Page 96

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

Muqaddimah (1 minit)

Set Induksi (3-5 minit)

Langkah 1 (5-7 minit)

Langkah 2 (10 -15 minit)

Doa Syahadatain

Murid Guru

Isi Soalan Tajuk

Guru Murid Guru

Isi Soalan

Guru

Isi Gabungjalin Penyerapan Soalan

Guru Murid

GJ Penyeraran Nilai BBM

Soalan

Murid Guru

KB GJ Penyerapan Nilai BBM

Isi Kerja lanjutan

Guru Murid

Langkah 3 (12-15 minit)

Penutup (5 minit)

Catatan Refleksi

5.4

GJ Penyeraran Nilai BBM

PELAKSANAAN PENGAJARAN 82

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement