Page 93

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) Rancangan mengajar

untuk

satu-satu masa/ setiap hari persekolahan.

Rancangan pengajaran harian disediakan berdasarkan rancangan mingguan. Ia merupakan susunan perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh guru melalui proses penyampaian sesuatu tajuk pelajaran dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai. Ringkasnya, rancangan pengajaran harian merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Dalam penulisan persediaan mengajar, guru perlu menggunakan strategi tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Segala aktiviti guru murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang mudah dicerap. Semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlu memikirkan perkara berikut: • Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? • Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid? • Apakah kaedah pengajaran yang paling sesuai digunakan supaya objektif tercapai dengan berkesan? • Bagaimanakah cara terbaik menilai pengajaran dan pembelajaran?

Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen utama: i. Objektif ii. Isi pelajaran iii. Aktiviti murid dan guru.

79

      

Butiran am Pengetahuan lepas Kemahiran Hasil Pembelajaran Penggabungjalinan Penyerapan kurikulum Penerapan nilai

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement