Page 99

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 1. Hasil pembelajaran yang telah

dikenal pasti boleh

dinilai dengan

menggunakan kaedah:  pemerhatian  lisan  penulisan 2. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada:  hasil pembelajaran yang hendak dinilai.  kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. 3. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenaii kebolehan, perkembangan dan kemajuan murid. Ketiga-tiga kaedah inii boleh digunakan untuk :  Mengesan serta-merta hasil pembelajaran dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus  Mengesan kemajuan (kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran - perlu dirancang secara individu atau kumpulan - menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak, lembaran kerja, ujian bertulis  Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program - perlu dirancang secara teratur - dijalankan dengan menggunakan senarai semak, skala kadar, ujian bertulis dan ujian lisan A. Penilaian secara pemerhatian  Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: - sikap - perlakuan/amalan - amali 85

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement