Page 62

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai, guru perlu terlebih dahulu merangka langkah-langkah bercerita iaitu: 1. Sebelum sesi bercerita 

Memilih cerita sesuai dengan tema dan isi pelajaran

Wujudkan suasana memberangsangkan dan sesuai dengan isi cerita

Menyediakan soalan yang sesuai untuk sesi bercerita

Sediakan bahan bantu mengajar yang sesuai

2. Permulaan Pengajaran 

Gunakan set induksi yang sesuai

Kemukakan beberapa soalan

Tunjukkan gambar, rajah dan peta.

Membuat kuiz dan teka teki

3. Semasa sesi bercerita 

Gaya dan nada suara yang sesuai

Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata

Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan

Gunakan soalan apabila pelajar mula bosan

Libatkan murid dalam aktiviti bercerita

Terapkan nilai-nilai keIslaman dalam cerita

4. Selepas sesi bercerita 

Beri peluang murid bertanya soalan

Menyoal pelajar tentang pengajaran cerita

Melakukan aktiviti sesuai sebagai tugasan susulan

48

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement