Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa

Ro

CT9L01(Y5)

6MM792Y5-01

Ro_01

Ro_01


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • SD şi SDHC Logos sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere Primii paşi G

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

A

Fotografierea în modul Auto Mode (mod automat)

C

Fotografierea adecvată scenei

F

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

c

Mai multe despre redare

D

Filme

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE!

ii

Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări.

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii.

Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.

Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorilor Acumulatorii pot prezenta scurgeri sau pot exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorii utilizaţi pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorii. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că nu este conectat. • Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru utilizarea cu acest produs (A 14). Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi, nici mărci sau tipuri diferite de acumulatori. • Dacă acumulatorii reîncărcabili Nikon Ni-MH EN-MH2 (EN-MH2-B2 sau EN-MH2-B4) au fost cumpăraţi separat, încărcaţi şi utilizaţi fiecare din aceşti acumulatori ca pe un set. Nu combinaţi acumulatorii din seturi diferite. • Bateriile reîncărcabile EN-MH2 se vor utiliza numai împreună cu aparatele digitale Nikon şi sunt compatibile cu COOLPIX L22/L21. Nu utilizaţi bateriile reîncărcabile EN-MH2 cu dispozitive incompatibile. • Introduceţi acumulatorii în poziţia corectă. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorii şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau învelişul acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorii la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr.

• Acumulatorii tind să prezinte scurgeri atunci când sunt complet descărcaţi. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorii când aceştia sunt goliţi complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorilor, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unor acumulatori deterioraţi intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu multă apă.

• •

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul de acumulatori (disponibil separat) Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flacără. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

• Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. • Nu utilizaţi cu convertori sau adaptoare de călătorie proiectate pentru a converti tensiunea sau cu inversoare CC-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate duce la avarierea produsului, la supraîncălzire sau incendii. Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului.

iv

Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului în apropierea ochilor subiectului poate produce probleme temporare de vedere. Fiţi foarte atenţi atunci când fotografiaţi copiii, bliţul trebuie să se afle la cel puţin 1 m de subiect. Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu piele a sau intrarea în ochi sau piele. Opriţi aparatul foto atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi aparatul foto când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Simbol pentru colectarea separată în ţările europene Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Simbolul de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat faţă de alte deşeuri. În ţările europene se aplică următoarele reglementări: • Toate bateriile, fi e că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale care se ocupă de gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE!........................................................................................................................................................ ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Monitorul .....................................................................................................................................................................8 Operaţiuni elementare.......................................................................................................................10 Buton A (mod fotografiere)........................................................................................................................10 Buton c (redare)................................................................................................................................................10 Selectorul multiplu .............................................................................................................................................11 Buton d ...............................................................................................................................................................12 Trecerea de la o filă la alta ..............................................................................................................................12 Afişaje ajutor ...........................................................................................................................................................13 Despre butonul de declanşare....................................................................................................................13 Prinderea curelei aparatului foto ...............................................................................................................13

Primii paşi............................................................................................................................................. 14 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................14 Acumulatori recomandaţi ..............................................................................................................................14 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................14 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................16 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................18 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................19

G Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil) .......................................................................................................................... 20 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul G (Easy Auto) (automat facil) ............20 Indicatoare afişate în modul G (automat facil) ...............................................................................21 Pasul 2 Încadrarea unei fotografii ..................................................................................................22 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................23 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................24 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor ............................................................................26 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) ...................................................................................................26 Ştergerea fotografiilor.......................................................................................................................................26 Easy auto mode (mod automat facil)............................................................................................28

vi


Cuprins A Modul automat............................................................................................................................ 29 Fotografierea în modul Auto Mode (mod automat) ...............................................................29 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................30 Fotografierea cu autodeclanşator .................................................................................................32 Modul macro .........................................................................................................................................33 Compensarea expunerii ....................................................................................................................34

C Fotografierea adecvată scenei ............................................................................................... 35 Utilizarea modului scenă...................................................................................................................35 Setarea modului scenă.....................................................................................................................................35 Caracteristici............................................................................................................................................................36 Fotografierea în modul Food (alimente)...............................................................................................43 Fotografierea pentru realizarea unor imagini panoramice .......................................................44

F Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent).................. 46 Utilizarea modului portret inteligent............................................................................................46

c Mai multe despre redare ......................................................................................................... 48 Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor .......................................................48 Afişarea calendar..................................................................................................................................................49 Să privim mai atent: zoom redare..................................................................................................50 Editarea fotografiilor...........................................................................................................................51 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ............................................................................52 Redimensionarea fotografiilor: imagine mică....................................................................................53 Crearea unei copii prin decupare: decuparea ...................................................................................54

D Filme ................................................................................................................................................ 55 Înregistrarea filmelor ..........................................................................................................................55 Meniul Movie (film) .............................................................................................................................56 D Selectarea Movie options (Opţiuni film) ........................................................................................56 Redarea filmului....................................................................................................................................57 Ştergerea fişierelor de film .............................................................................................................................57

vii


Cuprins Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................... 58 Conectarea la TV...................................................................................................................................58 Conectarea la computer....................................................................................................................59 Înainte de a conecta aparatul foto............................................................................................................59 Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator ...................................................60 Conectarea la imprimantă ................................................................................................................64 Conectarea aparatului foto şi a imprimantei......................................................................................65 Imprimarea fotografiilor una câte una ...................................................................................................66 Imprimarea mai multor fotografii..............................................................................................................67 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Print Set (Set imprimare) ..................................70

d Meniurile fotografiere, redare şi setare ........................................................................... 72 Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere .........................................................................72 Afişarea meniului Shooting (fotografiere)............................................................................................73 A Image Mode (Mod imagine) .................................................................................................................74 B White Balance (Balans de alb)..............................................................................................................76 C Continuous (Continuu) ............................................................................................................................78 F Color Options (Opţiuni culoare) .........................................................................................................79 Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan.........................................................80 Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare).......................................................81 Afişarea meniului Playback (redare) .........................................................................................................81 b Slide Show (Diapozitive)..........................................................................................................................83 c Delete (Ştergere) ...........................................................................................................................................84

viii


Cuprins Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)...........................85 Afişarea meniului Setup (setare).................................................................................................................86 a Menus (Meniuri) ...........................................................................................................................................87 c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)......................................................................................88 d Date (Dată)........................................................................................................................................................89 e Monitor Settings (Setări monitor) .....................................................................................................92 f Date Imprint (Imprimare dată) .............................................................................................................94 w Electronic VR (VR electronic)..................................................................................................................95 U Motion detection (Detecţie mişcare) ...............................................................................................96 h AF Assist (Asistenţă AF)............................................................................................................................97 i Sound Settings (Setări sunet) ...............................................................................................................98 k Auto Off (Oprire automată)....................................................................................................................99 l Format Memory/m Format Card (Formatare memorie/Formatare card)............. 100 n Language (Limbă)...................................................................................................................................... 101 o Video Mode (Mod video) ................................................................................................................ 101 d Blink Warning (Avertizare clipire) .................................................................................................... 102 p Reset All (Reiniţializare totală)............................................................................................................ 103 s Battery Type (Tip baterie) ..................................................................................................................... 105 d Protect (Protecţie).................................................................................................................................... 106 f Rotate Image (Rotire fotografie)....................................................................................................... 107 h Copy (Copie) ................................................................................................................................................ 108 r Firmware Version (Versiune firmware)........................................................................................ 109

ix


Cuprins Note tehnice......................................................................................................................................110 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 110 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 110 Nume fişier imagine şi nume dosar............................................................................................ 111 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................... 112 Curăţarea................................................................................................................................................................ 114 Stocare..................................................................................................................................................................... 115 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 116 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 119 Specificaţii............................................................................................................................................ 124 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 128 Index ...................................................................................................................................................... 129

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX L22/ COOLPIX L21. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă marchează note, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • În acest manual, numele produselor „COOLPIX L22” şi „COOLPIX L21” ar putea fi uneori prescurtate ca „L22” şi „L21”. • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin paranteze litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişaj ecran • Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual sunt pentru modelul COOLPIX L22. De asemenea, ilustraţiile şi afişajele text pentru COOLPIX L21 pot fi prezentate în acest manual dacă este nevoie. • Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot fi diferite faţă de afişajele reale sau faţă de cele afişate pe ecran.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acestuia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru sprijin continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele sit-uri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi adresa URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi rivind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 88). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto COOLPIX L22 Vedere frontală Introducere

Capac obiectiv închis

4

1

Buton declanşare ........................................24

5

Bliţ încorporat ................................................30

6

Obiectiv ............................................... 114, 124

7

Difuzor ................................................................57

2

Control zoom ................................................. 23 f : lat ........................................................ 23 g : tele ..................................................... 23 h : redare miniaturi .........................48 i : zoom redare ................................50 j : ajutor ................................................13

8

Capac conector alimentare (pentru conectarea adaptoarelor de c.a.) ..... 110

9

3

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit ......................... 20, 99

Inel de prindere a curelei aparatului foto .......................................................................13

4

Indicator luminos autodeclanşator ........................................... 32 Dispozitiv iluminare asistenţă AF ............................................. 25, 97

10 Capac obiectiv ............................................112 11 Microfon încorporat ...................................55


Componentele aparatului foto

COOLPIX L22 Vedere din spate Introducere

1

Monitor .................................................................8

2

Buton d .......................12, 56, 73, 81, 86

3

Buton k (aplică selecţia) ........................ 11

4

Buton A (mod fotografiere) ............... 10

11 Capac pini ........................................ 58, 60, 65

5

Lampă bliţ ........................................................ 31

12

6

Buton c (redare) ............................... 10, 26

7

Selector multiplu ......................................... 11

8

Buton l (ştergere) ...................... 26, 27, 57

9

Capac cameră acumulator/ fantă card de memorie .................... 14, 18

10 Mufă montare trepied Conector USB şi ieşire audio/ video .................................................... 58, 60, 65

13 Fantă card de memorie ...........................18 14 Cameră acumulator ...................................14

5


Componentele aparatului foto

COOLPIX L21 Vedere frontală Introducere

Capac obiectiv închis

6

1

Buton declanşare ........................................24

5

Bliţ încorporat ................................................30

6

Obiectiv ............................................... 114, 124

7

Microfon încorporat ...................................55

2

Control zoom ................................................. 23 f : lat ........................................................ 23 g : tele ..................................................... 23 h : redare miniaturi .........................48 i : zoom redare ................................50 j : ajutor ................................................13

8

Capac conector alimentare (pentru conectarea adaptoarelor de c.a.) ..... 110

9

3

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit ......................... 20, 99

Inel de prindere a curelei aparatului foto .......................................................................13

4

Indicator luminos autodeclanşator ........................................... 32 Dispozitiv iluminare asistenţă AF ............................................. 25, 97

10 Capac obiectiv ............................................112


Componentele aparatului foto

COOLPIX L21 Vedere din spate Introducere

1

Monitor .................................................................8

2

Buton d .......................12, 56, 73, 81, 86

3

Buton k (aplică selecţia) ........................ 11

4

Buton A (mod fotografiere) ............... 10

5

Lampă bliţ ........................................................ 31

12 Capac pini ........................................ 58, 60, 65

6

Buton c (redare) ............................... 10, 26

13

7

Selector multiplu ......................................... 11

8

Buton l (ştergere) ...................... 26, 27, 57

9

Capac cameră acumulator/ fantă card de memorie .................... 14, 18

10 Difuzor ................................................................57 11 Mufă montare trepied Conector USB şi ieşire audio/ video .................................................... 58, 60, 65

14 Fantă card de memorie ...........................18 15 Cameră acumulator ...................................14

7


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi redării se vor opri după câteva secunde (A 92).

Fotografiere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8

Mod fotografiere*1 ......20, 29, 35, 46, 55 Mod macro ..................................................... 33 Indicator zoom ......................................23, 33 Indicator AE/AF-L ........................................ 45 Indicator focalizare ..................................... 24 Mod bliţ ............................................................ 30 Indicator încărcare acumulator .......... 20 Indicator detectare mişcare ..........21, 96 VR electronic .................................................. 95 Indicator „Dată nesetată” .............89, 116 Indicator destinaţie călătorie ............... 89 Date imprint (Imprimare dată) ........... 94 Opţiuni film ..................................................... 56 Mod imagine*2 ............................................. 74

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

a Număr expuneri rămase (imagini statice) ..................................... 20 b Lungime film ........................................... 55 Indicator memorie internă .................... 21 Diafragmă ........................................................ 24 Zonă focalizare ......................................22, 24 Zonă focalizare (Detectare faţă) ......22, 24 Viteză de declanşare .................................. 24 Sensibilitate ISO ........................................... 31 Valoare compensare expunere .......... 34 Opţiuni culoare ............................................ 79 Mod balans alb ............................................. 76 Mod declanşare continuă ...................... 78 Indicator autodeclanşator ..................... 32

*1 Diferă în funcţie modul de fotografiere curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod. *2 Pe modelul L22 sunt afişate S şi L, iar pe L21 este afişat z.


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare

1 Data înregistrării .......................................... 16

8 Indicator memorie internă .................... 26

2 Ora înregistrării ............................................. 16

9 Indicator redare film .................................. 57

3 Volum ................................................................. 57

10 Pictogramă ordine imprimare ............ 70

4 Indicator încărcare acumulator .......... 20

11 Imagine mică ................................................. 53

5 Opţiuni film* ................................................... 56

12 Pictogramă D-Lighting ............................ 52

6 Mod imagine* ............................................... 74

13 Pictogramă protejare .............................106

a Număr curent de cadre/ 7 număr total de cadre ......................... 26 b Lungime film ........................................... 57

14 Număr şi tip fişier ......................................111

* Pictogramele afişate variază în funcţie de setările din modul de fotografiere. Pe modelul L22 sunt afişate S şi L, iar pe L21 este afişat z.

9


Operaţiuni elementare Buton A (mod fotografiere) Introducere

• La apăsarea butonului A în modul redare, aparatul foto intră în modul fotografiere. • La apăsarea butonului A în modul fotografiere, pe ecran este afişat meniul de selectare a modului fotografiere, care vă permite să schimbaţi modul fotografiere.

Meniul de selectare a modului fotografiere Selectorul multiplu (A 11) poate fi utilizat pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de fotografiere. 1 G Easy auto mode (mod automat facil) (A 20) 2 b Scene (Scenă) (A 35)* 3 F Smart portrait (Portret inteligent) (A 46) 4 D Mod Movie(film) (A 55) 5 A Mod Auto (automat) (A 29) * Pictogramele afişate diferă în funcţie de ultimul mod selectat.

La apăsarea butonului A în timp ce meniul de selectare a modului fotografiere este afişat pe ecran, aparatul foto revine în modul fotografiere fără modificarea modului fotografiere actual.

Buton c (redare) • În timp ce modul fotografiere este selectat, aparatul foto intră în modul redare când este apăsat c. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

10


Operaţiuni elementare

Selectorul multiplu

Pentru fotografiere

Introducere

Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, opţiunile de meniu şi pentru a confirma selecţia. Acţionaţi selectorul multiplu apăsând în sus, jos, dreapta, stânga sau apăsând pe k. Afişaţi m meniul (mod bliţ) (A 30)/selectează elementul de mai sus. Afişaţi n meniul (autodeclanşator) (A 32).

Afişaţi ghidul o (compensare expunere) (A 34). Confirmaţi selecţia.

Afişaţi p meniul (mod macro) (A 33)/selectează elementul de mai jos.

Pentru redare

Afişaţi fotografia anterioară.

Afişaţi fotografia următoare.

Pentru ecranul cu meniul Selectaţi elementul de mai sus. Selectaţi elementul din stânga/revenire la ecranul anterior. Selectaţi elementul de mai jos.

C

Confirmaţi selecţia (Avansaţi la ecranul următor). Selectaţi elementul din dreapta/avans la ecranul următor (confirmare selecţie).

Note despre selectorul multiplu

În acest manual, H, I, J şi K sunt folosite uneori pentru a indica partea de sus, de jos, din stânga şi din dreapta a selectorului multiplu care trebuie acţionată.

11


Operaţiuni elementare

Buton d Introducere

Apăsaţi d pentru a afişa meniul modului selectat. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a confirma setările (A 11). • Selectaţi o filă din stânga monitorului pentru a afişa meniul corespunzător. • Pentru a ieşi din afişarea meniului, apăsaţi din nou d. Fila de sus: sunt afişate meniurile disponibile pentru modul curent. Fila de jos: afişează meniul de setare.

Este afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini. Este afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare. Este afişat când există unul sau mai multe Apăsaţi pe k sau pe selectorul multiplu K Apăsaţi k sau selectorul elemente de meniu de urmărit. în timp ce un element este selectat pentru a multiplu K pentru a afişa opţiunile respectivului element. confirma selecţia.

Trecerea de la o filă la alta

Pentru a selecta fila, apăsaţi selectorul multiplu J.

12

Apăsaţi selectorul multiplu HI pentru a selecta o filă şi apăsaţi k sau K.

Se va afişa meniul selectat.

Dacă folosiţi următoarele moduri, puteţi afişa filele prin apăsarea selectorului multiplu J în timp ce meniul este afişat. • Easy auto mode (mod automat facil), scene mode (mod scenă), smart portrait mode (mod portret inteligent) şi movie mode (mod film)


Operaţiuni elementare

Afişaje ajutor

COOLPIX L22

COOLPIX L21

Introducere

Rotiţi butonul control zoom spre g (j) când M/j este afişat în partea din dreapta jos a ecranului meniului pentru a vizualiza o descriere a opţiunii selectate în prezent. Pentru a reveni la meniul original, rotiţi din nou butonul control zoom spre g (j).

Despre butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două poziţii. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imaginile vor fi neclare.

Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Prinderea curelei aparatului foto

13


Primii paşi

Introducerea acumulatorului

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. • Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorilor/ fantei cardului de memorie, întoarceţi aparatul invers pentru a preveni căderea bateriilor.

Primii paşi

2

Introducerea acumulatorului. • Verificaţi dacă bornele pozitive (+) şi negative (–) sunt orientate corect aşa cum este indicat pe eticheta de pe uşa camerei acumulatorului şi introduceţi acumulatorii.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

Acumulatori recomandaţi • Două baterii alcaline LR6/L40 (tip AA) (incluse) • Două baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA) • Două baterii reîncărcabile EN-MH2 Ni-MH (hidrură de nichel-metal)

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi pe comutatorul de COOLPIX L22 COOLPIX L21 alimentare pentru a porni aparatul foto. După ce indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, monitorul se va deschide. Când aparatul foto se opreşte, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor stinge. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 26). 14


Introducerea acumulatorului

B

Scoaterea acumulatorilor

Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Măsuri suplimentare de securitate referitoare la baterii

Baterii cu defecte de izolaţie

B

Baterii a căror izolaţie nu acoperă zona din jurul terminalului negativ.

Primii paşi

• Citiţi şi respectaţi avertismentele şi precauţiile (A iii, 113). • Citiţi şi respectaţi avertizările pentru acumulator de la pagina iii şi din secţiunea „Acumulatorul” (A 113), înainte de utilizarea acumulatorului. • Nu combinaţi baterii vechi cu baterii noi sau baterii de diferite mărci sau tipuri. • Nu pot fi utilizate bateriile care au următoarele defecte:

Bateriile al căror terminal negativ este plat

Note referitoare la bateriile reîncărcabile EN-MH1, încărcătorul MH-70/71

La acest aparat foto puteţi folosi şi bateriile reîncărcabile EN-MH1 Ni-MH. Citiţi şi respectaţi avertizările pentru acumulator din secţiunea „Acumulatorul” (A 113), înainte de utilizarea acumulatorului.

B

Tipul de baterie

Prin definirea Battery type (Tip baterie) (A 105) în meniul de setare (A 85) pentru a corespunde cu tipul de acumulatori introduşi în aparatul foto, acumulatorii pot fi folosiţi mai eficient. În setările implicite este definit tipul de acumulator inclus la cumpărare. Dacă utilizaţi un alt tip de baterie, porniţi aparatul şi modificaţi setările (A 105).

C

Baterii alcaline

Performanţele bateriilor alcaline pot diferi foarte mult în funcţie de producător. Alegeţi o marcă cunoscută.

C

Surse alternative de alimentare

Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade lungi de timp, utilizaţi un adaptor ca EH-65A (comercializat separat) (A 110). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau un alt model de adaptor de c.a. În cazul nerespectării acestei precauţii poate apărea fenomenul de supraîncălzire sau aparatul foto se poate deteriora.

C

Funcţia de oprire automată în modul fotografiere (mod veghe)

Dacă timp de aproximativ 30 de secunde (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat, iar aparatul foto va intra în modul veghe. După alte trei minute, funcţia Auto off (oprire automată) va opri aparatul automat. • Dacă în timp ce monitorul este închis în modul veghe (indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent), apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul A sau pe butonul c monitorul se va deschide. • Durata de timp după care aparatul foto intră în modul stare de veghe poate fi modificat din setările opţiunii Auto off (oprire automată) (A 99) din meniul setare (A 85).

15


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul se va deschide.

2

COOLPIX L22

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege limba dorită şi apăsaţi k. Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu, consultaţi „Selectorul multiplu” (A 11).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k. Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

4

D

Apăsaţi pe J sau K pentru a selecta fusul orar local (numele oraşului) (A 91) şi apoi apăsaţi pe k.

Ora de vară

Pentru a folosi aparatul în zonele în care se foloseşte ora de vară, apăsaţi pe H din fus orar local, în pasul 4 pentru a activa ora de vară. Dacă ora de vară este selectată, semnul W apare sus pe monitor. Pentru a dezactiva ora de vară, apăsaţi pe I.

16

COOLPIX L21


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

• Apăsaţi H sau I pentru a edita elementul selectat. • Apăsaţi K pentru a muta cursorul în următoarea ordine. D (zi)-> M (lună)-> Y (an)-> Hour (oră)-> Minute (minut)-> D M Y (zi, lună, an) • Apăsaţi J pentru a reveni la elementul anterior.

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe k sau K.

Primii paşi

6

Modificarea datei şi orei.

• Setările definite sunt aplicate.

7

Pentru a ieşi din acest ecran, apăsaţi pe butonul A. • Se va afişa meniul de selectare a modului fotografiere.

8

Atunci când este afişat Easy auto mode (mod automat facil), apăsaţi k. • Aparatul foto intră în modul fotografiere şi puteţi face fotografii în modul Easy auto mode (mod automat facil) (A 20). • Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I înainte de k pentru a schimba modul de fotografiere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea în modul Auto Mode (mod automat)” (A 29), „Utilizarea modului scenă” (A 35), „Utilizarea modului portret inteligent” (A 46) sau „Înregistrarea filmelor” (A 55).

D

Modificarea parametrilor Data şi ora, Imprimare dată

• Pentru a modifica data şi ora, selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) (A 89) din meniul de setare (A 85) şi urmaţi instrucţiunile din pasul 5 de mai sus. • Pentru a modifica fusul orar şi setările orei de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) din meniul de setare (A 89, 90). • Pentru a imprima data fotografierii pe imagini la momentul fotografierii, data şi ora trebuie să fie definite, apoi definiţi Date imprint (imprimare dată) (A 94) din meniul setare.

17


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Imaginile sunt salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 19 MB) sau pe carduri de memorie amovibile Secure Digital (SD) (disponibile separat) (A 110). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, fotografiile sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar fotografiile înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau redaţi, ştergeţi sau transferaţi fotografii din memoria internă.

1

Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. Nu uitaţi să opriţi aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/capacul fantei cardului. Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorilor/ fantei cardului de memorie, întoarceţi aparatul invers pentru a preveni căderea bateriilor.

2

Introduceţi cardul de memorie. Împingeţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea greşită a cardului de memorie poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

18


Introducerea cardurilor de memorie

Scoaterea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

Primii paşi

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi împingeţi cardul în direcţia (1) pentru a-l scoate parţial. Scoateţi cardul (2), cu atenţie pentru a nu-l îndoi. Dacă pe ecran este afişat mesajul din dreapta paginii, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat. Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Pentru a formata cardul, folosiţi selectorul multiplu şi selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • La prima introducere a cardurilor de memorie utilizate în alte dispozitive în aparatul foto, acestea trebuie să fie formatate utilizând acest aparat foto (A 100).

B

Comutatorul pentru protejare la scriere

Cardurile de memorie SD sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse, iar cardul de memorie nu poate fi formatat când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”. Deblocaţi cardul împingând comutatorul în poziţia „write (scriere)”.

B

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Introduceţi sau scoateţi cardul de memorie - Scoateţi acumulatorii - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete abţibilduri sau etichete pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

19


Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul G (Easy Auto) (automat facil) În modul G (automat facil), aparatul foto determină automat un mod adecvat de fotografiere la încadrarea fotografiei, permiţându-vă să faceţi cu uşurinţă fotografii utilizând un mod de fotografiere adecvat scenei (A 28).

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

Indicatorul luminos aparat pornit COOLPIX L22 (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul se va deschide. În acest moment, obiectivul se va deschide. Easy auto mode (mod automat facil) este selectat la momentul cumpărării aparatului. Treceţi la pasul 4.

2

3

COOLPIX L21

Pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere apăsaţi pe A.

Apăsaţi selectorul multiplu HI pentru a alege G şi apăsaţi pe k. • Aparatul foto trece în G modul (automat facil).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Indicator încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Nivelul acumulatorului este ridicat. B

Baterii descărcate. Pregătiţi-vă să înlocuiţi bateriile.

N Bateria este descărcată.

Nu se poate fotografia. Înlocuiţi cu baterii noi.

Număr de expuneri rămase

Număr de expuneri rămase

20

Numărul fotografiilor care pot fi stocate în funcţie de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi setările modului imagine (A 75).


Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul G (Easy Auto) (automat facil)

Indicatoare afişate în modul G (automat facil) Mod fotografiere Dacă folosiţi modul automat facil, U, e, f, g, h, i sau j este afişat pentru a indica modul fotografiere selectat de aparatul foto pentru subiectul şi încadrarea actuale.

Mod imagine Se afişează calitatea şi mărimea unei imagini din meniul mod imagine. Setările implicite sunt următoarele: L22: L 4000×3000 L21: y 3264×2448

Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi redării se vor opri după câteva secunde (A 92). Dacă în modul veghe, monitorul a fost închis pentru a economisi energie, apăsaţi pe comutatorul alimentare, pe butonul de declanşare sau pe A pentru a-l reactiva (A 99).

C

Funcţiile disponibile în modul automat facil

• Dacă aparatul foto este îndreptat spre figura unei persoane, aparatul foto detectează automat faţa şi va focaliza pe acesta (A 24, 28). • Setarea bliţului poate fi definită ca W (oprit) (A 30). • Sunt disponibile funcţiile autodeclanşator (A 32) şi compensare expunere (A 34). • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu (A 11, 33) nu este disponibil. Schimbă modul macro atunci când aparatul selectează modul scenă prim-plan. • Modul imagine (A 74) poate fi schimbat prin apăsarea pe butonul d.

D

Motion detection (Detecţie mişcare)

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

Indicator memorie internă Fotografiile vor fi înregistrate în memoria internă (aproximativ 19 MB). Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi fotografiile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

Indicator de detectare a mişcării Reduce neclarităţile datorate subiectului sau tremuratului aparatului foto.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Motion detection (detecţie mişcare) (A 96) din meniul setare (A 85).

D

Reducerea electronică a vibraţiilor

Dacă pentru modul bliţ (A 30) este selectată opţiunea W (dezactivat) sau Y (sincronizare lentă) în timp ce pentru opţiunea Electronic VR (VR electronic) (A 95) din meniul setare este selectată opţiunea Auto, pictograma R poate fi afişată pe monitor. R indică condiţiile de fotografiere în care efectele tremuratului aparatului foto pot fi accentuate. In aceste situaţii, aparatul foto reduce efectele tremuratului aparatului foto în fotografii înainte de a le salva.

21


Pasul 2 Încadrarea unei fotografii

1

Pregătirea aparatului. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini, evitând ca degetele şi alte obiecte să obtureze obiectivul, bliţul, indicatorul luminos al autodeclanşatorului şi microfonul. Atunci când fotografiaţi folosind orientarea „pe înălţime”, rotiţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

22

2

Încadraţi fotografia.

B

Easy auto mode (mod automat facil)

Pictograma modului fotografiere • După ce aparatul stabileşte modul scenă, pictograma corespunzătoare modului de fotografiere se va modifica (A 28). • Când aparatul foto detectează o faţă umană, faţa respectivă va fi încadrată de o margine galbenă dublă. • Pot fi recunoscute până la 12 feţe. Dacă sunt recunoscute mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de aparat va fi înconjurată în zona de focalizare cu o margine dublă, iar celelalte cu o margine simplă. • Dacă nu fotografiaţi persoane sau dacă nici o faţă nu a fost detectată, aparatul va focaliza în centrul monitorului. Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

• În anumite condiţii, modul scenă dorit poate să nu fie selectat. În acest caz, selectaţi un alt mod de fotografiere. • Dacă se foloseşte funcţia zoom digital, modul de fotografiere este U.


Pasul 2 Încadrarea unei fotografii

Folosirea zoomului

Zoomul digital Când aparatul foto foloseşte poziţia maximă pentru zoom optic, prin rotirea şi menţinerea butonului control zoom în poziţia g se declanşează zoomul digital. Zoomul digital poate mări subiectul de până la cel mult 4× peste nivelul de mărire al zoomului optic. Zona de focalizare nu este afişată când zoomul digital este activ, iar focalizarea se va realiza în centrul ecranului.

Valoarea maximă a zoomului optic.

C

Este activat zoomul digital.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces imagistic digital numit interpolare, care are ca rezultat deteriorarea calităţii fotografiilor. Interpolarea este aplicată la poziţiile V superioare. Când zoomul a depăşit marcajul V, interpolarea începe şi indicatorul de zoom îşi schimbă culoarea în galben pentru a indica folosirea interpolării. Poziţia indicatorului V se deplasează către dreapta în timp ce dimensiunile imagini scad, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare folosind modul imagine selectat în prezent.

Dacă dimensiunea imaginii este mică.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

Folosiţi butoanele control COOLPIX L22 COOLPIX L21 zoom pentru a activa f Micşorare g Mărire f Micşorare g Mărire zoomul optic. Rotiţi butonul control zoom spre g pentru a mări subiectul. Rotiţi butonul control zoom spre f pentru a micşora subiectul. Indicatorul de zoom este Zoom optic Zoom digital afişat în partea de sus a monitorului în timp ce butonul control zoom este rotit.

23


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Apăsaţi butonul la jumătate (A 13) pentru a focaliza. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare străluceşte în culoarea verde. Când este detectată o faţă:

Când nu este detectată nicio faţă:

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

Viteză Diafragmă declanşator Indicator focalizare • Dacă folosiţi zoomul digital, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată. Când subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare (A 8) străluceşte şi va avea culoarea verde. • Viteza de declanşare şi diafragma sunt afişate când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Când aparatul nu poate focaliza, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipeşte în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Fotografia va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

24


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce sunt înregistrate imaginile, afişajul cu numărul de expuneri rămase va lumina intermitent. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Scoaterea cardului de memorie sau a bateriei în timp ce fotografiile sunt salvate poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea datelor salvate, a aparatului foto sau a cardului.

B

Modul Autofocus (focalizare automată)

C

Note referitoare la detectarea feţei

Consultaţi „Note referitoare la detectarea feţei” (A 28) pentru mai multe informaţii.

C

Ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)

Dacă pentru d Blink warning (Avertizare clipire) aţi selectat On (Pornit), ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) (A 102) va fi afişat după fotografiere dacă aparatul foto detectează o faţă cu ochii închişi.

D

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul este slab iluminat, dispozitivul de iluminare asistenţă (A 97) poate fi aprins prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate, iar bliţul (A 30) poate fi declanşat prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare strălucesc în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi subiectul este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În acest caz, încercaţi să apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate, pentru a refocaliza, chiar şi de mai multe ori dacă este necesar. Dacă subiectul nu a fost încă focalizat, selectaţi modul automat şi folosiţi funcţia blocare focalizare (A 29) pentru a fotografia focalizând mai întâi un obiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit.

25


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi c (redare). Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg.

Buton A (mod fotografiere) c (redare)

Folosiţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Ţineţi apăsat selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a scana rapid fotografiile. Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. Apăsaţi pe A pentru a trece în modul fotografiere. Când este afişat C, sunt redate fotografiile salvate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

2

Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

26

Selector multiplu


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Mod redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Opţiune

Utilizaţi

Descriere

A 50

Vizualizare miniaturi

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi ale imaginilor. În timp ce vizualizaţi ecranul cu 16 miniaturi, rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a trece la afişarea calendar.

48, 49

Comutarea în modul fotografiere

A

Apăsaţi pe A.

10

Zoom redare

C

Deschideţi aparatul apăsând c

Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Vizualizarea fotografiilor

• Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Fotografiile realizate folosind funcţia detectare faţă (A 24) vor fi rotite automat la vizualizarea acestora în cadru întreg. • Dacă în modul veghe, monitorul a fost închis pentru a economisi energie, apăsaţi pe comutatorul alimentare, pe butonul de declanşare sau pe c pentru a-l reactiva (A 99).

C

Ştergerea ultimei fotografii realizate în modul fotografiere

În modul fotografiere, apăsaţi l pentru a şterge ultima fotografie efectuată.

D

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

g (i)

Fotografia poate fi mărită de maximum 10×. Apăsaţi pe k pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Selectarea mai multor fotografii pentru ştergere

Dacă Delete (Ştergere) (A 84) este selectat din meniul redare (A 81), pot fi şterse mai multe fotografii.

27


Easy auto mode (mod automat facil) Selectarea automată a scenei

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: Easy Auto Mode (mod automat facil)

28

Aparatul foto selectează automat una din următoarele scene atunci când îndreptaţi aparatul foto către un subiect. • U Auto mode (mod automat) (utilizare generală) • e Portrait (Portret) (A 36) • f Landscape (Peisaj) (A 36) • h Night Portrait (Portret de noapte) (A 37) • g Night landscape (Peisaj de noapte) (A 39) • i Close-up (Prim-plan) (A 40) • j Backlight (Iluminare fundal) (A 41)

Note referitoare la detectarea feţei • În funcţie de condiţiile de fotografiere, spre exemplu vremea sau subiecţii care stau sau nu cu faţa îndreptată către aparatul foto, feţele pot să nu fie detectate. Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă în cadru sunt mai multe persoane, faţa pe care aparatul va focaliza depinde de mai multe condiţii de fotografiere, spre exemplu de vreme sau de subiecţii care stau sau nu cu faţa îndreptată către aparatul foto. • În anumite cazuri, inclusiv cele indicate în „Funcţionarea focalizării automate” (A 25), este posibil ca focalizarea automată să nu aibă rezultatele aşteptate, subiectul nefiind focalizat, chiar dacă marginea dublă care încadrează subiectul este aprinsă şi are culoarea verde. Dacă aparatul foto nu poate focaliza, utilizaţi un alt mod, de exemplu modul A (auto), focalizaţi un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul actual şi utilizaţi funcţia blocare focalizare (A 29).


Modul automat

Fotografierea în modul Auto Mode (mod automat) În modul A (auto), pot fi folosite modurile macro (A 33) şi compensare expunere (A 34), iar fotografiile pot fi realizate folosind modul bliţ (A 30) şi modul autodeclanşator (A 32). Apăsând pe butonul d în modul A (auto) puteţi defini elementele din meniul de fotografiere (A 72), în funcţie de condiţiile de fotografiere.

1

Pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere apăsaţi pe A. • Se va afişa meniul de selectare a modului fotografiere.

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege A şi apăsaţi k. • Aparatul foto trece în A modul (automat). • Definiţi modurile bliţ (A 30), autodeclanşator (A 32), macro (A 33) şi compensare expunere (A 34), în funcţie de condiţiile de fotografiere. • De asemenea, apăsând pe butonul d puteţi defini elementele din meniul de fotografiere (A 72), în funcţie de condiţiile de fotografiere.

3

Modul automat

2

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi. Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului.

D

Blocarea focalizării

Când aparatul foto focalizează un obiect din centrul cadrului, puteţi utiliza funcţia blocare focalizare pentru a focaliza un subiect descentrat. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă în timp ce focalizarea este blocată. • Expunerea este blocată atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Poziţionaţi Asiguraţi-vă că Apăsaţi subiectul în centrul butonul de zona de cadrului. declanşare focalizare este verde. până la jumătate.

Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

29


Utilizarea bliţului Modul bliţ vă permite să definiţi setările în funcţie de condiţiile de fotografiere. • Pentru L22, bliţul are un interval de acoperire de cca. 0,5-7,0 m dacă zoomul aparatului foto este folosit la maximum şi de 0,5-3,0 m dacă zoomul optic al aparatului. este folosit la maximum. Pentru L21, bliţul are un interval de acoperire de cca. 0,5-5,5 m dacă zoomul aparatului foto este folosit la maximum şi de 0,5-2,5 m dacă zoomul optic al aparatului. este folosit la maximum. • Ţineţi cont de faptul că dacă folosiţi modul automat facil (A 20), vor fi disponibile numai opţiunile U Auto (setare implicită) şi W Off (oprit). Dacă U Auto este aplicat, aparatul va selecta automat setările optime pentru modul bliţ în funcţie de modul scenă selectat. • La fotografierea în modul auto (A 29) şi în anumite moduri scenă (A 35) sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U Modul automat

V W X

Y

Auto (Auto) Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă. Auto with red-eye reduction (Auto cu reducere ochi roşii) Reducere „ochii roşii” în portrete.(A 31). Off (oprit) Bliţul nu se va declanşa chiar dacă iluminarea este slabă. Fill flash (Bliţ de umplere) Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi umbre de „umplere” (iluminare) şi subiecte iluminate din fundal. Slow sync (Sincronizare lentă) Modul bliţ automat este combinat cu viteza lentă de declanşare. Recomandat pentru fotografierea portretelor cu un peisaj de noapte ca fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul nocturn sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea Flash mode (Mod bliţ)

1

Apăsaţi m (modul bliţ) de pe selectorul multiplu. Se afişează meniul bliţ.

2

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta un mod şi apăsaţi k. Pictograma modului bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. D va dispărea după câteva secunde indiferent de opţiunea selectată pentru Photo info (Informaţii foto) (A 92). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k, selecţia va fi anulată.

30


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea în condiţii de iluminare deficitare, cu bliţul dezactivat (W)

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului pe timpul fotografierii evitând astfel efectele tremurării. • Simbolul E este afişat când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea pentru a reduce la minim estomparea provocată de viteza scăzută a declanşatorului. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul reflecţiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete strălucitoare în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, selectaţi pentru bliţ opţiunea W (Off (oprit)).

C

Lampa bliţ

C

Modul automat

Lampa bliţ indică starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprinsă: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Oprit: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă nivelul bateriei este scăzut, monitorul se va fi stinge până când bliţul este încărcat complet.

Setarea Flash mode (Mod bliţ)

În modul bliţ, setările implicite depind de modul de fotografiere. • G (automat facil): U Auto • Scenă: diferă în funcţie de modul scenă selectat (A 35-42). • F (portret inteligent): U Auto • A (auto): U Auto Bliţul nu poate fi utilizat simultan cu anumite funcţii. ➝ „Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan” (A 80) Când modul de fotografiere este A (automat), setările modificate pentru bliţ vor fi memorate chiar dacă aparatul va fi oprit.

C

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează funcţia Advanced Red-eye Reduction („In-Camera Red-Eye Fix”) (Mod avansat reducere ochi roşii/punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto). Dacă aparatul de fotografiat detectează apariţia fenomenului de „ochi roşii” în timp ce o fotografie a fost făcută, programul In-Camera Red Eye Fix de la Nikon procesează imaginea înainte ca aceasta să fie salvată. În timp ce fotografiaţi ţineţi cont de următoarele: • Timpul necesar pentru salvarea imaginilor va creşte puţin. • Nu întotdeauna reducerea ochilor roşii produce rezultatul dorit. • Foarte rar se întâmplă ca alte porţiuni ale fotografiei să fie afectate. În cazurile de mai sus, folosiţi alte moduri ale bliţului decât cel auto cu reducere ochi roşii.

31


Fotografierea cu autodeclanşator Dacă folosiţi un autodeclanşator, fotografiile sunt realizate la 10 secunde după ce aţi apăsat butonul de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) de pe selectorul multiplu. Se afişează meniul autodeclanşatorului.

2

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta ON (activat) şi apăsaţi k.

Modul automat

Este afişată pictograma autodeclanşatorului (n 10). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămas până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos al autodeclanşatorului va lumina intermitent. Acesta se va opri cu o secundă înainte de efectuarea fotografiei şi va rămâne aprins până când este eliberat declanşatorul. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat ca OFF (Oprit). Pentru a opri autodeclanşatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată. COOLPIX L22

32

COOLPIX L21


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte mai apropiate, aflate la o distanţă de maximum 5 cm. Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm. În modul G (automat facil) (A 20), butonul mod macro nu poate fi utilizat pentru activarea modului macro.

1

Apăsaţi p (mod macro) de pe selectorul multiplu. • Se afişează meniul macro.

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta ON (activat) şi apăsaţi k. Este afişată pictograma mod macro (F). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k, selecţia va fi anulată.

3

Modul automat

2

Rotiţi butonul control zoom pentru a vă deplasa în poziţia de zoom larg. • Modul Macro poate fi utilizat pentru a face o fotografie folosind poziţia actuală de zoom dacă F sau indicatorul de zoom străluceşte şi are culoarea verde. • Aparatul foto poate focaliza obiecte aflate la numai 5 cm folosind cea mai mare poziţie de zoom şi la numai 7 cm de subiect în poziţia în care este afişat G.

C

Focalizarea automată

Dacă utilizaţi modul macro, aparatul va focaliza în continuu până când butonul de declanşare este apăsat la jumătate pentru a bloca focalizarea. În timp ce aparatul foto focalizează se aude un zgomot.

C

Setarea modului macro

Când modul de fotografiere este A (automat), setările modului macro vor fi memorate chiar dacă aparatul va fi oprit.

33


Compensarea expunerii Exposure compensation (Compensare expunere) este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere) de pe selectorul multiplu. • Este afişat ghidul de compensare expunere.

2

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta setarea dorită şi apăsaţi k.

Modul automat

• Pentru a face subiectul mai luminos, reglaţi parametrul compensare expunere spre „+”. • Pentru a face subiectul mai întunecat, reglaţi parametrul compensare expunere spre „-”. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între -2,0 şi +2,0 EV. • Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k, selecţia va fi anulată. • Dacă selectaţi o altă valoare cu excepţia lui 0.0, vor fi afişate H şi valoarea respectivă.

3

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia. • Pentru a dezactiva parametrul compensare expunere, repetaţi paşii începând cu pasul 1 şi selectaţi valoarea 0.0, apoi apăsaţi pe k.

C

Valoarea parametrului compensare expunere

Când modul de fotografiere este A (automat) (A 29), setările pentru compensarea expunerii vor fi memorate chiar dacă aparatul va fi oprit.

D

34

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto are tendinţa de a reduce expunerea atunci când cadrul este dominat de obiecte iluminate puternic şi de a mări expunerea atunci când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, de nisip sau de zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mult mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mult mai întunecat decât subiectul principal.


Fotografierea adecvată scenei

Utilizarea modului scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. b Portrait (Portret)

j Night landscape m Fireworks show f Party/indoor (Petrecere/interior) (Peisaj de noapte) (Spectacol artificii)

c Landscape (Peisaj)

g Beach/snow (Plajă/zăpadă) k Close-up (Prim-plan)

n Copy (Copie)

d Sports (Sport)

h Sunset (Asfinţit)

u Food (Alimente)

o Backlight (Iluminare fundal)

e Night portrait (Portret de noapte)

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

l Museum (Muzeu)

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Setarea modului scenă

1

Este afişată pictograma ultimului mod scenă selectat. Setarea implicită este b (Portret).

2

Apăsaţi pe K, apăsaţi pe H, I, J sau pe K pentru a selecta modul scenă, apoi apăsaţi pe k. • Este afişată pictograma modului fotografiere pentru modul scenă selectat. • „Caracteristici” ➝ A 36

3

D

Fotografierea adecvată scenei

În modul fotografiere, apăsaţi pe A pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere şi folosiţi selectorul multiplu H şi I pentru a selecta modul scenă.

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

Mod imagine

Când folosiţi modul scenă, puteţi defini setările pentru Image mode (mod imagine) (A 74) apăsând pe d. Dacă setarea pentru modul imagine este schimbată, noua setare a modului imagine este aplicată şi celorlalte moduri de fotografiere (cu excepţia modului film).

35


Utilizarea modului scenă

Caracteristici În această secţiune sunt folosite următoarele pictograme: X = mod bliţ (A 30), n = autodeclanşator (A 32), p = mod macro (A 33), o = compensare expunere (A 34). b Portrait (Portret) Folosiţi acest mod pentru a realiza portrete în care subiectul principal este clar evidenţiat. • Dacă aparatul foto detectează o faţă, acesta va focaliza imaginea pe faţa respectivă. Consultaţi „Face Detection” (Detectare faţă) (A 24) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, aparatul va focaliza faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Dacă nu este detectată nicio faţă, aparatul va focaliza în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. Fotografierea adecvată scenei

m

V*

n

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor şi peisajelor urbane în culori vii. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 97) nu se aprinde. m

W

n

* Alte setări pot fi selectate.

36

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

Oprit*

p

Oprit


Utilizarea modului scenă d Sports (Sport)

m

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

e Night Portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. Bliţul este utilizat pentru a ilumina subiectul păstrând atmosfera din fundal. • Când aparatul foto detectează faţa unei persoane, aparatul foto va focaliza acea persoană (detectare faţă: A 24). • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, aparatul va focaliza faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m

V*1

n

Oprit*2

p

Oprit

o

Fotografierea adecvată scenei

Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Aparatul focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat la jumătate pentru blocarea focalizării. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat, modelul L22 fotografiază până la 5 cadre la o viteză de 0,9 cadre pe secundă (fps), iar L21 fotografiază până la 5 cadre la 1 fps (dacă pentru modul imagine este selectată opţiunea I 4000×3000 pentru L22, iar R 3264×2448 pentru L21). • Numărul de cadre pe secundă în declanşarea continuă, poate diferi în funcţie de setările modului imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Focalizarea, compensarea expunerii şi balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru prima fotografie din fiecare serie. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 97) nu se aprinde.

0,0*2

*1 Modul bliţ selectat este bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii şi nu poate fi *2

modificat. Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru aceste moduri scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.

37


Utilizarea modului scenă f Party/indoor (Petrecere/interior) Capturează efectul luminii de lumânare şi ale altor lumini de interior. • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. Într-un loc întunecat, este recomandată utilizarea unui trepied. m *1 *2

V*1

n

Oprit*2

p

Oprit

o

0,0*2

Bliţul se poate modifica la sincronizare lentă cu reducerea ochilor roşii. Alte setări pot fi selectate. Alte setări pot fi selectate.

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

Fotografierea adecvată scenei

Capturează strălucirea unor teme cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

h Sunset (Asfinţit)

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului.

m

W*

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

38

O: Pentru aceste moduri scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.


Utilizarea modului scenă

O

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 97) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

j Night landscape (Peisaj de noapte)

m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru aceste moduri scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.

Fotografierea adecvată scenei

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, trebuie să folosiţi o viteză mică de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 97) nu se aprinde.

39


Utilizarea modului scenă k Close-up (Prim-plan) Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro (A 33) se va activa ON, iar zoomul va trece într-o poziţie care permite fotografierea folosind macro. • Aparatul foto poate focaliza obiecte aflate la numai 5 cm folosind cea mai mare poziţie de zoom şi la numai 7 cm de subiect în poziţia în care este afişat G. • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului. Utilizaţi funcţia blocare focalizare pentru a încadra fotografia pe un obiect, nu în centrul cadrului (A 29). • Aparatul foto focalizează în continuu până când focalizarea va fi blocată prin apăsarea la jumătate a butonului de declanşare. m

W*

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm. Fotografierea adecvată scenei

u Food (Alimente) Utilizaţi acest mod la fotografierea alimentelor. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea în modul Food (alimente)” (A 43). • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului.

m

W

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

l Museum (Muzeu) Poate fi utilizat la interior, acolo unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi să utilizaţi bliţul. • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului. • BSS (selectorul celei mai bune fotografii) poate fi utilizat pentru a fotografia (A 78). • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 97) nu se aprinde. m

W

n

* Alte setări pot fi selectate.

40

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*


Utilizarea modului scenă

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor sunt folosite viteze redusă de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul de focalizare (A 8) va fi aprins şi va avea culoarea verde. Remarcaţi totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 97) nu se aprinde. m

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0

o

0,0*

o

0,0*

n Copy (Copie)

m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

o Backlight (Iluminare fundal)

Fotografierea adecvată scenei

Asigură fotografii clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 33) pentru a focaliza la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine.

Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, cu trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului.

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru aceste moduri scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.

41


Utilizarea modului scenă p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură imagine panoramică folosind programul Panorama Maker furnizat. Pentru detalii, consultaţi Fotografierea pentru realizarea unor imagini panoramice (A 44). m

W*

n

* Alte setări pot fi selectate.

Fotografierea adecvată scenei

42

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*


Utilizarea modului scenă

Fotografierea în modul Food (alimente) Utilizaţi acest mod la fotografierea alimentelor.

1

În modul fotografiere, apăsaţi pe A pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere şi folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta modul u Food (Alimente) (A 35). • Modul macro (A 33) se va activa ON (activat), iar zoomul va trece automat la poziţia de fotografiere cea mai apropiată.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a regla culoarea dacă este necesar.

3

Încadraţi fotografia. • Aparatul foto poate focaliza obiecte aflate la numai 5 cm folosind cea mai mare poziţie de zoom şi la numai 7 cm de subiect în poziţia în care este afişat G. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Utilizaţi funcţia blocare focalizare pentru a încadra fotografia pe un obiect, nu în centrul cadrului (A 29).

4

Fotografierea adecvată scenei

• Puteţi regla nuanţele pentru a compensa modificările culorii subiectului datorate iluminatului din jur. Apăsaţi H pentru a spori ponderea de roşu sau I pentru a spori ponderea de albastru.

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia. • Dacă apăsaţi la jumătate butonul de declanşare se blochează focalizarea, iar dacă apăsaţi la maxim acest buton se va face fotografia. • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va clipi. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate.

B

Ce nu trebuie să uitaţi dacă folosiţi modul alimente

Bliţul este dezactivat. Modul macro (A 33) va fi blocat activat ON (activat).

C

Reglarea nuanţelor în modul alimente

Setările efectuate asupra nuanţelor în modul alimente sunt salvate în memoria aparatului foto chiar şi după ce aparatul a fost închis şi vor fi utilizate data viitoare când veţi selecta modul alimente.

43


Utilizarea modului scenă

Fotografierea pentru realizarea unor imagini panoramice Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru a obţine rezultate optime.

1

În modul fotografiere, apăsaţi pe A pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere şi folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta modul p Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 35). Pictograma galbenă de direcţie a panoramei (I) este afişată pentru a arăta direcţia în care vor fi unite fotografiile.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia si apăsaţi k.

Fotografierea adecvată scenei

Selectaţi cum vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictograma galbenă de direcţie a panoramei (II) este afişată în direcţia apăsată, iar direcţia este blocată atunci când este apăsat k. Este afişat semnul de culoare albă pentru direcţia blocată I. Aplicaţi modul bliţ (A 30), autodeclanşator (A 32), modul macro (A 33) şi compensare expunere (A 34) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi k pentru a selecta din nou direcţia.

3

Faceţi prima fotografie. Prima fotografie va fi aşezată în prima treime a monitorului.

4

Faceţi cea de a doua fotografie. Încadraţi următoarea fotografie astfel încât o treime din aceasta să se suprapună peste prima fotografie şi apăsaţi pe butonul de declanşare. Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena.

44


Utilizarea modului scenă

5

Apăsaţi k când aţi terminat de fotografiat. • Aparatul revine la pasul 2.

Panorama Assist (Asistenţă panoramă)

Definiţi setările modului bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensare expunere înainte de a realiza prima fotografie. Aceste setări nu mai pot fi modificate după ce prima fotografie a fost făcută. Fotografiile nu pot fi şterse, şi nu puteţi modifica zoomul sau setările Image mode (mod imagine) (A 74) după ce aţi efectuat prima fotografie. Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A 99) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automata să se activeze.

D

Fotografierea adecvată scenei

B

Notă referitoare la R

Când utilizaţi modul asistenţă panoramă, toate fotografiile făcute în seria pentru crearea panoramei au aceleaşi setări ale balansului de alb, expunerii şi focalizării ca şi prima fotografie. Când prima fotografie a fost realizată, R este afişat pentru a indica faptul că balansul de alb, expunerea şi focalizarea sunt blocate.

D

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker de pe discul CD Software Suite. Transferaţi fotografiile în computer (A 59) şi folosiţi Panorama Maker (A 63) pentru a le uni într-o singură imagine panoramică.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine şi nume dosar” (A 111) pentru mai multe informaţii.

45


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

Utilizarea modului portret inteligent Aparatul foto va detecta în mod automat o figură zâmbitoare şi o va fotografia automat.

1

2

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

46

În modul fotografiere, apăsaţi pe A pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere şi folosiţi selectorul multiplu H şi I pentru a selecta F, apoi apăsaţi pe k. Încadraţi fotografia. • Orientaţi aparatul foto către subiect. • Dacă aparatul foto detectează figura unei persoane, faţa va fi încadrată de o margine galbenă dublă în zona de focalizare, iar atunci când este focalizată, marginea dublă va deveni instantaneu verde, iar focalizarea va fi blocată. • Pot fi recunoscute până la trei feţe. Atunci când sunt detectate feţele mai multor persoane, faţa aflată cel mai aproape de centrul ecranului va fi încadrată de o margine dublă în zona de focalizare, iar celelalte vor fi încadrate de o margine simplă.

3

Declanşatorul este eliberat automat. • Dacă aparatul foto detectează figura zâmbitoare a persoanelor încadrate de o margine dublă, declanşatorul este eliberat automat. • Indicatorul luminos autodeclanşator (A 4) luminează intermitent dacă aparatul foto detectează faţa unui subiect uman. Imediat după ce declanşatorul este eliberat, indicatorul luminos autodeclanşator va clipi rapid. • De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, la fotografierea automată continuă, aparatul foto începe operaţiunile de detectare a feţei şi de detectare a zâmbetului. • Fotografiile pot fi realizate şi prin apăsarea pe butonul de declanşare. Dacă aparatul nu detectează nicio faţă, aparatul va focaliza pe subiectul din centrul cadrului.

4

Apăsaţi pe A pentru a ieşi din modul portret inteligent. Comutaţi aparatul într-un alt mod de fotografiere.


Utilizarea modului portret inteligent

B

Funcţiile detectare faţă şi detectare figură zâmbitoare

Atunci când aparatul foto este îndreptat către figura unei persoane când aparatul foto este în modul portret inteligent, faţa va fi detectată automat, iar zâmbetul feţei detectate poate fi, de asemenea, identificat. • În anumite condiţii de fotografiere, recunoaşterea feţelor nu funcţionează, iar detectarea acestora nu este posibilă. • Consultaţi „Face Detection” (Detectare faţă) (A 24) pentru mai multe informaţii.

C

Utilizarea opririi automate (modul veghe) în modul portret inteligent

Dacă folosiţi modul portret inteligent, funcţia auto off (oprire automată) (A 99) va opri aparatul în următoarele situaţii dacă nu sunt efectuate alte operaţiuni: • Aparatul foto nu recunoaşte nici o faţă. • Aparatul de fotografiat detectează feţele, însă nu identifică o faţă zâmbitoare.

C

Funcţiile disponibile în modul portret inteligent

Setările modului bliţ (A 30) pot fi modificate. Modul autodeclanşator (A 32) şi modul macro (A 33) nu pot fi utilizate. Setările parametrului compensare expunere (A 34) pot fi modificate. Când apăsaţi pe d pentru a afişa meniul F (portret inteligent), Image mode (mod imagine) (A 74) poate fi modificat. Dacă setarea pentru modul imagine este schimbată, noua setare a modului imagine este aplicată şi celorlalte moduri de fotografiere (cu excepţia modului film). • Zoomul digital nu este disponibil.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Autofocus” (focalizare automată) (A 25) pentru mai multe informaţii.

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

• • • •

47


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul redare cadru întreg (A 26) pentru a afişa fotografiile în „foi de contact” cu miniaturile imaginilor. Următoarele operaţiuni pot fi realizate când sunt afişate miniaturile.

Operaţie

Utilizaţi

Selectarea fotografiilor

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

Afişarea calendarului/ Modificarea numărului de cadre afişat

Rotiţi butonul control zoom f (h) pentru a modifica numărul de cadre afişate de la 4 ➝ 9 ➝ 16 sau pentru a afişa calendarul. Dacă este afişat calendarul, puteţi selecta imaginile de vizualizat în funcţie de ziua în care fotografiile au fost făcute (A 49). Pentru a reveni la afişarea miniaturilor, rotiţi – din nou butonul control zoom spre g (i).

f (h) g (i)

11

Mai multe despre redare

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a modifica numărul de cadre afişate de la 16 ➝ 9 ➝ 4. Cu 4 cadre afişate, rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la modul afişare cadru întreg.

Reducerea numărului de cadre afişate

g (i)

Comutarea în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi k.

26

Comutarea în modul fotografiere

A

Apăsaţi pe A.

10

C

Afişarea modului redare miniaturi

În timp ce selectaţi imaginile pentru Print Set (Set imprimare) (A 70) şi Protect (Protecţie) (A 106), sunt afişate pictogramele prezentate în figura din dreapta. Filmele sunt afişate sub forma unor cadre de peliculă.

48

A

Descriere

Pictogramă protejare Pictogramă ordine imprimare

Cadre de peliculă


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

Afişarea calendar Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în timp ce pe ecran sunt afişate 16 fotografii (A 48) în modul redare pentru trece la afişarea calendar. Puteţi selecta imaginile de vizualizat în funcţie de ziua în care fotografiile au fost făcute. Zilele care au asociate fotografii au o linie galbenă sub ele. În afişarea calendar sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

Alegerea datei Comutarea în modul redare cadru întreg Trecerea în modul miniaturi

Descriere

k g (i)

A 11

Prima fotografie pentru respectiva 26 dată va fi afişată în modul cadru întreg. Rotiţi butonul control zoom spre g (i).

Mai multe despre redare

B

Afişarea calendar

• Fotografiile realizate înainte de definirea datei în aparatul foto vor fi considerate a fi realizate la 1 ianuarie 2010. • Butoanele l şi d nu sunt disponibile la afişarea calendar.

49


Să privim mai atent: zoom redare Rotind butonul control zoom spre g (i) în timpul modului redare cadru întreg (A 26), imaginea curentă este mărită, centrul fotografiei fiind afişat pe monitor. • Ghidul afişat pe monitor în dreapta jos va indica segmentul de imagine afişat la momentul respectiv.

Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Operaţie Mărire

Micşorare

Utilizaţi

Mai multe despre redare

Decuparea fotografiilor Comutarea în modul fotografiere

A

g (i)

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f (h). Când factorul de mărire atinge valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg.

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula până la zonele din fotografie care nu sunt vizibile pe monitor.

11

Apăsaţi k.

26

Apăsaţi pe d pentru a decupa fotografia curentă la porţiunea vizibilă pe monitor.

54

Apăsaţi pe A.

10

Vizualizarea altei zone din fotografie Comutarea în modul redare cadru întreg

Descriere Rotiţi butonul control zoom spre g (i). Fotografia poate fi mărită de maximum 10×.

k d A

Fotografii efectuate cu detectare faţă

50

Atunci când butonul control zoom este rotit spre g (i) în modul de redare cadru întreg, fotografiile efectuate folosind funcţia de detectare a feţei (A 24) vor fi mărite în funcţie de faţa focalizată în timpul fotografierii ca element central. • Dacă sunt recunoscute mai multe feţe, fotografia va fi mărită utilizând faţa focalizată în timpul fotografierii ca punct central, iar apăsând pe selectorul multiplu H, I, J sau K puteţi comuta între feţele persoanelor. • Rotind butonul control zoom spre g (i) sau f (h) puteţi modifica factorul de mărire, iar fotografiile vor fi mărite ca de obicei.


Editarea fotografiilor Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Folosiţi aparatul foto pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 111). Funcţie de editare D-Lighting (A 52) Fotografie de mici dimensiuni (A 53) Decupare (A 54)

B

Descriere Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate. Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail. Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia acesteia şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Note referitoare la In-camera Editing (editarea folosind aparatul foto)

C

Restricţii la editarea fotografiilor

La editarea imaginilor realizate la editarea imaginilor se aplică următoarele limitări. Copii create prin:

Pot fi editate cu:

D-Lighting

Pot fi utilizate funcţiile imagine mică şi decupare.

Imagine mică Decupare

Nu este posibilă o altă editare.

Mai multe despre redare

• Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (mod imagine) (A 74) opţiunea P 3968×2232 pentru L22 şi opţiunea P 3200×1800 pentru L21 nu pot fi editate. • Cu acest aparat foto puteţi edita numai fotografiile realizate cu modelele COOLPIX L22/ COOLPIX L21. • Dacă folosiţi un alt model de aparat foto digital, fotografiile editate cu acest aparat nu vor fi afişate corect şi este posibil să nu poată fi transferate pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Copiile create folosind funcţiile de editare nu pot fi editate din nou folosind aceeaşi funcţie de editare. • Pentru a utiliza funcţia D-lighting împreună cu imagine mică sau decupare, utilizaţi mai întâi funcţia D-Lighting.

D

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările configurate pentru fotografiile originale folosind funcţiile Print set (set imprimare) (A 70) şi Protect (Protecţie) (A 106) nu sunt preluate de copiile editate ale acestor fotografii.

51


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting Creaţi o copie a imaginii curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, luminând porţiunile întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau mod redare miniaturi (A 48) şi apăsaţi d. Se va afişa meniul redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi k. Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă.

3 Mai multe despre redare

O nouă copie cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite este creată. Pentru anulare, selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k.

Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

D 52

Alegeţi OK si apăsaţi k.

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine şi nume dosar” (A 111) pentru mai multe informaţii.


Editarea fotografiilor

Redimensionarea fotografiilor: imagine mică Creaţi o copie micşorată a fotografiei curente. Se recomandă pentru a fi postate pe siturile web sau pentru a fi trimise prin e-mail. Sunt disponibile următoarele dimensiuni: l 640×480, m 320×240 şi n 160×120. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau în modul redare miniaturi (A 48) şi apăsaţi d. Se va afişa meniul redare.

2

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe k.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k.

Mai multe despre redare

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Small picture (imagine mică) şi apăsaţi k.

Este creată o copie nouă, micşorată. Pentru anulare, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi k. Copia este afişată cu un cadru gri.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine şi nume dosar” (A 111) pentru mai multe informaţii.

53


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin decupare: decuparea Această funcţie este disponibilă doar când u este afişat pe monitor cu zoomul de redare (A 50) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea. • Pentru a decupa o fotografie afişată folosind orientarea COOLPIX L22 COOLPIX L21 „pe înalt” (portret), măriţi fotografia până când barele de culoare neagră afişate pe ambele laterale ale monitorului dispar. Imaginea decupată va fi afişată folosind orientarea peisaj. Dacă doriţi să decupaţi fotografiile realizate în format portret în poziţia capturată, folosiţi funcţia Rotate Image (Rotire fotografie) (A 107) pentru a modifica poziţia imaginii din format portret în format vedere înainte de a le tăia şi pentru a readuce imaginea în poziţia capturată.

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta factorul de mărire. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este vizibilă pe monitor.

Mai multe despre redare

3

4

Apăsaţi d.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. Pentru anulare, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi k.

C

Despre formatul imaginii originale

Cu cât zona decupată din imagine este mai mică, cu atât dimensiunea imaginii decupate va fi mai mică (număr de pixeli). Dacă imaginea este decupată, iar dimensiunile copiei decupate sunt 320 × 240 sau 160 × 120, imaginea va fi afişată cu o margine de culoare gri pe ecranul de redare, iar pictograma pentru imagine mică l sau m va fi afişată în stânga ecranului de redare.

D 54

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine şi nume dosar” (A 111) pentru mai multe informaţii.


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat folosind microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

În modul fotografiere, apăsaţi pe A pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere şi folosiţi selectorul multiplu H şi I pentru a selecta D, apoi apăsaţi pe k. Lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrat este afişată pe monitor (A 56). Indiferent de memoria disponibilă pe cardul de memorie, dimensiunea maximă a unui singur film este de 2 GB şi lungimea maximă a unui singur este de 29 minute.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul focalizează subiectul din centrul cadrului. Un cursor de progres, afişat în partea de jos a monitorului, arată timpul rămas pentru înregistrare. Filme

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Dacă timpul de înregistrare s-a terminat, înregistrarea se va opri automat.

B

Înregistrarea filmelor

• Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, iar focalizarea va rămâne blocată în timp ce declanşatorul este apăsat la jumătate. În timpul înregistrării, focalizarea este blocată. • Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor. Zoomul digital nu poate fi utilizat chiar înainte de înregistrarea unui film, dar poate fi utilizat un zoom digital de până la 2× în timpul înregistrării filmelor. • Petele (A 115) vizibile pe monitor în timpul înregistrării filmelor vor fi vizibile şi în fişierul de film salvat. Se recomandă evitarea subiectelor strălucitoare precum soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice pentru a evita efectele de pătare.

B

În timp ce aparatul foto salvează filmele

Când înregistrarea filmului s-a oprit, ecranul de fotografiere este afişat după ce s-a terminat salvarea filmului. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Scoaterea cardului de memorie sau a bateriei în timp ce filmul este salvat poate duce la pierderea datelor filmului, la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

C

Opţiuni disponibile la înregistrarea filmelor

• Poate fi utilizat modul macro (A 33). Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. Setările nu pot fi modificate în timpul înregistrării unui film. Nu pot fi utilizate modurile bliţ, autodeclanşator şi compensare expunere. • Apăsaţi pe d pentru a afişa meniul D (film) şi definiţi Movie options (Opţiuni film) (A 56).

55


Meniul Movie (film) Setările Movie options (Opţiuni film) pot fi schimbate din meniul film.

Afişarea meniului Movie (film) În modul fotografiere, apăsaţi pe A pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere şi definiţi pentru meniul fotografiere modul D (film) (A 55). Pentru a afişa meniul pentru film apăsaţi pe d.

• Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege şi confirma setările (A 11). • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi pe d.

D Selectarea Movie options (Opţiuni film) Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Filme

Opţiune

Rezoluţia şi viteza cadrelor

I TV movie 640 (Film TV 640) Rezoluţie: 640 × 480 Viteză cadre: cca. 30 de cadre pe secundă (setare implicită) S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

C

Rezoluţie: 320 × 240 Viteză cadre: cca. 30 de cadre pe secundă

Opţiuni film şi durată maximă film Opţiune

Memorie internă (cca. 19 MB)

Card de memorie (4 GB)*

I TV movie 640 (Film TV 640) (setare implicită)

10 s

40 min

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

42 s

2 h 45 min

Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului sau numărul maxim de cadre variază în funcţie de tipul cardului de memorie. * Indiferent de memoria disponibilă pe cardul de memorie, dimensiunea maximă a unui singur film este de 2 GB şi lungimea maximă a unui singur este de 29 minute. Timpul maxim al înregistrării afişat pe ecran este timpul maxim de înregistrare pentru un singur film.

D 56

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine şi nume dosar” (A 111) pentru mai multe informaţii.


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 26), filmele sunt recunoscute în funcţie de pictograma Movie options (Opţiuni film) (A 56). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi k.

Folosiţi butoanele control zoom, g/f, pentru a regla volumul de redare. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton de control, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

În timpul redării Apăsaţi K L

Pauză

O

Încheiere

Q

Descriere Derulaţi înapoi filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Derulaţi înainte filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Pauză redare. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă. Derulare înapoi cu un cadru. Derularea înapoi continuă M pană când este apăsat k. Derulare înainte cu un cadru. Derularea înainte continuă N pană când este apăsat k. P

Filme

Operaţie Derulare înapoi Derulare înainte

Indicator volum

Reluare redare

Opriţi redarea pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Apăsaţi pe butonul l în timp ce acesta este afişat în modul redare cadru întreg (A 26) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A 48). Se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a şterge filmul, sau alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k pentru a reveni la afişajul normal al redării fără a şterge filmul.

57


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând un cablul audio-video opţional (cablu AV) (A 110) pentru a reda fotografiile pe un televizor.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul audio-video furnizat.

COOLPIX L22

COOLPIX L21

Conectaţi mufa galbenă la fişa de intrare video de pe televizor şi mufa albă la fişa de intrare audio.

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul de redare şi pe televizor se vor afişa fotografiile făcute. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea unui cablu AV

Când realizaţi conectarea cablului AV, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul AV la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul AV de la aparatul foto.

B 58

Video Mode (Mod video)

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune care poate fi definită din meniul Set up (Setări) (A 85) > Video mode (Mod video) (A 101).


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile pe un computer folosind programul Nikon Transfer furnizat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software

Sistemele de operare compatibile Windows • Windows 7 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/ Ultimate) • Windows Vista Service Pack 2 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate) • Versiunile pe 32 de biţi a Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/ Professional) Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate diferite programe inclusiv Nikon Transfer, ViewNX pentru afişarea fotografiilor transferate şi Panorama Maker pentru realizarea imaginilor panoramice; toate aceste programe sunt incluse pe discul CD Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid start rapid.

Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Notă asupra sursei de alimentare

La conectarea unui aparat foto la un calculator, folosiţi un set de acumulatori complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-65A (A 110) (comercializat separat), COOLPIX L22/L21 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi nicio altă marcă sau niciun alt model de adaptor de c.a. deoarece acestea pot duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

59


Conectarea la computer

Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3 Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4

Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus.

Porniţi aparatul foto.

COOLPIX L22

COOLPIX L21

Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului foto va rămâne închis.

B

60

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

Conectarea cablului USB

• Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

5

Porniţi programul Nikon Transfer instalat pe calculator.

• Windows Vista Atunci când dialogul AutoPlay (redare automată) este afişat, faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un dosar de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). • Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer va porni automat când aparatul foto este conectat la computer dacă aţi bifat opţiunea Yes (Da) din caseta de dialog cu setările pentru Auto-Launch (Lansare automată) atunci când Nikon Transfer a fost instalat prima dată. • Dacă pe cardul de memorie sunt înregistrate multe imagini, deschiderea programului Nikon Transfer poate dura mai mult.

6

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Când este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K L22/ L21, faceţi clic pe Change program (Modificare program) din Import pictures and videos (Import fotografii şi fişiere video). Selectaţi Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din caseta de dialog Change program (Modificare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din ecranul Devices and Printers K L22/L21.

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer.

Dispozitiv Sursă Buton Start Transfer În cazul utilizării setării implicite a programului Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer.

61


Conectarea la computer În cazul utilizării setărilor implicite ale programului Nikon Transfer, ViewNX va fi deschis automat la terminarea transferului, iar fotografiile transferate pot fi vizualizate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX (A 62).

Deconectaţi aparatul foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

C

D

62

Folosirea unui cititor de carduri

De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau dacă acesta este compatibil SDHC, cititorul de carduri sau un dispozitiv similar trebuie să suporte aceste specificaţii ale cardului de memorie. • Introduceţi un card de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar şi consultaţi paşi 5 şi 6 (A 61) pentru a transfera fotografiile. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 108).

Pornirea manuală a programului Nikon Transfer sau ViewNX

Windows Selectaţi meniul Start>All Programs (Toate programele)>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau All Programs (Toate programele)>ViewNX>ViewNX). Faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide asociate programului Nikon Transfer sau ViewNX de pe spaţiul de lucru pentru a lansa Nikon Transfer sau ViewNX. Macintosh Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi clic pe Nikon Software>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau Nikon Software>ViewNX>ViewNX). Cu un clic pe pictograma programului Nikon Transfer sau ViewNX de pe dock veţi lansa Nikon Transfer sau ViewNX.


Conectarea la computer

D

Vizualizarea informaţiilor de ajutor pentru Nikon Transfer şi ViewNX

Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer sau ViewNX, deschideţi programul Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) din meniul Help (Ajutor).

Realizarea imaginilor panoramice cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 42) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows Selectaţi meniul Start>All Programs (Toate programele) >ArcSoft Panorama Maker 5 >Panorama Maker 5. Macintosh Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

D

Consultaţi „Nume fişier imagine şi nume dosar” (A 111) pentru mai multe informaţii.

63


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 128) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 70) Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la imprimantă (A 65)

Imprimarea fotografiilor una câte una (A 66)

Imprimarea mai multor fotografii (A 67)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Notă asupra sursei de alimentare

Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi acumulatori complet încărcaţi pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade lungi de timp, utilizaţi un adaptor de c.a. EH-65A (comercializat separat) (A 110). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau un alt model de adaptor de c.a. În cazul nerespectării acestei precauţii poate apărea fenomenul de supraîncălzire sau aparatul foto se poate deteriora.

D

64

Imprimarea fotografiilor

În plus, faţă de imprimarea folosind imprimanta personală a fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie într-o fantă de card a imprimantei compatibilă DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimare utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare dorite utilizând meniul Print set (Set imprimare) din meniul redare (A 70).


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi a imprimantei Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta.

COOLPIX L22

COOLPIX L21

Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus.

4

Porniţi aparatul foto.

COOLPIX L22

COOLPIX L21

• Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge PictBridge (1) va fi afişat pe monitorul aparatului foto, iar apoi este afişat ecranul Print selection (Imprimare selecţie) (2). 1

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

2

Conectarea cablului Audio Video/USB

La conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.

65


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 65), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi k.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi şi spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

2

3

4

5

Alegeţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe k.

Selectaţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi k.

Selectaţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k.

Alegeţi dimensiunea dorită pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

66


Conectarea la imprimantă

6

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k. Număr actual de copii/ număr total de copii

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 65), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul Print selection (selectare imprimare), apăsaţi d.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

7

Selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi k.

Este afişat meniul Print menu (meniu imprimare).

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi din meniul de tipărire apăsaţi d.

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

67


Conectarea la imprimantă

4

Selectaţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi k.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Print selection (Imprimare selecţie) Selectaţi imaginile (maximum 99) şi numărul de copii pentru fiecare imagine (maximum nouă). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta imaginile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după bifa y şi după numărul indicând numărul de copii de imprimat. Fotografiile pentru care nu a fost specificat numărul de copii nu vor fi imprimate. Pentru a reveni la redarea cadru întreg, rotiţi butonul control zoom spre g (i). Pentru a reveni la afişarea miniaturilor, rotiţi butonul control zoom spre f (h). Apăsaţi k când setarea e completă. Când meniul din dreapta este afişat, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi pe k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print all images (Imprimare toate imaginile) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. Când meniul din dreapta este afişat, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi pe k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe k pentru a reveni la meniul de imprimare.

68


Conectarea la imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare în Print set (Set imprimare) (A 70). • Când meniul din dreapta este afişat, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi pe k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe k pentru a reveni la meniul de imprimare. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou k.

5

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k. Număr actual de copii/ număr total de copii

C

Format hârtie

Aparatul foto este compatibil cu următoarele formate de hârtie Default (Implicit) (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta curentă), 3,5 × 5 in., 5 × 7 in., 100 × 150 mm, 4 × 6 in., 8 × 10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

69


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Print Set (Set imprimare)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de a tipări imaginile salvate pe un card de memorie folosind una din metodele enumerate mai jos, puteţi crea o „ordine de imprimare” digitală care să specifice ce imagini vor fi tipărite şi în câte exemplare va fi tipărită fiecare imagine, şi salvaţi aceste informaţii pe cardul de memorie. • Tipărirea folosind o imprimantă compatibilă DPOF (A 128) care are o fantă pentru cardul de memorie. • Tipărirea folosind un laborator foto digital compatibil DPOF. • Tipărirea prin conectarea aparatului foto (A 64) la o imprimantă compatibilă PictBridge (A 128) (Dacă scoateţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordine de imprimare DPOF pentru imaginile salvate în memoria internă şi puteţi imprima imaginile conform ordinii de imprimare.)

1

Se afişează meniul de redare.

2

3

4

70

Apăsaţi d în mod redare.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Print set (Set imprimare) şi apăsaţi k.

Alegeţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi k.

Selectaţi imaginile (maximum 99) şi numărul de copii pentru fiecare imagine (maximum nouă). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K, pentru a alege fotografiile dorite. Apăsaţi H sau I pentru a selecta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după bifă şi după numărul indicând numărul de copii de imprimat. Fotografiile pentru care nu a fost specificat numărul de copii nu vor fi imprimate. Pentru a reveni la redarea cadru întreg, rotiţi butonul control zoom spre g (i). Pentru a reveni la afişarea miniaturilor, rotiţi butonul control zoom spre f (h). Apăsaţi k când setarea e completă.


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Print Set (Set imprimare)

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt indicate prin pictograma w afişată în timpul redării.

B

Note privind imprimarea datei şi a informaţiilor despre fotografie

• Dacă în meniul set imprimare sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii atunci când este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (A 128) care permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimarea DPOF (A 68). • Date (Dată) şi Info (Info) sunt reiniţializate la fiecare afişare a meniului print set (set imprimare). • Data şi ora imprimate pe fotografii folosind imprimarea DPOF când opţiunea Date (Dată) din meniul Print set (set imprimare) este activată, sunt cele înregistrate la realizarea fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră este modificată din meniul de setare după realizarea fotografiilor.

C

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de imprimare. Alegeţi Info şi apăsaţi k pentru a imprima informaţiile despre fotografie (viteză declanşator şi diafragmă) pe toate fotografiile din comanda de imprimare. Alegeţi Done (Finalizat) şi apăsaţi k pentru a finaliza comanda de imprimare şi a ieşi.

Ştergerea tuturor ordinelor de imprimare

Selectaţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 procedurii de utilizare a setului de imprimare şi apăsaţi pe k pentru a şterge toate ordinele de imprimare pentru toate fotografiile.

D

Imprimarea datei

Data şi ora fotografierii pot fi inscripţionate pe fotografii la momentul fotografierii folosind funcţia Date imprint (imprimare dată) (A 94) din meniul setare. Această informaţie poate fi imprimată chiar şi de imprimantele care nu suportă imprimarea datei şi a orei (A 71). Pe fotografii vor fi imprimate numai data şi ora imprimării, chiar dacă funcţia Print set (Set imprimare) este selectată pe ecranul setului de imprimare.

71


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere În timp ce fotografiaţi în modul A (auto) (A 29) meniul fotografiere va conţine următoarele opţiuni. A

Image Mode (Mod imagine)

A 74

Selectează calitatea şi dimensiunea imaginii. De asemenea, este disponibil şi dacă utilizaţi alte moduri de fotografiere (cu excepţia modului film). B

White balance (Balans de alb)

A 76

Reglaţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină. C

Continuous (Continuu)

F

Color options (Opţiuni culoare)

A 78

Modificaţi setările la Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie).

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. Meniurile fotografiere, redare şi setare

B 72

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite funcţii nu pot fi folosite simultan (A 80).

A 79


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

Afişarea meniului Shooting (fotografiere) În modul fotografiere, apăsaţi pe A pentru a afişa meniul de selectare a modului fotografiere şi definiţi pentru meniul fotografiere modul A (auto) (A 29). Pentru a afişa meniul fotografiere apăsaţi d.

• Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege şi confirma setările (A 11). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi d. Meniurile fotografiere, redare şi setare

73


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

A Image Mode (Mod imagine) Setaţi modul A (Auto) (A 29) M d (meniu fotografiere) M A Image mode (mod imagine)

Fotografiile efectuate cu un aparat foto digital sunt înregistrate ca fişiere imagine. Dimensiunea fişierelor şi respectiv numărul de imagini care pot fi înregistrate depind de dimensiunile şi de calitatea imaginilor. Alegeţi un mod imagine în funcţie de cum planificaţi să utilizaţi fotografia înainte de a fotografia.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setare

Dimensiune (pixeli)

H

4000×3000P (numai pentru L22)

4000×3000

S

3264×2448P (numai pentru L21)

3264×2448

I

4000×3000* (numai pentru L22)

4000×3000

R

3264×2448*

3264×2448

L

2592×1944

2592×1944

M

2048×1536

2048×1536

Utilizarea unor dimensiuni mai mici permite salvarea mai multor fotografii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

N

1024×768

1024×768

Se recomandă pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

O

640×480

640×480

Se recomandă pentru afişarea pe întregul ecranul unui televizor 4:3 sau pentru distribuirea prin e-mail sau web. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

P

3968×2232 (numai pentru L22)

3968×2232

P

3200×1800 (numai pentru L21)

3200×1800

Descriere Cea mai bună calitate; recomandată pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:4. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Pot fi făcute fotografii cu un raport imagine de 16:9. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

* I 4000×3000 este setarea implicită pentru L22. R 3264×2448 este setarea implicită pentru L21.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 8, 9).

74


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

C

Mod imagine

• Dacă setarea pentru modul imagine este schimbată, noua setare a modului imagine este aplicată şi celorlalte moduri de fotografiere (cu excepţia modului film). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan” (A 80).

C

Număr de expuneri rămase

Tabelul următor conţine numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că numărul de fotografii care poate fi stocat va diferi în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Mod imagine

Memorie internă (Cca. 19 MB)

Card de memorie *1 (4 GB)

Dimensiune imprimare (imprimat la 300 dpi; cm)*2

4000×3000P (numai pentru L22)

2

500

34 × 25

S

3264×2448P (numai pentru L21)

3

760

28 × 21

I

4000×3000 (numai pentru L22)

4

1010

34 × 25

R 3264×2448

6

1520

28 × 21

L 2592×1944

10

2410

22 × 16

M 2048×1536

16

3860

17 × 13

N 1024×768

46

11000

9×7

O 640×480

75

17700

5×4

3968×2232 P (numai pentru L22)

5

1370

34 × 19

3200×1800 (numai pentru L21)

8

2110

27 × 15

P

Meniurile fotografiere, redare şi setare

H

*1

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, numărul de expuneri rămase va indica 9999. *2 Dacă pentru rezoluţia imprimantei este selectată opţiunea 300 dpi. Dimensiunile copiilor sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi multiplicând cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceleaşi dimensiuni ale imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.

75


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

B White Balance (Balans de alb) Setaţi modul A (Auto) (A 29) M d (meniu fotografiere) M B White balance (balans de alb)

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe indiferent dacă sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Acest procedeu poartă denumirea de „balans de alb”. Deşi setarea implicită, Auto, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai bune rezultate. a Auto (setare implicită) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Presetare manuală” pentru mai multe informaţii (A 77).

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent (incandescentă) Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent (Fluorescent) Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu mod bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe ecranul monitorului, pentru alte setări decât Auto (A 8).

B 76

White balance (Balans de alb)

• Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan” (A 80) • Pentru setările balansului de alb altele decât Auto sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 30).


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1 2

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii. Afişaţi meniul fotografiere (A 73), utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta pentru White balance (balans de alb) opţiunea b Preset manual (Presetare manuală), iar apoi apăsaţi pe k.

3

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Aparatul foto măreşte.

Selectaţi Measure (Măsurare). Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k.

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi k. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este definită (nu este înregistrată nicio fotografie).

B

Notă referitoare la presetarea manuală

Aparatul foto nu poate măsura o valoare pentru balansul de alb dacă se foloseşte bliţul. La fotografierea cu bliţ, selectaţi pentru White balance (balans de alb) opţiunea Auto sau Flash (bliţ).

77


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

C Continuous (Continuu) Setaţi modul A (Auto) (A 29) M d (meniu fotografiere) M C Continuous (Continuu)

Modificaţi setările la Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie). Bliţul se dezactivează pentru Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Unic) (setare implicită) Se efectuează o fotografie la fiecare apăsare a declanşatorului.

V

Continuous (Continuu)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

În timp ce butonul de declanşare este apăsat, modelul L22 fotografiază până la 5 cadre la o viteză de 0,9 cadre pe secundă (fps), iar L21 fotografiază până la 5 cadre la 1 fps (dacă pentru modul imagine este selectată opţiunea I 4000×3000 pentru L22, iar R 3264×2448 pentru L21). D

BSS (Selector cea mai bună fotografie) Folosirea opţiunii „Selector cea mai bună fotografie” este recomandată dacă se fotografiază fără bliţ, cu focalizare mărită sau în alte situaţii în care mişcările bruşte pot duce la obţinerea unor fotografii neclare. Dacă BSS este pornit, aparatul foto face maximum 10 fotografii când butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) La fiecare apăsare a butonului de declanşare până la capăt, aparatul foto efectuează 16 fotografii la o viteză de aproximativ 24 de cadre pe secundă (fps), iar aparatul foto le combină într-o singură fotografie. Imaginile sunt capturate folosind modul imagine definit la L (dimensiunea imaginii este de 2560×1920). Zoomul digital nu poate fi folosit.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere (A 8). Dacă opţiunea Single (Unic) este selectată, nu este afişată nicio pictogramă.

B

Notă privind declanşarea continuă

• Numărul maxim de cadre în declanşarea continuă poate să difere în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat şi de condiţiile de fotografiere. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan” (A 80)

B 78

Note privind BSS

BSS este recomandată în situaţiile în care subiectul nu se mişcă. Este posibil ca folosind BSS să nu obţineţi rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat la maxim.


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

B

Notă referitoare la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16)

Petele (A 115) vizibile pe monitor în timpul fotografierii folosind Multi-shot 16 vor fi vizibile şi în imaginea salvată. Se recomandă evitarea subiectelor strălucitoare precum soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice pentru a evita efectele de pătare.

F Color Options (Opţiuni culoare) Setaţi modul A (Auto) (A 29) M d (meniu fotografiere) M F Color options (opţiuni culoare)

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „imprimare foto”.

p

Black-and-white (Alb-negru) Efectuaţi fotografii în alb-negru.

q

Sepia Efectuaţi fotografii în tonuri sepia.

r

Cyanotype (Filtru cyan) Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Utilizaţi pentru fotografii în culori naturale. o

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere (A 8). Dacă opţiunea Standard color (Culoare standard) este selectată, nu este afişată nicio pictogramă. Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor.

B

Note privind opţiunile de culoare

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan” (A 80)

79


Opţiunile de fotografiere: meniul fotografiere

Parametrii aparatului foto care nu pot fi definiţi simultan Anumite setări din meniul fotografiere nu pot fi utilizate cu alte funcţii. Funcţii restricţionate

Meniurile fotografiere, redare şi setare

80

Setare

Descriere

Flash mode (Mod bliţ)

Continuous (Continuu) (A 78)

Dacă este selectată opţiunea Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul nu poate fi utilizat.

Zoom digital

Continuous (Continuu) (A 78)

Dacă este selectată opţiunea Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) zoomul digital nu poate fi folosit.

Mod imagine

Continuous (Continuu) (A 78)

Când utilizaţi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), pentru Image mode (mod imagine) este selectată opţiunea L (dimensiune imaginii este de 2560×1920).

Continuous (Continuu)

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Când folosiţi autodeclanşatorul, setarea este fixată la Single (Unic).

White balance (Balans de alb)

Color options (opţiuni culoare) (A 79)

Când utilizaţi Black-and-white (Albnegru), Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan), setările pentru White balance (balans de alb) sunt fixate la Auto.

Motion detection (Detecţie mişcare)

Continuous (Continuu) (A 78)

Atunci când este selectat Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Motion detection (Detecţie mişcare).


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare) Următoarele funcţii sunt disponibile în modul redare. I

D-Lighting

A 52

Îmbunătăţiţi luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei. a

Print set (Set imprimare)

A 70

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele. b

Slide show (Diapozitive)

A 83

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. c

Delete (Ştergere)

A 84

Ştergeţi fotografiile. Cu o singură operaţie puteţi şterge mai multe fotografii. g

Small picture (Imagine mică)

A 53

Creaţi o copie micşorată a fotografiei curente.

Apăsaţi c pentru a accesa modul redare (A 26). Pentru a afişa meniul redare, apăsaţi d.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Afişarea meniului Playback (redare)

• Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege şi confirma setările (A 11). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi d.

81


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Selectarea mai multor fotografii

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Ecranul prezentat în dreapta va fi afişat în meniuri (mai jos) când sunt alese fotografii. Playback menu (meniu redare): Print set (set imprimare): Select images (selectare imagini) (A 70) Delete (ştergere): Erase selected images (ştergere fotografii selecţionate) (A 84) Setup menu (meniu setare): Welcome screen (ecran de întâmpinare): Select an image (Selectarea unei fotografii) (A 88) Protect (Protecţie) (A 106) Rotate image (Rotire imagine) (A 107) Copy (copiere): Selected images (imagini selectate) (A 108) Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K, pentru a alege fotografiile dorite. Pentru Rotate image (Rotire imagine) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare) poate fi selectată o singură fotografie. Treceţi la pasul 3. Pentru a reveni la redarea cadru întreg, rotiţi butonul control zoom spre g (i). Pentru a reveni la afişarea miniaturilor, rotiţi butonul control zoom spre f (h).

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (activat) sau OFF (Oprit) (sau numărul de copii). Dacă este selectat ON (activat), o bifă (y) va fi afişată în colţul din stânga sus al fotografiei curente. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare.

3

82

Pentru a fixa selecţia de imagini, apăsaţi pe k.


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

b Slide Show (Diapozitive) Apăsaţi c (mod redare) M d (meniu redare) M b Slide show (Diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie întro prezentare automată de diapozitive.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Start şi apăsaţi k. Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Opţiunea Loop (buclă) va fi marcată cu o (w) dacă este activată.

Prezentarea de diapozitive începe. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor: • În timpul redării, apăsaţi pe selectorul multiplu K pentru a afişa următoarea imagine şi pe J pentru a afişa imaginea anterioară (apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul K sau J pentru a derula rapid înainte, respectiv înapoi imaginile). • Apăsaţi k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Alegeţi End (Finalizare) sau Restart (Reiniţializare). Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Finalizare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de redare sau alegeţi Restart (Reiniţializare) pentru a relua redarea diapozitivelor.

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

2

Note privind prezentările de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A 57) incluse în prezentarea de diapozitive. • Chiar dacă este selectat Loop (Buclă) monitorul poate afişa în continuu prezentarea diapozitivelor maximum 30 de minute (A 99).

83


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

c Delete (Ştergere) Apăsaţi c (mod redare) M d (meniu redare) M c Delete (ştergere)

Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) Ştergeţi fotografiile selectate. ➝ „Selectarea mai multor fotografii” (A 82) Erase all images (Ştergerea tuturor fotografiilor) Ştergeţi toate fotografiile.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B 84

Note referitoare la ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse (A 106).


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a

Menus (Meniuri)

A 87

Selectaţi metoda de afişare a meniurilor. c

Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 88

Definiţi ecranul de întâmpinare care va fi afişat la deschiderea aparatului foto. d

Date (Dată)

A 89

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi destinaţie. e

Monitor settings (Setări monitor)

A 92

Selectaţi dacă să afişaţi sau nu informaţiile pe monitor, dacă imaginile sunt afişate sau nu pe ecran pentru a fi examinate după ce au fost realizate şi definiţi luminozitatea monitorului. f

Date imprint (Imprimare dată)

A 94

Inscripţionaţi data şi ora la care a fost realizată fotografia pe fotografii. w

Electronic VR (VR electronic)

A 95

U

Motion detection (Detecţie mişcare)

A 96

Definiţi dacă aparatul foto creşte automat sau nu viteza de declanşare la fotografierea imaginilor statice pentru a reduce neclarităţile care apar la detectarea mişcării. h

AF assist (Asistenţă AF)

A 97

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. i

Sound settings (Setări sunet)

A 98

Reglaţi parametri Sound settings (setări sunet). k

Auto off (oprire automată)

A 99

Definiţi intervalul de timp după care aparatul foto intră în modul veghe pentru a economisi energie. l/m

Format memory/Format card (Formatare memorie/Formatare card)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Definiţi setările pentru reducerea electronică a vibraţiilor la realizarea fotografiilor statice.

A 100

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Language (Limbă)

A 101

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. o

Video mode (Mod video)

A 101

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. d

Blink warning (Avertizare clipire)

A 102

Definiţi dacă subiecţii umani cu ochii închişi vor fi detectaţi sau nu la fotografierea în modul face detection (detectare faţă). p

Reset all (Reiniţializare totală)

A 103

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite.

85


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) s

Battery type (Tipul de baterie)

A 105

Selectaţi tipul de acumulatori utilizaţi. d

Protect (Protecţie)

A 106

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. f

Rotate image (Rotire fotografie)

A 107

Modificaţi orientarea unei fotografii. h

Copy (Copie)

A 108

Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă. r

Firmware version (Versiune firmware) Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului Setup (setare) Afişează ecranul meniului şi selectează z (Setup) (setare). Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Pentru a afişa ecranul meniului apăsaţi d.

Când utilizaţi modul automat facil, modul scenă, modul portret inteligent sau modul film, apăsaţi pe butonul J al selectorului multiplu (A 11) pentru a afişa fila.

2

Pentru a accesa meniul, apăsaţi selectorul multiplu J. Acum puteţi selecta o filă.

3

86

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

A 109


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

4

Apăsaţi K sau k. • Acum puteţi selecta un element din meniul de setare. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege şi confirma setările (A 11). • Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi pe butonul d sau apăsaţi J şi selectaţi o altă filă.

a Menus (Meniuri) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 86) M a Menus (Meniuri)

Selectaţi metoda de afişare a meniurilor. Meniurile sunt afişate sub forma unei liste.

Icons (Pictograme) Toate elementele meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

meniului

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Text (setare implicită)

87


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M c Welcome screen (ecran de întâmpinare)

Definiţi ecranul de întâmpinare care va fi afişat la deschiderea aparatului foto. None (Niciuna) (setare implicită) Ecranul de întâmpinare nu va fi afişat la pornirea aparatului foto; va fi afişat modul fotografiere sau modul redare. COOLPIX Ecranul de întâmpinare va fi afişat la pornirea aparatului foto; apoi va fi afişat modul fotografiere sau modul redare. Select an image (Selectarea unei fotografii)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

88

O imagine capturată cu acest aparat foto este utilizată ca ecran de întâmpinare. Dacă este afişat ecranul de selectare a imaginii (A 82), selectaţi imaginea dorită şi apăsaţi pe k pentru a înregistra imaginea ca ecran de întâmpinare. • Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (mod imagine) (A 74) opţiunea P 3968×2232 pentru L22 sau P 3200×1800 pentru L21, cât şi fotografiile care au dimensiunea de 320×240 sau mai mică după ce au fost editate folosind imagine mică (A 53) sau decupare (A 54), nu pot fi utilizate.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

d Date (Dată) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M d Date (Dată)

Setaţi ceasul aparatului foto. Date (Dată) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Folosiţi selectorul multiplu pentru a defini data şi ora. • Selectaţi un element (zi, lună, an, oră, minute şi ordinea în care parametrii zi, oră şi an sunt afişate): apăsaţi pe J sau K. • Pentru a edita un element selectat: apăsaţi pe H sau I. • Terminarea setărilor: după selectarea ordinii în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe k (A 16). Time zone (Fus orar)

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi k. Se afişează meniul Time zone (fus orar).

2

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a defini fusul orar local (w) sau ora de vară. Când este selectat fusul orar de la destinaţie (x), diferenţa de timp (A 91) este calculată automat, iar data şi ora calculate pentru regiunea selectată sunt înregistrate. Informaţii utile în timpul călătoriilor.

Alegeţi x Travel destination (destinaţie) şi apăsaţi k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

89


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

3

Apăsaţi K. Se afişează meniul cu fusul orar al noului oraş.

4

Pentru a alege regiunea (fusul orar) de la destinaţia spre care călătoriţi, pe apăsaţi J sau K.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă folosiţi aparatul în zonele în care se foloseşte ora de vară, apăsaţi pe H pentru a regla ceasul aparatului foto pentru ora de vară. W va fi afişat la partea de sus a monitorului, iar ora afişată de ceas se va modifica cu o oră. Pentru a dezactiva ora de vară, apăsaţi pe I. Apăsaţi pe butonul k pentru a introduce destinaţia călătoriei. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma Z va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

B

Acumulator ceas intern

Ceasul aparatului foto este alimentat de la o baterie de ceas independentă faţă de bateriile care alimentează aparatul foto. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorii principali sunt montaţi sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după aproximativ zece ore de încărcare.

C

w (Fus orar local)

• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w în pasul 2 şi apăsaţi pe k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w în pasul 2 şi efectuaţi paşii 3 şi 4, pentru a seta fusul orar local.

C

Ora de vară

Dacă ora de vară a început sau s-a terminat, activaţi sau dezactivaţi opţiunea corespunzătoare folosind afişajul fusului orar local din pasul 4.

D 90

Inscripţionarea datei pe fotografii

După configurarea datei şi a orei, definiţi opţiunea Date imprint (Imprimare dată) din meniul setare (A 94). După definirea opţiunii Date imprint (Imprimare dată), data şi ora fotografierii pot fi inscripţionate pe imagine la momentul fotografierii.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

D

Fusuri orare

Aparatul foto este compatibil cu fusurile orare enumerate mai jos. Pentru fusurile orare care nu apar în această listă, definiţi manual pe ceasul aparatului foto ora locală folosind opţiunea Date (Dată) din meniul setare. UTC +/-

Fus orar

UTC +/-

Fus orar

-11

Midway, Samoa

+1

-10

Hawaii, Tahiti

+2

Madrid, Paris, Berlin Athens, Helsinki, Ankara

Alaska, Anchorage

+3

-8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

-7

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz

+5

Islamabad, Karachi

-6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

-5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

New Delhi Colombo, Dhaka

-4.5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

-4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

-3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

-2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

-1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

Meniurile fotografiere, redare şi setare

-9

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

91


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M e Monitor settings (setări monitor)

Sunt disponibile următoarele setări. Photo info (Info foto) Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul utilizării modurilor fotografiere şi redare. ➝ A 93 Image review (redare imagine) • On (activat) (setare implicită): fotografiile sunt afişate automat aproape imediat după efectuarea fotografiei. • Off (dezactivat): fotografiile nu sunt afişate după fotografiere. Brightness (Luminozitate) Meniurile fotografiere, redare şi setare

92

Alegeţi una din cele cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

Photo Info (Info foto) Selectaţi dacă informaţiile despre fotografie sunt afişate sau nu. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele monitorului, consultaţi „Monitorul” (A 8, 9). Mod fotografiere

Mod redare

Show info (Afişare info)

Sunt afişate aceleaşi informaţii ca şi în Show info (Afişare info). Dacă după câteva secunde nu este efectuată nicio operaţie, ecranul va fi la fel ca şi cel pentru Hide info (Ascundere info). După ce efectuaţi operaţii informaţiile vor fi afişate din nou.

Hide info (Ascundere info)

Framing grid (Reţea de încadrare)

În următoarele moduri de fotografiere, pe lângă informaţiile afişate în Auto info (Info auto) este afişată o reţea de încadrare care vă va ajuta să încadraţi fotografiile. • G Easy auto mode (mod automat facil) • A Modul automat În alte moduri de fotografiere sunt afişate aceleaşi informaţii ca şi în Auto info (Info auto).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Auto info (Info auto) (setare implicită)

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

93


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

f Date Imprint (Imprimare dată) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M f Date imprint (imprimare dată)

Inscripţionaţi data şi ora la care a fost realizată fotografia pe fotografii. Data poate fi imprimată de imprimante ce nu suportă imprimarea datei (A 71).

Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Dată) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Data este inscripţionată în colţul din dreapta jos al fotografiilor. Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt inscripţionate în colţul din dreapta jos al fotografiilor.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 8).

B

Date imprint (Imprimare dată)

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Imprimarea datei este dezactivată în următoarele situaţii: - Când utilizaţi modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) - Când utilizaţi modul film • Datele imprimate folosind pentru Image mode (Mod imagine) (A 74) opţiunea O 640×480 pot fi greu de citit. Alegeţi N 1024×768 sau mai mare când se utilizează funcţia de imprimare a datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Data) (A 16, 89).

C

94

Imprimare dată şi set imprimare

Atunci când fotografiile sunt imprimate de imprimante compatibile DPOF ce pot imprima data şi informaţiile despre fotografie, puteţi utiliza Print set (Set imprimare) (A 70) şi imprima data fotografierii şi informaţiile despre fotografie pe acestea. În aceste cazuri, nu este necesar să imprimaţi data şi ora pe fotografii înaintea utilizării Date imprint (Imprimare dată).


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

w Electronic VR (VR electronic) Apăsaţi pe butonul d M z (meniu setare) (A 85) M w Electronic VR (VR electronic)

Selectaţi dacă veţi utiliza sau nu funcţia electronic VR (vibration reduction) (VR electronic / reducere electronică a vibraţiilor) la realizarea fotografiilor statice. Auto Dacă toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite la realizarea fotografiilor statice, funcţia de reducere electronică a vibraţiilor este aplicată, iar efectele de tremurare a aparatului foto vor fi reduse. • Bliţul este dezactivat sau este selectat modul sincronizare lentă. • Viteza de declanşare este mică. • Pentru Continuous (Continuu) este selectată opţiunea Single (Unic). • Dacă subiectul este întunecat. Off (Oprit) (setare implicită)

B

Note privind reducerea electronică a vibraţiilor

• Funcţia VR electronic este dezactivată dacă utilizaţi bliţul, cu excepţia modului sincronizare lentă. Ţineţi cont de faptul că funcţia VR electronic va fi dezactivată chiar dacă pentru modul bliţ aţi selectat sincronizare lentă cu reducere ochi roşii (A 37, 38). • Dacă durata de expunere depăşeşte o anumită perioadă de timp, Electronic VR (VR electronic) nu va funcţiona. • Funcţia VR electronic nu poate fi utilizată dacă utilizaţi următoarele moduri scenă. - Sports (Sport) (A 37) - Night Portrait (Portret de noapte) (A 37) - Dusk/dawn (Înserare/zori) (A 39) - Night landscape (Peisaj de noapte) (A 39) - Museum (Muzeu) (A 40) - Fireworks show (Spectacol artificii) (A 41) - Backlight (Iluminare fundal) (A 41) • Eficacitatea Electronic VR (VR electronic) scade odată cu creşterea tremuratului aparatului foto. • Fotografiile realizate folosind funcţia de detecţie a mişcării pot avea un aspect puţin granulat.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Funcţia VR electronic este dezactivată.

Dacă Auto este selectat, R este afişat pe monitor (A 8), iar VR electronic este aplicat în funcţie de condiţiile de fotografiere.

95


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

U Motion detection (Detecţie mişcare) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M U Motion detection (detecţie mişcare)

Definiţi dacă aparatul foto creşte automat sau nu viteza de declanşare la fotografierea imaginilor statice pentru a reduce neclarităţile care apar la detectarea mişcării. Auto (setare implicită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto sau al mişcării subiectului, sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare cresc dacă aparatul foto detectează tremuratul aparatului foto sau deplasarea subiectului. Totuşi, detectarea mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • Dacă pentru modul bliţ aţi selectat opţiunea m (bliţ de umplere) • Dacă este selectată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 78) • Dacă modul scenă selectat este Night portrait (Portret de noapte) (A 37), Dusk/dawn (Înserare/zori) (A 39), Fireworks show (Spectacol artificii) (A 41) sau Backlight (Iluminare fundal) (A 41). Off (Oprit) Detectarea mişcării nu este activată.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere (A 21). Dacă aparatul foto detectează tremuratul şi măreşte viteza de declanşare, indicatorul de detectare a mişcării îşi va schimba culoarea în verde. Dacă este selectată opţiunea Off (oprit), nu este afişată nicio pictogramă.

B

96

Note referitoare la Motion detection (Detecţie mişcare)

• Neclarităţile datorate tremurării aparatului foto sau mişcării subiectului nu poate fi eliminată în anumite situaţii. • Motion detection (Detecţie mişcare) poate să nu funcţioneze dacă tremuratul aparatului foto sau mişcarea subiectului depăşeşte anumite limite, sau dacă nu este lumină suficientă. • Fotografiile realizate pot avea un aspect granulat.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

h AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M h AF assist (Asistenţă AF)

Modificaţi setările pentru iluminare asistenţă AF. Auto (setare implicită) Iluminare asistenţă AF va fi folosit pentru a completa funcţionarea focalizării în cazul în care subiectul este slab luminat. La unghiul de cuprindere cel mai larg, dispozitivul de iluminare are o acoperire de aproximativ 1,9 m şi de 1,1 m în poziţia telescopică maximă. Totuşi, în anumite moduri scenă funcţia iluminare asistenţă AF nu se va activa chiar dacă este selectată opţiunea Auto (automat) (A 36-41). Off (oprit) Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară. Meniurile fotografiere, redare şi setare

97


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M i Sound settings (setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Buton sunet) Comutaţi butonul sunet la On (Pornit) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), se va auzi un semnal sonor când operaţiunile se încheie cu succes, de două ori când focalizarea este blocată şi de trei ori când se detectează o eroare şi un sunet de întâmpinare la deschiderea aparatului foto. Shutter sound (Sunet declanşare)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

98

Alegeţi poziţia butonului dintre On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Chiar dacă opţiunea este activată On, sunetul de declanşare nu se aude în următoarele situaţii. • Dacă utilizaţi una din opţiunile Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) • Dacă utilizaţi Sports (Sport) sau Museum (Muzeu) • La înregistrarea filmelor


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

k Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M k Auto off (oprire automată)

Când aparatul foto este pornit şi o perioadă de timp trece fără a efectua operaţii, aparatul foto va intra în modul veghe (A 15) pentru a economisi energie. Când aparatul foto intră în modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent. Dacă timp de trei minute nu se efectuează nicio operaţie, aparatul foto se va închide. Utilizaţi această opţiunea pentru a defini durata de timp după care aparatul foto intră în modul veghe. Auto off (oprire automată)

Sleep Mode (mod veghe) Dacă este selectată opţiunea On (activat) (setare implicită), aparatul foto va intra în modul stare de veghe dacă nu apare nici o modificare a luminozităţii subiectului, chiar înainte ca timpul selectat în meniul oprire automată să se scurgă. Aparatul foto va intra în modul stare de veghe după 30 de secunde dacă pentru Auto off (oprire automată) este selectată opţiunea 1 min sau mai puţin, sau după 1 minut dacă pentru Auto off (oprire automată) este selectată opţiunea 5 min sau mai mult.

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Alegeţi durata de timp permisă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe dacă nu se efectuează nicio operaţie selectând una din opţiunile 30 s (setare implicită), 1 min, 5 min şi 30 min.

Note pentru oprirea automată

Durata de timp acordată aparatului foto înainte de a intra în modul aşteptare este stabilită în următoarele cazuri: • În timp ce sunt afişate meniurile: 3 minute • În timpul unei expuneri de diapozitive: maximum 30 de minute

C

Ieşirea din modul veghe

Ieşirea din modul veghe şi reactivarea monitorului prin apăsarea unuia dintre butoanele următoare. • Comutator alimentare • Buton declanşare • Buton A • Buton c

99


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

l Format Memory/m Format Card (Formatare memorie/ Formatare card) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M l Format memory/m Format card (formatare memorie/formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare. Meniurile fotografiere, redare şi setare

Formatarea unui card de memorie Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

B

100

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de a formata. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • La prima introducere a cardurilor de memorie utilizate în alte dispozitive în aparatul foto, acestea trebuie să fie formatate utilizând acest aparat foto.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

n Language (Limbă) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M n Language (limbă)

Selectaţi limba utilizată pentru afişarea informaţiilor pe monitorul aparatului foto. Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Arabă

Indoneziană

Chineză simplificată

Italiană

Chineză tradiţională

Maghiară

Japoneză

Olandeză

Coreeană

Norvegiană

Thailandeză

o Video Mode (Mod video)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cehă

Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 86) M o Video mode (mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi una din opţiunile NTSC şi PAL.

101


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

d Blink Warning (Avertizare clipire) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M d Blink warning (avertizare clipire)

Selectaţi dacă va fi detectată sau nu clipirea din ochi atunci când utilizaţi funcţia detectare faţă (A 24) în următoarele moduri de fotografiere. • G Mod (automat facil) • Modurile scenă Portrait (Portret) (A 36) şi Night portrait (Portret de noapte) (A 37) On (Pornit)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă, la scurt timp după recunoaşterea feţelor şi fotografierea acestora, aparatul foto detectează că unul sau mai mulţi subiecţi umani au ochii închişi, pe monitor este afişat ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Faţa subiectului uman care probabil a închis ochii este încadrată de o margine de culoare galbenă. În acest caz, puteţi verifica fotografia şi puteţi stabili dacă este nevoie să faceţi din nou fotografia. ➝ „Utilizarea ecranului Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A 102) Off (Oprit) (setare implicită) Blink warning (avertizare clipire) nu funcţionează.

Utilizarea ecranului Did someone blink? (A clipit cineva?) În timp ce ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) este afişat, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pe ecranul aparatului foto se va reafişa în mod automat ecranul mod fotografiere dacă timp de câteva secunde nu este efectuată nicio operaţiune. Operaţie

Utilizaţi

Măriţi şi afişaţi faţa persoanei care a clipit

g (i)

Comutaţi în modul redare cadru întreg

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani cu ochii închişi, apăsaţi HIJ K în timpul afişării fotografiei mărite pentru a trece la afişarea feţei.

Selectaţi faţa care va fi afişată. Ştergeţi fotografia realizată.

Descriere Rotiţi butonul control zoom spre g (i).

l

Apăsaţi l.

k Comutaţi în modul fotografiere

102

Apăsaţi pe k sau pe butonul de declanşare.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

p Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M p Reset all (reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile lor implicite. Meniu pop-up Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Mod Flash (bliţ) (A 30)

Auto

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Off (oprit)

Mod Macro (A 33)

Off (oprit)

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 34)

0.0

Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Mod Scene (scenă) (A 35)

Portrait (Portret)

Reglarea nuanţelor în modul de alimente (A 43)

Centru

Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A 56)

Default value (Valoare implicită) TV movie 640 (Film TV 640)

Meniu fotografiere Opţiune

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Mod scenă

Default value (Valoare implicită)

Image mode (Mod imagine) (A 74)

L22: I 4000×3000 L21: R 3264×2448

White balance (Balans de alb) (A 76)

Auto

Continuous (Continuu) (A 78)

Single (Unic)

Color options (opţiuni culoare) (A 79)

Standard color (Culoare standard)

103


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

Meniu setare Opţiune

Meniurile fotografiere, redare şi setare

104

Default value (Valoare implicită)

Menus (Meniuri) (A 87)

Text

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 88)

None (Niciuna)

Photo info (Info foto) (A 92)

Auto info (Info auto)

Image review (redare imagine) (A 92)

On (Pornit)

Brightness (Luminozitate) (A 92)

3

Date imprint (Imprimare dată) (A 94)

Off (oprit)

Electronic VR (VR electronic) (A 95)

Off (oprit)

Motion detection (Detectare mişcare) (A 96)

Auto (Auto)

AF assist (asistenţă AF) (A 97)

Auto (Auto)

Button sound (buton sunet) (A 98)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 98)

On (Pornit)

Auto off (Auto oprit) (A 99)

30 s

Sleep Mode (mod veghe) (A 99)

On (Pornit)

Blink Warning (avertizare clipire) (A 102)

Off (oprit)

Altele Opţiune Paper size (Format hârtie) (A 66, 67)

Default value (Valoare implicită) Default (Implicită)

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 111) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor de la „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 84) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări din meniuri nu vor fi afectate, chiar şi dacă este efectuată Reset all (Reiniţializare totală). Meniul de fotografiere: presetare manuală în meniul White balance (Balans de alb) (A 77) Meniu setare: setările pentru fotografia înregistrată ca Welcome screen (Ecran întâmpinare) (A 88), Date (Dată) (A 89), Language (Limbă) (A 101), Video mode (Mod video) (A 101) şi Battery type (Tip baterie) (A 105)


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

s Battery Type (Tip baterie) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M s Battery type (tip baterie)

Pentru a verifica dacă aparatul foto arată nivelul corect al bateriei (A 20), alegeţi tipul de baterie corespunzător bateriei utilizate în prezent. Alcaline (setare implicită)

LR6/L40 (tip AA) Baterii alcaline

COOLPIX (Ni-MH)

Baterii reîncărcabile EN-MH2 Ni-MH (hidrură de nichelmetal)

Litiu

FR6/L91 (tip AA) Baterii cu litiu

Meniurile fotografiere, redare şi setare

105


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

d Protect (Protecţie) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M d Protect (protecţie)

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. Puteţi activa şi dezactiva funcţia de protecţie pentru imaginile selectate în ecranul de selectare a fotografiilor. ➝ „Selectarea mai multor fotografii” (A 82) Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A 100). În modul redare fotografiile protejate pot fi recunoscute în funcţie de pictograma s (A 9, 48).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

106


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

f Rotate Image (Rotire fotografie) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M f Rotate image (rotire fotografie)

Definiţi orientarea fotografiilor (cadru vertical sau orizontal) afişată pe monitorul aparatului foto după efectuarea fotografiilor. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180° în oricare direcţie. Alegeţi o fotografie din ecranul de selectare a fotografiilor (A 82) şi apăsaţi pe k pentru a afişa ecranul Rotate image (Rotire imagine). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K, pentru a roti imaginea cu 90°.

Rotiţi cu 90° în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi k pentru a selecta direcţia afişată, iar datele de poziţionare verticală / orizontală vor fi înregistrate pe fotografie.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Rotiţi cu 90° în sensul invers al acelor de ceasornic

107


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

h Copy (Copie) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M h Copy (copie)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Selectaţi o opţiune din ecranul de copiere utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi k. q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Alegeţi opţiunea de copiere şi apăsaţi k.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selectare a fotografiei (A 82). All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.

B

Note privind copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG şi AVI pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au acelaşi marcaj de protecţie (A 106) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A 70).

D 108

Mai multe informaţii

Nume fişier imagine şi nume dosar ➝ A 111


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

r Firmware Version (Versiune firmware) Apăsaţi d M z (meniu setare) (A 86) M r Firmware version (Versiune firmware)

Vizualizează versiunea firmware curentă a aparatului foto.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

109


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Baterii reîncărcabile Ni-MH EN-MH2-B2 (seturi de două baterii ENMH2)*1 Baterii reîncărcabile Ni-MH EN-MH2-B4 (seturi de două baterii ENMH2)*1

Încărcător acumulator

Încărcător de baterii MH-72 (include două baterii reîncărcabile Ni-MH EN-MH2)*1 Încărcător de baterii MH-73 (include patru baterii reîncărcabile NiMH EN-MH2)*1 Adaptor CA EH-65A <Cum se conectează EH-65A>

Adaptor CA

Adaptorul CA EH-62B nu poate fi utilizat. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu AV

Cablu audio/video EG-CP14

*1

Pentru a încărca bateriile EN-MH2, utilizaţi numai încărcătorul de baterii MH-72 sau MH-73. Nu folosiţi aceste încărcătoare pentru a încărca alte tipuri de baterii.

Carduri de memorie aprobate Note tehnice

Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă pot fi utilizate, indiferent de viteză. SanDisk

2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

TOSHIBA

2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Panasonic

2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 12 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Lexar

2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

*1

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. *2 compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie SDHC. Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus.

110


Nume fişier imagine şi nume dosar Fotografiilor şi filmelor li se atribuie nume de fişiere după cum urmează. DSCN0001.JPG Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto) Fotografii statice originale, filme

DSCN

Copii de mici dimensiuni

SSCN

Copii decupate

RSCN

Copii D-Lighting

FSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Fotografii statice

.JPG

Filme

.AVI

Număr fişier (atribuit automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

Note tehnice

• Fişierele sunt stocate în dosare denumite folosind un număr de director urmat dintr-un identificator cu cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru fotografii realizate folosind asistenţă panoramare (de ex. „101P_001”; A 44)şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere) > Selected images (Fotografii selectate) sunt copiate în dosarul curent unde le sunt atribuite numere de fişier noi, în ordine ascendentă, începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere) > All images (Toate fotografiile) copiază toate dosarele din mediul sursă; numele fişierelor nu se schimbă, dar noile numere de dosare sunt atribuite în ordine ascendentă, începând cu cel mai mare număr de dosar din mediul de destinaţie (A 108). • Într-un dosar pot fi maximum 200 de fotografii; dacă o fotografie este făcută când dosarul conţine 200 de fotografii, va fi creat un dosar nou prin adăugarea unei unităţi la numărului dosarului curent. Dacă o fotografie este realizată când dosarul curent este numerotat 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie numerotată 9999, nu mai poate fi făcută nicio altă fotografie până când mediul nu este formatat (A 100) sau până când un card nou de memorie este introdus.

111


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi aparatul uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi aparatul pe jos

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Note tehnice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorii în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

112


Întreţinerea aparatului foto

C

Acumulatorul

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorii dacă este necesar (A 20). Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă dacă faceţi fotografii la ocazii importante. • La reîncărcarea bateriilor, nu reîncărcaţi baterii care sunt diferit încărcate sau baterii având numere diferite de model. • La încărcarea bateriilor EN-MH2 folosind încărcătorul MH-72, încărcaţi simultan două baterii. La încărcarea bateriilor EN-MH2 folosind încărcătorul MH-73, încărcaţi simultan două sau patru baterii. Pentru a încărca bateriile EN-MH2, utilizaţi numai încărcătorul de baterii MH-72 sau MH-73. Nu folosiţi aceste încărcătoare pentru a încărca alte tipuri de baterii. • La încărcarea bateriilor EN-MH1, folosiţi numai încărcătorul MH-70/71. Nu folosiţi încărcătorul MH-70/71 pentru a încărca baterii diferite de modelul EN-MH1. Definiţi pentru tipul de baterie (A 105) opţiunea COOLPIX (Ni-MH). • În zilele reci capacitatea bateriei tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorii sunt complet încărcaţi înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După ce s-a încălzit, o baterie rece poate să recupereze o parte din sarcină. • Dacă bornele bateriei sunt murdare, este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze. • Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Note tehnice

113


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Note tehnice

114


Întreţinerea aparatului foto

Stocare Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorii dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de camfor sau în una dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi mai mici de –10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

Note despre monitor

C

Note tehnice

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare” nu indică o defecţiune. În modurile de fotografiere altele decât modul film, pătarea nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

Note referitoare la pătare

Dungile de lumină albe sau colorate pot vizibile pe monitor dacă încadraţi subiecte luminoase. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare” apare dacă lumina foarte strălucitoare intră în contact cu senzorul de imagine. Acest fenomen se datorează caracteristicilor senzorului de imagine şi nu indică nicio defecţiune. Pătarea poate produce şi o decolorare parţială pe afişajul monitorului la fotografiere. Pătarea nu afectează înregistrarea imaginilor cu excepţia cazului în care pentru fotografiere aţi selectat pentru Continuous (Continuu) opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi la înregistrarea filmelor. La fotografierea folosind aceste moduri, se recomandă evitarea subiectelor strălucitoare precum soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice.

115


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

Problema

Soluţia

A

O (clipeşte)

Ceasul nu este setat.

Setaţi ceasul.

89

B

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă pentru încărcarea bateriilor.

14, 105

N Bateria este descărcată. Bateria este descărcată.

Înlocuiţi bateriile.

Q blinks red (clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

P Please wait for the camera to finish recording. (Aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când 25 mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

24, 25, 29

Comutatorul de protejare la Împingeţi comutatorul de 19 N scriere este în poziţia protejare la scriere în poziţia Memory card is write „scriere”. protected. (Cardul de memorie „blocat”. este protejat la scriere.) Eroare la accesarea cardului • Utilizaţi un card aprobat. 110 P This card cannot be used. de memorie. • Verificaţi dacă sunt curaţi 18 (Acest card nu poate fi utilizat.) conectorii. • Confirmaţi orientarea 18 P corectă a cardului de This card cannot be read. memorie. (Acest card nu poate fi citit.) Note tehnice

P Card is not formatted. (Cardul nu este formatat.) Format card? (Formataţi cardul?)

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru utilizarea cu COOLPIX L22/ L21.

Yes (Da) No (Nu) N Cardul de memorie este Out of memory. plin. (Memorie insuficientă.)

116

Toate datele salvate pe cardul de 19 memorie vor fi şterse. Dacă aveţi date pe card pe care doriţi să le păstraţi, selectaţi No (Nu) şi salvaţi copii de siguranţă ale datelor pe un computer înainte de a formata cardul de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k. • Alegeţi un mod imagine mai mic. 74 • Ştergeţi fotografiile. 26, 57, 84 • Introduceţi cardul de 18 memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi 19 utilizaţi memoria internă.


Mesaje de eroare Afişaj P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

Problema

A

Soluţia

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Înlocuiţi cardul de memorie 18 sau formataţi memoria 100 internă/cardul de memorie.

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

53, 54, Următoarele fotografii nu 74 pot fi utilizate. • Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (mod imagine) opţiunea P 3968×2232 pentru L22 şi opţiunea P 3200×1800 pentru L21 • Fotografiile realizate folosind funcţia imagine mică sau cea de decupare au dimensiuni de 320 × 240 sau mai mici

Nu este suficientă memorie Ştergeţi fotografii din pentru a copia fotografia. destinaţie.

100

84

Confirmaţi condiţiile necesare pentru editare.

51

Eroare întrerupere la N Cannot record movie. (Filmul înregistrarea filmului. nu poate fi înregistrat.)

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

18

N Nicio fotografie din Memory contains no images. memoria internă sau pe (În memorie nu există imagini.) cardul de memorie.

Scoateţi cardul de memorie 108 pentru a reda fotografiile din memoria internă.

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine datele imaginii.)

Fişierul nu poate fi vizualizat cu acest aparat – foto. Vizualizaţi fişierul folosind un computer sau orice alt dispozitiv care a fost utilizat pentru a crea sau edita acest fişier.

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX L22/L21.

N Fotografia este protejată. This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.) N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.)

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

Dezactivaţi protecţia.

Note tehnice

N Încercaţi să editaţi o Image cannot be fotografie care nu poate fi modified. (Imaginea nu editată. poate fi modificată.)

106

89 –

117


Mesaje de eroare Afişaj Lens error (Eroare obiectiv) Q

Problema Eroare obiectiv.

P Cablu USB deconectat în Communications error timpul imprimării. (Eroare comunicaţii)

A

Soluţia

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din 20 nou. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul USB.

65

System error (Eroare de Eroarea a avut loc în Opriţi aparatul foto, scoateţi şi 14, 20 sistem) circuitul intern al aparatului introduceţi acumulatorii şi porniţi Q aparatul. Dacă eroarea persistă, foto. contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

Note tehnice

118

Cerneală epuizată sau eroare la imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După verificarea – nivelului de cerneală sau după rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Hârtia de dimensiuni Printer error: specificate nu a fost check paper (Eroare încărcată în imprimantă. imprimantă: verificaţi hârtia)

Încărcaţi tipul de hârtie – specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocaj hârtie)

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, – selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of paper (Eroare imprimantă: lipsă hârtie)

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi tipul de hârtie – specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare cerneală. Printer error: check ink (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

Verificaţi cerneala, selectaţi – Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink (Eroare imprimantă: lipsă cerneală)

Cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cerneala, selectaţi – Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

O eroare cauzată de fişierul Selectaţi Cancel (Anulare) şi – imagine. apăsaţi k pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Problema Monitorul nu afişează nimic.

Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Bateria este descărcată. • Folosirea modului veghe pentru a economisi energie: apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. • Când bliţul clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul AV.

20 20 15, 24

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

92 114

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Bateria este descărcată. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

20 99

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Fotografiile realizate înainte de configurarea ceasului 16 vor avea eticheta de timp „00/00/0000 00:00”; iar filmele vor avea data „01/ 01/2010 00:00.” (În timpul fotografierii, indicatorul „Date not set” („dată nesetată”) luminează intermitent pentru a indica faptul că ceasul nu a fost potrivit.) Configuraţi corect data şi ora folosind Date (Dată) din meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu 89 referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

În monitor nu sunt afişate indicatoare.

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Afişare info).

60 58

113

Note tehnice

Date imprint (Imprimare dată) Ceasul aparatului foto nu a fost setat. nu este disponibilă.

31

92

16, 89

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când Date imprint (Imprimare dată) este activată.

Imprimarea datei este dezactivată în următoarele situaţii: • Dacă pentru modul scenă este selectată opţiunea 42 Panorama assist (Asistenţă panoramă) • Filme 55

Resetare a setărilor aparatului foto.

Bateria ceasului este descărcată, toate setările au 90 fost restabilite la valorile implicite.

119


Localizarea defecţiunilor

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de vânzări autorizat Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Problema Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

Cauza/Soluţia • Apăsaţi pe A când aparatul foto este în modul redare. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi d. • Bateria este descărcată. • Când bliţul clipeşte, bliţul se încarcă.

A 10 12 20 31

Aparatul foto nu poate focaliza. • Focalizarea automată nu poate funcţiona 25 corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul setare 97 la Auto (Auto). • Eroare focalizare. Opriţi aparatul foto şi apoi 20 porniţi-l din nou. Fotografiile sunt neclare. Note tehnice

120

• Utilizaţi bliţul. • Utilizaţi reducerea electronică a vibraţiilor sau reducerea vibraţiilor. • Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

30 95, 96 78 5, 32

În fotografiile făcute cu bliţ apar Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul. pete luminoase.

30

Bliţul nu se declanşează.

30 35

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Este selectat modul film. • Continuous (Continuu) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau BSS sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere.

Zoomul optic nu poate fi folosit. Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

55 78

55


Localizarea defecţiunilor Problema Zoomul digital nu poate fi folosit.

Cauza/Soluţia Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. • Dacă opţiunea Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) este selectată pentru modul scenă. • Când utilizaţi modul portret inteligent. • Chiar înainte de înregistrarea unui film (se poate opta pentru maxim 2× la înregistrarea filmelor). • Atunci când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (fotografii în rafală).

A

36, 37 46 55 78

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

• Modul imagine nu poate fi reglat când Multi- 78 shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu).

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Off (Oprit) este selectat pentru Sound 98 settings (Setări sunet) > Shutter sound (Sunet declanşator) în meniul de setare. Chiar dacă opţiunea este activată On, sunetul de declanşare nu se aude în funcţie de modul sau setările de fotografiere utilizate în prezent. • Nu blocaţi difuzorul. 4

Dispozitivul iluminare asistenţă • Off (Oprit) este selectat pentru opţiunea AF AF nu se aprinde. assist (asistenţă AF) din meniul de setare al aparatului foto. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele moduri scenă.

97

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

114

Nuanţele nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină. 76

În imagine apar pixeli strălucitori distanţaţi aleatoriu („zgomot”).

Subiectul este întunecat, deci viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO prea mare. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului.

30

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

• • • • •

30 22 30 34 30, 41

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

Note tehnice

Bliţul este oprit. Fereastra bliţ este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Subiecte este iluminat în fundal. Selectaţi Backlight (iluminare fundal) sau utilizaţi pentru modul bliţ opţiunea X (bliţ de umplere).

36-42

34

121


Localizarea defecţiunilor Problema Obţineţi rezultate neaşteptate atunci când pentru modul bliţ este selectată opţiune V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

A

Cauza/Soluţia

La fotografierea cu V (auto cu reducere a efectului ochi 28, 30, roşii) sau sau dacă faceţi fotografii cu Night portrait (Portret 37 de noapte) (în modul automat facil sau în modul scenă portret de noapte) şi folosind bliţul de umplere cu sincronizare lentă şi reducerea efectului de ochi roşii, funcţia de reducere a ochilor-roşii poate fi aplicată, în foarte puţine cazuri, şi în zonele care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod automat sau mod scenă cu excepţia Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la altă valoare decât V (automat cu atenuarea efectului ochi-roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

Redare Problema

Note tehnice

Fişierul a fost suprascris sau renumit de computer sau de altă marcă de aparat foto.

Fotografia nu poate fi mărită.

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, fotografiilor de mici dimensiuni sau fotografiilor care au fost decupate la dimensiunea 320 × 240 sau mai mici.

Nu se pot utiliza opţiunile funcţiilor D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (mod imagine) opţiunea P 3968×2232 pentru L22 şi opţiunea P 3200×1800 pentru L21 nu pot fi editate. • Selectaţi fotografia care suportă funcţiile D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate.

57 74

• Alegeţi Video mode (Mod video) corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

101 18

• • • • •

20 20 60 – –

Fotografiile neafişate pe televizor. Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

122

A

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

Aparatul foto este oprit. Bateria este descărcată. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.

51 51


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria internă.

18

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Chiar dacă folosiţi o imprimantă compatibilă 66, 67 PictBridge, în următoarele situaţii formatul de hârtie nu poate fi selectat din aparatul foto. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul paginii. • Imprimanta nu poate folosi formatul de hârtie utilizat de aparatul foto. • Imprimanta selectează automat formatul de hârtie.

Note tehnice

123


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX L22/COOLPIX L21 Tip Pixeli efectivi

Senzor imagine Obiectiv

Distanţă focală

număr f Construcţie

Zoom digital

Note tehnice

Reducere vibraţii Focalizarea automată (AF) Zonă focalizare (de la obiectiv) Selecţie zonă de focalizare Monitor Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare)

124

Aparat foto digital compact COOLPIX L22: 12,0 milioane COOLPIX L21: 8,0 milioane COOLPIX L22: 1/2,3-in. CCD; număr total pixeli: 12,39 milioane COOLPIX L21: 1/2,5-in. CCD; număr total pixeli: 8,29 milioane 3.6× zoom optic, obiective NIKKOR 6.7-24.0mm COOLPIX L22: unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv 37-134mm în formatul 35mm [135] COOLPIX L21: unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv 41-145mm în formatul 35mm [135] f/3.1-6.7 7 elemente în 6 grupuri Până la 4× COOLPIX L22: unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de cca. 536mm în formatul 35mm [135] COOLPIX L21: unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de cca. 580mm în formatul 35mm [135] VR electronic Detectare contrast AF • Cca. 30 cm până la ∞ (W); cca. 70 cm până la ∞ (T) • Modul macro: 5 cm până la ∞ (poziţie unghi larg) Centru, detectare faţă COOLPIX L22: 3-in., cca. 230.000 de puncte, TFT LCD cu 5 nivele de reglare a luminozităţii COOLPIX L21: 2.5-in., cca. 230.000 de puncte, TFT LCD cu 5 nivele de reglare a luminozităţii Aproximativ 98% pe orizontală şi 98% pe verticală (Comparativ cu fotografia reală) Aproximativ 100% pe orizontală şi 100% pe verticală (Comparativ cu fotografia reală)


Specificaţii Stocare Suport Sistem fişier Formate fişier

Dimensiuni imagine (pixeli)

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard) Expunere

Controlul expunerii Rază (Mod A (automat)) Declanşator Viteză

Auto (ISO 80-1600)

Matrice cu 256 de segmente, cu concentrare în centru (când utilizaţi un zoom digital de maximum 2×), punctuală (zoom digital 2× sau mai mult) Expunere automată programată cu detecţie mişcare şi compensare expunere (-2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV) [W]: -0,7 - + 16,2 EV [T]: 1,5 - 18,4 EV (valori ale expunerii obţinute cu ajustarea automată a sensibilităţii ISO convertită la valorile ISO 100) Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/2000 - 1 s, 4 s (mod scenă Fireworks show (spectacol artificii))

Note tehnice

Măsurare

Memorie internă (cca. 19 MB), carduri de memorie Secure Digital (SD) DCF, Exif 2.2 şi compatibil DPOF Imagini statice: JPEG Filme: AVI (compatibil Motion-JPEG) COOLPIX L22: • 12 M (înaltă) [4000 × 3000P] • 12 M [4000 × 3000] • 8 M [3264 × 2448] • 5 M [2592 × 1944] • 3 M [2048 × 1536] • PC [1024 × 768] • VGA [640 × 480] • 16:9 [3968 × 2232] COOLPIX L21: • 8 M (înaltă) [3264 × 2448P] • 8 M [3264 × 2448] • 5 M [2592 × 1944] • 3 M [2048 × 1536] • PC [1024 × 768] • VGA [640 × 480] • 16:9 [3200 × 1800]

125


Specificaţii Diafragmă Rază Autodeclanşator Bliţ încorporat Interval (cca.) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date Ieşire video Terminal I/O Limbi disponibile

Surse de alimentare

Număr de expuneri posibile (durata de viaţă a bateriei)* Note tehnice

Dimensiuni (L × Î × G)

Greutate Mediu de funcţionare Temperatură de funcţionare Umiditate

126

Selectarea filtrului ND cu comandă electrică (-1,7 AV) 2 paşi (f/3.1 şi f/5.5 [W]) Cca. 10 secunde COOLPIX L22: [W]: 0,5 - 7,0 m, [T]: 0,5 - 3,0 m COOLPIX L21: [W]: 0,5 - 5,5 m, [T]: 0,5 - 2,5 m Bliţ automat TTL cu prebliţuri pentru monitorizare USB de mare viteză MTP, PTP Poate fi selectat între NTSC şi PAL Ieşire audio video/ I/O digital (USB) Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Spaniolă, Thailandeză, Turcă • Două baterii alcaline LR6/L40 (tip AA) • Două baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA) • Două baterii reîncărcabile EN-MH2 Ni-MH (vândute separat) • Adaptor CA EH-65A (vândut separat) COOLPIX L22: • Aproximativ 240 de fotografii dacă folosiţi baterii alcaline • Aproximativ 660 de fotografii dacă folosiţi baterii pe litiu • Aproximativ 420 de fotografii dacă folosiţi baterii EN-MH2 COOLPIX L21: • Aproximativ 280 de fotografii dacă folosiţi baterii alcaline • Aproximativ 780 de fotografii dacă folosiţi baterii pe litiu • Aproximativ 500 de fotografii dacă folosiţi baterii EN-MH2 COOLPIX L22: cca. 97,7 × 60,5 × 28,3 mm (exclusiv proiecţiile) COOLPIX L21: cca. 92 × 61,1 × 28,3 mm (exclusiv proiecţiile) COOLPIX L22: cca. 183 g (inclusiv acumulator şi card de memorie SD) COOLPIX L21: cca. 169 g (inclusiv acumulator şi card de memorie SD)

0 - 40 °C Mai puţin de 85% (fără condens)


Specificaţii

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator EN-MH2 complet încărcat utilizat la o temperatură ambientală de 25°C. * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurată la 23 (±2) °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat la fiecare fotografie, mod imagine utilizat pentru L22: I 4000 × 3000/L21: R 3264 × 2448. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor. Bateriile incluse sunt numai pentru efectuarea probelor.

Note tehnice

B

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

127


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: regula de aranjare a sistemului de fişiere al aparatului foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif version 2.2: acest aparat foto este compatibil cu versiunea Exif (Format fişier imagine compatibil pentru aparate foto digitale) 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor când imaginile sunt transferate de la imprimantele compatibile Exif. • PictBridge: este un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

128


Index Simboluri R 45 c (redare), buton 5, 7 n Autodeclanşator 32 k Buton (aplică selecţia) 5, 7, 11 d, buton 5, 7, 12 j Buton 4, 6, 13 g, buton 4, 6, 13, 23, 27, 48, 49, 50 f, buton 4, 6, 23, 27, 48, 49, 50 h, buton 4, 6, 23, 27, 48, 49, 50 i, buton 4, 6, 23, 27, 48, 49, 50 l Buton ştergere 5, 7, 26, 57 o Compensare expunere 34 c D-Lighting 52 G Easy auto mode (mod automat facil) 20, 28 w Electronic VR (VR electronic) 95 m Mod bliţ 30 D Mod film 55 p Mod macro 33 c Mod redare 26 C Mod scenă 35 A Modul automat 29 F Modul portret inteligent 46

Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 38 Bliţ 30, 31 Bliţ automat 30 Bliţ de umplere 30 Bliţ încorporat 4, 6, 30 Bliţ oprit 30 Blink Warning (avertizare clipire) 102 Blocare focalizare 25, 29 BSS 78 Buton declanşare 4, 6, 24 Buton redare 5, 7, 10 Buton Shooting mode (mod fotografiere) 5, 7, 10 Buton zoom 4, 6, 57 Butonul c (redare) 10 Button sound (Buton sunet) 98

C

B

D

Baterii alcaline 14 Baterii cu hidrură de nichel-metal 14 Baterii cu litiu 14

Date (Dată) 16, 89 Date imprint (Imprimare dată) 94 Daylight (Lumină zi) 76

A

Note tehnice

Accesorii opţionale 110 Acumulatori 14, 90 Adaptor CA 15, 110 Afişarea calendar 49 Ajutor 13 Alb-negru 79 Alcaline 15 Alimentare 14, 16, 20 Alimente u 40, 43 Auto off (oprire automată) 15, 99 Autodeclanşator 32 AVI 111

Cablu audio video/USB 58, 65 Cablu AV 58 Cablu USB 59, 60 Cameră acumulator 5, 7 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5, 7, 14, 18 Capacitate memorie 20 Card de memorie 18, 110 Close up (Prim-plan) k 40 Color options (Opţiuni culoare) 79 Compensarea expunerii 34 Computer 59 Comutator alimentare 4, 6, 14, 20 Conector USB şi ieşire audio/video 5, 7, 58, 59, 65 Continuous (Continuu) 78 Copierea fotografiilor 108 Copy (Copie) n 41 Culoare intensă 79 Curea 13

129


Index Declanşare multiplă 16 78 Decupare 54 Delete (Ştergere) 26, 27, 57, 84 Diafragmă 24 Difuzor 4, 6 Dimensiune mică 56 D-Lighting 51, 52 DPOF 128 DPOF printing (Imprimare DPOF) 69 DSCN 111 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 39

E Easy auto mode (mod automat facil) 20, 28 EH-65A 15 EN-MH1 15, 110 EN-MH2 14, 105, 110, 113 Extensie 111

F

Note tehnice

Fantă card de memorie 5, 7, 18 File 12 Film TV 56 Filtru cyan 79 Fireworks show (Spectacol artificii) m 41 Firmware Version (Versiune firmware) 109 Fluorescent (Fluorescent) 76 Focalizare 13, 24 Focalizarea automată 24, 25, 29, 33 Format hârtie 66, 67 Formatarea 19, 100 Formatarea cardului de memorie 19, 100 Formatarea memoriei interne 100 Fotografiere 20, 22, 24 FSCN 111 Fundal luminos o 41 Fus orar 16, 89, 91

I Identificator 111 Iluminare asistenţă AF 4, 6, 25, 97 Image review (redare imagine) 92 Imagine mică 53

130

Imprimantă 64 Imprimare 66, 67, 70 Imprimare directă 64 Incandescent (incandescentă) 76 Indicator luminos aparat pornit 14, 20 Indicator luminos autodeclanşator 4, 6, 32 Inel de prindere a curelei aparatului foto 4, 6 Info foto 92 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) 31

J Jack intrare audio/video 58 JPG 111

L La jumătate 13 Lampă bliţ 5, 7, 31 Lampă indicatoare 5, 7 Limbă 101 Luminozitate 92

M Memorie internă 18 Meniu film 55, 56 Meniu fotografiere 72 Meniu redare 81 Meniu selectare mod fotografiere 10 Meniu setare 85 Menus (Meniuri) 87 Microfon încorporat 4 Mod imagine 21, 35, 74 Mod scenă 35, 36 Mod video 101 Modul macro 33 Modul portret inteligent 46 Modul redare cadru întreg 26, 27 Modul Sleep (mod veghe) 99 Monitor 5, 7, 8, 114 Monitor settings (Setări monitor) 92 Motion detection (Detecţie mişcare) 96 Mufă montare trepied 5, 7 Muzeu l 40


Index

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 39 Night Portrait (Portret de noapte) e 37 Nikon Transfer 60 Nivel compresie 74 Noros 76 Număr de expuneri rămase 20, 75 Nume dosar 111 Nume fişiere 111

O Obiectiv 4, 6, 124 Ora de vară 16, 90

P Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 42, 44 Party/indoor (Petrecere/interior) f 38 Peisaj c 36 PictBridge 64, 128 Portret b 36 Preset manual (Presetare manuală) 77 Print set (Set imprimare) 70 Protect (Protecţie) 106

R

T Tipul de baterie 15, 105 TV 58

V ViewNX 62 Viteza de declanşare 24 Volum 57

W Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 88 White balance (Balans de alb) 76

Z Zoom digital 23 Zoom optic 23 Zoom redare 50

Î Încărcare acumulator 20 Înregistrarea filmelor 55 Note tehnice

Redare 26, 27, 48, 50, 57 Redare film 57 Redare miniaturi 48 Reducere ochi roşii 30, 31 Reset all (Reiniţializare totală) 103 Rotate image (Rotire fotografie) 107 RSCN 111

Slide show (Diapozitive) 83 Sound settings (Setări sunet) 98 Sports (Sport) d 37 SSCN 111 Standard color (Culoare standard) 79 Sunset (Asfinţit) h 38

S Selector cea mai bună fotografie 78 Selector multiplu 5, 7, 11 Sepia 79 Set imprimare (Data) 71 Setări pentru film 56 Shutter sound (Sunet declanşare) 98 Sincronizare lentă 30 Single (Unic) 78

131


132


133


134


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa

Ro

CT9L01(Y5)

6MM792Y5-01

Ro_01

Ro_01

Manual de utilizare Nikon L21-L22  

Manualul utilizatorului APARAT FOTO DIGITAL F Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent) C Fotografierea adecvat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you