Page 1

Ghid de start rapid Scoaterea aparatului foto din cutie

3

Primii paşi

5

Fotografierea şi redarea

10

Instalarea ViewNX 2

13

Utilizarea ViewNX 2

15

Alte funcţii

20


Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX S6150. Acest ghid prezintă procedurile necesare pentru utilizarea pentru prima dată a acestui aparat foto. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, aflat pe discul CD-ROM inclus. Pentru informaţii despre vizualizarea Manualului utilizatorului al aparatului foto, consultaţi „Vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto de pe discul CD-ROM”, prezentată mai jos.

Vizitarea portalului Nikon Europa Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi a rămâne la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto de pe discul CD-ROM Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, disponibil pentru descărcare gratuită pe site-ul Web Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi discul CD-ROM cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi clic dublu pe pictograma CD COOLPIX S6150 în Computer (Windows 7/Windows Vista) sau Computerul meu (Windows XP) sau pe desktop (Macintosh). 3 Faceţi clic dublu pe pictograma INDEX.pdf şi se va afişa un meniu de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi legăturile pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă despre accesorii Aparatele foto digitale Nikon COOLPIX sunt concepute conform celor mai înalte standarde şi sunt echipate cu circuite electronice complexe. Numai accesoriile Nikon, incluzând încărcătoarele, acumulatorii şi adaptoarele CA sunt certificate de Nikon special pentru a fi utilizate împreună cu aparatul foto digital Nikon COOLPIX. Aceste accesorii au fost create şi testate pentru a funcţiona conform cerinţelor circuitelor electronice cu care sunt echipate aparatele noastre foto.

2


Scoaterea aparatului foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele prezentate mai jos.

COOLPIX S6150 Aparat foto digital

Curea aparat foto

Stylus TP-1

Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL12 (inclusiv capacul care acoperă bornele)

Adaptor CA de încărcare EH-69P*

USB Cablu UC-E6

Cablu audio video EG-CP16

ViewNX 2 (CD-ROM)

Discul CD-ROM cu Manualul utilizatorului

• Ghid de start rapid (acest ghid)

• Garanţie

* În ţările şi în regiunile în care este necesar, în pachet este inclus şi un adaptor de priză, iar forma acestuia diferă în funcţie de ţara şi de regiunea din care s-a achiziţionat aparatul (A 7). NOTĂ: cardul de memorie Secure Digital (SD), denumit în continuare „card de memorie”, nu este inclus. Consultaţi pagina 177 din Manualul utilizatorului pentru o listă cu cardurile de memorie aprobate.

A: Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui ghid.

Scoaterea aparatului foto din cutie

3


Componentele aparatului foto 1

2

3

9 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

4

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit Control zoom Buton declanşare Buton b (e înregistrare film) Indicator luminos de încărcare/bec bliţ

Scoaterea aparatului foto din cutie

6 Buton A (mod fotografiere) 7 Buton c (redare) Capac compartiment acumulator/fantă card 8 de memorie 9 Monitor/panou tactil


Primii paşi Pasul 1

Prindeţi cureaua şi stylusul aparatului foto Stylusul poate fi ataşat de cureaua aparatului foto.

Pasul 2

Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie

Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, datele imaginii vor fi salvate pe cardul de memorie. Dacă în aparatul foto nu se introduce niciun card de memorie, datele vor fi salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 20 MB).

2.1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2.2

Introduceţi acumulatorul furnizat (EN-EL12). Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi acumulatorul complet (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

Cameră acumulator

Introducerea acumulatorului Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

Primii paşi

5


2.3

Introduceţi cardul de memorie. Împingeţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic.

Fantă card de memorie

Introducerea cardurilor de memorie Introducerea cardului de memorie orientat incorect poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

2.4

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului sau a cardului de memorie. Scoaterea acumulatorului Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1), apoi scoateţi cu atenţie acumulatorul pentru a nu îl înclina (2).

Scoaterea cardului de memorie Apăsaţi pe card (1) pentru a-l scoate parţial, apoi scoateţi cu atenţie cardul pentru a nu îl înclina (2).

Paginile 16, 17, 24 şi 25 din Manualul utilizatorului

6

Primii paşi


Pasul 3

Încărcaţi acumulatorul

Utilizaţi adaptorul de alimentare EH-69P inclus în pachet şi cablul USB UC-E6 pentru a încărca acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL12 în timp ce acesta se află în aparatul foto.

3.1

Pregătiţi adaptorul de încărcare EH-69P.

Dacă în pachet este inclus şi un adaptor pentru priză*, montaţi adaptorul la ştecherul adaptorului CA de încărcare. Împingeţi adaptorul ferm până când acesta este fixat pe poziţie. După conectare, încercarea de a scoate forţat adaptorul de priză poate duce la deteriorarea produsului. * Forma adaptorului pentru priză diferă în funcţie de ţara şi de regiunea de unde a fost cumpărat aparatul foto. În Argentina, Brazilia şi Coreea, adaptorul de încărcare la curent alternativ este prevăzut cu un adaptor pentru priză încorporat.

3.2

Asiguraţi-vă că aparatul foto rămâne închis şi conectaţi aparatul la priza de curent în ordinea indicată în paşii de la 1 la 3. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Cablu USB

Conectaţi adaptorul CA de încărcare la priza de curent. Indicatorul luminos de încărcare are culoarea verde şi clipeşte rar pentru a indica încărcarea acumulatorului. Încărcarea s-a terminat, când indicatorul de încărcare se va stinge. Sunt necesare aproximativ 3 ore şi 20 de minute pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat.

3.3

Scoateţi adaptorul de încărcare din priză şi apoi scoateţi cablul USB. Paginile 18-20 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

7


Pasul 4

Porniţi aparatul foto

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde, şi apoi monitorul se va deschide (indicator luminos aparat pornit se va stinge când monitorul se deschide).

C

Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată) Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Aparatul foto se va opri dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Pentru reactivarea monitorului, în timp ce indicatorul luminos de alimentare luminează intermitent, apăsaţi următoarele butoane: - Comutatorul de alimentare, declanşatorul, butonul A, butonul c sau butonul b (e înregistrare film)

Pasul 5

Alegeţi limba şi configuraţi ceasul intern al aparatului foto

Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii. Atingeţi monitorul pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Utilizarea panoului tactil Monitorul aparatului foto COOLPIX S6150 este un afişaj cu panou tactil. Acţionaţi panoul tactil folosind degetul sau stylusul furnizat. Atingere (1) Atingeţi ecranul cu atingere. Utilizaţi această operaţie pentru a selecta un buton de control sau o imagine. Declanşatorul poate fi eliberat şi prin apăsarea pe monitor. Glisare (2) Treceţi cu degetul pe panoul tactil şi apoi ridicaţi-l de pe panoul tactil. Utilizaţi această operaţie pentru a vizualiza imaginea anterioară sau următoare în timpul redării.

5.1

Limba/Language Italiano

Magyar

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Pyccкий

Română

Atingeţi chenarul corespunzător limbii dorite. Dacă limba dorită nu este afişată, apăsaţi pe B sau C pentru a vizualiza alte opţiuni pentru limbă.

8

Primii paşi

5.2

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora?

Da

Atingeţi Da.

Nu


5.3

Setarea orei de vară În perioada în care este utilizată ora de vară, apăsaţi pe p pentru a activa opţiunea oră de vară. Când opţiunea oră de vară este activată, în partea de sus a monitorului va fi afişat simbolul W. Pentru a dezactiva opţiunea oră de vară, atingeţi din nou p.

Fus orar reşedinţă

London Casablanca

Apăsaţi pe E sau F pentru a selecta fusul orar local şi apăsaţi pe I.

5.4

Format dată A/L/Z

5.5

Dată şi oră ZLA

L/Z/A

Z/L/A

Atingeţi un element pentru a selecta formatul datei.

01

01

2011 00 : 00

Atingeţi fiecare element (zi, lună, an, oră şi minut) şi apoi atingeţi A sau B pentru a edita data şi ora. După finalizarea tuturor setărilor, apăsaţi pe I. Când aţi terminat de definit setările, obiectivul se va extinde, iar aparatul foto va trece în modul fotografiere.

C

Inscripţionarea datei şi a imaginilor la fotografiere Pentru a imprima date pe imagini, afişaţi meniul z (configurare) şi activaţi opţiunea de imprimare a datei din Imprimare dată după ce aţi setat data şi ora. Urmaţi procedura pentru afişarea meniului z (configurare) şi definiţi setările. • Atingeţi fila afişată în partea de jos a monitorului în modul de fotografiere sau redare pentru a afişa comenzile de setare (A 12), atingeţi z (configurare) şi atingeţi pictograma sau elementul dorit. Paginile 150 şi 17 din Manualul utilizatorului

C

Modificarea datei, a orei sau a limbii curente Ca şi în paragraful Inscripţionarea datei şi a imaginilor la fotografiere de mai sus, afişaţi meniul z (configurare) şi setaţi limba sau data şi ora în elementul Limba/Language sau Fus orar şi dată. Paginile 152 şi 164 din Manualul utilizatorului

În pasul următor sunt explicate operaţiunile elementare de fotografiere utilizate în modul A (auto).

Primii paşi

9


Fotografierea şi redarea Pasul 1

Verificaţi indicatorul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase Indicator încărcare acumulator

Indicator încărcare acumulator

Descriere

b (este aprins)

Acumulator încărcat.

B (este aprins)

Acumulator descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorii.

3

* Indicatorul se afişează atunci când au mai rămas 50 de expuneri sau mai puţine. Când se utilizează memoria internă a aparatului foto, apare C.

Număr de expuneri rămase*

Paginile 26-27 din Manualul utilizatorului

Pasul 2

2.1

Ţineţi aparatul foto şi încadraţi o fotografie

Ţineţi aparatul foto fix, cu ambele mâini. • Ţineţi degetele, părul şi alte obiecte la distanţă de obiectiv sau bliţ.

2.2

Încadraţi fotografia.

3

Funcţionarea zoomului Rotiţi butonul control zoom • Pentru a mări subiectul: rotiţi butonul control zoom către g (telefotografie). • Pentru a captura o zonă mai largă: rotiţi butonul control zoom spre f (larg). La pornirea aparatului foto, poziţia de zoom este setată la poziţia maximă pentru unghi larg.

• Îndreptaţi aparatul foto înspre obiectul (subiectul) pe care doriţi să îl fotografiaţi. • Dacă o faţă este încadrată cu un cadru dublu, galben, aparatul foto a detectat o faţă. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, un cadru dublu va fi afişat în jurul feţei aflate la cea mai mică distanţă faţă de aparat, iar celelalte feţe vor fi încadrate cu câte un cadru simplu. Paginile 28-29 din Manualul utilizatorului

10

Fotografierea şi redarea


Pasul 3

3.1

Focalizarea şi fotografierea

Apăsaţi declanşatorul la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă.

Bec bliţ Dacă aparatul foto detectează o faţă în pasul 2: • Aparatul foto focalizează pe zona încadrată cu marginea dublă de culoare galbenă (zonă focalizare). Odată ce focalizarea este obţinută, chenarul dublu va deveni verde. Dacă aparatul foto nu detectează nicio faţă: • Aparatul foto va selecta automat una sau mai multe zone de focalizare, din cele nouă disponibile, care conţin subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto. Atunci când subiectul este focalizat, g (zona de focalizare selectată) va fi afişată cu verde. Dacă zona de focalizare luminează intermitent şi are culoarea roşie, aparatul foto nu va putea focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi declanşatorul până la jumătate din nou.

Zonă focalizare

1/ 250 F3.7

Viteză Diafragmă declanşare

Bec bliţ Starea bliţului poate fi verificată apăsând până la jumătate declanşatorul. Este aprins

Bliţul se va declanşa când se efectuează fotografia.

Luminează intermitent

Bliţul se încarcă.*

Este stins

Bliţul este oprit sau nu este necesar.

* Dacă acumulatorul este descărcat, ecranul se va stinge şi va rămâne stins cât timp bliţul se încarcă.

3.2

Apăsaţi pe declanşator până la capăt pentru a fotografia. Declanşatorul este eliberat, iar imaginea va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă. Nu apăsaţi cu putere pe declanşator, deoarece este posibil să provocaţi mişcarea aparatului, rezultând imagini neclare.

D

Declanşare la atingere Declanşatorul poate fi eliberat şi prin apăsarea pe subiectul afişat pe monitor. Paginile 30-31 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

11


Pasul 4

Redarea imaginilor

Apăsaţi pe butonul c (redare). Aparatul foto trece în modul de redare. Ultima imagine capturată va fi afişată în modul redare cadru întreg.

Buton b (e înregistrare film) 15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

3

3

Butonul A

Imaginile anterioare sau următoare pot fi afişate prin tragerea imaginii curente spre dreapta sau spre stânga. Trageţi repede degetul parcurgând jumătate din panoul tactil pentru a avansa cu cinci imagini. Atingeţi panoul tactil în timpul acestei mişcări pentru a vă opri la imaginea curentă. Apăsaţi pe butonul A, pe declanşator sau pe butonul b (e înregistrare film) pentru a trece în modul de fotografiere. Ştergerea imaginilor 1. Afişaţi imaginea care va fi ştearsă şi atingeţi fila afişată la partea de jos a monitorului. 2. Atingeţi c. 3. Atingeţi Imagine curentă. 15/11/2011 15 : 30 0003. JPG

Ştergere Imagine curentă Ştergere imagini selectate Toate imaginile

3

3

• La afişarea dialogului de confirmare, atingeţi Da, iar imaginea afişată va fi ştearsă. • Pentru a ascunde comenzile de setare, cum ar fi c după aplicarea setării, atingeţi fila din nou. • După ce atingeţi c, atingeţi Ştergere imagini selectate pentru a selecta mai multe imagini pentru ştergere. Atingeţi Toate imaginile pentru a şterge toate imaginile. • Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, atingeţi Nu din dialogul de confirmare. Paginile 32-33 din Manualul utilizatorului

Pasul 5

Opriţi aparatul

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto.

12

Fotografierea şi redarea

Ştergere Ştergeţi 1 imagine?

Da

Nu


Instalarea ViewNX 2 Instalaţi programul software inclus pentru a afişa şi edita fotografiile şi filmele copiate pe calculatorul dumneavoastră. Înainte de instalarea ViewNX 2, verificaţi dacă caracteristicile calculatorului dumneavoastră îndeplinesc cerinţele sistemului (A19).

Softul tău de editare a imaginii

Pasul 1

ViewNX 2™

Deschideţi calculatorul şi introduceţi discul CD cu programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi dublu clic pe pictograma de pe spaţiul de lucru

Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit!)

Instalarea ViewNX 2

13


Pasul 2

Selectaţi o limbă

1 Selectaţi limba

2 Faceţi clic pe Next (Înainte)

Pasul 3 Deschideţi programul de instalare Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată)) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată))

C Installation Guide (Ghid de instalare) Faceţi clic pe Installation Guide (Ghid de instalare) pentru a afişa informaţii referitoare la instalarea ViewNX 2. Pasul 4

Părăsiţi programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi clic pe Yes (Da).

Faceţi clic pe OK.

Următorul program va fi instalat: • ViewNX 2 • Apple QuickTime (numai pentru Windows) • Panorama Maker 5 Pasul 5

14

Scoateţi discul CD cu programul de instalare din unitatea de CD-ROM

Instalarea ViewNX 2


Utilizarea ViewNX 2 Pasul 1 Copiaţi imaginile pe calculator Utilizaţi funcţia Nikon Transfer 2 din ViewNX 2 pentru a copia imaginile pe calculator.

1.1

Opriţi aparatul foto.

1.2

Conectaţi aparatul foto şi calculatorul folosind cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii şi apoi introduceţi corect conectorul, asigurându-vă că nu introduceţi conectorii înclinaţi. La deconectarea cablului, asiguraţi-vă că nu scoateţi conectorul înclinat.

Aparatul foto porneşte automat, iar indicatorul luminos de aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului foto va rămâne închis. Atunci când caseta de dialog pentru selectarea acţiunii este afişată pe calculator, selectaţi Nikon Transfer 2. Dacă utilizaţi Windows 7 Dacă ecranul prezentat mai jos este afişat, utilizaţi indicaţiile de mai jos pentru a selecta Nikon Transfer 2.

1 Selectaţi Nikon Transfer 2 ca fiind programul specificat pentru Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). • Faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor) şi apoi selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din următorul ecran şi faceţi clic pe OK. 2 Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier).

Utilizarea ViewNX 2

15


B Deschiderea programului Nikon Transfer 2 Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult. B Alimentarea aparatului foto în timpul unui transfer de imagini • La conectarea aparatului foto la calculator, utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un calculator folosind cablul USB inclus, iar setarea Automată (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Încărcare de la computer din meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se va încărca automat. Indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent încet în timp ce bateria se încarcă. Paginile 142 şi 165 din Manualul utilizatorului C Transferul imaginilor folosind un cititor pentru carduri, disponibil în comerţ, sau fanta pentru carduri a calculatorului Pentru a transfera imaginile salvate pe cardul de memorie pe un calculator puteţi utiliza şi metodele de mai jos. • Conectaţi un cititor de carduri, disponibil în comerţ, la calculator şi apoi introduceţi cardului de memorie. • Introduceţi cardul de memorie direct în fanta pentru carduri a calculatorului.

1.3

Verificaţi dacă este selectată sursa corectă. Verificaţi dacă aparatul foto sau discul amovibil este afişat ca un buton al dispozitivului pe panoul „Source (Sursă)” din zona Nikon Transfer 2 „Options (Opţiuni)”.

Butonul dispozitivului

1.4

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer). Dacă folosiţi setările implicite, toate imaginile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe calculator.

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer)

16

Utilizarea ViewNX 2


1.5

Închideţi conexiunea. Dacă aparatul foto este conectat la calculator, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri, selectaţi opţiunea respectivă în sistemul de operare al calculatorului pentru a scoate discul amovibil corespunzător cardului de memorie, iar apoi scoateţi cardul de memorie din cititorul de carduri sau din fanta pentru carduri.

Pasul 2

Vizualizare imagini

Când transferul imaginii s-a terminat, va fi afişat ecranul ViewNX 2 şi vor fi afişate imaginile transferate.

C Deschiderea manuală a programului ViewNX 2 • Windows: faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide a programului ViewNX 2 de pe spaţiul de lucru. • Mac OS: faceţi clic pe pictograma programului ViewNX 2 de pe Dock. C Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2 Porniţi ViewNX 2 şi faceţi clic pe pictograma Transfer din bara de unelte în pasul 2.

Utilizarea ViewNX 2

17


Retuşarea fotografiilor Faceţi clic pe Edit (Editare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Imaginile pot fi editate folosind compensarea nuanţelor, reglarea clarităţii, potrivirea (decuparea) imaginilor.

Editarea filmelor Faceţi clic pe Movie Editor (Editor film) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Filmele înregistrate cu acest aparat foto pot fi editate prin ştergerea secţiunilor nedorite din filmul respectiv, etc.

Tipărirea imaginilor Faceţi clic pe Print (Imprimare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Pe ecran este afişată o casetă de dialog, iar imaginile pot fi tipărite folosind o imprimantă conectată la calculator.

C Pentru detalii despre utilizarea programului ViewNX 2 Consultaţi informaţiile ajutătoare din programul ViewNX 2.

18

Utilizarea ViewNX 2


C

Cerinţele sistemului

Windows

CPU

Sistem de operare

RAM

Mac OS

• Fotografii/filme Motion-JPEG: • Fotografii/filme Motion-JPEG: Intel Celeron/Pentium 4 sau seriile PowerPC G4 (1 GHz sau mai Intel Core,1,6 GHz sau mai puternic puternic), G5, seriile Intel Core sau • Filme (format H.264/MPEG-4 AVC): seriile Xeon - La redare: 3,0 GHz sau mai • Filme (format H.264/MPEG-4 AVC): puternic, Pentium D - La redare: PowerPC G5 Dual sau - La editare: 2,6 GHz sau mai Core Duo, 2 GHz sau mai puternic puternic, Core 2 Duo - La editare: 2,6 GHz sau mai puternic, Core 2 Duo Versiuni preinstalate ale Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/ Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Mac OS X versiunea 10.4.11, 10.5.8 sau Enterprise/Ultimate (Service Pack 2), or 10.6.7 Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Toate programele instalate rulează ca aplicaţii pe 32 de biţi în ediţiile pe 64 de biţi ale Windows 7 şi Windows Vista. • Windows 7/Windows Vista: 1 GB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat) • Windows XP: 512 MB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat)

512 MB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat)

Spaţiu pe 500 MB sau mai mult disponibil pe discul de pornire (recomandat 1 GB sau mai discul fix de mult) stocare

Monitor

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau superioară (recomandat 1280 × 1024 pixeli sau superioară) Culori: culori pe 24 de biţi (True Color) sau mai multe

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau superioară (recomandat 1280 × 1024 pixeli sau superioară) Culori: milioane sau mai multe

Utilizarea ViewNX 2

19


Alte funcţii Filele Atingeţi fila pentru a afişa comenzile de setare când vă aflaţi în modul de fotografiere sau redare. Setările pentru fotografiere şi redare pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de setare. Elementele de setare disponibile diferă în funcţie de modul de fotografiere sau de tipul imaginii şi modul de redare.

1

Apăsaţi pe fila de pe monitor.

23

2

Atingeţi pictograma elementului dorit pentru a afişa ecranul de setare al elementului respectiv. Atingeţi z (configurare) pentru a efectua setările de bază ale aparatului foto. Atingeţi fila din nou pentru a ascunde comenzile de setare.

3

Atingeţi pictograma de setare dorită pentru a aplica setarea respectivă. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior. Pentru a ascunde comenzile de setare după aplicarea setării, atingeţi din nou fila. Pagina 14 din Manualul utilizatorului

20

Alte funcţii

Mod bliţ Automat


Funcţiile disponibile în modul fotografiere 1 2 3 4 1

5 6

În modul A (auto) (A 10), pot fi efectuate următoarele setări. Fiecare pictogramă indică setarea curentă.

X Mod bliţ Modurile bliţ disponibile sunt a Automat (setare implicită), b Autom. cu reducere ochi roşii, c Dezactivat, X Bliţ de umplere şi d Sincronizare lentă. Paginile 34-36 din Manualul utilizatorului

2

n Autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu temporizator de două şi zece secunde. Paginile 37-38 din Manualul utilizatorului

3

p Mod macro Este utilizat pentru prim-planuri. Aparatul foto poate focaliza la o distanţă mai mică dacă zoomul este în poziţia în care F şi indicatorul de zoom sunt aprinse şi au culoarea verde (lângă pictograma G). Pagina 39 din Manualul utilizatorului

4

o Compensare expunere Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate. Pagina 40 din Manualul utilizatorului

5

Alte setări folosite la fotografiere A Mod imagine, q/s/r Fotografiere la atingere, E Sensibilitate ISO, V Continuu şi w Balans de alb sunt de asemenea disponibile la fotografierea imaginilor statice. A Mod imagine este utilizat pentru a defini combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) la care imaginile sunt salvate. Fotografiere la atingere oferă trei posibilităţi: q Declanşare la atingere pentru eliberarea declanşatorului la atingerea monitorului, s Urmărire subiect pentru deplasarea zonei de focalizare pentru a urmări subiectul atins şi r AF/AE la atingere pentru configurarea focalizării şi expunerii pentru subiectul atins. Paginile 45-58 din Manualul utilizatorului

