 111 17 Număr şi tip fişier .............................................132

* Diferă în funcţie de opţiunea selectată.

7


Operaţiuni de bază Selector moduri Aliniaţi pictograma modului cu însemnul din dreptul selectorului de moduri. Introducere

A Auto(A 22): Alegeţi acest mod simplu „vizează şi declanşează” în care aparatul foto reglează setările în mod automat, potrivit pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

d Mod sport continuu (A 46): Alegeţi acest mod pentru fotografiere la viteze ridicate.

y Scenă (A 38): Alegeţi acest mod pentru reglarea automată a setărilor pentru a se potrivi tipului de subiect selectat sau utilizaţi opţiunea de înregistrare vocală pentru a înregistra doar sunete.

8

P,S,A,M (A 48): Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei şi diafragmei declanşatorului.

z (A 86): Afişaţi meniul de setare, în care puteţi îndeplini sarcini precum setarea ceasului aparatului foto şi reglarea luminozităţii monitorului LCD.

D Film (A 62): Alegeţi acest mod pentru a face filme.


Operaţiuni de bază

Selectorul de comenzi Puteţi roti selectorul de comandă pentru a selecta elementele dintr-un ecran de meniu sau pentru a selecta şi a configura oricare dintre funcţiile următoare. Introducere

La fotografiere Mod

Utilizaţi

Descriere

A

P (Automat programat)

Rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta un program flexibil.

49

S (Prioritate automată declanşator)

Rotiţi selectorul de comandă pentru a regla viteza declanşatorului.

50

A (prioritate automată diafragmă)

Rotiţi selectorul de comandă pentru a regla diafragma.

51

M (Manual)

Rotiţi selectorul de comandă pentru a regla viteza declanşatorului sau diafragma. Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta o opţiune diferită.

52

La redare Mod

Utilizaţi

Descriere

A

Redare miniaturi

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o fotografie.

54

Zoom redare

Rotiţi selectorul de comandă pentru a mări fotografia curentă.

55

Redare Film/Audio

Rotiţi selectorul de comandă pentru a derula rapid filmul înainte sau înapoi.

67, 71

9


Operaţiuni de bază

Selector multiplu Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a confirma selecţia. Introducere

La fotografiere Afişare m (mod bliţ) (A 30) sau mutaţi cursorul în sus Meniu afişare o (compensare expunere) (A 37) Meniu afişare n (autodeclanşator) (A 33)

Flash mode

Aplicaţi selecţia Afişare meniu p (mod focalizare) (A 34) sau mutaţi cursorul în jos

La redare Selectare fotografia anterioară

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

Selectare fotografia următoare

Pentru ecranele de meniu Mutare cursor în sus Afişare sub-meniu sau mutare aplicare selecţie în dreapta Revenire la meniul anterior

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Exit

Aplicare selecţie Mutare cursor în jos

C

Note privind selectorul multiplu

În manual, butonul indicând sus, jos, stânga şi dreapta al selectorului multiplu rotativ este indicat ca H, I, J şi K.

10

4


Operaţiuni de bază

Butonul d

Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini

Shooting menu

Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit Afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare

Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity

Introducere

Apăsaţi d pentru afişarea meniului modului selectat. Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 10). Opţiunile de meniu pot fi de selectate de asemenea prin rotirea selectorului de comandă. Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou d.

Exit

Opţiunea selectată

Shooting menu Metering Continuous Auto bracketing AF area mode Autofocus mode Exit

Auto bracketing 0.3 0.7 1.0 Off Exit

Apăsaţi k sau selectorul multiplu K pentru a avansa la setul următor de opţiuni.

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ k sau K pentru a aplica selecţia.

Afişaje ajutor Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (j) când M este afişat în partea dreapta jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii meniului selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului în dreptul g (j). Image quality Choose from 3 image quality settings which govern compression/file size. Exit

Back

11


Operaţiuni de bază

Butonul s Pentru a ascunde sau a releva indicatoarele de pe monitor în timpul fotografierii şi redării, apăsaţi s.

s

Introducere

La fotografiere

1/125

F2.8

20

Setări curente

1/125

F2.8

Linii de încadrare (doar modurile P, S, A şi M)

Vizualizaţi doar prin obiectiv

La redare

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

Informaţii despre fotografie afişate

4

100NIKON 0004.JPG P 1/125 F2.8 +1.0 AUTO 4 4

Informaţii despre fotografiere afişate (vedeţi mai jos)

Informaţii despre fotografie ascunse

Date fotografiere: Afişează numele folderului, numele fişierului, modul de expunere, viteza declanşatorului, diafragma, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO, numărul cadrului curent/ numărul total de cadre şi histograma pentru fotografia curentă. Datele despre fotografiere nu sunt afişate dacă fotografia curentă este un film. • Mod expunere: P, S, A sau M (A 48). P este afişat de asemenea pe fotografiile realizate în modurile A (auto), d (fotografiere sporturi) şi y (scenă). • Histogramă: Un grafic ce prezintă distribuirea tonurilor de culoare. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate înspre stânga, iar tonurile luminoase înspre dreapta; axa verticală va afişa numărul de pixeli ce corespund fiecărei luminozităţi din imagine. • Evidenţieri: Cele mai luminoase porţiuni din imagine (evidenţieri) clipesc. Este posibil să se piardă detalii („decolorate”) în zonele în care evidenţierile sunt supraexpuse. Utilizaţi evidenţierile ca ghid pentru setarea expunerii.

12


Operaţiuni de bază

Butonul x (Monitor)

Monitor LCD Buton x (Monitor)

Vizor electronic

1/125 1/125

F2.8 F4.3

20

1/125

1/125

C

F2.8

Introducere

Fiecare apăsare a x (monitor) comută monitorul LCD sau vizorul electronic. Comutaţi la cel care este adecvat condiţiilor de fotografiere. De exemplu, utilizaţi vizorul electronic în locuri luminoase atunci când vă este greu să vizionaţi monitorul LCD.

F2.8

20

20

Reglarea dioptrului vizorului electronic

Atunci când dioptrul vizorului electronic nu focalizează corespunzător şi vă este greu să vizionaţi afişajul, reglaţi dioptrul prin intermediul controlului de reglare a dioptrului. Atunci când priviţi prin vizor, rotiţi controlul de reglare a dioptrului până când afişajul este vizibil clar. Asiguraţi-vă că nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau cu unghiile atunci când rotiţi controlul de reglare a dioptrului.

Control reglare dioptru

Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului Ataşaţi capacul obiectivului la curea şi prindeţi apoi cureaua de aparatul foto (în două locuri).

B

Capac obiectiv

• Scoateţi capacul obiectivului înainte să fotografiaţi. • Atunci când nu fotografiaţi, când aparatul foto este oprit sau atunci când transportaţi aparatul foto, ataşaţi capacul obiectivului la aparat pentru a proteja obiectivul.

13


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul reîncărcabil Li-ion furnizat EN-EL5 cu încărcătorul MH-61 furnizat înainte de prima utilizare sau atunci când acumulatorul este aproape epuizat.

1

Conectaţi încărcătorul. Conectaţi cablul de alimentare la încărcător 1 şi apoi conectaţi-l la o priză electrică 2. Luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde 3.

Primii paşi

2

Încărcaţi acumulatorul. Scoateţi capacul terminalului acumulatorului şi introduceţi acumulatorul aşa cum se arată în imagine, potrivind lamelele acumulatorului cu picioruşele încărcătorului.

Luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) va clipi 1 pe durata încărcării acumulatorului. Încărcarea este încheiată când luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) nu mai clipeşte 2. Un acumulator complet gol se încarcă în aproximativ două ore.

14


Încărcarea acumulatorului

Luminatorul CHARGE Clipeşte

B

Acumulatorul se încarcă.

Pornit

Acumulator complet încărcat.

Pâlpâie

• Utilizaţi încărcătorul la temperaturi ambientale cuprinse între 5 şi 35 °C (41 şi 95 °F) pentru a încărca acumulatorul. • Acumulatorul este defect. Scoateţi imediat acumulatorul şi opriţi încărcarea acestuia. Aduceţi acumulatorul şi încărcătorul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru investigaţii.

Primii paşi

3

Descriere

Atunci când este finalizată încărcarea, scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare de la priză.

Încărcător acumulator

• Încărcătorul de acumulator furnizat MH-61 este utilizat doar pentru acumulatorul reîncărcabil Li-Ion EN-EL5. • Citiţi şi respectaţi avertizările şi precauţiile de la pagina iii la iii din acest manual, înainte de a utiliza încărcătorul acumulatorului.

B

Note privind acumulatorul

• Poate fi utilizat doar acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL5. Nu încercaţi să utilizaţi, în nicio circumstanţă un alt tip de acumulator. • Citiţi şi respectaţi avertizările pentru încărcătorul acumulatorului la pagina iii şi secţiunea „Întreţinerea aparatului foto” (A 133) înainte de utilizarea acumulatorului.

B

Adaptor CA

Adaptorul CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) poate fi utilizat pentru a alimenta COOLPIX P80 la o priză. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

15


Introducerea acumulatorului Introduceţi un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (furnizat) în aparatul foto. Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut (A 14).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–) aşa cum este descris pe etichetă la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Utilizaţi partea de jos a acumulatorului pentru a împinge în jos zăvorul portocaliu pentru acumulatori 1 pe măsură ce acumulatorul este introdus 2. Zăvorul se ridică în poziţia iniţială când acumulatorul este introdus în întregime. Zăvor acumulator

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect.

3

16

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă luminatorul de pornire şi monitorul sunt stinse înainte de a scoate acumulatorul. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi deplasaţi zăvorul acumulatorului în direcţia indicată 1. Apoi, acumulatorul poate fi îndepărtat manual 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde, iar monitorul LCD (sau vizorul electronic) va fi pornit. Indicatorul luminos aparat pornit se va stinge atunci când se aprinde monitorul LCD. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 28).

D

Oprirea automată în modul A (Auto) (Mod aşteptare)

Dacă timp de aproximativ cinci secunde nu este efectuată nicio operaţiune în modul declanşare, monitorul LCD se va diminua pentru economisi energie. Monitorul LCD se va lumina atunci când sunt folosite comenzile aparatul foto. În setările implicite, dacă timp de aproximativ un minut nu este efectuată nicio operaţiune în modurile fotografiere şi redare, monitorul LCD sau vizorul electronic vor fi oprite. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de trei minute nicio operaţiune nu este efectuată (A 124).

17


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde, iar monitorul LCD (sau vizorul electronic) va fi pornit. Indicatorul luminos aparat pornit se va stinge atunci când se aprinde monitorul LCD. Scoateţi capacul obiectivului.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi k. Pentru informaţii legate de selectorul multiplu, consultaţi „Selector multiplu” (A 10).

3

Alegeţi Yes (Da) si apoi apăsaţi k. Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

No Yes

4

Apăsaţi k.

Time zone London, Casablanca Daylight saving

D

18

Ora de vară

Dacă ora de vară este în vigoare, porniţi Daylight saving (Ora de vară) din meniul fus orar şi setaţi data. 1 Înainte de a apăsa k în pasul 4, apăsaţi selectorul multiplu I pentru a alege Daylight saving (Ora devară). 2 Apăsaţi k pentru a activa ora de vară (w). Apăsând k se comută între pornirea şi oprirea opţiunii ora de vară. 3 Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H şi apoi apăsaţi k pentru a trece la pasul următor 5.


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Selectaţi fusul dumneavoastră orar local (A 119) şi apăsaţi pe k.

Home time zone

6

Editaţi data. • Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H or I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi selectorul multiplu rotativ K pentru a evidenţia ziua (D), luna (M), anul (Y), ora, minutele şi ordinea de afişare a datei. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J pentru a evidenţia elementele în ordine inversă (ordinea ar putea varia în unele zone).

7

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi k sau selectorul multiplu K. Setările sunt confirmate şi afişajul trece în modul declanşare.

Date D

01

Y

2008

00

00

Date D

15 10

D

M

01

Primii paşi

London, Casablanca Back

M

Y

05

2008 15

Modificarea datei şi orei

Pentru a modifica ora şi data curente, selectaţi Date (Data) (A 117) din meniul Setare (A 114), selectaţi Date (Data) şi urmaţi instrucţiunile începând cu pasul 6. Pentru a schimba fusul orar şi ora de vară, selectaţi Date (Data) din meniul de setare, selectaţi Time zone (Fus orar) şi modificaţi setările (A 114, 117).

19


Introducerea cardurilor de memorie Fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 50 MB) sau în cardurile de memorie detaşabile Secure Digital (SD) (disponibile separat) (A 131). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, fotografiile sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar fotografiile înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau redaţi, ştergeţi sau transferaţi fotografii din memoria internă. Primii paşi

1

Închideţi aparatul foto şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă indicatorul luminos aparat pornit este aprins, apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto. Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit (indicatorul luminos aparat pornit este oprit) înainte de introducerea sau scoaterea cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

20


Introducerea cardurilor de memorie

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul în 1 pentru a scoate parţial cardul 2. Apoi, cardul poate fi îndepărtat manual. Primii paşi

B

Formatarea cardurilor de memorie

Dacă mesajul afişat în partea dreaptă este afişat în monitor, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 125). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie.

Card is not formatted. Format card? No Yes

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi pe k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX P80, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto (A 125).

B

Comutator protejare la scriere

Cardurile de memorie SD sunt echipate cu un comutator protejare la scriere. Fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse, iar cardul de memorie nu poate fi formatat când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”. Deblocaţi prin glisarea comutatorului în poziţia „write (scriere)”.

B

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi cardul de memorie - Scoateţi acumulatorul - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete abţibilduri sau pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

21


Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în A modul (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

1

Rotiţi selectorul moduri la A.

2

Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde, monitorul LCD (sau vizorul electronic) va fi pornit, iar obiectivul va fi extins telescopic. Indicatorul luminos aparat pornit se va stinge atunci când se aprinde monitorul LCD.

3

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B N Battery exhausted.

Acumulator descărcat; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul. Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

1/125 1/125

F2.8 F4.3

20

Număr de expuneri rămase

Număr de expuneri rămase Numărul fotografiilor care pot fi stocate în funcţie de capacitatea memoriei sau a cardului de memorie, calitatea imaginii şi formatul imaginii.

22


Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto)

Indicatoare afişate în modul A (Auto) Pictograma Reducere vibraţii Este posibil ca reducerea vibraţiilor să poată fi implementată pentru a reduce efectele mişcării camerei.

Mod fotografiere A afişat în modul (automat) A.

1/125

F2.8

Diafragmă (A 48) Indicator memorie internă Fotografiile vor fi înregistrate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi fotografiile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

D

20

Calitate imagine/Format imagine Sunt afişate setările curente pentru calitatea imaginii şi formatul. Setările curente sunt W (Normal) pentru calitatea imaginii şi J (3648 × 2736) pentru formatul imaginii.

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Viteză declanşator (A 48)

Notă privind bliţul

Atunci când bliţul încorporat este coborât, setarea bliţului este fixată la oprit, iar în partea superioară a monitorului apare W. În cazuri în care este nevoie de bliţ, precum locaţii întunecate sau atunci când subiectul este iluminat din fundal, asiguraţi-vă că bliţul încorporat va fi ridicat (A 30).

D

Funcţiile disponibile în modul A (Auto)

În modul A (automat), modul de focalizare (A 34) şi compensare expunere (A 37) poate fi aplicat, iar aparatul foto poate fotografia utilizând flash mode (A 30) autodeclanşatorul (A 33). Apăsarea d afişează opţiunile meniului de fotografiere pentru a preciza calitatea imaginii (A 88) şi formatul imaginii (A 89).

D

Reducerea vibraţiilor

Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A 122), când este selectat On (Pornit) (setarea implicită), poate fi folosită pentru a reduce eficient neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, cunoscut drept mişcarea aparatului; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu zoom sau la viteză mică de declanşare. Setaţi Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) ca Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. Pentru a reduce efectele mişcării aparatului foto în timpul înregistrării filmelor, activaţi Electronic VR (VR electronică) (A 65) din meniul de film (A 63).

23


Pasul 2 Încadraţi fotografia

1

Pregătiţi aparatul. Ţineţi aparatul foto nemişcat cu ambele mâini, având grijă ca degetele şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, de luminatorul de asistenţă AF, de microfon, difuzor şi butonul m (ridicare bliţ).

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

2

Încadraţi fotografia. Plasaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/125 1/125

F2.8 F4.3

20

Utilizarea vizorului electronic Utilizaţi vizorul electronic pentru a încadra fotografiile atunci când o lumină puternică îngreunează vizualizarea afişajului de pe monitorul LCD. Apăsaţi x pentru a comuta la vizorul electronic (A 13). Atunci când dioptrul vizorului electronic nu focalizează corespunzător, rotiţi controlul pentru reglarea dioptrului în dreptul poziţiei în care subiectul este cel mai vizibil (A 13).

Folosirea zoomului Utilizaţi controlul de zoom pentru a activa un zoom optic. Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) pentru a micşora, mărind zona vizibilă în cadru sau g (i) pentru a mări astfel încât subiectul să acopere o zonă mai mare din cadru). Rotirea controlului de zoom până la capăt în oricare dintre direcţii va regla rapid zoom-ul, în timp ce rotirea controlului parţial va regla zoom-ul lent. Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoom-ului este rotit.

24

Micşorare

Mări

Zoom Zoom optic digital


Pasul 2 Încadraţi fotografia

Zoom digital şi calitatea imaginii Când este folosit zoom-ul aparatului foto pentru mărirea maximă, prin rotirea şi menţinerea controlului zoom-ului la g (i) declanşează zoom-ul digital. Cu zoom digital, puteţi mări un subiect de 4× mărirea maximă a zoom-ului optic (18×), ajungând la o mărire totală de până la 72×. Când zoom-ul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului (fără a avea activă zona de focus).

Este activată mărirea digitală.

Când nivelul de zoom depăşeşte V către zona de telefotografiere, indicatorul de zoom va deveni galben şi calitatea imaginii va începe să se deterioreze.

C

Nivelul de zoom maxim fără interpolare

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Zoom optic (până la 18x).

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces de procesare denumit interpolare, care conduce la deteriorarea calităţii imaginii. Pictograma V apare sub indicatorul de zoom din partea de sus a monitorului pentru a marca nivelul de zoom maxim posibil înainte ca imaginea să fie afectată de zoomul digital.

Poziţia pictogramei V sub indicatorul de zoom se mută mai aproape de zona de telefotografiere pe măsură ce formatul imaginii (A 89) se micşorează. Deteriorarea cauzată de zoomul digital nu se va observa înainte ca nivelul de zoom să atingă următoarele valori pentru fiecare mod. Când nivelul de zoom atinge următoarele valori, funcţia de zoom este oprită temporar. Dacă veţi continua să ţineţi apăsaţi controlul zoom-ului g (i) şi veţi mări nivelul de zoom dincolo de acest punct, imaginile vor deveni mai granulate. Format imagine

Nivel zoom

Format imagine

Nivel zoom

M, E, I, G, H

18× (până la nivelul de zoom optic maxim posibil)

B

39,6× (zoom digital de până la 2,2×)

A

D

50,4× (zoom digital de până la 2,8×)

25,2× (zoom digital de până la 1,4×)

J

C

61,2× (zoom digital de până la 3,4×)

28,8× (zoom digital de până la 1,6×)

K

72× (zoom digital de până la 4×)

Zoomul digital poate fi limitat la distanţa până la care interpolarea nu mai este vigoare sau poate fi oprit (A 123).

25


Pasul 3 Focalizaţi şi fotografiaţi

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Aparatul foto focalizează automat pe subiect în zona centrală de focalizare. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare străluceşte în culoarea verde. Atunci când este aplicat zoom-ul digital, iar subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare (A 6) va străluci în culoarea verde. Zona de focalizare nu este afişată.

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Când aparatul nu poate focaliza, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipeşte în culoarea roşie. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou.

2

1/125 1/125

F2.8 F4.3

20

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Fotografia va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

D

Butonul de declanşare

Aparatul foto are un buton de declanşare cu două poziţii. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a elibera declanşatorul şi pentru a fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

26

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.


Pasul 3 Focalizaţi şi fotografiaţi

B

În timpul înregistrării

În timp ce imaginile sunt înregistrate, pictograma O (aşteptare) va fi afişată sau indicatorul cu numărul de expuneri rămase/durata filmului va clipi. Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie atâta vreme cât aceste pictograme sunt afişate. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

C

Focalizarea automată

• Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

D

Blocarea focalizării

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă şi indicatorul de focalizare vor străluci în culoarea verde:

Pentru a focaliza pe un subiect descentrat atunci când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF), utilizaţi funcţia de blocare a focalizării descrisă mai jos. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă în timp ce focalizarea este blocată. • Expunerea este blocată atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

1/125

F2.8

20

Plasaţi subiectul în centrul zonei de focalizare.

D

1/125

F2.8

20

Apăsaţi Asiguraţi-vă că zona butonul de de focalizare este declanşare verde. până la jumătate.

1/125

F2.8

20

Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

Luminator asistenţă AF

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, luminatorul de asistenţă AF ar putea fi aprins prin apăsareape jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. Luminatorul funcţionează la o distanţă de aproximativ 2,9 m (9,5 ft.) în poziţia de unghi de lărgime maximă şi aproximativ 1,9 m (6,2 ft.) în poziţia maximă de telefotografiere. Luminatorul de asistenţă AF poate fi setat manual la Off (Oprit) (A 123), cu toate că în cazul acesta aparatul foto ar putea să nu focalizeze atunci când condiţiile de iluminare sunt precare.

27


Pasul 4 Vizualizaţi şi ştergeţi fotografiile Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi c. Ultima fotografie făcută va fi afişată în monitor în modul redare cadru întreg. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Ţineţi apăsat selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula înainte fotografiile. Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere. Când este afişat C sunt redate fotografiile salvate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

28

4

Erase 1 image? Done

No Yes


Pasul 4 Vizualizaţi şi ştergeţi fotografiile

C

Mod redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Descriere

A

g (i)

Apăsaţi g (i) pentru a mări de până la 10× vizualizarea fotografiei afişate în acel moment pe monitor. Apăsaţi k pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

55

Apăsaţi f (h) pentru a afişa patru-, nouă- sau 16- miniaturi.

54

s

Ascundeţi sau prezentaţi informaţiile pe monitor.

12

Comutaţi monitorul

x

Comutaţi între afişarea pe monitorul LCD şi pe vizorul electronic.

13

Înregistrare/redare notă vocală

k

Apăsaţi k pentru a înregistra sau reda notele vocale cu o lungime de până la 20 de secunde.

61

Apăsaţi c sau butonul declanşator pentru a comuta la modul selectat prin intermediul selectorului de moduri.

28

Zoom redare

Vizualizare miniaturi Ascundeţi sau prezentaţi informaţiile despre fotografie

f (h)

c Comutare la modul declanşare

C

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Utilizaţi

Opţiune

Apăsând c veţi putea porni aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat c va porni în modul redare. Obiectivul nu poate fi extins telescopic.

C

Vizualizarea fotografiilor

Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie.

C

Ştergerea ultimei fotografii făcute

În modul de fotografiere, apăsaţi l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Erase 1 image?

No Yes

29


Utilizarea bliţului În locuri întunecate sau atunci când subiectul este iluminat din fundal, puteţi fotografia cu bliţ ridicând bliţul încorporat. Acoperirea bliţului este de 0,5-8,8 m (1 ft. 8 in.-28 ft.) când zoom-ul aparatului foto este pe unghiul maxim de cuprindere. Cu zoom-ul optic aplicat, distanţa este de aproximativ 0,5-5,6 m (1 ft. 8 in.-18 ft.) (atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto). Atunci când bliţul încorporat este ridicat, puteţi seta modul bliţ conform cu mediul de fotografiere.

Moduri bliţ disponibile Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

U

Auto Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Auto with red-eye reduction (Auto cu reducere ochi roşii) Reduce „ochii roşii” în portrete. (A 32).

W

Off (Oprit) Bliţul nu se va declanşa chiar dacă iluminarea este slabă.

X

Fill flash (Bliţ de umplere) Bliţul se declanşează când se face o fotografie. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte pe fundal luminos.

Y

Slow sync (Sincronizare lentă) U (auto) este combinat cu viteza lentă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Z

Rear-curtain sync (Sincronizare perdea posterioară) Bliţul este descărcat imediat înainte ca declanşatorul să se închidă, creând un efect de flux luminos în spatele obiectelor în mişcare.

30


Utilizarea bliţului

Setarea Modului bliţ

1

Apăsaţi butonul X (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat. Atunci când bliţul încorporat este coborât, este fixat la setarea W (oprit).

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

2

Apăsaţi m (modul bliţ). Se afişează meniul bliţ.

3

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege modul bliţ dorit şi apăsaţi k. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Atunci când este aplicat U (auto), D este afişat doar pentru cinci secunde.

Flash mode

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

31


Utilizarea bliţului

B

Coborârea bliţului încorporat

Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi uşor pentu a coborî bliţul până când se aşează la locul său prin clic.

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

B

Fotografierea atunci când condiţiile de iluminare sunt deficitare sau când bliţul este dezactivat (W)

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului pe timpul fotografierii evitând astfel efectele tremurării. Când folosiţi trepiedul, opriţi funcţia reducere vibraţii (A 122). • Simbolul E este afişat când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea pentru a reduce la minim neclaritatea cauzată de viteza scăzută de declanşare. Fotografiile făcute atunci când este afişat E ar putea apărea uşor pătate.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul în unghiul cel mai larg de cuprindere al zoomului, reflecţiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a atenua aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Oprit), coborâţi bliţul încorporat sau apropiaţi subiectul cu ajutorul zoom-ului.

C

Indicatorul bliţ

Indicatorul bliţ indică starea bliţului atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. • Pornit: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Încărcare bliţ. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Oprit: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia.

C

Setarea modului bliţ

Atunci când bliţul încorporat este ridicat în modurile A (auto), P, S, A şi M, setarea implicită este U (auto). Atunci când este aplicat un mod bliţ altul decât V (automat cu reducere a efectului ochi-roşii) în modul A (auto), setarea este activată doar până la oprirea aparatului foto. Pornirea aparatului foto restabileşte modul bliţ la U (auto). Atunci când modul bliţ este schimbat în modurile de expunere P, S, A şi M, iar setarea este reţinută chiar şi atunci când aparatul foto este oprit. Când modul bliţ utilizat într-un mod scenă, setarea este activată doar până când este selectat un alt mod fotografiere sau când aparatul foto este oprit.

C

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează funcţii avansate de reducere ochi-roşii (“In-Camera Red-Eye Fix” „Ajustare încorporată a efectului de ochi roşii”). Bliţul este declanşat la intensităţi reduse înaintea descărcării principale, reducând efectul de ochi roşii. Aparatul foto analizează apoi fotografia, dacă este identificat efectul de ochi roşii, iar zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Reţineţi că, datorită unei întârzieri uşoare de la eliberarea butonului declanşatorului şi fotografierea imaginii, acest mod nu este recomandat atunci când este necesar un răspuns scurt al declanşatorului. Durata de timp până la efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor la rândul ei. Nu întotdeauna reducerea avansată a ochilor roşii produce rezultatul dorit. În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de atenuare, în aceste cazuri alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

32


Fotografierea cu autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşator cu întârziere de două secunde pentru autoportrete. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Când folosiţi trepiedul, opriţi funcţia reducere vibraţii (A 122).

1

Apăsaţi n (autodeclanşator). Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi k.

10s 2s

10s (zece secunde): Potrivit pentru ocazii importante (ca de exemplu nunţile) 2s (două secunde):

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

2

Adecvat pentru preîntâmpinarea tremurării aparatului foto

Self-timer

Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia si apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

4

1/125 1/125

F2.8 F4.3

20

1/125 1/125

F2.8 F4.3

20

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos clipeşte în timp ce contorul cronometrează. Luminatorul încetează să clipească cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia şi rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată.

9

Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul este oprit. Pentru a opri autodeclanşatorul înainte ca o fotografie să fie realizată, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

33


Alegerea unui mod de focalizare Alegeţi un mod de focalizare corespunzător cu subiectul şi cu compoziţia.

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

A

Autofocus (Focalizarea automată) Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa până la subiect. Utilizaţi atunci când distanţa de la subiect până la obiectiv este de 40 cm (1 ft. 4 in.) sau mai mult sau 1,5 m (5 ft.) sau mai mult atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere.

D

Macro close-up (Prim-plan macro) Utilizaţi pentru prim-planuri având ca subiect flori sau obiecte de mici dimensiuni. Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza oscilează în funcţie de poziţia zoomului. Atunci când indicatorul de zoom este situat în poziţia de unghi larg atunci când marcajul F străluceşte în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi la o apropiere de până la 10 cm (4 in.) de obiectiv. Atunci când zoom-ul este situat în dreptul marcajul K, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi la o apropiere de până la 1 cm (0,4 in.) de obiectiv.

B

Infinity (Infinit) Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene la distanţă, iar planul trece prin obiecte aflate în prim-plan precum ferestre sau atunci când fotografiaţi peisaje. Indicatorul de focalizare sau zona de focalizare strălucesc în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (oprit).

E

Manual focus (Focalizare manuală) Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect la o distanţă de 1 cm faţă până la infinit faţă de obiectiv. → A 36

Moduri de focalizare disponibile în fiecare mod de fotografiere (✔: disponibilă, -: indisponibilă)

A (auto)

P

S

A

M

A (Focalizare automată)

D (Prim-plan macro)

B (Infinit)

E (Focalizare manuală)

Scenă

d (Continuu sport) ✔

*

* Disponibilitatea poate fi varia în funcţie de modurile de scenă diferite (A 39 până la 44).

34

D (Film)


Alegerea unui mod de focalizare

Setarea modului focalizare

1

Apăsaţi p (mod focalizare). Se afişează meniul focalizare.

Focus

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege modul de focalizare dorit şi apăsaţi k. Pictograma pentru modul selectat de focalizare este afişată în partea de sus a monitorului. Când A (focalizare automată) este selectat, P este afişat doar pentru cinci secunde.

20 1/125 selecţia F2.8 Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, va fi anulată.

C

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

2

Modul macro prim-plan

În modul prim-plan macro, aparatul focalizează continuu chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat până la jumătate pentru blocarea focusului. Cu toate acestea, în modurile P, S, A şi M, setările Autofocus mode (Modul focalizare automată) (A 104) vor fi aplicate.

C

Mod focalizare pe infinit

Dacă setaţi aparatul foto pe modul de focalizare pe infinit atunci când utilizaţi modul A (auto) sau modurile de expunere P, S, A sau M, zona de focalizare nu va apărea pe ecran.

C

Setarea modului focalizare

În modurile de fotografiere A (auto), d (continuu sport), P, S, A şi M, setarea implicită este A (focalizare automată). Modul de focalizare aplicat în modul A (auto) şi d (continuu sport) va fi restabilit la setarea implicită atunci când este selectat un alt mod de fotografiere sau atunci când aparatul foto este oprit. Modul de focalizare aplicat în modul scenă va fi restabilit la setarea implicită atunci când este selectat un alt mod de fotografiere sau atunci când aparatul foto este oprit.

35


Alegerea unui mod de focalizare

Utilizarea focalizării manuale

1

Apăsaţi p (mod focalizare) pentru a afişa meniul de focalizare. • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege E şi apăsaţi k. • Este afişat ecranul de setare manuală a focalizării.

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

2

1/60

F4.5

1/60

F4.5

Apăsaţi k. • W apare în partea de sus a monitorului, iar focalizarea este blocată la focalizarea setată. • Pentru a regla din nou focalizarea, repetaţi paşii de la 1 la 3.

C 36

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a regla focalizarea. Reglaţi focalizarea atunci când vizualizaţi imaginea pe monitor. • Apăsaţi H pentru a focaliza pe subiecţi din depărtare. • Apăsaţi I pentru a focaliza pe subiecţi mai aproape de obiectiv. • Puteţi realiza fotografii apăsând butonul de eliberare a declanşatorului în acest stadiu.

3

Focus

Note privind E (Focalizare manuală)

Zoomul digital nu este disponibil.

20


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). Este afişată valoarea compensării expunerii. Compensarea expunerii nu este disponibilă în modul M (manual).

2

Este afişat ghidul de compensare expunere. Atunci când fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens pozitiv (+). Atunci când fotografia este prea luminoasă, reglaţi +0.3 compensarea expunerii în sens negativ (–). Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2.0 şi +2.0 EV în trepte de 1/3 EV.

3

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a fotografia în timp ce se reglează puţin câte puţin compensarea expunerii.

Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a regla expunerea.

+0.3

4

Apăsaţi k. Atunci când este aplicată o valoarea a compensării expunerii diferită de 0,0, valoarea este afişată pe monitor împreună cu pictograma H. Pentru a anula compensarea expunerii, selectaţi 0,0 înainte de a apăsa k sau urmaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta 0,0.

C

1/125 1/125

F2.8 F4.3

20

Valoare compensare expunere

Atunci când compensarea expunerii este reglată în modul A (auto), d (continuu sport) sau un mod scenă, setarea este activată doar după selectarea altui mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto. Comutarea la un alt mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto anulează compensarea expunerii şi restabileşte valoarea 0,0.

D

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde spre o expunere scăzută când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi pentru a mări expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.

37


Fotografiere adecvate scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. Opţiunea de înregistrare vocală poate fi de asemenea selectată doar pentru a înregistra un sunet. b Portrait

h Sunset

m Fireworks show

c Landscape

i Dusk/dawn

n Copy

e Night portrait

j Night landscape

o Backlight

f Party/indoor

k Close up

p Panorama assist

g Beach/snow

l Museum

E Voice recording*

* Consultaţi „Înregistrări vocale” (A 68). Fotografiere adecvate scenei

Setarea modului scenă

1

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul y.

2

Pentru a afişa meniul scenă apăsaţi d, alegeţi scena dorită prin intermediul selectorului multiplu şi apăsaţi k.

3

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

Scene menu Portrait Landscape Night portrait Party/indoor Beach/snow Exit

• Pentru modurile scenă ce utilizează bliţul, asiguraţi-vă că apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat înainte de fotografiere. 1/125

D

F2.8

20

Calitatea şi formatul imaginii

Image quality (Calitatea imaginii) (A 88) şi Image size (Formatul imaginii) (A 89) pot fi setate în meniul scenă. Setările Image quality (Calitate imagine) şi Image size (Format imagine) pentru modul A (auto), modurile scenă şi modurile de expunere P, S, A şi M sunt legate unul de celălalt.

38


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici b Portrait (Portret) Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal sa fie clar evidenţiat. Subiecţii portretelor prezintă tonuri netede, cu aspect natural al pielii. • Aparatul foto va detecta în mod automat o figură îndreptată către aparat (Fotografierea cu Prioritate detecţie chip → A 103) şi va focaliza pe aceasta. • Dacă aparatul foto detectează mai multe chipuri, aparatul foto va focaliza pe chipul cel mai apropiat de aparat. • Dacă aparatul foto nu detectează niciun chip, aparatul foto va focaliza pe subiectul din centrul zonei de focalizare. • Zoomul digital nu este disponibil. V*

n

Oprit*

p

A

o

0,0*

h

Auto*

0,0*

h

Oprit

c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor şi peisajelor urbane. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. m

W

n

Oprit*

p

B

o

Fotografiere adecvate scenei

m

* Alte setări pot fi selectate.

* Alte setări pot fi selectate.

C

Pictograme folosite pentru descrieri

Următoarele pictograme sunt utilizate pentru descrieri în aceasta secţiune: X, mod bliţ atunci când este ridicat bliţul încorporat (A 30); n, autodeclanşator (A 33); p, mod bliţ (A 34); o, compensare expunere (A 37); h, luminator asistenţă AF (A 123).

C

Setările modului scenă

Reglările setării modului bliţ, setarea autodeclanşatorului, setarea modului focalizare şi valoarea compensării expunerii atribuite în orice mod de scenă sunt anulate, iar aceste setări revin la valorile scenă implicite de fiecare dată când este selectat un alt mod fotografiere sau când aparatul foto este oprit.

39


Fotografierea în modul scenă

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. • Aparatul foto va detecta în mod automat o figură îndreptată către aparat (Fotografierea cu Prioritate detecţie chip → A 103) şi va focaliza pe aceasta. • Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe chipul cel mai apropiat de aparat. • Dacă aparatul foto nu detectează niciun chip, aparatul foto va focaliza pe subiectul din centrul zonei de focalizare. • Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat. • Zoomul digital nu este disponibil. Fotografiere adecvate scenei

m 1 2

V1

n

Oprit2

p

A

o

0,02

h

Auto2

0,02

h

Auto2

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. f Party/indoor (Petrecere/interior) Suprinde efectul de lumină de lumânare şi ale altor lumini de interior. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto ferm, deoarece fotografiile sunt uşor afectate de mişcarea aparatului. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare precare, este recomandată folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A 122) la Off (Oprit) când se utilizează un trepied. m

1 2

V1

n

Oprit2

p

A

o

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. Alte setări pot fi selectate. g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Capturează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

A

o

0,0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate.

40

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată utilizarea unui trepied. Când folosiţi trepiedul, opriţi funcţia de reducere vibraţii (A 122). Q: Fotografiile făcute în modul scenă utilizând Q pot fi procesate pentru a reduce zgomotul şi în consecinţă ar putea dura mai mult să fie înregistrate.


Fotografierea în modul scenă

O

h Sunset (Apus) Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

W

n

Oprit*

p

A

o

0,0*

h

AUTO*

0,0*

h

Oprit

0,0*

h

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

m

W

n

Oprit*

p

B

o

* Alte setări pot fi selectate.

Fotografiere adecvate scenei

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare vor străluci întotdeauna în culoarea verde. Reţineţi, totuşi, focalizarea ar putea fi imposibil de setat pentru subiecţi apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit.

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză mică de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare vor străluci întotdeauna în culoarea verde. Reţineţi, totuşi, focalizarea ar putea fi imposibil de setat pentru subiecţi apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. m

W

n

Oprit*

p

B

o

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată utilizarea unui trepied. Când folosiţi trepiedul, opriţi funcţia reducere vibraţii (A 122). Q: Fotografiile făcute în modul scenă utilizând Q pot fi procesate pentru a reduce zgomotul şi în consecinţă ar putea dura mai mult să fie înregistrate.

41


Fotografierea în modul scenă

k Close-up (Prim-plan)

Fotografiere adecvate scenei

Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Este selectat D (prim-plan macro) pentru modul de focalizare (A 34) iar aparatul foto măreşte automat pe cea mai apropiată poziţie pe care poate focaliza. • Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza oscilează în funcţie de poziţia zoom-ului. Atunci când indicatorul de zoom este situat în care marcajul F străluceşte în culoarea verde sau în dreptul marcajului K, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi la o apropiere de până la 10 cm (4 in.), respectiv 1 cm (0,4 in.) de obiectiv. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (Manual) (A 102). Atunci când este apăsat k, aparatul foto focalizează pe un subiect în cadrul zonei de focalizare activă. • În modul macro aparatul focalizează continuu asupra diferitelor obiecte până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focusului. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A 122) şi menţineţi aparatul foto stabil. m

U*

n

Oprit*

p

p

o

0,0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm (1 ft. 8 in.). l Museum (Muzeu) Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • La fotografiere este utilizat BSS (Best Shot Selector) (Selectorul celei mai bune fotografii) (A 98 până la 99). • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A 122) şi menţineţi aparatul foto stabil. m 1 2

42

W

n

Oprit1

p

A2

Alte setări pot fi selectate. De asemenea, poate fi selectat D (prim-plan macro).

o

0,01

h

Oprit


Fotografierea în modul scenă

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de eliberare al declanşatorului este apăsat pe jumătate, indicatorul de focalizare (A 26) străluceşte întotdeauna în culoarea verde. Reţineţi, totuşi, focalizarea ar putea fi imposibil de setat pentru subiecţi apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. • Poate fi utilizat zoom-ul optic până la 11,5X. • Zoom-ul digital nu este disponibil. m

W

n

Oprit

p

B

o

h

Oprit

0,01

h

Auto1

0,0*

h

Auto*

n Copy (Copie) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Utilizaţi modul p (prim-plan macro) (A 34) în modul de focalizare pe distanţe scurte. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine. m 1 2

W1

n

Oprit1

p

A2

o

Fotografiere adecvate scenei

0,0

Alte setări pot fi selectate. De asemenea, poate fi selectat D (prim-plan macro). o Backlight (Fundal luminos) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, cu trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Fotografiaţi imagini cu bliţul încorporat ridicat. m

m

n

Oprit*

p

A

o

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată utilizarea unui trepied. Când folosiţi trepiedul, opriţi funcţia reducere vibraţii (A 122).

43


Fotografierea în modul scenă

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind software-ul Panorama Maker furnizat. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. m Fotografiere adecvate scenei

1 2

W1

n

Oprit1

p

A2

o

0,01

h

Auto1

Alte setări pot fi selectate. Puteţi selecta de asemenea D (prim-plan macro) sau B (infinit).

Fotografierea pentru o panoramă Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime. Când folosiţi trepiedul, opriţi funcţia reducere vibraţii (A 122).

1

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege p Panorama assist (Asistenţă panoramă) din meniul scenă şi apăsaţi k. Pictograma galbenă de direcţie a panoramei (I) este afişată pentru a arăta direcţia fotografiilor ce vor fi unite.

2

Scene menu Fireworks show Copy Backlight Panorama assist Voice recording Exit

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia si apăsaţi k. Selectaţi cum vor fi unite împreună fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictogramele galbene de direcţie (I I) apar pentru direcţia selectată. Când apăsaţi k, direcţia selectată este setată şi o pictigramă albă a direcţiei (I) apare pentru respectiva direcţie.

1/125

F2.8

20

Aplicaţi modul bliţ (A 30), autodeclanşator (A 33), modul focalizare (A 34) şi compensare de expunere (A 37) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi k pentru a selecta din nou direcţia.

44


Fotografierea în modul scenă

3

Realizaţi prima fotografie. Prima fotografie va fi afişată în prima treime a monitorului.

1/125

4

F2.8

20

Realizaţi a doua fotografie. Compuneţi următoarea fotografie astfel încât să se suprapună parţial peste prima.

5

Exit

19

Exit

17

Apăsaţi k când declanşarea e terminată. Aparatul revine la pasul 2.

D

Fotografiere adecvate scenei

Repetaţi până când veţi fi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena.

Panorama Assist

Modul bliţ (A 30), autodeclanşarea (A 33), modul macro (A 34) şi compensarea de expunere (A 37) nu pot fi modificate dacă prima fotografie a fost făcută. Fotografiile nu pot fi şterse, zoomul şi calitatea imaginii (A 88) sau formatul imaginii (A 89) nu pot fi reglate până când seria nu este finalizată. Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A 124) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automata să se activeze.

D

Blocarea expunerii

R este afişat pentru a indica că balansul de alb, expunerea şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale focalizării, expunerii şi balansului de alb.

Exit

D

19

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker din pachetul software furnizat pe CD. Transferaţi fotografiile în computer (A 74) si folosiţi Panorama Maker (A 77) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder“ (A 132) pentru mai multe informaţii.

45


Modul continuu sport

Fotografierea în modul continuu sport Modul continuu sport permite fotografierea rapidă, continuă în timp ce apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt. În cazul fotografierii continue, mişcările instantanee ale subiecţilor activi pot fi surprinse cu claritate.

1

Rotiţi selectorul de moduri la d (continuu sport).

1/125

2

Modul continuu sport

• Utilizaţi selectorul multiplu în meniul continuu sport pentru a selecta un tip (A 47). • Apăsaţi d sau butonul de declanşare pentru a reveni la ecranul de fotografiere.

3

62

Sport continuous Continuous H Continuous M Continuous L Continuous Image quality Exit

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Fotografierea continuă este efectuată cât timp este apăsat până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului. 1/125 F2.8 • Dacă este selectată o setare de fotografiere continuă (H, M, L), fotografierea se încheie atunci când a fost atins numărul maxim de cadre pe secundă. Pentru a continua să fotografiaţi, apăsaţi din nou butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt.

C

46

Apăsaţi d şi selectaţi un tip de fotografiere continuă.

F2.8

20

Note privind modul continuu sport

• Setarea bliţului este fixată la W (oprit). • Modul de focalizare (A 34) este setat la A (focalizare automată). În modul continuu sport, aparatul foto reglează constant focalizarea prin intermediul funcţiei de focalizare automată până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate iar focalizarea este blocată. E (focalizare manuală) este disponibilă de asemenea pentru setarea modului de focalizare. • Este disponibilă compensarea expunerii (A 37). • Setările focalizării, expunerii şi balansului de alb sunt fixate la valori pentru prima fotografie din fiecare serie. • Autodeclanşatorul nu este disponibil. • Viteza fotografierii continue poate fi mai lentă, în funcţie de calitatea imaginii, formatul imaginii şi de setările de viteză ale declanşatorului şi de viteza transferului de date de pe cardul de memorie. • Atunci când este selectată fotografierea continuă la viteză rapidă, sensibilitatea ISO este setată automat la o setare ridicată. Fotografiile captate ar putea părea mai dure din această cauză. • Asiguraţi-vă că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât atunci când apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului.


Meniul continuu sport În meniul continuu sport, puteţi selecta tipul de fotografiere continuă, calitatea şi formatul imaginii înregistrate. În meniul continuu sport, apăsaţi d pentru a afişa meniul continuu sport şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege tipul de fotografiere continuă.

Tipuri de fotografiere continuă sport Tip

Viteză de fotografiere continuă maximă

k Continuous H (setare implicită)

Aprox. 13 cadre pe secundă (max. 30 cadre)

l Continuous M

Aprox. 6 cadre pe secundă (max. 30 cadre)

m Continuous L

Aprox. 4 cadre pe secundă (max. 30 cadre)

V Continuous

Aprox. 1,1 cadre pe secundă (max. 9 cadre)

Descriere Fotografiere continuă la viteză ridicată. Sensibilitatea ISO este setată automat în limita intervalului ISO între 640 şi 1600. Viteza declanşatorului este setată automat în cadrul intervalului ISO cuprins între 1/4000 sec. şi 1/15 sec. Fotografiere continuă. Sensibilitatea ISO este setată automat în limita intervalului ISO între 64 şi 800.

Setare

Descriere

Optaţi pentru un nivel de compresie pentru imaginile înregistrate. Opţiunile disponibile sunt aceleaşi ca şi cele pentru setarea Image quality (Calitate q Image quality imagine) din meniul de fotografiere (A 88). Cu toate acestea, setarea de calitate a imaginii din meniul continuu sport este stocată separat şi nu este aplicată altor moduri de fotografiere.

r Image size

D

Modul continuu sport

Calitatea şi formatul imaginii

Optaţi pentru formatul (număr pixeli) imaginilor înregistrate. • Atunci când este selectată o setare de fotografiere continuă, sunt disponibile doar formatele de imagine C 2048×1536 (setare implicită), B 1600×1200, A 1280×960, J 1024×768 şi K 640×480. • Atunci când este selectat Continuous (Continuu) ca tip continuu sport, sunt disponibile aceleaşi formate de imagine din setarea Image size (Format imagine) din meniul de fotografiere (A 89). • Setarea formatului de imagine din meniul continuu sport este stocată separat de setarea formatului imaginii din celelalte moduri de fotografiere şi nu este aplicată altor moduri.

Note privind fotografierea continuă la viteză ridicată

• Chiar dacă selectaţi un format D 2592×1944 sau mai mare pentru setarea Image size (Format imagine) atunci când este selectat Continuous (Continuu) ca tip de fotografiere continuu sport, setarea Image size (Format imagine) va fi schimbată la C 2048×1536 odată ce comutaţi la Continuous H, Continuous M sau Continuous L. • Atunci când sensibilitatea ISO este fixată la 640 şi mai mult în timpul fotografierii continue la viteză (H, M, L) ridicată, este posibil ca, în condiţii de mediu clare, să nu fie obţinută expunerea corectă (imaginile ar putea fi supraexpuse). • Dacă obiectele strălucitoare precum soarele sau luminile electrice sunt surprinse în timpul fotografierii continue la viteze ridicate, pe imaginile înregistrate ar putea apărea dungi verticale de lumină. Vă recomandăm să evitaţi încadrarea obiectelor strălucitoare în timpul fotografierii continue la viteze ridicate.

47


Moduri P, S, A şi M

Fotografierea în modurile P, S, A şi M Rotind selectorul de moduri, puteţi fotografia imagini în următoarele patru moduri de expunere: P (automat programat), S (automat cu prioritate declanşator), A (automat cu prioritate diafragmă) şi M (manual). În plus faţă de posibilitatea pe care vi-o pune la dispoziţie, aceea de a seta chiar dumneavoastră viteza şi diafragma, aceste moduri oferă control asupra unei varietăţi de setări avansate precum modificarea sensibilităţii ISO şi a balansului de alb din meniul de fotografiere (A 86). Mod

Descriere

Moduri P, S, A şi M

P

Programmed auto (Automat programat) (A 49)

Aparatul foto setează viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă. Recomandat pentru instantanee şi alte situaţii în care timpul nu permite reglarea setărilor aparatului foto. Program flexibil, ce poate fi folosit pentru a modifica posibilele combinaţii între viteza declanşatorului şi diafragma (A 49).

S

Shutter-priority auto (Prioritate automată declanşator) (A 50)

Utilizatorul optează pentru viteza declanşatorului, aparatul foto selectează diafragma pentru cele mai bune rezultate. Utilizat pentru a efectua un stop cadru sau a conferi neclaritate mişcării continue.

A

Aperture-priority auto (Prioritate automată diafragmă) (A 51)

Utilizatorul optează pentru viteza declanşatorului, aparatul foto selectează diafragma pentru cele mai bune rezultate. Utilizaţi pentru a înceţoşa fundalul sau pentru a focaliza atât pe planul apropiat cât şi pe fundal.

M Manual (A 52)

D

Utilizatorul controlează atât viteza declanşatorului cât şi diafragma.

Viteza declanşatorului şi diafragma

Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între viteza declanşatorului şi diafragmă, permiţânduvă să efectuaţi un stop cadru sau să conferiţi neclaritate mişcării continue, precum şi să controlaţi adâncimea perspectivei. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza declanşatorului va afecta expunerea. Atunci când sensibilitatea ISO (A 96) este modificată, intervalul vitezelor declanşatorului şi al valorilor diafragmei la care poate fi obţinută expunerea corectă se schimbă de asemenea.

48

Viteza rapidă de declanşator: 1/1000 s

Viteza redusă declanşator: 1/30s

1/125

Viteza declanşatorului

Diafragmă mare (valoare f mică): f/2,8

F2.8

20 Diafragmă

Diafragmă mică (valoare f mare): f/8,0


Modul P (automat programat) Fotografiaţi la viteze ale declanşatorului şi valori ale diafragmei setate automat de către aparatul foto (A 48).

1

2

Rotiţi selectorul moduri la P.

1/125

F3.2

20

1/250

F2.8

20

Încadraţi subiectul, focalizaţi şi fotografiaţi. La setarea implicită, aparatul foto va selecta în mod automat zona de focalizare în care se află cel mai apropiat subiect, din nouă zone de focalizare posibile şi va regla corespunzător focalizarea (A 102).

Moduri P, S, A şi M

Program flexibil În modul P, pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei declanşatorului şi diafragmei prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil”). În timp ce este activat un program flexibil, în dreptul indicatorului de mod este afişat un asterisc (*) (P) pe monitor. • Rotirea selectorului de comandă înspre dreapta pentru diafragme mari (valori f mici) ce înceţoşează detaliile de fundal sau pentru viteze mari ale declanşatorului care „îngheaţă” mişcarea. • Rotiţi selectorul de comandă înspre stânga pentru diafragme mici (valori f mari) ce sporesc adâncimea perspectivei sau pentru viteze reduse ale declanşatorului ce înceţoşează mişcarea. • Pentru a restabili viteza iniţială a declanşatorului şi setările de diafragmă, rotiţi selectorul de comandă până când asteriscul din dreptul indicatorului de mod nu mai este afişat. Selectarea altui mod, sau oprirea aparatului foto restabileşte de asemenea viteza iniţială a declanşatorului şi setările diafragmei.

B

Notă referitoare la viteza declanşatorului

Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) (A 98) sau când este selectată o altă setare decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A 101), cea mai mică viteză a declanşatorului scade la 1/2 sec.

49


Modul S (Prioritate automată declanşator) Setaţi aparatul foto şi fotografiaţi (A 48).

1

2

3

Rotiţi selectorul moduri la S.

1/125

F2.8

20

1/250

F2.8

20

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi o viteză a declanşatorului între 1/2000 sec. şi 8 sec.

Focalizaţi şi fotografiaţi.

Moduri P, S, A şi M

La setarea implicită, aparatul foto va selecta în mod automat zona de focalizare în care se află cel mai apropiat subiect, din nouă zone de focalizare posibile şi va regla corespunzător focalizarea (A 102).

B

Mod S (Prioritate automată declanşator)

• Dacă viteza selectată a declanşatorului automat va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul vitezei declanşatorului clipi atunci când butonul declanşator va fi apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă viteză a declanşatorului şi încercaţi din nou. • La viteze mai mici de 1/4 sec, indicatorul vitezei declanşatorului va deveni roşu pentru a indica faptul că funcţia de reducere a zgomotului (A 105) este recomandată pentru a reduce „zgomotul” exprimat prin puncte spaţiate aleatoriu, colorate strălucitor.

B 50

Notă referitoare la viteza declanşatorului

Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) (A 98) sau când este selectată o altă setare decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A 101), cea mai mică viteză a declanşatorului scade la 1/2 sec.


Modul A (Prioritate diafragmă automată) Setaţi valoarea diafragmei şi fotografiaţi (A 48).

1

2

Rotiţi selectorul moduri la A.

F2.8

20

1/125

F3.2

20

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi o valoare a f/-număr (valoare diafragmă). Atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere, diafragma nu poate fi setată la valori cuprinse între f/2,8 şi f/8,0 la zoom maxim, diafragma poate fi setată la valori între f/4,5 şi f/8,0.

Focalizaţi şi fotografiaţi. La setarea implicită, aparatul foto va selecta în mod automat zona de focalizare în care se află cel mai apropiat subiect, din nouă zone de focalizare posibile şi va regla corespunzător focalizarea (A 102).

B

Moduri P, S, A şi M

3

1/125

Mod A (Prioritate diafragmă automată)

Dacă diafragma selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul diafragmei va clipi atunci când butonul declanşator va fi apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă diafragmă şi încercaţi din nou.

B

Notă referitoare la viteza declanşatorului

Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) (A 98) sau când este selectată o altă setare decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A 101), cea mai mică viteză a declanşatorului scade la 1/2 sec.

D

Diafragmă şi zoom

Diafragma este exprimată ca o valoare f, care reprezintă raportul dintre distanţa focală a obiectivului şi diametrul efectiv al deschiderii (diafragmă) prin intermediul căruia este permis accesul luminii în camera foto. Diafragmele mari (exprimate prin valori f mici) permit accesul în camera foto a unei cantităţi mai mari de lumină, diafragmele mici (valoare f mare) permite mai puţină. Atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere, distanţa focală a obiectivului va se va diminua iar valoarea f va scădea. Atunci când aparatul foto măreşte, distanţa focală şi valoarea f este sporită. Aparatul foto COOLPIX P80 dispune de un obiectiv cu distanţă focală de 4,7–84,2 mm şi o diafragmă de f/2,8 până la f/4,5.

51


Modul M (Manual) Setaţi viteza declanşatorului diafragmei şi fotografiaţi (A 48).

1

2

Rotiţi selectorul moduri la M.

1/125

F2.8

20

1/125

F2.8

20

1/60

F2.8

20

Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a activa viteza declanşatorului. Setarea activă comută între viteza declanşatorului şi diafragmă de fiecare dată când este apăsat butonul K al selectorului multiplu. La viteze mai lente de 1/4 sec., indicatorul vitezei declanşatorului devine roşu (A 50).

3 Moduri P, S, A şi M

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi o viteză a declanşatorului între 1/2000 sec. şi 8 sec. Atunci când se reglează diafragma sau viteza declanşatorului, pe afişajul expunerii este afişată pentru câteva secunde măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurate de aparatul foto. Măsura abaterii de pe afişajul expunerii este afişată în EV (-2 până la +2 EV în trepte de câte 1/3 EV). Un afişaj asemănător celui ilustrat în dreapta indică faptul că fotografia poate fi supraexpusă cu 1 EV (+1).

Supraexpusă

Subexpusă +0

+2 +1

-2 -1

Valori în EV

4

Apăsaţi buton setarea diafragmei.

1/250

52

F2.8

20


Modul M (Manual)

5

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi o valoare a diafragmei. Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a modifica setările de viteză a declanşatorului şi de diafragmă până la atingerea expunerii dorite. 1/250

6

F2.8

20

Focalizaţi şi fotografiaţi. La setarea implicită, aparatul foto va selecta în mod automat zona de focalizare în care se află cel mai apropiat subiect, din nouă zone de focalizare posibile şi va regla corespunzător focalizarea (A 102).

Moduri P, S, A şi M

B

Notă privind viteza declanşatorului

Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) (A 98) sau când este selectată o altă setare decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A 101), cea mai mică viteză a declanşatorului scade la 1/2 sec.

B

Notă privind sensibilitatea ISO

Atunci când ISO sensitivity (A 96) este setată la Auto (setare implicită), Fixed range auto (Auto la distanţă fixă) sau High ISO sensitivity auto (Auto cu sensibilitate ISO ridicată), sensibilitatea ISO va fi fixată la ISO 64.

53


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) (redare miniaturi) în modul de redare cadru întreg (A 28) pentru a afişa fotografiile în format „fişe de contact” al imaginilor miniaturi. Următoarele operaţiuni pot fi realizate când sunt afişate miniaturile.

Pentru a

1/ 10

Descriere

A

Apăsaţi selectorul multiplu HIJK pentru a alege fotografiile.

10

Rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta fotografiile.

Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) pentru a afişa miniaturile imaginilor în următoarea ordine: 4 ➝ 9 ➝ 16 Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i) numărul miniaturilor se modifică în ordine inversă.

Apăsaţi k.

28

Apăsaţi c sau butonul declanşator pentru a comuta a modul selectat prin intermediul selectorului de moduri.

28

Utilizaţi

Selecta fotografii

Schimba numărul de fotografii afişate

Mai multe despre redare

Anula redare miniaturi

f (h) g (i)

k c

Comuta în modul declanşare

C

Afişaj mod redare miniaturi

Când selectaţi imaginile pentru care aţi configurat setările Print set (Setare imprimare) (A 84) şi Protect (Protejare) (A 111), apar pictogramele din imaginea din dreapta. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de peliculă.

54

Pictogramă setare imprimare

Pictograma protejare

1/ 10

Cadre de peliculă


O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare Rotirea controlului de zoom în dreptul g (i) în timpul modului de redare cadru întreg (A 28) determină mărirea fotografiei curente la 3×, cu centrul fotografiei afişat pe monitor. Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a fotografiei este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Pentru a

Mări

Micşora

Utilizaţi

g (i)

f (h)

Vizualiza altă zonă din fotografie

Decupa fotografie

k d c

Comuta în modul declanşare

Descriere Factorul de mărire va fi sporit de fiecare dată când controlul zoom este rotit în dreptul g (i) până la un nivel maxim de aproximativ 10×. Factorul de mărire este de asemenea crescut prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta. Factorul de mărire scade de fiecare dată când controlul zoomului este rotit în dreptul f (h). Când factorul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul de redare de tip cadru întreg. Factorul de mărire este de asemenea scăzut prin rotirea selectorului de comandă spre stânga.

A

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a vă muta în zona din fotografie ce nu este vizibilă pe monitor.

10

Apăsaţi k.

28

Apăsaţi d pentru a decupa fotografia curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

58

Apăsaţi c sau butonul declanşator pentru a comuta la modul selectat prin intermediul selectorului de moduri.

28

Mai multe despre redare

Comuta în modul redare cadru întreg

3.0 3.

Fotografii efectuate cu Prioritate chip Atunci când controlul zoom-ului este rotit în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg pentru fotografii realizate în modul Face priority (Prioritate chip) (A 103), fotografia efectuată va fi mărită în funcţie de chip (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca element central. Dacă sunt recunoscute câteva chipuri, fotografia va fi mărită 2.0 2.0 utilizând chipul (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca punct central, iar apăsarea selectorului multiplu H, I, J sau K vă va permite să comutaţi între chipurile persoanelor. Puteţi modifica nivelul de zoom rotind controlul zoom-ului către g (i) sau f (h).

55


Editarea fotografiilor Folosiţi COOLPIX P80 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 132). Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Funcţie de editare

Descriere

D-Lighting (A 57)

Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Crop (Decuparea) (A 58)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) (A 59)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

Black border (Margine neagră) (A 60)

Creaţi o copie cu un cadru negru de-a lungul marginii fotografiei care va oferi un impact relativ crescut.

C

Editarea fotografiilor

Mai multe despre redare

• Fotografii realizate la o dimensiune a imaginii de I (3648 × 2432), G (3584 × 2016) şi H (2736×2736) (A 89) nu pot fi modificate utilizând o altă funcţie de editare decât marginea neagră. • Este posibil ca funcţiile de editare ale COOLPIX P80 să nu fie disponibile pentru fotografiile făcute cu alte modele de aparate foto digitale decât COOLPIX P80. • Dacă o copie a fotografiei create folosind COOLPIX P80 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, e posibil ca fotografia sa nu poată fi afişată sau să fie transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

(✔: disponibilă, -: indisponibilă)

Restricţii privind editarea fotografiilor A doua editare

Prima editare

D-Lighting

Crop

Small pic

D-Lighting

Black border –

Crop

Small pic

Black border

• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • Atâta vreme cât restricţionarea utilizării combinaţiilor există, D-Lighting trebuie aplicat primul. • Nu poate fi aplicată o margine neagră copiilor create utilizând funcţiile de editare.

D

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Copiile editate nu sunt marcate pentru imprimare (A 84) sau protejare (A 111) la fel cum era originalul.

56


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, luminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 28) sau în modul de redare miniaturi (A 54) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta D-Lighting şi apăsaţi butonul k. Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă.

3

Alegeţi OK si apoi apăsaţi k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit

D-Lighting

Pentru a anula D-Lighting, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k.

Mai multe despre redare

O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. OK Cancel

Copiile D-Lighting pot fi recunoscute cu ajutorul pictogramei c afişate în timpul redării.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

D

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.

57


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin decupare: Decuparea Această funcţie este disponibilă doar când u este afişat pe monitor cu zoomul de redare (A 55) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoom în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea.

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. Rotiţi controlul zoomului în dreptul g sau f pentru a regla factorul de mărire. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

Mai multe despre redare

3

Apăsaţi d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor.

4.0 4.

Save this image as displayed?

Pentru a anula crearea unei copii decupate, alegeţi No (Nu).

No Yes

În funcţie de formatul fotografiei originale şi de factorul de mărire folosit în momentul creării copiei, aparatul va selecta automat una dintre următoarele setări de format a imaginii pentru copiile decupate (unitate: pixeli).

• E 3264 × 2448 • B 1600 × 1200 • l 320 × 240

• D 2592 × 1944 • A 1280 × 960 • m 160 × 120

• L 2272 × 1704 • J 1024 × 768

• C 2048 × 1536 • K 640 × 480

Atunci când setarea modului de imagine pentru copiile decupate este de 320×240 sau 160×120, aceste fotografii sunt încadrate cu o margine gri în modul de redare, iar pictograma fotografie de mici dimensiuni m sau n va fi afişată în partea stângă a monitorului.

D 58

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.


Editarea fotografiilor

g Redimensionarea fotografiilor: Fotografie de mici dimensiuni Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune

Descriere

l 640×480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320×240

Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 28) sau mod redare miniaturi (A 54) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Small pic. (Fotografie de mici dimensiuni) şi apăsaţi butonul k.

3

Selectaţi formatul dorit pentru copie şi apăsaţi k.

Playback menu Rotate image Hide image Small pic. Copy Black border Exit Small pic. 640 ×480 320 ×240 160 ×120

Mai multe despre redare

2

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) si apoi apăsaţi k. Este creată o copie nouă, micşorată. Pentru a anula crearea unei copii de mici dimensiuni, alegeţi No (Nu).

Create small picture file?

Copia este afişată cu un cadru gri.

D

No Yes

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.

59


Editarea fotografiilor

Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră Această funcţie creează copii cu linii negre Thin (Înguste), Medium (Medii) sau Broad (Late) de-a lungul marginilor fotografiilor. Copiile cu un cadru negru sunt stocate ca fişiere distincte.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 28) sau mod redare miniaturi (A 54) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Black border (Margine neagră) şi apăsaţi butonul k.

3

Selectaţi grosimea dorită a marginii şi apăsaţi k.

Playback menu Rotate image Hide image Small pic. Copy Black border Exit

Mai multe despre redare

Black border Thin Medium Broad

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) si apoi apăsaţi k. Este creată o copie nouă, cu margine neagră. Pentru a anula crearea unei copii cu margine neagră, alegeţi No (Nu).

Create a copy with a black border?

No Yes

B

Margine neagră

• Marginile unei fotografii vor fi ascunse de linii negre, deoarece porţiunea neagră este trasată dinspre marginile fotografiei conform grosimii lor. • Când o fotografie cu margine neagră este imprimată utilizând funcţia fără margini a imprimantei, este posibil să nu se imprime marginea neagră.

D 60

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.


Note vocale: Înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale prin pentru fotografiile marcate cu n în modul de redare cadru întreg (A 28).

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

4

Înregistrarea notelor vocale O înregistrare vocală de până la 20 de secunde va fi înregistrată atâta timp cât este apăsat k. • Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p clipesc.

Redarea notelor vocale

17s

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o fotografie cu notă vocală şi apăsaţi l. Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege w şi apăsaţi k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

Mai multe despre redare

Pentru a reda notele vocale apăsaţi k în timp 15/05/2008 15:30 ce imaginea este afişată în modul de redare 0004.JPG cadru întreg. Redare se încheie în momentul terminării notei vocale sau când k este apăsat din nou. • Fotografiile cu note vocale pot 4 4 fi recunoscute prin intermediul pictogramelor q. • Utilizaţi controlul zoom-ului g (i)/f (h) pentru a regla volumul în timpul redării.

No Yes

B

Note vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • Este posibil ca aparatul COOLPIX P80 să nu poată ataşa note vocale la fotografii făcute cu alte aparate foto decât COOLPIX P80.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.

61


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Rotiţi selectorul moduri la D. Contorul de expuneri afişează lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrată.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul focalizează pe subiectul din centrul zonei de focalizare. Un cursor de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru înregistrare.

41s

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Filme

B

Înregistrarea filmelor

• Este disponibilă compensarea expunerii (A 37). A (focalizare automată), D (prim-plan macro) şi B (infinit) sunt disponibile pentru modul de focalizare (A 34). Bliţul (A 30) poate fi utilizat pentru filmele secvenţiale. Autodeclanşatorul nu este disponibil. • Setările modului bliţ (A 30), modului focalizare (A 34) şi ale compensării expunerii (A 37) nu pot fi aplicate sau schimbate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi reglat odată ce începe înregistrarea filmului. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte de începerea înregistrării filmului. Totuşi zoomul digital (de până la 2×) poate fi aplicat în timpul înregistrării altor tipuri de filme decât cele stop cadru. • Cu excepţia modului Time-lapse movieP (Film secvenţial), unghiul de vedere (câmpul de perspectivă) atunci când realizaţi filme este mai mic decât atunci când fotografiaţi imagini statice.

D

Schimbare setărilor pentru film

• Opţiunile de film, modul de focalizare automată şi VR electronică pot fi modificate (A 63). • Atunci când Movie options (Opţiuni film) sunt setate la Time-lapse movieP (Film secvenţial) filmele sunt înregistrate fără sunet.

62


Meniul film Movie options (Opţiuni film), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi setările Electronic VR (Reducere electronică vibraţii) pot fi modificate din meniul film. Apăsaţi d în modul film pentru a afişa meniul de film şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a modifica şi confirma setările.

Selectarea opţiunilor film Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre Format imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

I TV movie 640

Format imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

S Small size 320

Format imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

N Time-lapse movieP

Aparatul foto face fotografii în mod automat la intervale diferite şi le uneşte într-un film fără sonor (A 65). Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre pentru redare: 30 cadre pe secundă

Q Sepia movie 320

Înregistraţi filme în tonuri sepia. Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

R B&W movie 320

Efectuaţi filme în alb-negru. Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

D

Filme

J TV movie 640P (setare implicită)

Utilizaţi selectorul de comandă prin pentru a alege opţiunile de film.

De asemenea, opţiunile de film pot fi selectate prin apăsarea butonului w şi rotind selectorul de comandă.

63


Meniul film

C

Opţiuni film şi lungime şi cadre maxime ale filmului Memorie internă (aprox. 50 MB)

Card de memorie (256 MB)

45 sec.

Aprox. 3 min. 40 sec.

I TV movie 640

1 min. 30 sec.

Aprox. 7 min. 20 sec.

S Small size 320

2 min. 57 sec.

Aprox. 14 min. 30 sec.

Opţiune J TV movie 640P (setare implicită)

N Time-lapse movieP

534 cadre

1800 cadre pe film

Q Sepia movie 320

2 min. 57 sec.

Aprox. 14 min. 30 sec.

R B&W movie 320

2 min. 57 sec.

Aprox. 14 min. 30 sec.

* Filmele pot fi atât de lungi pe cât permite memoria internă sau cardul de memorie. Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului sau cadrele variază în funcţie de tipul cardului de memorie. Dimensiunea maximă pentru un sigur fişier film este 2 GB. Prin urmare, se vor reda doar 2 GB din durata filmului, chiar dacă se utilizează memorii cu capacitate mai mare.

Filme

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.

64


Meniul film

Mod focalizare automată Alegeţi cum va focaliza aparatul în modul film. Opţiune A Single AF (setare implicită)

B Full-time AF

Descriere Aparatul focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se blochează în această poziţie în timpul filmării. Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi blocată. Pentru a preîntâmpina interferenţa sunetului focalizării în timpul înregistrării, este recomandată utilizarea Single AF.

Reducere electronică a vibraţiilor Activare sau dezactivare VR electronică pentru înregistrare film. Opţiune x On k Off (setare implicită)

Descriere Reduce efectele mişcării aparatului foto în toate modurile de film cu excepţia Time-lapse movieP (Film secvenţial). VR electronică nu este activată.

D

Filme

La alte setări decât Off (Oprit), pictograma reducerii electronice a vibraţiilor este afişată pe monitor (A 6). Reducerea vibraţiilor pentru filmele secvenţiale

Pentru a activa sau dezactiva reducerea vibraţiilor atunci când fotografiaţi în modul Time-lapse movieP (Film secvenţial), utilizaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 122) în meniul de setare (A 114).

Filme fotografiere secvenţială Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Movie options (Opţiuni film) în meniul de film şi apăsaţi k.

Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR

Exit

65


Meniul film

2

Alegeţi Time-lapse movieP (Film secvenţial) si apoi apăsaţi k.

3

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi k. Alegeţi intervale între 30 de secunde şi 60 de minute.

4

Movie options TV movie 640 TV movie 640 Small size 320 Time-lapse movie Sepia movie 320 Exit Set interval time 30 s 1m 5m 10 m 30 m Exit

Apăsaţi d. Aparatul revine la modul fotografiere.

Filme

1/125

5

F2.8

534

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul se reactivează automat pentru fotografia următoare.

6

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după ce 1.800 de cadre au fost înregistrate. Un film cu 1800 de cadre are o durată de redare de 60 de secunde.

B

Film fotografiere secvenţială

• Modul bliţ (A 30), modul focalizare (A 34) şi compensarea expunerii (A 37) nu mai pot fi modificate după ce a fost făcută prima fotografie. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe înregistrarea. • Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) (A 130). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri în dreptul unei alte opţiuni în timp ce se efectuează o înregistrare.

66


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 28), filmele sunt recunoscute după opţiunile de film (A 63). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi k.

15/05/2008 15:30 0010 VI 0010.AVI

20s

Utilizaţi controlul zoom-ului g (i)/f (h) pentru a regla volumul în timpul redării. Rotiţi selectorul de comandă pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o modalitate de control în partea de sus a monitorului, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

8s În timpul redării

Pentru a

Apăsaţi

Indicator volum

Descriere

K

Avansa

L

Derularea înainte a filmului. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Filme

Derula înapoi

Derularea înapoi a filmului. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă. Opri temporar

Finaliza

O

Q

M

Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru. Derularea înapoi continuă pană când este apăsat k.

N

Derularea înainte a filmului cadru cu cadru. Derularea înainte continuă pană când este apăsat k.

P

Reluare redare.

Opriţi redarea pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Apăsaţi l în timpul redării, când este afişat în mod redare cadru întreg (A 28) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A 54). Se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a şterge filmul sau alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k pentru a reveni la afişajul normal al redării fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

No Yes

67


Înregistrări vocale

Realizarea înregistrărilor vocale Înregistrările vocale pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

Rotiţi selectorul moduri la y.

2

Apăsaţi d pentru a afişa meniul scenă, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta E (înregistrare vocală) şi apăsaţi k. Se va afişa lungimea înregistrării care se poate realiza.

3 Înregistrări vocale

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Indicatorul luminos aparat pornit se aprinde în timpul înregistrării.

Scene menu Fireworks show Copy Backlight Panorama assist Voice recording Exit

Voice recording 001 15/05/2008 17:30 Max. rec. time 0 0 : 4 7 : 4 7

Dacă nu este efectuată nicio operaţiune pentru aproximativ 30 de secunde după începerea înregistrării vocale, funcţia de oprire automată a aparatului foto este activată, iar monitorul este oprit. Dacă înregistrarea este în curs de realizare, indicatorul luminos aparat pornit va rămâne aprins chiar dacă monitorul este oprit. Consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A 69) pentru mai multe informaţii.

4

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după cinci ore de înregistrare pe cardul de memorie.

D 68

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.


Realizarea înregistrărilor vocale

Operaţiuni în timpul înregistrării

Indicator înregistrare Număr fişier Durata înregistrării Indicator progres

Pentru a

Apăsaţi

Voice recording 001 15/05/2008 17: 30 00: 01: 00/00: 46:47 Index: 0 1

Data şi ora înregistrării Timp rămas Număr index

Descriere

Reactiva monitorul

c

Dacă monitorul a fost oprit, apăsaţi c pentru a-l reactiva.

Opri temporar/ relua înregistrarea

k

Apăsaţi o dată pentru a opri temporar înregistrarea, indicatorul luminos aparat pornit va clipi.

Încheia înregistrare

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

Înregistrări vocale

Crea index*

În timpul înregistrării, apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a crea un index. Indexurile facilitează localizarea anumitor porţiuni ale înregistrării. Începutul înregistrării reprezintă numărul de indexare 01; numerele următoare sunt atribuite în ordine crescătoare la fiecare apăsare a selectorului multiplu rotativ, până la numărul de indexare 98.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV. Reţineţi că punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările vocale pe computere.

69


Redarea înregistrărilor vocale

1

Apăsaţi c în ecranul de înregistrare vocală (A 68, pasul 3).

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege fişierul de sunet dorit şi apăsaţi k. Fişierul de sunet dorit va fi redat.

Înregistrări vocale

70

Select sound file 006 15/05/2008 17:30 007 15/05/2008 18:30 008 26/05/2008 13:00 009 29/05/2008 16:40 010 03/06/2008 08:00 Copy Play


Redarea înregistrărilor vocale

Operaţiuni în timpul redării

Pictograme control Număr fişier Timp redare Indicator progres

Sound file playback

Data şi ora înregistrării

003 26/05/2008 13:00 00:00:50/ 00:01:00 Index 0 3

Durata înregistrării Număr index

Index

Volum

Utilizaţi controlul zoom-ului g (i)/f (h) pentru a regla volumul redării audio. Utilizaţi selectorul pentru a derula înregistrarea vocală înainte sau înapoi. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton de control, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru a

Apăsaţi

Descriere

K

Avansa

L

Înregistrare vocală avansată. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Sări la indexul anterior

R

Sărire la indexul anterior.

Sări la indexul următor

S

Sărire la indexul următor.

O

P

Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă: Reluare redare.

Q

Încheie redarea ţi revine în ecranul de selectare a fişierului de sunet.

Opri temporar

Finaliza

Înregistrări vocale

Derula înapoi

Derularea înapoi a înregistrării vocale. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Ştergerea fişierelor de sunet Apăsaţi l în timpul redării sau după selectarea unui fişier audio (utilizând selectorul multiplu). Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a şterge fişierul, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi k.

Delete File will be deleted. OK?

No Yes

71


Copierea înregistrărilor vocale Copiaţi înregistrările vocale între memoria internă şi un card de memorie. Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1

Apăsaţi d în ecranul de selectare a fişierelor audio (A 70, pasul 2).

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi k.

Copy sound files

q: Copiază înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie. r: Copiază înregistrările de pe cardul de memorie în memoria internă.

3

Alegeţi opţiunea de copiere şi apăsaţi k. Selected files: Treceţi la pasul 4. Copy all files: Treceţi la pasul 5.

Exit Camera to card Selected files Copy all files

Înregistrări vocale

Exit

4

Selectaţi fişierul dorit. Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta fişierul (y). Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a anula selecţia. • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Apăsaţi k pentru a finalize selectarea fişierelor.

5

Select sound 001 15/05/2008 002 15/05/2008 003 26/05/2008 004 29/05/2008 005 03/06/2008 Exit

files 17:30 18:30 13:00 16:40 08:00 Select

Atunci când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Porneşte copierea.

B

Înregistrări vocale

Este posibil ca aparatul foto COOLPIX P80 să nu poată reda sau copia fişierele de sunet create cu alte aparate foto decât COOLPIX P80.

C 72

Mesaj No sound file.

Dacă nu sunt fişiere sunet stocate pe cardul de memorie când apăsaţi c (A 70, pasul 1), va fi afişat mesajul No sound file. (Niciun fişier sunet). Apăsaţi d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere fişiere sunet şi copiaţi fişierele sunet stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio video pentru a reda fotografiile pe televizor.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul audio/video furnizat. Conectaţi conectorul galben la fişa video-in de pe televizor şi conectorul alb la fişa audio-in.

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul redare, iar fotografiile înregistrate pe memoria internă sau cardul de memorie vor fi afişate pe televizor. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Galben Alb

Conectarea cablului Audio/Video/USB

Când realizaţi conectarea la un cablu audio/video/USB, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio/video la aparatul foto. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul audio/video de la aparatul foto.

B

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune în meniul de setare (A 114) > Video mode (Mod video) (A 126).

73


Conectarea la computer Când aparatul foto este conectat la computer utilizând cablul USB furnizat, fotografiile înregistrate cu aparatul foto pot fi copiate (transferate) pentru stocare pe computer utilizând software-ul Nikon Transfer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi Panorama Maker pentru realizarea imaginilor panoramice, incluse pe CD-ul Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Sisteme de operare compatibile cu COOLPIX P80 Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Windows Versiune preinstalată Windows Vista (32-biţi, ediţiile Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate editions), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/ Professional) Dacă pe computerul dumneavoastră rulează Windows 2000 Professional, utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile depe cardul de memorie în computer (A 76). Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11) Consultaţi situl Nikon pentru cele mai nou informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului.

74

• Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) (A 130). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

Windows Vista Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Nikon Transfer va porni. Windows XP Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Nikon Transfer va porni.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde.

Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea Auto-Launch (Lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

B

Conectarea cablului USB

Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor, fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. Când deconectaţi cablul USB, nu trageţi conectorul la unghi. Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

75


Conectarea la computer

5

Transferaţi fotografiile când Nikon Transfer a finalizat încărcarea. Faceţi clic pe Start Transfer în Nikon Transfer. În cazul utilizării setării implicite toate fotografiile sunt transferate în computer.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

76

Buton Start Transfer În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, dosarul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

Pentru utilizatorii Windows 2000 Professional Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate pe cardul de memorie în computer. În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 5 de mai sus pentru a transfera fotografiile. • Nu conectaţi aparatul foto la computer. Dacă aparatul foto este conectat la computer, se va afişa dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou detectat). Selectaţi Cancel (Anulare), închideţi dialogul şi deconectaţi aparatul foto de la computer. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 72, 108, 113).


Conectarea la computer

D

Utilizarea operaţiunilor standard ale sistemelor de operare pentru accesarea fişierelor imagine/sunet

• Navigaţi la dosarul de pe discul fix de stocare în care aţi salvat fotografiile şi accesaţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare. • Fişierele sunet copiate pe computer pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio WAV compatibil.

D

Realizarea panoramelor cu Panorama Maker

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere şi foldere imagine/sunet” (A 132) pentru mai multe informaţii.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă (A 44) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a iniţializa Panorama Maker. Windows Deschideţi All Programs (Toate programele) (Programs (Programe) în Windows 2000) din meniul Start > ArcSoft Panorama Maker 4 > Panorama Maker 4. Macintosh Accesaţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

77


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 149) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografiile fără a utiliza un computer. Realizaţi fotografii

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Setare imprimare) (A 84)

Conectarea la imprimantă (A 79) Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimarea fotografiilor una câte una (A 80)

Imprimarea mai multor fotografii (A 81)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) (A 130). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

D

78

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie într-o fantă card a imprimantei compatibilă DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimare utilizînd aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând meniul setare imprimare al aparatului foto (A 84).


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat.

4

Porniţi aparatul foto.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

3

Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 va fi afişat pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare selecţie 2.

1

2

Print selection 15/05 2008 NO. 32 [ 32]

B

Conectarea cablului USB

Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor, fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. Când deconectaţi cablul USB, nu trageţi conectorul la unghi.

79


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 79), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Folosiţi selectorul multiplu rotativ JK pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi k.

Print selection 15/05 2008

Selectorul de comandă poate fi de asemenea utilizat pentru a opta pentru fotografie. Rotiţi controlul zoomului până în dreptul f (h) pentru a afişa 12 miniaturi şi pentru ca g (i) să fie comutate înapoi la redarea cadrului întreg. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

Alegeţi Copies (Copii) si apoi apăsaţi k.

NO. 32 [ 32]

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

3

Selectaţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi k.

Copies

4

Exit

4

Alegeţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k.

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi pe k. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la formatul hârtiei.

80

Paper size Default 3.5 × 5 in. 5 × 7 in. Postcard 100 × 150 mm Exit


Conectarea la imprimantă

6

Alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi k.

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

7

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1.

Printing 002/004

Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 79), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de selectare imprimare, apăsaţi d. Se afişează meniul de imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi în meniul de imprimare, apăsaţi d.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Cancel

Imprimare curentă/ număr total de imprimări

Print menu Print selection Print all image DPOF printing Paper size Exit

3

Alegeţi formatul dorit pentru hârtie şi apăsaţi pe k. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la formatul hârtiei.

Paper size Default 3.5 × 5 in. 5 × 7 in. Postcard 100 × 150 mm Exit

81


Conectarea la imprimantă

4

Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi k.

Print menu Print selection Print all image DPOF printing Paper size Exit

Print selection (Selectare imprimare)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii Print selection pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta 1 1 3 fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. Selectorul de comandă poate fi de asemenea utilizat pentru a selecta fotografiile. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi Back recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Fotografiile pentru care nu au fost specificate copii nu vor fi imprimate. Rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a comuta pentru redarea cadrului întreg. Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) pentru a comuta înapoi la afişarea miniaturii. Apăsaţi k când setarea e completă. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Print selection Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire 010 prints imprimare) şi apăsaţi k. Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare. Start print Cancel Exit

Print all images (Imprimare toate imaginile) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

82

Print all images 018 prints

Start print Cancel Exit

10


Conectarea la imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost stabilită o comandă de imprimare în Print set (Setare imprimare) (A 84). Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare. Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou k.

DPOF printing 010 prints Start print View images Cancel Exit View images

10

5

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Printing 002/010

Cancel

Imprimare curentă/număr total de imprimări

C

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Back

Format hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Default (formatul implicit al hârtiei pentru imprimanta actuală), 3,5 × 5 in., 5 × 7 in., 100 × 150 mm, 4 × 6 in., 8 × 10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la formatul hârtiei.

83


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare Opţiunea Print set (Setare imprimare) din meniul de redare este utilizată pentru a crea „comenzi de imprimare” digitală pentru imprimarea pe dispozitive compatibile DPOF (A 149). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu comanda de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea comenzi de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform comenzii de imprimare DPOF.

1

Apăsaţi d în mod redare. Se afişează meniul de redare.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Print set (Setare imprimare) şi apăsaţi butonul k. Se afişează meniul de setare imprimare.

3

Alegeţi Select images (Selectare imagini) si apoi apăsaţi k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit Print set Select images Delete print set

Exit

4

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă).

Print selection 1

1

Apăsaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. Selectorul de comandă poate fi de asemenea utilizat pentru a selecta fotografiile. Back Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Fotografiile pentru care nu au fost specificate copii nu vor fi imprimate. Rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a comuta pentru redarea cadrului întreg. Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) pentru a comuta înapoi la afişarea miniaturii. Apăsaţi k când setarea e completă.

84


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere sau informaţiile despre fotografie.

Print set Done

Alegeţi Date (Data) şi apăsaţi k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de imprimare. Alegeţi Info şi apăsaţi k pentru a imprima informaţiile despre fotografie (viteză declanşator şi diafragmă) pe toate fotografiile din comanda de imprimare.

Date Info Exit

Alegeţi Done (Finalizat) şi apăsaţi k pentru a încheia ordinea de imprimare şi a ieşi.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

B

4

Note privind imprimarea datei fotografierii şi informaţia despre fotografie

Atunci când sunt activate opţiunile Date (Data) şi Info data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii atunci când este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (A 149 ) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimarea DPOF (A 83).

• Date (Data) şi Info sunt reiniţializate de fiecare dată când este afişat meniul de stare imprimare.

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Selectaţi Delete print set (Ştergere setare imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi k. Comenzile de imprimare pentru toate fotografiile vor fi şterse.

C

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4

Notă referitoare la opţiunea Date (Dată) a setării de imprimare

Data şi ora imprimate pe fotografii prin intermediul imprimării DPOF, atunci când este activată Date (Data) în meniul de setare a imprimării, sunt cele înregistrate atunci când a fost realizată fotografia. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră este modificată din meniul de setare după realizarea fotografiilor.

D

15.05.2008

Imprimarea datei

Atunci când se imprimă pe fotografii data şi ora înregistrării utilizând opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A 120) din meniul de setare, fotografiile cu data şi ora imprimate pe ele pot fi imprimate de alte imprimante ce nu prevăd funcţia de imprimare a datei şi a orei pe fotografii. Vor fi imprimate numai data şi timpul Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă este activată Print set (Setare imprimare) cu opţiunea Date (Data) selectată în ecranul de imprimare.

85


Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Meniul de fotografiere al modurilor P, S, A şi M conţine următoarele opţiuni. q

Image quality (Calitate imagine)

r

Image size* (Format imagine)

A 88

Optaţi pentru o calitate a imaginii (raţie de compresie) a fotografiilor înregistrate. A 89

Optaţi pentru formatul imaginii fotografiilor înregistrate. F

Optimize image* (Optimizare imagine)

B

White balance* (Balans de alb)

A 91

Controlul contrastului, clarităţii şi saturaţiei. A 94

Potriviţi balansul de alb cu sursa de lumină. E

ISO sensitivity* (Sensibilitate ISO)

G

Metering (Măsurare)

A 96

Controlaţi sensibilitatea la lumină a aparatului foto. A 97

Optaţi pentru modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea. C

Continuous* (Continuu)

A 98

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Selectaţi opţiunea de efectuare a câte unei fotografii, într-o secvenţă sau prin intermediul Selectorului celei mai bune fotografii (BSS). H

Auto bracketing* (Bracketing automat)

A 101

Variaţi expunerea pentru o secvenţă de fotografii. G

AF area mode* (Mod zonă AF)

A 102

Alegeţi unde focalizează aparatul foto. I

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

A 104

Alegeţi cum focalizează aparatul foto. J

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

A 105

Reglaţi nivelul bliţului. M

Noise reduction* (Reducere zgomot)

A 105

Reduceţi zgomotul din fotografii la viteze reduse ale declanşatorului. Q

Distortion control* (Control distorsiune) Remediaţi distorsiunea.

* Consultaţi informaţiile privind restricţiile aplicabile acestor setări (A 106).

86

A 106


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Afişarea meniului fotografiere Alegeţi P (Automat programat), S (Automat prioritate declanşator), A (Automat prioritate diafragmă) sau M (Manual) prin rotirea selectorului de moduri. Pentru a afişa meniul fotografiere apăsaţi d. Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Exit

• Apăsaţi elementele H sau I ale selectorului multiplu şi setaţi funcţiile meniurilor (A 10). • Pentru a reveni la modul de fotografiere din meniul de fotografiere, apăsaţi d sau butonul de eliberare a declanşatorului. Meniurile de fotografiere, redare şi setare

C

Navigarea în cadrul meniului Aparatului foto

Selectorul de comandă poate fi de asemenea utilizat în locul selectorului multiplu.

87


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

q Calitate imagine Optaţi pentru raţia de compresie a fotografiilor. Ratele de compresie reduse ar putea determina fotografii de calitate mai înaltă, dar şi dimensiuni mai mari ale fişierelor, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate. a

Fine (Fină) Imagini de calitate ridicată (rată de compresie de 1:4), adecvată măririi imprimărilor de calitate înaltă.

b

Normal (setare implicită) Calitate normală a imaginii (compresie de 1:8), adecvată majorităţii aplicaţiilor.

c

Basic (de bază) Calitate de imagine de bază (compresie de 1:16), adecvată fotografiilor care vor fi distribuite prin e-mail sau vor fi folosite pe paginile de web.

Calitatea imaginii este indicată de o pictogramă afişată pe monitor (A 6, 7).

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

C

Note privind setarea de calitate a imaginii

Setarea de calitate a imaginii este aplicată modului de fotografiere A (auto), modurilor scenă şi modurilor de expunere P, S, A şi M în acelaşi timp (Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 98) este exclus). Setarea calităţii imaginii din meniul continuu sport este stocată separat de setarea calităţii imaginii din celelalte moduri de fotografiere şi nu este aplicată altor moduri.

D 88

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Numărul de expuneri rămase” (A 90).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

r Format imagine Optaţi pentru formatul în pixeli al fotografiilor pentru înregistrate. Fotografiile făcute la dimensiuni mici necesită mai puţină memorie, adecvându-le distribuţiei prin e-mail sau web. Analog, cu cât imaginea este mai mare cu atât este mai mare dimensiunea la care poate fi aceasta imprimată sau afişată fără a prezenta o granulaţie „vizibilă”, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Opţiune

Descriere

M

3648×2736 (setare implicită)

Înregistraţi fotografii ce prezintă un detaliu mai mare decât cele realizate la E 3264×2448 sau D 2592×1944.

E

3264×2448

D

2592×1944

Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate este cea mai bună opţiune în majoritatea situaţiilor.

C

2048×1536

B

1600×1200

A

1280×960

J

1024×768

Înregistraţi fotografii adecvate afişajului pe un monitor de computer.

K

640×480

Înregistraţi fotografii adecvate afişării pe televizor sau la distribuţia prin e-mail sau web.

I

3648×2432

Înregistraţi fotografiile cu aceeaşi raţie de aspect (3:2) ca şi cele fotografiate prin intermediul aparatelor cu film de 35 mm.

G

3584×2016

Înregistraţi fotografiile cu aceeaşi raţie de aspect (16:9) ca şi televizoarele cu ecran lat.

H

2736×2736

Înregistraţi fotografii cu format perfect rectangular.

Mai mici de M 3648×2736, E 3264×2448 şi D 2592×1944 pentru înregistrarea mai multor fotografii.

C

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Formatul imaginii este indicat de o pictogramă afişată pe monitor (A 6, 7).

Note privind setarea de format al imaginii

Setarea formatului imaginii este aplicată simultan modului de fotografiere A (auto), modurilor scenă şi modurilor de expunere P, S, A şi M (Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 98) este exclus). Setarea formatului de imagine din meniul continuu sport este stocată separat de setarea formatului imaginii din celelalte moduri de fotografiere şi nu este aplicată altor moduri.

89


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor conţine numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 256-MB, la fiecare combinaţie de setări referitoare la calitatea imaginii (A 88) şi formatul imaginii (A 89). Reţineţi că numărul de fotografii care poate fi stocat va diferi în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Calitate imagine

Memorie internă (50 MB)

256MB card memorie1

Dimensiune imprimare (imprimat la 300 dpi; cm/in.)2

Fine Normal Basic

10 20 40

Aprox. 50 Aprox. 100 Aprox. 195

Aprox. 31 × 23/12,2 × 9

E 3264×2448

Fine Normal Basic

12 25 50

Aprox. 60 Aprox. 125 Aprox. 245

Aprox. 28 × 21/10,8 × 8,1

D 2592×1944

Fine Normal Basic

20 40 78

Aprox. 100 Aprox. 195 Aprox. 380

Aprox. 22 × 16/8,6 × 6,4

C 2048×1536

Fine Normal Basic

32 62 118

Aprox. 155 Aprox. 305 Aprox. 580

Aprox. 17 × 13/6,8 × 5,1

B 1600×1200

Fine Normal Basic

52 100 178

Aprox. 255 Aprox. 490 Aprox. 870

Aprox. 14 × 10/5,3 × 4

A 1280×960

Fine Normal Basic

80 145 267

Aprox. 390 Aprox. 715 Aprox. 1310

Aprox. 11 × 8/4,2 × 3,2

J 1024×768

Fine Normal Basic

118 213 356

Aprox. 580 Aprox. 1045 Aprox. 1745

Aprox. 9 × 7/3,4 × 2,5

K 640×480

Fine Normal Basic

267 401 641

Aprox. 1310 Aprox. 1965 Aprox. 3145

Aprox. 5 × 4/2,1 × 1,6

I 3648×2432

Fine Normal Basic

11 23 45

Aprox. 55 Aprox. 110 Aprox. 220

Aprox. 31 × 21/12,2 × 8,3

G 3584×2016

Fine Normal Basic

14 28 55

Aprox. 70 Aprox. 135 Aprox. 270

Aprox. 30 × 17/11,8 × 6,7

H 2736×2736

Fine Normal Basic

13 27 53

Aprox. 65 Aprox. 130 Aprox. 260

Aprox. 23 × 23/9,1 × 9,1

Dimensiune imagine M

Meniurile de fotografiere, redare şi setare 1 2

90

3648×2736 (setare implicită)

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, numărul de expuneri rămase va indica „9999”. Dimensiunile copiilor sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi multiplicând cu 2,54 cm (1 in.). Cu toate acestea, la acelaşi format al imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

F Optimizare imagine Optimizare contrast, claritate şi alte setări referitoare la felul în care fotografiile vor fi utilizate sau tipul de scenă. g

Normal (setare implicită) Recomandabil în majoritatea situaţiilor.

h

Softer (Mai dulce) Atenuează contururile, oferind rezultate naturale adecvate portretelor şi retuşării computerizate.

o

Vivid (Viu) Îmbunătăţeşte saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini vii cu nuanţe de roşu, verde şi albastru extraordinare.

i

More vivid (Mai viu) Maximizează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini ferme cu contururi clare.

j

Portrait (Portret)

k

Custom (Personalizat) Personalizaţi setările de optimizare a imaginii (A 92).

p

Black-and-white (Alb-negru) Efectuaţi fotografii în alb-negru (A 93).

La alte setări decât Normal, indicatorul pentru setarea curentă de optimizare a imaginii este afişat pe monitor în timpul fotografierii (A 6).

B

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Scade contrastul în vreme ce conferă texturi naturale şi o tentă plină pielii şi portretului subiecţilor.

Optimizare imagine

La alte setări decât Custom (Personalizat) şi Black-and-white (Alb-negru) > Custom (Personalizat) rezultatele sunt optimizate pentru condiţiile actuale de fotografiere şi variază odată cu expunerea şi poziţia subiectului în cadru. Pentru rezultate susţinute într-o serie de fotografii, selectaţi Custom (Personalizat) şi optaţi pentru o setare diferită de Auto pentru contrast, claritate şi saturaţie.

91


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Personalizat Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a efectua reglaje separate ale următoarelor opţiuni.

Custom Contrast Image sharpening Saturation

Exit

Contrast Control contrast. Setările scăzute previn pierderea detaliilor evidenţiate în condiţii iluminare intensă sau în lumina directă a soarelui. Setările ridicate păstrează detaliul în cazul peisajelor înceţoşate sau alte situaţii de contrast scăzut. Setarea de imagine implicită este Auto.

Contrast Auto Normal Low Medium low Medium high Exit

Image sharpening (Clarificare imagine) Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Optaţi pentru cât de mult să fie clarificate contururile în timpul fotografierii. Optaţi pentru setări ridicate pentru claritatea contururilor, pentru setări scăzute pentru contururi îndulcite. Setarea de imagine implicită este Auto.

Image sharpening Auto Normal Low Medium low Medium high Exit

Saturation (Saturaţie) Controlaţi intensitatea culorilor. Alegeţi Moderate (Moderat) pentru culori cu o saturaţie mai mică, Enhanced (Îmbunătăţit) pentru culori mai vii. Setarea de imagine implicită este Auto.

Saturation Auto Normal Moderate Enhanced Exit

B

Notă referitoare la claritatea imaginii

Efectele clarificării imaginii nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul redare.

92


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografiere în alb-negru: Alb-negru Atunci când este selectat Black-and-white (Alb-negru), sunt disponibile opţiunile descrise mai jos. Alegeţi Standard pentru a fotografia în mod alb-negru sau Custom (Personalizat) pentru a regla manual contrastul, claritatea şi a efectele de filtru. Atunci când este activată opţiunea B&W + color (Alb-negru + color) (w), sunt înregistrate simultan o fotografie alb-negru şi una color.

Black-and-white Standard Custom

B&W + color Exit

Următoarele opţiuni pot fi reglate în Custom (Personalizat). Contrast La fel ca şi Optimize image > Custom > Contrast (A 92). Image sharpening (Clarificare imagine) La fel ca şi Optimize image > Custom > Image sharpening (A 92). Monochrome filter (Filtru monocrom)

D

Monochrome filter None Yellow Orange Red Green Exit

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Acest efect simulează fotografia alb-negru prin intermediul unui filtru de culoare. Yellow (Galben), Orange (Portocaliu), Red (Roşu) Îmbunătăţeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce strălucirea cerului în fotografii peisagistice. Filtrele portocalii au ca rezultat un contrast superior celui oferit de filtrul galben, iar filtrul roşu oferă un contrast mai mare decât filtrul portocaliu. Green (Berte) Îndulceşte tonurile pielii. Adecvat portretelor.

Alb-negru + Color

Fotografiile color înregistrate atunci când funcţia B&W + color (Alb-negru + color) este activată sunt asemănătoare celor fotografiate cu o setare Optimize image (Optimizare imagine) de Normal.

93


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B Balans de alb Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Acest lucru este cunoscut ca „balans de alb.” Pentru colorit natural, alegeţi o setare balans de alb care se potriveşte sursei de lumină înainte de a fotografia. Deşi setarea implicită, Auto, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a

Auto (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

b

Preset manual (Manual presetat) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită, consultaţi „Presetare manuală” (A 95) pentru detalii.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

c

Daylight (Lumina zilei) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu mod bliţ.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Auto (A 6).

B 94

Mod bliţ

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 30).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege b Preset manual (Presetare manuală) în meniul de balans de alb şi apăsaţi k. Aparatul foto măreşte.

3

Alegeţi Measure (Măsurare).

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit

Preset manual

Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k.

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi k. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu sunt înregistrate fotografii.

C

Notă privind presetarea manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când se apasă k în pasul 5. De aceea, aparatul foto nu poate măsura o valoarea pentru presetarea manuală decât când este utilizat bliţul.

95


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

E Sensibilitate ISO Sensibilitatea este o măsură a rapidităţii cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi o valoare ridicată ISO este adecvată pentru fotografierea obiectelor în acţiune sau în cazul iluminării deficitare, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli la distanţe diferite unii faţă de alţii, coloraţi strălucitor, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii. Auto (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 64 în condiţii normale; când iluminarea este deficitară, iar bliţul este oprit, aparatul foto compensează prin ridicarea sensibilităţii la un nivel ISO 800. În modul M, sensibilitatea va fi blocată la ISO 64. High ISO sensitivity auto (Auto cu sensibilitate ISO ridicată) Sensibilitatea ISO va fi setată automat în intervalul ISO 64 până la 1600, conform luminozităţii subiectului. Dacă High ISO sensitivity auto (Auto cu sensibilitate ISO ridicată) este setată atunci când este selectat M, sensibilitate ISO este fixată la 64. Fixed range auto (Auto la distanţă fixă)

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

96

Alegeţi intervalul în cadrul căruia aparatul foto să regleze sensibilitatea ISO, în modurile P, S şi A, de la ISO 64-100 (setare implicită), ISO 64-200 sau ISO 64-400. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat pentru controlarea eficientă a „granulaţiei” prezentă în imagini. În modul M, sensibilitatea va fi blocată la ISO 64. 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 6400 Sensibilitatea va fi blocată la valoarea specificată.

În cazul altor setări decât Auto, pe monitor este afişată setarea curentă (A 6). Dacă este selectat Auto, iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 64, este afişată pictograma E (A 32). Atunci când este selectat High ISO sensitivity auto (Auto cu sensibilitate ISO ridicată), este afişat V. Atunci când este selectat Fixed range auto (Auto la distanţă fixă), U şi valoarea maximă de sensibilitate ISO sunt afişate.

B

Note privind ISO 3200 şi 6400

• Atunci când este selectat 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO),în cadrul valorii sensibilităţii ISO va apărea pictograma X. În plus, formatul imaginii va fi afişat în culoarea roşie în timpul fotografierii. • Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400, Image size (Format imagine) nu poate fi setată la M 3648×2736, E 3264×2448, D 2592×1944, I 3648×2432, G 3584×2016 şi H 2736×2736. La aceste setări de format imagine, selectând 3200 or 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) comută automat setarea Image size (Format imagine) la C 2048×1536. Atunci când este selectată orice (Sensibilitate ISO) altă opţiune decât 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), este restabilită setarea originală a imaginii. • La o setare a ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) de 3200 sau 6400 opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 98) a modului de fotografiere continuă nu este disponibilă. La o setare a Continuous (Continuu) de Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), selectând 3200 or 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) setarea Continuous (Continuu) va fi comutată Single (Singular). Setare Continuous (Continuu) nu se modifică nici atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la alte opţiuni decât 3200 or 6400.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G Măsurare Optaţi pentru modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto setează expunerea pentru cadrul integral. Recomandabil în majoritatea situaţiilor.

q

Center-weighted (Central-evaluativ) Aparatul foto măsoară cadrul integral, dar atribuie cea mai mare importanţă obiectelor din centrul cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete menţine detaliile în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A 27) pentru a măsura obiectele descentrate.

r

Spot (Punctual) Aparatul foto măsoară zona identificată de cercul din centrul încadrării. Asigură că obiectul vizat pentru măsurare are o expunere corectă chiar dacă fundalul este mult mai luminos sau mai întunecat. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A 27) pentru a măsura obiectele descentrate.

s

Spot AF area (Zonă AF punctuală)

B

Note despre contorizare

Atunci când zoom-ul este în vigoare, la o mărire de 1,2× până la 1,8×, Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Central-evaluativ), iar la mărire de 2,0× la 4,0×, Metering (Măsurare) este setată la Spot (Punctual). Atunci când este activat zoomul digital, zona măsurată nu este afişată pe monitor.

D

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Aparatul foto măsoară zona de focalizare (A 102). Disponibil doar dacă este selectată o altă setare decât Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF).

Zonă contorizare

Zona activă de măsurare este afişată pe monitor atunci când este selectat Center-weighted (Central evaluativ) sau Spot (Punctual).

Spot Central evaluativ 1/125

F2.8

20

97


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuu Captare mişcare printr-o serie de fotografii şi aplicare Selector cea mai bună fotografie (BSS). Bliţul se dezactivează atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile primei fotografii din fiecare serie.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

U

Single (Singular) (setare implicită) Se efectuează o fotografie de fiecare dată când este apăsat declanşatorul.

V

Continuous (Continuu) În timp ce este apăsat butonul de declanşare, sunt făcute până la 9 fotografii la o rată de aproximativ 1,1 cadre pe secundă (fps) atunci când calitatea imaginii este setată la b Normal, iar formatul imaginii este setat la M 3648×2736.

j

BSS Pentru fotografierea în condiţii de iluminare precară fără bliţ, este recomandată utilizarea BSS, cu aparatul mărit sau, în alte situaţii în care este probabil un tremurat ce ar face imaginile neclare. Atunci când este activat Selectorul celei mai bune fotografii (BSS), aparatul foto va face până la zece fotografii atunci când este apăsat butonul declanşator. Cea mai clară fotografie (fotografia cu cel mai mare detaliu) din serie va fi selectată şi salvată automat.

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) De fiecare dată când este apăsat declanşatorul, aparatul foto face o serie de 16 fotografii la o rată de 1,1 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie, setând calitatea imaginii la b Normal iar formatul imaginii este setat la D 2592×1944. Zoomul digital nu poate fi folosit. La o setare ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 96) de 3200 sau 6400, opţiunea Multi-shot 16 nu este disponibilă. Atunci când fotografiaţi cu opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), selectaţi alte opţiuni decât 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) şi selectaţi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu).

X

Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) Aparatul foto face fotografii (până la 1.800 de cadre) automat la intervalul specificat (A 99).

Pentru setări diferite de Single (Singular), indicatorul pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 6).

B

Notă privind selectorul celei mai bune fotografii

Este posibil ca BBS să nu producă cele mai reuşite rezultate dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat la maxim.

B 98

Notă privind viteza declanşatorului

Atunci când Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A 98), cea mai scăzută viteză a declanşatorului este scăzută la 1/2 sec.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Notă privind fotografierea continuă

• Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă poate oscila în funcţie de setările calităţii imaginii, ale formatului imaginii şi de cardul de memorie utilizat. • Asiguraţi-vă că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât atunci când apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului în modul Continuous (Continuu) sau BSS

Fotografiere cu contor interval Aparatul foto face fotografii automat la intervale specificate. Alegeţi intervale între 30 de secunde şi 60 de minute.

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) în meniul continuu şi apăsaţi k.

2

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi k.

3

Apăsaţi d.

Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 Intvl timer shooting Exit

Set interval time 30 s 1m 5m 10 m 30 m Exit

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

1

Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi declanşatorul la maxim pentru a face prima fotografie şi activaţi fotografierea cu contor interval. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul porneşte din nou automat chiar înainte de următoarea fotografiere.

5

1/125

F2.8

20

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după ce 1800 de fotografii au fost înregistrate.

99


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Notă privind Fotografierea cu contor interval

• Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) (A 130). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri în timp ce se efectuează fotografierea cu contor interval.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

100


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

H Bracketing automat Pentru a varia expunerea printr-un număr selectat de serii de fotografiere este utilizat procedeul de bracketing automat, acesta fiind aplicat valorii de expunere selectate de către aparatul foto sau împreună cu modul de compensare a expunerii. A se utiliza în situaţii în care este greu de stabilit expunerea corectă. X

±0,3 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,3EV şi –0,3EV pe parcursul următoarelor trei fotografii. Păstraţi butonul declanşator apăsat pentru a efectua toate trei fotografiile consecutiv.

Y

±0,7 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,7EV şi –0,7EV pe parcursul următoarelor trei fotografii. Păstraţi butonul declanşator apăsat pentru a efectua toate trei fotografiile consecutiv.

Z

±1,0 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +1,0EV şi –1,0EV pe parcursul următoarelor trei fotografii. Păstraţi butonul declanşator apăsat pentru a efectua toate trei fotografiile consecutiv. Off (Oprit) (setare implicită) Nu este efectuată funcţia bracketing.

La alte setări decât Off (Oprit), pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A 6).

B

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

k

Note pentru bracketing automat

• Funcţia de bracketing automat în modul M. • Atunci când este aplicată compensarea expunerii (A 37) şi ±0,3, ±0,7 sau ±1,0 este selectat pentru Auto bracketing va fi aplicată compensarea automată a valorilor de expunere. • Atunci când este selectată o altă opţiune decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat), cea mai mică viteză a declanşatorului disponibilă scade la 1/2 sec.

101


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G Mod zonă focalizare automată Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto. Când zoomul digital este în funcţie, aparatul va fi focalizat pe zona centrală de focalizare indiferent de opţiunea AF area mode (Mod zonă AF) aplicată. z

w

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

102

Face priority (Prioritate chip) Aparatul foto va detecta în mod automat o figură facială îndreptată către aparat şi va focaliza pe acesta (Fotografierea cu Prioritate detecţie chip → A 103). Atunci când sunt făcute fotografii unor alte obiecte decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui figură nu este recunoscută, AF area mode (Mod zonă AF) va fi setat la Auto. Aparatul foto va alege zona de focalizare 1/125 F2.8 (una dintre nouă posibile) ce conţine subiectul cel mai Zonă focalizare apropiat de aparat şi focalizează pe acesta.

20

Auto (setare implicită) Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată în monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. 1/125

F2.8

20

Zonă focalizare x

Manual Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a selecta dintre 99 de zone de focalizare în cadru. Fotografiile pot fi efectuate în timp ce se afişează ecranul cu selectarea zonei de focalizare. Pentru a încheia selectarea zonei de focalizare şi pentru a regla setările pentru modul bliţ, modul de focalizare, Zonă focalizare autodeclanşatorul şi compensarea expunerii, apăsaţi k. Zone focalizare selectabile Apăsaţi k pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei de focalizare. • La o setare Image size (Format imagine) de (A 89) de H 2736×2736, sunt disponibile 81 de zone de focalizare.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Se utilizează zona de focalizare centrală.

1/125

F2.8

20

Zonă focalizare

Fotografierea cu Prioritate detecţie chip Atunci când este selectat Face priority (Prioritate detecţie chip) pentru AF area mode (Mod zonă AF) sau este selectat modul scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) în timpul fotografierii, va fi aplicată funcţia de prioritate detecţie chip. Aparatul foto va detecta în mod automat o figură îndreptată către aparat şi va focaliza pe acesta.

Încadraţi fotografia. Când aparatul foto detectează o figură facială, zonele de focalizare ce conţin elementul respectiv vor fi încadrate de o margine dublă galbenă. Când aparatul foto detectează mai mult decât o singură figură facială, atunci figură facială cea mai apropiată este încadrată de o margine dublă galbenă, iar celelalte de margini singulare. Pot fi detectate până la 12 chipuri.

2

1/125

F2.8

20

1/125

F2.8

20

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Aparatul foto focalizează pe chipul încadrat de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în verde, iar focalizarea va fi blocat. Atunci când marginea dublă clipeşte, aparatul foto nu va putea focaliza. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza din nou.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

1

Efectuaţi o cursă completă de apăsare a butonului declanşator pentru a fotografia.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizare automată” (A 27) pentru mai multe informaţii.

103


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Prioritate detecţie chip

• Atunci când este selectat Face priority (Prioritate detecţie chip) pentru AF area mode (Mod zonă AF), setarea va fi comutată automat la Auto dacă nu este recunoscut niciun chip atunci când butonul declanşator este apăsat până la jumătate. • Dacă nu este recunoscut niciun chip atunci când este butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modul de scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte), aparatul foto va focaliza pe subiectul din centrul zonei de focalizare. • Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze chipurile în următoarele situaţii: - Când chipurile sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când chipurile ocupă prea mult sau prea puţin din cadru - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto • Capacitatea aparatului foto de a detecta chipurile depinde de o varietate de factori, inclusiv vremea sau faptul că subiectul nu se uită la cameră. • În anumite cazuri rare fotografierea subiectelor cu focalizare automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 27), subiectul nefiind focalizat, chiar dacă zona de focalizare străluceşte în culoarea verde. În acest caz, comutaţi la modul A (auto) sau schimbaţi setarea AF area mode (Mod zonă AF) la Manual sau Center (Central) în modurile P, S, A şi M, focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul real al portretului şi utilizaţi blocarea focalizării (A 27).

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

104

• Atunci când este detectat un chip, fotografiile vor fi rotite automat, atât în modul de redare la încadrare completă şi miniaturi, în funcţie de orientarea chipului detectat.

I Mod focalizare automată Alegeţi cum focalizează aparatul foto. A

Single AF (Focalizare automată singulară) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul declanşator este apăsat până la jumătate.

B

Full-time AF (Focalizare automată continuă) Aparatul foto reglează focalizarea continuu până când butonul declanşator este apăsat până la jumătate. Utilizaţi în cazul obiectelor în mişcare.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

J Comp. exp. bliţ. Compensarea bliţului este utilizată pentru a regla capacitatea bliţului cu ±2,0 EV în trepte de câte 1/3 EV, modificând luminozitatea obiectului principal de interes faţă de fundal. -0,3 - -2,0 Capacitatea bliţului este redusă de la -0,3 la -2,0 EV, în trepte de câte 1/3 EV, pentru a preîntâmpina efectul evidenţierilor luminoase nedorite sau al reflexiilor. 0,0 (setare implicită) Capacitatea bliţului nu este reglată. +0,3 - +2,0 Capacitatea bliţului va creşte de la +0,3 la +2,0 EV, în trepte de câte 1/3 EV, pentru a face obiectul principal de interes al încadrării să apară mai luminos.

La alte setări decât 0,0, pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A 6).

La viteze reduse ale declanşatorului, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot” sub forma unor puncte spaţiate aleatoriu, colorate strălucitor, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. Utilizaţi această opţiune pentru a reduce zgomotul la viteze reduse ale declanşatorului. Activarea funcţiei de reducere a zgomotului extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor. a

Auto (setare implicită) Reducerea zgomotului este realizată la viteze reduse ale declanşatorului, poate avea ca rezultat imaginile afectate de zgomot. Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) sau atunci când este activat Auto bracketing (Bracketing automat), nu va fi efectuată reducerea zgomotului.

M

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

M Reducere zgomot

On (Pornit) Reducerea zgomotului este aplicată fotografiilor făcute la viteze mai scăzute ale declanşatorului decât 1/4 sec. recomandarea este ca funcţia respectivă să fie On (Pornită) atunci când se fotografiază la viteze scăzute ale declanşatorului. Poate fi selectat doar Single (Singular) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) pentru Continuous (Continuu). Auto bracketing (Bracketing automat) nu poate fi aplicat.

Atunci când este realizată reducerea zgomotului, pictograma x este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A 6).

105


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Q Control distorsiune Specificaţi dacă se va corecta sau nu distorsiunea. Activarea controlului de distorsiune va reduce dimensiunea cadrului. Q

On (Pornit) Este remediată distorsiunea părţilor îndepărtate ale cadrului.

k

Off (Oprit) (setare implicită) Nu este întreprinsă nicio remediere a distorsiunilor.

Restricţii ale setărilor aparatului foto Restricţiile se aplică următoarelor setări în modurile P, S, A şi M.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Flash mode (Mod bliţ) Modul bliţ este dezactivat (W) atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) sau atunci când este activat Auto bracketing (Bracketing automat). Setările aplicate sunt restabilite atunci când Single (Singular) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) este selectat pentru Continuous (Continuu) sau Auto bracketing (Bracketing automat) este oprit. Self-timer (Autodeclanşator) Atunci când temporizarea este pornită, va fi fotografiată o singură imagine atunci când declanşatorul este eliberat, indiferent de setările pentru care s-a optat pentru Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat). Setările aplicate Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) sunt restabilite atunci când este făcută fotografia sau atunci când este oprit autodeclanşatorul. Focus mode (Mod focalizare) Atunci când este selectat Face priority (Prioritate chip) pentru AF area mode (Mod zonă AF), modul de focalizare automată pentru B (Infinit) modifică AF area mode (Mod zonă AF) la Auto. Selectarea unei alte opţiuni decât B (Infinit) pentru modul de focalizare restabileşte AF area mode (Mod zonă AF) la Face priority (Prioritate chip). Optimize image Selectarea Black-and-white (Alb-negru) pentru Optimize image (Optimizare imagine) modifică White balance (Balans alb) la Auto. Selectarea unei alte opţiuni decât Blackand-white (Alb-negru) pentru Optimize image (Optimizare imagine) srestabileşte setarea originală White balance (Balans de alb). Activarea opţiunii B&W + color (Alb-negru + culoare) (w) pentru elementul Black-andwhite (Alb-negru) din meniul Optimize image (Optimizare imagine) modifică setarea Continuous (Continuu) la Single (Singular) şi setarea Auto bracketing (Bracketing auto) la Off (Oprit). Aceste setări Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing auto) nu se schimbă atunci când opţiunea B&W + color (Alb-negru + color) este dezactivată.

106


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la3200 sau 6400, Image size (Format imagine) nu poate fi setat la M 3648×2736, E 3264×2448, D 2592×1944, I 3648×2432, G 3584×2016 şi H 2736×2736. La aceste setări ale formatului imaginii, selectarea 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) comută automat setarea Image size (Format imagine) la C 2048×1536. Atunci când este selectată orice altă opţiune decât 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), este restabilită setarea originală a imaginii. La o setare a ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) de 3200 sau 6400 opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) a modului de fotografiere continuă nu este disponibilă. La o setare a Continuous (Continuu) de Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), selectând 3200 or 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) setarea Continuous (Continuu) va fi comutată Single (Singular). Setare Continuous (Continuu) nu se modifică nici atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la alte opţiuni decât 3200 or 6400.

Auto bracketing (Bracketing automat) Atunci când Auto bracketing (Bracketing automat) este activat, Continuous (Continuu) va fi setat la Single (Singular) iar modul bliţ va fi dezactivat (W). AF area mode (Mod zonă AF) Atunci când AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Center (Centru) în timp ce Metering (Măsurare) este setat la Spot AF area (Zonă punct AF), setarea Metering (Măsurare) se va schimba automat la Matrix (Matrice). Atunci când este selectat ulterior o altă setare decât Center (Centru) is next selected for AF area mode (Mod zonă AF), setarae Metering (Măsurare) revine automat la Spot AF area (Mod zonă AF)s. Noise reduction (Reducere zgomot) Atunci când modul Auto al Noise reduction (Reducere zgomot) este implementat cu Continuous (Continuu) setat la o altă opţiune decât Single (Singular) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) sau cu Auto bracketing (Bracketing automat) setat pentru o altă opţiune decât Off (Oprit) reducerea zgomotului nu va fi îndeplinită. Selectarea On (Pornit) pentru Noise reduction (Reducere zgomot) modifică Continuous (Continuu) la Single (Singular), atunci când este selectată o altă opţiune decât Intvl timer shooting (Fotografiere contor interval) pentru Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) la Off (Oprit).

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Continuous (Continuu) Selectarea unei alte opţiuni decât Single (Singular) for Continuous (Continuu) opreşte Auto bracketing (Bracketing auto). Selectarea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) modifică setarea calităţii imaginii la b Normal, iar setarea formatului imaginii la D 2592×1944. Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), reducerea zgomotului nu va fi efectuată, indiferent dacă Noise reduction (Reducerea zgomotului) este setat la Auto.

Distortion control (Control distorsiune) Atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat la Auto, Continuous (Continuu) este setat în mod automat la Single (Singular), iar Auto bracketing (Bracketing automat) este setat la Off (Oprit). Chiar şi atunci când opţiunea Distortion control (Control distorsiune) este dezactivată, setările Continuous (Continuu) şi Auto bracketing nu se modifică.

107


Opţiuni redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. I

A 57

D-Lighting Copiaţi fotografia curentă cu detalii în umbră îmbunătăţite.

a

A 84

Print set (Setare imprimare) Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A 110

Slide show (Expoziţie diapozitive) Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-un diapozitiv automat.

c

A 111

Delete (Ştergere) Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate.

d

A 111

Protect (Protejare) Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală.

f

A 112

Rotate image (Rotire imagine) Modificaţi orientarea fotografiilor.

i

A 112

Hide image (Ascundere imagine)

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării. g

A 59

Small pic. (Fotografie de mici dimensiuni) Creează o copie micşorată a fotografiei curente.

h

A 113

Copy (Copie) Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

j

A 60

Black border (Margine neagră) Creaţi noua imagine înconjurată de o margine neagră.

Afişarea meniului de redare Afişaţi meniul de redare apăsând c şi apăsând d. Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 10). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi d.

108


Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea mai multor fotografii Ecranul de selecţie a fotografiilor, aşa cum este ilustrat în Protect dreapta, va fi afişat împreună cu meniurile următoare: • Meniu redare: setare imprimare (A 84), ştergere (A 111), protejare (A 111), rotire imagine (A 112), ascundere imagine (A 112), copiere (A 113) Back • Meniu setare: ecran întâmpinare (A 116) Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta mai multe fotografii.

1

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a opta pentru fotografia dorită.

ON/OFF

Protect

Selectorul de comandă poate fi de asemenea utilizat în locul selectorului multiplu. Poate fi selectată doar o singură fotografie pentru Welcome screen (Ecran întâmpinare). Treceţi la pasul 3.

Back

ON/OFF

Rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) pentru a comuta pentru afişarea în miniatură.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (Pornit) sau OFF (Oprit) (sau numărul de copii).

Protect

Atunci când este selectat ON (Pornit), va fi afişat (y) în colţul din stânga sus a fotografiei curente. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Back

3

ON/OFF

Apăsaţi k.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a comuta pentru redarea cadrului întreg.

Setarea este activată. Atunci cînd utilizaţi Rotate image (Rotire imagine), selectaţi o poziţie prin intermediul selectorului multiplu, apoi apăsaţi k.

Done

109


Opţiuni redare: Meniul redare

b Expoziţie diapozitive Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie una câte una într-un „diapozitiv” automat.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Start şi apăsaţi butonul k. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (Interval cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

2

Slide show Pause : Start Frame intvl Loop Exit

Diapozitivul începe.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor: • Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu rotativ pentru a vizualiza fotografiilor în ordinea înregistrării sau J pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul K pentru a derula înainte sau J pentru a derula înapoi. • Apăsaţi k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Alegeţi End (Sfârşit) sau Restart (Reiniţializare). Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Încheiere) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul redare sau alegeţi Restart (Reiniţializare) pentru a reda diapozitivele din nou.

Pause

Restart End Frame intvl

B

Note privind diapozitivele

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A 67) incluse în diapozitive.

110

• Chiar dacă este selectat Loop (Buclă), durata maximă de redare pentru diapozitive este 30 minute (A 124).


Opţiuni redare: Meniul redare

c Ştergere Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergere imagini selectate) Ştergeţi fotografiile selectate (A 109). Erase all images (Ştergere toate imaginile) Ştergeţi toate fotografiile.

C

Note privind ştergerea

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protejare

Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A 125). În modul redare fotografiile protejate pot fi recunoscute în funcţie de pictograma s (A 7, 54).

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală (Selectarea mai multor fotografii → A 109).

111


Opţiuni redare: Meniul redare

f Rotire imagine După fotografiere, setaţi orientarea în care vor fi afişate fotografiile la redare. Puteţi roti fotografiile fixe 90 grade în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers. Selectaţi o fotografie în ecranul de selecţie (A 109) şi apăsaţi k pentru a afişa ecranul Rotate image (Rotire imagine). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a roti fotografia cu 90 de grade. Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180 grade în oricare direcţie. Rotate image

Back

Rotate

Rotiţi la 90 grade în sensul invers al acelor de ceasornic Meniurile de fotografiere, redare şi setare

112

Rotate image

Rotate image

Back

Back

Rotate

Rotate

Rotiţi la 90 grade în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi k pentru a seta orientarea şi salvaţi aceste informaţii împreună cu fotografia.

i Ascundere imagine Utilizaţi această setare pentru a ascunde fotografiile în timpul redării. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea acestei funcţii, consultaţi „Selectarea mai multor fotografii” (A 109). Fotografiile ascunse nu pot fi şterse utilizând opţiunea Delete (Ştergere). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a cardului de memorie (A 125) va şterge fişierele ascunse.


Opţiuni redare: Meniul redare

h Copie Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi k.

Copy

q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile din cardul de memorie în memoria internă.

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. Selected images: Copiaţi fotografiile selectate din ecranul (Imagini selectate) de selectare a fotografiilor (A 109). All images: (Toate imaginile)

Exit

Camera to card Selected images All images

Copiaţi toate fotografiile. Exit

Note privind copierea fotografiilor

• Formatul fişierului fotografiilor care pot fi copiate este JPEG-, AVI- şi WAV. Imaginile înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 61) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. Cu toate acestea, fişierele de sunet înregistrate în modul de înregistrare vocală (A 68) nu pot fi copiate utilizând această opţiune. Fişierele de sunet pot fi copiate utilizând opţiunea Copy sound files (Copiere fişiere sunet) (A 72) din meniul de redare audio. • Fotografiile înregistrate cu un aparat foto de altă fabricaţie sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

B

• Copiile editate au acelaşi marcaj de protecţie (A 111) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A 84). • Fotografiile ascunse (A 112) nu pot fi copiate.

C

Mesaj Memory contains no images.

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images (Memoria nu conţine imagini). Apăsaţi d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere şi copiaţi fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 132) pentru mai multe informaţii.

113


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a

Menus (Meniuri)

A 115

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Welcome screen (Ecran întâmpinare)

A 116

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d

Date (Data)

A 117

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţie. e

Brightness (Luminozitate)

A 120

Reglaţi luminozitatea monitorului LCD. f

Date imprint (Imprimare dată)

A 120

Imprimaţi data sau contorul datei pe fotografii. g

Vibration reduction (Reducere vibraţii)

A 122

Activare reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice. h

AF assist (Asistenţă AF)

A 123

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. u

Digital zoom (Zoom digital)

A 123

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. i

Sound settings (Setări sunet)

A 124

Setări reglare sunet. k

Auto off (Oprire automată)

A 124

Setaţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. l /m

Format memory/Format card (Formatare memorie/formatare card)

A 125

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Language (Limba)

A 126

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. o

Video mode (Mod video)

A 126

Reglaţi setările pentru conectarea la TV. p

Reset all (Reiniţializare totală)

A 127

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. r

Firmware version (Versiune firmware) Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

114

A 129


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Afişarea meniului setare Rotiţi selectorul moduri la z. Set up Menus Welcome screen Date Brightness Date imprint

3

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 10). • Pentru a ieşi din meniul setare, rotiţi selectorul de moduri până la un alt mod.

a Meniuri Selectaţi un format pentru afişarea meniului. Text (setare implicită) Set up Menus Welcome screen Date Brightness Date imprint

3

Icons (Pictograme) Toate elementele meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

Nume meniu Menus

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Etichetele de text pentru meniuri sunt afişate în format de listă.

115


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

c Ecran de întâmpinare Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciunul) (setare implicită) Nu este afişat ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectare imagine) Selectaţi o fotografie în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selectare fotografii (A 109) şi apăsaţi k. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. Fotografiile realizate la o setare Image size (Format imagine) (A 89) de I 3648×2432, G 3584×2016 sau H 2736×2736 sau copiile reduse la un format de 160 × 120 prin intermediul decupării (A 58) şi al editării fotografiilor de mici dimensiuni (A 59) nu pot fi selectate.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

116


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Data Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţia călătoriei. Date (Data) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Consultaţi paşii 6 şi 7 din secţiunea „Setarea limbii, datei şi orei afişajului” (A 19), pentru mai multe informaţii. Time zone (Fus orar) w (fus orar acasă) poate fi specificat, iar funcţia oră de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Zonă imagine). Când este selectat x (fus orar destinaţie), diferenţa de timp (A 119) este calculată automat, iar data şi ora calculate pentru regiunea selectată sunt înregistrate. Util în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. Se afişează meniul cu fusurile orare.

Date

15/05/2008 11:04

2

Alegeţi x şi apăsaţi k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent. Dacă funcţia oră de vară este activă, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Daylight saving (Ora de vară) şi apăsaţi k, apoi apăsaţi selectorul multiplu H. Ora este avansată automat cu o oră.

Time zone

15/05/2008

02:04

Tokyo, Seoul Daylight saving London, Casablanca Daylight saving

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Date Time zone

117


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

3

Apăsaţi butonul K. al selectorului multiplu rotativ. Se afişează meniul cu fusul orar al oraşului nou.

4

Alegeţi fusul orar al destinaţiei şi apăsaţi k.

Time zone

15/05/2008

02:04

Tokyo, Seoul Daylight saving London, Casablanca Daylight saving

Travel destination

Setarea este activată. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma x va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

Hawaii, Tahiti Back Time zone

14/05/2008

16:04

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Tokyo, Seoul Daylight saving Hawaii, Tahiti Daylight saving

B

Acumulator ceas intern

Acumulatorul ceasului va fi instalat acumulatorul principal sau va fi conectat adaptorul CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) şi poate oferi o sursă de curent alternativă pentru câteva zile după aproximativ zece ore de încărcare.

C

w (Fus orar acasă)

• Pentru a comuta pe fusul orar acasă, alegeţi w în pasul 2. • Pentru a modifica fusul orar pentru acasă, alegeţi w la pasul 2 şi parcurgeţi paşii 3 şi 4 pentru a seta fusul oral pentru acasă.

C

Ora de vară

• Dacă data şi ora sunt setate când ora de vară nu este activată: Porniţi Daylight saving (Ora de vară) (w) când ora de vară intră în vigoare, pentru a modifica automat ceasul aparatului foto înainte cu o oră. • Dacă data şi ora sunt setate cu Daylight saving (Ora de vară) activată (w) atunci când ora de vară este în vigoare: Opriţi Daylight saving (Ora de vară) când ora de vară încetează pentru a modifica automat ceasul aparatului foto înapoi cu o oră.

118


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

C

Fusuri orare (A 18)

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto pe ora locală. Tabelul conţine unele locaţii care nu sunt afişate pe harta cu fusurile orare ale aparatului.

UTC +/–

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Atena, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscova, Nairobi, Riad, Kuweit, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Săo Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

Londra, Casablanca

+11

Noua Caledonie

+12

Auckland, Fiji

New Delhi

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

119


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

e Luminozitate Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului LCD. Setarea implicită este [3]. Luminozitatea vizorului electronic nu va fi reglată.

f Imprimarea datei Data şi ora înregistrării nu sunt imprimate pe fotografii. Această informaţie poate fi imprimată chiar şi cu imprimante ce nu susţin funcţia de imprimare a datei şi orei (A 85). Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Data) Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Date and time (Data şi ora) Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Date and time (Data şi ora) sunt imprimate în colţul din dreapta jos al fotografiilor atunci când este activată această opţiune. Date counter (Contor dată) Amprenta momentului indică numărul de zile dintre data înregistrării şi data selectată.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

B

Imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Datele imprimate la o setare de dimensiune a fotografiei (A 89) de K (640 × 480) ar putea fi dificil de citit. Alegeţi o dimensiune J (1024 × 768) sau mai mare pentru imprimare. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Data) (A 18, 117). • Datele nu pot fi imprimate atunci când utilizaţi modurile scenă Museum (Muzeu) şi Panorama assist (Asistenţă panoramă), modul d (continuu sport) sau modul film. În plus, datele nu pot fi imprimate atunci când Continuous (Continuu) este setat la Continuous (Continuu) sau BSS în meniul de fotografiere sau atunci când este activat Auto bracketing (Bracketing auto) (A 141).

C

120

Imprimare dată şi setare imprimare

Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF-ce susţine imprimarea datei fotografierii şi informaţiei despre fotografie, data şi informaţia respectivă poate fi imprimată pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe acestea, utilizând opţiunile din meniul Print set (Setare imprimare) (A 84).


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Contor dată Fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activată sunt imprimate cu numărul de zile rămas până la sau cu numărul de zile scurs de la data specificată. Utilizaţi funcţia pentru a verifica creşterea copilului sau pentru a ţine evidenţa numărului de zile până la o zi de naştere sau până la nuntă. Date counter

2 17/05/2008 Number of days

Apăsaţi k pentru afişarea opţiunii date stocate.

Apăsaţi k pentru afişarea opţiunii afişaj.

Stored dates (Date stocate) Pot fi stocate până la trei date. Pentru setare, alegeţi o opţiune, apăsaţi selectorul multiplu rotativ K, introduceţi o dată (A 19, pasul 6) şi apăsaţi k. Pentru a selecta o dată, alegeţi o opţiune si apăsaţi k.

Stored dates

Display options (Opţiuni afişare) Alegeţi Number of days (Număr zile), Years and days (Ani şi zile) sau Yrs, mnths, days (Ani, luni şi zile) şi apăsaţi k.

Display options Number of days Years and days Yrs, mnths, days

Mai jos sunt prezentate amprente moment mostră pentru contorul datei.

02/ 18.05.2008 Două zile rămase

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

17/05/2008 03/07/2008 ----------

02/ 22.05.2008 Două zile scurse

121


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

g Reducere vibraţii Activare sau dezactivare a reducerii vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice. Reducerea vibraţiilor corectează eficient neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, cunoscut drept tremuratul aparatului; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu zoom sau la viteză mică de declanşare. Când folosiţi trepiedul, comutaţi funcţia reducere vibraţii pe Off (Oprit) pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. On (Pornit) (setare implicită) Reducerea vibraţiilor este activată când se efectuează fotografii nemişcate şi se înregistrează filme. Aparatul foto detectează şi calculează mişcările de rotire panoramică când se reduce mişcarea aparatului foto. Când aparatul foto este rotit orizontal pentru panormare, de exemplu, reducerea vibraţiilor reduce doar mişcarea verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panormare, reducerea vibraţiilor afectează doar mişcarea orizontală. Off (Oprit) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Când este activată reducerea vibraţiilor, setarea curentă este afişată în monitor în timpul fotografierii (când este selectat Off (Oprit), pe monitor nu este afişată o pictogramă pentru setarea curentă) (A 6).

B

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după ce aparatul foto este pornit sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi pânâ când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate imediat în monitorul aparatului foto după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele mişcării camerei în anumite situaţii. • VR înseamnă reducerea vibraţiilor.

D 122

Utilizarea reducerii electronice a vibraţiilor pentru filme

Pentru a atenua efectele mişcării aparatului foto atunci când înregistraţi alte filme decât filme secvenţiale, activaţi Electronic VR (VR electronică) (A 65) din meniul de film (A 63).


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

h Asistenţă AF Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Auto (setare implicită) Iluminarea de asistenţă AF va fi utilizată pentru a asista operaţia de focalizare când subiectul este slab iluminat. Reţineţi că pentru anumite moduri scenă, iluminarea de asistenţă AF se dezactivează automat. Off (Oprit) Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

u Zoom digital Utilizaţi această setare pentru a controla funcţionarea zoomului digital. On (Pornit) (setare implicită)

Crop (Decupare) Limitaţi utilizarea zoomului digital la distanţele la care calitatea imaginii nu are de suferit. Off (Decupare) Dezactivaţi zoomul digital cu excepţia cazurilor de înregistrare a filmelor.

B

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Rotirea şi reţinerea controlului zoomului la g (i), la poziţia maxim posibilă a zoomului optic, declanşează zoomul digital (A 24).

Note privind zoom-ul digital

• Atunci când este activat zoom-ul digital AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Center (Centru) (A 102). • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. - Atunci când modul de focalizare (A 34) este setat la E (focalizare manuală) - Atunci când este selectat b Portrait (Portret), e Night portrait (Portret de noapte) sau m Fireworks show (Spectacol artificii) în modul scenă - Atunci când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) (A 98)

- Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (cu toate acestea, zoomul digital de până la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor, altele decât flmele secvenţiale)

• La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Centralevaluativă), iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0×, Metering (Măsurare) este setată la Spot (Punctual).

123


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

i Setări sunet Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet butoane) Porniţi sau opriţi sunetul butoanelor. Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), se va auzi un semnal sonor când operaţiile se încheie cu succes, de două ori când aparatul foto focalizează pe subiect şi de trei ori când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de iniţiere atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşator) Alegeţi sunetul de declanşare din On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

k Oprire automată

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Dacă nu sunt efectuate operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate, monitorul se va opri, iar aparatul foto va intra în modul de aşteptare (A 17) pentru a reduce solicitarea acumulatorului. Indicatorul luminos aparat va clipi în modul de aşteptare. Dacă nu sunt îndeplinite operaţiuni pentru încă trei minute, aparatul foto va fi oprit în mod automat. Alegeţi timpul permis să treacă înainte ca aparatul foto să intre în modul de aşteptare. Opţiunile de timp sunt 30 s, 1 m (setare implicită), 5 m şi 30 m.

C 124

Note pentru oprire automată

Indiferent de opţiunea selectată, monitorul va rămâne aprins timp de trei minute când sunt afişate meniurile sau timp de maxim 30 de minute în timpul redării diapozitive sau când se conectează adaptorul CA.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

l Formatare memorie/m Formatare card Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare.

Format memory All images will be deleted! OK?

Formatarea unui card de memorie Atunci când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

No Format

Format card All images will be deleted! OK? No Format Meniurile de fotografiere, redare şi setare

B

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formata. • Nu opriţi aparatul foto, nu deconectaţi adaptorul CA, nu scoateţi capacul camerei acumulatorului/cardului de memorie în timpul formatării. • Prima oară când introduceţi cardurile de memorie utilizate cu alte dispozitive în aparatul COOLPIX P80, formataţi-le prin intermediul acestui aparat foto.

125


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

n Limba Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurile şi mesajelor aparatului foto.

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

126

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Koreană

Olandeză

Thai

Norvegiană

Arabă

o Mod video Reglaţi setările pentru conectarea la TV. Alegeţi NTSC sau PAL.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

p Reiniţializare totală Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Meniu pop-up Opţiune

Valoare implicită

Flash mode (A 30)

Auto

Self-timer (A 33)

Oprit

Focus mode (A 34) Exposure compensation (A 37)

Autofocus 0,0

Mod scenă Opţiune Scene menu (A 38)

Valoare implicită Portrait

Meniu film Opţiune

Time-lapse movieP (A 65) Autofocus mode (A 65) Electronic VR (A 65)

Valoare implicită TV movie 640P 30 s Single AF Oprit

Mod continuu sport Opţiune Sport continuous (A 47) Image quality (A 88)

Valoare implicită Continuous H Normal C 2048×1536

Image size (A 89)

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Movie options (A 63)

Meniu fotografiere Opţiune Image quality (A 88) Image size (A 89) Optimize image (A 91) Custom în Optimize image (A 92)

Valoare implicită Normal M 3648×2736 Normal Contrast: Auto Image sharpening: Auto Saturation: Auto

127


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare Opţiune Custom de Black-and-white în Optimize image (A 93) White balance (A 94) ISO sensitivity (A 96) Fixed range auto (A 96)

Contrast: Auto Image sharpening: Auto Monochrome filter: None B&W + color: oprit Auto Auto ISO 64-100

Metering (A 97)

Matrix

Continuous (A 98)

Single

Intvl timer shooting (A 99) Auto bracketing (A 101) AF area mode (A 102) Autofocus mode (A 104)

30 s Off Auto Single AF

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Flash exp. comp. (A 105)

0,0

Noise reduction (A 105)

Auto

Distortion control (A 106)

Off

Meniu setare Opţiune

Valoare implicită

Menus (A 115)

Text

Welcome screen (A 116)

None

Brightness (A 120) Date imprint (A 120) Vibration reduction (A 122) AF assist (A 123)

128

Valoare implicită

3 Off On Auto

Digital zoom (A 123)

On

Button sound (A 124)

On

Shutter sound (A 124)

On

Auto off (A 124)

1m


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Altele Opţiune Paper size (A 80, 81) Slide show (A 110)

Valoare implicită Default 3s

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 132) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. • Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor la „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 111) înainte de a selecta Reset all. • Următoarele setări din meniuri nu vor fi afectate, chiar şi dacă este efectuată o Reset all (Reiniţializare totală). Meniu de fotografiere: valoare balans de alb presetată, măsurată utilizând Preset manual (Presetare manuală) (A 95) Meniu setare: Date (Data) (A 117), Date counter (Contor dată) (A 121), Language (Limba) (A 126) şi Video mode (Mod video) (A 126)

r Versiune firmware COOLPIX P80 Ver.X.X

Back

Meniurile de fotografiere, redare şi setare

Vizualizează versiunea firmware curentă a aparatului foto.

129


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-61 Adaptor CA EH-62A (se conectează conform reprezentării) 1

2

3

Adaptor CA

Asiguraţi-vă de trecerea cablului de alimentare prin deschidere înainte de a închide camera acumulatorului/fanta cardului de memorie. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta în defecţiuni ale camerei de acumulator/capacului fantei cardului de memorie.

Note tehnice

130

Cablu USB

Cablu USBUC-E6

Cablu A/V

Cablu Audio/Video EG-CP14

Capac obiectiv

Capac obiectiv LC-CP18


Accesorii opţionale

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie au fost testate şi aprobate pentru utilizarea la COOLPIX P80. Toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă pot fi utilizate, indiferent de viteză.

1 2

SanDisk

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

Toshiba

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

Panasonic

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie SDHC.

Nu au fost testate alte carduri. Contactaţi producătorul pentru mai multe detalii despre cardurile de memorie listate mai sus.

Note tehnice

131


Nume fişier imagine/sunet şi folder Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează. D SC N0 0 01 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Note tehnice

132

Extensie (semnifică tipul fişierului)

Fotografii originale (ataşament notă vocală inclus), filme, note vocale, înregistrări vocale

DSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii de mici dimensiuni (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

D-Lighting sau copii cu margine neagră (inclusiv notele vocale ataşate)

FSCN

Filme secvenţiale

INTN

Fotografii

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale Înregistrări vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

• Fişierele sunt stocate în foldere denumite cu un număr de folder urmat de un identificator cu cinci caractere: „P_” plus o secvenţă numerică din trei cifre pentru fotografii realizate utilizând Panorama assist (de ex. „101P_001”; A 44), „INTVL” pentru fotografiere cu contor interval (de ex. „101INTVL”; A 99), „SOUND” pentru înregistrări vocale (de ex. „101SOUND”; A 68), şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un folder atinge 9999, va fi creat un folder nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Fişiere copiate utilizând Copy > Selected images (Copiere > Imagini selectate) sau Copy sound files > Selected files (Copiere fişiere sunet > Fişiere selectate) sunt copiate în folderul curent, unde le sunt atribuite noi numere de fişiere în ordine crescătoare începând cu cel mai mare număr din memorie Copy > All images (Copiere > Toate imaginile) şi Copy sound files > Copy all files (Copiere fişiere sunet > Copiere toate fişierele) scopiaţi toate folderele de la mediul sursă, numele fişierelor nu se modifică dar numerele folderelor sunt atribuite în ordine crescătoare, începând de la cel mai mare număr de folder de pe mediul de stocare de destinaţie (A 72, 113). • Un singur folder poate cuprinde până la 200 de fotografii, dacă folderul conţine deja 200 fotografii, va fi creat un nou folder, denumit prin adăugarea unuia la numele folderului curent, de fiecare dată când este făcută o fotografie. Dacă folderul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii, sau o fotografie este numerotată 9999, nicio altă fotografie nu poate fi făcută până la formatarea (A 125) memoriei interne sau cardului de memorie sau introducerea unui nou card de memorie.


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, monitorul LCD, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul LCD se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

Note tehnice

B

133


Întreţinerea aparatului foto

B

LED indicator luminos autodeclanşator /dispozitiv iluminare asistenţă AF

Dioda electroluminiscentă (LED; A 4, 33, 123) utilizată la indicatorul luminos autodeclanşator/indicatorul luminos asistenţă AF este conformă cu următorul standard IEC:

C

Acumulator

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar (A 14). Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C (32 °F) sau peste 40 °C (104 °F). În timpul încărcării, temperatura trebuie să fie în intervalul 5 la 35 °C (41 la 95 °F). Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe bornele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. • Când acumulatorul nu este utilizat, scoateţi-l din aparat sau din încărcător şi înlocuiţi capacul terminal. Aparatul foto şi încărcătorul acumulatorului se descarcă puţin chiar şi când este oprit; dacă este lăsat în aparat, acumulatorul se poate goli până când nu mai poate asigura funcţionarea. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. Dacă acumulatorul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, păstraţi-l într-un loc rece şi uscat (15 până la 25 °C / 59 până la 77 °F). Reîncărcaţi-l cel puţin o dată pe an şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale. Note tehnice

134


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv/ vizorul electronic

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor LCD

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul LCD cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub –10 °C (14 °F) sau peste 50 °C (122 °F) • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto. Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

C

Note tehnice

C

Notes privind petele

Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare” nu indică o defecţiune. În modurile de fotografiere altele decât continuu la viteze ridicate sau film, pătarea nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate. Cu toate acestea, atunci când utilizaţi fotografierea continuă la viteze ridicate şi modurile film, vă sugerăm să evitaţi obiectele luminoase.

135


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj O (clipeşte)

Problema

A

Setaţi ceasul.

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

Acumulator epuizat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

P Battery temperature high

Temperatură acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După 5 secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul va fi oprit, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatorul clipeşte pentru trei minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

17

P

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

27

N Memory card is write protected.

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocat”.

Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere”.

21

P This card cannot be used.

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

131 20

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a formata cardul sau opriţi aparatul foto şi înlocuiţi cardul.

21

B N Battery exhausted.

Please wait for the camera to finish recording. O

Note tehnice

P This card cannot be read. P Card is not formatted. Format card? No Yes

136

Soluţia

Ceasul nu este setat.

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru utilizarea în aparatul foto.

117

20


Mesaje de eroare Afişaj N Out of memory.

Problema

Soluţia

Cardul de memorie este plin. • Alegeţi calitatea mai scăzută a imaginii sau dimensiuni mai mici ale imaginii. • Ştergeţi fotografii sau fişiere sunet. • Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

Eroare la înregistrarea P Image cannot be saved. fotografiei. Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

A 88, 89

28, 67, 71, 111 20 21

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

125

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

20

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Alegeţi o fotografie de 320 × 240 pixeli sau mai mare sau o fotografie realizată la o altă setare a formatului de imagine decât I (3648×2432), G (3584×2016) şi H (2736×2736).

125 58, 59, 89

Nu se poate copia fotografia.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

111

P Sound file cannot be saved.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

20

N

Fotografiile nu pot fi modificate utilizând D-Lighting, decupare, fotografie de dimensiuni reduse, sau funcţiile de margine neagră.

• Funcţiile de editare, altele decât marginea neagră ar putea să nu fie disponibile pentru fotografii ce au unele dintre dimensiunile originale. • Este posibil ca unele funcţii de editare să nu fie disponibile odată ce au fost modificate o dată. Confirmaţi restricţionările la editare atunci când utilizaţi D-Lighting, decupare, fotografie de dimensiuni reduse sau funcţiile de margine neagră. • Filmele nu pot fi editate.

56

56

Note tehnice

Image cannot be modified.

125

137


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

N Cannot record movie.

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

N Memory contains no images.

• Nicio fotografie sau niciun fişier sunet în memoria internă sau pe cardul de memorie.

N No sound file.

N File contains no image data.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii sau fişier sunete.

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX P80.

Soluţia Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere. – Apăsaţi d pentru a copia fotografii sau fişiere sunet din memoria internă pe cardul de memorie. Ecranul opţiuni copiere sau ecranul copiere fişier sunet vor fi afişate.

A 131

113, 72

Vizualizaţi fişierul pe un computer sau un alt dispozitiv. –

P This file cannot be played back.

Note tehnice

N All images are hidden.

• Toate fotografiile din memoria internă/cardul de memorie sunt ascunse.

Dezactivaţi setarea Hide image (Ascundere imagine) pentru a vizualiza imaginile.

112

N This image cannot be deleted.

Fotografia este protejată.

Dezactivaţi protecţia.

111

N Travel destination is in the current time zone.

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

P Mode dial is not in the proper position.

Selectorul moduri se află între două moduri.

Rotiţi selectorul moduri până în dreptul modului dorit.

N Apăsaţi butonul ridicare bliţ pentru a ridica bliţul.

Atunci când bliţul încorporat nu este ridicat, în timpul modurilor scenă Night portrait (Portret de noapte) sau Backlight (Fundal luminos).

Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat.

31, 40, 43

P

Eroare obiectiv.

Scoateţi capacul obiectivului dacă încă mai este afişat, opriţi aparatul foto şi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

22

Lens error. (If the lens cap is attached, turn the camera off, remove the lens cap, and turn the camera on.)

138

119 – 8


Mesaje de eroare Problema

Soluţia

A

Cablul USB a fost deconectat în timpul transferului sau al imprimării.

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul.

74, 79

System error P

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

16, 22

PR Printer error: check printer status.

Cerneală epuizată sau eroare la imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După verificarea nivelului de cerneală sau după rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea*.

PR Printer error: check paper

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea*.

PR Printer error: paper jam

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea*.

PR Printer error: out of paper

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea*.

PR Printer error: check ink

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea*.

PR Printer error: out of ink

Cartuşul de cerneală este gol. Înlocuiţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea*.

PR O eroare cauzată de fişierul Printer error: file corrupt imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a anula imprimarea.

Note tehnice

Afişaj P Communications error

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

139


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problema

Cauza/Soluţia

Monitorul nu afişează nimic. • Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Mod veghe pentru economisire energie: apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Monitorul LCD şi vizorul electronic nu pot fi utilizate în acelaşi timp. Apăsaţi x pentru alterna între afişaje. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul audio/video. • Fotografiere secvenţială sau fotografierea prin contor interval în desfăşurare. Monitorul LCD este dificil de • Iluminarea ambientală este prea strălucitoare: citit. utilizaţi vizorul electronic pentru a vă muta într-un loc mai întunecos. • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Monitorul s-a întunecat pentru a economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când comenzile aparatul sunt folosite. Vizorul electronic este ilizibil. Reglaţi controlul de reglare dioptru.

Note tehnice

140

Afişajul nu poate comuta la monitorul LCD (sau la vizorul electronic) atunci când este apăsat butonul x.

A 22 22 23, 26 13

74 73 65, 99 24

120 135 17

13

Nu puteţi comuta afişajul în următoarele situaţii: • Atunci când sunt afişate setările meniurilor pentru 31, 33, 35 modul bliţ, autodeclanşator şi modul de focalizare. 47, 63, 86, 108 • Atunci când sunt afişate ecranele de meniu: 62, 67 • Atunci când fotografiaţi sau sunt redate filme. 61, 68, 70 • Atunci când înregistraţi sau sunt redate note vocale sau înregistrări vocale. 44, 99 • Atunci când fotografiaţi cu Panorama assist (Asistenţă panoramă) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) 78 • Atunci când este realizată o conexiune la imprimantă 28, 29 • Atunci când sunt afişate ecranele de ştergere a imaginii 11 • Atunci când sunt afişate ecranele de asistenţă 109 • Atunci când este afişat ecranul de selectare a fotografiei 136 până la • Atunci când sunt afişate mesaje de eroare. 139


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Aparatul foto se opreşte fără • Acumulatorul este la un nivel scăzut. avertizare. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece. Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Fotografiile înregistrate înainte de setarea ceasului şi indicatorul, iar indicatorul „Date not set” (Data nu este setată) clipeşte în timpul fotografierii, vor avea marcată ora în format „00/00/0000 00:00”; filmele şi înregistrările vocale vor fi datate “01/01/2008 00:00.” • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

A 22 23 134 18

117

Datele de fotografiere şi informaţiile despre fotografii ar putea fi ascunse. Apăsaţi s până când vor fi afişate datele despre fotografiere sau informaţiilor despre fotografie.

12

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Ceasul aparatului foto nu a fost setat.

18, 117

Data nu apare pe fotografii nici atunci când este activată Date imprint (Imprimare dată).

Data nu apare în filme, în fotografii realizate utilizând 42, 44, 62, 98, l (Museum (Muzeu)) sau p (Panorama assist 101, 120 (Asistenţă panoramă)) în modul scenă, atunci când Continuous (Continuu) sau BSS este selectat pentru Continuous (Continuu) sau alte opţiuni decât Off (Oprit) opţiunea Auto bracketing (Bracketing automat) în modul de fotografiere sau fotografierea în modul d (continuu sport).

Resetare a setărilor aparatului foto.

Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

118

Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit clipesc rapid.

Temperatură acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte pentru trei minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

17 Note tehnice

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

141


Localizarea defecţiunilor

Fotografiere Problema

A

Aparatul foto nu poate focaliza.

27 • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare ca 123 Auto. • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când 26, 102 butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. 34, 36 • Modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală). • Eroare focalizare. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l 22 din nou.

Fotografiile sunt neclare.

• • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi reducerea vibraţiilor. Utilizaţi BSS. Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

30 122 98 33

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

30

Bliţul încorporat nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Se aplică modul B de focalizare. • Modul d (continuu sport) este activat. • Este selectat un alt mod D decât Time-lapse movieP (Film secvenţial). • Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu). • Este selectată o altă opţiune decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing în meniul de fotografiere.

30 38

Note tehnice

28 • Apăsaţi c sau butonul de declanşare când aparatul foto este în modul redare. 11 • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi d. 22 • Acumulatorul este gol. 31, 40, • Ridicaţi bliţul încorporat atunci când modul scenă 43 este Night portrait (Portret de noapte) sau Backlight (Fundal luminos). 32 • Atunci când indicatorul clipeşte, bliţul se încarcă.

Zoomul optic nu poate fi folosit.

142

Cauza/Soluţia

Aparatul foto nu fotografiază atunci când este apăsat declanşatorul.

• Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor. • Atunci când Fireworks show (Spectacol artificii) este selectat în modul scenă, mărirea pentru telefotografie este limitată.

34 46 62 98

101 62 43


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Zoomul digital nu poate fi folosit. • Digital zoom (Zoom digital) din meniul de setare 123 este setat la Off (Oprit). • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii: – Atunci când modul de focalizare (A 34) este setat 34, 36 la E (focalizare manuală). – Atunci când Portrait (Portret), Night portrait 39, 40, (Portret de noapte) sau Fireworks show 43 (Spectacol artificii) este selectat în modul scenă – Înainte de începerea înregistrării filmului 62 – Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare 98 multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu). Image size (Format imagine) nu • Image size (Format imagine) nu poate fi reglată este disponibilă. atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu). • Atunci când este selectat un mod continuu sport sau atunci când ISO sensitivity este setat la 3200 sau 6400, M 3648×2736, E 3264×2448, I 3648×2432, G 3584×2016 sau H 2736×2736 nu poate fi selectat pentru Image size (Format imagine). Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Off (Oprit) este selectat pentru Sound settings (Setări sunet) > Shutter sound (Sunet declanşator) în meniul de setare. • Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. • Este selectată o altă opţiune decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat) în meniul de fotografiere. • Este selectat l (modul scenă Museum (Muzeu)). • Modul d (continuu sport) este activat. • este selectat modul D. • Difuzorul este blocat. Nu îl acoperiţi.

47, 96

124 98 101 42 46 62 5, 24 123 39-44

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

135

Culorile nu sunt naturale.

Setarea de balans de alb nu este adecvată sursei de lumină.

94

În imagine apar pixeli strălucitori distanţaţi aleatoriu („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea mică. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. • Aplicarea Noise reduction (Reducere zgomot) în meniul de fotografiere pentru a corespunde situaţiilor. • Alegerea unei mod de scenă fără reducerea zgomotului.

30 96 105

Note tehnice

Dispozitivul iluminare asistenţă AF • Off (Oprit) este selectat pentru opţiunea asistenţă nu se aprinde. AF în meniul de setare a aparatului foto. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele moduri.

98

40

143


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Fotografiile sunt prea întunecate • Utilizaţi bliţul pentru a fotografia. (subexpunere). • Bliţul este oprit. • Fereastra bliţ este blocată. • Subiectul se află dincolo de raza bliţului. • Reglaţi compensarea expunerii. • Sporire sensibilitate ISO. • Subiectul este luminat din fundal atunci când este fotografiat. Ridicaţi bliţul încorporat, setaţi modul scenă Backlight (Fundal luminos) sau setaţi modul bliţ la X (bliţ umplere) şi fotografiaţi apoi imaginea.

30 30 24 30 37 96 30, 43

Fotografiile sunt prea strălucitoare Reglaţi compensarea expunerii. (supraexpunere).

37

Rezultate neaşteptate atunci când Atunci când este aplicat modul scenă V sau „fill flash modul bliţ este setat la V (auto with slow sync and red-eye reduction” (bliţ umplere cu cu atenuare efect de ochi roşii). sincronizare redusă şi efect de ochi roşii) pentru Night portrait (Portret de noapte), în cazuri excepţionale, InCamera Red eye Fix (Ajustare încorporată efect de ochi roşii) poate fi aplicat zonelor care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii. Setaţi un alt mod bliţ decât V când sunteţi într-un mod de fotografiere altul decât modul scenă Night portrait (Portret de noapte) în timpul fotografierii.

30, 40

Camera nu fotografiază în mod continuu.

On (Pornit) este selectat pentru Noise reduction (Reducere zgomot) în meniul de fotografiere.

105

Aparatul foto nu fotografiază în continuu în mod Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

La o setare ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) de 3200 sau 6400, opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu este disponibilă. Atunci când fotografiaţi cu opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), selectaţi alte opţiuni decât 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) şi selectaţi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu).

96, 98

Note tehnice

Redare Problema Fişierul nu poate fi redat.

Fotografia nu poate fi mărită.

144

A

Cauza/Soluţia

A

• Fişierul a fost suprascris sau renumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • Fotografiere secvenţială sau fotografierea prin contor interval în desfăşurare: fotografiile nu pot fi redate până când înregistrarea nu este încheiată.

– 65, 99

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, fotografiilor de mici dimensiuni sau fotografiilor care au fost decupate la dimensiunea 320 × 240.


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor făcute cu alte aparate foto, iar notele vocale înregistrate de alte aparate nu pot fi redate.

67 61

Nu se pot utiliza opţiunile D-Lighting, decupare, fotografie de mici dimensiuni sau margine neagră.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni, în afara marginii negre, nu pot fi utilizate pentru fotografii făcute atunci când imaginea aplicată în setări este în formatul I (3648 × 2432), G (3584 × 2016), sau H (2736 × 2736). • Selectaţi o fotografie care acceptă decuparea, D-Lighting, fotografie de mici dimensiuni sau margine neagră. • Fotografiile efectuate cu alte aparate foto nu pot fi editate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile editate cu acest aparat.

67 89

56

– –

Fotografiile neafişate pe televizor. • Alegeţi modul video corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

126 20

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Computerul nu este setat să lanseze automat Nikon Transfer. • În cazul în care computerul dumneavoastră funcţionează cu Windows 2000 Professional, aparatul foto nu poate fi conectat la computer. Consultaţi informaţiile ajutătoare cuprinse în Nikon Transfer.

22 22 75 – –

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria internă.

20

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii.

80, 81

• • • • •

76

Note tehnice

145


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P80 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală f/-număr Construcţie Zoom digital Reducere vibraţii Focalizarea automată (AF) Zonă focalizare (de la obiectiv)

Selecţie zonă focalizare Iluminare asistenţă AF Vizor electronic Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Monitor LCD

Note tehnice

Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare Media Sistem fişier Formate fişier

146

Aparat foto digital compact 10,1 milioane 1/2,33-in. CCD; număr total pixeli: aprox. 10,70 milioane Obiective Nikkor cu zoom 18× Unghi fotografiere în format 4,7-84,2 mm (echivalent pentru 35mm [135]: 27-486 mm) f/2,8-4,5 14 elemente în 5 grupuri Până la 4× (echivalent pentru un unghi de fotografiere de 35mm [135]: aprox. 1944 mm) Deplasare senzor imagine Detectare contrast AF, zonă multiplă AF • 40 cm (1 ft. 4 in.) până la ∞ (W); 1,5 m (5 ft.) până la ∞ (T) • Mod prim-plan macro: 10 cm (4 in.) până la ∞ (poziţia zoomului atunci când F străluceşte în culoarea verde); 1 cm (0.4 in.) până la ∞ (poziţia zoomului în dreptul marcajului K ) Prioritate detecţie chip, automată (9-selecţie automată a zonei), centrare, configurare manuală cu 99 zone de focalizare. Produs LED Clasa 1 (IEC 60825-1 Ediţia 1.2-2001); capacitate. max: 1000 μW Vizor LCD color, 0,24 in. LCD TFT, aprox. 230.000 puncte, cu funcţie de reglare a dioptrului Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (în comparaţie cu ecranul real) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (în comparaţie cu ecranul real) 2,7 in., aprox. 230.000 puncte, TFT LCD cu vedere în unghi larg şi strat anti reflexie şi reglare luminozitate cu 5 nivele. Aprox. 97 % orizontal şi 97 % vertical

Aprox. 100 % orizontal şi 100 % vertical

• Memorie internă (aprox. 50 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital) corespunzător DCF, Exif 2,2 şi DPOF Comprimat: JPEG-conform cu linia de referinţă FINĂ (1:4), NORMALĂ (1:8), DE BAZĂ (1:16) Filme: AVI Fişiere sunet: WAV


Specificaţii Format imagine (pixeli)

• • • • • •

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard) Expunere Măsurare

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 6400, Auto (creştere automată de la ISO 64 to 800), Sensibilitate auto ISO ridicat (ISO 64 până la 1600) Auto distanţă fixă (100, 200, 400)

Controlul expunerii

Surse de alimentare Durata de viaţă a bateriei* Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime) Greutate

[10 M] [5 M] [2 M] [PC] [3:2] [1:1]

• • • • •

3264 × 2448 2048 × 1536 1280 × 960 640 × 480 3584 × 2016

[8 M] [3 M] [1 M] [TV] [16:9]

Matrice cu 256-de segmente, central-evaluativ, zonă punct AF (cu suport pentru 99 zone de focalizare) Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate automată declanşator, prioritate automată diafragmă, mod manual, compensare expunere (–2.0 to +2.0 EV în secvenţe de 1/3 EV), bracketing automat W: 0,1 până la 17,6 EV T: 1,3 la 17,5 EV Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/2000-8 s, 1/4000-1/15 s (în timpul fotografierii la viteză ridicată) diafragmă cu iris din 5 lamele 10 secvenţe a câte 1/3 EV Poate fi selectat între o durată 10 şi 2 secunde W: 0,5 până la 8,8 m (1 ft. 8 in. până la 28 ft.) T: 0,5 până la 5,6 m (1 ft. 8 in. până la 18 ft.) Bliţ automat TTL cu prebliţuri pentru monitorizare USB MTP, PTP Poate fi selectat între NTSC şi PAL Ieşire audio/video; I/O digital (USB) Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Tailandeză, Turcă • Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (inclus în pachet) • Adaptor CAEH-62A (disponibil separat de la Nikon) Aprox. 250 fotografii (EN-EL5) Aprox. 110 × 79 × 78 mm (4,3 × 3,1 × 3,1 in.) (fără proiecţii)

Note tehnice

Interval (ISO 100) Declanşator Viteză Diafragmă Interval Autodeclanşator Bliţ încorporat Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: Auto) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer date Ieşire video Terminal I/O Limbi acceptate

3648 × 2736 2592 × 1944 1600 × 1200 1024 × 768 3648 × 2,432 2736 × 2736

Aprox. 365 g (12.9 oz) (fără acumulator şi card de memorie SD)

147


Specificaţii Mediu de funcţionare 0 to 40 °C (32 la 104 °F) Temperatură Mai puţin de 85 % (fără condens) Umiditate * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23 °C (73 °F); zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ declanşat din două în două fotografii, calitatea imaginii setată la b Normal, format imagine setat la M 3648×2736. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor. • Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion reîncărcabil, complet încărcat EN-EL5 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C (77 °F).

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

3,7 V CD, 1100 mAh

Temperatură de funcţionare 0 la 40 °C (32 la 104 °F) Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime)

Aprox. 36 × 54 × 8 mm (1,4 × 2,1 × 0,3 in.) (cu excepţia proiecţiilor)

Greutate

Aprox. 30 g (1,1 oz) (fără capac terminal)

Încărcător acumulator MH-61 Intrare nominală

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,12 până la 0,08 A

Capacitate nominală

11 la 16 VA

Ieşire nominală

CD 4,2 V, 950 mA

Acumulator

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (inclus)

Timp de încărcare

Aproximativ 2 ore până la descărcarea completă a acumulatorului

Temperatură de funcţionare 0 la 40 °C (32 la 104 °F) Note tehnice

Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime)

Aprox. 67 × 26 × 67 mm (2,6 × 1,0 × 2,6 in.) (fără proiecţii)

Greutate

Aprox. 70 g (2,5 oz) (cu excepţia cablului de alimentare)

B 148

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.


Standarde acceptate • DCF: Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Versiune Exif 2,2: Acest aparat foto acceptă versiunea Exif (Format fişier imagine compatibil pentru parate foto digitale) 2,2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor când imaginile sunt transferate de la imprimantele conforme Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

149


Index Simboluri

B

j Ajutor 4, 11 A Automat cu prioritate diafragmă 48, 50, 51 P Automat programat 48, 49 S Automat cu prioritate declanşator 48, 50, 51 Buton x monitor 5, 13 X Buton ridicare bliţ 4, 31 k Buton confirmare selecţie 5 Butonul redare c 28 d buton 11 l buton ştergere 5, 28 o Compensare expunere 37 c D-Lighting 57 Indicator C 6–7 f Larg 24 M Manual 48, 50, 51, 52 D Mod film 8, 62, 63 E Mod înregistrare vocală 68 E Mod redare audio 70 C Mod scenă 8, 38 A Modul automat 22–29 O Pictograma Aşteptaţi 27, 136 h Redare miniaturi 54, 58 g Reducere vibraţie 23, 122 g Tele 24 i Zoom redare 55, 58 WAV 132

Balans de alb 94 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 40 Bliţ 30, 127 indicatorul bliţ 32 mod 30 Bliţ de umplere 30 Bracketing automat 101 Buton declanşare 4 Buton ridicare bliţ 4, 31

A

Note tehnice

150

Accesorii 130 Acumulator 14 AE-L 45 AF permanent 65, 104 AF singular 65, 104 Ajutor 11 Ascundere imagine 112 Asistenţă AF 123 Auto oprit 124 Autodeclanşator 33, 106 Automat programat 48, 49 Automat sensibilitate ISO ridicată 96 AVI 132

C Cablu audio video 73 Cablu USB 74, 79 Calitate imagine 88 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5 Card de memorie 6–7, 20, 90, 131 aprobat 131 capacitate a 90 fantă 20 formatarea 125 Introducerea şi scoaterea 20 Compensarea expunerii 37 Computer 73–75 copierea fotografiilor pe 73–75 Comutator alimentare 17 Conectare ieşire AV 73 Conector cablu 4, 79 Conector multiplu 5 Continuu 98 Contor dată 121 Control distorsiune 106 control reglare dioptru 13 Controlul zoomului 4, 24, 34, 67, 71, 80 Copie 113 Copy (Copie) n 43 Curăţarea Corp 135 Monitor 135 Obiectiv 135 Curea, Aparat foto 13


Index

D

Î

Data 18–19, 117, 120 imprimare 85 DCF 149 Decuparea 58 Diapozitive 110 Difuzor 5 Digital print order format 84–85, 149 Dimensiune imagine 89 Dimensiune imprimare 90 Dispozitiv iluminare asistenţă AF 4, 27, 123 D-Lighting 57 DPOF 149 DSCN 132 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 41

Încadrare 24 Încărcător acumulator 130 Înregistrări vocale Copiere 72 realizare 68 Redare 70

E

M

Ecran de întâmpinare 114 Exp. comp. bliţ 105 Extensie 132

Manual 48, 52 Margine neagră 60 Măsurare 97 Memorie internă 6–7, 20, 90, 125 capacitate 90 formatarea 125 Meniu film 63 Meniu fotografiere 86–107 Meniu redare 108–113 Meniu setare 114–129 Meniuri 115 Mesaje de eroare 136–139 Microfon 4 Micşorare fotografie 59 Mod bliţ 106 Mod film 62 Mod focalizare automată 65, 104 Mod scenă 8, 38 Mod video 126 Mod zonă AF 102 Monitor 6–7, 22, 135 indicatori 6–7 luminozitate 120 Muzeu l 42

F

I Imprimarea datei 120 Indicator încărcare acumulator 136 Indicator luminos aparat pornit 17, 22 Indicator luminos autodeclanşator 4, 33 Infinit 34 Informaţii asistenţă 2

JPEG 146 JPG 132

L Larg 4, 24 Limba 18, 126 Luminator focalizare automată (AF) 26

Note tehnice

Filme 62, 67 înregistrare 62 redare 67 ştergere 67 Fireworks show (Spectacol artificii) m 43 Focalizare 6, 26, 34, 104 zonă 6, 26 Focalizare manuală 34, 36 Focalizarea automată 34 Formatarea 21, 125 Fotografiere continuă la viteză ridicată 46, 47 Fotografierea pentru panoramă (p) 44 FSCN 132 Fundal luminos o 43 Fus orar 18–19, 117, 119

J

151


Index

N Neclar 142 Night landscape (Peisaj de noapte) j 41 Night Portrait e 40 Notă vocală 61 înregistrare 61 redare 61 ştergere 61, 71 Nume fişiere 132 Nume foldere 132

O Obiectiv 4, 135 Optimizare imagine 91 Opţiuni culoare 106 Opţiuni film 63 dimensiune mică 63, 64 Film fotografiere secvenţială 63 Film TV 63 lungime maximă film 64 Ora de vară 117, 118

P

S Selector cea mai bună fotografiere 42, 98 Selector comandă 5 Selector moduri 4, 8 Selector multiplu 5, 10 Sensibilitate ISO 96 Setare imprimare 84 Setări sunet 124 Sincronizare perdea posterioară 30 SSCN 132 Subiecte cu fundal iluminat 30, 43 Sunset (Asfinţit) h 41

Ş Ştergere 28, 29, 111 buton 71

Note tehnice

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 44 Panoramă 44–45 Party/indoor (Petrecere/interior) f 40 Pată 135 Peisaj c 39 PictBridge 78–84, 149 Portret b 39 Presetare manuală (balans de alb) 95 Prim-plan 34, 42 Prim-plan k 42 Prim-plan macro 34 Prioritate automată declanşator 48 Prioritate automată diafragmă 48 Protecţie 111

T

R

Zoom 24 indicator 6 redare 55 Zoom digital 123

Redare 28, 54–59 cadru întreg 28, 29 meniu 108–113 miniatură 54 mod 9, 28, 29 zoom 55 Redare miniaturi 54

152

Reducere ochi roşii 32 Reducere vibraţii 122 Reducere zgomot 105 Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto 149 Reiniţializare totală 127 RSCN 132

Tele 4, 24 Televizor 73 conectare la 73 Transfer 75 Trepied 5

V Versiune Exif 2.2. 149 Versiune firmware 129 Vizor 5, 24 Volum 67, 71 VR electronică 65

Z


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

6MA2456BA AMA12574

Manual de utilizare Nikon P80  

Ro APARAT FOTO DIGITAL E Înregistrări vocale A Fotografiere iniţială şi redare: Mod automat d Meniurile de fotografiere, redare şi setare PS...

Advertisement