Page 81

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) Isi kandungan pelajaran ini juga diperjelaskan lagi melalui Buku Panduan Guru supaya guru dapat menyampaikan pelajaran bertepatan dengan kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Seterusnya isi kandungan pelajaran ini dimantapkan lagi melalui buku teks dan buku kerja murid. Guru berperanan melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran tersebut.

4.4. Cara Menyusun Isi Pelajaran Isi Pelajaran hendaklah disusun bersesuaian dengan;  Objektif pelajaran  Sukatan pelajaran mengikut tajuk  Peruntukan masa  Urutan bagi mencapai objektif  Minat dan kebolehan murid  Kefahaman murid  Aras yang dirancang

67

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement