Page 6

UNIT 3 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIYYAH, ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH DAN PELAJARAN JAWI 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kaedah dan Teknik Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asas Ulum Sya’yyah 3.4.1 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah 3.4.2 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah 3.4.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah 3.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.6 Kaedah dan Teknik pengajaran Jawi 3.7 Rumusan UNIT 4 : PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Definisi isi pelajaran Cara menyusun isi pelajaran Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran Prinsip-prinsip isi pelajaran Pendidikan Islam Rumusan

UNIT 5 : PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Perancangan Pengajaran Pelaksanaan Pengajaran Penilaian Refleksi Kendiri Rumusan

30

31 33 33 39 46 51 59 63 64

66 67 68 69 71 73

75 83 84 89 91

Bibliografi

95

Panel Penulis Modul

97

Ikon Modul

98

iv

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement