Page 1

Ghid de conectare LAN fără fir Cum se utilizează

Ro


Cuprins Note .................................................................................................... iii Despre ghidul de conectare LAN fără fir.......................................... 1 Informaţii şi precauţii importante ..................................................... 2 Funcţiile reţelei LAN fără fir şi my Picturetown............................... 4 my Picturetown............................................................................ 4 Picture Mail .................................................................................. 5 Picture Bank ................................................................................ 5

my Picturetown - setări de lucru ....................................................... 6 Primii paşi ........................................................................................... 8 Confirmarea cerinţelor de conectare LAN fără fir .................... 8 Pregătirea informaţiilor necesare pentru conexiunea LAN fără fir... 9 Profilul reţelei ........................................................................... 9 my Picturetown - informaţii despre utilizator .......................... 11 Picture Mail-destinatari .......................................................... 12 Protejarea aparatului foto prin intermediul unei parole .......... 12

Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto.......................... 13 Setări fără fir utilizând aplicaţia ............................................... 13 k Instalarea aplicaţiei....................................................... 13

l m n o

Pornirea utilitarului........................................................ 15

p

Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului)... 23

q

Finalizarea setărilor fără fir ........................................... 25

Configurarea unui profil de reţea .................................. 17 Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown.... 20 Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail................................................................... 22

i


Cuprins

Setările fără fir pentru aparatul foto ........................................ 26 Noţiuni de bază despre setările ............................................. 26

a b c

Configurarea unui profil de reţea .................................. 28

d

Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/ Resetarea aparatului) ................................................... 37

Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown ... 33 Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail................................................................... 34

Configurarea profilului reţelei pentru o reţea locală LAN fără fir utilizând WPS ........................................................................ 39

Înregistrarea la my Picturetown...................................................... 41 Înregistrarea aparatului foto la my Picturetown..................... 43

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown .................... 44 Trimiterea Picture Mail.............................................................. 44 Utilizarea Picture Bank ............................................................. 46 Încărcarea simultană a tuturor fotografiilor ............................ 46 Încărcarea fotografiilor selectate............................................ 47 Conectarea la o reţea LAN fără fir ........................................... 49

Vizualizarea fotografiilor pe serverul my Picturetown.................. 51 Anexă................................................................................................. 52 Mesaje de eroare ....................................................................... 52 Depanare .................................................................................... 53 Index ........................................................................................... 55

ii


Note Acest produs, care conţine software de criptare dezvoltat în Statele Unite, este controlat de reglementările S.U.A. de administrare a exporturilor şi nu poate fi exportat sau re-exportat în niciun stat asupra căruia Statele Unite aplică embargo de bunuri. Începând din aprilie 2007 următoarele ţări se află sub embargo: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Syria. Restricţii care se aplică dispozitivelor fără fir Transmiţătorul fără fir inclus în acest produs respectă reglementările referitoare la dispozitive fără fir în vigoare în ţara de comercializare şi nu poate fi utilizat în alte state (produsele achiziţionate în UE şi EFTA pot fi utilizate oriunde pe teritoriul UE sau EFTA). Nikon nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea pe teritoriul altor ţări. Utilizatorii care nu sunt siguri în ce ţară s-a efectuat tranzacţia comercială trebuie să ia legătura cu centrul local de service Nikon sau cu un reprezentant autorizat de service Nikon. Această restricţie se aplică doar asupra utilizării fără fir şi nu afectează orice altă utilizare a produsului.

iii


Note Notă pentru clienţii din Europa Prin prezenta, Nikon declară că acest aparat foto digital este în conformitate cu cerinţele principale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Reţea LAN fără fir publică Conexiunea LAN fără fir publică este disponibilă doar prin intermediul Wayport în Statele Unite ale Americii, prin punctele de acces ale T-Mobile în Statele Unite ale Americii, prin Orange în Franţa, prin TeliaSonera în Suedia, prin SingTel în Singapore, prin PCCW în Hong Kong, prin KT în Coreea şi prinQ-Ware în Taiwan. Când configuraţi profilurile pentru reţea ale unui punct public de acces (hotspot) la reţeaua LAN fără fir, utilizaţi următoarele SSID-uri afişate pe monitorul aparatului foto împreună cu funcţia de detectare SSID: • • • •

Wayport: Wayport_Access T-Mobile: tmobile Orange: Orange TeliaSonera: homerun

• • • •

SingTel: Wireless@SG PCCW: PCCW KT: NESPOT Q-Ware: wifly

Funcţionarea facilităţilor LAN fără fir ale COOLPIX S610c este garantată şi acceptată numai la conectarea prin intermediul furnizorilor de servicii fără fir enumeraţi mai sus şi numai în statul sau statele pe teritoriul cărora serviciul este oferit de un anumit furnizor.

iv


Despre ghidul de conectare LAN fără fir În acest ghid sunt explicate caracteristicile reţelelor LAN fără fir încorporate în aparatele COOLPIX S610c pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de my Picturetown folosind funcţiile reţelei LAN fără fir. Citiţi cu atenţie acest ghid înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc accesibil tuturor celor care vor utiliza aparatul foto. Consultaţi Ghidul start rapid şi Manualul utilizatorului pentru informaţii suplimentare referitoare la fotografierea şi redarea fotografiilor. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă indică precauţii, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizare pentru a preîntâmpina deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui ghid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin caractere aldine. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile afişate în acest ghid ar putea fi diferite de afişajul real.

B

Înainte de a utiliza funcţiile de comunicare LAN fără fir

Asiguraţi-vă că aţi citit secţiunile, „Note” (A iii) şi „Informaţii şi precauţii importante” (A 2) din acest ghid. De asemenea, pentru informaţii suplimentare privind specificaţiile de transfer consultaţi pagina 133 din COOLPIX S610/S610c Manualul utilizatorului.

1


Informaţii şi precauţii importante Reţineţi următoarele aspecte importante înainte de a utiliza funcţiile LAN fără fir a acestui produs.

Restricţii legale de utilizare şi precauţii referitoare la unde radio utilizate la transmisiile radio • Transmiţătorul fără fir inclus în acest produs este în conformitate cu reglementările referitoare la dispozitive fără fir aflate în vigoare în ţara de comercializare şi nu poate fi utilizat în alte state (produsele achiziţionate în UE şi EFTA pot fi utilizate oriunde pe teritoriul UE sau EFTA). • Când utilizaţi funcţiile LAN fără fir ale acestui produs, produsul va căuta în mod automat reţele fără fir. În acest moment, este posibil ca produsul să afişeze reţele fără fir (SSID) pentru care nu sunteţi utilizator autorizat. Utilizarea unor astfel de reţele fără fir poate fi considerată ca acces neautorizat. Nu vă conectaţi niciodată la un SSID pentru care nu aveţi autorizaţie de utilizare. • Reţineţi că transmisiile radio sau recepţionarea de date pot fi interceptate de terţe părţi.

Administrarea informaţiilor personale şi precizări referitoare la responsabilitate • Informaţiile de utilizator înregistrate şi configurate odată cu produsul, inclusiv setările de conexiune LAN fără fir şi alte informaţii personale pot fi alterate sau pierdute ca urmare a unor erori de funcţionare, a electricităţii statice, accidentelor, funcţionării defectuoase, reparaţiilor sau a altor lucrări de administrare. Păstraţi întotdeauna copii separate ale informaţiilor importante. Nikon nu este responsabil pentru nicio daună directă sau indirectă sau pentru pierderea profiturilor cauzate de alterarea sau pierderea conţinutului care nu poate fi atribuit companiei Nikon. • Înainte de a casa acest produs sau de a-l transfera unui alt utilizator, este recomandat să utilizaţi opţiunea Reset (Resetare) din Wireless settings (Setări fără fir) din meniul de setare a aparatului foto pentru a şterge toate informaţiile de utilizator înregistrate şi configurate pentru produs, inclusiv setările conexiunii la reţeaua LAN fără fir sau orice alte informaţii personale. • Nikon nu îşi asuma responsabilitatea pentru taxe de comunicare rezultate din accesul neautorizat al terţilor la o reţea LAN publică fără fir sau de orice daune rezultate din furtul produsului. • Nikon nu va fi responsabil pentru nicio daună rezultată din utilizarea neautorizată a adreselor de e-mail stocate în aparatul foto, ca urmare a furtului produsului.

Precauţii şi limitări pentru utilizarea funcţiilor LAN fără fir • Conectarea la o reţea LAN publică fără fir, folosind funcţiile LAN ale aparatului COOLPIX S610c pentru a accesa servicii fără fir (numite în cele ce urmează servicii) compatibile cu această cameră, este garantată numai în ţările specificate. Utilizarea acestor servicii folosind o reţea LAN publică fără fir necesită un abonament la serviciile oferite de un anumit furnizor din fiecare ţară. Pentru mai multe informaţii despre ţările în

2


Informaţii şi precauţii importante

• • • •

• •

• • • •

care pot fi accesate serviciile reţelei publice LAN şi despre furnizorii de astfel de servicii care acceptă conectarea acestui aparat foto, consultaţi „Reţea LAN fără fir publică” (A iv). Nikon nu este responsabil pentru nicio daună directă sau indirectă sau pentru pierderea profiturilor produse în cazul unei conectări realizate pe propria răspundere. Dacă standardele de funcţionare şi specificaţiile reţelei publice LAN sunt modificate, este posibil să nu vă puteţi conecta. Asiguraţi-vă că specificaţi adresele corecte de e-mail pentru destinatarii Picture Mail. Erorile nu vor fi semnalate dacă adresa de e-mail este introdusă greşit, nici nu veţi primi o notificare de eroare pe adresa dumneavoastră de e-mail. Accesul la paginile Picture Mail, indicate prin adresele de legătură din mesajele Picture Mail de notificare prin e-mail, nu este restricţionat. Paginile de internet pot fi vizualizate de orice persoană care obţine o adresă URL a Picture Mail. Nikon nu garantează în niciun fel capacitatea acestor servicii de a stoca sau păstra în siguranţă fotografiile. Trebuie să păstraţi întotdeauna separat copii de siguranţă ale informaţiilor importante. Nikon nu este responsabil pentru nicio daună directă sau indirectă sau pentru pierderea profiturilor cauzate de alterarea sau pierderea conţinutului care nu poate fi atribuit companiei Nikon. Utilizarea serviciilor se realizează pe propria răspundere, iar Nikon nu îşi asumă nicio responsabilitate în numele dumneavoastră. Utilizând serviciile, sunteţi de acord să nu încărcaţi, publicaţi, transmiteţi prin e-mail sau să transmiteţi sau să comunicaţi prin intermediul serviciilor, niciun material care poate fi considerat obscen, pornografic, ilegal, care pune în pericol sau care încalcă dreptul la intimitate sau restricţiile de publicare a vreunei părţi, materiale defăimătoare, calomniatoare, materiale ilegale sau asupra cărora ar putea exista o plângere în acest sens sau materiale care încalcă vreun drept de autor, marcă înregistrată sau o altă formă de proprietate intelectuală sau un drept contractual al vreunei terţe părţi. Prin prezenta renunţaţi şi absolviţi irevocabil şi fără condiţii compania Nikon, filialele şi reprezentanţele acesteia, precum şi pe reprezentanţii, directorii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii legali şi succesorii („părţile Nikon”) de orice responsabilitate şi în vederea tuturor şi oricărei pretenţii a dumneavoastră sau împotriva dumneavoastră referitoare la orice materiale publicaţi, trimiteţi prin e-mail, transmiteţi sau comunicaţi într-o altă formă prin intermediul serviciilor. Mai mult decât atât, sunteţi de acord să garantaţi, apăraţi şi să protejaţi integritatea părţilor Nikon de orice pretenţii, daune, responsabilităţi în faţa instanţei, costuri sau cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor şi ale consultanţilor juridici, precum şi cheltuielile de judecată) referitoare la orice materiale publicate de dumneavoastră, trimise prin e-mail, transmise sau comunicate într-o altă formă prin intermediul serviciilor. Înţelegeţi că (i) dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciile poate fi anulat de Nikon şi/sau (ii) materialele publicate, transmise prin e-mail sau comunicate în orice fel prin intermediul serviciilor pot fi şterse sau eliminate de Nikon în cazul în care încălcaţi prevederile de mai sus sau orice alte termene şi condiţii care pot fi solicitate de Nikon cu privire la utilizarea serviciilor. Aceste servicii pot fi modificate, suspendate sau anulate fără notificare. Citiţi cu atenţie documentul Nikon - „Privacy Management Policy” pe care îl găsiţi la următoarea adresă URL: http://www.nikon.co.jp/main/eng/privacy/index.htm Dacă sunteţi în Europa, din pagina respectivă faceţi clic pe ţara dumneavoastră de reşedinţă faceţi clic pe adresa <Politica de confidenţialitate>: http://www.europe-nikon.com/support/ Puteţi vizita situl my Picturetown la adresa următoare: http://mypicturetown.com/

3


Funcţiile reţelei LAN fără fir şi my Picturetown Funcţiile de comunicare LAN încorporate în COOLPIX S610c pot fi utilizate pentru a încărca fotografiile din aparat pe serverul my Picturetown de pe Internet. Utilizaţi serviciul Picture Mail pentru a vă partaja fotografiile cu membrii familiei şi cu prietenii dumneavoastră şi utilizaţi serviciul Picture Bank pentru a stoca fotografii în spaţiul dedicat de pe server. Este necesară o conexiune la un punct de acces LAN fără fir.

my Picturetown my Picturetown este un serviciu pe Internet pentru stocarea şi vizualizarea fotografiilor. Serviciul oferă până la 2 GB de stocare gratuită. • Fotografiile pot fi stocate pe server utilizând funcţiile LAN fără fir ale COOLPIX S610c sau un computer conectat la Internet. • Fotografiile stocate pe server pot fi gestionate şi sortate cu uşurinţă utilizând un computer. Accesaţi my Picturetown folosind următoarea adresă: http://mypicturetown.com/

B

Funcţiile de comunicare LAN fără fir ale COOLPIX S610c

Funcţiile de comunicare LAN fără fir nu pot fi utilizate pentru a conecta aparatul COOLPIX S610c la un computer.

4


Funcţiile reţelei LAN fără fir şi my Picturetown

Picture Mail Fotografiile şi destinatarii sunt selectaţi şi încărcaţi pe serverul my Picturetown utilizând aparatul foto. Notificările e-mail sunt trimise automat destinatarilor selectaţi, permiţând membrilor familiei şi prietenilor să vizualizeze fotografiile dumneavoastră. Fotografiile încărcate pot fi vizualizate pe un computer accesând situl specificat în aceste notificări prin e-mail. Această funcţie vă oferă o cale uşoară de a trimite fotografii, precum cele din vacanţe sau cele care înregistrează creşterea copilului dumneavoastră. Nu pot fi încărcate filme şi fişiere de sunet.

my Picturetown server

Picture Bank Fotografiile şi filmele sunt încărcate pentru a fi stocate pe serverul my Picturetown. Serverul my Picturetown poate fi utilizat ca propriul dumneavoastră spaţiu de stocare pentru fotografii, iar acele fotografii pot fi descărcate oricând pe un computer. Încărcarea fotografiilor selectate poate fi începută sau încărcarea fotografiilor poate fi setată să înceapă automat când adaptorul CA este conectat la aparatul foto pentru a încărca acumulatorul, lucru convenabil atunci când faceţi un număr mare de fotografii sau când salvaţi zilnic fotografiile făcute. Fişierele de sunet nu pot fi încărcate.

my Picturetown server

5


my Picturetown - setări de lucru Înainte de a beneficia de serviciile my Picturetown care utilizează funcţiile LAN fără fir ale COOLPIX S610c, setările fără fir ale aparatului foto trebuie configurate şi trebuie să vă înregistraţi la my Picturetown. În general, numim aceste două procese „setare”. Stările aparatului foto fără fir pot fi configurate folosind un computer şi my Picturetown Utility (livrat) sau numai folosind aparatul. Urmaţi oricare dintre procedurile descrise mai jos. Aplicarea setărilor fără fir folosind programul my Picturetown Utility

Aplicarea setărilor fără fir utilizând aparatul foto

Primii paşi (asiguraţi-vă că toate solicitările LAN fără fir sunt în vigoare şi pregătiţi informaţiile necesare) (A 8) Confirmaţi cerinţele pentru conectarea la reţeaua LAN fără fir şi pregătiţi profilul de reţea necesar pentru conectarea la reţeaua LAN şi informaţiile de utilizator pentru my Picturetown. Setări fără fir Configurarea unui profil de reţea (A 17) Configuraţi profilul de reţea necesar conectării aparatului foto la Internet prin intermediul unui punct de acces.

Configurarea unui profil de reţea (A 28) Configuraţi profilul de reţea necesar conectării aparatului foto la Internet prin intermediul unui punct de acces. Configurarea profilului reţelei se face simplu, folosind WPS (A 7, 39).

Introducerea informaţiilor de utilizator my Picturetown (A 20) Introduceţi informaţiile, precum adresa dumneavoastră de e-mail, necesare utilizării serviciilor my Picturetown. Odată ce aceste informaţii au fost specificate, pe adresa dumneavoastră va fi trimisă o notificare prin e-mail privind solicitarea înregistrării utilizatorului la my Picturetown.

Introducerea informaţiilor de utilizator my Picturetown (A 33) Introduceţi informaţiile, precum adresa dumneavoastră de e-mail, necesare utilizării serviciilor my Picturetown, folosind opţiunea Sender (Adresant) a aparatului foto.

Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail (A 22)*

Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail (A 34)*

Protejarea informaţiilor LAN fără fir stocate pe aparatul foto (A 23)* Pentru a proteja funcţiile LAN fără fir ale aparatului foto, introduceţi o parolă.

Protejarea informaţiilor LAN fără fir stocate pe aparatul foto (A 37)* Pentru a proteja funcţiile LAN fără fir ale aparatului foto, introduceţi o parolă.

Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown (A 44) Încărcarea fotografiilor folosind Picture Mail sau Picture Bank. Odată ce fotografiile au fost încărcate, notificarea prin e-mail care solicită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown va fi trimisă pe adresa de e-mail specificată prin intermediul opţiunii Sender (Adresant) a aparatului foto. Înregistrarea la my Picturetown (A 41) Utilizaţi un computer pentru a deschide notificarea prin e-mail ce solicită înregistrarea utilizatorului, faceţi clic pe adresa URL furnizată în acest mesaj de e-mail şi înregistraţi aparatul foto şi informaţiile utilizatorului la my Picturetown pe pagina de înscriere. Setarea este finalizată atunci când recepţionaţi un mesaj de confirmare prin e-mail care atestă înregistrarea la my Picturetown. * Destinatarii Picture Mail şi parola aparatului foto nu trebuie să fie specificate imediat.

6


my Picturetown - setări de lucru

D

Indicatorul my Picturetown Utility

• my Picturetown Utility (numit mai jos „utilitar”) este un program software care poate fi instalat pe un computer şi folosit pentru a configura setările fără fir ale aparatului foto şi pentru a cere înregistrarea utilizatorului la my Picturetown dacă aparatul foto este conectat la un computer folosind cablul USB inclus. Programul utilitar este util atunci când trebuie să introduceţi mult text. • Programul utilitar este instalat de pe discul Software Suite (Suita de programe) (A 13).

D

Tehnologia Wi-Fi Protected Setup (WPS)

• Wi-Fi Protected Setup este un standard care simplifică modurile de conectare locală şi securitatea dispozitivelor fără fir. • Aparatele COOLPIX S610c sunt compatibile cu WPS. Dacă şi punctul dumneavoastră de acces la reţeaua LAN foloseşte tehnologia WPS, configurarea conexiunii la reţea dintre punctul dumneavoastră de acces la reţeaua LAN fără fir şi aparat se face foarte simplu. (Pentru a verifica dacă punctul dumneavoastră de acces este compatibil cu tehnologia WPS consultaţi documentaţia acestuia.) Consultaţi „Configurarea profilului reţelei pentru o reţea locală LAN fără fir utilizând WPS” (A 39) pentru informaţii detaliate despre folosirea WPS pentru a configura profilul reţelei. Reţineţi că tehnologia WPS nu poate fi utilizată pentru a configura profilul reţelei pentru un punct public de acces la reţeaua LAN fără fir.

7


Primii paşi Confirmarea cerinţelor de conectare LAN fără fir Pentru a utiliza funcţiile de conectare LAN fără fir trebuie respectată una dintre următoarele condiţii. Home wireless LAN (Reţea locală LAN fără fir) Reţeaua LAN fără fir locală se referă la o reţea LAN fără fir ce utilizează puncte de acces LAN fără fir locală. Este necesară o reţea LAN fără fir locală ce oferă conectare prin intermediul unui punct de acces (mod infrastructură). my Picturetown nu este disponibil dacă reţeaua LAN fără fir locală utilizează un server proxy pentru a se conecta la Internet. Pentru mai multe informaţii despre configurarea reţelei LAN fără fir locale, contactaţi producătorul punctului de acces sau alte referinţe disponibile în comerţ referitoare la reţelele LAN fără fir. Public wireless LAN (Reţea LAN fără fir publică) Reţeaua LAN fără fir publică se referă la o reţea LAN fără fir ce utilizează un punct de acces la Internet fără fir public, precum cele disponibile în cafenele, hoteluri şi aeroporturi. Consultaţi „Reţea LAN fără fir publică” (A iv) pentru mai multe informaţii referitoare la ţările în care reţelele LAN fără fir pot fi accesate prin intermediul acestui aparat foto, precum şi furnizorii de servicii fără fir care acceptă conectarea acestui aparat foto.

8


Primii paşi

Pregătirea informaţiilor necesare pentru conexiunea LAN fără fir Profilul reţelei Obţineţi setări pentru reţeaua LAN fără fir la care se va conecta aparatul foto. Aceste informaţii sunt necesare atunci când instalaţi un profil de reţea pentru aparatul foto (A 17, 28). (NU este necesar să pregătiţi aceste informaţii dacă folosiţi tehnologia WPS pentru a configura profilurile reţelei.) • Atunci când vă conectaţi prin intermediul unei reţele LAN fără fir locale, obţineţi setările de reţea LAN fără fir de la profilul reţelei pentru un computer conectat la punctul de acces LAN fără fir. Pentru informaţii referitoare la afişarea profilului de reţea, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu punctul de acces LAN sau contactaţi producătorul dispozitivului. • Atunci când vă conectaţi prin intermediul unei reţele LAN fără fir publice, obţineţi setările de reţea LAN fără fir de la furnizorul de servicii fără fir la care sunteţi abonat (A iv). SSID (nume reţea) Acesta este numele reţelei LAN fără fir de care aparţine punctul de acces. Denumirea SSID este alcătuită din maximum 32 de caractere alfanumerice. Authentication (Autentificare) Toate datele sunt criptate pentru a le proteja de intercepţia de către terţe părţi. Acelaşi tip de criptare (metodă de autentificare) trebuie specificată atât pentru punctul de acces LAN fără fir cât şi pentru aparatul foto. Selectaţi o metodă de autentificare dintre Open system (Sistem deschis), Shared key (Cheie partajată), WPA-PSK sau WPA2-PSK. Encryption (Criptare) Acesta este tipul de criptare pentru metoda selectată pentru Authentication (Autentificare). Tipul de criptare disponibil diferă în funcţie de metoda de autentificare. Metoda de autentificare Open system (Sistem deschis) Shared key (Cheie partajată) WPA-PSK WPA2-PSK

Tipul de criptare disponibil pentru aparatul de fotografiat None (Niciunul) sau WEP WEP TKIP* AES*

* La configurarea setărilor fără fir din meniul setare al aparatului foto, atât TKIP cât şi AES sunt disponibile pentru WPA-PSK sau WPA2-PSK. Encryption key (Cheie de criptare) Aceasta este cheia de criptare pentru tipul specificat de Authentication (Autentificare) şi Encryption (Criptare). Dacă pentru Authentication (Autentificare) aţi definit opţiunea Open system (Sistem deschis), iar pentru Encryption (Criptare) opţiunea None (Niciunul), nu aveţi nevoie de o cheie de criptare. Key index (Index chei) Dacă pentru Encryption (Criptare) aţi selectat opţiunea WEP, selectaţi un index cheie, care reprezintă setarea pentru cheia WEP. Setarea implicită a aparatului foto este 1. Dacă selectaţi un alt index chei decât 1, utilizaţi aplicaţia pentru a specifica o setare adecvată punctului de acces LAN fără fir (A 17). Nu este necesară specificarea unui index chei atunci când Encryption (Criptare) este setată la None (Niciunul), TKIP sau AES.

9


Primii paşi IP address (Adresa IP) (doar LAN fără fir locală) Acesta este un discriminator atribuit dispozitivelor de comunicaţii dintr-o reţea de computere. Adresa IP poate fi obţinută automat în cazul acestui aparat foto. Dacă reţeaua utilizează o adresă IP fixă, introduceţi manual adresa IP a aparatului foto, precum şi masca subreţea, adresa porţii gateway, adresa primară a serverului DNS şi adresa secundară a serverului DNS. User name (Nume utilizator)/Password (Parola) (doar reţele LAN fără fir publice) Numele de utilizator şi parola oferite de furnizorul de servicii la care aveţi abonament ar putea fi necesare atunci când configuraţi profilul de reţea al aparatului foto sau atunci când vă conectaţi la reţea.

Dacă filtrarea adresei MAC dezactivează accesul la reţeaua LAN fără fir locală Dacă denumirea SSID a punctului dumneavoastră de acces nu este setată la opţiunea „any” (oricare) (pentru a permite conectarea oricărui dispozitiv fără fir) sau dacă este activată opţiunea de filtrare a adresei MAC (un identificator unic ataşat fiecărui dispozitiv dintr-o reţea LAN), utilizaţi un computer pentru a modifica setările punctului de acces pentru a permite conectarea oricărui dispozitiv fără fir şi pentru a înregistra în prealabil adresa MAC a aparatului foto la punctul de acces. Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a confirma adresa MAC a aparatului foto.

1

Apăsaţi e în modul redare sau în modul fotografiere. Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege F şi apăsaţi pe butonul k. Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint

Set up

Este afişat meniul de setare. Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu rotativ, consultaţi „Funcţionarea meniului de bază” (A 26).

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Firmware version (Versiune firmware) şi apăsaţi pe butonul k.

Set up Wireless settings Firmware version

COOLPIX S610c Ver. 1.0 MAC address

xx-xx-xx-xx-xx-xx Back

Adresă MAC

10


Primii paşi

my Picturetown - informaţii despre utilizator Pentru a înregistra informaţii despre utilizator şi despre aparatul foto (A 20, 33, 41) la my Picturetown şi pentru a vă autentifica la my Picturetown (A 51) după încărcarea fotografiei, sunt necesare următoarele informaţii. E-mail address (Adresă e-mail) Trebuie să înregistraţi o adresă de e-mail pentru computer la my Picturetown. Specificaţi o adresă de e-mail alcătuită din maximum 64 de caractere alfanumerice. Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. • La această adresă de e-mail va fi trimisă o notificare prin e-mail prin care se solicită înregistrarea utilizatorilor la my Picturetown. • Odată înregistrat(ă), utilizaţi această adresă de e-mail pentru Email ID atunci când vă autentificaţi pe situl my Picturetown. Această adresă de e-mail este utilizată de asemenea pentru a vă identifica statutul de expeditor în notificările prin e-mail trimise destinatarilor la încărcarea fişierelor folosind Picture Mail. Alias (Pseudonim) Specificaţi un pseudonim, alcătuit din maximum 16 caractere alfanumerice, pentru a fi utilizat pe situl my Picturetown. Pseudonimul este utilizat de asemenea pentru a vă identifica statutul de expeditor în notificările trimise prin e-mail destinatarilor la încărcarea fişierelor folosind Picture Mail. Password (Parola) Utilizaţi această parolă atunci când vă autentificaţi pe situl my Picturetown folosind un computer. Specificaţi o parolă, alcătuită din patru până la zece caractere alfanumerice. Key information (Informaţii despre cheie) Informaţiile importante se referă la informaţiile unice atribuite fiecărui aparat foto. • Dacă utilizaţi aplicaţia atunci când configuraţi setările fără fir, nu este nevoie să introduceţi informaţia cheie. • Dacă utilizaţi aparatul foto pentru a configura setările fără fir, introduceţi informaţiile cheie în pagina de înregistrare a utilizatorului my Picturetown după încărcarea fotografiilor pentru prima oară. • Consultaţi „Înregistrarea la my Picturetown” (A 41) pentru detalii referitoare la obţinerea informaţiilor cheie.

11


Primii paşi

Picture Mail-destinatari (numai pentru Picture Mail) Pentru încărcarea fotografiilor utilizând Picture Mail aveţi nevoie de următoarele informaţii. E-mail address (Adresă e-mail) Adresa de e-mail a destinatarului este alcătuită din maximum 64 de caractere alfanumerice. Pot fi specificaţi până la 30 de destinatari prin intermediul aparatului foto. Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. Alias (Pseudonim) Specificaţi pseudonimul destinatarului, alcătuit din maximum 16 caractere alfanumerice. Group (Grup) Destinatarii pot fi grupaţi pentru a specifica grupuri de destinatari ca un singur destinatar Picture Mail. Specificaţi un nume pentru grupul de destinatari, alcătuit din până la 16 caractere alfanumerice.

Consultaţi „o Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail” (A 22) sau „c Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail” (A 34) pentru informaţii suplimentare.

Protejarea aparatului foto prin intermediul unei parole Pentru a preîntâmpina accesul neautorizat la funcţiile fără fir ale aparatului foto de către terţi şi pentru a proteja informaţiile stocate în aparatul foto poate fi utilizată o parolă (număr cu patru cifre). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „p Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului)” (A 23) sau „d Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului)” (A 37).

12


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto Setări fără fir utilizând aplicaţia Setările fără fir ale aparatului foto pot fi configurate folosind un computer utilizând programul utilitar (my Picturetown Utility).

B

my Picturetown Utility - cerinţele sistemului

B

Note privind instalarea software-ului

Windows Sisteme de operare compatibile: 32-bit Windows Vista Service Pack 1 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional) Macintosh Sisteme de operare compatibile: Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.3) Pentru a afla ultimele informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare, consultaţi situl web Nikon. • Închideţi toate celelalte aplicaţii şi opriţi antivirusul. • Accesaţi un cont cu drepturi de administrator. • Ilustraţiile cuprinse în această secţiune sunt realizate folosind Windows Vista.

k Instalarea aplicaţiei Instalaţi aplicaţia pe un computer. Atunci când configuraţi profilul de reţea pentru o reţea LAN fără fir locală (A 17), este recomandată utilizarea unui computer conectat la reţeaua LAN fără fir locală, într-o locaţie de unde aceasta poate fi accesată.

1

Porniţi computerul şi introduceţi discul CD Software Suite în fanta CD-ROM-ului. Windows: Alegeţi Run Welcome.exe (Executare Welcome.exe) din dialogul AutoPlay, pentru a lansa programul Install Center. Dacă pe computerul dumneavoastră rulează Windows XP, programul Install Center va porni. Treceţi la pasul 3. Macintosh: Folderul Software Suite se va deschide automat. Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). Dacă folderul nu se deschide automat, faceţi dublu-clic pe pictograma discului CD Software Suite de pe spaţiul de lucru.

C

Dacă programul Install Center nu porneşte automat (doar Windows)

Deschideţi Software Suite selectând Computer din meniul Start (Windows Vista) sau My Computer (Computerul meu) din meniul Start (Windows XP) şi faceţi clic pe pictograma discului CD Software Suite.

13


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

2

Introduceţi numele şi parola de administrator pentru computer (doar Macintosh). Introduceţi numele şi parola de administrator pentru computer şi apoi faceţi clic pe OK.

3

Confirmaţi limba şi faceţi clic pe Next (Următorul).

C

Dacă programul Nikon Transfer este deja instalat

Caseta de dialog pentru selectarea limbii nu va fi afişată dacă programul Nikon Transfer este instalat. Pe ecran este afişată fereastra programului de instalare în limba selectată la prima instalare a programului Nikon Transfer.

4

5

Faceţi clic pe Custom Install (Instalare particularizată).

Selectaţi my Picturetown Utility (w) şi faceţi clic pe Install (Instalare). Programul de instalare my Picturetown Utility se va lansa. Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea.

6

Încheiaţi instalarea. Faceţi clic pe Finish (Finalizare) (Windows) sau Quit (Renunţare) (Macintosh) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a ieşi din programul Install Center.

7

Scoateţi discul CD cu Software Suite din fanta CD-ROM-ului. Acest lucru încheie instalarea.

14


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

C

Dezinstalarea programului utilitar

Windows: Selectaţi Start>All Programs (Toate programele)>my Picturetown Utility (Utiltar my Picturetown)>my Picturetown Utility Uninstall (Dezinstalare my Picturetown) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza dezinstalarea. Macintosh: Deschideţi Applications (Aplicaţii)>Nikon Software (Programe Nikon)>my Picturetown Utility (Utilitar my Picturetown), faceţi dublu clic pe pictograma my Picturetown Utility Uninstaller (Program de dezinstalare utilitar my Picturetown) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza dezinstalarea.

l Pornirea utilitarului 1

Opriţi aparatul foto. Dacă acumulatorul aparatului foto este consumat în timp ce sunt configurate setările fără fir, setările nu vor fi aplicate corect. Utilizaţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului.

2

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

3

Porniţi aparatul foto. Dacă programul Nikon Transfer porneşte automat, ieşiţi din programul Nikon Transfer înainte de a continua.

15


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

4

Porniţi programul utilitar. Urmăriţi instrucţiunile de mai jos pentru a porni programul utilitar: Windows:

Porniţi computerul şi selectaţi Start>All Programs (Toate programele)>my Picturetown Utility (Utilitarul my Picturetown)>my Picturetown Utility (Utilitarul my Picturetown).

Macintosh: Porniţi computerul şi deschideţi Applications (Aplicaţii)>Nikon Software (Software Nikon)>folderul my Picturetown Utility (Utilitar my Picturetown) şi faceţi dublu clic pe pictograma my Picturetown Utility (Utilitar my Picturetown). Când se termină încărcarea aplicaţiei, va fi afişat ecranul prezentat în dreapta. Ţineţi cont de sugestiile oferite şi faceţi clic pe Next (Următorul). De asemenea, puteţi porni programul utilitar făcând clic pe pictograma my Picturetown Utility (Utilitar my Picturetown) ( ) de pe spaţiul de lucru (Windows) sau pe pictograma my Picturetown Utility (Utilitar my Picturetown) ( ) de pe Dock (Macintosh).

B

Conectarea cablului USB

• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

5

Se afişează caseta de dialog pentru selectarea acţiunii.

1 Add Network Profiles (Adăugare profiluri reţea) 2 Edit/Delete Network Profiles (Editare/Ştergere profiluri reţea) 3 Change password (Modificare parolă) 4 Reset camera (Reiniţializare aparat foto) 5 Edit address book (Editare agendă) 6 Register to my Picturetown (Înregistrare la my Picturetown) Configuraţi informaţiile privind setările reţelei LAN fără fir utilizând aparatul foto (A 17). Editaţi sau ştergeţi profilurile stocate în aparatul foto (A 19). Aplicaţi, editaţi sau ştergeţi parola aparatului foto (A 23). Reiniţializaţi toate setările reţelei fără fir stocate în aparatul foto (A 24). Introduceţi pseudonimele şi adresele de e-mail ale destinatarului Picture Mail sau creaţi grupuri de destinatari Picture Mail (A 22). 6 Introduceţi informaţiile necesare înregistrării la my Picturetown şi trimiteţi informaţiile către my Picturetown (A 20). Este necesară o conexiune la Internet.

1 2 3 4 5

16


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

m Configurarea unui profil de reţea Activaţi conexiunea aparatului foto la Internet prin intermediul unui punct de acces LAN. Utilizaţi aplicaţia pentru a aplica aceleaşi setări de reţea utilizate de reţeaua LAN fără fir aparatului foto. Pot fi înregistrate până la zece profiluri de conectare.

1

Alegeţi Add Network Profiles (Adăugare profiluri reţea) din caseta de dialog de selectare acţiune (A 16) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Faceţi clic pe Cancel (Anulare) pentru a anula configurarea.

2

3

Alegeţi tipul profilului de reţea şi faceţi clic pe Next (Următorul). Dacă configuraţi un profil de reţea LAN fără fir pentru acasă, alegeţi Add Network Profile at Home Wireless LAN (Adăugare profil reţea la reţeaua LAN fără fir de acasă). Dacă configuraţi un profil de reţea LAN fără fir publică, alegeţi Add Network Profile at Public Wireless LAN (Adăugare profil reţea la reţeaua LAN fără fir publică). Consultaţi „Reţea LAN fără fir publică” (A iv) pentru mai multe informaţii referitoare la ţările în care reţelele LAN fără fir pot fi accesate prin intermediul acestui aparat foto, precum şi furnizorii de servicii fără fir care acceptă conectarea acestui aparat foto. • Windows: Dacă este selectat Add Network Profile at Home Wireless LAN (Adăugare profil reţea la reţeaua LAN fără fir de acasă), avansaţi la pasul 3. Dacă este selectat Add Network Profile at Public Wireless LAN (Adăugare profil reţea la reţeaua LAN fără fir publică), avansaţi la pasul 4. • Macintosh: Treceţi la pasul 4.

Alegeţi o limbă de setare şi faceţi clic pe Next (Următorul). Dacă este selectată opţiunea Automatic setup (recommended) (Setare automată (recomandată)) şi dacă este afişată denumirea SSID dorită, în câmpul Network name (SSID) (Nume reţea (SSID)) (A 9)*, selectaţi SSID şi introduceţi cheia de criptare în câmpul Encryption key (Cheie de criptare) (A 9). Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a confirma setarea. Profilul de reţea este stocat pe aparatul foto. Treceţi la pasul 7. * Sunt afişate SSID-urile înregistrate cu setările LAN fără fir ale calculatorului. Dacă nu este permisă conectarea prin intermediul unui dispozitiv fără fir sau numele SSID dorit nu este detectat, selectaţi Manual setup (for advanced users) (Setare manuală (pentru utilizatorii avansaţi)) pentru a specifica manual adresa IP sau pentru a configura setările fără fir utilizând un computer care nu este conectat la Internet şi faceţi clic pe Next (Următorul). Treceţi la pasul 4.

17


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

4

Configuraţi Network name (SSID) (Nume reţea (SSID)) (A 9), Authentication (Autentificare) (A 9) Encryption (Criptare) (A 9) şi faceţi clic Next (Următorul). Introduceţi cheia de criptare pentru metoda de autentificare selectată în câmpul Encryption key (Cheie criptare) (A 9) şi selectaţi o opţiune Key index (Index cheie) (A 9). • Dacă a fost selectat Open System (Sistem deschis) pentru Authentication (Autentificare) şi WEP a fost selectat pentru Encryption (Criptare) sau Shared Key (Cheie partajată) a fost selectat pentru Authentication (Autentificare), introduceţi cheia de criptare în câmpul Encryption key (Cheie de criptare) şi selectaţi o opţiune Key index (Index cheie). • Dacă a fost selectat WPA-PSK sau WPA2-PSK pentru Authentication (Autentificare), introduceţi cheia de criptare în câmpul Encryption key (Cheie de criptare). Dacă a fost selectat Open System (Sistem deschis) pentru Authentication (Autentificare) şi None (Niciunul) a fost selectat pentru Encryption (Criptare), nu efectuaţi alte modificări şi faceţi clic pe Next (Următorul). Dacă Add Network Profile at Home Wireless LAN (Adăugare profil reţea pentru reţea LAN fără fir de acasă) a fost selectat în pasul 2, avansaţi la pasul 5. Dacă Add Network Profile at Public Wireless LAN (Adăugare profil reţea pentru reţea LAN fără fir publică) a fost selectat în pasul 2, avansaţi la pasul 6.

5

Alegeţi configurarea Auto sau configurarea Manual (Manuală) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Pentru a obţine automat adresa IP, alegeţi Auto. Atunci când faceţi clic pe Next (Următorul), setările sunt aplicate, iar profilul de reţea este stocat pe aparatul foto. Treceţi la pasul 7. Pentru a specifica o adresă IP fixă, selectaţi Manual, introduceţi informaţia corespunzătoare în câmpurile IP Address (Adresă IP), Subnet Mask (Mască subreţea), Gateway (Poartă), Primary DNS (DNS primar) şi Secondary DNS (DNS secundar) (A 10) şi faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a aplica setările. Profilul de reţea este stocat pe aparatul foto. Treceţi la pasul 7.

6

Introduceţi un Username (Nume utilizator) şi Password (Parolă) (A 10) oferite de furnizorul de servicii fără fir la care aveţi abonament (A iv) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Setările sunt aplicate, iar profilul de reţea este stocat pe aparatul foto. Treceţi la pasul 7.

18


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

7

Va fi afişată o casetă de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii. Atunci când setaţi funcţiile LAN fără fir ale aparatului foto pentru prima dată, alegeţi Yes, register now (Da, înregistrare acum) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Treceţi la „n Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown” (A 20). Atunci când este selectat No, register later (Nu, înregistrare mai târziu) şi faceţi clic pe Next (Următorul), va fi afişată o casetă de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii, cu opţiuni pentru finalizare sau efectuarea unei alte acţiuni. Pentru a aplica setări suplimentare, alegeţi Select another action to perform (Selectare o altă acţiune pentru a fi efectuată) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Monitorul va reveni la dialogul de selectare a acţiunii (A 16). Pentru a înregistra informaţii de utilizator la my Picturetown după aplicarea setărilor suplimentare, selectaţi Register to my Picturetown (Înregistrare la my Picturetown) şi avansaţi la „n Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown” (A 20). Dacă informaţiile de utilizator şi aparatul foto au fost deja înregistrate la my Picturetown, va fi afişată caseta de dialog indicată în dreapta. Caseta de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii, cu opţiuni pentru finalizare sau efectuarea unei alte acţiuni, va fi afişată în schimb. Pentru a aplica setări suplimentare, alegeţi Select another action to perform (Selectare o altă acţiune pentru a fi efectuată) din caseta de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii şi faceţi clic pe Next (Următorul). Monitorul va reveni la dialogul de selectare a acţiunii (A 16).

C

Configurarea mai multor profiluri de reţea

Pentru a configura mai multe profiluri de reţea, repetaţi procedurile descrise în pasul 1 (A 17) pentru fiecare LAN fără fir. Profilurile de reţea pot fi configurate de asemenea utilizând aparatul foto (A 28).

C

Editarea/Ştergerea profilurilor de reţea

Respectaţi procedurile descrise mai jos pentru a şterge sau a edita un profil de reţea stocat pe aparatul foto. 1 Selectaţi Edit/Delete Network Profiles (Editare/ştergere profiluri de reţea) din caseta de dialog pentru selectarea acţiunii (A 16) şi faceţi clic pe Next (Următorul). 2 Alegeţi numele SSID dorit. Faceţi clic pe Edit... (Editare...) pentru a afişa ecranul afişat în pasul 4 din „m Configurarea unui profil de reţea” (A 18). Repetaţi paşii de la 4 la 6 pentru a edita profilul de reţea. Faceţi clic pe Delete... (Ştergere...) pentru a şterge numele SSID selectat. AP1 AP2 AP3

Home wireless LAN Home wireless LAN Home wireless LAN

3 Faceţi clic pe Next (Următorul). Treceţi la „q Finalizarea setărilor fără fir” (A 25).

19


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Introducerea informaţiilor utilizatorului

n my Picturetown

Stocaţi informaţiile necesare înregistrării utilizatorului la my Picturetown pe aparatul foto şi trimiteţi-le la my Picturetown. Aceste informaţii sunt necesare autentificării la my Picturetown după încărcarea fotografiilor. Adresa de e-mail şi pseudonimul sunt stocate automat în cadrul setărilor Sender (Adresant) (A 33) ale aparatului foto şi sunt utilizate pentru a vă identifica statutul de expeditor în notificarea prin e-mail trimisă destinatarilor odată cu încărcarea fotografiei prin Picture Mail. • Este necesară o conexiune la Internet.

1

Alegeţi I will create my Picturetown account (Voi crea un cont my Picturetown) şi introduceţi informaţiile corespunzătoare în câmpurile E-Mail Address (Adresă e-mail) (A 11), Password (Parolă) (A 11), Confirm Password (Confirmare parolă) şi Nick Name (Pseudonim) (A 11). Introduceţi o adresă de e-mail compusă din maximum 64 de caractere alfanumerice, o parolă alcătuită din patru până la zece caractere alfanumerice şi un pseudonim (alias) alcătuit din maximum 16 caractere alfanumerice. Introduceţi aceeaşi parolă în câmpul Confirm Password (Confirmare parolă) introdusă în câmpul Password (Parolă). Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. Nu se trimit mesaje de eroare sau indicaţii privind apariţia erorilor de la server când erorile de livrare au loc datorită introducerii incorecte a adreselor de e-mail. Verificaţi dacă adresa dumneavoastră de email a fost introdusă corect. Dacă v-aţi înregistrat deja la my Picturetown, alegeţi I already have my account (Am deja un cont propriu) şi introduceţi informaţiile înregistrate deja în câmpurile E-Mail Address (Adresă e-mail) şi Password (Parolă) (A 43). Dialogul prezentat mai sus este de asemenea afişat atunci când este selectat Register to my Picturetown (Înregistrare la my Picturetown) din dialogul pentru selectarea acţiunii (A 16) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Dacă aparatul foto a fost protejat cu o parolă (A 23, 37), introduceţi parola. Odată ce au fost introduse toate informaţiile, faceţi clic pe Next (Următorul).

20


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

2

Verificaţi corectitudinea informaţiilor şi faceţi clic pe Next (Următorul). Caseta de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii, cu opţiuni pentru finalizare sau efectuarea unei alte acţiuni, va fi afişată, iar adresa de e-mail şi pseudonimul vor fi stocate pe aparatul foto. Informaţiile de utilizator specificate, iar informaţiile cheie referitoare la aparatul foto vor fi trimise la serverul my Picturetown prin Internet. Pe adresa de e-mail configurată odată cu aparatul foto va fi trimisă o notificare prin e-mail solicitând înregistrarea utilizatorului la my Picturetown. Urmaţi instrucţiunile din notificarea prin e-mail pentru a încheia instalarea. Consultaţi „Înregistrarea la my Picturetown” (A 41) pentru mai multe informaţii. Dacă sunteţi deja înregistrat la my Picturetown, un mesaj de confirmare a înregistrării la my Picturetown va fi trimis la adresa specificată.

Odată ce v-aţi înregistrat deja la my Picturetown, continuaţi conform indicaţiilor de mai jos. • Dacă folosiţi Picture Mail: Alegeţi Select another action to perform (Selectaţi o altă acţiune pentru a fi efectuată) şi faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a reveni la caseta de dialog pentru selectarea acţiunii. Treceţi la „o Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail” (A 22). • Dacă nu folosiţi Picture Mail: Alegeţi Select another action to perform (Selectaţi o altă acţiune pentru a fi efectuată) şi faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a reveni la caseta de dialog pentru selectarea acţiunii. Avansaţi la „p Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului)” (A 23). • Finalizarea setărilor fără fir: Avansaţi la „q Finalizarea setărilor fără fir” (A 25).

B

Trimiterea informaţiilor de utilizator

Atunci când trimiteţi informaţiile de utilizator necesare pentru my Picturetown către my Picturetown de la programul utilitar, poate fi utilizat computerul care utilizează un server proxy. Cu toate acestea, unele setări proxy ar putea să nu permită trimiterea informaţiilor către my Picturetown.

C

Editarea informaţiilor privind utilizatorul my Picturetown

Atunci când încărcaţi fotografii folosind Picture Mail sau Picture Bank după înregistrarea informaţiilor de utilizator la my Picturetown, informaţiile de utilizator (inclusiv informaţiile stocate în cadrul setării Sender (Adresant) a aparatului foto) stocate pe aparatul foto nu pot fi afişate sau editate utilizând aparatul foto sau utilitarul (A 42). În plus, parola my Picturetown nu poate fi modificată utilizând aparatul foto sau programul utilitar.

21


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Specificarea destinatarului/grupului de

o destinatari Picture Mail

Specificaţi destinatarii (pseudonime şi adrese de e-mail) notificărilor prin e-mail trimise după încărcarea fotografiei. Pot fi create de asemenea grupuri ce conţin mai mulţi destinatari. Această funcţie este utilă când se trimit mai multe mesaje Picture Mail aceloraşi destinatari. Destinatarii şi grupurile pot fi adăugate sau editate mai târziu, prin intermediul aparatului foto (A 34).

1

Selectaţi Edit address book (Editare agendă) din caseta de dialog pentru selectarea acţiunii (A 16) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Faceţi clic pe Cancel (Anulare) pentru a anula configurarea.

2

Introduceţi pseudonimele (A 12) şi adresele de e-mail (A 12) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Introduceţi un pseudonim alcătuit din maximum 16 caractere alfanumerice şi o adresă de e-mail alcătuită din maximum 64 de caractere alfanumerice. Pot fi specificaţi până la 30 de destinatari. Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. Dacă informaţia de utilizator a fost înregistrată, My Alias (Pseudonimul meu) şi My E-Mail Address (Adresa mea de e-mail) nu sunt afişate.

3

Crearea sau editarea unui grup de destinatari (A 12). Introduceţi un nume pentru grup, compus din până la 16 caractere alfanumerice. Pot fi create până la cinci grupuri. Dacă nu creaţi sau editaţi un grup de destinatari, nu efectuaţi nicio altă modificare şi faceţi clic pe Next (Următorul). Atunci când faceţi clic pe Next (Următorul), este afişată caseta de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii, cu opţiuni pentru finalizare sau efectuarea unei alte acţiuni, iar setările destinatarului sunt aplicate.

22


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto Odată ce au fost specificaţi destinatarii şi grupul de destinatari,continuaţi conform indicaţiilor de mai jos. • Dacă folosiţi o parolă pentru aparatul foto: Alegeţi Select another action to perform (Selectaţi o altă acţiune pentru a fi efectuată) şi faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a reveni la caseta de dialog pentru selectarea acţiunii. Avansaţi la „p Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului)” (A 23). • Finalizarea setărilor fără fir: Avansaţi la „q Finalizarea setărilor fără fir” (A 25).

Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în

p aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului) Pentru a preîntâmpina accesul terţilor la informaţiile LAN fără fir stocate pe aparatul foto, inclusiv profilurile reţelei şi adresele de e-mail ale destinatarilor, în cazul în care aparatul foto este pierdut sau furat, sau compromis în vreun alt fel, poate fi aplicată o parolă (A 12). În plus, toate setările aparatului foto pot fi restabilite la setările implicite şi datele stocate în memoria internă a aparatului pot fi şterse înainte ca aparatul foto să fie transferat unui alt proprietar sau înainte de a fi aruncat.

Aplicarea unei parole la aparatul foto Este recomandată aplicarea unei parole aparatului foto pentru a proteja informaţiile LAN fără fir.

1

Alegeţi Change password (Schimbare parolă) din caseta de dialog pentru selectarea acţiunii (A 16) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Faceţi clic pe Cancel (Anulare) pentru a anula configurarea.

2

Alegeţi Change password (Schimbare parolă) şi introduceţi aceeaşi parolă (număr cu patru cifre) în câmpurile Enter new password (Introducere parolă nouă) şi Confirm password (Confirmare parolă). Dacă schimbaţi parola, introduceţi de asemenea şi parola actuală în câmpul Enter old password (Introducere parolă veche). Atunci când faceţi clic pe Next (Următorul), este afişată caseta de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii, cu opţiuni pentru finalizare sau efectuarea unei alte acţiuni, iar parola este aplicată aparatului foto. Treceţi la „q Finalizarea setărilor fără fir” (A 25).

23


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

C

Introducerea unei parole

Dacă aparatul foto este protejat cu o parolă, la configurarea setărilor fără fir ale camerei sau la încărcarea fotografiilor folosind funcţiile LAN fără fir este afişat ecranul de introducere a parolei. Pentru a continua, introduceţi parola în aparat.

C

Selectarea unei parole

Evitaţi să utilizaţi o parolă care poate fi ghicită cu uşurinţă, precum data naşterii. Asiguraţi-vă că nu veţi uita parola.

C

Înlăturarea protecţiei prin parolă

Selectaţi Remove password (Îndepărtare parolă) în pasul 2 şi introduceţi parola curentă în câmpul Enter old password (Introducere parolă veche). Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a înlătura parola.

Reiniţializarea aparatului foto Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a reseta toate setările de conectare stocate în aparatul foto ale reţelei fără fir LAN, inclusiv parola. Utilizaţi această opţiune pentru a şterge toate informaţiile de utilizator stocate pe aparatul foto înainte de a-l înmâna altui proprietar. De asemenea, această opţiune poate fi utilizată pentru a reseta aparatul foto dacă aţi uitat parola.

1

Selectaţi Reset camera (Reiniţializare aparat foto) din caseta de dialog pentru selectarea acţiunii (A 16) şi faceţi clic pe Next (Următorul). Faceţi clic pe Cancel (Anulare) pentru a anula configurarea.

2

Bifaţi Reset camera (Reiniţializare aparat foto) şi faceţi clic Next (Următorul). Aparatul foto este reiniţializat.

24


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto Odată ce aparatul foto este reiniţializat, va fi afişată caseta de dialog prezentată la pasul 7 din „m Configurarea unui profil de reţea” (A 19). Repetaţi procedurile „n Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown” (A 20) pentru a introduce informaţii de utilizator, dacă aparatul foto nu a fost reiniţializat înainte de înmânarea către un nou proprietar.

q Finalizarea setărilor fără fir Odată ce vor fi fost configurate setările fără fir ale aparatului foto, finalizaţi programul utilitar.

1

Finalizaţi utilitarul. Alegeţi Finish wizard (Încheiere expert) şi faceţi clic pe Next (Următorul).

2

Deconectaţi aparatul foto de la computer. Opriţi aparatul foto înainte de a deconecta cablul USB.

Trebuie să vă înregistraţi la my Picturetown pentru a finaliza setarea. Consultaţi „Înregistrarea la my Picturetown” (A 41) pentru mai multe informaţii.

25


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Setările fără fir pentru aparatul foto Această secţiune explică setarea LAN fără fir utilizând aparatul foto.

Noţiuni de bază despre setările Afişarea meniului de setări fără fir

1

Apăsaţi e în modul redare sau în modul fotografiere. Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege F şi apăsaţi pe butonul k. Este afişat meniul de setare. Set up

2

Rotiţi selectorul multiplu rotativ, sau apăsaţi în sus sau în jos pentru a selecta Wireless settings (Setări fără fir) şi apăsaţi pe butonul k.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint

Set up Wireless settings Firmware version

Este afişat meniul de setări fără fir.

Funcţionarea meniului de bază Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elementele de meniu şi a aplica selecţiile. Selectare opţiuni 1 Reveniţi la afişajul din ecranul anterior

1 2

Aplicarea selecţiei (avansare afişaj la ecranul următor)2

Wireless settings Network profile Sender Address options Picture Bank Password

Elementele pot fi selectate de asemenea prin apăsarea selectorului multiplu rotativ în sus sau în jos. Apăsând dreapta, afişajul va avansa la ecranul următor.

C

Notă privind Selectorul multiplu rotativ

Deoarece selectorul multiplu rotativ poate fi utilizat în mai multe feluri, acolo unde este necesar, vor fi incluse descrieri la obiect. În acest ghid, apăsările selectorului multiplu în sus, jos, stânga şi dreapta sunt indicate prin H, I, J, şi K.

26


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Introducere text cu aparatul foto Textul pentru informaţii precum pseudonime, adrese de e-mail şi chei WEP poate fi introdus utilizând selectorul multiplu al aparatul foto. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta un caracter sau G, H, I sau J din zona tastaturii.

Email Zonă introducere text Caracterele selectate sun prezentate aici. Zonă tastatură Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta caracterele şi apăsaţi pe butonul k pentru a face selecţia.

10 64

N i k o n 4@x x x abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back Delete

GH I J

• Textul este introdus în dreptul poziţiei cursorului în zona de introducere a textului. • Evidenţiaţi G sau H şi apăsaţi pe butonul k pentru a deplasa cursorul în zona de introducere a textului. • Evidenţiaţi I şi apăsaţi pe butonul k pentru a modifica tipul de caracter introdus. La fiecare apăsare a butonului k, tipul de caracter se va modifica în următoarea ordine: litere minuscule ➝ litere majuscule ➝ simboluri ➝ litere minuscule. De asemenea, tipul de caractere afişat în zona tastaturii poate fi modificat dacă apăsaţi sau ţineţi apăsat multiselectorul rotativ H sau I sau rotiţi-l continuu spre stânga sau spre dreapta. Poziţia barei de derulare în stânga afişajului monitorului indică tipul de caractere afişate în prezent. • Pentru a şterge un caracter, mutaţi cursorul pe poziţia caracterului respectiv şi apăsaţi pe butonul l. • Apăsaţi pe butonul g (j) pentru a previzualiza caracterele care au fost introduse. Apăsaţi din nou pe butonul g (j) pentru a reveni la ecranul de introducere text. • Odată ce textul dorit a fost introdus integral, evidenţiaţi J şi apăsaţi pe butonul k. Afişajul monitorului avansează la ecranul următor.

27


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

a Configurarea unui profil de reţea Activaţi conexiunea aparatului foto la Internet prin intermediul unui punct de acces LAN. Urmaţi procedurile indicate mai jos pentru a aplica aceleaşi setări de reţea utilizate de reţeaua LAN fără fir aparatului foto. Consultaţi „Configurarea unui profil de reţea prin intermediul aparatului foto” (A 29) pentru mai multe informaţii.

1 2 3 4

Selectaţi Network profile (Profil reţea) din cadrul opţiunii Wireless settings (Setări fără fir) din meniul de setare ale aparatului foto. Alegeţi Configure manually (Se configurează manual). Alegeţi numele SSID (nume reţea) dorit, sau introduceţi un nou SSID. Alegeţi tipul de reţea dorit. Reţea LAN fără fir locală

5 6 7

Reţea LAN fără fir publică*

Selectaţi metoda de autentificare dorită. Introduceţi cheia de criptare. Specificaţi adresa IP a aparatului foto.

8

Introduceţi numele de utilizator şi parola.

* Consultaţi „Reţea LAN fără fir publică” (A iv) pentru mai multe informaţii referitoare la ţările în care reţelele LAN fără fir pot fi accesate prin intermediul acestui aparat foto, precum şi furnizorii de servicii fără fir care acceptă conectarea acestui aparat foto.

Dacă punctul dumneavoastră de acces LAN fără fir suportă WPS, configurarea profilului reţelei pentru punctul de acces al unei reţele locale LAN fără fir se face simplu (A 39).

D

Mai multe despre Configurarea Profilurilor de reţea

Profilurile de reţea pentru reţelele LAN fără fir pot fi configurate (A 29) după selectarea fotografiilor şi a destinatarilor în următoarele condiţii: • Punctul public de acces LAN fără fir nu utilizează un IEEE 802.1X standard. • Punctele de acces LAN fără fir pentru acasă sunt configurate după cum urmează: - Numele punctelor de acces SSID este setat la „any” (oricare) (pentru a permite conectarea oricărui dispozitiv fără fir). - Filtrarea adresei MAC nu este activată. - Datele sunt criptate utilizând metoda de criptare WEP sau nu este activată criptarea datelor. - Adresele IP sunt preluate automat (DHCP).

28


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Configurarea unui profil de reţea prin intermediul aparatului foto

1

2

Selectaţi Network profile (Profil reţea) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) meniul de setare a aparatului foto şi apăsaţi pe butonul k.

Alegeţi Configure manually (Se configurează manual) şi apăsaţi pe butonul k.

Wireless settings Network profile Sender Address options Picture Bank Password

Network profile Push-button WPS PIN-code WPS Configure manually

Aparatul foto va căuta numele SSID disponibile, iar apoi va fi afişat ecranul de selectare SSID. Searching for SSID

Cancel

29


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

3

Alegeţi numele SSID dorit (A 9) şi apăsaţi pe butonul k.

Select SSID New AP1 AP3 AP4 AP2 Back

Sunt listate până la zece denumiri SSID, cu profilurile reţelei configurate pentru aparatul foto, precum şi cele detectate de aparatul foto. Dacă nu este permisă conectarea prin orice aparat fără fir folosind un punct de acces şi dacă numele SSID dorit nu este detectat, selectaţi New (Nou) şi apăsaţi pe butonul k. Introduceţi un nume de reţea (SSID) (maximum 32 de caractere alfanumerice) pe ecranul SSID. Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27). Alegeţi un nume SSID cu un profil reţea şi apăsaţi pe butonul k. Setările profilului pot fi editate urmând aceeaşi procedură utilizată pentru SSID-urile pentru care profilurile reţelei nu au fost configurate. Pentru a şterge un profil existent SSID, selectaţi SSID şi apăsaţi pe butonul l. Pe aparatul foto pot fi stocate până la zece profiluri de reţea LAN fără fir. Dacă au fost deja configurate zece profiluri şi doriţi să mai adăugaţi unul nou, ştergeţi un profil de reţea existent utilizând aparatul foto sau aplicaţia.

C

Ecranul de selectare SSID

SSID-urile cu profilurile reţelei sunt listate mai întâi indiferent de Select SSID intensitatea semnalului. New Pictograma din stânga fiecărui SSID indică intensitatea semnalului AP1 şi apare în roşu când nu se află în raza de acţiune (A 52, 53). AP4 Pictograma din dreapta fiecărui SSID indică starea profilurilor reţelei AP3 aparatului foto: AP2 B (profil reţea LAN fără fir locală configurat) Back A (profil reţea publică LAN fără fir configurat) Consultaţi „Reţea LAN fără fir publică” (A iv) pentru mai multe informaţii referitoare la ţările în care reţelele LAN fără fir pot fi accesate prin intermediul acestui aparat foto, precum şi la furnizorii de servicii fără fir care acceptă conectarea acestui aparat foto. -- (niciun profil configurat) Dacă nu se poate afişa numele de reţea complet, evidenţiaţi SSID şi apăsaţi g (j) pentru a afişa numele complet. Apăsaţi din nou pe butonul g (j) pentru a reveni la ecranul de selectare SSID.

30


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

4

Alegeţi tipul de reţea dorit şi apăsaţi pe butonul k.

Network type

Dacă vă conectaţi prin intermediul unei reţele LAN fără fir locale, alegeţi Home wireless LAN (Reţea locală LAN fără fir).

Home wireless LAN Public wireless LAN

Dacă vă conectaţi prin intermediul unei reţele LAN fără fir publice, alegeţi Public wireless LAN (Reţea LAN fără fir publică). Consultaţi „Reţea LAN fără fir publică” (A iv) pentru mai multe informaţii referitoare la ţările în care reţelele LAN fără fir pot fi accesate prin intermediul acestui aparat foto, precum şi furnizorii de servicii fără fir care acceptă conectarea acestui aparat foto. Dacă New (Nou) a fost selectat în pasul 3, avansaţi la pasul 5 sau avansaţi la pasul 6 dacă numele SSID detectat de aparatul foto a fost selectat.

5

Alegeţi metoda de autentificare dorită (A 9) şi apăsaţi pe butonul k. Atunci când este selectat Open system (Sistem deschis), alegeţi None (Niciunul) sau WEP din ecranul de criptare şi apăsaţi pe butonul k.

• Atunci când este selectat None (Niciunul), avansaţi la pasul 7 dacă Home wireless LAN (Reţea locală LAN fără fir) a fost selectat în pasul 4 sau avansaţi la pasul 8 dacă Public wireless LAN (Reţea LAN fără fir publică) a fost selectată în pasul 4.

Authentication Open system Shared key WPA-PSK WPA2-PSK

Encryption None WEP

• Atunci când este selectat WEP, avansaţi la pasul 6.

6

Introduceţi cheia de criptare (A 9). Atunci când un nou SSID a fost adăugat în pasul 3: Ecranul de introducere a cheii de criptare va diferi în funcţie de metoda de autentificare selectată în pasul 5. • Dacă pentru Open system (Sistem deschis) aţi selectat WEP sau Shared key (Cheie partajată), introduceţi cheia WEP în ecranul de introducere a cheii WEP.

10 26

WEP key

ABCD 1 2 3 4 1 2 ABCDE FGH I J K LM NOPQR S T U VWX Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

Delete

• Dacă a fost selectat WPA-PSK sau WPA2-PSK, selectaţi TKIP sau AES din ecranul de criptare şi introduceţi cheia TKIP sau AES. Dacă un SSID detectat de aparatul foto a fost selectat în pasul 3: este afişat ecranul de introducere a cheii de criptare pentru numele SSID selectat. Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27). Dacă a fost selectat Home wireless LAN (Reţea locală LAN fără fir) în pasul 4, avansaţi la pasul 7 sau la pasul 8 dacă a fost selectată opţiunea Public wireless LAN (Reţea LAN fără fir publică).

31


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

7

Specificaţi adresa IP a aparatului foto (A 10).

Configuration

Pentru a obţine automat adresa IP, alegeţi Auto şi apăsaţi pe butonul k.

Auto Manual

Pentru a introduce o adresă IP fixă, alegeţi Manual şi apăsaţi pe butonul k. Specificaţi setările IP address (Adresa IP), Subnet mask (Mască subreţea), Gateway (Poartă), Primary DNS (DNS primar) şi Secondary DNS (DNS secundar) (A 10). Când configuraţi setările IP address (Adresa IP), Subnet mask (Mască subreţea), Gateway (Poartă), Primary DNS (DNS primar) şi Secondary DNS (DNS secundar), introduceţi fiecare set de numere astfel încât să fie aliniate în dreapta. Numerele trebuie introduse corect pentru ca setările să fie aplicate corespunzător.

IP address

192. 168. 001 0123456789

Back

Delete

Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27). Odată ce vor fi fost configurate toate setările de reţea, va fi afişat Done (Efectuat), iar monitorul va reveni la ecranul cu setări fără fir. Dacă vă conectaţi prin intermediul unei reţele LAN fără fir locale, configurarea profilului de reţea este finalizată.

Done

Pentru a vă conecta la un alt punct de acces LAN fără fir, repetaţi procedurile descrise în pasul 1.

8

Introduceţi numele de utilizator şi parola (A 10). Introduceţi numele dumneavoastră de utilizator în cadrul ecranului cu numele de utilizator şi parola în ecranul cu parola. Numele dumneavoastră de utilizator şi parola sunt furnizate de către furnizorul dumneavoastră de servicii fără fir la care aveţi abonament (A iv). Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27). Odată ce vor fi fost configurate toate setările de reţea, va fi afişat Done (Efectuat), iar monitorul va reveni la ecranul cu setări fără fir. Dacă vă conectaţi prin intermediul unei reţele LAN fără fir publice, configurarea profilului de reţea este finalizată.

6 128

User name

N i kon1 abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

Delete

Done

Pentru a vă conecta la un alt punct de acces LAN fără fir, repetaţi procedurile descrise în pasul 1.

Atunci când instalaţi funcţiile LAN fără fir ale acestui aparat foto pentru prima oară, introduceţi apoi informaţiile necesare pentru înregistrarea utilizatorului my Picturetown. Treceţi la „b Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown” (A 33).

32


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Introducerea informaţiilor utilizatorului

b my Picturetown

Introduceţi informaţiile necesare înregistrării utilizatorului la my Picturetown folosind opţiunea Sender (Adresant). Aceste informaţii sunt necesare autentificării la my Picturetown după încărcarea fotografiilor. Pseudonimul şi adresa de e-mail sunt utilizate pentru a vă identifica statutul de expeditor în cadrul notificării prin e-mail trimise destinatarilor odată cu încărcarea fişierelor prin intermediul Picture Mail. Dacă v-aţi înregistrat deja la my Picturetown, utilizaţi adresa de e-mail şi pseudonimul (alias) utilizate curent pentru my Picturetown (A 43).

1

2

3

Selectaţi Sender (Adresant) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) din meniul de setare a aparatului foto şi apăsaţi pe butonul k.

Introduceţi adresele dumneavoastră de e-mail (maximum 64 de caractere alfanumerice). Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. Nu se trimit mesaje de eroare sau indicaţii privind apariţia erorilor de la server când erorile de livrare au loc datorită introducerii incorecte a adreselor de e-mail. Verificaţi dacă adresa dumneavoastră de email a fost introdusă corect. Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27).

Introduceţi pseudonimul dumneavoastră (până la 16 caractere alfanumerice). Odată ce a fost introdus un pseudonim, va fi afişat ecranul de confirmare adresă şi ecranul pseudonim. Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica setările şi a reveni la ecranul cu setări fără fir.

Wireless settings Network profile Sender Address options Picture Bank Password

10 64

Email

N i k o n 4@ x x x abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

Delete

6 16

Alias

N i kon4 abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

Delete

33


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto Odată configurată informaţia expeditorului, avansaţi conform indicaţiilor de mai jos. • Dacă folosiţi Picture Mail: avansaţi la „c Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail” (A 34). • Dacă nu folosiţi Picture Mail: avansaţi la „d Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului)” (A 37).

C

Editarea informaţiilor privind utilizatorul my Picturetown

Atunci când încărcaţi fotografii folosind Picture Mail sau Picture Bank după înregistrarea informaţiilor de utilizator la my Picturetown, informaţiile de utilizator (inclusiv informaţiile stocate în cadrul setării Sender (Adresant) a aparatului foto) stocate pe aparatul foto nu pot fi afişate sau editate utilizând aparatul foto sau utilitarul (A 42).

Specificarea destinatarului/grupului de

c destinatari Picture Mail

Specificarea destinatarilor Picture Mail Respectaţi instrucţiunile de mai jos pentru a specifica un destinatar (pseudonim şi adresă de e-mail) pentru notificarea prin e-mail folosind Picture Mail. Destinatarii pot fi adăugaţi sau editaţi de asemenea ulterior, utilizând aplicaţia sau aparatul foto. Consultaţi „o Specificarea destinatarului/grupului de destinatari Picture Mail” (A 22) pentru mai multe informaţii referitoare la efectuarea acestor acţiuni utilizând aplicaţia.

1

2

Selectaţi Address options (Opţiuni adresă) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) din meniul de setare a aparatului foto şi apăsaţi pe butonul k.

Selectaţi New (Nou) şi apăsaţi pe butonul k. Dacă destinatarii sau grupurile au fost specificate, sunt listate sub New (Nou). Informaţiile privind destinatarul pot fi editate prin urmarea aceleiaşi proceduri utilizate pentru specificarea unui destinatar nou. Alegeţi un destinatar, apăsaţi k şi avansaţi la pasul 4. Pentru a şterge un destinatar specificat, evidenţiaţi destinatarul şi apăsaţi l.

34

Wireless settings Network profile Sender Address options Picture Bank Password

Choose address New

Back


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

3

4

Selectaţi Address (Adresa) şi apăsaţi pe butonul k.

Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului (A 12). Introduceţi o adresă de e-mail alcătuită din maximum 64 de caractere alfanumerice. Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27).

New Address Group

10 64

Email

N i k o n 5@ x x x abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

Delete

Pot fi specificaţi până la 30 de destinatari.

5

Introduceţi pseudonimul destinatarului (A 12). Introduceţi un pseudonim alcătuit din până la 16 caractere alfanumerice. Odată ce a fost introdus un pseudonim, va fi afişat ecranul de confirmare adresă şi ecranul pseudonim. Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica setările şi a reveni la ecranul de selectare a adresei. Pentru a adăuga destinatari, repetaţi paşii de la 2 la 5. Pentru a crea grupuri de destinatari, consultaţi „Crearea grupurilor de destinatari” (A 36).

6 16

Alias

N i kon5 abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

Delete

După ce destinatarii au fost specificaţi, treceţi la „d Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN fără fir stocate în aparatul foto (Introducerea unei parole/Resetarea aparatului)” (A 37).

35


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Crearea grupurilor de destinatari Poate fi creat un grup (A 12) ce conţine mai mulţi destinatari. Această funcţie este utilă când se trimit mai multe mesaje Picture Mail aceluiaşi grup de destinatari. Dacă nu au fost înregistraţi destinatari individuali (A 34), înregistraţi destinatari înainte de a crea un grup de destinatari.

1

Selectaţi New (Nou) în ecranul de alegere a adreselor afişat în pasul 2 al „Specificarea destinatarilor Picture Mail” (A 34) şi apăsaţi pe butonul k. Dacă destinatarii sau grupurile au fost specificate, acestea sunt listate în New (Nou).

Choose address New Nikon5 Nikon4@xxx.aaa Nikon3 Nikon2 Back

Informaţiile privind grupul pot fi editate prin urmarea aceleiaşi proceduri utilizate pentru specificarea unui grup nou. Alegeţi un destinatar, apăsaţi pe butonul k şi avansaţi la pasul 3. Pentru a şterge un grup specificat, evidenţiaţi grupul şi apăsaţi pe butonul l.

2

Selectaţi Group (Grup) şi apăsaţi pe butonul k. Pot fi create până la 5 grupuri.

3

Introduceţi numele grupului. Introduceţi un nume pentru grup, compus din până la 16 caractere alfanumerice. Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27).

New Address Group

Group name

abcde f gh i j k lm nopq r s t uvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@. Back

4

Selectaţi destinatarii pentru grup. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H sau I pentru a evidenţia destinatarii în funcţie de pseudonimul lor (sau adresa de e-mail) şi apăsaţi K pentru a selecta destinatarul (w). Apăsaţi J pentru a anula selecţia. Repetaţi această procedură pentru a selecta destinatarii. Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza selectarea destinatarului. Done (Efectuat) va fi afişat, iar afişajul monitorului va reveni la ecranul de selectare a adresei.

36

5 16

N i kon

Delete

Choose address Nikon5 Nikon4@xxx.aaa Nikon3 Nikon2 Nikon1@xxx.aaa Confirm Back


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Protejarea informaţiilor pentru reţeaua LAN

fir stocate în aparatul foto (Introducerea d fără unei parole/Resetarea aparatului) Pentru a preîntâmpina accesul terţilor la informaţiile LAN fără fir stocate pe aparatul foto, inclusiv profilurile reţelei şi adresele de e-mail ale destinatarilor, în cazul în care aparatul foto este pierdut sau furat, sau compromis în vreun alt fel, poate fi aplicată o parolă (A 12). În plus, toate setările aparatului foto pot fi restabilite la setările implicite şi datele stocate în memoria internă a aparatului pot fi şterse înainte ca aparatul foto să fie transferat unui alt proprietar sau înainte de a fi aruncat.

Aplicarea unei parole la aparatul foto Este recomandată aplicarea unei parole aparatului foto pentru a proteja informaţiile LAN fără fir.

1

Selectaţi Password (Parola) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) din meniul de setare a aparatului foto şi apăsaţi pe butonul k. Se va afişa ecranul cu parola.

2

3

Selectaţi Set/change password (Setare/ schimbare parolă) şi apăsaţi pe butonul k.

Specificaţi o parolă pentru aparatul foto sau editaţi parola curentă.

Pentru a proteja aparatul foto cu o parolă, introduceţi o parolă în ecranul pentru o parolă nouă. Parola trebuie să fie alcătuită din patru numere. Pentru a edita parola, introduceţi parola curentă în ecranul pentru parola curentă. Când este afişat ecranul pentru parolă nouă, introduceţi o parolă nouă. Când se introduce o parolă, ecranul de reintroducere a parolei va fi afişat pentru confirmarea parolei. Introduceţi numele de utilizator corect şi parola din nou. Pentru informaţii despre introducerea de text, consultaţi „Introducere text cu aparatul foto” (A 27). Atunci când a fost introdusă din nou parola, va fi afişat mesajul Password settings complete. (Definirea parolei s-a încheiat.), iar afişajul monitorului va reveni la ecranul cu setări fără fir.

C

Wireless settings Network profile Sender Address options Picture Bank Password

Password Set/change password Delete password

New password

1234 0123456789

Back

Delete

Current password

1234 0123456789

Back

Delete

Introducerea unei parole

Dacă aparatul foto este protejat cu o parolă, ecranul de introducere a parolei este afişat la configurarea sau utilizarea funcţiilor reţelei LAN fără fir. Pentru a continua, introduceţi parola în aparat.

37


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto Atunci când instalaţi funcţiile LAN fără fir ale acestui aparat foto pentru prima oară, în ultimul pas trebuie să înregistraţi utilizatorul la my Picturetown. Mai întâi, folosiţi Picture Mail (A 44) sau Picture Bank (A 46, 47) pentru a încărca fotografiile la my Picturetown. Odată ce fotografiile au fost încărcate, notificarea prin e-mail care solicită înregistrarea utilizatorului la my Picturetown va fi trimisă pe adresa de e-mail specificată conform instrucţiunilor din „b Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown” (A 33) Consultaţi „Înregistrarea la my Picturetown” (A 41) pentru informaţii suplimentare referitoare la înregistrarea utilizatorului.

Reiniţializarea aparatului foto Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a reiniţializa toate setările de conexiune LAN fără fir inclusiv parola aparatului foto, stocate pe aparatul foto. Utilizaţi opţiunea Reset (Resetare) pentru a şterge toate informaţiile de utilizator stocate pe aparatul foto înainte de a-l înmâna altui proprietar. De asemenea, această opţiune poate fi utilizată pentru a reseta aparatul foto dacă aţi uitat parola.

1

Selectaţi Reset (Resetare) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) din meniul de setare a aparatului foto şi apăsaţi pe butonul k.

Wireless settings Key information Reset

Se va afişa dialogul de confirmare.

2

Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Va fi afişat mesajul Wireless settings have been reset. (Setările fără fir au fost reiniţializate.), iar afişajul monitorului va reveni la ecranul cu setări fără fir. Pentru a anula operaţiunea de reiniţializare, selectaţi No (Nu) din dialogul de confirmare şi apăsaţi pe butonul k.

C

Existing network settings will be deleted. OK? No Yes

Reiniţializarea aparatului foto şi a parolei aparatului foto

• Evitaţi să utilizaţi o parolă care poate fi ghicită cu uşurinţă, precum data naşterii. Asiguraţi-vă că nu veţi uita parola dumneavoastră. • Pentru a şterge parola curentă fără a reiniţializa aparatul foto, selectaţi Delete password (Ştergere parolă) din pasul 2 al „Aplicarea unei parole la aparatul foto” şi apăsaţi pe butonul k. Introduceţi parola ce urmează a fi ştearsă în ecranul de parolă curentă, evidenţiaţi J şi apăsaţi apoi pe butonul k. • Atunci când este aplicată opţiunea Reset (Resetare), informaţiile de utilizator trebuie înregistrate din nou la my Picturetown (A 43).

38


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Configurarea profilului reţelei pentru o reţea locală LAN fără fir utilizând WPS Profilul unei reţele locale LAN fără fir poate fi uşor configurat dacă punctul de acces LAN suportă WPS. WPS suportă două metode de configurare: Push-Button Configuration (Configurare prin apăsare pe buton) (PBC) şi Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN).

Configurarea profilului unei reţele folosind metoda PBC

1

2

3

Selectaţi Network profile (Profil reţea) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) din meniul de setare a aparatului foto şi apăsaţi pe butonul k.

Selectaţi Push-button WPS (WPS cu apăsare pe buton) şi apăsaţi pe butonul k.

Apăsaţi pe butonul WPS de pe punctul de acces (ruter fără fir), apoi apăsaţi pe butonul k al aparatului. Dacă este afişat mesajul Configuration failed. (Configurare eşuată.), reluaţi de la pasul 1. Dacă procesul de configurare eşuează repetat, configuraţi manual profilul reţelei (A 28).

Wireless settings Network profile Sender Address options Picture Bank Password

Network profile Push-button WPS PIN-code WPS Configure manually

Press the WPS button on the wireless router, then press the OK button on the camera. Start

Done

39


Configurarea setărilor fără fir ale aparatului foto

Configurarea profilului unei reţele folosind metoda PIN

1

Realizaţi o conexiune între calculator şi punctul de acces cu sau fără fir şi deschideţi pagina de configurare a punctului de acces WPS pe computer. Pentru instrucţiuni despre conectarea punctului de acces la un computer şi afişarea paginilor de configurare, consultaţi documentaţia inclusă la cumpărarea punctului de acces LAN fără fir.

2

3

Selectaţi Network profile (Profil reţea) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) din meniul de setare a aparatului foto şi apăsaţi pe butonul k.

Alegeţi PIN-code WPS (WPS cu cod PIN) şi apăsaţi pe butonul k.

Wireless settings Network profile Sender Address options Picture Bank Password

Network profile Push-button WPS PIN-code WPS Configure manually

Va fi afişat un număr PIN din opt cifre. PIN: xxxxxxxx Enter the above PIN into the wireless router from a computer, then press the OK button on the camera. Start

4 5

Introduceţi numărul PIN afişat pe monitorul aparatului WPS din pagina de configurare în câmpul PIN din computer. Apăsaţi pe butonul k al aparatului foto. Dacă este afişat mesajul Configuration failed. (Configurare eşuată.), reluaţi de la pasul 2. Dacă procesul de configurare eşuează repetat, configuraţi manual profilul reţelei (A 28).

Done

Atunci când instalaţi funcţiile LAN fără fir ale acestui aparat foto pentru prima oară, introduceţi apoi informaţiile necesare pentru înregistrarea utilizatorului my Picturetown. Consultaţi „b Introducerea informaţiilor utilizatorului my Picturetown” (A 33).

40


Înregistrarea la my Picturetown Înregistrarea (crearea unui cont de utilizator) la my Picturetown este necesară pentru a putea beneficia de serviciile my Picturetown.

1

Utilizaţi un computer pentru a deschide notificările prin e-mail ce solicită înregistrarea utilizatorului. Va fi trimisă o notificare prin e-mail solicitând înregistrarea utilizatorului la my Picturetown pe adresa de e-mail specificată în informaţiile utilizatorului. Dacă informaţiile utilizatorului my Picturetown au fost configurate utilizând aplicaţia (A 20), notificarea prin e-mail solicitând înregistrarea utilizatorului la my Picturetown va fi expediată după trimiterea informaţiilor despre utilizator către my Picturetown. Informaţiile despre utilizator au fost trimise către my Picturetown atunci când este afişată caseta de dialog privind finalizarea cu succes a acţiunii. Dacă informaţiile utilizatorului my Picturetown au fost configurate folosind aparatul foto (A 33), utilizaţi Picture Mail (A 44) sau Picture Bank (A 46, 47) pentru a încărca fotografiile la my Picturetown după ce aţi primit notificarea prin email pentru înregistrarea utilizatorului la my Picturetown.

2

Faceţi clic pe adresa URL inclusă în notificarea trimisă prin e-mail care solicită înregistrarea utilizatorului şi înregistraţi-vă la my Picturetown de pe pagina de autentificare a sitului. • Următoarele informaţii sunt necesare pentru înregistrarea utilizatorului: - Pseudonim (pseudonimul este stocat în setările aparatului foto Sender (Adresant); A 20, 33) - Email ID (adresa de e-mail stocată în setările aparatului foto Sender (Adresant); A 20, 33) - Parola pentru my Picturetown (parola specificată dacă informaţiile despre utilizator au fost configurate prin intermediul aplicaţiei; A 20) - Informaţiile despre cheie* (nu sunt necesare dacă informaţiile despre utilizator au fost configurate prin intermediul aplicaţiei) * Confirmaţi informaţiile despre cheie selectând Key information (Informaţii despre cheie) din opţiunea Wireless settings (Setări fără fir) (A 26) din meniul de setare a aparatului foto şi apăsând pe butonul k. Wireless settings Key information Reset

Key information XXXX

• Pentru mai multe informaţii, urmaţi instrucţiunile şi procedurile furnizate în mesajele e-mail recepţionate de la my Picturetown şi pe pagina de autentificare a sitului web.

41


Înregistrarea la my Picturetown

3

Primirea mesajului e-mail care confirmă înregistrarea my Picturetown. Către adresa de e-mail înregistrată va fi trimis un mesaj prin e-mail care se va confirma înregistrarea la my Picturetown.

Aceasta finalizează setarea funcţiilor LAN fără fir.

