Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.


Introducere Primii paşi A

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

y

Fotografieri adecvate scenei

Fotografierea utilizând A, B, C şi D G

Utilizarea GPS

c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrări voce

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante H

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în preajma unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Nu vă uitaţi la soare prin vizor Privirea soarelui sau a unei alte surse de lumină puternice prin vizor poate conduce la deficienţe permanente de vedere. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi numai un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul introducându-l în aparatul foto şi conectând adaptorul CA EH-66 (furnizat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet.

• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumSulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi adaptorul CA Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de adaptorul CA în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau adaptorul CA cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

• Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu – curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii pot conduce la deteriorarea produsului sau la supraîncălzire sau aprindere. Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Setaţi pe Oprit şi Înregistrare date GPS din modul GPS. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră..........................................................................................ii AVERTISMENTE! .........................................................................................................ii Note ..................................................................................................................................... v

Introducere .........................................................................................................................1 Despre acest manual........................................................................................................... 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto.............................................................................................. 6 Corpul aparatului foto................................................................................................... 6 Monitorul ...................................................................................................................... 8 Operaţiuni de bază ............................................................................................................ 10 Selectorul de moduri .................................................................................................. 10 Selectorul de comandă şi butonul w (FUNC) .......................................................... 11 Selectorul multiplu...................................................................................................... 12 Butonul d .............................................................................................................. 13 Comutarea între file ................................................................................................... 13 Butonul x (Monitor)................................................................................................. 14 Butonul I My Menu (Meniul meu)........................................................................... 15 Afişajele de ajutor ...................................................................................................... 15 Ataşarea curelei aparatului foto ................................................................................. 15

Primii paşi .........................................................................................................................16 Introducerea acumulatorului .............................................................................................. 16 Scoaterea acumulatorului .......................................................................................... 17 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................. 17 Încărcarea acumulatorului ................................................................................................. 18 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.................................................................................. 20 Introducerea cardului de memorie ..................................................................................... 22 Scoaterea cardurilor de memorie............................................................................... 22

A Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat.................................................................24 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Automat)............................................ 24 Indicatoare afişate în modul A (Automat) ................................................................ 25 Pasul 2 Încadrarea fotografiei............................................................................................ 26 Utilizarea vizorului...................................................................................................... 26 Folosirea zoom-ului.................................................................................................... 27 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea .................................................................................. 28 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor.................................................................... 30 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare)....................................................................... 30 Ştergerea fotografiilor ................................................................................................ 30 Utilizarea bliţului................................................................................................................. 32 Moduri bliţ disponibile ................................................................................................ 32

vi


Cuprins Setarea Modului bliţ ................................................................................................... 33 Fotografierea cu autodeclanşator/telecomandă ................................................................ 35 Fotografierea cu autodeclanşator .............................................................................. 35 Fotografiere cu telecomanda ..................................................................................... 36 Alegerea unui mod de focalizare ....................................................................................... 37 Setarea modului focalizare ........................................................................................ 38 Utilizarea focalizării manuale ..................................................................................... 39 Compensarea expunerii..................................................................................................... 40

y Fotografieri adecvate scenei ...............................................................................41 Fotografierea în modul scenă ............................................................................................ 41 Setarea modului scenă .............................................................................................. 41 Caracteristici .............................................................................................................. 42 Fotografierea pentru o panoramă .............................................................................. 48

Fotografierea utilizând A, B, C şi D ..............................................................................50 Modul A, B, C, D............................................................................................................ 50 Modul A (Auto programat)................................................................................................. 52 Modul B (Prioritate declanşare automată) ........................................................................ 53 Modul C (Auto prioritate diafragmă) ................................................................................. 54 Modul D (Manual)............................................................................................................. 55 D-Lighting activ .................................................................................................................. 57 Pentru a utiliza D-Lighting activ ................................................................................. 57 Utilizarea E, F (Modul User Setting (Setare utilizator)).............................................. 58 Înregistraţi setările în E sau F ............................................................................ 58 Resetarea setărilor înregistrate.................................................................................. 59

G Utilizarea GPS...........................................................................................................60 Înregistrarea informaţiilor de poziţionare pe fotografii........................................................ 60 Schimbarea setărilor GPS (meniul GPS)........................................................................... 63 Perioada de stocare validă ........................................................................................ 63 Update GPS Data (Actualizare date GPS) ................................................................ 63 Sincronizarea ............................................................................................................. 64

c Mai multe despre redare ............................................................................................65 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi .......................................................... 65 O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare.................................................................... 66 Editarea fotografiilor........................................................................................................... 67 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ........................................................ 68 Tăierea fotografiei ...................................................................................................... 69 Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică............................................................. 70 Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră ....................................... 71

vii


Cuprins Procesarea imaginilor RAW utilizând aparatul foto: Procesarea imaginilor NRW (RAW).................................................................. 72 Note vocale: Înregistrare şi redare..................................................................................... 74 Înregistrarea de note vocale ...................................................................................... 74 Redarea notelor vocale.............................................................................................. 74 Ştergerea notelor vocale............................................................................................ 74 Vizualizarea fotografiilor după dată ................................................................................... 75 Selectarea unei date în modul calendar .................................................................... 75 Selectarea unei date în modul Listare după dată ...................................................... 76 Folosirea modurilor calendar şi Listare după dată ..................................................... 77 Meniurile calendar şi Listare după dată ..................................................................... 78

D Filme............................................................................................................................79 Înregistrarea filmelor .......................................................................................................... 79 Meniul film.......................................................................................................................... 80 Selectarea opţiunilor film............................................................................................ 80 Mod focalizare automată............................................................................................ 81 Filme fotografiere secvenţială .................................................................................... 82 Redarea filmului................................................................................................................. 84 Ştergerea fişierelor de film ......................................................................................... 84

E Înregistrări voce ............................................................................................................85 Realizarea înregistrărilor de voce ...................................................................................... 85 Redarea înregistrărilor voce .............................................................................................. 87 Ştergerea fişierelor de sunet...................................................................................... 88 Copierea înregistrărilor voce.............................................................................................. 89

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................90 Conectarea la TV............................................................................................................... 90 Conectarea la computer .................................................................................................... 91 Înainte de a conecta aparatul foto.............................................................................. 91 Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe calculator ....................................... 92 Conectarea la imprimantă.................................................................................................. 95 Conectarea aparatului foto şi a imprimantei .............................................................. 96 Imprimarea fotografiilor una câte una ........................................................................ 97 Imprimarea mai multor fotografii ................................................................................ 98 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare................................................. 101

H Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank) .........................103 Caracteristici LAN şi my Picturetown............................................................................... 103 my Picturetown ........................................................................................................ 103 Picture Bank............................................................................................................. 103

viii


Cuprins Fluxul de lucru pentru setarea my Picturetown................................................................ 104 Primii paşi ........................................................................................................................ 105 Confirmarea conexiunii LAN .................................................................................... 105 Pregătirea informaţiilor necesare pentru conexiunea LAN ...................................... 105 Setări de la aparatul foto.................................................................................................. 107 Operaţiuni de bază pentru setările de reţea............................................................. 107 Configurarea unui profil de reţea ............................................................................. 109 Introducerea informaţiilor de utilizator my Picturetown ............................................ 110 Protejarea informaţiilor LAN stocate pe aparatul foto ...............................................111 Înregistrarea la my Picturetown ....................................................................................... 114 Înregistrarea unui aparat foto la my Picturetown ..................................................... 116 Utilizarea Picture Bank .................................................................................................... 117 Încărcarea simultană a tuturor fotografiilor .............................................................. 117 Încărcarea fotografiilor selectate.............................................................................. 118 Vizualizarea fotografiilor de pe serverul my Picturetown ................................................. 120

d Meniurile fotografiere, redare şi setare ..................................................................121 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere .......................................................................... 121 Afişarea meniului fotografiere .................................................................................. 123 q Calitate imagine .................................................................................................. 124 r Dimensiune imagine ........................................................................................... 126 a Picture Control (Control de fotografie) (COOLPIX Picture Control) ................... 129 a Custom Picture Control (Control de fotografie Personalizat) (COOLPIX Custom Picture Control) ............................................................... 134 B Balans de alb...................................................................................................... 136 E Sensibilitate ISO ................................................................................................. 138 G Măsurare ............................................................................................................ 139 C Continuu ............................................................................................................. 140 H Bracketing automat ............................................................................................ 143 G Mod zonă AF ...................................................................................................... 144 I Mod focalizare automată .................................................................................... 146 J Comp. exp. bliţ.................................................................................................... 147 K Control bliţ........................................................................................................... 147 M Reducere zgomot............................................................................................... 148 Q Control distorsiune.............................................................................................. 148 X Convertor unghi larg .......................................................................................... 149 Restricţii ale setărilor aparatului foto........................................................................ 150 Opţiuni redare: Meniul redare .......................................................................................... 153 Afişarea meniului de redare ..................................................................................... 153 b Diapozitive.......................................................................................................... 155 c Ştergere .............................................................................................................. 156 d Protejare ............................................................................................................ 156

ix


Cuprins f Rotire imagine..................................................................................................... 157 i Ascundere imagine ............................................................................................. 157 h Copiere............................................................................................................... 158 Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare............................................................. 159 Afişarea meniului setare .......................................................................................... 160 c Ecran de întâmpinare ......................................................................................... 161 d Data .................................................................................................................... 162 e Luminozitate....................................................................................................... 165 f Imprimarea datei................................................................................................. 165 g Reducere vibraţii................................................................................................. 167 h Asistenţă AF ...................................................................................................... 168 u Zoom digital........................................................................................................ 168 i Setări sunet ........................................................................................................ 169 k Oprire automată.................................................................................................. 169 l/m Formatare memorie/Formatare card ............................................................. 170 n Limbă .................................................................................................................. 171 o Mod video ........................................................................................................... 171 U FUNC Button (Butonul FUNC)............................................................................ 172 S Personalizare Meniul meu .................................................................................. 173 p Reiniţializare totală ............................................................................................. 174 r Versiune firmware............................................................................................... 176

Note tehnice ...................................................................................................................177 Accesorii opţionale........................................................................................................... 177 Carduri de memorie aprobate .................................................................................. 178 Convertor de unghi larg ........................................................................................... 179 Utilizarea unităţilor opţionale Speedlight (Bliţ extern) .............................................. 180 Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet ............................................................. 181 Întreţinerea aparatului foto............................................................................................... 182 Curăţarea ................................................................................................................. 183 Depozitarea.............................................................................................................. 184 Mesaje de eroare............................................................................................................. 185 Localizarea defecţiunilor .................................................................................................. 190 Specificaţii........................................................................................................................ 197 Standarde acceptate................................................................................................ 200 Index ................................................................................................................................ 201

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX P6000. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii. în alte porţiuni ale acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin caractere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Memoria internă i carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acestuia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptoarele CA şi accesoriile bliţ) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Acumulator Li-ion EN-EL5 reîncărcabil.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale

• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A161). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date. Reiniţializaţi setarea de reţea stocată în aparatul foto (A113).

3


Informaţii şi precauţii Reţineţi următoarele aspecte importante înainte de a utiliza funcţiile LAN ale acestui produs.

Introducere

Administrarea informaţiilor personale şi precizări referitoare la responsabilitate

• Informaţiile de utilizator înregistrate şi configurate odată cu produsul, inclusiv setările de conexiune la reţea şi alte informaţii personale pot fi alterate sau pierdute ca urmare a unor erori de funcţionare, a electricităţii statice, accidentelor, funcţionării defectuoase, reparaţiilor sau altor tipuri de manipulare. Păstraţi întotdeauna copii separate ale informaţiilor importante. Compania Nikon nu este responsabilă pentru nicio daună directă sau indirectă sau pentru pierderea profiturilor din cauza alterării sau pierderii conţinutului care nu poate fi atribuit companiei Nikon. • Înainte de a casa acest produs sau de a-l transfera unui alt utilizator, este recomandat să utilizaţi opţiunea Reset (Reiniţializare) (A113) din meniul setări de reţea al aparatului foto, pentru a şterge toate informaţiile de utilizator înregistrate şi configurate pentru produs, inclusiv setările de conexiune la reţea şi orice alte informaţii personale. • Compania Nikon nu este responsabilă pentru nicio daună rezultată din utilizarea neautorizată a adreselor de e-mail stocate în aparatul foto, ca urmare a furtului produsului.

Precauţii şi limitări pentru utilizarea funcţiilor LAN

• Conectarea la o reţea pentru utilizarea serviciilor (denumite în continuare Servicii) prin intermediul funcţiilor LAN ale aparatului foto nu este garantată sau asigurată în afara Statele Unite, Hong Kong, Singapore, Coreea, Taiwan, Germania, Franţa şi Suedia. Compania Nikon nu este responsabilă pentru nici o daună directă sau indirectă sau pentru pierderea profiturilor din cauza unei conectări realizate pe propria răspundere. • Compania Nikon nu garantează în niciun fel capacitatea acestor Servicii de a stoca sau păstra în siguranţă imaginile. Aveţi grijă să păstraţi copii de siguranţă separate ale tuturor imaginilor importante. Compania Nikon nu este responsabilă pentru nicio daună directă sau indirectă sau pentru pierderea profiturilor din cauza alterării sau pierderii conţinutului care nu poate fi atribuit companiei Nikon. • Utilizarea Serviciilor se realizează pe proprie răspundere, iar compania Nikon nu îşi asumă nicio responsabilitate în numele dumneavoastră. • Prin utilizarea Serviciilor vă exprimaţi acordul de a nu încărca, publica, trimite prin e-mail sau de a nu transmite sau comunica în orice alt mod, prin intermediul Serviciilor, niciun material obscen, pornografic, ameninţător, vreun material care contravine unor reglementări, care încalcă dreptul la intimitate sau la publicitate al vreunei părţi, niciun material defăimător, calomnios, ilegal sau condamnabil în orice alt mod, niciun material care încalcă vreun drept de autor, de marcă înregistrată sau vreun alt drept de proprietate intelectuală sau vreun drept contractual al vreunei părţi. • Prin prezenta renunţaţi şi eliberaţi compania Nikon, filialele şi companiile sale subsidiare precum şi funcţionarii, directorii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii legali şi succesorii acestor companii („Părţi Nikon”), în mod irevocabil şi necondiţionat, de orice cereri realizate de dumneavoastră sau împotriva dumneavoastră, în legătură cu orice material pe care îl publicaţi, îl trimiteţi prin e-mail sau îl transmiteţi sau comunicaţi în orice alt mod prin intermediul Serviciilor. • Mai mult, sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să protejaţi Părţile Nikon pentru şi împotriva oricăror solicitări, daune, răspunderi, costuri sau cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile ale avocaţilor sau ale consultanţilor profesionişti sau costuri de judecată) referitoare la orice material pe care îl publicaţi, îl trimiteţi prin e-mail sau îl transmiteţi sau comunicaţi în orice alt mod prin intermediul Serviciilor.

4


Informaţii şi precauţii

Introducere

• Înţelegeţi că (i) dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciile poate fi anulat de Nikon şi/sau (ii) materialele pe care le publicaţi, le trimiteţi prin e-mail sau le transmiteţi sau comunicaţi în orice alt mod prin intermediul Serviciilor pot fi şterse sau eliminate de Nikon în cazul în care încălcaţi prevederile de mai sus sau orice alte termene şi condiţii care pot fi solicitate de Nikon în legatură cu utilizarea Serviciilor. • Aceste Servicii pot fi modificate, suspendate sau anulate fără notificare. • Aveţi grijă să consultaţi „Politica Nikon de gestionare a confidenţialităţii” disponibilă la adresa URL următoare: http://www.nikon.co.jp/main/eng/privacy/index.htm • Dacă sunteţi în Europa, faceţi clic pe ţara dumneavoastră de rezidenţă la următoarea adresă URL şi faceţi clic pe legătura <privacy policy (politica de confidenţialitate)>: http://www.europe-nikon.com/ support/ • Puteţi accesa situl Web my Picturetown la următoarea adresă URL: http://mypicturetown.com/

5


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Bliţ încorporat ridicat Introducere

1 2 3

4 5

6

7

Capac obiectiv închis

8 9

10 11 12

13 14 15 16 17

6

18

19

1

Selector de comandă........................ 11

12 Conector cablu......................90, 92, 96

2

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit ................17, 169

3

Selector moduri.................................10

4

Vizor..................................................26

5

Capac cuplă accesorii BS-1............180

Controlul zoom-ului...........................27 f : Larg .....................................27 g : Tele ......................................27 13 h: Redare miniaturi ..................65 i : Zoom redare ........................66 j : Ajutor ...................................15

6

Cuplă accesorii ...............................180

7

Bliţ încorporat....................................32

15

8

Buton declanşare..............................28

16 Microfon ................................74, 79, 85

9

Buclă pentru curea aparat foto (×2) ..15

17 Inel obiectiv.....................................179

10 Capac conector...............18, 90, 92, 96

18 Obiectiv...................................183, 197

Conector intrare curent 11 continuu .................................... 18, 117

19 Capac obiectiv

14 Receptor infraroşu ............................36 Indicator luminos autodeclanşator ....35 Dispozitiv iluminare asistenţă AF....168


Componentele aparatului foto

2 3 4

5

Introducere

1

6 7 8

19 20 21 22 23

11 13 15 9 10 12 14 16 17

18

1

Buton K (Ridicare bliţ)...................33

13 Buton c (redare) ...........................30

2

Vizor..................................................26

14 Buton d ...........13, 41, 80, 123, 153

3

Bec bliţ ..............................................34

15 Difuzor ..................................74, 84, 87

4

Indicator luminos focalizare automată (AF).............................28, 85

16 Monitor....................................8, 14, 25

5

Buton x (monitor) .........................14

6

Selector multiplu ...............................12

7

Buton k (aplică selecţia) ................12

19 Fantă card memorie..........................22

8

Buton l (ştergere) ....30, 31, 74, 84, 88

20 Cameră acumulator ..........................16

9

Antenă GPS......................................60

21 Capac conector LAN....................... 117

10 Buton w (FUNC) .................... 11, 172

22 Conector LAN ................................. 117

11 Buton I (My Menu) (Meniul meu) ...15

23 Zăvor acumulator........................16, 17

17 Montură trepied 18

Capac cameră acumulator/ fantă card memorie.....................16, 22

12 Buton J (focalizare manuală) ..........39

7


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Consultaţi pagina 14 pentru detalii referitoare la schimbarea afişajului pe monitor.

Cu fotografiere 2 30

1

29

5

4 7

8 9

28

22

12 25 24 23

13 1/125

20

F2.7

19

a

b

999 9999

59m59s 9h59m59s

15

16

1 2 3 4 5 6

Mod fotografiere* ............ 24, 41, 50, 79 Mod focalizare.................................. 37 Indicator zoom.................................. 27 Indicator AE/AF-L............................. 49 Mod bliţ............................................. 32 Speedlights .................................... 180

7

D-Lighting activ ................................ 57

20 Viteză declanşare..............................51

8 9

Indicator încărcare acumulator......... 24 Pictograma reducere vibraţii .... 25, 167

21 Valori în EV .......................................55 22 Sensibilitate ISO .......................34, 138

Control distorsiune ......................... 148 10 Convertor unghi larg....................... 149 11 Indicator conexiune GPS ................. 60 Zonă focus ............................... 28, 144 12 Zonă focalizare (Prioritate faţă)...... 144 Indicator „Dată nesetată”................ 185 13 Indicator fus orar ............................ 162 14 Imprimare dată/contor dată ............ 165 Dimensiune imagine....................... 126 15 Opţiuni film ....................................... 80

8

14

999

18 17

21

*

10

11

27 26

6

3

Diferă în funcţie de modul de fotografiere curent.

16

(a) Număr de expuneri rămase.........................................24 (b) Lungime film ................................79

17 Indicator memorie internă .................25 18 Diafragmă .........................................51 19 Calitate imagine ..............................124

23 Compensare expunere .....................40 24 Compensare expunere bliţ..............147 25 Reducere zgomot............................148 26 Control fotografie COOLPIX ...........129 27 Balans de alb ..................................136 28 Autodeclanşator/Telecomandă..........35 29 Bracketing .......................................143 30 Mod declanşare continuă................140


Componentele aparatului foto

Introducere

Cu redare 1 19 18 17

16

2

3

4

15/11/2008 00:00 9999.JPG

5 6 7

15 14 999/ 999

9 13

10 11 12

8 999/ 999 a 9999/9999 59m59s b 9h59m59s

1

Data înregistrării ............................... 20

11 Ghid redare notă vocală................... 74

2

Ora înregistrării................................. 20

12 Ghid redare film................................ 84

3

Indicator volum ........................... 74, 84

4

Indicator încărcare acumulator......... 24

Ghid calendar/ 13 ghid listare după dată................. 75, 76

5

Indicator înregistrare date GPS........ 60

14 Pictogramă ordine imprimare ......... 101

6

Calitate imagine* ............................ 124

15 Indicator imagine mică ............... 69, 70

7

Dimensiune imagine* ...................... 126 Opţiuni film* ...................................... 80

Pictogramă D-Lighting...................... 68 16 Indicator margine neagră ................. 71

8

(a) Număr curent de cadre/ număr total de cadre ................... 30 (b) Lungime film................................ 84

9

Indicator memorie internă................. 30

17 Pictogramă fotografii Picture Bank..119 18 Pictogramă protejare...................... 156 19 Număr şi tip fişier ........................... 181

10 Ghid înregistrare notă vocală ........... 74 *

Diferă în funcţie de opţiunea selectată în timpul fotografierii.

9


Operaţiuni de bază Selectorul de moduri Introducere

Aliniaţi pictograma modului cu marcajul din dreptul selectorului de moduri.

A Automat (A24)

A, B, C, D (A50)

Alegeţi acest mod simplu, un mod „vizează şi declanşează” automat, potrivit pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a diafragmei.

E, F User setting (Setare utilizator) (A58) Înregistraţi setările făcute în modurile de fotografiere A, B, C şi D. După înregistrarea setărilor, puteţi fotografia cu setările utilizate mai frecvent prin simpla comutare la acest mod. H Picture Bank (A103) Utilizaţi funcţia LAN pentru a încărca pe Internet, în my Picturetown, fotografiile de pe aparatul dumneavoastră.

D Film (A79) Alegeţi acest mod pentru a face filme.

y Scenă (A41) Alegeţi acest mod pentru reglarea automată a setărilor pentru a se potrivi tipului de subiect selectat sau utilizaţi opţiunea de înregistrare voce pentru a înregistra doar sunete.

G GPS (A60) Verificaţi setările şi starea funcţiei GPS. Utilizaţi funcţia GPS pentru a înregistra orientarea pentru fotografie.

10


Operaţiuni de bază

Selectorul de comandă şi butonul w (FUNC) Introducere

Rotiţi selectorul de comandă şi utilizaţi selectorul cu butonul w pentru a selecta rapid modul sau meniul şi a schimba setările.

Cu fotografiere Mod

Utilizaţi

Modul auto programat (selector moduri setat la A) Prioritate declanşare automată (selector moduri setat la B) Auto prioritate diafragmă (selector moduri setat la C) Manual (selector moduri setat la D)

Descriere

A

Schimbaţi programul flexibil.

52

Reglaţi viteza de declanşare.

53

Reglaţi diafragma.

54

Reglaţi viteza de declanşare sau diafragma. (Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a comuta între diferitele opţiuni.)

55

Selector moduri setat la A, B, C, D, E sau F

w+

Reglaţi setarea atribuită FUNC button (butonului FUNC). (La setarea implicită, setarea de sensibilitate ISO poate fi reglată.)

172

Selector moduri setat la y

w+

Alegeţi un mod scenă.

41

Selector moduri setat la D

w+

Alegeţi o opţiune film.

80

Cu redare Mod Mod redare

Utilizaţi w+

Descriere Comutaţi la modul calendar sau la modul listare după dată.

A 75, 76

Redare cadru întreg sau redare miniaturi

Alegeţi o fotografie.

Zoom redare

Schimbaţi nivelul de zoom.

66

Redare film/audio

Derulare rapidă înainte sau Derulare înapoi.

84, 88

30, 65

11


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu Introducere

Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a aplica selecţia.

Cu fotografiere Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A32) sau mutaţi cursorul în sus Afişaţi meniu o (compensare expunere) (A40).

Afişaţi meniul n (autodeclanşator/ telecomandă) (A35)

Flash mode

Aplicaţi selecţia Afişaţi meniul L (mod focalizare) (A37)sau mutaţi cursorul în jos

Cu redare Selectaţi fotografia anterioară

15/11/2008 15:30 0004.JPG

4

Selectaţi fotografia următoare

4

Cu ecrane de meniu Mutaţi cursorul în sus Mutaţi la meniul următor sau aplicaţi selecţia Reveniţi la meniul anterior

Mutaţi cursorul în jos

C 12

Shooting menu Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

Aplicaţi selecţia (mutaţi la meniul următor)

Note despre Selectorul multiplu

În acest manual, apăsările selectorului multiplu în sus, jos, stânga şi dreapta pot fi indicate prin H, I, J şi K.


Operaţiuni de bază

Butonul d

• Fila superioară: Afişaţi meniurile utilizabile în modurile selectate cu selectorul de moduri • Fila din mijloc: Afişaţi meniu redare • Fila inferioară: Afişaţi meniul setare Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit

Afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare

Shooting menu Metering Continuous Auto bracketing AF area mode Autofocus mode Flash exp. comp.

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K pentru a avansa la următorul set de opţiuni.

Introducere

Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul modului selectat. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A12). • Opţiunile de meniu pot fi selectate de asemenea prin rotirea selectorului de comandă. • Alegeţi fila din stânga pentru a afişa fiecare element de meniu. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Shooting menu Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

Opţiunea selectată Auto bracketing ±0.3 ±0.7 ±1.0 Off

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K pentru a aplica selecţia.

Comutarea între file Shooting menu Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

Apăsaţi selectorul multiplu J pentru a evidenţia fila.

Shooting menu Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta fila şi apăsaţi butonul k sau K.

Set up Welcome screen Date Brightness Date imprint Vibration reduction AF assist

Se afişează meniul selectat.

13


Operaţiuni de bază

Butonul x (Monitor) Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele de pe monitor în timpul fotografierii şi redării, apăsaţi butonul x. Introducere

Cu fotografiere

1/125

F2.7

14

1/125

F2.7

14

Informaţii despre fotografie afişate Afişaţi fotografia făcută şi informaţii despre fotografiere.

Ghiduri încadrare 1 Afişaţi un ghid cu grile pentru încadrare.

Monitor oprit 1, 2 Opriţi monitorul.

Informaţii despre fotografie ascunse Afişaţi numai fotografia făcută.

Cu redare 15/11/2008 15:30 0004.JPG

4

4

Informaţii despre fotografie afişate Afişaţi fotografia curentă şi informaţiile despre aceasta. 1 2 3 4 5

14

100NIKON 0004.JPG P 1/125 F2.7 +1.0 64 4 4

Date de fotografiere afişate (cu excepţia filmelor) Afişaţi evidenţierea3, histograma 4 şi datele de fotografiere 5.

Informaţii despre fotografie ascunse Afişaţi numai fotografia.

Disponibil când selectorul de moduri este setat la A, B, C, D, E sau F. Declanşatorul nu va cupla dacă focalizarea nu este blocată şi indicatorul luminos AF nu se aprinde. Cele mai luminoase porţiuni din imagine (evidenţieri) clipesc. Utilizaţi evidenţierile ca ghid pentru setarea expunerii. Un grafic ce prezintă distribuirea tonurilor de culoare. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga, iar tonurile luminoase spre dreapta; axa verticală va afişa numărul de pixeli ce corespund fiecărei luminozităţi din imagine. Afişează numele dosarului, denumirea fişierului, indicatorul de înregistrare a datelor GPS, modul de fotografiere A, B, C sau D, viteza de declanşare, diafragma, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO şi numărul fişierului/ numărul total de expuneri. A este afişat când modul de fotografiere este setat la A, y sau A.


Operaţiuni de bază

Butonul I My Menu (Meniul meu) Introducere

Apăsaţi butonul I pentru a afişa elementele de meniu utilizate frecvent în timpul fotografierii (numai când modul de fotografiere este setat la A, B, C, D, E sau F). Pentru a opri afişarea meniului Meniul meu, apăsaţi din nou butonul I. Opţiunile afişate în Meniul meu pot fi modificate în Customize My Menu (Personalizare Meniul meu) (A173) din meniul de setare (A159). My Menu Image quality Image size Picture Control White balance Active D-Lighting Distortion control

Afişajele de ajutor Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul g (j) când M este afişat în partea de jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii selectate curent în meniu. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoom-ului în dreptul g (j). White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Back

Ataşarea curelei aparatului foto Ataşaţi cureaua aparatului foto de buclă aşa cum se arată mai jos (două bucle disponibile).

15


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (furnizat). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut (A18).

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Primii paşi

2

Introduceţi acumulatorul. • Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (-) aşa cum este descris pe etichetă la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge în sus zăvorul portocaliu 1 pe măsură ce acumulatorul este introdus 2. Zăvorul se ridică în poziţia iniţială când acumulatorul este introdus în întregime.

B Introducerea acumulatorului Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Asiguraţi-vă că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie 1 şi deplasaţi zăvorul acumulatorului în poziţia Z 2.

16

Zăvor acumulator


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi deplasaţi zăvorul acumulatorului în direcţia indicată 1. Apoi, acumulatorul poate fi îndepărtat cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) va clipi şi monitorul se va aprinde. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto se opreşte, atât indicatorul luminos aparat pornit, cât şi monitorul se vor opri. • Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c veţi porni aparatul în modul redare.

B

Note privind acumulatorul

• Citiţi şi respectaţi avertizările şi precauţiile din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aiii), înainte de a utiliza acumulatorul reîncărcabil. • Citiţi şi respectaţi avertizările referitoare la acumulator din secţiunea „Întreţinerea aparatului foto” „Acumulator” (A183), înainte de utilizarea acestuia. • Dacă acumulatorul nu este utilizat pentru perioade mai lungi, asiguraţi-vă că încărcaţi bateria o dată la şase luni şi păstraţi bateria după ce a fost epuizată.

D

Funcţia de oprire automată în modul de fotografiere (Modul de veghe)

Dacă timp de aproximativ cinci secunde nu este efectuată nicio operaţiune, monitorul se va întuneca pentru a economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când sunt folosite comenzile aparatului. Cu setările implicite, dacă timp de aproximativ un minut nu este efectuată nicio operaţiune în modurile fotografiere şi redare, monitorul se va stinge. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune (funcţia de oprire automată). Pentru a porni monitorul când acesta este oprit, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate sau butonul c. • Timpul necesar pentru oprirea completă a monitorului poate fi modificat în Auto off (Oprire automată) (A169) în meniul de setare (A159).

17


Încărcarea acumulatorului Introduceţi un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (livrat) în aparatul foto şi încărcaţi-l conectând adaptorul CA EH-66 (livrat). 2 4 Primii paşi

3 1

1 2

Conectaţi cablul de alimentare şi adaptorul CA 1. Verificaţi ca indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul să fie stinse. • Nu porniţi aparatul foto. Nu puteţi încărca acumulatorul dacă aparatul foto este pornit.

3

Conectaţi adaptorul CA la conectorul de intrare curent continuu al aparatului foto 2. • Conectorul de intrare pentru curentul continuu trebuie introdus complet.

4

Introduceţi cablul de alimentare într-o priză 3. • Indicatorul luminos aparat pornit al adaptorului CA se va aprinde 4.

C

Încărcarea acumulatorului după setarea ceasului aparatului foto

Dacă ceasul încorporat al aparatului foto nu a fost setat, acumulatorul începe să se încarce după conectarea adaptorului de CA. După setarea ceasului, Picture Bank (A117) va porni când adaptorul CA este conectat la aparatul foto.

• Apăsaţi butonul k pentru a anula Picture Bank şi pentru a porni imediat încărcarea acumulatorului. • Picture Bank poate fi setat astfel încât să nu pornească automat (A117).

18


Încărcarea acumulatorului

5

Acumulatorul începe să se încarce.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit şi indicatorul luminos AF vor clipi, iar acumulatorul va începe să se încarce. • Indicatorul luminos aparat pornit şi indicatorul luminos AF se vor opri din clipit când încărcarea este încheiată. • Un acumulator complet gol se încarcă în aproximativ trei ore.

Următorul grafic explică starea aparatului foto atunci când este conectat un adaptor CA la aparat. Stare aparat foto Indicatorul luminos aparat pornit şi indicatorul luminos AF vor clipi

Descriere Acumulatorul se încarcă.

Indicatorul luminos aparat pornit şi Acumulatorul este complet încărcat. indicatorul luminos AF se vor stinge Indicatorul luminos aparat pornit sau monitorul se vor aprinde.

Becul de bliţ va clipi

6

Aparatul foto este pornit. Aparatul foto este alimentat prin intermediul adaptorului CA. • Temperatura nu este adecvată pentru utilizare. Pentru încărcarea acumulatorului, utilizaţi încărcătorul la o temperatură ambiantă cuprinsă în intervalul 5 - 35 °C. • Dacă indicatorul luminos clipeşte rapid, adaptorul CA nu este introdus corect sau acumulatorul este defect. Reintroduceţi adaptorul CA sau înlocuiţi acumulatorul.

Deconectaţi aparatul foto şi adaptorul CA atunci când încărcarea este finalizată. • Opriţi aparatul foto. • Scoateţi adaptorul CA din aparatul foto şi cablul de alimentare din priză.

B

Notă referitoare la adaptorul CA

• Citiţi şi respectaţi avertizările şi precauţiile din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aiii), înainte de a utiliza adaptorul CA. • Citiţi şi respectaţi avertizările referitoare la acumulator din secţiunea „Întreţinerea aparatului foto” „Acumulator” (A183), înainte de utilizarea acestuia. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto. • Utilizaţi numai cablul de alimentare pentru adaptorul CA EH-66 (furnizat).

D

Încărcarea acumulatorului cu încărcătorul acumulatorului

Încărcătorul acumulatorului MH-61 (A177) pentru EN-EL5 se livrează separat.

19


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează un ecran pentru selectarea limbii şi setarea datei pentru ceasul intern.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi monitorul va porni.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi butonul k. • Pentru informaţii despre folosirea selectorului multiplu, consultaţi ➝ A12

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

No Yes

4

Apăsaţí J sau K pentru a selecta fusul orar local (A164) şi apăsaţi butonul k.

London Casablanca

Back

D

Timp economisire lumină zi

Dacă timpul de economisire lumină zi este în vigoare, apăsaţi H pentru a porni Economisire lumină zi din meniul Fus orar de la pasul 4 şi setaţi data. Semnul W va fi afişat în partea de sus a ecranului când setaţi pe Pornit. Apăsaţi I pentru a seta la Off.

20

London Casablanca

Back


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data.

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K. • Setarea este activată şi ecranul comută la ecranul de fotografiere.

Date D 01

M 01 00

Y 2008 00 Edit

Date D 15

M 11 10

Primii paşi

• Apăsaţi H sau I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi K pentru a evidenţia D (Z) (ziua) ➝ M (L) (luna) ➝ Y (A) (anul) ➝ ora ➝ minutul ➝ DMY (ZLA) (ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul). • Apăsaţi J pentru a evidenţia elementele în ordine inversă (ordinea poate varia în unele regiuni).

Y 2008 15 Edit

D

Modificarea datei şi orei

• Pentru a modifica ora şi data curente, intraţi în Date (Data) (A162) din meniul de setare (A159), selectaţi Date (Data) şi urmaţi instrucţiunile de mai sus, începând cu pasul 5. • Pentru a schimba setările pentru fusul orar şi economisire lumină zi, accesaţi Date (Data) din meniul de setare, selectaţi Time zone (Fus orar) şi modificaţi setările (A159, 162).

21


Introducerea cardului de memorie

Primii paşi

Fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 48 MB) sau în cardurile de memorie detaşabile Secure Digital (SD) (disponibile separat) (A178). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie şi toate datele vor fi redate, şterse sau transferate de pe cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca, reda, şterge sau transfera date din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit înainte de introducerea sau scoaterea cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. • Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie după introducerea cardului de memorie.

B

Introducerea cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul în 1 pentru a scoate parţial cardul 2. Apoi, cardul poate fi îndepărtat cu mâna.

22


Introducerea cardului de memorie Formatarea unui card de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Dacă mesajul din partea dreaptă este afişat pe monitor, cardul de Card is not formatted. memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat. Reţineţi că (A170) Format card? formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata No cardul de memorie. Yes Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi butonul k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi în acest aparat cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive asiguraţivă că le formataţi (A170) utilizând acest aparat foto. Cardurile de memorie SD sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse, iar cardul de memorie nu poate fi formatat, atunci când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”. Deblocaţi prin glisarea comutatorului în poziţia „write (scriere)”. • Deblocaţi atunci când utilizaţi caracteristicile LAN ale COOLPIX P6000 pentru a încărca fotografii de pe cardul de memorie în my Picturetown.

B

Primii paşi

B

Comutator protejare scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie: - Scoateţi cardul de memorie - Scoateţi acumulatorul - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi şi nu modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

23


Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Automat) Alegeţi acest mod A (automat), un mod „vizează şi declanşează” automat, potrivit pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

1

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

2

Rotiţi selectorul moduri la A.

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi monitorul va porni. În acest moment obiectivul se va extinde.

3

Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor NICIUN INDICATOR B

Descriere Acumulator complet încărcat. Acumulator descărcat; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Battery exhausted. (Acumulator descărcat)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

1/125

F2.7

14

Număr de expuneri rămase

Număr de expuneri rămase Va fi afişat numărul de expuneri rămase. Numărul fotografiilor care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei sau a cardului de memorie, de calitatea imaginii şi de dimensiunea imaginii (A127).

24


Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Automat)

Indicatoare afişate în modul A (Automat) Pictograma reducere vibraţii Funcţia de reducere a vibraţiilor poate fi aplicată pentru a reduce efectele mişcării aparatului foto.

Mod fotografiere A afişat în modul automat.

1/125

F2.7

Diafragmă (A51) Indicator memorie internă Fotografiile vor fi înregistrate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi fotografiile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

D

14

Calitate şi dimensiune imagine Sunt afişate setările curente pentru calitatea şi dimensiunea imaginii. Setările implicite sunt W (Normal) pentru calitatea imaginii şi m (4224 × 3168) pentru dimensiunea imaginii.

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Viteza de declanşare (A51)

Notă privind bliţul

Atunci când bliţul încorporat este coborât, setarea bliţului este fixată la oprit, iar în partea superioară a monitorului apare W. În cazuri în care este nevoie de bliţ, precum locaţii întunecate sau atunci când subiectul este iluminat din fundal, asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul încorporat (A33).

D

Funcţii disponibile în modul A (Automat)

În modul A (automat), modul de focalizare (A37) şi compensarea expunerii (A40) pot fi aplicate, iar aparatul foto poate fotografia utilizând modul bliţ (A32) şi autodeclanşatorul (A35). Apăsarea butonului d afişează opţiunile meniului de fotografiere pentru specificarea Image quality (Calităţii imaginii) (A124) şi a Image size (Dimensiunii imaginii) (A126).

D

Reducerea vibraţiilor

Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A167), când este selectat On (Pornit)(setarea implicită), poate fi folosită pentru a reduce eficient neclaritatea cauzată de mişcarea uşoară a mâinii, cunoscută drept tremurat al aparatului foto; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu zoom sau la viteză mică de declanşare. Reducerea vibraţiilor poate fi folosită în toate modurile de fotografiere. Setaţi Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

25


Pasul 2 Încadrarea fotografiei

1

Pregătiţi aparatul. • Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfon şi difuzor.

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

2

Încadraţi fotografia. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/125

F2.7

14

Utilizarea vizorului Utilizaţi vizorul pentru a încadra fotografiile atunci când o lumină puternică îngreunează vizualizarea afişajului de pe monitor.

B

26

Note privind vizorul

În condiţiile în care zona vizibilă din vizor ar putea fi diferită de cea reprezentată în fotografia finală, utilizaţi monitorul pentru a încadra fotografiile în situaţiile următoare: • Atunci când se fotografiază la distanţe de 1 m sau mai mici • Atunci când este utilizat un obiectiv convertor (disponibil separat de la Nikon; A149, 179) • Atunci când este aplicat un zoom digital (A27) • Atunci când se fotografiază la o Image size (Dimensiune imagine) (A126) de I 4224×2816, G 4224×2376 sau H 3168×3168


Pasul 2 Încadrarea fotografiei

Folosirea zoom-ului

Îndepărtare

Apropiere

Utilizaţi controlul zoom-ului pentru a activa zoom-ul optic. Rotiţi g pentru apropiere, astfel încât subiectul să ocupe o parte mai mare a cadrului sau f pentru îndepărtare, sporind astfel suprafaţa vizibilă în cadru.

Zoom optic

Zoom digital

Zoomul digital

Când este folosit zoom-ul aparatului foto pentru mărirea optică maximă, prin rotirea şi menţinerea controlului zoom-ului la g se declanşează zoom-ul digital. Subiectul este mărit până la 4×. Când zoom-ul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului (fără ca afişarea zonei focus să fie activă).

Zoom optic (până la 4×).

C

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoom-ului este rotit.

Este activat zoom-ul digital.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoom-ul optic, zoom-ul digital utilizează pentru a mări imaginile (A126) un proces de procesare a imaginii denumit interpolare, care conduce la deteriorarea uşoară a calităţii imaginii. Interpolarea se aplică când zoom-ul trece de poziţia V. Atunci când zoom-ul este mărit peste poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom se face galben, pentru a semnala aplicarea interpolării. Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce descreşte dimensiunea imaginii, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare la setarea curentă a modului imagine.

Când dimensiunea imaginii este mică • Digital zoom (Zoom-ul digital) (A168) din meniul de setare (A159) poate fi limitat la nivelul până la care interpolarea nu mai este vigoare sau poate fi oprit.

27


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

• Aparatul foto focalizează automat pe subiectul din zona focus centrală. Când subiectul este în focus, zona de focus va străluci în culoarea verde, iar indicatorul luminos verde AF de lângă vizor se va aprinde. • Atunci când este aplicat zoom-ul digital, iar subiectul este focalizat, indicatorul luminos focalizare automată AF va străluci în culoarea verde. Zona focus nu este afişată. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. 1/125

F2.7

14

• Când aparatul nu poate focaliza, zona focus va clipi cu roşu, iar indicatorul luminos AF va clipi în momentul în care butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Fotografia va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

D

Butonul de declanşare

Aparatul foto are un buton de declanşare cu două poziţii. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

28

Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce imaginile sunt înregistrate, indicatorul luminos AF şi/sau indicatorul care arată numărul de expuneri rămase vor clipi. Nu opriţi aparatul foto, nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare atâta vreme cât aceştia clipesc. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii pot duce la pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

D

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza pe un subiect descentrat atunci când este selectat Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF), utilizaţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descris mai jos. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă în timp ce focalizarea este blocată. • Expunerea este blocată atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

1/125

F2.7

14

Poziţionaţi subiectul în zona focus centrală.

D

1/125

F2.7

14

Apăsaţi Asiguraţi-vă că butonul de zona de focus este declanşare verde. până la jumătate.

1/125

F2.7

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. Iar în anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă şi indicatorul luminos AF vor străluci în culoarea verde. • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit). • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării.

14

Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF

Dacă subiectul este slab luminat, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A168) ar putea fi aprins prin apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare.

29


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi butonul c.

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

• Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Apăsaţi selectorul multiplu HIJK pentru a vedea şi alte fotografii. Ţineţi apăsate butoanele pentru a derula fotografiile rapid înainte. Se poate utiliza de asemenea selectorul de comandă pentru a alege fotografia. • Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. • Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul fotografiere. • Când este afişat C, vor fi redate fotografiile stocate în 15/11/2008 15:30 memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C 0004.JPG nu este afişat şi fotografiile stocate pe cardul de memorie vor fi afişate.

4

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

2

Apăsaţi butonul l pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

30

Erase 1 image? Done

No Yes


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Modul redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune Zoom redare

Utilizaţi

Descriere

A

g (i)

Măriţi până la 10× fotografia afişată în acel moment pe monitor. Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

66

Afişaţi 4, 9 sau 16 miniaturi.

65

f (h)

Ascundere sau prezentare informaţii despre fotografie

x

Comutaţi între afişarea şi ascunderea fotografiilor şi a informaţiilor de fotografiere.

14

Înregistrare/redare notă vocală

k

Înregistraţi sau redaţi notele vocale cu o lungime de până la 20 de secunde.

74

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul selectat prin intermediul selectorului de moduri.

30

c Comutare la modul fotografiere

C

Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Vizualizare miniaturi

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c veţi porni aparatul în modul redare. Obiectivul nu poate fi extins telescopic.

C

Vizualizarea fotografiilor

• Pentru a vizualiza fotografiile salvate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Fotografiile făcute în modul Prioritate faţă (A145) vor fi rotite automat când sunt afişate în modul de redare cadru întreg, în funcţie de orientarea feţei detectate.

C

Ştergerea ultimei fotografii făcute

În modul fotografiere, apăsaţi butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Erase 1 image?

No Yes

D

Ştergerea mai multor fotografii

Alegeţi Delete (Ştergere) (A156) din meniul Redare (A153) sau din meniul Calendar/Listare după dată (A78) pentru a şterge mai multe fotografii.

31


Utilizarea bliţului În locuri întunecate sau atunci când subiectul este iluminat din fundal, puteţi fotografia cu bliţ ridicând bliţul încorporat. Bliţul acoperă o distanţă de aproximativ 0,3-6,0 m atunci când zoom-ul este pe unghiul maxim de cuprindere. Cu zoom-ul optic la maxim, distanţa este de aproximativ 0,3-3,0 m (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)). Atunci când bliţul încorporat este ridicat, puteţi seta modul bliţ conform cu mediul de fotografiere. Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Moduri bliţ disponibile U Automat Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă. V

Automat cu reducere ochi roşii Reduce „ochii roşii” în portrete (A34).

W

Oprit Bliţul nu se va declanşa.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face o fotografie. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte pe fundal iluminat.

Y

Sincronizare lentă Bliţul de umplere este combinat cu viteza redusă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Z

Sincronizare perdea posterioară Bliţul de umplere este declanşat exact înainte ca declanşatorul să se închidă, creând un efect de flux luminos în spatele subiecţilor în mişcare.

32


Utilizarea bliţului

Setarea Modului bliţ

1

Apăsaţi butonul K (ridicare bliţ). Bliţul încorporat va fi ridicat. • Atunci când bliţul încorporat este coborât, este fixat la setarea W (oprit).

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

2

Apăsaţi m (mod bliţ). • Se afişează meniul mod bliţ.

3

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege modul bliţ dorit şi apăsaţi butonul k. • Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată pe monitor. • Atunci când este aplicat U (automat), D este afişat doar pentru cinci secunde, chiar dacă indicatoarele monitorului (A14) sunt aprinse. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decursul a câteva secunde, selecţia va fi anulată.

B

Flash mode

Coborârea bliţului încorporat

• Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi uşor pentru a coborî bliţul până când se aşează la locul său prin clic.

33


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea atunci când lumina este slabă sau când bliţul este dezactivat (W)

B

Notă despre utilizarea bliţului

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele tremurului aparatului foto. Setaţi Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A167) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. • Este posibil ca pictograma E să fie afişată uneori pe monitor. Fotografiile făcute atunci când este afişat E ar putea apărea uşor pătate deoarece a fost mărită sensibilitatea ISO. Când utilizaţi bliţul, reflecţiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete luminoase în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Oprit) sau coborâţi bliţul încorporat. Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

C

Becul bliţ

Becul bliţ arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Pornit: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Nu se pot face fotografii. • Oprit: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia.

C

Setarea Modului bliţ

• Setarea implicită pentru modul bliţ diferă în funcţie de modul de fotografiere. - Modul A (automat): U (automat) - Modul A, B, C, D: U (automat) - Modul scenă: Disponibilitatea poate fi varia în funcţie de modurile de scenă diferite (A42 până la 48). - Film fotografiere secvenţială: U (automat) • Fotografiaţi cu bliţul setat la V (reducerea efectului de ochi roşii) în modul A (automat) şi setarea va fi salvată chiar şi după oprirea aparatului foto. • Dacă modul fotografiere este setat la A, B, C sau D, setarea va fi salvată chiar şi după oprirea aparatului foto.

C

Reducere ochi roşii

Acest aparat utilizează un mod avansat de reducere a ochilor roşii („In-Camera Red-Eye Fix”) (Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto). Bliţul este declanşat la intensităţi reduse înaintea descărcării principale, reducând efectul de ochi roşii. Aparatul foto analizează apoi fotografia; dacă este identificat efectul de ochi roşii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Bliţul se declanşează la intensitate redusă înaintea bliţului principal, pentru procesarea reducerii efectului de ochi roşii când se înregistrează imagini NRW (RAW) (inclusiv imaginea JPEG care este înregistrată concomitent). Atunci când fotografiaţi, ţineţi cont de aspectele de mai jos. • Reţineţi că, datorită unei întârzieri uşoare între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei, acest mod nu este recomandat atunci când este necesar un răspuns rapid al declanşatorului. • Durata de timp până la efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor la rândul ei. • Nu întotdeauna modul avansat de reducere ochi roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de acest efect ar putea fi afectate de procesarea în modul de reducere ochi roşii, în aceste cazuri alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

D 34

Mai multe informaţii

Consultaţi „Utilizarea unităţilor opţionale Speedlight (Bliţ extern)” (A180) pentru informaţii suplimentare.


Fotografierea cu autodeclanşator/telecomandă Autodeclanşatorul şi telecomanda opţionale (ML-L3) sunt adecvate pentru efectuarea de fotografii pentru albumul personal (pentru aducere aminte) şi pentru reducerea vibraţiilor datorate apăsării butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul şi telecomanda, este recomandată folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167) la Off (Oprit) când utilizaţi un trepied.

Fotografierea cu autodeclanşator

1

Apăsaţi n (autodeclanşator).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Y 10 s sau Y 2 s şi apăsaţi butonul k.

10s 2s

• Y 10 s (zece secunde): Adecvat pentru ocaziile importante (cum ar fi căsătoriile) • Y 2 s (două secunde): Adecvat pentru a evita tremuratul aparatului foto. • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decursul a câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

• Se afişează meniul autodeclanşatorului.

10s 2s Self-timer

Încadraţi fotografia si apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

4

1/125

F2.7

14

1/125

F2.7

14

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos al autodeclanşatorului clipeşte în timp ce contorul cronometrează. Indicatorul luminos încetează să clipească şi rămâne aprins cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului. • Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul comută la OFF (oprit). • Pentru a opri autodeclanşatorul înainte să fie făcută o fotografie, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

9

35


Fotografierea cu autodeclanşator/telecomandă

Fotografiere cu telecomanda Este necesară o telecomandă (ML-L3) opţională.

1

Alegeţi modul telecomandă folosind selectorul multiplu în meniul autodeclanşatorului (pasul 2 din A35) şi apăsaţi butonul k.

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

10s • Z (telecomandă cu răspuns rapid): Apăsaţi butonul de trimitere 2s de pe telecomandă pentru fotografiere instantanee. • Z 10 s (zece secunde telecomandă): Apăsaţi butonul de Remote control trimitere de pe telecomandă pentru fotografiere în zece secunde după ce aparatul foto a focalizat. • Z 2 s (două secunde telecomandă): Apăsaţi butonul de trimitere de pe telecomandă pentru fotografiere în două secunde după ce aparatul foto a focalizat. • Pictograma pentru modul telecomandă selectat este afişată. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decursul a câteva secunde, selecţia va fi anulată.

2

3

Încadraţi fotografia.

Vizaţi transmiţătorul la receptorul infraroşu de pe partea frontală a aparatului şi apăsaţi butonul de trimitere. • Apăsaţi butonul de trimitere de la o distanţă de cel mult 5 metri. • În modul telecomandă cu răspuns rapid, după ce focalizarea a fost blocată, declanşatorul va fi eliberat şi indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi. • După zece sau două secunde mod telecomandă, indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi şi va străluci timp de aproximativ o secundă înainte de eliberarea declanşatorului. • Atunci când declanşatorul este eliberat în modul zece secunde sau două secunde telecomandă, modul telecomandă va comuta la OFF (oprit). • Pentru a opri telecomanda înainte să fie făcută o fotografie, apăsaţi butonul de trimitere încă o dată.

36

10s 2s

1/125

F2.7

14

1/125

F2.7

14

9


Alegerea unui mod de focalizare Alegeţi un mod de focalizare corespunzător cu subiectul şi cu compoziţia. A

Focalizare automată Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa până la subiect. Utilizaţi atunci când distanţa de la subiect până la obiectiv este de 50 cm sau mai mult, atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere.

D

Primplan macro

B

Infinit Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene la distanţă, iar planul trece prin obiecte aflate în prim-plan precum ferestre sau atunci când fotografiaţi peisaje. Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, indicatorul luminos AF străluceşte întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (oprit).

E

Focalizare manuală

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Utilizaţi pentru primplanuri având ca subiect flori, insecte sau obiecte de mici dimensiuni. Atunci când marcajul F străluceşte în culoarea verde, (când indicatorul de zoom este poziţionat înainte de G) aparatul foto poate focaliza pe subiecţi la o apropiere de până la aproximativ 2 cm de obiectiv. Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza oscilează în funcţie de poziţia zoom-ului.

Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect la o distanţă de la aproximativ 2 cm până la infinit faţă de obiectiv (A39).

Moduri de focalizare disponibile în fiecare mod de fotografiere A

A, B, C, D, E, F

A (Focalizare automată)

✔1

✔1

D (Primplan macro)

B (Infinit)

E (Focalizare manuală)

1 2

C

y

D ✔1

2

✔ ✔ –

Setarea implicită pentru fiecare mod de fotografiere. Disponibilitatea poate fi varia în funcţie de modurile de scenă diferite (A42 până la 49).

Setarea modului focalizare

Atunci când modul bliţ este schimbat în modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea este salvată chiar şi atunci când aparatul foto este oprit.

37


Alegerea unui mod de focalizare

Setarea modului focalizare

1

Apăsaţi L (mod focalizare). • Se afişează meniul modului focalizare.

Focus

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege modul de focalizare dorit şi apăsaţi butonul k. • Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată pe monitor. • Când A (focalizare automată) este selectat, P este afişat doar pentru câteva secunde. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decursul a câteva secunde, selecţia va fi anulată.

C

1/125

F2.7

14

Modul primplan macro

În modul primplan macro, aparatul focalizează continuu datorită focalizării automate. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi a seta expunerea. Cu toate acestea, în modurile A, B, C, D, E şi F vor fi aplicate setările Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A146).

C 38

Mod focalizare pe infinit

Dacă setaţi aparatul foto pe modul de focalizare pe infinit atunci când utilizaţi modul A (automat) sau modurile A, B, C, D, E sau F, zona focus nu va apărea pe ecran.


Alegerea unui mod de focalizare

Utilizarea focalizării manuale

1

Apăsaţi L (mod focalizare) pentru a afişa meniul de focalizare. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E şi apăsaţi butonul k. Focus

Focalizaţi în timp ce rotiţi selectorul de comandă şi apăsaţi butonul J.

Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

2

• Reglaţi focalizarea atunci când vizualizaţi imaginea pe monitor. • Rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru a focaliza pe subiecţi din depărtare. • Rotiţi invers faţă de sensul acelor de ceasornic pentru a focaliza pe subiecţi din apropiere.

3

F4.5

1/60

F4.5

Eliberaţi butonul J pentru a termina setarea focalizării manuale. • W apare în partea de sus a monitorului, iar focalizarea este blocată la focalizarea setată. • Pentru a regla din nou focalizarea, repetaţi paşii de la 2 la 3.

C

1/60

14

Note privind E (Focalizare manuală)

• Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a previzualiza profunzimea câmpului (zona de focalizare de pe subiect) • Zoom-ul digital nu este disponibil. • Modul de focalizare va comuta la A (focalizare automată) când monitorul este oprit.

39


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea faţă de valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). • Este afişată valoarea compensării expunerii. • Compensarea expunerii nu este disponibilă în modul D (manual).

2 Fotografia iniţială şi redarea: Mod automat

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a regla expunerea. • Este afişat ghidul de compensare expunere. • Atunci când fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens pozitiv (+). • Atunci când fotografia este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii în sens negativ (–). • Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între -2,0 şi +2,0 EV în paşi de 1/3 EV.

3

+0.3

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia. • Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a fotografia în timp ce se reglează puţin câte puţin compensarea expunerii.

+0.3

4

Apăsaţi butonul k pentru a termina setarea pentru compensarea expunerii. • Atunci când este aplicată o valoare a compensării expunerii diferită de 0.0, valoarea este afişată pe monitor împreună cu pictograma H. • Pentru a anula compensarea expunerii, selectaţi 0.0 înainte de a apăsa butonul k sau urmaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta 0.0.

C

Valoarea compensării expunerii

D

Utilizarea compensării expunerii

1/125

F2.7

14

Când modul de fotografiere este setat la A, B sau C, setarea compensării expunerii este salvată chiar şi după oprirea aparatului foto. • Aparatul foto tinde spre o expunere scăzută când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor care îl umplu (ca de exemplu suprafeţele de apă, de nisip sau zăpadă însorite) sau când cadrul este mai luminos decât subiectul principal. Atunci când fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens pozitiv (+). • Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecate (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mult mai întunecat decât subiectul principal. Atunci când fotografia este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii în sens negativ (-).

40


Fotografieri adecvate scenei

Fotografierea în modul scenă Alegeţi acest mod pentru reglarea automată a setărilor pentru a se potrivi tipului de subiect selectat sau utilizaţi opţiunea de înregistrare voce pentru a înregistra doar sunete. b Portrait (Portret)

f Party/indoor (Petrecere/interior)

j Night landscape (Peisaj de noapte)

n Copy (Copie)

c Landscape (Peisaj)

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

k Close-up (Primplan)

o Backlight (Iluminare fundal)

d Sports (Sport)

h Sunset (Asfinţit)

l Museum (Muzeu)

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

e Night portrait (Portret de noapte)

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

m Fireworks show (Spectacol artificii)

E Voice recording* (Înregistrare voce)

* Consultaţi „Înregistrări voce” (A85).

Setarea modului scenă

2

3

Fotografieri adecvate scenei

1

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul y.

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniului scenă, alegeţi scena dorită prin intermediul selectorului multiplu şi apăsaţi butonul k.

Scene menu Portrait Landscape Sports Night portrait Party/indoor Beach/snow

Încadraţi subiectul şi fotografiaţi. • Pentru modurile scenă ce utilizează bliţul, asiguraţi-vă că apăsaţi butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat înainte de fotografiere. 1/125

D

F2.7

14

Utilizarea selectorului de comandă pentru a alege o scenă

În loc de a apăsa butonul d, o scenă poate fi de asemenea selectată ţinând apăsat butonul w şi rotind selectorul de comandă la pasul 1 de mai sus.

D

Calitatea şi dimensiunea imaginii

Image quality (Calitate imagine) (A124) şi Image size (Dimensiune imagine) (A126) pot fi setate în meniul scenă. Totuşi, imaginile NRW (RAW) nu pot fi înregistrate în Modul scenă.

41


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici b Portrait (Portret)

Fotografieri adecvate scenei

Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal să fie clar evidenţiat. Subiecţii portretelor prezintă tonuri netede, cu aspect natural al pielii. • Aparatul foto detectează o figură îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta (Fotografierea cu Prioritate faţă ➝ A145). • Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, acesta va focaliza pe chipul cel mai apropiat de aparat. • Dacă aparatul foto nu detectează niciun chip, acesta va focaliza pe subiectul din zona focus centrală. • Zoom-ul digital nu este disponibil. X *

V*

n

Oprit*

L

A

o

0.0*

Alte setări pot fi selectate.

c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, indicatorul luminos AF străluceşte întotdeauna în culoarea verde. Reţineţi totuşi că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde indiferent de setarea Asistenţă AF (A168). X *

C 42

W

n

Oprit*

L

B

o

0.0*

Alte setări pot fi selectate.

Pictograme folosite pentru descrieri

X este setarea modului bliţ când bliţul încorporat este ridicat (A33). n este setarea pentru autodeclanşator (A35), L este setarea pentru modul focalizare (A37) şi o este setarea pentru compensarea expunerii (A40).


Fotografierea în modul scenă d Sports (Sport) Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. În cazul fotografierii continue, mişcările instantanee ale subiecţilor activi pot fi surprinse cu claritate. • Aparatul focalizează continuu asupra diferitelor obiecte până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării.

X 1 2

W

n

Oprit

A1

L

o

0.02

o

0.02

De asemenea, se poate selecta E (focalizare manuală). Alte setări pot fi selectate.

Fotografieri adecvate scenei

• În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, aparatul foto face fotografii cu o viteză de aproximativ 0,9 cadre pe secundă (fps) atunci când calitatea imaginii este setată la Normal (Normal), iar dimensiunea imaginii este setată la N 4224×3168. Focalizarea, compensarea expunerii şi balansul de alb sunt fixate la valori stabilite odată cu prima fotografie din fiecare serie. • Numărul maxim de cadre în declanşarea continuă poate oscila în funcţie de setările curente ale calităţii imaginii şi ale dimensiunii imaginii şi de cardul de memorie utilizat. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde indiferent de setarea Asistenţă AF (A168).

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. • Aparatul foto detectează o figură îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta (Fotografierea cu Prioritate faţă ➝ A145). • Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, acesta va focaliza pe chipul cel mai apropiat de aparat. • Dacă aparatul foto nu detectează niciun chip, acesta va focaliza pe subiectul din zona focus centrală. • Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat. • Zoom-ul digital nu este disponibil. X 1 2

V1

n

Oprit2

L

A

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167) la Off (Oprit) când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modul scenă utilizând Q pot fi procesate pentru a reduce zgomotul şi în consecinţă ar putea dura mai mult să fie înregistrate.

43


Fotografierea în modul scenă f Party/indoor (Petrecere/interior) Captează efectul de lumină al lumânărilor şi al altor lumini de interior. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto ferm, deoarece fotografiile sunt uşor afectate de mişcarea aparatului. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare precare, este recomandată folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A167) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. X Fotografieri adecvate scenei

1 2

V1

n

Oprit2

L

A

o

0.02

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. Alte setări pot fi selectate.

g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Capturează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

X *

U*

n

Oprit*

L

A

o

0.0*

o

0.0*

Alte setări pot fi selectate.

O

h Sunset (Asfinţit)

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

X *

W*

n

Oprit*

L

A

Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167) la Off (Oprit) când utilizaţi un trepied.

44


Fotografierea în modul scenă

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, indicatorul luminos AF străluceşte întotdeauna în culoarea verde. Reţineţi totuşi că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde indiferent de setarea Asistenţă AF (A168). X *

W

n

Oprit*

L

B

o

0.0*

Alte setări pot fi selectate.

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză de declanşare redusă. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, indicatorul luminos AF străluceşte întotdeauna în culoarea verde. Reţineţi totuşi că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde indiferent de setarea Asistenţă AF (A168). X *

W

n

Oprit*

L

B

o

Fotografieri adecvate scenei

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

0.0*

Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167) la Off (Oprit) când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modul scenă utilizând Q pot fi procesate pentru a reduce zgomotul şi în consecinţă ar putea dura mai mult să fie înregistrate.

45


Fotografierea în modul scenă k Close-up (Primplan) Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Este selectat D (primplan macro) pentru modul de focalizare (A37), iar aparatul foto măreşte automat pe cea mai apropiată poziţie pe care poate focaliza.

Fotografieri adecvate scenei

• Atunci când marcajul F străluceşte în culoarea verde, (când indicatorul de zoom este poziţionat înainte de G) aparatul foto poate focaliza pe subiecţi la o apropiere de până la aproximativ 2 cm de obiectiv. Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza oscilează în funcţie de poziţia zoom-ului. • AF area mode (Modul zonă AF) este setat la Manual (Manual). Atunci când este apăsat butonul k, aparatul foto focalizează pe un subiect în cadrul zonei de focus activă (A144). • Aparatul focalizează continuu asupra diferitelor obiecte până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A167) şi menţineţi aparatul foto stabil. X *

n

Oprit*

L

p

o

0.0*

Alte setări pot fi selectate. Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 30 cm.

l Museum (Muzeu) Utilizat în interior, unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • BSS (Selector cea mai bună fotografiere) (A140) este utilizat la fotografiere. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de mişcarea aparatului, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A167) şi menţineţi aparatul foto stabil. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde indiferent de setarea Asistenţă AF (A168). X 1 2

46

U*

W

n

Oprit1

L

Alte setări pot fi selectate. De asemenea, poate fi selectat D (primplan macro).

A2

o

0.01


Fotografierea în modul scenă

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, indicatorul luminos AF străluceşte întotdeauna în culoarea verde. Reţineţi totuşi că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. • Zoom-ul digital nu este disponibil. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde indiferent de setarea Asistenţă AF (A168). X

n

Oprit*

L

B

o

0.0

o

0.01

o

0.0*

Poate fi selectată telecomanda.

Fotografieri adecvate scenei

*

W

n Copy (Copie) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Utilizaţi modul p (primplan macro) (A37) în modul de focalizare pe distanţe scurte. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine. X 1 2

W1

n

Oprit1

L

A2

Alte setări pot fi selectate. De asemenea, poate fi selectat D (primplan macro).

o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, cu trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat. X *

X

n

Oprit*

L

A

Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167) la Off (Oprit) când utilizaţi un trepied.

47


Fotografierea în modul scenă p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind software-ul Panorama Maker furnizat. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. X Fotografieri adecvate scenei

1 2

W1

n

Oprit1

L

A2

o

0.01

Alte setări pot fi selectate. D (primplan macro) sau B (infinit) pot fi de asemenea selectate.

Fotografierea pentru o panoramă Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime. Setaţi Vibration reduction (Reducerea vibraţiilor) (A167) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege p Panorama assist (Asistenţă panoramă) din meniul scenă şi apăsaţi butonul k (A41). • Pictograma de direcţie a panoramei (I) este afişată pentru a arăta direcţia în care vor fi unite fotografiile.

2

Scene menu Copy Backlight Panorama assist Voice recording Image quality Image size

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia si apăsaţi butonul k. • Selectaţi modul în care vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). 14 • Pictogramele galbene de direcţie (II) apar pentru 1/125 F2.7 direcţia selectată. Când apăsaţi butonul k, direcţia selectată este setată şi o pictogramă albă a direcţiei (I) apare pentru direcţia respectivă. • Aplicaţi setările pentru modul bliţ (A32), autodeclanşator (A35), modul focalizare (A37) şi compensarea expunerii (A40) în acest pas, dacă este necesar. • Apăsaţi butonul k pentru a reselecta direcţia.

48


Fotografierea în modul scenă

3

Faceţi prima fotografie. • Prima fotografie va fi afişată în prima treime a monitorului.

1/125

4

14

Faceţi a doua fotografie.

End

13

End

11

Apăsaţi butonul k când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul revine la pasul 2.

B

Fotografieri adecvate scenei

• Compuneţi următoarea fotografie astfel încât o treime din aceasta să se suprapună peste prima fotografie şi apăsaţi butonul de declanşare. • Repetaţi până când aţi fi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena.

5

F2.7

Asistenţă panoramă

• Reglaţi setările modului bliţ, autodeclanşatorului, modului de focalizare şi ale compensării expunerii înainte de a începe fotografierea. Setările nu pot fi modificate după începerea fotografierii. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe fotografierea. Fotografiile nu pot fi şterse, zoom-ul, calitatea imaginii (A124) sau dimensiunea imaginii (A126) nu pot fi reglate până când seria nu este finalizată. • Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A169) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automată să se activeze.

D

Afişajul R (blocare expunere)

În Asistenţă panoramă, R este afişat pe ecran când se face prima fotografie. Acest lucru indică faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale focalizării, expunerii şi balansului de alb.

D

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker din Software Suite furnizat pe CD. Transferaţi fotografiile în computer (A91) şi folosiţi Panorama Maker (A94) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

End

13

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181) pentru mai multe informaţii.

49


Fotografierea utilizând A, B, C şi D

Modul A, B, C, D Rotind selectorul de moduri, puteţi fotografia imagini în următoarele patru moduri de expunere: A (modul auto programat), B (prioritate declanşare automată), C (auto prioritate diafragmă) şi D (manual). În plus faţă de posibilitatea pe care v-o pun la dispoziţie, aceea de a seta chiar dumneavoastră viteza şi diafragma, aceste moduri oferă control asupra unei varietăţi de setări avansate, precum modificarea sensibilităţii ISO şi a balansului de alb din meniul de fotografiere (A121). Mod

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

A

Modul auto programat (A52)

B

Prioritate declanşare automată (A53)

C

Auto prioritate diafragmă (A54)

D

Manual (A55)

Descriere Utilizare Aparatul foto setează viteza de declanşare şi diafragma pentru expunerea optimă. Poate fi utilizat Recomandabil în majoritatea un program flexibil, care schimbă situaţiilor. combinaţia de viteză de declanşare şi diafragmă (A52). Utilizaţi pentru fotografierea subiecţilor în mişcare rapidă Aparatul foto selectează folosind o viteză mare de diafragma conform cu viteza de declanşare sau pentru a sublinia declanşare setată, pentru cele mişcările unui subiect în mişcare mai bune rezultate. utilizând o viteză de declanşare redusă. Aparatul foto selectează viteza de Utilizaţi pentru a înceţoşa fundalul declanşare conform cu diafragma sau pentru a focaliza atât pe setată, pentru cele mai bune planul apropiat cât şi pe fundal. rezultate. Folosit pentru a controla Utilizatorul controlează atât viteza expunerea conform cu cerinţele de declanşare, cât şi diafragma. privind fotografierea.

Setări care sunt utilizate frecvent pentru mod fotografiere A, B, C şi D pot fi înregistrate în selectorul de moduri E sau F. Rotind selectorul de moduri la E sau F puteţi fotografia cu setările frecvent utilizate (A58).

50


Modul A, B, C, D

D

Viteza de declanşare şi diafragma

Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între viteza de declanşare şi diafragmă, permiţându-vă să îngheţaţi sau să conferiţi neclaritate mişcării continue, precum şi să controlaţi profunzimea câmpului. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza de declanşare afectează expunerea. Atunci când sensibilitatea ISO (A138) este modificată, intervalul vitezelor de declanşare şi al valorilor diafragmei la care poate fi obţinută expunerea corectă se schimbă de asemenea.

1/125

F2.7

Viteza de declanşare

Viteză declanşare redusă: 1/30 s

Diafragmă deschisă. (număr f mic): f/2,7

Diafragmă închisă (număr f mare): f/7,2

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

Viteza mare de declanşare: 1/1.000 s

14

Diafragmă

51


Modul A (Auto programat) Fotografiaţi la viteze de declanşare şi valori ale diafragmei setate automat de către aparatul foto.

1

2

Rotiţi selectorul moduri la A.

1/125

F3.2

14

1/250

F2.7

14

Încadraţi subiectul şi fotografiaţi. • Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A144).

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

Program flexibil În modul A (Auto programat), pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi diafragmei prin rotirea selectorului de comandă. („program flexibil”). În timp ce este activat un program flexibil, în dreptul indicatorului de mod este afişat un asterisc (A) (A) pe monitor. • Rotiţi selectorul de comandă spre dreapta pentru diafragme mari (numere f mici) ce înceţoşează detaliile de fundal sau pentru viteze mari de declanşare care „îngheaţă” mişcarea. • Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme mici (valori f mari) ce sporesc profunzimea câmpului sau pentru viteze reduse de declanşare ce înceţoşează mişcarea. • Pentru a dezactiva programul flexibil, rotiţi selectorul de comandă până când asteriscul (A) din dreptul indicatorului de mod nu mai este afişat. Selectarea altui mod sau oprirea aparatului foto dezactivează de asemenea programul flexibil.

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Viteza de declanşare este limitată la cel mult 1/2 secundă când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă) sunt setate pentru Continuous (Continuu) (A140) sau când orice mod altul decât Off (Oprit) este setat pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A143).

52


Modul B (Prioritate declanşare automată) Setaţi viteza de declanşare şi fotografiaţi.

1

2

1/125

F2.7

14

1/250

F2.7

14

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi valoarea vitezei de declanşare între 1/2.000 sec. şi 8 sec.

Focalizaţi şi fotografiaţi. • Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A144).

B

Notă privind modul B (Prioritate declanşare automată)

• Dacă viteza selectată de declanşare va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul vitezei de declanşare va clipi atunci când butonul de declanşare va fi apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă viteză de declanşare şi încercaţi din nou. • La viteze mai lente de 1/4 sec., indicatorul vitezei de declanşare devine roşu pentru a indica prezenţa zgomotului în imagine. Se recomandă setarea Noise reduction (Reducere zgomot) la On (Pornit) (A148) pentru a reduce „zgomotul” prezent sub forma unor puncte spaţiate aleatoriu, colorate strălucitor.

B

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

3

Rotiţi selectorul moduri la B.

Notă referitoare la viteza de declanşare

Viteza de declanşare este limitată la cel mult 1/2 secundă când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă) sunt setate pentru Continuous (Continuu) (A140) sau când orice mod altul decât Off (Oprit) este setat pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A143).

B

Viteza de declanşare de 1/2.000 sec.

O viteză de declanşare de 1/2.000 sec. este disponibilă doar când zoomul aparatului foto este setat pe îndepărtare/micşorare.

53


Modul C (Auto prioritate diafragmă) Setaţi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

1

2

Rotiţi selectorul moduri la C.

F2.7

14

1/125

F3.2

14

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi o valoare a f/ (valoare diafragmă).

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

• Atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere, diafragma nu poate fi setată la valori cuprinse între f/2,7 şi f/7,2; la zoom maxim, diafragma poate fi setată la valori între f/5,9 şi f/7,7.

3

1/125

Focalizaţi şi fotografiaţi. • Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A144).

B

Notă privind modul C (Auto prioritate diafragmă)

Dacă diafragma selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul diafragmei va clipi atunci când butonul de declanşare va fi apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă diafragmă şi încercaţi din nou.

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Viteza de declanşare este limitată la cel mult 1/2 secundă când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă) sunt setate pentru Continuous (Continuu) (A140) sau când orice mod altul decât Off (Oprit) este setat pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A143).

D

Diafragmă şi zoom

Diafragma este exprimată ca număr f, care reprezintă raportul dintre distanţa focală a obiectivului şi diametrul efectiv al deschiderii (diafragmă) prin intermediul căreia este permis accesul luminii în aparatul foto. Diafragmele mari (exprimate prin numere f mici) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar diafragmele mici (numere f mari) a unei cantităţi mai mici de lumină. Atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere, distanţa focală a obiectivului se va diminua, iar numărul f va scădea. Atunci când aparatul foto apropie imaginea, distanţa focală şi numărul f se măresc. Acest aparat foto dispune de un obiectiv cu distanţă focală de 6-24 mm şi o diafragmă de f/2,7 până la f/5,9. Valoarea diafragmei creşte când aparatul apropie imaginea şi descreşte atunci când aparatul depărtează imaginea.

54


Modul D (Manual) Setaţi viteza de declanşare şi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

1

2

Rotiţi selectorul moduri la D.

14

1/125

F2.7

14

1/60

F2.7

14

• Măsura abaterii de pe afişajul expunerii este afişată în EV (-2 până la +2 EV în paşi de câte 1/3 EV). Un afişaj asemănător celui ilustrat în dreapta indică faptul că fotografia va fi supraexpusă cu 1 EV (+1).

Supraexpusă

Subexpusă

+0

+2 +1

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi valoarea vitezei de declanşare între 1/2.000 sec. şi 30 sec. • Atunci când se reglează diafragma sau viteza de declanşare, pe afişajul expunerii este afişată pentru câteva secunde măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurate de aparatul foto.

4

F2.7

Apăsaţi selectorul multiplu K şi alegeţi setarea pentru viteza de declanşare. • Setarea activă comută între viteza declanşatorului şi diafragmă de fiecare dată când este apăsat butonul K al selectorului multiplu. • La viteze mai lente de 1/4 sec., indicatorul vitezei de declanşare devine roşu (A53).

3

1/125

-2 -1

Valori în EV

Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a activa setarea diafragmei.

1/250

F2.7

14

55


Modul D (Manual)

5

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi o valoare a diafragmei. • Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a modifica setările de viteză a declanşării şi de diafragmă până la atingerea expunerii dorite.

6

1/250

F2.7

14

Focalizaţi şi fotografiaţi. • Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A144).

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

• Viteza de declanşare este limitată la cel mult 1/2 secundă când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă) sunt setate pentru Continuous (Continuu) (A140) sau când orice mod altul decât Off (Oprit) este setat pentru Auto bracketing (Bracketing automat) (A143). • Viteza de declanşare este limitată la maxim 8 sec. când Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este setată pentru Continuous (Continuu). • Viteza de declanşare va fi limitată la maxim opt secunde când opţiunea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138) este setată la mai mult de 1600.

B

Viteza de declanşare de 1/2.000 sec.

O viteză de declanşare de 1/2.000 sec. este disponibilă doar când zoomul aparatului foto este setat pe îndepărtare/micşorare.

B

56

Notă referitoare la sensibilitatea ISO

Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138) este setată la Auto (Automat) (setare implicită), Fixed range auto (Auto rază fixă) sau High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO mare), sensibilitatea ISO va fi fixată la ISO 64.


D-Lighting activ „Active D-Lighting” (D-Lighting activ) păstrează detaliile în evidenţieri şi umbre, creând fotografii cu contrast natural. Utilizat pentru scene cu contrast înalt, de exemplu când fotografiaţi scene în aer liber în lumină strălucitoare printr-o uşă sau fereastră sau când faceţi fotografii unor subiecţi situaţi în umbră într-o zi însorită. Aceasta se poate utiliza atunci când A, B, C, D, E sau F sunt selectate la modurile de fotografiere, iar Fine (Înaltă), Normal (Normală) sau Basic (De bază) sunt selectate pentru Image quality (Calitate imagine) (A124).

Pentru a utiliza D-Lighting activ

1

Rotiţi selectorul de moduri până în dreptul A, B, C sau D. • Poate fi setat chiar dacă este selectat E sau F.

3

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu meniul de fotografiere, alegeţi Active D-Lighting (D-Lighting activ) cu selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. Alegeţi amplitudinea setării şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi dintre trei niveluri, High (Înalt), Normal (Normală) sau Low (Scăzut). • Setarea pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) poate fi previzualizată pe monitor în timpul fotografierii (nu se va afişa nimic dacă este selectat Off (Oprit) (A8).

B

Shooting menu Flash control Noise reduction Distortion control Wide-angle converter Active D-Lighting Save user settings

Active D-Lighting High Normal Low Off

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

2

Notă privind Active D-Lighting (D-Lighting activ)

• Este necesar un timp suplimentar pentru a înregistra imagini când D-Lighting activ este pornit. • Deşi expunerea este redusă de fapt pentru a preveni pierderea de detalii în evidenţieri şi umbre, evidenţierile, zonele subexpuse şi semi-tonurile sunt ajustate automat pentru a preveni ca fotografia rezultată să fie subexpusă. • Setaţi Metering (Măsurare) (A139) la Matrix (Matrice) atunci când fotografiaţi cu D-Lighting activ. • Acesta nu se poate regla împreună cu setarea Contrast pentru Control fotografie COOLPIX (A129). • Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO mare) sau la o setare mai mare decât 1600 D-Lighting activ nu va funcţiona.

B

Active D-Lighting comparativ cu D-Lighting

Opţiunea Active D-Lighting (D-Lighting activ) în meniul fotografiere ajustează expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza intervalul dinamic, în timp ce opţiunea D-Lighting (A68) din meniul redare optimizează intervalul dinamic în imagini după fotografiere.

57


Utilizarea E, F (Modul User Setting (Setare utilizator)) Setări care sunt utilizate frecvent pentru mod fotografiere A, B, C şi D pot fi înregistrate în selectorul de moduri E sau F. Rotind selectorul de moduri la E sau F puteţi fotografia cu setările frecvent utilizate. Următoarele setări pot fi înregistrate pentru E şi F.

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

Mod expunere A/B/C/D (A50)

q Image quality (Calitate imagine) (A124)

K Flash control (Control bliţ) (A147)

m (Mod bliţ) (A32)

r Image size (Dimensiune imagine) (A126)

M Noise reduction (Reducere zgomot) (A148)

L (Mod focalizare) (A37)

a Picture Control (Control fotografie) (A129)

Q Distortion control (Control distorsiune) (A148)

o (Compensare expunere) (A40)

E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138)

X Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A149)

E Distanţă pentru focalizare manuală1 (A39)

G Metering (Măsurare) (A139)

J Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A57)

x Monitor (A14)

C Continuous (Continuu) (A140)

Poziţie zoom (A27)

H Auto bracketing (Bracketing automat) (A143)

Program flexibil2 (A52)

G AF area mode (Mod zonă AF)5 (A144)

Viteza de declanşare3 (A53)

I Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A146)

Diafragmă4 (A54)

J Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A147)

1 2 3 4 5

Setările pot fi înregistrate când modul focalizare este setat la E (focalizare manuală). Setările pot fi înregistrate când selectorul de moduri este setat la A. Setările pot fi înregistrate când selectorul de moduri este setat la B sau D. Setările pot fi înregistrate când selectorul de moduri este setat la C sau D. Poziţia zonei AF selectată în Manual este de asemenea înregistrată.

Înregistraţi setările în E sau F

1

Setaţi selectorul de moduri la modul de expunere dorit. • Setaţi la A, B, C sau D. • Poate fi setat chiar dacă este selectat E sau F. Setările implicite ale modului fotografiere A sunt setate în momentul achiziţionării.

58


Utilizarea E, F (Modul User Setting (Setare utilizator))

2 3

Schimbaţi la o setare utilizată frecvent. Apăsaţi butonul d. • Meniul fotografiere este afişat.

4

Alegeţi destinaţia pentru înregistrare şi apăsaţi butonul k. • Setările curente au fost înregistrate. • Setarea din destinaţie va fi suprascrisă.

Shooting menu Flash control Noise reduction Distortion control Wide-angle converter Active D-Lighting Save user settings

Save user settings Save as U1 Save as U2

Resetarea setărilor înregistrate Setarea înregistrată va fi resetată la setarea implicită a modului de fotografiere A.

1

2

Alegeţi Reset user settings (Resetare setări utilizator) de pe ecranul cu meniul de fotografiere şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi destinaţia pentru resetare şi apăsaţi butonul k. • Setările înregistrate au fost reiniţializate.

Fotografierea utilizând A, B, C şi D

5

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Save user settings (Salvare setări utilizator) şi apăsaţi butonul k.

Shooting menu Reset user settings

Reset user settings Reset U1 Reset U2

59


Utilizarea GPS

Înregistrarea informaţiilor de poziţionare pe fotografii Global Positioning System (GPS) (Sistemul de poziţionare global) este un sistem de navigaţie bazat pe satelit, care utilizează undele electro-magnetice ale unei reţele de sateliţi GPS plasaţi pe orbită. Acesta permite utilizatorilor să-şi determine locaţia oriunde pe Pământ. Sistemul GPS intern al aparatului primeşte semnale de la sateliţii GPS şi calculează ora şi poziţia curentă. Acest lucru este cunoscut sub numele de poziţionare. Informaţiile de poziţionare (latitudinea şi longitudinea) pot fi înregistrate pe fotografia ce urmează a fi efectuată.

1

Rotiţi selectorul moduri la G. • Utilizaţi aparatul în spaţii deschise când începe recepţia semnalelor de la sateliţii GPS. • Este afişat ecranul de stare pentru semnalul GPS.

2

Apăsaţi butonul d. • Meniul GPS este afişat.

Utilizarea GPS

Position

3

4

60

Signal strength GPS OFF

Alegeţi Record GPS data (Înregistrare date GPS) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi On (Pornit) şi apăsaţi butonul k.

GPS menu Record GPS data Valid storage period Update GPS data Synchronize

Record GPS data

On • Semnalele sunt recepţionate de la sateliţii GPS şi începe Off poziţionarea. • Pot fi necesare câteva minute pentru a obţine informaţiile de poziţionare la setarea pentru prima dată a funcţiei Record GPS data (Înregistrare date GPS) la On (Pornit) sau dacă au trecut peste două ore de la obţinerea ultimelor informaţii de poziţionare. • Setarea On (Pornit) pentru Record GPS data (Înregistrare date GPS) va fi înregistrată chiar dacă aparatul este oprit, iar poziţionarea se va realiza de şase ori, la fiecare 90 de minute. Totuşi, dacă setarea Record GPS data (Înregistrare date GPS) este lăsată pe On (Pornit), acumulatorul se va descărca mai rapid. • Dacă este necesar să opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi într-un avion sau într-un spital, setaţi şi Record GPS data (Înregistrare date GPS) la Off (Oprit).


Înregistrarea informaţiilor de poziţionare pe fotografii

5

Apăsaţi butonul d.

Signal strength

• În acest fel se revine la ecranul de stare pentru semnalul GPS. • Verificaţi starea poziţionării înainte de a fotografia. Consultaţi secţiunea „Afişarea stării semnalului GPS” de mai jos pentru mai multe informaţii despre starea poziţionării.

6

Position

Rotiţi selectorul de moduri la modul fotografiere şi fotografiaţi.

C

Afişarea stării semnalului GPS

Semnalele GPS care vor fi afişate când selectorul de moduri este setat la G sunt următoarele. Starea poziţionării: Starea Mod semnalului GPS fotografiere

Descriere

zzz

n

Recepţionează semnale de la patru sau mai mulţi sateliţi şi determină poziţia. Informaţiile de poziţionare vor fi înregistrate pe fotografie.

zz

o

Recepţionează semnale de la trei sateliţi şi determină poziţia. Informaţiile de poziţionare vor fi înregistrate pe fotografie.

z

Poziţionarea nu a fost efectuată, dar limita perioadei de stocare validă nu a fost atinsă (A63). Ultima poziţie înregistrată va fi înregistrată.

y

Poziţionarea nu a fost posibilă pentru o perioadă care depăşeşte perioada de stocare validă. Informaţiile de poziţionare nu vor fi înregistrate.

(Alb) (Alb)

zz (Alb)

z (Roşu)

Informaţiile de poziţionare: Afişează latitudinea şi longitudinea poziţiei determinate.

Signal strength

Position

Utilizarea GPS

• În timp de aparatul foto este pornit, poziţionarea este efectuată şi actualizată la fiecare cinci secunde. Cu toate acestea, informaţiile de poziţionare nu vor fi actualizate la operarea controlului zoom-ului sau a oricărui selector sau buton. 14 1/125 F2.7 • Informaţiile de poziţionare nu vor fi actualizate dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Informaţiile de poziţionare obţinute la apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare vor fi înregistrate pe fotografia ce urmează a fi efectuată. Cu toate acestea, Informaţiile de poziţionare nu vor fi înregistrate dacă Valid storage period (Perioada de stocare validă) (A63) este depăşită la apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Verificaţi starea poziţionării înainte de a fotografia. Consultaţi secţiunea „Afişarea stării semnalului GPS” de mai jos pentru mai multe informaţii despre starea poziţionării.

Timpul scurs: Afişează timpul scurs de la ultima poziţionare. Poziţia satelitului GPS şi starea semnalului: Afişează numărul, poziţia şi starea semnalului de la satelitul de transmisie. Se vor afişa cel mult 12 sateliţi. Intensităţile semnalelor recepţionate sunt indicate după cum urmează: gri ➝ galben ➝ albastru (mai puternic).

61


Înregistrarea informaţiilor de poziţionare pe fotografii

B

Note privind GPS

Utilizarea GPS

• Pot fi necesare câteva minute pentru a obţine informaţiile de poziţionare dacă au trecut peste două ore de la obţinerea ultimelor informaţii de poziţionare sau dacă bateria a fost încărcată. • Poziţiile sateliţilor GPS se schimbă constant: În funcţie de locaţia dvs. şi de oră, este posibil să nu reuşiţi să determinaţi poziţia sau să fie necesară o anumită perioadă de timp pentru determinarea acesteia. Utilizaţi GPS-ul în spaţii deschise ori de câte ori este posibil. Recepţia semnalelor va fi facilitată dacă antena GPS (A7) este orientată înspre cer. • Locaţiile următoare vor bloca sau vor reflecta semnale, rezultând o poziţionare nereuşită sau imprecisă. - În interiorul clădirilor sau la subsolul clădirilor - Între clădiri înalte - Sub pasaje supraterane - În interiorul tunelelor - Lângă liniile de alimentare electrică de înaltă tensiune - Între grupuri de copaci • Utilizarea unui telefon mobil cu banda de frecvenţă de 1,5 GHz în apropierea acestui aparat foto poate întrerupe poziţionarea. • Când transportaţi aparatul foto în timpul procesului de poziţionare, nu îl introduceţi într-o valiză metalică. Poziţionarea nu poate fi realizată dacă aparatul foto este acoperit cu materiale metalice. • Sateliţii GPS pot avea o toleranţă de abatere de câteva sute de metri, în funcţie de mediul în care are loc poziţionarea. • Fiţi atent la împrejurimi când efectuaţi poziţionarea. • Dacă Record GPS data (Înregistrare date GPS) este setat la On (Pornit), poziţionarea va fi efectuată de şase ori, la fiecare 90 de minute, chiar şi atunci când aparatul foto este oprit. În timpul poziţionării, indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Monitorul nu se va aprinde. Poziţionarea va fi anulată dacă trec trei minute şi poziţionarea nu se poate efectua. • Data şi ora fotografierii, determinate de ceasul intern al aparatului sunt înregistrate în indicatorii pentru data înregistrării şi ora înregistrării afişaţi pe aparatul foto în timpul redării. Ora obţinută prin informaţiile de poziţionare înregistrate pe imagini nu va fi afişată pe aparatul foto. • Informaţiile de poziţionare vor fi înregistrate pe primul cadru al fotografiilor, utilizându-se Continuous (Continuu) (A140) sau Auto bracketing (Bracketing automat) (A143). La fotografierea continuă, informaţiile de poziţionare nu vor fi înregistrate în cazul fotografiilor efectuate după încheierea perioadei de stocare validă. • Informaţiile de poziţionare nu pot fi înregistrate pe filme. • Sistemul geodezic al funcţiei GPS al acestui aparat foto utilizează WGS 84 (World Geodetic System 1984 – Sistemul geodezic internaţional 1984).

C

Fotografii cu informaţii de poziţionare înregistrate

• Pictograma z este afişată în timpul redării pentru imagini care au poziţia înregistrată (A9). • Informaţiile de poziţionare înregistrate pe o fotografie pot fi verificate pe o hartă cu ViewNX (Versiunea 1.2) după transferarea fotografiei la un computer. ViewNX (Ver. 1.2) este compatibil cu Windows Vista Service Pack1, Windows XP Service Pack3 şi Mac OS X 10.5.4. Nu este compatibil cu Windows 2000. • ViewNX (Ver. 1.2) poate fi descărcat de pe internet. (vezi Instalare Nikon Transfer din Ghidul de start rapid). Pentru mai multe informaţii despre utilizarea ViewNX, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în ViewNX.

62


Schimbarea setărilor GPS (meniul GPS) Setaţi Record GPS data (Înregistrare date GPS) la On (Pornit) în meniul GPS pentru a modifica perioada de stocare validă pentru înregistrarea informaţiilor de poziţionare pe o fotografie sau pentru actualizarea manuală a informaţiilor de poziţionare. Puteţi de asemenea utiliza transmisia de semnal de la sateliţii GPS pentru a seta data/timpul ceasului încorporat în aparatul foto.

Perioada de stocare validă

Update GPS Data (Actualizare date GPS)

Utilizarea GPS

Dacă o fotografie este realizată într-un moment în care nu se poate efectua poziţionarea, pe fotografie vor fi înregistrate ultimele informaţii de poziţionare. Din această cauză va apărea o marjă de eroare între locaţia de fotografiere şi informaţiile de poziţionare înregistrate. Setaţi la Valid storage period (Perioada de stocare validă) pentru a reduce marja de eroare pentru locaţia de fotografiere. Alegeţi o perioadă de stocare validă dintre opţiunile 15 seconds or less (Cel mult 15 secunde), 30 seconds or less (Cel mult 15 secunde), 1 minute or less (Cel mult 1 minut) (setare implicită), 5 minutes or less (Cel mult 5 minute), 15 minutes or less (Cel mult 15 minute), 30 minutes or less (Cel mult 30 minute), 60 minutes or less (Cel mult 60 minute), sau 2 hours or less (Cel mult 2 ore). Dacă poziţionarea nu poate fi efectuată atunci când perioada de stocare validă s-a încheiat, informaţiile de poziţionare nu vor fi înregistrate pe fotografie.

Poziţionarea este actualizată automat, dar Update GPS data (Actualizare date GPS) poate fi utilizată pentru actualizarea manuală a poziţiei.

1

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Update GPS data (Actualizare date GPS) din meniul GPS, apoi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Începe actualizarea informaţiilor de poziţionare. • Când actualizarea este completă, pe ecran se afişează Update complete (Realizat) şi afişajul monitorului revine la meniul GPS. • Pentru a anula operaţia de actualizare, selectaţi No (Nu).

GPS menu Record GPS data Valid storage period Update GPS data Synchronize

Update GPS data Update GPS data?

No Yes

63


Schimbarea setărilor GPS (meniul GPS)

Sincronizarea Această funcţie vă permite să utilizaţi transmisia de semnal de la sateliţii GPS pentru a seta data/ora ceasului încorporat în aparatul foto. Setaţi Record GPS data (Înregistrare date GPS) (A60) pe On (Pornit) şi verificaţi starea poziţionării înainte de a începe Sincronizarea.

1

2

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k.

Utilizarea GPS

• Începe reglarea datei/orei. • Când actualizarea este completă, pe ecran se afişează Done (Realizat) şi afişajul monitorului revine la meniul GPS. • Pentru a anula ajustarea datei/orei, selectaţi No (Nu).

C

64

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Synchronize (Sincronizare) din meniul GPS, apoi apăsaţi butonul k.

GPS menu Record GPS data Valid storage period Update GPS data Synchronize

Synchronize Use GPS to set camera clock?

No Yes

Sincronizarea

• Reglarea datei/orei prin Synchronize (Sincronizare) este setată în funcţie de fusul orar setat în Date (Data) (A162) din meniul de setare (A159). Verificaţi fusul orar înainte de setarea Synchronize (Sincronizare). • Setarea datei/orei utilizându-se Synchronize (Sincronizare) nu este la fel de precisă ca şi ceasul de la radio. Utilizaţi Synchronize (Sincronizare) într-un spaţiu deschis când transmisia este proastă şi data/ora au fost setate incorect.


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h) în modul redare cadru întreg (A30) pentru a afişa fotografiile ca imagini în format miniatură în modul redare miniaturi. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat modul redare miniaturi.

Opţiune

Măriţi numărul fotografiilor afişate (4 ➝ 9 ➝ 16)

A

Apăsaţi selectorul multiplu HIJK pentru a alege fotografii.

12

Rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta fotografiile.

-

f (h)

Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h).

g (i)

Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul g (i).

Micşoraţi numărul fotografiilor afişate (16 ➝ 9 ➝ 4) Anulaţi redarea miniaturilor

k

Comutare la modul fotografiere

-

Apăsaţi butonul k.

30

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul selectat prin intermediul selectorului de moduri.

30

Mai multe despre redare

c

C

Descriere

Utilizaţi

Alegeţi fotografiile

1/ 10

Pictogramele de pe miniaturi

Când selectaţi imaginile pentru care aţi configurat setările Set imprimare (A101) şi Protecţie (A156), pe afişaj apar pictogramele arătate în partea dreaptă. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de peliculă.

Pictogramă setare imprimare

Pictogramă protejare

1/ 10

Cadre de peliculă

65


O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare Rotirea controlului de zoom în dreptul g (i) în timpul modului de redare cadru întreg (A30) determină apropierea fotografiei curente, cu centrul fotografiei afişat pe monitor. • Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a fotografiei este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Opţiune Apropiere

Îndepărtare

Utilizaţi

Descriere

A

g (i)

Factorul de mărire va fi sporit de fiecare dată când controlul zoom este rotit în dreptul g (i) până la un nivel maxim de aproximativ 10×. Zoom-ul creşte şi prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta.

-

f (h )

Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h). Când factorul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg. Zoom-ul descreşte şi prin rotirea selectorului de comandă spre stânga.

-

Apăsaţi selectorul multiplu HIJK pentru a muta zona de afişare.

12

Vizualizarea altor zone din fotografie

Mai multe despre redare

Anulare redare miniaturi Tăiere fotografie

3.0 3.

k d

Apăsaţi butonul k.

30

Apăsaţi pentru a tăia fotografia curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

69

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul selectat prin intermediul selectorului de moduri.

30

c Comutare la modul fotografiere

Fotografii efectuate cu Prioritate faţă Atunci când controlul zoom-ului este rotit în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg pentru fotografii realizate în modul Prioritate faţă (A145), fotografia va fi mărită folosind ca element central chipul focalizat în timpul fotografierii. • Dacă sunt recunoscute mai multe chipuri, fotografia 2.0 2.0 va fi mărită utilizând chipul (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca punct central, iar apăsarea selectorului multiplu HIJK vă va permite să comutaţi între chipurile persoanelor. • Schimbaţi nivelul de zoom la nivelul normal de redare rotind controlul zoom-ului către g (i) sau f (h).

66


Editarea fotografiilor COOLPIX P6000 poate utiliza următoarele funcţii pentru a edita imaginile şi pentru a le stoca în fişiere separate (A181). Funcţie de editare

Descriere

D-Lighting (A68)

Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Crop (Tăiere) (A69)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Imagine mică (A70)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

Black border (Margine neagră) (A71) Creaţi o copie cu o margine neagră de-a lungul marginilor fotografiei. NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A72)

C

Creaţi copii în format JPEG ale fotografiilor NRW (RAW) utilizând doar aparatul foto, fără să fie necesar un computer.

Note privind editarea fotografiilor

C

Restricţii privind editarea fotografiilor A doua editare

Prima editare

Black border (Margine neagră)

D-Lighting

Crop (Tăiere)

Imagine mică

D-Lighting

Crop (Tăiere)

Imagine mică

Black border (Margine neagră)

Mai multe despre redare

• Fotografiile făcute la o Image size (Dimensiune imagine) (A126) de I 4224×2816, G 4224×2376 şi H 3168×3168 nu pot fi editate utilizând o funcţie de editare alta decât marginea neagră (Black border). • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi editate utilizându-se funcţiile D-Lighting, Crop (Tăiere), Small picture (Imagine mică) şi Black border (Margine neagră). Editaţi imaginile JPEG create utilizând procesarea NRW (RAW). • Este posibil ca funcţiile de editare ale COOLPIX P6000 să nu fie disponibile pentru fotografiile făcute cu modele de aparate foto digitale altele decât COOLPIX P6000. • Dacă o copie a fotografiei create folosind COOLPIX P6000 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată corespunzător sau să nu poată fi transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • Atâta vreme cât utilizarea combinaţiilor este restricţionată, D-Lighting trebuie aplicat primul. • Nu poate fi aplicată o margine neagră (Black border) copiilor create utilizând funcţiile de editare.

D

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră de înregistrare ca şi originalul. • Copiile editate nu sunt marcate pentru imprimare (A101) sau protejare (A156) la fel cum era originalul.

67


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită din modul de redare cadru întreg (A30) sau modul de redare miniaturi (A65) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege D-Lighting (D-Lighting) şi apăsaţi butonul k. • Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă. • Comutaţi la modul de redare prin selectarea filei redare din oricare alt mod decât meniul redare şi alegeţi D-Lighting (D-Lighting) pentru a afişa ecranul de selecţie a fotografiei (A154). Alegeţi fotografia pe care doriţi să o editaţi şi apăsaţi butonul k.

Mai multe despre redare

3

Alegeţi amplitudinea setării utilizând HI de pe selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi dintre trei niveluri, High (Înalt), Normal (Normală) sau Low (Scăzut). • Este creată o nouă copie cu luminozitate şi contrast îmbunătăţite. • Pentru a anula D-Lighting, apăsaţi butonul d. • Copiile D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Rotate image

D-Lighting

Normal Cancel

Amount

15/11/2008 15:30 0004.JPG

4

D 68

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

4


Editarea fotografiilor

Tăierea fotografiei Această funcţie este disponibilă doar când u este afişat pe monitor cu zoomul în redare (A66) activat. Copiile tăiate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg (A30) pentru a apropia imaginea. • Pentru a decupa o imagine afişată „în picioare” (portret), apropiaţi fotografia până când dispar barele de culoare neagră afişate pe ambele părţi laterale ale monitorului. Fotografia tăiată va fi afişată cu orientarea peisaj. Pentru a tăia fotografia cu orientarea curentă „în picioare” (portret) utilizaţi mai întâi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A157) pentru a roti imaginea astfel încât aceasta să fi afişată cu orientarea peisaj. După aceea măriţi fotografia pentru tăiere, tăiaţi-o şi rotiţi apoi fotografia tăiată înapoi în poziţia „în picioare” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. • Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi selectorul multiplu HIJK pentru a muta zona de afişare.

3

4

Apăsaţi butonul d.

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Pentru a anula crearea unei copii tăiate, alegeţi No (Nu).

C

Mai multe despre redare

4.0 4.

Save this image as displayed?

No Yes

Dimensiunea imaginii

Dimensiunea unei copii tăiate (numărul de pixeli) va fi mică dacă domeniul de tăiere este mic. Atunci când setarea dimensiunii imaginii pentru o copie tăiată este de 320×240 sau 160×120, fotografia va fi încadrată cu un cadru gri în modul de redare, iar pictogramele pentru imagine mică l sau m vor apărea pe partea stângă a monitorului.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

69


Editarea fotografiilor

Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Copiile mici sunt stocate ca fişiere separate cu un nivel de compresie de 1:16. Tip

Descriere

l 640×480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320×240

Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1

Selectaţi fotografia dorită din modul de redare cadru întreg (A30) sau modul de redare miniaturi (A65) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Small pic. (Imag. mică) şi apăsaţi butonul k.

Mai multe despre redare

• Comutaţi la modul de redare prin selectarea filei redare din oricare alt mod decât meniul redare şi alegeţi Small pic. (Imag. mică) pentru a afişa ecranul de selecţie a fotografiei (A154). Alegeţi fotografia pe care doriţi să o editaţi şi apăsaţi butonul k.

3

4

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Small pic. 640×480 320×240 160×120

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Pentru a anula crearea unei copii mici, alegeţi No (Nu). • Copia este afişată cu un cadru gri.

D

Playback menu Hide image Small pic. Copy Black border NRW (RAW) processing

Create small picture file?

No Yes

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

70


Editarea fotografiilor

Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră Această funcţie creează linii negre de-a lungul marginilor fotografiilor. Alegeţi dintre liniile negre Thin (Îngustă), Medium (Medie) sau Broad (Lată). Copiile cu margini negre sunt stocate ca fişiere distincte.

1

Selectaţi fotografia dorită din modul de redare cadru întreg (A30) sau modul de redare miniaturi (A65) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Black border (Margine neagră) şi apăsaţi butonul k. • Comutaţi la modul de redare prin selectarea filei redare din oricare alt mod decât meniul redare şi alegeţi Black border (Margine neagră) pentru a afişa ecranul de selecţie a fotografiei (A154). Alegeţi fotografia pe care doriţi să o editaţi şi apăsaţi butonul k.

3

Black border Thin Medium Broad

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, cu margine neagră. • Pentru a anula crearea unei copii cu margine neagră, alegeţi No (Nu).

Create a copy with a black border?

Mai multe despre redare

4

Selectaţi grosimea dorită a marginii şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Hide image Small pic. Copy Black border NRW (RAW) processing

No Yes

B

Margine neagră

• Marginile unei fotografii vor fi ascunse de linii negre, deoarece porţiunea neagră este trasată dinspre marginile fotografiei conform grosimii lor. • Când o fotografie cu margine neagră este imprimată utilizând funcţia de imprimare fără margini a imprimantei, este posibil să nu se imprime marginea neagră.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

71


Editarea fotografiilor

Procesarea imaginilor RAW utilizând aparatul foto: Procesarea imaginilor NRW (RAW) Creaţi copii în format JPEG prin procesarea RAW a imaginilor NRW (RAW) stocate la setările Image quality (Calitate imagine) (A124) pentru NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal (Normală) sau NRW (RAW) + Basic (De bază) din aparatul foto.

1

Apăsaţi butonul d în modul redare. • Se afişează meniul de redare.

2

Mai multe despre redare

72

3

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege NRW (RAW) processing (Procesare imagini NRW (RAW)) şi apăsaţi butonul k.

Folosiţi selectorul multiplu JK pentru a alege fotografia care va fi procesată şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Hide image Small pic. Copy Black border NRW (RAW) processing

NRW (RAW) processing

• Meniul de procesare NRW (RAW) este afişat. Back


Editarea fotografiilor

4

Reglaţi opţiunile White balance (Balans de alb), Exp. +/– (Expunere +/–), Picture Control (Control fotografie), Image quality (Calitate imagine) şi Image size (Dimensiune imagine) după cum doriţi.

NRW (RAW) processing White balance Exp. +/Picture Control Save copy

Check • Aplicaţi setările de mai jos verificând imaginea şi rotind controlul zoom-ului în dreptul g (i). Rotiţi din nou în dreptul g (i) pentru a reveni la ecranul cu setări. - White balance (Balans de alb): Alegeţi setarea de balans de alb (A136). - Exp. +/– (Expunere +/–): Reglaţi luminozitatea. - Picture Control (Control fotografie): Alegeţi setarea de procesare imagine (A129). - Image quality (Calitate imagine): Alegeţi calitatea imaginii dintre Fine (Înaltă), Normal (Normală) sau Basic (De bază) (A124). - Image size (Dimensiune imagine) : Alegeţi dimensiunea imaginii (A126). Imaginea va fi tăiată dacă este selectat I 4224×2816, G 4224×2376 sau H 3168×3168. • Selectaţi Image quality (Calitate imagine) şi Image size (Dimensiune imagine) apăsând I şi afişând a doua pagină. • Alegeţi Use default settings (Utilizare setări implicite) pentru a reveni la setările implicite. • Alegeţi Save copy (Salvare copie) când toate setările au fost ajustate.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Va fi creată o imagine JPEG procesată NRW (RAW). • Pentru a anula crearea unei copii JPEG, alegeţi No (Nu).

Create a JPEG copy at these settings?

No Yes

B

Mai multe despre redare

5

Note privind procesarea imaginilor NRW (RAW)

• COOLPIX P6000 poate crea doar copii în format JPEG ale fotografiilor procesate NRW (RAW) făcute cu COOLPIX P6000. • NRW (RAW) processing (Procesare imagini NRW (RAW)) > White balance (Balans de alb) > Preset manual (Presetare manuală) nu pot fi selectate pentru fotografiile făcute la setarea White balance (Balans de alb) alta decât Preset manual (Presetare manuală).

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A128). Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

73


Note vocale: Înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografiile marcate cu n în modul de redare cadru întreg (A30).

15/11/2008 15:30 0004.JPG

Înregistrarea de note vocale

4

O notă vocală de până la 20 de secunde va fi înregistrată atâta timp cât este apăsat butonul k. • Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p clipesc.

4

17s

Redarea notelor vocale

Mai multe despre redare

Pentru a reda notele vocale, apăsaţi butonul 15/11/2008 15:30 0004.JPG k în timp ce imaginea este afişată în modul de redare cadru întreg. Redare se încheie în momentul terminării notei vocale sau când butonul k este apăsat din nou. 4 4 • Fotografiile cu note vocale pot fi recunoscute prin intermediul pictogramelor q. • Utilizaţi controlul zoom-ului g (i)/f (h) pentru a regla volumul în timpul redării.

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o fotografie cu notă vocală şi apăsaţi l. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege w şi apăsaţi butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

No Yes

B

Note referitoare la notele vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea, cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă imaginea are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • Aparatul COOLPIX P6000 nu poate fi utilizat pentru ataşarea de note vocale la fotografii făcute cu alte aparate foto decât COOLPIX P6000.

D 74

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).


Vizualizarea fotografiilor după dată În modul calendar sau în modul afişare după dată pot fi vizualizate fotografiile care au fost făcute cu marcarea datei. În modul de redare cadru întreg se pot realiza mărirea/micşorarea imaginilor, editarea, înregistrarea/redarea notelor vocale sau redarea filmului. Când este apăsat butonul d şi meniul calendar/listare după dată este afişat, toate fotografiile făcute la o anumită dată pot fi selectate pentru ştergere, imprimare sau protejare printr-o singură setare.

Selectarea unei date în modul calendar

1

Apăsaţi butonul w în modul redare şi utilizaţi selectorul de comandă pentru a alege B Calendar. • Atunci când butonul w este eliberat, aparatul foto intră în modul calendar.

+ Playback mode Calendar

Mai multe despre redare

2

Alegeţi data şi apăsaţi pe butonul k. • Datele pentru care există fotografii sunt subliniate cu galben. Alegeţi o dată subliniată cu galben. • Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h) pentru a vizualiza luna anterioară, rotiţi controlul zoom-ului în dreptul g (i) pentru a vizualiza luna următoare. • Prima fotografie pentru respectiva dată va fi afişată în modul de redare cadru întreg. • Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la modul calendar.

3 15/11/2008 15:30 0004.JPG

1

3

75


Vizualizarea fotografiilor după dată

Selectarea unei date în modul Listare după dată

1

Apăsaţi butonul w în modul redare şi utilizaţi selectorul de comandă pentru a alege C List by date (Listare după dată). • Atunci când butonul w este eliberat, aparatul foto intră în modul Listare după dată. • Vor fi afişate datele pentru care există fotografii.

+ Playback mode

List by date

2

Alegeţi data şi apăsaţi pe butonul k. • Aparatul foto listează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 30 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 30 de date vor fi listate împreună ca Others (Altele).

Mai multe despre redare

76

• Prima fotografie pentru data respectivă va fi afişată în modul de redare cadru întreg. • Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la listarea după dată.

