Page 64

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) c. Kaedah Lawatan Kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Murid memperoleh pengertian yang jelas dengan apa yang dilihat dan dialami. Melalui kaedah lawatan boleh menimbulkan minat murid untuk mengetahui denganlebih lanjut lagi mengenai sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dengan kjelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Ciri-ciri  Mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke bilik darjah  Menarik minat dan menumpukan kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian  Mendapat gambaran yangsebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara realistik  Menghubungkan teori dengan praktikal Langkah-langkah  Sediakan senarai tempat lawatan yang sesuai  Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan  Menerangkan dengan jelas aktiviti semasa lawatan  Pastikan murid membuat laporan /menghantar tugasan selepas lawatan Rumusan Dalam pengajaran dan pembelajaran sirah beberapa kaedah pengajaran dikenal pasti dapat menyumbang kepada keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun begitukeberkesanan ini banyak bergantung kepada keupayaan guru dalam melaksanakannya. Setiap kaaedah yang digunakan 50

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement