Page 1

Ghid de start rapid Scoateţi aparatul foto din cutie

3

Primii paşi

5

Fotografierea şi redarea

12

Instalarea aplicaţiilor software furnizate

16

Transferarea fotografiilor pe un computer

21

Alte funcţii

24

Ro


Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX P100. Acest ghid prezintă procedurile necesare utilizării pentru prima dată a acestui aparat foto. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, care se găseşte pe CD-ul furnizat. Pentru informaţii privind vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto în format digital, consultaţi „Vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD” descrisă mai jos.

Vizitarea site-ului portal Nikon Europa Vizitaţi site-ul prezentat mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi pentru pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, program care este disponibil pentru descărcare gratuită pe site-ul web Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ului COOLPIX P100 în Computer (Windows 7, Windows Vista) sau My Computer (Computerul meu) (Windows XP) ori pe desktop (Macintosh). 3 Faceţi dublu clic pe pictograma INDEX.pdf pentru a afişa un ecran de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi legăturile pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă privind accesoriile Aparatul foto digital Nikon COOLPIX este conceput la cele mai înalte standarde şi include circuite electronice complexe. Numai accesoriile Nikon, precum încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele CA de încărcare şi adaptoarele CA sunt certificate de Nikon special pentru aparatul foto digital Nikon COOLPIX şi sunt proiectate şi testate pentru a funcţiona în limitele cerinţelor privind sistemele de circuite electronice ale aparatelor noastre foto. 2


Scoateţi aparatul foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele listate mai jos.

Aparat foto digital COOLPIX P100

Curea aparat foto

Acumulator Li-ion EN-EL5 (cu capac terminal)

Capac obiectiv LC-CP21 (cu cablu)

Cablu USB UC-E6

Cablu audio video EG-CP14

CD instalare Software Suite

CD Manualul utilizatorului

• Ghid de start rapid (acest ghid)

Adaptor CA de încărcare EH­68P*

• Garanţie

* Adaptorul pentru priză este furnizat doar în ţările sau regiunile unde este necesar; forma sa variază în funcţie de zona în care a fost achiziţionat. NOTĂ: Nu se furnizează un card de memorie Secure Digital (SD), denumit în continuare „card de memorie”. Consultaţi pagina 180 a Manualului utilizatorului pentru o listă cuprinzând cardurile de memorie aprobate.

A: Această pictogramă indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii în altă secţiune a acestui ghid.

Scoateţi aparatul foto din cutie

3


Componentele aparatului foto 1 23

4

5 67 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 Buton m (ridicare bliţ) Buton x (monitor) Control ajustare dioptrii Control zoom Buton declanşare Selector moduri Comutator alimentare/Indicator luminos aparat 7 pornit 8 Buton s (afişaj) 9 Selector de comandă 1 2 3 4 5 6

Monitor Vizor electronic Buton c (redare) Buton d Selector multiplu Capac cameră acumulator/fantă card de 15 memorie 16 Buton l (ştergere) 17 Buton k (aplică selecţia) 10 11 12 13 14

Schimbarea unghiului monitorului Monitorul poate fi coborât la 82° sau ridicat la 90°. Această reglare este avantajoasă atunci când se realizează fotografii cu aparatul foto ţinut în poziţii înalte sau joase. • Readuceţi monitorul în poziţia iniţială atunci când îl utilizaţi în situaţii normale.

4

Scoateţi aparatul foto din cutie


Primii paşi Pas 1

Prindeţi cureaua aparatului foto şi ataşaţi capacul obiectivului

Ataşaţi capacul obiectivului la curea şi prindeţi apoi cureaua de aparatul foto (în două locuri).

Primii paşi

5


Pas 2

Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie*

* În memoria internă a aparatului foto se vor înregistra date (aproximativ 43 MB), chiar dacă nu este instalat niciun card de memorie. Dacă înregistraţi datele în memoria internă a aparatului foto, nu este necesar să introduceţi cardul de memorie la pasul 2.3.

2.1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Glisaţi zăvorul capacului spre Y (1) şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (2).

2.2

PUSH TO EJECT

Cameră acumulator

Introduceţi acumulatorul. • Introduceţi acumulatorul Li-ion EN-EL5 (furnizat) în camera acumulatorului. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Atunci când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul acumulatorului îl va bloca în poziţia respectivă.

Introducerea corectă a acumulatorului Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a confirma că acumulatorul este orientat corect.

6

Fantă card de memorie

Primii paşi

PUSH TO EJECT

PUSH TO EJECT


2.3

Introduceţi cardul de memorie. • Asiguraţi-vă că orientarea cardul de memorie este corectă şi glisaţi-l până când se fixează cu un clic.

PUSH TO EJECT

Introducerea corectă a cardului de memorie Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi pentru a confirma orientarea corectă a cardului de memorie. PUSH TO EJECT

2.4

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (1) şi glisaţi zăvorul acumulatorului spre poziţia Z (2).

B

Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Scoaterea acumulatorului • Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată (1). Scoateţi acumulatorul ţinându-l drept (2). • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului. Scoaterea cardului de memorie • Pentru a extrage cardul de memorie, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi uşor pe card (1) pentru a-l face să iasă parţial. Scoateţi cardul de memorie ţinându-l drept (2).

PUSH TO EJECT

PUSH TO EJECT

Paginile 16, 17, 24, 25 din Manualul utilizatorului Primii paşi

7


Pas 3

Încărcaţi acumulatorul

Folosiţi adaptorul CA de încărcare EH-68P şi cablul USB UC-E6 furnizate pentru a încărca acumulatorul introdus în aparatul foto.

3.1

Pregătiţi adaptorul CA de încărcare EH-68P. Dacă un adaptor de priză* este inclus, fixaţi adaptorul de priză pe ştecherul adaptorului CA de încărcare. Împingeţi adaptorul de priză ferm până când acesta este bine fixat pe poziţie. După ce aceste două componente au fost conectate, nu încercaţi să scoateţi adaptorului de priză prin forţă; puteţi avaria produsul. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea din care aparatul foto a fost cumpărat.

3.2

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Asiguraţi-vă că acumulatorul a fost introdus în aparatul foto şi că acesta a fost oprit.

3.3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto.

Cablu USB

• Atunci când conectaţi cablului, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu folosiţi forţa atunci când conectaţi cablul la aparatul foto. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul de la aparatul foto.

3.4

Introduceţi adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică. Indicatorul luminos aparat pornit al aparatul foto va clipi lent în portocaliu pentru a semnala că acumulatorul se încarcă. Încărcarea este încheiată atunci când indicatorul luminos aparat pornit se stinge. Un acumulator consumat complet se încarcă în aproximativ trei ore şi 30 de minute.

3.5

8

Scoateţi adaptorul CA de încărcare din priza electrică, apoi deconectaţi cablul USB. Paginile 18-20 din Manualul utilizatorului

Primii paşi


Pas 4

Porniţi aparatul foto

Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

• Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. • Dacă se afişează Lens error. (If the lens cap is attached, turn the camera off, remove the lens cap, and turn the camera on.) (Eroare obiectiv. (În cazul în care capacul obiectivului este ataşat, opriţi aparatul foto, scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul.)) verificaţi dacă a fost îndepărtat capacul obiectivului şi porniţi din nou aparatul foto.

C

Oprirea automată (Modul veghe) Dacă nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se stinge automat, aparatul foto intră în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. • În timpul fotografierii sau al redării, aparatul foto intră în modul de veghe dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de aproximativ un minut (setare implicită). • Dacă monitorul se află în modul de veghe (atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte), efectuaţi următoarele operaţiuni pentru a porni monitorul. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c. - Rotiţi selectorul de moduri.

Primii paşi

9


Pas 5

Alegeţi o limbă şi setaţi ceasul intern al aparatului foto

Atunci când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează un dialog de selecţie a limbii. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Selectorul multiplu Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setările. Acţionaţi selectorul multiplu apăsând în sus, jos, stânga, dreapta şi apăsând pe butonul k. Deplasaţi evidenţierea în sus.

Avansaţi la ecranul următor (deplasaţi evidenţierea spre dreapta).

Reveniţi la ecranul anterior (deplasaţi evidenţierea spre stânga).

Aplicaţi selecţia. Deplasaţi evidenţierea în jos.

5.1

5.2

Date Set time and date?

Yes No

Alegeţi limba dorită şi apăsaţi butonul k. Utilizările selectorului multiplu sunt indicate prin U.

5.3 London Casablanca

Back

Selectaţi fusul orar local (numele oraşului) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează meniul Date (Dată).

10

Primii paşi

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Dacă timpul de economisire lumină zi este în vigoare, apăsaţi în sus pe selectorul multiplu pentru a porni opţiunea de economisire lumină zi. Dacă opţiunea timp economisire lumină zi este activată, în partea de sus a monitorului este afişat W. Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi în jos pe selectorul multiplu.


5.4

5.5

Date

Date

D

M

Y

D

M

Y

01

01

2010

15

05

2010

00

00

15 Edit

Editaţi data. Apăsaţi în sus sau în jos pe selectorul multiplu pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi în dreapta pentru a muta evidenţierea în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ D M Y (ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul). • Apăsaţi în stânga pe selectorul multiplu pentru a reveni la elementul anterior.

10 Edit

Alegeţi ordinea în care sunt afişate D M Y, verificaţi să fie scos capacul obiectivului, apoi apăsaţi butonul k. • Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului se schimbă la modul fotografiere. • În acest moment, obiectivul se va extinde.

Procedura următoare explică operaţiile de bază pentru fotografiere utilizând modul A (automat).

C

Modificarea limbii, a datei şi a orei Selectaţi Limba sau Data de pe fila z (meniul de setare) pentru a modifica setările. • Apăsaţi butonul d şi selectaţi fila z pentru a afişa meniul de setare. • Alegeţi Language (Limbă) pentru a modifica limba. • Alegeţi Date (Dată) pentru a modifica data şi ora. Alegeţi Time zone (Fus orar) din opţiunea Date (Dată) din meniul de setare pentru a modifica setările pentru fus orar şi timp economisire lumină zi.

Paginile 152, 155, 167 din Manualul utilizatorului

C

Imprimarea datei pe fotografii După alegerea datei şi a orei, configuraţi setarea Date imprint (Imprimare dată) în meniul de setare. După ce Date imprint (Imprimare dată) a fost setată, data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii.

Pagina 159 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

11


Fotografierea şi redarea Pas 1

Aliniaţi pictograma modului A (automat) cu marcajul din dreptul selectorului de moduri

Auto mode

Pas 2

Verificaţi indicatoarele de pe monitor Indicator încărcare acumulator Afişaj NICIUN INDICATOR

B 1/250

Viteză declanşare

F5.6

Diafragmă

17

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Descriere Acumulatorul este complet încărcat. Acumulatorul este aproape consumat. Pregătiţi-vă să înlocuiţi sau să încărcaţi acumulatorul. Nu se poate fotografia. Reîncărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

Număr de expuneri rămase*

* Atunci când se înregistrează date în memoria internă, se afişează C.

Paginile 26-27 din Manualul utilizatorului Pas 3 Încadraţi imaginea Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul ecranului. Paginile 28 din Manualul utilizatorului

1/250

12

Fotografierea şi redarea

F5.6

17


C

Controlul zoomului Rotiţi spre g pentru a apropia şi a mări subiectul sau rotiţi spre f pentru a micşora subiectul, mărind zona vizibilă în cadru.

Depărtare

Apropiere

Paginile 29 din Manualul utilizatorului

C

Bliţul încorporat Pentru a utiliza bliţul, apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat. • Atunci când bliţul încorporat este coborât, modul bliţ va fi fixat la setarea W (fără bliţ). • Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, coborâţi-l apăsându-l uşor până când se închide cu un clic.

Pagina 34 din Manualul utilizatorului

C

Butonul x (monitor) şi butonul s (afişaj) • Apăsaţi butonul x pentru a comuta între monitor şi vizorul electronic. Comutaţi între afişaje în funcţie de situaţie. • Apăsaţi butonul s pentru a modifica informaţiile afişate pe monitor sau pe vizorul electronic. 1/250

• Atunci când dioptria vizorului electronic nu focalizează corespunzător, rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriilor în poziţia în care indicatorii se pot vedea clar. Aveţi grijă să nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile atunci când reglaţi dioptria.

F5.6

17

Control ajustare dioptrii

Paginile 14-15 din Manualul utilizatorului Fotografierea şi redarea

13


Pas 4

4.1

Focalizaţi şi fotografiaţi

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă atunci când simţiţi că opune rezistenţă.

• Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în zona de focalizare centrală. Focalizarea va fi blocată şi afişarea zonei de focalizare străluceşte în culoarea verde. • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, afişarea zonei de focalizare clipeşte în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

1/250

F5.6

Zonă focalizare Indicatorul bliţului Starea bliţului poate fi verificată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. Pornit

Bliţul se va declanşa atunci când se efectuează fotografia.

Clipeşte Bliţul se încarcă. Oprit

4.2

Fără bliţ sau bliţul nu este necesar.

Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului foto şi imagini neclare.

Paginile 30-31 din Manualul utilizatorului

14

Fotografierea şi redarea


Pas 5

Vizualizaţi fotografiile

Apăsaţi butonul c. • Aparatul foto intră în modul de redare, iar fotografia este afişată în modul redare cadru întreg.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a vizualiza alte fotografii. Apăsaţi în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografiile următoare sau anterioare. • De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de comandă. • Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul fotografiere.

4

Vizualizaţi fotografia anterioară

Vizualizaţi fotografia următoare

C

Ştergerea fotografiilor Apăsaţi butonul l pentru a şterge imaginea afişată la momentul respectiv pe monitor. Atunci când se afişează dialogul de confirmare, folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Yes (Da). Apăsaţi butonul k pentru a şterge imaginea. • Imaginile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

4

Erase 1 image?

Paginile 32-33 din Manualul utilizatorului Pas 6

Yes No

Opriţi aparatul foto

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto. • Atunci când nu utilizaţi aparatul foto, coborâţi bliţul încorporat şi ataşaţi capacul obiectivului.

Fotografierea şi redarea

15


Instalarea aplicaţiilor software furnizate Nikon Transfer, ViewNX şi alte programe pot fi instalate de pe CD-ul Software Suite furnizat. Nikon Transfer poate fi utilizat pentru a copia (transfera) fotografii pe un computer pentru a fi stocate. ViewNX poate fi folosit pentru a vizualiza fotografiile transferate pe un computer.

Înainte de a începe: cerinţe de sistem pentru aplicaţiile software furnizate Asiguraţi-vă că sistemul dumneavoastră îndeplineşte următoarele cerinţe. Windows

Macintosh

CPU

Se recomandă procesor Intel Celeron, Pentium 4 sau seria Core cu viteză de 1 GHz sau superioară

Model PowerPC G4 sau G5, model Intel Core sau Intel Xeon (software-ul este compatibil cu Universal Binary)

OS

• Windows 7 (ediţiile Home Basic/Home Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate) • Windows Vista Service Pack 2 (ediţiile Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) • Versiunile Windows XP Service Pack 3 pe 32 de biţi Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6) (Home Edition/Professional) (Acceptă toate modelele preinstalate. Atunci când utilizaţi versiunile pe 64 de biţi ale Windows 7 sau Windows Vista, software-ul va rula în modul pe 32 de biţi.)

RAM

Spaţiu pe hard disk

Windows 7, Windows Vista: 1 GB sau mai mult (se recomandă 1,5 GB sau mai mult) Windows XP: 512 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau mai mult) (Toate sistemele: sunt necesari minimum 128 MB de RAM disponibili)

512 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau mai mult) cu un minimum de 128 MB liberi

1 GB sau mai mult necesar atunci când software-ul rulează

• Pentru informaţii privind cerinţele referitoare la redarea filmelor de înaltă definiţie sau a filmelor full HD, consultaţi informaţiile de ajutor din ViewNX (Cerinţe de sistem>Redarea filmelor de înaltă definiţie (HD) H.264) (A23). • Consultaţi site-ul web Nikon pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea cu sistemele de operare. Adresa URL a site-ului web Nikon din regiunea dvs. este menţionată la pagina 2 a acestui ghid.

16

Instalarea aplicaţiilor software furnizate


Înainte de instalare Închideţi toate celelalte aplicaţii şi opriţi software-ul antivirus înainte de a începe instalarea Nikon Transfer. La instalarea, utilizarea sau dezinstalarea Nikon Transfer/ViewNX Autentificaţi-vă cu un cont cu drepturi de administrator. NOTĂ: Ilustraţiile cuprinse în acest ghid provin din Windows 7. În funcţie de sistemul dumneavoastră de operare, dialogurile afişate în timpul instalării pot fi diferite de cele prezentate aici.

1

Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul de instalare Software Suite în unitatea CD-ROM. Windows 7/Windows Vista: Selectaţi Run Welcome.exe (Rulare Bun venit.exe) în caseta de dialog AutoPlay (Redare automată) pentru a porni programul Install Center (Centru de instalare). Treceţi la pasul 3.* Windows XP Programul Install Center (Centru de instalare) va porni automat. Treceţi la pasul 3.* * Dacă programul Install Center (Centru de instalare) nu porneşte automat, alegeţi Computer (Windows 7, Windows Vista) sau My Computer (Computerul meu) (Windows XP) din meniul Start şi faceţi clic dublu pe pictograma CD-ului SoftwareSuite. Mac OS X Folderul Software Suite se va deschide automat. Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). Dacă folderul nu se deschide automat, faceţi dublu clic pe pictograma CD-ului Software Suite de pe desktop.

2

Introduceţi name (numele) şi password (parola) administratorului şi apoi faceţi clic pe OK (doar Macintosh).

3

Alegeţi limba şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa dialogul programului de instalare Software Suite.

C

Dacă Nikon Transfer sau ViewNX sunt deja instalate Caseta de dialog pentru selectarea limbii nu va fi afişată dacă Nikon Transfer sau ViewNX au fost deja instalate. Dialogul programului de instalare Software Suite se afişează în limba selectată atunci când Nikon Transfer sau ViewNX au fost instalate pentru prima dată.

Instalarea aplicaţiilor software furnizate

17


4

Faceţi clic pe Standard Install (Instalare standard). Instalaţi Nikon Transfer, ViewNX şi software-ul aferent.

C

Alte opţiuni de instalare Custom Install (Instalare personalizată) Instalaţi software-ul selectat. Link to Nikon (Legătură către Nikon) Descărcaţi versiuni de probă sau alt software Nikon de pe un site web Nikon sau vizitaţi site-urile web de asistenţă tehnică Nikon*. my Picturetown (Photo Storage and Sharing Service (Serviciul de stocare şi partajare a fotografiilor)) Vă conectaţi la site-ul Nikon pentru managementul fotografiilor, un site convenabil şi uşor de utilizat*. Nu este disponibil în anumite zone. Install Guide (Ghid de instalare) Vizualizaţi informaţiile de ajutor pentru instalarea şi utilizarea software-ului inclus pe CD-ul Software Suite. * Este necesară o conexiune la Internet.

5

Instalaţi Panorama Maker. Panorama Maker este un program care uneşte o serie de imagini pentru a crea o singura imagine panoramică. Windows Alegeţi o limbă din dialogul Choose Setup Language (Alegere limbă instalare) şi faceţi clic pe OK. Atunci când se afişează dialogul ArcSoft Panorama Maker 5, faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa dialogul care conţine acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, faceţi clic pe Yes (Da) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Mac OS X Se afişează ecranul programului de instalare Panorama Maker 5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Atunci când se afişează License agreement (Acordul de licenţă), citiţi cu atenţie acordul de licenţă şi faceţi clic pe Agree (Sunt de acord). Treceţi la pasul 7.

18

Instalarea aplicaţiilor software furnizate


6

Faceţi clic pe Yes (Da) pentru a instala Apple QuickTime (doar Windows). QuickTime este un software utilizat pentru redarea filmelor. Pe anumite sisteme de operare, instalarea poate dura câteva minute.

7

Instalaţi Nikon Transfer şi ViewNX. Windows Faceţi clic pe Next (Următorul) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Atunci când se afişează dialogul care conţine acordul de licenţă, citiţi cu atenţie conţinutul acestuia, selectaţi I accept the terms in the license agreement (Accept condiţiile acestui acord de licenţă) pentru a fi de acord cu termenii acordului şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie conţinutul acestui document şi faceţi clic pe Next (Următorul). Mac OS X Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Atunci când se afişează dialogul care conţine acordul de licenţă, citiţi-l cu atenţie şi faceţi clic pe Accept (Acceptare). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie conţinutul acestui document şi faceţi clic pe OK. Atunci când dialogul Auto-Launch setting (Setare lansare automată) se afişează la instalarea software-ului Nikon Transfer, faceţi clic pe Yes (Da) pentru ca Nikon Transfer să pornească automat de fiecare dată când se conectează aparatul foto.

C

Auto-Launch setting (Setare lansare automată) (Mac OS X) Opţiunea Lansare automată poate fi activată şi după instalarea software-ului Nikon Transfer bifând opţiunea Launch automatically when device is attached (Lansare automată atunci când dispozitivul este ataşat) din panoul cu opţiuni de transfer Preferences (Preferinţe).

Instalarea aplicaţiilor software furnizate

19


8

Instalaţi software-ul recomandat, disponibil online. Se poate descărca software-ul recomandat, care este disponibil pe Internet. Este necesară o conexiune la Internet. • Software-ul afişat poate fi diferit, în funcţie de sistemul de operare a computerului. • În momentul în care cursorul este poziţionat deasupra denumirii unui software, se va afişa o explicaţie a acestuia. Pentru a descărca software Bifaţi software-ul care urmează se se instaleze şi faceţi clic pe Confirm (Confirmare). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalările. Pentru a nu descărca software Faceţi clic pe Skip (Ignorare).

C

Microsoft DirectX 9 (doar Windows XP) Dacă DirectX 9 nu este deja instalat, se va afişa un dialog de instalare pentru DirectX 9. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala DirectX 9.

9

Faceţi clic pe Yes (Da) (Windows) sau pe OK (Mac OS X) pentru a închide fereastra Install Center (Centru de instalare). Dacă vi se cere să reporniţi computerul, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

10

Scoateţi din unitatea CD-ROM CD-ul cu programul de instalare Software Suite. Astfel se încheie instalarea. Continuaţi cu „Transferarea fotografiilor pe un computer”.

20

Instalarea aplicaţiilor software furnizate


Transferarea fotografiilor pe un computer 1 2

Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

• Verificaţi orientarea corectă a conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii oblic şi nu utilizaţi forţa atunci când conectaţi sau deconectaţi cablul USB. • Aparatul foto porneşte automat, iar indicatorul luminos aparat pornit se aprinde sau clipeşte. Monitorul aparatului foto va rămâne stins.

B

Pornirea aparatului foto în timpul transferării fotografiilor • Utilizaţi un acumulator încărcat suficient pentru a alimenta aparatul foto pe durata transferului; în caz contrar, aparatul foto se poate opri înainte de finalizarea transferului. • Dacă setarea Charge by computer (Încărcare de la computer) este configurată la Auto (Automat) (setare implicită) în meniul de setare a camerei foto şi în cazul în care aparatul foto este conectat la un computer prin intermediul cablului USB furnizat, acumulatorul poate fi încărcat în mod automat. Acumulatorul poate fi încărcat în timpul transferării imaginilor. În timpul încărcării acumulatorului, indicatorul luminos aparat pornit al aparatul foto va clipi lent.

Paginile 145 şi 168 din Manualul utilizatorului

C

Utilizarea unui cititor de carduri Fotografiile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pot fi de asemenea transferate pe computer cu ajutorul software-ului Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • Introduceţi un card de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar şi consultaţi paşii 3 şi 4 pentru a transfera fotografiile. • Pentru a transfera pe computer fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie copiate mai întâi pe un card de memorie utilizând aparatul foto.

Pagina 115 din Manualul utilizatorului

Transferarea fotografiilor pe un computer

21


3

Porniţi software-ul Nikon Transfer instalat pe un computer. Windows 7 Atunci când se afişează ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P100, faceţi clic pe Change program (Modificare program) de sub Import pictures and videos (Import fotografii şi fişiere video). Selectaţi Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din dialogul Change program (Modificare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) pe ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P100. Windows Vista Atunci când se afişează dialogul AutoPlay (Redare automată), selectaţi Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Windows XP Atunci când se afişează dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Mac OS X Nikon Transfer va porni automat atunci când aparatul foto este conectat la computer dacă în dialogul Auto-Launch setting (Setare lansare automată) a fost selectat Yes (Da) la prima instalare a softwareului Nikon Transfer. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului din aparatul foto este redus, este posibil ca aparatul foto să nu fie recunoscut de computer, transferarea fotografiilor fiind imposibilă. Dacă acumulatorul aparatului foto este alimentat de la computer, aşteptaţi până când nivelul de încărcare creşte. În cazul în care cardul de memorie conţine un număr mare de imagini, este posibil ca software-ul Nikon Transfer să pornească cu întârziere.

4

Confirmaţi că dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).

P100

Dispozitiv Source (Sursă)

P100

Buton Start Transfer (Pornire transfer)

În cazul utilizării setărilor implicite a Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate pe computer.

22

Transferarea fotografiilor pe un computer


În cazul utilizării setărilor implicite a Nikon Transfer, ViewNX porneşte automat în momentul în care transferul s-a încheiat şi fotografiile transferate pot fi vizualizate.

ViewNX poate fi pornit şi prin intermediul următoarelor operaţiuni. Windows Alegeţi meniul Start>All Programs (Toate programele)>ViewNX>ViewNX. ViewNX poate fi pornit şi prin dublu clic pe pictograma de comandă rapidă ViewNX de pe desktop. Macintosh Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe Nikon Software>ViewNX>ViewNX. ViewNX poate fi pornit şi prin clic pe pictograma ViewNX de pe dock. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer sau ViewNX.

5

Deconectaţi aparatul foto. Nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la computer în timpul transferului. După ce transferul s-a încheiat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

D

Vizualizarea informaţiilor de ajutor pentru Nikon Transfer şi ViewNX Pentru mai multe informaţii privitor la Nikon Transfer sau ViewNX, porniţi Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) din meniul Help (Ajutor).

P100

P100

Transferarea fotografiilor pe un computer

23


Alte funcţii Mod bliţ, Autodeclanşator, Mod focalizare şi Compensare expunere Utilizaţi selectorul multiplu în modul fotografiere pentru a aplica următoarele setări. Flash mode (Mod bliţ) Modurile bliţ disponibile sunt U (automat), V (automat cu reducere ochi roşii), W (fără bliţ), X (bliţ de umplere), Y (sincronizare lentă) şi Z (sincronizare perdea posterioară). Pagina 34 din Manualul utilizatorului

Flash mode

Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto astfel încât fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate. Atunci când imaginea +0.3 este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sensul „+”. Atunci când imaginea este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii în sensul „–”. Pagina 41 din Manualul utilizatorului Modul focalizare Alegeţi între A (focalizare automată), D (primplan macro), B (infinit) şi E (focalizare manuală). Pagina 38 din Manualul utilizatorului

Self-timer (Autodeclanşator) Aparatul foto este echipat cu declanşatoare cu timp de reacţie de zece şi două secunde. Pagina 37 din Manualul utilizatorului

Focus

10s 2s

Self-timer

24

Alte funcţii


Selectarea unui mod de fotografiere Atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul semnului, aparatul foto comută la modurile de fotografiere corespunzătoare, prezentate în continuare.

Auto mode

A Auto mode (Mod automat) Alegeţi acest mod simplu, un mod „vizează şi fotografiază” automat, potrivit pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale. Pagina 26 din Manualul utilizatorului

d Sport continuous (Continuu sport) Fotografierea continuă a imaginilor este efectuată la viteze mari. Pagina 62 din Manualul utilizatorului y Scenă Alegeţi acest mod pentru reglarea automată a setărilor pentru a se potrivi tipului de subiect selectat. Pagina 45 din Manualul utilizatorului x Scene auto selector (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. Pagina 43 din Manualul utilizatorului

A, B, C, D Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a diafragmei. Pagina 66 din Manualul utilizatorului

M User settings (Setări utilizator) Salvaţi setările făcute în modurile de fotografiere A, B, C şi D. După salvarea setărilor, puteţi fotografia cu setările utilizate mai frecvent prin simpla comutare la acest mod. Pagina 98 din Manualul utilizatorului s Subject tracking (Urmărire subiect) Alegeţi acest mod pentru a fotografia subiecţi în mişcare. Odată ce aţi înregistrat un subiect pe care să focalizaţi, zona de focalizare se mişcă şi urmăreşte subiectul. Pagina 59 din Manualul utilizatorului F Smart portrait (Portret inteligent) Aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia „Prioritate faţă” şi eliberează automat declanşatorul. Funcţia „Estompare piele” face ca pielea subiectului să pară mai netedă. Pagina 55 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

25


Utilizarea meniurilor aparatului foto În meniurile aparatului foto poate fi reglată o gamă largă de setări pentru fotografiere şi redare. Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul pentru modul curent şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune (A 10). Alegeţi fila din stânga pentru a afişa fiecare element din meniu. Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d.

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Comutarea între file Shooting menu

Shooting menu

Apăsaţi în stânga pe selectorul multiplu pentru a evidenţia fila.

Set up

Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Apăsaţi în sus sau în jos pe Se afişează meniul ales. selectorul multiplu pentru a alege o altă filă şi apăsaţi ori butonul k, ori butonul din dreapta.

Pagina 13 din Manualul utilizatorului Rotiţi controlul zoomului spre g (j) atunci când M este afişat în partea de jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j). Pagina 14 din Manualul utilizatorului

Înregistrarea filmelor Apăsaţi butonul b (înregistrare film) pentru a începe sau a opri înregistrarea filmului. Filmele se pot înregistra în orice mod de fotografiere. 26

Alte funcţii

Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection AF assist


Modul redare Următoarele opţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

Opţiune Zoom redare

Afişare miniaturi / afişare calendar

Utilizaţi g (i)

f (h)

Redarea fotografiilor într-o secvenţă

Descriere Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a mări vizualizarea fotografiei afişate pe monitor la momentul respectiv, până la aproximativ 10×. Apăsaţi butonul k pentru a reveni la redarea cadru întreg. Pagina 106 din Manualul utilizatorului Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa imaginile sub formă de 4, 9, 16 miniaturi sau pentru a afişa calendarul. Paginile 104 şi 105 din Manualul utilizatorului Pentru a alege o fotografie, utilizaţi selectorul multiplu sau selectorul de comandă. Pagina 32 din Manualul utilizatorului

Alegerea fotografiilor Ascundere sau afişare informaţii despre fotografie Comutare între afişaje Înregistrarea/redarea notelor vocale

4

s x

k

Redarea filmelor Ştergere fotografii

l

Afişare meniu de redare Comutare la modul fotografiere

d c

Ascundeţi sau afişaţi pe monitor datele de fotografiere şi informaţiile despre fotografie. Pagina 15 din Manualul utilizatorului Comutaţi între afişajul monitorului şi afişajul vizorului electronic. Pagina 14 din Manualul utilizatorului Pentru înregistrarea sau redarea notelor vocale, apăsaţi butonul k. Pagina 117 din Manualul utilizatorului Redaţi continuu imaginile atunci când este afişată fotografia principală a unei secvenţe. Pagina 102 din Manualul utilizatorului Redaţi filmele afişate. Pagina 137 din Manualul utilizatorului Apăsaţi butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor. Pagina 32 din Manualul utilizatorului Apăsaţi butonul d şi comutaţi la fila c pentru a afişa meniul redare. Paginile 13 şi 107 din Manualul utilizatorului Apăsaţi butonul c, butonul de declanşare sau butonul b (înregistrare film) pentru a comuta în modul de fotografiere selectat pe selectorul de moduri.

Alte funcţii

27


Alte funcţii ale COOLPIX P100 Modul fotografiere

Pagina 42 din Manualul utilizatorului

Prin rotirea selectorului de moduri pot fi alese o multitudine de moduri de fotografiere. În modurile A, B, C şi D şi în modul M, puteţi selecta manual setările pentru fotografiere, cum ar fi viteza de declanşare şi diafragma. În modul selector automat de scene x sau modul scenă y puteţi fotografia cu setări optime pentru scena de fotografiere. În modul portret inteligent F, declanşatorul este eliberat automat atunci când se detectează o figură zâmbitoare. În modul urmărire subiect s, zona de focalizare se deplasează pentru urmărirea unui subiect în mişcare. În modul continuu sport d, puteţi fotografia continuu la viteză ridicată (serie).

Realizarea filmelor

Pagina 127 din Manualul utilizatorului

Filmele pot fi realizate cu calitate de înaltă definiţie. O porţiune a filmului poate fi realizată şi cu încetinitorul sau la viteză mărită.

Editarea fotografiilor

Pagina 118 din Manualul utilizatorului

La fotografiile realizate se poate adăuga o gamă variată de efecte.

PictBridge

Pagina 146 din Manualul utilizatorului

Imprimaţi fotografiile direct din aparatul foto prin conectarea la o imprimantă compatibilă PictBridge.

FX0C02(Y5) ©2010 Nikon Corporation

6MM754Y5-02

Ghid de instalare rapida Nikon P100  

3 Primii paşi 5 Fotografierea şi redarea 12 Instalarea aplicaţiilor software furnizate 16 Transferarea fotografiilor pe un computer 21 Alte...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you