Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manual de referinţă

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-urile SDXC, SDHC şi SD sunt mărci înregistrate ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • HDMI, logo-ul şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora. AVC Patent Portfolio License Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C. Vizitaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Funcţiile de fotografiere

Funcţiile de redare

Înregistrarea şi redarea filmelor

Configurarea generală a aparatului foto

Secţiunea de referinţe

Note tehnice şi index

i


Introducere

Citiţi mai întâi

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX P7100. Înainte de a folosi aparatul foto, citiţi detaliile din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Avi) şi familiarizaţi-vă cu informaţiile furnizate în acest manual. După parcurgerea manualului, păstraţi-l la îndemână şi consultaţi-l pentru a vă bucura pe deplin de noul dumneavoastră aparat foto.

Verificarea conţinutului pachetului În cazul în care lipseşte vreun articol, contactaţi magazinul de la care aţi cumpărat aparatul foto.

COOLPIX P7100 Aparat foto digital (cu capac pentru cupla de accesorii BS-1)

Curea aparat foto

Acumulator li-ion EN-EL14 (cu capac pentru terminal)

Încărcător de acumulator MH-24*

Cablu USB UC-E6

Cablu audio video EG-CP16

ViewNX 2 Installer CD (Disc CD de instalare ViewNX 2)

Reference Manual CD (CD cu Manualul de referinţă)

• Garanţie * În pachet este inclus un adaptor de priză dacă aparatul foto a fost achiziţionat într-o ţară sau regiune unde adaptorul este necesar. Forma adaptorului variază în funcţie de zona în care a fost achiziţionat.

NOTĂ: Cardul de memorie nu este inclus în pachetul aparatului foto.

ii


Citiţi mai întâi

Despre acest manual

Alte informaţii • Simboluri şi convenţii Pentru a facilita găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie, în acest manual sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii Pictogramă

Introducere

Dacă doriţi să începeţi folosirea aparatului foto imediat, consultaţi secţiunea „Informaţii de bază despre fotografiere şi redare” (A17). Pentru a învăţa despre componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază, consultaţi secţiunea „Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază” (A1).

Descriere

B

Această pictogramă indică atenţionări şi informaţii care trebuie citite înainte de folosirea aparatului foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A/E/F

Aceste pictograme indică alte pagini care conţin informaţii relevante; E: „Secţiunea de referinţe”, F: „Note tehnice şi index”.

• Cardurile de memorie SD, SDHC şi SDXC sunt denumite „carduri de memorie” în acest manual. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor din meniul afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajele afişate pe monitorul computerului sunt scrise cu caractere aldine. • În acest manual, imaginile sunt omise uneori din exemplele de afişaj al monitorului sau al vizorului, astfel încât indicatoarele monitorului să fie prezentate mai clar. • Ilustraţiile şi elementele afişate pe monitoarele prezentate în acest manual pot fi diferite de produsul real.

iii


Citiţi mai întâi

Informaţii şi precauţii Învăţare continuă Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele de acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele la reţeaua electrică) certificate de Nikon special pentru folosirea cu acest aparat foto digital Nikon sunt create şi testate pentru funcţionare în limitele cerinţelor de operare şi siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre Manualul utilizatorului

iv

• Nicio parte a documentaţiei furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un sistem de recuperare sau tradusă în altă limbă, sub nicio formă, prin niciun mijloc, fără permisiunea în scris acordată în prealabil de Nikon. • Nikon nu va fi răspunzător pentru daunele care pot decurge din utilizarea acestui produs. • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi fără notificare prealabilă specificaţiile componentelor hardware şi ale software-ului descrise în documentaţie. • Deşi s-au depus toate eforturile pentru a garanta corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor cuprinse în documentaţie, am aprecia dacă aţi aduce la cunoştinţa reprezentantului Nikon din zona dumneavoastră posibilele erori sau omisiuni (adresa este furnizată separat).


Citiţi mai întâi

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). Asiguraţi-vă că înlocuiţi şi imaginile selectate pentru opţiunea Selectaţi o imagine din cadrul setării Ecran de întâmpinare (A104). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

v


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi cei care utilizează produsul să le poată citi. Introducere

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenit de la aparatul foto sau de la încărcătorul de acumulator, deconectaţi încărcătorul de acumulator şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea componentelor interne ale aparatului foto sau ale încărcătorului de acumulator poate provoca răniri. Reparaţiile trebuie să fie efectuate doar de către tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau încărcătorul de acumulator se sparg în urma căderii sau a altui accident, predaţi produsul la un reprezentant de service autorizat Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

vi

Nu utilizaţi aparatul foto sau încărcătorul de acumulator în prezenţa gazelor inflamabile Folosirea aparatului foto în prezenţa gazelor inflamabile, de exemplu propan sau benzină, precum şi a spray-urilor sau pulberilor inflamabile poate produce explozii sau incendii.

Nu priviţi spre soare prin vizorul aparatului Privitul prin vizor spre soare sau spre alte surse de lumină puternică poate cauza deficienţe de vedere permanente. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Nu păstraţi produsele la îndemâna copiilor. În caz contrar, există riscul ca aceştia să sufere vătămări corporale. Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni. Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto, încărcătorul acumulatorului sau adaptorul la reţeaua electrică pe perioade lungi în timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz. Unele componente ale dispozitivelor se încing. În cazul în care dispozitivele sunt în contact cu pielea perioade lungi de timp, se pot produce arsuri uşoare.


Pentru siguranţa dumneavoastră

• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug. • În cazul în care lichidul scurs din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi imediat cu apă şi solicitaţi asistenţă medicală. • Nu încercaţi să încărcaţi bateriile nereîncărcabile.

Introducere

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri, se poate supraîncălzi sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Înainte de a înlocui acumulatorul, opriţi produsul. Dacă utilizaţi încărcătorul de acumulator/adaptorul la reţeaua electrică, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Folosiţi numai un acumulator li-ion EN-EL14 (inclus). Încărcaţi acumulatorul introducându-l într-un încărcător de acumulator MH-24 (inclus). Pentru alimentarea telecomenzii ML-L3 (disponibilă separat), folosiţi exclusiv o baterie cu litiu de 3 V CR2025. • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Puneţi la loc capacul pentru terminal atunci când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet.

Respectaţi următoarele precauţii când manevraţi încărcătorul de acumulator Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi ştecherul şi nu vă apropiaţi de încărcătorul de acumulator în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu modificaţi, deterioraţi, forţaţi sau îndoiţi cablul USB, nu îl amplasaţi sub obiecte grele şi nu îl expuneţi la căldură sau foc. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice.

vii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Introducere

• Nu manevraţi ştecherul sau încărcătorul de acumulator cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii, puteţi suferi şocuri electrice. • Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu - curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea produsului sau poate cauza supraîncălzire sau incendiu. Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului.

viii

Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect. Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa ATENŢIONĂRI

ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.

Introducere

EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UNUL DE TIP INCORECT.

Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

ix


Cuprins Introducere .................................................................................................................................................................. ii

Introducere

Citiţi mai întâi ................................................................................................................................................................. ii Verificarea conţinutului pachetului...................................................................................................................................... ii Despre acest manual.................................................................................................................................................................... iii Informaţii şi precauţii.................................................................................................................................................................... iv Pentru siguranţa dumneavoastră ......................................................................................................................... vi AVERTISMENTE................................................................................................................................................................................. vi Note .................................................................................................................................................................................. ix

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază............................................................................... 1 Componentele aparatului foto ............................................................................................................................... 2 Corpul aparatului foto .................................................................................................................................................................. 2 Elemente de control folosite în modul de fotografiere........................................................................................... 4 Elemente de control folosite în modul de redare....................................................................................................... 6 Schimbarea unghiului monitorului...................................................................................................................................... 7 Ridicarea şi coborârea bliţului.................................................................................................................................................. 7 Prinderea curelei aparatului foto............................................................................................................................................ 7 Monitorul.............................................................................................................................................................................................. 8 Operaţiuni de bază.................................................................................................................................................... 11 Comutarea între modul de fotografiere şi modul de redare............................................................................. 11 Utilizarea selectorului multiplu rotativ............................................................................................................................ 12 Utilizarea meniurilor (butonul d)................................................................................................................................ 13 Schimbarea afişajului monitorului (butonul x).................................................................................................... 15 Utilizarea vizorului........................................................................................................................................................................ 16

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare .......................................................................................... 17 Procedura de pregătire 1 Încărcarea acumulatorului ................................................................................... 18 Procedura de pregătire 2 Introducerea acumulatorului.............................................................................. 20 Procedura de pregătire 3 Introducerea unui card de memorie ................................................................ 22 Memoria internă şi cardurile de memorie .................................................................................................................... 23 Carduri de memorie aprobate.............................................................................................................................................. 23 Pasul 1 Pornirea aparatului foto............................................................................................................................ 24 Pornirea şi oprirea aparatului foto...................................................................................................................................... 25 Setarea datei, orei şi limbii afişajului ................................................................................................................................. 26 Pasul 2 Selectarea unui mod de fotografiere................................................................................................... 28 Modurile de fotografiere disponibile ............................................................................................................................... 29 Pasul 3 Încadrarea unei imagini............................................................................................................................ 30 Folosirea zoomului....................................................................................................................................................................... 31 Pasul 4 Focalizarea şi fotografierea...................................................................................................................... 32 Pasul 5 Redarea imaginilor ..................................................................................................................................... 34 Modificarea modului de afişare a imaginilor............................................................................................................... 35 Pasul 6 Ştergerea imaginilor nedorite ................................................................................................................ 36

x


Cuprins

Funcţiile de fotografiere ........................................................................................................................................ 37

Introducere

Modul A (automat)................................................................................................................................................. 38 Modificarea setărilor modului A (automat).............................................................................................................. 38 Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene)................................................................................. 39 Modificarea setărilor modului scenă................................................................................................................................ 39 Caracteristicile fiecărei scene ................................................................................................................................................ 40 Modul Efecte speciale (aplicarea efectelor la fotografiere)......................................................................... 46 Modificarea setărilor modului Efecte speciale............................................................................................................ 48 Opţiunile disponibile în meniul Efecte speciale........................................................................................................ 48 Modul nocturn zgom. mic (fotografierea scenelor slab iluminate) ......................................................... 49 Modificarea setărilor Modului nocturn zgom. mic.................................................................................................. 50 Opţiunile disponibile în meniul Mod nocturn zgom. mic.................................................................................. 50 Modurile A, B, C, D (setarea expunerii pentru fotografiere) ................................................................ 51 Modificarea modurilor A, B, C, D................................................................................................................................ 54 Opţiunile disponibile în Meniul fotografiere............................................................................................................... 54 E, F şi N (modurile User Settings (Setări utilizator))........................................................................ 57 Modificarea setărilor modurilor E, F sau N ................................................................................................. 57 Meniul specializat disponibil pentru E, F sau N ...................................................................................... 58 Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu .......................................................... 60 Funcţiile disponibile.................................................................................................................................................................... 60 Utilizarea bliţului (modurile bliţ).......................................................................................................................................... 61 Utilizarea funcţiei Autodeclanşator................................................................................................................................... 64 Cronometru zâmbet (fotografierea figurilor zâmbitoare) ................................................................................... 65 Utilizarea modului de focalizare.......................................................................................................................................... 67 Lista setărilor implicite............................................................................................................................................................... 69 Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii ..................... 71 Reglarea luminozităţii (compensarea expunerii)...................................................................................................... 71 Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid ....................................................................................................... 72 Meniul rapid disponibil............................................................................................................................................................. 73 Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine................................................................. 74 Opţiunile disponibile pentru Calitate imagine .......................................................................................................... 75 Opţiunile disponibile pentru Dimensiune imagine................................................................................................ 77 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan.............................................................................................................. 80 Utilizarea funcţiei Detectare feţe.......................................................................................................................... 85 Utilizarea funcţiei Estompare piele...................................................................................................................... 86

xi


Cuprins

Funcţiile de redare................................................................................................................................................... 87

Introducere

Selectarea fotografiilor pentru redare, după dată (modul Listare după dată)..................................... 88 Funcţiile disponibile în modul redare (Meniul redare)................................................................................. 89 Conectarea aparatului foto la televizor, computer sau imprimantă........................................................ 91 Utilizarea ViewNX 2 ................................................................................................................................................... 92 Instalarea ViewNX 2.................................................................................................................................................................... 92 Transferarea imaginilor pe computer............................................................................................................................... 94 Vizualizarea imaginilor .............................................................................................................................................................. 95 Retuşarea fotografiilor ............................................................................................................................................................... 96 Editarea filmelor............................................................................................................................................................................. 96 Imprimarea imaginilor............................................................................................................................................................... 96

Înregistrarea şi redarea filmelor.......................................................................................................................... 97 Înregistrarea filmelor ................................................................................................................................................ 98 Schimbarea setărilor pentru modul film..................................................................................................................... 101 Opţiunile disponibile în meniul Film............................................................................................................................. 101 Redarea filmelor ...................................................................................................................................................... 102

Configurarea generală a aparatului foto ...................................................................................................... 103 Meniul configurare................................................................................................................................................. 104

Secţiunea de referinţe...................................................................................................................................... E1 Fotografierea cu funcţia Focalizare manuală............................................................................................. E2 Utilizarea funcţiei Asistenţă panoramă........................................................................................................ E3 Modurile A, B, C, D ........................................................................................................................................ E5 A (Moduri aut. programate), B (Prioritate declanş. autom.) sau C (Prioritate diafrag. autom.)............................................................................................................................... E5 Modul D (Manual)............................................................................................................................................................... E7 Editarea imaginilor statice ................................................................................................................................ E9 Funcţiile de editare............................................................................................................................................................... E9 k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei ............................................................. E11 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului.................................................................. E11 e Estompare piele: finisarea aspectului pielii................................................................................................. E12 p Efecte filtre: aplicarea efectelor cu filtrul digital......................................................................................... E13 g Imagine mică: reducerea dimensiunii unei imagini............................................................................. E14 j Chenar negru: adăugarea unui chenar negru la fotografii............................................................... E15 R Îndreptare: compensarea înclinării imaginii.............................................................................................. E16 F Procesare NRW (RAW): crearea imaginilor JPEG din imagini NRW........................................ E17 a Decupare: crearea unei copii decupate ........................................................................................................ E19

xii


Cuprins

Introducere

Conectarea aparatului foto la un televizor (vizionarea imaginilor pe ecranul unui televizor)................................................................................................................................................................ E20 Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă) .................................................... E22 Conectarea aparatului foto la o imprimantă..................................................................................................... E23 Imprimarea imaginilor individuale .......................................................................................................................... E24 Imprimarea mai multor imagini ................................................................................................................................ E25 Editarea filmelor ................................................................................................................................................. E28 Extragerea anumitor secţiuni din film ................................................................................................................... E28 Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică................................................................................... E29 Meniul rapid......................................................................................................................................................... E30 a Calitate imagine şi Dimensiune imagine ................................................................................................ E30 b Sensibilitate ISO (setarea sensibilităţii ISO).............................................................................................. E30 c Balans de alb (potrivirea culorilor din imagine cu culorile văzute cu ochiul liber) ....... E32 d Bracketing (declanşarea continuă cu modificarea vitezei de declanşare şi a valorilor pentru Sensibilitate ISO şi Balans de alb)......................................................................................... E36 a Picture Control (COOLPIX Picture Control) (modificarea setărilor pentru înregistrarea imaginilor).................................................................................................................................................. E38 a Opţiuni film (schimbarea tipului de film pentru înregistrare) .................................................... E42 Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)..................................................................................... E43 Picture Control personal. (COOLPIX Picture Control personal.)............................................................. E43 Măsurare................................................................................................................................................................................... E44 Modul de declanşare Continuu................................................................................................................................. E45 Mod zonă AF ......................................................................................................................................................................... E48 Modul Urmărire subiect (focalizarea pe un subiect în mişcare)............................................................ E50 Mod focalizare autom...................................................................................................................................................... E52 Compens. expunere bliţ................................................................................................................................................. E52 Filtru reducere zgomot................................................................................................................................................... E53 Reduc. zgom. exp. lungă................................................................................................................................................ E53 Control distorsiune............................................................................................................................................................ E54 Convertor unghi larg........................................................................................................................................................ E54 Control bliţ.............................................................................................................................................................................. E55 D-Lighting activ................................................................................................................................................................... E56 Memorie zoom .................................................................................................................................................................... E57 Meniul specializat pentru E, F sau N............................................................................................ E58 Salvare user settings ......................................................................................................................................................... E58 Meniul redare ...................................................................................................................................................... E60 a Ordine imprimare (crearea unei ordini de imprimare DPOF) ......................................................... E60 b Prezentare diapozitive............................................................................................................................................. E63 c Ştergere............................................................................................................................................................................. E64 Ecranul de selecţie a imaginilor................................................................................................................................. E65

xiii


Cuprins

Introducere

xiv

d Protejare ......................................................................................................................................................................... E66 f Rotire imagine.............................................................................................................................................................. E66 i Ascundere imagine................................................................................................................................................... E66 E Notă vocală....................................................................................................................................................................... E67 h Copiere (copierea din memoria internă pe cardul de memorie şi invers) ............................. E68 Meniul film............................................................................................................................................................ E69 Mod focalizare autom...................................................................................................................................................... E69 Reducere zgomot vânt ................................................................................................................................................... E69 Meniul configurare............................................................................................................................................ E70 Ecran de întâmpinare....................................................................................................................................................... E70 Fus orar şi dată...................................................................................................................................................................... E71 Setări monitor....................................................................................................................................................................... E74 Imprimare dată (imprimarea datei şi orei pe fotografii) ............................................................................. E75 Autodecl.: după decl......................................................................................................................................................... E76 Reducere vibraţii................................................................................................................................................................. E76 Detecţie mişcare ................................................................................................................................................................. E77 Asistenţă AF............................................................................................................................................................................ E78 Reducere ochi roşii ............................................................................................................................................................ E78 Zoom digital .......................................................................................................................................................................... E79 Viteză zoom........................................................................................................................................................................... E80 Diafragmă fixă....................................................................................................................................................................... E80 Setări sunet............................................................................................................................................................................. E81 Orientare înregistrare ....................................................................................................................................................... E81 Rotire „pe înalt” .................................................................................................................................................................... E82 Oprire automată.................................................................................................................................................................. E82 Formatare memorie/Formatare card ..................................................................................................................... E83 Limba/Language ................................................................................................................................................................ E83 Setări TV.................................................................................................................................................................................... E84 Sensibilitate mic. extern ................................................................................................................................................. E84 Filtru ND încorporat.......................................................................................................................................................... E85 Personaliz. selectoare com............................................................................................................................................ E86 Apăsare dreapta sel. mult.............................................................................................................................................. E86 Opţiuni buton Ştergere .................................................................................................................................................. E86


Cuprins

Introducere

Buton blocare AE/AF........................................................................................................................................................ E87 Fn1 + buton declanşator ............................................................................................................................................... E88 Fn1 + selector de comandă......................................................................................................................................... E89 Afişare ghid Fn1................................................................................................................................................................... E89 Buton Fn2................................................................................................................................................................................ E90 Personalizare Meniul meu............................................................................................................................................. E90 Reset. numerot. fişiere ..................................................................................................................................................... E91 Avertizare clipire.................................................................................................................................................................. E92 Încărcare Eye-Fi.................................................................................................................................................................... E93 Unităţi indicat. distanţă FM........................................................................................................................................... E94 Inversare indicatoare........................................................................................................................................................ E94 Resetare totală...................................................................................................................................................................... E94 Versiune firmware............................................................................................................................................................... E98 Numele fişierelor şi folderelor ....................................................................................................................... E99 Unităţi Speedlight (unităţi de bliţ externe)............................................................................................ E101 Cum se montează o unitate Speedlight........................................................................................................... E101 Accesorii opţionale......................................................................................................................................... E103 Fotografierea cu telecomandă................................................................................................................................ E105 Mesaje de eroare............................................................................................................................................. E107

xv


Cuprins

Note tehnice şi index......................................................................................................................................... F1

Introducere

xvi

Întreţinerea produselor........................................................................................................................................ F2 Aparatul foto............................................................................................................................................................................... F2 Acumulatorul ............................................................................................................................................................................. F3 Încărcătorul de acumulator............................................................................................................................................... F4 Cardurile de memorie........................................................................................................................................................... F5 Întreţinerea aparatului foto................................................................................................................................ F6 Curăţarea....................................................................................................................................................................................... F6 Depozitarea................................................................................................................................................................................. F6 Localizarea defectelor .......................................................................................................................................... F7 Specificaţii.............................................................................................................................................................. F13 Standarde acceptate .......................................................................................................................................................... F16 Index........................................................................................................................................................................ F17


Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

În acest capitol sunt descrise componentele aparatului foto şi sunt explicate funcţiile principale ale fiecărei componente, precum şi operaţiunile de bază necesare la utilizarea aparatului foto.

Componentele aparatului foto ........................................ 2 Corpul aparatului foto...................................................................................................2 Elemente de control folosite în modul de fotografiere ....................................4 Elemente de control folosite în modul de redare...............................................6 Schimbarea unghiului monitorului..........................................................................7 Ridicarea şi coborârea bliţului....................................................................................7 Prinderea curelei aparatului foto ..............................................................................7 Monitorul ...........................................................................................................................8

Operaţiuni de bază.......................................................... 11 Comutarea între modul de fotografiere şi modul de redare ........................11 Utilizarea selectorului multiplu rotativ .................................................................12 Utilizarea meniurilor (butonul d) .....................................................................13 Schimbarea afişajului monitorului (butonul x).............................................15 Utilizarea vizorului........................................................................................................16

Dacă doriţi să începeţi să folosiţi aparatul foto imediat, consultaţi „Informaţii de bază despre fotografiere şi redare” (A17).

1


Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 1

2 3 4

5

Bliţ ridicat

6 7 8 9

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

10

11

12

Apărătoare obiectiv închisă

13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

15 16 17 18 19 20 21 22

Buclă pentru curea aparat foto ...........................7 Selector compensare expunere ......................71 Indicator pentru selectorul de compensare a expunerii.......................................71 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit ............................................25 Selector moduri.........................................................28 Indicator pentru selector meniu rapid......72 Buton meniu rapid...................................................72 Selector meniu rapid..............................................72 Receptor infraroşu (frontal)............ 60, E105 Capac cuplă de accesorii BS-1.............E101 Cuplă accesorii ..............................................E101 Bliţ.......................................................................................61 Conector HDMI mini (tip C)................................91 Conector USB/audio video.................................91 Capac conector..........................................................91 Capac conector de alimentare (pentru conectare la un adaptor la reţeaua electrică opţional)........................................E103

23

24

25 26 27

17 Buton w2 (FUNCŢIE2).....................................108 18 Buton declanşare ................................................ 4, 32 Control zoom...............................................................31 f : larg ................................................................31 g : tele ................................................................31 19 h: redare miniaturi.....................................35 i : zoom redare............................................35 j : ajutor............................................................39 20 Selector secundar de comandă...............51, 53 21 Buton w1 (FUNCŢIE1).....................................108 Indicator luminos autodeclanşator................64 22 Dispozitiv de iluminare asistenţă AF..........105 23 Obiectiv 24 Microfon (stereo)...............................................90, 98 25 Apărătoare obiectiv 26 Inel obiectiv........................................... 55, E55 27 Buton decuplare inel obiectiv....... 55, E55


Componentele aparatului foto

1

2

3

4 5 6 7 8

9 10 11

12

20

14

1

Capac conector microfon............................. 100

2

Conector microfon extern............................ 100

3

Buclă pentru curea aparat foto ...........................7

4

Buton K (ridicare bliţ) .........................................7

5

Control ajustare dioptrii........................................16

6

Indicator luminos focalizare automată (AF)/acces......................................................................32

7

Bec bliţ.............................................................................61

8

Vizor..................................................................................16

9

Buton c (redare)............................................11, 34

15 16 17 18 19

23 24 25

14 Monitor...................................................................... 8, 15 15

Selector multiplu rotativ (selector multiplu).........................................................................12

16 Buton k (aplică selecţia)....................................12 17 Buton d (meniu)................................................13 18 Receptor infraroşu (posterior)......60, E105 19 Buton l (ştergere).......................................36, 102 20 Montură trepied 21

Capac cameră acumulator/fantă card de memorie...............................................20, 22

10 Buton x (monitor).......................................15, 16

22 Zăvor capac..........................................................20, 22

Buton g (AE-L/AF-L)....................................5, 107 Buton C (listare după dată).......................... 88

23 Fantă card memorie................................................22

12 Selector principal de comandă............. 51, 53

25 Cameră acumulator.................................................20

11

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

13

21 22

24 Zăvor acumulator .............................................20, 21

13 Difuzor ....................................................... 90, 102, 106

3


Componentele aparatului foto

Elemente de control folosite în modul de fotografiere Control

Denumire Selector de moduri

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Control zoom

Funcţie principală

Schimbaţi modul de fotografiere.

28

Rotiţi spre g (i) (poziţie zoom telefotografie) pentru a apropia imaginea şi spre f (h) (poziţie unghi larg) pentru a depărta imaginea.

31

Selector multiplu Pentru mai multe informaţii, consultaţi rotativ „Utilizarea selectorului multiplu rotativ”. Selector principal de comandă

12

Reglaţi viteza de declanşare sau valoarea diafragmei.

51, 53

Selector meniu rapid, buton meniu rapid

Afişaţi sau ieşiţi din meniul rapid.

72

Buton d (meniu)

Afişaţi şi ascundeţi meniul.

13

Buton de declanşare

Dacă este apăsat până la jumătate (adică dacă opriţi apăsarea atunci când simţiţi o uşoară rezistenţă): setează focalizarea şi expunerea. Dacă este apăsat până la capăt (adică dacă apăsaţi butonul în jos complet): eliberează declanşatorul.

32

Selector de compensare a expunerii

Reglaţi luminozitatea (compensarea expunerii).

71

Selector secundar de comandă

4

A


Componentele aparatului foto Control

Denumire Buton g AE-L/AF-L

Funcţie principală

Blochează focalizarea sau expunerea.

A

107

Buton Schimbaţi setarea funcţiei alocate. w2 (FUNCŢIE2) Buton x (monitor)

Schimbaţi afişajul monitorului.

Buton de redare Redaţi imagini.

Buton de ştergere

Ştergeţi ultima imagine salvată.

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Combinat cu controlul zoomului: schimbaţi 56 distanţa focală a obiectivului zoom. Buton Combinat cu butonul de declanşare: fotografiaţi 108 w1 (FUNCŢIE1) cu setarea funcţiei alocate. Combinat cu selectorul de comandă: schimbaţi 108 setarea funcţiei alocate. 108

15

11, 34

36

5


Componentele aparatului foto

Elemente de control folosite în modul de redare Control

A

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Denumire

Funcţie principală • Atunci când aparatul foto este oprit, apăsaţi şi ţineţi apăsat acest buton pentru a porni aparatul foto în modul de redare. • Reveniţi la modul de fotografiere.

25

Buton de redare

35

Control zoom

• Măriţi imaginea dacă rotiţi spre g (i); afişaţi miniaturile imaginilor sau calendarul dacă rotiţi spre f (h). • Reglaţi volumul pentru redarea notelor vocale şi a filmelor.

Selector multiplu Pentru mai multe informaţii, consultaţi rotativ „Utilizarea selectorului multiplu rotativ”.

11

90 102

12

Selector principal de comandă Selector secundar de comandă Buton de aplicare a selecţiei Buton d (meniu) Buton de ştergere

Selectaţi fotografiile şi data.

34, 35

• Redaţi filme. • Comutaţi de la afişajul miniaturilor sau al imaginii mărite la modul de redare cadru întreg.

102 12

Afişaţi şi ascundeţi meniul.

13

Ştergeţi imagini.

36

Buton C (listare Afişaţi ecranul Listare după dată. după dată) Buton x (monitor) Buton de declanşare

6

88

Schimbaţi afişajul monitorului.

15

Reveniţi la modul de fotografiere.


Componentele aparatului foto

Schimbarea unghiului monitorului Unghiul monitorului poate fi coborât la aprox. 81° sau ridicat la aprox. 105°. Această reglare este avantajoasă atunci când se realizează fotografii cu aparatul foto ţinut în poziţii înalte sau joase.

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

B

Note privind monitorul

• Nu apăsaţi prea tare atunci când schimbaţi unghiul monitorului. • Monitorul nu poate fi deplasat pe orizontală. • Readuceţi monitorul în poziţia iniţială atunci când îl utilizaţi în situaţii normale.

Ridicarea şi coborârea bliţului Apăsaţi pe butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul. • Pentru mai multe informaţii privind reglarea bliţului, consultaţi „Utilizarea bliţului (modurile bliţ)” (A61). • Atunci când nu utilizaţi bliţul, coborâţi-l prin apăsare uşoară până când se închide cu un clic.

Prinderea curelei aparatului foto

Prindeţi cureaua în două locuri.

7


Componentele aparatului foto

Monitorul • Informaţiile afişate pe monitor în timpul fotografierii şi redării se schimbă în funcţie de setările aparatului foto şi de condiţiile de utilizare a acestuia. Apăsaţi butonul x (monitor) pentru a afişa sau ascunde informaţiile de pe monitor (A15).

Modul de fotografiere 47

3 4 5 6

46 Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

45

2

44

10 11

8 9

1

43

7 15

12 18

42

13

16

14

17

19

21

20

41 40

24

39

38

37

1/250

F5.6

36

30

22

999

23

29 25

28 999 9999

35

34 33 32

1m 0s 1m 0s

a

31

26

b

27

48 49

50 1/250

F5.6

1342

1/250

51

1/250

8

52

F5.6

1342

1/250 1/25

F5.6 F5.

1342

F5.6

1342

53

1/250

F5.6

1342


Componentele aparatului foto

15 Filtru reducere zgmot...........................................55 16 Reduc. zgom. exp. lungă.....................................55 17 Pictogramă Detecţie mişcare......................... 105 18 Reducere zgomot vânt...................................... 101 19 Indicator „Dată nesetată”...........................27, 104 20 Indicator Destinaţie călătorie......................... 104 21 Imprimare dată....................................................... 104 Indicator de comunicare 22 Eye-Fi ...........................................................108, E93 23 Măsurare........................................................................ 54 24 Indicator funcţionare buton w1.............. 108 25 Calitate imagine................................................ 74, 75 26 Dimensiune imagine...................................... 74, 77 27 Opţiuni film........................................................73, 100 (a) Număr de expuneri rămase (imagini statice)......................................... 24, 78 28 (b) Lungime film .............................................98, 100 29 Indicator memorie internă................................. 24

30 Valoare diafragmă ....................................................51 Zonă focalizare (pentru focalizare 31 centrală)..........................................................32, 55, 60 Zonă focalizare (pentru focalizare 32 manuală) ...............................................42, 43, 55, 60 Zonă focalizare (pentru focalizare 33 automată)..............................................................55, 60 Zonă focalizare (pentru detectare 34 feţe, detectare animale de casă)............................................45, 55, 60, 65, 85

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Mod fotografiere............................................... 28, 29 Mod Focalizare........................................................... 68 Indicator selector meniu rapid ........................ 72 Indicator zoom .......................................................... 31 Memorie zoom.......................................................... 56 Indicator AE/AF-L.............................................. E4 6 Setare buton AE-L/AF-L..................................... 107 7 Mod bliţ.......................................................................... 62 8 Speedlight ........................................................E101 9 Compens. expunere bliţ .............................. 50, 55 10 Indicator încărcare acumulator ....................... 24 Indicator maximizare strălucire imagine 11 pe monitor ................................................................... 16 12 Pictogramă Reducere vibraţii ........................ 105 13 Control distorsiune.................................................. 55 14 Convertor unghi larg.............................................. 55 1 2 3 4 5

Zonă focalizare (pentru urmărire 35 subiect)...................................................................55, 60 36 Viteză declanşare......................................................51 37 Indicator expunere................................................. 53 38 Sensibilitate ISO................................................. 30, 73 39 Valoare compensare expunere........................71 40 D-Lighting activ.........................................................55 41 Filtru ND încorporat............................................. 107 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

COOLPIX Picture Control .....................................73 Balans de alb ...............................................................73 Mod declanşare continuă...................45, 50, 54 Iluminare fundal (HDR) ........................................ 44 Bracketing automat ................................................73 Autodeclanşator........................................................64 Telecomandă...............................................................60 Cronometru zâmbet ............................................. 65 Zonă măsurare spot ...................................... 50, 54 Zonă central-evaluativă............................... 50, 54 Orizont virtual (bare) ........................................... 104 Orizont virtual (cerc)............................................ 104 Viz./Ascund. histogr. ............................................ 104 Viz./Ascund. grilă încadr.................................... 104

9


Componentele aparatului foto

Modul de redare

1 24

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

22 21 19 18 16 15

2 3

15/11/2011 12:00 9999.JPG 9999.JP

7

23

9 10

20

8

17

11

999/999

14

13

999/999 9999/9999

1m 0s 1m 0s

a

b

12

1

Data înregistrării........................................................26

13 Indicator memorie internă..................................34

2

Ora înregistrării...........................................................26

14 Ghid de redare film...............................................102

3

Indicator Notă vocală.............................................90

15 Ghid Listare după dată..........................................88

4

Afişaj Listare după dată.........................................88

16 Indicator volum ..............................................90, 102

5

Indicator încărcare acumulator........................24

17 Indicator Chenar negru.........................................90

6

Indicator maximizare strălucire imagine pe monitor....................................................................16

18 Pictogramă D-Lighting..........................................89

7

Pictogramă Protejare..............................................89

8

Pictogramă Ordine imprimare .........................89

9

Calitate imagine ........................................................75

10 Dimensiune imagine..............................................77 11 Opţiuni film ....................................................... 73, 100 (a) Număr imagine curentă/număr total de imagini.............................................................34 12 (b) Lungime film..................................................... 102

10

5 6

4

19 Pictogramă Retuşare rapidă...............................89 20 Pictogramă Efecte filtre.........................................89 21 Imagine mică.............................................89, E19 22 Indicator Îndreptare................................................90 23 Pictogramă Estompare piele .............................89 24 Număr şi tip fişier............................................E99


Operaţiuni de bază Comutarea între modul de fotografiere şi modul de redare Aparatul foto are două moduri de funcţionare: modul de fotografiere, folosit pentru realizarea fotografiilor, şi modul de redare, folosit pentru vizualizarea fotografiilor. Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a trece de la modul de fotografiere la modul de redare. • Dacă aparatul foto este în modul de redare, puteţi comuta la modul de fotografiere apăsând butonul de declanşare. Modul de redare 15/11/2011 15:30 0004.JPG

1/250

F5.6

4

38

4

Listare după dată

Mod automat

26/11/2011

4

20/11/2011

11

18/11/2011

8

15/11/2011

4

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Modul de fotografiere

Modul Listare după dată

• Rotiţi selectorul de moduri şi aliniaţi o pictogramă cu marcajul pentru a selecta diferite moduri de fotografiere (A28, 29). • Apăsaţi pe butonul C (listare după dată) când aparatul foto este în modul de redare pentru a selecta fotografii pentru redare, după data fotografierii (A88).

11


Operaţiuni de bază

Utilizarea selectorului multiplu rotativ Acţionaţi selectorul multiplu rotativ prin rotirea acestuia, prin apăsarea pe partea de sus (H), jos (I), din stânga (J) sau din dreapta (K) sau prin apăsarea butonului k. • În cadrul acestui manual, „selectorul multiplu rotativ” este denumit şi „selector multiplu”.

La folosirea modului de fotografiere Rotiţi pentru a selecta o opţiune1 Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A61)

Afişaţi meniul n (Autodeclanşator/ Cronometru zâmbet/ Telecomandă) (A64, 65, E105)

Afişaţi meniul G (mod zonă AF)2 (A55) Mod bliţ

Aplicaţi selecţia

Afişaţi meniul D (mod focalizare) (A67) 1 2

Elementele pot fi alese şi prin apăsarea pe partea de sus, jos sau pe partea dreaptă ori stângă. Afişat pentru modurile A, B, C, D, E, F şi N şi pentru modurile O (nocturn cu zgomot mic) şi u (efecte speciale).

La folosirea modului de redare Selectaţi imaginea anterioară1, deplasaţi zona afişată când imaginea este mărită (A35). Redaţi filme (A102)2

1 2

15/11/2011 15:30 0004.JPG

Selectaţi imaginea următoare1, deplasaţi zona afişată când imaginea este mărită (A35).

4

Imaginile anterioare sau următoare pot fi alese şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ. Atunci când se afişează miniaturi ale imaginilor sau imaginea este mărită, acest buton comută la modul de redare cadru întreg.

La afişarea meniurilor Selectaţi elementul de mai sus* Selectaţi elementul din stânga*, readuceţi afişajul la ecranul anterior Selectaţi elementul de mai jos*

Selectaţi elementul din dreapta*, afişaţi meniul secundar (aplicaţi selecţia) Aplicaţi selecţia

Meniu fotografiere Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

* Elementele de mai sus sau mai jos pot fi alese şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

12

4


Operaţiuni de bază

Utilizarea meniurilor (butonul d) Dacă se apasă butonul d în timpul afişării ecranului de fotografiere sau redare, apare meniul corespunzător modului curent. După afişarea meniului, este posibilă modificarea diverselor setări. Modul de fotografiere

Modul de redare 15/11/2011 15:30 0004.JPG

F5.6

4

38

Meniu redare

Meniu fotografiere

File

Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

4

File

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Ştergere

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

1/250

Fila W: Afişează setările care pot fi modificate pentru modul de fotografiere curent (A29). În funcţie de modul de fotografiere curent, pictograma filei afişate va fi diferită. • A (automat): filele nu sunt afişate. • C (scenă): fila pentru Meniu scene (A39) • R (efecte speciale): fila pentru meniul Efecte speciale (A48) • O (nocturn cu zgomot mic): fila meniului pentru Modul nocturn cu zgomot mic (A50) • A, B, C, D: fila pentru Meniu fotografiere (A54) • E, F, N: fila meniului specializat E, F, N (E58), fila pentru Meniu fotografiere la al doilea nivel • D (film): fila meniului Film (A101) Fila c: Afişează setările care pot fi modificate pentru modul de redare curent (A89). În funcţie de modul de redare curent, pictograma filei afişate va fi diferită. Fila z: Afişează meniul de configurare care vă permite modificarea unui număr mare de setări generale.

13


Operaţiuni de bază

Comutarea între file Meniu fotografiere Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ pentru a evidenţia fila.

Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o filă, apoi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Autodecl.: după decl. Reducere vibraţii Detecţie mişcare

Se afişează meniul selectat.

Selectarea elementelor din meniu Meniu fotografiere

Mod focalizare autom.

Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

AF unic AF permanent

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu rotativ pentru a selecta un element, apoi apăsaţi pe K sau pe butonul k.

Apăsaţi H sau I pentru a selecta un element, apoi apăsaţi pe butonul k.

C

După ce aţi finalizat modificarea setărilor, apăsaţi butonul d (meniu) pentru a ieşi din meniu.

Când meniul conţine două sau mai multe pagini

Meniu fotografiere Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

14

Meniu fotografiere

Bara de defilare se afişează pentru a indica pagina curentă.


Operaţiuni de bază

Schimbarea afişajului monitorului (butonul x) Pentru a comuta între informaţiile afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării, apăsaţi butonul x (monitor).

Modul de fotografiere

F5.6

Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

1/250

1342

Afişaj informaţii

Informaţii ascunse

Monitor oprit1

Afişaţi fotografia şi informaţiile despre fotografiere.

Afişaţi doar fotografia.

Opriţi monitorul.

Informaţii ascunse

Informaţii despre nivelul tonului2 (exceptând filmele)

Modul de redare 15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Afişaj informaţii despre fotografie Afişaţi fotografia şi informaţiile despre fotografie.

1/250

Afişaţi doar fotografia.

F5.6

4 132

Afişaţi o histogramă3, nivelul tonului şi informaţiile despre fotografiere4.

1 Disponibil când selectorul de moduri este setat la A, B, C, D, E, F sau N. Declanşatorul nu scoate zgomotul specific atunci când nu se focalizează asupra subiectului şi indicatorul luminos AF/acces nu se aprinde. 2 În histograma afişată sau în afişajul care clipeşte pentru fiecare nivel de ton puteţi verifica dacă detaliile de contrast sunt estompate în zonele iluminate sau umbrite. Acestea oferă indicaţii pentru reglarea luminozităţii imaginii cu funcţii precum compensarea expunerii. Atunci când se selectează nivelul de ton dorit prin apăsarea J sau K pe selectorul multiplu rotativ, zona din imagine care corespunde nivelului de ton ales clipeşte. 3 Histograma este un grafic de bare care prezintă distribuţia luminozităţii în imagine. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. 4 Printre informaţiile despre fotografiere afişate se numără modul de fotografiere A, B, C sau D, viteza de declanşare, valoarea diafragmei, calitatea imaginii, dimensiunea imaginii, sensibilitatea ISO, balansul de alb, compensarea expunerii, COOLPIX Picture Control şi numărul cadrului curent/numărul total de cadre. A se afişează atunci când sunt alese modurile de fotografiere A, y, u, O sau A.

15


Operaţiuni de bază

C

Ţinerea apăsată a butonului x şi indicatorul b (indicator de maximizare a strălucirii imaginii de pe monitor)

Ţineţi apăsat butonul x pentru a seta luminozitatea monitorului la valoarea maximă. Pentru a reveni la nivelul iniţial al luminozităţii, ţineţi apăsat din nou butonul x sau opriţi aparatul foto. Atunci când luminozitatea este setată la maximum cu ajutorul butonului x, pe monitor este afişat b (indicatorul de maximizare a strălucirii imaginii de pe monitor).

C Componentele aparatului foto şi operaţiunile de bază

Utilizarea vizorului Folosiţi vizorul pentru a încadra imagini atunci când afişajul monitorului se distinge cu dificultate din cauza luminii puternice. Atunci când imaginea din vizor se distinge cu dificultate, reglaţi imaginea rotind controlul de ajustare a dioptriilor în timp ce priviţi prin vizor. • Aveţi grijă să nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile.

B

16

Afişajele de tip orizont virtual, histogramă şi grilă de încadrare pentru fotografiere

• Opţiunile afişajului pentru monitor pot fi modificate în Informaţii fotografie (E74) din Setări monitor, în meniul de configurare. Opţiunile pentru afişaj disponibile sunt orizontul virtual, histograma şi grila de încadrare. • Setarea pentru afişarea orizontului virtual poate fi modificată în Afişare orizont virtual din Setări monitor, în meniul de configurare (A104). Setarea implicită este Cerc.

Controlul de ajustare a dioptriilor Vizorul

Note privind vizorul

Întrucât zona vizibilă prin vizor poate fi diferită de cea din fotografia finală, utilizaţi monitorul pentru a încadra imaginile în următoarele situaţii: • atunci când fotografiaţi de la o distanţă de 2 m sau mai puţin, cu zoomul în poziţia de telefotografie maximă • atunci când folosiţi un obiectiv convertor de unghi larg (disponibil separat; E103) • atunci când aplicaţi zoomul digital (A31) • atunci când fotografiaţi cu Dimensiune imagine (A77) setată la I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736


Informaţii de bază despre fotografiere şi redare Pregătirea

Fotografierea Pasul 1 Pornirea aparatului foto ..........................................................................................................24 Setarea datei, orei şi limbii afişajului (doar la prima utilizare)..............................................26 Pasul 2 Selectarea unui mod de fotografiere..................................................................................28 Pasul 3 Încadrarea unei imagini...........................................................................................................30 Pasul 4 Focalizarea şi fotografierea ....................................................................................................32

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Procedura de pregătire 1 Încărcarea acumulatorului..................................................................18 Procedura de pregătire 2 Introducerea acumulatorului.............................................................20 Procedura de pregătire 3 Introducerea unui card de memorie ...............................................22

Redarea Pasul 5 Redarea imaginilor ....................................................................................................................34 Pasul 6 Ştergerea imaginilor nedorite ...............................................................................................36

17


Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Procedura de pregătire 1 Încărcarea acumulatorului

1

Pregătiţi încărcătorul de acumulator MH-24 inclus. Dacă împreună cu aparatul foto este furnizat un adaptor de priză*, conectaţi adaptorul la priza încărcătorului de acumulator. Apăsaţi cu putere adaptorul de priză până când se fixează în poziţie. După ce cele două componente au fost conectate, încercarea de a scoate cu forţa adaptorul de priză poate deteriora produsul. * Forma adaptorului de priză poate fi diferită, în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat aparatul foto.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Încărcătorul de acumulator are deja adaptorul de priză ataşat la modelele pentru Argentina, Brazilia şi Coreea.

2

Împingând acumulatorul (1), introduceţi-l în încărcătorul de acumulator (2).

1

3

2

Conectaţi încărcătorul de acumulator la o priză electrică. • Indicatorul luminos CHARGE începe să clipească când începe încărcarea. • Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ o oră şi 30 de minute. • Când procesul de încărcare se încheie, indicatorul luminos CHARGE nu mai clipeşte. • Consultaţi „Semnificaţia indicatorului luminos CHARGE” (A19).

4 18

Indicatorul luminos CHARGE

Când procesul de încărcare se încheie, scoateţi acumulatorul, apoi deconectaţi încărcătorul de acumulator de la priza electrică.


Procedura de pregătire 1 Încărcarea acumulatorului

Semnificaţia indicatorului luminos CHARGE Stare Acumulatorul se încarcă.

Aprins

Acumulatorul este complet încărcat.

Clipeşte rapid

• Acumulatorul este aşezat greşit. Deconectaţi încărcătorul de acumulator de la priza electrică, scoateţi acumulatorul, apoi repoziţionaţi-l astfel încât să fie aşezat orizontal în încărcător. • Intervalul de temperatură de operare a fost depăşit. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5°C până la 35°C. • Acumulatorul este defect. Deconectaţi imediat încărcătorul de acumulator de la priza electrică şi opriţi încărcarea. Predaţi acumulatorul şi încărcătorul de acumulator la distribuitorul sau la reprezentantul de service autorizat Nikon.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

B

Descriere

Clipeşte

Note privind încărcătorul de acumulator

• Înainte de a utiliza încărcătorul de acumulator, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Avi). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Încărcătorul de acumulator” (F4).

B

Note privind acumulatorul

• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Avi). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Acumulatorul” (F3).

C

Sursa de alimentare cu curent alternativ

• Dacă se utilizează adaptorul la reţeaua electrică EH-5b şi conectorul de alimentare EP-5A (disponibil separat) (E103), aparatul foto este alimentat cu energie electrică de la priza electrică, permiţând realizarea şi redarea fotografiilor. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor la reţeaua electrică decât EH-5b sau un alt conector de alimentare decât EP-5A. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

19


Procedura de pregătire 2 Introducerea acumulatorului

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

20

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Atunci când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul îl blochează în poziţia respectivă.

B

Zăvorul acumulatorului

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto. Asiguraţi-vă că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.


Procedura de pregătire 2 Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto (A25) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Pentru a ejecta acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată (1). Apoi scoateţi acumulatorul ţinându-l drept (2).

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

B

Atenţionare privind temperatura ridicată

Aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

21


Procedura de pregătire 3 Introducerea unui card de memorie

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul.

2

Introduceţi cardul de memorie.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

• Glisaţi cardul de memorie până când se blochează cu un clic.

B

Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

B

Formatarea unui card de memorie

• Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat în alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi utilizând acest aparat foto. • Toate datele stocate pe cardul de memorie sunt şterse definitiv atunci când cardul este formatat. Înainte de a formata cardul de memorie, asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate datele pe care doriţi să le păstraţi. • Pentru a formata cardul de memorie, introduceţi-l în aparatul foto, apăsaţi butonul d şi selectaţi Formatare card din meniul de configurare (A104).

B 22

Notă privind cardurile de memorie

Consultaţi documentaţia care însoţeşte cardul de memorie, precum şi secţiunea „Cardurile de memorie” (F5) din „Întreţinerea produselor”.


Procedura de pregătire 3 Introducerea unui card de memorie

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Apăsaţi uşor cardul de memorie în fantă cu degetul (1) pentru a-l scoate parţial, apoi extrageţi-l ţinându-l drept (2).

B

Atenţionare privind temperatura ridicată

Aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

Memoria internă şi cardurile de memorie

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă folosirea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare. Dacă viteza de transfer a cardului este mică, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. Carduri de memorie SD1

Carduri de memorie SDHC2

Carduri de memorie SDXC3

SanDisk

2 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

TOSHIBA

2 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Panasonic

2 GB

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar

-

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

-

1 2 3

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Datele aparatului foto, incluzând imaginile şi filmele, pot fi salvate fie în memoria internă (aproximativ 94 MB), fie pe un card de memorie. Pentru a utiliza memoria internă a aparatului foto pentru fotografiere şi redare, trebuie să scoateţi mai întâi cardul de memorie.

Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte carduri de memorie de 2 GB. Compatibil SDHC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDHC. Compatibil SDXC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDXC.

• Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus.

23


Pasul 1 Pornirea aparatului foto

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Dacă porniţi aparatul foto pentru prima dată, consultaţi „Setarea datei, orei şi limbii afişajului” (A26). • Obiectivul se extinde şi monitorul porneşte.

2

Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase. Indicatorul de încărcare a acumulatorului

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

1/250

F5.6

38

Numărul de expuneri rămase

Nivelul de încărcare a acumulatorului Afişaj

Descriere

b

Nivelul de încărcare a acumulatorului este ridicat.

B

Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

Numărul de expuneri rămase Numărul de expuneri rămase este afişat. • Dacă în aparatul foto nu este introdus un card de memorie, se afişează pictograma C şi imaginile sunt înregistrate în memoria internă (aprox. 94 MB). • Numărul de imagini care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de calitatea, respectiv dimensiunea imaginii (A78). • Numărul de expuneri rămase indicat în ilustraţie diferă de valoarea reală.

24


Pasul 1 Pornirea aparatului foto

Pornirea şi oprirea aparatului foto • La pornirea aparatului foto, indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde şi monitorul porneşte (în momentul în care monitorul porneşte, indicatorul luminos aparat pornit se stinge). • Pentru a opri aparatul foto, apăsaţi pe comutatorul de alimentare. Monitorul şi indicatorul luminos aparat pornit se sting. • Pentru a porni aparatul foto în modul redare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul c (redare). În acest moment, obiectivul nu se extinde.

Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată)

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune într-o anumită perioadă de timp, monitorul se va opri, aparatul foto va intra în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu se efectuează nicio operaţiune. Pentru a porni monitorul în modul de veghe, efectuaţi una dintre următoarele operaţiuni. • Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c. • Rotiţi selectorul de moduri.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

C

Clipeşte

Nu se efectuează operaţiuni.

Nu se efectuează operaţiuni.

3 min. 1/250

F5.6

38

Aparatul foto intră în modul de veghe.

Aparatul foto se opreşte.

• Durata de timp care trece înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată prin intermediul setării Oprire automată din meniul de configurare (A104). • Implicit, aparatul foto intră în modul de veghe în aproximativ un minut atunci când utilizaţi modul fotografiere sau modul redare. • Dacă folosiţi adaptorul la reţeaua electrică EH-5b, aparatul foto intră în modul de veghe după 30 de minute. Această setare nu poate fi modificată.

25


Pasul 1 Pornirea aparatului foto

Setarea datei, orei şi limbii afişajului Dialogurile pentru selecţia limbii şi setarea ceasului intern al aparatului foto se afişează la prima pornire a aparatului foto.

1

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul k.

Selectorul multiplu Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

2

• Pentru a anula setarea, selectaţi Nu.

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora? Da Nu Anulare

3

Apăsaţi J sau K pentru a selecta fusul orar de reşedinţă (Fus orar), apoi apăsaţi pe butonul k. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Timpul de economisire a luminii zilei” (A27).

4

26

Apăsaţi H sau I pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k.

Limba/Language Polski Português (BR) Português (PT) Русский Română Suomi Anulare

Apăsaţi H sau I pentru a alege ordinea de afişare a datei şi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

London Casablanca

Înapoi

Format dată An/Lună/Zi Lună/Zi/An Zi/Lună/An


Pasul 1 Pornirea aparatului foto

5

Apăsaţi H, I, J sau K pentru a seta data şi ora, apoi apăsaţi pe butonul k.

Dată şi oră Z

L

• Pentru a alege un element: apăsaţi K sau J (selectate în 11 15 următoarea ordine: Z (zi) ➝ L (lună) ➝ A (an) ➝ oră ➝ minut). 15 • Pentru a seta valorile: apăsaţi H sau I. Data şi ora pot fi setate şi prin rotirea selectorului de comandă. • Încheiaţi setarea: alegeţi minut şi apăsaţi butonul k sau K. • După finalizarea setării, obiectivul se extinde şi se afişează ecranul de fotografiere.

A 2011 10 Editare

Timpul de economisire a luminii zilei

C

London Casablanca

Înapoi

Modificarea setării Limba/Language şi a setării Dată şi oră

• Aceste setări pot fi modificate prin intermediul opţiunilor Limba/Language şi Fus orar şi dată din meniul de configurare z (A104). • La setarea Fus orar a funcţiei Fus orar şi dată din meniul de configurare z, dacă funcţia de economisire a luminii zilei este activată, ceasul intern al aparatului foto se setează înainte cu o oră, iar dacă este dezactivată, se setează înapoi cu o oră. Dacă este setată x destinaţia călătoriei, aparatul foto calculează automat diferenţa de oră dintre fusul orar al destinaţiei şi w fusul orar de reşedinţă şi salvează imaginile cu data şi ora specifice destinaţiei. • Dacă părăsiţi meniul fără a seta data şi ora, O clipeşte şi se afişează ecranul de fotografiere. Folosiţi setarea Fus orar şi dată din meniul de configurare (A104) pentru a stabili data şi ora curente.

C

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Dacă timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, apăsaţi H pe selectorul multiplu pentru a activa funcţia de economisire a luminii zilei în timpul setării regiunii la pasul 3. W este afişat în partea de sus a monitorului. Apăsaţi I pentru a dezactiva funcţia de economisire a luminii zilei.

Acumulatorul ceasului intern

• Ceasul intern al aparatului foto este alimentat prin intermediul unui acumulator de rezervă individual, altul decât acumulatorul principal al aparatului foto. • Acumulatorul de rezervă se încarcă atunci când acumulatorul principal este introdus în aparatul foto sau când aparatul foto este conectat la un adaptor la reţeaua electrică opţional; după aproximativ zece ore de încărcare, acumulatorul de rezervă poate stoca setările pentru dată şi oră timp de câteva zile. • Dacă acumulatorul de rezervă al aparatului foto se descarcă, ecranul de setare a datei şi orei se afişează la următoarea pornire a aparatului foto. Setaţi din nou data şi ora. Pentru mai multe informaţii, consultaţi pasul 2 de la procedura „Setarea datei, orei şi limbii afişajului” (A26).

C

Imprimarea datei fotografierii pe imaginile tipărite

• Setaţi data şi ora înainte de fotografiere. • Aveţi posibilitatea să imprimaţi data pe imagini pe măsură ce le fotografiaţi, setând Imprimare dată în meniul de configurare (A104). • Dacă doriţi ca data fotografierii să fie imprimată fără a utiliza setarea Imprimare dată, imprimaţi-o cu ajutorul software-ului ViewNX 2 inclus (A92).

27


Pasul 2 Selectarea unui mod de fotografiere Rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta modul de fotografiere. • Mai jos se exemplifică procedura de selectare a modului A (automat) pentru realizarea fotografiilor. Rotiţi selectorul de moduri la A.

Mod automat

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

• Aparatul foto comută la modul A (automat) şi pictograma corespunzătoare modului de fotografiere se schimbă la A. Pictograma modului de fotografiere

1/250

F5.6

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Monitorul” (A8).

28

38


Pasul 2 Selectarea unui mod de fotografiere

Modurile de fotografiere disponibile Modul A (Automat)

A38

Fotografiaţi prin utilizarea operaţiunilor de bază ale aparatului foto. Modul y (Scenă)

A39

Atunci când este selectat unul dintre modurile scenă, imaginile sunt fotografiate utilizând setări optimizate pentru scena selectată. În modul selector automat scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. Modul u (Efecte speciale)

A46

Efectele pot fi aplicate imaginilor în timpul fotografierii. Sunt disponibile zece efecte diferite. Modul O (Mod nocturn zgom. mic)

A49

Modurile A, B, C, D

A51

Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei. Modurile E, F, N User settings (Setări utilizator)

A57

În E, F şi N pot fi salvate până la trei combinaţii de setări frecvent utilizate pentru fotografiere. Setările salvate pot fi preluate imediat pentru fotografiere prin simpla rotire a selectorului de moduri la E, F sau N. Modul D (Film)

A98

Filmele pot fi înregistrate cu sunet.

C

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Fotografiaţi cu sensibilitatea ISO controlată automat la un nivel ridicat şi fără bliţ pentru a surprinde atmosfera unei scene slab iluminate.

Notă privind bliţul

Atunci când bliţul este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la dezactivat şi pictograma W este afişată în partea superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul (A7) în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau atunci când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

C

Funcţiile disponibile în modul de fotografiere

• Pot fi setate funcţiile selectorului multiplu H (m), I (p), J (n) sau K (G. Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu” (A60) pentru mai multe informaţii. • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii ” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73). • Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul corespunzător modului de fotografiere selectat. Consultaţi „Funcţiile de fotografiere” (A37) pentru mai multe informaţii despre setările disponibile în meniul corespunzător modului de fotografiere curent.

29


Pasul 3 Încadrarea unei imagini

1

Pregătiţi aparatul foto. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte să fie la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF şi microfon. • Pentru a fotografia cu orientarea „pe înalt”, ţineţi aparatul foto astfel încât bliţul să se afle deasupra obiectivului.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

2

Încadraţi imaginea. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea vizorului” (A16). 1/250

C

F5.6

38

Sensibilitatea ISO

Este posibil ca pe ecranul de fotografiere să se afişeze E (Sensibilitate ISO, A8). Atunci când se afişează E, sensibilitatea ISO este mărită automat.

C

30

Folosirea unui trepied

• Se recomandă folosirea unui trepied pentru evitarea efectelor produse de tremuratul aparatului foto în următoarele situaţii: - când se fotografiază în locuri întunecoase sau cu modul bliţ (A61) setat la W (dezactivat) - când se fotografiază cu zoomul în poziţia de telefotografie • Pentru a fotografia când aparatul foto este fixat pe un trepied, setaţi Reducere vibraţii în meniul de configurare (A104) la Dezactivată.


Pasul 3 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului

Depărtare

Apropiere

Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. • Pentru a apropia imaginea astfel încât subiectul să ocupe o zonă mai mare din cadru, rotiţi spre g (poziţie zoom telefotografie). • Pentru a îndepărta imaginea astfel încât în cadru să fie vizibilă o zonă mai mare, rotiţi spre f (poziţie unghi larg). • Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit. Zoom optic

Zoom digital

Rotirea controlului zoomului spre g (poziţie zoom telefotografie) atunci când aparatul foto a ajuns deja la poziţia de zoom optic maxim declanşează zoomul digital. Zoomul digital poate apropia imaginea subiectului de aproximativ 4× peste nivelul maxim al zoomului optic.

Zoom optic maxim

Zoom digital activat

• Atunci când zoomul digital este activat, focalizarea se va face pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată.

C

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Zoom digital

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, pentru a mări imaginile, zoomul digital utilizează procesarea digitală a imaginii denumită interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de dimensiunea imaginii (A77) şi de mărirea prin zoom digital. Interpolarea se aplică la poziţiile de zoom care trec de V. Atunci când zoomul este mărit peste poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom îşi schimbă culoarea în galben. În plus, V se deplasează spre dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii se reduce; acest lucru vă permite să confirmaţi poziţia zoomului la care se pot fotografia imagini statice fără degradarea imaginii, înainte de fotografierea cu setarea curentă pentru dimensiunea imaginii.

Atunci când dimensiunea imaginii este mică • Utilizând opţiunea Zoom digital din meniul de configurare (A104), puteţi limita mărirea cu zoom digital la un interval care să nu aibă ca efect deteriorarea imaginilor sau puteţi dezactiva zoomul digital.

C

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Memorie zoom” (A56). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Viteză zoom” (A106).

31


Pasul 4 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, adică apăsaţi butonul uşor până când simţiţi rezistenţă.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

• Atunci când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, aparatul foto setează focalizarea şi expunerea (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate cât timp butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aparatul foto focalizează automat pe subiectul aflat în zona de focalizare centrală. Atunci când se focalizează pe subiect, zona de focalizare devine verde şi indicatorul luminos AF/acces de lângă vizor se aprinde. • Atunci când zoomul digital este aplicat, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul ecranului, iar zona de focalizare nu este afişată. Atunci când se focalizează pe subiect, indicatorul luminos AF/acces se aprinde în culoarea verde. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi zona de focalizare clipeşte în culoarea roşie sau indicatorul luminos AF/acces clipeşte rapid, aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

1/250

F5.6

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, adică apăsaţi butonul în jos complet. • Declanşatorul este eliberat şi fotografia este înregistrată. • Dacă butonul de declanşare este apăsat cu prea multă forţă, aparatul foto poate tremura, producând imagini neclare. Apăsaţi butonul uşor.

B

32

În timpul înregistrării

• În timp ce indicatorul luminos AF/acces sau indicatorul care arată numărul de expuneri rămase clipesc, imaginile sunt înregistrate. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Întreruperea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii pot duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. • În funcţie de setări sau de condiţiile de fotografiere, înregistrarea imaginii poate dura mai mult decât de obicei (F11).


Pasul 4 Focalizarea şi fotografierea

B

Focalizare automată

B

Subiectul este prea apropiat de aparatul foto

Dacă aparatul foto nu focalizează, încercaţi să fotografiaţi cu p (primplan macro) (A68) din modul focalizare sau cu modul scenă Primplan (A42).

C

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF

În locuri întunecoase, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A105) se poate aprinde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

C

Asiguraţi-vă că nu rataţi o fotografie

Dacă vă e teamă că puteţi rata o fotografie, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt fără a-l apăsa mai întâi până la jumătate.

C

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil să nu se focalizeze pe subiect, chiar dacă zona de focalizare activă sau indicatorul luminos AF/acces se aprind în culoarea verde. • Subiectul este foarte întunecat • În aceeaşi scenă sunt prezente obiecte cu luminozităţi foarte diferite (de ex. soarele din spatele subiectului face ca acesta să pară foarte întunecat) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. subiectul portretului poartă o cămaşă albă şi stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. un animal în interiorul unei cuşti) • Subiecte care repetă acelaşi tipar (de ex. jaluzele sau clădiri cu ferestre de aceeaşi formă) • Subiectul se deplasează rapid În aceste situaţii, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit. Puteţi focaliza cu aparatul foto utilizând şi focalizarea manuală (E2).

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecte descentrate atunci când opţiunea Centrală este selectată pentru Mod zonă AF. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, expunerea este blocată.

1/250

F5.6

38

Încadraţi subiectul pe care urmează să focalizaţi utilizând aparatul foto.

1/250

F5.6

Apăsaţi butonul Asiguraţi-vă că de declanşare zona de până la focalizare se jumătate. aprinde în culoarea verde.

1/250

F5.6

Ţineţi apăsat în Apăsaţi butonul continuare butonul de declanşare de declanşare până la până la capăt jumătate şi pentru a recompuneţi fotografia. fotografia.

În loc să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, puteţi apăsa şi butonul g AE-L/AF-L pentru a fotografia cu focalizarea blocată (A107) cu excepţia cazurilor când folosiţi Selector aut. scene (A40) în modul scenă).

33


Pasul 5 Redarea imaginilor

1

Apăsaţi pe butonul c (redare). • Atunci când comutaţi de la modul de fotografiere la modul de redare, ultima imagine salvată va fi afişată în modul de redare cadru întreg. Selectorul multiplu

2

Butonul c (redare)

Folosiţi selectorul multiplu pentru vizualizarea imaginilor anterioare sau următoare.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

Pentru vizualizarea imaginilor anterioare: H sau J Pentru vizualizarea imaginilor următoare: I sau K Imaginile pot fi selectate şi prin rotirea selectorului multiplu sau a selectorului de comandă. Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul c sau apăsaţi pe butonul de declanşare. • Pentru a reda imaginile salvate în memoria 15/11/2011 15:30 internă, scoateţi cardul de memorie. 0004.JPG Pictograma C se afişează în jurul „numărului imaginii curente/numărului total de imagini” Numărul pe ecranul de redare. imaginii curente • • • •

4

C

4

Numărul total de imagini

Vizualizarea fotografiilor

• Apăsaţi butonul x pentru a ascunde sau a afişa pe monitor (A15) informaţiile despre fotografiere sau despre fotografie. • Dacă orientarea aparatului foto este schimbată în timpul redării, imaginile afişate sunt rotite automat (cu excepţia cazurilor când se avansează/derulează rapid). • Fotografiile realizate cu orientarea „pe înalt” vor fi rotite automat (A106). Direcţia de rotire poate fi schimbată de la opţiunea Rotire imagine din meniul de redare (A89). • Fotografiile realizate cu funcţiile de detectare a feţelor (A85) sau a animalelor de casă (A45) vor fi rotite automat când sunt afişate în modul redare cadru întreg, în funcţie de orientarea feţei (cu excepţia fotografiilor realizate cu setările Continuu din meniul de fotografiere sau Bracketing automat din meniul rapid (A73)). • Imaginile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică imediat după comutarea la imaginea anterioară sau următoare.

C 34

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţiile disponibile în modul redare (Meniul redare)” (A89). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor pentru redare, după dată (modul Listare după dată)” (A88).


Pasul 5 Redarea imaginilor

Modificarea modului de afişare a imaginilor Atunci când utilizaţi modul de redare, puteţi modifica afişarea imaginilor prin rotirea controlului zoomului spre f (h)/g (i).

Zoomul de redare g (i)

15/11/2011 15:30 0004.JPG

4

4

f (h)

Imaginea este afişată în modul redare cadru întreg.

Ghidul pentru poziţia afişajului Imaginea este mărită.

Redarea miniaturilor, afişarea calendarului f (h)

15/11/2011 15:30 0004.JPG

1 132

Modul de redare cadru întreg

g (i)

1 / 132

f (h)

g (i)

Afişajul cu miniaturi de imagini (4, 9, 16 şi 72 imagini pe fiecare ecran)

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

• Pentru a regla factorul de mărire, rotiţi controlul zoomului spre f (h)/g (i). Imaginile pot fi mărite până la 10×. • Pentru a vizualiza o altă zonă a imaginii, apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. • La fotografiile realizate cu funcţiile de detectare a feţelor (A85) sau a animalelor de casă (A45), mărirea este aplicată pe centrul feţei detectate în timpul fotografierii (exceptând fotografiile realizate cu setările Continuu din meniul de fotografiere (A54) sau Bracketing automat din meniul rapid (A73)). Dacă aparatul foto a detectat mai multe feţe la fotografierea imaginii, folosiţi H, I, J şi K pentru afişarea altei feţe. Modificaţi factorul de mărire şi apăsaţi H, I, J sau K pentru a aplica zoomul pe o altă zonă a imaginii, care nu conţine figuri. • Apăsând butonul d (E19), aveţi posibilitatea să decupaţi imaginea şi să salvaţi zona afişată sub forma unui fişier separat. • Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul de redare cadru întreg. 2011 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3

Afişajul calendarului

• Aveţi posibilitatea să vizualizaţi mai multe imagini pe un singur ecran, această caracteristică facilitând găsirea rapidă a imaginii dorite. • Puteţi modifica numărul de imagini afişate rotind controlul zoomului spre f (h)/g (i). • Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta o imagine, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a afişa imaginea respectivă în modul de redare cadru întreg. • Atunci când se afişează 72 de imagini, rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta la afişarea calendarului. • În timpul utilizării modului de afişare a calendarului, rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta o anumită dată, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima imagine fotografiată la data respectivă.

35


Pasul 6 Ştergerea imaginilor nedorite

1

Apăsaţi butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a selecta Da, apoi apăsaţi pe butonul k.

Informaţii de bază despre fotografiere şi redare

• Imaginile şterse nu pot fi recuperate. • Dacă doriţi să anulaţi operaţiunea, apăsaţi H sau I pentru a selecta Nu, apoi apăsaţi pe butonul k. Atunci când opţiunea Opţiuni buton Ştergere din meniul de configurare (A104) este setată la Apăsaţi de două ori pt. şterg., imaginea poate fi ştearsă prin apăsarea din nou a butonului l în timpul afişării mesajului de confirmare a ştergerii unei imagini.

B

Ştergeţi 1 imagine?

Da Nu

Note privind ştergerea

• Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile protejate (A89) nu pot fi şterse. • Atunci când se şterg imagini fotografiate cu funcţia Calitate imagine (A75) setată la NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic, cu ajutorul butonului l, sunt şterse atât imaginile NRW (RAW), cât şi imaginile JPEG înregistrate simultan. Pentru a şterge numai imaginile NRW (RAW) sau imaginile JPEG, selectaţi una dintre opţiunile Ştergere imag. NRW selectate sau Ştergere imag. JPEG selectate ale funcţiei Ştergere din meniul de redare (A89).

C

Ştergerea din modul fotografiere a ultimei imagini fotografiate

Atunci când utilizaţi modul de fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine salvată.

C

Ştergerea mai multor imagini

Pentru a şterge mai multe imagini, selectaţi Ştergere din meniul de redare (A89).

C 36

Selectarea anumitor tipuri de imagini pentru ştergere

Comutaţi la modul Listare după dată (A88) pentru a şterge o imagine fotografiată la o anumită dată.


Funcţiile de fotografiere În acest capitol sunt descrise fiecare mod de fotografiere al aparatului foto şi funcţiile disponibile la utilizarea modurilor de fotografiere. Consultând aceste informaţii, veţi învăţa cum se selectează diferite moduri de fotografiere şi cum se reglează setările în funcţie de condiţiile de fotografiere şi de tipurile de imagini pe care doriţi să le imortalizaţi. Funcţiile de fotografiere

Moduri aut. programate

Meniu fotografiere

1/250

F5.6

1342

1/250

F5.6

1342

Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

Mod bliţ

37


Funcţiile de fotografiere

Modul A (automat) Puteţi fotografia utilizând operaţiunile de bază ale aparatului foto. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului.

Modificarea setărilor modului A (automat)

Funcţiile de fotografiere

• Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu” (A60) pentru mai multe informaţii despre modul bliţ (A61), autodeclanşator (A64), cronometru zâmbet (A65), telecomandă (A60) şi modul focalizare (A67). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73).

C 38

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii (A80).


Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene) Apăsaţi pe butonul d şi afişaţi Meniul scene pentru a selecta una dintre următoarele scene. Imaginile sunt fotografiate cu setări optimizate pentru scena selectată. Meniu scene Selector aut. scene Portret Peisaj Sport Portret de noapte Petrecere/Interior Plajă

j Peisaj noapte (A42)

b Portret (A40)

k Primplan (A42)

c Peisaj (A40)

u Mâncare (A43)

d Sport (A41)

l Muzeu (A43)

e Portret de noapte (A41)

m Foc de artificii (A43)

f Petrecere/Interior (A41)

n Copie alb-negru (A43)

Z Plajă (A41)

o Iluminare fundal (A44)

z Zăpadă (A42)

p Asistenţă panoramă (A45)

h Apus (A42)

O Portret animal de casă (A45)

i Crepuscul/Răsărit (A42)

C

Funcţiile de fotografiere

x Selector aut. scene (A40)

Vizualizarea descrierii (informaţii de ajutor) fiecărei scene

Selectaţi scena dorită din Meniul scene şi rotiţi controlul zoomului (A4) spre g (j) pentru a vizualiza o descriere (ajutor) a scenei respective. Pentru a reveni la ecranul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j).

Modificarea setărilor modului scenă • „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu“ (A60) sunt diferite în cazul modului scenă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Lista setărilor implicite” (A69). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73).

C

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii (A80).

39


Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene)

Caracteristicile fiecărei scene • Utilizarea unui trepied este recomandată la scenele unde apare pictograma O. Setaţi Reducere vibraţii în meniul de configurare (A104) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto. • Pentru modurile scenă care utilizează bliţul, asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul înainte de fotografiere (A7). x Selector aut. scene

Funcţiile de fotografiere

Atunci când încadraţi o imagine, aparatul foto selectează automat scena optimă pentru o fotografiere mai simplă. e: Portret, f: Peisaj, h: Portret de noapte, g: Peisaj noapte, i: Primplan, j: Iluminare fundal, d: Alte scene • Atunci când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma pentru modul fotografiere se schimbă în pictograma pentru modul scenă activat la momentul respectiv. • Aparatul foto selectează automat zona de focalizare pentru focalizare automată în funcţie de compoziţie. Aparatul foto detectează şi focalizează pe feţe (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Detectare feţe” (A85)). • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul A (automat) (A28) sau selectaţi manual modul scenă optim pentru subiect. • Zoomul digital nu este disponibil. b Portret Utilizaţi acest mod pentru portrete. • Aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Detectare feţe” (A85)). • După ce funcţia Estompare piele finisează aspectul pielii subiectului, aparatul foto înregistrează imaginea (A86). • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. c Peisaj Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF/acces se aprinde întotdeauna în culoarea verde.

40


Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene) d Sport Folosiţi acest mod când fotografiaţi evenimente sportive. Aparatul foto captează o serie de imagini statice care vă permit să vedeţi clar mişcările detaliate ale unui subiect mobil. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului. • Pentru fotografierea unei serii de imagini, ţineţi apăsat butonul de declanşare până la capăt. Sunt realizate până la 90 de fotografii la o cadenţă de aproximativ 1,2 cadre pe secundă (fps) (atunci când calitatea imaginii este setată la Normal şi dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736). • Aparatul foto focalizează subiectul chiar şi atunci când butonul de declanşare nu este apăsat la jumătate. Este posibil să auziţi sunetul produs de aparatul foto când focalizează. • Focalizarea, expunerea şi nuanţa sunt fixate la valorile stabilite pentru prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă poate varia în funcţie de setările curente pentru calitatea şi dimensiunea imaginii, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. e Portret de noapte

O Funcţiile de fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru portrete fotografiate la asfinţit sau noaptea. • Aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Detectare feţe” (A85)). • După ce funcţia Estompare piele atenuează tonurile de piele facială, aparatul foto înregistrează imaginea (A86). • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Fotografiaţi cu bliţul ridicat. • Zoomul digital nu este disponibil. f Petrecere/Interior Mod adecvat pentru fotografierea la petreceri. Imortalizează efectul lumânărilor şi al altor lumini de interior din fundal. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului. • Atunci când fotografiaţi în locuri întunecoase, menţineţi aparatul foto stabil pentru a evita efectele produse de tremuratul aparatului foto. Pentru a fotografia când aparatul foto este fixat pe un trepied, setaţi Reducere vibraţii în meniul de configurare (A104) la Dezactivată. Z Plajă Captează luminozitatea unor subiecte precum plajele sau întinderile de apă scăldate de soare. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului.

41


Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene) z Zăpadă Surprinde luminozitatea întinderilor de zăpadă scăldate de soare. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului.

h Apus

O

Păstrează profunzimea nuanţelor de culoare surprinse la apusul şi răsăritul soarelui. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului.

i Crepuscul/Răsărit

O

Funcţiile de fotografiere

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală difuză întâlnită înainte de răsăritul sau după apusul soarelui. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF/acces se aprinde întotdeauna în culoarea verde. j Peisaj noapte

O

Vitezele de declanşare reduse sunt folosite pentru imortalizarea atmosferei unui peisaj nocturn. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF/acces se aprinde întotdeauna în culoarea verde. k Primplan Folosiţi acest mod pentru fotografierea florilor, insectelor şi a altor obiecte mici aflate la mică distanţă. • Setarea pentru modul focalizare (A67) este schimbată la p (primplan macro) şi se aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată faţă de subiect la care aparatul foto poate fotografia. • Puteţi muta zona de focalizare pe care focalizează aparatul foto. Apăsaţi pe butonul k, apoi rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a deplasa zona de focalizare. Pentru reglarea următoarelor setări, apăsaţi pe butonul k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Modul bliţ sau autodeclanşatorul • Aparatul foto focalizează subiectul chiar şi atunci când butonul de declanşare nu este apăsat la jumătate. Este posibil să auziţi sunetul produs de aparatul foto când focalizează.

42


Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene) u Mâncare Utilizaţi acest mod pentru a fotografia mâncare. • Setarea pentru modul focalizare (A67) este schimbată la p (primplan macro) şi se aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată faţă de subiect la care aparatul foto poate fotografia. • Puteţi regla nuanţa prin apăsarea H sau I pe selectorul multiplu. Setarea de reglare a nuanţei rămâne salvată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. • Puteţi muta zona de focalizare pe care focalizează aparatul foto. Apăsaţi pe butonul k, apoi rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a deplasa zona de focalizare. Pentru reglarea următoarelor setări, apăsaţi pe butonul k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Nuanţa sau autodeclanşatorul • Aparatul foto focalizează subiectul chiar şi atunci când butonul de declanşare nu este apăsat la jumătate. Este posibil să auziţi sunetul produs de aparatul foto când focalizează.

1/250

F5.6

1342

Utilizaţi acest mod în interior, unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi galerii de artă) sau în alte locuri unde nu doriţi folosirea bliţului. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului. • Aparatul foto captează până la zece imagini în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, iar fotografia cea mai clară din seria respectivă este selectată şi salvată automat (BSS (Selector cea mai bună fotografiere) (A54)). m Foc de artificii

Funcţiile de fotografiere

l Muzeu

O

Pentru imortalizarea exploziei de lumină a focului de artificii sunt folosite viteze mici de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF/acces se aprinde întotdeauna în culoarea verde. n Copie alb-negru Furnizează imagini clare ale textului sau ale unor desene pe fond alb sau imprimate. • Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului. • Când fotografiaţi un obiect din apropiere, folosiţi p (primplan macro) din modul focalizare (A67).

43


Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene) o Iluminare fundal Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, iar trăsăturile sau detaliile sunt umbrite. Se pot selecta opţiunile Activat sau Dezactivat pentru compoziţia HDR (gamă dinamică înaltă) de pe ecran, care se afişează la selectarea modului scenă o Iluminare fundal. • Dezactivat (setare implicită): bliţul se declanşează pentru ca subiectul cu fundal iluminat să nu rămână ascuns în umbră. - Fotografiaţi cu bliţul ridicat. - Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului. - Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o singură fotografie.

Funcţiile de fotografiere

44

• Activat: utilizaţi în cazul fotografierii scenelor cu contrast ridicat. - Pictograma P este afişată pe ecranul de fotografiere. Dacă în cadru sunt prezente zone foarte luminoase şi foarte întunecate, pictograma P se aprinde în culoarea verde. - Aparatul foto focalizează pe zona centrală a cadrului. - Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto fotografiază imaginile continuu, apoi salvează următoarele două imagini: - o imagine procesată prin D-Lighting (A89) în momentul fotografierii - imaginea mixtă HDR (estomparea detaliilor în zonele iluminate şi umbrite este redusă) - A doua imagine salvată este o imagine mixtă HDR. Dacă se poate salva o singură imagine, va fi salvată doar o imagine procesată prin D-Lighting. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După ce realizaţi o fotografie, nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii în meniul de configurare (A104) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto. - „Pata” (F3) care se afişează pe monitor după fotografiere nu va fi înregistrată pe imagini. - Zoomul digital nu este disponibil.


Modul scenă (fotografierea optimizată pentru scene) p Asistenţă panoramă

Folosiţi acest mod atunci când fotografiaţi o serie de imagini care pot fi unite ulterior pe un computer pentru a forma o singură panoramă. • Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a selecta direcţia în care vor fi unite fotografiile, apoi apăsaţi pe butonul k. • După fotografierea primei imagini, fotografiaţi numărul necesar de imagini confirmând în acelaşi timp îmbinarea acestora. Pentru a încheia fotografierea, apăsaţi pe butonul k. • Transferaţi fotografiile pe un computer şi folosiţi software-ul Panorama Maker 5 inclus în pachet (A92, E4) pentru a le uni într-o singură panoramă. Consultaţi „Utilizarea funcţiei Asistenţă panoramă” (E3) pentru mai multe informaţii. O Portret animal de casă Funcţiile de fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru a fotografia câini sau pisici. • Selectaţi Unică sau Continuu (se realizează trei fotografii prin declanşare continuă). - Unică: se realizează o singură fotografie. - Continuu (setare implicită): în momentul în care aparatul foto focalizează pe faţa detectată în modul Declanşare automată (setare implicită), se realizează trei fotografii prin declanşare continuă (cadenţa cadrelor la declanşare continuă: aproximativ 1,2 cadre pe secundă când calitatea imaginii este setată la Normal şi dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736). Dacă nu se foloseşte modul Declanşare automată, se efectuează un număr de maximum 90 fotografii la o cadenţă a cadrelor de aproximativ 1,2 cadre pe secundă în timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt (când calitatea imaginii este setată la Normal şi dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736). • Aparatul foto detectează şi focalizează pe faţa unui câine sau a unei pisici. Atunci când se focalizează asupra subiectului, declanşatorul este eliberat automat (Declanşare automată (setare implicită)). • Până la cinci feţe de animale de companie sunt detectate simultan. • Dacă nu se detectează nicio faţă, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Apăsaţi J (n) pe selectorul multiplu pentru a schimba setările de declanşare automată la fotografierea animalelor de casă. - Declanşare automată (setare implicită): atunci când aparatul foto focalizează pe faţa detectată, declanşatorul este eliberat automat. Dacă este setat modul Declanşare automată, pictograma d se afişează pe ecranul de fotografiere. - OFF: apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a elibera declanşatorul. • În următoarele situaţii, modul Declanşare automată auto release este comutat automat la OFF. - Când declanşarea automată este repetată de cinci ori - Când capacitatea de stocare a memoriei interne sau a cardului de memorie este scăzută Pentru a continua să fotografiaţi în modul Declanşare automată, apăsaţi J (n) pe selectorul multiplu pentru a seta modul din nou. • Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, de exemplu distanţa dintre aparatul foto şi animalul de companie, direcţia în care este îndreptat animalul de companie, viteza cu care se mişcă, luminozitatea feţelor, este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta un câine sau o pisică sau să afişeze un chenar în jurul unui alt subiect.

45


Modul Efecte speciale (aplicarea efectelor la fotografiere) Efectul poate fi aplicat imaginilor în timpul fotografierii. Se poate selecta unul dintre cele 10 efecte speciale pentru fotografiere. Pentru selectarea unui efect, apăsaţi pe butonul d şi afişaţi meniul Efecte speciale. Efecte speciale Efecte speciale Mod zonă AF

Efecte speciale

Funcţiile de fotografiere

Alb-negru creativ Pictură Expunere zoom Defocalizare la expunere Procesare încrucişată Soft Sepia nostalgică

• Efectele speciale pot fi selectate şi prin rotirea selectorului secundar de comandă concomitent cu apăsarea butonului w1 în ecranul de fotografiere. • Zona de focalizare pentru focalizarea automată variază în funcţie de setarea pentru Mod zonă AF, care poate fi selectată în fila R după apăsarea butonului d. • Atunci când Mod zonă AF este setat la Automat (setare implicită), aparatul foto are nouă zone de focalizare şi selectează automat zonele de focalizare cu subiectul cel mai apropiat. Atunci când se focalizează asupra subiectului, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone).

Caracteristicile fiecărui efect special Opţiune

46

Descriere

Alb-negru creativ (setare implicită)

Creaţi fotografii monocrome prin reglarea efectului de granulaţie şi a contrastului. De asemenea, imaginea în culori normale poate fi convertită în alb-negru (inversarea imaginii). • Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a regla granulaţia. • Rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a regla contrastul.

Pictură

Creaţi imagini asemănătoare unor picturi.


Modul Efecte speciale (aplicarea efectelor la fotografiere) Opţiune

Descriere

Defocalizare la expunere*

Atunci când pictograma modului de fotografiere se aprinde în culoarea verde, creaţi fotografii prin modificarea uşoară a focalizării între momentul când butonul de declanşare este apăsat şi fotografierea propriu-zisă. • Efectul de fotografiere dorit nu se produce dacă subiectul este luminos şi viteza de declanşare nu poate fi încetinită.

Procesare încrucişată

Creaţi imagini cu o nuanţă neobişnuită convertind o imagine color pozitivă în negativ sau o imagine color negativă în pozitiv. • Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a selecta nuanţa. • Rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a seta intensitatea luminii periferice la activat sau dezactivat.

Soft

Estompaţi imaginea prin adăugarea unei uşoare neclarităţi la întreaga fotografie.

Sepia nostalgică

Adăugaţi un ton sepia şi reduceţi contrastul pentru a imita caracteristicile unei fotografii vechi.

Cheie înaltă

Aplicaţi pe întreaga imagine un ton luminos.

Cheie joasă

Aplicaţi pe întreaga imagine un ton întunecos.

Funcţiile de fotografiere

Expunere zoom*

Atunci când pictograma modului de fotografiere se aprinde în culoarea verde, creaţi fotografii dinamice care radiază din centru, prin acţionarea zoomului de la f (poziţie unghi larg) la g (poziţie zoom telefotografie) după ce declanşatorul se deschide şi până la închiderea acestuia. • Zoomul este fixat la extremitatea f (unghi larg). • Viteza de declanşare este fixată la o secundă. • Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a schimba măririle prin zoom (2× sau 3× (setare implicită)). • Efectul de fotografiere dorit nu se produce dacă subiectul este luminos şi viteza de declanşare nu poate fi încetinită.

Creaţi o imagine alb-negru în care este păstrată doar o culoare specificată. • Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a selecta culoarea care va fi păstrată. * Se recomandă folosirea unui trepied. Reducere vibraţii este fixată la Dezactivată în meniul de configurare (A104). Color selectiv

47


Modul Efecte speciale (aplicarea efectelor la fotografiere)

Modificarea setărilor modului Efecte speciale • Funcţiile care pot fi setate prin acţionarea selectorului principal de comandă şi a selectorului secundar sunt diferite în cazul efectelor speciale (A47). • Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu (A60) sunt diferite în cazul efectelor speciale. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Lista setărilor implicite” (A69). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73). • Consultaţi „Opţiunile disponibile în meniul Efecte speciale” (mai jos) pentru mai multe informaţii despre funcţiile care pot fi setate prin intermediul butonului d.

Opţiunile disponibile în meniul Efecte speciale Funcţiile de fotografiere

În modul Efecte speciale se pot modifica următoarele setări corespunzătoare opţiunilor. Selectaţi modul Efecte speciale M butonul d M fila R (A13) Opţiune

Mod zonă AF

Descriere

multiplu.

C 48

A

Alegeţi modul în care se stabileşte zona de focalizare dintre opţiunile Prioritate faţă, Automat (setare implicită), Manual, Centrală (spot), Centrală (normal) sau Centrală (unghi larg). E48 • Modul zonă AF poate fi selectat şi prin apăsarea K (G) pe selectorul

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii (A80).


Modul nocturn zgom. mic (fotografierea scenelor slab iluminate)

B

Funcţiile de fotografiere

Sensibilitatea ISO este setată automat la un nivel ridicat. Această setare vă permite să surprindeţi atmosfera unei scene slab iluminate şi să fotografiaţi cu zgomot redus, fără să utilizaţi bliţul. De asemenea, reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului atunci se fotografiază cu zoomul în poziţia telefotografie. • Sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO 400 până la 12800. • Pentru a folosi bliţul, ridicaţi-l. • Zona de focalizare pentru focalizarea automată variază în funcţie de setarea pentru Mod zonă AF, care poate fi selectată în fila O după apăsarea butonului d. • Atunci când Mod zonă AF este setat la Automat (setare implicită), aparatul foto are nouă zone de focalizare şi selectează automat zonele de focalizare cu subiectul cel mai apropiat. Atunci când se focalizează asupra subiectului, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone).

Note privind Modul nocturn zgom. mic

• Cu toate că vibraţia este redusă chiar şi în medii slab iluminate, se recomandă utilizarea unui trepied când nu se foloseşte bliţul. Setaţi Reducere vibraţii (A105) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. • Întrucât fotografierea se realizează cu sensibilitatea ISO setată la un nivel ridicat, fotografia poate avea un aspect granulat. • Este posibil să nu se poată obţine expunerea corectă (supraexpunere) în lumina directă a soarelui deoarece fotografierea se realizează întotdeauna la ISO 400 sau la o valoare mai mare. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în medii extrem de întunecoase. • Cea mai mică viteză de declanşare este limitată la 1/4 secunde. • În modul nocturn cu zgomot mic, dimensiunea disponibilă a imaginii (A73) este C 2048×1536 sau mai mică.

C

Filtru ND încorporat

Atunci când subiectul este prea luminos, setaţi Filtru ND încorporat în meniul de configurare (A104) pentru a reduce lumina, apoi fotografiaţi.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizare automată” (A33).

49


Modul nocturn zgom. mic (fotografierea scenelor slab iluminate)

Modificarea setărilor Modului nocturn zgom. mic • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu” (A60) pentru mai multe informaţii despre modul bliţ (A61), autodeclanşator (A64)/ cronometru zâmbet(A65)/telecomandă (A60), modul focalizare (A67) şi modul zonă AF. • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73). • Consultaţi „Opţiunile disponibile în meniul Mod nocturn zgom. mic” (mai jos) pentru mai multe informaţii despre funcţiile care pot fi setate prin intermediul butonului d.

Opţiunile disponibile în meniul Mod nocturn zgom. mic În modul nocturn cu zgomot mic se pot modifica următoarele setări corespunzătoare opţiunilor.

Mod nocturn zgom. mic

Funcţiile de fotografiere

Continuu Compens. expunere bliţ Măsurare Mod zonă AF

Selectaţi modul nocturn cu zgomot mic M butonul d M fila O (A13)

Setările opţiunilor Continuu, Compens. expunere bliţ şi Măsurare din meniul Mod nocturn zgom. mic sunt stocate separat în memoria aparatului foto şi nu sunt aplicate la setările altor moduri de fotografiere. Când aparatul foto este oprit şi se comută la alt mod de fotografiere, Mod zonă AF este resetat la Automat. Opţiune

A

Declanşarea continuă poate fi setată. Alegeţi Unică sau Continuu.

E45

Compens. expunere bliţ

Reglaţi puterea bliţului.

E52

Măsurare

Alegeţi modul în care aparatul foto măsoară luminozitatea subiectului. E44 Expunerea (combinaţia între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei) este stabilită în funcţie de luminozitatea măsurată.

Mod zonă AF

Specificaţi cum selectează aparatul foto modul zonă AF, alegând una dintre setările Prioritate faţă, Automat (setare implicită), Manual, Centrală (spot), Centrală (normal), Centrală (unghi larg) sau Urmărire subiect. • Modul zonă AF poate fi selectat şi prin apăsarea K (G) pe selectorul multiplu.

C 50

Descriere

Continuu

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii (A80).

E48


Modurile A, B, C, D (setarea expunerii pentru fotografiere) Fotografiile pot fi realizate cu un control mai bun prin setarea elementelor din meniul rapid (A73) sau din meniul de fotografiere (A54), pe lângă setarea manuală a vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei în funcţie de condiţiile de fotografiere şi de cerinţele specifice. • Zona de focalizare pentru focalizarea automată variază în funcţie de setarea pentru Mod zonă AF, care poate fi selectată în filele A, B, C sau D după apăsarea butonului d. Atunci când Mod zonă AF este setat la Automat (setare implicită), aparatul foto are nouă zone de focalizare şi selectează automat zonele de focalizare cu subiectul cel mai apropiat. Atunci când se focalizează asupra subiectului, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone).

Rotiţi selectorul de comandă pentru a seta viteza de declanşare şi valoarea diafragmei.

1/250

Selectorul principal de comandă Mod expunere

Selectorul secundar de comandă Viteza de declanşare (A83)

F5.6

Viteza de declanşare

1342

Valoarea diafragmei

Valoarea diafragmei (A52)

A

Moduri aut. programate (A53)

Reglate automat (programul flexibil este activat prin rotirea selectorului principal de comandă).

B

Prioritate declanş. autom. (A53)

Reglată prin rotirea selectorului principal de comandă.

Reglată automat.

C

Prioritate diafrag. autom. (A53)

Reglată automat.

Reglată prin rotirea selectorului secundar de comandă.

Reglată prin rotirea selectorului principal de comandă.

Reglată prin rotirea selectorului secundar de comandă.

D Manual (A53)

Funcţiile de fotografiere

Procedura de reglare a vitezei de declanşare sau a valorii diafragmei în scopul fotografierii la luminozitatea dorită (expunere) se numeşte „stabilirea expunerii”. Senzaţia de dinamism şi gradul de defocalizare a fundalului din fotografii diferă în funcţie de combinaţiile între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei, chiar dacă expunerea este aceeaşi.

51


Modurile A, B, C, D (setarea expunerii pentru fotografiere)

Reglarea vitezei de declanşare

Mai rapidă 1/1.000 sec.

Mai lentă 1/30 sec.

Reglarea valorii diafragmei

Funcţiile de fotografiere

Diafragmă mai deschisă (apertură relativă mică) f/2,8

C

Diafragmă mai închisă (apertură relativă mare) f/8

Diafragma şi zoomul

Valoarea diafragmei (apertura relativă) indică luminozitatea obiectivului. Diafragmele deschise (exprimate prin aperturi relative mici) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar diafragmele închise (aperturi relative mari), a unei cantităţi mai mici de lumină. Valoarea diafragmei obiectivului zoom al acestui aparat foto poate fi modificată în funcţie de poziţia zoomului. Atunci când se acţionează zoomul în poziţia unghi larg şi în poziţia telefotografie, valorile diafragmei sunt f 2,8, respectiv f/5,6. • Dacă Diafragmă fixă (A106) este setată la Activată, zoomul poate fi aplicat cu modificări minime ale valorii diafragmei.

C

Filtru ND încorporat

Atunci când subiectul este prea luminos, setaţi Filtru ND încorporat în meniul de configurare (A104) pentru a reduce lumina, apoi fotografiaţi.

C

52

Modurile E, F sau N (User Settings (Setări utilizator))

Chiar şi atunci când selectorul de moduri este setat la modurile E, F sau N (user settings (setări utilizator)), puteţi fotografia în modurile A (Moduri aut. programate), B (Prioritate declanş. autom.), C (Prioritate diafrag. autom.) sau D (Manual). Combinaţiile de setări (user settings (setări utilizator)) folosite frecvent pentru fotografiere pot fi salvate în E, F şi N (E58).


Modurile A, B, C, D (setarea expunerii pentru fotografiere)

A (Moduri aut. programate) (E5) Folosiţi acest mod atunci când doriţi ca aparatul foto să controleze expunerea automat. • Se pot selecta diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi valorii diafragmei fără modificarea expunerii, prin rotirea selectorului principal de comandă („program flexibil”). În 1342 1/125 F5.6 timp ce programul flexibil este activat, în colţul din stânga sus al monitorului, lângă indicatorul de mod (A) se afişează pictograma corespunzătoare programului flexibil (A). • Pentru a anula programul flexibil, rotiţi selectorul principal de comandă până când pictograma pentru program flexibil (A) nu mai este afişată sau apăsaţi pe butonul AE-L/AF-L în timp ce apăsaţi butonul w1. Prin selectarea altui mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto, programul flexibil este de asemenea anulat.

B (Prioritate declanş. autom.) (E5)

1/125

F5.6

1342

1/250

F5.6

1342

C (Prioritate diafrag. autom.) (E5)

Funcţiile de fotografiere

Folosiţi acest mod pentru fotografierea cu viteză mare de declanşare a subiectelor care se mişcă rapid sau pentru a evidenţia mişcările unui subiect mobil utilizând o viteză de declanşare mică. • Viteza de declanşare poate fi reglată prin rotirea selectorului principal de comandă. Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a focaliza atât pe primplan, cât şi pe fundal. • Valoarea diafragmei poate fi reglată prin rotirea selectorului secundar de comandă.

D (Manual) (E7) Utilizaţi pentru a controla expunerea în conformitate cu cerinţele pentru fotografiere. • Atunci când se reglează valoarea diafragmei sau viteza de declanşare, pe indicatorul expunerii apare măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurată de aparatul foto. Măsura abaterii de pe indicatorul expunerii este afişată în EV 1/125 F5.6 1342 (–3 până la +3 EV în paşi de câte 1/3 EV). Indicatorul expunerii • Dacă măsura abaterii corespunzătoare valorii expunerii este sub –2 EV sau peste +2 EV, indicatorul expunerii este afişat în culoarea roşie. • Viteza de declanşare poate fi reglată prin rotirea selectorului principal de comandă, iar valoarea diafragmei poate fi reglată prin rotirea selectorului secundar de comandă.

53


Modurile A, B, C, D (setarea expunerii pentru fotografiere)

Modificarea modurilor A, B, C, D • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu” (A60) pentru mai multe informaţii despre modul bliţ (A61), autodeclanşator (A64)/ cronometru zâmbet (A65)/telecomandă (A60), modul focalizare (A67) şi modul zonă AF. • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73). • Consultaţi „Opţiunile disponibile în Meniul fotografiere” (mai jos) pentru mai multe informaţii despre funcţiile care pot fi setate prin intermediul butonului d.

Opţiunile disponibile în Meniul fotografiere În modurile A, B, C, D se pot modifica următoarele setări corespunzătoare opţiunilor. Funcţiile de fotografiere

Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Filtru reducere zgmot

Selectaţi modul A, B, C, D M butonul d M fila A, B, C, D (A13) Opţiune

54

Meniu fotografiere

Descriere

A

Picture Control personal.

Permite stocarea setărilor personalizate în COOLPIX Picture Control, unde pot fi setate opţiunile de editare pentru înregistrarea E43 imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dumneavoastră.

Măsurare

Selectaţi metoda utilizată de aparatul foto pentru măsurarea luminozităţii subiectului. Aparatul foto reglează expunerea, care E44 este o combinaţie între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei, pe baza luminozităţii măsurate. Setarea implicită este Matrice.

Continuu

Selectaţi modul folosit pentru realizarea unei serii de fotografii, alegând una dintre setările Unică, Continuu, Bliţ continuu, BSS (A43), Fotografiere în rafală 16 şi Fotogr. cu temp. interv.. Setarea implicită este Unică (adică se realizează o singură fotografie). Aveţi posibilitatea să efectuaţi până la 90 de fotografii la E45 o cadenţă de aproximativ 1,2 cadre pe secundă în timp ce este selectat Continuu şi butonul de declanşare este ţinut apăsat complet (când calitatea imaginii este setată la Normal şi dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736).


Modurile A, B, C, D (setarea expunerii pentru fotografiere) Opţiune

Mod zonă AF

Descriere Specificaţi cum selectează aparatul foto modul zonă AF, alegând una dintre setările Prioritate faţă, Automat (setare implicită), Manual, Centrală (spot), Centrală (normal), Centrală (unghi larg) sau Urmărire subiect. • Modul zonă AF poate fi selectat şi prin apăsarea K (G) pe selectorul multiplu.

A

E48

E52

Compens. expunere bliţ

Compensarea bliţului este utilizată pentru a regla puterea bliţului, modificând luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul. Setarea implicită este 0.0.

E52

Filtru reducere zgmot

Setaţi intensitatea funcţiei de reducere a zgomotului aplicată de obicei la înregistrarea fotografiei. Setarea implicită este Normal.

E53

Reduc. zgom. exp. lungă

La viteze de declanşare reduse, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot”, manifestat sub forma unor puncte colorate, luminoase, repartizate aleatoriu, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. E53 Reduceţi zgomotul în cazul fotografierii cu viteze de declanşare mici. Setarea implicită este Automată.

Control distorsiune

Specificaţi dacă doriţi corectarea distorsiunii periferice care apare datorită caracteristicilor intrinsece ale obiectivelor. Activarea controlului distorsiunii reduce dimensiunea cadrului, faţă de cazurile în care această funcţie nu este activată. Setarea implicită este Dezactivat.

Convertor unghi larg

Setaţi opţiunea la Activat atunci când utilizaţi convertorul de unghi E54 larg WC-E75A (disponibil separat). Setarea implicită este Fără.

Control bliţ

Setaţi bliţul încorporat la dezactivat chiar şi atunci când nu utilizaţi unitatea Speedlight (unitate de bliţ externă) montată pe cupla de accesorii a aparatului foto. Setarea implicită este Automat.

D-Lighting activ

Evitaţi estomparea detaliilor de contrast în zonele iluminate sau E56 umbrite atunci când fotografiaţi. Setarea implicită este Dezactivat.

Funcţiile de fotografiere

Atunci când este selectat AF unic (setare implicită), aparatul foto focalizează numai în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Dacă este selectat AF permanent, aparatul foto Mod focalizare autom. focalizează chiar şi atunci când butonul de declanşare nu este apăsat până la jumătate. Este posibil să auziţi sunetul produs de aparatul foto când focalizează.

E54

E55

55


Modurile A, B, C, D (setarea expunerii pentru fotografiere) Opţiune

Memorie zoom

Descriere Atunci când controlul zoomului este acţionat în timp ce se apasă butonul w1, aparatul foto comută gradual la distanţa focală setată anterior (echivalentă cu formatul 35 mm [135] al unghiului de câmp) a obiectivului zoom. • Setarea implicită este w pentru toate casetele de validare.

Funcţiile de fotografiere

C 56

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii (A80).

A

E57


E, F şi N (modurile User Settings (Setări utilizator)) În E, F şi N pot fi salvate până la trei combinaţii de setări frecvent utilizate pentru fotografiere (user settings (setări utilizator)). Fotografierea este posibilă în modurile A (Moduri aut. programate), B (Prioritate declanş. autom.), C (Prioritate diafrag. autom.) sau D (Manual). Rotiţi selectorul de moduri la E, F sau N pentru a prelua setările salvate în Salvare user settings. • Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi cu aceste setări sau schimbaţi setările conform necesităţilor. • Combinaţiile de setări preluate la rotirea selectorului de moduri la E, F sau N pot fi modificate ori de câte ori doriţi în Salvare user settings. • Consultaţi E58 pentru mai multe informaţii despre Salvare user settings.

• Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu” (A60) pentru mai multe informaţii despre modul bliţ (A61), autodeclanşator (A64)/ cronometru zâmbet (A65)/telecomandă (A60), modul focalizare (A67) şi modul zonă AF. • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73). • Consultaţi „Meniul specializat disponibil pentru E, F sau N” (A58) şi „Opţiunile disponibile în Meniul fotografiere” (A54) pentru mai multe informaţii despre funcţiile care pot fi setate prin intermediul butonului d.

Funcţiile de fotografiere

Modificarea setărilor modurilor E, F sau N

57


E, F şi N (modurile User Settings (Setări utilizator))

Meniul specializat disponibil pentru E, F sau N Următoarele setări pot fi modificate în modurile E, F sau N.

User settings Salvare user settings Resetare user settings Mod fotografiere Distan. focală (ech. 35 mm) Informaţii fotografie Afişare orizont virtual Afişaj iniţial monitor

Setaţi la modul E, F sau N M butonul d M fila E, F sau N (A13)

Funcţiile de fotografiere

58

A

Descriere

Opţiune Salvare user settings

Setările curente sunt stocate.

E58

Resetare user settings

Setările salvate în E, F sau N sunt resetate.

E59

Mod fotografiere

Alegeţi modul de fotografiere standard (setarea implicită este A). Setările pentru programul flexibil curent (dacă modul este setat la A), viteza de declanşare (dacă modul este setat la B sau D) sau valoarea diafragmei (dacă modul este setat la C sau D) sunt de asemenea salvate.

29

Distan. focală (ech. 35 mm)

Setaţi poziţia zoomului care va fi aplicată la setarea selectorului de moduri. Alegeţi 28 mm (setare implicită), 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm sau Poziţie zoom curentă.

-

Informaţii fotografie

Specificaţi dacă informaţiile vor fi afişate pe monitor la setarea selectorului de moduri. Această setare nu se aplică setărilor specifice meniului de configurare.

E74

Afişare orizont virtual

Specificaţi ce tip de afişare a orizontului virtual va fi aplicată la setarea selectorului de moduri. Această setare nu se aplică setărilor specifice meniului de configurare.

E74

Afişaj iniţial monitor

Setaţi informaţiile afişate pe monitor la setarea selectorului de moduri (setarea implicită este Afişare informaţii).

15

Mod bliţ

Setaţi modul bliţ care va fi aplicat la setarea selectorului de moduri.

61

Focalizare

Setaţi modul focalizare care va fi aplicat la setarea selectorului de moduri. Distanţa focală curentă este de asemenea salvată atunci când modul de focalizare este E (focalizare manuală).

67


E, F şi N (modurile User Settings (Setări utilizator)) Opţiune

Descriere

A

Mod zonă AF

Setaţi modul zonă AF care va fi aplicat la setarea selectorului de moduri. Poziţia curentă a zonei de focalizare este salvată dacă modul zonă AF E48 este setat la Manual.

Asistenţă AF

Activaţi sau dezactivaţi modul Asistenţă AF care va fi aplicat la setarea selectorului de moduri. Această setare nu se aplică setărilor specifice meniului de configurare.

E78

Funcţiile de fotografiere

59


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu Apăsaţi H (m), J (n), I (D) sau K (G) pe selectorul multiplu în timpul fotografierii pentru a activa funcţiile de mai jos. m Mod bliţ (A61)

n Autodeclanşator (A64)/Cronometru zâmbet (A65)/ Telecomandă

G Mod zonă AF

D Mod Focalizare (A67)

Funcţiile disponibile Funcţiile de fotografiere

Funcţiile disponibile diferă în funcţie de modul de fotografiere, după cum urmează. • Pentru mai multe informaţii privind setările implicite în fiecare mod de fotografiere, consultaţi „Lista setărilor implicite” (A69).

3

60

w

w

-

w

w

-

w

w

-

w

w

w

w

w

w

w

w

-

w

w

-

y u O

Mod bliţ (A61)

w

Autodeclanşator (A64)

w

Cronometru zâmbet (A65)

w

Telecomandă1 D

Mod Focalizare (A67)

G

Mod zonă AF2

n

2

D

A

m

1

A, B, C, D, E, F, N

Funcţie

3

3

Utilizaţi telecomanda ML-L3 (disponibilă separat) pentru a elibera declanşatorul (E105). Telecomanda este utilă pentru realizarea autoportretelor de grup şi eliminarea în mod eficient a neclarităţii cauzate de tremuratul aparatului foto care apare în momentul apăsării butonului de declanşare. Setaţi metoda de schimbare a zonei de focalizare pentru focalizarea automată (A54). Setaţi Apăsare dreapta sel. mult. la Dezactivat în meniul de configurare (A104) dacă nu doriţi afişarea zonei de focalizare selectate la apăsarea butonului K pe selectorul multiplu. Setarea este diferită la modurile scenă sau efecte speciale. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Lista setărilor implicite” (A69).


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Utilizarea bliţului (modurile bliţ) Puteţi realiza fotografii cu bliţ ridicând bliţul încorporat. Puteţi seta un mod bliţ adecvat condiţiilor de fotografiere.

1

Apăsaţi pe butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul (A7). • Atunci când bliţul este coborât, modul bliţ este fixat la W (dezactivat).

2

Apăsaţi H (m mod bliţ) pe selectorul multiplu.

3

Apăsaţi selectorul multiplu pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi pe butonul k.

4

Funcţiile de fotografiere

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Modurile bliţ disponibile” (A62). • Atunci când este selectat bliţul manual, apăsaţi pe K înainte de a apăsa pe butonul k şi selectaţi puterea bliţului. Mod bliţ • Atunci când Y (sincronizare lentă) sau Z (sincronizare perdea posterioară) sunt selectate pentru modul bliţ, modul bliţ poate fi comutat prin apăsarea pe K înainte de a apăsa pe butonul k. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare. • Dacă U (automat) este aplicat, D se afişează doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatoarele monitorului (A15) sunt activate.

Încadraţi subiectul şi fotografiaţi. • Becul bliţului indică starea bliţului atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. - Aprins: bliţul se va declanşa când apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. - Clipeşte: bliţul se încarcă. Aparatul foto nu poate fotografia. - Stins: bliţul nu se va declanşa la efectuarea fotografiei. • Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, monitorul se va opri în timpul încărcării bliţului.

C

Coborârea bliţului

Când nu utilizaţi bliţul, apăsaţi-l uşor pentru a-l coborî, până când se închide cu un clic (A7).

C

Raza de acoperire efectivă a bliţului încorporat

Bliţul încorporat are o rază de acoperire de aproximativ 0,3 până la 9,0 m pentru poziţia unghi larg şi de aproximativ 0,3 până la 4,5 m pentru poziţia telefotografie a zoomului (atunci când Sensibilitate ISO este setată la Automată).

61


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Modurile bliţ disponibile U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Autom. cu reducere ochi roşii Cea mai bună alegere pentru portrete. Reduce efectul „ochii roşii” care apare în portrete din cauza bliţului (A63).

W

Dezactivat Bliţul nu se declanşează. • Disponibil când modul scenă este x (selector automat scene) sau când este montată o unitate Speedlight (unitate de bliţ externă) opţională. • Se recomandă folosirea unui trepied pentru evitarea efectelor produse de tremuratul aparatului foto când se fotografiază în locuri întunecoase.

X

Bliţ de umplere

Funcţiile de fotografiere

Bliţul se declanşează la fotografiere, indiferent de cât de luminos este subiectul. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal iluminat. S

Manual Bliţul este declanşat forţat la puterea setată pentru bliţul încorporat. • Alegeţi puterea bliţului dintre SComplet (putere maximă), S1/2, S1/4, S1/8, S1/16, S1/32 şi S1/64. De exemplu, atunci când este selectată opţiunea S1/16, puterea bliţului este 1/16 din puterea maximă. • Acest mod nu este disponibil atunci când este ataşată o unitate de bliţ Speedlight (disponibilă separat).

Y

Sincronizare lentă /Z Sincroniz. perdea posterioară • Sincronizare lentă: Bliţul de umplere este combinat cu o viteză de declanşare mică. Opţiune indicată pentru portrete de subiecţi umani, fotografiate noaptea sau în condiţii de lumină slabă. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze de declanşare mici pentru imortalizarea fundalului. • Sincronizare perdea posterioară: Bliţul de umplere se declanşează exact înainte de închiderea declanşatorului, creând efectul unui şuvoi de lumină în spatele subiecţilor în mişcare.

C

62

Setarea modului bliţ

• Setarea este diferită la modul de fotografiere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţiile disponibile” (A60) şi „Lista setărilor implicite” (A69). • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80). • Setarea modificată pentru modul bliţ, aplicată în situaţiile de mai jos, rămâne salvată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. - Când se utilizează modurile A, B, C sau D sau modul efecte speciale - Când V (automat cu reducere ochi roşii) este selectat în modul A (automat)


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

C

Modul Autom. cu reducere ochi roşii

C

Unitatea bliţ externă

Următoarele unităţi Speedlight Nikon pot fi ataşate la cupla de accesorii a aparatului foto (A2) pentru fotografiere. • Speedlight SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900 • Dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800

Funcţiile de fotografiere

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere a efectului „ochi roşii” („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Înaintea declanşării bliţului principal, sunt descărcate repetat pre-bliţuri la intensitate redusă care atenuează efectul „ochi roşii”. Dacă aparatul detectează „ochii roşii” la realizarea unei fotografii, funcţia Nikon „Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto” procesează imaginea înainte ca aceasta să fie înregistrată. Reţineţi următoarele aspecte atunci când fotografiaţi: • Datorită descărcării pre-bliţurilor, va apărea o întârziere uşoară între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei. • Durata de timp necesară pentru salvarea fotografiei creşte uşor. • În anumite situaţii, modul avansat de reducere a efectului „ochi roşii” poate să nu producă rezultatele dorite. • În situaţii extrem de rare, zonele unde această problemă nu se manifestă ar putea fi afectate de procesarea în modul avansat de reducere a efectului „ochi roşii”. În aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou. • Atunci când sunt înregistrate imagini NRW (RAW) (A75), procesul de reducere a efectului „ochi roşii” constă doar în declanşarea pre-bliţurilor înaintea bliţului principal (reducerea se aplică şi imaginii JPEG înregistrate în acelaşi timp). Atunci când funcţia Reducere ochi roşii din meniul de configurare A104) este setată la Pre-bliţ dezactivat, declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

63


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Utilizarea funcţiei Autodeclanşator Autodeclanşatorul este indicat pentru realizarea fotografiilor de grup şi reducerea vibraţiilor apărute în momentul apăsării butonului de declanşare. Când se foloseşte autodeclanşatorul, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii în meniul de configurare (A104) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto.

1

Apăsaţi J (n autodeclanşator) pe selectorul multiplu.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Y 10s (sau Y 2s) şi apăsaţi pe butonul k.

Funcţiile de fotografiere

• Pentru a schimba durata de timp pentru autodeclanşator, apăsaţi K înainte de apăsarea butonului k. • Y 10s (zece secunde): indicat pentru fotografii de grup. • Y 2s (două secunde): indicat pentru evitarea efectelor Autodeclanşator produse de tremuratul aparatului foto. • Atunci când modul de fotografiere este setat la Portret animal de casă din modul scenă, se afişează pictograma Y (declanşare automată) (A45). Setările Y 10s şi Y 2s pentru autodeclanşator nu sunt disponibile. • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

3

Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Setaţi focalizarea şi expunerea.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul porneşte şi se afişează numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul realizează numărătoarea inversă. Aproximativ cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos încetează să clipească şi rămâne aprins. • După eliberarea declanşatorului, autodeclanşatorul comută la OFF. • Pentru a opri temporizatorul înainte de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul de declanşare.

C 64

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Autodecl.: după decl.” (A104).

9

1/250

F5.6


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Cronometru zâmbet (fotografierea figurilor zâmbitoare) Atunci când acest mod este selectat, aparatul foto detectează figurile zâmbitoare şi eliberează automat declanşatorul chiar dacă nu apăsaţi butonul de declanşare. • Această funcţie poate fi utilizată când modul de fotografiere ales este A (automat), A, B, C, D, E, F, N, O (nocturn cu zgomot mic), modurile scenă Portret sau Portret de noapte.

1

Apăsaţi J (n autodeclanşator) pe selectorul multiplu. • Schimbaţi setările pentru modul bliţ, expunere sau setările din meniul fotografiere înainte de a apăsa pe butonul n.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege a (cronometru zâmbet) şi apăsaţi pe butonul k.

Cronometru zâmbet

3

Încadraţi imaginea şi aşteptaţi ca subiectul să zâmbească fără să apăsaţi pe butonul de declanşare.

Funcţiile de fotografiere

• Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare.

• În momentul în care aparatul foto detectează o figură, în jurul acesteia se afişează un chenar galben dublu (zona de focalizare). Când aparatul foto focalizează pe figură, chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde pentru o clipă şi focalizarea 1342 1/250 F5.6 este blocată. • Pot fi detectate până la trei figuri. Când se detectează mai multe figuri, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu un chenar dublu, iar celelalte cu chenare simple. • Dacă aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu, declanşatorul este eliberat automat. • De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, se repetă fotografierea automată cu funcţiile de detectare a feţelor şi a zâmbetului.

4

Fotografierea se opreşte. • Pentru a anula detectarea zâmbetului şi a opri fotografierea, reveniţi la pasul 1 şi selectaţi OFF.

65


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

B

Note privind funcţia Cronometru zâmbet

• Zoomul digital nu este disponibil. • Atunci când este selectată funcţia Cronometru zâmbet, monitorul nu este oprit, chiar dacă se apasă butonul x (A15). • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca figurile şi figurile zâmbitoare să nu fie detectate în mod corect. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Vizualizarea fotografiilor realizate cu funcţia Detectare feţe” (A85). • Cronometru zâmbet nu poate fi utilizat simultan cu anumite moduri de fotografiere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţiile disponibile” (A60) şi „Lista setărilor implicite” (A69). • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

C

Când clipeşte indicatorul luminos al autodeclanşatorului

În momentul în care aparatul foto detectează o figură, indicatorul luminos al autodeclanşatorului clipeşte. Indicatorul clipeşte rapid imediat după eliberarea declanşatorului.

C Funcţiile de fotografiere

66

Eliberarea manuală a declanşatorului

Declanşatorul poate fi eliberat şi prin apăsarea butonului de declanşare. Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizare automată” (A33).


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Utilizarea modului de focalizare Alegeţi un mod de focalizare în funcţie de scena dorită.

1

Apăsaţi I (p mod focalizare) pe selectorul multiplu.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege modul de focalizare dorit şi apăsaţi pe butonul k.

Focalizare automată

Funcţiile de fotografiere

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Modurile de focalizare disponibile” (A68). • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare. • Atunci când este aplicat modul A (focalizare automată), P este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatoarele monitorului (A15) sunt activate.

67


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Modurile de focalizare disponibile

Funcţiile de fotografiere

A

Focalizare automată Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa faţă de subiect. Utilizaţi atunci când distanţa de la subiect până la obiectiv este de 50 cm ori mai mare sau de 80 cm ori mai mare la poziţia de telefotografie maximă a zoomului.

D

Primplan macro Utilizaţi pentru primplanuri având ca subiect flori sau obiecte de mici dimensiuni. La ce distanţă de subiect puteţi sta atunci când fotografierea depinde de factorul de zoom. Dacă factorul de zoom este setat la poziţia la care F şi indicatorul zoomului se aprind în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 7 cm de obiectiv. La poziţia de unghi maxim a zoomului (poziţia zoom G), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 2 cm de obiectiv.

B

Infinit Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene îndepărtate printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi peisaje. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul luminos AF/acces se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (dezactivat).

E

Focalizare manuală Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect aflat la o distanţă de 2 cm până la infinit faţă de obiectiv (E2). Distanţa cea mai mică la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. • Această funcţie poate fi utilizată atunci când modul de fotografiere ales este A, B, C, D, E, F, N, O (nocturn cu zgomot mic), modul efecte speciale sau modul scenă Sport.

B

Notă privind fotografierea cu bliţ

Atunci când se fotografiază cu modul D (primplan macro), este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 30 cm.

C

Setarea modului de focalizare

• Setarea este diferită la modul de fotografiere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţiile disponibile” (A60) şi „Lista setărilor implicite” (A69). • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80). • Pentru modurile de fotografiere A, B, C, D sau modul efecte speciale, setarea modificată a modului de focalizare rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.

C

Primplan macro

Atunci când se utilizează modurile A, B, C, D, E, F sau modul N şi Mod focalizare autom. este setat la AF permanent în meniul de fotografiere (A54) sau când se utilizează modul D (film) şi Mod focalizare autom. este setat la AF permanent în meniul film (A101), aparatul foto va regla focalizarea chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat până la jumătate. Atunci când se utilizează alte moduri de fotografiere, funcţia AF permanent este activată automat dacă modul macro este pornit. Este posibil să auziţi sunetul produs de aparatul foto când focalizează.

C 68

Infinit

Dacă setaţi modul de focalizare la Infinit în timp ce utilizaţi modul A (automat), modurile A, B, C, D, E, F sau N, modul O (nocturn cu zgomot mic) sau modul efecte speciale, zona de focalizare nu este afişată pe ecran.


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Lista setărilor implicite Setările implicite ale fiecărui mod de fotografiere sunt descrise mai jos. • Pe pagina următoare se găsesc informaţii similare despre modul scenă. Mod fotografiere

2 3

4 5 6 7

Autodeclanşator (A64)

Mod Focalizare (A67)

Mod zonă AF (A55)

A (automat) (A38)

U

OFF

A2

u (efecte speciale) (A46)

U3

OFF4

A

w5

O (nocturn zgom. mic) (A49)

U

OFF

A

w

A, B, C, D (A51)

U

OFF

A

w

E, F, N (user settings (setări utilizator)) (A57)

U

OFF

A

w

D (film) (A98)

W6

OFF7

A2

Funcţiile de fotografiere

1

Mod Bliţ1 (A61)

Atunci când bliţul este coborât, modul bliţ este fixat la W (dezactivat). Dacă se utilizează bliţul încorporat, W (dezactivat) nu poate fi selectat. Dacă se utilizează o unitate bliţ (disponibilă separat), S (manual) nu poate fi selectat. Se pot selecta A (focalizare automată), p (primplan macro) sau B (infinit). Bliţul este fixat la W (dezactivat) când sunt selectate Pictură sau Expunere zoom. Când este selectată Defocalizare la expunere, W (dezactivat) sau Y (sincronizare lentă) pot fi selectate. Cronometru zâmbet nu poate fi selectat. s (urmărire subiect) nu poate fi selectat. Modul zonă AF este fixat la Centrală (normal) atunci când este selectată Expunere zoom. Setarea nu poate fi modificată. Telecomanda cu răspuns rapid poate fi selectată

• Setarea aplicată în modurile de fotografiere A, B, C şi D rămâne salvată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia (cu excepţia setării autodeclanşatorului).

69


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu

Setările implicite ale modului scenă sunt descrise mai jos. Mod Bliţ (A61)

Autodeclanşator (A64)

Mod Focalizare (A67)

Mod zonă AF (A55)

Funcţiile de fotografiere

x (A40)

U1

OFF2

A3

b (A40)

V

OFF

A3

c (A40)

W3

OFF2

B3

d (A41)

W3

OFF3

A4

e (A41)

V5

OFF

A3

f (A41)

V6

OFF2

A3

Z (A41)

U

OFF2

A3

z (A42)

U

OFF2

A3

h (A42)

W3

OFF2

A3

i (A42)

W3

OFF2

B3

j (A42)

W3

OFF2

B3

k (A42)

U

OFF2

p3

u (A43)

W3

OFF2

p3

l (A43)

W3

OFF2

A7

m (A43)

W3

OFF8

B3

n (A43)

U

OFF2

A7

o (A44)

X/W9

OFF2

A3

p (A45)

U

OFF2

A10

O (A45)

W3

Y11

A7

1

Se pot selecta U (automat) şi W (dezactivat). Dacă este selectat U (automat), aparatul foto alege automat modul bliţ considerat optim pentru scena selectată. 2 Se pot selecta setările autodeclanşator sau telecomandă. 3 Setarea nu poate fi modificată. 4 Se pot selecta A (focalizare automată) sau E (focalizare manuală). 5 Setarea nu poate fi modificată. Setarea pentru modul bliţ este fixată la bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. 6 Poate comuta la modul bliţ sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. 7 Se pot selecta A (focalizare automată) sau D (primplan macro). 8 Telecomandă cu răspuns rapid poate fi selectată. 9 Atunci când HDR este setat la Dezactivat, modul bliţ este fixat la X (bliţ de umplere). Atunci când HDR este setat la Activat, modul bliţ este fixat la W (dezactivat). 10 Se pot selecta A (focalizare automată), D (primplan macro) sau B (infinit). 11 Autodeclanşatorul nu este disponibil. Declanşare automată (A45) poate fi setată la activat sau dezactivat.

C 70

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii (A80).


Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii Reglarea luminozităţii (compensarea expunerii) Atunci când compensarea expunerii este setată pentru fotografiere, luminozitatea întregii imagini poate fi ajustată pentru ca imaginea să devină mai luminoasă sau mai întunecată.

1

Selectaţi valoarea compensării rotind selectorul de compensare a expunerii. • Pentru ca subiectul să apară mai luminos: reglaţi valoarea compensării expunerii spre „+”. • Pentru ca subiectul să apară mai întunecat: reglaţi valoarea compensării expunerii spre „–”. Indicatorul selectorului de compensare a expunerii

1/250

F5.6

1342

Valoarea compensării expunerii

2

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a fotografia.

C

Valoarea compensării expunerii

• Atunci când modul de fotografiere este modul scenă Foc de artificii (A43) sau modul D (manual) (E7), compensarea expunerii nu poate fi utilizată. • La înregistrarea unui film, valoarea compensării nu este reglată chiar dacă selectorul de compensare a expunerii este rotit.

Funcţiile de fotografiere

• Atunci când este setată o altă valoare decât 0.0, marcajul H şi valoarea compensării sunt afişate pe monitor, iar indicatorul selectorului de compensare a expunerii se aprinde în momentul fotografierii.

71


Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid Atunci când selectorul meniu rapid este rotit în timpul fotografierii, se afişează meniul rapid corespunzător funcţiei selectate cu indicatorul. În momentul afişării meniului rapid, indicatorul selectorului meniu rapid se aprinde. • Meniul rapid se poate afişa şi prin apăsarea butonului meniu rapid. • Pentru a ieşi din meniul rapid, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul de declanşare. Indicatorul selectorului meniu rapid Selectorul meniu rapid

Butonul meniu rapid

Funcţiile de fotografiere

Funcţiile disponibile variază în funcţie de modul de fotografiere. Poziţia selectorului

A

A, B, C, D, E, F, N

w

w

w

– – –

– w w

– – –

I a

Calitate imagine/ Dimensiune imagine (A73) Opţiuni film (A73) Sensibilitate ISO (A73) Balans de alb (A73) Bracketing automat (A73) Meniul meu (A73) Picture Control (A73)

C

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

a b c d

72

Funcţie

O

D

w

w

– – –

– – –

– – w

w – w

w

w w

– –

– –

– –

– –

yu

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii (A80).


Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid

Meniul rapid disponibil Opţiune

Descriere

A

a Calitate imagine/ Dimensiune imagine

Setaţi calitatea (nivelul de compresie) şi dimensiunea imaginii care urmează să fie înregistrată (A74). Setarea implicită a calităţii imaginii este Normal, iar a dimensiunii imaginii este M 3648×2736. 74 Această setare se aplică şi altor moduri de fotografiere (cu excepţia modului nocturn cu zgomot mic şi a modurilor de fotografiere E, F şi N).

a Opţiuni film

Setaţi tipul de film dorit. Setarea implicită este f HD 720p (1280×720).

b Sensibilitate ISO

Sensibilitatea ISO mai ridicată permite fotografierea subiectelor mai întunecate. În plus, chiar şi în cazul subiectelor cu luminozitate similară, imaginile pot fi fotografiate la viteze de declanşare mai mari, iar neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului poate fi redusă. Atunci când sensibilitatea ISO este E30 stabilită la Automată (setare implicită), automatul foto setează automat sensibilitatea ISO. • În modul D (manual), sensibilitatea ISO este fixată la valoarea ISO 100 dacă sunt selectate opţiunile Automată, Sens. ISO ridicată: autom., ISO 100-200 sau ISO 100-400.

c Balans de alb

Reglaţi culorile imaginii pentru a fi cât mai apropiate de culorile văzute cu ochiul liber. Deşi setarea Automat (normal) (setare implicită) poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată aspectului cerului sau E32 unei anumite surse de lumină pentru a realiza fotografii mai reuşite dacă rezultatele obţinute cu setarea implicită nu sunt satisfăcătoare. • Valoarea presetată pentru presetare manuală se aplică de obicei la modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F şi N.

d Bracketing automat

Declanşarea continuă se poate realiza în timpul schimbării automate a expunerii (luminozitate) simultan cu modificarea vitezei de declanşare (Tv) ori a sensibilităţii ISO (Sv) sau mai multe imagini pot fi E36 înregistrate cu diferite setări pentru balansul de alb (WB). Setarea implicită este OFF.

S Meniul meu

Afişaţi doar acele elemente din meniu care sunt utilizate frecvent pentru fotografiere. • Opţiunile afişate în Meniul meu pot fi schimbate din Personalizare Meniul meu, în meniul de configurare (A104).

E90

a Picture Control

Modificaţi setările pentru înregistrarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs. Setarea implicită este Standard.

E38

E42

Funcţiile de fotografiere

73


Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine Afişaţi ecranul de fotografiere M a (selector meniu rapid) (A72) M Calitate imagine/ Dimensiune imagine

Calitatea imaginii (nivelul de compresie) şi dimensiunea imaginii pot fi selectate pentru înregistrare.

1

Alegeţi tipul de calitate a imaginii (A75) apăsând J sau K pe selectorul multiplu.

Funcţiile de fotografiere

• Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă. • Pentru a schimba doar calitatea imaginii, alegeţi tipul de calitate a imaginii, apoi apăsaţi pe butonul meniu rapid. • Pentru a continua cu schimbarea dimensiunii imaginii, apăsaţi I pe selectorul multiplu.

2

Calitate imagine Dimensiune imagine

1342 3648×2736

Numărul de expuneri rămase

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la ecranul de fotografiere.

74

1342 Normal

Alegeţi tipul de dimensiune a imaginii (A77). • Dimensiune imagine nu poate fi selectată atunci când opţiunea NRW (RAW) este selectată pentru Calitate imagine. • Este afişat numărul de expuneri rămase corespunzător dimensiunii selectate a imaginii. • Apăsaţi H pe selectorul multiplu pentru a reveni la setarea calităţii imaginii.

3

Calitate imagine Dimensiune imagine


Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine

Opţiunile disponibile pentru Calitate imagine Nivelurile de compresie reduse produc fotografii de calitate mai ridicată, dar şi fişiere cu dimensiuni mai mari, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate. Opţiune a

Fine

Normal (setare b implicită) c Basic

Descriere Calitate superioară a imaginii faţă de setarea Normal, indicată pentru mărire sau imprimări de calitate înaltă. Format fişier: JPEG, nivel de compresie de aproximativ 1:4 Calitate normală a imaginii, indicată pentru majoritatea utilizărilor. Format fişier: JPEG, nivel de compresie de aproximativ 1:8 Calitate de bază a imaginii, mai scăzută decât setarea Normal, indicată pentru fotografiile ataşate la e-mail sau folosite pe pagini web. Format fişier: JPEG, nivel de compresie de aproximativ 1:16

NRW (RAW) + Fine*

Sunt înregistrate două imagini simultan: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG de calitate superioară.

e

NRW (RAW) + Normal*

Sunt înregistrate două imagini simultan: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG de calitate normală.

f

NRW (RAW) + Basic*

Sunt înregistrate două imagini simultan: o imagine NRW (RAW) şi o imagine JPEG la calitate de bază.

NRW (RAW)*

Datele brute de la senzorul de imagine sunt salvate. Creaţi fişiere de imagine JPEG după fotografiere utilizând Procesare NRW (RAW) din meniul de redare (A89). • Atunci când este selectată opţiunea NRW (RAW), Dimensiune imagine este resetată la M 3648×2736. Format fişier: NRW (RAW)

F

Funcţiile de fotografiere

d

* Imaginile NRW (RAW) nu pot fi alese în modul scenă, în modul efecte speciale (excepţie făcând modurile Expunere zoom şi Defocalizare la expunere) sau în modul nocturn cu zgomot mic.

75


Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine

C

Imaginile NRW (RAW) COOLPIX P7100

• Extensia fotografiei este „.NRW.” • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi imprimate. Crearea imaginilor JPEG prin Procesare NRW (RAW) permite imprimarea acestora utilizând imprimante compatibile PictBridge sau laboratoare foto digitale. • La imaginile cu format NRW (RAW) nu poate fi aplicată altă funcţie de editare decât procesarea NRW (RAW). Pentru editarea acestor imagini, creaţi mai întâi imagini JPEG utilizând Procesare NRW (RAW) (E17), apoi editaţi imaginile JPEG. • Pentru vizualizarea imaginilor NRW (RAW) pe computer, software-ul ViewNX 2 trebuie să fie instalat pe computer. Capture NX 2 este de asemenea compatibil cu imaginile NRW (RAW). • Instalaţi ViewNX 2 pe un computer utilizând CD-ROM-ul ViewNX 2 inclus în pachet. (Consultaţi „Utilizarea ViewNX 2” (A92).) Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea ViewNX 2, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor din ViewNX 2.

C

Setarea pentru Calitate imagine

Funcţiile de fotografiere

• Setarea pentru calitatea imaginii este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării (A8 până la 10). • Setarea este aplicată şi la alte moduri de fotografiere (cu excepţia modurilor de fotografiere E, F şi N). • Imaginile NRW (RAW) nu pot fi înregistrate în următoarele moduri de fotografiere. - Modul scenă - Modul efecte speciale (excepţie făcând Expunere zoom şi Defocalizare la expunere) - Modul nocturn cu zgomot mic Atunci când modul este schimbat de la alte moduri de fotografiere la modul scenă sau modul efecte speciale (exceptând Expunere zoom şi Defocalizare la expunere), calitatea imaginii se schimbă în funcţie de situaţie după cum urmează. - Dacă este setată opţiunea NRW (RAW), calitatea imaginii se schimbă la Normal. - Dacă sunt setate opţiunile NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic, calitatea imaginii se schimbă la Fine, Normal, respectiv Basic. • Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Calitate imagine este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

C

Înregistrarea simultană a imaginilor NRW (RAW) şi JPEG

• Imaginile NRW (RAW) şi JPEG înregistrate simultan au acelaşi număr de fişier, dar extensii de fişier diferite: „.NRW”şi „.JPG” (E99). • La redarea pe aparatul foto, este afişată doar imaginea JPEG. • Reţineţi că atunci când imaginea JPEG este ştearsă prin apăsarea butonului l, imaginea NRW (RAW) înregistrată în acelaşi timp va fi de asemenea ştearsă.

C

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numărul de expuneri rămase” (A78). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

76


Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine

Opţiunile disponibile pentru Dimensiune imagine Puteţi alege dimensiunea imaginii JPEG (numărul de pixeli) pentru imaginile înregistrate cu calitatea imaginii setată la Fine, Normal sau Basic. Cu cât imaginea este mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care aceasta poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. În schimb, dimensiunile mici ale imaginii sunt indicate pentru fotografiile ataşate la e-mail sau folosite pe pagini web. Totuşi, imprimarea imaginilor mici la dimensiuni de imprimare mari are ca rezultat „granularea” imaginii. Opţiuni*

Descriere Înregistraţi fotografii cu detalii mai fine decât cele realizate la E 3264×2448 sau D 2592×1944.

E

3264×2448

D

2592×1944

Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate; opţiune adecvată în majoritatea situaţiilor.

C

2048×1536

B

1600×1200

A

1280×960

J

1024×768

Înregistraţi fotografii cu dimensiune adecvată pentru afişarea pe dispozitive, cum ar fi un monitor de computer.

f

640×480

Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe un ecran de televizor cu un format de imagine de 4:3 sau pentru transmiterea ca fişiere ataşate la e-mail.

I

3648×2432

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (3:2) ca al aparatelor foto cu film în format 35 mm [135].

z

3584×2016

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (16:9) ca al televizoarelor cu ecran lat.

H

2736×2736

Înregistraţi fotografii cu formă pătrată.

Dimensiune mai mică decât M 3648×2736, E 3264×2448 şi D 2592×1944; indicată pentru înregistrarea mai multor fotografii.

Funcţiile de fotografiere

M

3648×2736 (setare implicită)

* Numărul total de pixeli captaţi şi numărul de pixeli captaţi pe orizontală şi pe verticală. Exemplu: M 3648×2736 = 10 megapixeli, 3648×2736 pixeli

C

Setarea pentru Dimensiune imagine

• Setarea pentru dimensiunea imaginii este indicată prin intermediul unei pictograme afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării (A8 până la 10). • Setarea este aplicată şi la alte moduri de fotografiere (cu excepţia modului nocturn cu zgomot mic şi a modurilor de fotografiere E, F şi N). • În modul nocturn cu zgomot mic, dimensiunea disponibilă a imaginii este C 2048×1536 sau mai mică. • Dimensiunea imaginilor JPEG poate fi aleasă atunci când creaţi imagini JPEG din imagini NRW (RAW) utilizând Procesare NRW (RAW) (E17) (până la maximum 3648×2736 pixeli). • Opţiunile Dimensiune imagine pentru imaginea JPEG pot fi setate atunci când sunt selectate NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic. Cu toate acestea, reţineţi că I 3648×2432, z 3584×2016 şi H 2736×2736 nu pot fi selectate. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

77


Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB, la fiecare combinaţie de setări pentru Dimensiune imagine (A77) şi Calitate imagine (A75). Reţineţi că numărul de expuneri care pot fi stocate este diferit, în funcţie de compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Dimensiune imagine

Funcţiile de fotografiere

78

Calitate imagine

Memorie internă (94 MB)

Card de memorie1 (4 GB)

Dimensiune imprimare2 (cm)

M 3648×2736 (setare implicită)

Fine Normal Basic NRW (RAW)

19 38 75 5

780 1.540 3.010 230

31 × 233

E 3264×2448

Fine Normal Basic

24 48 93

970 1.910 3.710

28 × 21

D 2592×1944

Fine Normal Basic

38 74 140

1.520 2.980 5.610

22 × 16

C 2048×1536

Fine Normal Basic

60 116 216

2.410 4.640 8.620

17 × 13

B 1600×1200

Fine Normal Basic

96 183 319

3.830 7.310 12.700

14 × 10

A 1280×960

Fine Normal Basic

144 263 433

5.740 10.400 17.200

11 × 8

J 1024×768

Fine Normal Basic

216 378 606

8.620 15.000 24.100

9×7

f 640×480

Fine Normal Basic

433 673 866

17.200 26.800 34.400

5×4

I 3648×2432

Fine Normal Basic

22 43 84

870 1.720 3.350

31 × 21

z 3584×2016

Fine Normal Basic

26 53 102

1.070 2.110 4.090

30 × 17

H 2736×2736

Fine Normal Basic

26 51 99

1.030 2.040 3.950

23 × 23


Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine 1 Dacă numărul de expuneri rămase este 10.000 sau mai mare, se afişează „9999”. 2 Dimensiunea de imprimare la o rezoluţie de ieşire de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind cu 2,54 cm. Cu toate acestea, chiar şi la aceeaşi setare a dimensiunii imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai mari sunt imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici sunt imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate. 3 Dimensiunea de imprimare a imaginilor NRW (RAW) diferă în funcţie de dimensiunea imaginilor NRW (RAW) procesate (E17).

C

Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1

Schimbaţi setarea imprimantei la „Border” (Margine) atunci când imprimaţi imagini a căror dimensiune este setată la 1:1. În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate cu formatul 1:1. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei sau adresaţi-vă distribuitorului autorizat al imprimantei.

Funcţiile de fotografiere

79


Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Unele setări de fotografiere nu pot fi utilizate în combinaţie cu alte funcţii. Funcţie restricţionată

Setare Mod Focalizare (A67)

Continuu (A54) Mod bliţ

Descriere Atunci când B (infinit) este selectat pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil. • Atunci când BSS sau Fotografiere în rafală 16 sunt selectate pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil. • Atunci când Continuu este selectat pentru fotografiere, bliţul încorporat nu este disponibil (A84). • Bliţul încorporat este fixat la X (bliţ de umplere) când Bliţ continuu este selectat pentru fotografiere. Unitatea Speedlight (unitate de bliţ externă) nu poate fi utilizată (A84).

Bracketing automat Bliţul încorporat nu este disponibil. (A73) Convertor unghi larg Bliţul nu este disponibil atunci când Activat este setat pentru fotografiere. (A55) Funcţiile de fotografiere

Autodeclanşator/ Cronometru zâmbet/ Telecomandă

Mod Focalizare

Calitate imagine

Dimensiune imagine

Sensibilitate ISO

80

Control bliţ (A55)

Atunci când Control bliţ este setat la Încorporat dezactivat, modurile bliţ V (automat cu reducere ochi roşii), S (manual), Y (sincronizare lentă) şi Z (sincronizare perdea posterioară) nu pot fi selectate.

Mod zonă AF (A55)

Dacă Urmărire subiect este selectat pentru fotografiere, modurile autodeclanşator/telecomandă/cronometru zâmbet nu sunt disponibile.

Cronometru zâmbet (A65) Continuu (A54) Mod zonă AF (A55) Continuu (A54)

Când se fotografiază cu Cronometru zâmbet, modul este schimbat la A (focalizare automată). B (infinit) nu poate fi utilizat atunci când Bliţ continuu este setat pentru fotografiere. Atunci când funcţia Urmărire subiect este selectată pentru fotografiere, E (focalizare manuală) nu este disponibil. Atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere, Calitate imagine este fixată la Normal.

Calitate imagine (A75)

• Dimensiune imagine este fixată la M 3648×2736 atunci când opţiunea NRW (RAW) este selectată pentru Calitate imagine. • Dimensiune imagine pentru o imagine JPEG poate fi setată atunci când sunt selectate NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic. Cu toate acestea, opţiunile I 3648×2432, z 3584×2016 şi H 2736×2736 nu pot fi selectate.

Continuu (A54)

Dimensiune imagine este fixată la D (2.560×1.920 pixeli) atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere.

Continuu (A54)

Dacă se fotografiază cu Fotografiere în rafală 16, Sensibilitate ISO este setată automat în funcţie de luminozitate atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B sau C. Pentru modul de fotografiere D, setarea pentru sensibilitate ISO este fixată la 400.


Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Funcţie restricţionată Balans de alb

Picture Control

Setare Picture Control (A73) Convertor unghi larg (A55) D-Lighting activ (A55)

Mod zonă AF (A55) Măsurare

Continuu (A54)/ Bracketing automat (A73)

Continuu/ Bracketing automat

Când Activat este selectat pentru fotografiere, Presetare manuală nu este disponibilă. Când se utilizează D-Lighting activ pentru fotografiere, opţiunea Contrast nu poate fi ajustată prin reglare manuală. • Atunci când modul zonă AF este setat la Automat, Centrală (spot), Centrală (normal) sau Centrală (unghi larg) în timp ce Măsurare este setată la Zonă AF spot, setarea pentru Măsurare se schimbă automat la Matrice. • Atunci când modul zonă AF este setat la Urmărire subiect în timp ce Măsurare este setată la Spot sau Zonă AF spot, setarea pentru Măsurare se schimbă automat la Matrice. Funcţia Măsurare este resetată la Matrice atunci când D-Lighting activ este setat la oricare alt mod decât Dezactivat. Continuu şi bracketing automat nu sunt disponibile simultan. Funcţia Bracketing automat este resetată la OFF atunci când Continuu este setat la oricare alt mod decât Unică. Setarea pentru Continuu este resetată la Unică dacă funcţia Bracketing automat este setată la oricare alt mod decât OFF.

Autodeclanşator (A64)/ • Continuu şi autodeclanşator/telecomandă nu sunt Cronometru zâmbet disponibile simultan. • Continuu sau bracketing automat şi cronometru zâmbet (A65)/ nu sunt disponibile simultan. Telecomandă (A60) Calitate imagine (A75) Picture Control (A73) Reduc. zgom. exp. lungă (A55) Convertor unghi larg (A55)

Funcţiile de fotografiere

D-Lighting activ (A55)

Descriere Balans de alb este fixat la Automat (normal) atunci când Monocrom este selectat pentru fotografiere.

BSS, Fotografiere în rafală 16 sau Bracketing balans de alb nu se pot folosi atunci când Calitate imagine este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic. Bracketing balans de alb nu poate fi utilizat dacă Monocrom este selectat pentru fotografiere. Atunci când Activată este selectat pentru Reduc. zgom. exp. lungă, Fotografiere în rafală 16 nu este disponibilă. Bliţ continuu nu poate fi utilizat dacă Activat este setat pentru fotografiere.

81


Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Funcţie restricţionată

Setare

Mod Focalizare (A67)

Picture Control (A73)

Dacă Picture Control este setat la Monocrom în timp ce modul zonă AF este setat la Urmărire subiect, setarea pentru modul zonă AF se schimbă automat la Automat.

Reduc. zgom. exp. lungă

Continuu (A54)

Dacă Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere, funcţia Reduc. zgom. exp. lungă nu este disponibilă.

D-Lighting activ

Sensibilitate ISO (A73)

Atunci când Sensibilitate ISO este setată la Sens. ISO ridicată: autom., 3200 sau Ridicată 1, D-Lighting activ nu este disponibil. Atunci când sunt selectate opţiunile Sens. ISO ridicată: autom., 3200 sau Ridicată 1, D-Lighting activ este resetat la Dezactivat.

Calitate imagine (A75)

Imprimarea datei nu este posibilă atunci când Calitate imagine este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic.

Continuu (A54) Bracketing automat (A73)

Atunci când Continuu, Bliţ continuu sau BSS sunt selectate pentru fotografiere, imprimarea datei nu este disponibilă.

Mod zonă AF

Funcţiile de fotografiere

Imprimare dată

Cronometru zâmbet (A65) Informaţii fotografie Mod zonă AF (A55) Detecţie mişcare

Setări sunet

Avertizare clipire

82

Descriere • Atunci când este selectată o altă setare decât Urmărire subiect şi B (infinit) este selectat ca mod de focalizare pentru fotografiere, aparatul foto focalizează la infinit, indiferent de opţiunea aplicată pentru modul zonă AF. • Atunci când focalizarea este setată la E (focalizare manuală), modul zonă AF nu poate fi setat.

Funcţia Imprimare dată nu este disponibilă. Orizontul virtual nu este afişat atunci când se fotografiază cu cronometru zâmbet. Orizontul virtual şi histograma nu sunt afişate atunci când se fotografiază cu Urmărire subiect.

Cronometru zâmbet (A65)

Funcţia Detecţie mişcare este dezactivată atunci când se fotografiază cu cronometru zâmbet.

Mod zonă AF (A55)

Funcţia Detecţie mişcare este dezactivată atunci când se fotografiază cu Urmărire subiect. Opţiunea Sunet declanşator este dezactivată atunci când Continuu, Bliţ continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16 sunt selectate în meniul de fotografiere.

Continuu (A54) Bracketing automat (A73) Cronometru zâmbet (A65)/Continuu (A54)/Bracketing automat (A73)

Opţiunea Sunet declanşator este dezactivată. Funcţia Avertizare clipire nu se activează atunci când se foloseşte cronometru zâmbet, Continuu este stabilit la altă setare decât Unică sau atunci când este setată funcţia Bracketing automat.


Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Funcţie restricţionată

Zoom digital

Setare Cronometru zâmbet (A65) Mod Focalizare (A67)

Descriere Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când se fotografiază cu cronometru zâmbet. Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când este selectat E (focalizare manuală).

Calitate imagine (A75)

Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Calitate imagine este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic.

Continuu (A54) Mod zonă AF (A55) Convertor unghi larg (A55)

Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere. Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când se fotografiază cu Urmărire subiect. Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Activat este selectat pentru fotografiere.

Intervalul de control al vitezei de declanşare (modurile A, B, C, D)

Setare Automată2, ISO 100-2002 ISO 100-4002 ISO 100, 200, 400 Sens. ISO ridicată: autom.2 Sensibilitate ISO (A73)1

ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 Ridicată 1

Continuu (A54)

Continuu, BSS, Bliţ continuu Fotografiere în rafală 16

1 2 3

Interval de control 1/2000 până la 8 sec. (moduri A, B) 1/40003 până la 8 sec. (mod C) 1/40003 până la 60 sec. (mod D)

Funcţiile de fotografiere

Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru sensibilitatea ISO. În plus, intervalul de control se modifică la următoarele setări stabilite pentru declanşarea continuă.

1/2000 până la 2 sec. (moduri A, B) 1/40003 până la 2 sec. (mod C) 1/40003 până la 60 sec. (mod D) 1/2000 până la 8 sec. (moduri A, B) 1/40003 până la 8 sec. (mod C) 1/40003 până la 15 sec. (mod D) 1/2000 până la 4 sec. (moduri A, B) 1/40003 până la 4 sec. (moduri C, D) 1/2000 până la 1/2 sec. (moduri A, B) 1/40003 până la 1/2 sec. (moduri C, D) 1/2000 până la 1/8 sec. (moduri A, B) 1/40003 până la 1/8 sec. (moduri C, D) 1/2000 până la 1/2 sec. (moduri A, B) 1/40003 până la 1/2 sec. (moduri C, D) 1/2000 până la 1/30 sec.

Setarea sensibilităţii ISO este restricţionată în funcţie de setarea declanşării continue (A80). În modul D, sensibilitatea ISO este fixată la ISO 100. O viteză de declanşare de 1/4000 secunde este disponibilă doar atunci când zoomul este în poziţia unghi larg şi valoarea diafragmei este setată la f/8 (diafragmă minimă).

83


Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Funcţionarea bliţului în modul Continuu Aşa cum se ilustrează mai jos, funcţionarea bliţului încorporat şi a unităţilor de bliţ Speedlight (disponibile separat la Nikon) este restricţionată în funcţie de setarea pentru modul Continuu aplicată. Mod Continuu Unică Continuu Bliţ continuu BSS Fotografiere în rafală 16 Fotogr. cu temp. interv. Bracketing automat

Unităţi de bliţ* Disponibile Disponibile Nu sunt disponibile Nu sunt disponibile Nu sunt disponibile Disponibile Disponibile

Funcţiile de fotografiere

Atunci când o unitate de bliţ (disponibilă separat) este montată pe cupla de accesorii a aparatului foto, bliţul încorporat este setat automat la W (dezactivat). * Când se fotografiază utilizând funcţiile Continuu sau Bracketing automat cu modul bliţ setat la V (automat cu reducere ochi roşii) (A61, 62), se activează numai elementul pre-bliţ al funcţiei de reducere a ochilor roşii.

B 84

Bliţ încorporat Disponibil Dezactivat Disponibil Dezactivat Dezactivat Disponibil Dezactivat

Note privind funcţia Zoom digital

• Zoomul digital nu poate fi utilizat împreună cu anumite moduri de fotografiere. • Atunci când zoomul digital este activat, opţiunile selectabile pentru modul zonă AF sau modul Măsurare sunt restricţionate (E79).


Utilizarea funcţiei Detectare feţe În modurile de fotografiere enumerate mai jos, aparatul foto utilizează funcţia de detectare a feţelor pentru a focaliza automat pe figuri umane. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe simultan, figura asupra căreia aparatul va focaliza este încadrată de un chenar dublu, în timp ce în jurul celorlalte figuri sunt afişate chenare simple. Modul de fotografiere

Numărul de figuri care pot fi detectate

Prioritate faţă este selectată pentru modul zonă AF (E48) Modurile scenă Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte (A39) a (Cronometru zâmbet) (A65)

Până la 12

Până la 3

1/250

F5.6

1342

Zona de focalizare (chenar dublu) Figura cea mai apropiată de aparatul foto Figura cea mai apropiată de centrul cadrului

B

Funcţiile de fotografiere

• Atunci când utilizaţi funcţia Prioritate faţă, dacă apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate în timp ce nu sunt detectate figuri sau în timpul încadrării unei imagini în care nu sunt prezente figuri, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare cu subiectul cel mai apropiat. • Dacă se selectează Selector aut. scene, zona de focalizare se schimbă în funcţie de scena selectată de aparatul foto. • Dacă nu se detectează nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă Portret sau Portret de noapte, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Dacă se selectează a (cronometru zâmbet), declanşatorul este eliberat automat în momentul în care aparatul foto detectează o figură zâmbitoare.

Note privind funcţia Detectare feţe

• Capacitatea aparatului foto de a detecta figuri depinde de o serie de factori, de exemplu dacă subiectul este îndreptat spre aparatul foto sau nu. În plus, este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta figuri în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau sunt obstrucţionate în alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • Atunci când în cadru sunt incluse mai multe feţe, feţele detectate de aparatul foto şi faţa pe care aparatul foto focalizează depind de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care este îndreptat subiectul. • În unele cazuri rare, cum ar fi cele descrise în „Focalizare automată” (A33), este posibil ca subiectul să nu fie în zona de focalizare, chiar dacă chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde. Dacă aparatul foto nu focalizează, încercaţi procedura „Blocarea focalizării” (A33).

C

Vizualizarea fotografiilor realizate cu funcţia Detectare feţe

• În timpul redării, aparatul foto roteşte automat imaginile în funcţie de orientarea figurilor detectate în momentul fotografierii. Fotografiile realizate cu setările Continuu (A54) sau Bracketing automat (A73) nu sunt rotite. • Atunci când se foloseşte zoomul (mărire) pentru o imagine afişată în modul de redare cadru întreg prin rotirea controlului zoomului spre g (i), mărirea este aplicată pe centrul feţei detectate în timpul fotografierii (A35). Fotografiile realizate cu setările Continuu (A54) sau Bracketing automat (A73) nu sunt afişate în acest fel.

85


Utilizarea funcţiei Estompare piele În modurile de fotografiere enumerate mai jos, aparatul foto detectează până la trei figuri umane atunci când declanşatorul este eliberat şi procesează imaginea, înainte de a o salva, atenuând tonurile de piele facială. • Selector aut. scene (A40), Portret (A40) sau Portret de noapte (A41) din modul scenă Funcţia Estompare piele poate fi aplicată şi imaginilor salvate (A89).

Funcţiile de fotografiere

B 86

Note privind funcţia Estompare piele

• Salvarea imaginilor poate dura mai mult. • În anumite condiţii de fotografiere, rezultatele obţinute în urma utilizării funcţiei nu sunt cele aşteptate şi procesarea poate fi aplicată unor zone ale imaginii care nu conţin figuri.


Funcţiile de redare În acest capitol este descris modul de selectare a anumitor tipuri de imagini pentru redare, precum şi unele dintre funcţiile disponibile pentru redarea imaginilor.

Listare după dată

15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

26/11/2011

4

20/11/2011

11

18/11/2011

8

15/11/2011

4

15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Ştergere

Funcţiile de redare

Meniu redare

87


Funcţiile de redare

Selectarea fotografiilor pentru redare, după dată (modul Listare după dată) În modul Listare după dată, fotografiile efectuate la aceeaşi dată pot fi redate. Apăsaţi butonul C (listare după dată) în timpul redării pentru a afişa ecranul Listare după dată. • Apăsaţi butonul C (listare după dată) din nou pentru a reveni la modul de redare normală.

Funcţiile de redare

Folosiţi selectorul multiplu pentru selectarea unei Listare după dată date, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a reda imaginile 4 26/11/2011 fotografiate la data aleasă. 11 20/11/2011 • Se afişează prima fotografie realizată la data selectată. 18/11/2011 8 • Pentru selectarea unei date diferite, rotiţi controlul 15/11/2011 4 zoomului spre f (h). • Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este afişat ecranul Listare după dată. - Butonul l (ştergere): ştergeţi toate imaginile fotografiate la data selectată. - Butonul d: dacă selectaţi fila C (meniul Listare după dată) din ecranul de selecţie a datei fotografierii, aveţi posibilitatea să selectaţi una dintre funcţiile de mai jos în meniul de redare (A89) şi să o aplicaţi imaginilor fotografiate la data aleasă. ➝ Ordine imprimare, Prezentare diapozitive, Ştergere, Protejare, Ascundere imagine • Atunci când vizualizaţi imagini în modul de redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul, apoi selectaţi fila C (meniul Listare după dată), aveţi posibilitatea să selectaţi o funcţie din meniul de redare (A89). • Afişarea miniaturilor şi afişarea calendarului (A35) nu sunt disponibile în modul Listare după dată.

B

88

Note privind modul Listare după dată

• Se pot selecta până la 29 de date. Dacă există imagini pentru mai mult de 29 de date, toate imaginile salvate anterior celor 29 de date sunt adunate în Altele. • În modul Listare după dată pot fi afişate cele mai recente 9.000 de imagini. • Fotografiile efectuate fără ca data aparatului foto să fie setată sunt incluse la data „Ianuarie 1, 2011”.


Funcţiile disponibile în modul redare (Meniul redare) Atunci când vizualizaţi imagini în modul de redare cadru întreg sau în modul de redare miniaturi, aveţi posibilitatea să configuraţi funcţiile de mai jos apăsând butonul d pentru a afişa meniul, apoi selectând fila c sau fila C (A13).

Opţiune

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Ştergere

Descriere

A

Creaţi copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite. E11

I D-Lighting1

Creaţi copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, adăugând luminozitate zonelor întunecate ale imaginii.

E11

e Estompare piele1

Dacă această funcţie este activată, aparatul foto detectează feţele în fotografii şi creează o copie în care tonurile de piele facială sunt atenuate.

E12

p Efecte filtre1

Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Soft, Color selectiv, Filtru stea, Ochi de peste, Efect de miniaturizare şi Pictură.

E13

a Ordine imprimare2

Atunci când se utilizează o imprimantă pentru tipărirea imaginilor salvate pe cardul de memorie, funcţia Ordine imprimare facilitează selectarea imaginilor care urmează să fie imprimate şi specificarea numărului de copii pentru fiecare imagine.

E60

b Prezentare diapozitive2

Imaginile salvate în memoria internă sau pe un card de memorie sunt redate într-o prezentare automată de diapozitive.

E63

c Ştergere2

Ştergeţi o imagine. Se pot şterge mai multe imagini simultan.

E64

d Protejare2

Protejaţi imaginile selectate împotriva ştergerii accidentale.

E66

f Rotire imagine

Specificaţi orientarea cu care imaginile salvate sunt afişate în modul E66 de redare.

i Ascundere imagine2

Ascundeţi imaginile selectate, astfel încât să nu poată fi redate pe monitorul aparatului foto.

E66

g Imagine mică1

Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei. Această funcţie este utilă pentru crearea copiilor în vederea afişării pe pagini web sau transmiterii ca fişier ataşat la e-mail.

E14

Funcţiile de redare

k Retuşare rapidă1

89


Funcţiile disponibile în modul redare (Meniul redare) Descriere

A

E Notă vocală

Folosiţi microfonul aparatului foto pentru a înregistra note vocale şi ataşaţi-le la fotografii. De asemenea, notele vocale pot fi redate şi şterse.

E67

h Copiere3

Copiaţi imaginile din memoria internă pe un card de memorie şi invers.

E68

j Chenar negru1

Creaţi o fotografie nouă, încadrată de un chenar negru.

E15

R Îndreptare1

Compensaţi înclinarea imaginilor fotografiate.

E16

F Procesare NRW (RAW)1

Creaţi copii în format JPEG prin procesarea RAW a imaginilor NRW (RAW) (A75) utilizând doar aparatul foto, fără a avea nevoie de un computer.

E17

Opţiune

1

2

Funcţiile de redare

90

3

În urma aplicării acestei funcţii, imaginea selectată curent este editată şi stocată într-un fişier separat, altul decât fişierul original. Fotografiile efectuate cu funcţia Dimensiune imagine (A77) setată la I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736 şi fotografiile sau filmele extrase din filme înregistrate cu setarea n HD 720p (1280×720) pot fi modificate doar prin aplicarea funcţiei de editare Chenar negru (E9, E10). În anumite cazuri, imaginile editate nu mai pot fi retuşate din nou (E10). Atunci când utilizaţi modul Listare după dată, apăsaţi butonul d când se afişează ecranul Listare după dată (A88) pentru a aplica aceeaşi funcţie tuturor imaginilor fotografiate la data selectată. Această funcţie nu este afişată atunci când se foloseşte modul Listare după dată.

Consultaţi „Editarea imaginilor statice” (E9) şi „Meniul redare” (E60) din Secţiunea de referinţe pentru informaţii suplimentare privind fiecare funcţie.


Conectarea aparatului foto la televizor, computer sau imprimantă Vă puteţi bucura pe deplin de fotografiile şi filmele realizate conectând aparatul foto la un televizor, la un computer sau la o imprimantă. • Înainte de conectarea la un dispozitiv extern, asiguraţi-vă că acumulatorul dispune de un nivel suficient de încărcare şi opriţi aparatul foto. Pentru informaţii legate de metodele de conectare şi de operaţiunile ulterioare, în afară de acest document, consultaţi şi documentaţia care însoţeşte dispozitivul.

Conector HDMI mini (tip C) Conector ieşire USB/audio/video Cum se deschide capacul pentru terminal

Introduceţi mufa ţinând-o dreaptă.

Vizionarea imaginilor pe un televizor

E20

Vizualizarea şi organizarea imaginilor pe un computer

A92

Dacă transferaţi imaginile pe un computer, în afară de redarea imaginilor şi a filmelor, puteţi realiza operaţiuni simple de retuşare şi puteţi gestiona datele. Metoda de conectare: conectaţi aparatul foto la jack-ul de intrare USB al computerului prin intermediul cablului USB UC-E6 inclus în pachet. • Înainte de conectarea aparatului foto la un computer, instalaţi ViewNX 2 pe computer prin intermediul Disc CD de instalare ViewNX 2 inclus în pachet. Consultaţi A94 pentru mai multe informaţii privind utilizarea Disc CD de instalare ViewNX 2 şi transferarea imaginilor la un computer. Imprimarea imaginilor fără a utiliza un computer

Funcţiile de redare

Imaginile şi filmele înregistrate cu aparatul foto pot fi vizionate pe un televizor. Metoda de conectare: conectaţi mufele video şi audio ale cablului audio video EG-CP16 inclus în pachet la jack-urile de intrare ale televizorului. Ca alternativă, puteţi conecta un cablu HDMI (tip C) care se găseşte în comerţ la jack-ul de intrare HDMI al televizorului.

E22

În cazul în care conectaţi aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge, aveţi posibilitatea să imprimaţi imaginile fără a mai fi necesar un computer. Metoda de conectare: conectaţi aparatul foto direct la jack-ul de intrare USB al imprimantei prin intermediul cablului USB UC-E6 inclus în pachet.

91


Utilizarea ViewNX 2 ViewNX 2 este un pachet software complet care vă permite să transferaţi, vizualizaţi, editaţi şi să partajaţi imagini. Instalaţi ViewNX 2 cu ajutorul Disc CD de instalare ViewNX 2.

Softul tău de editare a imaginii

ViewNX 2™

Instalarea ViewNX 2 Funcţiile de redare

Sisteme de operare compatibile Windows • Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate • Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) • Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh • Mac OS X (versiunile 10.5.8, 10.6.7) Consultaţi site-ul web Nikon pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea cu sistemele de operare.

1

Porniţi computerul şi introduceţi Disc CD de instalare ViewNX 2 în unitatea CD-ROM. • Mac OS: când se afişează fereastra ViewNX 2, faceţi clic de două ori pe pictograma Welcome (Bine aţi).

92


Utilizarea ViewNX 2

2

Selectaţi o limbă în dialogul de selecţie a limbii pentru a deschide fereastra de instalare. • Dacă limba dorită nu este disponibilă, faceţi clic pe Region Selection (Selectare regiune) pentru a alege o regiune diferită, apoi alegeţi limba dorită (butonul Region Selection (Selectare regiune) nu este disponibil în versiunea europeană). • Faceţi clic pe Next pentru a afişa fereastra de instalare.

3

Porniţi instalarea.

4

Ieşiţi din fereastra de instalare în momentul în care se afişează ecranul de finalizare a instalării.

Funcţiile de redare

• Vă recomandăm să faceţi clic pe Installation Guide (Ghid de instalare) din fereastra de instalare pentru a trece în revistă informaţiile de ajutor şi cerinţele de sistem înainte de a instala ViewNX 2. • Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată)) în fereastra de instalare. • Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.

• Windows: faceţi clic pe Yes (Da). • Mac OS: faceţi clic pe OK. Se instalează următorul software: • ViewNX 2 (compus din cele trei module de mai jos) - Nikon Transfer 2: pentru transferarea imaginilor pe computer - ViewNX 2: pentru vizualizarea, editarea şi imprimarea imaginilor transferate - Nikon Movie Editor (Editor film): pentru editarea simplă a filmelor transferate • Panorama Maker 5 (pentru crearea unei singure fotografii panoramice dintr-o serie de imagini fotografiate în modul scenă Asistenţă panoramă) • QuickTime (doar în Windows)

5

Scoateţi Disc CD de instalare ViewNX 2 din unitatea CD-ROM.

93


Utilizarea ViewNX 2

Transferarea imaginilor pe computer

1

Alegeţi modul în care fotografiile vor fi copiate pe computer. Alegeţi una dintre următoarele metode: • Conexiune directă USB: opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că în aparat este introdus cardul de memorie. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB UC-E6 inclus în pachet, apoi porniţi aparatul foto.

Funcţiile de redare

• Fantă pentru card SD: în cazul în care computerul dumneavoastră este dotat cu o fantă pentru card SD, cardul poate fi introdus direct în fantă. • Cititor de carduri SD: conectaţi cititorul de carduri (disponibil separat de la alţi furnizori) la computer şi introduceţi cardul de memorie. Dacă se afişează un mesaj care vă solicită să alegeţi un program, selectaţi Nikon Transfer 2. • Dacă se utilizează Windows 7 În cazul în care se afişează dialogul prezentat în partea dreaptă, urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta Nikon Transfer 2. 1 Selectaţi Nikon Transfer 2 pentru Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Faceţi clic pe Change program (Schimbare program) de sub Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Va fi afişat un dialog de selectare a programului; selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK. 2 Faceţi clic de două ori pe Import File (Import fişier). În cazul în care cardul de memorie conţine un număr mare de imagini, pornirea Nikon Transfer 2 poate dura mai mult. Aşteptaţi până când Nikon Transfer 2 porneşte.

B 94

Conectarea cablului USB

Conexiunea poate să nu fie recunoscută dacă aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Utilizarea ViewNX 2

2

Transferaţi imaginile pe computer. • Asiguraţi-vă că numele aparatului foto conectat sau al discului amovibil este afişat în panoul „Source” (Sursă) din zona „Options” (Opţiuni) (1) a Nikon Transfer 2. • Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer) (2).

1

2 • Cu setările implicite, toate imaginile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe computer.

3

Întrerupeţi conexiunea.

Vizualizarea imaginilor

Funcţiile de redare

• În cazul în care aparatul foto este conectat la computer, opriţi aparatul foto, apoi deconectaţi cablul USB. • În cazul în care folosiţi un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri, alegeţi opţiunea potrivită din sistemul de operare al computerului pentru a scoate discul amovibil corespunzător cardului de memorie şi apoi scoateţi cardul de memorie din cititorul de carduri sau din fanta pentru carduri.

Porniţi ViewNX 2. • Imaginile sunt afişate în ViewNX 2 când transferul este finalizat. • Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii în legătură cu utilizarea ViewNX 2.

C

Pornirea manuală a ViewNX 2

• Windows: faceţi clic de două ori pe comanda rapidă ViewNX 2 de pe desktop. • Mac OS: faceţi clic pe pictograma ViewNX 2 de pe dock.

95


Utilizarea ViewNX 2

Retuşarea fotografiilor Faceţi clic pe Edit (Editare) din bara de instrumente ViewNX 2.

Printre funcţiile de editare a imaginilor se numără compensarea tonului, reglarea clarităţii şi tăierea (decuparea).

Editarea filmelor Faceţi clic pe Movie Editor (Editor film) din bara de instrumente ViewNX 2.

Funcţiile de editare a filmelor includ posibilitatea de a şterge scenele nedorite. Funcţiile de redare

Imprimarea imaginilor Faceţi clic pe Print (Imprimare) din bara de instrumente ViewNX 2.

Va fi afişat un dialog care vă permite să imprimaţi imaginile folosind o imprimantă conectată la computer.

96


Înregistrarea şi redarea filmelor Setaţi selectorul de moduri la D pentru a afişa ecranul de înregistrare a filmelor. Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a înregistra filme.

10m32s

În modul de redare, apăsaţi pe butonul k pentru a reda filmul.

10m16s

7m42s 7m42

Înregistrarea şi redarea filmelor

15/11/2011 15:30 0004.MOV

97


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Filmele pot fi înregistrate cu sunet.

1

2

Înregistrarea şi redarea filmelor

98

Rotiţi selectorul de moduri la D.

Opţiuni film • Durata de timp disponibilă pentru înregistrare este afişată pe monitor. • Atunci când Opţiuni film este setată la n HD 720p (1280×720), afişajul monitorului se schimbă la formatul de imagine 16:9 (se înregistrează zona indicată în dreapta). 10m32s • Pe monitor se afişează durata aproximativă rămasă pentru înregistrarea filmului. În timpul Durata disponibilă pentru salvării filmului în memoria internă se înregistrarea filmului* afişează C. * Durata maximă de înregistrare a filmului indicată în ilustraţie diferă de valoarea reală.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare nu este afişată la înregistrarea filmului. • Dacă se apasă butonul g AE-L/AF-L în timpul 7m23s înregistrării filmelor, expunerea şi focalizarea sunt blocate (A3). Apăsaţi din nou pe butonul g AE-L/AF-L pentru a anula blocarea expunerii şi focalizării. • Înregistrarea se opreşte automat în momentul în care este înregistrată lungimea maximă a filmului.

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a încheia înregistrarea.

B

Notă privind înregistrarea filmelor

Atunci când indicatorul luminos AF/acces clipeşte după înregistrarea filmului, înseamnă că filmul nu a fost încă înregistrat în totalitate. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Scoaterea cardului de memorie sau a acumulatorului în timpul salvării unui film poate avea ca rezultat pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto ori a cardului de memorie.


Înregistrarea filmelor

B

Note privind înregistrarea filmelor

• Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare (A23). Dacă viteza de transfer a cardului este mică, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. • Folosirea zoomului digital cauzează deteriorarea calităţii imaginii. Dacă începeţi înregistrarea filmului fără a utiliza zoomul digital şi rotiţi controlul zoomului spre g, zoomul se opreşte la nivelul de zoom optic maxim. Eliberaţi controlul zoomului o dată şi rotiţi-l din nou spre g pentru a declanşa zoomul digital. În momentul în care înregistrarea se încheie, zoomul digital se dezactivează. • În timpul filmării este posibil să se înregistreze sunetul emis la utilizarea controlului zoomului, a zoomului, a focalizării automate, a reducerii vibraţiilor sau a controlului diafragmei în momentul modificării luminozităţii. Pentru a reduce la minimum înregistrarea sunetului zoomului, setaţi Viteză zoom în meniul de configurare la Automată (setare implicită) sau la Silenţios (A104). • „Pata” (F3) vizibilă pe monitor la înregistrarea filmelor va fi înregistrată odată cu filmele. Se recomandă evitarea obiectelor luminoase, cum ar fi soarele, reflexiile soarelui sau luminile electrice în timpul înregistrării filmelor. • Bliţul nu se declanşează.

B

Note privind funcţia Focalizare automată

• Dacă funcţia Mod focalizare autom. din meniul film (A101) este setată la A AF unic (setare implicită), focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A33). În acest caz, încercaţi următoarele: 1. Înainte de înregistrare, setaţi Mod focalizare autom. din meniul film la A AF unic (setare implicită). 2. Poziţionaţi un alt subiect în mijlocul ecranului, la aceeaşi distanţă. Apăsaţi butonul de declanşare pentru a începe înregistrarea filmului şi modificaţi compoziţia.

B

Note privind temperatura aparatului foto Înregistrarea şi redarea filmelor

• Aparatul foto se poate încălzi când se înregistrează filme pe o perioadă lungă de timp sau când aparatul este utilizat într-o locaţie cu temperatură ridicată. • Dacă temperatura din interiorul aparatului foto ajunge la o valoare foarte ridicată în decursul înregistrării unui film, înregistrarea se opreşte automat după 30 de secunde. Durata de timp rămasă pentru înregistrare (B30 s) este afişată pe monitor. Aparatul foto se opreşte după 5 secunde de la încheierea automată a înregistrării filmului. Lăsaţi aparatul foto oprit până când componentele interne se răcesc, apoi 7m23s reluaţi utilizarea.

99


Înregistrarea filmelor

C

Lungimea maximă a filmului Opţiuni film (A73)

Memorie internă (94 MB)

Card memorie (4 GB)*

n HD 720p (1280×720)

1 min. 26 sec.

55 min.

m VGA (640×480)

4 min. 13 sec.

2 h 45 min.

W QVGA (320×240)

17 min. 5 sec.

11 h 20 min.

Toate valorile sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului variază în funcţie de marca respectivului card de memorie şi de rata de bit a filmului înregistrat. * Durata maximă de înregistrare pentru un singur film este de 29 de minute. Lungimea maximă a filmului, afişată în timpul înregistrării, este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru un film mai lung.

C

Microfoane externe

• În locul microfonului încorporat, la conectorul pentru microfon extern (A3) poate fi conectat un microfon stereo ME-1 (disponibil separat; E103) pentru înregistrarea sunetului în timpul înregistrării filmelor sau a notelor vocale pentru imaginile statice (A90). • Atunci când este conectat un microfon extern, funcţia Reducere zgomot vânt din meniul film (A101) nu poate fi utilizată. • Sensibilitatea microfonului extern poate fi setată la funcţia Sensibilitate mic. extern din meniul de configurare (A104).

C Înregistrarea şi redarea filmelor

100

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).


Înregistrarea filmelor

Schimbarea setărilor pentru modul film Folosiţi următoarele elemente de control pentru modificarea setărilor. • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului multiplu” (A60) pentru mai multe informaţii despre telecomandă (A60) şi modul focalizare (A67). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate prin intermediul selectorului de compensare a expunerii” pentru mai multe informaţii despre compensarea expunerii (A71). • Consultaţi „Funcţiile care pot fi setate în meniul rapid” pentru mai multe informaţii despre meniul rapid disponibil (A73). • Consultaţi „Opţiunile disponibile în meniul Film” (mai jos) pentru mai multe informaţii despre funcţiile care pot fi setate prin intermediul butonului d.

Opţiunile disponibile în meniul Film În meniul Film se pot modifica următoarele setări corespunzătoare opţiunilor.

Film Mod focalizare autom. Reducere zgomot vânt

Afişaţi ecranul de fotografiere în modul film M butonul d M fila D (A13)

Descriere

A

Mod focalizare autom.

Se pot selecta setările AF unic (setare implicită), la care aparatul foto focalizează pe aceeaşi poziţie ca la începutul înregistrării filmului, sau AF permanent; la această setare, aparatul foto focalizează continuu E69 în timpul înregistrării filmului. Atunci când este selectat AF permanent, sunetul produs de aparatul foto care focalizează poate fi auzit în filmele înregistrate. Dacă nu doriţi să înregistraţi acest sunet, selectaţi AF unic.

Reducere zgomot vânt

Specificaţi dacă doriţi să reduceţi zgomotul vântului în timpul înregistrării filmului. În timpul redării este posibil ca şi alte sunete, nu numai zgomotul vântului, să fie dificil de auzit. Setarea implicită este Dezactivată.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Opţiune

E69

101


Redarea filmelor

1

Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a selecta modul de redare.

15/11/2011 15:30 0004.MOV

• Apăsaţi pe selectorul multiplu pentru a selecta un film. • Filmele pot fi recunoscute după pictograma opţiuni film (A100). 10m16s

2

Apăsaţi pe butonul k pentru a reda un film.

Pauză

Reglarea volumului Apăsaţi pe controlul zoomului g/f (A2) în timpul redării.

Operaţiuni disponibile în timpul redării filmului Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege pictograma corespunzătoare unei comenzi de redare, apoi apăsaţi pe butonul k pentru efectuarea următoarelor operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

7m42s

În timpul redării

Indicator de volum

Descriere

Înregistrarea şi redarea filmelor

Derulare

A

Derulaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

Avansare

B

Avansaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

E

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă temporar. Derulaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a C derula continuu.* Avansaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a D avansa continuu.*

Întrerupere temporară (pauză)

Încheiere

G

I

Extrageţi şi salvaţi doar anumite părţi din film (E28).

H

Salvaţi cadrul extras dintr-un film sub forma unei imagini statice (E29).

F

Reluaţi redarea.

Reveniţi la modul de redare cadru întreg.

* Filmul poate fi avansat sau derulat cadru cu cadru şi prin rotirea selectorului multiplu sau a selectorului de comandă.

Dacă doriţi să ştergeţi un film, folosiţi modul de redare cadru întreg (A34) sau modul de redare a miniaturilor (A35) pentru selectarea unui film, apoi apăsaţi pe butonul l (A36).

B 102

Notă privind redarea filmelor

Filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7100 nu pot fi redate.


Configurarea generală a aparatului foto În acest capitol sunt descrise diverse setări care pot fi reglate în meniul de configurare z.

1/250

F5.6

1342

Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Autodecl.: după decl. Reducere vibraţii Detecţie mişcare

• Consultaţi „Utilizarea meniurilor (butonul d)” (A13) pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor aparatului foto. • Pentru detalii suplimentare privind fiecare setare, consultaţi „Meniul configurare” din Secţiunea de referinţe (E70).

Configurarea generală a aparatului foto

Configurare

103


Configurarea generală a aparatului foto

Meniul configurare Apăsaţi butonul d M fila z (configurare) (A13)

Selectaţi fila z din ecranul meniu pentru a afişa meniul de configurare, apoi puteţi modifica următoarele setări.

Configurarea generală a aparatului foto

104

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Autodecl.: după decl. Reducere vibraţii Detecţie mişcare

Descriere

A

Ecran de întâmpinare

Selectaţi imaginea care va fi afişată ca ecran de întâmpinare la pornirea aparatului foto. Selectaţi COOLPIX pentru afişarea siglei COOLPIX. Selectaţi Selectaţi o imagine pentru a folosi ca ecran de întâmpinare o fotografie realizată cu aparatul foto. Setarea implicită este Fără.

E70

Fus orar şi dată

Configuraţi setările pentru data şi ora aparatului foto. Setarea Fus orar vă permite să indicaţi fusul orar al regiunii în care aparatul foto este utilizat cu precădere şi să specificaţi dacă timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare. Dacă este setată x destinaţia călătoriei, aparatul foto calculează automat diferenţa de oră dintre fusul orar al destinaţiei şi w fusul orar de reşedinţă şi salvează imaginile cu data şi ora specifice destinaţiei.

E71

Setări monitor

Setaţi modul de afişare a imaginii după fotografiere şi luminozitatea ecranului. Dacă se utilizează Informaţii fotografie, specificaţi dacă doriţi afişarea pe monitor a orizontului virtual, a histogramelor şi a grilei de încadrare. Dacă se utilizează Afişare orizont virtual, setaţi indicatorul orizontului virtual la Cerc (setare implicită) sau la Bare.

E74

Imprimare dată

Imprimaţi data şi ora pe imagini în momentul fotografierii. Setarea implicită este Dezactivată. • Datele nu pot fi imprimate atunci când modul scenă este setat la Sport, Muzeu, Iluminare fundal cu HDR setat la Activat, Asistenţă panoramă ori Portret animal de casă cu setarea Continuu sau în timpul înregistrării filmelor.

E75

Autodecl.: după decl.

Specificaţi dacă doriţi să anulaţi setarea după fotografierea cu autodeclanşator. Setarea implicită este Ieşire mod autodeclanşator.

E76

Opţiune


Meniul configurare A

Reducere vibraţii

E76

Detecţie mişcare

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului în momentul fotografierii, măreşte automat sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare pentru a reduce neclaritatea. Setarea implicită este Dezactivată. Indicatorul r se aprinde în culoarea verde dacă se detectează tremuratul aparatului foto şi creşte viteza de declanşare. • Atunci când se utilizează anumite moduri şi setări de fotografiere, mişcarea nu este detectată. În acest caz, indicatorul r nu este afişat.

E77

Asistenţă AF

Dacă este setată opţiunea Automată (setare implicită), dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A33) se aprinde atunci când se fotografiază în zone întunecate pentru a ajuta aparatul foto să focalizeze corespunzător. • Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 8,0 m în poziţia de unghi larg maxim şi de aproximativ 7,0 m în poziţia de telefotografie maximă. • Chiar dacă este selectată opţiunea Automată, activarea dispozitivului de iluminare pentru asistenţă AF depinde de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă selectat.

E78

Reducere ochi roşii

Atunci când modul bliţ (A61) este setat la V (automat cu reducere ochi roşii) şi această funcţie este setată la Pre-bliţ activat (setare implicită), bliţul declanşează repetat pre-bliţuri la intensitate redusă înaintea bliţului principal pentru a atenua efectul „ochi roşii”, apoi efectuează procesul de reducere utilizând compensarea imaginii.

E78

Zoom digital

Atunci când este setată opţiunea Activat (setare implicită), rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g (i) când zoomul optic este în poziţia de telefotografie maximă declanşează zoomul digital (A31). Dacă este setată opţiunea Decupare, zoomul digital este limitat la intervalul (la poziţia de zoom V) la care calitatea imaginilor statice fotografiate nu are de suferit (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film). • Zoomul digital nu poate fi utilizat simultan cu anumite setări, de exemplu cu anumite moduri de fotografiere.

E79

Configurarea generală a aparatului foto

Descriere

Reduceţi neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto în momentul fotografierii. Setarea implicită este Activată. • Dacă folosiţi un trepied în scopul stabilizării aparatului foto, setaţi această funcţie la Dezactivată pentru a preîntâmpina funcţionarea defectuoasă.

Opţiune

105


Meniul configurare Descriere

A

Viteză zoom

Setaţi viteza de funcţionare a zoomului. Dacă este setată opţiunea Automată (setare implicită), zoomul funcţionează la viteză Normală în timpul fotografierii imaginilor statice. Zoomul funcţionează la viteza Silenţios în timpul înregistrării filmelor. Atunci când este setată opţiunea Normală, viteza de funcţionare a zoomului este cea obişnuită atât în timpul fotografierii imaginilor statice, cât şi pe durata înregistrării filmelor. Dacă se setează opţiunea Silenţios, zoomul funcţionează la o viteză mai mică decât Normală în scopul reducerii la minimum a zgomotului produs de zoom în timpul fotografierii imaginilor statice şi al înregistrării filmelor.

E80

Diafragmă fixă

Dacă se setează opţiunea Activată în modurile de fotografiere C sau D, zoomul este acţionat cu modificări minime ale valorii diafragmei. Totuşi, reţineţi că gama valorilor diafragmei poate fi depăşită la anumite poziţii ale zoomului. Setarea implicită este Dezactivată.

E80

Setări sunet

Activaţi şi dezactivaţi sunetele emise la operarea aparatului foto. La setarea implicită, beep-urile sunt activate. • Sunetele emise la funcţionare sunt dezactivate în anumite situaţii, de exemplu la setarea modului de fotografiere.

E81

Orientare înregistrare

Dacă este selectată opţiunea Automată (setare implicită), datele de orientare sunt înregistrate odată cu fotografia. • Fotografiile realizate cu funcţiile de detectare a feţelor (A85) sau a animalelor de casă (A45) vor fi rotite automat în funcţie de orientarea feţei când sunt afişate, indiferent de setări.

E81

Rotire „pe înalt”

Dacă este setată opţiunea Activată (setare implicită), imaginile sunt rotite automat atunci când sunt redate, în funcţie de orientarea aparatului foto.

E82

Oprire automată

Setaţi durata de timp care trece înainte ca monitorul să se oprească pentru a economisi energie. Setarea implicită este 1 min..

E82

Formatare memorie/ Formatare card

Formataţi memoria internă (doar când nu există un card de memorie introdus) sau cardul de memorie (când acesta este introdus în aparatul foto). • Toate datele stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt şterse în timpul formatării şi nu mai pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că transferaţi fotografiile importante pe un computer şi le salvaţi înainte de formatare.

E83

Limba/Language

Schimbaţi limba afişajului aparatului foto.

E83

Opţiune

Configurarea generală a aparatului foto

106


Meniul configurare A

Setări TV

E84

Sensibilitate mic. extern

Setaţi sensibilitatea microfonului extern. Setarea implicită este Automată. • Atunci când sensibilitatea microfonului este scăzută, setaţi opţiunea la Ridicată.

E84

Filtru ND încorporat

Atunci când se foloseşte filtrul ND încorporat al aparatului foto, cantitatea de lumină care pătrunde în aparat în timpul fotografierii poate fi redusă. Utilizaţi această funcţie spre exemplu când supraexpunerea este cauzată de un subiect prea luminos. Setarea implicită este Dezactivat. • În alte moduri de fotografiere decât A, B, C, D, E, F, N şi O (nocturn cu zgomot mic), filtrul ND încorporat este controlat automat în funcţie de modul şi de condiţiile de fotografiere, indiferent de setarea funcţiei.

E85

Personaliz. selectoare com.

Comutaţi funcţiile activate pentru fotografiere prin acţionarea selectorului principal de comandă şi a selectorului secundar de comandă. • Setarea implicită este Fără comutare.

E86

Apăsare dreapta sel. mult.

Atunci când funcţia este setată la Mod zonă AF (setare implicită) şi se apasă K (G) pe selectorul multiplu în timpul fotografierii, se afişează setarea pentru modul zonă AF (A50). Dacă nu doriţi afişarea setării Mod zonă AF chiar dacă se apasă K (G), setaţi funcţia la Dezactivat.

E86

Opţiuni buton Ştergere

Atunci când funcţia este setată la Apăsaţi de două ori pt. şterg., imaginea poate fi ştearsă prin apăsarea butonului l din nou în timp ce se afişează mesajul de confirmare a ştergerii. Setarea implicită este Dezactivare a doua apăsare.

E86

Buton blocare AE/AF

Selectaţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când butonul g AE-L/AF-L este apăsat în timpul fotografierii. Atunci când funcţia este setată la Buton blocare AE/AF (setare implicită), atât focalizarea, cât şi expunerea sunt blocate dacă butonul g AE-L/AF-L este apăsat în timpul fotografierii. • Opţiunea nu este disponibilă atunci când modul scenă folosit este Selector aut. scene (A40).

E87

Configurarea generală a aparatului foto

Descriere

Selectaţi această opţiune dacă pe TV nu se afişează nicio imagine chiar şi atunci când la televizor este conectat un cablu audio/video sau HDMI. Control dispozitiv HDMI se utilizează pentru a specifica dacă aparatul foto recepţionează semnale de la un televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC, conectat prin intermediul unui cablu HDMI.

Opţiune

107


Meniul configurare

Configurarea generală a aparatului foto

108

Opţiune

Descriere

A

Fn1 + buton declanşator

Setaţi funcţia care urmează să fie activată atunci când butonul de declanşare este apăsat concomitent cu butonul w1 (FUNCŢIE1) în timpul fotografierii. Setarea implicită este Dezactivat.

E88

Fn1 + selector de comandă

Setaţi funcţia care urmează să fie activată atunci când selectorul de comandă este rotit concomitent cu apăsarea butonului w1 (FUNCŢIE1) în timpul fotografierii. Setarea implicită este Dezactivat.

E89

Afişare ghid Fn1

Specificaţi dacă doriţi afişarea unui ghid la apăsarea butonului w1 (FUNCŢIE1) în timpul fotografierii. Setarea implicită este Activat.

E89

Buton Fn2

Setaţi operaţiunea care urmează să fie efectuată atunci când este apăsat butonul w2 (FUNCŢIE2) în timpul fotografierii. Setarea implicită este Dezactivat.

E90

Personalizare Meniul meu

Înregistraţi elemente din meniu frecvent utilizate în Meniul meu (A73) (maximum cinci).

E90

Reset. numerot. fişiere

Dacă este selectat Da, numărătoarea continuă a fişierelor este resetată. După resetare este creat un folder nou şi numărul fişierului pentru următoarea imagine fotografiată începe de la „0001”.

E91

Avertizare clipire

Dacă aparatul foto detectează că un subiect uman ar fi putut clipi imediat după recunoaşterea feţei în timpul fotografierii în alte moduri decât Cronometru zâmbet (A85), ecranul A clipit cineva? este afişat pe monitor pentru a vă oferi posibilitatea să verificaţi fotografia. Setarea implicită este Dezactivat.

E92

Încărcare Eye-Fi

Setaţi dacă doriţi activarea funcţiei de transferare a imaginilor la un computer prin intermediul unui card Eye-Fi disponibil în comerţ. Setarea implicită este Dezactivare.

E93

Unităţi indicat. distanţă FM

Setaţi la m (metru) (setare implicită) sau ft (picioare) unitatea de măsură a distanţei pentru indicatorul ecranului afişat la utilizarea focalizării manuale.

E94

Inversare indicatoare

Setaţi indicatorul de expunere afişat în modul de fotografiere D şi direcţia de afişare +/– a indicatorului pentru setarea bracketing-ului.

E94

Resetare totală

Resetaţi setările aparatului foto la valorile implicite. • Unele setări, de exemplu Fus orar şi dată şi Limba/ Language şi user settings (setări utilizator) salvate pentru selectorul de moduri E, F şi N nu sunt resetate.

E94

Versiune firmware

Afişaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.

E98


E

Secţiunea de referinţe

Secţiunea de referinţe oferă informaţii detaliate şi sugestii în legătură cu utilizarea aparatului foto.

Fotografierea Fotografierea cu funcţia Focalizare manuală ...................................................................... E2 Utilizarea funcţiei Asistenţă panoramă.................................................................................. E3 Modurile A, B, C, D.................................................................................................................. E5

Redarea Editarea imaginilor statice.......................................................................................................... E9 Conectarea aparatului foto la un televizor (vizionarea imaginilor pe ecranul unui televizor) ...............................................................................................................E20 Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă)..............................E22 Editarea filmelor ...........................................................................................................................E28

Meniul rapid...................................................................................................................................E30 Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D) ..............................................................E43 Meniul specializat pentru E, F sau N......................................................................E58 Meniul redare ................................................................................................................................E60 Meniul film......................................................................................................................................E69 Meniul configurare......................................................................................................................E70

Informaţii suplimentare Numele fişierelor şi folderelor .................................................................................................E99 Unităţi Speedlight (unităţi de bliţ externe)...................................................................... E101 Accesorii opţionale................................................................................................................... E103 Mesaje de eroare....................................................................................................................... E107

E1

Secţiunea de referinţe

Meniuri


Secţiunea de referinţe

Fotografierea cu funcţia Focalizare manuală Poate fi utilizată atunci când modul de fotografiere ales este A, B, C, D, E, F, N, O (nocturn cu zgomot mic), u (efecte speciale) sau modul scenă Sport.

1

Apăsaţi I (p mod focalizare) pe selectorul multiplu. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E (focalizare manuală) şi apăsaţi pe butonul k. • În partea de sus a monitorului apare W, iar zona imaginii şi centrul mărit al fotografiei sunt afişate simultan.

2

MF

Reglaţi focalizarea.

Secţiunea de referinţe

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla focalizarea în timp ce vizualizaţi imaginea pe monitor. • Apăsaţi H pentru a focaliza pe subiecte aflate la depărtare. • Apăsaţi I pentru a focaliza pe subiecte aflate în apropiere. • Atunci când se apasă K, aparatul foto focalizează mai întâi cu 1/250 F5.6 focalizarea automată, apoi se poate utiliza focalizarea manuală. Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k pentru a focaliza pe subiectul aflat în centrul ecranului utilizând focalizarea automată. • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru verificarea compoziţiei. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

3

Apăsaţi pe butonul k. • Focalizarea setată este blocată. Puteţi continua fotografierea cu focalizarea blocată. • Dacă doriţi să reajustaţi focalizarea, apăsaţi din nou pe butonul k pentru a afişa ecranul de la pasul 2. • Pentru a reveni la focalizarea automată, reveniţi la pasul 1 şi alegeţi oricare altă setare în afară de E.

C

1/250

F5.6

1342

E (Focalizare manuală)

• Cifrele afişate pentru indicatorul distanţei din partea dreaptă a monitorului ilustrat la pasul 2 au rolul de a indica distanţa până la un subiect pe care se focalizează atunci când indicatorul este poziţionat în mijlocul barei. Pentru a schimba unitatea de măsură a indicatorului, setaţi opţiunea Unităţi indicat. distanţă FM (E94) în meniul de configurare. • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a examina profunzimea aproximativă a câmpului (zona focalizată din spatele şi din faţa subiectului). • Zoomul digital nu este disponibil. • Modul de focalizare revine la A (focalizare automată) când monitorul este oprit. • Dacă funcţia Fn1 + selector de comandă (E89) din meniul de configurare este setată la Focalizare manuală, se poate afişa ecranul ilustrat la pasul 2 sau focalizarea poate fi reglată prin rotirea selectorului de comandă concomitent cu apăsarea butonuluiw1.

E2


Utilizarea funcţiei Asistenţă panoramă Folosirea unui trepied facilitează realizarea compoziţiei. Dacă folosiţi un trepied în scopul stabilizării aparatului foto, setaţi Reducere vibraţii (E76) la Dezactivată în meniul de configurare.

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul Meniu scene, alegeţi p Asistenţă panoramă cu selectorul multiplu şi apăsaţi pe butonul k. • Pictograma I se afişează pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

3

Meniu scene Foc de artificii Copie alb-negru Iluminare fundal Asistenţă panoramă Portret animal de casă

• Selectaţi direcţia în care vor fi unite fotografiile în panorama completă: dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma galbenă (II) se deplasează în direcţia indicată; apăsaţi pe butonul k pentru a alege direcţia. O pictogramă 1342 1/250 F5.6 albă (I) se afişează în direcţia aleasă. • Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A61), autodeclanşator (A64)/telecomandă (E105), modul focalizare (A67) şi compensarea expunerii (A71). • Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reselecta direcţia.

4

Încadraţi prima porţiune a scenei panoramice şi fotografiaţi prima imagine. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • O treime a imaginii va fi afişată translucid. 1/250

F5.6

1342

E3

Secţiunea de referinţe

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia si apăsaţi pe butonul k.


Utilizarea funcţiei Asistenţă panoramă

5

Fotografiaţi următoarea imagine. • Potriviţi conturul imaginii următoare astfel încât 1/3 din cadru să se suprapună pe imaginea anterioară şi apăsaţi pe butonul de declanşare. • Repetaţi până când aţi realizat numărul necesar de fotografii pentru a completa imaginea.

6

Încheiere

1341

Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul foto revine la pasul 3.

Secţiunea de referinţe

B

Note privind funcţia Asistenţă panoramă

• Setaţi modul bliţ, autodeclanşatorul/telecomanda, modul focalizare şi compensarea expunerii înainte de a elibera declanşatorul pentru prima imagine. Aceste setări nu pot fi modificate după fotografierea primei imagini. Imaginile nu pot fi şterse, zoomul şi setările pentru Calitate imagine (A75) sau Dimensiune imagine (A77) nu pot fi reglate după fotografierea primei imagini. • Seria panoramei este întreruptă dacă funcţia Oprire automată (E82) declanşează modul de veghe în timpul fotografierii. Pentru a evita această situaţie, se recomandă setarea unei durate mai mari de timp pentru funcţia Oprire automată.

C

Indicatorul R (blocare expunere)

Atunci când se utilizează modul Asistenţă panoramă, toate imaginile din cadrul panoramei au aceeaşi expunere, focalizare şi acelaşi balans de alb ca prima imagine a panoramei. La fotografierea primei imagini, indicatorul R este afişat pe monitor pentru a indica blocarea expunerii, a balansului de alb şi a focalizării.

C

Încheiere

Crearea panoramei

Transferaţi fotografiile pe un computer (A94) şi folosiţi Panorama Maker 5 pentru a le uni într-o singură panoramă. Instalaţi Panorama Maker 5 pe un computer utilizând Disc CD de instalare ViewNX 2 inclus în pachet.

C

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99) pentru mai multe informaţii.

E4

1341


Modurile A, B, C, D A (Moduri aut. programate), B (Prioritate declanş. autom.) sau C (Prioritate diafrag. autom.)

1

Rotiţi selectorul de moduri la A, B sau C.

1/250

2

F5.6

1342

Rotiţi selectorul de comandă pentru a seta expunerea. • În modul A, programul flexibil (A53) poate fi setat. • În modul B, viteza de declanşare poate fi setată într-un interval cuprins între viteza maximă de 1/2000 şi 8 secunde. • În modul C, valoarea diafragmei poate fi setată într-un interval cuprins între f/2,8 până la 8 (poziţie unghi larg) şi f/5,6 până la 8 (poziţie zoom telefotografie).

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. Secţiunea de referinţe

• La setarea implicită, aparatul foto are nouă zone de focalizare şi selectează automat zona de focalizare cu subiectul cel mai apropiat. Atunci când se focalizează asupra subiectului, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (E48).

E5


Modurile A, B, C, D

B

Note privind fotografierea

• Atunci când zoomul este acţionat după setarea expunerii, combinaţiile de expuneri sau valoarea diafragmei pot fi modificate. • Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil să nu se obţină expunerea adecvată. În astfel de cazuri, indicatorul vitezei de declanşare sau indicatorul pentru valoarea diafragmei clipesc atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Schimbaţi setarea pentru viteza de declanşare sau valoarea diafragmei. Dacă se modifică anumite setări, cum ar fi Filtru ND încorporat (E85) sau Sensibilitate ISO (E30), se poate obţine expunerea ideală. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai reduse, în imagine poate apărea zgomotul. În astfel de situaţii, indicatorul vitezei de declanşare se aprinde în culoarea roşie. Se recomandă setarea funcţiei Reduc. zgom. exp. lungă (E53) la Activată.

C

Viteza de declanşare

• Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru sensibilitatea ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A83). • Atunci când zoomul este în poziţia unghi larg şi valoarea diafragmei este setată la f/8 (diafragmă minimă), viteza de declanşare poate fi setată până la 1/4000 secunde.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Personaliz. selectoare com.” (E86). Secţiunea de referinţe

E6


Modurile A, B, C, D

Modul D (Manual) Utilizatorul controlează atât viteza de declanşare, cât şi valoarea diafragmei. • Viteza de declanşare poate fi setată într-un interval cuprins între viteza maximă de 1/4000 şi 60 de secunde.

1

Rotiţi selectorul de moduri la D.

2

Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege o valoare a vitezei de declanşare. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai reduse, indicatorul vitezei de declanşare se aprinde în culoarea roşie (E5). • Consultaţi A53 pentru mai multe informaţii despre indicatorul expunerii.

F5.6

1342

Rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege o valoare a diafragmei. • Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a modifica setările vitezei de declanşare şi ale valorii diafragmei până la obţinerea expunerii dorite. 1/125

4

F8.0

1342

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto are nouă zone de focalizare şi selectează automat zona de focalizare cu subiectul cel mai apropiat. Atunci când se focalizează asupra subiectului, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (E48).

E7

Secţiunea de referinţe

3

1/125

Indicatorul expunerii


Modurile A, B, C, D

B

Notă privind fotografierea

Atunci când zoomul este acţionat după setarea expunerii, valoarea diafragmei poate fi modificată.

B

Notă privind funcţia Sensibilitate ISO

Atunci când funcţia Sensibilitate ISO (E30) este setată la Automată (setare implicită), Sens. ISO ridicată: autom., ISO 100-200 sau ISO 100-400, sensibilitatea ISO este fixată la ISO 100.

C

Viteza de declanşare

• O viteză de declanşare de 1/4000 secunde este disponibilă doar atunci când zoomul este în poziţia unghi larg şi valoarea diafragmei este setată la f/8 (diafragmă minimă). • Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A83).

Secţiunea de referinţe

E8


Editarea imaginilor statice Funcţiile de editare Imaginile pot fi editate cu uşurinţă cu acest aparat foto utilizând funcţiile de mai jos. Imaginile editate sunt stocate ca fişiere separate (E99). Funcţie de editare

Utilizare Creaţi cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense.

D-Lighting (E11)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, adăugând luminozitate zonelor întunecate ale fotografiei.

Estompare piele (E12)

Estompaţi tonurile de piele facială.

Efecte filtre (E13)

Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Soft, Color selectiv, Filtru stea, Ochi de peste, Efect de miniaturizare şi Pictură.

Imagine mică (E14)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, indicate pentru transmiterea ca ataşamente la e-mail.

Chenar negru (E15)

Adăugaţi un cadru negru în jurul fotografiei. Utilizaţi această funcţie atunci când doriţi să adăugaţi un chenar negru la o fotografie.

Îndreptare (E16)

Compensaţi înclinarea.

Procesare NRW (RAW) (E17)

Creaţi copii în format JPEG prin procesarea RAW a imaginilor NRW (RAW) (A75) utilizând doar aparatul foto, fără a avea nevoie de un computer.

Decupare (E19)

Decupaţi o porţiune dintr-o fotografie. Utilizaţi funcţia de mărire a zoomului asupra unui subiect sau aranjaţi o compoziţie.

B

Note privind editarea imaginii

• Fotografiile realizate cu funcţia Dimensiune imagine (A77) setată la I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736 pot fi modificate utilizând doar funcţia de editare Chenar negru. De asemenea, imaginile statice extrase din filme înregistrate cu n HD 720p (1280×720) pot fi editate doar prin adăugarea unui chenar negru. • Atunci când în imagine nu sunt detectate figuri, funcţia Estompare piele nu poate fi aplicată (E12). • La imaginile NRW (RAW) nu poate fi aplicată altă funcţie de editare decât procesarea NRW (RAW). Editaţi o imagine JPEG creată prin procesare NRW (RAW). • Funcţiile de editare ale COOLPIX P7100 nu sunt disponibile pentru fotografii efectuate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7100. • Dacă o copie creată utilizând COOLPIX P7100 este vizualizată pe un alt aparat foto digital, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată corect sau transferată la un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu liber în memoria internă sau pe cardul de memorie.

E9

Secţiunea de referinţe

Retuşare rapidă (E11)


Editarea imaginilor statice

C

Restricţii la editarea imaginii

Următoarele restricţii se aplică la editarea fotografiilor create prin editare.

Funcţii de editare utilizate

Funcţii de editare care pot fi adăugate

Retuşare rapidă D-Lighting

Se pot utiliza funcţiile Estompare piele, Imagine mică, Chenar negru sau Decupare. Funcţiile Retuşare rapidă şi D-Lighting nu pot fi folosite în combinaţie unele cu altele.

Estompare piele Procesare NRW (RAW)

Se pot utiliza funcţii suplimentare de editare.

Efecte filtre

Se pot utiliza funcţiile Estompare piele, Imagine mică sau Îndreptare.

Imagine mică

Nu se pot utiliza funcţii suplimentare de editare.

Chenar negru

Se poate utiliza funcţia Imagine mică.

Îndreptare

Se pot utiliza funcţiile Imagine mică sau Chenar negru.

Decupare

Se pot utiliza funcţiile Chenar negru sau Îndreptare. Atunci când dimensiunea imaginii este 320 × 240 sau mai mică, funcţia de îndreptare nu poate fi aplicată.

Secţiunea de referinţe

• Copiile create prin editare nu pot fi editate din nou cu aceeaşi funcţie de editare. • Pentru a utiliza o funcţie de editare împreună cu funcţia Imagine mică, folosiţi mai întâi cealaltă funcţie de editare, apoi folosiţi funcţia Imagine mică ca ultimă operaţiune de editare efectuată asupra fotografiei respective. • Imaginile fotografiate cu Estompare piele pot fi editate cu funcţia Estompare piele.

C

Fotografiile originale şi copiile editate

• Copiile create cu funcţii de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţii de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră a fotografierii ca şi originalul. • Chiar dacă fotografiile marcate pentru Ordine imprimare (E60) sau Protejare (E66) sunt editate, aceste setări nu se reflectă pe copiile editate.

E10


Editarea imaginilor statice

k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Selectaţi o fotografie (A34) M butonul d M fila c (A13) M k Retuşare rapidă

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k.

Retuşare rapidă

• Versiunea originală este afişată în partea stângă şi versiunea editată este afişată în partea dreaptă. • Pentru anulare, apăsaţi J. • Copiile retuşate rapid pot fi recunoscute după pictograma s afişată în modul redare.

Normal Valoare 15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Secţiunea de referinţe

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului Selectaţi o fotografie (A34) M butonul d M fila c (A13) M I D-Lighting

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k. • Versiunea originală este afişată în partea stângă şi versiunea editată este afişată în partea dreaptă. • Pentru anulare, apăsaţi J. • Copiile realizate cu funcţia D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

D-Lighting

Normal Valoare 15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E11


Editarea imaginilor statice

e Estompare piele: finisarea aspectului pielii Selectaţi o fotografie (A34) M butonul d M fila c (A13) M e Estompare piele

1

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează un ecran de confirmare şi apare imaginea, cu zoom aplicat pe figura editată cu funcţia Estompare piele. • Pentru anulare, apăsaţi J.

Estompare piele

Normal Valoare

2

Confirmaţi rezultatele.

Examinare

Secţiunea de referinţe

• Aspectul pielii poate fi finisat la maximum 12 feţe, în ordinea apropierii de centrul cadrului. • Atunci când se editează mai multe feţe cu funcţia Estompare piele, utilizaţi J sau K de pe selectorul multiplu pentru a comuta la altă faţă afişată. Înapoi Salvare • Pentru a regla gradul de finisare, apăsaţi pe butonul d şi reveniţi la pasul 1. • Pentru a crea o copie editată cu funcţia Estompare piele, apăsaţi pe butonul k. • Copiile create cu funcţia de editare Estompare piele pot fi 15/11/2011 15:30 0004.JPG recunoscute după pictograma E afişată în modul redare.

4 132

B

Note privind funcţia Estompare piele

• În funcţie de anumite condiţii, de exemplu direcţia în care este îndreptată faţa subiectului sau luminozitatea feţei, este posibil ca figura să nu fie detectată corect sau să nu se obţină efectul dorit. • Dacă în imagine nu se detectează nicio faţă, se afişează un avertisment şi ecranul revine la meniul de redare.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E12


Editarea imaginilor statice

p Efecte filtre: aplicarea efectelor cu filtrul digital Selectaţi o fotografie (A34) M butonul d M fila c (A13) M p Efecte filtre Opţiune

Descriere

Color selectiv

Păstraţi numai culorile selectate în imagine şi transformaţi toate celelalte culori în alb-negru.

Filtru stea

Produceţi raze de lumină în formă de stea, care radiază din obiectele luminoase, cum ar fi reflexiile soarelui şi luminile oraşului. Opţiune adecvată pentru scenele nocturne.

Ochi de peste

Creaţi imagini care arată ca şi cum ar fi fost fotografiate cu un obiectiv superangular. Opţiune adecvată pentru fotografiile realizate în modul macro.

Efect de miniaturizare

Creaţi imagini care arată ca fotografia în primplan a unei diorame. Opţiunea este adecvată pentru fotografiile realizate privind în jos dintr-un loc înalt, cu subiectul principal aproape de centrul cadrului.

Pictură

Creaţi imagini asemănătoare unor picturi.

1

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege tipul efectului de filtru, apoi apăsaţi pe butonul k.

Secţiunea de referinţe

Soft

Atenuaţi uşor focalizarea imaginii dinspre centru spre margine. În fotografiile realizate cu funcţiile de detectare a feţelor (A85) sau a animalelor de casă (A45) selectate, zonele din jurul feţelor vor fi estompate.

Efecte filtre

• Dacă sunt selectate opţiunile Filtru stea, Ochi de peste, Efect de miniaturizare sau Pictură, continuaţi cu pasul 3.

Soft Color selectiv Filtru stea Ochi de peste Efect de miniaturizare Pictură

Ajustaţi efectul şi apăsaţi pe butonul k.

Soft

• Soft: apăsaţi H sau I pentru a alege gradul efectului. • Color selectiv: apăsaţi H sau I pentru a selecta culoarea pe care doriţi să o păstraţi. Normal Extindere

Soft

E13


Editarea imaginilor statice

3

Verificaţi efectul şi apăsaţi pe butonul k.

Examinare

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru anulare, apăsaţi J.

Înapoi

• Copiile create cu funcţia Efecte filtre pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

Salvare

15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

g Imagine mică: reducerea dimensiunii unei imagini Selectaţi o fotografie (A34) M butonul d M fila c (A13) M g Imagine mică Secţiunea de referinţe

1

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege dimensiunea dorită a copiei, apoi apăsaţi pe butonul k.

Imagine mică 640×480 320×240 160×120

• Dimensiunile disponibile sunt 640×480, 320×240 sau 160×120.

2

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie nouă, cu dimensiuni mai mici. • Calitatea imaginii este salvată cu setarea Basic (nivel de compresie de aproximativ 1:16). • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k • Copia este afişată cu un cadru de culoare neagră.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E14

Creaţi un fişier de imagine mică?

Da Nu


Editarea imaginilor statice

j Chenar negru: adăugarea unui chenar negru la fotografii Selectaţi o fotografie (A34) M butonul d M fila c (A13) M j Chenar negru

1

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege grosimea dorită a chenarului, apoi apăsaţi pe butonul k.

Chenar negru Subţire Mediu Gros

• Alegeţi una dintre opţiunile Subţire, Mediu sau Gros.

2

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie nouă, cu un chenar negru. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

Creaţi o copie cu chenar negru?

Da Nu

• Copiile create prin editare cu funcţia Chenar negru pot fi recunoscute după pictograma J afişată în modul redare. Secţiunea de referinţe

B

Note privind funcţia Chenar negru

• O porţiune a fotografiei, echivalentă cu grosimea chenarului negru, este decupată, deoarece chenarul negru se suprapune peste fotografie. • Atunci când o fotografie cu chenar negru este imprimată utilizând funcţia de imprimare fără margini a imprimantei, este posibil ca chenarul negru să nu se imprime.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E15


Editarea imaginilor statice

R Îndreptare: compensarea înclinării imaginii Selectaţi o fotografie (A34) M butonul d M fila c (A13) M R Îndreptare

Folosiţi selectorul multiplu pentru a compensa înclinarea.

Îndreptare

• Apăsaţi J pentru a roti imaginea în sensul invers al acelor de ceasornic cu 1 grad. • Apăsaţi K pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic cu 1 grad. Înapoi • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi pe butonul d. • Pentru a crea o copie editată cu funcţia de îndreptare, apăsaţi pe butonul k. • Copiile create cu funcţia de îndreptare pot fi recunoscute după 15/11/2011 0004.JPG pictograma G afişată în modul redare.

Rotire

15:30

4 132

Secţiunea de referinţe

B

Note privind funcţia Îndreptare

• Atunci când se editează prin îndreptare, marginile fotografiei sunt tăiate. Cu cât înclinarea imaginii este mai mare, cu atât mai mare va fi zona tăiată din jurul fotografiei. • Îndreptarea poate fi realizată până la 15 grade.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E16


Editarea imaginilor statice

F Procesare NRW (RAW): crearea imaginilor JPEG din imagini NRW Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M F Procesare NRW (RAW)

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia pe care doriţi să o editaţi prin procesare RAW şi apăsaţi pe butonul k.

Procesare NRW (RAW)

Înapoi

2

Setaţi parametrii de procesare NRW (RAW).

Procesare NRW (RAW)

3

Secţiunea de referinţe

EXE • Aplicaţi setările de mai jos în timp ce verificaţi imaginea şi rotiţi controlul zoomului spre g (i). Rotiţi controlul din nou spre g (i) pentru a reveni la ecranul de setare. - Balans de alb: alegeţi o setare pentru balans de alb, exceptând setarea Auto. (iluminare caldă) (E32). Resetare Verific. - Exp. +/–: reglaţi luminozitatea. - Picture Control: schimbaţi setările pentru finisarea imaginii (E38). - Calitate imagine: alegeţi setarea de calitate a imaginii dintre Fine, Normal sau Basic (A75). - Dimensiune imagine: alegeţi o dimensiune a imaginii (A77). Imaginea este decupată dacă sunt selectate setările I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736. - Control distorsiune: setaţi controlul distorsiunii (E54). - D-Lighting: îmbunătăţiţi luminozitatea şi contrastul în porţiunile întunecate ale fotografiilor (E11). • Apăsaţi butonul l pentru a reveni la setările implicite. • Alegeţi EXE după ce toate setările au fost ajustate.

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o imagine JPEG prin procesare NRW (RAW). • Pentru a anula crearea imaginii, alegeţi Nu.

Creaţi o copie JPEG la aceste setări?

Da Nu

E17


Editarea imaginilor statice

B

Note privind funcţia Procesare NRW (RAW)

• Aparatul foto COOLPIX P7100 poate crea copii în format JPEG doar după imagini NRW (RAW) fotografiate cu COOLPIX P7100. • Procesare NRW (RAW) > Balans de alb > Presetare manuală nu se poate selecta pentru fotografii efectuate cu altă setare pentru Balans de alb decât Presetare manuală.

C

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A79). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

Secţiunea de referinţe

E18


Editarea imaginilor statice

a Decupare: crearea unei copii decupate Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când u este afişat cu zoomul de redare (A35) activat. Copiile decupate sunt stocate ca fişiere separate.

1 2

Măriţi fotografia pentru a o putea decupa (A35). Rafinaţi compoziţia copiei. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a deplasa imaginea până când pe monitor este vizibilă doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

Apăsaţi pe butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o nouă imagine, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

C

Secţiunea de referinţe

3

4.0

Salvaţi această imagine aşa cum este afişată?

Da Nu

Funcţia Dimensiune imagine

Cu cât raza de decupare este mai mică, cu atât dimensiunea copiei decupate este mai redusă (numărul de pixeli). Atunci când setarea pentru dimensiune imagine corespunzătoare unei copii decupate este 320×240 sau 160×120, în jurul imaginii apare un cadru de culoare neagră în timpul redării şi pictograma imagine mică C este afişată pe partea stângă a monitorului.

C

Decuparea imaginii cu orientarea iniţială „pe înalt”

Folosiţi opţiunea Rotire imagine (E66) pentru rotirea imaginii, astfel încât aceasta să se afişeze cu orientarea peisaj. După decupare, rotiţi imaginea decupată înapoi la orientarea „pe înalt”. Imaginea afişată cu orientarea „pe înalt” (portret) poate fi decupată aplicând zoomul de mărire pe imagine până când dispar barele de culoare neagră afişate pe părţile laterale ale monitorului. Imaginea decupată este afişată cu orientarea peisaj.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E19


Conectarea aparatului foto la un televizor (vizionarea imaginilor pe ecranul unui televizor) Conectaţi aparatul foto la un televizor pentru a reda fotografiile pe televizor. Dacă televizorul dvs. este echipat cu un conector HDMI, îl puteţi conecta la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI disponibil în comerţ.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV. La conectarea cu cablul audio/video inclus în pachet • Conectaţi fişa galbenă la jack-ul intrare video de pe televizor şi fişele de culoare roşie şi albă la jack-urile intrare audio. Galben Alb Roşu

Secţiunea de referinţe

La conectarea cu un cablu HDMI disponibil în comerţ • Conectaţi fişa la jack-ul HDMI de pe televizor.

În jack-ul HDMI

Conector HDMI mini (tip C)

E20


Conectarea aparatului foto la un televizor (vizionarea imaginilor pe ecranul unui televizor)

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii, consultaţi manualul cu instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. • Aparatul foto intră în modul de redare, iar fotografiile înregistrate sunt afişate pe televizor. • Cât timp aparatul foto este conectat la televizor, monitorul rămâne oprit.

B

Note privind conectarea unui cablu HDMI

B

Note privind conectarea cablului audio/video

• Atunci când conectaţi cablului, fişa trebuie să fie orientată corect. Nu introduceţi fişa în aparatul foto cu forţa. Nu trageţi fişa într-o parte atunci când deconectaţi cablul. • Nu conectaţi simultan cabluri la conectorul HDMI mini şi la conectorul USB/audio video.

B

Secţiunea de referinţe

• Cablul HDMI nu este inclus în pachetul aparatului foto. Utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la un televizor. Terminalul de ieşire al acestui aparat foto este un conector HDMI mini (tip C). Atunci când achiziţionaţi un cablu HDMI, asiguraţi-vă că dispozitivul terminal al cablului este un conector HDMI mini. • Recomandăm fotografierea imaginilor statice cu Dimensiune imagine (A77) setată la C 2048×1536 sau la o valoare mai mare şi înregistrarea filmelor cu Opţiuni film (E42) setată la n HD 720p (1280×720).

Dacă pe ecranul televizorului nu apare nimic

Asiguraţi-vă că opţiunile Setări TV (E84) din meniul de configurare sunt adecvate pentru televizorul dvs.

C

Utilizarea telecomenzii televizorului (Control dispozitiv HDMI)

Telecomanda unui televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC poate fi utilizată pentru acţionarea aparatului foto în timpul redării. Telecomanda poate fi utilizată, în locul selectorului multiplu sau al controlului zoomului, pentru selectarea fotografiilor şi comutarea între redarea filmelor, redarea în cadru întreg şi afişajul cu patru miniaturi. • În meniul de configurare, setaţi Control dispozitiv HDMI (E84) din Setări TV la Activat (setare implicită) şi conectaţi aparatul foto la televizor prin intermediul unui cablu HDMI. • Îndreptaţi telecomanda către televizor pentru efectuarea operaţiunilor dorite. • Consultaţi manualul cu instrucţiuni al televizorului sau alte documente asociate pentru a vă asigura că televizorul acceptă standardul HDMI-CEC.

E21


Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă) Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (F16) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Paşii pentru imprimare sunt următorii. Fotografiaţi Alegeţi fotografiile pentru imprimare cu ajutorul opţiunilor pentru ordinea de imprimare (Ordine imprimare: E60) Conectaţi aparatul foto la imprimantă (E23)

Imprimaţi fotografii individuale (E24)

Imprimaţi simultan mai multe fotografii (E25)

Secţiunea de referinţe

După ce imprimarea se încheie, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Atunci când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă se utilizează adaptorul la reţeaua electrică EH-5b şi conectorul de alimentare EP-5A (E103) (disponibile separat), aparatul foto COOLPIX P7100 poate fi alimentat de la o priză electrică. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor la reţeaua electrică decât EH-5b sau un alt conector de alimentare decât EP-5A. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

C

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, pentru imprimarea fotografiilor înregistrate pe cardul de memorie sunt disponibile şi următoarele opţiuni: • Introduceţi cardul de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru a imprima utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând opţiunea Ordine imprimare (E60) din meniul de redare.

E22


Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă)

Conectarea aparatului foto la o imprimantă

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus. • Verificaţi orientarea corectă a fişei. Nu trageţi fişa într-o parte atunci când deconectaţi cablul.

Secţiunea de referinţe

4

Porniţi aparatul foto. • Atunci când conectarea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se afişează pe monitorul aparatului foto. Apoi se afişează ecranul Selecţie imprimare (2).

1

2

Selecţie imprimare 15/11 2011

NO. 32 32

E23


Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă)

Imprimarea imaginilor individuale După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (E23), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi pe butonul k.

Selecţie imprimare 15/11 2011

• Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă. • Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la modul de redare cadru întreg.

2

Alegeţi Copii şi apoi apăsaţi pe butonul k.

NO. 32 32

PictBridge 001 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

Secţiunea de referinţe

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi pe butonul k.

Copii

4

4

Alegeţi Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge 004 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A79).

E24


Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă)

5

Alegeţi formatul dorit de hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica formatul de hârtie utilizând setările imprimantei, alegeţi Implicit în meniul Format hârtie.

6

Alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k.

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter

PictBridge 004 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

7

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la ecranul indicat la pasul 1. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Imprimare 002 / 004

Imprimarea mai multor imagini

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (E23), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Secţiunea de referinţe

Anulare

Când se afişează ecranul Selecţie imprimare, apăsaţi pe butonul d. • Se afişează Meniu imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a ieşi din Meniul imprimare, apăsaţi pe butonul d.

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

E25


Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă)

3

Alegeţi formatul dorit de hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica formatul de hârtie utilizând setările imprimantei, alegeţi Implicit în meniul Format hârtie.

4

Alegeţi Selecţie imprimare, Imprimare toate imaginile sau Imprimare DPOF şi apăsaţi pe butonul k.

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Selecţie imprimare

Secţiunea de referinţe

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii Selecţie imprimare 10 (până la nouă copii pentru fiecare fotografie). • Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege 1 1 2 3 fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă. Înapoi • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi cifra care indică numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru fotografiile la care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu sunt imprimate. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la modul de redare cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k după ce finalizaţi setarea. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea Selecţie imprimare din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. 010 imprimări • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare. Pornire imprimare Anulare

E26


Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă) Imprimare toate imaginile Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimate una câte una. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare.

Imprimare toate imaginile 018 imprimări

Pornire imprimare Anulare

Imprimare DPOF Fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare la opţiunea Ordine imprimare (E60) pot fi imprimate. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare.

010 imprimări

Pornire imprimare Vizualizare imag. Anulare

Vizualizare imag.

10

Secţiunea de referinţe

• Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, alegeţi Vizualizare imag. şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou pe butonul k.

Imprimare DPOF

Înapoi

5

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la ecranul indicat la pasul 2. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Imprimare 002 / 010

Anulare

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

C

Opţiunea Format hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Implicit (formatul implicit de hârtie pentru imprimanta curentă), 3,5×5 in, 5×7 in, 100×150 mm, 4×6 in, 8×10 in, Letter, A3 şi A4. Sunt afişate doar formatele acceptate de imprimanta curentă.

E27


Editarea filmelor Extragerea anumitor secţiuni din film Secţiunile dorite ale unui film înregistrat pot fi salvate ca fişiere separate.

1

Redaţi filmul care urmează să fie editat şi întrerupeţi-l temporar (pauză) la momentul de pornire al secţiunii pe care doriţi să o extrageţi (A102).

2

Folosiţi J sau K de pe selectorul multiplu pentru a alege I din comenzile de redare şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul de editare a filmului. 7m42s

3

Apăsaţi H sau I şi selectaţi J (Alegere moment pornire) dintre comenzile de redare pentru editare.

Secţiunea de referinţe

• Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi J ori K pentru a regla poziţia de pornire. • Dacă doriţi să anulaţi operaţiunea, apăsaţi H sau I pentru a alege L (Înapoi), apoi apăsaţi pe butonul k.

4

Apăsaţi H sau I şi selectaţi K (Alegere moment încheiere).

Alegere moment pornire

8m48s

Alegere moment încheiere

• Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi J ori K pentru a muta punctul de încheiere de la capătul din dreapta în poziţia de încheiere a secţiunii dorite. • Pentru a verifica redarea filmului în intervalul specificat înainte 5m52s de salvare, alegeţi c (Examinare) şi apăsaţi pe butonul k. În timpul redării de examinare, volumul poate fi reglat cu ajutorul controlului zoomului g/f. Utilizaţi selectorul multiplu pentru avansare rapidă sau derulare. Pentru oprirea redării de examinare, apăsaţi pe butonul k.

5

După încheierea setărilor, apăsaţi H sau I pentru a alege m (Salvare), apoi apăsaţi pe butonul k.

6

Alegeţi Da, apoi apăsaţi pe butonul k. • Filmul editat este salvat. • Pentru a anula salvarea, alegeţi Nu.

Doriţi să salvaţi?

Da Nu

E28


Editarea filmelor

B

Note privind editarea filmelor

• După ce un film a fost creat prin editare, nu mai poate fi folosit pentru extragerea unei secţiuni. Pentru a extrage o altă parte a filmului, selectaţi şi editaţi filmul original. • Întrucât filmele editate sunt extrase în unităţi de 1 secundă, porţiunile extrase pot fi uşor diferite de momentele de pornire şi încheiere setate. Secţiunile mai scurte de două secunde nu pot fi extrase. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu liber în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică Un cadru dintr-un film înregistrat poate fi extras şi salvat sub forma unei imagini statice. • Întrerupeţi temporar filmul (pauză) şi afişaţi cadrul care urmează să fie extras (A102). • Alegeţi H din comenzile de redare cu J sau K de pe selectorul multiplu, apoi apăsaţi pe butonul k. 7m42s 7m42

Tipul filmului

Da Nu

Dimensiunea imaginii statice

n HD 720p (1280×720)

R (1280×720)

m VGA (640×480)

S (640×480)

W QVGA (320×240)

s (320×240)

C

Copiaţi acest cadru ca imagine statică?

Secţiunea de referinţe

• Atunci când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k pentru a salva cadrul. Pentru a anula salvarea, alegeţi Nu. • Imaginea statică este salvată cu setarea Normal pentru calitatea imaginii. Dimensiunea imaginii este determinată de tipul (dimensiunea imaginii) (E42) filmului original.

Notă privind salvarea unei imagini statice

În timpul redării, în jurul imaginii salvate cu s (320×240) se afişează un cadru de culoare neagră.

E29


Meniul rapid a Calitate imagine şi Dimensiune imagine Pentru setarea calităţii şi a dimensiunii imaginii, consultaţi „Modificarea setărilor Calitate imagine şi Dimensiune imagine” (A74).

b Sensibilitate ISO (setarea sensibilităţii ISO) Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M b (selector meniu rapid) (A72) M Sensibilitate ISO

Secţiunea de referinţe

Dacă sensibilitatea ISO este setată la o valoare mai mare, este necesară mai puţină lumină pentru realizarea fotografiilor. Dacă sensibilitatea ISO este setată la o valoare mai mare, fotografierea unui subiect mai întunecat este posibilă. În plus, chiar şi în cazul subiectelor cu luminozitate similară, fotografiile pot fi realizate la viteze mai mari de declanşare, concomitent cu reducerea neclarităţii provocate de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului. • Setarea sensibilităţii ISO la un nivel ridicat îşi dovedeşte eficacitatea atunci când se fotografiază subiecte întunecate, când nu se foloseşte bliţul şi se fotografiază cu zoomul în poziţia de telefotografie şi în alte situaţii asemănătoare, dar aspectul fotografiilor poate fi uşor granulat.

1

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege setarea pentru sensibilitatea ISO. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă. • Apăsaţi I pe selectorul multiplu atunci când sensibilitatea ISO este setată la Automată, Sens. ISO ridicată: autom., ISO 100-200 sau ISO 100-400 pentru a continua cu pasul 2. • Dacă sensibilitatea ISO este fixă, continuaţi cu pasul 3.

2

Sensibilitate ISO Viteză minimă declanşare

Automată

Alegeţi viteza minimă de declanşare. • Apăsaţi H pe selectorul multiplu pentru a reveni la setarea sensibilităţii ISO.

Sensibilitate ISO Viteză minimă declanşare

Fără

3

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la ecranul de fotografiere.

E30


Meniul rapid

Tipuri de sensibilitate ISO Opţiune

Descriere

Viteză minimă declanşare

Atunci când modul de fotografiere este A sau C şi Sensibilitate ISO este stabilită la Automată, Sens. ISO ridicată: autom., ISO 100-200 sau ISO 100-400, este setată viteza de declanşare (1/125 până la o secundă) la care începe să acţioneze controlul automat al sensibilităţii ISO. Setarea implicită este Fără. Dacă expunerea nu este suficientă la viteza de declanşare setată, sensibilitatea ISO creşte automat pentru obţinerea expunerii corecte. Dacă expunerea este insuficientă chiar şi după creşterea sensibilităţii ISO, viteza de declanşare scade.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8). • Atunci când este selectată opţiunea Automată, pictograma E nu se afişează la valoarea ISO 100, dar apare în cazul în care sensibilitatea ISO creşte automat peste 100 (A30). • Atunci când este selectată opţiunea Sens. ISO ridicată: autom., pictograma V este afişată. Atunci când sunt selectate opţiunile ISO 100-200 sau ISO 100-400, sunt afişate pictograma U şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

B

Secţiunea de referinţe

Sensibilitate ISO

• a Automată (setare implicită): sensibilitatea este ISO 100 în locuri luminoase; în locuri întunecoase, aparatul foto creşte în mod automat sensibilitatea până la nivelul maxim de ISO 800. • B Sens. ISO ridicată: autom.: sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO 100 până la 1600, în funcţie de luminozitatea subiectului. • x ISO 100-200, y ISO 100-400 (interval fix automat): alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO. Aparatul foto nu măreşte sensibilitatea peste valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla „granulaţia” care apare pe imagini. • 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Ridicată 1 (echivalent cu ISO 6400): sensibilitatea ISO este blocată la valoarea specificată.

Note privind funcţia Sensibilitate ISO

• În modul D (manual), sensibilitatea ISO este fixată la valoarea ISO 100 dacă sunt selectate opţiunile Automată, Sens. ISO ridicată: autom., ISO 100-200 sau ISO 100-400. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E31


Meniul rapid

c Balans de alb (potrivirea culorilor din imagine cu culorile văzute cu ochiul liber) Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D, O sau D M c (selector meniu rapid) (A72) M Balans de alb

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, percepând obiectele albe ca fiind albe indiferent dacă sunt văzute în umbră, în lumina directă a soarelui sau sub o sursă de iluminare incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această adaptare a ochiului uman prin prelucrarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această caracteristică este cunoscută sub denumirea „balans de alb”. Pentru obţinerea unor culori naturale, înainte de a fotografia, alegeţi o setare pentru balans de alb care se potriveşte cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită Automat (normal) poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru obţinerea celor mai reuşite rezultate.

1

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru alegerea tipului de balans de alb.

Secţiunea de referinţe

• Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă. • Atunci când este ales x, setaţi temperatura culorii (E34) prin intermediul setării Alegere temp. culoare • Pentru reglarea fină a balansului de alb, alegeţi Reglare fină şi apăsaţi pe butonul k.

2

Balans de alb Alegere temp. culoare Reglare fină

Automat (normal)

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la ecranul de fotografiere.

C

Reglarea fină a valorilor Balans de alb

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a seta valoarea de reglare fină. Reglare fină • Cele patru direcţii de reglare fină sunt A (chihlimbar), B (albastru), G (verde) şi M (magenta); reglarea poate fi realizată pe şase niveluri în toate direcţiile. • Atunci când este apăsat butonul l, valoarea de reglare fină este readusă în centru (coordonatele 0, 0). • Rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a reveni la ecranul de la Înapoi Resetare pasul 1. Culoarea afişată în ecranul Reglare fină a balansului de alb reprezintă culoarea aproximată în direcţia temperaturii culorii. Este posibil ca o culoare setată în ecranul de reglare fină să nu fie reprodusă identic în imagine. De exemplu, atunci când balansul de alb este setat la Incandescent, imaginea nu va reda o culoare albastră intensă, chiar dacă reglarea fină se efectuează în direcţia B (albastru).

E32


Meniul rapid

Tipuri de Balans de alb Descriere

Opţiune

Auto. (iluminare caldă)

c

Lumină zi

Balansul de alb este reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent

Utilizaţi opţiunea pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent (FL1 până la FL3)

Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă. Alegeţi una dintre setările: FL1 (alb fluorescent), FL2 (fluorescent de tip alb diurn/neutru) şi FL3 (fluorescent de tipul luminii zilei).

f

Noros

Utilizaţi opţiunea la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Bliţ

Utilizaţi cu bliţ.

x

Alegere temp. culoare

Utilizaţi opţiunea pentru a specifica direct temperatura culorii (E34).

b

Presetare manuală (1 până la 3)

Opţiunea este utilă la fotografierea în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Presetare manuală” (E35).

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Automat (normal), este afişată pe monitor (A8).

B

Secţiunea de referinţe

a2

Balansul de alb este reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Setarea implicită este adecvată în majoritatea situaţiilor. Atunci când este setată opţiunea Auto. (iluminare caldă), imaginile vor avea culori calde dacă sunt fotografiate sub o sursă de lumină incandescentă. Dacă se utilizează bliţul, balansul de alb din imagini este reglat la o valoare adecvată în funcţie de luminozitatea bliţului.

Automat a1 (normal) (setare implicită)

Note privind funcţia Balans de alb

• Pentru setări ale balansului de alb diferite de Automat (normal), Auto. (iluminare caldă) sau Bliţ, setaţi modul bliţ la W (dezactivat) (A61). • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E33


Meniul rapid

C

Temperatura culorii

Culoarea percepută a unei surse de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte condiţii. Temperatura culorii este o metodă obiectivă de măsurare a culorii emise de o sursă de lumină, definită în raport cu temperatura la care un obiect ar trebui să fie încălzit pentru a radia lumină în aceeaşi lungime de undă. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii încadrată în intervalul de 5.000–5.500 K par albe, în timp ce sursele de lumină cu o temperatură mai redusă a culorii, de exemplu becurile electrice incandescente, au o nuanţă uşoară de galben sau roşu. Sursele de lumină cu o temperatură mai ridicată a culorii par să aibă o nuanţă albastră. Opţiunile aparatului foto pentru balansul de alb sunt adaptate la următoarele temperaturi ale culorii.

Roşu

Albastru

3000

1

4000

2

3

5000 6000

4

567 8

8000

9

0 a

1 Lămpi cu vapori de sodiu: 2700 K

7 Bliţ: 5400 K

Incandescent/ 2 fluorescent cu alb cald: 3000 K

8 Noros: 6000 K

Secţiunea de referinţe

3 Alb fluorescent: 3700 K 4 Fluorescent cu alb rece: 4200 K 5 Fluorescent de tip alb diurn: 5000 K 6 Lumină directă a soarelui: 5200 K

E34

10000 [K]

9 Fluorescent de tipul luminii zilei: 6500 K 0 Vapori de mercur la temp. înaltă: 7200 K a Umbră: 8000 K


Meniul rapid

Utilizarea funcţiei Presetare manuală Utilizaţi această setare atunci când doriţi ca imaginile fotografiate în condiţii de iluminare neobişnuită (de exemplu lămpi cu lumină roşiatică) să arate ca şi cum ar fi fost fotografiate în lumină normală. Folosiţi procedura de mai jos pentru a fotografia după măsurarea valorii balansului de alb sub lumina de fotografiere. • Pot fi salvate până la trei valori presetate: PRE1, PRE2 şi PRE3.

1

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi folosită în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul rapid balans de alb (E32) şi apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru alegerea setărilor PRE1, PRE2 sau PRE3. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă.

3

Apăsaţi I pentru a alege Presetare manuală şi J sau K pentru a selecta PRE.

Presetare manuală 1

Balans de alb Presetare manuală Reglare fină

Secţiunea de referinţe

• Obiectivul se extinde în poziţia de zoom pentru măsurare.

Balans de alb Alegere temp. culoare Reglare fină

Anulare

4

Încadraţi un obiect de referinţă alb sau gri în cadrul pentru obiectul de referinţă şi apăsaţi pe butonul k. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare presetată pentru balansul de alb este setată (nu se înregistrează nicio imagine).

B

• Aparatul foto nu poate măsura o valoare a balansului de alb pentru fotografierea cu bliţ. Atunci când fotografiaţi cu bliţ, setaţi Balans de alb la Automat (normal), Auto. (iluminare caldă) sau Bliţ. • Dacă este montat un convertor de unghi larg, presetarea manuală nu poate fi folosită. În plus, valoarea presetată nu poate fi măsurată.

C

Măsurare

Note privind funcţia Presetare manuală Cadru pentru obiectul de referinţă

Utilizarea valorii măsurate anterior pentru balansul de alb

Alegeţi f la pasul 3. Valoarea măsurată cel mai recent este setată pentru balansul de alb, fără ca măsurarea să fie efectuată din nou.

C

Ajustarea fină a valorii măsurate a balansului de alb

După selectarea presetărilor PRE1, PRE2 sau PRE3, selectaţi Reglare fină şi apăsaţi pe butonul k pentru a ajusta fin balansul de alb (E32).

E35


Meniul rapid

d Bracketing (declanşarea continuă cu modificarea vitezei de declanşare şi a valorilor pentru Sensibilitate ISO şi Balans de alb) Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M d (selector meniu rapid) (A72) M Bracketing automat

Declanşarea continuă se poate realiza în timpul schimbării automate a expunerii (luminozitate) simultan cu modificarea vitezei de declanşare (Tv) ori a sensibilităţii ISO (Sv) sau mai multe imagini pot fi înregistrate cu diferite setări pentru balansul de alb (WB). Această caracteristică este eficientă atunci când ajustarea luminozităţii unei imagini se dovedeşte dificilă sau când există mai multe surse de lumină amestecate şi balansul de alb este greu de stabilit.

1

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru alegerea tipului de bracketing, apoi apăsaţi I. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă.

2

Alegeţi numărul de fotografii de realizat şi apăsaţi I. • Pot fi alese 3 sau 5 fotografii.

Secţiunea de referinţe

3

Alegeţi gama de incremente pentru corecţie şi apăsaţi I. • Pentru e (bracketing expunere (Tv)) sau r (bracketing expunere (Sv)), alegeţi 0.3, 0.7 sau 1. • Pentru s (bracketing balans de alb), alegeţi 1, 2 sau 3.

4

Alegeţi intervalul de bracketing şi apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la ecranul de fotografiere. • Pentru a readuce valorile la setarea implicită, selectaţi Resetare şi apăsaţi pe butonul k.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Inversare indicatoare” (E94).

E36

Bracketing automat Număr de fotografii Increment Interval Resetare

Bracketing automat Număr de fotografii Increment Interval Resetare

Bracketing automat Număr de fotografii Increment Interval Resetare

Bracketing automat Număr de fotografii Increment Interval Resetare


Meniul rapid

Tipuri de bracketing automat Descriere

Opţiune Nu se realizează bracketing.

Bracketing expunere (Tv)

Setaţi numărul de fotografii pentru declanşarea continuă, gama de incremente pentru expunere şi intervalul de bracketing. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, fotografiile sunt realizate prin declanşare continuă în timp ce viteza de declanşare este reglată automat. • „Tv” înseamnă „valoare timp.”

r

Bracketing expunere (Sv)

Setaţi numărul de fotografii pentru declanşarea continuă, gama de incremente pentru sensibilitate ISO şi intervalul de bracketing. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, fotografiile sunt realizate prin declanşare continuă în timp ce sensibilitatea ISO este modificată, iar viteza de declanşare şi valoarea diafragmei sunt fixe. • „Sv” înseamnă „valoare sensibilitate.”

s

Setaţi numărul de fotografii pentru înregistrare, gama de incremente pentru compensarea temperaturii culorii şi intervalul de bracketing. Bracketing balans Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, se de alb fotografiază o imagine şi se înregistrează numărul setat de fotografii cu temperatura culorii modificată pentru fiecare fotografie în parte.

k

e

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea OFF, este afişată pe monitor (A8).

B

Secţiunea de referinţe

OFF (setare implicită)

Note privind funcţia Bracketing automat

• Bracketing expunere (Tv) şi Bracketing expunere (Sv) nu sunt disponibile în modul D (manual). • Bracketing expunere (Tv) nu este disponibil în modul B (Prioritate declanşare automată). • Atunci când compensarea expunerii (A71) şi Bracketing expunere (Tv) sunt setate simultan, se aplică compensarea combinată a expunerii. • În cazul setării opţiunii Bracketing balans de alb, se efectuează numai compensarea pentru temperatura culorii (pe direcţie orizontală de la A (chihlimbar) la B (albastru)). Compensarea pe direcţie verticală de la G (verde) la M (magenta) nu este realizată. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E37


Meniul rapid

a Picture Control (COOLPIX Picture Control) (modificarea setărilor pentru înregistrarea imaginilor) Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M a (selector meniu rapid) (A72)

Modificaţi setările pentru înregistrarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs. Claritatea, contrastul şi saturaţia pot fi reglate în detaliu.

Tipuri de COOLPIX Picture Control Descriere

Opţiune

Secţiunea de referinţe

b

Standard (setare implicită)

Procesare standard pentru rezultate echilibrate. Recomandată în majoritatea situaţiilor.

c

Neutru

Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi această opţiune pentru imaginile care vor fi procesate sau retuşate ulterior în mod extensiv.

d

Intens

Imaginile sunt îmbunătăţite pentru a se obţine un efect intens, de fotocopiere. Alegeţi această opţiune pentru imaginile care pun accentul pe culorile primare, de pildă pe albastru, roşu sau verde.

e

Monocrom

Efectuaţi fotografii monocrome, de exemplu în alb-negru sau sepia.

f

Personalizat 1*

Schimbaţi la setarea pentru Personalizat 1 în COOLPIX Picture Control personalizat.

g

Personalizat 2*

Schimbaţi la setarea pentru Personalizat 2 în COOLPIX Picture Control personalizat.

* Se afişează doar dacă setarea personalizată în Picture Control personal. (E43) a fost înregistrată.

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Standard, este afişată pe monitor (A8).

B

COOLPIX Picture Control

• Funcţia COOLPIX Picture Control a aparatului foto COOLPIX P7100 nu poate fi folosită cu alte mărci de aparate foto sau cu funcţia Picture Control din Capture NX, Capture NX 2 şi ViewNX 2. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E38


Meniul rapid

Personalizarea configuraţiilor COOLPIX Picture Control existente: reglarea rapidă şi reglarea manuală Configuraţia COOLPIX Picture Control poate fi personalizată utilizând funcţia Reglare rapidă, prin care claritatea, contrastul, saturaţia şi alte componente pentru editarea imaginii sunt reglate echilibrat, sau reglarea manuală care permite ajustarea în detaliu a componentelor individuale.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege tipul de COOLPIX Picture Control şi apăsaţi pe butonul k. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă.

Standard Neutru Intens Monocrom

Vizualiz. matrice

2

Apăsaţi H sau I pentru a evidenţia setarea dorită (E40), apoi apăsaţi J sau K pentru a alege o valoare.

Standard Reglare rapidă Clarificare imagine Contrast Saturaţie

C

Secţiunea de referinţe

• Apăsaţi pe butonul k pentru seta valoarea. • Atunci când configuraţiile COOLPIX Picture Control sunt setate Resetare Înapoi la alte valori decât cele implicite, după opţiunile din meniul de setare Picture Control este afişat un asterisc (*). • Pentru a readuce valorile la setarea implicită, selectaţi Resetare şi apăsaţi pe butonul k.

Afişajul Vizualizare matrice al COOLPIX Picture Control

Atunci când controlul zoomului este rotit spre g (i) în timp ce este afişat ecranul de la pasul 1 al procedurii descrise mai sus, contrastul şi saturaţia sunt afişate într-o matrice. Axa verticală indică nivelul contrasului, iar axa orizontală indică saturaţia. Rotiţi din nou controlul zoomului spre g (i) pentru a reveni la ecranul anterior. Matricea de COOLPIX Picture Control afişează setările curente şi implicite în raport cu alte configuraţii COOLPIX Picture Control. Standard • Rotiţi selectorul multiplu pentru a accesa alte configuraţii COOLPIX Picture Control. • Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa ecranul de setare COOLPIX Picture Control (pasul 2 de mai sus). • Pentru setarea Monocrom, matricea este afişată doar cu valorile pentru contrast. • Matricea este afişată şi atunci când se ajustează setările Contrast sau Saturaţie prin reglare manuală.

Înapoi

E39


Meniul rapid

Tipuri de Reglare rapidă şi reglare manuală Opţiune

Descriere

Secţiunea de referinţe

Reglare rapidă 1

Reglaţi nivelurile clarităţii, contrastului şi saturaţiei în mod automat. Sunt disponibile cinci niveluri de reglare, de la -2 până la +2. Alegeţi una dintre opţiunile din intervalul -2 până la +2 pentru a reduce sau a intensifica efectul setării COOLPIX Picture Control selectate. Setarea implicită este 0.

Clarificare imagine

Controlaţi gradul de clarificare a contururilor în timpul fotografierii. Alegeţi A (automat) pentru a regla clarificarea în mod automat sau selectaţi unul dintre cele şapte niveluri de clarificare din intervalul 0 (fără clarificare) până la 6. Cu cât numărul este mai mare, cu atât imaginea este mai clară; contururile imaginii sunt mai atenuate dacă alegeţi un număr mai mic. Setarea implicită este 3 pentru Standard sau Monocrom, 2 pentru Neutru şi 4 pentru Intens.

Contrast

Controlaţi contrastul. Alegeţi A (automat) pentru a regla contrastul în mod automat în funcţie de tipul scenei sau selectaţi unul dintre cele şapte niveluri de reglare din intervalul -3 până la +3. „–” atenuează aspectul imaginii, iar „+” conferă imaginii un aspect mai contrastant. Alegeţi valori mai mici pentru ca zonele evidenţiate din portrete să nu devină „şterse” în lumina directă a soarelui şi valori mai ridicate pentru a păstra detaliile în peisaje înceţoşate sau alte subiecte cu contrast scăzut. Setarea implicită este 0.

Saturaţie 2

Controlaţi intensitatea culorilor. Alegeţi A (automat) pentru a regla saturaţia în mod automat în funcţie de tipul scenei; celelalte şapte niveluri de reglare permit ajustarea saturaţiei cu valori cuprinse între -3 şi +3. Setarea la valorile cu „–” reduce intensitatea, iar setarea la valorile cu „+” creşte intensitatea. Setarea implicită este 0.

Efecte filtre 3

Simulaţi efectul filtrelor colorate pe imaginile monocrome. Alegeţi între Dezactivat (setarea implicită), Y (galben), O (portocaliu), R (roşu) şi G (verde). Y, O, R: Accentuaţi contrastul. Setările pot fi utilizate pentru reducerea luminozităţii cerului în fotografii de peisaje. Contrastul este intensificat în ordinea Y ➝ O ➝ R. G: Atenuaţi nuanţele pielii. Opţiune adecvată pentru portrete.

E40


Meniul rapid Opţiune

Nuanţare 3

1 2 3

Reglarea rapidă nu poate fi folosită la setările Neutru, Monocrom, Personalizat 1 şi Personalizat 2. Valorile setate manual sunt dezactivate dacă reglarea rapidă este folosită după setarea manuală. Nu se afişează pentru Monocrom. Se afişează doar pentru Monocrom.

Secţiunea de referinţe

B

Descriere Alegeţi nuanţa utilizată pe fotografiile monocrome selectând una dintre opţiunile B&W (alb şi negru, setarea implicită), Sepia şi Cyanotype (monocrom cu nuanţă albastră). Dacă apăsaţi I pe selectorul multiplu rotativ atunci când sunt selectate opţiunile Sepia sau Cyanotype, puteţi alege dintre şapte niveluri de saturaţie. Apăsaţi J sau K pentru a regla saturaţia.

Notă privind opţiunea Clarificare imagine

Efectele opţiunii Clarificare imagine nu pot fi examinate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul de redare.

B

Notă privind opţiunea Contrast

Atunci când setarea pentru D-Lighting activ (E56) este alta decât Dezactivat, pictograma J este afişată pentru Contrast, care nu poate fi reglat.

B

Contrast, Saturaţie şi A (automat)

• Rezultatele ajustării contrastului şi a saturaţiei variază în funcţie de expunere şi de poziţia şi dimensiunea subiectului din cadru. • Setarea pentru COOLPIX Picture Control cu opţiunea A (automat) selectată pentru Contrast sau Saturaţie este afişată cu culoarea verde în matricea de COOLPIX Picture Control.

C

Opţiuni care pot fi reglate în Personalizat 1 şi Personalizat 2

Opţiunea configuraţiei iniţiale COOLPIX Picture Control poate fi ajustată dacă sunt selectate Personalizat 1 sau Personalizat 2.

E41


Meniul rapid

a Opţiuni film (schimbarea tipului de film pentru înregistrare) Rotiţi selectorul de moduri la D M a (selector meniu rapid) (A72) M Opţiuni film

Puteţi alege tipul de film pentru înregistrare. Cu cât dimensiunea imaginii şi rata de bit sunt mai mari, cu atât calitatea imaginii este mai ridicată, dar dimensiunea fişierului creşte.

1

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege tipul de film.

Opţiuni film

• Se afişează lungimea maximă a filmului corespunzătoare tipului de film selectat. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă.

10m32s HD 720p (1280×720)

Lungimea maximă a filmului

2

După încheierea setărilor, apăsaţi pe butonul meniu rapid sau pe butonul k. • Afişajul monitorului revine la ecranul de fotografiere.

Dimensiunea imaginii Opţiune

Descriere

Secţiunea de referinţe

n HD 720p (1280×720) (setare implicită)

Se înregistrează filme cu un format al imaginii de 16:9. • Rată de bit film: 9 Mbps

m VGA (640×480)

Se înregistrează filme cu un format al imaginii de 4:3. • Rată de bit film: 3 Mbps

W QVGA (320×240)

Se înregistrează filme cu un format al imaginii de 4:3. • Rată de bit film: 640 kbps

• Rata de bit a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. În urma adoptării unui sistem de rată de bit variabilă (VBR), rata de înregistrare a filmului variază automat în funcţie de subiect, astfel încât se înregistrează mai multe date pe secundă în cazul filmelor care conţin subiecte care se mişcă frecvent, ceea ce măreşte dimensiunea fişierului film. • Cadenţa cadrelor este de aproximativ 30 de cadre pe secundă (fps) pentru toate opţiunile.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Lungimea maximă a filmului” (A100).

E42


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D) Picture Control personal. (COOLPIX Picture Control personal.) Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Picture Control personal.

Opţiunile de editare a fotografiilor create prin personalizarea configuraţiilor COOLPIX Picture Control personalizat pot fi înregistrate în două opţiuni. Opţiunile înregistrate pot fi afişate sub forma configuraţiilor Personalizat 1 şi Personalizat 2 în COOLPIX Picture Control personalizat.

Crearea configuraţiilor COOLPIX Picture Control personalizat

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Editare şi salvare şi apăsaţi pe butonul k.

Picture Control personal. Editare şi salvare Ştergere

Alegeţi configuraţia COOLPIX Picture Control originală (E39) pe care doriţi să o editaţi şi apăsaţi pe butonul k.

3

Apăsaţi H sau I pentru a evidenţia setarea dorită şi apăsaţi J sau K pentru a alege o valoare (E39). • Opţiunile sunt identice cu cele folosite pentru reglarea COOLPIX Picture Control. • Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa ecranul Salvare ca. • Pentru resetarea valorilor la setarea implicită, selectaţi Resetare şi apăsaţi pe butonul k.

4

Alegeţi destinaţia pentru înregistrare şi apăsaţi pe butonul k. • Configuraţia COOLPIX Picture Control personalizată este înregistrată. • Personalizat 1 sau Personalizat 2 pot fi selectate din ecranul de selecţie Picture Control şi Picture Control personal. după înregistrare.

C

Secţiunea de referinţe

2

Salvare ca Personalizat 1 Personalizat 2

Ştergerea configuraţiilor COOLPIX Picture Control personalizat

Selectaţi Ştergere la pasul 1 al procedurii „Crearea configuraţiilor COOLPIX Picture Control personalizat” pentru a şterge configuraţia Picture Control personalizată înregistrată.

E43


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Măsurare Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D sau O M butonul d M filele A, B, C, D sau O (A13) M Măsurare

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut sub denumirea „măsurare”. Utilizaţi această opţiune pentru a alege modul în care aparatul foto măsoară expunerea. Opţiune

Descriere

Secţiunea de referinţe

G Matrice (setare implicită)

Utilizează o suprafaţă mare a ecranului pentru măsurare. Acest mod de măsurare furnizează expunerea adecvată pentru o gamă variată de condiţii de fotografiere. Opţiune recomandată pentru fotografierea obişnuită.

q Central-evaluativ

Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Opţiunea poate fi utilizată împreună cu blocarea focalizării (A33) pentru măsurarea subiectelor descentrate.

r Spot

Aparatul foto măsoară zona indicată de cercul din centrul cadrului. Opţiunea poate fi utilizată atunci când subiectul vizat pentru măsurare este mai luminos sau mai întunecat decât fundalul. Atunci când fotografiaţi, asiguraţi-vă că subiectul se află în interiorul zonei demarcate prin cercul din centrul cadrului. Opţiunea poate fi utilizată împreună cu blocarea focalizării (A33) pentru măsurarea subiectelor descentrate.

s Zonă AF spot

Aparatul foto măsoară zona de focalizare selectată pentru a determina expunerea.Opţiunea este disponibilă doar dacă Prioritate faţă sau Manual sunt selectate pentru modul zonă AF (E48).

B

Note privind funcţia Măsurare

• Atunci când zoomul digital este activat, la măriri de 1,2× până la 1,8×, funcţia Măsurare este setată la Central-evaluativ, iar la măriri de 2,0× până la 4,0×, este setată la Spot. Reţineţi că atunci când zoomul digital este activat, zona măsurată nu este afişată pe monitor. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

C

Măsurarea în Mod nocturn zgom. mic

Funcţia Măsurare poate fi setată şi în modul nocturn cu zgomot mic (A50). Această setare este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este aplicată funcţiei Măsurare în modurile de fotografiere A, B, C şi D.

C

Zona de măsurare

Zona de măsurare activă este afişată atunci când opţiunile Central-evaluativ sau Spot sunt selectate pentru Măsurare (A8).

E44


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Modul de declanşare Continuu Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D sau O M butonul d M filele A, B, C, D sau O (A13) M Continuu

Modificaţi setările pentru declanşare continuă şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere). Opţiune

Descriere

V Continuu

Ţineţi apăsat butonul de declanşare până la capăt şi se vor realiza până la 90 de fotografii la o cadenţă de aproximativ 1,2 cadre pe secundă (fps) atunci când calitatea imaginii este setată la Normal, iar dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736.

Y

Dacă ţineţi apăsat butonul de declanşare până la capăt, se activează declanşarea continuă utilizând bliţul încorporat (se fotografiază continuu aproximativ 3 cadre, la o cadenţă de 1,0 cadru pe secundă atunci când calitatea imaginii este setată la Normal, iar dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736). Aparatul foto încarcă bliţul încorporat în momentul în care declanşarea continuă se încheie. Fotografierea nu poate fi reluată decât după finalizarea încărcării bliţului. Întrucât sensibilitatea ISO este setată la o valoare ridicată în timpul fotografierii, imaginile pot avea un aspect uşor granulat.

Bliţ continuu

D BSS (Selector cea mai bună fotografiere)

Utilizarea BSS se recomandă la fotografierea în condiţii de iluminare redusă fără bliţ, cu zoomul setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului foto poate face imaginile neclare. Continuaţi să ţineţi apăsat butonul de declanşare până la capăt şi se vor realiza până la zece fotografii, iar aparatul foto va selecta şi salva automat doar fotografia cea mai clară din seria respectivă.

Secţiunea de referinţe

U Unică (setare implicită)

Se realizează o singură fotografie la fiecare apăsare a butonului de declanşare.

De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto realizează 16 fotografii la o cadenţă de aproximativ 30 de cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură W Fotografiere în rafală 16 imagine. • Calitatea imaginii este fixată la setarea Normal, iar dimensiunea imaginii este fixată la D (2560 × 1920 pixeli). • Zoomul digital nu este disponibil. X Fotogr. cu temp. interv.

Aparatul foto fotografiază imagini statice în mod automat, la intervalul specificat (E46).

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Unică, este afişată pe monitor (A8).

E45


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

B

Note privind modul de declanşare Continuu

• Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile stabilite pentru prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor poate scădea, în funcţie de calitatea şi dimensiunea imaginii, de tipul cardului de memorie sau de condiţiile de fotografiere. • Atunci când Sensibilitate ISO (E30) este setată la 3200 sau Ridicată 1, cadenţa cadrelor scade. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80). • Pentru detalii despre utilizarea bliţului încorporat şi a unităţii Speedlight (unitate de bliţ externă), consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80). • Nu ridicaţi sau coborâţi bliţul încorporat în timpul declanşării continue. Fotografierea se opreşte în momentul în care bliţul încorporat este ridicat sau coborât.

B

Notă privind setarea Bliţ continuu

Bliţul continuu nu poate fi utilizat atunci când bliţul încorporat este coborât. Ridicaţi bliţul încorporat dacă doriţi să folosiţi bliţul continuu pentru fotografiere.

B

Notă privind modul Selector cea mai bună fotografiere

BSS este adecvat pentru fotografierea subiectelor staţionare. Este posibil ca BSS să nu producă rezultatele aşteptate dacă subiectul se mişcă sau compoziţia se modifică.

B

Notă privind opţiunea Fotografiere în rafală 16

Secţiunea de referinţe

Pata (F3) vizibilă pe monitor când se fotografiază cu Fotografiere în rafală 16 activată, se va înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflexiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Fotografiere în rafală 16 activată.

C

Declanşarea continuă în Mod nocturn zgom. mic

Funcţia Continuu poate fi setată la Unică sau Continuu şi în modul nocturn cu zgomot mic (A50). Această setare este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este aplicată funcţiei Continuu în modurile de fotografiere A, B, C şi D.

Fotografierea cu temporizator de interval Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D sau O M butonul d M filele A, B, C, D sau O (A13) M Continuu

Alegeţi între 30 sec., 1 min., 5 min. sau 10 min..

1

E46

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta X Fotogr. cu temp. interv. pentru setarea Continuu, apoi apăsaţi pe butonul k.

Continuu Unică Continuu Bliţ continuu BSS Fotografiere în rafală 16 Fotogr. cu temp. interv.


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

2

Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi pe butonul k.

Fotogr. cu temp. interv.

• Numărul maxim de cadre ce pot fi fotografiate în timpul fotografierii cu temporizator de interval variază în funcţie de intervalul dintre fotografii. - 30 sec.: 600 de imagini - 1 min.: 300 de imagini - 5 min.: 60 de imagini - 10 min.: 30 de imagini

3

30 sec. 1 min. 5 min. 10 min.

Apăsaţi butonul d. • Aparatul foto revine la ecranul de fotografiere.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face prima fotografie şi a porni fotografierea cu temporizator de interval. • Monitorul este oprit, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între declanşări. • Monitorul se reactivează automat cu puţin timp înainte de efectuarea următoarei fotografii.

F5.6

1342

Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt pentru a încheia fotografierea. • Fotografierea se opreşte automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau dacă numărul de cadre fotografiate atinge limita superioară.

B

Secţiunea de referinţe

5

1/250

Note privind funcţia Fotografiere cu temporizator de interval

• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul fotografierii, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi adaptorul la reţeaua electrică EH-5b şi conectorul de alimentare EP-5A (disponibil separat) (E103). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor la reţeaua electrică decât EH-5b sau un alt conector de alimentare decât EP-5A. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri la o altă setare în timp ce se fotografiază cu temporizator de interval.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E47


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Mod zonă AF Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D, u sau O M butonul d M filele A, B, C, D, R sau O (A13) M Mod zonă AF

Puteţi seta modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru focalizare automată. • Modul zonă AF poate fi selectat şi prin apăsarea K (G) pe selectorul multiplu (A60, E86). Opţiune

a Prioritate faţă

Secţiunea de referinţe

w

E48

Automat (setare implicită)

Descriere Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Detectare feţe” (A85)). Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea 1/250 F5.6 1342 mai apropiată. Atunci când sunt fotografiate alte Zona de focalizare subiecte decât oameni sau când se încadrează un subiect a cărui faţă nu este detectată, Mod zonă AF este setat la Automat. Aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. • Atunci când monitorul este oprit, zona de focalizare este fixată la Centrală (normal). Aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. 1342 1/250 F5.6 Atunci când butonul de declanşare Zone de focalizare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată pe monitor (până la nouă zone). • Atunci când monitorul este oprit, zona de focalizare este fixată la Centrală (normal).


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D) Opţiune

x Manual

Descriere Alegeţi manual poziţia de focalizare din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta una dintre cele 99 de zone de focalizare Zona de focalizare afişate pe ecranul de selecţie a zonelor Zone selectabile de focalizare de pe monitor, apoi fotografiaţi. • Pentru reglarea următoarelor setări, apăsaţi pe butonul k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Setările pentru modul bliţ, modul focalizare sau autodeclanşator Pentru a reveni la ecranul de selecţie a zonei de focalizare, apăsaţi din nou pe butonul k. • Dacă Dimensiune imagine (A77) este setată la H 2736×2736, sunt disponibile 81 de zone de focalizare.

1/250

F5.6

Secţiunea de referinţe

Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona de focalizare este afişată p Centrală (spot), întotdeauna în centrul cadrului. y Centrală (normal), Pentru zona de focalizare sunt u Centrală (unghi larg) disponibile trei dimensiuni. 1342

Zona de focalizare

s Urmărire subiect

Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul. Consultaţi „Modul Urmărire subiect (focalizarea pe un subiect în mişcare)” (E50).

Încheiere

1/250

B

F5.6

Note privind Modul zonă AF

• Atunci când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului, indiferent de opţiunea aplicată pentru Mod zonă AF. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecte la care focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A33), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E49


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Modul Urmărire subiect (focalizarea pe un subiect în mişcare) Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D sau O M butonul d M filele A, B, C, D sau O (A13) M Mod zonă AF

Alegeţi acest mod pentru a fotografia subiecţi în mişcare. Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul. • Această funcţie poate fi utilizată atunci când modul de fotografiere ales este A, B, C, D, E, F, N sau O (nocturn cu zgomot mic).

1

Rotiţi selectorul multiplu pentru a selecta s Urmărire subiect şi apăsaţi pe butonul k. • Aparatul foto intră în modul Urmărire subiect şi în centrul cadrului se afişează un chenar de culoare albă.

2 Secţiunea de referinţe

Pornire

1/250

F5.6

Încheiere

1/250

F5.6

1/250

F5.6

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Dacă aparatul foto focalizează pe zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, afişajul zonei de focalizare se aprinde în culoarea verde şi focalizarea este blocată. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în timp ce zona de focalizare nu este afişată, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

E50

Prioritate faţă Automat Manual Centrală (spot) Centrală (normal) Centrală (unghi larg) Urmărire subiect

Încadraţi subiectul în centrul chenarului şi apăsaţi pe butonul k. • Subiectul este înregistrat. • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza pe subiect, chenarul îşi schimbă culoarea în roşu. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. • După ce subiectul a fost înregistrat, este încadrat cu un afişaj de culoare galbenă al zonei de focalizare şi începe urmărirea subiectului. • Apăsaţi pe butonul k pentru a anula înregistrarea subiectului. • Dacă subiectul iese din raza de acţiune a aparatului foto, afişajul zonei de focalizare dispare; înregistraţi subiectul din nou.

3

Mod zonă AF


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

B

Note privind modul Urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Setaţi poziţia zoomului, modul bliţ, modul focalizare sau setările meniului înainte de înregistrarea subiectului. Dacă oricare dintre aceste setări este modificată după înregistrarea subiectului, subiectul va fi anulat. • În anumite condiţii, de exemplu atunci când subiectul se mişcă rapid, tremuratul aparatului foto se manifestă puternic sau când există mai mulţi subiecţi asemănători, este posibil ca aparatul foto să nu poată înregistra sau urmări un subiect ori să urmărească un alt subiect. În plus, este posibil ca subiectul să nu fie urmărit corect, în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi dimensiunea şi luminozitatea subiectului. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecţi asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A33), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare, chiar dacă zona de focalizare îşi schimbă culoarea în verde. Dacă nu puteţi focaliza, schimbaţi setarea pentru modul zonă AF la Manual, Centrală (spot), Centrală (normal) ori Centrală (unghi larg) sau încercaţi să fotografiaţi cu focalizarea blocată (A33) comutând modul de fotografiere la un alt mod, cum ar fi modul automat, şi refocalizând pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă. • În modul Urmărire subiect, monitorul este oprit chiar şi atunci când se apasă butonul x (A15). • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

Secţiunea de referinţe

E51


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Mod focalizare autom. Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Mod focalizare autom.

Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează. Opţiune

Descriere

AF unic (setare A implicită)

Aparatul foto focalizează doar atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B AF permanent

Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Utilizaţi opţiunea pentru subiecţi în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific.

C

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor poate fi setat cu Mod focalizare autom. (E69) din meniul film.

Compens. expunere bliţ Secţiunea de referinţe

Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C, D sau O M butonul d M filele A, B, C, D sau O (A13) M Compens. expunere bliţ

Compensarea bliţului este utilizată pentru a regla puterea bliţului, modificând luminozitatea subiectului în raport cu fundalul. Opţiune

Descriere

-0.3 până la -2.0

Puterea bliţului este redusă de la –0,3 la –2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV pentru a împiedica apariţia zonelor iluminate sau a reflexiilor nedorite.

0.0 (setare implicită)

Puterea bliţului nu este reglată.

+0.3 până la +2.0

Puterea bliţului este mărită de la +0,3 la +2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru ca subiectul principal din cadru să apară mai luminos.

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea 0.0, este afişată pe monitor (A8).

C

Compens. expunere bliţ în Mod nocturn zgom. mic

Funcţia Compens. expunere bliţ poate fi setată şi în modul nocturn cu zgomot mic (A50). Această setare este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este aplicată funcţiei Compens. expunere bliţ în modurile de fotografiere A, B, C şi D.

E52


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Filtru reducere zgomot Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Filtru reducere zgmot

Setaţi intensitatea funcţiei de reducere a zgomotului aplicată de obicei la înregistrarea imaginii. • În cazul zgomotului la viteze de declanşare mici, setaţi prin intermediul funcţiei Reduc. zgom. exp. lungă (E53). Opţiune

Descriere

e

Ridicat

Aplicaţi reducerea zgomotului la un nivel mai ridicat decât intensitatea standard.

M

Normal (setare implicită)

Aplicaţi reducerea zgomotului la intensitate standard.

l

Redus

Aplicaţi reducerea zgomotului la un nivel mai redus decât intensitatea standard.

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Normal, este afişată pe monitor (A8).

Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Reduc. zgom. exp. lungă

La viteze de declanşare reduse, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot”, manifestat sub forma unor puncte colorate, luminoase, repartizate aleatoriu, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. Reduceţi zgomotul în cazul fotografierii cu viteze de declanşare reduse. Activarea funcţiei Reducere zgomot la expunere lungă extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor. Opţiune

Descriere

Automată (setare a implicită)

Reducerea zgomotului este realizată la viteze de declanşare reduse, care pot produce imagini afectate de zgomot.

m

Reducerea zgomotului se aplică fotografiilor realizate la viteze de declanşare de 1/4 secundă sau mai reduse. Se recomandă comutarea funcţiei la opţiunea Activată atunci când se fotografiază la viteze de declanşare reduse.

Activată

Secţiunea de referinţe

Reduc. zgom. exp. lungă

Atunci când se realizează reducerea zgomotului la expunere lungă, pictograma j este afişată pe monitor (A8).

B

Notă privind funcţia Reduc. zgom. exp. lungă

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E53


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Control distorsiune Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Control distorsiune

Specificaţi dacă doriţi corectarea distorsiunii periferice care apare datorită caracteristicilor intrinsece ale obiectivelor. Activarea controlului distorsiunii reduce dimensiunea cadrului, faţă de cazurile în care această funcţie nu este activată. Dacă este selectată opţiunea Activat, distorsiunea este corectată. • Setarea implicită este Dezactivat. Atunci când este selectată opţiunea Activat, pe monitor (A8) se afişează o pictogramă corespunzătoare.

B

Notă privind funcţia Control distorsiune

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

Convertor unghi larg Secţiunea de referinţe

Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Convertor unghi larg

Setaţi această funcţie atunci când este montat convertorul de unghi larg WC-E75A (0,75×) (disponibil separat). Pentru montarea convertorului este necesar şi inelul adaptor UR-E22 (disponibil separat). Opţiune

Descriere

X

Activat

Setaţi atunci când utilizaţi convertorul de unghi larg WC-E75A. Unghiul de câmp disponibil cu convertorul WC-E75A montat este echivalent cu aprox. 21 mm în formatul 35 mm [135] (dacă funcţia Control distorsiune este setată la Dezactivat). Obiectivul zoom este fixat la extremitatea unghi larg. Zoomul digital nu este disponibil.

k

Fără (setare implicită)

Utilizaţi atunci când nu este ataşat niciun obiectiv convertor (asiguraţi-vă că aţi scos inelul adaptor şi aţi montat inelul pentru obiectiv).

Atunci când este selectată opţiunea Activat, pe monitor (A8) se afişează o pictogramă corespunzătoare.

E54


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

B

Note privind funcţia Convertor unghi larg pentru fotografiere

• Setaţi Convertor unghi larg la Activat înainte de a fotografia. Setaţi Convertor unghi larg la Fără atunci când nu există un obiectiv convertor ataşat. • Bliţul încorporat este setat la W (dezactivat) atunci când Convertor unghi larg este setat la Activat. Utilizaţi unităţi de bliţ (E101) (disponibile separat) pentru a fotografia cu bliţ. • Folosirea unităţilor de bliţ (disponibile separat) poate avea ca efect întunecarea zonei periferice a imaginii. Verificaţi imaginea pe monitor după fotografiere. Se recomandă folosirea unui adaptor pentru bliţ cu unghi larg la fotografierea cu unităţi Speedlight SB-600, SB-700, SB-800 sau SB-900. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu poate fi utilizat atunci când Convertor unghi larg este setat la Activat. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

C

Instalarea şi îndepărtarea inelului pentru obiectiv

Secţiunea de referinţe

• Înainte de a monta convertorul de unghi larg, scoateţi inelul pentru obiectiv. Înainte de a instala sau îndepărta inelul pentru obiectiv, asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit. În timp ce apăsaţi pe butonul de decuplare a inelului pentru obiectiv, rotiţi inelul în sensul acelor de ceasornic şi îndepărtaţi-l. Buton de decuplare a inelului pentru obiectiv • Pentru a fixa inelul pentru obiectiv la aparatul foto, aliniaţi indexul de montare de pe inel (punctul alb) cu butonul de decuplare, apoi rotiţi inelul în sensul invers al acelor de ceasornic. • Dacă nu utilizaţi convertorul de unghi larg, asiguraţi-vă că montaţi inelul pentru obiectiv pe aparatul foto. • Pentru mai multe informaţii despre montarea convertorului de unghi larg, consultaţi manualul cu instrucţiuni care însoţeşte convertorul de unghi larg.

Control bliţ Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Control bliţ

Bliţul încorporat poate fi dezactivat chiar şi atunci când nu utilizaţi unitatea Speedlight (unitate de bliţ externă) (E101) montată pe cupla de accesorii a aparatului foto. Opţiune

Descriere

a Automat (setare implicită)

Dacă unitatea de bliţ este montată, se declanşează. Dacă unitatea de bliţ nu este utilizată, se declanşează bliţul încorporat.

k

Bliţul încorporat este dezactivat.

B

Încorporat dezactivat

Notă privind funcţia Control bliţ

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E55


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

D-Lighting activ Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M D-Lighting activ

„D-Lighting activ” păstrează detaliile din zonele iluminate şi umbrite, creând fotografii cu contrast natural. Imaginea fotografiată reproduce efectul de contrast care se vede cu ochiul liber. Funcţia este eficientă mai ales în cazul fotografierii scenelor cu contrast ridicat, cum ar fi fotografierea dintr-o încăpere întunecoasă a unui peisaj în aer liber puternic iluminat sau fotografierea unor subiecte umbrite pe o plajă însorită. Opţiune

Descriere

a b c

Ridicat Normal Redus

k

Dezactivat (setare D-Lighting activ nu este aplicat. implicită)

Setaţi nivelul efectului D-Lighting activ aplicat în timpul fotografierii.

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Dezactivat, este afişată pe monitor (A8). Secţiunea de referinţe

B

D-Lighting activ

• Atunci când se fotografiază cu funcţia D-Lighting activ, înregistrarea imaginilor durează mai mult. • Expunerea este redusă faţă de fotografierea cu funcţia D-Lighting activ setată la Dezactivat. Pentru ca gradaţia să fie adecvată, reglările aplicate zonelor iluminate, umbrite şi semi-tonurilor se realizează înainte de înregistrare. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

B

D-Lighting activ comparativ cu D-Lighting

Opţiunea D-Lighting activ din meniul de fotografiere reduce expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza raza dinamică. Opţiunea D-Lighting (E11) din meniul de redare optimizează raza dinamică în imagini după fotografiere.

E56


Meniul fotografiere (modurile A, B, C sau D)

Memorie zoom Rotiţi selectorul de moduri la A, B, C sau D M butonul d M filele A, B, C sau D (A13) M Memorie zoom

Atunci când controlul zoomului este acţionat în timp ce se apasă butonul w1, aparatul foto comută gradual la distanţa focală (echivalentă cu formatul 35 mm [135] al unghiului de câmp) a obiectivului zoom, setată anterior în Memorie zoom. Sunt disponibile următoarele setări: 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm şi 200 mm. • Alegeţi distanţa focală cu ajutorul selectorului multiplu, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a activa w sau dezactiva caseta de validare. • Pot fi alese mai multe distanţe focale. • Setarea implicită este w (activat) pentru toate casetele de validare. • Pentru a încheia setarea, apăsaţi J pe selectorul multiplu.

Secţiunea de referinţe

B

Note privind acţionarea zoomului

• Acţionaţi controlul zoomului în timp ce apăsaţi butonul w1 pentru a schimba poziţia zoomului la distanţa focală pentru care memoria zoomului este setată la „activat”. Distanţa focală modificată este cea mai apropiată de cea setată înainte de acţionarea controlului zoomului. Pentru a schimba poziţia zoomului la următorul nivel al distanţei focale, eliberaţi controlul zoomului, apoi acţionaţi-l din nou. • Luaţi degetul de pe butonul w1 atunci când utilizaţi zoomul digital.

E57


Meniul specializat pentru E, F sau N Mai jos este descris modul de utilizare a setărilor Salvare user settings şi Resetare user settings. Consultaţi „E, F şi N (modurile User Settings (Setări utilizator))” (A57) pentru mai multe informaţii referitoare la alte setări decât Salvare user settings şi Resetare user settings.

Salvare user settings Setările de utilizator folosite frecvent pentru fotografiere pot fi modificate şi salvate în E, F şi N.

1

Rotiţi selectorul de moduri la E, F sau N.

2

Schimbaţi la o combinaţie de setări pentru fotografiere utilizată frecvent.

Secţiunea de referinţe

• Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul şi comutaţi între file cu ajutorul selectorului multiplu (A13). – Filele E, F, N: afişaţi meniurile specializate pentru E, F şi N (A57). – Filele A, B, C, D: afişaţi meniurile de fotografiere (A54). • Afişaţi meniul rapid prin apăsarea butonului meniu rapid (A72).

3

4

După schimbarea setărilor, alegeţi Salvare user settings în meniul specializat pentru E, F sau N şi apăsaţi pe butonul k.

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Setările curente sunt salvate. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a afişa setările (E59). Rotiţi controlul din nou spre g (i) pentru a reveni la ecranul Salvare user settings.

User settings Salvare user settings Resetare user settings Mod fotografiere Distan. focală (ech. 35 mm) Informaţii fotografie Afişare orizont virtual Afişaj iniţial monitor

Salvare user settings Salvaţi setările curente?

Da Nu Informaţii

E58


Meniul specializat pentru E, F sau N

B

Acumulatorul ceasului intern

Dacă acumulatorul ceasului intern (A27) este consumat, setările salvate în E, F sau N vor fi resetate. Se recomandă să notaţi separat setările importante.

C

Ecranul de confirmare pentru User Settings (Setări utilizator)

C

12 13

Secţiunea de referinţe

Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a afişa setările care apar pe ecranul afişat la pasul 4 (E58). 1 Mod fotografiere 1 2 3 4 5 6 2 Viteze de declanşare 1/250 F5.6 3 Valoare diafragmă 7 8 4 Mod bliţ 5 Compens. expunere bliţ 9 10 6 Control bliţ 11 7 Mod zonă AF, mod focalizare automată, asistenţă AF 8 Măsurare, mod declanşare continuă, D-Lighting activ 14 15 16 17 18 9 Filtru reducere zgomot, reducere zgomot expunere lungă 10 Memorie zoom 11 Mod focalizare, distanţă focală (echiv. 35 mm), control distorsiune, convertor unghi larg 12 Informaţii fotografie, afişare orizont virtual 13 Afişaj iniţial monitor 14 Calitate imagine, dimensiune imagine 15 Sensibilitate ISO 16 Balans de alb 17 Bracketing automat 18 Picture Control

Resetarea setărilor din E, F şi N

Dacă opţiunea Resetare user settings este selectată în meniul specializat pentru E, F sau N, setările salvate în user settings sunt resetate după cum urmează: • Meniurile specializate pentru E, F şi N: Mod fotografiere: A Moduri aut. programate, Distan. focală (ech. 35 mm): 28 mm, Informaţii fotografie: informaţii ascunse, Afişare orizont virtual: Cerc, Afişaj iniţial monitor: Afişare informaţii, Mod bliţ: U Automat, Focalizare: A Focalizare automată, Mod zonă AF: w Automat, Asistenţă AF: Automată • Meniul fotografiere, meniul rapid: la fel ca setarea implicită pentru fiecare element

E59


Meniul redare Pentru mai multe informaţii despre funcţiile de editare a imaginilor Retuşare rapidă, D-Lighting, Estompare piele, Efecte filtre, Imagine mică, Chenar negru, Îndreptare şi Procesare NRW (RAW), consultaţi „Editarea imaginilor statice” (E9).

a Ordine imprimare (crearea unei ordini de imprimare DPOF) Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M a Ordine imprimare

Dacă alegeţi una dintre următoarele metode pentru imprimarea fotografiilor stocate pe un card de memorie, fotografiile care urmează să fie imprimate şi numărul de copii pot fi setate anticipat pe cardul de memorie. • Imprimare cu o imprimantă compatibilă DPOF (F16), dotată cu fantă pentru card. • Ordonarea imprimărilor prin intermediul unui laborator foto digital dotat cu serviciu DPOF. • Imprimare prin conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă PictBridge (F16) (E22). (Atunci când cardul de memorie este scos din aparatul foto, setarea ordinii de imprimare poate fi aplicată şi fotografiilor stocate în memoria internă.)

1 Secţiunea de referinţe

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Selectare imagini şi apăsaţi pe butonul k. • Dacă este selectat modul Listare după dată (A88), meniul prezentat în imaginea din dreapta nu este afişat. Treceţi la pasul 2.

2

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii (până la nouă copii pentru fiecare fotografie).

Ordine imprimare Selectare imagini Ştergere ordine imprim.

Selecţie imprimare 1

1

3

• Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi J ori K pentru a alege fotografiile, apoi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de Înapoi comandă. • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi cifra care indică numărul de copii de imprimat. Dacă nu s-au specificat copii pentru imagini, selecţia este anulată. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la modul de redare cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k după ce finalizaţi setarea.

E60


Meniul redare

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi şi data fotografierii şi informaţiile despre fotografiere. • Alegeţi Dată şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima data fotografierii pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Informaţii şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografiere (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Efectuat şi apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute după pictograma w afişată în modul redare.

Ordine imprimare

Efectuat Dată Informaţii

15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Secţiunea de referinţe

B

Note privind imprimarea datei şi a informaţiilor despre fotografiere

Dacă opţiunile Dată şi Informaţii sunt activate în meniul Ordine imprimare, data fotografierii şi informaţiile despre fotografiere sunt imprimate pe fotografii atunci când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (F16) ce permite tipărirea acestor informaţii. • Informaţiile despre fotografiere nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă, prin intermediul cablului USB inclus în pachet, pentru imprimare DPOF (E27). • Opţiunile Dată şi Informaţii sunt resetate de fiecare dată când este afişat meniul Ordine imprimare. • Data şi ora imprimate pe fotografie sunt cele înregistrate pe aparatul foto în momentul efectuării fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate dacă setarea Fus orar şi dată a aparatului foto este modificată din meniul de configurare după efectuarea fotografiilor.

15/11/2011

E61


Meniul redare

B

Note privind funcţia Ordine imprimare

• Atunci când setaţi o ordine de imprimare în modul Listare după dată şi există deja fotografii alese pentru imprimare, exceptând fotografiile realizate la data specificată, se afişează ecranul din imaginea din dreapta. - Selectaţi Da pentru a adăuga setarea pentru ordinea de imprimare la ordinea de imprimare existentă. - Selectaţi Nu pentru a elimina ordinea de imprimare existentă şi a păstra setarea pentru ordinea de imprimare. În plus, dacă există mai mult de 99 de fotografii în urma adăugării setărilor curente pentru ordinea de imprimare, se va afişa ecranul indicat în dreapta. - Selectaţi Da pentru a elimina ordinea de imprimare existentă şi a păstra setarea pentru ordinea de imprimare. - Selectaţi Anulare pentru a păstra ordinea de imprimare existentă şi a elimina setarea pentru ordinea de imprimare.

Ordine imprimare Salvaţi marcarea pentru imprimare pentru alte date?

Da Nu Ordine imprimare Au fost selectate prea multe imagini. Eliminaţi marcarea pt imprimare pt alte date?

Da Anulare

• Imaginile NRW (RAW) nu pot fi setate pentru imprimare. Creaţi o imagine JPEG utilizând Procesare NRW (RAW) (E17), apoi setaţi-o pentru imprimare.

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Secţiunea de referinţe

La pasul 1 al procedurii de stabilire a ordinii de imprimare (E60), alegeţi Ştergere ordine imprim. şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge ordinile de imprimare pentru toate fotografiile.

C

Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii utilizând opţiunea Imprimare dată (E75) din meniul de configurare. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei. Pe fotografii se imprimă numai data şi ora setate la opţiunea Imprimare dată, chiar dacă funcţia Ordine imprimare este activată cu data selectată în ecranul Ordine imprimare.

C

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A79) pentru mai multe informaţii.

E62


Meniul redare

b Prezentare diapozitive Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M b Prezentare diapozitive

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Pornire şi apăsaţi pe butonul k.

Prezentare diapozitive Pauză

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Interv. între cadre, selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi pe Pornire butonul k înainte de a alege Pornire. Interv. între cadre 3s Redare ciclică • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Redare ciclică şi apăsaţi pe butonul k înainte de a alege Pornire. Bifa (w) este adăugată la opţiunea Redare ciclică atunci când aceasta este activată.

2

Prezentarea diapozitivelor începe.

3

Secţiunea de referinţe

• Apăsaţi K pe selectorul multiplu pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa fotografia anterioară. Apăsaţi şi ţineţi apăsat K pentru a avansa rapid sau J pentru a derula. • Pentru a ieşi parţial din prezentare sau a o întrerupe temporar, apăsaţi pe butonul k.

Alegeţi Încheiere sau Repornire. • Atunci când părăsiţi sau întrerupeţi temporar prezentarea de diapozitive, se afişează ecranul din imaginea din dreapta. Alegeţi G şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de redare. Alegeţi F pentru a reda încă o dată prezentarea de diapozitive.

B

Note privind prezentările de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A102) incluse în prezentările de diapozitive. • Prezentările de diapozitive sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar dacă opţiunea Redare ciclică (E82) este selectată.

E63


Meniul redare

c Ştergere Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M c Ştergere

Ştergeţi o imagine. Se pot şterge şi mai multe imagini simultan. Opţiune

Descriere

Ştergere toate imaginile

Ştergeţi toate imaginile.

Ştergere imag. NRW selectate

În ecranul de selecţie a imaginilor sunt afişate numai imaginile NRW (RAW). Selectaţi şi ştergeţi imaginile. • În cazul fotografiilor la care imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt înregistrate simultan, este ştearsă doar imaginea NRW (RAW).

Ştergere imag. JPEG selectate

În ecranul de selecţie a imaginilor sunt afişate numai imaginile JPEG. Selectaţi şi ştergeţi imaginile. • În cazul fotografiilor la care imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt înregistrate simultan, este ştearsă doar imaginea JPEG.

Secţiunea de referinţe

Ştergere imagini selectate

Alegeţi imaginile pe care doriţi să le ştergeţi din ecranul de selecţie a imaginilor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Ecranul de selecţie a imaginilor” (E65). • Atunci când se aleg imagini salvate cu funcţia Image quality (A75) setată la NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic, imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt şterse simultan.

B

Note privind funcţia Ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse (E66). • În cazul fotografiilor la care imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt înregistrate simultan, în ecranul de selecţie a imaginilor este afişată pictograma I.

E64


Meniul redare

Ecranul de selecţie a imaginilor Ecranul de selecţie a imaginilor este afişat în următoarele meniuri. Pentru anumite elemente din meniu poate fi selectată o singură imagine, în timp ce pentru alte elemente pot fi selectate mai multe imagini. Funcţii pentru care poate fi selectată o singură imagine • Meniu redare: Retuşare rapidă* (E11), D-Lighting* (E11), Estompare piele* (E12), Efecte filtre* (E13), Rotire imagine* (E66), Imagine mică* (E14), Notă vocală* (E67), Chenar negru* (E15), Îndreptare* (E16), Procesare NRW (RAW) (E17) • Meniu configurare: Selectaţi o imagine din Ecran de întâmpinare (E70)

Funcţii pentru care pot fi selectate mai multe imagini • Meniu redare: Selectare imagini din Ordine imprimare (E60), Ştergere imagini selectate din Ştergere (E64), Protejare (E66), Ascundere imagine (E66), Imagini selectate din Copiere (E68)

* Aceste meniuri sunt afişate dacă elementele din meniu sunt selectate atunci când meniul redare a fost afişat din alt mod decât modul redare (A13).

1

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi J ori K pentru a alege imaginea dorită.

Ştergere imagini selectate

• Imaginile pot fi alese şi prin rotirea selectorului principal de comandă. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la modul de redare cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la Înapoi afişarea a 12 miniaturi. • Pentru funcţiile la care poate fi selectată o singură imagine, continuaţi cu pasul 3.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta sau deselecta imaginea (sau pentru a specifica numărul de copii).

Secţiunea de referinţe

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imagini.

ON/OFF

Ştergere imagini selectate

• Atunci când este selectată o imagine, pe aceasta se afişează o bifă (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru selectarea altor imagini. Înapoi

3

ON/OFF

Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selecţia imaginilor. • Dacă se selectează opţiuni precum Ştergere imagini selectate, se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

E65


Meniul redare

d Protejare Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M d Protejare

Protejaţi fotografiile selectate împotriva ştergerii accidentale. Alegeţi o fotografie din ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi funcţia de protejare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Ecranul de selecţie a imaginilor” (E65). Totuşi, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie şterge definitiv fişierele protejate (E83). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s afişată în modul redare (A10).

f Rotire imagine Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M f Rotire imagine

Secţiunea de referinţe

Modificaţi orientarea imaginilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere. Imaginile statice pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate cu orientarea „pe înalt” pot fi rotite cu până la 180° în orice direcţie. Selectaţi o imagine în ecranul de selecţie a imaginilor (E65) pentru a afişa ecranul de rotire a imaginii. Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi J ori K pentru a roti imaginea la 90°. Apăsaţi pe butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu fotografia.

i Ascundere imagine Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M i Ascundere imagine

Ascundeţi imaginile, astfel încât să nu poată fi redate pe monitorul aparatului foto. Alegeţi imaginile în ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi setarea de ascundere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Ecranul de selecţie a imaginilor” (E65). Imaginile ascunse nu pot fi şterse utilizând opţiunea Ştergere. Totuşi, reţineţi că formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie (E83) şterge definitiv imaginile ascunse.

E66


Meniul redare

E Notă vocală Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M E Notă vocală

Folosiţi microfonul aparatului foto pentru înregistrarea notelor vocale pentru fotografii. • Pentru o fotografie fără notă vocală se afişează ecranul de înregistrare, iar pentru o fotografie cu notă vocală (marcată cu p în modul redare cadru întreg) apare ecranul de redare.

Înregistrarea notelor vocale • Înregistrarea se încheie după aproximativ 20 de secunde sau în momentul în care se eliberează butonul k. • Nu atingeţi microfonul în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor. • În momentul în care înregistrarea se încheie, se afişează ecranul de redare a notei vocale. 17s

Redarea notelor vocale Fotografiile la care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin pictograma p afişată în modul redare cadru întreg.

12s

Ştergerea notelor vocale Apăsaţi pe butonul l în ecranul de redare a notei vocale. Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a selecta Da, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge doar nota vocală.

Secţiunea de referinţe

• Apăsaţi pe butonul k pentru a reda o notă vocală. Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a încheia redarea. • Rotiţi controlul zoomului spre g sau f în timpul redării pentru a regla volumul de redare. • Apăsaţi J pe selectorul multiplu înainte sau după redarea notei vocale pentru a reveni la meniul de redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul de redare.

Fişierul va fi şters. OK?

Da Nu

B

Note privind notele vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea, cât şi nota vocală sunt şterse. • Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi. • COOLPIX P7100 nu poate înregistra o notă vocală pentru o fotografie realizată cu alt aparat foto decât COOLPIX P7100. • O notă vocală a unei imagini cu setarea Protejare (E66) nu poate fi ştearsă.

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99).

E67


Meniul redare

h Copiere (copierea din memoria internă pe cardul de memorie şi invers) Apăsaţi butonul d M fila c (A13) M h Copiere

Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie şi invers.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi pe butonul k.

Copiere

• q: copiaţi fotografiile din memoria internă pe cardul de memorie. • r: copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi pe butonul k.

Secţiunea de referinţe

• Imagini selectate: alegeţi imaginile pe care doriţi să le copiaţi din ecranul de selecţie a imaginilor (E65). • Toate imaginile: copiaţi toate imaginile.

B

De pe aparatul foto pe card Imagini selectate Toate imaginile

Note privind copierea fotografiilor

• Se pot copia fişiere în format JPEG, NRW, MOV şi WAV. Fişierele înregistrate în alt format nu pot fi copiate. • O Notă vocală (E67) ataşată la fotografie şi setarea Protejare (E66) sunt copiate împreună cu fotografiile. • Atunci când se aleg imagini salvate cu funcţia Calitate imagine (A75) setată la NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic, imaginile NRW (RAW) şi JPEG sunt copiate simultan. • Fotografiile înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Setările Ordine imprimare (E60) nu sunt copiate. • Fotografiile configurate cu setări Ascundere imagine (E66) nu pot fi copiate.

C

Mesajul „Memoria nu conţine nicio imagine.”

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie atunci când este selectat modul redare, se afişează mesajul Memoria nu conţine nicio imagine.. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de copiere şi copiaţi pe cardul de memorie fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto.

C

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (E99) pentru mai multe informaţii.

E68


Meniul film Mod focalizare autom. Rotiţi selectorul de moduri la D M butonul d M fila D (Film) (A13) M Mod focalizare autom.

Alegeţi cum focalizează aparatul foto atunci când se înregistrează filme. Opţiune A

AF unic (setare implicită)

B AF permanent

Descriere Blocaţi focalizarea atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect rămâne aproximativ aceeaşi. Aparatul foto focalizează continuu în timpul înregistrării filmului. Opţiunea este adecvată pentru înregistrare atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect se schimbă. Este posibil ca sunetul produs de aparatul foto care focalizează să fie înregistrat. Dacă sunetul este perceptibil, se recomandă setarea la AF unic.

Reducere zgomot vânt

Opţiune

Descriere

Y

Activată

Zgomotul produs de vântul care suflă în microfonul încorporat al aparatului foto este redus la minimum în timpul înregistrării. Această setare este adecvată pentru înregistrarea în condiţii de vânt puternic. În timpul redării este posibil ca şi alte sunete, nu numai zgomotul vântului, să fie dificil de auzit.

k

Dezactivată (setare implicită)

Zgomotul produs de vânt nu este redus.

Secţiunea de referinţe

Rotiţi selectorul de moduri la D M butonul d M fila D (Film) (A13) M Reducere zgomot vânt

Atunci când este selectată opţiunea Activată, pe monitor (A8) se afişează o pictogramă corespunzătoare.

B

Notă privind funcţia Reducere zgomot vânt

Atunci când microfonul extern (E84) este utilizat pentru fotografiere, funcţia de reducere a zgomotului vântului nu este disponibilă.

E69


Meniul configurare Ecran de întâmpinare Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Ecran de întâmpinare

Alegeţi dacă doriţi ca pe monitor să se afişeze ecranul de întâmpinare atunci când porniţi aparatul foto. Opţiune Fără (setare implicită) COOLPIX

Selectaţi o imagine

Secţiunea de referinţe

E70

Descriere Afişaţi ecranul de fotografiere sau redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare. Afişaţi ecranul de întâmpinare înainte de a afişa ecranul de fotografiere sau redare. Selectaţi o fotografie pentru a o afişa ca ecran de întâmpinare. Afişaţi ecranul de selecţie a imaginilor, alegeţi o imagine (E65) şi apăsaţi pe butonul k pentru a o înregistra. • Întrucât imaginea selectată este stocată în aparatul foto, aceasta apare pe ecranul de întâmpinare chiar dacă imaginea originală a fost ştearsă. • Imaginile NRW (RAW) (A75), fotografiile realizate cu Dimensiune imagine (A77) setată la I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736 ori fotografiile reduse la dimensiunea 320×240 sau mai mică prin aplicarea funcţiilor de editare Imagine mică (E14) sau Decupare (E19) nu pot fi selectate.


Meniul configurare

Fus orar şi dată Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Fus orar şi dată Opţiune

Dată şi oră

Format dată

Fus orar

Secţiunea de referinţe

Descriere Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a seta data Dată şi oră şi ora. • Alegeţi un element: apăsaţi K sau J Z L A 15 11 2011 (selectate în următoarea ordine: Z (zi) ➝ L (lună) ➝ A (an) ➝ oră ➝ minut). 15 10 • Setaţi valorile: apăsaţi H sau I. Data şi ora pot fi setate şi prin rotirea selectorului Editare principal de comandă. • Încheiaţi setarea: alegeţi minut şi apăsaţi pe butonul k sau pe K. Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul (An/Lună/Zi, Lună/Zi/An sau Zi/Lună/An). w Fusul orar de reşedinţă poate fi specificat, iar funcţia de economisire a luminii zilei poate fi activată sau dezactivată. Atunci când x destinaţia călătoriei este înregistrată, diferenţa de timp (E73) faţă de w fusul orar de reşedinţă este calculată automat şi se înregistrează data şi ora locale. Opţiunea este utilă atunci când călătoriţi.

E71


Meniul configurare

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Fus orar şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul Fus orar.

Fus orar şi dată 15/11/2011 15:30 London, Casablanca Dată şi oră Format dată Fus orar

2

Alegeţi x Destinaţie călătorie şi apoi apăsaţi pe butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

3

Apăsaţi K.

Fus orar Tokyo, Seoul 15/11/2011 0:30 Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

Fus orar

• Se afişează ecranul de selecţie a fusului orar. Tokyo, Seoul

Secţiunea de referinţe

16/11/2011 0:30 Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege destinaţia călătoriei (Fus orar). • Se afişează diferenţa dintre ora locală şi ora destinaţiei. • Atunci când utilizaţi aparatul foto într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru ora de vară cu H. Când această opţiune este activată, pictograma W este afişată în partea superioară a monitorului şi ceasul se dă înainte cu o oră. Pentru a dezactiva setarea, apăsaţi I. • Apăsaţi pe butonul k pentru a înregistra fusul orar al destinaţiei călătoriei. • Dacă fusul orar al destinaţiei călătoriei este selectat, pictograma Z este afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

C

Diferenţa de oră 10:30

-5:00

EDT: New York Toronto Lima

Înapoi Fus orar EDT:New York Toronto, Lima 15/11/2011 10:30 Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

w Fus orar reşedinţă

• Pentru a comuta pe fusul orar de reşedinţă, alegeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Dacă doriţi să modificaţi fusul orar de reşedinţă, alegeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi efectuaţi aceeaşi procedură ca pentru x Destinaţie călătorie pentru a seta fusul orar de reşedinţă.

E72


Meniul configurare

C

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu se găsesc mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Fus orar şi dată.

UTC +/-

Locaţie

UTC +/-

Locaţie

-11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

-10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

-9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

-8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

-7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

-6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

New Delhi

-5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

-4,5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

-4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

-3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

-1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

Secţiunea de referinţe

-2

E73


Meniul configurare

Setări monitor Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Setări monitor Opţiune

Descriere

Examinare imagine

Activată (setare implicită): fotografia este afişată pe monitor imediat după ce este realizată şi afişajul monitorului revine la ecranul fotografiere. Dezactivată: fotografia nu este afişată după ce este realizată. Apropiere pct focalizare activ: fotografia este afişată pe monitor imediat după ce este realizată şi afişajul monitorului revine la ecranul fotografiere. O imagine mărită a secţiunii focalizate este afişată în zona în care se focalizează. Informaţii nivel ton: informaţiile despre nivelul tonului (A15) sunt afişate pe monitor imediat după fotografiere.

Luminozitate

Alegeţi una dintre cele cinci setări pentru a selecta luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Secţiunea de referinţe

Informaţii fotografie

Alegeţi opţiunile pentru afişajul care apare pe monitor în timpul fotografierii. Se pot selecta opţiuni separate (A15) pentru situaţia în care afişajul monitorului (A8) este setat la Afişare informaţii sau la Ascundere informaţii. La setarea implicită, toate opţiunile sunt ascunse. X Orizont virtual: afişaţi orizontul virtual pentru a verifica dacă aparatul foto este orizontal. Atunci când aparatul foto este aşezat orizontal sau vertical, culoarea semnului de pe afişajul orizont virtual se schimbă în verde. Y Viz./Ascund. histogr.: afişaţi un grafic care prezintă distribuţia luminozităţii în imagine (A8). Z Viz./Ascund. grilă încadr.: afişaţi un ghidaj dreptunghiular pentru încadrare. • Pentru a selecta afişarea sau ascunderea, folosiţi selectorul multiplu pentru alegerea unei opţiuni, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a selecta w sau deselecta caseta de validare. • După finalizarea setării, alegeţi Confirm. şi apăsaţi pe butonul k.

Afişare orizont virtual

B

Setaţi indicatorul orizontului virtual la Cerc (setare implicită) sau Bare (A8).

Note privind setările pentru afişajul monitorului

• În modul film este afişată doar grila de încadrare. • În modurile de fotografiere E, F şi N, funcţia Informaţii fotografie nu poate fi setată din meniul de configurare. Selectaţi fila E, F sau N şi setaţi Informaţii fotografie în meniurile specializate pentru E, F şi N (A13, 58).

E74


Meniul configurare

Imprimare dată (imprimarea datei şi orei pe fotografii) Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (E61). 15/11/2011

Opţiune

Descriere

f

Dată

Data este imprimată pe fotografii.

S

Dată şi oră

Data şi ora sunt imprimate pe fotografii.

k Dezactivată (setare implicită)

Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii.

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Dezactivată, este afişată pe monitor (A8).

Note privind funcţia Imprimare dată

• Datele imprimate nu pot fi şterse de pe imagine; de asemenea, datele nu pot fi imprimate după realizarea fotografiei. • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. - Atunci când modul scenă este setat la Sport, Muzeu, Iluminare fundal cu HDR setat la Activat, Asistenţă panoramă sau Portret animal de casă cu Continuu - În timpul înregistrării filmelor • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80). • Datele imprimate cu Dimensiune imagine (A77) setată la f 640×480 se pot dovedi dificil de citit. Setaţi dimensiunea imaginii la J 1024×768 sau la o valoare mai mare. • Data este înregistrată în formatul selectat la opţiunea Fus orar şi dată din meniul de configurare (A26, E71).

C

Secţiunea de referinţe

B

Imprimare dată şi Ordine imprimare

La imprimarea cu imprimante compatibile DPOF ce acceptă imprimarea datei şi a informaţiilor despre fotografiere, data şi informaţiile respective pot fi tipărite pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe acestea cu funcţia Imprimare dată, utilizând opţiunile din meniul Ordine imprimare (E60).

E75


Meniul configurare

Autodecl.: după decl. Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Autodecl.: după decl.

Specificaţi dacă doriţi să anulaţi modul autodeclanşator (A64) sau modul telecomandă cu activare în două sau zece secunde (E105), ulterior efectuării fotografiilor. Opţiune

Descriere

Ieşire mod autodeclanşator (setare implicită)

Anulaţi modul autodeclanşator după realizarea fotografiilor. • Setarea nu este anulată în modurile telecomandă cu răspuns rapid sau cronometru zâmbet (A65).

Rămânere în mod autodecl.

Permite declanşarea continuă, fără anularea setării, după fotografiere. • Setarea aplicată în modurile de fotografiere A (automat), A, B, C, D, O (nocturn cu zgomot mic) sau u (efecte speciale) nu este anulată nici după oprirea aparatului foto.

Reducere vibraţii Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Reducere vibraţii

Secţiunea de referinţe

Opţiune

g

Activată (setare implicită)

k Dezactivată

Descriere Corectaţi tremuratul aparatului foto care apare de obicei când se fotografiază imagini statice sau se înregistrează filme cu zoomul în poziţia de telefotografie sau la viteze de declanşare mici. Aparatul foto detectează automat direcţia de panoramare şi corectează doar vibraţiile cauzate de tremuratul aparatului. Atunci când aparatul foto este rotit panoramic pe orizontală, funcţia de reducere a vibraţiilor reduce doar tremuratul vertical. Dacă aparatul foto este rotit panoramic pe verticală, funcţia de reducere a vibraţiilor compensează doar tremuratul orizontal. Funcţia Reducere vibraţii nu este activată.

• Dacă utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto, setaţi funcţia Reducere vibraţii la Dezactivată. Atunci când este selectată opţiunea Activată, pe monitor (A8) se afişează o pictogramă corespunzătoare.

B

Note privind funcţia Reducere vibraţii

• După ce aparatul foto este pornit sau atunci când intră în modul de fotografiere din modul redare, aşteptaţi ca afişajul să se stabilizeze înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitor imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite situaţii.

E76


Meniul configurare

Detecţie mişcare Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Detecţie mişcare

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. Opţiune

Descriere

U

Automată

Dacă aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, sensibilitatea ISO este mărită şi viteza de declanşare creşte pentru a reduce efectele perturbante. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare. • Când se declanşează bliţul de umplere • În următoarele moduri scenă: Sport, Portret de noapte, Crepuscul/ Răsărit, Peisaj noapte, Muzeu, Foc de artificii, Iluminare fundal şi Portret animal de casă • Atunci când modul de fotografiere este A, B, C, D, E, F, N, O (nocturn cu zgomot mic) sau u (efecte speciale)

k

Dezactivată (setare implicită)

Funcţia Detecţie mişcare nu este activată.

B

Secţiunea de referinţe

Atunci când este selectată opţiunea Automată, pe monitor (A8) se afişează o pictogramă corespunzătoare. Pictograma detecţie mişcare se aprinde în culoarea verde în momentul în care aparatul foto detectează vibraţii şi măreşte viteza de declanşare.

Note privind funcţia Detecţie mişcare

• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului. • Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat. • Fotografiile efectuate pot avea un aspect granulat. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E77


Meniul configurare

Asistenţă AF Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Asistenţă AF

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF care susţine focalizarea automată atunci când lumina este slabă. Opţiune

Descriere

Automată (setare implicită)

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF se aprinde automat atunci când iluminarea este redusă. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 8,0 m în poziţia de unghi larg maxim şi de aproximativ 7,0 m în poziţia de telefotografie maximă. • Pentru anumite zone de focalizare sau moduri scenă cum ar fi Muzeu (A43) sau Portret animal de casă (A45), dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu se activează, chiar dacă este setată opţiunea Automată.

Dezactivată

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu se aprinde. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este slabă.

B

Notă privind dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF

În modurile de fotografiere E, F şi N, funcţia Asistenţă AF nu poate fi setată din meniul de configurare. Selectaţi filele E, F sau N şi setaţi Asistenţă AF în meniurile specializate pentru E, F şi N (A13, 58). Secţiunea de referinţe

Reducere ochi roşii Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Reducere ochi roşii

Alegeţi metoda de reducere a efectului „ochi roşii” atunci când modul bliţ (A61) este V (automat cu reducere ochi roşii). Opţiune

Descriere

Pre-bliţ activat (setare implicită)

Bliţul declanşează repetat pre-bliţuri la intensitate redusă înaintea bliţului principal pentru a atenua efectul „ochi roşii”, apoi efectuează procesul de reducere utilizând compensarea imaginii. Reţineţi că există o întârziere uşoară între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei.

Pre-bliţ dezactivat

Pre-bliţurile nu sunt declanşate. Declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare şi procesul de reducere a efectului „ochi roşii” se realizează utilizând compensarea imaginii.

E78


Meniul configurare

Zoom digital Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Zoom digital

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Opţiune

Descriere

Activat (setare implicită)

Atunci când zoomul optic al aparatului foto este folosit la poziţia maximă, rotirea şi menţinerea controlului zoomului spre g (i) declanşează zoomul digital (A31).

Decupare

Limitaţi mărirea prin zoom la poziţia V în timpul fotografierii imaginilor statice. De asemenea, limitaţi zoomul digital la intervalul la care calitatea imaginilor statice fotografiate nu are de suferit (A31). • Zoomul digital nu este disponibil atunci când dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736, E 3264×2448, I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736. • În timpul înregistrării filmelor, zoomul digital funcţionează conform descrierii opţiunii Activat.

Dezactivat

Zoomul digital nu este activat.

Secţiunea de referinţe

B

Note privind funcţia Zoom digital

• Atunci când zoomul digital este activat, modul zonă AF este setat la Centrală (spot) (E48). • Zoomul digital nu poate fi folosit atunci când Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte, Iluminare fundal cu HDR setat la Activat sau Portret animal de casă sunt selectate în modul scenă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80). • La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, opţiunea Măsurare este setată la Central-evaluativ, iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0×, este setată la Spot. • Zoomul digital nu este disponibil la utilizarea funcţiei Expunere zoom (A47).

E79


Meniul configurare

Viteză zoom Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Viteză zoom

Setaţi viteza de funcţionare a zoomului. Diminuaţi viteza zoomului pentru a reduce la minimum înregistrarea zgomotului produs la funcţionarea zoomului în timpul înregistrării filmelor. Opţiune

Descriere

Secţiunea de referinţe

Automată (setare implicită)

În timpul fotografierii imaginilor statice, folosiţi zoomul la viteza Normală. În timpul înregistrării filmelor, folosiţi zoomul la o viteză mai mică decât Normală pentru a reduce la minimum înregistrarea zgomotului produs de funcţionarea zoomului. În timpul fotografierii imaginilor statice, rotirea controlului zoomului până la capăt în oricare dintre direcţii reglează rapid zoomul, în timp ce rotirea parţială a controlului reglează zoomul în mod lent.

Normală

Atât în timpul fotografierii imaginilor statice, cât şi în timpul înregistrării filmelor, folosiţi zoomul la viteza standard. Atât în timpul fotografierii imaginilor statice, cât şi în timpul înregistrării filmelor, rotirea controlului zoomului până la capăt în oricare dintre direcţii reglează rapid zoomul, în timp ce rotirea parţială a controlului reglează zoomul în mod lent.

Silenţios

În timpul fotografierii imaginilor statice şi în timpul înregistrării filmelor, folosiţi zoomul la o viteză mai redusă decât Normală.

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Automată, este afişată pe monitor (A8).

Diafragmă fixă Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Diafragmă fixă Opţiune

Descriere

Activată

În modurile de fotografiere C sau D, zoomul poate fi aplicat cu modificări minime ale valorii diafragmei. • Atunci când apertura relativă depăşeşte intervalul de expunere la poziţia nouă a zoomului, valoarea diafragmei nu este fixă.

Dezactivată (setare implicită)

Valoarea diafragmei nu este fixă.

E80


Meniul configurare

Setări sunet Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Setări sunet

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Opţiune

Descriere

Sunet buton

Setaţi toate sunetele următoare la Activat (setare implicită) sau Dezactivat. • Beep la setare (se aude o dată la încheierea configurării setărilor) • Beep la focalizare (se aude de două ori atunci când aparatul foto focalizează pe subiect) • Beep la eroare (se aude de trei ori la detectarea unei erori) • Sunete la pornire

Sunet declanşator

Optaţi pentru setarea sunetului declanşatorului la Activat (setare implicită) sau Dezactivat.

B

Note privind funcţia Setări sunet

Orientare înregistrare Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Orientare înregistrare Opţiune

Secţiunea de referinţe

• În modul scenă Portret animal de casă, Sunet buton şi Sunet declanşator sunt dezactivate, chiar dacă este selectată opţiunea Activat. • Chiar dacă este setată opţiunea Activat, sunetul declanşatorului este dezactivat atunci când modul scenă folosit este Iluminare fundal cu HDR setat la Activat sau în timpul înregistrării filmelor. • Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80) pentru mai multe informaţii.

Descriere

Automată (setare implicită)

Datele de orientare sunt înregistrate odată cu fotografia. Dacă funcţia Rotire „pe înalt” (E82) este setată la Activată, fotografia este rotită automat la redare pentru a fi afişată corect.

Dezactivată

Datele de orientare nu sunt înregistrate, fotografiile fiind afişate întotdeauna în poziţie orizontală.

• Datele de orientare pot fi modificate după fotografiere folosind funcţia Rotire imagine din meniul redare (E66).

B

Note privind înregistrarea datelor de orientare

• În modurile Continuu sau Bracketing automat, toate fotografiile sunt înregistrate cu aceleaşi date de orientare ca prima fotografie din serie. • Este posibil să nu se obţină date de orientare corecte în cazul imaginilor înregistrate cu aparatul foto îndreptat în sus sau în jos.

E81


Meniul configurare

Rotire „pe înalt” Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Rotire „pe înalt”

Atunci când opţiunea selectată este Activată (setare implicită), fotografiile realizate cu orientarea „pe înalt” sau cu funcţia de detectare a feţelor sunt rotite automat în momentul afişării, în conformitate cu datele de orientare înregistrate.

15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

15/11/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Secţiunea de referinţe

Oprire automată Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Oprire automată

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune într-o anumită perioadă în timp ce aparatul foto este pornit, monitorul este oprit pentru a economisi energie şi aparatul foto intră în modul de veghe (A25). Setaţi în acest meniu perioada de timp care trece înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe. Alegeţi între 30 sec., 1 min. (setare implicită), 5 min. şi 30 min..

C

Setarea pentru Oprire automată

• În următoarele situaţii, perioada de timp care trece înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este fixată. - Când se afişează meniurile: trei minute - Când se afişează informaţiile despre nivelul tonului (modul fotografiere): trei minute - În timpul redării unei prezentări de diapozitive: maximum 30 de minute - Când adaptorul la reţeaua electrică EH-5b este conectat: 30 de minute • Aparatul foto nu intră în modul de veghe atunci când se transferă imagini prin intermediul cardului Eye-Fi.

E82


Meniul configurare

Formatare memorie/Formatare card Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Formatare memorie/Formatare card

Formataţi memoria internă sau un card de memorie. Formatarea şterge definitiv toate datele din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Datele şterse nu pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formatare.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul de configurare se afişează opţiunea Formatare memorie.

Formatarea cardurilor de memorie Cardul de memorie poate fi formatat după ce a fost introdus în aparatul foto. În meniul de configurare se afişează opţiunea Formatare card.

B

Formatarea memoriei interne şi a cardului de memorie

Limba/Language Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Limba/Language

Secţiunea de referinţe

• Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat în alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi utilizând acest aparat foto.

Alegeţi una dintre cele 29 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajelor aparatului foto. Cehă Daneză Germană (setare implicită)

Olandeză Norvegiană Poloneză Portugheză braziliană

Spaniolă

Portugheză

Greacă Franceză Indoneziană Italiană Maghiară

Rusă Română Finlandeză Suedeză Vietnameză

Turcă Ucraineană Arabă Chineză simplificată Chineză tradiţională Japoneză Coreeană Thailandeză Hindi

E83


Meniul configurare

Setări TV Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Setări TV

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Opţiune

Descriere

Mod video

Selectaţi sistemul de ieşire video analogică NTSC sau PAL, în funcţie de televizorul dumneavoastră.

HDMI

Selectaţi rezoluţia imaginii pentru ieşirea HDMI alegând una dintre opţiunile Automat (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Atunci când este setat Automat, rezoluţia de ieşire optimă pentru televizorul conectat este selectată automat: 480p, 720p sau 1080i.

Control dispozitiv HDMI

Specificaţi dacă aparatul foto recepţionează semnale de la un televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC, conectat la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI. Atunci când funcţia este setată la Activat (setare implicită), telecomanda televizorului poate fi utilizată pentru controlul aparatului foto în timpul redării. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea telecomenzii televizorului (Control dispozitiv HDMI) (E21).

Secţiunea de referinţe

C

HDMI şi HDMI-CEC

„HDMI” este abrevierea pentru High-Definition Multimedia Interface, un tip de interfaţă multimedia. „HDMI-CEC” este abrevierea pentru HDMI-Consumer Electronics Control, un protocol care permite executarea operaţiunilor între dispozitive compatibile.

Sensibilitate mic. extern Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Sensibilitate mic. extern

Selectaţi Ridicată dacă sensibilitatea microfonului extern este scăzută în timpul înregistrării filmelor. • Setarea implicită este Automată.

E84


Meniul configurare

Filtru ND încorporat Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Filtru ND încorporat

Atunci când se foloseşte filtrul ND încorporat al aparatului foto, cantitatea de lumină care pătrunde în aparat în timpul fotografierii poate fi redusă în trei paşi. Utilizaţi această funcţie spre exemplu când supraexpunerea este cauzată de un subiect prea luminos. Specificaţi dacă doriţi să utilizaţi filtrul ND încorporat pentru a reduce lumina în următoarele moduri de fotografiere. • Modul O (nocturn cu zgomot mic) • Modurile A, B, C şi D (inclusiv modurile E, F şi N) În alte moduri de fotografiere decât cele menţionate mai sus, activarea/dezactivarea filtrului ND încorporat este controlată automat în funcţie de modul şi de condiţiile de fotografiere, indiferent de setarea funcţiei Filtru ND încorporat. Opţiune

Descriere Utilizaţi filtrul ND pentru a reduce lumina.

Automat

În modurile O (nocturn cu zgomot mic) sau A (Moduri aut. programate), atunci când subiectul este prea luminos şi intervalul de expunere este depăşit, reduceţi automat lumina prin intermediul filtrului ND. • În modurile de fotografiere B, C şi D, filtrul ND este Dezactivat.

Dezactivat (setare implicită)

Filtrul ND nu este utilizat.

Pictograma corespunzătoare setării curente, exceptând setarea Dezactivat, este afişată pe monitor (A8). Nu se afişează nicio pictogramă dacă sunt setate modurile A (automat), scenă sau film.

C

Secţiunea de referinţe

Activat

Efectele funcţiei Filtru ND încorporat

Utilizarea filtrului poate facilita fotografierea subiectelor prea luminoase fără supraexpunerea imaginii. De asemenea, filtrul poate fi folosit în anumite situaţii speciale, de pildă atunci când doriţi să reduceţi viteza de declanşare la o valoare mică a diafragmei. De exemplu, la o viteză de declanşare de 1/2000 secunde cu expunere corectă, dacă filtrul ND este utilizat pentru reducerea luminii în trei paşi, viteza poate fi modificată la 1/250 secunde fără schimbarea valorii diafragmei.

E85


Meniul configurare

Personaliz. selectoare com. Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Personaliz. selectoare com. Opţiune

Descriere

Fără comutare (setare implicită)

Funcţiile activate prin acţionarea selectorului principal de comandă şi a selectorului secundar de comandă nu sunt comutate.

Comutare principal şi secundar

Comutaţi funcţiile activate prin acţionarea selectorului principal de comandă şi a selectorului secundar de comandă în momentul fotografierii. • Funcţiile nu sunt comutate pentru ecranul de redare sau ecranul meniu.

Apăsare dreapta sel. mult. Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Apăsare dreapta sel. mult.

Secţiunea de referinţe

Setaţi la Dezactivat dacă nu doriţi să afişaţi setarea pentru modul zonă AF (E48) la apăsarea K pe selectorul multiplu. • Setarea implicită este Mod zonă AF.

Opţiuni buton Ştergere Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Opţiuni buton Ştergere Opţiune

Descriere

Apăsaţi de două ori pt. şterg.

Apăsaţi încă o dată pe butonul l pentru a şterge o imagine în timp ce se afişează mesajul de confirmare a ştergerii (A36).

Dezactivare a doua apăsare (setare implicită)

Chiar dacă butonul l este apăsat din nou în timp ce se afişează mesajul de confirmare a ştergerii, imaginea nu este ştearsă.

E86


Meniul configurare

Buton blocare AE/AF Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Buton blocare AE/AF

Selectaţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când butonul g AE-L/AF-L (A5) este apăsat în timpul fotografierii. Opţiune

Descriere

Blocare AE/AF (setare implicită)

Blocaţi atât focalizarea, cât şi expunerea la apăsarea butonului g AE-L/AF-L.

Blocare numai AE

Blocaţi doar expunerea atunci când butonul g AE-L/AF-L este apăsat.

Blocare numai AF

Blocaţi doar focalizarea atunci când butonul g AE-L/AF-L este apăsat.

Setarea pentru butonul g AE-L/AF-L este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A8). • În timpul fotografierii imaginilor statice, blocarea se activează numai la apăsarea butonului AE/AF-L. • În timpul înregistrării filmelor, blocarea se activează la apăsarea butonului AE/AF-L şi se dezactivează când butonul este apăsat din nou.

Secţiunea de referinţe

B

Note privind setarea funcţiei Buton blocare AE/AF

• Butonul g AE-L/AF-L nu se poate folosi dacă în modul scenă este selectat Selector aut. scene. • AE-L (blocarea expunerii) nu poate fi utilizată atunci când modul de fotografiere este setat la D. • AF-L (blocarea focalizării) nu poate fi utilizată atunci când modul de focalizare (A67) este setat la E (focalizare manuală).

C

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Blocarea focalizării” (A33).

E87


Meniul configurare

Fn1 + buton declanşator Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Fn1 + buton declanşator

Setaţi funcţia care urmează să fie activată atunci când butonul de declanşare este apăsat concomitent cu butonul w1 (FUNCŢIE1) (A2) în timpul fotografierii. • Se poate utiliza când modul de fotografiere ales este A, B, C, D, E, F sau N. Opţiune

Descriere

Secţiunea de referinţe

Dezactivat (setare implicită)

Fotografiaţi fără schimbarea setării.

NRW (RAW)/Normal (Calitate imagine) (A75)

Atunci când sunt setate opţiunile Fine, Normal sau Basic, fotografiaţi cu setarea NRW (RAW). Atunci când este setată opţiunea NRW (RAW), fotografiaţi cu setarea Normal. • Dimensiunea imaginii este M 3648×2736. • Atunci când sunt setate opţiunile NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic, fotografiaţi fără schimbarea setării.

Sensibilitate ISO (E30)

Fotografiaţi cu Sensibilitate ISO setată la Automată.

Balans de alb (E32)

Fotografiaţi cu Balans de alb setat la Automat (normal). • Nu se poate utiliza atunci când Picture Control este setat la Monocrom.

Picture Control (E38)

Fotografiaţi cu Picture Control setat la Standard.

E88


Meniul configurare

Fn1 + selector de comandă Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Fn1 + selector de comandă

Setaţi funcţia care urmează să fie activată atunci când selectorul de comandă este rotit concomitent cu apăsarea butonului w1 (FUNCŢIE1) în timpul fotografierii. • Operarea este permisă prin rotirea selectorului principal sau secundar de comandă. Opţiune

Descriere

Dezactivat (setare implicită)

Fotografiaţi fără a întrebuinţa o funcţie. Operarea va fi dezactivată.

Focalizare manuală (E2)

Atunci când modul de focalizare este setat la focalizare manuală, focalizarea poate fi reglată.

Măsurare (E44)

Schimbaţi setarea pentru măsurare.

Continuu (E45)

Schimbaţi setarea pentru declanşare continuă.

Compens. expunere bliţ (E52)

Schimbaţi setarea pentru Compens. expunere bliţ.

D-Lighting activ (E56)

Schimbaţi setarea pentru D-Lighting activ.

Nivel bliţ manual (A62)

Schimbaţi valoarea corespunzătoare puterii bliţului, setată pentru bliţul încorporat, atunci când modul bliţ este setat la manual.

Notă privind funcţia Fn1 + selector de comandă

Operarea este dezactivată atunci când AE sau AF sunt blocate (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

Secţiunea de referinţe

B

Afişare ghid Fn1 Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Afişare ghid Fn1 Opţiune

Descriere

Activat (setare implicită)

Indicatorul de funcţionare a butonului w1 (A8) şi funcţiile alocate setărilor Fn1 + buton declanşator (E88) şi Fn1 + selector de comandă (E89) sunt afişate în timpul apăsării butonului w1 (FUNCŢIE1).

Dezactivat

Chiar dacă butonul w1 este apăsat, ghidul nu este afişat.

E89


Meniul configurare

Buton Fn2 Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Buton Fn2

Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată atunci când butonul w2 (A2) este apăsat în timpul fotografierii. Opţiune

Descriere

Dezactivat (setare implicită)

Fotografiaţi fără a întrebuinţa o funcţie. Operarea va fi dezactivată.

Orizont virtual, Viz./Ascund. histogr., Viz./Ascund. grilă încadr.

Selectaţi dacă doriţi să vizualizaţi sau să ascundeţi afişajele orizont virtual, histogramă sau grilă încadrare (E74) de pe monitor în timpul fotografierii.

Filtru ND încorporat

Schimbaţi setarea pentru filtrul ND încorporat (E85).

Personalizare Meniul meu Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Personalizare Meniul meu Secţiunea de referinţe

Înregistraţi elemente din meniu frecvent utilizate în Meniul meu (maximum cinci). Meniul meu înregistrat poate fi afişat atunci când selectorul meniu rapid este setat la I şi butonul meniu rapid este apăsat, permiţând verificarea sau modificarea rapidă a setărilor (doar când modul de fotografiere este setat la A, B, C, D, E, F sau N). Pot fi înregistrate următoarele elemente. Picture Control personal. (E43)

Filtru reducere zgmot (E53)

Măsurare (E44)

Reduc. zgom. exp. lungă (E53) Zoom digital (E79)

Continuu (E45)

Control distorsiune (E54)

Reducere vibraţii (E76)

Formatare memorie/Formatare card (E83)

Mod zonă AF (E48)

Convertor unghi larg (E54)

Filtru ND încorporat (E85)

Mod focalizare autom. (E52)

Control bliţ (E55)

Încărcare Eye-Fi (E93)

Compens. expunere bliţ (E52) D-Lighting activ (E56) *

Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Unică

Alegeţi pentru a şterge un element din Meniul meu.

E90

- (fără setare) (ştergere)*


Meniul configurare

Înregistrarea elementelor în Meniul meu

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege elementul din meniu şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul de selecţie a elementelor din meniu.

2

Alegeţi elementul din meniu pe care doriţi să-l înregistraţi şi apăsaţi pe butonul k. • Elementul ales din meniu este înregistrat. • Pentru a încheia setarea, apăsaţi J pe selectorul multiplu.

Personalizare Meniul meu Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom.

Personalizare Meniul meu : 1 Picture Control personal. Măsurare Continuu Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Control bliţ

Reset. numerot. fişiere

Dacă este selectat Da, numărătoarea continuă a fişierelor este resetată (E99). După resetare este creat un folder nou şi numărul fişierului pentru următoarea fotografie începe de la „0001”.

B

Secţiunea de referinţe

Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Reset. numerot. fişiere

Note privind funcţia Reset. numerot. fişiere

• Funcţia Reset. numerot. fişiere nu poate fi utilizată atunci când modul scenă este setat la Asistenţă panoramă sau în cazul în care Fotogr. cu temp. interv. este setată pentru Continuu atunci când se folosesc modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F sau N. Pentru Asistenţă panoramă sau Fotogr. cu temp. interv. este creat un folder nou, iar numerele fişierelor sunt alocate automat începând cu „0001” (E99, 100). • Funcţia Reset. numerot. fişiere nu poate fi aplicată atunci când numărul folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/cardul de memorie (E83).

E91


Meniul configurare

Avertizare clipire Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Avertizare clipire

Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când se utilizează funcţia de detectare a feţelor (A85) în următoarele moduri de fotografiere. • În următoarele moduri scenă: Selector aut. scene (A40), Portret (A40) sau Portret de noapte (A41) • În modurile de fotografiere A, B, C, D, E, F, N, O (nocturn cu zgomot mic) şi u (efecte speciale) (când Prioritate faţă (E48) este selectată pentru Mod zonă AF) Opţiune

Descriere

Activată

Ecranul A clipit cineva? este afişat pe monitor dacă aparatul foto detectează posibilitatea ca un subiect uman să fi clipit imediat după recunoaşterea feţei. Figura subiectului uman care ar putea avea ochii închişi este încadrată cu un chenar galben. Puteţi verifica fotografia şi vă puteţi decide dacă trebuie să o realizaţi din nou.

Dezactivată (setare implicită)

Aparatul foto nu detectează ochii care clipesc.

Secţiunea de referinţe

Ecranul A clipit cineva? Aparatul foto revine automat la ecranul de fotografiere dacă A clipit cineva? timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. • Pentru mărire pe faţa pe care s-a detectat clipirea, rotiţi controlul zoomului spre g (i). Pentru a reveni la modul de redare cadru întreg, rotiţi controlul zoomului spre f (h). Ieşire • Dacă aparatul foto detectează unul sau mai mulţi subiecţi umani care clipesc, apăsaţi H, I, J sau K în timpul zoomului de redare pentru a afişa alte figuri. Se pot afişa alte figuri şi prin rotirea selectorului principal de comandă. • Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge fotografia realizată. • Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la ecranul de fotografiere.

B

Notă privind funcţia Avertizare clipire

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E92


Meniul configurare

Încărcare Eye-Fi Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Încărcare Eye-Fi Opţiune

Descriere

Activare

Încărcaţi imaginile fotografiate cu aparatul foto într-o locaţie preselectată.

Dezactivare (setare implicită)

Imaginile nu vor fi încărcate.

B

Note privind cardurile Eye-Fi

C

Secţiunea de referinţe

• Reţineţi că imaginile nu vor fi încărcate dacă intensitatea semnalului este insuficientă, chiar dacă este selectată opţiunea Activare. • Selectaţi Dezactivare în locaţiile unde folosirea dispozitivelor fără fir este interzisă. • Consultaţi manualul cu instrucţiuni de utilizare a cardului Eye-Fi pentru mai multe informaţii. În cazul funcţionării defectuoase, contactaţi producătorul cardului. • Aparatul foto poate fi utilizat pentru activarea şi dezactivarea cardurilor Eye-Fi, dar este posibil să nu accepte alte funcţii Eye-Fi. • Dacă în aparatul foto se introduce un card Eye-Fi şi încărcarea Eye-Fi nu poate fi dezactivată, încărcarea Eye-Fi nu poate fi setată. • Aparatul foto nu este compatibil cu funcţia endless memory (memorie nelimitată). Dacă această funcţie este setată pe un computer, dezactivaţi-o. Dacă funcţia endless memory (memorie nelimitată) este activată, este posibil ca numărul de fotografii realizate să nu fie afişat corect. • Cardurile Eye-Fi trebuie folosite doar în ţara în care au fost achiziţionate. Respectaţi toate reglementările locale privind dispozitivele fără fir. • Dacă opţiunea Activare rămâne setată, acumulatorul se va descărca într-o perioadă mai scurtă de timp.

Indicatorul de comunicare Eye-Fi

Starea comunicării corespunzătoare cardului Eye-Fi introdus în aparatul foto poate fi confirmată pe monitor (A8). • w: Încărcare Eye-Fi este setată la Dezactivare. • x (aprins): încărcarea Eye-Fi este activată; se aşteaptă iniţierea încărcării. • x (clipeşte): încărcarea Eye-Fi este activată; se încarcă date. • y: încărcarea Eye-Fi este activată, dar nu există imagini disponibile pentru încărcare. • z: a survenit o eroare. Aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi.

E93


Meniul configurare

Unităţi indicat. distanţă FM Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Unităţi indicat. distanţă FM

Setaţi unitatea de măsură m (metri) (setare implicită) sau ft (picioare) pentru indicatorul afişat când modul de focalizare este setat la focalizare manuală (E2).

Inversare indicatoare Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Inversare indicatoare

Setaţi indicatorului de expunere (A53) care apare în modul de fotografiere D şi schimbaţi direcţia de afişare +/- a indicatorului afişat pentru setarea bracketing-ului (E36). La setarea implicită, zona „+” a indicatoarelor este în partea stângă, iar zona „-” este în partea dreaptă.

Resetare totală Secţiunea de referinţe

Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Resetare totală

Atunci când este selectată funcţia Resetare, setările aparatului foto sunt restabilite la valorile implicite. Meniul pop-up Opţiune

Valoare implicită

Mod bliţ (A61)

Automat

Autodeclanşator (A64)/Cronometru zâmbet (A65)/ Telecomandă (E105)

OFF

Mod Focalizare (A67)

Focalizare automată

Fotografierea în modul scenă Valoare implicită

Opţiune Meniu scene (A39)

Selector aut. scene

Ajustarea nuanţei în modul Mâncare (A43)

Centrală

HDR din Iluminare fundal (A44)

Dezactivat

Portret animal de casă (A45)

Declanşare automată: Activat Continuu: Continuu

E94


Meniul configurare

Meniul Efecte speciale Opţiune Efecte speciale (A48)

Valoare implicită Alb-negru creativ

Meniul Mod nocturn zgomot mic Opţiune

Valoare implicită

Continuu (A50)

Unică

Compens. expunere bliţ (A50)

0.0

Măsurare (A50)

Matrice

Meniul Film Opţiune

Valoare implicită

Mod focalizare autom. (E69)

AF unic

Reducere zgomot vânt (E69)

Dezactivată

Meniul rapid Opţiune

Valoare implicită Normal

Dimensiune imagine (A77)

M 3648×2736

Opţiuni film (E42)

HD 720p (1280×720)

Sensibilitate ISO (E31)

Automată

Viteză minimă declanşare (E31)

Fără

Balans de alb (E32)

Automat (normal)

Bracketing automat (E36)

Off

Picture Control (E38)

Standard

Secţiunea de referinţe

Calitate imagine (A75)

E95


Meniul configurare

Meniul fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Măsurare (E44)

Matrice

Continuu (E45)

Unică

Fotogr. cu temp. interv. (E46)

30 sec.

Mod zonă AF (E48)

Automat

Mod focalizare autom. (E52)

AF unic

Compens. expunere bliţ (E52)

0.0

Filtru reducere zgmot (E53)

Normal

Reduc. zgom. exp. lungă (E53)

Automată

Control distorsiune (E54)

Dezactivat

Convertor unghi larg (E54)

Fără

Control bliţ (E55)

Automat

D-Lighting activ (E56)

Dezactivat

Memorie zoom (E57)

Sunt alese toate valorile

Meniul configurare Secţiunea de referinţe

Opţiune

Valoare implicită

Ecran de întâmpinare (E70)

Fără

Examinare imagine (E74)

Activată

Luminozitate (E74)

3

Informaţii fotografie (E74)

Ascundeţi toate elementele

Imprimare dată (E75)

Dezactivată

Autodecl.: după decl. (E76)

Ieşire mod autodeclanşator

Reducere vibraţii (E76)

Activată

Detecţie mişcare (E77)

Dezactivată

Asistenţă AF (E78)

Automată

Reducere ochi roşii (E78)

Pre-bliţ activat

Zoom digital (E79)

Activat

Viteză zoom (E80)

Automată

Diafragmă fixă (E80)

Dezactivată

Sunet buton (E81)

Activat

Sunet declanşator (E81)

Activat

Orientare înregistrare (E81)

Automată

Rotire „pe înalt” (E82)

Activată

E96


Meniul configurare Opţiune

Valoare implicită 1 min.

HDMI (E84)

Automat

Control dispozitiv HDMI (E84)

Activat

Sensibilitate mic. extern (E84)

Automată

Filtru ND încorporat (E85)

Dezactivat

Personaliz. selectoare com. (E86)

Fără comutare

Apăsare dreapta sel. mult. (E86)

Mod zonă AF

Opţiuni buton Ştergere (E86)

Dezactivare a doua apăsare

Buton blocare AE/AF (E87)

Blocare AE/AF

Fn1 + buton declanşator (E88)

Dezactivat

Fn1 + selector de comandă (E89)

Dezactivat

Afişare ghid Fn1 (E89)

Activat

Buton Fn2 (E90)

Dezactivat

Personalizare Meniul meu (E90)

1: Picture Control personal. 2: Măsurare 3: Continuu 4: Mod zonă AF 5: Mod focalizare autom.

Avertizare clipire (E92)

Dezactivată

Încărcare Eye-Fi (E93)

Dezactivare

Unităţi indicat. distanţă FM (E94)

m

Inversare indicatoare (E94)

+0-

Secţiunea de referinţe

Oprire automată (E82)

Altele Opţiune Format hârtie (E24, 25)

Valoare implicită Implicit

Interv. între cadre pentru Prezentare diapozitive (E63) 3 sec.

E97


Meniul configurare

• Selectarea funcţiei Resetare totală şterge şi numărul fişierului curent (E99) din memorie. După resetare, numărătoarea continuă de la cel mai mic număr disponibil în memoria internă sau pe cardul de memorie. Dacă operaţiunea Resetare totală este efectuată după ştergerea tuturor imaginilor din memoria internă sau de pe cardul de memorie (E64), numerele alocate fişierelor în care sunt stocate următoarele fotografii încep de la „0001”. • Următoarele setări nu sunt afectate chiar în cazul efectuării operaţiunii Resetare totală. Meniu rapid: datele de presetare manuală pentru Balans de alb (E35) Meniu fotografiere: înregistrarea Picture Control personal. (E43) Meniu configurare: Fus orar şi dată (E71), Limba/Language (E83) şi Mod video (E84) din Setări TV • User settings (Setări utilizator) care au fost salvate pentru selectorul de moduri E, F şi N nu sunt resetate la setările implicite atunci când se efectuează operaţiunea Resetare totală. Pentru a readuce aceste setări la valorile implicite, utilizaţi Resetare user settings (A58).

Versiune firmware Secţiunea de referinţe

Apăsaţi butonul d M fila z (A13) M Versiune firmware

Afişează versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX P7100 Ver.X.X

Înapoi

E98


Numele fişierelor şi folderelor Fotografiilor, filmelor şi notelor vocale le sunt alocate nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale (inclusiv notele vocale ataşate), filme Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii decupate (inclusiv notele vocale ataşate) Fotografii create cu funcţii de editare a imaginilor, altele decât Decupare şi Imagine mică, şi notele vocale ataşate, filmele create cu funcţii de editare a filmelor

DSCN SSCN RSCN

Extensie (indică tipul fişierului) Imagini statice Imagini statice RAW Filme Note vocale

.JPG .NRW .MOV .WAV

Numărul fişierului (alocat automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN

Secţiunea de referinţe

• Un folder pentru stocarea fişierelor este creat automat, utilizând următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + NIKON” (de ex. „100NIKON”). Dacă un folder conţine 200 de fişiere, se creează un nou folder. (De exemplu, numele folderului care urmează după „100NIKON” va fi „101NIKON”.) Este creat un folder nou şi atunci când numărul de fişiere dintr-un folder ajunge la 9999 sau se aplică funcţia Reset. numerot. fişiere (E91). Următorul număr de fişier este setat automat la „0001”. Dacă un folder nu conţine niciun fişier, nu va fi creat un folder nou chiar dacă se aplică funcţia Reset. numerot. fişiere. • Atunci când imaginile sunt fotografiate cu Calitate imagine (A75) setată la NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic, imaginilor NRW (RAW) şi JPEG înregistrate simultan le este alocat acelaşi nume de fişier. Imaginile NRW (RAW) şi JPEG înregistrate simultan sunt salvate în acelaşi folder. Dacă într-un folder există 199 de fişiere, se creează un nou folder şi imaginile sunt salvate în acesta. • Numele de fişiere alocate notelor vocale au acelaşi identificator şi număr de fişier ca şi fotografia la care este ataşată nota vocală.

E99


Numele fişierelor şi folderelor

• Atunci când se utilizează funcţia Asistenţă panoramă (A45), pentru fiecare sesiune de fotografiere este creat un folder, cu următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + P_XXX” (de ex. „101P_001”). Fotografiile sunt salvate în ordine, în fişiere cu numere începând de la 0001. • De fiecare dată când se realizează o fotografie cu temporizator de interval (E46), este creat un folder denumit după convenţia: „Număr folder + INTVL” (de ex. 101INTVL). Fotografiile sunt salvate în ordine, în fişiere cu numere începând de la 0001. • Atunci când fişierele imagine sau fişierele vocale sunt copiate din memoria internă pe un card de memorie şi invers (E68), convenţiile de denumire a fişierelor sunt următoarele: - Fişierele copiate cu opţiunea Imagini selectate sunt copiate în folderul curent (sau în folderul utilizat pentru fotografiile următoare), unde le sunt alocate numere în ordine crescătoare, după cel mai mare număr de fişier din memorie. - Fişierele copiate cu opţiunea Toate imaginile, împreună cu folderele asociate, sunt copiate împreună. Numerele folderelor sunt alocate în ordine crescătoare, după cel mai mare număr de folder de pe mediul de destinaţie. Numele fişierelor nu sunt schimbate. • Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 200 de fişiere sau un fişier are numărul 9999, nicio altă imagine nu poate fi fotografiată până la formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie (E83) ori până la introducerea unui nou card de memorie. Secţiunea de referinţe

E100


Unităţi Speedlight (unităţi de bliţ externe) Aparatul foto este dotat cu o cuplă de accesorii care permite montarea următoarelor unităţi Speedlight sau a dispozitivului de comandă Speedlight fără fir. Folosiţi unităţile Speedlight în situaţiile în care bliţul încorporat nu furnizează suficientă lumină. • Speedlight SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900 • Dispozitiv de comandă Speedlight fără fir SU-800 Bliţul încorporat este setat automat la W (dezactivat) atunci când se folosesc unităţile Speedlight. În timp ce pe monitor este afişat p, modul bliţ Speedlight este de asemenea afişat pe monitor şi poate fi setat prin aceeaşi procedură ca şi bliţul încorporat (A61).

Cum se montează o unitate Speedlight • Scoateţi capacul cuplei de accesorii în modul ilustrat în figura din dreapta înainte de montarea unei unităţi Speedlight. • Atunci când bliţul încorporat este ridicat, apăsaţi-l uşor pentru a-l coborî, până când se închide cu un clic. • Consultaţi manualul cu instrucţiuni al unităţii Speedlight pentru informaţii suplimentare despre modul de fixare a unităţii Speedlight şi pentru detalii referitoare la utilizare. • Puneţi la loc capacul cuplei de accesorii atunci când nu utilizaţi unitatea Speedlight. Secţiunea de referinţe

B

Notă privind bliţul extern

Încercarea de a monta unităţi de bliţ externe care nu sunt compatibile cu acest aparat foto poate deteriora aparatul foto şi unitatea de bliţ externă.

E101


Unităţi Speedlight (unităţi de bliţ externe)

B

Utilizaţi exclusiv accesorii pentru bliţ Nikon

Utilizaţi exclusiv unităţi Speedlight Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile peste 250 V aplicate cuplei de accesorii nu numai că împiedica funcţionarea normală, dar pot deteriora şi circuitele de sincronizare ale aparatului foto sau ale bliţului.

C

Unităţile Speedlight SB-400, SB-600, SB-700, SB-800 şi SB-900

Secţiunea de referinţe

• Înainte de a utiliza unităţile Speedlight SB-600, SB-700, SB-800 sau SB-900, setaţi modul pentru controlul bliţului Speedlight la TTL. Această setare permite funcţiei de control al bliţului i-TTL standard să utilizeze pre-bliţuri de monitorizare pentru a regla automat puterea bliţului în funcţie de condiţiile de iluminare. Consultaţi manualul cu instrucţiuni al unităţii Speedlight pentru informaţii suplimentare despre controlul bliţului i-TTL. • Fotografierea cu mai multe unităţi bliţ fără fir poate fi efectuată setând unităţile SB-700, SB-800, SB-900 sau dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800 la „dispozitiv de comandă” şi unităţile SB-600, SB-700, SB-800 şi SB-900 la „unitate bliţ controlată de la distanţă”. Cu toate acestea, bliţul nu poate fi utilizat chiar dacă sunt declanşate pre-bliţuri de monitorizare atunci când unitatea SB-900 este setată la „dispozitiv de comandă.” Setarea de grup pentru mai multe unităţi bliţ fără fir se aplică doar grupului A. Schimbaţi setarea la grupul A, atât pentru dispozitivul de comandă, cât şi pentru unitatea bliţ controlată de la distanţă. Consultaţi manualul cu instrucţiuni al unităţii Speedlight pentru informaţii suplimentare. • La fotografierea cu mai multe unităţi bliţ fără fir, dacă sensibilitatea ISO este setată la Automată, Sens. ISO ridicată: autom., ISO 100-200 sau ISO 100-400, este fixată la ISO 100. • Aparatul foto nu acceptă comunicarea de informaţii despre culoarea bliţului, sincronizarea rapidă FP automată, blocarea FV sau asistenţa AF pentru AF zone multiple atunci când se utilizează unităţile Speedlight SB-600, SB-700, SB-800 sau SB-900. • Funcţia zoom electric poate fi utilizată cu unităţile Speedlight SB-600, SB-700, SB-800 sau SB-900, setarea automată a poziţiei capului zoomului depinzând de distanţa focală. • Atunci când se utilizează unităţile Speedlight SB-600, SB-700, SB-800 sau SB-900, marginile fotografiilor realizate la distanţe mai mici de 2 m, cu zoomul în intervalul de unghi larg, pot fi întunecate. În aceste cazuri, utilizaţi adaptorul pentru bliţ cu unghi larg. • Atunci când este setată la STBY (veghe), unitatea Speedlight se activează şi se dezactivează odată cu aparatul foto. Confirmaţi că indicatorul luminos „pregătit” al unităţii Speedlight este aprins.

E102


Accesorii opţionale Acumulator

Acumulator li-ion EN-EL141

Încărcător acumulator Încărcător de acumulator MH-241, 2 Adaptor la reţeaua electrică EH-5b (conectaţi ca în imagine) şi conector de alimentare EP-5A (conectaţi ca în imagine) Atunci când conectorul de alimentare este introdus în aparatul foto şi adaptorul la reţeaua electrică este conectat, aparatul foto poate fi alimentat de la o priză electrică. Adaptorul la reţeaua electrică şi conectorul de alimentare sunt disponibile separat. 1

2

3

Adaptor la reţeaua electrică/ Conector alimentare

Cablu USB

Cablu USB UC-E61

Cablu audio/video

Cablu audio/video EG-CP161

Obiectiv convertor

Convertor de unghi larg WC-E75A (0,75×) (necesită inelul adaptor UR-E22)

Inel adaptor pentru obiectiv

Inel adaptor UR-E22

Speedlight (unitate de bliţ externă)

Speedlight SB-400, SB-600, SB-700, SB-900 Dispozitiv de comandă Speedlight fără fir SU-800

Microfon extern

Microfon stereo ME-1

Secţiunea de referinţe

Înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, introduceţi complet cablul conectorului de alimentare în fanta din camera acumulatorului. Dacă o porţiune a cablului iese din fantă, capacul sau cablul se pot deteriora în momentul închiderii capacului. Introduceţi fişa pentru curent continuu a adaptorului la reţeaua electrică EH-5b în mufa pentru curent continuu a conectorului de alimentare EP-5A.

E103


Accesorii opţionale Telecomandă ML-L3 Cum se înlocuieşte bateria telecomenzii (baterie litiu de 3 V CR2025).

Telecomandă

• Atunci când înlocuiţi bateria telecomenzii, asiguraţi-vă că bornele pozitivă (+) şi negativă (-) sunt orientate corect. • Citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările referitoare la baterie de la pagina vii şi din secţiunea „Acumulatorul” (F3). 1 2

Inclus în pachetul aparatului foto în momentul achiziţionării (consultaţi „Verificarea conţinutului pachetului” (Aii) pentru mai multe informaţii). Atunci când este utilizat în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză disponibil în comerţ. Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj.

Secţiunea de referinţe

Consultaţi site-urile web sau cataloagele de produse pentru informaţii actualizate privind accesoriile pentru COOLPIX P7100.

B

Note privind convertorul şi inelul adaptor

• Asiguraţi-vă că setaţi Convertor unghi larg (E54) la Activat. • Nu ataşaţi parasolare de obiectiv sau filtre la obiectivele convertoare sau la inelul adaptor, întrucât acestea pot genera umbre pe marginile imaginilor.

E104


Accesorii opţionale

Fotografierea cu telecomandă Utilizaţi telecomanda ML-L3 (disponibilă separat) (E104) pentru a elibera declanşatorul. Telecomanda este utilă pentru realizarea autoportretelor şi elimină în mod eficient neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto, care apare în momentul apăsării butonului de declanşare. Se recomandă folosirea unui trepied atunci când se fotografiază cu telecomandă. Setaţi Reducere vibraţii (E76) în meniul de configurare la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto.

1

Apăsaţi J (n autodeclanşator) pe selectorul multiplu rotativ.

2

Selectaţi modul Telecomandă prin intermediul selectorului multiplu şi apăsaţi K pentru afişarea setării.

3

Secţiunea de referinţe

• Selectaţi setarea pentru telecomandă şi apăsaţi pe butonul k. • Z (telecomandă cu răspuns rapid): apăsaţi pe butonul de Telecomandă transmitere de pe telecomandă pentru a fotografia instantaneu. • Z 10s (activare telecomandă în zece secunde): apăsaţi pe butonul de transmitere de pe telecomandă pentru a fotografia cu o întârziere de zece secunde. • Z 2s (activare telecomandă în două secunde): apăsaţi pe butonul de transmitere de pe telecomandă pentru a fotografia cu o întârziere de două secunde. • Pictograma pentru modul telecomandă selectat este afişată. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de configurare dispare.

Încadraţi imaginea.

1/250

F5.6

1342

E105


Accesorii opţionale

4

Îndreptaţi emiţătorul către receptorul infraroşu de pe partea din faţă sau din spate a aparatului foto (A2, 3) şi apăsaţi pe butonul de transmitere.

Spate

Faţă

• Apăsaţi pe butonul de transmitere de la o distanţă de 5 m sau mai mică. • În modul telecomandă cu răspuns rapid, declanşatorul este eliberat imediat ce subiectul este focalizat. • În modul de activare a telecomenzii după zece sau două secunde, indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în momentul în care subiectul este focalizat; aproximativ cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos încetează să clipească şi rămâne aprins. Pentru a opri temporizatorul înainte de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul de transmitere. • După ce declanşatorul este eliberat în modurile de activare a telecomenzii în zece sau două secunde, modul Telecomandă comută la Dezactivată.

Secţiunea de referinţe

B

Notă privind modul Telecomandă

Această funcţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan” (A80).

E106


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesajele de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru acestea. Afişaj

Descriere

A

Soluţie

Ceasul nu este setat.

Setaţi data şi ora.

E71

N Bateria este consumată.

Acumulator consumat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

18, 20

P Temperatura bateriei este ridicată

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. La cinci secunde după apariţia acestui mesaj, monitorul este oprit, iar indicatorul luminos aparat pornit, 25 indicatorul luminos AF/acces şi becul bliţului clipesc rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

P Aparatul foto se va opri pentru a evita supraîncălzirea.

Interiorul aparatului foto Lăsaţi aparatul foto oprit până când s-a supraîncălzit. Aparatul componentele interne se răcesc, apoi foto se opreşte automat. reporniţi-l.

Aparatul foto nu poate P Aşteptaţi până când mesajul dispare efectua alte operaţii până Aşteptaţi ca aparatul foto să automat de pe afişaj atunci când când înregistrarea nu se termine înregistrarea. înregistrarea se încheie. încheie. N Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii.

Comutatorul de protejare la scriere al cardului de Glisaţi comutatorul de protejare la scriere memorie este în poziţia în poziţia „scriere”. „blocat”.

Comutatorul de protejare Glisaţi comutatorul de protejare la scriere la scriere al cardului Eyeîn poziţia „scriere”. Fi este în poziţia „blocat”.

N Indisponibil în poziţia blocat a cardului Eye-Fi Eroare la accesarea cardului Eye-Fi.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie.

Secţiunea de referinţe

O (clipeşte)

23 22 22

E107


Mesaje de eroare Afişaj P Acest card nu poate fi utilizat. P Acest card nu poate fi citit.

P Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? Da Nu

N Memoria a fost epuizată.

Descriere Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie.

Secţiunea de referinţe

Cardul de memorie este plin.

• Alegeţi o calitate mai scăzută a imaginii 75, 77 sau o dimensiune mai mică a imaginii. • Ştergeţi fotografii şi filme. 36, 102, E64 22 • Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi 23 memoria internă.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Numerele de fişiere disponibile pe aparatul foto s-au epuizat.

Înlocuiţi cardul de memorie sau formataţi 22, E83 memoria internă/cardul de memorie. Următoarele fotografii nu pot fi utilizate. • Imagini NRW (RAW) • Imagini fotografiate cu Dimensiune imagine setată la I 3648×2432, z 3584×2016 sau H 2736×2736 • Fotografii create cu funcţiile de editare Imagine mică sau Decupare, cu dimensiuni de 320 × 240 sau mai mici

Nu există spaţiu suficient pentru salvarea unei Ştergeţi fotografii din destinaţie. copii.

E108

23 22 22

Toate datele stocate pe cardul de memorie sunt şterse la formatare. Dacă pe card există date pe Cardul de memorie nu a care doriţi să le păstraţi, selectaţi Nu şi fost formatat pentru efectuaţi o copie de siguranţă a datelor pe 22 utilizarea cu acest aparat un computer înainte de a formata cardul foto. de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.

P Imaginea nu poate fi salvată. Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

P Fişierul audio nu poate fi salvat.

A

Soluţie

E83

75 77 E14, E19

E64

– • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. Nu se poate ataşa o notă • Selectaţi o fotografie realizată cu acest E67 vocală la acest fişier. aparat foto.


Mesaje de eroare Afişaj

N Imaginea nu poate fi modificată.

Descriere

Fotografia selectată nu poate fi editată.

A

Soluţie

• Confirmaţi condiţiile cerute pentru E9 editare. • Procesarea RAW nu poate fi efectuată la – imagini NRW (RAW) fotografiate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7100. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru – filme. Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

23

N Numerotarea fişierelor nu poate fi resetată.

Nu mai pot fi create foldere.

Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/cardul de memorie.

22, E83

N Memoria nu conţine nicio imagine.

Nu există fotografii în memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Fotografiile stocate în memoria internă 22 pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Pentru a copia fişiere din memoria E68 internă pe cardul de memorie, apăsaţi pe butonul d pentru afişarea ecranului de copiere, apoi copiaţi fişierele din memoria internă pe cardul de memorie.

N Fişierul nu conţine imagini.

Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Fişierul nu a fost creat cu Vizualizaţi fişierul pe computer sau pe alt – COOLPIX P7100. dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea sau editarea acestui fişier.

N Toate imaginile sunt ascunse.

Fotografia nu poate fi redată în prezentarea de diapozitive. Toate imaginile din memoria internă/de pe cardul de memorie sunt ascunse.

Dezactivaţi setarea Ascundere imagine pentru a vizualiza imaginile.

E63

E66

N Această imagine nu poate fi Fotografia este protejată. Dezactivaţi funcţia de protejare. ştearsă.

E66

N Destinaţia călătoriei se află în fusul orar curent.

Destinaţia călătoriei este în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

E73

P Selectorul de moduri nu se află în poziţia corespunzătoare.

Selectorul de moduri se află între două moduri.

Rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta modul dorit.

Secţiunea de referinţe

Eroare de expirare a N timpului alocat la Filmul nu poate fi înregistrat. înregistrarea filmului.

28

E109


Mesaje de eroare Afişaj N Meniul meu nu poate fi modificat în prezenţa setărilor curente.

N Ridicaţi bliţul.

Descriere Niciunul dintre elementele de meniu înregistrate nu pot fi modificate la setarea curentă.

A

Soluţie

• Verificaţi setările funcţiilor care nu sunt E90 înregistrate în Meniul meu. • Schimbaţi elementul de meniu pe care E90 doriţi să-l înregistraţi în Meniul meu.

Bliţul este coborât când modul scenă folosit este Portret de noapte sau Iluminare fundal cu Apăsaţi pe butonul K (ridicare bliţ) HDR setat la Dezactivat pentru a ridica bliţul. sau modul Continuu este setat la Bliţ continuu.

41, 44, 61, E45

Secţiunea de referinţe

Bliţul nu este ridicat în timpul fotografierii în modul Selector automat scene.

Apăsaţi pe butonul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul. Dacă nu doriţi să 40, 61 utilizaţi bliţul, aparatul foto poate fotografia în mod normal cu bliţul coborât.

P Eroare setare Speedlight

Grupul A nu a fost selectat pentru setarea de grup atunci când se fotografiază cu mai multe unităţi bliţ fără fir.

Configuraţi setarea de grup a dispozitivului de comandă principal şi a unităţii bliţ controlată de la distanţă la Grup A.

E102

Eroare de obiectiv Q

Obiectivul nu funcţionează corespunzător.

Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l. Dacă eroarea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

25

P Eroare de comunicaţii

Eroare apărută în timpul comunicării cu imprimanta.

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul.

E23

Eroare de sistem Q

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi La circuitul intern al din nou acumulatorul şi porniţi aparatul. aparatului foto a apărut o Dacă eroarea persistă, contactaţi 25 eroare. distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

Q Se iniţializează obiectivul. Focalizarea nu se poate realiza.

Aparatul foto nu poate focaliza.

E110

Aşteptaţi până când aparatul foto îşi reia automat funcţionarea normală.


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

A

Soluţie

PR Eroare imprimantă: verificaţi Eroare la imprimantă starea imprimantei.

Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi hârtia

Hârtia cu formatul specificat nu este încărcată.

Încărcaţi hârtia cu formatul specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k – pentru a relua imprimarea.*

PR Hârtia s-a blocat în Eroare de imprimantă: hârtie imprimantă. blocată

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Reluare şi – apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR În imprimantă nu este Eroare de imprimantă: hârtie încărcată hârtie. epuizată

Încărcaţi hârtia cu formatul specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi cerneala

Eroare cerneală

Verificaţi cerneala, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: cerneală epuizată

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Cartuşul de cerneală este Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a – gol. relua imprimarea.* Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi manualul cu instrucţiuni furnizat împreună cu imprimanta.

Secţiunea de referinţe

PR A apărut o eroare Eroare de imprimantă: fişier generată de fişierul deteriorat imagine.

E111


E112


Note tehnice şi index Întreţinerea produselor ..................................................................F2 Aparatul foto ........................................................................................................................................... F2 Acumulatorul........................................................................................................................................... F3 Încărcătorul de acumulator................................................................................................................ F4 Cardurile de memorie .......................................................................................................................... F5

Întreţinerea aparatului foto............................................................F6 Curăţarea................................................................................................................................................... F6 Depozitarea.............................................................................................................................................. F6

Localizarea defectelor.....................................................................F7 Specificaţii......................................................................................F13 Standarde acceptate...........................................................................................................................F16

Index...............................................................................................F17 Note tehnice şi index

F1


Note tehnice şi index

Întreţinerea produselor Aparatul foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul. Înainte de a folosi produsele, asiguraţi-vă că citiţi şi respectaţi în totalitate avertismentele din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Avi până la Aviii).

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi se pot defecta uşor. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate deteriora senzorul de imagine CCD, producând un efect de estompare de culoare albă pe fotografii. Note tehnice şi index

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcina statică puternică sau câmpurile magnetice generate de echipamente precum emiţătoarele radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot distruge datele salvate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a-l expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare sau a cardului de memorie

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce imaginile sunt salvate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

F2


Întreţinerea produselor

B

Monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile salvate cu acest produs nu vor fi afectate. • Când se încadrează subiecte luminoase, pe monitor pot fi vizibile dungi de lumină albe sau colorate. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată”, se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Acest lucru se datorează caracteristicilor senzorului de imagine şi nu indică o defecţiune. De asemenea, pata poate provoca o decolorare parţială pe afişajul monitorului în momentul fotografierii. Pata nu afectează imaginile înregistrate, cu excepţia momentului fotografierii cu modul Continuu setat la Fotografiere în rafală 16 şi când se înregistrează filme. Când se fotografiază în aceste moduri, se recomandă evitarea obiectelor luminoase, cum ar fi soarele, reflexiile soarelui şi luminile electrice. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de distins sub lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

Acumulatorul

F3

Note tehnice şi index

• Înainte de a folosi acumulatorul, asiguraţi-vă că citiţi şi respectaţi în totalitate avertismentele din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Avi până la Aviii). • Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a folosi aparatul foto şi înlocuiţi sau încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea după ce acumulatorul s-a încărcat complet, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Ori de câte ori este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. • Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5°C până la 35°C înainte de a-l utiliza. • Dacă temperatura acumulatorului este între 0°C şi 10°C sau 45°C şi 60°C, capacitatea de încărcare se poate reduce. • Acumulatorul nu se încarcă la o temperatură ambientală sub 0°C sau peste 60°C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; înainte de a-l încărca, aşteptaţi să se răcească. Nerespectarea acestor măsuri de precauţie poate avea ca rezultate deteriorarea acumulatorului, reducerea randamentului sau dificultăţi la încărcare. • În zilele friguroase, capacitatea acumulatorilor tinde să se reducă. Înainte de a ieşi să fotografiaţi pe vreme rece, asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este cazul. După ce se încălzeşte, un acumulator rece îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria acumulată pe bornele acumulatorului poate împiedica funcţionarea aparatului foto. Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată înainte de utilizare.


Întreţinerea produselor

• Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare. Acumulatorul trebuie depozitat într-o încăpere răcoroasă, cu temperatura ambientală cuprinsă între 15°C şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locuri prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator atunci când nu este utilizat. Dacă rămâne introdus, acumulatorul pierde cantităţi minuscule de curent chiar şi atunci când nu este folosit. Din acest motiv, se poate descărca excesiv, pierzându-si complet capacitatea de funcţionare. Pornirea şi oprirea aparatului foto atunci când acumulatorul este consumat poate reduce durata de funcţionare a acumulatorului. Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, încărcaţi-l înainte de utilizare. • Reîncărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă complet înainte de a-l depozita din nou. • După ce scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator, fixaţi capacul pentru terminal pe acumulator şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Cumpăraţi un acumulator EN-EL14 nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Încărcătorul de acumulator

Note tehnice şi index

• Înainte de a folosi încărcătorul de acumulator, asiguraţi-vă că citiţi şi respectaţi în totalitate avertismentele din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Avi până la Aviii). • Încărcătorul de acumulator inclus în pachet este destinat utilizării numai cu un acumulator li-ion EN-EL14. • Încărcătorul MH-24 este compatibil cu prize electrice de curent alternativ de 100-240 V, 50/60 Hz. Atunci când se utilizează în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză disponibil în comerţ. Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj.

F4


Întreţinerea produselor

Cardurile de memorie

F5

Note tehnice şi index

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. Consultaţi secţiunea „Carduri de memorie aprobate” (A23). • Atunci când folosiţi cardul de memorie, asiguraţi-vă că respectaţi măsurile de precauţie descrise în documentaţia însoţitoare. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie • Nu formataţi cardul de memorie prin intermediul computerului. • La prima utilizare a cardului de memorie, se recomandă formatarea cu acest aparat foto. Mai ales când introduceţi pentru prima dată în acest aparat foto un card de memorie care a fost folosit în alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi utilizând acest aparat foto. • Formatarea şterge definitiv toate datele de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formatare. • Dacă se afişează mesajul de eroare „Cardul nu este formatat. Formataţi cardul?” în momentul introducerii unui card de memorie în acest aparat foto, se impune formatarea cardului de memorie. Dacă pe cardul se memorie există imagini pe care doriţi să le păstraţi, selectaţi Nu şi salvaţi acele imagini pe computer înainte de a formata cardul. Pentru a formata cardul, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, al scrierii sau ştergerii datelor de pe card ori în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cardului de memorie: - deschiderea capacului camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în vederea scoaterii acumulatorului sau a cardului de memorie. - oprirea aparatului foto - deconectarea adaptorului pentru reţeaua electrică


Întreţinerea aparatului foto Curăţarea

Obiectiv/ vizor

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru înlăturarea amprentelor, urmelor de substanţe uleioase sau a altor pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi cu grijă obiectivul cu o cârpă moale şi uscată sau cu o lavetă specială de curăţare a ochelarilor, mişcând-o în spirală, din centrul obiectivului spre margini. Nu ştergeţi obiectivul folosind mişcări prea puternice sau materiale dure. Nerespectarea acestei prevederi poate cauza deteriorări sau probleme. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru înlăturarea amprentelor, a urmelor de substanţe uleioase sau a altor pete, ştergeţi cu grijă monitorul cu o cârpă moale şi uscată sau cu o lavetă specială de curăţare a ochelarilor. Nu ştergeţi monitorul folosind mişcări prea puternice sau materiale dure. Nerespectarea acestei prevederi poate cauza deteriorări sau probleme.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După ce folosiţi aparatul foto pe malul mării sau în alte medii expuse la nisip sau praf, ştergeţi urmele se nisip, praf sau sare cu o cârpă înmuiată uşor în apă curată, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi solvenţi organici volatili, de exemplu alcool sau diluant, detergenţi chimici, agenţi anticorozivi sau agenţi anticondens. Note tehnice şi index

Depozitarea Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub –10°C sau peste 50°C • Locuri insuficient ventilate sau cu umiditate care depăşeşte 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto. Pentru a depozita în siguranţă acumulatorul, citiţi şi respectaţi avertismentele descrise în secţiunea „Acumulatorul“ (F3) din capitolul „Întreţinerea produselor”.

F6


Localizarea defectelor Dacă aparatul foto nu funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme generale de mai jos înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile cu numerele indicate în ultima coloană din dreapta. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Mesaje de eroare” (E107).

Probleme legate de alimentare, afişaje, setări Problemă

A

Cauză/Soluţie

• Acumulatorul este consumat. • Dacă nu s-au efectuat operaţiuni pentru o anumită perioadă în timp, funcţia Oprire automată a oprit automat aparatul foto pentru a Aparatul foto se opreşte economisi energie. • Interiorul aparatului foto s-a supraîncălzit. Lăsaţi aparatul foto oprit fără avertizare. până când componentele interne se răcesc. • La temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto şi acumulatorul să nu funcţioneze normal.

24 25

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este consumat. • Mod veghe pentru economisirea energiei: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c sau rotiţi selectorul de moduri. • Monitorul este oprit. Apăsaţi pe butonul x pentru a-l reactiva. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate prin intermediul cablului USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate prin intermediul cablului A/V sau cablului HDMI. • Fotografiere cu temporizator de interval în desfăşurare.

25 24 25

Pe monitor nu se afişează nimic.

F3

15 91 91 Note tehnice şi index

• Iluminarea ambientală este prea intensă: Utilizaţi vizorul sau mutaţi-vă într-un loc mai întunecos. Imaginea de pe monitor • Reglaţi luminozitatea monitorului. se distinge cu dificultate. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Utilizaţi funcţia de maximizare a strălucirii imaginii de pe monitor.

54 16 16, 104 F6 16

Imaginea de pe vizor se distinge cu dificultate.

Reglaţi controlul de ajustare a dioptriilor.

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

26, 104 • Dacă ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat (indicatorul „dată nesetată” clipeşte în timpul fotografierii), se vor înregistra data şi ora „01/01/11 00:00.” Setaţi data şi ora corecte utilizând Fus orar şi dată din meniul de configurare. • Ceasul intern al aparatului foto nu este la fel de precis ca un ceas 104 normal. Verificaţi ceasul intern al aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

16

Informaţiile despre fotografiere şi fotografie ar putea fi ascunse. Apăsaţi Pe monitor nu se pe butonul x până când se afişează informaţiile despre fotografiere 15 afişează nicio informaţie. sau fotografie.

F7


Localizarea defectelor Problemă

A

Cauză/Soluţie

Funcţia Imprimare Opţiunea Fus orar şi dată nu a fost setată. dată nu este disponibilă. • Este selectat un mod de fotografiere incompatibil cu imprimarea Data nu apare pe datei. fotografii, chiar şi atunci • O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează când este activată imprimarea datei. funcţia Imprimare • Data nu poate fi imprimată pe film. dată.

26, 104 104 80 –

Note tehnice şi index

Setările aparatului foto se resetează.

Acumulatorul ceasului intern este consumat; toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

Reset. numerot. fişiere nu poate fi efectuată.

• Funcţia Reset. numerot. fişiere nu poate fi aplicată atunci când 104, numărul folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Înlocuiţi E83 cardul de memorie sau formataţi memoria internă/cardul de memorie. • Funcţia Reset. numerot. fişiere nu poate fi activată atunci când 45 modul scenă este setat la Asistenţă panoramă sau în cazul în care modul de fotografiere utilizat este A, B, C, D, E, F sau N şi opţiunea Fotogr. cu temp. interv. este selectată pentru Continuu în meniul de fotografiere.

Monitorul se opreşte şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se 25 opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

Temperatura aparatului foto creşte.

Atunci când se utilizează anumite funcţii pentru o perioadă lungă de timp, precum înregistrarea filmelor sau transferarea imaginilor prin intermediul unui card Eye-Fi, sau când aparatul foto este folosit într-o 99 locaţie cu temperatură ambientală ridicată, temperatura aparatului foto poate să crească. Aceasta nu este o defecţiune.

27

b Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe situaţii, acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare în modul descris mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie în momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu sunt afectate. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

F8


Localizarea defectelor

Probleme legate de fotografiere Problemă Nu se poate seta la modul fotografiere.

Cauză/Soluţie Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB.

• Atunci când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi pe c sau pe butonul de declanşare. • Atunci când sunt afişate meniurile, apăsaţi pe butonul d. • Acumulatorul este consumat. • Atunci când modul scenă este Portret de noapte sau Iluminare Nu se fotografiază atunci fundal cu HDR setat la Dezactivat ori Continuu din meniul de când butonul de fotografiere este setat la Bliţ continuu, ridicaţi bliţul. declanşare este apăsat. • Atunci când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă. • Grupul A nu a fost selectat pentru setarea de grup atunci când se fotografiază cu mai multe unităţi bliţ fără fir. Configuraţi setarea de grup a dispozitivului de comandă principal şi a unităţii bliţ controlată de la distanţă la Grup A.

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Subiectul este situat prea aproape de aparatul foto. Încercaţi să fotografiaţi cu D (primplan macro) în modul focalizare sau cu modurile scenă Selector aut. scene sau Primplan. • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi Asistenţă AF în meniul de configurare la Automată. • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală). • Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l.

Pe monitor sunt vizibile dungi verticale de lumină sau decolorări parţiale.

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi funcţiile Reducere vibraţii şi Detecţie mişcare. Folosiţi D (Selector cea mai bună fotografie). Folosiţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (pentru rezultate mai bune, utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul).

91 34 13 24 41, 44, 54, 61 61 E102

40, 42, 67 33 104 32, 54 67 25 61 54 54 64

Note tehnice şi index

• • Fotografiile sunt neclare. • •

A

Fenomenul cunoscut sub denumirea de „pată” se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Atunci când se fotografiază cu funcţia Continuu setată la Fotografiere în F2 rafală 16 şi când se înregistrează filme, se recomandă evitarea obiectelor luminoase, cum ar fi soarele, reflexiile soarelui şi luminile electrice.

În fotografiile făcute cu Bliţul se reflectă în particulele din aer. Setaţi bliţul la W (dezactivat). bliţ apar pete luminoase.

62

F9


Localizarea defectelor Problemă

Cauză/Soluţie

• • • Bliţul nu se declanşează. • •

Bliţul este setat la W (dezactivat). Este selectat un mod scenă care nu poate activa bliţul. Este selectat modul film. O altă funcţie setată la momentul respectiv restricţionează bliţul. Bliţul încorporat nu se declanşează atunci când este utilizată o unitate Speedlight (unitate de bliţ externă) (disponibilă separat).

• Opţiunea Activat este selectată pentru Convertor unghi larg în meniul de fotografiere. • Dacă inelul pentru obiectiv este scos în timp ce aparatul foto este Zoomul nu funcţionează. pornit, zoomul este fixat la extremitatea unghi larg. Opriţi aparatul foto, montaţi inelul pentru obiectiv, apoi reporniţi aparatul. • Scoateţi convertorul de unghi larg şi montaţi inelul pentru obiectiv.

Zoomul digital nu este disponibil.

Funcţia Dimensiune imagine nu este disponibilă.

• Opţiunea Dezactivat este selectată pentru Zoom digital în modul de configurare. • Atunci când Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte, Iluminare fundal cu HDR setat la Activat sau Portret animal de casă sunt selectate în modul scenă, zoomul digital nu poate fi folosit. • Sunt setate alte funcţii care restricţionează utilizarea zoomului digital.

A 62 61 98 80 E101 54, E54 E54 E54 104 40, 41, 44, 45 80

O altă funcţie setată la momentul respectiv restricţionează Dimensiune 80 imagine.

Note tehnice şi index

• În meniul de configurare este selectată opţiunea Dezactivat pentru Sunet declanşator din Setări sunet. Nu se aude niciun sunet • Sport, Muzeu, Iluminare fundal cu HDR setat la Activat sau Portret animal de casă sunt selectate în modul scenă. la eliberarea • Este selectat modul film. declanşatorului. • Sunt setate alte funcţii care restricţionează sunetul declanşatorului. • Nu blocaţi difuzorul.

104 41, 43, 44, 45 98 80 3

Opţiunea Dezactivată este selectată pentru Asistenţă AF în meniul Dispozitivul de iluminare de configurare. Chiar dacă este setată opţiunea Automată, este posibil 104 pentru asistenţă AF nu se ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă, în aprinde. funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă. Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

F6

Culorile nu par naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

72

Pe ecran sau pe imaginea fotografiată se văd benzi în formă de inel sau în culorile curcubeului.

Când subiectul este situat pe un fundal iluminat sau când se fotografiază cu o sursă de lumină extrem de puternică pe afişaj, de exemplu în lumina soarelui, pe imagine pot apărea benzi în formă de inel sau în culorile curcubeului. Schimbaţi poziţia sursei de lumină sau înlăturaţi-o de pe afişaj, apoi încercaţi să fotografiaţi din nou.

F10


Localizarea defectelor Problemă În imagine apar pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu („zgomot”).

Fotografiile sunt prea întunecate (sunt subexpuse).

Fotografiile sunt prea luminoase (sunt supraexpuse).

Cauză/Soluţie Întrucât subiectul este întunecat, viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO este prea mare. • Utilizaţi bliţul. • Specificaţi o setare de sensibilitate ISO mai mică. • Aplicaţi Reduc. zgom. exp. lungă în meniul de fotografiere în funcţie de situaţie.

A

61 72 54

Bliţul este setat la W (dezactivat). Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza de acoperire a bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Măriţi sensibilitatea ISO. Subiectul este situat pe un fundal iluminat. Ridicaţi bliţul şi setaţi modul scenă la Iluminare fundal cu HDR setat la Dezactivat sau setaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere). • Opţiunea Activat este selectată pentru Filtru ND încorporat în meniul de configurare.

62 30 61 71 72 44, 61

• Reglaţi compensarea expunerii. • Utilizaţi setarea Filtru ND încorporat din meniul de configurare.

71 104

• • • • • •

E85

Atunci când V (automat cu reducere ochi roşii) sau „bliţ de umplere cu reducere ochi roşii” din modul scenă Portret de noapte este aplicat în timpul fotografierii, în cazuri excepţionale, funcţia „Punct fixare ochi Zonele care nu sunt 41, 61 afectate de efectul „ochi roşii încorporat în aparatul foto” poate fi aplicată zonelor care nu sunt roşii” sunt corectate. afectate de acest fenomen. Setaţi un mod bliţ diferit de V (automat cu reducere ochi roşii) şi selectaţi un mod scenă diferit de Portret de noapte, apoi reluaţi fotografierea.

Salvarea imaginilor durează prea mult.

În următoarele situaţii, este posibil ca salvarea imaginilor să dureze mai mult. • Când funcţia de reducere a zgomotului este aplicată • Când bliţul este setat la V (automat cu reducere ochi roşii) • Când se utilizează modurile scenă Portret sau Portret de noapte la fotografiere • Când se foloseşte funcţia Cronometru zâmbet în timpul fotografierii • Când se utilizează D-Lighting activ în timpul fotografierii • Când Calitate imagine este setată la NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal sau NRW (RAW) + Basic

86

Note tehnice şi index

Rezultatele obţinute în • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca funcţia urma utilizării funcţiei Estompare piele să nu producă rezultatele dorite. Estompare piele nu sunt • Pentru imaginile care conţin patru sau mai multe figuri, încercaţi să utilizaţi Estompare piele din meniul de redare. conform aşteptărilor.

89

54 62 40, 41 65 54 75

Continuu sau O altă funcţie setată la momentul respectiv restricţionează setarea Bracketing automat Continuu sau Bracketing automat. nu se pot seta sau utiliza.

80

Nu se poate seta O altă funcţie setată la momentul respectiv restricţionează COOLPIX COOLPIX Picture Control Picture Control.

80

F11


Localizarea defectelor

Probleme legate de redare Problemă

Fişierul nu poate fi redat.

Fotografia nu poate fi mărită.

A

Cauză/Soluţie • Fişierul a fost suprascris sau redenumit pe computer sau pe altă marcă sau model de aparat foto. • Fişierul nu poate fi redat în timpul fotografierii cu temporizator de interval. • Imaginile NRW (RAW) sau filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7100 nu pot fi redate.

– 54 75, 98

• Zoomul de redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici – sau al copiilor decupate cu dimensiuni de 320 × 240 pixeli sau mai mici. • Zoomul de redare poate să nu fie disponibil pentru fotografii realizate – cu alte aparate foto decât COOLPIX P7100.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. Nu se pot înregistra • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto decât COOLPIX P7100 şi notele vocale înregistrate de alte sau reda note vocale. aparate foto nu pot fi redate.

102 89

Note tehnice şi index

Fotografiile şi filmele nu pot fi editate.

• Confirmaţi condiţiile cerute pentru editarea fotografiilor şi a filmelor. 70, E10 • Imaginile fotografiate şi filmele înregistrate cu alte aparate foto decât – COOLPIX P7100 nu pot fi editate.

Fotografiile nu se afişează pe televizor.

• Mod video sau HDMI nu sunt setate corect în meniul de configurare 104 Setări TV. 91 • Cablurile sunt conectate simultan la conectorul HDMI mini şi la conectorul USB/audio video. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. 22 Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

Nikon Transfer 2 nu porneşte în momentul în care aparatul foto este conectat la un computer.

• • • • •

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este consumat. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu aparatul foto. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer 2 în mod automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile de ajutor din ViewNX 2 .

25 24 91 – 92 95

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. 22 • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria 23 internă.

Nu se poate selecta formatul de hârtie prin intermediul aparatului foto.

Format hârtie nu poate fi selectat de la aparatul foto în următoarele situaţii, chiar şi în cazul utilizării imprimantelor compatibile PictBridge. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul de hârtie. • Formatul de hârtie selectat prin intermediul aparatului foto nu este compatibil cu imprimanta. • Se utilizează o imprimantă care setează automat formatul de hârtie.

F12

E24, E25 –


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P7100 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală Apertură relativă Construcţie Zoom digital Reducere vibraţii Focalizare automată (AF) Distanţă de focalizare (de la obiectiv) Selecţie zonă focalizare Vizor Acoperire cadru

Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare Media Sistem fişier Formate fişier

Memorie internă (aprox. 94 MB) Card de memorie SD/SDHC/SDXC Compatibil DCF, Exif 2.3 şi DPOF Imagini statice: JPEG, NRW (RAW) • Imaginile RAW şi JPEG pot fi înregistrate simultan Fişiere sunet (notă vocală): WAV Filme: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)

F13

Note tehnice şi index

Monitor

Aparat foto digital compact 10,1 milioane 1/1,7 in. tip CCD; număr total pixeli: aprox. 10,39 milioane Zoom optic 7,1×, obiectiv NIKKOR 6,0-42,6 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 28-200 mm în format 35 mm [135]) f/2,8-5,6 11 elemente în 9 grupuri (inclusiv 2 elemente de obiectiv ED) Până la 4× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de aprox. 800 mm în format 35 mm [135]) Deplasare obiectiv AF cu detectare contrast • Aprox. 50 cm până la ∞ (interval unghi larg), aprox. 80 cm până la ∞ (interval telefotografie) • Mod primplan macro: aprox. 2 cm până la ∞ (interval unghi larg) Prioritate faţă, automată (selecţie automată din nouă zone), centrală (unghi larg, normal, spot), manuală cu 99 zone de focalizare, urmărire subiect Vizor optic imagine reală, cu funcţie de ajustare a dioptriei (–3 până la +1 m-1) Aproximativ 80% pe orizontală şi 80% pe verticală (comparativ cu imaginea reală) 7,5 cm (3 in.), aprox. 921.000 puncte, monitor LCD TFT cu unghi de vizualizare larg, cu strat anti-reflexie şi reglare luminozitate pe 5 niveluri, înclinabil la aprox. 81° în jos şi aprox. 105° în sus Aproximativ 96% pe orizontală şi 96% pe verticală (comparativ cu imaginea reală) Aproximativ 100% pe orizontală şi 100% pe verticală (comparativ cu imaginea reală)


Specificaţii

Note tehnice şi index

• 10 M 3648×2736 • 8M 3264×2448 • 5M 2592×1944 • 3M 2048×1536 • 2M 1600×1200 • 1M 1280×960 Dimensiune imagine • PC 1024×768 • VGA 640×480 (pixeli) • 3:2 3648×2432 • 16:9 3584×2016 • 1:1 2736×2736 • ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Ridicată 1 (echivalentă cu 6400) • Automată (modificare automată de la ISO 100 la 800) Sensibilitate ISO • Sensibilitate ISO ridicată: automat (ISO 100 până la 1600) (Sensibilitate ieşire standard) • Interval fix automat (ISO 100 până la 200, 100 până la 400) • Mod nocturn zgomot mic (ISO 400 până la 12800) Expunere Matrice cu 256 segmente, central-evaluativ, spot, zonă AF spot Măsurare (cu suport pentru 99 zone de focalizare) Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate declanşare automată, prioritate diafragmă automată, mod manual, Control expunere bracketing expunere (Tv), bracketing expunere (Sv), detecţie mişcare, compensare expunere (de la –3,0 până la +3,0 EV în paşi de 1/3 EV) Declanşator Declanşator mecanic cu acţionare electronică • 1/2000 - 8 sec. (moduri A, B) • 1/4000 - 8 sec. (mod C) Viteză • 1/4000 - 60 sec. (mod D) • 4 sec. (modul scenă Foc de artificii) • 1/2000 - 2 sec. (în alte moduri de fotografiere decât cele de mai sus) Diafragmă Diafragmă iris cu 6 lame controlată electronic Interval 10 paşi de 1/3 EV (interval unghi larg) (moduri C, D) Autodeclanşator Pot fi selectate durate de 2 sau 10 secunde Bliţ încorporat Rază (aprox.) [L]: 0,3 până la 9,0 m (Sensibilitate ISO: [T]: 0,3 până la 4,5 m Automată) Control bliţ Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control Contact adaptor bliţ ISO 518 cu contacte de sincronizare şi date şi cu Cuplă accesorii blocare de siguranţă Interfaţă USB de mare viteză Protocol transfer de date MTP, PTP Ieşire video Se poate selecta între NTSC şi PAL Ieşire HDMI Se poate selecta dintre Automat, 480p, 720p şi 1080i Ieşire audio/video; I/O digital (USB); conector HDMI mini (tip C) (ieşire HDMI), conector pentru microfon Terminal I/O extern (jack stereo mini pin (diametru 3,5 mm), tip de alimentare plug-in)

F14


Specificaţii

Limbi acceptate

Surse de alimentare Durată de funcţionare a acumulatorului (EN-EL14) Montură trepied Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate Mediu de operare Temperatură Umiditate

Arabă, portugheză braziliană, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, spaniolă, suedeză, thailandeză, turcă, ucraineană, vietnameză • Un acumulator li-ion EN-EL14 (inclus) • Adaptor la reţeaua electrică EH-5b (utilizat împreună cu conectorul de alimentare EP-5A ) (disponibil separat) Imagini statice1: aprox. 350 declanşări Filme2: aprox. 2 h 55 min. (HD 720p (1280×720)) 1/4 (ISO 1222) Aprox. 116,3 × 76,9 × 48,0 mm (excluzând protuberanţele) Aprox. 395 g (incluzând acumulatorul şi cardul de memorie SD) 0°C până la 40°C 85% sau mai mică (fără condensare)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate specificaţiile se aplică unui aparat foto cu acumulator li-ion EN-EL14 complet încărcat, utilizat la o temperatură ambientală de 25°C. 1

F15

Note tehnice şi index

2

Pe baza standardelor CIPA (Camera and Imaging Products Association - Asociaţia pentru camere foto şi produse de realizare de imagini) pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2)°C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ descărcat din două în două declanşări, calitate imagine setată la Normal, dimensiune imagine setată la M 3648×2736. Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor. La înregistrarea unui singur film, durata maximă de înregistrare este de 29 de minute chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu liber suficient.


Specificaţii

Acumulator li-ion EN-EL14 Tip

Acumulator litiu-ion

Capacitate nominală

CC 7,4 V, 1030 mAh

Temperatură de operare

0°C până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 38 × 53 × 14 mm (excluzând protuberanţele)

Greutate

Aprox. 48 g (fără capac terminal)

Încărcător acumulator MH-24 Putere consumată nominală CA 100 până la 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A max. Putere nominală

CC 8,4 V, 0,9 A

Acumulator acceptat

Acumulator li-ion EN-EL14

Timp de încărcare

Aprox. 1 oră şi 30 de minute când este complet descărcat

Temperatură de operare

0°C până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 70 × 26 × 97 mm

Greutate

Aprox. 89 g, fără adaptor de priză

B

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile care pot apărea în acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare. Note tehnice şi index

Standarde acceptate • DCF: Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale în scopul asigurării compatibilităţii între diferite mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în domeniu, care permite imprimarea fotografiilor specificate în ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie, prin intermediul unui laborator foto digital sau al unei imprimante obişnuite. • Exif versiunea 2.3: acest aparat foto acceptă Exif (Format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.3, un standard care permite informaţiilor stocate împreună cu fotografiile să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt imprimate cu imprimante compatibile Exif. Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul cu instrucţiuni al imprimantei. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industria producătoare de aparate foto digitale şi cea producătoare de imprimante, ce permite imprimarea fotografiilor direct la o imprimantă, fără conectarea aparatului foto la un computer.

F16


Index Simboluri

.JPG E99 .MOV E99 .NRW E99 .WAV E99

A Accesorii opţionale E103 Acumulator 18, 20, E103 Acumulator li-ion 18, E103 Acumulator tip litiu-ion 18, E103 Adaptor la reţeaua electrică 19, E103 Afişaj calendar 35 Afişare ghid Fn1 108, E89 Afişare orizont virtual 104, E74 Alimentare 24, 25, 26 Apăsare dreapta selector multiplu 107, E86 Apăsare până la jumătate 4, 32 Apus h 42 Ascundere imagine 89, E66 Asistenţă AF 105, E78 Asistenţă panoramă p 45, E3 Autodeclanşator 64 Autodeclanşator: după declanşare 104, E76 Autom. cu reducere ochi roşii 62 Automat 62 Avertizare clipire 108, E92

B Balans de alb 73, E32 Bliţ 61 Bliţ continuu 54, E45 Bliţ de umplere 62 Blocare focalizare 33 Bracketing automat 73, E36 BSS 54, E45 Buclă pentru curea aparat foto 7 Buton blocare AE/AF 107, E87 Buton declanşare 4, 6, 32 Buton decuplare inel obiectiv 2, E54 Buton Fn2 108, E90

F17

Note tehnice şi index

R E4 g AE-L/AF-L (Buton) 5 h Afişaj miniaturi imagini 35 n Autodeclanşator/Telecomandă/ Cronometru zâmbet 64, 65, E105 c Balans de alb 72, 73, E32 d Bracketing automat 72, 73, E36 k Buton aplică selecţia 6, 12 w1 Buton FUNCŢIE1 5, E57, E88, E89 w2 Buton FUNCŢIE2 5, E90 C Buton listare după dată 6, 88 d Buton meniu 4, 6, 13 x Buton monitor 15 c Buton redare 5, 6, 34 K Buton ridicare bliţ 61 l Buton ştergere 5, 6, 36, 102, E67 a Calitate imagine/Dimensiune imagine/ Opţiuni film 72, 73, 74, E42 f Larg 31 I Meniul meu 72, 73, E90 A Mod automat 28 m Mod bliţ 61 u Mod efecte speciale 46 D Mod film 98 p Mod focalizare 67 D Mod manual 51, E7 O Mod nocturn zgomot mic 49 B Mod prioritate declanşare automată 51, E5 C Mod prioritate diafragmă automată 51, E5 y Mod scenă 39 E, F sau N Mod User settings 57 G Mod zonă AF 12, 48, 50, 55, E48 A Moduri automate programate 51, E5 a Picture Control 73, E38 b Sensibilitate ISO 72, 73, E30 g Tele 31 i Zoom redare 35


Index

Note tehnice şi index

C

D

Cablu audio/video 91, E20 Cablu AV 91, E20, E103 Cablu USB 91, E23, E103 Calitate imagine 74, 75 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 20, 22 Capac cuplă de accesorii E101 Capacitate memorie 24 Card memorie 22, 23 Chenar negru 90, E15 Clarificare imagine E40 Compens. expunere bliţ 50, 55, E52 Compensare expunere 71 Computer 91 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit 25 Conector alimentare 19, E103 Conector HDMI mini 91, E20 Conector ieşire USB/audio/video 91, E20, E23 Continuu 50, 54, E45 Contrast E40 Control ajustare dioptrii 16 Control bliţ 55, E55 Control dispozitiv HDMI 107, E84 Control distorsiune 55, E54 Control zoom 4, 6, 31 Convertor unghi larg 55, E54, E103 COOLPIX Picture Control 54, E38 COOLPIX Picture Control personalizat 54, E43 Copie imagine 90, E68 Copiere n 43 Crepuscul/Răsărit i 42 Cronometru zâmbet 65 Cuplă accesorii E101

Dată şi oră 26, E71 Decupare E19, E28 Detectare feţe 85 Detecţie mişcare 105, E77 Dezactivat 62 Diafragmă fixă 106, E80 Diferenţă de oră E73 Dimensiune imagine 74, 77 Distanţă focală E57, F13 D-Lighting 89, E11 D-Lighting activ 55, E56 DSCN E99

F18

E Ecran de întâmpinare 104, E70 Editare filme E28 Editarea fotografiilor E9 Efecte filtre 89, E13, E40 Estompare piele 65, 86, 89, E12 Extensie E99 Extragere imagini statice 102

F Fantă card memorie 22 Filtru ND încorporat 107, E85 Filtru reducere zgomot 55, E53 Fn1 + buton declanşator 108, E88 Fn1 + selector de comandă 108, E89 Foc de artificii m 43 Focalizare 32, E48, E52 Focalizare manuală 68, E2 Format hârtie E24, E25 Formatare 22, 106, E83 Formatare card de memorie 22, E83 Formatare memorie internă 106, E83 Fotografiere 28 Fotografiere cu temporizator de interval 54, E45, E46 Fotografiere în rafală 16 54, E45 FSCN E99 Funcţiile 80 Fus orar 26, E73 Fus orar şi dată 26, 104, E71


Index

M

HDMI 107, E20, E84 HDR 44 Histogramă 15, 104, E74

J

Manual 62 Măsurare 50, 54, E44 Mâncare u 43 Memorie zoom 56, E57 Meniu configurare 104 Meniu efecte speciale 48 Meniu film 101 Meniu fotografiere 54 Meniu mod nocturn zgomot mic 50 Meniu rapid 72 Meniu redare 89 Microfon 98, E67 Mod AF 55, 101, E52, E69 Mod bliţ 61 Mod efecte speciale 46 Mod expunere 51 Mod film 98 Mod focalizare 67 Mod focalizare automată 55, 68, 101, E52, E69 Mod Listare după dată 88 Mod manual 51, E7 Mod nocturn zgomot mic 49 Mod prioritate declanşare automată 51, E5 Mod prioritate diafragmă automată 51, E5 Mod redare 34 Mod scenă 39, 40 Mod video 107, E84 Mod zonă AF 48, 50, 55, E48 Moduri automate programate 51, E5 Modurile User Settings (Setări utilizator) 57 Monitor 7, 8, 10, F6 Muzeu l 43

Jack intrare audio/video E20

N

L

Notă vocală 90, E67 Nuanţare E41 Număr de expuneri rămase 24, 78 Nume fişier E99 Nume folder E99

I Identificator E99 Iluminare fundal o 44 Imagine mică 89, E14 Imagini NRW (RAW) 76, E17 Imprimantă 91, E22 Imprimare E22, E24, E25 Imprimare dată 104, E75 Imprimare directă E22 Imprimare DPOF E27 Indicator încărcare acumulator 24 Indicator luminos AF/acces 32 Indicator luminos autodeclanşator 64 Indicator maximizare strălucire imagine pe monitor 16 Indicator memorie internă 24 Inel adaptor E103 Inel obiectiv 2, E54 Infinit 68 Informaţii despre data fotografierii 15 Informaţii fotografie 104, E74 Inversare indicatoare 108, E94

Î Încărcare Eye-Fi 108, E93 Încărcător 18, E103 Încărcător acumulator 18, E103 Îndreptare 90, E16 Înregistrare film 98

Larg 31 Limba/Language 106, E83 Luminozitate monitor 104, E74 Lungime film 100

F19

Note tehnice şi index

H


Index

O Obiectiv F13 Obiectiv convertor E103 Oprire automată 106, E82 Opţiune dată ordine imprimare E61 Opţiuni buton Ştergere 107, E86 Opţiuni film 73, E42 Ordine imprimare 89, E60 Orientare înregistrare 106, E81 Orizont virtual 104, E74

P

Note tehnice şi index

Peisaj c 40 Peisaj noapte j 42 Personalizare Meniul meu 108, E90 Personalizare selectoare comandă 107, E86 Petrecere/Interior f 41 PictBridge E22, F16 Picture Control 72, 73, E38 Picture Control personalizat 54, E43 Plajă Z 41 Portret animal de casă O 45 Portret b 40 Portret de noapte e 41 Presetare manuală E35 Prezentare diapozitive 89, E63 Primplan k 42 Primplan macro 68 Prioritate faţă 55, E48 Procesare NRW (RAW) 90, E17 Protejare 89, E66

Resetare totală 108, E94 Retuşare rapidă 89, E11 Rotire „pe înalt” 106, E82 Rotire imagine 89, E66 RSCN E99

S Salvare user settings E58 Saturaţie E40 Selectare fotografii E65 Selector automat scene x 40 Selector cea mai bună fotografiere 54, E45 Selector compensare expunere 71 Selector meniu rapid 72 Selector multiplu 4, 6, 12, 60 Selector multiplu rotativ 4, 6, 12, 60 Selector principal de comandă 4, 6 Selector secundar de comandă 4, 6 Sensibilitate ISO 73, E30 Sensibilitate microfon extern 107, E84 Setări monitor 104, E74 Setări sunet 106, E81 Setări TV 107, E84 Sincronizare lentă 62 Sincronizare perdea posterioară 62 Speedlight 84, E101, E103 Sport d 41 SSCN E99 Sunet buton 106, E81 Sunet declanşator 106, E81

Ş

R

Ştergere 36, 89, 102, E64, E67

Redare 34, 102, E67 Redare cadru întreg 34 Redare film 102 Redare miniaturi 35 Reducere ochi roşii 105, E78 Reducere vibraţii 105, E76 Reducere zgomot la expunere lungă 55, E53 Reducere zgomot vânt 101, E69 Reglare rapidă E40 Resetare numerotare fişiere 108, E91

T

F20

Tele 31 Telecomandă 12, E105 Temperatură culoare E34 Timp economisire lumină zi 27

U Unică 54, E45 Unităţi indicator distanţă FM 108, E94 Urmărire subiect 55, E49, E50


Index

V

Z

Valoare diafragmă 51 Versiune firmware 108, E98 ViewNX 2 92 Viteză declanşare 51 Viteză minimă declanşare 73, E31 Viteză zoom 106, E80 Vizor 16 Vizualizare matrice E39 Vizualizare/Ascundere grilă încadrare 104, E74 Vizualizare/ascundere histograme 104, E74 Volum 102

Zăpadă z 42 Zonă focalizare 32, E48 Zoom 31 Zoom digital 31, 105, E79 Zoom optic 31 Zoom redare 35

Note tehnice şi index

F21


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX1H01(Y5) © 2011 Nikon Corporation

6MM100Y5-01

Manual de referinta COOLPIX-P7100-RO  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Informaţii de bază despre fotografiere şi redare Note tehnice şi index Funcţiile de fotografiere Funcţiile de redare...

Manual de referinta COOLPIX-P7100-RO  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Informaţii de bază despre fotografiere şi redare Note tehnice şi index Funcţiile de fotografiere Funcţiile de redare...

Advertisement