Page 1

RO

Manual de utilizare pentru fotografiere digitală cu aparatul foto digital Nikon

www.nikon.ro


Ce unde găsiţi? Găsiţi ceea ce căutaţi în:

Cuprins

Vezi paginile v–vi

Căutaţi după numele funcţiei sau al meniului.

Vezi paginile vii–ix

Secţiunea întrebări şi răspunsuri

Ştiţi ce vreţi dar nu ştiţi numele funcţiei? Găsiţi-l în secţiunea “întrebări şi răspunsuri”.

Index

Vezi paginile 147–149

Căutaţi după cuvânt cheie.

Mesaje de eroare

Vezi paginile 132–133

Dacă este afişat o avertizare pe panoul de control, în vizor, sau pe monitor, aici găsiţi soluţia.

Soluţionarea defecţiunilor

Vezi paginile 129–131

Aparatul foto se comportă ciudat? Găsiţi aici soluţia.

Ajutor Utilizaţi opţiunea ajutor încorporat a aparatului foto pentru informaţii despre meniuri sau alte subiecte. Vezi pagina 9 pentru detalii.

www.nikon.ro


Introducere Ghid de utilizare

Fotografiere şi redare Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) Modurile P, S, A şi M

Referinţă Mai multe despre redare Conectarea la Televizor, PC sau imprimantă Opţiuni de redare: Meniul Playback (Redare) Opţiuni de fotografiere: Meniul Shooting (Fotografiere)

Prezentarea meniurilor

Custom Settings (Setări personalizate) Setările de bază ale aparatului: Meniul Setup (Setare) Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare)

Specificaţii tehnice

i www.nikon.ro


Pentru siguranţa Dumneavoastră

Pentru evitarea deteriorării aparatului Nikon, a accidentării personale sau a altora înaintea utilizării produsului citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă de mai jos. Păstraţi instrucţiunile de siguranţă într-un loc în care toţi utilizatorii pot să le citească. Icoana de mai jos indică o avertizare sau o informaţie care, dacă este ignorată, poate duce la urmări grave. Această icoană indică avertizări sau informaţii care trebuiesc citite înaintea utilizării produsului Nikon pentru evitarea eventualelor accidentări.

ATENŢIE

Nu priviţi spre soare prin vizorul optic Dacă priviţi prin vizorul optic spre soare sau alte surse de lumină puternice, puteţi suferi afecţiuni de vedere. În timpul utilizării vizorului optic Dacă în momentul ajustării regulatorului de dioptrie vă uitaţi în vizorul optic, aveţi grijă să nu vă puneţi degetul în ochi. În cazul funcţionării anormale, opriţi imediat aparatul În cazul în care aparatul sau adaptorul AC (disponibil separat) emite fum sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi adaptorul AC şi îndepărtaţi imediat acumulatorul evitând arsurile. Continuarea utilizării aparatului în aceste cazuri poate duce la accidentări. După îndepărtarea acumulatorului verificaţi aparatul într-un service Nikon.

Nu dezasamblaţi Atingerea părţilor interioare ale aparatului poate provoca accidentări. În caz de defecţiune produsul poate fi depanat doar de către personal specializat. Dacă aţi scăpat produsul sau printr-un alt mod s-a deteriorat şi s-a spart, îndepărtaţi acumulatorul şi/sau deconectaţi adaptorul AC şi verificaţi aparatul într-un service Nikon. Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor inflamabile

Nu utilizaţi aparate electronice în locuri în care sunt prezente gaze inflamabile pentru că acesta poate duce la explozii sau incendii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor Nerespectarea instrucţiunilor menţionate mai sus poate duce la accidentare. Nu agăţaţi niciodată cureaua aparatului în gâtul copiilor Agăţarea curelei în gâtul copiilor poate duce la strangulare. Manipulaţi cu precauţie acumulatorul şi bateriile În cazul utilizării necorespunzătoare acumulatorul, respectiv bateriile se pot scurge sau exploda. La utilizarea acumulatorului şi a bateriilor respectaţi următoarele indicaţii: • Utilizaţi doar baterii omologate pentru acest tip de aparat. • Nu scurtcircuitaţi sau desfaceţi acumulatorul şi bateriile.

ii

Pentru siguranţa Dumneavoastră www.nikon.ro

• Înainte de a schimba acumulatorul şi bateriile, asiguraţi-

• • • •

• • •

• • • •

vă că aparatul este oprit. Dacă utilizaţi adaptorul AC, deconectaţi-l. Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul sau bateriile invers sau cu capul în jos. Nu expuneţi bateriile la foc sau la căldură ridicată. Nu introduceţi acumulatorul sau bateriile în apă. Pe durata transportării acumulatorului şi a bateriilor repuneţi capacul contactelor. Nu transportaţi şi nu le depozitaţi în apropierea obiectelor metalice, ca de exemplu lanţ sau agrafe de păr. Acumulatorul şi bateriile descărcate se pot scurge. Pentru a evita dăunarea aparatului, îndepărtaţi acumulatorul şi bateriile descărcate. În cazul în care aparatul nu este utilizat pentru un timp mai îndelungat, repuneţi capacul contactelor şi depozitaţi-le în încăperi răcoroase. Imediat după utilizare sau în cazul în care aparatul a fost utilizat un timp mai îndelungat, acumulatorul sau bateriile se pot încălzi. Înainte de a le îndepărta , opriţi aparatul şi lăsaţi-le să se răcească. În cazul în care observaţi orice fenomen neobişnuit pe acumulator sau baterii, cum ar fi decolorare sau deformaţie, opriţi imediat utilizarea aparatului. Utilizaţi încărcătorul rapid cu precauţie Menţineţi-l într-un spaţiu uscat. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la incendiu sau şoc electric. Impurităţile depuse pe partea metalică a furci conectorului trebuie îndepărtate cu o lavetă uscată. Utilizarea în continuarea poate duce la incendii. Nu atingeţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcător în timpul furtunilor Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la şoc electric. Nu deterioraţi, modificaţi, îndoiţi sau trageţi cu forţa cablul de curent. Evitaţi plasarea acestuia sub obiecte grele şi nu expuneţi-l la căldură sau foc. În cazul în care se deteriorează izolaţia şi firele devin vizibile, trimiteţ cablul la un reprezentant service autorizat Nikon pentru inspecţie. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la incendiu sau şoc electric. Nu manipulaţi cablul sau încărcătorul cu mâinile umede Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la şoc electric.


Utilizaţi cabluri corespunzătoare

Atunci când conectaţi cablurile la soclurile de intrare şi de ieşire, utilizaţi doar cabluri de conectare furnizate împreună cu aparatul Nikon sau disponibile separat respectând instrucţiunile de utilizare. CD-ROMs

CD-urile pe care se află software-ul şi manualul de utilizare nu pot fi redate pe CD playere audio. Redarea CD-urilor pe CD playere audio poate duce la afecţiuni auditive sau la dăunarea CD player-ului..

Manipulaţi cu precauţie bliţul • Nu folosiţi bliţul dacă acesta se află în apropierea unei

persoane sau a unui obiect. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la arsuri sau incendii. • Folosirea bliţului în apropierea ochilor persoanei fotografiate poate cauza deficienţă de vedere temporară. Acordaţi mare atenţie la fotografierea copiilor mici. Bliţul nu poate fi mai aproape de un metru faţă de persoana fotografiată.

Evitaţi contactul ochilor cu cristalul lichid

În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă ca cioburile de sticlă să nu vă accidenteze sau ca cristalul lichid să nu vină în contact cu ochii, gura sau pielea Dvs.

Observaţii • Este interzisă reproducerea, transmiterea, transcrierea, depozitarea pe orice sistem de stocare sau traducerea în orice limbă cu orice formă sau pentru orice scop a oricărei părţi a manualului furnizat cu acest produs fără acordul prealabil scris al Nikon. • Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba oricând şi fără notificare prealabilă specificaţiile hardware-ului şi software-ului descrise în acest manual.

• Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru nici un defect rezultat din utilizarea acestui produs. • Cu toată că am depus toate eforturile ca datele din acest manual să fie exacte şi complete, aşteptăm observaţiile Dvs. în legătură cu eventualele erori sau lipsuri la cea mai apropiată reprezentanţă Nikon (vezi adresele în anexă).

Observaţii www.nikon.ro

iii


Simbol pentru produsele colecţionate separat în ţările europene

Acest simbol indică că acest produs trebuie colecţionat separat. Următoarele indicaţii sunt aplicabile numai pentru utilizatorii din ţări europene: • Acest produse trebuie colectat separate la punctele de colectare corespunzătoare. Nu-l aruncaţi împreună cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii apelaţi la distribuitor sau la autorităţile locale responsabile pentru colectarea deşeurilor.

Observaţii privind copierea şi reproducerea

Vă rugăm reţineţi faptul că deţinerea copiilor realizate cu aparat foto digital sau alte aparate digitale este sancţionată de lege. • Articole pentru care copierea şi reproducerea este

interzisă de lege Nu copiaţi sau reproduceţi bancnote, titluri de valoare, obligaţiuni de stat, nici în cazul în care aceste copii sunt considerate modele. Este interzisă copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor de valoare utilizate în străinătate. Este interzisă copierea sau reproducerea timbrelor sau a cărţilor poştale emise, dar scoase din circulaţie de către stat, fără acordul statului. Este interzisă copierea sau reproducerea timbrelor judiciare necesare pentru legalizarea documentelor emise de către stat.

• Avertizări privind unele copii şi reproducţii Statul a transmis avertizări în legătură cu titlurile de valoare emise de către companii private (acţiuni, poliţe, cecuri, bonuri cadou, etc.), respectiv copierea şi reproducerea tichetelor sau a cupoanelor de călătorii, cu excepţia cazului în care o cantitate minimă de copii este necesară în scopuri de business ale companiei. Nu copiaţi sau reproduceţi paşapoartele emise de către stat, autorizaţii emise de către agenţii publice sau grupuri private, cărţi de identitate şi tichete, cum ar fi bilete de intrare sau bonuri de masă. • Respectarea drepturilor de autor Copierea sau reproducerea lucrărilor creative protejate de legea drepturilor de autor, ca de exemplu cărţi, compoziţii muzicale, tablouri, gravură de lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii sunt guvernate de legi de drept de autor naţionale şi internaţionale. Nu utilizaţi acest produs pentru realizarea copiilor ilegale sau pentru a încălca legile de drept de autor.

Dispunerea dispozitivelor de stocare date Vă atragem atenţia asupra faptului că ştergerea imaginilor, respectiv formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare de date nu distruge în întregime datele de imagine originale. În unele cazuri fişierele şterse pot fi recuperate de pe dispozitivele de stocare de date aruncate, folosind un software disponibil comercial, care poate duce la folosirea imaginilor în scopuri răutăcioase. Asigurarea siguranţei datelor este responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a arunca sau transmite un dispozitiv de stocare de date către o altă persoană, ştergeţi datele stocate folosind un software de ştergere disponibil comercial sau formataţi dispozitivul, apoi încărcaţi cu imagini fără conţinut personal (ca de ex. imagini despre cer). Nu uitaţi de ştergerea imaginii utilizate pentru reglarea balansului de alb. În cazul distrugerii fizice a dispozitivului de stocare de date evitaţi producerea accidentelor sau a daunelor.

Informaţii despre drepturi de autor Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc. Microsoft şi Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation. CompactFlash este marca înregistrată a SanDisk Corporation. Lexar Media este marca înregistrată a Lexar Media Corporation. Microdrive este marca înregistrată a Hitachi Global Storage Technologies în Statele Unite şi alte ţări. Adobe şi Acrobat sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Inc. PictBridge este marcă înregistrată. Toate celelalte mărci menţionate în acest manual sau în alte documentaţii furnizate cu produsul Nikon sunt mărci sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor.

iv

Observaţii www.nikon.ro


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră.......................... ii Observaţii.............................................................. iii Secţiunea întrebări şi răspunsuri.......................... vii

Introducere .......................................................1 Descrierea aparatului foto............................................ 2 Utilizarea meniurilor aparatului foto...................... 9 Primii paşi ........................................................... 11 Montarea obiectivului............................................. 11 Încărcarea şi montarea acumulatorului.................. 12 Setări de bază........................................................ 14 Introducerea cardului de memorie......................... 15 Setarea clarităţii vizorului optic ............................. 17

Ghid de utilizare..............................................18 Fotografiere “Point-and-Shoot”(Modul )…..... 19 Fotografiere creativă (Moduri program digitale) . 24 Redare simplă .................................................... 26

Referinţă ..........................................................27 Mai multe despre fotografiere……..…….28 Focalizare........................................................... 28 Autofocalizare....................................................... 28 Selectarea ariei de focalizare ............................... 30 Blocarea focalizării................................................ 31 Focalizare manuală.............................................. 32

Calitatea şi mărimea imaginii ............................. 33 Calitatea imaginii .................................................. 34 Mărimea imaginii................................................... 35

Alegerea modului de fotografiere....................... 36 Modul de autodeclanşare..................................... 37 Utilizarea telecomenzii.......................................... 38

Utilizarea bliţului încorporat ............................... 40 Sensibilitate ISO ................................................ 43 Resetarea prin două butoane............................. 44

Modurile P, S, A şi M.....................................45 Modul P (Programat automat)............................ 47 Modul S (prioritate timp expunere automată)..... 48 Modul A (prioritatea diafragmei automată)…...... 49 Modul M (Manual) .............................................. 50 Expunere............................................................ 52 Fotometrie............................................................. 52 Blocarea automată a expunerii............................. 53 Compensarea expunerii….................................... 54 Compensarea expunerii bliţului………….............. 55 Bracketing ul......................................................... 56

Balansul de alb .................................................. 58 Reglarea fină a balansului de alb…...................... 58 Alegerea temperaturii de culoare.......................... 59 Presetarea balansului de alb................................ 59

Mai multe despre redare................................61 Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto .......... 61

Date despre fotografie ......................................... 62 Redarea mai multor imagini: Redare multiplă...... 63 Redare cu ZOOM…………………….…................ 64 Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii............ 65 Ştergerea individuală a fotografiilor..................... 65

Conectarea la un TV, PC sau o imprimantă Vizualizarea fotografiilor la televizor................... 66 Conectarea aparatului foto la un PC.................. 67 Înainte de a conecta aparatul foto........................ 67 Conectarea cablului USB...................................... 67

Tipărirea fotografiilor .......................................... 69 Tipărirea prin conexiune directă USB .................. 69

Prezentarea meniurilor..................................74 Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) ..... 74 Ştergere (Delete) ................................................. 74 Director de redare (Playback Folder).................... 75 Rotire în poziţie verticală (Rotate Tall).................. 75 Redare secvenţială (Slide Show)......................... 75 Ascunderea imaginii (Hide Image)........................ 78 Selectare pentru tipărire (Print Set)...................... 78

Opţiuni de fotografiere: Meniul shooting ............ 79 Optimizarea imaginii (modurile P, S, A şi M) ....... 79 Calitatea Imaginii (toate modurile) ....................... 81 Mărimea Imaginii (toate modurile)........................ 81 Balansul de alb (modurile P, S, A şi M) ............... 82 Sensibilitatea ISO (toate modurile)....................... 83 Reducerea zgomotului la expunere lungă............ 83 Reducerea zgomotului la sensibilitate ISO mare.. 83 Expunere multiplă (modurile P, S, A şi M)............ 84

Setări Personalizate .......................................... 86 R: Reset............................................................... 86 1: Beep (toate modurile)....................................... 86 2: Modul arie AF (toate modurile) ........................ 87 3: Arie AF centrală (toate modurile) ..................... 87 4: Asistare AF (toate în afară de şi ).... 87 5: Lipsă card de memorie? (toate modurile)......... 88 6: Vizualizarea imaginii (toate modurile) .............. 88 7: ISO Automat (doar modurile P, S, A şi M)........ 88 8: Afişare grilaj (toate modurile) ........................... 89 9: Avertizare vizor (toate modurile)....................... 89 10: Pas EV (toate modurile) ................................. 89 11: Compensarea exp. (modurile P, S, A şi M)…. 89 12: Exp. prepond. centrală (modurile P, S, A şi M) ...... 90 13: Setare auto BKT (modurile P, S, A şi M) ....... 90 14: Ordine auto BKT (modurile P, S, A şi M)....... 91 15: Discuri de comandă (modurile P, S, A şi M) .. 91 16: Butonul FUNC (toate modurile) ...................... 92 17: Iluminare (toate modurile) .............................. 93 18: AE-L/AF-L (toate modurile) ............................ 94 19: Fixare AE (toate modurile).............................. 94 20: Aria de focalizare (toate modurile).................. 94 21: Iluminare aria AF (toate modurile) ................. 95

Cuprins www.nikon.ro

v


22: Bliţ încorporat (modurile P, S, A şi M) …........ 95 23: Avertizare bliţ (modurile P, S, A şi M) ............ 98 24: Viteza de declanşare bliţ (modurile P, S, A şi M) … 98 25: FP automat (modurile P, S, A şi M) ............... 98 26: Declanşare bliţ de probă (modurile P, S, A şi M) ...98 27: Oprirea monitorului (toate modurile) .............. 98 28: Oprirea exponometrului (toate modurile)........ 99 29: Declanşator automat (toate modurile) ............ 99 30: Durata controlului la distanţă (toate modurile) 99 31: Modul de întârziere a exp. (toate modurile) … 99 32: Acumulator MB-D80 (toate modurile) .......... 100

Setări de bază: Meniul Setup (setare) ….......... 101 Meniul CSM / Setare .......................................... 101 Formatarea cardului de memorie ....................... 102 Timpul în lume (World Time) .............................. 103 Luminozitatea ecranului LCD.............................. 103 Modul video........................................................ 103 Limba.................................................................. 103 USB ................................................................... 104 Comentariu imagine ........................................... 104 Directoare .......................................................... 105 Numerotarea fişierelor........................................ 106 Ridicarea oglinzii................................................. 106 Fotografie de referinţă Dust Off ......................... 106 Date despre baterie............................................ 107

vi

Versiunea firmware............................................. 108 Rotirea automată a imaginii................................ 108

Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare)……………………………………...... 109 D-Lighting .......................................................... 110 Corectarea efectului de ochi roşii ....................... 111 Decupare (Trim) ................................................. 111 Monocrom(Monochrome) .................................. 112 Efecte de filtrare ................................................. 112 Imagine mică ..................................................... 112 Suprapunerea imaginii ....................................... 114

Date tehnice…….......................................... 116

Cuprins www.nikon.ro

Accesorii opţionale........................................... 116 Obiective............................................................. 117 Bliţuri opţionale……………................................. 119 Alte accesorii...................................................... 122

Întreţinerea aparatului foto…............................ 124 Întreţinerea aparatului foto şi a acumulatorului: Avertizări ............................................................ 127

Soluţionarea defecţiunilor ................................ 129 Mesajele de eroare şi afişajele aparatului foto... 132

Anexă............................................................... 134 Specificaţii tehnice ........................................... 142 Index ................................................................ 147


Secţiunea întrebări şi răspunsuri Găsiţi ceea ce căutaţi utilizând indexul “întrebare şi răspuns”. Întrebări generale Întrebare Cum utilizez meniurile? Cum obţin mai multe informaţii despre meniuri? Care este semnificaţia acestor indicatoare? Care este semnificaţia acestei avertizări? Câte poze mai pot realiza cu acest card ? La ce nivel de încărcare se află acumulatorul? Ce înseamnă “expunere” şi cum funcţionează? Ce să fac cu capacul vizorului? Ce bliţuri opţionale pot să utilizez? Ce obiective pot să utilizez? Ce accesorii sunt disponibile pentru aparatul foto? Ce tipuri de card de memorie pot folosi? Ce softwareuri sunt disponibile pentru aparatul foto? Unde trebuie să repar sau să inspectez aparatul foto? Cum curăţ aparatul foto sau obiectivul?

Frază cheie Pagina # Utilizarea meniurilor 9–10 Ajutor 3, 9 Panoul de control, vizor 5, 6 Mesajele de eroare şi afişajele aparatului 132–133 Numărul de expuneri rămase 19 Nivelul de baterie 19 Expunere 46 Declanşator automat, telecomandă 37, 38 Bliţuri opţionale 119–121 Obiective 117–118 Accesorii pentru D80 123 Carduri de memorie aprobate 122 Accesorii pentru D80 123 Serviceul aparatului foto x, 126 Curăţarea aparatului foto 124

Setarea aparatului foto Întrebare Cum pot realiza focalizarea vizorului? Cum pot preveni oprirea monitorului? Cum setez ceasul? Cum setez ceasul pentru ora oficială de vară? Cum schimb zonele de timp când călătoresc? Cum reglez iluminarea monitorului? Cum revin la setările implicite? Cum opresc lumina aflată pe partea din faţă? Pot să afişez un grilaj de cadru în vizor? Cum pot vizualiza panoul de control în întuneric? Cum pot preveni oprirea afişajelor vitezei de obturator şi a diafragmei ? Cum schimb întârzierea declanşatorului automat? Cum schimb întârzierea telecomenzii? Cum opresc sunetul de beep al aparatului foto? Cum pot vizualiza toate opţiunile meniurilor? Cum afişez meniurile în limbi diferite? Cum pot preveni resetarea numerotării fişierelor la introducerea unui card nou de memorie? Cum resetez numerotarea fişierelor la 1?

Frază cheie Focalizarea vizorului Monitor oprit

Pagina # 17 98

Timpul în lume

103

Iluminare LCD Resetare prin două butoane Lampa de asistare AF Afişarea grilajelor Iluminare LCD Auto meter off (exponometru automat) oprit Declanşator automat Telecomandă Beep CSM / meniul setup (setare) Limbă

103 44 87 89 3, 93 99

Numerotarea fişierelor

106

99 99 86 101 103

Secţiunea întrebări şi răspunsuri www.nikon.ro

vii


Realizarea fotografiilor Întrebare Cum pot realiza în modul cel mai simplu fotografii? Există vreun mod pentru a realiza fotografii mai creative? Cum pot evidenţia subiectul unui portret? Cum pot realiza fotografii tip vedere bune? Cum realizez imagini apropiate a obiectelor mici? Cum pot “îngheţa” un subiect în mişcare? Cum pot fotografia noaptea? Pot include fundale de noapte în portretele mele? Cum pot realiza multe fotografii într-un timp scurt? Pot să realizez un autoportret? Există telecomandă pentru acest aparat foto? Cum ajustez expunerea? Cum pot îngheţa sau estompa obiectele în mişcare? Cum pot estompa detaliile fundalului? Pot să fac fotografiile mai deschise sau mai închise? Cum pot seta timpul de expunere? Cum utilizez bliţul? Se poate seta declanşarea automată a bliţului? Cum pot preveni declanşarea bliţului? Cum pot preveni efectul de ochi roşii? Pot realiza fotografii în lumină slabă fără bliţ? Pot controla modul în care aparatul foto se focalizează? Cum focalizez un subiect în mişcare? Cum pot alege locul în care aparatul foto să focalizeze? Pot schimba compoziţia după focalizare? Cum pot mări calitatea imaginii?

Frază cheie Modul Auto Modurile de program digitale Modul portret Modul vedere Modul apropiat Modul Sport Modul vedere de noapte Modul portret de noapte Modul fotografiere Autodeclanşare Telecomandă Expunere;Modurile P, S, A şi M Modul S (prioritate de obturator) Modul A (prioritate de diafragmă) Compensarea expunerii Expunere lungă

Pagina # 19–23 24–25 24, 25 24, 25 24, 25 24, 25 24, 25 24, 25 36 37 38–39 45–51 48 49 54 51

Fotografierea cu bliţ, modul bliţ

40–42

Reducerea efectului de ochi roşii Sensibilitate ISO Autofocalizare Modul de autofocalizare Aria de focalizare Fixarea focalizării

41 43 28–29 29 30 31

Cum pot realiza fotografii mai mari? Calitatea şi mărimea imaginii Cum pot realiza mai multe fotografii pe cardul de memorie? Pot realiza fotografii la mărime mai mică pentru e-mail?

viii

Secţiunea întrebări şi răspunsuri www.nikon.ro

33–35


Vizualizarea, tipărirea şi retuşarea fotografiilor Întrebare Pot să vizualizez fotografiile mele pe aparatul foto? Pot să vizualizez mai multe informaţii despre poze? De ce pâlpâie părţi din fotografia mea? Cum pot să elimin o fotografie nedorită? Pot să şterg mai multe fotografii deodată? Pot să măresc fotografiile pentru a fi sigur că sunt focalizate? Pot să protejez fotografiile de ştergerile accidentale? Există vreo opţiune de redare automată (“slide show”)? Pot să vizualizez pozele mele la televizor? Pot seta redare secvenţială pentru muzică? Cum transfer imaginile pe PC? Cum tipăresc fotografiile? Pot să tipăresc fotografii fără ajutorul unui PC? Pot să imprim data pe fotografiile mele? Cum pot comanda tipăriri profesionale? Cum pot evidenţia detaliile din umbră? Cum pot scăpa de efectul ochii roşii? Pot tăia fotografiile cu ajutorul aparatului foto ? Pot să creez o copie monocromă a fotografiei? Pot să creez o copie cu culori diferite? Pot să realizez o copie în miniatură a fotografiei? Pot suprapune două poze pentru a crea una singură?

Frază cheie Pagina # Funcţia de redare a aparatului foto 61, 63 Date despre poze 62–63 Date despre poze, evidenţieri 62–63 Ştergerea individuală a fotografiilor 26, 65 Ştergere 74 Zoom la redare 64 Protejare 65 Redare secvenţială 75–77 Redare la televizor 66 Pictmotion 75–77 Conectarea la un PC 67–68 Tipărirea fotografiilor 69–73 Tipărire via USB 69–73 Imprimarea datei şi a orei, DPOF 71, 73 Print set (Setarea tipăririi) 73 D-lighting 110 Corecţia efectului ochi roşii 111 Tăiere 111 Monocrom 112 Efecte de filtrare 112 Imagine în miniatură 112–113 Suprapunerea imaginii 114–115

Secţiunea întrebări şi răspunsuri www.nikon.ro

ix


Învaţă cât trăieşti O parte a filozofiei Nikon „Învaţă cât trăieşti” este suportul şi formarea permanentă a utilizatorilor, despre care puteţi afla mai multe detalii în următoarele pagini web: • Pentru utilizatori din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatori din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support • Pentru utilizatori din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri unde puteţi găsi informaţii, sugestii, răspunsuri pentru întrebările frecvente (FAQs) şi sfaturi generale despre fotografiere digitală. Puteţi obţine informaţii suplimentare de la reprezentanţele locale Nikon. Adresele reprezentanţilor se găsesc în pagina web: http://nikonimaging.com/

x

Secţiunea întrebări şi răspunsuri www.nikon.ro


Introducere Vă mulţumim că aţi ales aparatul foto reflex digital (SLR) cu lentile schimbabile, Nikon D80. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să realizaţi fotografii cu noul dumneavoastră aparat foto digital Nikon. Citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizare şi păstraţi-l pentru documentări ulterioare. Vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile pentru a putea exploata la maximum aparatul foto. Pentru a uşura accesul la informaţia căutată au fost folosite următoarele simboluri şi convenţii: Această icoană indică precauţie, informaţie care trebuie citită înainte de utilizare pentru a preveni orice defectare.

Această icoană indică sugestii, informaţii care pot ajuta la utilizarea aparatului foto.

Această icoană indică observaţii, informaţie, care trebuie citită înaintea utilizării aparatului foto.

Această icoană indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii în altă parte a manualului sau în Ghidul Rapid.

Această icoană indică setări care pot fi ajustate utilizând meniul aparatului foto.

Această icoană indică setări care pot fi realizate din meniul Setări Personalizate

Obiectiv În cadrul acestui manual sunt utilizate cu scop ilustrativ obiective AF-S DX Zoom-Nikkor IF ED 18–135 mm f/3.5–5.6G lens ( 145) . 1 2 3 4

5

9 1. Scală de distanţă focală 2. Inel de focalizare 3. Indice distanţă focală

8

7

6

4. Indice de montare: 11 5. Capacul din spate: 11 6. Contacte CPU: 117

7. Comutator pt. modul A-M: 11, 32 8. Inel de zoom: 21 9. Capac obiectiv : 17, 19

Introducere www.nikon.ro

1


Descrierea aparatului foto

Petreceţi câteva minute cu familiarizarea butoanelor de control şi cu ecranul aparatului foto. Poate fi de ajutor dacă vă însemnaţi această secţiune pentru a fi în continuare referinţă în consultarea manualului .

Corpul aparatului

1

23 24 33 2

22

32

3

20

25 26

4

19

21 5

6 31 7

18

17

16

15 14

13

1 Bliţ încorporat....................................... 23, 40 2 Buton (mod bliţ) ……............................. 40 (compensarea bliţului)........................... 55 3 Buton (bracketing) .......................... 56–57 4 Receptor infraroşu ..................................... 38 5 Indice de montare obiectiv ......................... 11 6 Inel pentru curea .......................................... 8 7 Capac conectori .............................66, 67, 70 8 Conector USB............................................. 67 9 Buton de resetare......................................129 10 Conector DC-IN pentru adaptor opţional EH-5 AC.....................................................123 11 Conector video .......................................... 66 12 Conector cablu telecomandă....................123 13 Selector mod focalizare ....................... 28, 32 14 Buton de eliberare obiectiv........................ 11 15 Montură obiectiv......................................... 11 16 Oglinda............................................. 106, 125 17 Buton previzualizare adâncime.................. 49 18 Mâner ........................................................ 21 19 Subcomanda modului de operare........ 10, 91 20 Butonul FUNC. ......................................... 92

2

8

28

27

9

30

10 11

29

12 21 Inel pentru curea ........................................ 8 22 Lampă de asistare AF......................... 28, 87 Lampă autodeclanşare........................ 37, 38 Lampă reducere a efectului de ochi roşii .. 39 23 Buton de declanşare............................ 22, 23 24 Buton de pornire...................................11, 19 Buton de iluminare....................................... 3 25 Buton (compensarea expunerii) ......... 54 ● (buton de resetare)................................. 44 26 Buton (mod fotografiere)........................ 36 Mod simplu/continuu.................................. 36 Mod autodeclanşare.................................. 37 Mod telecomandă...................................... 38 27 Buton (mod AF).................................... 29 ● (buton de resetare) ................................ 44 28 Panou de control ........................................ 5 29 Capac conector bliţ extern.......................119 30 Conector bliţ extern(pentru bliţ opţional)..119 31 (marcaj plan focal)............................... 32 32 Disc selecţie mod de operare...47, 48, 49, 50 33 Buton (mod de expunere)................... 52 Buton (formatare)................................. 16

Introducere: Descrierea aparatului foto www.nikon.ro


19 18 17 16

2

1

20 21

3 4 6 7 8

15

9 14

13

12

5 1 2 3 4 5 6

11

10

Oglinda vizorului........................................ 8 Capacul vizorului........................... 6, 17, 21 Regulator de dioptrie................................ 17 Buton (AE-L/AF-L)....................... 31, 94 Capac vizor DK-5....................................... 8 Disc principal. .................................... 10, 91

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uşiţă card de memorie ............................. 15 Buton de blocare selector de focalizare.... 30 Lampă de acces card de memorie...... 15, 23 Buton ................................................... 9 Închizător locaş acumulator..................... 13 Capac locaş acumulator.......................... 13 Selector multifuncţional * Filet trepied Buton (redare cu zoom).................... 64 Buton QUAL(calitate/mărime imagine).34, 35 16 Buton (imagine în miniatură).............. 63 Buton ISO (sensibilitate ISO ).................... 43 17 Buton (ajutor/protecţie).................... 9, 65 Buton WB (balansul de alb)…................... 58 18 (meniu).................................................. 9 19 Buton (redare)............................... 26, 61 20 Monitor ................................................. 9, 26 21 Buton (ştergere)........................... 26, 65 Buton (formatare)............................... 16

* Selector multifuncţional Selectorul multifuncţional este utilizat pentru navigare în meniuri şi în timpul redării pentru afişarea informaţiilor despre fotografii Vezi mai multe informaţii Mută cursorul în sus Vezi fotografia anterioară Revenire la meniul anterior Revocare

Redare ( 61) Navigare prin meniuri(

9)

Vezi următoarea fotografie Afişarea submeniului Revocare Realizare selectare Vezi mai multe informaţii Mută cursorul în jos

Ajutor Pentru a obţine ajutor în utilizarea opţiunilor modului sau a meniului curent, apăsaţi butonul aflat în colţul stânga jos al monitorului. este apăsat; derulaţi afişajul, Informaţiile sunt afişate în timp ce butonul apăsând săgeata de sus sau jos al selectorului multifuncţional. Ajutorul este disponibil în modul (auto) şi în modurile Digital Vari-Program sau când icoana este afişată în colţul stânga jos al monitorului. Iluminarea ecranului LCD Ţinând butonul principal în poziţia se activează fotometrul şi lumina de fundal a panoului de control (iluminatorul LCD), permiţând consultarea ecranului în întuneric. După eliberarea butonului de pornire, iluminatorul va rămâne activ până când fotometrul aparatului este activ sau declanşatorul este eliberat.

Introducere: Descrierea aparatului foto www.nikon.ro

3


Discul modului de operare Aparatul foto D80 oferă următoarele unsprezece moduri de fotografiere: Moduri avansate (Moduri de expunere) Selectaţi aceste moduri pentru a avea un control total asupra setărilor aparatului foto. P — Programat automat ( 47): Aparatul foto alege viteza de obturator şi diafragma, utilizatorul controlează celelalte setări. S — Prioritate automată de obturator ( 48): Alegeţi viteze mai mari de obturator pentru a îngheţa acţiunea, viteze mai mici pentru a sugera mişcarea prin “ştergerea” obiectelor.

A — Prioritate automată de diafragmă ( 49): Ajustaţi diafragma pentru a reduce detaliile fundalului sau măriţi câmpul de profunzime pentru a focaliza atât subiectul cât şi fundalul. M — Manual ( 50): Ajustaţi după dorinţă viteza de obturator şi diafragma.

Moduri ţinteşte şi fotografiază (Moduri Digital Vari-Program) Selectând un mod de program digital automat se optimizează setările pentru scena aleasă permiţând realizarea fotografiilor creative doar prin rotirea discului modului de operare. — Auto ( 19): Aparatul foto ajustează setările automat pentru a produce rezultate optime prin simplicitatea “ţinteşte şi fotografiază” Recomandat pentru utilizatori începători. — Portret ( 24, 25): Realizarea portretelor cu fundale uşor defocalizate. — Tip vedere ( 24, 25): Fotografierea peisajelor bogate în detalii.

4

— Aproape ( 24, 25): Fotografierea apropiată a florilor, a insectelor şi a altor obiecte mici. — Sport ( 24, 25): Îngheţarea mişcării pentru fotografii dinamice sportive. —Vedere de noapte( 24, 25): Realizează fotografii tip vedere noaptea. — Portret de noapte ( 24, 25): Realizarea portretelor cu fundal slab iluminat.

Introducere: Descrierea aparatului foto www.nikon.ro


Panoul de control 1 2

11

3

10

4

9

12

23

13

22

14

21 20

8

15

7

16

19

17

18

5 6

1 Viteza de obturator.............................. 48, 50 Valoarea compensării expunerii................ 54 Valoarea compensării bliţului.................... 55 Sensibilitate ISO........................................ 43 Reglarea fină a balansului de alb sau a culorii temperaturii............................... 58, 59 Numărul de declanşări pe parcursul realizării seriei..................................................56, 140 2 Indicator sensibilitate ISO......................... 43 Indicator ISO AUTO.................................. 43 3 Indicator baterie ....................................... 19 4 Mod sincronizare bliţ........................... 40, 41 5 Calitatea imaginii...................................... 34 6 Mărimea imaginii....................................... 35 7 Mod balans de alb.................................... 58 8 Numărul de expuneri rămase ................... 19 Numărul de declanşări rămase până la umplerea memoriei tampon...................... 36 Indicator mod PC...................................... 68 Indicator înregistrare balans de alb implicit....................................................... 60

9 “K” (vizibil la memorie liberă suficientă pentru cel puţin 1000 de poze) 10 Mod fotografiere....................................... 36 Mod autodeclanşare/telecomandă...... 37, 38 11 Diafragmă (f/-număr).......................... 49, 50 Incrementarea bracketingului................... 56 Indicator conexiune PC............................. 68 12 Indicator expunerea compensării............. 54 13 Indicator compensare bliţ......................... 55 14 Indicator program flexibil.......................... 47 15 Arie de focalizare................................ 30, 87 Mod arie AF......................................... 30, 87 16 Mod AF..................................................... 29 17 Indicator progres bracketing..................... 56 18 Mod de expunere...................................... 52 19 Indicator expunere multiplu...................... 84 20 Indicator mod alb-negru............................ 81 21 Indicator “Beep”........................................ 86 22 Indicator “Ceas dereglat”................ 103, 132 23 Indicator bracketing.. ............................... 56

Carduri de memorie de capacitate mare Când vă rămâne destulă memorie pe card pentru a înregistra mai mult de o mie de poze la setările curente, numărul expunerilor rămase va fi afişat în mii, rotunjite în jos la cea mai apropiată sută (ex. dacă mai aveţi loc pentru aprox. 1,260 de poze indicatorul numărului de expuneri rămase va afişa 1.2 K).

Introducere: Descrierea aparatului foto www.nikon.ro

5


Afişajul vizorului 1

6

2 7

Atunci când bateria este descărcată complet contrastul afişajului vizorului va slăbi. Acesta va reveni la normal în momentul în care este introdusă o baterie încărcată complet.

8 3

9 10 11

4

12

13

14

15 16

17

18

5 19

1 Grilă Cadru (afişat când On este selectat pentru setări personalizate 8(Grid display)).89 2 Cerc de referinţă de 8-mm pentru expunere preponderent centrală ....................... 52, 90 3 Avertizare “Lipsă card de memorie”1 .15, 133 4 Indicator baterie 1 ...................................... 19 5 Indicator mod alb-negru............................ 81 6 Serii cu focalizare (arie de focalizare) ……………………….......................19, 21, 30 7 Serii cu focalizare normală (arie de focalizare) ............................. 21, 87 8 Serii cu focalizare largă (arie de focalizare)................................................. 87 9 Indicator focalizare ................................... 22 10 Fixarea puterii bliţului (FV )....................... 94 11 Fixare expunere automată (AE) .............. 94 12 Viteza de obturator............................. 48, 50 13 Diafragmă (f/-număr).......................... 48, 50

20 21

22

14 Afişaj expunere analogică electronică ..... 50 Compensarea expunerii............................ 54 15 Indicator compensare bliţ......................... 55 16 Indicator compensarea expunerii............. 54 17 Numărul de expuneri rămase................... 19 Numărul de declanşări rămase până la umplerea memoriei tampon...................... 36 Indicator înregistrare balans de alb implicit……………………………………….. 60 Valoarea compensării expunerii................ 54 Valoarea compensării bliţului.................... 55 Indicator conexiune PC............................. 68 18 Indicator bliţ pregătit................................. 23 19 Indicator sensibilitate ISO automată......... 43 20 Indicator baterie ....................................... 19 21 Indicator bracketing.................................. 56 “K” (vizibil la memorie liberă suficientă pentru cel puţin 1000 de poze)................... 5

1. Poate fi ascuns cu Setări Personalizate 9 ( 89)

Panoul de control şi vizorul Timpul de răspuns şi luminozitatea panoului de control şi al vizorului pot varia odată cu temperatura. Datorită caracteristicilor acestui tip de vizor, puteţi observa linii fine care radiază în afara ariei de focalizare selectate, sau că afişajul vizorului luminează în culoare roşie atunci când aria de focalizare este evidenţiată. Aceste fenomene sunt normale şi nu indică o defecţiune.

6

Introducere: Descrierea aparatului foto www.nikon.ro


Accesorii furnizate Încărcătorul rapid MH-18a ( 12) poate fi utilizat pentru acumulatorul furnizat EN-EL3e Lampa CHARGE(ÎNCĂRCARE)

conector adaptor AC

ştecher (forma poate varia de la o ţară la alta) intrare AC

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL3e ( 12, 13) EN-EL3e poate fi utilizat cu aparatul foto D80. Borna negativă

Utilizarea acumulatoarelor reîncărcabile Li-ion fără holograma Nikon (vezi în partea dreaptă) provenite de la un alt producător poate influenţa funcţionarea corectă a aparatului foto sau pot cauza supraîncălzirea, aprinderea, crăparea sau scurgerea acumulatoarelor.

Contact semnal Borna pozitivă Capac de protecţie

Utilizaţi doar accesorii Nikon Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electrice complicate. Doar accesoriile electronice Nikon (inclusiv lentile, bliţuri, încărcătoare de baterii, acumulator/baterii şi adaptoare AC) sunt proiectate pentru acest aparat foto digital Nikon, acestea funcţionând conform cerinţelor de siguranţă cu privire la acest circuit electric. UTILIZAREA ACCESORIILOR NEOMOLOGATE NIKON POT DĂUNA APARATULUI FOTO ŞI POATE DUCE LA ANULAREA GARANŢIEI NIKON.

Pentru mai multe informaţii despre accesoriile Nikon, contactaţi un dealer autorizat Nikon.

Introducere: Descrierea aparatului foto www.nikon.ro

7


Cureaua aparatului foto Montaţi cureaua urmând paşii din figură.

Capac monitor LCD BM-7 Capacul de plastic este furnizat împreună cu aparatul foto pentru a păstra ecranul curat şi pentru a o proteja când nu este utilizat. Pentru a monta capacul, introduceţi partea de sus a acestuia în gaura corespunzătoare aflată deasupra monitorului (1), după care apăsaţi partea de jos a capacului până când acesta intră la loc (2).

Pentru a îndepărta capacul, ţineţi bine aparatul şi apăsaţi de partea de jos a capacului îndepărtându-l uşor cum este prezentat în figura din dreapta.

Ocularul DK-21 Înainte de a monta ocularul DK-5 sau alte accesorii ale vizorului ( 122), îndepărtaţi ocularul vizorului punând degetele sub flanşe de pe fiecare parte şi glisaţi-l în sus după cum este prezentat în figură.

8

Introducere: Descrierea aparatului foto www.nikon.ro


Utilizarea meniurilor aparatului foto Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi accesate de meniurile aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul .

Alegeţi dintre meniurile playback (redare) ,shooting (fotografiere) , Custom Settings (setări personalizate), setup (setare) şi retouch (retuşare) (vezi mai jos) Dacă este afişată icoana “?”, ajutorul pentru opţiunea curentă poate fi vizualizat prin apăsarea butonului . Meniu Playback Shooting Custom Settings Setup Retouch

Bara glisantă prezintă poziţia curentă în meniu Setarea curentă pentru fiecare opţiune este afişată de icoană. Opţiunea curentă a meniului este evidenţiat

Descriere Ajustarea setărilor de redare şi gestionarea fotografiilor ( 74). Ajustarea setărilor de fotografiere ( 79). Personalizarea setărilor aparatului foto ( 86). Formatarea cardului de memorie şi realizarea setărilor de bază( Crearea de copii retuşate ale fotografiilor existente ( 109).

101)

Selectorul multifuncţional şi butonul OK pot fi utilizate pentru navigarea printre meniuri. Mută cursorul în sus Creşte numărul ▲

Revenire în meniul anterior

Afişarea submeniului ▼ Mută cursorul în jos Descreşte numărul

Apăsaţi OK pentru selectarea opţiunii evidenţiate.

Introducere: Utilizarea meniurilor aparatului foto www.nikon.ro

9


Pentru a modifica setările meniului:

1

2 Afişaţi meniurile.

Selectaţi icoana pentru meniul curent.

3 Selectaţi meniul.

4

5 Poziţionaţi cursorul pe meniul selectat.

Selectaţi elementul meniului.

7

6 Afişaţi opţiunile.

8

Selectaţi opţiunea. Elementele meniului afişate în gri nu sunt momentan disponibile.

Realizaţi selecţia.

Apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate pentru a ieşi din meniuri şi pentru a reveni în modul fotografiere ( 19, 28). Monitorul se va închide.

Utilizarea discurilor de comandă Discul principal de comandă poate fi utilizat pentru a muta cursorul în jos sau în sus, iar discul de subcomandă pentru a muta cursorul la dreapta sau la stânga. Discul de subcomandă nu poate fi utilizat pentru a realiza o selecţie.

10

Introducere: Utilizarea meniurilor aparatului foto www.nikon.ro


Primii paşi Montarea obiectivului Aveţi grijă ca la montarea obiectivului să nu intre praf în aparatul foto

1 Opriţi aparatul foto . 2 Îndepărtaţi capacul din spate al obiectivului Îndepărtaţi capacul corpului aparatului foto.

3 Păstraţi marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare aflat pe corpul aparatului, poziţionându-l spre flanşa de montare a aparatului. Aveţi grijă să nu apăsaţi butonul de eliberare al obiectivului, învârtiţi obiectivul în sensul indicat până la declic.

Dacă obiectivul este echipat cu un comutator opţional A-M sau M/A-M, selectaţi A (autofocalizare) sau M/A (autofocalizare cu prioritate manuală).

Demontarea obiectivului Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de demontarea sau schimbarea obiectivului. Pentru a îndepărta obiectivul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare al obiectivului în timp ce învârtiţi obiectivul în sensul acelor de ceas. După îndepărtarea obiectivului, repuneţi capacele corpului aparatului foto şi a obiectivului. Inel de reglare al diafragmei Dacă obiectivul este echipat cu un inel de reglare al diafragmei ( 45, 117), fixaţi inelul în poziţia minimă (cel mai mare f/-număr). Pentru detalii consultaţi manualul obiectivului.

Introducere: Primii paşi www.nikon.ro

11


Încărcarea şi montarea acumulatorului Acumulatorul EN-EL3e nu este încărcat la furnizare. Încărcaţi acumulatorul cu ajutorul încărcătorului furnizat MH-18a după cum urmează.

1 Încărcarea acumulatorului. 1.1 Îndepărtaţi capacul de protecţie al acumulatorului.

1.2 Conectaţi cablul de curent la încărcător iar celălalt capăt conectaţi-l în priză.

1.3 Plasaţi acumulatorul în încărcător. Ledul CHARGE (Încarcă) va pâlpâi în timpul încărcării. Încărcarea unui acumulator complet descărcat durează aproximativ 2 ore şi 15 minute.

1.4 Încărcarea s-a terminat atunci când ledul CHARGE nu mai pâlpâie. Îndepărtaţi acumulatorul din încărcător şi deconectaţi încărcătorul din priză.

Acumulator Li-ion reîncărcabil EN-EL3e EN-EL3e-ul împarte informaţii cu dispozitive compatibile, astfel este posibil afişarea stării de încărcare a acumulatorului pe afişaj în şase niveluri şi în procente în meniul Setup la opţiunea Battery Info (Date despre acumulator) ( 107), împreună cu durata de viaţă a acestuia şi numărul de fotografii realizate după reîncărcare.

12

Introducere: Primii paşi www.nikon.ro


acumulatorul. 2 Introduceţi 2.1 După ce v-aţi asigurat, că aparatul este închis, deschideţi uşiţa compartimentului acumulatorului.

2.2 Introduceţi un acumulator încărcat aşa cum este prezentat în partea dreaptă. Închideţi uşiţa compartimentului acumulatorului.

Acumulatorul şi încărcătorul Citiţi şi urmaţi atenţionările şi avertizările descrise în paginile ii–iii şi 127–128 din acest manual, împreună cu orice avertizare sau instrucţiune a fabricantului. Utilizaţi doar baterii EN-EL3e. D80 nu este compatibil cu acumulatoarele EN-EL3 sau EN-EL3a disponibile pentru D100, seria D70, sau aparatele foto D50 sau dispozitivul de depozitare acumulator MS-D70 CR2. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C.Pe parcursul încărcării, temperatura trebuie să fie cuprinsă între 5–35 °C. Cele mai bune rezultate se pot obţine la temperaturi de peste 20 °C. Capacitatea acumulatorului scade dacă este utilizată la o temperatură mai redusă decât cea de încărcare. Dacă acumulatorul a fost încărcat la o temperatură de sub 5°C poate scădea temporar valoarea afişată la opţiunea Battery Info (Date despre acumulator). Îndepărtarea acumulatorului Înainte de a îndepărta acumulatorul, închideţi aparatul foto. În cazul în care acumulatorul nu este utilizat pentru un timp mai îndelungat, repuneţi capacul de protecţie pentru evitarea scurtcircuitului.

Introducere: Primii paşi www.nikon.ro

13


Setări de bază La prima pornire a aparatului foto, dialogul de selecţie a limbii prezentat la Pasul 1 va fi afişat pe monitor. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data.

1

2 Porniţi aparatul foto.

Selectaţi limba.

4

3 Afişaţi harta lumii pe zone de timp.

Selectaţi zona de timp locală

5

6 Afişaţi opţiunile orei oficiale de vară

Selectaţi On dacă ora oficială de vară este valabilă.

7

8 Afişaţi meniul date (dată).

Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului pentru a selecta elementul, sus sau jos pentru a o schimba.

9

Pentru a schimba ordinea în care anul, luna, şi ziua sunt afişate, selectaţi World time > Date format (Format dată)din meniul setup ( 103).

Reglaţi ceasul şi reveniţi în modul fotografiere. Monitorul se va închide automat.

Utilizarea meniurilor aparatului foto Meniul language (limbă) se afişează automat doar la prima pornire a aparatului foto. Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9–10) pentru informaţii despre modul normal de operare în meniuri.

14

Introducere: Primii paşi www.nikon.ro


Introducerea cardului de memorie Aparatul foto înregistrează fotografiile pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibil separat). cardul de memorie. 1 Introduceţi 1.1 Închideţi aparatul foto şi deschideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie înainte de a introduce sau îndepărta cardul de memorie.

1.2 Introduceţi cardul de memorie după cum este prezentat în figura din dreapta până la declic. Lampa de acces a cardului de memorie va lumina pentru o secundă. Închideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie. Front

1.3 Porniţi aparatul foto. Dacă pe panoul de control se afişează numărul de expuneri rămase, cardul de memorie este pregătit pentru utilizare.

Dacă pe monitor este afişat mesajul din dreapta, formataţi cardul de memorie aşa cum este descris în “Mesajele de eroare şi afişajele aparatului foto” ( 133).

Lampa de acces Nu îndepărtaţi acumulatorul sau deconectaţi sursa de curent în timp ce lampa de acces luminează. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea cardului de memorie. Comutator de protecţie împotriva scrierii Cardurile SD sunt echipate cu comutator de protecţie împotriva scrierii pentru a preveni pierderea accidentală a datelor. Atunci când comutatorul este în poziţia “blocat”, aparatul foto va afişa un mesaj pentru a avertiza că acele fotografii nu pot fi înregistrate sau şterse iar cardul de memorie nu poate fi formatat. www.nikon.ro

Introduction: First Steps

15


2 Cardurile de memorie trebuie formatate la prima utilizare cu aparatul foto D80. Pentru a formata cardul de memorie, porniţi aparatul foto şi apăsaţi butoanele ( şi ) până când afişajele panoului de control şi al vizorului nu luminează ca în figura din dreapta. Apăsând ambele butoane în acelaşi timp pentru o secundă se va formata cardul vor fi afişate. Nu opriţi de memorie. În timpul formatării literele aparatul foto sau nu îndepărtaţi acumulatorul doar dacă formatarea s-a terminat, monitorul s-a oprit, şi panoul de control arată numărul de expuneri rămase. Formatarea cardului de memorie Formataţi cardurile în aparatul foto. Performanţa poate scade dacă sunt formatate cu ajutorul calculatorului. Prin formatarea cardurilor de memorie se şterg permanent toate fotografiile şi celelalte informaţii conţinute de acestea. Asiguraţi-vă că toate informaţiile care doriţi să le păstraţi sunt transferate pe un alt dispozitiv de stocare înainte de a formata cardul de memorie.

Îndepărtarea cardului de memorie 1. Asiguraţi-vă că lampa de acces a cardului de memorie nu luminează .

2. Opriţi aparatul foto şi deschideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie. 3. Apăsaţi cardul de memorie pentru a-l scoate (1). După acesta cardul de memorie poate fi îndepărtat cu mâna (2).

Afişarea stării oprite a aparatului foto Dacă aparatul foto este oprit cu un card de memorie şi un acumulator introdus, numărul de expuneri rămase va fi afişat pe panoul de control. Dacă nu este introdus card de memorie, panoul de control va afişa şi icoana va fi afişată în vizor.

16

Introducere: Primii paşi www.nikon.ro


Ajustarea clarităţii vizorului optic Fotografiile sunt încadrate în vizor. Înainte de fotografiere, asiguraţi-vă că imaginea din vizor este focalizată. Focalizarea vizorului Claritatea vizorului (dioptria) poate fi ajustată în intervalul –2 – +1 m . Lentilele de corecţie (disponibil separat; 122) permit dioptrii între –5 – +3 m -1. -1

1 Îndepărtaţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto. 2 Rotiţi regulatorul de dioptrie până când cadrele de focalizare sunt focalizate. Dacă în momentul ajustării regulatorului de dioptrie vă uitaţi în vizorul optic, aveţi grijă să nu vă puneţi degetul în ochi.

Cadre de focalizare

Introducere: Primii paşi www.nikon.ro

17


Ghid de utilizare

Fotografiere şi redare

Ghidul de utilizare prezintă pe scurt bazele realizării şi vizualizării fotografiilor în modurile (auto) şi Digital Vari-Programs. Acest capitol presupune utilizarea aparatului foto la setările sale implicite; pentru informaţii despre rechemarea setărilor implicite, vezi pagina 134. Utilizaţi obiectiv CPU Modurile (auto) şi Digital Vari-Programs sunt disponibile doar cu obiective CPU. Dacă aceste moduri sunt selectate la montarea unui obiectiv non-CPU, declanşatorul va fi dezactivat.

Oprirea expunerii automate La setarea implicită, afişajul vizorului, diafragma şi indicatorii vitezei de obturator de pe panoul de control se vor opri dacă nu sunt realizate niciun fel de operaţii timp de circa 6 secunde(oprirea expunerii automate ) , reducând epuizarea acumulatorului. Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a reactiva afişajul.

6s

Exponometru pornit

Exponometru oprit

Exponometru pornit

Durata de timp după care exponometrul se închide automat poate fi reglat utilizând Custom Setting 28 (Setări personalizate) (Auto meter off; 99) (oprirea expunerii automate).

18

Ghid de utilizare www.nikon.ro


Fotografiere “Point-and-Shoot” (

Mode)

Acest capitol descrie modul de realizare a fotografiilor în modul (auto), un mod automat “point-and-shoot” (“ţinteşte şi fotografiază”) în care majoritatea setărilor sunt reglate de aparatul foto în funcţie de condiţiile de fotografiere. aparatul foto. 1 Porniţi 1.1 Îndepărtaţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto. Afişajele panoului de control şi al vizorului vor lumina. Monitorul rămâne oprit în timpul fotografierii.

1.2 Verificaţi nivelul de acumulator în vizor sau pe panoul de control.

Panou de control

Vizor

Descriere

Acumulator complet încărcat.

Acumulator parţial descărcat. Nivel scăzut de încărcare, pregătiţi acumulatorul de rezervă.

(pâlpâie)

(pâlpâie)

Declanşator dezactivat. Încărcaţi acumulatorul.

Nivelul de baterie nu este afişat dacă aparatul foto este echipat cu un adaptor AC. 1.3 Afişajul expunerilor prezintă pe panoul de control şi în vizor numărul de fotografii care mai pot fi înregistrate pe cardul de memorie. Verificaţi numărul de expuneri rămase.

Dacă nu mai dispuneţi de memorie suficientă pentru a salva fotografii adiţionale la setările curente, afişajul va lumina după cum este prezentat în dreapta. În acest caz puteţi realiza fotografii doar dacă înlocuiţi cardul de memorie ( 15) sau dacă ştergeţi din fotografii ( 26, 65, 74).

Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” ( Modul www.nikon.ro

)

19


modul şi alegeţi focalizarea automată. 2 Selectaţi 2.1 Rotiţi discul de selecţie al modului de operare în poziţia

.

2.2 Rotiţi selectorul modului de focalizare în poziţia AF

implicite pentru modul sunt următoarele . 3 Verificaţi setările pe panoul de control. SetărileOpţiune Implicit Flash sync mode Image quality Image size Shooting mode Autofocus mode AF-area mode

20

Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www.nikon.ro

)

Auto JPEG Normal Large Single frame Auto select Auto-area AF

40 34 35 36 29 30


fotografia în vizor. Monitorul va rămâne oprit în timpul fotografierii. 4 Compuneţi 4.1 Ţineţi aparatul foto aşa cum este prezentat în imagine. Cum se ţine aparatul foto Ţineţi aparatul în mâna dreaptă şi sprijiniţi corpul aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. Ţineţi ambele coturi lângă corp pentru suport şi puneţi-vă un picior mai în faţă pentru a avea o stabilitate mai mare..

4.2 Compuneţi fotografia în vizor cu subiectul principal poziţionat într-unul din cele unsprezece arii de focalizare.

Arie de focalizare Utilizarea obiectivului de zoom Mărire zoom Utilizaţi inelul de zoom pentru a mări zoomul pe subiect, acesta va umple o arie mai mare a cadrului, sau pentru a reduce zoomul caz în care va creşte aria vizibilă în fotografia finală (selectaţi distanţe focale mai lungi de pe scala distanţei focale a obiectivului pentru a mări zoomul, distanţe focale mai scurte pentru a reduce zoomul). Reducere zoom

Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www.nikon.ro

)

21


5 Focalizare. 5.1 Apăsaţi butonul de declanşare pentru a focaliza. Aparatul foto va selecta automat aria de focalizare. Dacă subiectul este întunecat, bliţul se poate ridica şi lampa de asistare AF poate lumina. 5.2 La terminarea operaţiei de focalizare, ariile de focalizare selectate vor fi scurt evidenţiate, se va emite un sunet de beep, şi indicatorul de focalizare (●) va apărea în vizor (sunetul de beep este posibil să nu se emită dacă subiectul este în mişcare). În timp ce butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, focalizarea se va fixa şi numărul de expuneri care pot fi înregistrate în memoria tampon va fi afişată în vizor. Viteza de obturator

Aria de focalizare selectată Indicator de focalizare Viteza de obturator

Diafragma

Diafragma

Capacitatea memorie tampon Panoul de control

Vizor

Indicator de focalizare Descriere ● Subiect focalizat. ● (pâlpâie) Aparatul foto nu se poate focaliza pe subiect în aria de focalizare utilizând focalizarea automată.

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare în două etape. Acesta se focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Pentru a realiza fotografia, apăsaţi până la fund butonul de declanşare.

Focalizaţi

22

Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www.nikon.ro

)

Realizaţi fotografia


fotografia. 6 Realizaţi Apăsaţi uşor până la fund butonul de declanşare pentru a elibera obturatorul şi pentru a realiza fotografia. Lampa de acces de lângă uşiţa cardului de memorie va lumina. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu îndepărtaţi sau deconectaţi sursa de curent până la stingerea lămpii şi terminarea înregistrării.

7 Opriţi aparatul foto la terminarea fotografierii.

Afişajul la oprirea aparatului foto Dacă aparatul foto este oprit cu un card de memorie sau acumulator introdus,numărul expunerilor rămase va fi afişat pe panoul de control.

Bliţul încorporat Dacă este necesară lumină suplimentară pentru corectarea expunerii în modul , bliţul încorporat se va ridica automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. Raza de acţiune a bliţului variază odată cu diafragma şi sensibilitatea ISO ( 141); îndepărtaţi parasolarul la utilizarea bliţului. Dacă bliţul este ridicat fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul flash-ready (bliţ pregătit) ( ). Dacă acest indicator nu este afişat, îndepărtaţi-vă uşor degetele de pe butonul de declanşare şi încercaţi din nou

Pentru a economisi energie închideţi bliţul, apăsându-l uşor până când intră la loc, atunci când acesta nu este folosit. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea bliţului vezi pagina 40.

Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www.nikon.ro

)

23


Fotografiere creativă (Moduri Digital Vari-Programs) În plus faţă de modul , ,D80 oferă un număr de şase moduri digital vari-programs. Selectând un program automat se optimizează setările pentru a corespunde scenei selectate, putând fi realizate fotografii creative doar prin rotirea discului modului de operare. Mod Portrait Landscape Close up Sports Night landscape Night portrait

Descriere Pentru portrete. Pentru peisaje naturale şi artificiale. Pentru fotografierea apropiată a florilor, insectelor, şi a altor obiecte mici. Pentru subiecte în mişcare. Pentru scene slab luminate şi nocturne. Pentru portrete slab iluminate.

Pentru a realiza fotografii în modurile digital vari-programs:

1 Rotiţi discul de selecţie al modului de operare pentru a selecta Modul digital vari-programs.

2 Compuneţi fotografia, focalizaţi,şi fotografiaţi.

Aria de focalizare Ca setare implicită, aparatul foto selectează aria de focalizare după cum urmează: • În modurile , , , : Aparatul foto selectează automat aria de focalizare. •Modul: : Aparatul foto se focalizează pe subiect în centrul ariei de focalizare. Alte arii de focalizare 30). pot fi selectate cu ajutorul selectorului multifuncţional ( •Modul: Aparatul foto se focalizează în continuu urmărind subiectul în aria centrală de focalizare cât timp butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Dacă subiectul părăseşte aria de focalizare centrală, aparatul foto va continua să focalizeze bazându-se pe informaţiile obţinute din alte arii de focalizare. Aria de focalizare de start poate fi selectată cu ajutorul selectorului multifuncţional ( 30). Bliţul încorporat Dacă este necesară lumină suplimentară pentru corectarea expunerii în modurile , , , bliţul încorporat se va ridica automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare.

24

Ghid de utilizare: Fotografiere creativă (Moduri Digital Vari-Programs) www.nikon.ro


Portret Recomandat pentru portrete în care tonul pielii subiectului este moale şi produce un efect natural. În cazul utilizării unui obiectiv sau dacă subiectul este prea departe de fundal, detaliile fundalului vor părea şterse pentru a creşte senzaţia de adâncime.

Landscape Recomandat pentru fotografii tip vedere vii. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat.

Close Up Recomandat pentru fotografierea apropiată a florilor, insectelor, şi a altor obiecte mici. Aparatul foto se focalizează automat pe subiectul situat în centrul ariei de focalizare. Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni efectul de şters.

Sports Viteza de obturator mare îngheaţă mişcarea şi pot fi realizate fotografii dinamice sport în care subiectul principal este clar vizibil. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat.

Night Landscape Pentru realizarea fotografiilor nocturne spectaculoase aparatul foto utilizează viteze mici de obturator. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat. Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni efectul de şters.

Night Portrait Asigură un balans natural între subiectul principal şi fundal în fotografii tip portret realizate la lumină slabă.

Ghid de utilizare: Fotografiere creativă (Moduri Digital Vari-Programs) www.nikon.ro

25


Redare Simplă Fotografiile sunt afişate automat pentru aproximativ patru secunde după fotografiere. Dacă pe monitor nu se afişează nicio fotografie, cea mai recentă fotografie poate fi vizualizată prin apăsarea butonului . Fotografii adiţionale pot fi afişate prin rotirea discului principal de comandă sau prin apăsarea săgeţii din stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional.

Pentru a termina redarea şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare.

Ştergerea fotografiilor nedorite Pentru a şterge o fotografie afişată curent pe monitor, apăsaţi butonul . Va apărea un dialog de confirmare. Apăsaţi din nou butonul pentru a şterge imaginea şi pentru a reveni în modul . redare. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea ,apăsaţi butonul

26

Ghid de utilizare: Redare simplă www.nikon.ro


Referinţă Această secţiune se bazează pe Ghidul rapid şi prezintă setări de fotografiere şi de redare avansate. Mai multe despre fotografiere (în toate modurile):

28

Fotografierea subiectelor în mişcare sau focalizare manuală

Focalizare: 28

Ajustarea calităţii şi mărimii imaginii Realizarea fotografiilor una câte una, în serii, utilizând autodeclanşatorul sau telecomanda. Utilizarea bliţului încorporat Creşterea sensibilităţii ISO la lumină slabă Rechemarea setărilor implicite

Modurile P, S, A, şi M :

Calitatea şi mărimea imaginii:

33

Alegerea modului de fotografiere:

36

Utilizarea bliţului încorporat:

40

Sensibilitate ISO:

43

Resetare prin două butoane:

44

45

Aparatul foto reglează viteza de obturator şi diafragma.

Modul P (Programat automat): 47

Îngheaţă sau estompează mişcarea

Modul S (Prioritate automată de obturator): 48

Estomparea obiectelor din fundal

Modul A (Prioritate de diafragmă automată):

49

Modul M (Manual):

50

Setarea manuală a vitezei de obturator şi a diafragmei Alegerea metodei de expunere, blocarea expunerii, reglarea nivelului expunerii şi a bliţului. Transformarea culorilor în nuanţe naturale Realizarea fotografiilor în condiţii de lumină deosebite.

Expunerea:

52

Balansul de alb:

58

Vezi secţiunea de prezentare a meniurilor pentru informaţii despre alte operaţii care pot fi realizate în modurile P, S, A, şi M incluzând setarea personalizată a clarităţii, a contrastului, a saturaţiei de culoare, şi a nuanţei (“Optimizarea imaginii”; 79) şi crearea expunerilor multiple (“Expunere multiplă”; 84).

Mai multe despre redare:

61

Vizualizarea fotografiilor cu ajutorul aparatului foto

Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto:

Vezi ghidul de utilizare a meniurilor pentru alte opţiuni de redare (

Conectarea la un televizor, PC sau imprimantă:

61

74).

66

Vizualizarea fotografiilor la un televizor

Vizualizarea fotografiilor la televizor:

Salvarea fotografiilor pe PC Tipărirea fotografiilor

66

Conectarea la un PC:

67

Tipărirea fotografiilor:

69

Referinţă www.nikon.ro

27


Mai multe despre fotografiere (toate modurile) Focalizare Focalizarea poate fi reglată în mod automat (vezi mai jos “Autofocalizare” ) sau manual ( 32). Utilizatorul poate selecta de asemenea aria de focalizare pentru focalizarea automată sau manuală ( 30) sau pentru recompunerea fotografiilor funcţia de blocare a focalizării ( 31).

Autofocalizare

Controale utilizate: Selector mod de focalizare

Când selectorul modului de focalizare este setat pe modul AF, aparatul foto focalizează automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. În modul arie simplă AF, se va auzi un sunet de beep când aparatul se focalizează. Nu se va auzi sunetul de beep la selectarea opţiunii AF-A în modul (sport) sau când este utilizat autofocalizarea servo continuă (reţineţi că autofocalizarea servo continuă poate fi selectat automat la fotografierea subiectelor în mişcare în modul autofocalizare AF-A). Dacă obiectivul nu suportă autofocalizarea sau aparatul foto nu se poate focaliza utilizând autofocalizarea,utilizaţi focalizarea manuală ( 32). A-M Selecţie/Autofocalizare cu prioritate manuală Dacă obiectivul este echipat cu un comutator A-M sau M/A-M, selectaţi A (autofocalizare) sau M/A (autofocalizare cu prioritate manuală).

Lampa de asistare AF Dacă subiectul este slab iluminat, lampa de asistare AF va lumina automat pentru a facilita operaţia de autofocalizare la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. Lampa de asistare nu va lumina în modurile , sau, sau dacă opţiunea Off a fost selectat pentru Setare Personalizată 4 (AF assist; 87). Lampa are o rază de acţiune de circa 0.5–3.0 m; la utilizarea lămpii, folosiţi obiectiv cu lungimea focală de 24–200 mm şi îndepărtaţi parasolarul. 1 — Beep ( 86) Această opţiune poate fi utilizată pentru a porni sau opri difuzorul încorporat.

28

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile) / Focalizare www.nikon.ro


Autofocalizare

Controalele utilizate: butonul

Următoarele moduri de autofocalizare sunt disponibile când selectorul modului de focalizare este setat la AF: Mod autofocalizare Descriere Aparatul foto selectează automat servo AF simplu când subiectul stă

AF-A Selectare automată (setare implicită)

nemişcat, servo AF continuu când subiectul se mişcă. Obturatorul poate fi eliberat doar dacă aparatul foto focalizează.

AF-S Servo AF simplu

Pentru subiecte fixe. Focalizarea se fixează când butonul de declanşare este pe jumătate apăsat. Obturatorul poate fi eliberat doar dacă indicatorul de focalizare este afişat. Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto se focalizează în continuu în timp ce este apăsat pe jumătate butonul de declanşare. Fotografiile pot fi realizate chiar şi atunci când indicatorul de focalizare nu este afişat.

AF-C Servo AF continuu

Pentru selectarea modului de focalizare automată, apăsaţi butonul până când se afişează setarea dorită.

AF-A AF-C

AF-S

Utilizarea focalizării automate Focalizarea nu funcţionează bine în condiţiile enumerate în lista de mai jos. Dacă aparatul nu poate să focalizeze utilizând focalizarea automată, utilizaţi focalizare manuală ( 32) sau fixaţi focalizarea ( 31) pentru a focaliza pe un alt subiect de la aceeaşi distanţă şi recompuneţi fotografia. Între subiect şi fundal contrastul Aria de focalizare conţine mai este foarte mică sau nu există. multe subiecte la distanţe diferite de aparatul foto. Exemplu: Subiectul este de aceeaşi culoare ca şi fundalul. Subiectul este dominat de motive geometrice regulate.

Exemplu: Subiectul este într-o cuşcă. Aria de focalizare conţine părţi cu contraste diferite şi luminoase.

Exemplu: Un şir de ferestre dintr-o zgârie-nori.

Exemplu: Subiectul este parţial în umbră.

Subiectul apare mai mică decât aria de focalizare.

Subiectul conţine mai multe detalii fine.

Exemplu: Aria de focalizare conţine subiectul din apropiere şi clădiri în depărtare.

Exemplu: Câmp cu flori sau alte subiecte de dimensiuni mici sau care au o luminozitate omogenă.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www.nikon.ro

29


Selectarea ariei de focalizare

Controalele utilizate: Selector multifuncţional (monitor oprit )

Aparatul D80 oferă 11 arii de focalizare care împreună acoperă o parte mai mare din cadru. La setările implicite aparatul alege automat aria de focalizare sau focalizează pe subiectul din centrul ariei de focalizare. Aria de focalizare poate fi de asemenea selectată manual pentru a compune fotografii cu subiectul principal poziţionat aproape oriunde în cadru. În setarea implicită aria de focalizare este selectată automat în 1modurile şi . Pentru activarea focalizării manuale în aceste moduri, selectaţi Single Area sau Dynamic Area din Custom Setting – Setări Personalizate 2 (Modul ariei de focalizare automate; 87).

2 Învârtiţi selectorul de focalizare în poziţia “●”. Astfel puteţi utiliza selectorul multifuncţional pentru selectarea ariei de focalizare.

3 Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru selectarea ariei de focalizare în vizor sau pe panoul de control în timp ce exponometrele sunt active ( 18). Selectorul de focalizare poate fi poziţionat la “L” (locked - blocat) după selectare pentru a preveni ca aria de focalizare selectată să se schimbe la apăsarea selectorul multifuncţional.

Setări personalizate Setarea personalizată 2 (AF-Area Mode ; 87) controlează modul în care aparatul foto selectează aria de 87) controlează mărimea şi numărul ariilor de focalizare focalizare. Setarea personalizată 3 (Center AF Area; disponibile. Setarea personalizată 18 (AE-L/AF-L; 94) permite utilizarea butonului AE-L/AF-L pentru selectarea ariei de focalizare. Setarea personalizată 20 (Focus Area; 94) controlează selecţia ariei de 95) controlează modul în care focalizare “wraps around.” Setarea personalizată 21 (AF Area Illumination; aria de focalizare activă este selectată în vizor.

30

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www.nikon.ro


Blocarea focalizării

Controalele utilizate: butonul AE-L/AF-L (AF-A/AF-C)/Buton de declanşare (AF-S)

Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a schimba compoziţia după focalizare, astfel este posibil focalizarea pe un subiect care nu este în aria de focalizare în compoziţia finală. Poate fi folosită de asemenea în cazul în care sistemul de autofocalizare nu poate realiza focalizarea ( 29).

1 Poziţionaţi subiectul în aria de focalizare selectată şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru realizarea focalizării.

dacă indicatorul de focalizare (●) apare în vizor. 2 Verificaţi Modurile de autofocalizare AF-A şi AF-C ( 29) Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru blocarea focalizării şi a expunerii. Focalizarea este blocată până când butonul AE-L/AF-L este apăsat, chiar şi atunci când eliberaţi butonul de declanşare. Modurile de autofocalizare AF-S ( 29) Focalizarea este blocată automat când apare indicatorul de focalizare, şi rămâne blocată până când îndepărtaţi degetul de pe butonul de declanşare. Focalizarea poate fi blocată de asemenea prin apăsarea butonului AE-L/AF-L (vezi mai jos). O icoană AE-L va apărea în vizor.

3 Recompuneţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare. Focalizarea va rămâne blocată între fotografieri până când butonul de declanşare este pe jumătate apăsat, astfel permiţând realizarea a mai multor fotografii în serie la aceeaşi setare de focalizare. Focalizarea va rămâne blocată de asemenea între fotografieri în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Nu schimbaţi distanţa între aparat şi subiect în timp ce blocarea focalizării este activă. Dacă subiectul se mişcă, focalizaţi din nou de la noua distanţă.

Modul de fotografiere continuu ( 36) Utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru blocarea focalizării în modul de fotografiere continuu. 18 — AE-L/AF-L ( 94) Această opţiune controlează funcţia butonului AE-L/AF-L.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www.nikon.ro

31


Focalizare manuală

Controalele utilizate: Selector mod focalizare/inel focalizare al obiectivului

Focalizarea manuală este disponibilă în cazul obiectivelor care nu suportă focalizarea automată (obiective Nikkor non-AF) sau când focalizarea automată nu produce rezultatele dorite ( 29). Pentru focalizare manuală setaţi selectorul modului de focalizare la M şi ajustaţi inelul de focalizare al obiectivului până când imaginea afişată pe geamul mat al vizorului este clară. Fotografiile pot fi realizate oricând, chiar şi atunci când imaginea nu este clară.

Dacă utilizaţi un obiectiv care permite selectarea A-M, selectaţi M în cazul focalizării manuale. În cazul obiectivelor care suportă M/A (focalizare automată cu prioritate manuală), focalizarea poate fi ajustată manual cu obiectivul setat la M sau M/A. Pentru mai multe detalii vezi documentaţia furnizată împreună cu obiectivul Dvs.

Telemetrul electronic Dacă obiectivul are o diafragmă de cel puţin f/5.6, indicatorul de focalizare al vizorului poate fi utilizat pentru a verifica dacă subiectul din aria de focalizare selectată este clară. După poziţionarea subiectului în aria de focalizare activă, apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până când este afişat indicatorul de focalizare (●).

Poziţia planului focal Pentru a determina distanţa între subiect şi aparatul foto, utilizaţi planul focal de pe corpul aparatului foto. Distanţa între flanşa de montare obiectiv ( 11) şi planul focal este 46.5 mm.

32

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www.nikon.ro


Calitatea şi mărimea imaginii Împreună calitatea şi mărimea imaginii determină mărimea spaţiului ocupat pe cardul de memorie de fiecare fotografie. Imaginile mai mari, cu o calitate mai ridicată pot fi tipărite într-o mărime mai mare însă ele necesită o memorie mai mare. Asta înseamnă că pe cardul de memorie pot fi stocate mai puţine imagini de acest fel. Calitatea şi mărimea imaginii

JPEG Fine (foarte bun)

JPEG Normal

JPEG Basic (nivel de bază) S

M

L

Mic < Mărimea imaginii > Mare

Modificările în mărimea şi calitatea imaginii sunt reflectate în numărul expunerilor rămase afişate pe panoul de control sau în vizor ( 19).

Calitatea imaginii, mărimea imaginii şi mărimea fişierului Pentru mai multe detalii despre numărul fotografiilor care pot fi stocate pe cardul de memorie, vezi Anexa ( 138).

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Calitatea şi mărimea imaginii www.nikon.ro

33


Calitatea imaginii

Controalele utilizate: butonul

+ disc principal de comandă (monitor închis )

Aparatul foto suportă următoarele opţiuni pentru calitatea imaginii (în ordine descrescătoare după calitatea imaginii şi mărimea fişierului): Opţiune Descriere NEF (RAW) Datele comprimate RAW transmise de senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de memorie. Alegeţi această opţiune pentru imagini care vor fi procesate pe un PC. JPEG Fine Imaginile sunt comprimate mai puţin, decât formatul JPEG Normal, astfel rezultând imagini (foarte bună) cu o calitate mai ridicată. Rata comprimării: aproximativ 1 : 4. JPEG Normal Cea mai bună alegere în cele mai multe cazuri. Rata comprimării: aproximativ 1 : 8. (implicit) JPEG Basic Mărime mai mică de fişier, pentru e-mail sau Web. Rata comprimării: aproximativ 1 : 16. NEF (RAW) + Înregistrarea a două fotografii: una NEF (RAW ) şi una de o calitate mai bună în format JPEG Fine JPEG. NEF (RAW) + Înregistrarea a două fotografii: una NEF (RAW ) şi una de o calitate normală în format JPEG. JPEG Normal NEF (RAW) + Înregistrarea a două fotografii: una NEF (RAW ) şi una de o calitate de bază în format JPEG. JPEG Basic

Calitatea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului QUAL şi prin rotirea discului principal de comandă până când setarea dorită apare pe panoul de control. Calitatea imaginii poate fi de asemenea ajustată din meniul fotografiere ( 81).

NEF (RAW)/NEF+JPEG Software-ul Capture NX (disponibil separat; 123) sau software-ul PictureProject sunt necesare pentru redarea imaginilor NEF (RAW ) pe un PC. Când fotografiile realizate în format NEF (RAW) + JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal sau NEF (RAW) + JPEG Basic sunt redate pe aparatul foto, doar imaginile JPEG vor fi afişate. Când fotografiile realizate în setările menţionate mai sus sunt şterse, imaginile NEF vor fi de asemenea şterse. Bracketing-ul balansului de alb ( 90) nu este disponibil când este selectată opţiunea NEF (RAW ) + JPEG pentru calitatea imaginii. Selectând opţiunea NEF (RAW ) + JPEG dezactivaţi bracketing-ul balansului de alb.

34

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Calitatea şi mărimea imaginii www.nikon.ro


Mărimea imaginii

Controalele utilizate: butonul

+ discul de subcomandă (monitor închis )

Mărimea imaginii este măsurată în pixeli. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Mărimea imaginii Mare (3872 × 2592/10.0 M) (implicit) Mediu (2896 × 1944/5.6 M) Mică (1936 × 1296/2.5 M)

Mărime (pixeli) 3872 × 2592 2896 × 1944 1936 × 1296

Mărime aproximativă tipărită la 200 dpi* 49.2 × 32.9 cm 36.8 × 24.7 cm 24.6 × 16.5 cm

* “dpi” (dots per inch) este unitatea de măsură a rezoluţiei de imprimantă. Imaginile tipărite la rezoluţii mai mari vor fi mai mici, imaginile tipărite la rezoluţii mai mici vor fi mai mari.

Calitatea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului QUAL şi prin rotirea discului de subcomandă până când setarea dorită apare pe panoul de control. Calitatea imaginii poate fi de asemenea ajustată din meniul fotografiere ( 81).

Reţineţi că opţiunea selectată pentru mărimea imaginii nu afectează mărimea imaginilor NEF (RAW ). Imaginile NEF redate pe un PC au o mărime de 3872 × 2592 pixeli.

Numele fişierelor Fotografiile sunt stocate ca fişiere de imagine cu un nume în format “DSC_nnnn.xxx,” unde nnnn este un număr de patru cifre cuprins între 0001 şi 9999 precizate automat în ordine ascendentă de către aparatul foto, şi xxx este una din extensiile compuse din trei litere: “NEF” pentru imaginile NEF sau “JPG” pentru imaginile JPEG. Fişierele NEF şi JPEG înregistrate la setarea “NEF+JPEG” au acelaşi nume de fişier, dar extensii diferite. Numele imaginilor de mărime mică create cu opţiunea „small picture” din meniul Retouch (retuşare) au nume de fişier începând cu “SSC_” şi au extensia “.JPG” (de exemplu, “SSC_0001.JPG”), în timp ce imaginile înregistrate cu alte opţiuni din meniul Retouch (retuşare) au nume de fişier începând cu “CSC” (de exemplu, “CSC_0001. JPG”). Imaginile înregistrate în meniul Optimize Image > Custom > Color Mode cu setarea II (AdobeRGB) ( 80) au nume care începe cu o subliniere (de exemplu, “_DSC0001.JPG”).

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Calitatea şi mărimea imaginii www.nikon.ro

35


Alegerea modului de fotografiere

Controalele utilizate: butonul

Modul de fotografiere determină modul în care aparatul foto realizează fotografiile: una câte una, în succesiune continuă, cu întârziere de obturator, temporizată sau cu o telecomandă. Mod Un singur cadru Continuu

Descriere Aparatul realizează o fotografie fiecare dată când apăsaţi butonul de declanşare. Lampa de acces se va aprinde în timpul înregistrării fotografiei; următoarea fotografie poate fi realizată imediat în cazul în care pe memoria tampon rămâne spaţiu suficient. Aparatul înregistrează trei cadre pe secundă1 la apăsarea butonului de declanşare.

Declanşator automat Pentru portrete sau pentru a reduce estomparea fotografiilor cauzate de mişcarea aparatului ( 37). Telecomandă Este necesară utilizarea telecomenzii ML-L3. Pentru autoportrete ( 38). cu întârziere Telecomandă Este necesară utilizarea telecomenzii ML-L3. Pentru a reduce estomparea fotografiilor rapidă cauzate de mişcarea aparatului foto ( 38). 1. Viteză medie cu focalizare manuală, cu expunere manuală sau automată cu prioritate de timp de expunere, cu viteză de obturator de 1/250 sec. sau mai mare, şi cu memorie rămasă în memoria tampon.

Pentru alegerea modului de fotografiere, apăsaţi butonul

până când apare setarea dorită.

Mărimea memoriei tampon Numărul imaginilor care pot fi stocate pe memoria tampon la setările curente este afişat pe afişajul numărului de expuneri în vizor sau pe panoul de control în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Acest număr este actualizat, deoarece la transferul fotografiilor pe cardul de memorie pe memoria tampon se eliberează mai mult spaţiu. Dacă pe afişaj apare 0, memoria tampon este plină, iar fotografierea se încetineşte. Fotografierea poate fi continuată până la maximum 100 de fotografii. Pentru mai multe detalii vezi Anexa ( 138). În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, lampa de acces de pe lângă slotul cardului de memorie se va aprinde. Nu îndepărtaţi cardul de memorie şi nu îndepărtaţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când lampa de acces nu se stinge. Dacă aparatul foto a fost închis în timp ce în memoria tampon au mai rămas date, alimentarea nu se va întrerupe până când toate imaginile din memoria tampon nu au fost înregistrate.

36

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate moduriule) / Alegerea modului de fotografiere www.nikon.ro


Modul de autodeclanşare Modul de autodeclanşare poate fi utilizat pentru a reduce mişcarea aparatului foto sau pentru realizarea autoportretelor. Montaţi aparatul pe un trepied sau puneţi-o pe o masă stabilă, pe o suprafaţă dreaptă.

1 2 Apăsaţi butonul

până când pe panoul de control apare icoana

.

3 Compuneţi fotografia. Înaintea realizării fotografiei cu bliţul în modul P, S, A, sau M

( 45), apăsaţi butonul pentru deschiderea bliţului şi aşteptaţi ca indicatorul să apară afişat în vizor ( 40). Temporizatorul se va opri dacă bliţul se deschide după activarea temporizatorului.

4 În modurile diferite de M, îndepărtaţi capacul de protecţie al vizorului şi introduceţi capacul ocular DK-5 după cum este prezentat. Acesta previne intrarea luminii prin vizor care ar putea influenţa expunerea.

5

Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru focalizare, apoi apăsaţi butonul până la fund pentru activarea declanşatorului automat. Lampa declanşatorului automat va clipi şi se va auzi un sunet de beep. Cu 2 secunde înainte de a realiza fotografia, lampa declanşatorului automat nu mai clipeşte şi sunetul de beep se va auzi. În setările implicite obturatorul se va declanşa cu 10 secunde după activarea declanşatorului automat. Declanşatorul automat nu se activează dacă aparatul foto nu se poate focaliza sau în alte situaţii în care obturatorul nu poate fi declanşat.

Declanşatorul automat poate fi dezactivat dacă selectaţi un alt mod de fotografiere. Dacă închideţi aparatul foto, modul de declanşare automată se dezactivează şi aparatul revine la modul un singur cadru sau fotografiere continuă.

Bulb În modul de declanşare automată, viteza de obturator bulb este echivalentă cu aproximativ 1/10 sec. 1 — Beep ( 86) Această opţiune controlează sunetul de beep în timpul declanşării automate. 29 — Self-timer – Declanşator automat ( 99) Întârzierea declanşatorului automat poate fi setată la 2, 5, 10 (setarea implicită) sau 20 secunde.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Alegerea modului de fotografiere www.nikon.ro

37


Utilizarea telecomenzii Utilizaţi telecomanda opţională ML-L3 pentru realizarea autoportretelor ( aparatului foto de la distanţă.

123) sau pentru utilizarea

Înaintea utilizării telecomenzii Înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată, îndepărtaţi folia de protecţia de pe baterie.

1 Montaţi aparatul pe un trepied sau puneţi-l pe o masă stabilă, pe o suprafaţă dreaptă. 2 Apăsaţi butonul pentru a selecta unul dintre următoarele moduri: Mod Telecomandă cu întârziere Telecomandă rapidă

Descriere Obturator declanşat cu 2 secunde după apăsarea butonului de declanşare. Obturator declanşat imediat după apăsarea butonului de declanşare.

Aparatul foto intră în modul stand-by. În setările implicite aparatul revine în modul un singur cadru sau fotografiere continuă dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de 1 minut.

3 Compuneţi fotografia. Dacă focalizarea automată este activă, se poate utiliza butonul de declanşare al aparatului foto pentru setarea focalizării, deşi pentru declanşarea obturatorului se poate utiliza doar butonul de declanşare de pe telecomandă.

4 În modurile diferite de M, îndepărtaţi capacul de pe vizor şi introduceţi capacul ocular DK-5 după cum este prezentat. Acesta previne intrarea luminii prin vizor care ar putea influenţa expunerea. transmiţătorul spre receptorul infraroşu ML-L3 de aparatul foto şi 5 Îndreptaţi apăsaţi butonul de declanşare de pe ML-L3. În modul telecomandă întârziată, lampa declanşatorului automat va clipi timp de 2 secunde înaintea declanşării obturatorului. În modul telecomandă rapidă, lampa declanşatorului automat va clipi după declanşarea obturatorului. Dacă în modul focalizare automată este selectat AF-A sau AF-S ( 29) aparatul revine în modul stand-by fără declanşarea obturatorului dacă nu poate focaliza. Aparatul va declanşa obturatorul fără focalizare în modul de focalizare manuală, dacă în modul de focalizare automată este selectat AF-C, sau dacă aparatul deja s-a focalizat utilizând butonul de declanşare (vezi pasul 3).

Modul de telecomandă poate fi dezactivat dacă selectaţi un alt mod de fotografiere. Dacă aparatul este închis sau nu-l utilizaţi timp de un minut, aparatul revine la modul un singur cadru sau fotografiere continuă.

38

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Alegerea modului de fotografiere www.nikon.ro


Utilizarea bliţului încorporat Dacă este necesară utilizarea bliţului, aparatul foto va răspunde doar după apăsarea butonului de declanşare de pe ML-L3 imediat după ce bliţul s-a încărcat. În modurile , , şi bliţul va începe încărcarea la selectarea modului telecomandă cu întârziere sau telecomandă rapidă; după ce bliţul s-a încărcat, acesta se va declanşa automat când butonul de declanşare de pe ML-L3 este apăsat. În modurile P, S, A şi M, declanşarea bliţului în modul de telecomandă cu întârziere va dezactiva temporizatorul de 2 secunde. Aşteptaţi ca bliţul să se încarce şi apoi apăsaţi butonul de declanşare de pe ML-L3 pentru a reactiva temporizatorul. În modurile de sincronizare a bliţului care suportă reducerea efectului de ochi roşii, indicatorul reducerii a efectului de ochi roşii va ilumina timp de o secundă înaintea declanşării obturatorului. În modul de telecomandă cu întârziere, lampa autodeclanşatorului va clipi timp de 2 secunde şi se va aprinde timp de o secundă înaintea declanşării obturatorului. 1 — Beep ( 86) Această opţiune controlează sunetele de beep în timpul utilizării telecomenzii. 30 — Remote on Duration - Durata utilizării telecomenzii( 99) Alegeţi durata de timp în care aparatul foto va rămâne în modul stand-by înainte de a dezactiva modul de telecomandă.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Alegerea modului de fotografiere www.nikon.ro

39


Utilizarea bliţului încorporat Aparatul foto suportă o varietate de moduri de bliţ pentru fotografierea subiectelor slab iluminate sau în contralumină. Utilizarea bliţului încorporat: în modurile

,

,

şi

1 Rotiţi selectorul de mod pentru selectarea modului dorit. 2 Apăsaţi butonul şi rotiţi până când pe panoul de control apare modul de bliţ dorit (

41).

fotografiile. Bliţul se va deschide la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare şi 3 Realizaţi se va declanşa la realizarea fotografiei. Utilizarea bliţului încorporat: în modurile P, S, A şi M

1 Rotiţi selectorul de mod pentru selectarea modului dorit. 2 Apăsaţi butonul

pentru deschiderea bliţului.

3 Apăsaţi butonul

şi rotiţi până când pe panoul de control apare modul de bliţ dorit (

4 Alegeţi o metodă de fotometrie şi setaţi expunerea. 5 Realizaţi fotografiile. Bliţul se va declanşa la realizarea fotografiilor. Închiderea bliţului încorporat Pentru a scădea consumul acumulatorului în cazul în care nu utilizaţi bliţul, apăsaţi-l în jos şi închideţi uşor până la sunetul de declic.

40

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat www.nikon.ro

41).


Modul bliţ Modul de bliţ curent este afişat pe panoul de control după cum este prezentat mai jos. Dacă bliţul este închis, apare icoana .

: Reducerea efectului de ochi roşii Pentru realizarea portretelor. Indicatorul reducerii efectului de ochi roşii va ilumina înaintea declanşării bliţului, astfel reducând efectul “ochi roşii.” : Off (Oprit) Bliţul nu se declanşează nici atunci când iluminarea este slabă sau subiectul este în contralumină. AUTO: Auto flash (bliţ automat) Când iluminarea este slabă sau subiectul este în contralumină, bliţul se deschide automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare şi se declanşează la nevoie. Dacă această icoană nu este afişată, bliţul se va deschide doar la apăsarea butonului . SLOW: Slow sync (sincronizare lentă) Viteza de obturator se încetineşte automat pentru capturarea iluminării din fundal seara sau în lumină slabă. Utilizaţi pentru a include iluminarea din fundal la portrete. REAR: Rear-curtain sync (sincronizare pe perdea posterioară) Bliţul se declanşează imediat înainte ca obturatorul să se închidă (pentru detalii vezi pagina următoare). Dacă această icoană nu este afişată, bliţul se va declanşa imediat Modurile de bliţ disponibile depind de modul curent selectat cu ajutorul selectorului de mod. ,

, Automat

Automat+ reducere efect “ochi roşii”

Automat + sincronizare lentă

Oprit

Oprit

P, A Lumină de umplere Reducere efect “ochi roşii” Slow sync+ red-eye reduction

Automat+ sincr. lentă+ reducere efect “ochi roşii” S, M

Sincr. pe perdea posterioară+ sincr. lentă *

Sincronizare lentă

Lumină de umplere

Reducere efect „ochi roşii”

Sincronizare pe perdea posterioară

* După eliberarea discului principal de comandă se afişează SLOW

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat www.nikon.ro

41


Bliţul încorporat Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu o distanţă focală de 18–300 mm sau cu obiective non-CPU cu o distanţă focală de 18–200 mm ( 118; reţineţi că nivelul de capacitate al bliţului poate fi controlat doar în cazul obiectivelor CPU). Îndepărtaţi parasolarul pentru a preveni apariţia umbrelor. Obiectivele care blochează vizibilitatea între subiect şi lampa pentru reducerea efectului de ochi roşii pot influenţa reducerea efectului de ochi roşii. Raza de acţiune minimă a bliţului este de 60 cm şi nu poate fi utilizat pentru fotografiere macro cu obiective zoom. Dacă bliţul este utilizat în modul de fotografiere continuă ( realiza doar o singură fotografie.

36), la apăsarea butonului de declanşare se poate

Declanşatorul poate fi dezactivat temporar pentru a proteja bliţul după ce acesta a fost utilizat pentru o fotografiere succesivă. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză. Pentru mai multe detalii despre bliţul încorporat vezi Anexa (inclusiv controlul bliţului, viteza de sincronizare a obturatorului şi raza de acţiune. Pentru informaţii despre unităţi de bliţ opţionale vezi “Unităţi de bliţ opţionale” 92). ( 119). Pentru informaţii despre utilizarea fixare FV vezi “FV Lock” ( Sincronizare pe perdea posterioară În mod normal bliţul se declanşează la deschiderea obturatorului (“sincronizare pe perdea frontală”; vezi mai jos în imaginea stângă). În cazul sincronizării pe perdea posterioară bliţul se declanşează imediat înainte ca obturatorul să se închidă, astfel creând un efect de val de lumină în spatele obiectelor în mişcare.

Sincronizare pe perdea frontală

Sincronizare pe perdea posterioară

22 — Bliţ încorporat ( 95) Alegeţi modul de funcţionare al bliţului. 26 — Utilizarea bliţului de probă (

98)

Previzualizarea efectelor bliţului.

42

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat www.nikon.ro


Sensibilitatea ISO

Controalele utilizate: butonul

+ disc principal de comandă (monitor închis )

“Sensibilitatea ISO” este echivalenta digitală a sensibilităţii de film. Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO, cu atât mai puţină lumină este necesară pentru expunere, permiţând viteze de obturator mai mari sau diafragme mai mici. Sensibilitatea ISO poate fi setată între valori echivalenţi aproximativ cu ISO 100 şi ISO 1600 în paşi de 1/3 EV. Valorile de peste 1600 sunt afişate ca H 0.3 (echivalent cu ISO 2000), H 0.7 (echivalent cu ISO 2500) şi H 1.0 (echivalent cu ISO 3200). În modurile (automat) şi digital vari-programs opţiunea ISO automat permite ca aparatul foto să seteze sensibilitatea ISO automat în funcţie de condiţiile de lumină. Setarea implicită pentru modurile (automat) şi digital vari-programs este Auto, setarea implicită pentru modurile P, S, A şi M este 100. Sensibilitatea ISO poate fi selectată prin apăsarea butonului ISO şi prin rotirea discului principal de comandă până când pe panoul de control se afişează setarea dorită. Sensibilitatea ISO poate fi reglat de asemenea din meniul fotografiere ( 83).

High ISO NR ( 83) Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO, cu atât este mai posibil că fotografiile vor conţine “zgomot” în forma unor pixeli strălucitoare aranjate la întâmplare. Fotografiile realizate la o sensibilitate ISO de peste 1600 ar putea să conţină un volum considerabil mai mare de zgomot. Opţiunea High ISO NR (reducere de zgomot la sensibilitate ISO mare) din meniul fotografiere poate fi utilizat pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO de 400 sau mai mari. 7 — ISO Auto ( 88) Această opţiune poate fi utilizată pentru activarea controlării automate a sensibilităţii ISO în modurile P, S, A şi M. Sensibilităţile de H 0.3, H 0.7 şi H 1.0 nu sunt disponibile când ISO auto (controlarea automată a sensibilităţii ISO) este activat.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Sensibilitate ISO www.nikon.ro

43


Resetarea prin două butoane

Controalele utilizate: butonul

Opţiune Modul fotografiere ( 36-39) Calitatea imaginii ( 34, 81) Mărimea imaginii ( 35, 81) Sensibilitate ISO ( 43, 83)

Implicit Un singur cadru

Opţiune Program flexibil (

Digital Vari-Program P, S, A, M

Automat

+ butonul

Setările aparatului foto enumerate mai jos pot fi resetate la valorile implicite prin şi pentru mai mult de 2 secunde apăsarea simultană a butoanelor (aceste butoane sunt marcate cu un punct verde). Panoul de control se închide temporar în timpul resetării valorilor. Setările Personalizate nu sunt afectate.

Balansul de alb 58–60, 82) * ( Mod autofocalizare ( 29) Aria de focalizare ( 30) † 52) Fotometrie (

JPEG Normal Mare

100

AF-A Mijloc Matrice

Compensarea expunerii ( Bracketing(

Implicit Oprit

47)

56–57)

54)

±0 ±0‡

Compensarea expunerii a bliţului ( 55) Fixare FV ( 92–93) Oprit Modul de sincronizare al bliţului ( 40–42) Sincronizare automată pe , , perdea frontală Sincronizare automată lentă Sincr. pe perdea frontală Oprit

P, S, A, M Fixare AE ( 53) Oprit Expunere multiplă * Reglarea fină resetată la 0, Choose color temp. ( 84–85) (Alegerea temperaturii de culoare) resetată la 5000 K. † Aria de focalizare nu este afişată dacă Auto-area AF ‡ Numărul fotografiilor resetat la 0. Viteza bracketingului resetată la 1 EV (expunere/bracketing cu bliţ) este selectat pentru Setarea Personalizată 2 (AF-area sau 1 (bracketing cu balans de alb). mode).

Setări implicite Lista cu setările implicite poate fi găsită în Anexă (

44

134–137).

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Resetarea prin două butoane www.nikon.ro


Modurile P, S, A şi M Modurile P, S, A şi M controlează o varietate de setări avansate, inclusiv expunerea ( 52), balansul de alb şi optimizarea imaginii. Fiecare dintre aceste moduri controlează în mod diferit viteza de obturator şi diafragma: Mod P Automat programat ( 47) S Prioritate de timp de expunere automată ( 48) A Prioritate de diafragmă automată ( 49) M Manual (

50)

Descriere Aparatul foto setează viteza de obturator şi diafragma pentru o expunere optimă. Recomandat pentru snapshot-uri (fotografie instantanee) şi în alte situaţii în care nu este timp suficient pentru ajustarea setărilor aparatului foto. Utilizatorul alege viteza de obturator; aparatul foto selectează diafragma pentru cele mai bune rezultate. Pentru a stabiliza sau a estompa mişcarea. Utilizatorul alege diafragma; aparatul foto selectează viteza de obturator pentru cele mai bune rezultate. Pentru a estompa fundalul sau pentru a clarifica fundalul şi primul plan. Utilizatorul controlează viteza de obturator şi diafragma. Setaţi viteza de obturator la “bulb” sau “--” pentru expuneri lungi.

Inel de diafragmă al obiectivului Când utilizaţi un obiectiv CPU echipat cu un inel de diafragmă ( 117), fixaţi inelul de diafragmă la diafragma minimă (cel mai mare număr f/-). Obiectivele tip G nu sunt dotate cu inel de diafragmă. Obiectivele non-CPU pot fi utilizate doar în modul de expunere M, când diafragma poate fi ajustată manual utilizând inelul de diafragmă al obiectivului (în alte moduri declanşatorul va fi dezactivat). Nu pot fi utilizate exponometrul aparatului foto, ISO automat şi o varietate de alte opţiuni ( 117). Setări personalizate Utilizaţi Setarea personalizată 7 (ISO auto; 88) pentru activarea controlului automat al sensibilităţii ISO în 89) determină mărimea paşilor utilizaţi pentru modurile P, S, A şi M. Setarea personalizată 10 (EV step; controlarea expunerii. Setarea personalizată 15 (Command Dials; 91) determină rolul discului principal de comandă şi al discului de subcomandă în setarea vitezei de obturator şi a diafragmei.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M www.nikon.ro

45


Expunere Expunerea (luminozitatea) fotografiilor este determinată de volumul de lumină care cade pe senzorul de imagine (CCD) în timp ce obturatorul este deschis. Expunerea este determinată de doi factori: viteza de obturator şi diafragma. Diafragma se referă la mărimea deschizăturii prin care intră lumina. Cu cât este mai mare diafragma, cu atât intră mai multă lumină prin deschizătură şi cu atât va fi mai luminoasă expunerea. O diafragmă mai mică înseamnă mai puţină lumină şi expuneri mai întunecate. Aparatul foto afişează valoarea diafragmei în numere “f/-”: cu cât mai mare este numărul f/-, cu atât este mai mică diafragma. Viteza de obturator determină timpul în care obturatorul este deschis. Cu cât este mai mică viteza de obturator, cu atât va fi mai mult expus senzorul de imagine la lumină şi cu atât va fi mai luminoasă expunerea. Viteze de obturator mai mari înseamnă că senzorul de imagine este expusă la lumină pentru un timp mai scurt, astfel realizându-se expuneri mai întunecate. Relaţia între viteza de obturator şi diafragmă poate fi ilustrat cu exemplul paharului şi a robinetului de apă. În această analogie, cantitatea de apă necesară pentru umplerea paharului este volumul de lumină necesară pentru expunerea optimă. Dacă paharul se revarsă, fotografia va fi supraexpusă. Dacă paharul nu se umple, fotografia va fi subexponată. Măsura în care robinetul este deschis este reprezentată de diafragmă, şi perioada de timp în care robinetul este deschis este reprezentată de viteza de obturator. Dacă robinetul este deschis mai tare, paharul se umple într-un timp mai scurt; dacă robinetul este deschis mai puţin, paharul va fi umplut într-un timp mai lung. Aşa cum paharul poate fi umplut în diferite durate de timp deschizând robinetul de fiecare dată altfel, aşa putem utiliza diferite combinaţii de viteze de obturator şi diafragmă pentru a produce aceeaşi expunere. Totuşi, rezultatele vor fi foarte diferite: viteze de obturator mai mari şi diafragme mai mari „îngheaţă” obiectele în mişcare şi estompează detaliile fundalului, în timp ce viteze de obturator şi diafragme mai mici estompează obiectele în mişcare şi accentuează detaliile fundalului.

Viteză de obturator mare (1/1600 sec.)

Viteză de obturator mică (1 sec.)

Diafragmă mare (f/3) Diafragmă mică (f/36) (Reţineţi, cu cât numărul f/- este mai mare, cu atât este mai mică diafragma.)

46

Referinţă: Modurile P, S, A şi M www.nikon.ro


Modul P (Programat automat) În acest mod aparatul foto ajustează automat viteza de obturator şi diafragma pentru o expunere optimă. Acest mod este recomandat pentru realizarea fotografiilor instantaneu (snapshots) şi în alte situaţii în care doriţi ca aparatul foto să ajusteze viteza de obturator şi diafragma. Pentru realizarea fotografiilor în modul programat automat:

1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia P.

2 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

Program flexibil În modul P, pot fi selectate diferite viteze de obturator şi diafragmă prin rotirea discului principal de comandă (“program flexibil”). Rotiţi discul principal de comandă la dreapta pentru diafragme mari (numere f/- mici) care estompează detaliile fundalului sau pentru viteze de obturator mari care “îngheaţă” mişcarea. Rotiţi discul principal de comandă la stânga pentru diafragme mici (numere f/- mari) care măresc câmpul de profunzime sau pentru viteze de obturator mici care estompează mişcarea. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. În timp ce programul flexibil este activ, pe panoul de control apare indicatorul . Pentru a reseta setările implicite de viteză de obturator şi diafragmă, rotiţi discul principal de comandă până când indicatorul dispare, alegeţi un alt mod sau închideţi aparatul foto.

1/250 sec., f/8

1/2000 sec., f/2.8 (diafragmă mare)

Programul de expunere pentru modul P este menţionat în Anexă (

139).

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul P (Programat automat) www.nikon.ro

47


Modul S (prioritate de timp de expunere automată) În modul de prioritate de timp de expunere automată, utilizatorul alege viteza de obturator din valori cuprinse între 30 secunde şi ¼,000 secunde în timp ce aparatul foto selectează automat valoarea diafragmei care va asigura expunerea optimă. Alegeţi viteze de obturator mici pentru a accentua mişcarea prin estomparea subiectelor; viteze de obturator mari pentru “îngheţarea” mişcării. Pentru a realiza fotografii în modul de prioritate de timp de expunere automată:

1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia S.

2 Rotiţi discul principal de comandă pentru a alege viteza de obturator dorit.

3 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

Redarea valorii vitezei de obturator Vezi capitolul “Mesajele de eroare şi afişajele aparatului foto” ( faceţi dacă pe afişaj apar indicatoarele “- -” sau “bulb”.

48

132) pentru informaţii despre ce trebuie să

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul S (prioritate de timp de expunere automată) www.nikon.ro


Modul A (Prioritate de diafragmă automată) În modul de prioritate de diafragmă automată, utilizatorul alege valoarea diafragmei cuprinse între valori minime şi maxime disponibile pe obiectiv în timp ce aparatul foto selectează automat viteza de obturator care va produce expunerea optimă. Valorile mici de diafragmă (numerele f/- mari) măresc câmpul de profunzime, astfel subiectul principal şi fundalul devin clare. Valorile mari (numerele f/- mici) estompează detaliile fundalului. Pentru realizarea fotografiilor în modul de prioritate de diafragmă automată:

1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia A.

2 Rotiţi discul de subcomandă pentru a alege diafragma dorită.

3 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

Câmp de profunzime “Câmpul de profunzime” este distanţa în care obiectele din spatele sau din faţa punctului de focalizare apar clare. Valorile mari de diafragmă (numerele f/- mici) reduc câmpul de profunzime, estompând obiectele care sunt în spatele sau în faţa subiectului principal. Valorile mici de diafragmă (numerele f/- mari) măresc câmpul de profunzime, accentuând detaliile fundalului şi a prim planului (reţineţi: câmpul de profunzime este influenţat de asemenea de alţi factori, cum ar fi distanţa focală). Câmpurile de profunzime mici sunt în general utilizate pentru realizarea portretelor pentru estomparea detaliilor fundalului, câmpurile de profunzime mari pentru realizarea fotografiilor tip vedere pentru focalizarea prim planului şi a fundalului. Pentru previzualizarea câmpului de profunzime, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de previzualizare a câmpului de profunzime. Obiectivul se ajustează la valoarea curentă de diafragmă, permiţând previzualizarea câmpului de profunzime în vizor.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul A (Prioritate de diafragmă automată) www.nikon.ro

49


Modul M (Manual) În modul manual de expunere, utilizatorul controlează viteza de obturator şi diafragma. Viteza de obturator poate fi setată la valori cuprinse între 30 sec. şi 1/4000 sec., sau diafragma poate fi deschisă pentru un timp nelimitat pentru expuneri mai lungi (bulb). Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între valorile minime şi maxime ale obiectivului. Pentru realizarea fotografiilor în modul de expunere manuală:

1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia M. 2 Rotiţi discul principal de comandă pentru a alege o viteză de obturator, şi discul de subcomandă pentru setarea diafragmei. Verificaţi expunerea pe monitorul analog (vezi mai jos).

3 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

1/60 s, f/4.5 Afişaj de expunere analogic electric Dacă un obiectiv CPU este ataşat la aparatul foto şi pentru viteza de obturator este selectat o altă valoare decât bulb, afişajul de expunere analogic electric arată în panoul de control şi în vizor dacă fotografia este sub- sau supraexponată la setările curente. În funcţie de opţiunea aleasă pentru Setarea Personalizată 10 (paşi EV; 89), volumul de sub- sau supraexpunere este afişată în paşi de 1/3 EV sau 1⁄2 EV. Dacă limitele sistemului de exponometrie sunt depăşite, afişajul va clipi. Pasul EV setat la “1/3 paşi”

Pasul EV setat la “1/2 paşi” Expunere optimă

Subexponată cu 1/3 EV

Subexponată cu 1/2 EV Supraexponată cu mai mult de 3 EV

Supraexponată cu mai mult de 2 EV

50

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul M (Manual) www.nikon.ro


Expuneri lungi Vitezele de obturator de “bulb” şi “--” pot fi utilizate pentru fotografierea luminilor în mişcare, a stelelor, cerului în timp de noapte sau artificii cu expunere lungă. Pentru a preveni estomparea imaginilor cauzate de mişcarea aparatului foto, utilizaţi un trepied şi o telecomandă opţională ( 123) sau un cablu cu telecomandă ( 123). Viteză obturator

Descriere Diafragma rămâne deschisă în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Este necesară utilizarea telecomenzii opţionale ML-L3 ( 123). Selectaţi modul M, selectaţi viteza de obturator la “bulb,” apoi selectaţi modul de telecomanda cu întârziere la telecomandă rapidă. ( 38). Diafragma se deschide când butonul de declanşare de pe telecomandă este apăsat şi când butonul este apăsat încă o dată sau rămâne deschis pentru 30 de minute.

35 s, f/25

Pentru a preveni descărcarea acumulatorului înainte să se realizeze expunerea să fie completă, utilizaţi un acumulator încărcat complet sau un adaptor AC opţional. Reţineţi că în fotografiile cu expunere lungă pot apărea zgomote; înainte de fotografiere, alegeţi On pentru Long exp. NR (reducere de zgomot la expunere lungă) din meniul fotografiere ( 83).

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul M (Manual) www.nikon.ro

51


Expunere Fotometrie

Controalele utilizate: butonul

+ discul principal de comandă

Metoda de fotometrie determină modul în care aparatul foto setează expunerea. Următoarele opţiuni sunt disponibile: Metodă

Descriere

Recomandată pentru majoritatea cazurilor. Aparatul foto măsoară o arie largă din cadru şi setează expunerea în funcţie de distribuţia luminii, a culorii, a distanţei şi a compoziţiei pentru rezultate naturale. Aparatul măsoară întregul cadru dar pune accent pe aria centrală. Preponderent central Metodă clasică pentru portrete; recomandată în cazul utilizării filtrelor cu un factor de expunere(filtru factor) de peste 1 × ( 122). Aparatul măsoară într-un cerc cu un diametru de 3.5 mm (aproximativ 2.5 % din cadru). Cercul este poziţionat în aria de focalizare curentă, asigurând ca subiectele din afara ariei de focalizare să fie măsurate (dacă nu utilizaţi Spot obiective non-CPU sau dacă Auto-area AF este selectat pentru Setarea Personalizată 2 ( 87), aparatul va măsura centrul ariei de focalizare). Asigură ca subiectul să fie corect exponat, chiar şi atunci când fundalul este ma luminos sau mai întunecat. 3D Color Matrix II

Pentru a alege o metodă de expunere, apăsaţi butonul când este afişat setarea dorită.

şi rotiţi discul principal de comandă până

12—Expunere preponderent centrală ( 90) Această opţiune controlează mărimea ariei pe care cade accentul în modul de expunere preponderent centrală. Setarea implicită este de 8mm. Expunere matricială coloră 3D II În modul de expunere matricială, expunerea utilizează un sensor RGB de 420 segmenţi. Utilizaţi obiective tip G sau D pentru obţinerea informaţiilor detaliate (expunere matricială coloră 3D II; 117). Cu alte obiective CPU, informaţiile 3D nu sunt incluse (expunere matricială coloră II).

52

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere www.nikon.ro


Blocarea automată a expunerii

Controalele utilizate: butoanele AE-L/AF-L

Utilizaţi blocarea automată a expunerii pentru recompunerea fotografiilor după fotometrie:

1

Selectaţi modurile P, S sau A şi alegeţi expunerea preponderent centrală sau expunerea spot (butonul de blocare al expunerii nu este activat în modul M, în timp ce modurile şi Digital Vari-Program nu sunt recomandate deoarece expunerea preponderent centrală şi expunerea spot nu sunt disponibile în aceste moduri). În cazul utilizării expunerii preponderent centrale, selectaţi centrul ariei de focalizare cu selectorul multifuncţional ( 30).

2 Poziţionaţi subiectul în aria de focalizare selectată şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare. După ce butonul de declanşare a fost apăsat pe jumătate şi subiectul a fost poziţionat în aria de focalizare, apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru blocarea expunerii. În timp ce butonul de blocare al expunerii este apăsat, în vizor va apărea un indicator AE-L .

3 Ţineţi butonul AE-L/AF-L apăsat, recompuneţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare.

Ajustarea vitezei de obturator şi a diafragmei În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi ajustate fără modificarea valorii măsurate pentru expunere. Mod Programat automat Prioritate de timp de expunere automată Prioritate de diafragmă automată

Setare Viteza de obturator şi diafragma (program flexibil; Viteza de obturator Diafragmă

47)

Noile valori pot fi verificate în vizor şi pe panoul de control. Reţineţi că metoda de expunere nu poate fi schimbată în timp ce butonul de blocare al expunerii este activ (modificările expunerii sunt activate când butonul este eliberat). 18 — AE-L/AF-L ( 94) Această opţiune controlează comportamentul butonului AE-L/AF-L. 19 — AE Lock ( 94) Această opţiune controlează modul în care butonul de declanşare blochează expunerea.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere www.nikon.ro

53


Compensarea expunerii

Controalele utilizate: butonul

+ discul principal de comandă

Compensarea expunerii este utilizată pentru modificarea expunerii de la valoarea oferită de aparatul foto, astfel fotografiile devin mai luminoase sau mai întunecate. Este cel mai util dacă este utilizat cu expunerea preponderent centrală sau cu expunerea spot ( 52). Compensarea expunerii este disponibilă în modurile P, S şi A (în modul M, pe afişajul electronic analog este afectată doar informaţia afişată; viteza de obturator şi diafragma nu sunt schimbate). Apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă până când pe panoul de control apare valoarea dorită. Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între – 5 EV (subexponare) şi + 5 EV (supraexponare) în paşi de 1/3 EV. În general, alegeţi valori pozitive pentru ca subiectul să fie luminos, sau valori negative dacă doriţi ca subiectul să fie mai întunecat. La valori diferite de ± 0, în vizor apare icoana după ce aţi eliberat butonul . Valoarea curentă pentru compensarea expunerii va fi afişată în vizor când apăsaţi butonul .

+ 2.0 EV – 0.3 EV

–1 EV

Fără compensarea expunerii

+1 EV

Expunerea normală poate fi resetată prin setarea compensării expunerii la ± 0. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto este închis .

10 — Paşi EV ( 89) Folosiţi această opţiune pentru a seta paşii pentru compensarea expunerii la ½ EV. 11 — Exposure Comp. ( 89) După nevoie, compensarea expunerii poate fi setată fără apăsarea butonului

54

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere www.nikon.ro

.


Compensarea expunerii bliţului

Controalele utilizate: butonul

+ discul de subcomandă

Compensarea expunerii bliţului este utilizat pentru modificarea puterii bliţului de la nivelul asigurat de aparatul foto, schimbând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi mărită ca subiectul principal să apară mai luminos, sau poate fi redusă pentru a preveni lumini sau reflecţii nedorite. Apăsaţi butonul ( ) şi rotiţi discul de subcomandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control. Compensarea expunerii bliţului poate fi setată la valori cuprinse între – 3 EV (întunecat) şi + 1 EV (luminos) în paşi de 1/3 EV. În general, alegeţi valori pozitive pentru ca subiectul să fie mai luminos, valori negative ca subiectul să fie mai întunecat. La valori diferite de ± 0, după apăsarea butonului ( ) apare icoana . Valoarea curentă a compensării expunerii bliţului va fi afişată în vizor la apăsarea butonului .

−0.3 EV +0.7 EV

Puterea normală a bliţului poate fi resetată prin setarea compensării expunerii bliţului la ± 0.0. Compensarea expunerii bliţului nu este resetată când aparatul foto este închis .

Utilizarea compensării expunerii bliţului cu bliţuri opţionale Compensarea expunerii bliţului este de asemenea disponibilă cu bliţuri opţionale SB-800 sau SB-600 . 10 — Pas EV ( 89) Utilizaţi opţiunea pentru setarea paşilor pentru compensarea expunerii bliţului la ½ EV.

Reference: P, S, A, and M Modes / Exposure www.nikon.ro

55


Bracketing-ul

Controalele utilizate: butonul

+ discurile de comandă

Bracketing-ul modifică automat valorile curente pentru fiecare fotografie. Setarea modificată este aleasă în Setările Personalizate 13 (Auto BKT set; 90); În figurile de mai jos se asumă că AE & flash (AE/bliţ) este selectat pentru modificarea expunerii şi a puterii bliţului. Pot fi utilizate alte opţiuni pentru modificarea separată a expunerii sau a puterii bliţului sau pentru bracketing-ul balansului de alb. butonul şi rotiţi discul principal de comandă pentru a alege numărul fotografiilor în 1 Apăsaţi seria de bracketing (două sau trei). Nr. fotografiilor Indicator de proces

2

Apăsaţi

şi rotiţi butonul de subcomandă pentru a alege paşii bracketing-ului la

valori cuprinse între 0.3 EV şi 2.0 EV. Paşii bracketingului

Explicarea afişajului bracketing-ului Nr. fotografii

Indicator de proces

Descriere 3 fotografii: nemodificate, negative, pozitive 2 fotografii: nemodificate, pozitive 2 fotografii: nemodificate, negative

Programe de Bracketing Pentru lista de programe de bracketing vezi Anexa (

140).

10 — EV Step ( 89) Utilizaţi această opţiune pentru setarea paşilor pentru expunere şi expunerea bliţului la ½ EV. 14 — Auto BKT Order ( 91) Această opţiune poate fi utilizată pentru schimbarea ordinii bracketing-ului.

56

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere www.nikon.ro


3 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. Aparatul foto va modifica expunerea şi puterea bliţului la fiecare fotografiere. La setările implicite, prima fotografie va fi realizată la valorile curente ale expunerii şi ale compensării de expunere a bliţului, iar următoarele fotografii vor fi realizate la valori modificate. Dacă seria de bracketing constă din trei fotografii, paşii bracketing-ului vor fi scăzuţi din valorile curente la a doua fotografie şi vor fi adăugate la a treia fotografie. Valorile modificate pot fi mai mari sau mai mici decât valorile maxime sau minime pentru expunere şi compensarea expunerii bliţului. Viteza de obturator şi diafragma modificată sunt afişate pe panoul de control sau în vizor. Când bracketing-ul este activ, pe panoul de control apare un indicator al procesului de bracketing . La realizarea fotografiei nemodificate segmentul va dispărea de pe indicator, la realizarea fotografiei cu paşi negativi segmentul va dispărea, iar la realizarea fotografiilor cu paşi pozitivi segmentul va dispărea. Pentru dezactivarea bracketing-ului apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă până când numărul fotografiilor din seria bracketing-ului este zero şi BKT nu mai este afişat pe panoul de control. La următoarea activare a bracketing-ului aparatul foto va reseta ultimul program utilizat.

Bracketing-ul expunerii Aparatul foto modifică expunerea prin schimbarea vitezei de obturator şi valoarea diafragmei (programat automat), respectiv valoarea diafragmei (prioritate de timp de expunere automată) sau a vitezei de obturator (prioritate de obturator automat, în modul de expunere manuală). Dacă selectaţi On pentru Setarea Personalizată 7 (ISO Auto; 88), aparatul foto va modifica automat sensibilitatea ISO pentru o expunere optimă când limitele sistemului de expunere al aparatului foto sunt depăşite. În bracketing-ul expunerii, viteza de obturator va fi schimbată doar după ce aparatul foto a ajustat sensibilitatea ISO. Bracketing-ul expunerii şi al bliţului În modul continuu, fotografierea se opreşte după atingerea numărului de fotografii specificate în programul de bracketing. Selectând sau modul Digital Vari-Program puteţi dezactiva bracketing-ul; bracketing-ul se va activa când selectaţi modurile P, S, A sau M. Bracketing-ul expunerii şi al bliţului sunt dezactivate când selectaţi WB bracketing pentru Setarea Personalizată 13 (Auto BKT set; 90). Continuarea bracketing-ului expunerii şi al bliţului Dacă cardul de memorie se umple înainte ca toate fotografiile din serie să fie realizate, fotografierea poate fi continuată de la următoarea fotografie din serie după ce cardul de memorie a fost schimbat sau au fost şterse câteva fotografii pentru a face loc pe cardul de memorie. Dacă aparatul foto este închis înainte ca toate fotografiile din serie să fie realizate, bracketing-ul se va continua de la următoarea fotografie din serie la deschiderea aparatului foto.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere www.nikon.ro

57


Balansul de alb

Controalele utilizate: butonul WB + discul principal de comandă (monitor închis )

Balansul de alb asigură ca culorile să fie neafectate de culoarea sursei de lumină. Balansul de alb automat este recomandat pentru majoritatea surselor de lumină; dacă este necesar, pot fi selectate alte valori în funcţie de tipul sursei de lumină. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Opţiune

Descriere Auto Aparatul setează automat balansul de alb. Recomandat pentru majoritatea situaţiilor. Incandescent Folosiţi la lumină incandescentă. Fluorescent Folosiţi la lumină neon.. Direct Sunlight Folosiţi la subiecte iluminate cu lumină directă solară. Flash Poate fi folosit cu bliţ încorporat sau cu bliţ Nikon Cloudy Folosiţi la lumina zilei, cer noros. Shade Folosiţi la lumina zilei, când subiectul se află în umbră. Choose color temp. Alegeţi temperatura culorii din listă ( 59). White balance Pentru setarea balansului albului folosiţi un obiect gri sau alb, sau o imagine preset deja realizată ( 59).

Pentru selectarea unei valori pentru balansul de alb, apăsaţi butonul WB şi rotiţi discul principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control. Balansul de alb poate fi de asemenea ajustat din meniul fotografiere ( 82).

Reglarea fină a balansului de alb

Controalele utilizate: butonul WB + discul de subcomandă (monitor închis )

La setările diferite de (Alegerea temperaturii de culoare) şi PRE (White balance preset), balansul de alb poate fi “reglat fin” cu ± 3 în paşi de câte unul. Alegeţi valori mici ca fotografiile să apară puţin mai galbene sau roşii, valori mari ca fotografiile să capete o nuanţă albastră. Apăsaţi butonul WB şi rotiţi discul de subcomandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control.

În timpul fotografierii, setările diferite de ±0 sunt afişate pe panoul de control după cum este prezentat în figura din dreapta.

58

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Balansul de alb www.nikon.ro


Alegerea temperaturii de culoare

Controale utilizate: buton WB + disc de subcomandă (monitor oprit)

La setarea (Alege temperatura de culoare), poate fi selectată temperatura de culoare prin apăsarea butonului WB şi prin rotirea discului de subcomandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control. Temperatura de culoare poate fi de asemenea selectată din meniul shooting (fotografiere) ( 82).

Presetarea balansului de alb Această opţiune poate fi utilizată atunci când rezultatele dorite nu pot fi obţinute la alte setări sau când setaţi balansul de alb la o valoare utilizată la o fotografie anterioară. Sunt disponibile două metode pentru presetarea balansului de alb: Metodă Măsurare directă

Descriere Plasaţi un obiect neutru gri sau alb la lumina care va fi utilizată în fotografia finală şi balansul de alb va fi măsurat de aparatul foto(

60).

Copiere din fotografii existente

Valoarea balansului de alb este copiat dintr-o fotografie existentă(

82).

Alegerea temperaturii de culoare Realizaţi o fotografie de probă pentru a determina dacă culoarea de temperatură selectată este corespunzătoare sursei de lumină. Reţineţi că dacă rezultatul dorit nu poate fi obţinut cu iluminare prin bliţ sau lumină fluorescentă; puteţi alege opţiunile (Flash) sau (Fluorescent). Temperatura de culoare Culoarea percepută a sursei de lumină depinde de vizor şi de alte condiţii. Temperatura de culoare este unitatea obiectivă de măsură a culorii sursei de lumină, şi exprimă aceea temperatură la care un obiect ar trebui să fie încălzit pentru a radia lumina în aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de lumină cu o temperatură de culoare între 5,000– 5,500 K apar albe, sursele de lumină cu o temperatură de culoare mai scăzută, cum ar fi becuri incandescente, apar uşor gălbui sau roşiatice. Sursele de lumină cu o temperatură de culoare mai ridicată apar cu o nuanţă albăstruie. Temperaturile de culoare pentru fiecare setare a balansului de alb suportată de aparatul foto se pot găsi în Anexă ( 140). 13 — Auto BKT Set ( 90) Cu această opţiune puteţi crea o serie de fotografii pentru modificarea valoarii curente a balansului de alb.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Balansul de alb www.nikon.ro

59


Măsurarea unei valori pentru presetarea balansului de alb Puneţi un obiect gri neutru sau alb în lumina care va fi folosită la realizarea fotografiei 1 finale. În cazul setărilor de studio puteţi folosi ca referinţă un card gri. Nu utilizaţi compensarea expunerii.

2 Apăsaţi butonul WB şi rotiţi discul principal de comandă până când PRE este afişat pe panoul de control.

Eliberaţi pentru scurt timp butonul WB după care apăsaţi butonul până afişajele 3 prezentate în figura de mai jos nu încep să lumineze. Pentru a ieşi fără a înregistra o valoare nouă pentru balansul de alb , apăsaţi butonul WB.

4

Încadraţi obiectul de referinţă până când acesta umple vizorul şi apăsaţi până la fund butonul de declanşare. Aparatul foto va măsura o valoare pentru balansul de alb şi va utiliza această valoare la selectarea balansului de alb presetat. Nu vor fi înregistrate fotografii. Pentru a ieşi fără a măsura o valoare nouă pentru balansul de alb apăsaţi butonul WB

5

În cazul în care aparatul foto nu a reuşit să măsoare o valoare pentru balansul de alb, afişajele vor lumina în modul indicat în imaginea din dreapta pentru aproximativ 6 secunde înainte ca aparatul foto să revină în modul fotografiere (pentru a reveni în modul fotografiere înainte ca afişajele să se oprească , apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare). Balansul de alb se va seta automat pe valoarea măsurată. Dacă afişajele iluminează în modul indicat în imaginea din dreapta, înseamnă că aparatul nu a reuşit să măsoare balansul de alb. Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a reveni la Pasul 4 şi măsuraţi balansul de alb din nou.

60

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Balansul de alb www.nikon.ro


Mai multe despre redare Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto Pentru a reda fotografiile apăsaţi butonul . Pe monitor se va afişa cea mai recentă fotografie. Fotografiile realizate “în picioare” (tip portret) vor fi afişate în modul prezentat în figura din dreapta. Următoarele operaţii pot fi realizate în modul redare cadru întreg: Pentru a

Utilizaţi

Descriere Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului sau rotiţi discul principal de Vizualiza fotografii spre dreapta pentru a vizualiza pozele în ordinea înregistrării. Apăsaţi sau săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional sau rotiţi discul principal adiţionale de comandă spre stânga pentru a vizualiza pozele în ordine inversă. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului sau rotiţi discul de Vizualiza informaţii sau subcomandă pentru a vedea informaţiile fotografiei curente ( 62). despre fotografie Mări fotografia Măriţi fotografia curentă ( 64). Şterge fotografia Ştergeţi fotografia curentă ( 65). Proteja imaginea Protejaţi fotografia curentă ( 65). Vizualiza imaginile mici Vizualizarea fotografiilor în miniatură ( 63). Ieşi în modul Buton de declanşare Pentrua opri monitorul şi pentru a reveni în meniul fotografiere, apăsaţi pe fotografiere sau jumătate butonul de declanşare sau apăsaţi butonul . Vizualiza meniurile Vizualizarea meniurilor ( 74). Retuşa fotografiile Crearea copiilor retuşate a fotografiilor curente ( 109).

Rotirea automată a imaginii ( 108)/Rotire în poziţie verticală ( 75) Aceste opţiuni controlează dacă fotografiile realizate în poziţie verticală sunt rotite pentru afişarea lor pe monitor în timpul redării. 6 — Revizualizarea imaginilor ( 88) Alegeţi această opţiune dacă doriţi să afişaţi fotografiile aşa cum au fost realizate. 27 — Monitor Oprit ( 98) Prin această opţiune se setează durata de timp în care monitorul să fie pornit înainte ca acesta să se oprească automat pentru o durată mai lungă de utilizare a acumulatorului .

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto www.nikon.ro

61


Date despre fotografie Datele despre fotografie apare imprimată pe imaginile afişate în cadru întreg în timpul redării. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional sau rotiţi discul de subcomandă pentru a vizualiza următoarele date :Informaţii de bază↔Informaţii despre fotografiere Pagina 1↔Informaţii despre fotografiere Pagina 2↔Istoric retuşări (doar pentru copiile retuşate) ↔Părţi luminoase↔Histograma RGB ↔ Informaţii de bază. 1

1 Stare protejare…............ 65 2 Indicator retuşare......... 109 3 Număr cadru / numărul total de imagini 4 Nume director……......... 75

5 6 7 8 9

2

3

Calitatea imaginii............ 34 Data înregistrării.....14, 103 Ora înregistrării ......14, 103 Nume fişier..................... 35 Mărimea imaginii............ 35 4

5 6 1

Informaţii despre redare, Pagina 1 1 2 3 4 5 6

Stare protejare................... 65 Indicator retuşare ............ 109 Nume aparat foto Expunere........................... 52 Viteza de obturator...... 48, 50 Diafragma ................... 49, 50

7 8 9 10 11

Mod. .............................. 45 Compensarea expunerii .54 Distanţa focală................. 1 Mod bliţ ......................... 40 Număr cadru / numărul tota de imagini

7

8

9

2

3 5 7 9

4 6 8 10

1

Informaţii despre fotografie, Pagina 2

2

Stare protejare................... 65 7 Compensarea tonului .... 80 3 Indicator retuşare ............ 109 8 Claritate ......................... 80 5 Optimizarea imaginii 1........ 79 9 Mod culoare/nuanţă....... 80 7 Sensibilitatea ISO 2 ........... 43 10 Saturaţie ....................... 80 9 Balansul de alb/Reglarea fină 11 Comentariu imagine 3 .. 104 11 a balansului de alb............. 58 12 Număr cadru / numărul total de imagini 6 Mărimea imaginii/ Calitatea imaginii.......... 34, 35 1. Numele filtrului este afişat dacă fotografia a fost realizată cu opţiunea de filtru selectată la Optimize image > Black-and-white > Custom. 2. Afişat cu roşu dată sensibilitatea ISO a fost modificată de la valoarea selectată de ISO automat. 3. Doar primele 13 litere sunt afişate.

11

1 2 3 4 5

Istoric retuşări 1

12

1

1 Stare protejare.........................................................................65 2 Indicator retuşare.................................................................. 109 3 Istoric retuşări: Lista schimbărilor făcute la imagine utilizând opţiunile din meniul retuşare ( 109), ordonat după cea mai recentă schimbare……………………………………………... 109 4 Număr cadru / numărul total de imagini 1. Afişat dacă imaginea a fost creată cu ajutorul opţiunilor din meniul retuşare.

62

4 6 8 10

3

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto www.nikon.ro

2

4


1

Părţi luminoase Acestea reprezintă părţile cele mai luminoase ale imaginii. Din ariile supraexpuse ale părţilor luminoase pot dispărea “spălate” detaliile.

2

3

1 Stare protejare.........................................................................65 2 Indicator retuşare ................................................................. 109 3 Părţile luminoase ale imaginii (arii din imagine care au fost “spălate”) sunt indicate de chenare luminoase 4 Număr cadru / numărul total de imagini

Histograma RGB O histogramă reprezintă un grafic care prezintă dispunerea tonurilor în cadrul imaginii. Axa orizontală corespunde cu luminozitatea pixelului, cu pixelii întunecaţi la stânga şi pixelii luminoşi la dreapta. Axa verticală prezintă numărul de pixeli pentru fiecare luminozitate în imagine. Reţineţi că histogramele aparatului foto pot diferi de cele afişate în aplicaţii de prelucrare a imaginii . 1 2 3 4

Stare protejare.......................... 65 Indicator retuşare ............. 109 Histograma (toate canalele) Histograma (canalul roşu)

4 1 2 4 5 6

3

5 Histograma (canalul verde) 6 Histograma (canalul albastru) 7 Număr cadru / numărul total de imagini

7

Redarea mai multor imagini: Redare multiplă Pentru afişarea imaginilor ca “imagine în miniatură” de patru sau nouă imagini, apăsaţi butonul în modul de redare cadru întreg. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce imaginile în miniatură sunt afişate:

Pentru a Utilizaţi Afişa mai multe imagini pe o pagină Afişa mai puţine imagini pe o pagină Selecta fotografiile

Vizualiza fotografiile selectate în cadru întreg Şterge fotografia Proteja fotografia Ieşi în modul fotografiere Vizualiza meniurile

Descriere Creşteţi numărul de imagini afişate de la unu (redare cadru întreg)la patru sau de la patru la nouă. Scădeţi numărul de imagini afişate de la nouă la patru sau de la patru la unu (redare cadru întreg). Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru selectarea fotografiilor, sau rotiţi discul principal de comandă pentru a muta cursorul sus sau jos, iar discul de subcomandă pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta. Vizualizarea în cadru întreg a fotografiei selectate din imaginile în miniatură.

Ştergerea fotografiei selectate ( 65). Protejarea imaginii selectate ( 65). Butonul de declanşare Pentru a opri monitorul şi a reveni în modul fotografiere apăsaţi pe sau jumătate butonul de declanşare sau apăsaţi butonul . Vizualizarea meniurilor ( 74).

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul www.nikon.ro

63


Redare cu zoom Apăsaţi butonul pentru a mări o fotografie în redare cadru întreg. Următoarele operaţii pot fi realizate:

Pentru a

Mări sau micşora imaginea

Vizualiza alte arii ale imaginii Vizualiza altor fotografii Anula mărirea Şterge fotografia Proteja fotografia Ieşi în modul fotografiere Vizualiza meniurile

64

Utilizaţi

/

Descriere Apăsaţi pentru a mări până la maximum aproximativ 25 ×(imagini mari), 19 × (imagini medii) sau 13 × (imagini mici). Apăsaţi butonul pentru a micşora. În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi săgeţile selectorului multifuncţional pentru a vizualiza ariile de imagine care nu se văd în monitor. Menţineţi apăsat selectorul multifuncţional pentru a putea derula rapid la alte arii din cadru. Fereastra de navigare este afişată când valoarea măririi este schimbată; aria curent vizibilă în monitor este indicată de un chenar galben .

Rotiţi discul principal de comandă pentru a vizualiza la mărirea curentă aceeaşi parte a altor fotografii. Revenire în redare cadru întreg. Ştergerea fotografiei curente( 65). Protejarea fotografiei curente ( 65). Buton de declanşare Pentru a opri monitorul şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe jumătate sau butonul de declanşare sau apăsaţi butonul Vizualizarea meniurilor ( 74).

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul www.nikon.ro


Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii În modurile de redare cadru întreg, mărit şi imagini în miniatură, butonul poate fi utilizat pentru protejarea fotografiilor împotriva ştergerilor accidentale. Fişierele protejate nu pot fi şterse utilizând butonul sau opţiunea Delete (Şterge) din meniul redare, şi acestea au atributul “read-only” (doar citire) la vizualizarea lor pe un PC. Reţineţi că fişierele protejate vor fi şterse la formatarea cardului de memorie ( 102). Apăsaţi butonul pentru a proteja imaginile curent afişate în cadru întreg sau mărite sau selectate din imaginile în miniatură. Fotografia va fi marcată cu icoana .

Pentru a îndepărta protecţia de pe o fotografie pentru a putea fi ştearsă,apăsaţi butonul când fotografia este afişată în cadru întreg sau mărită sau selectată din imaginile în miniatură. Pentru a îndepărta protecţia de pe toate fotografiile din directorul sau directoarele curent selectate ca Playback Folder (Director de redare), apăsaţi simultan butoanele pentru aproximativ două secunde.

Ştergerea individuală a fotografiilor

Apăsaţi butonul pentru a şterge fotografia curent afişată în cadru întreg sau mărită sau selectată din imaginile în miniatură. Una din următoarele dialoguri de confirmare va fi afişată; apăsaţi din nou butonul pentru a şterge imaginea. Apăsaţi oricare alt buton pentru a ieşi fără a şterge fotografia.

Şterge ( 74) Această opţiune poate fi folosită pentru ştergerea fotografiilor multiple.

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto www.nikon.ro

65


Conectarea la un televizor, PC sau o imprimantă Vizualizarea fotografiilor la televizor Cablul audio/video furnizat EG-D2 (A/V ) poate fi utilizat pentru conectarea aparatului foto la un televizor sau aparat video pentru redare sau înregistrare. În fundal se va auzi muzica inclusă în redările secvenţiale Pictmotion ( 75) .

1 Alegeţi modul video corespunzător

( 103).

2 Opriţi aparatul foto. Întotdeauna opriţi aparatul foto înainte de a conecta sau deconecta cablul A/V .

cum urmează 3 Conectaţi cablul A/V dupăAudio (alb)

Conector video Conectaţi la dispozitivul video

Video (galben) Conectaţi la aparatul foto

4 Mutaţi televizorul pe canalul video. 5 Porniţi aparatul foto. În timpul redării, imaginile vor fi afişate în televizor sau înregistrate pe bandă video; monitorul aparatului foto va rămâne oprit . Utilizaţi un adaptor AC Utilizarea unui adaptor AC EH-5 (disponibil separat) este recomandat pentru o redare îndelungată. La conectarea adaptorului AC EH-5, întârizierea opririi monitorului aparatului foto va fi setată la zece minute iar exponometrele vor rămâne setate la infinit.

66

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau imprimantă / Vizualizarea fotografiilor la televizor www.nikon.ro


Conectarea aparatului foto la un PC Aparatul foto poate fi conectat la un PC utilizând cablul USB furnizat UC-E4. Aplicaţia PictureProject furnizată poate fi utilizată pentru transferarea imaginilor pe PC, unde acestea pot fi organizate, retuşate şi tipărite..

Înainte de a conecta aparatul foto Instalaţi PictureProject sau orice altă aplicaţie care poate fi necesară după prima citire a manualelor şi verificarea cerinţelor de sistem. Pentru a fi sigur că transferal de date nu va fi întrerupt, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă aveţi dubii încărcaţi acumulatorul înainte de a conecta aparatul foto sau utilizaţi un adaptor AC EH-5 (disponibil separat). Înainte de conectarea aparatului foto, selectaţi valoarea USB din meniul setup (setare) şi alegeţi opţiunea USB după cum urmează. Sistem de operare PC Windows XP Home Edition Windows XP Professional Mac OS X Windows 2000 Professional

USB Alegeţi PTP sau Mass Storage Alegeţi Mass Storage *

* Nu selectaţi PTP. Dacă PTP este selectat la conectarea aparatului foto, wizardul hardware de Windows va fi afişat. Faceţi click pe Cancel pentru a ieşi din wizard, deconectaţi aparatul foto şi selectaţi Mass Storage.

Conectarea cablului USB

1 Porniţi PCul şi aşteptaţi până se încarcă sistemul de operare. 2 Opriţi aparatul foto Conectaţi cablul USB UC-E4 furnizat ca în figură. Nu forţaţi şi nu încercaţi să 3 conectaţi oblic cablul în conectorul USB. Conectaţi aparatul foto direct la PC; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau tastatură.

conector USB

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau imprimantă / Conectarea la un PC www.nikon.ro

67


4 Porniţi aparatul foto. Dacă Mass Storage este selectat pentru USB, pe panoul de control şi în vizor vor fi afişate indicatoarele din dreapta (dacă este selectat PTP, vor fi afişate indicatoarele normale de fotografiere).

5 Transferaţi fotografiile pe PC în modul în care este descris în manualul PictureProject (pe CD). 6 Dacă PTP este selectat pentru USB, aparatul foto poate fi oprit şi cablul USB deconectat odată cu încheierea transferului. Dacă este selectat Mass Storage aparatul foto trebuie îndepărtat mai întâi din sistem după cum urmează. Windows XP Home Edition/Windows XP Professional Faceţi click pe icoana “Safely Remove Hardware” de pe taskbar ( ) şi selectaţi Safely remove USB Mass Storage Device. Windows 2000 Professional Faceţi click pe icoana “Unplug or Eject Hardware” de pe taskbar ( ) şi selectaţi Stop USB Mass Storage Device. Mac OS X Trageţi icoana aparatului foto (“NIKON D80”) în coşul de gunoi.

În timpul transferului Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timpul transferului. Camera Control Pro Camera Control Pro (disponibil separat; 123) poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto de pe PC. Înainte de conectarea aparatului foto, setaţi 104) pe PTP. Când Camera Control Pro este pornit, opţiunea USB ( aparatul va afişa în locul numărului de expuneri rămase.

68

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau imprimantă / Conectarea la un PC www.nikon.ro


Tipărirea fotografiilor Fotografiile pot fi tipărite prin următoarele metode: • Conectaţi aparatul foto la o imprimantă şi tipăriţi fotografiile JPEG direct de pe aparatul foto (vezi mai jos). • Introduceţi cardul de memorie într-o imprimantă dotată cu locaş de card (pentru detalii vezi manualul imprimantei). Dacă imprimanta suportă formatul DPOF ( 134), fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set ( 73). • Duceţi cardul de memorie la un developator sau la un centru de tipărire digitală. Dacă centrul suportă formatul DPOF, fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set. • Copiaţi fotografiile pe un PC ( 67) şi tipăriţi-le direct de pe PC utilizând PictureProject sau Capture NX (disponibil separat; 123). Reţineţi că aceasta este singura metodă disponibilă pentru tipărirea fotografiilor RAW (NEF).

Tipărire prin conexiune directă USB Fotografiile JPEG pot fi tipărite direct de pe aparatul foto conectat la o imprimantă PictBridge ( 134). Dacă realizaţi fotografii pentru tipărire prin conexiune directă USB în modurile P, S, A şi M, alegeşi Ia (sRGB) sau IIIa (sRGB) pentru opţiunea Custom > Color mode din meniul Optimizarea imaginii ( 80). Realizarea fotografiilor Selectaţi fotografiile pentru tipărire utilizând Print Set Selectaţi PTP din meniul USB al aparatului foto şi conectaţi aparatul foto la imprimantă (

Tipăriţi fotografiile una câte una ( 71)

Tipăriţi fotografii multiple ( 72)

70)

Tipărirea fotografiilor index ( 72)

Deconectaţi cablul USB

Tipărirea prin conexiune directă USB Dacă apare o eroare în timpul tipăririi, aparatul foto va afişa panoul de dialog prezentat în dreapta. După verificarea imprimantei, apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta Continue (Continuare) şi apăsaţi OK pentru continuarea tipăririi. Selectaţi Cancel pentru a ieşi din meniu fără tipărirea paginilor Fotografiile RAW (NEF) nu pot fi tipărite prin conexiune directă USB. Ele sunt afişate în meniul Print Select dar nu pot fi selectate pentru tipărire.

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www.nikon.ro

69


Conectarea imprimantei Înainte de tipărire, verificaţi dacă acumulatorul aparatului foto este încărcat. Dacă nu sunteţi sigur de acest lucru, încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor EH-5 AC (disponibil separat).

1 Setaţi opţiunea USB a aparatului foto la PTP (

104).

2 Porniţi imprimanta. 3 Închideţi aparatul foto . 4

Conectaţi cablul suplimentar UC-E4 USB după cum este prezentat mai jos. Nu forţaţi sau nu introduceţi conectorul oblic. Conectaţi aparatul foto direct la imprimantă; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau printr-o tastatură. Conector USB

5 Deschideţi aparatul foto. Apare un afişaj de întâmpinare, urmat de afişajul de redare PictBridge. Selectaţi “ Tipărirea fotografiilor una câte una” ( 71) sau “ Tipărirea fotografiilor multiple” ( 72).

→ Apăsaţi selectorul multifuncţional la stânga sau la dreapta pentru vizualizarea fotografiilor pentru mărirea fotografiei curente ( 64). Pentru suplimentare, sau apăsaţi butonul vizualizarea a şase fotografii în acelaşi timp, apăsaţi butonul , . Utilizaţi selectorul pentru vizualizarea fotografiei multifuncţional pentru selectarea fotografiilor, sau apăsaţi selectate în mărime normală.

70

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau imprimantă / Tipărirea fotografiilor www.nikon.ro


Tipărirea fotografiilor una câte una Pentru tipărirea fotografiei curent selectată în meniul de redare PictBridge, apăsaţi OK. Se va afişa meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru selectarea unei opţiuni şi apăsaţi butonul din dreapta pentru selectare.

Opţiune Start Printing

Page Size

No. of Copies

Descriere Tipărirea fotografiei curente. Pentru întreruperea şi revenirea în modul de redare PictBridge înaintea completării tipăririi, apăsaţi OK. Modul de redare PictBridge apare când tipărirea este completă. Apare meniul prezentat la dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea mărimii paginii din Printer Default (mărimea implicită a paginii pentru imprimanta curentă), 3.5 x 5 in., 5 x 7 in.,100 x 150 mm, 4 x 6 in., 8 x 10 in., Letter, A3 sau A4, apoi apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a alege numărul exemplarelor (maximum 99), după care apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire.

Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea stilului de tipărire din Printer Default (valoare implicită pentru imprimanta curentă), Border Print with Border (tipărirea fotografiei cu margine albă), sau No Border (fără margine), după care apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea Printer Default Time stamp (valoarea implicită pentru imprimanta curentă), Print Time Stamp (tipărirea orei şi a datei de înregistrare a fotografiei), sau No Time Stamp, apoi apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional şi alegeţi dintre Crop (tăiere) sau No Cropping (fără tăiere), apot apăsaţi butonul OK. Cropping

Dacă alegeţi Crop, apare panoul de dialog prezentat în dreapta. Utilizaţi butoanele şi pentru alegerea mărimii tăierii şi utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea poziţiei tăierii. Apăsaţi OK pentru revenire în meniul de tipărire.

Mărimea paginii, margine şi imprimarea datei Alegeţi valorile implicite ale imprimantei pentru tipărire la setările curente. Doar opţiunile suportate de imprimanta curentă pot fi selectate.

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www.nikon.ro

71


Tipărirea fotografiilor multiple Pentru a tipări mai multe fotografii sau pentru crearea fotografiilor JPEG în format index, apăsaţi butonul în modul de redare PictBridge. Se afişează meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea unei opţiuni şi apăsaţi butonul din dreapta pentru selectare. Opţiune Print Select Print (DPOF)

Descriere Tipărirea fotografiilor selectate (vezi mai jos). Tipărirea listei curente în format DPOF ( 73). Crearea imaginilor index ale tuturor fotografiilor JPEG, maximum 256. Apare dialogul de confirmare prezentat în dreapta; apăsaţi OK pentru afişarea listei de opţiuni de tipărire. Alegeţi mărimea

Index Print paginii, marginea, şi opţiunile de imprimare a datei după cum sunt prezentate pe pagina anterioară (se afişează un avertisment dacă pagina selectată este prea mică). Pentru începerea tipăririi, selectaţi Start Printing şi apăsaţi OK. Apare meniul PictBridge când tipărirea este completă.

Tipărirea fotografiilor selectate Selectând Print Select apare meniul prezentat la pasul 1.

1 Defilaţi printre fotografii. Pentru afişarea fotografiei curente în mărime mare, apăsaţi butonul .

72

2 Selectaţi fotografia curentă şi setaţi numărul exemplarelor la 1. Fotografiile selectate sunt marcate cu icoana .

3

Specificaţi numărul exemplarelor (maximum 99). Pentru deselectarea unei fotografii, apăsaţi săgeata jos a selectorului multifuncţional când numărul exemplarelor este 1. Repetaţi paşii 1 – 3 pentru selectarea fotografiilor suplimentare.

4

Afişaţi opţiunile de tipărire. Alegeţi mărimea paginii, marginea şi opţiunile de imprimare a datei prezentate pe pagina 71. Pentru începerea tipăririi, selectaţi Start Printing şi apăsaţi OK. Apare meniul PictBridge când tipărirea este completă.

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www.nikon.ro


Crearea unui ordin de tipărire în format DPOF: Print Set (Setare pentru tipărire) Opţiunea Print Set din meniul redare este utilizat pentru crearea unui „ordin de tipărire” digital pentru imprimante compatibile cu PictBridge şi pentru dispozitive care suportă DPOF. Selectând Print Set din meniul redare apare meniul prezentat la pasul 1.

1

2 Selectaţi Select / Set.

3 4

Afişarea dialogului de selectare.

Selectaţi fotografiile şi specificaţi numărul exemplarelor după cum este prezentat în pasul 2 şi 3 pe pagina anterioară. Reţineţi că fotografiile RAW (NEF) nu pot fi selectate pentru tipărire. Afişarea opţiunilor. Selectaţi opţiunea şi apăsaţi săgeata stângă a selectorului multifuncţional : • Data imprint: Tipăreşte viteza de obturator şi diafragma pe toate fotografiile din ordinea de tipărire. • Imprint date: Tipăreşte data înregistrării tuturor fotografiilor din ordinea de tipărire. Pentru completarea ordinii de tipărire şi pentru ieşire selectaţi Done şi apăsaţi OK.

Pentru tipărirea ordinii de tipărire curente când aparatul este conectat la o imprimantă PictBridge, selectaţi Print (DPOF) din meniul PictBridge şi urmăriţi paşii din “ Tipărirea fotografiilor selectate” pentru a modifica şi a tipări ordinea de tipărire curentă ( 72). Data şi tipărirea datelor DPOF nu sunt suportate prin tipărire prin conexiune directă USB; pentru tipărirea datei de înregistrare pe fotografiile din ordinea de tipărire curentă, utilizaţi opţiunea PictBridge Time Stamp.

Print Set (Setare pentru tipărire) Opţiunea Print Set nu poate fi utilizată dacă nu există spaţiu necesar pe cardul de memorie pentru stocarea ordinii de tipărire. Ordinile de tiprire pot fi incorecte dacă imaginile sunt şterse utilizând un PC după crearea ordinii de tipărire.

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www.nikon.ro

73


Prezentarea meniurilor Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) Meniul de redare conţine următoarele opţiuni (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup menu din meniul setare; 101). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor. Opţiune Delete Playback folder

Descriere Şterge toate sau fotografiile selectate. Alegerea directorului pentru redare.

74 75

Rotate tall

Rotirea în poziţie verticală (pentru fotografii tip portret) a fotografiilor în timpul redării.

75

Slide show

Redarea fotografiilor în redare secvenţială automată, cu muzică şi panning, cu mărire şi cu efecte (Pictmotion) sau fără acestea (standard) Ascunderea fotografiilor selectate. Selectarea fotografiilor pentru tipărire.

75

Hide image Print set

78 78

Delete (Ştergere) Meniul ştergere conţine următoarele opţiuni: Opţiune Selectat Toate

Descriere Şterge fotografiile selectate (vezi mai jos). Şterge toate fotografiile.

Selectarea a mai multor fotografii Pentru a selecta mai multe fotografii pentru ştergere, redare secvenţială sau pentru opţiunea Hide image:

1

2

Selectaţi fotografia. Pentru vizualizarea fotografiilor selectate în mărime mare, apăsaţi butonul .

Alegeţi fotografia selectată. Selectarea este indicată de o icoană.

3 Repetaţi paşii 1–2 pentru selectarea fotografiilor 4 suplimentare. Pentru a deselecta o fotografie, selectaţi şi apăsaţi săgeata de jos a selectorului multifuncţional. Terminaţi operaţiunea.

74

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www.nikon.ro


Playback Folder (Director de redare) Alegeţi un director pentru redare: Opţiune Descriere Doar fotografiile din directorul curent selectate pentru Folders (Directoare) din meniul fotografiere sunt afişate în timpul redării. Această opţiune este Current selectată automat la realizarea fotografiei. Dacă în aparatul foto este introdus (default) un card de memorie şi această opţiune este selectată înaintea realizării fotografiilor, în timpul redării apare un mesaj indicând că directorul nu conţine fotografii. Selectaţi All pentru începerea redării. All Redarea fotografiilor din toate directoarele de pe cardul de memorie.

Rotate Tall (Rotire în poziţie verticală) Selectaţi On pentru rotirea fotografiei în poziţie verticală (pentru fotografii tip portret) pentru afişarea lor pe monitor. Fotografiile realizate cu opţiunea Off pentru Auto image rotation (Rotirea automată a imaginii)( 108) vor fi afişate în poziţie orizontală.

Slide Show (Redare secvenţială) Redarea fotografiilor una câte una în redare secvenţială automată. Cu ajutorul opţiunii Pictmotion redarea poate fi realizată cu efecte, cu panning, efecte de mărire şi fond muzical (fondul muzical va fi activat doar atunci când aparatul foto este conectat la un televizor; 66). Paşii recomandate pentru crearea unei redări secvenţiale sunt descrise mai jos. fotografiile 1 Selectaţi Selectaţi Select pictures şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru selectarea opţiunii alese şi reveniţi în meniul de redare secvenţială.

•All pictures: Redarea secvenţială include toate fotografiile din directorul de redare curentă ( 75). 74). Doar •Select pictures: Selectaţi cel mult 50 de fotografii pentru redarea secvenţială ( fotografiile din directorul de redare curentă ( 75) sunt disponibile pentru selectare; fotografiile şi imaginile ascunse care nu pot fi afişate pe aparatul foto nu pot fi selectate.

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www.nikon.ro

75


2

Alegeţi un stil Selectaţi Change settings şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional, apoi selectaţi Style apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru selectarea opţiunii alese şi reveniţi la meniul de redare secvenţială.

•Standard: Fotografiile sunt redate la un interval selectat, fără fond muzical sau fără alte efecte. •Pictmotion: Selectaţi un stil care include fond muzical cu efecte, panning şi efecte de mărire potrivite. Reţineţi că fondul muzical va fi activat doar atunci când aparatul foto este conectat la un televizor ( 66).

3

Alegeţi un interval de cadru sau un stil de redare. Selectaţi Change settings şi apăsaţi butonul din dreapta al selectorului multifuncţional, apoi alegeţi un interval de cadru sau stil de redare după cum este descris mai jos. “Standard” selectat în pasul 2 Pentru schimbarea intervalului între cadre de la setarea implicită de 2 secunde, selectaţi Frame interval şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru alegerea opţiunii selectate şi reveniţi în meniul de redare secvenţială.

“Pictmotion” selectat în pasul 2 Pentru schimbarea fondului muzical de la setarea implicită Pachelbel’s Canon, selectaţi Background music (Fond muzical) şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru alegerea opţiunii selectate şi reveniţi în meniul de redare secvenţială.

Panning-ul, efectele de mărire şi celelalte efecte disponibile sunt potrivite fondului muzical.

76

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www.nikon.ro


redării secvenţiale 4 Începerea Pentru începerea redării secvenţiale, selectaţi Start şi apăsaţi OK. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timpul redării secvenţiale: Operaţiune Înainte sau înapoi cu un cadru

Utilizaţi /

Afişarea datelor despre fotografie. Întreruperea redării secvenţiale Ieşire în meniul de redare Ieşire în modul de redare Ieşire în modul fotografiere

Descriere Apăsaţi selectorul multifuncţional sau rotiţi discul principal de comandă spre stânga pentru a reveni la cadrul anterior, spre dreapta pentru a sări la cadrul următor. Această opţiune nu este disponibil dacă este selectat Pictmotion la pasul 2. Schimbarea datelor afişate despre fotografii. Această opţiune nu este disponibilă dacă este selectat Pictmotion la pasul 2. Întrerupe redarea secvenţială. Terminarea redării secvenţiale şi revenire în meniul de redare.

Buton de declanşare

Terminarea redării secvenţiale şi revenire la mărime mare ( 61) sau în redare de mărime mică ( 63). Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru închiderea monitorului şi pentru a reveni în modul fotografiere. Fotografiile pot fi realizate imediat.

Panoul de dialog prezentat la dreapta este afişat la terminarea redării secvenţiale sau când butonul este apăsat pentru întreruperea redării. Selectaţi Restart pentru reînceperea redării sau Exit pentru a reveni în meniul redare.

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www.nikon.ro

77


Hide Image (Ascunderea imaginii) Ascunde sau dezvăluie fotografiile. Imaginile ascunse sunt vizibile doar în meniul Hide Image şi pot fi şterse doar prin formatarea cardului de memorie. Opţiune Select/set Deselect all?

Descriere Ascunde sau dezvăluie fotografiile selectate ( Dezvăluie toate fotografiile.

74).

Atributele fişierului pentru imagini ascunse Imaginile ascunse au stare “ascunsă” şi “doar citire” când sunt vizionate pe un PC cu sistemul de operare Windows. În cazul imaginilor “NEF + JPEG”, acest marcaj se aplică la imaginile NEF (RAW ) şi JPEG.

Print Set (Selectare pentru tipărire) Alegeţi Select / set pentru a selecta fotografiile pentru tipărire pe o imprimantă PictBridge sau cu un dispozitiv compatibil DPOF ( 73). Alegeţi Deselect all? pentru a îndepărta toate fotografiile din ordinea de tipărire curentă.

Imagini protejate şi ascunse Dezvăluirea unei imagini care este ascunsă şi protejată va îndepărta simultan protecţia de pe imagine.

78

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www.nikon.ro


Opţiuni de fotografiere: Meniul shooting (fotografiere) Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup în meniul setare; 101). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” (

9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor.

Opţiune Descriere Optimize image * Optimizează imaginile în funcţie de scenă. 79–81 Image quality † Alegerea calităţii de imagine. 81 Image size † Alegerea mărimii de imagine. 81 White balance *, † Ajustarea culorilor în funcţie de sursa de lumină. 82 ISO sensitivity † Mărirea sensibilităţii în lumină slabă. 83 Long exp. NR Reducerea zgomotului la viteze de obturator mici. 83 High ISO NR Reducerea zgomotului la sensibilităţi ISO mari. 83 Multiple exposure *, † Înregistrarea a multiplor expuneri într-un singur cadru. 84–85 * Disponibil doar în modurile P, S, A şi M. † Resetează valorile implicite când se realizează o resetare cu două butoane ( 44).

Optimizarea imaginii (în modurile P, S, A şi M) Optimizează contrastul, claritatea şi alte setări în funcţie de modul în care fotografiile vor fi utilizate sau în funcţie de tipul scenei. Opţiune

Descriere

N Normal (implicit) Recomandat pentru majoritatea situaţiilor.

SO

Softer

VI

Vivid

VI+ More vivid PO

Portrait Custom

BW Black-and-white

Estompează contururile, producând rezultate naturale potrivite pentru portrete sau retuşuri pe un PC. Accentuează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini vivace cu culori roşii, verzi şi albastre vibrante. Măreşte saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini clare cu contururi accentuate. Scade contrastul în timp ce împrumută textură naturală pielii subiectului portretului.. Setări personalizate pentru optimizarea imaginii( 80). Realizarea fotografiilor în alb-negru. ( 81).

Setări diferite de setări “personalizate” La setări diferite de Custom (Personalizat): • Fotografiile sunt optimizate în funcţie de condiţiile curente de fotografiere. Rezultatele vor fi diferite în funcţie de expunere şi poziţia subiectului în cadru. • Se utilizează paleta de culori sRGB. Pentru utilizarea paletei de culori Adobe RGB, selectaţi Custom şi alegeţi II (Adobe RGB) pentru Color Mode (Mod de culoare). • Utilizaţi obiectiv tip G sau D pentru cele mai bune rezultate.

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.nikon.ro

79


Personalizarea opţiunilor de prelucrare a imaginii: Custom (Personalizat) Selectaţi Custom pentru a realiza ajustări separate la următoarele opţiuni. • Image sharpening (claritatea imaginii): Alegeţi modul în care contururile sunt clarificate în timpul fotografierii. Alegeţi valori mai mari pentru contururi accentuate, valori mici pentru contururi estompate. Default setting (setarea implicită): Automat. • Tone compensation (compensarea tonului): Controlează contrastul. Valorile de setare mici previn pierderea detaliilor în iluminare puternică sau în lumină directă solară. Valorile mai mari păstrează detaliile în lumini slabe sau ale altor subiecte cu contrast estompat. Alegeţi Custom pentru a selecta un ton personalizat utilizând Camera Control Pro (disponibil separat; 123). Pentru mai multe detalii vezi manualul Camera Control Pro. Default setting (setare implicită): Automat. • Color mode (Mod de culoare): Controlează reproducerea culorii. Fotografiile realizate în modurile Ia şi IIIa se adaptează paletei de culori sRGB şi sunt potrivite pentru tipărire sau pentru utilizare “ca atare,” fără modificări ulterioare. Alegeţi Ia pentru fotografii tip portret şi IIIa pentru fotografii despre natură sau alte scene. Modul II se adaptează paletei de culori Adobe RGB, care suportă o scară mai largă de culori decât sRGB. Modul II este alegerea potrivită pentru fotografii care vor fi procesate sau retuşate. Default setting (setare implicită): Ia (sRBG). • Saturation (saturaţie): Controlează vivacitatea culorilor. Alegeţi Moderate pentru culori cu mai puţină saturaţie, Enhanced pentru culori intense. Default setting (setare implicită): Automat.

• Hue adjustment (ajustarea nuanţei): Nuanţa poate fi ajustată la valori cuprinse de la –9 ˚ până la +9 ˚ în paşi de 3 ˚ (gradele se referă la “roata culorilor” frecvent utilizat pentru expresia nuanţei). Valorile pozitive fac culorile roşii mai spre portocaliu, culorile verzi devin albăstrui şi culorile albastre se alterează spre violet. Valorile negative fac culorile roşii mai violete, albastrele mai verzui, şi culorile verzi mai galbene. “Auto” Rezultatele pentru claritate, compensarea tonului şi saturaţia automată variază în funcţie de expunere şi poziţia subiectului în cadru. Utilizaţi obiective tip G sau D pentru cele mai bune rezultate. Color Mode (Mod de culoare) Modurile Ia şi IIIa sunt recomandate pentru fotografii care vor fi tipărite fără modificare sau vor fi vizualizate în aplicaţii care nu suportă gestionarea culorilor. Dacă aplicaţia suportă gestionarea culorilor, alegeţi paleta de culori Adobe RGB când vizualizaţi fotografii realizate în modul II. Capture NX 123) şi PictureProject afişează culorile în mod corect chiar şi atunci când paleta de (disponibil separat; culori corectă nu este selectată.

80

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.nikon.ro


Realizarea fotografiilor în alb-negru: Alb-negru Selectând Black-and-white pentru Optimize image se afişează meniul din dreapta. Alegeţi Normal pentru realizarea fotografiilor alb-negru în mod standard sau Custom pentru ajustarea clarităţii şi a compensării tonului înainte de fotografiere după cum este descris în pagina 80. Custom suportă de asemenea următoarele efecte de filtru de culoare: Efect de filtru Off Yellow Orange Red Green

Descriere Filtrul de culoare nu este activ. Accentuează contrastul. Poate fi utilizat pentru estomparea luminozităţii cerului în fotografii tip vedere. Culoarea portocalie produce mai mult contrast decât culoarea galbenă, culoarea roşie produce mai mult contrast decât culoarea portocalie. Estompează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru realizarea portretelor.

Indicatorul alb-negru apare pe panoul de control şi în vizor când Black-and- white este selectat pentru Optimize image ( 5–7).

Calitatea imaginii (toate modurile) Sunt disponibile 7 opţiuni pentru setarea calităţii imaginii. Vezi “Referinţă: Calitatea şi mărimea imaginii” ( 33).

Mărimea imaginii (toate modurile) Mărimea imaginii poate fi selectată dintre Large (mare) Medium (mediu) şi Small (mic). Vezi “Referinţă: Calitatea şi mărimea imaginii” ( 33).

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.nikon.ro

81


Balansul de alb (modurile P, S, A şi M) Pentru balansul de alb sunt disponibile 9 opţiuni. Vezi “Referinţă: Balansul de alb” ( 58).

Copierea setării balansului de alb de pe o imagine realizată O valoare a balansului de alb copiată de pe o fotografie existentă poate fi folosită pentru presetarea balansului de alb. Selectaţi White balance > White balance preset din meniul fotografiere. Meniul prezentat la pasul 1 se va afişa.

1

2 Selectaţi Use photo. *

* Pentru utilizarea ultimei valori (

Afişează fotografia de sursă curentă

60), selectaţi Measure şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

3

4 Selectaţi Select image. †

Afişarea listei de directoare.

† Pentru utilizarea fotografiei anterioare, selectaţi This image şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

5

6 Selectaţi directorul.

Afişarea imaginilor din directorul selectat.

8

7 Selectaţi fotografia.

Presetaţi balansul de alb la valoarea fotografiei selectate şi reveniţi în meniul fotografiere.

‡ Imaginile afişate pot include şi imagini realizate cu alte aparate foto, însă doar fotografiile realizate cu D80 pot fi utilizate ca sursă pentru presetarea balansului de alb.

Reţineţi: dacă o nouă valoare este măsurată pentru balansul de alb, balansul de alb va fi setat la valoarea măsurată chiar şi atunci când Use photo este selectat în meniul pentru presetarea balansului de alb.

82

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.nikon.ro


Sensibilitatea ISO (toate modurile) Ajustaţi sensibilitatea ISO. Vezi “Referinţă: Sensibilitate ISO” (

43).

Reducerea zgomotului la expunere lungă (toate modurile) Fotografiile realizate la viteze de obturator de 8 sec. sau mai mici pot fi prelucrate pentru a reduce “zgomotul” în forma pixelilor luminoase şi colorate dispuse aleator. Alegeţi dintre următoarele opţiuni:

Opţiune Off (implicit)

On

Descrire Reducerea zgomotului este dezactivată . Fotografiile realizate la viteze de obturator de aproximativ 8 sec. sau mai mici sunt prelucrate pentru reducerea zgomotului, de aceea înregistrarea fotografiilor se încetineşte şi se reduce numărul fotografiilor care pot fi stocate în memoria tampon. În timpul prelucrării, apare dialogul prezentat în dreapta pe panoul de control şi în vizor. Nu pot fi realizate fotografii suplimentare până la terminarea prelucrării. Reducerea de zgomot nu se realizează dacă aparatul foto este închis în timpul prelucrării. Reţineţi: dacă fotografiile sunt redate în timpul prelucrării, imaginea afişată pe monitor nu arată efectele reducerii zgomotului.

Reducerea zgomotului la sensibilitate ISO mare (toate modurile) Fotografiile realizate la sensibilităţi mari pot fi prelucrate pentru a reduce “zgomotul”. Alegeţi dintre următoarele opţiuni: Opţiune Normal (implicit) Low High Off

Descriere Reducerea de zgomot se activează la sensibilităţi de peste ISO 400. Alegeţi Low pentru o reducere mai redusă a zgomotului, High pentru o reducere mai intensă a zgomotului. Reducerea de zgomot se dezactivează în afara cazului, dacă sensibilitatea depăşeşte ISO 800. Reducerea de zgomot minimă este realizată la sensibilităţi de peste ISO 800.

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.nikon.ro

83


Expunere multiplă (modurile P, S, A şi M) Urmaţi paşii descrişi mai jos pentru a înregistra o serie de două sau trei expuneri într-o singură fotografie. Reţineţi că la setările implicite, fotografierea se va termina automat dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de 30 sec. Pentru un interval între expuneri de mai mult de 30 sec., alegeţi 30 min pentru Setarea Personalizată 28 (Auto meter-off; 99) sau utilizaţi un adaptor opţional EH-5 AC.

1 Selectând Multiple exposure din meniul fotografiere se afişează meniul prezentat în figura din dreapta. Selectaţi Number of shots şi apăsaţi butonul din dreapta al selectorului multifuncţional.

2 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea numărului de expuneri care vor fi combinate pentru a forma o singură fotografie. Apăsaţi OK pentru a reveni în meniul de expunere multiplă.

3 Selectaţi Auto gain şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK. 4 Selectaţi Opţiune Descriere On (implicit) Off

Amplificarea este ajustată la expunerea corectă în funcţie de numărul expunerilor înregistrate (amplificarea pentru fiecare expunere este setată la 1/2 pentru două expuneri, 1/3 pentru trei expuneri).

Amplificarea nu este ajustată la expunerea corectă. Recomandat dacă fundalul este întunecat.

Schimbarea cardurilor de memorie Nu îndepărtaţi sau schimbaţi cardul de memorie în timpul expunerii multiple. Informaţii despre fotografii Data înregistrării, fotometria, expunerea, modul, distanţa focală, orientarea aparatului foto şi alte informaţii sunt listate în afişajul despre fotografii şi sunt valabile pentru prima fotografie în expunerea multiplă.

84

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.nikon.ro


5 Selectaţi Done şi apăsaţi OK. Pe panoul de control apare icoana . Pentru a ieşi fără înregistrarea expunerii multiple, selectaţi Multiple exposure din meniul fotografiere, selectaţi Reset şi apăsaţi OK.

6

Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. Icoana va clipi. Anularea expunerii multiple Pentru terminarea fotografierii înaintea completării expunerii multiple, selectaţi Multiple exposure din meniul fotografiere, selectaţi Cancel, şi apăsaţi OK. Fotografierea se termină de asemenea dacă: • Exponometrele se dezactivează în timpul fotografierii ( 18) • Utilizatorul realizează resetare prin două butoane • Aparatul foto este închis • Acumulatorul se descarcă • Expunerea multiplă este anulată • Este selectat un mod diferit de P, S, A sau M Dacă fotografierea se termină înaintea realizării numărului de expuneri specificate, se creează o expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până la momentul respectiv. Dacă Auto gain este activat, amplificarea va fi ajustată pentru a reflecta numărul expunerilor înregistrate.

7

Realizaţi fotografiile rămase. Icoana

va dispărea de pe panoul de

control la terminarea fotografierii. Repetaţi paşii 1 – 7 pentru a realiza expuneri multiple adiţionale.

Bracketing-ul şi alte setări Bracketing-ul este anulat când este selectat expunerea multiplă şi nu poate fi resetat până la terminarea fotografierii. În timp ce modul de expunere multiplă este activ, cardurile de memorii nu pot fi formatate şi opţiunile din meniul fotografiere nu pot fi modificate, cu excepţia Multiple exposure (expunere multiplă) şi White balance (balansul de alb).

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.nikon.ro

85


Setări personalizate Setările personalizate sunt utilizate pentru personalizarea setărilor aparatului foto pentru a se potrivi cu preferinţele individuale. Următoarele opţiuni sunt disponibile când Simple (opţiunea implicită) este selectat pentru CSM/Setup menu din meniul setări.( 101): Opţiune R Reset (resetare) 1 Beep (semnal sonor) 2 AF-area mode (modul arie AF) 3 Center AF area (arie AF centrală) 4 AF-assist (asistare AF) 5 No memory card? (lipsă card de memorie?)

86 86 87 87 87 88

Opţiune 6 Image review (vizualizarea imaginii) 7 ISO auto (ISO automat) 8 Grid display(afişare grilaj) 9 Viewfinder warning (avertizare vizor) 10 EV step (pas EV)

88 88 89 89 89

Pentru afişarea următoarelor opţiuni, selectaţi Full din CSM/Setup menu: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Opţiune Exposure comp. (compensarea expunerii) Center-weighted (preponderent centrală) Auto BKT set (setare auto bracketing) Auto BKT order (ordine auto bracketing) Command dials (discuri de comandă) FUNC button (butonul FUNC) Illumination (iluminare) AE-L/AF-L AE lock (blocare AE) Focus area (aria de focalizare) AF area illumination (iluminar aria AF)

89 90 90–91 91 91 92–93 93 94 94 94 95

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Opţiune Built-in flash (bliţ încorporat) 95–97 Flash warning (avertizare bliţ) 98 Flash shutter speed (viteza de declanşare bliţ) 98 Auto FP (FP automat) 98 Modeling flash (declanşare bliţ de probă) 98 Monitor-off (oprirea monitorului) 98 Auto meter-off (oprirea exponometrului) 99 Self-timer (declanşator automat) 99 Remote on duration (durata controlului la distanţă) 99 Exp. delay mode (modul de întârziere al exp.) 99 MB-D80 batteries (acumulator MB-D80) 100

R: Reset (resetare) Selectaţi Reset pentru resetarea tuturor setărilor personalizate la valoarea lor implicită, inclusiv setările neafectate de resetarea prin două butoane ( 44). Vezi Anexa ( 134) pentru lista completă a setărilor implicite.

1: Beep ( semnal sonor) (toate modurile) La setarea implicită On, se va auzi un semnal sonor când aparatul foto focalizează în servo AF simplu (AF-S sau când fotografiaţi subiecte fixe în modul focalizare automată AF-A), în timp ce temporizatorul numără în modurile declanşare automată şi telecomandă cu întârziere ( 37, 38), sau când fotografiile sunt realizate în modul de telecomandă rapidă ( 38). Semnalul sonor nu se va auzi când selectaţi Off. Setarea curentă este afişată pe panoul de control: se afişează când semnalul sonor este activat, sau când semnalul sonor este dezactivat( 5).

86

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro


2: AF-Area Mode (Modul arie AF) (toate modurile) Această opţiune determină modul în care aria de focalizare este selectată în modul de focalizare automată ( 28). Alegeţi dintre următoarele opţiuni:

Opţiune

Descriere Utilizatorul selectează aria de focalizare cu ajutorul selectorului multifuncţional; Single area aparatul foto focalizează doar pe subiectul din aria de focalizare selectată. Pentru fotografierea subiectelor nemişcate. Setare implicită pentru modurile P, S, A, M şi Utilizatorul selectează manual aria de focalizare, însă dacă subiectul părăseşte Dynamic area chiar şi pentru un scurt timp aria de focalizare selectată, aparatul va focaliza pe baza informaţiilor ale altor arii de focalizare. Utilizaţi pentru subiecte în mişcare aleatoare. Setarea implicită pentru modul . Auto-area AF Aparatul selectează aria de focalizare automat. Setarea implicită pentru modurile şi

.

Setarea curentă este afişată cu o icoană pe panoul de control (

5).

3: Center AF Area ( arie AF centrală) toate modurile) Această opţiune determină mărimea centrului ariei de focalizare. Opţiune Descriere Focalizare pe un subiect specific într-o arie mică Normal zone fără interferenţa altor obiecte din apropiere care ar (implicit) influenţa focalizarea. Focalizare pe subiecte în mişcare şi alte obiecte care sunt greu de urmărit. Nu este disponibil când Wide zone Auto-area AF este selectat pentru Setarea personalizată 2.

Vizor

Vezi “Focalizare” pentru mai multe informaţii despre setarea focalizării (

4: AF-Assist (toate modurile cu excepţia

şi

28).

)

Dacă On (setarea implicită) este selectat şi subiectul este slab iluminat, atunci lampa de asistare AF va ilumina pentru asistarea focalizării în modul servo AF simplu AF (AF-S sau modul servo AF simplu este selectat în modul focalizare automată AF-A) când Single area sau Auto-area AF este selectat pentru Setarea Personalizată 2 (AF- area mode) sau când Setarea Personalizată 2 este setată la Dynamic area şi este selectat centrul ariei de focalizare. Alegeţi Off pentru dezactivarea lămpii de asistare AF. Reţineţi: când lampa este dezactivată, aparatul nu poate focaliza pe subiecte slab iluminate utilizând focalizarea automată.

Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www.nikon.ro

87


5: No Memory Card? (Lipsă card de memorie?) (toate modurile) Dacă Release locked (setarea implicită) este selectat, butonul de declanşare este dezactivat când în aparatul foto nu este introdus card de memorie. Alegeţi Enable release pentru activarea butonului de declanşare când în aparatul foto nu este introdus card de memorie. Fotografiile vor fi afişate pe monitor dar nu vor fi salvate.

6: Image Review (Vizualizarea imaginii) (toate modurile) Dacă On (setarea implicită) este selectat, fotografiile vor fi automat afişate pe monitor pentru aproximativ 4 secunde după fotografiere. Dacă Off este selectată, fotografiile pot fi afişate pe monitor prin apăsarea butonului .

7: ISO Automat (doar în modurile P, S, A şi M) Dacă Off (setarea implicită) este selectat, sensibilitatea ISO va fi fixată la valoarea selectată cu ajutorul butonului ISO ( 43) sau utilizând opţiunea ISO sensitivity din meniul fotografiere ( 83).

Dacă On este selectat, sensibilitatea ISO va fi automat ajustată în cazul în care nu poate fi obţinută expunerea optimă la valoarea selectată (puterea bliţului este ajustat potrivit). Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO automată poate fi selectată utilizând opţiunea Max. sensitivity (sensibilitate maximă). În modurile P şi A, sensibilitatea va fi ajustată doar dacă supraexpunerea ar rezulta la viteza de obturator selectată pentru Min. shutter speed (viteza de obturator minimă). Dacă On este selectat, panoul de control şi vizorul va afişa ISO-AUTO. Când sensibilitatea este modificată de la valoarea selectată de către utilizator, indicatoarele vor pâlpâi şi valoarea modificată va fi afişată în vizor (indicatoarele nu pâlpâie la utilizarea unui bliţ). ISO Automat Controlul ISO automat nu este disponibil când selectaţi o valoarea de peste ISO 1600 pentru sensibilitatea ISO. Sensibilitatea ISO nu poate fi setată la valori de peste 1600 când On este selectat pentru ISO automat. Subiectele în prim plan pot fi subexpuse în fotografiile realizate cu bliţ la viteze de obturator mici, în lumina zilei, sau în faţa unui fundal luminos. Alegeţi un mod de bliţ diferit de sincronizare lentă sau selectaţi modurile A sau M şi selectaţi o diafragmă mai mare. La sensibilităţi mai mari este posibilă apariţia zgomotului. Utilizaţi opţiunea High ISO NR din meniul fotografiere pentru reducerea zgomotului ( 83).

88

Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www.nikon.ro


8: Grid Display (Afişare grilaj) (în toate modurile) Selectaţi On pentru a afişa grilajul în vizor şi a asista fotografierea ( 6). Opţiunea implicită este Off.

9: Viewfinder Warning (Avertizare vizor) (în toate modurile) Selectaţi On (opţiunea implicită) pentru a afişa următoarele avertizări în vizor ( 6): Avertizare B/W

Descriere Afişat când Black-and-white este selectat pentru Optimize image din meniul fotografiere ( 81). Afişat la nivel scăzut de acumulator. Afişat dacă nu este introdus card de memorie.

Nu sunt afişate avertizări dacă Off este selectat.

10: EV Step (Pas EV) (în toate modurile) Alegeţi dacă ajustările vitezei de obturator, a diafragmei şi a bracketingului să crească în paşi echivalenţi de 1/3 EV (1/3 pas, este opţiunea implicită) sau 1/2 EV (1/2 pas).

11: Exposure Comp.(Compens. expunerii doar în modurile P, S, A şi M) Dacă Off (opţiunea implicită) este selectat, compensarea expunerii este setat prin apăsarea butonului şi rotirea discului principal de comandă ( 54). Selectaţi On pentru a seta compensarea expunerii utilizând doar discul de comandă. Discul utilizat depinde de opţiunea selectată pentru Custom Setting 15(Command dials; 91): Custom Setting 15 (Discuri de comandă): Off P Disc de subcomandă S Disc de subcomandă A Disc principal de comandă M Compensarea expunerii este setată prin apăsarea butonului

Custom Setting 15 (Discuri de comandă): On Disc de subcomandă Disc principal de comandă Disc de subcomandă şi prin rotirea discului principal de comandă

Dacă On este selectat, valoarea 0 din centrul afişajului de expunere va pâlpâi chiar dacă compensarea expunerii este setată la ±0. Această opţiune nu este disponibilă în modul M.

www.nikon.ro


12: Center-Weighted (Preponderent central) (doar modurile P, S, A,M) Această opţiune controlează mărimea ariei din centrul vizorului care la expunerea preponderant centrală este setată la cea mai mare valoare. Opţiunea implicită este de Φ 8 mm.

13: Auto BKT Set (Setarea BKT. automat)(doar modurile P, S, A,şi M) Următoarele opţiuni sunt disponibile: Opţiune

Descriere

AE & flash(implicit) Aparatul foto schimbă nivelul de bliţ şi de expunere la fiecare

fotografie. Aparatul foto schimbă expunerea la fiecare fotografie. Aparatul foto schimbă nivelul de bliţ la fiecare fotografie (doar la i-TTL şi la bliţurile opţionale SB-800 Speedlight cu diafragmă automată; 119, 120). De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, aparatul foto crează imagini multiple “bracketing” la valoarea curentă a balansului de alb. Doar o singură fotografie este necesară să parcurgă secvenţa de bracketing. Bracketingul balansului de alb este WB Bracketing recomandat la fotografierea la lumină compusă sau la experimentarea diferitor setări ale balansului de alb. Nu este disponibil la balansul de alb a (Choose color temp.) sau la imaginile NEF (RAW), NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG Normal, sau NEF+JPEG Basic. Doar AE Doar bliţ

Pentru informaţii în legătură cu înregistrarea fotografiilor la setările AE & flash, AE only, şi Flash only, vezi “Bracketing” ( 56). Pentru a realiza fotografii utilizând bracketingul balansului de alb:

1 Selectaţi WB bracketing şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

Apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă pentru a alege numărul de 2 imagini din secvenţa bracketing

3

90

Apăsaţi butonul şi rotiţi discul de subcomandă pentru a alege ajustarea balansului de alb. Fiecare incrementare este aproximativ echivalentă cu 10 mired.

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro


4

Compuneţi fotografia, focalizaţi, şi fotografiaţi. Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing, şi fiecare copie va avea balansul de alb diferit. Modificările la balansul de alb sunt adăugate la ajustarea balansului de alb realizată prin reglarea fină a balansului de alb. Dacă numărul de imagini din programul de bracketing depăşeşte numărul de expuneri rămase, ( ) va fi afişat şi numărul de expuneri rămase va pâlpâi. Fotografierea poate începe doar la introducerea unui nou card de memorie.

Pentru a anula bracketingul, apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă până numărul de fotografii din secvenţa de bracketing este nu mai sunt afişate pe panoul de control. Ultimul program 0 şi utilizat va fi rechemat la următoarea activare a bracketingului. Bracketingul poate fi de asemenea anulat şi prin resetarea prin două butoane ( 44), chiar dacă în acest caz programul de bracketing nu va fi rechemat la următoarea activare a bracketingului.

14: Auto BKT Order (Ordinea BKT. automat)(doar modurile P, S, A şi M) Alegeţi ordinea în care să se realizeze bracketingul. Opţiune Descriere Ordine implicită (Implicit) Nemodificat > negativ > pozitiv ( 56). sub > MTR > peste Negativ > nemodificat> pozitiv ( 56, 140).

15: Command Dials (Discurile de comandă) (doar modurile P, S, A şi M) Alegeţi discurile de comandă utilizate pentru setarea vitezei de obturator şi a diafragmei Opţiune Default (implicit) Reversed (Invers)

Descriere Discul principal de comandă controlează viteza de obturator, iar discul de subcomandă controlează diafragma. Discul principal de comandă controlează diafragma iar , discul de subcomandă controlează viteza de obturator.

Bracketingul balansului de alb Selectând NEF (RAW), NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG Normal, sau NEF+JPEG Basic pentru calitatea imaginii ( 34) sau (Choose color temp.) pentru balansul de alb ( 58) anulează bracketingul balansului de alb. Programe de bracketing Vezi Anexa pentru lista programelor de bracketing a balansului de alb.

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro

91


16: Butonul FUNC (în toate modurile) Alegeţi funcţia realizată de butonul FUNC.

Opţiune

Descriere

ISO display Valoarea modificată pentru sensibilitatea ISO este afişată la apăsarea butonului FUNC. (implicit) Apăsaţi butonul FUNC şi rotiţi discul principal de comandă pentru activarea sau dezactivarea Framing grid afişării grilajului în vizor ( 89). AF-area mode Apăsaţi butonul FUNC şi rotiţi discul principal de comandă pentru selectarea modului de arie AF ( 87). Center AF area Apăsaţi butonul FUNC şi rotiţi discul principal de comandă pentru a alege între arii centrale AF 87). normale sau largi ( FV lock Flash off

Dacă utilizaţi un bliţ încorporat sau un bliţ opţional SB-800, SB-600, sau SB-R200, valoarea puterii bliţului se fixează când apăsaţi butonul FUNC ( 93). Apăsaţi-l din nou pentru anularea fixării FV.

Bliţul încorporat şi bliţurile opţionale se opresc când butonul FUNC este apăsat.

Matrix metering Expunerea matricială este activată la apăsarea butonului FUNC (doar în modurile P, S, A şi M).

Centerweighted Spot metering

Expunerea preponderent centrală este activată la apăsarea butonului FUNC (doar în modurile P, S, A şi M). Expunerea spot este activată la apăsarea butonului FUNC (doar în modurile P, S, A şi M).

Fixarea puterii bliţului Această funcţie este utilizată pentru fixarea razei de acţiune a bliţului, prevenind ca nivelul de putere al bliţului să se schimbe între fotografierii sau când recompuneţi o fotografie. Puterea bliţului este ajustată automat la orice modificare în sensibilitatea ISO sau la valoarea diafragmei. FV Lock (fixarea puterii bliţului) Pentru fixarea puterii bliţului se pot folosi butoanele FUNC şi AE-L/AF-L. Fixarea cu ajutorul butonul FUNC. este descrisă mai jos; pentru utilizarea butonului AE-L/AF-L, alegeţi FV lock pentru Setarea Personalizată 18 (AE-L/AF-L; 94).

1 Selectaţi FV lock pentru Setarea personalizată 16 (FUNC button). Deschideţi bliţul. In modurile

,

,

şi

, bliţul se va deschide

P, S, A, şi M, apăsaţi butonul

pentru deschiderea bliţului.

2 automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. În modurile

92

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro


3

Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru focalizare. Verificaţi dacă indicatorul de pregătire al bliţului ( ) este afişat în vizor.

Apăsaţi butonul FUNC. Bliţul va emite o lumină pentru a determina 4 puterea potrivită. Valoarea puterii bliţului va fi fixată la acest nivel şi icoana valorii bliţului va apărea în vizor.

5

Recompuneţi fotografia.

Apăsaţi până la fund butonul de declanşare pentru fotografiere. Dacă doriţi, 6 puteţi realiza fotografii suplimentare fără eliberarea fixării puterii bliţului.

7 Apăsaţi butonul FUNC pentru a elibera fixarea puterii bliţului şi verificaţi dacă se mai vede în vizor icoana

.

17: Illumination (Iluminare)(toate modurile) Dacă Off (opţiunea implicită) este selectată, iluminarea de fond a panoului de control (iluminatorul LCD) se va activa doar în cazul în care butonul de alimentare este rotit în poziţia Dacă On este selectat, iluminarea de fond va rămâne activă până când exponometrele sunt active (reţineţi că acest lucru va mări consumul de energie). Utilizarea fixării puterii bliţului cu bliţuri opţionale Fixarea puterii bliţului se poate utiliza cu bliţuri opţionale SB-800, SB-600, şi SB-R200 (disponibile separat). Setaţi bliţul în modul TTL (bliţul SB-800 poate fi de asemenea utilizat în modurile AA şi A; pentru mai multe detalii vezi manualul bliţurilor). În timp ce fixarea puterii bliţului este activă, raza de acţiune a bliţului va ajustată automat în funcţie de modificările în poziţia capului bliţului opţional. Dacă aţi selectat modul Commander pentru Setarea Personalizată 22 (Bliţ încorporat; 96), fixarea puterii bliţului poate fi utilizată cu bliţuri externe SB-800, SB-600, sau SB-R200 dacă: (a) oricare din bliţurile încorporate, bliţurile din grupa A sau din grupa B sunt în modul TTL; (b) grupul de bliţuri este compus în întregime din bliţuri SB-800 în modul TTL sau AA. Utilizarea fixării puterii bliţului cu bliţ încorporat Când bliţul încorporat este utilizat singur, fixarea puterii bliţului este disponibilă doar dacă TTL (setarea implicită) 95). este selectată pentru Setările Personalizate 22 (Bliţ încorporat;

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro

93


18: AE-L/AF-L (toate modurile) Alegeţi funcţiunea realizată de butonul the AE-L/AF-L.

Opţiune AE/AF lock (implicit) AE lock only AF lock AE lock hold AF-ON FV lock Focus area selection AE-L/AF-L/AF area

AE-L/AF area AF-L/AF area AF-ON/AF area

Descriere Focalizarea şi expunerea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Expunerea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Focalizarea nu este afectată. Focalizarea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Expunerea nu este afectată. Expunerea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat şi rămâne fixată până la apăsarea repetată a butonului sau dacă exponometrele se dezactivează . Butonul AE-L/AF-L activează focalizarea automată. Butonul de declanşare nu poate fi utilizat pentru focalizare. Dacă bliţul încorporat sau un bliţ opţional SB-800, SB-600, sau SB-R200 este utilizat, valoarea puterii bliţului se fixează când butonul AE-L/AF-L este apăsat ( 92). Apăsaţi din nou pentru anularea fixării puterii bliţului. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare ( 30) Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea focalizării şi a expunerii, apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea expunerii, apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea focalizării, apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru activarea focalizării automate, apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare.

19: AE Lock – Fixarea AE (toate modurile) Dacă aţi selectat Off (opţiunea implicită), apăsând pe jumătate butonul de declanşare expunerea nu se fixează. Dacă aţi selectat On, expunerea se va fixa la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare.

20: Focus Area – Aria de focalizare (toate modurile) La setarea implicită No wrap, afişajul ariei de focalizare este delimitat de către ariile de focalizare externe astfel încât, de exemplu, apăsând săgeata de sus a selectorului multifuncţional când aria de focalizare este selectată, nu se întâmplă nimic. Selectaţi Wrap pentru ca selectarea ariei de focalizare să se “învârte” de jos în sus, de sus în jos, de la dreapta spre stânga şi de la stânga spre dreapta.

94

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro


21: AF Area Illumination (Iluminare aria AF) (toate modurile) La setarea implicită Auto, aria de focalizare activă este selectată în vizor în culoare roşie dacă se „topeşte” prea mult în fundal. Dacă selectaţi Off, aria de focalizare nu este selectată. Dacă selectaţi On, aria de focalizare va fi întotdeauna selectată, deşi este posibil ca să se vadă bine în contrast cu fundalul.

22: Built-in Flash ( Bliţul încorporat) (doar în modurile P, S, A şi M) Alegeţi un mod de control al bliţului pentru bliţul încorporat. TTL (implicit): Puterea bliţului este ajustată automat în funcţie de condiţiile de fotografiere. Manual: Bliţul se declanşează la un nivel selectat din meniul prezentat în figura din dreapta. La putere maximă bliţul încorporat are un număr ghid de 13/42 (m/ft., ISO 100, 20 ˚C). Nu se emite iluminare de probă. Bliţ repetat: Bliţul se declanşează în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis, producând un efect de stroboscop. Selectând această opţiune se afişează meniul din dreapta. Apăsaţi săgeata din dreapta sau din stânga a selectorului multifuncţional pentru a selecta următoarele opţiuni, sau săgeata din sus sau din jos pentru modificare. Opţiune Descriere

Output Times Freq.

Alegeţi puterea bliţului (exprimată în fracţiuni ale puterii întregi). Alegeţi numărul declanşărilor bliţului la puterea selectată. Opţiunile disponibile sunt în funcţie de opţiunea selectată pentru Output. Numărul declanşărilor pe secundă.

“Times” (Numărul declanşărilor) Numărul în succesiune a declanşărilor bliţului este determinat de puterea bliţului. Reţineţi că în funcţie de viteza de obturator şi de opţiunea selectată pentru Freq., numărul efectiv al declanşărilor bliţului poate fi mai mic decât selectat. 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128

Opţiuni disponibile pentru “Times” 2 2–5 2–10 2–10, 15 2–10, 15, 20, 25 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro

95


Modul comandă: Utilizaţi bliţul încorporat ca bliţ principal pentru controlul a unu sau două bliţuri opţionale SB-800, SB-600, sau SB-R200 în cel mult două grupe (A şi B) utilizând iluminarea avansată fără cablu. Selectând această opţiune se afişează meniul din dreapta. Apăsaţi săgeata din dreapta sau din stânga a selectorului multifuncţional pentru selectarea următoarelor opţiuni, săgeata de sus sau de jos pentru modificare. • Built-in flash: Alegeţi un mod pentru controlul bliţului încorporat. TTL Modul i-TTL. Alegeţi o valoare pentru compensarea bliţului (Comp.) între +3.0 şi –3.0 EV în paşi de pe panoul de control şi în vizor. 1/3 EV. La setări diferite de ±0, se va afişa M Alegeţi puterile bliţului dintre 1/1 (putere maximă) şi 1/128 (1/128 puterii maxime). clipeşte pe panoul de control şi în vizor. - - Bliţul încorporat nu se declanşează, dar iluminatorul de asistare AF se aprinde. nu apare pe afişajul modului bliţului pe panoul de control. Reţineţi că bliţul încorporat trebuie deschis pentru a emite iluminări de probă.

• Grupa A/Grupa B: Alegeţi un mod de control pentru toate bliţurile din grupa A sau B. TTL Modul i-TTL. Alegeţi o valoare Comp. între +3.0 şi –3.0 EV în paşi de 1/3 EV. AA Diafragmă automată. Alegeţi o valoare de compensare a bliţului (Comp.) între +3.0 şi –3.0 EV în paşi de 1/3 EV. Bliţurile SB-600 şi SB-R200 nu se vor declanşa la selectarea acestei opţiuni. M Alegeţi puterea bliţului între 1/1 (putere maximă) şi 1/128 (1/128 puterii maxime). - - Bliţul din grupa selectată nu se declanşează.

• Channel (Canal): Alegeţi una din canalele 1–4. Toate bliţurile din ambele grupe trebuie setate la aceeaşi canal. Pentru realizarea fotografiilor în modul comandă: Alegeţi un mod de control al bliţului şi o putere de bliţ pentru bliţul încorporat. Reţineţi că nivelul de putere nu poate fi ajustat când - - este selectat pentru modul de control al bliţului.

1

2 Alegeţi un mod de control al bliţului şi o putere de bliţ pentru bliţurile din grupa A.

3 Alegeţi un mod de control al bliţului şi o putere de bliţ pentru bliţurile din grupa B.

4 Selectaţi canalul.

96

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro


5 Apăsaţi butonul OK. Compuneţi fotografia şi aranjaţi bliţurile după cum este prezentat mai jos. Reţineţi că distanţa 6 maximă la care bliţurile cu telecomandă pot fi plasate pot diferi de condiţiile de fotografiere. 60°–30° 10 m sau mai puţin

30° sau mai puţin

5 m sau mai puţin

Senzorii bliţurilor fără cablu trebuie plasate în faţa aparatului foto.

Aparatul foto (bliţ încorporat) 30° sau mai puţin 5 m sau mai puţin 60°–30°

Porniţi toate bliţurile şi setaţi-le la valorile de canal alese la pasul 4. Pentru mai multe detalii 7 vezi manualul bliţurilor.

8

Apăsaţi butonul pentru deschiderea bliţului încorporat. Reţineţi faptul că chiar şi în cazul în care - - este selectat pentru Built-in flash > Mode, bliţul încorporat trebuie deschis ca acesta să emită flashuri de probă.

Focalizaţi şi realizaţi fotografia după ce aţi verificat dacă s-a aprins indicatorul de pregătire al 9 bliţului de pe aparatul foto şi al tuturor bliţurilor externe.

Commander Mode (Modul de comandă) Poziţionaţi ferestrele senzorilor de pe corpul bliţurilor cu telecomandă ca aceştia să sesizeze iluminaţiile bliţului încorporat (procedaţi cu grijă dacă nu folosiţi un trepied). Asiguraţi-vă că prin obiectivul aparatului foto nu intră lumina directă sau reflexii puternice de la bliţurile cu telecomandă (în modul TTL) sau fotocelulele de pe bliţul cu telecomandă (modul AA), deoarece acest lucru poate influenţa expunerea. Pentru prevenirea iluminaţii temporizate emise de bliţul încorporat care pot apărea pe fotografiile apropiate, alegeţi sensibilităţi ISO mici şi valori de diafragme mici (numere f/- mari) sau utilizaţi un panou infraroşu opţional SG-3IR pentru bliţul încorporat. Panoul infraroşu SG-3IR este necesar pentru cele mai bune rezultate la sincronizare pe perdeaua posterioară, care produce iluminaţii temporizate mai accentuate. După poziţionarea bliţurilor cu telecomandă, faceţi o fotografiere de probă şi verificaţi rezultatele în monitorul aparatului foto. Deşi nu există o limită pentru numărul bliţurilor cu telecomandă utilizabile, noi vă recomandăm să utilizaţi maximum trei bliţuri. Cu mai multe bliţuri decât cele recomandate, lumina emisă de către bliţurile cu telecomandă va influenţa performanţa lor. Compensarea bliţului ( încorporat.

55) este adăugată la puterea bliţului în cazul tuturor bliţurilor utilizate, inclusiv a bliţului

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro

97


23: Flash Warning (Avertizare bliţ) (Doar modurile P, S, A şi M) Dacă aţi selectat On (setarea implicită) şi iluminarea este slabă, indicatorul de pregătire al bliţului va pâlpâi ( ) în vizor când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate pentru a ne avertiza că este necesară utilizarea bliţului încorporat. Dacă aţi selectat Off nu se afişează nicio avertizare.

24: Flash Shutter Speed (Viteza de declanşare) (Doar în modurile P, S, A şi M)

Alegeţi o viteză de obturator mai mic la care bliţul va fi utilizat în modurile P şi A (setarea implicită este 1/60 s). Indiferent de setarea aleasă, bliţul se va declanşa la viteze de obturator de 30 secunde când aţi selectat sincronizarea lentă ( 41).

25: Auto FP (FP automat) (doar în modurile P, S, A şi M) Selectaţi On pentru activarea sincronizării de viteză mare automată FP când utilizaţi bliţuri opţionale SB-800, SB-600, sau SB-R200 la viteze de obturator mai mari de 1/200 s (deoarece viteza de obturator actuală poate fi puţin mai lentă decât valoarea afişată în modurile P şi A, FP automat nu este întotdeauna activat la viteze de obturator de 1/200 s). Activaţi lumina de umplere la realizarea portretelor în lumină strălucitoare sau când faceţi fotografii la valori mari de diafragmă. Sincronizarea de viteză mare automată FP nu este disponibil când utilizaţi bliţ încorporat. Setarea implicită este Off.

26: Modeling Flash (Declanşare bliţ de probă) (Doar în modurile P, S, A şi M) Dacă aţi selectat On, bliţul încorporat şi bliţurile opţionale SB-800, SB-600, şi SB- R200 vor emite o declanşare de probă când apăsaţi butonul de previzualizare al câmpului de profunzime ( 49). Setarea implicită este Off.

27: Monitor-Off (Oprirea monitorului) (toate modurile) Alegeţi timpul în care monitorul rămâne deschis când nu se efectuează nicio operaţiune (setarea implicită este de 20 secunde). Alegeţi o întârziere mai scurtă de oprire a monitorului pentru prelungirea vieţii acumulatorului. Indiferent de setarea aleasă, monitorul rămâne deschis pentru 4 secunde în timpul vizionării imaginilor ( 88) şi pentru 10 minute când aparatul este alimentat cu un adaptor opţional EH-5.

98

Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www.nikon.ro


28: Auto Meter-Off (Oprirea exponometrului) (toate modurile) Alegeţi intervalul de timp în care aparatul foto continuă măsurarea expunerii când nu se realizează nicio operaţiune (setarea implicită este de 6 secunde). Alegeţi o întârziere mai scurtă pentru oprirea exponometrului pentru prelungirea duratei de viaţă a acumulatorului. Indiferent de setarea aleasă, exponometrele rămân active pentru 10 minute la alimentarea aparatul foto cu un adaptor opţional EH-5 AC.

29: Self-Timer (Declanşator automat) (toate modurile) Alegeţi durata întârzierii declanşatorului automat în modul declanşare automată ( 37). Setarea implicită este de 10 secunde.

30: Remote On Duration (Durata controlului la distanţă (toate modurile) Alegeţi intervalul de timp în care aparatul foto va aştepta pentru un semn de la telecomandă înainte de a anula modurile de telecomandă cu întârziere sau de telecomandă rapidă ( 38). Alegeţi intervale mai scurte pentru prelungirea duratei de viaţă a acumulatorului. Setarea implicită este un minut.

31: Exp. Delay Mode (Modul de întârziere a expunerii) (toate modurile) Selectaţi On pentru întârzierea declanşării timp de 0.4 secunde după apăsarea butonului de declanşare, reducând vibraţia aparatului foto în situaţii în care chiar şi prin cea mai mică mişcare a aparatului foto ar rezulta fotografii şterse (de exemplu, fotografiere cu microscop). Setarea implicită este Off.

Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www.nikon.ro

99


32: MB-D80 Batteries (Acumulator MB-D80) (toate modurile) Pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează corespunzător utilizând baterii/acumulator AA utilizate în suportul pentru baterii MB-D80, aliniaţi opţiunea selectată din acest meniu cu tipul bateriilor/acumulatorului introduse în suportul pentru baterii. Nu este necesară ajustarea acestei opţiuni când folosiţi acumulator EN-EL3e. Opţiune LR6 (AA alcalin) (implicit) HR6 (AA Ni-MH) FR6 (AA litiu) ZR6 (AA Ni-Mn)

Descriere Selectaţi la utilizarea bateriilor alcaline LR6 AA. Selectaţi la utilizarea acumulatoarelor HR6 NiMH AA. Selectaţi la utilizarea bateriilor FR6 AA cu litiu. Selectaţi la utilizarea bateriilor ZR6 ci nichel-mangan tip AA.

Utilizarea bateriilor tip AA Pentru cea mai bună performanţă vă recomandăm utilizarea acumulatorului EN-EL3e. Cu baterii tip AA puteţi realiza mai puţine fotografii decât cu acumulatorul EN-EL3e. Capacitatea bateriilor AA scad brusc la temperaturi sub 20 ˚C şi diferă în funcţie de marcă şi condiţiile de depozitare; în unele cazuri, bateriile nu mai funcţionează chiar înainte de data expirării. Câteva baterii AA nu pot fi utilizate; din cauza caracteristicilor lor de performanţă şi capacitatea lor limitată, bateriile alcaline şi cu nichel-mangan pot fi utilizate doar atunci când nu există altă alternativă. Aparatul foto afişează nivelul de încărcare al bateriilor AA după cum urmează: Panoul de control –

(pâlpâie)

100

(pâlpâie)

Vizor Descriere Baterii încărcate complet. Încărcare scăzută. Pregătiţi baterii noi. Butonul de declanşare dezactivat. Introduceţi baterii noi.

Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www.nikon.ro


Setări de bază: Meniul Setup (setare) Meniul setare conţine opţiunile menţionate mai jos (opţiunile afişate pot diferi dacă My Menu este selectat pentru CSM/Setup menu). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor. Următoarele opţiuni sunt disponibile când Simple Pentru afişarea următoarelor opţiuni, selectaţi Full pentru CSM/Setup menu: (opţiunea implicită) este selectată pentru CSM/Setup menu: Opţiune Opţiune CSM/Setup menu (Setări pers./meniul setări) 101–102 Format memory card (formatarea cardului de memorie)102 World time (timpul în lume) 103 LCD brightness (luminozitatea ecranului LCD) 103 Video mode (modul video) 103 Language (limba) 103 USB 104

Image comment (comentariu imagine) 104 Folders (directoare) 105 File no. sequence (numerotarea fişierelor) 106 Mirror lock-up* (ridicarea oglinzii) 106 Dust off ref photo (fotografie de referinţă Dust Off) 106–107 Battery info (date despre baterie) 107 Firmware version (versiunea firmware) 108 Auto image rotation (rotirea automată a imaginii)108 * Nu este disponibilă la niveluri de încărcare al bateriilor sub sau când aparatul foto este alimentat de un suport de baterie opţional MB- D80 cu baterii AA.

CSM / Setup Menu (Meniul setări personalizate/ Meniul Setare) Alegeţi opţiunile afişate din meniuri. Opţiune Descriere Simple Afişează doar opţiunile de bază din meniurile Setări (implicit) Personalizate ( 86) şi setare (vezi mai sus). Alte meniuri afişează toate opţiunile. Full Afişează toate opţiunile din toate meniurile. My menu Afişează doar opţiuni selectate din meniurile redare, fotografiere, Setări Personalizate, Setare şi Retuş.

Pentru alegerea elementelor de meniu cu ajutorul My menu (Meniul meu):

1 Selectaţi My menu şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Se va afişa o listă de nume de meniuri.

2 Selectaţi un nume de meniu şi apăsaţi OK. Elementele din meniul selectat vor fi listate după cum este prezentat în figura din dreapta (ilustraţia arată elementele listate la selectarea meniului redare). Elementul CSM / Set- up menu din meniul setare nu poate fi selectat.

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro

101


3 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta elementele, după care apăsaţi săgeata dreaptă pentru selectare sau anulare. Elementele selectate sunt indicate de o bifă.

4 Selectaţi Done şi apăsaţi OK pentru a reveni în lista de nume de meniuri prezentată la pasul 1. Repetaţi paşii 2–3 pentru editarea meniurilor adiţionale.

5 Selectaţi Done din lista de nume de meniuri şi apăsaţi OK pentru a reveni în meniul setare.

Formatarea cardului de memorie Selectaţi Yes pentru formatarea cardului de memorie. Reţineţi că formatarea şterge definitiv toate fotografiile sau orice alte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că fişierele de valoare mare au fost copiate pe un PC înainte de formatare. Formatarea cardurilor de memorie Nu închideţi aparatul foto sau nu îndepărtaţi cardul de memorie în timpul formatării.

Formatare prin două butoane Cardurile de memorie pot fi formatate cu butoanele

102

(

şi

)(

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro

44).


World Time (Timpul în lume) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi timpul curent. Opţiune Descriere Zona de timp Alegeţi zona de timp. Ceasul aparatului foto se va reseta automat la timpul din zona de timp selectată. Setaţi ceasul aparatului foto ( 14). Resetaţi ceasul în mod regulat Data pentru menţinerea corectă a timpului. Formatul Alegeţi ordinea în care va fi afişată luna, ziua şi anul. datei Ora oficială Activaţi sau dezactivaţi ora oficială de vară. Ceasul aparatului foto este automat avansat sau dus înapoi cu o oră. de vară

LCD Brightness (Luminozitatea ecranului LCD) Ajustaţi luminozitatea ecranului între valorile –2 (închis) şi +2 (luminos).

Video Mode (modul video) Alegeţi NTSC când conectaţi aparatul foto la un televizor NTSC sau un aparat video. Alegeţi PAL când conectaţi aparatul la un aparat de video PAL.

Language (Limba) Alegeţi limba pentru meniurile aparatului foto şi pentru mesaje dintre: De Deutsch En English Es Español Fi Suomi Fr Français It Italiano Nl Nederlands Pl Polski

German Engleză Spaniolă Finlandeză Franceză Italian Olandeză Polonă

Pt Português Ru Русский Sv Svenska

Portugheză Rusă Suedeză Chineză tradiţională Chineză simplificată Japoneză Coreeană

Bateria ceasului Ceasul aparatului foto este alimentat de o sursă de energie independentă reîncărcabilă, care se încarcă când este necesar când acumulatorul principal este instalat sau aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional EH-5 AC. Două zile de încărcare a bateriei va alimenta ceasul aproximativ timp de o lună. Dacă pe panoul de control , bateria ceasului este epuizată şi ceasul s-a resetat la data şi ora 2006.01.01.00:00:00. pâlpâie icoana Setaţi ceasul la data şi ora corectă.

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro

103


USB Alegeţi o opţiune USB pentru conectarea aparatului foto la un PC sau o imprimantă PictBridge. Alegeţi PTP dacă aparatul foto va fi conectat la o imprimantă PictBridge sau utilizaţi Camera Control Pro (disponibil separat). Vezi “Conectarea aparatului foto la un PC” pentru informaţii despre setarea unei opţiuni USB pentru utilizarea programului PictureProject ( 67).

Image Comment (comentariu despre imagine) Adăugaţi comentarii la fotografii în timpul realizării lor. Comentariile pot fi vizionate în Capture NX (disponibil separat; 123) sau PictureProject. • Done: Salvaţi modificările şi reveniţi în meniul setare. • Input comment: Apare următorul dialog. Introduceţi un comentariu după cum este descris mai jos. Image Comment Keyboard area: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea literelor, pentru selectare apăsaţi . Name area: Comentariul apare aici. Pentru mişcarea cursorului, apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul multifuncţional. Comentariile pot conţine cel mult 36 caractere. Orice alt caracter adiţional se va şterge. Pentru ştergerea caracterului din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi . Apăsaţi OK pentru salvarea modificărilor şi pentru a reveni în meniul comentariu despre imagine, sau apăsaţi pentru ieşire fără modificarea comentariului. • Ataşarea comentariului: Un comentariu este adăugat la toate fotografiile realizate la selectarea acestei opţiuni. Selectaţi această opţiune şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional pentru activarea sau dezactivarea marcajului de bifă.

104

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro


Folders (Directoare) Creaţi, redenumiţi sau ştergeţi directoare sau alegeţi directorul în care vor fi salvate fotografiile noi. • Select folder (Alegerea directorului): Alegeţi directorul în care fotografiile vor fi stocate. NCD80 (director implicit)

Director curent Alte directoare (în ordine alfabetică)

• New (nou): Creaţi un director nou şi denumiţi-l după cum este descris în “Denumirea directoarelor”. • Rename (redenumire): Selectaţi un director din listă şi redenumiţi-l după cum este descris în “Denumirea directoarelor”. • Delete (ştergere): Ştergeţi toate directoarele goale de pe cardul de memorie.

Denumirea directoarelor Keyboard area: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea literelor, pentru selectare apăsaţi butonul . Name area: Comentariul apare aici. Pentru mişcarea cursorului, apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul multifuncţional. Denumirile directoarelor pot conţine cel mult 5 caractere. Orice alt caracter adiţional se va şterge. Pentru ştergerea caracterului din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi . Apăsaţi OK pentru salvarea modificărilor şi pentru a reveni în meniul setare, sau apăsaţi pentru ieşire fără crearea sau redenumirea directoriului.

Denumiri de directoare Pe cardul de memorie denumirile directoarelor sunt precedate de un număr de director alcătuit din 3 numere stabilit automat de către aparatul foto (de exemplu, 100NCD80). Fiecare director poate conţine cel mult 999 fotografii. În timpul fotografierii, fotografiile sunt stocate în directorul cu cel mai mare număr cu o denumire selectată. Dacă o fotografie se realizează când directorul curent este plin sau conţine o fotografie cu numărul 9999, aparatul foto va crea un director nou prin adăugarea numărului 1 la numărul directorului curent (de exemplu, 101NCD80). Aparatul foto gestionează împreună directoarele cu aceeaşi denumire dar care au numere de directoare diferite. De exemplu, dacă directorul NIKON este selectat pentru Select folder (Alegerea directorului), toate fotografiile din directoarele denumite NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, etc.) vor fi vizibile când selectaţi Current (curent) pentru directorul meniului de redare (Playback folder) ( 75). Redenumirea modifică toate directoarele cu aceeaşi denumire dar nu modifică şi numărul directorului.

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro

105


File No. Sequence (Numerotarea fişierelor) Alegeţi modul în care aparatul foto denumeşte fişierele. • Off (implicit): Numerotarea fişierelor este resetată la 0001 dacă creaţi un fişier nou, dacă cardul de memorie este formatat sau dacă aţi introdus un nou card de memorie. • On: Numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat după crearea unui fişier nou, după formatarea cardului de memorie sau după introducerea unui nou card de memorie. Dacă fotografia este realizată când fişierul curent conţine o fotografie numerotată cu 9999, se va crea un nou director şi numerotarea fişierelor va începe din nou de la 0001. • Reset: La fel ca la descrierea anterioară (On), cu excepţia că numerotarea fişierului este resetată la 0001 la realizarea următoarei fotografii (dacă directorul curent conţine deja fotografii, se va crea un nou director). Numerotarea fişierelor Dacă directorul curent este numerotat cu 999 şi conţine 999 de fotografii sau o fotografie numerotată cu 9999, declanşatorul se dezactivează. Dacă Numerotarea fişierelor este activată, dezactivaţi-o şi formataţi cardul de memorie sau introduceţi un alt card de memorie în aparatul foto.

Mirror Lock-Up (Ridicarea oglinzii) Fixaţi oglinda în poziţie de sus astfel devine posibil verificarea sau curăţirea filtrului care protejează senzorul aparatului foto ( 125).

Dust Off Ref Photo (Fotografie de referinţă Dust Off) Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi obţine date de referinţă pentru opţiunea Image Dust Off în Capture NX (disponibil separat; pentru mai multe informaţii, vezi manualul Capture NX).

1 Selectaţi On şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Mesajul prezentat în figura din dreapta se va afişa, şi pe panoul de control iar în vizor va apare “rEF”.

106

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro


Ţineţi obiectivul cu 10 cm de la un obiect alb, bine luminat, compuneţi fotografia astfel, încât 2 obiectul să umple vizorul şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare. În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit; în modul de focalizare manuală setaţi manual focalizarea la infinit.

3

Apăsaţi butonul de declanşare până la fund pentru a obţine datele de referinţă Image Dust Off. Monitorul se închide la apăsarea butonului de declanşare. Dacă obiectul de referinţă este prea luminos sau prea întunecat, aparatul nu poate obţine datele de referinţă Image Dust Off şi mesajul prezentat în figura din dreapta se va afişa. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi procesul de la pasul 1.

Image Dust Off Fotografierea de referinţă Dust off este disponibil doar cu lentile CPU. Este recomandat utilizarea unui obiectiv cu o distanţă focală de cel puţin 50 mm. Dacă utilizaţi un obiectiv zoom, folosiţi zoom-ul la maxim. Se poate utiliza aceeaşi imagine de referinţă pentru fotografii realizate cu diferite obiective sau cu diferite valori de diafragmă. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate utilizând un software pentru redarea fotografiilor pe un PC. La vizualizarea imaginilor de referinţă pe aparatul foto, va apare un grilaj.

Battery Info (Date despre baterie) Afişarea datelor acumulatorului reîncărcabil EN-EL3e Li-ion introdus în aparatul foto. (Dacă aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional MB- D80 care conţine baterii EN-EL3e, informaţiile privind fiecare baterie va fi afişat separat. Datele despre baterii nu pot fi afişate când MB-D80 este utilizat cu baterii AA). Opţiune Descriere Bat. meter Nivelul de încărcare curentă al bateriei afişat în procente. Numărul de declanşări ale obturatorului de la ultima încărcare a bateriei. Pic. meter

Charge life

Reţineţi că aparatul foto câteodată declanşează obturatorul fără înregistrarea fotografiilor (de exemplu, când măsoară o valoare pentru presetarea balansului de alb). Un afişaj arată nivelul de încărcare al acumulatorului, de la 0 (nou) până la 4 (afişat când acumulatorul nu mai poate fi încărcat şi necesită înlocuirea lui). Reţineţi că nivelul de încărcare poate fi temporar redus dacă acumulatorul a fost încărcat la temperaturi joase; afişajul va reveni la normal dacă acumulatorul este încărcat la temperatura camerei.

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro

107


Firmware Version (Versiunea firmware) Puteţi consulta versiunea firmware a aparatului foto.

Auto Image Rotation (Rotirea automată a imaginii) Fotografiile realizate cu opţiunea selectată On (opţiunea implicită) conţin informaţiile despre orientarea aparatului foto, permiţând ca fotografiile să fie rotite automat în timpul redării ( 61) sau când sunt vizionate în Capture NX (disponibil separat; 123) sau cu PictureProject. * Următoarele orientări sunt înregistrate:

Orientare tip vedere

Aparatul rotit cu 90 ° în sensul acelor de ceas

Aparatul rotit cu 90 ° în sensul opus acelor de ceas

* În modul continuu ( 36), orientarea înregistrată la prima fotografie se aplică la toate imaginile din serie, chiar şi atunci când orientarea aparatului foto se schimbă în timpul fotografierii.

Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Off. Alegeţi această opţiune când realizaţi fotografii cu obiectivul poziţionat în sus sau în jos.

108

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.nikon.ro


Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare) Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru crearea fotografiilor decupate, redimensionate sau retuşate stocate pe cardul de memorie. Următoarele opţiuni sunt disponibile (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup din meniul setare; 101). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor.

Opţiune Descriere D-lighting * Iluminarează subiectelor întunecate sau slab iluminate. 110 Red-eye correction * Reduce efectul “ochi roşii” cauzate de bliţ. 111 Trim Creează copii tăiate ale fotografiilor existente. 111 Monochrome * Copiază fotografiile în alb-negru, sepia sau cianotipia. 112 Filter effects * Creează copii cu efect de filtru de culoare. 112 Small picture Creează copii mici ale fotografiilor existente. 112–113 Image overlay Combină două fotografii RAW într-o singură imagine. 114–115 * Nu este disponibil în cazul fotografiilor realizate cu opţiunea Alb-negru selectată pentru Optimizarea imaginii.

Cu excepţia opţiunii Image overlay, fotografiile pentru copiere pot fi selectate pentru redare la mărime mare sau din meniul retuşare. Pentru copierea fotografiilor în timpul redării la mărime mare:

1

2

Afişarea fotografiei în redare la mărime mare (

3

61).

Afişarea meniului retuş.

4 Selectaţi elementul de meniu. *

Afişarea opţiunilor de retuş. †

* Image overlay nu este disponibil în timpul redării la mărime mare. † Dacă se afişează submeniul, repetaţi paşii 2–3 pentru a selecta opţiunile din submeniu. Pentru a ieşi în redare la mărime mare fără crearea copiilor modificate, apăsaţi butonul .

Retuşarea copiilor Cu excepţia imaginilor create utilizând Small picture (imagine mică), opţiunile din meniul retuşare pot fi aplicate la copiile existente, deşi acest lucru ar putea cauza pierderi din calitate. Fiecare opţiune de retuşare se poate aplica doar o singură dată. Calitatea imaginii Cu opţiunea Small picture puteţi crea copii de calitate JPEG Fine (1 : 4 raport de compresie). Opţiunea Image overlay creează copii la setarea curentă de calitate a imaginii. Alte opţiuni copiază fotografii RAW cu o calitate de JPEG Fine; copiile create din fotografii RAW au o mărime de 3,872 × 2,592 pixel.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www.nikon.ro

109


Pentru a copia fotografii din meniul retuşare:

1

2 Selectaţi elementul de meniu.

Afişarea ecranului selectat.

4

3 Selectaţi fotografia. *

Afişarea opţiunilor retuşare. †

* Fotografiile pot fi selectate de asemenea utilizând discurile de comandă: discul principal de comandă mută cursorul orizontal, discul de subcomandă mută cursorul vertical. Pentru vizualizarea fotografiei selectate în mărime mare apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul . . † Pentru a ieşi în modul redare fără crearea copiilor modificate, apăsaţi butonul

D-Lighting Opţiunea D-lighting luminează umbrele, astfel este ideală pentru fotografii întunecate sau slab iluminate.

Înainte

După

Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea volumului de corecţie. Efectul poate fi previzionat în afişajul de editare. Apăsaţi OK pentru copierea fotografiei şi pentru a reveni în meniul retuşare sau în redare la mărime mare.

110

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www.nikon.ro


Corectarea efectului de ochi roşii Selectând această opţiune se afişează o imagine de previzualizare prezentată în figura de mai jos. Verificaţi rezultatul corectării efectului de ochi roşii şi creaţi o copie corectată după cum este descris în tabelul de mai jos. Reţineţi că corectarea efectului de ochi roşii nu produce întotdeauna rezultatele dorite şi în situaţii foarte rare poate fi aplicată pe porţiunile imaginii care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii; înainte de continuare verificaţi rezultatele. Operaţiune Mărire şi micşorare

Vizualizarea altor arii ale imaginii

Crearea copiei

Utilizaţi /

Descriere Pentru mărire apăsaţii , pentru micşorare apăsaţi . În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi săgeata sus, jos stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional pentru vizualizarea porţiunilor imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Ţineţi apăsat selectorul multifuncţional defilând pe alte părţi ale cadrului . Fereastra de navigare se afişează în timp ce butonul / sau selectorul multifuncţional este apăsat; aria curent vizibilă pe monitor este indicată cu un cadru galben. Dacă aparatul foto detectează efectul de ochi roşii în fotografia selectată, va crea o copie cu corectarea efectului de ochi roşii. Nu se va crea o copie dacă aparatul nu poate detecta efectul de ochi roşii.

Trim (decupare)

Această opţiune afişează imaginea selectată în mărime mare prezentată în figura de mai jos. Pentru crearea unei copii decupate a imaginii selectate: Operaţiune Mărire şi micşorare Vizualizarea altor arii ale imaginii Crearea copiei

Utilizaţi Descriere Apăsaţi pentru mărire, pentru micşorare. / În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi săgeata sus, jos stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional pentru vizualizarea porţiunilor imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Salvaţi aria curent vizibilă pe monitor ca un fişier separat şi reveniţi în meniul retuşare sau la redare de mărime mare.

Decupare: Calitatea şi mărimea imaginii Copiile create din fotografii NEF (RAW ) sau NEF (RAW )+JPEG (NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal şi NEF (RAW) + JPEG Basic) au o calitate de imagine de JPEG Fine; copiile decupate create din fotografii JPEG (JPEG Fine, JPEG Normal şi JPEG Basic) au aceeaşi calitatea de imagine ca şi originalul. În funcţie de mărimea decupării, copia poate avea o mărime de 2,560 × 1,920, 1,920 × 1,440, 1,280 × 960, 960 × 720, or 640 × 480 pixel.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www.nikon.ro

111


Monochrome (monocrom) Alegeţi Black-and-white (alb-negru), Sepia (sepia) şi Cyanotype (cianotip) (monocrom albastru şi alb).

Opţiunea Sepia sau Cyanotype afişează o previzualizare a imaginii selectate; apăsaţi săgeata sus a selectorului multifuncţional pentru accentuarea saturaţiei de culoare, sau apăsaţi-l în jos pentru estomparea saturaţiei. Apăsaţi OK pentru crearea unei copii monocrome şi reveniţi în meniul retuşare sau redare la mărime mare.

Filter Effects (Efecte de filtrare)

Alegeţi dintre următoarele opţiuni. După ajustarea efectelor de filtrare după cum este prezentat mai jos, apăsaţi OK pentru a copia fotografia şi pentru a reveni în meniul retuşare sau în redare la mărime mare.

Opţiune Sky light Warm filter

Color balance

Descriere Creează un efect de filtru de albastru ceresc, astfel imaginea devine albastră. Efectul poate fi previzualizat pe monitor după cum este prezentat în figura din dreapta. Creează o copie cu tonuri calde, astfel imaginea capătă efect “călduros”, roşcat. Efectul poate fi previzualizat pe monitor. Apăsaţi săgeata sus a selectorului multifuncţional pentru a mări tonul de verde săgeata din dreapta pentru a mări tonul de roşu, săgeata din stânga pentru accentuarea tonului albastru sau săgeata în jos pentru mărirea tonului purpuriu. Efectul este afişat pe monitor împreună cu histogramele de culoare roşie, verde şi albastră care indică distribuţia tonurilor în copie ( 63).

Small Picture (Imagine mică) Creaţi o copie mică despre imaginea selectată. Sunt disponibile următoarele mărimi: Opţiune 640 × 480 320 × 240 160 × 120

Descriere Potrivit pentru redare la un televizor. Potrivit pentru afişarea imaginilor pe pagini Web. Potrivit pentru e-mail.

Opţiunea imagine mică poate fi utilizată în timpul redării la mărime mare după cum este descrisă pe pagina 109. Procedura pentru selectarea fotografiilor după alegerea Small picture din meniul retuşare diferă de cea descrisă la începutul acestei secţiuni: în loc de a selecta o singură fotografie şi după acea selectând mărimea imaginii, utilizatorul selectează mai întâi o mărime de imagine şi apoi selectează una sau mai multe fotografii pentru a le copia la mărimea selectată după cum este descrisă pe pagina următoare.

112

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www.nikon.ro


Selectând Small picture din meniul retuşare se afişează meniul prezentat la pasul 1. Urmăriţi paşii de mai jos pentru a crea copii mici a mai multor imagini.

1

2 Selectaţi Choose size.

Afişarea opţiunilor.

4

3 Selectaţi mărimea de imagine dorită.

5

Selectaţi şi reveniţi în meniul anterior.

6 Selectaţi Select picture.

Afişaţi ecranul de selecţie.

8

7

Se afişează dialogul de confirmare.

Selectaţi fotografiile ( 74). Imaginile selectate sunt marcate cu icoana .

10 Selectaţi Yes. *

Copiaţi fotografiile şi reveniţi în meniul retuş.

* Pentru a reveni la pasul 7 fără crearea copiilor, selectaţi No şi apăsaţi OK. Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniul retuşare fără crearea copiilor.

Vizualizarea imaginilor mici Imaginile mici sunt indicate cu o margine de culoare gri în timpul redării la mărime mare. Redarea mărită nu este disponibilă când imaginile mici sunt afişate.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www.nikon.ro

113


Image Overlay (Suprapunerea imaginii) Suprapunerea imaginii combină două fotografii RAW existente pentru a crea o singură imagine care este salvată separat de imaginea originală. Noua imagine este salvată la setările curente de calitate şi mărime a imaginii; înainte de a crea o imagine suprapusă, setaţi calitatea şi mărimea imaginii ( 33; toate opţiunile sunt disponibile). Pentru crearea unei imagini RAW, alegeţi o calitate de imagine NEF (RAW). Image overlay din meniul retuşare şi apăsaţi săgeata dreaptă 1 Selectaţi a selectorului multifuncţional. Se va afişa dialogul de previzualizare prezentat în figura din dreapta cu Image 1 selectat.

2 Apăsaţi OK. Se va afişa un dialog de selectare a imaginii. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional pentru

3 selectarea primei fotografii în suprapunere. Pentru vizualizarea fotografiei selectate în mărime mare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul

.

Apăsaţi OK pentru alegerea imaginii selectate şi pentru a reveni în 4 meniul previzualizare. Imaginea selectată va apărea ca Image 1.

5

6

114

Optimizaţi expunerea pentru suprapunere prin apăsarea săgeţiii sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta amplificarea de imagine între 0.1 şi 2.0. Valoarea implicită este 1.0; selectând 0.5 amplificarea se înjumătăţeşte, iar selectând 2.0 se dublează. Efectele amplificării sunt vizibile în coloana Preview. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional pentru selectarea Image 2. Repetaţi paşii 2–5 pentru selectarea celei de-a doua fotografie şi pentru ajustarea amplificării.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www.nikon.ro


7

Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional pentru selectarea coloanei Preview. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru selectarea uneia din opţiuni şi apăsaţi OK. • Overlay (suprapunere): Afişarea suprapunerii după cum este prezentat în figura din dreapta. Apăsaţi OK pentru a salva noua imagine. Pentru a reveni la pasul 6 selectaţi fotografii noi sau ajustaţi amplificarea, apăsaţi . • Save (salvare): Salvaţi suprapunerea fără afişarea previzualizării.

După crearea unei suprapuneri, aparatul foto va intra in meniul redare la mărime mare ( 61) cu noua imagine afişată pe monitor.

+

Suprapunerea imaginii Doar fotografiile RAW create cu aparatul foto D80 pot fi selectate pentru suprapunere de imagine. Alte imagini nu sunt afişate pe ecranul de selecţie. Imaginile ascunse sunt de asemenea afişate pe ecranul de selecţie şi nu pot fi selectate pentru suprapunere. Imaginea suprapusă conţine aceeaşi informaţie despre fotografie (inclusiv data înregistrării, expunerea, viteza de obturator, valoarea diafragmei, modul de expunere, compensarea expunerii, distanţa focală şi orientarea imaginii) şi valori pentru balansul de alb şi pentru optimizarea imaginii ca şi fotografia selectată pentru Image 1.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www.nikon.ro

115


Date tehnice Accesorii opţionale Avantajul aparatelor foto digitale SLR este varietatea diversificată de accesorii cu care sunt compatibile. Vezi site-ul nostru web sau cataloagele de produse pentru informaţii actualizate despre accesoriile pentru aparatul foto digital D80. Suporturi pentru baterii

Bliţuri Accesorii pentru vizor

Obiective Acumulatoare

Adaptoare

Telecomandă ML-L3

Accesorii pentru declanşatorul de bliţ

Filtre Software

Utilizaţi doar accesorii Nikon Doar accesoriile electronice Nikon sunt proiectate pentru acest aparat foto digital Nikon, acestea funcţionând conform cerinţelor de siguranţă cu privire la acest circuit electric. UTILIZAREA ACCESORIILOR NEOMOLOGATE NIKON POT DĂUNA APARATULUI FOTO ŞI POATE DUCE LA ANULAREA GARANŢIEI NIKON.

Unghiul imaginii şi distanţa focală Mărimea ariei expuse de un aparat foto de 35-mm este de 36 × 24 mm. Mărimea ariei expuse de aparatul foto D80, este de 23.6 × 15.8, însemnând că unghiul imaginii unui aparat de 35-mm este aproximativ 1,5x al unui aparat foto D80. Distanţa focală aproximativă a obiectivelor aparatului foto D80 într-un format de 35-mm poate fi calculată prin înmulţirea distanţei focale a obiectivului cu 1,5.

Mărimea imaginii (format 35-mm) (36 mm × 24 mm) Diagonala imaginii

Obiectiv

Mărimea imaginii (D80) (23.6 mm × 15.8 mm) Unghiul imaginii (35-mm format)

Numărul f/- al obiectivului Numărul f/- indicat pe obiective este valoarea maximă a diafragmei obiectivului.

116 Date tehnice / Accesorii opţionale www.nikon.ro

Unghiul imaginii (D80)


Obiective Obiectivele CPU (în special obiectivele de tip G şi D ) sunt recomandate pentru aparatul foto D80. Obiectivele CPU pot fi identificate prin prezenţa contactelor CPU, obiectivele tip G şi D pot fi identificate printr litera de pe obiectiv. Obiectivele tip G nu sunt echipate cu inel de diafragmă.

Aperture ring Obiectiv CPU

Obiectiv tip G

Obiectiv tip D

Următoarele obiective pot fi utilizate cu aparatul foto D80. Obiectivele IX Nikkor CPU nu pot fi utilizate. Setarea aparatului

Focalizare M (cu telemetru AF electronic)

Obiectiv/accesorii AF Nikkor 2 tip G sau D; AF-S, AF-I Nikkor PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D 3 — 6 AF-S/AF-I Teleconvertor 5 Other AF Nikkor (cu excepţia obiectivelor pentru F3AF) AI-P Nikkor —

Mod Digital Vari Program, M P, S, A M

Expunere ,

1

4 6 7

7

8

1. Expunerea spot măsoară aria de focalizare selectată. 6. Cu valoare de diafragmă efectivă de f/5.6 sau mai mare. 2. Reducerea de vibraţie este suportată de obiectivele VR. 7. Dacă AF 80–200 mm f/2.8S, 35–70 mm f/2.8S, model nou 3. Exponometrul aparatului foto şi sistemele de control ale 28–85 mm f/3.5–4.5S, sau 28–85 mm f/3.5–4.5S se foloseşte bliţului nu funcţionează în mod corespunzător la transferarea zoom în timpul focalizării la o distanţă minimă, imaginea de şi/sau la înclinarea obiectivelor, respectiv la utilizarea unei pe ecranul mat în vizor este posibil să nu fie clară când se diafragme diferite decât diafragma maximă. afişează indicatorul de focalizare. Focalizaţi manual pe baza 4. Telemetrul electronic nu poate fi utilizat cu shifting sau imaginii din vizor. înclinare. 8. Cu valoare maximă de diafragmă de f/5.6 sau mai mare. 5. Compatibil cu următoarele obiective ( cu excepţia AF-S): • DX ED: 12-24mm f/4G, 17-55mm f/2.8G, 18-55mm f/3.55.6G, 18-70mm f/3.5-4G, 55-200mm f/4-5.6G, 18-135mm f/3.5-5.6G • DX VR ED: 18-200mm f/3.5-5.6G • ED: 17-35mm f/2.8D, 24-85mm f/3.5-4.5G, 28-70mm f/2.8D • VR ED: 24-120mm f/3.5-5.6G, 70-300mm f/4.5-5.6G.

Obiective Non-CPU Obiectivele non-CPU din lista de mai jos pot fi utilizate, doar atunci când aparatul foto este în modul M. Selectând un alt mod se dezactivează butonul de declanşare. Valoarea diafragmei trebuie ajustată manual cu ajutorul inelului de diafragmă al obiectivului şi sistemul de focalizare automată, expunerea, afişajul electronic analogic al expunerii şi controlul bliţului TTL nu pot fi utilizate.Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o valoare de diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este afişat altfel. • AI-modificat, AI-, AI-S, sau Seria E Nikkor • AI-tip teleconvertor * • Medical Nikkor 120 mm f/4 (poate fi utilizat doar • Accesoriu pentru focalizare tip PB-6 (ataşaţi-l în poziţie verticală; după ataşare poate fi folosit în la viteze de obturator mai mici de 1/180 s) poziţie orizontală) * • Reflex Nikkor (telemetrul electronic nu poate fi utilizat) • Inele de extensie automate (PK 11A, 12, 13; PN-11) * * Telemetrul electronic poate fi utilizat dacă valoarea • PC Nikkor (telemetrul electronic nu poate fi utilizat efectivă a diafragmei este de f/5.6 sau mai mare. cu shifting-ul sau înclinarea obiectivului)

Date tehnice / Accesorii opţionale www.nikon.ro

117


Obiective Non-CPU şi accesorii incompatibile Următoarele obiective non-CPU şi accesorii NU pot fi utilizate: • Teleconvertor TC-16A AF • • Obiective Non-AI • Obiective care necesită unitatea de focalizare AU-1 (400 mm • f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) • • Obiective ochi-de-peşte (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6) • • 21 mm f/4 (model mai vechi) • • Inele K2 • • ED 180–600 mm f/8 (număr de serie 174041–174180) • • ED 360–1200 mm f/11 (număr de serie 174031–174127)

Obiective pentru F3AF (80 mm f/2.8, 200 mm f/3.5, Teleconvertor TC-16 ) PC 28 mm f/4 (număr de serie 180900 sau mai veche) PC 35 mm f/2.8 (număr de serie 851001–906200) PC 35 mm f/3.5 (model mai vechi) 1000 mm f/6.3 Reflex (model mai vechi) 1000 mm f/11 Reflex (număr de serie 142361–143000) 2000 mm f/11 Reflex (număr de serie 200111–200310)

Asistare AF /Reducerea efectului “ochi roşii” Asistarea AF nu este disponibilă cu următoarele obiective: • AF-S VR IF 300 mm f/2G • AF ED 80–200 mm f/2.8D

• AF-S VR ED 70–200 mm f/2.8G • AF VR ED 80–400 mm f/4.5–5.6D

• AF-S 80–200 mm f/2.8D • AF-S VR ED 200–400 mm f/4G

La distanţe mai mici de 1 m, următoarele obiecte pot bloca asistarea AF şi pot interfera cu focalizarea automată în lumină slabă: • AF-S VR Micro IF 105 mm f/2.8G • AF-S DX IF ED 17–35 mm f/2.8D • AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G • AF 24–85 mm f/2.8–4D • AF 24–120 mm f/3.5–5.6D • AF Micro ED 70–180 mm f/4.5–5.6D

• AF Micro 200 mm f/4D • AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2.8G • AF-S VR DX 18–200 mm f/3.5–5.6G • AF-S IF ED 24–85 mm f/3.5–4.5G • AF-S ED 28–70 mm f/2.8D

• AF-S DX ED 12–24 mm f/4D • AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D • AF 20–35 mm f/2.8D • AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G • AF IF ED 28–200 mm f/3.5–5.6G

Obiectivele care acoperă vizibilitatea subiectului de la asistare AF pot interfera cu reducerea de efect “ochi roşii”. Bliţul încorporat Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu o distanţă focală de 18 – 300 mm. Este posibil ca bliţul să nu poată ilumina întregul subiect la utilizarea următoarelor obiective la distanţe mai mici de: Obiectiv AF-S DX ED 12-24mm f/4G AF-S DX ED 12-24mm f/4G AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2.8G AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D AF 20–35 mm f/2.8D AF-S DX ED 18–70 mm f/3.5–4.5G AF-S DX ED 18–135 mm f/3.5–5.6G AF-S DX VR ED 18–200 mm f/3.5–5.6G AF-S ED 28–70 mm f/2.8D AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G AF-S VR ED 200–400 mm f/4G

Poziţia zoom-ului Distanţa minimă 20 mm 2.0 m / 6 ft. 7 in. 24 mm 1.0 m / 3 ft. 3 in. 24 mm 2.0 m / 6 ft. 7 in. 28 mm, 35 mm 28 mm

1.0 m / 3 ft. 3 in. 1.5 m / 4 ft. 11 in.

35 mm 24 mm 20 mm 24 mm 18 mm 18 mm 24 mm, 35 mm 35 mm 50 mm 24 mm 200 mm

1.0 m / 3 ft. 3 in. 1.0 m / 3 ft. 3 in. 1.5 m / 4 ft. 11 in. 1.0 m / 3 ft. 3 in. 1.0 m / 3 ft. 3 in. 1.5 m / 4 ft. 11 in. 1.0 m / 3 ft. 3 in. 1.5 m / 4 ft. 11 in. 1.0 m / 3 ft. 3 in. 1.0 m / 3 ft. 3 in. 3.0 m / 9 ft. 10 in.

250 mm, 300 mm 2.5 m / 8 ft. 2 in.

Bliţul încorporat poate fi utilizat de asemenea cu obiective compatibile non-CPU cu o distanţă focală de 18–200 mm. Obiectivele Ai ED şi Ai-S ED 200 mm f/2 nu pot fi utilizate. Restricţiile se aplică pe următoarele obiective: • Ai-S 25–50 mm f/4, Ai 25–50 mm f/4, Ai-S 35–70 mm f/4: la poziţia zoom de 35 mm, la distanţe de 1 m sau mai mari. • Ai, Ai-modified, şi Ai-S ED 50–300 mm f/4.5, Ai-modified 85–250 mm f/4: la distanţe de 135 mm sau mai mari.

118

Date tehnice / Accesorii www.nikon.ro


Bliţuri opţionale Conectorul pentru bliţ extern permite bliţurilor din seria SB, inclusiv SB800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S, şi 29S să fie montate direct pe aparatul foto fără utilizarea unui cablu de sincronizare. Conectorul este echipat cu un buton de siguranţă care poate fi utilizat pentru bliţuri cu butoane de siguranţă, cum ar fi SB-800 şi SB-600. Înainte de a conecta un bliţ opţional, îndepărtaţi capacul conectorului pentru bliţ extern. Bliţul încorporat nu se va declanşa când utilizaţi un bliţ opţional extern. Dacă aparatul foto D80 este utilizat cu bliţuri compatibile cum ar fi bliţul opţional SB-800 şi SB-600 sau bliţul fără cablu cu telecomandă SB-R200, atunci aparatul foto suportă Nikon Creative Lighting System (CLS), inclusiv controlul de bliţ i-TTL ( 141), blocarea FV (fixează nivelul de putere al bliţului; 92), şi sincronizarea de viteză mare automată FP (sincronizează bliţul şi obturatorul la viteze mari de obturator). Dacă bliţul încorporat este în modul de comandă, aparatul foto D80 poate fi utilizat pentru a controla de la distanţă bliţurile SB-800, SB-600 şi SB-R200. Vezi manualul bliţului pentru mai multe detalii. Bliţuri SB-800 şi SB-600 Aceste bliţuri de înaltă performanţă sunt dotate cu un număr ghid (Guide Numbers) de 38/125, respectiv 30/98 (m/ft, poziţia capului zoom 35-mm, ISO 100, 20 °C). Capul bliţului poate fi învârtit cu 90 ° peste linia orizontală, cu 180 ° spre stânga şi cu 90 ° la dreapta pentru fotografiere cu lumina bliţului reflectată sau pentru fotografiere apropiată. Bliţul SB-800 poate fi învârtit cu 7 ° sub linia orizontală. Zoom-ul automatic cu motor (24–105 mm, respectiv 24–85 mm) permite ca unghiul de iluminare să fie ajustat în concordanţă cu distanţa focală a obiectivului. Panoul larg încorporat poate fi utilizat pentru a obţine un unghi de 14 mm (bliţul SB-800 este de asemenea compatibil cu unghiul de 17 mm). Modificarea setărilor realizate în întuneric este asistată de o iluminare de fundal.

Utilizaţi doar accesorii pentru bliţ marca Nikon Folosiţi doar bliţuri Nikon. Voltajele negative sau voltajele de peste 250 V pot preveni atât funcţionării normale, cât şi pot de asemenea dăuna circuitului electric de sincronizare al aparatului foto sau al bliţului. Înainte de a utiliza un bliţ Nikon, care nu apare în lista din această secţiune, contactaţi un reprezentant autorizat Nikon pentru mai multe detalii. Guide Number (Număr ghid) Pentru calcularea razei de acţiune a bliţului la o sensibilitate ISO 100, împărţiţi numărul ghid cu valoarea diafragmei. De exemplu, bliţul încorporat are un număr ghid de 13 m (ISO 100, 20 °C); raza de acţiune a bliţului la o valoare de diafragmă de f/5.6 este de 13 ÷ 5.6 deci aproximativ 2.3 metri. Cu numărul ghid de 38 şi 30, bliţul SB-800, respectiv SB-600 are o rază de acţiune de 6.8 şi 5.4 metri la f/5.6. Adaptorul pentru bliţ extern AS-15 Când adaptorul pentru bliţ extern AS-15 (disponibil separat) este montat pe conectorul pentru bliţ extern, accesoriile pentru bliţ pot fi conectate cu ajutorul unui cablu de sincronizare.

Date tehnice / Accesorii opţionale www.nikon.ro

119


Bliţul extern fără fir SB-R200 Acest bliţ extern cu acumulator de înaltă performanţă este dotat cu un număr ghid de 10/32 (m/ft, ISO 100, 20 °C). Deşi acesta nu poate fi montat pe corpul aparatului foto, bliţul SB- R200 funcţionează ca un bliţ extern când bliţul încorporat este în modul de comandă. SB-R200 poate fi declanşat utilizând un bliţ opţional SB800 sau o comandă de bliţ fără fir SU-800. Acesta poate fi ţinut în mână, poate fi montat pe suportul pentru bliţ AS-20 sau poate fi montat pe obiectivul aparatului foto utilizând dispozitivul de bliţ SX-1 pentru fotografiere cu comandă la distanţă şi fotografiere apropiată i-TTL. Următoarele funcţii sunt disponibile cu bliţuri

compatibile CLS: Bliţ Mod bliţ/funcţie i-TTL2, 3 AA Diafragmă automată 2 A Non-TTL auto GN Cu prioritate manuală M Manual RPT Bliţ repetat REAR Sincronizare perdea posterioară Reducere efect ochi roşii Comunicare de info a temperaturii de culoare Sincronizare de mare viteză Auto FP6 Fixarea puterii bliţului Lampă de asistare AF pt. AF arie multiplă 2 Zoom automat ISO automat

SB-800 √ √4 √4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Opţiunile de mai sus sunt valabile doar dacă utilizaţi SU-800 pentru controlul altor bliţuri. 2. Necesită obiectiv CPU. 3. i-TTL standard pentru aparat foto digital este utilizat la expunerea spot sau când este selectat cu bliţ. În caz contrar se utilizează i-TTL Balanced Fill-Flash.

SB-600 √ — — — √ — √ √ √ √ √ √ √ √

Iluminare avanasată fără cablu Comandă Telecomandă SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200 √ √ √ √ √ √5 √6 √5 — — √5 — √5 — — — — — — — √ √ √ √ √ √ √ — √ √ √ √ √ √ √ √ — — — — √ — — — — √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ — — — √ √ — — — — √ — — — —

4. Utilizaţi controale pentru bliţuri pentru selectarea modului de bliţ. Non-TTL auto este selectat automat când utilizaţi un obiectiv non-CPU. 5. Diafragmă automată este selectată automat dacă utilizaţi obiectiv CPU. Non-TTL auto este selectat automat când utilizaţi un obiectiv non-CPU. 6. Utilizaţi controale pentru bliţuri pentru selectarea modului de bliţ.

Următoarele bliţuri pot fi utilizate în modul non-TTL auto sau modul manual. Dacă bliţurile sunt setate în modul TTL, butonul de declanşare al aparatului foto se va bloca şi nu pot fi realizate fotografii. SB-50DX, SB-23, SB-29 1 SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-80DX, SB-28DX, SBSB-21B1, SB-29s 1 Modul bliţ SB-20, SB-16B, SB-15 28, SB-26, SB-25, SB-24 A Non-TTL auto √ — √ M Manual √ √ √ RPT Bliţ repetat √ — — REAR Sincr. perd.post. √ √ √ 1. Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-Micro 2. Montat pe D80, modul bliţului este automat setat la TTL şi (60 mm, 105 mm, sau 70–180 mm). declanşarea este dezactivată. Setaţi bliţul în modul A (non-TTL auto). Bliţ

120

Date tehnice / Accesorii opţionale www.nikon.ro


Observaţii despre bliţuri opţionale

Pentru instrucţiuni detaliate vezi manualul de utilizare al bliţului. Dacă bliţul suportă sistemul de iluminare creativ, citiţi capitolul despre aparatele foto digitale cu reflexe compatibile cu CLS. Aparatul foto D80 nu aparţine categoriei “SLR digital” vezi detalii în manualul de utilizare al bliţurilor SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX. Dacă în modul Digital Vari-Program la aparatul foto este ataşat un bliţ opţional, bliţul se va declanşa de fiecare dată când realizaţi o fotografie. Următoarele moduri de bliţ sunt disponibile: • P, , , , , şi : lumină de umplere şi reducerea efectului de ochi roşii. Lumina de umplere este selectată automat dacă modul bliţului este dezactivat sau dacă este setat la automat, când utilizaţi un bliţ suplimentar. Modul automat de reducere a efectului de ochi roşii devine reducerea efectului de ochi roşii. : Sincronizarea lentă automată devine sincronizare lentă, sincronizarea lentă automată cu reducerea • Modul efectului de ochi roşii devine sincronizare lentă cu reducerea efectului de ochi roşii, şi în locul bliţului oprit se activează sincronizarea lentă. Dacă aţi selectat AUTO pentru sensibilitatea ISO în modul Digital Vari-Program sau On este selectat pentru Setarea Personalizată 7 (ISO Auto) în modurile P, S, A şi M, sensibilitatea ISO va fi ajustată pentru o putere de bliţ optimă când utilizaţi un bliţ opţional SB-800 sau SB-600. Acest lucru poate face ca subiectele în prim plan să devină subexpuse în fotografiile realizate cu bliţul la viteză de obturator mică, în lumina de zi, sau în faţa unui fundal luminos. Alegeţi un mod de bliţ diferit de sincronizarea lentă sau alegeţi o valoare mai mare de diafragmă. Dacă utilizaţi sincronizarea de mare viteză automată FP, obturatorul va sincroniza cu un bliţ extern la viteze de ½00 secunde sau mai mici. Controlul de bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 1600. Valorile mai mari nu pot produce rezultatele dorite la anumite distanţe sau valori de diafragme. Dacă indicatorul de pregătire al bliţului pâlpâie aproximativ 3 secunde după realizarea fotografiei, bliţul s-a declanşat la puterea maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă. Bliţurile opţionale SB-800 şi SB-600 şi controlul de bliţ fără cablu SU-800 asigură iluminare de asistare AF pentru următoarele arii de focalizare: • 24–34 mm obiectiv AF

• 35–105 mm obiectiv AF

Bliţurile SB-800 şi SB-600 asigură de asemenea reducerea efectului de ochi roşii. La alte bliţuri, lampa de asistare AF este utilizată pentru asistare de iluminare AF şi reducere a efectului de ochi roşii. În următoarele moduri, valoarea maximă a diafragmei (număr minim f/-) selectată de aparatul foto este limitată în funcţie de sensibilitatea ISO ( 43): Valoarea maximă a diafragmei la sensibilitatea ISO de: 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 P, , , 4 4.2 4.5 4.8 5 5.3 5.6 6 6.3 6.7 7.1 7.6 8 5.6 6 6.3 6.7 7.1 7.6 8 8.5 9 9.5 10 11 11 La orice mărire cu un pas a sensibilităţii (de exemplu de la 200 la 400), valoarea diafragmei este micşorat cu o jumătate de pas. Dacă valoarea maximă a diafragmei obiectivului este mai mică decât cele prezentate mai sus, atunci valoarea maximă a diafragmei va fi valoarea maximă a diafragmei obiectivului. Mod , , ,

Dacă pentru fotografiere cu bliţ extern utilizaţi cabluri de sincronizare SC 17, 28 sau 29, este posibil ca expunerea corectă să nu fie obţinută în modul i-TTL. Vă recomandăm să alegeţi expunerea spot cu selectarea controlului de bliţ standard i-TTL. Realizaţi o fotografie de probă şi verificaţi rezultatele pe monitor. În modul i-TTL, utilizaţi panoul sau difuzorul disponibil cu bliţul. Nu utilizaţi alte panouri cum ar fi panouri difuzor, deoarece acesta cauzează expunere incorectă. Zoom-ul automat cu motor este disponibil doar cu bliţurile SB-800 şi SB-600.

Date tehnice / Accesorii opţionale www.nikon.ro

121


Alte accesorii • Ajustarea dioptriei lentilelor vizorului: lentilele sunt disponibile cu valori cuprinse între –5, –4, – 3, –2, 0, +0.5, +1, +2, şi +3 m–1. Utilizaţi lentile cu dioptrie doar atunci când focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu controlul ajustării dioptriei încorporate (–2.0 to +1.0 m–1). Înainte de cumpărare verificaţi lentilele cu dioptrie pentru a vă asigura că focalizarea dorită se va putea realiza. •Vizor de mărire DK-21M: măreşte vizibilitatea vizorului cu aproximativ 1.10 ×(50 mm f/1.4 obiectiv setat la infinit; –1.0 m–1). Accesorii • Amplificator DG-2: Măreşte scena afişată în mijlocul vizorului pentru fotografiere apropiată, pentru vizor copiere, obiective telefoto şi alte funcţii care necesită precizie înaltă. Se utilizează cu un adaptor pentru vizor (disponibil separat). • Adaptor pentru vizor: Montaţi amplificatorul DG-2 la aparatul foto D80. • Dispozitiv de vizualizare în unghi drept DR-6: DR-6 se ataşează în unghi drept la vizor, permiţând vizualizarea de sus a imaginii din vizor când aparatul foto este în poziţie orizontală de fotografiere.

Filtre

• Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei tipuri: înşurubabil, montabil prin glisare, şi montabil în partea posterioară. Utilizaţi doar filtre Nikon; alte filtre pot interfera cu autofocalizarea sau cu măsurarea electronică a distanţei. • D80 nu poate fi utilizat cu filtre lineare de polarizare. Utilizaţi în schimb filtru circular de polarizare C-PL. • Filtrele NC şi L37C sunt recomandate pentru protejarea obiectivului. • Pentru a previne efectul de moiré, utilizarea filtrului nu este recomandat atunci când subiectul este într-o lumină puternică, sau când o sursă de lumină puternică este în cadru. • Expunerea preponderent centrală este recomandat cu filtre cu factori de expunere peste 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12).

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri SD au fost testate şi aprobate pentru aparatul foto D80. Toate cardurile de memorie de mărci şi capacităţi desemnate pot fi utilizate, indiferent de viteza lor. SanDisk 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4 GB *† Toshiba 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB, 2GB * * Dacă cardul va fi utilizat cu un cititor de card sau cu un alt dispozitiv, verificaţi dacă dispozitivul suportă carduri de 2 GB.

Panasonic 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB * † Compatibilitate SDHC. Dacă cardul va fi utilizat cu un cititor de card sau cu un alt dispozitiv, verificaţi dacă dispozitivul suportă SDHC.

Nu se garantează funcţionarea corectă a aparatului cu alte tipuri de carduri de memorie. Pentru mai multe detalii despre cardurile prezentate mai sus, contactaţi producătorul.

Carduri de memorie • Formataţi cardurile de memorie în aparatul foto înainte de prima utilizare. • Opriţi aparatul foto înainte de a introduce sau îndepărta cardurile de memorie. În timpul formatării sau înregistrării, ştergeri sau transferării pe un PC a fotografiilor nu îndepărtaţi cardul de memorie, nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sursa de curent. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la pierderi de date sau poate dăuna aparatului foto sau cardului de memorie. • Nu atingeţi contactele cardului de memorie cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu forţaţi cardul. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea cardului de memorie. • Nu scăpaţi, îndoiţi şi nu supuneţi cardul de memorie la şocuri fizice puternice. • Nu expuneţi cardurile la căldură, apă, umiditate mare, sau razele directe ale soarelui.

122

Date tehnice / Accesorii opţionale www.nikon.ro


Accesorii pentru D80 La momentul redactării acestei cărţi, următoarele accesorii erau disponibile pentru D80. Informaţii actualizate sunt disponibile pe paginile web Nikon sau din catalogul nostru cel mai recent apărut. • Baterie reîncărcabilă EN-EL3e Li-ion: Baterii adiţionale EN-EL3e sunt disponibile la distribuitorul sau reprezentantul local Nikon. Bateriile EN-EL3a şi EN-EL3 nu pot fi utilizate. • Setul de baterii MB-D200: MB-D200 poate conţine una sau două baterii reîncărcabile Nikon EN-EL3e sau şase alcaline de tip AA, baterii cu NiMH, litiu, sau nichel magneziu. Este echipat cu un Surse de buton de declanşare şi cu disc de selecţie şi disc de subcomandă şi un buton AE-L/AF-L pentru uşurarea realizării fotografiilor tip alimentare portret. La montarea setului MB-D200, îndepărtaţi capacul de baterii al aparatului foto după cum este prezentat în dreapta. • Adaptor EH-6 AC: Utilizaţi EH-6 pentru a alimenta aparatul pentru 35° perioade lungi.

• Cablu telecomandă MC-DC1: Previne ştergerea imaginii cauzate de vibraţia aparatului foto şi este echipat cu un buton de blocare a declanşării pentru expuneri lungi. La conectarea cablului MC-DC1, îndepărtaţi capacul conectorului pentru cablu şi introduceţi cablul după cum este prezentat în figura din dreapta. Pentru a preveni intrarea apei în corpul aparatului foto, puneţi la loc capacul protector al conectorului Telecom pentru cablu când acesta nu este utilizat. enzi şi • Telecomandă fără cablu ML-L3: Se utilizează pentru declanşarea obturatorului pentru realizarea fotografiilor de autoportret sau pentru a preveni ştergerea imaginii cauzate de vibraţia aparatului cabluri foto. Telecomanda ML-L3 se utilizează cu o baterie de 3 V tip CR2025.

Capac • Capac protector BF-1A: Capacul BF-1A protejează de praf sau murdărie oglinda, ecranul protector vizorului şi filtrul low-pass când obiectivul nu este la loc. • Capture NX: Un pachet complet pentru editarea fotografiilor compatibil cu imagini RAW. Utilizaţi versiunea cea mai nouă. Software • Camera Control Pro: Aparatul foto poate fi controlat de la distanţă de pe un PC şi se poate salva fotografiile direct pe hard disk-ul PC-ului. Utilizaţi versiunea cea mai nouă..

Date tehnice / Accesorii opţionale www.nikon.ro

123


Întreţinerea aparatului foto Depozitare Atunci când aparatul foto nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, montaţi capacul monitorului, îndepărtaţi acumulatorul, şi după repunerea capacului de contacte depozitaţi-l într-un spaţiu uscat. Pentru a preveni coroziunea, depozitaţi aparatul foto într-un spaţiu uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi aparatul foto lângă substanţe împotriva moliilor (naftalină) sau în locaţii care: • sunt slab ventilate sau umiditatea depăşeşte 60% • sunt lângă echipamente care produc câmpuri electromagnetice puternice, ca şi televizoare sau radiouri • sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C/122 °F (de exemplu, lângă corpuri de încălzire sau într-o maşină închisă într-o zi caldă) sau sub –10 °C (14 °F)

Curăţare Corpul aparatului Obiectivul, oglinda şi vizorul Monitorul

Utilizaţi o suflantă pentru îndepărtarea prafului şi a firelor, după care ştergeţi cu o lavetă uscată fină. După utilizarea aparatului foto la ştrand sau la mare, îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă cu o lavetă îmbibată în apă distilată după care uscaţi-l. Important: Praful sau alte materiale străine din interiorul aparatului foto pot provoca defecţiuni neacoperite de garanţie. Aceste elemente sunt din sticlă şi pot fi deteriorate uşor. Îndepărtaţi praful şi firele cu o suflantă. Dacă curăţaţi cu aerosol, păstraţi cutia în poziţie verticală pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor impurităţi, aplicaţi o soluţie de curăţat obiectiv pe o lavetă şi ştergeţi cu grijă. Îndepărtaţi praful sau firele cu o suflantă Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor ştergeţi suprafaţa cu o lavetă fină sau cu piele de căprioară. Nu presaţi monitorul,acest lucru poate duce la defecţiune.

Monitorul La spargerea monitorului, fiţi atenţi ca cioburile de sticlă să nu provoace accidente şi preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi cu gura.

Panoul de control Rareori, din cauza curentului static, se poate întâmpla ca panoul de control să se lumineze sau să se întunece. Acesta este un fenomen normal; afişajul va reveni în scurt timp la normal.

124 Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www.nikon.ro


Filtrul Low-Pass Pe senzorul de imagine care realizează fotografia este situat filtrul low-pass pentru a preveni efectul moiré. Cu toate că filtrul previne contactul substanţelor străine cu senzorul de imagine, în unele condiţii praful sau impurităţile de pe filtru pot apărea pe fotografii. Dacă suspectaţi că praful sau impurităţile din interiorul aparatului foto vă afectează fotografiile, puteţi curăţa filtrul după cum urmează. Luaţi în considerare, că filtrul low-pass este extrem de delicat şi se poate deteriora uşor. Nikon recomandă curăţarea aparatului doar de către personal autorizat Nikon. La verificarea şi curăţirea filtrului low-pass este necesară asigurarea unei surse de alimentare sau mai mic sau dacă aparatul foto este sigure. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este alimentat de un suport pentru baterii opţional MB-D80 cu baterii tip AA, închideţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator EN-EL3e complet încărcat sau conectaţi-l la un adaptor opţional EH-5.

1 2

Demontaţi obiectivul şi deschideţi aparatul foto. Apăsaţi butonul MENU pentru afişarea meniurilor aparatului foto şi selectaţi Mirror lock-up (ridicarea oglinzii) din meniul setare (reţineţi că această opţiune nu este disponibilă la niveluri de încărcare ale bateriilor de sau mai mici, dacă utilizaţi expunere multiplă, sau dacă utilizaţi un suport pentru baterii MB-D80 cu baterii AA). Meniul prezentat în figura din dreapta se va afişa.

3

Selectaţi On şi apăsaţi OK. Mesajul afişat în dreapta se va afişa pe monitor şi pe panoul de control şi în vizor va apărea o linie întreruptă. Pentru a reveni în modul normal fără verificarea filtrului low-pass, închideţi aparatul foto.

Apăsaţi butonul de declanşare. Oglinda se va ridica şi perdeaua

4 obturatorului se va deschide, dezvăluind filtrul low-pass. Afişajul din vizor se va închide şi linia întreruptă va clipi pe panoul de control.

5

Ţineţi aparatul foto astfel, încât lumina cade pe filtrul low-pass, şi verificaţi dacă pe filtru există praf sau alte impurităţi. Dacă nu observaţi obiecte străine pe filtru, continuaţi cu pasul 7.

Îndepărtaţi orice impuritate de pe filtru cu o suflantă. Nu utilizaţi perii,

6 deoarece părul acestora poate deteriora filtrul. Praful care nu poate fi îndepărtat cu o suflantă poate fi îndepărtat doar de către personal autorizat Nikon. În acest caz nu atingeţi sau nu ştergeţi filtrul.

Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www.nikon.ro

125


7

Opriţi aparatul foto. Oglinda va reveni în poziţia iniţială şi perdeaua obturatorului se va închide. Înlocuiţi obiectivul sau capacul de protecţie.

Utilizaţi surse de curent de încredere Perdeaua obturatorului este un component delicat şi poate fi deteriorat uşor. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua obturatorului se va închide automat. Reţineţi următoarele indicaţii pentru a preveni deteriorarea perdelei: • Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sau îndepărtaţi sursa de curent în timp ce oglinda este ridicată. • Dacă bateria este descărcată în timp ce oglinda este ridicată, sunetul de beep şi lampa de asistare AF vor avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi oglinda se va lăsa în aproximativ 2 minute. Terminaţi curăţarea şi inspectarea imediat. Substanţe străine pe filtrul Low-Pass Nikon îşi ia toate precauţiile pentru a preveni contactul substanţelor străine cu filtrul low-pass în timpul fabricării şi a transportului. D80, oricum, este proiectat pentru a fi folosit cu obiective interschimbabile, şi astfel pot intra substanţe străine în aparat când obiectivul este îndepărtat sau schimbat. Odată aflat în interiorul aparatului foto, această substanţă străină se poate lipi de filtrul low-pass, şi poate apărea pe fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a preveni pătrunderea substanţelor străine în interiorul aparatului foto, nu schimbaţi obiectivul în spaţii pline de praf. Pentru a proteja aparatul când obiectivul nu este la locul lui, montaţi capacul de protecţie furnizat cu aparatul foto, îndepărtând mai întâi cu atenţie toate impurităţile şi substanţele străine care pot fi depuse pe acesta. În cazul în care s-au depus substanţe străine pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul urmând instrucţiunile din acest manual sau curăţaţi filtrul la un service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa substanţelor străine pe filtrul low-pass pot fi retuşate utilizând programul Capture NX (disponibil separat; 123) sau opţiunile disponibile de curăţire a imaginii a unui program de prelucrare de imagini.

Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor D80 este un dispozitiv de precizie şi necesită întreţinere regulată. Nikon recomandă ca verificarea aparatului s ă s e f a c ă de către distribuitorul autorizat s a u d e c ă t r e r e p r e z e n t a n ţ a s e r v i c e Nikon o dată la fiecare 1-2 ani, ş să se facă service o dată la fiecare 3-5 ani (reţineţi că se percep taxe pentru aceste servicii). Inspecţia frecventă şi serviceul sunt recomandate în mod particular dacă aparatul este utilizat în scopuri profesionale. Toate accesoriile utilizate împreună cu aparatul, ca obiectivul sau bliţuri opţionale, trebuie incluse atunci când se realizează inspecţia sau serviceul aparatului.

126

Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www.nikon.ro


Întreţinerea aparatului foto şi a bateriei: Avertizări Nu scăpaţi aparatul foto Aparatul foto poate se poate defecta dacă este supus unor şocuri puternice sau vibraţii.

Opriţi aparatul înainte de a îndepărta sau a deconecta sursa de curent Nu deconectaţi aparatul de la sursa de curent sau nu îndepărtaţi bateriile în timp ce acesta este pornit, sau în timp ce imaginile sunt Păstraţi aparatul foto într-un mediu uscat înregistrate sau şterse. Deconectarea forţată a aparatului în aceste Aparatul foto nu este rezistent la apă, şi se poate defecta dacă este circumstanţe poate duce la pierderi de date sau poate deteriora scufundat în apă sau expus la nivel de umiditate mare. Corodarea cardul de memorie sau circuitele interne. Pentru a preveni o mecanismului intern poate cauza deteriorări ireparabile. întrerupere accidentală a curentului, evitaţi transportul aparatului dintr-un loc în altul cu adaptorul AC conectat. Evitaţi schimbarea bruscă de temperatură. Acesta se poate întâmpla de exemplu dacă părăsiţi o clădire încălzită pe timp de Conectoare de obiective: Ţineţi într-un loc uscat conectoarele iarnă, astfel creându-se condens în interiorul aparatului. Pentru a obiectivelor. preveni acest efect transportaţi aparatul foto într-un toc adecvat sau într-o plasă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte Curăţarea de temperatură. • Pentru curăţarea corpului aparatului, utilizaţi o suflantă pentru Ţineţi departe aparatul foto de câmpuri magnetice puternice Nu utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto în vecinătatea unor echipamente care generează radiaţii electromagnetice puternice sau câmpuri magnetice. Încărcările electrostatice sau câmpurile magnetice produse de echipamente ca transmiţători radio pot interfera cu monitorul, pot deteriora informaţiile stocate pe cardul de memorie, sau pot afecta circuitele interne ale aparatului foto. Nu orientaţi obiectivul către soare Nu orientaţi obiectivul către soare sau altă sursă puternică de lumină pentru o perioadă mai lungă de timp. Lumina intensă poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce efectul de şters la fotografii. Blooming Pot apărea dungi verticale albe la fotografiile făcute despre soare sau alte surse luminoase. Acest fenomen, numit şi “blooming,” poate fi prevenit prin reducerea luminii care cade pe senzorul de imagine, sau prin alegerea unei viteze de obturator mai mici şi a unei diafragme mai mici sau prin utilizarea unui filtru ND.

îndepărtarea prafului sau a impurităţilor, după care ştergeţi cu grijă cu o lavetă moale uscată . După utilizarea aparatului foto la ştrand sau la mare, îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă utilizând o lavetă uşor îmbibată în apă după care uscaţi complet aparatul foto. În cazuri rare curentul static produs de o pensulă sau de o lavetă pot cauza iluminarea sau întunecarea ecranului LCD. Acesta nu indică o defecţiune, şi ecranul va reveni în scurt timp la normal. • La curăţarea obiectivului şi a oglinzii, ţineţi cont că aceste elemente pot fi deteriorate uşor. Praful şi firele pot fi îndepărtate uşor cu ajutorul unei suflante. Dacă curăţaţi cu aerosol, păstraţi

cutia în poziţie verticală pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor impurităţi, aplicaţi o soluţie de curăţat obiectiv pe o lavetă şi ştergeţi cu grijă. • Vezi “Curăţarea filtrului low-pass” pentru informaţii în legătură cu curăţarea filtrului low-pass ( 125).

Depozitare • Pentru a preveni corodarea păstraţi aparatul foto într-un spaţiu uscat, bine ventilat. Dacă nu utilizaţi produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, îndepărtaţi bateria pentru a preveni dispersia şi păstraţi aparatul foto într-o plasă de plastic care conţine bile de silicon pentru a îndepărta umezeala. Nu depozitaţi tocul Nu atingeţi perdeaua obturatorului aparatului foto în plasă din plastic deoarece acesta poate Perdeaua obturatorului este foarte subţire şi foarte uşor de deteriora materialul tocului. Reţineţi că bilele de silicon gradat deteriorat. În nici într-un caz nu exercitaţi presiune asupra pierd din capacitatea de absorbire a umezelii şi trebuie înlocuite la perdelei, nu împingeţi-l cu instrumente de curăţat, şi nu o intervale regulate. supuneţi la curenţi puternici proveniţi de la suflantă. Aceste • Nu depozitaţi aparatul foto în apropierea soluţiilor împotriva acţiuni pot zgâria, deforma, sau rupe perdeaua. moliilor (naftalină), a echipamentelor care produc câmpuri magnetice puternice, sau în spaţii cu temperaturi extreme, Manipulaţi părţile mobile ale aparatului foto cu atenţie Nu forţaţi capacul locaşului de baterii, a cardului de memorie, de exemplu lângă un calorifer sau într-o maşină închisă vara. sau a conectoarelor. Aceste părţi sunt sensibile şi se • Pentru a preveni corodarea, scoateţi aparatul foto din locul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi-l şi apăsaţi defectează uşor. declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou. • Depozitaţi acumulatorul într-un spaţiu rece şi uscat. Montaţi capacul de contacte înainte de a depozita acumulatorul.

Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www.nikon.ro

127


Menţiuni despre monitor • Monitorul poate conţine câţiva pixeli care luminează în continuu sau nu luminează deloc. Aceasta este o proprietate pentru toate monitoarele TFT LCD şi nu indică o defecţiune. Imaginile înregistrate cu aparatul foto nu vor fi afectate. • Imaginile de pe monitor pot fi văzute dificil în lumină puternică. • Nu presaţi monitorul; acest lucru poate duce la defectarea ei. Praful sau impurităţile de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergerea suprafeţei cu o lavetă fină sau cu piele de căprioară. La spargerea monitorului, fiţi atenţi ca cioburile de sticlă să nu provoace accidente şi preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi cu gura. • Montaţi capacul monitorului în timpul transportării aparatului sau când îl lăsaţi nesupravegheat.

• În zilele reci, capacitatea acumulatorului tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a realiza fotografii afară. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc călduros şi schimbaţi acumulatoarele între ele dacă este necesar. Odată încălzit, un acumulator rece poate recupera ceva din capacitatea lui. • Continuarea încărcării unui acumulator deja încărcat poate duce la diminuarea performanţelor sale. • În cazul în care terminalele acumulatorului devin murdare, ştergeţi-le cu o lavetă uscată,înainte de a-l utiliza. • După îndepărtarea acumulatorului din aparatul foto, montaţi capacul de protecţie. • Acumulatoarele folosite sunt reciclabile. Reciclaţi acumulatoarele folosite conform reglementărilor locale.

Acumulator • Praful de pe contactele acumulatorului poate duce la disfuncţionalităţi. • La pornirea aparatului foto, verificaţi nivelul acumulatorului, afişat pe panoul de control pentru a determina dacă este necesară reîncărcarea sau înlocuirea acestuia. Acumulatorul trebuie reîncărcat sau înlocuit când indicatorul nivelului de acumulator pâlpâie. • În cazul în care realizaţi fotografii importante, să aveţi mereu pregătit un acumulator de rezervă EN-EL3e complet încărcat Depinzând de locaţie, poate fi dificilă achiziţionarea unui acumulator de schimb.

128

Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www.nikon.ro


Soluţionarea defecţiunilor Dacă aparatul foto nu mai funcţionează cum trebuie, verificaţi lista de mai jos a celor mai des întâlnite probleme înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentanţa Nikon. Pentru mai multe informaţii consultaţi paginile indicate în dreapta. Problema

Soluţia

Aparatul foto porneşte greu.

Ştergeţi din fişiere sau directoare.

65, 74, 105

Imaginea nu este focalizată în vizor.

Ajustaţi focalizarea vizorului sau utilizaţi lentile opţionale de ajustare a dioptriei. Încărcaţi acumulatorul sau montaţi unul încărcat.

17, 122

Vizorul este întunecat.

Alegeţi un timp mai lung de întârziere pentru monitor. Ecranul se închide fără avertizare. Caractere neobişnuite sunt afişate pe Vezi “Menţiune despre aparatele foto controlate electric,” prezentat mai jos. panoul de control. Icoanele de pe panoul de control şi din Afişarea este influenţată de temperaturi scăzute sau ridicate. vizor sunt şterse şi mate. Aceste fenomene sunt normale şi nu indică o defecţiune. Apar linii subţiri în vizor în jurul ariei de focalizare curente sau afişajul vizorului se schimbă în roşu Nu se afişează elementul de meniu. Selectaţi Full pentru CSM / setup menu. Rotiţi discul de selectare al modului la o altă setare sau introduceţi un nou card. Reţineţi că opţiunea Battery info este disponibil doar când aparatul foto este alimentat de un acumulator EN-EL3e.

Nu se poate selecta elementul meniului. Mărimea imaginii nu poate fi schimbată. Opţiunea NEF (RAW) este selectată pentru calitate. Este selectat modul Digital Vari-Program sau blocarea Fotometria nu poate fi schimbată. . de focalizare automată este activă. Compensarea expunerii nu Alegeţi modurile P, S, sau A. este disponibilă. Balansul de alb nu poate fi măsurat. Subiectul este prea întunecat sau prea luminos. Imaginea nu poate fi selectată ca referinţă Imaginea nu a fost realizată cu aparatul foto D80.

12 1712 98, 99 — — — 101 107 34 24, 94

45 60 82

pentru măsurarea balansului de alb.

• NEF (RAW ) sau NEF + JPEG este selectată pentru Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb.

calitatea imaginii. • (Choose color temp.) este selectat pentru balansul de alb. • Expunerea multiplă este activată.

34, 59, 84

Menţiune despre aparatele foto controlate electric

În situaţii extrem de rare, pot apărea caractere neobişnuite pe panoul de control sau în vizor şi aparatul foto se poate opri din funcţiune. În majoritatea cazurilor, acest fenomen este cauzat de o încărcare statică externă puternică. Opriţi aparatul foto, îndepărtaţi şi repuneţi acumulatorul (reţineţi că acumulatorul poate fi cald), şi porniţi-l din nou, sau, dacă utilizaţi un adaptor AC (disponibil separat), deconectaţi şi reconectaţi adaptorul şi porniţi aparatul foto din nou. În cazul în care defecţiunea continuă să persiste, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul Nikon. Reţineţi că în cazul deconectării sursei de curent în modul descris mai sus se pot pierde datele neînregistrate încă în memorie la momentul apariţiei problemei. Datele înregistrate deja pe cardul de memorie nu vor fi afectate.

Buton resetare

Capacul conectorului

Date tehnice / Soluţionarea problemelor www.nikon.ro

129


Problema Nu este disponibilă întreaga scară a vitezelor de obturator.

Soluţia Bliţul este utilizat. Dacă On este selectat pentru Setarea Pers. 25, în modurile P, S, A, ţi M (Auto FP), bliţurile opţionale SB-800, 98, 119 SB-600, şi SB-R200 pot fi utilizate la toate vitezele de obturator.

• Eliberaţi selectorul ariei de focalizare. Nu se poate selecta aria de focalizare.

• Auto-area AF este selectat pentru Setarea Personalizată 2 (AFarea mode): alegeţi un alt mod. • Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru închiderea monitorului sau pentru activarea exponomterelor.

18

Focalizarea nu se fixează la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare

Utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea focalizării când modul AF-C aufocalizare este selectat sau când fotografiaţi subiecte în mişcare în 29, 94 modul AF-A.

Imaginea din vizor nu este focalizată.

• Rotiţi selectorul modului de focalizare la AF. • Aparatul nu se poate focaliza utilizând focalizarea automată: folosiţi focalizare manuală sau fixarea focalizării.

Lampa de asistare AF nu iluminează.

• Discul de selectare al modului este rotit la , sau : selectaţi un alt mod. • lampa de asistare AF nu iluminează pentru focalizarea automată continuă. Setaţi modul de focalizare automată la AF-S. • Setarea Personalizată 2 (AF-area mode) este setată la Auto-area AF sau Dynamic area: selectaţi aria de focalizare centrală. • Alegeţi ON pentru Setarea Personalizată 4 (AF assist). • Lampa s-a oprit automat. Din cauza utilizării continue lampa s-a supraîncălzit; aşteptaţi până când acesta se răceşte.

• Cardul de memorie este plin sau nu este introdus. • Bliţul se încarcă. • Aparatul foto nu este focalizat. Declanşatorul este dezactivat. • Obiectivul CPU cu inel de diafragmă montat fără fixarea diafragmei la cel mai mare număr f/-. • Este montat un obiectiv non-CPU: rotiţi discul de selectare al modului la M. • Discul de selectare al modului este pe S după ce viteza de obturator pentru bulb a fost selectat în modul M: alegeţi o altă viteză de obturator. • Schimbaţi bateria din telecomandă. • Alegeţi modul pentru telecomandă. Nu pot fi realizate fotografii • Bliţul se încarcă când butonul de declanşare de pe • Timpul selectat pentru Setarea Personalizată 30 telecomandă este apăsat. (Remote) a expirat: reselectaţi modul de telecomandă. • O lumină puternică influenţează telecomanda. În modul bracketing aparatul foto • Î n m o d u l Digital Vari-Program: închideţi bliţul. realizează doar o singură imagine la • Î n m o d u r il e P, S, A, şi M: închideţi bliţul. fiecare apăsare a butonului de declanşare. Aparatul foto înregistrează greu imaginile Dezactivaţi reducerea de zgomot la expunere lungă. Data înregistrării nu este corectă. Setaţi ceasul aparatului foto.

130

30 87

Date tehnice / Soluţionarea problemelor www.nikon.ro

31, 32

24 29 87 87 —

15 23 22 11, 117 50 48 123 38 23 99 — 23 40 83 103


Problema Soluţia Imaginea finală este mai mare decât aria Acoperirea cadrului în vizor în poziţia orizontală şi — verticală este de aproximativ 95 %. afişată în vizor. • Scadeţi sensibilitatea ISO sau utilizaţi reducere mare de zgomot ISO. 43, 83 Pe fotografii apar puncte luminoase 83 • Viteza de obturator este mai mică de 8 sec.: utilizaţi aleatoare (“zgomote”). reducere de zgomot cu expunere lungă. Porţiunile roşii pot apărea la expunerile lungi. Setaţ Pe fotografii apar zone de culoare reducerea de zgomot la expunere lungă la On când 83 roşie. fotografiaţi la viteze de obturator de “bulb” sau “--”. 124 Apar pete pe fotografii. Curăţaţi obiectivul. Curăţaţi filtrul low pass. 125 • Selectaţi modurile P, S, A, sau M şi ajustaţi balansul de 45, 58 alb la sursa de lumină. Culorile nu sunt naturale. • Selectaţi modurile P, S, A, sau M şi ajustaţi setările 45, 79 Optimize image. Pe imagini apar porţiuni clipitoare. Pentru afişarea datelor despre fotografii apăsaţi săgeata Pe imagini apar datele fotografierii. sus sau jos a selectorului, sau rotiţi discul de subcomandă. 62 În timpul redării apare un grafic. Imaginile RAW nu sunt redate. Fotografia a fost realizată la calitatea imaginii de NEF + JPEG. 34 Unele fotografii nu sunt afişate Selectaţi All pentru Playback folder. Reţineţi că la în timpul redării. 75 • Se afişează un mesaj: nu există realizarea următoarei fotografii se selectează automat opţiunea fotografii pentru redare. Current. • Selectaţi On pentru Rotate tall. • Fotografia a fost realizată cu Off selectat pentru Auto 75 image rotation. 108 Fotografiile “Tall” (tip portret) sunt afişate în orientare „wide” (tip vedere). • Orientarea aparatului foto a fost schimbat în timp ce 108 butonul de declanşare a fost apăsat în modul continuu. • Aparatul foto a fost ţinut în sus sau în jos în timpul fotografierii. 108 Fotografia nu poate fi ştearsă. Fotografia este protejată: dezactivaţi protecţia. Ordinea de tipărire nu poate fi schimbată. Cardul de memorie este plin sau blocat. Fotografia nu poate fi selectată pentru Fotografia este în format RAW (NEF). Transferaţi imaginea Tipărire pe un PC şi utilizaţi software-ul furnizat sau Capture NX. Fotografiile nu pot fi tipărite prin Setaţi USB la PTP. conexiune directă USB. Fotografia nu se afişează pe televizor. Alegeţi modul video adecvat. Fotografiile nu pot fi copiate pe PC. Alegeţi opţiunea USB corectă. Nu poate fi utilizat Camera Control Pro. Setaţi opţiunea USB la PTP.

65 15, 19 67, 123 67, 104 103 67, 104 67, 104

Date tehnice / Soluţionarea problemelor www.nikon.ro

131


Mesaje şi indicatoare de eroare ale aparatului foto În acest capitol sunt enumerate indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor, pe panoul de control şi pe monitor dacă apar probleme în funcţionarea aparatului foto. Indicator Panouldecontrol

Vizor

(pâlpâie) (pâlpâie)

(pâlpâie)

(pâlpâie) • Nu sunt disponibile informaţiile despre acumulator.

(pâlpâie)

Soluţia Fixaţi inelul la diafragma minimă 11 (cel mai mare număr f/-). • Montaţi un obiectiv (IX Nikkor excluded). 7, 117 • Selectaţi modul M. 50 Schimbaţi bateria cu unul încărcat. 12, 123 12, 123 • Reîncărcaţi sau schimbaţi bateria cu unul încărcat. • Bateria nu poate fi utilizată în 13 aparatul foto.

Ceasul aparatului foto nu este setat. Setaţi ceasul aparatului foto. /

(pâlpâie)

Problema Inelul diafragmei nu este fixat la diafragma minimă. • Nu aţi montat un obiectiv. • Aţi montat un obiectiv Non-CPU. • Baterie slabă. • Baterie descărcată.

Nu este introdus card de memorie.

Introduceţi cardul de memorie.

Memorie insuficientă pentru înregistrarea altor • Reduceţi calitatea sau mărimea fotografii în setările curente sau aparatul • Ştergeţi fotografiile. (pâlpâie) foto a atins limita fişierelor sau a directoarelor. • Introduceţi un nou card de memorie.

Aparatul nu se poate focaliza ● (pâlpâie) utilizând focalizarea automată.

Imaginea este prea deschisă; fotografia va fi supraexpusă.

Imaginea este prea închisă; fotografia va fi subexpusă.

Recompuneţi fotografia şi focalizaţi

103 15 33 65, 74 15

manual. 22, 32 • Alegeţi o sensibilitate mai mică. 43 • Măriţi viteza de obturator. 48, 50 • Alegeţi o diafragmă mai mică 49, 50 (cel mai mare număr f/-). • Utilizaţi filtru opţional de densitate 122 neutră (ND). • Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare. 43 • Reduceţi viteza de obturator. 48, 50 49, 50 • Alegeţi o diafragmă mai mare (cel mai mic număr f/-).

• Este necesară utilizarea bliţului • Deschideţi bliţul încorporat. 23 pentru expunere corectă. • Afişaţi imaginea; dacă aceasta este 26, 61 subexpusă, modificaţi setările şi (pâlpâie) • clipeşte pentru 3 sec. după încercaţi din nou. declanşarea bliţului la maxim. Bliţ opţional care nu suportă Schimbaţi modul de control al i-TTL setat la modul TTL. 120, 141 bliţului pentru bliţ opţional. (pâlpâie) (pâlpâie) “bulb” selectat în modul M şi (pâlpâie) discul pt. selectarea modului rotit la S. Schimbaţi viteza de obturator sau “--” selectat în modul M şi discul selectaţi modul M. 48, 50 (pâlpâie) de selecţie al modului rotit la S. Apăsaţi butonul de declanşare. Dacă — (pâlpâie) Aparatul foto nu funcţionează corect. eroarea nu dispare sau apare frecvent, apelaţi la un reprezentant autorizat Nikon.

132

Date tehnice / Soluţionarea problemelor www.nikon.ro


Monitor NO CARD PRESENT CARD IS LOCKED

Indicator Panoudecontrol Vizor

THIS CARD CAN NOT BE USED

/ /

Problema Nu există card de memorie.

Format No FOLDER CONTAINS NO IMAGES ALL IMAGES HIDDEN FILE DOES NOT CONTAIN IMAGE DATA CHECKPRINTER

Continue Cancel

Introduceţi un card de memorie.

15

Cardul de memorie este blocat Îndepărtaţi de pe cardul de (pâlpâie) (protecţie la scriere) memorie protecţia de scriere. 15 • Cardul de memorie nu poate • Utilizaţi un card compatibil. 122 fi accesat. • Dacă cardul este deteriorat, — apelaţi la un reprezentant (pâlpâie) Nikon. • Nu poate crea un director nou.

CARD IS NOT FORMATTED

Soluţia

(pâlpâie)

• Ştergeţi fişierele sau introduceţi 15, 65, un card de memorie. 74

Cardul de memorie nu a fost Selectaţi Format şi apăsaţi formatat pentru utilizarea în butonul OK. aparatul foto D80. • Cardul de memorie este gol. • Directorul curent este gol.

• Introduceţi un alt card. • Setaţi Playback folder to All.

Setaţi Playback folder to All. Toate fotografiile din directorul sau utilizaţi Hide image curent sunt ascunse. pentru dezvăluirea imaginilor. Fişierul a fost creat sau a fost modificat utilizând un PC Ştergeţi fişierul sau reformataţi sau un alt aparat, sau fişierul cardul. este deteriorat. S-a terminat sau este puţină Schimbaţi cartuşul. Dacă problema cu privire la cerneala rămasă în imprimantă persistă, cerneală în imprimantă. verificaţi starea acesteia.

Date tehnice / Soluţionarea problemelor www.nikon.ro

15 75 75, 77 16, 65, 74, 102 —

133


Anexă Anexa acoperă următoarele subiecte:

• Standarde suportate................................................................................................. • Setări disponibile şi implicite.................................................................................. • Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii.......................... • Program de expunere (Modul P).............................................................................. • Programe de bracketing........................................................................................... • Balansul de alb şi temperatura culorii ................................................................... • Controlul bliţului ...................................................................................................... • Viteze de obturator disponibile la bliţul încorporat .................................................................... • Diafragma, sensibilitatea şi raza de acţiune a bliţul...................................................................

134 134 138 139 140 140 141 141 141

Standarde suportate • DCF Versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) este un standard utilizat peste tot în industria aparatelor foto digitale, care asigură compatibilitatea diferitelor aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) este un standard utilizat peste tot, care permite tipărirea imaginilor în ordinea de tipărire stocată pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.21: Aparatul foto D80 este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versiunea 2.21, un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate pe fotografii pentru reproducerea optimă a culoarii în cazul în care imaginile sunt tipărite cu imprimante compatibile Exif. • PictBridge: Un standard dezvoltat prin cooperarea industriei aparatelor foto digitale şi a imprimantelor, care permite tipărirea directă a fotografiilor fără conectarea aparatului foto la un PC.

Setări disponibile şi implicite Următorul tabel prezintă setările care pot fi ajustate în fiecare mod. Optimizarea imaginii Calitatea imaginii 1 Mărimea imaginii 1 Balansul de alb 1 Sensibilitate ISO 1 Reducere de zgomot la expunere lungă Reducere de zgomot la ISO mare Expunere multiplă 1 Modul fotografiere 1 Modul focalizare automată 1 Fotometrie 1 Program flexibil Fixarea expunerii automate 1

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √2

√ √2

√ √2

√ √2

√ √2

√ √2

√ √2

Compensare de expunere 1 Bracketing1 √2 √2 Flash mode 1 Metering 1 1. Resetare prin două butoane ( 44). 2. Resetare prin rotirea discului de selectare al modului la noua setare.

√ 2,3

√2

√ 2,3

√ 2 ,3

√2

P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

3. Disponibil doar cu bliţ opţional. 4. Resetare prin Setarea Personalizată R (Reset).

134 Date tehnice / Anexă www.nikon.ro

M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


1: Semnal sonor

P √

S √

A √

M √

2: Modul aria AF

√2

√2

√2

√2

√2

√2

√2

3: Aria centrală AF

4: Iluminator de asistare AF încorporat

5: Lipsă card de memorie?

6: Vizualizarea imaginii

7: ISO automat 8: Afişare grilaj

9: Avertizare vizor

10: Pas EV

11: Compensarea expunerii.

12: Expunere preponderent centrală

13: Setare auto BKT

14: Ordine auto BKT

15: Discuri de comandă

16: Butonul FUNC

17: Iluminare

18: AE-L/AF-L

19: Fixare AE

20: Aria de focalizare

21: Iluminare aria AF

22: Bliţ încorporat

23: Avertizare bliţ

24: Viteza de declanşare bliţ

25: FP automat

26: Declanşare bliţ de probă

27: Oprirea monitorului

28: Oprirea exponometrului

29: Declanşator automat

30: Control de distanţă

31: Modul de întârziere a expunerii

32: Acumulator MB-D80

Date tehnice / Anexă www.nikon.ro

135


Următoarele valori implicite sunt resetate dacă efectuaţi resetarea prin două butoane: P Calitatea imaginii Mărimea imaginii Balansul de alb Reglare fină Alegerea temp. culorii Sensibilitatea ISO Expunere multiplă Modul fotografiere Aria de focalizare Fixarea focalizării Fixare AE Modul focalizare automată Fotometrie Program flexibil Compensarea expunerii Bracketing Modul bliţ Compensarea bliţului Fixarea FV 1. Sincronizare lentă automată.

136

S

A

M

JPEG Normal L (3872 × 2592) — — — AUTOMAT — —

Centrală

Auto 0 5,000 K 100 Off (Oprit) Un singur cadru — Off (Oprit) Off (Oprit) AF-A

— — —

Automat

— Automat — —

Date tehnice / Anexă www.nikon.ro

Centrală

Oprit

Lentă 1

Matrice — Off (Oprit) (0.0) Off (Oprit) (0 cadre) Lumină de umplere Off (Oprit) Off (Oprit)


Următoarele valori implicite sunt resetate prin Setarea Personalizată R (Reset): P S A M 1: Semnal sonor On 2: Modul aria AF Aria AF automată Simplu Dinamic Aria AF automată O singură arie 3: Aria AF centrală Cadru normal 4: Iluminator de asistare AF încorporat Pornit — Pornit — Pornit 5: Lipsă card de memorie? Blocarea butonului de declanşare 6: Vizualizarea imaginii Pornit 7: ISO automat — Oprit 1 8: Afişare grilaj Oprit 9: Avertizare vizor Pornit 10: Pas EV 1/3 paşi 11: Compensarea expunerii — Oprit 12: Exp. preponderent centrală — ø8 mm 13: Setare auto BKT — AE & bliţ 14: Ordine auto BKT — MTR > Sub > Peste 15: Discuri de comandă — Oprit 16: Butonul FUNC Afişare ISO 17: Iluminare Oprit 18: AE-L/AF-L Fixare AE/AF 19: Fixare AE Oprit 20: Aria de focalizare No wrap 21: Iluminare aria AF Automat 22: Bliţ încorporat — TTL 23: Avertizare bliţ — Pornit 24: Viteza de declanşare bliţ — 1/60 25: FP automat — Oprit 26: Declanşare bliţ de probă — Oprit 27: Oprirea monitorului 20 sec. 28: Oprirea exponometrului 6 sec. 29: Declanşator automat 10 sec. 30: Control de distanţă 1 min. 31: Modul de întârziere a exp. Oprit 32: Acumulator MB-D80 LR6 (baterie alcalin tip AA) 1. Sensibilitatea maximă setată la 800, viteza de obturator minimă setată la 1/30.

Date tehnice / Anexă www.nikon.ro

137


Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii Următorul tabel prezintă numărul aproximativ al fotografiilor care pot fi stocate pe un card de 1 GB Panasonic Pro HIGH SPEED la diferite calităţi şi mărimi de imagini. Calitatea imaginii

Mărimea imaginii

Mărimea fişierului (MB) 1

Nr. imaginilor 1

Capacitateamemorieitampon

M S L M S L M S — L M S L M S L M S

15.1 13.6 14.8 13.8 13.0 13.6 13.0 12.7 12.4 4.8 2.7 1.2 2.4 1.3 0.6 1.2 0.7 0.3

63 72 65 71 76 72 76 78 82 133 233 503 260 446 918 503 876 1500

6 6 6 6 6 6 6 6 6 23 100 100 100 100 100 100 100 100

2

NEF + JPEG Fine 3

NEF + JPEG Normal 3

NEF + JPEG Basic 3 NEF (RAW ) JPEG Fine

JPEG Normal

JPEG Basic

1. Valorile sunt aproximative. Mărimea fişierelor diferă de scena înregistrată şi de tipul cardului de memorie. 2. Numărul maxim al cadrelor care pot fi realizate înaintea terminării fotografierii la ISO 100. Capacitatea memoriei tampon scade dacă reducerea de zgomot este activată. 3. Mărimea imaginii se aplică doar la imagini JPEG. Mărimea imaginilor NEF (RAW ) nu poate fi schimbată. Mărimea fişierului este totalul mărimii compresate a imaginilor NEF (RAW ) şi JPEG.

138

Date tehnice / Anexă www.nikon.ro


Exposure Program (Program Expunere) (Modul P) Programul de expunere pentru modul P esteprezentat în graficul de mai jos. F (distanţa focală a obiectivului) ≤ 55 mm 135 mm ≥ F > 55 mm F > 135 mm

Viteza de obturator

Valorile maxime şi minime ale EV variază cu sensibilitatea ISO; graficul de mai sus presupune o sensibilitate ISO echivalentă a ISO 200. La utilizarea măsurării matriciale, valorile peste 16 1/3 EV sunt reduse la 16 1/3 EV.

Date tehnice / Anexă 139 www.nikon.ro


Programe Bracketing Incrementarea numărului de fotografii şi a bracketingului sunt prezentate pe panoul de control: Numărul de cadre

Incrementarea bracketingului

Indicatorul de progres a bracketingului şi numărul de cadre Numărul de cadre

Indicatorul de progres a bracketingului.

Indicator progres

Descriere 3 cadre: nemodificat, negativ, pozitiv* 2 cadre: nemodificat, negativ * 2 cadre: nemodificat, pozitiv * Dacă Under > MTR > over este selectat pentru Setări personalizate 14 (Auto BKT order) ordinea este: negativ, nemodificat, pozitiv (trei cadre) sau negativ, nemodificat (două cadre).

Incrementarea bracketingului Autoexposurea şi bracketingul bliţului Setare personalizată 10 (Pas EV) setat la 1/3 EV Setare personalizată 10 (Pas EV) setat la 1/2 Afişaj Pas Afişaj Pas 1/3 EV 1/2 EV 2/3 EV 1 EV 1 EV 1 1/2 EV 1 1/3 EV 2 EV 1 2/3 EV 2 EV

Bracketingul balansului de alb Afişaj

Pas 1 2 3

Balansul de alb şi temperatura de culoare Mai jos găsiţi valorile aproximative ale temperaturii de culoare pentru fiecare setare a balansului de alb (valorile pot diferii de culoarea de temperatură măsurată de aparat): Balansul de alb Nu este Automat 3,500 K – 8,000 K Incandescent 3,000 K Fluorescent* 4,200 K Raze directe solare 5,200 K Bliţ 5,400 K Noros 6,000 K Umbră 8,000 K Alegerea culorii de temp. 2,500 K – 9,900 K Presetarea balansului de alb —

Reglare fină –2 –1 +1 +2 Reglarea fină a valorii selectate de aparatul foto 3,300 K 3,200 K 3,100 K 2,900 K 2,800 K 7,200 K 6,500 K 5,000 K 3,700 K 3,000 K 5,600 K 5,400 K 5,300 K 5,000 K 4,900 K 6,000 K 5,800 K 5,600 K 5,200 K 5,000 K 6,600 K 6,400 K 6,200 K 5,800 K 5,600 K 9,200 K 8,800 K 8,400 K 7,500 K 7,100 K Indisponibil –3

+3 2,700 K 2,700 K 4,800 K 4,800 K 5,400 K 6,700 K

* Scara largă a opţiunii Fluorescent (Neon) reflectă diferitele variaţiile în temperatura culorii printre alte tipuri de surse de lumină tip neon, începând cu luminile de stadion cu temperatură scăzută până la corpurile de iluminat cu vapori de mercur cu temperatură sporită.

140 Date tehnice / Anexă www.nikon.ro


Control bliţ ( 42, 120) Următoarele tipuri de control bliţ sunt suportate când obiectivul CPU este utilizat în combinaţie cu bliţul încorporat sau bliţurile opţionale SB-800 sau SB-600. • i-TTL Lumină de umplere balansată pentru SLR digital: Puterea bliţului este ajustată pentru balans natural dintre subiectul principal şi fundal. • Lumină de umplere Standard i-TTL pentru SLR digital: Puterea bliţului este ajustată pentru subiectul principal; luminozitatea fundalului nu este luată în considerare. Recomandată pentru fotografieri la care subiectul principal este accentuat în faţă cu detaliile fundalului, sau când utilizaţi compensarea expunerii. Controlul blitz standard i-TTL este utilizat cu expunere spot sau când este selectat pentru utilizarea cu un blitz opţional. Umplerea delumină balansată i-TTL pentru SLR digital este utilizat în toate celelalte cazuri. Viteze de obturator disponibile cu bliţul încorporat Următoarele viteze de obturator sunt disponibile la utilizarea bliţului încorporat. , •

Mod , P *, A *

Viteza de obturator Mod Viteza de obturator 1/200–1/60 sec. 1/200–1 sec. S, M 1/200–1/30 sec. 1/200–1/125 sec. Cea mai lentă viteză de obturator la care bliţul va fi utilizat; valoarea poate fi selectată utilizând Setarea Personală 24 (Viteza de declanşare bliţ). Bliţul se va declanşa la viteze de obturator de 30 sec. când aţi selectat sincronizarea lentă.

• Diafragma, sensibilitatea şi raza de acţiune a bliţului Raza de acţiune a bliţului diferă în funcţie de sensibilitate (echivalenţă ISO ) şi valoarea diafragmei. 100 1.4 2 2.8 4 5.6 7 11 16

Diafragmă la echivalenţă ISO de 125 160 200 250 320 400 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 3.2 3.5 4 4.5 5 5.6 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 6.3 7.1 8 9 10 11 9 10 11 13 14 16 13 14 16 18 20 22 18 20 22 25 29 32

500 640 800 1000 1200 3.2 3.5 4 4.5 5 4.5 5 5.6 6.3 7.1 6.3 7.1 8 9 10 9 10 11 13 14 13 14 16 18 20 18 20 22 25 29 25 29 32 — — — — — — —

1600 5.6 8 11 16 22 32 — —

Raza de acţiune m ft. 1.0–9.2 3 ft. 3 in.–30 ft. 2in. 0.7–6.5 2 ft. 4 in.–21 ft. 4in. 0.6–4.6 2 ft.–15 ft. 1in. 0.6–3.2 2 ft.–10 ft. 6in. 0.6–2.3 2 ft.–7 ft. 7in. 0.6–1.6 2 ft.–5 ft. 3in. 0.6–1.1 2 ft.–3 ft. 7in. 0.6–0.8 2 ft.–2 ft. 7in.

În următoarele moduri valoarea maximă a diafragmei (cel mai mic număr f/-) este limitată se sensibilitatea ISO la utilizarea bliţului încorporat: Mod P, , ,

100 4 5.6

125 4.2 6

160 4.5 6.3

200 4.8 6.7

Valoarea maximă a diafragmei la sensibilitate ISO de 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 5 5.3 5.6 6 6.3 6.7 7.1 7.6 8 7.1 7.6 8 8.5 9 9.5 10 11 11

Pentru fiecare mărire cu un pas a sensibilităţii (de exemplu, de la 200 la 400), valoarea diafragmei scade cu o jumătate de f/-. Dacă valoarea maximă a diafragmei obiectivului este mai mică decât cea menţionată mai sus, valoarea maximă a diafragmei va fi valoarea maximă a diafragmei obiectivului.

Date tehnice / Anexă www.nikon.ro

141


Specificaţii tehnice Model

Aparat foto reflex digital

Nr. pixeli

10.2 milioane

CCD Mărimea imaginii (pixeli)

23.6 × 15.8 mm; nr. total pixeli: 10.75 milioane • 3,872 × 2,592 (mare) • 2,896 × 1,944 (mediu)

Montura obiectivului

Montură Nikon F (cu cuplare AF şi terminale AF)

• 1,936 × 1,296 (mic)

Obiective compatibile* Nikkor tip G sau D Toate funcţiile suportate Micro Nikkor 85 mm f/2.8D Toate funcţiile suportate cu excepţia autofocalizării şi a anumitor moduri de expunere Alt obiectiv AF Nikkor † Toate funcţiile suportate cu excepţia expunerii matriciale colore 3D II AI-P Nikkor Toate funcţiile suportate cu excepţia expunerii matriciale colore 3D II şi focalizarea automată. Poate fi utilizat Obiectiv Non-CPU

în modul M, dar exponometrul nu funcţionează; telemetrul electronic poate fi utilizat dacă diafragma maximă este de f/5.6 sau mai mare.

* Obiectivele IX Nikkor nu pot fi utilizate

† Cu excepţia obiectivelor F3AF

Unghiul de imagine

Echivalentul în format 35-mm este aproximativ 1,5x distanţei focale a obiectivului.

Vizor Ajustarea dioptriei Distanţa oculară Geam mat

Distanţă oculară fixă cu pentaprismă. –2.0 la +1.0 m -1 19.5 mm (–1.0 m -1) Geam mat Mark II transparent tip B BriteView cu cadre de focalizare supraimpuse şi linii grid.

Acoperirea vizorului Mărire Oglindă reflex

Aproximativ 95% al obiectivului (vertical şi orizontal) Aproximativ 0.94× (obiectiv de 50-mm setat la infinit; –1.0 m–1) Cu revenire rapidă

Diafragmă

Cu revenire rapidă, cu previzualizare a câmpului de profunzime

Previzualizarea câmpului de profunzime

Când este montat un obiectiv CPU, butonul de previzualizare al câmpului de profunzime fixează diafragma la valoarea selectată de utilizator (modurile A şi M ) sau de aparatul foto (î)

Declanşator automat

Declanşator controlat electric cu o durată de 2, 5, 10 or 20 secunde.

Selectorul câmpului de focalizare Aria de focalizare poate fi selectată din 11 arii de focalizare. Mecanismul servo al obiectivului • Focalizare automată (AF): Servo AF simplu instant (AF-S); servo AF continuu (AF-C); selectare automată AF- S/AF-C (AF-A); urmărirea de focalizare predictivă este activată automat în funcţie de starea subiectului • Focalizare manuală (M) Memorie Media Sistem de fişiere Compresie Focalizare automată Scară de detecţie Modul aria AF Fixarea focalizării

Carduri de memorie SD (Secure Digital) ; aparatul foto suportă SDHC Compatibil cu Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0 şi Digital Print Order Format (DPOF) • NEF (RAW): comprimat 12-biţi • JPEG: compatibil cu forma de bază JPEG Detecţie fază TTL cu modul senzorial de autofocalizare Nikon Multi-CAM1000 –1.0 to +19 EV (ISO 100 la 20 °C/68 °F) Arie AF simplă, arie AF dinamică, arie AF dinamic de grup Focalizarea poate fi fixată apăsând pe jumătate butonul de declanşare (servo AF simplu) sau apăsând butonul AE-L/AF-L

Sensibilitatea ISO (Index de 100-1600 cu setări adiţionale până la1 EV, peste 1600 în paşi de 1/3 EV expunere recomandat)

142 Date tehnice / Specificaţii tehnice www.nikon.ro


Expunere Fotometrie Matricială

Trei moduri de expuneri TTL (through-the lens) Expunere matricială coloră II 3D (obiective tip G şi D); expunere matricială coloră II (alte obiective CPU ); expunerea este realizată cu un senzor RGB de 420 segmenţi Preponderent centrală În urma măsurării centrul cadrului de diametru 6, 8 sau 10 m m primeşte o greutate de 75% Spot Măsoară cercul de 3-mm (cca. 2.5% din cadru) centralizat în aria de focalizare activă Scara (ISO 100 echivalent 0 la 20 EV (Expunere matricială coloră 3D sau expunere preponderant centrală) obiectiv f/1.4 , 20 °C 2 la 20 EV (expunere spot) Conectorul exponometrului cuplare CPU Modul Digital Vari-Program ( auto, portret, vedere, macro apropiat, sport, scenă de noapte, portret noapte); programat automat (P) cu program flexibil; prioritate de timp de expunere automată (S); prioritate de diafragmă automată (A); manual (M) Compensarea expunerii –5 – +5 EV în paşi de 1/3, 1/2 Bracketing Expunere şi/sau bracketing cu bliţ (2–3 expuneri în paşi de 1/3 sau ½ EV ) Fixarea expunerii Luminozitatea fixată la valoarea detectată cu butonul AE-L/AF-L Obturator Viteză Balans de alb Bracketing Bliţ încorporat Număr ghid (m/ft) Bliţ Contact sincronizare Control bliţ TTL Diafragmă automată Non-TTL auto Prioritate de distanţă manuală Modul bliţ

Indicator de pregătire bliţ Conector pentru bliţ extern Nikon Creative Lighting System

Obturator în plan focal cu defilare verticală controlat electric 30 la 1/4000 sec. în paşi de 1/3 sau ½ EV, bulb Automat (balans de alb TTL, senzor RGB de 420 segmenţi), 6 moduri manuale cu reglare fină, setarea temperaturii de culoare şi balans de alb presetat. 2–3 expuneri în pas de 1EV • , , ,: bliţ automat cu deschidere automată • P, S, A, M: deschidere manuală prin buton de eliberare Aproximativ. 13/42 la ISO 100 ţi 20 °C Doar contact X; sincronizare bliţ cu până la 1/ 200 secunde Control bliţ TTL cu senzor RGB de,420-segmenţi. Umplere de lumină i-TTL pentru SLR digital şi umplere de lumină standard i-TTL pentru SLR digital disponibil cu bliţ încorporat, SB-800 şi SB600.

Disponibil cu SB-800 împreună cu obiective CPU Disponibil cu bliţuri SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 şi 22s Disponibil cu SB-800 • , , : Automat, automat cu reducerea efectului de ochi roţii; umplere de lumină şi reducerea efectului de ochi roţii disponibilă cu bliţuri opţionale • : Automat, sincronizare lentă automată, sincronizare lentă automată cu reducerea efectului de ochi roşii; sincronizare lentă şi available with optional Speedlight : Umplere de lumină şi reducerea efectului de ochi roşii disponibil cu bliţ opţional • , , • P, A: Umplere de lumină, sincronizare lentă pe perdea postearioară, sincronizare lentă, sincronizare lentă automată cu reducerea efectului de ochi roşii, reducerea efectului de ochi roşii • S, M: Umplere de lumină, sincronizare pe perdea postearioară, reducerea efectului de ochi roşii Se iluminează când bliţul din seria SB cum ar fi 800, 600, 80DX, 28DX, 50DX, 28, 27 sau 22s este încărcat complet; clipeşte cca. 3 secunde după care bliţul se declanşează Conector pentru bliţ extern ISO standard cu buton de siguranţă Cu SB-800, 600, şi R200, suportă Advanced Wireless Lighting (SB-600 şi R200 suportă doar AWL utilizat cu bliţ extern), sincronizare de viteză mare Auto FP, Comunicarea Informaţiilor a Controlului de Bliţ declanşare model şi fixare FV

Monitor

2.5 ţoli, 230,000 pixeli, ecran LCD polisilicon de temperatură joasă TFT cu ajustarea luminozităţii

Ieşire video

Poate fi selectat NTSC şi PAL

Interfaţă externă

USB 2.0 Hi-speed

Filetul trepiedului

¼ ţoli (ISO)

Date tehnice / Specificaţii tehnice www.nikon.ro

143


Upgrade firmware

Firmware-ul poate fi upgradat de către utilizator

Limbi

Chineză (simplificată şi tradiţională), olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, italiană, japoneză, coreeană, polonă, portugheză, rusă, spaniolă, suedezăPower source

Sursă de alimentare

• Un acumulator Li-ion reîncărcabil Nikon EN-EL3e; voltaj de încărcare (MH-18a încărcător rapid): 7.4 V DC • suport pentru baterie MB-D200 (disponibil separat) cu 1 sau 2 baterii Nikon EN-EL3e Li-ion sau 6 baterii AA alcaline LR6, HR-6 NiMH, FR-6 cu litiu sau ZR6 cu nichel-mangan • adaptor EH-6 AC (disponibil separat)

Dimensiuni (L × Î × A) Greutate

Aproximativ. 132 × 103 × 77 mm Aproximativ 585 g fără acumulator, card de memorie, capac de protecţie şi capacul monitorului

Condiţii de operare Temperatură Umiditate

de la 0 la +40 °C Mai puţin de 85% (fără condensare)

Dacă datele nu sunt altfel specificate, ele sunt valabile pentru un aparat foto cu un acumulator încărcat complet care funcţionează la o temperatură a ambientului de 20 °C.

Încărcător rapid MH-18a Puterea de ieşire nominală AC 100-240 V, 50/60 Hz Puterea de intrare nominală DC 8.4 V / 900 mA Acumulatoare compatibile Acumulatoare Li-ion reîncărcabile EN-EL3e Durata de încărcare

Aproximativ 135 minute

Temperatura de operare 0 – +40 °C Dimensiuni (L × Î × A)

Aproximativ 90 × 35 × 58 mm

Lungimea cablului

Aproximativ 1800 mm

Greutatea

Aproximativ 80 g, cu excepţia cablului de alimentare

Acumulator Li-ion reîncărcabil EN-EL3e Tip

Acumulator litiu-ion reîncărcabil

Capacitatea nominală

7.4 V / 1500 mAh

Dimensiuni (L × Î × A)

Aproximativ 39.5 × 56 × 21 mm

Greutate

Aproximativ 80 g, cu excepţia cablului de alimentare

Specificaţii Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment şi fără notificare prealabilă specificaţiile hardware-ului şi ale software-ului descrise în acest manual. Nikon nu va fi răspunzător pentru eventualele defecte care pot rezulta din orice greşeală provenită din acest manual.

144

Date tehnice / Specificaţii tehnice www.nikon.ro


Obiectiv 18–135 mm f/3.5–5.6G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor (Disponibil separat) Model

Obiectiv AF-S DX Zoom-Nikkor tip G cu obiectiv încorporat CPU şi montură Nikon

Aparate foto compatibile

Aparata foto digitale Nikon DX

Distanţa focală

18 – 135 mm

Diafragma maximă

1 : 3.5 – 5.6

Construcţie

15 elemente în 13 grupe (inclusiv 1 element de sticlă ED şi 2 elemente asferice)

Scara distanţei focale

18, 24, 35, 50, 70, 105, 135

Informaţii despre distanţă

Asigurată de aparatul foto

Zoom Focalizare

Zoom ajustat prin rotirea inelului de zoom Focalizare automată cu motor ci nivel de zgomot redus; focalizare manuală; focalizarea manuală suportată când butonul A-M este setat la A sau M. Focalizarea poate fi ajustată prin rotirea inelulu de focalizare de pe obiectiv după fixarea focalizării în mod servo AF simplu. Nu utilizaţi inelul de focalizare în timp ce aparatul foto focalizează.

Distanţa de focalizare minimă. 45 m în toate poziţiile zoom Diafragmă

Iris cu şapte lamele cu diafragmă automată

Valoarea diafragmei

f/3.5 – 22 (la 18 mm); f/5.6 – 38 (la 135 mm)

Fotometrie

Diafragmă maximă

Diametrul filtrului

67 mm (P=0.75 mm)

Dimensiuni (L × Î × A)

Aproximativ 73.5 mm de diametru × 86.5 mm

Greutate

Aproximativ 385 g

Parasolar

HB-32 (disponibil separat; montat după cum este prezentat în figura de mai jos)

Date tehnice / Specificaţii tehnice www.nikon.ro

145


Durata de viaţă a acumulatorului Numărul de fotografii care pot fi realizate cu un acumulator EN-EL3e complet încărcat (1500 mAh) depinde de starea acumulatorului, temperatură, şi de modul în care este folosit aparatul foto. Următoarele măsurători s-au realizat la o temperatură de 20 °C. Exemplul 1: 2700 de declanşări Obiectiv AF-S DX IF 18–135 mm f/3.5G; mod de declanşare continuu; autofocalizare servo continuă; calitatea imaginii setată la JPEG Basic; mărimea imaginii setată la M; la viteza de obturator de 1/250 s; butonul de declanşare este ţinut apăsat pentru 3 s şi focalizarea este setată de la infinit la valoarea minimă de trei ori la fiecare declanşare; după şase declanşări, monitorul este pornit pentru cinci secunde după care este oprit; şi ciclul se repetă o dată după închiderea exponometrelor. Exemplul 2: 600 de declanşări Obiectiv AF-S DX IF 18–135 mm f/3.5G; mod de fotografiere un singur cadru; autofocalizare servo simplă; calitatea imaginii setată la JPEG Normal; mărimea imaginii setată la L; la viteza de obturator de 1/250 s; butonul de declanşare este ţinut apăsat pentru 5 s şi focalizarea este setată de la infinit la valoarea minimă o dată pentru fiecare declanşare; bliţul încorporat este declanşat la puterea maximă pentru fiecare poză; lampa de asistare AF luminează la utilizarea bliţului; ciclul se repetă o dată după închiderea exponometrelor; aparatul foto este oprit pentru un minut la fiecare zece declanşări. Următoarele pot duce la reducerea duratei de viaţă a acumulatorului: • Utilizarea monitorului • Operaţii repetate de autofocalizare • Apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare • Realizarea fotografiilor NEF (RAW ) • Viteze mici de obturator Pentru a asigura o performanţă maximă a acumulatorului: •: Păstraţi contactele acumulatoarelor curate. Contactele cu impurităţi pot reduce performanţele acumulatorului. • Utilizaţi acumulatoarele EN-EL3e imediat după încărcare. Acumulatoarele vor pierde din încărcare dacă nu sunt folosite. Afişajul nivelului de acumulator a aparatului foto poate varia la schimbări de temperatură.

146

Date tehnice / Specificaţii tehnice www.nikon.ro

Manual de utilizare Nikon D80  

Manual de utilizare pentru fotografiere digitală cu aparatul foto digital Nikon www.nikon.ro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you