__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Interiør & design

Trelast, byggvarer & kjøkken

Trelast, byggvarer & kjøkken

Tekst: Trine Texnæs | Foto: Ski Bygg & Trine Texnæs

Interiør & design

Trelasthandler`n I 1919 startet Andreas Norum med sagbruk i Ski Bygg. Noen generasjoner videre har bedriften forgreinet seg, og har flere bein å stå på. Ski Bygg er i dag en liten lokal byggevarekjede som henvender seg til Oslo, Akershus og Østfold, og gløder for ekte treverk, smart logistikk, og som tenker grønt om fremtiden.

Ski Bygg er en bedrift som rommer mye. Fra

fasade på bygget og innervegger. Innervegger

kan spare mye penger på energibæreren i

trelast og byggevarer til kjøkkenmerker som

er i massivtre hvor overflaten er helt slett.

huset. Et baderom med en eller flere flater

franske Mobalpa og norske Sigdal. Men en

Toppmoderne design.

i tre bidrar til energibesparelse fordi treverk

vesentlig del av Ski Bygg sine tjenester er

– Ski Bygg er opptatt av miljøaspektet – å

har gode egenskaper i forhold til tempera-

en effektiv logistikk, og distribusjon av varer

leve grønnere. Vi er veldig opptatt av hvor-

tursvingninger.

til proffmarkedet. De jobber mot nybygg og

dan vi kan bidra til å utvikle morgendagens

rehabiliteringsmarkedet. Byggevarekjeden er

bolig med byggetekniske løsninger. Boligen

Gjerrig jord

Norges minste, men det er et bevisst valg.

skal være både energieffekt og gode å bo i.

Ski Bygg har en gjennomarbeidet strategi for

– Vi ønsker å være litt annerledes, sier Ingar

Myndighetene setter rammene for hvordan

trelast. Granen til konstruksjon og utvending

Norum, konsernsjef ved Ski Bygg.

ny boliger skal utformes. Det langsiktige

kledning hentes fra samme område på i

Ski Bygg har en gjennomarbeidet strategi for trelast. Granen til konstruksjon og utvending kledning hentes fra samme område på i Eidskog og Värmland.

For byggevarekjedene er ganske

Eidskog og Värmland. Man prøver å

like. I Ski Bygg sitt tilfelle banker

unngå skog som er vokst i kystnære

hjertet noen dunk ekstra for tre

områder og syd i Sverige. Skog på

som materiale. Ekte tre er levende

«gjerrig jord» med sen vekst er bra og

Ski Bygg har et stort utvalg av alle relevante

Bygg fører i dag overflatebehandlede paneler

dige taket i boligen. I dag finnes det produk-

materiale, og skal behandles deretter.

gir trelast med god kvalitet som det

trelastdimensjoner i modullengder eller med

og listverk basert på 100% «rent» råstoff.

ter hvor taket er ferdig (malt) når snekkeren

Bedriften tilbyr prosessen fra A til

blir gode hus å bo i.

millimeterkapp.

Tregulv er populært blant nordmenn. Men i

er ferdig med jobben. Hva med en innvendig

Å – uten short-cuts. For Ski Bygg er

Overflatebehandling av tre er viktig.

stue, soverom og kjøkken er tendensen at de

hvitmalt himling med ru overflate? Som er

treet basisen og motoren som holder

Sollys er ubehandlet treverks verste

Paneler

engasjementet oppe.

fiende. Sagbruksindustrien har

Fra naturens side har alle trær

kommet langt i industriell behandling

kvister. Noen større, noen små.

Høyhus i tre

av både utvendig og innvendig panel.

Furu har langt bedre egenskaper

Når man tenker på tre både i hus

– Vi er veldig sterke på overflate-

enn gran for industriell overflate-

og interiør, er det fort gjort å tenke

behandling av tre og er opptatt av

behandling, men furukvisten har

gulnede vegger, «furuhelvete» og

et godt sluttresultat. Dette oppnås

hatt en tendens til å slå igjennom

gammeldags nostalgi. Men tidene har

ved at industriell behandling med

malingen etter en tid. Kvisten får

endret seg. Nå finnes det knapt et mer

grunning og mellomstrøk sluttføres

en misfarging som oppleves som

«moderne» materiale. Fremtidsrettet.

målet er boliger som ikke bruker energi. Det

med et siste strøk på byggeplass og en FDV

«skitten». Treets fuktighet på

– Om 5-6 år tror jeg det mest vanlige mate-

finnes i dag «pluss-hus» som avgir energi til

(driftsmanual) som gir råd om fremtidig

behandlingstidspunkt er viktig for

«Vi er veldig opptatt av hvordan vi kan bidra til å utvikle morgendagens bolig med byggetekniske løsninger» Ingar Norum, konsernsjef ved Ski Bygg

ganske vanlig på kontinentet. Ski Bygg har det største utvalget av listverk i Norge på sin avdeling i Fredrikstad. – Vi har satt sammen listverk til tak, gerikter og fotlister i stilepoker. Vi kan tilby standardsortiment eller skreddersøm. Dette gjelder også for utvendig kledning og innvendige paneler. Vi tilbyr tilpasning av stolper og utskjærin-

rialet å bygge boliger i høyden i vil være tre.

nettet. Når man sammenlikner gamle og nye

vedlikehold. Husk det vedlikeholdsfrie

å hindre kvistgjennomslag. Hvis

Og da snakker vi høyhus. Gjennom de siste

boliger er forskjellen i energieffektivitet i stor

samfunnet.

fuktigheten i treverket ikke er over

Sveitserhus. Listverk er for øvrig

årene er det bygget en rekke prosjekter

grad knyttet til tettheten og selvsagt tykkel-

8% på behandlingstidspunkt viser

et sentralt produkt på alle våre

med høyhus i massivtre på 8-12 etasjer.

sen på veggen. Skal man rehabilitere eldre

Riktige lengder

erfaring at kvistgjennomslag nesten

Ski Bygg har selv et nytt proffsenter i Askim

boliger er det viktig å lage en helhetlig plan.

Ski Bygg er opptatt av effektiv byggeprosess.

elimineres. Avansert skjøteteknikk av tre

fleste hus har andre materiale enn treverk i

rikstad og Askim (nyåpning i juni 2016) og

under oppførelse på 4.000 m² som bygges

Nye vinduer med tetting og tilleggsisolering

Faste lengder på trelast bidrar til rask byg-

har i de senere årene dannet grunnlag for

himling. Norum slår et slag for å få øynene

ikke å forglemme på nettbutikken skibygg.

med tre i både bærende konstruksjoner, som

av vegg og tak gir stor effekt som gjør at man

ging og lite kapp som gir god totaløkonomi.

trevirke uten kvister og andre virkefeil. Ski

opp for potensialet som ligger i det innven-

no som når hele landet.

32

Nº1 2016

ger i fasade som er særegent for

avdelinger i Ski, Ås, Enebakk, Fred-

Nº1 2016

33

Profile for Ski Bygg

Ski bygg Trelasthandler`n  

Valgmuligheter, fagkunnskap og de sterke merkevarene. Litt om historien bak.

Ski bygg Trelasthandler`n  

Valgmuligheter, fagkunnskap og de sterke merkevarene. Litt om historien bak.

Profile for skibygg

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded