Page 1

Verwijzing Om u aan te melden bij Skils is het nodig dat u een verwijzing heeft van uw bedrijfsarts of huisarts. De (bedrijfs)arts, de leidinggevende en u zelf vullen een aanmeldingsformulier in. Wanneer wij de formulieren binnen hebben, kunnen wij het eerste gesprek inplannen. De aanmeldingsformulieren kunt u bij ons opvragen of downloaden van onze website.

Skils: arbeid en psyche in beweging Skils richt zich op werknemers met psychische klachten. Skils is een erkende zorginstelling, in het bezit van een HKZ-certificaat. De teams van Skils bestaan uit betrokken en ervaren (GZ) psychologen die gespe­cialiseerd zijn in diagnostiek en kortdurende behandeling van overspanning, angst en depressie bij werknemers. Dit kan zowel individueel als groepsgewijs. De (werk)­context wordt altijd betrokken in de behandeling. Hoofddoel is dat werknemers weer met voldoening werken.

Kosten Wanneer de competentiemodule onderdeel uitmaakt van een be­­handelingstraject vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten van de module. In het kader van de zorgverzekeringswet geldt altijd de bijdrage ‘Eigen risico’. Daarnaast wordt een kleine bijdrage aan de werkgever gevraagd. Zie onze website voor meer informatie. U kunt ook een competentiemodule volgen los van een behandeltraject. Dan worden de kosten betaald door uw werkgever, uzelf of de verzekeraar. Meer informatie hierover vindt op www.skils.nl

Inspiratie werkt!

Postbus 625, 2300 AP Leiden Hoofdvestiging: Schipholweg 66d, 2316 XE Leiden Overige vestigingen: zie www.skils.nl T 088 800 85 55 / info@skils.nl / www.skils.nl

Skils is een BV zonder winstoogmerk, KvK 27308121. © Copyright 2008 Skils. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of in welke vorm dan ook gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Skils.

Spiegelen van klachten in het ontdekken van uw eigen krachten Competentiemodulen in groepsverband


U wilt prettig en effectief functioneren in uw werk. Daarvoor is inspiratie en soms verandering noodzakelijk. Terugkerende psychische problemen zijn te doorbreken met nieuwe methodieken die gebaseerd zijn op kennis over hoe ons brein werkt en hoe we ongezonde gewoontes in stand houden. Verandering is mogelijk door inzicht te krijgen in uw competenties en capaciteiten, deze te ontwikkelen en beter te benutten. Skils biedt competentiemodulen in groepsverband. Door te spiegelen met anderen ontdekt u nieuwe mogelijkheden en oefent u deze met praktijkvoorbeelden. Veranderen is mogelijk Als we verandering willen is het de kunst te oefenen met andere gedragingen die effectiever zijn. In de competentiemodulen leert u op de juiste wijze te focussen en grenzen te stellen, zowel naar uzelf als naar anderen. Wekelijks oefenen leidt aantoonbaar tot gedragsverandering. Voordelen van een groep De competentiemodulen worden in groepsverband gegeven. Een module bestaat uit 6 sessies. Mindfulness is hierop een uitzondering met 9 sessies. Zelfkennis ontstaat door dingen anders te doen. U leert om vanuit een breder perspectief naar uw eigen situatie te kijken. Door te zien hoe het anders kan, ontstaat binnen de groep een gemeenschappelijke drive om het daadwerkelijk anders te gaan doen. Welke competentie wilt u ontwikkelen? Een competentiemodule is vaak een vervolgstap na een behandeltraject. Afhankelijk van de competenties die u wilt ontwikkelen heeft Skils modulen ontwikkeld die inspireren en erop gericht zijn om terugval in oude gewoontes te voorkomen. Hierbij staat de vraag centraal: Hoe pak ik dié oorzaak aan die mijn klachten in stand houdt? U kunt kiezen voor de volgende modulen:

“Ik ben nog niet in staat om effectief te communiceren met anderen.”

Effectief communiceren “Ik betrap mezelf op negatieve gedachten; ik denk in oordelen over mezelf en anderen.”

Denk wijzer

U leert: - belangen van anderen en eigen belangen te onderscheiden en te begrijpen; - eigen wensen en behoeften op een goede manier kenbaar te maken; - om te gaan met conflicten, het geven en ontvangen van feedback.

U leert: - hoe uw gedachten, gevoelens en gedrag elkaar beïnvloeden; - te onderzoeken of dat wat u denkt daadwerkelijk klopt; - uw negatieve gedachten om te buigen in meer realistische en positieve gedachten.

“Ik herken geen van de eerdere genoemde uitspraken maar heb wel veel klachten. Of ik weet het nog niet.”

Individuele therapie Individuele therapie is dan de beste eerste stap. Graag verwijzen wij u hiervoor naar onze brochure: ‘kortdurende therapie’.

Hoe kies ik voor inspiratie en verandering?

“Ik kan niet loskomen van mijn gedachten en kan niet goed ontspannen.”

Mindfulness

“Ik heb het gevoel niet zelf aan het roer van mijn leven te staan. Alsof ik word geleefd door mijn omstandigheden en niet door mijn eigen keuzes.’’

Leef wijzer U leert: - meer regie over uw leven te hebben; - wat u echt belangrijk vindt in uw leven; - prioriteiten te stellen en beter te plannen en te organiseren.

“Ik mis na jarenlang te hebben gewerkt het gevoel van nut of zin in wat ik doe. Dit leidt voor mij tot desillusie en machteloosheid.”

Op zoek naar perspectief U leert: - zelf een nieuw perspectief te ontdekken dat u in de toekomst een gevoel van voldoening kan geven; - wat uw eigen unieke krachten en kwaliteiten zijn en weer oog te hebben voor wat er goed gaat; - u te richten op dat waar u wél invloed op heeft.

U leert: - uw eigen gevoelens en gedachten te accepteren en er daardoor afstand van te nemen; - met volledige aandacht aanwezig te zijn in het hier-en-nu, ook al zijn niet al uw problemen opgelost; - wat de kracht is van mildheid in ons denken.

Competentiemodulen  

Spiegelen van klachten in het ontdekken van uw eigen krachten.

Competentiemodulen  

Spiegelen van klachten in het ontdekken van uw eigen krachten.

Advertisement