Page 1

Ro Set Acumulatori Pentru Alimentare Multiplă

MB-D10 Manualul utilizatorului

6MA1190(RO) AMA12942


A

q !7

w

!2

!9

!1 e !8

r !3

@0

@1

t y

!4

u o

!5

i

!0

!6

@2


B

C

E w

q q q

w

w

D


F

G

H

q

I w q

q

w w


Cuprins

Set acumulatori pentru alimentare multiplă MB-D10 Manualul utilizatorului

Precauţii privind siguranţa...........................................2 Precauţii privind utilizarea...........................................2 Introducere..................................................................3 MB-D10 şi accesorii......................................................3 MB-D10 şi accesoriile furnizate................................3 Capac cameră acumulator BL-3 (disponibil separat).................................................3 Componente MB-D10...................................................4 Buton de declanşare al MB-D10, Selector multiplu, Selectoare de comandă şi buton AF-ON (Pornire AF).......................4 Blocare control al MB-D10 .......................................4 Utilizarea setului de acumulatori..................................5 Ataşarea setului de acumulatori...............................5 Îndepărtarea setului de acumulatori........................5 Introducerea acumulatorilor....................................6 Îndepărtarea acumulatorilor...................................8 Specificaţii...................................................................9

1


Precauţii privind siguranţa

Precauţii privind utilizarea

Pentru a asigura o funcţionare corespunzătoare, citiţi acest manual înainte de a utiliza produsul. După ce l-aţi citit, lăsaţi-l într-un loc accesibil pentru cei care folosesc acest produs.

• MB-D10 este destinat pentru utilizarea doar împreună cu aparate foto compatibile. • Nu îl folosiţi împreună cu acumulatori sau suporturi acumulatori care nu sunt recomandate în acest manual. MB-D10 nu poate fi folosit împreună cu acumulatorii reîncărcabili Li-ion EN-EL3a/EN-EL3. • MB-D10 poate fi utilizat împreună cu suportul de acumulatori MS-40 AA pentru setul de acumulatori alimentare multiplă MB-40, dar performanţa va fi afectată iar numărul de fotografii ce pot fi realizate cu un singur set de acumulatori va scădea. • Pentru a preveni un scurt circuit cauzat de obiecte metalice ce ating terminalele de alimentare, înlocuiţi capacul de contact atunci când nu utilizaţi MB-D10. • Când este îndepărtat suportul de acumulatori sau capacul opţional BL-3 al camerei acumulatorului din MB-D10, scoateţi acumulatorii sau plasaţi suportul sau capacul în carcasa suportului pentru a preveni un scurtcircuit cauzat de contactul cu alte obiecte de metal.

2

• Lumina de acces a cardului de memorie se poate aprinde atunci când MB-D10 este ataşat sau scos din aparatul foto, dar acest lucru nu reprezintă o defecţiune. • Dacă observaţi fum sau apariţia unui miros neobişnuit sau a unui zgomot provenind din setul de acumulatori, încetaţi imediat utilizarea acestuia. După îndepărtarea acumulatorilor, duceţi dispozitivul vânzătorului sau în reprezentanţa de service autorizată Nikon pentru investigaţii. • MB-D10 nu este echipat cu un comutator de alimentare. Utilizaţi comutatorul de alimentare al aparatului foto pentru a porni şi opri aparatul.


Introducere

MB-D10 şi accesorii

Vă mulţumim pentru achiziţionarea setului de acumulatori alimentare multiplă MB-D10 pentru utilizare împreună cu toate aparatele foto digitale cu reflexie unică prin obiectiv Nikon care au listat MB-D10 în lista accesoriilor compatibile în manualul aparatului foto. MB-D10 acceptă un acumulator reîncărcabil EN-EL3e, EN-EL4a sau EN-EL4 sau opt acumulatori AA (alkalini, Ni-MH, litiu sau nichelmangan) şi include un buton de declanşare alternativ, un buton AF-ON, selector multiplu şi selectoare principale şi secundare de comandă pentru a face fotografii în orientare „înaltă” (portret). Meniul de opţiuni al aparatului foto permite utilizatorului să aleagă dacă acumulatorul aparatului sau acumulatorii din MB-D10 vor fi folosiţi primii, pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul aparatului foto.

MB-D10 şi accesoriile furnizate Confirmaţi faptul că următoarele componente au fost furnizate împreună cu MB-D10 (acumulatorii se vând separat).

MB-D10

Suport MS-D10EN pentru Suport MS-D10 pentru acumulatori EN-EL3e acumulatori AA

MS-D10EN este inclus în MB-D10 la livrare. Consultaţi „Introducerea acumulatorilor” pentru informaţii privind îndepărtarea suportului acumulatorilor.

Capac contact

Carcasă suport

• Manualul utilizatorului (acest manual) • Garanţie

Capac cameră acumulator BL-3 (disponibil separat) Un capac cameră acumulator BL-3 (disponibil separat) este necesar în cazul utilizării acumulatorilor EN-EL4a sau EN-EL4.

Capac cameră acumulator BL-3

3


Componente MB-D10 (Figura A) q.Capac contact w.Suport pentru capacul de contact al aparatului foto e.Contacte de semnal r.Buton AF-ON t.Selector principal de comandă y.Selector multiplu u.Rotiţă ataşament i.Capac cameră acumulator o.Zăvor cameră acumulator !0.Cameră acumulator !1.Şurub de montare !2.Terminale de alimentare !3.Buton declanşare !4.Blocare control !5.Selector secundar de comandă !6.Montură trepied !7.Suport MS-D10EN pentru acumulatori EN-EL3e !8.Terminale de alimentare !9.Terminale de alimentare (suport acumulatori EN-EL3e) @0.Suport MS-D10 pentru acumulatori AA @1.Terminale de alimentare (suport acumulatori AA) @2.Capac cameră acumulator BL-3 (disponibil separat) 4

Buton declanşare MB-D10, Selector multiplu, Selector comandă şi buton AF-ON (Pornire AF) MB-D10 este echipat cu un buton de declanşare (Figura A-  ), selector multiplu (Figura A-  ), selector principal de comandă (Figura A-  ), selector secundar de comandă (Figura A-  ) şi buton AF-ON (Figura A-  ) pentru utilizare atunci când doriţi să fotografiaţi în poziţie verticală („înaltă” sau portret). Aceste module de control efectuează aceleaşi funcţii ca modulele de control corespunzătoare de pe aparatul foto. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul aparatului foto. Schimbările efectuate [Butonului central de selectare multiplă], [Selectorului multiplu], funcţiilor [Redare/info fotografie] şi [Personalizare selector comandă] din meniul Setări personalizate al aparatului foto (Grup f ) sunt valabile şi pentru selectorul multiplu şi selectorul de comenzi al MB-D10. Funcţia efectuată de butonul AF-ON al MB-D10 poate fi selectată folosind opţiunea [AF-ON pentru MB-D10] din Grup a. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul aparatului foto. Blocare control al MB-D10 Blocare control (Figura A-  ) blochează modulele de control ale MB-D10 pentru a evita utilizarea neintenţionată. Înainte de a folosi aceste module de control pentru a fotografia în orientare verticală (portret), selectaţi l pentru a elibera blocarea, aşa cum apare în partea dreaptă. Blocare control nu este un comutator de alimentare. Utilizaţi comutatorul de alimentare al aparatului foto pentru a porni şi opri aparatul foto.


Utilizarea setului de acumulatori Ataşarea setului de acumulatori Înainte de a ataşa setul de acumulatori, asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit iar blocare control a MB-D10 (Figura A-  ) este în poziţia L. 1 Îndepărtaţi capacul de contact (Figura A-  ) din setul de acumulatori. 2 Contactele pentru MB-D10 sunt la baza aparatului foto, unde sunt protejate de către un capac de contact. Îndepărtaţi capacul de contact aşa cum se arată în Figura B-  plasându-l în suportul capacului de contact din MB-D10 (Figura B-  ).

Îndepărtarea setului de acumulatori Pentru a îndepărta MB-D10, opriţi aparatul foto şi puneţi blocare control al MB-D10 în poziţia L, apoi slăbiţi rotiţa de ataşare şi scoateţi MB-D10. Atunci când setul de acumulatori nu este utilizat înlocuiţi capacul de contact al aparatului foto şi capacul de contact de pe MB-D10.

3 Introduceţi MB-D10 (Figura C), menţinând şurubul de montare al MB-D10 (C-  ) aliniat cu montura de trepied a aparatului foto (C-  ). Nu este necesară îndepărtarea acumulatorului din aparatul foto înainte de conectarea MB-D10. În mod implicit, acumulatorul din aparatul foto va fi utilizat doar după ce acumulatorul din MB-D10 va fi descărcat. Opţiunea [Ordine acumulator] din meniul de setări personalizate al aparatului foto (Grup d) poate fi utilizată pantru a schimba ordinea de utilizare a acumulatorilor. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul aparatului foto. 4 Strângeţi rotiţa de ataşare prin rotire aşa cum indică săgeata de LOCK (BLOCARE) (Figura D).

Pentru a preveni pierderea capacului de contact puneţi-l în suportul capacului de contact. Un inel de extindere PB-6D şi unul PK-13 sunt necesare pentru utilizarea elementelor pliabile PB-6 împreună cu MB-D10.

5


Introducerea acumulatorilor MB-D10 poate fi utilizat împreună cu unul din acumulatorii reîncărcabili Li-ion EN-EL3e, EN-EL4a sau EN-EL4, sau cu opt acumulatori AA. Este necesar un capac pentru camera acumulatorilor BL-3 (disponibil separat) atunci când se utilizează un acumulator EN-EL4a sau EN-EL4. Înainte de a introduce acumulatorii, asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit iar blocare control a MB-D10 este în poziţia L. 1 Întoarceţi zăvorul camerei acumulatorului MB-D10

şi scoateţi suportul acumulatorului (Figura E).

2 Pregătiţi acumulatorii aşa cum este descris mai jos. EN-EL3e: Potrivind lamele acumulatorului asemeni desenului din suportul MS-D10EN, introduceţi acumulatorul cu săgeata (s) de pe acumulator înspre terminalele de alimentare a suportului acumulatorului (Figura F-  ). Apăsaţi bateria uşor în jos glisând în direcţia indicată de săgeată până când terminalele de alimentare intră în poziţie printr-un clic (Figura F-  ). EN-EL4a/EN-EL4: În cazul în care clapa de eliberare de pe capacul camerei acumulatorului BL-3 este poziţionată în aşa fel încât săgeata ( ) este vizibilă, trageţi clapa de eliberare a acumulatorului pentru a acoperi săgeata (Figura G-  ). Introduceţi cele două proeminenţe de pe acumulator în locaşele corespunzătoare ale BL-3 (Figura G-  ) şi trageţi clapa de blocare a acumulatorului pentru a afişa săgeata. AA: Amplasaţi opt acumulatori AA în suportul de acumulatori MS-D10 aşa cum este afişat în Figura H, asigurându-vă că bateriile au orientarea corectă. 3 Introduceţi acumulatorul sau suportul acumulatorului în MB-D10 şi zăvorâţi capacul camerei acumulatorului (Figura I). Asiguraţi-vă că acumulatorul sau suportul sunt introduse corect înainte de a închide zăvorul. 4 Deschideţi aparatul foto şi verificaţi nivelul acumulatorului în panoul de control al vizorului. Dacă aparatul foto nu porneşte, verificaţi că acumulatorii sunt introduşi corect.

6


Nivel acumulator Aparatul foto afişează nivelul acumulatorului după cum urmează: Acumulatori EN-EL3e, EN-EL4a şi EN-EL4 Panou de control

L K J I H

Vizor — —

Descriere Acumulator complet încărcat. Acumulator parţial descărcat.

Nivel scăzut acumulator. Acumulatori de rezervă pregătiţi. H d Acumulator golit. Buton (clipeşte) (clipeşte) declanşare inactiv. Acumulatori AA Panou de control

d

Descriere Încărcare rămasă. Nivel scăzut acumulatori. I d Acumulatori de rezervă pregătiţi. H d Acumulatori goliţi. Buton (clipeşte) (clipeşte) declanşare inactiv.

L

Vizor —

Opţiunea [Oridine acumulator] din meniul de setări personalizate al aparatului foto (Grup d) poate fi utilizată pantru a schimba ordinea de utilizare a acumulatorilor. Atunci când aparatul foto se alimentează din MB-D10, o miniatură este afişată în panoul de control. Pentru a vă asigura că aparatul foto afişează nivelul corect al acumulatoului când sunt utilizaţi acumulatori AA, alegeţi opţiunea corespunzătoare pentru opţiunea [tip acumulator MB-D10] din meniul de setări personalizate al aparatului (Grup d). Dacă nu este selectată opţiunea corespunzătoare, este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze conform aşteptărilor. Opţiune Tip acumulator 1 LR6 (AA alcalini) AA alcalini (LR6) 2 HR6 (AA Ni-MH) AA Ni-MH (HR6) 3 FR6 (AA litiu) AA Litiu (FR6) 4 ZR6 (AA Ni-Mn) AA nichel-mangan (ZR6) Scoateţi acumulatorii atunci când MB-D10 nu este utilizat.

Info acumulator Opţiunea [Info acumulator] din meniul de setări al aparatului foto afişează informaţii despre acumulatorii EN-EL3e, EN-EL4a şi EN-EL4 (acumulatorul aparatului foto este afişat în stânga, iar MB-D10 în dreapta). Când sunt utilizaţi acumulatori AA, este afişat doar nivelul acumulatorului. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul aparatului foto.

7


Îndepărtarea acumulatorilor Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorii, suportul sau capacul opţional al camerei acumulatorului. 1 Întoarceţi zăvorul camerei acumulatorului MB-D10

şi scoateţi suportul acumulatorului (Figura E).

2 Scoateţi acumulatorul sau acumulatorii din suport sau capacul opţional al camerei acumulatorului. EN-EL3e În timp ce apăsaţi butonul PUSH (Împinge) al suportului, glisaţi acumulatorul înspre acest buton. Acumulatorul poate fi îndepărtat aşa cum se arată.

8

EN-EL4a/EN-EL4 Glisaţi clapa de eliberare în direcţia indicată de săgeată ( ) şi îndepărtaţi capacul camerei acumulatorului.

Acumulatori AA Îndepărtaţi acumulatorul aşa cum se arată. Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorii în timp ce îi scoateţi din suport.


Specificaţii Sursă alimentare

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL3e, EN-EL4a sau EN-EL4 ori opt acumulatori AA LR6 alcalini, HR6 Ni-MH, FR6 litiu sau ZR6 nichel-mangan 0 – 40 °C (32 – 104 °F) Aprox. 150,5 × 52 × 75,5 mm/5,9 × 2,0 × 3,0 inci.

Temperatură de funcţionare Dimensiuni (Lungime × Înălţime × Adâncime) Greutate Aprox. 290 g (10,2 oz), împreună cu MS-D10EN, dar fără acumulatori Specificaţiile şi aspectul sunt supuse unor modificări fără notificare prealabilă.

Acumulatori EN-EL3e, EN-EL4a şi EN-EL4 Performanţa acumulatorilor EN-EL3e, EN-EL4a şi EN-EL4 scade la temperaturi de sub 10 °C (50 °F). Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat şi ţineţi la îndemână un acumulator cald pentru a-l schimba dacă este necesar. Acumulatorii reci vor recupera o parte din încărcare dacă sunt încălziţi. Acumulatori AA Datorită capacităţii lor limitate, acumulatorii AA LR6 alcalini şi ZR6 nichel-mangan trebuie utilizaţi doar atunci când nu este disponibilă altă alternativă. Nu este recomandată utilizarea lor la temperaturi scăzute. În general, acumulatorii AA au o capacitate mai mică decât alte surse de alimentare când sunt utilizaţi în MB-D10; acumulatorii EN-EL3e, EN-EL4a şi EN-EL4 fiind recomandaţi pentru o performanţă optimă. Capacitatea acumulatorilor AA variază în funcţie de producător şi condiţiile de stocare, în anumite condiţii putând fi extrem de scăzută; în unele cazuri, este posibil ca acumulatorii AA să nu mai funcţioneze chiar înainte de data expirării. Capacitatea acumulatorilor AA poate scădea la temperaturi sub 20 °C (68 °F). Viteză avansare cadre Acumulatorii EN-EL4a/EN-EL4 şi acumulatorii AA susţin o viteză de avansare a cadrelor mai mare decât EN-EL3e. Pentru informaţii suplimentare cu privire la viteza de avansare a cadrelor, consultaţi manualul aparatului foto.

9


Ro Set Acumulatori Pentru Alimentare Multiplă

MB-D10 Manualul utilizatorului

6MA1190(RO) AMA12942

Manual de utilizare Nikon MB-D10  

Ro Set Acumulatori Pentru Alimentare Multiplă Manualul utilizatorului @0 @1 !0 !9 !4 !1 !2 @2 !3 !5 !6 !7 !8 q w q w q w q w w q w q Manualu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you