Page 1

Ghid de start rapid Scoaterea aparatului foto din cutie

3

Primii paşi

4

Fotografierea şi redarea

9

Instalarea ViewNX 2

12

Utilizarea ViewNX 2

14

Alte funcţii

20

Ro


Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX S80. Acest ghid prezintă procedurile necesare pentru utilizarea pentru prima dată a acestui aparat foto. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, aflat pe CD-ul furnizat. Pentru informaţii despre vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto în format digital, consultaţi procedura „Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD”, descrisă mai jos.

Vizitarea portalului Nikon Europa Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi a rămâne la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, disponibil pentru descărcare gratuită pe site-ul Web Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi clic dublu pe pictograma CD COOLPIX S80 în Computer (Windows 7/Windows Vista) sau Computerul meu (Windows XP) sau pe desktop (Macintosh). 3 Faceţi clic dublu pe pictograma INDEX.pdf şi se va afişa un meniu de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi legăturile pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă despre accesorii Aparatele foto digitale Nikon COOLPIX sunt concepute conform celor mai înalte standarde şi sunt echipate cu circuite electronice complexe. Doar accesoriile Nikon, inclusiv încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele CA de încărcare şi adaptoarele CA sunt certificate de Nikon special pentru utilizarea cu aparatul foto digital Nikon COOLPIX. Aceste accesorii au fost create şi testate pentru a funcţiona conform cerinţelor circuitelor electronice cu care sunt echipate aparatele noastre foto.

2


Scoaterea aparatului foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele prezentate mai jos.

Aparat foto digital COOLPIX S80

Curea aparat foto

Acumulator Li-ion EN-EL10 (cu cutie)

Adaptor CA de încărcare EH-68P*

Cablu USB UC-E6

Cablu audio video EG-CP16

ViewNX 2 (CD-ROM)

CD cu Manualul utilizatorului

• Ghid de start rapid (acest ghid) • Garanţie * Adaptorul de priză se furnizează numai în ţările sau regiunile în care este necesar, iar forma acestuia variază în funcţie de ţara sau regiunea în care s-a achiziţionat. NOTĂ: Cardul de memorie Secure Digital (SD), denumit în continuare „card de memorie”, nu este furnizat. Consultaţi pagina 170 din Manualul utilizatorului pentru o listă cu cardurile de memorie aprobate.

Componentele aparatului foto 1

2

3

4 5

6 7

1 2 3 4

Buton declanşare Capac glisant (comutator alimentare) Bliţ Obiectiv

5 Monitor OLED (ecran)/ecran tactil 6 Indicator luminos aparat pornit Capac compartiment acumulator/fantă card

7 de memorie

A: Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui ghid.

Scoaterea aparatului foto din cutie

3


Primii paşi Pasul 1

Prinderea curelei aparatului foto

Pasul 2 Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie * Dacă în aparatul foto s-a introdus un card de memorie, datele fotografiei se înregistrează pe cardul de memorie. Dacă în aparatul foto nu se introduce niciun card de memorie, datele se înregistrează în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 79 MB).

2.1

Glisaţi capacul compartimentului acumulatorului/fantei cardului de memorie în direcţia indicată de săgeată (1) şi deschideţi capacul (2).

2.2

Introduceţi acumulatorul furnizat (EN-EL10).

Cameră acumulator

Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge în sus zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa. Introducerea acumulatorului Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

4

Primii paşi


2.3

Introduceţi cardul de memorie.

Fantă card de memorie

Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Introducerea cardurilor de memorie Introducerea cardului de memorie orientat incorect poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

2.4

Închideţi capacul compartimentului acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto (A 11) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos pentru aparat pornit şi ecranul sunt stinse înainte de a deschide capacul compartimentului acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Reţineţi că temperatura acumulatorului sau a cardului de memorie poate deveni foarte ridicată în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului. Scoaterea acumulatorului Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos. Nu încercaţi să scoateţi acumulatorul în poziţie înclinată (2).

Scoaterea cardului de memorie Apăsaţi cardul (1) , iar acesta va ieşi parţial în afară. Apoi, cardul poate fi scos. Nu încercaţi să scoateţi cardul în poziţie înclinată (2).

Paginile 14-15, 22-23 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

5


Pasul 3 Încărcaţi acumulatorul Utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-68P şi cablul USB UC-E6 furnizate pentru a încărca acumulatorul inclus, introdus în aparatul foto.

3.1

Pregătirea adaptorului CA de încărcare. Dacă este inclus un adaptor de priză*, ataşaţi adaptorul de priză la conectorul adaptorului CA de încărcare. Apăsaţi ferm adaptorul de priză până când se fixează în poziţie. După conectarea celor două, încercarea de a îndepărta forţat adaptorul de priză ar putea dăuna produsului. * Forma adaptorului de priză variază în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat aparatul foto.

3.2

Verificaţi dacă s-a stins indicatorul luminos de aparat pornit şi s-a închis monitorul. Verificaţi dacă aţi introdus acumulatorul în aparatul foto (A 11) şi opriţi aparatul foto.

3.3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto. Verificaţi orientarea corectă a Cablu USB conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

3.4

Conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică. Indicatorul luminos pentru aparat pornit clipeşte portocaliu la intervale lungi indicând încărcarea acumulatorului. Încărcarea este completă când indicatorul luminos aparat pornit se stinge. Pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet sunt necesare aproximativ 3 ore.

3.5

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică şi apoi deconectaţi cablul USB. Paginile 16-18 din Manualul utilizatorului

6

Primii paşi


Pasul 4 Porniţi aparatul foto Deschideţi capacul glisant pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp după care se va aprinde ecranul.

C Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată) Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi verde. Pentru reactivarea monitorului, apăsaţi pe butonul declanşare în timp ce indicatorul luminos aparat pornit clipeşte (verde).

Pasul 5 Alegeţi limba şi setaţi ceasul intern al aparatului foto Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii. Atingeţi monitorul pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Utilizarea ecranului tactil Monitorul aparatului foto COOLPIX S80 este un afişaj cu ecran tactil care se utilizează prin atingere. Utilizaţi metoda descrisă mai jos. Atingerea Atingeţi ecranul tactil. Folosiţi această funcţie pentru a selecta o pictogramă de setare sau o imagine. Declanşatorul poate fi acţionat şi prin atingerea ecranului.

Glisarea Treceţi degetul peste ecranul tactil şi îndepărtaţi-l de pe acesta. Folosiţi această funcţie pentru a vizualiza imaginea anterioară sau imaginea următoare în modul redare. Utilizaţi două degete pentru a derula mai rapid, înainte sau înapoi, fotografiile.

Depărtarea/apropierea degetelor Depărtaţi/apropiaţi două degete. Aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le pentru a mări imaginea în mod redare. Pentru a micşora imaginea sau pentru a afişa miniaturi ale imaginilor, apropiaţi degetele.

5.1

5.2

Language Čeština

Dansk

Deutsch

English

Español

Ελληνικά

Français

Indonesia

Atingeţi limba dorită. Dacă limba dorită nu este afişată, apăsaţi pe B sau C pentru a vizualiza alte opţiuni pentru limbă.

Date Set time and date?

Yes

No

Atingeţi Yes (Da).

Primii paşi

7


5.3

Home time zone

London Casablanca

Atingeţi E sau F pentru a selecta fusul orar local şi atingeţi I.

5.4

5.5

Date YMD

01

MDY

01

2010

Setarea Oră de vară În perioada în care este utilizată ora de vară, apăsaţi pe p pentru a activa opţiunea de ajustare a ceasului la ora de vară. În partea superioară a ecranului apare W când este activată ora de vară. Pentru a dezactiva opţiunea pentru oră de vară, apăsaţi p.

Date

DMY

YMD

00 : 00

Atingeţi DMY pentru a stabili ordinea în care se afişează ziua, luna şi anul.

01

MDY

01

2010

DMY

00 : 00

Atingeţi fiecare element (zi, lună, an, oră şi minut) şi apoi atingeţi A sau B pentru a edita data şi ora. După finalizarea tuturor setărilor, apăsaţi pe I. Porneşte ceasul intern al aparatului foto, iar afişajul monitorului trece la modul de fotografiere.

C Imprimarea datei pe fotografii în timpul fotografierii Pentru a imprima data pe fotografii, afişaţi meniul z (setare) şi activaţi imprimarea datei din elementul Date imprint (Imprimare dată) după stabilirea datei şi a orei. Urmaţi procedura de mai jos pentru a afişa meniul z (setare) şi pentru a efectua setarea. • Atingeţi scurt fila de jos afişată pe monitor în modul de fotografiere sau redare pentru a afişa comenzile de setare (A 11), atingeţi scurt z (setare) şi atingeţi scurt pictograma sau elementul dorit. Paginile 145 şi 152 din Manualul utilizatorului

C Modificarea datei, orei sau a limbii Cât despre „C Imprimarea datei pe fotografii în timpul fotografierii” de mai sus, afişează meniul z (setare) şi stabileşte limba sau data şi ora în elementul Language (Limbă) sau Date (Dată). • Pentru a stabili fusul orar sau ora de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din elementul Date (Dată). Paginile 148 şi 157 din Manualul utilizatorului

Următorul pas explică operaţiuni de bază pentru fotografiere folosind modul G (automat facil).

8

Primii paşi


Fotografierea şi redarea Pasul 1

Verificaţi indicatorul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase Indicator încărcare acumulator

Indicator încărcare acumulator

Descriere

(NICIUN INDICATOR)

Acumulator complet încărcat.

B (aprins)

Acumulator descărcat. Pregătiţi-vă să înlocuiţi sau să încărcaţi acumulatorul.

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

T W 36

Număr de expuneri rămase*

* Indicatorul este afişat când au mai rămas 50 de expuneri sau mai puţine. Când se utilizează memoria internă a aparatului foto, pe ecran apare C. Paginile 24-25 din Manualul utilizatorului

Pasul 2

Ţineţi aparatul foto şi încadraţi o imagine

2.1

Ţineţi nemişcat aparatul foto cu ambele mâini.

2.2

Încadraţi fotografia.

• Nu puneţi degetele, părul sau alte obiecte în faţa obiectivului sau a bliţului.

T T

W

W 36

Utilizarea funcţiei zoom • Pentru a mări subiectul: atingeţi j (telefotografie). • Pentru a captura o arie largă: atingeţi k (unghi larg). La pornirea aparatului foto, poziţia zoomului este setată la cea pentru unghi larg maxim.

• Aparatul foto selectează automat un mod de fotografiere optim în funcţie de subiect sau de compoziţie. • Când figura unei persoane este încadrată de un chenar galben dublu, înseamnă că aparatul foto a detectat acea figură. Când aparatul foto detectează mai multe figuri, figura cea mai apropiată de aparat va fi încadrată de un chenar galben dublu, iar celelalte de chenare simple. Paginile 26-27 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

9


Pasul 3

3.1

Focalizaţi şi fotografiaţi

Apăsaţi butonul declanşare la jumătate, oprinduvă când simţiţi rezistenţă.

Aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (până la nouă zone) adecvată scenei de fotografiere. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare selectată se afişează cu verde. Când aparatul foto detectează figura unei persoane la pasul 2, aceasta este încadrată de un chenar dublu indicând zona de focalizare activă. Când subiectul este 1/ 250 F3.6 focalizat, chenarul dublu va avea culoarea verde. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, chenarul Viteză declanşare Diafragmă zonei de focalizare se va aprinde intermitent în roşu. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul declanşare până la jumătate din nou. Indicator bliţ Starea bliţului poate fi verificată apăsând până la jumătate butonul declanşare. Activat

Bliţul se va declanşa când se efectuează fotografia.

Luminează intermitent

Bliţul se încarcă.*

Dezactivat

Bliţ oprit sau nu este necesar. 1/ 250

F3.6

* Dacă acumulatorul este aproape descărcat, ecranul se va stinge şi va rămâne stins cât timp bliţul se încarcă.

3.2

Apăsaţi uşor pe butonul declanşare până la capăt pentru a fotografia. Nu apăsaţi cu putere pe butonul declanşare, deoarece este posibil să provocaţi mişcarea aparatului, rezultând imagini neclare.

D Touch Shutter (Declanşare la atingere) Declanşatorul poate fi acţionat şi prin atingerea subiectului de pe monitor. Paginile 28-29 din Manualul utilizatorului

10

Fotografierea şi redarea


Pasul 4

Redaţi fotografiile

Atingeţi c. Aparatul foto trece în modul redare. Fotografiere

Redare 15 11 2010 15 : 30 0004. JPG

T W 36

4/

4

Ultima fotografie făcută va fi afişată în modul de redare în cadru întreg. Fotografiile anterioare sau următoare sunt afişate trăgând imaginea curentă la dreapta sau la stânga. Atingeţi pictograma modului de fotografiere (G) din partea din stânga, sus, a ecranului sau apăsaţi butonul declanşare pentru a reveni la modul de fotografiere.

Ştergerea fotografiilor 1 Afişaţi fotografia pentru ştergere şi atingeţi scurt fila din partea de jos a monitorului. 2 Atingeţi c. 3 Atingeţi Current image (Imagine curentă). 15 11 2010 15 : 30 0004. JPG

Delete Current image Erase selected images All images

4/

4

• La afişarea dialogului de confirmare, atingeţi Yes (Da) şi Delete fotografia afişată se şterge. Erase 1 image? • Pentru a ascunde comenzile de setare, inclusiv c, atingeţi scurt fila din nou. Yes No • După ce atingeţi c, atingeţi Erase selected images (Ştergere imagini selectate) pentru a selecta mai multe fotografii pentru ştergere şi ştergeţi-le. Atingeţi All images (Toate imaginile) pentru a şterge toate fotografiile. • Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, atingeţi No (Nu) în dialogul de confirmare. Paginile 30-31 din Manualul utilizatorului

Pasul 5 Opriţi aparatul foto Închideţi capacul glisant pentru a opri aparatul foto.

Fotografierea şi redarea

11


Instalarea ViewNX 2 Instalaţi programul software inclus pentru a afişa şi edita fotografiile şi filmele copiate pe calculatorul dumneavoastră. Înainte de instalarea ViewNX 2, verificaţi dacă caracteristicile calculatorului dumneavoastră îndeplinesc cerinţele sistemului (A 19).

Softul tău de editare a imaginii

Pasul 1

ViewNX 2™

Deschideţi calculatorul şi introduceţi discul CD cu programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi dublu clic pe pictograma de pe spaţiul de lucru

Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit!)

12

Instalarea ViewNX 2


Pasul 2

Selectaţi o limbă

1 Selectaţi limba

2 Faceţi clic pe Next (Înainte)

Pasul 3 Deschideţi programul de instalare Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată)) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată))

C Installation Guide (Ghid de instalare) Faceţi clic pe Installation Guide (Ghid de instalare) pentru a afişa informaţii referitoare la instalarea ViewNX 2. Pasul 4

Părăsiţi programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi clic pe Yes (Da).

Faceţi clic pe OK.

Următorul program va fi instalat: • ViewNX 2 • Apple QuickTime (numai pentru Windows) • Panorama Maker 5 Pasul 5

Scoateţi discul CD cu programul de instalare din unitatea de CD-ROM

Instalarea ViewNX 2

13


Utilizarea ViewNX 2 Pasul 1

Copierea imaginilor pe calculator

1.1

Opriţi aparatul foto.

1.2

Conectaţi aparatul foto şi calculatorul folosind cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii şi apoi introduceţi corect conectorul, asigurânduvă că nu introduceţi conectorii înclinaţi. La deconectarea cablului, asiguraţi-vă că nu scoateţi conectorul înclinat.

Aparatul foto porneşte automat şi indicatorul luminos de aparat pornit se aprinde sau clipeşte. Monitorul aparatului foto va rămâne închis. Atunci când caseta de dialog pentru selectarea acţiunii este afişată pe calculator, selectaţi Nikon Transfer 2.

14

Utilizarea ViewNX 2


Dacă utilizaţi Windows 7 Dacă ecranul prezentat mai jos este afişat, utilizaţi indicaţiile de mai jos pentru a selecta Nikon Transfer 2.

1 Selectaţi Nikon Transfer 2 ca fiind programul specificat pentru Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). • Faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor) şi apoi selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din următorul ecran şi faceţi clic pe OK. 2 Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier).

B Deschiderea programului Nikon Transfer 2 Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult. B Alimentarea aparatului foto în timpul unui transfer de imagini • Când conectaţi aparatul foto la un computer pentru a transfera imaginile, utilizaţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un calculator folosind cablul USB inclus, iar setarea Auto (Automat) (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) din meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se va încărca automat. Pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet sunt necesare aproximativ 3 ore. Indicatorul luminos de aparat pornit se aprinde intermitent la intervale lungi atunci când acumulatorul introdus în aparat este în curs de încărcare. Paginile 137 şi 159 din Manualul utilizatorului C

Transferul imaginilor folosind un cititor pentru carduri, disponibil în comerţ, sau fanta pentru carduri a calculatorului Pentru a transfera imaginile salvate pe cardul de memorie pe un calculator puteţi utiliza şi metodele de mai jos. • Introduceţi cardul de memorie direct în fanta pentru carduri a calculatorului. • Conectaţi un cititor de carduri, disponibil în comerţ, la calculator şi apoi introduceţi cardului de memorie.

Utilizarea ViewNX 2

15


1.3

Verificaţi dacă este selectată sursa corectă. Verificaţi dacă aparatul foto sau discul amovibil este afişat ca un buton al dispozitivului pe panoul „Source (Sursă)” din zona Nikon Transfer 2 „Options (Opţiuni)”.

Butonul dispozitivului

1.4

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer). Dacă folosiţi setările implicite, toate imaginile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe calculator.

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer)

1.5

Închideţi conexiunea. Dacă aparatul foto este conectat la computer, deschideţi capacul glisant şi închideţi-l la loc pentru a opri aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri, selectaţi opţiunea respectivă în sistemul de operare al calculatorului pentru a scoate discul amovibil corespunzător cardului de memorie, iar apoi scoateţi cardul de memorie din cititorul de carduri sau din fanta pentru carduri.

16

Utilizarea ViewNX 2


Pasul 2 Vizualizarea imaginilor Când transferarea imaginilor s-a terminat, ViewNX 2 se va deschide automat, iar imaginile transferate vor fi afişate.

C Deschiderea manuală a programului ViewNX 2 • Windows: faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide a programului ViewNX 2 de pe spaţiul de lucru. • Mac OS: faceţi clic pe pictograma programului ViewNX 2 de pe Dock.

Utilizarea ViewNX 2

17


Retuşarea fotografiilor Faceţi clic pe Edit (Editare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Imaginile pot fi editate folosind compensarea nuanţelor, reglarea clarităţii, potrivirea (decuparea) imaginilor.

Editarea filmelor Faceţi clic pe Movie Editor (Editor film) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Filmele înregistrate cu acest aparat foto pot fi editate prin ştergerea secţiunilor nedorite din filmul respectiv, etc.

Tipărirea imaginilor Faceţi clic pe Print (Imprimare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Pe ecran este afişată o casetă de dialog, iar imaginile pot fi tipărite folosind o imprimantă conectată la calculator.

C

Pentru detalii despre utilizarea programului ViewNX 2 Consultaţi informaţiile ajutătoare din programul ViewNX 2.

18

Utilizarea ViewNX 2


C

Cerinţele sistemului

Windows

CPU

Sistem de operare

RAM

• Fotografii/filme JPEG: Intel Celeron/Pentium 4 sau seriile Intel Core,1,6 GHz sau mai puternic • Filme H.264: - La redare: 3,0 GHz sau mai puternic, Pentium D - La editare: 2,6 GHz sau mai puternic, Core 2 Duo

Mac OS • Fotografii/filme JPEG: PowerPC G4 (1 GHz sau mai puternic), G5, seriile Intel Core sau seriile Xeon • Filme H.264: - La redare: PowerPC G5 Dual sau Core Duo, 2 GHz sau mai puternic - La editare: 2,6 GHz sau mai puternic, Core 2 Duo

Versiuni preinstalate ale Windows 7 Home Basic/Home Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2), or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Toate programele instalate rulează ca aplicaţii pe 32 de biţi în ediţiile pe 64 de biţi ale Windows 7 şi Windows Vista.

Mac OS X versiunea 10.4.11, 10.5.8 sau 10.6.4

• Windows 7/Windows Vista: 1 GB sau mai mult (1,5 GB sau mai mult, recomandat) • Windows XP: 512 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult, recomandat)

512 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult, recomandat)

Spaţiu pe Pe discul de pornire aveţi nevoie de minimum 500 MB disponibili (1 GB sau mai discul fix de mult, recomandat) stocare

Monitor

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau mai mare Culori: culori pe 24 de biţi (True Color) sau mai multe

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau mai mare Culori: milioane sau mai multe

Utilizarea ViewNX 2

19


Alte funcţii File Atingeţi scurt fila pentru a afişa comenzile de setare la fotografierea în modul de redare. Setările de fotografiere şi de redare se pot efectua utilizând comenzile de setare. Elementele de setare disponibile variază în funcţie de modul de fotografiere sau de tipul imaginii sau de modul de redare.

1

Atingeţi scurt fila pe monitor.

T W 36

2

Atingeţi pictograma elementului dorit pentru a afişa ecranul de setare al elementului respectiv. Atingeţi z (setare) pentru a efectua setarea de bază a aparatului foto. Atingeţi scurt fila din nou pentru a ascunde comenzile de setare.

3

Atingeţi pictograma de setare dorită pentru a aplica setarea respectivă. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior. Pentru a ascunde comenzile de setare după aplicarea setării, atingeţi scurt fila din nou. Paginile 12 şi 13 din Manualul utilizatorului

20

Alte funcţii

T W 0.0

OFF

Image mode

3968×2232


Funcţiile disponibile în modul de fotografiere În modul G (automat facil) (A 9), pot fi efectuate următoarele setări. Fiecare pictogramă indică şi setarea curentă.

T

T

W

W 0.0

OFF

1 1

2

3

4

5

X Flash mode (Modul bliţ) În modul G (automat facil) sunt disponibile a Auto (Automat) (setarea implicită) şi c Off (Dezactivat). În modul A (automat) sunt disponibile toate modurile de bliţ. Paginile 33-35 din Manualul utilizatorului

2

n Self-timer (Autodeclanşator) Aparatul foto este echipat cu temporizator de două şi zece secunde. Paginile 36-37 din Manualul utilizatorului

3

A Image mode (Mod imagine) Modul imagine se referă la combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) la care fotografia este înregistrată. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Paginile 38-40 din Manualul utilizatorului

4

q Touch shooting (Fotografiere la atingere) Cu q Touch shutter (Declanşare la atingere), se pot efectua fotografii prin simpla atingere a monitorului. Cu r Touch AF/AE (AF/AE la atingere), pot fi setate focalizarea şi expunerea pentru subiectul atins. În modul A (automat), se mai poate activa s Subject tracking (Urmărire subiect) (zona de focalizare se deplasează pentru a urmări subiectul atins). Paginile 41-46, 55-56 din Manualul utilizatorului

5

o Exposure compensation (Compensare expunere) Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate. Pagina 47 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

21


Operaţiuni în modul de redare Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

15 11 2010 15 : 30 0004. JPG

4/

Pentru

4

Atingeţi

Descriere

Selectarea fotografiei

Glisaţi fotografia spre dreapta pentru a afişa fotografia anterioară şi spre stânga pentru a o afişa pe cea următoare. Glisaţi fotografia cu două degete pentru a defila înainte sau înapoi câte zece fotografii simultan. Paginile 6 şi 30 din Manualul utilizatorului

