Page 1

Ghid start rapid Scoaterea aparatului foto din cutie Primii paĹ&#x;i Fotografierea Instalarea Nikon Transfer Transferarea fotografiilor la un computer Alte funcĹŁii

Ro


Vă mulţumim că aţi cumpărat un aparat foto digital Nikon COOLPIX S710. În acest ghid sunt prezentate pe scurt procedurile necesare pentru a folosi acest aparat foto prima dată. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, pe care îl găsiţi pe discul CD inclus. Pentru informaţii despre vizualizarea Manualului utilizatorului în format digital de pe CD, consultaţi „Vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto de pe CD”.

Vizitarea sitului portal Nikon Europa Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi pentru a fi la curent cu ultimele informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune superioară, iar acesta poate fi descărcat gratuit de pe situl Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi dublu-clic pe pictograma CD COOLPIX S710 în Computer (Windows Vista) or My Computer (Computerul meu) (Windows XP/2000) sau pe spaţiul de lucru (Macintosh). 3 Faceţi dublu clic pe pictograma INDEX.pdf pentru a afişa ecranul de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi adresele indicate pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă referitoare la accesorii Aparatele foto digitale Nikon COOLPIX sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Numai folosirea accesoriilor Nikon, de exemplu a încărcătoarelor, bateriilor şi adaptoarelor CA este certificată de Nikon special pentru aparatele foto Nikon COOLPIX şi acestea sunt construite şi testate pentru a funcţiona în limitele permise de sistemele electronice ale aparatelor noastre foto. 2


Scoaterea aparatului foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele enumerate mai jos. CHA

RGE

-65 ER MH CHA RG BA LIT

Aparat foto digital COOLPIX S710

Curea aparat foto

HIU

TTE

RY

M ION

Acumulator Încărcător acumulator MH-65 Li-ion EN-EL12 (cu cablu de alimentare)* (cu capac de închidere)

Cablu USB UC-E6 Cablu audio video Disc CD de instalare a Software EG-CP14 Suite (Pachet software)

CD Manualul utilizatorului

• Ghid start rapid (acest ghid) • Garanţie * Forma cablului de alimentare depinde de ţara în care este utilizat. NOTĂ: Cardul de memorie nu este inclus. Consultaţi pagina 133 a Manualului utilizatorului pentru o listă cu cardurile de memorie aprobate.

Componentele aparatului foto 12 3

10

9 1 Indicator luminos aparat pornit 2 Comutator alimentare 3 Buton declanşare 4 Butoane zoom 5 c buton (fotografiere/redare)

4 5 6 7 8 6 Selector multiplu rotativ 7 Buton k (confirmare selecţie) 8 Buton l (ştergere) Capac cameră acumulator/fantă card 9 de memorie 10 Monitor

Scoaterea aparatului foto din cutie

3


Primii paşi Pasul

1 Încărcaţi acumulatorul

Încărcaţi acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL12 cu încărcătorul furnizat MH-65.

1.1

Conectaţi cablul de alimentare la încărcătorul 1 şi introduceţi-l în priză 2. Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde 3.

CH

3

AR

GE

2

-65 GE R MH CH AR

LI TH

IU M

IO N

BA

TT

ER

Y

1

CHARGE

1.2

Apăsaţi 1 şi introduceţi acumulatorul în încărcător 2 aşa cum se indică în imagine.

2

1

CH

AR

GE

-65 GE R MH CH AR

LIT

1.3

Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) va începe să clipească. Încărcarea este încheiată când lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) nu mai clipeşte. Un acumulator complet consumat se va încărca în aproximativ 150 de minute. Pagina 12-13 din Manualul utilizatorului

Pasul

4

2 Prindeţi cureaua aparatului foto

Primii paşi

HI UM

IO N

BA

TT

ER

Y


Pasul

3 Introduceţi acumulatorul

Introduceţi acumulatorul complet încărcat în aparatul foto.

3.1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

1 2

3.2

Introduceţi acumulatorul. Utilizaţi partea din spate a acumulatorului pentru a împinge în sus zăvorul portocaliu 1 pe măsură ce acumulatorul este introdus 2. Acumulatorul este introdus în întregime când zăvorul revine în poziţia iniţială cu un clic.

1 2

Introducerea acumulatorului Introducerea bateriei în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect.

3.3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie 1 şi deplasaţi zăvorul acumulatorului în poziţia 2.

2 1

Scoaterea acumulatorului Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate bateria, împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată 1. Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

1

2

Primii paşi

5


Pasul 4 Introduceţi un card de memorie Datele sunt stocate fie în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 42 MB), fie pe un card de memorie. • Dacă doriţi să înregistraţi datele în memoria internă a aparatului foto, treceţi la pasul 5.

4.1

Verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul s-au stins. • Nu opriţi aparatul de fotografiat.

4.2

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie conform indicaţiilor de la pasul 3.1, din pagina anterioară, şi împingeţi cardul de memorie până când auziţi clicul de fixare. Aparatul foto şi cardul de memorie pot fi deteriorate în cazul în care cardul de memorie este introdus greşit. După introducerea cardului de memorie, închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie respectând indicaţiile de la pasul 3.3, din pagina anterioară. Pentru a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos de pornire şi monitorul sunt stinse. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul pentru a-l scoate parţial. Apoi, cardul poate fi scos cu mâna. Pagina 18-19 din Manualul utilizatorului Pasul 5 Porniţi aparatul foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos care semnalizează faptul că aparatul este pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul se va deschide. Funcţia de oprire automată în modul de fotografiere (Modul de aşteptare) Dacă timp de aproximativ cinci secunde nu este efectuată nicio operaţie în modul fotografiere, monitorul se va stinge pentru a economisi energie. Utilizarea oricărei alte comenzi a aparatului foto va reactiva afişajul. Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat iar aparatul foto va intra în modul de aşteptare. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Dacă în modul veghe monitorul este oprit, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l reactiva.

6

Primii paşi


Pasul

6 Alegeţi limba şi setaţi Ceasul intern al aparatului foto

Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Selectorul multiplu rotativ Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările. Acţionaţi selectorul multiplu rotativ apăsând în sus, jos, dreapta, stânga sau apăsând pe k. Deplasaţi selecţia în sus. De asemenea, elementele pot fi evidenţiate prin rotirea selectorului multiplu rotativ. Pentru a reveni la ecranul anterior (Apăsaţi pe partea din stânga a selectorului multiplu rotativ).

Pentru a trece la următorul ecranul (Apăsaţi pe partea din dreapta a selectorului multiplu rotativ). Confirmaţi selecţia.

Deplasaţi selecţia în jos.

6.1

6.2

Date Set time and date?

No Yes

Alegeţi limba dorită şi apăsaţi pe k. Utilizările selectorului multiplu rotativ sunt indicate prin .

6.3 London Casablanca

Back

Selectaţi fusul orar local şi apăsaţi pe k. Se afişează meniul datei.

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k. Se afişează meniul cu fusurile orare.

Dacă aparatul foto este folosit în zone în care se foloseşte ora de vară, apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ pentru a afişa marcajul W în colţul din dreapta al monitorului şi introduceţi ora de vară. Pentru a activa ora de vară, apăsaţi în jos.

Primii paşi

7


6.4

6.5

Date D

01 00

M

Y

01

2008 00

Date D

15 15

Edit

Introduceţi data. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi sus sau jos, pentru a edita elementul evidenţiat. Apăsaţi dreapta pentru muta selecţia în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ ore ➝ minute ➝ D M Y (în ordinea în care ziua, luna şi anul sunt afişate) Apăsaţi selectorul multiplu rotativ spre stânga pentru a reveni la elementul anterior.

M

Y

11

2008 10 Edit

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe k. Setările sunt confirmate şi afişajul trece în modul declanşare. Obiectivul se va deschide.

• Pentru a modifica data şi ora curentă, selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) în meniul de setare. • Pentru a modifica fusul orar şi setările orei de vară, selectaţi în meniul de setare Time zone (Fus orar) din Date (Dată). Paginile 114, 117, 118 din Manualul utilizatorului

Mai jos, vor fi explicate câteva noţiuni elementare pentru fotografierea în modul automat A.

8

Primii paşi


Fotografierea Pasul 1 Verificaţi indicatoarele de pe monitor Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase. Indicator încărcare acumulator

Afişaj NICIUN INDICATOR B

11

N Battery exhausted. (Baterie consumată.)

Descriere Acumulator complet încărcat. Baterie descărcată. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi bateria. Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

Număr de expuneri rămase* * Dacă se foloseşte memoria internă a aparatului foto, este afişată pictograma C. Pagina 20-21 din Manualul utilizatorului

Pasul

2 Încadraţi o fotografie

Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului. Butoanele zoom Apăsaţi g pentru a mări subiectul astfel încât acesta să acopere o zonă mai mare din cadru. Apăsaţi f pentru a micşora, mărind astfel zona vizibilă a cadrului.

11 Pagina 22-23 din Manualul utilizatorului

Fotografierea

9


Pasul

3.1

3 Focalizarea şi fotografierea

Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă.

• Aparatul foto focalizează automat pe subiect în zona centrală de focalizare. Când subiectul este focalizat, c (zona de focalizare) străluceşte în culoarea verde.

Zonă focalizare

Lampa bliţ

1/250 F2.8 Viteză Diafragmă declanşator Lampa bliţ Starea bliţului poate fi verificată apăsând la jumătate butonul de declanşare. Pornit

Bliţul se va declanşa când se efectuează fotografia.

Clipeşte

Bliţul se încarcă.*

Oprit

Bliţ oprit sau nu este necesar.

* Dacă bateria este descărcată, monitorul se va stinge şi va rămâne stins în timp ce bliţul se încarcă.

3.2

Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imaginile vor fi neclare. Pagina 24-25 din Manualul utilizatorului

10

Fotografierea


Pasul

4 Vizualizarea fotografiilor

Apăsaţi c. Aparatul foto intră în modul redare, iar fotografia este afişată pe monitor în modul redare cadru întreg.

5/15 15:30 G

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a afişa imaginile. Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere.

Vizualizarea fotografiei anterioare

Vizualizarea fotografiei următoare

Ştergerea fotografiilor Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată în momentul respectiv pe ecranul aparatului. Dacă se afişează un dialog de confirmare, folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Yes (Da). Apăsaţi k pentru a şterge fotografia. • Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe k.

Erase 1 image?

No Yes

Pagina 26-27 din Manualul utilizatorului

Pasul

5 Oprirea aparatului foto

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto.

Fotografierea

11


Instalarea Nikon Transfer Nikon Transfer poate fi utilizat pentru a copia (transfera) fotografii pe un computer pentru a fi stocate. Instalaţi Nikon Transfer din Pachetul software (CD) furnizat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi informaţiile de asistenţă de pe CD-ul cu pachetul de programe software sau pe cele din programul Nikon Transfer.

Înainte de a începe: Cerinţele sistemului pentru instalarea programului Nikon Transfer Confirmaţi dacă sistemul dumneavoastră întruneşte cerinţele privind sistemul. Windows

Macintosh

CPU

Intel Celerom, Pentium 4 sau procesor seria Core cu o viteză ceas de 1 GHz sau superioară, recomandat

Model PowerPC G4 sau G5 sau Intel Core sau Xeon (Cod binar universal)

Sistem de operare1

Versiune preinstalată a Windows Vista Service Pack 1 (32-bit Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate editions), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional2 Service Pack 4

Mac OS X (Versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.2)

Spaţiu pe discul fix de stocare

60 MB necesari pentru instalare; 1 GB necesar când programul Nikon Transfer este deschis

RAM

Windows Vista: 512 MB sau mai mult cu minim 128 MB liberi Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB sau mai mult cu minim 128 MB liberi

1

Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare. Adresa URL a sitului web Nikon se află pe cea de a doua pagină a acestui ghid. În cazul în care pe computerul dumneavoastră este instalat sistemul Windows 2000 Professional, COOLPIX S710 nu poate fi conectat la computer. Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate de pe cardul de memorie, în computer (A 19).

2

Înainte de instalare Închideţi toate celelalte aplicaţii şi opriţi antivirusul înainte de a începe instalarea Nikon Transfer. În timpul instalării, utilizării sau dezinstalării Nikon Transfer Accesaţi un cont cu drepturi de administrator. A: Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui ghid.

12

Instalarea Nikon Transfer


NOTĂ: Ilustraţiile din în acest ghid sunt realizate folosind Windows Vista. În funcţie de sistemul dumneavoastră de operare, dialogurile afişate în timpul instalării pot diferi faţă de cele prezentate aici.

1

Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu pachetul software de instalare în fanta CD-ROM-ului. Windows Vista Pentru a lansa programul Install Center, selectaţi Run Welcome.exe din dialogul AutoPlay. Treceţi la pasul 3. Windows XP/2000 Programul de instalare va începe automat. Treceţi la pasul 3. Dacă programul de instalare nu porneşte automat Windows Vista/XP Deschideţi computerul selectând Computer (Computer) din meniul Start (Start) (Windows Vista), deschideţi Computerul meu selectând My Computer (Computerul meu) din meniul Start (Start) (Windows XP) şi faceţi dublu clic pe pictograma CD Software Suite (Pachet software). Windows 2000 Professional Faceţi dublu clic pe pictograma My Computer (Computerul meu) de pe spaţiul de lucru şi apoi dublu clic pe pictograma CD-ului Software Suite (Pachet software). Mac OS X Folderul Software Suite (Pachet software) se va deschide automat. Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). Dacă folderul nu se deschide automat, faceţi dublu-clic pe pictograma CD-ului Software Suite (Pachet software) de pe spaţiul de lucru.

2

Introduceţi numele şi parola de administrator şi apoi faceţi clic pe OK (OK) (doar Macintosh).

3

Alegeţi limba şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa caseta de dialog a programului de instalare Software Suite.

Dacă programul Nikon Transfer este deja instalat Caseta de dialog pentru selectarea limbii nu va fi afişată dacă Nikon Transfer este instalat. Caseta cu succesiuni imagini instalare este afişată în limba selectată când Nikon Transfer este instalat pentru prima dată.

Instalarea Nikon Transfer

13


4

Faceţi clic pe Standard Install (Instalare standard). Instalaţi Nikon Transfer şi software-ul aferent.

Alte opţiuni de instalare Custom Install (Instalare personalizată): Instalaţi programul software selectat. Link to Nikon (Legătură către Nikon): Descărcaţi versiunile de încercare ale altor programe software oferite de Nikon de pe un sit Nikon sau vizitaţi siturile de asistenţă tehnică ale Nikon*. my Picturetown (Serviciul de stocare şi partajare a fotografiilor): Conectaţi-vă la situl Nikon de administrare a fotografiilor my Picturetown, este comod şi uşor de folosit*. (Nu este disponibil în anumite regiuni.) Install Guide (Ghid de instalare): Vizualizaţi informaţiile de asistenţă de pe discul CD Software Suite (Pachet software). * Aveţi nevoie de o conexiune la internet.

5

Instalaţi Panorama Maker. Panorama Maker este un program software care combină mai multe imagini pentru a crea o imagine panoramică. Windows Alegeţi limba dorită din cutia de dialog Choose Setup Language (alegeţi limba de instalare) şi faceţi clic pe OK (OK). Când cutia de dialog a programului ArcSoft Panorama Maker 4 este afişată, faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe Yes (Da) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Mac OS X Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe Accept (Accept) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Treceţi la pasul 7.

14

Instalarea Nikon Transfer


6

Faceţi clic pe Yes (Da) pentru a instala QuickTime* (doar Windows). QuickTime este un program folosit pentru redarea filmelor. Pentru anumite sisteme, instalarea poate dura câteva minute. * Consultaţi situl Apple Inc. pentru informaţii de asistenţă Windows Vista. Nikon recomandă descărcarea şi instalarea cele mai noi versiuni QuickTime pentru Windows Vista.

7

Instalaţi Nikon Transfer. Windows Faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acest acord, selectaţi I accept the terms in the license agreement (sunt de acord cu termenii acordului de licenţă), pentru a accepta prevederile acestuia şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe Next (Următorul) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Treceţi la pasul 9. Mac OS X Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă şi faceţi clic pe Accept (Accept). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe OK (OK) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Când se afişează dialogul de setare Auto-Launch, faceţi clic pe Yes (Da) astfel încât Nikon Transfer să se deschidă automat de fiecare dată când aparatul foto este conectat. Opţiunea de lansare automată (Mac OS X) De asemenea, opţiunea Auto-Launch (Lansare automată) poate fi activată după instalarea Nikon Transfer bifând opţiunea Launch automatically when device is attached (Lansare automată atunci când dispozitivul este ataşat) din panoul cu opţiuni de transfer Preferences (Preferinţe).

Instalarea Nikon Transfer

15


8

Instalaţi programul software propus; este disponibil online. Programul software recomandat este disponibil pe internet şi poate fi descărcat. Aveţi nevoie de o conexiune la internet. • Programul afişat diferă în funcţie de sistemul de operare al computerului. • Când cursorul se află deasupra numelui programului, este afişată o explicaţie a programului. Dacă descărcaţi programul Verificaţi programul software care va fi instalat şi faceţi clic pe Confirm (Confirmare). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea(ările). Dacă nu descărcaţi programul Faceţi clic pe Skip (Omitere). Microsoft DirectX 9 (doar Windows XP/2000) Dacă DirectX 9 nu este deja instalat, un dialog de instalare pentru DirectX 9 va fi afişat. Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala DirectX 9.

9

Faceţi clic pe Yes (Da) (Windows) sau pe OK (OK) (Macintosh) pentru a închide fereastra programului de instalare. Dacă vi se cere să reponiţi computerul, urmăriţi instrucţiunile de pe ecran.

10

Scoateţi CD-ul cu pachetul software de instalare din fanta CD-ROM-ului. Acest lucru încheie instalarea. Treceţi la „Transferarea fotografiilor la un computer” (A 17).

16

Instalarea Nikon Transfer


Transferarea fotografiilor la un computer Utilizarea unei surse electrice corecte Nikon recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat pentru a alimenta aparatul foto pentru perioade mari de timp.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect şi introduceţi conectorul drept. Nu introduceţi şi nu scoateţi conectorul forţându-l.

Dacă utilizaţi Windows 2000 Professional • Nu conectaţi aparatul foto la computer. • Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate pe cardul de memorie în computer (A 19). • Dacă aparatul foto este conectat la computer, se va afişa dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou detectat). Selectaţi Cancel (Revocare) pentru a închide dialogul şi pentru a deconecta aparatul foto de la computer.

Transferarea fotografiilor la un computer

17


3

Porniţi aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Windows Vista Atunci când este afişat dialogul de redare automată, faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii întrun folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK (OK). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea AutoLaunch (Lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

4

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Source device (Dispozitiv sursă)

Buton Start Transfer (Start transfer)

În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer.

18

Transferarea fotografiilor la un computer


În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat.

Dacă ViewNX a fost instalat în pasul 8 al „Instalare Nikon Transfer” (A 16), ViewNX va porni automat şi pot fi vizualizate imaginile transferate. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.

5

Deconectaţi aparatul foto. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

Folosirea unui cititor de carduri De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 4 pentru („Transferarea fotografiilor la un computer”) (A 18). • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto. Paginile 79, 108 şi 113 din Manualul utilizatorului

Transferarea fotografiilor la un computer

19


Alte funcţii Mod bliţ, Autodeclanşator, Mod macro şi Compensare expunere Folosiţi selectorul multiplu rotativ în modul fotografiere pentru a confirma următoarele setări. Modul bliţ Modurile bliţ disponibile sunt U (auto), V (automat cu reducere ochi roşii), W (oprit), X (bliţ de umplere) şi Y (sincronizare lentă). Pagina 28 din Manualul utilizatorului

Flash mode

Compensarea expunerii Exposure compensation (Compensare expunere) este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate. Exposure compensation Atunci când fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens „+”. Dacă fotografia este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii în sens negativ „–”. Pagina 32 din Manualul utilizatorului Modul macro Utilizaţi pentru prim-planuri. Aparatul foto poate focaliza la distanţe de numai 10 cm faţă de obiectiv dacă poziţia de zoom este setată la unghiul cel mai larg. Mai mult, dacă poziţia de Macro mode zoom este definită în zona unghiului cel mai larg unde marcajul F are culoarea verde, aparatul poate focaliza la distanţe de numai 30 cm faţă de obiectiv. Pagina 31 din Manualul utilizatorului Autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşatoare cu timp de reacţie de zece şi două secunde. Pagina 30 din Manualul utilizatorului Self-timer

20

Alte funcţii


Selectarea unui mod fotografiere/redare Apăsaţi pe butonul e în timpul fotografierii pentru a afişa meniul de selectare a modului de fotografiere şi în timpul redării pentru a afişa meniul de selectare a modului de redare. Alegeţi un mod cu selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi pe butonul k pentru a modifica acel mod. Moduri de fotografiere

Mod automat

Modul setare Mod film

Modul auto programat Auto mode

Prioritate automată declanşator Modul prioritate automată diafragmă

Mod înregistrare vocală

Mod selector automat Modul manual scenă (A 22) Mod scenă Mod zâmbet Modul High-speed continuous (fotografiere continuă la viteză ridicată)

Moduri redare

Mod setare

Play

Mod redare (A 23) Mod listare după dată

Alte funcţii

21


Utilizarea meniurilor aparatului foto Din meniurile aparatului de fotografiat poate fi reglată o varietate de setări pentru fotografiere şi redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul modului curent şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o opţiune (A 7). Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Pagina 10 din Manualul utilizatorului

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

de exemplu modul W (auto programat)

Dacă pictograma M este afişată pe monitor, în dreapta jos, puteţi vizualiza pagina ajutătoare pentru elementul curent din meniu apăsând g (j). Pentru a afişa meniul, apăsaţi din nou pe butonul g (j). Pagina 11 din Manualul utilizatorului

Modul selector automat scenă Dacă opţiunea x (Modul selector automat scenă) este Scene auto selector selectată în meniul de selectare a modului de fotografiere, când încadraţi imaginea aparatul va interpreta automat tipul de subiect pentru a face mai uşor o fotografie adecvată scenei respective. Parametrii definiţi ai aparatului vor fi modificaţi automat la unul din următoarele moduri scenă prin îndreptarea camerei către subiect. • Auto • Portret de noapte • Iluminare fundal

• Portret • Peisaj de noapte

• Peisaj • Prim-plan

În anumite condiţii de fotografiere, nu este ales modul scenă pe care dumneavoastră îl doriţi. Pagina 44 din Manualul utilizatorului 22

Alte funcţii


Mod redare Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune

Utilizaţi

Selectare fotografii pentru vizualizare

Zoom redare

Vizualizare miniaturi

Vizualizare meniu de redare

Descriere Rotiţi sau apăsaţi în sus, în jos, la stânga sau la dreapta selectorul multiplu rotativ pentru a vizualiza alte imagini. Pagina 26 din Manualul utilizatorului

g (i)

Apăsaţi pe butonul g (i) pentru a mări de până la 10× imaginea fotografiei afişate pe monitor. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. Pagina 62 din Manualul utilizatorului

f (h)

Apăsaţi pe butonul f (h) pentru a afişa 9, 16 sau 25 miniaturi. Pagina 61 din Manualul utilizatorului

d

Pentru a vizualiza meniul de redare, apăsaţi pe butonul d. Puteţi şterge fotografiile selectate sau toate fotografiile, puteţi vizualiza fotografiile în modul prezentare automată diapozitive şi edita fotografii. Paginile 63 şi 108 din Manualul utilizatorului

Ştergere fotografii

l

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge fotografiile afişate în acel moment pe monitor. Pagina 26 din Manualul utilizatorului

Înregistrare/ redare notă vocală

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a înregistra sau reda notele vocale cu o lungime de până la 20 de secunde. Pagina 67 din Manualul utilizatorului

Comutarea în modul fotografiere

c

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare pentru a comuta în modul de fotografiere ales din meniul de selecţie a modului de fotografiere.

Alte funcţii

23


Alte funcţii ale aparatului foto COOLPIX S710

C Mod scenă Prin selectarea modului scenă, setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul selectat. Pagina 33 din Manualul utilizatorului

a Mod zâmbet Aparatul foto va detecta o figură zâmbitoare a subiectului şi o va fotografia automat. Pagina 46 din Manualul utilizatorului

k Fotografiere continuă la viteză ridicată Modul fotografiere continuă la viteză ridicată permite fotografierea rapidă, continuă în timp ce apăsaţi şi ţineţi complet apăsat butonul de declanşare. Pagina 48 din Manualul utilizatorului

Modurile W, X, V and U În modurile de fotografiere W (auto programat), X (prioritate declanşare automată), V (auto prioritate diafragmă) şi U (Manual), puteţi defini viteza de declanşare, diafragma şi sensibilitatea ISO. Pagina 50 din Manualul utilizatorului

D Filme Înregistrare filme. Pagina 71 din Manualul utilizatorului

c D-Lighting Evidenţiază detaliile obiectelor de interes din umbră sau cu fundal luminos. Pagina 64 din Manualul utilizatorului

PictBridge Dacă aparatul foto este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge, fotografiile pot fi tipărite. Pagina 85 din Manualul utilizatorului

© 2008 Nikon Corporation

Imprimat în Europa CT8H01(Y5)

6MM617Y5-01

Ghid de instalare rapida Nikon S710  

Scoaterea aparatului foto din cutie Primii paşi Fotografierea Instalarea Nikon Transfer Transferarea fotografiilor la un computer Alte funcţ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you