List by date

20/11/2008

3

15/11/2008

2 56

Others

15/11/2008 15:30 0004.JPG

1

3


Vizualizarea fotografiilor după dată

Folosirea modurilor calendar şi Listare după dată În ecranul de selectare a datei sunt disponibile următoarele operaţiuni. Opţiune

Utilizaţi

Selectare dată

Selectare luna anterioară (doar în modul calendar)

f (h)

Descriere

A

Pentru modul calendar, apăsaţi selectorul multiplu HIJK. Pentru modul listare după dată, apăsaţi selectorul multiplu HI. De asemenea, data poate fi selectată prin rotirea selectorului de comandă.

12

Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h) pentru a vizualiza ultima lună. -

g (i)

Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul g (i) pentru a vizualiza următoarea lună.

Comutare la modul redare cadru întreg

k

Afişaţi prima fotografie făcută în data selectată. Rotiţi controlul zoom-ului în dreptul f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul de selectare a datei.

30

Ştergere fotografii

l

Ştergeţi toate fotografiile din data selectată. Alegeţi Yes (Da) de pe ecranul de confirmare a ştergerii.

30

Afişaţi meniul calendar sau listare după dată.

78

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul selectat prin intermediul selectorului de moduri.

30

Vizualizare meniu calendar sau listare după dată

d c

Comutare la modul fotografiere

B

Mai multe despre redare

Selectare luna următoare (doar în modul calendar)

Note pentru modul calendar şi pentru modul listare după dată

• În modul calendar sau în modul listare după dată numai cele mai recente 9.000 de fotografii pot fi vizualizate. Dacă o dată include fotografia cu numărul 9.001, lângă numărul fotografiei va fi afişat un asterisc (*) pentru respectiva dată. • Fotografiile făcute fără marcarea datei nu sunt afişate în aceste moduri.

77


Vizualizarea fotografiilor după dată

Meniurile calendar şi Listare după dată Apăsaţi butonul d în oricare dintre cele două moduri, pentru afişarea următoarelor meniuri - doar pentru fotografiile făcute la data specificată. D-Lighting (D-Lighting) * A68 Print set (Set imprimare) A101 Slide show (Diapozitive) A155 Delete (Ştergere) A156 Protect (Protejare) A156 Rotate image (Rotire fotografie) * A157 Hide image (Ascundere imagine) A157 Small pic. (Imag. mică)* A70 Black border (Margine neagră)* A71 NRW (RAW) processing (Procesare imagini NRW (RAW))*A72 * Numai în timpul redării cadru întreg

Mai multe despre redare

Când se apasă butonul d în ecranul de selectare a datei (A75, 76), opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica opţiunile fotografiilor separate sau pentru a selecta fotografii separate pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în modul cadru întreg şi apăsaţi butonul d.

B

78

Notă referitoare la Print Set (Set imprimare)

Când marcarea pentru imprimare există deja pentru fotografiile făcute la altă dată decât cea specificată, va fi afişat un dialog de confirmare Save print marking for other dates? (Salvaţi marcările de imprimare pentru alte date?). Alegeţi Yes (Da) pentru a adăuga un nou marcaj de imprimare la cel existent. Alegeţi No (Nu) pentru a şterge marcajul de imprimare existent şi pentru a-l lăsa doar pe cel nou.


Filme

Înregistrarea filmelor Faceţi filme cu sunet.

1

Rotiţi selectorul moduri la D. • Afişajul de contorizare expuneri indică lungimea totală maximă a filmului care poate fi înregistrată.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din zona focus centrală. • O bară de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru 36s înregistrare. • Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

Note privind înregistrarea filmelor

• Este disponibilă compensarea expunerii (A40). A (focalizare automată), D (primplan macro) şi B (infinit) sunt disponibile pentru modul de focalizare (A37). Bliţul (A32) poate fi utilizat doar pentru filmele secvenţiale. Autodeclanşatorul nu este disponibil. Telecomanda cu răspuns rapid (A36) poate fi utilizată (dar nu pentru filmele de fotografiere secvenţială). • Setările pentru modul bliţ, modul focalizare şi compensarea expunerii nu pot fi aplicate sau modificate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoom-ul optic nu poate fi reglat după ce începe înregistrarea filmului. Zoom-ul digital nu poate fi aplicat înainte de începerea înregistrării filmului. Totuşi zoom-ul digital (de până la 2×) poate fi aplicat în timpul înregistrării altor tipuri de filme decât filmele de fotografiere secvenţială.

B

Filme

B

Notă privind înregistrarea

După ce filmul a fost înregistrat complet în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni la afişajul modului de fotografiere normal. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor. Oprirea aparatului foto sau scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor pot duce la pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

D

Schimbarea setărilor pentru film

• Setările Movie options (Opţiuni film) şi Autofocus mode (Mod focalizare automată) pot fi modificate din meniul film (A80). • Când Movie options (Opţiuni film) este setat la Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială), filmele sunt înregistrate fără sunet.

79


Meniul film Setările Movie options (Opţiuni film) şi Autofocus mode (Mod focalizare automată) pot fi modificate din meniul film (A81). Apăsaţi butonul d în modul film pentru a afişa meniul de film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi confirma setările.

Selectarea opţiunilor film Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Tip

Filme

J TV movie 640P (film TV 640) (setare implicită)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

I TV movie 640 (film TV 640)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) (A82)

Aparatul foto face fotografii în mod automat la intervale diferite şi le uneşte într-un film. Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon. Se va înregistra fără sunet. Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

Q Sepia movie 320 (Film sepia 320)

Înregistraţi filme în tonuri sepia. Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

R B&W movie 320 (Film alb-negru 320)

Înregistraţi filme în alb-negru. Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

D 80

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre

Utilizarea selectorul de comandă pentru a alege opţiunile de film

În locul apăsării butonului d, tipul filmului poate fi modificat de asemenea prin ţinerea apăsată a butonului w şi prin rotirea selectorului de comandă.


Meniul film

C

Opţiuni film şi lungime şi cadre maxime ale filmului Tip

Memorie internă (aprox. 48 MB)

Card memorie (256 MB)

43 s

3 m 40 s

I TV movie 640 (Film TV 640)

1 m 26 s

7 m 20 s

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

2 m 50 s

14 m 25 s

y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) (A82)

513 cadre

1.800 cadre pe film

Q Sepia movie 320 (Film sepia 320)

2 m 50 s

14 m 25 s

R B&W movie 320 (Film alb-negru 320)

2 m 50 s

14 m 25 s

J TV movie 640P (Film TV 640) (setare implicită)

D

Filme

* Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului sau cadrele variază în funcţie de tipul cardului de memorie. Dimensiunea maximă pentru un singur fişier film este 2 GB. Prin urmare, se vor reda maxim 2 GB din lungimea filmului, chiar dacă se utilizează carduri de memorie cu o capacitate mai mare.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

Mod focalizare automată Alegeţi cum va focaliza aparatul în modul film. Tip

Descriere

Aparatul focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat ASingle AF (AF unic) până la jumătate şi se blochează în această poziţie în timpul filmării. (setare implicită) În timpul filmării focalizarea va fi blocată în această poziţie. BFull-time AF (AF permanent)

Aparatul foto focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi blocată. Sunetul aparatului când focalizează poate fi înregistrat în timpul înregistrării. Este recomandată setarea la Single AF (AF unic) dacă sunetul poate fi perceput.

81


Meniul film

Filme fotografiere secvenţială Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon.

1

2

3

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Movie options (Opţiuni film) din meniul film, apoi apăsaţi butonul k.

Alegeţi y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) şi apăsaţi butonul k.

Filme

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi dintre 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min şi 60 min.

4

Movie Movie options Autofocus mode

Movie options TV movie 640 TV movie 640 Small size 320 Time-lapse movie Sepia movie 320 B&W movie 320

Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min

Apăsaţi butonul d. • Aparatul revine la modul fotografiere.

1/125

5

F2.7

513

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. • Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între fotografieri. • Monitorul se reactivează automat pentru fotografia următoare.

6 82

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau după ce au fost înregistrate 1.800 de cadre. Un film cu 1.800 de cadre are o durată de redare de 60 de secunde.


Meniul film

B

Note privind Film fotografiere secvenţială

• Modul bliţ (A32), modul focalizare (A37) şi compensarea expunerii (A40) nu mai pot fi modificate după ce a fost făcută prima fotografie. După aceasta, toate cadrele vor fi fotografiate utilizând aceeaşi setare. Setările nu pot fi modificate după începerea fotografierii. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe fotografierea. • Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-66. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri în timpul înregistrării filmelor cu fotografiere secvenţială.

Filme

83


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A30), filmele sunt recunoscute după opţiunile de film (A80). Pentru a reda un film, apăsaţi k.

15/11/2008 15:30 0010 VI 0010.AVI

20s

Utilizaţi controlul zoom-ului g (i)/f (h) pentru a regla volumul în timpul redării. Rotiţi selectorul de comandă pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Apăsaţi selectorul multiplu JK pentru a alege un control. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

8s

În timpul redării

Filme

Opţiune

Utilizaţi

Derulare înapoi

K

Derulaţi filmul dacă este apăsat butonul k.

Avansare

L

Derulaţi filmul înainte dacă este apăsat butonul k.

Indicator volum

Descriere

Apăsaţi butonul k pentru a face o pauză a redării. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă. Pauză

Terminare

O

Q

M

Apăsaţi butonul k pentru a derula filmul cadru cu cadru. Derularea înapoi continuă cât timp butonul este apăsat.

N

Apăsaţi butonul k pentru a derula înainte filmul cadru cu cadru. Derularea înainte continuă cât timp butonul este apăsat.

P

Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea.

Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Apăsaţi butonul l în timpul redării filmului, când este afişat în modul redare cadru întreg (A30) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A65) pentru a afişa dialogul de confirmare a ştergerii. Pentru a şterge fişierul, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu).

84

Erase 1 image?

No Yes


Înregistrări voce

Realizarea înregistrărilor de voce Înregistrările audio vocale pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

2

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul y.

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu meniul de fotografiere, alegeţi EVoice recording (Înregistrare voce) cu selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. • Se va afişa lungimea înregistrării care se poate realiza.

3

Voice recording

001 15/11/2008 17:30 • Indicatorul luminos AF se aprinde în timpul înregistrării. Max. rec. time 00:47:47 • Dacă nu este efectuată nicio operaţiune pentru aproximativ 30 de secunde după începerea înregistrării vocale, funcţia de economisire a energiei a aparatului foto este activată, iar monitorul este oprit. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A86).

4

Înregistrări voce

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea.

Scene menu Copy Backlight Panorama assist Voice recording Image quality Image size

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau după cinci ore de înregistrare pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181) pentru mai multe informaţii.

85


Realizarea înregistrărilor de voce

Operaţiuni în timpul înregistrării Indicator înregistrare Număr fişier Lungimea înregistrării Indicator progres

Voice recording 001 15/11/2008 17:30 00: 01: 00/00: 46:47 Index 0 1

Data şi ora înregistrării Timp rămas Număr index

Opţiune

Utilizaţi

Descriere

Reactivare monitor

c

Dacă monitorul a fost oprit, apăsaţi butonul c pentru a-l reactiva.

Pauză/reluarea înregistrare

k

Apăsaţi butonul k. Când înregistrarea este întreruptă, indicatorul luminos AF clipeşte.

Înregistrări voce

Creare index*

Apăsaţi selectorul multiplu HIJK. Indexurile facilitează localizarea anumitor porţiuni ale înregistrării. Începutul înregistrării reprezintă numărul de index 01; numerele următoare sunt atribuite în ordine crescătoare la fiecare apăsare a selectorului multiplu, până la numărul de index 98.

Încheiere înregistrare

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV, dar punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate.

86


Redarea înregistrărilor voce

1

2

Apăsaţi butonul c în ecranul de înregistrare voce (A85, pasul 3).

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fişierul de sunet dorit şi apăsaţi butonul k. • Fişierul audio dorit va fi redat.

Select sound file 006 15/12/2008 17:30 007 15/12/2008 18:30 008 26/12/2008 13:00 009 29/12/2008 16:40 010 30/12/2008 08:00 Copy Play

Înregistrări voce

87


Redarea înregistrărilor voce

Operaţiuni în timpul redării Pictograme control Număr fişier Timp redare Indicator progres

Sound file playback

Data şi ora înregistrării

001 26/11/2008 13:00 00: 01: 00/00: 46:47 Index 0 3

Lungimea înregistrării Număr index

Index

Indicator volum

Utilizaţi controlul zoom-ului g (i)/f (h) pentru a regla volumul în timpul redării. Rotiţi selectorul de comandă pentru a derula înregistrarea de voce înainte sau înapoi. Apăsaţi selectorul multiplu JK pentru a alege un control. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Opţiune

Înregistrări voce

Utilizaţi

Descriere

Derulare înapoi

K

Derulaţi înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.

Avansare

L

Derulaţi înainte înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.

Salt la indexul anterior

R

Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul anterior.

Salt la indexul următor

S

Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul următor.

Pauză

O P

Apăsaţi butonul k pentru a face o pauză a redării. Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea în timp ce aceasta este întreruptă.

Terminare

Q

Apăsaţi butonul k pentru a reveni la ecranul de selectare a fişierului de sunet.

Ştergerea fişierelor de sunet Apăsaţi butonul l în timpul redării sau după selectarea unui fişier audio din ecranul de selecţie a fişierului audio pentru a afişa dialogul de confirmare. Pentru a şterge fişierul, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu).

88

Delete File will be deleted. OK?

No Yes


Copierea înregistrărilor voce Copiaţi înregistrările voce între memoria internă şi un card de memorie. Faceţi acest lucru numai când există un card de memorie în aparatul foto.

1

2

Apăsaţi butonul d în ecranul de selectare a fişierelor audio (A87, pasul 2).

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi butonul k.

Copy sound files

q: Copiază înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie. r: Copiază înregistrările de pe cardul de memorie în memoria internă.

3

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k.

4

Alegeţi datele ce vor fi copiate. • Apăsaţi K pentru a selecta datele prin bifare (bifate cu semnul de bifare) sau pentru a anula selecţia (fără semn de bifare). • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Apăsaţi butonul k când setarea este finalizată.

5

Camera to card Selected files Copy all files

Înregistrări voce

• Selected files (Fişiere selectate) ➝ pasul 4 • Copy all files (Copiere toate fişierele) ➝ pasul 5

Select sound files 001 15/11/2008 002 15/11/2008 003 26/11/2008 004 29/11/2008 005 03/12/2008

17:30 18:30 13:00 16:40 08:00 Select

Atunci când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Porneşte copierea.

B

Notă referitoare la înregistrări voce

Este posibil ca aparatul foto COOLPIX P6000 să nu poată reda sau copia fişierele audio create cu aparate foto altele decât COOLPIX P6000.

C

Mesajul No sound file. (Niciun fişier sunet)

Dacă nu există fişiere audio stocate pe cardul de memorie când apăsaţi butonul c (A87, pasul 1), va fi afişat mesajul No sound file. (Niciun fişier sunet). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere fişiere sunet şi copiaţi fişierele sunet stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

89


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio video pentru a reda fotografiile pe televizor.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Conectaţi conectorul galben la jack-ul video-in de pe televizor şi conectorul alb la jack-ul audio-in.

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. • Aparatul foto intră în modul de redare şi pe televizor se vor afişa fotografiile înregistrate. • Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea cablului USB

Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor şi conectaţi cablul USB fără a-l forţa. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.

B 90

Dacă nu apare nimic pe ecranul televizorului

Asiguraţi-vă că setările pentru modul video al aparatului foto, din meniul de setare (A159) Video mode (Mod video) (A171), sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor.


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile la un computer prin software-ul Nikon Transfer furnizat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului

Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalat software-ul din Pachetul Software Suite (CD) furnizat, inclusiv Nikon Transfer şi Panorama Maker pentru realizarea fotografiilor panoramice. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid de start rapid.

Sisteme de operare compatibile cu aparatul foto

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.4) Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Windows Versiuni preinstalate ale Windows Vista Service Pack 1 pe 32 biţi (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate editions), Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi o baterie complet încărcată pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade îndelungate de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-66. Nu utilizaţi, sub nicio formă, altă marcă sau model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Dacă utilizaţi Windows 2000 Professional

• Nu conectaţi aparatul foto la computer. • Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografii stocate pe cardul de memorie în computer (A92). • Dacă aparatul foto a fost conectat la computer, se afişează dialogul Found New Hardware Wizard (Expertul hardware nou detectat). Selectaţi Cancel (Revocare) pentru a închide dialogul şi deconectaţi aparatul foto de la computer.

91


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe calculator

1 2 3

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer. Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

Porniţi aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. • Windows Vista: Atunci când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii întrun folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). • Windows XP: Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, faceţi clic pe Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). • Mac OS X: Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea Auto-Launch setting (Setare lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

B

Conectarea cablului USB

• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

92


Conectarea la computer

5

Transferaţi fotografii atunci când NikonTransfer a finalizat încărcarea. • Faceţi clic pe butonul Start Transfer (Iniţiere transfer) în Nikon Transfer. În cazul utilizării setării implicite toate fotografiile sunt transferate în computer (Setarea implicită Nikon Transfer).

P6000

P6000

• În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat la finalizarea transferului. • Dacă ViewNX a fost instalat, ViewNX va porni automat şi puteţi vizualiza fotografiile transferate. • Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer sau ViewNX.

6

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Buton Start Transfer (Iniţiere transfer)

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

93


Conectarea la computer

D

Utilizarea unui cititor de carduri

Şi fotografiile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer cu ajutorul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau este conform SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste caracteristici ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 5 din „Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe calculator” (A93). • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A89, 158).

D

Utilizarea operaţiunilor standard ale sistemelor de operare pentru accesarea fişierelor imagine/sunet

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Navigaţi la folderul de pe discul fix de stocare în care aţi salvat fotografiile şi accesaţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare. • Pentru mai multe informaii privind redarea imaginilor NRW (RAW) consultai „Imagini NRW (RAW) COOLPIX P6000” (A125). • Fişierele sunet copiate pe computer pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D

Realizarea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă (A48) pentru a crea o singură fotografie panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând CD-ul Software Suite. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows: Deschideţi All Programs (Toate programele) (Programs (Programe) în Windows 2000) din meniul Start ➝ ArcSoft Panorama Maker 4 ➝ Panorama Maker 4. Macintosh: Accesaţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Mergi) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

94


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A200) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Paşii pentru imprimare sunt următorii. Faceţi fotografii Selectaţi fotografii pentru imprimare, cu ajutorul opţiunii set imprimare (A101) Conectaţi la imprimantă (A96)

Imprimaţi mai multe fotografii (A98)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimaţi fotografii una câte una (A97)

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-66. Nu utilizaţi în nicio situaţie o altă marcă sau model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile şi următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru imprimare utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând meniul Print set (Set imprimare) al aparatului foto (A101).

95


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi a imprimantei

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat.

4

Porniţi aparatul foto. • Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 va fi afişat pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare selecţie 2.

1

2 Print selection 15/11 2008 NO. 32 [ 32]

B

Conectarea cablului USB

D

Informaţii suplimentare

Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.

96

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A128).


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A96), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi butonul k.

Print selection 15/11 2008

• Se poate utiliza de asemenea selectorul de comandă pentru a alege fotografia. • Rotiţi controlul zoom-ului până în dreptul f (h) pentru a afişa 12 miniaturi şi sau până în dreptul g (i) pentru a comuta înapoi la modul redare cadru întreg.

3

Alegeţi Copies (Copii) şi apăsaţi butonul k.

Selectaţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Copies

4

4

5

Alegeţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi dimensiunea de hârtie dorită şi apăsaţi butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul de specificare a dimensiunii hârtiei.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

NO. 32 [ 32]

PictBridge Start print Copies Paper size

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in.

97


Conectarea la imprimantă

6

7

Alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k.

Porneşte imprimarea.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1. • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002/004

Cancel

Imprimare curentă/număr total de imprimări

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A96), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de imprimare selecţie, apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi butonul d.

3

Alegeţi dimensiunea de hârtie dorită şi apăsaţi butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul de specificare a dimensiunii hârtiei.

98

PictBridge Start print Copies Paper size

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in.


Conectarea la imprimantă

4

Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Print selection (Imprimare selecţie)

• Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul imprimare.

Print selection

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii Print selection pentru fiecare dintre ele (până la 9). • Apăsaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta 1 1 3 fotografii şi apăsaţi HI pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. • Se poate utiliza de asemenea selectorul de comandă pentru a alege fotografia. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după semnul de bifat şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Fotografiile pentru care nu au fost specificate copii nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoom-ului până în dreptul g (i) pentru a comuta la redarea cadrului întreg sau până în dreptul f (h) pentru a comuta înapoi la afişarea miniaturilor. • Apăsaţi butonul k când setarea este finalizată.

010 prints

Start print Cancel

Print all images (Imprimare toate imaginile) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie pot fi imprimate una câte una. • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul imprimare.

Print all images 018 prints

Start print Cancel

99


Conectarea la imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o comandă de imprimare în Print set (Set imprimare) (A101). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea de imprimare curentă, alegeţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi butonul k. Pentru a imprima fotografii, apăsaţi din nou butonul k.

010 prints Start print View images Cancel

View images

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Back

5

Porneşte imprimarea. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 2. • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002/004

Cancel

Imprimare curentă/număr total de imprimări

C

100

DPOF printing

Dimensiune hârtie

În Dimensiune hârtie, în afară de Default (Implicit) (dimensiunea implicită de hârtie pentru imprimanta actuală), dintre dimensiunile 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4, vor fi afişate numai acele dimensiuni care sunt acceptate de imprimanta actuală.


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare Opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” digitale pentru imprimare pe dispozitive compatibile DPOF (A200). Când aparatul foto este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă conform ordinii de imprimare DPOF create pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă scoateţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordinea de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă.

1

Apăsaţi butonul d în modul redare. • Se afişează meniul de redare.

3

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Print set (Set imprimare) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la 9).

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Rotate image

Print set Select images Delete print set

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

Print selection 1

1

3

• Apăsaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta fotografii şi apăsaţi HI pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. • Se poate utiliza de asemenea selectorul de comandă pentru a alege fotografia. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după semnul de bifat şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Fotografiile pentru care nu au fost specificate copii nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoom-ului până în dreptul g (i) pentru a comuta la redarea cadrului întreg sau până în dreptul f (h) pentru a comuta înapoi la afişarea miniaturilor. • Apăsaţi butonul k când setarea este finalizată.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A128).

101


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere sau informaţiile despre fotografie.

Print set Done

• Alegeţi Date (Data) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima Date data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de Info imprimare. • Alegeţi Info (Informaţii) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima informaţii despre fotografie (viteza de declanşare şi diafragma) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Done (Realizat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi confirmate în timpul redării.

15/11/2008 15:30 0004.JPG

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4

B

Note privind imprimarea datei fotografierii şi informaţia despre fotografie

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

C

Notă referitoare la opţiunea Date (Dată) a setului de imprimare

4

Atunci când sunt activate opţiunile Date (Data) şi Info (Informaţii) în meniul set imprimare, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii atunci când este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (A200) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimare DPOF (A100). • Opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt resetate de fiecare dată când este afişat meniul Print set (Set imprimare). Selectaţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi butonul k. Ordinile de imprimare pentru toate fotografiile vor fi şterse.

Când este activată opţiunea Date (Dată) în meniul set imprimare, data şi ora imprimate pe fotografii cu imprimare DPOF sunt cele înregistrate împreună cu fotografia atunci când a fost realizată. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea Date (Dată) a aparatului foto este modificată din meniul de setare după înregistrarea fotografiilor.

D

15.11.2008

Imprimare dată

Data şi ora înregistrării pot fi imprimate cu ajutorul opţiunii Date imprint (Imprimare dată) (A165) din meniul de setare. Fotografiile care au data şi ora marcate pe ele pot fi imprimate pe imprimante ce nu acceptă imprimarea datei şi orei pe fotografii. Se vor imprima pe fotografii numai data şi ora stabilite in Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă este activată opţiunea Print set (Set imprimare) având selectată data în ecranul set imprimare.

102


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

Caracteristici LAN şi my Picturetown Picture Bank poate fi utilizat cu funcţionalitatea LAN a aparatului foto. Picture Bank poate fi utilizat pentru încărcarea şi salvarea fotografiilor preluate pe my Picturetown. Pentru încărcarea fotografiilor este necesară o conexiune în bandă largă la internet şi cabluri LAN.

my Picturetown

Picture Bank Fotografiile şi filmele sunt încărcate pe serverul my Picturetown pentru a fi stocate. Serverul my Picturetown poate fi utilizat ca propriul dumneavoastră spaţiu de stocare pentru fotografii, iar acele fotografii pot fi descărcate pe un computer oricând. Încărcaţi doar fotografiile selectate sau încărcaţi toate fotografiile în mod automat, atunci când adaptorul CA şi reţeaua LAN sunt conectate la aparatul foto. Conectând adaptorul CA şi reţeaua LAN la aparatul foto înainte de culcare, încărcarea fotografiilor şi încărcarea acumulatorului se vor finaliza până în dimineaţa următoare, ceea ce face ca acesta să fie un serviciu util pentru salvarea fotografiilor pe care le faceţi zilnic. • Fişierele cu înregistrările voce nu pot fi încărcate.

Serverul my Picturetown

B

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

my Picturetown este un serviciu pe Internet pentru stocarea şi partajarea fotografiilor. Serviciul oferă până la 2 GB de stocare gratuită. • Fotografiile pot fi stocate pe server utilizând funcţiile LAN ale aparatului foto sau un computer conectat la Internet. • Fotografiile stocate pe server pot fi gestionate şi sortate cu uşurinţă cu ajutorul unui computer. Accesaţi my Picturetown la următoarea adresă URL: http://mypicturetown.com/

Caracteristici de comunicare LAN

Caracteristicile de comunicare LAN nu pot fi utilizate pentru a conecta aparatul foto la un computer.

103


Fluxul de lucru pentru setarea my Picturetown Înainte de a beneficia de serviciile my Picturetown ce utilizează caracteristicile LAN ale aparatului foto, trebuie configurate setările de reţea ale aparatului foto şi trebuie să vă înregistraţi la my Picturetown. Configuraţi setările de reţea ale aparatului foto utilizând aparatul foto. Primii paşi (asiguraţi-vă că toate cerinţele LAN sunt în funcţiune şi pregătiţi informaţiile necesare) (A105) Confirmaţi cerinţele de reţea pentru conexiunea LAN şi pregătiţi profilul de reţea necesar pentru conexiunea LAN şi informaţiile de utilizator pentru my Picturetown. Setări de reţea Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

Configurarea unui profil de conexiune la reţea (A109) Configuraţi profilul de reţea necesar conectării aparatului foto la Internet prin intermediul unui punct de acces. Introducerea informaţiilor de utilizator my Picturetown (A110) Introduceţi informaţiile, precum adresa dumneavoastră de e-mail, necesare utilizării serviciilor my Picturetown, din opţiunea Expeditor a aparatului foto. Protejarea informaţiilor LAN stocate pe aparatul foto (A111)* Aplicaţi aparatului foto protecţie prin parolă.

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (A117) Încărcaţi fotografii cu ajutorul Picture Bank. Odată ce fotografiile au fost încărcate, notificările prin e-mail ce solicită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown va fi trimisă pe adresa de e-mail specificată prin intermediul opţiunii Expeditor a aparatului foto. Înregistrarea la my Picturetown (A114) Utilizaţi un computer pentru a deschide notificarea prin e-mail ce solicită înregistrarea utilizatorului, faceţi clic pe adresa URL furnizată în cadrul notificării prin e-mail şi înregistraţi aparatul foto şi informaţiile utilizatorului la my Picturetown, în pagina Web de înregistrare. Configurarea este finalizată atunci când recepţionaţi un mesaj e-mail de confirmare ce atestă înregistrarea my Picturetown. * Parola aparatului foto nu trebuie neapărat specificată imediat.

104


Primii paşi Confirmarea conexiunii LAN Cerinţe • Cablu LAN -Utilizaţi numai cabluri de reţea/switch-uri/routere în bandă largă care sunt compatibile cu „100BASE-TX”. • Mediu de reţea în bandă largă dotat cu modem sau router ADSL -my Picturetown nu este disponibil dacă reţeaua locală utilizează un server proxy pentru a se conecta la Internet. -Pentru informaţii suplimentare privind configurarea LAN, contactaţi furnizorul de servicii de Internet (ISP).

Profilul reţelei

Obţineţi setări pentru reţeaua locală la care se va conecta aparatul foto. Aceste informaţii sunt necesare atunci când configuraţi Network profile (Profil reţea) (A109) al aparatului foto. Pentru a obţine informaţii privind profilul de reţea, consultaţi documentaţia pusă la dispoziţie de furnizorul de servicii. Adresă IP Acesta este un discriminator atribuit dispozitivelor de comunicaţii dintr-o reţea de computere. Adresa IP poate fi obţinută automat în cazul acestui aparat foto. Dacă reţeaua utilizează o adresă IP fixă, introduceţi manual adresa IP a aparatului foto, precum şi masca subreţea, gateway, adresa primară de server DNS şi adresa secundară de server DNS.

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

Pregătirea informaţiilor necesare pentru conexiunea LAN

105


Primii paşi

Informaţii utilizator my Picturetown

Următoarele informaţii sunt necesare pentru a înregistra informaţiile despre utilizator şi aparatul foto (A114) la my Picturetown şi pentru a vă autentifica la my Picturetown (A120) după încărcarea fotografiilor. Adresă e-mail

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

106

Trebuie să înregistraţi o adresă de e-mail pentru computer la my Picturetown. Specificaţi o adresă de e-mail alcătuită din până la 64 caractere alfanumerice. Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. • La această adresă de e-mail va fi trimisă notificarea prin e-mail ce solicită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown. • După înregistrare, utilizaţi această adresă de e-mail pentru ID de e-mail atunci când vă autentificaţi la my Picturetown. Alt nume Specificaţi un alt nume, alcătuit din până la 16 caractere alfanumerice, pentru a fi utilizat cu my Picturetown. Parolă Utilizaţi această parolă atunci când vă autentificaţi la my Picturetown de pe un computer sau de pe un telefon mobil. Specificaţi o parolă, alcătuită din patru până la zece caractere alfanumerice. Informaţii cheie Informaţiile cheie se referă la informaţiile unice atribuite fiecărui aparat foto. • Introduceţi informaţiile în pagina de înregistrare a utilizatorilor my Picturetown. • Consultaţi „Obţinerea informaţiilor cheie” (A114) pentru mai multe informaţii.

Protejarea aparatului foto prin intermediul unei parole

Pentru a împiedica accesul neautorizat la serviciile de reţea ale aparatului foto ale unor terţe părţi şi pentru a proteja informaţiile stocate în aparatul foto, se poate utiliza o parolă (un număr cu patru cifre). Consultaţi „Protejarea informaţiilor LAN stocate pe aparatul foto” (A111) pentru informaţii suplimentare.


Setări de la aparatul foto Configuraţi conexiunile de reţea ale aparatului foto şi informaţiile despre utilizator.

Operaţiuni de bază pentru setările de reţea Afişarea meniului de setări de reţea

1

Rotiţi selectorul moduri la H.

Select image

• Se afişează ecranul de selectare a fotografiilor.

2

Apăsaţi butonul d. • Este afişat meniul de setări de reţea.

Network settings Network profile Sender Picture Bank Password Key information Reset

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

Settings

107


Setări de la aparatul foto

Introducere text cu aparatul foto

Textul pentru informaţii precum aliasuri, adrese de e-mail şi parole poate fi introdus utilizând selectorul multiplu. Rotiţi selectorul de comandă sau apăsaţi HIJK, pentru a alege un caracter sau GH, I sau J în zona de tastatură.

10 64

Email

Zona de introducere text Caracterele selectate sunt afişate aici. Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

108

Zonă tastatură Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caractere şi apăsaţi butonul k pentru a selecta.

N i k o n 4@x x x abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwx yz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

GH I J

Delete

• Textul este introdus în dreptul poziţionării cursorului în zona de introducere a textului. • Evidenţiaţi GH şi apăsaţi butonul k pentru a deplasa cursorul în zona de introducere a textului. • Evidenţiaţi I şi apăsaţi butonul k pentru a modifica tipul de caracter introdus. De fiecare dată când se apasă butonul k, tipul de caracter se modifică în următoarea ordine: litere minuscule➝litere majuscule➝simboluri➝litere minuscule. Tipul de caractere afişate în zona de tastatură poate fi de asemenea modificat prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta sau spre stânga. Poziţia barei de derulare din stânga, de pe afişajul monitorului indică tipul de caractere afişat curent. • Pentru a şterge un caracter, mutaţi cursorul în dreptul poziţiei caracterului respectiv şi apăsaţi butonul l pentru a-l şterge. • Atunci când unele dintre caractere nu pot fi afişate, rotiţi controlul zoom-ului până în dreptul g (i) pentru a previzualiza caracterele introduse. Rotiţi controlul zoomului până în dreptul g (i) din nou pentru a reveni la ecranul de introducere text. • Odată ce a fost introdus integral textul dorit, evidenţiaţi J şi apăsaţi butonul k. Afişajul monitorului avansează la ecranul următor.


Setări de la aparatul foto

Configurarea unui profil de reţea Activaţi conexiunea aparatului foto la Internet prin intermediul unui punct de acces LAN. Introduceţi aceleaşi setări ca şi cele pentru reţeaua LAN dorită.

Configurarea unui profil de reţea

1

Specificaţi adresa IP a aparatului foto (A105).

Network settings Network profile Sender Picture Bank Password Key information Reset

Configuration

Auto • Pentru a obţine automat adresa IP, alegeţi Auto Manual (Automat) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a introduce o adresă IP fixă, alegeţi Manual şi apăsaţi butonul k. Specificaţi setările IP address (Adresă IP), Subnet mask (Mască subreţea), Gateway, Primary DNS (DNS principal) şi Secondary DNS (DNS IP address secundar). 192. 168. 001. • Când configuraţi setările IP address (Adresă IP), Subnet mask (Mască subreţea), Gateway, Primary 0123456789 DNS (DNS principal) şi Secondary DNS (DNS secundar), introduceţi fiecare set de numere astfel încât să fie aliniate în dreapta. Numerele trebuie introduse Back Delete corect pentru ca setările să fie aplicate corespunzător. • Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A108). • După ce au fost configurate toate setările de reţea, se va afişa Done (Realizat), iar monitorul va reveni la meniul cu setări de reţea. Configurarea profilului reţelei este Done completă.

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

2

Alegeţi Network profile (Profil reţea) din meniul cu setări reţea (A107) şi apăsaţi butonul k.

Atunci când instalaţi pentru prima oară caracteristicile LAN ale acestui aparat foto, introduceţi apoi informaţiile necesare pentru înregistrarea utilizatorului la my Picturetown. Treceţi la „Introducerea informaţiilor de utilizator my Picturetown” (A110).

109


Setări de la aparatul foto

Introducerea informaţiilor de utilizator my Picturetown Introduceţi informaţiile necesare înregistrării utilizatorului la my Picturetown din cadrul opţiunii Sender (Expeditor). Aceste informaţii sunt necesare autentificării la my Picturetown după încărcarea fotografiilor. Dacă v-aţi înregistrat deja la my Picturetown, utilizaţi adresa de e-mail şi pseudonimul (alias) utilizate la momentul respectiv pentru my Picturetown (A116).

1 Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

2

Alegeţi Sender (Expeditor) din meniul cu setări reţea (A107) şi apăsaţi butonul k.

Introduceţi adresa dumneavoastră de e-mail (până la 64 caractere alfanumerice).

Network settings Network profile Sender Picture Bank Password Key information Reset

10 6 4

Email

N i k o n 4@x x x

• Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. abcde f gh i j k lm • Verificaţi daca adresa de e-mail este corectă. Nu se trimit nopq r s t uvwx yz mesaje de eroare sau indicaţii privind apariţia erorilor de la 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. server când erorile de livrare apar din cauza introducerii Back Delete incorecte a adreselor de e-mail. • Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A108).

3

Introduceţi celălalt nume al dumneavoastră (până la 16 caractere alfanumerice). • Odată ce a fost introdus un alt nume, se va afişa ecranul de confirmare a adresei şi a celuilalt nume. Apăsaţi butonul k pentru a aplica setările şi a reveni la meniul cu setări de reţea.

6 16

Alias

N i kon4 abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwx yz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

Delete

După realizarea setărilor, consultaţi „Protejarea informaţiilor LAN stocate pe aparatul foto” (A111).

C 110

Editarea informaţiilor de utilizator my Picturetown

Atunci când încărcaţi fotografii cu ajutorul Picture Bank după înregistrarea informaţiilor de utilizator la my Picturetown, informaţiile de utilizator (inclusiv informaţiile stocate în cadrul setării Expeditor a aparatului foto) stocate pe aparatul foto nu pot fi afişate sau editate (A115).


Setări de la aparatul foto

Protejarea informaţiilor LAN stocate pe aparatul foto Se poate aplica o parolă, pentru a împiedica accesul terţilor la informaţiile LAN stocate pe aparatul foto, inclusiv la profilurile de reţea şi la adresele de e-mail ale destinatarilor, în cazul în care aparatul foto este pierdut sau furat, sau se defectează în vreun alt fel. În plus, toate setările aparatului foto pot fi restabilite la setările implicite şi datele stocate în memoria internă a aparatului pot fi şterse înainte ca aparatul foto să fie transferat unui alt proprietar sau înainte de a fi aruncat.

Aplicarea unei parole la aparatul foto

Dacă aparatul foto este protejat cu o parolă, parola trebuie introdusă pentru a efectua operaţiuni LAN prin intermediul aparatului foto.

Alegeţi Password (Parolă) din meniul cu setări reţea (A107) şi apăsaţi butonul k. • Se va afişa ecranul cu parola.

2

Alegeţi Set/change password (Setare/ schimbare parolă) şi apăsaţi butonul k.

Network settings Network profile Sender Picture Bank Password Key information Reset

Password Set/change password Delete password

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

1

111


Setări de la aparatul foto

3

Specificaţi o parolă pentru aparatul foto sau editaţi parola curentă.

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

• Pentru a specifica o parolă, introduceţi o parolă formată din patru cifre în ecranul de parolă nouă. • Pentru a edita parola, introduceţi parola curentă în ecranul pentru parola curentă. Când este afişat ecranul pentru parolă nouă, introduceţi o parolă nouă. • Când se introduce o parolă, ecranul de reintroducere a parolei va fi afişat pentru confirmarea parolei. Introduceţi din nou parola corectă. • Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A108). • După reintroducerea parolei, se afişează mesajul Password settings complete. (Setări de parolă finalizate), iar afişajul monitorului va reveni la meniul cu setări de reţea.

1234 0123456789

Back

Delete

Current password

1234 0123456789

Back

Delete

Atunci când configuraţi funcţiile LAN ale acestui aparat foto pentru prima oară, pasul final necesită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown. Mai întâi, utilizaţi Picture Bank (A117) pentru a încărca fotografii în my Picturetown. Odată ce fotografiile au fost încărcate, se va trimite la adresa de e-mail specificată conform instrucţiunilor din secţiunea „Introducerea informaţiilor de utilizator my Picturetown” (A110) o notificare e-mail prin care se solicită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown. Consultaţi „Înregistrarea la my Picturetown” (A114) pentru informaţii suplimentare privind înregistrarea utilizatorilor.

C

Introducerea parolei

Dacă a fost setată o parolă pentru aparatul foto, ecranul Parolă se afişează atunci când modificaţi setări de reţea sau când alegeţi fotografii pe care să le încărcaţi în Picture Bank. Introduceţi parola pentru a dezactiva protecţia.

112

New password

Password

1234 0123456789

Back

Delete


Setări de la aparatul foto

Reiniţializarea setării de reţea a aparatului foto

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a reiniţializa toate setările de conexiune LAN, inclusiv parola aparatului foto, stocate pe aparatul foto. Utilizaţi opţiunea Reiniţializare pentru a şterge toate informaţiile de utilizator stocate pe aparatul foto înainte de a-l înmâna altui proprietar. De asemenea, această opţiune poate fi utilizată pentru a reiniţializa aparatul foto dacă aţi uitat parola.

1

Alegeţi Reset (Reiniţializare) din meniul cu setări reţea (A107) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează dialogul de confirmare.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Se va afişa mesajul Network settings have been reset. (Setările de reţea au fost reiniţializate), iar afişajul monitorului va reveni la meniul cu setări de reţea. • Pentru a anula operaţiunea de resetare, alegeţi No (Nu) din dialogul de confirmare.

C

Existing network settings will be deleted. OK?

No Yes

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

2

Network settings Network profile Sender Picture Bank Password Key information Reset

Reiniţializarea aparatului foto şi a parolei aparatului foto

• Evitaţi să utilizaţi o parolă care poate fi ghicită cu uşurinţă, precum data naşterii. Aveţi grijă să nu vă uitaţi parola. • Pentru a şterge parola curentă fără a reiniţializa aparatul foto, alegeţi Delete password (Ştergere parolă) în pasul 2 de la „Aplicarea unei parole la aparatul foto” şi apăsaţi butonul k. Introduceţi parola ce urmează a fi ştearsă în ecranul de parolă curentă, evidenţiaţi J şi apăsaţi apoi butonul k. • Când se reiniţializează setarea de reţea a aparatului foto, este necesar ca informaţiile despre utilizator să fie înregistrate din nou la my Picturetown (A114).

113


Înregistrarea la my Picturetown Înregistrarea (crearea unui cont de utilizator) la my Picturetown este necesară pentru a putea beneficia de serviciile my Picturetown.

1

Pentru a vă înregistra, încărcaţi fotografii în my Picturetown. • Consultaţi „Utilizarea Picture Bank” (A117) pentru mai multe informaţii privind încărcarea fotografiilor în my Picturetown. • La adresa de e-mail specificată în cadrul informaţiilor despre utilizator se va trimite o notificare e-mail prin care se solicită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown.

2 Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

3

Utilizaţi un computer pentru a deschide notificările prin e-mail ce solicită înregistrarea utilizatorului. Faceţi clic pe adresa URL furnizată în cadrul notificării prin e-mail ce solicită înregistrarea utilizatorului şi înregistraţi-vă la my Picturetown, în pagina Web de înregistrare. • Următoarele informaţii sunt necesare pentru înregistrarea utilizatorului: - Pseudonim (alt nume stocat în cadrul setării Expeditor a aparatului foto; (A110)) - E-mail ID (adresa de e-mail stocată în cadrul setării Expeditor a aparatului foto; (A110)) - Parolă pentru my Picturetown - Informaţii cheie* * Confirmaţi informaţiile cheie selectând Key information (Informaţii cheie) din meniul cu setări reţea (A107) şi apăsaţi butonul k. Network settings Network profile Sender Picture Bank Password Key information Reset

Key information xxxx

• Pentru informaţii suplimentare, urmaţi instrucţiunile şi procedurile furnizate în mesajele e-mail recepţionate de la my Picturetown şi în pagina Web de înregistrare.

4

Recepţionaţi mesajul e-mail care confirmă înregistrarea my Picturetown. • Către adresa de e-mail înregistrată se va trimite un mesaj e-mail care va confirma înregistrarea la my Picturetown.

Astfel se încheie configurarea caracteristicilor LAN.

114


Înregistrarea la my Picturetown

B

Note privind înregistrarea utilizatorului

D

Notă privind protejarea informaţiilor personale

Odată ce funcţiile LAN au fost utilizate, informaţiile personale sunt stocate pe aparatul foto şi pe serverul my Picturetown. Pentru a proteja informaţiile personale de vizualizări neautorizate sau de furt, aplicaţi o parolă pentru a proteja datele stocate în aparatul foto (A111) şi înregistraţi-vă la my Picturetown pentru server pentru a proteja datele încărcate. Recomandăm cu tărie adoptarea acestor măsuri de protecţie.

D

Accesarea website-ului my Picturetown

Puteţi vizita website-ul my Picturetown la următoarea adresă URL: http://mypicturetown.com/

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

• Înregistraţi informaţiile despre utilizator în cel mai scurt timp posibil. Utilizarea aparatului foto fără a înregistra informaţiile despre utilizator va face ca eventualele fotografii salvate sa fie dezvăluite unui terţ, în cazul în care aparatul foto este furat sau pierdut. • Până la înregistrarea informaţiilor despre utilizator, de fiecare dată când sunt încărcate fotografii se va trimite o notificare prin e-mail prin care se solicită înregistrarea utilizatorului. Dacă nu primiţi o notificarea prin e-mail, este posibil ca informaţiile stocate în cadrul setării Expeditor a aparatului foto să fie incorecte. Corectaţi informaţiile (A110) şi încărcaţi fotografiile din nou. • Atunci când încărcaţi fotografii după înregistrarea informaţiilor de utilizator la my Picturetown, informaţiile de utilizator stocate pe aparatul foto (inclusiv informaţiile stocate în cadrul setării Expeditor a aparatului foto) nu pot fi afişate sau editate cu ajutorul aparatului foto. În plus, parola my Picturetown nu poate fi editată pe aparatul foto. Utilizaţi un browser Web de pe un computer pentru a accesa my Picturetown pentru a edita informaţiile despre utilizator. • Înainte de a renunţa la aparatul foto sau de a-l înmâna altui proprietar, verificaţi dacă au fost încărcate sau nu fotografii cu ajutorul serviciilor my Picturetown. Dacă au fost încărcate fotografii chiar şi o singură dată, asiguraţi-vă că v-aţi înregistrat la my Picturetown şi apoi reiniţializaţi toate setările de reţea (A113). • Dacă acest aparat foto v-a fost înmânat de un proprietar anterior, reiniţializaţi toate setările de reţea (A113) înainte de a utiliza aparatul foto şi de a beneficia de serviciile de reţea.

115


Înregistrarea la my Picturetown

Înregistrarea unui aparat foto la my Picturetown Un aparat foto trebuie înregistrat la serverul my Picturetown în oricare dintre următoarele situaţii: • V-aţi înregistrat la my Picturetown înainte de a seta caracteristicile LAN ale acestui aparat foto (de ex.: acesta este al doilea aparat foto). • Aparatul foto este reiniţializat în orice alt scop decât transfer de proprietate (A113). Urmaţi procedurile indicate mai jos pentru a înregistra aparatul foto.

1 Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

116

2 3

Asiguraţi-vă că cerinţele de reţea pentru conectarea unui aparat foto la o reţea LAN (A105) au fost îndeplinite. Configuraţi setările de reţea ale aparatului foto (A109). Înregistraţi informaţiile de utilizator my Picturetown la aparatul foto (A110). • Introduceţi aceeaşi adresă de e-mail şi alt nume utilizate curent de my Picturetown. • Dacă pseudonimul curent utilizează caractere sau simboluri care nu sunt disponibile atunci când se utilizează aparatul foto, introduceţi un pseudonim nou compus din caractere alfanumerice (atunci când la aparatul foto este înregistrat un pseudonim (alt nume) diferit, pseudonimul (alt nume) utilizat curent de my Picturetown va fi utilizat pentru a vă identifica în cadrul notificărilor prin e-mail trimise destinatarilor privind încărcarea fotografiilor).

4

Înregistraţi aparatul foto la serverul my Picturetown. • După încărcarea fotografiilor cu ajutorul Picture Bank, la adresa de e-mail specificată se trimite o notificare e-mail prin care se solicită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown. Faceţi clic pe adresa URL furnizată în cadrul notificării prin e-mail, introduceţi informaţiile cheie ale aparatului foto şi înregistraţi aparatul foto la my Picturetown, în pagina Web de înregistrare (A114). Odată ce aparatul foto a fost înregistrat la serverul my Picturetown, către adresa de e-mail înregistrată se va trimite un mesaj e-mail prin care se confirmă înregistrarea my Picturetown.


Utilizarea Picture Bank Încărcarea simultană a tuturor fotografiilor Aparatul foto începe automat să se încarce şi să încarce fotografiile care nu au fost încă încărcate pe serverul my Picturetown de fiecare dată când adaptorul CA şi reţeaua LAN sunt conectate la aparatul foto. 2 5 1

3

1 2

Conectaţi cablul de alimentare şi adaptorul CA 1. Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit este stins 2. • Nu porniţi aparatul foto. Încărcarea fotografiilor nu poate fi iniţiată când aparatul foto este pornit.

3 4

Conectaţi dispozitivul de reţea la aparatul foto cu ajutorul cablului LAN 3. Conectaţi adaptorul CA la conectorul de intrare curent continuu al aparatului foto 4. • Conectorul de intrare curent continuu trebuie introdus complet.

5

D

Introduceţi cablul de alimentare într-o priză 5.

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

4

• Când aparatul foto este pornit şi se afişează mesajul Starting upload to Picture Bank (Iniţiere încărcare în Picture Bank), începe încărcarea fotografiilor (A119). • Dacă setarea expeditorului nu a fost configurată, introduceţi ID-ul de e-mail (adresa de e-mail) şi pseudonimul (alt nume) necesar pentru informaţiile de utilizator my Picturetown (A110). • După utilizarea Picture Bank pentru încărcarea fotografiilor pentru prima dată utilizând aparatul foto, continuaţi cu înregistrarea utilizatorului la my Picturetown (A114).

Modificarea setării Picture Bank privind încărcarea automată

Modificaţi setările pentru adaptorul CA şi conexiunile LAN în Picture Bank (Bancă de imagini) din meniul cu setări de reţea (A107). Dacă schimbaţi On (Pornit) (setarea implicită) în Off (Oprit), acumulatorul va începe să se încarce imediat, fără ca fotografiile să fie încărcate atunci când aparatul foto este oprit, iar adaptorul CA şi reţeaua LAN sunt conectate la aparatul foto.

117


Utilizarea Picture Bank

Încărcarea fotografiilor selectate

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi dispozitivul de reţea la aparatul foto cu ajutorul cablului LAN.

3

Porniţi aparatul foto.

4

Rotiţi selectorul moduri la H. • Dacă setarea expeditorului nu a fost configurată, introduceţi ID-ul de e-mail (adresa de e-mail) şi pseudonimul (alt nume) necesar pentru informaţiile de utilizator my Picturetown (A110). • Când transferul nu a reuşit ➝ A119

5

118

Alegeţi fotografiile.

Select image

• Apăsaţi JK pe selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie şi apăsaţi HI pentru a selecta fotografia dorită (cu semnul de bifare) sau pentru a anula selecţia (fără semnul de bifare). • Se poate utiliza de asemenea selectorul de comandă pentru a alege fotografia. • Se pot selecta până la 30 de fotografii. Settings • Rotiţi controlul zoom-ului până în dreptul g (i) pentru a comuta la redarea cadrului întreg; rotiţi controlul zoom-ului până în dreptul f (h) pentru a comuta înapoi la afişarea miniaturilor. • Apăsaţi butonul k pentru a încheia selectarea fotografiilor.


Utilizarea Picture Bank

6

Încărcaţi fotografiile.

Send images

Connecting to server

11 MB: available Transferring images to server. 002/004

Cancel

*

C

Cancel

Exit

Când adaptorul CA şi reţeaua LAN sunt conectate la aparatul foto şi toate fotografiile au fost încărcate în Picture Bank, aparatul foto se va opri automat după finalizarea încărcării şi acumulatorul va începe să se încarce.

Când transferul nu a reuşit

Dacă transferul printr-o conexiune la reţea nu reuşeşte, data următoare când rotiţi selectorul de moduri în poziţia H, se va afişa dialogul de confirmare prezentat în partea dreaptă. Alegeţi Yes (Da) pentru a relua transferul întrerupt. Acest dialog de confirmare nu va fi afişat când încărcarea tuturor fotografiilor utilizând Picture Bank este iniţiată prin conectarea adaptorului CA (A117).

C

Transfer complete. Connection terminated.

Tipuri de fişiere acceptate de Picture Bank

Resume interrupted transfer?

No Yes

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

Send images? • Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a începe încărcarea. • Alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la ecranul prezentat în pasul 5. No Yes • Se vor afişa ecranul de conectare la server şi ecranul de încărcare, în această ordine. Pentru a anula înainte de încărcarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k. După finalizarea încărcării, se va afişa ecranul Transfer complete (Transfer finalizat). Apăsaţi butonul k când încărcarea s-a încheiat.* • După utilizarea Picture Bank pentru încărcarea fotografiilor pentru prima dată utilizând aparatul foto, continuaţi cu înregistrarea utilizatorului la my Picturetown (A114).

Imaginile statice, (imagini JPEG/NRW (RAW)), inclusiv cele cu note vocale ataşate şi fişierele film pot fi încărcate cu ajutorul serviciul Picture Bank. Fişierele cu înregistrările voce nu pot fi încărcate.

C

Imagini Picture Bank

Fotografiile care au fost încărcate pe server cu ajutorul Picture Bank sunt recunoscute prin pictograma L afişată alături de ele în modul redare cadrul întreg. Fotografiile cu această pictogramă nu vor fi încărcate automat pe server cu ajutorul caracteristicii de încărcare automată care se iniţiază atunci când adaptorul CA şi reţeaua LAN sunt conectate la aparatul foto. Dacă anumite fotografii au fost şterse de pe server şi dacă doriţi să le încărcaţi din nou, alegeţi modul Picture Bank şi selectaţi fotografiile pe care doriţi să le încărcaţi (A118).

119


Vizualizarea fotografiilor de pe serverul my Picturetown Utilizaţi browser-ul Web al unui computer pentru a accesa http://mypicturetown.com/ şi introduceţi Email ID (adresa de e-mail) şi parola înregistrate la my Picturetown pentru a afişa pagina My Photos. Din pagina My Photos, puteţi încărca sau sorta fotografii, puteţi crea sau partaja albume şi puteţi crea diapozitive. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi informaţiile de ajutor disponibile la my Picturetown.

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (Picture Bank)

120

Dacă doriţi să utilizaţi my Picturetown de pe telefonul mobil*, accesaţi http://mypicturetown.com/ şi selectaţi Log In (Autentificare). Când se afişează pagina Log In (Autentificare), introduceţi ID-ul de e-mail (adresa de e-mail) şi parola înregistrate. * Utilizarea telefonului mobil este posibilă numai în Statele Unite şi este acceptată numai pentru telefoanele inteligente BlackBerry (se recomandă versiunea 4.0 sau superioară). Este posibil ca unele dispozitive să nu poată utiliza această caracteristică.

C

Ştergerea imaginilor Picture Bank

Fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie şi Delete efectuate la data specificată, care au fost deja încărcate pe serverul Erase selected images my Picturetown pot fi şterse. Picture Bank images Înregistraţi aparatul foto şi informaţiile utilizatorului la my Picturetown Erase all images înainte de a şterge fotografii din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A114). Atunci când primiţi mesajul de e-mail prin care se confirmă înregistrarea la my Picturetown, utilizaţi un computer pentru a vă asigura că toate fotografiile încărcate au fost salvate în my Picturetown, înainte de a şterge fotografiile respective. 1 Apăsaţi butonul w în modul redare şi utilizaţi selectorul de comandă pentru a alege B Calendar sau C List by date (Listare după dată). • Aparatul foto va intra în modul calendar sau în modul listare după dată. 2 Alegeţi data şi apăsaţi butonul k. • Fotografiile vor fi afişate în cadru întreg în modul calendar sau în modul listare după dată. 3 Apăsaţi butonul d şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Delete (Ştergere) în modul calendar/listare după dată şi apăsaţi butonul k. 4 Alegeţi Picture Bank images (Imagini Picture Bank) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul de ştergere imagini selectate. • Apăsaţi JK pe selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie şi apăsaţi HI pentru a selecta fotografia dorită (cu semnul de bifare) sau pentru a anula selecţia (fără semnul de bifare). • Apăsaţi butonul k pentru a încheia selectarea fotografiilor. 5 Atunci când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Fotografia selectată va fi ştearsă.


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere pentru modurile A, B, C, D, E şi F conţine următoarele opţiuni. q

Image quality* (Calitate imagine)

A124

Alegeţi calitatea imaginii (nivel de compresie) pentru fotografiile înregistrate.

r

Image size* (Dimensiune imagine)

A126

Alegeţi dimensiunea imaginii pentru fotografiile înregistrate.

a

Picture Control (Control fotografie):

A129

Schimbaţi setările pentru crearea imaginilor care urmează a fi înregistrate, conform scenei de fotografiere sau a preferinţelor dvs.

a

Custom Picture Control (Control de fotografie personalizat)

A134

Salvaţi Controalele de fotografie COOLPIX ca setări personalizate pentru a le utiliza pentru editarea de imagini.

B

White balance (Balans de alb)

A136

Reglaţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină pentru a salva imagini în culori reale.

E

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

A138

Controlaţi sensibilitatea la lumină a aparatului foto.

G

Metering (Măsurare)

A139

Alegeţi modul în care aparatul foto măsoară expunerea. Continuous (Continuu)

A140

Selectaţi opţiunea de efectuare a câte unei fotografii, într-o succesiune sau cu Selector cea mai buna fotografiere (BSS).

H

Auto bracketing (Bracketing automat)

A143

Variaţi expunerea pentru o succesiune de fotografii.

G

AF area mode (Mod zonă AF)

A144

Alegeţi unde focalizează aparatul foto.

I

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

A146

Alegeţi cum focalizează aparatul foto.

J

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

A147

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Reglaţi nivelul bliţului.

K

Flash control (Control bliţ)

A147

Controlaţi bliţul încorporat.

M

Noise reduction (Reducere zgomot)

A148

Reduceţi zgomotul din fotografiile realizate la viteze de declanşare reduse.

121


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Distortion control (Control distorsiune)

Q

A148

Remediaţi distorsiunea.

X

Wide-angle converter (Convertor unghi larg)

A149

Reglaţi setările pentru obiectivele convertoare opţionale.

J

Active D-Lighting (D-Lighting activ)

A57

Această opţiune poate fi utilizată pentru a împiedica pierderea detaliilor la fotografiere, în secţiunile accentuate şi umbrite.

i

Save user settings (Salvare setări utilizator)

A58

Înregistraţi setările editate curent în selectorul de moduri E şi F.

i

Reset user settings (Resetare setări utilizator)

A59

Reiniţializaţi setările înregistrate în E şi F aducându-le la valorile implicite. *

Aceste opţiuni pot fi setate în alte meniuri ale modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Restricţii ale setărilor aparatului foto

Nu se pot seta simultan mai multe funcţii (A150).

122


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Afişarea meniului fotografiere Alegeţi A (Mod auto programat), B (Prioritate declanşare automată), C (Auto prioritate diafragmă), D (Manual) sau E/F prin rotirea selectorului de moduri. Pentru a afişa meniul fotografiere apăsaţi d. Shooting menu Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a reveni la modul fotografiere din meniul fotografiere, apăsaţi butonul d sau butonul de declanşare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Navigarea în cadrul meniului Aparatului foto

Selectorul de comandă poate fi de asemenea utilizat în locul selectorului multiplu HI.

123


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

q Calitate imagine Alegeţi nivelul de compresie pentru fotografiile înregistrate. Nivelurile de compresie reduse conduc la fotografii de calitate mai înaltă, dar şi la dimensiuni mai mari ale fişierelor, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate. a

Fine (Înalt) Imaginile sunt de o calitate mai înaltă decât Normal (Normală), potrivită pentru mărire sau pentru imprimare la calitate înaltă. Formate de fişier: JPEG, nivel de compresie 1:4

b

Normal (Normală) (setare implicită) Calitate normală a imaginii, potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor. Formate de fişier: JPEG, nivel de compresie 1:8

c

Basic (De bază) Calitate de bază a imaginii, inferioară calităţii Normal (Normală), potrivită pentru fotografii care vor fi distribuite prin e-mail sau vor fi folosite în pagini Web. Formate de fişier: JPEG, nivel de compresie 1:16

F

NRW (RAW)*

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Se salvează date brute de la senzorul de imagine. Creaţi fişiere de imagine JPEG după fotografiere, utilizând NRW (RAW) processing (Procesare imagini NRW (RAW)) (A72) în meniul redare. • Setările pentru balans de alb şi control de fotografie COOLPIX pot fi reglate în NRW (RAW) processing (Prelucrare NRW (RAW)). • Nu se pot imprima imagini NRW (RAW). Crearea imaginilor JPEG cu NRW (RAW) processing (Prelucrare NRW (RAW)) permite imprimarea acestora cu ajutorul imprimantelor compatibile PictBridge sau în laboratoare foto digitale. Formate de fişier: NRW (RAW)

d

NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă)* Se înregistrează două imagini: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG de calitate înaltă.

e

NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală)* Se înregistrează două imagini: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG de calitate normală.

f

NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază)* Se înregistrează două imagini: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG de calitate de bază.

* Poate fi selectată doar în modurile de fotografiere automată, modurile A, B, C, D, E şi F. Imaginile NRW (RAW) nu pot fi înregistrate în modul scenă.

Setarea pentru Calitatea imaginii este indicată printr-o pictogramă afişată pe monitor în timpul efectuării şi redării fotografiilor (A8, 9).

124


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Imagini NRW (RAW) COOLPIX P6000

• Extensia imaginii realizate este „.NRW”. • Setările Control de fotografie COOLPIX (A129) nu vor fi înregistrate pe nicio fotografie NRW (RAW) efectuată. Controalele de fotografie COOLPIX pentru imagini NRW (RAW) pot fi setate în NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A72) din meniul de redare, după fotografiere. Dacă setarea pentru calitatea imaginii este setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază), setările pentru Control fotografie COOLPIX vor fi aplicate doar imaginilor JPEG înregistrate împreună cu imaginile NRW (RAW). • Control distorsiune (A148) nu poate fi utilizat atunci când setarea pentru calitatea imaginii este NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înalt), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază). • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi editate utilizându-se funcţiile D-Lighting (A68), Crop (Tăiere) (A69), Small picture (Imagine mică) (A70) şi Black border (Margine neagră) (A71). Editaţi imaginile JPEG create utilizând NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)). • Windows Vista Service Pack 1 sau Windows XP Service Pack 3, ViewNX (Ver. 1.2) şi NRW Codec trebuie să fie instalate pe computer pentru a se putea vizualiza imagini RAW pe computer. Totuşi, setările pentru Controale de fotografie COOLPIX ale imaginilor NRW (RAW) nu pot fi setate în ViewNX. Capture NX, Capture NX2 şi Mac OS X nu sunt compatibile cu imaginile NRW (RAW). • ViewNX (Ver. 1.2) şi NRW Codec pot fi descărcate de pe Internet. (vezi Instalarea Nikon Transfer din Ghidul de start rapid). Pentru mai multe informaţii despre utilizarea ViewNX, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în ViewNX.

C

Notă privind setarea de calitate a imaginii

D

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Zoom-ul digital nu poate fi utilizat atunci când calitatea imaginii este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază). • Active D-Lighting (D- Lighting activ) (A57) nu poate fi utilizată atunci când setarea pentru calitatea imaginii este NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază). • Setarea de calitate a imaginii este aplicată simultan modului de fotografiere automată, modurilor scenă şi modurilor A, B, C şi D (Declanşare multiplă 16 (A140) este exclus). • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi înregistrate în modul scenă. Calitatea imaginii va fi comutată la Normal (Normală) şi dimensiunea imaginii la N 4224×3168 când se schimbă la modul scenă şi setarea pentru calitatea imaginii este la NRW (RAW). Se vor înregistra doar imagini JPEG când se schimbă la modul scenă şi setarea pentru calitatea imaginii este la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază).

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Număr de expuneri rămase” (A127). Pentru mai multe informaţii consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).

125


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

r Dimensiune imagine Alegeţi dimensiunea (număr de pixeli) a fotografiilor înregistrate. Fotografiile realizate la dimensiuni mari ocupă mai multă memorie şi sunt potrivite pentru imprimare, dar numărul de fotografii care pot fi făcute va fi mai mic. Dimensiunile mici de imagine sunt potrivite pentru fotografii care vor fi distribuite prin e-mail sau vor fi utilizate în pagini Web. Cu toate acestea, imprimarea imaginilor mici la dimensiuni mari de imprimare va face ca imaginea să fie „granulată”. Dimensiune imagine

Descriere

Meniurile fotografiere, redare şi setare

N

4224×3168 (setare implicită)

Înregistraţi fotografii ce prezintă un detaliu mai mare decât cele realizate la dimensiunile E 3264×2448 sau D 2592×1944.

E

3264×2448

D

2592×1944

Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate face ca aceasta să fie mai bună opţiune în majoritatea situaţiilor.

C

2048×1536

B

1600×1200

A

1280×960

J

1024×768

Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe un monitor de computer.

K

640×480

Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe televizor sau pentru distribuirea prin e-mail sau Web.

I

4224×2816

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format (3:2) ca şi cele realizate cu aparatele cu film de cu format de 35 mm [135].

G

4224×2376

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format (16:9) ca şi televizoarele cu ecran lat.

H

3168×3168

Înregistraţi fotografii perfect pătrate.

Mai mici de N 4224×3168, E 3264×2448 şi D 2592×1944 pentru înregistrarea mai multor fotografii.

Setarea de dimensiune a imaginii este indicată printr-o pictogramă afişată pe monitor în timpul efectuării sau redării fotografiilor (A8, 9).

C

Notă privind setarea de dimensiune a imaginii

• Setarea de dimensiune a imaginii este aplicată simultan modului de fotografiere automată, modurilor scenă şi modurilor A, B, C şi D (Declanşare multiplă 16 (A140) este exclus). • Dimensiune imagine nu poate fi setată pentru imagini cu Image quality (Calitate imagine) (A124) setată la NRW (RAW). • Dimensiunea imaginii pentru imaginile JPEG poate fi setată în cazul în care calitatea imaginii este setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază). Totuşi, I 4224×2816, G 4224×2376 şi H 3168×3168 nu pot fi selectate. • Dimensiunea imaginii pentru imaginile JPEG create utilizându-se NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A72) poate fi selectată pentru imagini NRW (RAW) (până la maxim 4224×3168 pixeli).

126


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Număr de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 256 MB, la fiecare combinaţie de setări de Image quality (Calitate imagine) (A124) şi Image size (Dimensiune imagine) (A126). Reţineţi că numărul de fotografii care poate fi stocat va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Memorie internă (aprox. 48 MB)

Card memorie 1 (256 MB)

Dimensiune imprimare 2 (cm)

N 4224×3168 (setare implicită)

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază) NRW (RAW)

7 14 29 2

35 75 145 10

36×273

E 3264×2448

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

12 24 48

60 120 240

28×21

D 2592×1944

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

19 38 75

95 195 380

22×16

C 2048×1536

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

31 60 114

155 305 575

17×13

B 1600×1200

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

50 96 171

255 485 865

14×10

A 1280×960

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

77 140 256

390 705 1300

11×8

J 1024×768

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

114 205 342

575 1040 1730

9×7

K 640×480

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

256 385 616

1300 1950 3120

5×4

I 4224×2816

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

8 16 32

40 80 165

36×24

G 4224×2376

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

9 19 39

50 100 195

36×20

H 3168×3168

Fine (înaltă) Normal (normală) Basic (De bază)

9 19 39

50 100 195

27×27

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Calitate imagine

Dimensiune imagine

127


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere 1 2

3

D

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, număr de expuneri rămase indică „9999”. Când rezoluţia imprimantei este setată la 300 dpi. Dimensiunile copiilor sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi multiplicând cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate. Dimensiunile de imprimare ale imaginilor NRW (RAW) vor fi diferite în funcţie de dimensiunea imaginilor NRW (RAW) procesate (A72).

Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1

Setaţi imprimanta la setarea „Border” (Margine) atunci când imprimaţi imagini a căror dimensiune este setată la 1:1. Este posibil ca imaginile să nu fie imprimate cu formatul 1:1, în funcţie de imprimantă. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei sau adresaţi-vă distribuitorului autorizat al imprimantei.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

128


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

a Picture Control (Control de fotografie) (COOLPIX Picture Control) Schimbaţi setările pentru crearea imaginilor care urmează a fi înregistrate, conform scenei de fotografiere sau a preferinţelor dvs. Claritatea, contrastul şi saturaţia pot fi reglate în detaliu. b

Standard (setare implicită) Prelucrare standard pentru rezultate echilibrate. Recomandabil în majoritatea situaţiilor.

c

Neutral (Neutru) Prelucrare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi pentru fotografiile care vor fi mai târziu prelucrate şi retuşate intens.

d

Vivid (Intens) Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a se obţine un efect intens de tip „photoprint”. Alegeţi pentru fotografiile în care se accentuează culorile primare.

e

Monochrome (Monocrom) Efectuaţi fotografii monocrome.

f

Custom 1 (Personalizat 1)* Treceţi la setarea pentru Custom 1 (Personalizat 1) în Control de fotografie personalizat COOLPIX. Custom 2 (Personalizat 2)* Treceţi la setarea pentru Custom 2 (Personalizat 2) în Control de fotografie personalizat COOLPIX.

* Va fi afişat doar dacă setarea personalizată în Custom Picture Control (Control de fotografie personalizat) (A134) a fost înregistrată.

Controlul curent de fotografie COOLPIX este indicat în afişajul cu informaţii din modul fotografiere (atunci când este selectat Standard (setare implicită), nu se afişează nimic) (A8).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

g

129


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

COOLPIX Picture Control

• Contrast (A132) nu poate fi reglat manual atunci când Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A57) este setat la o altă setare decât Off (Oprit). • Setările Control de fotografie COOLPIX nu vor fi înregistrate pe nicio fotografie NRW (RAW) efectuată. Controalele de fotografie COOLPIX pentru imagini NRW (RAW) pot fi setate în NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A72) din meniul de redare, după fotografiere. Dacă setarea pentru Image quality (Calitatea imagine) (A124) este setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază), setările pentru Control de fotografie COOLPIX vor fi aplicate doar imaginilor JPEG înregistrate împreună cu imaginile NRW (RAW). • Control de fotografie COOLPIX nu pot fi înregistrate pentru imagini NRW (RAW) în ViewNX. • Caracteristica de Control de fotografie COOLPIX a aparatului COOLPIX P6000 nu poate fi utilizată cu alte mărci de aparate foto sau cu Control de fotografie ViewNX sau Capture NX.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

130

Bara COOLPIX Picture Control

Dacă rotiţi controlul zoom-ului în direcţia g (i), se va afişa o bară de Standard Control fotografie COOLPIX care prezintă contrastul şi saturaţia pentru controlul de fotografie COOLPIX selectat. Rotiţi controlul zoom-ului în direcţia g (i) din nou pentru a reveni la ecranul Control de fotografie COOLPIX. Bara control de fotografie COOLPIX afişează setările curente şi pe cele implicite în relaţie cu celelalte controale de fotografie COOLPIX. Back Adjust • Apăsaţi HI pe selectorul multiplu pentru a selecta un alt control de fotografie COOLPIX. • Apăsaţi JK pentru a selecta contrastul şi saturaţia. • Apăsaţi butonul k pentru a afişa ecranul Setare control de fotografie COOLPIX (pasul 2 de la A131).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Personalizarea COOLPIX Picture Control existent: Reglare rapidă şi reglare manuală Controlul de fotografie COOLPIX poate fi personalizat utilizându-se reglare rapidă, care permite reglarea automată şi echilibrată a clarităţii, contrastului, saturaţiei şi a altor componente de editare a imaginii sau Reglare manuală, care permite reglarea detaliată şi individuală a componentelor.

1

2

Apăsaţi HI pentru a evidenţia setarea dorită şi apăsaţi JK pentru a alege o valoare.

Apăsaţi butonul k. • Valoarea va fi setată. • Dacă selectaţi Reset (Reiniţializare) şi apăsaţi butonul k, valorile vor fi schimbate înapoi la valoarea implicită.

C

Picture Control Standard Neutral Vivid Monochrome

Standard Quick adjust Image sharpening Contrast Saturation Reset Back

Standard Quick adjust Image sharpening Contrast Saturation Reset Back

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege COOLPIX Picture Control (Control fotografie COOLPIX) si apăsaţi butonul k.

Modificări realizate la COOLPIX Picture Control iniţial

Controalele de fotografie COOLPIX ale căror setări implicite au fost modificate sunt indicate printr-un asterisc (*) în meniul Picture Control Setting (Setare control de fotografie).

131


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Quick adjust (Reglare rapidă) 1 Reglaţi automat nivelul de claritate, contrast şi saturaţie. Pot fi setate cinci niveluri de reglare, selectând valori între -2 până la +2. Alegeţi între variantele de la –2 la +2 pentru a reduce sau a accentua efectul controlului de fotografie COOLPIX selectat (reţineţi că prin această acţiune se reiniţializează toate reglajele manuale). Setarea implicită este 0. Image sharpening (Clarificare imagine) Controlaţi claritatea contururilor. Alegeţi A (auto) pentru a regla automat clarificarea, sau alegeţi între şapte niveluri de reglare, alegând o valoare cuprinsă între 0 (fără clarificare) şi 6. Setarea implicită este 3 pentru Standard sau Monochrome (Monocrom), 2 pentru Neutral (Neutru) şi 4 pentru Vivid (Intens). Contrast Controlaţi contrastul. Alegeţi A (auto) pentru a regla automat contrastul în funcţie de tipul de scenă, sau alegeţi între şapte niveluri de reglare, alegând o valoare cuprinsă între -3 şi +3. – va da un aspect mai atenuat imaginii, iar + îi va da un aspect mai dur. Alegeţi valori inferioare pentru a preveni „decolorarea” accentuărilor în lumina directă a soarelui, valori superioare pentru a păstra detaliile în peisajele ceţoase şi în alte situaţii cu un contrast scăzut. Setarea implicită este 0. Saturation (Saturaţie)2

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Controlaţi intensitatea culorilor. Alegeţi A (auto) pentru a regla automat saturaţia în funcţie de tipul de scenă, sau alegeţi între şapte niveluri de reglare, alegând o valoare cuprinsă între -3 şi +3. (valorile inferioare reduc saturaţia iar valorile superioare o măresc). Setarea implicită este 0. Filter effects (Efecte filtru)3 Simulaţi efectul filtrelor color în fotografii monocrome. Alegeţi una dintre opţiunile Off (Oprit) (setarea implicită), Y (galben), O (portocaliu), R (roşu) şi G (verde). Y, O, R: Îmbunătăţiţi contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce strălucirea cerului în fotografii peisagistice. Puterea contrastului este după cum urmează: Y ➝ O ➝ R. G: Estompează tonurile pielii. Potrivit pentru portrete. Toning (Nuanţare)3 Alegeţi nuanţa utilizată în fotografiile monocrome, dintre B&W (alb-negru, setarea implicită), Sepia şi Cyanotype (Filtru cyan) (monocrom cu nuanţă albastră). Apăsând I pe selectorul multiplu atunci când este selectat Sepia sau Cyanotype (filtru cyan) vă permite să alegeţi între şapte niveluri de saturaţie. Apăsaţi JK pentru a regla saturaţia.