Vizualizare miniaturi

Afişaţi 4, 9 sau 16 miniaturi de fotografie. Se pot afişa miniaturi de fotografii prin plasarea a două degete pe fotografia afişată curent şi apropierea degetelor. Pagina 79 din Manualul utilizatorului

Măreşte imaginea afişată pe ecran până la 10×. Fotografiile pot fi mărite prin plasarea a două degete pe fotografia afişată curent şi depărtarea degetelor. Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg. Pagina 81 din Manualul utilizatorului

Apropiere

Redarea filmelor Setare catalogare imagini/redare imagini după catalogare Efectuarea setărilor de redare

R Fila din dreapta (P)

Fila de jos

Atingeţi R pentru a reda filmul afişat în momentul respectiv. Pagina 128 din Manualul utilizatorului Aplicaţi o catalogare de la unu la cinci fiecărei imagini sau redaţi imaginile după catalogare. Pagina 97 din Manualul utilizatorului

Specificaţi setările pentru redare şi editaţi fotografii. Pagina 96 din Manualul utilizatorului

Comutare la alt mod de redare

Pictograma modului de redare

Atingeţi pictograma modului de redare pentru a afişa meniul de selecţie a modului de redare şi pentru a comuta la modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată (A 23).

Comutarea în modul fotografiere

Pictograma modului de fotografiere

Atingeţi pictograma modului de fotografiere afişată în partea din stânga, sus, a monitorului sau apăsaţi pe butonul declanşare.

22

Alte funcţii


Schimbarea unui mod de fotografiere Atingeţi pictograma modului de fotografiere în timpul fotografierii pentru a selecta unul din modurile de fotografiere G (automat facil), A (automat), C (scenă), F (portret inteligent) sau D (film). Când se afişează meniul de selecţie a modului de fotografiere, atingeţi pictograma dorită a modului de fotografiere. Shooting mode Easy auto mode

T W 36

1

2

3

4

1 G Mod automat facil (A 9)

4 F Mod Portret inteligent

2 A Mod automat

5 D Film

5

3 C Mod scenă Pagina 48 din Manualul utilizatorului

Schimbarea unui mod de redare Atingeţi pictograma modului de redare în timpul redării pentru a selecta unul din modurile de redare c (redare), h (fotografii favorite), F (sortare automată) şi C (listare după dată). Când se afişează meniul de selecţie a modului de redare, atingeţi pictograma dorită a modului de redare. 15 11 2010 15 : 30 0004. JPG

Playback mode Play

4/

4

1

2

3

1 c Mod Redare (A 11)

3 F Mod Sortare automată

2 h Mod Fotografii favorite

4 C Mod Listare după dată

4

Pagina 83 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

23


Alte caracteristici ale aparatului foto COOLPIX S80 A Mod automat În modul A (automat), fotografiile pot fi realizate cu setarea modului bliţ sau a modului macro. Se pot efectua şi alte setări, cum ar fi setarea de fotografiere continuă sau opţiunea „urmărire subiect”, care deplasează zona de focalizare activă pentru a urmări subiectul înregistrat. Pagina 51 din Manualul utilizatorului

C Mod scenă, F Mod portret inteligent În modul scenă, aparatul foto alege direct modul scenă cel mai potrivit pentru scena fotografiată. În modul portret inteligent, aparatul foto detectează figurile şi declanşează automat declanşatorul. Paginile 61 şi 72 din Manualul utilizatorului

D Film Se pot înregistra filme de înaltă definiţie cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat. Pagina 124 din Manualul utilizatorului

Editarea imaginilor Se poate aplica o gamă largă de efecte imaginilor înregistrate. Pagina 109 din Manualul utilizatorului

PictBridge Când aparatul foto este conectat la o imprimantă compatibilă cu PictBridge, se pot imprima imaginile. Pagina 138 din Manualul utilizatorului

YP0H01(Y5)

6MM852Y5-01

Ghid de instalare rapida Nikon S80  

Scoaterea aparatului foto din cutie Fotografierea şi redarea Primii paşi Alte funcţii 20 12 14 3 4 9 Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă î...