__MAIN_TEXT__

Page 1

ÅRSREDOVISNING

2016

SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB ORGANISATIONSNUMMER 556437-1424

INNEHÅLL 2

ÅRET SOM GÅTT

RÄKENSKAPSÅR 2016 (2016-01-01–2016-12-31)

6

VD HAR ORDET

8

OM SKIFU

STYRELSEORDFÖRANDE HANS BACKLUND

10 MILJÖ & KVALITET

VD PETER CLEMIN

24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12 VÅRA FASTIGHETER

28 EKONOMISK REDOVISNING


2

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Året i korthet

Året i korthet

?

Undrar du varför detta hus kvalar in på "Året i korthet"? LÄS MER VERKSAMHETSBERÄTTELSE

PERSONAL

OMBYGGT

2016 hade SKIFU tio heltids­­

Ombyggnationen på Heffners­

anställda, med en könsfördelning

vägen är ett av de projekt som

på fem män och fem kvinnor.

blivit färdiga i år.

LÄS MER VERKSAMHETSBERÄTTELSE

LÄS MER VÅRA FASTIGHETER


Året i korthet

0

UTDELNING Utdelningen till SKIFU:s ägare Stadsbacken AB för år 2016 blir

...fastigheter förvärvades 2016.

4 000 000 kronor.

Det är första gången sedan 2012.

LÄS MER VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

LÄS MER VERKSAMHETSBERÄTTELSE

PROJEKT Ombyggnationen av Grönborg

... av SKIFU:s fastigheter har

har varit ett av de stora

miljöcertifierats under 2016.

projekten de senaste åren.

LÄS MER MILJÖ & KVALITET

LÄS MER VÅRA FASTIGHETER

3


4

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Året i korthet

RESULTAT Rörelse­resultat efter finansiella poster (kr) för åren 2012–2016

LÄS MER EKONOMISK REDOVISNING

EVENTS SM I SKOTERCROSS När Njurunda MK anordnade en SM-deltävling i skotercross bjöd vi in våra hyresgäster för att kolla på tävlingarna med oss.

ÖPPET HUS Luciafirande och fika på Grönborg ingick i årets öppet hus. Samtidigt kunde våra hyresgäster ta en titt på våra nya, fina lokaler i Grönborg.

INVIGNINGSFEST Flera hundra personer från närings­liv, politik och allmänhet var på plats för att mingla och fira nyinvigningen av Grönborg, Sundsvalls nya kreativa centrum, den 17 november.

På plats fanns moderatorn Isabelle McAllister, komikern Kodjo Akolor, kommunal­rådet Peder Björk, landshövdingen Gunnar Holmgren och många fler som bidrog till en stämning i topp.

Invigningen var ett samarbete mellan SKIFU och husets hyresgäster Åkroken Science Park, Mittuniversitetet och Grönborg – på hörnet. Läs mer om Grönborg under kapitlet Våra fastigheter.

9 133 000

6 740 000

samt prognos för 2017–2018. 2012

2013

8 758 000 2014


Året i korthet

20 887 000

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

23 855 000

12 550 000 8 134 000 2015

2016

2017 (prognos)

2018 (prognos)

Hela Grönborg sprakade under invigningen den 17 november. Representanter från politiken, näringslivet och universitetet fanns på plats, liksom många andra nyfikna som ville se huset och delta i festligheterna.

5


6

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

VD har ordet

VD HAR ORDET 2016 blev det stora inflyttningsåret. Fastigheten Förrådet 4 har byggts om och till och i juni kunde Mittuniversitetet flytta in. Några månader senare följde Tvätteriet, ett medlemsbaserat prototyplab och makerspace i Åkroken Science Parks regi. Här finns verktyg och maskiner med fokus på design, it och teknik. I slutet av året flyttade även Sundsvalls kommuns vuxenutbildning in i huset, som nu är helt uthyrt. En spännande del av bygget var innergården, där det nu finns anläggningar för beachvolleyboll och basket samt fina solterrasser med inbyggd belysning och eluttag där du kan ladda batterierna, både bokstavligt och bildligt talat. PRISVÄRDA ARBETSPLATSER I KREATIV MILJÖ

Stora delar av Grönborg är färdigställda och även dessa ytor är nu fullbelagda. Under 2017 fortsätter arbetet med att skapa fler ytor för Grönborg Coworking space. Här kan man hyra prisvärda arbetsplatser i kreativa miljöer där mötesrum, fikarum, wifi och skrivare ingår i hyran. Bara att ta med datorn och sätta sig, helt enkelt! Många företag har redan bestämt sig för att flytta hit med hela eller delar av sin verksamhet och ytterligare företag är på väg in. Under 2017 kommer förhoppningsvis alla arbetsplatser att bli uthyrda. Och apropå Grönborg. Invigningen var definitivt årets stora höjdpunkt. Flera hundra personer kom och firade tillsammans med oss när kommunal­rådet Peder Björk och landshövdingen Gunnar Holmgren klippte bandet till Sundsvalls nya kreativa centrum.

Även Rorgängaren 5 färdigställdes och har fyllts med personal från kommunens nya Servicecenter. Läs mer om våra byggen under Våra fastigheter. VI SPÅR EN LJUS FRAMTID

Årets rörelseresultat blev 12,6 miljoner kronor, drygt 4 miljoner kronor bättre än år 2015. Och resultatprognoserna för 2017–2020 ser mycket ljusa ut. Framtidsplanerna är många och stora. Flera nya parkeringshus planeras av kommunen och några hyresgäster har flaggat för ytterligare behov av lokaler de kommande åren. En annan stor händelse under året var att Sundsvalls kommunfullmäktige tog beslut om att vi ska köpa Sundsvalls Centralstation. Förvärvet skedde den 1 februari 2017 och nu väntar vi med spänning på planerna för nya resecentrum. EN FÖREDÖMLIG PERSONAL

2016 har varit ett väldigt intensivt år för bolaget med stora investeringar. Att genomföra så stora investeringar och projekt med befintlig personalstyrka är inte lätt. Jag är så otroligt stolt och imponerad över våra medarbetare som har orkat och genomfört detta intensiva år på ett föredömligt sätt. I takt med att vi växer måste så klart även personalstyrkan utökas och två nya personer har anslutit; förvaltar­assistenten Victoria Hessel och fastighetsskötaren Mattias Snell. Varmt välkomna till teamet!

Invigningen var definitivt årets

stora höjdpunkt.

PETER CLEMIN VD


VD har ordet

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

VD Peter Clemin har jobbat med Grönborg-projektet under flera år och i fjol kunde huset äntligen öppna. Här sitter han i Coworking space Köket som inretts i rustik stil med influenser från bryggeritiden.

7


8

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Om SKIFU

OM SKIFU SKIFU är ett kommunägt bolag med det främsta ändamålet att främja utveckling och nyetablering av företag inom Sundsvalls kommun. Med fokus på kunden, miljön och allmännyttan ska vi äga, förvalta och utveckla strategiskt viktiga fastigheter där vi kan erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor. Utöver detta utför SKIFU uppdrag åt Sundsvalls kommunkoncern inom byggnation och förvaltning. SKIFU ska: • sträva efter att tillgodose tillväxtsbehovet av fastigheter och uppföra och/eller förvalta byggnader avseende företagslokaler när behov finns. • äga, bygga och förvalta parkeringsanläggningar inom kommunen. • samverka i lokal- och fastighetsfrågor med lokala näringslivet och Näringslivsbolaget för ökad inflyttning och expansion av nya företag. Läs mer under kapitlet Verksamhetsberättelse.

FASTIGHETSBESTÅND Vid årsskiftet 2016/2017 ingick 21 fastigheter med sammanlagt drygt 127 000 kvm lokalyta i SKIFU:s fastighetsbestånd. I fastigheterna finns till stor del olika kommunala verksamheter, men även kontor, industrilokaler, butiker och skolor för både privata och offentliga aktörer. Läs mer under kapitlet Våra fastigheter.

PERSONAL Engagerade och kunniga medarbetare är nyckeln till ett framgångsrikt företag. Därför prioriterar vi på SKIFU vår personal och satsar på personalvård och kompetens­ utveckling. Vårt öppna arbetssätt och en miljö med högt i tak gör att personalen blir delaktig i hela verksamheten och dess utveckling.

Eftersom SKIFU är ett litet bolag blir varje person extra viktig och tillsammans jobbar vi för att Sundsvall ska vara en attraktiv plats för både invånare och företag.

VISION Vår vision är att vara ledande inom att utveckla och levandegöra fastigheter som stärker Sundsvall.

FRAMTID Utvecklingen för SKIFU har varit positiv de senaste åren och progonsen visar en uppåtgående trend. I dagsläget är bolaget inne i en expansiv fas med många projekt. Det mest omfattande som är på gång är bygget av nya resecentrum på Sundsvalls centralstation. Dessutom planeras nya parkeringshus kring Sundsvalls inre hamn. Förutom de nya byggena är utvecklingen av Grönborg ett prioriterat projekt.

AKTUELLA PLANER OCH PROJEKT NYA PARKERINGSHUS KRING HAMNEN

På grund av nya bostadsområden samt bygget av ett nytt rese­centrum vid centralstationen har ett ökat parkerings­ behov uppstått kring Sundsvalls inre hamn. Därför kommer SKIFU sannolikt få i uppdrag av kommunen att bygga nya parkeringshus på både den norra och södra kajen. Förmodad byggstart på Södra kajen slutet av 2017 eller början av 2018. Byggstart på Norra kajen är mer osäker beroende på bland annat planändringar. RESECENTRUM VID CENTRALSTATIONEN

I december 2016 beslutade Sundsvalls kommunfullmäktige att SKIFU ska förvärva Sundsvalls Centralstation. Köpet genomförs den 1 februari 2017 och därefter startar arbetet med att projektera för ett nytt resecentrum. Själva om- och tillbyggnaden beräknas påbörjas under 2018.

Vår vision är att vara ledande

inom att utveckla och levandegöra fastigheter som stärker Sundsvall .


Om SKIFU

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

LÄKEMEDELSFABRIKEN UTÖKAR LOKALYTORNA

Utvecklingen för företagen i läkemedelsfabriken är positiv. Under 2016 gjordes en tillbyggnad för en ny produktions­linje och nu utreds möjligheten till ytterligare tillbyggnader. FORTSATT UTVECKLING AV GRÖNBORG

I Grönborg tar vi ett helhetsgrepp avseende lokalerna. Här skapas ett levande hus och ett kreativt centrum för att främja innovation och företagande. Projektet är ett samarbete med bland andra Åkroken Science Park, Studentkåren i Sundsvall, Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. Om- och tillbyggnader blev till största delen klara under 2016. Vissa hyresgäst­anpassningar återstår och dessa avslutas under 2017. Sedan återstår att utveckla Grönborg till det levande hus och kreativa centrum som är tänkt. UNIVERSITETET VILL EXPANDERA ÄNNU MER

Mittuniversitetet flyttade under 2016 in i nya lokaler på Förrådet 4. Nu har man flaggat för ytterligare lokalbehov de kommande åren. MÖJLIGHET TILL FLER SMÅFÖRETAGARHUS

SKIFU har som mål att förvärva fler fastigheter i kommunens ytterområden som kan förvandlas till småföretagarhus. Ännu har ingen lämplig fastighet hittats. AVYTTRING AV MARK PÅ SJUKHUSET 2

En av anledningarna till förvärvet av Sjukhuset 2 var kommunens intresse för den kringliggande marken. I början av 2017 blev det klart att Mitthem kommer att förvärva delar av denna mark för att kunna bygga nya bostäder. VÅRDBOENDE PÅ KASSÖREN 7

SKIFU ser tillsammans med kommunen över möjlig­heterna att göra en tillbyggnad med ett plan på Kassören 7 för ett vårdboende.

LÄS MER

SOCIALA YTOR

Bilderna ovan är tagna

Under rubriken Våra fastigheter

Många av Sundsvalls

i Sjukhuset 2, samt inne hos

finns mer information om

kommuns olika verksamheter

dagverksamheten som bedrivs

SKIFU:s fastigheter och projekt

finns i SKIFU:s lokaler, som

av Station 8 i Kassören 7. Båda

som har genomförts under de

till exempel stora delar av

verksamheterna har nyligen

senaste åren.

Socialtjänsten.

flyttat in i nyrenoverade lokaler.

i Sublunas upplevelsecentrum

9


10

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Miljö & Kvalitet

MILJÖ & KVALITET MILJÖARBETE

KVALITETSARBETE

Att vara medveten om sin egen miljöpåverkan ligger inte bara i tiden, utan är också en nödvändighet. Smältande isar, föroreningar och dålig luftkvalitet påverkar oss alla.

FR2000

I linje med ägardirektiven arbetar SKIFU aktivt med att minska sin egen och kundernas miljöpåverkan. Det ingår i det dagliga arbetet att aktivt och systematiskt jobba för en bättre miljö. Personalen ska via utbildning ständigt förbättra sin kunskap i syfte att öka miljömedvetandet. Miljö och tillgänglighet beaktas ständigt, som vid upphandlingar och om- och tillbyggnader. MILJÖCERTIFIERING

För att öka standarden på våra fastigheter och samtidigt minska vår miljöpåverkan har SKIFU inlett ett arbete med att certifiera våra fastigheter enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) märkning Miljöbyggnad (läs mer om miljömärkningen i faktarutan). Under året har två fastigheter i centrala Sundsvall blivit först ut med att miljöcertifieras; Norrmalm 3:26 och Kassören 7. 2017 fortsätter arbetet och nu är fastigheterna Förrådet 4 samt Grönborg 8 under utredning. Det långsiktiga målet är att certifiera så många fastigheter som möjligt med en takt av minst två stycken varje år. ENERGIOPTIMERING

Vi fortsätter arbetet med att göra våra fastigheter mer energi­optimerade. Bland annat kartläggs ventilationstider, styrning av belysningar, pumpstopp och luftflödesnivåer. Åtgärderna minskar förbrukningen av el, värme och ventilation. Under året har all belysning i parkeringshuset Balder bytts ut till LED för att minska energiförbrukningen. Detta innebär att alla våra parkeringshus nu har LED-belysning. UTREDNING AV ÅTERVUNNEN ENERGI

Lokala industrier släpper ifrån sig stora mängder spillvärme. Denna tar vårt systerbolag Sundsvall Energi tillvara på och återanvänder som fjärrvärme. Nu utreder vi om det är möjligt att ansluta oss till detta. Avtalet skulle innebära att all fjärrvärme i våra fastigheter skulle bestå av återvunnen energi.

SKIFU är certifierat enligt kvalitets­systemet FR2000 där kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och kompetens. Inom kvalitetssystemet finns policys och styrdokument för exempelvis resor, alkohol och droger, jämställdhet, krisberedskap, it, internkontroll, mutor, upphandling och representation. NKI

För att hålla en hög kvalitet på våra kundrelationer genomförs varje år en kundundersökning. Undersökningen är ett effektivt verktyg för att ta reda på hur vi lever upp till hyresgästernas krav och förväntningar, liksom vad som kan förbättras i enskilda fastigheter. BETYG PÅ ÖVERGRIPANDE OMRÅDEN

SKALA

BETYG

YTTRE MILJÖ

1–10

7,0

INRE MILJÖ

1–10

6,8

HUR SNABBT FEL ÅTGÄRDAS

1–10

7,0

INFORMATION KRING PÅGÅENDE ARBETEN

1–10

6,7

SKIFU SOM HYRESVÄRD

1–10

 7,1

BEMÖTANDE FRÅN PERSONALEN

1–10

8,5

1–100

67

NKI (NÖJD KUND INDEX

I 2016 års kundundersökning anger hela 98 % av våra hyresgäster anger att de trivs i sin fastighet och betyget på bemötande från SKIFU:s personal blev väldigt högt. Nöjd Kund Index är 67 av 100, ett bra betyg som dock kan bli ännu bättre. Betygen på hur snabbt fel och skador i lokalerna åtgärdas samt hur bra vi informerar kring pågående arbeten i och kring fastigheten anser vi inte vara tillräckligt höga. Därför har vi vidtagit åtgärder för att förbättra dessa områden, bland annat med ett nytt system för att snabbt kunna sprida information till våra kunder. Där ges även hyresgäster i samma hus möjlighet att kommunicera med varandra. Utöver detta har vi vidtagit åtgärder i enskilda fastigheter avseende till exempel cykelparkering, soprum och inomhusklimat.


Miljö & Kvalitet

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Under 2016 genomfördes certifiering av Kassören 7 och Norrmalm 3:26 (bilden) och i början av 2017 erhölls den formella certifieringen. I slutet av 2016 påbörjades arbetet med Förrådet 4 och Grönborg 8.

MILJÖBYGGNAD

Att certifiera en fastighet

Två år efter certifieringen görs

enligt Miljöbyggnad innebär

en uppföljande kontroll för

Certifieringen Miljöbyggnad

att miljöprestanda och -arbete

att säkerställa att kvaliteten

utfärdas av Sweden Green

granskas. Totalt mäts 16 olika

är på samma nivå som vid de

Building Council och baseras på

värden. Innan certifieringen

ursprungliga mätningarna.

svenska bygg- och myndighets­

utfärdas görs en granskning från

regler samt svensk bygg­praxis.

en oberoende tredje part.

KÄLLA WWW.SGBC.SE

11


12

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Våra fastigheter

VÅRA FASTIGHETER

E14


Våra fastigheter

SKIFU äger 21 fastigheter med

De numrerade punkterna

en sammanlagd lokalyta på

på kartan visar var SKIFU:s

drygt 127 000 kvadratmeter.

alla fastigheter finns.

Samtliga av fastigheterna

På två av dessa, finns dubbla

är belägna inom Sundsvalls

fastighets­beteckningar;

kommun. Läs mer om dem

10 (Förrådet 4 och 8) samt

på sidorna som följer.

16 (Verkstaden 3 och 4).

E4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NORRMALM 3:26 BALDER 1 STENSTADEN 1:2 KASSÖREN 7 STUVAREN 2 GASVERKET 1 ÖSTERMALM 1:4 ÖSTERMALM 1:35 GRÖNBORG 8 FÖRRÅDET 4, 8

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

11 12 13 14 15 16 17 18 19

RORGÄNGAREN 5 NACKSTA 5:11 LABORATORIET 4 VERKSTADEN 3, 4 SJUKHUSET 2 GÄRDE 1:57 RÄVSUND 1:338 TUNA-ÄNGOM 1:82 SKÖLE 1:81

KARTOR © LANTMÄTERIET

13


14

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Våra fastigheter

1

Parkeringshuset City-P,

Under senare år har flera

Även husets utseende har

där SKIFU har sitt kontor,

åtgärder gjorts för att öka

fått ett lyft i och med in- och

ligger centralt och vackert

tryggheten i parkerings­huset.

utvändiga renoveringar.

till längs Selångerån i Sundsvall.

Till exempel har entréer och

I samarbete med Sundsvalls

Här finns plats för cirka

hissar glasats in och över­

museum, har garaget

SKEPPAREGATAN 5, SUNDSVALL

470 bilar och även laddnings­

vaknings­kameror installerats

utsmyckats med foto­grafier av

19 400 KVM

stationer för elbilar.

i trapphus och garage.

Norrmalm genom tiderna.

2

I Balder finns 590 parkerings­

NORRMALMSG. 12, SUNDSVALL

LED-belysning installerats

14 600 KVM

i huset.

3

På "P-däcket" vid Kultur­

HAMNGATAN, SUNDSVALL

Under 2016 har kamera­

7 000 KVM

övervakning installerats.

4

På Norra Järnvägsgatan

N:A JÄRNVÄGSG. 8–10, SUNDSVALL

varmgarage med förhyrda

7 700 KVM

parkerings­platser.

NORRMALM 3:26

BALDER 1

STENSTADEN 1:2

KASSÖREN 7

platser, varav några är utrustade med laddningsstationer för elbilar. Under 2016 har övervakningskameror och

magasinet finns 159 parkerings­ platser ovan jord och 152 i garaget. Här finns även laddnings­stationer för elbilar.

i Sundsvalls centrala delar bedrivs främst teater­ verksamhet. Här finns även butikslokaler samt ett


Våra fastigheter

5

STUVAREN 2 LANDSVÄGSALLÉN 2–3, SUNDSVALL 3 900 KVM

Mellan järnvägsstationen och Inre hamnen, ligger fastigheten Stuvaren 2. Här finns kontor, butik och verkstad. Sedan några år tillbaka finns det planer på att bygga ett parkerings­hus här.

Detta på grund av ett ökat parkeringsbehov i och med planer på ett nytt rese­­centrum samt flera nya bostadshus i området. Den lilla bilden visar hur ett parkeringshus här skulle kunna se ut.

6

Gasverket 1 är en anrik

N:A JÄRNVÄGSG. 1, SUNDSVALL

till både centralstationen

2 300 KVM

och centrum.

7

Ett av våra minsta kontorshus,

KOLVÄGEN 6, SUNDSVALL

kommunikationer, såsom

1 000 KVM

Sundsvalls centralstation.

8

2015 förvärvades kombi­

BJÖRNEBORGSGATAN 3, SUNDSVALL

Logistikpark hyr marken och

200 KVM

har driftavtalet.

GASVERKET 1

ÖSTERMALM 1:4

ÖSTERMALM 1:35

fastighet som förr, som namnet antyder, hyste Sundsvalls gasverk. Här finns numer kontor med närhet

fastigheten Östermalm 1:4, på Kolvägen i Sundsvall ligger vid Inre hamnen, med närhet både till centrum och

terminalen vid centralstationen. Det långsiktiga målet är att utveckla fastigheten till en del av nya resecentrum. Sundsvall

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

15


16

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Våra fastigheter

9

I den anrika fastigheten

Här skapas något som Sundsvall

Ombyggnationen av Grönborg

Grönborg 8 på Storgatan 73

länge saknat; en gemensam

startade 2015 och under 2016

växer Sundsvalls nya kreativa

plattform och fysisk plats för

flyttade de första hyresgästerna

centrum fram – en samlings­

innovation, kreativitet och

in. Huset kommer att färdig­-

plats för hela regionen där

utveckling. Visionen är en miljö

ställas under 2017. Projektet har

STORGATAN 73, SUNDSVALL

näringsliv, akademi och

som främjar nya samarbeten,

varit omfattande och så gott

6 000 KVM

samhälle möts.

produkter och företag.

som hela huset har renoverats.

GRÖNBORG 8


Våra fastigheter

Två av de större ingreppen är

Huset byggdes år 1875 och

att den stora inner­gården har

är ett av Sundsvalls äldsta.

glasats in och kantats med

Genom hela arbetet har hänsyn

loftgångar samt att taket på

tagits till husets karaktär

husets östra del har höjts för

och historia; originaldetaljer

att skapa mer uthyrningsbar

och -material har bevarats och

kontorsyta.

återanvänts.

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

17


18

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Våra fastigheter

10

Längs Sidsjövägen ligger

Det nya campusområdet har

Bygget blev klart 2016 och

Förrådet 4 och 8, som nyss

kopplats samman med den

Mittuniversitetet flyttade in

genomgått ett av våra största

gamla delen vid Åkroken via

i juni månad. Under hösten

byggprojekt. Fastigheterna

gångstråk. Även grannhuset

kom även Sundsvalls kommuns

förvärvades 2015 för att

Grönborg har renoverats under

vuxen­utbildning samt

SIDSJÖVÄGEN 5, SUNDSVALL

skapa ett nytt campusområde,

samma period. Läs mer på nästa

Tvätteriet, ett prototyplab och

13 300 KVM

Åkanten, åt Mittuniversitetet.

uppslag.

makerspace.

FÖRRÅDET 4, 8


Våra fastigheter

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

19


20

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Våra fastigheter

11

Fastigheten förvärvades 2014

Sedan köpet har lokaler, fasad

från det kommunala bolaget

och tak genomgått omfattande

Norra Kajen AB, på uppdrag

renoveringar. Dessutom har

från Sunds­valls kommun,

stora saneringsarbeten utförts

med syftet att skapa nya,

i och kring fastigheten.

HEFFNERSVÄGEN 1, SUNDSVALL

moderna lokaler åt kommunens

Servicecenter flyttade in under

2 600 KVM

nybildade Servicecenter.

sommaren 2016.

RORGÄNGAREN 5


Våra fastigheter

12

Fastigheten ligger på Bultgatan

BULTGATAN 18, SUNDSVALL

intill järnvägen. I lokalerna

900 KVM

bedrivs ett hunddagis.

13

På Kontorsvägen 1 finns

KONTORSVÄGEN 1, SUNDSVALL

renoveringar sedan förvärvet

1 700 KVM

år 2014.

14

I Verkstaden 4 på Förrådsgatan,

FÖRRÅDSGATAN 5, SUNDSVALL

fastigheten arrenderar SKIFU

4 200 KVM

tomtmark på Verkstaden 3.

15

Fastigheten förvärvades 2015

Under 2017 kommer

och har sedan dess byggts om

fastigheten att styckas av.

i etapper. 2016 hände en del;

Bland annat kommer mark

Subluna invigde sin verksamhet,

att säljas till systerbolaget

Mimerskolan utökade sina

Mitthem, som planerar att

INSTITUTSVÄGEN 8, SUNDSVALL

lokaler och en del av fastigheten

bygga flera nya bostadshus

5 000 KVM

om­vandlades till elevboende.

i området.

NACKSTA 5:11

LABORATORIET 4

VERKSTADEN 3, 4

SJUKHUSET 2

i Nacksta industriområde väster om Sundsvalls centrum. Fastigheten ägs av SKIFU på grund av det strategiska läget

Sundsvalls enda squashhall. Här finns även utrymmen för lager och kontor. Fastigheten har genomgått löpande

med utsikt över Sundsvalls­ fjärden och den nya bron, ligger denna fastighet med kontor, verkstad och lagerytor. Intill

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

21


22

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Våra fastigheter

16

Bygget av en ny strategisk

Här finns även 60 stycken

Under och efter bygget

bussdepå åt Sundsvalls kommun

uppställnings­platser för bussar

av bussdepån har flera

stod klart och invigdes hösten

samt en personal­parkering.

miljöbefrämjande insatser

2014. Anläggningen består

Uppställnings­platserna har

gjorts i området, bland annat

av en asfalterad yta om cirka

skärmtak över bussarnas

för att minska utsläppen

JOHANNEDALSV. 117, SUNDSVALL

13 500 kvm med garage och

front och är utrustade med

av farliga ämnen ut i den

1 600 KVM

personalbyggnad.

fjärrvärmeanslutning.

närliggande Gärdetjärn.

17

Strax utanför Kvissleby

Fastigheten består av fem

Kontorshotellet har

i Njurunda, ligger Essvik

byggnader som i dag i första

gemensamma mötesrum

Företagscentrum. SKIFU köpte

hand rymmer lager och

och personalrum. För lokala

fastigheten under 2014 för att

industri, men även en cirka

småföretagare ges här nya

kunna skapa nya möjligheter

1 000 kvm stor kontorsdel som

förutsättningar att bredda

PIONVÄGEN 5, KVISSLEBY

för företagare i Njurunda­

under 2015 gjordes om till ett

sina kontaktnät och driva en

14 200 KVM

området.

kontorshotell.

framgångsrik verksamhet.

GÄRDE 1:57

RÄVSUND 1:338


Våra fastigheter

18

En annan av SKIFU:s fastigheter

BRUKSGATAN 5, MATFORS

ett kontorshotell. Huset ligger

6 400 KVM

i närheten av Matfors centrum.

19

Läkemedelsfabriken är ett

Under 2016 påbörjades en

spännande företagsområde

utbyggnad av fastigheten, då

i Matfors, 1,5 mil väster om

en av hyresgästerna ska utöka

Sundsvall. Här finns special­

sin verksamhet med en helt ny

anpassade lokaler avsedda för

produktionsdel som ska starta

STORJORDENVÄGEN 2, MATFORS

medicin­teknisk produktion och

i början av 2017. Och ännu ett

13 800 KVM

utveckling.

projekt är på gång under 2017.

TUNA-ÄNGOM 1:82

SKÖLE 1:81

i Matfors är det före detta pappers­bruket. I Tuna-Ängom 1:82 finns såväl gym som verkstad och kontor – inklusive

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

23


24

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Med fokus på kunden, miljön och Sundsvalls framtid ska Sundsvalls kommuns Industrifastighets­utveckling AB (SKIFU) främja nyetablering och utveckling av företagandet i Sundsvalls kommun. Detta görs genom att äga, förvalta och utveckla strategiskt viktiga fastigheter där bolaget kan erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor. SKIFU äger 21 fastigheter med drygt 127 000 kvm lokalyta.

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB ägs till 100 procent av Stadsbacken AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Sundsvalls kommun.

ÄGARDIREKTIV ANSVAR

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har som syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga, förvärva, äga och förvalta fastigheter som är  strategiskt viktiga för kommunen, och att avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver skall bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun.

Utöver detta utför SKIFU uppdrag åt Sundsvalls kommunkoncern inom byggnation och förvaltning. Verksamheten har bedrivits i enlighet med de ändamål fullmäktige har fastställt (se Ägardirektiv) samt inom de kommunala befogenheterna.

STYRELSE Hans Backlund Pirjo Linna Avarre Tommy Eriksson Elisabeth Gisslin-Burman Anders Odmark

SKIFU ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster och sträva mot en låg miljö­påverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivi­sering inom det egna verksamhetsområdet och upp­muntra kunderna att minska sin egen miljö­påverkan.

Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot

UPPDRAG

Bolaget ska effektivisera förvaltning och drift av sina fastigheter.

PERSONAL

EKONOMISKA DIREKTIV

Tio personer är heltids­anställda i SKIFU. Under december har en nyanställning gjorts. Köns­för­del­ningen är fem män och fem kvinnor och snittåldern är 43,6 år.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

(TKR)

RÖRELSEINTÄKTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BALANSOMSLUTNING

Genom god ekonomisk hushållning skall bolaget kunna finansiera underhåll och erforderliga investeringar. Avkastning på eget kapital skall långsiktigt uppgå till minst 13 %.

2016

2015

2014

2013

2012

98 857

76 992

71 854

58 387

57 967

12 550

8 134

8 758

9 133

6 740

1 073 763

830 474

532 182

390 705

353 200

SOLIDITET

3,5 %

3,3 %

4,2 %

5,0 %

4,2 %

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

2,2 %

2,3 %

3,7 %

5,0 %

5,3 %

40,9 %

29,6 %

39,2 %

46,7 %

45,1 %

9

9

9

8

6

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL ANTAL ANSTÄLLDA

Förklaring Soliditet Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital

EGET KAPITAL EGET KAPITAL 2015-12-31

Justerat eget kapital / balansomslutning Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader / balansomslutning Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital (TKR)

AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

UPPSKRIV­ NINGS­FOND

BALANSERAD VINST MM

TOTALT EGET KAPITAL

100

40

7 683

8 618

16 441

FUSION ÅRETS RESULTAT EGET KAPITAL 2016-12-31

50  

1 791

100

40

7 733

10 409

18 282


Förvaltningsberättelse

Vi är SKIFU

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Här hittar du alla som är heltidsanställda på SKIFU per den 16 februari 2016. Tillsammans jobbar vi för

VD

Sundsvalls framtid.

PETER CLEMIN

EKONOMICHEF

FÖRVALTNINGSCHEF

KENNETH NORDSTRÖM

URBAN SIMANDER

EKONOM

FÖRVALTARE

IDA MARTINSSON

HELENE FRANK JOHNSON

EKONOM

FÖRVALTARASSISTENT

CHRISTOFFER HALLENIUS

VICTORIA HESSEL

EKONOM

FASTIGHETSSKÖTARE

LENA LARSSON

ANDERS CARLSSON

MARKNADSKOMMUNIKATÖR

FASTIGHETSSKÖTARE

PERNILLA NORDSTRÖM

MATTIAS SNELL

25


26

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET

ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET

STRATEGISKT FÖRVÄRV AV RESECENTRUM

Resultatet för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31 uppgår till 12,6 mnkr före bokslutsdispositioner, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Intäkterna för 2016 uppgår till 98,9 (77,0) mnkr, vilket är 3,6 mnkr över budget. Kostnader för 2016 uppgår till 73,8 (58,3) mnkr, vilket är 6,3 mnkr över budget. Intäkter och kostnader över budget kan till stor del förklars av vidarefakturering av kostnader i samband med ombyggnader.

SKIFU har under året fått i uppdrag av Sundsvalls kommun­ fullmäktige att förvärva Jernhusens fastigheter i Sundsvall. Förvärv kommer att ske 2017-02-01.

INVESTERINGSREDOVISNING Under 2016 har SKIFU genomfört investeringar för 263 mnkr. Två större byggnads- och renoveringsprojekt har avslutats om- och tillbyggnaden av Förrådet för MIUN och Rorgängaren 5 för Servicecenter. Fastigheten Grönborg 8 kommer att vara helt klar i början av 2017. I läkemedelsfabriken i Matfors har en om- och tillbyggnad påbörjats för Unimedics räkning. Övriga investeringar är mindre ombyggnader, markanläggningar och inventarier. UTBYGGNAD OCH RENOVERING AV FÖRRÅDET 4 OCH 8

I maj 2015 förvärvades fastigheterna Förrådet 4 och 8 på Sidsjövägen 5 i Sundsvall av Sundsvalls kommun för köpeskillingen 19,8 mnkr. En om- och nybyggnad av Förrådet 4 för Mittuniversitetets räkning har slutförts som planerat under året. Förutom Mittuniversitetet hyr även Sundsvalls kommun lokaler i fastigheten. Fastigheten Förrådet 8 är ännu outvecklad. Investering: 215 mnkr, varav 98,7 mnkr under 2016. UTBYGGNAD OCH RENOVERING AV GRÖNBORG 8

I fastigheten Grönborg 8 byggs ett nytt centrum för företagande och innovation. Efter ett omfattande rivningsarbete påbörjades ombyggnaden under 2015 och blev till stora delar klart 2016. Mittuniversitetet, Åkroken Science Park och Studentkåren i Sundsvall flyttade in under sommaren och hösten 2016. Investering: 151 mnkr, varav 66,9 mnkr under 2016. OM- OCH TILLBYGGNAD AV RORGÄNGAREN 5

Under 2015 påbörjades en hyresgästanpassning av fastigheten Rorgängaren 5 på Heffnersvägen 1 i Sundsvall. Huset renoveras för att skapa utrymmen för Sundsvalls kommuns Servicecenter, som flyttade in i juli 2016. Investeringskostnad inkluderar förvärv. Investering: 81 mnkr, varav 32,8 mnkr under 2016. OM- OCH TILLBYGGNAD AV LÄKEMEDELSFABRIKEN

I läkemedelsfabriken i Matfors har en om- och tillbyggnad påbörjats för Unimedics räkning och kommer att vara klar i början av 2017. Investering: 27 mnkr, varav 25,1 mnkr under 2016. ÖVRIGT

Utöver dessa har ett antal investeringar genomförts, såsom verksamhets­anpassningar för hyresgäster i Stuvaren och på Sjukhuset 2, byte till LED-belysning i parkeringshuset Balder. Totalt ca 40 mnkr.

BELÄGGNING

Vakansen uppgår till 9,8 % (9,5 %). Av vakansen står varm- och kallager i Essvik Företagscentrum för 9 % övriga fastigheter 0,8 %. Ekonomisk vakans uppgår till 6,1 %. AFFÄRS- OCH MARKNADSRISKER SAMT FINANSIELLA RISKER

Den största affärsrisken finns i läkemedelsfabriken i Matfors med verksamhetsanpassade lokaler. SKIFU har under 2016 ökat de långfristiga skulderna med 275,5 mnkr till 965,5 mnkr med en genomsnittsränta vid årsskiftet på 1,25 % och en genomsnittlig bindningstid på ca 37 månader. SKIFU har under de senaste åren och kommer även nästa år att öka de långfristiga skulderna, vilket gör att bolaget blir räntekänsligt. Risken de närmaste åren är begränsad då bindningstiden ligger på 29 månader.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade medel 8 617 088:95 Årets resultat  1 790 950:32 Totalt  10 408 039:27 Disponeras enligt följande: Villkorade aktieägartillskott återbetalas  - 5 000 000:00 Till aktieägarna utdelas (4 000 000 kr per aktie) -4 000 000:00 Balanseras i ny räkning  1 408 039:27

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER FÖRESLAGEN VÄRDEÖVERFÖRING Utdelning med 4 000 000 kronor och återbetalning av villkorade aktie­ägartillskott med 5 000 000 kronor kommer, under förutsättning av årsstämmans godkännande att lämnas. Den föreslagna värde­överföringen reducerar bolagets soliditet från 3,5 till 2,7 procent. Mot bakgrund att bolagets verksamhet bedrivs i Sundsvalls kommunala bolagskoncern och bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget försvaras därmed med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st. (försiktighetsregeln).


Förvaltningsberättelse

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

MÅL- OCH INDIKATORER SUNDSVALLS KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FRÅN ”MRP 2016-2017, MED PLAN FÖR 2018-2019” PRIORITERAT OMRÅDE 1 JOBB OCH ARBETSLIV Bolagets mål

Utveckla Fastigheten Rävsund på Essvik till ett företagscentrum.

Måluppfyllelse 2016 Ja/delvis INDIKATOR

UTFALL DEC 2016

MÅL 2016

MÅL PÅ SIKT

5

10

15–30

UTFALL DEC 2016

MÅL 2016

MÅL PÅ SIKT

1 280

1 000

ANTAL NYA HYRESGÄSTER

JÄMFÖRELSETAL

PRIORITERAT OMRÅDE 2 EN LIKVÄRDIG SKOLA FÖR ALLA Bolagets mål

Ökning sommararbetare/praktikarbete totalt minst 900 timmar.

Måluppfyllelse 2016 Ja INDIKATOR ANTAL TIMMAR SOMMAR-/PRAKTIKARBETE

JÄMFÖRELSETAL

PRIORITERAT OMRÅDE 3 SOCIALA FRAMTIDSINVESTERINGAR Bolagets mål

Under MRP-perioden planera för ett nytt företagscentrum i något av kommunens ytterområden.

Måluppfyllelse 2016 Nej Kommentar

Ingen lämplig fastighet har hittats under 2016.

NEDBRYTNING AV ÄGARDIREKTIV OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL PROCESSMÅL 1

FÖRBÄTTRAD KUNDINFORMATION

Bolagets mål

Införa molntjänsten Ibinder för våra kunder.

Måluppfyllelse 2016 Ja Kommentar

Arbetet påbörjat och fyra fastighet är klara. Några fastigheter till är påbörjade och alla kommer att bli klara under 2017.

PROCESSMÅL 2

MILJÖCERTIFIERING AV VÅRA FASTIGHETER

Bolagets mål

Starta miljöcertifiering under 2016.

Måluppfyllelse 2016 Ja Kommentar

Två fastigheter klara under 2016. Två till påbörjade som blir klara i början av 2017.

INDIKATORER FÖR MÅLUPPFÖLJNING I MRP 2016 INDIKATORER

2013

2014

2014

2016

ARBETSMILJÖ

88

83

LEDARSKAP

73

79

MEDARBETAREENGAGEMANG

85

85

MÖJLIGHET TILL FULLGÖRANDE

80

83

7,6

67

MEDARBETARINDEX:

NÖJD-KUND-INDEX

8,7

SJUKFRÅNVARO

1,0 %

VAKANSGRAD

0,5 %

1,0 %

1,1 %

6,6 %

9,5 %

9,9 %

EKONOMISK VAKANSGRAD

6,1 %

ÄGARDIREKTIV EKONOMISKT DIREKTIV 1 AVKASTNING Bolagets mål

Avkastningen på eget kapital skall långsiktigt uppnå till minst 13 %.

Måluppfyllelse 2016

Ja, uppgår till 40,9 %.

Kommentar

Det låga egna kapitalet gör att avkastningen blir relativt hög.

ARBETSMILJÖ

83

LEDARSKAP

79

MEDARBETARENGAGEMANG

85

MÖJLIGHET TILL FULLGÖRANDE

83

27


28

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Ekonomisk redovisning

EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING TKR RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

NETTOOMSÄTTNING

NOT

2016

2015

4

93 852

74 941

ÖVRIGA INTÄKTER

5 005

2 051

SUMMA INTÄKTER

98 857

76 992 -30 473

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

5

-34 446

PERSONALKOSTNADER

6

-7 774

-7 031

-26 573

-20 141

AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

RÄNTEINTÄKTER RÄNTEKOSTNADER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-5 005

-626

-73 798

-58 271

25 059

18 721

99

7

-12 608

-10 594

12 550

8 134

BOKSLUTSDISPOSITIONER

7

-10 550

-5 300

SKATT

9

-209

-625

1 791

2 209

ÅRETS RESULTAT

94

1,1

2016; 19 mnkr mer än år 2015.

0,24 miljarder mer än 2015.

... miljoner kronor är summan av SKIFU:s nettoomsättning för

... miljarder kronor summeras SKIFU:s tillgångar till. Det är


Ekonomisk redovisning

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR (TKR)

NOT

2016

2015

10-12

935 807

494 587

38 421

225 383 13 925

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BYGGNADER OCH MARK PÅGÅENDE OMBYGGNAD MARKANLÄGGNINGAR

13

33 080

MASKINER OCH INVENTARIER

14

46 805

36 016

1 054 113

769 911

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

AKTIER DOTTERBOLAG

15

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

27 759

1 054 113

797 670

12 628

6 630

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KUND- OCH HYRESFORDRINGAR FORDRINGAR KONCERNBOLAG

742

425

SKATTEFORDRINGAR

1 829

1 450

ÖVRIGA FORDRINGAR

3 198

23 100

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

1 253

1 200

19 650

32 805

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)

NOT

0

0

19 650

32 805

1 073 763

830 475

2016

2015

100

100

EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL (1 AKTIE) BUNDNA RESERVER

FRITT EGET KAPITAL

40

40

UPPSKRIVNINGSFOND

7 733

7 683

SUMMA BUNDET EGET KAPITAL

7 873

7 823

FRIA RESERVER

8 618

6 409

ÅRETS RESULTAT

1 791

2 209

10 409

8 618

18 282

16 441

SUMMA FRITT EGET KAPITAL SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER

16

24 963

14 113

AVSÄTTNINGAR

17

13 013

3 399

18

965 500

690 000

19 078

42 197

SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER

LEVERANTÖRSSKULDER SKATTESKULDER SKULDER KONCERNBOLAG KONCERNKONTO

19

ÖVRIGA SKULDER UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

20

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

21

309

145

3 776

4 790

71

40 391

275

223

28 496

18 777

52 005

106 523

1 017 505

796 523

1 073 763

830 476

29


30

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Ekonomisk redovisning

KASSAFLÖDESANALYS TKR

2016

2015

RÖRELSERESULTAT

25 059

18 721

AVSKRIVNINGAR

26 573

20 141

SUMMA

51 632

38 862

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

ERHÅLLEN RÄNTA ERLAGD RÄNTA BETALD INKOMSTSKATT SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET

99

7

-12 608

-10 594

-2

0

-12 511

-10 587

39 121

28 275

13 154

-16 156

-14 198

25 378

FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITAL FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA

-1 044

9 222

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

38 077

37 497

-318 315

-279 410

INVESTERINGSVERKSAMHETEN FÖRVÄRV AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FUSIONPOSTER

44 708

0

0

-27 759

-273 607

-307 169

LÄMNADE KONCERNBIDRAG

0

-1 610

ERHÅLLNA KONCERNBIDRAG

300

0

-40 320

45 282

FÖRVÄRV DOTTERBOLAG KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

FÖRÄNDRING KONCERNKONTO FUSIONSPOST EGET KAPITAL

50

0

FÖRÄNDRING LÅNGFRISTIGA SKULDER

275 500

226 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

235 530

269 672

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

0

0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

0

0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

0

0

38

7,7

löpande verksamheten.

andra företag inom koncernen.

...miljoner kronor är summan för kassaflödet från den

... procent av försäljningen och 28,1 procent av inköpen avser


Ekonomisk redovisning

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

NOTER NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling ABs (SKIFU) års­redo­visning upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redo­visningsprinciperna är föränd­rade enligt K3 regelverket i jämförelse med föregående år. Omräkning har skett för öka jämförbarheten. I årsredovisningen presenteras samtliga belopp i tkr. VÄRDERINGSPRINCIPER MM. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings­värden om inget annat anges. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I en kostnadsslagsindelad resultaträkning redovisas avskrivning­arna i posten Avskrivningar, nedskrivningar och återför­ingar. När en tillgång inte delas upp i komponenter ska, enligt K3 17.5, tillkommande utgifter läggas till anskaffnings­värdet om de beräknas ge före­taget framtida ekonomiska fördelar. Stadsbackenbolagen bedömer att kriteriet om framtida ekonomiska fördelar i deras fall uppfylls när de tillkommande utgifterna medför att tillgångens prestanda ökar i förhållande till värdet vid anskaffning­stidpunkten. För tillgångar som redovisas uppdelat i komponenter, kan komponenter med likartade avskrivningstider/ nyttjande­perioder anges tillsammans. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings­värde minskat med avskrivningar. i anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hän­föras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggnings­­­tillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffnings­värde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i kom­po­nenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffnings­tidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastig­heten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggnings­tillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas för anläggningstillgångar. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

AVSKRIVNINGSTID

KONTORSBYGGNADER STOMMAR

50-66 ÅR

FASADER, YTTERTAK, FÖNSTER

33-40 ÅR

HISSAR, LEDNINGSSYSTEM

20-40 ÅR

ÖVRIGT

20-40 ÅR

INDUSTRIBYGGNADER STOMMAR

33-50 ÅR

FASADER, YTTERTAK, FÖNSTER

20-40 ÅR

HISSAR, LEDNINGSSYSTEM

20-40 ÅR

ÖVRIGT MARK MARKANLÄGGNINGAR

20-40 ÅR INGEN AVSKRIVNING 20-50 ÅR

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

5-20 ÅR

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

5-10 ÅR

VÄRDERING AV FASTIGHETER Bolaget genomför en intern avkastningsvärdering på alla fastigheter för att kunna bedöma eventuella nedskrivnings­behov och uppskrivnings­möjlig­heter. Vissa år görs extern värdering på enskilda eller alla fastigheter. Enligt denna värderingsmetod finns ett övervärde i bolagets fastighets­bestånd. INTÄKTSREDOVISNING Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal varvid endast den del av intäkten som avser aktuell period redovisas. Detta innebär att förskotts­hyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Vid förtids­inlösen av hyreskontrakt periodiseras ersättningen ut över det ursprungliga kontraktets löptid, såvida inte nytt hyreskontrakt tecknas då inlösenbeloppet resultatförs i sin helhet. Intäkter för fastighetsförsäljningar redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Ränteintäkter resultatsförs i den period de avser. För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdig­ställandegrad bestäms genom att ned­lagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. i de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redo­visas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de upp­­komna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

31


32

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Ekonomisk redovisning

FORDRINGAR Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. LÅNEUTGIFTER Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. SKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagens skattepliktiga resultat samt kupong­skatt som erläggs av dotterföretag och intresseföretag vid utdelning till moderföretaget. (K3 29.2). Skattepliktigt resultat är det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkningen av aktuell skatt enligt gällande skatteregler. (K3 29.5) i moderföretaget särredovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning inte den uppskjutna skatte­skulden som är hänförlig till obeskattade reserver. (K3 29:37) Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte­regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skatte­­satser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultat­begrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstrukturerings­kostnader. KONCERNUPPGIFTER Bolaget ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org.nr. 556478-6654 med säte i Sundsvall är moderbolag. Av SKIFU:s totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 28,1 % (26,9 %) av inköpen och 7,7 % (10,3 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts­dispositioner i resultaträkningen. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa­­­flödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

NOT 2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Sjukhuset 2 har under året fusionerats med SKIFU. Avtal har tecknats med Jernhusen om förvärv av deras fastigheter i Sundsvall. Förvärvet sker genom bolag och är godkänt i fullmäktige och i Jernhusens styrelse. Förvärvet kommer att ske 2017-02-01.

NOT 3 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Fastigheterna värderas internt enligt avkastningsmetoden. Avkastningsränta 5–7 % beroende på läge och typ av fastighet.

NOT 4 NETTOOMSÄTTNING NETTOOMSÄTTNING

2016

2015

88 079

71 996

UPPDRAGSERSÄTTNINGAR

772

1 204

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

5 001

1 741

93 852

74 941

2016

2015

25

-

INTÄKTER FRÅN LOKALUTHYRNING

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER ERSÄTTNING TILL REVISORER ERNST & YOUNG AB - REVISIONSUPPDRAG ERNST & YOUNG AB - ÖVRIGA UPPDRAG

0

-

PWC - REVISIONSUPPDRAG

-

25

PWC - ÖVRIGA UPPDRAG

54

37

LEKMANNAREVISOR

11

12

NOT 6 PERSONAL MEDELTAL ANSTÄLLDA

2016

2015

MÄN

5,0

5,0

KVINNOR

4,0

4,0

TOTALT FÖR BOLAGET

9,0

9,0


Ekonomisk redovisning

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

2016

2015

STYRELSEN

ANDEL KVINNOR

40%

40%

ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

ANDEL KVINNOR

0%

0%

2016

2015

168

225

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR HAR UPPGÅTT TILL STYRELSE VD

1 120

911

ÖVRIGA ANSTÄLLDA

3 720

3 480

TOTALT LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

5 008

4 616

SOCIALA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL

2 464

2 245

VARAV PENSIONSKOSTNADER FÖR VD

286

284

VARAV PENSIONSKOSTNADER ÖVRIGA ANSTÄLLDA

452

392

7 472

6 861

TOTALT LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

Verkställande direktören tillförsäkras tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen. Uppsägningstiden från företagets sida är 12 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Vid uppsägning från endera partens sida har företaget rätt att skilja verkställande direktören från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställnings­förmåner under uppsägningstiden.

NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER SKILLNAD MELLAN BOKFÖRD AVSKRIVNING OCH AVSKRIVNING ENLIGT PLAN FÖR: MASKINER OCH INVENTARIER KONCERNBIDRAG

2016

2015

-10 850

-3 690

300

-1 610

-10 550

-5 300

FRAMTIDA MINIMILEASEAVGIFTER SOM SKA ERLÄGGAS AVSEENDE ICKE UPPSÄGNINGSBARA LEASINGAVTAL:

2016

2015

FÖRFALLER TILL BETALNING INOM ETT ÅR

1 657

697

FÖRFALLER TILL BETALNING SENARE ÄN ETT MEN INOM 5 ÅR

4 382

2 525

FÖRFALLER TILL BETALNING SENARE ÄN FEM ÅR

5 326

1 843

UNDER PERIODEN KOSTNADSFÖRDA LEASINGAVGIFTER/ARRENDEN

1 454

1 435

SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER

NOT 8 OPERATIONELL LEASING

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av tomträtter. Normalt tecknas kommersiella hyresavtal på 3 år med en uppsägningstid om 9 månader. FRAMTIDA MINIMILEASEAVGIFTER SOM SKA ERHÅLLAS AVSEENDE ICKE UPPSÄGNINGSBARA LEASINGAVTAL:

2016

2015

FÖRFALLER TILL BETALNING INOM ETT ÅR

111 524

84 508

FÖRFALLER TILL BETALNING SENARE ÄN ETT MEN INOM 5 ÅR

284 284

304 536

FÖRFALLER TILL BETALNING SENARE ÄN FEM ÅR

149 104

218 465

86 206

67 768

2016

2015

UNDER PERIODEN KOSTNADSFÖRDA LEASINGAVGIFTER/ARRENDEN

NOT 9 SKATT SKATT AKTUELL SKATT

-2

0

UPPSKJUTEN SKATT

-207

-625

SUMMA SKATT

-209

-625

2 000

2 834

-440

-623

-8

-10

SKATTEEFFEKT AV EJ SKATTEPLIKTIGA BOKFÖRDA INTÄKTER

1

1

SKATT HÄNFÖRLIG TILL TIDIGARE ÅRS REDOVISADE RESULTAT

0

7

FÖRÄNDRING UPPSKJUTEN SKATT

207

625

JUSTERINGSPOST UPPSKJUTEN SKATT

238

0

-2

0

REDOVISAT RESULTAT FÖRE SKATT SKATT BERÄKNAD ENLIGT GÄLLANDE SKATTESATS (22%) SKATTEEFFEKT AV EJ AVDRAGSGILLA KOSTNADER

SUMMA SKATT

33


34

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

Ekonomisk redovisning

NOT 10 BYGGNADER ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

2016

2015

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

606 460

561 004

AVSKRIVNING MOTSVARANDE FRÅN SUNDSVALLS KOMMUN ERHÅLLNA FRIKÖPSMEDEL

-19 983

-19 983

FUSION ÅRETS ANSKAFFNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN INGÅENDE AVSKRIVNINGAR ÅRETS AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE TAXERINGSVÄRDEN, BYGGNADER BEDÖMT MARKNADSVÄRDE FÖR FASTIGHETER UTIFRÅN AVKASTNINGSVÄRDERING

25 383

0

416 058

45 456

1 027 918

586 477

2016

2015

-125 644

-111 442

-19 546

-14 202

-145 190

-125 644

882 728

460 833

139 363

149 420

1 523 717

850 279

NOT 11 MARKNADSVÄRDE FASTIGHETER MARKNADSVÄRDE FASTIGHETER BOKFÖRT VÄRDE BEDÖMT MARKNADSVÄRDE FÖR FASTIGHETER UTIFRÅN AVKASTNINGSVÄRDERING

2016

2015

992 387

735 583

1 523 717

850 279

NOT 12 MARK ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN ÅRETS ANSKAFFNINGAR

2016

2015

33 754

16 606

0

17 148

FUSION

19 325

0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

53 079

33 754

TAXERINGSVÄRDEN, MARK

37 555

30 742

NOT 13 MARKANLÄGGNINGAR ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN AVSKRIVNING MOTSVARANDE FRÅN SUNDSVALLS KOMMUN ERHÅLLNA FRIKÖPSMEDEL, EXPLOATERINGSBIDRAG OCH ERSÄTTNING FÖR MILJÖÅTGÄRDER

2016

2015

16 664

12 839

-500

-500

ÅRETS ANSKAFFNINGAR

20 531

3 825

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

36 695

16 164

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN INGÅENDE AVSKRIVNINGAR

2016

2015

-2 239

-1 522

ÅRETS AVSKRIVNINGAR

-1 376

-717

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-3 615

-2 239

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

33 080

13 925

NOT 14 MASKINER OCH INVENTARIER ANSKAFFNINGSVÄRDEN

2016

2015

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

75 472

74 923

ÅRETS ANSKAFFNINGAR

16 440

549

ÅRETS AVYTTRINGAR OCH UTRANGERINGAR

-2 677

0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

89 235

75 472

AVYTTRINGAR

2016

2015

-39 456

-34 234

ÅRETS AVYTTRINGAR OCH UTRANGERINGAR

2 677

0

ÖVERTAGNA AVSKRIVNINGAR ANSKAFFNING

0

0

-5 651

-5 222

-42 430

-39 456

46 805

36 016

INGÅENDE AVSKRIVNINGAR

ÅRETS AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE


Ekonomisk redovisning

SKIFU ÅRSREDOVISNING 2016

NOT 15 AKTIER I DOTTERBOLAG ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN FUSION

2016

2015

27 759

0

-27 759

0

ÅRETS ANSKAFFNINGAR

0

27 759

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

0

27 759

Dotterföretag Fastigheten R-Institutet AB har fusionerats med SKIFU under 2016.

NOT 16 OBESKATTADE RESERVER OBESKATTADE RESERVER

2016

2015

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ÖVER PLAN MASKINER OCH INVENTARIER

24 963

14 113

BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

24 963

14 113

2016

2015

10 914

1 637

NOT 17 AVSÄTTNINGAR UPPSKJUTNA SKATTER BYGGNADER OCH MARK, TEMPORÄRA SKILLNADER AVSEENDE SKATTEMÄSSIGA OCH BOKFÖRINGSMÄSSIGA VÄRDEN PÅ FASTIGHETER SKATTEMÄSSIGT UNDERSKOTT

0

75

2 099

1 687

13 013

3 399

2016

2015

SKATTEPLIKTIGA TEMPORÄRA SKILLNADER VID AVSKRIVNING BYGGNADER UPPSKJUTNA SKATTESKULDER SOM REDOVISAS I BALANSRÄKNINGEN

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER FÖRFALLOTIDPUNKT 2-5 ÅR FRÅN BALANSDAGEN

0

0

FÖRFALLOTIDPUNKT SENARE ÄN 5 ÅR FRÅN BALANSDAGEN

965 500

690 000

BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

965 500

690 000

NOT 19 KONCERNKONTO KONCERNKONTO BEVILJAD KREDITLIMIT OUTNYTTJAD DEL

2016

2015

60 000

100 000

-59 929

-59 609

71

40 391

UTNYTTJAT KREDITBELOPP

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2016

2015

PERIODISERING AV INTÄKTER AVSEENDE KVARTAL 1, 2017

26 155

16 891

SEMESTERLÖNER

374

381

1 967

1 505

28 496

18 777

ÖVRIGA POSTER BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2016

2015

STÄLLDA SÄKERHETER

INGA

INGA

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

INGA

INGA

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE ÅRSREDOVISNINGEN HAR UNDERTECKNATS I SUNDSVALL 2017-02-16 AV:

REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS 2017-02-16 AV:

Hans Backlund

Ordförande

Micael Engström

Pirjo Avarre Linna

Vice ordförande

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2016 HAR AVGIVITS 2017-02-21 AV:

Tommy Eriksson

Ledamot

Elisabet Bergström,

Elisabeth Burman Gisslin

Ledamot

Anders Odmark

Ledamot

Se originalhandlingar för revisionsberättelse och gransknings­rapport

Peter Clemin

Verkställande direktör

samt signaturer.

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Lekmannarevisor

35


36

SKIFU Ã…RSREDOVISNING 2016

BOX 343, 851 05 SUNDSVALL

SKEPPAREGATAN 5, SUNDSVALL

060-12 92 50

SKIFU@SUNDSVALL.SE

WWW.SKIFU.SE

Ekonomisk redovisning

Profile for SKIFU

SKIFU årsredovisning 2016  

SKIFU årsredovisning 2016  

Profile for skifu
Advertisement