B

Note despre înregistrarea utilizatorului

• Înregistraţi informaţiile de utilizator cât mai repede cu putinţă pentru a proteja fotografiile şi alte informaţii personale de vizualizări neautorizate sau furt. Până la încheierea înregistrării informaţiilor de utilizator, fotografiile sunt încărcate pe un spaţiu temporar pe server fără măsuri de securitate. • Până când informaţiile de utilizator sunt înregistrate, va fi trimisă o notificare prin e-mail cu o cerere de înregistrare a utilizatorului de fiecare dată când sunt încărcate fotografii. Dacă nu primiţi o notificarea prin e-mail, este posibil ca informaţiile stocate în setarea Sender (Adresant) a aparatului foto să fie incorecte. Corectaţi informaţia (A 33) şi încărcaţi fotografiile din nou. • Atunci când încărcaţi fotografii după înregistrarea informaţiilor de utilizator la my Picturetown, informaţiile de utilizator (inclusiv informaţiile stocate în setarea Sender (Adresant) a aparatului foto) stocate pe aparatul foto nu pot fi afişate sau editate utilizând aparatul foto sau aplicaţia. În plus, parola my Picturetown nu poate fi editată utilizând aparatul foto sau programul utilitar. Utilizaţi un program de navigare pentru internet pentru a accesa my Picturetown şi edita informaţiile despre utilizator. • Înainte de a renunţa la aparatul foto sau de a-l înmâna altui proprietar, verificaţi dacă au fost încărcate fotografii utilizând serviciile my Picturetown sau nu. Dacă aţi folosit acest serviciu pentru a încărca fotografiile, chiar şi o singură dată, verificaţi dacă v-aţi înregistrat la my Picturetown şi apoi anulaţi toate setările pentru conexiunea fără fir (A 24, 38). • Dacă acest aparat foto v-a fost înmânat de către un proprietar anterior, reiniţializaţi toate setările fără fir (A 24, 38) înainte de a utiliza aparatul foto şi de a profita de serviciile fără fir.

D

Notă privind protejarea informaţiilor personale

Odată ce funcţiile LAN fără fir au fost utilizate, informaţiile personale sunt stocate în aparatul foto şi pe serverul my Picturetown. Pentru a proteja informaţiile personale de vizualizări neautorizate sau de furt, utilizaţi o parolă pentru a proteja datele stocate în aparatul foto (A 23, 37) şi înregistraţi-vă la my Picturetown pentru a proteja datele încărcate. Recomandăm cu tărie adoptarea acestor măsuri de protecţie.

D

Accesarea sitului web my Picturetown

Puteţi vizita situl my Picturetown la adresa următoare: http://mypicturetown.com/

42


Înregistrarea la my Picturetown

Înregistrarea aparatului foto la my Picturetown Un aparat foto trebuie înregistrat la serverul my Picturetown în oricare dintre situaţiile următoare: • V-aţi înregistrat la my Picturetown înainte de a seta funcţiile LAN fără fir ale acestui aparat foto (de ex.: acesta este al doilea aparat foto). • Aparatul foto este reiniţializat în orice alt scop decât transferul titlului de proprietate (A 24, 38). Urmaţi procedurile indicate mai jos pentru a înregistra aparatul foto.

1 2 3

Asiguraţi-vă că cerinţele de reţea pentru conectarea unui aparat foto la o reţea LAN fără fir (A 8) au fost respectate. Configuraţi setările de reţea ale aparatului foto (A 17, 28). Înregistraţi informaţiile de utilizator my Picturetown cu aparatul foto (A 20, 33). Introduceţi aceeaşi adresă de e-mail şi pseudonim (alias) utilizat în prezent de my Picturetown. Dacă pseudonimul curent utilizează caractere sau simboluri care nu sunt disponibile atunci când este utilizat aparatul foto, introduceţi un pseudonim nou alcătuit din până la 16 caractere alfanumerice. Atunci când este înregistrat un pseudonim (alias) diferit la aparatul foto, pseudonimul (alias) utilizat curent de my Picturetown va fi utilizat pentru a vă identifica în notificările trimise destinatarilor prin e-mail referitoare la încărcarea fotografiei. Atunci când introduceţi o parolă pentru my Picturetown utilizând programul utilitar, introduceţi parola utilizată curent de my Picturetown.

4

Înregistraţi aparatul foto la my Picturetown. Dacă informaţiile de utilizator pentru my Picturetown sunt configurate folosind utilitarul, informaţia despre utilizator specificată şi informaţiile cheie referitoare la aparatul foto sunt trimise la serverul my Picturetown, prin Internet, după ce configurarea va fi finalizată, ca ultim pas al înregistrării. Dacă expeditorul este configurat utilizând aparatul foto, către adresa de e-mail specificată va fi trimisă o notificare prin e-mail solicitând înregistrarea utilizatorului la my Picturetown după încărcarea fotografiei prin intermediul Picture Mail sau Picture Bank. Faceţi clic pe adresa URL furnizată în notificarea primită prin e-mail, introduceţi informaţiile cheie ale aparatului foto şi înregistraţi aparatul foto la my Picturetown din pagina de autentificare a sitului (A 41). Odată ce aparatul foto a fost înregistrat la serverul my Picturetown, către adresa de e-mail înregistrată va fi trimis un mesaj prin e-mail care va confirma înregistrarea la my Picturetown.

43


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown Trimiterea Picture Mail Selectaţi fotografiile, specificaţi destinatarii şi trimiteţi Picture Mail. Când un punct de acces LAN fără fir nu este disponibil, mesajul Picture Mail poate fi păstrat şi trimis ulterior.

1

Apăsaţi pe butonul F în modul de fotografiere sau redare. Dacă informaţiile expeditorului nu au fost configurate, introduceţi Email ID (adresă de e-mail) şi pseudonimul necesar pentru informaţiile de utilizator my Picturetown (A 11, 33).

2

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J sau K pentru a selecta fotografia dorită.

Queue mail

0

Nikon

Confirm

3

44

Specificaţi destinatarii.

Queue mail

10

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau mutaţi D (destinatari) sau Nikon E (grupuri destinatari) în zona de selecţie şi apăsaţi selectorul multiplu rotativ H pentru a selecta destinatarul sau grupul (C) sau I pentru a anula selecţia. Atunci când este selectat E, C va fi afişat pentru toţi Confirm destinatarii dintr-un grup selectat. Pentru a adăuga un destinatar sau un grup, evidenţiaţi K, Zona de selectare apăsaţi k şi introduceţi adresa de e-mail a destinatarului (maximum 64 de caractere alfanumerice) sau creaţi un grup nou (A 34, 36). Adresele de e-mail pentru telefon mobil nu sunt suportate. Odată ce a fost creat noul destinatar sau grup, afişajul monitorului va reveni la ecranul cu lista de aşteptare. Primele 16 caractere ale adreselor de e-mail sunt utilizate automat pentru pseudonimele corespunzătoare. Pseudonimele pot fi editate mai târziu (A 34). Numărul afişat în partea de sus dreapta a monitorului indică numărul de destinatari specificat pentru fotografia curentă.


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown

4

Apăsaţi pe butonul k pentru a adăuga un mesaj Picture Mail în listă. Pentru a specifica destinatari pentru fotografii diferite, repetaţi paşii 2 şi 3 înainte de a confirma setarea. Pot fi selectate până la 30 de fotografii. Apăsaţi f (h) înainte de a confirma setarea pentru a comuta în vizualizarea miniaturii pentru a previzualiza fotografiile pentru care sunt specificaţi destinatari, în ecranul cu lista de mesaje e-mail. Apăsaţi pe butonul g (i) pentru a reveni la ecranul cu lista de mesaje e-mail.

5

Alegeţi dacă încărcaţi fotografiile imediat. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a încărca toate fotografiile păstrate din listă. Asiguraţi-vă că există un punct de acces disponibil pentru reţeaua LAN fără fir. Treceţi la pasul 6. Alegeţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza selectarea fotografiilor şi specificarea destinatarului în lista de aşteptare. Aparatul foto va reveni în ultimul mod declanşare sau redare selectat (A 45).

6

Send images Your Picture Mail has been added to the queue. Send now? No Yes

Conectaţi la o reţea LAN fără fir şi încărcaţi fotografiile. Consultaţi „Conectarea la o reţea LAN fără fir” (A 49) pentru mai multe informaţii referitoarea la conectarea la o reţea LAN fără fir.

B

Trimiterea mesajelor Picture Mail din lista de aşteptare

• Când se apasă F în modul declanşare sau redare, va fi afişat ecranul cu mesaje e-mail aflate pe lista de aşteptare prezentat la pasul 3 (A 44). Confirmaţi fotografiile selectate şi destinatarii specificaţi şi apăsaţi pe butonul k pentru a trimite mesajele Picture Mail din lista de aşteptare. Pentru a anula păstrarea în lista de aşteptare, anulaţi destinatarii sau grupurile specificate pentru fotografii şi apăsaţi pe butonul k. • Când se iniţiază o încărcare Picture Bank (A 46, 47), mesajele de e-mail Picture Mail păstrate în lista de aşteptare vor fi trimise simultan. Dacă nu doriţi să încărcaţi mesaje Picture Mail din lista de aşteptare folosind încărcarea Picture Bank (A 46, 47), apăsaţi pe butonul F înainte de a începe încărcarea fotografiilor pentru a anula lista de aşteptare de pe ecranul corespunzător.

C

Tipurile de fişiere suportate de Picture Mail

Imaginile statice, inclusiv cele cu note vocale ataşate, pot fi încărcate utilizând serviciul Picture Mail. Filmele şi fişierele de sunet nu pot fi încărcate.

C

Dimensiunile fotografiei pentru Picture Mail

Dacă fotografiile sunt realizate în formate de imagine mai mari decât 1.600 × 1.200 de pixeli, formatele respective vor putea fi reduse la 1.600 × 1.200 de pixeli, atunci când sunt încărcate pe serverul my Picturetown.

C

După trimiterea Picture Mail

Când fotografiile sunt încărcate utilizând Picture Mail, prin e-mail se va trimite automat o notificare către destinatarii specificaţi pentru fotografiile respective. Destinatarii pot face clic pe adresa URL inclusă în notificarea primită prin e-mail pentru a vizualiza fotografiile stocate pe serverul my Picturetown.

45


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown

Utilizarea Picture Bank Încărcarea simultană a tuturor fotografiilor Aparatul foto încarcă automat fotografiile care nu au fost încă încărcate pe serverul my Picturetown de fiecare dată când adaptorul CA este conectat la aparatul foto. Încărcarea începe odată ce fotografiile vor fi fost încărcate. 2

1 3

1 2

Conectaţi cablul de alimentare şi adaptorul CA 1. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Dacă indicatorul luminos alimentare este aprins, apăsaţi comutatorul alimentare pentru a opri aparatul foto. Încărcarea fotografiilor nu poate începe prin conectarea adaptorului CA când aparatul foto este pornit.

3

Conectarea adaptorului CA la multiconectorul aparatului foto 2.

4

Introduceţi cablul de alimentare într-o priză 3.

Conectorul multiplu trebuie introdus complet.

Când aparatul foto este pornit şi se afişează mesajul Starting upload to Picture Bank (Începere încărcare pe Picture Bank), Picture Bank începe încărcarea fotografiilor. Dacă setările expeditorului nu au fost configurate, introduceţi Email ID (adresă de e-mail) şi pseudonimul necesar pentru informaţiile de utilizator my Picturetown (A 11, 33). Consultaţi „Conectarea la o reţea LAN fără fir” (A 49) pentru mai multe informaţii referitoarea la conectarea la o reţea LAN fără fir.

D

Modificare setărilor pentru încărcarea automată folosind Picture Bank

Alegeţi On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit) din meniul de setare a aparatului foto>Wireless settings (Setări fără fir) (A 26)>Picture Bank. Dacă este selectat Off (Oprit), acumulatorul începe să se încarce imediat ce este conectat adaptorul CA, iar fotografiile nu sunt încărcate.

46


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown

Încărcarea fotografiilor selectate

1

Apăsaţi pe butonul e în modul de redare şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta A şi apăsaţi pe butonul k.

Picture Bank

Dacă setările expeditorului nu au fost configurate, introduceţi Email ID (adresă de email) şi pseudonimul necesar pentru informaţiile de utilizator my Picturetown (A 11, 27, 33). Dacă transferul anterior nu a fost finalizat cu succes prin intermediul unei conexiuni LAN fără fir, consultaţi „Dacă transferul nu a reuşit” (A 48) pentru informaţii suplimentare.

2

Alegerea fotografiilor.

Select image

5

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a evidenţia o imagine şi apăsaţi H sau I pentru a selecta fotografia dorită (y). Apăsaţi din nou H sau I pentru a anula o selecţie. Repetaţi acest proces pentru a alege mai multe fotografii. Pot fi selectate până la 30 de fotografii.

Back

Apăsaţi pe butonul g (i) pentru a comuta la redarea în cadru întreg; apăsaţi pe butonul f (h) pentru a reveni la afişarea miniaturilor. Apăsaţi pe butonul k pentru a încheia selectarea fotografiilor.

3

Încărcaţi fotografiile. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Alegeţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la ecranul afişat în pasul 2.

4

Send images Send images?

No Yes

Conectaţi la o reţea LAN fără fir şi încărcaţi fotografiile. Consultaţi „Conectarea la o reţea LAN fără fir” (A 49) pentru mai multe informaţii referitoarea la conectarea la o reţea LAN fără fir.

47


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown

C

Dacă transferul nu a reuşit

Când transferul printr-o conexiune LAN fără fir nu a reuşit, data următoare când selectaţi modul A (Picture Bank) din meniul de selectare a modului de redare şi apăsaţi pe butonul k va fi afişat dialogul de confirmare prezentat în dreapta. Dacă este necesar, puteţi schimba SSID din dialogul de confirmare. Selectaţi Yes (Da) pentru a relua transferul întrerupt. Acest dialog de confirmare nu va fi afişat când încărcarea tuturor fotografiilor utilizând Picture Bank este iniţiată de conectarea adaptorului CA (A 46).

C

Resume interrupted transfer? No Yes Change SSID

Tipurile de fişiere suportate de Picture Bank

Utilizând serviciul Picture Bank pot fi încărcate imagini statice, inclusiv cele cu note vocale ataşate, şi fişiere. Fişierele de sunet nu pot fi încărcate.

C

Imaginile Picture Bank

Fotografiile încărcate pe serverul my Picturetown sunt denumite „Picture Bank images” (imagini Picture Bank) şi pot fi recunoscute prin intermediul pictogramei L afişată împreună cu acestea în modul de redare cadru întreg. Odată ce pictograma a fost afişată cu o fotografie, acea fotografie nu poate fi încărcată pe server o a doua oară utilizând funcţia de încărcare automată iniţiată când adaptorul CA este conectat la aparatul foto. Dacă fotografiile au fost şterse de pe server şi doriţi să le încărcaţi din nou, alegeţi modul A (Picture Bank) din meniul de selectare a modului de redare (A 47) şi selectaţi fotografiile dorite.

