Page 89

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5.3. PERANCANGAN PENGAJARAN Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah dalam satu tempoh yang telah ditetapkan. Tujuan utama penyediaan rancangan pengajaran adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara berkesan, di samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

ILMU PENGETAHUAN

Apakah pengajaran?

KEMAAHIRAN PENGAJARAN

PROSES PENYAMPAIAN SIKAP

NILAI

Rajah 13 : Proses penyampaian pengajaran  ILMU PENGETAHUAN : yang berkaitan dengan mata pelajaran  KEMAHIRAN

:penentuan objektif, pemeringkatan dan pemilihan isi pelajaran, cara penyampaian dan lain-lain.

 SIKAP

: Perubahan tingkahlaku

 NILAI

: Nilai murni

75

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement