Page 1

Ghid start rapid Introducere Primii paĹ&#x;i Fotografierea Alte funcĹŁii Instalarea Nikon Transfer Transferarea fotografiilor la un computer

Ro


Introducere Conţinutul pachetului Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele listate mai jos.

Aparat foto digital COOLPIX S210

Curea aparat foto

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10* (cu carcasă acumulator)

Încărcător acumulator MH-63 (şi cablu de alimentare)†

Cablu USB UC-E6

Cablu audio video EG-CP14

• Ghid start rapid (acest ghid) • CD Manualul utilizatorului

• Garanţie • CD instalare Software Suite

* Încărcaţi acumulatorul aşa cum se arată la pagina 3. † Forma cablului de alimentare depinde de ţara în care este utilizat. NOTĂ: Cardul de memorie nu este furnizat. Consultaţi pagina 115 a Manualul utilizatorului pentru o listă cu cardurile de memorie aprobate. Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune superioară, disponibil pentru descărcare gratuită la sit-ul Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi dublu clic pe CD/ul COOLPIX S210 în Computer (Windows Vista) sau Computerul meu (Windows XP/2000) sau pe spaţiul de lucru (Macintosh). 3 Faceţi dublu clic pe pictograma INDEX.pdf pentru a afişa un ecran de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi legăturile pentru a accesa Manualul utilizatorului.

2

Introducere


Primii paşi Pas 1 Prindeţi cureaua aparatului foto Prindeţi cureaua aparatului foto aşa cum se arată în imagine.

Pas 2 Încărcaţi acumulatorul Încărcaţi acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (furnizat) utilizând un încărcător de acumulator MH-63 (furnizat).

2.1

Conectaţi cablul de alimentare la încărcător 1 şi introduceţi ştecărul într-o priză 2. Luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde 3. 2 3

2.2

1

Introduceţi acumulatorul la unghiul indicat 1, şi fixaţi-l în încărcătorul acumulatorului 2.

1

CH

AR

2

GE

-63 GE R MH CH AR

LI TH

2.3

IU M

IO

N

TT BA

ER

Y

Luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) va începe să clipească. Încărcarea este încheiată când luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) nu mai clipeşte. Un acumulator complet gol se va încărca în aproximativ 100 minute. Primii paşi

3


Introduceţi acumulatorul Pas 3 Introduceţi acumulatorul complet încărcat în aparatul foto.

3.1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

3.2

Introduceţi acumulatorul. Utilizaţi partea laterală a acumulatorului pentru a împinge lateral zăvorul portocaliu în direcţia indicată 1 şi introduceţi complet acumulatorul 2. Acumulatorul este introdus în întregime când zăvorul revine în poziţia iniţială cu un clic.

Introducerea acumulatorului Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect.

3.3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea acumulatorului Opriţi aparatul foto înainte de a scoate sau introduce acumulatorul. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi deplasaţi zăvorul acumulatorului în direcţia indicată 1. Apoi, acumulatorul poate fi îndepărtat cu mâna 2. Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

4

Primii paşi


Pas 4

Porniţi aparatul foto

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) va lumina şi monitorul va porni. • Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Funcţia de economisire a energiei Dacă timp de aproximativ cinci secunde nu este efectuată nicio operaţie în modul declanşare, monitorul se va întuneca pentru economisi energie. Utilizarea oricărei alte comenzi a aparatului foto va reactiva afişajul. Dacă timp de aproximativ un minut nu este efectuată nicio operaţie în oricare dintre moduri, monitorul se va opri; după alte trei minute, aparatul foto se va opri în mod automat. Carduri de memorie Fotografiile sunt stocate fie în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 52 MB) sau un card de memorie. Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, fotografiile sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar fotografiile înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Pentru a utiliza memoria internă a aparatului foto, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Pentru a utiliza un card de memorie 1 Dacă indicatorul luminos alimentare este aprins, apăsaţi comutatorul alimentare pentru a opri aparatul foto. 2 Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie aşa cum se arată în pasul 3.1 la pagina anterioară şi deplasaţi cardul de memorie până se fixează cu un clic. Aparatul foto şi cardul de memorie pot fi deteriorate în cazul în care cardul de memorie este introdus greşit. După introducerea cardului de memorie, închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie aşa cum se arată în Pasul 3.3 din pagina anterioară. 3 Porniţi aparatul foto. Dacă mesajul afişat în partea dreaptă este afişat în monitor, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat Card is not formatted. în aparatul foto. Utilizaţi selectorul multiplu (A 6) pentru a evidenţia Format card? Yes (Da) şi apăsaţi k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Formatarea (Formatare) şi apăsaţi pe k. No Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte Yes date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata. Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie până când nu se încheie formatarea. Pentru a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul pentru a-l scoate parţial. Apoi, cardul poate fi îndepărtat cu mâna. A: Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui ghid.

Primii paşi

5


Alegeţi limba şi setaţi ceasul intern al aparatului foto Pas 5 Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Selectorul multiplu rotativ Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările. Acţionaţi selectorul multiplu apăsând în sus, jos, dreapta, stânga sau apăsând pe k. Cursor de mutare în sus.

Reveniţi la afişajul anterior (apăsaţi cursorul spre stânga).

Salt la ecranul următor (apăsaţi cursorul spre dreapta).

Confirmaţi selecţia. Cursor de mutare în jos.

În descrierea următoare sunt afişate în gri butoanele care pot fi apăsate.

5.1

5.2

Date Set time and date?

No Yes

Alegeţi limba dorită şi apăsaţi pe k.

5.3

Time zone London,Casablanca Daylight saving

Apăsaţi k. Se afişează meniul cu fusul orar local.

6

Primii paşi

Alegeţi Yes (Da) si apoi apăsaţi k. Se afişează meniul cu fusurile orare. Dacă funcţia ora de vară este activă, apăsaţi selectorul multiplu rotativ pentru a evidenţia Daylight saving (Ora de vară) şi apăsaţi pe k pentru a selecta. Apăsaţi pentru ca selectorul multiplu rotativ să revină în poziţia iniţială pentru a reveni la Pasul 5.3.


5.4

5.5

Home time zone

Date D

01 London,Casablanca Back

Selectaţi fusul orar local şi apăsaţi pe k. Se afişează meniul datei.

5.6

00

M

Y

01

2008 00

Editaţi data. Utilizaţi selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi sus sau jos, pentru a edita elementul evidenţiat. Apăsaţi spre dreapta pentru a deplasa cursorul în următoarea ordine. Z ->L ->A ->Ora ->Minutul ->Z L A

Date D

15 15

M

Y

05

2008 10

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe k. • Setările sunt confirmate şi afişajul revine în modul fotografiere. • Obiectivul se va deschide. Pentru a modifica ora şi data curente, accesaţi Data din meniul Setare, alegeţi Data şi modificaţi setările. Pentru a schimba fusul orar şi ora de vară, selectaţi Data din meniul de setare, selectaţi Fus orar şi modificaţi setările. Pagina 98, 101 şi 102 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

7


Fotografierea Pas 1

Verificaţi indicatoarele de pe monitor

Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase. Indicator încărcare acumulator NICIUN SIMBOL

Mod fotografiere A este afişat în modul A (automat).

Acumulator complet încărcat.

B

Acumulator descărcat; pregătiţivă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Acumulator epuizat.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

Mod imagine Se afişează calitatea şi mărimea unei imagini din meniul mod imagine. Setarea implicită este y Normal (3264). Pagina 82 din Manualul utilizatorului

26 Număr de expuneri rămase

Indicator memorie internă Ndică faptul că fotografiile sunt stocate implicit în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 52 MB). Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, nu se afişează C şi imaginile vor fi stocate pe cardul de memorie.

• Indicatoarele de pe monitor din timpul fotografierii şi redării dispar după câteva secunde (setare implicită).

8

Fotografierea


Pas 2

Pregătiţi aparatul foto

Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini şi având grijă ca degetele şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, microfonul şi difuzorul.

Plasaţi bliţul în sus când faceţi fotografii în orientarea înalt (portret).

Pas 3

Cadrarea unei fotografii

Când aparatul foto recunoaşte o faţă (vizualizare frontală), faţa este încadrată cu o margine galbenă dublă (implicit). Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, faţa cea mai apropiată este încadrată cu o margine galbenă dublă, iar restul cu o margine simplă. Zona AF nu va apărea când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când feţele nu sunt recunoscute. Modificaţi compoziţia utilizând butoanele pentru a mări obiectul în vederea obţinerii unui prim-plan sau micşoraţi pentru a include mai mult din fundal. Pagina 22 din Manualul utilizatorului

Butoanele zoom Apăsaţi g pentru a mări subiectul astfel încât acesta să acopere o zonă mai mare din cadru. Apăsaţi f pentru a micşora, mărind astfel zona vizibilă a cadrului.

26

Zonă focus

Fotografierea

9


Pas 4

4.1

Focalizarea şi fotografierea

Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă.

Luminator bliţ

Când feţele persoanelor (vizualizare frontală) sunt recunoscute: Aparatul foto va focaliza pe zona de focalizare activă înconjurată de o margine dublă. Când subiectul este focalizat, marginea dublă străluceşte în culoarea verde. Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când feţele nu sunt recunoscute: Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde.

1/60 F3.1

Zonă focus

1/60 F3.1 Viteza de declanşare

Diafragmă

Viteza declanşatorului şi diafragma selectată sunt afişate prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, marginea dublă pentru recunoaşterea feţeipoate clipi, iar zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie, în centrul monitorului. Toate aceste situaţii indică faptul că aparatul foto nu focalizează. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate. Consultaţi pagina 25 din Manualul utilizatorului pentru „Focalizare automată”. 10

Fotografierea


Verificaţi bliţul cu butonul de declanşare apăsat până la jumătate. Luminatorul bliţ Pornit

Bliţul se va declanşa când se face fotografia.

Clipeşte

Bliţul se încarcă.*

Oprit

Bliţ oprit sau nu este necesar.

* Dacă nivelul rămas de energie al acumulatorului este scăzut după utilizarea bliţului sau după fotografiere, afişajul va fi oprit, iar luminatorul va clipi până când bliţul este încărcat complet.

4.2

Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Fotografierea

11


Pas 5

Vizualizare fotografii

Apăsaţi c. Fotografia este afişată în monitor în modul redare cadru întreg. 15/05/2008 15:30 0004.JPG

c

4

4

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a vizualiza Vizualizarea fotografiei alte fotografii. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ spre anterioare dreapta sau în jos pentru a vizualiza fotografiile în ordinea înregistrării, înspre stânga pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă. Apăsaţi c sau butonul de declanşare Vizualizarea fotografiei următoare pentru a comuta la modul de fotografiere. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat modul redare cadru întreg. Pentru a Mări fotografia afişată Afişa grupuri de 4, 9 sau 16 imagini în format miniatură pe monitor (redare miniaturi)

Utilizaţi g (i) f (h) k

Compensa înceţoşarea de pe monitor (când pe monitor apare S)

Pagina 26 din Manualul utilizatorului Ştergerea fotografiilor Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată la momentul respectiv în monitor. Când se afişează un dialog de confirmare, folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia Yes (Da). Apăsaţi k pentru a şterge fotografia. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Dacă nu doriţi să ştergeţi, alegeţi No (Nu) înainte de a apăsa k.

12

Fotografierea

Erase 1 image?

No Yes


Alte funcţii Mod bliţ, Autodeclanşator, Mod macro şi Compensare expunere Folosiţi selectorul multiplu rotativ în modul fotografiere pentru a confirma următoarele setări. Bliţ Modurile bliţ disponibile sunt U (auto), V (automat cu reducere ochi roşii), W (oprit), X (bliţ de umplere) şi Y (sincronizare lentă). Pagina 28 din Manualul utilizatorului Flash mode

Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate. Exposure compensation Când fotografia este prea întunecată: modificaţi compensarea expunerii spre „+”. Când fotografia este prea strălucitoare: modificaţi compensarea expunerii spre „-”. Pagina 32 din Manualul utilizatorului Modul macro Utilizaţi pentru prim-planuri. Când pictograma F străluceşte în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza la distanţe apropiate de până la 10 cm (3,9 in.) de obiectiv. Pagina 31 din Manualul utilizatorului Autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşatoare cu timp de reacţie de zece şi două secunde. Pagina 30 din Manualul utilizatorului

Macro mode

10s 2s

Self-timer

Alte funcţii

13


Comutaţi la modul Fotografiere/Redare Apăsaţi e în timpul fotografierii pentru a afişa meniul de selectare mod fotografiere şi în timpul redării pentru a afişa meniul de selectare mod redare. Selectaţi un mod cu selectorul multiplu şi apăsaţi k pentru a modifica acel mod. Moduri de declanşare Mod declanşare cu sensibilitate ridicată Mod automat Mod înregistrare vocală

Shooting

Mod scenă (A 15) Mod setare Mod film

Moduri redare Mod calendar Play

Mod redare Mod redare audio

Mod listare după dată Mod setare

Utilizarea butonului d În meniurile aparatului de fotografiat poate fi reglată o varietate de setări pentru fotografiere şi redare. Apăsaţi d pentru a afişa meniul pentru modul curent şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune descrisă la pagina 6. Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou d. Pagina 10 din Manualul utilizatorului Dacă este afişat în partea inferior dreapta a monitorului, se poate vizualiza asistenţa pentru elementul curent de meniu apăsând g (j). Pentru a afişa meniul, apăsaţi din nou g (j). Pagina 11 din Manualul utilizatorului

14

Alte funcţii

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit


Moduri scenă Apăsând C din meniul mod fotografiere, se va trece la modul fotografiere adecvat pentru fotografierea portretelor.

Pentru a afişa meniul scenă, apăsaţi d, alegeţi o scenă şi setările aparatului foto se vor optimiza automat pentru scena respectivă. Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta o scenă din meniul scenă. Scenă b Portret

Scene

Scene menu Portrait Landscape Sports Night portrait Party/indoor Exit

Descriere Pentru fotografii portret clare. Aparatul foto va focaliza automat pe feţele subiecţilor odată ce recunoaşte feţele acestora.

c Peisaj

Pentru peisaje şi peisaje urbane redate intens.

d Sport

Pentru fotografii dinamice în mişcare.

e Portret de noapte

Pentru portrete cu peisaje de seară sau de noapte din fundal. Aparatul foto va focaliza automat pe feţele subiecţilor odată ce recunoaşte feţele acestora.

f Petrecere/interior

Pentru petreceri şi alte scene de interior.

g Plajă/zăpadă

Pentru întinderi strălucitoare de apă, nisip sau zăpadă.

h Asfinţit

Pentru răsărituri şi apusuri de soare vii.

i Înserare/zori

Pentru fotografierea peisajelor cu lumină scăzută înainte de răsăritul soarelui sau după asfinţit.

j Peisaj de noapte

Pentru peisaje de noapte.

k Prim-plan

Pentru prim-planuri.

l Muzeu

Pentru fotografiere interioare unde bliţul este interzis.

m Spectacol artificii

Pentru fotografierea artificiilor cu viteze de declanşare reduse.

n Copie

Pentru desene, texte scrise de mână sau imprimate.

o Iluminare fundal

Pentru subiecte cu fundal iluminat.

p Asistenţă panoramă

Pentru panorame.

Pagina 34 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

15


Instalare Nikon Transfer Nikon Transfer poate fi utilizat pentru a copia (transfera) fotografii pe un computer pentru a fi stocate. Instalaţi Nikon Transfer din Pachetul software (CD) furnizat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi informaţiile de asistenţă din CD-ul pachet software sau în Nikon Transfer.

Înainte de a începe: Cerinţe de sistem pentru Nikon Transfer Confirmaţi dacă sistemul dumneavoastră întruneşte cerinţele privind sistemul. Windows

Macintosh

CPU

Intel Celerom, Pentium 4 sau procesor seria Core cu o viteză ceas de 1 GHz sau superioară, recomandat

Model PowerPC G4 sau G5, Intel Core sau model Xeon (Cod binar universal) cu port USB necesar

OS1

Versiunea preinstalată Windows Vista (32-bit Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate editions), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional2 Service Pack 4

Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11)

Spaţiu pe discul fix 60 MB necesari pentru instalare; 1 GB necesar când Nikon Transfer de stocare este activ RAM

Rezoluţie video Diverse 1 2

16

Windows Vista: 512 MB sau mai mult cu minim 128 MB liberi Windows XP, Windows 2000 Professional: 256 MB sau mai mult cu minim 128 MB liberi 800 x 600 pixeli sau mai mult (1,024 x 768 pixeli sau mai mult, recomandat) cu culori 16 biţi sau mai mult Sunt acceptate doar computere cu porturi USB încorporate

Consultaţi sit-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare. În cazul ín care computerul dumneavoastră funcţionează cu Windows 2000 Professional, COOLPIX S210 nu poate fi conectat la computer. Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografii stocate pe cardul de memorie în computer (A 23).

