Page 1

Ghid de start rapid Scoateţi aparatul foto din cutie

3

Primii paşi

4

Fotografierea şi redarea

9

Instalarea aplicaţiilor software incluse

12

Transferarea fotografiilor la un computer

17

Alte funcţii

20

Ro


Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX S3000. Acest ghid prezintă procedurile necesare pentru utilizarea pentru prima dată a acestui aparat foto. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, aflat pe CD-ul furnizat. Pentru informaţii despre vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto în format digital, consultaţi procedura „Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD”, descrisă mai jos.

Vizitarea portalului Nikon Europa Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi a rămâne la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, disponibil pentru descărcare gratuită pe site-ul Web Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi clic dublu pe pictograma CD COOLPIX S3000 în Computer (Windows 7/Windows Vista) sau Computerul meu (Windows XP) sau pe desktop (Macintosh). 3 Faceţi clic dublu pe pictograma INDEX.pdf şi se va afişa un meniu de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi legăturile pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă despre accesorii Aparatele foto digitale Nikon COOLPIX sunt concepute conform celor mai înalte standarde şi sunt echipate cu circuite electronice complexe. Doar accesoriile Nikon, inclusiv încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele CA de încărcare şi adaptoarele CA sunt certificate de Nikon special pentru utilizarea cu aparatul foto digital Nikon COOLPIX. Aceste accesorii au fost create şi testate pentru a funcţiona conform cerinţelor circuitelor electronice cu care sunt echipate aparatele noastre foto.

2


Scoateţi aparatul foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele prezentate mai jos.

Aparat foto digital COOLPIX S3000

Curea aparat foto

Acumulator Li-ion EN-EL10 (cu cutie)

Adaptor CA de încărcare EH-68P*

Cablu USB UC-E6

Cablu audio video EG-CP14

CD de instalare Software Suite

CD cu Manualul utilizatorului

• Ghid de start rapid (acest ghid) • Garanţie * Adaptorul de priză este furnizat numai în ţările sau regiunile în care este necesar, iar forma acestuia variază în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat. Forma adaptorului CA de încărcare EH-68P (AR) furnizat în Argentina diferă de cel furnizat în alte ţări (A 6). NOTĂ: Nu este furnizat un card Secure Digital (SD), denumit în continuare „card de memorie”. Consultaţi pagina 150 din Manualul utilizatorului pentru o listă cu cardurile de memorie aprobate.

Componentele aparatului foto 2 3

1

4 5 6 7 8 9 10

12

11 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit 2 Control zoom 3 Buton declanşare 4 Indicator luminos încărcare/Bec bliţ

8 Buton k (aplică selecţia) 9 Buton d 10 Buton l (ştergere)

5 Buton A (mod fotografiere)

11

1

6 Buton c (redare)

7 Selector multiplu

Capac compartiment acumulator/fantă card de memorie 12 Monitor

A: Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui ghid.

Scoateţi aparatul foto din cutie

3


Primii paşi Pasul 1

Prindeţi şnurul

Pasul 2

Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie*

* Chiar dacă nu s-a introdus niciun card de memorie, se pot înregistra date în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 47 MB). În cazul înregistrării datelor în memoria internă a aparatului foto, nu este nevoie să introduceţi un card de memorie la pasul 2.3.

2.1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Fantă card de memorie

Cameră acumulator

2.2

Introduceţi acumulatorul. • Introduceţi acumulatorul Li-ion EN-EL10 (furnizat) în camera acumulatorului. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu pentru acumulator în sus (1) la introducerea acumulatorului (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

Introducerea corectă a acumulatorului Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

4

Primii paşi

Zãvor acumulator


2.3

Introduceţi cardul de memorie. Verificaţi orientarea corectă a cardului de memorie şi glisaţi-l în interior până când se blochează cu un clic.

Introducerea corectă a cardului de memorie Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

2.4

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie Opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul s-au stins înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Scoaterea acumulatorului • Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului. Scoaterea cardurilor de memorie Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi uşor pe card (1) pentru a-l scoate parţial. Apoi, cardul poate fi scos cu mâna (2). Paginile 12, 13, 20 şi 21 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

5


Pasul 3

Încărcaţi acumulatorul

Utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-68P şi cablul USB UC-E6 pentru a încărca acumulatorul Li-ion EN-EL10 introdus în aparatul foto.

3.1

Pregătirea adaptorului CA de încărcare EH-68P.

Dacă s-a furnizat şi un adaptor de priză*, conectaţi-l la priza adaptorului CA de încărcare. Împingeţi cu fermitate adaptorul de priză pentru a-l fixa. După conectare, încercarea de a scoate forţat adaptorul de priză poate duce la deteriorarea produsului. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care s-a achiziţionat aparatul foto.

Pentru clienţii din Argentina Nu se furnizează adaptor de priză dacă aparatul foto s-a achiziţionat în Argentina. Treceţi la pasul 3.2.

EH-68P (AR)

3.2

Verificaţi dacă s-a stins indicatorul luminos de aparat pornit şi s-a închis monitorul.

3.3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto.

Verificaţi dacă aţi introdus acumulatorul în aparatul foto şi opriţi aparatul foto.

Cablu USB

3.4

Conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică. Indicatorul luminos de încărcare a aparatului foto este verde şi clipeşte rar pentru a indica încărcarea în curs a acumulatorului. Încărcarea s-a terminat atunci când indicatorul luminos de încărcare este stins. Un acumulator complet descărcat se încarcă în aproximativ două ore şi zece de minute.

3.5

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică şi apoi deconectaţi cablul USB.

Paginile 14-16 din Manualul utilizatorului

6

Primii paşi


Pasul 4

Porniţi aparatul foto

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) va lumina scurt, iar ecranul se va aprinde.

C Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată) Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide automat, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. • Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu se va efectua nicio operaţiune în modul fotografiere sau redare, aparatul foto va intra în modul veghe. • Dacă monitorul s-a închis în modul veghe (indicatorul luminos aparat pornit clipeşte), apăsaţi pe butonul următor pentru reactivarea acestuia. - Comutatorul de alimentare, butonul declanşator, butonul A sau butonul c Pasul 5

Alegeţi limba şi setaţi Ceasul intern al aparatului foto

Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Selector multiplu Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi a confirma setările. Acţionaţi selectorul multiplu apăsând în sus, jos, dreapta, stânga sau apăsând butonul k. Deplasare evidenţiere în sus Revenire la meniul anterior (Apăsaţi partea stângă a selectorului multiplu)

Trecere la meniul următor (Apăsaţi partea dreaptă a selectorului multiplu)

Aplicare selecţie Deplasare evidenţiere în jos

5.1

5.2

Date Set time and date?

Yes No Cancel

Alegeţi limba dorită şi apăsaţi pe butonul k. Utilizările selectorului multiplu sunt indicate prin .

Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Se afişează meniul de selectare a fusului orar.

Primii paşi

7


5.3 London Casablanca

Back

Selectaţi fusul orar local şi apăsaţi pe butonul k. Se afişează meniul datei.

5.4

În perioada în care este utilizată ora de vară, apăsaţi pe selectorul multiplu în sus pentru a activa opţiunea de ajustare a ceasului la ora de vară. Atunci când această opţiune este activată, în partea de sus a ecranului se afişează W. Pentru a dezactiva opţiunea de ajustare la ora de vară, apăsaţi pe selectorul multiplu în jos.

5.5

Date

Date

D

M

Y

D

M

Y

01

01

2010

15

05

2010

00

15

00 Edit

Editaţi data şi ora. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi sus sau jos, pentru a modifica elementul selectat. Apăsaţi dreapta pentru a muta evidenţierea în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea în care se afişează ziua, luna şi anul) Apăsaţi selectorul multiplu spre stânga pentru a reveni la elementul anterior.

10

Edit

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k. Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere. Obiectivul se va deschide.

C Modificarea datei, orei sau a limbii Apăsaţi butonul d şi alegeţi fila z pentru a afişa meniul de setare. Selectaţi Language (Limba) pentru a modifica limba de afişare. Selectaţi Date (Dată) pentru a modifica data şi ora. Pentru a modifica fusul orar şi setările orei de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din elementul Date (Dată). Paginile 125-127 şi 129-131 din Manualul utilizatorului D Imprimarea datei şi a orei După ce aţi setat data şi ora, setaţi opţiunea Date imprint (Imprimare dată) din meniul de setare. Dacă imprimarea datei este activată, fotografiile se vor înregistra cu data şi ora fotografierii imprimate pe ele. Pagina 133 din Manualul utilizatorului Următorul pas explică operaţiuni de bază pentru fotografiere folosind modul A (automat).

8

Primii paşi


Fotografierea şi redarea Pasul 1

Verificaţi indicatoarele de pe monitor Indicator încărcare acumulator

Monitor

11

Descriere

NICIUN INDICATOR

Acumulator complet încărcat.

B

Acumulator aproape descărcat. Pregătiţi-vă să înlocuiţi sau să încărcaţi acumulatorul.

N Battery exhausted. (Baterie consumată).

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

Număr de expuneri rămase* * Când se utilizează memoria internă a aparatului foto, pe ecran apare C.

Paginile 22-23 din Manualul utilizatorului

Pasul 2

Încadraţi imaginea

Orientaţi aparatul foto către subiect. Controlul funcţiei zoom Rotiţi butonul zoom înspre g pentru a mări subiectul astfel încât acesta să ocupe o zonă mai mare din cadru. Rotiţi butonul zoom înspre f pentru a micşora, mărind astfel suprafaţa vizibilă a cadrului.

11

• Când faţa unei persoane este încadrată de un chenar galben dublu, înseamnă că aparatul a identificat acea faţă. Când aparatul foto detectează mai multe figuri, figura cea mai apropiată de aparat va fi încadrată de un chenar galben dublu, iar celelalte de chenare simple. Paginile 24-25 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

9


Pasul 3

3.1

Focalizarea şi fotografierea

Apăsaţi butonul declanşator la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă.

Când aparatul foto recunoaşte o faţă umană, aparatul foto focalizează zona încadrată de chenarul galben dublu (zona focus). Odată ce focalizarea este obţinută, chenarul dublu va deveni verde. Dacă nu este recunoscută nicio faţă, aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (până la nouă zone) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, g (zona focus) se afişează cu verde. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

Zonă focalizare

1/250

Bec bliţ

F 3.2

Viteză Diafragmă declanşare

Bec bliţ Starea bliţului poate fi verificată apăsând până la jumătate butonul declanşator. Pornit

Bliţul se va declanşa când se efectuează fotografia.

Clipeşte

Bliţul se încarcă.*

Oprit

Bliţ oprit sau nu este necesar.

* Dacă acumulatorul este descărcat, ecranul se va stinge şi va rămâne stins cât timp bliţul se încarcă.

3.2

Apăsaţi pe butonul declanşator până la capăt pentru a fotografia. Declanşatorul este eliberat iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă. Nu apăsaţi cu putere pe butonul declanşator, deoarece este posibil să provocaţi mişcarea aparatului, rezultând imagini neclare.

Paginile 26-27 din Manualul utilizatorului

10

Fotografierea şi redarea


Pasul 4

Redarea fotografiilor

Apăsaţi pe butonul c. Aparatul foto trece în modul redare. Ultima fotografie făcută va fi afişată în modul redare cadru întreg.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4/

4

Butonul A

Apăsaţi pe selectorul multiplu în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a afişa fotografiile anterioare sau următoare. Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare pentru a trece în modul fotografiere.

Afişează fotografia anterioară

Afişează fotografia următoare

C Ştergerea fotografiilor Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge fotografia afişată pe ecran. Când se afişează un dialog de confirmare, folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da). Apăsaţi pe butonul k pentru a şterge fotografia. • Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru a părăsi meniul curent fără a şterge imaginea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Paginile 28-29 din Manualul utilizatorului

4/

4

Erase 1 image?

Yes No

Pasul 5

Opriţi aparatul

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto.

Fotografierea şi redarea

11


Instalarea aplicaţiilor software incluse Nikon Transfer, ViewNX şi alte aplicaţii software pot fi instalate de pe discul CD Software Suite inclus. Nikon Transfer poate fi utilizat pentru a copia (transfera) fotografii pe un computer pentru a fi stocate. ViewNX poate fi utilizat pentru a vizualiza fotografiile transferate pe computer.

