Page 79

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

7.

pada sesi berikutnya. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

4.2. Kerangka Tajuk

Dari mudah kepada susah

Dekat kepada jauh

perkara diketahui kepada yang belum diketahui

PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN

khusus kepada umum

maujud kepada mujarrad

Rajah 10 : Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran Pendidikan Islam.

65

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement