Page 1

Specificaţii aparat foto SLR Digital Nikon D4 Tip de aparat foto Montură obiectiv Pixeli efectivi Senzor de imagine Pixeli totali Sistem de reducere a prafului Dimensiune imagine (pixeli)

Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv Montură Nikon F (cu cuplare şi contacte AF) 16,2 milioane Senzor CMOS 36,0 × 23,9 mm (format Nikon FX) 16,6 milioane Curăţare senzor imagine, Date de referinţă pentru curăţare praf imagine (este necesar software opţional Capture NX 2) • Format FX (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1.2× (30×20): 4096 × 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • Format DX (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) • Imagini în format FX realizate în mod film cu vizualizare în timp real (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 2464 × 1384 (S) • Imagini în format DX realizate în mod film cu vizualizare în timp real (16:9): 3200 × 1792 (L), 2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • Imagini în format FX realizate în mod film cu vizualizare în timp real (3:2): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • Imagini în format DX realizate în mod film cu vizualizare în timp real (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

Formatul DX este utilizat pentru fotografii realizate în format imagine DX (24x16) cu decupare 1,5x; formatul FX este folosit pentru toate celelalte fotografii

Format fişier

• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat • TIFF (RGB) • JPEG: Conform cu JPEG de bază cu compresie fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8) sau de bază (aprox. 1:16) (Prioritate format); compresie calitate optimă disponibilă • NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată atât în formatul NEF (RAW) cât şi JPEG Sistem Picture Control Se poate selecta dintre Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea Picture Control selectată se poate modifica; stocare opţiuni Picture Control personalizate Suport stocare Carduri de memorie XQD şi CompactFlash Tip I (compatibil UDMA) Fantă dublă pentru carduri Oricare dintre carduri poate fi utilizat pentru stocare principală sau surplusul de stocare, pentru copii siguranţă sau pentru stocarea separată a imaginilor NEF (RAW) şi JPEG; imaginile pot fi copiate de pe un card pe celălalt Sistem de fişiere DCF (Design Rule for Camera File System) (Regulă aranjare sistem de fişiere aparat foto) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală), Exif 2.3 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) (Format schimb fişiere de imagine pentru aparate foto digitale), PictBridge Vizor Vizor reflex cu pentaprismă Acoperire cadru • FX (36×24): Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical • 1,2× (30×20): Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical • DX (24×16): Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical • 5:4 (30×24): Aprox. 97% orizontal şi 100% vertical Factor de mărire Aprox. 0,7 × (50 mm f/1.4 cu obiectivul spre infinit, -1,0 m -1) Punct perspectivă 18 mm (-1,0 m -1; de la centru spre suprafaţa lentilei vizorului) Reglare dioptrie -3 până la +1 m -1 Ecran focalizare Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VIII cu bracketing zonă AF şi matrice de încadrare Oglindă reflex Retur rapid Previzualizare profunzime de câmp Când este apăsat butonul Pv, diafragma obiectivului este oprită la o valoare selectată de utilizator (modurile A şi M) sau de aparatul foto (modurile P şi S) Diafragmă obiectiv Răspuns instantaneu, controlat electronic Obiective compatibile Compatibil cu obiective AF NIKKOR, inclusiv tip G şi D (anumite restricţii există în ceea ce priveşte obiectivele PC-NIKKOR), obiective DX [care utilizează zonă de imagine DX (24×16)], obiective AI-P NIKKOR şi obiective non-CPU AI (doar modurile de expunere A şi M); obiectivele IX-NIKKOR, obiectivele pentru F3AF şi obiectivele non-AI nu pot fi utilizate. Telemetrul electronic poate fi utilizat cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai deschisă (telemetrul electronic este compatibil cu 11 puncte de focalizare cu obiective cu o diafragmă maximă de f/8 sau mai deschisă). Tip declanşator Declanşator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal Timp de expunere 1/8000 până la 30 s în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV, Bulb, X250 Timp sincronizare bliţ X=1/250 s; sincronizează cu un timp de 1/250 s sau mai lung Moduri declanşare S (cadru unic), CL (continuu la viteză scăzută), CH (continuu la viteză ridicată), Q (declanşare silenţioasă), (autodeclanşator), MUP (oglindă ridicată) Cadenţă cadre Până la 10 fps (CL) sau 10-11 fps (CH) Autodeclanşator 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri la interval de 0,5, 1, 2 sau 3 s Măsurare expunere Măsurare a expunerii TTL utilizând senzorul RGB cu aprox. 91.000 pixeli Metodă de măsurare • Matricială: Măsurare expunere prin matrice culoare 3D III (obiective G şi D); Măsurare expunere prin matrice culoare III (alte obiective CPU); Măsurare expunere prin matrice culoare disponibilă cu obiective non-CPU dacă utilizatorul oferă date despre obiectiv • Central-evaluativă: Cercul de 12 mm din centrul cadrului are o pondere de 75%, diametrul acestuia poate fi modificat la 8, 15 sau 20 mm, iar evaluarea poate fi realizată în funcţie de media întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează un cerc de 12mm sau o medie a întregului cadru) • Spot: Măsoară un cerc de 4 mm (aproximativ 1,5 % din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat (pe punctul central de focalizare când este utilizat un obiectiv non-CPU) Distanţa de măsurare • Măsurare matricială sau central-evaluativă: -1 până la 20 EV (echivalent ISO 100, obiectiv f/1.4, 20°C/68°F) • Măsurare spot: 2 până la 20 EV Cuplare exponometru CPU şi AI combinat Moduri expunere Mod automat program (P) cu program flexibil, Automat cu prioritate de timp (S), Automat cu prioritate diafragmă (A), Manual (M) Compensare expunere -5 la +5 EV în trepte de 1/3, 1/2, sau 1 EV Bracketing expunere 2 până la 9 cadre în trepte de 1/3, 1/2, 2/3, sau 1 EV Blocare expunere Luminozitate blocată la valoarea stabilită prin butonul central al subselectorului Sensibilitate ISO ISO 100 până la 12.800 în trepte de câte 1/3, 1/2 sau 1 EV, poate fi setat de asemenea la aprox. (Index de expunere recomandat) 0,3, 0,5, 0,7, sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 100, sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 sau 4 EV (echivalent ISO 204.800), peste ISO 12.800, este disponibilă opţiunea de control automat al ISO Active D-Lighting Se poate selecta dintre auto, foarte ridicat +2/+1, ridicat, normal, scăzut sau oprit Bracketing ADL 2 cadre utilizând valoarea selectată pentru un cadru, sau 3 până la 5 cadre utilizând valoarea presetată pentru toate cadrele Focalizare automată Modul senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM 3500FX avansat, cu detectare fază TTL, reglare fină şi 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori cruce cu f/8 compatibilă cu 11 senzori)

2012

ro

Imprimat în Olanda. Cod No. 6CV10030 (1201/A)K

Rază detecţie Focalizare obiectiv

-2 până la +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F) • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); focalizare de urmărire anticipativă cu urmărire subiect, activată automat conform stării subiectului • Focalizare manuală (M): Poate fi utilizat telemetrul electronic Punct focalizare Poate fi din totalul de 51 sau 11 puncte de focalizare Moduri zonă AF AF punct unic, AF zonă dinamică cu 9, 21 sau 51 de puncte, urmărire 3D, AF zonă automată Blocare focalizare Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului (AF servo unică) sau prin apăsarea butonului central al subselectorului Control bliţ TTL: control bliţ i-TTL cu senzor RGB de 91.000 pixeli disponibil cu bliţ încorporat SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 sau SB-400; bliţ de umplere i-TTL echilibrat, pentru aparat foto SLR digital utilizat cu măsurare matricială sau central-evaluativă, bliţ standard i-TTL pentru aparat foto SLR cu măsurare spot Moduri bliţ Sincronizare perdea anterioară, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roşii, reducere ochi roşii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă perdea posterioară; compatibil cu sincronizare automată FP la viteză ridicată Compensare bliţ -3 la +1 EV în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 EV Bracketing bliţ 2 până la 9 cadre în trepte de 1/3, 1/2, 2/3, sau 1 EV Indicator bliţ pregătit Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau unitatea opţională bliţ este încărcată complet, clipeşte atunci când bliţul este declanşat la putere maximă Cuplă accesorii Cuplă accesorii ISO 518 cu sincronizare şi contacte de date şi cu piedică de siguranţă Sistem creativ de iluminare Iluminare avansată fără fir compatibilă cu Speedlight SB-910, SB-900, SB-800 sau SU-700 ca bliţ Nikon (CLS) de comandă şi SB-600, SB-R200 ca bliţuri la distanţă sau SU-800 ca dispozitiv de comandă; Sincronizare automată FP la viteze rapide şi iluminare de modelare cu toate bliţurile compatibile CLS, excepţie făcând SB-400; Sistem de comunicare către bliţ a informaţiilor despre culoare şi blocare FV disponibile pentru toate bliţurile compatibile CLS Contact sincronizare Contact de sincronizare ISO 519 cu prindere pentru blocare Balans de alb Auto (2 tipuri), Incandescent, Fluorescent (7 opţiuni), Lumina soarelui, Bliţ, Noros, Umbră, presetare manuală (poate stoca până la 4 valori), selectaţi temperatura de culoare (2500K până la 10.000K); reglare fină disponibilă pentru toate opţiunile Bracketing balans de alb 2 până la 9 cadre în trepte de 1, 2 sau 3 Moduri vizualizare în timp real Fotografiere cu vizualizare în timp real (silenţioasă sau fără sunet), înregistrare film cu vizualizare în timp real Focalizare obiectiv în • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-F) vizualizare în timp real • Focalizare manuală (M) Moduri zonă AF AF prioritate faţă, AF zonă extinsă, AF zonă normală, AF cu urmărire subiect Focalizare automată AF cu detectare de contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează punctul de focalizare automat atunci când este selectat AF prioritate chip sau AF urmărire subiect) Măsurare expunere film Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal Dimensiune cadru (pixeli) • 1920 × 1080; 30p (progresiv), 25p, 24p • 1920 × 1080 crop; 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, şi cadenţă cadre 30p, 25p • 640 × 424; 30p, 25p Cadenţa reală a cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p este 59,94, 50, 29,97, 25 şi respectiv 23,976 fps; toate opţiunile sunt compatibile atât cu opţiunea de calitate ridicată, cât şi opţiunea de calitate normală a imaginii Format fişier MOV Compresie video Codificare video avansată H.264/MPEG-4 Format înregistrare audio PCM liniar Dispozitiv înregistrare audio Microfon monoaural încorporat sau microfon stereo; sensibilitatea poate fi ajustată Sensibilitate ISO Ajustată automat în intervalul ISO 200 până la 12.800 sau ISO 200 până la Hi 4 Lungime maximă Aprox. 29 min 59 sec Alte opţiuni film Marcare index, fotografiere la interval Monitor Monitor TFT LCD de 8 cm (3,2 inci), aprox. 921.000 de puncte (VGA), cu unghi de vizualizare de 170°, acoperire cadru aprox. 100% şi funcţie automată de ajustare a luminozităţii cu ajutorul senzorului pentru luminozitate ambientală Redare Redare cadru complet sau miniatură (4, 9 sau 72 imagini) cu mărire redare, redare filme, prezentare diapozitive imagini/filme, afişaj histogramă, zone luminoase, informaţii fotografii, afişare date GPS; rotire automată a imaginii, înregistrare şi redare notă vocală, încorporare şi afişare informaţii IPTC USB USB de mare viteză Ieşire HDMI Conector mini HDMI tip C; se poate utiliza simultan cu monitorul aparatului foto Intrare audio Mufă stereo mini-pin (diametru 3,5 mm, compatibil conector de alimentare) Ieşire audio Mufă stereo mini-pin (diametru 3,5 mm) Telecomandă cu 10 pini Poate fi utilizat pentru a conecta telecomanda opţională, dispozitivul GPS GP-1 sau o unitate GPS compatibilă cu NMEA0183 versiunea 2.01 sau 3.01 (necesită cablul adaptor GPS opţional MC-35 cu conectorul D-sub cu 9 pini) Ethernet Conector RJ-45 Conector periferic Pentru transmiţător fără fir WT-5A/B/C/D Limbi disponibile Arabă, Chineză (Simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Tailandeză, Turcă, Ucrainiană Acumulator Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL18 Adaptor CA Adaptor CA EH-6b; necesită conector de alimentare EP-6 (disponibil separat) Montură trepied 1/4 inci (ISO 1222) Dimensiuni Aprox. 160 × 156,5 × 90,5 mm/6,3 × 6,2 × 3,6 inci (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate Aprox. 1340 g/2 lb. 15,3 oz cu acumulator şi card de memorie XQD dar fără capac corp şi capac pentru cupla de accesorii; aprox. 1180 g/2 lb. 9,6 oz (doar corpul aparatului foto) Mediu de operare Temperatură: 0 până la 40°C/32 până la 104°F; umiditate: mai puţin de 85% (fără condens) Accesoriile furnizate Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL18, Încărcător acumulator MH-26, Cablu USB UC-E15, Clemă (pot varia în funcţie de cablu USB, Curea aparat foto AN-DC7, Capac pentru corp BF-1B, Capac cuplă accesorii BS-2, ţară sau de zonă) CD-ROM ViewNX 2

• XQD este marcă comercială a Sony Corporation. • PictBridge este o marcă comercială. • CompactFlash este marcă înregistrată a SanDisk Corporation. • HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing, LLC. • Produsele şi numele de mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. • Imaginile din vizor, din LCD şi monitor din această broşură sunt simulate.

Ianuarie 2012


• Obiectiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Expunere: mod [M], 1/1000 secunde f/5.6 • Balans de alb: Auto 1 • Sensibilitate: ISO 12.800 • Picture Control: Standard ©Bill Frakes


• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Expunere: mod [M], 1/1250 secunde, f/4 • Balans de alb: Temperatură de culoare (5000 K) • Sensibilitate: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Matthias Hangst


• Obiectiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Expunere: mod [M], 1/60 secunde, f/4.5 • Balans de alb: Auto 1 • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard ©Joe McNally


Integritate fără egal a imaginii, însoţită de viteză Calitate a imaginii în cele mai diferite situaţii

INTEGRAL, FĂRĂ EXCEPŢII

16,2 megapixeli într-un senzor nou de imagine în format FX D4 este proiectat pentru a asigura integritatea imaginii în cele mai diferite şi dificile situaţii de iluminare, graţie echilibrului optimizat între dimensiunea senzorului de imagine în format FX (36,0 x 23,9 mm) şi cei 16,2 megapixeli efectivi. Viteza necompromisă de citire a datelor asigură performanţă de până la 11 fps în format FX — mai rapidă decât în cazul oricărui alt aparat foto Nikon. Cei 16,2 megapixeli asigură nu numai profunzime şi detalii impresionante, dar şi o mai mare flexibilitate în post-producţie, pentru decuparea imaginilor la calitate de print pentru reviste sau Format FX 5:4 Format DX Decupare 1,2x pentru publicare pe Internet. O calitate a imaginii atât de versatilă este rezultatul direct al abordării sofisticate a Nikon în ceea ce priveşte proiectarea senzorului. Fiecare pixel măsoară 7,3 µm şi a fost proiectat minuţios pentru a colecta cantitatea maximă de lumină şi pentru a reda cea mai bună calitate a imaginii posibilă, atât în scene luminoase, cât şi în scene întunecate. Puteţi realiza imagini incredibil de curate, cu gradaţii line, chiar şi la sensibilităţi ISO ridicate, graţie sistemului optimizat de reducere a zgomotului şi funcţiei de conversie A/D pe 14 biţi încorporate în senzor. Unic în gama Nikon, D4 extinde posibilităţile de fotografiere, oferind patru opţiuni de zonă de imagine: format FX (36,0 x 23,9 mm), decupare 5:4 (29,9 x 23,9 mm), decupare 1,2x (29,9 x 19,9 mm) şi format DX (23,4 x 15,5 mm). De asemenea, aparatul foto oferă trei opţiuni de zonă de imagine pentru înregistrare video Full HD, triplând astfel potenţialul său de realizare a filmelor. Motorul EXPEED 3 de procesare a imaginii, foarte performant EXPEED 3 îndeplineşte multiple sarcini la viteze incredibile, rezultat al experienţei de proiectare şi atenţiei meticuloase la detalii. Acest motor de imagine, optimizat pentru aparatele foto D-SLR, asigură culori fidele, bine saturate şi un interval dinamic extrem de extins, care asigură tonuri subtile şi nuanţate — de la negru perfect până la alb ca zăpada. Chiar şi atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare scăzută la sensibilităţi ISO ridicate, funcţia inteligentă de reducere a zgomotului atenuează zgomotul fără a afecta claritatea imaginii. Motorul masiv, cu viteză ridicată de procesare a imaginii la 16 biţi, asigură gradaţii line, precum şi tonuri şi detalii abundente care pot fi aplicate imaginii într-o gamă largă de situaţii. Vă puteţi aştepta la imagini JPEG gata de utilizare direct din aparatul foto, pentru livrarea imediată către reviste, ziare sau publicaţii online. EXPEED 3 a fost optimizat şi pentru fişierele video, asigurând filme cu efect redus de moiré, culori false sau „pixelare”.

Performanţă ISO 12.800 pe care te poţi baza D4 oferă performanţă cu zgomot scăzut la ISO 12.800 şi extinde intervalul cu încă o treaptă EV, comparativ cu D3S, făcând ISO 100 un standard; un avantaj suplimentar binevenit când utilizaţi timpi lungi de expunere în lumina puternică a soarelui. Pentru condiţiile mai dificile sunt disponibile valorile echivalente pentru ISO 50 şi ISO 204.800. D4 poate realiza imagini statice şi filme* cu precizie şi claritate în aproape orice lumină. De la lumina dură a amiezii la griul pal al amurgului; de la un interior cu iluminare scăzută la o pădure în lumina lunii la miezul nopţii; intervalul ISO extraordinar al aparatului foto permite fotografilor să abordeze curajos subiectul ales. *Sensibilitatea ISO standard pentru D-Movie de la ISO 200 la ISO 12.800, cu opţiuni de sensibilitate ridicată până la Hi 4.

Performanţă la viteză ridicată pentru a surprinde momentul Mai rapid, pentru cadre extraordinare: fotografiere continuă la aprox. 10/11 fps în format FX cu acurateţe, până la 200 de cadre D4 este construit pentru viteză, dar nu numai pentru viteză. Promptitudinea şi agilitatea aparatului foto D4 merg mână în mână cu un control extraordinar de precis al timpului de expunere, valorii diafragmei, detecţiei focalizării automate, expunerii automate, balansului de alb automat şi a altor opţiuni care permit fotografilor să se apropie mai mult ca oricând de surprinderea momentului decisiv. Veţi fi surprinşi de rafale de 10 fps cu performanţă maximă AF şi AE în format FX. Cadenţa cadrelor poate fi mărită până la 11 fps*1 în format FX. Memoria tampon mare a aparatului foto permite realizarea a până la 100 cadre*2 în format RAW şi a până la 200 cadre*3 în format JPEG (când utilizaţi cardul de memorie Sony XQD cu o capacitate de 32 GB), salvând momente importante care erau pierdute înainte pentru a aştepta golirea memoriei tampon — un adevărat avantaj care nu poate fi măsurat doar în cadre pe secundă. *1 este posibil ca AE/AF să nu se activeze, în funcţie de condiţiile subiectului. *2 Calitate a imaginii: RAW comprimat de 12 biţi *3 Calitate a imaginii: JPEG (FIN/Mediu)

Un flux de lucru complet mai rapid Viteza D4 este demonstrată în întregul flux de lucru. Aparatul foto este pregătit să fotografieze în aprox. 0,12 s*, iar decalajul de declanşare este minimizat la aprox. 0,042 s*. Mecanismul secvenţial precis al aparatului foto a fost reproiectat pentru a atinge 10/11 fps cu şi mai multă acurateţe. De asemenea, D4 este proiectat pentru a livra imagini de top unui editor — sau lumii — fără întârziere. Sistemul puternic de comunicare a datelor şi control asigură transferul fişierelor prin reţea LAN cu şi fără fir, mai rapid şi mai uşor ca oricând. * Conform principiilor CIPA.


Acurateţe excepţională şi viteză Sistem avansat de recunoaştere a scenei

Versatilitate fără rival pentru nevoile profesioniştilor

Modul senzor de focalizare automată Multi-CAM 3500FX

Un nou nivel de acurateţe în funcţionare automată graţie senzorului RGB cu 91.000 pixeli Cu Sistemul avansat de recunoaştere a scenei de la Nikon, D4 atinge noi standarde de acurateţe în focalizarea automată, expunerea automată, utilizarea bliţului i-TTL, Active D-Lighting şi balansul de alb automat. În centrul sistemului se află un senzor RGB precis care citeşte cu atenţie fiecare scenă prin cei 91.000 de pixeli. Cu precizie fără precedent, informaţiile colectate pixel cu pixel sunt apoi utilizate pentru a măsura şi analiza informaţiile de culoare ale scenei şi nivelurile de luminozitate. De asemenea, sistemul recunoaşte feţele umane când fotografiaţi utilizând vizorul optic. Aceste informaţii la nivel de pixel, analizate cu rigurozitate, declanşează apoi automat o varietate de funcţii din aparatul foto, care permit realizarea unor imagini mai naturale şi mai atractive. Sistemul avansat de recunoaştere a scenei asigură niveluri de acurateţe incredibil de ridicate pentru diferite funcţii automate prin calcularea fără cusur a unor cantităţi impresionante de informaţii despre scenă — chiar şi la cadenţe de până la 10 cadre pe secundă.

Detecţie mai rapidă şi mai clară a subiectului cu cele 51 de puncte AF cu orice obiectiv NIKKOR, chiar şi în lumină scăzută Bucuraţi-vă de viteza care permite focalizarea precisă a subiectelor aflate în mişcare rapidă. Modulul senzor de focalizare automată Multi-CAM 3500FX avansat utilizează 51 de puncte AF aşezate strategic, proiectate pentru a surprinde subiectul ales. Asemenea unei reţele, acestea funcţionează individual sau împreună pentru a surprinde subiectele în mişcare. Pentru nivel ridicat de acurateţe, un singur punct AF vă permite plasarea precisă a punctului de focalizare pe subiect. Puteţi utiliza toate cele 51 de puncte AF ale D4 cu un obiectiv AF NIKKOR cu o diafragmă de f/5.6 sau mai deschisă. D4 asigură performanţă ridicată, chiar şi în situaţii cu iluminare extrem de scăzută. Detecţia AF este rapidă şi precisă până la o valoare impresionantă de -2 EV (ISO 100, 20ºC/68ºF), care reprezintă cu aproximaţie limita fizică a vizibilităţii umane prin vizorul optic. Vă puteţi aştepta la performanţă constantă, de încredere, pentru proiecte pe stadion pe timp de noapte, în arene, teatre sau alte spaţii slab luminate.

Funcţie de detecţie faţă pentru AF, AE, bliţ echilibrat i-TTL şi Active D-Lighting Când feţele oamenilor sunt prioritatea, Sistemul avansat de recunoaştere a scenei asigură performanţă extraordinară. Modul AF cu zonă automată al aparatului foto recunoaşte cu precizie feţele umane şi obţine automat o focalizare clară pe acestea, instantantaneu — util când nu aveţi timp să selectaţi manual punctul de focalizare. Focalizează asupra corpului unui subiect când faţa nu este în zona de focalizare AF. Vă puteţi aştepta la expuneri automate mai bune graţie sistemului Nikon de măsurare a expunerii prin matrice de culoare 3D III , chiar şi în situaţii în care este necesară compensarea expunerii, cum ar fi o faţă întunecată pe un fundal luminos sau invers, o faţă luminoasă pe un fundal întunecat. Cu bliţul de umplere i-TTL echilibrat îmbunătăţit al D4, alături de dispozitivele Speedlight, chipurile pot fi luminate în funcţie de mediul înconjurător, cu o precizie extraordinară. Mai mult decât atât, funcţia de detecţie a feţei, utilizată alături de Active D-Lighting, asigură imagini care păstrează zonele luminate şi umbrele în scene cu contrast ridicat, astfel că feţele arată aşa cum le vedeţi, indiferent dacă se află în lumina soarelui sau în umbră.

Detecţie AF iniţială rapidă Sistemul AF al D4 este proiectat pentru a fi la fel de rapid ca reflexele unui profesionist. Detecţia AF iniţială mai rapidă surprinde momente decisive ca niciodată până acum şi este util în special în fotografia de sport. Volei, fotbal, atletism şi înot — indiferent de sport, D4 este pregătit. Este oferită o nouă opţiune „Focalizare+declanşare” ca setare de prioritate de selectare AF-C, permiţând fotografierea continuă la viteză ridicată cu aceeași focalizare clară de la primul cadru. Chiar dacă subiectul îşi schimbă neaşteptat poziţia sau se modifică distanţa dintre acesta şi aparatul foto, cum ar fi în meciurile de fotbal, funcţia AF continuă este activă permanent în timpul rafalelor de fotografiere continuă şi detectează rapid subiectul. 15 senzori cruce din zona centrală şi 11 puncte de focalizare compatibile cu f/8 D4 aliniază cei 15 senzori cruce în zona centrală a vizorului pentru a detecta contrastul atât în liniile verticale, cât şi în cele orizontale, pentru o mai bună performanţă AF. Fiecare senzor cruce răspunde la o diafragmă f/5.6 şi oferă performanţă completă cu toate obiectivele AF NIKKOR. Mai mult decât atât, cele cinci puncte de focalizare centrale şi cele trei puncte din stânga şi dreapta lor sunt compatibile cu f/8. Focalizarea extrem de precisă se obţine chiar şi cu diafragma efectivă f/8 combinând un teleconvertor 2.0x cu obiective NIKKOR supertelefotografice, care sunt utilizate în mod frecvent pentru sport. Aceasta asigură un potenţial crescut când fotografiaţi subiecte la distanţă, cum ar fi cele sport sau din natură.

Fişiere video la calitate ridicată Mod Full HD D-Movie multi-zonă cu trei opţiuni de zonă imagine D4 poate înregistra video Full HD 1080p la 30/25 sau 24p în format H.264/MPEG-4 AVC la calitate ridicată, cu o abundenţă de tonuri fine şi culori naturale. Localizat lângă butonul de declanşare, butonul dedicat pornirii înregistrării Format de bază FX Format de bază DX Format decupare 1920 x 1080 permite accesarea intuitivă şi facilă a funcţiei. Durata maximă de înregistrare pentru un singur fişier video este 29 min 59 s. Graţie celor mai recenţi algoritmi de procesare a imaginii de la Nikon, funcţia video a D4 asigură un aspect lin, cu efect redus de „pixelare” şi moiré, menţinând marginile clare, chiar şi în condiţii de iluminare scăzută, graţie tehnologiei de reducere a zgomotului proiectată special pentru video. Cu D4, filmele Full HD vă stau la dispoziţie în trei formate: format de bază FX, format de bază DX sau format film decupat 1920 x 1080. Formatul de bază FX asigură înregistrări excelente atât cu o profunzime de câmp (DOF) scăzută, cât şi cu unghi larg. Asigură filme frumoase chiar şi la setări ridicate ale sensibilităţii ISO, cu zgomot minim. Atunci când este montat un obiectiv DX, formatul de bază DX este selectat automat. Acest format este util pentru extinderea distanţei focale a unui obiectiv existent. Pentru un efect telefotografic şi mai puternic, formatul de decupare 1920 x 1080 oferă o decupare de aprox. 2,7x a unghiului imaginii, asigurând în acelaşi timp calitate video şi detalii, pentru a obţine un film 1080p Full HD. O astfel de versatilitate vă permite să exploraţi diferite moduri cu gama largă şi completă de obiective NIKKOR. Control excelent al sunetului D4 este proiectat pentru înregistrări stereo fidele şi dispune de un conector încorporat pentru microfon stereo extern. Ataşaţi microfonul stereo compact ME-1 pentru a înregistra sunetul cu claritate, reducând în acelaşi timp, în mod semnificativ, zgomotul mecanic. Un conector pentru căşti externe permite utilizarea căştilor pentru monitorizarea eficientă şi controlarea sunetului în condiţii de izolare. Indicatorii oferă o confirmare vizuală pentru nivelul sunetului, iar sensibilitatea microfonului poate fi controlată precis în timpul înregistrării filmului, chiar din aparatul foto, prin 20 de valori consecutive.

Puncte de focalizare disponibile în funcţie de diafragmă

Senzor RGB de 91.000 pixeli

Urmărire subiect

Detecţie faţă cu senzor RGB de 91.000 pixeli

AF cu detecţie fază AF zonă auto Urmărire 3D

Control expunere Măsurare expunere prin matrice culoare 3D III Bliţ de umplere i-TTL echilibrat

Senzor de imagine

Analiză zone luminoase

Active D-Lighting

AWB

Identificare sursă de lumină

Redare Mărire la redarea feţei

Detectare faţă în plan imagine

Control expunere în vizualizare în timp real Măsurare în vizualizare în timp real Reducere clipire

Urmărire subiect

AF cu detecţie contrast AF prioritate chip AF cu urmărire subiect

Compatibil cu f/8. Funcţionează ca un senzor cruce. Compatibil cu f/8. Funcţionează ca senzori cruce cu diafragme mai deschise de f/8 şi ca senzori de linie cu f/8. Compatibil cu f/8. Funcţionează ca senzori de linie. Compatibili cu diafragme mai deschise de f/8. Funcţionează ca senzori cruce. Compatibil cu f/5.6 sau mai deschise. Funcţionează ca senzori cruce. Compatibil cu f/5.6 sau mai deschise. Funcţionează ca senzori de linie.

Vizor optic cu opţiune reţea de ghidare D4 asigură o acoperire a cadrului de aprox. 100% pentru formatul FX, cu un vizor proiectat pentru a minimiza oboseala ochilor după perioade lungi de utilizare. Gradul de mărire de aprox. 0,7x îmbunătăţeşte confirmarea vizuală a elementelor în cadru. Imaginea mare şi luminoasă de pe vizor şi ecranul de focalizare sunt menite, de asemenea, să asigure o focalizare precisă, indiferent dacă este manuală sau automată. În plus, puteţi opta pentru utilizarea în vizor a reţelei de ghidare, pentru orientare orizontală şi verticală precisă.

Posibilitate de extindere profesionistă Sistem de comunicare cu şi fără fir D4 dispune de o funcţie LAN cu fir încorporată ce respectă standardul IEEE802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX). Mai mult decât atât, D4 este compatibil cu noul dispozitiv transmiţătorul fără fir WT-5A/B/C/D* (opţional) compact, uşor de conectat, care asigură transmisiune rapidă fără fir. De asemenea, datele IPTC (International Press Transmiţătorul fără fir Telecommunications Council) pot fi adăugate WT-5A/B/C/D automat imaginilor din aparatul foto. În plus faţă de introducerea din aparatul foto, este posibil să adăugaţi informaţii unei serii de imagini, la viteză ridicată, utilizând un fişier IPTC creat în prealabil pe un computer. *Transmiţătorul fără fir WT-4A/B/C/D/E este, de asemenea, compatibil.

Fiabilitate profesionistă Sistem avansat de recunoaştere a scenei

Durabilitate în condiţii de mediu severe Corpul D4 este realizat din aliaj de magneziu uşor, dar puternic. Acesta asigură fiabilitatea extraordinară a aparatului foto chiar şi în cele mai dure condiţii de mediu. Declanşatorul D4 a fost testat la 400.000 de cicluri pe aparate foto complet asamblate în condiţii solicitante de fotografiere continuă şi pe durate lungi de timp. S-au luat măsuri speciale pentru etanşarea şi protejarea împotriva umezelii, prafului şi chiar a interferenţelor electromagnetice. Etanşarea de calitate, combinată cu alte acţiuni ale inginerilor Nikon, determină ca aparatul foto să fie operaţional într-o varietate largă de condiţii dure. Mai mult decât atât, graţie reproiectării meticuloase la nivel de detaliu, D4 este chiar mai uşor decât D3S, deşi asigură aceeaşi durabilitate excepţională.

Operare îmbunătăţită în orice situaţie D4 este proiectat pentru ca atât utilizarea verticală, cât şi cea orizontală să fie cât se poate de intuitive. Fiecare orientare dispune de butoane de control aşezate identic, şi anume un selector principal de comandă, un selector de subcomandă, un buton AF-ON şi un selector nou adăugat. Priza verticală este acum şi mai sigură, cu un nou spaţiu pentru degetul mare şi zona mânerului extinsă pentru degete. Pentru utilizare frecventă în orientare verticală, butonul funcţie poate fi personalizat pentru acces rapid la anumite funcţii, cum ar fi compensarea expunerii. Când fotografiaţi în întuneric, butoanele iluminate permit identificarea rapidă şi cu încredere a funcţiei. De asemenea, D4 dispune de două fante pentru carduri de memorie, pentru gestionarea fără probleme a datelor. Viteza optimă de înregistrare pe card este asigurată de fanta pentru card CF compatibil cu UDMA 7 şi de cea pentru card XQD, următoarea generaţie de medii de stocare.

Capodopere optice: obiectivele NIKKOR Pentru a atinge întregul potenţial al D4, este suficient să apelaţi la vasta gamă de obiective NIKKOR, proiectate şi testate pentru a adăuga rezoluţiei şi integrităţii imaginii oferite de D4 claritatea, acurateţea şi fiabilitatea lor dovedită de utilizarea pe teren. Echipaţi aparatul foto pentru imagini statice şi filme cu un obiectiv NIKKOR şi realizaţi fiecare cadru fără a sacrifica tonurile sau nuanţele delicate. De la obiectivele fixe cu f/1.4 până la obiectivele luminoase cu zoom cu f/2.8 şi până la obiectivele cu zoom cu f/4 şi VR, cele mai recente obiective în format FX — multe dintre ele beneficiind de renumitul strat nanocristal — este un sistem complet optimizat pentru situaţiile dificile în care D4 este construit să exceleze.

Brosura_Nikon_D4_ro  
Brosura_Nikon_D4_ro  

• XQD este marcă comercială a Sony Corporation. • PictBridge este o marcă comercială. • CompactFlash este marcă înregistrată a SanDisk Corpo...

Advertisement