132


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere 1

2 3

B

Setarea Reglare rapidă nu poate fi aleasă în Neutral (Neutru), Monochrome (Monocrom), Custom 1 (Personalizat 1) şi Custom 2 (Personalizat 2). Valorile setate manual vor fi dezactivate dacă se utilizează reglare rapidă după realizarea manuală a unor setări. Nu se va afişa pentru Monochrome (Monocrom). Se va afişa doar pentru Monochrome (Monocrom).

Notă privind clarificarea imaginii

B

Notă privind Contrast (Contrastul)

Atunci când Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A57) este setat la altele decât Off (Oprit), pentru Contrast va fi afişat marcajul J, care nu poate fi reglat.

B

Contrast, Saturation (Saturaţie) şi A (Automat)

• Rezultatele privind contrastul şi saturaţia variază în funcţie de expunere şi de poziţia şi dimensiunea subiectului din cadru. • Setarea pentru Control de fotografie COOLPIX cu A (automat) selectat pentru Contrast sau Saturation (Saturaţie) va fi afişată cu verde în bara control de fotografie COOLPIX.

C

Bara de control fotografie COOLPIX

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Efectele clarificării imaginii nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul redare.

Dacă rotiţi controlul zoom-ului în direcţia g (i) în timp ce ajustaţi Contrast sau Saturation (Saturaţia) pentru controlul de fotografie COOLPIX, se va afişa o bară de control fotografie COOLPIX care prezintă controlul de fotografie COOLPIX selectat raportat la celelalte controale de fotografie COOLPIX. Rotiţi controlul zoom-ului în direcţia g (i) din nou pentru a reveni la ecranul Control de fotografie COOLPIX.

C

Opţiuni care pot fi reglate în Custom 1 (Personalizat 1) şi Custom 2 (Personalizat 2)

Opţiunea controlului de fotografie iniţial COOLPIX poate fi reglată dacă se selectează Custom 1 (Personalizat 1) sau Custom 2 (Personalizat 2).

133


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

a Custom Picture Control (Control de fotografie Personalizat) (COOLPIX Custom Picture Control) Controalele de fotografie COOLPIX (A129) furnizate împreună cu aparatul foto pot fi modificate ca opţiuni de editare a fotografiilor personalizate şi pot fi salvate ca şi Controale de fotografie.

Crearea COOLPIX Custom Picture Control

1

2

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Edit and save (Editare şi salvare) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi COOLPIX Picture Control (Controlul de fotografie) original care urmează a fi editat şi apăsaţi butonul k.

Apăsaţi HI pentru a evidenţia setarea dorită şi apăsaţi JK pentru a alege o valoare. • Această setare este la fel ca şi reglarea Controlului de fotografie COOLPIX. • Apăsaţi butonul k pentru a afişa ecranul Save as (Salvare ca). • Dacă selectaţi Reset (Reiniţializare) şi apăsaţi butonul k, valorile vor fi schimbate înapoi la valoarea implicită.

4

Alegeţi destinaţia pentru înregistrare şi apăsaţi butonul k.

Custom Picture Control Edit and save Delete

Custom Picture Control Standard Neutral Vivid Monochrome

Standard Quick adjust Image sharpening Contrast Saturation Reset Back

Save as Custom 1 Custom 2

• Se va crea Controlul de fotografie personalizat COOLPIX. • Custom 1 (Personalizat 1) sau Custom 2 (Personalizat 2) pot fi selectate din ecranele de selecţie Picture Control (Control de fotografie) şi Custom Picture Control (Control fotografie personalizat) după înregistrare.

134


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Ştergerea COOLPIX Custom Picture Control

1

2

3

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Delete (Ştergere) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi un COOLPIX Custom Picture Control pe care doriţi să îl ştergeţi şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Înregistrarea a fost ştearsă. • Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu).

Custom Picture Control Edit and save Delete

Delete Custom 1 Custom 2

Delete Delete Custom 1?

Meniurile fotografiere, redare şi setare

No Yes

135


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B Balans de alb Ochiul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe, indiferent dacă sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în iluminare incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin prelucrarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această reglare este cunoscută ca „balans de alb”. Cu toate că setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină sau condiţiilor meteo, pentru a obţine rezultate mai bune. a

Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

b

Preset manual (Presetare manuală) Obiect colorat neutru utilizat ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită, consultaţi „Presetare manuală” (A137) pentru informaţii suplimentare.

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d Meniurile fotografiere, redare şi setare

Utilizaţi pentru iluminare incandescentă. e

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu mod bliţ.

Setarea pentru balansul de alb poate fi vizualizată pe ecran în timpul fotografierii. (când este setat Auto (Automat), nu se afişează nimic) (A8).

B 136

Incandescent

Alte setări decât Auto (Automat) şi Flash (Bliţ)

Pentru setări ale balansului de alb, altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A32).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Presetare manuală

Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense atunci când efectul dorit nu a fost obţinut cu setări precum Auto (Automat) şi Incandescent (de exemplu, pentru a face ca fotografiile realizate sub o lampă cu o tentă roşiatică să arate ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1 2

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată în timpul fotografierii. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a opta pentru b Preset manual (Presetare manuală) în meniul de balans de alb şi apăsaţi butonul k. • Aparatul foto apropie imaginea.

3

Alegeţi Measure (Măsurare).

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure

Preset manual

Cancel Measure

Cadru obiect de referinţă

5

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Valoarea măsurată cel mai recent va fi aplicată Balansului de alb.

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy

Apăsaţi butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. • Nu sunt înregistrate fotografii.

B

Notă privind Presetarea manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când se apasă butonul k în pasul 5. De aceea, aparatul foto nu poate măsura o valoarea pentru presetarea manuală decât când este utilizat bliţul.

137


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

E Sensibilitate ISO Sensibilitatea este o măsură a vitezei cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât este mai mare sensibilitatea, cu atât mai eficientă este fotografierea în locuri întunecoase sau fotografierea obiectelor în mişcare, dar imaginea realizată va avea un aspect uşor granulat. Auto (Automat) (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 64 în locuri luminoase; în locuri întunecoase aparatul foto creşte în mod automat sensibilitatea până la nivelul maxim ISO 800. Dacă este setat Auto (Automat) atunci când este selectat D cu ajutorul selectorului de moduri, sensibilitatea ISO este fixată la 64. High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO mare) Sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul dintre ISO 64 şi 1600, conform luminozităţii subiectului. Dacă este setat High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO mare) atunci când este selectat D cu ajutorul selectorului de moduri, sensibilitatea ISO este fixată la 64. Fixed range auto (Auto rază fixă) Alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO, între ISO 64-100 (setarea implicită), ISO 64-200 sau ISO 64-400. Aparatul foto nu va mări sensibilitatea dincolo de valoarea maximă din intervalul selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla în mod eficient nivelul de „granulaţie” care apare în imagini. Dacă este setat Fixed range auto (Auto rază fixă) atunci când este selectat D cu ajutorul selectorului de moduri, sensibilitatea ISO este fixată la 64. 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 6400 Sensibilitatea va fi blocată la valoarea specificată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

138

În cazul altor setări decât Auto (Automat), pe monitor este afişată setarea curentă (A8). Dacă este selectat Auto (Automat) iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 64, se va afişa pictograma E (A34). Atunci când este selectat High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO mare), se afişează V. Atunci când este selectat Fixed range auto (Auto rază fixă), se afişează U şi valoarea maximă de sensibilitate ISO.

B

Note despre ISO 3200 şi 6400

• Dimensiunea imaginii va fi afişată în roşu în timpul fotografierii dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată pe 3200 sau 6400. • 3200 sau 6400 nu pot fi setate pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) dacă Image quality (Calitate imagine) (A124) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW)) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW)) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW)) + de bază). ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi setată la Auto (Automat) dacă Image quality (Calitate imagine) (A124) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW)) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW)) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW)) + de bază) în timp ce ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400. • Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată pe 3200 sau 6400, Image size (Dimensiune imagine) (A126) nu poate fi setată pe N 4224×3168, E 3264×2448, D 2592×1944, I 4224×2816, G 4224×2376 şi H 3168×3168. La aceste setări de dimensiune a imaginii, prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) se comută automat setarea pentru dimensiunea imaginii la C 2048×1536. Dacă apoi se selectează pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) orice altă opţiune decât 3200 sau 6400, setarea iniţială de dimensiune a imaginii este restabilită. • La o setare a ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) de 3200 sau 6400, opţiunea Declanşare multiplă 16 (A140) din modul declanşare continuă nu este disponibilă. Când Continuous (Continuu) este setat pe Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) se comută setarea pe Single (Unic), şi setarea Single (Unic) nu se va schimba chiar dacă se trece la alte moduri decât 3200 sau 6400.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G Măsurare Alegeţi modul în care aparatul foto măsoară expunerea. Setaţi metoda de măsurare. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto setează expunerea pentru întregul cadru. Recomandabil în majoritatea situaţiilor.

q

Center-weighted (Axat pe centru) Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru a măsura obiectele descentrate.

r

Spot Aparatul foto măsoară zona indicată prin cercul din centrul cadrului. Asigură că obiectul vizat pentru măsurare are o expunere corectă chiar dacă fundalul este mult mai luminos sau mai întunecat. Subiectul trebuie să fie în zona de măsurare înainte de fotografiere. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru a măsura obiectele descentrate.

s

Spot AF area (Zonă AF spot) Aparatul foto măsoară zona focus selectată. Disponibil doar dacă este selectată o altă setare decât Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A144).

Notă privind măsurarea

La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, Metering (Măsurare) este setată pe Center-weighted (Axat pe centru), iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0× este setată pe Spot. Atunci când este activat zoom-ul digital, zona măsurată nu este afişată pe monitor.

D

Zona de măsurare

Zona activă de măsurare este afişată pe monitor atunci când pentru Metering (Măsurare) este selectat Center-weighted (Axat pe centru) sau Spot.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Spot

1/125

F2.7

14

Center-weighted (Axat pe centru)

139


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuu Selectaţi opţiunea de efectuare a câte unei fotografii, într-o succesiune sau cu Selector cea mai buna fotografiere (BSS). Când este selectat Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul se va seta pe W, iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile primei fotografii din fiecare serie. U Single (Unic) (setare implicită) Se efectuează o singură fotografie de fiecare dată când este apăsat declanşatorul. V Continuous (Continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, aparatul foto face fotografii cu o viteză de aproximativ 0,9 cadre pe secundă (fps) atunci când calitatea imaginii este setată la Normal (Normală), iar dimensiunea imaginii este setată la N 4224×3168. D BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Pentru fotografierea în condiţii de iluminare redusă fără bliţ, este recomandată utilizarea BSS (Selectorului pentru cea mai bună fotografiere), cu aparatul mărit sau, în alte situaţii în care este probabil un tremurat ce ar face imaginile neclare. Atunci când este activat Selector cea mai buna fotografiere (BSS), aparatul foto face până la zece fotografii atunci când este apăsat butonul de declanşare. Cea mai clară fotografie (fotografia cu cel mai mare detaliu) din serie va fi selectată şi salvată automat. Y

Continuous flash (Bliţ continuu)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, fotografierea continuă este realizată cu ajutorul bliţului încorporat (cu o viteză de aproximativ 3 cadre în 0,8 secunde atunci când calitatea imaginii este setată la Normal (Normală), iar dimensiunea imaginii este setată la N 4224×3168. Încărcaţi bliţul încorporat când fotografierea continuă se finalizează. Nu se mai poate fotografia până la terminarea încărcării. Pentru că sensibilitatea ISO este ridicată în timpul sesiunii de fotografiere, imaginile ar putea fi afectate de „zgomot” (puncte amplasate la distanţe aleatorii, colorate intens). W Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) De fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare, aparatul foto face o serie de 16 fotografii la o viteză de aproximativ 1,1 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie, calitatea imaginii fiind setată la Normal (Normală) şi dimensiunea imaginii fiind setată la D 2592×1944. X Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) Aparatul foto face fotografii (până la 1.800 de cadre) automat la intervalul specificat (A142).

Setarea pentru mod continuu este afişată pe monitor în timpul fotografierii (pentru Single (Unic) nu se afişează nimic) (A8).

140


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Note privind Declanşarea continuă

• Frecvenţa maximă de cadre fotografiate în modul de declanşare continuă poate varia în funcţie de setările curente de calitate a imaginii, de dimensiune a imaginii şi de cardul de memorie utilizat. • Reţineţi că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât în timp ce apăsaţi până la capăt butonul de declanşare în modul Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere). • Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu pot fi utilizate atunci când Image quality (Calitate imagine) (A124) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază).

B

Notă privind Selector cea mai bună fotografiere

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) cel mai potrivit pentru fotografierea subiectelor staţionare. Este posibil ca Selector cea mai bună fotografiere să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat până la capăt.

B

Note privind Bliţul continuu

• Modul Bliţ continuu nu poate fi utilizat atunci când bliţul încorporat este închis. Deschideţi bliţul încorporat atunci când utilizaţi la fotografiere bliţ continuu. • Atunci când, pentru opţiunea Continuous (Continuu), este selectat Continuous flash (Bliţ continuu), prin pornirea Speedlight, opţiunea se va modifica în Single (Unic).

B

Note privind Declanşare multiplă 16

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Viteza de declanşare va fi limitată la maxim 1/2 s când opţiunea Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Continuous flash (Bliţ continuu) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este setată pentru Continuous (Continuu). Viteza de declanşare va fi limitată la maxim 8 sec. când Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este selectată.

D

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Bliţ încorporat şi Speedlights (disponibile separat de la Nikon)” (A152) pentru informaţii suplimentare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Zoom-ul digital nu este disponibil. • La o setare a ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138) la 3200 sau 6400, opţiunea Declanşare multiplă 16 nu este disponibilă. Atunci când fotografiaţi cu opţiunea Declanşare multiplă 16, selectaţi alte opţiuni decât 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) şi selectaţi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu).

141


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografiere cu temporizator

Aparatul foto face fotografii automat la intervale specificate. Alegeţi dintre 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min.

1

2

3

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) în ecranul pentru modul Continuu şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi butonul k.

Continuous Single Continuous BSS Continuous flash Multi-shot 16 Intvl timer shooting

Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min

Apăsaţi butonul d. • Aparatul revine la modul fotografiere.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face prima fotografie şi a activa fotografierea cu temporizator. • Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de aparat pornit clipeşte între fotografieri. • Monitorul porneşte din nou automat chiar înainte de următoarea fotografiere.

5 C

1/125

F2.7

14

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după ce au fost înregistrate 1.800 de fotografii.

Note privind Fotografierea cu temporizator

• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi o baterie complet încărcată. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-66. Nu utilizaţi în nicio situaţie o altă marcă sau model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri în timp ce se efectuează fotografierea cu temporizator.

D 142

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

H Bracketing automat Procedeul de bracketing automat este utilizat pentru a varia expunerea, într-o serie de fotografii, cu o valoare selectată, „încadrând” valoarea expunerii selectată de către aparatul foto sau cu modul de compensare a expunerii. A se utiliza în situaţii în care este greu de stabilit expunerea corectă (A40). X

±0.3 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0.3 EV şi -0.3 EV pe parcursul următoarelor trei fotografii. Ţineţi butonul de declanşare apăsat pentru a efectua toate cele trei fotografii consecutiv.

Y

±0.7 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0.7 EV şi -0.7 EV pe parcursul următoarelor trei fotografii. Ţineţi butonul de declanşare apăsat pentru a efectua toate cele trei fotografii consecutiv.

Z

±1.0 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +1.0 EV şi -1.0 EV pe parcursul următoarelor trei fotografii. Ţineţi butonul de declanşare apăsat pentru a efectua toate cele trei fotografii consecutiv.

k

Off (Oprit) (setare implicită) Nu se realizează bracketing.

B

Note privind Bracketing automat

• Auto bracketing (Bracketing automat) nu este disponibil atunci când selectorul de moduri este setat la D. • Atunci când este aplicată compensarea expunerii (A40) şi pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectat ±0.3, ±0.7 sau ±1.0, se vor aplica valorile combinate ale compensării expunerii. • Viteza de declanşare va fi limitată la maxim 1/2 s dacă pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectat orice alt mod cu excepţia Off (Oprit). • Auto bracketing (Bracketing automat) nu poate fi utilizat atunci când Image quality (Calitate imagine) (A124) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A8).

143


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G Mod zonă AF Alegeţi unde focalizează aparatul foto. Când zoom-ul digital este activ, aparatul va focaliza pe subiectul din centrul ecranului, indiferent de opţiunea de mod zonă AF aplicată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

144

z

Face priority (Prioritate faţă) Aparatul foto detectează o figură îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta (Fotografierea cu Prioritate faţă ➝ A145). Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe chipul cel mai apropiat de aparat. Atunci când sunt fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau atunci când încadraţi un subiect a cărui 14 1/125 F2.7 faţă nu este recunoscută, Mod zonă AF va fi setat la Zonă focus Auto (Automat). Aparatul foto va alege zona focus (una dintre cele nouă posibile) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat şi focalizează pe acesta. • Atunci când monitorul a fost oprit, aparatul foto focalizează numai pe baza zonei focus centrale.

w

Auto (Automat) (setare implicită) Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona focus. Când se apasă până la jumătate butonul declanşator, zona focus selectată de aparatul foto este afişată pe monitor. • Atunci când monitorul a fost oprit, aparatul foto focalizează numai pe baza zonei focus centrale.

x

1/125

F2.7

14

Zonă focus

Manual Alegeţi poziţia de focus din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu HIJK pentru a selecta dintre zonele focus afişate pe ecran, deplasaţi focalizarea în acea poziţie şi fotografiaţi subiectul. Pentru a încheia selectarea zonei focus şi pentru a regla setările pentru modul bliţ, modul de focalizare, Zonă focus autodeclanşatorul şi compensarea expunerii, apăsaţi Zone focus selectabile butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei focus, apăsaţi din nou butonul k. • La o setare a Image size (Dimensiune imagine) (A126) de H 3168×3168, sunt disponibile 81 de zone focus.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Se utilizează zona focus centrală.

1/125

F2.7

14

Zonă focus

Fotografierea cu Prioritate faţă

Atunci când, în timpul fotografierii, se selectează Face priority (Prioritate faţă) pentru modul zonă AF sau modul scenă Portrait (Portret) ori modul scenă Night portrait (Portret de noapte), se va aplica funcţia de prioritate faţă. Aparatul foto detectează în mod automat o figură îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta.

1

Încadraţi fotografia.

2

F2.7

14

1/125

F2.7

14

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde, iar focusul va fi blocat. • Atunci când marginea dublă clipeşte, aparatul foto nu poate focaliza. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza din nou. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

D

1/125

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Când aparatul foto detectează o faţă, zona focus ce cuprinde faţa va fi încadrată de o margine dublă galbenă. • Când aparatul foto detectează mai mult decât o singură faţă, atunci faţa cea mai apropiată este încadrată de o margine dublă, iar celelalte de margini simple. Pot fi detectate până la 12 feţe.

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Focalizarea automată” (A29).

145


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Prioritate faţă

• Atunci când, pentru AF area mode (Mod zonă AF), este selectată setarea Face priority (Prioritate faţă), setarea se va comuta automat la Auto (Automat) dacă nu este recunoscută nicio faţă atunci când se apasă butonul de declanşare până la jumătate. • Dacă nu este recunoscută nicio faţă atunci când se apasă până la jumătate butonul de declanşare în modul scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte), aparatul foto va focaliza pe subiectul din zona focus centrală. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv dacă subiectul se uită sau nu la aparat. • În anumite cazuri rare fotografierea subiectelor cu focalizare automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A29), subiectul nefiind focalizat, chiar dacă zona de focalizare străluceşte în culoarea verde. În acest caz, comutaţi la modul automat sau modificaţi setarea pentru modul zonă AF la Manual sau Center (Centru) în modurile A, B, C, D, E sau F, focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul propriu-zis al portretului şi utilizaţi blocarea focalizării (A29). • Atunci când este detectată o faţă în timpul fotografierii, fotografiile vor fi rotite automat, atât în modul de redare cadru complet, cât şi în miniaturi, în funcţie de orientarea chipului detectat.

I Mod focalizare automată Meniurile fotografiere, redare şi setare

146

Alegeţi cum focalizează aparatul foto. A

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B

Full-time AF (AF permanent) Aparatul foto focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi blocată. Utilizaţi în cazul obiectelor în mişcare.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

J Comp. exp. bliţ Compensarea bliţului poate fi utilizată pentru a regla puterea bliţului, atunci când luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul trebuie modificată. Atunci când este montat pe aparatul foto bliţul Speedlight SB-400, SB-600, SB-800 sau SB-900 (A180), este reglată puterea bliţului pentru Speedlight. -0.3 până la -2.0 Puterea bliţului este redusă de la -0.3 la -2.0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru a împiedica efectul evidenţierilor sau reflexiilor nedorite. Reduceţi puterea bliţului pentru a preîntâmpina evidenţierile nedorite. 0.0 (setare implicită) Puterea bliţului nu este reglată. +0.3 până la +2.0 Puterea bliţului este mărită de la +0.3 la +2.0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru a face ca subiectul principal din cadru să apară mai luminos.

La alte setări decât 0.0, pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A8).

K Control bliţ

Auto (Automat) (setare implicită) Atunci când este montată o unitate de blitz, bliţul se declanşează. Atunci când nu este montat niciun bliţ pe cupla de accesorii, bliţul încorporat este declanşat. Built-in off (Bli încorporat oprit) Bliţul încorporat este dezactivat.

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Specificaţi dacă bliţul încorporat este sau nu declanşat atunci când nu este utilizat un accesoriu de tip bliţ montat pe cupla de accesorii (A180).

Notă privind controlul bliţului

Atunci când Flash control (Control bliţ) este setat la Built-in off (Bliţ încorporat oprit), sunt disponibile numai modurile bliţ U (Automat), W (Oprit) şi X (Bliţ de umplere) (A32).

147


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

M Reducere zgomot La viteze reduse ale declanşatorului, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot” sub forma unor puncte amplasate la distanţe aleatorii, colorate strălucitor, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. Utilizaţi această opţiune pentru a reduce zgomotul la viteze de declanşare reduse. Activarea funcţiei de reducere a zgomotului extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor. a

Auto (Automat) (setare implicită) Reducerea zgomotului este realizată la viteze de declanşare reduse, ceea ce poate duce la imagini afectate de zgomot. Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) şi atunci când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat pe orice alt mod în afară de Off (Oprit), reducerea zgomotului nu va fi realizată.

M

On (Pornit) Reducerea zgomotului este aplicată fotografiilor făcute la viteze de declanşare mai mici decât 1/4 sec.; recomandarea este ca funcţia respectivă să fie On (Pornită) atunci când se fotografiază la viteze scăzute de declanşare. Doar setările Single (Unic) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) pot fi selectate pentru Continuous (Continuu). Nu poate fi aplicată atunci când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat pe alte moduri decât Off (Oprit).

Atunci când se realizează reducerea zgomotului, pictograma x este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A8). Meniurile fotografiere, redare şi setare

Q Control distorsiune Remediaţi distorsiunea. Activarea controlului de distorsiune va reduce dimensiunea suprafeţei pentru fotografiat. Q

Este remediată distorsiunea prilor îndeprtate ale cadrului (doar când setarea pentru calitatea imaginii (A124) este Fine (Înalt), Normal (Normal) sau Basic (De baz)).

k

Off (Oprit) (setare implicită) Nu se realizează nicio remediere a distorsiunilor.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A8).

C

148

On (Pornit)

Control distorsiune/afişaj convertor

Pictogramele pentru control distorsiune/afişaje convertor (A8) sunt după cum urmează. • Y: Distortion control (Control distorsiune) este setat pe On (Pornit), iar Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A149) este setat pe None (Niciunul). • w: Distortion control (Control distorsiune) este setat pe Off (Oprit), iar Wide-angle converter (Convertor unghi larg) este setat pe On (Pornit). • x: Atât Distortion control (Control distorsiune) cât şi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) sunt setate pe On (Pornit). • Fără afişare: Atât Distortion control (Control distorsiune) cât şi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) sunt setate pe Off (Oprit).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

X Convertor unghi larg Această opţiune este destinată utilizării cu inelul adaptor de reducţie UR-E21 (disponibil separat de la Nikon) pentru ataşarea obiectivelor convertoare WC-E76 (disponibile separat de la Nikon) listate mai jos. Pentru informaţii suplimentare privind ataşarea unui convertor unghi larg, consultaţi „Convertor de unghi larg” (A179) din acest manual. Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea convertorului unghi larg, consultaţi manualul furnizat împreună cu obiectivul convertor unghi larg. X

k

Note privind ataşarea unui convertor unghi larg pentru fotografiere

• Setaţi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) la On (Pornit) înainte de a fotografia. Setaţi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) la None (Niciunul) atunci când nu este ataşat niciun obiectiv convertor. • Bliţul încorporat se schimbă în W (oprit) atunci când Wide-angle converter (Convertor unghi larg) este setat pe On (Pornit). Utilizaţi bliţuri (A180), disponibile separat de la Nikon) pentru a fotografia cu bliţ. • Continuous flash (Bliţ continuu) nu poate fi utilizat pentru Continuous (Continuu) (A140). • Utilizarea bliţurilor (disponibile separat de la Nikon) pentru a fotografia în unghi larg poate genera umbre pe fotografiile realizate. Verificaţi imaginea utilizând monitorul după fotografiere. Se recomandă utilizarea unui panou unghi larg când se fotografiază cu Speedlight SB-600, SB-800 sau SB-900. • Asistenţă AF nu poate fi utilizată atunci când Wide-angle converter (Convertor unghi larg) este setat pe On (Pornit).

D

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

On (Pornit) Utilizaţi cu un convertor pentru unghi larg WC-E76. Atunci când selectaţi această opţiune, aparatul foto depărtează la unghiul larg maxim posibil. Beneficiaţi de fotografiere în unghi larg la o distanţă focală de aproximativ 21 mm (echivalent cu unghiul de imagine de 35 mm [135]) atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat la Off (Oprit) şi aparatul foto depărtează la unghiul larg maxim posibil. Este disponibil întregul interval de zoom optic, cu toate acestea, prin însăşi natura sa, aparatul foto oferă cele mai bune rezultate atunci când imaginea este depărtată la unghiul larg maxim posibil. Zoom-ul digital nu este disponibil. None (Niciunul) (setare implicită) Nu se efectuează modificări ale setărilor aparatului foto. Utilizaţi atunci când nu este ataşat niciun obiectiv convertor (asiguraţi-vă că aţi înlăturat inelul adaptor pentru obiectiv).

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Control distorsiune/afişaj convertor” (A148).

149


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Restricţii ale setărilor aparatului foto Restricţiile se aplică următoarelor setări în modurile A, B, C, D, E şi F. Flash mode (Mod bliţ) • Modul bliţ este dezactivat (W) atunci când, pentru modul de focalizare este selectat B (infinit),pentru Continuous (Continuu), este selectat Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), când, pentru Auto bracketing (Bracketing automat), este activat orice alt mod în afară de Off (Oprit) sau la setarea On (Pornit) a opţiunii Wide-angle converter (Convertor unghi larg). • Atunci când Continuous (Continuu) este setat pe Continuous flash (Bliţ continuu), modul bliţ este setat pe X (bliţ de umplere). • Setarea aplicată este restabilită atunci când oricare alt mod în afară de B (infinit) este selectat pentru modul focalizare, atunci când pentru Continuous (Continuu) este selectat Single (Unic) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator), când, pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectat Off (Oprit) sau pentru Wide-angle converter (Convertor unghi larg) este selectat None (Niciunul). Self-timer/Remote control (Autodeclanşator/Telecomandă) • Dacă autodeclanşator/telecomandă este activat, Continuous (Continuu) va fi setat pe Single (Unic), iar Auto bracketing (Bracketing automat) va fi setat pe Off (Oprit). • Setările aplicate pentru Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) sunt restabilite atunci când autodeclanşatorul/telecomanda sunt oprite (sau când fotografierea cu autodeclanşator/telecomandă s-a finalizat). Mod focalizare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• B (infinit) nu este disponibil atunci când Continuous (Continuu) este setat pe Continuous flash (Bliţ continuu). • Dacă Continuous (Continuu) este setat pe Continuous flash (Bliţ continuu) în timp ce modul focalizare este setat pe B (infinit), setarea pentru modul focalizare este comutată în mod automat pe A. • Atunci când, pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectat Face priority (Prioritate faţă), setarea modului focalizare B (Infinit) modifică modul zonă AF în Auto (Automat). Selectarea unei alte opţiuni decât B (Infinit) pentru modul de focalizare restabileşte modul zonă AF la Face priority (Prioritate faţă). • Zoom-ul digital nu poate fi utilizat atunci când modul focalizare este setat pe E. Image quality (Calitate imagine) Atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază), toate modurile continue, altele decât Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) vor fi setate la Single (Unic) iar Auto bracketing (Bracketing automat) şi Active D-Lighting (D-Lighting active) vor fi setate la Off (Oprit). Image size (Dimensiune imagine) • Dimensiune imagine nu poate fi setată pentru imagini cu Image quality (Calitate imagine) setată la NRW (RAW). • Dimensiunea imaginii pentru imaginile JPEG poate fi setată în cazul în care calitatea imaginii este setată la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază). Totuşi, I 4224×2816, G 4224×2376 şi H 3168×3168 nu pot fi selectate.

150


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Picture Control (Control de fotografie) • White balance (Balans de alb) se va schimba în Auto (Automat) atunci când Picture Control (Control de fotografie) este setat pe Monochrome (Monocrom). Selectarea unei alte opţiuni decât Monochrome (Monocrom) pentru Picture Control (Control fotografie) conduce la restabilirea setării iniţiale pentru White balance (Balans de alb). • Contrast nu poate fi reglat atunci când Active D-Lighting (D-Lighting activ) este setat la orice alt mod decât Off (Oprit). ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Continuous (Continuu) • Auto bracketing (Bracketing automat) se va modifica în Off (Oprit) atunci când Continuous (Continuu) este setat pe orice alt mod decât Single (Unic). • Dacă selectaţi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), setarea pentru Image quality (Calitate imagine) se va schimba în Normal (Normală) şi setarea pentru Image size (Dimensiune imagine) se va schimba în D 2592×1944. Auto bracketing (Bracketing automat) Atunci când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat pe orice alt mod decât Off (Oprit), Continuous (Continuu) va fi setat pe Single (Unic) iar modul bliţ va fi dezactivat (W).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), 3200 şi 6400 nu pot fi utilizate atunci când Image quality (Calitate imagine) este setată pe NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază). Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată pe 3200 sau 6400 iar Image quality (Calitate imagine) este setată pe NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază), ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi setată pe Auto (Automat). • Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată pe 3200 sau 6400, Image size (Dimensiune imagine) nu poate fi setată pe N 4224×3168, E 3264×2448, D 2592×1944, I 4224×2816, G 4224×2376 şi H 3168×3168. La aceste setări de dimensiune a imaginii, prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) se comută automat setarea pentru dimensiunea imaginii la C 2048×1536. Dacă apoi se selectează pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) orice altă opţiune decât 3200 sau 6400, setarea iniţială de dimensiune a imaginii este restabilită. • La o setare a ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) de 3200 sau 6400, opţiunea Declanşare multiplă 16 din modul de fotografiere continuă nu este disponibilă. Când Continuous (Continuu) este setat pe Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) se comută setarea pe Single (Unic), şi setarea Single (Unic) nu se va schimba chiar dacă se trece la alte moduri decât 3200 sau 6400. • Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO mare) sau la o setare mai mare decât 1600 D-Lighting activ nu va funcţiona.

151


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere AF area mode (Mod zonă AF) Atunci când AF area mode (Mod zonă AF) este setat pe Center (Centru) în timp ce Metering (Măsurare) este setată pe Spot AF area (Zonă AF spot), setarea Metering (Măsurare) se va modifica automat în Matrix (Matrice). Atunci când se selectează o altă setare decât Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF), setarea Metering (Măsurare) revine automat la Spot AF area (Zonă AF spot). Noise reduction (Reducere zgomot) • Atunci când modul Auto (Automat) al Noise reduction (Reducere zgomot) este aplicat cu opţiunea Continuous (Continuu) setată la o altă valoare decât Single (Unic) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sau cu opţiunea Auto bracketing (Bracketing automat) setată la o altă valoare decât Off (Oprit), reducerea zgomotului nu va fi realizată. • Prin selectarea valorii On (Pornit) pentru Noise reduction (Reducere zgomot), se vor modifica toate modurile la Single (Unic), atunci când pentru Continuu este selectată o altă opţiune decât Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator), iar Auto bracketing (Bracketing automat) este modificat în Off (Oprit). Wide-angle converter (Convertor unghi larg) Prin selectarea valorii On (Pornit) pentru Wide-angle converter (Convertor unghi larg), se modifică modul bliţ în W (Oprit). Distortion control (Control distorsiune)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat pe On (Pornit), Continuous (Continuu) este setat în mod automat pe Single (Unic), iar Auto bracketing (Bracketing automat) este setat pe Off (Oprit). • Chiar şi atunci când opţiunea Distortion control (Control distorsiune) este modificată înapoi la valoarea Off (Oprit), Continuous (Continuu) va fi în continuare setat pe Single (Unic), iar Auto bracketing (Bracketing automat) va fi în continuare setat pe Off (Oprit). • Control distorsiune nu poate fi utilizat atunci când setarea pentru calitatea imaginii este NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază). Bliţ încorporat, Speedlights (disponibile separat de la Nikon) Funcţionarea bliţului încorporat şi a bliţului Speedlight SB-400, SB-600, SB-800 sau SB-900 (disponibile separat de la Nikon), este restricţionată, aşa cum este ilustrat mai jos, în funcţie de setarea aplicată pentru opţiunea Continuu. Mod continuu Single (Unic) Continuous (Continuu) BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Continuous flash (Bliţ continuu) Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator)

Bliţ încorporat Disponibil Off (Oprit) Off (Oprit) Disponibil Off (Oprit)

Bliţ Disponibil Disponibil Nedisponibil Nedisponibil Disponibil

Disponibil

Disponibil

Atunci când o unitate de bliţ (disponibilă separat de la Nikon) este montată pe cupla de accesorii a aparatului foto, bliţul încorporat este setat automat pe W.

152


Opţiuni redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. I a b

c d f i g h

F

Afişarea meniului de redare Schimbaţi modul de redare apăsând butonul c. Afişaţi meniul redare apăsând butonul d. Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Rotate image

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi confirma setările(A12). • Pentru a ieşi din meniul de redare, apăsaţi butonul d.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

j

D-Lighting A68 Copiaţi fotografia curentă cu detalii în umbră îmbunătăţite. Print set (Set imprimare) A101 Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele. Slide show (Diapozitive) A155 Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o expunere automată de diapozitive. Delete (Ştergere) A156 Ştergeţi fotografii. Protect (Protejare) A156 Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Rotate image (Rotire imagine) A157 Modificaţi orientarea fotografiilor. Hide image (Ascundere imagine) A157 Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării. Small pic. (Imag. mică) A70 Creează o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente. Copy (Copiere) A158 Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă. Black border (Margine neagră) A71 Creaţi noua fotografie înconjurată de o margine neagră. NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) A72 Creaţi imagini JPEG prin prelucrarea imaginilor NRW (RAW).

153


Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea mai multor fotografii

Ecranul de selectare a fotografiilor, aşa cum este ilustrat în Erase selected images dreapta, va fi afişat împreună cu meniurile următoare: * • Meniu redare: D-Lighting (A68), Select images (Selectare imagini) (A101) în Print set (Set imprimare), Erase selected images (Ştergere Back imagini selectate) (A156) în Delete (Ştergere), Protect (Protejare) (A156), Rotate image (Rotire imagine) (A157), Hide image (Ascundere imagine) (A157), Small picture (Imagine mică)* (A70), Selected images (Imagini selectate) (A158) în Copy (Copiere), Black border (Margine neagră)* (A71), NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)) (A72) • Meniu setare: Welcome screen (ecran de întâmpinare) (A161) * Selectaţi elementul de meniu şi afişaţi-l comutând la meniul Redare (A13) după ce aţi selectat fila redare din oricare alt mod, în afară de meniul Redare.

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta mai multe fotografii.

1

Apăsaţi selectorul multiplu JK pentru a alege pentru fotografia dorită.

Erase selected images

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Se poate utiliza de asemenea selectorul de comandă în loc să apăsaţi JK pe selectorul multiplu. • Poate fi selectată doar o singură fotografie pentru Rotate image (Rotire imagine), D-Lighting, Small pic. (Imag. mică), Back Black border (Margine neagră), NRW (RAW) processing (Procesare NRW) RAW)) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare). ➝ pasul 3. • Rotiţi controlul zoom-ului până în dreptul g (i) pentru a comuta la redarea cadrului întreg sau până în dreptul f (h) pentru a comuta înapoi la afişarea miniaturilor.

2

Apăsaţi HI pentru a selecta ON (Pornit) sau OFF (Oprit) (sau numărul de copii).

Erase selected images

• Când este selectat ON (Pornit), un semn de bifat este afişat în colţul din stânga sus al fotografiei curente. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Back

3 154

Apăsaţi butonul k pentru a selecta imaginea.


Opţiuni redare: Meniul redare

b Diapozitive Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie una câte una într-o „expunere de diapozitive” automată.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Start (Pornire) şi apăsaţi butonul k.

Slide show Start Frame intvl

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (Interval cadre), selectaţi intervalul de timp Loop dorit şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Pause • Pentru a repeta automat expunerea de diapozitive, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire) pentru a adăuga semnul de bifat (w) la opţiunea buclă.

2

Diapozitivul începe. • Apăsaţi selectorul multiplu K în timp ce expunerea de diapozitive este în desfăşurare, pentru a vizualiza fotografiile în ordinea în care au fost făcute (ţineţi apăsat pentru a derula repede înainte) sau apăsaţi J pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă (ţineţi apăsat pentru a derula înapoi). • Apăsaţi butonul k pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.

Alegeţi End (Terminare) sau Restart (Repornire). • Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Încheiere) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare sau alegeţi Restart (Repornire) pentru a reda diapozitivele din nou.

Pause

Restart End Frame intvl

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Note privind expunerea de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A84) incluse în diapozitive. • Chiar dacă este selectat Loop (Buclă), durata maximă de redare pentru o expunere de diapozitive este 30 minute (A169).

155


Opţiuni redare: Meniul redare

c Ştergere Ştergeţi fotografii. Erase selected images (Ştergere imagini selectate) Ştergeţi fotografiile selectate în ecranul de selectare a fotografiilor (Selectarea mai multor fotografii ➝ A154). Picture Bank Images (Imagini Picture Bank) Aceasta poate fi selectată doar în meniul Calendar/Listare după dată. Consultaţi „Imagini Picture Bank” (A119) pentru mai multe informaţii. Erase all images (Ştergere toate imaginile) Ştergeţi toate fotografiile.

B

Note privind ştergerea

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protejare Meniurile fotografiere, redare şi setare

156

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Selectaţi imaginea şi aplicaţi setarea în ecranul de selecţie a imaginii (selectarea mai multor fotografii ➝ A154). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A170). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s (A9, 65).


Opţiuni redare: Meniul redare

f Rotire imagine După fotografiere, setaţi orientarea în care vor fi afişate fotografiile la redare. Puteţi roti fotografiile fixe cu 90 grade în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers. Imaginile realizate în orientarea portret vor fi rotite cu 180 grade în direcţia opusă atunci când se alege sensul acelor de ceasornic sau sensul invers. Selectaţi o fotografie în ecranul de selectare a fotografiilor (A154) pentru a afişa ecranul rotire imagine. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a roti fotografia cu 90 de grade. Rotate image

Back

Rotate image

Rotate image

Rotate

Rotiţi cu 90 grade în sensul invers al acelor de ceasornic

Back

Rotate

Back

Rotate

Rotiţi cu 90 grade în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva aceste informaţii împreună cu fotografia.

Utilizaţi această setare pentru a ascunde fotografiile în timpul redării. Selectaţi imaginea şi aplicaţi setarea în ecranul de selecţie a imaginii (selectarea mai multor fotografii ➝ A154). Fotografiile ascunse nu pot fi şterse utilizând opţiunea Delete (Ştergere). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie (A170) va şterge fotografiile ascunse.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

i Ascundere imagine

157


Opţiuni redare: Meniul redare

h Copiere Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi butonul k.

Copy

• q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. • r: Copiaţi fotografiile cardul de memorie în memoria internă.

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. • Selected images (Imaginile selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selectare a fotografiilor (A154). • All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Camera to card Selected images All images

Note privind copierea fotografiilor

• Se pot copia imagini de format JPEG, NRW, AVI şi WAV. Imaginile înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A74) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Fişierele sunet înregistrate cu ajutorul modului Înregistrare voce (A85) pot fi copiate cu ajutorul opţiunii Copy sound files (Copiere fişiere sunet) (A89). • Fotografiile înregistrate cu un aparat foto de altă marcă sau cele care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au acelaşi marcaj de protecţie ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A101). Copierea unei fotografii care este protejată (A156) va face ca şi copia să fie protejată. • Fotografiile ascunse (A157) nu pot fi copiate.

C

Mesajul Memory contains no images. (Memoria nu conţine imagini.)

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, se va afişa mesajul Memory contains no images. (Memoria nu conţine imagini). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere şi copiaţi fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D 158

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii consultaţi „Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet” (A181).


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. c

Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A161

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d e

Date (Data) A162 Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusele orare local şi destinaţie. Brightness (Luminozitate)

A165

Reglaţi luminozitatea monitorului. f

Date imprint (Imprimare dată)

A165

Imprimaţi data sau contorul datei pe fotografii. g

Vibration reduction (Reducere vibraţii)

A167

Activaţi reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice. h

AF assist (Asistenţă AF)

A168

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF. u

Digital zoom (Zoom digital)

A168

Activaţi sau dezactivaţi zoom-ul digital. i

Sound settings (Setări sunet)

A169

Reglaţi setările de sunet. k

Auto off (Oprire automată)

A169

l/m

Format memory/Format card (Formatare memorie/Formatare card)

A170

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Language (Limbă)

A171

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. o

Video mode (Mod video)

A171

Reglaţi setările pentru conectarea la TV. U

FUNC button (Buton FUNC)

A172

Alegeţi funcţia realizată la apăsarea butonului w. S

Customize My Menu (Personalizare Meniul meu)

A173

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setaţi durata după care aparatul foto intră în modul de veghe.

Înregistraţi în Meniul meu elemente din meniu utilizate frecvent. p

Reset all (Reiniţializare totală)

A174

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. r

Firmware version (Versiune firmware)

A176

Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

159


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

Afişarea meniului setare Alegeţi fila z în ecranul meniu.

1

2

Pentru a afişa meniul fotografiere apăsaţi butonul d.

Apăsaţi selectorul multiplu J. • Fila va putea fi selectată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Apăsaţi HI pentru a selecta fila z.

4

Apăsaţi K sau butonul k. • Elementele meniului de setare vor putea fi selectate.

Shooting menu Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

Shooting menu Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

Set up Welcome screen Date Brightness Date imprint Vibration reduction AF assist

Set up Welcome screen Date Brightness Date imprint Vibration reduction AF assist

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta alte file.

160


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

c Ecran de întâmpinare Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciunul) (setare implicită) Nu se afişează ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectare imagine) Selectaţi o fotografie din memoria internă sau de pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o imagine în ecranul de selectare a imaginilor (A154) öi apăsaţi butonul k. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Nu se pot alege imagini NRW (RAW). • Nu se pot selecta fotografii realizate la o setare Image size (Dimensiune imagine) (A126) de I 4224×2816, G 4224×2376 sau H 3168×3168. • Nu se pot selecta copii reduse la dimensiunea 160 × 120 prin tăiere (A69) şi prin editarea imaginilor mici (A70).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

161


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

d Data Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Se poate seta, de asemenea, caracteristica Fus orar (caracteristică ce calculează diferenţa de timp) care este utilă atunci când călătoriţi în străinătate. Date (Data) Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Pentru a utiliza meniul setare. • Selector multiplu JK: Vă deplasaţi la altă categorie (în ordinea zi, lună, an, ZLA). • Selector multiplu HI: Modificaţi setările. • Buton k: Setarea este activată. Time zone (Fus orar) w (fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia economisire lumină zi poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Fus orar. Când este selectat x (fus orar destinaţie), diferenţa de timp faţă de fusul orar local (w) (A164) este calculată automat şi se înregistrează data şi ora din regiunea selectată. Utilă în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţie

1 Meniurile fotografiere, redare şi setare

162

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul cu fusurile orare.

Date

15/11/2008 15:30

Date Time zone

2

Alegeţi x Travel destination (Destinaţie călătorie) şi apăsaţi butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone 16/11/2008 Tokyo, Seoul

15:30

Home time zone Travel destination


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

3

Apăsaţi K. • Se afişează meniul cu fusul orar al oraşului nou.

Time zone 16/11/2008 Tokyo, Seoul

00:30

Home time zone Travel destination

4

Apăsaţi butonul J sau K pentru a selecta fusul orar al destinaţiei. • Dacă apăsaţi H într-un fus orar în care este în vigoare ora de vară, în partea superioară a ecranului se afişează semnul W. Se activează funcţia economisire lumină zi şi se adăugă o oră la ora curentă. Apăsaţi I pentru a seta la Off. • Apăsaţi butonul k pentru a selecta fusul orar al destinaţiei. • Când este selectat fusul orar al destinaţiei, semnul Z va fi afişat pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

-05:30

Back Time zone 15/11/2008 10:30 EST:New York Tronto, Lima Home time zone Travel destination

Baterie ceas intern

Ceasul intern al aparatului foto utilizează o altă baterie decât acumulatorul aparatului foto. Bateria ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este montat sau când este conectat adaptorul CA EH-66 şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

10:30 EST: New York Toronto Lima

w (Fus orar local)

• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi apăsaţi butonul k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi efectuaţi paşii pentru x Travel destination (Destinaţie călătorie) pentru a seta fusul orar local.

C

Timp economisire lumină zi

Activaţi funcţia economisire lumină zi în meniul pentru fus orar cu oraşe în pasul 4, când ora de vară este în vigoare sau dezactivaţi-o atunci când ora de vară nu este în vigoare.

163


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

D

Fusuri orare (A20)

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Date (Dată). UTC +/–

Meniurile fotografiere, redare şi setare

164

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–20

Midway, Samoa

–8

Madrid, Paris, Berlin

–19

Hawaii, Tahiti

–7

Athens, Helsinki, Ankara

–18

Alaska, Anchorage

–6

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–17

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

–5

Abu Dhabi, Dubai

–16

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz

–4

Islamabad, Karachi

–15

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

–3,5

New Delhi

–14

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

–3

Colombo, Dhaka

–13

Caracas, Manaus

–2

Bangkok, Jakarta

–12

Buenos Aires, Sao Paulo

–1

Beijing, Hong Kong, Singapore

–11

Fernando de Noronha

±0

Tokyo, Seoul

–10

Azores

+1

Sydney, Guam

–9

London, Casablanca

+2

New Caledonia

+3

Auckland, Fiji


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

e Luminozitate Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

f Imprimarea datei Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii. Această informaţie poate fi imprimată chiar şi cu imprimante ce nu susţin funcţia de imprimare a datei şi orei (A102). Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Data) Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor făcute când este activată această opţiune. Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor făcute când este activată această opţiune. Date counter (Contor dată) O funcţie utilă pentru urmărirea creşterii unui copil, pentru un jurnal privind creşterea unei plante sau alte situaţii similare (A166).

B

Imprimare dată

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Datele imprimate la o setare Image size (Dimensiune imagine) (A126) de K 640×480 ar putea fi dificil de citit. Alegeţi J 1024×768 sau o dimensiune mai mare atunci când utilizaţi imprimarea datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Data) (Data) (A20, 162). • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii (A191). - Atunci când în modul scenă este selectat d Sports (Sporturi), l Museum (Muzeu) sau p Panorama assist (Asistenţă panoramă) - Atunci când, pentru Continuous (Continuu), este selectat Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Continuous flash (Bliţ continuu) (A140) - Atunci când, pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectat un alt mod decât Off (Oprit) (A143) - Mod film - Atunci când NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază) este selectat pentru Image quality (Calitate imagine) (A124)

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setarea pentru Imprimare dată poate fi vizualizată pe monitor în timpul fotografierii (nu se va afişa nimic când se setează pe Off (Oprit)) (A8).

Imprimare dată şi Set imprimare

Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF care susţine imprimarea datei fotografierii şi informaţiei despre fotografie, data şi informaţia respectivă poate fi imprimată pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe Date imprint (Imprimare dată), utilizând opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A101).

165


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

Utilizarea Contor dată

Fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activată sunt imprimate cu numărul de zile rămas până la o dată specificată sau cu numărul de zile scurs de la data specificată; de exemplu o zi de naştere. Utilizaţi funcţia pentru a urmări creşterea copilului sau pentru a ţine evidenţa numărului de zile până la o zi de naştere sau până la o nuntă. Date counter

Stored dates Display options

Stored dates (Date stocate) Alegeţi de la 1 la 3 şi apăsaţi K pe selectorul multiplu pentru a afişa ecranul pentru dată. Pentru a seta, alegeţi o opţiune, introduceţi o dată (A21, pasul 5 de la Setarea limbii, datei şi orei afişajului) şi apăsaţi butonul k. Se pot seta până la trei tipuri de date. Pentru a selecta o altă dată, alegeţi o opţiune de la 1 la 3 şi apăsaţi butonul k.

20/11/2008 03/01/2009 ----------

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Display options (Opţiuni afişaj) Alegeţi formatul de afişare şi apăsaţi butonul k.

Display options Number of days Years and days Yrs, mnths, days

Mai jos sunt prezentate mostre de amprente moment pentru contorul datei.

02/ 18.11.2008 Două zile rămase

166

Stored dates

02/ 22.11.2008 Două zile scurse


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

g Reducere vibraţii Reducerea vibraţiilor corectează eficient neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, cunoscut drept tremuratul aparatului foto; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu zoom sau la viteze reduse de declanşare. Reducerea vibraţiilor poate fi folosită în toate modurile de fotografiere. Când folosiţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, comutaţi funcţia reducere vibraţii pe Off (Oprit). On (Pornit) (setare implicită) Reducerea vibraţiilor este activată când se efectuează fotografii statice şi se înregistrează filme. Aparatul foto detectează şi calculează mişcările de rotire panoramică atunci când se reduce tremuratul aparatului foto. Când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare, de exemplu, reducerea vibraţiilor reduce doar mişcarea verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panoramare, reducerea vibraţiilor afectează doar mişcarea pe orizontală. Off (Oprit) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Atunci când reducerea vibraţiilor este activată, setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (când este selectat Off (Oprit), nu se afişează nimic) (A8). Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după pornirea aparatului foto sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. • Aşteptaţi până când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite situaţii. • „VR” înseamnă reducerea vibraţiilor.

167


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

h Asistenţă AF Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF. Auto (Automat) (setare implicită) Iluminarea asistenţă AF este utilizată pentru a sprijini operaţiunea de focalizare atunci când subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o acoperire de aproximativ 5,5 m în poziţia cu unghi larg maxim şi de aproximativ 3,2 m în poziţia de telefotografie maximă. Cu toate acestea, reţineţi că, pentru anumite moduri scenă, dispozitivul de iluminare asistenţă AF se dezactivează automat (A42 până la 47) chiar dacă este setat pe Auto (Automat). Off (Oprit) Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă lumina este slabă.

u Zoom digital Activaţi sau dezactivaţi zoom-ul digital. On (Pornit) (setare implicită) Rotirea şi reţinerea controlului zoom-ului la g (i), la poziţia maxim posibilă a zoom-ului optic, declanşează zoom-ul digital (A27). Crop (Tăiere) Meniurile fotografiere, redare şi setare

168

Limitaţi utilizarea zoom-ului digital la distanţele la care calitatea imaginii nu are de suferit. Off (Oprit) Dezactivaţi zoom-ul digital cu excepţia cazurilor de înregistrare a filmelor.

B

Note privind Zoom-ul digital

• Atunci când este activat zoom-ul digital, mod zonă AF este setat pe Center (Centru) (A144). • Zoom-ul digital nu este disponibil în următoarele situaţii: - Atunci când modul de focalizare (A37) este setat pe E (focalizare manuală). - Atunci când b Portrait (Portret), e Night portrait (Portret de noapte) este selectat în modul scenă - Când Image quality (Calitate imagine) (A124) este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază) - Atunci când pentru Continuous (Continuu) este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A140) - Atunci când pentru Wide-angle converter (Convertor unghi larg) este selectat On (Pornit) (A149) - Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (cu toate acestea, zoom-ul digital de până la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor, altele decât Film fotografiere secvenţială) • La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, Metering (Măsurare) este setată pe Center-weighted (Axat pe centru), iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0× este setată pe Spot.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

i Setări sunet Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Porniţi sunetul cu On (Pornit) (setare implicită) sau opriţi cu Off (Oprit). Se va auzi un semnal sonor când operaţiile se încheie cu succes, două semnale sonore când aparatul foto focalizează pe subiect şi trei semnale sonore când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Setaţi sunetul de declanşare la On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

k Oprire automată

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă nu se realizează operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate, monitorul se va opri, iar aparatul foto va intra în modul de veghe (A17) pentru a reduce descărcarea acumulatorului. Indicatorul luminos de alimentare va clipi în modul de veghe. Dacă nu se realizează operaţiuni timp încă trei minute, aparatul foto se va opri în mod automat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate sau butonul c pentru a ieşi din modul de veghe. Alegeţi timpul pe care îl lăsaţi să treacă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe. Opţiunile de timp sunt 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

Note privind Oprire automată

Durata după care monitorul intră în modul stare de veghe este după cum urmează. • Sunt afişate meniurile: trei minute • Selectorul de moduri este setate pe G: trei minute • Selectorul de moduri este setate pe H: trei minute • Utilizare înregistrare voce: 30 secunde • Se redau diapozitive: maximum 30 minute • Adaptorul CA este conectat: 30 minute

169


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

l/m Formatare memorie/Formatare card Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne

Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul setare apare opţiunea Format memory (Formatare memorie).

Format memory All images will be deleted! OK?

No Format

Formatarea unui card de memorie

Atunci când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

Format card All images will be deleted! OK?

No Format

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

170

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie duce la ştergerea permanentă a tuturor datelor. Aveţi grijă să transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de formata. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi camera acumulatorului/capacul fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi în COOLPIX P6000 carduri de memorie utilizate în alte dispozitive, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

n Limbă Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajele aparatului foto. Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

o Mod video Meniurile fotografiere, redare şi setare

Reglaţi setările pentru conectarea la TV. Alegeţi NTSC sau PAL.

171


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

U FUNC Button (Butonul FUNC) Modificaţi funcţia realizată de butonul w în modurile A, B, C, D, E şi F. Apăsaţi butonul w pentru a afişa opţiunea din meniul fotografiere atribuită acestuia. Această opţiune este atribuită cu ajutorul elementului FUNC button (Buton FUNC). Ţineţi apăsat butonul w şi rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta o funcţie, apoi setarea va putea fi atribuită prin simpla eliberare a butonului w. Una dintre următoarele opţiuni din meniul de fotografiere poate fi atribuită butonului w. ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138) (setare implicită)

Picture Control Distortion control (Control distorsiune) (A148) (Control fotografie) (A129)

Wide-angle converter Image quality (Calitate imagine) (Convertor unghi larg) (A124) (A149)

Metering (Măsurare) (A139)

Image size (Dimensiune imagine) (A126)

Auto bracketing (Bracketing automat) (A143)

Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167)

Record GPS data White balance (Balans de alb)* (Înregistrare date GPS) (A136) (A60)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

172

AF area mode (Mod zonă AF) (A144)

Save user settings (Salvare setări utilizator) (A58)

Exposure compensation Continuous (Continuu) (A140) (Compensare expunere) (A40) *

Flash exp. comp. (Comp exp. bliţ) (A147) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A146) Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A57)

Atunci când este selectat Preset manual (Presetare manuală), se va afişa ecranul afişat în pasul 3 din secţiunea, „Presetare manuală” (A137).


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

S Personalizare Meniul meu Înregistraţi în Meniul meu elemente de meniu utilizate frecvent (maximum şase). Elementele de meniu înregistrate în Meniul meu pot fi regăsite şi editate cu uşurinţă prin apăsarea butonului I atunci când meniul fotografiere este setat pe A, B, C, D, E sau F). Se pot înregistra următoarele elemente. Image quality (Calitate imagine) (A124)

Continuous (Continuu) (A140)

Auto bracketing Image size (Bracketing automat) (Dimensiune imagine) (A126) (A143)

Distortion control (Control distorsiune) (A148) Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A149)

AF area mode (Mod zonă AF) (A144)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A57)

Custom Picture Control (Control de fotografie personalizat)(A134)

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A146)

Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167)

White balance (Balans de alb) (A136)

Flash control (Control bliţ) (A147)

Digital zoom (Zoom digital) (A168)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138)

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A147)

Format memory/Format card (Formatare memorie/ Formatare card) (A170)

Metering (Măsurare) (A139)

Noise reduction - (nicio setare) (ştergere)* (Reducere zgomot) (A148)

*

Alegeţi pentru a elimina un element din Meniul meu.

Înregistrarea în Meniul meu

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege elementul de meniu si apăsaţi butonul k. • Este afişat ecranul de selectare a elementului de meniu.

2

Alegeţi elementul de meniu pe care doriţi să îl înregistraţi şi apăsaţi butonul k. • Elementul de meniu va fi comutat.

Customize My Menu Image quality Image size Picture Control White balance Active D-Lighting Distortion control

Customize My Menu : 1 Image quality Image size Picture Control Custom Picture Control White balance ISO sensitivity

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Picture Control (Control fotografie) (A129)

173


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

p Reiniţializare totală Atunci când se selectează Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Meniu pop-up Opţiune Flash mode (Mod bliţ) (A32) Self-timer/Remote control (Autodeclanşator/Telecomandă) (A35) Mod focalizare (A37)

Valoare implicită Auto (Automat) OFF (OPRIT) Autofocus (Focalizarea automată)

Exposure compensation (Compensare expunere) (A40)

0.0

Fotografierea în modul scenă Opţiune Scene menu (Mod scenă) (A41)

Valoare implicită Portrait (Portret)

Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A80) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Time-lapse movie (Film fotografiere secvenţială) (A82) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A81)

30 s Single AF (AF unic)

Meniul fotografiere Opţiune Image quality (Calitate imagine) (A124)

Valoare implicită Normal (Normală)

Image size (Dimensiune imagine) (A126)

N 4224×3168

Picture Control (Control fotografie) (A129)

Standard

White balance (Balans de alb) (A136)

Auto (Automat)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A138)

Auto (Automat)

Fixed range auto (Auto rază fixă) (A138) Metering (Măsurare) (A139) Continuous (Continuu) (A140)

174

Valoare implicită TV movie 640P (Film TV 640)

Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) (A142)

ISO 64-100 Matrix (Matrice) Single (Unic) 30 s


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare Auto bracketing (Bracketing automat) (A143) AF area mode (Mod zonă AF) (A144) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A146) Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A147)

Off (Oprit) Auto (Automat) Single AF (AF unic) 0.0

Flash control (Control bliţ) (A147)

Auto (Automat)

Noise reduction (Reducere zgomot) (A148)

Auto (Automat)

Distortion control (Control distorsiune) (A148) Wide-angle converter (Convertor unghi larg) (A149) Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A57)

Off (Oprit) None (Niciunul) Off (Oprit)

Meniul setare Opţiune Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A161) Brightness (Luminozitate) (A165)

Valoare implicită None (Niciunul) 3

Date imprint (Imprimare dată) (A165)

Off (Oprit)

Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A167)

On (Pornit)

AF assist (Asistenţă AF) (A168)

Auto (Automat) On (Pornit)

Button sound (Sunet butoane) (A169)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşator) (A169)

On (Pornit)

Auto off (Oprire automată) (A169) FUNC button (Buton FUNC) (A172)

Customize My Menu (Personalizare Meniul meu) (A173)

1 min ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) 1: Image quality (Calitate imagine) 2: Image size (Dimensiune imagine) 3: Picture Control (Control fotografie) 4: White balance (Balans de alb) 5: Active D-Lighting (D-Lighting activ) 6: Distortion control (Control diostorsiune)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Digital zoom (Zoom digital) (A168)

Meniul GPS Opţiune Record GPS data (Înregistrare date GPS) (A60) Valid storage period (Perioada de stocare validă) (A63)

Valoare implicită Off (Oprit) 1 minute or less (1 minut sau mai puţin)

175


Setarea de bază a aparatului foto: Meniu setare

Meniul setări de reţea Opţiune Picture Bank (A117)

Valoare implicită On (Pornit)

Altele Opţiune Paper size (Dimensiune hârtie) (A97, 98) Slide show (Diapozitive) (A155)

Valoare implicită Default (Implicită) 3s

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Dacă alegeţi Reset all (Reiniţializare totală), se şterge din memorie şi numărul curent de fişier (A181). Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor la „0001”, ştergeţi toate fotografiile din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A156) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări din meniuri nu vor fi afectate, chiar dacă se efectuează Reset all (Reiniţializare totală). Meniu fotografiere: Înregistrare Custom Picture Control (Control de fotografie personalizat) (A134), date presetate manual pentru White balance (Balans de alb) (A137) Meniu setare: Date (Dată) (A162), data înregistrării pentru Date counter (Contor dată) (A166), Language (Limbă) (A171), Video mode (Mod video) (A171) • Setările pentru Network profile (Profil reţea) (A109), Sender (Expeditor) (A110) şi Password (Parolă) (A111) din meniul Setări de reţea nu vor reveni la setările originale la apăsarea Reset all (Reiniţializare toate). Utilizaţi Reset (Reiniţializare) pentru a reveni la setările originale. • User settings (Setări utilizator) care au fost înregistrate la modurile E şi F de pe selectorul de moduri nu vor fi reiniţializate la setările iniţiale atunci când se utilizează Reset all (Reiniţializare totală). Reiniţializaţi-le cu ajutorul funcţiei Reset user settings (Reiniţializare setări utilizator) (A59).

r Versiune firmware Vizualizaţi versiunea curentă de firmware a aparatului foto.

COOLPIX P6000 Ver.X.X

Back

176


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator Li-ion EN-EL5

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-61

Adaptor CA

Adaptor CA EH-66

Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu A/V

Cablu audio/video EG-CP14

Obiectiv convertor (necesită un inel adaptor pentru obiectiv UR-E21)

Convertor unghi larg WC-E76 (0,76×)

Inel adaptor pentru obiectiv

Inel adaptor UR-E21

Speedlights (disponibile separat de la Nikon)

Speedlight SB-400, SB-600, SB-900 Telecomandă ML-L3 Cum se înlocuieşte acumulatorul (acumulator de 3 V CR2025 pe litiu) din telecomandă.

Telecomandă

Consultaţi website-urile sau cataloagele de produse pentru informaţii actualizate privind accesoriile pentru COOLPIX P6000. Note tehnice

177


Accesorii opţionale

B

Convertoare şi inele adaptoare

Nu ataşaţi parasolare de obiective sau filtre la obiectivele convertoare sau la inelele adaptoare, deoarece acestea pot genera umbre pe marginile fotografiilor realizate cu COOLPIX P6000.

B

Bliţ extern

Cupla de accesorii pentru COOLPIX P6000 este compatibilă cu Nikon Speedlights SB-400, SB-600, SB-800 şi SB-900 şi cu Dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800. Încercarea de a ataşa alte bliţuri externe poate deteriora aparatul foto şi bliţul extern.

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Se pot folosi toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă, indiferent de viteză. SanDisk

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

TOSHIBA

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

Panasonic

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

1 2

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. conform SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă SDHC.

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus.

Note tehnice

178


Accesorii opţionale

Convertor de unghi larg Ataşaţi convertorul de unghi larg WC-E76 (disponibil separat de la Nikon) aşa cum se descrie mai jos.

1

2

3

4 5

Opriţi aparatul foto şi scoateţi inelul de obiectiv conform ilustraţiei din dreapta.

Scoateţi capacul din spate al convertorului de unghi larg.

Ataşaţi inelul adaptor UR-E21 (disponibil separat de la Nikon) la obiectivul aparatului foto 1. Apoi înşurubaţi obiectivul convertor în inelul adaptor UR-E21 2. Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D, E sau F şi setaţi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) A149) din meniul de fotografiere la On (Pornit). Scoateţi capacul din spate al obiectivului convertor.

Note tehnice

• Pentru a îndepărta convertorul de unghi larg, opriţi aparatul foto şi parcurgeţi paşii de la 1 la 4 în ordine inversă. Setaţi opţiunea Wide-angle converter (Convertor unghi larg) din meniul de fotografiere al aparatului foto (A149) la valoarea None (Fără) atunci când nu este ataşat niciun convertor de unghi larg. • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului care însoţeşte convertorul de unghi larg.

179


Accesorii opţionale

Utilizarea unităţilor opţionale Speedlight (Bliţ extern) Aparatul foto este dotat cu o cuplă de accesorii cu blocare de siguranţă, ce permite montarea direct pe aparat a unităţilor Speedlight SB-400, SB-600, SB-800 şi SB-900 (disponibile separat). Utilizaţi unităţile Speedlight pentru iluminare indirectă sau atunci când este necesar un plus de iluminare. Bliţul încorporat W se opreşte în mod automat atunci când se utilizează Speedlight. În timp ce pe monitor este afişat p, modul bliţ Speedlights este de asemenea afişat pe monitor şi poate fi setat în acelaşi mod ca şi bliţul încorporat (A32). • Scoateţi cupla accesorii înainte de a ataşa bliţul Speedlight. Glisaţi capacul cuplei de accesorii în direcţia indicată de săgeată, aşa cum se arată în figura din dreapta, pentru a o îndepărta. • Consultaţi manualul Speedlight pentru informaţii suplimentare despre modul de ataşare a Speedlight şi alte detalii. • Puneţi la loc capacul cuplei de accesorii atunci când Speedlight nu este în uz.

D

Note tehnice

180

Speedlight SB-400, SB-600, SB-800 şi SB-900

• Înainte de a utiliza Speedlight SB-600. SB-800 sau SB-900, setaţi modul de control al bliţului Speedlight la valoarea TTL. Astfel permiteţi funcţiei control bliţ i-TTL să utilizeze pre-bliţuri de monitorizare pentru a regla automat puterea bliţului în funcţie de condiţiile de iluminare. Consultaţi manualul Speedlight pentru informaţii suplimentare despre control bliţ i-TTL. • Fotografierea cu Iluminare fără fir poate fi efectuată setând SB-800, SB-900 sau Dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800 la „commander” şi setând SB-600, SB-800 şi SB-900 la „flash la distanţă”. Cu toate acestea, bliţul nu poate fi utilizat, chiar dacă monitorul se declanşează, dacă SB-800 şi SB-900 sunt setate la „commander”. Setarea de grup pentru Iluminare fără fir se aplică doar grupului A. Schimbaţi setarea la grupul A, atât pentru dispozitivul de comandă, cât şi pentru bliţul la distanţă. Consultaţi manualul Speedlight pentru mai multe detalii. • La fotografierea cu Iluminare fără fir, dacă Sensibilitate ISO este setată pe Auto (Automat), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO mare) sau Fixed range auto (Auto rază fixă), va fi fixată la ISO 64. • Aparatul foto nu acceptă Comunicaţii de informaţii color cu bliţ, Sincronizarea rapidă FP automată, Blocarea FV sau Asistenţă AF pentru AF zone multiple, atunci când se utilizează Speedlight SB-600, SB-800 sau SB-900. • Funcţia zoom automat poate fi utilizată cu unităţile Speedlight SB-600, SB-800 sau SB-900, unghiul de iluminare fiind setat în funcţie de distanţa focală. • Când se utilizează unităţile Speedlight SB-600, SB-800 sau SB-900, marginile fotografiilor realizate la distanţe mai mici de 2 m când aparatul foto este la unghiul maxim de depărtare, pot apărea întunecate. În acest caz, utilizaţi panoul lat. • Atunci când este setat în modul STBY (veghe), Speedlight va porni şi se va opri odată cu aparatul foto. Confirmaţi că indicatorul luminos „pregătit” este aprins la unitatea Speedlight.


Nume pentru fişiere şi foldere de imagine/sunet Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale sau imagini procesate cu NRW (RAW), (inclusiv notele vocale ataşate), filme, înregistrări voce Copii tăiate (inclusiv notele vocale ataşate) Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii cu D-Lighting sau cu margine neagră (inclusiv notele vocale ataşate) Filme fotografiere secvenţială

Extensie (semnifică tipul fişierului)

DSCN

RSCN SSCN

Imagini statice Imagini statice RAW Filme Note vocale, înregistrări de voce

.JPG .NRW .AVI .WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN INTN

Note tehnice

• Fişierele sunt stocate în foldere denumite cu un număr de folder urmat de un identificator format din cinci caractere: „P_” plus o secvenţă numerică din trei cifre pentru fotografii realizate utilizând Panorama assist (Asistenţă panoramă) (de ex. „101P_001”; A48), „INTVL” pentru fotografiere cu temporizator (de ex. „101INTVL”; A142), „SOUND” pentru înregistrări vocale (de ex. „101SOUND”; A85) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintrun folder atinge 9999, se va crea un nou folder. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Fişiere copiate utilizând Copy (Copiere) > Selected images (Imaginile selectate): sau Copy sound files (Copiere fişiere sunet) > Selected files (Fiiere selectate) sunt copiate în folderul curent, unde le sunt atribuite noi numere de fişiere în ordine crescătoare începând cu cel mai mare număr din memorie Copy (Copiere) > All images (Toate imaginile) şi Copy sound files (Copiere fişiere sunet) > Copy all files (Copiere toate fişierele) copiaţi toate folderele de la mediul sursă, numele fişierelor nu se modifică dar numerele folderelor sunt atribuite în ordine crescătoare, începând de la cel mai mare număr de folder de pe mediul de stocare de destinaţie (A89, 158). • Un singur folder poate cuprinde până la 200 fotografii; dacă folderul curent conţine deja 200 fotografii, data următoare când se face o fotografie, se va crea un nou folder, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele folderului curent. Dacă folderul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii, sau dacă o fotografie este numerotată 9999, nu se mai pot face alte fotografii până nu se formatează memoria internă sau cardul de memorie (A170) sau până nu se introduce un nou card de memorie.

181


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură. Note tehnice

182

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.


Întreţinerea aparatului foto

C

Acumulator

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar (A18). Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu încrcai acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 45 °C. În timpul încărcării, temperatura trebuie să fie în intervalul 5 la 35 °C. La încrcarea acumulatorului prin conectarea adaptorului CA EH-66, încrcarea poate dura mai mult dac temperatura acumulatorului este de la 0 la 10 °C. Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe bornele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. • Când acumulatorul nu este utilizat, scoateţi-l din aparat sau din încărcător şi înlocuiţi capacul terminal. Aparatul foto şi încărcătorul acumulatorului se descarcă puţin chiar şi când este oprit; dacă este lăsat în aparat, acumulatorul se poate goli până când nu mai poate asigura funcţionarea. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. Dacă acumulatorul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, păstraţi-l într-un loc rece şi uscat (15 până la 25 °C). Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Curăţarea

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul LCD cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Note tehnice

Obiectiv/ vizor

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

183


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub –10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

Utilizaţi doar accesorii blitz Nikon

• Utilizaţi doar dispozitive Speedlight Nikon. Alimentarea cuplei de accesorii cu sarcini negative sau mai mari de 250 V ar putea nu numai să împiedice funcţionarea normală, dar şi să deterioreze circuitele de sincronizare ale aparatului foto sau ale bliţului. • Înainte de a utiliza dispozitivele Speedlight Nikon care nu sunt listate în această secţiune, contactaţi o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru informaţii suplimentare.

C

Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

C

Notă privind petele

Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare” nu apare în fotografia finală şi nu indică o defecţiune. În filme pot apărea unele pete.

Note tehnice

184


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru acestea. Afişaj O (clipeşte)

Descriere

A

Setaţi ceasul.

162

Acumulatorul este la un Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi nivel scăzut. acumulatorul.

16, 18

Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator Battery exhausted. Acumulator consumat. complet încărcat. (Acumulator consumat.)

16, 18

B

Ceasul nu este setat.

Soluţie

N

P Battery temperature high (Temperatură acumulator ridicată)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va opri, iar indicatorul luminos de aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

17

N Memory card is write Comutatorul pentru Glisaţi comutatorul pentru protecţie la protected. (Cardul de protecţie la scriere este scriere în poziţia „scriere”. memorie este protejat în poziţia „blocat”. la scriere)

23

P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat) Eroare la accesarea cardului de memorie. P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit)

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi inserarea corectă a cardului de memorie.

178 22 22

P Card is not formatted. Format card? (Cardul nu Cardul de memorie nu este formatat. Formataţi a fost formatat pentru utilizarea cu cardul?) COOLPIX P6000. No (Nu) Yes (Da)

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a începe încărcarea.

Out of memory. (Memorie epuizată)

Cardul de memorie este plin.

• Alegeţi o calitate mai scăzută a imaginii 124, 126 sau o dimensiune mai mică a imaginii. 30, 84, • Ştergeţi fotografii sau fişiere sunet. 88, 156 22 • Introduceţi un nou card de memorie. 22 • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

Note tehnice

N

23

185


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

Eroare la înregistrarea Formataţi memoria internă sau cardul de fotografiei. memorie.

P

• Introduceţi un nou card de memorie. Aparatul foto nu mai are • Formataţi memoria internă sau cardul numere de fişier. de memorie.

Image cannot be saved. (Imaginea nu Fotografia nu poate fi poate fi salvată) utilizată pentru ecranul de întâmpinare. Destinaţia nu are suficientă memorie.

Fotografiile NRW (RAW), fotografiile de 160 × 120 pixeli sau mai mici sau fotografiile realizate cu Image size (Dimensiune imagine) setată pe I 4224×2816, G 4224×2376 sau H 3168×3168 nu pot fi utilizate. Ştergeţi fotografii din destinaţie.

P • Introduceţi un nou card de memorie. Sound file cannot be • Formataţi memoria internă sau cardul Aparatul foto nu mai are saved. (Fişierul de de memorie. numere de fişier. sunet nu poate fi salvat)

Fotografiile nu pot fi modificate utilizând Image cannot be funcţiile D-Lighting, modified. (Imaginea tăiere, imagine mică nu poate fi modificată) sau margine neagră.

N

N Cannot record movie. Eroare de expirare a (Filmul nu poate fi timpului alocat la înregistrarea filmului. înregistrat) N Memory contains no images. (Memoria nu conţine imagini) Note tehnice

186

• Nu există nicio fotografie sau niciun fişier sunet în memoria internă sau pe cardul de memorie.

N • Cardul de memorie No sound file. (Fişierul nu conţine fotografii de sunet inexistent) sau fişiere sunet.

• Confirmaţi restricţionările la editare atunci când se utilizează funcţiile D-Lighting, tăiere, imagine mică şi margine neagră. • Fotografiile NRW (RAW) care au fost făcute cu un alt model de aparat foto decât COOLPIX P6000 nu pot fi prelucrate RAW. • Filmele nu pot fi editate.

A 170 22 170

69, 70, 124, 126

156 22 170

67

72

-

Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

178

-

-

Apăsaţi d pentru a copia fotografii sau fişiere sunet din memoria internă pe cardul de memorie. Se va afişa ecranul Copy (Copiere) sau Copy sound files (Copiere fişiere sunet).

158, 89


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

N File contains no image data. (Fişierul nu conäine date despre imagini)

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX P6000. P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat)

Soluţie

A

Vizualizaţi fişierul pe un computer sau un alt dispozitiv.

-

Data şi ora nu sunt setate pentru fotografiile ce urmează N a fi afişate în modul All images are hidden. calendar sau în modul (Toate imaginile sunt listare după dată. ascunse) Toate fotografiile din Dezactivaţi setarea Hide image memoria internă/cardul de (Ascundere imagine) pentru a vizualiza memorie sunt ascunse. imaginile. N This image cannot be Fotografia este deleted. (Această imagine protejată. nu poate fi ştearsă) N Travel destination is in Destinaţia este în the current time zone. acelaşi fus orar ca şi (Destinaţia de călătorie locaţia curentă. este în acelaşi fus orar)

-

157

Dezactivaţi protecţia.

156

-

164

P Mode dial is not in the Selectorul moduri este Rotiţi selectorul moduri până în dreptul proper position. între două moduri. modului dorit. (Selectorul de moduri nu este în poziţia corectă)

10

Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul modurilor scenă Night portrait (Portret de noapte) sau Apăsaţi butonul K (ridicare bliţ) pentru 33, 43, 47 Backlight (Iluminare a ridica bliţul încorporat. fundal) şi când fotografierea continuă este setată pe Continuous flash (Bliţ continuu).

N Select manual focus (MF) mode. (Selectaţi modul de focalizare manuală MF)

Modul de focalizare nu Setaţi modul focalizare pe E (focalizare este setat pe E manuală) şi apăsaţi J în timp ce rotiţi (focalizare manuală). selectorul de comandă.

Note tehnice

N Press the flash pop-up button to raise the flash. (Apăsaţi butonul de ridicare a bliţului pentru a ridica bliţul)

39

187


Mesaje de eroare Afişaj N My Menu can not be changed at current setting. (Meniul meu nu poate fi modificat de la setarea curentă) p (clipeşte) Lens error (Eroare obiectiv) Q Lens cover error (Eroare capac obiectiv) Q

Descriere

Soluţie

• Verificaţi setările funcţiilor care nu Nu toate elementele de sunt înregistrate în meniul meu. meniu înregistrate pot fi • Modificaţi elementul de meniu care schimbate cu ajutorul urmează a fi înregistrat în Meniul setării curente. meu.

150,173

La fotografierea cu Setaţi setarea de grup a dispozitivului de Iluminare fără fir, grupul comandă master şi a bliţului la distanţă A nu a fost selectat la la Grup A. setări de grup.

180

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

17

Obiectivul nu funcţionează corect.

Degetul sau un alt obstacol împiedică deschiderea capacului obiectivului. Capacul obiectivului nu Îndepărtaţi obiectele care se deschide. obstrucţionează capacul obiectivului şi porniţi din nou aparatul foto.

P Cablu USB deconectat Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou Communications error în timpul transferului cablul. (Eroare comunicaţie) sau imprimării.

6

92, 96

System error (Eroare În circuitul intern al sistem) aparatului foto a avut loc o eroare. Q

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi din nou acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

17

N Battery exhausted. Acumulatorul s-a Transfer terminated. descărcat în timpul (Acumulator descărcat. încărcării imaginilor. Transfer oprit)

Utilizaţi adaptorul CA EH-66 sau încărcaţi acumulatorul. Porniţi aparatul foto şi încărcaţi din nou fotografia.

18, 117

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul.

117, 118

Note tehnice

P Connection error. (Eroare conexiune)

P

188

A 150

User information incorrect. (Informaţii utilizator incorecte)

Cablul LAN a fost deconectat în timpul conexiunii sau cablul LAN nu este conectat.

Conexiunea la server a Alegeţi Resume (Reluare) şi apăsaţi eşuat sau s-a înregistrat o eroare în butonul k. Încercaţi să vă conectaţi din timpul încărcării nou la server. fotografiei.

-

Aparatul foto nu este certificat pentru a se conecta la reţea.

-

Apăsaţi butonul k.


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A -

P Nu se poate utiliza Service not available. serviciul de reţea (Serviciu nedisponibil) my Picturetown.

Apăsaţi butonul k.

-

P Failed to update GPS data (Actualizarea datelor GPS a eşuat) Nu se pot recepţiona semnale de la sateliţii P GPS. Could not obtain GPS data. (Imposibil de obţinut date GPS)

Încercaţi poziţionarea într-un alt loc şi la 62, 63, 64 o altă oră.

PR Printer error: check printer status. (Eroare Eroare la imprimantă. imprimantă: verificaţi starea imprimantei)

Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea. *

-

PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: blocaj hârtie)

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea *

-

PR Hârtia s-a blocat în Printer error: paper jam imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea *

-

PR Printer error: out of paper (Eroare imprimantă: hârtie epuizată)

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea. *

-

PR Printer error: check ink Eroare cerneală. (Eroare imprimantă: Verificaţi cerneala)

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea. *

-

PR Printer error: out of ink Cartuşul de cerneală (Eroare imprimantă: este gol. cerneală epuizată)

Schimbaţi cartuşul de cerneală, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea. *

-

PR A apărut o eroare Printer error: file generată de fişierul corrupt (Eroare imagine. imprimant: fiier corupt)

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a anula imprimarea.

-

În imprimantă nu este încărcată hârtie de dimensiunea specificată.

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice

P Server is full. (Serverul Picture Bank este plin. Ştergeţi fotografii de pe server. este plin)

189


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Consultaţi numerele paginilor din ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problema

Cauza/Soluţia

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Mod de veghe pentru economisirea energiei. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Monitorul nu afişează • Monitorul este oprit. Apăsaţi butonul x pentru pornire. nimic. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul audio/ video. • Fotografiere secvenţială sau fotografierea cu temporizator în desfăşurare.

Note tehnice

190

Monitorul este dificil de citit.

• Iluminarea ambientală este prea intensă. Utilizaţi vizorul electronic sau deplasaţi-vă într-un loc mai întunecos. • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Monitorul s-a întunecat pentru a economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când vor fi folosite comenzile aparatului.

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie, deoarece de ceva timp nu s-a realizat nicio operaţiune. • Acumulatorul este rece.

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Dacă data nu a fost setată (indicatorul „Dată nesetată” clipeşte în timpul fotografierii), fotografiile vor avea o amprentă a momentului de „00/00/0000 00:00”; filmele şi înregistrările vocale vor fi datate „01.01.08 00:00”. Setaţi data şi ora corecte cu ajutorul funcţiei Date (Dată) din meniul setare sau cu ajutorul funcţiei Synchronize (Sincronizare) din meniul GPS. • Ceasul intern al aparatului foto nu este la fel de precis ca un ceas normal. Se recomandă verificarea periodică a ceasului aparatului foto prin comparare cu ceasuri normale.

Datele despre fotografiere şi informaţiile despre fotografie ar putea fi Pe monitor nu este ascunse. Apăsaţi butonul x până când se afişează datele despre afişat niciun indicator. fotografiere sau informaţiile despre fotografie. Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Date (Dată) nu a fost setată.

A 17 24 17, 28 14 91 90 82, 142 26 165 182 17 24 17 183 20, 64, 162

162

14

20, 162


Localizarea defecţiunilor Problema

Data nu apare pe fotografii nici atunci când este activată Date imprint (Imprimare dată).

Cauza/Soluţia Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. • Atunci când, în mod scenă, este selectat Sports (Sporturi), Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) • Atunci când Image quality (Calitate imagine) din meniul de fotografiere este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază) • Este selectat Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), sau Continuous flash (Bliţ continuu) pentru Continuous (Continuu). • Atunci când, pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectat un alt mod decât Off (Oprit) • Filme

A 43, 46, 48 124

140 143 79

Setările aparatului Acumulatorul de rezervă este consumat, toate setările au fost foto se reiniţializează. restabilite la valorile implicite.

163

Temperatură acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi Monitorul se opreşte, permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. iar indicatorul luminos După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va de alimentare clipeşte opri automat, dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul de rapid. alimentare pentru a-l opri manual.

17

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. Datele care erau prezente când aparatul foto a încetat să mai funcţioneze s-ar putea pierde ca o consecinţă a acestui fenomen, dar datele existente din memoria internă sau de pe cardul de memorie nu se vor pierde. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

Fotografiere Problema

A

• Când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi c sau butonul de declanşare. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi butonul d. • Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Ridicaţi bliţul încorporat atunci când modul scenă este setat pe Night portrait (Portret de noapte) sau Backlight (Iluminare fundal) sau când Continuous (Continuu) este setat pe Continuous flash (Bliţ continuu). • Când becul bliţului clipeşte roşu, bliţul se încarcă.

30 13 24 33, 43, 47, 140

Note tehnice

Aparatul foto nu fotografiază.

Cauza/Soluţia

34

191


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare ca Auto (Automat). Aparatul foto nu poate • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de focaliza. declanşare este apăsat până la jumătate. • Modul de focalizare nu este setat pe E (focalizare manuală). • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

Fotografiile sunt neclare.

În fotografiile făcute cu bliţul apar pete luminoase.

168 28, 144 37, 39 24 32 167 140 35

Bliţul se reflectă din particulele din aer. Setaţi bliţul pe W (oprit).

32

• • • •

32 41 37 79

Bliţul încorporat nu se • declanşează. • • •

Note tehnice

192

29

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi reducerea vibraţiilor. Utilizaţi D. Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul, pentru rezultate optime). • Setaţi Wide-angle converter (Convertor unghi larg) în meniul fotografiere la On (Pornit) atunci când este ataşat un convertor unghi larg.

• • • •

Zoom-ul optic nu poate fi folosit.

A

Bliţul este setat pe W (oprit). Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. Modul focalizare este setat pe B (infinit). Sunt selectate moduri D (altele decât Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială)). Este selectat Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu). Este selectată o altă opţiune decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat) în meniul fotografiere. Este selectat On (Pornit) pentru Wide-angle converter (Convertor unghi larg) în meniul fotografiere. Este selectat Built-in off (Pornit) pentru Flash control (Convertor unghi larg) în meniul fotografiere. Bliţul încorporat nu se declanşează când se utilizează Speedlight (disponibil separat de la Nikon).

Zoom-ul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

149

140 143 149 147 180

79


Localizarea defecţiunilor Problema

Zoom-ul digital nu poate fi folosit.

Cauza/Soluţia

A

• Digital zoom (Zoom digital) din meniul setare este setat pe Off (Oprit). • Zoom-ul digital nu este disponibil în următoarele situaţii: - Modul de focalizare nu este setat pe E (focalizare manuală). - Atunci când, în mod scenă, este selectat Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) - Atunci când Image quality (Calitate imagine) din meniul de fotografiere este setat la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW) + Înaltă), NRW (RAW) + Normal or NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază) - Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) - Atunci când On (Pornit) este selectat pentru Wide-angle converter (Convertor unghi larg) - Înainte de a face un film (funcţionează până la 2× când se realizează un film, la o altă setare decât Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială))

168 37, 39 42, 43 124

140 149 79

• Dimensiune imagine nu poate fi reglată când este selectat NRW (RAW) pentru Image quality (Calitate imagine). Atunci când Image quality (Calitate imagine) este setat la NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW)+ Înaltă), NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW)+ de bază), I 4224×2816, G 4224×2376 sau Image size H 3168×3168 nu pot fi selectate pentru dimensiunea imaginii. (Dimensiune imagine) • Dimensiune imagine nu poate fi reglată când este selectat Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Calitate nu este disponibilă. imagine). • Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400, N 4224×3168, E 3264×2448, D 2592×1944, I 4224×2816, G 4224×2376, sau H 3168×3168 nu poate fi selectat pentru dimensiune imagine.

126

• Off (Oprit) este selectat pentru Sound settings (Setări sunet) în Shutter sound (Sunet declanşator) în meniul setare. • Este selectat Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), sau Multi-shot 16 (Declanşare Multiplă 16) pentru Continuous (Continuu). • Este selectată o altă opţiune decât Off (Oprit) pentru Auto bracketing (Bracketing automat) în meniul fotografiere. • Atunci când, în mod scenă, este selectat Sports (Sporturi), Museum (Muzeu). • Este selectat modul D. • Difuzorul este blocat. Nu îl acoperiţi.

169

Nu se aude niciun sunet când este eliberat declanşatorul.

140 138

140 143 43, 46

Dispozitivul iluminare • AF assist (Asistenţă AF) din meniul setare este setat pe Off (Oprit). asistenţă AF nu se • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele aprinde. moduri.

168 168

Fotografiile apar pătate. Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

182

Culorile nu sunt naturale.

136

Setarea de balans de alb nu este adecvată sursei de lumină.

Note tehnice

79 7, 26

193


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

În imagine apar pixeli strălucitori distanţaţi aleatoriu („zgomot”).

Subiectul este întunecat şi fie viteza de declanşare este prea mică, fie sensibilitatea ISO a fost mărită. • Utilizaţi bliţul. • Specificaţi o setare de sensibilitate ISO mai mică. • Aplicarea Noise reduction (Reducere zgomot) în meniul fotografiere pentru a corespunde situaţiilor. • Alegeţi un mod scenă cu reducerea zgomotului.

32 138 148

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpuse).

Bliţul este setat pe W (oprit). Bliţul încorporat este blocat de obiecte străine. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Măriţi sensibilitatea ISO. Subiectul este luminat din fundal atunci când este fotografiat. Ridicaţi bliţul încorporat, setaţi modul scenă Backlight (Iluminare fundal) sau setaţi modul bliţ pe X (bliţ de umplere) şi faceţi apoi fotografia.

41 32 26 32 40 138 32, 47

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpuse).

Reglaţi compensarea expunerii.

Rezultate neaşteptate atunci când bliţul este setat pe automat cu reducere efect de ochi roşii.

Atunci când este aplicată setarea V sau „bliţ umplere cu sincronizare redusă şi reducere efect de ochi roşii” din modul scenă Night portrait (Portret de noapte), în cazuri foarte rare, punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto poate fi aplicat zonelor care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii. Setaţi un alt mod bliţ decât V când sunteţi întrun mod de fotografiere altul decât modul scenă Night portrait (Portret de noapte) în timpul fotografierii.

32, 43

Aparatul foto nu fotografiază în mod continuu.

Este selectat On (Pornit) pentru Noise reduction (Reducere zgomot) în meniul fotografiere.

148

Aparatul foto nu fotografiază în mod Declanşare multiplă.

• A fost selectat(ă) autodeclanşatorul/telecomanda. • Declanşarea multiplă nu poate fi utilizată când NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine (NRW (RAW)+ Înaltă), NRW (RAW) + Normal (NRW (RAW) + Normală) sau NRW (RAW) + Basic (NRW (RAW) + de bază) este selectat la Image quality (Calitate imagine). • La o setare a ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) de 3200 sau 6400, opţiunea Declanşare multiplă din modul de fotografiere continuă nu este disponibilă. • A fost selectat Auto bracketing (Bracketing automat).

Note tehnice

Contrast din Control fotografie COOLPIX nu poate fi reglat.

40

35 126, 140 138, 140 143

Este selectată o altă opţiune decât Off (Oprit) pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) în meniul fotografiere.

57, 132

Cauza/Soluţia

A

• Fişierul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • Fotografiere secvenţială sau fotografierea cu temporizator în desfăşurare.

-

Redare Problema Fişierul nu poate fi redat.

194

• • • • • •

82, 142


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Fotografia nu poate fi Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau apropiată. fotografiilor care au fost tăiate sub dimensiunea 320 × 240. • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. Nu se pot înregistra • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor făcute cu alte aparate sau reda note vocale. foto, iar notele vocale înregistrate de alte aparate nu pot fi redate.

Nu se pot utiliza opţiunile D-Lighting, tăiere, imagine mică sau margine neagră.

• Filmele nu pot fi editate. • Fotografiile realizate cu Image size (Dimensiune imagine) de I 4224×2816, G 4224×2376, şi H 3168×3168 nu pot fi modificate cu ajutorul unei alte funcţii de editare decât margine neagră. • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi editate utilizându-se funcţiile D-Lighting, Tăiere, Imagine mică şi Margine neagră. Editaţi imaginile JPEG create utilizând NRW (RAW) processing (Procesare NRW (RAW)). • Confirmaţi restricţionările la editare atunci când se utilizează funcţiile D-Lighting, tăiere, imagine mică şi margine neagră. • Fotografiile efectuate cu alte aparate foto nu pot fi editate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile editate cu acest aparat.

• Video mode (Mod video) în meniul de setare nu a fost setat corect. Fotografiile nu se • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Introduceţi un nou card afişează pe televizor. de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

A 84 74 84 126

72

67 171 22

24 24 92 91

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Introduceţi un nou card de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

22

Nu se poate selecta dimensiunea hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea hârtiei nu poate fi selectată de la aparatul foto în următoarele situaţii, chiar şi în cazul imprimantelor compatibile PictBridge. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii. • Dimensiunea paginii selectată cu ajutorul aparatului foto nu este compatibilă cu imprimanta. • Se utilizează o imprimantă care setează automat dimensiunea hârtiei.

97, 98

Alimentarea este oprită. Acumulatorul este la un nivel scăzut. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat. În cazul în care computerul dumneavoastră rulează Windows 2000 Professional, aparatul foto nu poate fi conectat la computer. Consultaţi informaţiile de ajutor cuprinse în Nikon Transfer.

-

Note tehnice

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

• • • • • •

195


Localizarea defecţiunilor

GPS Problema

Cauza/Soluţia

A

Indicatorul luminos de alimentare clipeşte Aparatul foto a fost oprit cu opţiunea de meniu GPS Record GPS când aparatul foto data (Înregistrare date GPS) setată pe On (Pornit). este oprit

62

Poziţionarea durează Au trecut aproximativ două ore fără să fi primit niciun semnal de la mult timp. satelitul GPS.

62

Nu s-au înregistrat informaţii de poziţionare cu fotografiile

• Informaţiile de poziţionare nu se înregistrează atunci când marcajul y este afişat pe ecran în timpul fotografierii. Verificaţi starea GPS înainte de a fotografia. • Poziţionarea nu a fost posibilă pentru o perioadă care depăşeşte perioada de stocare validă.

61

Locul fotografierii nu corespunde cu informaţiile de poziţionare.

• Locaţia curentă este diferită faţă de poziţia de la ultima actualizare. • Actualizaţi informaţiile de poziţionare • Este posibil să existe greşeli în funcţie de mediul de poziţionare.

63 63 62

Cauza/Soluţia

A

63

Reţea Problema

Setările pentru reţea stocate pe aparatul foto ar putea să nu fie Conectarea la punctul aceleaşi cu cele pentru reţeaua LAN la care s-a încercat conectarea. de acces sau la Confirmaţi informaţiile din profilul de reţea utilizând meniul de setare server a eşuat. a reţelei al aparatului foto. Conexiunea a fost oprită în timpul • Cablul LAN nu este conectat corect. încărcării fotografiei şi • Acumulatorul este la un nivel scăzut. încărcarea a eşuat.

Note tehnice

196

109

117, 118 24

Nu a fost trimisă notificarea prin e-mail prin care se solicită Asiguraţi-vă că adresa de e-mail specificată la informaţiile despre înregistrarea expeditor este corectă. utilizatorului la my Picturetown.

110

Fotografiile stocate în Scoateţi cardul de memorie pentru a încărca fotografiile stocate în memoria internă nu memoria internă. pot fi încărcate.

22

Fotografiile încărcate cu ajutorul serviciului Utilizaţi un computer pentru a deschide notificarea prin e-mail în care Picture Bank nu sunt se solicită înregistrarea utilizatorului, faceţi clic pe adresa URL salvate în my furnizată şi înregistraţi informaţiile cheie ale aparatului foto. Picturetown.

114


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P6000 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

13,5 milioane

Senzor imagine

1/1,7-in. CCD; număr total pixeli: aprox. 13,93 milioane

Obiectiv

Zoom optic 4×, obiectiv NIKKOR

Distanţă focală

6-24 mm (echivalent cu unghiul de fotografiere în format de 35 mm [135]: 28-112 mm)

f/-număr

f/2,7-5,9

Construcţie

9 elemente în 7 grupuri (obiectiv 2 ED)

Zoom digital

Până la 4× (echivalent cu unghiul de fotografiere în format de 35 mm [135]: aprox. 448 mm)

Reducere vibraţii

Descentrare senzor obiectiv

Focalizarea automată (AF)

AF detectare contrast, AF zonă multiplă

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• De la Aprox. 50 cm la ∞ de la obiectiv • Modul primplan macro: De la Aprox. 2 cm la ∞ (poziţie zoom largă)

Selecţie zonă focus

Prioritate faţă, automat (selectare automată din 9 zone), centru, manual cu 99 zone de focalizare

Vizor Acoperire cadru Monitor

Vizor optic cu imagine reală, cu indicator LED Aproximativ 80 % pe orizontală şi 80 % pe verticală (comparativ cu ecranul propriu-zis) 2,7 in., TFT LCD cu aproximativ 230.000 puncte, cu unghi larg de vizualizare, cu strat anti -reflexie şi reglare luminozitate în 5 trepte

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu ecranul propriu-zis)

Acoperire cadru (mod redare)

Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu ecranul propriu-zis)

Stocare Memorie internă (aprox. 48 MB), carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişier

Conform cu DCF, Exif 2.2 şi DPOF

Formate fişier

Imagini statice: RAW 12 biţi (necomprimat), conform cu linia de referinţă JPEG, rată de compresie: FINE (1:4), NORMAL (1:8), BASIC (1:16) RAW şi JPEG pot fi salvate simultan Filme: AVI Audio: WAV

Note tehnice

Media

197


Specificaţii

Format imagine (pixeli)

• • • • • •

4224×3168 2592×1944 1600×1200 1024×768 4224×2816 3168×3168

[13 M] [5 M] [2 M] [PC] [3:2] [1:1]

• • • • •

3264×2448 2048×1536 1280×960 640×480 4224×2376

[8 M] [3 M] [1 M] [TV] [16:9]

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 6400 Automat (modificare automată de la ISO 64 la 800), Automat sensibilitate ISO mare (de la ISO 64 la 1600), Auto rază fixă (100, 200, 400)

Expunere Măsurare

Matrice cu 256 segmente, axat pe centru, spot, zonă AF spot (cu suport pentru 99 zone de focalizare)

Controlul expunerii

Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate automată declanşator, prioritate automată diafragmă, mod manual, compensare expunere (de la –2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV), bracketing automat

Interval (ISO 100)

W: -1 până la +17,4 EV T: 1,3 până la 16,6 EV

Declanşator Viteză Diafragmă Interval Autodeclanşator

Declanşator mecanic cu acţionare electronică 1/2000-8 s (1/2000-30 s când este setat pe manual) Diafragmă iris cu 6 lame controlară electronic 10 paşi de 1/3 EV Se poate selecta între 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: Auto) Control bliţ Cuplă accesorii Contact sincronizare

W: Aprox. de la 0,3 la 6,0 m T: Aprox. de la 0,3 la 3,0 m Bliţ automat TTL cu prebliţuri pentru monitorizare Contact cuplă cu piedică de siguranţă Doar contact X

Interfaţă

Note tehnice

198

USB

USB cu viteză mare (Protocol transfer date: MTP, PTP)

LAN

100BASE-TX

Ieşire video

Se poate selecta între NTSC şi PAL

Terminal I/O

Ieşire audio/video; I/O digital, conector LAN, conector intrare curent continuu

Limbi acceptate

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă


Specificaţii Surse de alimentare

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (livrat) Adaptor CA EH-66 (livrat)

Durata de viaţă a bateriei*

Aprox. 260 fotografii (când se utilizează EN-EL5)

Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime)

Aprox. 107 × 65,5 × 42 mm (fără proiecţii)

Greutate

Aprox. 240 g (fără acumulator şi card de memorie SD)

Mediu de funcţionare Temperatură

De la 0 la 40 °C

Umiditate

Mai puţin de 85 % (fără condens)

• Toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion reîncărcabil, complet încărcat, EN-EL5, utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C. * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, calitate imagine setată pe Normal (Normală), dimensiune imagine setată pe N 4224×3168. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator Li-ion EN-EL5 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 1.100 mAh

Temperatură de funcţionare

De la 0 la 40 °C

Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime) Aprox. 36 × 54 × 8 mm (exclusiv proiecţiile) Greutate

Aprox. 30 g (fără capac terminal)

Adaptor CA EH-66 Intrare nominală

De la ACA 100 la 240 V, 50/60 Hz, De la 0,18 la 0,1 A

Capacitate nominală

De la 18 la 22 VA

Ieşire nominală

CC 4,8 V, 1,5 A

Temperatură de funcţionare

De la 0 la 40 °C

Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime) Aprox. 41 × 23,5 × 79 mm (exclusiv proiecţiile) Aprox. 1,7 m

Lungime cablu de alimentare Aprox. 1,8 m Greutate

B

Aprox. 110 g (fără cablu de alimentare)

Note tehnice

Lungime cablu CC

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

199


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.2: Acest aparat foto acceptă Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versiunea 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt imprimate de la imprimantele conforme Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

200


Index Simboluri

A

R 49 j Ajutor 15 C Auto prioritate diafragmă 50, 54 n Autodeclanşator/Telecomandă 35, 36 k Buton aplică selecţia 12 J Buton focalizare manuală 39 w Buton FUNC 11, 172 I Buton Meniul meu 15 x Buton monitor 14 c Buton redare 30 K Buton ridicare bliţ 33 l Buton ştergere 30, 31, 74, 84, 88 o Compensare expunere 40 f Larg 27 D Manual 50, 55 d Buton 13 A Mod auto programat 50, 52 A Mod automat 24 X Mod bliţ 33 B Mod calendar 75 D Mod film 79 L Mod focalizare 38 G Mod GPS 60 C Mod listare după dată 76 H Mod Picture Bank 103 c Mod redare 30 y Mod scenă 41 E/F Mod User Setting (Setare utilizator) 58 B Prioritate declanşare automată 50, 53 h Redare miniaturi 65 g Tele 27 i Zoom redare 66 .AVI 181 .JPG 181 .NRW 181 .WAV 181

Accesorii opţionale 177 Acumulator 16 Acumulator Li-ion 16, 18 Acumulator reîncărcabil 177 Acumulator reîncărcabil Li-ion 16 Adaptor CA 18, 177 Adresă IP 105, 109 Adresă primară server DNS 105 Adresă secundară server DNS 105 AF Macro 37 AF permanent 146 AF unic 146 Ajutor 15 Alimentare 20, 24 Alt nume 106, 110, 114 Antenă GPS 7 Apăsare până la jumătate 28 Ascundere imagine 157 Asistenţă AF 6, 168 Audio-in/video-in 90 Auto prioritate diafragmă 54 Auto rază fixă 138 Autodeclanşator 35 Automat 32 Automat sensibilitate ISO mare 138

B

Note tehnice

B&W movie (Film alb-negru) 80, 81 Backlight (Iluminare fundal) o 47 Balans de alb 136 Baterie 163 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 44 Becul bliţ 34 Black border (Margine neagră) 71 Bliţ continuu 140 Bliţ de umplere 32 Bliţ extern 152, 177, 180 Bliţ încorporat 32 Blocare focalizare 29

201


Index

Note tehnice

202

Bracketing automat 143 BSS 140 Buclă pentru curea aparat foto 6 Buton declanşare 28 Buton FUNC 172

Copy (Copie) n 47 Crop (Tăiere) 69 Cuplă accesorii 180 Curea 15

C

Data 20, 162 Dată set imprimare 102 Declanşare multiplă 16 140 Diafragma 51 Diapozitive 155 Diferenţă de oră 164 Difuzor 7 Dimensiune hârtie 97, 98 Dimensiune imagine 126 D-Lighting 68 D-Lighting activ 57 DNS principal 109 DNS secundar 109 DPOF 200 DSCN 181 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 45

Cablu audio video 90 Cablu USB 92, 96 Calitate imagine 124 Cameră acumulator 7 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 16, 22 Capac conector 6 Capac cuplă accesorii 180 Capac obiectiv 6 Capacitate a memoriei 24 Card de memorie 22, 178 Clarificare imagine 132 Close up (Primplan) k 46 Comp. exp. bliţ 147 Compensare expunere 40 Computer 91, 114, 120 Comutator alimentare/Indicator luminos de alimentare 20, 24 Conector cablu 90, 92, 96 Conector intrare curent continuu 18, 117 Conector LAN 7, 117, 118 Continuu 140 Contor dată 165, 166 Contrast 132 Control de fotografie 129 Control de fotografie COOLPIX 129 Control de fotografie personalizat 134 Control de fotografie personalizat COOLPIX 134 Control distorsiune 148 Controlul zoom-ului 6, 27 Convertor unghi larg 149, 177, 179 Copiere 158 Copiere fişiere audio 89

D

E Economisire lumină zi 20, 163 Ecran de întâmpinare 161 Efecte filtru 132 E-mail 106, 110, 114 Extensie fişier 181

F Fără bliţ 32 Film fotografiere secvenţială 82 Fireworks show (Spectacol artificii) m 47 Focalizare 28, 81, 144, 146 Focalizare automată 37, 81, 146 Formatare 23, 170 Formatare card de memorie 23, 170 Formatare memorie internă 170 Fotografiere 24 Fotografiere cu temporizator 140, 142


Index FSCN 181 Full-time AF (AF permanent) 81 Fus orar 162, 164

G Gateway 105, 109

I Identificator 181 Imagini NRW (RAW) 72, 124, 125 Imprimantă 95 Imprimare 95, 97, 98, 101 Imprimare dată 165 Imprimare DPOF 100 Indicator încărcare acumulator 24 Indicator luminos autodeclanşator 35 Indicator luminos focalizare automată (AF) 28, 85 Indicator memorie 25 Inel adaptor 177, 179 Inel obiectiv 6, 179 Infinit 37 Informaţii cheie 106, 114 Informaţii utilizator 106, 110 INTN 181 Introducere text cu aparatul foto 108

Î Încărcător acumulator 177 Înregistrare date GPS 60 Înregistrare film 79 Înregistrare utilizator 114 Înregistrare voce E 85 Landscape (Peisaj) c 42 Larg 27 Limbă 171 Luminozitate 165 Lungime film 81

Manual 55 Mască subreţea 105, 109 Măsurare 139 Memorie internă 22 Meniu calendar 78 Meniu film 80 Meniu GPS 60, 63 Meniu listare după dată 78 Meniu redare 153 Meniu scenă 41 Meniu setare 159 Meniu setări de reţea 107 Meniul meu 15 Microfon 6, 74 Mod automat 24 Mod bliţ 32 Mod calendar 75 Mod expunere 50 Mod film 79 Mod focalizare 38 Mod focalizare automată 81, 146 Mod GPS 60 Mod listare după dată 76 Mod Picture Bank 103 Mod redare 30 Mod scenă 41 Mod User Setting (Setare utilizator) 58 Mod video 171 Mod zonă AF 144 Monitor 8, 9 Montură trepied 7 Movie options (Opţiuni film) 80 Museum (Muzeu) l 46 my Picturetown 103

Note tehnice

L

M

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 45 Night Portrait (Portret de noapte) e 43 Nikon Transfer 92

203


Index Notă vocală 74 NRW (RAW) processing (Procesarea imaginilor NRW (RAW)) 72 Nuanţare 132 Număr de expuneri rămase 24, 127 Nume fişier 181 Nume folder 181

O Obiectiv 6, 197 Oprire automată 169

P Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 48 Parolă 106, 114, 120 Party/indoor (Petrecere/interior) f 44 Perioada de stocare validă 63 Personalizare Meniul meu 173 PictBridge 95, 200 Picture Bank 103, 117, 118 Portrait (Portret) b 42 Poziţionare 60 Presetare manuală 137 Primplan macro 37, 39 Prioritate declanşare automată 53 Prioritate faţă 144, 145 Profil reţea 105 Protejare 156

R

Note tehnice

204

Redare 30, 31, 65, 66, 74, 84, 87 Redare cadru întreg 30, 31 Redare film 84 Redare fişier audio 87 Redare miniaturi 65 Reducere ochi roşii 32, 34 Reducere vibraţii 167 Reducere zgomot 148 Reglare rapidă 132 Reiniţializare 113

Reiniţializare totală 174 Resetare setări înregistrate 59 Rotire imagine 157 RSCN 181

S Saturaţie 132 Save user settings (Salvare setări utilizator) 58 Selector cea mai bună fotografiere 140 Selector comandă 11 Selector moduri 10 Selector multiplu 12 Sensibilitate ISO 34, 138 Sepia movie (Film sepia) 80, 81 Set imprimare 101 Setări privind conexiunea la reţea 109 Setări sunet 169 Sincronizare lentă 32 Sincronizare perdea posterioară 32 Single AF (AF unic) 81 Small pic. (Imag. mică) 70 Small size (Dimensiune redusă) 80, 81 Speedlight 152, 177, 180 Sports (Sport) d 43 SSCN 181 Sunet buton 169 Sunet declanşare 169 Sunset (Asfinţit) h 44

Ş Ştergere 30, 31, 74, 84, 88, 156

T Tele 27 Telecomandă 35, 177 TV 90 TV movie (Film TV) 80, 81


Index

U uit 181 Unic 140 Update GPS data (Actualizare date GPS) 63

V Versiune firmware 176 Viteza de declanşare 51 Vizor 26 Volum 84, 88

Z Zăvor acumulator 16 Zonă AF 28 Zoom 27 Zoom digital 27, 168 Zoom optic 27 Zoom redare 66

Note tehnice

205


206


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX8H01(Y5)

© 2008 Nikon Corporation

6MM620Y5-01

Manual de utilizare Nikon P6000  
Manual de utilizare Nikon P6000  

Ro APARAT FOTO DIGITAL y Fotografieri adecvate scenei E Înregistrări voce d Meniurile fotografiere, redare şi setare A Fotografia iniţială ş...

Advertisement