6

Setările folosite la înregistrarea filmelor D Opţiuni film, n Mod AF film şi Y Reducere zgomot vânt sunt utilizate la înregistrarea filmelor. Înregistrarea filmelor poate începe prin simpla apăsare pe butonul b (e înregistrare film). Paginile 130-132 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

21


Operaţiile disponibile în modul redare Următoarele opţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Operaţie Selectarea unei imagini Vizualizarea miniaturilor

Zoom redare

Redarea filmelor Definirea modului de clasificare al imaginilor/redarea imaginilor în funcţie de modul de clasificare Definirea setărilor de redare

Utilizaţi

Descriere

Trageţi imaginea curentă spre stânga pentru a afişa imaginea următoare sau spre dreapta pentru a afişa fotografia anterioară. Pagina 32 din Manualul utilizatorului

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi ale imaginilor. Pagina 83 din Manualul utilizatorului

g (i)

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a mări imaginea afişată pe ecran în acel moment, de până la 10×. Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg. Pagina 85 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe R pentru a reda filmul afişat în mod curent. Pagina 133 din Manualul utilizatorului

R

Fila din dreapta (P)

Atingeţi fila de la partea de jos a monitorului pentru a defini Fila de jos setările pentru redare şi fotografiile care vor fi editate. Pagina 100 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului de redare şi pentru a trece în modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată. Pagina 87 din Manualul utilizatorului

Trecerea într-un alt mod de redare b Trecerea în modul fotografiere

22

Alte funcţii

Aplicaţi un nivel de clasificare de la unu la cinci fiecărei imagini sau redaţi imaginile folosind această clasificare. Pagina 101 din Manualul utilizatorului

Apăsaţi pe butonul A, butonul b (e înregistrare film) sau pe declanşator. Pagina 32 din Manualul utilizatorului


Schimbarea modului de fotografiere Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului de fotografiere. Atingeţi o pictogramă de pe monitor pentru a trece în modul respectiv. Mod fotografiere Mod automat

1

1. Modul A (automat) (A 10) 2. Modul C Scenă 3. Modul F Portret inteligent

2 3 Pagina 41 din Manualul utilizatorului

Schimbarea unui mod de redare Apăsaţi butonul c in modul redare pentru a afişa meniul de selecţie a modului de redare. Atingeţi o pictogramă de pe monitor pentru a trece în modul respectiv. Mod redare Redare

1 2 3 4

1. c Mod redare (toate imaginile; A 12) 2. Modul h Fotografii favorite 3. Modul F Sortare automată 4. Modul C Listare după dată

Pagina 87 din Manualul utilizatorului

Înregistrarea filmelor Filmele pot fi înregistrate în orice mod de filmare. Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului. Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) din nou pentru a opri înregistrarea filmului. Paginile 128-129 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

23


Alte caracteristici ale aparatului foto COOLPIX S6150 Modul C Scenă, modul F Portret inteligent Apăsaţi pe butonul A (mod fotografiere) pentru a selecta modul de fotografiere. În modul scenă, aparatul foto alege pur şi simplu modul scenă care corespunde cel mai bine scenei fotografiate. În modul portret inteligent, aparatul foto detectează feţe şi eliberează declanşatorul automat. Paginile 59 şi 76 din Manualul utilizatorului

D Film Pot fi înregistrate filme al căror sunet este înregistrat folosind microfonul încorporat. Pagina 128 din Manualul utilizatorului

Modul h Fotografii favorite, F Sortare automată, C Listare după dată După fotografiere, imaginile adăugate în album pot fi redate. Imaginile pot fi găsite în categoria în care au fost sortate automat sau selectând data fotografierii. Paginile 88, 95 şi 98 din Manualul utilizatorului

Retuşare Diferite funcţii de editare, precum pictare şi retuşare fascinantă, pot fi aplicate imaginilor capturate. Pagina 113 din Manualul utilizatorului

PictBridge Imprimaţi imaginile direct din aparatul foto, conectându-l la o imprimantă compatibilă cu PictBridge. Pagina 143 din Manualul utilizatorului

CT1G01(Y5)

6MNA14Y5-01

Ghid de start rapid COOLPIX-S6150-RO