Instalare Nikon Transfer


Înainte de instalare Închideţi toate celelalte aplicaţii şi opriţi antivirusul înainte de a începe instalarea Nikon Transfer. În timpul instalării, utilizării sau dezinstalării Nikon Transfer Accesaţi un cont cu drepturi de administrator.

NOTĂ: În funcţie de sistemul dumneavoastră de operare, dialogurile afişate în timpul instalării pot diferi faţă de cele prezentate aici. Ilustraţiile cuprinse în acest ghid sunt menite pentru Windows Vista.

1

Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu pachetul software de instalare în fanta CD-ROM-ului. Windows Vista Pentru a începe instalarea programului, alegeţi Run Welcome.exe (Executare Welcome.exe) din dialogul AutoPlay. Treceţi la pasul 3. Windows XP/2000 Programul de instalare va începe automat. Treceţi la pasul 3. Dacă Programul de instalare nu începe automat (doar Windows) Windows Vista/XP Deschideţi computerul selectând Computer din meniul Start (Windows Vista), deschideţi Computerul meu selectând My Computer din meniul Start (Windows XP) şi faceţi dublu clic pe pictograma CD Software Suite. Windows 2000 Professional Faceţi dublu clic pe pictograma My Computer (Computerul meu) de pe spaţiul de lucru şi apoi dublu clic pe pictograma CD-ului Software Suite (Pachet software). Mac OS X Folderul Software Suite se va deschide automat. Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). Dacă folderul nu se deschide automat, faceţi dublu-clic pe pictograma CD-ului Software Suite de pe spaţiul de lucru.

2

Introduceţi numele şi parola de administrator şi apoi faceţi clic pe OK (doar Macintosh).

Instalare Nikon Transfer

17


3

Alegeţi o limbă şi faceţi clic pe Next (Următorul). Dacă Nikon Transfer este deja instalat Caseta de dialog pentru selectarea limbii nu va fi afişată dacă Nikon Transfer este instalat. Caseta cu succesiuni imagini instalare este afişată în limba selectată când Nikon Transfer este instalat pentru prima dată.

4

Faceţi clic pe Nikon Standard Install. Instalaţi Nikon Transfer şi software-ul aferent.

Alte opţiuni de instalare Custom Install (Instalare personalizată): Instalaţi software-ul selectat. Link to Nikon (Legătură către Nikon): Descărcaţi versiunile de încercare sau alt software Nikon de la un sit Nikon sau vizitaţi sit-urile de asistenţă Nikon (este necesară o conexiune de internet). Install Guide (Ghid instalare): Vizualizaţi informaţiile de asistenţă incluse în CD-ul Pachet software.

18

Instalare Nikon Transfer


5

Instalaţi Panorama Maker. Windows Faceţi clic pe Next şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Mac OS X Se va afişa acordul de licenţă. După ce aţi citit şi înţeles conţinutul acestui acord, faceţi clic pe Accept şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Treceţi la pasul 7.

6

Faceţi clic pe Yes (Da) pentru a instala QuickTime* (doar Windows). Pentru anumite sisteme, instalarea poate dura câteva minute. * Consultaţi sit-ul Apple Inc. pentru informaţii de asistenţă Windows Vista. Nikon recomandă descărcarea şi instalarea cele mai noi versiuni QuickTime pentru Windows Vista.

7

Instalaţi Nikon Transfer. Windows Faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa acordul de licenţă. După ce aţi citit şi înţeles conţinutul acestui acord, faceţi clic pe Yes (Da) pentru a accepta termenii şi pentru a afişa fişierul ReadMe. După ce aţi trecut prin conţinutul acestui fişier care poate conţine informaţii importante care nu au putu fi incluse aici, faceţi clic pe Continue (Continuare) şi urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Treceţi la pasul 9. Mac OS X Se va afişa acordul de licenţă. După ce aţi citit şi înţeles conţinutul acestui acord, faceţi clic pe Accept şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea.

Instalare Nikon Transfer

19


8

Activaţi setarea Auto-Launch (doar Macintosh). Când se afişează dialogul de setare Auto-Launch, faceţi clic pe Yes (Da) astfel încât Nikon Transfer să înceapă automat de fiecare dată când aparatul foto este conectat. Setarea Auto-Launch (Lansare automată) De asemenea, opţiunea Auto-Launch (Lansare automată) poate fi activată după instalarea Nikon Transfer bifând opţiunea Launch automatically when device is attached (Lansare automată atunci când dispozitivul este ataşat) din panoul cu opţiuni de transfer Preferences (Preferinţe).

9

Faceţi clic pe Finish (Finalizare) (Windows) sau Quit (Renunţare) (Macintosh) şi urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a închide fereastra cu succesiunea imaginilor de instalare. Dacă vi se cere să reporniţi computerul, urmăriţi instrucţiunile de pe ecran. Windows XP/2000 Dacă DirectX 9 nu este deja instalat, un dialog de instalare pentru DirectX 9 va fi afişat. Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala DirectX 9.

10

Scoateţi CD-ul cu pachetul software de instalare din fanta CD-ROM-ului. Acest lucru încheie instalarea. Treceţi la „Transferarea fotografiilor la un computer” (A 21).

20

Instalare Nikon Transfer


Transferarea fotografiilor la un computer Utilizarea unei surse electrice corecte Nikon recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat sau a unui adaptor CA EH-62D (de vânzare separat) pentru a alimenta aparatul foto pentru perioade mari de timp. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto. Dacă utilizaţi Windows 2000 Professional Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografii stocate pe cardul de memorie în computer (A 23).

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect şi introduceţi conectorul drept. Nu introduceţi şi nu deconectaţi forţând.

Transferarea fotografiilor la un computer

21


3

Porniţi aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Windows Vista Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Nikon Transfer va porni. Windows XP Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Nikon Transfer va porni. Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în în caseta de dialog cu setarea Auto-Launch (Lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

4

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source şi faceţi clic pe Start Transfer.

Source device (Dispozitiv sursă)

Buton Start Transfer

În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer.

22

Transferarea fotografiilor la un computer


În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat.

Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.

5

Deconectaţi aparatul foto. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Fotografiile pot fi vizualizate în programul furnizat împreună cu sistemul dumneavoastră de operare. Pentru utilizatorii Windows 2000 Professional Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate pe cardul de memorie în computer. În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 4 din „Transferarea fotografiilor la un computer” (A 22). • Nu conectaţi aparatul foto la computer. Dacă aparatul foto este conectat la computer, se va afişa dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou detectat). Selectaţi Anulare (Revocare), închideţi dialogul şi deconectaţi aparatul foto de la computer. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto. Pagina 66, 93 şi 97 din Manualul utilizatorului

Transferarea fotografiilor la un computer

23


Alte funcţii ale COOLPIX S210 B

Mod fotografiere sensibilitate ridicată:

Mişcarea aparatului şi subiectul neclar vor fi evitate când aparatul este folosit la interior în condiţii de iluminare scăzută. Pagina 33 din Manualul utilizatorului

c

D-Lighting:

Evidenţiaţi detaliile subiectelor din umbră şi iluminaţi subiectele în fundal. Pagina 46 din Manualul utilizatorului

D

Filme:

Înregistrare filme. Pagina 56 din Manualul utilizatorului

E

Înregistrare vocală:

Înregistraţi sunete şi voci. Pagina 62 din Manualul utilizatorului

PictBridge: Imprimaţi fotografii direct din aparatul foto. Pagina 72 din Manualul utilizatorului

Informaţiile tehnice de asistenţă sunt disponibile online la următoarele sit-uri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Imprimat în Europa 6MA2228RO AMA12496

Ghid de instalare rapida Nikon S210  
Ghid de instalare rapida Nikon S210  

Introducere Primii paşi Fotografierea Alte funcţii Instalarea Nikon Transfer Transferarea fotografiilor la un computer Ro

Advertisement