Page 1

BO

HØSTTILBUD I IBSENHUSET

magasinet NR. 3

/

2017

SIDE 33

Medlemsblad for

SKIEN BOLIGBYGGELAG

tema: enøk

BEDRE VARME MED NY OVN SIDE 13

VEDLIKEHOLD I

SIDE 30

klatretau

FØLG OSS GJERNE!


© 2017 Disney/Pixar

Strømmeabonnement på Netflix kreves.

Alt barna ønsker seg i T-We-appen! Med T-We kan du se TV, film og serier på nettbrett og mobil. Vi har massevis av populære filmer og serier som hele familien kan se når de vil, og med KIDS-mode kan du være trygg på at TV-seingen er tilpasset de minste. Last ned T-We-appen i dag!

2


VI TAR JOBBEN! Vi vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for deg. Det skal være enkelt å bruke Boservice og vi skal hjelpe deg med å løse oppgaver rundt drift og vedlikehold av eiendommen.

BYGGSERVICE

SESONGTJENESTER

FASTAVTALER

Større eller mindre utbedringer som løpende oppstår for deg som privat person eller for borettslag og sameier. Som f.eks Tømrer, rørlegger, maler, elektro m.m.

• • • • • • • •

Vi påtar oss gjerne ansvaret for det løpende vedlikehold, og oppfølging av din bygningsmasse. Vi tar også ansvaret for periodevise inspeksjoner av ulike bygningsdeler eller andre funksjoner i forbindelse med bygg og eiendom.

Snørydding Strøing Soping Soping/vask av garasjeanlegg Gressklipping Opparbeiding av utearealer Tre felling og beskjæring Annet stell av uteområder m.m.

Tjenesten kan omfatte: Renholdtjeneste - Vaktmestertjenester Internkontroll / HMS, Brannvern - Lekeplasser - Tilstandsvurderinger/ vedlikeholdsplaner - Fyringsenheter - Tak sluk, takrenner, nedløp m.m.

Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008

Kontakt Geir på tlf 413 26967

ENTERPRISE

SKADE OG FORSIKRING

Vi gir fastpris på prosjekter ved direkte forespørsel, og vi opererer i det åpne anbudsmarkedet som eksempel: • Fasadeutbedring • Vindusutskiftning • Balkongrehabilitering • Boder, garasjer, oppussing bolig innvendig og utvendig m.m.

Bo-service skal tilby tjenester i forbindelse med skader, uavhengig om dette dekkes av forsikring eller ikke. Dette kan være skader som: • Vannskader • Innbrudd • Hærverk • Andre skader

Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008

Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008

Kontakt Geir på tlf 413 26967

ENKLERE HVERDAG

BO-SERVICE AS • Borgestadbakken 2, 3712 SKIEN • Tlf: 478 03 080 • E-post: post@bo-service.no • www.bo-service.no Bomagasinet

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

3


Last ned medlemsappen og få tilgang til dine medlemsfordeler direkte på mobil

Med appen kan du: Vise medlemskortet ditt Få oversikt over din bonus og overføre den til bankkontoen Få oversikt over alle dine medlemsfordeler Se boliger på forkjøpsrett 4

Last ned appen til SBBL i App Store eller i Google Play i dag!

www.skien.bbl.no


tema i dette nummeret: enøk nummer 3 september

Leder

2017

www.skien.bbl.no

Innhold

marianne hegna

faste spalter Tema ............................................................... 13 Mattipset ..................................................... 20

Høst – tid for kulturtilbud og energiøkonomisering

Reisetipset ................................................ 22 Kryssord & Sudoku ................................. 25 Jusspalten ................................................... 26 Personlig økonomi .................................. 28

I denne utgaven av Bomagasinet løfter vi fram temaet energiøkonomisering. Det er ikke tilfeldig. Samfunnsdebatten om klima, energiforbruk og energikilder går livlig. Hver og en av oss vet at høstmørke og kulde følges av stigende strømpriser. Kanskje på tide å tenke gjennom hva man kan gjøre for å opprettholde komfortable innerom samtidig som strømutgiftene kan reduseres? Bratsberglia borettslag drar nytte av jordvarme. Som styreleder sier; koster litt mer å investere i, tjener seg inn over tid og er veldig komfortabelt som oppvarmingsløsning. Dette er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan egne seg veldig godt for nye borettslag og sameier. Man er flere til å dele på investeringen og kan bygge anlegg som gir inntjening på sikt. Gimsøy VIII borettslag har gjennomført en rehabilitering som kombinerer nødvendig vedlikehold med oppgradering og modernisering.

Etterisolering og nye vinduer gjør boligene mye bedre å bo i. Rehabilitering og vedlikehold skaper trivsel!På Klyveåsen henger friskuser i tauverk fra taket og håndterer høytrykkspylere og maleutstyr. Ikke noen jobb for enhver…. Vi gratulerer styrer og andelseiere med flott innsats og takker for samarbeidet med SBBL i rehabiliteringsprosjektene. Alle medlemmer, både de som bor i borettslag og de som lever i andre boformer, kan nå laste ned SBBLs app på sin telefon. SBBL er et moderne boligbyggelag. Da skal vi legge til rette for nyttige tjenester i de kanaler som er mest aktuelle for deg som medlem. I artikkelen lenger ut i bladet kan du lese mer om mulighetene ved bruk av SBBL-appen.

nyheter

Stor interesse for nye leiligheter ...... 6 Klosterstranda Borettslag .................... 8 Jordvarme er et stort pluss ................... 10 Borettslaget Klyve 2 feirer 50 år ...... 12 Vedlikehold i klatretau ........................ 30 SBBL med egen medlems-app ......... 32 Høsttilbud i Ibsenhuset .................... ... 33 Rabatt på dekkskift for medlemmer... 36 Vask bilen til SBBL-pris ....................... 37 Lokale medlemsfordeler .................... 39

Kanskje treffes vi på en av de mange rabatterte forestillingene på Ibsenhuset eller Teater Ibsen i høst. Kom deg ut av sofaen og delta på noe av det kulturlivet SBBL-medlemskapet kan gi deg rabatter på.

Mattipset: Pølser - side 20

nr. 3, 2017

ansvarlig redaktør Direktør Marianne Hegna, Skien Boligbyggelag

skien boligbyggelag

Cappelensgate 11, 3717 Skien. Postadr.: Postboks 156, 3701 Skien Tlf: 35 50 45 00 Fax: 35 50 45 45 E-post: firmapost@skien.bbl.no Hjemmeside: www.skien.bbl.no

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

medarbeidere i dette nummeret

annonser

Fax: 71 20 12 01

utgitt av

Ålgård Offset, Ålgård

E‑post: bomagasinet@tibe.no

BS Media AS Postboks 452 Sentrum. 0104 Oslo

Tlf: 71 20 12 00 TIBE Reklamebyrå AS Ole Bjørn Ulsnæs, Ove Rødal, Fax: 71 20 12 01 Postadr.: Postboks 473, 6400 Molde Tore Larsson, Siri Krohn-Fagervoll, Mail: annonse@bomagasinet.no Anne-Brith Standeren Tlf: 71 20 12 00 M

1

Ø M E R KE T ILJ

24

Bomagasinet

trykk

8 Trykksak 6

4

MEDLEMSBLAD FOR SKIEN BOLIGBYGGELAG

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

5


SBBLs megleravdeling

STOR INTERESSE FOR

nye leiligheter – Vi har godt salg på prosjektene våre, sier salgssjef i SBBL Gunn-Heidi Kittilsen. – På Klosterøya har vi i løpet av noen få år solgt 100 boliger fordelt på fem bygg, og nå er 22 nye leiligheter lagt ut i markedet. ole bjørn ulsnæs

11 av dem er solgt allerede, så byggingen av Løvborg er i full gang. De nye leilighetene er planlagt ferdig tredje kvartal 2019.

også med på utforming av det visuelle uttrykket og innvendig planløsning, forklarer Kittilsen. klosterøya

prosjektmegler

– SBBL er en stor aktør innen prosjektutvikling og prosjektsalg i vårt distrikt. – Nå jobber vi med Klosterøya, og vi følger opp prosjekter i Mælagata, i Gamle Bjørntvedtvei og i Bakkane. Det skjer mye i SBBL for tiden, og det er ikke tvil om at vi tilbyr attraktive boliger. Det er leilighetene i toppetasjene som selges først, og det er medlemmer med lang ansiennitet som får velge først. Prosjektmegling innebærer at SBBL følger boligene fra tomta blir tilrettelagt til kjøperne overtar sine nye boliger. – Vi er med hele tiden. Det starter med vurdering av hvilke muligheter tomta gir og beregning av arealutnyttelsen. Så følger en vurdering av hva vi tror markedet etterspør, før vi planlegger hele prosjektet sammen med arkitekten. Vi er

Prosessen ender opp i utarbeidelse av markedsmateriell og salg. Det kan være utfordrende å selge boliger som bare finnes på tegninger og 3d-illustrasjoner. – Her på Klosterøya er det enklere. Vi kan vise potensielle kjøpere leiligheter som er ferdige eller under bygging. Basert på hva de ser, er det lett for interessentene å danne seg et godt bilde av hvordan deres leilighet vil bli når den står ferdig en gang i framtida. ville til byen

Anne Kjersti Sølland har allerede kjøpt leilighet i Løvborg, der grunnarbeidene startet opp i august. Likevel var hun på visning i nabobygget for å danne seg et bilde av hvordan hennes nye leilighet kommer til å se ut.

Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf. 35 50 45 00. Vi gir deg gratis verdivurdering.

6

tone darrud

mona harstad

elisabeth mørch

Eiendomsmegler MNEF Fagansvarlig

Eiendomsmegler MNEF

Megler MNEF

gunn-heidi kittilsen Megler MNEF/Salgssjef

inger varøy Oppgjørsansvarlig/ Megler MNEF


I gang: Gunn-Heidi Kittilsen og Anne Kjersti Sølland kikker på prospektet for Løvborg, der Sølland har kjøpt leilighet. De kan se at grunnarbeidene er godt i gang fra verandaen i nabobygget.

Utsikt: På Klosterøya er det flott utsikt mot sentrum og Hjellevannet, sier salgssjef, i SBBL Gunn-Heidi Kittilsen.

– Jeg har lyst til å bo i byen, og det er så flott på Klosterøya. Her er det solrikt og fint, så jeg gleder meg til å flytte inn sammen med datteren min. Hun skal selge et gårdsbruk på Frogner og flytte inn på 92 kvadratmeter. – Det kommer til å gå fint. Det blir deilig å flytte inn i en lettstelt leilighet med alt på en flate, fastslår Sølland. ••

mona ruud

monica zimmermann

hanne holmberg

Salgssekretær

Salgssekretær

Megler MNEF

isabell heidenreich-riis Eiendomsmeglerfullmektig Bomagasinet

tone lillefjære Megler MNEF

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

7


FÅR STØTTE FRA

Kulturminnefondet – eller Sing Sing som Unions tidligere arbeiderboliger blir kalt – har sin helt spesielle stil. Kulturminnefondet støtter vedlikeholdsarbeidene i borettslaget med å dekke merkostnadene som følger av at det benyttes materialer og arbeidsteknikker fra tiden da boligene ble oppført - i perioden 1919-20. ole bjørn ulsnæs

Tårnhuset: I løpet av 2011/12 ble pipene på Tårnhuset restaurert. Det var det første av en lang rekke prosjekter, sier prosjektleder Olaf Langåsdalen og borettslagsleder Lotte Myra Røssum.

8


Port: I tillegg til Tårnhuset har borettslaget leiligheter i langblokker bak porten.

Klosterstranda Borettslag har fått støtte til fem utbedringsprosjekter. Denne prosessen begynte i 2010 med papirarbeid. holdt på siden

2010

I løpet av 2011/12 ble pipene på Tårnhuset restaurert - bl.a. utvendig behandlet med asfaltbasert impregnering. Takene er båndtekt, denne ble kontrollert, og det ble lagt varmekabler i takrennene for å hindre frostskader. En trapp og et fellesrom under trappa ble reparert, og marktegl på repos lagt om og fuktsikret. – Deretter ble to sydgavler utbedret etter frostsprengning, og gamle reparasjoner som ikke er var gjort skikkelig, ble rettet opp. Vi fjernet malingen og utbedret med riktig type puss og arbeidsmetoder, forklarer Olaf Langåsdalen. Han jobber som prosjektleder for SBBL og hjelper borettslaget med gjennomføringen. På Formannsblokka, svalgangen og hovedporten ble takene utbedret med ny papp, nye sløyfer og lekter og ny takstein. Det var vesentlig råteangrep på konstruksjon og den måtte erstattes med tilsvarende dimensjoner og teknikk. Jobben omfattet også mye og krevende beslagsarbeid. Løs murpuss og murpuss utført med moderne materialer ble fjernet og erstattet med tidsriktig kalkpuss. Dette delprosjektet ble avsluttet i 2015. – Dette var en interessant prosess for min del, sier Langåsdalen. – De gamle takkonstruksjonene har dimensjonering og sammenføyninger som ikke er i bruk lenger. Her fikk jeg virkelig bruk for det jeg i sin tid lærte på yrkesskolen.

Egenart: Klosterstranda Borettslag er fra 1919-20, og har sin helt spesielle egenart.

I 2016 ble det sendt ut anbudspapirer på reparasjon av veggskader og overflatebehandling av Langblokka. Planen var at de arbeidene skulle gå ut høsten 2018, og at borettslaget skulle vente med å ta taket på B-blokka og Tekka. – Dessverre så viste det seg at det er mye råte i Tekka og trolig også i B-blokka, så derfor blir det fra SBBLs side anbefalt å starte en prosess for nytt prosjekt og tilskuddssøknad for dette. Vi tar gjerne den jobben også, sier prosjektlederen.

fra 1920-tallet. – Vi har fått tilskudd på opptil ca. 25 prosent av kostnadene. Det er en veldig god uttelling. Vi har fått det vi har søkt om, og borettslaget har fullt ut fått dekket merkostnadene ved å pusse opp på tidsriktig måte. Langåsdalen forteller at det har vært inspirerende å jobbe sammen med Kulturminnefondet, både faglig og når det gjelder gjennomføringen. søknadsprosess

overtok i år

Lotte Myra Røssum overtok som leder for borettslaget i mars og får ansvaret med å styre oppgraderingsprosessen i mål. – Det går greit. Jeg flyttet hit for fire år siden, så jeg har fulgt arbeidet hele tiden. Det er dessuten full enighet i borettslaget om at det var nødvendig å ta oppgraderingen nå. Det var litt tilfeldig at borettslagslederen flyttet inn i Sing Sing. – Jeg var på visning helt tilfeldig og falt for både leiligheten og borettslaget. Jeg ble så sjarmert at jeg fant ut at her bare måtte jeg bo. støtte fra kulturminnefondet

Når denne prosessen er ferdig, er borettslaget i alt vesentlig prinsippet tilbakeført til sin opprinnelige stand utvendig. Alt arbeidet er gjort med tidsriktige materialer og arbeidsteknikker. Tidligere utbedringer som er gjort med feil materialer, er rettet opp. Dette er kostbart arbeid, og borettslaget har fått støtte til å dekke merkostnadene ved bruk av metoder og materialer

Bomagasinet

Skien BBL har brukt SINTEF-rapporter som grunnlag for valg av materialer og teknikker. Folk fra SINTEF har vært i Skien for å se på byggene og ta prøver av maling og murverk. Det har resultert i en rapport med retningslinjer for materialvalg og for hvordan arbeidene skal gjøres, slik at resultatet skal bli så lik originalen som mulig. – Vi har brukt Sintef-rapporten når vi har søkt Kulturminnefondet om tilskudd, forklarer Langåsdalen, som også har hjulpet borettslaget med å søke midler. – Søknadsprosessen startet med en kostnadsberegning som skiller nøye mellom utgifter knyttet til ekstraordinære materialer og arbeidsmetoder, og kostnader som hadde påløpt i et vanlig renoveringsprosjekt. Etter at arbeidene er utført, er det sendt teknisk rapport med godkjent regnskap og grundig fotodokumentasjon for utbetaling av tilskudd, til Kulturminnefondet. – Det er en prosess som krever fagmessige vurderinger, og borettslaget har hatt stor nytte av Skien BBL og Langåsdalen, avslutter Lotte Myra Røssum. ••

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

9


JORDVARME ER ET STORT + – Da vi valgte å kjøpe leiligheten i Bratsberglia Borettslag, var det absolutt et stort pluss at boligen var varmet opp med jordvarme, sier Jan Smukkestad.

ole bjørn ulsnæs

5 Termostat: – Vi regulerer varmen i hvert rom med en termostat, forteller Smukkestad. 3 Sentral: Det er her i det tekniske rommet varmen hentes opp til en varmeveksler, sier Jan Smukkestad.

JM Norge var utbygger for leilighetene, og selskapet valgte å bore en brønn ned i bakken for å hente opp energi. Leilighetene er varmet opp med vannbåren varme i gulvene, og det meste av energien hentes fra grunnen under borettslaget. ikke i tvil

Smukkestad, som flyttet inn i borettslaget i 2013, har lenge vært interessert i hus og byggteknikk, og bankmannen var opptatt av at vannbåren varme kombinert med en energibrønn er en miljøvennlig løsning. – Vi vurderte å bygge hus, men da borettslaget her på Bratsberg ble lagt ut for salg, var vi ikke i tvil om at vi heller ville flytte inn i en av leilighetene her. At leilighetene var planlagt

10

med en moderne energiløsning, var også med på å gjøre dem mer attraktive i mine øyne.

sørger systemet for. strøm for å ta toppene

teknikken

Løsningen i Bratsberglia Borettslag er at det er boret en brønn i bakken, der varmen hentes opp til en varmeveksler som står i en egen bod. Derfra fordeles varmt tappevann og gulvvarme til de 14 boenhetene i borettslaget. – Vi regulerer varmen i hvert rom med en termostat, forteller Smukkestad. – Leilighetene ligger ned mot Gjerpensdalen, og her kan det bli fort bli kaldt. Temperaturen kan synke åtte til ti grader på et par timer. Det geniale med systemet er at slike temperaturfall merker vi ikke i det hele tatt. Og blir det kaldt om natta, kan vi stå opp til en god og varm leilighet. Det

Energien fra brønnen dekker det aller meste av oppvarmingsbehovet i leilighetene. Når det er nødvendig, brukes det noe strøm for å holde riktig temperatur. Strømforbruket måles for hver leilighet, så ingen betaler for naboens energiforbruk. – Vi har et strømforbruk på mellom tre og fire tusen kWh i året til oppvarming. Resten av varmen har vi gratis fra energibrønnen, sier Smukkestad. – Selvfølgelig var det en investering knyttet til løsningen, men den kostnaden betalte vi i prisen for leiligheten. Over tid vil vi spare kostnader til oppvarming, i tillegg til at løsningen er veldig komfortabel. ••


Investering: Investeringen i varmesystemet ligger i innskuddet. Over tid vil vi spare kostnader til oppvarming, i tillegg til at løsningen er veldig komfortabel, sier Smukkestad.

Bomagasinet

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

11


50 ÅR

I SAMME BORETTSLAG Siste helga i august feiret borettslaget Klyve 2 sin 50-årsdag med grilling, kake og leker for ungene. Festens høydepunkt var blomsteroverrekkelsen til Grete Mørk, som har bodd i samme leilighet i borettslaget siden hun flyttet inn i august 1967. ole bjørn ulsnæs

– Her har jeg likt meg veldig godt. Jeg har ikke angret en dag på at jeg flyttet hit, sier 88åringen. – Men alt har forandret seg her. Tidligere kjente jeg alle i borettslaget, og det var mange yngre som bodde her. Vi var ute med ungene på plenen. Ungene lekte sammen, og vi mødrene og traff hverandre og pratet. Grete Mørk har alltid likt å sitte utenfor blokka. Naboene forteller at det ikke var sommer på Klyve før Grete satt ute med kaffen. – Jeg har sittet ute i 49 år. Nå er jeg blitt så gammel at jeg ikke orker det mer, men det er trivelig å se at uteområdet er blitt oppgradert, og at andre har tatt i bruk plenene og lekeplassen. – Klyve 2 er et godt borettslag å bo i, sier styreleder Geir Fallingen. – Nå er vi inne i et generasjonsskifte, og det er mange unge familier med unger som flytter inn. Det har sammenheng med at vi har oppgradert uteområdet med byens flotteste lekeplass, og at vi oppgraderer leilighetene med nye bad. Klyve 2 er på mange måter blitt som et nytt borettslag, og vi er vitale som aldri før. •• 5 Blomst: Grete Mørk ble overrasket med blomster av styremedlem Anders Cyril Rygh. Hun er den eneste beboeren som har bodd i borettslaget siden det var nytt. 6Lek: Ungene storkoste seg i hoppeslottene som var leid inn til 50-årsfeiringen.

5 Grill: Det er kjempefint å bo her, sier Mette Eliassen. Vi har et godt naboskap, og det er blitt så flott ute etter at lekeplassen stod ferdig. 4Kake: Styreleder Geir Fallingen sørget for at alle fikk både ett og flere kakestykker.

12


tema: enøk

Bedre varme med ny ovn! peisovn som gir moderat effekt. – Ellers er en tommelfingerregel at peisen skal gi 60 eller 80 W pr. kvadratmeter. Bor du i en leilighet trenger du ikke mer enn 60 W pr. kvadratmeter. – Skal du ha ovnen på hytta, kan du gjerne regne med 80 W pr. kvadratmeter, forklarer Tørresen. En viktig ting å tenke på når du skal installere ny peisovn er at du har en pipe som vil fungere med den nye ovnen. – Pipen er «ovnens motor» og derfor viktig at den tilpasses ovnen. I de nye ovnene sirkulerer luften på en helt annen måte, noe som gjør at pipen ikke blir så varm som tidligere. Det kan derfor hende at en gammel pipe er for stor for den nye ovnen, og at det dermed ikke blir nok trekk, sier Tørressen. Han anbefaler alle som vil bytte ut den gamle peisen, og som bor i borettslag, å sjekke med styret hvorvidt pipene er rehabilitert de senere årene. Eventuelt kan du be montør sjekke trekken i pipa før du installerer peisen. søk om støtte !

Stilrent: Her fungerer ovnen både som et design- og varmeelement. Foto: Modena Fliser

Har du en gammel ovn, er det mange gode grunner for å bytte den ut til en nyere variant. De nye ovnene har nemlig mye større utnyttelsesgrad enn tidligere. De gir mer varme og bruker mindre ved. marta holstein-beck

– De nye peisovnene bruker en tredjedel ved i forhold til de gamle, samtidig som de gir 30 prosent mer varme per kubbe, forklarer varmeekspert Ole Tørressen. Han forteller at de nye ovnene også er langt mer miljøvennlige. Siden 1998 er alle ildsteder som selges i Norge rentbrennende. – Det innebærer at ovnene har et dobbelt brennkammer, som også brenner de finere partiklene. Effekten er opptil 90 prosent mindre utslipp enn gamle ovner, forklarer han. Det er viktig å tenke på varmebehovet ditt når du skal velge ny peisovn. Spesielt i nye hus er ikke varmebehovet så stort fordi de er så godt isolert. I nybygg anbefaler Tørressen derfor å velge en

Ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, parafinovner og gamle vedovner (eldre enn 1998), forurenser byluften. Derfor gir flere kommuner støtte til utskifting til nye, rentbrennende vedovner. Sjekk din kommunes hjemmeside for nærmere informasjon om tilskudd. Hvis du bytter ut parafinovnen med en vedovn, kan du få inntil 25% av kostnaden (inntil 5.000 kroner) tilbakebetalt av Enova. Støtten gis for fjerningen av parafinovnen og tanken, under forutsetning av at du setter inn en rentbrennende ovn. Sjekk mer på enova.no. •• DIN MEDLEMSFORDEL Mange boligbyggelag har lokale medlemsfordeler som gir gunstig kjøp av ovn. Sjekk ditt lag! Det er også inngått en sentral avtale med Modena Fliser som gir 10 % rabatt på ordinære varer og 5 % bonus på alle kjøp, inkludert kampanjevarer og varer til nedsatt pris. Les mer på fordelerformedlemmer.no

13


tema: enøk

VARMEPUMPEN MÅ VEDLIKEHOLDES FOR Å GI GOD EFFEKT – Om folk røyker inne, har katt eller bikkje, da må varmepumpen ha service hvert år. Om det ikke røykes eller det ikke er husdyr i hjemmet, holder det med service annet hvert år, sier daglig leder for Telemark Energispar AS, Kjell Høydal. ole bjørn ulsnæs

utedelen. – Vi tar også en visuell inspeksjon av hele anlegget for å sjekke at alt er i orden. Så kontrollerer vi gassen i systemet og går over viftemotorer, forklarer Høydal. Varmeveksleren som henter energien fra lufta, må være ren for at pumpa skal fungere bra. For å varme opp en vanlig enebolig skal det gå 1000 kubikkmeter luft gjennom utedelen hver time. En møkkete utedel vil bare klare halvparten. Det går ut over både varmeeffekten og levetiden. – Det går veldig mye luft gjennom innedelen av varmepumpa også, opp til 600 kubikkmeter i timen. Innelufta kan inneholde bakterier, hår fra husdyr og mye annet. Om skitt, støv og bakterier får sette seg fast inne i varmepumpa, kan resultatet bli redusert effekt, luktproblemer og dårlig inneklima. – Termostaten i varmepumpa sørger for riktig temperatur i boligen. Det sier seg selv at den fungerer dårlig om den ikke er ren. Lufta inne skal være frisk og god, og det skal være godt og varmt i huset. Derfor er det så viktig å holde pumpa ren, sier Høydal. teknologiutvikling

5Service: Rensing av filtre kan folk gjøre selv, men servicen må fagfolk ta seg av, sier varmepumpeleverandøren, Kjell Høydal. En varmepumpe bør ha service med intervaller på ett til tre år avhengig av bruken.

En luft til luft varmepumpe må være rengjort for å fungere optimalt. Det gjelder både utedelen som henter varmen fra lufta, og innedelen som varmer opp boligen. egeninnsats er viktig

– Servicen må utføres av fagfolk, understreker Høydal, som har levert varmepumper til privathus og bedrifter i mer enn 20 år. – Det eneste folk kan gjøre selv, er å rense filteret som sitter på innedelen. – Resten må overlates til fagfolk. En varmepumpe er full av elektronikk og

14

styringssystemer som ukyndige ikke på noen måte må rote borti. Det er ikke vanskelig å rengjøre filteret. Etter at lokket i fronten på varmepumpa er åpnet, kan det tas ut og støvsuges. Deretter er det bare å skylle det grundig i varmt vann og sette filteret tilbake på plass etter at det er tørt. Denne enkle jobben bør gjøres en gang i måneden. service

Under en service blir dekselet tatt av og radiatoren på innedelen blir renset. Det samme gjøres på

Salget av varmepumper tok av her i landet for omtrent 15 år siden. Kalde vintre kombinert med rekordhøye kraftpriser sørget for at nordmenn fikk øynene opp for denne teknologien. – Hva har skjedd på teknologisiden i denne perioden? – Høyere effekt, lavere lyd og bedre enøk, svarer Høydal. – Pumpene er blitt mye mer effektive. De fungerer godt i lavere temperaturer - helt ned til 35 kuldegrader. Det betyr bedre energiøkonomi. Nå er det en ny gass i systemet. Den er bedre for miljøet, og vi kan levere pumper med utedel som reduserer støyen om natta. Det kan være svært viktig i et borettslag eller andre steder der det ikke er langt til naboen. ••


ETTERISOLERING OG NYE VINDUER ER BEST ENØK – En fullverdig fasaderenovering med isolasjon, nye vinduer og innblåsing av isolasjon i bjelkelaget, det er det absolutt beste enøktiltaket på lang sikt, sier Per Furuheim. I tillegg til å redusere energiutgiftene vil en slik oppgradering av boligen heve standarden på huset – i alle fall om en bytter en eldre og værslitt kledning, mener Furuheim, som er teknisk sjef i Skien BBL. isolasjon og ventilasjon

– Oppgraderingen vil ikke bare isolere boligen. Den blir også tettere. Nye vinduer og vindtetting etter dagens standard vil redusere trekken i huset. Det er også et bidrag til å redusere energikostnadene, understreker Furuheim, som også anbefaler å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det finnes løsninger som kan ettermonteres i eksisterende boliger. varmepumpe

Luft til luft varmepumper kan også være et aktuelt enøk-tiltak, men Furuheim påpeker at plasseringen av utedelen er viktig. – Det er ikke til å komme fra at utedelen på selv de mest moderne varmepumpene skaper støy. Derfor er plasseringen viktig slik at ikke naboer blir forstyrret. – Vi har en del saker som går på varmepumper og støy i borettslag. Det skal alltid sendes søknad til styret før en varmepumpe monteres, og vi anbefaler styrene å vedta noen retningslinjer for slik montering. Det kan f.eks. være en maxgrense for støy, krav til innbygging og andre retningslinjer. Og et viktig moment til slutt: Om en monterer en varmepumpe, så må den stå igjen når en flytter. Det blir å sammenligne med et ildsted. oppgradering ga lavere energiforbruk

– Lavere fyringsutgifter og mindre støy er de mest merkbare endringene etter at vi skiftet vinduer, etterisolerte veggene og fikk ny kledning på byggene, sier borettslagsleder Jan Inge Sæteren. Alle de syv byggene har fått ny kledning, og veggene er blitt etterisolert med 5+5 cm. isola-

sjon lagt i kryss. Det er også satt inn nye vinduer i alle leilighetene. Utgangsdørene ble byttet for få år siden, så de ble beholdt. – I vinter merket vi helt klart at leilighetene er blitt mye varmere. Energiutgiftene har gått ned. Leilighetene har også blitt mye bedre med hensyn til støy utenfra, sier borettslagslederen. ••

5 Varmere: Leder for borettslaget Gimsøy VIII Jan Inge Sæteren kan kose seg med bikkja på trappa trygg for at også kommende vinter vil fyringsutgiftene bli lavere enn før oppgraderingen.

INDIVIDUELL MÅLING ER GOD ENØK Det er ikke uvanlig at borettslag har felles varmtvannstank i kjelleren, og at kostnadene til varmtvann går inn i fellesutgiftene. – Vi anbefaler at det installeres individuell måling av varmtvannsforbruket. Det fører til at folk kan følge med på sitt eget forbruk og redusere kostnader ut fra eget forbruksmønster, sier økonomisjef, Heidi Lunde. Vannforbruket går ned med individuell måling i stedet for at beboerne betaler for et gjennomsnittsforbruk. – Det sier seg nesten selv at det er bedre med måling av eget forbruk. Bare tenk på hvor forskjellig forbruket kan være i en leilighet der en person bor alene, kontra hos en familie med ungdommer. ••

15


Kom innom og se tapetkolleksjonen Six Senses

Six Senses er en moderne tapetkolleksjon fra Fiona som er designet for å imponere med sine grafiske mønstre. Kolleksjonen består av seks forskjellige designer i flotte farger, som spenner fra det urbane til det moderne med elementer som glitter, korn- og fargeeffekter – og som på sin individuelle måte vil sette et unikt preg på din vegg.

13840 34/17

Husk at du har fast 20% rabatt + 5% bonus hele året

16


tema: enøk

Spesielt: På taket er det 150 kvadratmeter solcelle-paneler og 16 kvadratmeter solfangere. Retning og vinkel på taket er lagt for å få mest mulig utbytte av dagslyset, og gi maksimal solenergi.

FREMTIDENS HUS PRODUSERER ENERGI En gang i fremtiden vil husene produsere mer energi enn de bruker. Det er kanskje ikke så lenge til engang. Multikomforthuset er bygget av byggevareleverandøren Optimera og VVS-grossisten Brødrene Dahl. Ikke bare er huset selvforsynt, det produserer nok energi til å drifte en elbil med 12.000 km årlig kjørelengde. ole bjørn ulsnæs

Det er riktignok ingen som bor i huset. Det er satt opp for å teste ut løsninger og vise håndverkere hvilke muligheter som finnes, og at dette fungerer i praksis. solenergi og grunnvann

Multikomfort-huset er bygget med løsninger som er utviklet og tilgjengelig, men som overgår de standarder og krav som er gjeldene i henhold til dagens forskrifter. – Huset er et plussenergihus, som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift. Energien hentes fra sol og bergvarme, forteller Kåre Johansen. Han er teknisk leder for Brødrene Dahls kompetansesenter. – I tillegg har vi full utnyttelse og gjenvinning av energien fra

paal-andré schwital, metro branding

avløpsvannet fra huset. oppvarming

Multikomfort-huset har to energikilder til oppvarming, en varmepumpe som henter energien fra jorda, og 16 kvadratmeter med solfangere, som varmer opp varmtvann. Hele huset blir varmet opp med vannbåren gulvvarme og radiatorer. – Egentlig har vi tre kilder, sier Johansen. – Vi har også gravd ned 150 løpemeter med jordkollektor. En varmepumpe henter energi fra kollektor på samme måte som fra brønnen, som er boret 100 meter dyp. Vi har begge systemene for å teste, men en byggherre ville valgt ett av systemene. Bygget trenger relativt lite energi til opp-

varming fordi det er så godt isolert med 35 cm isolasjon i vegger og 50 cm i gulv og tak. Og i vindusflatene er det brukt glass med lav U-verdi – det vil si at de slipper ut lite varme. strøm til forbruk

På taket ligger det 150 kvadratmeter med solcellepaneler. De produserer nok strøm til lys, oppvaskmaskin, vaskemaskin, komfyr og alle andre elektriske apparater som finnes i et bolighus. – Huset produserer nok energi til at vi kan lade opp en elbil som kjører 12 000 km i året. gjenbruk av varme

I et vanlig hus går energien i varmtvannet fra dusj og bad rett i sluket. Det skjer ikke i Multikomfort-huset. Vannet samles opp i

17


tema: enøk

Lys: Store vinduer mot uterommet gir en følelse av økt areal i huset. Det skaper også naturlig, god belysning inne.

spesielle sluk der varmen veksles i en coil, og omtrent halvparten av energien går tilbake til huset. – Overskuddsvarmen fra inneluften blir også tatt vare på, understreker Johansen. Den blir brukt til å varme opp til-luften til huset og til å varme opp tappevannet. Lys og varme er behovsstyrt slik at forbruket blir minimalt.

CO2-nøytralt Huset er klimanøytralt gjennom en levetid som er beregnet til å være 60 år. Da er klimaavtrykket fra byggematerialene regnet inn. – Solcellene produserer 19 200 kWh, vi henter 6 140 kWh fra berggrunnen, og vi gjenvinner 3 222 kWh fra varmtvann fra badene og overskuddsvarme i innelufta. Det er mer enn energiforbruket i bygget – innberegnet energibruken i byggematerialene. Derfor er dette et plusshus, forklarer Johansen. tilbakebetalingstid

Et slikt hus er fullt av kostbare løsninger for å produsere og spare energi. Kvadratmeterprisen er høyere enn om en bygger etter TEK 17, som er gjeldende byggenorm. – Det er ikke lett å beregne helt nøyaktig hvor lang tilbakebetalingstid de ekstra investeringene har, men jeg vil tro at ekstrakostnadene er tilbakebetalt i løpet av 15 til 20 år. Men dette har et aspekt utover de økonomiske beregningene. Et Multikomfort-hus har et svært behagelig inneklima og er svært godt å bo i. I tillegg er dette selvfølgelig miljøvennlig, Johansen er sikker på at de tekniske løsningene som er valgt i Multikomfort-huset, kommer til å bli en del av framtidens krav til husbygging. – Det er en av grunnene til at vi har bygget dette huset. Vi ville vise at det er mulig å bygge et plusshus i dag, og vi bruker bygget til å vise håndverkere og andre bransjefolk at løsningen finnes tilgjengelig allerede. ••

18

5 Teknisk: Husets tekniske rom er skjult bak doble dører i kjøkkenet. Med kompakte løsninger brukes relativt lite plass til teknikk. 4 Enøk: Veggen bak Kåre Johansen består av gamle mursteiner. Termisk masse er spesielt viktig i ekstra isolerte bygg. Mursteinene er gjenbruk.


Basseng: Svømmebassenget er en gjenbrukt 40 fots skipscontainer, og varmes med overskuddsvarme fra solvarmeanlegget.

19


KOKKEN, HANS OLE BERGBY

Den stolte pølsemaker ole bjørn ulsnæs

ok

k

siri k. fagervoll

ken

- Skap et stolt øyeblikk med å lage dine egne grovhakkede pølser til jul, sier Hans Ole Bergby. Er det første gang du lager pølser, så er det greit å starte tidlig. Pølsemakeri på kjøkkenbenken hjemme krever litt forberedelse. Og får du ikke fram den perfekte julepølsa første gang, så har du god tid til å gjøre nye forsøk før julestria kommer. Start nå, så har du også tid til å leke deg med egne kryddersammensetninger.

20

s

n

lag julepølsene nå

ha

Hans Ole Bergby setter sin ære og stolthet i å fortsette en hundreårig familietradisjon med å lage pølser av skikkelig kjøtt og reale smaker. Det startet med farfar August Bergbys på Sunndalsøra for mer enn 100 år siden. Der åpnet den nyutdannede pølsemakeren sin første kjøttforretning i 1916. Pølsemakerfamilien dro videre, via Rjukan og kom til Porsgrunn i 1937. Og siden har både far og nå sønn laget pølser i Porsgrunn, og også den berømte Bergbys sennepen, men det er en annen historie.

by

tredje generasjon pølsemaker

ole berg


mattipset

Gode, grovhakkede julepølser Bergby-pølsa som nærmest ble legendarisk - i hvert fall i Porsgrunn. INGREDIENSER FOR CA 2,5 KILO PØLSER

• 2 kg. svinekjøtt • 200 gr. svinespekk Kverner du kjøttdeigen selv, velg svinebog og sideflesk. Eller kjøp nykvernet kjøttdeig i din lokale slakterbutikk. Pølser må ha nok fett for å bli gode og saftige, ca 30% fett. • Pølsetarm. Velg størrelse om passer, 26/28 (grillpølse) eller 38/40 (medister). Snakk med din lokale slakterbutikk.

Hans Ole Bergby er i full sving med dagens pølseproduksjon.

SMAKSTILSETNING OG KRYDDER

• Salt, 35 gr. • 150 gr. fløte • 2 egg • Hvit pepper, 6 gr. • Karve, 1 ts. • Muskat, 6 gr. • Potetmel, 1 ss. • Druesukker, 15 gr.

Ferske pølser med tilbehør.

SLIK GJØR DU Gode råd for nye pølsemakere • Ikke sett i gang på tom mage, å lage pølser tar tid. Beregn et par timer. • Det krever litt utstyr. En kjøttkvern og et pølsehorn til din kjøkkenmaskin. • Viktig med hygiene, rene hender, rent og kaldt utstyr. Legg gjerne kvern og pølsehorn i fryseren før du går i gang, skyll arbeidsboller i kaldt vann.

1

Pølsekjøttdeig Kvern kjøtt og spekk. Jobb saltet med lett hånd inn i kjøttdeigen. Bruk engangshansker, så unngår du klin. Sett bollen med kjøttdeig kaldt mens du mikser krydderet. Jobb inn krydder, egg og potetmel. Spe ut med fløte underveis.

2

Pølsetarm må skylles, la ligge i 10-15 minutter i lunkent vann før bruk.

3

Pølsemaking Fukt pølsehornet og tre tarmen på. Det går lett når utstyr og hender er fuktet. Stapp farsen ned i kvernen og kjør maskinen på full styrke. Bruk en plast-stapper til å presse farsen gjennom kvernen. Det trengs en god del kraft for at kjøttet skal presses ut i tarmen.

Når kjøttdeigen kommer, slår du en knute på enden av tarmen. Fortsett til du har brukt opp all kjøttdeig. Knyt enden. Bruk helst kjøkkentråd. Du har nå én kjempelang pølse. Denne skal du nå tvinne til passende størrelse.

4

5

Pølsetvinning Pass på at du aldri tvinner samme pølseskjøt to ganger. Da kan tarmen ryke. Hold på hver side av pølsetarmen i den lengden du vil at pølsen skal ha, tvinn noen runder. Gjør det samme med neste pølselengde, men tvinn denne i motsatt retning. La pølsene ligge en stund før du klipper dem opp, gjerne natta over i kjøleskap. Da setter smaken seg og du unngår at de går opp i skjøten. Steke og trekke Ferske pølser kan stekes fra rå tilstand eller trekkes i vann på 80 Wgrader. Når pølsen har kjernetemperatur på 74 grader er den ferdig. Rå og kokte pølser kan fryses, og de har en holdbarhet på henholdsvis 3-4 dager for rå og to uker for kokte i kjøleskap. (Kilde: godt.no). Se film Den stolte Pølsemaker på Facebook. Hans Ole Bergby forklarer framgangsmåten på godt pølsemakeri. Lykke til! ••

21


«ALLE» HAR VÆRT I BARCELONA. MEN HAR DU VÆRT I MADRID? Hvis ikke, burde du absolutt vurdere Madrid neste gang du skal på storbyferie. myriam h. bjerkli

madrid er en storby med småsjarm

22


reisetipset

Madrid er en by som har alt en vanlig norsk turist kan ønske seg. Kirker, slott og museer. Gourmetrestauranter. Trange, krokete bakgårder. Små, hyggelige tapasrestauranter. Store og små torg.Markeder, shoppingsenter og sjarmerende småbutikker. I Madrid finner du det meste. Madrid den største byen i Spania med over 3,3 millioner innbyggere, og i storbyområdet bor det ca. 6,5 millioner mennesker. Dette gjør den til den tredje største byen i hele EU. Allikevel, hvis du bor sentralt, så vil du finne ut at det meste er i gangavstand, eventuelt innenfor rekkevidde for de populære Hop-onHop-off-bussene som passerer cirka hvert 10. minutt i høysesongen. Byen ligger på den vestre bredden av elva Manzanares og arkeologiske funn viser at det har vært bosetning i Madrid-området fra forhistorisk tid. Byen regnes som et senter for handel og kultur for hele den spansktalende verden, og ifølge turistbrosjyrene så har Madrid et behagelig klima året rundt.

HVA BØR MAN KJØPE? Gode oster. Serranoskinke Chorizo (krydret pølse) Turron (nougat) Spansk-designede klær. Skinn og lærvarer. Belter, vesker og sko. Antikviteter

46 grader Vi synes nok kanskje det allikevel var litt i varmeste laget akkurat da vi var der, midt under den verste hetebølgen i juli. Ifølge temperaturtavla på torget foran operaen var det 46 grader, noe som er cirka ti grader mer enn normalt for årstiden. Som turist var det uansett ikke noe stort problem, med tilgang til både hotellrom og shoppingsenter med air-conditon, samt jevnlig påfyll av vann eller sangria på en av de mange trivelige uterestaurantene. De som måtte jobbe hadde det nok adskillige varmere, og jeg våger nesten ikke tenke på hvordan det var for mange av tiggerne som satt eller lå på den brennhete asfalten ... passer for alle

Men uansett varme, når man er i Madrid, så bør man absolutt bruke tiden helt andre steder enn på hotellrommet. Her finner du flott arkitektur, museer, parker og herlig mat i tillegg til et hektisk og spennende natteliv og gode shoppingmuligheter. Byen er også kjent for sport, og spesielt fotball. Tilhengere av Atletico Madrid og Real Madrid har derfor en ypperlig mulighet til å se sine favorittlag i aksjon. Madrid er i det hele tatt en fantastisk by enten du reiser med barn, liker kultur, har planlagt en helgeromanse eller bare vil slå deg løs med gode venner. noe av det som er verdt å få med seg

Pradomuseet (Museo del Prado). Et av Europas ledende gallerier der mesterverk av Rubens,

Goya og Bosch henger ved siden av verker av El Greco, Titan og Velázquez. Sol-plassen regnes som sentrum av hele Spania og en plakett på bakken angir nullpunktet hvor alle avstander i landet måles fra. Mayorplassen (Plaza Mayor). Byens største torg med utallige boder som selger souvenirer, mat og drikke. Det kongelige slott, Palacio Real, er eid av den spanske kongefamilien. Slottet brukes i dag kun til store, statlige begivenhetene. Bygget har 3000 rom, hvorav ca, 50 er åpne for publikum, deriblant den imponerende tronsalen. Det kongelige teater er en viktig scene for klassisk musikk og opera-arrangementer. Reina Sofia inneholder en av verdens fineste samlinger av samtidskunst. Dali, Miró og Francis Bacon er noen av kunstnerne som er utstilt her. Hovedattraksjonen er Picasso og hans mesterverk Guernica Thyssen-Bornemisza Museum har en impone-

rende samling europeisk kunst. Her finner du både Canaletto og Dure, samt Manet, Degas. Van Gogh er nok den mest kjente, men det fins også samtidskunst med kunstnere som Klee, Francis Bacon og Lucian Freud. Retiro-parken er et fredfullt sted midt i storbyen. Santiago de Bernabeu er hjemmebanen til Real Madrid og rommer hele 80.000 tilskuere. Basilica de San Francisco de Grande ble bygget av kong Carlos III på stedet der det en gang lå et francicskanerkloster. Koret i kirken er berømt for vakre kunstverk og fresker, inkludert skulpturer av Beliver og Goyas mesterverk av St Bernardino av Sienna. Malasana-området er fullpakket av barer og restauranter som holder åpent helt til daggry. Casa Botin fra 1725 går for å være blant verdens eldste restauranter. Også MÅ du selvfølgelig spise Tapas på en av byens mange tapasrestauranter.

23


reisetipset

reina sofia, kunstmuseum det kongelige slott, palacio real

shopping

Madrid kan absolutt hevde seg med London, Paris og Milano når det gjelder shopping. Shoppingstrøkene Sol og Gran Via langs Calle Preciados har i årevis vært det tradisjonelle shoppingstrøket i byen. Du finner en rekke europeiske kjeder side om side med internasjonale designere og spesialbutikker. To av de beste områdene for klær er Salamanca, der du finner en rekke eksklusive butikkene, og Chueca med mange motebutikker. El Corte Ingles ved Sol er et mang etasjers-varehus der du finner nesten alt. El Bastro sies å være Europas største loppemarked, det har eksistert I århundrer og er populært både hos byens innbyggere og turister. Chueca er Madrids homsestrøk, men også et

24

populært bar / café- og shoppingområde, med en rekke av sko- og klesforretninger. ••

NYTTIGE NETTSTEDER www.madridguiden.no www.tourspain.no www.esmadrid.com www.descubremadrid.com www.madridcard.com

gatemusikant


kryssord og sudoku

Kryssord

&

Det er årets mest fargerike tid. Høstmånedene betyr kaldere vær og mørkere kvelder, men naturen er utrolig vakker på denne årstiden. Så mens du sitter i sofaen og løser sudoku og kryssord, kan du kikke gjennom vinduet og la deg imponere av lauvtrærnes fremtoning. Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 3-2017 eller Sudoku nr. 3-2017. Sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på e-post til ove.rodal@tibe.no.

Innsendingsfrist: 1. november 2017

LØSNING KRYSSORD NR. 2, 2017

Vinnere kryssord: Janne Thorvaldsen, 3743 Skien Reidun Solem, 6480 Aukra May Britt Nilsen., 4836 Arendal Vinnere sudoku: Astri M. Hagen, 3735 Skien Jostein Holmsnes, 5515 Haugesund Kari Neergaard, 6514 Kristiansund

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


jusspalten

ENØKTILTAK I BOLIGSELSKAPER

– HVEM BESTEMMER HVA SOM KAN GJØRES? Som boligeier er det mange ting du kan gjøre for å redusere energiforbruket. I befolkningen er det ulik oppfatning av hvor viktig ENØK-tiltak er. I mange boligselskaper vil det derfor kunne være ulikt syn på hva som er fornuftig å gjennomføre.

Her skal vi se nærmere på hva du selv kan gjøre i egen bolig og hva som krever tillatelse fra boligselskapets styrende organer. boligeier kan utføre enøktiltak inne i boligen

Som andelseier eller sameier har du eksklusiv råderett over egen bolig. Det innebærer at du kan vedlikeholde, modernisere og endre boligen innvendig uten å spørre noen om lov. Inngrep i fellesareal- og anlegg, som for eksempel bærende konstruksjoner eller felles oppvarmingsanlegg. Kan du ikke gjennomføre uten tillatelse fra styret eller generalforsamlingen/ sameiermøtet. Eksempler på enøktiltak du selv kan iverksette er installasjon av varmestyringssystem på panelovner og montering av tettelister rundt vinduer og dører. Dette er tiltak som ikke berører fellesarealer. Har du en gammel vedovn kan det være hensiktsmessig å bytte den ut med en som brenner renere og bruker mindre brensel. Dette er i utgangspunktet noe du kan gjøre uten tillatelse fra styret. Men pipa anses som en del av felles bygningsmasse. Må det gjøres inngrep i den må du søke styret om lov. tiltak på fellesareal

Tiltak på fellesareal eller -anlegg kan du ikke gå i gang med på egenhånd. Dette må besluttes av styret eller generalforsamlingen/sameiermøtet. Styret kan fatte alle beslutninger som gjelder vedlikehold av eiendommen, uavhengig av kostnad. Er det flere alternative løsninger, må styret kunne velge den mest energieffektive, selv om den er dyrere. Skal for eksempel vinduene skiftes ut, må styret kunne velge vinduer med

26

bedre isolasjonsevne. En del boligselskaper har fortsatt oljefyr, men bruk av olje til oppvarming blir forbudt fra 2020. Boligselskapet vil innen den tid måtte skaffe seg en ny kilde for oppvarming. Selv om styret nok kan fatte vedtak om utskiftning, bør styret vurdere om det kan være lurt å la generalforsamlingen eller sameiermøte behandle saken. Utskiftingen koster gjerne mye penger og det kan være flere alternativer å velge mellom. Noe som taler for at eierne bør være med å bestemme hvilken løsning boligselskapet skal gå for. samtykke fra generalforsamlingen / sameiermøtet

Det er ikke alle vedtak styret kan fatte på egenhånd. Noen beslutninger krever samtykke fra generalforsamlingen/sameiermøtet med to tredjedels flertall. Dette vil for eksempel gjelde i saker som medfører endringer av bygninger eller tomt, som etter forholdene i boligselskapet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. Et annet eksempel som krever slikt samtykke er tiltak som går ut over vanlig forvaltning når det fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. Ønsker boligselskapet for eksempel å installere solcellepanel på taket i blokka, vil det være en endring som krever samtykke fra generalforsamlingen/sameiermøtet. ••

av elisabeth aas nilsen advokat, nbbl


27


personlig økonomi

BOLIGPRISENE FLATER SJELDEN UT De siste årene har tatt oss med på en berg- og dalbane i boligmarkedet. Markedet har også vært preget av store regionale forskjeller. Mens det har vært eksplosiv prisvekst i Oslo og deler av Østlandet, har utviklingen vært noe mer moderat andre steder i landet. På SørVestlandet dro fallende oljepriser også med seg boligmarkedet. Denne tredelingen er imidlertid historie nå. Euforien i hovedstaden forsvant med vårsolen, mens det er tegn til at Rogaland spirer og gror igjen. Selv om omslaget virker brått, er det ikke overraskende. Fjorårets bonanza i Osloregionen var ikke bærekraftig og omslaget måtte komme, før eller siden. Utviklingen vi nå ser kan blant annet forklares av følgende argumenter:

1. Renten. Rentebunnen er sannsynligvis nådd. Norges Bank forventer å holde renten lav et par år til, men ytterligere stimulanse i form av rentekutt virker usannsynlig. 2. Boligbygging. Ikke siden tidlig på 80-tallet har vi bygd like mange boliger som i dag. 3. Befolkningsvekst. Befolkningsveksten avtar. 4. Boliglånsforskriften. Innstrammingen i boliglånsforskriften legger en demper på bankenes utlånsvilje til både førstegangskjøpere og investorer. Spesielt reglene om maks fem ganger inntekt i belåning og krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (særegent for Oslo) kan ha dempet etterspørselen.

5. Gjeld. Boligprisene og husholdningenes gjeldsbyrde er på et høyt nivå, historisk sett. Det tilsier en mer moderat boligprisvekst de kommende årene. 6. Korreksjon. «What goes up, must come down». Vel, ikke nødvendigvis. Men etter uvan lig høy prisvekst i fjor behøver det ikke være dramatisk at boligprisene korrigerer noe inneværende år. Ingen kan med sikkerhet gi deg svaret på hvorvidt korreksjonen i boligmarkedet varer eller om prisveksten tiltar igjen. Ei heller landets boligeksperter, som forventer alt fra boligkrakk til kraftig prisrekyl i 2018. Ideelt sett så ønsker vi oss kanskje en såkalt «myk landing» der prisveksten nærmer seg lønns- og inflasjonsveksten, men hvor realistisk er det? Historien viser nemlig at boligprisene sjelden «flater ut». I stigende marked driver investeringsmotivet prisene opp, og vice versa når prisene faller. I perioden 1960 – 2016 har realprisveksten vært over 5 prosent i om lag halvparten av perioden, men samtidig har realprisene også falt mer enn 5 prosent så ofte som hvert sjette år. Denne perioden er riktignok preget av veldig ulike bolig- og kredittpolitiske rammevilkår etc., men underbygger hypotesen om at boligmarkedet sjelden «flater ut». ••

christian f. bjerknes rådgiver, nbbl

28


PLANER OM Å PUSSE OPP BADET?

÷23% på baderomstilbehør

÷23%

÷15%

på rør- og rørdeler

på timepris

ordinær pris

Rabatt gis ikke på nedsatte varer eller varer på kampanje. * Bonus gjelder ikke ved fakturerte varer og arbeid.

5% bonus på alle kontante

varekjøp!*

Bonus gis på alle kjøp i butikken med aktivert medlemskort ved betaling med bankkort eller kontanter. Husk å trekke medlemskortet i bankterminalen slik at bonus blir registrert.

PORSGRUNNSVN. 304 – 3740 SKIEN Tlf 35 91 35 00 • Vakttelefon 952 87 000 firmapost@rorleggern.no www.rorleggern.no

Bomagasinet

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

29


V EDLIKEHOLD I

klatretau

Høyt henger de, og blide er de – klatrerne som denne høsten har drevet utvendig vedlikehold på de tre høyblokkene på Klyve. De klatrer over kanten av de 40 meter høye byggene og rappellerer nedover veggene mens de høytrykkspyler, maler og impregnerer veggene. ole bjørn ulsnæs

I veggen: Fasadeplatene er ferdig malt, og Kenneth Andre Vestøl rappellerer ned veggen og fjerner maskeringstape. Foto: Klatrerne

I stedet for å bygge stillaser eller leie inn gigantiske lifter, valgte borettslaget Klyve V å sette bort vedlikeholdsjobben til et selskap som kunne utføre arbeidet hengende i tau festet rundt heishuset på toppen av høyblokkene. den beste løsningen

– Vi kjenner grunnforholdene her ute, sier daglig leder i Grenland Hage og landskap (GHL) Roar Kjendalen. – Derfor anbefalte vi å bruke håndverkere som kunne rappellere ned fra toppen. Alternativet hadde vært store lifter eller å bygge stillas. Det hadde blitt mye dyrere, og vi hadde måttet bruke mye tid på å rydde opp i følgeskadene på uteområdene rundt byggene. Det finnes ikke mange lifter i Norge som kan nå 40 meter opp. De få som finnes, er så store at det ville være nødvendig å bygge veier og forsterke grunnen. Stillas ville også vært kostbart fordi byggene er så høye, og det er store veggflater som skulle dekkes med stillaser. – Derfor er erfarne klatrere den beste løsningen. Det blir ingen skader på vegetasjonen rundt byggene, og jobben kan gjøres uten store kostnader til rigging. Rappellering er en god og relativt rimelig løsning for en jobb som dette, sier Kjendalen. som nytt

– Vi har hatt noen innvendige skader på grunn av at vann har trukket inn i teglforblendingen, forklarer borettslagsleder Doris Skjervum. Fugene mellom mursteinene er etter hvert blitt gamle, og steinen trekker vann. Derfor måtte fasaden ha en grundig vask før teglveggene ble impregnert. Samtidig ble fasadeplatene malt og skruer byttet der det var nødvendig. –Nå har vi brukt rundt 65 millioner kroner på nye balkonger og en totalrenovering av fasaden. Når denne jobben er ferdig, framstår borettslaget vårt som nytt utvendig, sier boretts -lagslederen. eneste som foreslo rappellering

GHL fikk jobben fordi selskapet var det eneste som foreslo å gjøre jobben på denne måten. – Vi så med en gang at tilbudet fra GHL var

30


Maling: Når klatrerne maler de øverste fasadeplatene, henger de nesten 40 meter over bakken.

reelt og skikkelig, sier Skjervum. HMS-arbeidet var ivaretatt, og alt var på stell. – Vi har brukt rappelleringsteknikk tidligere, sier Kjendalen. – Det var riktignok til en helt annen type arbeid, men vi forstod raskt at denne løsningen var riktig for denne jobben. Arbeidene startet i begynnelsen av august, og prosjektet er beregnet ferdig i midten av september, men det er avhengig av været. spesialister på vanskelige arbeidssteder

– Vi har spesialisert oss på arbeid der det er vanskelig tilkomst, forteller Kenneth Andre Vestøl i Tilkomstgruppen Ltd. Han leder rappelleringsteamet som henger i tauene på utsiden av høyblokkene. – Fasadevask og maling er en ganske vanlig jobb for oss, men den er stor og omfattende. Det er første gangen vi har et prosjekt som omfatter tre så høye bygg. Utfordringen for klatrerne er å feste tauene på toppen. Klatretauene er festet rundt heishuset i stropper som tåler tre tonn. Vanskeligheten er å få lagt tauene riktig slik at de kommer til i alle kriker og kroker i fasadene. – Alt utstyr er sertifisert i henhold til arbeidet vi utfører med godkjenninger fra IRATA og SOFT. Vi er – naturlig nok – svært opptatt av sikkerhet og bruker alltid to tau når vi rappellerer – et arbeidstau og et sikkerhetstau. Tilkomstgruppen består av åtte deltidsansatte, som hentes inn til ulike oppdrag etter behov. Alle er eksperter på klatring, og teamene settes sammen ut fra den kompetansen oppgavene krever. •• Eneste: GHL fikk jobben fordi selskapet var det eneste som foreslo å gjøre jobben på denne måten. Her diskuterer borettslagsleder Doris Skjervum og daglig leder i Grenland Hage og landskap (GHL) Roar Kjendalen noen detaljer i arbeidsbeskrivelsen.

Bomagasinet

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

31


EGEN APP GJØR DET LETTERE Å BRUKE

MEDLEMSFORDELENE SBBL har lansert en egen app. Det betyr at alle medlemsfordelene nå er tilgjengelig på din smarttelefon.

Alltid med: Mobilen har vi med over alt. Det betyr at medlemskortet i SBBL også er med når en er i butikken, sier direktør i SBBL Marianne Hegna.

ole bjørn ulsnæs

– Vi lanserer appen for å være tilgjengelig for kundene våre og fordi vi i SBBL er en moderne virksomhet, sier direktør Marianne Hegna. full oversikt

Appen gir full oversikt over medlemsfordelene og – kanskje det viktigste – når medlemskortet er lastet ned til mobilen, er det alltid med når du handler. – Mobilen er blitt en viktig del av hverdagen for de aller fleste av oss, sier Hegna. – Derfor er det viktig at vi er på plass i dette mediet også. SBBL ønsker å være tilstede på de digitale flatene som kundene våre benytter. Det må vi være for å følge med og levere de tjenestene kundene forventer av oss. SBBLs fordelsprogram har de siste årene

blitt svært populært. I løpet av 2017 har månedlig omsetning hos våre medlemmer passert 1 000 000 kr og er fortsatt i god økning. SBBL gleder seg over utviklingen og legger nå til rette for at enda flere skal få nytte av medlemskapet sitt. informasjon og kart

– Ved å laste ned SBBLs app til din smarttelefon har du medlemskortet tilgjengelig. Alltid. Kommer du til kassa i en butikk vi samarbeider med, får du rabatt ved å vise medlemskortet som ligger på mobilen. Har du aktivert kortet, får du automatisk bonus på handelen, sier forvaltningssjef Tore Larsson. Appen inneholder også informasjon om medlemsfordeler og rabattavtaler - også med

karthenvisning til den aktuelle butikken. forkjøpsrett

Den som er på utkikk etter et sted å bo finner alle boligene som medlemmene har forkjøpsrett på ved å slå opp i appen. Oversikten er til enhver tid oppdatert og søkbar etter ulike kriterier. – Er det et særskilt område du vil bo i, ja da kan du lagre søket og følge med til du finner boligen du vil melde forkjøpsrett på, forklarer Larsson. – Selvsagt finner du også øvrige boliger som ligger ute for salg hos SBBLs megleravdeling, og du kan gå rett til nye prosjekter dersom du vil kikke litt på de nye boligene SBBL legger ut i markedet. Appen er tilgjengelig både på App store og Google Play. Søk opp SBBL, og last ned vår gratis app! ••

BALKONGINNGLASSING - SOLSKJERMING GRATIS BEFARING OG GODE TILBUD HELE ÅRET!

Hegdalveien 63, 3261 Larvik Tlf 815 20 033 Mail: kundeservice@celcius.no www.celcius.no

Kvalitet siden 1959 32

Markiser-Screen-Plissegardiner-Rullegardiner-Persienner-Lamellgardiner-Innglassing-Service


KULTUR IBSENHUSET

FORDELER SOM SBBL-MEDLEM

Høsttilbud i Ibsenhuset For SBBLs medlemmer er det mye å glede seg til i høst. Ibsenhuset byr på en rekke spennende forestillinger med medlemsrabatt. Siden Skien Boligbyggelag er en av Ibsenhusets hovedsponsorer, kan medlemmene kjøpe billigere billetter og reservere spesielt gode seter til et utvalg av forestillingene. Til de fleste forestillingene med rabatt er det to billetter pr medlem, men til teaterforestillingene for barn er det fire billetter pr medlem. SBBL-medlemmene har spesielt gode tilbud på de forestillingene vi omtaler her. I tillegg betaler medlemmene kun gruppepris på de forestillingene som har grupperabatt. Den rabatten gjelder selv om ikke SBBL-medlemmene er en del av en gruppe. 33


KULTUR IBSENHUSET

DET BETALES PRESENTERER i samarbeid med Gusty utterdaHL

«The best tribute band in the world»

Mer enn 40 år med Beatlesmusikk!

MED TOR HENNING OLSEN, HÅVARD GRYTING, PÅL RAKE O G D E T B E TA L E S

1967-ALBUMENE “SGT. PEPPERS LONELY HEARTS CLUB BAND” OG “MAGICAL MYSTERY TOUR”

FREMFØRES “LIVE ON STAGE!”

MIDNIGHT CHOIR 29. SEPTEMBER / IBSENHUSET

KLATREMUS OG DE ANDRE DYENE I HAKKEBAKKESKOGEN 20.-22. OKTOBER / IBSENHUSET

BEATLEMANIA 25. NOVEMBER/ IBSENHUSET Beatlemania_50x70_plakat.indd 1

05.02.17 17.22

Etter noen års pause holdt Midnight Choir i 2016 noen få konserter. Publikum var svært begeistret, og gruppa bestemte seg for å holde nye konserter i år. 29. september blir det gjenhør med Paal Flaata, Atle Bystrøm og Ron Olsen og deres vakre og sørgmodige blanding av rock og country.

20. til 22.oktober blir Ibsenhusets scene tryllet om til Hakkebakkeskogen. Buer Amatør og Barneteater leverer sin sjarmerende tolkning av Torbjørn Egners fortelling om Morten Skogmus, Klatremus, Mikkel Rev og de andre figurene vi kjenner så godt.

Vi er kommet til 1967. Dette var året supergruppa fra Liverpool utga albumene Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band og Magical Mystery Tour. 25. november er det låtene fra disse albumene som et av verdens beste Beatlestributeband og noen av landets beste vokalister serverer fra scenen - 50 år etter.

Medlemspris kr 295 (Ord. pris kr 450).

Medlemspris kr 160 (Ord. pris kr 245).

Medlemspris kr 395 (Ord. pris kr 495).

GAME OF HANSEN 11. NOVEMBER / IBSENHUSET 11. november gjester komiker Hans Morten Hansen Ibsenhuset på nytt. Han solgte ut alle setene ved siste besøk. Nå er han klar med sitt helt nye show, «Game of Hansen», der han får den vanligste hverdagsopplevelsen til å fremstå i nytt og komisk lys. Møt Hansen – uten sensur og vanvittig vittig. Medlemspris kr 275 (Ord. pris kr 385).

SIMPLY BOWIE 13. OKTOBER / IBSENHUSET 13. oktober tolker briten Oliver Darley musikken til et av vår tids største musikkikon: David Bowie. Med kun jazzpianist Chad Lelong som akkompagnement, stripper Oliver Darley ned Bowies mest kjente hits og presenterer en vakker tolkning av den store britiske låtskriveren. Medlemspris kr 175/75 (Ord. pris kr 250/150).

34


HIHAT PRESENTERER

Høsttilbud fra teater ibsen

KAROLINE KRÜGER S I GVA R T DA G S L A N D MED BAND

QUEEN - THE SHOW MUST GO ON 1. DESEMBER / IBSENHUSET 1. desember kan vi oppleve Åge Sten Nilsens aller siste Queen-hyllest. Etter 10 år med flotte show som feirer den britiske supergruppen Queen, setter han endelig punktum med den ultimate versjonen: Åge Sten Nilsen, korister, bandet, fantastisk lys og lyd og udødelige Queen-låter.

JULEKONSERT MED SIGVART DAGSLAND OG KAROLINE KRÜGER 20. DESEMBER / IBSENHUSET 20. desember gjester Karoline Krüger og Sigvart Dagsland Ibsenhuset med sin julekonsert. De har med seg seks av landets fremste musikere. Vi ser fram til en stemningsfull, virtuos og humoristisk kveld med to av landets beste sceneartister. Medlemspris kr 375 (Ord. pris kr 495).

Medlemspris kr 520/390 (Ord. pris kr 650/520).

PUTTI PLUTTI POTT 9. DESEMBER / IBSENHUSET 9. desember blir det gjensyn med familiemusikalen Putti Plutti Pott. Også i år fylles scenen av sjarmerende smånisser som alle har sitt å stri med i ei hektisk juletid. I god tradisjon kan vi bli med på den fantastiske reisen over alle blåner gjennom flotte sanger, vakre kulisser og morsomme kostymer.

HEDDA GABLER 4. OG 7. OKTOBER / IBSENHUSET

Medlemspris kr 225 (Ord. pris kr 365).

Siden Skien Boligbyggelag er en av Ibsenhusets hovedsponsorer, kan medlemmene kjøpe billigere billetter BLUE CHRISTMAS MED FLAATA, BUSK OG ACKLES 16. DESEMBER / IBSENHUSET

For første gang i sin mer enn 40 år lange historie setter Teater Ibsen opp dette Ibsenstykket. Og Hedda Gabler er Ibsen på sitt beste. Forfatteren demonstrerer sin unike evne til å skildre forkvaklede menneskesinn, og han tvinger karakterene så langt ut på kanten som overhodet mulig. Alle handler på en slik måte at vi selv i dag, 127 år etter utgivelsen, fascineres av hva det egentlig er som driver dem. Ibsen skriver i et brev at det var godt å bli ferdig med å skrive stykket: «Det uopphørlige samliv med disse diktede mennesker begynte nemlig å gjøre meg ikke så lite nervøs». Det er lett å forstå hva han mener...

En solid bukett juleslagere Elvis Presley gjorde kjent sunget av Paal Flaata, Vidar Busk og Stephen Ackles bør gi førjulsstemning som varer helt fram til julaften. 16. desember kan vi oppleve denne hyllesten til Elvis gjennom sanger som «Santa Claus is back in town» og «Winter Wonderland».

SBBL har reservert billetter medlemmene til forestillingene 4. og 7. oktober. Medlemspris kr 175 (Ordinær pris kr 275)

Medlemspris kr 375 (Ord. pris kr 495).

Bomagasinet

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

35


MEDLEMSFORDEL

BILLIG HJULSKIFT HOS

DEKKSPESIALISTEN Det er ikke til å unngå: Snøen kommer i år også, og bilen må ha vinterhjul. Selv om trærne ennå har høstfarger, er det smart å sette av den siste lørdagen i oktober til hjulskift hos Dekkspesialisten i Skien. Det koster kun 100 kroner for medlemmer i SBBL. ole bjørn ulsnæs

Vinterdekk: Pigg eller piggfritt, det er et viktig valg for sjåførene. Daglig leder Joakim With i Dekkspesialisten har et godt utvalg av begge deler.

Dekkspesialisten ble med i SBBLs fordelsprogram for et par år siden, og responsen har vært god. Mange SBBL-medlemmer har funnet veien ut til butikken på Bøleveien for en god dekkhandel. hjulskift

– Vi har registrert at SBBL-medlemmene har tatt godt imot tilbudene våre, sier daglig leder Joakim With, og trekker fram dekkhotell til kr 800 for personbildekk. Det er en rabatt på 200 kroner for medlemmene. – I tillegg til våre allerede gode priser, får alle som har aktivert medlemskortet sitt, fem prosent bonus. Det kan bli noen kroner om en skal ha et sett med nye dekk, sier With. Den siste lørdagen i oktober får medlemmene lagt om til vinterdekk for 100 kroner. I tillegg serveres kaffe og vafler, så det gjelder å benytte anledningen. piggdekk

– Vi kommer også til å ha kampanjepriser på nye vinterdekk, sier With. – Vårt hovedmerke er Continental i premium-segmentet, men vi har selvfølgelig andre merker også. Continental har fått godkjent 190 pigger på et 16-tomms dekk. Godkjenningen er gitt fordi piggene er mindre enn tidligere. – Tester viser at disse piggene gir bedre grep i isen. Det er antallet pigger som griper tak i underlaget som er avgjørende, ikke størrelsen på piggene. Dekkene støyer også mindre, så jeg vil absolutt anbefale disse dekkene til sjåfører som ønsker å kjøre med piggdekk. piggfritt

– Det er ikke tvil om at de fleste dekkene vi selger er piggfrie vinterdekk. Utviklingen har gått fort, og dagens piggfrie dekk er mye bedre enn for få år siden. Det er bare på ren is og ved underkjølt regn at piggdekk har bedre gripeevne enn piggfritt., sier With. – Så dersom det meste av kjøringen foregår på saltet vei, er piggfrie vinterdekk å foretrekke.

36

For at piggfrie dekk skal ha best mulig gripeevne, må de vaskes jevnlig gjennom sesongen. Felgene bør også gjøres rene. Og så er det viktig at vinterdekkene byttes til sommerdekk når vintersesongen er over. – Piggfrie vinterdekk er rett og slett ikke egnet på sommerføre. Gummien blir for myk, og veigrepet blir dårlig. Dessuten slites dekkene

veldig fort, så det er mye penger å spare på å få av vinterdekkene når temperaturen stiger, råder With. Et annet viktig råd fra dekkeksperten er å passe på riktig lufttrykk. Det gir kortere bremselengde og mindre dekkslitasje. – Sjekk dekktrykket hver tredje gang du fyller tanken, avslutter With. ••


MEDLEMSFORDEL

SOM SBBL-MEDLEM FÅR DU

RABATT PÅ BILVASK – SBBL-medlemmene får 40 prosent rabatt på enkeltvask eller spesialavtale på våre abonnement. Det er gunstig, sier bilvaskselger Jan Steinar Ligaard Falch hos Alltidrenbil.no i Hesselbergsgate – for mange kjent som Falkum Bilvask. ole bjørn ulsnæs

Brikke: Vasken betales med en slik brikke, forteller bilvaskselger Jan Steinar Ligaard Falch og driftsleder Jan Vidar Roggenbihl.

Vanlig pris på Gullvask er 199 kroner, og DeLuxvask koster 299. Børsteløs vask har en pris på 249 kroner. Medlemmene får 40 prosent på disse prisene. Alltidrenbil.no tilbyr også en abonnementsordning som innebærer at bileierne kan vaske kjøredoningen så ofte de vil. Abonnementet er priset ut fra hvor mange biler som er med i ordningen, og SBBL-medlemmene får spesialpris på abonnement. Ring Jan Steinar på 941 19 119 for en prat om bilvask.

mot leseren, så er vasken registrert. Brukerne kan velge å «fylle opp» brikken med penger på betalingsterminalen på forhånd eller få tilsendt faktura. – SBBL-medlemmene får virkelig gode priser på de samme vaskene de er vant til å bruke. Alltidrenbil.no er en seriøs aktør utenfor de store bensinstasjonskjedene, sier Falch. – Vi har førsteklasses maskin og er nøye med renhold og vedlikehold slik at kundene våre får det beste vaskeresultatet.

brikke

holder rusten unna

Ordningen er enkel å bruke. Du bestemmer hvilken vask du vil ha på en skjerm utenfor vaskehallen, og holder en elektronisk brikke opp

– Vår vaskemaskin er en Tammermatic Ultralux. Den er håndbygget i Finland og tilpasset nordiske forhold. Alle våre bilvaskprogram vasker

Bomagasinet

Service: Er det noe, bare ring. Vi er her for kundene våre, sier bilvaskselger fra Alltidrenbil.no, Jan Steinar Ligaard Falch. Nummeret er 941 19 119.

en runde børsteløst før børstene vasker. Det er mest mulig skånsomt for lakken. Velges DeLuxevask, legger maskinen på et dobbelt poleringslag til slutt. Laget forsegler lakken og sørger for at bilen holder på glans og finish, i tillegg til at lakken beskyttes mot salt, asfaltstøv og annen slitasje. Regelmessig og god bilvask - spesielt i vinterhalvåret - holder rusten unna og lakken glansfull. Det er et viktig bidrag til å ta vare på bilen slik at den holder seg best mulig i verdi. ••

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

37


Boliglån

Skal du kjøpe bolig, pusse opp eller bytte bolig? Hos oss finner du det du trenger.

RING

HVIS DU TRENGER OSS!

Tlf 91502610 hver dag fra 7-24

Skorsteinssystemer Markedsføres av Weber A/S Holbergsgt. 12, 3718 Skien Tlf. 35 52 07 42 Mobil 915 18 016 www.pipeteknikk.no

Nøkkelfiling – Låsesystemer ● Porttelefon – Adgangskontroll ● Brannvern – Gravering ● Alarm ● Barnesikring ●

Ulefossvn. 40, 3730 Skien Tlf. 35 52 79 90 Faks: 35 52 79 91

HBM AS 959 43 270 Klyvevn. 9 3740 Skien

BYGG- OG SNEKKERTJENESTER

38

• MALING • TEPPER • GULVBELEGG • FLIS • VÅTROMSERTIFISERT


MEDLEMSFORDELER

Et t

ryg

t va

lg -

hele

for deg som er medlem i sbbl

Som medlem kan du gjøre deg nytte av en rekke lokale avtaler med faste rabatter og spesialtilbud. Dessuten kan du oppnå store rabatter ved å benytte deg av landsdekkende avtaler for bbl-medlemmer. Se oversikt over dine fordeler på www.skien.bbl.no.

BIL

ELEKTRO 4 Borgeveien 5 / Tlf. 35 90 01 00

MØBLER OG INTERIØR

live

t

HUSK! Aktiver medlemskortet ditt!

ANNET

30% rabatt på el-materiell

DEKKSPESIALISTEN

7,5% rabatt på timepris

MESTERLYS AUENSEN ELEKTRISKE

OMSORGSTJENESTEN AS

FARGERIKE C. CHRISTOFFERSEN

Tlf. 35 52 00 88

10% rabatt i 6 mnd på alle tjenester

Bøleveien 63 B • Tlf. 35 52 72 90 5% bonus på alle kjøp 15-50% rabatt på dekk, felg og tilbehør

Tlf. 35 10 02 50

5% bonus på alle kjøp

Skien • tlf. 415 34 701

20% på lysrør og lyspærer

GRENLAND MINILAGER

FALKUM BILVASK

Porsgrunn • tlf. 415 34 707

5% på lamper, interiør og gaver

10-15% rabatt

www.alltidrenbil.no • Tlf. 91 11 91 19

3% bonus på alle kjøp

Gode rabatter og abonnement for

10% rabatt på lagerførte produkter

POWER

bilvask

15% rabatt på Baron og

Tlf. 21 00 40 00

Baronesse maling

5 % bonus på alle varer i utvalgte

KULTUR TEATER IBSEN

butikker

BYGG OG BOLIG

KABA MØLLER UNDALL AS

Billettene reserveres på

TILBORDS

tlf. 35 90 50 40

Skien tlf. 35 52 14 01

Rabatter på billettprisene på utvalgte

CARLSEN FRITZØE – AASLAND

Porsgrunn tlf. 92 44 41 09

forestillinger i 2017. Fordelskortet

Kjørbekkdalen 5 • Tlf. 35 50 31 50

10 % rabatt (gjelder ordinære varer)

må vises.

2% bonus på alle kjøp

10-25% rabatt

FRITID

IBSENHUSET

tilbudsvarer)

15% på maling/jernvare 25% på trelast

5 % bonus på alle kjøp (gjelder også

G-MAX HERKULES

Billettene reserveres på

Tlf. 35 90 50 20

tlf. 35 90 54 90

RØRLEGGER’N AS

5% bonus på alle kjøp

Porsgrunnsvn. 304 • Tlf. 35 91 35 00

10% på ordinære varer

LÅN OG SPARING

Grupperabatt til våre medlemmer på de forestillinger som har denne priskategori (inntil 2 bill.

5% bonus på alle kjøp, 15% på timepris, 23% på rør, rørdeler og bade-

ACTIC GYM OG BAD

SPAREBANK 1 TELEMARK

pr. medlem). Skien disponerer 14-16

romstilbehør

Tlf. 35 50 09 49 / 934 14 600

Tlf. 02610

forestillinger i løpet av året. Hvilke

Mnd. rabatt på årsavtale.

Lavere rente - ingen gebyr!

forestillinger dette er ser du på våre nettsider www.skien.bbl.no.

GJØR HVERDAGEN LITT LETTERE! Hva kan Omsorgstjenesten kan hjelpe deg med? Vårt mål er først og fremst å yte praktisk bistand som gjør hverdagen enklere. Trenger du hjelp? Tlf. 35 10 02 50 • E-post: post@omsorgstjenesten.no • På nett: www.omsorgstjenesten.no

LEIE FERIEBOLIG I SPANIA? Skien Boligbyggelag har tre ferieboliger på Costa Blanca-kysten sør for Alicante. Utenfor høysesong er det mulighet for langtidsleie med 30% rabatt fra tredje uke. Costa Blanca-regionen har over 300 soldager i året og en rekke fritidstilbud. Se mer på våre nettsider: www.skien.bbl.no

Bomagasinet

nr. 3, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag

39


MEDLEMSFORDELER HOS CARLSEN FRITZØE

FÅ GODE TILBUD

OG 2% BONUS PÅ ALT!

I TRYGGE HENDER BLANT EKTE FAGFOLK

Modernisere hele huset, bygge ny terrasse eller bare pusse opp et rom? Hos Carlsen Fritzøe får du alt du trenger av trelast, byggevarer, verktøy, maling og mye mer. Du får gode råd og svar på dine spørsmål fra betjeningen med kunnskap, og vi kan hjelpe deg med alt fra planlegging og beregning til transport og finansiering. Trenger du en flink håndverker, har vi navn og nummer til de beste i ditt distrikt.

I trygge hender blant ekte fagfolk! Husk å vise frem medlemskortet for å få rabatt og bonus. Vi hjelper deg å aktivere fordelskortet. Medlemsrabatt gjelder ikke varer på tilbud eller til fast lavpris.

CF0064_SKI_Annonse_210x262_Medlem_BBL.indd 1

SKIEN - Aasland - Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien Tlf.: 35 50 31 50 - Åpent: 7-18 (9-15) BAMBLE - Havna - Skolegangen, 3960 Stathelle Tlf.: 35 96 88 00 - Åpent: 7-17 (9-14)

22.08.2017 10.06

SBBL Bomagasinet – Nr 3, 2017  
SBBL Bomagasinet – Nr 3, 2017