Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Unde se poate găsi Găsiţi ceea ce căutaţi în:

i

Indexul Q&A (Întrebări şi răspunsuri)

pp. iv–ix

Ştiţi ce doriţi dar nu cunoaşteţi numele funcţiei? Găsiţi-o în cadrul indexului „întrebări şi răspunsuri”.

i

Cuprinsul

pag. x–xvii

pag. 23–24

Găsiţi elementele după funcţie sau numele de meniu.

i

Ghidul de pornire rapidă

Un ghid succint pentru cei care doresc să înceapă să fotografieze imediat.

i

Indexul

pag. 438–444

pag. 409–416

Căutaţi după cuvânt cheie.

i

Mesaje de eroare

Dacă este afişată o avertizare pe vizor sau pe monitor, găsiţi aici soluţia.

i

Localizarea defecţiunilor

pag. 402–408

Aparatul foto se manifestă neobişnuit? Găsiţi soluţia aici.

A Pentru siguranţa dumneavoastră Înaintea de utilizarea aparatului foto pentru prima oară, citiţi instrucţiunile de sigurantă în „Pentru siguranţa dumneavoastră” (pg. xviii). Digitutor Digitutor, o serie de manuale „priveşte şi învaţă” în format de film, este disponibil pe următorul sit de Internet: http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html


Conţinutul pachetului Asiguraţi-vă că toate elemente prezentate în listă aici au fost incluse în pachetul aparatului dumneavoastră foto. Cardurile de memorie sunt vândute separat. ❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏ ❏

Aparat foto digital D3 (pg. 3) Capac corp BF-1A (pag. 4, 387) Capac cuplă accesorii BS-2 (pg. 3) Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a cu acoperire terminală (pag. 32, 34) Încărcător rapid MH-22 cu cablu de alimentare şi două protectoare pentru contact (pag. 32, 433) Cablu UC-E4 USB (pag. 256, 264) Clemă cablu USB (pag. 259) cablu audio/video EG-D2 (pag. 274) Curea AN-D3 (pag. 5)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Garanţie Manualul utilizatorului (acest ghid) Ghid rapid Ghid instalare software CD-ROM Pachet software Card înregistrare (doar în S.U.A.)

i


Simboluri şi convenţii Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

D

Această pictogramă indică precauţiile, informaţiile ce trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică notele, informaţiile ce trebuie citite înainte de utilizarea aparatului foto.

Elementele de meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto sunt afişate în paranteze ([ ]).

A Informaţii referitoare la mărci înregistrate Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. Microsoft, Windows şi Windows Vista mărci înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau alte ţări. CompactFlash este o marcă înregistrată a SanDisk Corporation. Microdrive este o marcă înregistrată a Hitachi Global Storage Technologies în Statele Unite şi în alte ţări. HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. Toate mărcile comerciale menţionate în acest manual sau în alte documente furnizate împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci înregistrate ale deţinătorilor respectivi. ii


X Introducere s Tutoriat d Opţiuni înregistrare imagine N Focalizare k Mod eliberare S Sensibilitate ISO Z Expunere r Balans de alb J Îmbunătăţire imagine l Fotografiere cu bliţ t Alte opţiuni de fotografiere I Mai multe despre redare e Note vocale Q Conexiuni U Indicaţii meniu n Note tehnice

iii


Index Q&A (Întrebări şi răspunsuri) Găsiţi ceea ce căutaţi utilizând acest index „întrebări şi răspunsuri”.

❚❚ Funcţii noi Întrebare Cum efectuez fotografii în format 35 mm? Cum fotografiez la calitatea ridicată NEF (RAW)? Cum pot înregistra fotografii utilizând două carduri de memorie? Pot utiliza monitorul ca vizor? Pot controla modul în care sunt procesate fotografiile? Cum păstrez detaliile din umbre şi evidenţieri? Cum focalizez pe obiecte aflate într-o mişcare neregulată? Pot regla individual focalizarea pentru diferite obiective?

Expresie cheie Zonă imagine NEF 14-biţi (RAW)

Consultaţi pagina 60 68

Fanta 2

71

Live view Opţiuni de control fotografie D-Lighting activ

166

Urmărire 3D

307

Ajustare fină AF

358

90

185

❚❚ Setarea aparatului foto Întrebare Cum pot focaliza vizorul? Cum pot împiedica oprirea monitorului? Cum pot împiedica oprirea afişajelor declanşatorului şi ale diafragmei?

iv

Focalizarea vizorului Decalaj monitorizare

Consultaţi pagina 47 318

Măsurare automată oprită

50, 317

Expresie cheie


Întrebare

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Cum pot seta ceasul? Cum pot seta ceasul pentru ora de vară? Ora în jurul lumii 40, 347 Cum pot modifica fusurile orare atunci când călătoresc? Cum pot regla luminozitatea monitorului pentru Strălucire LCD 345 meniuri sau redare? Reiniţializare cu două Cum pot restabili setările implicite? 206 butoane Cum pot restabili setările implicite ale meniului Reiniţializare meniu fotog293 de fotografiere? rafiere Reiniţializare setări Cum pot restabili setările personalizate implicite? 303 personalizate Cum pot modifica decalajul autodeclanşatorului? Decalaj autodeclanşator 318 Pot inversa afişajul electronic/analog al expunerii? Inversare indicatoare 343 Pot afişa meniurile într-o altă limbă? Limba 347 Pot salva setările meniurilor pentru a le utiliza în Salvare/încărcare setări 355 cazul altui aparat foto D3?

❚❚ Meniuri şi afişaje Întrebare Cum pot obţine mai multe informaţii despre un meniu? Cum pot utiliza meniurile? Ce înseamnă aceste indicatoare? Ce informaţii sunt cuprinse în afişajul cu informaţii despre fotografiere? Ce înseamnă acest avertisment? De câtă sarcină pentru alimentare mai dispune acumulatorul? Cum pot obţine mai multe informaţii despre acumulator?

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Ajutor

31

Utilizarea meniurilor Afişare informaţii vizor, panouri de control, fotografiere Mesaje şi afişaje de eroare

26 8, 10, 12, 14 409

Nivel acumulator

48

Info acumulator

353

v


Întrebare Cum pot preveni reiniţializarea numărului fişierului la introducerea unui nou card de memorie? Cum pot reiniţializa numerotarea la zero? Cum pot curăţa aparatul foto sau obiectivul?

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Secvenţă număr fişier

321

Curăţarea aparatului foto

390

❚❚ Fotografierea Întrebare Câte fotografii mai pot efectua cu acest card? Cum pot realiza fotografii mai mari? Cum pot scrie mai multe fotografii pe cardul de memorie? Pot controla modul în care focalizează aparatul foto? Cum pot realiza fotografii multe mai rapid? Pot modifica viteza de avansare a cadrului? Pot fotografia un autoportret? Pot fotografia în condiţii precare de iluminare fără bliţ? Poate fi reglată sensibilitatea ISO pentru a asigura expunerea optimă? Cum pot opri sau înceţoşa mişcarea obiectelor dinamice? Cum pot înceţoşa detaliile de fundal sau păstra atât planul apropiat cât şi fundalul în focalizare?

vi

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Numărul de expuneri rămase

49

Calitatea şi formatul imaginii

65, 69

Focalizare automată

73

Mod eliberare Viteză fotografiere Mod autodeclanşator

86 88, 320 103

Sensibilitate ISO Control automat sensibilitate ISO Mod expunere f (automat cu prioritate declanşator) Mod expunere g (automat cu prioritate diafragmă)

108 110 120 122


Întrebare Pot seta manual atât viteza declanşatorului cât şi diafragma? Pot face fotografiile mai luminoase sau mai întunecate? Cum pot realiza o expunere în timp? Pot varia expunerea sau nivelul bliţului în mod automat pentru o serie de fotografii? Pot crea mai multe copii ale unei fotografii utilizând setări diferite ale balansului de alb? Cum pot regla balansul de alb? Cum pot modifica setările pentru dispozitivul opţional de bliţ? Cum pot înregistra mai multe fotografii ca o singură fotografie? Pot înregistra o notă vocală atunci când efectuez o fotografie? Pot alege nivelul standard pentru expunere? Cum pot atenua înceţoşarea?

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Mod expunere h (manual)

124

Compensare expunere

132

Expuneri de lungă durată

126

Bracketing şi bliţ expunere 135, 327 Bracketing balans de alb

139, 327

Balans de alb

144

Mod bliţ

197

Expunere multiplă

208

Notă vocală

248

Expunere optimă ajustare fină Modul decalaj expunere

324

315

❚❚ Vizualizarea fotografiilor Întrebare

Expresie cheie

Pot vizualiza propriile fotografii pe aparatul foto? Redarea pe aparatul foto Pot vizualiza mai multe informaţii despre Informaţii fotografii fotografii? Informaţii fotografie, De ce clipesc porţiuni din fotografiile mele? evidenţieri

Consultaţi pagina 228 231 232, 282

vii


Întrebare Cum pot renunţa la o fotografie nedorită? Pot şterge mai multe fotografii deodată? Pot mări pe unele fotografii pentru a mă asigura că sunt focalizate? Pot proteja unele fotografii de ştergere accidentală? Pot ascunde fotografiile selectate? Cum îmi pot da seama dacă porţiuni din fotografiile mele sunt supraexpuse? Cum îmi pot da seama dacă aparatul foto a focalizat? Pot vizualiza fotografiile în timp ce sunt efectuate? Pot înregistra o notă vocală cu fotografia? Există o opţiune de redare automată („prezentare diapozitive”)?

Expresie cheie Ştergerea fotografiilor individuale Ştergere Redare zoom

Consultaţi pagina 245 281 243

Protejare

244

Ascundere imagine

281

Mod afişare: evidenţieri

282

Mod afişare: punct de focalizare

282

Revizuire imagine

287

Notă vocală

251

Prezentare diapozitive

288

❚❚ Retuşarea fotografiilor Întrebare Cum pot evidenţia detaliile din umbră? Pot scăpa de „ochii-roşii”? Pot decupa fotografiile pe aparatul foto? Pot crea o copie monocromă a fotografiei? Pot crea o copie în culori diferite? Pot utiliza aparatul foto pentru a crea copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW)? Pot suprapune două fotografii pentru a crea o singură imagine?

viii

Expresie cheie D-Lighting Remediere ochi roşii Decupare fină Monocrom Efecte filtru

Consultaţi pagina 363 364 365 366 367

Balans de culoare

367

Suprapunere imagine

368


❚❚ Vizualizarea sau imprimarea fotografiilor pe alte dispozitive Întrebare Pot vizualiza fotografiile proprii pe TV? Pot vizualiza propriile fotografii în HD? Pot copia fotografii pe computerul propriu? Cum pot imprima fotografii? Pot imprima fotografiile fără un computer? Pot imprima data pe propriile fotografii? Cum pot comanda imprimări profesionale?

Expresie cheie Redarea pe televizor HDMI Conectarea la computer Imprimarea fotografiilor Imprimare prin USB Timbru oră Setare imprimare (DPOF)

Consultaţi pagina 274 276 256 262 263 266, 270 272

❚❚ Accesorii opţionale Întrebare Ce unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) pot utiliza? Ce obiective pot utiliza? Ce adaptoare CA, cabluri pentru distanţă şi accesorii de vizor sunt disponibile pentru aparatul meu foto?

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Unităţi opţionale de bliţ

191

Obiective compatibile

378

Alte accesorii

383

Ce carduri de memorie pot utiliza?

Carduri de memorie aprobate

389

Ce software este disponibil pentru aparatul meu foto?

Alte accesorii

387

ix


Cuprins Index Q&A (Întrebări şi răspunsuri) .............................................................. iv Pentru siguranţa dumneavoastră .............................................................xviii Note .......................................................................................................................xxi

Introducere

1

Vedere generală ...................................................................................................2 Familiarizarea cu aparatul foto ....................................................................... 3 Corpul aparatului foto.................................................................................... 3 Panoul de control superior........................................................................... 8 Panoul de control inferior...........................................................................10 Afişajul vizor.....................................................................................................12 Afişajul informaţiilor despre fotografie..................................................14 Selectoarele de comandă ...........................................................................16

Ghid de pornire rapidă.....................................................................................23

Tutoriat

25

Meniuri aparat foto ...........................................................................................26 Utilizarea meniurilor aparatului foto ......................................................28 Ajutor .................................................................................................................31

Primii paşi .............................................................................................................32 Încărcaţi acumulatorul.................................................................................32 Introduceţi acumulatorul............................................................................34 Montarea unui obiectiv ...............................................................................37 Setare de bază.................................................................................................39 Introducerea unui card de memorie.......................................................42 Reglare focalizare prin vizor.......................................................................47

Fotografiere de bază şi redare ......................................................................48

x


Opţiuni înregistrare imagine

59

Zona imaginii...................................................................................................... 60 Calitatea imaginii............................................................................................... 65 Format imagine.................................................................................................. 69 Fanta 2................................................................................................................... 71

Focalizare

73

Mod focalizare.................................................................................................... 74 Mod zonă AF ....................................................................................................... 76 Selectare punct focalizare.............................................................................. 78 Blocare focalizare .............................................................................................. 80 Focalizare manuală........................................................................................... 83

Mod eliberare

85

Alegerea unui mod de eliberare.................................................................. 86 Mod continuu ..................................................................................................... 88 Încadrarea fotografiilor pe monitor (Live View)..................................... 90 Mod autodeclanşator ....................................................................................103 Mod oglindă sus ..............................................................................................105

Sensibilitate ISO

107

Alegerea manuală a sensibilităţii ISO.......................................................108 Control sensibilitate ISO ...............................................................................110

xi


Expunere

113

Măsurare ............................................................................................................ 114 Mod expunere.................................................................................................. 116 e: Programat automat............................................................................... 118 f: Auto cu prioritate declanşator .......................................................... 120 g: Automat cu prioritate diafragmă ..................................................... 122 h: Manual ....................................................................................................... 124

Viteză declanşator şi blocare diafragmă................................................. 127 Blocare expunere automată (AE) .............................................................. 129 Compensare expunere ................................................................................. 132 Bracketing.......................................................................................................... 134

Balans de alb

143

Opţiuni balans de alb .................................................................................... 144 Reglaj fin balans de alb................................................................................. 147 Alegerea unei temperaturi a culorii ......................................................... 151 Presetare manuală.......................................................................................... 152

Îmbunătăţire imagine

165

Opţiuni de control fotografie ..................................................................... 166 Creare opţiuni de control fotografiere personalizate.................... 174

D-Lighting activ............................................................................................... 185 Spaţiu de culoare ............................................................................................ 187

Fotografiere cu bliţ

189

Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS) .............................................. 190 Dispozitive bliţ compatibile........................................................................ 191 Unităţi bliţ compatibile CLS .................................................................... 191 Alte unităţi bliţ ............................................................................................. 194

Control bliţ i-TTL.............................................................................................. 196 Moduri bliţ......................................................................................................... 197 Blocare FV .......................................................................................................... 201 Contacte bliţ ..................................................................................................... 204

xii


Alte opţiuni de fotografiere

205

Reiniţializare cu două butoane: Restabilirea setărilor implicite................................................................206 Expunere multiplă...........................................................................................208 Fotografiere cu contor interval ..................................................................213 Obiective non-CPU .........................................................................................220 Utilizarea unui dispozitiv GPS.....................................................................223

Mai multe despre redare

227

Redare cadru întreg........................................................................................228 Informaţii fotografie.......................................................................................231 Vizualizarea mai multor imagini: Redare miniatură............................241 Privirea îndeaproape: Mărire la redare ....................................................243 Protejarea fotografiilor în privinţa ştergerii...........................................244 Ştergerea fotografiilor individuale............................................................245

Note vocale

247

Înregistrarea notelor vocale ........................................................................248 Redarea notelor vocale .................................................................................253

Conexiuni

255

Conectarea la un computer.........................................................................256 Conectarea directă USB............................................................................ 258 Reţele fără fir şi ethernet .......................................................................... 261

Imprimarea fotografiilor ...............................................................................262 Conectarea directă USB............................................................................ 263

Vizualizarea fotografiilor pe TV ..................................................................274 Dispozitive cu definiţie standard .......................................................... 274 Dispozitive HD ............................................................................................. 276

xiii


Indicaţii meniu

277

D Meniul redare: Gestionarea imaginilor ............................................. 278 Ştergere..................................................................................................... 281 Folder redare ........................................................................................... 281 Ascundere imagine ............................................................................... 281 Mod afişare............................................................................................... 282 Copiere imagine(i)................................................................................. 283 Revizuire imagine .................................................................................. 287 După ştergere ......................................................................................... 287 Rotire pe înălţime .................................................................................. 287 Prezentare diapozitive ......................................................................... 288 Setare imprimare (DPOF).................................................................... 289

C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere........................................ 290 Arhivă meniu fotografiere .................................................................. 291 Reiniţializare meniu fotografiere ..................................................... 293 Folder activ............................................................................................... 293 Denumire fişier ....................................................................................... 296 Fanta 2 ....................................................................................................... 296 Calitatea imaginii................................................................................... 296 Format imagine ...................................................................................... 297 Zonă imagine .......................................................................................... 297 Compresie JPEG ..................................................................................... 297 Înregistrare NEF (RAW)......................................................................... 297 Balans de alb............................................................................................ 297 Setare opţiune de control a imaginii.............................................. 298 Gestionare opţiune de control a imaginii..................................... 298 Spaţiu de culoare................................................................................... 298 D-Lighting activ...................................................................................... 298 Expunere lungă NR (Expunere lungă reducere zgomot) ........ 299 High ISO NR.............................................................................................. 299 Setări de sensibilitate ISO ................................................................... 300 Live View................................................................................................... 300 Expunere multiplă ................................................................................. 300 Fotografiere cu contor interval......................................................... 300

xiv


A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto ..301 B: Arhivă setări personalizate........................................................... 303 A: Reiniţializare setări personalizate.............................................. 303 a: Focalizare automată.............................................................................. 304 a1: Selectare prioritate AF-C .............................................................. 304 a2: Selectare prioritate AF-S............................................................... 305 a3: Zonă dinamică AF........................................................................... 306 a4: Urmărire focalizare cu blocare ................................................... 308 a5: Activare AF ........................................................................................ 308 a6: Iluminare punct de focalizare..................................................... 309 a7: Înconjurare punct de focalizare................................................. 310 a8: Selectare punct AF ......................................................................... 310 a9: Butonul AF-ON (AF-Pornit).......................................................... 311 a10: Buton AF-ON (AF pornit)............................................................ 312 b: Măsurare/Expunere............................................................................... 313 b1: Valoare pas sensibilitate ISO ...................................................... 313 b2: Paşi EV pentru control expunere .............................................. 313 b3: Paşi EV pentru comp. expunere ................................................ 313 b4: Compensare expunere simplă................................................... 314 b5: Zonă central evaluativă................................................................ 315 b6: Expunere optimă ajustare fină .................................................. 315 c: Cronometre/Blocare AE ....................................................................... 317 c1: Buton eliberare declanşator AE-L ............................................. 317 c2: Decalaj măsurare automată........................................................ 317 c3: Decalaj autodeclanşator............................................................... 318 c4: Decalaj monitorizare...................................................................... 318 d: Fotografiere/afişaj ................................................................................. 319 d1: Semnal sonor ................................................................................... 319 d2: Viteză fotografiere ......................................................................... 320 d3: Eliberare continuă maximă......................................................... 320 d4: Secvenţă număr fişier ................................................................... 321 d5: Panou de control/vizor................................................................. 322 d6: Afişaj info fotografiere.................................................................. 323 d7: Iluminare LCD .................................................................................. 324 d8: Modul decalaj expunere .............................................................. 324 e: Bracketing/Bliţ......................................................................................... 325 e1: Viteză sincronizare bliţ.................................................................. 325 e2: Viteză declanşator bliţ .................................................................. 326 e3: Bliţ de modelare.............................................................................. 326 e4: Setare bracketing automat ......................................................... 327 e5: Bracketing automat (Mod M) ..................................................... 328 e6: Ordine bracketing .......................................................................... 329

xv


f: Controale.................................................................................................... 330 f1: Buton central selector multiplu.................................................. 330 f2: Selector multiplu.............................................................................. 331 f3: Informaţii/redare fotografie......................................................... 331 f4: Atribuire FUNC. Buton.................................................................... 331 f5: Buton atribuire previzualizare..................................................... 337 f6: Buton atribuire AE-L/AF-L............................................................. 338 f7: Personalizare selectoare de comandă ..................................... 339 f8: Eliberare buton pentru utilizare selector ................................ 341 f9: Niciun card de memorie?.............................................................. 342 f10: Inversare indicatoare ................................................................... 343

B Meniul setare: Setarea aparatului foto ................................................ 344 Formatare card de memorie.............................................................. 345 Luminozitate LCD .................................................................................. 345 Blocare oglindă sus pentru curătare............................................... 345 Mod video ................................................................................................ 346 HDMI........................................................................................................... 346 Ora în jurul lumii..................................................................................... 347 Limba ......................................................................................................... 347 Comentariu imagine............................................................................. 348 Rotire automată a imaginii................................................................. 349 Notă vocală .............................................................................................. 349 Suprascriere notă vocală..................................................................... 350 Buton notă vocală.................................................................................. 350 Ieşire audio............................................................................................... 350 USB.............................................................................................................. 350 Ştergere praf foto ref ............................................................................ 351 Info acumulator...................................................................................... 353 Transmiţător fără fir .............................................................................. 354 Autentificare imagine .......................................................................... 354 Salvare/încărcare setări ....................................................................... 355 GPS.............................................................................................................. 357 Orizont virtual ......................................................................................... 357 Date obiectiv Non-CPU........................................................................ 357 Ajustare fină AF ...................................................................................... 358 Versiune firmware ................................................................................. 359

N Meniu retuşare: Crearea copiilor retuşate........................................ 360 D-Lighting ................................................................................................ 363 Remediere efect de ochii roşii- ......................................................... 364 Decupare fină.......................................................................................... 365 Monocrom................................................................................................ 366 Efecte filtru ............................................................................................... 367 Balans de culoare................................................................................... 367 Suprapunere imagine .......................................................................... 368 Comparaţie în paralel........................................................................... 371

xvi


O Meniul meu: Crearea unui meniu personalizat ...............................373 Adăugarea opţiunilor la Meniul meu .................................................. 373 Ştergerea opţiunilor din Meniul meu.................................................. 375 Reordonarea opţiunilor în Meniul meu .............................................. 376

Note tehnice

377

Obiective compatibile ...................................................................................378 Alte accesorii.....................................................................................................383 Îngrijirea aparatului foto...............................................................................390 Stocare............................................................................................................ 390 Curăţare.......................................................................................................... 390

Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii .................................................................398 Localizarea defecţiunilor ..............................................................................402 Mesaje de eroare .............................................................................................409 Anexă...................................................................................................................417 Specificaţii..........................................................................................................427 Index ....................................................................................................................438

xvii


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea dumneavoastră sau a altor persoane, citiţi următoarele precauţii legate de siguranţă în întregime înainte de utilizarea acestui echipament. Păstraţi aceste informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a le parcurge. Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor listate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă indică avertismentele. Pentru a împiedica posibilele

A accidentări, citiţi toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon. ❚❚ AVERTISMENTE A

Păstraţi soarele în afara cadrului Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului atunci când fotografiaţi subiecţi pe un fundal luminos. Lumina solară focalizată în aparatul foto atunci când soarele este în sau aproape de cadru ar putea provoca aprinderea.

A

Nu priviţi direct în soare prin vizor Vizualizarea soarelui sau a altor surse puternice de lumină prin intermediul vizorului poate provoca deficienţe permanente de vedere.

A

xviii

Utilizarea controlului dioptrului vizorului Atunci când manevraţi controlul dioptrului vizorului cu privirea în vizor, trebuie să aveţi grijă să nu vă introduceţi degetul în ochi în mod accidental.

A

Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni În caz că observaţi fum sau un miros neobişnuit ce provine din aparat sau din adaptorul CA (disponibil separat), deconectaţi adaptorul CA şi înlăturaţi acumulatorul imediat, având grijă să evitaţi arsurile. Continuarea utilizării ar putea cauza accidentarea. După înlăturarea acumulatorului, duceţi echipamentul la un service autorizat Nikon pentru inspecţie.

A

Nu demontaţi Atingerea componentelor interne ale produsului ar putea cauza accidentarea. În cazul unei defecţiuni, produsul ar trebui reparat doar de către un tehnician calificat. În caz că produsul s-ar sparge ca urmare a unei căzături sau unui alt accident, îndepărtaţi acumulatorul şi/sau adaptorul CA şi apoi prezentaţi produsul unui service autorizat Nikon pentru inspecţie.


A

Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamentul electronic în prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece aceasta ar putea provoca explozii sau incendii.

A

Păstraţi la distanţă de copii În cazul nerespectării acestei precauţii pot apărea accidentări.

A

Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Plasarea curelei aparatului foto în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil ar putea provoca strangularea.

A

Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci când manevraţi acumulatorii Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi cont de următoarele precauţii atunci când manevraţi acumulatorii utilizaţi în cazul acestui produs: • Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în cazul acestui echipament. • Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi acumulatorul. • Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte de înlocuirea acumulatorului. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul cu susul în jos sau invers. • Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă. • Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la apă. • Înlocuiţi capacul terminalului atunci când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi sau stocaţi acumulatorul la un loc cu obiecte metalice precum coliere sau agrafe.

• Acumulatorii sunt predispuşi la scurgeri atunci când sunt descărcaţi complet. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul atunci când este descărcat. • Atunci când acumulatorii nu sunt utilizaţi, ataşaţi capacul terminalului şi stocaţi într-un loc răcoros, uscat. • Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare sau atunci când produsul a fost alimentat prin acumulatori o perioadă îndelungată de timp. Înainte de scoaterea acumulatorului, opriţi aparatul foto si permiteţi acumulatorului să se răcească. • Opriţi utilizarea imediat în caz că remarcaţi modificări ale acumulatorilor, precum decolorare sau deformare.

xix


A

Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci când manevraţi încărcătorul rapid • Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. • Praful de pe sau din jurul componentelor metalice ale ştecărului poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea cauza aprinderea. • În timpul furtunilor cu descărcări electrice, nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcător. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. • Nu deterioraţi, modificaţi, nu forţaţi tragerea sau nu îndoiţi cablul de alimentare. Nu poziţionaţi aparatul foto în preajma obiectelor grele şi nu îl expuneţi la căldură sau flăcări. În caz că izolaţia este afectată sau firele sunt expuse, prezentaţi cablul de alimentare la un service autorizat Nikon pentru inspecţie. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. • Nu manevraţi priza sau încărcătorul cu mâinile umede. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

xx

A

Utilizaţi cablurile adecvate Atunci când conectaţi cablurile la mufele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cabluri furnizate sau comercializate de Nikon cu scopul respectării reglementărilor produsului.

A

CD-ROM-uri CD-ROM-urile ce conţin software sau manuale nu ar trebui redate pe echipament pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un dispozitiv de redare a CD-urilor audio ar putea provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului.

A

Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi un bliţ. • Utilizarea dispozitivelor opţionale de bliţ în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte ar putea provoca arsuri. • Utilizarea dispozitivelor opţionale de bliţ aproape de ochii subiectului ar putea provoca deficienţe temporare ale vederii. O atenţie specială trebuie acordată atunci când sunt fotografiaţi copii, când bliţul nu ar trebui să stea mai aproape de un metru (39 in.) de subiect.

A

Evitaţi contactul cu cristale lichide În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii sau gura.


Note • Nicio parte din manualele incluse în • Nikon nu se face responsabil pentru nicio pachetul acestui produs nu poate fi defecţiune rezultată din utilizarea acestui reprodusă, transmisă mai departe, transcrisă, produs. stocată pe un sistem detaşabil sau tradusă • Am depus toate eforturile pentru a ne într-o altă limbă în nicio formă, în nicio asigura că informaţiile cuprinse în aceste circumstanţă, fără aprobarea prealabilă manuale sunt corecte şi complete şi am fi scrisă a Nikon. recunoscători dacă aţi semnala erorile sau • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica omisiunile reprezentantului Nikon din zona oricând specificaţiile hardware şi software dumneavoastră (adresa este furnizată descrise în aceste manuale fără vreun separat). avertisment prealabil. Note pentru clienţii din S.U.A. Declaraţia privind interferenţele de radiofrecvenţă ale Federal Communications Commission (FCC) (Comisiei federale de comunicaţii) Acest echipament a fost testat şi declarat conform cu standardele unui dispozitiv digital din clasa B, conform Părţii 15 a regulilor FCC. D3 Aceste limitări sunt concepute pentru a oferi un grad rezonabil de protecţie împotriva interferenţelor periculoase într-un cadru PRECAUŢII rezidenţial. Acest echipament generează, Modificări utilizează şi poate radia energie pe frecvenţe FCC cere ca utilizatorul să fie informat radio şi poate provoca interferenţe periculoase cu privire la faptul că orice schimbări sau pentru comunicaţiile radio dacă nu este instalat modificări efectuate în cazul acestui dispozitiv şi utilizat conform instrucţiunilor. Cu toate care nu sunt aprobate explicit de către acestea, nu există nicio garanţie că nu vor Nikon Corporation ar putea anula dreptul apărea interferente într-un anumit context. utilizatorului de a utiliza echipamentul. Dacă acest echipament provoacă interferenţe Cabluri interfaţă periculoase pentru recepţia radio sau TV, Utilizaţi cablurile de interfaţă comercializate ce pot fi identificate prin oprirea şi pornirea aparatului, utilizatorul este încurajat să încerce sau furnizate de Nikon pentru echipamentul dumneavoastră. Utilizarea altor cabluri de să remedieze interferenţele prin intermediul interfaţă ar putea încălca restricţiile Clasei B, uneia sau mai multor măsuri dintre Partea 15 a regulilor FCC. următoarele: • Reorientaţi sau repozitionaţi antena Notă pentru clienţii din California de recepţie. AVERTISMENT: Manevrarea cablului acestui • Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor. produs vă poate expune la plumb, o substanţă • Conectaţi echipamentul la o priză de pe chimică clasificată în California în rândul celor un alt circuit decât cel la care este conectat ce pot provoca defecte din naştere sau alte receptorul. afecţiuni congenitale. Spălaţi-vă pe mâini după • Consultaţi dealerul sau un tehnician manevrare. experimentat radio/TV pentru asistenţă. Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, U.S.A. Tel.: 631-547-4200

xxi


Note pentru clienţii din Canada PRECAUŢII Acest aparat digital din Clasa B este conform cu standardul canadian ICES-003.

ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Simbol pentru colectarea separată în ţările europene. Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner, aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege. • Elementele a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de hârtie, monede, elemente de siguranţă, obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni municipale, nici măcar dacă acele copii sau reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau elementelor de securitate aflate în circulaţie într-un alt stat este interzisă. În lipsa unui acord prealabil al guvernului, copierea sau reproducerea unor timbre poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea timbrelor guvernamentale sau a altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă.

xxii

• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri Guvernul a emis precauţii referitoare la copierea şi reproducerea elementelor de sigurantă emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise pentru navetişti sau cupoane cu excepţia cazurilor în care este necesar un număr minim de copii pentru a fi utilizate în scop de afaceri de către o companie. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele emise de guvern, atestate emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete precum permise şi bonuri de masă. • Respectaţi notele referitoare la copyright Copierea sau reproducerea de creaţii precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de a încălca legile referitoare la copyright.


Casarea dispozitivelor de stocare a datelor. Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor de imagine personale. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de transferarea acestuia către o altă persoană, ştergeţi toate datele utilizând un software de ştergere disponibil pe piaţă sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l complet cu imagini ce nu conţin informaţii personale (de exemplu fotografii cu cerul liber). Asiguraţi-vă că înlocuiţi, de asemenea, orice fotografii selectate pentru modul manual presetat. Trebuie avut grijă pentru a evita accidentarea atunci când dispozitivele de stocare a datelor sunt distruse fizic. Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile marca Nikon (inclusiv încărcătorii pentru acumulatori, acumulatorii, adaptoarele CA şi accesoriile bliţ) atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi verificate în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestor circuite electronice. Utilizarea altor accesorii electronice decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi ar putea anula garanţia dumneavoastră Nikon. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon în dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri. Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi dealerul autorizat Nikon.

xxiii


A Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui produs. A Învăţare continuă Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele sit-uri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi următorul URL pentru informaţii de contact: http://nikonimaging.com/

xxiv


XIntroducere

X

Acest capitol acoperă informaţiile de care aveţi nevoie înainte de a utiliza acest aparat foto, incluzând aici componentele aparatului foto.

Vedere generală .......................................................................... pag. 2 Familiarizarea cu aparatul foto ................................................ pag. 3 Corpul aparatului foto.................................................................................. pag. 3 Panoul de control superior......................................................................... pag. 8 Panoul de control inferior ........................................................................ pag. 10 Afişajul vizor.................................................................................................. pag. 12 Afişajul informaţiilor despre fotografie............................................... pag. 14 Selectoarele de comandă ........................................................................ pag. 16

Ghid de pornire rapidă ........................................................... pag. 23

1


Vedere generală X

Vă mulţumim pentru achiziţia unui aparat foto digital cu un singur obiectiv pentru reflexie (SLR). Asiguraţi-vă că aţi citit în amănunt toate instrucţiunile pentru a obţine cât mai mult de la aparatul foto şi păstraţile la îndemâna tuturor celor care vor utiliza produsul.

D Utilizaţi doar accesorii marca Nikon Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră digital Nikon sunt proiectate şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ACCESORIILOR ALTELE DECÂT NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL DUMNEAVOASTRĂ NIKON şI AR PUTEA VICIA GARANŢIA DUMNEAVOASTRĂ NIKON. D Repararea aparatului foto şi a accesorilor Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită reparaţii periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant service autorizat Nikon la fiecare doi ani, iar o reparaţie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). Inspecţia frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile opţionale de bliţ, ar trebui incluse în pachetul de inspecţie sau service. 2


Familiarizarea cu aparatul foto Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar fi util să puneţi un semn de carte în dreptul acestei secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul acestui manual.

X

Corpul aparatului foto

1 D (bracketing) buton................................. 135, 139, 327 2 Eliberare selector moduri deblocare ...............................................87 3 Eliberare selector moduri.................87 4 Buclă pentru curea aparat foto ........ 5 5 Buton M (mod bliţ) .......................... 199 6 F (command lock) (blocare comandă) buton ....127, 128 7 Marcaj plan focal (E)........................84 8 Selector măsurare............................ 115 9 Selector măsurare buton blocare.................................... 115 10 Comutator alimentare.......................48

11 Buton eliberare declanşator.....55, 56 12 E (compensare expunere) buton.................................................... 132 13 Buclă pentru curea aparat foto ........5 14 I (mod expunere) buton......... 117 Buton Q (format) (formatare) ......45 15 Panou superior de control .................8 16 Mâner reglare dioptru .......................47 17 Cuplă accesorii ........................... 22, 204 (pentru unitate opţională de bliţ) 18 Capac cuplă accesorii .....22, 204, 400

3


Corpul aparatului foto (Continuare) X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

Oglindă ................................90, 105, 395 Lampă autodeclanşator................. 104 Terminal sincronizare bliţ.............. 204 Terminal acţionat la distanţă cu zece pini acoperire............223, 388 Terminal sincronizare bliţ.............. 204 Acţionare la distanţă cu zece pini terminal .............................223, 388 Capac conector USB...............258, 264 Buton eliberare obiectiv ...................38 Acoperire conector.................274, 276 Conector USB ...........................258, 264

11 Conector DC-IN pentru adaptor CA opţional EH-6 ............. 383 12 Ieşire audio/video (A/V) Conector.............................................. 274 13 Conector HDMI ................................. 276 14 Selector mod focalizare .............74, 83 15 Zăvor capac acumulator...................34 16 Capac cameră acumulator...............34 17 Comandă cuplare dispozitiv măsurare.............................................. 429 18 Capac corp.......................................... 387


X

1 Buton previzualizare profunzime câmp ...................117, 337 2 Selector de subcomandă .................16 3 Buton Fn ..............................64, 202, 331 4 Selector subcomandă pentru fotografiere verticală .........................16 5 Buton eliberare declanşator pentru fotografiere verticală...........54

6 Blocare buton eliberare declanşator fotografiere verticală..........................54 7 Contacte CPU 8 Index montare......................................37 9 Montare obiectiv.................................84 10 Montură trepied

❚❚ Ataşarea curelei pentru aparat foto Ataşaţi cureaua pentru aparat foto prin cele două bucle situate pe corpul aparatului foto conform ilustraţiei de mai jos.

5


Corpul aparatului foto (Continuare) X

1 Suport pentru ochi vizor ..................47 2 Comandă declanşator suport pentru ochi............................................47 3 Buton O (delete) (ştergere) ..... 58, 245 Buton Q (format) (formatare) ......45 4 Buton K (playback) (redare) ......................................... 57, 228 5 Monitor.................................. 57, 90, 228 6 Buton G (menu) (meniu).....26, 277 7 Buton N (miniatură/redare mărire).........................................242, 243 8 Buton L (protect) (protejare) ........................................... 244 Buton ? (help) (ajutor)........................31 Buton R (info) (informaţii) ..............14

D

9 10 11 12

Buton J (OK) ........................................28 Difuzor.................................................. 254 Panou de control posterior.....10, 322 Buton ISO (sensibilitate ISO) ......... 108 Buton reiniţializare cu două butoane ............................................... 206 13 Buton QUAL (calitate/format imagine)...........................................66, 70 14 Buton WB (white balance) (balans de alb) ................ 145, 150, 151 Buton reiniţializare cu două butoane .............................. 206 15 Microfon .............................................. 248

Difuzorul şi microfonul Nu apropiaţi dispozitive magnetice, precum carduri microdrive, de difuzorul încorporat sau de microfon.

6


X

1 Vizor .........................................................47 2 A (AE/AF lock) (blocare AE/AF) ................... 80, 81, 338 3 Buton B (AF-ON) (AF pornit).......................................75, 97 4 Selector de comandă principal......16 5 Selector multiplu.................................28 6 Blocare selector focalizare ...............78 7 Lampă accesare card memorie..........................................43, 56 8 Capac fantă card memorie ..............42

9 Buton eliberare capac fantă card (sub capac)...................................42 10 Buton B (AF-ON) pentru fotografiere verticală....................... 312 11 Buton H (microphone) (microfon) ........................................... 249 12 Selector mod zonă AF .......................76 13 Selector principal de comandă pentru fotografiere verticală...........16

7


Panoul de control superior X

1 2 3

11 12

4 5 13 6 7 8 9 10 1 Viteză declanşator ..................120, 124 Compensare expunere valoare ................................................. 132 Număr de fotografii în secventa de bracketing expunere şi blit .... 135 Număr de fotografii în secvenţă bracketing WB................ 139 Intervale numerice pentru fotografiere cu contor interval .... 216 Distanţă focală (obiective non-CPU)........................ 222 Sensibilitate ISO................................ 108 2 Pictogramă blocare viteză declanşator......................................... 127 3 Indicator program flexibil ............. 119 4 Mod expunere................................... 116 5 Mod bliţ ............................................... 197 6 Arhivă meniu fotografiere ............ 291 7 Arhivă setări personalizate ........... 303 8 Indicator card memorie (fanta 1)............................................42, 45

8

14 15 9 Indicator card memorie (fanta 2)............................................42, 45 10 Număr de expuneri rămase.............49 Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea completă a memoriei intermediare..................88 Indicator mod captură ................... 256 11 Indicator oprire diafragmă....123, 381 12 Diafragmă (valoare f ).............122, 124 Diafragmă (număr de opriri) .....................123, 381 Indicator expunere şi pas de bracketing..................................... 136 Pas de bracketing WB ..................... 140 Număr de fotografii per interval ......................................... 216 Diafragmă maximă (obiective non-CPU)........................ 222 Indicator mod PC ............................. 259


21 22

16 17

23 24 25 26

18

X

19 SHOOT CUSTOM

20 13 Indicator acumulator .........................48 14 Contor cadre .........................................49 Presetare balans alb indicator înregistrare ...................... 155 Număr obiectiv manual................. 222 15 „K” (apare atunci când memoria rămâne se păstrează peste 1000 de expuneri)...............................49 16 Indicator blocare FV ........................ 202 17 Indicator sincronizare bliţ ............. 325 18 Indicator acumulator ceas ..... 41, 393 19 Indicator conectare GPS................ 224 20 Indicator mod focalizare...................74 21 Indicator contor interval................ 216 22 Expunere multiplă indicator ......... 210 23 Pictogramă blocare diafragmă.... 128 24 Indicator comentariu imagine .... 348

27 28 29 25 Indicator „Semnal sonor” .............. 319 26 Indicator compensare expunere ............................................. 132 27 Bracketing şi bliţ expunere indicator .............................................. 135 28 Bracketing balans de alb indicator .............................................. 139 29 Expunere analog electronică afişaj ...................................................... 126 Compensare expunere................... 133 Indicator progres bracketing expunere şi bliţ ................................. 135 Indicator progres bracketing WB ................................... 139 Indicator conectare PC................... 259 Indicator înclinare ............................ 333

9


Panoul de control inferior X

1 2 3

4

8

9 10 11

5 6 7

A Luminoatoare LCD Păstrarea comutatorului în dreptul Comutator alimentare poziţiei D activează măsurarea expunerii şi iluminarea de fundal a panoului de control (LCD illuminators) (Luminatoare LCD), permiţând citirea pe întuneric. După eliberarea comutatorului de alimentare, luminatoarele vor rămâne aprinse pentru şase secunde (la setarea implicită) în timp ce măsurarea expunerii aparatului foto este activă sau până când declanşatorul este eliberat. 10

12


1 2 3 4

Calitate imagine (Imagini JPEG).....66 Indicator „Rămase” .............................49 Format imagine ...................................70 Indicator sensibilitate ISO ............. 108 Sensibilitate automată ISO indicator .............................................. 110 5 Sensibilitate ISO................................ 108 Sensibilitate ISO (creştere ridicată/scăzută) ............ 109 Număr de expuneri rămase ....................................................49 Durata notei vocale......................... 251 Reglaj fin balans de alb.................. 150 Presetare balans alb număr................................................... 162 Temperatură culoare ...................... 151 Indicator mod PC ............................. 259

6 „K” (apare atunci când memoria rămâne se păstrează peste 1000 de expuneri)..........................................49 Temperatură culoare indicator .............................................. 151 7 Indicatori fantă card memorie........71 Calitate imagine...................................66 8 Bracketing balans de alb indicator .............................................. 139 9 Înregistrare note vocale indicator (mod fotografiere) ........ 249 10 Stare notă vocală indicator .....................................251, 252 11 Înregistrare note vocale mod......................................... 249 12 Balans de alb...................................... 144 Indicator reglaj fin balans de alb...................................... 150

X

11


Afişajul vizor 3

2

1

X

21

22 23

4

5 6

17

7 8

18

9

10 11

19

1 Cerc de referinţă de 12-mm. Pentru măsurare centralevaluativă............................................ 114 2 Secvenţe bracketing zonă AF ............................................47, 95 3 Puncte focalizare....................... 78, 310 Destinaţii măsurare punctuală.... 114 4 Indicator focalizare ......................55, 84 5 Măsurare ............................................. 114 6 Blocare autoexpunere (AE)........... 129

12

12

13

14

15

16

20 7 Mod expunere................................... 116 8 Pictogramă blocare viteză declanşator......................................... 127 9 Viteză declanşator...................120, 124 10 Pictogramă blocare diafragmă.... 128 11 Diafragmă (valoare f ).............122, 124 Diafragmă (număr de opriri) .....................123, 381


12 Indicator sensibilitate ISO ............. 108 16 Indicator bliţ pregătit * ................... 202 Sensibilitate automată ISO 17 Indicator blocare FV ........................ 202 indicator .............................................. 110 18 Indicator sincronizare bliţ ............. 325 13 Sensibilitate ISO................................ 108 19 Indicator oprire diafragmă .....123, 381 14 Contor cadre .........................................49 20 Indicator acumulator .........................48 Număr de expuneri 21 Expunere analog electronică rămase ....................................................49 afişaj ...................................................... 126 Număr de fotografii rămase Afişaj compensare înainte de ocuparea completă expunere ............................................ 133 a memoriei intermediare .................88 Indicator înclinare ............................ 333 Presetare balans alb indicator înregistrare ...................... 155 22 Indicator compensare expunere ............................................. 132 Compensare expunere valoare ................................................. 132 23 Indicator expunere şi bracketing bliţ ............................... 135 Indicator mod PC ............................. 259 15 „K” (apare atunci când memoria rămâne se păstrează peste 1000 de expuneri)...............................49

X

* Afişat atunci când este ataşată o unitate opţională de bliţ (pag. 191). Indicatorul bliţului pregătit se aprinde atunci când bliţul este încărcat.

D Acumulator lipsă Atunci când acumulatorul este epuizat total sau nu este introdus niciun acumulator, afişajul de pe vizor va scădea ca intensitate. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal atunci când este introdus un acumulator încărcat complet. D Afişajul panoului de control şi al vizorului Strălucirea afişajului panoului de control, respectiv al vizorului, variază în funcţie de temperatură, iar timpii de răspuns ai afişajelor ar putea scădea în condiţii de frig. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. 13


Afişajul informaţiilor despre fotografie X

Informaţia despre fotografiere, inclusiv viteza Buton declanşatorului, diafragma, numărul de expuneri R rămase şi modul zonă AF sunt afişate pe monitor atunci când este apăsat butonul R. Pentru a înlătura informaţia despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi din nou butonul R sau apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. La setări implicite, monitorul se va opri în mod automat dacă nu este efectuată nicio operaţiune timp de aproximativ 20 de secunde. 1 23

4

56

7

8

16

9 10

15 14

11

13 12

17 18

19

20

21

22 23 24 25 26 27 28 29

36 35

34

33

32 31 30

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea duratei pentru care va rămâne pornit monitorul, consultaţi Setarea personalizată c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor), pag. 318). Pentru informaţii referitoare la modificarea culorii literelor din afişajul informaţiei de fotografiere, consultaţi Setarea personalizată d6 ([Shooting info display] (Afişaj informaţii fotografiere), pag. 323). 14


1 Mod expunere................................... 116 2 Indicator program flexibil ............. 119 3 Pictogramă blocare viteză declanşator......................................... 127 4 Viteză declanşator ..................120, 124 Compensare expunere valoare ................................................. 132 Numărul de fotografii din secvenţa de bracketing expunere şi bliţ ................................ 135 Numărul de fotografii din secvenţa de bracketing WB.......... 139 Distanţă focală (obiective non-CPU)........................ 222 5 Indicator expunere multiplă ........... 210 6 Pictogramă blocare diafragmă.... 128 7 Diafragmă (valoare f ).............122, 124 Diafragmă (număr de opriri) ....................123, 381 Indicator expunere şi pas de bracketing ........................ 136 Pas de bracketing WB..................... 140 Diafragmă maximă (obiective non-CPU)........................ 222 8 Indicator oprire diafragmă .....123, 381 9 Număr de expuneri rămase.............49 10 „K” (apare atunci când memoria rămâne se păstrează peste 1000 de expuneri)..........................................49 11 Contor cadre .........................................49 Număr obiectiv manual................. 222 12 Indicator card memorie (fanta 2)............................................42, 45 13 Indicator card memorie (fanta 1)............................................42, 45 14 Arhivă setări personalizate ........... 303 15 Arhivă meniu fotografiere ............ 291

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36

Indicator sincronizare bliţ ............. 325 Mod bliţ ............................................... 197 Indicator acumulator ceas ..... 41, 393 Indicator blocare FV ........................ 202 Indicator contor interval................ 216 Indicator comentariu imagine..... 348 Indicator „Semnal sonor” .............. 319 Indicator compensare expunere ............................................. 132 Indicator acumulator .........................48 Indicator expunere şi bracketing bliţ ............................... 135 Indicator bracketing WB................ 139 Indicator mod focalizare...................74 Indicator reducere a zgomotului pentru expunere lungă.................. 299 Indicator spaţiu culoare................. 187 Indicator opţiuni de control a imaginii............................................. 169 Indicator D-Lighting activ............. 185 High ISO noise reduction indicator .............................................. 299 Alegeţi o zonă de imagine ...............61 Indicator mod eliberare (cadru unic/continuu)........................86 Viteză de fotografiere continuă...... 320 Indicator zonă automată AF............77 Indicator punct focalizare ................78 Indicator mod zonă AF......................77 Indicator urmărire 3D .............. 77, 307 Indicator conectare GPS ................ 224 Afişaj analog electronic expunere ............................................. 126

X

15


Selectoarele de comandă Selectorul principal şi cel de subcomandă sunt utilizate fie individual, fie în combinaţie cu alte comenzi pentru a regla o varietate de setări.

X Buton Fn

Selector de subcomandă Buton BKT Buton E Buton M Buton I

Selector principal de comandă

Buton F

Buton ISO

16

Buton QUAL

Buton WB


❚❚ Calitate şi format imagine Apăsaţi butonul Fn sau QUAL şi rotiţi selectoarele de comandă. Alegeţi un format imagine (pag. 64)*

X

+ Buton Fn

Selector principal de comandă

Afişaj informaţii fotografiere

* Zona formatului de imagine DX este selectată automat atunci când este montat obiectivul DX. Setare calitate imagine (pag. 66)

+ Buton QUAL

Selector principal de comandă

Panou de control posterior

Selector de subcomandă

Panou de control posterior

Alegeţi un format imagine (pag. 70)

+ Buton QUAL

❚❚ Sensibilitate ISO Apăsaţi butonul ISO şi rotiţi selectorul principal de comandă. Setare sensibilitate ISO (pag. 108)

+ Buton ISO

Selector principal de comandă

Panou de control posterior

17


❚❚ Expunere Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege modul de expunere.

X

Alegeţi modul de expunere (pag. 117)

+ Buton I

Selector principal de comandă

Panou de control superior

Utilizaţi selectoarele de moduri pentru a regla expunerea. Alegeţi o combinaţie de diafragmă şi viteză declanşator (mod expunere e; pag. 119)

+ SHOOT CUSTOM

SHOOT CUSTOM

Mod expunere e

Alegeţi o viteză a declanşatorului (mod expunere f sau h; pag. 120, 125)

Selector principal de comandă

+ SHOOT CUSTOM

SHOOT CUSTOM

Mod expunere f sau h

Alegeţi o diafragmă (mod expunere g sau h; pag. 122, 125)

Selector principal de comandă

Panou de control superior

+ SHOOT CUSTOM

Mod expunere g sau h

18

Panou de control superior

SHOOT CUSTOM

Selector de sucomandă

Panou de control superior


Seţati compensarea expunerii (pag. 132)

+ X Buton E

Blocare viteză declanşator (mod expunere f sau h; pag. 127)

Selector principal de comandă

Panou de control superior

+ SHOOT CUSTOM

Buton F

Blocare diafragmă (mod expunere g sau h; pag. 128)

Selector principal de comandă

Panou de control superior

+ SHOOT CUSTOM

Buton F

Selector de subcomandă

Panou de control superior

19


X

Activare sau anulare bracketing/ selectare număr de fotografii în secvenţa de bracketing (pag135, 138)

+ Buton D

Selectaţi pasul de bracketing expunere (pag. 136)

Selector principal de comandă

Panou de control superior

Selector de subcomandă

Panou de control superior

+ Buton D

❚❚ Balans de alb Apăsaţi butonul WB şi rotiţi selectoarele de comandă. Alegeţi o setare a balansului de alb (pag. 145)

+ Buton WB

Reglaj fin balans de alb (pag. 150), setare temperatură culoare (pag. 151) sau alegeţi o presetare a balansului de alb (pag. 162)

20

Selector principal de comandă

Panou de control posterior

Selector de subcomandă

Panou de control posterior

+ Buton WB


❚❚ Setări bliţ Apăsaţi butonul M şi rotiţi selectorul principal de comandă. Alegeţi modul bliţ (pag. 199)

X

+ Buton M

Selector principal de comandă

Panou de control superior

A

Buton.ul Fn În funcţie de opţiunea selectată pentru setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.), pag. 331), butonul Fn şi selectoarele de comandă pot fi utilizate pentru a selecta viteza declanşatorului şi diafragma în paşi de câte 1 EV, pentru a alege date referitoare la obiectiv specificate în prealabil pentru obiective non-CPU, sau pentru a selecta punctul de focalizare.

A Previzualizare profunzime câmp şi butoane AE-L/AF-L În funcţie de opţiunile selectate pentru setarea personalizată f5 ([Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare), pag. 337) şi f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), pag. 338), butoanele de previzualizare a profunzimii câmpului şi AE-L/AF-L pot fi utilizate cu selectoarele de comandă pentru a îndeplini aceleaşi funcţii ca şi butonul Fn. 21


Capac cuplă accesorii BS-2 X

Capacul pentru cupla de accesorii BS-2 furnizat poate fi utilizat pentru a proteja cupla de accesorii sau pentru a împiedica apariţia luminii reflectate de piesele din metal ale cuplei pentru accesorii în fotografii. BS-2 se montează pe cupla de accesorii aşa cum este indicat în dreapta. Pentru a înlătura capacul cuplei de accesorii, ţineţi-l apăsat cu degetul mare şi culisaţi conform ilustraţiei din dreapta în timp ce ţineţi ferm aparatul foto.

22


Ghid de pornire rapidă Urmaţi aceşti paşi pentru o pornire rapidă a D3.

1 Încărcaţi acumulatorul (pag. 32).

X

2 Introduceţi acumulatorul (pag. 34).

3 Ataşaţi un obiectiv (pg. 37).

Index montare

4 Introduceţi un card de memorie (pag. 42).

Înapoi

5 Porniţi aparatul foto (pag. 48). Pentru informaţii despre alegerea unei limbi şi setarea datei şi orei, consultaţi pagina 39. Consultaţi pagina 47 pentru informaţii referitoare la reglarea focalizării prin vizor.

23


6 Verificaţi setările aparatului foto (pag. 48, 51). Nivel acumulator

X

Mod expunere

Format imagine

Balans de alb

SHOOT CUSTOM

Numărul de expuneri rămase

Contor cadru

Panou de control superior

Sensibilitate ISO

Calitatea imaginii

Panou de control posterior

7 Selectaţi focalizarea automată cu un singur servomecanism (pag. 53).

Rotiţi selectorul modului de focalizare în dreptul S (focalizare automată cu un singur servomecanism).

8 Focalizaţi şi fotografiaţi (pag. 55, 56).

Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare al declanşatorului pentru a focaliza, apoi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a fotografia.

Indicator focalizare

9 Vizualizaţi fotografia (pag. 57).

Buton K

10 Ştergeţi fotografiile nedorite (pag. 58).

Apăsaţi O de două ori pentru a şterge fotografia curentă.

24

Buton O


sTutoriat s Această secţiune descrie modul în care puteţi utiliza meniurile aparatului foto, cum să pregătiţi aparatul foto pentru utilizare şi cum să efectuaţi şi să redaţi primele dumneavoastră fotografii.

Meniuri aparat foto ................................................................. pag. 26 Utilizarea meniurilor aparatului foto ................................................... pag. 28 Ajutor .............................................................................................................. pag. 31

Primii paşi.................................................................................. pag. 32 Încărcaţi acumulatorul .............................................................................. Introduceţi acumulatorul......................................................................... Montarea unui obiectiv ............................................................................ Setare de bază.............................................................................................. Introducerea unui card de memorie.................................................... Reglare focalizare prin vizor....................................................................

pag. 32 pag. 34 pag. 37 pag. 39 pag. 42 pag. 47

Fotografiere de bază şi redare................................................ pag. 48

25


Meniuri aparat foto

s

Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi accesate din cadrul meniurilor aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.

File Alegeţi între meniurile redare, fotografiere, setări personalizate, setare, retuşare şi Meniurile mele (consultaţi pagina următoare).

Butonul G

Cursorul indică poziţia în meniul curent.

Setările curente sunt indicate prin pictograme. Q Dacă este afişată pictograma „Q”, ajutorul pentru imaginea actuală poate fi afişat prin apăsarea butonului L (Q) (pag. 31).

26

Opţiuni meniu Opţiuni în meniul curent.


❚❚ Meniuri Sunt disponibile următoarele meniuri: Meniu D Redare C Fotografiere Setări A personalizate B Setare N Retuşare O Meniul meu

Descriere Reglare setări redare şi gestionare fotografii (pag. 278). Reglare setări fotografiere (pag. 290). Personalizare setări aparat foto (pag. 301).

s

Formatare carduri de memorie şi efectuarea setărilor de bază ale aparatului foto (pag. 344). Creare copii retuşate ale fotografiilor existente (pag. 360). Creare meniu de opţiuni personalizate (pag. 373).

27


Utilizarea meniurilor aparatului foto ❚❚ Comenzi meniu Selectorul multiplu şi butonul J sunt utilizate pentru a naviga prin meniuri. Mutare cursor în sus

s

Selectare obiect evidenţiat Selectare obiect evidenţiat sau afişare submeniu

Anulare şi întoarcere la meniul precedent

Butonul J Selectare obiect evidenţiat

Mutare cursor în jos

❚❚ Navigarea prin meniuri Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.

1

Afişarea meniurilor. Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.

2

Evidenţiaţi pictograma pentru meniul curent. Apăsaţi 4 pentru a evidenţia pictograma pentru meniul curent.

28

Butonul G


3

Selectaţi un meniu. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.

s

4

Poziţionaţi cursorul în meniul selectat. Apăsaţi 2 pentru a poziţiona cursorul în meniul selectat.

5

Evidenţiaţi un element din meniu. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element din meniu.

6

Opţiuni afişare. Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru elementul selectat din meniu.

7

Evidenţiaţi o opţiune. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune.

29


8

Selectaţi obiectul evidenţiat. Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat. Pentru a ieşi fără a efectua o selecţie, apăsaţi butonul G.

s

Butonul J

Reţineţi aspectele următoare: • Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în momentul de faţă. • În timpul apăsării 2 sau a centrului selectorului multiplu ce are în general acelaşi efect ca şi apăsarea J, există unele cazuri în care selecţia poate fi efectuată doar prin apăsarea J. • Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului (pag. 56).

30


Ajutor Dacă este afişată o pictogramă Q în colţul din stânga jos al monitorului, ajutorul poate fi afişat prin apăsarea butonului L (Q). O descriere a opţiunii sau meniului selectat în momentul de faţă va fi afişat atunci când este apăsat butonul. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula afişajul.

s

Butonul L

31


Primii paşi Încărcaţi acumulatorul D3 este alimentat de un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a (inclus).

s

Acumulatorul EN-EL4a nu este încărcat complet la livrare. Pentru a extinde la maximum durata de fotografiere, încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul rapid MH-22 înainte de utilizare. Pentru încărcarea completă, de la zero, a acumulatorului, sunt necesare aproximativ două ore şi două zeci şi cinci de minute.

1

Introduceţi încărcătorul în priză. Introduceţi mufa adaptorului CA în încărcător şi introduceţi cablul de alimentare în priză. Toate lămpile vor rămâne stinse.

2

Înlăturaţi acoperirea terminalelor. Înlăturaţi acoperirea terminalelor acumulatorului.

3

Îndepărtaţi protecţia contactului. Îndepărtaţi protecţia contactului camerelor acumulatorului încărcătorului rapid.

32


4

Încărcaţi acumulatorul. Lămpi cameră Contacte Lămpi încărcare (verde)

s

Ghidaj

Introduceţi acumulatorul (mai întâi terminalele), aliniind capătul acumulatorului cu ghidajul şi apoi glisând acumulatorul în direcţia indicată până când face clic. Lampa de încărcare şi lămpile de încărcare vor clipi în timp ce se încarcă acumulatorul: Lămpi cameră Lampă Stare încărcare 50% 80% 100% cameră Mai puţin de 50% din capacitatea maximă H (clipeşte) H (clipeşte) I (oprit) I (oprit) 50–80% din capacitatea maximă H (clipeşte) K (străluceşte) H (clipeşte) I (oprit) Mai mult de 80%, dar mai puţin de 100% H (clipeşte) K (străluceşte) K (străluceşte) H (clipeşte) din capacitatea maximă 100% din capacitatea maximă K (străluceşte) I (oprit) I (oprit) I (oprit)

Încărcarea este finalizată atunci când lampa camerei nu mai clipeşte, iar lampa de încărcare se stinge. Pentru încărcarea completă a acumulatorului golit, sunt necesare aproximativ două ore şi două zeci şi cinci de minute.

5

Înlăturaţi acumulatorul atunci când este finalizată încărcarea acumulatorului. Înlăturaţi acumulatorul şi scoateţi încărcătorul din priză.

A Calibrare Consultaţi pagina 433 pentru informaţii suplimentare despre calibrare. 33


Introduceţi acumulatorul

1

Opriţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau a înlătura acumulatori.

s

2

Scoateţi capacul camerei acumulatorului. Ridicaţi zăvorul capacului camerei acumulatorului, rotiţi în poziţia deschis (A) poziţia (q) şi scoateţi capacul camerei acumulatorului BL-4 (w).

3

Fixaţi capacul acumulatorului. În cazul în care clichetul acumulatorului este poziţionat astfel încât săgeata (4) să fie vizibilă, glisaţi clichetul acumulatorului pentru a acoperi săgeata. Introduceţi cele două proiecţii de pe acumulator în fantele corespunzătoare din capac şi glisaţi clichetul acumulatorului pentru a face vizibilă săgeata.

A

Capacul camerei acumulatorului BL-4 Acumulatorul poate fi încărcat cu BL-4 ataşat. Pentru a preveni acumularea prafului în interiorul camerei acumulatorului când acesta nu este introdus, glisaţi clichetul acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (4), scoateţi BL-4 din acumulator şi înlocuiţi-l pe aparatul foto. Capacul camerei acumulatorului BL-1 pentru aparatele foto seria D2 nu poate fi utilizat.

34


4

Introduceţi acumulatorul. Introduceţi acumulatorul conform ilustraţiei din dreapta.

5

s Fixaţi capacul cu zăvorul. Pentru a preveni dislocarea acumulatorului în timpul utilizării, rotiţi zăvorul în poziţia închis şi rabataţi-l în jos aşa cum se arată în dreapta. Asiguraţi-vă că capacul este fixat ferm.

A Acumulatori reîncărcabili Li-ion EN-EL4a EN-EL4a furnizat împărtăşeşte informaţia cu dispozitivele compatibile, permiţând aparatului foto să prezinte starea încărcării acumulatorului în şase nivele (pag. 48). Opţiunea [Battery info] (Informaţii acumulator) din meniul de setare detaliază nivelul de încărcare al acumulatorului, durata de viaţă şi numărul de fotografii efectuate de la momentul ultimei încărcări a acumulatorului (pag. 353). Acumulatorul poate fi calibrat conform necesităţilor pentru a asigura că nivelul acumulatorului continuă să fie raportat cu acurateţe (pag. 433). 35


D Acumulatorul şi încărcătorul Citiţi şi respectaţi avertizările şi precauţiile din paginile xviii–xx şi 398–401 ale acestui manual. Pentru a preveni scurt circuitele, înlocuiţi acoperirea terminalului atunci când acumulatorul nu este în folosinţă.

s

Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C (32°F) sau peste 40°C (104°F). În timpul încărcării, temperatura ar trebui să fie în jurul valorii de 5–35°C (41–95°F); pentru cele mai bune rezultate, încărcaţi acumulatorul la temperaturi de peste 20°C (68°F). Capacitatea acumulatorului ar putea scădea temporar dacă acumulatorul este încărcat la temperaturi scăzute sau utilizat la o temperatură sub cea la care a fost încărcat. Dacă acumulatorul este încărcat la o temperatură de sub 5°C (41°F), indicatorul duratei de viaţă a acumulatorului din afişajul [Battery info] (Informaţii acumulator) ar putea prezenta o scădere temporară. Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de reîncărcare. Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci când nu este utilizat.

A Acumulatori compatibili De asemenea, aparatul foto poate fi utilizat cu acumulatorii reîncărcabili Li-ion EN-EL4. A Înlăturarea acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi aparatul foto şi ridicaţi zăvorul capacului camerei acumulatorului, trecându-l în poziţia deschis (A). Pentru a preveni scurtcircuitele, înlocuiţi capacul terminalului atunci când acumulatorul nu este în folosinţă.

36


Montarea unui obiectiv Trebuie prevenită infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când nu este montat obiectivul.

1

Înlăturaţi capacul posterior al obiectivului şi capacul corpului aparatului. După confirmarea că aparatul foto este oprit, înlăturaţi capacul posterior al obiectivului şi înlăturaţi capacul aparatului foto.

2

s

Ataşaţi obiectivul. Păstrând marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare de pe corpul aparatului foto, poziţionaţi obiectivul pe montajul de tip baionetă al aparatului foto. Având grijă să nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului, rotiţi obiectivul în sensul invers al acelor de ceasornic până când se aşează în locul său prin clic.

Index montare

Dacă obiectivul este dotat cu un comutator AM sau M/A-M, selectaţi A (focalizare automată) or M/A (focalizare automată cu prioritate manuală).

37


❚❚ Decuplarea obiectivului Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când înlăturaţi sau schimbaţi obiectivele. Pentru a înlătura obiectivul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare a obiectivului în timp ce rotiţi obiectivul în sensul acelor de ceasornic.După înlăturarea obiectivului, înlocuiţi capacele obiectivului şi capacul corpului aparatului.

s

D Obiective CPU cu inele diafragmă În caz că obiectivele CPU sunt echipate cu un inel diafragmă (pag. 380), blocaţi diafragma la setarea minimă (cea mai ridicată valoare f ). Consultaţi manualul obiectivului pentru detalii. A Obiectiv Un obiectiv AF Nikkor 85 mm f/1.4D este utilizat în acest manual cu titlu de prezentare. Capac obiectiv

Index montare Contacte CPU (pag. 380)

Inel diafragmă Comutator mod A-M (pag. 37) Inel focalizare (pag. 83)

A Zonă imagine Zona formatului de imagine DX este selectată automat atunci când este montat obiectivul DX.

Zonă imagine

38


Setare de bază Opţiunea de limbă din meniul de setare este evidenţiată în mod automat prima oară când sunt afişate meniurile. Alegeţi o limbă şi setaţi data şi ora.

1

Porniţi aparatul foto.

Comutator alimentare

s

2

Selectaţi [language] (limba).

Butonul G

Apăsaţi G pentru a afişa meniurile aparatului foto, apoi selectaţi [Language] (Limba) în meniul de setare. Pentru informaţii despre utilizarea meniurilor, consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto” (pag. 28).

3

Selectaţi o limbă. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia limba şi apăsaţi J.

39


4

Selectaţi [World time] (Ora în jurul lumii). Selectaţi [World time] (Ora în jurul lumii) şi apăsaţi 2.

s

5

Setare fur orar. Va fi afişat un dialog de selectare a fusului orar. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia fusul orar pentru acasă (câmpul [UTC] prezintă diferenţa dintre fusul orar selectat şi Ora coordonată universal, sau UTC, în ore) şi apăsaţi J.

6

Comutaţi pornirea sau oprirea orei de vară. Vor fi afişate opţiunile pentru ora de vară. Ora de vară este în mod implicit oprită, dacă ora de vară este în vigoare în fusul dumneavoastră orar, apăsaţi 1 pentru a evidenţia [On] (Pornit) şi apăsaţi J.

7

Setaţi data şi ora. Va fi afişată caseta de dialog indicată în dreapta. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a selecta un element, 1 sau 3 pentru a modifica. Apăsaţi J atunci când ceasul este setat la data şi ora curente.

40


8

Setare format dată. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege ordinea în care sunt afişate anul, luna şi ziua şi apăsaţi J.

9

s Ieşire către modul de fotografiere. Apăsaţi la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a ieşi către modul de fotografiere.

A Acumulatorul pentru ceas Ceasul aparatului foto este alimentat de un acumulator CR1616 cu litiu separat, care nu poate fi reîncărcat, cu o durată de viaţă de aproximativ patru ani. Când acumulatorul este epuizat, pictograma B va fi afişată pe panoul de control superior în timp ce măsurătorile expunerii sunt pornite. Pentru informaţii despre înlocuirea acumulatorului ceasului, consultaţi pagina 393. A Ceasul aparatului foto Ceasul aparatului foto este mai puţin precis decât mare parte din ceasurile de mână sau cele de perete. Verificaţi ceasul cu regularitate comparându-l cu ceasuri mai precise şi reiniţializaţi dacă este necesar. 41


Introducerea unui card de memorie Aparatul foto stochează fotografii pe cardurile CompactFlash şi microdrive (disponibile separat; pag. 389). În aparatul foto pot fi introduse simultan până la două carduri de memorie. Următoarea secţiune descrie cum să introduceţi şi să formataţi un card de memorie.

s 1

Opriţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau a înlătura cardurile de memorie.

2

Deschideţi capacul fantei cardului de memorie. Deschideţi fanta care protejează butonul de scoatere al capacului fantei cardului (q) şi apăsaţi butonul de eliberare (w) pentru a deschide fanta cardului (e).

A Fante carduri de memorie Fanta 1 este destinată cardului principal; cardul din fanta 2 joacă rol de rezervă sau unul secundar. Dacă setarea implicită [Overflow] (Depăşire) este selectată pentru [Slot 2] (Fanta 2) (pag. 71) când sunt introduse două carduri, cardul din fanta 2 va fi singurul utilizat când cardul din fanta 1 este singurul utilizat.

Fanta 1

Fanta 2 Cardul utilizat curent este indicat în panoul de control superior. SHOOT CUSTOM

42


3

Introduceţi cardul de memorie. Introduceţi întâi cardul de memorie în fanta 1. Fanta 2 trebuie utilizată doar dacă în fanta 1 este deja introdus un card. Introduceţi cardul de memorie cu eticheta spate orientată către monitor (q). Atunci când cardul de memorie este introdus complet, butonul de scoatere va ieşi în evidenţă (w) şi lampa de acces verde se va aprinde scurt.

D Introduceţi cardurile de memorie. Introduceţi întâi terminalele cardului de memorie. Introducerea cardul cu susul în jos sau invers ar putea deteriora aparatul foto sau cardul. Asiguraţivă de orientarea corectă a cardului.

Lampă acces

s Etichetă spate

Direcţia introducerii

Terminale Etichetă spate

4

Închideţi capacul fantei cardului.

43


❚❚ Înlăturarea cardurilor de memorie.

1

Opriţi aparatul foto. Confirmaţi că lampa de acces este oprită şi opriţi aparatul foto.

s Lampă acces

2

Înlăturarea cardului de memorie. Deschideţi capacul fantei cardului de memorie (q) şi apăsaţi butonul de scoatere (w) pentru a scoate parţial cardul (e). Cardul de memorie poate fi înlăturat manual. Nu apăsaţi cardul de memorie în timp ce apăsaţi butonul de scoatere. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

D Carduri de memorie • Cardurile de memorie ar putea fi fierbinţi după utilizare. Exercitaţi atenţia cuvenită atunci când înlăturaţi cardurile de memorie din aparat. • Cardurile de memorie ce au fost formatate pe un computer sau alte dispozitive trebuie reformatate pe aparatul foto înainte să fie utilizate pentru înregistrare sau redare. • Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau înlătura cardurile de memorie. Nu înlăturaţi cardurile de memorie din aparat, nu opriţi aparatul şi nu deconectaţi sursa de alimentare pe durata formatării sau în timp ce sunt înregistrate date, şterse sau copiate pe un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. • Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau obiecte de metal. • Nu îndoiţi, scăpaţi sau supuneţi la şocuri fizice puternice. • Nu aplicaţi forţă pe casetei cardului. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorarea cardului de memorie. • Nu expuneţi la apă, niveluri mari de umezeală sau lumina directă a soarelui. 44


❚❚ Formatare carduri de memorie Cardurile de memorie trebuie formatate înaintea utilizării. Formataţi cardul de memorie conform descrierii de mai jos.

D Formatare carduri de memorie Formatarea cardurilor de memorie şterge definitiv datele ce ar putea conţine. Asiguraţivă să copiaţi orice fotografii şi alte date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a trece mai departe (pag. 256).

1

Porniţi aparatul foto.

2

Apăsaţi butoanele Q.

s

Comutator alimentare

Butonul O

Butonul I

Apăsaţi simultan butoanele Q (I şi O) pentru aproximativ două secunde.

Va apărea un C care clipeşte în afişajele vitezei declanşatorului din panoul de control superior sau de pe vizor. Dacă sunt introduse două carduri de memorie, selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru a selecta cardul ce urmează a fi formatat; verificaţi dacă este selectat cardul corect din panoul de control superior înainte de a merge mai departe. Pentru a ieşi fără a formata cardul de memorie, apăsaţi orice alt buton în afară de Q (I şi O). SHOOT

45


3

Apăsaţi din nou butoanele Q. Apăsaţi simultan butoanele Q (I şi O) timp de o secundă pentru a formata cardul de memorie. Nu înlăturaţi cardul de memorie şi nu înlăturaţi sau deconectaţi cablul de alimentare în timpul formatării.

s

Atunci când formatarea este finalizată, panoul de control superior va afişa numărul de fotografi ce pot fi înregistrate la setările actual, iar afişajele cu numerele de cadre vor indica B.

A Niciun card de memorie Dacă nu este introdus niciun card de memorie, panoul de control superior şi vizorul va afişa S. Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator EN-EL4a încărcat introdus şi niciun card de memorie, în panoul de control superior va fi afişat S. A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 345 pentru mai multe informaţii legate de formatarea cardurilor utilizând opţiunea [Format memory card] (Formatare card de memorie) din meniul de setare. 46

SHOOT CUSTOM


Reglare focalizare prin vizor Aparatul foto este echipat cu o funcţie de ajustare a dioptrului pentru adaptarea la diferenţele de vedere individuale. Verificaţi ca afişajul din vizor să fie focalizat înainte de fotografiere.

1

Ridicaţi mânerul de reglare dioptru. Scoateţi capacul obiectivului, porniţi aparatul foto şi trageţi maneta de reglare a dioptrului în exterior (q).

2

s

Focalizaţi vizorul. Rotiţi mânerul de reglare a dioptrului (w) până când afişajul vizorului şi secvenţele de bracketing pentru zona AF sunt focalizate clar.

3

Înlocuiţi mânerul de reglare dioptru. Împingeţi mânerul de reglare a dioptrului (e).

A Obiective cu vizor cu reglare a dioptrului Obiectivele de corectare (disponibile separat; pag. 385) pot fi utilizate pentru a ajusta şi mai mult dioptrul vizorului. Înainte de a ataşa obiectivul cu vizor şi reglare a dioptrului, scoateţi suportul de ochi tip cupă DK-17 închizând declanşatorul vizorului pentru a elibera blocarea suportului pentru ochi (q) şi apoi deşurubând suportul pentru ochi aşa cum se arată în dreapta (w). 47


Fotografiere de bază şi redare Porniţi aparatul foto s

Înainte de a efectua fotografii, porniţi aparatul foto şi verificaţi starea acumulatorului şi numărul de expuneri rămase conform descrierii de mai jos.

1

Porniţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Porniţi aparatul foto. Panourile de control vor porni, iar afişajul de pe vizor va fi iluminat.

2

Verificaţi nivelul acumulatorului. Verificaţi nivelul acumulatorului în panoul de control superior sau pe vizor. Pictogramă * Panou de control Vizor L — K — J — I — H

d

H (clipeşte)

d (clipeşte)

SHOOT CUSTOM

Descriere Acumulator încărcat complet. Acumulator descărcat parţial. Acumulator la un nivel scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi acumulatorul sau acumulatorul de rezervă. Eliberare declanşator dezactivată. Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul.

* Nicio pictogramă afişată atunci când aparatul foto este alimentat printr-un adaptor CA.

48


3

Verificaţi numărul de expuneri rămase. SHOOT CUSTOM

Panoul de control superior indică numărul de fotografii ce pot fi înregistrate la setările actuale. Când acest număr atinge valoarea zero, numărul de expuneri rămase, contorul cadrelor şi pictograma N vor clipi în panoul de control superior şi în vizor va apărea o pictogramă g care clipeşte. Până când nu ştergeţi fotografii sau până când nu introduceţi un card de memorie nou, numai pot fi făcute fotografii. Este posibil să trebuiască să faceţi fotografii suplimentare la calitate inferioară a imaginii sau la setări format mai mici.

s

SHOOT CUSTOM

A Carduri de memorie cu capacitate mare Atunci când este suficientă memorie rămasă pe cardul de memorie pentru a înregistra o mie sau mai multe fotografii la setările curente, numărul de expuneri rămase va fi afişat în mii, rotunjit la cel mai apropiat multiplu de o sută inferior (de ex. dacă este spaţiu suficient pentru aproximativ 1260 de expuneri, contorul de expunere va afişa 1,2 K).

SHOOT CUSTOM

49


A Indicatorul acumulatorului Dacă segmentele din pictograma acumulatorului din panoul de control superior se aprind şi se sting, aparatul foto calculează sarcina acumulatorului. Nivelul acumulatorului va fi afişat în aproximativ trei secunde.

s

A Oprire automată măsurare La setări implicite, afişajul vitezei declanşatorului şi al diafragmei din panoul de control superior şi de pe vizor va fi oprit dacă nu sunt efectuate operaţiuni pentru aproximativ şase secunde (oprire automată măsurare), diminuând solicitarea acumulatorului. Apasaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la jumătate pentru a activa din nou afişajul pe vizor (pag. 56). 6s

SHOOT CUSTOM

Măsurare expunere pornită

SHOOT CUSTOM

Măsurare expunere oprită

SHOOT CUSTOM

Măsurare expunere pornită

Durata până la oprirea automată a măsurării expunerii va fi reglată utilizând setarea personalizată c2 ([Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare), pag. 317).

A Afişaj oprire aparat foto Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator şi un card de memorie introduse, contorul cadrelor şi numărul de expuneri rămase vor fi afişate (unele carduri de memorie ar putea afişa doar această informaţie atunci când aparatul este pornit).

50

Panou de control superior


Reglarea setărilor aparatului foto Acest tutoriat descrie cum să fotografiaţi la setări implicite.

1

Verificaţi setările aparatului foto. Format imagine

Mod expunere

Balans de alb

s SHOOT CUSTOM

Sensibilitate ISO

Panou de control superior

Calitatea imaginii

Panou de control posterior

Setările implicite sunt listate mai jos. Opţiune

Implicit

Calitatea imaginii

NORM (JPEG normal)

Format imagine Sensibilitate ISO Balans de alb

L (Mare) 200

Descriere Pagina Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1 : 8*. Ideal pentru instantanee. 65

* [Size priority] (Prioritate format) selectate pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG).

Imaginile în format FX sunt de 4256 × 2832 pixeli. Sensibilitate ISO (echivalentul digital al vitezei filmului) setată la ISO 200. Balansul de alb este reglat automat pentru culori naturale în majoritatea tipurilor de iluminare.

v (Auto) e (Programmed Aparatul foto reglează automat viteza declanşaMod auto) torului şi diafragma pentru expunerea optimă expunere (Automat în majoritatea situaţiilor. programat)

Punct de focalizare

Punct focalizare central (single-point AF) (AF în Punct de focalizare punct unic) Afişajul punctului de focalizare al vizorului este prezentat mai sus. Aparatul foto focalizează pe un obiect din centrul punctului de focalizare când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.

69 108 144

116

78

51


2

Alegeţi modul de expunere e.

Butonul I

Modul de expunere e este selectat la livrare. Dacă este selectat un alt mod de expunere, apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a selecta modul de expunere e. Aparatul foto reglează automat viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă în majoritatea situaţiilor.

s

3

Alegeţi modul de eliberare cadru unic.

Selector principal de comandă

Eliberare blocare selector de moduri

S (single-frame release) (eliberare cadru unic) este selectat la livrare. Dacă a fost selectat un alt mod, ţineţi apăsat butonul de eliberare a selectorului modului de declanşare şi rotiţi selectorul de moduri Eliberare selector moduri în dreptul S (single frame (cadru unic). La această setare, aparatul foto va efectua căte o fotografie de fiecare dată cînd este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

4

Alegeţi AF în punct unic.

Mod zonă AF selector

K (single-point AF) (AF punct unic) este selectat la livrare. Dacă a fost selectat un alt mod zonă AF, rotiţi selectorul de mod zonă AF până când se aşează în loc prin clic indicând spre K. La această setare, utilizatorul poate alege punctul de focalizare (la setările implicite, este selectat punctul de focalizare centrală).

52


5

Alegeţi focalizare automată cu un singur servomecanism.

Mod focalizare selector

S (single-servo autofocus) (focalizare automată cu un singur servomecanism) este selectat la livrare. Dacă a fost selectat un alt mod de focalizare, rotiţi selectorul modului de focalizare până când se aşează în loc prin clic, indicând spre S (single-servo autofocus) (focalizare automată cu un singur servomecanism). La această setare, aparatul foto va focaliza automat pe obiectul din punctul de focalizare selectat atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Fotografiile pot fi efectuate doar atunci când aparatul foto focalizează.

6

Alegeţi măsurarea matricială.

s

Selector măsurare

a (matrix metering) (măsurare matricială) este selectată la livrare. Dacă a fost selectată o altă opţiune, apăsaţi butonul de blocare a selectării măsurării şi rotiţi selectorul măsurării în dreptul a. Măsurarea matricială utilizează informaţii provenite de la senzorul RGB cu 1005 segmente pentru a asigura rezultate optime pentru întreg cadrul.

53


Pregătiţi aparatul foto

s

Atunci când încadraţi fotografii prin vizor, ţineţi mânerul cu mâna dreaptă, iar partea de jos a corpului aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. Păstraţi coatele dumneavoastră lipite cu lejeritate de corp pentru sprijin şi plasaţi un picior cu jumătate de pas înaintea celuilalt pentru a păstra stabilitatea părţii de sus a corpului. Când se încadrează fotografii în orientarea portret („în picioare”), deblocaţi butonul de declanşare pentru fotografiere pe verticală (pag. 5) şi menţineţi aparatul foto aşa cum se arată în dreapta.

Pentru informaţii legate de încadrarea fotografiilor pe monitor, consultaţi pagina 90.

54


Focalizaţi şi fotografiaţi

1

Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a focaliza (pag. 56). La setări implicite, aparatul foto va focaliza pe obiectul din punctul central de focalizare. Încadraţi fotografia Indicator Capacitate memorie pe vizor cu obiectul princfocalizare intermediară ipal poziţionat în punctul central de focalizare şi apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. Dacă aparatul poate focaliza, indicatorul pentru focalizare (I) va apărea pe vizor. Afişajul vizorului I 2 4 2 4 (clipeşte)

s

Descriere Subiect focalizat. Punctul de focalizare se află între aparatul foto şi subiect. Punctul de focalizare se află în spatele subiectului. Aparatul foto nu poate focaliza pe obiectul din punctul de focalizare utilizând focalizarea automată.

În timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, focalizarea se va bloca, iar numărul de expuneri ce pot fi stocate în memoria intermediară („t”; pag. 88) va fi prezentat pe afişajul vizorului. Pentru informaţii legate de ce ar trebui făcut atunci când aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată, consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate” (pag. 82).

55


2

s

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Apăsaţi uşor butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt pentru a efectua fotografia. Atunci Lampă acces când este înregistrată fotografia pe cardul de memorie, lampa de acces din dreptul capacului fantei cardului se va aprinde. Nu scoateţi cardul de memorie, nu opriţi aparatul foto, nu înlăturaţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când se stinge lampa.

A Buton de eliberare a declanşatorului Aparatul foto are un buton declanşator cu două stadii. Aparatul foto focalizează atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Pentru a efectua fotografiile, apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt.

Focalizare

56

Efectuaţi fotografia


Vizualizarea fotografiilor

1

Apăsaţi butonul K. Pe monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie.

s

2

Vizualizaţi fotografii suplimentare. Fotografiile suplimentare pot fi afişate prin apăsarea 4 sau 2.

Pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre fotografia actuală, apăsaţi 1 şi 3 (pag. 231).

N I KON D3

1/ 10

1/ 125, F5. 6

200

85mm

0. 0 AUTO 0, 0 100NC_D3 DSC_0001. JPG 15/12/2007 10 : 16: 00

N OR ORMAL AL 4256x2832

Cardul conţinând fotografia actuală este indicat de o pictogramă aşa cum se arată în dreapta.

Pentru a finaliza redarea apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului.

A Revizuire imagine Atunci când este selectat [On] (Pornit) pentru [Image review] (Revizuire imagine) în meniul de redare (pag. 287), fotografiile sunt afişate automat pe monitor pentru aproximativ 20 s (setarea implicită) după fotografiere. 57


Ştergerea fotografiilor nedorite Pentru a şterge fotografia afişată în momentul de faţă pe monitor, apăsaţi butonul O. Reţineţi că fotografiile nu pot fi recuperate odată ce sunt şterse.

1

Afişaţi fotografia. Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi aşa cum este descris în „Vizualizarea fotografiilor” pagina anterioară.

s

Buton K

Cardul conţinând fotografia actuală este indicat de o pictogramă aşa cum se arată în dreapta.

2

Ştergeţi fotografia. Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare.

Butonul O

Apăsaţi din nou butonul O pentru a şterge imaginea şi a reveni la redare. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi butonul K.

A [Delete] (Ştergere) Pentru a şterge mai multe imagini sau pentru a şterge imagini din cel de al doilea card de memorie, utilizaţi opţiunea [Delete] (Ştergere) din meniul redare (pag. 281).

58


dOpţiuni înregistrare imagine

d

Această secţiune descrie cum puteţi alege zona imaginii, calitatea şi dimensiunea şi cum puteţi alege rolul îndeplinit de fanta 2 a cardului de memorie.

Zona imaginii............................................................................. pag. 60 Calitatea imaginii ...................................................................... pag. 65 Format imagine ......................................................................... pag. 69 Fanta 2......................................................................................... pag. 71

59


Zona imaginii

d

Senzorul de imagine în format FX al aparatului foto (36,0 × 23,9 mm) poate fi utilizat pentru a înregistra imagini cu o zonă echivalentă cu (unghi fotografiere) echivalentul formatului de aparat foto cu film de 35 mm (135). Zona imaginii este selectată utilizând opţiunea [Image area] (Zonă imagine) din meniul de fotografiere. La setarea implicită de [Auto DX crop] (Decupare automată DX), aparatul foto va decupa în mod automat fotografiile conform unghiului de fotografie DX atunci când este montat un obiectiv din formatul DX. Opţiunea [Choose image area] (Alegeţi zona imagine) poate fi utilizată pentru a selecta un unghi de fotografiere de 35 mm sau pentru a decupa fotografii în unghiul fotografiilor în format DX sau la un raport de aspect de 5 : 4.

❚❚ Decupare automată DX Alegeţi dacă să fie selectată automat sau nu o decupare DX atunci când este montat un obiectiv DX. Opţiune Descriere On Aparatul foto selectează automat decuparea DX atunci când este (implicit) montat un obiectiv DX. Este utilizată decupare selectată pentru [Choose image area] Oprit (Alegere zonă imagine).

60


❚❚ Alegeţi zona de imagine Alegeţi zona de imagine atunci când este selectat [Off ] (Oprit) pentru [Auto DX crop] (Decupare automată DX) (pag. 63). Opţiune

c

a

b

Format FX (36x24)

Format DX (24x16)

5:4 (30x24)

Descriere Imaginile sunt înregistrare în format FX utilizând întreaga suprafaţă a senzorului de imagine (36,0 × 23,9 mm) oferind un unghi de fotografiere echivalent cu un obiectiv Nikkor montat pe un aparat foto cu format 35 mm. Marginile fotografiei efectuate cu un obiectiv de format DX vor fi înnegrite.

d Afişaj informaţii fotografiere

O zonă din centrul senzorului de imagine 23,5 × 15,6 mm este utilizat pentru a înregistra fotografii în format DX. Pentru a calcula distanţa focală aproximativă a obiectivului în format 35 mm, înmulţiţi cu 1,5.

Fotografiile sunt înregistrate la un raport de aspect de 5 : 4 (30,0 × 23,9 mm). Marginile fotografiei efectuate cu un obiectiv de format DX vor fi înnegrite.

61


A Obiective DX Obiectivele DX sunt proiectate pentru a utiliza aparate foto în format DX şi au un unghi de fotografiere mai mic decât obiectivele aparatelor foto de 35 mm. Dacă este selectat [Auto DX crop] (Decuparea automată DX) este oprită, iar [FX format (36 × 24)] (Formatul FX (36x24)) sau [5 :4 (30 × 24)] pentru [Image area] (Zona imagine) atunci când este montat un obiectiv DX, marginile imagine ar putea fi eclipsate. Aceasta ar putea să nu apară pe vizor, dar atunci când sunt redate imaginile veţi putea remarca o scădere a rezoluţiei sau înnegrirea marginilor fotografiei.

d

Cerc imagine format DX (24 × 16) Format DX 5:4 Format FX

Cerc imagine format FX (36 × 24)

A Afişajul vizor Formatul DX şi decupajele 5 :4 sunt afişate mai jos.

Format DX

62

5:4


Zona imaginii poate fi setată utilizând opţiunea [White balance] (Balans de alb) din meniul de fotografiere sau (la setările implicite) apăsând butonul Fn sau rotind selectorul principal de comandă.

❚❚ Meniul de zonă a imaginii

1

Selectaţi [Image area] (Zonă imagine). Evidenţiaţi [Image area] (Zonă imagine) în meniul de fotografiere (pag. 290) şi apăsaţi 2.

2

d

Selectaţi o opţiune. Evidenţiaţi [Auto DX crop] (Decupare automată DX) sau [Choose image area] (Alegeţi zona imagine) şi apăsaţi 2.

3

Reglare setări. Selectaţi o opţiune şi apăsaţi J. Decuparea selectată este afişată pe vizor (pag. 62).

63


❚❚ Butonul Fn

d

Zona imaginii poate fi selectată prin apăsarea butonului Fn şi rotirea selectorului principal de comandă până când pe vizor va fi afişată decuparea dorită (pag. 62). Această operaţiune (opţiunea implicită pentru butonul Fn şi selectoarele de comandă; pag. 334) nu poate fi efectuată în timp ce este înregistrată o expunere multiplă (pag. 211).

Buton Fn

Selector principal de comandă

D Decupare automată DX Butonul Fn nu poate fi utilizat pentru a selecta o zonă a imaginii atunci când este montat un obiectiv DX, iar [Auto DX crop] (Decupare automată DX) este pornită. A

Butoanele Fn, previzualizarea adâncimii câmpului şi AE-L/AF-L Modificările setărilor de zonă a imaginii pot fi efectuate utilizând butonul Fn (setarea implicită, consultaţi setarea personalizată f4, [Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.), pag. 331), butonul de previzualizare a profunzimii câmpului (setarea personalizată f5, [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare), pag. 337) sau butonul AE-L/AF-L (Setarea personalizată f6, [Assign AE-L/AF-L button] (Buton AE-L/AF-L, pag. 338). Reţineţi că unele opţiuni „apăsare buton” nu pot fi combinate cu opţiunile „utilizare selectoare”.

A

Afişare informaţii (pag. 14) La alte setări decât [FX format (36 × 24)] (Format FX (36x24)), zona de imagine curentă poate fi vizualizată apăsând butonul R pentru a afişa informaţia de fotografiere pe monitor. a este afişat atunci când este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)) b atunci când este selectat [5 : 4 (30 × 24)].

A Format imagine Formatul imaginii variază odată cu opţiunea selectată pentru zona imaginii. 64


Calitatea imaginii Aparatul foto acceptă următoarele opţiuni referitoare la calitatea imaginii. Opţiune

NEF (RAW) (Brut)

TIFF (RGB)

Tip fişier

Descriere Datele brute din senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de memorie în format electronic Nikon (NEF). Utilizaţi cu imagini ce vor fi transferate pe un computer pentru imprimare sau procesare. Reţineţi că odată NEF transferate pe un computer, imaginile NEF (RAW) (brute) pot fi vizualizate doar utilizând un software compatibil precum ViewNX (furnizat) sau Capture NX (disponibil separat; pag. 387). Înregistraţi imagini necomprimate TIFF-RGB la o adâncime de 8biţi per canal (culoare de 24 de biţi). TIFF (RGB) TIFF este acceptat de o varietate largă de aplicaţii pentru imagini. Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1:4 (calitate ridicată a imaginii). *

JPEG fin

JPEG normal

JPEG de bază

d

JPEG

Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1:8 (calitate normală a imaginii). * Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1:16 (calitate de bază a imaginii). *

NEF (RAW)+ Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) JPEG fin (brută) şi o imagine JPEG de înaltă calitate. NEF (RAW)+ Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) NEF/JPEG JPEG normal (brută) şi o imagine JPEG de calitate normală. NEF (RAW)+ Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) JPEG de bază (brută) şi o imagine JPEG de calitate de bază. * [Size priority] (Prioritate format) selectate pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG).

A Dimensiune fişier Consultaţi pagina 423 pentru informaţii referitoare la numărul de imagini ce pot fi înregistrate la o setări de calitate şi format diferite.

65


Calitatea imaginii este setată prin apăsarea butonului QUAL şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată în panoul de control posterior. Buton QUAL

Selector principal de comandă

d Panou de control posterior

A Înregistrare NEF (RAW) Elementul [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW) (brut)) din meniul de fotografiere determină comprimarea (pag. 68) şi adâncimea în biţi (pag. 68) a imaginilor NEF (RAW). A Compresie JPEG Imaginile JPEG pot fi comprimate la dimensiuni fişiere relativ uniforme pentru calitate optimă a imaginii. Opţiunea [JPEG compression] (Comprimare JPEG) din meniul de fotografiere poate fi utilizată pentru a opta pentru tipul de comprimare (pag. 67). A NEF (RAW)+JPEG Dacă este utilizat un singur card de memorie, va fi afişată doar imaginea JPEG atunci când sunt afişate pe aparatul foto fotografiile efectuate ca [NEF (RAW) + JPEG fine] (NEF (RAW) (brut) + JPEG de calitate), [NEF (RAW) + JPEG normal] (NEF (RAW) (brut) + JPEG normal) sau [NEF (RAW) + JPEG basic] (NEF (RAW) (brut) + JPEG de bază). Ştergerea imaginii JPEG şterge şi copia NEF (RAW) (Brută). Dacă sunt introduse două carduri de memorie şi este selectat [RAW Slot 1-JPEG Slot 2] (Fanta 1 RAW - fanta 2 JPEG), ştergerea copiei JPEG de pe cardul de memorie din fanta 2 nu are niciun efect asupra copiei NEF (RAW) de pe cardul de memorie din fanta 1 (pag. 71). A Meniul de calitate a imaginii Calitatea imaginii poate fi de asemenea reglată utilizând opţiunea [Image quality] (Calitate imagine) în meniul de fotografiere (pag. 290). 66


❚❚ Meniul de comprimare JPEG Elementul comprimare JPEG din meniul de fotografiere oferă următoarele opţiuni pentru imagini JPEG: Opţiune O

Prioritate format (implicit)

P

Calitate optimă

Descriere Imaginile sunt comprimate pentru a genera dimensiuni de fişiere relativ uniforme. Calitatea variază odată cu scena înregistrată. Calitate optimă imagine. Dimensiunea fişierului variază odată cu scena înregistrată.

d

67


❚❚ Meniul de înregistrare NEF (RAW): Tip Elementul tip [NEF (RAW) recording] (Înregistrarea NEF (RAW) (brut)) > din meniul de fotografiere vă oferă opţiuni de comprimare pentru imagini NEF (RAW) (brute): Opţiune Comprimat N fără pierderi (implicit)

d O Comprimat

Necomprimat

Descriere Imaginile NEF sunt comprimate utilizând un algoritm reversibil, reducând dimensiunea fişierului cu aproximativ 20–40% fără a afecta calitatea imaginii. Imaginile NEF sunt comprimate utilizând un algoritm ireversibil, reducând dimensiunea fişierului cu aproximativ 40–55% fără a avea aproape niciun efect asupra calitatea imaginii. Imaginile NEF nu sunt comprimate. Durata de înregistrare creşte uşpr.

❚❚ Meniul de înregistrare NEF (RAW): Adâncime biţi NEF (RAW) Elementul [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW) (brut)) > din meniul de fotografiere oferă următoarele opţiuni de adâncime pentru imagini NEF (RAW) (brut): Opţiune 12-biţi q (default) r 14-biţi

68

Descriere Imaginile NEF (RAW) (brut) sunt înregistrate la o adâncime de 12 biţi. Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de 14 biţi, producând fişiere mai mari decât cele de 12 biţi dar sporind suma de date înregistrate.


Format imagine Formatul imaginii este măsurat în pixeli. Alegeţi între Large (Mare) (opţiunea implicită), Medium (Mediu) sau Small (Mică) (reţineţi că formatul imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru [Image area] (Zonă imagine), pag. 60): Zonă imagine Format FX (36 × 24) Format DX (24 × 16) 5:4 (30 × 24)

Opţiune L M S L M S L M S

Format (pixeli) Format imprimare (cm/in.) * 4,256 × 2,832 54.1 × 36.0/21.3 × 14.2 3,184 × 2,120 40.4 × 26.9/15.9 × 20.6 2,128 × 1,416 27.0 × 18.0/10.6 × 7.1 2,784 × 1,848 35.4 × 23.5/13.9 × 9.2 2,080 × 1,384 26.4 × 17.6/10.4 × 6.9 1,392 × 920 17.7 × 11.7/7.0 × 4.6 3,552 × 2,832 45.1 × 36.0/17.8 × 14.2 2,656 × 2,120 33.7 × 26.9/13.3 × 20.6 1,776 × 1,416 22.6 × 18.0/8.9 × 7.1

d

* Format aproximativ la imprimarea la 200 dpi. Formatul de imprimare în inci este egal cu formatul imaginii în pixeli împărţit la rezoluţia imprimantei în dots (puncte) per inch (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm). Formatul imprimării scade pe măsură ce rezoluţia creşte.

A Imagini NEF (RAW) (brut) Reţineţi că opţiunea selectată pentru formatul imaginii nu va afecta dimensiunea imaginilor NEF (RAW) (brute). Atunci când sunt deschise în software precum Capture NX (disponibil separat) sau ViewNX (inclus), imaginile NEF (RAW) (brut) vor avea formatul atribuit imaginilor de mari dimensiuni ([L]-size) (format L) din tabelul de mai sus. 69


Formatul imaginii poate fi setat prin apăsarea butonului QUAL şi rotirea selectorului principal de sub-comandă până când opţiunea dorită este afişată în panoul de control posterior. Buton QUAL

Selector de subcomandă

d Panou de control posterior

A Meniul de format al imaginii Formatul imaginii poate fi de asemenea reglat utilizând opţiunea [Image size] (Format imagine) din meniul de fotografiere (pag. 290). 70


Fanta 2 Utilizaţi opţiunea [Slot 2] (Fanta 2) din meniul de fotografiere (pag. 290) pentru a alege rolului cardului de memorie din fanta 2. Opţiune

X

Depăşire (implicit)

Y

Copie de siguranţă

1 RAW – Z Fantă Fantă 2 JPEG

Panou de control posterior

Descriere Cardul de memorie din fanta 2 este utilizat pentru a înregistra fotografii când cardul de memorie din fanta 1 este plin. Fiecare fotografie este înregistrată pe ambele carduri de memorie. La setări de calitate a imaginii de tip NEF (RAW)+JPEG, imaginea NEF (RAW) este înregistrată pe cardul de memorie din fanta 1, imaginea JPEG pe cardul de memorie din fanta 2. La alte calităţi ale imaginii, această opţiune este aceeaşi cu [Backup] (Copie de siguranţă).

d

D Copie de siguranţă/Fanta 1 RAW –Fanta 2 JPEG Atunci când sunt selectate opţiunile de mai sus, eliberarea declanşatorului va fi dezactivată atunci când oricare dintre carduri este plin. Vizorul şi panoul de control superior vor afişa numărul de expuneri rămase pe card în condiţiile celei mai mici memorii disponibile. Note vocale (pag. 250) sunt ataşate copiei înregistrate pe cardul de memorie din fanta 1. 71


d

72


NFocalizare – Controlarea felului în care focalizează aparatul foto? Această secţiune descrie opţiunile ce determină modul în care aparatul dumneavoastră foto focalizează.

N

Mod focalizare ........................................................................... pag. 74 Mod zonă AF .............................................................................. pag. 76 Selectare punct focalizare....................................................... pag. 78 Blocare focalizare...................................................................... pag. 80 Focalizare manuală................................................................... pag. 83

73


Mod focalizare

N

Modul de focalizare este controlat de Selector mod focalizare selectorul modului de focalizare situat în partea din faţă a aparatului foto. Există două moduri de focalizare automată (AF), în care aparatul focalizează automat atunci când este apăsat pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi un mod de focalizare manuală, în care focalizarea trebuie reglată manual utilizând inelul de focalizare de pe obiectiv: Opţiune

Descriere Aparatul foto focalizează atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Focalizarea se blochează atunci când indicatorul în focalizare (I) apare S AF cu un singur pe vizor şi rămâne blocată în timp ce butonul de eliberare servomecanism a declanşatorului este apăsat pe jumătate. (blocare focalizare). La setarile implicite, declanşatorul poate fi eliberat doar atunci când este afişat indicatorul în focalizare (prioritate focalizare). Aparatul foto focalizează continuu în timp ce butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Dacă obiectul se mişcă, aparatul C foto va iniţia focalizarea predictivă prin urmărire (pag. 75) pentru AF cu a anticipa distanţa finală până la obiect şi a regla focalizarea servomecanism corespunzător. La setările implicite, declanşatorul poate continuu fi eliberat indiferent dacă obiectul este sau nu focalizat (prioritate eliberare). Aparatul foto nu focalizează în mod automat, focalizarea trebuie reglată manual utilizând inelul de focalizare de pe obiectiv. Dacă diafragma maximă a obiectivului este de f/5,6 sau mai rapidă, M Manual indi-catorul de focalizare de pe vizor poate fi utilizat pentru a (pag. 83) confirma focalizarea (stabilire electronică a distanţei; pag. 84), dar fotografiile pot fi efectuate în orice moment, fie că obiectul este focalizat sau nu.

Alegeţi un AF cu singur servomecanism pentru peisaje sau alte obiecte statice. AF cu servomecanism continuu ar putea fi o alegere mai bună în cazul obiectelor cu mişcare neregulată. Focalizarea manuală este recomandată atunci când aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată.

74


A Butoanele B Pentru focalizarea aparatului foto, apăsarea oricăruia dintre butoanele B are acelaşi efect ca şi apăsarea pe jumătate butonului de eliberare a declanşatorului.

Buton B

N Butonul B pentru fotografiere verticală

A Focalizare predictivă prin urmărire În cazul AF cu servomecanism continuu, aparatul foto va iniţia focalizarea predictivă prin urmărire dacă subiectul se apropie sau se îndepărtează de aparatul foto în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate sau este apăsat oricare dintre butoanele B. Aceasta permite aparatului foto să focalizeze prin urmărire în timp ce încearcă să anticipeze unde va fi obiectul atunci când este eliberat declanşatorul. A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la utilizarea priorităţii focalizării în cazul AF cu servomecanism continuu, consultaţi setarea personalizată a1 ([AF-C priority selection] (Prioritate selecţie AF-C), pag. 304). Pentru informaţii despre utilizarea priorităţii declanşatorului în cazul AF cu un singur servomecanism, consultaţi setarea personalizată a2 ([AF-S priority selection] (Prioritatea selecţiei AF-S), pag. 305). Pentru informaţii referitoare la împiedicarea aparatului foto să focalizeze atunci când este apăsat pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului, consultaţi setarea personalizată a5 ([AF activation] (Activare AF), pg. 308).

75


Mod zonă AF Modul zonă AF determină modul în Selector mod zonă AF care este selectat punctul de focalizare în modul de focalizare automată (pag. 74). Pentru a selecta modul zonă AF, rotiţi selectorul de mod zonă AF. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

N

76

Mod

Descriere Utilizatorul selectează manual punctul de focalizare; aparatul K foto focalizează un obiect doar din punctul de focalizare selectat. AF punct unic Utilizaţi pentru compoziţii relativ statice, cu obiecte ce rămân în punctul de focalizare selectat. • În modul AF cu servomecanism continuu (pag. 74), utilizatorul alege manual punctul de focalizare, dacă subiectul iese temporar din punctul de focalizare selectat, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor din punctele înconjurătoare. Numărul de puncte de focalizare poate fi selectat dintre 9, 21 şi 51 utilizând setarea I personalizată a3 ([Dynamic AF area] (zonă AF dinamică), AF zonă pag. 306). Dacă este selectat [51 points (3D-tracking)] (51 de dinamică puncte (urmărire 3D) pentru setarea personalizată a3, punctul de focalizare va fi selectat automat utilizând urmărirea 3D. • În cazul AF cu un singur servomecanism (pg. 74), utilizatorul selectează manual punctul de focalizare, aparatul foto focalizează doar pe obiectul din punctul de focalizare selectat. Aparatul foto detectează automat obiectul şi selectează punctul de focalizare. Dacă este utilizat un obiectiv G sau D lens, aparatul foto poate distinge mai multe persoane din fundal pentru H o detectare îmbunătăţită a obiectelor AF zonă auto de interes. În cazul AF cu un singur servomecanism, punctele de focalizare active sunt evidenţiate pentru aproximativ o secundă după ce aparatul foto focalizează. Punctele de focalizare active nu sunt afişate în cazul AF cu un singur servomecanism.


A Mod zonă AF Modul zonă AF este prezentat pe afişajul informaţiei de fotografiere atunci când este apăsat butonul R. Indicator mod zonă AF

Mod zonă AF

Afişare informaţii

K AF punct unic Setare personalizată a3 ([Dynamic AF area] (Zonă dinamică AF), pag. 306)

N

9 puncte (implicit)

I

Zonă AF dinamică*

21 puncte

51 puncte

51 puncte (urmărire 3D)

H AF zonă auto * Pe vizor sunt afişate doar punctele de focalizare active. Punctele de focalizare rămase oferă informaţii pentru a contribui la operaţiunea de focalizare.

A Focalizare manuală AF în punct unic este selectată automat atunci când este utilizată focalizarea manuală. A

Consultaţi de asemenea Pentru mai multe informaţii referitoare la setările disponibile în modul AF zonă dinamică, consultaţi setarea personalizată a3 ([Dynamic AF area] (zonă dinamică AF), pag. 306). Pentru informaţii referitoare la reglarea răgazului pe care îl rezervă aparatul foto înainte de a focaliza din nou atunci când un obiect ajunge în faţa aparatului, consultaţi setarea personalizată a4 ([Focus tracking with lock-on] (Focalizare cu urmărire cu blocare), pag. 308).

77


Selectare punct focalizare

N

Aparatul foto oferă o alegere dintre Selector mod zonă AF 51 de puncte de focalizare ce acoperă împreună o zonă vastă a cadrului. Punctul de focalizare poate fi selectat manual, permiţând fotografiilor să fie compuse, iar obiectului de atenţie să fie plasat oriunde în cadru (AF cu punct unic şi zonă dinamică) sau automat (AF zonă automată, reţineţi că focalizarea manuală a detectării punctului nu este disponibilă atunci când este selectat AF zonă automată). Pentru a selecta manual punctul de focalizare:

1

Rotiţi selectorul de focalizare în dreptul ●. Aceasta permite selectorului multiplu să fie utilizat pentru a selecta punctul de focalizare. Blocare selector focalizare

2

Selectaţi punctul de focalizare. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta punctul de focalizare. La setări implicite, punctul de focalizare central poate fi selectat apăsând centrul selectorului multiplu. Blocarea selectorului de focalizare poate fi rotită în dreptul poziţiei de blocare (L) în urma selecţiei pentru a împiedica schimbarea punctului de focalizare atunci când este apăsat selectorul multiplu.

78


A Fotografii portret (Orientare în picioare) Atunci când încadraţi fotografii orientate în mod portret („în picioare”), utilizaţi selectoarele de mod pentru a selecta zona de focalizare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.), pag. 335). A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea momentului în care este iluminat punctul de focalizare, consultaţi setarea personalizată a6 ([Focus point illumination] (Iluminare punct focalizare), pag. 309). Pentru informaţii referitoare la setarea selecţiei punctului de focalizare pentru „înconjurare”, consulţati setarea personalizată a7 ([Focus point wrap-around] (Înconjurare punct focalizare), pag. 310). Pentru informaţii referitoare la alegerea numărului de puncte de focalizare ce pot fi selectate utilizând selectorul multiplu, consultaţi setarea personalizată a8 ([AF point selection] (Selectarea punctului AF), pg. 310). Pentru informaţii referitoare la selectarea rolului butonului B pentru fotografierea verticală, consultaţi setarea personalizată a10 ([Vertical AF-ON button] (Buton vertical AF-ON (AFPornit)), pag. 312). Pentru informaţii referitoare la modificarea rolului butonului central al selectorului multiplu, consultaţi setarea personalizată f1 ([Multi selector center button] (Buton central selector multiplu), pag. 330).

N

79


Blocare focalizare Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza pe un obiect ce nu va corespunde unui punct de focalizare în compoziţia finală. Poate fi utilizat de asemenea atunci când sistemul de focalizare automată nu poate focaliza (pag. 82).

1

Focalizaţi. Poziţionaţi obiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a iniţia focalizarea.

N

2

Asiguraţi-vă că indicatorul în focalizare (I) apare pe vizor.

AF cu un singur servomecanism Focalizarea va fi blocată automat atunci când indicatorul în focalizare apare şi rămâne blocat până veţi ridica degetul de pe butonul de eliberare a declanşatorului. Focalizarea poate fi de asemenea blocată prin apăsarea butonului AE-L/AF-L (consultaţi pagina următoare).

80


AF cu servomecanism continuu Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru a bloca atât focalizarea şi expunerea (apare o pictogramă AE-L pe vizor, consultaţi pagina 129). Focalizarea şi expunerea vor rămâne blocate în timp ce este apăsat butonul AE-L/AF-L, chiar dacă veţi ridica ulterior degetul de pe butonul de eliberare a declanşatorului.

Buton eliberare declanşator q

w

buton AE-L/AF-L

3

N

Recompuneţi fotografia şi efectuaţi fotografia. Focalizarea va rămâne blocate între fotografieri atâta timp cât butonul de eliberare a declanşatorului este ţinut apăsat pe jumătate, permiţând efectuarea unei serii de fotografii la aceleaşi setări de focalizare. Focalizarea va rămâne de asemenea blocată între fotografii în timp ce este apăsat butonul AE-L/AF-L. Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi obiect în timp ce este activată blocarea focalizării. Dacă obiectul se mişcă, focalizaţi din nou la noua distanţă.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea funcţiei butonului AE-L/AF-L, consultaţi setarea personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L, pag. 338). 81


Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate Focalizarea automată nu dă randament în următoarele condiţii. Eliberarea declanşatorului poate fi dezactivată dacă aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii, sau dacă indicatorul pentru focalizare (●) ar putea fi afişat, permiţând declanşatorului să fie eliberat chiar dacă obiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, utilizaţi focalizarea manuală (pag. 83) sau utilizaţi blocarea focalizării (pag. 80) pentru a focaliza pe un alt obiect de la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.

N

Contrastul dintre obiect şi fundal este prea scăzut sau inexistent. Exemplu: obiectul are aceeaşi culoare ca şi fundalul.

Punctul de focalizare conţine obiecte la distanţe diferite de aparatul foto Exemplu: obiectul este închis după gratii.

Obiectul este dominat de modele geometrice regulate Exemplu: un rând de ferestre ale unui zgârie-nori.

Punctul de focalizare conţine zone cu o strălucire clară contrastantă Exemplu: obiectul este pe jumătate umbrit.

Obiectele de fundal apar mai mari decât obiectul de interes Exemplu: o clădire este încadrată în spatele obiectului.

Obiectul prezintă multe detalii de fineţe Exemplu: un câmp de flori sau alte obiecte de mici dimensiuni sau nu variază ca strălucire.

82


Focalizare manuală Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiective ce nu acceptă focalizarea automată (obiective Nikkor non-AF) sau atunci când focalizarea automată nu oferă rezultatele dorite (pag. 82). Pentru a focaliza manual, setaţi selectorului modului de focalizare la M şi reglaţi inelul de focalizare până când imaginea afişată pe câmpul clar mat de pe vizor va fi focalizată. Fotografiile pot fi efectuate în orice moment, chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată.

Selector mod focalizare

N

A Selecţie A-M/Focalizare automată cu prioritate manuală Dacă obiectivul acceptă selectarea A-N, setaţi comutatorul A-M al obiectivului la M (manual). Dacă obiectivul acceptă M/A (focalizare automată cu prioritate manuală), focalizarea poate fi reglată manual, indiferent de modul selectat prin obiectiv. Consultaţi documentarea furnizată cu obiectivul dumneavoastră pentru detalii. 83


Stabilirea electronică a distanţei

N

Dacă obiectivul are o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă, indicatorul de focalizare poate fi utilizat pentru a confirma că obiectul din punctul de focalizare selectat este focalizat (punctul de focalizare poate fi selectat din oricare dintre cele 51 puncte de focalizare). După poziţionarea obiectului în punctul de focalizare selectat, apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până va fi afişat indicatorul de focalizare (I) (pag. 55). Reţineţi că, în cazul obiectelor listate la pagina 82, indicatorul de focalizare ar putea fi uneori afişat atunci când obiectul nu este focalizat, confirmaţi focalizarea pe vizor înainte de fotografiere.

A Poziţie în plan focal Pentru a stabili distanţa dintre obiectul dumneavoastră şi aparatul foto, măsuraţi de la indicatorul planului focal (E) de pe corpul aparatului foto. Distanţa dintre manşa de montare a obiectivului şi planul focal este de 46,5 mm (1,83 in.). Indicator plan focal

84


kMod eliberare – Cadru unic, continuu, Live View, autodeclanşator sau oglindă orientată în sus Modul de eliberare determină modul în care aparatul foto efectuează fotografiile: câte una, într-o secvenţă continuă, cu vizionarea prin obiectiv afişată pe monitor, cu un decalaj programat al eliberării declanşatorului sau cu oglinda ridicată pentru a îmbunătăţi răspunsul declanşatorului şi a reduce vibraţiile.

k

Alegerea unui mod de eliberare ........................................... pag. 86 Mod continuu ........................................................................... pag. 88 Încadrarea fotografiilor pe monitor (Live View) ................ pag. 90 Mod autodeclanşator............................................................ pag. 103 Mod oglindă sus..................................................................... pag. 105

85


Alegerea unui mod de eliberare Aparatul foto acceptă următoarele moduri de eliberare: Mod S Cadru unic CL Viteză redusă continuu

k

Descriere Aparatul foto efectuează câte o fotografie de fiecare dată când se apasă declanşatorul. În timp ce butonul de eliberare a declanşatorului, 1–9 cadre pe secundă *.

Atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului, CH aparatul foto înregistrează până la 9 cadre pe secundă * (9–11 fps Viteză ridicată atunci când este selectat [DX format DX (24 × 16) (Format DX continuu (24x16))] pentru [Image area] (Zona imagine), consultaţi pagina 60). Încadraţi fotografiile pe monitor (pag. 90). Recomandat pentru a unghiuri largi sau ascuţite sau în alte situaţii în care vizorul este Live view greu de utilizat sau atunci când vizualizarea mărită pe monitor poate fi de ajutor la obţinerea unei focalizări foarte precise. E Utilizaţi autodeclanşatorul pentru autoprotrete sau pentru a Autodereduce înceţoşarea provocată de mişcarea bruscă a aparatului clanşator foto (pag. 103). Alegeţi acest mod pentru a reduce mişcarea aparatului foto pentru MUP (ridicat) telefotografiere sau pentru fotografii prim plan sau în alte situaţii în Oglindă sus care cea mai discretă mişcare a aparatului foto ar putea determina fotografii înceţoşate (pg. 105). * Număr obişnuit de cadre cu, AF cu un servomecanism continuu, expunere automată cu prioritate manuală sau a declanşatorului, o viteză a declanşatorului de 1/250 s sau mai rapidă, setările rămase, altele decât setarea personalizată d2 (pag. 320) la valori implicite şi memoria neocupată din memoria intermediară.

86


Pentru a alege un mod de eliberare, Eliberare blocare selector de moduri apăsaţi declanşatorul selectorului de blocare a modului de eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul setării dorite.

Mod eliberare selector

k

87


Mod continuu Pentru a fotografia în modurile CH (viteză ridicată continuu) şi CL (viteză scăzută continuu):

1

Selectaţi modul CH sau CL. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare la CH sau CL. Eliberare selector moduri

k

2

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la capăt, fotografiile pot fi efectuate la o rată a cadrelor selectată pentru setarea personalizată d2 ([Shooting speed] (Viteză fotografiere), pag. 320).

A Viteză ridicată continuu În modul de viteză ridicată continuu, viteza maximă de cadre pentru imaginile în format FX (36 × 24) şi 5 : 4 (30 × 24) este de 9 fps. Viteza maximă a cadrelor pentru imaginile în format DX (24 x 16) poate fi ales dintre 9, 10 11 fps utilizând setarea personalizată d2 ([Shooting speed] (Viteză fotografiere), pag. 320) > [Continous high-speed] (Viteză ridicată continuu) (reţineţi că la 10 şi 11 fps, focalizarea va fi fixată la valoarea pentru prima fotografie din fiecare serie, iar atunci când iluminarea este precară, expunerea va fi de asemenea setată fix la valoarea adecvată primei fotografii). A Capacitate memorie intermediară Numărul aproximativ de imagini ce pot fi stocate în memoria intermediară la setările actuale este prezentat pe afişajel contorului de expunere de pe vizor şi panoul de control superior în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Ilustraţia din dreapta prezintă afişajul atunci când capacitatea memoriei intermediară mai poate cuprinde 33. Afişajele indică „99” atunci când spaţiul rămas este suficient pentru mai mult de 99 de fotografii. 88

SHOOT CUSTOM


A Memoria intermediară Aparatul foto este dotat cu o memorie intermediară pentru stocare temporară, permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie. Pot fi efectuate până la 130 de fotografii într-o serie; reţineţi, totuşi, că viteza cadrelor va scădea atunci când memoria intermediară este ocupată. În cazuri rare, viteza cadrelor ar putea scădea de asemenea atunci când este utilizat un card de memorie microdrive. Atunci când fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, se va ilumina lampa de acces din dreptul cardului de memorie. În funcţie de numărul imaginilor din memoria intermediară, înregistrarea ar putea dura de la câteva secunde la câteva minute. Nu înlăturaţi cardul de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când nu se va stinge lampa de acces. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce datele rămân înregistrate în memoria intermediară, alimentarea nu va fi oprită până când toate imaginile din memoria intermediară vor fi fost înregistrate. Dacă acumulatorul este epuizat în timp ce imaginile rămân în memoria intermediară, eliberarea declanşatorului va fi dezactivată iar imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.

k

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea numărului maxim de fotografii ce pot fi efectuate într-o singură serie, consultaţi setarea personalizată d3 ([Max. continuous release] (Eliberare maximă continuă), pag. 320). Pentru informaţii referitoare la numărul de fotografii ce pot fi efectuate într-o singură serie, consultaţi pagina 423.

89


Încadrarea fotografiilor pe monitor (Live View) Selectaţi modul live view (a) pentru a încadra imaginile pe monitor. Rotiţi modul de eliberare în dreptul a.

Alegeţi opţiunile live view din meniul de fotografiere (pag. 91).

k

g [Hand-held] (Ţinut în mână) (pag. 94)

Ridicaţi oglinda şi afişaţi vizualizarea prin obiectiv pe monitor.

h [Tripod] (Trepied) (pag. 97)

Încadraţi o fotografie pe vizor şi focalizaţi. Exit

Încadraţi fotografia pe monitor.

Ridicaţi oglinda şi afişaţi vizualizarea prin obiectiv pe monitor.

Exit

Focalizaţi. Oglinda se aşează prin clic în jos iar monitorul se opreşte.

Focalizaţi. Verificaţi vizualizarea pe monitor. Monitorul porneşte atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

Fotografiaţi.

90

Apăsaţi butonul N pentru a mări şi verificaţi focalizarea.

Fotografiaţi.

Exit


Opţiuni Live view Înainte de a efectua fotografiile utilizând live view, rotiţi selectorul de moduri în dreptul a (live view) şi alegeţi un mod live view şi modul de eliberare ce va fi utilizat în timp ce aparatul foto este în modul live view. Sunt disponibile următoarele moduri live view: Opţiune g

Ţinut în mână (implicit)

h Trepied

Descriere Alegeţi atunci când fotografiaţi obiecte în mişcare ţinând aparatul foto în mână sau atunci când încadraţi fotografii la unghiuri ce ar împiedica utilizarea vizorului (pag. 94). Aparatul foto focalizează normal utilizând focalizarea automată cu detecţie a fazei. Alegeţi atunci când aparatul foto este montat pe un trepied. Vizualizarea poate fi mărită pe monitor pentru focalizare preciză, adecvând acest mod la fotografierea obiectelor statice (pag. 98). Focalizarea automată paote fi utilizată pentru a compune fotografiile cu obiectul situat oriunde în cadru fără a recompune fotografia. Aparatul foto focalizează utilizând focalizarea automată prin detecţie a contrastului.

k

A Detecţie fază versus AF cu detecţie contrast Aparatul foto utilizează în mod normal focalizarea automată cu detecţie fază, în care focalizarea este reglată pe baza datelor furnizate de un senzor special pentru focalizare. Atunci când este selectat [Tripod] (Trepied) în live view, cu toate acestea, aparatul foto utilizează focalizarea automată cu detecţie pe bază de contrast, în care aparatul foto analizează datele furnizate de senzorul de imagine şi reglează focalizarea pentru a oferi cel mai bun contrast. Focalizarea automată cu detecţie contrast durează mai mult decât focalizarea automată cu detecţie fază. 91


Modul de eliberare poate fi ales dintre următoarele opţiuni: Opţiune s Cadru unic (implicit) Viteză scăzută t continuă Viteză ridicată u continuă

1

Descriere Aparatul foto efectuează câte o fotografie de fiecare dată când se apasă declanşatorul. În timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este ţinut apăsat, aparatul foto înregistrează fotografiile în modul de viteză scăzută continuă sau de viteză ridicată continuă (pag. 88).

Selectaţi [Live view]. În meniul de fotografiere (pag. 290), evidenţiaţi [Live view] şi apăsaţi 2.

k

2

Selectaţi [Live view mode] (Mod Live view). Evidenţiaţi [Live view mode] (Mod live view) şi apăsaţi 2.

3

Selectaţi un mod live view. Apăsaţi modul dorit şi apăsaţi J pentru a reveni la meniul live view.

4

Selectaţi [Release mode] (Mod eliberare). Evidenţiaţi [Release mode] (Mod eliberare) şi apăsaţi 2.

92


5

Selectaţi un mod de eliberare. Evidenţiaţi modul de eliberare aplicabil în timpul live view şi apăsaţi J.

6

Ieşire către modul de fotografiere. Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere.

k

93


Mod ţinut în mână

1

Selectaţi modul live view. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul a. Eliberare selector moduri

2 k

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe Exit monitorul aparatului foto în loc de vizor (pentru focalizare îmbunătăţită, faceţi o scurtă pauză cu butonul de eliberare a declanşatorului apăsat la jumătate înainte de a-l apăsa până la capăt). Pentru a ieşi fără a efectua o fotografie, rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul altei setări sau apăsaţi G.

94


3

Cadraţi o fotografie pe monitor. Pentru a mări vizualizarea pe monitor de până la 13 ×, apăsaţi butonul N în timp ce rotiţi selectorul principal de comandă.

Exit

Buton N

Selector principal de comandă

Atunci când vizualizarea prin obiectiv este mărită, o fereastră de navigare va apărea în colţul din dreapta jos al afişajului. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula între instanţele de bracketing ale zonei AF.

4

k

Focalizaţi. Focalizare automată (mod focalizare S sau C): Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi un buton B. Aparatul va focaliza normal şi va seta expunerea. Reţineţi că oglinda se va aşeza la loc prin clic atunci când este apăsat oricare dintre butoane, înrerupând temporar live view. Live view is restabilit atunci când butonul este eliberat. Punctul de focalizare poate fi selectat utilizând selectorul multiplu. Focalizare manuală (mod focalizare M; pag. 83): Focalizare utilizând inelul de focalizare de pe obiectiv. Punctul de focalizare pentru stabilirea electronică a distanţei poate fi selectat utilizând selectorul multiplu.

95


5

Fotografiaţi. Apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a reiniţializa focalizarea şi expunerea şi fotografiaţi. Dacă este selectată viteza ridicată continuă sau viteza scăzută continuă pentru [Release mode] (Mod eliberare), monitorul se va opri în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Viteza de avansare a cadrelor pentru modul continuu este aceeaşi ca şi cea selectată pentru fotografierea standard.

k

D Nicio fotografie După fotografiere, redaţi imaginea pe monitor pentru a vă asigura că fotografia a fost înregistrată. Reţineţi că sunetul pe care îl efectuează oglinda atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate sau un buton B poate fi confundat cu sunetul declanşatorului, iar apăsarea butonului de eliberare a declanşatorului până la capăt atunci când aparatul nu poate focaliza în modul AF cu un singur servomecanism va avea ca rezultat live view fără înregistrarea vreunei fotografii. 96


Mod trepied

1

Pregătiţi aparatul foto. Montaţi aparatul foto pe un trepied sau amplasaţi-l pe o suprafaţă netedă, stabilă.

2

Selectaţi modul live view. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul a. Eliberare selector moduri

3

Încadraţi o fotografie pe vizor.

k

Buton

B Încadraţi o fotografie pe vizor şi selectaţi un punct de focalizare utilizând selectorul multiplu, apoi apăsaţi un buton B. Aparatul va focaliza normal şi va seta expunerea. Reţineţi că aparatul foto NU poate focaliza prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului.

4

Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt. Oglinda va fi ridicată iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe Exit monitorul aparatului foto. Obiectul nu va mai fi vizibil pe vizor. Pentru a ieşi fără a efectua o fotografie, rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul altei setări sau apăsaţi G.

97


5

Verificaţi vizualizarea pe monitor. Pentru a mări vizualizarea pe monitor de până la 13 × şi a verifica focalizarea, apăsaţi butonul N în timp ce rotiţi selectorul principal de comandă.

Exit

k

Buton N

Selector principal de comandă

În timp ce afişajul prin obiectiv este mărită, o fereastră de navigare va apărea în colţul din dreapta jos al afişajului. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula spre zonele din cadru care nu sunt vizibile pe monitor. Focalizare automată (mod focalizare S sau C): În modul trepied, punctul de focalizare pentru focalizarea automată cu detecţie a contrastului poate fi mutat către orice Exit punct din cadru utilizând selectorul multiplu. Pentru a focaliza Punct AF detecţie contrast utilizând focalizarea cu detecţie a contrastului, apăsaţi un buton B. Punctul de focalizare va clipi verde iar monitorul va creşte în luminozitate în timp ce aparatul foto focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza utilizând detecţia contrastului, punctul de focalizare va fi afişat în verde, dacă aparatul foto nu poate focaliza, punctul de focalizare va clipi în culoarea roşie. Focalizare manuală (mod focalizare M; pag. 83): Utilizaţi mărirea pentru focalizare precisă.

98


Pentru a previzualiza expunerea la setările curente, apăsaţi J. În alte moduri de expunere decât h, expunerea poate fi reglată prin apăsarea butonului E şi rotirea selectorului de comandă (reţineţi că în timp ce compensarea expunerii poate fi reglată cu ±5 EV, doar valorile cuprinse între –3 şi +3 EV pot fi previzualizate pe monitor).

Exit

A Previzualizare expunere Măsurarea matricială este utilizată pentru a seta expunerea. Expunerea nu poate fi previzualizată decât dacă este montat un dispozitiv opţional de bliţ, procedeul de bracketing este în desfăşurare (pag. 134), D-lighting este pornit (pag. 185) sau viteza declanşatorului este setată la A sau „p” (viteză sincronizare bliţ).

6

k

Fotografiaţi. Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt pentru a efectua fotografia. Dacă este selectată viteza ridicată continuă sau viteza scăzută continuă pentru [Release mode] (Mod eliberare), monitorul se va opri în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Viteza de avansare a cadrelor pentru modul continuu este aceeaşi ca şi cea selectată pentru fotografierea standard.

D Focalizare automată cu detecţie contrast Aparatul foto nu va continua să regleze focalizarea în timp ce este apăsat un buton B în modul de focalizare automată cu servomecanism continuu. Atât în modul de focalizare automată cu un singur servomecanism cât şi cel cu servomecanism continuu, declanşatorul poate fi eliberat chiar şi atunci când aparatul nu a focalizat. 99


k

D Focalizarea cu focalizarea automată cu detecţie contrast Focalizarea automată cu detecţie contrast va dura mai mult decât focalizarea automată normală (cu detecţie fază). În următoarele situaţii, aparatul foto ar putea fi incapabil să focalizeze utilizând focalizarea automată cu detecţie contrast: • Aparatul nu este montat pe un trepied. • Obiectul conţine linii paralele cu marginile de lungime a cadrului • Obiectul nu este contrastant • Obiectul din punctul de focalizare conţine zone cu o luminozitate clară contrastantă, iar obiectul este iluminat printr-un spot luminos sau de catre un neon sau o altă sursă de lumină cu intensitate variabilă. • Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special • Obiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare • Obiectul este dominat de modele geometrice regulate (de ex.: ferestrele unui zgârie nori) • Obiectul este în mişcare Reţineţi că punctul de focalizare ar putea fi uneori afişat în verde atunci când aparatul nu poate focaliza. Utilizaţi un obiectiv AF-S. Rezultatele dorite ar putea fi imposibil de atins cu alte obiective sau teleconvertoare.

100


A Afişajul informaţiilor despre fotografie Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele pe un monitor în modul live view, apăsaţi butonul R. Afişaj informaţii fotografiere Informaţii fotografiere oprite

Exit

k Exit

Informaţii fotografiere + histogramă 1, 2

Ghiduri încadrare 2

1 Afişat doar atunci când previzualizarea expunerii (mod trepied; pag. 99). 2 Nu este afişat atunci când vizualizarea prin obiectiv este mărită.

A Luminozitate monitor Strălucirea monitorului poate fi reglată prin apăsarea butonului K în timp ce este afişată vizualizarea pe monitor. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla luminozitatea (reţineţi că luminozitatea monitorului nu are niciun efect asupra fotografiilor efectuate în modul live view). Pentru a reveni la live view, eliberaţi butonul K. Strălucirea monitorului nu poate fi reglată în timpul previzualizării monitorului (pag. 99). A HDMI Atunci când aparatul este ataşat la un dispozitiv video HDMI, monitorul aparatului foto se va opri iar dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv conform ilustraţiei din dreapta. A Cabluri la distanţă Exit Dacă butonul de eliberare a declanşatorului de pe un cablu la distanţă (disponibil separat, consultaţi pag. 388) este apăsat pe jumătate pentru mai mult de o secundă în modul trepied, va activa focalizarea automată cu detecţie contrast. Dacă este apăsat până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului de pe cablul la distanţă fără focalizare, focalizarea nu va fi reglată înainte de efectuarea fotografiei.

101


D Fotografierea în modul Live view Cu toate că nu vor apărea în fotografia finală, pe monitor ar putea fi vizibile texturi liniare sau distorsiuni, ce sunt vizibile în lumină fluorescentă, vapori de mercur sau lămpi de sodiu sau în caz că aparatul foto este rotit pe orizontală, sau un obiect se deplasează prin cadru la viteze ridicate. Sursele strălucitoare de lumină ar putea lăsa urme de imagini pe monitor atunci când aparatul foto este rotit. Atunci când fotografiaţi în modul live view, evitaţi îndreptarea aparatului foto către soare sau alte surse puternice de lumină. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto. Fotografierea live view ia sfârşit automat dacă obiectivul este înlăturat.

k

Modul live view poate fi utilizat pentru până la o oră. 27s Reţineţi, totuşi, că atunci când modul live view este utilizat pentru perioade îndelungate de timp, aparatul foto s-ar putea încălzi simţitor iar temperatura circuitelor interne ar putea creşte, având ca rezultat un zgomot al imaginii sau culori neobişnuite. Pentru a împiedica deteExit riorarea circuitelor interne ale aparatului foto, fotografierea live view se va finaliza înainte ca aparatul foto să se supraîncălzească. Un afişaj de numerotare inversă va apărea pe monitor cu 30 s înainte de finalizarea fotografierii. La o temperatură ambientală ridicată, va apărea imediat un afişaj atunci când modul live view este selectat. În modurile de expunere altele decât manual, închideţi declanşatorului capacului suportului pentru ochi al vizorului după focalizare. Aceasta împiedică lumina care intră prin intermediul vizorului să afecteze expunerea. Ar putea fi observat un zgomot atunci când obiectivele cu zoom sunt mărite sau micşorate, iar viteza declanşatorului este modificată în modul de expunere. e sau f. Pentru a reduce înceţoşarea în modul trepied, alegeţi [On] (Pornit) pentru setarea personalizată d8 ([Exposure delay mode] (Mod decalaj expunere), pag. 324).

102


Mod autodeclanşator Autodeclanşatorul poate fi utilizat pentru a reduce mişcarea aparatului foto pentru autoportrete. Pentru a utiliza autodeclanşatorul, montaţi aparatul foto pe un trepied (recomandat) sau amplasaţi aparatul foto pe o suprafaţă netedă, stabilă şi urmăriţi paşii de mai jos:

1

Selectaţi modul autodeclanşator. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul E.

2

Încadraţi fotografia şi focalizaţi.

k Eliberare selector moduri

Selector mod focalizare

În focalizarea automată cu un singur servomecanism (pag. 74), fotografiile pot fi efectuate doar indicatorul-focalizare (I) apare e vizor.

A Închideţi declanşatorului suportului pentru ochi tip cupă al vizorului În modurile de expunere altele decât manual, închideţi declanşatorului capacului suportului pentru ochi al vizorului după focalizare. Aceasta împiedică lumina care intră prin intermediul vizorului să afecteze expunerea.

103


3

Pornire cronometru. Apăsaţi până la capăt butonul de eliberare al declanşatorului pentru a porni cronometrul. Lampa autodeclanşatorului va începe să clipească, cu două secunde înainte de efectuarea fotografiei.

Pentru a opri autodeclanşatorul înainte de efectuarea unei fotografii, rotiţi selectorul de moduri în dreptul unei alte setări.

k

A A În modul autodeclanşator, o viteză a declanşatorului de A este echivalentul a aproximativ 1/5 s. A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la schimbarea duratei cronometrului, consultaţi setarea personalizată c3 ([Self-timer delay] (Decalaj autodeclanşator), pag. 318). Pentru informaţii referitoare la setarea emiterii unui semnal sonor în timpul numerotării inverse a cronometrului, consultaţi setarea personalizată d1 ([Beep] (Semnal sonor), pag. 319). 104


Mod oglindă sus Alegeţi acest mod pentru a reduce înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului atunci când oglinda este ridicată. Este recomandată utilizarea unui trepied.

1

Selectare mod oglindă sus. Apăsaţi blocarea selectorului modului de eliberare şi rotiţi în sus selectorul de moduri în dreptul M. Eliberare selector moduri

2

k

Ridicaţi oglinda. Încadraţi fotografia, focalizaţi şi apoi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a ridica oglinda.

D Utilizarea vizorului Reţineţi că focalizarea automată, măsurarea şi încadrarea nu pot fi confirmate pe vizor în timp ce oglinda este ridicată.

3

Fotografiaţi. Apăsaţi din nou până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a efectua fotografierea. Pentru a împiedica înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto, apăsaţi uşor butonul de eliberare a declanşatorului sau utilizaţi un cablu la distanţă opţional (pag. 388). Oglinda coboară atunci când fotografierea este încheiată.

A Mod oglindă sus Este efectuată automat o fotografie dacă nu sunt desfăşurate niciun fel de operaţiuni după aproximativ 30 s după ridicarea oglinzii.

105


k

106


SSensibilitate ISO – Reacţia mai rapidă la lumină „Sensibilitatea ISO” este echivalentul digital al vitezei filmului. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere, pentru a permite viteze mai mari ale declanşatorului sau diafragme mai mici. Acest capitol descrie cum se poate seta sensibilitatea ISO manual sau automat.

Alegerea manuală a sensibilităţii ISO ................................ pag. 108

S

Control sensibilitate ISO ....................................................... pag. 110

107


Alegerea manuală a sensibilităţii ISO Sensibilitatea ISO poate fi setată la valori cuprinse între ISO 200 şi ISO 6400 în paşi echivalenţi cu 1/3 EV. Setări cuprinse între aproximativ 0,3–1 EV sub ISO 200 şi 0,3–2 EV peste ISO 6400 sunt de asemenea disponibile pentru situaţii speciale. Sensibilitatea ISO poate fi reglată prin apăsarea butonului ISO şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe panourile de control sau pe vizor.

S

Buton ISO

Panou de control superior

Panou de control posterior

Selector principal de comandă

Vizor

Sensibilitate ISO: 6400

A Meniul de sensibilitate ISO Sensibilitatea ISO poate fi de asemenea reglată utilizând opţiunea [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) în meniul de fotografiere (pag. 290). 108


A Setări de sensibilitate ISO Setările disponibile depind de opţiunea selectată pentru setarea personalizată b1 ([ISO sensitivity step value] (Valoarea pasului sensibilităţii ISO), pag. 313). Setări personalizate b1 (ISO sensitivity step value) (Valoare pas sensibilitate ISO)

Setări sensibilitate ISO disponibile

LO 1, LO 0.7, LO 0.3, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, HI 0.3, HI 0.7, HI 1, HI 2 LO 1, LO 0.5, 200, 280, 400, 560, 800, 1100, 1600, 1/2 step 2200, 3200, 4500, 6400, HI 0.5, HI 1, HI 2 1 step LO 1, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, HI 1, HI 2 * Dacă este posibil, setarea sensibilităţii ISO din momentul de faţă este păstrată atunci când valoarea pasului este modificată. Dacă setarea sensibilităţii ISO din momentul de faţă nu este disponibilă la noua valoare a pasului, sensibilitatea ISO va fi rotunjită la cea mai apropiată setare disponibilă. 1/3 step (implicit)

A HI 0.3–HI 2 Setările [HI 0.3] până la [HI 2] corespund sensibilităţilor ISO 0,3–2 EV peste ISO 6400 (echivalent ISO 8000–25600). Fotografiile efectuate la aceste setări sunt predispuse să fie afectate de zgomot şi distorsiunea culorilor în mai mare măsură decât altele.

S

A

LO 0.3–LO 1 Setările [LO 0.3] până la [LO 1] corespund sensibilităţilor ISO 0,3–1 EV sub ISO 200 (echivalent ISO 160–100). Utilizaţi pentru diafragme mai mari atunci când lumina este strălucitoare. Contrastul este uşor inferior nivelului normal, în majoritatea cazurilor, sunt recomandate sensibilităţi ISO de ISO 200 sau mai mari.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la Setările personalizate b1 ([ISO sensitivity step value] (Valoarea pasului sensibilităţii ISO), pag. 313). Pentru informaţii referitoare la utilizarea opţiunii [High ISO NR] (Reducere zgomot (NR) la sensibilitate ridicată) din meniul de fotografiere pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO ridicate, consultaţi pagina 299.

109


Control sensibilitate ISO

S

Dacă este aleasă setarea [Off] (Oprit) pentru opţiunea [ISO sensitivity auto control] (Controlul automat al sensibilităţii ISO), sensibilitatea ISO va rămâne fixată la valoarea selectată de utilizator (consultaţi pagina 108). Dacă este ales [On] (Pornit), sensibilitatea ISO va fi reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi atinsă la valoarea selectată de utilizator (nivelul bliţ este reglat corespunzător). Valoarea maximă a sensibilităţii ISO poate fi selectată utilizând opţiunea [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă) din meniul [ISO sensitivity auto control] (Control automat al sensibilităţii ISO) (valoarea minimă a sensibilităţii ISO este setată automat la ISO 200). În modurile de expunere e şi g, sensibilitatea va fi reglată doar dacă selectarea unei viteze a declanşatorului minime [Minimum shutter speed] (Viteză minimă declanşator) ar provoca subexpunerea fotografiei. Pot fi utilizate vitezele mai reduse ale declanşatorului dacă expunerea minimă nu poate fi atinsă la valoarea maximă a sensibilităţii [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă). Atunci când este selectat [On] (Pornit), vizorul şi panoul de control inferior vor afişa ISO-AUTO. Atunci când valoarea sensibilităţii este schimbată faţă de valoarea selectată de utilizator, aceşti indicatori vor clipi, iar valoarea modificată va fi afişată pe vizor.

110


A

Control sensibilitate ISO Zgomotul este mai frecvent în cazul sensibilităţilor înalte. Utilizaţi opţiunea [High ISO NR] (Reducere zgomot (NR) ISO ridicat) din meniul de fotografiere pentru a reduce zgomotul (consultaţi pagina 299). Subiecţii din plan apropiat pot fi subexpuşi în fotografiile făcute cu bliţul la viteze reduse ale declanşatorului în lumina zilei, sau în direcţia unui fundal strălucitor. Alegeţi un mod bliţ altul decât sincronizarea lentă sau selectaţi modul de expunere g sau h şi alegeţi o diafragmă.

S

111


S

112


VExpunere – Controlarea felului în care aparatul foto setează expunerea Această secţiune descrie opţiunile disponibile pentru a controla expunerea, inclusiv măsurarea, modul de expunere, blocarea expunerii, compensarea expunerii şi procedeul de bracketing.

Măsurare.................................................................................. pag. 114 Mod expunere ........................................................................ pag. 116 e: Programat automat............................................................................. pag. 118 f: Auto cu prioritate declanşator ........................................................ pag. 120 g: Automat cu prioritate diafragmă ................................................... pag. 122 h: Manual ................................................................................................... pag. 124

Z

Viteză declanşator şi blocare diafragmă ........................... pag. 127 Blocare expunere automată (AE) ........................................ pag. 129 Compensare expunere.......................................................... pag. 132 Bracketing ............................................................................... pag. 134

113


Măsurare Măsurarea determină felul în care aparatul foto setează expunerea. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Metodă a Matrice culoare 3D II

Descrierea Recomandat în majoritatea situaţiilor. Aparatul foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează expunerea conform distribuţiei strălucirii, culorii, distanţei şi a compoziţiei pentru rezultate naturale.

Aparatul foto măsoară cadrul integral dar atribuie cea mai mare pondere zonei din centrul cadrului (implicit un cerc de 12-mm în jurul vizorului, dacă este ataşat obiectivul Z Central CPU, zona poate fi selectată utilizând setarea evaluativă personalizată b5 [Center-weighted area] (Zona central-evaluativă), pag. 315 *). Măsurare clasică pentru portrete. †

Z b Punct

Aparatul foto măsoară un cerc cu diametrul de 4 mm (0,16 in.) (aproximativ 1,5% din cadru). Cercul este centrat pe punctul curent de focalizare, permiţând măsurarea obiectelor descentrate (dacă este utilizat un obiectiv non-AF sau dacă este activă AF zonă automată (pag. 76), aparatul va măsura punctul central de focalizare). Asiguraţi-vă că obiectul va fi expus corect, chiar dacă fundalul este mult mai strălucitor sau mai întunecat. †

Zonă central evaluativă

Zonă măsurare spot.

* Când se ataşează un obiectiv non-CPU, va fi utilizată media pentru cadrul întreg dacă se selectează [Average] (Mediu) pentru Setarea personalizată b5; în coz contrar, măsurarea central evaluativă pentru obiectivele non-CPU vor utiliza un cerc de 12 mm în centrul vizorului, indiferent de setarea selectată pentru [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU). † Pentru o precizie îmbunătăţită cu obiective non-CPU, specificaţi distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă în meniul [Non-CPU lens data] (Date non-CPU) (pag. 220).

114


Pentru a alege o metodă de măsurare, apăsaţi butonul de blocare al selectorului de măsurare şi rotiţi selectorul.

Buton blocare selector măsurare

Z

A

Măsurare matrice color 3D II În măsurarea matricială, expunerea este setată utilizând un senzor RGB cu 1005 segmente. Utilizaţi un obiectiv tip G sau D ce include informaţii referitoare la distanţă (măsurare matrice culoare 3D II; consultaţi pagina 380 pentru informaţii referitoare la tipurile de obiective). Informaţia distanţă 3D nu este inclusă pentru alte obiective CPU (măsurare matrice culoare 3D II). Măsurarea matricială a culorii este disponibilă atunci când distanţa focală şi diafragma maximă a obiectivelor non-CPU sunt speciicate utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) din meniul de setare (consultaţi pagina 220; măsurarea central-evaluativă este utilizaţă dacă distanta focală sau diafragma nu sunt specificate).

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea dimensiunii zonei căreia îi este atribuită cea mai mare pondere în măsurarea central-evaluativă, consultaţi setarea personalizată b5 ([Center-weighted area] (Zona central evaluativă), pag. 315). Pentru informaţii referitoare la reglajele distincte ale expunerii optime pentru fiecare metodă de măsurare, consultaţi setarea personalizată b6 ([Fine tune optimal exposure] (Reglaj fin expunere optimă), pag. 315). 115


Mod expunere Modul de expunere determină modul în care aparatul foto setează viteza declanşatorului şi diafragma atunci când reglează expunerea. Sunt disponibile patru moduri: automat programat (e), automat cu prioritate declanşator (f ), automat cu prioritate diafragmă (g) şi manual (h). Mod e

f

Z

g

h

Automat programat (pag. 118) Automat cu prioritate declanşator (pag. 120) Automat cu prioritate diafragmă (pag. 122) Manual (pag. 124)

Descrierea Aparatul foto setează viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă. Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în care timpul nu permite reglarea setărilor aparatului foto. Utilizatorul alege viteza declanşatorului, aparatul foto selectează diafragma pentru cele mai bune rezultate. Utilizaţi pentru a opri sau a înceţoşa mişcarea. Utilizatorul alege diafragma, aparatul foto selectează viteza declanşatorului pentru rezultate mai bune. Uţilizati pentru a înceţoşa fundalul pentru portrete sau a focaliza atât planul apropiat cât şi fundalul în cazul peisajelor. Utilizatorul controlează atât viteza declanşatorului cât şi diafragma. Setaţi viteza declanşatorului la „A” pentru expuneri de lungă durată.

A Tipuri de obiective Atunci când este utilizat un obiectiv CPU dotat cu un inel pentru diafragmă, blocaţi inelul diafragmei la diafragma minimă (cea mai ridicată valoare f ). Obiectivele de tip G nu sunt echipate cu un inel al diafragmei. Obiectivele non-CPU pot fi utilizate doar în modurile de expunere g (automat cu prioritate diafragmă) şi h (manual). În alte moduri, modul de expunere g este selectat automat atunci când este ataşat un obiectiv non-CPU. Indicatorul mod expunere (e sau f ) din panoul de control superior va clipi şi g va fi afişat în vizor.

116


Pentru a alege modul de expunere, apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până când este afişat modul dorit pe panoul de control sau pe vizor.

Butonul I

Selector principal de comandă

A Previzualizare profunzime câmp Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de previzualizare a profunzimii câmpului. Obiectivul va fi oprit la valoarea diafragmei selectată de aparatul foto (modurile e şi f ) sau la valoarea aleasă de utilizator (modurile g şi h), permiţând previzualizarea profunzimii câmpului pe vizor.

Buton previzualizare

Z

A Setare personalizată e3—Bliţ modelare Această setare determină dacă bliţul încorporat şi SB-800, SB-600, SB-R200 sau alte dispozitive opţionale de bliţ ce acceptă sistemul Creative Lighting (CLS; consultaţi pagina 190) vor emite sau nu un bliţ de modelare atunci când este apăsat butonul de previzualizare a profunzimii câmpului. Consultaţi pagina 326 pentru informaţii suplimentare. A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 110 pentru informaţii referitoare la controlul automat al sensibilităţii ISO. Pentru informaţii referitoare la opţiunea [Long exp. NR] (NR expunere lungă) Din meniul de fotografiere pentru reducerea zgomotului la viteze reduse ale declanşatorului, consultaţi pagina 299. Pentru informaţii referitoare la dimensiunea paşilor pentru viteza declanşatorului şi a diafragmei, consultaţi setarea personalizată b2 ([EV steps for exposure cntrl.] (Paşi EV pentru controlul expunerii), pag. 313). Pentru informaţii referitoare la modificarea rolurilor selectoarelor comandă principală şi de subcomandă, consultaţi setarea personalizată f7 ([Customize command dials] (Personalizare selectoare de comandă) > [Change main/sub] (Schimbare comandă principală/subcomandă), pag. 339). 117


e: Programat automat În acest mod, aparatul foto reglează automat viteza declanşatorului şi diafragma conform unui program încorporat pentru expunerea optimă în majoritatea situaţiilor. Acest mod este recomandat pentru instantanee şi alte situaţii în care aţi putae dori să lăsaţi viteza declanşatorului şi diafragma la latitudinea aparatului foto. Pentru a efectua fotografii în modul automat programat:

1

Selectaţi modul de expunere e.

Butonul I

Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat e pe vizor şi pe panoul de control superior. Selector de comandă principală

Z

2

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Viteză declanşator: 1/320 s Diafragmă: f/9

118


A Program flexibil În modul de expunere e, pot fi selectate combinaţii diferite ale vitezei declanşatorului şi ale diafragmei prin rotirea selectorului principal de comandă („program flexibil”). Rotiţi selectorul de comandă către dreapta pentru diafragme mari (valori f reduse) ce înceţoşează detaliile de fundal sau viteze rapide ale declanşatorului ce „îngheaţă” mişcarea. Rotiţi selectorul de comandă către stânga pentru diafragme reduse (valori f ridicate) ce sporesc profunzimea câmpului sau viteze lente ale declanşatorului ce înceţoşează mişcarea. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. În vreme ce este activat un program flexibil, în panoul de control superior apare un asterisc („*”). Pentru a restabili viteza declanşatorului şi setările diafragmei implicite, rotiţi selectorul de comandă până când asteriscul nu mai este afişat, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto.

Selector principal de comandă

SHOOT CUSTOM

Z

Viteză declanşator: 1/2000 s Diafragmă: f/3.5

Viteză declanşator: 1/50 s Diafragmă: f/22

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 426 pentru informaţii referitoare la programul de expunere încorporat.

119


f: Auto cu prioritate declanşator În modul automat cu prioritate declanşator, puteţi alege viteza declanşatorului în timp ce aparatul foto selectează automat diafragma ce va produce expunerea optimă. Pentru a efectua fotografii în modul automat cu prioritate declanşator:

1

Selectaţi modul de expunere f.

Butonul I

Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat f pe vizor şi pe panoul de control superior. Selector principal de comandă

Z 2

Alegeţi o viteză a declanşatorului. Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege viteza dorită a declanşatorului. Viteza declanşatorului poate fi setată la „p” (limita vitezei de sincronizare a bliţului) sau la alte valori cuprinse între 30 s (q) şi 1/8000 s (o). Utilizaţi viteze lente ale declanşatorului pentru a sugera mişcarea prin înceţoşarea obiectelor, viteze ridicate ale declanşatorului pentru a „îngheţa” mişcarea. SHOOT CUSTOM

120


Viteză rapidă a declanşatorului (1/1,000 s)

Viteză redusă a declanşatorului (1/10 s)

Viteza declanşatorului poate fi blocată la setarea selectată (consultaţi pagina 127).

3

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Z

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 411 pentru informaţii referitoare la ce este de făcut atunci când indicatorul „A” clipeşte în cadrul afişajelor vitezei declanşatorului. 121


g: Automat cu prioritate diafragmă În modul automat cu prioritate diafragmă, puteţi alege viteza diafragma în timp ce aparatul foto selectează automat viteza declanşatorului ce va produce expunerea optimă. Pentru a efectua fotografii în modul automat cu prioritate diafragmă:

1

Selectaţi modul de expunere g.

Butonul I

Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat g pe vizor şi pe panoul de control superior. Selector principal de comandă

Z 2

Alegeţi o diafragmă: Rotiţi selectorul de subcomandă pentru a alege diafragma dorită dintre valorile cuprinse între minimum şi maximum pentru obiectiv.

122

SHOOT CUSTOM

Selector de subcomandă


Diafragmele mici (valori f ridicate) sporesc profunzimea câmpului (consultaţi pagina 117), aducând atât planul apropiat cât şi fundalul în focalizare. Diafragmele mari (valori f ridicate) îndulcesc detaliile de fundal în cazul portretelor şi a alor compoziţii ce pun accent pe obiectul de interes principal.

Diafragmă mică (f/36)

Diafragmă mare (f/2.8)

Diafragma poate fi blocată la setarea selectată (consultaţi pagina 128).

3

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Z

A

Obiective non-CPU Dacă diafragma maximă a obiectivului a fost specificată utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) din meniul de setare (pag. 220) atunci când este ataşat un obiectiv non-CPU, valoarea f curentă va fi afişată pe vizor şi pe panoul de control superior, rotunjită la cea mai apropiată oprire completă. În caz contrar, afişajele diafragmei vor prezenta doar numărul de opriri (F, cu diafragma maximă afişată ca FA) iar valoarea-f trebuie citită de pe inelul diafragmei de pe obiectiv.

SHOOT CUSTOM

123


h: Manual În modul manual de expunere, puteţi controla atât viteza declanşatorului cât şi diafragma. Pentru a efectua fotografii în modul manual de expunere:

1

Selectaţi modul de expunere h. Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat h pe vizor şi pe panoul de control superior.

2 Z

124

Butonul I

Selector principal de comandă

Alegeţi o diafragmă şi o viteză a declanşatorului. Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege o viteză a declanşatorului şi selectoruld e subcomandă pentru a alege diafragma. Viteza declanşatorului poate fi setată la „p” (limita vitezei de sincronizare bliţ) sau la valori cuprinse între 30 s şi 1/8000 s sau declanşatorul poate fi ţinut deschis pentru orice durată de timp pentru o expunere de lungă durată (A, pag. 126). Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între minimum şi maximum pentru obiectiv. Verificaţi expunerea pe ecranele de afişare analog electronică a expunerii (consultaţi pagina126) şi continuaţi să reglaţi viteza declanşatorului şi diafragma până când este atinsă expunerea dorită.


Selector de subcomandă

Setare diafragmă

SHOOT CUSTOM

Setaţi viteza pentru declanşator

SHOOT CUSTOM

Selector principal de comandă

Viteza declanşatorului şi a diafragmei pot fi blocate la setarea selectată (consultaţi paginile 127, 128).

3

Z

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Viteză declanşator: 1/250 s Diafragmă: f/8

A Obiective Nikkor AF Micro În condiţiile utilizării unui dispozitiv extern de măsurare a expunerii, raportul de expunere este relevant doar atunci când este utilizat inelul pentru diafragmă al obiectivului pentru a seta diafragma. 125


A Afişajele analog electronice ale expunerii Afişajele analog electronice ale expunerii din panoul de control superior şi de pe vizor prezintă dacă fotografia ar fi supra sau subexpusă la setările curente. În funcţie de opţiunea aleasă pentru setările personalizate b2 ([EV steps for exposure cntrl.] (Paşi EV pentru controlul expunerii), pag. 313) măsura supra sau sub-expunerii este afişată în paşi de câte 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV. Dacă limitele măsurării expunerii sunt depăşite, afişajul va clipi. Expunere optimă

Setarea impliăita b2 setată la [1/3 step] Subexpusă cu 1/3 EV Supraexpusă cu peste 3 EV

Panou de control Vizor

Z

A Expuneri de lungă durată La o viteză a declanşatorului de A, declanşatorul va rămâne deschis în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat. Utilizaţi pentru expunerile de lungă durată de tipul fotografiilor cu lumini în mişcare, stele, peisaje de noapte sau artificii. Nikon recomandă utilizarea unui acumulator EN-EL4a încărcat complet sau a unui adaptor EH-6 CA pentru a preîntâmpina întreruperea alimentării cât timp este deschis declanşatorul. Reţineţi că zgomotul sau distorsiunile pot apărea în cazul expunerilor de lungă durată, înaintea fotografierii alegeţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Long exp.NR] (NR expunere lungă) din meniul de fotografiere (pag. 299).

Viteză declanşator: 35 s Diafragmă: f/25

A Consultaţi de asemenea Consultaţi setarea personalizată f10 ([Reverse indicators] (Inversare indicatori), pag. 343) pentru informaţii referitoare la inversarea afişajului expunerii analog digitale.

126


Viteză declanşator şi blocare diafragmă Butonul F poate fi utilizat pentru a bloca viteza declanşatorului la valoarea selectată în modul de expunere prioritate automată declanşator sau manual sau pentru a bloca diafragma la valoarea selectată în modurile expunere prioritate automată diafragmă sau manual. Blocarea nu este disponibilă în modul programat automat.

❚❚ Blocarea vitezei declanştorului Pentru a bloca viteza declanşatorului la valoarea selectată, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul principal de comandă până când apare pictograma R pe panoul de control superior sau pe vizor.

Z Butonul F

Selector principal de comandă

Pentru a debloca viteza declanşatorului, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul principal de comandă până când pictograma R dispare din afişaje. SHOOT CUSTOM

127


❚❚ Blocare diafragmă Pentru a bloca diafragma la valoarea selectată, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul de subcomandă până când apare pictograma R pe panoul de control superior sau pe vizor.

Butonul F

Selector de subcomandă

Pentru a debloca diafragma, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul de subcomandă până când pictograma R dispare din afişaje. SHOOT CUSTOM

Z

128


Blocare expunere automată (AE) Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografiile după măsurarea expunerii.

1

Selectaţi măsurarea central evaluativă sau punctuală (pag. 114).

Buton blocare selector măsurare

Măsurarea matricială nu va produce rezultatele cu blocarea expunerii automate. Dacă utilizaţi măsurarea central evaluativă, selectaţi focalizarea în punct central prin intermediul selectorului multiplu (pag. 78).

2

Blocare expunere. Poziţionaţi obiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. Cu butonul de eliberare a declanşatorului apăsat până la jumătate şi obiectul poziţionat în punctul de focalizare, apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru a bloca expunerea (şi focalizarea, cu excepţia modului de focalizare manuală). Confirmaţi faptul că indicatorul în focalizare (I) apare pe vizor.

Buton eliberare declanşator

Z

q

w

Buton AE-L/AF-L

În timp ce este activat modul de blocare a expunerii, pe vizor va apărea un indicator AE-L.

129


3

Recompuneţi fotografia. Ţineţi apăsat butonul AE-L/AF-L, recompuneţi fotografia şi efectuaţi fotografierea.

Z

130


A Zona măsurată În măsurarea punctuală, expunerea va fi blocată la valoarea măsurată în cercul de 4-mm (0,16 in.) centrat pe punctul de focalizare selectat. În măsurarea central evaluativă, expunerea va fi blocată la valoarea măsurată în centrul vizorului (zona implicită pentru măsurarea central evaluativă este indicată de cercul 12 mm. de pe vizor). A Reglarea vitezei declanşatorului şi a diafragmei În timp ce este activată blocarea expunerii, următoarele setări pot fi modificate fără a afecta valoarea de măsurată pentru expunere: Mod expunere e f g

Setări Viteza declanşatorului şi diafragma (program flexibil; pag. 119) Viteza declanşatorului Diafragmă

Noile valori pot fi confirmate pe vizor şi pe panoul de control superior. Reţineţi că metoda de măsurare nu poate fi modificată în timp ce blocarea expunerii este activă (modificările măsurării intră în vigoare atunci când blocarea este dezactivată).

A Consultaţi de asemenea Dacă este selectat [On] (Pornit) pentru setarea personalizată c1 ([Shutter-release button AE-L] (Buton eliberare declanşator AE-L), pag. 317), expunerea va fi blocată atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Pentru informaţii referitoare la modificarea rolului butonului AE-L/AF-L, consultaţi setarea personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), pag. 338).

Z

131


Compensare expunere Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau mai întunecate. Este cea mai eficientă atunci când este utilizată cu măsurarea central evaluativă sau punctuală (consultaţi pagina 114). În modul de expunere h, va fi afectată doar informaţia despre expunere prezentată pe afişajul analog digital, viteza declanşatorului şi diafragma nu vor fi modificate. Pentru a alege o valoare pentru compensarea expunerii, apăsaţi butonul E şi rotiţi selectorul principal de comandă până va fi afişată valoarea dorită pe panoul de control superior sau pe vizor. Butonul E

Z Selector principal de comandă

±0 EV (buton E apăsat)

132

–0,3 EV

+2,0 EV


Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –5 EV (subexpunere) şi +5 EV (supraexpunere) în paşi de câte 1/3 EV. În general, alegeţi valori pozitive pentru a face obiectele fotografiate mai strălucitoare, valori negative pentru a întuneca.

–1 EV

Compensare fără expunere

+1 EV

La alte valori decât ±0, 0 din centrul din centrul afişajelor de expunere analog electronice va clipi şi va fi afişată o pictogramă E în panoul de control superior şi pe vizor după ce eliberaţi butonul E. Valoarea curentă a compensării expunerii poate fi confirmată pe afişajul expunerii analog electronic prin apăsarea butonului E.

Z

Expunerea normală poate fi restabilită de asemenea prin setarea compensării expunerii la ±0. Compensarea expunerii nu este reiniţializată atunci când aparatul foto este oprit.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea dimensiunii paşilor disponibili pentru compensarea expunerii, consultaţi setarea personalizată b3 ([EV steps for exposure comp.] (Paşi EV pentru compensare expunere), pag. 313). Pentru informaţii referitoare la efectuarea reglărilor compensării expunerii fără apăsarea butonului E, consultaţi setarea personalizată b4 ([Easy exposure compensation] (Compensarea facilă a expunerii), pag. 314). 133


Bracketing Aparatul foto oferă trei tipuri de bracketing: bracketing expunere, bracketing bliţ şi bracketing balans de alb. În bracketing expunere (pag. 135), aparatul foto variază compensarea expunerii la fiecare fotografie, în timp ce în cazul bracketing bliţ (pag. 135), este variat nivelul bliţului pentru fiecare fotografie (doar i-TTL şi, în cazul SB-800, modurile diafragmă automată şi control bliţ; consultaţi paginile 190 şi 192). Este efectuată doar câte o singură fotografie de fiecare dată când este eliberat declanşatorul, aceasta însemnând că sunt necesare mai multe fotografieri pentru a încheia secvenţa de bracketing. Bracketing expunere şi bliţ sunt recomandate în situaţiile în care ar fi dificil de setat expunerea şi nu dispuneţi de suficient timp pentru a verifica rezultatele şi a regla setările fiecărei fotografii.

Z

În bracketing balans de alb (pag. 139), aparatul foto crează mai multe imagini de fiecare dată când este eliberat declanşatorului, fiecare cu un reglaj diferit al balansului de alb. Este necesară o singură fotografie pentru a finaliza secvenţa de bracketing. Bracketing balans de alb este recomandat atunci când se fotografiază în condiţii mixte de lumină sau când se experimentează cu mai multe setări ale balansului de alb.

A Consultaţi de asemenea La setările implicite, aparatul foto variază atât expunerea cât şi nivelul bliţului. Setarea personalizată e4 ([Auto bracketing set] (Set bracketing automat), pag. 327) este utilizată pentru a alege tipul de bracketing efectuat. 134


❚❚ Expunere şi bracketing bliţ

1

Selectaţi bracketing bliţ sau expunere. Alegeţi tipul de bracketing ce va fi efectuat utilizând setarea personalizată e4 ([Auto bracketing set] (Setarea bracketing automat), pag. 327). Alegeţi [AE & flash] (AE şi bliţ) pentru a varia atât expunerea cât şi nivelul bliţului (setare implicită), [AE only] (Numai AE) pentru a varia expunerea sau [Flash only] (Numai bliţ) pentru a varia doar nivelul bliţului.

2

Alegeţi numărul de fotografii. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de fotografii este afişat în panoul de control superior. Număr de fotografii

Butonul BKT

Selector principal de comandă

Z

Panou de control superior Indicator expunere şi bracketing bliţ

La alte setări decât zero, va fi afişată o pictogramă M, indicatorul de bracketing bliţ va fi afişat în panoul de control superior şi va clipi pe vizor.

135


3

Selectaţi un pas de expunere. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul de subcomandă pentru a alege pasul de expunere. Pas de expunere

Butonul BKT

Selector de subcomandă

Panou de control superior

La setări implicite, dimensiunea pasului poate fi aleasă dintre 1/3, 2/3 şi 1 EV. Programele de bracketing cu un pas de 1/3 EV sunt listate mai jos. Afişaj panou de control

Z

Nr. de fotografii

Ordine bracketing (EV)

0

0

3

+0.3/0/+0.7

3

–0.3/–0.7/0

2

0/+0.3

2

0/–0.3

3

0/–0.3/+0.3

5

0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

7 9

0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/ +0.7/+1.0 0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/ +0.7/+1.0/+1.3

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea dimensiunii paşilor de expunere, consultaţi setarea personalizată b2 ([EV steps for exposure cntrl.] (Paşi EV pentru control expunere), pag. 313). Pentru informaţii referitoare la alegerea ordinii în care este efectuată operaţiunea de bracketing, consultaţi setarea personalizată e6 ([Bracketing order] (Ordine bracketing, pag. 329). 136


4

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. Aparatul foto va varia expunerea şi/sau nivelul de bliţ cu fiecare fotografie, conform programului de bracketing selectat. Modificările expunerii sunt adăugate la cele efectuate prin intermediul compensării expunerii (consultaţi pagina 132), făcând posibilă atingerea unor valori de compensare mai mari de 5 EV. În timp ce se aplică bracketing, va fi afişat un indicator de progres al bracketing în panoul de control superior şi vizor. Va dispărea câte un segment după fiecare fotografie.

SHOOT CUSTOM

SHOOT CUSTOM

Pas de expunere: 0 EV

Pas de expunere: –1 EV

Z

Pas de expunere: +1 EV

137


❚❚ Anularea bracketing Pentru a anula bracketing, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de bracketing este zero (r), iar M nu mai este afişat în panoul de control din partea de sus a aparatului foto. La următoarea activare a bracketing va fi restabilit ultimul program aplicat. Bracketing poate fi de asemenea anulat prin efectuarea unei reiniţializări cu două butoane (pag. 206), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoare activare a bracketing.

Z

A Expunere şi bracketing bliţ În modurile cadru unic şi autodeclanşator, va fi efectuată o singură fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. În modurile de viteză scăzută continuu şi viteză ridicată continuu, fotografierea va stagna după efectuarea numărului de fotografii specificat în programulde bracketing. Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de eliberare a declanşatorului. Dacă cardul de memorie este umplut înainte ca toate fotografiile din secvenţă să fi fost efectuate, fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din secvenţă odată ce cardul de memorie va fi fost înlocuit sau fotografiile vor fi fost şterse pentru a face loc pe cardul de memorie. Dacă aparatul foto este oprit înainte ca toate fotografiile din secvenţă să fi fost efectuate, se va relua bracketing de la următoarea fotografie din secvenţă atunci când aparatul foto este pornit.

A Bracketing expunere Aparatul foto modifică expunerea variind viteza declanşatorului şi diafragma (automat programat), diafragma (automat cu prioritate declanşator) sau viteză declanşator (automat cu prioritate diafragmă, mod manual expunere). Atunci când este selectat [On] (Pornit) pentru [ISO sensitivity settings] (Setările de sensibilitate ISO) > [ISO sensitivity auto control] (Control automat sensibilitate ISO) în meniul de fotografiere şi dacă bliţul nu este ataşat, aparatul foto va varia automat sensibilitatea ISO pentru expunere optimă atunci când limitele sistemului de expunere al aparatului foto sunt depăşite. Setarea personalizată e5 ([Auto bracketing (mode M)] (Bracketing automat (mod M)), pag. 328) poate fi utilizată pentru a modifica modul în care aparatul foto realizeaza expunereă şi bracketing bliţ în modul manual expunere. Operaţiunea de bracketing poate fi efectuată variind nivelul bliţului împreună cu viteza declanşatorului şi/sau diafragma sau variind doar nivelul bliţului.

138


❚❚ Bracketing balans de alb

1

Selectaţi bracketing balans de alb. Alegeţi [WB bracketing] (Bracketing balans de alb) pentru Setarea personalizată e4 [Auto bracketing set] (Setare bracketing automat) (pag. 327).

2

Alegeţi numărul de fotografii. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de fotografii este afişat în panoul de control superior. Număr de fotografii

Z Butonul BKT

Selector principal de comandă

Panou de control superior Indicator bracketing WB

La alte setări decât zero, va fi afişată o pictogramă W, indicatorul de bracketing WB va fi afişat în panoul de control superior şi panourile de control anterioare.

139


3

Selectaţi un pas pentru balansul de alb. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul de subcomandă pentru a alege reglarea balansului de alb. Fiecare pas este echivalentul aproximativ a 5 mired. Pas pentru balansul de alb

Butonul BKT

Z

Selector de subcomandă

Alegeţi dintre paşi de câte 1 (5 mired), 2 (10 mired) sau 3 (15 mired). Valorile ridicate ale B corespund unor valori sporite de albastru, valorile ridicate ale A corespund unor valori ridicate de galben chihlimbar (pag. 148). Programele de bracketing cu un pas de 1 sunt listate mai jos. Afişaj panou de control

Nr. de fotografii

Pas pentru balansul de alb

Ordine bracketing (EV)

0

1

0

3

1B

1B/0/2B

3

1A

1A/2A/0

2

1B

0/1B

2

1A

0/1A

3

1 A, 1 B

0/1A/1B

5

1 A, 1 B

0/2A/1A/1B/2B

7

1 A, 1 B

9

1 A, 1 B

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 149 pentru o definiţie a „Mired”. 140

Panou de control superior

0/3A/2A/1A/ 1B/2B/3B 0/4A/3A/2A/1A/ 1B/2B/3B/4B


4

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing, iar fiecare copie va avea un balans de alb diferit. Modificările balansului de alb sunt adăugate la reglarea balansului de alb efectuată prin intermediul reglajului fin al balansului de alb. Dacă numărul de fotografii din programul de bracketing este mai mare decât numărul de expuneri rămase, numărul de expuneri rămase, contorul expunerii şi pictograma N afişată în panoul de control superior va clipi, o pictogramă g va apărea în vizor, iar butonul de eliberare a declanşatorului va fi dezactivat. Fotografierea poate începe atunci când este introdus un nou card de memorie. SHOOT CUSTOM

Z

141


❚❚ Anularea bracketing Pentru a anula bracketing, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de bracketing este zero (r), iar W nu mai este afişat în panourile de control. La următoarea activare a bracketing va fi restabilit ultimul program aplicat. Bracketing poate fi de asemenea anulat prin efectuarea unei reiniţializări cu două butoane (pag. 206), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoare activare a bracketing.

Z

A Bracketing balans de alb Opţiunea de bracketing balans de alb nu este disponibilă la o calitate a imaginii NEF (RAW) (brut). Selectarea [NEF (RAW)], [NEF (RAW)+JPEG fine], [NEF (RAW)+JPEG normal] sau [NEF (RAW)+JPEG basic] anulează bracketing pentru balansul de alb. Bracketing balans de alb afectează doar temperatura culorii (axa galben chihlimbar-albastru) din afişajul de reglare fină a balansului de alb, pag. 148). Nu se efectuează niciun reglaj pe axa verde-magenta. În modul autodeclanşator (pag. 103), va fi creat numărul de copii specificat în programul balansului de alb de fiecare dată când este eliberat declanşatorul. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce lampa accesării cardului de memorie este aprinsă, aparatul foto se va opri doar dacă vor fi fost înregistrate fotografiile din secvenţă.

142


rBalans de alb – Păstrarea culorilor veridice Culoarea luminii reflectate de un obiect variază odată cu culoarea sursei de lumină. Creierul uman este capabil să se adapteze la schimbări ale culorii sursei de lumină, având ca rezultat faptul că obiectele apar albe chiar dacă sunt umbrite, luminate direct de soare sau de surse artificiale incandescente de lumină. Spre deosebire de filmul utilizat de aparatele cu film, aparatele foto digitale pot imita această adaptare procesând imaginile conform culorii sursei de lumină. Aceasta este cunoscută ca „balans de alb.” Acest capitol se referă la setările balansului de alb.

Opţiuni balans de alb............................................................ pag. 144 Reglaj fin balans de alb......................................................... pag. 147

r

Alegerea unei temperaturi a culorii ................................... pag. 151 Presetare manuală................................................................. pag. 152

143


Opţiuni balans de alb Pentru o culoare naturală, alegeţi setarea balansului de alb care corespunde sursei de lumină înainte de fotografiere. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Opţiune

Temperatură culoare (K)

Auto (default)

3,500– 8,000*

J Incandescent

3,000*

v

I Fluorescent

r

144

Lămpi cu vapori de sodiu

2,700*

Florescent cu alb cald

3,000*

Alb fluorescent Florescent cu alb rece Fluorescent de tipul luminii zilei Fluorescent de tipul luminii zilei

3,700* 4,200*

Vapori mercur la temperatură ridicată

7,200*

H Lumina directă a soarelui

5,200*

5,000* 6,500*

Descriere Balansul de alb este reglat automat utilizând temperatura culorii măsurate de senzorul de imagine şi de senzorul RGB cu 1005 segmente. Pentru cele mai bune rezultate, utilizaţi obiective tip G sau D. Dacă este utilizat bliţul opţional, balansul de alb reflectă condiţiile aplicabile atunci când este declanşat bliţul. Utilizaţi în lumină incadenscentă. Utilizaţi în următoarele şapte tipuri de iluminare: Utilizaţi în cazul iluminării cu vapori de sodiu (în cazul arenelor sportive). Utilizaţi în lumină fluorescentă cu alb călduros. Utilizaţi în lumină albă fluorescentă. Utilizaţi în lumină fluorescentă cu alb rece. Utilizaţi în lumină fluorescentă de tipul luminii zilei. Utilizaţi în lumină fluorescentă de tipul luminii zilei. Utilizaţi în lumini cu temperaturi ridicate ale culorii (de ex.: lămpi cu vapori de mercur). Utilizaţi pentru obiecte iluminate direct de soare.


Opţiune

Temperatură culoare (K)

N Bliţ

5,400*

G Noros

6,000*

M Umbră

8,000*

K

Alegere temperatură culoare.

L Presetare manuală

2,500– 10,000 —

Descriere Utilizaţi pentru dispozitivele opţionale de bliţ. Utilizaţi în lumina zilei în condiţii de cer încărcat. Utilizaţi în lumina zilei pentru obiecte umbrite. Alegeţi temperatura culorii dintr-o listă de valori (pag. 151). Utilizaţi obiectul, sursa de lumină sau fotografia existentă ca referinţă pentru balansul de alb (pag. 152).

* Toate valorile sunt aproximative. Reglaj fin setat la 0.

Pentru majoritatea surselor de lumină este recomandat balansul de alb automat. Dacă rezultatele dorite nu pot fi atinse prin intermediul balansului de alb automat, alegeţi o opţiune din lista de mai sus sau utilizaţi balansul de alb presetat.

Balansul de alb poate fi selectat prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată în panoul de control posterior sau pe vizor.

Buton WB

Selector principal de comandă

r

Panou de control posterior

A Meniul balansului de alb Balansul de alb poate fi de asemenea reglat utilizând opţiunea [White balance] (Balans de alb) în meniul de fotografiere (pag. 290). A I (Fluorescent) Selectarea I (fluorescent) prin intermediul butonului WB şi al selectorului principal de comandă selectează tipul de bec ales pentru opţiunea [Fluorescent] din meniul pentru balansul de alb (pag. 290). 145


A Iluminare bliţ studio Balansul de alb automat ar putea să nu producă rezultatele dorite cu dispozitive de tip bliţ pentru studio de mari dimensiuni. Alegeţi o temperatură de culoare, utilizaţi presetarea balansului de alb sau setaţi balansul de alb la [Flash] (Bliţ) şi utilizaţi reglajul fin pentru a regla balansul de alb. A Temperatură culoare Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de vizor şi alte condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de lumină, definită prin referinţe la temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. Atunci când sursele de lumină cu o temperatură apropiată de 5,000–5,500K apar albe, sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai scăzută, precum un bec incandescent, apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai ridicată apar nuanţate în albastru. A Consultaţi de asemenea Atunci când este selectat [WB bracketing] (Bracketing WB) pentru setarea personalizată e4 ([Auto bracketing set] (Setare bracketing automat), pag. 327), aparatul foto va crea mai multe imagini de fiecare dată când este eliberat declanşatorul. Balansul de alb va fi diferit pentru fiecare imagine, „înconjurând” valoarea selectată curent pentru balansul de alb. Consultaţi pagina 134 pentru informaţii suplimentare.

r

146


Reglaj fin balans de alb Balansul de alb poate fi reglat în detaliu pentru a compensa variaţia culorii sursei de lumină sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare în imagine. Balansul de alb este reglat în detaliu utilizând opţiunea [White balance] (Balans de alb) din meniul de fotografiere sau apăsând butonul WB şi rotind selectorul de subcomandă.

❚❚ Meniul balansului de alb

1

Selectaţi o opţiune pentru balansul de alb. Selectaţi [White balance] (Balans de alb) în meniul de fotografiere (pag. 290), apoi evidenţiaţi un balans de alb şi apăsaţi 2. Dacă este selectată o altă opţiune decât [Fluorescent], [Choose color temp.] (Alegere temperatură culoare) sau [Preset manual] (Prestare manuală), avansaţi la pasul 2. Dacă este selectat [Fluorescent], evidenţiaţi un tip de iluminare şi apăsaţi 2. Dacă este selectat [Choose color temp.] (Alegere temperatura culoare) evidenţiaţi o temperatură de culoare şi apăsaţi 2. Dacă este selectat [Preset manual] (Presetat manual), alegeţi o presetare conform descri-erii din pagina 161 înainte de a trece mai departe.

r

147


2

Reglaj fin balans de alb. Utilizaţi selectorul multiplu pentru reglarea fină a balansului de alb. Balansul de alb poate fi reglat fin pe axa galben chihlimbar (A)– albastru (B) şi pe axa verde (G)– magenta (M). Axa orizontală Coordonate Reglare (chihlimbar-albastru) corespunde temperaturii de culoare, cu fiecare pas echivalent cu aproximativ 5 mired. Axa verticală (verde-magenta) are efecte asemănătoare cu cele ale filtrelor asemănătoare de compensare a culorii (CC). Suplimentare verde

Verde (G)

Albastru (B)

Galben-chihlimbar (A)

r Suplimentare magenta

Magenta (M)

Suplimentare albastru

3

Apăsaţi J. Apăsaţi J pentru a salva setarea şi a reveni la meniul de fotografiere. Dacă balansul de alb a fost reglat în detaliu pe axa A-B, va fi afişată o pictogramă E pe panoul posterior de control.

148

Suplimentare galben chihlimbar

Buton J


A Reglaj fin balans de alb Culorile de pe axele cu reglaj fin sunt relative, nu absolute. De exemplu, mutarea cursorului în dreptul B (blue) atunci când este selectată o setare „caldă” precum J (incandescent) pentru balansul de alb va face fotografia uşor mai „rece” dar nu o va face propriu-zis albastră. A „Mired” Orice schimbare a temperaturii culorii determină o diferenţă mai mare a culorii la temperaturi scăzute ale culorii ce ar fi mai ridicată la temperaturi mai ridicate ale culorii. De exemplu, o schimbare de 1000 K produce o modificare a culorii mult mai mare la 3000 K decât la 6000 K. Mired, calculat prin multiplicarea inversului temperaturii culorii de 10 6 ori, este o măsură a temperaturii culorii ce ţine cont de astfel de variaţii şi în consecinţă este unitatea de măsură utilizată pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu: • 4000 K–3000 K (o diferenţă de 1000 K)=83 mired • 7000 K–6000 K (o diferenţă de 1000 K)=24 mired

r

149


❚❚ Butonul WB La alte setări decât K ([Choose color temp.] (Alegeţi culoarea temperaturii)) şi L ([Preset manual] (Presetare manuală)), butonul WB poate fi utilizat pentru reglarea fină a balansului de alb pe axa galben-chihlimbar (A)– albastru (B) (pag. 148; pentru reglarea fină a balansului de alb atunci când este selectat K sau L, utilizaţi meniul de fotografiere descris la pagina. 147). Sunt disponibile şase setări în ambele direcţii, fiecare pas este echivalentul a aproximativ 5 mired (pag. 149). Apăsaţi butonul WB şi rotiţi selectorul de subcomandă până când va fi afişată valoarea dorită în panoul de control posterior. Rotirea selectorului de subcomandă spre stânga suplimentează valoarea de galben chihlimbar (A). Rotirea selectorului de subcomandă spre dreapta suplimentează valoarea de albastru (B). La alte setări decât 0, pictograma E apare în panoul de control.

r

150

Buton WB

Selector de subcomandă

Panou de control posterior


Alegerea unei temperaturi a culorii Atunci când este selectat K ([Choose color temp.] (Alegere culoare temperatură)) pentru balansul de alb, temperatura culori poate fi selectată prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului de subcomandă. Temperatura culorii poate fi afişată în panoul posterior de culori:

Buton WB

Selector de subcomandă

Panou de control posterior

r

D Alegeţi temperatura culorii Reţineţi că rezultatele dorite nu pot fi obţinute în lumina bliţului sau fluorescentă. Alegeţi N ([Flash] (Bliţ)) sau I ([Fluorescent]) pentru aceste surse. Pentru alte surse de lumină, efectuaţi o fotografiere de probă pentru a stabili dacă valoarea selectată este potrivită. A Meniul balansului de alb Temperatura culorii poate fi selectată de asemenea din meniul de balans de alb. Reţineţi că temperatura culorii prin intermediul butonului WB şi al selectorului de subcomandă înlocuieşte valoarea selectată în meniul de balans de alb. 151


Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată pentru a înregistra şi a utiliza din memorie setările de balans de alb pentru fotografierea în condiţii mixte de iluminare pentru a compensa sursele de lumină cu o nuanţă puternică de culoare. Sunt disponibile două metode pentru setarea balansului de alb individual: Metodă

Descriere Un obiect gri neutru sau albe este pus în lumina ce va Măsurare directă fi utilizata în fotografiă finală iar balansul de alb este masurăt de aparatul foto (pag. 154). Copiere din fotografia Balansul de alb este copiat din fotografia de pe cardul existentă de memorie (pag. 158).

r

152


Aparatul foto poate stoca până la cinci valori pentru a preseta balansul de alb în presetările d-0 până la d-4. Un comentariu descriptiv poate fi adăugat la fiecare presetare a balansului de alb (pag. 163). d-0 Stochează ultima valoare a balansului de alb (pag. 154). Această presetare este suprascrisă atunci când este măsurată o nouă valoare.

d-1–d-4 Stochează valori copiate de la d-0 (pag. 158).

Stocaţi valorile copiate de la imagini de pe cardul de memorie (pag. 159).

r

A Presetări balans alb Modificările setărilor balansului de alb se aplică tuturor arhivelor meniurilor de fotografiere (pag. 291). Un dialog de confirmare va fi afişat dacă utilizatorul încearcă să modifice o presetare a balansului de alb creat într-o altă arhivă de fotografiere (nu va fi afişat niciun avertisment pentru presetarea d-0). 153


❚❚ Măsurarea unei valori pentru balansul de alb

1

Iluminaţi un obiect de referinţă. Amplasaţi un obiect gri neutru sau alb în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală. In decorul unui studio, poate fi utilizat un panou gri standard ca obiect de referinţă. Reţineţi că expunerea este crescută automat cu 1 EV atunci când se măsoară balansul de alb, în modul expunere h, reglaţi expunerea astfel încât ecranele de afişare analog electronice să indice ±0 (pag. 126).

2

Setaţi balansul de alb la L ([Preset manual] (Presetat manual)). Apăsaţi butonul WB şi rotiţi selectorul principal de comandă până când este afişat L pe panoul posterior de control.

r Buton WB

154

Selector principal de comandă

Panou de control posterior


3

Selectaţi modul direct de măsurare. Eliberaţi butonul WB pentru o scurtă durată apoi apăsaţi butonul până când pictograma L va începe să clipească. Va clipi de asemenea D pe panoul de control superior şi pe vizor. La setările implicite, afişajul va clipi pentru aproximativ şase secunde.

SHOOT CUSTOM

Panou de control superior

Panou de control posterior

Vizor

4

Măsurare balans de alb. Înainte ca indicatoarele să se oprească din clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel încât să acopere integral vizorul şi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului. Aparatul foto va măsura o valoare pentru balansul de alb şi o va stoca în presetarea d-0. Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi măsurat precis chiar dacă aparatul foto nu a focalizat.

r

155


5

Verificaţi rezultatele. Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de alb, C va clipi în panourile de control, în timp pe vizor va clipi un a. La setările implicite, afişajul va clipi pentru aproximativ şase secunde.

Panou de control superior

Panou de control posterior

Vizor

Dacă iluminarea este prea întunecată sau prea luminoasă, este posibil ca aparatul foto să nu poată măsura balansul de alb. Pe panourile de control şi pe vizor va clipi un b a (la setări implicite, afişajele vor clipi pentru aproximativ şase secunde). Apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a reveni la pasul 4 ; i a măsura din nou balansul de alb.

r

Panou de control superior

Panou de control posterior

Vizor

6

Alegeţi presetare d-0. Dacă noua valoare pentru presetarea balansului de alb va fi utilizată imediat, selectaţi d-0 prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului de subcomandă până când va fi afişat d-0 în panoul posterior de control.

156


D Mod măsurare directă Dacă nu sunt efectuate operaţiuni în timp ce afişajele clipesc, modul de măsurare directă se va încheia în intervalul de timp selectat pentru opţiunea personalizată c2 ([Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare), pag. 317). Setarea implicită este şase secunde. A Presetare d-0 Noua valoare pentru balansul de alb va fi stocată în presetarea d-0, înlocuirea automată a valorii anterioare a acestei presetări (nu va fi afişat niciun avertisment pentru confirmare). Va fi afişată o miniatură în lista de presetări ale balansului de alb. Pentru a utiliza noua valoare pentru balansul de alb, selectaţi presetarea d-0 (dacă nicio valoare nu a fost măsurată pentru un balans înainte de selectarea d-0, balansul de alb va fi setat la o temperatură a culorii de 5200 K, la fel ca [Direct sunlight] (Lumina directă a soarelui)). Noua valoare a balansului de alb va rămâne la presetarea d-0 până când balansul de alb va fi măsurat din nou. Prin copierea presetării d-0 la una din celelalte presetări înainte de măsurarea unei valori noi pentru balansul de alb, pot fi stocate până la cinci valori ale balansului de alb (pag. 158).

r

157


❚❚ Copierea balansului de alb de la d-0 la presetările d-1–d-4 Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul de alb de la d-0 la oricare din celelalte presetări (d-1-d-4).

1

Selectaţi L ([Preset manual] (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 144) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o destinaţie. Evidenţiaţi presetarea destinaţiei (d-1 la d-4) şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

r

3

Copiaţi d-0 la noua presetare selectată. Evidenţiaţi [Copiere d-0] şi apăsaţi J. Dacă a fost creat un comentariu pentru d-0 (pag. 163), comentariul va fi copiat în comentariul pentru prestarea selectată.

158


❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie (doar d-1–d-4) Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul de alb de la o fotografie de pe cardul de memorie la o presetare selectată (doar d-1-d-4). Valorile existente ale balansului de alb nu pot fi copiate la presetarea d-0.

1

Selectaţi L ([Preset manual] (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 144) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o destinaţie. Evidenţiaţi presetarea destinaţiei (d-1 la d-4) şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

3

Alegeţi [Select image] (Selectare imagine).

r

Evidenţiaţi [Selectare imagine] şi apăsaţi 2.

159


4

Evidenţiaţi o imagine sursă. Evidenţiaţi imaginea sursă. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet, apăsaţi butonul N.

Dacă sunt introduse două carduri de memorie, fanta poate fi selectată ţinând apăsat butonul N şi apăsând 1. va fi afişat meniul indicat în dreapta (pag. 230); evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J.

5 r

Copiaţi balansul de alb. Apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a copia valoarea balansului de alb pentru fotografia evidenţiată către presetarea selectată. Dacă fotografia selectată are un comentariu (pag. 348), comentariul va fi copiat în comentariul pentru prestarea selectată.

A Alegerea unei presetări a balansului de alb Apăsaţi 1 pentru a evidenţia presetarea actuală a balansului de alb (d-0– d-4) şi apăsaţi 2 pentru a selecta o altă presetare.

160


❚❚ Selectarea unei presetări a balansului de alb Pentru a seta balansul de alb la o valoare presetată:

1

Selectaţi L ([Preset manual] (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 144) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o presetare. Evidenţiaţi presetarea dorită şi apăsaţi centrul selectorului multiplu. Pentru a selecta presetarea evidenţiată şi a afişa meniul de reglaj fin (pag. 147) fără a parcurge pasul următor, apăsaţi J în locul apăsării centrului selectorului multiplu.

3

Selectaţi [Set] (Set).

r

Evidenţiaţi [Set] (Setare) şi apăsaţi 2. Este afişat meniul de reglaj fin pentru presetarea balansului de alb selectată (pag. 147).

161


A Selectarea unei presetări a balansului de alb: Butonul WB La o setare de L ([Preset manual] (Presetare manuală)), presetările pot fi de asemenea selectate prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului de subcomandă. Presetarea actuală este afişată pe panoul posterior de control în timp ce este apăsat butonul WB.

Buton WB

r

162

Selector de subcomandă

Panou de control posterior


❚❚ Introducerea unui comentariu Urmaţi paşii de mai jos pentru a introduce un comentariu descriptiv de până la treizeci şi şase de caractere pentru o presetare a balansului de alb selectată.

1

Selectaţi L ([Preset manual] (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 144) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o presetare. Evidenţiaţi presetarea dorită şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

3

Selectare [Edit comment] (Editare comentariu).

r

Evidenţiaţi [Edit comment] (Editare comentariu) şi apăsaţi 2.

4

Editaţi comentariu. Editaţi comentariul aşa cum este descris la pagina 292.

163


r

164


JÎmbunătăţire imagine Acest capitol descrie modul în care poate fi optimizată claritatea, contrastul, strălucirea, saturaţia şi nuanţa utilizând opţiunile de control ale fotografiei, cum se poate păstra detaliul în evidenţieri şi în umbre prin utilizarea activă a D-Lighting şi cum se poate alege un spaţiu de culoare.

Opţiuni de control fotografie .............................................. pag. 166 Creare opţiuni de control fotografiere personalizate .................. pag. 174

D-Lighting activ ..................................................................... pag. 185 Spaţiu de culoare ................................................................... pag. 187

J

165


Opţiuni de control fotografie Sistemul unic de opţiuni de control fotografie de la Nikon face posibilă împărtăşirea setărilor de procesare a imaginilor între dispozitive şi software compatibile. Selectaţi dintre opţiune de control fotografie furnizate cu aparatul foto pentru a regla imediat setările de procesare a imaginii sau pentru a face reglaje independente pentru claritate, contrast, luminozitate, saturaţie sau nuanţă. Aceste setări pot fi salvate sub nume noi ca opţiuni personalizate de control fotografie pentru a fi încărcate din memorie sau editate după voie. Opţiunile personalizate de control ale fotografiei pot fi salvate de asemenea pe cardul de memorie pentru a fi utilizate cu software compatibil, iar opţiunile de control fotografie software pot fi încărcate de asemenea pe aparatul foto. Orice set de opţiuni de control fotografie poate produce aproximativ aceleaşi rezultate pe oricare dintre aparatele foto ce acceptă sistemul de opţiuni de control fotografie de la Nikon.

J

166


❚❚ Utilizarea opţiunilor de control fotografie Opţiunile de control fotografie pot fi utilizate conform descrierii de mai jos. • Selectaţi opţiunile de control fotografie Nikon (pag. 168): Selectaţi o opţiune de control fotografie Nikon existentă. • Modificarea opţiunilor de control fotografie existente (pag. 170): Modificarea unei opţiuni de control fotografie pentru a crea o combinaţie între claritate, contrast, luminozitate, saturaţie şi nuanţă pentru o anumită nuanţă sau efect. • Creare opţiuni de control fotografie (pag. 174): Stocaţi opţiunile de control fotografie modificate sub nume unice şi accesaţi-le din memorie sau editaţi-le după plac. • Împărtăşire opţiuni de control ale fotografiei personalizate (pag. 178): Opţiunile personalizate de control ale fotografiei create cu aparatul foto pot fi salvate pe cardul de memorie pentru a fi utilizate cu ViewNX (furnizat) şi alt software compatibil, sau opţiunile de control fotografie create prin software pot fi încărcate pe aparatul foto. • Gestionare opţiuni personalizate de control fotografie (pag. 181): Redenumiţi sau ştergeţi opţiunile de control imagini personalizate.

J

A

Opţiunile de control fotografie Nikon versus opţiunile personalizate de control fotografie Opţiunile de control fotografie furnizate de Nikon sunt denumite opţiuni de control fotografie Nikon. În plus faţă de opţiunile de control fotografie Nikon furnizate cu aparatul foto, sunt disponibile opţiuni de control fotografie opţionale pentru a fi descărcate de pe siturile web ale Nikon. Opţiunile de control fotografie personalizate sunt create prin intermediul modificării opţiunilor de control fotografie Nikon existente. Atât opţiunile de control fotografie Nikon cât şi cele personalizate pot fi împărtăşite cu dispozitivele şi software-ul compatibile.

167


Selectarea opţiunilor de control fotografie Nikon Aparatul foto oferă patru opţiuni presetate de control fotografie Nikon. Alegeţi o opţiune de control fotografie conform obiectului de interes sau a tipului de scenă. Opţiune Q Standard R Neutral S Vivid T Monochrome

Descriere Procesare standard pentru rezultate echilibrate. Recomandată pentru majoritatea situaţiilor. Procesare minimă pentru rezultate echilibrate. Alegeţi pentru fotografiile ce vor fi procesate sau retuşate ulterior. Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de intensitate imprimărilor fotografice. Alegeţi pentru fotografii ce pun accent pe culori primare. Efectuaţi fotografii monocromatice.

❚❚ Alegerea unei opţiuni de control fotografie

1 J

Selectaţi [Set Picture Control] (Setare opţiune control fotografie). În meniul de fotografiere (pag. 290), evidenţiaţi [Set Picture Control] (Setare opţiuni de control fotografiere) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiaţi opţiunea de control fotografie dorită şi apăsaţi J.

168


A Matrice de control imagine Apăsarea butonului N în pasul 2 va afişa o grilă de opţiuni control fotografie ce prezintă contrastul şi saturaţiă pentru opţiunea de control fotografie selectata în raport cu alte opţiuni de control fotografie (atunci când este selectat [Monochrome] (Monocrom) este afişat doar contrastul). Pentru a seleeecta o altă opţiune de control fotografie, apăsaţi 1 sau 3, apoi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru controlul fotografiei şi apasaţi J. A Indicatorul opţiunii de control fotografie Opţiunea curentă de control fotografie este prezentată pe afişajul informaţiei de fotografiere atunci când este apăsat butonul R.

Indicator opţiuni de control a imaginii

J

169


Modificare opţiune de control fotografie existentă Opţiunile de control fotografie existente sau personalizate pot fi modificate pentru a fi adecvate scenei sau intenţiei creative a utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând [Quick adjust] (Reglare rapidă) sau reglaţi manual setările individuale.

1

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiai opţiunea de control fotografie dorită în meniul [Set Picture Control] (Setare opţiune de control fotografie) (pag. 168) şi apăsaţi 2.

2

Reglare setări. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla setarea dorită şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o valoare (pag. 171). Repetaţi acest pas până când vor fi reglate toate setările sau selectaţi [Quick adjust] (Reglare rapidă) (pag. 171) pentru a alege o combinaţie presetată de setări. Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O.

J

3

Apăsaţi J.

A Modificări aduse opţiunilor de control fotografie originale Opţiunile de control fotografie ce au fost modificate de la setarea implicită sunt indicate printr-un asterisc („U”) în meniul [Set Picture Control] (Setare opţiuni de control fotografie).

170


❚❚ Setări opţiuni de control fotografie Opţiune

Reglaje manuale (toate opţiunile de control fotografie)

Descriere Alegeţi între opţiuni de la [–2] la [+2] pentru a reduce sau a exagera efectul opţiunilor de control fotografie selectate (reţineţi că aceasta reiniţializează toate reglajele manuale). Reglare rapidă De exemplu, alegerea valorilor pozitive pentru [Vivid] (Intens) face fotografiile mai intense. Nu este disponibil cu opţiuni de control fotografie. [Neutral] (Neutru), [Monochrome] (Monocrom) sau personalizat. Controlati claritatea contururilor. Selectati [A] pentru a regla claritatea în mod automat conform tipului de scenă sau Claritate alegeti dintre valorile cuprinse între [0] (claritate inexistentă) şi [9] (cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât claritatea este mai mare). Selectaţi [A] pentru a regla contrastul în mod automat conform tipului de scenă sau alegeţi dintre valorile cuprinse între [-3] şi [+3] (alegeţi valori mai scăzute pentru a împiedica evideContrast nţierile din portrete să „se piardă” în lumina soarelui, valori mai ridicate pentru a păstra detaliul în cazul peisajelor înceţoşate şi alte obiecte de interes cu contrast scăzut). Alegeţi [–1] pentru luminozitate scăzută, [+1] pentru luminoStrălucire zitate sporită. Nu afectează expunerea. Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi [A] pentru a regla automat saturaţia conform tipului de scenă, sau alegeţi dintre Saturaţie valori cuprinse între [–3] şi [+3] (valorile scăzute reduc saturaţia, iar valorile ridicate o sporesc). Alegeţi valori negative (până la u minim de [–3]) pentru a face roşul mai mov, albastrul mai verde iar verdele mai galben, Nuanţă valori pozitive (până la [+3]) pentru a face roşul mai portocaliu, verdele mai albastru şi albastrul mai mov. Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Efecte filtru Alegeţi dintre [Off ] (Oprit) (setarea implicită), galben, portocaliu, roşu, şi verde (pag. 173). Alegeţi nuanţa utilizată în fotografiile monocrome de la [B&W] (alb negru, setarea implicită), [Sepia] (Sepia), [Cyanotype] (Filtru cyan) (monocrom nuanţat albastru), [Red] (Roşu), [Yellow] Nuanţare (Galben), [Green] (Verde), [Blue Green] (Verde albăstrui), [Blue] (Albastru), [Purple Blue] (Albastru-mov) şi [Red Purple] (Roşu mov) (pag. 173). Reglaje manuale (doar non-monocrom)

J

Reglaje manuale (doar monocrom)

171


D „A” (Auto) (Automat) Rezultatele pentru contrastul automat şi saturaţia ar putea varia cu expunerea şi poziţionarea obiectului în cadru. Utilizaţi un obiectiv tip G sau D pentru rezultate mai bune. Pictogramele pentru opţiunile de control fotografie ce utilizează contrastul şi saturaţia automate sunt afişate în verde pe matricea opţiunilor de control fotografie, iar liniile apar paralele cu axele matricei. A Matrice de control imagine Apăsarea butonului N în pasul 2 va afişa o grilă de opţiuni control fotografie ce prezintă contrastul şi saturaţiă pentru opţiunea de control fotografie selectata în raport cu alte opţiuni de control fotografie (atunci când este selectat [Monochrome] (Monocrom) este afişat doar contrastul). Eliberaţi butonul N pentru a reveni la meniul opţiunilor de control fotografie. A Setări anterioare Linia de sub afişajul valorii din meniul de setări ale opţiunilor de control fotografie indică valoarea anterioară a setării. Utilizaţi aceasta ca referinţă pentru reglarea setărilor.

J

172


A Efecte filtru (doar monocrom) Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru: Y O R G

Opţiune Galben Portocaliu Roşu Verde

Descriere Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a tempera strălucirea cerului în fotografii de peisaj. Portocaliul produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşu un contrast mai mare decât portocaliu. Îndulceşte tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.

Reţineţi că efectele obţinute cu [Filter effects] (Efecte filtru) sunt mai pronunţate decât cele produse de filtrele fizice de sticlă.

A Nuanţare (doar monocrom) Apăsarea 3 atunci când este selectat [Toning] (Nuanţare) afişează opţiunile de saturare. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu va fi reglat atunci când [B&W] (alb negru) este selectat.

A Opţiuni de control imagine personalizate Opţiunile disponibile cu opţiunile de control fotografie sunt aceleaşi ca şi cele pe care au fost fundamentate opţiunile de control fotografie personalizate.

J

173


Creare opţiuni de control fotografiere personalizate Opţiunile de control fotografie Nikon furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi salvate ca opţiuni de control fotografie personalizate.

1

Selectare [Manage Picture Control] (Gestionare opţiuni de control fotografie). În meniul de fotografiere (pag. 290), evidenţiaţi [Manage Picture Control] Gestionare opţiune de control a imaginii) şi apăsaţi 2.

2

Selectare [Save/edit] (Salvare/ editare). Evidenţiaţi [Save/edit] (Salvare/ editare) şi apăsaţi 2.

J

174


3

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiaţi o opţiune de control fotografie şi apăsaţi 2 sau apăsaţi J pentru a avansa la pasul 5 pentru a salva o copie a opţiunii de control fotografie evidenţiate fără modificări ulterioare.

4

Editaţi opţiunea de control selectată. Consultaţi pagina 171 pentru informaţii suplimentare. Pentru a renunţa la orice modificări şi a porni din nou, apăsaţi butonul O. Apăsaţi J atunci când setările sunt finalizate.

5

Selectaţi o destinaţie. Alegeţi o destinaţie pentru opţiunile de control fotografie personalizate (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

J

175


6

Numiţi opţiunile de control fotografie.

Zonă

tastatură Va fi afişat un dialog de introducere text în dreapta. Implicit, Zonă nume opţiunile de control fotografie sunt denumite prin adăugarea unui număr de două cifre (atribuit automat) la numele opţiunii de control fotografie existent. Acest nume poate fi editat pentru a crea un nume nou aşa cum este descris mai jos.

Pentru a muta cursorul în zona de nume, apăsaţi butonul N şi apoi apăsaţi 4 sau 2. Pentru a introduce o nouă literă în poziţia curentă a cursorului, utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caracterul dorit în zona tastatură şi apoi apăsaţi în partea centrală a selectorului multiplu. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi butonul O. Numele opţiunii de control fotografie personalizată pot fi lungi de 19 caractere. Orice caractere după al nouăsprezecelea vor fi şterse.

J

După introducerea numelui, apăsaţi J. Noua opţiune de control al imaginii va apărea în lista de opţiunilor de control al imaginii.

Opţiunile de control fotografie personalizate pot fi redenumite în orice moment utilizând opţiunea [Rename] (Redenumire) din meniul [Manage Picture Control] (Gestionare opţiuni control fotografie.

176


A Opţiuni de control imagine personalizate Opţiunile de control fotografie personalizate nu sunt afectate de [Reset shooting menu] (Meniul de reiniţializare fotografiere) (pag. 293). Opţiunile de control fotografie personalizate nu au o opţiune [Quick adjust] (Reglare rapidă) (pag. 171). Opţiunile de control fotografie bazate pe [Monochrome] (Monocrom) au opţiunile [Filter effects] (Efecte filtru) şi [Toning] (Nuanţare) în locul comenzilor [Saturation] (Saturaţie) şi [Hue] (Nuanţă).

A Pictograma opţiune de control fotografie originală Opţiunea de control a fotografiei Nikon pe care este bazată opţiunea personalizată de control a fotografiei este indicată printr-o pictogramă în colţul din dreapta sus a afişajului de editare.

Pictogramă opţiune de control originală

J

177


Împărtăşirea comenzilor opţiunilor de control fotografie Opţiunile personalizate de control fotografie create utilizând ViewNX sau software opţional precum Capture NX Capture NX pot fi copiate pe un card de memorie şi încărcate pe aparatul foto sau opţiunile personalizate de control fotografie create cu aparatul foto pot fi copiate pe cardul de memorie utilizat pe aparatele foto compatibile şi software.

❚❚ Copierea opţiunilor de control fotografie pe aparatul foto

1

Selectaţi [Load/save] (Încărcare/salvare). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionarea opţiunilor de control fotografie), evidenţiaţi [Load/save] (Încărcare/salvare) şi apăsaţi 2.

2 J

Selectaţi [Copy to camera] (Copiere pe aparat foto). Evidenţiaţi [Copy to camera] (Copiere pe aparat) şi apăsaţi 2.

3

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiaţi o opţiune personalizată de control fotografie şi apăsaţi fie; • 2 pentru a vizualiza setările opţiunii de control fotografie, fie • apăsaţi J pentru a avansa la pasul 4.

178


4

Selectaţi o destinaţie. Alegeţi o destinaţie pentru opţiunile de control fotografie personalizate (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

5

Numiţi opţiunile de control fotografie. Numele opţiunii de control fotografie este descris în pagina 176. Opţiunea de control fotografie va apărea în lista opţiunilor de control fotografie şi pot fi redenumite în orice moment utilizând opţiunea [Rename] (Redenumire) din meniul [Manage Picture Control] (Gestionare opţiuni de control fotografie).

J

A Utilizaţi fanta 1 Fanta 1 este utilizată atunci când sunt salvate opţiuni personalizate de control fotografie pe un card de memorie sau când sunt copiate opţiunile de control fotografie pe aparatul foto. Cardurile din fanta 2 nu pot fi utilizate. 179


❚❚ Salvarea opţiunilor de control fotografie pe cardul de memorie

1

Selectaţi [Copy to card] (Copiere pe card). După afişarea meniului [Load/save] (Încărcare/salvare) descris la pasul 1 în pagina 178, evidenţiaţi [Copy to card] (Copiere pe card) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiaţi o opţiune personalizată de control fotografie şi apăsaţi 2.

3 J

Selectaţi o destinaţie. Alegeţi o destinaţie dintre locurile de la 1 până la 99 şi apăsaţi J pentru a salva opţiunea de control fotografie dorită pe cardul de memorie. Orice opţiune fotografiere ce ar putea deja să fi fost salvată pe locul selectat va fi suprascrisă.

A Salvarea opţiunilor personalizate de control fotografie. Până la 99 de opţiuni de control fotografie personalizate pot fi stocate pe cardul de memorie la un moment dat. Cardul de memorie poate fi utilizat doar pentru a stoca opţiuni de control fotografie personalizate create de utilizator. Opţiunile de control fotografie Nikon furnizate cu aparatul foto nu pot fi copiate pe cardul de memorie. 180


Gestionarea opţiunilor de control fotografie Urmaţi paşii de mai jos pentru a redenumi sau ştergeţi opţiunile de control imagini personalizate.

❚❚ Redenumirea opţiunilor de control fotografie

1

Selectare [Rename] (Redenumire). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionarea opţiunilor de control fotografie), evidenţiaţi [Rename] (Încărcare/salvare) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiaţi o opţiune de control fotografie personalizată (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

3

J

Redenumiţi opţiunile de control fotografie. Redenumiţi opţiunea de control fotografie, aşa cum se descrie în pagina 176.

181


❚❚ Ştergerea opţiunilor de control fotografie de pe aparatul foto

1

Selectaţi [Delete] (Ştergere). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionarea opţiunilor de control fotografie), evidenţiaţi [Delete] (Ştergere) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiaţi o opţiune de control fotografie personalizată (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

3

Selectaţi [Yes] (Da). Evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi J pentru a şterge opţiunea de controlare fotografie selectată.

J

A Opţiuni de control fotografie Nikon Opţiunile de control fotografie Nikon furnizate cu aparatul foto ([Standard], [Neutral] (Neutru), [Vivid] (Intens) şi [Monochrome] (Monocrom)) nu pot fi redenumite sau şterse. 182


❚❚ Ştergerea opţiunilor de control fotografie de pe cardul de memorie

1

Selectaţi [Load/save] (Încărcare/salvare). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionarea opţiunilor de control fotografie), evidenţiaţi [Load/save] (Încărcare/salvare) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi [Delete from card] (Ştergere de pe card). Evidenţiaţi [Delete from card] (Ştergere de pe card) şi apăsaţi 2.

J

183


3

Selectaţi o opţiune control fotografie. Evidenţiaţi o opţiune de control fotografie personalizată (locurile de la 1 la 99) şi apăsaţi fie; • 2 pentru a vizualiza setările opţiunii de control fotografie, fie

• apăsaţi J pentru a afişa dialogul de confirmare afişat în dreapta.

4 J

184

Selectaţi [Yes] (Da). Evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi J pentru a şterge opţiunea de controlare fotografie selectată.


D-Lighting activ D-Lighting activ păstrează detaliile din evidenţieri sau din umbră, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje luminoase din uşă sau pe fereastră, sau atunci când fotografiaţi obiecte umbrite într-o zi însorită.

D-Lighting activ: Ridicat

D-Lighting activ oprit

D-Lighting activ: Normal

J

D-Lighting activ: Scazut

185


Pentru a utiliza D-Lighting:

1

Selectaţi [Active D-Lighting] (D-Lighting activ). În meniul de fotografiere (pag. 290), evidenţiaţi [Active D-lighting] (D-Lighting activ) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune. Evidenţiaţi [Off] (Opriţi), [Low] (Scăzut), [Normal] sau [High] (Ridicat) şi apăsaţi J.

J

D D-Lighting activ Este nevoie de mai mult timp pentru înregistrarea imaginilor atunci când D-Lighting este pornit (pag. 425). Utilizaţi măsurarea matricială (pag. 114). Cu toate că expunerea este de fapt redusă pentru a împiedica pierderea detaliilor din zone evidenţiate şi din umbră, evidenţierile, zonele subexpuse şi tonurile medii sunt reglate automat pentru a împiedica subexpunerea fotografiei rezultate. Setările de control fotografie [Brightness] (Strălucire) şi [Contrast] (Contrast) (pag. 171) nu pot fi reglate în timp ce aplicat D-Lighting activ. La setări ridicate ale ISO pot fi observate zgomot, distorsiune sau texturi liniare. Reţineţi că D-Lighting activ nu este disponibil la sensibilităţi de HI 0,3 sau mai mult. D „D-Lighting activ” versus „D-Lighting” Opţiunea [Active D-Lighting] (D-Lighting activ) din meniul de fotografiere reglează expunerea dinaintea fotografierii pentru a regla distanţa dinamică, în timp ce opţiunea [D-Lighting] din meniul de retuşare optimizează distanţa dinamică după fotografiere. 186


Spaţiu de culoare Spaţiul de culoare stabileşte paleta de culori disponibile pentru reproducere. Alegeţi un spaţiu de culoare conform felului în care vor fi procesate fotografiile la ieşirea de pe aparat. Opţiune W sRGB (implicit) X Adobe RGB

1

Descriere Alegeţi pentru fotografii ce vor fi imprimate sau utilizate „aşa cum sunt”, fără modificări ulterioare. Acest spaţiu de culoare poate exprima o gamă mai largă de culori decât sRGB, făcându-l opţiunea preferată pentru imagini ce urmează sa fie procesate sau retuşate extensiv.

Selectaţi [Color space] (Spaţiu culoare). Evidenţiaţi [Color space] (Spaţiu culoare) în meniul de fotografiere (pag. 290) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi un spaţiu de culoare. Evidenţiaţi optiunea dorită şi apăsati J.

J

187


A Spaţiu de culoare Spaţiile de culoare definesc corespondenţa dintre culori şi valorile numerice ce le reprezintă în fişierul de imagine digitală. Spaţiul de culoare sRGB este utilizat pe scară largă, în vreme ce culoarea Adobe RGB este utilizată de obicei la tipărire şi imprimare comercială. sRGB este recomandat atunci când se efectuează fotografii ce vor fi imprimate fără modificări sau vizualizate în aplicaţii ce nu acceptă gestionarea culori sau atunci când sunt efectuate fotografii ce vor fi imprimate cu ExifPrint, opţiunea de imprimare directă a unelor imprimante domestice, imprimarea la chioşc sau alte servicii de imprimare comercială. Fotografiile RGB pot fi utilizate de asemenea utilizând aceste opţiuni, dar culorile ar putea sa nu fie la fel de intense. Fotografiile JPEG efectuate în spaţiul de culoare Adobe RGB sunt compatibile Exif 2.21 şi DCF 2.0; aplicaţiile şi imprimantele ce acceptă Exif 2.21 şi DCF 2.0 vor selecta automat spaţiul de culoare corect. Dacă aplicaţia sau dispozitivul nu acceptă Exif 2.21 şi DCF 2.0, selectaţi manual spaţiul de culoare corespunzător. Un profil de culoare ICC este încorporat în fotografiile TIFF efectuate în spaţiul de culoare Adobe RGB, permiţând aplicaţiilor ce acceptă gestionarea culorii să selecteze automat spaţiul de culoare corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia oferită cu aplicaţia sau dispozitivul.

A Software Nikon ViewNX (furnizat) şi Capture NX (disponibil separat) selectează automat spaţiul de culoare corect atunci când sunt deschise fotografiile create cu D3.

J

188


lFotografiere cu bliţ – Utilizarea unităţilor opţionale de bliţ Acest capitol descrie felul în care se poate utiliza aparatul foto împreună cu unităţile opţionale de bliţ ce acceptă sistemul de iluminare Nikon Creative Lighting System (CLS).

Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS) ......................... pag. 190 Dispozitive bliţ compatibile................................................. pag. 191 Unităţi bliţ compatibile CLS .................................................................. pag. 191 Alte unităţi bliţ ........................................................................................... pag. 194

Control bliţ i-TTL .................................................................... pag. 196 Moduri bliţ .............................................................................. pag. 197 Blocare FV................................................................................ pag. 201 Contacte bliţ ........................................................................... pag. 204

l

189


Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS) Sistemul avansat Nikon de iluminare creativă (CLS) oferă o comunicare îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru obţinerea de fotografii îmbunătăţite cu bliţ. Sistemul de iluminare creativă este compatibil cu următoarele funcţii: • Control bliţ i-TTL: Control îmbunătăţit prin obiectiv (TTL) al bliţului pentru utilizarea cu CLS (consultaţi pagina 196). Nivelul bliţului este setat utilizând prebliţurile monitorului pentru a măsura lumina reflectată de obiect, asigurând că nivelul este reglat corespunzător faţă de iluminarea ambientală. • Iluminare avansată fără fir: Permite controlul i-TTL al bliţului cu unităţi bliţ fără fir acţionate la distanţă. • Blocare FV (pag. 201): Blochează nivelul bliţului la valoarea măsurată, permiţând efectuarea unei serii de fotografii la acelaşi nivel al bliţului. • Sincronizare automată FP la viteze rapide (pag. 200): Permite utilizarea bliţului la cea mai mare viteză de declanşare cu care este compatibil aparatul foto, făcând posibilă selectarea diafragmei maxime pentru profunzime a câmpului redusă.

l

190

D3 compatibil CLS poate fi utilizat pentru fotografierea cu bliţ atunci când este montat un dispozitiv opţional Speedlight pe cupla de accesorii a aparatului foto. Bliţul poate fi utilizat nu numai atunci când iluminarea naturală nu este adecvată, dar şi pentru a umple umbrele, a ilumina obiectele cu fundal luminos şi chiar pentru a surprinde o lumină în ochii subiectului unui portret. Consultaţi manualul Speedlight pentru detalii.


Dispozitive bliţ compatibile Unităţi bliţ compatibile CLS D3 poate fi utilizat cu unităţi bliţ compatibile CLS: SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 şi SU-800.

❚❚ SB-800, SB-600, SB-400 şi SB-R200 Principalele funcţii ale acestor unităţi bliţ sunt listate mai jos. Unitate bliţ Funcţie ISO 100 Nr. ghidare 2 ISO 200 Auto power zoom Panou lat

Rotaţie cap

SB-R200 1 10/32 14/49 —4 — 60 ° în jos 7 ° în jos, 90 ° în sus, 90 ° în sus, (înspre axa de lumină 180 ° stânga, 180 ° stânga, 90 ° în sus a obiectivului), 90 ° dreapta 90 ° dreapta 45 ° în sus (la distanţă faţă de axa de lumină) SB-800 38/125 53/175 24–105 mm 14 mm, 17 mm

SB-600 30/98 42/138 24–85 mm 14 mm

SB-400 21/69 30/98 —3 —

1. Controlat la distanţă utilizând unitatea bliţ opţională SB-800 sau unitatea de comandă fără fir Speedlight SU-800. 2. m/ft., 20 °C (68 °F), SB-800 şi SB-600 la poziţia capului de mărire 35 mm. 3. acoperire mărire de 27 mm. 4. Acoperire mărire de 24 mm.

❚❚ Comandaă fără fir Speedlight SU-800

l

Când este montată pe un aparat foto compatibil CLS, unitatea SU-800 poate fi utilizată ca unitate de comandă pentru unităţile bliţ SB-800, SB-600 sau SB-R200. Unitatea SU-800 nu este echipată cu un bliţ.

A Număr ghidare Pentru a calcula distanţa de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi Numărul ghidare la diafragmă. De exemplu, la ISO 100, unitatea SB-800 are un Număr ghidare de 38 m sau 125 ft.; distanţa sa de acţiune la o diafragmă de f/5,6 este de 38÷5,6 sau aproximativ 6,8 metri (sau în picioare, 125÷5,6= 23 ft. 7 in.). Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO, multiplicaţi numărul de ghidare cu rădăcina pătrată a lui 2 (aproximativ 1,4).

191


Următoarele funcţii sunt disponibile cu SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 şi SU-800: Unitate bliţ

l

192

Mod bliţ/funcţie Bliţ de umplere i-TTL i-TTL echilibrat pentru SLR digital AA Diafragmă automată A Auto non-TTL Manual cu prioritate GN distanţă M Manual RPT Bliţ repetitiv Sincronizare automată FP la viteze rapide 7 Blocare FV Asistenţă AF pentru zone multiple AF 8 Sistem de comunicare a informaţiilor despre culori pentru bliţ Sincronizare perdea REAR posterioară Y Reducere ochi roşii Zoom automat

Iluminare avansată fără fir Comandă La distantă SB-800 SB-600 SB-400 SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200 ✔2

✔2

✔3

✔4 ✔6

— —

— —

✔5 ✔5

✔5 —

✔5 ✔5

— —

— —

✔ ✔

✔ —

— —

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ —

✔ ✔

✔ ✔

✔ —

✔ ✔

— —

— —

— —

— —

1 Disponibil doar când SU-800 este utilizat pentru a controla alte unităţi bliţ. 2 Bliţul standard i-TTL pentru SLR digital este utilizat pentru măsurarea punctului sau când este selectat cu unitatea bliţ. 3 Bliţul i-TTL standard pentru SLR digital este utilizat cu funcţia de măsurare a punctului. 4 Selectat cu unitate bliţ. Non-TTL auto (A) selectat automat dacă obiectivul non-CPU este ataşat fără a specifica datele obiectivului [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU). 5 Diafragma automată (AA) este utilizată indiferent de modul selectat cu unitatea bliţ. Non-TTL auto (A) selectat automat dacă obiectivul non-CPU este ataşat fără a specifica datele obiectivului [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU). 6 Selectat cu unitate bliţ. 7 Selectaţi [1/250 s (Auto FP)] pentru setarea personalizată e1 ([Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ), pag. 325). 8 Obiectiv CPU necesar.


A Iluminare pentru modelare Dispozitive Speedlights compatibile CLS precum SB-800 şi SB-600 emit un bliţ de modelare atunci când este apăsat butonul de previzualizare a adâncimii câmpului. Această funcţie poate fi utilizată împreună cu Iluminarea avansată fără fir pentru a previzualiza efectul de iluminare integral obţinut cu mai multe dispozitive bliţ. Iluminarea poate fi oprită utilizând setarea personalizată e3 [Modeling flash] (Bliţ modelare) (pag. 326).

l

193


Alte unităţi bliţ Următoarele unităţi bliţ pot fi utilizate în modurile auto non-TTL şi manual. Dacă sunt setate la TTL, butonul de declanşare al aparatului foto va fi blocat şi nu pot fi efectuate fotografii. Speedlight

Mod blit A M G REAR (Posterior)

Auto non-TTL Manual Bliţ repetitiv Sincronizare perdea posterioară

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 ✔ ✔ ✔ ✔

— ✔ —

SB-30, SB-27 1, SB-22s, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 ✔ ✔ —

SB-50DX

SB-23, SB-29 2, SB-21B 2, SB-29S 2 — ✔ — ✔

1 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea bliţului la A (bliţ auto non-TTL). 2 Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-Micro (60 mm, 105 mm sau 200 mm).

D Note privind unităţile opţionale Speedlights Consultaţi manualul Speedlight pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea Speedlight acceptă Sistemul Nikon de iluminare creativă, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR compatibile CLS. D3 nu este inclus în categoria „SLR digital” în manualele SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.

l

194

Controlul bliţului i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO între 200 şi 6400. La valori de peste 6400, rezultatele dorite ar putea fi imposibil de atins la anumite distanţe sau setări pentru diafragmă. Dacă indicatorul bliţ pregătit clipeşte timp de aproximativ trei secunde după efectuarea unei fotografii, bliţul s-a declanşat cu putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă.


Mărirea puternică automată este disponibilă pentru bliţurile SB-800 şi SB-600. Dispozitivele SB–800, SB-600 şi SB-400 oferă atenuarea ochilor roşii. Atunci când este utilizat cu obiective AF cu distanţe focale de 24–105 mm, SB-800, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare de asistenţă activă AF pentru următoarele puncte de focalizare: 24–34 mm obiectiv AF

35–49 mm obiectiv AF

Obiectiv AF 50–105 mm În modul programat auto, diafragma maximă (valoare f minimă) este limitată în funcţie de sensibilitate (echivalent ISO), aşa cum se arată mai jos: Diafragmă maximă la echivalent ISO de: 200

400

800

1600

3200

6400

5

5.6

7.1

8

10

11

Pentru fiecare pas de creştere a sensibilităţii (de ex., de la 200 la 400), diafragma este oprită cu jumătate de pas f. Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cele indicate mai sus, valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului. Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografiere cu bliţ, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL. Vă recomandăm să alegeţi măsurarea punctului pentru a selecta control bliţ i-TTL standard. Efectuaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele în monitor. În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul oferit cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri precum cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.

l

D Utilizaţi doar accesorii pentru bliţ marca Nikon Utilizaţi doar unităţi Nikon Speedlight. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V aplicate cuplei de accesorii nu pot împiedica funcţionarea normală, dar pot deteriora circuitele de sincronizare ale aparatului foto sau bliţul. Înainte de a utiliza un Nikon Speedlight care nu a fost prezentat în această secţiune, contactaţi o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru mai multe informaţii.

195


Control bliţ i-TTL Atunci când un dispozitiv bliţ compatibil CLS este setat la TTL, aparatul foto selectează automat unul dintre următoarele tipuri de control bliţ: Bliţ de umplere i-TTL pentru SLR digitale: Dispozitivele speedlight emit o serie de bliţuri prealabile aproape invizibile (prebliţuri monitor) imediat înaintea bliţului principal. Bliţurile prealabile reflectate de obiectele din toate zonele cadrului sunt receptate de un senzor RGB cu 1005 de segmente şi sunt analizate împreună cu informaţiile referitoare la distanţă din sistemul de măsurare matricială pentru a regla intensitatea bliţului în vederea unui echilibru natural între obiectul principal şi iluminarea ambientală de fundal. Dacă este utilizat un obiectiv tip G sau D, informaţia referitoare la distanţă este inclusă în calculul intensităţii bliţului. Precizia calculelor poate fi sporită pentru obiectivele non-CPU prin punerea la dispoziţie a datelor de obiectiv (distanţa focală şi diafragma maximă; consultaţi pag. 220). Nu este disponibilă atunci când este utilizată măsurarea punctuală. Bliţ i-TTL standard pentru SLR digitale: Intensitatea bliţului este reglat pentru a aduce lumina din cadru la un nivel standard, strălucirea fundalului nu este luată în considerare. Recomandat pentru fotografiile în care obiectul de interes este evidenţiat cu preţului detaliilor de fundal sau atunci când este utilizată compensarea expunerii. Bliţul standard i-TTL pentru SLR digital este activat automat atunci când este selectată măsurarea punctuală.

l

196


Moduri bliţ Aparatul foto acceptă următoarele moduri bliţ: Mod bliţ

Descriere

Acest mod este recomandat pentru majoritatea situaţiilor. În modurile programat automat şi automat cu prioritate diafragmă, viteza declanşatorului va fi setată automat la Sincronizare perdea valori cuprinse între 1/250 şi 1/60 s (1/8000 pentru 1/60 s cu sincronizare rapidă automată FP). anterioară Bliţul este combinat cu vitezele lente ale declanşatorului de 30 s pentru a capta atât obiectul cât şi fundalul noaptea sau în condiţii de iluminare deficitară. Acest mod este disponibil doar în modurile de expunere e şi g. Este recomandată Sincronizare lentă utilizarea unui trepied pentru a împiedica înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto. În modurile de expunere f şi h, bliţul se declanşează chiar înainte ca declanşatorul să se închidă. Utilizaţi pentru a crea un efect de rază de lumină în spatele obiectelor în mişcare. În modurile de expunere e şi g, va fi utilizată sincronizarea perdelei posterioare pentru a capta atât obiectul de interes Sincronizare perdea cât şi subiectul. Este recomandată utilizarea unui trepied posterioară pentru a împiedica înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto. În acest mod (disponibil doar pentru SB-800, SB-600, and SB-400), se va aprinde un bliţ prealabil pentru atenuarea efectului de ochi-roşii pentru aproximativ o secundă înaintea bliţului principal. Pupilele ochilor persoanelor vizate se contractă, atenuând efectul de „ochi roşii” provocat uneori de bliţ. Permiţând un decalaj al declanşatorului de până la o secundă, acest mod nu Atenuare ochi roşii este recomandat în cazul obiectelor în mişcare sau în alte situaţii în care este necesar un timp rapid de răspuns. Evitaţi mişcarea aparatului foto în timp ce este aprins un bliţ prealabil.

l

197


Mod bliţ

Descriere

Îmbină atenuarea ochilor roşii cu sincronizarea lentă. Utilizaţi pentru portretele efectuate cu un tapet de peisaj nocturn. Disponibil doar în modurile de expunere e şi g. Atenuare ochi roşii Este recomandată utilizarea unui trepied pentru a împiedica cu sincronizare înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto. lentă

l

198


❚❚ Alegerea unui mod bliţ Pentru a alege modul bliţ, apăsaţi butonul M şi rotiţi selectorul principal de comandă până când modul bliţ dorit este selectat pe panoul de control superior: Buton M

Sincronizare perdea anterioară

Sincronizare lentă 1

Atenuare efect de ochi roşii cu sincronizare lentă 3, 4

Selector principal de comandă

Sincronizare perdea posterioară 2

Atenuare ochi-roşii 3

l

1 Disponibil doar în modurile de expunere e şi g. În modurile f şi h, sincronizarea perdelei anterioare este selectată atunci când butonul M este eliberat. 2 În modurile de expunere e şi g, modul de sincronizare poate fi setat ca sincronizare perdea posterioară atunci când este eliberat butonul M. 3 Pictograma Y clipeşte atunci când dispozitivul bliţ nu acceptă atenuarea efectului ochi-roşii. 4 Atenuarea efectului de ochi-roşii este disponibil doar în modurile de expunere e şi g. În modurile f şi h, atenuarea efectului ochi-roşii este selectată atunci când M este eliberat.

199


A Sisteme bliţ studio Sincronizarea perdelei posterioare nu poate fi utilizată pentru sistemele bliţ studio, dat fiind că nu poate fi obţinută sincronizarea corectă. A Viteza declanşator şi diafragmă Viteza declanşatorului şi diafragma pot fi setate după cum urmează atunci când sunt utilizate dispozitive Speedlight: Mod

Viteza declanşatorului

e

Setat automat de aparatul foto (1/250 s–1/60 s) 1, 2

f

Valori selectate de utilizator (1/250 s–30 s) 2

g

Setat automat de aparatul foto (1/250 s–1/60 s) 1, 2

h

l

200

Valori selectate de utilizator (1/250 s–30 s) 2

Diafragmă Setat automat de aparatul foto

Valoare selectată de utilizator 3

Consultaţi pagina 118 120 122 124

1 Viteza declanşatorului poate fi setată la de 30s în modul de sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară şi sincronizare lentă cu moduri de bliţ pentru atenuarea ochilor roşii. 2 Prin intermediul dispozitivelor opţionale SB-800 şi SB-600 1/8000 s atunci când este selectat [1/250 s (Auto FP)] pentru setarea personalizată e1 ([Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ, pag. 325). 3 Distanţa bliţ variază odată cu diafragma şi sensibilitatea ISO. Atunci când setaţi diafragma în modurile de expunere g şi h, consultaţi tabelul de distanţe bliţ furnizat cu dispozitivul opţional Speedlight.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la viteza de sincronizare a bliţului, consultaţi setarea personalizată e1 ([Viteză sincronizare bliţ], pag. 325). Pentru informaţii referitoare la alegerea celei mai lente viteze a declanşatorului disponibile la utilizarea bliţului, consultaţi setarea personalizată e2 ([Flash shutter speed] (Viteză declanşator bliţ), pag. 326).


Blocare FV Această funcţie este utilizată pentru a bloca intensitatea bliţului, permiţând recompunerea fotografiilor fără a modifica nivelul bliţului şi asigurarea că intensitatea bliţul este adecvată obiectului chiar şi atunci când obiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Bliţul este ajustat în mod automat pentru orice schimbări ale sensibilităţii ISO sau a diafragmei. Blocarea FV este disponibilă doar pentru dispozitivele bliţ compatibile CLS. Pentru a utiliza blocarea FV:

1

Atribuiţi blocarea FV pentru a bloca butonul Fn. Selectaţi [FV lock] (Blocarea FV) pentru setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.) > [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.), pag. 331).

2

Atasaţi un dispozitiv bliţ compatibil CLS. Montaţi un dispozitiv SB-800, SB-600, SB-400, or SU-800 pe cupla de accesorii a aparatului foto.

3

l

Setaţi unitatea bliţ la modul TTL or AA. Porniţi dispozitivul bliţ şi setaţi modul bliţ ca TTL sau AA. Consultaţi manualul de instrucţiuni Speedlight pentru detalii.

201


4

Focalizaţi. Poziţionaţi obiectul în centrul cadrului şi apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a focaliza.

5

Blocare nivel bliţ. După confirmarea că indicatorul de bliţ pregătit (M) este afişat pe vizor, apăsaţi butonul Fn. Bliţul va emite un prebliţ monitor pentru a stabili nivelul de bliţ adecvat. Intensitatea bliţului va fi blocată la acest nivel, iar pictogramele FV (P şi e) vor apărea pe panoul de control şi pe vizor.

Buton Fn

SHOOT CUSTOM

6

Recompuneţi fotografia.

7

Efectuaţi fotografia.

l

Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt pentru a fotografia. Dacă doriţi, puteţi efectua fotografii suplimentare fără a elibera blocarea FV.

202


8

Eliberaţi blocarea FV. Apăsaţi butonul Fn pentru a elibera blocarea FV. Confirmaţi că pictogramele blocării FV (P şi e) nu mai sunt afişate pe panoul de control superior şi pe vizor.

l A Măsurare Zonele de măsurare pentru blocarea FV sunt următoarele: Speedlight Unitate de bliţ independentă

Mod bliţ i-TTL AA

i-TTL Utilizaţi cu alte unităţi bliţ (iluminare la distanţă AA avansată) A (bliţ principal)

Zona măsurată cerc de 5-mm în centrul cadrului Zonă măsurată de contorul de expunere bliţ Cadru întreg Zonă măsurată de contorul de expunere bliţ

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la utilizarea previzualizării profunzimii câmpului sau a butonului AE-L/AF-L pentru blocarea FV, consultaţi setarea personalizată f5 ([Atribuire buton previzualizare], pag. 337) sau setarea personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Buton atribuire AE-L/AF-L), pag. 338). 203


Contacte bliţ Aparatul foto este echipat cu o cuplă pentru accesorii pentru ataşarea unităţilor bliţ opţionale direct la aparatul foto şi un terminal de sincronizare care permite conectarea unităţilor bliţ printr-un cablu de sincronizare. Atunci când este ataşat un dispozitiv opţional de bliţ, bliţul se va declanşa de fiecare dată când este eliberat declanşatorul.

❚❚ Cuplă accesorii Utilizaţi cupla pentru accesorii pentru a monta unităţi bliţ opţionale direct pe aparatul foto, fără un cablu de sincronizare (pag. 191). Cupla pentru accesorii este echipată cu un dispozitiv de blocare de siguranţă pentru unităţi Speedlight cu un pin de blocare, precum SB-800, SB-600 şi SB-400.

❚❚ Terminal sincronizare Un cablu de sincronizare poate fi conectat la terminalul de sincronizare conform necesităţilor. Nu conectaţi o altă unitate bliţ printr-un cablu de sincronizare când se fotografiază cu sincronizare perdea posterioară cu o unitate bliţ montată pe cupla de accesorii a aparatului foto.

l

204


tAlte opţiuni de fotografiere Acest capitol acoperă restabilirea setărilor implicite, efectuarea mai multor expuneri, fotografiere cu contor interval şi utilizarea unităţilor GPS şi a obiectivelor non-CPU.

Reiniţializare cu două butoane: Restabilirea setărilor implicite..... pag. 206 Expunere multiplă ................................................................. pag. 208 Fotografiere cu contor interval ........................................... pag. 213 Obiective non-CPU ................................................................ pag. 220 Utilizarea unui dispozitiv GPS ............................................. pag. 223

t

205


Reiniţializare cu două butoane: Restabilirea setărilor implicite Setările aparatului foto pot fi restabilite la valorile implicite prin ţinerea apăsată simultan a butoanelor ISO şi WB pentru mai mult de două secunde (aceste butoane sunt indicate printr-un punct verde). Panourile de control se opresc pentru o scurtă durată în timp ce setările sunt reiniţializate.

t

206

Buton Buton ISO WB

Opţiune

Implicit

Opţiune

Focus point

Centru

Shutter-speed lock

Implicit Oprit

Exposure mode

Automat programat

Bracketing

Oprit 2

Flexible program

Oprit

Flash mode

Sincronizare perdea anterioară

Exposure compensation

Oprit

AE hold

Oprit 1

Aperture lock

Oprit

FV lock

Oprit

Multiple exposure

Oprit

1 Setarea personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), pag. 338) nu este afectată. 2 Numărul de fotografii este reiniţializat la zero. Pasul de bracketing este reiniţializat la 1EV (exposure/flash bracketing) (bracketing expunere/bliţ) sau 1 (white balance bracketing) (bracketing balans de alb).


Următoarele opţiuni ale meniului de fotografiere vor fi de asemenea reiniţializate. Vor fi reiniţializate doar setările din arhiva selectată actual prin intermediul opţiunii [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere) (pag. 291). Setările din arhivele rămase nu sunt afectate. Opţiune

Default

Opţiune

Default

Image quality

JPEG normal

White balance

Auto *

Image size

Mare

ISO sensitivity

200

* Oprire reglaj fin.

În cazul în care opţiunea curentă de Control a imaginii a fost modificată, setările existente pentru Controlul imaginii vor fi, de asemenea, restabilite.

t

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 418 pentru o listă a setărilor implicite. 207


Expunere multiplă Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două până la zece expuneri într-o singură fotografie. Expuneri multiple pot fi înregistrate la orice setare de calitate a imaginii, şi produce rezultate în culori semnificativ mai bune decât fotografiile combinate într-o aplicaţie pentru imagini, deoarece utilizează datele RAW furnizate de senzorul de imagine al aparatului foto.

❚❚ Crearea unei expuneri multiple Reţineţi că la setări implicite, fotografierea va lua sfârşit şi va fi înregistrată automat o expunere multiplă dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de 30 s.

1

Selectaţi [Multiple exposure] (Expunere multiplă). Evidenţiaţi [Color space] (Spaţiu culoare) în meniul de fotografiere (pag. 290) şi apăsaţi 2.

2 t

Selectaţi [Number of shots] (Numărul de fotografii). Evidenţiaţi [Number of shots] (Numărul de fotografii) şi apăsaţi 2.

A Durate întinse de înregistrare Pentru un interval între expuneri de peste 30 s, selectaţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Image review] (Revedere imagine) (pag. 287) din meniul de redare şi măriţi decalajul de oprire a monitorului utilizând setarea personalizată c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor), pag. 318). Intervalul maxim între expuneri este de 30 s, mai lung decât opţiunea selectată pentru setarea personalizată c4. 208


3

Selectaţi numărul de fotografii. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de expuneri ce vor fi combinate într-o singură fotografie şi apăsaţi J.

4

Selectaţi [Auto gain] (Creştere automată). Evidenţiaţi [Auto gain] (Creştere automată) şi apăsaţi 2.

5

Setaţi creşterea. Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi J.

Opţiune On (implicit) Off

descrierea Creştere reglată conform numărului de expuneri înregistrate propriu zis (creşterea pentru fiecare expunere este setată la 1/2 pentru 2 expuneri, 1/3 pentru 3 expuneri, etc.). Creşterea nu este reglată atunci când se înregistrează mai multe expuneri. Recomandat atunci când fundalul este întunecat.

t

209


6

Selectaţi [Done] (Efectuat). Evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi J. Va fi afişată o pictogramă n în panoul superior de control. Pentru a ieşi fără a efectua expuneri multiple, selectaţi [Multiple exposure] (Expunere multiplă) > [Reset] (Reiniţializare) din meniul de fotografiere.

7

t

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. În modurile de fotografiere viteză ridicată continuu şi viteză scăzută continuu (pag. 86), aparatul foto va înregistra toate expunerile într-o singură secvenţă. În modurile de declanşare cadru unic va fi efectuată câte o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului, continuaţi fotografierea până când vor fi fost înregistrate toate expunerile (pentru informaţii referitoare la întreruperea unei expuneri multiple înainte de înregistrarea tuturor fotografiilor, consultaţi pagina 212). Pictograma n va clipi până la finalizarea fotografierii. Atunci când fotografierea este finalizată, modul multiplu de expunere va fi finalizat, iar pictograma n nu va mai fi afişată. Repetaţi paşii 1–7 pentru a înregistra expuneri multiple.

210

SHOOT CUSTOM

SHOOT CUSTOM


D Expunere multiplă Nu înlăturaţi şi nu înlocuiţi cardul de memorie atunci când înregistraţi o expunere multiplă. Live view (pag. 90) nu poate fi utilizat pentru a înregistra mai multe expuneri. Informaţia listată în afişajul de redare a informaţiei fotografiei (inclusiv data înregistrării şi orientarea aparatului foto) se referă la prima fotografie din seria de expunere multiplă. Dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de 30 s de la oprirea monitorului în timpul redării sau operaţiunilor de meniu, fotografierea va fi finalizată şi va fi creată o expunere multiplă din expunerile înregistrate până la momentul respectiv.

A Note vocale Aparatul foto stochează doar ultima notă vocală creată în timpul expunerii multiple. A Fotografiere cu contor interval Fotografierea cu contor interval este activată înainte să fie efectuată prima fotografie, aparatul foto va înregistra expuneri la intervalul selectat până când va fi fost înregistrat numărul de expuneri specificat în meniul de expunere multiplă (numărul de fotografii listate în meniul contorului de interval este ignorat). Aceste expuneri vor fi apoi înregistrate ca fotografii individuale, iar modul de expunere multiplă şi fotografierea cu contor interval va lua sfârşit. Anularea expunerii multiple anulează fotografierea cu contor interval. A Alte setări Atunci când este activat un mod de expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi formatate, iar formatarea nu poate fi modificată: opţiunile zonei de fotografiere, bracketing şi meniului de fotografiere altele decât [White balance] (Balans de alb) şi [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval) (reţineţi că [Interval timer shooting] (Fotografierea cu contor interval) pot fi reglate doar dacă este efectuată prima expunere). Opţiunile [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă ridicată pentru curăţate) şi [Dust off ref photo] (Ştergere praf foto ref ) din meniul de setare nu pot fi utilizate.

t

211


❚❚ Întreruperea expunerilor multiple Selectarea [Multiple exposure] (Expunerii multiple) din meniul de fotografiere în timp ce este înregistrată o expunere multiplă va afişa următoarele opţiuni în dreapta. Pentru a întrerupe o expunere multiplă înainte de efectuarea numărului, evidenţiaţi [Cancel] (Anulare) şi apăsaţi J. Dacă fotografierea va fi finalizată înainte de efectuarea numărului de expuneri specificat va fi creată o expunere multiplă din expunerile înregistrate până la momentul respectiv. Dacă este pornită [Auto gain] (Creştere automată), creşterea va fi reglată pentru a corespunde numărului de expuneri propriu-zis înregistrate. Reţineţi că fotografierea va lua sfârşit în mod automat dacă: • Este efectuată o reiniţializare cu două butoane (pag. 206) • Aparatul foto este oprit • Acumulatorul este golit • Fotografiile sunt şterse

t

212


Fotografiere cu contor interval Aparatul foto este dotat pentru a efectua fotografii mod automat, la intervale prestabilite.

1

Selectaţi [Interval timer shooting] (Fotografierea cu contor interval). Evidenţiaţi [Interval timer shooting] (Fotografierea cu contor interval) în meniul de fotografiere (pag. 290) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi un declanşator pentru pornire. Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni [Choose start time] (Alegeţi ora de începere) şi apăsaţi 2. • [Now] (Acum): Fotografierea începe după aproximativ 3 s de la finalizarea setărilor (avansaţi la pasul 4). • [Start time] (Oră pornire): Alegeţi o oră de pornire (consultaţi pasul 3).

D Înainte de fotografiere Alegeţi un mod de eliberare cadru unic (S), viteză scăzută continuu (CL) sau viteză ridicată continuu (CH) atunci când utilizaţi contorul de interval. Înainte de a începe fotografierea cu contor interval, realizaţi o fotografie test la setările actuale şi analizaţi rezultatele pe monitorul aparatului foto. Reţineţi că aparatul foto va focaliza înainte de fiecare fotografie–nu va fi efectuată nicio fotografie dacă aparatul foto nu poate focaliza în modul de AF cu un singur servomecanism.

t

Înainte de a alege ora de pornire, selectaţi [World time] (Ora în jurul lumii) în meniul de setare şi asiguraţi-vă că ceasul aparatului foto este setat la data şi ora corectă (pag. 40). Este recomandată utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte de a începe fotografierea. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întrerupt, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.

213


3

Alegeţi o oră de pornire. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia orele sau minutele, apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Ora de pornire este acum afişată dacă este selectat [Now] (Acum) pentru [Choose start time] (Alegere oră pornire).

4

Alegeţi un interval. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia ore, minute sau secunde; apăsaţi 1 or 3 pentru a modifica. Reţineţi că aparatul foto nu poate focaliza la intervalul specificat dacă este mai lent decât viteza declanşatorului sau durata de timp necesară pentru înregistrarea imaginilor.

5 t

Alegeţi numărul de intervale şi numărul de fotografii din interval. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia numărul de fotografii, apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Numărul total de fotografii ce vor fi efectuate este afişat în dreapta. Număr de Număr de Număr total intervale fotografii/ de fotografii interval

214


6

Pornire fotografiere. Evidenţiaţi [Start] (Pornire) > [On] (Pornit) şi apăsaţi J (pentru a reveni la meniul de fotografiere fără a porni contorul de interval, evidenţiaţi [Start] (Pornire) > [Off ] (Oprit) şi apăsaţi J). Primele serii de fotografii vor fi efectuate la ora de pornire specificată. Fotografierea va continua la intervalul selectat până când vor fi fost efectuate toate fotografiile. Va fi afişat pe monitor un mesaj cu un minut înainte de efectuarea fiecărei serii de fotografii. Dacă fotografierea nu poate avansa la setarea actuală) de exemplu, dacă o viteză a declanşatorului de A este pentru moment selectată la modul de expunere manuală sau dacă până la ora de pornire rămâne mai puţin de un minut) va fi afişat un avertisment pe monitor.

t

A Capacul suportului de ochi tip cupă al vizorului În modurile de expunere altele decât manual, închideţi declanşatorului suportului de ochi al vizorului pentru a împiedica pătrunderea luminii prin intermediul vizorului să afecteze expunerea.

215


D Memorie epuizata Dacă cardul de memorie este ocupat, contorul interval va rămâne activ dar nu vor fi înregistrate fotografii. Reluare fotografiere (pag. 217) după ştergerea unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea altor carduri de memorie. D Bracketing Reglaţi setările de bracketing înainte de a începe fotografierea cu contor interval. Dacă este activ bracketing expunere şi/sau bliţ în timp ce este activată fotografierea cu contor interval, aparatul foto va efectua numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval, indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul de contor interval. Dacă este activ bracketing balans de alb în timp ce este activată fotografierea cu contor interval, aparatul foto va efectua câte o fotografie la fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing. A În timpul fotografierii În timpul fotografierii cu contor interval, pictograma Q din panoul superior de control va clipi. Imediat după începerea următorului interval de fotografiere, afişajul vitezei declanşatorului va indica numărul SHOOT CUSTOM de intervale rămase, iar afişajul diafragmei va afişa numărul de fotografii rămase din intervalul curent. Cu alte ocazii, numărul de intervale rămase şi numărul de fotografii din fiecare interval poate fi vizualizat prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului (odată ce butonul declanşatorului este eliberat vor fi afişate viteza declanşatorului şi diafragma până când măsurarea expunerii va fi oprită).

t

216

Pentru a vizualiza setările curente ale contorului de interval, selectaţi [Interval timer shooting] (Fotografiere contor interval) între fotografii. În timp ce fotografia cu contor interval este în desfăşurare, meniul contorului de interval va fi afişat la momentul pornirii, ora curentă şi numărul de intervale şi fotografii rămase. Niciunul dintre aceste elemente poate fi modificat atunci când fotografia cu contor interval este în desfăşurare.


❚❚ Oprirea temporară a fotografierii cu contor interval Fotografierea cu contor interval poate fi oprită prin: • Apăsarea butonului J între intervale • Evidenţierea [Start] (Start) > [Pause] (Pauză) în meniul contorului de interval şi apăsarea J • Oprirea aparatului foto şi repornirea acestuia (dacă doriţi, cardul de memorie poate fi înlocuit în timp ce aparatul este oprit). • Selectarea modurilor de eliberare live view (a), autodeclanşator (E) sau oglindă ridicată (MUP) (Oglindă ridicată) Pentru a relua fotografierea:

1

Alegeţi un nou declanşator de pornire. Alegeţi un nou declanşator de pornire şi o oră de pornire aşa cum este descris în pagina 213.

2

Reluarea fotografierii. Evidenţiaţi [Start] (Pornire) > [Restart] (Reiniţializare) şi apăsaţi J. Reţineţi că, dacă fotografierea cu contor interval a fost oprită temporar în timpul fotografierii, orice fotografieri rămase în actualul interval vor fi anulate.

t

217


❚❚ Întreruperea fotografierii cu contor interval Fotografierea cu contor interval se va opri automat atunci când acumulator va fi epuizat. Contor de interval poate fi oprit de asemenea prin: • Selectarea [Start] > [Off ] (Oprit) din meniul de contor interval • Efectuarea unei reiniţializări cu două butoane (pag. 206) • Selectarea [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu de fotografiere) în meniul de fotografiere (pag. 293) • Schimbarea setărilor de bracketing (pag. 134) Fotografierea normală va fi reluată atunci când fotografierea cu contor interval este încheiată.

❚❚ Nicio fotografie Fotografiile nu pot fi efectuate dacă fotografia anterioară nu a fost încă efectuată, memoria intermediară sau cardul de memorie este ocupat, aparatul foto nu poate focaliza în modul AF cu un singur servomecanism (reţineţi aparatul foto focalizează din nou înainte de fiecare fotografiere).

t A

Mod eliberare Indiferent de modul de eliberare selectat, aparatul foto va efectua numărul specificat de fotografii la fiecare interval. În modul CH (viteză ridicată continuu), fotografiile vor fi efectuate cu o viteză de nouă fotografii pe secundă sau, dacă este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX 24x16) pentru [Image area] (Zonă imagine), la o viteză a cadrelor selectată pentru setarea personalizată d2 [Shooting speed] (Viteză de fotografiere) (pag. 320) > [Continuous high-speed] (Viteză ridicată continuu). În modurile S (cadru unic) şi CL (viteză scăzută continuu), fotografiile vor fi efectuate într-un ritm ales pentru setarea personală d2 ([Shooting speed] (Viteză fotografiere), pag. 320). > [Continuous low-speed] (Viteză scăzută continuu).

A Utilizarea monitorului Fotografiile pot fi redate iar setările modului de fotografiere pot fi reglate liber în timp ce fotografierea cu contor interval este în desfăşurare. Monitorul se va opri automat pentru aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval. 218


A Arhive meniu fotografiere Modificările setărilor contorului de interval se aplică tuturor arhivelor meniurilor de fotografiere (pag. 291). Dacă setările meniului de fotografiere sunt reiniţializate utilizând [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere) din meniul de fotografiere (pag. 290), setările contorului interval vor fi reiniţializate după cum urmează: • • • • •

Alegeţi ora de pornire: Acum Interval: 00:01':00" Număr de intervale: 1 Număr de fotografii: 1 Pornire fotografiere: Oprit

t

219


Obiective non-CPU Specificând datele de obiectiv (distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă), utilizatorul poate căpăta acces la o varietate de funcţii ale obiectivului CPU atunci când utilizează un obiectiv non-CPU. Dacă este cunoscută distanţa focală a obiectivului: • Mărirea puternică automată poate fi utilizat cu dispozitive speedlights SB-800 şi SB-600 (disponibile separat) • Distanţa focală a obiectivului este listată (cu un asterisc) în afişajul redării informaţiilor despre fotografie Atunci când este cunoscută diafragma maximă a obiectivului: • Valoarea diafragmei poate fi afişată pe vizor şi pe panoul superior de control • Nivelul bliţului este reglat pentru modificarea diafragmei • Diafragma este listată (cu un asterisc) în afişajul redării informaţiilor despre fotografie Specificarea distanţei focale precum şi a diafragmei maxime a obiectivului:

t

• Permite măsurarea matricială a culorii (reţineţi că ar putea fi nevoie să utilizaţi măsurarea central evaluativă sau punctuală pentru a obţine rezultate precise cu unele obiective, inclusiv obiectivele Reflex-Nikkor) • Îmbunătăţiţi precizia măsurării central evaluative şi punctuale şi bliţuri de umplere i-TTL pentru SLR digitale

A Distanţa focală nu este listată Dacă distanţă focală corectă nu este listată, alegeţi cea mai apropiată valoare mai mare decât distanţa focală propriu-zisă a obiectivului. A Obiective mărire Datele obiectivului nu sunt reglate atunci când sunt obiectivele non-CPU măresc sau micşorează. După modificarea poziţiei măririi, selectaţi noile valori ale distanţei focale şi ale diafragmei maxime. 220


❚❚ Meniul de date obiectiv non-CPU

1

Selectaţi [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU). Evidenţiaţi [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) din meniul de setare (pag. 344) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi un număr obiectiv. Evidenţiaţi [Lens number] (Număr obiectiv) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege un număr de obiectiv dintre 1 şi 9.

3

Selectaţi o distanţă focală. Evidenţiaţi [Focal length (mm)] (Distanţa focală (mm)) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru o distanţă focală între 6 şi 4000 mm.

4

Selectaţi o diafragmă maximă.

t

Evidenţiaţi [Maximum aperture] (Diafragmă maximă) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o diafragmă maximă dintre f/1.2 şi f/22. Diafragma maximă pentru obiective teleconvertizoare este diafragma maximă combinată a obiectivului teleconvertizor şi obiectiv.

221


5

Selectaţi [Done] (Efectuat). Evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi J. Distanţa focală specificată şi diafragma vor fi stocate sub numărul de obiectiv ales. Această combinaţie a distanţei focale şi a diafragmei poate fi accesată din memorie prin selectarea numărului obiectivului utilizând comenzile aparatului foto conform descrierii de mai jos.

❚❚ Alegerea unui număr de obiectiv utilizând comenzile aparatului foto

1

Atribuirea selectării numărului obiectivului non-CPU unei comenzi a aparatului foto. Selectaţi [Choose non-CPU lens number] (Alegere număr obiectiv non-CPU) ca opţiuni „+selectoare de comandă” pentru gestionarea aparatului foto din meniul setărilor personalizate. Selectarea numărului obiectivelor non-CPU poate fi atribuită butonului Fn (setare personalizată f4, [Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.), pag. 331), butonul previzualizării profunzimii câmpului (setare personalizată f5, [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare, pag. 337) sau butonul AE-L/AF-L (setare personalizată f6, [Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), pag. 338).

t 2

Utilizaţi comanda selectată pentru a alege un număr de obiectiv. Apăsaţi butonul selectat şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de obiectiv este afişat în panoul superior de control. Distanţă focală Diafragmă maximă

Selector principal de comandă

222

Număr obiectiv


Utilizarea unui dispozitiv GPS Dispozitivele opţionale GPS de la ce se adaptează versiunii 2.01 or 3.01 a formatului de date al National Marine Electronics Association NMEA0183 pot fi conectate la terminalul de acţionare la distanţă cu zece pini al aparatului foto utilizând un cablu adaptor MC-35 GPS (disponibil separat; pag. 388), permiţând informaţiilor referitoare la amplasamentul aparatului foto să fie înregistrate atunci când fotografiile sunt efectuate. Funcţionarea a fost confirmată prin seriile Garmin eTrex şi Garmin geko, dispozitive dotate cu un cablu conector pentru interfaţa PC. Aceste dispozitive se conectează la MC-35 utilizând un cablu cu un conector D cu 9 pini furnizat de producătorului dispozitivului GPS. Consultaţi manualul de instrucţiuni MC-35 pentru detalii. Înainte de a porni aparatul foto, setaţi dispozitivul GPS la modul aparat foto NMEA (4800 baud).

t MC-35

223


Dacă aparatul foto stabileşte un protocol de comunicare cu un dispozitiv GPS, va fi afişată o pictogramă k în panoul superior de control. Informaţiile despre fotografie pentru fotografiile efectuate în timp ce este afişată pictograma k vor include o pagină suplimentară (pag. 238) ce înregistrează latitudinea, longitudinea, altitudinea, ora universală coordonată (UTC) şi orientarea. Dacă nu sunt primite date de la dispozitivul GPS pentru două secunde, pictograma k va dispărea de pe afişaj, iar aparatul foto ca înceta înregistrarea informaţiilor GPS. SHOOT CUSTOM

t

A Date GPS Datele GPS sunt înregistrate doar atunci când este afisată pictograma k. Asiguraţi-vă că este afişată pictograma k în panoul superior de control înainte de fotografiere. O pictogramă k ce clipeşte indică faptul că dispozitivul GPS caută un semnal; fotografiile efectuate în timp ce pictograma k clipeşte nu vor include date GPS. 224

SHOOT CUSTOM


❚❚ Opţiuni meniu setare Elementul [GPS] din meniul setare conţine opţiunile setate mai jos. • [Auto meter off] (Oprire automată măsurare): Alegeţi dacă măsurarea expunerii se va opri automat sau nu atunci când este ataşat un dispozitiv GPS. Opţiune

Activare (default)

Dezactivare

Descriere Măsurarea expunerii va fi oprită automat dacă nu sunt îndeplinite operaţiuni pentru perioada de timp specificată în setarea personalizată c2 ([Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare). Aceasta reduce solicitarea acumulatorului şi ar putea împiedica înregistrarea datelor GPS dacă butonul declanşator este apăsat până la capăt fără o oprire temporară. Măsurarea expunerii nu se va opri atunci când dispozitivul GPS este conectat; datele GPS pot fi înregistrate oricând.

• [Position] (Amplasare): Acest element este disponibil doar dacă dispozitivul GPS este conectat, atunci când afişajul latitudinii, longitudinii, altitudinii, ora universală coordonată (UTC) şi a direcţiei curente aşa cum este prezentată de dispozitivul GPS.

t

A Orientare Orientarea este înregistrată numai dacă dispozitivul GPS este dotat cu o busolă digitală. Păstraţi dispozitivul GPS îndreptat în aceeaşi direcţie ca şi obiectivul şi la cel puţin 20 cm (8 in.) de aparatul foto. A Ora universală coordonată (UTC) Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi este independent de ceasul aparatului foto. 225


t

226


IMai multe despre redare – Opţiuni redare Acest capitol descrie felul în care pot fi redate fotografii şi detaliază operaţiunile ce pot fi efectuate în timpul redării.

Redare cadru întreg............................................................... pag. 228 Informaţii fotografie.............................................................. pag. 231 Vizualizarea mai multor imagini: Redare miniatură........ pag. 241 Privirea îndeaproape: Mărire la redare.............................. pag. 243 Protejarea fotografiilor în privinţa ştergerii ..................... pag. 244 Ştergerea fotografiilor individuale..................................... pag. 245

I

227


Redare cadru întreg Pentru a reda fotografiile, apăsaţi butonul K. Pe monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie.

Selector multiplu

Selector de sucomandă

Buton O

Buton K

Buton N Buton L Buton J

I

Buton H Selector principal de comandă

A Rotire pe înălţime Pentru a afişa fotografiile „pe înălţime” (orientarea portret), selectaţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Rotate tall] (Rotire pe înălţime) din meniul redare (pag. 287).

228


Pentru a

utiliza

Descriere Apăsaţi 2 pentru a vizualiza fotografiile în ordinea înregistrării, 4 pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă.

Vizualiza fotografii suplimentare Vizualiza informaţii despre fotografiere

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza informaţia despre fotografia actuală (pag. 231).

Vizualiza miniaturi

N+

Consultaţi pagina 241 pentru mai multe informaţii referitoare la afişarea miniaturilor.

Mări fotografia

N+

Consultaţi pagina 243 pentru informaţii suplimentare referitoare la mărirea redării.

O

Dialogul de confirmare va fi afişat. Apăsaţi O din nou pentru a şterge fotografia (pag. 245).

Înregistra/reda notă vocală

H

Dacă nu a fost înregistrată o notă vocală, nota vocală va fi înregistrată atunci când este apăsat butonul H. Dacă nu a fost înregistrată o notă vocală, apăsarea butonului H va iniţia redarea (pag. 248).

Modifica protejare stare

L

Pentru a proteja imaginea, sau pentru a înlătura protecţia unei imagini protejate, apăsaţi butonul L (pag. 244).

Şterge imagini

Vizualiza imaginile de pe cardul de memorie Reveni la modul de fotografiere Afişa meniuri

Dacă sunt introduse două carduri de memorie, alegeţi cardul de memorie de pe care sunt redate fotografiile (pag. 230).

N+

/K

G

I

Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat. Consultaţi pagina 277 pentru informaţii suplimentare.

229


A Revizuire imagine Atunci când este selectat [On] (Pornit) pentru [Image review] (Revizuire imagine) în meniul de redare (pag. 287), fotografiile sunt afişate automat pe monitor pentru aproximativ 20 s (setarea implicită) după fotografiere. În modurile de eliberare cadru unic, autodeclanşator şi oglindă ridicată, fotografiile sunt afişate câte una, pe măsură ce sunt efectuate. În modul de eliberare continuu, afişarea începe atunci când este finalizată fotografierea, fiind afişată prima fotografie din seria curentă. A Două carduri de memorie Dacă sunt introduse două carduri de memorie, ţinerea apăsată a butonului N şi apăsând 1 în modul de cadru întreg va afişa meniul de fotografiere indicat în dreapta. Evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J. Va fi utilizată aceeaşi metodă atunci când sunt selectate imagini pentru operaţiuni în meniurile de redare (pag. 278) sau de retuşare (pag. 360) sau atunci când selectaţi o imagine ca sursă pentru presetarea balansului de alb (pag. 160). A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea duratei pentru care va rămâne pornit monitorul atunci când nu sunt efectuate operaţiuni, consultaţi Setarea personalizată c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor), pag. 318). Rolurile butoanelor selectorului multiplu pot fi inversate, astfel încât butoanele 1 şi 3 să afişeze alte imagini, iar butoanele 4 şi 2 să comande informaţiile despre fotografie. Consultaţi setarea personalizată f3 ([Photo info/playback] (Informaţii foto/redare) (pag. 331) pentru detalii.

I

230


Informaţii fotografie Informaţia despre fotografie este suprapusă pe imaginile afişate în modul de redare cadru întreg. Există până la 7 pagini de informaţii pentru fiecare fotografie. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin informaţiile despre fotografie aşa cum este indicat mai jos. Reţineţi că datele de fotografiere sunt afişate doar dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282), în timp ce pagina histogramă RGB este afişată doar dacă este selectat [RGB histogram] (Histogramă RGB) pentru [Display mode] (Mod afişare). Datele GPS sunt afişate doar dacă a fost utilizat un serviciu GPS atunci când a fost efectuată fotografia. N I KON D3

1/ 10

1/ 10

LATITUDE LONGITUDE

1/ 125, F5. 6

200

85mm

0. 0 Highlights

100NC_D3 DSC_0001. JPG 15/12/ 2007 10 : 16: 00

N OR ORMAL AL 4256x2832

Informaţii fişier

H ig hli ghts

ALTITUDE TIME(UTC)

N OR ORMAL AL 4256x2832

N 35º 35. 971' E 139º 43. 696' 35m 15/12/2007 01:15:56

: 105. 17º

HEADING

AUTO 0, 0 100NC_D3 DSC_0001. JPG 15/12/2007 10 : 16: 00

: : : : : : :

N I KON D3

Date generale

100-1

Date GPS

100-1

Select R, G, B

I

Histogramă RGB

MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO , EXP. TUN I NG FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH MODE,

N I KON D3

: , 1/ 125, F5. 6 : , 200 : 0, 0, : 85mm : 85 / 1. 4 :S :

WHI T E BAL. COLOR SPACE PI CTURE CNTRL QUICK ADJUST SHARPNESS CONTRAST BRI GHTNESS SATURATION HUE

100-1

Pagina 1 date fotografie

N I KON D3

: Auto, 0 , 0 , : sRGB : STANDARD : :3 :0 :0 :0 :0

100-1

Pagina 2 date fotografie

NOI SE REDUC. ACT. D–L I GHT. RETOUCH

: OFF :

COMMENT

:

N I KON D3

:

100-1

Pagina 3 date fotografie

231


❚❚ Informaţii fişier 1

2

3 4

5

6

7 1/ 10

17 16 15

Highlights

100NC_D3 DSC_0001. JPG 15/12/2007 10 : 16: 00

14

13

12 11

N OR ORMAL AL 4256x2832

8 9

10

1 Pictogramă notă vocală................. 248

10 Format imagine ...................................69

2 Protejare stare ................................... 244

11 Zonă imagine 3 .....................................60

3 Indicator retuşare ............................ 360

12 Autentificare imagine..................... 354

4 Punct focalizare 1 ............................. 282

13 Durata înregistrare..............................39

5 Evidenţieri imagine 2....................... 282

14 Data înregistrării..................................39

6 Secvenţe bracketing zonă AF............................................47, 95

15 Număr fantă ..........................................42

7 Număr cadre/ număr total de cadre

17 Nume fişier ......................................... 296

16 Nume folder....................................... 293

8 Indicator evidenţiere afişaj 1 ........ 282 9 Calitate imagine ..................................65

I

232

1 Afişat doar dacă este selectat [Focus point] (Punct focalizare) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Evidenţierile imaginii (zone ale cadrului ce ar putea fi supraexpuse) sunt indicate printr-o margine ce clipeşte. Afişat doar dacă [Highlights] (Evidenţieri) este selectat pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 3 a este afişat dacă [DX format (24 × 16)] (Formatul DX 24 x 16) a fost selectat pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) în meniul de fotografiere, b dacă a fost selectat [5 : 4 (30 × 24)]. Nu este afişată nicio pictogramă atunci când este selectat [FX format (36 × 24)] (Format FX (36 x 24)).


❚❚ Histogramă RGB 1 1

2

3 8

4

9

5 H ighlight s

100-1

10

6

Select R, G, B

7 1 Pictogramă notă vocală.................. 248 2 Protejare stare .................................... 244 3 Indicator retuşare ............................. 360 4 Evidenţierile imaginii (zone ale imaginii ce ar putea fi supraexpuse) sunt indicate printr-o margine ce clipeşte. 2 5 Număr folder-cadru

număr 3......... 293

6 Histogramă (Canal RGB) 4. În toate histogramele, axele orizontale prezintă strălucirea pixelilor, axa verticală numărul de pixeli. 7 Canal curent 2 8 Histogramă (canal roşu) 4 9 Histogramă (Canal verde) 4 10 Histogramă (canal albastru) 4

1 Afişat doar dacă [RGB Histogram] (Histogramă RGB) este selectată pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Evidenţierile pot fi afişate separat pentru fiecare canal de culoare. Apăsaţi 4 sau 2 în timp ce apăsaţi butonul N pentru a naviga prin canale aşa cum este indicat mai jos:

I RGB (toate canalele)

R (roşu)

G (verde)

B (albastru)

Afişaj evidenţiere oprit 3 Afişată în galben împreună cu pictograma pentru imaginea zonei imaginii dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX (24 x 16)) (a) sau [5 : 4 (30 × 24)] (b) pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) în meniul de fotografiere.

233


4 Câteva exemple de histograme sunt afişate mai jos:

• Dacă imaginea conţine obiecte cu

o varietate semnificativă de străluciri, tonurile de distribuţie vor fi cât de cât echilibrate. • Dacă imaginea este întunecată, distribuţia tonurilor va fi mutată spre stânga.

• Dacă imaginea este strălucitoare, distribuţia tonurilor va fi mutată spre dreapta. Sporirea compensării mută distribuţia tonurilor spre dreapta, în timp ce compensarea expunerii în scădere mută distribuţia spre stânga. Histrogramele pot oferi o idee brută referitoare la expunerea generală atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe monitor.

I

A Histograme Histogramele aparatului foto sunt proiectate doar pentru ghidare şi ar putea varia faţă de cele afişate de aplicaţiile pentru imagini. 234


❚❚ Pagina 1 date fotografiere 1 1

4 5 6 7 8 9 10

2

3

MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO , EXP. TUN I NG FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH MODE,

: , 1/ 8000, F2. 8 : , HI-0. 3 : + 1. 3, +5 / 6 : 85mm : 85 / 1. 4 :C : Optional, TTL, +1. 3

SLOW

N I KON D3

100-1

11

12

1 Pictogramă notă vocală................. 248

7 Distanţă focală .................................. 382

2 Protejare stare ................................... 244

8 Date obiectiv ..................................... 220

3 Indicator retuşare ............................ 360

9 Mod focalizare......................................74 VR obiectiv (vibration reduction) (reducerea vibraţiilor) 4 .................. 378

4 Metodă de măsurare ...................... 114 Viteză declanşator ..................120, 124 Diafragmă..................................122, 124 5 Mod expunere................................... 116 Sensibilitate ISO 2 ............................. 108 6 Compensare expunere .................. 132 Reglare optimă expunere3 ........... 315

10 Mod bliţ ............................................... 197 Compensare bliţ (Mod comandă 5) 11 Nume aparat foto 12 Număr folder-cadru număr 6 ........ 293

1 Afişat dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Afişat în roşu dacă fotografia a fost efectuată cu controlul automat de sensibilitate ISO pornit. 3 Afişat dacă setarea personalizată b6 ([Fine tune optimal exposure] (Reglaj fin expunere optimă), pag.) a fost setat la o valoare alta decât zero pentru orice metodă de măsurare. 4 Afişat doar dacă este ataşat un obiectiv VR. 5 Afişat doar dacă este utilizat un dispozitiv bliţ SB-800, SB-600 sau SB-R200. 6 Afişat cu galben împreună cu pictograma zonei imaginii [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)) (a) sau [5 : 4 (30 × 24)] (b) a fost selectată pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) în meniul fotografiere.

I

235


❚❚ Pagina 2 date fotografiere 1 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

WHI TE BAL. COLOR SPACE PI CTURE CNTRL QUICK ADJUST SHARPNESS CONTRAST BRI GHTNESS SATURATION HUE

N I KON D3

13 1 Pictogramă notă vocală................. 248

: A6, M1 : Adobe RGB : STANDARD : :3 :0 :0 :0 :0

100-1

14 8 Claritate ............................................... 171

2 Protejare stare ................................... 244

9 Contrast ............................................... 171

3 Indicator retusare ............................ 360

10 Luminozitate...................................... 171

4 Balans de alb...................................... 144 Temperatură culoare ...................... 151 Reglaj fin balans de alb.................. 147 Presetare manuală .......................... 152

11 Saturaţie 4 ............................................ 171 Efecte filtru 5 ....................................... 171

5 Spaţiu culoare ................................... 187

13 Nume aparat foto

6 Control fotografie ............................ 166

14 Număr folder-cadru număr 6 ....... 293

12 Nuanţă 4 ............................................... 171 Nuanţare 5 ........................................... 171

7 Reglaj rapid 2 ..................................... 171 Control fotografie originală 3 ....... 177

I

236

1 Afişat dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Doar opţiuni de control fotografie [Standard] şi [Vivid] (Intens). 3 Opţiunile de control fotografie personalizate [Neutral] (Neutru), [Monochrome] (Monocrom). 4 Nu este afişat în opţiunile de control fotografie monocrome. 5 Doar opţiuni de control fotografie monocrome. 6 Afişată în galben împreună cu pictograma pentru imaginea zonei imaginii dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX (24 x 16)) (a) sau [5 : 4 (30 × 24)] (b) pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) în meniul de fotografiere.


❚❚ Pagina 3 date fotografiere 1 1

2

3

4 5 6

NOI SE REDUC. ACT . D–L I GHT. RETOUCH

7

COMMENT

N I KON D3

8

: H I I SO/ L O N G E X P. : NORMAL : D– L I GHT I NG WARM TONE CYANOTYPE TRI M : SPRI NG HAS COME. SP RI NG HAS COME. 3636

100-1

9

1 Pictogramă notă vocală................. 248

6 Istoric retuşare................................... 360

2 Protejare stare ................................... 244

7 Comentariu imagine....................... 348

3 Indicator retuşare ............................ 360

8 Nume aparat foto

4 Reducere zgomot ISO ridicat....... 299 Zgomot expuneri de lungă durata reducere................................ 299

9 Număr folder-cadru număr 2 ....... 293

5 D-Lighting activ................................ 185 1 Afişat dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Afişată în galben împreună cu pictograma pentru imaginea zonei imaginii dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX (24 x 16)) (a) sau [5 : 4 (30 × 24)] (b) pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) în meniul de fotografiere.

I

237


❚❚ Date GPS 1 2

1

3

4

LATITUDE

5

LONGITUDE

6 7

ALTITUDE TIME(UTC)

8

HEADING

: : : : : : :

N 35º 35. 971' E 139º 43. 696' 35m 15/12/2007 01:15:56

: 105. 17º

100-1

N I KON D3

9

10

1 Pictogramă notă vocală................. 248

7 Ora universală coordonată (UTC)

2 Protejare stare ................................... 244

8 Orientare 2

3 Indicator retuşare ............................ 360

9 Nume aparat foto

4 Latitudine

10 Număr folder-cadru număr 3 ........ 293

5 Longitudine 6 Altitudine 1 Afişat doar dacă dispozitivul GPS a fost utilizat atunci când a fost efectuată fotografia (pag. 223). 2 Afişat doar dacă dispozitivul GPS este echipat cu o busolă electronică. 3 Afişată în galben împreună cu pictograma pentru imaginea zonei imaginii dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX (24 x 16)) (a) sau [5 : 4 (30 × 24)] (b) pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) în meniul de fotografiere.

I

238


❚❚ Date generale 1

2 3

4 N I KON D3

1/10

5 17 16 15 14 13 12

6 1/ 8000, F2. 8 HI-0. 3 + 1. 3 –1. 3 REAR 10000 A6, M1 100NC_D3 DSC_0001. JPG 15/12/2007 10 : 16: 00

1 Număr folder/cadru număr

85mm

L

N OR ORMAL AL 4256x2832

7 8 9 10 11

2 Pictogramă notă vocală................. 248

7 [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) 1........................... 108

3 Protejare stare ................................... 244

8 Distanţă focală .................................. 382

4 Nume aparat foto

9 Indicator date GPS........................... 223

5 Indicator retuşare ............................ 360

10 Indicator comentariu imagine .... 348

6 Histograma ce afişează distribuirea tonurilor din imagine (pag. 234). Axa orizontală corespunde strălucirii pixelilor, axa verticală prezintă numărul de pixeli pentru fiecare strălucire din imagine.

11 Mod bliţ ............................................... 197 12 Compensare bliţ 13 Compensare expunere................... 132 14 Metodă de măsurare....................... 114 15 Mod expunere................................... 116 16 Viteză declanşator...................120, 124 17 Diafragmă ..................................122, 124

1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost efectuată cu controlul automat de sensibilitate ISO pornit.

I

239


N I KON D3

1/10

30 29 28

1/ 8000, F2. 8 HI-0. 3 + 1. 3 –1. 3 REAR 10000 A6, M1 100NC_D3 DSC_0001. JPG 15/12/2007 10 : 16: 00

27

26 25

24 23

85mm

L

20

N OR ORMAL AL 4256x2832

22

18 19

21

18 Control fotografie ............................. 166 26 Nume folder........................................ 293 19 D-Lighting activ................................. 185 27 Data înregistrării...................................39 20 Nume fişier .......................................... 296 28 Număr fantă ...........................................42 21 Calitate imagine ...................................65 29 Balans de alb....................................... 144 Temperatură culoare........................ 151 22 Format imagine ....................................69 Reglaj fin balans de alb................... 147 2 23 Zonă imagine .....................................60 Presetare manuală ........................... 152 24 Autentificare imagine 30 Spaţiu culoare .................................... 187 indicator............................................... 354 25 Durata înregistrare ..............................39 2 a este afişat dacă [DX format (24 × 16)] (Formatul DX 24 x 16) a fost selectat pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) în meniul de fotografiere, b dacă a fost selectat [5 : 4 (30 × 24)]. Nu este afişată nicio pictogramă atunci când este selectat [FX format (36 × 24)] (Format FX (36 x 24)).

I

240


Vizualizarea mai multor imagini: Redare miniatură Pentru a afişa imaginile din „fişele de contact” a patru din nouă imagini, apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă.

Redare cadru întreg

Redare miniatură

I

241


În timpul afişării miniaturilor, pot fi realizate următoarele operaţiuni: Pentru a Modifica numărul de fotografii afişate

utiliza

Descriere Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă înspre stânga pentru a afişa una, patru sau nouă imagini pe pagină.

N+

Apăsaţi butonul central al selectorului multiplu pentru a comuta înainte şi înapoi între vizualizare ecran complet şi vizualizare miniatură.

Comuta cadru întreg redare

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia imagini pentru redare pe ecran complet, mărire la redare (pag. 243) sau ştergere (pag. 245).

Evidenţia imagini

Naviga prin imagini Şterge fotografia evidenţiată. Înregistra/reda notă vocală Modifica stare de protecţie a fotografiei evidenţiate Vizualiza imaginile de pe cardul de memorie

I

Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul de sub-comandă pentru a derula prin imagini câte o pagină pe rând.

N+

H

Consultaţi pagina 245 pentru informaţii suplimentare. Consultaţi pagina 248 pentru informaţii suplimentare.

L

Consultaţi pagina 244 pentru informaţii suplimentare.

O

Reveni la modul de fotografiere Afişa meniuri

Dacă sunt introduse două carduri de memorie, alegeţi cardul de memorie de pe care sunt redate fotografiile (pag. 230).

N+

/K

G

Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat. Consultaţi pagina 277 pentru informaţii suplimentare.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la selectarea rolului butonului central al selectorului multiplu, consultaţi setarea personalizată f1 [Multi selector center button] (Buton central selector multiplu), (pag. 330). 242


Privirea îndeaproape: Mărire la redare Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă spre dreapta pentru a mări imaginea afişată la redarea în cadru întreg sau imaginea evidenţiată curent în redarea miniaturii. În timpul accesării măririi, pot fi realizate următoarele operaţiuni: Pentru a

Mări sau micşora

Vizualiza alte zone ale imaginii

utiliza

Descriere Apăsaţi butonul N pentru a prezenta zona de afişare a cadrului mărită curent. În timp ce este apăsat butonul N, selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru a controla formatul cadrului—rotiţi selectorul către stânga pentru a micşora, către dreapta pentru a mări imaginile în format 36 × 24 (3 : 2) de până la 27 × (imagini mari), 20 × (imagini medii) sau 13 × (imagini mici). Eliberaţi butonul N pentru a mări zona selectată pentru a umple monitorul. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a vizualiza zona ce nu este vizibilă pe monitor. Păstraţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid la alte zone ale cadrului.

N+

N+

Vizualiza alte imagini

Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a vizualiza aceeaşi locaţie pentru alte imagini la raportul de mărire curent.

Modifica stare protecţie

Consultaţi pagina 244 pentru informaţii suplimentare.

L

Reveni la modul de fotografiere Afişa meniuri

/K

G

I

Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat. Consultaţi pagina 277 pentru informaţii suplimentare.

243


Protejarea fotografiilor în privinţa ştergerii În cadrul întreg, la mărire şi în modul de redare miniaturi, butonul L poate fi utilizat pentru a proteja fotografiile de ştergerea accidentală. Fişierele protejate nu pot fi şterse utilizând butonul O sau opţiunea [Delete] (Ştergere) din meniul de redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi şterse atunci când cardul de memorie este formatat (pag. 45, 345). Pentru a proteja o fotografie:

1

Selectaţi o imagine. Afişaţi imaginea în modul de redare cadru între sau mărirea redării sau evidenţiaţi imaginea în lista de miniaturi.

2

I

Apăsaţi butonul L. Fotografia va fi marcată printr-o pictogramă a. Pentru a înlătura protecţia fotografiei astfel încât să poată fi ştearsă, afişaţi fotografia sau evidenţiaţi-o în lista de miniaturi şi apăsaţi butonul L.

A Note vocale Modificările stării de protejare a imaginilor se vor aplica de asemenea notelor vocale ce ar fi putut fi înregistrate odată cu imaginile. Notele vocale suprascriu starea şi nu pot fi setate separat. A Înlăturarea protecţiei tuturor imaginilor Pentru a înlătura protecţia tuturor imaginilor din folder sau folderele selectate curent în meniul [Playback folder] (Readre folder), apăsaţi simultan butoanele L şi O pentru aproximativ două secunde.

244


Ştergerea fotografiilor individuale Pentru a şterge fotografia afişată în redarea cadru întreg sau fotografia evidenţiată în lista de miniaturi, apăsaţi butonul O. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate.

1

Selectaţi o imagine. Afişaţi imaginea şi evidenţiaţi-o în lista de miniaturi.

2

Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare.

Redare cadru întreg

Redare miniatură

Pentru a şterge fotografia, apăsaţi din nou butonul O. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi butonul K.

I

245


A Note vocale Dacă a fost înregistrată o notă vocală împreună cu imaginea selectată, dialogul de confirmare afişat în dreapta va fi afişat atunci când este apăsat butonul O. • [Image/sound] (Imagine/sunet): Selectaţi opţiunea pentru a apăsa butonul O pentru a şterge atât fotografiile şi notele vocale. • [Sound only] (Doar sunet): Selectaţi opţiunea pentru a apăsa butonul O pentru a şterge doar notele vocale. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi butonul 4 sau 2.

A Consultaţi de asemenea Pentru a şterge mai multe imagini, utilizaţi opţiunea [Delete] (Ştergere) din meniul de redare (pag. 281). Opţiunea [After delete] (După ştergere) din meniul de redare stabileşte dacă imaginea următoare sau cea anterioară va fi afişată după ce este ştearsă o imagine (pag. 287).

I

246


eNote vocale – Înregistrarea şi redarea Aparatul foto este dotat cu un microfon încorporat, permiţând adăugarea notelor vocale la fotografii. Notele vocale pot fi redate la difuzorul încorporat al aparatului foto.

Înregistrarea notelor vocale ................................................ pag. 248 Redarea notelor vocale......................................................... pag. 253

e

247


Înregistrarea notelor vocale La fotografii pot fi adăugate note vocale cu durată de până la şaizeci de secunde utilizând microfonul încorporat.

Pregătirea aparatului foto pentru înregistrare Înainte de înregistrarea unei note vocale, alegeţi opţiunile dorite pentru opţiunile [Voice memo] (Notă vocală) (pag. 248), [Voice memo overwrite] (Suprascriere notă vocală) (pag. 249) şi [Voice memo button] (Buton notă vocală) (pag. 249) din meniul de setare.

❚❚ Notă vocală Această opţiune controlează dacă notele vocale sunt înregistrate automat sau manual. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Opţiune Y Off (implicit)

e

248

Descriere Notele vocale nu pot fi înregistrate în modul de fotografiere. Selectarea acestei opţiuni afişează meniul prezentat în dreapta, selectaţi durata maximă de înregistrare dintre 5 (implicit), 10, 20, 30, 45 sau 60 s. Dacă nu Pornit este selectat [On] (Pornit) pentru Z (Automat [Image review] (Revedere şi manual) imagine) în meniul de redare (pag. 287), înregistrarea va începe atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este eliberat după fotografiere. Înregistrarea este finalizată atunci când este apăsat butonul H sau după trecerea timpului de înregistrare specificat. Nota poate fi înregistrată pentru cea mai recentă fotografie a Doar manual prin apăsarea şi ţinerea apăsată a butonului H (pag. 250).


❚❚ Suprascriere notă vocală Această opţiune controlează dacă nota vocală pentru cea mai recentă fotografie poate fi suprascrisă în modul de fotografiere. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Opţiune

Descriere Nota vocală nu poate fi înregistrată în modul de fotografiere dacă există deja una pentru cea mai recentă fotografie. Nota vocală poate fi înregistrată în modul de fotografiere chiar dacă există deja una pentru cea mai recentă fotografie (pag. 250). Nota vocală existentă va fi ştearsă şi înlocuită de noua notă.

Disable (implicit)

Enable

❚❚ Buton notă vocală Această opţiune controlează înregistrarea vocală. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Opţiune

Descriere Nota vocală este înregistrată Press and atunci când este apăsat butonul H. b hold Înregistrarea va lua sfârşit automat (implicit) după 60 s. Înregistrarea începe atunci când este apăsat butonul H şi ia sfârşit Press to c atunci când butonul H este apăsat start/ stop din nou. Înregistrarea va lua sfârşit automat după 60 s.

e A Notă vocală Opţiunea selectată pentru [Voice memo] (Notă vocală) este indicată de o pictogramă din panoul de control posterior.

Pornit (automat şi manual)

Doar manual

249


Înregistrare automată (Mod fotografiere) Dacă este selectat [On (Auto and manual)] (Pornit (Automat şi manual)) pentru [Voice memo] (Notă vocală) (pag. 248) va fi adăugată o notă vocală celei mai recente fotografii atunci când fotografierea este finalizată. Înregistrarea va fi finalizată atunci când este apăsat butonul H sau după trecerea timpului de înregistrare specificat.

Înregistrare manuală (Mod fotografiere) Dacă este selectat [On (Auto and manual)] (Pornit (Automat şi manual)) sau [Manual only] (Doar manual) pentru [Voice memo] (Notă vocală) (pag. 248) poate fi înregistrată o notă vocală pentru cea mai recentă fotografie prin apăsarea şi ţinerea apăsată a butonului H. Va fi înregistrată o notă vocală în timp ce butonul este ţinut apăsat Buton H (reţineţi că nu va fi înregistrată nicio notă vocală dacă este apăsat butonul H pentru cel puţin o secundă).

e D Înregistrare automată Notele vocale nu pot fi înregistrate automat dacă este selectat [On] (Pornit) pentru opţiunea [Image review] (Revizuire imagine) (pag. 287) din meniul de redare. D Fanta 2 Dacă sunt introduse două carduri de memorie şi este selectat [Backup] (Copie de siguranţă) sau [RAW Slot 1-JPEG Slot 2] (Fanta RAW 1-Fanta JPEG 2) pentru opţiunea [Slot 2] (Fanta 2) (pag. 71) în meniul de fotografiere, notele vocale ar putea fi asociate cu imaginile înregistrate pe cardul de memorie din fanta 1. 250


Mod redare Pentru a adăuga o notă vocală la fotografia afişată curent în modul de redare cadru întreg sau evidenţiată în lista de miniaturi (pag. 228):

1

Alegeţi o fotografie. Afişaţi sau evidenţiaţi fotografia. Poate fi înregistrată o singură notă vocală pentru fiecare imagine, notele vocale suplimentare nu pot fi înregistrate pentru imagini marcate deja cu o pictogramă h.

2

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul H. Va fi înregistrată o notă vocală în timp ce butonul H este ţinut apăsat (reţineţi că nu va fi înregistrată nicio notă vocală dacă nu este apăsat butonul H pentru cel puţin o secundă).

A În timpul înregistrării În timpul fotografierii, pictogramele din panoul de control posterior va clipi. Un cronometru invers din panoul de control posterior afişează durata notei vocale ce poate fi înregistrată (în secunde).

Buton H

Panou de control posterior

e

În modul de redare, pe monitor este afişată o pictogramă C în timpul înregistrării.

251


A Întrerupând înregistrarea Înregistrarea va lua sfârşit automat dacă: • Este apăsat butonul G pentru a afişa meniurile. • Este apăsat butonul K • Butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. • Aparatul foto este oprit În timpul fotografierii cu contor interval, înregistrarea va lua sfârşit automat pentru aproximativ două secunde înainte de efectuarea următoarei fotografii. A După înregistrare Dacă a fost înregistrat o notă vocală pentru cea mai recentă fotografie, va fi afişată o pictogramă C pe panoul posterior de control.

Panou de control posterior

Dacă există o notă vocală pentru fotografia selectată curent în modul de redare, va fi afişată o pictogramă h pe monitor.

A Nume fişiere note vocale Notele vocale sunt stocate ca fişiere WAV cu nume sub forma „xxxxnnnn.WAV,” unde „xxxxnnnn” reprezintă un nume de fişier copiat de la imaginea cu care este asociată nota vocală. De exemplu, nota vocală pentru imaginea „DSC_0002.JPG” ar avea numele „DSC_0002.WAV.” Numele notelor vocale pot fi vizualizate pe un computer.

e

252


Redarea notelor vocale Notele vocale pot fi redate prin intermediul difuzorului încorporat al aparatului foto atunci când imaginea asociată este vizualizată în modul cadru întreg sau evidenţiată în lista de miniaturi (pag. 228, 242). Prezenţa unei note vocale este indicată printr-o pictogramă h. Pentru a Apăsaţi Descriere Apăsaţi H pentru a porni redarea. Redarea va fi încheiată Porn/ atunci când este apăsat din nou butonul H sau este redată finalizare H integral nota. redare Dialogul de confirmare va fi afişat. Apasăţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune, apăsaţi O pentru a selecta. Şterge • [Image/sound] (Imagine/sunet): notă Ştergerea atât a fotografiei O vocală cât şi a notei vocale. • [Sound only] (Doar sunet): Ştergere numai notă vocală. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea sau nota vocală, apăsaţi butonul K.

e A Întreruperea redării Redarea va lua sfârşit automat dacă: • Este apăsat butonul G pentru a afişa meniurile. • Monitorul este oprit prin apăsarea butonului K sau prin apăsarea până la jumătate a butonului declanşatorului. • Aparatul foto este oprit • Este selectată altă imagine 253


Opţiuni redare notă vocală Opţiunea [Audio output] (Ieşire audio) din meniul de setare controlează dacă notele vocale sunt redate prin intermediul difuzorului încorporat al aparatului foto sau printr-un dispozitiv la care este conectat aparatul foto prin intermediul HDMI sau al unui cablu audio/video. Atunci când sunetul este redat prin intermediul difuzorului încorporat, opţiunea [Audio output] controlează de asemenea volumul de redare. Opţiune

d

Via speaker (implicit)

HDMI/ e audiovideo output f

e

254

Off

Descriere Notele vocale pot fi redate la difuzorul încorporat al aparatului foto. Selectarea acestei opţiuni accesează meniul afişat în partea dreaptă. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica volumul. Va fi emis un semnal sonor atunci când opţiunea este selectată. Apăsaţi J pentru a efectua selecţia şi a reveni la meniul de setare. Ieşire semnal audio către HDMI sau terminal A/V-OUT (Ieşire A/V). Notele vocale nu sunt redate. Pictograma. b este afişată atunci când fotografia pentru care există o notă vocală afişată pe monitor.


QConexiuni – Conectarea la dispozitive externe Acest capitol descrie modalitatea de copiere a fotografiilor pe un computer; modalitatea de imprimare a imaginilor şi modalitatea de vizualizare a acestora la un televizor.

Conectarea la un computer .................................................. pag. 256 Conectarea directă USB ...........................................................................pag. 258 Reţele fără fir şi ethernet .........................................................................pag. 261

Imprimarea fotografiilor........................................................ pag. 262 Conectarea directă USB ...........................................................................pag. 263

Vizualizarea fotografiilor pe TV............................................ pag. 274 Dispozitive cu definiţie standard .........................................................pag. 274 Dispozitive HD ............................................................................................pag. 276

Q

255


Conectarea la un computer Această secţiune descrie modalitatea de conectare a aparatului foto la un computer utilizând cablul USB UC-E4 furnizat. Odată ce aparatul foto este conectat, Nikon Transfer (furnizat) sau software-ul opţional Nikon Camera Control Pro 2 poate fi utilizat pentru a copia fotografii pe computer sau pentru a controla de la distanţă aparatul foto.

Q

D

Cabluri de conectare Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi cablurile de interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi.

A

Camera Control Pro 2 Camera Control Pro 2 (disponibil separat; pag. 387) poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto de la un computer. Înainte de a conecta aparatul foto, setaţi opţiunea aparat foto [USB] (pag. 257) la [MTP/PTP]. Când Camera Control Pro 2 este în funcţiune, „c” va fi afişat pe panoul superior de control.

256


❚❚ Înainte de conectarea aparatului foto Instalaţi software-ul necesar de la CD-ul de instalare furnizat (consultaţi Ghid de instalare pentru mai multe informaţii). Pentru a asigura un transfer de date fătă întreruperi, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă aveţi dubii, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau un adaptor CA EH-6 (disponibil separat). Înainte de a conecta aparatul foto, selectaţi opţiunea [USB] din meniul de setare al aparatului foto (pag. 350) şi alegeţi o opţiune USB din [MTP/PTP] (implicit) şi [Mass Storage] (Stocare în masă) aşa cum este descris mai jos. Sistem de operare * • Windows Vista (32-bit Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate editions) • Windows XP (Home Edition/Professional) Mac OS X (versiunea 10.3.9 sau 10.4.10) Windows 2000 Professional

Nikon Transfer Alegeţi [MTP/PTP] sau [Mass Storage] (Stocare în masă)

Camera Control Pro 2

Alegeţi [MTP/PTP]

Alegeţi [Mass Storage] (Stocare în masă)

* Consultaţi sit-urile listate la pagina xxiv pentru cele mai noi informaţii despre sistemele de operare suportate.

Q D Windows 2000 Professional NU selectaţi [MTP/PTP] când utilizaţi Nikon Transfer. Dacă se selectează [MTP/PTP] când aparatul foto este conectat, asistentul hardware Windows va fi afişat. Faceţi clic pe [Cancel] (Anulare) pentru a abandona asistentul şi apoi deconectaţi aparatul foto. Asiguraţi-vă că aţi selectat [Mass Storage] (Stocare în masă) înainte de reconectarea aparatului foto. 257


Conectarea directă USB Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB UC-E4 furnizat.

1

Selectaţi o opţiune USB. Înainte de a conecta aparatul foto la computer, asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea corectă pentru elementul [USB] din meniul de setare al aparatului foto (pag. 257).

2

Opriţi aparatul foto.

3

Porniţi computerul.

Comutator alimentare

Porniţi computerul şi aşteptaţi să se încarce sistemul de operare.

4

Conectaţi cablul USB. Conectaţi cablul USB ca în imagine. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi.

Q

258


D Clemă cablu USB Pentru a preîntâmpina deconectarea cablului, montaţi clema conform indicaţiilor.

D Hub-uri USB Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau tastatură.

5

Porniţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Dacă se selectează [Mass Storage] (Stocare în masă) pentru [USB] (pag. 257), c va fi afişat pe panourile de control şi pe vizor, iar de conectare la PC va clipi pe panoul superior de control (afişajele aparatului foto nu se modifică dacă este selectat [MTP/PTP]).

6

Transferaţi fotografiile. Transferaţi fotografiile la computer aşa cum este descris în asistenţa online pentru Nikon Transfer. Pentru a vizualiza asistenţa online, porniţi Nikon Transfer şi selectaţi [Nikon Transfer help] (Ajutor Nikon Transfer) de la meniul [Help] (Ajutor) Nikon Transfer.

Q

D În timpul transferului Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este în derulare. 259


7

Opriţi aparatul foto. Dacă se selectează [MTP/PTP] pentru [USB], aparatul foto poate fi oprit, iar cablul USB poate fi deconectat odată ce transferul este finalizat. Dacă se selectează [Mass Storage] (Stocare în masă), aparatul foto trebuie deconectat de la sistem aşa cum se arată mai jos. Windows Vista Faceţi clic pe pictograma „Deconectare hardware în siguranţă” ( ) din bara de sarcini şi selectaţi [Safely Remove USB Mass Storage Device] (Deconectare în siguranţă a dispozitivului de stocare în masă USB) din meniul care apare. Windows XP Home Edition / Windows XP Professional Faceţi clic pe pictograma „Deconectare hardware în siguranţă” ( ) din bara de sarcini şi selectaţi [Safely remove USB Mass Storage Device] (Deconectare în siguranţă a dispozitivului de stocare în masă USB) din meniul care apare. Windows 2000 Professional Faceţi clic pe pictograma „Deconectare sau scoatere hardware” ( ) din bara de sarcini şi selectaţi [Stop USB Mass Storage Device] (Oprire a dispozitivului de stocare în masă USB) din meniul care apare. Mac OS X Deplasaţi volumul aparatului foto („NIKON D3”) în Coşul de gunoi.

Q

260


Reţele fără fir şi ethernet Dacă transmiţătorul fără fir WT-4 opţional este ataşat, fotografiile pot fi transferate sau orientate spre reţelele fără fir sau Ethernet şi aparatul foto poate fi controlat şi din computerele din reţea dotate cu Camera Control Pro 2 (disponibil separat). WT-4 poate fi utilizat în oricare dintre modurile următoare: Mod

Funcţie Încărcaţi fotografiile noi sau existente la un computer sau pe Mod transfer un server ftp. Mod selectare Previzualizaţi fotografiile pe monitorul computerului înainte miniaturi de încărcare. Controlaţi aparatul foto de la computer utilizând Camera Mod PC Control Pro 2 (disponibil separat). Imprimaţi fotografii JPEG la imprimanta conectată la Mod imprimare computerul din reţea.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului WT-4.

Q D USB Selectaţi [MTP/PTP] pentru opţiunea [USB] a aparatului foto (pag. 257) înainte de conectarea unui transmiţător fără fir WT-4. D WT-4A/B/C/D/E Principala diferenţă dintre WT-4 şi WT-4A/B/C/D/E este numărul de canale suportate; dacă nu se menţionează altceva, toate referinţele pentru WT-4 se aplică şi pentru WT-4A/B/C/D/E. 261


Imprimarea fotografiilor Fotografiile pot fi imprimante utilizând oricare dintre următoarele metode: • Conectaţi aparatul foto la o imprimantă şi imprimaţi fotografii JPEG direct de la aparatul foto (pag. 263). • Introduceţi cardul de memorie al aparatului foto într-o imprimantă echipată cu o fantă de card (consultaţi manualul imprimantei pentru detalii). Dacă imprimanta acceptă formatul DPOF (pag. 436), fotografiile pot fi selectate pentru imprimare utilizând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF) (pag. 272). • Duceţi cardul de memorie al aparatului foto la un furnizor sau la centrul de imprimare digitală. Dacă centrul suportă formatul DPOF (pag. 436), fotografiile pot fi selectate pentru imprimare utilizând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF) (pag. 272). • Imprimaţi fotografii JPEG la o imprimantă conectată la un computer din reţea utilizând transmiţătorul fără fir WT-4 (disponibil separat; consultaţi manualul utilizatorului WT-4 pentru detalii). • Transferaţi imaginile (pag. 256) şi imprimaţi-le de la un computer utilizând ViewNX (furnizat) sau CaptureNX (disponibil separat; pag. 387). Reţineţi că aceasta este singura metodă disponibilă pentru imprimarea imaginilor RAW (NEF).

Q A Fotografii TIFF Fotografiile TIFF pot fi imprimate de la un computer. Este posibil ca unii furnizori de servicii de imprimare digitală să poată suporta formatul TIFF; verificaţi înainte de a face comanda. 262


Conectarea directă USB Dacă aparatul foto este conectat la o imprimantă PictBridge prin intermediul cablului USB furnizat, imaginile JPEG selectate pot fi imprimate direct de la aparatul foto. Efectuaţi fotografii

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF) (pag. 272) Selectaţi [MTP/PTP] din meniul [USB] al aparatului foto şi conectaţi aparatul la imprimantă (pag. 264)

Imprimaţi fotografii una câte una (pg. 265)

Imprimaţi mai multe fotografii (pg. 268)

Creaţi imprimări index (pag. 271)

Deconectaţi cablul USB

Q D

Hub-uri USB Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau tastatură.

A Imprimarea prin conexiunea directă USB Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat sau utilizaţi un adaptor CA optional EH-6. Când faceti fotografii ce urmează a fi imprimate printr-o conexiune directă USB, setaţi [Color space] (Spaţiu culoar) la [sRGB] (pag. 187). 263


❚❚ Conectarea imprimantei Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB UC-E4 furnizat.

1

Selectaţi [MTP/PTP]. Dacă opţiunea [USB] din meniul de setare al aparatului foto a fost modificată de la setarea implicită [MTP/PTP], afişaţi meniul [USB] şi selectaţi [MTP/PTP] (pag. 257).

2 3

Opriţi aparatul foto. Conectaţi cablul USB. Porniţi imprimanta şi conectaţi cablul USB ca în imagine. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi.

4

Porniţi aparatul foto. Un ecran de întâmpinare va fi afişat pe monitor, urmat de afişajul de redare PictBridge. q

Q

264

w


❚❚ Imprimarea fotografiilor una câte una

1

Selectaţi o fotografie. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza imagini suplimentare sau apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a mări cadrul curent. (pag. 243). Apăsaţi K pentru a reveni la redarea cadrului întreg. Pentru a vizualiza şase imagini simultan, apăsaţi centrul selectorului multiplu. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia fotografiile sau apăsaţi din nou centrul selectorului multiplu pentru a afişa cadrul întreg al fotografiei evidenţiate.

2

Afişaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.

Butonul J

Q

265


3

Reglaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta. Opţiune

Descriere Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege formatul paginii (pentru a imprima la formatul implicit al paginii pentru Page size imprimanta curentă, selectaţi [Printer default] (Imprimantă implicită)), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de copii (maximum 99), No. of apoi apăsaţi J pentru a selecta copies şi reveni la meniul anterior.

Border

Q

266

Time stamp

Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege stilul de imprimare de la [Printer default] (Imprimantă implicită) (implicit pentru imprimanta curentă), [Print with border] (Imprimare cu margine) (imprimare fotografii cu margine albă) sau [No border] (Fără margine), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege [Printer default] (Imprimantă implicită) (implicit pentru imprimanta curentă), [Print time stamp] (Imprimare ştampilă timp) (imprimarea orei şi datei înregistrării pe fotografie) sau [No time stamp] (Fără ştampilă timp), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior.


Opţiune

Descriere Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Pentru a ieşi fără a decupa fotografia, evidenţiaţi [No cropping] (Fără decupare) şi apăsaţi J. Pentru a decupa fotografia, evidenţiaţi [Crop] (Decupare) şi apăsaţi 2.

Cropping Va fi afişată caseta de dialog indicată în dreapta, dacă se selectează [Crop] (Decupare). Rotiţi selectorul principal de comandă către dreapta pentru a mări dimensiunea decupării, către stânga pentru a o reduce. Alegeţi poziţia de decupare utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi J.

4

Porniţi imprimarea. Selectaţi [Start printing] (Pornire imprimare) şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi J.

Q D Selectarea fotografiilor pentru imprimare Imaginile create la setări de calitate a imaginilor NEF (RAW) sau TIFF (RGB) (pag. 65) nu pot fi selectate pentru imprimare. A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 415 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o eroare în timpul imprimării. 267


Imprimarea mai multor fotografii

1

Afişaţi meniul PictBridge. Apăsaţi din nou butonul O din afişajul redare PictBridge (consultaţi Pas 4 la pagina 264).

Butonul G

2

Alegeţi [Print select] (Selectare imprimare) sau [Print (DPOF)] (Imprimare (DPOF)). Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2. • [Print select] (Selectare imprimare): Selectaţi imaginile pentru imprimare. • [Print (DPOF)] (Imprimare (DPOF)): Imprimaţi comanda de imprimare existentă utilizând opţiunea [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)) din meniul redare (pag. 272). Comanda de imprimare curentă va fi afişată la Pasul 3. Pentru a crea o imprimare index a tuturor imaginilor JPEG de pe cardul de memorie, selectaţi [Index print] (Imprimare index). Consultaţi pagina 271 pentru informaţii suplimentare.

Q

268


3

Selectaţi fotografiile. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula în fotografiile de pe cardul de memorie. Pentru a afişa fotografia curentă în ecran complet, apăsaţi butonul N. Pentru a selecta fotografia curentă Butonul L pentru imprim-are, apăsaţi butonul L şi apăsaţi 1. Fotografia va fi marcată cu o pictogramă Z, iar numărul de imprimări va fi setat la 1. Păstrând apăsat butonul L, apăsaţi 1 sau 3 pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99; pentru a deselecta fotografia, apăsaţi 3 când numărul de imprimări este 1). Continuaţi până când au fost selectate toate fotografiile dorite.

4

Afişaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.

Butonul J

Q

269


5

Reglaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta.

Opţiune

Descriere Va fi afişat meniul opţiunilor pentru formatul paginii (pag. 266). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege formatul paginii (pentru Page size a imprima la formatul implicit al paginii pentru imprimanta curentă, selectaţi [Printer default] (Imprimantă implicită)), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul opţiunilor pentru margine (pag. 266). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege stilul de imprimare de la [Printer default] (Imprimantă implicită) (implicit pentru imprimanta curenta), Border [Print with border] (Imprimare cu margine) (imprimare fotografii cu margine albă) sau [No border] (Fără margine), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul opţiunilor pentru timbru oră (pag. 266). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege [Printer default] (Imprimantă implicită) Time (implicit pentru imprimanta curentă), [Print time stamp] (Impristamp mare ştampilă timp) (imprimarea orei şi datei înregistrării pe fotografie) sau [No time stamp] (Fără ştampilă timp), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior.

6

Porniţi imprimarea. Selectaţi [Start printing] (Pornire imprimare) şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi J.

Q

A Format pagină, Margine, Timbru oră şi Decupare Alegeţi imprimanta implicită pentru a imprima la setările curente ale imprimantei. Only options supported by the current printer can be selected. Reţineţi că este posibilă scăderea calităţii imprimării dacă sunt imprimate decupări de mici dimensiuni în format mare. A See Also Consultaţi pagina 415 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o eroare în timpul imprimării.

270


❚❚ Crearea imprimărilor index Pentru a crea o imprimare index a tuturor imaginilor JPEG de pe cardul de memorie, selectaţi [Index print] (Imprimare index) din Pas 2 al „Imprimarea mai multor fotografii” (pag. 268). Reţineţi că dacă pe cardul de memorie se află mai mult de 256 de imagini, vor fi imprimate doar primele 256.

1

Selectaţi [Index print] (Imprimare index). Evidenţiaţi [Index print] (Imprimare index) în meniul PictBridge (pag. 268) şi apăsaţi 2. Va fi afişată caseta de confirmare indicată în dreapta.

2

Afişaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.

3

Reglaţi opţiunile de imprimare. Alegeţi opţiunile pentru formatul paginii, margine şi timbru oră aşa cum este descris la pagina 270 (va fi afişată o avertizare dacă formatul paginii selectate este prea mic).

4

Porniţi imprimarea. Evidenţiaţi [Start printing] (Pornire imprimare) şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea. Pentru a anula înainte de încheierea imprimării, apăsaţi J.

Q

271


❚❚ Crearea unei Comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare Opţiunea [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)) din meniul redare este utilizat pentru a crea „comenzi de imprimare” digitale pentru imprimante compatibile PictBridge şi dispozitive care suportă DPOF. Selectând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare DPOF) din meniul redare, se afişează meniul de la Pasul 1.

1

Alegeţi [Select/set] (Selectare/ setare). Evidenţiaţi [Select/set] (Selectare/ setare) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi fotografiile. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula prin fotografiile de pe cardul de memorie. Pentru a afişa fotografia curentă în ecran complet, apăsaţi butonul N. Pentru a Butonul L selecta fotografia curentă pentru imprimare, apăsaţi butonul L şi apăsaţi 1. Fotografia va fi marcată cu o pictogramă Z, iar numărul de imprimări va fi setat la 1. Păstrând apăsat butonul L, apăsaţi 1 sau 3 pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99; pentru a deselecta fotografia, apăsaţi 3 când numărul de imprimări este 1). Apăsaţi J până când au fost selectate toate fotografiile dorite.

Q

272


3

Selectaţi opţiunile de imprimare. Evidenţiaţi opţiunile următoare şi apăsaţi 2 pentru a comuta între pornirea şi oprirea opţiunii evidenţiate (pentru a completa comanda de imprimare fără a include aceste informaţii, treceţi la Pasul 4). • [Data imprint] (Imprimare date): Imprimaţi viteza declanşatorului şi diafragma pentru toate imaginile din comanda de imprimare. • [Imprint date] (Dată imprimare): Imprimaţi data înregistrării pentru toate imaginile din comanda de imprimare.

4

Încheiaţi comanda de imprimare. Evidenţiaţi [Done] (efectuat) şi apăsaţi J pentru a încheia comanda de imprimare.

D Setare imprimare Pentru a imprima comanda curentă de imprimare când aparatul foto este conectat la o imprimantă PictBridge, selectaţi [Print (DPOF)] (Imprimare (DPOF)) din meniul PictBridge şi urmaţi paşii următori din „Imprimarea mai multor fotografii” pentru a modifica şi imprima comanda curentă de imprimare (pag. 268). Opţiunile de imprimare a datei şi datelor DPOF nu sunt suportate când se imprimă printr-o conexiune directă USB; pentru a imprima data înregistrării pe fotografiile din comanda curentă de imprimare, utilizaţi opţiunea PictBridge [Time stamp] (Timbru oră). Opţiunea Setare imprimare nu poate fi utilizată dacă nu există spaţiu suficient pe cardul de memorie pentru a stoca comanda de imprimare.

Q

Imaginile create la setări de calitate a imaginilor NEF (RAW; pag. 65) nu pot fi selectate pentru imprimare utilizând această opţiune. Este posibil ca comenzile de imprimare să nu fie imprimate corect dacă imaginile sunt şterse utilizând un computer sau un alt dispozitiv după ce a fost creată comanda de imprimare.

273


Vizualizarea fotografiilor pe TV Cablul audio/video (A/V) EG-D2 furnizat poate fi utilizat pentru a conecta aparatul foto D3 la un televizor sau un VCR pentru redare sau înregistrare. Pentru conectarea aparatului foto la dispozitive video HD poate fi utilizat un cablu de tip A Interfaţă Multimedia H D (HDMI) (disponibil separat de la punctele comerciale).

Dispozitive cu definiţie standard Pentru conectarea aparatului foto la un televizor standard:

1

Opriţi aparatul foto. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea cablului A/V.

2

Conectaţi cablul A/V furnizat conform ilustraţiei. Conectaţi la aparatul foto

Video (galben) Conectaţi la dispozitivul video

Q

3

274

Audio (alb)

Treceţi televizorul pe canalul video.


4

Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K. În timpul redării, imaginile vor fi afişate atât pe ecranul televizorului sau vor fi înregistrate pe bandă video şi monitorul aparatului foto.

A

Mod video (pag. 346)

Asiguraţi-vă că standardul video se potriveşte cu standardul utilizat de dispozitivul video. Reţineţi că rezoluţia va scădea când imaginile sunt redate pe un dispozitiv PAL.

A Redarea pe televizor Utilizarea unui adaptor CA EH-6 (disponibil separat) este recomandată pentru redarea îndelungată. Când adaptorul EH-6 este conectat, întârzierea opririi monitorului aparatului foto va fi fixată la zece minute şi contoarele de expunere nu vor mai fi oprite automat. Reţineţi că este posibil ca marginile să nu fie vizibile când fotografiile sunt vizualizate pe ecranul unui televizor.

Q

A Ieşire audio (pag. 254) Setaţi [HDMI/audio-video output] (Ieşirea HDMI/audio-video) pentru a reda sau înregistra note vocale pe dispozitivul video. A Prezentări diapozitive Opţiunea [Slide show] (Redare diapozitive) din meniul redare poate fi utilizată pentru redare automată (pag. 288). 275


Dispozitive HD Aparatul foto poate fi conectat la dispozitive HDMI utilizând un cablu HDMI tip A (disponibil separat de la punctele comerciale).

1

Opriţi aparatul foto. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea unui cablu HDMI.

2

Conectaţi cablul HDMI ca în imagine. Conectaţi la aparatul foto

Conectaţi la dispozitivul HD

3 4

Treceţi dispozitivul pe canalul HDMI. Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K. În timpul redării, imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului HD sau pe ecranul monitorului; monitorul aparatului foto va rămâne stins.

Q A HDMI (pag. 346) La setarea implicită [Auto], aparatul foto selectează automat formatul HDMI corespunzător pentru dispozitivul HD. Formatul HDMI poate fi ales utilizând opţiunea [HDMI] din meniul de setare (pag. 346). 276


UIndicaţii meniu Acest capitol descrie opţiunile disponibile în meniul aparatului foto.

D Meniul redare: Gestionarea imaginilor ........................ pag. 278 C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere.................... pag. 290 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto ................................................... pag. 301 B Meniul setare: Setarea aparatului foto............................ pag. 344 N Meniu retuşare: Crearea copiilor retuşate ................................................................................ pag. 360 O Meniul meu: Crearea unui meniu personalizat ............ pag. 373

U

277


D Meniul redare: Gestionarea imaginilor Meniul redare oferă opţiunile prezentate mai jos. Pentru informaţii despre utilizarea meniului redare, consultaţi „Tutoriat: Meniuri aparat foto” (pag. 26). Opţiune Delete Playback folder Hide image Display mode Copy image(s) Image review After delete Rotate tall Slide show Print set (DPOF)

U

278

Consultaţi pagina 281 281 281 282 283 287 287 287 288 289


Selectarea mai multor fotografii Pentru a selecta mai multe fotografii pentru [Delete] (Ştergere) (pag. 281), [Hide image] (Ascundere imagine) (pag. 281), [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)) (pag. 289), şi imprimare directă (pag. 268):

1

Evidenţiaţi o fotografie.

Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în ecran complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N.

Dacă sunt introduse două carduri de memorie, fanta poate fi selectată ţinând apăsat butonul N şi apăsând 1. Va fi afişat meniul indicat în dreapta (pag. 230), evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J.

2

Apăsaţi în centrul selectorului multiplu pentru a selecta fotografia evidenţiată. Fotografiile selectate sunt marcate de o pictogramă. Când selectaţi fotografii pentru imprimare, apăsaţi butonul L şi apoi 1 sau 3 pentru a selecta numărul de copii.

U

279


3

Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Pentru a deselecta o fotografie, evidenţiaţi şi apăsaţi în centrul selectorului multiplu.

4

Apăsaţi J pentru a finaliza operaţiunea.

Butonul J Va fi afişată o caseta de confirmare indicată în dreapta, evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi. J.

U

280


Ştergere Selectaţi această opţiune pentru a şterge fotografiile şi notele vocale care le sunt atribuite.Imaginile protejate şi ascunse nu vor fi şterse. Opţiune

Q Selected R All

Descriere Şterge fotografiile selectate, Şterge toate fotografiile din folderul selectat pentru redare (pag. 281). Dacă sunt introduse două carduri de memorie, va fi afişată o casetă de selecţie înaintea ştergerii.

Folder redare Selectează un folder pentru redare. Opţiune NC_D3 (implicit) All Current

Descriere Vor fi vizibile în timpul redării fotografiile din toate folderele create cu D3. Vor fi vizibile în timpul redării fotografiile din toate folderele. Vor fi vizibile în timpul redării fotografiile din folderul curent.

Ascundere imagine Ascunde sau afişează fotografiile selectate. Fotografiile ascunse sunt vizibile doar în meniul [Hide image] (Ascundere imagine) şi pot fi şterse doar prin formatarea cardului de memorie. Opţiune Select/set Deselect all?

Descriere Ascunde sau afişează fotografiile selectate. Afişează toate fotografiile.

D Fotografii protejate şi ascunse Afişarea unei fotografii protejate va anula protecţia imaginii.

U

281


Mod afişare Selectaţi informaţiile disponibile în afişajul de informaţii pentru redare fotografie (pag. 231). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiunea, apoi apăsaţi 2 pentru a selecta opţiunea pentru afişajul de informaţii fotografie. Simbolul L apare în dreptul elementelor selectate, pentru a deselecta o fotografie evidenţiaţi şi apăsaţi pe 2. Pentru a reveni la meniul redare, evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi press J. Opţiune Basic photo info

Descriere

Evidenţierile sunt indicate de un chenar care clipeşte în afişajul de informaţii fotografie. Punctul activ de focalizare (sau, în AF servo simplu, punctul de focalizare la prima blocare a focusului) este indicată în afişajul de informaţii fotografie în roşu. Nu este afişat niciun punct de Focus point focalizare dacă aparatul foto nu a putut focaliza utilizând focalizare automată cu servomecanism continuu sau dacă focalizarea automată cu servomecanism continuu a fost utilizată cu AF zonă automată. Detailed photo info RGB Histogramele roşu, verde şi albastru sunt afişate pe afişajul de histogram informaţii fotografie. Paginile cu date despre fotografiere (inclusiv numele aparatului Data foto, măsurare, expunere, distanţa focală, balansul de alb şi opţiunile de imagine) apar în afişajul de informaţii fotografie. Highlights

U

282


Copiere imagine(i) Copiere fotografii de pe cardul de memorie din fanta 1 pe cardul de memorie din fanta 2. Opţiune Select image(s) Select destination folder Copy images?

1

Descriere Selectaţi fotografiile de pe cardul de memorie din fanta 1. Selectaţi folderul de destinaţie de pe cardul de memorie din fanta 2. Copiere fotografii selectate către destinaţia specificată.

Alegeţi [Select image(s)] (Selectare imagine(i)). Evidenţiaţi [Select image(s)] (Selectare imagine(i)) şi apăsaţi 2.

2

Alegeţi opţiunea folderul sursă. Evidenţiaţi folderul ce conţine imaginile ce urmează să fir copiate şi apăsaţi 2.

U

283


3

Preselectaţi toate sau imaginile protejate. Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2: • [Deselect all] (Deselectaţi toate): Nu vor fi preselectate imagini. Alegeţi această opţiune atunci când selectaţi imaginile manual. • [Select all imagea] (Selectare toate imaginile): Preselectaţi toate imaginile din folderul curent. Alegeţi această opţiune atunci când selectaţi toate sau majoritatea imaginilor din folderul curent pentru a fi copiate. • [Select protected images] (Selectare imagini protejate): Preselectaţi toate imaginile protejate din folderul curent.

4

Selectaţi imaginile. Imaginile preselectate în Pasul 3 sunt marcate printr-o pictogramă L. Pentru a selecta imagini suplimentare sau a deselecta imagini preselectate, evidenţiaţi imaginea şi apăsaţi centrul selectorului multiplu. Apăsaţi J pentru a reveni la meniul [Copy image(s)] (Copiere imagine(i)) atunci când este finalizată.

5

Alegeţi [Select destination folder] (Selectare folder destinaţie). Evidenţiaţi [Select destination folder] (Selectare folder destinaţie) şi apăsaţi 2.

U

284


6

Alegeţi o metodă de selecţie. Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2.

Opţiune

Descriere Introduceţi numărul folderului de destinaţie.

Select folder by number

Selectaţi folderul de destinaţie din listă. Select folder from list

7

Selectaţi un folder de destinaţie. Introduceţi numărul de folder dorit sau evidenţiaţi folderul de destinaţie şi apăsaţi J pentru a selecta folderul şi a reveni la meniul [Copy image(s)] (Copiere imagine(i)).

8

Selectaţi [Copy image(s)] (Copiere imagine(i)). Evidenţiaţi [Copy image(s)?] (Copiere imagine(i)?) şi apăsaţi 2.

U

285


9

Selectaţi [Yes] (Da). Va fi afişat un dialog de confirmare. Evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi J.

D Copiere imagine(i)? Imaginile pot fi copiate dacă este suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie. Imaginile ascunse nu pot fi copiate. Dacă folderul de destinaţie conţine un fişier cu acelaşi nume ca şi fişierul selectat pentru copiere, va fi afişat un avertisment. Pentru a înlocui fişierul existent, evidenţiaţi [Replace existing image] (Înlocuirea imaginii existente) sau [Replace all] (Înlocuire toate) şi apăsaţi J. Fişierele ascunse sau protejate din folderul de destinaţie nu vor fi înregistrate. Selectaţi [Skip] (Sărire) pentru a anula înlocuirea şi a trece mai departe la copierea fişierelor rămase. Selectaţi [Cancel] (Anulare) pentru a anula înainte de finalizarea copierii. Copiile au acelaşi marcaj de protecţie ca şi originalul, marcarea imprimării nu este copiată. Notele vocale vor fi copiate împreună cu imaginile asociate lor.

U

286


Revizuire imagine Selectează dacă fotografiile sunt afişate pe monitor în mod automat, imediat după fotografiere. Opţiune On Off (implicit)

Descriere Fotografiile sunt afişate pe monitor în mod automat, imediat după fotografiere. Fotografiile pot afişate doar prin apăsarea butonului K.

După ştergere Selectează fotografia ce va fi afişată după ştergerea unei fotografii.

T

Opţiune Show next (implicit) Show previous

U

Continue as before

S

Descriere Se afişează imaginea următoare. Dacă fotografia ştearsă a fost ultima, se va afişa fotografia anterioară. Se afişează imaginea anterioară. Dacă fotografia ştearsă a fost prima, se va afişa fotografia următoare. Dacă utilizatorul derula printre fotografii în ordinea înregistrării, se va afişa următoarea fotografie, aşa cum se descrie pentru opţiunea [Show next] (Afişare următoarea). Dacă utilizatorul derula printre fotografii în ordine inversă, se va afişa fotografia anterioară, aşa cum se descrie pentru opţiunea [Show previous] (Afişare anterioara).

Rotire pe înălţime Selectează dacă fotografiile „pe înălţime” (orientare portret) vor fi rotite pentru afişare pe monitorul aparatului foto. Opţiune

On

Off (implicit)

Descriere Fotografiile „pe înălţime” (orientare portret) vor fi rotite automat pentru afişare pe monitorul aparatului foto. Fotografiile realizate cu opţiunea [Off ] (Oprit) selectată pentru [Auto image rotation] (Rotire automată a imaginii) (pag. 349) vor fi afişate în orientare „pe lung” (peisaj). Fotografiile „pe înălţime” (orientare portret) vor fi afişate în orientare „pe lung” (peisaj).

U

287


Prezentare diapozitive Realizează diapozitive din fotografiile din folderul selectat pentru redare (pag. 281). Fotografiile ascunse (pag. 281) nu sunt afişate. Opţiune Start Frame interval Audio playback

Descriere Porneşte prezentare diapozitivelor. Selectează durata de afişare a fiecărei fotografii. Afişaţi meniul cu opţiuni de redare a notelor vocale (pag. 289).

Pentru a porni diapozitivele, evidenţiaţi [Start] (Pornire) şi apăsaţi J. În timpul derulării diapozitivelor, pot fi realizate următoarele operaţiuni: Pentru a

Apăsaţi

Apăsaţi 4 pentru a reveni la cadrul anterior, 2 pentru a sări la cadrul următor.

Sări înapoi/Sări înainte Vizualiza informaţii suplimentare despre fotografii Opri temporar prezentarea diapozitivelor Ieşi către meniul redare Ieşi către modul redare Ieşi către modul fotografiere

U

288

Descriere

Modifică informaţiile afişate despre fotografii (pag. 231). Opreşte temporar prezentarea diapozitivelor (consultaţi pagina următoare). Redarea notei vocale ar putea continua după apăsarea butonului J. Opreşte prezentarea diapozitivelor ţi revine la G meniul redare. Opreşte prezentarea diapozitivelor şi iese în redare K cadru întreg (pag. 228) sau redare miniatură (pag. 241). J

Apăsaţi la jumătate butonul declanşator pentru a reveni la modul de fotografiere.


O casetă de dialog este afişată în partea din dreapta când se încheie prezentarea diapozitivelor sau când este apăsat butonul J pentru a opri temporar redarea. Selectaţi [Restart] (Reponire) pentru a reporni (dacă prezentarea diapozitivelor a fost oprită temporar, prezentarea va fi reluată de la cadrul următor) sau [Exit] (Ieşire) pentru a reveni la meniul redare.

❚❚ Redare audio Alegeţi [On] (Pornit) pentru a reda notele vocale în timpul prezentării diapozitivelor. Vor fi afişate opţiunile următoare: Opţiune

Descriere Redarea ia sfârşit atunci când este afişat cadrul următor, chiar Frame interval dacă nota vocală nu a fost redată integral. Cadrul următor nu este afişat până când nu va fi fost redată Length of integral nota vocală, chiar dacă intervalul dintre cadre este voice memo mai scurt decât nota vocală.

Alegeţi [Off ] (Oprit) (opţiunea implicită) pentru a dezactiva redarea notei vocale în timpul prezentărilor de diapozitive.

Setare imprimare (DPOF) Selectaţi [Select/set] (Selectare/Setare) pentru a selecta fotografiile pentru imprimare pe un dispozitiv compatibil DPOF (pag. 272). Selectaţi [Deselect all?] (Deselectare toate?) pentru a elimina toate fotografiile din ordinea de imprimare curentă.

U

289


C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere Meniul fotografiere oferă opţiunile prezentate mai jos. Pentru informaţii despre utilizarea meniului fotografiere, consultaţi „Tutoriat”: Meniuri aparat foto (pag. 26). Opţiune Arhivă meniu fotografiere Reiniţializare meniu fotografiere Folder activ Denumire fişier Fanta 2 Calitate imagine Format imagine Zonă imagine Compresie JPEG Înregistrare NEF (RAW) Balans de alb Setare opţiuni control fotografie Manage Picture Control Color space Active D-Lighting Long exp.NR High ISO NR Setări sensibilitate ISO Live view Expunere multiplă Fotografiere cu contor interval

U

290

Consultaţi pagina 291 293 293 296 71 65 69 60 67 68 144 166 174 187 185 299 299 108 90 208 213


Arhivă meniu fotografiere Opţiunile meniului fotografiere sunt stocate într-una dintre cele patru arhive. Exceptând [Multiple exposure] (Expunere multiplă) şi [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval), modificarea setărilor dintr-o arhivă nu au efecte asupra celorlalte. Pentru a stoca o combinaţie specifică de setări utilizate frecvent, selectaţi una dintre arhive şi reglaţi aparatul foto să utilizeze aceste setări. Noile setări sunt stocate în arhivă chiar şi când aparatul foto este oprit şi vor fi restabilite la următoarea selectare a arhivei. Diferite combinaţii de setări pot fi stocate în celelalte arhive, astfel că utilizatorul poate comuta rapid între o combinaţie şi alta, prin selectarea arhivei corespunzătoare din meniul arhivă. Numele implicite ale celor patru arhive pentru meniu fotografiere sunt A, B, C şi D. Puteţi adăuga o denumire descriptivă utilizând opţiunea [Rename] (Redenumire), aşa cum este descris mai jos.

A Arhivă meniu fotografiere Panoul de control superior şi afişajele informaţiilor despre fotografie indică arhiva meniu fotografie curentă. SHOOT CUSTOM

❚❚ Redenumire arhive meniu fotografiere Selectând [Rename] (Redenumire) în meniul [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere) se afişează lista arhivelor meniu fotografiere prezentate la pasul 1.

1

Selectaţi o arhivă. Evidenţiaţi arhiva dorită şi apăsaţi 2.

U

291


2

Introduceţi un nume.

Zonă tastatură

Pentru a muta cursorul în zona de nume, apăsaţi butonul N şi apoi apăsaţi 4 sau 2. Pentru a introduce o nouă literă în poziţia curentă a cursorului, utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia Zonă nume caracterul dorit în zona tastatură şi apoi apăsaţi în partea centrală a selectorului multiplu. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi butonul O. Pentru a reveni la meniul fotografiere fără a modifica numele arhivei, apăsaţi butonul G. Numele arhivei poate avea până la 20 de caractere. Orice caractere după al douăzecilea vor fi şterse.

3

Salvaţi modificările şi ieşiţi. După editarea numelui, apăsaţi J pentru a salva modificările şi a ieşi.

Butonul J

Se va afişa meniul [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere).

U

292


Reiniţializare meniu fotografiere Selectează dacă se restabilesc setările implicite pentru arhiva meniu fotografiere curentă. Consultaţi pagina 419 pentru lista setărilor implicite. Exceptând setările pentru calitate imagine, format imagine, balans de alb şi sensibilitate ISO, setările meniului fotografiere nu sunt reiniţializate când este realizată o reiniţializare cu două butoane (pag. 206). Opţiune Yes No (implicit)

Descriere Se restabilesc setările implicite pentru arhiva meniu fotografiere curentă. Ieşire fără modificarea setărilor arhivei meniu fotografiere.

Folder activ Selectează folderul în care vor fi salvate fotografiile ulterioare.

❚❚ Număr folder nou

1

Selecteaza [New folder number]. Evidenţiaţi [New folder number] (Număr folder nou) şi apăsaţi 2.

U

293


2

Selectează un număr pentru folder. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră, apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Dacă există deja un folder cu numărul selectat, în partea din stânga a numărului folderului va apărea pictograma W, X sau Y: • W: Folderul este gol. • X: Folderul este parţial plin. • Y: Folderul conţine 999 de imagini sau o imagine numerotată 9999. În acest folder nu mai pot fi stocate alte fotografii.

3

Salvaţi modificările şi ieşiţi. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţiunea şi a reveni la meniul fotografiere (pentru a ieşi fără a modifica folderul activ apăsaţi butonul G). Dacă nu există deja un folder cu numărul selectat, se va crea un nou folder. Fotografiile ulterioare vor fi salvate în folderul selectat, dacă acesta nu este deja plin.

U

294


❚❚ Selectare folder

1

Alegeţi opţiunea [Select folder] (Selectare folder). Evidenţiaţi [Select folder] (Selectare folder) şi apăsaţi 2.

2

Evidenţiaţi un folder. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un folder.

3

Selectaţi folderul evidenţiat. Apăsaţi J pentru a selecta folderul evidenţiat şi a reveni la meniul fotografiere (pentru a ieşi fără a modifica folderul activ apăsaţi butonul G). Fotografiile ulterioare vor fi salvate în folderul selectat.

D Numere folder şi fişier Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 999 fotografii sau o fotografie cu numărul 9999, declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea realiza fotografii. Pentru a continua fotografierea, creaţi un folder cu un număr mai mic de 999 sau selectaţi un folder cu un număr mai mic de 999 şi cu mai puţin de 999 fotografii. A Numărul folderelor Dacă pe cardul de memorie sunt salvate multe foldere, poate fi nevoie de timp suplimentar pentru pornirea aparatului foto.

U

295


Denumire fişier Fotografiile sunt salvate utilizând nume care conţin „DSC_” sau, în cazul fotografiilor care utilizează spaţiul de culoare RGB, „_DSC”, urmat de un număr din patru cifre şi o extensie formată din trei litere (de exemplu, „DSC 0001.JPG”). Opţiunea [File naming] (Denumire fişier) este utilizată pentru a selecta cele trei litere care să înlocuiască segmentul „DSC” din numele fişierului. Pentru informaţii referitoare la editarea numelor fişierelor, consultaţi paşii 2 şi 3 din „Redenumire arhive meniu fotografiere” (pag. 292). Reţineţi că respectivul segment din numele fişierului care poate fi editat poate avea maxim trei caractere.

A Extensii Pot fi utilizate următoarele extensii: „.NEF” pentru fotografii NEF (RAW), „.TIF” pentru fotografii TIFF (RGB), „.JPG” pentru fotografii JPEG şi „.NDF” pentru informaţii referinţă pentru curăţare imagine. Fanta 2 Alegeţi rolul jucat de cardul de memorie din fanta a doua când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto (pag. 71).

Calitatea imaginii Selectează calitatea imaginii (pag. 65).

U

296


Format imagine Selectează formatul în care se înregistrează fotografiile (pag. 69).

Zonă imagine Deşi D3 poate înregistra fotografii cu acelaşi unghi al diagonalei ca în cazul unui aparat foto cu format de 35 mm utilizând un raport 3 : 2, acesta poate fi utilizat pentru a înregistra fotografii un unghi mai mic pentru imagine DX sau un raport 5 : 4 (pag. 60).

Compresie JPEG Selectează dacă se va realiza compresia fotografiilor JPEG la o dimensiunea fixă sau aceasta va varia pentru a asigura calitate îmbunătăţită a imaginii (pag. 67).

Înregistrare NEF (RAW) Selectează opţiunile de compresie şi adâncime biţi pentru fotografiile NEF (RAW) (pag. 68).

Balans de alb Ajustează setările balansului de alb (pag. 144).

U

297


Setare opţiune de control a imaginii Selectează dintre opţiunile de control al imaginii furnizate împreună cu aparatul foto pentru a ajusta instantaneu setările de procesare a imaginii (pag. 166).

Gestionare opţiune de control a imaginii Salvează şi schimbă combinaţiile personalizate de opţiuni de control al imaginii sau copiază opţiunile de control al imaginii de pe sau pe cardul de memorie (pag. 174).

Spaţiu de culoare Selectează între spaţiile de culoare sRGB şi Adobe RGB (pag. 187).

D-Lighting activ Această opţiune poate fi utilizată pentru a preveni pierderea de detaliu în evidenţieri şi umbre (pag. 185). Setarea implicită este [Off] (Oprit).

U

298


Expunere lungă NR (Expunere lungă reducere zgomot) Selectează dacă se reduce zgomotul în fotografii realizate la viteză mică a declanşatorului. Opţiune

On

Off (implicit)

Descriere Fotografiile realizate cu o viteză a declanşatorului mai mica de 1s sunt procesate pentru a reduce zgomotul. În timpul procesarii SHOOT CUSTOM fotografiilor, „l m” va clipi pe afişajul pentru viteza declanşatorului/diafragma pentru o durata aproximativ egala cu viteza curenta a declanşatorului. În modul de eliberare continua, viteza de avansare a cadrelor va scadea şi capacitatea memoriei intermediare se va diminua. Nu se pot realiza fotografii până la procesarea completa şi dispariţia pe afişaj a „l m”. Nu se va realiza operaţiunea de reducere zgomot daca aparatul foto este oprit înainte de finalizarea procesarii. Expunere lungă reducere zgomot oprit.

High ISO NR Fotografiile realizate cu sensibilitate ISO ridicată pot fi procesate pentru a reduce „zgomotul”. Opţiune Descriere S High Operaţiunea de reducere zgomot se realizează pentru fotografii Normal pentru sensibilitate ISO cu valoarea ISO 2000 sau mai mare. T (implicit) Capacitatea memoriei intermediare va scădea în timp ce fotografiile sunt procesate. Selectaţi nivelul de reducere zgomot U Low între [High] (Ridicat), [Normal] (Normal) şi [Low] (Scăzut). Operaţiunea de reducere zgomot se realizează doar pentru fotografii pentru sensibilitate HI 0.3 sau mai mare. Funcţia de reducere zgomot va acţiona în mai mică măsură decât atunci Off când este selectat [Low] (Scăzut) pentru [High ISO NR] (IS NR Ridicat).

U

299


Setări de sensibilitate ISO Ajustează sensibilitatea ISO şi setările de control automat pentru sensibilitate ISO (pag. 108, 110).

Live View Selectează un mod live view şi modul de eliberare folosit când aparatul foto este în mod live view (pag. 91).

Expunere multiplă Creează o singură fotografie din două până la zece expuneri (pag. 208).

Fotografiere cu contor interval Realizează fotografii în mod automat, la intervale prestabilite. Se utilizează pentru înregistrări care să evidenţieze trecerea timpului cum ar fi flori care înfloresc sau fluturi care ies din coconi (pag. 213).

U

300


A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto Setările personalizate sunt utilizate pentru a personaliza setările aparatului foto conform preferinţelor individuale. În plus faţă de Setările personalizate B ([Custom setting bank] (Arhivă setări personalizate)) şi A ([Reset custom settings] (Reiniţializare setări personalizate)), setările din meniul Setări personalizate sunt împărţite în cele şase grupuri prezentate în partea dreaptă.

Grupuri setări personalizate

Meniu principal

B: Custom setting bank (pag. 303)

A: Reset custom settings (pag. 303)

U

301


Sunt disponibile următoarele setări personalizate: Setare personalizată B Custom setting bank A Reset custom settings a Autofocus a1 AF-C priority selection a2 Selectare prioritate AF-S a3 Dynamic AF area a4 Urmărire focus-cu blocare a5 Activare AF a6 Iluminare punct de focalizare a7 Focus point wrap-around a8 Selectare punct AF a9 Butonul B a10 Butonul vertical B

Pagina 303 303

b2 Paşi EV pentru control expunere b3 Paşi EV pentru comp. expunere b4 Compensare expunere simplă b5 Zonă central evaluativă b6 Expunere optimă ajustare fină

304 305 306 308 308 309 310 310 311 312

c2 Auto meter-off delay c3 Decalaj autodeclanşator c4 Decalaj oprire monitor

d3 Eliberare max. continuă d4 Secvenţă număr fişier d5 Panou de control/vizor d6 Afişaj info fotografiere d7 Iluminare LCD d8 Modul decalaj expunere

2e: Viteză declanşator bliţ 3e: Bliţ de modelare 5e: Bracketing automat (Mod M) 6e: Bracketing order

f2 Multi selector f3 Photo info/playback f5 Assign preview button f6 Assign AE-L/AF-L button f7 Customize command dials Eliberare buton pentru utilizare f8 selector f9 Niciun card de memorie? f10 Inversare indicatoare

U

302

319 320 320 321 322 323 324 324 325 326 326 327 328 329

f Controls f1 Multi selector center button

f4 Assign FUNC. button

317 317 318 318

Pagina

e Bracketing/flash 1e: Viteză sincronizare bliţ

4e: Setare bracketing automat

313 313 313 314 315 315

c Timers/AE lock c1 Shutter-release button AE-L

d1 Semnal sonor d2 Viteză fotografiere

b Metering/exposure b1 Valoare pas sensibilitate ISO

Setare personalizată d Shooting/display

330 331 331 331 337 338 339 341 342 343


B: Arhivă setări personalizate Setările personalizate sunt stocate într-una dintre cele patru arhive. Modificările realizate asupra setărilor dintr-o arhivă nu afectează celelalte arhive. Pentru a stoca o combinaţie specifică de setări utilizate frecvent, selectaţi una dintre arhive şi reglaţi aparatul foto să utilizeze aceste setări. Noile setări sunt stocate în arhivă chiar şi când aparatul foto este oprit şi vor fi restabilite la următoarea selectare a arhivei. Diferite combinaţii de setări pot fi stocate în celelalte arhive, astfel că utilizatorul poate comuta rapid între o combinaţie şi alta, prin selectarea arhivei corespunzătoare din meniul arhivă. Numele implicite ale celor patru arhive de setări personalizate sunt A, B, C şi D. Puteţi adăuga o denumire descriptivă utilizând opţiunea [Rename] (Redenumnire), aşa cum este descris la pagina 291.

A Arhivă setări personalizate Dacă setările din arhiva curentă au fost modificate pe baza setărilor implicite, litera corespunzătoare arhivei va apărea pe panoul superior de control şi în afişajele de informaţii fotografiere. Un asterisc se va afişa lângă setările modificate, în al doilea nivel al meniului setări personalizate.

SHOOT CUSTOM

A: Reiniţializare setări personalizate Selectaţi dacă se restabilesc setările implicite pentru arhiva setări personalizate curentă. Consultaţi pagina 420 pentru lista setărilor implicite. Setările personalizate nu sunt reiniţializate când este realizată o reiniţializare cu două butoane. Opţiune Yes No (implicit)

Descriere Se restabilesc setările implicite pentru arhiva setări personalizate curentă. Ieşire fără modificarea setărilor arhivei setările personalizate.

U

303


a: Focalizare automată a1: Selectare prioritate AF-C Această opţiune controlează dacă Selector mod focalizare fotografiile pot fi efectuate la fiecare apăsare a butonului de eliberare a declanşatorului (prioritate eliberare) sau doar atunci când aparatul foto focalizează (prioritate focalizare) în mod AF cu servomecanism continuu. Pentru a selecta modul AF cu servomecanism continuu, rotiţi selectorul de mod focalizare în poziţia C. Opţiune Release G (implicit)

Descriere Se realizează fotografii de fiecare dată când se apasă declanşatorul.

Fotografiile pot fi realizate chiar şi atunci când aparatul foto Release + nu focalizează. În mod continuu, viteza de avansare a cadrului focus scade pentru o mai bună focalizare dacă subiectul este întunecat sau cu contrast scăzut. Fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat F Focus indicatorul de focalizare (I).

E

Indiferent de opţiunea selectată, focalizarea nu se va bloca atunci când este afişat indicatorul de focalizare (I).

U

304


a2: Selectare prioritate AF-S Această opţiune controlează dacă Selector mod focalizare fotografiile pot fi realizate doar când aparatul foto focalizează (prioritate focalizare) sau la fiecare apăsare a declanşatorului (prioritate eliberare) în mod AF cu un singur servomecanism. Pentru a selecta modul AF cu un singur servomecanism, rotiţi selectorul de mod focalizare în poziţia S. Opţiune G Release Focus F (implicit)

Descriere Se realizează fotografii de fiecare dată când se apasă declanşatorul. Fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul de focalizare (I).

Indiferent de opţiunea selectată, focalizarea se va bloca atunci când este afişat indicatorul de focalizare (I).

U

305


a3: Zonă dinamică AF Dacă subiectul iese pentru o scurtă perioadă de timp din punctul de focalizare selectat când aţi selectat zona dinamică AF (I; pag. 76) în modul AF cu servomecanism continuu (mod focalizare C; pag. 74), aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor punctelor de focalizare înconjurătoare. Selectaţi numărul de puncte dintre 9, 21 sau 51 în funcţie de mişcarea subiectului. Pe vizor sunt afişate doar punctele de focalizare active. Punctele de focalizare rămase oferă informaţii pentru a contribui la operaţiunea de focalizare. Opţiune c 9 points (implicit)

d 21 points

e 51 points

U

306

Descriere Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor oferite de 8 puncte de focalizare din vecinătate. Selectaţi această opţiune când aveţi timp suficient pentru realizarea fotografiei sau când subiecţii se mişcă predictibil (de exemplu, alergători sau maşini la curse). Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor oferite de cele 20 puncte de focalizare înconjurătoare. Selectaţi această opţiune când subiecţii se mişcă imprevizibil (de exemplu, jucători la un meci de fotbal). Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor oferite de 50 puncte de focalizare din vecinătate. Selectaţi această opţiune când subiecţii se mişcă rapid şi nu pot fi încadraţi în vizor (de exemplu, păsări).


Opţiune

f

51 points (3D-tracking)

Descriere Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul foto va utiliza funcţia de urmărire 3D pentru a urmări subiectul şi a selecta un nou punct de focalizare, după necesitate. Această funcţie se utilizează pentru a realiza imagini cu subiecţi care se mişcă dintr-o parte în alta în mod neregulat (de exemplu, jucători de tenis). Dacă subiectul iese din vizor, îndepărtaţi degetul de pe declanşator şi recompuneţi fotografia cu subiectul în punctul de focalizare.

A Urmărire 3D Când declanşatorul este apăsat pe jumătate, culorile din jurul punctului de focalizare sunt salvate în aparatul foto. În consecinţă, este posibil ca funcţia de urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiecţii care au aceeaşi culoare ca şi fundalul sau care ocupă o zonă mică din cadru.

U

307


a4: Urmărire focalizare cu blocare Aceastăopţiune controlează modalitatea de ajustare a funcţiei de focalizare automată la modificări bruşte ale distanţei până la subiect. Opţiune Descriere C Long Când distanţa faţă de subiect se schimbă brusc, aparatul foto Normal aşteaptă perioada de timp specificată (lungă, normală sau D (implicit) scurtă) înainte de a ajusta distanţa faţă de subiect. Acest lucru împiedică aparatul foto să focalizeze din nou asupra subiectului E Short când acesta este ascuns de obiecte care trec prin cadru. Aparatul foto ajustează focalizarea de îndată ce se modifică distanţa faţă de subiect. Utilizaţi această funcţie pentru Off a fotografia o serie de subiecţi la distanţe diferite, în succesiune rapidă.

a5: Activare AF Această opţiunea controlează dacă atât declanşatorul cât şi butonul B pot fi utilizate pentru a declanşa funcţia de focalizare automată sau dacă funcţia de focalizare automată este iniţiată doar când este apăsat butonul B. Opţiune

Descriere Funcţia de focalizare automată poate fi iniţiată prin utilizarea Shutter/AF-ON butonului B sau prin apăsarea până la jumătate (implicit) a declanşatorului. Funcţia de focalizare automată poate fi iniţiată doar utilizând B only butonul B.

U

308


a6: Iluminare punct de focalizare Opţiunile din acest meniu controlează dacă punctele de focalizare sunt iluminate sau nu. Opţiune Manual focus mode Continuous mode

Descriere Alegeţi [On] (Pornit) (setare implicită) pentru a afişa punctul activ de focalizare în modul de focalizare manuală. Alegeţi [On] (Pornit) (setare implicită) pentru a afişa punctul de focalizare activ în modurile CH (viteză ridicată continuu) şi CL (viteză scăzută continuu).

U

309


a7: Înconjurare punct de focalizare Alege dacă punctul de focalizare „înconjoară” vizorul dintr-o parte în alta. Opţiune

Wrap

No wrap (implicit)

Descriere Selecţia punctului de focalizare „înconjoară” de sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga şi de la stânga w q la dreapta, astfel că, de exemplu, apăsând 2 când este evidenţiat un punct de focalizare pe marginea dreaptă (q) se va selecta punctul de focalizare corespunzător de pe latura stângă a afişajului (w). Zona de focalizare este limitată de punctele de focalizare aflate în partea exterioară, prin urmare, apăsând 2 când este selectat un punct de focalizare pe latura dreaptă a afişajului nu va avea niciun efect.

a8: Selectare punct AF Selectează numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectare manuală a punctelor de focalizare. Opţiune

B

51 points (implicit)

A 11 points

U

310

Descriere Selectează dintre cele 51 de puncte de focalizare indicate în partea dreaptă.

Selectează dintre cele 11 de puncte de focalizare indicate în partea dreaptă. Această funcţie se utilizează pentru selectarea rapidă a punctului de focalizare.


a9: Butonul AF-ON (AF-Pornit) Alegeţi funcţia îndeplinită atunci când este apăsat butonul B.

Opţiune B A (implicit)

Descriere Apăsarea butonului B lansează funcţia de focalizare automată. Funcţiile de focalizare şi expunere se vor bloca la apăsarea B AE/AF lock butonulu B. C AE lock only Funcţia de focalizare se va bloca la apăsarea butonului B. Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului AE lock B şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a butonului, D (Reset on când declanşatorul este eliberat sau măsurarea expunerii release) este oprită. Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului AE lock B şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a butonului E (Hold) sau până măsurarea expunerii este oprită. F AF lock only Funcţia de focalizare se va bloca la apăsarea butonului B.

U

311


a10: Buton AF-ON (AF pornit) Selectaţi funcţia asociată butonului B pentru fotografierea verticală.

Opţiune G Same as AF-ON A AF-ON (default) B

AE/AF lock

C

AE lock only

D

AE lock (Reset on release)

E AE lock (Hold) F

U

312

AF lock only

Descriere Ambele butoane B efectuează funcţia selectată pentru setarea personalizată a9. Apăsarea butonului vertical B iniţiază focalizarea automată. Focalizaţi şi blocaţi expunerea atunci când este apăsat butonul B. Expunerea este blocată atunci când este apăsat butonul vertical B. Expunerea este blocată atunci când este apăsat butonul vertical B şi rămâne blocată până când butonul este apăsat pentru a doua oară, declanşatorul este eliberat sau măsurătorile expunerii sunt oprite. Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului vertical B şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a butonului sau până măsurarea expunerii este oprită. Focalizarea este blocată atunci când este apăsat butonul vertical B.


b: Măsurare/Expunere b1: Valoare pas sensibilitate ISO Această opţiune determină dacă modificările nivelului de sensibilitate sunt realizate în paşi de 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV.

Opţiune H 1/3 step (implicit) I 1/2 step J 1 step

b2: Paşi EV pentru control expunere Această opţiune determină dacă modificările vitezei declanşatorului, diafragmei şi funcţiei de bracketing sunt realizate în paşi de 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV. Opţiune Descriere 1/3 step Modifică viteza declanşatorului şi diafragma în paşi echivalenţi H (implicit) cu 1/3 EV. Pasul de bracketing poate fi selectat între 1/3, 2/3 şi 1 EV. Modifică viteza declanşatorului şi diafragma în paşi echivalenţi I 1/2 step cu 1/2 EV. Pasul de bracketing poate fi selectat între 1/2 and 1 EV. Modifică viteza declanşatorului şi diafragma în paşi de 1 EV. Pasul J 1 step de bracketing este de 1 EV.

b3: Paşi EV pentru comp. expunere Această opţiune determină dacă modificările compensării expunerii sunt realizate în paşi de 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV.

Opţiune H 1/3 step (implicit) I 1/2 step J 1 step

U

313


b4: Compensare expunere simplă Această opţiune controlează dacă este nevoie de butonul E pentru a regla compensarea expunerii (pag. 132). Dacă este selectat [On (Auto reset)] (Pornit (Reiniţializare automată)) sau [On] (Pornit), 0 din partea centrală a afişajului pentru expunere va clipi chiar dacă expunerea este setată la ±0. Opţiune

Descriere Compensarea expunerii se reglează prin rotirea unuia dintre selectoarele de comandă (consultaţi nota de mai jos). Setarea selectată utilizând selectorul de comandă K On (Auto reset) este reiniţializată când aparatul foto sau măsurarea expunerii se opreşte (setările de compensare expunere selectate cu ajutorul butonului E nu sunt reiniţializate). Ca şi mai sus, exceptând faptul că valoarea de compensare expunere selectată cu selectorul de comandă nu este On reiniţializată când aparatul foto sau măsurarea expunerii se opreşte. Off Compensarea expunerii se reglează prin apăsarea (default) butonului E şi rotirea selectorului de comandă principal.

A Schimbare principal/sub Selectorul utilizat pentru a regla compensarea expunerii atunci când pentru setarea personalizată b4 este selectat [On (Auto reset)] (Pornit (Reiniţializare automată)) sau [On] (Pornit) depinde de opţiunea selectată pentru setarea personalizată f7 ([Customize command dials] (Personalizare selectoare de comandă)) > [Change main/sub] (Schimbare principal/sub) (pag. 339).

Mod expunere

U

314

e f g h

Personalizare selectoare comandă > Schimbare principal/sub Off (implicit) On Selector de subcomandă Selector de subcomandă Selector de subcomandă Selector principal de comandă Selector de comandă principală Selector de subcomandă N/A


b5: Zonă central evaluativă Pentru calcularea expunerii, măsurarea central evaluativă atribuie cea mai mare importanţă unui cerc din centru cadrului. Diametrul (φ ) acestui cerc poate fi reglat la 8, 12, 15 sau 20 mm sau la media întregului cadru.

L M N O P

Opţiune φ 8 mm φ 12 mm (implicit) φ 15 mm φ 20 mm Average

Reţineţi că dacă nu este selectat [Average] (Mediu), diametrul este fixat la 12 mm atunci când este utilizat un obiectiv non-CPU, indiferent de setarea selectată pentru [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU) în meniul de setare (pag. 220). Atunci când este selectat [Average] (Mediu), media întregului cadru va fi utilizată atât pentru obiectivele CPU cât şi non-CPU.

b6: Expunere optimă ajustare fină Utilizaţi această opţiune pentru a ajusta valoarea de expunere selectată de aparatul foto. Expunerea poate fi ajustată separat pentru fiecare modalitate de măsurare de la +1 la –1 EV în paşi de 1/6 EV.

1

Selectaţi Setare personalizată b6. Evidenţiaţi Setare personalizată b6 ([Fine tune optimal exposure] (Expunere optimă ajustare fină)) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi [Yes] (Da). Se va afişa mesajul indicat în partea dreaptă, evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi 2 pentru a continua sau selectaţi [No] (Nu) pentru a ieşi fără a modifica expunerea.

U

315


3

Selectaţi o metodă de măsurare. Evidenţiaţi [Matrix metering] (Măsurare matricială), [Centerweighted] (Central evaluativ) sau [Spot metering] (Măsurare punctuală) şi apăsaţi 2.

4

Selectaţi o valoare de expunere. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta o valoare de expunere de la +1 la –1 EV. Apăsaţi J pentru a salva modificările şi a ieşi.

D Expunere optimă ajustare fină Expunerea poate fi ajustată separat pentru fiecare arhivă setări personalizate şi nu este afectată de reiniţializarea cu două butoane. Reţineţi că pictograma compensare expunere (E) nu este afişată, singura modalitate de verificare a modificării expunerii este meniul de ajustare fină. Compensare expunere (pag. 132) este preferată în majoritatea situaţiilor.

U

316


c: Cronometre/Blocare AE c1: Buton eliberare declanşator AE-L Pentru setarea implicită [Off ] (oprit), expunerea se blochează doar la apăsarea butonului AE-L/AF-L. Dacă este selectat [On] (pornit), expunerea se va bloca la apăsarea până la jumătate a butonului de eliberare declanşator.

c2: Decalaj măsurare automată Această opţiune controlează durata de măsurare a expunerii când nu se realizează operaţiuni. Selectaţi între 4 s, 6 s, 8 s, 16 s, 30 s, 1 minut, 5 minute, 10 minute, 30 minute sau până la oprirea aparatului foto ([No limit] (Fără limită)). Afişajele vitezei declanşatorului şi al diafragmei din panoul superior de control şi de pe vizor se vor opri automat când se opreşte măsurarea expunerii.

Q R S T U V W X Y Z

Opţiune 4s 6 s (implicit) 8s 16 s 30 s 1 min. 5 min. 10 min. 30 min. No limit

Selectaţi o perioadă mai scurtă pentru decalajul de măsurare pentru o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului. Când aparatul foto este alimentat prin intermediul unui adaptor opţional EH-6, decalajul de măsurare automată este echivalent cu opţiunea [No limit] (Fără limită).

U

317


c3: Decalaj autodeclanşator Această opţiunea controlează decalajul eliberării declanşatorului în modul autodeclanşator. Selectaţi între 2 s, 5 s, 10 s şi 20 s.

Opţiune a 2s b 5s c 10 s (implicit) d 20 s

c4: Decalaj monitorizare Această opţiune controlează durata cât monitorul stă aprins, atunci când nu se realizează operaţiuni. Selectaţi între 10 s, 20 s, 1 minut, 5 minute sau 10 minute. Selectaţi o perioadă mai scurtă pentru durata de aprindere a monitorului pentru a asigura o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului. Indiferent de opţiunea selectată, când aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional CA EH-6, monitorul rămâne aprins aproximativ 10 minute, chiar dacă nu se realizează operaţiuni.

U

318

Opţiune e 10 s f 20 s (implicit) g 1 min. h 5 min. i 10 min.


d: Fotografiere/afişaj d1: Semnal sonor Selectează [High] (Ridicat) sau [Low] (Scăzut) pentru semnalul sonor generat la utilizarea autodeclanşatorului sau când aparatul foto este utilizat în mod focalizare automată cu un singur servomecanism (reţineţi că nu se va auzi niciun semnal sonor dacă aţi selectat [Release] (Eliberare) pentru Setare personalizată a2 ([AF-S priority selection] (Selectare prioritate AF-S), pag. 305). Opţiune y Ridicat

z Low Off (implicit)

Descriere Selectaţi volumul semnalului sonor între [High] (Ridicat) şi [Low] (Scăzut). O pictogramă c este afişată pe panoul de control superior şi afişajele de informaţii fotografiere. Opreşte difuzorul.

SHOOT CUSTOM

U

319


d2: Viteză fotografiere Alegeţi viteza maximă de avansare a cadrelor pentru modurile CH (continuous high-speed) (viteză ridicată continuu) şi CL (continuous low-speed) (viteză scăzută continuu). Reţineţi că viteza de avansare a cadrelor poate scădea sub valoarea selectată la viteze scăzute, sau atunci când utilizaţi modul VR (reducerea vibraţiilor) cu obiectivele VR. Opţiune

Descriere În modul CH (viteză ridicată continuu), viteza de avansare a cadrelor Continuous din formatul DX (pag. 61) poate fi selectată dintre 9 (setarea implicită), high-speed 10 şi 11 cadre pe secundă (fps). Indiferent de setarea aleasă, viteza maximă a cadrelor pentru alte formate este stabilită la 9 fps. Alegeţi o viteză de avansare a cadrelor pentru modul CL (viteză Continuous scăzută continuu) dintre valori cuprinse între 1 şi 9 fps. Setarea low-speed implicită este de 5 fps.

d3: Eliberare continuă maximă Numărul maxim de fotografii care poate fi realizat într-o singură serie, în mod continuu, poate fi setat la orice valoare între 1 şi 130.

A Memoria intermediară Indiferent de opţiunea selectată pentru Setare personalizată d3, fotografierea se va realiza cu o viteză scăzută când memoria intermediară este plină. Consultaţi pagina 423 pentru mai multe informaţii despre capacitatea memoriei intermediare.

U

320


d4: Secvenţă număr fişier Când este realizată o fotografie, aparatul foto denumeşte fişierul adăugând unu la numărul utilizat pentru fişierul anterior. Această opţiune controlează dacă, la crearea unui nou folder, formatarea cardului de memorie sau introducerea unui nou card de memorie, numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat. Opţiune

On (implicit)

Off

J

Reset

Descriere Când creaţi un nou folder, formataţi cardul de memorie sau introduceţi în aparatul foto un nou card de memorie, numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat sau de la cel mai mare număr in folderul curent, alegânduse ca referinţă numărul cel mai mare. Dacă se realizează o fotografie când folderul curent conţine un fişier numerotat 9999, se va crea în mod automat un nou folder şi numerotarea va începe din nou de la 0001. Numerotarea fişierelor începe din nou de la 0001 când creaţi un nou folder, formataţi cardul de memorie sau introduceţi un nou card de memorie în aparatul foto. Reţineţi că dacă se realizează o fotografie când folderul curent conţine 999 fişiere, se va crea în mod automat un nou folder. Aceeaşi situaţie ca şi pentru [On] (Pornit), doar că fotografiei nou realizate i se atribuie un număr cu o unitate mai mare decât cel mai mare număr din folderul curent. Dacă folderul este gol, numerotarea începe de la 0001.

D Secvenţă număr fişier Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine fie 999 fotografii, fie o fotografie cu numărul 9999, declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea realiza fotografii. Selectaţi [Reset] (Reiniţializare) pentru Setare personalizată d4 ([File number sequence] (Secvenţă număr fişier)) şi apoi formataţi cardul de memorie curent sau introduceţi un nou card de memorie.

U

321


d5: Panou de control/vizor Alegeţi informaţia afişată pe vizor şi pe panoul de control posterior. Opţiune Panou de control posterior

Afişajul vizorului

U

322

Descriere Alegeţi dintre [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) (y; setarea implicită) şi [Exposures remaining] (Expuneri rămase) (g). Dacă este selectat [Exposures remaining] (Expuneri rămase), sensibilitatea ISO sensitivity va fi afişată doar atunci când este apăsat butonul ISO. Alegeţi dintre [Frame count] (Contor cadre) (h; setarea implicită) şi [Exposures remaining] (Expuneri rămase) (g). Reţineţi că indiferent de opţiunea selectată, capacitatea memoriei intermediare va fi afişată atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.


d6: Afişaj info fotografiere Pentru setarea implicită [Auto] (AUTO), culoarea textului de pe afişajul de informaţii (pag. 14) se va modifica automat din negru în alb sau din alb în negru pentru a păstra contrastul cu fundalul. Pentru a utiliza întotdeauna aceeaşi culoare a textului, selectaţi [Manual] şi apoi [Dark on light] (Închis pe deschis) (B; text negru) sau [Light on dark] (Deschis pe închis) (W; text alb). Luminozitatea monitorului se va ajusta automat pentru contrast maxim cu culoarea de text selectată.

Închis pe deschis

Deschis pe închis

U

323


d7: Iluminare LCD Pentru setarea implicită [Off ] (Oprit), luminile de fundal a panoului de control (Iluminare LCD) se va aprinde doar când comutatorul este în poziţia D. Dacă aţi selectat [On] (Pornit), panourile de control va fi iluminat când măsurătoarea expunerii este activă (pag. 50). Selectaţi [Off ] (Oprit) pentru o durată mai lungă de viaţă a bateriei.

d8: Modul decalaj expunere Pentru setarea implicită [Off] (Oprit), declanşatorul este eliberat doar când se apasă butonul declanşatorului. Când fotografiaţi cu opţiunea [Tripod] (Trepied) pentru modul live view (pag. 97) sau în situaţii în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate duce la înceţoşarea imaginii, puteţi selecta [On] (Pornit) pentru a întârzia declanşatorul cu aproximativ 1 s după apăsarea butonului şi ridicarea oglinzii.

U

324


e: Bracketing/Bliţ e1: Viteză sincronizare bliţ Această opţiune controlează viteza de sincronizare a bliţului. Opţiune

Descriere Sincronizarea rapidă FP auto este utilizată cu unităţi bliţ SB-800, SB-600 şi SB-R200. Dacă utilizaţi alte unităţi bliţ, viteza declanşatorului este reglată la 1/250 s. Când aparatul 1/250 s (Auto FP) foto indică o viteză a declanşatorului de 1/250 s în mod expunere e sau g, sincronizarea automată FP la viteze rapide va fi activată dacă valoarea reală a declanşatorului este mai mare de 1/250 s. 1/250 s (implicit) Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/250 s. 1/200 s Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/200 s. 1/160 s Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/160 s. 1/125 s Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/125 s. 1/100 s Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/100 s. 1/80 s Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/80 s. 1/60 s Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/60 s.

A Reglarea vitezei declanşatorului la limita vitezei de sincronizare bliţ Pentru a stabili viteza declanşatorului la limita vitezei de sincronizare în mod expunere prioritate declanşare sau mod expunere normal, selectaţi pentru viteza de declanşare următoarea valoare după cea mai mică viteză posibilă (30 s sau bec). În panoul de control superior şi pe vizor se va afişa un X (indicator sincronizare bliţ).

U

325


e2: Viteză declanşator bliţ Această opţiune determină cea mai mică viteză a declanşatorului disponibilă pentru utilizare cu sincronizare perdea anterioară sau posterioară sau reducere ochi roşii în modul automat programat sau modul expunere automat cu prioritate diafragmă (indiferent de setarea aleasă, viteza declanşatorului poate fi de minim 30 s în modurile de expunere manual şi automat cu prioritate declanşare sau pentru setări bliţ de sincronizare la viteză scăzută, sincronizare perdea posterioară la viteză scăzută sau reducere ochi roşii cu sincronizare la viteză redusă). Opţiunile variază de la 1/60 s ([1/60 s], setarea implicită) la 30 s ([30 s]).

e3: Bliţ de modelare Dacă este selectată opţiunea [On] (Pornit) (opţiunea implicită) când aparatul foto este utilizat cu un bliţ opţional ce acceptă sistemul de iluminare Nikon Creative Lighting System (CLS; pag. 190) dispozitivul bliţ montat pe cameră şi orice dispozitive bliţ compatibile CLS vor emite un bliţ de modelare atunci când este apăsat butonul de previzualizare a adâncimii câmpului (pag. 117). Nu se emite bliţ de modelare când este selectată opţiunea [Off] (Oprit).

U

326


e4: Setare bracketing automat Selectaţi setarea sau setările cărora li se aplică bracketing când funcţia bracketing automat (pag. 134) este activă. Selectaţi [AE & flash] (AE şi bliţ) (j; setarea implicită) pentru a realiza bracketing pentru expunere şi nivel bliţ, [AE only] (Doar AE) (k) pentru a aplica bracketing la expunere, [Flash only] (Doar bliţ) (l) pentru bracketing pentru nivelul bliţului sau [WB bracketing] (Bracketing WB) (m) pentru bracketing balans de alb (pag. 139). Reţineţi că funcţia de bracketing pentru balansul de alb nu este disponibilă pentru setări de calitate imagine NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG.

U

327


e5: Bracketing automat (Mod M) Această setare determină ce setări sunt afectate când este selectată opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ) sau [AE only] (Doar AE) pentru setarea personalizată e4 în mod expunere manuală. Opţiune

F

G

H I

Descriere Aparatul foto variază viteza declanşatorului (Setare Flash/speed personalizată e4 cu opţiunea [AE only] (Doar AE)) (implicit) sau viteza declanşatorului şi nivelul bliţului (Setare personalizată e4 cu opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ)). Aparatul foto variază viteza declanşatorului şi diafragma (Setare personalizată e4 cu opţiunea [AE only] (Doar AE)) Flash/speed/ sau viteza declanşatorului, diafragma şi nivelul bliţului aperture (Setare personalizată e4 cu opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ)). Aparatul foto variază diafragma (Setare personalizată e4 cu opţiunea [AE only] (Doar AE)) sau diafragma şi Flash/aperture nivelul bliţului (Setare personalizată e4 cu opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ)). Aparatul foto variază doar nivelul bliţului (Setare Doar bliţ personalizată e4 cu opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ)).

Este realizat procedeul de bracketing bliţ doar cu i-TTL sau control bliţ AA. Dacă este selectată o altă setare în loc de [Flash only] (Doar bliţ) şi bliţul nu este utilizat, nivelul de sensibilitate ISO va fi fixat la valoarea primei fotografii, indiferent de setarea selectată pentru control automat sensibilitate ISO (pag. 110).

U

328


e6: Ordine bracketing Pentru setarea implicită [MTR]>[under] (sub)>[over] (peste) (H), funcţia de bracketing este realizată în ordinea descrisă la paginile 136 şi 140. Dacă este selectată opţiunea [Under] (sub)>[MTR]>[over] (peste) (I), fotografierea se va realiza de la valoarea cea mai mică spre valoarea cea mai mare.

U

329


f: Controale f1: Buton central selector multiplu Această opţiune determină ce operaţiuni pot fi realizate prin apăsarea butonului central al selectorului multiplu în modurile fotografiere şi redare.

❚❚ Meniu fotografiere Selectând [Shooting mode] (Mod fotografiere) se vor afişa următoarele opţiuni: Opţiune

J

Descriere Prin apăsare pe butonul central al selectorului multiplu Select center focus în modul fotografiere se selectează punctul de point (implicit) focalizare central. În mod fotografierea apăsarea pe butonul central Not used al selectorului multiplu nu va avea niciun efect.

❚❚ Mod redare Selectând [Playback mode] (Mod redare) se vor afişa următoarele opţiuni:

n o

p

U

330

Opţiune Thumbnail on/off (implicit)

Descriere Apăsaţi butonul central al selectorului multiplu pentru a comuta între vizualizare ecran complet şi vizualizare miniatură. În ambele moduri de vizualizare, ecran complet şi vizualizare View miniatură, se afişează o histogramă la apăsarea butonului histograms central al selectorului multiplu. Apăsaţi butonul central al selectorului multiplu pentru a comuta între vizualizare ecran complet sau vizualizare miniatură şi mărire redare. Selectaţi setarea iniţială de Zoom on/off mărire între [Low magnification] (Mărire redusă), [Medium magnification] (Mărire medie), şi [High magnification] (Mărire ridicată). Afişajul de mărire se va centra asupra punctelor de focalizare active.


f2: Selector multiplu Dacă este selectată opţiunea [Reset meter-off delay] (Reiniţializare decalaj măsurare), utilizarea selectorului multiplu când măsurătorile de expunere sunt oprite (pag. 50) va activa măsurătorile de expunere. Dacă este selectată opţiunea [Do nothing] (Nicio acţiune) (opţiunea implicită), măsurătorile de expunere nu vor fi activate prin utilizarea selectorului multiplu.

f3: Informaţii/redare fotografie Pentru setarea implicită [Info 13/Playback 42] (Informaţii/Redare), apăsând 1 sau 3 în redare cadru complet se modifică informaţiile despre fotografie, în timp ce utilizarea butoanelor 4 sau 2 afişează informaţii suplimentare. Pentru a inversa rolul butoanelor selectorului multiplu, astfel încât prin apăsare pe 1 sau 3 să se afişeze imagini suplimentare, iar prin apăsare pe 4 sau 2 să se modifice informaţiile afişate despre fotografii, selectaţi [Info 42/Playback 13] (Info/Redare).

f4: Atribuire FUNC. Buton Selectează rolul jucat de butonul Fn, fie utilizat singur ([FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC)) sau utilizat cu selectoarele de comandă ([FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare)).

❚❚ FUNC. Apăsare buton Selectând [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC) pentru Setare personalizată f4 se afişează următoarele opţiuni: Opţiune

q

Preview *

r

FV lock *

Descriere Apăsaţi butonul Fn pentru previzualizare adâncime câmp (pag. 117). Apăsaţi butonul Fn pentru a bloca valoarea bliţului (doar unităţile bliţ SB-800, SB-600, SB-400 şi SB-R200, pag. 201). Apăsaţi din nou pentru a anula Blocare FV.

U

331


Opţiune

B C D E F s

t

L M N

U

332

Descriere Funcţiile de focalizare şi expunere se vor bloca la apăsarea AE/AF lock butonulu Fn. AE lock only Funcţia de focalizare se va bloca la apăsarea butonului Fn. Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului AE lock (Reset Fn şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a butonului, on release) * când declanşatorul este eliberat sau măsurarea expunerii este oprită. Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului Fn AE lock şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a butonului sau (Hold) * până măsurarea expunerii este oprită. AF lock only Funcţia de focalizare se va bloca la apăsarea butonului Fn. Bliţul nu se va declanşa pentru fotografii realizate cu Flash off apăsarea butonului Fn. Dacă este apăsat butonul Fn în timp ce funcţia de bracketing pentru expunere sau bliţ este activă pentru modul eliberare cadru unic, toate fotografiile din programul curent de bracketing se vor realiza de fiecare dată când este apăsat butonul declanşatorului. Dacă este activă funcţia Bracketing de bracketing pentru balans de alb sau este select modul burst eliberare continuă (mod CH or CL), aparatul va repeta seria de bracketing în timp ce butonul declanşatorului este apăsat (în modul eliberare cadru unic, funcţia de bracketing pentru balans de alb se va repeta la viteza de avansare a cadrelor pentru modul de eliberare CH). Matrix Funcţia de măsurare matricială se activează la apăsarea metering butonulu Fn. CenterFuncţia de măsurare central evaluativă se activează la weighted apăsarea butonului Fn. Măsurare Funcţia de măsurare punctuală se activează la apăsarea punctuală butonulu Fn.


u

Opţiune Virtual horizon * None (implicit)

Descriere Afişajele expunerii analog electronice acţionează ca măsurătoare a înclinaţiei (pag. 333). Apăsarea butonului Fn nu este asociată cu nicio operaţiune.

* Această opţiune nu poate fi utilizată împreună cu funcţia [FUNC. button+dials] (Butoanle + selectoarele FUNC) (pag. 334). Selectarea acestei opţiuni generează afişarea unui mesaj şi comutarea [FUNC. button + dials] (Buton FUNC + selectoare) la [None] (Niciuna). Dacă este selectată o altă opţiune pentru [FUNC. button + dials] (Buton FUNC + selectoare) în timp ce această funcţie este activă, [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.) va fi setată la [None] (Niciuna).

A Orizont virtual Atunci când este selectat [Virtual horizon] pentru [FUNC. button press] (Apăsarea butonului FUNC.), afişajele analog electronice de pe vizor şi panoul superior de control acţionează ca reper orizontal atunci când este apăsat butonul Fn. Aparat foto înclinat spre dreapta

Nivel aparat foto

Aparat foto înclinat spre stânga

Panou de control Vizor

Reţineţi că afişajul ar putea să nu fie adecvat atunci când aparatul foto este înclinat la unghi mic înainte sau înapoi.

U

333


❚❚ FUNC. Buton + selectoare Selectând [FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare) pentru Setare personalizată f4 se afişează următoarele opţiuni: Opţiune

i

v w x

U

334

Descriere Butonul Fn şi selectorul principal de comandă pot fi utilizate Choose pentru a selecta zona imaginii (pag. 60). Zona imaginii nu image area poate fi schimbată atunci când se fotografiază la expuneri (implicit) multiple (pag. 208). Dacă este apăsat butonul Fn când selectoarele de comandă 1 step spd/ sunt rotite, modificările vitezei declanşatorului (moduri aperture expunere S şi M) şi ale diafragmei (moduri expunere A şi M) se realizează în paşi de 1 EV. Choose non- Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi selectoarele de comandă pentru CPU lens a selecta un număr de obiectiv utilizând opţiunea [Non-CPU number lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pg. 220). Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi selectorul de comandă principală Focus point pentru fotografierea verticală pentru a alege un punct de selection focalizare (pg. 335). Apăsarea butonului Fn şi rotirea selectoarelor de comandă nu None se asociază cu nicio operaţiune.


Fotografii portret (Orientare în picioare) Pentru a utiliza selectoarele de comandă pentru a selecta punctul de focalizate atunci când sunt încadrate imagini în orientarea portret („în picioare”):

1

Alegeţi [Focus point selection] (Selectare punct focalizare). Selectaţi [Focus point selection] (Selectare punct focalizare) pentru setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button]) (Atribuire buton FUNC.) > [FUNC. button+dials] (Buton+selectoare FUNC).

2

Deblocaţi butonul de eliberare a declanşatorului pentru fotografiere verticală.

Blocare buton eliberare declanşator fotografiere verticală

U

335


3

Selectaţi punctul de focalizare. Cu aparatul foto orientat în mod portret („în picioare”), selectaţi un punct de focalizare apăsând butonul Fn şi rotind selectoarele de comandă pentru fotografiere verticală. Utilizaţi selectorul principal de comandă pentru a muta selectarea zonei de focalizare spre stânga sau spre dreapta, selectorul de sub-comandă pentru a o muta în sus sau în jos. Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală

+ Butonul Fn

Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală

Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală

+ Butonul Fn

U

336

Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală


f5: Buton atribuire previzualizare Selectează rolul jucat de butonul previzualizare adâncime câmp, fie utilizat singur ([Preview button press] (Apăsare buton previzualizare)) sau utilizat cu selectoarele de comandă ([Preview button+dials] (Buton previzualizare + selectoare)). Opţiunile disponibile sunt aceleaşi ca şi pentru [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC) (pag. 331) şi [FUNC. button+dials] (Buton+selectoare FUNC.) (pag. 334) cu excepţia faptului că opţiunea implicită a [Preview button press] (Apăsarea butonului de previzualizare) este [Preview] (Previzualizare) iar [Preview + command dials] (Previzualizare+selectoare de comandă) nu prezintă opţiunea [Focus point selection] (Selectare punct focalizare) (setarea implicită pentru [Preview + command dials] (Previzualizare+selectoare de comandă) este [None] (Niciuna)).

U

337


f6: Buton atribuire AE-L/AF-L Selectează rolul jucat de butonul AE-L/AF-L, fie utilizat singur ([AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/AF-L)) sau utilizat cu selectoarele de comandă ([AE-L/AF-L button+dials] (Buton AE-L/ AF-L + selectoare)). Opţiunile disponibile pentru [AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/ AF-L) sunt aceleaşi ca şi pentru [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC) (pag. 331), doar că opţiunea implicită pentru [AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/AF-L) este [AE-L/ AF lock] (Blocare AE-L/AF) cu o opţiune suplimentară B (dacă este selectată această opţiune, apăsarea butonului AE-L/AF-L are acelaşi efect ca şi apăsarea butonului B pentru iniţierea funcţiei de focalizare automată). Opţiunile disponibile pentru [AE-L/AF-L+command dials] (Buton AE-L/AF-L + selectoare) sunt aceleaşi ca şi pentru [FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare) (pag. 334), doar că opţiunea implicită pentru [AE-L/AF-L +command dials] (Buton AE-L/AF-L + selectoare) este [None] (Niciuna) şi îi lipsesc opţiunile [1 step spd/aperture] (1 treaptă de viteză/diafragmă) şu [Focus point selection] (Selectare punct focalizare).

U

338


f7: Personalizare selectoare de comandă Această opţiune controlează funcţionarea selectoarelor de comandă principală şi sub-comandă. Opţiune

Descriere Controlează direcţia de rotire a selectoarelor de comandă. Selectaţi [No] (Nu) (opţiunea implicită) pentru funcţionarea normală a Reverse selectoarelor de comandă sau [Yes] (Da) pentru a inversa direcţia rotation de rotire a selectoarelor de comandă. Această setare se aplică şi selectoarelor de comandă pentru fotografiere verticală. Pentru opţiunea implicită [Off ] (Oprit), selectorul de comandă principală controlează viteza declanşatorului şi cel de sub-comandă, Change diafragma. Dacă este selectat [On] (Pornit), selectorul de comandă main/sub principală controlează diafragma şi cel de sub-comandă, viteza declanşatorului. Această setare se aplică şi selectoarelor de comandă pentru fotografiere verticală.

U

339


Opţiune

Descriere Pentru setarea implicită [Sub-command dial] (Selector sub-comandă), diafragma poate fi ajustată doar cu ajutorul selectorului pentru subcomandă (sau cu selectorul de comandă principală dacă aţi selectat [On] (Pornit) pentru [Change main/sub] (Schimbare principal/sub)). Dacă este selectată opţiunea [Aperture ring] (Inel diafragmă), diafragma poate fi ajustată doar cu inelul pentru diafragmă al Aperture obiectivului şi afişajul pentru diafragmă al aparatului foto va afişa setting diafragma în paşi de 1 EV (pentru diafragma pentru obiective tip G se utilizează selectorul pentru sub-comandă). Funcţia Live view nu este disponibilă atunci când este selectată opţiunea [Aperture ring] (Inel diafragmă) şi este ataşat un obiectiv CPU cu inel diafragmă. Reţineţi că indiferent de opţiunea selectată, inelul diafragmei trebuie utilizat pentru ajustarea diafragmei când este utilizat un obiectiv non-CPU. Pentru setarea implicită [Off ] (Oprit), selectorul multiplu este utilizat pentru selectarea imaginii afişate în timpul redării pe ecran complet şi pentru navigare în meniuri. Dacă este selectată opţiunea [On] (Pornit), selevctorul de comandă principală poate fi utilizat pentru selectarea fotografie afişate pe ecrn în mod redare ecran complet, pentru mutarea cursorului stânga-dreapta pentru redare miniatură Menus sau pentru mutare evidenţiere în meniu în sus sau în jos. Selectorul and pentru sub-comandă este utilizat pentru a afişa informaţii suplimentare playback despre fotografie în mod redare cadru complet şi pentru mutarea cursorului în sus sau în jos în timpul redării miniatură. Când sunt afişate meniuri, rotirea selectorului pentru sub-comandă spre dreapta afişează sub.meniul pentru opţiunea selectată, în timp ce rotirea spre stânga afişează meniul anterior. Pentru a realiza o selecţie, apăsaţi 2, butonul central al selectorului multiplu sau J.

U

340


f8: Eliberare buton pentru utilizare selector Această opţiune permite ajustări care sunt realizate în mod normal prin menţinerea apăsat a unui buton şi rotirea unui selector de comandă prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Pentru setarea implicită [Off] (Oprit), butonul trebuie apăsat în timp ce selectorul de comandă este rotit. Dacă este selectată opţiunea [Yes] (Da), setarea poate fi modificată prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Modificarea setării se încheie la o nouă apăsarea a butonului, la o apăsarea până la jumătate a declanşatorului sau a oricăruia dintre butoanele I, E, t, M, ISO, QUAL sau WB. Cu excepţia cazurilor în care opţiunea [No limit] (Fără limită) este selectată pentru Setare personalizată c2 [Auto meter-off delay] (Decalaj măsurare automată) sau se utilizează un adaptor CA EH-6 opţional, setarea va fi finalizată şi prin oprirea măsurătorii expunerii.

U

341


f9: Niciun card de memorie? Pentru opţiunea implicită [Enable release] (Permitere eliberare), declanşatorul poate fi eliberat chiar dacă nu există un card de memorie, deşi fotografiile nu vor fi înregistrate (cu toate acestea vor fi afişate pe monitor în modul demo). Dacă este selectată opţiunea [Release locked] (Eliberare blocată), declanşatorul poate fi eliberat doar dacă în aparatul foto există un card de memorie. Reţineţi că atunci când utilizaţi Camera Control Pro 2 (disponibil separat) pentru a captura imagini pe un calculator, fotografiile nu sunt înregistrate în memoria aparatului foto sau pe cardul de memorie şi declanşatorul va fi eliberat indiferent de opţiunea selectată pentru această setare.

U

342


f10: Inversare indicatoare Pentru setarea implicită (V), indicatorii de expunere din panoul de control superior şi din afişajele de informaţii fotografiere sunt afişaţi cu valorile pozitive în stânga şi valorile negative în dreapta. Selectând (W) valorile negative se vor afişa în stânga, iar cele pozitive în dreapta.

U

343


B Meniul setare: Setarea aparatului foto Meniul setare oferă opţiunile prezentate mai jos. Pentru informaţii despre utilizarea meniului setare, consultaţi „Tutoriat: Meniuri aparat foto” (pag. 26). Opţiune Formatare card de memorie Luminozitate LCD Blocare oglindă în sus pentru curăţare 1 Mod video HDMI Ora în jurul lumii Limba Comentariu imagine Rotire automată a imaginii Notă vocală Suprascriere notă vocală Buton notă vocală Ieşire audio USB Ştergere praf foto ref Info acumulator Transmiţător fără fir 2 Autentificare imagine Salvare/încărcare setări GPS Orizont virtual Date obiectiv non-CPU Ajustare fină AF Versiune firmware

U

344

Consultaţi pagina 345 345 395 346 346 347 347 348 349 248 249 249 254 350 351 353 261 354 355 223 357 220 358 359

1 Nu este disponibil când capacitatea acumulatorului este redusă. 2 Disponibil doar când transmitătorul fără fir WT-4 este conectat şi [MTP/PTP] selectat pentru [USB] (pag. 350).


Formatare card de memorie Formataţi cardul din fanta selectată. Retineţi că formatarea cardurilor de memorie şterge definitiv fotografiile şi alte date de pe card. Înainte de formatare, asigurati-vă că aţi creat copii de sigurantă.

D În timpul formatării Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi cardurile de memorie în timpul formatării. A Formatare cu două butoane De asemenea, cardurile de memorie pot fi formatate apăsând pe butoanele Q (O şi I) pentru aproximativ două secunde (pag. 45). Luminozitate LCD Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege dintre şapte setări pentru luminozitatea monitorului. Alegeţi valori mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.

Blocare oglindă sus pentru curătare Blocaţi oglinda în poziţia sus pentru a permite inspectarea sau curăţarea manuală a filtrului low-pass care protejează senzorul de imagine al aparatului foto (pag. 395).

U

345


Mod video Când conectaţi aparatul foto la un televizor sau VCR printr-un conector A/V, asiguraţi-vă că modul video al aparatului foto se potriveşte cu standardul video al dispozitivului (NTSC sau PAL).

HDMI Aparatul foto este echipat cu un conector HDMI (Interfaţă Multimedia H D) connector, permiţând redarea fotografiilor pe televizoare sau monitoare HD utilizând un cablu tip A (disponibil separat în comerţ). Înainte de a conecta aparatul foto la un dispozitiv HD, alegeţi formatul HDMI dintre opţiunile de mai jos. Opţiune v Auto (implicit) J K L M

480p (progresiv) 576p (progresiv) 720p (progresiv) 1080i (interpolat)

Descrierea Aparatul foto selectează automat formatul corespunzător. Format 640 × 480 (progresiv) Format 720 × 576 (progresiv) Format 1280 × 720 (progresiv) Format 1920 × 1080 (interpolat)

Monitorul aparatului foto se opreste automat când este conectat un dispozitiv HDMI.

U

346


Ora în jurul lumii Modifică fusurile orare, setează ceasul aparatului foto, alege ordinea de afişare a datei şi activează şi dezactivează ora de vară. Opţiune Time zone Date and time Date format Daylight saving time

Descrierea Alegeţi un fus orar. Ceasul aparatului foto este setat automat la ora noului fus orar. Setaţi ceasul aparatului foto (pag. 39). Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul. Comutaţi pornirea sau oprirea orei de vară. Ceasul aparatului foto va înregistra automat ora în plus sau în minus. Setarea implicită este [Off ] (Oprit).

Limba Alegeţi limba pentru meniurile şi mesajele aparatului foto. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Germană Engleză Spaniolă Finlandeză Franceză Italiană Olandeză Poloneză

Portugheză Rusă Suedeză Chineză tradiţională Chineză simplificată Japoneză Koreană

U

347


Comentariu imagine Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate. Comentariile pot fi vizualizate în ViewNX (furnizat) sau Capture NX (disponibil separat) (pag. 387). De asemenea, comentariul este vizibil pe a treia pagină a afişajului cu informaţii despre fotografii. • [Done] (Efectuat): Salvaţi modificările şi reveniţi la meniul de setare. • [Input comment] (Introducere comentariu): Introduceţi un comentariu aşa cum este descris la pagina 292. Comentariile pot avea până la 36 de caractere. • [Attach comment] (Ataşare comentariu): Selectaţi această opţiune pentru a ataşa comentariul la toate fotografiile următoare. [Attach comment] (Ataşare comentariu) poate fi pornit şi oprit evidenţiind opţiunea şi apăsând 2.

U

348


Rotire automată a imaginii Fotografiile efectuate când este selectată opţiunea [On] (Pornit) (opţiunea implicită) conţin informaţii despre orientarea aparatului foto, permiţând rotirea automată a acestora în timpul redării (pag. 287) sau când sunt vizualizate în ViewNX sau Capture NX (disponibil separat) (pag. 387). Sunt înregistrate următoarele orientări:

Orientarea peisaj (lat)

Aparat foto rotit la 90° în sensul acelor de ceasornic

Aparat foto rotit la 90° în sens invers acelor de ceasornic

Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat [Off] (Oprit). Alegeţi această opţiune când efectuaţi fotografii cu obiectivul orientat în sus sau în jos.

A Rotire pe înălţime Pentru a roti automat fotografii în orientarea „pe înălţime” (orientarea portret) pentru afişarea în timpul redării, selectaţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Rotate tall] (Rotire pe înălţime) din meniul redare (pag. 287). Notă vocală Meniul notă vocală conţine opţiuni pentru înregistrarea de note vocale în timpul fotografierii. Consultaţi „Note vocale: Înregistrarea notelor vocale” (pag. 248).

U

349


Suprascriere notă vocală Această opţiune determină dacă nota vocală pentru ultima fotografie înregistrată poate fi suprascrisă când aparatul foto este în modul fotografiere. Consultaţi „Note vocale: Înregistrarea notelor vocale” (pag. 249).

Buton notă vocală Această opţiune controlează funcţionarea butonului H. Consultaţi „Note vocale: Înregistrarea notelor vocale” (pag. 249).

Ieşire audio Alegeţi opţiunile de ieşire pentru redarea notei vocale. Consultaţi „Note vocale: Redarea notelor vocale” (pag. 254).

USB Alegeţi o opţiune USB pentru conectarea la un computer sau la o imprimantă PictBridge. Alegeţi [MTP/PTP] (setarea implicită) când conectaţi la o imprimantă PictBridge sau la un transmiţător fără fir opţional WT-4 sau când utilizaţi Camera Control Pro 2 (disponibil separat; consultaţi pagina 387). Consultaţi pagina 257 pentru informaţii privind selectarea unei opţiuni USB pentru utilizarea cu Nikon Transfer (furnizat).

U

350


Ştergere praf foto ref Preia date de referinţă pentru opţiunea Ştergere praf imagine din Capture NX (disponibil separat; pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul Capture NX). [Dust off ref photo] (Ştergere praf foto ref ) este disponibilă doar când pe aparatul foto se montează un obiectiv CPU. Se recomandă utilizarea unei lungimi focale de cel puţin 50 mm. Când se utilizează un obiectiv cu zoom, măriţi la maximum.

1

Selectaţi [Start] (Pornire). Evidenţiaţi [Start] (Pornire) şi apăsaţi J.

Va apărea mesajul afişat în dreapta, iar „rEF” va apărea în vizor şi în afişajele panoului de control. Pentru a ieşi fără preluarea de date pentru ştergere praf imagine, apăsaţi G.

2

Încadraţi un obiect alb, fără caracteristici în vizor. În condiţiile în care obiectivul se află la aproximativ zece centimetri (patru inci) de un obiect alb, fără caracteristici şi bine iluminat, încadraţi subiectul până când umple vizorul şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit; în modul manual, setaţi focalizarea la infinit manual.

U

351


3

Preluaţi datele de referinţă pentru curăţare praf. Apăsaţi restul cursei butonului de eliberare al declanşatorului pentru a prelua date de referinţă pentru curăţare praf. Monitorul se opreşte atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat. Dacă obiectul de referinţă este prea strălucitor sau prea întunecat, este posibil ca aparatul foto să nu poată prelua date de referinţă pentru ştergerea prafului şi se va afişa un mesaj în partea dreaptă. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi procesul de la pasul 1.

D Date de referinţă pentru curăţare praf imagine Aceleaşi date de referinţă pot fi utilizate pentru fotografii facute cu obiective diferite sau cu diafragme diferite. Imaginile de referinţa nu pot fi vizualizate cu ajutorul unui software de prelucrare a imaginilor pe computer. Un model matricial este afişat când imaginile de referinţa sunt vizualizate pe aparatul foto; histogramele şi evidenţierile nu sunt afişate.

U

352


Info acumulator Vizualizaţi informaţiile privind acumulatorul introdus curent în aparatul foto.

Element Bat. meter Pic. meter

Calibration

Charging life

Descriere Elementul curent al acumulatorului exprimat procentual. De câte ori a fost eliberat declanşatorul cu acumulatorul curent de la momentul ultimei încărcări. Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să elibereze uneori declanşatorul fără a înregistra o fotografie, de exemplu când se măsoară balansul de alb presetat. • [j]: Datorită utilizării şi reîncărcării repetate, calibrarea este necesară pentru a asigura acurateţea măsurării nivelului acumulatorului; recalibraţi acumulatorul înainte de încărcare (pag. 433). • [—]: Calibrarea nu este necesară. Un afişaj pe cinci niveluri indicând vechimea acumulatorului. 0 (k) arată dacă performanţa acumulatorului nu este afectată, 4 ([l]) că acumulatorul a atins sfârşitul duratei sale de viaţă şi că trebuie înlocuit. Reţineţi că acumulatorii încărcaţi la temperaturi de sub 5 °C (41 °F) pot prezenta căderi temporare ale capacităţii de încărcare; afişarea capacităţii de încărcare va reveni la normal odată ce acumulatorul a fost reîncărcat la o temperatură de aproximativ 20 °C (68 °F) sau mai mare.

U

353


Transmiţător fără fir Această opţiune este utilizată pentru reglarea setărilor pentru conectarea la o reţea fara fir, utilizând un transmiţător fără fir WT-4. Consultaţi „Conexiuni: Reţele fără fir şi ethernet” (pag. 261).

Autentificare imagine Alegeţi dacă veţi încorpora informaţii de autentificare a imaginii în fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate, permiţând detectarea modificărilor cu software-ul opţional Nikon de autentificare a imaginii. Informaţiile privind autentificare a imaginii nu pot fi încorporate în fotografiile deja existente. Fotografiile efectuate cu autentificarea imaginii sunt marcate cu pictograma p pe informaţiile fişierului şi pe paginile cu date de prezentare ale afişajului cu informaţii despre fotografii (pag. 232, 240). Opţiune

Descrierea Informaţii privind autentificare a imaginii încorporate în fotografiile On noi pe măsură ce sunt efectuate. Off Informaţii privind autentificare a imaginii neîncorporate în fotografiile (implicit) noi pe măsură ce sunt efectuate.

D Camera Control Pro 2 Informaţiile privind autentificarea imaginii nu sunt încorporate în fotografiile TIFF (RGB) înregistrate direct pe un computer utilizând Camera Control Pro 2 (disponibil separat). A Copii Informaţiile privind autentificarea imaginii nu sunt încorporate în copiile create utilizând opţiunile din meniul de retuşare (pag. 360).

U

354


Salvare/încărcare setări Selectaţi [Save settings] (Salvare setări) pentru a salva următoarele setări pe cardul de memorie în fanta 1 (în cazul în care cardul de memorie este plin, va fi afişată o eroare; pag. 412). Meniu

Playback

Shooting (all banks)

Opţiune Display mode Image review After delete Rotate tall Shooting menu bank File naming Slot 2 Image quality Image size Image area JPEG compression NEF (RAW) recording White balance (with fine tuning and presets d-0–d-4) Set Picture Control Color space Active D-Lighting Long exp.NR High ISO NR ISO sensitivity settings Live view

Custom settings All Custom Settings except [Reset custom settings] (all banks)

U

355


Meniu

Setup

My Menu

Opţiune Video mode HDMI World time (excepting date and time) Language Image comment Auto image rotation Voice memo Voice memo overwrite Voice memo button Audio output USB Image authentication GPS Non-CPU lens data All My Menu items

Setările salvate utilizând D3 pot fi restabilite selectând [Load settings] (Înărcare setări). Reţineţi că [Save/load settings] (Salvare/încărcare setări) este disponibil doar când un card de memorie este introdus în fanta 1 şi că opţiunea [Load settings] (Încărcare setări) este disponibilă doar când fanta 1 conţine setările salvate (cardul de memorie din fanta 2 nu poate fi utilizat pentru a salva sau încărca setări).

A Setări salvate Setările sunt salvate într-un fişier numit NCSETUP2. Aparatul foto nu va putea încărca setările dacă numele fişierului este schimbat.

U

356


GPS Reglaţi setările pentru conectarea la o unitate GPS (pag. 223).

Orizont virtual Se afişează un orizont virtual pe baza informaţiilor de la senzorul de orientare a aparatului foto.

D Înclinarea aparatului foto Afişajul orizontului virtual nu prezintă acurateţe când aparatul foto este înclinat înainte sau înapoi la un unghi mic. A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii privind utilizarea afişajelor de expunere electronică analogică ca un contor înclinare, consultaţi Setare personalizată f4 ([Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.) > [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.); pag. 331). Date obiectiv Non-CPU Specificând datele obiectivului (lungimea focală a obiectivului şi diafragma maximă) pentru până la nouă obiective non-CPU, utilizatorul poate accesa o varietate de funcţii ale obiectivului CPU (pag. 220).

U

357


Ajustare fină AF Focalizare cu ajustare fină pentru până la 20 obiective. Ajustarea fină a AF nu este recomandată în cele mai multe dintre situaţii; utilizaţi doar când este necesar. Opţiune Descrierea AF fine • [On] (Pornit): Porniţi ajustarea fină AF. tune • [Off] (Oprit) (implicit): Opriţi ajustarea fină AF. (On/Off) Ajustaţi fin AF pentru obiectivul curent Deplasaţi (doar obiective CPU). Apăsaţi 1 sau 3 punctul focal de Saved pentru a alege o valoare între +20 şi la aparatul foto. value –20. Pot fi stocate valori pentru până la 20 obiective.

Default

Alegeţi valoarea pentru ajustarea fină AF utilizată când nu există valori salvate anterior pentru obiectivul curent (doar obiective CPU). Deplasaţi punctul focal spre aparatul foto.

U

358

Valoarea curentă

Valoarea anterioară


Opţiune

Descrierea Listaţi valorile de ajustare fină AF salvate anterior. Dacă există o valoare pentru obiectivul curent, aceasta va fi afişată cu o pictogramă V. Pentru a şterge un obiectiv din listă, evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi O. Pentru a schimba identificatorul obiectivului (de exemplu pentru a alege un identificator ca ultimele două cifre ale numărului serial al obiectivului pentru a-l distinge de alte obiective de acelaşi tip), List saved evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi 2. values Va fi afişat meniul prezentat în partea dreaptă; apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege un identificator şi apăsaţi J pentru a salva modificările şi pentru a ieşi.

D Ajustare fină AF Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza la distanţa minimă sau la infinit când se aplică ajustarea fină AF. D Mod Live view (trepied) Ajustarea fină nu se aplică focalizării automate cu detectare contrast când se selectează [Tripod] (Trepied) în modul live view (pag. 97). A Valoare salvată Pentru fiecare obiectiv poate fi salvată o singură valoare. Dacă este utilizat un teleconvertor, pot fi stocate valori separate pentru fiecare combinaţie de obiectiv şi teleconvertor. Versiune firmware Vizualizaţi versiunea firmware curentă pentru aparatul foto.

U

359


N Meniu retuşare: Crearea copiilor retuşate Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru a crea copii decupate fin sau retuşate ale fotografiilor de pe cardul de memorie. Meniul de retuşare este afişat doar când se introduce un card de memorie cu fotografii în aparatul foto. Pentru informaţii despre utilizarea meniului fotografiere, consulţati „Tutoriat: Meniuri aparat foto” (pg. 26). i j k l m n o p

Opţiune D-Lighting * Atenuare efect de -ochii roşii * Decupare fină Monocrom * Efecte filtru * Balans de culoare * Suprapunere imagine Comparaţie în paralel

Consultaţi pagina 363 364 365 366 367 367 368 371

* Nu este disponibil pentru fotografii efectuate cu [Monochrome] (Monocrom) selectat pentru [Set Picture Control] (Setare opţiune de control a imaginii) (pag. 168).

U

360


Crearea copiilor retuşate

1

Selectaţi un element din meniul retuşare. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element, 2 pentru a selecta. În funcţie de opţiunea selectată, se poate afişa un meniu; evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o fotografie. Vor fi afişate fotografiile de pe cardul de memorie. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie (pentru a vizualiza ecranul întreg cu fotografia evidenţiată, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N). În cazul în care sunt introduse două carduri de memorie, fanta poate fi selectată menţinând apăsat butonul N şi apăsând 1. Meniul indicat în dreapta va fi afişat (pag. 230); evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J.

3

Afişaţi opţiunile de retuşare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de retuşare (pentru detalii, consultaţi secţiunea pentru opţiunea selectată). Pentru a ieşi fără a crea o copie retuşată, apăsaţi butonul G.

U

361


4

Creaţi o copie retuşată. Apăsaţi J pentru a crea o copie retuşată. Copiile retuşate sunt indicate prin pictograma N.

D Retuşarea copiilor Copiile create cu [Trim] (Decupare fină) nu pot fi modificate mai mult. D-lighting, remediere ochi-roşii, filtrare efecte şi balans de culoare nu pot fi aplicate copiilor monocrome. În caz contrar, opţiunile din meniul retuşare pot fi aplicate fiecare în parte o dată la copiile existente, deşi acest lucru ar putea duce la pierderea de detalii. A Calitatea imaginii Cu excepţia copiilor create cu [Trim] (Decupare fină) (pag. 366) şi [Image overlay] (Suprapunere imagini), copiile create din imagini JPEG au acelaşi format şi calitate precum originalele, copiile create din fotografiile NEF (RAW) sunt salvate ca imagini de calitate ridicată-JPEG, iar copiile create din fotografiile TIFF (RGB) sunt salvate ca imagini de calitate ridicată JPEG cu acelaşi format ca originalele. Când copiile sunt salvate în formatul JPEG, se utilizează compresia cu prioritate format.

U

362


D-Lighting D-Lighting luminează umbrele, ideal pentru fotografii întunecate sau cu fundal iluminat.

Înainte

După

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege corecţia efectuată. Efectul poate fi previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia.

U

363


Remediere efect de ochii roşiiAceastă opţiune este utilizată pentru a corect efectul de „ochi-roşii” cauzată de bliţ şi acest lucru este disponibil doar pentru fotografiile efectuate utilizând bliţul. Fotografia selectată pentru remedierea ochilor-roşii este previzualizată aşa cum se arată în partea dreaptă. Confirmaţi efectele remedierii ochilor-roşii şi creaţi o copie aşa cum este descris în tabelul următor. Reţineţi că remedierea ochilor-roşii nu produce întotdeauna rezultatele aşteptate şi poate, cazuri foarte rare, fi aplicată unor porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de efectul de ochi-roşii; verificaţi previzualizarea cu atenţie înainte de a continua. Pentru a Mări

N+

Micşora

N+

Vizualiza alte zone ale imaginii

N+

Anula zoom

Crea copii

U

364

Utilizare

J

J

Descrierea Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă dreaptă la mărire, stânga pentru micşorare. În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi N şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile în monitor. Păstraţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid la alte zone ale cadrului. Când este apăsat butonul N, zona vizibilă curent în monitor este indicată printr-o margine galbenă. Apăsaţi J pentru a anula funcţia zoom. Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în fotografia selectată, o copie procesată pentru a reduce efectele va fi creată. Nicio copie nu va fi creată dacă aparatul foto nu poate detecta ochi roşii.


Decupare fină Crea o copie decupată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este afişată cu decuparea selectată în galben; creaţi o copie decupată aşa cum se descrie în tabelul următor.

Pentru a

Utilizare

Descrierea

Reduce dimensiunea decupării

N+

Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a reduce dimensiunea decupării.

Mări dimensiunea decupării

N+

Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă spre stânga pentru a mări dimensiunea decupării.

Schimba raportul decupării

Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a comuta între rapoartele 3 : 2, 4 : 3, şi 5 : 4.

Deplasa decuparea

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a muta decuparea într-o altă zonă a imaginii.

Previzualiza decuparea Crea copii

Apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a previzualiza imaginea decupată.

J

Salvaţi decuparea curentă ca un fişier separat.

U

365


A Decupare fină: Calitate şi format imagine Copiile create din fotografiile în format NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG sau TIFF (RGB) au o calitate a imaginii (pag. 65) de tip JPEG; copiile decupate create din fotografiile JPEG au aceeaşi calitate a imaginii ca originalul. Dimensiunea decupării variază în funcţie de dimensiunea decupării şi de raport. Raport 3:2 4:3 5:4

Formate posibile 3,424 × 2,280, 2,560 × 1,704, 1,920 × 1,280, 1,280 × 856, 960 × 640, 640 × 424 3,424 × 2,568, 2,560 × 1,920, 1,920 × 1,440, 1,280 × 960, 960 × 720, 640 × 480 3,216 × 2,568, 2,400 × 1,920, 1,808 × 1,440, 1,200 × 960, 896 × 720, 608 × 480

Monocrom Copiaţi fotografiile în [Black-and-white] (Albnegru), [Sepia] sau [Cyanotype] (Filtru cyan) (monocrom albastru şi alb).

Selectând [Sepia] sau [Cyanotype] (Filtru cyan) se afişează o previzualizare a imaginilor selectate; apăsaţi 1 pentru a mări saturaţia culorii, 3 pentru a descreşte. Apăsaţi J pentru a crea o copie monocromă.

Mărire saturaţie

Reducere saturaţie

U

366


Efecte filtru Alegeţi dintre următoarele efecte filtru culoare. După ajustarea efectelor de filtrare aşa cum se descrie mai jos, apăsaţi J pentru a copia fotografia. Opţiune

Skylight

Warm filter

Descriere Creează un efect de filtrare de tip plafon luminator pentru ca fotografia să fie mai puţin albastră. Efectul poate fi previzualizat în monitor aşa cum se arată în dreapta.

Creează o copie cu efecte de filtrate ton cald, oferind copiei o tentă roşiatică „calda”. Efectul poate fi previzualizat în monitor.

Balans de culoare Utilizaţi selectorul multiplu pentru a crea o copie cu balans de culoare modificat aşa cum se arată mai jos. Efectul este afişat în monitor împreună cu histograme de roşu, verde şi albastru (pag. 233) oferind distribuţie de tonuri în copie. Apăsaţi J pentru a copia fotografia. Creşte cantitatea de verde Creşte cantitatea de albastru

Creşte cantitatea de galben

Creşte cantitatea de magenta

A Crearea copiilor JPEG din imagini NEF (RAW) Pentru a crea o copie JPEG dintr-o imagine NEF (RAW), selectaţi imaginea NEF (RAW) pentru [Color balance] (Balans culoare) şi apăsaţi J fără a modifica balansul de culoare. Copia JPEG va avea o calitate „bună” a imaginii şi formatul [L].

U

367


Suprapunere imagine Suprapunerea imaginilor combină două fotografii existente NEF (RAW) pentru a crea o singură fotografie salvată separat faţă de cele originale cu rezultate evident mai bune decât fotografiile combinate într-o aplicaţie de prelucrare a imaginii, deoarece se utilizează datele RAW din senzorul de imagine al aparatului foto. Noua fotografie este salvată la calitatea şi setările de format curente ale imaginii; înainte de a crea o suprapunere, setaţi formatul şi calitatea imaginii (pag. 65, 69; sunt disponibile toate opţiunile). Pentru a crea o copie NEF (RAW), alegeţi o calitate [NEF (RAW)] pentru imagine.

1

Selecţati [Image overlay] (Suprapunere imagine). Evidenţiati [Image overlay] (Suprapunere imagine) din meniul retuşare şi apăsaţi 2. Va fi afişată caseta de dialog indicată în dreapta, cu [Image 1] (Imagine 1) evidenţiat.

2

Afişaţi imagini NEF (RAW). Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de selectare a imaginii.

3

U

368

Evidenţiaţi o fotografie. Apăsaţi 134 sau 2 pentru a evidenţia prima fotografie din suprapunere. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N.


4

Selectaţi fotografia evidenţiată. Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată şi reveniţi la afişajul de previzualizare. Imaginea selectată va apărea ca [Image 1] (Imagine 1).

5

Setaţi creşterea. Optimizaţi expunerea pentru suprapunere apăsând 1 sau 3 pentru a selecta creşterea pentru imaginea 1 de la valorile dintre 0,1 şi 2,0. Valoarea implicită este 1,0; selectând creşteri de 0,5 în jumătăţi de pas, în timp ce dacă se selectează 2,0, creşterea se dublează. Efectele creşterii sunt vizibile în coloana [Preview] (Previzualizare).

6

Selectaţi cea de a doua fotografie. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia [Image 2] (Imagine 2). Repetaţi Paşii 2–5 pentru a selecta cea de a doua fotografie şi pentru a ajusta creşterea.

7

Evidenţiaţi coloana [Preview] (Previzualizare). Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia coloana [Preview] (Previzualizare).

U

369


8

Previzualizaţi suprapunerea. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia [Overlay] (Suprapunere) şi apeşi J (pentru salva suprapunerea fără a afişa o previzualizare, evidenţiaţi [Save] (Salvare) şi apăsaţi J). Pentru a reveni la Pasul 7 şi pentru a selecta fotografiile noi sau pentru a ajusta creşterea, apăsaţi N.

9

Salvaţi suprapunerea. Apăsaţi J în timp ce previzualizarea este afişată pentru a salva suprapunerea. După crearea unei suprapuneri, imaginea rezultată va fi afişată în cadru întreg în monitor.

+ D Suprapunere imagine Doar fotografiile NEF (RAW) create cu D3 pot fi selectate pentru suprapunerea imaginii. Alte imagini nu sunt afişate în ecranul de selectare. Doar fotografiile NEF (RAW) create cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime biţi pot fi combinate.

U

370

Suprapunerea are aceleaşi informaţii privind fotografia (incluzând data înregistrării, măsurarea, viteza de declanşare, diafragma, modul de expunere, compensarea expunerii, lungimea focală şi orientarea imaginii) şi valorile pentru balans de alb şi controlul imaginii ca fotografia selectată pentru [Image 1] (Imaginea 1). Suprapunerile salvate în formatul NEF (RAW) utilizează compresia selectată pentru [Type] (Tip) din meniul [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW)) şi au aceeaşi adâncime biţi ca imaginile originale; suprapunerile JPEG sunt salvate utilizând compresia cu prioritate format.


Comparaţie în paralel Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile originale.

1

Selectaţi [Side-by-side comparison] (Comparaţie în paralel). Evidenţiaţi [Side-by-side comparison] (Comparaţie în paralel) şi apăsaţi 2 pentru a afişa un ecran de dialog pentru selectarea fotografiei.

2

Selectaţi o fotografie. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie şi apăsaţi J. Doar copiile retuşate (prezentate cu o pictogramă N) sau fotografiile retuşate pot fi selectate. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N.

U

371


3

Comparaţi copia cu originalul.

Opţiuni utilizate pentru copia creată

Imaginea sursă este afişată la stânga, copia retuşată în dreapta, iar opţiunile utilizate pentru a crea copia listată în partea de sus a afişajului. Apăsaţi selectorul multiplu în direcţia indicată de săgeata de lângă imaginea evidenţiată (1 3 4 sau 2) pentru Imagine Copie sursă retuşată a comuta între imaginea sursă şi copia retuşată. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N. În cazul în care copia a fost creată din două imagini utilizând [Image overlay] (Suprapunere imagine), apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza cealaltă imagine sursă. Pentru a ieşi în modul redare, apăsaţi butonul G. Pentru a reveni la Pasul 2 cu imaginea evidenţiată selectată, apăsaţi J sau centrul selectorului multiplu.

U

372


O Meniul meu: Crearea unui meniu personalizat Opţiunea [My Menu] (Meniul meu) poate fi utilizată pentru a crea şi edita o listă de opţiuni personalizată din meniurile redare, fotografiere, Setări personalizate, setare şi retuşare pentru accesare rapidă (până la 20 de elemente). Puteţi adăuga, şterge şi reordona opţiuni aşa cum este descris mai jos. Pentru informaţii despre operaţiile de bază ale meniului, consultaţi „Tutoriat: Meniuri aparat foto” (pag. 26).

Adăugarea opţiunilor la Meniul meu

1

Selectaţi [Add items] (Adăugare elemente). În Meniul meu (O), evidenţiaţi [Add items] (Adăugare elemente) şi apăsaţi 2

2

Selectaţi un meniu. Evidenţiaţi numele meniului conţinând opţiunea pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi 2.

3

Selectati un element. Evidenţiaţi elementul de meniu dorit şi apăsaţi J.

U

373


4

Poziţionaţi elementul nou. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a muta noul element în sus sau în jos în Meniul meu. Apăsaţi J pentru a adăuga elementul nou.

5

Vizualizaţi Meniul meu. Elementele afişate curent în Meniul meu sunt indicate printr-o bifă. Elementele indicate de o pictogramă V nu pot fi selectate. Repetaţi paşii 1–4 pentru a selecta elemente suplimentare.

U

374


Ştergerea opţiunilor din Meniul meu

1

Selectaţi [Remove items] (Eliminare elemente). În Meniul meu (O), evidenţiaţi [Remove items] (Eliminare elemente) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi elemente. Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2 pentru a selecta sau deselecta. Elementele selectate sunt indicate printr-o bifă.

3

Selectaţi [Done] (Efectuat). Evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de confirmare.

4

Ştergeţi elementele selectate. Apăsaţi J pentru a şterge elementele evidenţiate.

U A Ştergerea elementelor din Meniul meu Pentru a şterge elementul afişat în momentul de faţă în Meniul meu, apăsaţi butonul O. Se va afişa un dialog de confirmare; apăsaţi O din nou pentru a elimina elementul selectat din Meniul meu. 375


Reordonarea opţiunilor în Meniul meu

1

Selectaţi [Rank items] (Ierarhizare elemente). În Meniul meu (O), evidenţiaţi [Rank items] (Ierarhizare elemente) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi un element. Evidenţiaţi elementul pe care doriţi să îl mutaţi şi apăsaţi J.

3

Poziţionaţi elementul. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a muta noul element în sus sau în jos în Meniul meu şi apăsaţi J. Repetaţi Paşii 2–3 pentru a repoziţiona elemente suplimentare.

U A Înregistrarea elementelor din Meniul meu Elementul evidenţiat în momentul de faţă în Meniul meu poate fi mutat în sus sau în jos apăsând butonul N şi apăsând 1 sau 3. Eliberaţi butonul N când operaţiunea este încheiată. 376


nNote tehnice – Îngrijirea aparatului foto, Opţiuni şi Resurse Acest capitol acoperă următoarele subiecte:

Obiective compatibile............................................................ pag. 378 Alte accesorii............................................................................ pag. 383 Îngrijirea aparatului foto ....................................................... pag. 390 Stocare ...........................................................................................................pag. 390 Curăţare.........................................................................................................pag. 390

Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii..... pag. 398 Localizarea defecţiunilor ....................................................... pag. 402 Mesaje de eroare..................................................................... pag. 409 Anexă ........................................................................................ pag. 417 Specificaţii................................................................................ pag. 427

n 377


Obiective compatibile Setare aparat foto

Obiective CPU 1

Obiectiv/accesorii AF Nikkor Tip G sau D 2 AF-S, AF-I Nikkor PC Micro 85 mm f/2,8D 4 AF-S / AF-I Teleconverter 7 Alte obiective AF Nikkor (cu excepţia obiectivelor pentru F3AF) AI-P Nikkor Obiectiv din seria AI-, AI-modificat, Nikkor sau Nikon Seria E 12 Nikkor medical 120 mm f/4 Nikkor-Reflex Nikkor PC Teleconverter tip AI 18 Ataşament focalizare burdufuri PB-6 19 Inele de extensie automată (seria PK 11A, 12 sau 13; PN-11) Obiective non-CPU 11 1 2 3 4

5 6 7 8

n 378

Mod expunere

Mod focalizare

Sistem măsurare a

S C

M (cu identificator electronic al distanţei)

M

P S

A M

3D

Color

Z b

✔3

✔5

✔6

✔3

✔8

✔8

✔3

✔9

✔9

✔3

✔ 10

✔3

✔ 10

✔ 13

✔ 14 ✔ 15

— — — —

✔ — ✔5 ✔8

✔ ✔ ✔ ✔

— — — —

✔ 16 ✔ 13 ✔ 17 ✔ 13

— — — —

— — — ✔ 15 — ✔ ✔14 ✔ 15

✔8

✔ 20

✔8

✔ 13

Obiectivele Nikkor IX nu pot fi utilizate. Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată cu obiective VR. Măsurarea punctuală măsoară punctul de focalizare selectat. Sistemele de măsurare a expunerii şi de control al bliţului ale aparatului foto nu funcţionează corespunzător când se schimbă şi/sau ridică obiectivul sau când este utilizată o altă diafragmă decât cea maximă. Stabilirea electronică a distanţei nu poate fi utilizată cu funcţiile de schimbare sau ridicare a obiectivului. Doar mod manual de expunere. Poate fi folosită doar cu obiective AF-S şi AF-I (pag. 381). Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5,6 sau mai rapidă.


9 Când se focalizează la o distanţă minimă cu obiectivele AF 80–200 mm f/2,8S, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nou>, sau obiectiv AF 28–85 mm f/3,5–4,5 la mărire maximă, indicatorul pentru focalizare poate fi afişat atunci când imaginea de pe ecranul mat al vizorului nu este focalizată. Ajustaţi manual focus-ul până când imaginea din vizor se află în focus. 10 Cu o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă. 11 Unele obiective nu pot fi utilizate (consultaţi pagina 380). 12 Distanţa de rotaţie pentru suportul trepiedului AI 80–200 mm f/2,8 ED este limitată de corpul aparatului foto. Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce AI 200–400 mm f/4 ED este montat pe aparatul foto. 13 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 220), valoarea diafragmei va fi afişată în vizor şi panoul de control superior. 14 Aceasta poate fi utilizată doar dacă lungimea focală a obiectivului şi diafragma maximă sunt specificate utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 220). Utilizaţi măsurarea punctuală şi central evaluativă dacă nu sunt obţinute rezultatele dorite. 15 Pentru precizie îmbunătăţită, specificaţi lungimea focală a obiectivului şi diafragma maximă utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 220). 16 Poate fi utilizat în modurile expunere manuală la viteze mai mici ale declanşatorului de 1/125 s. Dacă diafragma maximă este specificată utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 220), valoarea diafragmei va fi afişată în vizor şi panoul de control superior. 17 Expunere determinată de presetarea diafragmei obiectivului. În modul de expunere automată cu prioritate diafragmă, presetaţi diafragma utilizând inelul diafragmei obiectivului înainte de blocarea AE sau de schimbarea obiectivului. În modul de expunere manuală, presetaţi diafragma utilizând inelul diafragmei obiectivului şi stabiliţi expunerea înainte de schimbarea obiectivului. 18 Compensarea expunerii necesară când este utilizată cu AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5-4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 sau AF-S 80–200 mm f/2,8D. Consultaţi manualul teleconvertorului pentru detalii. 19 Necesită inel de extensie automată PK-12 sau PK-13. Este posibil ca PB-6D să fie necesar în funcţie de orientarea aparatului foto. 20 Utilizaţi diafragma presetată. În modul de expunere automată cu prioritate diafragmă, setaţi diafragma utilizând ataşarea focalizării înainte de a determina expunerea şi de a fotografia. • PF-4 Husa Reprocopy necesită suport aparat foto PA-4.

n 379


D Accesorii şi obiective Non-CPU incompatibile Următoarele accesorii şi obiectivele non-CPU NU pot fi utilizate cu D3: • Teleconvertor TC-16 AFS / AFI • Obiective Non-AI • Obiective care necesită unitate de focalizare AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) • Ochi de peşte (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6) • 2,1 cm f/4 • Inele extensie K2 • 180–600 mm f/8 ED (numere seriale 174041–174180) • 360–1200 mm f/11 ED (numere seriale 174031–174127) • 200–600 mm f/9,5 (numere seriale 280001–300490)

• Obiective AF pentru F3AF (AF80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, teleconvertor TC AF-16) • PC 28 mm f/4 (numere seriale 180900 sau anterioare) • PC 35 mm f/2,8 (numere seriale 851001–906200) • PC 35 mm f/3,5 (tip vechi) • 1000 mm f/6,3 Reflex (tip vechi) • 1000 mm f/11 Reflex (numere seriale 142361–143000) • 2000 mm f/11 Reflex (numere seriale 200111–200310)

A Valoare f a obiectivului Valoarea f acordată în denumirea obiectivului este valoarea maximă a diafragmei obiectivului. A Recunoaşterea obiectivelor CPU, Tip G şi D Obiectivele CPU pot fi identificate pe baza prezenţei contactelor CPU, obiective tip G şi D printr-o literă de pe cilindrul obiectivului. Obiectivele de tip G nu sunt echipate cu un inel al diafragmei obiectivului. Contacte CPU

Obiectiv CPU

n 380

Inel diafragma

Obiectiv tip G

Obiectiv tip D


A Teleconvertor AF-S/AF-I Teleconvertorul AF-S/AF-I poate fi utilizat cu următoarele obiective AF-S şi AF-I: • AF-S VR Micro 105 mm f/2,8G ED 1 • AF-S VR 200 mm f/2G ED • AF-S VR 300 mm f/2,8G ED • AF-S 300 mm f/2,8D ED II • AF-S 300 mm f/2,8D ED • AF-I 300 mm f/2,8D ED • AF-S 300 mm f/4D ED 2 • AF-S 400 mm f/2,8D ED II • AF-S 400 mm f/2,8D ED • AF-I 400 mm f/2,8D ED • AF-S 500 mm f/4D ED II 2

• AF-S 500 mm f/4D ED 2 • AF-I 500 mm f/4D ED 2 • AF-S 600 mm f/4D ED II 2 • AF-S 600 mm f/4D ED 2 • AF-I 600 mm f/4D ED 2 • AF-S VR 70–200 mm f/2,8G ED • AF-S 80–200 mm f/2,8D ED • AF-S VR 200–400 mm f/4G ED 2 • AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR • AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR 2 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR 2

1 Nu prezintă compatibilitate cu focalizarea automată. 2 Nu prezintă compatibilitate cu focalizarea automată când se utilizează cu teleconvertorul AF-S TC-17E II/TC-20 E II.

A Obiective compatibile Non-CPU Dacă datele privind obiectivul sunt specificate utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU) (pag. 220), multe dintre funcţiile disponibile cu obiectivele CPU pot fi utilizate şi cu obiective non-CPU. Dacă nu sunt specificate date despre obiectiv, nu poate fi utilizată măsurarea prin expunere matricială culoare, iar măsurarea cu centru evaluativ este utilizată când este selectată măsurarea matricială. Obiectivele Non-CPU pot fi utilizate doar în modurile expunere g şi h, când diafragma trebuie setată utilizând inelul diafragmei obiectivului. Dacă diafragma maximă nu a fost specificată utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU), afişajul diafragmei aparatului foto indică un număr de opriri faţă de diafragma maximă; valoarea reală a diafragmei trebuie înregistrată din inelul diafragmei obiectivului. Automat cu prioritate diafragmă va fi selectat în modurile expunere e şi f. Indicatorul mod expunere (e sau f ) din panoul de control superior va clipi şi g va fi afişat în vizor.

n 381


A Unghi fotografie şi distanţă focală D3 poate fi utilizat cu obiective Nikon pentru aparate foto în format 35 mm (135. Dacă [Auto DX crop] (Decupare auto DX) este pornită (setare implicită) şi este ataşat un obiectiv în format 35 mm, unghiul de fotografiere asemănător cadrelor filmului de 35 mm (36,0 × 23,9 mm); dacă este montat un obiectiv DX, unghiul fotografiei va fi reglat automat la 23,5 × 15,6 mm (format DX). Pentru a alege un unghi de fotografiere diferit de cel al obiectivului actual, opriţi [Auto DX crop] (Decupare DX automată) şi selectaţi dintre [FX format (36 × 24)] (Format FX (36 x 24)), [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)) şi [5 : 4 (30 × 24)]. Dacă este montat un obiectiv în format de 35 mm, unghiul de fotografiere ar putea fi redus cu 1,5 × prin selectarea [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)), expunerea unei zone mai mici sau raportul de aspect va putea fi modificat prin selectarea [5 : 4 (30 × 24)]. Format imagine [FX format (36 × 24)] (Format FX (36 x 24)) (36,0 × 23,9 mm, echivalent cu un aparat foto în format 35 mm) Obiectiv

Diagonala imaginii Format imagine [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)) (23,5 × 15,6 mm, echivalent cu un aparat foto în format DX) [5 : 4 (30 × 24)] format imagine (30,0 × 23,9 mm) Unghi fotografie ([FX format (36 × 24)] (Format FX (36 x 24)); format 35 mm) Unghi fotografie ([DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)); format DX) Unghi fotografie ([5 : 4 (30 × 24)])

n 382

Unghiul de fotografie [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)) este de aproximativ 1,5 ori mai mic decât unghiul de fotografie 35 mm, în timp ce unghiul de fotografie [5 : 4 (30 × 24)] este de aproximativ 1,1 ori mai mic. Pentru a calcula distanţa focală a obiectivelor în format 35 mm atunci când este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)), înmulţiţi distanţa focală a obiectivului cu aproximativ 1,5, sau cu aproximativ 1,1 atunci când este selectat [5 : 4 (30 × 24)] (de exemplu, distanţa focală efectivă a unui aparat foto de 50 mm în format de 35 mm ar fi 75 mm atunci când este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16)) sau 55 mm atunci când este selectat [5 : 4 (30 × 24)]).


Alte accesorii La momentul redactării acestui manual pentru D3 erau disponibile următoarele accesorii.

Surse alimentare

Adaptoare LAN fara fir

• Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a, EN-EL4 (pag. 32, 34): Acumulatorii suplimentari EN-EL4a/EN-EL4 sunt disponibili la comercianţii locali sau la reprezentanţele Nikon. Aceşti acumulatori pot fi reîncărcaţi şi calibraţi utilizând un încărcător rapid MH-22 sau MH-21. • Încărcător rapid MH-22, MH-21 (pag. 32, 433): Încărcătoarele MH-22, MH-21 pot fi utilizate pentru a reîncarca şi calibra acumulatorii EN-EL4a şi EN-EL4. • Adaptor CA EH-6: Acumulatorul EH-6 poate fi utilizat pentru a alimenta aparatul foto pentru perioade lungi de timp. • Transmiţator fara fir WT-4: Conecteaza aparatul foto la reţele fara fir şi ethernet. Fotografiile de pe cardul de memorie al aparatului foto pot fi vizualizate de computere aflate în aceeaşi reţea sau pot fi copiate pe un computer pentru stocare pe termen lung. De asemenea, aparatul foto poate fi controlat de la orice computer din reţea utilizând Camera Control Pro 2 (disponibil separat). Reţineţi ca WT-4 necesită o sursă de alimentare independentă; se recomandă utilizarea unui adaptor CA EH-6 sau al unui acumulator EN-EL3e. Consultaţi manualul WT-4 pentru detalii.

n 383


• Ecranele de focalizare: Ecranele de focalizare disponibile pentru D3 sunt listate mai jos. Tip B Ecran de Un ecran de focalizare tip focalizare mat B este furnizat împreuna cu vizualizare cu aparatul foto. luminoasa Ecrane de focalizare tip E sunt marcate cu o matrice, Tip E facându-le adecvate pentru Ecran de fotografierea de copiere focalizare şi arhitecturala. Cele mai Accesorii VI mat clar bune rezultate sunt ochi tip cupă obţinute cu obiective pentru vizor PC-Nikkor. • Lupă DG-2: Lupa DG-2 măreşte scena afişată pe vizor. Utilizaţi pentru fotografiere prim-plan, copiere, obiective telefotografiere şi alte funcţii care necesită precizie suplimentară. Adaptor suport ochi tip cupă DK-18 necesar (disponibil separat). • Suport pentru ochi pentru localizare anticeaţă DK-14, DK-17A: Aceste suporturi pentru ochi pentru vizor împiedică aburirea în condiţii de umezeală sau de frig. Unitatea DK-17A este dotată cu o piedică de siguranţă. • Suport pentru ochi tip cupă DK-19: DK-19 facilitează vizionarea imaginii pe vizor, preîntâmpinând oboseala ochilor.

n 384


• Obiective cu vizor cu reglare a dioptrului: Pentru a rezolva diferenţele individuale de vedere, sunt disponibile obiective cu vizor cu dioptrii de –3, -2, 0, +1 şi +2 m–1 (valori cu dioptrul aparatului foto centrat pe –1 m–1). Utilizaţi obiective cu reglare a dioptrului doar Dacă focalizarea dorita nu poate fi obţinuta cu funcţia de control a reglarii dioptrului încorporata (–3 până la +1 m–1). Testaţi obiectivele cu reglare a dioptrului înainte de achiziţionare pentru a va asigura ca puteţi obţine focalizarea dorita. DK-17C este dotat cu o piedica de siguranţa. • Suport tip cupa pentru marire DK-17M: DK-17M mareşte prin intermediul Accesorii ochi tip cupă vizorului de aproximativ 1,2 × pentru o precizie sporita la încadrare. pentru vizor • Ataşament pentru vizualizare cu marire în unghi drept DR-5/ataşament pentru vizualizare cu marire în unghi drept DR-4: DR-5 şi DR-4 se ataşeaza la suportul pentru ochi tip cupa în unghi drept, permiţând imaginii din vizor sa fie vizualizate de deasupra când aparatul foto este în poziţie orizontala de fotografiere. DR-5 poate mari de asemenea vizualizarea prin intermediul vizorului de 2 × pentru o precizie mai mare la încadrare (reţineţi ca marginile cadrului nu vor fi vizibile atunci când vizualizarea este marire). • Adaptor suport ochi tip cupa DK-18: DK-18 este utilizat atunci când este ataşata o lupa DG-2 sau un ataşament pentru vizualizare în unghi drept la aparatul foto D3.

n 385


Filtre

Unităţi opţionale de bliţ Adaptoare card PC

n 386

• Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei tipuri: cu înşurubare, cu introducere şi interschimbare posterioară. Utilizaţi filtre Nikon; filtrele produse de alţi producători pot interfera cu focalizarea automată sau cu identificarea electronică a distanţei. • D3 nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare lineară. Utilizaţi în schimb filtrul cu polarizare circulară C-PL. • Filtrele NC şi L37C sunt recomandate pentru protejarea obiectivului. • Pentru a preveni formarea efectului moar, nu se recomandă utilizarea unui filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când sursa de lumină puternică se află în cadru. • Măsurarea central evaluativă este recomandată pentru filtrele cu factori de expunere (factori de filtrare) mai mari de 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). • Unităţi Nikon Speedlight SB-800, SB-600 şi SB-400 • Speedlight Nikon fără fir la distanţă SB-R200 (controlat la distanţă utilizând dispozitivul bliţ SB-800 sau dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800.) • Comandă fără fir Speedlight SU-800 Consultaţi pagina 191 pentru informaţii suplimentare. • Adaptor card EC-AD1 PC: Adaptorul de card EC-AD1 PC permite introducerea cardurilor de memorie CompactFlash Tip I în fantele PCMCIA.


Software

• Captură NX: Un pachet complet pentru editarea fotografiilor. • Camera Control Pro 2: Controlaţi aparatul foto de la distanţă, de la un computer şi salvaţi fotografiile direct pe discul fix al computerului. • Autentificare imagine: Determină dacă fotografiile făcute cu funcţia de autentificare a imaginii au fost modificate după fotografiere. Notă: Utilizaţi cele mai noi versiuni de software Nikon. Cele mai multe dintre software-urile Nikon oferă funcţiă de actualizare automată când computerul este conectat la internet.

Capac corp

• Capac corp BF-1A: BF-1A păstrează oglinda, ecranul vizorului şi filtrul low-pass curate de praf când un obiectiv nu este montat.

n 387


Accesorii terminal acţionate la distanţă

D3 este echipat cu un terminal cu zece pini acţionat la distanţă pentru control la distanţă şi fotografiere automată. Terminalul este dotat cu un capac, care protejează contactele când terminalul nu este utilizat. Pot fi utilizate următoarele accesorii (toate lungimile sunt aproximative):

Accesoriu

Descriere Declanşator controlat la distanţa cu terminale albastre, galbene şi negre pentru conectarea MC cu cablu la la un dispozitiv de acţionare a declanşatorului, distanţă-22 permiţând controlul prin semnale sonore sau electronice. Eliberare la distanţă a declanşatorului; funcţia MC cu cablu la poate fi utilizată pentru a reduce mişcarea aparatului foto sau pentru a păstra declanşatorul distanţă-30 deschis în timpul unei expuneri în timp. Eliberare la distanţă a declanşatorului; funcţia poate fi utilizată pentru fotografiere cu control interval, pentru a reduce mişcarea aparatului foto sau pentru a păstra declanşatorul deschis în MC cu cablu la timpul unei expuneri în timp. Echipat cu panou distanţă-36 de control cu fundal iluminat, blocare a declanşatorului pentru utilizarea în fotografierea cu bec şi contor care emite semnale sonore la intervale de o secundă. Poate fi conectat la seria ML-3 sau MC 20, 22, 23, Cablu de extensie 25, 30 sau 36. Doar un singur MC-21 poate fi MC-21 utilizat la un moment dat. Cablu de conectare Conectează două aparate foto pentru funcţionare simultană. MC-23 Cablu pentru adaptor cu zece sau doi pini pentru Cablu adaptor conectarea la dispozitive cu terminale cu doi pini, inclusiv setul de control radio MW-2, interMC-25 valometru MT-2 şi set de control modulite ML-2. Conectează dispozitivele GPS la D3 printr-un Cablu adaptor GPS cablu PC furnizat de producator sau dispozitivul MC-35 GPS (pag. 223).

Set control la Permite control la distanţă prin infraroşii distanţă modulite la distanţe de până la 8 m (26 in.). ML-3

n 388

Lungime 1m (3 ft. 3 in.)

80 cm (2 ft. 7 in.)

85 cm (2 ft. 9 in.)

3m (9 ft. 10 in.) 40 cm (1 ft. 4 in.) 20 cm (8 in.) 35 cm (14 in.) —


❚❚ Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie au fost testate sau aprobate pentru utilizarea cu D3: SanDisk

Lexar Media

Extreme IV

SDCFX4

Extreme III

SDCFX3

Ultra II

Standard

SDCFH

SDCFB

8 GB 4 GB 2 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 4 GB 2 GB 1 GB

Professional UDMA

Platinum II

300 ×

80 × 60 × 133 × WA

Professional 80 × Lt

Microdrive DSCM-11000 3K4-2 3K4-4 3K6

8 GB 4 GB 2 GB 2 GB 1 GB 512 MB 4 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 2 GB 512 MB

1 GB 2 GB 4 GB 6 GB

Nu au fost testate alte carduri. Pentru mai multe detalii privind cardurile de mai sus, contactaţi producătorul.

n 389


Îngrijirea aparatului foto Stocare Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul şi stocaţi-l într-o locaţie rece şi uscată cu capacul terminalului montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai, depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată, bine ventilată. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină în locaţii: • cu ventilaţie deficitară sau cu umiditate de peste 60% • lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum televizoare sau aparate radio • expuse la temperaturi de peste 50 °C (122 °F) sau mai scăzute de –10 °C (14 °F)

Curăţare Corpul aparatului foto

Obiectiv, oglindă şi vizor

Monitor

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful şi puful, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale. După utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării, curăţaţi nisipul şi sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte substanţe ajuns în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie. Aceste elemente de sticlă pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară. Dacă utilizaţi o pară cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă. Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară. Când îndepărtaţi amprentele sau alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o cârpă moale sau piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

n 390


Înlocuirea ecranului de focalizare Un ecran de focalizare VI mat clar tip B este montat în aparatul foto la livrare. Pentru a monta un ecran de focalizare VI clar mat tip E pentru aparatele foto D3 (pag. 384):

1

Înlăturaţi obiectivul. Opriţi aparatul foto şi înlăturaţi obiectivul.

2

Înlăturaţi piedica suportului ecranului. Utilizând penseta livrată împreună cu ecranul de focalizare, trageţi piedica ecranului de focalizare înspre dumneavoastră. Suportul ecranului va sări în poziţie deschisă.

3

Înlăturaţi ecranul existent. Înlăturaţi ecranul existent, utilizând penseta furnizată şi manevrând cu grijă ecranul cu ajutorul indentaţiei pentru a evita zgârieturile.

4

Introduceţi ecranul de înlocuire. Utilizaţi penseta şi manevrând ecranul prin intermediul indentaţiei, plasaţi ecranul de înlocuire în suport.

n 391


5

Blocaţi suportului ecranului cu zăvorul. Apăsaţi marginea anterioară a suportului în sus când se fixează cu un clic la locul său.

n 392

D Înlocuirea ecranelor de focalizare Nu atingeţi suprafaţa oglinzii sau a ecranelor de focalizare. A Ghiduri încadrare Afişajul pe ecranele de focalizare de tip E va fi uşor mutat de la locul său în funcţie de cum este amplasat ecranul de focalizare.


Înlocuirea acumulatorului pentru ceas Ceasul aparatului foto este alimentat de un acumulator CR1616 cu litu cu o durată de viaţă de aproximativ patru ani. Dacă pictograma B este afişată pe panoul de control superior în timp ce măsurătorile expunerii sunt pornite, acumulatorul este epuizat şi trebuie înlocuit. Atunci când acumulatorul este epuizat, pictograma B va clipi atunci când măsurătorile expunerii sunt pornite. Fotografiile pot fi efectuate în continuare dar nu pot fi marcate cu timbrul de oră şi dată corecte, iar fotografia cu contor interval nu vor funcţiona corect. Înlocuiţi acumulatorul conform descrierii de mai jos.

1

Înlăturaţi acumulatorul principal. Camera acumulatorului ceasului este situată deasupra camerei acumulatorului principal. Opriţi aparatul foto şi înlăturaţi acumulatorul EN-EL4a.

2

Deschideţi camera acumulatorului pentru ceas. Glisaţi capacul camerei acumulatorului pentru ceas spre partea din faţă a camerei acumulatorului principal.

3 4

Înlăturaţi acumulatorul ceasului. Introduceţi acumulatorul de înlocuire. Introduceţi noul acumulator CR1616 cu litiu astfel încât partea pozitivă (lateralul marcat cu „+” şi cu numele acumulatorului) să fie vizibilă.

n 393


5

Închideţi camera acumulatorului pentru ceas. Glisaţi capacul camerei acumulatorului pentru ceas spre partea din spate a camerei acumulatorului principal până când se aşează la locul său prin clic.

6

Înlocuiţi acumulatorul principal. Reintroduceţi acumulatorul EN-EL4a.

7

Setaţi ceasul aparatului foto. Setaţi aparatul foto la data şi ora actuale (pag. 39). Până la setarea datei şi orei, pictograma B va clipi pe panoul superior de control.

n 394

D Introducerea acumulatorului pentru ceas Introduceţi acumulatorul ceasului în orientarea corectă. Introducerea incorectă a acumulatorului ar putea nu doar să împiedice funcţionarea ceasului dar ar putea deteriora aparatul foto.


Filtrul low-pass Senzorul de imagine care acţionează ca elementul de creare a imaginii este dotat cu un filtru low-pass pentru a preveni efectul de moar. Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe filtru apar în fotografii, puteţi curăţa filtrul confor indicaţiilor de mai jos. Cu toate acestea, filtrul este extrem de delicat şi uşor de deteriorat. Nikon recomandă ca filtrul să fie curăţat doar de personalul de service autorizat de Nikon.

1

Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor CA. Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass, este necesară o sursă de alimentare sigură. Dacă nivelul acumulatorului este sub J (60 %), opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator EN-EL4a complet încărcat sau conectaţi un adaptor opţional CA EH-6.

2

Selectaţi [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă sus pentru curăţare). Înlăturaţi obiectivul şi porniţi aparatul. Evidenţiaţi [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă sus pentru curăţare) din meniul de setare (pag. 344) şi apăsaţi 2 (reţineţi că această opţiune nu este disponibilă la niveluri ale acumulatorului de J sau mai jos).

3

Apăsaţi J. Va apărea mesajul afişat în dreapta şi un rând de linii vor apărea în panoul de control superior şi pe vizor. Opriţi aparatul foto pentru a restabili funcţionarea normală fără a verifica filtrul low-pass.

n 395


4

Ridicaţi oglinda. Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt. Oglinda va fi ridicată şi se va deschide perdeaua declanşatorului, expunând filtrul low-pass. Afişajul vizorului se va opri şi rândul de linii din panoul superior de control va clipi.

5

Examinaţi filtrul low-pass. Fixaţi aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe filtrul low-pass, verificaţi dacă acesta prezintă praf sau puf. Dacă nu există obiecte străine, treceţi la pasul 7.

6

Curăţaţi filtrul. Îndepărtaţi praful şi puful din filtru cu o pară. Nu utilizaţi o perie, deoarece firele pot deteriora filtrul. Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o pară poate fi curăţată doar de personalul de service autorizat de Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub nicio formă.

7

Opriţi aparatul foto. Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua declanşatorului se va închide. Înlocuiţi obiectivul sau capacul corpului.

n 396


D Utilizaţi o sursă de alimentare sigură Perdeaua declanşatorului este delicată şi uşor de deteriorat. În cazul în care aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru preveni deteriorarea perdelei: • Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în timp ce oglinda este ridicată. • În cazul în care acumulatorul ajunge la un nivel scăzut în timp ce oglinda este ridicată, se va auzi un bip şi lampa autodeclanşatorului va clipi pentru a avertiza ca perdeaua se va închide şi că oglinda va fi coborâtă după două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat. D Materii străine pe filtrul low-pass Nikon acordă atenţie maximă prevenirii intrării în contact a materiilor străine cu filtrul low-pass în timpul producţiei şi a transportului. D3, este conceput să fie utilizat cu obiective interschimbabile şi este posibil ca materii străine să intre în aparatul foto când obiectivele sunt scoase sau schimbate. Odată aflate în interiorul aparatului foto, aceste materii se pot fixa pe filtrul low-pass şi pot apărea pe fotografiile efectuate în anumite condiţii. Pentru a proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, înlocuiţi capacul corpului oferit împreună cu aparatul foto, eliminând mai întâi praful şi alte materii străine care se pot fixa pe capacul corpului. În cazul în care materiile străine ajung pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul aşa cum este descris mai sus sau asiguraţi curăţarea filtrului de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa materiilor străine pe filtru pot fi retuşate utilizând Capture NX (disponibil separat; pag. 387) sau prin opţiunile de curăţare a imaginii oferite unele aplicaţii de prelucrare a imaginilor.

D Repararea aparatului foto şi a accesoriilor Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant service autorizat Nikon la fiecare doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). Inspecţia frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile opţionale Speedlight, ar trebui incluse în pachetul de inspecţie sau service.

n 397


Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii Nu lăsaţi să cadă: Produsul poate funcţiona defectuos dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice. Păstraţi uscat: Acest produs nu este rezistent la apă şi poate funcţiona defectuos dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umezeală. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile. Evitaţi schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, precum cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o cutie pentru deplasări sau o plasă de plastic înainte de a îl expune la schimbări de temperatură.

n 398

Păstraţi la distanţă faţă de câmpuri magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Descărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoarele radio pot interfera cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului. Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de lumină pentru o perioadă extinsă de timp. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau pot produce un efect de estompare a fotografiilor.


Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta usor praful şi puful, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea apara-tului foto la plajă sau la malul mării, curăţaţi nisipul şi sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă şi uscaţi bine. În cazuri rare, electricitatea statică poate avea ca efect aprinderea sau întunecarea afişajelor LCD. Acest lucru nu indică o defecţiune, iar afişajul va reveni curând la normal. Obiectivul şi oglinda pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi cu grijă praful şi puful cu o pară. Când utilizaţi o pară cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă. Pentru informaţii despre curăţarea filtrului low-pass, consultaţi „Filtrul lowpass” (pag.395). Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.

Nu atingeţi perdeaua declanşatorului: Perdeaua declanşatorului este foarte subţire şi uşor de deteriorat. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer de la o pară. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua. Perdeaua declanşatorului ar putea apărea ca fiind colorată neuniform, dar aceasta nu afectează fotografiile şi nu indică o defecţiune. Depozitare: Pentru a împiedica formarea de mucegai, depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată, bine ventilată. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a împiedica scurgerile şi depozitaţi-l într-o plasă de plastic conţinând un desicativ. Nu depozitaţi însă cutia aparatului foto într-o plasă de plastic, deoarece aceasta poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate. Pentru a împiedica formarea de mucegai, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi eliberaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou. Depozitaţi acumulatorul într-un loc rece, uscat. Înlocuiţi capacul terminalului înainte de a depozita acumulatorul.

n 399


Opriţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare: Nu decuplaţi produsul şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul de la o locaţie la alta în timp ce adaptorul CA este conectat. Uscaţi capacul cuplei de accesorii: Dacă aparatul este utilizat în ploaie, apa ar putea pătrunde în capacul cuplei de accesorii BS-2 furnizat. Înlăturaţi şi uscaţi capacul cuplei de accesorii după utilizarea aparatului în ploaie.

n 400

Note privind monitorul: Este posibil ca monitorul să conţină câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Acest lucru este obişnuit pentru toate monitoarele TFT LCD şi nu indică o defecţiune. Imaginile înregistrate cu respectivul produs nu sunt afectate. Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică. Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă. Praful şi puful de pe monitor pot fi îndepărtate cu o pară. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o cârpă moale sau piele de căprioară. În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii şi gura.


Acumulatorii: Murdăria de pe terminalele acumulatorilor poate împiedica funcţionarea aparatului foto şi trebuie îndepărtată cu o cârpă moale, uscată, înainte de utilizare. Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când manevraţi acumulatorii: Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului. Acumulatorul poate deveni fierbinte când este utilizat pe perioade extinse de timp. Ţineţi cont de atenţionări atunci când manevraţi acumulatorul. Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în cazul acestui echipament. Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă. După înlăturarea acumulatorului, asiguraţi-vă că înlocuiţi capacul terminalului.

Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un acumulator de rezervă EN-EL4a/EN-EL4 şi păstraţi-l încărcat. În funcţie de locaţia dumneavoastră, este posibil să aveţi dificultăţi în a achiziţiona acumulatori de schimb imediat. În zilele reci, capacitatea acumulatorului tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a face fotografii la exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţile dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o parte din sarcină. Continuarea încărcării acumulatorului după ce este complet încărcat poate afecta performanţele acestuia. Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglementările locale.

n 401


Localizarea defecţiunilor În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa Nikon. Pentru mai multe informaţii, consultaţi numerele paginilor din coloana cea mai din dreapta.

❚❚ Afişaj Problemă

Soluţie Pagina Reglaţi focalizarea vizorului sau Vizorul este în afara focalizării. utilizaţi obiectivele opţionale cu 47 reglare a dioptrului. Introduceţi un acumulator încărcat Vizorul este negru. 48 complet. Alegeţi întârzieri mai lungi pentru Setare personalizată c2 ([Auto meter-off Afişajele se sting fără delay] (Decalaj măsurare automată)) sau 317, 318 avertizare. c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor)). Caractere neobişnuite apar Consultaţi „O notă privind aparatele 402 pe panourile de control. foto controlate electronic,” mai jos. Timpii de răspuns şi luminozitatea Panoul de control sau vizorul acestor afişaje variază în funcţie de — nu răspund şi se întunecă. temperatură.

n 402

A O notă privind aparatele foto controlate electronic În situaţii extrem de rare, este posibil să apară caractere neobişnuite pe monitor sau pe panoul de control, iar aparatul foto poate înceta să funcţioneze. În cele mai multe cazuri, acest fenomen este cauzat de o sarcină statică externă puternică. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul şi porniţi aparatul foto din nou sau, dacă utilizaţi un adaptor CA (disponibil separat), deconectaţi şi reconectaţi adaptorul şi porniţi aparatul foto din nou. În cazul în care funcţionarea defectuoasă continuă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa autorizată de service Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor neînregistrate pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate pe card nu vor fi afectate.


❚❚ Fotografiere Problemă Aparatul foto are nevoie de timp pentru a porni.

Soluţie Ştergeţi fişiere sau foldere.

• Cardul de memorie este plin sau nu este introdus. • Obiectiv CPU cu un inel pentru diafragmă ataşat, dar diafragma nu este blocată la cea mai ridicată valoare f. Dacă B este afişat în panoul de control superior, selectaţi [Aperture ring] (Inel diafragmă) pentru Setarea Declanşator dezactivat. personalizată f7 ([Customize command dials]) (Personalizare selectoare de comandă) > [Aperture setting] (Setare diafragmă) pentru a utiliza inelul diafragmei obiectivului pentru a regla diafragma. • Mod expunere S selectat cu A selectat pentru viteza declanşatorului. • Rotiţi selectorul modului de focalizare în dreptul S sau C. • Aparatul foto nu poate focaliza Fotografiile nu sunt în focus. utilizând focalizarea automată: utilizaţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.

Pagina — 42, 49 380

120 74 80, 83

n 403


Problemă

Gama completă de viteze de declanşare nu este disponibilă.

Focalizarea nu se blochează când declanşatorul este apăsat pe jumătate. Formatul imaginii nu poate fi schimbat.

Nu se poate selecta punctul de focalizare

Aparatul foto înregistrează fotografii lent.

Fotografiile nu sunt înregistrate în modul live view.

n 404

Soluţie Bliţ în funcţiune. Viteza de sincronizare a bliţului poate fi selectată utilizând Setarea personalizată e1 ([Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ)); când se utilizează unităţi opţionale Speedlight SB-800, SB-600 sau SB-R200 Speedlight, alegeţi [1/250 s (Auto FP)] pentru gama completă de viteze de declanşare. Aparatul foto este în modul focalizare C: utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru a bloca focalizarea. [Image quality] (Calitate imagine) setată la [NEF (RAW)]. • Deblocaţi blocarea selectorului focalizării. • AF zonă automată selectată pentru modul focalizare: alegeţi un alt mod. • Aparatul foto este în modul redare. • Aparatul foto se află în modul utilizare meniuri. • Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a porni monitorul sau pentru a activa măsurarea expunerii. Opriţi reducerea zgomotului pentru expunere lungă. • Sunetul de oglindă închizându-se când butonul de declanşare a fost apăsat la jumătate în modul ţinut în mână a fost confundat cu sunetul declanşatorului. • Dacă [Release] (Eliberare) nu este ales pentru Setare personalizată a2 [AF-S priority selection] (Selectare prioritate AF-S), eliberarea declanşatorului este dezactivată dacă aparatul foto nu poate focaliza când este selectat modul focalizare S în modul ţinut în mână.

Pagina

325

81 69 78 76 227 277 50

299 96

96, 305


Problemă În fotografii apar pixeli strălucitori spaţiaţi aleator („zgomot”). Fotografiile sunt pătate sau murdare. Culorile nu sunt naturale. Balansul de alb nu poate fi măsurat. Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru balansul de alb presetat. Bracketing balans de alb nu este disponibil.

Soluţie • Alegeţi sensibilitate scăzută ISO sau activaţi reducere zgomot ISO ridicată. • Viteză declanşatorului este mai mică de 1 s: utilizaţi zgomot redus pentru expunere lungă. • Curăţaţi obiectivul. • Curăţaţi filtrul low-pass. • Ajustaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină. • Reglaţi setările [Set Picture Control] (Setare opţiune de control imagine). Obiectul este prea întunecat sau prea strălucitor.

Pagina 108, 299 299

— 395 144 166 156

Imaginea nu a fost creată cu D3.

159

• Opţiunea privind calitatea imaginii NEF (RAW) sau NEF+JPEG selectată pentru calitatea imaginii. • Modul expunere multiplă este activat.

65 211

n 405


Problemă Efectele Controlului imagini diferă de la imagine la imagine. Măsurarea nu poate fi schimbată. Compensarea expunerii nu poate fi utilizată. În fotografii apar zone roşiatice. Texturile nu sunt uniforme.

n 406

Soluţie „A” (auto) este selectat pentru clarificare, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consistente la o serie de fotografii, alegeţi o altă setare decât „A” (auto). Blocarea expunerii automate este activată.

Pagina 172

131

Alegeţi modul de expunere e, f sau g.

132

În cazul expunerilor de durată lungă ar putea apărea zone roşiatice şi texturi neuniforme. Activaţi reducerea zgomotului pentru expuneri lungi când se fotografiază la viteze ale declanşatorului de „A”.

299


❚❚ Redare Problemă În imagini apar zone care clipesc. Datele referitoare la fotografiere apar în imagini. Un grafic apare în timpul redării. Imaginea NEF (RAW) nu este redată. Unele fotografii nu sunt afişate în timpul redării.

Soluţie

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege informaţia despre fotografie ce va fi afişată.

Fotografia a fost efectuată la o calitate a imaginii de NEF + JPEG. Selectaţi [All] (Toate) pentru [Playback folder] (Folder redare). • Selectaţi [On] (Pornit) for [Rotate tall] (Rotire pe înălţime). Fotografiile „pe înălţime” • Fotografia a fost efectuată cu [Off ] (Oprit) (orientare portret) vor selectat pentru [Auto image rotation] fi afişate în orientare (Rotire automată a imaginii). „pe lung” (peisaj). • Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost efectuată fotografia. Fotografia nu poate Fotografia este protejată: eliminaţi protecţia. fi ştearsă. Un mesaj este afişat anunţând că nu există Selectaţi [All] (Toate) pentru [Playback folder] imagini disponibile (Folder redare). pentru redare. Nu se poate schimba Cardul de memorie este plin: ştergeţi comanda de imprimare. fotografii. Nu se pot selecta Fotografia este în format NEF (RAW). fotografii pentru Transferaţi pe computer şi imprimaţi imprimare. utilizând software-ul furnizat sau Capture NX. • Setaţi [USB] la [MTP/PTP]. • Fotografiile NEF (RAW) şi TIFF nu pot fi imprimate prin conexiunea directă USB. Nu se pot imprima Utilizaţi serviciul de imprimare DPOF (doar fotografii. imagini TIFF) sau transferaţi pe computer şi imprimaţi utilizând software-ul furnizat sau Capture NX. Fotografiile nu sunt Alegeţi modul video corect. afişate pe TV.

Pagina

231, 282

66 281 287 349 349 244

281

49 262 350 262

346

n 407


Problemă Fotografia nu este afişată pe dispozitivul video HD. Nu se pot copia fotografii pe computerul. Fotografiile nu sunt afişate în Capture NX. Nu se poate utiliza Camera Control Pro 2.

Soluţie

Pagina

Verificaţi dacă este conectat cablul HDMI (disponibil separat).

276

Alegeţi opţiunea [USB] corectă.

257

Actualizaţi software-ul la cea mai nouă versiune.

387

Setaţi [USB] la [MTP/PTP].

257

❚❚ Diverse Problemă Soluţie Data înregistrării nu este Setaţi ceasul aparatului foto. corectă. Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite combinaţii de setări. Reţineţi că opţiunea Elementul meniului [Battery info] (Informaţii acumulator) nu este nu poate fi selectat. disponibilă când aparatul foto este alimentat de un adaptor CA opţional EH-6.

n 408

Pagina 39

353


Mesaje de eroare Această secţiune listează indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor, panoul superior de control şi monitor. Indicator Panou de Vizor control B

(clipeşte) H

d

Problemă Inelul diafragmei obiectivului nu este setat la diafragma minimă. Acumulator la un nivel scăzut.

d H Acumulator golit. (clipeşte) (clipeşte) G d Acumulatorul nu poate (clipeşte) (clipeşte) fi utilizat. B

Ceasul aparatului foto nu este setat. Niciun obiectiv ataşat sau niciun obiectiv non-CPU ataşat fără a specifica F diafragma maximă. Diafragmă indicăta în paşi în funcţie de diafragma maximă. Aparatul foto nu poate 2 4 focaliza utilizând (clipeşte) focalizarea automată.

(clipeşte)

Soluţie Pagina Setaţi inelul la diafragma minimă (cel mai mare 38 număr-f ). Pregătiţi un acumulator de 48 rezervă încărcat complet. Înlocuiţi acumulatorul. Contactaţi reprezentanţa de service autorizată Nikon. Setaţi ceasul aparatului foto.

32, 34 — 39

Valoarea diafragmei va fi afişată dacă este specificată diafragma maximă.

220

Focalizaţi manual.

83

n 409


Indicator Panou de Vizor control

q

n 410

Problemă

Obiect prea luminos; fotografia va fi supraexpusă.

Soluţie • Utilizaţi o sensibilitate ISO mai mică. • Utilizaţi filtrul opţional ND. În modul expunere: f Măriţi viteza declanşatorului g Alegeţi o diafragmă mai mică (număr f-mai mare)

Pagina 108 386 120 122


Indicator Panou de Vizor control

Problemă

r

Obiect prea întunecat; fotografia va fi subexpusă.

A (clipeşte)

A selectat în mod expunere f.

Soluţie Pagina • Utilizaţi o sensibilitate 108 ISO mai mare. • Utilizaţi bliţul opţional. 191 În modul expunere: f Viteză declanşator mai 120 mică g Alegeţi o diafragmă 122 mai mare (număr f-mai mic) Schimbaţi viteza declanşatorului sau 120, selectaţi modul manual 124 de expunere.

Unitatea opţională bliţ nu Schimbaţi setarea modului c acceptă controlul bliţului bliţ pentru unitatea bliţ (clipeşte) i-TTL ataşat şi setat la TTL. opţional. (clipeşte) Dacă indicatorul clipeşte Verificaţi fotografia din 3 s după declanşarea c monitor; dacă este subbliţului, este posibil — (clipeşte) expusă, reglaţi setările ca fotografia să fie şi încercaţi din nou. subexpusă.

194

194

n 411


Indicator Panou de Vizor control

Problemă Dispozitivul bliţ nu acceptă remedierea Y efectului ochi-roşii ataşat — (clipeşte) şi modul de sincronizare bliţ setat la ameliorarea efectului de ochi-roşii. Memorie insuficientă pentru a înregistra mai g multe fotografii la setările A (clipeşte) (clipeşte) curente sau aparatul foto nu mai are numere pentru fişiere sau foldere. O (clipeşte)

n 412

Aparatul foto funcţionează defectuos.

Soluţie Schimbaţi modul de sincronizare bliţ sau utilizaţi o unitate de bliţ ce acceptă funcţia de ameliorare a ochilor-roşii. • Reduceţi calitatea sau formatul. • Ştergeţi fotografii. • Introduceţi un card de memorie nou. Eliberaţi declanşatorul. Dacă eroarea persistă sau apare frecvent, consultaţi reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Pagina

192

65, 69 281 42


Indicator Panou de Monitor control No memory card.

S

Problemă Aparatul foto nu poate detecta cardul de memorie. • Eroare accesare card de memorie.

This memory card cannot be used. Card may be (clipeşte) damaged. Introduceţi alt • Nu se poate crea card. un folder nou.

Soluţie Pagina Opriţi aparatul foto şi 42 confirmaţi că respectivul card este introdus corect. • Utilizaţi carduri 389 aprobate de Nikon. • Verificaţi curăţenia — contactelor. În cazul în care cardul este deteriorat, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa Nikon. • Ştergeţi fişierele sau 42, 281 introduceţi un card de memorie nou.

n 413


Indicator Panou de Monitor control This card is not formatted. C (clipeşte) Format the card.

414

Soluţie

Pagina

Formataţi cardul de memorie sau introduceţi un card de memorie nou.

42, 45

Selectaţi folderul conţinând imagini din meniu [Playback folder] (Folder redare) sau introduceţi un alt card de memorie. Nicio imagine nu poate fi redată până când nu a fost selectat un alt folder sau [Hide image] (Ascundere imagine) utilizat pentru a permite afişarea a cel puţin o imagine.

Folder contains no images.

Nicio imagine pe cardul de memorie sau în folderul(e) selectat(e) pentru redare.

All images are hidden.

Toate fotografiile din folderul curent sunt ascunse.

Fişierul a fost creat sau modificat utilizând un Fişierul nu poate fi redat computer sau o marcă pe aparatul foto. diferită de aparat foto sau fişierul este corupt.

File does not contain image data.

n

Problemă Cardul de memorie nu a fost formatat pentru utilizarea cu aparatul foto.

42, 281

281


Indicator Panou de Monitor Problemă Soluţie control Nu se poate Cardul de memorie nu Imaginile create cu alte selecta acest — conţine imagini care dispozitive nu pot fi fişier. să poată fi retuşate. retuşate. Verificaţi imprimanta. Pentru a continua, Check printer. — Eroare de imprimare. selectaţi [Continue] (Continuare) (dacă este disponibil). Introduceţi hârtia Hârtia din imprimantă de formatul corect Check paper. — nu are formatul şi selectaţi [Continue] selectat. (Continuare). Eliminaţi blocajul şi Hârtia este blocată Paper jam. — selectaţi [Continue] în imprimantă. (Continuare). Introduceţi hârtia Nu mai există hârtie de formatul selectat Out of paper. — în imprimantă. şi selectaţi [Continue] (Continuare).

Pagina 361

263 *

263 *

263 *

263 *

n 415


Indicator Panou de Monitor control Check ink supply.

Out of ink.

Problemă

Soluţie Verificaţi cerneala. Pentru a continua Eroare cerneală. selectaţi [Continue] (Continuare). Înlocuiţi cerneala şi Nu mai există cerneală selectaţi [Continue] în imprimantă. (Continuare).

* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.

n 416

Pagina 263 *

263 *


Anexă Anexa acoperă următoarele subiecte: • Setări implicite ...............................................................................................pag. 418 • Capacitate card de memorie ................................................................... pag. 423 • Program expunere ...................................................................................... pag. 426

n 417


Setări implicite Următoarele setări implicite sunt restabilite cu o reiniţializare cu două butoane [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere) sau [Reset custom settings] (Reiniţializare setări personalizate).

❚❚ Setări implicite restabilite cu o reiniţializare cu două butoane (pag. 206)1

Meniu fotografiere 2

Alte setări

Opţiune [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) (pag. 108) [Image quality] (Calitatea imaginii) (pag. 65) [Image size] (Format imagine) (pag. 69) [White balance] (Balans alb) (pag. 144) Reglaj fin (pag. 147) [Choose color temp.] (Alegeţi temperatura de culoare) (pag. 151) Punct focalizare (pag. 78) Mod expunere (pag. 116) Program flexibil (pag. 119) Viteza declanşatorului şi blocarea diafragmei (pag. 127) Menţinere blocare AE (pag. 129) Compensare expunere (pag. 132) Bracketing (pag. 134) Mod bliţ (pag. 197) Blocare FV (pag. 201) Expunere multiplă (pag. 208)

Implicit 200 JPEG normal L Auto Oprit 5000 K Centru Automat programat Oprit Oprit Oprit Oprit Oprit Sincronizare perdea anterioară Oprit Oprit

1 În cazul în care opţiunea curentă de Control a imaginii a fost modificată, setările existente pentru Controlul imaginii vor fi, de asemenea, restabilite. 2 Doar setările din arhiva selectată curent utilizând opţiunea [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere) vor fi reiniţializate (pag. 291). Setările din toate celelalte arhive nu sunt afectate.

n 418


❚❚ Setări implicite restabilite cu [Reset Shooting Menu] (Reiniţializare meniu fotografiere (pag. 293) 1 Opţiune [File naming] (Denumire fişier) (pag. 296) [Slot 2] (Fanta 2) (pag. 71) [Image quality] (Calitatea imaginii) (pag. 65) [Image size] (Format imagine) (pag. 69) [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) [Auto DX crop] (Decupare automată DX) (pag. 60) [Choose image area] (Alegeţi zona imagine) (pag. 61) [JPEG compression] (Compresie JPEG) (pag. 67) [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW)) (pag. 68) [Type] (Tip) (pag. 68) [NEF (RAW) bit depth] (Adâncime biţi NEF (RAW)) (pag. 68) [White balance] (Balans alb) (pag. 144) Reglaj fin (pag. 147) [Choose color temp.] (Alegere temperatură culoare) (pag. 151) [Set Picture Control] (Setare control fotografie) (pag. 166) [Color space] (Spaţiu culoare) (pag. 187) [Active D-Lighting] (D-Lighting activ) (pag. 185) [Expunere lungă.NR] (Expunere NR lungă) (pag. 299) [High ISO NR] (NR ISO ridicat) (pag. 299) [ISO sensitivity settings] (Setări sensibilitate ISO) (pag. 108) [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) (pag. 108) [ISO sensitivity auto control] (Control automat sensibilitate ISO) (pag. 110) [Live view] (pag. 90) [Live view mode] (Mod Live view) (pag. 91) [Release mode] (Mod eliberare) (pag. 92) [Multiple exposure] (Expunere multiplă) (pag. 208) [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval) (pag. 213)

Implicit DSC Depăşire JPEG normal Mare On Format FX (36 × 24) Prioritate format Lossless compressed 12-biţi Auto Oprit 5000K Standard sRGB Oprit Oprit Normal 200 Oprit Hand-held Cadru unic Reiniţializare 2 Reiniţializare 3

1 Exceptând [Multiple exposure] (Expunere multiplă) şi [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval), vor fi reiniţializate doar setările din arhiva curentă a meniului fotografiere. 2 Se aplică tuturor arhivelor. [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere) nu poate fi selectat în timpul fotografierii. 3 Se aplică tuturor arhivelor. Fotografierea se încheie când este efectuată reiniţializarea.

n 419


❚❚ Setări implicite restabilite cu [Reset Custom Settings] (Reiniţializare setări personalizate) (pag. 303) * Opţiune a1 [AF-C priority selection] (Selectare prioritate AF-C) (pag. 304) a2 [AF-S priority selection] (Selectare prioritate AF-S) (pag. 305) a3 [Dynamic AF area] (Zonă dinamică AF) (pag. 306) [Focus tracking with lock-on] (Urmărire focalizare a4 cu blocare) (pag. 308) a5 [AF activation] (Activare AF) (pag. 308)

a6

a7 a8 a9 a10 b1 b2 b3 b4 b5

b6

c1 c2

n

c3 c4

[Focus point illumination] (Iluminare punct de focalizare) (pag. 309) [Manual focus mode] (Mod focalizare manuală) [Continuous mode] (Mod continuu) [Focus point wrap-around] (Înconjurare punct de focalizare) (pag. 310) [AF point selection] (Selectare punct AF) (pag. 310) [AF-ON button] (Buton AF pornit) (pag. 311) [Vertical AF-ON button] (Buton vertical AF-Pornit) (pag. 312) [ISO sensitivity step value] (Valoare pas sensibilitate ISO) (pag. 313) [EV steps for exposure cntrl.] (Paşi EV pentru control expunere) (pag. 313) [EV steps for exposure comp.] (Paşi EV pentru compensarea expunerii) (pag. 313) [Easy exposure compensation] (Compensarea expunere simplă) (pag. 314) [Center-weighted area] (Zonă central evaluativă) (pag. 315) [Fine tune optimal exposure] (Reglaj fin expunere optimă) (pag. 315) [Matrix metering] (Măsurare matricială) [Center-weighted] (Central evaluativă) [Spot metering] (Măsurare punctuală) [Shutter-release button AE-L] (Buton eliberare declanşator AE-L) (pag. 317) [Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare) (pag. 317) [Self-timer delay] (Decalaj autodeclanşator) (pag. 318) [Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor) (pag. 318)

Implicit Eliberare Focalizare 9 puncte Normal Declanşator/ AF-ON (AF-Pornit)

On On No wrap 51 puncte AF-ON AF-ON 1/3 pas 1/3 pas 1/3 pas Oprit

ř 12 mm 0 0 0 Oprit 6s 10 s 20 s

* Doar setările din arhiva selectată curent utilizând opţiunea [Custom settings bank] (Arhivă setări personalizate) vor fi reiniţializate (pag. 303). Setările din toate celelalte arhive nu sunt afectate.

420


Opţiune Implicit d1 [Beep] (Semnal sonor) (pag. 319) Oprit [Shooting speed] (Viteză fotografiere) (pag. 320) d2 [Continuous high-speed] (Viteză ridicată continuu) 9 fps [Continuous low-speed] (Viteză scăzută continuu) 5 fps [Max. continuous release] (Eliberare continuă maximă) d3 130 (pag. 320) d4 [File number sequence] (Secvenţă număr fişier) (pag. 321) Pornit [Control panel/viewfinder] (Panou de control/vizor) (pag. 322) d5 [Rear control panel] (Panou de control posterior) Sensibilitate ISO Contor cadre [Viewfinder display] (Afişajul vizorului) [Shooting info display] (Afişare informaţii fotografiere) d6 Auto (pag. 323) d7 [LCD illumination] (Iluminare LCD) (pag. 324) Oprit d8 [Exposure delay mode] (Mod decalaj expunere) (pag. 324) Oprit e1 [Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ) (pag. 325) 1/250 s e2 [Flash shutter speed] (Viteză declanşator blit) (pag. 326) 1/60 s e3 [Modeling flash] (Bliţ modelare) (pag. 326) Pornit [Auto bracketing set] (Setare bracketing automat) e4 AE & flash (pag. 327) [Auto bracketing] (Mode M)] (Bracketing automat e5 Flash/speed (Mod M)) (pag. 328) e6 [Bracketing order] (Ordine bracketing) (pag. 329) MTR > sub > peste

n 421


Opţiune [Multi selector center button] (Buton central selector multiplu) (pag. 330) f1

[Shooting mode] (Mod fotografiere)

[Playback mode] (Mod redare) f2 [Multi selector] (Selector multiplu) (pag. 331) [Photo info/playback] (Informaţii/redare fotografie) f3 (pag. 331) [Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.) (pag. 331) [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.) f4 [FUNC. button+dials] (Buton FUNC. + selectoare) [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare) (pag. 337) f5 [Preview button press] (Apăsare buton previzualizare) [Preview+command dials] (Buton previzualizare + selectoare) [Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L.) (pag. 338) f6 [AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/AF-L) [AE-L/AF-L+command dials] (Buton AE-L/AF-L + selectoare) [Customize command dials] (Personalizare selectoare comandă) (pag. 339) [Reverse rotation] (Inversare rotaţie) (pag. 339) [Change main/sub] (Schimbare principal/sub) f7 (pag. 339) [Aperture setting] (Setare diafragmă) (pag. 340) [Menus and playback] (Meniuri şi redare) (pag. 340) [Release button to use dial] (Eliberare buton pentru f8 a utiliza selectorul) (pag. 341) f9 [No memory card?] (Niciun card de memorie?) (pag. 342) f10 [Reverse indicators] (Inversare indicatoare) (pag. 343)

n 422

Implicit

Select center focus point Thumbnail on/off Do nothing Info / Redare Niciuna Alegeţi o zonă de imagine

Previzualizare Niciuna

blocare AE-L/AF Niciuna

Nu Oprit Selector de subcomandă Oprit Nu Enable release


Capacitate card de memorie Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat pe un card de 2 GB SanDisk Extreme IV (SDCFX4), pentru diferite setări de calitate imagine, format şi zonă imagine.

❚❚ Format FX (36 × 24) Zonă imagine Calitatea imaginii NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 12-biţi NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 14-biţi NEF (RAW), Comprimat, 12-biţi NEF (RAW), Comprimat, 14-biţi NEF (RAW), Necomprimat, 12-biţi NEF (RAW), Necomprimat, 14-biţi TIFF (RGB)

JPEG fin 3

JPEG normal 3

JPEG de bază 3

Format imagine

Dimensiune fişier 1

Nr. fotografii 1

Capacitate intermediară 2

13,3 MB

100

18

16,3 MB

77

16

11,0 MB

138

20

13,8 MB

114

16

18,8 MB

100

17

24,7 MB

77

16

L M S L M S L M S L M S

35,9 MB 20,7 MB 10,0 MB 5,7 MB 3,2 MB 1,4 MB 2,9 MB 1,6 MB 0,7 MB 1,4 MB 0,8 MB 0,4 MB

53 95 211 279 496 1000 548 976 2000 1000 1800 3900

17 19 25 52 92 96 74 98 100 79 100 100

n 423


❚❚ Format DX (24 × 16) Zonă imagine Calitatea imaginii NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 12-biti NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 14-biti NEF (RAW), Comprimat, 12-biti NEF (RAW), Comprimat, 14-biti NEF (RAW), Necomprimat, 12-biti NEF (RAW), Necomprimat, 14-biti TIFF (RGB)

JPEG fin 3

JPEG normal 3

JPEG de bază 3

n 424

Format imagine

Dimensiune fisier 1

Nr. fotografii 1

Capacitate intermediară 2

5,7 MB

229

28

7,0 MB

177

25

4,7 MB

312

36

6,0 MB

260

29

8,1 MB

229

25

10,7 MB

177

22

L M S L M S L M S L M S

15,3 MB 8,8 MB 4,3 MB 2,5 MB 1,4 MB 0,6 MB 1,2 MB 0,7 MB 0,3 MB 0,6 MB 0,3 MB 0,2 MB

124 220 480 637 1100 2400 1200 2000 4400 2400 3900 7800

20 25 41 130 130 130 130 130 130 130 130 130


1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază odată cu scena înregistrată. 2 Numărul maxim de expuneri care poate fi stocat în memoria intermediară. Scade dacă selectaţi [Optimal quality] (Calitate optimă) pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG), dacă sensibilitatea ISO este setată la P sau mai mult, dacă funcţia [High ISO NR] (NR ISO ridicat) este activă atunci când funcţia de control sensibilitate ISO este activă sau dacă sensibilitatea ISO este 2000 sau mai mult sau expunerea lungă, D-Lighting activ sau autentificarea imaginii sunt pornite. 3 Datele sunt calculate pornind de la presupunerea că pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG) este selectată opţiunea [Size priority] (Prioritate format). Prin selectarea opţiunii [Optimal quality] (Calitate optimă), dimensiunea fişierului JPEG creşte, numărul de fotografii şi capacitatea intermediară scad corespunzător.

A

n

d3—Max. Eliberare continuă (pag. 320) Numărul maxim de fotografii care poate fi realizat într-o singură serie poate fi setat la orice valoare între 1 şi 130.

425


Program expunere Programul de expunere pentru automat programat este prezentat în graficul de mai jos:

12

14

f/1

16 15

f/1.4

1 /3

17

17

18 19

f/5.6 f/8

20

f/2.8

f/1.4 − f/16

Diafragma

f/2

f/4

21

f/11

22

f/16

23

f/22 f/32

13

11

9

10

8

7

5

6

3

4

2

1

0

-1

-3

-2

] V

[E

-4

ISO 200; obiectiv cu diafragma maxima de f/1,4 şi diafragma minima de f/16 (de exemplu, AF 50 mm f/1,4 D)

30" 15" 8" 4"

2"

1"

2

4

8

15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Viteza declanşatorului

Valorile maxime şi minime ale EV variază cu sensibilitatea ISO; graficul de mai sus porneşte de la sensibilitate ISO cu o valoare echivalentă ISO 200. Când este utilizată măsurarea matricială, valorile peste 17 1/3 EV sunt reduse la 17 1/3 EV.

n 426


Specificaţii ❚❚ Aparat foto digital D3 Tip Tip

Aparat foto digital cu un singur obiectiv pentru reflexie cu obiective interschimbabile

Montare obiectiv

Montare Nikon F (cu cuplare şi contacte AF)

Pixeli efectivi Pixeli efectivi

12,1 milioane

Senzor imagine Senzor imagine

Senzor CMOS 36 × 23,9 mm (Format Nikon NX)

Pixeli totali

12,87 milioane

Sistem reducere praf

Date de referinţă curăţare senzor imagine (software opţional Capture NX necesar)

Depozitare Format imagine (pixeli)

Format fişier

• Zonă imagine format FX (36 × 24) 4256 × 2832 (L) 3184 × 2120 (M) 2128 × 1416 (S) • Zonă imagine DX (24 × 16) 2,784 × 1,848 (L) 2,080 × 1,384 (M) 1,392 × 920 (S) • Zonă imagine 5 : 4 (30 × 24) 3,552 × 2,832 (L) 2,656 × 2,120 (M) 1,776 × 1,416 (S) • NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat • TIFF (RGB) • JPEG: Conform cu linia de referinţă JPEG cu compresie fină (aprox. 1 : 4), normală (aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16) ([Size priority] (Prioritate format)); compresie disponibilă [Optimal quality] (Calitate optimă) • NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele formate NEF (RAW) şi JPEG

Sistem de opţiuni de control imagine

Poate fi selectat dintre Standard, Neutru, Intens, Monocrom; stocare pentru până la nouă opţiuni de control imagine personalizate

Suport

Carduri de memorie Tip I şi II CompactFlash (conform cu UDMA); unităţi microdrive

n 427


Depozitare Fantă dublă

Fanta 2 poate fi utilizată pentru surplusul de stocare pentru siguranţă sau pentru stocarea separată a imaginilor NEF (RAW) şi JPEG.

Sistem fişier

DCF (Regulă Aranjare Sistem fişiere aparat foto) 2.0, DPOF (Format Comandă Imprimare Digitală), Exif 2.21 (Format Modificabil Fişier imagine pentru aparate foto digitale), PictBridge

Vizor Vizor

Vizor cu un singur obiectiv pentru reflexie cu pentaprismă la nivelul ochilor

Acoperire cadru

Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical

Mărire

Aprox. 0,7 × (50-mm f/1,4 obiectiv la infinit, –1,0 m–1)

Eyepoint

18 mm (–1,0 m–1)

Reglare dioptru

–3–+1 m–1

Ecran focalizare

Este livrat cu un ecran pentru vizualizare strălucitoare mat clar IV tip B

Oglindă Reflex

Retur rapid

Previzualizare profunzimea Când este apăsat butonul pentru previzualizare a profunzimii câmpului câmpului, diafragma obiectivului este oprită la o valoare selectată de utilizator (modurile g şi h) sau de aparatul foto (modurile e şi f ) Diafragmă obiectiv

Retur instantaneu, controlat electronic

Obiectiv Obiective compatibile

n 428

• Nikkor DX AF: Toate funcţiile acceptate • AF Nikkor Tip G sau D: Toate funcţiile acceptate (PC Micro-Nikkor nu acceptă unele funcţii). Obiectivele Nikkor IX nu sunt acceptate. • Alte obiective AF Nikkor: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color 3D II.Obiectivele F3 AF nu sunt acceptate. • AI-P Nikkor: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color 3D II • Non-CPU: Poate fi utilizat în modurile expunere g şi h; identificatorul electronic al distanţei poate fi utilizat dacă diafragma maximă este f/5,6 sau mai rapidă; afişarea măsurării matriciale a culorii şi a valorii diafragmei sunt acceptate dacă utilizatorul a oferit datele referitoare la obiectiv (dor obiective AI)


Declanşator Type

Declanşator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal

Viteză

1/8000

Viteză sincronizare bliţ

X= 1/250 s; se sincronizează cu declanşatorul la 1/250 s sau mai lent

– 30 s în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV, bec, X250

Eliberare Mod eliberare

S (un singur cadru), CL (viteză redusă continuu), CH (viteză ridicată continuu), a (live view), E (autodeclanşator), MSUS (oglindă sus)

Viteză avansare cadre

• Format DX (24 × 16): Până la 9 fps (CL) sau 9–11 fps (CH) • Alte zone imagine: Până la 9 fps

Autodeclanşator

Se poate selecta între durate de 2, 5, 10 şi 20 s

Expunere Măsurare

Măsurarea expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 1005 segmente

Metodă de măsurare

• Matrice: Măsurare matricială culoare 3D II (obiective tip G şi D); măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU); măsurare matricială culoare cu obiective non-CPU dacă utilizatorul oferă date despre obiectiv • Central evaluativ: Greutate de 75% acordată cercului de 8, 12, 15 sau 20-mm din centrul cadrului sau evaluare bazată pe media întregului cadru (obiectivele utilizează un cerc de 12-mm sau media întregului cadru) • Punct: Măsoară un cerc de 4-mm (aproximativ 1.5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat (pe punctul central de focalizare când este utilizat un obiectiv non-CPU)

Distanţă(ISO 100, obiectiv f/1,4, 20 °C/68 °F)

• Măsurare prin matrice sau central evaluativă: 0–20 EV • Măsurare punctuală: 2–20 EV

Cuplare dispozitiv de măsurare expunere

CPU şi AI combinat

Mod expunere

Automat programat cu program flexibil (e); automat cu prioritate declanşator (f); automat cu prioritate diafragmă (g); manual (h)

Compensare expunere

–5 – +5 EV în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV

Bracketing expunere

2–9 cadre în paşi de 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV

Bracketing bliţ

2–9 cadre în paşi de 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV

Bracketing balans de alb

2–9 cadre în paşi de 1, 2 sau 3

n 429


Expunere Blocare expunere

Luminozitate blocată la valoarea detectată cu butonul AE-L/AF-L

Sensibilitate ISO (Index expunere recomandată)

ISO 200 – 6400 în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV. De asemenea, poate fi setată la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 100) sub ISO 200 sau aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 (echivalent ISO 12800) sau 2 EV (echivalent ISO 25600) peste ISO 6400

D-Lighting activ

Se poate selecta între [High] (Ridicat), [Normal] (Normal) şi [Low] (Scăzut)

Focalizare Focalizare automată

Modul focalizare automată Nikon Multi-CAM 3500FX cu detectare fază TTL, reglare fină, 51 puncte (inclusiv 15 senzori tip încrucişat)

Distanţă detecţie

–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)

Servo obiectiv

• Focalizare automată: AF cu un singur servomecanism (S); AF cu servomecanism continuu (C); focalizare predictivă prin urmărire activată automat în funcţie de starea subiectului • Manual (M): Stabilirea electronică a distanţei disponibilă

Punct de focalizare

Se poate selecta între 51 sau 11 puncte de focalizare

Mod zonă AF

AF cu punct unic, zonă dinamică AF, zonă automată AF

Blocare focalizare

Funcţia de focalizare automată poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate a declanşatorului (AF cu un singur servomecanism) sau prin apăsarea butonului AE-L/AF-L

Bliţ

n 430

Control bliţ

• TTL: Bliţ de umplere i-TTL balansat şi bliţ i-TTL standard pentru SLR digital utilizând senzorul combinat RGB cu 1005-segmente sunt disponibile pentru SB-800, SB-600 sau SB-400 • Diafragmă automată: Disponibilă cu SB-800 şi obiectiv CPU • Auto non-TTL: Printre bliţurile disponibile sunt SB-800, SB-28, SB-27, and SB-22s • Manual cu prioritate distanţă: Disponibil cu SB-800

Mod bliţ

Sincronizare perdea anterioară, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roşii, reducere ochi roşii cu sincronizare lentă

Indicator bliţ pregătit

Luminează când dispozitivele Speedlight precum SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX sau SB-50DX sunt complet încărcate; clipeşte după declanşarea bliţului la capacitate maximă


Bliţ Cuplă accesorii

Cuplă contact standard ISO 518 cu dispozitiv de blocare de siguranţă

Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS)

Iluminare avansată fără fir acceptată pentru SB-800 sau SU-800 pe post de comandă şi SB-800, SB-600 sau SB-R200 ca bliţ la distanţă; Sincronizare automată FP la viteze rapide şi lumină de modelare pentru toate bliţurile compatibile CLS, excepţie făcând SB-400; Sistem de comunicare a informaţiilor despre culori pentru bliţ şi blocare FV disponibile pentru toate bliţurile compatibile CLS

Balans de alb Balans de alb

Automat (balans de alb TTL cu senzor principal de imagine şi senzor RGB cu 1,005 segmente); 7 moduri manuale cu reglare fină; setare de temperatură a culorii

Live view Moduri

Ţinut în mână, trepied

Focalizare automata

• Ţinut în mâna: Detectare faza AF cu 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori tip încrucişat) • Trepied: AF detecţie contrast oriunde în cadru

Monitor Monitor

3-in., 920,000-puncte (VGA), TFT LCD cu polisilicon la temperatură scăzută cu unghi de vizualizare 170 °, 100% acoperire a cadrului şi ajustare luminozitate

Redare Redare

Redare cadru complet sau miniatură (patru sau nouă imagini) cu mărire redare, prezentare diapozitive, afişare histogramă, evidenţiere afişaj, rotire automată a imaginii, comentarii imagine (până la 36 caractere) şi înregistrare şi redare note vocale

Interfaţă USB

Hi-Speed USB

Ieşire video

Se poate selecta între NTSC şi PAL

Ieşire HDMI

Versiune 1.3a cu conector HDMI tip A; monitorul aparatului foto se opreşte când este conectat cablul HDMI

n 431


Interfaţă Terminal acţionat la distanţă cu zece pini

Poate fi utilizat pentru a conecta telecomandă sau unitate GPS compatibilă cu NMEA0183 versiune 2.01 sau 3.01 (necesită cablul adaptor opţional MC-35 GPS cu conectorul D-sub cu 9 pini)

Limbi disponibile Limbi disponibile

Chineză (simplificată şi tradiţională), Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză

Sursă alimentare Acumulator

Un acumulator reîncărcăbil Li-ion EN-EL4a

Adaptor CA

Adaptor EH-6 CA (disponibil separat)

Montură trepied Montură trepied

1/4

in. (ISO 1222)

Dimensiuni/greutate Dimensiuni (Lăţime × Înălţime × Diagonală) Greutate

Aprox. 159,5 × 157 × 87,5 mm (6,3 × 6,2 × 3,4 in.) Aprox. 1240 g (2,7 lb.) fără acumulator, card de memorie, capacul corpului sau capacul cuplei de accesorii

Mediu de funcţionare Temperatură

0–40 °C (32–104 °F)

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)

• Dacă nu este specificat altfel, toate cifrele se referă la un aparat foto complet încărcat care funcţionează la o temperatură ambientală de 20 °C (68 °F). • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din erorile apărute în acest manual.

n 432


Calibrarea incompatibili Încărcătorul rapid MH-22 este dotat cu o funcţie de calibrare a acumulatorului. Calibraţi acumulatorul conform indicaţiilor pentru a vă asigura de acurateţea aparatului foto şi a afişajelor nivelului acumulatorului. Dacă lampa de calibrarea pentru camera acumulatorului actuală clipeşte atunci când este introdus un acumulator, acumulatorul trebuie calibrat. Pentru a porni calibrarea, apăsaţi butonul de calibrare camera actuală pentru aproximativ o secundă. Timpul necesar calibrării acumulatorului este afişat de lămpile pentru încărcare şi calibrare:

Aproximaţi timpul necesar Lampă calibrare recalibrării acumulatorului Peste 6 ore 4-6 ore 2-4 ore Sub 2 ore

K (străluceşte) K (străluceşte) K (străluceşte) K (străluceşte)

Lampi camera (verde)

Lampi Încărcare (verde) Lampi calibrare (galben) Butoane calibrare

Lămpi încărcare 2h 4h 6h K (străluceşte) K (străluceşte) K (străluceşte) K (străluceşte) K (străluceşte) J (oprit) K K (străluceşte) JK (oprit) JK (oprit) JK (oprit) JK (oprit) JK (oprit)

Atunci când calibrarea este finalizată, lămpile de calibrare şi de încărcare vor fi oprite iar încărcarea va începe imediat. Deşi este recomandată pentru măsurarea adecvată a stării de încărcare a acumulatorului, calibrarea nu trebuie efectuată obligatoriu atunci când lampa de calibrare clipeşte. Odată începută, calibrarea poate fi întreruptă după voie. • Dacă butonul de calibrare nu este apăsat în timp ce lampa de calibrare clipeşte, va fi iniţiată încărcarea normală după aproximativ zece secunde. • Pentru a întrerupe calibrarea, apăsaţi din nou butonul de calibrare. Calibrarea va fi finalizată şi va începe încărcarea.

n 433


D Avertisment acumulator Dacă lămpile camerei acumulatorului şi de calibrare se aprind şi se sting succesiv atunci când nu este introdus niciun acumulator, există o problemă cu încărcătorul. Dacă lămpile camerei acumulatorului şi de calibrare se aprind şi se sting succesiv atunci când nu este introdus niciun acumulator, a apărut o problemă cu acumulatorul sau cu încărcătorul în timpul încărcării. Înlăturaţi acumulatorul, scoateţi încărcătorul din priză şi prezentaţi acumulatorul şi încărcătorul unei reprezentanţe service autorizate pentru inspecţie. A Încărcare şi calibrarea a doi acumulatori MH-22 încarcă câte un acumulator pe rând. Dacă sunt introduşi în acumulatori în ambele camere, aceştia vor fi încarcaţi în ordinea introducerii. Dacă este apăsat butonul de calibrare pentru primul acumulator, cel de-al doilea acumulator nu poate fi calibrat sau încărcat până când calibrarea şi Încărcarea primului acumulator nu vor fi fost finalizate.

n 434


Încarcator rapid MH-22 Intrare nominală Ieşire nominală Acumulatori compatibili Durata de Încărcare per acumulator Temperatura de funcţionare Dimensiuni (Lăţime × Înălţime × Diagonală) Lungimea cablului Greutate

CA 100–240 V (50/60 Hz) CC 12,6 V/1,200 mA Acumulator reîncărcabil Nikon EN-EL4a/EN-EL4 Li-ion Aprox. 2 ore şi 25 minute (EN-EL4a) sau 1 oră şi 40 de minute (EN-EL4) atunci când acumulatorul este complet descărcat 0–40 °C (+32–104 °F) Aprox. 160 × 85 × 50,5 mm (6,3 × 3,3 × 2,0 in.) Aprox. 1800 mm (5 ft. 11 in.) Aprox. 260 g (9,1 oz.), fără cablul de alimentare

Acumulator reîncarcăbil Li-ion EN-EL4a Tip Acumulator reîncărcabil litiu-ion Capacitate nominală 11,1 V/2,500 mAh Dimensiuni Aprox. 56,5 × 27 × 82,5 mm (2,2 × 1,1 × 3,2 in.) (Lăţime × Înălţime × Diagonală) Greutate Aprox. 180 g (6,3 oz.), fără acoperirea terminalelor

n 435


A Standarde aplicabile • DCF Versiune 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF – regula de design pentru sistemul de fişiere al aparatului foto) ca standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF - Format comandă imprimare digitală) este un standard utilizat pe scară largă în industrie care permite imprimarea fotografiilor din comenzi de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiune 2.21: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras – Format modificabil fişier imagine pentru aparatele foto digitale) versiune 2.21, un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate cu fotografiile pentru reproducere optimă a culorii pentru imprimare pe imprimante compatibile Exif. • PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a imprimantelor, care permite transferarea fotografiilor direct la o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea lor pe un calculator. • HDMI: High-Definition Multimedia Interface este un standard pentru interfeţele multimedia utilizate în dispozitive electronice şi AV capabile sa transmită date audio-video şi semnale de control către dispozitive compatibile HDMI prin intermediul unei conexiuni cu cablu (aparatul foto utilizează un conector tip A).

n 436


A Durata de viaţă a acumulatorului Numărul de fotografii care poate fi realizat cu un cumulator EN-EL4a complet încărcat (2500 mAh) difera în funcţie de starea bateriei, temperatura şi modalitatea de utilizare a aparatului foto. Mai jos sunt prezentate valori cu titlu de exemplu. • Standard CIPA: Aproximativ 000 fotografii. Măsurat la 23 °C/73,4 °F (±2 °C/3,6 °F) cu un obiectiv NIKKOR AF-S 24–70 mm f/2,8G ED în urmatoarele condiţii de test: obiectivul utilizat de la infinitate la distanţa minimă şi o fotografie la setări implicite realizate la fiecare 30 s; nu este utilizat Live view. • Standard Nikon: Aproximativ 000 fotografii. Măsurat la 20 °C/68 °F cu obiectiv AF-S VR 70–200 mm f/2,8 ED în următoarele condiţii de test: Calitate imagine reglată la JPEG normal, format imagine L (mare), viteza declanşatorului 1/250 s, butonul declanşatorului apăsat până la jumătate pentru trei secunde şi focalizarea adusă de la infinit la distanţa minimă de trei ori; şase fotografii realizate în succesiune, monitorul pornit pentru 5 secunde şi apoi oprit; ciclul repetat dupa oprirea măsurătorii expunerii.

Următoarele acţiuni pot reduce durata de viaţă a bateriei: • Utilizarea monitorului • Apăsarea pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi menţinerea apăsat • Operaţiuni repetate de focalizare automată • Efectuarea fotografiilor NEF (RAW) sau TIFF (RGB) • Viteze scazute ale declanşatorului • Utilizarea transmiţatorului fără fir opţional WT-4 • Utilizarea modului de reducere a vibraţiilor (VR) cu obiective VR. Pentru a vă asigura de utilizarea la maximum a capacităţii acumulatorilor Nikon EN-EL4a: • Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot reduce performanţa acumulatorului. • Utilizaţi acumulatorii imediat dupa Încărcare. Acumulatorii se descarcă Dacă nu sunt utilizaţi. • Verificaţi starea acumulatorului în mod regulat utilizând opţiunea [Battery info] (Informaţii acumulator) din meniul de setare (pag. 353). Dacă este recomandată calibrarea, calibraţi acumulatorul utilizând încărcătorul rapid MH-22.

n 437


Index Elementele din meniu si optiunile aparatului foto sunt afisate în paranteze ([ ]). Simboluri K (AF cu punct unic), 76, 77 I(Dynamic-area AF) (AF zonă dinamică), 76, 77 H(Auto-area AF) (AF zonă automată), 76, 77 S, 86 CL, 86, 88, 320 CH, 86, 88, 320 a, 90 E (Self-timer) (Autodeclanşator), 103 MSUS, 105 a (matrice), 114, 316 Z (central evaluativă), 114, 315, 316 b (punct), 114, 316 e (Programmed auto) (Programat automat), 118 f (Shutter-priority auto) (Automat cu prioritate declanşator), 120 g (Aperture-priority auto) (Automat cu prioritate diafragmă), 122 h (Manual), 124 Q (Help) (Ajutor), 31 t (Memory buffer) (Memorie intermediară), 55, 89, 423 L (Preset manual) (Presetare manuală), 145, 152 A A/V, 4, 274 cablu, i, 274 Accesorii, 383 [Active D-Lighting] (D-Lighting activ), 185 [Active folder] (Folder activ), 293 Acumulator, xviii–xix, 32–36, 401 Adaptor CA, 383 AE-L, 81, 129, 338 AF, 74, 304 [AF activation] (Activare AF), 308 AF cu punct unic, 76 [AF fine tune] (Ajustare fină AF), 358 [AF point selection] (Selectare punct AF), 310 AF zonă auto, 76, 77 AF zonă dinamică, 76, 77, 307 [AF-C priority selection] (Selectare prioritate AF-C), 304

438

[AF-ON button] (Buton AF-Pornit), 311 [AF-S priority selection] (Selectare prioritate AF-S), 305 Afişaj analog electronic expunere, 124, 126, 132 [After delete] (După ştergere), 287 Ajutor, 31 Aperture minim, 116 Asistenţă AF, 195 [Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), 338 [Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC), 331 [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare), 337 Atenuare ochi roşii, 197 Atenuare ochi roşii cu sincronizare lentă, 198 Audio, 254, 288, 289, 350 [Audio output] (Ieşire audio), 254, 350 [Auto bracketing (Mode M)] (Bracketing automat (Mod M)), 328 [Auto bracketing set] (Setare bracketing automat), 327 [AE & flash] (AE & bliţ), 327 [AE only] (Doar AE), 327 [Flash only] (Doar bliţ), 327 [WB bracketing] (Bracketing WB), 327 [Auto image rotation] (Rotire automată a imaginii), 349 [Auto meter-off delay] (Decalaj măsurare automată), 317 Automat cu prioritate declanşator, 120 Automat cu prioritate diafragmă, 122 Automat programat, 118 B Balans de alb, 143 bracketing, 134, 139 presetare manuală, 145, 152 [Battery info] (Info acumulator), 353 Bec, 126 [Beep] (Semnal sonor), 319


Bliţ, 134, 189, 326, 327 bracketing, 134, 327 control, 196 bliţ i-TTL standard pentru SLR digital, 196 distanţă, 200 indicator pregătit, 194, 202 modelare, 326 prebliţ monitor, 190 terminal sincronizare, 204 viteză sincronizare, 325 Blocare focalizare, 311 Blocare buton eliberare declanşator fotografiere verticală, 335 Blocare FV, 201, 331 Bracketing, 134, 327, 328 balans de alb, 134, 139, 327 bliţ, 134, 327 expunere, 134, 327 Bracketing automat, 134, 327, 328 Bracketing expunere, 134 [Bracketing order] (Ordine bracketing), 329 Buton eliberare declanşator, 3, 56 Buton Fn, 64, 201, 331 Butonul B pentru fotografiere verticală, 75, 312 Buton B, 75, 97, 311 C C, 74, 304 Cablu la distanţă, 388 Calibrare, 433 calibrare, 353, 433 info, 353 se încărcă, 32 Calitatea imaginii, 65 Camera Control Pro 2, 256, 387 Capac corp, 4, 37, 387 Card memorie, 42, 345, 389 capacitate de, 423 fanta, 160, 230 formatare, 45, 345 slot, 42 Ceas, 40, 41 [Center-weighted area] (Zonă central evaluativă), 315 Central evaluativă, 114, 315, 316 CLS, 190 [Color balance] (Balans de culoare), 367 [Color space] (Spaţiu culoare), 187 [Adobe RGB], 187 [sRGB], 187 CompactFlash, 42 Compensare expunere, 132

Computer, 256 Comutator A-M, 37 Contacte CPU, 380 [Control panel/viewfinder] (Panou de control/vizor), 322 Copierea imaginilor, 283 [Copy image(s)] (Copiere imagine(i)), 283 Cronometrare expunere, 126, 388 Cronometru, 103, 213 Crop, 267 [Custom setting bank] (Arhivă setări personalizate), 303 [Customize command dials] (Personalizare selectoare de comandă), 339 D Data şi ora, 40, 347 Date fotografiere, 235, 236, 237 Date GPS, 238 Date generale, 239, 240 Decupare, 365 [Delete] (Ştergere), 281 [All] (Toate), 281 [Selected] (Selectate), 281 Diafragmă, 38, 116, 122, 128 focalizare, 128 maximum, 84, 220 minim, 426 Dioptru, 3, 47, 385 control reglaj, 47 obiectiv de reglare, 385 [Display mode] (Mod afişare), 282 Distanţă focală, 220 [D-Lighting], 363 DPOF, 262 [Dust off ref photo] (Ştergere praf foto ref ), 351 [Dynamic AF area] (Zonă dinamică AF), 306 [51 points (3D-tracking)] (51 puncte (urmărire 3D)), 307 E [Easy exposure compensation] (Compensare expunere simplă), 314 Ecran focalizare, 384 VI mat clar tip B, 384 VI mat clar tip E, 384 Ethernet, 261, 383 [EV steps for exposure cntrl.] (Paşi EV pentru control expunere), 313 [EV steps for exposure comp.] (Paşi EV pentru comp. expunere), 313 Evidenţieri, 232, 233, 282

439


Elementele din meniu si optiunile aparatului foto sunt afisate în paranteze ([ ]). Exposure măsurare, 50 [Exposure delay mode] (Modul decalaj expunere), 324 Expunere, 113, 116, 129, 132, 134 bracketing, 134 focalizare, 129 măsurare, 317 mod, 116 automat cu prioritate declanşator, 120 automat cu prioritate diafragmă, 122 automat programat, 118 manual, 124 Expunere multiplă, 208 F Fără fir, 191, 261, 262, 354, 383 reţea, 261 transmiţător, 261, 354 [File naming] (Denumire fişier), 296 [File number sequence] (Secvenţă număr fişier), 321 [Filter effects] (Efecte filtru), 367 [Skylight] (Plafon luminator), 367 [Warm filter] (Încălzire filtru), 367 [Fine tune optimal exposure] (Expunere optimă ajustare fină), 315 [Firmware version] (Versiune firmware), 359 Flash, 197 control i-TTL echilibrat pentru SLR digital, 196 mode, 197 [Flash shutter speed] (Viteză declanşator bliţ), 326 [Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ), 325 Focalizare, 74 focalizare, 74, 80, 82, 84 focalizare automată, 74, 76, 78, 80, 82 detecţie-contrast, 91, 98, 99, 100 detecţie-fază, 91, 100 indicator, 55 mod, 74 AF cu servomecanism continuu, 74 AF cu un singur servomecanism, 74 manual, 74, 83 punct, 51, 78, 310 detecţie-contrast, 91, 100 stabilirea electronică a distanţei, 84, 95, 386 urmărire, 75, 77 3D, 76, 77, 307 previzibil, 75

440

Focalizare automată, 74, 76, 78, 80, 82, 304–312 Focus focalizare, 304 AF cu servomecanism continuu, 304 mode, 305 AF cu un singur servomecanism, 305 urmărire, 308 [Focus point illumination] (Iluminare punct de focalizare), 309 [Focus point wrap-around] (Înconjurare punct de focalizare), 310 [Focus tracking with lock-on] (Urmărire focus cu blocare), 308 Format, 69 Format comandă imprimare digitală, 262, 436 Format imagine, 69 [Format memory card] (Formatare card de memorie), 345 Formatare, 45, 345 Fotografiere cu contor interval, 213 flexibil, 119 G Galben chihlimbar, 148, 367 [GPS], 223 GPS, 223, 231, 238, 388 conectare, 223 date, 231, 238 H HD, 274, 276, 346, 436 [HDMI], 346 HDMI, 276, 346, 436 HI, 109 [Hide image] (Ascundere imagine), 281 [High ISO NR] (ISO NR ridicat), 299 Histogramă, 233, 282 Histogramă RGB, 233, 282 I Iluminare de fundal, 10, 324 [Image area] (Zona imaginii), 60, 63 [5:4 (30x24)], 61 [Auto DX crop] (Decupare automată DX), 60, 63 [Choose image area] (Alegeţi zona de imagine), 61, 63 [FX format (36x24)] (Format FX (36x24)), 61 [Image authentication] (Autentificare imagine), 354 [Image comment] (Comentariu imagine), 348


[Image overlay] (Suprapunere imagine), 368 [Image review] (Revizuire imagine), 287 [Image size] (Format imagine), 69 [Image quality] (Calitate imagine), 65 Imprimare, 262 Index montare, 37, 38 [Index print] (Imprimare index), 271 Indicator focalizare, 304, 305 Indicator focalizat, 55, 74, 84, 304, 305 Indicator plan focal, 84 Informaţii, 14, 231, 323 Informaţii fişier, 232 Informaţii fotografii, 231 [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval), 213 [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO), 108 [ISO sensitivity auto control] (Control automat sensibilitate ISO), 110 [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă), 110 [Minimum shutter speed] (Viteză minimă declanşator), 110 [ISO sensitivity settings] (Setări de sensibilitate ISO), 109 [ISO sensitivity step value] (Valoare pas sensibilitate ISO), 313 i-TTL, 190, 196 J JPEG, 65, 67, 71 [JPEG compression] (Comprimare JPEG), 67 [Optimal quality] (Calitate optimă), 67 [Size priority] (Prioritate format), 67 L L, 69 LAN, 383 [Language] (Limba), 347 LCD, 10, 324, 345, 399, 400 [LCD brightness] (Luminozitate LCD), 345 [LCD illumination] (Iluminare LCD), 324 Lens capac, 38 informaţii distanţă, 196 [Live view], 90 [Live view mode] (Mod Live view), 91 [Hand-held] (Ţinut în mână), 91, 94 [Tripod] (Trepied), 91, 97 [Release mode] (Mod eliberare), 92 Live view, 90–102 LO, 109 [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă sus pentru curăţare), 345 [Long exp. NR] (Expunere NR lungă), 299

M M, 74, 83 M (manual focus mode) (mod focalizare manuală), 83 M (mediu), 69 Magenta, 148, 367 [Manage Picture Control] (Gestionare opţiune de control a imaginii), 174 Manual, 83, 95, 124 Matrice, 114, 316, 332 [Max. continuous release] (Eliberare continuă maximă), 320 Măsurare, 114, 316, 332 central evaluativă, 114 matrice, 114 punct, 114 selector, 53, 115 Măsurare automată oprită, 317 Măsurare matrice culoare 3D II, 114 Memorie intermediară, 88, 89 Meniu fotografiere, 290 Meniu setare, 344 Meniu setări personalizate, 301 Microdrive, 6, 42, 389 Miniatură, 241, 330 Mod focalizare manual, 95 punct detecţie-contrast, 98, 99 Mod eliberare, 85 autodeclanşator, 86, 103 cadru unic, 86 continuu, 86, 88 viteză rapidă, 86, 88 viteză redusă, 86, 88 live view, 86, 90 oglindă sus, 105 Mod zonă AF, 76 AF cu punct unic, 76, 77 AF zonă auto, 76, 77 AF zonă dinamică, 76, 77, 307 [Modeling flash] (Bliţ de modelare), 326 Monitor, 14, 57, 90, 101, 231, 318, 390 [Monitor off delay] (Decalaj monitorizare), 318 [Monochrome] (Monocrom), 366 [Black-and-white] (Alb-negru), 366 [Cyanotype] (Filtru cyan), 366 [Sepia], 366 MTP/PTP, 257, 350 [Multi selector] (Selector multiplu), 331 [Multi selector center button] (Buton central selector multiplu), 330 [Multiple exposure] (Expunere multiplă), 208

441


Elementele din meniu si optiunile aparatului foto sunt afisate în paranteze ([ ]). [My Menu] (Meniul meu), 373 [Add items] (Adăugare elemente), 373 [Rank items] (Ierarhizare elemente), 376 [Remove items] (Eliminare elemente), 375 N NEF, 65, 68 NEF (RAW), 65, 68 [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW) (brut)), 68 [NEF (RAW) bit depth] (Adâncime biţi NEF (RAW)), 68 [12-bit] (12-biţi), 68 [14-bit] (14-biţi), 68 [Type] (Tip), 68 [Compressed] (Comprimat), 68 [Lossless compressed] (Comprimat fără pierderi), 68 [Uncompressed] (Necomprimat), 68 Nikon Transfer, 256 [No memory card?] (Niciun card de memorie?), 342 [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU), 220 Notă vocală, 229, 246, 247–254 O Obiectiv, 37, 84, 378 ataşare, 37 CPU, 38, 380 capac, 37 capac, parte posterioară, 37 compatibil, 378 index montare, 37, 38 inel focalizare, 38 înlăturare, 38 non-CPU, 220, 381 date, 221 tip D, 380 tip G, 380 Obiectiv CPU, 38, 380 Oglindă, 86, 90, 105 blocare sus pentru curăţare, 395 Opţiuni de control fotografie, 166 Opţiuni imprimare (Meniu [Setup] (Setare) Pictbridge), 266 [Border] (Margine), 266 [Cropping] (Decupare), 267 [No. of copies] (Număr de copii), 266 [Page size] (Format pagină), 266 [Start printing] (Pornire imprimare), 267 [Time stamp], 266 Ora, 39, 347

442

Ora de vară, 40, 347 Orizont virtual, 333, 357 P Panou de control, 8–11 PC, 223, 259 [Photo info/playback] (Informaţii/redare fotografie), 331 PictBridge, 263, 436 [Playback folder] (Folder redare), 281 Previzualizare expunere, 99, 101 Prezentare diapozitive, 288 [Print select] (Selectare imprimare), 268 [Border] (Margine), 270 [Page size] (Format pagină), 270 [Start printing] (Pornire imprimare), 270 [Time stamp] (Timbru oră), 270 [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)), 268, 272 [Border] (Margine), 270 [Page size] (Format pagină), 270 [Start printing] (Pornire imprimare), 270 [Time stamp] (Timbru oră), 270 Protejarea fotografiilor, 244 Punct, 114, 316 R Redare, 57, 227, 274 cadru întreg, 228 folder, 281 informaţii, 231 mărire, 243 meniu, 278 miniatură, 241, 330 prezentare diapozitive, 288 [Red-eye correction] (Remediere ochi roşii), 364 Reiniţializare, 206, 293, 418 Reiniţializare cu două butoane, 206 [Release button to use dial] (Eliberare buton pentru utilizare selector), 341 Reset, 303 [Reset custom settings] (Reiniţializare setări personalizate), 303 [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere), 293 [Reverse indicators] (Inversare indicatoare), 343 [Rotate tall] (Rotire pe înălţime), 287


S S (AF punct unic), 76 S (mic), 69 S (single-servo AF) (AF cu un singur servomecanism), 74, 80 Salvarea setărilor aparatului foto, 355 [Save/load settings] (Salvare/încărcare setări), 355 Secvenţe bracketing zonă AF, 47, 95 Selectare fantă, 361 Selectarea fantei, 160, 230, 272, 279 [Self-timer delay] (Decalaj autodeclanşator), 318 Sensibilitate, 107 Sensibilitate ISO, 107 Senzor RGB cu 1005 segmente, 144, 196 Serie, 89, 320, 332 [Set Picture Control] (Setare opţiuni control fotografie), 166 [Monochrome] (Monocrom), 168 [Filter effects] (Efecte filtru), 171, 173 [Toning] (Nuanţare), 171, 173 [Neutral] (Neutru), 168 [Standard], 168 [Vivid] (Intens), 168 Setări implicite, 206, 418 restabilire, 206 Setări personalizate, 301 [Shooting info display] (Afişaj info fotografiere), 323 [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere), 291 [Shooting speed] (Viteză fotografiere), 320 [Shutter-release button AE-L] (Buton eliberare declanşator AE-L), 317 [Side-by-side comparison] (Comparaţie în paralel), 371 Sincronizare automată FP la viteze rapide, 190, 197, 325 Sincronizare lentă, 197 Sincronizare perdea anterioară, 197 Sincronizare perdea posterioară, 197 Sistem de iluminare creativă, 190 [Slide show] (Prezentare diapozitive), 288 [Frame interval] (Interval cadru), 288 [Slot 2] (Fanta 2), 71, 296 [Backup] (Copie de siguranţă), 71 [Overflow] (Depăşire), 71 [RAW Slot 1-JPEG Slot 2] (Fanta 1 RAW-Fanta 2 JPEG), 71 Spaţiu culoare, 187, 240 Spaţiu culoare RGB, 188 Speedlight, 190 Stocare în masă, 257, 350

Ş Ştergere, 58, 245, 281 imaginea actuală, 245 imaginile selectate, 281 toate imaginile, 281 Ştergere praf imagine, 351 T Televizor, 274 Temperatură culoare, 144, 146, 151 Terminal acţionat la distanţă cu zece pini, 4, 223, 388 TIFF (RGB), 65 [Trim] (Decupare fină), 365 U Unghi fotografie, 60, 297, 382 Urmărire 3D, 307 [USB], 257, 350 [Mass Storage] (Stocare în masă), 257, 350 [MTP/PTP], 257, 350 USB, 256, 350 cablu, i, 256 V Valoare f, 38, 116 Versiune DCF 2.0, 436 Versiune Exif 2.21, 436 [Vertical AF-ON button] (Buton vertical AF-ON), 312 Video, 274, 346 [Video mode] (Mod video), 346 ViewNX, 167, 348 [Virtual horizon] (Orizont virtual), 357 Viteza declanşatorului, 120, 127 focalizare, 127 sincronizare automată FP la viteze rapide, 190, 197, 325 viteză sincronizare bliţ, 197, 325 Vizor, xviii, 6, 7, 12, 47, 384, 385, 402 focalizare, 47 suport pentru ochi, 47, 103, 215, 384, 385 [Voice memo] (Notă vocală), 248, 349 [Voice memo button] (Buton notă vocală), 249, 350 [Voice memo overwrite] (Suprascriere notă vocală), 249, 350 Z Zonă imagine, 38, 60, 69, 297 WB, 6, 150 [White balance] (Balans de alb), 144 [Auto], 144 [Bliţ], 145 [Choose color temp.] (Alegeţi temperatura de culoare), 145 [Cloudy] (Noros), 145

443


Elementele din meniu si optiunile aparatului foto sunt afisate în paranteze ([ ]). [Direct sunlight] (Lumina directă a soarelui), 144 [Fluorescent], 144 [Incandescent], 144 [Preset manual] (Prestare manuală), 145 [Shade] (Umbră), 145 [Wireless transmitter] (Transmiţător fără fir), 354 [World time] (Ora în jurul lumii), 347 [Date and time] (Data şi ora), 347 [Date format] (Format dată), 347 [Daylight saving time] (Ora de vară), 347 [Time zone] (Fus orar), 347 WT-4, 261, 262, 354, 383

444


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa 6MA1879RO AMA12358

Manual de utilizare Nikon D3  
Manual de utilizare Nikon D3  

Ro APARAT FOTO DIGITAL i Digitutor Digitutor, o serie de manuale „priveşte şi învaţă” în format de film, este disponibil peurmătorul sit de...

Advertisement