48


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown

Conectarea la o reţea LAN fără fir Dacă este afişat ecranul de selecţie SSID atunci când încărcaţi fotografii utilizând Picture Mail (A 44) sau serviciul Picture Bank (A 46, 47), urmaţi procedurile indicate mai jos pentru a selecta o reţea LAN fără fir. Dacă aparatul foto detectează o reţea utilizată anterior pentru a încărca fotografii prin intermediul serviciului Picture Mail sau al serviciului Picture Bank atunci când este conectat adaptorul CA la aparatul foto, încărcarea fotografiilor va fi iniţiată automat.

1

Alegeţi numele SSID (nume reţea) dorit şi apăsaţi pe butonul k.

Select SSID AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 Back

Vor fi listate denumirile SSID (maximum zece) în ordinea intensităţii semnalului (A 52, 53). Pictograma din stânga fiecărei denumiri SSID apare în roşu când aceasta nu se află în raza de acţiune. Pictograma din dreapta fiecărei denumiri SSID indică starea profilului reţelei înregistrat pentru fiecare SSID: B (profil reţea LAN fără fir locală configurat) A (profil reţea LAN fără fir publică configurat) Consultaţi „Reţea LAN fără fir publică” (A iv) pentru mai multe informaţii referitoare la ţările în care reţelele LAN fără fir pot fi accesate prin intermediul acestui aparat foto, precum şi furnizorii de servicii fără fir care acceptă conectarea acestui aparat foto. -- (niciun profil configurat)

2

Este încercată conectarea la o reţea LAN fără fir. Dacă numele SSID selectat nu a fost configurat prin AP1 intermediul aparatului foto, sau dacă încercaţi să vă conectaţi Connecting to access point la acesta pentru prima oară, ecranul de introducere a cheii WEP (A 9) sau atât ecranul de introducere a cheii WEP cât şi ecranul de introducere user name and password (nume de utilizator şi parolă) pentru reţea (A 10) ar putea fi afişate. Cancel Introduceţi informaţia necesară conectării (A 31, 32). Ecranele pentru conectarea la server şi pentru încărcarea fotografiilor pe server vor fi afişate. Pentru a anula încărcarea, apăsaţi pe butonul k. Când se încheie încărcarea, se va afişa ecranul ce indică faptul că finalizarea transferului. După încheierea încărcării, apăsaţi pe butonul k*.

Connecting to server

11MB:available Transferring images to server.

Transfer complete. Connection terminated.

002/004 Cancel

Cancel

Exit

* Odată încheiată încărcarea tuturor fotografiilor, prin intermediul serviciului Picture Bank, iniţiată la conectarea adaptorului CA, aparatul foto se va opri, iar acumulatorul începe să se încarce.

49


Încărcarea fotografiilor pe serverul my Picturetown Dacă informaţiile utilizatorului nu au fost înregistrate, către adresa de e-mail va fi trimisă o notificare prin e-mail solicitând înregistrarea utilizatorului la my Picturetown după încărcarea fotografiei. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului la my Picturetown. Consultaţi „Înregistrarea la my Picturetown” (A 41) pentru mai multe informaţii.

B

Conectarea printr-o reţea LAN fără fir

Asiguraţi-vă că sunteţi într-un loc care permite conectarea aparatului foto la o reţea LAN fără fir înainte de a încerca să încărcaţi fotografiile.

C

Ecranul afişat în timpul transferului

Ecranul prezentat în partea dreaptă este afişat în timpul încărcării fotografiilor. Pictograma antenă din colţul stânga sus al monitorului indică intensitatea semnalului (5 niveluri). Pictograma se modifică în culoarea roşie atunci când nu sunteţi în zona de acoperire. Atunci când intensitatea semnalului este scăzută, asiguraţi-vă că nu ţineţi aparatul foto într-o manieră care ar putea obstrucţiona antena şi îndepărtaţi orice obstacole dintre aparatul foto şi punctul de acces. Intensitatea semnalului ar putea fi îmbunătăţită (A 52, 53).

C

11MB:available Transferring images to server. 002/004

Cancel

Reţea LAN fără fir LED

LED-ul reţelei LAN fără fir, aflat pe laterala aparatului cu antenă, indică starea conexiunii. Luminează intermitent: aparatul foto caută o reţea. Aprins: a fost stabilită o conexiune şi sunt încărcate date. Stins: aparatul foto nu este conectat la o reţea LAN fără fir.

Reţea LAN fără fir LED

D

Verificare conţinut SSID

Apăsând pe butonul g (j) din ecranul de selecţie SSID se va afişa SSID (nume reţea) şi tipul profilului.

SSID:AP1 Ty p e : H o m e S S I D

Back

50


Vizualizarea fotografiilor pe serverul my Picturetown Utilizaţi programul de navigare al computerului pentru a accesa http://mypicturetown.com/ şi introduceţi Email ID (adresă de e-mail) şi parola înregistrate cu my Picturetown pentru a afişa pagina My Photos. Din această pagină, puteţi încărca sau ordona fotografii, crea sau partaja albume şi puteţi crea expoziţii de diapozitive. Pentru mai multe detalii, consultaţi informaţiile de asistenţă disponibile la my Picturetown.

C

Ştergerea imaginilor Picture Bank

Fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie şi Delete efectuate la o dată specificată, care au fost deja încărcate pe Erase selected images serverul my Picturetown pot fi şterse. Picture Bank images Înregistraţi aparatul foto şi informaţiile utilizatorului la my Erase all images Picturetown înainte de a şterge fotografiile din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 41). Atunci când primiţi mesajul prin e-mail ce confirmă înregistrarea la my Picturetown, utilizaţi un Exit computer pentru a vă asigura că fotografiile încărcate au fost salvate integral pe my Picturetown înainte de a şterge fotografiile respective. 1 Apăsaţi pe butonul e în modul de redare şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta C (listare după dată) şi apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto va intra în modul de listare după dată. 2 Alegeţi data şi apăsaţi pe butonul k. Imaginile vor fi afişate complet în modul listare după dată. 3 Apăsaţi pe butonul d şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Delete (Ştergere) în modul listare după dată şi apăsaţi pe butonul k. 4 Alegeţi Picture Bank images (Imagini Picture Bank) şi apăsaţi pe butonul k. Este afişat ecranul de selectare a imaginii. Rotiţi multiselectorul rotativ sau apăsaţi pe J sau K, pentru a selecta fotografiile şi apăsaţi pe H pentru a alege fotografia dorită (y). Apăsaţi pe Ipentru a anula selecţia. Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza selectarea fotografiilor. 5 Atunci când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Fotografia selectată va fi ştearsă.

51


Anexă Mesaje de eroare Afişaj

Problema

N Comutatorul protejare Memory card is write scriere este în poziţia protected. (Cardul de „blocat”. memorie este protejat la scriere.) qN Battery exhausted. Transfer terminated. (Acumulator golit.) qN Password incorrect. (Parolă incorectă)

21 din Manualul utilizatorului

Utilizaţi adaptorul CA EH-63 sau încărcaţi acumulatorul, porniţi din nou aparatul foto şi aplicaţi ultimul mod utilizat pentru încărcarea fotografiei.

Parola introdusă este incorectă.

Introduceţi corect numele de utilizator şi parola.

SSID nu a fost detectat.

• Intensitatea semnalului ar putea fi slabă. Încercaţi următoarele şi apăsaţi pe butonul k. - Asiguraţi-vă că mâna dumneavoastră nu obstrucţionează antena aparatului foto. - Schimbaţi orientarea aparatului foto. - Mutaţi aparatul foto mai aproape de punctul de acces. - Eliminaţi orice obstacol dintre antena aparatului foto şi punctul de acces. • Atunci când este afişat Retry (Reîncercare), selectaţi Retry (Reîncercare) şi apăsaţi pe butonul k.

Intensitatea semnalului ar putea fi slabă. Încercaţi următoarele şi apăsaţi pe butonul k. - Asiguraţi-vă că mâna dumneavoastră nu obstrucţionează antena aparatului foto. - Schimbaţi orientarea aparatului foto. - Mutaţi aparatul foto mai aproape de punctul de acces. - Eliminaţi orice obstacol dintre antena aparatului foto şi punctul de acces.

Conexiunea fără fir la SSID a fost încheiată.

52

A

Acumulatorul s-a descărcat în timpul încărcării fotografiei.

qP SSID not found (SSID nu a fost găsit)

qP Connection error. (Eroare conexiune.)

Soluţia Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere”.

16 din Manualul utilizatorului

37


Anexă Afişaj

qP Connection error. (Eroare conexiune.)

Problema

Soluţia

Conexiunea la server a • Selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi pe butonul k eşuat sau s-a înregistrat pentru a încerca din nou o eroare în timpul conectarea la server. încărcării fotografiei. • Alegeţi Select SSID (Selectare SSID) şi apăsaţi pe butonul pe butonul k pentru a reselecta SSID.

qP User information incorrect. (Informaţii utilizator incorecte.)

Aparatul foto nu este Apăsaţi pe butonul k şi certificat pentru a se selectaţi din nou numele conecta la reţeaua fără fir. SSID.

qP Server is full. (Serverul este plin.)

Serverul my Picturetown Ştergeţi fotografiile de care nu este plin. mai aveţi nevoie de pe server.

qP Service not available. (Serviciul nu este disponibil.)

Nu pot folosi serviciul de Apăsaţi pe butonul k şi selectaţi din nou numele SSID. reţea my Picturetown.

qP Address incorrect. (Adresa incorectă.)

A fost înregistrată o eroare Asiguraţi-vă că aţi specificat cu adresa de e-mail a corect adresa de email a destinatarului Picture Mail. destinatarului. Eroare înregistrată la autentificare.

qP Login failed. (Conectare eşuată.)

• Selectaţi Re-enter (Reintroducere) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reconfigura Email ID şi parola. • Selectaţi Select SSID (Selectare SSID) şi apăsaţi pe butonul pe butonul k pentru a reselecta SSID.

A

49

49

49

34 28

49

Depanare Problema

Cauza/Soluţia

Aparatul foto nu este detectat de my Picturetown Utility.

Confirmaţi că aparatul foto este conectat la computer.

SSID nu este afişat.

• Configuraţi un profil de reţea. • SSID este ascuns. • Intensitatea semnalului ar putea fi slabă. - Asiguraţi-vă că mâna dumneavoastră nu obstrucţionează antena aparatului foto. - Schimbaţi orientarea aparatului foto. - Mutaţi aparatul foto mai aproape de punctul de acces. - Eliminaţi orice obstacol dintre antena aparatului foto şi punctul de acces.

A 15 17, 28 10

53


Anexă Problema Conectarea la punctul de acces sau la server a eşuat.

Conexiunea fără fir a fost încheiată în timpul încărcării fotografiei şi încărcarea a eşuat.

Cauza/Soluţia

A

Setările de reţea stocate pe aparat ar putea să nu fie aceleaşi cu cele pentru LAN fără fir la care s-a încercat conectarea. Confirmaţi informaţiile din profilul de reţea utilizând meniul de setare a aparatului foto sau programul utilitar.

17, 28

• Intensitatea semnalului ar putea fi slabă. Încercaţi următoarele şi încărcaţi din nou fotografii. - Asiguraţi-vă că mâna dumneavoastră nu obstrucţionează antena aparatului foto. - Schimbaţi orientarea aparatului foto. - Mutaţi aparatul foto mai aproape de punctul de acces. - Eliminaţi orice obstacol dintre antena aparatului foto şi punctul de acces. • Acumulatorul este gol.

Nu a fost trimisă notificarea prin e-mail care solicită înregistrarea la my Picturetown.

Asiguraţi-vă că aţi specificat corect adresa de email a destinatarului.

La apăsarea butonului F, nu este afişat ecranul cu mesaje adăugate în listă.

Comutatorul protejare scriere al cardului de memorie este în poziţia „blocat”. Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere”.

Fotografiile stocate în memoria internă nu pot fi încărcate.

Scoateţi cardul de memorie pentru a încărca fotografiile stocate în memoria internă.

Fotografiile încărcate folosind serviciul Picture Mail sau Picture Bank nu sunt salvate pe serverul my Picturetown.

Utilizaţi un computer pentru a deschide mesajul de notificare prin e-mail care solicită înregistrarea utilizatorului, faceţi clic pe adresa URL furnizată şi înregistraţi informaţiile cheie ale aparatului foto.

Asiguraţi-vă că aţi specificat corect adresa Destinatarul nu a primit o notificare prin e-mail referitoare la de email a destinatarului. Picture Mail.

54

16 din Manualul utilizatorului 33 21 din Manualul utilizatorului 21 din Manualul utilizatorului

41

22, 34


Anexă

Index A

N

Adresă MAC 10 Alias (Pseudonim) 11 Aplicaţie (my Picturetown Utility) 7, 13, 15 Authentication (Autentificare) 9, 18, 31

Nume reţea (SSID) 9, 17, 30, 49, 50

P

Encryption (Criptare) 9, 18 Encryption key (Cheie de criptare) 9, 31

Password (Parolă) 12, 23, 37 Picture Bank 5, 46 Picture Mail 5, 44 Primary DNS (Adresă primară server DNS) 18, 32 Profil reţea 9, 17, 28 Public wireless LAN (Reţea LAN fără fir publică) 8

G

R

D Destinatar 12, 22, 34

E

Gateway 10, 18, 32 Grup de destinatari 12, 22, 36

Reiniţializare 24, 38

H

I

Secondary DNS (Adresă secundară server DNS) 18, 32 SSID (nume reţea) 9, 17, 30, 49, 50 Subnet mask (Mască subreţea) 10, 18, 32

Introducere text 27 IP address (Adresă IP) 10, 18, 32

T

Home wireless LAN (Reţea LAN fără fir pentru acasă) 8

Î Înregistrare utilizator 41

K

S

Tehnologia Wi-Fi Protected Setup 7

W Wireless settings (Setări fără fir) 13, 26 WPS 7

Key index (Index chei) 9 Key information (Informaţii importante) 11

M Metoda PBC 39 Metoda PIN 40 my Picturetown 4, 41, 51 my Picturetown Utility (Aplicaţie) 7, 13, 15

55


Anexă

56


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa YP8H01(Y5)

6MMA86Y5-01

Ghid de instalare rapida retea fara fir Nikon S610_S610c  

Ro Cum se utilizează Confirmarea cerinţelor de conectare LAN fără fir....................8 Pregătirea informaţiilor necesare pentru conexiun...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you