Înainte de a începe: cerinţele sistemului pentru aplicaţiile software incluse Confirmaţi dacă sistemul dumneavoastră întruneşte cerinţele privind sistemul. Windows

Macintosh

CPU

Se recomandă utilizarea unui procesor Intel Celeron, Pentium 4 sau din seriile Core cu o viteză ceas de 1 GHz sau superioară

Model PowerPC G4 sau G5, Intel Core sau Xeon (programul este compatibil cu codul binar universal)

Sistem de operare*

• Windows 7 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate) • Windows Vista Service Pack 2 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate) • Versiunile pe 32 de biţi ale Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional) (Este compatibil cu toate modelele preinstalate. Dacă folosiţi versiunea pe 64 de biţi a Windows 7 sau Windows Vista, programul va rula în modul 32 de biţi.)

Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6)

RAM

Windows 7, Windows Vista: 1 GB sau mai mult (1,5 GB sau mai mult recomandat) Windows XP: 512 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat) (Pentru toate sistemele: este necesar un minimum de 128 MB de memorie RAM disponibilă)

512 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat) cu minimum 128 MB liberi

Spaţiu pe discul fix de stocare

Dacă aplicaţia software rulează aveţi nevoie de 1 GB sau mai mult

* Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare. Adresa URL a sitului Nikon corespunzător regiunii dumneavoastră este indicată la pagina 2 din acest ghid.

Înainte de instalare Înainte de a începe instalarea Nikon Transfer, închideţi toate aplicaţiile şi programul antivirus. În timpul instalării, utilizării sau dezinstalării Nikon Transfer/ViewNX Utilizaţi la conectare un cont cu drepturi de administrator.

12

Instalarea aplicaţiilor software incluse


NOTĂ: Ilustraţiile din acest ghid sunt realizate folosind Windows 7. În funcţie de sistemul dumneavoastră de operare, dialogurile afişate în timpul instalării pot diferi faţă de cele prezentate aici.

1

Porniţi computerul şi introduceţi discul CD cu programul de instalare Software Suite în fanta unităţii CD-ROM. Windows 7/Windows Vista: Pentru a lansa programul Install Center, selectaţi Run Welcome.exe din dialogul AutoPlay. Treceţi la pasul 3.* Windows XP Programul de instalare va începe automat. Treceţi la pasul 3.* * Dacă programul de instalare Install Center nu se lansează automat, selectaţi Computer (Windows 7, Windows Vista) sau My Computer (Computerul meu) (Windows XP) din meniul Start şi apoi faceţi dublu clic pe pictograma discului CD Software Suite. Mac OS X Dosarul Software Suite se va deschide automat. Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). Dacă dosarul nu se deschide automat, faceţi dublu clic pe pictograma discului CD Software Suite de pe spaţiul de lucru.

2

Introduceţi numele şi parola de administrator şi apoi faceţi clic pe OK (doar Macintosh).

3

Alegeţi limba şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa caseta de dialog a programului de instalare Software Suite.

C Dacă programul Nikon Transfer sau ViewNX este deja instalat Caseta de dialog pentru selectarea limbii nu va fi afişată dacă Nikon Transfer sau ViewNX a fost deja instalat. Fereastra programului de instalare Software Suite este afişată, în limba selectată, când Nikon Transfer sau ViewNX este instalat pentru prima dată.

Instalarea aplicaţiilor software incluse

13


4

Faceţi clic pe Standard Install (Instalare standard). Instalaţi Nikon Transfer, ViewNX şi programele asociate.

C Alte opţiuni de instalare Custom Install (Instalare personalizată) Instalaţi programul software selectat. Link to Nikon (Legătură către Nikon) Descărcaţi versiunile de încercare ale altor programe software oferite de Nikon de pe un sit Nikon sau vizitaţi siturile de asistenţă tehnică ale Nikon*. my Picturetown (Photo Storage and Sharing Service) (Serviciul de stocare şi partajare a fotografiilor) Conectaţi-vă la situl Nikon de administrare a fotografiilor my Picturetown, este comod şi uşor de folosit*. Nu este disponibil în anumite zone. Install Guide (Ghid de instalare) Vizualizaţi informaţiile de ajutor folosite la instalarea şi utilizarea aplicaţiilor software incluse pe discul CD Software Suite. * Aveţi nevoie de o conexiune la internet.

5

Instalaţi Panorama Maker. Panorama Maker este un program software care combină mai multe imagini pentru a crea o imagine panoramică. Windows Alegeţi limba dorită din cutia de dialog Choose Setup Language (Alegeţi limba de instalare) şi faceţi clic pe OK. Când cutia de dialog a programului ArcSoft Panorama Maker 5 este afişată, faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa caseta de dialog cu acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe Yes (Da) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Mac OS X Este afişat ecranul de instalare al programului Panorama Maker 5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Când este afişat pe ecran, citiţi cu atenţie acordul de licenţă şi faceţi clic pe Agree (Acceptare). Treceţi la pasul 7.

14

Instalarea aplicaţiilor software incluse


6

Faceţi clic pe Yes (Da) pentru a instala Apple QuickTime (doar Windows). QuickTime este un program folosit pentru redarea filmelor. Pentru anumite sisteme, instalarea poate dura câteva minute.

7

Instalaţi Nikon Transfer şi ViewNX. Windows Faceţi clic pe Next (Următorul) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Când acordul de licenţă este afişat pe ecran, citiţi cu atenţie conţinutul acestui acord, selectaţi I accept the terms in the license agreement (Sunt de acord cu termenii acordului de licenţă), pentru a accepta prevederile acestuia şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie conţinutul acestui document şi faceţi clic pe Next (Următorul). Mac OS X Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Când cutia de dialog cu acordul de licenţă este afişată pe ecran, citiţi cu atenţie acordul de licenţă şi faceţi clic pe Accept (Acceptare). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie conţinutul acestui document şi faceţi clic pe OK. Când pe ecran se afişează dialogul de setare Auto-Launch (Lansare automată) la instalarea Nikon Transfer, faceţi clic pe Yes (Da) astfel încât Nikon Transfer să se deschidă automat de fiecare dată când aparatul foto este conectat.

C Opţiunea de lansare automată (Mac OS X) De asemenea, opţiunea Auto-Launch (Lansare automată) poate fi activată după instalarea Nikon Transfer bifând opţiunea Launch automatically when device is attached (Lansare automată atunci când dispozitivul este ataşat) din panoul cu opţiuni de transfer Preferences (Preferinţe).

Instalarea aplicaţiilor software incluse

15


8

Instalaţi programul software sugerat; acesta este disponibil online. Programul software recomandat este disponibil pe internet şi poate fi descărcat. Aveţi nevoie de o conexiune la internet. • Programul afişat diferă în funcţie de sistemul de operare al computerului. • Când cursorul se află deasupra numelui programului, este afişată o explicaţie a programului. Dacă descărcaţi programul Verificaţi programul software care va fi instalat şi faceţi clic pe Confirm (Confirmare). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Dacă nu descărcaţi programul Faceţi clic pe Skip (Omitere).

C Microsoft DirectX 9 (doar Windows XP) Dacă DirectX 9 nu este deja instalat, un dialog de instalare pentru DirectX 9 va fi afişat. Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala DirectX 9.

9

Faceţi clic pe Yes (Da) (Windows) sau pe OK (Mac OS X) pentru a închide fereastra programului de instalare Install Center. Dacă vi se cere să reporniţi computerul, urmăriţi instrucţiunile de pe ecran.

10

Scoateţi discul CD cu pachetul software de instalare Software Suite din fanta unităţii CD-ROM. Instalarea s-a terminat. Treceţi la „Transferarea fotografiilor la un computer”.

16

Instalarea aplicaţiilor software incluse


Transferarea fotografiilor la un computer 1 2

Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la un computer pornit utilizând cablul USB furnizat.

• Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB. • Aparatul foto porneşte automat şi se aprinde indicatorul luminos de aparat pornit. Monitorul aparatului va rămâne închis.

B

Încărcarea acumulatorului • Când conectaţi aparatul foto la un computer pentru a transfera fotografii, utilizaţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat cu setarea Auto (Automat) (setare implicită) selectată pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă automat. Se pot transfera fotografii în timpul încărcării acumulatorului. Indicatorul luminos de încărcare este verde şi clipeşte rar în timpul încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto.

Paginile 117 şi 140 din Manualul utilizatorului

C

Folosirea unui cititor de carduri De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • Introduceţi un card de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar şi consultaţi paşii 3, 4 şi 5 pentru a transfera fotografiile. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto.

Pagina 97 din Manualul utilizatorului

Transferarea fotografiilor la un computer

17


3

Porniţi aplicaţia Nikon Transfer instalată pe computer. Windows 7 Când este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S3000, faceţi clic pe Change program (Modificare program) din Import pictures and videos (Import fotografii şi fişiere video). Selectaţi Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din caseta de dialog Change program (Modificare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S3000. Windows Vista Atunci când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), selectaţi Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un dosar de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Mac OS X Nikon Transfer va porni automat când aparatul foto este conectat la computer dacă aţi bifat opţiunea Yes (Da) din caseta de dialog cu setările pentru Auto-Launch (Lansare automată) atunci când Nikon Transfer a fost instalat prima dată. Dacă pe cardul de memorie sunt înregistrate multe imagini, deschiderea programului Nikon Transfer poate dura mai mult.

4

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Dispozitiv Source (Sursă)

Buton Start Transfer (Start transfer)

În cazul utilizării setării implicite a programului Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer.

18

Transferarea fotografiilor la un computer


Folosind setările implicite ale Nikon Transfer, ViewNX se va lansa automat când transferul s-a terminat pentru a putea vizualiza fotografiile transferate.

De asemenea, ViewNX poate fi lansat efectuând următoarele operaţii. Windows Din meniul Start selectaţi>All Programs (Toate programele)>ViewNX>ViewNX. De asemenea, cu clic dublu pe pictograma comenzii rapide ViewNX de pe desktop va porni ViewNX. Macintosh Deschideţi folderul Applications (Aplicaţii) şi faceţi clic dublu pe Nikon Software> ViewNX>ViewNX. De asemenea, cu clic pe pictograma ViewNX din Dock va porni ViewNX. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX.

5

Deconectaţi aparatul foto. În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la computer. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea.

D Vizualizarea informaţiilor de ajutor pentru Nikon Transfer şi ViewNX Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer sau ViewNX, deschideţi programul Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) din meniul Help (Ajutor).

Transferarea fotografiilor la un computer

19


Alte funcţii Flash Mode (Mod bliţ), Self-Timer (Autodeclanşator), Macro Mode (Modul macro) şi Exposure Compensation (Compensare expunere) Folosiţi selectorul multiplu în modul fotografiere pentru a confirma următoarele setări. Flash Mode (Mod bliţ) Modurile bliţ disponibile sunt U (auto), V (automat cu reducere ochi roşii), W (oprit), X (bliţ de umplere) şi Y (sincronizare lentă). Pagina 30 din Manualul utilizatorului Flash mode

Exposure Compensation (Compensare expunere) Compensarea expunerii este utilizată pentru a +0.3 modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai 0.0 luminoase sau mai întunecate. Exposure compensation Atunci când fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii spre „+”. Atunci când fotografia este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii spre „–”. Pagina 34 din Manualul utilizatorului Macro Mode (Modul macro) Se utilizează pentru primplanuri. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la cele mai mici distanţe în Macro mode poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează intermitent şi au culoarea verde, cu indicatorul de zoom poziţionat în stânga butonului K (unghi mai larg). La poziţia de zoom cu un pas la dreapta (telefotografie) faţă de poziţia cea mai largă, aparatul foto poate focaliza pe subiecte apropiate la 8 cm faţă de obiectiv. La poziţia de zoom cea mai largă şi la poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza pe subiecte apropiate la 20 cm faţă de obiectiv. Pagina 33 din Manualul utilizatorului Self-Timer (Autodeclanşator) Aparatul foto este echipat cu temporizator de zece şi două secunde. Pagina 32 din Manualul utilizatorului Self-timer

20

Alte funcţii


Selectarea unui mod de fotografiere Apăsaţi butonul A in modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere. Selectaţi un mod de fotografiere folosind selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k pentru a activa acel mod.

1 2 3 4 5

Auto mode

1. A Auto mode (Modul automat) (A 9) 2. x Modul Scenă* 3. F Modul Portret inteligent 4. s Modul Urmărire subiect 5. D Modul Film * Pictograma afişată va diferi în funcţie de modul scenă selectat.

Pagina 35 din Manualul utilizatorului

Selectarea unui mod de redare Apăsaţi butonul c in modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare. Selectaţi un mod de redare folosind selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k pentru a activa acel mod.

1 2 3 4

Play

1. c Modul Redare (toate fotografiile) (A 11) 2. h Modul Fotografii favorite 3. F Modul Sortare automată 4. C Modul Listare după dată

Pagina 73 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

21


Utilizarea meniurilor aparatului foto În meniurile aparatului foto poate fi reglată o varietate de setări pentru fotografiere şi redare. Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul pentru modul curent şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune (A 7). Selectaţi o filă din stânga pentru a deschide meniul filei selectate. Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou pe butonul d.

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options AF area mode Exit

Comutarea între file Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options AF area mode Exit

Apăsaţi selectorul multiplu spre stânga pentru a evidenţia fila

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options AF area mode Exit

Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a selecta o altă filă, apoi apăsaţi pe butonul k sau spre dreapta

Afişaj de ajutor Rotiţi butonul control zoom spre g (j) când M/L este afişat în partea din dreapta jos a ecranului meniu, pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j).

Paginile 10-11 din Manualul utilizatorului

22

Alte funcţii

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Electronic VR Exit

Se afişează meniul ales


Modul redare Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4/

Operaţie

Utilizaţi

Selectare fotografii

Vizualizare miniaturi/ activare afişare calendar

f (h)

Selectare dată de fotografiere diferită (modul listare după dată)

f (h)

Zoom redare

g (i)

Adăugare în / Eliminare din album

k

Redare filme

k

Ştergere fotografie

l

Afişare meniuri

d

Selectare alt mod de redare

c

4

Descriere Apăsaţi în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a afişa fotografiile anterioare sau următoare. Menţineţi apăsat în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a derula rapid printre fotografii. Pagina 9 din Manualul utilizatorului Afişează 4, 9 sau 16 miniaturi de fotografii. Rotiţi butonul de control al zoomului spre f (h) în afişarea cu 16 miniaturi de fotografii pentru a aplica afişarea calendarului. Paginile 69 şi 71 din Manualul utilizatorului Reveniţi la ecranul listare după dată. Pagina 83 din Manualul utilizatorului Măriţi vizualizarea fotografiei afişate momentan pe monitor până la 10×. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. Pagina 72 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe butonul k pentru a adăuga fotografia curentă întrun album (în modul de redare, în modul de sortare automată sau în modul de listare după dată). Apăsaţi pe butonul k în modul pentru fotografii favorite pentru a elimina fotografia curentă dintr-un album. Paginile 74 şi 76 din Manualul utilizatorului Redaţi filmul afişat în mod curent. Pagina 110 din Manualul utilizatorului Ştergeţi fotografia afişată în mod curent. Pagina 28 din Manualul utilizatorului Afişează meniul pentru modul selectat. Pagina 86 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi pentru a comuta la modul pentru fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată. Pagina 73 din Manualul utilizatorului

A Comutare la modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. Pagina 28 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

23


Alte caracteristici ale aparatului foto COOLPIX S3000 C Mod scenă Alegeţi direct modul scenă cel mai potrivit pentru scena fotografiată. În modul Selector automat scene, aparatul foto alege modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă prin încadrarea imaginii. Pagina 50 din Manualul utilizatorului

F Modul Portret inteligent Aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte faţa unui subiect uman, apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. Se poate utiliza opţiunea de estompare a pielii pentru a estompa tonurile pielii faciale. Pagina 62 din Manualul utilizatorului

s Modul Urmărire subiect Aparatul foto urmăreşte şi focalizează automat un subiect în mişcare. Pagina 65 din Manualul utilizatorului

Modurile h Fotografii favorite, F Sortare automată şi C Listare după dată După fotografiere, se pot afişa numai fotografiile favorite adăugate în album. Imaginile pot fi regăsite selectând data fotografierii sau categoria în care au fost sortate automat. Paginile 74, 80 şi 83 din Manualul utilizatorului

PictBridge Imprimaţi fotografii direct din aparatul foto, conectându-l la o imprimantă compatibilă cu PictBridge. Pagina 120 din Manualul utilizatorului

YP0B01(Y5)

6MM789Y5-01

Ghid start rapid Nikon S3000  
Ghid start rapid Nikon S3000  

Instalarea aplicaţiilor software incluse Transferarea fotografiilor la un computer Primii paşi Alte funcţii 12 17 20 3 4 9 Vizitaţi situl de...

Advertisement